Page 1

Varmblod

NORSK

03 17

DILLE DRESSAGE HORSES - DRESSURAVL 67⁰ NORD BILDEKAVALKADE NORSK BREEDERS TROPHY OG BREEDERS OPEN ÅRETS ELITEHOPPER ER HELSE OG HOLDBARHET ARVELIG? NÅR HESTEN HAR KOLIKK

Nytt


VIKTIGE BEGIVENHETER Vi har nylig avsluttet utstillingssesongen med et svært vellykket Eliteskue, der mange flotte NV-hester kjempet om gjeve titler og store pengepremier. Det var ekstra gledelig med deltakelse fra store deler av landet. Årets salgsvisning trakk et betydelig publikum og resulterte i flere solgte hester, noe som understreker verdien av en slik salgsarena. Arrangementet ble toppet med Elitefest på kvelden der vinnere og deltakere feiret begivenhetene sammen. Unghesttesten på høsten har befestet sin posisjon og mange ekvipasjer var samlet til festhelg i Drøbak. Mange NV-hester har vært i aksjon under Norsk Breeders Trophy – noen av disse kan du lese om i reportasjene. Vi kan glede oss over oppgang i føll registrering for 2017 og har et klart inntrykk av

FOTO: SIRI WALEN SIMENSEN.

LEDER

at bedekningstallene har hatt en god utvikling. Det lover godt for rekrutteringen! SATSER PÅ KVALITET NV har denne sesongen etablert et stimulerings program der hopper av god kvalitet blir utnevnt til seleksjonshopper som gir betydelige økonomiske fordeler. Det har vært stor interesse for tiltaket og vi forventer at det vil gi effekt på kvaliteten og volumet. Vi har dessuten inngått et samarbeid med grenutvalg dressur om deltakelse for NV ekvipasjer på den nyetablerte unghest treningen med Silje Bakken. NV har satt av

2 • NV NYTT 3/17


midler slik utvalgte unghester får økonomisk støtte til disse samlingene. Vi håper at dette gjør at flere NV-hester blir klare til unghest-oppgaver neste år. Disse tiltakene vil bli videreført i 2018 - det er dermed flere goder å hente ved å delta på våre arenaer. INTERNASJONALT SAMARBEID Jeg har nylig deltatt på generalforsamlingen i World Breeding for Sporthorses (WBFSH) i Danmark. Dette er en viktig arena – ikke minst for å knytte verdifulle kontakter. Genomisk seleksjon var ett av hoved­temaene på den faglige delen. Det er et utrolig spennende verktøy for å oppnå raskere avlsfremgang, men det forutsetter samarbeid mellom avlsorganisasjonene slik at antall hester er tilstrekkelig. Det kan by på noen politiske utfordringer, men NV følger utviklingen og har en god dialog med flere aktuelle samarbeidspartnere. En stor takk til alle dere som har deltatt og bidratt ved alle NV sine aktiviteter gjennom året. Jeg håper dere nyter den flotte vinterstemningen - god førjul! Mette Hansson Leder

INNHOLD 0317 Avl er livet������������������������������������������������������� 5 Fôringsmåte kan påvirke adferd og velferd����������������������������������������� 16 Hallmesterskap unghest sprang�������������20 Breeders Open og Norsk Breeders Trophy dressur��������������������������22 Breeders Open og Norsk Breeders Trophy sprang���������������������������28 Kulden øker risikoen for kolikk�����������������38 Eliteskuet 2017��������������������������������������������42 Elitehopper���������������������������������������������������58 Arv, eksteriør, helse og holdbarhet��������64 Nytt og nyttig�����������������������������������������������68

KOLOF ON Medlemsblad for Norsk Varmblod Redaktør: Rebecca Ballestad-Mender Grafisk design: www.nygaardgrafisk.dk Forsidefoto: Dille Forte e. Floricello/ Skovens Rafael. Oppdretter Carolin Beate Dille, eier Kristin Andresen. Foto: Rebecca Ballestad-Mender Norsk Varmblod Postboks 10, 2091 Hurdal Stambokkontoret: stambok@norskvarmblod.no eller telefon: 97 55 59 02 Mandag 17:00 til 19:00 Onsdag 10:00 til 14:00 Torsdag 10:00 til 14:00 Generelle henvendelser: post@norskvarmblod.no www.norskvarmblod.no


AVL ER LIVET - PORTRETT DILLE DRESSAGE

Avl er 4 • NV NYTT 3/17


AVL ER LIVET - PORTRETT DILLE DRESSAGE

r livet NV NYTT 3/17 • 5


AVL ER LIVET - PORTRETT DILLE DRESSAGE

Langt mot nord, i Valnesfjord mellom Bodø og Fauske i Nordland, banker et hjerte varmt for avl av dressurhester. Etter mange år med hardt arbeid kan Carolin Dille og Dille Dressage nå høste frukter av årelang hard innsats.

TEKST OG FOTO: REBECCA BALLESTAD-MENDER

Årets gangartsføll på hingstesiden under Eliteskuet, kåring av hingsten Dille Belamigo og toppresultater under den regionale utstillingen – blant annet. Carolin smiler fornøyd etter et godt år og sier på utpust: - Avl er livet! AVL 67 GRADER NORD Der oppe, 67 grader nord, vokser Carolins NV-hester opp nord for polarsirkelen. Et ganske eksotisk faktum når det gjelder avl av ridehest, især sett med internasjonale øyne. – Jeg tror nok at det eksotiske ved å avle så langt nord er med på å vekke interesse for hva jeg driver med. På Facebook har jeg følgere fra land som Danmark og Tyskland. De synes det er noe magisk ved å se hestene i dette landskapet, blant fjell og fjorder. Og har man gode hester, da spiller det ingen rolle for kjøperne om hesten står i Valnesfjord eller Tyskland, det er ikke noe vanskelig å få dem til å komme, fastslår Carolin som nylig hadde

besøk av den tiltredende stallsjefen ved Helgstrand Dressage, Peter Kofoed-Holm. - Det er ikke langt til Valnesfjord hvis man kan få se gode hester, fortsetter hun om stallen som hun og samboer Kristian Hellström har brukt drøye fem år på å utvikle. Et kattehotell danner enda et bein å stå på hjemme på gården for den engasjerte avleren. DET BEGYNTE MED TRAV Carolins hesteinteresse er medfødt, men rideveiene har måttet hun tråkke opp selv. – Jeg fikk ingenting lagt i hendene. Jeg kan huske at én gang fikk jeg to børster til jul av storebroren min. Det var stort. Da Carolins konto vokste litt etter konfirmasjonen, kunne hun endelig ta steget ut og bli hesteeier – av en avdanket varmblodstraver. Det er hun takknemlig for. – Travmiljøet var stort i Bodø. Jeg har mye å takke Bodø Travlag for! Der har jeg lært utrolig mye om eksteriør, hovvinkler – alt fra scratch, sier Carolin. AVLSKARRIEREN KOM I GANG Under et opphold i Hurdal og hestelinjen der fikk Carolin seg sin første ridehest. – Det var en skvær gal hest som mest stod på to bein. Men for en cowboy fra Bodø var det liksom helt greit – jeg turde å ri frem. Tilbake i Bodø igjen gjorde familieliv og

"Har man gode hester, da spiller det ingen rolle for kjøperne om hesten står i Valnesfjord eller Tyskland"

6 • NV NYTT 3/17


AVL ER LIVET - PORTRETT DILLE DRESSAGE

lange avstander det vanskelig å holde på med trav. – Da bestemte jeg meg, jeg ville ha en ridehest i stedet. Carolin følte litt på det at det ikke nødvendigvis var de beste ridehestene som ble solgt nordover. Å lage en selv føltes som et godt alternativ. Carolin kjøpte en gammel KWPN-hoppe og inseminerte den med Deemster. Da føllet kom, døde moren etter en måned. Føllet ble flasket opp, men 2,5 år gammel måtte det bøte med livet etter en påkjørsel. – Det var ganske tungt, men jeg ga meg ikke, sier Csom etterhvert kjøpte seg to avlshopper. Det var noe ved avl som fenget Carolin. SØKTE KUNNSKAP Et avlsseminar i Oslo satte fart i Carolins nytente interesse for avl. Hennes første

"Jeg hadde aldri vært her jeg er i dag uten den danske avleren Børge Holt Rasmussen, jeg er ham dypt takknemlig" føll ble byttet i avlshoppen Roxy e. Skovens Rafael/De Noir, og Carolin gikk i gang med å skape seg et nettverk i avlsverdenen. At nordlendingen ikke tar fem øre for å spørre og grave har kommet godt med underveis. – Jeg hadde null peil, men har bare spurt og spurt. Det er nok flere der ut som har hatt lyst til å grave ned telefonen når mitt nummer har dukket opp. Fagbøkene har hun også grepet fatt i, og

67 grader nord er koordinatene for Carolin Dilles oppdrett av Norsk Varmblod ridehest. -Det eksotiske ved å avle så langt nord tror jeg er med på å vekke litt ekstra interesse, sier Carolin Dille.

FOTO: PRIVAT

NV NYTT 3/17 • 7

S


FOTO: PRIVAT

FOTO: PRIVAT

AVL ER LIVET - PORTRETT DILLE DRESSAGE

Carolin begynte sitt hesteeierliv med en traver, men familielivet og lange avstander i Nord penset henne etter hvert over til 100 % ridehest. Og for å sikre seg en ordentlig god ridehest, begynte hun å avle.

Carolin har aldri vært redd for å spørre, og kontaktnettet har etter hvert blitt stort. Resultatene har også kommet – hennes Dille Awesome e. Attention/Zardin Firfod ble førstepremiehoppe i Dansk Varmblod som 2-års.

så er det Børge. Hvis det er noe som skal få taleflommen til Carolin til å stoppe opp litt, så er det takknemligheten hun kjenner overfor en viss danske – Børge Holt Rasmussen ved Stutteri Holt i Randers. – Jeg hadde aldri vært her jeg er i dag uten ham. Han har tatt meg under sine vinger, fortalt meg alt om alle linjer, prestasjonshopper, fôret meg med årgangsbøker, han kjenner alle – og via ham har jeg fått kjøpe gode hopper. Han, han…han har bare betydd enormt mye for meg.

HAR SKAPT SIN EGEN ARBEIDSPLASS I utgangspunktet er Carolin lærerutdannet, men det ble et mål å skape en arbeidsplass til henne på gården familien kjøpte. – Vi hadde på ingen måte råd til å kjøpe noe ferdig. Gården kostet under en million, og vi betalte egentlig for tomten. Kledningen på gårdshuset var av den type at den kom i retur når vi sparket fotball mot veggen. Mine foreldre syntes det var et håpløst prosjekt, men vi var unge og hadde tiden foran oss. For to år siden begynte jobben med ny

8 • NV NYTT 3/17


AVL ER LIVET - PORTRETT DILLE DRESSAGE

"Det er veldig hyggelig å selge til ryttere som tar vare på hestene våre!" stall. Den og en stor løsdrift er på plass. Kalde polarvintre volder liten bekymring når vannkoppene tåler minus 35 grader. Med tilleggsjord fra diverse naboer rår hun over 400 mål jord og er selvberget med fôr.

FOTO: PRIVAT

FORDELER OG UTFORDRINGER Carolin slår ut med armene. Valnesfjord banker varmt i hjertet hennes. – Det er noe spesielt her så langt nord. Jeg føler liksom at hestene er frie, at det er litt renere. Frosten om vinteren gjør at vi er mindre

plaget av parasitter – men kanskje det aller viktigste er at vi har så mye plass. At det er utfordringer å drive med moderne ridehestavl så langt nord er ikke noe Carolin stikker under noen stallkrakk. – Fersk sæd er ikke lenger så fersk lenger når den kommer hit, sier hun med et skjevt smil. Enhver avler sørover ville nok si at det er ren idioti å sende frostsæd til et sted der veterinærene ikke har noen erfaring. Men her har veterinærene vært med på galskapen, satt seg inn i faget og bygget seg opp kompetanse – det er helt utrolig hva folk gjør for en! Carolin smiler: - Dille Forte, han ble til ute i paddocken, for jeg har ingen tvangsboks – via frostsæd. Og så gikk han hen og ble Norges beste.

En første viktig læresetning Carolin bet seg merke i var kvalitet på hoppematerialet. Det gjorde at salget av første avkom kom i form av bytte med avlshoppen Roxy e. Skovens Rafael/De Noir. NV NYTT 3/17 • 9

S


AVL ER LIVET - PORTRETT DILLE DRESSAGE

"Folk synes det er noe magisk ved å se hestene i dette landskapet, blant fjell og fjorder" MÅLET ER RIDBARE, HOLDBARE PRESTASJONSHESTER Carolin har klare oppfatninger om hva hun ønsker å avle. – Jeg vil lage ridbare, holdbare hester med hodet skrudd sammen på rett vis og som kan gå hele veien i sporten. Avkommet blir ikke bedre enn opphavet mener Carolin. Hun kommer med en egen metafor for å understreke dette. - En miks av meg og Petter Northug ikke ville ha gitt noen fartskomet i skisporet, men heller en bleikfeit rødhåring som spiser potetgull i sofaen og ser på hestesport på Eurosport! Carolin legger stor vekt på hoppen, og vier gemyttet stort fokus. – Her kan jeg vifte med presenninger uten at hoppene leer et øre, og kommer jeg med traktoren ser de bare på meg og lurer på om jeg virkelig mener at de skal flytte på seg. For føllene lærer av moren sin, rett og slett. Holdbarheten er hun også svært opptatt av. Det at hun er overbevist om at avkommet ikke blir bedre enn opphavet gjelder både egenskaper i sporten og holdbarhet mener Carolin: - Har ikke opphavet tålt den trening som skal til for å prestere i sporten, så er det ikke noen gitt grunn at føllet skal tåle det heller. Her kjører jeg en knallhard linje. AVL, DET ER LIVET Ordene flommer ut av Carolin, på inn og på utpust. Hadde man lagt talestrømmen

FOTO: PRIVAT

Carolin og samboer Kristian Hellström har brukt drøyt fem år på å bygge opp gården i Valnesfjord til å romme en moderne stall og også et kattehotell. Adskillig egeninnsats har blitt lagt ned. og all hennes energi i rør, ville det nok kunne ha varmet hele Valnesfjord og litt til. At det skulle bli en sofasliter ut av en tenkt miks av Carolin og Northug er egentlig litt vanskelig å se for seg. Hun tenker seg om et lite øyeblikk, og sier: -Jeg er bare meg, jeg. Det er lite å gjøre med meg. Jeg kontakter folk, jeg spør, jeg prater høyt og er ganske folkelig. Men jeg tror også at det kan være noe som trengs litt. Det løsner litt på stemningen liksom. Rødtoppen fortsetter på sitt klingende nordnorsk: - Folk kan kanskje tenke at nå blir jeg høy på pæra, nå når resultatene har begynt å komme. Men nei, jeg er stadig bare den lille ræva i Nord-Norge som avler. Og avl, det er livet!

10 • NV NYTT 3/17


FOTO: PRIVAT

AVL ER LIVET - PORTRETT DILLE DRESSAGE

En stor løsdrift med gruset plass gir gode forhold for unghestene – og har også vist sin nytte både som ridebane og som utstillingsplass.

NV NYTT 3/17 • 11

S


AVL ER LIVET - PORTRETT DILLE DRESSAGE Den danske oppdretteren Børge Holt Rasmussen betyr mye for Carolin: - Han har tatt meg under sine vinger, delt av sin kunnskap og åpnet så mange muligheter for meg, jeg er bare så utrolig takknemlig, sier Carolin som har fanget ham i et typisk Børge-øyeblikk, der han sørger for at hestene har det godt.

Føllene kommer som perler på en snor hos Dille Dressage Horses – og resultatene også. Fire av fire føll ble i fjor kvalifisert til Eliteskuet.

Årets regionale utstilling ble like godt arrangert hjemme på gården til Carolin. Den nybygde låven med stall og kattehotell er i bakgrunnen. FOTO: MARION KLETTE

FOTO: MARION KLETTE

12 • NV NYTT 3/17


AVL ER LIVET - PORTRETT DILLE DRESSAGE

En fantastisk natur, følelsen av renhet, mye plass og ikke minst at hun er selvforsynt med grovfôr takket være 400 mål dyrket mark er noe av det Carolin trekker frem som fordeler ved sin drift 67 grader nord.

-Jeg bor i en fantastisk bygd, med mange kreative mennesker som står hardt på og som får det til – og ikke minst hjelper vi hverandre, forteller Carolin, som blant annet får assistanse fra Fauske lensmannskontor når hestene skal tas hjem fra sommerbeite. NV NYTT 3/17 • 13

S


ALV ER LIVET - PORTRETT DILLE DRESSAGE

HESTENE VED DILLE DRESSAGE: HOPPER :

-Roxy (DV) RDH e. Skovens Rafael/ De Noir Føll : Dille Belamie 2015 e. Belamour (førstegangs reg i DV) Dille Volantis 2016 e. Rascalino eliteføll Dille Forte 2017 e. Floricello -Soraya (Hann) e. Saliere/Hohenstein, tysk statspremiehoppe, fløy i DV Føll: Dille St. Salieri 2017 e. Blue Hors St. Schufro. Beste føll på norsk varmblods utstilling 2017. -Alizée (DV) kåret i RDS e. Astrix/De Noir Føll: Dille Romanzée e. Romeo Drektig med Bernstein las Marismas -Universal Eg (Hann) e. United/Weltmeyer 3 tidligere føll hos andre eiere samt Dille Zatisfaction e. Blue Hors Zalabaster (Eliteføll NV) født 2016 -Future Lady (WEST) e. Florestan/ Disco-Star, gullmedaljehoppe i Tyskland, fløy i DV. Helsøster til Blue Horse Future Cup. Flere tidligere føll, deriblant Future Jazz RV og Future Jazz Dancer RV Drektig med Secret

INNKJØPTE FØLL:

Dille Fürstenholt (NV) e. Frontline/Londonderry født 2017 Valentina (Oldenburger) e. Atterupgaards Botticelli/Fiorano født 2017

VENTER FØLGENDE FØLL PÅ 2 SOLGTE HOPPER:

Baunehøjdens Belamour (DV) e. Bon Bravour/Hohenstein – drektig med Dille Belamigo Petramindes Ladiva (DV) e. Blue Hors Don Romantic/Lionell – drektig med Hesselhøjs Donkey Boy

2-ÅRINGER:

Gangelhoff Sanita (DV) e. Bøgegårdens Santiago/Rotspon beste 2 års hoppe på NV-utstilling, og også utstillingens beste hest. Kjøpt som føll i Danmark Cinnamon e. Blue Hors St. Schufro /Don Gregory

UNGHESTER:

Dille Ojoj f. 2013 e. Deemster/Lanciano Dille Belamigo f. 2013 e. Belamour/Vystrel, eies sammen med Kjersti Moen Fagerheim

"Enhver oppdretter ville vel si at å ha veterinærer uten erfaring og bruke frostsæd er galskap, men her har veterinærene stilt opp, tilegnet seg kompetanse. Og lyktes!"


ALV ER LIVET - PORTRETT DILLE DRESSAGE

Carolin ser tilbake på et riktig godt 2017, blant annet med kåring av hennes Dille Belamigo e. Belamour. Hingsten ble ridd av Alexandra Andresen under årets finale i Stall-K's 4-års cup. Tanja Rusovic ved Rusovic Dressage i Danmark har nå tatt over tøylene på hingsten.

"Jeg vil lage ridbare, holdbare hester med hodet skrudd sammen på rett vis og som kan gå hele veien i sporten"

I utgangspunktet er alt til salgs ved Dille Dressage Horses, fra de er føll – eller før det også. Blir de der lenger, settes treningen av unghestene i gang. FOTO: PRIVAT

NV NYTT 3/17 • 15


F Ô R I N G S M ÅT E K A N PÅ V I R K E ADFERD OG VELFERD FOTO: @HAWKEYEMEDIC/TWENTY20.COM

16 • NV NYTT 3/17


FÔRINGSMÅTE

En fransk undersøkelse viser at hvordan man gir oppstallede hester deres grovfôr kan påvirke både hesten adferd og hestens velferd.

TEKST: REBECCA BALLESTAD-MENDER

Det franske forskerteamet fra universitetet i Rennes gir hesteeiere et klart råd: Tenk igjennom fôringsstrategier – og fôringssystemer -når du fôrer oppstallede hester, og ha økt spisetid og dermed mer hestevelferd og mindre frustrasjon som mål. TILBAKE TIL NATUREN Begrenset adgang til grovfôr og mindre spisetid er noe oppstallede hester opplever i forhold til hester som lever et hesteliv mer opp til det opprinnelige for gressende planteetere. Mindre grovfôr og kortere spisetid kan gi helseproblemer som magesår, men det kan også være en årsak til at hesten endrer adferden og utvikler uvaner. Som en bakgrunn for sin undersøkelse hadde forskerne utviklingen av produkter som høynett, høybag’er og såkalte «slow-feeders», produkter som produsentene anfører at øker tiden hesten bruker på å spise grovfôret. Ved å få den oppstallede hesten til å bruke lengre tid på å spise grovfôret sitt, søker man å komme nærmere hestens naturlige måte å gresse på. 38 HESTER, 3 UKER OG 3 FÔRINGSMETODER 24 vallaker og 14 hopper ved det nasjo-

nale franske stutteriet i Saumur inngikk i forsøket. Disse hestene var alle oppstallet i bokser på 3x3 meter, med halm som underlag. Hver hest hadde et automatisk drikkekar, og hver hest fikk daglig kraftfôrrasjon via en fôringsautomat. Hver hest fikk også en dagsrasjon på 9 kilo høy. I forsøket fikk hestene grovfôret på tre forskjellige måter. De fikk det enten på gulvet i boksen, de fikk det i høybag’er som hang på veggen eller de fikk det i en «slow-feeder» i plastikk. Den typen «slow-feeder» som ble benyttet i forsøket var en såkalt Pacefeeder, et irsk produkt. Den er utformet som en trekantet container som er 78 cm høy. Den plasseres i et hjørne, og toppen er dekket av en plate med hull i. Denne platen synker nedover ettersom hesten spiser grovfôret. Alle hestene fikk prøve på de tre ulike fôringsrutinene i en tilfeldig rekkefølge over en periode på tre uker. De hestene som fikk grovfôret på bakken eller i en høybag fikk en porsjon på morgenen og en på ettermiddagen. De hestene som fikk fôret i «slow-feeder» fikk hele rasjonen på morgenen. MEST FORDELAKTIG MED SLOW FEEDER Forskerne fant at både høybag og «slow-feeder» økte spisetiden i forhold til fôr gitt på gulvet. Men forskerne så også en klar forskjell på hvordan høybag og «slow-feeder» påvirket hestene. – Mens det å gi hestene høy i en høybag viste å gi en økning i adferd som ga uttrykk for frustrasjon, reduserte «slow-feederen» uønsket adferd som stereotypier. I tillegg økte «slow-feederen» vennlig adferd mot mennesker, forteller forskerne. – Dette vi-

NV NYTT 3/17 • 17

S


FÔRINGSMÅTE

ser at hvor viktig det er å tenke igjennom fôringstrategiene. Både hestens adferd og dens velferd kan endres drastisk ut fra hvordan man gir hesten fôret. «Slow-feeder» ga inntrykk av å kunne assosieres med en mer positiv holdning – på den måte at man så mindre frustrasjon og mindre steroptypisk adferd sammenlignet med å gi fôret på bakken. At hesten viste mer positiv adferd overfor mennesker kan tyde på at hesten føler økt velferd. Å spise ut fra høybag’er ga lengre spisetid, men forskerne så også tegn på at denne fôringsmetoden ga økt frustrasjon overfor fôringsmetoden. Disse tegnene var blant annet økt tid med ørene bakover i forhold til både slow-feeder og høy på bakken og man så også en forskjell når det gjaldt stereotyp adferd sammenlignet med «slow-feeder». Forskerne så også at «slow-feeder» kan redusere hestens inntak av halm. OPPSIKTSVEKKENDE FUNN -Funnene er oppsiktsvekkende ved at endringene i adferd ble observert allerede etter at hestene bare hadde blitt observert over en 3 ukers periode. Å bruke en «slow-feeder» later til å innebære flere fordeler fremfor en høybag, sier forskerne. – Det var fremdeles høy i «slow-feederen» 11 timer etter at den var fylt opp, mens høybag’en ofte var tømt midt på dagen, fire timer etter fôring. Vi så også at hestene som fikk fôret i en høybag viste mer frustrasjon rettet mot fôringsmetoden, som at de dro i høybag’en med tennene, dyttet den med hodet etc. Vi så ingen slik adferd når hestene ble fôret med «slow-feeder». Det var helt tydelig i våre observasjoner at bevegelsene i den hengende høybagen

FOTO: PACEFEEDER.IE

Forskerne fant at et produkt som det irske Pacefeeder førte til lengre spisetid og mindre frustrasjon enn høybag – og også at hesten var vennligere mot mennesker.

som gjorde det vanskeligere for hesten å spise. Forskerne konkluderte med at det som kan synes som mindre endringer på hvordan hesten gis grovfôret i stor grad påvirker hvordan hesten har det. – Selv om alle tre fôringsmetodene hadde som hensikt å øke spisetiden, så vi også tydelig at de påvirket hestens adferd – og da også forholdet til mennesker. «Slow-feederen» reduserte uønsket aggressivitet mot mennesker, mens høybag’er hadde en tendens til å øke frustrasjonen. Det er derfor all grunn til å tenke over hvordan man gir den oppstallede hesten grovfôret. Kilde: C. Rochais. S Henry, M Hausberger: «Hay-bags» and «Slow-feeders»: Testing their impact on horse behaviour and welfare.

18 • NV NYTT 3/17


Pferdia er Norges eneimportør av Böckmann hestehengere Besøk oss og se på en av våre flotte modeller. Vi tilbyr også 5 års Pferdiagaranti dersom årlig service utføres.

Pferdia Drammen Drammen Travbane ved Travkroa Buskerudveien 200, 3027 Drammen Tlf 99 22 88 82 post@pferdia.no

Pferdia Ålesund Storevågen 86, 6020 Ålesund Tlf 99 22 88 82 post@pferdia.no


HALLMESTERSKAP

H A LLMES TER SK A P UN

A RENDA L OG GRIM ✒

4 -ÅRS

5-ÅRS

20 • NV NYTT 3/17

TEKST OG FOTO: REBE


HALLMESTERSKAP

NGHES T SPR A NG 2017

MS TA D R IDEK LUBB

ECCA BALLESTAD-MENDER

6 -ÅRS

4-års: Vinner: Noblesse-Noblige GL FVD (BWP) e. Galisco van Paemel/Bengale, rytter Anne Line Røysi. Beste NV: Høidals Camiro e. Tobajo Picez/Livello, oppdretter Liv Hilde Gudmundsen Høidal, rytter Charlotte Ødegård Frøland, plassert som nummer to. Denne vallaken er for øvrig tredjegenerasjon norskfødt, med hele linjen avlet avlet av familien Høidal. 5-års: Vinner: Muze de 100N(BWP) e. Inshallah de Muze/ Fairlplay du Manior, rytter Anne Line Røysi. Beste NV: Vilbergs Stardance e. Spartacus/Laptop, oppdretter Karianne Klaveness Holmen, rytter Silje Ludvigsen, plassert som nummer 3.

Nummer tre: Skjæløys Zackarias (NV), oppdretter, rytter Elina Lundblad.

6-års: Vinner: La Folie(SWB) e. Camaro M/Landprinz I, rytter Cathrine Bjordal Tholo. Beste NV: Bring It On e. Tobajo Picez/Robin Z, oppdretter Maren Olsen Moshølen, rytter Lisa Schmethüsen Maagerøe, plassert som nummer 6. Denne hoppen konkurrerer også i aldersrelatert klasse i feltritt, med gode resultater.

NV NYTT 3/17 • 21


BREEDERS DRESSUR 2017

BREEDER S OPEN OG NOR SK BREEDER S TROPH Y DR ES SUR 2 017 ✒

TEKST OG FOTO: REBECCA BALLESTAD-MENDER

22 • NV NYTT 3/17


BREEDERS DRESSUR 2017

FIN A LE S TA LL- K ’ S 4 - Å R S CUP

Vinner: M.Y. Labaila e. Sunny-Boy/Leandro, oppdretter Line Molversmyr, rytter Ulla Kamfjord.

Nummer to: Skoglys Zahara (NV) e. Blue Hors Zack/Stall-K’s Dynamit, oppdretter Else Hasvold, rytter Maren Knappe.

Nummer tre: Skjæløys Zackarias (NV), oppdretter, rytter Elina Lundblad.

Nummer fire: Dille Belamigo (NV) e. Belamour/ Vystrel, oppdretter Carolin Beate Dillle, rytter Alexandra G. Andresen.

NV NYTT 3/17 • 23


BREEDERS DRESSUR 2017

5 - Å R S NOR S K BR E E DE R S T ROPH Y OG BR E E DE R S OPE N

Nummer to i begge: Thiara de Lorentzia (NV) e. Blue Hors Zack/Omas Lemond, oppdretter Connie Lorentzen, rytter Catharina Lorentzen Lund.

Vinner av begge: Skoglys Rihanna (NV) e. Royal Olymp/Stall-K’s Dynamit, oppdretter Else Hasvold, rytter Maren Knappe.

Nummer tre i begge: Loreley’s Rhapsody (NV) e. Royal Olymp/Londonderry, oppdretter Mariann Sælid, rytter Rebecca Rowley.

24 • NV NYTT 3/17


BREEDERS DRESSUR 2017

Nummer fire i Breeders Open: De Fleur (Hann) e. Don Index/Wind Dancer, rytter Ida Mari Borge Hovi.

Nummer fire i Norsk Breeders Trophy: Lillebergs Cathageno (NV) e. Tobajo Picez/Cathageno, oppdretter Lene Olsen, rytter Beate Kåsa Stensrud.

Nummer fem: Jotunheimens Hero (NV) e. Deemster/Alfas Arnt, oppdretter Anne Kjæstad Veggum, rytter Sandra Nicoline Birkeland.

Nummer fem i Breeders Open: Gørklintgårds Cava (DWB) e. Gørklintgårds Santos/Castro, rytter Thomas Peter Sund Haga.

NV NYTT 3/17 • 25


BREEDERS DRESSUR 2017

NOR S K BR E E DE R S T ROPH Y OG BR E E DE R S OPE N 6 - Å R S

Vinner Breeders Open: JJ Zulu (DWB) e. Blue Hors Zack/Vivaldi, rytter Helene Sørum.

Vinner av Norsk Breeders Trophy og nummer to i Breeders Open: Maro’s Fabergée (NV) e. Fassbinder/Blue Hors Romanov, oppdretter Linn Næss Evensen, rytter Silje Tornvik.

26 • NV NYTT 3/17


BREEDERS DRESSUR 2017

Nummer fire Breeders Open: Le Tender (DWB) e. Tailormade Temptation/Leandro, rytter Rikke Mysager.

Nummer fem Breeders Open: Twilight (DK), avstamming ukjent, rytter Anniken Eide.

Nummer tre Breeders Open: Stall-K’s Sunny Girl W (DWB) e. Sunny-Boy/Sidney, rytter Catharina Lorentzen Lund. NV NYTT 3/17 • 27


Å RE T S V INNERE I NOR SK BREEDER S OPEN OG NOR SK BREEDER S TROPH Y S PR A NG 2 017

28 • NV NYTT 3/17


BREEDERS SPRANG 2017

BR E E DE R S OPE N OG NOR S K BR E E DE R S T ROPH Y 4 - Å R S

7- Å R S K L A S S E NE PR E S E N T E R T AV B ILDE E K S PE R T E N

Vinner Norsk Breeders Trophy og Breeders Open: Lillebergs Lanzelot (NV) e. Azteca VDL/Lancier, oppdretter Lene Olsen, rytter Elise Bjerkman.

Nr.. to Norsk Breeders Trophy og Breeders Open: Bull’s 1814 (NV) e. Favorit Ask/Animo, oppdretter Bull Sporthorses, rytter Solveig Fotland Newermann.

Nummer tre Breeders Open: Lady Bertilla KK (DV) e. Toulouse/Indorado, rytter Camilla Monsholm.

Nummer fire Breeders Open:: Henrike (KWPN) e. Querly-Elvis/Burggraaf, rytter Mira Høidal.

NV NYTT 3/17 • 29


BREEDERS SPRANG 2017

Nummer fem Breeders Open: High Yummi II (SWB) Casilius/New Balance e. rytter Hanne Maren Helgedagsrud.

BR E E DE R S OPE N OG NOR S K BR E E DE R S T ROPH Y 5 - Å R S

Vinner Breeders Open: Canajus C (DV). Cajus/Carano, rytter: Silje Ludvigsen. 30 • NV NYTT 3/17


BREEDERS SPRANG 2017

Vinner Norsk Breeders Trophy og nummer to Breeders Open: Classic Penny (NV) e. Clapton på hoppen Brokers Plastic City oppdretter Geir Madsgård og Ole Kristoffer Meland. Rytter: Fredrik B. Seim.

Nummer tre Breeders Open: Colesca EB Z (Zang) e. Conte Della Caccia/Lucky Boy, rytter Rebekka Lie Andersen.

Nummer fire Breeders Open: Count To Ten (DV) e. Cabachon/A-Khan Z, rytter Karina Hovland.

NV NYTT 3/17 • 31


BREEDERS SPRANG 2017

Nummer fem Breeders Open: KS Winchester (DV) e. Favorit Ask/Solos Landtinus, rytter Silje Marie Grønberg.

Nummer to Norsk Breeders Trophy: Vilbergs Stardance (NV) e. Spartacus/Laptop, oppdretter Karianne Klaveness Holmen, rytter Silje Ludvigsen. 32 • NV NYTT 3/17


BREEDERS SPRANG 2017

BR E E DE R S OPE N OG NOR S K BR E E DE R S T ROPH Y 6 - Å R S

Nummer to Breeders Open: Quevara van de Vlierbeek Z (Zang) e. Quintus/Omar. Rytter Fredrik B. Seim.

Vinner Breeders Open: Gablitz P (KWPN) e. Ukato/Lupicor, rytter Victoria Gulliksen. NV NYTT 3/17 • 33


BREEDERS SPRANG 2017

Nummer tre og vinner av Norsk Breeders Trophy: Lillebergs Catch Me (NV) e. Cabachon/Lasandos, oppdretter Lene Olsen, rytter Astrid Rebecca Johannessen. Representerte Norsk Varmblod i unghest-VM i Lanaken.

Nummer fire i Breeders Open og nummer to i Norsk Breeders Trophy: Rigals Chaccolin (NV) e. Chacco Blue/Laurin, oppdretter Gunn Inge Risdal, rytter Kaia Risdal Lorentzen.

Nummer fem i Breeders Open: Lord van de Groenendijk (BWP) e. Esperanto van Paemel/Lauterbach , rytter Anne Line Røysi.

34 • NV NYTT 3/17


BREEDERS SPRANG 2017

Nummer tre i Norsk Breeders Trophy: Ramir de Revel (NV) e. Diamant de Revel/Fanal Prydsholm, oppdretter Molland Gård, rytter Pål Flam.

Nummer fire i Norsk Breeders Trophy: C Stevens (NV) e. Ci Ci Senjor Ask/Cortez, oppdretter Geir Madsgård, rytter Ole Kristoffer Meland.

Nummer fem i Norsk Breeders Trophy: Bull’s Cabachino (NV) e. Cabachon/Animo, oppdretter Connie Bull-Røed og Tonje Mariero Moe, rytter Solveig Fotland Newermann. NV NYTT 3/17 • 35


BREEDERS SPRANG 2017

BR E E DE R S OPE N OG NOR S K BR E E DE R S T ROPH Y 7- Å R S

Vinner Breeders Open: Firefly H (KWPN ) Douglas/Tenerife VDL, rytter Victoria Gulliksen.

Nummer to Breeders Open: Katrinelund Cabalight (DV) e. Cabachon/Helenikos, rytter Bendikte S. Endresen.

Nummer tre Breeders Open: C. Just In Z (Zang) e., rytter Johan Sebastian Gulliksen.

36 • NV NYTT 3/17


BREEDERS SPRANG 2017

Nummer fire Breeders Open: Cover Girl (Holst) e. Contendro I/Carpaccio, rytter Yvonne Sletthaug.

Nummer fem Breeders Open: Celine Nørgaard (DV) e. Chellys Z, rytter Ole Kristoffer Meland.

NOR S K BR E E DE R S T ROPH Y OG BR E E DE R S OPE N FE LT R I T T 6 - Å R S Vinner Norsk Breeders Breeders Open i 6-års Trophy og Breeders Open: Bring It On (NV) e. Cabachon/Robin Z, oppdretter og rytter Maren Moshølen.

FOTO: MADELEINE KJÆRSTAD

NV NYTT 3/17 • 37


KULDEN ØKER RISIKOEN FOR KOLIKK

Kolikk er en samlebetegnelse for smertefulle tilstander i mage- eller tarmsystemet. Det finnes også andre lidelser, for eksempel i for eksempel i nyrene, urinveiene eller genitaliene som kan gi kolikklignende symptomer

TEKST CECILIA WINTER, AGRIA FOTO: PETER FRESE/PEXELS.COM

ÅRSAKENE TIL KOLIKK Mange hester drikker mindre vann når det er kaldt og beveger seg noe mindre i luftegården. En av de vanligste årsakene til kolikk er at hesten rammes av forstop�pelse i forbindelse med fôrendringer og/ eller mindre mosjon. Gasskolikk kan også oppstå som følge av bytting av fôr eller fôr av dårlig kvalitet. Sandkolikk er vanligst der hester går på sandjordbeite og lett får i seg sand. San-

38 • NV NYTT 3/17


KULDEN ØKER RISIKOEN FOR KOLIKK

vare lenge. Ved et kolikkanfall slutter hesten å spise. Den blir urolig, skraper med forhovene og ser mot buken. Den legger seg gjerne og velter rundt. Når den reiser seg, rister den seg ikke som en frisk hest. Ved kraftige smerter kan hesten sparke og kaste seg voldsomt rundt. Da kan den ufrivillig skade både seg selv og personer i nærheten. Hesten svetter og puls- og pustefrekvensen stiger. TAMSLYNG Tarmslyng gir plutselige og svært kraftige symptomer. Tilstanden må ofte opereres. Det samme gjelder inkarserasjon av tarmen, det vil si at tarmen er klemt inn i en organåpning i buken. Invaginasjon av tarmen (en del av tarmen har glidd inn i seg selv) gir samme type kolikkbesvær som det som er nevnt over. Livmoren hos drektige hopper kan gi kolikksymptomer hvis dens plassering i bukhulen endres.

den lagres i tarmene og fører etter hvert til varierende grader av kolikk. Andre årsaker til kolikk kan være betennelse i tynntarm, svulster som forårsaker stopp i tarmen, parasitter, feilleie på tarm, eksempelvis omvridning eller inneklemming av tarm i navlebrokk eller pungbrokk. SYMPTOMER Symptomene på kolikk er ofte spisevegring og generell uro, og problemene kan

DE FØRSTE TILTAKENE VED MISTANKE OM KOLIKKANFALL 1. D  ann deg et tydelig bilde av symptomene! Iaktta hesten en stund, slik at du tydelig og konkret kan redegjøre for hestens tilstand. Hvordan arter anfallet seg? Vegrer hesten seg for å spise? Står den bare og skraper, eller legger den seg ned så fort den slippes? Reiser den seg igjen? Og eventuelt, hvor raskt? Ser den mot buken? Kaster den seg hemningsløst i boksen? Har den påført seg selv eller innredningen i boksen skade ved slag? 2. T  a hestens puls og temperatur! Når du kontakter veterinær, vil vedkommende ofte spørre om puls og temperatur. Du

NV NYTT 3/17 • 39

S


KULDEN ØKER RISIKOEN FOR KOLIKK

bør ha denne informasjonen tilgjengelig. 3. L  ytt etter tarmlyd! Legg øret mot bukveggen ved hestens flanke og lytt etter «rumling» eller andre lyder som tyder på aktivitet i tarmsystemet. Slike lyder tyder på at fordøyelsesfunksjonen er bevart, noe som er positivt. 4. Kontroller slimhinnene! Har slimhinnene i øyne og munn normal farge? Sammenlign med en frisk hest. 5. Kontroller avføringen! Du må finne ut om hesten overhodet har hatt avføring, og om den i mengde, farge, konsistens og lukt skiller seg fra det normale. HVA GJØR JEG MED HESTEN? Det er viktig at du observerer hesten (se over) – og at du ikke utelater noen punkter. Veterinæren får da et godt grunnlag for å gradere symptomene og avgjøre om og hvor raskt veterinærbehandlingen skal startes. Ofte kan veterinæren etter en klar beskrivelse av symptomene per telefon gi hesteeieren instruksjoner om hvordan hesten skal håndteres før veterinæren kommer. Hvis hesten har lettere kolikksmerter, kan det ofte være gunstig å flytte den til en større stallplass. Alt fôr må være fjernet. Hesten kan også for eksempel slippes ut i et ridehus eller lignende eller på annen måte få anledning til å bevege seg fritt under fortløpende tilsyn. Hesten bør ikke kjøres, rides, longeres eller på annen måte utsettes for krevende bevegelser. Dette kan øke risikoen for hjerteproblemer og andre komplikasjoner. NÅR SKAL JEG TILKALLE VETERINÆR? Hvis hesten viser tegn på kraftige smerter

eller sterk uro, må veterinær alltid tilkalles. Dette gjelder også når hesten kaster seg om kull, ruller over på ryggen, svetter eller har en puls på over 70 slag i minuttet. Når en hest viser tegn på kolikk, er det i de fleste tilfeller lurt å ringe en veterinær og la vedkommende vurdere symptomene. Hvis hestens tilstand forverres kraftig, har veterinæren dermed et godt bilde av det innledende forløpet. De fleste av landets største hesteklinikker kan utføre de operative inngrepene i bukhulen som kan bli aktuelle ved et kolikkanfall med voldsomt forløp. Hvis inngrepet utføres i tide, er prognosen som oftest god. HVORDAN FOREBYGGE KOLIKK I KULDA? Studier har vist at hester som blir tilbudt lunkent vann om vinteren, drikker mer enn de som får kaldt vann. Når du har ridd eller hatt hesten i arbeid bør du la den komme inn i boksen og gi den vann i en bøtte før den eventuelt settes ut luftegården igjen. Mer mosjon er også en måte å forebygge kolikk på. Her er noen tips for hva du kan gjøre for å stimulere hesten til å bevege seg mer i luftegården på vinterstid: • Legg fôret i motsatt ende av luftegården. Det mest ideelle er å ha fôrhekker på ulike steder i luftegården. • Legg inn kratt og grener som de kan gnage på. Unngå barlind og andre giftige prydbusker. • Sett opp en stolpe, godt nedsatt i bakken, med børster eller gummimatter som hestene kan klø seg mot. • Legg inn en fotball for hestene å leke med.

40 • NV NYTT 3/17


En god forsikring består av kunnskap og engasjement A

gria Dyreforsikring har forsikringsløsninger for alle hester. Forsikringene er utformet slik at du kan sette sammen den forsikringen som passer deg og hesten din best. Våre forsikringsagenter på hest hjelper deg gjerne, ta kontakt direkte!

Våre forsikringsagenter på hest: Østlandet Mariann Christoffersen 900 53 731 Anja Huserbråten 977 33 121 Cecilia Wallin 900 78 083 Anne-Stine Nordstrand Bakke 913 52 975 Majken Høgberg Amundsen 977 67 330 Sørlandet Elizabeth Nordhammer 997 54 808 Vestlandet Arne Hamre 911 05 640 Aasa Kristin Sandøy 413 35 969 Frode Gjedrem 975 06 305 Siri Hjellum Brodal 915 61 896 Midt Norge Sissel Hvitsand 920 80 698 Nord Norge Heidi Bråten 952 20 267

Følg oss på

@agrianorge

www.agria.no

Anbefalt av


ELITESKUET 2017

42 • NV NYTT 3/17


ELITESKUET 2017

Eliteskuet 2017 ✒

TEKST OG FOTO: REBECCA BALLESTAD-MENDER

Vakre føll, fine unghester og ikke minst gode avlshopper satte sitt preg på årets Eliteskue, som samlet gledelig mange deltakere. NV NYTT 3/17 • 43


ELITESKUET 2017

I år igjen dannet vakre Semb Hovedgård rammene for Eliteskuet. Hele 30 hester deltok, hvorav 19 var føll som hadde kvalifisert seg til Agrias Føllchampionat. I tillegg ble fire hopper tildelt Elitestatus. JEVNT GOD KVALITET Hestene ble vurdert av dommerduoen Cecilie Kilde og svenske Hans Wallermyr. – Det var jevnt god kvalitet på hestene vi så i år, det er gledelig. Især det beste hoppeføllet utmerket seg spesielt, sa Cecilie. – Det er klart at i denne perioden, så sent på høsten, er mange i kraftig vekst. De kan være ganske annerledes enn det de var da de ble tatt ut. Eliteskuet kunne kanskje ha vært litt tidligere, men det igjen gir utfordringer i forhold til alle de regionale kvalifiseringene, sa Cecilie.

Den svenske dommeren Hans Wallermyr likte det han så, og især var han imponert over den høye kvaliteten på avlshoppene. – Det er særdeles viktig at det er de gode hoppene som brukes i avlen, og det har vært gledelig å se så fine hopper her, fastslo Wallermyr. LANGVEISFARNE DELTAGERE Vårt langstrakte land er en utfordring for både sporten og avlen. I år så Eliteskuet deltagere fra store deler av Norge, både fra Vestlandet og Nord-Norge kom det hester. Blant føllene gikk to av de gjeve titlene til føll henholdsvis fra Valnesfjord og Bardu. Hingsteføllet Dille Forte fra Carolin Dille i Valnesfjord ble Årets gangartsføll blant hingstene, mens RGS Ranums Rochelle fra

Årets Eliteskue samlet 30 hester fra hele landet.

44 • NV NYTT 3/17


ELITESKUET 2017

Silje F. Kristiansen tok tilsvarende tittel på hoppesiden. -Jeg visste jeg hadde et godt føll, sier Carolin som i år bestemte seg for å ta turen til Østlandet etter å ha hatt kvalifiserte føll flere år på rad. – At vi her nord tok denne turen i år viser litt problemet med en sentralisert utstilling, jeg må innrømme at jeg med turen også ønsket å tydeliggjøre at sløyfer og titler går til de som har anledning til å møte. Det er ikke så lett å løse denne utfordringen som våre lange avstander skaper, men det er viktig å se etter løsninger. I ren transporttid tok kjøreturen fra nord 30 timer. Om bord i hestebilen fikk hoppe og føll ekstra med plass, slik at føllet kunne legge seg ned. – Hestene ble godt passet på, og etter utstillingen ble min hoppe og

Forte stående på Østlandet ettersom vi så at hoppen hadde tapt seg på turen, forteller Carolin. SER PÅ LØSNINGER -Ettersom de aller fleste føllene er født på østlandet, er det logisk at Eliteskuet er i dette området – og man skjønner selvsagt at andre ønsker å ta del i denne begivenheten og matche sine kvalifiserte føll. Det gikk fint for de to som hadde den lengste veien, men det er for lang reise for føll – vi må finne alternative måter å løse dette på – for eksempel ved å ha to Eliteskuer eller premiere de i nord for seg. Dagens teknologi åpner jo også for noen muligheter – som å filme, det krever dog at de som filmer har kunnskap om hvordan det må gjøres, sier Cecilie Kilde.

Dommerduoen bestod av Cecilie Kilde og svenske Hans Wallermyr. NV NYTT 3/17 • 45

S


ELITESKUET 2017

-De lange avstandene i landet vårt er definitivt en utfordring. Vi ønsker selvsagt en geografisk spredd avl og at mulighetene skal bli så like som mulig – samtidig som hestevelferden står i hovedfokus. Vi har satt ned et utvalg som blant annet har som oppgave å se på mulige løsninger på dette i forhold til finalebegivenheter som Eliteskuet, forteller leder Mette Hansson. VELLYKKET SALGSVISNING Eliteskuet rommet ikke bare en konkurranse om gjeve titler. Publikum og potensielle kjøpere fikk også se en fin bukett salgshester vist frem for salg – fra føll til voksne sportshester samt også en ponni – visningen var åpen også for andre enn Eliteskuehestene. Visningen resulterte i salg – blant annet av årets gangartsføll på hoppesiden, RGS Ranums Rochelle. – Jeg må innrømme at hun har vært en øyesten for meg, men jeg fikk en god pris for henne av en kjøper jeg gjerne ville selge til, sa oppdretter Silje Marie Fagertun etter salget. – Salgsvisning under Eliteskuet er absolutt et fint salgsvindu for oss, og jeg håper at enda flere selgere og kjøpere finner veien dit neste år. Årets føll på gangartssiden for hingster, Dille Forte, ble ikke vist frem under salgsvisningen, men byttet også eier etter Eliteskuet. Nå inngår den unge hingsten i rekken av gode hester tilhørende Kristin Andresen. Valerossi, en av landets beste sportsponnier innen dressur, ble vist frem og fikk også ny eier etter skuet. -Jeg er imponert over den høye kvaliteten på avlshoppene her i Norge, konstaterte dommer Hans Wallermyr.

46 • NV NYTT 3/17


ELITESKUET 2017

Det var ikke bare oppdrettere og hesteeiere som opplevde å bli vinnere under Eliteskuet – en rikholdig samling med flotte premier ventet årets loddkjøpere – Vegard Brekke og Eirin Brekke stod for trekningen. Gode føll, unghester og voksne sportshester ble vist frem under salgsvisningen, og flere byttet også eier.

NV NYTT 3/17 • 47

S


ELITESKUE 2017

Årets vinnere

48 • NV NYTT 3/17


ELITESKUE 2017

Å R E T S S PR A NGFØLL , HOPPE

Årets sprangføll, hoppe: Cash Cilanta e. Cicero van Paemel Z u. Cashana ue. Cashandcarry Oppdretter og eier: Torunn Nilsen Tangen Premie: kr 10 000 fra Agria Dyreforsikring

Andreplass Årets sprangføll, hoppe: Stall Eides Luna Lovegood e. Tobajo Picez u. Look Liza ue. Look Oppdretter og eier: Anniken Eide Premie: Gavekort fra TGI Fridays NV NYTT 3/17 • 49

S


ELITESKUET 2017

Å R E T S S PR A NGFØLL , HING S T

Årets sprangføll, hingst: Max Doctro e. Global Express u. Pia Rike ue. Indoctro Oppdretter og eier: Jane-Helen Stareng Premie: Kr 10 000 fra Agria Dyreforsikring

Andreplass Årets sprangføll, hingst: GK’s Chac-con Marròn e. Chaccon Blue u. GynoMixx ue. Applaus Oppdretter og eier: Gro Beate og Ketil Karlsøen Premie: Gavekort fra TGI Fridays 50 • NV NYTT 3/17


ELITESKUET 2017

Å R E T S G A NG A R T S FØLL , HOPPE

Årets gangartsføll hoppe: RGS Ranums Rochelle e. Revolution u. RGS Cenzuel ue. Ampere Oppdretter og eier: RGS Horses ved Silje F. Kristiansen Premie: Kr 10 000 fra Agria Dyreforsikring

Andreplass Årets gangartsføll hoppe: Jotunheimens VitaVera e. Vitalis u. Stallknekten’s Jazzmin ue. Jazz Oppdretter og eier: Anne Kjæstad Veggum Premie: Gavekort fra TGI Fridays NV NYTT 3/17 • 51


ELITESKUET 2017

Å R E T S G A NG A R T S FØLL , HING S T

Årets gangartsføll hingst: Dille Forte e. Floricello u. Roxy ue. Skovens Rafael Oppdretter og eier: Carolin Beate Dille Premie: Kr 10 000 fra Agria Dyreforsikring

Andreplass Årets gangartsføll hingst: Lia’s Crazy Dream e. Dream Boy u. Hvinkærgaards Remember-Me ue. Blue Hors Romanov Eier og oppdretter: Line Ballestad Premie: Gavekort fra TGI Fridays 52 • NV NYTT 3/17


ELITESKUET 2017

Å R E T S 2 - Å R S S PR A NGHOPPE

Årets 2-års spranghoppe: Candibla e. Candillo u. S.E. Embla ue. Favorit Ask Eier og oppdretter: Camilla og Ingunn Viken Premie: Bedekningsrett fra Stutteri Ask

Andreplass Årets 2-års spranghoppe: Stutteri B’s Cecilie e. Cooper van de Heffinck u. C’est Belle af Sigtenbjerggård ue. Gipsy d’Ask Oppdretter: Ann Christin Rihm og Stutteri B ved familien Brekke Eier: Melissa Rudershausen, USA Premie: Klokke sponset av Fevrier NV NYTT 3/17 • 53


ELITESKUET 2017

Å R E T S 2 - Å R S S PR A NGHING S T

Årets 2-års spranghingst: Infras Creation e. Crelido u. CC Abigale ue. CC Ladiesdream Oppdretter og eier: Ingvild Kristine Wathne Røst Premie: Bedekningsrett fra Flemminge Gård

Andreplass: Costel Sweetheart e. Beat It u. W. Calina ue. Castro Oppdretter: June-Helen Bjørnøy Eier: Marte Sjøstrøm Andersen, June-Helen Bjørnøy Premie: Klokke sponset av Fevrier 54 • NV NYTT 3/17


ELITESKUET 2017

Å R E T S 2 - Å R S G A NG A R T S HOPPE

Årets 2-års gangartshoppe: Go 2 Geneva e. Grand Galaxy Win u. Flora Day Granly ue. Florestan I Oppdretter: Anne Gina Svendby Fredriksen Eier: Carina Brandtzæg Premie: Bedekningsrett fra Van Olst

Andreplass: Milliampere S e. Ampere u. Semiramis SD ue. Sack Oppdretter og eier: Siri Hjellum Brodal Premie: Klokke sponset av Fevrier NV NYTT 3/17 • 55


ELITESKUET 2017

Å R E T S HOPPE

Årets hoppe: Skoglys Wivienne e. Stall-K’s Dynamit u. West Light Engholt ue. West Point Oppdretter: Else Margrethe Hasvold Eier: Marte Svenkerud, familien Svenkerud/ Andreassen Premie: Bedekningsrett fra Kees van de Oetelaar

Andreplass: JJ Barcelona e. Belissimo M u. Midt-West Capri ue. Caprimond E.H. Oppdretter: JJ Horses Eier: Mona Madsen Løtveit Premie: Gavekort fra TGI Fridays 56 • NV NYTT 3/17


ELITESKUET 2017

Å R E T S HOPPE Å PE N K L A S S E

Årets hoppe åpen klasse: It’s All About Time e. Kheops St. Louis u. Bøgegårdens Lupin ue. Leendert Eier: Eide Marine Eiendom AS Premie: Bedekningsrett fra Eklunda Stutteri

Andreplass: Concordia e. Corlando u. Afrodite ue. Lavallo Eier: Nils Jamne, Åse-Berit Jamne Premie: Gavekort fra TGI Fridays NV NYTT 3/17 • 57


ELITEHOPPER 2017

FOTO: REBECCA BALLESTAD-MENDER

Bull's Carpe Diem er første avkom på Connie Bull-Røeds tidligere avlshoppe Ackworth Dazzler, som nå er utpekt som Elitehoppe i Norsk Varmblod.

58 • NV NYTT 3/17


ELITEHOPPER 2017

E LI T E HOPPE R 2 0 17 Avkom: 2009 – Bull’s Carpe Diem e. Laurin har plasseringer t.o.m. 1,30 m. Hoppen ble nr to i Breeders Open 4-års, vant NBT 5-års og tok samme år bronse i hallmesterskapet. Bull’s Carpe Diem representerte Norge og NV under UVM som 6-års, og oppnådde også her en plassering i 1. kvalifisering.

FOTO: EIRIN BREKKE

2011 – Bull’s Cabachino e. Cabachon oppnådde klasse 1 på føllutstilling hos NV, og deltok på eliteskuet samme år. Han deltok på 3-års test i NV i 2014 hvor han oppnådde 8 i sprangindeks. I 2015 vant han Breeders Open 4-års, og han kvalifiserte også til finalen som både 5- og 6-års.

ACKWORTH DAZZLER (13 POENG – FØR 2017-SESONGEN) AES født 1995. Far: Animo Mor: Diva (AES) e. Bahrain xx Ackwort Dazzler ble 1. premiert i Norsk Varmblod i 2011 ved regionsutstillingen på Stall-K. Hun oppnådde en eksteriørindeks på 7,5 og en sportsindeks på 9,5 på bakgrunn av meget gode sportsprestasjoner, bl.a. seier og plasseringer i Sunshine Tour. Ackwort Dazzler har 7 avkom i Norsk Varmblod. Hoppen oppnår elitestatus på bakgrunn av avkomsprestasjoner. Hoppen er fortsatt i avl, og har i år et hingsteføll etter Kannan. Hoppen eies av Bull Sporthorses v/ Connie Bull-Røed.

2012 – Bull’s Destiny e. Favorit Ask vant Breeders Open 4-års I 2016, ridd av Marte Sjøstrøm Andersen 2013 – Bull’s 1814 e. Favorit Ask ble nummer to i Breeders Open 4-års i 2017. 2014 – Bull’s Eminent e. Cabachon oppnådde klasse 1 ved NV sitt føllskue på Ekra Gård, og kvalifiserte til eliteskuet. 2015 – Bull’s On Order e. Kannan 2017 – Bull’s Supertramp e. Kannan

NV NYTT 3/17 • 59


FOTO: REBECCA BALLESTAD-MENDER

ELITEHOPPER 2017

JJ ROMANIA (12,5 POENG) NV født 2005 Far: Blue Hors Romanov Mor: JJ Caramba e. Campari M Romania har hatt en kort sportskarriere og gikk 4-årsklasser i 2010. Deretter gikk hun tilbake i avlen. Hun ble 2. premiert på utstillingen i region 4 i år. Hoppa eies av Terese Mo. Romania har syv avkom, tre i Norsk Varmblod og fire i Dansk Varmblod. Alle hennes avkom har bidratt med avkomspoeng. Avkom: 2009 – JJ Lathea e Louis Vuitton. Hoppa ble vist i Dansk Varmblod med 8 i helhet som 2-åring og ble RDH-kåret i Dansk Varmblod som 3-åring. Lathea har siden vært avlshoppe hos Tailormade Horses i Tyskland. 2012 – Stutteri B`s Mo’Zorah e Blue Hors Zack. Oppdrettet av Terese Mo. Zorah ble vist i Dansk Varmblod som føll og oppnådde 8 i helhet. Hun ble vist på unghesttest

som 3-åring hvor hun ble 2.premiert og kvalifiserte til Elitefinalen. I 2016 fikk hun selv et føll etter Enzo Ferrari som kvalifiserte til Eliteskuet. I 2017 har Zorah gått fireårsklasser med Catharina Lorentzen Lund og kvalifiserte til Breedersfinalen. 2013 – JJ Soria Moria e Sezuan. Soria Moria fikk 8 i helhet som føll da det ble vist hos Dansk Varmblod. 2014 – JJ Sancerre e Sezuan. Sancerre ble vist som føll i Dansk Varmblod og fikk 8,5 i helhet. 2015 – JJ Nexpresso e Negro. Nexpresso fikk 8,5 i helhet som føll i Dansk Varmblod og er solgt til USA. 2016 – Stutteri B’s I Am A Rock e. Negro. Hoppeføllet fikk 9 i helhet i Norsk Varmblod og ble årets gangartsføll – hoppe i 2016. 2017 – Stutteri B’s Rythm Of The Saints e Revolution. Kvalifisert til Eliteskuet 2017

60 • NV NYTT 3/17


FOTO: REBECCA BALLESTAD-MENDER

ELITEHOPPER 2017

ILONA XX (12 POENG) Holsteiner født 1994 (død 2017) Far: Carolus I Mor: Schicke e. Calvados I

2008 – Lærkebjærgs San Diego (DV) e. Uno Don Diego var kvalifisert for finale i Breeders Open som 5 års.

Ilona oppnådde 2. premie ved NV utstilling i 2010. Eier av Ilona XX er Nina Paulsen. Hun var også kåret DH og hovedstambokshoppe i Holstein. Avkom: 2004 – Central Perk (Holst) e. Contact Me. 2005 – Acordina (Holst) e. Acodetto I oppnådde RDH i Danmark med 8 i helhet og ble sadelkåret med 710 poeng i sprang. 2006 – Carlina (DV) e. Carson Ask har plasseringer i MB sprang i Danmark. 2007 – Lærkebjærgs Royal Lady (DV) e. Heartbeat ble sadelkåret med 780 poeng. Hoppen er tatt opp i DVs springhestprogram.

2009 – Lærkebjærgs IQ (DV) e. Quinton ble Årets sprangbetonte hoppeføll (DV). IQ oppnådde 9 i helhet som 3 års, ble sadelkåret med 835 poeng og tatt opp i DV sitt springhestprogram. 2010 – Solbakkens Dragonheart (NV) e. Heartbeat ble klasse 1 som føll og årets sprangføll i NV. Dragonheart oppnådde klasse 1 ved Unghesttest i 2014. Han ble nummer to i NBT-finalen både som 5- og 6-års og vant også Hallmesterskapet for 5 års. 2011 – Solbakkens Surprise (NV) e. Quinton ble årets sprangføll i NV. Hoppen kvalifiserte til finalen i NBT felt som 5-års. 2014 – Tobajo Pilona e. Tobajo Picez 2015 – Solbakkens Reboar e. Tobajo Picez ble årets sprangføll i NV 2015.

NV NYTT 3/17 • 61


ELITEHOPPER 2017

ste avkom, S.E. Chloe (NV 2007 e. Crelido) ble årets 2-års hoppe i NV 2009. S.E. Chloes datter S.E. Embla (NV 2011 e. Favorit Ask) ble Årets 2-års hoppe i NV 2013. Avkom: 2007 – SE Chloe e. Crelido ble årets 2-års spranghoppe i NV 2009. Chloe ble DH kåret i 2011. Pga. skade ble hun satt i avl som ung, og ble mor til SE Embla (årets 2 års spranghoppe i 2013) og SE Estelle i 2011 og 2012. Chloe ble satt i trening i november 2012, og få måneder senere ble hun nummer 11 i Bronse-Tour finalen ved Drammen Spring Tour. 2009 – SE Mr Darcy e. Quinton tok mange plasseringer i 4-års sesongen. Han deltok i 5-års klassen under AEG, og vant samme år unghestfinalen i Grenland. Mr Darcy kvalifiserte til finalen i NBT både som 5- og 6-års. 2010 – SE Miss Pogany e. Diarado ble vist som føll i NV hvor hun oppnådde klasse 1. Hun er også RDH kåret. Miss Pogany ble nummer to i NBT finalen for 5-åringer.

ELITEHOPPE CONCORDIA DV født 1996 Far: Corlando Mor: Afrodite e. Lavallo

2011 – SE Pippa e. Heart-Ache BS Concordia oppnådde 1. premie ved NV sin regionsutstilling på Tanum i 2017. Hoppen har meget gode egenprestasjoner med plasseringer internasjonalt t.o.m. 1,45 m med flere ulike ryttere. Concordia ble eksteriørkåret i DV i 2000 med 8 i helhet, og oppnådde 743 poeng ved sin egnethetstest hvor hun bl.a. oppnådde 9 for kapasitet. Concordia eies av Nils og Åse Berit Jamne. Totalt har Concordia 7 avkom. Hennes før-

2012 – SE Chanel e. Cristallo II plasserte seg i Hallmesterskapet som 4 -års 2014 – SE Special Emerald e. I’m Special de Muze 2016 – SE Gatsby e. Diatendro

62 • NV NYTT 3/17


ELITEHOPPER 2017

C’EST BELLE AF SIGTENBJERGGÅRD (11 POENG) DV født 2002 Far: Gipsy D’Ask Mor: C’est Si Bon e. Churchill Belle gikk sadelkåring i Dansk Varmblod med 8 i helhet og 873 poeng for sprang. Kapasitetskarakteren ble satt til hele 9,5. Hun fikk føll som 4-åring, men gikk likevel 5-årsklassene som 5-åring Hun ble plassert i DSA samme året. Belle ble 2. premiert ved utstilling i region 2 i 2015. Hoppa eies av Stutteri B. Belle er mor til ikke mindre enn tre Eliteskuevinnere i Norsk Varmblod. Belle er fortsatt i avlen og i år har hun et hoppeføll e Humberto Ask. Hun er drektig med Cabrio van de Heffinck. Avkom: 2006 – Charmeur Ask e. Carson Ask. Charmeur oppnådde meget gode resultater som 5-åring og deltok i Unghest-VM for Danmark. Han ble solgt til USA der han nå går 1,50-klasser med en rekke plasseringer og seire. Han har gått in over 100.000 dollar i premiepenger. 2012 – Cisco Ask e. Cavall Ask. Hingsten ble vist som føll i Dansk Varmblod med 8 i helhet. 2013 – Grandin’s Look My Way e. Favorit Ask. Ble vist i Norsk Varmblod i 2015 og oppnådde 8,5 i helhet. Hun ble årets toårshoppe – sprang på Eliteskuet. Hoppa er nå startklar med Nina Braaten i salen.

2015 – Stutteri B’s Cecilia e. Cooper van de Heffinck. Cecilia oppnådde 9 i helhet i Norsk Varmblod som føll og ble årets sprangføll – hoppe på Eliteskuet. Hun ble vist som 2-åring på Vallermyrene i år og kvalifiserte til Eliteskuet. Cecilia er solgt til USA og reiser til våren. 2016 - Stutteri B’s The Sound Of Silence e. Cordess. Hingsten ble vist i Norsk Varmblod med 8,5 i helhet og ble årets sprangføll – hingst på Eliteskuet. 2017 – Elle Stutteri B’s Cloudy e. Humberto Ask. Årets hoppeføll er deleid med Nina Braaten og skal utdannes og konkurreres av Nina.

NV NYTT 3/17 • 63


ARV, EKSTERIØR, HELSE OG HOLDBARHET

En svensk undersøkelse viser at det er stor sammenheng mellom hestens helse som unghest og senere holdbarhet.

64 • NV NYTT 3/17


ARV, EKSTERIØR, HELSE OG HOLDBARHET

Arv, eksteriør, helse og holdbarhet Når hesten kommer under sal og sportskarrieren ligger foran den, er det at hesten holder helsemessig sentralt. En svensk undersøkelse viser at det er nær sammenheng mellom hestens helse, eksteriør og genetikk i forhold til prestasjon og holdbarhet.

Drøyt 8000 svenske unghester har vært igjennom kvalitetsbedømningen i Sverige i årene 1983-2005. Disse hestene har blitt eksteriør for helsetilstand, eksteriør og talent for sprang og dressur. Hestene har så blitt fulgt opp gjennom deres konkurranseresultater frem til 2012 der man har sett på sammenhengen mellom helsetilstand og antall år i sporten. HELSEN GÅR I ARV Undersøkelsen, som var Lina Jönssons doktorgradsarbeid, i samarbeid med Lars Roepstorff, Anna Näsholm, Göran Dalin og Agneta Egenvall ved SLU Uppsala, viste at hestens helse som 4-5 åring hadde klar sammenheng med hestens holdbarhet i fremtiden. Inntil 2005 ble det gjort

bøyeprøve på unghestene. Det viste seg at reaksjoner på denne hadde en tydelig sammenheng med hestens holdbarhet i konkurranse. Man så sammenhenger både der genetikk og miljø spiller en rolle og i genetisk sammenheng. Bare den genetiske delen av helsetilstanden kan føres videre via avl. Man så at palpatorisk helsetilstand, som galler eller hevelser samt hovenes form og kvalitet, hadde høyest arvbarehet. EKSTERIØRET VIKTIG HELSEMESSIG Man så også at en god helsetilstand hadde tydelig sammenheng med høy eksteriør- og talentvurdering. Hester av middels størrelse med god type og hode-hals kropp samt nogenlunde korrekte bevegel-

NV NYTT 3/17 • 65

S


ARV, EKSTERIØR, HELSE OG HOLDBARHET Den svenske undersøkelsen viste at palpatorisk helsetilstand hadde høyest arvbarhet, som galler eller hevelser samt hovenes form og kvalitet.

ser i trav vist for hånd viste seg å ha best helse og holdbarhet. Det viste seg at hester med mankehøyde mellom 163 og 171 cm var de som var mest holdbare og hadde størst fremgang i sporten. Større og mindre hester hadde både kortere sportskarriere og dårligere resultater i snitt. Mer detaljerte beskrivelser av hestene viste at det var fordelaktig helse- og holdbarhetsmessig med hester som var velproporsjonerte og langlinjerte, med vel ansatt, relativt lang hals samt langt kryss. Undersøkelsen tyder også på at detaljbeskrivelser av hestens bevegelse i trav gir et bra bilde på hestens eksteriøre forutsetninger for korrekt og riktig helsemessig arbeid. En bedømmelse av unghesten som sa «god helse og eksteriør» viste seg å være gunstig for alle hester, uansett talent for dressur eller sprang. Eksteriør og spesi-

elt hestens bevegelser i skritt og trav har størst betydning for kommende dressurhester, men undersøkelsen viste at også ved avl av spranghester bør man ta hensyn til hestens eksteriør. Undersøkelsen viste også at høyere karakterer for gangarter var koblet til en høyere mankehøyde enn hva som viste seg å være optimalt for helse og holdbarhet. RIKTIG AVL KAN FORBEDRE HELSE OG HOLDBARHET Undersøkelsen viser at man kan forbedre helsen i ridehestpopulasjonen gjennom avl ettersom det finnes en tydelig genetisk variasjon i helse-, eksteriør- og prestasjonsegenskaper samt holdbarhet målt i antall år i sporten – egenskaper som korrelerer med hverandre. Forskerne mener at helsetilstanden gjennom årene har forbedret seg marginalt, selv om hestene ikke har blitt avlsvurdert for helse. Dette mener de at trolig er en indirekte positiv følge av avlsarbeidet for bedre eksteriør og prestasjoner. Dette tyder på at man har gode muligheter til å forbedre populasjonens helsetilstand gjennom avl, gjennom større hensyn til helseegenskaper i det praktiske avlsarbeidet ved at man også vurderer hestens ortopediske helse og dens hovegenskaper. GJØR HELSEUNDERSØKELSE FOR DAGEN Ved den svenske kvalitetsbedømning inngikk to veterinærbedømmelser av hestens helse, deriblant bøyeprøve. Bøyeprøven ble tatt vekk i 2005. Fra og med 2011 har helsebedømning utgått ved bedømningen, først og fremst som følge av kostnadsmessige grunner.

66 • NV NYTT 3/17


ARV, EKSTERIØR, HELSE OG HOLDBARHET

Ved unghesttester i Norsk Varmblod gjennomgår unghester, samt eldre hopper, en obligatorisk helsesjekk som en del av testen. Bein og høver visiteres, samt at det gjøres en overfladisk sjekk av slimhinner. Deretter vises hesten først i skritt og deretter i trav på et rett, plant område med hardt underlag. Mål og eventuelle avvik ved palpasjon/visitasjon/mønstring noteres av veterinær på standard helseskjema. Bøyeprøve inngår ikke i denne helseundersøkelsen. Denne helseundersøkelsen gjelder kun for dagen og inngår ikke i bedømningen av hesten. I perioden 1981-2006 gikk også de unge norske hestene gjennom en kvalitetsbedømmelse hvor de også fikk helsekarakterer. Betegnelsen kvalitetsbedømmelse falt bort da helsebedømningen utgikk i 2006. TROR GENOMANALYSE VIL FÅ STØRRE OG STØRRE BETYDNING -Jeg tror ikke det er rom for å ta tilbake helsebedømningen for unghestenes del, sier

Per Martens, leder i NVs veterinærfaglige utvalg. – For at det skal ha en verdi, må det være systematisert, hele prosessen må kvalitetssikres, og det er ikke så lett å få til. Bøyeprøver på de unge hestene er heller ikke så enkelt rent praktisk, og det foreligger ingen forskning som sier at dette er veldig sikkert. En hest kan reagere på bøyeprøven den ene uken og ikke neste. Det har også blitt gjort tilsvarende undersøkelser som ikke har vist noen sammenheng og det er alltid noen feilkilder i slike undersøkelser. Generelt må all innsamling av informasjon kvalitetssikres for at det skal ha noen verdi, og det er også et kostnadsmessig spørsmål. Jeg tror derimot at etter hvert kommer dette med genomanalyse til å ha større og større betydning, det vil skje mye fremover, og vi må tilpasse oss den verdenen vi lever i, sier Martens. Kilde: Genetisk variation i ortopedisk hälsa og benställningar samt deras samband med prestation och hållbarhet hos unga ridhästar, ved Lina Jönsson m.fl.

Bøyeprøven utgikk fra den svenske kvalitetsbedømningen i 2005, og etter at den utgikk i Norge i 2006, ble unghestbedømningen hetende Unghesttest fremfor Kvalitetsbedømmelse.

NV NYTT 3/17 • 67


NYTT & NYTTIG

NYTT & NYTTIG

Vellykket unghesttest i Drøbak Tradisjonen tro arrangerte region 1 og 2 unghesttest ved Drøbak Ridesenter i oktober. Om ikke deltakerrekorden fra 2015 ble slått, var mange med – totalt 35 hester. 16 av disse var 3-års, 11 var 4-års. Hestene ble vurdert av dommerne Guri Haarr, Ulrika Jacobs og Mikael Nolin, mens Anniken Eide og Nina Braaten var testryttere.

Den kårede NV-hingsten M.Y. Santiago e. SunnyBoy/Leandro ble beste 3-årige gangartshest med gode 8,18 i totalindeks. Oppdretter er Line K. Molversmyr, eier Stall Svestad AS ved Therese Andersen og June T. Honnens.

FOTO: TDTFOTO

En fersk irsk regjeringsrapport viser at hesteindustrien er av anseelig størrelse i Irland. Sportshestsektoren står for omsetning av 816 millioner euro og sørget for mer enn 14 000 heltidsjobber i 2016. Avlsvirksomheten er grunnfjellet for de delene av hesteindustrien som går ut på produksjon, konkurranse og hobbyvirksomhet – avlssektoren står for en omsetning på 271 millioner euro. I denne rapporten innebærer avlssektoren alt fra bedekning til avkommet er 4 år. I Irland er det 14 830 aktive sportshestavlere. 31 % av disse avler spranghester, 29 % avler feltritthester mens 16 og 13 prosent avler henholdsvis hobby- og showhester. Kunstig inseminasjon har økt fra 32 % i 2012 til 42 % i 2016. Irland har toppet stambokrankingen 22 ganger de siste 24 årene. I unghest-VM 2017 gikk den irske Killossery Kaiden og Columbcille Gipsy hvert sitt gull i 6-års klassen i henholdsvis 2016 og 2017. De irske unghestenes suksess har ført til et økt salg. Totalt ble det solgt sportshester i Irland i fjor for rundt 106 millioner euro, salg til utlandet stod for 48 millioner av disse.

FOTO: TDTFOTO

Hesteindustrien stor i Irland

8 blank i totalindeks ble resultatet for Evelyn Solbergs hoppe E.S. Zinderella e. Tobajo Picez/Muthil xx – det gjorde at hoppen ble beste treårige gangartshoppe.

Kilde: horsetalk.co.nz

68 • NV NYTT 3/17


NYTT & NYTTIG

FOTO: REBECCA BALLESTAD-MENDER

Føll og vinterkulde

Finske forskere har sett nærmere på luftveisinfeksjoner hos avvente føll i kaldt klima – trolig er det første gang dette er gjort. Forskerne så på en gruppe varmblodstraverføll og føll deres nasjonale rase finsk hest. Man så at forekomsten av luftveislidelser og konsentrasjonen av fibrinogen var høyere jo yngre de avvente føllene var. Forhøyet konsentrasjon av fibrinogen ses ved en rekke tilstander, som blant annet infeksjoner. Forskerne fant at fibrinogenkonsentrasjonen var høyere hos hester som bodde i løsdrifter med isolerte liggehaller sammenlignet med de som var i uisolerte liggehaller eller i stall. Forskerne så at traverføllene scoret lavere når det gjaldt vurdering av deres hold, hvilket antyder at disse har et større behov for energi i kalde omgivelser enn føll av rasen finsk hest. Undersøkelsen gir ingen indikasjoner på at uisolert løsdrift økte forekomsten av luftveislidelser, men forskerne understreker at det er viktig med fokus på ventilasjon, luftkvalitet og fôringsrutiner. Forskernes resultater antyder også at varmblodsføll født sent i sesongen kan ha en fordel av å holdes i en stall over vinteren. Forskerne påpeker at det er behov for ytterligere studier for å kunne definere den optimale formen for løsdrift av avvente føll i kaldt klima. Kilde: A comparison of unheated loose housing with stables on the respiratory health of weaned-foals in cold winter conditions: an observational field-study Reija Junkkari, Heli Simojoki, Minna-Liisa Heiskanen, Sinikka Pelkonen, Satu Sankari, Riitta-Mari Tulamo and Anna Mykkänen Acta Veterinaria Scandinavica 2017 59:73 https://doi.org/10.1186/s13028-017-0339-3

NV NYTT 3/17 • 69


NYTT & NYTTIG

FOTO: REBECCA BALLESTAD-MENDER

NYTT & NYTTIG

FOKUS PÅ

UNGHESTUTDANNELSE NRYF i samarbeid med Grenutvalg dressur har inngått en avtale med beriderutdannede Silje Bakken om totalt fire unghestsamlinger i østlandsområdet før utendørssesongen tar til 2018. Første samling er 18.-19. november, dernest er siste helg i januar og februar satt av. Fjerde trening vil avholdes i april/mai. – Unghestsamlingene er åpne for hester som er startberettigede i 4-7 års klassen 2018, det vil si at ved første samling nå gjelder den hester som nå er i alderen 3-6 år, sier Vegard Brekke i GU-D. – Vi ønsker å ha med de rytterne som har ambisjoner om å starte aldersFOTO: REBECCA BALLESTAD-MENDER

TEKST: REBECCA BALLESTAD-MENDER

bestemte klasser neste år. Målet er å sette i gang en aktivitet som holder utdanningsstigen i gang og legge et grunnlag for en god unghestutdanning i Norge. Det er rett og slett veldig viktig at vi får utdannet de hestene vi lager! Det er gjort avtale om fast deltakelse for NV hester på disse samlingene for å styrke utdannings tilbudet til våre unghester. NV har satt av prosjektmidler for å bedre deltakelsen på Unghest test og øvrige unghest arenaer som Breeders og Unghest-VM. Som en del av dette prosjektet er det bevilget en betydelig økonomisk støtte til utvalgte NV hester for deltakelse på treningene med Silje Bakken. Vi håper at dette tiltaket vil bidra til at flere NV hester følger ønsket utvikling og medfører bedre resultater på den sportslige arena.-Vi er glade for å se at tilbudet blir godt tatt imot! Vi har satt et minimum for antall deltagere, og allerede i god tid før påmeldingsfristen til første samling var vi godt over dette, sier Vegard. Silje Bakken, som har solid erfaring med unghest fra sin virksomhet i Danmark, ser frem til et spennende år. - Jeg synes det er en utrolig spennende oppgave og stå som unghest trener. Det kommer flere og flere gode hester til Norge og jeg vil gjerne være med til å utvikle disse ekvipasjene så man kan heve nivået på unghestridning i Norge. Kilde: Effects of season on placental, foetal and neonatal development in horses, Therigenology (2017) ved E. Beythien, C. Aurich, M. Wulf, Jö. Aurich

70 • NV NYTT 3/17


NYTT & NYTTIG

KWPN-vallaken Cosmo e. van Gogh, ridd av tyske Sönke Rothenberger, er en hest som har bidratt sterkt til KWPNs førstplass på rankinglisten over stambøker innen dressur.

FOTO: REBECCA BALLESTAD-MENDER

Stambøkenes rankingliste 2017

Den nederlandske stamboken KWPN har klatret oppover innen alle tre grener – nå ligger den øverste i dressur, som nummer to i sprang og nummer fire i feltritt. På dressursiden har blant andre den tyske kometen Sönke Rothenbergers herlige Cosmo e. Van Gogh bidratt sterkt til førsteplassen. Hannoveranerforbundet inntar andreplassen, mens oldenburgerforbundet ligger som nummer tre. DWB ligger øverst av de nordiske forbundene med sin gode fjerdeplass, med SWB på syvende og NWB som nummer 21. Tre hester har gitt Norge poeng her – Tribiani e. Solos Landtinus, Danilla e. BH Don Romantic og Tobajo Pik Disney e. Tobajo Picez. På sprangsiden er det det belgiske forbundet BWP som topper listen, blant annet takket være Halifaz van het Kluizebos e. Heartbreaker Bak KWPN på andreplass ligger det belgiske avlsforbundet SBS. Sve-

rige kan glede seg over en tiendeplass for SWB, mens DWB ligger som nummer 17 og NWB som nummer 25. For NV bidrar hestene Townhead Tallulah V e. Tabasco la Silla, Quidam’s Grey Lady e. Quidam’s Rubin, Skjerabergs Larkin e. Ladiesdram, Remedy e. Ladiesdream, Hope e. Clinton og Royal Butterfly e. Tobajo Picez. Irish Sporthorse topper igjen rankinglisten innen feltritt – viktig poengyter for dem er hesten Cooley Cross Border e. Diamond Roller. Andreplasserte er oldenburgerforbundet med holsteinerforbundet på tredjeplass. SWB er igjen beste av de nordiske forbundene med sin 13. plass, mens DWB inntar 21. plass og NWB 46. plass. For NV har hestene Røeds Payback e. Cicero van T&L, Rom Tikka e. Zalmiak Firfod. Boromir e. Åtoftens Walit og Whisper Tail samlet poeng.

NV NYTT 3/17 • 71


FOTO: SHUTTERSTOCK

Lik oss på facebook

NV NYTT 0317  

Medlemsblad for Norsk Varmblod

NV NYTT 0317  

Medlemsblad for Norsk Varmblod

Advertisement