Norske bransjemagasinet juli - august 2018

Page 1

JULI/AUGUST 2018

81 SIDER TEMA

NORSK PRODUKSJON & DESIGN/OPPUSSING,

HAGE & BYGG

EN KULTURARV AV DE SJELDNE

SENTRUM FOR DET BESTE KVALITET OG DESIGN

FEELGOOD ÅSSIDEN | KRISTIN SELBOSKAR | BYGG 1 PRODUKTER | POLARFISK | VIK SKYSSTASJON AS | MONTAAG OSLO SKOUSEN HVITVARE | SANDVIK COROMANT | BYGGMESTER STRAND | HAST MALING & INTERIØR AS | REIPÅ KNUSERI TOTALTRYKK | SUNT RETT HJEM | LURABYEN | ESPELAND AS | PROLINE NORGE | FUNNEMARK LARVIK | POORT & CO OPRO PRODUKTER | BYGGEMESSE.NO | KRO PRODUKSJON | OMRÅDESIKRING | ALLSIKRING AS | ANANDA HJERTE COACH


LEDER CORNELIA KOPPANG HENRIKSEN (REDAKTØR)

Kloke hoder, smarte løsninger

N

ordmenn blir gjerne sett på som litt trauste og trygghetssøkende, og kanskje lite risikovillige. Likevel har vi vist oss å være kreative og nytenkende når det kommer til egen produksjon og design. Ikke alle er klar over at kunstgjødsel, gassturbinen og røntgen-kontrastvæsken

MÅNEDENS SITAT

ble funnet opp her i landet, og det finnes mange flere eksempler på gode norske oppfinnelser. Disse har vært svært viktig for både Norge og resten av verden.

«Kreativitet er å finne

opp, å eksperimentere,

skibinding. Disse skapte en revolusjon i skiløypene over hele verden. Rottefella er

å vokse, ta sjanser,

fremdeles en av verdens ledende produsenter av skibindinger. Snekkermester Thor

bryte regler, gjøre feil

Bjørklund i Lillehammer irriterte seg over hvor vanskelig det var å skjære pent av

og ha det gøy.»

osten når man brukte kniv. Med en vanlig snekkerhøvel som utgangspunkt, oppfant

- Mary Lou Cook

I 1928 tok vi gamle sykkeldeler, sveiset dem om og utviklet etterhvert Rottefella

han ostehøvelen i 1925. Firmaet Thor Bjørklund og Sønner AS, nå Bjørklund, har siden starten laget over 50 millioner ostehøvler.

Det norske oljeeventyret startet for alvor i 1969 ved funnet av Ekofisk, som har

vist seg å være et av de største oljefeltene som noen gang er funnet til havs. Siden den gang har innovative nordmenn utviklet teknologien, og vi er i dag i stand til å produsere olje- og gass både mer effektivt og mer skånsomt for miljø og klima.

Også i dag har vi flere spennende foretak som ser nye muligheter på

markedet. I denne utgaven av Det Norske Bransjemagasinet kan du lese om nyskapende bedrifter innen ulike grener av design og produksjon. Blant annet er det designbutikken, Norway Design, som selger nordiske småskalaprodukter på side fire. Les om hvordan trykkbransjen har møtt digitaliseringen, se flotte nordiske smykkedesign, produksjon av håndlagede møbler, spennende interiør og bli inspirert til en kreativ sommer og høst.

Vi i redaksjonen ønsker alle en fortsatt strålende sommer!

ANSVARLIG UTGIVER & SALGSSJEF Martin Johansson martin@norskebransjemagasinet.no REDAKTØR & GRAFISK ANSVARLIG Cornelia Koppang Henriksen cornelia@norskebransjemagasinet.no

SKRIBENTER Sandra Håland Silje Dahl Osnes Arne Ivar Hansen Magne Krumsvik Jonina Reynisdottir

ØKONOMI Anna Olsson okonomi@norskebransjemagasinet.no

AVD. HORDALAND Pål Magne Berland p.m.berland@norskebransjemagasinet.no

SOSIALE MEDIER-ANSVARLIG Eva Velinov e.velinov@norskebransjemagasinet.no

AVD. VEST-AGDER & ROGALAND Kjell Øyvind Hansen kjell@norskebransjemagasinet.no

OMSLAG FOTO Montaag Oslo AS: Nadia Frantsen (Personal Shopper-rom, Steen & Strøm)

AVD. TRØNDELAG Kathrine Pedersen k.pedersen@norskebransjemagasinet.no

AVD. ØSTLANDET Gregor Holsve g.holsve@norskebransjemagasinet.no

AVD. NORDLAND Kjell Martin Hoff k.m.hoff@norskebransjemagasinet.no

Mette Smeby m.smeby@norskebransjemagasinet.no Henrik Gimle Holm henrik.gimleholm@ norskebransjemagasinet.no Henriette Iversen h.iversen@norskebransjemagasinet.no AVD. MØRE OG ROMSDAL & SOGN OG FJORDANE Magne Krumsvik magne.krumsvik@ norskebransjemagasinet.no

UTGIS AV R&D FORLAG AS 993 310 522 Adresse: Sandakerveien 116, 0484 Oslo Telefon: 22 22 89 99 post@norskebransjemagasinet.no www.norskebransjemagasinet.no Bestilt innhold trenger ikke å speile meningene til Det Norske Bransjemagasinets redaksjon. Med reservasjon for eventuelle trykkfeil.


innhold JULI / AUGUST 2018

4-46

8

27

NORSK PRODUKSJON & DESIGN

OPPUSSING, HAGE & BYGG

Spennende lesestoff om innovative norske bedrifter

Les om de nye trendene innen oppussing

4

10

NORSK DESIGN – EN KULTURARV AV DE SJELDNE

EMALJESMYKKER TIL HVERDAG OG FEST

Designbutikken som selger nordiske småskalaprodukter - i stor skala

Opro leverer håndlagde norskproduserte emaljesmykker

17

32

INDUSTRIVIRKSOMHETEN SOM TREKKER I TRÅDENE

63

Nisjeproduktet som begrenser vibrasjonerproblemer

57

108

47-81

SMART OG KOSTNADSBESPARENDE RÅBYGG-PRODUKSJON Innovativt lasersystem som fremste verktøy

89

KORTESTE VEIEN TIL HYTTA FRA OSLO

MOBILTELEFONENS GRØNNE REVOLUSJON

Her kan du få bygget drømmehytta raskt og enkelt

Generøs panteordning for mobiltelefoner vi ikke bruker lenger


4 | REDAKSJONELT

Norsk design

– en kulturarv av de sjeldne Norway Designs selger nordiske småskalaprodukter - i stor skala. De vil at vi omgir oss med norske kvalitetsprodukter, og har en god forklaring til hvorfor.

TEKST: SILJE DAHL OSNES FOTO: LINN ELLEVSETH


REDAKSJONELT | 5

N

orsk design er slettes ikke noe å

hatt og kommer alltid til å ha, en gjennom­gående rød

skal være en jobb som gir mat på bordet og tak over

kimse av. På mange måter er norsk

tråd der norsk design, håndverk og unike småskala-

hodet på lik linje med andre jobber.

designkultur en ganske stor del av

produkter fra Norge og Norden, står i fokus.

– Hvordan ser trendene ut på interiør­fronten

akkurat nå – hvilke materialer og farsotter omgir

vår kulturarv. Vi vet jo alle hvor EN DEL AV VÅR KULTURARV

vi oss helst med i år 2018?

den ble oppfunnet, for ikke å snakke om bunaden,

– Grunnleggeren av Norway Designs ønsket å skape

som viser akkurat hvor dypt blandingen mellom

et sentrum for det beste i kvalitet og design som

håndverkstrend der produktene er skapt av natur-

kultur og formgivning ligger forankret i den norske

produseres i Norge innen områdene møbler, tek-

materialer med mye teksturer og unike former.

folkesjela. Og da Peter Opsvik designet tripp-trapp-

stil og annen brukskunst. I et slikt perspektiv blir

Typiske materialer er keramikk, tre og metaller.

stolen i 1972, satte Opsvik med det samme Norge

det tydelig at vår identitet henger tett sammen med

Farge­ bølgen har også slått over oss, og de hvite

på kartet som landet der praktisk og stilfull design

kulturutvikling, fastslår Ellevseth.

veggene får selskap av mønstersterke tapeter og en

går hånd i hånd.

Samtidig jobber Norway Designs med å

ny fargepalett. Man har større krav til fargene man

stor betydning ostehøvelen fikk da

– Natur er stikkordet! Vi har en tydelig kunst-

fremme norsk design og håndverk ved å arran-

velger til hjemmet, og vi ser at forbrukeren er mer

FORMIDLER NORSKE DESIGNPRODUKTER

gere en gjengående utstilling i sine butikklokaler

fargebevisst. I tillegg omgir vi oss med færre, men

«Norway Designs for living», var en utstilling som

i Stortingsgaten, i samarbeid med Norske Kunst-

mer unike ting som kombinerer det funksjonelle

eide rom i Chicago i 1951 og hadde som formål å

håndverkere og Klubben. Utstillingsserien «NÅ»,

med det skulpturelle, slik at bruksgjenstandene i

fremme interessen for norske varer og således øke

startet i 2014 som et rom der norske håndverkere

seg selv løfter interiøret og gir det større særpreg. Så

eksporten av designprodukter fra Norge til Amerika.

og formgivere kunne vise frem norsk designkultur

akkurat nå er vi jo veldig på trend!

Utstillingen var selve utgangspunktet til design­

og få presentere sine verk for allmennheten.

butikken Norway Designs. Det er en utrolig kul

historie som viser akkurat hvor mye designerblod

av norsk formgivning og bidra til økt forståelse for

Produktutvalget er alfa og omega hos Norway

som renner gjennom Norges blodårer, og ikke minst

og kjennskap til norske formgivere, produksjon og

Designs. Alle produktene er nøye utvalgt med tanke

hvor viktig det er for vår kulturs overlevelse å ta vare

produkt. Ved å vise objekter som både er formet og

på levetid, kvalitet og miljø. I en bransje der tren-

på vår kulturarv gjennom å kjøpe norske produkter.

produsert i Norge, ønsker utstillingen å bidra til å

der forandrer seg nærmest ukentlig, skiller Norway

– Vi ville rette fokuset tilbake på formidling

KVALITET VIKTIGERE ENN TREND

– Utstillingen var en av de første som tok sikte

opprettholde den norske industrien og håndverks­

Designs seg ut med sitt hovedfokus på produkter

på å markedsføre norske designprodukter i USA. I

tradisjonen. «NÅ» har bidratt til å definere butik-

der lang levetid og høy kvalitet er viktigere enn å

1957 ble butikken Norway Designs etablert i Oslo,

kens rolle. I en identitetssammenheng har «NÅ»

følge trender.

der tanken var å formidle norske designprodukter

vært viktig for å vise hva vi står for.

og kunsthåndverk i Norge. Samtidig ble organisa-

sjonen PLUS startet opp i Gamlebyen i Fredrikstad.

skal kjøpe norsk design?

nett og reiser til både Tokyo og Paris for å finne

PLUS skulle være et formidlingssenter mellom form-

– Ved å handle norsk design bidrar du til å

det vi leter etter. Vi velger gjerne klassisk design

givere og industrien; man ville skape et treffpunkt

opprettholde den norske industrien og håndverks­

over trender. Produktene må ha god kvalitet og

som gjorde det enklere for begge parter å få ideer

tradisjonen som skaper norske arbeidsplasser. I til-

være laget av gode materialer og produsert på en

fra tegnebordet og ut i produksjon. Norway Designs

legg tror vi at når du kjøper produkter med en histo-

bærekraftig måte. Vi styrer som sagt unna de stør-

var gjennom hele PLUS sin levetid (frem til 1978),

rie, der du vet hvem formgiveren er og kanskje til og

ste trendene, men velger produkter vi mener har

en formidler av mye av det som ble produsert der.

med hvor produktet er produsert, vil du bli mer glad

lang levetid. I tillegg ønsker vi å ha et stort utvalg

Store deler av norsk designhistorie fra tidsrommet

i det og ønske å ha produktet lenge. Det er positivt i

av norske og nordiske produkter selvfølgelig. Men

1958-1978 har sin opprinnelse fra PLUS, forteller

et bærekraftig perspektiv. Som forbruker sitter man

selv om vi ikke kjøper inn etter trender, ønsker vi

Linn Ellevseth, kreativ leder i Norway Designs.

med mye makt, og kjøper du norsk design viser du

at utvalget skal være nyskapende og unikt, der alle

Nå er det allerede blitt 61 år siden Per Tannum

at vi ønsker flere produkter som både er designet

detaljene er like viktige - fra selve produktene til

etablerte Norway Designs. Livsstilsbutikken har alltid

og produsert i Norge! Det å være norsk formgiver

emballasjen, smiler Ellevseth.

– Hva er det fremste argumentet for at vi

– Vi er i en kontinuerlig prosess for å skape et

unikt produktutvalg som passer vår profil. Vi tråler


6 | REDAKSJONELT

Redder miljøet TEKST: SILJE DAHL OSNES

av mange bedrifter innen bygg og anlegg som har tatt ansvar gjennom å bli Miljøfyrtårn-sertifisert, og først ut i bransjen på Vestlandet. Kvalitets- og sikkerhetsleder, Arild Sundal, ville på eget initiativ at bedriften han jobbet i skulle søke om å bli Miljøfyrtårn.

– Da jeg begynte hos Løvaas Maskin AS, var

dette noe av det jeg spurte først om å få gjennomføre. Jeg fikk umiddelbar respons fra daglig leder der svaret var tydelig ja, forteller Sundal.

Da Sundal tok fatt på den lange veien mot

ren samvittighet i en møkkete bransje, innså han at det krevdes en stor innsats for å nå kriteriene til Miljøfyrtårn.

– Arbeidet startet og jeg fikk raskt se at virk-

somheten manglet det meste og at det krevdes mye for å nå mål. Over 150 anleggsmaskiner og kjøretøy, 50 mann som jobber med kjemikalier og har et tøft arbeidsmiljø, og innkjøpsrutiner som ikke var styrt. Trinn for trinn ble alle krav imøtekommet. Det ble gjennomført investeringer i nytt materiell, det ble gjennomført flere kurs og opplæring av alle mann, rutiner ble revidert og innført, all avfallshåndtering ble satt i system, og ikke minst satt vi arbeidsmiljø i fokus for oss alle.

Løvaas Maskin byttet ut maskinparken med mer

miljøvennlige lastebiler, oppdaterte sitt førstehjelps­ utstyr, byttet ut alkaliske rengjørings­ midler med svane­ merkede rengjøringsmidler, og startet med kildesortering av så godt som alt av avfall.

– Hvor viktig anser dere at det er med

en fremtidsrettet miljøtankegang i bygg- og

Et tiltak fra en entreprenørbedrift i Kristiansand, skulle bli starten på en bevegelse som tar tilbake naturen. Stiftelsen Miljøfyrtårn jobber seg mot en grønn planet.

B

KOLLEKTIVT KLIMAANSVAR

anleggsbransjen?

På 90-tallet fikk et entreprenørfirma fra Kristian­sand

nok, og kontaktet kommunen for å få råd om hvilke

offentlige byggherrer, må vi følge utviklingen og aktivt

tiltak de kunne gjøre for å skåne miljøet vårt og hel-

bidra til å levere løsninger som har et mindre miljø-

sen til sine ansatte. Dermed ble stiftelsen Miljø­fyrtårn

avtrykk, sier Sundal.

– Om vi fortsatt vil være en robust leverandør til

født, og de teller i dag 5.635 bedrifter rundt i Norge. Bedriftene som er sertifiserte, oppfyller strenge miljø­

UVURDERLIGE BESPARELSER

krav. Men aller viktigst: de er med på å ta kollektivt

Gjennom forsvarlig håndtering av avfall og kjemi-

miljø- og klimaansvar gjennom felles handling og

kaler, økt bevissthet rundt rengjøringsmidler og

fremtidsrettede tiltak.

nye HMS-rutiner, opplever flere firmaer en mar-

kant forbedring i driften etter at de ble en Miljø-

Ann-Kristin Ytreberg, daglig leder i Miljø-

fyrtårn, forteller hva dette innebærer:

fyrtårn-bedrift - både økonomisk og praktisk.

– Man må gjøre kan for miljø og klima - innen

– Bygg og anlegg er i ferd med å virkelig få

det man driver med, og gjennom påvirkning av

øynene opp for sertifiseringen - spesielt fordi så

ygg- og anleggsbransjen har lenge

andre, som leverandører. Man får verktøy til å få

mange opplever øyeblikkelige besparelser. Vi ser

hatt rykte på seg for å være en miljø­

oversikt over påvirkningene, man begynner å måle,

at flere og flere innser at å bli Miljøfyrtårn både er

versting. Utslipp av tunge kjemika-

rapporterer årlig og får et regnskap over sitt miljø-

relevant, enkelt og lønnsomt, sier Ytreberg.

lier, dumping og nedgravning av

og klimaavtrykk. Man må også jobbe med kontinu-

farlig avfall, står for de verste miljø­

erlig forbedring.

dere kommet i målsetningen?

skandalene på verdensbasis. Det er lettvint å kvitte

– Hva er Miljøfyrtårns mål, og hvor langt er – Stiftelsen Miljøfyrtårn har som målsetning at

seg med oljetønner og rester av giftige kjemikalier,

SATTE ARBEIDSMILJØET I FOKUS

alle virksomheter i Norge skal se på miljø- og klima­

men det er naturen, dyrene og menneskene som

Maskinentreprenøren Løvaas Maskin AS i Bergen,

ansvar som en integrert del av det å drive forretning,

må leve med konsekvensene.

fikk utmerkelsen «Årets Miljøfyrtårn 2017». De er én

på lik linje med slik HMS er blitt i dag.


NORSK PRODUKSJON & DESIGN | 7

Noraker Gård i Valdres er en 14. generasjons slektsgård som har lange tradisjoner å legge rakfisk. Det er en ettertraktet delikatesse som flere ganger har vunnet førsteprisen ved Norsk Rakfiskfestival.

Førsteklasses rakfisk fra Valdres

P

rosessen med raking av fisk er en

gårdsutsalget som ligger sentralt i Valdres langs E16

delikat og langsom prosess hvor en

mellom Aurdal og Leira.

må spille på lag med naturen, en pro-

sess som Nils Noraker og foreldrene

forbi og skal ha med seg litt fisk på hytta, og vi har

har mesterlig behersket siden opp-

kunder som kommer langveis fra ens ærend for å

– Vi har mange hyttekunder som kommer

start av rakfiskproduksjonen i 1969.

kjøpe rakfisk, sier Noraker.

– Det første året produserte foreldrene mine

Den travleste tiden på året er fra september

100 kilo rakfisk, og de siste 20 årene har vi produ-

til jul, og rakfisken er også å finne i flere spesial­

sert 30 tonn rakfisk som er blitt hovednæringen på

forretninger og fiskebutikker rundt i landet.

gården, sier gårdseieren.

Nils tok over produksjonen i 2005, og Noraker

OBSERVERE PROSESSEN AV RAKING

Gård er stolt medlem av Rakfisk fra Valdres. Det er

Noraker oppfordrer kunder å ta seg en tur, ikke

en beskyttet geografisk betegnelse siden 2006, og

bare for å smake på rakfisken, men for å få oppleve

innebærer at kun fisk som er klekket, oppdrettet

hele prosessen på gården.

og foredlet i Valdres kan bli solgt under vare­merket

Rakfisk fra Valdres.

rundt opp til oppdrettsanlegget og se hvordan fisken

– Når folk kommer hit, så må de først kjøre

har det, og når de kommer ned på anlegget er det RAKFISK SOM JULEMAT

glassvinduer slik at folk kan se inn i produktlokalene.

– Rakfisk er en gammel måte å konservere fisken på,

langs kysten så laget de saltfisk, mens her i område

servering for grupper for både private og firma.

så laget vi rakfisk. De sier at noe av grunnen var at

vi er for gjerrig på saltet, ler Noraker.

få litt kunnskap og informasjon om denne gamle

Han forteller at fisken ligger i saltlake for å fer-

matkunsten – og når du da kommer hjem igjen og

mentere i minimum tre til fire måneder, og helt opp

skal spise fisken så er det ikke bare smaken på fis-

til 18 måneder for å få riktig modningssmak fra mild

ken du får, men opplevelsen rundt det som vi er

til vellagret. Den berømte rakfisken kan kjøpes fra

opptatt av å formidle, smiler Noraker.

På gården tilbyr Noraker også omvisning og – Man kan få prate med oss som jobber her og

Noraker Gård Adresse: Oslovegen 749, 2910 Aurda Telefon: 61362364 E-post: post@noraker.no Hjemmeside: www.noraker.no Facebook: www.facebook.com/ Noraker-Gård-520689524667908


8 | NORSK PRODUKSJON & DESIGN

Design som skaper trivsel og gir identitet til offentlige miljøer Montaag Oslo AS briljerer innen interiørarkitektur, fasadedesign og industridesign, der minimalistisk design møter den mer vågale tankegangen fra Silicon Valley. – Det handler om brukerperspektiv og det å skape gode brukeropplevelser, sier daglig leder i designstudioet.

M

ontaag finnes i Stavanger, San

sept til ferdigstillelse, forteller Bommen.

Fransisco i USA og i Oslo, hvor

den på hvordan funksjonalitet og bruker­vennlighet kan fusjoneres på best mulig måte, og de forteller at

vi er på besøk i dag.

JOBBER I DETALJ

de skaper rom der mennesker kan interagere med

Karoline Bommen er dag-

De jobber også for Norpeis med å utvikle peiser

hverandre, utvikles og trives.

lig leder i Montaag Oslo AS

og ovner. Da jobber de på en helt annen måte: i

og er utdannet industridesigner. Hun har en impo-

detalj med prototyper og produktutvikling, gjerne

sjonelle. Og vi må tenke på sluttbrukerne, men

nerende portefølje og karriere, og jobber med

over flere år. De kortere oppdragene som går over

også ta hensyn til våre kunder som ønsker gode,

industridesign, interiørarkitektur, lys- og fasade-

et halvår er designoppdragene innen retail; der

men samtidig kostnadseffektive løsninger, sier

design i designstudioet.

begrep som branding og identitetsbygging står

Berg og Bommen.

Hannah Nordstrøm Berg er partner i Mon-

sentralt og hjelper kafeer, restauranter, kjøpe­sentre,

taag Oslo, og startet Montaag Oslo sammen med

treningssentre og store varehus med å skille seg ut

leie inn designere. Om du ser på en rekke butikker

Bommen. De kompletterer hverandre, og duoen

i mengden.

er det ofte veldig generalisert og homogent, og da

tar gjerne jobber der de kan få fritt spillerom. Der

– Vi har også gjort design av fasader og inn-

kan det være en fordel å få hjelp til å skape en hel-

utfordringene er mange og løsningene enda flere.

gangspartier i bybildet for å trekke folk inn i bygg og

hetlig og lett gjenkjennbar butikk. Det gjelder også

– Trivsel går på både det visuelle og det funk-

– Det kan være et stort konkurransefortrinn å

– Vi jobber blant annet mot eiendoms­utviklere.

å skape interessante gatemiljøer i form av lyssetting.

å utnytte plass, øke synlighet av varer og å få ned

Der har vi mange kunder som vi har jobbet for flere

Vi jobber tett med branding og identitet i forhold til

kostnader rundt bygging, sier Berg.

ganger på ulike prosjekter. Det er ofte store kontor-

hvordan kjøpesentre, treningssentre og lignende kan

bygg som skal ha inn nye leie­takere, eller eldre bygg

differensiere seg på markedet, forteller Bommen om

MED INSPIRASJON FRA USA

som skal moderniseres for å konkurrere med nye,

hvordan de jobber.

Perfeksjonen og pasjonen skinner gjennom i alt de

moderne bygg. Da lager vi 3D-skisser og detaljerte

De jobber ikke med fokus på kun det visuelle,

gjør. De har lært seg ett og annet fra oppholdet

planløsninger, og vi følger hele prosessen fra kon-

og er på ingen måte stylister. Montaag Oslo går i dyb-

i USA – ikke minst det å være uredde og tørre å


NORSK PRODUKSJON & DESIGN | 9

tenke nytt. I USA fikk de jobber for mange og veldig forskjellige kunder, men her i Norge setter mange spørsmål ved at de enten er for små eller for store; et problem de aldri opplevde i USA.

– Vi startet jo i USA for fem år siden, og da

vi kom til Oslo for tre år siden var det ingen som hadde hørt om oss. Det å gå inn til store eiendoms­ utviklere for å overbevise dem om at de skal satse på to nye og ferske i stedet for firmaet de har brukt i ti år og er fornøyd med – det var veldig utfordrende, forteller Bommen.

Bommen og Berg er godt innsatt i tekniske

løsninger og materialkunnskap. De tegner alt i 3D, noe som gjør det lettere for kunden å forestille seg det ferdige resultatet, samtidig som de gjør alt av byggtekniske tegninger i 2D. – Hva er mest spennende å jobbe med,

synes dere?

– Det beste med vår jobb er variasjonen. Vi

jobber sjelden med like prosjekter, det er alltid nye utfordringer og det er veldig gøy.

Montaag Oslo har en imponerende portefølje

som blant annet inkluderer det sylskarpe designet av BIT i Akersgata og på OSL, en nytenkende fasade og inngang til Torggata 8 i Skien, prostataklinikken Colosseum Mann, Ibsenutstilling i Skien og Evo Fitness 2.0.

– Hovedsaken med vår jobb er egentlig problem­

løsningen. Man starter ofte møtet med «dette er problemet.» Og vi løser problemstillinger som «vi sliter med omsetningen» og «hvordan skal vi få folk til å komme inn hit?»

– Hva vil dere si til bedrifter som ønsker å

gjøre endringer?

– Gjør det, oppfordrer Berg og begge ler.

– Ansett flinke folk, la folk få gjøre research

og la dem få frie tøyler til å komme opp med gode ideer. Vær åpne for forandringer, og ikke tenk at det kommer til å bli dyrt, se det heller som en inves­tering. Det er dyrere å ha et bygg som bare står der. Bruk penger for å tjene penger.

Montaag Oslo AS Adresse: Bjerregaards gate 1A

0172 Oslo

Telefon: 995 40 742 E-post: osl@montaag.com Hjemmeside: www.montaag.com Facebook: www.facebook.com/montaag Instagram: @montaagdesign_oslo


10 | NORSK PRODUKSJON & DESIGN

Emaljesmykker til hverdag og fest Opro – norske emaljesmykker leverer håndlagde norskproduserte emaljesmykker til gullsmedforretninger over hele landet – og lager Kongens ordensmedaljer.

D

emblemer for hånd. Sistnevnte lages til bedrifter,

skjorter. Ønsket er at vi skal lage mansjettknapper

idrettslag, kor, korps og Utenriksdepartementet.

som passer til skjortene, sier hun.

Opro – norske emaljesmykker lager i tillegg Kon-

gens ordensmedaljer.

kedsføring. Opro – norske emaljesmykker er aktive

Håndverket på Opro – norske emaljesmykker

på sosiale medier og de er selv ute i butikkene og

krever mye tålmodighet og rett kunnskap. Ønsket

informerer. De ønsker å vise at alt skjer i bedriftens

til bedriften er å holde norsk produksjon og design

egne produksjonslokaler, og at alt er håndlaget fra

i hevd. Nytt for året er å designe en ny kolleksjon

start til slutt.

for menn, forteller daglig leder June Rasch-Olsen.

forretninger og spør etter smykkene våre. Det er

– Emaljesmykker er en flott norsk tradisjon.

De siste årene har de lagt mye arbeid i mar-

– Nå opplever vi at folk går inn i gullsmed-

De er tidløse, kan brukes til alt og det er mange

utrolig gøy!

farger å velge mellom. Vi har noe i alle prisklasser,

smiler hun.

spesiallaget etter helt egne ønsker. Opro har hatt

Kunder kan også få smykker eller merker

Selv overtok hun den tradisjonsrike bedriften

mange ulike designere innom med egne tegninger,

etter faren for femten år siden, men hun vokste

som emaljeverkstedet har produsert for dem. Alt fra

nærmest opp i lokalene. Faren er nå 72 år gammel,

smykker og klokker til tappekranskilt.

og har sagt at han vil arbeide der til han blir 80.

et familieeide emaljeverkstedet

Emaljeverkstedet har seks andre ansatte – i tillegg

stolt over å bruke, pleier jeg å si at du bør kjøpe

– Vil du ha ordentlige varer, noe du kan være

har fått beholde produksjonslo-

til en 85 år gammel dame som sitter hjemme og

norskprodusert emalje. Emalje er knust glass,

kalene sine, hvor de har holdt til

maler roser og blåklokker.

behandler du derimot smykkene pent, holder

i over 40 år, etter en avtale med

– Ved siden av produksjon av egne smykker,

emaljen evig. Selv har jeg mine egne dåpssmykker

selveste Olav Thon: Midt i Oslo

emaljerer vi for andre designere og aktører. Akku-

ennå – og bruker dem! Det er jo det de er til for,

sentrum lager de flotte emaljesmykker, merker og

rat nå planlegger vi et samarbeid med en som lager

smiler June Rasch-Olsen.

Opro - Norske Emaljesmykker Adresse: Storgata 22, 0184 Oslo Telefon: 22 17 50 50 E-post: opro@opro.no Hjemmeside: www.emaljesmykker.no Facebook: www.facebook.com/opro.emalje Instagram: @opro_emalje


NORSK PRODUKSJON & DESIGN | 11

– Jeg vil gjerne lage kvalitetsmøbler med sjel i. Møbeldesigner og snekker Jon Emil Flatås legger ekte lidenskap i eldre treverkskunst og produserer møbler fra stokk til ferdig produkt.

Moderne møbler i gammel kunst

–J

eg bruker heltre og minst mulig

prosjektene. Blandingsforholdet er unikt og produk-

metall og syntetiske materialer. Det

tene kjøper han helst lokalt.

skal være skikkelig sammenføyd.

– Det er litt mer bivoks i min blanding enn

Jeg vil lage kvalitetsmøbler som ser

det som er vanlig å bruke, så det tar litt lenger tid å

bra ut og som varer i generasjoner, sier Flatås som

få den ordentlig inn og polere frem god glans. Til

driver Emil Møbeldesign.

gjengjeld så går den dypere og varer lengre. Møbel-

designeren har ikke en fast produktlinje, men tar

Møbelsnekkeren i Bodø legger sin stolthet i

å forvandle heltre til møbler etter gamle kunster

individuelle oppdrag etter kunders ønske.

med moderne uttrykk. Her brukes ikke spol eller

unaturlige stoffer, heller ikke metall. Hver seksjon

å jobbe med, men han produserer også malt inn­

blir nøye sammenføyd – gjerne med detaljer i unike

redning av platematerialer.

tresorter som valnøtt. Et bord fra 100 år gammel

norsk eik står ferdig sammensatt på høvelbenken,

et bilde før vi starter produksjonen.

klar for overflatebehandling.

– Jeg liker å arbeide med eik, selv om det kan

produsere smykkeskrin, bilderammer og andre

være en utfordring. Den er så porøs samtidig som den

treprodukter. Med egen lasermaskin kan også bil-

er solid, den må jobbes en del med. Når finishen først

der og navn skrives på treverket for de som ønsker

kommer på, reagerer den så utrolig fint og du får frem

en personalisert gave. Fremtidsdrømmen hans er

den flotte strukturen i treverket, sier snekkeren.

å kjøpe seg et lite småbruk med sagbruk og egen

Flatås lager sin helt egen overflatebehandling

skog, der han kan ta ut virke lokalt og følge hele

hjemme på kjøkkenet av naturprodukter. En kom-

prosessen fra kapping av treet til ferdig produkt

E-post: post@emilmobeldesign.no

binasjon av kinaolje, linfrøolje og bivoks blir brukt.

hjemme i møbelverkstedet på gården.

Han foretrekker å få frem strukturen og trefølelsen i

Facebook: www.facebook.com/emilmobeldesign

produktet istedenfor å bruke lakk på de aller fleste

han lurt.

Solide møbler i edeltre er det han liker best

– Jeg designer etter ønsker og sender kunden Flatås driver også med finsnekring, og kan

– Det er planen, og det skal jeg få til å skje, sier

Emil Møbeldesign Telefon: 476 66 977

Instagram: @emilmobeldesign


12 | NORSK PRODUKSJON & DESIGN

Møtet med digitaliseringen i trykkbransjen Totaltrykk står ovenfor en spennende tidsepoke som krever digitaliserte løsninger i trykkbransjen og med ny digital etikettmaskin kan daglig leder ha skutt gullfuglen.

I

skjæringspunktet mellom Torshov og Grü-

nerløkka, med Akerselva som nærmest nabo,

på papir, folie og banner, sier Skarseth.

Kunden kan også få levert produkter i stor­format

finner man Totaltrykk i Sandakerveien 10A.

Rundt det sjarmerende bedrifts­lokalet er det

har jobbet på gulvet de første 20 årene i sin karri-

et yrende folkeliv som nyter sommersol og

ere, og har med tiden tilegnet seg praktisk innsikt og

fuglekvitring. I snart 60 år har Totaltrykk hatt føttene

erfaring. Han lederutdanning fra mester­utdanningen,

godt plassert i lokalene. I løpet av den perioden har

mester i grafisk trykking og forsvaret. I Totaltrykk har

bedriften tatt fatt på mange spennende prosjekt innen

han tolv ansatte fordelt på elleve årsverk.

Skarseth har selv utdanning som trykker. Han

sitt fagfelt.

– Hvorfor skal man benytte seg av Totaltrykk?

– Fordelen vår er at all produksjon er på ett og

– Som bedriftsnavnet tilsier er vi en total­

leverandør av trykksaker. Vi leverer tradisjonelt

samme sted. Vi har lang historie og mye kompetanse

offset-trykking og digitaltrykk på ark. Vi tilbyr i til-

i veggene – både når det kommer til tradisjonelle og

legg digitale løsninger gjennom effektive maskiner

digitale løsninger. Vi leverer til hele Norge, og har en

og programmer, forklarer daglig leder Jarle Skarseth.

unik nærhet til markedet, presiserer daglig leder.

Skarseth forteller at produksjon av etiketter er

Skarseth har gjort seg kjent med at enkelte

deres største og viktigeste fagområde, da dette er

kunder velger utenlandske tjenesteytere i stedet for

også det som skiller de ut fra andre i markedet.

norske, på grunn av lavere pris.

– Vi har stor kompetanse innenfor produksjon

– Fordelen med å bruke en norsk leverandør

av etiketter, og det er en viktig del av vårt arbeid. Da

er nærheten til kunden. Vi gir en rask og god ser-

snakker vi etiketter både på rull og ark, tradisjonelt

vice. Dessuten er det ofte bare noen småkroner i

trykt med klisjéer eller digitalt.

forskjell, særlig med tanke på kvaliteten man får


NORSK PRODUKSJON & DESIGN | 13

hos oss, begrunner Skarseth.

mer til fagkunnskap. Det er vårt konkurranse­

kiner som effektiviserer arbeidet. Vi ser en tydelig

fortrinn, poengterer han.

forskjell i forbrukers atferd. Det er sjeldent kunder

effektiviserer produksjonen.

– Vi liker å holde oss faglig oppdatert gjennom

ringer lenger, de fleste kunder sender e-mail. Dette

I fjor fikk Totaltrykk et nytt innskudd som

jevnt kontakt med leverandører og å delta på fag-

vil si at vi mister noe av den personlige kontakten

mer lønnsomt og rimelig å produsere etiketter i små

– Vi fikk en digital etikettmaskin som gjør det

messer, legger han til.

med kunden, men kunder opplever dette som lett-

serier. Dette er en stor fordel for kunden, dette gir

– Dessuten brenner vi for det vi gjør. Det som er

vint og det er greit. Når det er sagt er vi er opptatt

oss også nye muligheter. Vi kan nå kjøre variable

mest spennende med vårt arbeid er at alle dager er

av å følge med på digitale trender og endringer i

dataløsninger med bilder og tekst, og dermed tilby

forskjellige. Det dukker alltid opp en ny interessant

forbrukeratferd, og ser for oss at vi fremdeles er

mer kundetilpassede løsninger. Dette er noe vi leg-

utfordring som må takles underveis, og det syns jeg

opptatt av dette om fem år, sier Skarseth.

ger merke til at kunden etterspør, informerer han.

er veldig ålreit. Det er varierende og engasjerende

– Hvem er kundene deres?

kunder, og det er noe vi liker, forteller han.

– Vi selger mest til bedrifter, og relativt få privat­

Skarseth kan rapportere om at det er sjeldent

personer. Typiske kunder av oss er apoteker, sykehus

de sier nei til kunder. Totaltrykk prøver som regel

eller industrikunder. Ellers er vi ofte en under­

å finne en løsning på det meste.

leverandør for andre aktører, særlig når det gjelder

produksjon av etiketter, bemerker daglig leder.

til vanlig så har vi mange andre gode samarbeids­

Adresse: Sandakerveien 10 A, 0473 Oslo

partnere som vi henter inn for å løse problem­

Telefon: 22 37 67 58

Han nevner særlig to eller tre store konkurrenter,

stillingen i samarbeid med.

E-post: post@totaltrykk.no

samt noen mellomstore bedrifter som Totaltrykk

– Hvor er dere om fem år?

rivaliserer med.

– Ennå mer digitalisert. Vi har flere løsninger

i sammenheng med netthandel og har flere mas-

Skarseth anslår trykkonkurransen som tøff.

– Selv er vi konkurransedyktige når det kom-

– Hvis noe er litt utenfor det vi driver med

Totaltrykk AS

Facebook: www.facebook.com/TotalTrykk


14 | NORSK PRODUKSJON & DESIGN

rundt i landskapet om du skal ommøblere, uten å måtte demontere. Det påvirker ikke infrastrukturen i bygget, og du kan øke møteromskapasiteten ved å sette inn disse fleksible modulene, sier eier og gründer Erlend Einarsen.

Prototypen ble utviklet som et mobiltelefon-

rom, og var i utgangspunktet rettet mot offentlige plasser som hotellobbyer og flyplasser, men utvidet seg raskt til å inkludere åpne kontorlandskap.

Idéen til Quietpod fikk jeg da jeg sto i kø i

banken en dag i 1998, før kølappsystemet, og fikk en telefon jeg måtte ta. Jeg måtte da ut av køen og ut på gaten for å snakke konfidensielt i mobilen. Jeg tenkte at om banken hadde hatt et lite avlukke jeg kunne gått inn i, ville jeg brukt det, sier Einarsen.

Konseptet har i dag tiltrukket seg mange, og

Quietpod AS har referansekunder i flere europeiske land.

– Byggesystemet som er utviklet har også til-

trukket seg andre kundesegment. Vi ble kontaktet av Arlanda lufthavn om vi kunne tegne og produsere passkontrollhus basert på vår byggemetode, og vi har nå levert åtte av disse de siste to årene basert på ny EU-norm og dette produktet har stort potensial for volum som en standard i bransjen, sier gründeren.

Mobile møterom for åpent kontorlandskap Quietpod AS gir dine ansatte en pause fra det åpne kontorlandskapet for spontane møter eller telefonsamtaler. Mobile stillerom kan monteres på to timer, og kan kjøpes eller leies på ubestemt tid.

N

Quietpod tilbyr salg eller en leasingavtale

med tre til fem års bindingstid. Nytt er også at vi kan tilby leieavtaler på ubestemt tid med tre måneders oppsigelsestid.

– Jeg tror på den fleksibiliteten produktene har,

og prøver samtidig å lage en fleksibel finansierings­ modell for kundene.

Einarsen ser seg for tiden etter en samarbeids-

partner, eller rett selskap til å overta konseptet.

– Vi er i dag på jakt etter en industriell partner

hvor samarbeidet kan bli en ren take-over, eller en

ormen for innendørs arbeidsrom er

lisensavtale der jeg fungerer som konsulent i en

kommet for å bli – åpent kontor­

overgangsfase. Som gründer ønsker jeg å realisere

landskap. Baktanken er kunn-

nye ideer men jeg kommer til å styre denne skuta

skapsdeling og samhandling, men

helt til jeg finner en riktig partner som kan ta over

i dages samfunn har ansatte også

på en god måte å løfte produktet videre, det skal

behov for tilgang til stillerom hvor telefonsamtaler,

aldri legges ned, smiler Einarsen.

møtevirksomhet og avkobling er mulig. Quietpod AS har gjennom 17 år, og som pionér i bransjen, utviklet et fleksibelt og mobilt stillerom med integrert venti-

Quietpod AS

lasjon, LED-belysning og internettilgang med høyest mulig lydisolasjon. Kunden velger selv moduler fra

Adresse: Tordenskjoldsgate 3 0160 Oslo

enkeltpersonsrom til møterom for opptil seks per-

Telefon: 909 78 777

soner med stort utvalg av utforming, materiale og

E-post: mail@quietpod.no

tekniske løsninger.

Hjemmeside: www.quietpod.no

– Rommene går på hjul, og du kan flytte de


NORSK PRODUKSJON & DESIGN | 15

Litt bedre enn andre bra vinduer Albinvindu AS skaper og monterer vinduer og dører slik de så ut før i tiden. – Vi har spesialisert oss på gamle stilarter og verneverdige husmen leverer alt.

V

i sitter ute i varmt sommervær

Mange spør hvorfor de skal velge Albinvindu, og

sprosser i bestemte profiler og dybden på spacer. Vi

med Geir Albin og hans kone Kari.

det er på grunn av de små detaljene og overflate­

har også levert enorme fasadeglass til shoppingsentre

Sammen driver de Albin vindu

behandlingen. Våre treprofiler leveres i kvistfri

med motoriserte skyvedører. Ja, hverdagen er spen-

AS – og det er en ren fornøyelse å

laminert furu. Alle våre overflater er behandlet med

nende og variert, forteller Geir.

høre hvordan det engasjerte ekte-

tre strøk maling og håndsliping mellom hvert strøk.

paret brenner for sin kvalitetsbevisste produksjon

Resultatet er glattere overflate, mer værbestandig og

og de gjør sitt ytterste for å produsere dører og vin-

av spesialtilpassede dører og vinduer.

lenger holdbarhet.

duer etter kundens eksakte ønske. De lager runde

vinduer og buede vinduer, og ytterdører etter bilder.

Vi går tilbake i tid, nærmere bestemt 1978 i San-

– I år lanserte vi et moderne «koblet vindu» med

Fleksibilitet er et stort nøkkelord for Albinvindu,

defjord. Da jobbet Geir i et vindusproduksjonsfirma

kun én vindusramme. Tradisjonelt har dette vinduet

der han lærte seg vindusproduksjon fra A til Å.

to rammer som er koblet sammen og fire sider som

mer eller mindre tilsvarende.

– Jeg har alltid vært interessert i gamle bygg –

– 90 prosent av bildene vi får, kan vi produsere

må rengjøres. Vi har bevart alle detaljer, men byttet

ja, bygg i det hele tatt.

kittfals med trefals og forenklet vasking og vedlike-

den i Drammen, der han fikk i oppdrag å kopiere

Kompetansen økte i takt med at årene gikk, og

Geir forteller om et prosjekt på Vestbanegår-

hold. Dette vinduet har fått navnet «Albin Old»

105 vinduer og 36 dører. Det endte med at Vest-

i 1996 fant han ut at han ville starte for seg selv.

banegården fikk verneprisen.

Albinvindu leverer også massiv eik i beste

Albinvindu ble en realitet i 1998. Geir har opp-

kvalitet. Ekteparet forteller at de nettopp leverte en

arbeidet seg en enorm kunnskap i løpet av sine 40

ganske stor eikeordre på dører og vinduer, hvorpå

bygget jeg var til slutt, sier Geir lattermildt.

år som yrkesaktiv i bransjen, og det er spesielt på

kunden ringte dem og sa at: «dette var de flotteste

trevinduer at man ser det unike håndlaget han har

vinduene jeg noen gang har sett!».

rasse og tre gamle hus på Nordstrand. Store pro-

i å lage vinduer i tro kopi av ulike stilarter.

sjekter som krever konsentrasjon og presisjon. Vi

og arkitekter.

regner på millimeterne for å få alle vindusflater til

duer i tre, PVC, tre/aluminium og aluminium,

å flukte. Fasaden skal være nøyaktig og harmonisk,

men det er gamle stilarter som er vår spesialitet.

utfordret på de minste detaljer fra fargen på glasset til

– Per dags dato produserer vi alle typer vin-

De opplever en økt forespørsel fra entreprenører – Det er gøy at arkitekter anbefaler oss! Vi blir

– Jeg tok alle målene selv og visste ikke hvor i – Nå skal vi levere «Albin Old» til Gimle ter-

det er viktig for oss.


16 | NORSK PRODUKSJON & DESIGN

Industrivirksomheten som trekker i trådene

Sandvik Coromant Trondheim er en industrivirksomhet av det sjeldne slag. Akkurat nå står de i spissen for de mest innovative, digitale løsningene i bransjen.

S

andvik Coromant Trondheim er en

som ikke kunne tilby de samme produktene. Våre

industrivirksomhet som utvikler, produ-

produkter som begrenser problemer med vibra-

serer og leverer alle vibrasjons­dempede

sjoner, er nisjeprodukter – og for viktige industrier

produkter

som flyindustrien og olje- og gassindustrien er disse

for

Sandvik

Coromant.

Trondheim-bedriften er en av de få gjen-

produktene særlig viktige, forteller salgssjefen.

værende bedrifter av sitt slag i regionen. Det Norske Bransjemagasinet møter salgs- og markedssjef

VIBRASJON OG SENSORER

Nils A. Ruud for å høre nærmere om virksomheten.

Ruud forklarer at ved produksjon av jetmotor­

– I begynnelsen 1970-tallet gjorde vi en global

akslinger, som er lange slanke akslinger, er det nød-

salgs- og distribusjonsavtale med Sandvik Coromant

vendig å bruke lange slanke verktøy for å kunne

for vibrasjonsdempede verktøyholdere. Dempede

gjøre innvendig maskinering.

verktøyholdere var noe helt nytt innen bransjen.

Sandvik Coromant som leverandør skaffet seg et

familie, SilentTools, produkter for dreiing, fresing

fortrinn sammenlignet med andre konkurrenter

og oppboring. Disse produktene gjør det mulig å

Sandvik Coromant har under sin produkt­


NORSK PRODUKSJON & DESIGN | 17 maskinere på lange utstikk. Han har sett at bedrif-

– Vi ser at konkurrenter har begynt å fatte

navneendringen – både intern og eksternt. Virk-

ter kan oppleve problemer med vibrasjoner hvis

interesse for vårt produktområde. Enn så lenge

somheten fortsetter som før, vi bare bytter navn,

man ikke benytter seg av den fremste teknologien.

har vi vært uten større konkurranse. Vi er den som

sier Ruud.

– For oss er det viktig å være samt å bli opp-

fører an i det å ta nye dempede produkter til mar-

fattet som innovative i markedet. Vi må være i stand

kedet med det ypperste av teknologi, dermed er vi

Vi flyttet da fra et gammelt og nedslitt bygg, til en

til å komme med nye ting som markedet etterspør.

den som går foran, en industrileder. Vi er stolt over

spennende, toppmoderne eiendom. Det var de

Dette har vi jobbet bevisst med gjennom mange år.

det verdiskapende vi leverer til våre kunder.

ansatte stod i spissen for valg av nytt lokale, kunn-

Vi ønsker å kunne tilby produkter innenfor de van-

gjør han.

ligste prosessene for sponskjærende bearbeiding.

sensorering og vibrasjonsteknikk er unik i bransjen.

Det kan være seg, dreiing, fresing eller oppboring,

Første gang bedriften viste kombinasjonen frem var

det interne skillet mellom kontoransatte og produk­

sier han.

på en messe i Chicago for to år siden. Siden den

sjonen. Av den grunn har de brukt mye åpne løsnin-

– Vi strekker grensene innenfor våre dreie­

gang har bedriften vært på flere forskjellige messer

ger og glass innvending. De satte også opp naturlige

verktøy ved å tilby lengre utstikk, vi implementerer

og profilert produktene sine. Den 1. april i år intro-

stoppesteder for de ansatte som skal invitere dem til

også sensorer i verktøyene for å gå i møte med den

duserte de standardprodukter for forbrukere. Utvik-

å stoppe opp og ta en kaffekopp sammen. På denne

digitale verden. Noen av våre teknologi-innovasjoner

lingen av disse nye produktene har skjedd i nært

måten kan de ansatte slå av en prat om vær og vind

er sensorene våre i dreieverktøyene. Sensorene gir

samarbeid med forsknings­miljøet i Trondheim, Sin-

eller tekniske finurligheter. Ruud understreker at det

operatører mulighet til å forstå hva det er som skjer

tef og NTNU. Også nasjonale virkemiddelprogram

er viktig å ha et godt arbeidsmiljø – og god kontakt

inne i komponenten når man maskinerer langt inn

har støttet utviklingen.

med de eksterne menneskene utenfor bedriften.

Ruud forklarer at deres kombinasjon av

i komponenten bak lukkede dører.

– Vi valgte også å bytte lokale i januar 2008.

Noe som var viktig for Ruud var å redusere

– Det er mye nysgjerrighet fra lokalmiljøet

ENDRINGER OG INKLUDERING

rundt det vi holder på med. Vi har hatt åpen dag

trien å ha forutsigbare og robuste prosesser.

Industrivirksomheten Sandvik Coromant Trond-

der besøkende kan komme å se hva vi gjør. Vi tar

heim, tidligere Sandvik Teeness AS, går inn i en

også ofte i mot kundebesøk. I morgen skal vi for

stykkpris på én million kroner, konstaterer han.

spennende epoke med en rebranding av virksom-

eksempel få besøk av 19 selskap som kommer hit

– Vi bruker vår unike kunnskap til å dempe

heten. Bakgrunnen for navneskiftet er å synliggjøre

for å få siste oppdatering om produktene og kunn-

vibrasjoner i kombinasjon med sensorteknikk. På

at lokasjonen i Trondheim, også er en del av det

skapene vi sitter på. Da får vi også vist de besø-

denne måten kan bedrifter drive en trygg og inno-

globale svenske industrikonsernet Sandvik.

kende Trondheim fra sin beste side, i et fint for-

vativ produksjon, legger han til.

sommervær, ler Ruud.

Ruud slår fast at det er svært viktig for indus– I verste fall kan man vrake komponenter med

– Nå er vi inne i en periode der vi synliggjør

Sandvik Coromant Trondheim Adresse: Ranheimsvegen 127

7053 Ranheim

Telefon: 73 53 96 00 E-post: sentralbord.teeness@sandvik.com Hjemmeside: www.sandvik.com Facebook: www.facebook.com/sandvik Instagram: @sandvikgroup


18 | NORSK PRODUKSJON & DESIGN

Stillas-entreprenøren med alt på stell – Vårt mål er å levere så god tilkomst som mulig til avtalt tid. I tillegg skal vi levere så sikker tilkomst som mulig. Mesa AS er stillas-entreprenør, med sikkerhet som høyeste prioritet.

M

esa er opprinnelig et gammelt familieselskap som ble grunnlagt på bakgrunn av behov for vedlikehold av hvalbåter og vedlikehold i indus-

trien i 1982. Etter at Mesa fikk inn to mann på stillasdelen som en del av vedlikeholdet, skulle det fort bli en helomvending i retning montering og utleie av stillas.

etter hvert. Vi jobber mot de største entreprenørene,

komst gjennom året, med høyest aktivitet om som-

og det er jo de som setter de hardeste kravene, fast-

meren. Videre er behovet for tilkomst avhengig av

som også har en avdeling i Oslo.

slår Flaatnes.

konjunktur­svingninger. Birger Flaatnes forteller at

– I tillegg har vi Geir Kjærås, som leder avde-

de har ambisjon om fortsatt å ligge i en jevn, sti-

ansatte her i Sandefjord og ansatte 35 i Oslo, forteller

ling opplæring. Han sørger for å holde kompetan-

gende kurve fremover, og han er ikke redd for at

Birger Flaatnes, daglig leder i Mesa AS i Sandefjord.

sen i selskapet på et høyest mulig nivå. Geir holder

arbeidsmengden dabber av med det første.

Ragnar Flaatnes er avdelingsleder i Sande-

kurs internt og eksternt. I 2018 har han gjennomført

fjord. Han informerer om at Mesa jobber mot

opplæring for Arbeidstilsynet, Statnett og mange av

fremme i HMS-arbeidet, og vi har tatt med oss lær-

entreprenører, snekkerfirmaer samt industri. De

riksentreprenørene. Det forplikter jo litt, for du må

dom fra denne delen av bransjen.

kan tilby både tungstillas og lettstillas, der sist-

jo levere som du forteller.

nevnte benyttes mest i forbindelse med malings-

ledende stillasentreprenør med tanke på kvalitet og

og lettsnekringsarbeid. I tillegg tilbys midlertidige

tak over tak-løsninger, spesielt på større prosjekter,

HMS innen landbasert byggevirksomhet.

tak over takløsninger. Seriøsitet, kvalitet og HMS,

sier Birger Flaatnes.

er nøkkelord i bedriften.

Nå registrerer de en økning i antall provisoriske

avtalt tid – og så sikker tilkomst som mulig. Ansatte

tak over tak-løsninger, og arbeidsmengden og omset-

i Mesa arbeider hardt for å få en så fornøyd kunde

produkt fra a til å. Vi ble miljøsertifisert i fjor, så vi

ningen øker for Sandefjordsfirmaet.

at han kommer tilbake på neste prosjekt, smiler

prøver å henge med på de kravene som kommer

Birger Flaatnes.

I dag er vi på besøk hos Mesa i Sandefjord, – Virksomheten i Oslo er en del større. Vi er 10

– Vi prøver å være seriøse og levere et optimalt

– Entreprenørene forespør stadig oftere etter

Byggebransjen har varierende behov for til-

– Olje og gassrelatert virksomhet ligger langt

Mesa arbeider jevnt og systematisk for å være

– Vi skal levere så god tilkomst som mulig til


NORSK PRODUKSJON & DESIGN | 19

–D

et er viktig å ligge litt i forkant både når det gjelder farger og trender, sier den utdannede gullsmeden.

Hun driver virksomheten i et lite verksted på

kaien på USF Verftet i Bergen. Utdannet gullsmed med fagbrev i gull og sølv, hadde hun allerede i 1989 etter at valgfaget i metall på videregående gav mersmak.

– Det er faktisk fascinerende å jobbe med. Å

forme noe som ser uformbart ut med verktøy – det er et ordentlig håndverk, sier hun.

Hvert smykke – om det er armbånd, halssmykke

eller ring – er laget fra bunnen av på verkstedet, og ideene kommer gjerne fra de merkeligste steder.

– Jeg har alltid med meg skisseblokka og foto-

apparatet for å finne inspirasjon og former i naturen, eller på en bil, bygning eller hva som helst. SMELTER PÅ SEKUNDER Ideen går deretter til tankeverkstedet for å finne perfekte løsninger. Noen ganger er sammensetningen åpenbar, mens andre ganger må en del tegninger til for å knytte idé til utførelse.

– Klarer jeg ikke å finne ut av det så må jeg

Unn din kjære et personlig smykke Smykkedesigner Kristin Selboskar ligger ett hakk foran bransjen med sin unike, håndlagede smykkekunst. – Det er grunnleggende for meg at smykket er personlig og unikt for den som skal bære det.

bare begynne å forme metallet og sette sammen, så kommer det gjerne etter hvert.

Etter formen er klar står emaljeringen for tur,

om den er stor, kan den være så god å ha på seg at

deretter files og poleres smykket. Hele prosessen er

du faktisk glemmer å ta den av deg når du går og

delikat, og få sekunder for lenge i ovnen kan emal-

legger deg, og da har jeg nådd målet mitt.

jen være ødelagt og sølvet smeltet.

– Jeg tar ikke engang opp telefonen når jeg

galleri og kunstmuseer i hele landet, og tar gjerne

har smykkene i ovnen, jeg følger med hele tiden,

imot bestillinger på smykkene sine via nettsiden.

du skal treffe emaljen akkurat når den flyter.

Der vil hun gjerne ha personlig kontakt for å kunne

Selboskar stiller ut smykkene sine ved kunst-

tilpasse smykket til hver enkelt kunde. Nettsiden GLEMMER AT DU HAR DET PÅ DEG

har både artikkelnummer og navn, og viser et opp-

Kristin Selboskar - Smykkedesign

– Det jeg er mest kjent for er kanskje at folk sier de

datert utvalg i farger og smykker.

Adresse: Georgernes Verft 12

blir veldig glad i smykkene mine.

– Jeg kunne kanskje ha fått andre til å støpe

5011 BERGEN

smykkene for meg for å øke salget og lette arbeidet,

Telefon: 970 43 736

ger hva de får av kvalitet hos smykkekunstneren.

men det er det jeg liker best – å sitte og jobbe med

E-post: kristin@selboskar.no

det for hånd og skape det unike. Kanskje jeg er litt

Hjemmeside: www.selboskar.no

Kunder blir gjerne faste kunder når de oppda– Jeg er jo håndverker og jobber for at smykket

skal være godt å ha på seg. Går du med en ring, selv

gammeldags, jeg vet ikke, ler hun.


20 | NORSK PRODUKSJON & DESIGN

GAMLEFAR I BYGGEBRANSJEN Terje Halsan AS har noe veldig få kan skryte av – firmaet har vært over 70 år i anleggsbransjen. Maskinentreprenør- og transportfirmaet krediterer suksessen til en solid maskinpark og fleksible ansatte.


NORSK PRODUKSJON & DESIGN | 21

H

urtigst og best døgnet rundt –

sjekter i fremtiden.

mottoet er like aktuelt i dag som

areal der vi kan tilby lagringsplass både utvendig og innvendig, kaldt eller varmt.

i 1947 da Terje Halsan startet fir-

MANGFOLD AV EGENSKAPER

maet med hest og kjerre. I 1986

Kristen Halsan leder selskapet til en solid års­

SKRYT FOR BOLIGRIGG

overtok sønnen Kristen. Hestene

omsetning, og har blitt tildelt Meløy kommu-

Utleie av boligrigg som består av 30 moderne enhe-

er nå erstattet med andre type hestekrefter. Maskin­

nes næringspris, i tillegg til å oppnå status som

ter med minikjøkken, toalett og dusj. I tillegg til felles

parken inneholder blant annet seks hjullastere, tolv

gaselle­bedrift. En fleksibel stab med et mangfold

garderober, kjøkken og oppholdsrom.

gravemaskiner, tre kranbiler, tre containerbiler,

av forskjellige egenskaper understreker Jentoftsen

sugebil, boreutstyr og containere blant mye annet.

som bedriftens unike fordel.

er oppdatert og fin i forhold til mange andre rigger

som finnes.

– Vi er et entreprenør og transportfirma som

– Vi er utrolig godt hjulpet med de ansatte

– Vi får gode tilbakemeldinger på riggen som

blant annet driver med grunnarbeid, transport og

vi har. De snur fort på hælen og er kjappe med å

masseforflytning, samt levering av stein og grus. I

om­stille seg. Slik sett er vi kanskje heldigere stilt

OVERLEVER IKKE PÅ BRØYTING

tillegg driver vi med brøyting på vinteren. Da er det

enn mange andre.

Gjennom vinteren gjør telene en stopp for grunn­

klart det hjelper med en kraftig maskinpark, smiler

arbeidet for Terje Halsan AS, og firmaet tilbyr

prosjektleder for Terje Halsan AS Håvard Jentoftsen,

– KRAFTIG MASKINPARK

brøyting for industriparken og private veier. De

som har 24 år i bedriften.

Maskin og lastebilparken reflekterer bedriftens

siste årene har det vært lite med snø. Prosjekt­leder

store spenn i arbeidsoppdrag. I tillegg til utstyr

Jentoftsen forteller brøyting alene ikke hadde fått

UTVIDER PROSJEKTSTØRRELSE

for frakting av masser har de blant annet suge- og

de gjennom vinteren økonomisk.

Det største prosjektet bedriften har vært i ledelsen for

spylebil, sidelaster, utstyr for maskinflytting, kom-

er stedsutviklingsprosjektet Glomfjord sentrum. Terje

primatorer, kostemaskin og komprimeringsutstyr.

alene uten andre prosjekter og våre container og

Halsan AS har vært hovedentreprenør for utbyggin-

Massene de bruker blir fraktet med båt fra Tomma,

kranbiloppdrag sier han.

gen. De er i tillegg med på opp­graderingen av skole,

en øy utenfor Nesna.

omsorgssenter og bofellesskap i kommune­senteret

lien, og sønnene og datteren til Kristen er alle ansatt

Ørnes i Meløy kommune.

Meløy Havnebygg, kaianlegget til virksomheten

brukes blant annet til utskipingen av gjødsel fra

– Vi har vært heldige og har hatt tre store pro-

Firmaet eier og drifter også containerhavnen

sjekter i Ørnes nå, sier Jentoftsen.

Yara og annet gods.

Glomfjord sentrum var det første store pro-

– Vi drifter et godkjent anlegg for mottak av

sjektet firmaet var hovedentreprenør for. Nå har de

restavfall, trevirke, betong og jern.

bestått «arbeidsprøven» og utvider til større pro-

Bedriften har et anleggsområde med stort

– Vi hadde nok ikke overlevd på brøytingen

I over 70 år har bedriften blitt drevet av fami-

i familieselskapet.

Terje Halsan AS E-post: post@halsan-as.no


22 | NORSK PRODUKSJON & DESIGN

Her sitter kunnskapen i veggene Vi har pratet med den kunnskapsrike leverandøren Alf I. Larsen AS om nedgang og oppgang i industribransjen, og hvilke fordeler det gir å være en bedrift med 70 år på nakken.

A

lf I. Larsen AS har butikk og lager

på Jæren. Konkurransen er hard, for det er mange

på Forus i Sandnes samt på Bryne.

som vet at det er mye industri her og som har fokus

De selger og leverer produkter til

på dette området, sier Hadland.

industribedrifter, og dekker hele

I nesten 60 år var Alf I Larsen AS et familieforetak,

landet. De får tak i det aller meste

før bedriften i 2006 ble solgt ut av Larsen-familien.

gjennom sitt brede internasjonale kontaktnett, og

Lokale investorer overtok firmaet og investerte i

med et rikholdig varelager og en svært innholds-

bedriften for å få den til å vokse ytterligere. Bån-

rik produktkatalog, kan du bestille stort sett det

dene til grunnleggeren Alf Ingolf Larsen og familie-

meste hos dem.

tilknytningen er fremdeles synlig, og lever videre i

bedriftens navn.

Bransjemagasinet var innom butikken på

Bryne og pratet med markedssjef Siv Therese Y.

Malm og medeier Svein Hadland som jobber som

sier hun.

– Her sitter kunnskapen fortsatt i veggene,

teknisk selger hos Alf I. Larsen AS.

– På maskindeler er vi unike, ikke minst på

– Alf I. Larsen stiftet firmaet rett etter krigen da

grunn av produktkunnskapen, som ofte kan for-

han så at det var et behov for industriprodukter til

svinne hos mange, men det er veldig viktig her hos

den lokale industri for å få startet industrien igjen.

oss. Vi ønsker å være en kunnskapsbedrift som gjør

Han fikk kontakt med utenlandske agenturer og

det lille ekstra.

fikk bygd seg opp et godt lager med maskindeler.

Slik at han kunne han levere det meste over disk

I. Larsen AS, kan du prate med en av deres selgere,

som bedrifter i området trengte, forteller Malm.

som kan bistå med hjelp og gode råd. Det er også

Malm har blant annet en bakgrunn fra bank og

mulig å bestille gjennom telefon, e-post eller nett-

regnskap, og for seks år siden valgte hun å ta steget

butikk. Kjøper du inn store volum kan du dessuten

inn i en helt ny bransje som nyansatt markeds­sjef i

få ekstra gode priser.

Alf I. Larsen AS

en bedrift som er rettet mot industrien.

Adresse: Vestre Svanholmen 17

klar til sommeren, det vil bli et kjempeløft for oss.

lære seg, men jeg var heldig som hadde gode folk

Den har vært planlagt i noen år, men så har vi vært

Telefon: 51 44 35 00

rundt meg, som Svein, da jeg begynte. Han er en

gjennom en økonomisk vanskelig periode. Nå er

E-post: post@ail.no

kjempegod kar som er flink til å lære bort, sier hun

vi veldig glade for at vi har kommet dit vi er, og vi

Hjemmeside: www.ail.no

og smiler mot Svein Hadland.

opplever at kunder er positive - de kjøper inn varer

og ansetter folk igjen. Vi ser at bransjen har tatt seg

Facebook: www.facebook.com/Alf.I.Larsen.AS

– Læringskurven var bratt, og det var mye å

– Ja, jeg begynte her i 1987, så det begynner å

bli noen år. Det er veldig lang tradisjon for industri

Er du interessert i å kjøpe industrivarer fra Alf

– Nå jobber vi med en ny webside som blir

veldig opp, sier hun.

4313 Sandnes


NORSK PRODUKSJON & DESIGN | 23

– Sengen kommer komplett med hodegavl

og madrass som blir solgt til femstjernershotell. TV-heis er innebygd og den kommer med fjernkontroll og kan leveres i skinn, velur og linstoff, sier butikkeieren.

Standard seng akkommoderer 32 tommer TV

eller mindre, og for tilpasset større størrelser kan sengen enkelt spesialbestilles hos Solidhjem. Ishaq påpeker at den er svært praktisk for folk som oppholder seg mye i sengen ved skader, eller for eldre og barnefamilier som ønsker seg litt ekstra kos på kvelden eller lange helgemorgener.

– Den er utrolig populær, og folk over hele

landet har blitt veldig fornøyd med den.

Sengen er fra 16.000 kroner og oppover, og

Ishaq understreker at for kunder i nærliggende

Seng for mer enn bare å sove i Nei, TV-senger er ikke bare en gimmick du har skummet forbi på nettet. Solidhjem AS i Oslo tilbyr den innovative ideen. – Vi har hatt utrolig stort interesse for TV-sengen.

områder er de gjerne behjelpelige med å montere hvis tiden strekker til.

– Kunder som kommer langveisfra må gjerne

ta kontakt, og vi åpner gjerne butikken etter stenge­ tid for å vise dem utvalget vårt. UNIKT MØBLEMENT Unikt møblement har desidert blitt varemerket til

–D

Solidhjem AS, som ikke bare satser på TV-sengen.

kommet til oss for å prøve den, sier innehaver av

Vestfossen, men ønsker etter hvert å utvide til flere

møbelbutikken Habib Ishaq.

lokaler rundt i landet.

et er veldig få i Norge som

tilbyr TV-senger, og vi har

med høyttalere og LED-lys. Vi satser på annerledes

hatt folk fra både Stavanger

ting, og slik får vi det til å gå rundt, sier han.

og Trondheim som har

Det hele begynte da Ishaq selv skulle pusse

– Vi får snart inn en Mercedes-inspirert sofa

Ishaq og konen er fornøyd med butikklokalet i

– Folk vil gjerne prøve sengen eller møble-

opp huset sitt og var på jakt etter møbler. De samme

mentet før de kjøper det, så vi ser oss etter hvert

trendene og møblene gikk igjen hos de fleste, mens

rundt etter flere lokaler slik at folk slipper å reise

Ishaq og konen var på jakt etter noe litt mer unikt.

hit for å prøve.

– Jeg hadde en del kontakter i utlandet og

hadde vært på flere messer, og det var mye utrolig spennende og flotte møbler som ikke var satset på her i landet, så vi tenkte vi kunne gjøre noe litt annerledes, sier han. FRONTER NY TREND Møbelbutikken Solidhjem AS stod klar i Vestfossen i februar 2017 og frontet spesielt det nye møbelet som ikke mange hadde turt å satse på ennå – TVsengen.

Solidhjem AS Adresse: Støabakken 1, 3320 Vestfossen Telefon: 466 12 539 E-post: solidhjem@outlook.com Hjemmeside: www.solidhjem.no Facebook: www.facebook.com/solidhjem.no


24 | NORSK PRODUKSJON & DESIGN

Snur flisa i ventilasjonsbransjen

Kro Produksjon er en av få tilbydere av ventilasjonsprodukter i Oslo og omegn. Og med et nytt, innovativt produkt på lur har de verden for sine føtter.

D

et Norske Bransjemagasinet møter

produksjonsfirma som selger ventilasjonsutstyr,

en norsk spesialprodusent innen

forklarer Østby.

vi skulle gjenåpne restaurant Nedre Foss Gård ved

ventilasjonsbransjen i deres loka-

Østby forteller at Kro Produksjon er særlig god

Vulkan. Det var et stort prosjekt med tre restaurant­

ler på Furuset. Kro Produksjon er

på storkjøkken, spjeld, rister og løsninger innenfor

kjøkken, ett i kjelleren, det andre i første etasje og

et etablert firma som ble dannet i

deres felt. Med storkjøkken som spesialitet, har Kro

det siste i andre etasje. Restauranten gjenåpnet nå

1946, og daglig leder Kent Østby forteller engasjert

Produksjon produsert mange kjøkken som er å finne

i november 2017, og det kjøkkenet ble en suksess.

om bedriften.

på restauranter, skoler, gatekjøkken og hoteller.

Slike jobber får vi fordi vi er gode og vi kan tilpasse

oss kundens ønsker.

– Vi startet som blikkenslagere, men i 1983

beveget vi oss mer mot produksjon. Nå er vi et

– Storkjøkken er vårt hovedprodukt, og det vi

generer mest på, sier han.

– Vi har blant annet hatt et stort prosjekt der


NORSK PRODUKSJON & DESIGN | 25

INNOVASJON

ROBUSTE MATERIALER

Kro Produksjon har også sådd et nytt frø i ventilasjons­

– Hva er det som er unikt med produktene deres?

bransjen: et unikt produkt som de selv har utviklet.

– Det er helt klart kvaliteten. Vi har tykke og

– Krokryss er et ventilasjonsprodukt som krys-

robuste materialer til en god pris – og det er det

ser luft uten å gå over og under. Her sparer man

vi også er kjent for. Kro Produksjon bruker gode

takhøyde og trykkfall – og takfall koster penger.

materialer og vi vektlegger å sette av tid til å sette de

Dette er et produkt som blir lite brukt i Norge, men

sammen korrekt. Vi klipper, stanser, popper, skrur

som vi og kundene får mye fordel fra.

og har stor kontroll på det vi tilbyr kunden.

– Vi har vist produktet frem til entreprenører og

Daglig leder forteller at produktene deres

samarbeidspartnere i Sverige, og de har vist engasje-

kjennetegnes av lite motorikk og mye mekanikk.

ment og nysgjerrighet. Gjentagende spørsmål vi har

Bedriften selger ferdig sammensatte produkter som

fått fra de svenske er hvor produktet er fra og hvor-

skal holde i mange år.

for det ikke er brukt mer.

– Det er et fantastisk produkt som vi ønsker å

de ofte rundt for å snakke med kunder, samarbeids­

trekke frem. Det skal vi kjøre frem under en aktuell

partnere og entreprenører. Ellers drar de jevnt og

messe i oktober 2018, forteller en engasjert Østby.

trutt på messer for å holde seg oppdatert.

For å holde de 22 ansatte faglig orientert reiser

– Hva er du mest stolt av?

Å GJØRE DET LILLE EKSTRA

– Det at vi klarer å holde alle i arbeid, sier han

Daglig leder forteller at Kro Produksjon er en kjent

og ler. De ansatte er vel og merke en fin og stabil

bedrift med sterke referanser, og det har den vært

gjeng, legger han til.

i flere år.

nomsnittlig alder på 45 år. De fleste har vært her i

– Vi er godt kjent i Oslo og klarer å snu på flisa

– Totalt sett er vi 22 ansatte, og vi har en gjen-

når kunden trenger oss. Vi gjør det lille ekstra for

gjennomsnitt 16 år.

kunden – alltid, sier han og banker i bordet.

Østby forteller at de er særlig lett tilgjengelig

slutter – de får i all hovedsak bare nye på laget. Han

for de som er på Østlandet og omegn, men at de

forklarer at de ansatte kjennetegnes av å være svært

også tilbyr sine tjenester for resten av Norge.

fornøyde og de har en god intern kommunikasjon.

Bedriften vektlegger å ha et godt og faglig interes-

– Vi hjelper også de som er utenfor vår

Han forteller videre at det er få ansatte som

omgangskrets. Vi har blant annet kunder fra

sant arbeidsmiljø.

Tromsø som ringer på en mandag og får kjøkke-

net levert på torsdagen samme uke. Vi kan ikke

ger og at bedriften har holdt på så lenge. Vi er stabile

trylle, men vi imøtekommer kundene så godt det

når det kommer til arbeidskraft og omsetning. Vi har

lar seg gjøre, smiler Østby.

ikke noen store topper og dype daler - vi har et jevnt

sett

Kundegruppen til Kro Produksjon er stort ventilasjonsentreprenører,

blikkenslagere,

– Ellers er jeg svært stolt av produktene vi sel-

tempo. Både kunder og ansatte er fornøyde - i tillegg til meg, smiler han.

butikker og byggherrer. Oslo-bedriften kan gjøre mye for mange, og daglig leder forteller at det er noe kundene setter pris på. Kro Produksjon har

Kro Produksjon

opp­arbeidet seg over 1000 faste arbeidsgivere, og

Adresse: Strømsveien 323A, 1081 Oslo

har kapasitet til flere.

Telefon: 22 02 69 80

E-post: kro@kroproduksjon.no

– Det er ikke så mange igjen av de som driver

med det samme som oss og det kjenner vi på markedet, sier han.

Hjemmeside: www.kroproduksjon.no


26 | NORSK PRODUKSJON & DESIGN

E

ivind Elnan er daglig leder i Hypoxic Technologies, som holder til på Verdal. Med kunder fra hele Norge og Sverige og med den store, tyske aktøren WAGNER Group i ryggen, baner

den spesielle brannsikringsteknologien vei for en ny tankegang innen brannsikring.

Mens tradisjonelle slokkeanlegg først utløses

etter at en brann har startet, er Inertluftanleggene alltid på og hindrer effektivt at en brann kan oppstå – hele tiden. På denne måten unngår man skadene som man får når en brann oppstår, og samtidig unngås skadene som kan forårsakes av selve slukkingen, forteller Elnan.

Brannsikringsteknologien er helt ypperlig for

kritiske objekter som datasentre, lagerbygg, arkiver og magasiner, der den reduserte oksygen­ konsentrasjonen hindrer at en brann kan starte, mens det likevel er nok oksygen til stede for at man kan oppholde seg og jobbe i de beskyttede områdene.

– Dette blir som i et kunstig høydehus med

en oksygenkonsentrasjon som tilsvarer den du finner på cirka 2700 meters høyde. Vi har vært relativt alene om denne teknologien i Norden helt siden vi startet opp for ti år siden. Nå er vi også en del av det tyske konsernet WAGNER Group, som er en

Brannsikring med Inert luft Hypoxic Technologies AS har spesialisert seg på en unik brannsikringsteknologi som kalles Inert luft, som handler om å redusere oksygenkonsentrasjonen i rom slik at en brann ikke kan utvikle seg.

av de største i Europa på denne typen lavoksygensystemer. Samarbeidet med WAGNER Group gir oss tilgang til verdensledende kompetanse og erfaring innen brannsikring.

– I tillegg til Inertluftsystemer tilbyr Hypoxic

Technologies AS også andre brannsikrings­løsninger som slukkegass-anlegg og røykdeteksjonsanlegg basert på høyfølsomme aspirasjonsdetektorer. På denne måten kan vi levere helhetlige og skreddersydde løsninger for våre kunder basert på hvilke behov de faktisk har.

Elnan forteller at et av de større prosjektene de

jobber med akkurat nå er brannsikringen av magasinene ved det nye Nasjonalmuseet som bygges i Oslo.

– Her skal det selvfølgelig være inertluft, da

selv et lite branntilløp ville forårsaket stor skade, og slukking med konvensjonelle metoder som eksempelvis vann, er like uaktuelt.


NORSK PRODUKSJON & DESIGN | 27

Fra offshore-konstruksjoner til jernbanebruer under oljekrisen Notech er et firma innen olje og gass, som har overlevd den tunge tiden i oljekrisen ved satsing på samferdsel.

samt samferdselsprosjekter på land. Firmaet har

og flere av våre kunder krever kvalitetskontroll i

også en avdeling for service og utleie av fag­personell,

alle ledd. Så selv om det koster å vedlikeholde, har

både on- og offshore og innen bygg og Anlegg.

det vist seg spesielt verdifullt i vår satsing mot sam-

ferdsel, sier Abrahamsen

– Det hele begynte med at jeg jobbet i et sel-

skap som gikk konkurs, og stod der ganske ung og

arbeidsledig på begynnelsen av 1990. Dermed ble

preget av nedskjæringer, oppsigelser og konkurs,

Notech etablert, og nå i mai har vi holdt på i 28 år,

ser Abrahamsen lyset i tunellen i form av økte fore-

smiler Abrahamsen med stolthet i blikket.

spørsler og bestillinger.

– Vi har også jobbet mot byggebransjen med

Nå, etter en tung tid i oljeindustrien som var

– Aktiviteten har mot slutten av fjoråret og hit-

stålkonstruksjoner og bygg, med bakgrunn fra min

til i år, tatt seg kraftig opp. Det har begynt å komme

–D

tidligere erfaring. Men for en del år siden opplevde

inn forespørsler på produksjon av utstyr til rigg mar-

a oljekrisen inntraff i 2014,

vi mye konkurranse fra utlandet, og vi fant ut at det

kedet igjen. Dette bekrefter at olje­bransjen igjen har

forsvant store deler av inn-

var vanskelig å være et norsk verksted som konkur-

våknet til liv, smiler den positive daglige lederen.

taksgrunnlaget vårt mer eller

rerte med de utenlandske tilbyderne, sier han.

mindre over natten. På den

meste fremtiden er fylt opp med flere store plan-

tiden var vi 120 fast ansatte, så i de siste årene har vi

gass­ industrien og deres strenge krav til kvalitet,

lagte oppdrag for kunder.

vært gjennom en ganske stor nedbemanning av til-

har Notech fokusert på prosjekter innen sam­ferdsel

sammen 60 ansatte. Heldigvis har vi klart oss, gjen-

under oljekrisen.

kunder er vår beste referanse. Vi får skryt for ryddig-

nom disse 4 årene uten negative resultater, forteller

het og dokumentasjon, og at vårt personell utfører

daglig leder i Notech AS, Dag André Abrahamsen.

jernbanebroer årene 2016-17, sier han.

jobben i henhold til de krav som er satt. Med satsing

på samferdsel og økende aktivitet i oljebransjen, ser

Notech er en mekanisk entreprenør, som pro-

duserer stålelementer til olje- og gassindustrien,

Deres mangeårige kompetanse fra olje- og

– Dette har resultert i at vi har produsert åtte – Notech er en ISO sertifisert bedrift. Dette har

gjennom mange år vært en fordel for oss, da flere

Notech har for tiden stor aktivitet, og den nær-

– Positive tilbakemeldinger fra prosjekter og

vi for oss en spennende fremtid, sier Abrahamsen.


28 | NORSK PRODUKSJON & DESIGN

Først i Norge på oppdrett av stør Polarfisk AS ønsker å sette Nord-Norge på kartet gjennom å oppdrette størfisk med produksjon av rogn som foredles til ekte kaviar. Selskapet søker nå investorer for å nå sitt mål.

P

olarfisk ligger idyllisk plassert i Bjærangsfjord i Meløy kommune. Her møter vi en trio som er lidenskapelig opptatt av fiskearten stør. Daglig leder og gründer Anker Bergli, og de to

ansatte: sivilingeniør Lasse Buvik, og den kanadiske akvakultur-teknikeren Domika Clarke.

Med gründers selskap Polarfisk AS og den

unike konsesjon for landbasert oppdrett av stør og utvikling av kaviar, er det lagt et godt grunnlag for en bedrift med et stort økonomisk potensial.

– Vi er godt i gang med oppdretts­virksomheten,

og vi vil produsere moden hunnfisk som gjør det mulig å ta ut rogn for å lage kaviar, forklarer Bergli om kjerneideen i Polarfisk. PRODUSERER MER KAVIAR MED ÅRENE Stør er en stor og robust fisk som kan bli rundt 30 til 40 år gamle, og noen arter kan bli så gamle som 150 år. Det finnes rundt 25 - 27 arter størfisk. Polarfisk har to typer: Russisk stør og Sterlet stør. Vekten på Russisk stør kan bli gigantiske 115 kilo. Sterlet stør oppnår mer beskjedne 16 kilo. De produserer


NORSK PRODUKSJON & DESIGN | 29

mer rogn som foredles til kaviar jo eldre de blir, og

og det er åpent for mange flere til å kjøpe aksjer i

derfor er oppdrett av stør økonomisk innbringende

Polarfisk AS. Veien videre mot et fullt utbygd opp-

på lang sikt.

drettsanlegg der flere hundre tonn med størfisk som

– Internasjonalt er stør sett på som et veldig

skal svømme rundt, krever derimot flere, men også

eksklusivt husdyr, for å si det sånn. I dag er stør-

større kapitalvillige investorer med aksje­innskudd

bestanden rødlista. Den er trua og står i fare for

som kan ta medansvar og løfte prosjektet. Ved å

utryddelse på grunn av illegal virksomhet for å få

tørre å ta sjansen, kan investorer og aksjonærer med

tak i rogn, sier Bergli.

færre aksjer vente seg en god fortjeneste.

– Vi ønsker å bli med på å berge størene, sam-

– Fortjenestemarginene er veldig høye. Vi kan i

tidig som vi gjør en business ut av det. Det har hit-

alle fall oppnå 50 prosent eller mer i avkastning, og

til vært ulovlig å drive med oppdrett av størfisk i

det er helt unikt. Årsaken til det er at stør­bestanden

Norge på grunn av at størartene er utryddingstruet.

har gått så kraftig ned, og det er vanskelig å ta den

Å komme igjennom og få tildelt en konsesjon har

opp igjen. Men med ansatte Domika Clarkes sin

vært en lang og krevende prosess, sier gründer og

hjelp har vi klart å få en veldig god start, sier Bergli

daglig Anker Bergli.

og smiler mot kollegaen sin.

– Størfisken produserer et luksuriøst produkt,

ØKER FORTJENESTEN

og når hver eneste fisk kan være verdt flere titalls

Til å begynne med var trioen selvfølgelig veldig

tusen kroner, er det svært annerledes sammenlignet

ivrige på å starte opp. De satte seg høye mål og

med for eksempel lakseoppdrett, sier Clarke.

hadde store forventninger. Men der de så mulighe-

ter, satte økonomien og det byråkratiske en solid

helse og gode overlevelsesegenskaper. Hvem som

demper på stemningen. De ble rett og slett nødt

helst som kommer inn hit vil se de unike mulighe-

til å øke fortjenesten gjennom å minske investe-

tene det gir å investere i stør, fortsetter hun.

– Det er en fin fisk å jobbe med, de har god

ringene og produksjonen i starten for at prosjektet skulle bli en realitet.

ET FANTASTISK PROSJEKT

– Det å starte opp en ny bedrift i Norge med

Før var kaviar fra stør et produkt som kun fattige

oppdrett av fisk, er litt av en kunst har vi oppdaga,

Russere spiste. Men etter at den pussige fisken med

sier Bergli og alle tre ler godt.

det hailignende utseendet ble kjent over alle far-

– Ja, det å starte en ny art er veldig kapital­

vann, fikk også de rike øynene opp for fisken. Og

krevende. Vi hadde planer om å bygge et stort

den eksklusive luksusvaren russisk kaviar, ble et

kommersielt anlegg så tidlig som mulig, men vi

ettertraktet tilbehør på de rikes tallerkener.

innså etterhvert at vi måtte skalere ned i starten

og jobbe gradvis. Det gir mindre risiko når vi tar

Marked og pris avhenger av kvalitet og type, men

investeringene gradvis. For å få til en god utvikling

det vi mener er realistisk er å ligge på er 20-22 000

videre er det nødvendig med mer kapital, helst

kroner kiloen, forteller daglig leder.

omkring 20 millioner kroner.

Hittil har vi hatt mannskapet som kreves nå

moderne teknologi. En solid og god arbeidsplass

i starten. Vi vil komplettere med flere ansatte, og

med en utfordrende og interessant arbeidsdag. Det

satser på å lære opp røktere og ansette annet per-

er et helt fantastisk prosjekt, sier Bergli og resten

sonell for å avhjelpe behovet etterhvert.

av Polarfisk-gjengen nikker.

– Fortjenestemulighetene er ganske formidable.

– Vi skal bygge opp en solid bedrift med

– Dette her er så spennende! Jeg har stor

interesse for denne type fisk. Støren er en holdbar og robust fisk, som kan gi et produkt som er i verdensklasse både på kvalitet og pris, og som blir mer og mer etterspurt. Vi ønsker å være med på å bidra til at Nord-Norge markedsføres med et high end-produkt som vi per dags dato ikke har, forteller Bergli med blikket tydelig rettet mot fremtiden. HØYE FORTJENESTEMARGINER I dag har de rundt 160 aksjonærer over hele landet,

Polarfisk AS Adresse: Bjærangsfjord, 8178 Halsa Telefon: (+47) 476 14 000 E-post: post@polarfisk.com Hjemmeside: www.polarfisk.com Facebook: www.facebook.com/Polarfisk Instagram: @polarfisk_as LinkedIn: www.linkedin.com/company/ polarfisk-as/


30 | NORSK PRODUKSJON & DESIGN

Endelig startsignal for ny fritidshavn på Reipå Maskinentreprenøren Reipå Knuseri AS i Meløy har tatt på seg oppgaven med å bygge Reipås’ splitter nye fritidshavn. Etter planen er byggestart mot slutten av sommeren.


NORSK PRODUKSJON & DESIGN | 31

F

rank Svendsgård er daglig leder i entreprenør- og anleggsfirmaet Reipå Knuseri, som til tross for navnet – ikke driver med knusing av stein.

– Hva driver dere med på Reipå Knuseri?

– Alt ifra vei, vann og avløp til bygging av

moloer. Alt innen grunnarbeid for å si det sånn, og totalt sett vann og avløp. I det siste har det vært veldig rolig faktisk, men nå har vi startet et prosjekt i Bodø, der vi driver med omlegging av vann og avløp, forteller Svendsgård.

Svendsgård har jobbet i familiebedriften Reipå

Knuseri AS siden han var ferdig på ungdomsskolen i 1986. Firmaet har Nordland som nedslagsfelt, og jobber mye mot kommunene Meløy og Gildeskål.

Nå har Svendsgård satt i gang et helt nytt

prosjekt der Reipå Knuseri står som overordnet prosjekt­leder. Det er mange som har lengtet lenge etter en ny båthavn på Reipå, og snart blir det realitet av den tidligere fjerne drømmen om en romslig og moderne fritidshavn.

– Kan du fortelle litt om båthavnprosjektet?

– Det er et prosjekt som jeg startet litt på siden

her. For mange år siden ble jeg kontaktet av noen som skulle bygge noen sjøboder, og som fikk laget til tegninger av sjøboder og en liten molo. Men det ble for dyrt for ham, og gevinsten var for liten. Da fikk jeg tilbud om å kjøpe prosjektet - så jeg kjøpte hele eiendommen, og tok planene videre, sier han.

Nå er Svendsgård akkurat ferdig med sluttfasen

av prosjektplanlegging og søknader. Etter planen vil de lage en molo med plass til mellom 60 og 100 båtplasser, og flotte sjøhus langs den ene langsiden.

– Det er et spennende prosjekt – men dyrt!

Enten blir det en stor fiasko eller en kjempesuksess, men til nå er alt betalt fra egen lomme, så det er ingen lånte midler, forteller Svendsgård med et smil.

Reipå Knuseri AS

Adresse: Reipåveien 144, 8146 Reipå

Med godt mot og en stor tro på båthavn­

prosjektet på Reipå, er Reipå Knuseris daglige leder åpen for alle forslag og tilbud fra eventuelle investorer.

– Jeg er åpen for alle løsninger, det er lov å

komme med ideer. Jeg er med på det meste, så kom gjerne til meg med ideer, så skal vi se hva vi kan få til, oppfordrer Svendsgård.

Telefon: 414 05 549 E-post: fransve@reipaaknuseri.no Hjemmeside: www.reipaaknuseri.no Facebook: www.facebook.com/reipaaknuseri


32 | NORSK PRODUKSJON & DESIGN

Con-Form AS benytter et innovativt lasersystem som sitt fremste verktøy. – Det er en ganske stor investering, men det effektiviserer produksjonen ganske mye, forteller prosjektleder i selskapet.

Smart og kostnadsbesparende råbygg-produksjon

C

on-Form AS er en anerkjent og

Entreprenørvirksomheten er fordelt på tre regioner:

ter på både armeringsstasjoner og støpebord med

komplett råbygg-leverandør med

Vest, Oslo og Trøndelag. Ved fabrikken i Orkanger

laserprojeksjon. Det er en ganske stor investering,

hovedvekt på betong. De har flere

produseres det store mengder plattendekker, vegger,

men det effektiviserer produksjonen samt at det

avdelinger litt spredt rundt omkring

bjelker, trapper og søyler. De støper og produserer

reduserer sannsynligheten for menneskelige feil

i Norge, men akkurat i dag besøker

elementer tilsvarende 1700 leiligheter per år!

med oppmåling, fastslår Fugløy.

vi Con-Forms fabrikk i Orkanger.

Prosjektleder Syrstad forklarer engasjert:

Kristian Syrstad og Jomar Fugløy har begge

Og mens vi er inne på det med effektivisering

– Con-Form kommer fra concrete forms,

og kostnadsbesparinger, Con-Form byggesystem

lang fartstid i selskapet.

betongformer. Vi er en komplett råbygg-leverandør

er fleksibelt med tanke på tilpasninger for kunde.

– Jeg har jobbet i Con-Form siden 2005. Først

der vi lager forskalinga i fabrikken som ett element.

Dette gir for eksempel mulighet for innstøpning av

ut på montasje i fem år, og så har jeg vært fire år inne

Forskalinga blir sendt som et dekke eller en vegg ut

elboks, sprinkler og andre tekniske finesser.

i fabrikken på produksjon, og de siste fire årene har

på en byggeplass og blir utstøpt på byggeplassen. Vi

jeg jobbet som arbeidsleder - og nå som prosjekt­

leverer komplette råbygg, det vil si at vi har med oss

produsenter, produserer Con-Form forskalingsele-

leder i kontoret på Heimdal, forteller Syrstad om sin

alt som har med betong å gjøre i et boligprosjekt

menter. Dette medfører vesentlig mindre transport av

rolle i Con-Form.

for eksempel, forteller han.

betong, og gir en klar miljø­gevinst, avslutter Fugløy.

Jomar Fugløy startet i Con-Form litt senere

– I motsetning til tradisjonelle betong­element­

Ved å flytte produksjon fra byggeplass til

enn sin kollega. Han ble ansatt i produksjons­

fabrikk, korter man ned byggetiden og får en tid-

avdelingen i 2012, men har jobbet seg oppover i

ligere ferdigstillelse av bygget. Tid, som i de fleste

Con-Form AS avdeling Trøndelag

gradene og er nå produksjonsfunksjonær og faglig

bransjer, er penger. Con-Form monterer elemen-

leder. Der jobber han tett med fabrikksjefen og er

tene på plass på byggeplassen slik at de blir en del

Adresse: Terminalen 7, 7080 Heimdal

ansvarlig for det tekniske laserutstyret.

av det ferdige råbygget.

Fabrikken i Orkanger er Con-Forms hoved­

– Vi har tegneprogram der vi tegner alt tek-

anlegg i Norge. Con-Form har i tillegg produksjons­

nisk på data, og får digitale datafiler inn i vårt

enheter i Kristiansand, Lunde i Telemark og Bergen.

produksjons­ system. Vi får projisert alle elemen-

Telefon: 976 59 995 Hjemmeside: www.con-form.no Facebook: www.facebook.com/ConForm-125725440801188


NORSK PRODUKSJON & DESIGN | 33

Industriens viktigste verktøy

H

jelm, hansker, bukser, vernesko,

En håndverker trenger utstyr han kan stole på – det tar Bygg og Industrisalg AS seg av. Totalleverandøren av verktøy og verneutstyr i Sandnes har over 30 års erfaring og satser på rask levering.

elektroverktøy og verktøy – alt av industriprodukter en profesjonell håndverker kan trenge i arbeidet, er rammen Bygg og Industrisalg

AS leverer innenfor. Og levere kan de.

– Vi forstår at når kunden ringer trenger de

utstyret kanskje allerede dagen etter og samme dagen til og med, og det gjelder å være på hugget i denne bransjen. En maskin kan ikke ventes på i to dager, da begynner kostnadene å løpe, sier salgssjef Kjell Rasmussen.

Leverandøren har utsalget i Sandnes, og har en

mann stasjonert i Sirdal som leverer fritt i området Sandnes, Jæren og Sirdal.

– Vi vet hvor mye tiden til våre proffkunder er

verdt, og vi leverer varer deretter.

Leverandøren lener seg hovedsakelig mot proff-

markedet. Merker som Milwaukee, Makita og Metabo, står sterkt i fokus, og selv med et mangfold av artikler å velge mellom på lager, har de gjort det enkelt for kunden å velge med en enkel og effektiv webløsning.

– Vi kan skreddersy en løsning for kunden der

de kun ser de artiklene som er aktuelle for dem, slik at om de har flere avdelinger rundt i landet kan de med samme profileringen bestille akkurat de samme produktene, sier salgssjefen.

Over 30 forskjellige vernesko finnes på lager,

og har du ansatte med belastningsproblemer tilbyr de fotscanning for riktig såleinnlegg. I tillegg skryter Rasmussen godt av bukseutvalget i butikken som er meget stort, og det siste nye på markedet er stretchbukser for arbeidsfolk.

Her finner du sannsynligvis Rogalands største

utvalg i arbeidssbukser.

– Vi har et slagord som sier at vi er best fra

livet og ned, humrer han. Vil du i tillegg ha logoen brodert på arbeidsklærne har de en broderingsmaskin på huset. Raskt og enkelt.

han får er at hans livserfaring setter ting i perspektiv

hos kursdeltagerne.

Rasmussen holder selv kurs i HMS, fallsikring,

hørsel, åndedrettsvern, hånd- og hanske­problematikk

– De som er på kurset mitt sier er at de forstår

på huset. Den tidligere håndverkeren ble rammet av

HMS på en helt ny måte, sier Rasmussen.

lymfekreft og var gjennom stråle­behandling og celle­

gift, og plages i tillegg med tinnitus. Viktigheten av

vil ta turen innom for å kikke på mangfoldet av

sikring i arbeidssammenheng har han kurset til over

artikler de tilbyr i det 1500 kvadrat store lokalet, så

25.000 arbeidere i Rogaland, og tilbakemeldingene

stikk gjerne innom, her er alltid kaffen klar.

Lokalet ligger i Hoveveien 5, og om du bare

Bygg & Industrisalg AS Adresse: Hoveveien 5, 4306 Sandnes Telefon: 52 69 53 00 E-post: post@bisalg.no Hjemmeside: www.bisalg.no Facebook: www.facebook.com/ByggIndustrisalg-171303449686147


34 | NORSK PRODUKSJON & DESIGN

Kickstarter fôrproduksjon etter oppgradering

Laksefôrfabrikken Ewos AS avd Halsa, har etter måneders pause med oppgradering, startet opp produksjonen igjen og er klare for å ta imot ennå større volum. – Vi skal nå nye høyder!

E

tter fire måneder har fabrikken, som

Herulf Olsen.

ble kjøpt opp av Cargill Aqua Nutri-

tion i 2015, startet opp igjen produk-

Hitra i sør til Finnmark i nord, som blant annet Sal-

sjonen av laksefôr til oppdrettsnæ-

Mar, Cermaq, NRS Troms og Finnmark, Lovund-

ringen for fullt.

laks, Gratangslaks og Kleiva Fiskefarm.

Halsafabrikken leverer fôr til kunder mellom

Hjørnestensfabrikken i Halsa led en betyde-

lig nedgang i produksjonen etter at Marine Har-

SPISER SEG OPP

vest trakk seg ut som kunde, og ble selvforsynt med

Fabrikken startet opprinnelig som sildoljefabrikk

egen fabrikk i 2015. Etter et omfattende prosjekt

i etterkrigsårene, og skiftet gir til laksefôrfabrikk i

har nå maskineri og lokaler blitt fornyet som føl-

1989. Med en beskjeden produksjonsstart med én

ger eierskiftet, og fabrikken er i full gang med å øke

linje og 10.000 tonn fôr i året, forteller Olsen nå

produksjonen igjen.

at de produserer årets mengde på en halv måned.

Maksvolumet ligger godt over 200.000 tonn i året.

– Vi har fått en sterk aktør i ryggen, og fått

gode midler til å oppgradere anlegget. Produksjo-

– Årene før Marine Harvest ble selvforsynt var

nen er i gang igjen, og vi er klare for ny kamp

rekordår for oss. Da 25-30 prosent ramlet vekk ble

og nye forsyninger, sier en entusiastisk fabrikksjef

det overkapasitet på fôr i markedet, og vi ligger nå


NORSK PRODUKSJON & DESIGN | 35

på rundt 130.000 tonn i året, sier Olsen.

å ha vært i gjødselproduksjonsbransjen siden ung-

het, og det er stort fokus på det blant de ansatte som

domsårene.

gjør at moralen er svært høy.

det, bekjenner Olsen. I tillegg til å ha hatt over-

skudd på fôr i markedet har det også dukket opp

jeg mer over på produksjonssiden og de siste

ansette flere faste ansatte, men vurderer dette fort-

andre aktører med effektive linjer.

årene i Yara var jeg driftsleder på pakkeri, kai og

løpende etter hvert som volumet stiger. I tillegg til

lager­område, sier han.

det faste personellet har fabrikken et ønske om å

holde et høyt antall lærlinger ved både vedlikehold

Konkurransen er ganske tøff i fiskefôrmarke-

– Men jeg regner med vi spiser oss opp igjen

på volum ganske raskt, ler Olsen.

– Jeg startet med vedlikehold, deretter gled

Hans lange erfaring fra gulv til ledelse sikret

Han forteller at de foreløpig må vente med å

han jobben som produksjonsleder hos Ewos, og nå

og produksjon.

SPENNENDE NÆRING

jobber han sammen med 30 ansatte. Syv personer

Fabrikksjefen forholder seg derimot rolig til den

i administrasjonen, seks på vedlikehold og 17 faste

En ting er å ha spreke ungdommer som er lære-

store konkurransen og har ingen tvil om Ewos Hal-

ansatte i produksjonen, samt et tillegg av cirka ti

villige og arbeidsvillige, det andre er jo selvfølge-

sas plass i den voksende næringen.

sesongarbeidere ved behov.

lig at det gjør noe med oss som er eldre i bedriften,

– Når laksen beiter på det hardeste mellom juni

vi må skjerpe oss! Vi skal lære disse ungdommene

drettsnæringen går godt. Det siste året har behovet

og november, holder vi fabrikken gående fra man-

det de skal læres opp i, ingenting er bedre læring

for smoltfôr nesten fordoblet seg, og det bygges sta-

dag til lørdag med kun en dags pause. Da bruker vi

enn å lære bort noe, sier han.

dig nye anlegg for smoltoppdrett. Når du ser på det

tiden godt til å holde lokalene rent og utfører nød-

fantastiske eventyret til næringen og hvordan den

vendig vedlikehold. Det kan jammen være tøft i høy-

begynner å bli industrialisert og det begynner å bli

sesongen, sier han.

– Vi merker optimismen rundt at lakseopp-

ordentlig system på det – det er utrolig spennende å følge med på, sier han.

– LÆRLINGER HOLDER OSS PÅ TÅ

Olsen skryter godt av sine ansatte, og er svært for-

– Vi skal tilbake til gamle høyder, det ser jeg

for meg at vi kommer til å få til.

nøyd med kvaliteten på arbeidsstaben.

– Det er en veldig stabil arbeidsgruppe og det

HARDT BEITE GIR HARDT ARBEID

er lite turnover blant de ansatte. Vi har også tatt et

Fabrikksjefen kom selv inn i næringen i 2014 etter

voldsomt steg fremover på HMS - særlig på sikker-

– Det er en utrolig fin ressurs å ha i bedriften.

Ewos Halsa Adresse: 8178 Halsa Telefon: 944 310 70 E-post: herulf_olsen@cargill.com Hjemmeside: www.cargill.com/animalnutrition/brands/ewos


36 | NORSK PRODUKSJON & DESIGN

Aldri mer kalde campingturer Det unike campingvogn-tilbygget CampVest, revolusjonerer nordmenns campingliv ved å tilby mer plass, behagelig varme og endeløse muligheter.

V

i tok en tur til Gjesdal Blikk i Ålgård

er et isolert tilbygg til campingvogner, som vi er en

bygg i Gjesdal.

i troen om at vi skulle besøke en

av de største i Norge på. Vi er både produsent og

helt alminnelig blikkenslager, men

leverandør av produktet. Vi har produsert det i ti år

presiserer han med et forsiktig smil.

der tok vi grundig feil. Isteden

og levert hundretalls rundt omkring i hele Norge,

møtte vi en fremoverlent bedrift

– VestCamp er et veldig viktig produkt for oss,

forteller Lovdahl med stort engasjement.

EGEN BOLIGVENTILASJONSAVDELING

som imponerte oss stort med unike løsninger som

VestCamp er enkelt forklart en hytte du set-

En stor del av Gjesdal Blikks omsetning kommer

boligventilasjon, skjøtefrie takrenner og ikke minst

ter foran campingvogna, og som kan tilpasses etter

derimot fra boligventilasjon. På huset har de nem-

deres helt egne suksessprodukt: CampVest.

egne ønsker. Det betyr at mulighetene er nærmest

lig en egen avdeling for nettopp dette, der de selger

– Jeg er stort sett selvlært, og det kan du bli vel-

endeløse. Du kan få din VestCamp levert med inn-

varmepumper. Og Rogaland er antagelig den plas-

dig god på, sier Oddbjørn Lovdahl og smiler stort.

vendige vegger og dermed få et ekstra soverum,

sen der varmepumpa gir best effekt i hele Norge,

Lovdahl er daglig leder i Gjesdal Blikk AS, som

eller den kan bli installert med varmepumpe, strøm

på grunn av temperaturen.

kunne feire ti år i 2016. I de siste årene har de knyt-

og vann for ultimat komfort. Uansett hva du velger,

tet til seg både ingeniør, teknisk tegner og blik-

så slipper du i alle fall å fryse når gradestokken

importører, vi importerer ingenting selv. Vi holder

kenslager, og de holder på med mye spennende i

kryper nedover.

rene linjer, for da er garanti og alt sånt i orden.

deres lokaler i Industriveien 12.

– Vi har tre forskjellige modeller du kan ta

– Alle varmepumper kjøper vi av norske

– I dag kjøper ikke folk varmepumpe for at

utgangspunkt i: Stamphuset, Veveriet og Storhuset.

de skal spare strøm, i dag er det komfort. Folk skal

VARME TILBYGG TIL KJØLIGE KVELDER

Som en liten kuriositet forklarer Lovdahl at

kunne stå opp en vintermorgen og det skal være

– Vi har et eget produkt som heter VestCamp. Det

ideen til modellnavnene kom fra kommunale eldre

samme temperatur som når de gikk og la seg. De


NORSK PRODUKSJON & DESIGN | 37

«I dag kjøper ikke folk varmepumpe for at de skal spare strøm, i dag er det komfort.»

skal ikke stå opp til kaldt hus og holde på med å fyre opp, sier han med glimt i øyet.

Med dagens smarte løsninger, åpner det opp for

lettvinte muligheter også på varmepumpe-fronten. De fleste pumper kan kobles opp mot nettet, og du kan med enkle tastetrykk styre varmepumpa rett fra mobilen din. DYKTIGE FAGFOLK OG DYRE MASKINER Og tro det eller ei, men Gjesdal Blikk har faktisk de mer tradisjonelle blikkenslagertjenestene også. Lovdahl ramser opp det ene etter det andre:

– Takrenner, beslag, pipebeslag - for alle piper

lekker før eller senere, så det er veldig populært. Vi legger nye tak, båndtekking, sink, kobber, aluminium – you name it!

Hos Gjesdal Blikk kan du som kunde dessu-

ten være trygg på at du får et kvalitetsprodukt, som garantert er nøye kontrollert, omhyggelig skrudd sammen og skreddersydd etter dine ønsker. Det sørger avanserte maskiner til en liten formue for, i kombinasjon med et knippe dyktige fagfolk.

Som eneforhandler for skjøtefrie takrenner fra

Kaizer, gir det ytterligere fordeler for blikkenslagerfirmaet. De skjøtefrie takrennene leveres på rull, og kjennetegnes av sitt flotte utseende og gode kvalitet. De er ofte førstevalget når kundene kommer og bestiller ny takrenne.

– Det er alltid mange som sier at de ikke kan

forstå at vi holder på med så mye. Men hadde vi ikke gjort det, hadde vi vært en del folk mindre, sier Lovdahl ettertenksomt.

Gjesdal Blikk AS Adresse: Industriveien 12, 4330 Ålgård Telefon: 51 61 08 80 E-post: post@gjesdalblikk.no Hjemmeside: www.gjesdalblikk.no Facebook: www.facebook.com/gjesdalblikk


38 | NORSK PRODUKSJON & DESIGN

Rørfornying uten å måtte åpne og rive kjøkkenet eller badet? Som ledende i bransjen, har Proline AS en egenutviklet metode med ti års garanti på selve utførelsen.

Minsker stresset ved rørfornying

D

et svenske hovedselskapet har

ber fortere og må åpne og rive mye mindre, sier dag-

hatt over ti år i Norge, og 25 år til

lig leder for Proline Norge AS, Tellef Ingvaldstad.

hele landet og har i dag prosjekter i Molde, Kristi-

sammen med avdelinger i syv land.

ansand, Bergen, Stavanger, Kongsvinger og Hamar.

Proline-metoden for rør­ fornying

ninger, som er mer enn noen annen konkurrent.

bygger opp nye avløpsrør uten at

– Proline er klassifisert som verden største

understreker daglig leder viktigheten med å infor-

du må rive ned badet eller kjøkkenet.

rørfornyelsesselskap innendørs, og vi jobber med

mere beboerne, både gjennom møte og ved skriftlig

Proline har fem forskjellige tekniske godkjen-

Rørfirmaet er stasjonert i Oslo, men jobber over

I et samarbeid med sameie eller borettslag

– Det er en egenutviklet metode der vi sprøyte-

borettslag, sameie, offentlige bygninger, sykehus og

informasjon. Når arbeidet er satt i gang, er de svært

støyper en flytende polyestermasse innvendig i røret

gamlehjem, og har et forsprang på utstyr og teknikk,

effektive og tar godt hensyn til beboerne.

som er mer fleksibel enn strømpemetoden. Vi job-

sier Ingvaldstad.

– Vi har svært lite utstyr med oss, vi legger papp


NORSK PRODUKSJON & DESIGN | 39 ned til badet eller kjøkkenet og har kun slanger med

oss. Gutta våre jobber fra åtte om morgenen til åtte

det er derfor vi kan ha 10 års firmagaranti med

– Lifco AB omsetter for 10 milliarder kroner,

sprø. I mange bygg så la de dette opp i sjakter uten

om kvelden, mandag til torsdag. Vann og avløp er kun

disse gutta i ryggen, sier han.

å bygge dem inn, og de la stein og singel over og

stengt av mellom disse tidene. Fra gutta går hjem er

Daglig leder råder styret i borettslag ikke å

limte skjøtene. I et bygg det er bevegelse i vil rørene

beboerne fri til å bruke vann og avløp til klokken åtte

vente for lenge med å begynne rørfornyelse – helst

sprekke, så der ligger det noen tikkende bomber,

neste morgen, sier daglig leder og legger til at to menn

før de er blitt 50 år gamle.

advarer han.

gjør unna fem til syv leiligheter i uka.

– Det går veldig smertefritt, betrygger han.

på banen dess eldre rørene blir. Har de passert

proffene for å få tilbake en glatt og jevn overflate.

– Et forsikringsselskap vil komme mye mer

– Plastrørene tålte ikke UV-lys, for da ble den

Rørene blir mekanisk renset med kjetting av

Ingvaldstad forteller at uansett om strømpe­

50 år, så får du ikke lenger dekket noe skade fra

metoden eller Proline-metoden blir brukt, så er

forsikrings­selskapet. Når vi har fornyet rørene eller

vi renser, så ikke vent for lenge slik at rørene ikke

levetiden 50 år eller mer. Prolinemetoden er der-

satt strømpe, så kan du gå til forsikringsselskapet

har for mange skader før man begynner med rør-

imot billigere enn strømpemetoden da den tar

og få en ny og bedre forsikring siden forsikrings-

fornying. Dettte har folk blitt flinkere til å skjønne.

mindre tid. Han estimerer at de har utført arbeid

selskapene godtar det vi gjør, sier han.

i over 200.000 leiligheter med denne metoden.

trykksspyling hvert femte år, og beboere til å unngå

Unikt med Proline er at de kan tilby fem

Ingvaldstad understreker viktigheten ved å

– Vi er nødt til å gi rørene en viss juling når

Ingvaldstad anbefaler borettslag til å ta en høy-

bruke firmaer som har tekniske godkjenninger og

å bruke avløpsrens i pulver.

års ekstra garanti på utført arbeid enn konkur-

firmaer som har ryggrad til å ta en rørfornying.

rentene, med et sterkt eierskap i ryggen. Proline

Store forskjeller på før- og etterkrigsrør er en

men man skal ha mye vann for at det skal løse seg

Group ble kjøpt opp av Lifco-konsernet. Derfor kan

utfordring for Proline. Førkrigsrørene var solide,

opp skikkelig. Om du bruker pulveret feil, så kan

Ingvaldstad love at kunder kan føle seg trygge med

mens rør etter krigen var hurtig laget. På 70-tallet

det gjøre mer skade på røret ved at det kan tette seg

en sikker utvikling, og de kan tilby kunder en helt

kom ABS plastrørene inn, som egentlig var ødelagte

i stedet og bygge opp propper om du ikke får skylt

ny type sikkerhet som kommer med eierskapet.

før de kom i hus.

ut ordentlig. Bruk flytende avløpsrens, råder han.

– Plumbo er Norges mest brukte avløpsrens,

Proline Norge AS Adresse: Frysjaveien 35, 0884 Oslo Telefon: 81 50 08 98 E-post: info@proline-group.no Hjemmeside: www.proline-group.com Facebook: www.facebook.com/prolinegroup


40 | NORSK PRODUKSJON & DESIGN

Løser avanserte kommunikasjonsproblemer

– Vi leverer det meste av IKT-tjenester - og gjerne skreddersydde, spesifiserer prosjektleder i Specto Remote AS, Robin Alstad.

S

pecto Remote utvikler og leverer

gang dette firmaet. Nå begynner det å bli sju år

alarmsystem, radiokommunikasjon, avanserte

avanserte trådløse løsninger

siden, sier daglig leder, Christian Larsen, med et

nettverkssystemer og offshoreinstallasjoner. De

innenfor trådløs kommunikasjon

stort smil.

gjør mer enn å bare levere sine produkter og

og nettverk. Med hjelp av innovativ

tjenester, de hjelper sine kunder hele veien med å

teknologi leverer selskapet trådløse

offshoreinstallasjoner til rederier og oljeselskap

installere, koble på og drifte utstyret.

nettverksløsninger over store avstander, både

og komplekse langdistansenettverk. Specto

mellom faste installasjoner og objekter i

Remote har installert sine avanserte løsninger

universitet, anleggsfirma og havbruksnæringen,

bevegelse.

blant annet i Barentshavet, fergestrekninger i

sier Larsen og legger til:

Nord-Sverige og mellom Danmark og Tyskland.

– Utspringet var fra en entreprenør i Oslo:

Hovedsatsingsområdet er

Brødrene Gjermundshaug. De skulle begynne

– Blant våre største kunder finner vi

– Viktige stikkord for våre kunder

er sikkerhet, trygghet og rask og pålitelig

med fjernstyring av store gravemaskiner og

– SIKKERHET, TRYGGHET OG RASK

kommunikasjon. Dette oppnås ved å knytte

dumpere for å rydde miner. Da tenkte vi: Hvordan

KOMMUNIKASJON

alle aktører sammen i ett lukket radionettverk,

i all verden skal vi løse det her? Og da fyrte vi i

Firmaet er systemintegrator innenfor kamera- og

noe som vil gi en bedre tjeneste, samt kost- og


NORSK PRODUKSJON & DESIGN | 41

det. Vi kjører ikke gravemaskiner, men vi er kommunikasjonsleddet, presiserer Larsen.

– En typisk kunde i dag er en radiokunde,

eller en kunde som har behov for litt avanserte kommunikasjonsløsninger, legger Alstad til og kommer med eksempler som Amundsen Maskin hvor Specto har sine kontorer. ETTERSPURTE LØSNINGER De smarte kommunikasjonsløsningene til Specto Remote er etterspurt i Bodø og Norge på kryss og tvers. De har hele landet som sin arbeidsplass – men selve forankringen ligger her på kontoret i Tømrerveien 8 i Bodø.

– I Bodø er det stor etterspørsel på noen som

kan følge kommunikasjonsbiten fra krybbe til død, spesielt på de som kan komme og montere og få det til å fungere, forteller Alstad og Larsen. Det som utmerker dem er den store bredden av tjenester. Som gutta i Specto Remote forklarer så godt, er de bærere og drivere av service og vedlikehold.

– I det siste har vi utført oppdrag

for flere store fergeselskaper, der vi har montert kommunikasjonsutstyr så de får høyhastighetsbredbåndslinje. Da leverer vi internett, bistår og selger til kunden.

I tillegg får de jevnlig oppdrag innen

fiskeri og oppdrett, med kamera- og fôringssystem. Larsen forteller at de har utviklet sambandsløsninger ved å bygge et eget nett der brøytemannskap kan snakke uten at det blir avbrutt av dårlige linjer. BEINA GODT PLANTET PÅ JORDA For kunder som Mesta og Vegvesenet, har de utført deknings- og radiomåling i tunneler. Med den unike kameraovervåkningstjenesten Spectowatch, kan de tilby en 360 graders nyttefordeler ovenfor våre kunder.

kameraovervåkning på byggeplasser, med den

overordnede hensikten å avdekke tyveri.

Styrer skuta mot fremtidens teknologi

«Vi hjelper til med kommunikasjon og tilrettelegger for å få koblet på utstyr, og drifter det»

Larsen hadde jobbet i Bodø i mange år, og

ville være med på å styre skuta mot fremtidens

intensjonen fremover at de skal vokse. Nå ønsker

teknologi. Alstad på sin side, har 15 års erfaring

de å få inn en lærling og øke med ytterligere et

fra bransjen, med sekken full av erfaring som

kontor. Larsen og Alstad spøker om at de er over

Specto Remote AS

blant annet inkluderer installasjon på båter og

gjennomsnittet opptatt av å være jordnære.

Adresse: Tømrerveien 8, 8004 Bodø

kommunikasjon innenfor oppdrettsnæringen.

Telefon: 23 05 19 90

Sammen tilbyr de innovative, avanserte

for noen år siden. Vi har en rammeavtale med

og skreddersydde systemer som forenkler

E-post: post@spectoremote.com

Goliat i Hammerfest, og der skal vi opp igjen og

kommunikasjonen mellom to eller flere enheter.

gjøre en god del jobber. Så vi er sertifisert for å

Hjemmeside: www.spectoremote.com

jobbe offshore, og det er enda en av de mange

– Vi hjelper til med kommunikasjon og

tilrettelegger for å få koblet på utstyr, og drifter

Med fire faste ansatte og et par innleide, er

– Vi jobber også offshore, der satset vi stort

fiskene i havet, smiler prosjektleder Alstad.

Facebook: www.facebook.com/SpectoRemote


42 | NORSK PRODUKSJON & DESIGN

Hydroscand AS har spisskompetanse innenfor hydraulikkverden på slanger og ledningskomponenter. – Responstiden fra det ryker en slange til vi fikser den er dyrebar for kunden, og det vet vi.

Det du trenger av slanger

T

rondhjemsavdelingen til den sven-

kontortid er det også råd for å få hjelp gjennom

Hitra med to ansatte i tillegg.

ske Hydroscand-gruppen flyttet i

Slange­vakta som er tilgjengelige året rundt 24/7.

fjor inn i flett nye lokaler strate-

lig å starte opp en ekstra avdeling der, og de driver

gisk plassert like ved E6 på Tiller

med lastebiler og gravemaskiner til privatkunder

med det samme konseptet.

i Heimdal.

med fritidsbåt.

– Vi har gått fra 360 til 860 kvadrat i et helt

Kundene varier fra større industribedrifter

– Med fokus på fiskenæringen var det natur-

Hydroscand tilbyr sine ansatte intern inngå-

– Fiskenæringen er et stort satsningsområde for

ende opplæring for å bli sertifisert for å presse slan-

nytt bygg som består av både butikk, lager og en

oss, der går det mye på næringsmiddel­godkjente lav-

ger. Undall forteller at en person med rett innstil-

servicehall, sier avdelingsleder Eirik Undall.

trykkslanger, sier avdelingsleder.

ling og interesse kan komme langt i bedriften.

Fra 60-tallet har det som startet som en liten

Han understreker at alle som har behov for slan-

– Alle får profesjonell opplæring, men det

bedrift vokst til å bli markedsleder på slanger og led-

ger, deler, eller service med hydraulikkslanger er mer

er en fordel å ha en mekanisk forståelse og ha

ningskomponenter for både høytrykk og lavtrykk i

enn velkommen til å ta en prat eller komme innom.

interesse for faget, sier han.

Skandinavia. Gruppen har 35 avdelinger bare i Norge,

og er tilstedeværende i over 19 land på verdensba-

mer rendyrket innenfor vårt segment og har slik

sis. Hydroscand satser på spiss­kompetanse innenfor

utviklet en særegen spisskompetanse. Om man

hydraulikkens verden, og for å holde ledelsen holder

blander inn flere produkter og tjenester, kan den

Hydroscand AS, avd. Trondheim

de stort fokus på å ha varene på hylla når det trengs.

forsvinne.

Adresse: Østre Rosten 80B, 7075 Tiller

Telefon: 72 59 11 77

– Ute i felten og gjennom ryktebørsen har vi

– I forhold til andre konkurrenter så driver vi

Varelageret i Heimdal er betydelig, og Undall

hørt mang en gang at hos Hydroscand får du hjelp

forteller at om det er noe de mangler, så sendes det

E-post: trondheim@hydroscand.no

og at vi er veldig løsningsorienterte, sier Undall.

opp fra hovedvarelageret i Oslo med artikler for

Hjemmeside: www.hydroscand.no

over 230 millioner kroner.

Facebook: www.facebook.com/Hydroscand

Filosofien er derimot enkel, forteller han.

– Ha varer på lager, levere varer som avtalt og finne

Avdelingen i Heimdal har i dag åtte ansatte, og

gode løsninger. Om uhellet skulle være ute utenom

startet i fjor opp en utvidet Trondhjemsavdeling på


NORSK PRODUKSJON & DESIGN | 43

–V

i driver med alt fra planlegging, tegning og prosjektering – til service i etterkant på kjøkken og vaskerianlegg. Det

går stort sett i store anlegg som produksjonskjøkken, restauranter og sykehjem, forteller Ivar Christiansen i E. Christiansen AS.

Familiebedriften startet som en servicebedrift

i 1969, og har sakte men sikkert bygd seg opp til å bli et firma med stor spennvidde. De drev først med service og salg av vaskeriutstyr, som med tiden utviklet seg til å handle om storkjøkken.

E. Christiansen AS har lang erfaring når det

kommer til prosjektering av vaskerier, skyllerom og kjøkken, og briljerer i å finne og skape kreative løsninger som er skreddersydd etter kundens ønsker.

– På kreative løsninger har vi mange mor-

somme prosjekter! Vi setter oss ned med kunden for å finne løsninger og høre hvilke ønsker kunden har, og da tar vi oss av prosjektering og løsnings­ forslag, sier Christiansen.

Firmaet har arbeidsområdet fra Drammen til

Arendal, og er for mange restauranter i området den foretrukne leverandøren av spesialdesignede kjøkkenløsninger grunnet sin lange fartstid i bransjen.

– Vi lager spesialkjøkken og ting som krever

litt. Kokkene gjør ofte den kreative biten, mens vi lager tegninger og innredningsløsninger.

Neste år kan de feire et halvt århundre, og det er

ikke uten grunn at det gir store fordeler å være veteraner i bransjen. Staben i E. Christiansen AS er gode på ulike områder innen prosjektering, montering og service, og de kjører jevnlig kurs for teknisk personell.

Med gode leverandører og kvalitetssikrede

produkter finnes det noe for alle, i et stort spekter fra billig til dyrt. E. Christiansen har delelageret på samme adresse, og kan derfor agere kjapt om noen av deres kunder trenger ekstra deler.

– Det er stor konkurranse, så da må man jo

skjerpe seg, ler Christiansen med en varm latter.

Kreative løsninger til hotellog restaurantbransjen Spesialkjøkken og oppdrag som krever unike løsninger, krever også unik kompetanse. – Vi setter oss ned med kunden for å finne løsninger og høre hvilke ønsker kunden har.


44 | NORSK PRODUKSJON & DESIGN

B

ygg1 er grossist. Noko av det viktigaste dei gjer er å pleie samarbeid

Her finn ein det største dørlageret i landet

med produsentar, som har lang erfaring innan produksjon av dører og andre byggevarer.

Ørsta kommune, midt i hjarte av sunnmørsalpane. Gjennom Ørsta går kyststamvegen E39, som gjer at vi får transportert dørene raskt ut til våre kundar i heile landet. Vi har eit stort lager, faktisk det største i landet, noko som gjer at vi kan levere innan eit par dagar, seier Egil Skar.

På Rystelandet i Ørsta på Sunnmøre finn ein landet sitt største lager av dører. Bygg1 tilbyr dører og andre byggevarer til forhandlarar, husfirma og entreprenørar. Dei er best på levering og service.

– Vårt moderne lager og kontorbygg ligg i

Salgssjefen i Bygg1 viser til at det er Posten

Bring som er transportør, og som lever av å levere kvalitet kvar einaste dag.

I 2017 hadde Bygg1 ein omsetnad på 122,5

millionar kroner. Målet for 2018 er 160 millionar kroner. Ein auke på 30 prosent. Etter første kvartal var dei «a jour» med budsjettet. SUNNMØRSK OG INNOVATIVT – Vi og våre samarbeidspartnarar jobbar heile tida med produktutvikling, seier Jan Runar Holsvik.

Den daglige leiaren i Bygg1 fortel om strålande


NORSK PRODUKSJON & DESIGN | 45

utvikling for grossisten sidan oppstarten i 2001.

– Overskotet har gått rette vegen kvart år. Dette

skuldast ikkje flaks, men hardt arbeid med fokus på dører og byggevarer med god kvalitet til rett pris, påpeikar Holsvik.

Han legg ikkje skjul på at han er stolt over

verksemda på Rystelandet i Ørsta. I god sunnmørsk næringsånd har Bygg1 reist seg stein for stein. Sjølv om dei i desse dagar tek sats for ei større satsing, er dei klare på at dei held føtene godt planta på jorda. Salgssjef Egil Skar forklarar ein del av suksessen med utvalet til dørgrossisten.

– Vi har eit rikt utval av dører i alle variantar

på lager til ein kvar tid. Det betyr at vi har langt meir enn standard mål på våre dører, noko vi «scorar» på kvar einaste dag, smiler salgssjefen.

– Vi leverer til byggeplassen som ein samle-

pakke når entreprenøren treng produkta, nesten over natta, understrekar marknadssjef Kristian Ose Silseth. ÅRETS LEVERANDØR Sidan 2011 har Bygg1 vore årets leverandør og på sigerspallen hos fleire av kjedene som kjøper dørene sine hos dørgrossisen i Ørsta.

– Dette er vi stolte av, og viser at vi leverer kva-

litet kvart år, seier daglig leiar Holsvik.

Han viser til nye og reforhandla kjedeavtaler

med store aktørar som Mestergruppen, Byggmannhus, Byggfag, Norbohus, Norhus med fleire. Sortimentet til Bygg1 har blitt utvida, og eit nytt lagerbygg har nyleg reist seg.

– Vi starta med 100 kvadratmeter lager golv-

flate for 18 år sidan, i dag har vi 4500 kvadratmeter. Ny kontorfløy er planlagd og salgsavdelinga skal utvidast. Vi har vekst og vil satse på framtida, seier den daglige leiaren. KVALITETSKONTROLL Lista er langt over alle kontrollkrav som må på plass for å selge dører som grossist i dag. Dette gjeld også for kvaliteten, som Bygg1 står inne for.

– Dette gjeld også digitalisering. Der kun-

med utgangspunkt i både nasjonale og internasjonale

dane våre hentar alt av informasjon om eit pro-

retningslinjer og konvensjonar.

dukt digitalt via nettverket vårt. Dette sparer tid

og gjer heile operasjonen mykje enklare, på­­peikar

støttespelar til nærmiljøet.

marknadssjef Silseth, som viser til heile 8000

unike artiklar i sortimentet.

er retta mot barne- og ungdomsarbeid. I tillegg til

Bygg1 har også eit ønskje om å vere ein aktiv – Vi støttar først og fremst lokale tiltak som

Bygg 1 Produkter AS Adresse: Industrivegen 32 N-6155 Ørsta

direkte økonomisk støtte til lag og organisasjonar, får

Telefon: (+47) 70 04 24 90

land, Latvia, Finland, Sverige og Norge.

ei rekke andre støtte i form av produkt og annonse-

E-post: post@bygg1.no

støtte til programblad og liknande, seier marknads-

Hjemmeside: www.bygg1.no

Bygg1 sine leveransar kjem bilvegen frå EstBygg1 tek også eit aktivt samfunnsansvar, og

arbeider etter ein høg miljømessige og sosial standard

sjef Silseth.


46 | NORSK PRODUKSJON & DESIGN

Utvikler nøyaktige tidtakingssystemer for idretten Norskproduserte Emit AS har i 30 år jobbet tett med idrettsforbundene i landet for å utvikle presise tidtakingssystemer. – Vi er i takt med hva idretten selv ønsker, og tar teknologien videre hele tiden.

N

år hvert millisekund kan være

i bruk produktene. Emit tilbyr også transbånd­system

Kong og Taiwan. At det leveres produkt produsert i

avgjørende trenger du tidtakings-

som har presisjon på 1/100 dels sekunder og har

Norge dit, er jo litt spesielt, sier Jauhojärvi.

systemer som du kan stole på. Emit

solgt over 100.000 av disse ut i markedet. I tillegg har

AS er små på verdensbasis, men

de utviklet et stemplingssystem for orientering som

og Roma Halvmaraton i Italia. Det største arrange-

har klart å være svært innovative

blir målt ved hver post, og man kan lese strekktider

mentet de leverer til i Norge er Holmenkollstafetten

hele tiden. Et tett samarbeid med idretts­forbundene

mellom poster når deltageren kommer i mål.

med over 40.000 deltagere.

hjelper dem å ligge i forkant av bransjen.

– Det systemet lanserte man internasjonalt i

I tillegg leverer de utstyr til Roma Maraton

Videre ønsker Emit AS å jobbe tett med idret-

– Vi utvikler utstyr sammen med skiforbundet

1994 og hadde i første VM i 1995. Der er vi to store

ten, og utvikle teknologien videre.

og orienteringsforbundet. De er ledende i verden på

aktører på verdensmarked, og vi er spesielt store i

sine idretter og det er mange som ser opp til det man

Norge og Finland som er vårt største marked, sier

på hva som skjer i markedet. Nye kunder må gjerne

gjør i Norge, sier daglig leder, Tommy Jauhojärvi.

daglig leder.

ta kontakt med oss, og vi kommer gjerne også på

besøk for å kartlegge behov, sier daglig leder.

Emit AS både selger og leier ut utstyret til lag,

Emit AS har solgt utstyr til over 200 klubber

klubber og arrangementer. Firmaet er også behjelpe-

og lag i Norden, og stiller opp på over 400 idretts-

lig gjennom EQ Timing AS med tidtakings­tjenester,

arrangement i året med tidtakere.

programvare og påmeldingstjenester på arrange-

menter i Norden.

lokale og produktutvikling på Lillehammer. Selv om

de konsentrerer seg om det Nordiske markedet har

– Vi satser på utstyr som er enkelt og presist å

Det innovative firmaet har eget produksjons­

– Vi er mye ute på arrangement og følger med

Emit AS Adresse: Bedriftsveien 10, 0950 Oslo

bruke, sier Jauhojärvi.

de også noen større kunder på verdensbasis.

Telefon: 22 91 03 00

E-post: emit@emit.no

Systemene for elektronisk tidtaking er utviklet

– Vi er stolte av at alt er produsert i Norge, og

for idretter som orientering, langrenn, skiskyting,

at vi faktisk konkurrerer med andre verdensdeler.

sykkel og løp, i tillegg til andre idretter som har tatt

Vi leverer for eksempel tidtakingsutstyr til Hong

Hjemmeside: www.emit.no


OPPUSSING, HAGE & BYGG | 47

Stilrent, unikt, skreddersydd og helt etter dine ønsker; skreddersydde kvalitetsmøbler helt på dine vilkår. Slik får du møblene ingen andre har.

Sett ditt personlige preg på interiøret

–J

eg startet JH Interiør i 1998, i en gara-

en ekstra tjeneste du ellers aldri får når du kjøper

sje i Vestfossen, og derfra har det

møblene dine hos en stor leverandør.

bare utviklet seg. Jeg begynte først

med bokhyller til jeg kom inn her

av at vi produserer på ett sted. Skulle det være noen

i dette bygget i 2003 og kjøpte opp et konkursbo­

avvik, så fikser vi det med en gang. Vi er kjent for god

firma, forteller Jonny Horgen, eier og daglig leder i

leveringsdyktighet og har mange etablerte kunder.

JH Interiør i Drammen.

JH Interiør er en møbelprodusent fra a til å,

kurrere med de riktig store, men de har isteden sin

som lager skreddersydde møbler som bokhyller,

helt egne nisje. Ved å bestille og kjøpe møbler fra JH

garderober og kjøkken. De leverer til restauranter

Interiør kan du selv være med på å bestemme hvor-

og resepsjoner, og leverer hele hus, kjøkken, bad

dan du vil ha det, og den store kvalitetssikringen gir

-og ifølge Horgen - hva som helst.

dem et stort fortrinn i forhold til konkurrentene.

– Men vi satser mest på privatmarkedet og

– Produksjonsbesparingene er store på grunn

Som en relativt liten bedrift kan de ikke kon-

– Kunden forventer at du har et solid service­

en vanlig familie. Vi jobber mye med utbyggere i

apparat. Om det skulle være noe kan vi løse kundens

JH Interiør

luksus­leiligheter, interiørdesignere og arkitekter på

problem med en gang – uten noen mellomledd. Her

Adresse: Industrigata 17

spesialløsninger, og vi ønsker gjerne å stige litt i

kan kunden føle seg trygg, forsikrer Horgen.

proffmarkedet. Vi har ikke noe som er ferdigpro-

Telefon: 32 24 25 40

dusert og alt er skreddersydd spesielt til deg og etter

lighet, hensyn og ikke minst vedlikehold.

E-post: post@jhinterior.no

dine ønsker, sier han.

Hjemmeside: jhinterior.no

Hovedproduksjonen foregår i en fabrikk i Lat-

eik, trefiber og massiv tre, der sistnevnte er en stor

via. JH Interiør i Drammen fungerer som et mottak

utfordring på vinteren med tørr vinterluft. Da kan

Facebook: www.facebook.com/jhinterior

der de tar seg av overflatebehandling, sammensetning

det skje noe med treverket; at det slår seg eller kry-

Instagram: @jhinterior_bs

og videre montasje ut til kundene. De har derimot

per litt. Og om det skjer, så skal vi hjelpe kundene.

fortsatt et fullt operativt snekkerverksted, og kundene

Jeg er veldig bevisst på å informere dem som skal

YouTube: www.youtube.com/channel/ UCluX6y4bcgyHSShBk4qF4EQ

kan komme til JH Interiør for å se på sitt produkt –

ha massiv tre om dette, sier Horgen.

Derimot krever flotte møbler litt ekstra kjær– Materialproduktene det går mest av er finert

3414 Lierstranda


48 | OPPUSSING, HAGE & BYGG

–O

ppfølging av kunden hele veien er det viktigste for oss, sier eier og driver av Skousen Hvitevarer i Sør-Rogaland,

Stein A. Solstrand.

Skousen Hvitevarer har etablert seg i Danmark

som den eneste i bransjen som har solgt hvitevarer i mer enn 60 år, og har tilnærmet 60 avdelinger i nabolandet vårt. Siden oppstart i Norge i 2015 har de allerede 27 butikker, og satser på å utvide i de lokale områdene i landet.

Alltid best på hvitevarer

– Kundene skal være trygge på at de får råd-

På jakt etter hvitevarer? Skousen Hvitevarer matcher laveste nettpris – bare prøv! – Vi vil at kunden skal være fornøyd, også etter de har kjøpt varen.

på én ting – hvitevarer. Skousen Hvitevarer foku-

givning om det skulle være noe som skjer, eller om det er noe de lurer på, sier Solstrand, som driver butikkene på Bryne, Forus og Marierio.

Konseptet som er enkelt og effektivt er å satse

serer på å ha spisskompetanse innenfor sitt felt, og det nytter kundene godt av.

– Vi har ikke brunevarer som mobil og data,

men vaskemaskiner, tørketromler, frysebokser, kjøle­ skap og alt innen husholdningsmaskiner, og vi holder oss fokusert på det vi kan. RISIKO VED NETTKJØP Solstrand påpeker at fordelen ved å kjøpe hvite­varer


OPPUSSING, HAGE & BYGG | 49

i butikk kontra på nett er den faglige kompetansen

motsatt vei og etablerer oss lokalt. Vi vil gjerne være

du kan benytte deg av.

en lokal faghandel, sier Solstrand.

miljøet, og markerer oss ved både avis­annonser, på

nett og på messer. Videre håper vi å utvide segmen-

– Riktig veiledning er essensen av det vi tilbyr.

Butikken på Bryne stod klar i januar i år, og har

– Vi vil gjerne bli en naturlig del av hvite­vare­

Kunden slipper risikoen med å kjøpe usette varer

beliggenhet rett ved et av områdets største kjøpe­

på nett, og det er en trygghet for kunden at de får

senter – M44.

oppfylt det behovet som de egentlig har. Det er job-

ben vår å veilede kundene våre til det produktet

ypperlige parkeringsmuligheter.

Skousen Hvitevarer på Forus, Mariero og Bryne har

som passer de best, sier han.

Samtidig som den nyåpnede butikken har

i dag en fin blanding av yngre og eldre ansatte, og

romslig plass, er de også en intim hvitevarebutikk.

har til sammen 15 års erfaring fra hvitevare­bransjen.

produktleverandørene, og hjelper gjerne kunden

De er i tillegg en sertifisert lærlinge­bedrift, og tar inn

med spissfindigheter på produkter, og tilbyr leve-

maskiner, så vi forvirrer ikke kunder med altfor

lærlinger i butikksalgfag.

ring, montering, forsikring og oppfølging.

mye utvalg i butikken.

Skousen Hvitevarer jobber tett sammen med

– Her er vi lett tilgjengelig og kunder har

– Vi tapetserer ikke veggene med vaske­

Skousens Hvitevarer sitt mantra er å alltid vært

tet vårt til å inkludere næringslivet. KUNDER KOMMER IGJEN

– Det er en viktig samfunnsoppgave for oss å

være en del av det opplegget. Ungdommen må få

best på pris, forteller Solstrand. De vil matche laveste

BREDT OG BEST UTVALG

muligheten, sier Solstrand.

nettpris i butikk der de har et kjernesortiment.

Av merkevarer fører Skousen Hvitevarer alle de

– Det er klart at hvis naboen har kampanje, så

På bedriftens side på Facebook får Skousen

kjente som Miele, Bosch, Siemens, Whirlpool, Asko

Hvite­varer både ris og ros, men mest ros, forsikrer

er det ikke så lett. Men vi prøver jo å konkurrere,

og AEG.

Solstrand fornøyd.

sier han.

– Vi har hovedtyngden på de kjente, gode merke­

– Vi tar alt av tilbakemeldinger til vurdering,

varene, men vi har også introdusert noen nye tyske

og jobber målrettet for å være kundens foretrukne

LOKAL FORHANDLER

merkevarer som Blomberg og Bauknecht. Vi har det

valg av hvitevarer. Det som er det mest hyggelige er

Solstrand forteller at det er viktig for kunder med

beste av det beste i et bredt utvalg, sier han.

at kunder kommer igjen og handler. Det er jo kan-

konkurranse i bransjen for å ha sammenlignings-

skje det beste stempelet du kan få, sier han.

muligheter av varer og priser.

usen, i tillegg til andre lokale tilstelninger. De jobber

også aktivt for å sikre gode tilbud ved sommersalg,

ønsker at kunden skal bli svært godt fornøyd, ikke

nyttårssalg og Black Friday.

bare godt fornøyd.

– Vi syns jo det er litt kjedelig at de fleste av

våre konkurrenter sentraliserer seg, men vi går

Å være aktiv på lokale messer er viktig for Sko-

– Vi er en faghandel med kompetanse, og


50 | OPPUSSING, HAGE & BYGG

Satser på fysisk områdesikring

Å innfri strenge krav til sikkerhet, kvalitet og stabilitet er Områdesikring sin spesialitet. De leverer og installerer fysisk sikring som gjerder, rekkverk, porter og bommer for forsvaret, kommuner, entreprenører og kraftselskap.

–F

aste installasjoner er vår styrke. Samtidig som vi har levert en del midlertidige løsninger for byggeplasser og arrangementer

det siste året, sier eier og daglig leder Jøran Knutsen.

Det unge firmaet så dagens lys i 2015, etter at

han i forbindelse i en annen jobb oppdaget det store spennet mellom priser i bransjen av områdesikring.

– Jeg skulle prise en forespørsel der gjerder

var en del av oppdraget. Da oppdaget jeg at det var store prisforskjeller på materiell, samt at det ikke finnes entreprenører som tilbyr dette i området.

Knutsen kom i kontakt med produsent og

leverandør Nor-netting Gjerdefabrikk som var interessert i å få flere leveranser nordover. Deretter startet han å forhandle deres materiell.

– Det var helt tilfeldig at det skjedde. Jeg hadde

egentlig aldri tenkt over markedet for porter og gjerder, ler Knutsen. RASK START Selskapet hadde fra dannelse en pangstart med leveranser, og Knutsen måtte fort ta en beslutning på om han vil utvide sine tjenester.

– Tanken var å bare levere materiell, men så

dukket det jo veldig fort spørsmål opp om å montere også, sier han.

Knutsen satset, og har ikke sett seg tilbake.

Forespørslene kommer på løpende bånd gjerne fra flere deler av landet. Områdesikring AS holder seg foreløpig til sitt nærområde.

– Vi får mange forespørsler og har hatt mye å

gjøre, men vi har holdt litt igjen og holder oss foreløpig i nærområde fra Lofoten og ned til Saltfjellet. Vi vurderer også området fra Mo i Rana og et stykke sørover, vi ser at det er stor aktivitet og vi får mange henvendelser også fra dette området.


OPPUSSING, HAGE & BYGG | 51

Firmaet har i dag tre ansatte som er sysselsatt

med montering fra april til lang ut på senhøsten, da

Furstål AS fra Troms, som de samarbeider med, skal

vedlikeholdet til nettselskapene, etter endringen av

de også være i stand til å påta seg større oppdrag.

energiloven i 2016. Da måtte alle nettselskapene

også gjerne påspedd med ekstrahjelp både lokalt og fra bemanningsbyrå.

konkurranseutsette eller utfører vedlikeholdet selv. FLEKSIBEL I UTKANTEN

– Vi har truffet godt med Trasé siden statrten

Områdesikring AS er i forhandler av Alumax stakitt­

i januar med to menn og én gravemaskin. I dag er

KOMPLETTE SYSTEM

gjerder i Nordland, som er et raskt og enkelt system å

vi åtte ansatte i tillegg til innleie, og har ordreboka

Kunden til Områdesikring AS er store offentlige

sette sammen. Knutsen forteller at gjerdet er enkelt

full til langt utpå høsten. Det har virkelig vært en

kunder. Forsvarsbygg, Statnett, Jernbaneverket,

å montere, lett å holde rent ved høytrykksspyling, og

ubetegnet suksess så langt, sier han.

kommuner og kraftselskap er blant de som nytter

er vedlikeholdsfritt uten korrosjon eller misfarging.

seg av faste områdesikringer.

og for å holde oppe aktiviteten gjennom vinterhalvå-

Adresse: Tøa Industriområde

gjerne to meter høye stålgjerder med piggtråd på

ret utfører de også brøyting og vintervedlikehold.

toppen og stål- og aluminiumsporter.

Telefon: 909 50 606

og man må være litt fleksibel i utkanten, ler han.

E-post: post@omraadesikring.no

adgangskontroll, der de leverer ferdig oppsatt med

Hjemmeside: www.omraadesikring.no

fjernstyring, GSM-overvåking og alarm. Sammen med

suksess i å spesialisere seg på det konkurranseutsatte

– Vi snakker ikke om hagegjerder, det er

Områdesikring tilbyr komplette løsninger for

Områdesikring er en sesongbetont virksomhet,

– Vi er lokalisert på en liten plass her i Gildeskål, I 2017 startet Knutsen Trasé AS. De har hatt stor

Områdesikring AS 8140 Inndyr


52 | OPPUSSING, HAGE & BYGG

– Det koster så lite å gi littegrann ekstra Baderomseksperten Drammen VVS AS satser på kreativitet og innovasjon med de nyeste løsningene innen baderom. – Vi prøver alltid å overgå kundens forventning hver gang.

D

et unge firmaet har kun to år på

prosent motivert for å nå det samme målet.

baken, men stiller allerede opp

mot de store gutta i bransjen.

inn noe ekstra for å overgå kundens forventninger.

Drammen VVS AS gikk hardt ut

allerede fra starten, og bygger bad

sted, og det blir kunden veldig glad for. Når vi leve-

Knutsen forteller at de med hver kunde legger – Vi legger ofte inn en spot et overraskende

etter absolutt siste mote.

rer et bad, så er det ikke noe surr i ettertid. Vi leverer

100 prosent, og det badet forblir i 20 år, sier han.

– Vi leverer ikke bad for bare å levere bad da,

vi vil at du skal ha de beste og nyeste løsningene,

og vi leser oss hele tiden opp på nytt utstyr og dup-

blant annet slukrenner langs veggen og innebygd

peditter, sier daglig leder Anders Knutsen.

hylle i dusjen.

De kreative løsningene gjør rørleggerbedriften

Standard i Drammen VVS AS tilbudspakke er

Knutsen anslår at de bruker fire uker på hvert

til sin standard, og baker dette inn i prisen allerede

baderomsprosjekt, og er svært opptatt av å holde en

fra starten av.

ryddig og løpende kommunikasjon med kunden til

enhver tid.

– Om du sammenligner prisene våre med andre,

så ser du at de samme løsningene ville blitt en del

dyrere ved å bruke andre firma, sier daglig leder.

åpner huset ditt i fire uker for syv mann som du

– Vi vil være en trygg aktør for kunden. Du

– Når vi leverer bad, så vil vi levere noe som

ikke kjenner, så det er viktig at vi gir dem informa-

kunden kan ta med seg familien og se på og tenke

sjonen og holde de trygg og at de er helt klar over

at «jøss det var kult».

hva som skjer til enhver tid, sier daglig leder.

Ved å bruke Drammen VVS AS får kunden én

kontaktperson å forholde seg til gjennom hele pro-

Drammen VVS AS

sjektet. Denne kontakten kommuniserer gjennom

Adresse: Unelsrudlina 82

befaring, priser og kommer med løpende oppdate-

ringer. Bedriften tar seg også av under­entreprenører som tømrer, elektriker og flislegger om kunden ønsker det.

– Det tok lang tid før vi fant de under­

entreprenørene som gjør en god jobb hver gang. Vårt mål er å perfeksjonere baderommet hver gang, og da må hele teamet av entreprenører være hundre

3039 Drammen

Telefon: 917 58 000 E-post: post@drammenvvs.no Hjemmeside: www.drammenvvs.no Facebook: www.facebook.com/drammenvvs Snapchat: @DrammenVVS


OPPUSSING, HAGE & BYGG | 53

– Service er første prioritet – Reiser jeg fra en jobb og kunden ikke er kjempefornøyd, så har jeg ikke lykkes. Gogstad Byggentreprenør i Sandefjord setter arbeidsstoltheten først, og utfører nøyaktig kvalitetsarbeid.

–I

bransjen er vi både håndverkere og servicepersonell. Alle kunder skal behandles likt uansett oppdrag, det er prioritet én. Nummer to er

gjennom hele prosjektet å ta tempen på kunden og finne ut av hva de ønsker seg. Det hjelper ikke å bare å tenke på lommeboka, sier Reidar Gogstad, gründer for Gogstad Byggentreprenør.

full føniks fra asken for å si det sånn.

Entreprenøren er i utgangspunktet utdannet

Gogstad holder seg mest hjemme i Sande-

landbruksmekaniker og agronom, men skiftet fil

fjord, og gjennom jungeltelegrafen har han godt

til byggebransjen tidlig og gikk videre og utdannet

med arbeid.

seg som ingeniør.

noe som kundene mine også får oppleve. Det er slik

– Jeg fikk gründerspira i meg og startet enkelt-

– Jeg er veldig fokusert på detaljer og helheten,

mannsforetaket i 2006, sier Gogstad.

jeg slipper å reklamere, siden det er jungel­telegrafen

som fungerer for min del.

Og siden den gang har arbeidet bygget på seg.

Entreprenøren har med seg en lærling og en deltids­

ansatt og leier inn byggmester ved behov, og tar seg

og forutser at det er nok jobb for alle i Sandefjord.

av alt av småjobber til bygging av eneboliger.

Gogstad ser lyst på fremtiden for byggefirmaet, – Jeg er kanskje i en litt bortskjemt og heldig

– Jeg har en forkjærlighet for eldre bygge­

situasjon fordi kundene som kontakter meg alle-

tradisjoner, og jeg har akkurat satt opp en ene­bolig

rede har bestemt seg for å bruke meg. De vil ha et

på en gård i Enge i Sandefjord i god gammel

ordentlig norsk firma og da betaler de gjerne der-

sveitser­stil, sier han stolt.

etter, sier han.

Rehabilitering er blitt et fokustema i bedriften, noe

Gogstad er svært fornøyd med.

kundene, forteller han, og råder nye kunder å tenke

over før de velger det firmaet som er billigst om det

– Det er jo gjerne mye rehabilitering på privat-

markedet, og det er utrolig inspirerende å få reist

Hans trygghet i faget er noe som smitter over på

er kvalitet eller pris som betyr i det lange løpet.


54 | OPPUSSING, HAGE & BYGG

IT-gründeren som ble totalentreprenør

D

et er en ganske så utrolig bedriftshistorie som ligger bak Sandefjord-selskapet. Tore Strand er utdannet økonom og gjorde det godt i IT-bransjen. Han var serie-

gründer, bygde opp selskaper, solgte disse og startet opp nye selskaper. Men da han solgte det siste IT-foretaket videre, valgte han å stanse opp.

Etter nøye vurdering bestemte han seg for å

tenke nytt og satse på et annet felt. Høsten 2012 rul-

IT-gründeren solgte foretaket til et amerikansk teleselskap og ble entreprenør. I dag har Strand 100 ansatte – og flere ønskes.

let han forsiktig i gang et nytt enkeltmanns­foretak. Nøkkelen var å bruke de samme verktøyene han kjente så godt fra IT-bransjen; å bearbeide og analysere markedet.

– Det var enormt inspirerende å gå inn i en ny

bransje, særlig med den tankegangen rundt nisjer og spesialisering som vi brukte i IT-selskapene som vi bygde opp. Bygg og anlegg er et marked med stor konkurranse og for å oppnå gode driftsmarginer som en nyetablert entreprenør valgte vi å etablere oss som nisjebedrift med spesialiserte arbeidere.


OPPUSSING, HAGE & BYGG | 55

– Vi valgte derfor å sile ut den delen av

over 100 ansatte landet over. Byggmester Strand er

sialisert. Det gjør du ikke over natten, smiler Strand,

anskaffelses­markedet som har med vinduer å gjøre.

en vindu- og fasadeentreprenør som jobber med

for en snekker har gjerne ikke lyst til å dra så langt

Tenk bare: Det selges mellom 600 000 og 800 000

borettslag, sameier og næringsbygg, mens Strand

hjemmefra når han skal på jobb.

vinduer i Norge i året. Våre kunder er borettslag,

Entreprenør tar seg av større prosjekter som total­

sameier, næringsbygg samt skoler, rådhus og andre

entreprenør fra A til Å. Strand Bemanning tilbyr i

Prisene i bransjen stiger ikke i takt med lønn og gene-

offentlige bygninger i hele Sør-Norge.

tillegg til tradisjonell bemanning også seniorbeman-

rell prisstigning. For å opprettholde inntjeningen, må

Strand forklarer engasjert og forteller at de har

ning og leie av mann og maskin. Mann og Maskin

du ganske enkelt bli mer effektiv, og det blir du ikke

vektlagt å ansette mennesker som liker å være spe-

tilbyr utleie av anleggsmaskiner med sjåfør, noe som

uten å spesialisere deg, sier Strand.

sialister.

er unikt i bemanningsbransje..

Det ikke alle vet er at som styremedlem i et

Byggmester Strand ønsker nå å kapitalisere på

sameie eller borettslag kan du bli holdt erstatnings-

oss

investeringen som er gjort i å bygge opp en mobil

ansvarlig og bøtelagt hvis entreprenøren for eksem-

konkurranse­dyktige på pris i hele Sør-Norge sam-

arbeidsstyrke som er spesialister på vindusbytte og

pel har manglende sikring på stillas.

tidig som vår driftsmargin er over gjennomsnittet

fasaderehabilitering. Det vi konkret arbeider med er

hos våre konkurrenter. Utfordringen ved å være en

å lansere en egen merkevare innenfor skifte av vin-

en Norsk mesterbedrift, i tillegg ivaretar vi alle for-

nisjebedrift er at vi trenger et større geografisk mar-

duer. Tanken er at alle borettslag, sameier, nærings-

hold rundt kvalitetssikring og HMS, slik at du som

ked en andre selskaper av samme størrelse. 90% av

bygg, og lignende i Sør-Norge nå kan få skiftet sine

styremedlem kan være trygg på alt arbeid utføres i

Norges befolkning bor i Trøndelag og sørover. Dét

vinduer av en spesialist som er konkurranse­dyktig

henhold til gjeldende regler og forskrifter.

markedet dekker vi med vår spesialiserte og mobile

både på pris og kvalitet.

arbeidsstyrke, smiler Strand.

Strand har brukt noen år med vekst på å legge

ambisjoner og i tillegg til spesialisering og mobili-

i

– Dette har gitt oss et konkurranse­ fortrinn

– Men fremtiden er mobilitet – og spesialisering.

markedet.

Spesialiseringen

har

gjort

– Vårt selskap leverer norske vinduer skiftet av

– Strand sine selskaper har ytterligere vekst­

Strand-gruppen består i dag av Byggmester

det fundamentet de har i dag. Noe av det mest kre-

tet er den menneskelige kapital viktig. Ivaretar du

Strand, Strand Bemanning og Strand Entreprenør.

vende, men også det de har mest igjen for, er en

ikke dine medarbeidere blir alt annet er irrelevant,

Alle selskapene har egne ledergrupper, totalt er det

arbeidsstyrke som er hundre prosent mobil og spe-

sier Tore Strand.


56 | OPPUSSING, HAGE & BYGG

Med en daglig leder som er byggmester og takstmann, snekrer og bygger FK Bygg AS både stort og smått. De tar skadejobber og større prosjekter i Sandefjord og Vestfold.

Allsidig byggmesterbedrift i Sandefjord

B

yggmester Fred Vesterøy Kjølen i FK

en to- eller firemannsbolig, hele spekteret. De senere

ikke bare fjerner problemet, men samtidig bistår

Bygg AS, startet i byggebransjen alle-

årene har firmaet blitt forhandler av Blå Bolig og er

med å kartlegge og utrede skaden i sin helhet. Fra

rede som 14-åring. Interessen for job-

i tillegg Zanda Icopal tak­partner. Dette gjør oss mer

problem til perfekt resultat i etterkant!

bing og praktisk arbeid gjorde at han

konkurransedyktig innenfor nybolig markedet og

valgte han å jobbe som lærling i stedet

arbeider med tak. Det er også en trygghet for kun-

prosjekter. Der har de flere på gang, blant annet

for å gå på skole. Flere år senere står han tross alt her

dene at FK bygg har større aktører i ryggen. Dette

eneboliger, hytter og en del faste kunder. Men som

med tittelen byggmester og takstmann.

ville vi ikke fått til dersom vi ikke hadde vært seriøse

Kjølen sier: «vi sier ikke nei til mindre jobber av

og gjort godt håndtverk opplyser Kjølen.

den grunn».

2006 gikk valgte han å starte eget firma sammen

med en kamerat. Selv om veien til et stødig firma

distriktet, og ønsker å fokusere på søndre Vestfold.

god kvalitet på håndverket. Det legger jeg stor vekt

skulle vise seg å være full av utfordringer, har det

I tett samarbeid med dyktige underleverandører.

på. Og ser jeg noe som bør fikses på, gjør vi det helt

ifølge Kjølen gått over all forventning de siste årene.

på nytt. Vi skal levere ordentlig, og vi har aldri skuf-

kan Kjølen dessuten bistå med hjelp ved skader.

fet noen på det, sier byggmesteren.

len og viser oss en stor bunke med henvendelser

fra potensielle kunder.

kene til skader og reparere dem. En følgeskade,

både stolt av og fornøyd med. Dyktige ansatte nøk-

lekkasje eller et problem med skadedyr, der jeg

kelen til en suksessfull bedrift, legger han til.

Kjølen tok svennebrevet og kort tid etter, i

– Vi får daglig telefoner om oppdrag, sier Kjø-

– Det går på alt fra å bytte et vindu til å bygge

FK Bygg jobber hovedsakelig i Sandefjords­

Med en bakgrunn og erfaring som takstmann, – Jeg vil si at vi er veldig flinke på å finne årsa-

Fremover ser Kjølen for seg flere spennende

– Jeg føler at vi leverer som planlagt og med

– Firmaet teller i dag ni ansatte som Kjølen er


OPPUSSING, HAGE & BYGG | 57

Korteste veien til hytta fra Oslo

Liker du tanken på å kjøre halvannen time hjemmefra og være på hytta? Vikerfjell er Oslos nærmeste høyfjell, og her kan du få bygget drømmehytta raskt og enkelt.

H

Eventyrhytter AS har fabrikk i Åmot i Modum,

fiskevann i området. Der man også kan bade. På

og hyttene er norskproduserte og kortreiste.

Vikerfjell er det ikke så trangt som det kanskje er

– Eventyrhytter har en del utskjæringer som

på Hemsedal eller Beitostølen, her har du luft rundt

passer fint på Vikerfjell, og Tradisjonshytta er mer

deg og det er åpent og fint med en fantastisk utsikt,

stilren med stavramme. Begge hyttestilene er produ-

sier Krogstad.

serte i Norge, og er solide tilpasset norske forhold,

sier Krogstad.

område, med egne løyper for hundekjøring.

Han forteller at om de ikke har en ferdighytte

Hundespann er også en populær aktivitet i Gutta i Tosseviksetra AS og Eventyrhytter AS

som passer kunden, så både tegner og produserer

tar seg av byggesøknaden i hytteprosessen, og om

de tilpasset hver enkeltes behov.

alt er klargjort kan den være ferdig på under 14

dager forteller Strande.

– Her oppe finner vi tomter sammen på

Tossevik­setra og så tilpasser vi og bygger en hytte

etter kundens ønske. Vi hjelper kunden gjennom

er dette plassen for deg, smiler han.

– Om du er glad i hyttelivet og liker stillhet så

hele prosjektet, også ved å planlegge beliggenheten. øystandard-tomtene fra 1,5 til 3

Det er ikke bare ferdighytter som spretter opp, her

mål med åpen utsikt og 10 mil

får de en egendesignet hytte.

med skiløyper og fiske- og bade-

vann. Nei, du må faktisk ikke til

også med grunnarbeidet på hyttetomtene.

Beitostølen eller Hemsedal for å

Strande driver med salget av tomtene, men – Tomtene er fra 1,5 til 3 mål og er i en

finne ditt eget lille høyfjellsparadis. Vikerfjell ligger

prisklasse fra 600.000 til én million. Hyttene har

knappe halvannen time fra Oslo, og 45 minutter fra

en utbygningsgrad fra 120 til 225 kvadratmeter, og

Hønefoss, og gir fantastiske naturopplevelser hele

det er en kiosk og varmestue tilknyttet alle tomtene.

året. Dette er noe Paal Anders Strande fra Tossevik-

setra AS og Pål Krogstad fra Eventyrhytter AS har

heten man får på Vikerfjell i forhold til de andre

skjønt. Sammen tilbyr de hyttetomter i Tosseviksetra

omliggende hyttefjellene.

hyttefelt og bygger din eventyr- eller tradisjonshytte

helt etter dine ønsker.

sommer og vinter med 10 mil skiløyper og over 40

Både Strande og Krogstad legger vekt på fri-

– Her er det alle fasiliteter med turområder for

Tosseviksetra & Eventyrhytter Adresse: Vikerfjell, Hønefoss Telefon: 916 11 205 / 909 27 281 E-post: post@eventyrhytter.no E-post: paal.strade@gmail.com Hjemmeside: www.eventyrhytter.no Hjemmeside: www.tosseviksetra.no Facebook: www.facebook.com/Tosseviksetra Facebook: www.facebook.com/eventyrhytter


58 | OPPUSSING, HAGE & BYGG

Hagesenteret med fokus på økologi og miljø Daljit Hagesenter har tre avdelinger, og finnes på Geithus, i Krokstadelva og Hønefoss. Det hele startet med faren til Sanni Singh, som kom fra India og bosatte seg i Norge på 70-tallet.

–D

a faren min kom til Norge

de første grønnsaksfrøa, smiler Singh.

hadde han erfaring fra jord-

bruk, og han fant seg jobb

I et lite gartneri på 200 kvadratmeter, jobbet Singhs

i Lier der han jobbet med

foreldre hardt. De prøvde seg frem og feilet flere

Hard jobbing, prøving og feiling

grønnsaker og slikt, forteller Sanni Singh.

ganger, men lyktes kanskje enda flere ganger med

Faren til Singh kom ikke tomhendt fra India.

å finne suksessoppskriftene på veksten av de ulike

Han hadde nemlig opparbeidet seg en solid kunn-

blomstertypene. Det ligger nesten kjemi bak hem-

skap i hjemlandet innen jordbruk – og i kombina-

meligheten med å finne rett temperatur, riktig

sjon med lærdommen han fikk etter oppholdet på

mengde gjødsel og vann til de forskjellige blom-

grønnsaksproduksjonen i Lier, ville han starte noe

stene som krever ulik omsorg.

eget. I den spede begynnelsen sådde han grønn-

saker som tomater og jordbær, men kom etter en

han måtte være der dag og natt for å passe på at

stund frem til at det var for mye arbeid.

ikke varmen røyk, for da døde alle julestjernene

Han valgte isteden å satse på blomster, etter at

hans. Han drepte masse planter i begynnelsen, men

en ukes gratisjobbing på et hagesenter i Hokksund

ved å prøve og feile lærte han å kjenne alle de for-

gav mersmak.

skjellige sortene.

– Han var den første utlendingen her i om­­rådet

– Han hadde et dårlig anlegg på den tiden, så

For å bli kjent med de forskjellige blom-

på den tiden, så det var ingen som ville selge frø til

stene, snakket faren til Singh med de forskjellige

ham fordi de trodde han bare tulla. Men han hadde

blomster­leverandørene for å få vite hvordan hver

gode referanser, da. Og det var Bama som solgte ham

enkelt av blomstene skal behandles. Utvalget ble


OPPUSSING, HAGE & BYGG | 59 stadig større, og plutselig hadde de vokst seg for store for sitt lille gartneri. TENKER PÅ MILJØET I 2010 ble Daljits Hagesenter på Geithus en realitet: et moderne og datastyrt bygg med selvvanning og jordbåren varme.

– Vi tenker veldig på miljøet, og derfor bru-

ker vi jordbåren varme, som er et energisparende fyringsalternativ, forteller Singh.

Daljits Hagesenter er spesialister på små, unge

planter og frø, kan Singh fortelle. Mye av stoltheten ligger i å bruke minimalt med sprøytemidler – som igjen gagner miljøet.

– Vi har 40 til 50 ulike plantesorter som vi

produserer og som alle lever sitt eget liv. Men det vi er veldig stolte av er at vi bruker veldig lite kjemiske midler. Vi fokuserer på at plantene skal drives frem på en økologisk måte, og da bruker vi en unik temperaturmetode.

Produksjonen av plantene starter i januar, og

strekker seg ut til april da de er ferdig utvokste. Ved å bruke en spesiell temperaturmetode, tilpasses plantene det norske klimaet på en utrolig smart og miljøvennlig måte.

– Vi har veldig høye temperaturer på vinteren,

og plutselig har vi veldig lave temperaturer. Da skaper vi en sjokktilstand for plantene. For akkurat sånn er det norske klimaet; det er veldig varmt og så veldig kaldt. På den måten tilpasses de, sier Singh engasjert.

– Mange andre steder bruker de masse sprøyte­

midler isteden, men den økologiske måten å gjøre det på, mener vi er den riktige. UTFORDRINGENE I BRANSJEN Den største utfordringen er været, der en kald vin-

tenke på blomsten som et menneske av og til. Jeg

ter krever mer energibruk. Det skaper ikke minst

sammenligner det med om du går i ørkenen og

ringvirkninger for salget.

plutselig heller i deg masse vann, så spyr du det

opp igjen fort.

– I fjor var det rekorddårlig vær, bare regn og

ikke noe sol. Det påvirker kunden, og da taper vi masse penger. Ingen vil stå ute i regnet og plante,

LEVENDE TING KREVER EKSPERTISE

smiler han.

Blomsterbransjen er en bransje der ekspertise spiller

En annen utfordring er konkurrenter og nye

stor rolle, ikke minst siden de jobber med levende

aktører på blomstermarkedet. Lave priser og lokke­

ting. Billige planter får du kjøpt på mat­butikken, og

tilbud, presser ut hardtarbeidende fagfolk som

mye kan du i dag lese om på nettet, ikke minst om

Singh og hans familiebedrift.

ulike planter og hvordan de skal behandles. Men

ekspertisen bør du overlate til ekte fagfolk.

– Matbutikkene har priser vi ikke kan matche

i det hele tatt, men ekspertisen får du aldri i en

vanlig matbutikk. Vi gir kunden en ny blomst om

sjen, for eksempel oppfører ulike planter seg

han kommer tilbake med en død blomst han har

annerledes avhengig av hvor i landet du er. Men det

kjøpt fra oss, men vi har lyst til å lære kunden noe

er kunden som bestemmer, Kiwi og Rema kommer

mer, sier han entusiastisk.

til å være der for alltid, men kommer vi til å være

det om det fortsetter sånn? avslutter Singh retorisk.

– Har du vannet for mye eller for lite? Du må

– Vi kan ofte mer enn kunden i denne bran-

Daljit Hagesenter Adresse: Eikerveien, 3360 Geithus Telefon: 32 78 90 00 E-post: post@daljithagesenter.no Hjemmeside: www.daljithagesenter.no Facebook: www.facebook.com/DaljitHagesenter-230062133777373


60 | OPPUSSING, HAGE & BYGG

Med vind i seilene

Gjennom hardt arbeid har Allsikring gått fra å være en nystartet maskot i bransjen til å bli en reell markedskonkurrent.


OPPUSSING, HAGE & BYGG | 61

–D

et gikk raskt fra å lure på om

Konseptet til Allsikring er å dekke markedets

lang erfaring innen mekanisk montasje av gjer-

vi kom til å få nok kunder,

behov innen sikring og adgangskontroll – både

der, porter, rekkverk og gitterboder fra andre

til vi plutselig så å si fikk for

mobile og permanente løsninger. Tjenestene tilbys

firma i bransjen.

mange kunder, sier daglig

til både privatpersoner, entreprenører, industri og

leder i Allsikring, Espen Lyngvær og medeier Svein

offentlig sektor. Det legges frem som et viktig prin-

sere etter folk. På automatikkmontasje har de lang

Arne Isachsen.

sipp at det skal fremtre enkelt å bruke Allsikring

og god erfaring med automatikk til både faste og

som leverandør. Lyngvær understreker at de vekt-

mobile installasjoner.

firma, Allsikring. Det var sommeren 2017 at bedrif-

legger å være kundevennlige og serviceorienterte.

ten for alvor kom inn på markedet – og de har siden

vi kan leie inn personell etter behov for å ta toppene.

da gjort seg svært synlige i markedet. Samtidig har

etter at produktene våre er levert, sier han.

de blitt en del av OSN, som er en sammenslutning

– Vi i Allsikring har valgt å ha et lager i San-

bransjen syntes det var spennende med ny tilvekst

av seriøse aktører i bransjen.

defjord nært tilknyttet E18. Det er for så vidt dyrt

i bransjen. For dem er det viktig å kunne ha gode

– I løpet av ti måneder har vi fått ramme­avtaler

å sitte med lager for en nystartet bedrift, men vi

relasjoner også med våre konkurrenter.

med flere kommuner og andre store prosjekter for

ønsker å kunne være leveringsdyktige og ha bredde

– Hva får dere mest skryt for?

industri og offentlige etater med stor omsetning for

i sortimentet fra første dag.

– Vi har fått skryt både i forhold til oppfølging

vår bransje å være. Senest i går kom det en stor

– Vi har ganske gode innkjøpsavtaler og dermed

og at våre montører har gjort en god jobb. Vi får også

bestilling gjennom jungeltelegrafen. Dette ser vi på

ypperlige rammevilkår gjennom gode relasjoner til

en del skryt på kvaliteten på våre produkter. Vi har

som en bekreftelse på at det vi gjør er riktig og at

våre leverandører. Dette er boosten som vi trenger,

eksempelvis levert spesialporter på millimetermål

vår strategi fungerer, sier Lyngvær.

forklarer Lyngvær.

hvor det har stemt hundre prosent. Da var kunden

særdeles fornøyd. Man sier at for hver misfornøyd

Lyngvær sikter til oppgangen til det ny­­etablerte

– Det har vært mye tilfeldigheter og gode

– Kunden skal være sikker på at vi er der også

En annen viktig filosofi for Allsikring er at alle

– Vi har sluppet å gå ut i markedet og annon-

– Heldigvis har vi stort nettverk i bransjen slik at Lyngvær sier at flere av de etablerte firmaene i

støtte­spillere, samt hardt og dedikert arbeid, under-

kunder som tar kontakt skal få svar.

kunde, så må man ha ti fornøyde. Dette ønsker vi å

streker han.

etterleve, svarer han.

Lyngvær forklarer at deres montører har


62 | OPPUSSING, HAGE & BYGG

Stein som designprodukt

Ute etter en lekker benkeplate til kjøkkenet i naturstein, kompositt eller keramikk? Ute etter det litt ekstra på badet, eller planer om å lage ett «spennende» utemiljø, eller utekjøkken?

trender. I dagens bloggebilde så er naturstein,

siden, sier Strandberg.

kompositt og keramikk virkelig i skuddet. Alt

fra benkeplater, bad, utekjøkken og møbler, for å

et hver type kjøkken. Om det er kjøkkentyper som

nevne noen muligheter.

leveres flatpakket fra Ikea, eller andre merke­kjøkken

Med en benkeplate i naturstein, kompositt

levert av kjøkkenleverandører, forteller Strandberg.

eller keramikk, er vedlikeholdet lett. De tåler

Gjennom kjøkkenleverandørene tar de mål hos

kontakt med organiske stoffer som vann, salt og

kunden og installerer når produktet er klart.

rengjørings­midler. De er dessuten slitesterke - og

svært praktiske.

vi har fokus på service og tett oppfølging.

– En benkeplate i naturstein hever kjøkken-

Strandberg Steins benkeplater kan tilpasses

– Vi gjør det meste og kan utføre skreddersøm, Naturstein og lignende som et bruksmateriale

standarden uten tvil. Det er et tidløst produkt som

i hjem blir mer og mer populært på grunn av dets

kan vare livet ut, sier Hans Petter Strandberg.

tidløse uttrykk og tekniske egenskaper. For perso-

Hans Petter er fjerde generasjon som dri-

ner som foretrekker et naturlig materiale og møn-

ver firmaet. Det startet med steinhoggeri i Kris-

ster, er naturstein et perfekt valg, mens for dem som

tiansand 1926, videre med brudd i Larvik 1937.

ønsker en renere fargetone og bredt utvalg av farger,

Strandberg Stein er i dag en ren foredlingsbedrift

er kompositt og keramikk et godt alternativ.

trandberg Stein leverer det du ønsker på

med hovedkontor i Larvik og utsalg i Kristiansand,

bestilling, og de leverer benkeplater og

Skien og Sandefjord.

er ikke i tvil om at naturstein vil bli brukt mer og

mye mer i hele Sør-Norge.

mer innenfor interiør og utemiljøer i fremtiden.

Hjemmeinnredning er påvirket av

gravstein og interiør. På interiørsiden er det i hoved-

mange lange- og kortvarige interiør­

sak benkeplater, men vi utfører spesialprodukter på

en lekker oppgradering på, smiler han.

S

– Hovedproduktene vi driver med i dag er

Strandberg ser svært positivt på fremtiden. Det

– En benkeplate fra oss er en enkel måte å få


OPPUSSING, HAGE & BYGG | 63

F

irmaet hadde sin start i august 2017, og har allerede fått en sterk posisjon i markedet. Entreprenørfirmaet tilbyr alle aspekter av en renoveringsjobb. – Hos oss er det kun én telefon du

trenger å ta, og én person du trenger å forholde deg til gjennom prosjektet, sier administrerende direktør, Eduard Poort, entusiastisk.

Firmaet har interiørerfarne ansatte som kan det

siste om farger og aktuelle trender. Sammen med en gjeng dyktige og løsningsorienterte håndverks­ arbeidere, tar de også prosjekter av høy kvalitet og ekstraordinært preg.

– Det er den kreativiteten, det er der vi blom-

strer, sier Poort, som selv har en Bachelor i International Business Management og drevet med renovering av eiendommer i 17 år.

Poort & Co AS er en tresidig bedrift som driver

med renovering og nybygg av egne boliger for salg. I tillegg gjør de også servicejobber for kunder helt fra planlegging til gjennomføring.

– Vi er alltid ute etter oppdrag som kan hjelpe

oss å utfolde kreativiteten. Alt vi gjør er med bakgrunn i å utvikle helhetlige, praktiske og unike løsninger. Vi brenner for utvikling av eiendom, og tar gjerne på oss utfordrende prosjekter.

Poort forteller at de veileder kunder gjennom

hele prosessen, med alt fra planløsning til fargevalg.

Bedriften er basert i Orkanger, men har sin

hovedkundebase i Trondheim. Der er markedet for å leie inn total hjelp for oppussing av eiendom større.

– Vi får utrolig god respons på det vi gjør, så vi

vet at det produktet som vi lager er kult og annerledes, smiler han.

Poort har ambisjonene klare fremover. Han

ønsker å utvide horisonten for firmaet og utvikle nisjen i markedet. Han er klar på at strukturerte systemer og gode rutiner er grunnsteinen i bedriften, og kunder ikke vil lide av for hurtig vekst i firmaet.

– Selv om vi har store mål og er ambisiøse så

kommer vi ikke til å si ja til en jobb om vi ikke vi har nok tid til den. Kunder skal føle seg trygge på at de har valgt riktig bedrift for jobben.

– Vi ser muligheter der andre ser problem Lei av det gamle kjøkkenet og den trøtte stua? Få en kreativ vri på oppussingen med totalentreprenøren Poort & Co AS. – Våre løsninger gjør noe med markedet.

Poort & Co AS Adresse: Orkdalsveien 54

7300 Orkanger

Telefon: 419 29 007 E-post: post@poortogco.no Hjemmeside: www.poortogco.no Facebook: www.facebook.com/poortogco Instagram: @poortogco


64 | OPPUSSING, HAGE & BYGG

– Fleksibilitet er den største konkurransefordelen vår Jæren Treteknikk AS byr på seg selv og legger sin stolthet i å levere skreddersydde trekonstruksjoner til sine kunder - hvor de trenger det og når de trenger det.

I

ngeniøren Svein Myklebust er daglig leder

på en datafil som legges inn i sagen. På den måten

for Jæren Treteknikk som holder til i Kald-

slipper operatøren til sagen å gjøre så mye; han vel-

berg på Kvernland. Myklebust hevder selv

ger bare hvilke komponenter han vil kappe, og så

at han har en avslappet lederstil, og det er

kapper sagen det.

stor takhøyde i bedriften som også huser

De vanvittig innovative og komplekse sagene,

flere av hans familiemedlemmer. Suksesshistorien

har en høy verdi. Sagene ble innkjøpt kun to år etter

ble til i 2003 sammen med broren sin.

oppstarten, og har en pris til den nette sum av fem

millioner kroner.

– Vi startet Jæren Treteknikk med vår tidligere

bakgrunn fra bransjen. Tilbake i 2003 var vi en ren

takstolbedrift, og tanken var å bygge videre på det

hadde gjort, ler han.

i tillegg til å skape trivelig arbeidsplass for oss selv

og noen ansatte, sier Myklebust med et smil.

nummer tre i Norge som gjorde en sånn investering

på den tiden, forteller Myklebust videre.

Over 30 års erfaring taler for seg selv. Myklebust

– Den gangen var vi veldig nervøse for hva vi – Men det viste seg å være en suksess. Vi var

og broren hadde dessuten en god plan, og de kjente markedet godt. I årene fremover ble det ansatt flere

FLEKSIBILITET PÅ FLERE OMRÅDER

folk og investert i toppkvalitetsutstyr, som sammen

Den typiske kunden til Jæren Treteknikk er en

bidro til å gi dem et godt rykte i området.

mellom­ stor byggmester. Da selger de ofte via bygge­ varekjedene eller noen ganger direkte til

DATASTYRTE SAGER

bygg­mesterne. Kjente navn som entreprenørene

– Vi har blant annet datastyrte sager som vi bruker

Skanska, NCC og Kruse Smith, er faste kunder

til kapping. Det vil si at når en konstruktør har ut­­

hos tre­produsenten, og det er ikke uten grunn at

arbeidet ferdige konstruksjonstegninger, så ligger de

de er blitt den foretrukne leverandøren til mange


OPPUSSING, HAGE & BYGG | 65

aktører i området.

Produktene de lager er alltid skreddersydd til

Der sitter det en daglig leder og en medarbeider på

boligen eller bygget det skal være til, og de tilbyr

et kontor og jobber med å utvikle og regulere områ-

oss veldig og ikke gjøre oss avhengig av én stor

aldri ferdige produkter til lager.

der i Tine, Klepp og omegn, som blir gjort bygge-

kunde. Vi er leveringsdyktige i den forstand at vi er

klare og selges videre til kunder.

veldig fleksible. Vi leier inn all transport, og leverer

kurrerende kjeder, men Jæren Treteknikk kan være

når og hvor kunden må ha det - på klokkeslettet!

stolte av å kunne gi sine kunder tid, kompetanse og

kompetanse, for det å bruke kreative og løsnings­

– Vi har en bevisst struktur på at vi skal spre

– Fleksibilitet er den største konkurranse­

Noen ganger føler de pusten i nakken fra kon-

– Det viktigste av alt er å ha drivkraft og

rådgivning. Noe de større kjedene sjelden har den

orienterte ingeniører er faktisk den største driv-

fordelen vår, sier Myklebust stolt.

samme tiden til.

kraften. Jeg vet at vi har de beste, sier han bestemt

med et smil.

Fleksibiliteten gjenspeiles også i at de i 2007

– Vi har en teknisk avdeling som holder på

valgte å gå inn i den store kjeden JATAK-Gruppen,

med teknisk rådgivning; alt fra byggesøknader,

og dermed kunne de skape innkjøpskraft, innova-

mengdeberegninger, energi og varme – og vi er

sjon og produktutvikling i et større fellesskap.

behjelpelig med alle disse tingene. Da kan små og

mellomstore bedrifter som ikke har den samme

– Også fikk vi nettopp en tilbakemelding på

at vi er prekvalifisert til å være med på med å regne

kompetansen som oss, få hjelp.

Jæren Treteknikk AS

på det nye sykehuset i Stavanger. Kvalitet, pris og at

det er kortreist, er kriterier som ligger til grunn for

sjon og fleksibilitet, med å være flinke og raske til

Adresse: Kalbergveien 1

å få lov til å være med.

å gi tilbakemeldinger. Sett opp mot store kjeder der

– Vi jobber veldig bevisst med kommunika-

man er veldig anonymisert, er vi veldig søkende TAR SEG TID TIL KUNDENE

mot kunden og prøver å finne løsningen på pro-

Cirka halvparten av staben i Jæren Treteknikk er

blemet hans, sier Myklebust.

knyttet til produksjon, mens den andre halvdelen

tar seg av all kontorarbeidet og det administrative.

etablere tomteutviklingsselskapet Tomte­spesialisten.

I 2011 gjorde de enda et strategisk valg ved å

4355 Kverneland

Telefon: 51 77 80 30 E-post: post@jatak-jtt.no Hjemmeside: www.jatak-jtt.no Facebook: www.facebook.com/jatak.jtt.no/


66 | OPPUSSING, HAGE & BYGG

B

ransjemagasinet kommer til Kirke­ veien 97 i Haslum. Med musikk i bakgrunnen og god stemning blant de ansatte, gjør butikkeierne Jacek Bortkiewicz og Tony Bråthen lokalet

klart for butikklanseringen. I butikken skal kunden lettere kunne visualisere resultatet av oppussingen og samtidig få profesjonell hjelp fra dyktige med­ arbeidere. Butikkeierne sitter på mye erfaring innen­ for rørleggerbransjen, og det er deres kompetanse som er bakgrunnen for konseptet.

– Vi ønsket å kunne føre inn eksepsjonelt

godt arbeid i bransjen, samt å gi tilbake til Bærum. Med butikken vil vi at kunden skal få mulighet til å få profesjonell hjelp og få svar på spørsmål som omhandler montering, baderomsinnredning og flislegging, sier Bortkiewicz.

Butikkåpning i Bærums hjerte Den 26.mai åpnes butikkdørene til håndverksfirmaet Byggemesse.no. Med en suksessrik nettside og nå en nyetablert butikk, ønsker de å gjøre det enklere for kunden å realisere sitt drømmeprosjekt.

– Det er helt annerledes å komme til en butikk

der man kan se og ta på møblene. Man får mer inn­ blikk i hvordan innredningen ser ut, og hvordan den vil se ut hjemme hos deg. Jeg opplever ofte at kun­ dene finner dette tryggere, samt mer idé­vekkende, forklarer han.

Selve konseptet til Byggemesse.no går ut på å

tilby en totaldekkende tjeneste, der man får både veiledning, innredning og befaring. Byggemesse.no fronter varemerker de ønsker å vise frem og løfte opp, særlig kvalitetssikre, norskproduserte varer.

– Varene og tjenestene våre preges av høy kva­

litet og ærlighet. Som kunde trenger du ikke å gjøre noe, du kan i grunn bare slappe av. Du blir tildelt en fast kontaktperson som du kan forholde deg til. Vi opplever at dette gjør prosessen tryggere og enklere. Vi fikser oppussingen til avtalt tid og avtalt pris. Kunden får bestemme alt, og vi gjør arbeidet. Etter arbeidet leverer vi et solid resultat, samt nød­ vendig dokumentasjon.

– Det er mange kunder som for eksempel spør


OPPUSSING, HAGE & BYGG | 67

etter hvilke fargekoder vi brukte, og dette er infor­ masjon alle våre kunder vil få gjennom blant annet prosjektdokumentasjonen, legger Bortkiewicz til.

Bortkiewicz og Bråthen forteller at det er sær­

lig viktig å kunne drive en forretning som tilbyr det de beskriver som god gammeldags service.

– Hvis en kunde trenger å bytte inn noe og

vi har tid til det, kan en av våre ansatte uten tvil komme kjørende bort for å levere det. Det er det vi kaller god service, sier Bortkiewicz ivrig.

– Jeg vet om en eldre mann som måtte bruke

mye penger og energi på å komme seg bort til en butikk for å bytte ut en liten ting. Dette er ikke noe vi ønsker at våre kunder skal måtte oppleve. Vi ønsker å hjelpe nabolaget, fordi vi har tro på at det er slik vi skal drive butikk og være mennesker, utdyper Bråthen.

Bærum er kjent for å være en handelsby med

mange håndverkere om beinet. Bortkiewicz og Bråthen understreker at det er alfa og omega å ha gode referanser.

– Det er mange som har anbefalt oss videre,

og vi har generelt sett fått veldig god respons. Det setter vi pris på, forteller de i kor.

– Vi håper at det fortsetter slik. Vi har tross alt

tatt en sjanse og håper det vil lønne seg, sier Bråthen med et håpefullt smil.

Byggemesse.No Adresse: Kirkeveien 97, 1344 Haslum Telefon: 944 310 70 E-post: info@byggemesse.no Hjemmeside: www.byggemesse.no Facebook: www.facebook.com/ Byggemesseno-929391130536301


68 | OPPUSSING, HAGE & BYGG

Christer B Myhre AS tar sprengningsoppdrag over hele Østlandet for både hus- og industritomter. – Ingen sprengejobb er umulig, umuligheter tar bare litt lengre tid, sier daglig leder.

– Ingenting er umulig

M

ed tre rigger og en ansatt, tar

Myhre forteller at han er opptatt av å være

Christer Breiseth Myhre både

fleksibel og levere gode priser, i tillegg til å være

små og mellomstore sprenge­

effektiv når han først er på jobb.

oppdrag over hele Østlandet.

Daglig leder har 17 års erfaring

eller vært for meg selv, prøvd å holde en litt nøktern

– Jeg har alltid uansett om jeg har vært ansatt

i bransjen, og startet for seg selv i 2011.

linje og være hyggelig mot alle og gjøre så godt jeg

kan. Man kommer jo langt med det, og vi prøver

– Vi liker å holde på med boligtomter og min­

dre prosjekter. Vi har to hjulgående rigger som er

alltid å finne en god løsning på prosjekter.

veldig brukende til det. Vi liker å holde på tett inntil og inni bygninger, ting som er vanskelig som man

FJELL OG DYNAMITT

må bruke hodet litt på, sier Myhre.

Christer B Myhre AS’ tilbakemeldinger fra kunder

er overveldende positiv på sosiale medier, men dag­

Daglig leder er ofte rundt i hele Vestfold og i

Østfold for å yte sin ekspertise, noe han i det siste

lig leder er selv tilbakeholden med selvskrytet.

har utført under undervannssprenging.

dynamitt, men stort sett så er det et veldig bra resultat.

– Det er en veldig kurant jobb, vi har hatt en

del flotte jobber nå de siste årene.

– Vi er ikke tryllekunstnere, det er jo fjell og

Vi bruker heller litt lengre tid og får det til å bli bra enn å skal stikke fra noe som er halvferdig, sier han.

NØKTERN LINJE

Den øvrige bransjen stiller Myhre seg positiv til, og

et par medarbeidere til, men han ønsker ikke å

har utviklet en symbiose med de større sprengings­

vokse noe særlig mer enn det.

firmaene i lokalmiljøet.

På sikt ser Myhre for seg at firmaet vokser med

– Jeg vil gjerne få inn et par mann til, slik at jeg

– Jeg tar de mindre jobbene, og lar de større

kan gjøre mer kontorarbeid i arbeidstiden. Men jeg

selskapene ta de større, slik oppnår vi et godt sam­

vil gjerne også holde på med fjellsprenging – det er

arbeid, sier han.

det jeg kan best, smiler han.


OPPUSSING, HAGE & BYGG | 69

Det er bredden som teller

B

Byggmester Tore Ravndal AS er en totalentreprenør som også samarbeider med kommunen. Kunnskapen deres er bred, derfor kan smykke seg med tittelen å være litt best i alt.

yggmester-veteranen Tore Ravndal begynte som frilans i 1979, gikk bygg­ mesterskolen og tok mester­papirene i 1985. Da kunne han ansette sin egen stab. I flere år var de aktive i

Gjesdal og omegn, og leverte sitt første hus bygd i egenregi for en kunde i 1985.

– I 1997 ble vi AS, og da ballet det på seg med

flere ansatte. Vi har bygget skole, barnehager, ene­ boliger og leiligheter, og vi er med i firmaet Gjesdal Bolig der vi bygger i egenregi, kjøper tomter og bygger ut, forklarer byggmester Ravndal om den lange og brede erfaringen.

Tore Ravndal tar oppdrag i Gjesdal og Stavanger­

området. Men på 90-tallet reiste de til en forandring faktisk helt ned til Sandefjord og pendlet mellom Gjesdal og Sandefjord i to år. De tar også på seg opp­ drag fra privatpersoner, så hvis du trenger å skifte et vindu eller ny bekledning på huset ditt, kan Tore Ravndal AS hjelpe til med det. VARIERT ÅRSVERK Det majestetiske verket Norwegian Wood i Ege­ nes park, ble ferdigstilt i 2009, og Tore Ravndal AS stod oppført som hovedentreprenør. Prosjektet, som inkluderer en barnehage og en rekke boliger, krevde 30 ansatte fra Tore Ravndal AS, som alle jobbet med byggeprosjektet i to år.

Arbeidsstyrken varierer fra prosjekt til pro­

LIKE GODE PÅ ALT

sjekt, men de har 21 faste ansatte pluss innleide

Allsidigheten og fleksibiliteten legges ekstra merke

ved behov. De tar samfunnsansvar ved å ta inn

til hos Byggmester Tore Ravndal, og de har faktisk

lærlinger, men ifølge Ravndal er det vanskelig å

valgt å ikke spesialisere seg på noe spesielt felt. Slik

rekruttere nye lærlinger – i alle fall de flinkeste, og

har de ekstra mange bein å stå på, og flere områder

som allerede har lærlingplass.

å tilby sine tjenester.

– Vi har hatt lærlinger i alle år, men det er en

– Jeg føler vi er like gode på alt egentlig. Det har

utfordring å finne flinke folk som ikke allerede er

vi alltid vært, vi er veldig allsidige og bygger alt. Vi

ansatt et annet sted, sukker Ravndal.

har ikke spesialisert oss på kun én ting, og det er en fordel for oss. Vi er veldig fleksible, fastslår Ravndal.

SJEKK REFERANSER

Har Ravndal noen gode tips til hva man bør tenke på

i fjor ble de ferdig med Øygardsvatnet barnehage

før man leier inn en entreprenør, så er det bakgrunns­

sammen med Jærentreprenør. Anbudsrundene vin­

sjekk som er viktigst.

ner de rett og slett fordi de er kjent for å gjøre en

god jobb.

– Jeg mener man bør ta kontakt med de som

Tilbakemeldingene er alltid veldig positive, og

har referanser og som har drevet på en stund. Det

ville i hvert fall jeg gjort.

jobb og at kundene blir fornøyde. Også er det jo

pris, det er det det går i, presiserer byggmesteren.

Og referanser har den flinke byggmesteren

– Man kan si at det går på det å gjøre en god

nok av. På hjemmesiden kan man lese referanser

fra tidligere kunder, som skryter godt av Ravndals

referanse, men det går ganske fort å rive den ned

løsningsorienterte arbeidsmetoder.

igjen, ler han.

– Man bruker lang tid på å bygge opp en god

Byggmester Tore Ravdal AS Adresse: Industriveien 9A, 4330 Ålgård Telefon: 51 61 30 55 E-post: tr@toreravndal.no Hjemmeside: www.toreravndal.no


70 | OPPUSSING, HAGE & BYGG

BYGGER HUS FOR VÅRE ULIKE LIVSSITUASJONER Block Watne er et solid og trygt varemerke. Med sine boligprosjekter rundt omkring i Sandnes og Rogaland, bygger de eneboliger, rekkehus og leiligheter for alle og enhver.

B

ransjemagasinet er på besøk hos Block Watne AS på Forus, med belig­ genhet mellom Stavanger og Sandnes. Her er det Sven Ravn Carlsen som er distriktssjef og styrer skuta, og han

beskriver Block Watne slik:

– For det første er Block Watne en skikkelig og

godt etablert bedrift og boligbygger som har holdt på lenge og vært gjennom alle mulige opp- og ned­ turer. For det andre står vi for soliditet, som er et viktig poeng for dem som kjøper hus. At de vet at vi er der under og ikke minst etterpå.

– Og etter at OBOS kom inn i bildet, har vi blitt

enda mer solide. OBOS er som Block Watne tuftet på at det skal være skikkelig og kvalitet, og det gir folk trygghet, supplerer Carlsen.

Block Watne er et velkjent navn for de fleste.

Opprinnelig var de et noe blygt Sandnes-basert firma på 1930-tallet der fokuset lå på sagbruk og byggevarer, men de utviklet seg i løpet av årene til å bli et innovativt firma som hentet inspirasjon fra amerikanske byggemetoder. På 1950-tallet var de alene om å tilby ferdige hus og pakkeløsninger. STORE PROSJEKT – Vi bygger stort sett prosjekter i lokal regi og større byggefelt. Akkurat nå har vi seks områder vi jobber


OPPUSSING, HAGE & BYGG | 71 med, og vi har noe for de fleste kundegruppene,

aktiv livsstil.

forteller Carlsen.

Carlsen lister opp følgende aktive prosjekter til

orienterte rekkehus og leiligheter på mellom 66 til

Block Watne på Forus og boliger som ligger ute for

118 kvardratmeter i Brattebøveien. Det er en vak­

salg per dags dato. De desidert største prosjektene

ker beliggenhet som lokker til aktive familier og

deres er:

gåturer i nærområdets naturområder, og kort vei

til senter og butikk, sier distriktsjefen.

– Øygarden er et stort og nytt byggefelt i gå­­

– I Brattebø har vi gjennomtenkte og løsnings­

avstand til Sandnes sentrum. Her kan du leve både

landlig, sentralt og urbant i Engrappveien. Området

område og har umiddelbar nærhet til natur og vakre

vil bestå av rekkehus og blokker i ulike størrelser,

friluftsområder, samtidig som det er svært sentrums­

noe for de fleste kundegrupper og bosituasjoner,

nært. Det barnevennlige og trafikkfrie bolig­området

sier Carlsen.

på Kleivane består av moderne eneboliger og rekke­

hus på 108 til 117 kvadratmeter med egen hage.

– I Skadberg vil det bygges 350 nye og innova­

– Kleivane i Sandes er et splitter nytt bolig­

tive boliger, i samarbeid med blant annet arkitekt­

Melshei med sine fasiliteter er nærmeste nabo.

firmaet Helen & Hard. Her blir det alt fra eneboliger

til rekkehus, leiligheter og tomannsboliger. Boligene

Bogafjell. Block Watnes leiligheter på 82 kvardrat­

bygges rundt små tun og vil blant annet passe perfekt

meter består av romslige og lyse leiligheter med

for barnefamilier. Lekeplasser, møteplasser og benker

kjempeutsikt over den omkringliggende skogen. Lei­

skal finnes på tunet, og boligprosjektet beskrives som

lighetskomplekset er tilknyttet en parkeringskjeller

en liten landsby, smiler han.

der hver leilighet får en bod og parkeringsplass.

– Buggelandskogen i Sandnes ligger på idylliske

– Hva er de fremste anledningene til at man

ANDRE PROSJEKTER

bør velge Block Watne ved kjøp av bolig?

– Myklebust på Tananger med fokus på trivelige

fellesarealer utendørs, består av to- og tre roms

leverer absolutt alt. Vi er tuftet og bygger på lange

leiligheter i Havhestveien med ulike størrelser og

tradisjoner som en trygg utbygger og leverandør,

planløsninger. Kort vei til Tananger sentrum med

og vi er flinke til å følge opp både underveis og i

nærhet til havet og turområder som fremmer en

ettertid, sier han med et selvsikkert smil.

– Du får alt av én leverandør. Vi i Block Watne


72 | OPPUSSING, HAGE & BYGG

Trives som fisken i vannet i en hektisk hverdag Betongentreprenørfirmaet Espeland AS i Egersund, lever og jobber etter «Espelandstandarden». Det er kvalitetsstempelet på at de kommer til avtalt tid, utfører jobben kvalitetsmessig korrekt og blir ferdige når de skal.


OPPUSSING, HAGE & BYGG | 73

E

speland AS ble etablert i 1995, og i 2015

mener av erfaring at det meste handler om kom­

betongfirmaet fått både større ansvar og erfaring,

valgte de å bli en total­entreprenør. Slik

munikasjon, sier han.

og har derfor fått den unike muligheten til å ta på

får de være på toppen av nærings­

seg større og større oppdrag.

kjeden, der de trives best. På et typisk

lentreprenørfirma, er mer hektisk enn for folk flest.

oppdrag er betongjobben ofte veldig

flere store industriprosjekt.

En typisk arbeidsuke som daglig leder i et tota­ – Jeg begynner ofte dagen på en byggeplass, så

– Vi har jobbet en del for kommunen og har

betydningsfull, og en byggherre vil helst ha én entre­

blir det en del møter i løpet av uka og sikkert 100

prenør å forholde seg til.

telefoner om dagen, ler han.

FORNYBAR ENERGI

– De siste årene har vi hatt et fokus på fornybar

– Hvis vi skal få gode betongjobber, så må vi også

– Men jeg blir ikke stresset, forsikrer Monge.

ta med oss alle andre fag. Det er vanskelig å få jobben

energi og vi har vært involvert i ASKO Vindpark. Vi

av en betongentreprenør i ettertid, som gjerne utfø­

STORE VISJONER FOR FREMTIDEN

skal snart begynne på et kraftverk for OBOS, og det

rer betongarbeidet selv, avslører daglig leder Andreas

Espeland AS har en visjon om å bli en stor entre­

går mye i vindmøller, kraftstasjoner og infra­struktur.

Monge om hvorfor de valgte å bli en totalentreprenør.

prenør, der målet er en omsetning på 200 millioner

Vi har et stort fokus på broer med spenn opp til

kroner om bare noen få år. Med blikket vendt mot

25 meter; der har vi funnet noen effektive løsninger

ESPELANDSTANDARDEN

Oslo-området, ligger mulighetene godt til rette for

som vi mener gjør oss bedre enn våre konkurrenter.

De er et velkjent navn for dem som driver med

det kompetente Rogalandsfirmaet.

egenproduksjon, ikke minst siden de alltid følger

Visjonen er å bli en solid og stor aktør på markedet

av og til har et lagerutsalg med alle mulige kom­

prinsippet «Espelandstandarden». Monge forklarer:

i Rogaland, med mulighet for å reise dit oppdragene

ponenter du kan tenke deg å trenge til bygg, via en

tar dem – og det kan like gjerne være på Østlandet.

kjede som heter Byggtorget.

det etter kvaliteten som er angitt. Videre skal vi se

Han smiler og sier at de er den eneste byggevare­

på en reklamasjon som et nytt oppdrag og ikke et

var med på å bygge et parkeringshus i Asker og

irritasjons­ moment. Vi har faste kunder som har

hadde et boligprosjekt i Skøyen. Der er vi også vel­

brukt oss i 20 år, og det ser vi som et kvalitetstegn.

dig konkurranse­dyktige på pris, sier Monge.

– Vi skal komme som avtalt og utføre arbei­

Monge begynte i Espeland AS som lærling i

– Vi drar ofte til Oslo og tar oppdrag der. Vi

– Men visjonen er ikke å ha høyest mulig

Avslutningsvis forteller Monge at Espeland AS

forhandleren som kan gi kundene sine oppdrag.

Espeland AS

2007 og tok fagbrevet i 2009. Han er riktignok en

omsetning, men isteden unngå å vokse for fort så

ung daglig leder, men han er engasjert, positiv, seriøs

du klarer å ha med deg bunnlinja, for det koster

og tåler stress godt - alle kvalitetene en daglig leder

mye å vokse!

må og bør ha. For Espeland AS har det mye å si.

– Jeg trives best når det skjer mye. Det er da jeg

Øyvind Espeland, prosjektleder Øystein Lindø, og

trives på jobb. Men samtidig er det viktig å ivareta

kontorsjef og HMS-ansvarlig Mona Espeland. De er

Hjemmeside: www.espelandas.no

alle kunder og å ha kontroll. Vi er ærlige overfor

en sammensveiset gjeng, og de har høy trivsel og

kunder og strekker oss langt for å komme i mål. Jeg

ingen oppsigelser hos Espeland AS. Med tiden har

Facebook: www.facebook.com/espeland4373

Monge jobber i tett samarbeid med driftsleder

Adresse: Gamle Sokndalsveien 38

4373 Egersund

Telefon: 51 49 50 73 E-post: andreas@espelandas.no


74 | OPPUSSING, HAGE & BYGG

Å vokse for mye for fort, kan ofte by på utfordringer. Entreprenørselskapet Backe Vestfold Telemark tok et skritt tilbake for å kunne bygge opp en solid grunnmur av kompetanse, trivsel og kontroll.

Reduserte vekst for å gjenvinne kontroll

B

acke Vestfold Telemark, som en del

ansatte, og vi har brukt mye energi på å skaffe de rette

bransjen med effektivisering og digitalisering.

av Backekonsernet, omsatte for en

menneskene og sørge for at de har det bra, sier han.

halv milliard i 2015.

Han understreker at for å posisjonere seg i

menneskene som bruker disse verktøyene som skal

– Det kom også med noen vokse­

bransjen som en bedrift som leverer, må også moti­

gjøre operasjonene. Vi bruker stor grad av digitali­

smerter, sier administrerende direk­

– Skal vi lykkes med dette må vi også se de

vasjonen blant de som er ute være på topp.

sering på prosjektene våre, ikke for å være moderne

tør Roger Dreyer.

og fancy, men for å gjøre prosessene mer effektive,

– Ved å skalere ned har vi nå fått bein under

pluss- og minusgrader, og som leder av prosjekt må

sier Dreyer.

virksomheten igjen og bygger nå sakte men sikkert

man vite hvordan man motiverer slik at folk føler at

Samspillsprosjekter har Backe Vestfold Telemark hatt

opp en solid bedrift for både kunder og ansatte.

de blir tatt godt vare på og har en god arbeidsplass.

stor suksess med, og blant slike typer kontrakter med

Dreyer legger til at Backe alltid er på utkikk

både kommuner og Jotun, hadde de også en sam­

ningen til 250 millioner i året og redusert noe i

etter kompetente fagfolk, særlig ingeniører som

spillsavtale med R8 Property i Porsgrunn om å bygge

antall ansatte, og tar en rolig og kontrollert tilnær­

har driftserfaring.

nye kontorbygg.

ming til vekst som skal bygge opp igjen et renommé

som en bedrift som har kontroll.

trekke oss den type kompetanse kombinert med

som er bygget sammen med R8, tilpasset vår virk­

Siden 2015 har nå bedriften redusert omset­

– Vi tar det pent, og vi skal ha en vekst for å

– Vi jobber med mennesker som må yte i både

– Vi er alltid i en prosess hvor vi prøver å til­

– Vi er veldig fornøyde med nye, flotte lokaler

mennesker som passer inn i organisasjonen vår,

somhet, sier han.

bli bedre, ikke for å vise til store, flotte tall.

sier han.

Dreyer sier at trivsel blant de ansatte har vært

– Vi vil fortsette med, og har tro på, slike sam­

Som en av de ledende leverandørene av

spillsprosjekter der vi i stor grad kan påvirke verdi­

førsteprioritet, for å oppnå kvalitet og lønnsomhet.

entreprenør­ tjenester i Vestfold og Telemark, har

skapningen med kompetansen vår - det tror vi er

bedriften også stort fokus på å være i forkant i

hovedsiktet for kundene våre og oss.

– Vi er en bedrift som har høyt fokus på våre


OPPUSSING, HAGE & BYGG | 75

–S

Tar de spesielle og krevende oppdragene

kal du ha noe spesielt gjort, noe

Nisjen er spesielle jobber. Utstyrt med godt verktøy, riktig innstilling og årevis med erfaring i bagasjen, rykker Rogaland Bygg & Betong ut på oppdragene som byr på utfordringer.

utenom det vanlige - og er det i tillegg et krevende oppdrag, så er det vi som er riktige å booke.

Svein Petter Helland i Rogaland Bygg & Betong

forklarer med iver og entusiasme. Selv hadde han en bestefar som gjorde stor karriere som silo­produsent. Han ser tilbake på tiden der man jobbet hardt og sto på fra tidlig morgen til sen kveld. Helland har i tillegg til disse verdiene, lært flere knep av bestefaren sin, og fikk god opplæring innen mekanisk, stål og sveis.

– Vi har utspring fra snekkerbransjen i hoved­

sak, og viklet oss inn i betongbransjen i 2010 og videre inn i anlegg på bakgrunn av at jeg har kjørt med mas­ kiner og jobbet med nevene siden jeg var liten.

– Vi driver som en allsidig bedrift innen

bygge­ bransjen, og vi leverer til boliger, tilbygg, rekke­hus og små anlegg, og vi utfører støpning av forstøtnings­murer, småbruer, grunnmurer og slikt, forteller han.

Rogaland Bygg & Betong drives ikke av Hel­

land alene. Med seg har han nemlig tre flinke ansatte hvorav en har tittelen byggmester. De fleste av dem er tømrere som er blitt grundig opplært i betong, og således har bedriften flere bein å stå på.

– Vi er en totalleverandør; vi leverer alt. Vi

leverer det vi avtaler, og vi leverer kvalitet, presise­ rer Helland, som forteller videre at de har en svært variert portefølje.

Renovering av kundesenter, supervillaer og

helt unike objekt til industribygg og offentlige bygg, er noen av oppdragene de har fått opp gjennom årene, men aller mest liker Helland & co å få bryne seg over de mer kompliserte oppdragene.

– Jeg er «handy man» deluxe, spøker Helland

og fortsetter:

– Jeg har såpass lang erfaring at jeg kalkule­

også inkludere oppdrag i vei- og anleggsbransjen:

rer ofte på erfaring og ikke per kvadratmeter når

en bransje der gode kunnskaper om betong kom­

Rogaland Bygg & Betong

det kommer til tømmer. Det er mange faktorer å

mer veldig godt med.

Adresse: Kvednaveien 4, 4330 Ålgård

ha i tankene når du åpner veggen, og du må ta det

– Støp av betong er jo en vitenskap i seg selv.

Telefon: 976 72 319

mer på kunnskapen og erfaringen fra bransjen,

Du kan ikke lære deg det på skolen, for det er

E-post: post@rbb.as

forteller han.

mange ulike kvaliteter og produkter som påvirkes

Hjemmeside: www.rbb.as

I tillegg til betong og bygg, er planen fremover

av ulike forhold i været. Hard slitasje krever krafti­

å ta nye skritt på veien mot vei og anlegg. Etter

gere betong, mens mildere slitasje krever mildere

Facebook: www.facebook.com/rogalandbb

hvert ønsker de nemlig å utøke tjenestene sine til å

og mer prisgunstig betong, hevder Helland.


76 | OPPUSSING, HAGE & BYGG

En taktekker kan taket ditt best Mesterbedriften Sandnes Tak AS fyller snart 40 år. I fire tiår har de påtatt seg oppdrag for privat- og næringskunder alltid med tradisjon, kvalitet og respekt for taktekkerfaget.

T

aktekkermester Stig Skjervik er daglig leder i taktekkings­bedriften Sandnes Tak, som ble grunnlagt i 1979. Stillingen som daglig leder ble han tilbudt i 1995, etter å ha

vært ansatt som taktekker i bedriften i tolv år. På midten av 90-tallet var de åtte ansatte, og i dag teller Skjervik 36 ansatte pluss to lærlinger. Vi er nysgjerrige og spør hva som er hemmeligheten bak suksessen og framgangen.

– Vi har flinke folk rundt oss, og siden jeg har

taktekkerbakgrunn selv, er det vel det som har gjort at det har gått så greit som det har gått! Sandnes Tak tilbyr taktekkertjenester på både næringsbygg, offentlige bygg og for privat­ personer, fra Flekkefjord til Randaberg og ellers rundt i Rogaland.

– Det går på flate tak. Det er isolering og tek­

king av tak. Det går fra terrasser, carporter, privat, boligblokker, industribygg – alt som har flate tak, sier Skjervik.

En av de store fordelene til Sandnes Tak er at

de alltid har holdt seg til det de kan best, nemlig taktekking. I løpet av årene har de blitt spesialister på rehabilitering, tekking og isolasjon av tak. Flere av de ansatte kan skilte med fagbrev og mesterbrev


OPPUSSING, HAGE & BYGG | 77

innen taktekking.

på taktekkingsmateriale, fastslår taktekkermesteren.

– Det er noen som sier at du blir bedre på det

Praten går over på hvordan bransjen er i sta­

du kan best, så det er det vi har forholdt oss til,

dig utvikling. Hans egen bransje så vel som andre

smiler han.

bransjer på Sørlandet. Vi er enig om at de aller

fleste firmaer opplever en positiv utvikling og har

Samtidig er de også veldig serviceinnstilte

og gode på kundebehandling. De har en service­

gode visjoner for fremtiden.

avdeling med fem ansatte der kunden blir godt iva­

retatt. Sandnes Tak kommer gjerne på befaring ut til

arbeidsplassen, det savnet jeg litt før jeg ble daglig

potensielle kunder, og da får kunden et pris­overslag

leder. Men det jeg savnet får mine ansatte godene

over hva det vil koste, anbefalinger av hva som bør

av nå, sier Skjervik med et smil.

gjøres og et uforpliktet tilbud.

Hovedproduktet til Sandnes Tak er det belgiske

presset bransje, men er det noe taktekkerfirmaet

Sandnes Tak AS

materialmerket Derbigum, kan Skjervik fortelle. Det

har lært seg i løpet av sine snart 40 år på markedet,

Telefon: 51 60 14 50

har en estimert levetid på 35 år, og de er såpass for­

er det verdien i å tilpasse seg.

E-post: post@sandnes-tak.no

nøyd med merket at de har brukt det helt siden 1985.

Hjemmeside: www.sandnes-tak.no

– Og så er det veldig viktig med trivsel på

Konkurransen kan tidvis være tøff i en pris­

– Jeg stortrives med salg og å snakke med kun­

– Derbigum er et vanvittig solid materiale med

der, for meg er det bare kjekt. Det gjør meg ikke

Hjemmeside: www.derbigum.no

liten reklamasjon. Vi bruker også Isola Mestertekk,

noe å ha for mye jobb, men å ha for lite jobb er en

Hjemmeside: www.vartdalplast.no

som er minst like bra. I dag er det veldig bra levetid

annen sak.


78 | OPPUSSING, HAGE & BYGG

Tar oppdraget med å rehabilitere din bolig

J

ohn Olav Eie: daglig leder, og Sølve Fjerme­ stad: faglig leder i bedriften, har begge job­ bet i bransjen siden de var 16 år. Fagbrevet i tømmer har de begge to, og Fjermestad på sin side, kan skilte med mesterbrev.

– Vi jobbet sammen i en konkurrerende bedrift

for 15 år siden, og da valgte vi å realisere drømmen om å starte noe sammen, forteller Eie.

Eie & Fjermestad i Sandnes, utfører byggmestertjenester fra stort til smått – gammelt til nytt. De utfører rehabilitering av eldre boliger på daglig basis.

– Ja, allerede i 1996-97 drømte vi om å starte

firma. I 2003 startet vi opp et DA, da er man per­ sonlig ansvarlig for alt i firmaet, og i 2006 gikk vi over til å bli et AS, med flere ansatte. Vi har tatt det i en veldig rolig kurve, bekrefter Fjermestad.

I oppstartfasen hadde de flere lærlinger og

mesteparten av Eie & Fjermestads ansatte per dags dato, har faktisk gått i lære hos dem en gang i tiden, kan duoen fortelle.


OPPUSSING, HAGE & BYGG | 79

tjenester og tekniske beregninger som trengs for å utforme et hus. Med alt på stell, er det ikke vanske­ lig å tenke seg at det genererer fornøyde kunder, som anbefaler de videre til andre.

– Vi fikser alt. Du kan komme inn til oss og

fortelle hva du vil ha – om det er en dyr arkitekt eller billig arkitekt. Vi vil ha kundene inn her for å ta en kopp kaffe, prate og kjenne at vibrasjonene er ok med kundene, for det er ikke alle ting som lar seg gjøre å bygge billig, konstaterer Eie. ÉN AKTØR Å FORHOLDE SEG TIL Eie & Fjermestad har klart å sveise sammen en flott gjeng med rørleggere, elektrikere og flis­ leggere, som jobber godt sammen. Det betyr at hvis du skal pusse opp badet ditt, er det mest tidsbesparende og ryddige du kan gjøre, å overlate alt til Eie & Fjer­ mestad. Da har du kun én aktør å forholde deg til, istedenfor fire eller fem forskjellige om du skulle ha pusset opp selv.

Byggebransjen går opp og ned, som alle vet.

Etter en kraftig nedgang for to år siden der folk ikke våget å bruke penger på oppussing, førte det til en hard konkurranse – ikke minst i Rogaland. Likevel har Eie & Fjermestad overlevd alt, med for­ standen og framtidsutsiktene i behold.

– I bunn og grunn er vi håndverkere, og ikke

forretningsfolk, sier Fjermestad med et smil, og Eie nikker bekreftende mot sin kollega og gode venn.

– Nå ser vi ganske lyst på fremtiden. Nå har vi

det så travelt at vi ikke har tid til å tenke, ler duoen.

ENOVA-STØTTE

er fint å kunne bidra med sin mangeårige tømmer­

Eie & Fjermestad tar de fleste oppdrag innen på-

kunnskap i å få uttrykket frem igjen – tilbake til

og ombygg samt rehabilitering, og derfor kan de

sånn det var en gang i tiden.

alt om energisparing ved rehabilitering og støtte

fra Enova.

litt frustrerende også innimellom, ler Eie med glimt

i øyet.

– Vi har Enova-forsikring, og der er det mye

– Det er spennende med slike oppdrag, men

fokus på isolasjon. Det vil si at ved oppgradering av boliger med etterisolering og utbytting av vinduer,

GENERERER FORNØYDE KUNDER

har du mulighet for å få tilskudd fra Enova. Og det

Etter så mange år i bransjen, er det naturlig for oss

Eie & Fjermestad AS

er en tjeneste vi kan tilby; hele søknadsprosessen.

å spørre den dyktige byggmesterduoen om hva som

Adresse: Snekkerveien 22

er mest trendy på boligbyggfronten i dag.

så får du oftest støtte. Det er tre klasser du får støtte i,

men i utgangspunktet får du støtte om du har et gam­

tak. Rogaland er fremst i klassen på funkis! Vi bygde

Telefon: 994 09 238

melt hus og bygger om hele huset, sier Fjermestad.

det første funkishuset for over 20 år siden, så vi har

holdt på med det i ganske mange år, forteller de.

– Spesielt på en eldre bolig ved rehabilitering,

Ved rehabiliteringsoppdrag av spesielt offent­

– Trendene i dag er funkishus; to etasjer og flate

lige bygg hender det iblant at de har samarbeidet

Gode samarbeidspartnere som Optimera, har

med byantikvaren, og Eie & Fjermestad synes det

vært en trofast følgesvenn i en årrekke, med alle

4321 Sandnes

E-post: post@ef-bygg.no Hjemmeside: www.ef-bygg.no Facebook: www.facebook.com/EieFjermestad-293700721083851


80 | OPPUSSING, HAGE & BYGG

Sluttet i bankjobben for å selge maling

Den tidligere finansmannen Øyvind Straume fikk nok av bank- og finansverdenen, og valgte å starte en maling- og interiørbutikk helt fra scratch.

I

Sommeren 2016 tenkte han litt ekstra over

de store i bransjen. Som en liten og lokal butikk

livet sitt. Han ville ta grep og tenke nytt, starte med

er takhøyden høy og kontakten med kundene god.

blanke ark etter en utbrenthet. Derfor sa både han

Dette er en butikk hvor det er trivelig å komme inn,

og kona opp jobbene sine i banken, og tok over

du blir sett, hørt og får gode råd. Straume kjenner

et lokale på Konnerudsenteret. Straume tok kon­

ofte igjen kundene sine, og tar opp tråden igjen

takt med fargekjeden Wifa, som er en familie­drevet

neste gang de kommer inn: «hvordan gikk det med

kjede basert i Drammen, og som enmannskjede

oppussingen?», «ble fargen slik du forventet deg?»

som har eksistert i over 20 år.

– De hadde et konsept jeg syntes var midt i

folk og jeg er nødt til å være veldig ryddig på det vi

blinken for oss. De står for avtalene med leveran­

driver med. Jeg er nødt til å selge kvalitetsprodukter

dørene og er veldig gode på det, smiler han. Ut­­

som folk kjenner igjen. Slik som Jordan-pensler og

forming av butikken og prisene står jeg for helt

Jotun-maling.

selv. Vi har Wifa og grossistene i ryggen, og det er

– Vi både bor og jobber her, jeg kjenner mye

– Vi lever av tillit. Og når kunden kommer til­

en trygghet for oss, smiler han.

bake igjen og igjen, det er da du vet at det fungerer.

dag er vi på besøk hos HaSt Maling & Inte­

Vi tuller litt med kundene, byr på oss selv, er blide

riør AS, på Konnerudsenteret i Drammen.

Interiør opp i mars i fjor. Hele 250 stykker kom

Og det er slettes ingen vanlig fargebutikk,

innom på åpningsdagen. Og selv om det var en

må du tro. Her blir man som kunde både

stor avgjørelse å endre valg av karriere så drastisk,

sett og hørt. Vi får en hyggelig prat med

så har han aldri angret eller sett seg tilbake.

Etter mye om og men, startet HaSt Maling &

en engasjert og blid innehaver som elsker å prate

– Jeg synes det er moro å jobbe med mennes­

med sine kunder.

ker. Ikke å sitte med all papirjobben i bakgrunnen.

– Jeg og kona har begge to mange års erfa­

Det gir så mye energi og glede å drive med noe du

ring fra finansbransjen, men jeg ble lei av bransjen,

liker! Det gir en glede å se at folk blir fornøyd, sier

alle kravene og bruk- og kastmentaliteten, forklarer

han fornøyd.

innehaveren, Øyvind Straume.

HaSt Maling & Interiør har lite til felles med

og gir gode råd, sier Straume med et smil.

HaSt Maling & Interiør AS Adresse: Pettersvollen 3, 3032 Drammen Telefon: 401 97 700 E-post: hastmaling@gmail.com Hjemmeside: www.hastmaling.no Facebook: www.facebook.com/Hastmaling


OPPUSSING, HAGE & BYGG | 81

Parkeringsløsningen er også kanskje noe av

det beste ved senteret. Kunder parkerer gratis inn­ til to timer, og fem kroner per halv time utover det. Systemet er billettløst, og man kan velge å betale ved senterets betalingsautomat, på internett eller via en app, eller man kan vente til faktura kommer i posten. Det beste er at man får aldri bot.

– Vi får mye skryt for parkeringen, også for at

hele plassen er under tak. Vi har mye vær og vind så det er absolutt en fordel for kunden å kunne gå tørrskodd til og fra bilen, sier Dalen.

Et godt og variert utvalg av tilbud var baktan­

ken til senteret. Hos Maki Bar får du spennende mat som vil løfte smaksløkene. Hos Mester Grønn får du dekorasjoner til hverdag og fest, mens Vitus­ apotek tar seg av alle dine medisinske og hudplei­

Kjøpesenter der man kan både bo og handle Lurabyen kjøpesenter har akkurat passert 1-årsdagen. I tillegg til å være et senter som dekker alle behov fra boller til stikkontakter, har de kanskje Norges beste parkeringsløsning.

D

ebehov.

Elektroimportøren er størst på elektromateri­

ell for både privat og bedrift, og hjelper deg med ditt oppussingsprosjekt og setter deg i kontakt med elektriker for å utføre arbeidet.

– Jula har alle artikler fra katalogen i butikken

hos oss som er ganske imponerende. Folk kommer gjerne langveisfra for å handle her, sier senterleder.

Noen ledige lokaler finnes fortsatt hos Lura­

byen, og senterleder forteller at de jobber med noen aktører for å fylle plassene.

– Vi håper selvfølgelig at vi skal få leiet ut i

løpet av kort tid, men det tar litt tid å finne de gode leietakerne som passer sammen med oss, sier hun.

På taket av senteret finnes det per i dag to

blokker. En blokk er Rundeskogen Bo- og aktivi­ tetssenter for Sandnes kommune. Den andre blok­ ken er en boligblokk med 42 leiligheter, hvor godt over halvparten er solgt allerede.

– Det er prosjektert to boligblokker til, samt

en tredje blokk som er tenkt som et utvidet ser­ vicetilbud med kanskje legekontor, tannlege eller

ørene åpnet 11. mai 2017 for Lura­

helsestasjon. I Lurabyen skal man kunne finne det

byen kjøpesenteret i Sandnes.

man trenger under samme tak, sier Dalen.

Senteret huser store butikker som Rema 1000, Jula og Elektroimpor­ tøren. Kort fortalt er de et senter

som inneholder det meste du har behov for.

– Senteret var tidlig tenkt å være et handels­

senter med store butikker, og vi har fått til en god mix av de store og kjente butikkene sammen med de mindre og unike. Jeg er utrolig stolt over at vi har de aktørene som er hos oss i dag, sier senterleder Gunhild Dalen.

Lurabyen Adresse: Stavangerveien 32A

4313 Sandnes

E-post: post@lurabyen.no Hjemmeside: www.lurabyen.no Facebook: www.facebook.com/lurabyen Instagram: @lurabyen


82 | MOTOR & TRANSPORT

Mekanisk verksted med lokalprodusert stålteft Som en av svært få mekaniske verksted i Osloområdet tilbyr Castor Autogen bedrifter og enkeltpersoner alt innen kortreiste stålkonstruksjoner til bygg.


MOTOR & TRANSPORT | 83

C

astor Autogen er en fusjon av to familiebedrifter med lange røtter og tradisjoner. Her jobber det rundt 40 dedikerte mennesker, med mye kompetanse og bransjeerfaring. Verkstedet

vektlegger at arbeidet skal foregå nærmest mulig. De har valgt å sette sin lit på kortreist produksjon på grunn av kvalitetssikring og miljøvern. – Hvordan tjenester leverer dere? – Vi skreddersyr kundetilpassede løsninger til bygge­bransjen og industrien innenfor sveis, platebearbeiding, maskinering, montasje og service. Stort sett alt er nisje og spesiallaget, forteller avdelingsleder Dagfinn Langseth.

– Vi lager også mye pent, legger daglig leder

Karsten Aanby til.

– Vi lager vakre innendørstrapper, og kanskje litt

mer grove utendørstrapper. Det er mange bygg som har flotte trapper, som for eksempel spiral­trapper. Hvis disse blir laget riktig kan de se ut som et kunstverk, forklarer Aanby. – Hva er det dere leverer mest av?

bilitering av fire leiligheter. Castor Autogen leverte

– Det må helt klart være fundamentering, trapper

alt av stål, pluss at de designet balkonger.

og rekkverk. Eller kort og enkelt: stål­konstruksjoner

til bygg i forbindelse med rehabilitering, smiler

gen alltid følger retningslinjer fra maskin­direktivet.

prosjektleder Trygve Eriksen.

Han forklarer at de for eksempel leverer heiser som

Aanby understreker at verkstedet Castor Auto-

– I Oslo har det åpnet for å bygge én til to

går i lav hastighet, noe som er i henhold til deres

ekstra etasjer på eksisterende bygg, som for eksem-

krav. Verkstedet har sertifiserte fagpersoner, noe

pel en ekstra syvende eller åttende etasje. Dette har

som ledelsen understreker er et godt grunnlag.

vi blant annet gjort på en av de største videregående

Eriksen legger ved at de har CE-merkinger og sen-

skolene i Oslo; Oslo Handelsgym. Her bygde vi på

tral godkjenning av Direktoratet For Byggkvalitet.

et lett stålbygg, i dette tilfellet: stålsøyler, stålbjelker

og korrigerte stålplater. Grunnen til at vi bruker stål

stedet – særlig at vi fremdeles er kortreiste etter alle

er at det er relativt lett i forhold til betong. Dette er

disse årene. Mange av konkurrentene har flagget

en tjeneste vi leverer mye av, forteller han.

produksjonen ut av Norge og fortsetter den i billi-

– Vi er veldig stolte av hvordan vi driver verk-

gere land. Vi er kortreiste og har stort respekt for – Hvem er det som kontakter dere?

miljøet, sier Langseth ydmykt.

– Arkitekter er en stor kundegruppe. Ellers leverer vi

også mye på forespørsel til faste samarbeidspartnere,

ide, kan bli til noe gjennom prosjektering, planleg-

andre bedrifter, enkeltpersoner og entreprenører.

ging, tegning, designing og til slutt produksjon. Det

er veldig ålreit å kunne være med på noe så stort,

Gjengen på Castor Autogen har nettopp full-

– Det er også veldig inspirerende å se at en

ført et annet stort prosjekt på Carl Berner. I dette

forteller Aanby.

prosjektet hadde en utbygger kjøpt taket på en seks

etasjes blokk. Det var seks nye leiligheter og reha-

meg når jeg er borte, smiler han.

– Det er godt å tenke på at noe står igjen etter

Castor Autogen mekaniske AS Adresse: Stanseveien 14, 0975 Oslo Telefon: 22 91 70 50 E-post: post@mester-rammer.no Hjemmeside: www.castor.no Facebook: www.facebook.com/CastorMekaniskeAs


84 | MOTOR & TRANSPORT

Uten godt samhold stopper salget

Når de ansatte har det hyggelig sammen på jobb, merkes det på kundene. Hos Funnemark Larvik er trivselen blant de ansatte så stor at kundene ikke vil gå derfra.

F

unnemark Larvik er én av totalt seks

og vunnet priser fra Toyota, på bakgrunn av kunde-

Funnemark Toyota-forhandlere. Helt

tilfredshet og positive tilbakemeldinger fra kundene.

siden Toyota ble introdusert for Norge,

har Toyotabiler vært lett tilgjengelig i

jobbet her i 20 år og har bestandig hatt en service­

Larvik. Som en stor aktør i bilbransjen,

innstilling der jeg tenker på dem som kommer inn

startet det familieeide selskapet Funnemark sitt salg

hit. Jeg behandler dem som man selv ønsker å bli

av Toyota-biler tidlig på 70-tallet.

møtt og behandla som kunde. Vi hilser og gir dem

et smil.

En viktig faktor i Funnemark er at kunden all-

– Jeg er veldig opptatt av det personlige. Jeg har

tid står i fokus, men hos Funnemark Larvik tar de

– Vi har alltid et smil på lur! Vi er virkelig en

kundebehandling til nye høyder. Ole Johnny Chris-

kjempegjeng - og det merker kunden, sier Chris-

tiansen, selger og daglig leder i Funnemark Larvik,

tiansen med et smil.

forteller ivrig:

– Her er kunden i fokus. Vi har et godt humør

HÅNDVERKERBILENE SOM SELGER BEST

og et godt samhold, og det merker våre kunder,

Fra personlig kundebehandling til et godt utvalg

fastslår han.

av biler, skal det understrekes at det både er private og næringskunder som dukker opp hos Fun-

OPPTATT AV DET PERSONLIGE

nemark Larvik for en hyggelig bilprat og den nyeste

Funnemark Larvik har i flere år både blitt nominert

oppdateringen på bilfronten. Blant håndverkere og


MOTOR & TRANSPORT | 85

entreprenører er det særlig de tre modellene Hilux, Landcruiser og Proace, som selger best.

– Vi har i alle år hatt en god gammel traver:

Hiace. Den mista vi i 2012, men fikk en ny Proace i 2016. Denne gav oss et løft igjen på varebil. Den var savna, så der har vi fått en flott varebil igjen i tre forskjellige størrelser, som har truffet bra sammen med Hilux og Landcruiser i varebilsegmentet.

Etter at Proace fikk et solid ansiktsløft, ble

den svært godt mottatt med sitt nye og moderne utseende. Funnestad Larvik leverte faktisk ganske nylig hele 12 biler til Ferdstad Elektro i Larvik, som har vært en trofast kunde hos dem i mange år. Håndverkerfirmaer som velger å kjøpe vare­biler fra Funnemark Larvik, setter generelt stor pris på den gode kunde­behandlingen de får.

– Det finnes mange bra biler på markedet,

men vi skal være her også etter at bilen er solgt. Og er det noe, så har vi et serviceapparat og et ettermarked som fungerer og som tar ting på alvor. Vi skjønner at næringsmarkedet er avhengig av biler, og vi gjør det vi kan. MYE Å GLEDE SEG TIL I 2019 Med en løsningsorientert tankegang, løser teamet hos Funnemark Larvik det meste, og er ifølge mange håndverkere helt unike på kunde­behandling. Christiansen forteller at han blir skikkelig stolt av sine ansatte og den gode jobben de gjør når han får meldinger fra fornøyde kunder.

En håndverker eller entreprenør er avhen-

gig av at bilene går, og trenger en forutsigbar bil – gjerne med personbilkomfort. Det - og mer til, finner du i varebilsegmentet til Toyota.

– Hiluxen går faktisk som personbil i Europa

i forhold til avgifter. Det hadde vært midt i blinken her i Norge, sier Christiansen med et smil på lur.

Han forteller videre om Toyotas spennende

planer for fremtiden, og det blir mye å glede seg til i året som kommer. Etter at bestselgeren RAV kom i 2013, fikk den en ny facelift i 2016. Den skal etter planen bli oppdatert og forbedret til neste år.

– Vi vet at det er rett på trappene at vi får en

ny RAV og ny Auris i 2019 - to bestselgere i helt ny drakt! C-HR ble også kjempegodt mottatt, den ligger faktisk på topp av våre modeller i år, sammen med RAV og Yaris, avslører daglig leder.

– Det finnes mange bra biler på markedet, men vi skal være her også etter at bilen er solgt.

Funnemark Larvik Adresse: Elveveien 135, 3271 Larvik Telefon: 33 13 60 00 E-post: post@funnemark.toyota.no Hjemmeside: www.funnemark.no Facebook: www.facebook.com/FunnemarkLarvik


86 | MOTOR & TRANSPORT

Rekker ut en hjelpende hånd til vanskeligstilte utenfor arbeidslivet Det sosiale entreprenørfirmaet, DiamondCare Coating, selger keramisk lakkbeskyttelse til nesten 200 bilforhandlere i hele Norge. Formålet til selskapet er å få de som står utenfor arbeidslivet ut i jobb igjen.

D

aglig leder Robert Tostrup fortel-

å stå på egne bein etter endt kurstid. Flere som har

sosiale entreprenørene.

ler til Bransjemagasinet at det har

deltatt har kommet seg ut i arbeidslivet – enten

vært en lang prosess å komme dit

gjennom å bli ansatt i DiamondCare Coating eller

visse forpliktelser i forhold til opplæringsdelen da

de er i dag. Tostrup har selv stått

andre steder.

vi fikk tilskudd fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

utenfor arbeidslivet og vet hvor

I 2016 ble DiamondCare Norge nominert av

for å utvikle sertifiseringsprogram for bilpleiere og

vanskelig det kan være å komme seg inn igjen.

Ferd til «årets sosiale entreprenør», men i samme

bilklarerere. Og det gjør vi fortsatt, men det hadde

– For fire år siden startet jeg og kona mi

tid ble de anbefalt å splitte opp selskapet etter et

kostet oss så mye mindre om vi ikke hadde delt opp!

DiamondCare Norge, som det het den gangen.

hint om at Ferd ønsket å fokusere på opplæring og

Hovedgrunnen til at vi startet firmaet var å kunne

ikke salg.

DiamondCare Coating som de heter i dag, har et

gi muligheter til mennesker som av ulike grunner

– Mange sosialentreprenører har fokus på å

samarbeid med over 200 bilforhandlere i Norge

står på utsiden av arbeidslivet. Det er hoved­sakelig

bidra, ta samfunnsansvar og gjøre noe. Det er ofte

som selger keramisk lakkbeskyttelse fra Diamond-

basert på mine egne erfaringer, for jeg var litt av

tett bygd opp mot at staten eller Nav bidrar til å

Care Coating til sine kunder. Dermed fører dette til

en pøbel i gamle dager og har sittet inne, forteller

finansiere det, og vi ville i oppbygningsfasen ikke

flere gode ting: Kunder som ikke har tid til å polere

Tostrup åpenhjertig og fortsetter:

være avhengig av så mange folk. Jeg jobbet med bil-

bilene sine kjøper produktet for å ta vare på bilene

pleieprodukter som vi startet med for å finansiere

sine, og på den måten er de med på å bidra til at

litt kjent, og om man fikk en jobb så var det ofte en

driften og ha noe å leve av.

flere ungdommer og vanskeligstilte får en ny sjanse

baktanke med det, sier Tostrup.

gjennom DiamondCare Coating.

Gjennom å tilby bilpleiekurs til bilinteresserte

gikk konkurs i fjor som en følge av oppsplittingen.

ungdommer og voksne som står utenfor arbeids-

Oppsplittingen skjedde på et altfor tidlig tidspunkt,

får vi lagt til rette for å få nye ungdommer ut i jobb,

livet, genererer det økt selvtillit og muligheter for

ting gikk for sakte og førte til tapte inntekter for de

smiler Tostrup.

– Det var ikke lett å få seg en jobb når man var

De splittet selskapet, og DiamondCare Norge

– Salgsdelen drev vi videre, men vi hadde også

Grunntanken er å få ungdom ut i jobb.

– Det er en runddans. Jo mer vi selger, jo mer


MOTOR & TRANSPORT | 87

B

ertel O. Steen Sandefjord startet det nye året i splitter nye lokaler på 2000 kvadratmeter, og etablerte samtidig en etterlengtet salgsavdeling for varebiler, og har nå også utstillingsbiler i

sitt lokale.

I dag er vi på besøk hos Bertel O. Steen Sande-

fjords nye, lyse og utvidede lokaler. Vi prater med daglig leder Helge Nilsen og selger Anette, som viser oss rundt. De kan fortelle om den relativt ferske nyheten X-klasse: Mercedes’ aller første pickup – der kvalitet er førsteprioritet.

– X-klasse er en pickup. Mercedes har aldri

hatt pickup før, så vi har hatt veldig store forventninger og gledet oss veldig til den kom i høst. Vi lanserte den med et brak, og vi har fått mange positive tilbakemeldinger på bilen. Bilen er støysvak, den er god å kjøre og det er mye personbilkomfort i den. Den kan trekke tre og et halvt tonn hengevekt og et tonn på planet, forteller bilselger Anette.

Foreløpig finnes Mercedes X-klasse med to

motoralternativer, både med og uten automatgir.

– Og til høsten kommer det en ny utgave; V6,

med 285 hester, legger Helge Nilsen til.

– Støynivået og kjørekomforten er den store

Unngå belastningsskader

forskjellen, og det vil folk legge merke til. Det er

I et yrke der dagene er preget av fysisk hardt arbeid og firmabilen tar deg til og fra de forskjellige oppdragene, er det viktig at bilen du sitter i møter dine behov.

nytt. Digitalisering og modernisering av de eksis-

som å kjøre en personbil, og den er dessuten veldig drivstoffbesparende, sier Nilsen og presiserer at dette er en bil som er en stor investering for helsen.

Innenfor varebilsegmentet skjer det stadig noe

terende firmabilmodellene, bidrar til å øke komforten og kan være løsningen på HMS-utfordringene håndverkere opplever i hverdagen.

– Jeg var på messe i utlandet og så på den

nye, digitaliserte utgaven av Sprinter. Den kommer også som forhjulsdreven. Du merker omtrent ikke gir­ skiftet og innlastingen blir lavere, sier Anette imponert.


88 | MOTOR & TRANSPORT

Fra steinsprut og riper til strøken bilrute Er bilruten din full av små riper og steinsprut? Slik reparerer du den raskt og enkelt, helt uten å bytte glass.

M

agnor Hellvik er daglig leder i

en halvtime, og steinsprutskader i frontruta fik-

Strøken Bil AS, Bilhuset Skade

ser de dessuten helt kostnadsfritt, så lenge du har

& Lakk AS og Bilhuset Ser-

kasko på bilen.

vicesenter AS. I likhet med en

stor knippe merke­forhandlere

mulig å fikse steinsprut uten å skifte hele ruta,

– Det er mange som ikke vet om at det er

med tilhørende verksted, har han sin beliggenhet i

medgir Hellvik og fortsetter:

Bilhuset i Sandnes.

– Vi kan også reparere interiør. Hvis du for

Hos Bilhuset har du alt bilrelatert under samme

eksempel har fått riper og rifter i dashbordet eller

tak, og du kan gjøre alt fra å bytte dekk til å kjøpe en

på setene. Det er mye som kan fikses, og det til en

bruktbil – eller ta med deg bilen din til Strøken Bil

billig penge. Det er samtidig veldig miljøvennlig.

for en rask reparasjon. Der får bilen din god pleie

og service, de fikser irriterende små­skader og gjør

innen lakkeringsfaget, er målet å bli størst og best på

bilen din strøken og fin som ny igjen.

det de gjør. Å fikse småskader på bilen raskt og billig,

– Vi kan ta alt fra småskader som en parkerings­

er Strøken Bils nisje. Med konseptet SMART Repair

bulk, små riper, reparasjon av felger og sliping av

gjør de en konsultasjon av skaden. Er skaden liten

glass, sliping, polering av matte lykteglass. Vi sliper

nok fikser de det omgående, og er skaden større

vekk små riper til en billig penge, så slipper du å

henviser de deg videre til samarbeids­partneren og

bytte hele ruta. Dette er noe som er helt nytt siden

naboen Skade & Lakk.

det nå nylig kom nye metoder for å gjøre den job-

ben, forteller Hellvik.

billig penge, så er det Strøken Bil du skal velge. Vi

Med den nye polerings- og slipemetoden

reparerer en skade cirka 70 prosent billigere enn

slipper du med andre ord å skifte hele bilruten.

en tradisjonell reparasjon på et tradisjonelt skade-

Det gjør reparasjon av steinsprutskader og riper i

verksted. Du kan levere bilen din på morgenen og

glasset, til en lekende lett oppgave for det erfarne

få den tilbake på ettermiddagen igjen, og det er en

teamet i Strøken Bil. Reparasjonen tar bare rundt

stor fordel, avslutter Hellvik med et smil.

Med flinke medarbeidere som kan jobben sin

– Vil du reparere skader på bilen din til en

Strøken Bil Adresse: Svanholmen 11, 4313 Sandnes Telefon: 974 88 000 E-post: post@strokenbil.no Hjemmeside: www.strokenbil.no Facebook: www.facebook.com/StrøkenBil-1795033990718386


FORETAK & TJENESTER | 89

Mobiltelefonens grønne revolusjon Grønnmobil.no tilbyr en generøs panteordning for mobiltelefoner vi ikke bruker lenger. – Vi tilbyr alle som har en mobiltelefon, med eller uten defekter, å pante den hos oss og få cash.

B

– Jeg ville lage et system for å håndtere brukte

Kommuner og bedrifter som er opptatt av miljø

enheter. Vi bytter ofte og det kommer nye mobiler

og økonomi, er en viktig målgruppe for Grønnmo-

hele tiden. Folk har gode telefoner, men det kan

bil.no. De kan levere 50 iPhone-er i løpet av én uke,

likevel være noe feil på dem som gjør at de blir lig-

og de selger allerede til 50 kommuner som har fått

gende i en skuff, forteller Bjørkum om ideen bak

øynene opp for å kjøpe brukt. Utgiftene en bedrift

det hele.

har ved å kjøpe brukte mobil­telefoner kontra nye

til sine ansatte, blir halvert, og miljøbesparingene er

Når de brukte telefonene og nettbrettene kom-

mer inn til Grønnmobil.nos hovedkvarter i Sande-

trolig enda større.

fjord, ruster de opp og fikser det som må fikses.

Videre legges de ut for salg via hovedkanalen Grønn-

forlenge levetiden til det produktet. Det er et miljø­

mobil.no eller outlet-butikken.

aspekt i seg selv. Vi leverer inn kanskje 10.000 tele-

foner hvert år til smelting, som er søppelavfall, sier

– Alle priser som står på nett er når den er i

– Hvis folk har defekte enheter, så er poenget å

orden. Så trekker vi fra om det er noen defekter, det

Bjørkum engasjert.

er alt fra 0-1500 kroner for en defekt telefon. En

are i Norge ligger sju millioner mobil-

iPhone 7 har en høy verdi enda, så det er et spenn

enkelt forvandle dine gamle mobiltelefoner til pen-

telefoner og støver ned i skuffer og

der, forklarer gründeren.

ger, og du gjør miljøet en stor tjeneste.

skap. Tenk det! Gamle, defekte eller

fullt fungerende – likevel selges det

måneders garanti. Mange som kjøper på Finn blir

2,5 millioner nye mobiltelefoner årlig.

ofte lurt. Vi har stort sett priser som konkurrerer

De fleste innser nok hvordan dette påvirker miljøet

ganske greit med Finn, i tillegg er det tryggere å

vårt i negativ retning.

kjøpe av oss! Også får du cash av oss til å bruke til

hva du vil, smiler han.

For drøyt seks år siden skapte gründeren Jan

Ved å registrere deg på Grønnmobil.no kan du

– Telefonene er ferdigtestet og selges med tre

Otto Bjørkum systemet til Grønnmobil.no, men det

For du er ikke nødt til å kjøpe en telefon

er faktisk først nå i disse tider at folk endelig har

hos Grønnmobil.no etter at du har pantet inn din

skjønt det. Nå er Grønnmobil.no den ledende og

gamle. Til forskjell fra andre aktører, som kun til-

mest erfarne aktøren innenfor gjenvinning av mobil-

byr rabatt på neste kjøp.

telefoner og nettbrett, takket være både kjøpere og

selgere av brukte telefoner og nettbrett.

unike fordi vi betaler cash. Og vi betaler bedre.

– Det er et forholdsvis enkelt konsept: Vi er

Grønnmobil AS Adresse: Gneisveien 8 3221 Sandefjord Telefon: 930 13 207 E-post: post@gronnmobil.no Hjemmeside: www.gronnmobil.no Facebook: www.facebook.com/gronnmobilno Twitter: www.twitter.com/gronnmobil


90 | FORETAK & TJENESTER

Gode tips ved valg av riktig varmepumpe Jan Kind i Kind Energispar, har montert og solgt flere tusen varmepumper opp gjennom årene. – Jeg har også på disse årene lært meg å skille ut god kvalitet og dårlig kvalitet.

V

i befinner oss i Kind Energispars

befaring, montering og til varmepumpa er installert

døra, så sjekk bakgrunnen, at han har sertifisering

lokaler i Sandefjord, og møtes av

og klar til bruk. Firmaet er tuftet på å holde avtaler

og har holdt på i noen år, og sjekk om pumpa er

en svært engasjert kjøle­tekniker og

med sine kunder, til punkt og prikke. Kind forteller

parallell-importert eller ikke, oppfordrer Kind.

varmepumpeekspert. Jan Kind dan-

at han ergret seg stort over håndverkere som nesten

net grunnlaget for Kind Energi­spar

aldri dukket opp til avtalt tid, og det la selve grunn-

billigere i pris, men uten garantiordninger som tar

da han startet opp selskapet Kind Service, sammen

laget for en grunnleggende verdi som legger vekt på

vare på kunden dersom noe skjer. Kind utdyper:

med broren sin for snart 38 år siden. Den gang var

ærlig og tett kommunikasjon med sine kunder.

det fokus på kjøleskap, frysebokser og hvite­varer –

– Jeg har også i løpet av disse årene lært meg

vært veldig greie med kundene, passet på dem, utført

men i 2002 gikk han bokstavelig talt fra kaldt til

å skille ut kvalitet og dårlig kvalitet. Jeg har valgt å

service og vist ansikt hele tiden. Kundene kommer til-

varmt da han gikk over til å selge og montere varme­

styre unna billige produkter, for det er bare å dra

bake til oss og kjøper, mens de som har gått og kjøpt

pumper på heltid.

på seg problem, sier Kind.

en parallell-importert pumpe som går i stykker og

ikke får tak i selgeren – de kjøper jo ikke der igjen!

Primær­markedet til Kind Energispar er San-

Med håndplukkede og omhyggelig utvalgte

defjord, Larvik og Stokke.

produkter, gir de alltid fem års garanti på sine

– Jeg har vært i alle hus i Sandefjord, vil jeg

En parallell-importert varmepumpe er ofte

– Jeg tror på det vi har gjort her i alle år. Vi har

Varmepumpe-typene er mange, men Kind

varme­pumper. De kjente merkene og den gode kva-

anbefaler typen luft-til-luft-varmepumpe.

påstå, smiler Kind.

liteten, er en betryggende faktor for kunden. Ved å

være en totalleverandør, unngår kunden dessuten

forbedring; teknologi som tar knekken på virus, aller-

opp gjennom årene. Og vi har feilet underveis, men

overraskende kostnader.

gener og fjerner lukt. Det får du ikke med væske-til-

det har vi lært mye av. Vi vet hvor du skal plassere

Varmepumpespesialisten vil særlig fraråde

vann-pumpe, også er det en brøkdel av prisen. Det er

varmepumpa og hvor stor varmepumpe du skal ha.

kjøp av varmepumpe via dørselgere, spesielt uten

ingen varmekilde som kan konkurrere med luft-til-

Vi vet åssen det virker!

å ha sjekket bakgrunnen først.

luft-varmepumpe i forhold til pris og hva du får igjen

av varme, sier Kind engasjert.

– Vi har montert mange tusen varmepumper

Kind Energispar leverer hele prosessen, fra

– Kjøper du pumper av noen som kommer på

– Du har varme, kjøling og ikke minst luft­


FORETAK & TJENESTER | 91

tjeneste på alle nivåer.

Det lokale eierskapet gir fordeler. De som

jobber her har lokal forankring. De kjenner miljøet, menneskene og det lokale markedet. Det gir trygghet både for jobbsøkere og kunder. Jobzone Drammen leverer medarbeidere til både korte og lange vikariater innenfor de fleste bransjer. Hver kunde og vikar har en personlig konsulent. Det betyr at Jobzone har det fulle arbeidsgiver­ ansvaret for lønns- og personaladministrasjon i hele oppdrags­perioden.

– Hos oss skal både kunden og kandidaten føle seg sett Jobzone Drammen vektlegger den gode kunderelasjonen. – Vi blir glade når de noen blir fast ansatt gjennom en vikarstilling hos oss, forteller styreleder og partner Stein André Haugerud.

M

– Vi har fokus på et langvarig forhold. Det

handler ikke bare om levere kandidatnummeret inn på et samlebånd, sier Grindebakken og legger til:

– Dette er grunnpilaren i vår tankemåte og vil

bli et absolutt krav når organisasjonen skal bygges videre med flere ansatte. Vi tror på en vekst i vårt nedslagsfelt og har ambisjoner om en betydelig markedsandel de neste årene.

– Videre tror vi på å utvikle relasjoner med

samarbeidspartnere, føyer Haugerud til. arwell Grindebakken og Stein

André Haugerud er henholds-

som vi ville ha gjort i en hvilken som helst normal

vis partnere, og daglig leder og

virksomhet. Kundene skal være sikre på at de har

styreleder i Job Zone Dram-

funnet den rette kjemien i samarbeidspartneren,

men. Samtidig er de samboere,

også innenfor bemanning.

– Vi ser på vikarene våre som medarbeidere,

og det har faktisk ganske mye å si for en bransje

hvor nettopp den menneskelige relasjonen betyr alt.

kommer til et bemanningsbyrå, gjerne har som mål

Det er ikke til å legge skjul på at de fleste som

– Dette er en del av livsstilen vår i dag. Vi leg-

å komme ut i fast jobb, faktisk hele 90% ønsker

ger ikke jobben fra oss klokken 16, vi er tilgjengelig

dette. Grindebakken og Haugerud blir oppriktig

hele tiden. Derfor har vi også den gode relasjonen

glade når arbeidstakere blir fast ansatt, gjennom

til kundene, og i dagens samfunn er det så viktig.

vikarstillinger de har fått gjennom dem.

Når det gjelder vikarene våre, har vi som mål at

Jobzone skal være bransjens beste arbeidsgiver. Vi

Haugerud og smiler.

– De er også gode ambassadører for oss, sier

følger dem opp, og hos oss skal alle føle at de blir sett, forteller Grindebakken.

Begge har lang erfaring i bemannings­bransjen:

Jobzone Drammen

Haugerud i 20 år som toppleder, Grindebakken i

Adresse: Nedre Strandgate 7

åtte som leder og avtaleansvarlig. I 2015 fikk de

muligheten til å overta Jobzone-franchisen i

Telefon: 901 66 676 / 954 03 256

Drammen. Som medlem av den landsdekkende

E-post: drammen@jobzone.no

Jobzone-kjeden har de en stor og profesjonell orga-

Hjemmeside: www.jobzone.no/OmJobzone-Norge/Lokalkontor/Drammen

nisasjon i ryggen. Paret dekker Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Røyken, Hurum, Lier, Svelvik og Sande, og tilbyr alle rekrutterings- og bemannings-

3015 Drammen

Facebook: www.facebook.com/jobzonedrammen


92 | FORETAK & TJENESTER

Hjelper med gravstell

Gi slipp på dårlig samvittighet for gravene du ikke får stelt selv. Asker og Bærum Gravstell AS tilbyr fleksible stelleavtaler tilpasset ditt behov. – Det er hyggelig å kunne skape skjønnhet for kundene.

K

om Asker og Bærum gravstell AS oppsto.

og Sølvblad som sommerblomster, men kan også

Det offentlige tilbudet om gravstell i er ganske

Gaalaas tilbyr Stemor som vårblomster og Tåre

styrt av frister, forteller hun.

være fleksibel om kunder har andre ønsker og leve-

randøren har mulighet.

– Jeg er svært fleksibel i og med at jeg er

nyoppstartet. Jeg har forskjellige avtaler der jeg til-

byr ulike mengder stell, sier hun.

som HR-sjef, men følte seg ikke ferdig i arbeidslivet

og var motivert for å fortsette.

Asker og Bærum Gravstell AS har blant annet

Gaalaas er selv pensjonist og har jobbet 15 år

et helårstilbud som inneholder alt av opprydding

og stell gjennom hele året. Det kan innebære plan-

jeg har alltid vært veldig glad i å være ute. Hagestell

ting av vår- og sommerblomster, planting av lyng

og miljø betyr mye for meg, smiler hun.

på høsten, granbar når snøen kommer og krans til

allehelgensdag eller jul.

bli et sosialt entreprenørskap og en arbeidsplass

for mennesker som trenger litt hjelp til å komme

Siden oppstart i år har kunder allerede fattet

– Jeg hadde veldig lyst å gjøre noe annet, og

Hun håper bedriften med tiden skal kunne

stor interesse for tilbudet.

ut i arbeidslivet.

– Noen kunder blir henvist fra kirkevergen

– Jeg ønsker å samarbeide med arbeids­

eller kommunen. De kan ikke ta imot nye kunder,

markedsbedrifter og at det kan være arbeidsplass

for de har ikke stor nok kapasitet. Andre har funnet

for folk som er litt yrkesvalgshemmet og som trenger

hjemmesiden min på nett eller på Facebook, sier

en litt myk overgang eller start til arbeidslivet.

ari Gaalaas driver med gravstell

hun og legger til at eldre kunder ringer gjerne for

for de som ikke har mulighet

å få hjelp til gravstellet.

for å gjøre det selv. Det kan være

fordi man bor langt unna, er eldre

vondt for å bevege og bøye seg, synes det å stelle

eller ufør, eller fordi tiden rett og

på gravene er vanskelig. De klarer gjerne det å få

– Gamle mennesker uten bil og de som har

slett ikke strekker til.

noen blomster ned i jorden til 17. mai, men det skal

– Jeg har selv en grav på Hamar som jeg alltid

også vedlikeholdes og se pent ut hele sommeren,

hadde dårlig samvittighet for at jeg ikke fikk stelt.

og dette kan bli for mye for noen. For meg er det

Da tenkte jeg at det måtte jo gå an å kjøpe seg ut av

bare hyggelig å kunne skape skjønnhet for kun-

dette, sier Gaalaas og forklarer at det var slik ideen

dene mine, sier hun.

Asker og Bærum gravstell AS Adresse: Elgefaret 65, 1362 Hosle Telefon: 915 50 053 E-post: kari@abgravstell.no Hjemmeside: www.abgravstell.no Facebook: www.facebook.com/abgravstell


FORETAK & TJENESTER | 93

– Istedenfor å henge opp en plakat fra IKEA, heng heller opp noe som betyr noe for deg, oppfordrer daglig leder i Mester Rammer AS.

Et godt kunstverk fortjener en god ramme

–J

eg har selv spart på kunst i mange

nere som leverer bildene sine på kommisjon, og

minst velge våre bilder med omhu. Still deg gjerne

år, og jeg syns det er litt synd at så

det gjenspeiles i butikkene som er en blanding av

spørsmålet «hva vil jeg føle når jeg ser på dette bil-

mange ikke tar vare på bildene sine.

galleri og butikk, forteller Uhlmann.

det?» før du henger opp et bilde.

Vi må ha litt mer respekt for kunst

Mester Rammer finner du på Jessheim, i Lille­

– Du kan ha gamle ting du kanskje har fått fra

og historien vår, sier Georg Uhlmann i Mester Ram-

strøm og Sandvika, og fem steder i Oslo. Ramme-

foreldre eller ei gammel tante, men det har en sjel

mer AS.

verkstedet ligger på Carl Berners Plass i Oslo. De

over seg. Så istedenfor å henge opp en plakat fra

Uhlmann er gründer og daglig leder i familie-

rammer inn for private, bedrifter og gallerier, og

IKEA, heng heller opp noe som betyr noe for deg!

bedriften, og vet hvor mye en god innramming har

kundene kan enten komme inn til en av butik-

Rammer du inn et bilde, så har du det i 20-30 år.

å si for et bilde. Med åtte butikker i Oslo og omegn

kene eller rammeverkstedet for å ramme inn bilder.

Et bilde på veggen varer lenge og sier noe om deg

og det største rammeverkstedet i Norge, har Mester

Uhlmann forklarer at han helst ser at kundene besø-

som person, sier han engasjert.

Rammer ekspertisen inne. De har også en daglig

ker en av butikkene fremfor verkstedet.

leder som brenner for at et godt bilde skal få den

innrammingen det fortjener.

meste gått gjennom våre egne butikker. Der får kun-

Mester Rammer AS

Hos Mester Rammer kan du ramme inn

den en veldig god service, og våre folk er dyktige på

Adresse: Hasleveien 15 C, 0571 Oslo

omtrent hva som helst, og du kan faktisk også

tips til innramming og hvilke farger, passepartout

Telefon: 23 23 00 90

printe ut og ramme inn dine favorittbilder fra Insta-

og glass som skal velges. Når folk kommer til butik-

gram. Mester Rammer har dyktige og profesjonelle

kene, så får de ro til å velge, som de kanskje ikke

Mobil: 924 81 449

ansatte i sine butikker og på rammeverkstedet, og

hadde fått om de hadde kommet til verkstedet. Der

mange av dem er dessuten kunstnere selv.

skal det jo produseres også, forklarer Uhlmann.

– For noen år siden kjøpte vi opp ArtGate, som

driver med kunst. Hos ArtGate har vi 100 kunst-

– Omsetningen har i de siste årene for det

Uhlmann mener at vi kan bli mye flinkere til

å ta vare på bilder som støver ned på loftet, og ikke

E-post: post@mester-rammer.no Hjemmeside: www.mester-rammer.no Facebook: www.facebook.com/mesterrammer


94 | FORETAK & TJENESTER

–M

in jobb er å vise at folk kan ha tillit til at jeg kan levere, sier Bente Kongsgård.

Siden mai 2017 har

hun drevet Jobzone avdeling Kongsberg, det største norskeide bemanningsselskapet. Jobzone er lands-

La Jobzone ta seg av jobbsøkingen for deg

dekkende og har over 40 lokalkontorer med mer enn 150 medarbeidere, og knyttet i 2017 over 1700 kunder med 8000 medarbeidere.

– Jeg har bakgrunn fra teknologiparken, og

har en lokal forankring og kjennskap til næringslivet, noe som har vært en stor fordel da jeg startet

Jobzone gjør ansettelse enkelt ved å finne den rette kandidaten til din bedrift, eller den rette jobben til deg som jobbsøker.

som ny aktør i markedet i Kongsberg.

Jobzone er størst innen bygg- og anleggs­industri

i Norge, men Kongsgård forsikrer at hun ikke har satt seg i bås. Med bakgrunn innen teknologi, industri og ingeniørskap, har hun sin styrke innenfor dette feltet, men knytter også kontakter i andre bransjer og løser de oppdragene som kommer.

– Det å bidra til å få folk ut i jobb er driv­kraften

i denne jobben.

Gjennom møter med bedrifter, Navs jobb­

søkerkurs og i møter med kandidater, har Kongsgård begynt å få et godt fotfeste og etablert seg i Kongsberg.

– Jeg begynner å høste av den intense høsten

fra i fjor med mange bedriftsbesøk. Det er utrolig gøy når mye tid og energi for å finne den rette kandidaten faller på plass.

En del av prosessen er et innledende møte med

kandidaten for å kartlegge ønsker og motivasjon - bli litt kjent, før hun deretter sjekker referanser.

– Jeg veileder og er rådgiver for både kandi-

dater og bedrifter. En ansettelse handler om kjemi, og derfor er det viktig at jeg kjenner firmaene godt og har en kunnskap slik at jeg vet at i det firmaet så ønsker de det slik, og da bør det være en person som innfrir de kravene. Vi er tett på og vet hva som passer, sier hun.

Hun forteller at hun gjerne anbefaler bedrifter

og kandidater å tenke utenfor boksen.

– Jeg spør gjerne om kandidatene kunne tenke

seg å jobbe andre steder enn for eksempel olje­ bransjen hvis de kommer derfra, eller anbefale bedrifter å ansette folk med litt annen kultur og bakgrunn, sier Kongsgård.

– Det er mange kandidater som blir borte –

noe som betyr at de har fått fast jobb i bedriften hvor de har vært innleid. Det syns jeg er kjempegøy. Jeg mister selvfølgelig en god kandidat, men jeg har gjort en god jobb når kandidaten har fått fast jobb, så det er bra for alle parter, ler hun.

Jobzone Kongsberg AS Adresse: Kirketorget 4, 3616 Kongsberg Telefon: 995 49 512 E-post: kongsberg@jobzone.no Hjemmeside: www. jobzone.no/OmJobzone-Norge/Lokalkontor/kongsberg Facebook: www.facebook.com/JobzoneNorge


REISER, MAT & OPPLEVELSER | 95

–V

i er små nok til å gjøre litt håndarbeid for å få frem kvalitetsproduktet, men store nok til å tilby en fornuftig pris. Vi

er ikke bare fredag- og lørdagskyllingen, men forbrukeren plukker oss gjerne på en mandag også, sier en ivrig salgs- og markedssjef Robert Sivertsen.

Da produksjonen startet opp igjen etter at

kyllingslakteriet ble lagt ned under finanskrisen i 2008, var det en velsignelse for innbyggerne på den lille øya i Trondheimsfjorden.

– Det er krise i et lite lokalsamfunn som Ytterøy

når hjørnestensbedriften blir lagt ned, sier han.

En håndfull lokale aksjonærer tok tak for å få

liv i produksjonen igjen, og Sivertsen fikk tilbud om å være med å starte opp. Fra begynnelsen har de vokst fra et personell på 20 personer til å i dag sysselsette 150 ansatte i bedriften.

Ren mat og samvittighet

– Ytterøy har snudd fra å være en fraflytterøy

til å bli en tilflytterøy – kanskje fordi vi gjør ting litt annerledes enn de store aktørene gjør, og det har

For deg som vil spise rene, lokale og kortreiste kvalitetsråvarer – letingen er over. Ytterøykylling AS med sine strenge krav til dyrevelferd, tilbyr premiumprodukter til norske hjem.

vist seg å være akkurat det vi vinner på.

Med fremtidig utvikling i tankene har Ytterøy­

kylling rigget seg som en næringsmiddelbedrift

veterinær utfører kontroller hver dag. Alle aspekter

som har kontroll – saltredusert mat er i fokus, og på

ved produksjonen er strengt regulert, noe som er

fabrikken er all produksjon gluten- og allergenfritt.

en trygghet for forbrukerne.

Kvalitetsprodukter av både ferske og ferdiggrillet

som frister både store og små, inkluderer crispy lår-

Matkasse og Godt Levert, og foretrukket leverandør

biff, bøkerøkt gårdspølse, confitert kylling­klubber,

for Kolonial.no – Norges største matbutikk på nett.

kyllingnuggets og grillede kyllingvinger. Et stort

De er i tillegg leverandør for Coop og Bunnpris,

fokus på dyrevelferd er også et viktig aspekt for

og produktene kan fås kjøpt i mange delikatesse-

Ytterøykylling AS

Ytterøykylling. Alle som håndterer levende dyr for

forretninger rundt i landet. I tillegg leveres mye av

Adresse: Flatan 177, 7629 Ytterøy

Ytterøykylling har vært gjennom et kursprogram og

produktene til storhusholdningsmarkedet via gros-

Telefon: 74 09 68 28

avlagt eksamen hos Animalia – fagsenteret for kjøtt.

sister fordelt utover hele landet.

E-post: post@ytteroykylling.no

Hjemmeside: www.ytteroykylling.no

– De 22 gårdene som leverer kylling til oss er

Ytterøykylling er hovedleverandør for Adams

– Vi ønsker å være litt annerledes og gjøre oss

underlagt et strengt dyrevelferdsprogram, og blir

litt mer flid med produktene, og vi pakker i fine

jevnlig kontrollert av vår dyrevelferdsansvarlig. Mat-

pakninger og forteller historien om Ytterøy – det

tilsynet har også eget kontor på slakteriet og tilsyns-

faller i god smak hos kundene, smiler Sivertsen.

Facebook: www.facebook.com/ytteroykylling


96 | REISER, MAT & OPPLEVELSER

Ønsker å utdanne flere til å bli bakere Daglig leder Thor Ferner ved Westend Bakeri ser behovet for å utdanne flere til å bli bakere. Han ønsker å bidra gjennom styrket norskkunnskap og ansettelse av bakerlærlinger.

S

iden 1950-tallet har Westend Bakeri

ingen skolegang hos de ansatte i bakeribransjen.

drevet

med

pizzabunnproduksjon

– Vi brenner for god fagkompetanse, og ser

for storhusholdninger og restauranter.

mulighet for å utdanne ansatte til å bli bakere. Det

Daglig leder Thor Ferner har 30 års

er mye etterslep i bakerbransjen. Jeg syns derfor det

arbeids­ erfaring fra et bakeri og er

var artig å ansette en ung baker, han var 22 år og

utdannet baker med fagbrev.

brant for yrket, forklarer han.

– I all hovedsak produserer vi i Westend Bakeri

– Nå som vi har begynt å planlegge å produsere

tykke amerikanske og tynne italienske pizzabunner

andre bakevarer, ser vi behovet for ny kompetanse

– både med og uten saus. Vi produserer cirka 5,5

og lærlinger. Det må bli flere som blir en del av dette

millioner pizzabunner i året. Vi har også utvidet

spennende yrket. Dette er en hjertesak som både jeg

utvalget vårt til å kunne tilby focacciabrød og ser

og bedriften er opptatt av, sier han engasjert.

muligheten til å tilby flere lettsteikte bakervarer.

fokus på pizzaer og pizzaprodukter.

Ferner forklarer at Westend Bakeri gjør halve

Men en ting er sikkert – det kommer til å bli

jobben for kundene deres. Bakerne deres produserer

kvalitetsbunner, slik at kunden slipper å gjøre det.

hode. Vi kommer til å fortsette å være best på å

lage pizzatilbehør – alt fra italiensk pizzadeig, fer-

– Kundene trenger kun å heve pizzabunnen,

– Nordmenn spiser ganske mange pizzaer per

ta på garnityr og steke den, smiler Ferner.

dig utskjevlet pizzabunn og kanskje også lett stekt

pizza. Tiden får vise hvordan andre spennende pro-

Det er i dag 26 ansatte i Westend Bakeri. Fer-

ner forteller at bakeriet er opptatt av å kunne tilby

dukter vi prøver oss på, smiler han.

en god, norskspråklig service – og ikke minst: ha en god intern kommunikasjon på grunn av sikkerhet og rutiner. Det er derfor krav om å være norsktalende.

Westend Bakeri

Adresse: Rudsletta 12, 1351 Rud

– På grunn av norskkravet vårt har vi i Wes-

tend Bakeri søkt økonomiske midler og kan nå tilby

Telefon: 67 17 40 10

norskkurs i bedriften, informerer daglig leder stolt.

E-post: post@westendbakeri.no

Hjemmeside: www.westendbakerier.no

Han forklarer at det er noen med høyere

utdanning, men at det er gjennomgående lite eller


REISER, MAT & OPPLEVELSER | 97

Norsk lørdagspizza til hverdags Hos Miami Pizza er mottoet at pizzaen skal være like god som den de ville ha laget til seg selv.

D

seg med på en lørdagskveld.

som har vært her i et par-tre år, som har sluttet – og

– Vi er stolte over kvaliteten og servicen vi gir,

som deretter har kommet tilbake til oss. Det er jo

og at vi kun bruker norske, godkjente leverandø-

et tegn på at de trives! Og jeg tror selv at kundene

rer. Og hvis jeg er stolt over mitt produkt, er det så

våre liker seg hos oss nettopp fordi de ser hvordan

mye enklere å kunne si til kunden at vi håper det

de ansatte også trives i jobben, sier Kumar.

smaker, smiler Kumar.

Hos Miami Pizza er det mye som ivaretar kun-

Han skryter kollegialt av sin første arbeidsgi-

devennlighet og tilgjengelighet. Pizzastedet ligger

ver i Norge. Det han lærte hos Peppes Pizza om

sentralt, de har et telefonnummer det er lett å huske

kundebehandling, service og om å gjøre kundene

– og de har til og med sin egen parkeringsplass,

fornøyd, har han tatt med seg videre. Vennlighe-

hvor det er enkelt å kjøre inn og hente varene. Ku-

ten utad går dessuten begge veier: En pizzeria har

mar satser på kundene sine. Miami Pizza er spon-

a Ajay Kumar kom til Norge i 1986,

gjerne hurtig turnover i arbeidsstokken. Men slik er

ser av MIF-laget – og fremdeles har de faste kunder

fikk han jobb på Peppes i Dram-

det ikke hos Miami Pizza. Etter snart to tiår i bran-

som har vært med siden oppstarten for snart nitten

men. Der trivdes han godt, men

sjen vet Kumar hvor mye trivselen betyr på en ar-

år siden.

drømmen var alltid å drive selv. I

beidsplass hvor det er den gode smaken som skal

1999 overtok han daværende City

selges.

de vil ha: Når de ringer og sier navnet sitt i telefo-

Pizza, og i dag er navnet Miami Pizza i Mjøndalen

– Vi har et utrolig godt miljø blant de ansatte,

nen, vet vi akkurat hvilken pizza de ønsker, hvor

et kvalitetsstempel for alle pizzaelskende i området.

og de liker seg så godt. Jeg har en ansatt som har

den skal leveres – og når! Og er det noen som er

Naturlig nok: Ethvert produkt som selges herfra, la-

arbeidet her i 18 år. Hun var ansatt da jeg overtak i

misfornøyd, erstatter vi med alltid med ny pizza,

ger de som om det er sin egen pizza de skal kose

1999, og hun er her fremdeles. Vi har hatt ansatte

smiler Ajay Kumar.

– Vi har stamkunder som vi vet nøyaktig hva

Miami Pizza AS Adresse: Drammensveien 69

3050 Mjøndalen

Telefon: 32 87 00 00 E-post: post@miamipizza.no Hjemmeside: www.miamipizza.no Facebook: www.facebook.com/MiamiPizza-Mjøndalen-206935869345636


98 | REISER, MAT & OPPLEVELSER

Huset med det rare i Kafé Lensmannsgården på Namdalseid i Trøndelag, er i bunn og grunn et slags åpent kunstkollektiv som huser fire kreative sjeler.

–V

i er fire håndverkere som driver hver for oss, og så har vi Lensmannsgården der vi driver felles med café, utstil-

linger, pub og andre arrangementer, forteller eier og en av driverne av Kafé Lensmannsgården, Ane Alti.

Ane har en egen bedrift som heter AltiAne, og

hun har drevet med glasskunst siden 1999. Etter at hun satte glasskunsten på pause i noen år, bestemte hun seg for å finne frem symaskinen som har ligget bortgjemt i mange år. Det hun før bortforklarte med at hun ikke hadde tid til, ble nå endelig en realitet. Å sy klær har nemlig ligget i Anes hjerte i mange, mange år.

– Jeg har vært forelsket i gamle ulltepper i det

meste av mitt voksne liv, og så da muligheten bød seg begynte jeg å sy kjoler av gamle ulltepper! Det


REISER, MAT & OPPLEVELSER | 99

er jo noen som syns det er litt sært og litt varmt med gamle ulltepper, og det er det - men det er jo godt også, ler Ane som også syr kåper og jakker av ullteppene.

Nå har Ane derimot igjen gjenopptatt glass­biten

og har verksted i kjelleren. Blant hånd­verkerne på Lensmannsgården finner du også Tones sløyd, som lager samiskinspirert håndverk. Hun lager mye forskjellig i reins-skinn og tinntråd, og bruker en del av de spennende samiske symbolene. Tone og mannen driver med rein på Nordfosen. Derfor bruker de også en del reinsdyrkjøtt i kafeen – en fin kobling mellom kunst og mat. De har en ny håndverker fra Danmark som akkurat har kommet på banen med sveising og glasslaging, samt at han er en reser på kjøkkenet. Sydamen Anna syr ut og inn bunader og lapper klær for folk i distriktet. Og som hun selv bruker å si, så syr hun alt hun får under symaskinlabben. For tiden holder Anna og datteren Toril også på med sluttspurten av en bok, «Nostalgisk søm».

Hos kunstkollektivet på Kafè Lensmannsgården

er det med andre ord mye under samme tak. De kan friste med hjemmelagede middags- og lunsjretter som pai eller reinskav, de har et rikholdig barskap og fine sitteplasser både ute og inne. Rabarbrakake med softis – som Ane forklarer har blitt uoffisielt kåret til Norges beste softis, er en stor slager.

– Dette skal være en plass der det er godt å

komme inn og mye spennende å se. Etter hvert vil vi gjerne at folk skal få delta i håndverks­aktivitetene, men allerede nå kan folk gå inn på verkstedet og se oss håndverkere i aksjon.

Ane kan fortelle at de også tilbyr utleie av

møtelokaler til bedrifter og foreninger, der det serveres lunsj, middag eller kveldsmat, alt etter ønsker.

– Målet på sikt er at det skal være mye å gjøre

her. Dette er dessuten en god, rolig og behagelig plass å være på, og egner seg godt for barnefamilier.

Ane forteller videre at den hjemmekoselige

atmosfæren rundt Lensmannsgården ofte fører til at folk er forsiktige med å trå innenfor dørstokken.

– Det ser ut som et privathus her, så selv om det

er et tydelig åpent-skilt utenfor er folk litt reserverte med å komme inn. Det hender at folk ringer på, eller banker på døra. Det er jo bare koselig, så lenge de kommer inn. For her er alle hjertelig velkomne innom, sier en smilende Ane.

Kafé Lensmannsgården Adresse: Namsosveien 2498

7750 Namdalseid

Telefon: 93876866 / 97183676 E-post: galleri@2mrom.no Hjemmeside: www.lensmannsgaarden.com Hjemmeside: www.altiane.no


100 | REISER, MAT & OPPLEVELSER

Kulturarven i Verdal I Verdals eldste industribygg serverer Ørens Meieri gjestene sine spennende og rustikk mat. – Her får du ærlig mat og gode smaker, og alt er laget fra bunnen av.


REISER, MAT & OPPLEVELSER | 101

–Ø

rens Meieri, det høres jo ut

pinsetter på middagstallerkenen, men vi er nokså

koster ingenting å leie scenen her på Ørens. De får

som det produseres ost og

ærlige på det vi gjør, sier han og forklarer videre:

også inngangspengene når de arrangerer noe, vi tar

litt sånn forskjellig her?

ingenting av inngangspengene.

– Ja, det høres nok ut som

folk i alt fra dress til snekkerbukse – og vi skal være

det. Men det kjøpesenteret vi sitter sammen med,

en plass for de fleste, på godt og vondt. Utfordrin-

har hatt samtaler med Verdal kino om å ha en kino-

er faktisk det gamle meieriet på Verdal. Og det siste

gene er å finne en meny til både han som kommer

forestilling her. Så det er et vidt spekter på hva scenen

dette huset ble brukt til var et lager for meieriet.

i snekkerbuksa og har jobbet hele dagen og er sul-

kan brukes til, sier Utseth med et smil.

ten, og til han som kommer i dress og bare vil ha

carte-restaurant. På dagtid fungerer den som en

en lett lunsj.

også catering. Etter at restauranten har økt i vekst,

lunsj­restaurant og café. Bransjemagasinets utsendte

I andre etasje har restauranten god plass, og

har de også blitt nødt til å ruste opp og bygge om

blir tatt godt imot av Ørens Meieris ildsjel og daglig

er godt tilrettelagt med heis for rullestolbrukere og

både kjøkken og ventilasjonsanlegg. Med det gamle

leder, Bjørn Utseth.

småbarnsfamilier med barnevogn. Med en av Trøn-

kjøkkenet serverte de catering til 250 personer. Nå,

Ørens Meieri i Verdal, er en rustikk à la

– Lokalet passer ikke til fine dining. Her går

– Den er fullbooket fram til november, og vi

Som et tillegg til restaurantdriften, har de

– Her får du ærlig mat og gode smaker, og alt

delags største uteserveringer på sommeren og en

med et fullt oppgradert kjøkken, ligger mulighe-

er laget fra bunnen av her på huset. Ingen ferdig-

av Midt-Norges største utescener, er daglig leders

tene til rette for å servere enda flere.

produkter, bare god mat til en fornuftig pris, som

overordnede mål å være en bidragsyter til at Ver-

du blir mett av. Det er en del av poenget, smiler han.

dalens innbyggere får dekket sine behov. Med sitt

DEN STORE UTFORDRINGEN

store engasjement og et bankende hjerte for bygda,

Med en tydelig engasjert daglig leder som jobber

ten kunne ikke passet dem bedre. Alt fra maten

kan man med god margin si at Utseth har lyktes.

hardt og yter sitt beste for å dekke alle behov, opp-

på menyen til innredningen, står i stil med for­

lever han enkelte utfordringer i forhold til å imøte-

historien til Ørens Meieri.

trives, og der dem kan ta med seg familien for å

komme alles ønsker.

spise middag, eller arrangere en fest sammen med

venner og tilreisende.

utviklingen vi gjør med restauranten og få en øko-

Og beliggenheten til den rustikke restauran-

– Vi har et nokså unikt lokale siden vi er Ver-

dals eldste industribygg. Vi ble flyttet hit i 1986 med

– Målet vårt er å få til en plass der folk vil

– Utfordringen er å finne en balanse mellom

nomi samtidig. Det kommer mange ønsker fra gjester,

store vogner fra Kværner og ble satt sammen med kjøpesenteret. Vi tar med oss den industriarven vi

MYE PÅ TAPETEN

og det er aldri morsomt å skuffe en gjest. Noen har

har i Verdal med huset.

Utescenen til Ørens Meieri, var et initiativ som ble

spurt om lengre åpningstider, men vi kan ikke dekke

til etter at Utseth og hans kolleger innså hvor mye

alle gjester til alle tider ved å holde åpent til klokken

EN PLASS FOR ALLE

det faktisk kostet å leie en scene, ikke minst hvor

02 på natten. Vi er gode på mat, selskap og catering,

Verdal er kanskje en minsting i kommune­

mye arbeid det innebærer å rigge opp og ned. Da

og det er det vi skal fokusere på også i fremtiden.

sammenheng, men de er likevel Norges tredje største

fikk de ideen til å bygge en permanent scene som

industri­kommune. Utseth ønsker å fremheve linken

alle kan leie – helt gratis.

skal ha en jobb de kan leve av. Jeg liker ikke at del-

mellom Ørens Meieri og dagens industri, gjennom å

– Scenen er bygd med tanke på at lokale kor,

tidsansatte i denne bransjen får alt fra fire timer i

spille på et rustikt og gjennomført konsept.

korps og teaterlag kan framføre noe uten at de må

måneden til 32 timer i måneden, det kan ingen leve

bruke 30 000 kroner på å leie en scene. For det

av, avslutter Utseth ydmykt.

– Vi er ikke en restaurant med blomster og

– Målet er at dem som jobber på Øren Meieri

Ørens Meieri Adresse: Jernbanegata 11 7650 Verdal Telefon: 902 85 064 E-post: bjorns@orens.no Hjemmeside: www.orens.no Facebook: www.facebook.com/orensmeieri


102 | REISER, MAT & OPPLEVELSER

Et naturlig stopp for bilister Langs E16 ved Steinsfjorden suser bilkjørerne forbi i sjette gir. Ved en av avkjørslene ligger et perfekt stopp for enhver sjåfør: kafeen Vik Skysstasjon og Pizzabakeren.

S

iden 1985 har Vik Skysstasjon stått plas-

HJEMMELAGET MAT

sert ved veikanten ved Steinfjorden, og i

– Vi har mye hjemmelaget mat på begge spise­

fjor ble Pizzabakeren åpnet. Daglig leder

stedene. På Vik Skysstasjon lager de ansatte blant

ved Vik Skysstasjon og Pizza­ bakeren,

annet hjemmelaget raspeball, snitsel og biffsnadder.

Amund Johansen, forteller at spiseste-

Alle middagsgjester får også salatbuffé, noe som har

dene tilbyr både catering og bespisning inne.

virkelig vært en suksess. Da får de mulighet til å

– Fleste av kundene våre kommer fra veien.

velge mellom ulike grønnsaker og dressinger selv.

Derfor har vi tilpasset maten vi serverer for sjåfører

Man kan også kjøpe en dessertbuffé til en veldig

som er farten og er sultne på et måltid som er både

god pris, og da er det bare å spise så mye dessert

sunt, enkelt og rimelig.

man klarer, ler Johansen.

Johansen forteller at kafeen vektlegger ferske

Mat og drikke får de levert fra store leveran­

råvarer av høy kvalitet. De ønsker å kunne tilfreds-

dører som Gilde, Tine, Bama, Coca Cola og Grillstad.

stille både dem som ønsker et sunt måltid og dem

Johansen har valgt disse leverandørene på grunn av

som setter pris på tradisjonell fast food.

kvalitetssikring, men han utelukker ikke muligheter


REISER, MAT & OPPLEVELSER | 103

for å få inn mer kortreist.

kutting. Noe som er viktig for oss når det kommer

til leverandører er at de skal levere noe som er

– Det viktigste for oss er at det blir gjort rik-

tig og at kunden går ut av spisestedet mett og for-

ferskt og av høy kvalitet, forklarer han.

nøyd. Vi ansatte jobber knallhardt for kafeen, og alle goder vi får inn går tilbake til kunden gjennom

ÅPNING AV PIZZABAKEREN

lavere kundepriser og bedre tilbud. Dette er viktig

Kjelleren til Vik Skysstasjon ble tidligere brukt som

for oss, understreker daglig leder.

et selskapslokale, der kunder kunne arrangere bryllup og andre type arrangementer. Johansen og de

GULASJSUPPE OG KÅLSTUING

andre ansatte bestemte seg for å gjøre noe mer med

Utenfor kafeen suser trafikken forbi. Inne på

lokalet, og den 12.september 2017 åpnet de opp

kafeen sitter stamkunder rolig og prater sammen.

Pizzabakeren.

Flere av de nyter sin faste lunsjkaffe, mens andre

spiser varme måltider. Vi kan se nye reisende som

pizza, og da var Pizzabakeren et naturlig valg. Kon-

parkerer utenfor og går inn. De ser nysgjerrig på

septet til Pizzabakeren er å lage ferske pizzabunner

menyen, i håp om å finne et godt måltid, før de

hver dag og å servere pizzaene med gode, sunne

kaster seg ut på veien igjen. Johansen forteller oss

råvarer, forteller Johansen.

at gulasjsuppen til Vik Skysstasjon har blitt en klas-

siker blant kundene.

sammenligne med andre i bransjen, forklarer han.

– Gulasjsuppe er noe vi har fast året rundt,

– Vi bestemte oss fort for at vi ønsket å lage

– Deres vektlegging på kvalitet er ikke til å Johansen forteller at det er mange sjåfø-

rett og slett på grunn av etterspørsel. Vi har prøvd

rer på veien som benytter seg av muligheten til

oss på løksuppe og andre gode supper, men det er

å ringe inn til kafeen og bestille pizza. På den

gulasj­suppen som er folkefavoritten. Om vinteren

måten trenger de bare å svippe innom lokalet

og høsten er dette en super suppe som komple-

og hente med seg en rykende varm pizza som de

menterer årstiden på grunn av dens smak og kryd-

kan kose seg med. Johansen legger til at tilbudet

der, bemerker han.

hos Pizzabakeren er relativt nytt, men at ryktet

har spredd seg fort.

– Ellers er også kålstuing en annen favoritt

blant kundene, legger han til ivrig.

En sentral leverandør for Vik Skysstasjon er

tid det vil ta å lage pizzaen, så kommer kunden

Bama. Fra denne aktøren mottar bedriften frukt og

innom når pizzaen er klar. Det er et veldig enkelt

grønt fem ganger i uken.

system og det har også blitt veldig populært blant

bilkjørerne, sier Johansen med et glimt i øyet.

– Bama er veldig nøye på råvarer og grønnsaks­

– Når kunden ringer inn sier vi i fra hvor lang

Vik Skysstasjon AS Adresse: Holeveien 1741, 3530 Røyse Telefon: 32 16 13 00 E-post: vikskysstasjon@gmail.com Hjemmeside: www.vikskysstasjon.no Pizzabakeren Vik Adresse: Holeveien 1741, 3530 Røyse Telefon: 400 02 665 E-post: vik@pizzabakeren.no Hjemmeside: www.pizzabakeren.no


104 | REISER, MAT & OPPLEVELSER

Kaffe som håndverk


REISER, MAT & OPPLEVELSER | 105

Stavanger Kaffebrenneri har plukket ut det beste fra kaffebeltet rundt Ekvator som kan bestilles rett hjem. – Vi brenner for økologisk dyrking, etisk handel og tilbyr kaffe av håndverksmessig standard.

I

kke nok med et fullstappet og variert utvalg

mer blant annet fra plantasjer i Bolivia, Brasil,

på nett tilgjengelig for både bedrifts- og

Colombia, Dominikanske Republikk, Frankrike,

privat­kunder, men utvalget er også tilgjenge-

Mexico, Kenya og Guatemala. Fra fyldige og aro-

lig hver fredag fra 12.00 til 16.00 ved fabrikk­

matiske til sødmefull med sitrussmak finner enhver

utsalget i Oddahagen i Stavanger.

kaffe­elsker et unikt produkt håndplukket for sitt

– Snart har vi vært her i ti år, og vi nyter frem-

særpreg. Kaffen er brent og pakket etter strengeste

deles utsikten over fjorden, smiler daglig leder

kvalitetskrav for å gi kunden gourmetkaffe og en

Sigurd Gramstad.

perfekt smaksopplevelse.

Det var Gramstad selv som fikk ideen til kaffe­

brenneriet under et studieopphold i Mexico. Da han

KAFFE MED BOBLER

ble kjent med ekte kvalitetskaffe fra landet der kaffe

I tillegg til kaffe, blander de også sin egen te. Bren-

er et av de viktigste jordbruksproduktene, var han

neriet har nå også begynt å tilby kaldbrygget kaffe

solgt. Det varte ikke lenge før han fikk en gammel

og nitrokaffe.

kaffebrenner fra Mexico sendt til hjemlandet for å

dyrke den nyutviklede lidenskapen.

som man tilfører ren nitrogen. På denne måten får

– I Nitro-kaffe bruker man kaldbrygget kaffe

man en kald kaffe som minner om Guiness øl med ØKOLOGISK FOR MILJØ OG HELSE

veldig små og tette bobler. Det gir en kremaktig sen-

– Økologisk kaffe er vårt varemerke. Vi er svært

sasjon når du drikker det, og det blir en veldig fin

opptatt av etisk handel der småbønder og plantasje­

smaksopplevelse, sier Gramstad.

arbeidere får tryggere arbeidsvilkår og bedre pris,

sier Gramstad.

Bransjemagasinet fikk prøve nitrokaffen, og den ble

umiddelbart godkjent.

Stavanger Kaffebrenneri er en Debio-godkjent

En småskeptisk representant fra Det Norske

bedrift og forhandler av Fairtrademerket kaffe og

– Der fikk jeg meg en overraskelse!

er i tillegg sertifisert som en karbonnøytral bedrift.

Stavanger kaffebrenneri har også begynt å

– Noen vil kanskje påstå at det er helt ufarlig å

med foredling av kakao. Foreløpig selges kakao-

kjøpe ikke-økologisk kaffe, men ved konvensjonell

nibs og kakaosmør. Etterhvert ønsker de også kan-

kaffedyrking kan du fortsatt risikere at det finnes

skje å lage sjokolade.

rester av sprøytemidler i kaffebønnene. Det skjer

ikke når den er økologisk, da brukes ikke kjemi-

dusere nye ting, sier daglig leder.

– Vi liker å gjøre ting fra bunnen av og intro-

kalier i sprøytemiddelet.

Gramstads er svært opptatt av å ta vare på

AKTUELL SOM LOKAL AKTØR

naturmiljøet der kaffen blir produsert, og ikke

Gramstad er positiv over den nye utviklingen og

minst sikre kaffebøndenes helse.

kunders oppmerksomhet på lokale forhandlere

istedenfor å handle med utenlandske aktører.

– Det er mye bråk rundt kaffeplantasjer som

ikke er økologiske, der det er mye helseplager blant

bøndene. Hyppig bruk av kjemiske sprøytemidler

gjerne vil komme til oss istedenfor å kjøpe kaffe

Adresse: Oddahagen 36, 4031 Stavanger

påfører arbeiderne stor helsefare, kreft og tidlig

av en eier i Holland eller USA. Da forsvinner også

død, sier han.

gjerne overskuddet av investeringen dit, mens her

Telefon: 51 80 09 86

kan vi holde det lokalt.

– Dette er hovedgrunnen til at vi satser økolo-

– Det er en veldig gledelig utvikling at folk

gisk, legger han til.

cirka 60 tonn kaffe i året.

Stavanger Kaffebrenneri tilbyr levering til

For Stavanger Kaffebrenneri blir det produsert

bedriftskunder, små firma, institusjoner og butik-

ker rundt i landet i tillegg til nettsalg. Kaffen kom-

noen millioner kopper kaffe, ler Gramstad.

– Om du regner 7,5 gram per kopp så blir det

Stavanger Kaffebrenneri AS

E-post: post@stavangerkaffebrenneri.no Hjemmeside: www.stavangerkaffebrenneri.no Facebook: www.facebook.com/ stavangerkaffebrenneri


106 | REISER, MAT & OPPLEVELSER

Tradisjonsmat til alle anledninger

–B

utikkutsalget går mye på god, gammeldags middagsmat for folk som har det travelt. Vi bruker ordentlige, mest lokale

råvarer, og lager blant annet lapskaus, sodd og fiske­ grateng – enkel mat som folk er veldig glad i, sier eier av Eldrimne Kjøkken AS Hilde Amdahl.

Amdahl kjøpte den tidligere bedriften Sørholt

Selskapsmat og startet i november i fjor.

– Jeg jobbet ved den tidligere bedriften da jeg

var yngre, og har alltid hatt en sans for konseptet og produktene. Da den kom for salg tenkte jeg at dette er en sjanse som kommer én gang i livet, og jeg hoppet i det, sier en smilende eier.

Amdahl har blant annet tatt med seg videre

den populære trønderske «nasjonalretten» sodd, og får mye skryt av kunder for tradisjonsmaten.

– Vi koker sodd på gammelmåten, det er svært

populært både ved butikkutsalget og gjennom cateringen, sier hun. IDEELT FOR BARNEFAMILIER Ved butikken på Sætersmyra kokes det hjemme­laget, hjertelig kost daglig. Utsalget består av to varmretter hver dag som blant annet lapskaus, supper og gryte­ retter. I tillegg har de en rekke kalde middags­retter klare til å varme opp, som for eksempel lasagne, chili con carne, kjøttpudding og karbonader. Av kald­retter fokuserer Amdahl på å bygge opp et utvalg av ulike lokalprodukter, og jobber mot å kunne tilby et helhetlig produktutvalg.

– Jeg ønsker å kunne bygge opp under til-

leggsprodukter til det jeg allerede lager, slik at om vi har potetsalaten så skal vi kunne tilby spekepølsa og flatbrødet i tillegg. Du skal ikke måtte stikke på Rema1000 etterpå fordi du mangler en ting, sier hun.

Den eldre generasjonen er en stor del av

kunde­gruppen til Eldrimne Kjøkken, og Amdahl håper på å nå ut til flere unge med tilbudet sitt.

– Vi er glade i alle kundene vi får, og håper å få

inn kanskje flere barnefamilier som har det travelt

Glad i ujålete middagsmat? Prøv hjemmelaget lapskaus eller tradisjonsrikt sodd hos Eldrimne Kjøkken AS i Levanger – de stiller både med ferdigretter, butikkutsalg og catering til små og store grupper.


REISER, MAT & OPPLEVELSER | 107

– IKKE NOE FIKSFAKSERI

dager og lite søvn noen perioder, er Amdahl viss på

Konkurransen kan være tøff, innrømmer butikk­

at hun tok det riktige valget.

CATERING FOR STORE OG SMÅ GRUPPER

eieren. Men hun er også overbevist om det er plass

– Vi har en egen cateringmeny som ligger på Face-

til alle når de dekker ulike deler av markedsbehovet.

ikke en dag på at jeg tok over. Det er travelt nå, men

book-siden og hjemmesiden vår, men vi tilpasser oss

jeg satser på å kunne ta meg litt mer fri når vi blir

etter kundens ønsker og lager det meste, sier Amdahl.

flinke, men vi er heldigvis ikke like. Det gjen­speiler

litt mer etablert, sier hun.

samfunnet litt – vi vil ha forskjellige ting. Dermed

antall for bestilling av koldtbord, og tilrettelegger

er det plass til oss alle.

arbeidsplass for meg og de som er her i mange år

gjerne menyen etter størrelse på gruppen.

fremover. Det ligger et godt grunnlag og potensiale

bruk av halvfabrikater og lager maten fra bunnen av.

og vil ha ordentlig mat – det får de her.

Hun understreker at det ikke er noe minimums­

– Andre som serverer selskapsmat har kanskje

– Det har dukket opp flere som er veldig

Amdahl holder fokuset på rene produkter uten

en grense på ti personer, men om man ønsker å invi-

tere naboene på en tapaskveld på seks eller åtte per-

Det er ikke noe fiksfakseri eller jåleri, her følger

soner, hvorfor skal ikke de få mat? Vi justerer etter

vi produktet fra start til slutt og står innafor det vi

behov og finner alltid en løsning, smiler hun.

lager og er sikre på at det er bra.

– Jeg koser meg skikkelig på arbeid, og angrer

– Jeg har drømmer om at dette skal være en

i bedriften.

– Det vi lager er kanskje litt for mannen i gata.

Eldrimne Kjøkken AS Adresse: Sætersmyra 300

Catering ble ofte brukt til større sammen-

komster som sølvbryllup eller runde bursdager for

HEKTISK HVERDAG

noen år siden, men Amdahl forteller at trenden har

Fire faste ansatte og et knippe hjelpere i de travle

Telefon: 948 49 034

endret seg, og folk er blitt mye flinkere til å benytte

sesongene til jul og i mai, har Amdahl til å hjelpe seg.

E-post: eldrimnepost@outlook.com

seg av tilbudet.

– Folk bruker mer penger på mat og er bevis-

Hjemmeside: www.eldrimnekjøkken.no

per oss, det er gull verdt. I tillegg kommer far og

ste på hva de vil ha. Det er ikke lenger kun de store

mor innom og hjelper til av og til, spesielt i de mest

anledningene som teller, men også små sammen-

hektiske periodene.

komster, sier Amdahl.

– Tidligere eier Asbjørn er ofte innom og hjel-

Selv om hverdagen kan være preget av lange

7609 Levanger

Instagram: @eldrimne Facebook: www.facebook.com/ Eldrimne-kjøkken-130198914303017


108 | REISER, MAT & OPPLEVELSER

Sunn middag levert på døren Sunt Rett Hjem har funnet veien til bergensernes hjerter – og hjem. Matservicen leverer ferdigretter av både norske klassikere og eksotiske retter, og alt er av det sunne slaget.

–D

u sparer tid som du kan

PLUKK OG MIKS

bruke på familien, trening,

– Vi har ingen bindingstid, og du kan velge hvilke

husarbeid

egentid.

dager du bestiller og hvilke måltid du vil ha. Om

eller

Middagen gjør seg selv, og

du ikke ønsker det som er på menyen er det all-

om du velger å ikke spise maten den dagen så står

tid to alternativ: to vegetarretter og to supper, sier

den seg i kjøleskapet i tre dager, så det blir ikke

Thomassen.

svinn, sier Eva Karin Thomassen entusiastisk.

svært populære dager blant bergenserne.

Hun er daglig leder og drivkraften bak firmaet

Tirsdag og torsdag er fast fiskedag som er

som startet i slutten av 2017. Tilbudet av sunn mid-

dag på døren ble godt tatt imot i hjembyen Ber-

gulerøtter og poteter. Ellers er også laks med

gen. Konseptet strekker seg også utover det. Sunt

balsamico­løk, selleripurré og brokkoli veldig godt.

Rett Hjem tilbyr også lunsj og overtidsmat levert til

bedrifter som ikke har kantiner, i tillegg til catering

gjerne hjemmelaget hamburger, taco, enchiladas

til store og små tilstelninger.

eller gresk moussaka – alt som en sunn variant.

– Vi har for eksempel torsk og bacon med

Fredag er snacksdagen, og på menyen finnes


REISER, MAT & OPPLEVELSER | 109

seg for store i sine nåværende lokaler, og står straks klare til å flytte produksjonen til Millenniums­bygget på Kokstad.

– Der blir det helt nytt stort kjøkken og kontor­

lokaler. Vi holder på å utvide fra to til fire kokker, sier daglig leder.

– Noen bedrifter vil ha et par ganger i uken,

mens andre vil ha fem dager i uken. På bygge­ plassene er lasagne og hamburger topp for de som jobber fysisk, mens et tannlegekontor som vi leverer til vil ha kyllingsalat. Vi går inn og skreddersyr en pakke for deg, sier hun. PICK-UP STASJON Konseptet har raskt blitt populært, men Thomassen forteller at det ikke bare har vært lett å få folk interessert.

– Vi kjører en del kampanjer for å få folk med,

og de som prøver oss de blir virkelig hekta, ler hun.

Fremtidsplanene er Thomassen forsiktig med,

Plukk og miks av menyen på nettsiden, og maten

Om du har bestilt catering og vil gjerne ha med

men ser gjerne for å utvide til enda et produksjons-

blir levert hjem på døren hver dag.

dessert kan Sunt Rett Hjem også hjelpe til.

kjøkken i Knarvik.

– Vi annonserer ikke dessert på menyen, men

– Vi har også snakket om en pick-up stasjon

STREKKER SEG EKSTRA

om du vil ha det så gjør vi det, sier hun.

der folk kan hente maten også, men vi startet jo i

– Maten kommer kald i en aluminiumsform, og du

november så vi er ikke kommet så langt ennå.

varmer den i 10 minutter i ovnen med lokket på,

fornøyde.

– Vi strekker oss langt for å gjøre kundene

sier Thomassen.

Firmaet er ennå i oppstartsfasen. Thomassen

KORTREIST MAT

Sunt Rett Hjem AS

sier at de gjerne strekker seg ekstra for å komme

Sunt Rett Hjem bruker lokale leverandører av rå­­

Adresse: Kokstadflaten 40, 5257 Kokstad

kunden i møte.

varer og er opptatt av kortreist mat.

Telefon: 970 91 491

E-post: bestilling@suntretthjem.no

– Om en kunde ønsker å få et måltid laktose-

– Vi bruker Måkestad som er flinke på å ta inn

fritt så gjør vi det, eller så er det alltid et alternativ

kortreist mat, som for eksempel kjøtt, ost og melk.

Hjemmeside: www.suntretthjem.no

med vegetarrettene og suppen, de er som oftest glu-

Matservicen har leveringsruter fra Straume til Åsane

ten- og melkefri.

for Mat Rett Hjem-konseptet. De har allerede voks

Facebook: www.facebook.com/suntretthjem


110 | SKJØNNHET, HELSE & OMSORG

Gjennom sitt firma Ananda Hjerte Coach, hjelper Marianne Lindaas mennesker i ulike livssituasjoner med å lytte til følelsene i hjertet – ikke tankene i hodet.

Hjertevarm samtaleterapi

B

ransjemagasinet

hjertet og følelsene, der alt sitter.

på seg selv og føle at du er bra nok som du er.

Lindaas i hennes hjem i Drammen.

Om en drøy uke har hun fått sertifi-

dumme valg eller feil valg. Det var det som traff

i forhold til andre coacher?

seringen som gjør at hun kan holde

meg, sier Lindaas åpenhjertig.

på med det hun brenner aller mest

Det lå naturlig for Lindaas å fokusere på

«hva er det du egentlig vil?» Vi skal bort fra tanke­

for; ektefølt, omsorgsfull coaching – rett fra hennes

hjerte-coaching; eller Leadership by Heart, som

styret og kjenne på følelsene. Og det kan være gan-

hjerte til ditt hjerte.

det egentlig heter. Enn så lenge har hun kun utført

ske tøft, for det er mye som plutselig kan dukke opp.

Hjertecoachen Lindaas jobber over nettet, som

gratiskonsultasjoner under studietiden, men hun

Vi tar tak i det som dukker opp uansett hva det kan

betyr at du egentlig kan sitte hvor som helst i ver-

har rukket å treffe mange ulike skjebner og fått

være, og så jobber vi videre med det.

den og likevel ha en sterkt personlig samtale.

høre flere gripende historier som hun har hjulpet

å bearbeide med sin jordnære framtoning.

helt ok, uten å være redd for at det kommer ut.

starte med coaching?

Taushets­plikt er en selvfølge for alle Leadership By

– Det er litt tosidig, egentlig. Jeg valgte å slutte

som har slitt med kjærlighetssorg og som ikke kom

i jobben min som leder på en bensinstasjon etter

seg videre, og personer som har utviklet stor angst

ti år, og hadde ikke noe å gå til, men fant ut at jeg

av presset det fører med seg å skulle begynne å stu-

ikke kunne være der lenger.

dere i voksen alder.

møter

Marianne

– Hva var det som gjorde at du valgte å

Lindaas gikk tilbake til jobben sin som barne-

– Tankene styrer oss og gjør at vi iblant gjør

Hjerte-coachen har blant annet hatt klienter

– Jeg har også hjulpet unge gutter som ikke

– Hva er det som gjør en hjerte-coach unik – Vi går litt mer inn i kroppen og spør hjertet

– Til meg kan man snakke fritt og alt er

Heart-coacher, avslutter Lindaas.

Ananda Hjerte Coach

og ungdomsarbeider, men hun ville ha noe mer. Å

kom helt i gang med livet og som ikke visste hva de

Adresse: Buskerudveien 37A

prate med mennesker på dybden og finne ut av hva

ville. Da kom vi fram til at de ikke bør ha så dårlig

hun kan hjelpe dem med, skulle bli hennes kall.

tid, smiler hun.

Telefon: 916 76 224

E-post: abml@altiboxmail.no

– Jeg er ikke så opptatt av hele livet til et

– Du kan komme til meg med alt; jeg jobber

menneske, men ting i livet som gjør at du har

ut i fra hva som lever i deg, og det er individuelt

en blokkering og som stopper deg. Det er det jeg

for alle mennesker. Det er følelsene vi skal ta tak

hjelper deg med; å gå ned fra hodet og inn til

i og finne frem til, for å styrke seg selv, ha mer tro

3024 Drammen

Facebook: www.facebook.com/anandalbh


SKJØNNHET, HELSE & OMSORG | 111

Balanser blodsukkeret for bedre helse der vår helse og det å spise blodsukkeret stabilt er én av nøklene til en god helse, vitalitet og vektkontroll, sier hun.

I tillegg til ulike produkter i butikken, tilbyr

også Lindland veiledning i forhold til vekt­reduksjon eller mage- og tarmproblematikk og utmattelse. Hun utfører vitamin- og mineral­ tester og skreddersyr kostholdsprogram for kunder. I samme lokalet finnes også en aromaterapeut.

– Jeg vil gjerne utvide tilbudet med tiden, og

kunne kanskje tenke meg å ha hud- og fotpleie her også. Et Friskere Liv tilbyr et variert utvalg av varer og tjenester for ulike behov, også for de som ikke ønsker helsekost, sier hun

– Med personlig veiledning så gir jeg litt mer enn

en boks fra hylla, jeg vil gjerne kunne tilby litt mer.

Visste du at et kosthold som balanserer blodsukkeret gir bedre vektkontroll, immunforsvar og humør? Hos Et friskere Liv får du produkter og veiledning for optimal helse av kostholdsveileder Jaana Lindland.

H

Blant produktene finner du gode naturlige

parfyme­oljer, urter og bær fra Finland og økologiske un ble utdannet kostholds­veileder

hudpleieprodukter. Som en del av kafé­tilbudet har

i 2016, men det var ikke før i fjor

Lindland også råsjokolade på menyen. Hun har rå­­

at hun satset og startet helse- og

kaker, av varianten snickers, og kokosruter for de som

livsstilsbutikken Et Friskere Liv.

ikke er interessert i smoothie.

Jaana Lindland, som opprinnelig

– Jeg har også chiapudding med sjokolade og

er fra Finland, hadde hørt en pep-talk fra Petter

smoothie-bowls, som er enda mer mettende, for de

Stordalen om at vi sier opp altfor sjelden og tørr for

som vil ha litt mer å spise på enn smoothie, sier hun.

lite, og da bestemte hun seg for å gi alt.

gjenganger hos Et Friskere Liv, og konferanse­

Helseoasen i Hokksund har fokus på helse­

Kurskvelder og foredrag er også en hyppig

kost, kosttilskudd, naturlig hudpleie og kjemikalie­

lokalet rommer 14 personer.

frie rengjøringsprodukter fra Enjo, samt rå­­sjokolade

og smoothie. Det siste ble hun norgesmester i i 2017,

smaking og litt sunnere snacks. Nå blir det også

med en frisk grønn smoothie av avocado, spinat og

smoothiekurs. Alt du får her kommer fra samme

frukt og hint av fersk ingefær.

grunntanke – å få et friskere liv.

– Jeg elsker bær, og bruker alltid avocado i

smoothien min. En ordentlig smoothie skal være næringsrik og gi metthet, og jeg bruker mye økologiske råvarer, sier smoothie-dronningen.

– Da har vi gjerne foredrag, quiz, smoothie­

Lidenskapen for kosthold og helse startet tidlig

Et Friskere Liv - Din Helseoase Adresse: Stasjonsgata 1, 3300 Hokksund Telefon: 951 07 767

da Lindland selv hadde mage- og tarmproblematikk.

E-post: post@helseoase.no

– Jeg begynte å jobbe med mitt eget kosthold,

Hjemmeside: www.helseoase.no

og merket fort en forbedring. I mage- og tarm­

Facebook: www.facebook.com/etfriskereliv

systemet ligger ofte svaret på det meste da det gjel-


112 | SKJØNNHET, HELSE & OMSORG

Livsstilforandring med Feelgood Føler du deg ubekvem på treningssenteret på grunn av alder, vekt eller manglende kunnskap om maskinene? Da er Feelgoodsenteret løsningen for deg.

–F

ør, da folk så maskinene, så

Maskinene ble først utviklet i England som

veien med å bygge opp konseptet. Og du får starte i

tenkte de at dette er bare tull

rehabilitering for å trene opp personer med syk-

et helt nytt marked, for Feelgood-treningssenter er

og TV-shop, men nå har folk

dommer og skader som Parkinson, fibromyalgi,

ikke et treningssenter, det er et Feelgoodsenter.

fått forståelse for hvor genialt

hjerneslag og lignende. Deretter ble konseptet

dette produktet er. Fysioterapeuter rundt i landet har

videreutviklet som et lavterskeltilbud for å få van-

at det aldri er lang ventetid på hver enkelt mas-

begynt å ta i bruk apparatene – de gjør en virkelig

lige mennesker i bedre form. Nebell og partneren

kin. Det er heller ikke behov for å dusje eller ha

varig endring i livene til folk, sier salgssjef i Shape-

Kopland visste tidlig at dette var svaret for mange

på deg treningstøy.

master Scandinavia, Truls Nebell.

som hadde prøvd treningssenter, men som ikke

Og Shapemaster-maskinene har virkelig fått

følte seg hjemme der eller følte at dørstokkmilen

folk får mestringsfølelse og er fornøyd med seg selv

vist sin verdi siden Truls Nebell og kompanjong

ble for lang. Nå finnes det 24 sentre som er åpnet,

etter å ha vært på senteret. Det å ha trent gjør noe med

Knut Ole Kopland åpnet det første Feelgood­senteret

eller på vei til å åpne, ulike steder i landet.

både kropp og hode, og vi ser at medlemmene både

i Modum mars 2015. Konseptet er enkelt – hver av

blir værende og at de faktisk bruker senteret flittig.

de tolv Shapemaster-maskinene har en egen funk-

på TV trodde jeg hadde fått sparken og begynt med

sjon og retter seg inn mot ulike muskelgrupper. En

sånne søppelprodukter. Jeg følte meg kjempedum

bevegelse, og hjelper de som har plager med for

kort instruks henger på veggen ved maskinen, og

de første månedene hver helg jeg sto ute og demon-

eksempel revmatiske lidelser, MS og annet – du vil

man setter seg inn, trykker på en knapp og velger

strerte på ulike kjøpesentre, sier Nebell.

se forbedring innen kort tid.

mellom tre ulike hastigheter. Maskinene beveger

seg da ved hjelp av en motor, og man kan ta i så

skeptiske til konseptet. Dette er kommet for å bli,

Feelgood Åssiden

mye man ønsker.

og vi skal bli store.

Adresse: Vårveien 24, 30 24 Drammen

Telefon: 900 14 830

– Det er umulig å gjøre noe feil eller påføre

– Folk som kjente meg igjen fra tiden jeg var

Maskinene brukes som en sirkeltrening slik

– Det er veldig enkelt og veldig effektivt fordi

– Vi hjelper folk til vektnedgang og bedre

– Tiden er over da folk gjorde narr eller var

Feelgood er et franchisekonsept, og Nebell

seg skade, alle setter seg rett inn i maskinen og gjør

oppfordrer folk i 40-60 års-alderen til å starte sitt

E-post: aassiden@feelgoodsenter.no

det riktig med en gang. Maskinen veileder deg gjen-

eget senter.

Hjemmeside: www.feelgoodsenter.no

nom bevegelsene slik at du gjør det på riktig måte,

sier Nebell.

uansett hvor i landet du er, så er vi behjelpelig hele

Facebook: www.facebook.com/feelgood.drammen

– Om du har lokaler på cirka 110 kvadrat­meter,


SKJØNNHET, HELSE & OMSORG | 113

M

orten Engedal er eier av Solbergelva Optikk AS i Nedre Eiker kommune. De åpnet dørene i januar 2017 og er en del av kjeden Alliance Optikk.

Engedal fant ut at han ville tilbake til arbeids­livet igjen, i forholdsvis høy alder. Det tomme lokalet i Solbergelva som han så ofte passerte, var på en måte et tegn. Det var nå eller aldri.

– Jeg har jobbet med briller siden 1995; både

på leverandørsiden og i butikken, men jeg hadde aldri drevet butikk før, smiler Engedal. PASSER PÅ ØYET DITT Engedal er ikke optiker selv, men ansatte en kyndig og behjelpelig optiker som er fast inventar i Solbergelva Optikk.

Hos Solbergelva Optikk står service sentralt,

og de hjelper deg med å finne linsene som passer akkurat dine øyne. Engedal mener at man ved å kjøpe linser over nettet sjanser med synet. Han har hørt om de som har fått alvorlige problemer med øynene på grunn av feilbruk av linser, og velger du å kjøpe linser på nett er det ekstra viktig å gå på jevnlig linsekontroll.

– Det er lettvint å kjøpe linser, men da er du

selv ansvarlig for øynene dine. Hvis du kjøper linser gjennom en optiker, så er vi ansvarlig for øynene dine. Så lenge du følger våre råd og tar de linsekontrollene og den oppfølgingen av øynene som vi anbefaler, så passer vi på øyet ditt, forsikrer Engedal.

– Vi sjekker at alt er i orden, at ikke linsene

skader øyet, at du bruker de på riktig måte og at linsene er riktig for ditt øye. Du kan bestille hva du

Oppfordrer til kjøp av linser hos optiker Er du en av dem som bestiller linser på nett? Det kan gå på bekostning av øynene dine, og anbefales ikke av optikere med mindre du går på jevnlig linsekontroll.

vil, men øyne er forskjellige slik som andre deler av kroppen og det er masse forskjellige størrelser og krumninger på linser. Ja, du kan sikkert få det

billigere på enkelte nettsteder, men den tryggheten

blant annet mange eldre her i området, og det er

du skal ha for øynene dine som du skal se med

tungvint for dem å reise inn til byen. Vi tar oss god

hele livet, den får du ikke.

tid til kundene, det er veldig viktig. Og det setter

Allianse Optikk Solbergelva

folk pris på, at vi kan gi den servicen vi kan her

Adresse: Gml. Riksvei 98

PERSONLIG OG HJERTEVARM SERVICE

hos oss.

I tillegg til personlig service, gir Solbergelva Optikk

dessuten det Engedal betegner som lokal service.

Telefon: 32 76 61 40

å ha fått til hittil som eier av Solbergelva Optikk,

Mange av lokalbefolkningens innbyggere setter

E-post: solbergelva@allianceoptikk.no

tenker han etter en liten stund før han svarer:

stor pris på Engedals gode og personlige service,

Hjemmeside: www.allianceoptikk.no

og han får gode tilbakemeldinger for sitt hjertevar-

Og jeg er stolt over responsen og tilbakemeldinge-

me engasjement.

ne jeg har fått fra kundene våre.

– Vi brenner for å gi en lokal service. Det er

Når vi spør Engedal hva han er mest stolt over

– Vi er stolt av å overleve. For det er en risiko.

3057 Solbergelva

Facebook: www.facebook.com/Solbergelvaoptikk


Frimaregister NORSK PRODUKSJON & DESIGN Albin Vindu AS Alf I. Larsen Bygg & Industrisalg AS Con-Form AS Emil Møbeldesign Ewos AS Gjesdal Blikk AS Hydroscand AS Hypoxic Technologies AS Kristin Selboskar Kro Produksjon AS Mesa Sandefjord Montaag Oslo Noraker Gård Notech AS Opro Produkter Polarfisk AS Proline Norge AS Quietpod AS Reipå knuseri Sandvik Coromant Trondheim Solidhjem AS Specto Remote AS Terje Halsan AS Totaltrykk AS OPPUSSING, HAGE & BYGG Bygg 1 Produkter AS Allsikring AS Backe Vestfold Telemark

15 22 33 32 11 34 36 42 26 19 24 18 8 7 27 10 28 38 14 30 16 23 40 20 12

44 60 74

Block Watne AS 70 Byggmesse.No 66 Byggmester Strand AS 54 Byggmester Tore Ravndal AS 69 Christer B Myhre AS 68 Daljit Hagesenter AS 58 Drammen VVS AS 52 E. Christiansen AS 43 Eie & Fjermestad AS 78 Emit AS 46 Espeland AS 72 FK Bygg AS 56 Gogestad Byggentreprenør AS 53 HaSt Maling & Interiør AS 80 JH Interiør 47 Jæren Treteknikk AS 64 Lurabyen 81 Områdesikring AS 50 Poort & Co AS 63 Rogaland Bygg & Betong 75 Sandnes Tak AS 76 Skousen Hvitvare 48 Strandberg Stein AS 62 Tosseviksetra AS 57 MOTOR & TRANSPORT Bertel O. Steen Sandefjord Castor Autogen mekansiske AS Diamondcare Coating AS Funnemark Larvik Strøken Bil AS

87 82 86 84 88

FORETAK & TJENESTER Asker og Bærum Gravstell AS Grønnmobil AS JobZone Drammen AS Jobzone Kongsberg AS Kind Energispar AS Mester Rammer

92 89 91 94 90 93

REISER, MAT & OPPLEVELSER Eldrimne Kjøkken AS Kafé Lensmannsgården Miami Pizza Stavanger kaffebrenneri as Sunt Rett Hjem AS Vik Skysstasjon AS Westend Bakeri Ytterøykylling AS Ørens Meieri AS

106 98 97 104 108 102 96 95 100

SKJØNNHET, HELSE & OMSORG Allianse Optikk Solbergelva Ananda Hjerte Coach Et Friskere Liv - Din Helseoase Feelgood Åssiden

113 110 111 112


Vi hjelper deg å nå de riktige kundene! Stadig flere søker seg til nettet og sosiale medier. Gjennom redaksjonell markedsføring kan vi hjelpe ditt selskap med å synes på en smidig, gjennomslagskraftig og lønnsom måte. Vi lager en interessant artikkel om selskapet ditt, og vi hjelper deg med å spre materialet digitalt, slik at du når ut til de riktige kundene i strategisk utvalgte områder.

57 SIDER TEMA

REISER & NOR OPPLEVELSER /SKE MOTOR & TRANSPORT

MAI 2018

NATUROPPLEVELSENE NORDMENN BØR OPPL

EVE

TUROPERATØR LISTER LANDETS VAKRESTE STEDER

Det Norske Bransjemagasinet deles på Facebook til 300 000 brukere og på andre sosiale medier. Vi sørger også for at din artikkel raskt får stor spredning i sosiale medier, som vi gir detaljert statistikk på.

STATHOLDERGA ARDEN | SAGAFJ SIMONSEN ORD HOTELL

BEGRAV | | MILJØRENS ISACHSEN ANLEG ELSESBYRÅ AS | WILSBE NORWAY | CK SJØMAT YOLO EVENTS AS | MINTAG BERGEN TRANSP G AVDELING BETONGELEMEN | FIRST IT E SUSHI | TM ORT SENTRA T | THE EVENT NORGE | VENNES & DATAFJELLET L HENGERE AS COMPANY AS | HF BYGGRENS | HANDELSSTEDET BÆRUM LA TRANSPORT | STÅLPROFIL S VERK | NLF AS | BÆRUM SEPTIK OG TRANSPORTFOR TRØNDELAG | THE BROKER AS | TOYOTA SØRVES T | SALTSTRAUMEN RETNING | DIN fremsidenRE TT.indd 1 HUDTERAPEUT STORIES LILLIAN | SOLGRU PPEN 02.05.2018

13:39

Lesverdig artikkel

Synlighet • Artikkelen din publiseres i et digitalt magasin du kan bla i, som går ut til cirka 300 000 Facebook-brukere og som deles i andre sosiale medier.

• Vi lager en interessant og givende artikkel om ditt selskap og dine tjenester • Våre ansatte har lang erfaring og høy kompetanse • Du får korrektur på alt materiale innen publisering

• Artikkelen din publiseres på norskebransjemagasinet.no med kontaktinformasjon og bilder. • Vi optimaliserer alle artikler for Google og andre større søkemotorer, for å oppnå økt synlighet.

Målrettet markedsføring • Vi sprer artikkelen din fra vår Facebook-side via sponsede innlegg. • Spredningen av artikkelen foregår over en strategisk periode tilpasset hver enkelt kunde.

• Velg målgruppe etter dine egne ønsker. • Motta statistikk etter distribusjonen av din artikkel. • Motta resultatene fra spredningen, hvor mange likes, kommentarer og delinger den ga.

• Du når ut til flere mennesker/ selskaper til en lavere pris enn gjennom tradisjonell magasinmarkedsføring. • Ditt budskap blir skreddersydd mot riktig målgruppe i riktig område.

Ta kontakt med oss for mer! 22 22 89 99 | www.norskebransjemagasinet.no | post@norskebransjemagasinet.no


Avsender: R&D Forlag Sandakerveien 116 0484 Oslo