Page 76

76

N0RSKLÆRAREN • BOKMELDING

UNGDOMSLITTERATUR – ei innføring Svein Slettan red. Cappelen Damm Undervisning 2014

KULE FAKTA OM FIKSJON En gjeng kolleger ved Universitet i Agder har skrevet en innføring om ungdomslitteratur. De har også fått med et par andre kolleger. Hver belyser ulike tema i egne kapitler som samlet oppviser et utvidet tekstbegrep, der film og digitale tekster er med, noe som er vesentlig i ungdomskulturen.

ANNE BERIT NYSTAD Prest og lektor med opprykk abnystad@gmail.com

Redaktøren Svein Slettan tok i 2009 doktorgrad på maskulinitet og ungdomslitteratur. Innføringskapitlet hans minner meg om introen til en forelesningsserie i litteratur med PowerPoint, der foreleseren lister opp alle bøkene fra det aktuelle forfatterskapet. Denne ungdomsboklisten kunne jeg ønsket ble hengt opp på det lokale biblioteket til hjelp og inspirasjon når en går langs bokhyllene. Samtidig vil det trenges årlige oppdateringer av en slik liste, noe forlaget Cappelen Damm Akademisk kunne ha hatt på hjemmesiden sin i tilknytning til bok og omtale, og med en lenke til ungdomsboklisten. Svein Slettan slår om seg med nye fagtermer, noe som umiddelbart kan virke som et slags stammespråk, som en må venne seg til å bruke for å tre inn i feltet. Det minner om ungdommers eget språk når de snakker seg imellom, en sosiolekt. Ord som «crossoverlitteratur» er jo greit og ikke langt fra hvordan gutter som spiller LOL (League of Legends) kodeveksler mellom engelsk og norsk. «Faksjon er derimot et ord som man ikke skjønner umiddelbart. Så jeg la det fram for professor Helge Lødrup ved Universitetet i Oslo og ville høre hans syn på orddanningen. Han kommenterte: «Det må vel være av samme type som motell, men det er jo en litt spesiell orddanningstype. Hvis vi alle begynner å bruke ordet, vil vi bruke det uten å vite hvordan det er laget. Det er jo på en måte ikke noen regulær orddanningstype for utgangspunktet forsvinner. Vi vil neppe forstå hvordan


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.