NLA Magasin nr 2-2015

Page 1

OPP FRA DYPET

Mot alle odds overlevde Caroline (24) 55 minutter åtte meter under vann. SIKKERHET I LUFTA

Forskere vil finne ut om flygere og redningsmenn er trøtte på jobb.

Dramatisk sommeridyll Ulykker ved sjøen gjør sommeren travel på basen i Arendal. Følg redningsmannens råd for en trygg og god sommer.

HJELP TIL KALDE HJERTER

Med riktig medisin kan flere overleve hjertestans som skyldes kulde.

NORSK LUFTAMBULANSE MAGASIN         NR. 3 2014

1