Page 1

Varmblodtt

norsk

02 14

Ny

Hingstekåring og elitefinalE 2014 Fra føll til ridehest – bli med til Cecilie Schilbred Veien mot en letthåndterlig hest Forsikring av føll og hoppe


leder

Leder Går mot endringer i avlsregelverket Avl er ikke bare å lage nye hester. Avl er også nasjonalt og internasjonalt regelverk – og politikk. Norsk Varmblod har lenge forventet endringer i avlsregelverket på grunn av internasjonale avtaler. Det var derfor ingen stor overraskelse at det nylig kom en uttalelse fra EFTAs Overvåkningsorgan (ESA), der det påpekes at det norske regel­verket strider mot et EU-direktiv. Det er all grunn til å regne med at ESAs vurdering får konsekvenser for det nasjonale kravet om at alle hingster som skal drive avlsvirksomhet i Norge skal være fremstilt til kåring i landet. EU-domstolen avsa i 2006 dom over de svenske reglene som i all hovedsak tilsvarte dagens norske regelverk. Les dommen her! NV har allerede vært i kontakt med Landbruksdepartementet som ikke ønsket å forskuttere sitt svar i sakens anledning. Ny forordning på vei Saken fra ESA er relatert til eksisterende regelverk. Uavhengig av dette pågår det arbeid med en ny EU – forordning om samme tema som vil få konsekvenser for avlsvirksomheten i Europa. NV er positive til ESAs henvendelse og har ved flere anledninger etterlyst en gjennomgang av regelverket da eksisterende forskrift ikke lenger harmonerer med de faktiske problemstillinger. NV ser klart behovet for økt bestemmelsesrett for den enkelte avlsorganisasjon med anledning til selv å utforme avlsplan og gjennomføre kåringer for avlsdyr, slik det gjøres for andre dyrearter i Norge og ellers praktiseres i mange land når det gjelder hest. Nødvendig med seleksjon NV ser ikke hensikten med å videreføre en overordnet nasjonal kåringsregulering, da de enkelte avlsorganisasjoner har ulike behov og interesser å ivareta. Norsk Varmblod er opptatt av at det fortsatt må være anledning til å stille krav til kvaliteten hos avlsdyr for å bli anerkjent innenfor den aktuelle stambok. Seleksjon, spesielt på hingstesiden, er avgjørende for å bringe avlen fremover. De fleste stambøker setter spesifikke krav til kvaliteten på avlsdyr og har ulike godkjenningsordninger for dette. NV vil i tråd med forventede endringer tilpasse seg nytt regelverk og utarbeide reviderte krav til godkjenning av avlsdyr. Fokus på kvalitet og avlsmessig fremgang er avgjørende for alle stambøker, uansett størrelse. Vi skal bli bedre - sammen Vi har nettopp gjennomført egen hingstekåring med Elitefinale for

unghester. NV har som andre avlsforbund merket en nedgang i volumet. Etter flere gode år var det dessverre noe svakere nivå på årets resultater både på hingstesiden og blant unghestene. Gledelig mange unghester var kvalifisert til Elitefinalen, men for flere av deltakerne ble nok resultatet svakere enn potensialet kunne tilsi. Grundig forberedelse slik at både hest og rytter er klar for oppgaven er helt nødvendig for å få optimal uttelling. Kompetansen hos den enkelte deltaker må heves – og profesjonell hjelp bør i større grad benyttes. NV ønsker å sette i verk sette i verk tiltak for å bedre kompetansen i alle ledd. Det er utarbeidet en oppdatert dreiebok for alle utstillinger og tester med detaljert beskrivelse som skal sikre at gjennomføringen blir så standardisert som mulig. Denne vil også være til stor hjelp for utstillere slik at disse er i større grad er forberedt på hva som forventes. Vi planlegger også å utarbeide instruksjonsvideoer innen ulike temaer når det gjelder fremvisning av hest. En spennende sesong foran oss Vi er på full fart inn i den mest aktive del av stevnesesongen. Med utgangspunkt i de resultater som NV hester allerede har oppnådd, er det all grunn til å være optimistiske. For første gang i historien er hele 5 hester inne på rankinglisten til FEI/WBFSH. Populasjonsstørrelsen tatt i betraktning er dette intet mindre enn imponerende!

2 • N V n y tt 0 2 / 1 4


I samarbeid med NRYF vil NV gjennomføre uttak til Unghest-VM i sprang, dressur og feltritt, der vi håper å kunne sende lovende norskoppdrettede unghester. NV har i år valgt å satse på disiplinoppdelte finaler i Norsk Breeders Trophy og Breeders Open. Vi oppfordrer alle med unghester om å delta på kvalifiseringene og sette av finalehelgen allerede nå. NV tilbyr i år utstillinger og tester over hele landet. Sesongens høyde­punkt og avslutning blir en stor unghestfest siste helg i september på Drøbak Ridesenter. Her vil vi i samarbeid med NRYF forene avl og sport med spennende program, deriblant unghest tester, seminarer og foredrag og ikke minst Eliteskuet for føll og unghest. Vi håper å se riktig mange av dere til disse anledningene. Lykke til med avlssesongen, god påske og god vår!

I nnhold No. 2. 2014

2 4 8 10 14 18 20 22

Leder���������������������������������������������������

Hingstekåring 2014�������������������������

Elitefinale 2014���������������������������������

Mette Hansson Leder

Best mulig forsikring ������������������

Fra føll til ridehest�������������������������

Redaktørens hjørne

Nyheter fra NV������������������������������

God håndtering av hoppen����� Avlssesongen i gang Fløyten har gått, avlssesongen er i gang. Stevnene ruller og går, utstillinger venter. Man sitter kanskje litt på gjerdet når det gjelder bedekning, markedet har jo vært i fritt svalestup. Men sporten er der like fullt, og rytterne trenger hester. Snart vil sporten merke reduksjonen i avlen – og det blir behov for hester. Kanskje er det nå du bør ta steget, bedekke hoppen din. Husk at hoppen er halvparten av føllet og like viktig som hingsten du bruker. Nøl ikke med å spørre om råd – avlsforeningen er der for deg og skal bidra til at man jobber mot målet – de gode sportshestene. Vis dem din hoppe, sjekk morslinjen – og ta valg om hingst. Så kan vi glede oss til neste år… Rebecca Ballestad-Mender Redaktør

Nytt & nyttig��������������������������������

K olofon Medlemsblad for Norsk Varmblod Redaktør: Rebecca Ballestad-Mender Grafisk design: Nygaard Grafisk Forsidefoto: Shutterstock ���������������������������������������� Norsk Varmblod, Industriv. 1, 9360 Bardu Telefon 97 57 49 09 Kontoret er deltidsbemannet og har følgende telefontider: Mandag 17.00-19.00 Tirsdag 08.00-10.00 Onsdag 08.00-10.00 Fredag 08.00-12.30 www.norskvarmblod.no


hingstekåring 2014

Hingstekåring 2014

Kun seks hingster deltok i årets kåring. -Med få deltagere er det selvsagt vanskelig å finne riktig høy kvalitet. Men vi så flere positive signaler, og håper disse hingstene utvikler seg videre, sa sprangkonsulent Rob Ehrens (t.h.).

3 hingster kåret ✒

Tekst og foto: Rebecca ballestad-Mender

-Seks hingster deltok, tre ble kåret. Med få deltakere var utfordringen større for dommerne, i tillegg til at ikke alle var så godt forberedt. Tre hingster ble kåret, bak disse tre finner man to profesjonelle og en hobbyavler. Hingsten Beat It er Jeanette Fånes debut som oppdretter. Unghingsten ble like godt både kåret og stående som vinner av Elitefinalen for 4-årige spranghester. -Jeg har alltid vært interessert i avl, men aldri turt å tenke at det skulle gå så bra, sier Jeanette. 4 • N V n y tt 0 2 / 1 4


hingstekåring 2014 Jeanettes hingst Beat It e. Heartbreaker/Rebel Z III fikk følge av én hingst når det gjaldt førstegangs kåring, 3-åringen Ekras Querido e. Quaterback/Painters Row xx, eier og oppdretter Turid Hammer. Endelig kåret ble også den tyskfødte 5 år gamle hingsten BB Lord Dolcetto fra berider og internasjonal feltrittrytter Inger Bugge.

Hingst i DV – der han også har 6 godkjente sønner. Heartbeat er også kåret og tildelt bokstaven A (tilsvarer Elitehingst) i Sverige. På Beat Its morside er det også mye godt – Rebel Z III er blant annet helbror til Ratina Z og hingstene Rebel Z I og Rebel Z II.

En nøktern oppdretter -Det var bra, var hobbyavlerens Jeanettes jordnære kommentar etter kåringen. Jeanette selv er opptatt av å ikke skru opp forventningene for mye. -Jeg vil heller bare bli glad hvis det går bra. Men mange har sagt at han er en god hest, sier oppdretteren om sin nå avlsgodkjente hingst – som også er den første hesten hun har avlet. -Det startet med at moren hans, som jeg kjøpte som en 5-års lovende spranghest, var problematisk på banen. Hun kunne gå riktig bra, men hun kunne også dra gardinen fullstendig ned. Etter 5 års iherdig jobbing for å få henne stabil og opp i klassene var det ett alternativ igjen å prøve: Å gi henne helt fri et år. Da tenkte jeg at jeg kunne også avle på henne ettersom hun var av god stamme både på fars- og morsiden, hadde stor kapasitet og et godt eksteriør, forteller Jeanette.

Et hingsteføll kom så til verden, og etter avvenning lot Jeanette føllet vokse opp i flokk på store områder ved Hovden. -Der fikk han en super oppvekst, i kupert terreng, i flokk samtidig som han ble godt håndtert. Jeanette hentet ham hjem som 2,5 års og innledet treningen. -Jeg vil heller begynne tidlig og gjøre ting sakte over lang tid enn omvendt, forteller den unge oppdretteren som red hingsten inn rett før han fylte 3 år. Hun satte hesten så på Steinsholt hos rutinerte Kady Besseberg og fikk verdifull hjelp i denne tidlige treningen. -Da skjønte jeg at han var en hest litt over gjennomsnittet. Han var fullstendig uproblematisk i ridning. Under løshopping var han hinderklok, fornuftig – det hele lå så naturlig for ham. Ettersom han også var så grei som hingst fant jeg ut at jeg kunne tenke på å vise ham til kåring-så fremt han var klar.

Lyttet til råd

Skal gå i sporten

Jeanette ønsket å benytte hingster fra Stald Cajus. Hun rådførte seg både med Norsk Varmblod og Stald Cajus. Ut fra hoppelinjen ble hun rådet til å velge Heartbeat e. Heart­breaker/Ramiro Z, en hingst som ble fløyhingst i DV 2004 og beste spranghest under 30-dagers testen på Vilhelmsborg. Heartbeat vant både 4-og 5-års championatet i Danmark, ble nummer 2 i Falsterbo Horse Show og ble nummer 6 i unghest-VM 2006. I 2013 ble hingsten utnevnt til Årets

-Det viktige for meg i forhold til kåringen var å få en tilbakemelding på at han var godt forberedt, godt ridd – at han er ridbar. Først og fremst skal han være en god sportshest, så fremover skal han ut og gå i unghestklasser i tillegg til avl, forteller Jeanette som har fått henvendelser fra hoppeeiere. -Jeg vet at han kan, jeg kjenner ham

Ville bruke god tid

Tre hingster oppnådde kåring – deriblant 4-åringen Beat It fra e. Heartbeat/Rebel Z fra Fåne. Hingsten ble berømmet for å være godt forberedt og godt ridd – og hingsten vant også 4-års klassen i Elite­finalen i sprang, der testrytter Ole Kristoffer Mæland testet egenskapene hans.

N V n y tt 0 2 / 1 4 • 5

S


hingstekåring 2014

Beat It er Jeanettes Fånes debut som avler. -Dette var veldig morsomt, men vi tar en ting av gangen. Viktig fremover nå er at han får prestasjoner i sporten, sier Jeanette.

jo så godt. På kåringen fikk han mer middelsresultater, jeg føler han ligger mer der han lå ifølge resultatene fra 3-års testen der han fikk 9 på alt i sprangprøven. I forhold til dette tenker jeg selv hele tiden om jeg er god nok til å matche ham, vil jeg klare å henge med på lasset? -Samtidig er han et hjertebarn for meg, min familie og mange rundt meg. Å selge ham er ikke noe morsomt alternativ. Derfor planlegger jeg litt av gangen.

Ingen hemmeligheter ved egen avl Jeanettes første steg inn i avlsverdenen har så langt vært svært vellykket. Jeanette gleder seg over dette, men fascineres minst like mye av andre aspekter. -Det er noe med det å gjøre alt selv. Da er det ingen hemmeligheter. Det er en selv som bestemmer hva hesten skal igjennom, og man vet alt om hesten. Det er det beste ved å avle selv, sier Jeanette som har Beat It hjemme på egen gård på Steinsholt. Der nyter hingsten gode dager sammen med en ponni­kompis. -Jeg har tro på å gi hesten et naturlig liv – også når det er en hingst. Derfor har Beat It alltid gått sammen med andre – så fremt det har vært gode kombinasjoner. Samtidig er Jeanette godt klar over at hun har både en hingst og en unghest. -Når vi skal ut i klasser kommer den virkelige testen. Det innebærer litt mer planlegging og litt mer risiko, men med et godt grunnlag og bekreftelse på at vi gjør et godt og riktig stykke arbeid, ser jeg frem til å ta ham ut i sporten.

Ny kåret hingst til Ekra Ekra gård er velkjent og anerkjent innen avl, Per Martens og Turid Hammer står bak flere kårede hingster og oppdrett med toppresultater i sporten, især innen sprang. Nå dreier de egen avl mot dres-

sur. -Det er enklere og mer kostnadseffektivt med dressur­hester, sier Martens. De har gården Ekra på Sørumsand som utgangspunkt. -De viktige unghestklassene er alle å finne i Oslo-området. Skal man satse på spranghester, må man reise mye mer rundt i landet. Deres 3-åring Ekras Querido e. Quaterback/Painters Row xx var den eneste 3-åringen som oppnådde kåring. Publikum fikk se en harmonisk og vakker hingst med fint uttrykk publikum og dommere fikk se, med sine gangartsmessige høydepunkt i trav og galopp. Planen fremover for hingsten er videre utdannelse, muligens 3-års test – og så får fremtiden vise hva han gjør. -Er det interesse for ham blant hoppeeierne, blir han her. Hvis ikke sender vi ham til Eliteauksjonen i Hannoveranerforbundet. Det må være mål og mening, vi må ha et profesjonelt syn på det, sier Martens. -Men Querido har en interessant stamme og et godt innslag av fullblod, legger han til. Queridos farshingst Quaterback ble premiehingst i Neustadt-Dosse 2005, han vant Bundeschampionatet 2006 som 3-års ble deretter beste hingst på 30-dagers testen. Han har flere kårede sønner, og mange av hans avkom har blitt solgt til toppriser på auksjoner. Quaterbacks morlinje innebærer hester som Wendekreis og den berømte hoppen Poetin. Queridos morfar Painters Row xx er en velkjent irskfødt foredler, som blant annet har virket mye i Danmark. Painters Row xx er å finne både hos dressur- og spranghester. Painters Row xx ble selv fløyhingst blant foredlerhingstene under DVs kåring i 2004.

Viktig med konstruktiv kritikk Queridos linjer har gitt både dressur- og spranghester. Teamet bak Querido følte imidlertid at Querido ikke fikk vist sitt potensiale

6 • N V n y tt 0 2 / 1 4


Foto: Live Bjørklund

hingstekåring 2014

Eneste kårede 3-åring ble Ekras Querido e. Quaterback/Painter’s Row xx, oppdretter Turid Hammer.

i sprang under kåringen. -Bunnen fungerte ikke som den skulle og vi føler at løshoppingen ble praktisert på en måte som avviker fra standarden både NV og europeiske forbund ellers følger. Dette hadde vi jo ikke øvd på på forhånd. -Det er viktig at vi får konstruktiv kritikk slik at vi kan gjøre ting bedre. Bunnen virket i utgangspunktet ok for avprøving av hester i ulike ting, men vi prøvde å forbedre den etter tilbakemeldinger. Når det gjelder løshoppingen så gjennomførte vi den i tråd med den mal NV har utarbeidet for alle sine arrangement, basert på kurs og diskusjoner innen de skandinaviske forbundene og på bakgrunn av hvordan det gjøres ved de store kåringene. Løshoppingsbanene i de nordiske landene er ganske så like, utover at de i Sverige har 7,30 mellom rekk-oxer mens vi har 7,20 m. Når det gjaldt høyde på hinder kom Ehrens med et ønske om ikke å avprøve hingstene over så høye hinder, men heller over parallelle og brede hinder for å i større grad se kapasitet og teknikk og unngå å skremme de unge hingstene. Dette fant vi var en fornuftig løsning og fulgte det innspillet, sier Guri Haarr fra kåringsnemda.

Sport & avl for BB Lord Dolcetto Inger Bugge kjøpte hingsten BB Lord Dolcetto e. Lordanos/Contendro som et 3-års feltrittemne i 2012 og eier ham sammen med Stig Bech – sammen står de bak Stall BB. Den vakre hingsten ble kåret i NV i fjor, dernest fulgte kåring i DV, en god 10-dagers prøve før høstens 35-dagers test på Vilhelmsborg der hingsten oppnådde gode 814,5 poeng. BB Lord Dolcetto innledet dette året med gode plasseringer i unghestklassene under AEG sammen med Inger Bugge, før han ble endelig kåret i DV. På Lefdals oppnådde den velgående, tyske hingsten 3. premie. -Nå skal han både bedekke og gå i sporten. Han skal gå både 5-års klasser i sprang samt feltritt i

Inger Bugges BB Lord Dolcetto e. Lordanos/ Contendro oppnådde endelig kåring i NV. -Nå skal han både bedekke og gå i sporten, både i sprang og feltritt, sier eier og rytter Inger Bugge.

år. Han er en spennende hest for fremtiden og jeg gleder meg til å utvikle ham videre, sier Inger. BB Lord Dolcettos far Lordanos står som far til flere gode avkom i sporten og har over 20 kårede sønner. Holsteineren Lordanos gjorde det selv svært godt i unghestklasser og gikk vanskelig hoppning som 8-års. Lenger bak i Lordanos’ stamtavle finner man velkjente navn som Lord, Ahorn Z, Calypso I og Ladykiller XX. BB Lord Dolcettos mor er Elitehoppen Herzglut e. Contendro I, en morlinje som innebærer flere høytpresterende avkom, både innen feltritt, sprang og dressur – Herzgluts morfar er den velkjente hingsten Sandro Hit. Contendro I ble premiehingst i Neumunster 1999 og vant hingstetesten i Adeleheidsdorft 2000 der han også scoret høyt i dressur. Contendro I har over 30 kårede hingster etter seg samt adskillig gode avkom i sporten.

En utfordring med få hingster Nederlandsk ekspertise var i år hentet inn via konsulentene innen henholdsvis sprang og dressur, Rob Ehrens og Wim Ernes. Med få hingster under årets kåring var utfordringen åpenbar. -Med få deltagere er det selvsagt vanskelig å finne riktig høy kvalitet. Men vi så flere positive signaler, og håper disse hingstene utvikler seg videre, sa Rob. Ernes istemte. -Det er vanskelig når det er så få med, det gjør det vanskelig å selektere hvilket det hele dreier seg om. Forbesiktigelse av hingstene er positivt i forhold til at man kan se hvilke blodslinjer man vil ha og velge ut fra dem. Når man skal selektere mellom så få hingster er det viktig at man ikke senker kravene, man må hele tiden se fremover, være objektiv. 

Se norskvarmblod.no og nhest.no for resultater fra kåring & elitefinale!

N V n y tt 0 2 / 1 4 • 7


elitefinale 2014

Unge vinnere Tekst OG FOTO: Rebecca ballestad-Mender

S

S

4-års klassen i dressur telte én deltager, men den var likevel en god vinner. Hingsten Rakatschi e. JJ Ray Ban/Akatschi, eier og oppdretter Monica Engebretsen, er en meget vakker, tiltalende hest av god modell som ble godt vist av Jonas Elvebakk.

Nest best i 4-årsklassen i sprang, bak hingsten Beat It, ble hoppen Sea Chantey e. Captain Hook/Brown Ale xx fra Idunn Steinnes, en hoppe som ble årets 2-åring sprang i 2012. Den relativt store hoppen ble meget godt vist av den unge, men meget lovende rytteren Bjørnar Midtbø. Hoppen var godt forberedt på oppgavene og ga et positivt inntrykk hvilket også var imponerende ut fra det usedvanlige faktum at hennes rytter kun er 12 år gammel. -Det er jeg som har ridd henne til, hun står på stallen vår, så derfor gjør jeg det, sa Bjørnar enkelt. Bjørnar rir ellers ponni og konkurrerer på landsstevne-nivå. (Foto: Live Bjørklund)

S

Stutteri Ekra Gård slo til også i Elitefinalen og gikk til topps med den velgående hoppen Chilli Vanilli e. Contendro/Laurin i 5-års klassen i dressur. Også dette var en svært tiltalende hest med helt klart gode fremtidsmuligheter på dressurbanen. Ved stutteri Ekra samarbeider Turid Hammer med rytter Ania Hreczko om ridningen av unghestene i tillegg til feltrittrytteren Caroline Bergstrøm.

8 • N V n y tt 0 2 / 1 4


elitefinale 2014

Årets Elitefinale samlet 16 unge deltagere fra hele landet – en ekvipasje hadde tatt hele den lange veien fra Harstad for å være med. Hvor godt hestene var forberedt varierte noe, men fire talentfulle

S

hester ble utropt som gode vinnere.

5-års klassen ble vunnet av en vallak med et navn det ligger forventninger til – Sancerre – hvilket var navnet på Ove Hansens tidligere OL-hest. Den 5-årige vallaken e. Careful/Rastell, oppdretter Lars Frøland, hadde god teknikk og taksasjonsevne, en god galopp, var forsiktig og viste god kapasitet. Under testrytter var han noe i overkant sprek, men rytter kom bedre til ridning andre dag. Testrytter berømmet hestens teknikk og vurderte den til 7,5, kapasitet til 7,5 og galopp til 8. Med egenrytter andre dag steg ridbarhet/temperamentskarakteren med et verdifullt poeng og ble stående på 7,6. Vallaken ble stående med en sprangindeks på 7,5.

N V n y tt 0 2 / 1 4 • 9


forsikring

Hvordan få best mulig forsikring på ditt føll

Foto: Shutterstock

Hesteeiere har ulike ønsker og behov når det gjelder forsikring – her får du tips til forsikring av føll og avlshoppe.

1 0 • N V n y tt 0 2 / 1 4


forsikring

Mange hoppeeiere blir i ukene fremover også eiere av nyfødte føll. Da kan det samtidig være lurt å tenke på å forsikre føllet sitt i tilfelle det blir sykt eller skadet. ✒

AV: Sissel Hvitsand, ombud i Agria

Når det gjelder forsikring av dyr er det viktig å tenke på at det er et grunnprinsipp at det som var tilstede før dyret ble forsikret ikke vil dekkes i forsikringen. Årsaken til dette er at man skal unngå at fellesskapet, forsikringstagerne i Agria, ikke skal belastes med kostnader for behandling av dyr for en sykdom eller skade som var tilstede da dyret ble forsikret. I denne artikkelen vil jeg ta en gjennomgang av noen av løsningene Agria Dyreforsikring kan tilby.

overlapping og dermed unngår karantenetid på 8 dager, da får man den mest optimale dekning på føllet. Hvis man ikke har forsikret føllet sitt mens det er i mors mage, kan det forsikres for seg selv allerede 2. levedag. Det er flere valgmuligheter i våre produkter, man kan velge å sette sammen den mest omfattende dekningen, eller velge kun livsforsikring eller kun veterinærforsikring.

Foster- og føllforsikring – en omfattende løsning

God start viktig – her også

Den aller mest omfattende forsikringsløsningen kan man få hvis man har forsikret føllet allerede i mors mage, ved å ha Agria Foster- og Føllforsikring. Det er en forsikring som må tegnes for hver drektighet, hoppa må ha en forsikring selv og denne tegnes som et tillegg. Agria Foster- / og Føllforsikring kan tidligst tegnes fra 41. drektighetsdag, den kan senest tegnes 30 dager før forventet fødsel. Prisen er den samme uansett når den tegnes. Forsikringen omfatter verdien på fosteret eller føllet hvis hoppa reabsorberer fosteret, aborterer, føder et dødfødt føll eller føllet dør innen 30 dager etter at det er født. Forsikringen omfatter også veterinærutgifter på føllet inntil 100 000 kr de første 30 dagene etter fødsel. Tar du utgangspunkt i denne forsikringen og tegner ny forsikring på føllet innen de 30 dagene har gått, slik at man har en

Min anbefaling er å starte med best mulig forsikring så tidlig som mulig. Best er det å starte med Agria Foster/Føll, men uansett bør man forsikre allerede fra 2. levedag med kombinasjonen Agria Liv + Bruksverdi + Agria Veterinær 50 000 kr / 100 000 kr + Halthet + Spesial. Ved å velge denne løsningen så tidlig som mulig, men før føllet har blitt 30 dager, får du med en ekstra forsikring i forhold til skjulte feil, Agria Ekstra. Hesten vil være forsikret med Agria Ekstra så lenge kombinasjonen nevnt over ikke avbrytes. Ved salg av føllet kan forsikringen overdras til ny eier, dette gir en ekstra trygghet i en kjøp-/salgssituasjon.

Hesteeierne har ulike ønsker Hesteeiere har ulike ønsker når det gjelder forsikring, mange ønsker altså best mulig dekning som nevnt over, men har man mange

S Den aller mest omfattende forsikringsløsningen for føllet kan man få hvis man har forsikret føllet allerede i mors mage, ved å ha Agria Foster- og Føllforsikring. N V n y tt 0 2 / 1 4 • 1 1


Forsikring

Lurer du på noe om forsikring – så brenn ikke inne med spørsmålene. Ting kan skje – spør om råd!

hester kan det kanskje bli for kostbart å velge denne løsningen på alle. Ønsker man en enkel livsforsikring for å sikre verdien på hesten i forhold til for eksempel død eller avlivning tilknyttet kolikk og benbrudd (dekker også flere diagnoser), er Agria Liv et godt valg. Et annet alternativ kan være å ha kun veterinærforsikringen, Agria Veterinær 100 000 kr eller 50 000 kr, og forbedre den med å ta med tilleggene Halthet og Spesial.

Avlshoppa Når det gjelder forsikring av den drektige hoppa velger man også blant grunnforsikringene våre. Hvis man frykter at hoppa dør under fødsel eller av fødselskomplikasjoner, er man forsikret for det i grunnforsikringen Agria Liv. Hvis man ønsker å forsikre seg i forhold til at hoppa på bakgrunn av sykdom eller skade ikke kan få flere føll, bygger man på Agria Liv med Bruksverdi Avl. Når det gjelder veterinærkostander knyttet opp til komplikasjoner under fødsel dekkes dette i veterinærforsikringen Agria Veterinær, jeg anbefaler også tillegget Spesial for å få erstattet veterinærens kjøring, reseptbelagte medisiner og kostnader knyttet til.

Foto: Shutterstock

Du kan alltid spørre Hvis du skulle være litt usikker på hva du skal velge, ta gjerne kontakt med oss i Agria. Alle vi som jobber med hesteforsikring i Agria er hesteeiere selv og kan hjelpe deg å finne den kombinasjonen som passer best for akkurat deg og din hest og regne et uforpliktende tilbud til deg! Ta også en titt inne på vår hjemmeside, www.agria.no, der kan man også lese våre vilkår for alle forsikringer. 

Foto: Shutterstock

Hvis man frykter at hoppa dør under fødsel eller av fødselskomplikasjoner, er man forsikret for det i grunnforsikringen Agria Liv.

1 2 • N V n y tt 0 2 / 1 4


Forsikring

Den aller mest omfattende forsikringsløsningen for føllet kan man få hvis man har forsikret føllet allerede i mors mage, ved å ha Agria Foster- og Føllforsikring. Hvis man ikke har forsikret føllet sitt mens det er i mors mage kan det forsikres for seg selv allerede 2. levedag.

N V n y tt 0 2 / 1 4 • 1 3


Foto: Angelica Calpatura

Fra føll til ridehest

1 4 • N V n y tt 0 2 / 1 4

At noen tar føllene videre til å bli gode unghester og senere individer på konkurransebanen er alfa og omega for ridehestavlen. Bli med til dressurrytteren Cecilie Schilbred, her med fremtidshåpet og NV-hoppen Fiero de Niro. Hun er en av dem som gjør føllene om til ridehester.


Fra føll til ridehest

Et føll planlegges, et føll blir født – med en tiltenkt fremtid som sportshest. Oppdretteren bidrar til at potensialet settes til verden – etter hvert er det en rytter som får den videre oppgaven med å forme føllet og unghesten mot målet. På en gård utenfor Kristiansund holder Cecilie Schilbred til. Hun er en av dem som bringer oppdretterens produkt mot ferdig vare. Bli med til Cecilie

tekst og foto: Rebecca ballestad-Mender

Den som har beveget seg på stevner der det arrangeres klasser for de yngre hestene de siste årene har garantert møtt på Cecilie. Med NV-vallaken WS Aurater har Cecilie deltatt i adskillige unghestklasser rundt om i landet, og nå står også den unge NV-hoppen Fiero de Niro på terskelen til en sportskarriere. Begge disse to har Cecilie kjøpt som pur unge potensialer.

Valgte å kjøpe føll For Bergens-jenta Cecilie begynte det hele med Sletten Ridesenter og sprangridning. Kjærlighet og jobb førte etter hvert henne og hennes ridende ektemann Andreas til Kristiansund. Nå er de blitt en familie på fire og er bofaste på gården Mittun på Tingvoll – utenfor Kristiansund langs E 39 mot Trondheim. Vel, familie på fire er kanskje ikke helt korrekt. Regn inn 10-12 hester, en drøss med høner, kaniner, katter og hunder – så begynner man å nærme seg. Cecilie hadde opprinnelig sprangridning i sitt hjerte. Så en dag dundret Cecilie og hesten rett inn i et hinder med sykehusopphold og kronisk stiv skulder som resultat. Tilbake i salen merket hun at hun ikke lenger klarte å følge hesten godt nok over hinder. Kutte ut hest var ikke noe alternativ, men en dyr dressurhest lå utenfor rekkevidde. Dermed gikk Cecilie for en fjording som kunne lære å hoppe 1 m og gå LA dressur. -Men jeg trengte mer utfordringer enn den kunne gi meg. Derfor ble min mulighet å kjøpe føll. Da kunne jeg kjøpe meg de mulighetene jeg ønsket meg, og jeg kunne forme dem videre. Hjemme på gården hadde vi plassen og anledningen til å ha dem, sier Cecilie.

God kontakt med oppdretterne Den sorte vallaken WS Aurater e. Aurelio/Diamond fra Inger Lise Moberg Westergård ble første ridehestføll på stallen. -Jeg kjøpte ham ut fra stamme og magefølelse, sier Cecilie. -Norske oppdrettere gjør en stor jobb, det lages mange gode hester her.

Med Aurater har Cecilie deltatt på det meste av det som er av mesterskap i landet. I 2011 ble det fjerdeplass i finalen i Stall-K’s 4 års cup, i 2012 tredjeplass i NBT for 5-åringer og i 2013 ble han nummer fire i NBT-finalen som 6-åringer med Cecilie. Alle disse tre årene har han vært Norges 2. beste norskoppdrettede hest. I 2013 deltok vallaken også i Landschampionatet i dressur under rytter Camilla Qvistgaard med en andre og en fjerdeplass som resultat. I år har Aurater debutert i MB for ”voksne” hester og kvalifisert til L-stevner, med Cecilies trener Louise Almlund Løkken i salen. -Hun har hatt ham hos seg på Oppdal siden begynnelsen av mars som følge av at han har trengt litt større plass. Vårt ridehus på knappe 20x40 m blir litt for trangt til å lære inn øvelsene til Prix St.Georg. Louise skal ri ham for meg denne sesongen og målet er å kunne ri finalen i 7-års championatet. Jeg føler det som en tillitserklæring at hun vil ri ham, og gleder meg over at jeg har kunnet sende fra meg en velfungerende hest. Cecilie setter stor pris på en stadig kontakt med oppdretteren av Aurater. -Vi har kjempegod kontakt, og jeg får stadig tilbakemelding på at hun er glad for at hun har solgt hesten til en som tar den ut på konkurransebanene. På den måten får man jo sett at man har gjort et godt stykke avlsarbeid, at man har laget en hest som kan ta de oppgavene den får som konkurransehest. Det er viktig at avlsmiljøet har en relasjon til ryttermiljøet. Hoppen Fiero de Niro e. JJ Rayban/De Niro, oppdretter Ingrid Sønstebø, er tre år i år. -Hun har en veldig spennende stamme, så spørsmålet om å bedekke henne nå romsterer litt i bakgrunnen. Jeg må ta en avgjørelse på om vi skal gjøre det nå – eller om hun kun skal gå i sporten. Det er flere ting som kommer inn som for og imot – skal man la de som rir ri og de som avler avle. Eller…, Cecilie tar en pause. -Vi har litt erfaring med avl fra ponniverdenen, og jeg får

N V n y tt 0 2 / 1 4 • 1 5

S


Fra føll til ridehest høre fra flere at stammen er så interessant at den burde gå litt i avl. Men samtidig får det jo noe å si for ridningen, og det må jo være en plan med føllet. Jeg vet selv at jeg ikke har lett for å selge hest – å kjøpe er langt lettere. Mens Cecilie grubler over dette valget, legger hun videre planer for hoppen. Et mål i år er vise den på DVs hoppekåring i år. Så får man se neste år om det blir 4-års klasser eller avlsboksen for Fiero. I fjor ble ytterligere et føll innlemmet i familien, åringen Primetime Fuglesang e. Blue Hors Don Olymbrio/Stedinger, et DV-føll som står i Danmark. -Jeg så et bilde av ham og han gikk ganske enkelt rett til hjertet. Det var stemplet mitt navn på ham. Etter mange år har jeg lært å følge hjertet mitt – og litt hodet selvsagt. Magefølelsen sier meg hva som er rett. Jeg har gjort feil mange ganger fordi jeg har hørt på andre i stedet for meg selv. Denne var etter mitt hjerte, slår Cecilie fast. Det vil ta litt tid før dette hjertebarnet tar turen til Kristiansund. Frem til han blir tre år vil han bli gående i hingsteflokk i Danmark. -Det sies at han kan være et hingsteemne, så vi får se hvordan han utvikler seg og heller ta avgjørelsene etter hvert.

Fra rideskole til treningssenter Cecilie står for den daglige driften av Stall Schilbred mens Andreas jobber som flygeleder og med ulike prosjekter utenfor gården. Det hele begynte med rideskole og 22 hester, der Cecilie la både sin sjel og hele resten av seg i oppgaven å gi gode rideopplevelser for tilreisende elever. Hun red jevnlig alle skolehestene for at de igjen skulle gi elevene den rette følelsen. Engasjementet ga raskt ringvirkninger, med langveisfarende og fornøyde elever samt ditto økende kunnskap på hesterygg i geografisk omliggende oppland. Men timene på jobb ble mange, og dagene hjemme i egen stue korte. Inntil Cecilies datter Marie en dag sa klart og tydelig: -Mamma, du er jo aldri sammen med OSS! Cecilie tenkte etter og så at hun tilbrakte mer tid med andres barn enn egne i sin iver etter å gjøre et godt stykke arbeid for mange, en innsats som også var i ferd med å tømme henne for krefter. Omprioritering fulgte prompte og skolehestene ble solgt. Nå består driften av Mittun av weekendsamlinger og tre uker med treningsleire om sommeren. I tillegg til underviser Cecilie tre ganger i uken for rideklubbene i henholdsvis Kristiansund og Surnadal – Cecilie som er utdannet trener 2 i regi av NRYF samt hc-leder 2. Dagtid går med til egne dressurhester og resten av stallens flokk, hvilket også omfatter en dressurhest til Andreas. Han har nemlig også salet om til dressur etter en langvarig innsats på sprangbanen som blant annet omfatter å ri opp to hester til Grand Prix og deltagelse i NM. Et dramatisk fall med påfølgende tur i ambulansen for Andreas gjorde at også han tok et valg og satset på hest uten å inkludere hinder. På stallen finner man også en eldre spansk hest, Higuero, som nå fungerer som en læremester for 11 år gamle Marie samt hennes sprang­ponnier – og selvsagt en shettis. Hun har tid til egne barn, også sønnen Magnus Johan på snart 7 som ikke er så interessert i hest og som trenger oppfølging på andre aktiviteter. -Nå har vi

bodd her i 12 år. Det har vært mye jobb å bygge gården opp til det den er i dag, det er kanskje bra at vi ikke visste hvor mye jobb vi hadde foran oss da vi begynte. Nå har vi fått til en velfungerende drift som favner mange, samtidig som vi kan kombinere det med familielivet. Når vi har treningssamlinger kan både ryttere og hester overnatte – det er vanskelig at det går etter klokken når man holder på med hest. Slik vi har det nå kan alle senke skuldrene, bruke tiden – og være sammen. Vi merker at det har gitt en ro, merker det på hestene også, smiler Cecilie og fastslår: -Vi er veldig fornøyd slik vi driver nå. Vi lever en drøm, der hestene går utenfor i hagen. Dette har jeg drømt om siden jeg var liten, og jeg er bare så glad for denne muligheten.

Premier er en bonus Louise Almlund Løkken er Cecilie sin trener, men hun har også en nær relasjon til en annen sentral figur i dressur-Norge – Anny Hilde Lindén. -Det er hun som har dratt meg inn i det, hun tok meg inn under vingene sine. Hun ga meg troen. Hun sa jeg var flink – det var helt utrolig! Hun sa jeg bare skulle ”go for it” – og tok meg opp til Intermediaire. Jeg trengte en rask innføring i dressuren, men jeg tror min sprangerfaring gjorde at jeg turde prøve. -Det viktige for meg er at samarbeidet med hesten fungerer. Det er det jeg jobber for. At jeg er avspent i forhold til det å konkurrere er min styrke. Jeg trenger å være best sammen med hesten, ikke i forhold til resultatlisten. Premier er bare en bonus, slår Cecilie fast.

Resultatene speiler innsatsen Med hjemstedsadresse på Nordvestlandet følger det lange avstander til stevneplasser. Det hindrer ikke Cecilie i å være en aktiv konkurranserytter – tvert imot. -Selvsagt er det slik at vi ikke kan reise på alt. Sesongen må planlegges, og før jeg kommer ut så vet jeg ikke hvordan jeg ligger an i forhold til andre. Men det gir meg mest en ekstra motivasjon og – så handler det om innstilling. Det er ikke alltid så enkelt, men det gir meg guts å kunne få det til når man bor her, sier Cecilie. -Hestene kan bli litt slitne den første dagen, men de blir også vant til det etter hvert og takler det fint, også unghestene. Cecilie har nylig innledet sesongen 2014 med stevnestart i Grenland i slutten av mars. -Man møter mange, hvilket jo også er en av de store gledene ved denne sporten, slår hun fast. Cecilie er vant til kommentarer til det at hun sogner til et sted litt utenom de mest sentrale hesteområdene i landet. -Jeg har fått høre at ”det går jo ikke an å satse når man bor oppi der”. For det første – noen må jo bo her. Og så er det ekstra gøy når vi også får det til! Det trigger meg bare til innsats. Men det krever mye – heldigvis vet Andreas hva det går ut på, for dette er jo en livsstil. Barna har også bare vært med hele tiden og er vant til det. Den dagen vi gikk til innkjøp av en hestebil ble det også lettere, for da kunne vi ta med oss hjemmet hvilket var positivt for barna. Det er gøy å reise rundt og møte folk – og så er det deilig å komme hjem. Hjem til roen og freden, der ingen bryr seg. Så får resultatene vise om det er riktig. Så langt synes jeg de har gjort det, sier Cecilie. 

"Samarbeidet med hesten er det sentrale for Cecilie. -Jeg trenger å være best sammen med hesten, ikke i forhold til resultatlisten. Premier er bare en bonus."

1 6 • N V n y tt 0 2 / 1 4


Foto: Trine Pedersen

Blant Cecilies konkurranse­ hester finner man også DVvallaken Teglvangs Radomir e. Heslegårds Rubin/Sidney som blant annet kan se tilbake på en 4. plass i NBTfinalen som 6-års i 2008.

Foto: PRIVAT

Den sorte NV-vallaken WS Aurater var første ridehestføll ved Stall Schilbred utenfor Kristiansund. Med ham har Cecilie deltatt på det meste av det som er av unghestmesterskap i landet. Nå har 7-åringen debutert i PSG – og målet i år er Falsterbo Horse Show.

Med Stall Schilbred som utgangspunkt har Cecilie ofte lang vei til konkurransebanene. Men det hindrer henne ikke i å satse, tvert imot. -Det trigger meg bare til ekstra innsats at vi har litt ekstra utfordringer!

Et alvorlig fall i en sprangkonkurranse gjorde Cecilie om til dressurrytter. -Jeg takker Anny Hilde Lindén som har ført meg inn i denne verdenen og gitt meg tro på meg selv, sier Cecilie. Sammen med ”Lille Grå” har hun nå debutert i VB 1.

Foto: PRIVAT

Foto: Trine Pedersen

Hele familien er involvert i Stall Schilbred – pappa Andreas har selv ridd NM sprang mens datter Marie er i starten av ponnilivet. Yngstemann Magnus Johan sitter kanskje ennå ikke så mye i salen, men er selvsagt med på lasset.


Nyheter fra NV

Nyheter

fra

Tekst: Rebecca ballestad-Mender

Nå blir papirarbeidet lettere Det følger mye papir med tilblivelsen av en hest. At denne delen av hesteholdet er så enkel og lite tidkrevende som mulig er gunstig både for hingsteholder, hoppeeier og stambok. NV lanserer nå elektronisk rapportering av bedekninger for hingsteholdere, hingstestasjoner og veterinærer. Med noen tastetrykk vil skrivebordsjobben være unnagjort og rapporteringen innsendt elektronisk. Hingstestasjoner/holdere får en egen, personlig link til rapportering. Alle hopper som disse rapporterer inn, legges da automatisk i stasjonens liste. For inseminerende veterinærer er det en åpen link for rapportering på nett der alle insemineringer i ”distriktene” samles opp. På denne måten kan hingsteholder rapportere inn hoppen i det øyeblikk den er bekreftet drektig. Dermed blir det mindre jobb på høsten – mindre å huske på – og for stambokkontoret gir dette muligheten til en mer strukturert oversikt. Det muliggjør også fort­ løpende offentliggjøring av bedekningsstatistikk i løpet av sesongen. Januar 2015 vil NV også lansere elektronisk ”springseddel”.

Tilmelding til NBT kan også snart gjøres via nett. Linker til samtlige elektroniske funksjoner kommer på foreningens hjemmeside, www.norskvarmblod.no.

Elektronisk føllregistrering

Gjør mer via nettet Mikrochip kan nå enkelt bestilles på nettet via hjemmesiden til Norsk Varmblod. Dermed er prosessen forenklet og nødvendige ting kommer raskere på plass. På trappene er også elektronisk påmelding til utstilling. Dette vil lanseres ved invitasjon til utstilling, først ut er region 8 første helgen i august. Elektronisk påmelding vil spare mye tid for engasjerte medarbeidere ute i regionene idet dette reduserer håndterings­ behovet av påmeldingene.

Foto: Shutterstock

Oppdretterne får også nye muligheter, via elektronisk registrering av føll. Denne første versjonen er utviklet for registrering av føll født 2014, men på trappene er også en løsning for elektronisk søknad om registrering også for eldre hester og hester som skal ha hvite pass. Ved elektronisk registrering av føll fyller oppdretter ut alt på nett, og informasjonen sendes elektronisk. Ved innsending av signalement og hårprøver må oppdretter bekrefte at det ikke er igangsatt registrering i andre forbund eller lignende. Dermed erstattes signert fødselsmelding. Denne løsningen gir mer oversikt og reduserer manuell håndtering.

Nettet tas i bruk til stadig mer – nå kan mikrochip bestilles elektronisk og bedekninger rapporteres med noen tastetrykk. Dermed får alle parter en enklere hverdag.

1 8 • N V n y tt 0 2 / 1 4


Nyheter fra NV

WBFSH jobber nå for å harmonisere de ulike reglene rundt røntgenbilder tatt til kåring i de ulike avlsforbundene. Målet er å kunne bruke de samme bilder i alle forbund ved at man har en lik forståelse av vurderingen av bildene. Veterinær og oppdretter Per Martens er den nye lederen av NVs veterinærfaglige utvalg, og han har deltatt i fellesmøte for diskusjon og koordinering i WBFSH. Det er nå definert et minstekrav til hvilke bilder som skal tas. All vurdering blir dynamisk. I ulike land vurderes ting litt ulikt. I Tyskland vil OCD eller cyster i et eller to bakkne lede til eksklusjon. Ved OCD i begge haser skjer også eksklusjon, likeså løse biter i flere enn tre ledd. I Danmark har man en mulighet til å godkjenne OCD i et bakkne. I Frankrike har JM Denoix et graderingssystem etter alvorlighet av funn. Hvert enkelt funn graderes i forhold til en skala på 1-8. Dette gir en sum, uten at det helt er definert hva som er grensen. OCD i bakkne fører til eksklusjon. -Det er nok en stemning for å se nærmere på det franske systemet og eventuelt adaptere dette. Det var en overvekt blant møtedeltagerne som mente at cyster burde ses i sammenheng med OCD-komplekset. Det var stor enighet om at samarbeid var viktig. Nytt møte om temaet vil trolig skje om 1,5-2 år i Frankrike, forteller Per Martens.

Foto: Shutterstock

Vurdering av røntgenbilder skal harmoniseres

Det forskes på hest i Norge Det forskes på hest også i Norge. Marita Melheim ved NMBU vil i løpet av mai presentere resultatet av sin bacheloroppgave i hesteavl. Der ser hun på sammenheng mellom eksteriørkarakterer frå føllbedømmelser og senere karakterer ved unghesttester og fra konkurranser.

Foto: Shutterstock

Sammenheng eller ikke – i så fall hvorfor

Det pågår nå et arbeid innen WBFSH der målet er harmonisering av regler rundt og vurdering av røntgenbilder tatt til kåring.

-Eg vil prøve å finne ut om det er nokon samanheng mellom desse bedømmingane. Er det slik at det er det føllet som får dei beste karakterane på føllbedømmelse som også gjer det best på unghesttest, -og seinare i konkurranse som vaksen? Eller er det slik at føla som får dårligare eksteriørkarakter gjer det like bra i seinare konkurranse, forteller Marita. -I tillegg til å svare på spørsmåla over vil eg prøve å sjå på om det er spesielle karakterar som er av betyding. Er det for eksempel dei med høgast karakter på bein som gjer det best i konkurranse, eller er det dei som får best på dei ulike gang­ artane som gjer det best. Om eg ikkje finner nokon samanheng i det heile bør ein finne ut av kvifor det er slik. Er det noko feil med føllbedømmels­ane, bedømmer ein feil eigenskapar, eller er alt avhengig av kompetansen til den personen som skal utdanne unghesten til en vaksen konkurransehest? Marita har gått igjennom føllbedømmelser fra årene 20032010 samt unghesttester fra 2006-2013. Hun har deretter søkt etter hestenes eventuelle senere konkurranseresultater. Ut frå dette har hun regnet ut sammenheng mellom dette og de ulike eksteriørkarakterene.

N V n y tt 0 2 / 1 4 • 1 9


håndtering av hoppen

Foto: Shutterstock

God håndtering av hoppen gunstig for føllet

God, kortvarig og gjentatt hånd­tering av hoppen kan bidra til at føllet tar mer kontakt med mennesker, viser mindre fluktoppførsel og blir lettere å trene også senere i livet.

2 0 • N V n y tt 0 2 / 1 4


håndtering av hoppen

Det er all grunn til å la hoppen gå foran som et godt eksempel – en fransk undersøkelse viser at kort, jevnlig håndtering av hoppen med føllet som vitne er positivt for hvordan føllet senere møter på mennesker. Det kan forhindre problemer når veterinær og hovslager kommer på besøk, og det kan gjøre senere trening enklere. ✒

AV: Rebecca ballestad-Mender

Generelt anbefales det gjerne at man daglig håndterer føllet, børster det og sjekker det – men den franske undersøkelsen viser at et positivt forhold mellom menneske og hoppe har betydning for hvordan føllet opptrer overfor tobente.

Kortvarig – og repeter Håndterer man hoppen, viser det seg at føllet blir mer trygg både på den kjente personen som håndterer hoppen – og også mer trygg overfor ukjente mennesker. Håndteres hoppen godt og uten stress, lærer føllet av dette fra tidlig alder og det er grunn til å la dette bli en del av rutinen. Denne rutinen er rask og enkel å gjennomføre, og den forstyrrer ikke båndene mellom hoppe og føll. Det viser seg også at kortvarig, men gjentatt håndtering gir en mer langvarig effekt en noen av de mer intensive metodene som anbefales innen tidlig såkalt ”imprint training” av føll. (Lansade et. Al., 2005).

tende hopper oppholdt seg lenger vekk fra menneskene enn føll av rolige hopper. Under alle tre observasjonsperioder viste det seg at føll av hopper som ble håndtert ville ta mer kontakt med menneskene enn føllene i kontrollgruppen. Man så også færre tilfeller av å unngå mennesket eller flykte fra det blant føllene til hoppene som ble håndtert. De aksepterte også lettere og raskere å få et salunder­lag på ryggen. Det viste seg også at effekten av håndteringen av hoppen tidlig i føllets levetid hadde effekt også når føllet var 1 år gammelt. Uten å ha blitt utsatt for ytterligere påvirkning så man de samme positive effektene hos føll av hopper som ble håndtert da de rundet året, også hvis de ble håndtert av ukjente personer.

41 føll ble observert Den franske undersøkelsen inkluderte fire raser, Anglo-araber, araber, fransk ridehest og fransk traver. 41 hopper med føll ble delt i to grupper. 21 hopper ble daglig børstet og fôret for hånd med føllene til stede i løpet av ganske kort tid de 5 første levedagene til føllet. De 20 hoppene i kontrollgruppen ble ikke håndtert i det hele tatt, og føllene hadde ikke kontakt med noen. Da føllene var 15 og 30-35 dager gamle, så man på hvordan føllene i begge gruppene reagerte henholdsvis på en person til stede som ikke beveget seg og en som tok kontakt med føllet. Forskerne gjennomførte også en toleransetest i forhold til å legge på et salunderlag. Da føllene var 1 år gamle så man på hvordan de reagerte på en berøringstest av både en kjent og av en ukjent person.

Flere av observasjonene som ble gjort tilsier at hoppene kan påvirke hvordan føllene oppfører seg overfor mennesker. Føll av beskyt-

Kilde: S. Henry, D. Hemery, M.-A. Richard, M. Hausberger. 2005. `Human-mare relationship and behaviour of foals towards humans´. 56th annual meeting of EAAP, 2005, Uppsala, Sweden. Poster presentation. L. Lansade, M. Bertrand, MF, Bouissou,.2005 `Effects of neonatal handling on subsequent manageability, reactivity and learning ability of foals´. Applied Animal Behavioural Sciences. 2005, 92, p. 143–158.

Foto: Shutterstock

Effekt som varer

Hoppen har mye å si for føllet på mange måter – og et godt forhold mellom hoppe og menneske gjør føllet mer trygg både overfor kjente og ukjente tobente. Føllet lærer av hoppens stressfrie kontakt med mennesker allerede de første levedagene.

N V n y tt 0 2 / 1 4 • 2 1


Nytt & nyttig

Nytt & nyttig

Nedlastning av Forrest Gump-temaet

Forrest Gump-tema gunstig for føllet Ennå er avvenning et godt stykke unna for årets føll. Men gruer du deg til den dagen på vegne av den håpefulle, kan du trøste deg at musikk kan bidra til redusert stress for føllet i forbindelse med avvenning. Forskere ved Universitetet i Queens­land, Australia, lot to grupper á seks føll som skulle avvennes høre på Alan Silvestris melodiske tema fra filmen Forrest Gump mens de stod inne sammen fra klokken 9 til 15 over 5 dager – ditto 5 dager uten musikk. De noterte seg hjerterytme og adferd – og fant at selv om gjennomsnittspulsen ikke ble endret ved bruk av musikk, så de at det ble langt mindre variasjon i hjerterytme. De kunne også se at føllene som lyttet til Silvestris jevne, forutsigbare melodi var mer avslappet og brukte mer tid på å spise ennå gå omkring. To ganger i uken ble de også utsatt for ekstra stress ved at forskerne satte inn hingster på stallen – resultatet ble at makspuls var langt lavere for ”musikk-føllene”, i tillegg til at perioden med økt hjertefrekvens var kortere hos disse. Forskerne konkluderte at musikk kan redusere avvenningsstress – og at musikkterapi for hest generelt virker lovende og bør forskes ytterligere på. Dermed kan en nedlastning av Forrest Gump-temaet fra iTunes være en god idé til høsten! Kilde: Horsetalk

Foto: Shutterstock

Allergiske naboer? Ikke alle naboer er like vennlig innstilt til hestehold, og noen drar frem allergiproblematikken. Tidligere trodde man at en avstand på 500 meter mellom stall og bolighus måtte til for å beskytte mot allergirisiko, men forskning i løpet av 2000-tallet har avdekket at hesteallergener spres i moderate mengder 50-100 meter fra stall og beiter, mens allergener i lave mengder kan påvises opptil 400-500 m avhengig av vindhastighet og retning. Kilde: hästsverige.se

2 2 • N V n y tt 0 2 / 1 4


Nytt & nyttig

Ut og male hester

Gode grunner

Foto: Shutterstock

til

bruke bommer

Foto: Shutterstock

å

Amerikanske forskere har funnet at bruk av travbommer kan være mer gunstig i forhold til rehabilitering etter halthet enn tidligere antatt. Ved hjelp av reflektorer analyserte man hestenes bevegelser over lave bommer (11 cm) og høye bommer (20 cm). Man så at hesten unngikk å slå i bommene ved økt bøyning av ledd fremfor å heve kroppen i svevemomentet. Dermed konkluderte de at bommer er positivt for å aktivere og styrke muskulaturen. Kilde: horsetalk

Forskere har forsket og Bucas har laget dekken – sebraenes striper viser seg å være et naturlig ”anti-flue”-middel. Sebraer blir sjeldent bitt av blod­ sugende utysker, og forskere har funnet at fluer synes svarte og hvite striper er avskrekkende. Fluer liker nemlig ikke hvordan striper reflekterer lys og foretrekker det ”flate” lyset som mørke hestepelser reflekterer. Bucas har laget dekken som får hesten til å fremtre som reneste sebraer, men storfe-maling kan også være en mulighet ifølge den tyske hesteeieren Claudia Wide. Hun tok forskernes resultater ganske bokstavelig og malte like godt smale, hvite sebra-striper på sin sorte hingst. Har man tid og mulighet kan dette være et forsøk verd når denne forhatte sommerplagen melder sin ankomst! Kilde: dailymail

Det er mange ting å tenke på i disse føllings­ tider. En knagg å henge mye viktig på er en huskeregel for timene etter at føllet har kommet til verden: 1,2,3-regelen. Føllet skal stå på beina etter 1 time, die etter 2 timer og etterbyrden skal ha avgått etter 3 timer. Og en regel til – nøl ikke med å ringe dyrlegen før, under eller etter føllingen dersom du er det minste usikker på om alt er i orden!

Foto: Shutterstock

N V n y tt 0 2 / 1 4 • 2 3

Foto: Shutterstock

En enkel huskeregel for føllingen


Foto: Shutterstock

Gled deg til neste nummer av Norsk Varmblod Nytt

NV NYTT 02 14  

Medlemsblad for Norsk Varmblod

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you