__MAIN_TEXT__

Page 3

4  TALLENES TALE

NR. 1  2019

NR. 1  2019

12  Tallenes tale

HVORDAN KOM DIN STØTTE TIL NYTTE I FJOR? Her er noen tall som viser hvordan ditt bidrag er en viktig del av akuttregnskapet og kommer pasientene til gode. Tusen takk for støtten! Tekst: Randi Buckley Foto: Thomas Kleiven

2700

GODE HJELPERE ble enda bedre! Aldri før har så mange helsepersonell deltatt på kursene våre. I fjor tok 1700 helsepersonell som jobber med akuttmedisin utenfor sykehus våre kurs i skadebehandling. Kursene AMLS og PHTLS setter standard for pasientundersøkelse av den akutte syke og skadde pasienten i Norge. I tillegg fikk rundt 1000 utrykningspersonell fra politiet, brannvesen og ambulanse øvd seg på å jobbe sammen ute på skadested. Samkjørte etater sparer tid når det haster for pasientene der ute.

25

MINUTTER SPART. På slagambulansen, som kjører i Østfold, gir spesialtrent ambulansepersonell og en spesialist i anestesi diagnose og behandling til pasienter med hjerneslag utenfor sykehuset. Behandlingen skjer i tett samarbeid med nevrologer inne på sykehuset. Disse minuttene kan ha mye å si for skader på språkevnen, gangen og håndfunksjon. Fra alarmen går til behandlingen blir gitt, spares det i snitt 25 minutter sammenlignet med å bringe pasienten inn til sykehus for diagnostisering og behandling på ordinært vis. Prosjektet er et samarbeid med Sykehuset Østfold Kalnes.

173

295500

STØTTESPILLERE. Innsamlede midler fra privatpersoner og nesten 3200 bedrifter gir oss muligheten til å fortsette arbeidet med livsviktig forskning og banebrytende utviklingsarbeid for å gi alvorlig skadde eller akutt syke den beste medisinske behandlingen ute på skadestedet. Vi mottar ingen statsstøtte, derfor er dere givere vår viktigste inntektskilde. I 2017 mottok Stiftelsen Norsk Luftambulanse over 200 millioner kroner i innsamlede midler.

REDNINGSMENN, PILOTER OG LEGER

i luftambulanse­ tjenesten trente sammen på amputasjon av benet til en fastklemt turgåer, redning av personer fra bil på bunnen i Oslofjorden og krevende hjertestans. I tillegg var 41 redningsdykkere, 76 paramedicstudenter og folk fra alle nødetatene med. Denne treningen, som kalles Camp Torpomoen, gir direkte utbytte som mannskapene tar med seg på vakt og ut på oppdrag. – Dette er den aller beste treningen vi kan få, er tilbakemeldingen fra mange av dem.

25

STIPENDIATER forsker for å gi deg og meg enda bedre behandling hvis ulykken er ute, eller alvorlig sykdom rammer. I fjor fikk forskningsprosjektet slagambulansen sin første doktorgrad, da lege Maren Ranhof Hov forsvarte sin doktorgradsavhandling. Avhandlingen hennes viser at anestesileger trygt kan diagnostisere hjerneslag ved hjelp av CT-bilder og standardisert klinisk undersøkelse i en spesialbygget ambulanse (slagambulansen).

BASER OVER HELE NORGE. I fjor overtok Norsk Luftambulanse driften av alle landets legehelikopterbaser, og en stor milepæl er dermed nådd! Disse ligger på følgende steder: Tromsø, Evenes, Brønnøysund, Ålesund, Førde, Trondheim, Dombås, Lørenskog (to helikoptre), Arendal, Ål, Stavanger og Bergen. Årlig utføres rundt 7000 oppdrag med disse helikoptrene. Helikoptre, piloter og redningsmenn i Norsk Luftambulanse flyr på kontrakt med staten.

85

TALLENES TALE  5

140

PASIENTER er så langt del av forskningsstudiet på infarktambulansen, en unik ambulanse med spesialtrent personell som tar blodprøve og ultralydbilder av hjertet. Bildene sendes rett til sykehuset for tolkning. Bilen rullet ut på sørlandsveiene i fjor, og er et samarbeid med Sørlandet sykehus. Foreløpig viser resultatene at ambulansearbeidere, i tett samarbeid med fagfolk inne på sykehuset, kan sette diagnosen sannsynlig hjerteinfarkt eller ikke i løpet av 20 minutter. Dermed har flere kommet raskere til riktig behandling for hjerteinfarkt som ikke vises på standardundersøkelsen EKG. Det er tid, liv og helse spart.

PAR AVANSERTE «ØYNE». Visste du at omtrent ti prosent av alle legehelikopteroppdrag må avlyses? Det er altså større sjanse for at flyet ditt til Syden er i rute enn at legehelikoptret kan komme til deg dersom du er hardt skadet eller alvorlig syk. Det ville en løsningsorientert pilot gjøre noe med. Nå er 85 værkamerastasjoner plassert over hele landet, og bildene vises på skjermer på basene og i en egen app. Slik kan pilotene se om de kan unngå det dårlige været ved å ta en annen rute, eller om det er raskere for helikoptret på en annen base å fly. Slik får enda flere pasienter hjelp i en akutt situasjon. I år kommer 29 nye kameraer på plass.

5000

40

ÅR med lege­ helikopter. Norsk Luft­­ambulanse feiret sitt 40-års­ jubileum i 2017. Det ble markert med boken «Reddet», jubileums­ magasin til våre givere og fokus på historien om Norsk Luftambulanse, som i løpet av fire tiår har jobbet for å flytte spesialisten fra sykehuset ut til de aller sykeste og mest skadde pasientene. «Reddet» har solgt 18 000 eksemplarer.

AKUTTHJELPERE REDDER LIV! Vi kurser brannmannskaper rundt om i hele landet slik at de kan rykke ut til pasienter og gi livreddende førstehjelp før ambulansen kommer. Oppdragene dreier seg oftest om hjertestans, pusteproblemer og brystsmerter, men de har også rykket ut til hjerneslag og trafikkulykker. 170 kommuner har fått opplæring og utstyr. I fjor ble det gjennomført 33 grunnkurs med til sammen 530 deltakere. I tillegg har rundt 1900 akutthjelpere frisket opp kunnskapen på retrening. Nå er også friville akutthjelpere etablert i Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Redningsselskapet. Teorien får de fra e-læring utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Det gir ekstra trygghet for oss alle.

Profile for Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Stiftelsen Norsk Luftambulanse magasin 1 2019  

Stiftelsen Norsk Luftambulanse magasin 1 2019