Det norske bransjemagasinet januar 2016

Page 1

JANUAR 2016

SATS PÅ

GRØNT MILJØFYRTÅRN

DE BESTE

BILENE

OG TRYGGE

SJÅFØRER

BLIKK FOR

FREMTIDEN

LISTER BLIKK AS

MILJØ OG KOSTNADER

HÅND I

HÅND

SINUS ELEKTRO | BYGG-CONSULT AS | STANGBORLI BYGG AS | SØR-IMPORT KYSTBYGG | FK BUTIKKEN BRYNE | 3ERN TRAFIKKSKOLE AS | KVERNELAND BIL PIZZABAKEREN BRYNE | SKAFFERIET SØRLANDET AS | BILXTRA | ATLANTICO LISTER BLIKK | LINDESNED AUTO | INTERSPORT FLEKKEFJORD | TEAM BYGG M44 BRYNE | SYNSAM BRYNE | DEN GODE SMAK | ALENTO | TRAKTOR AS

NEUMANN BYGG | KONGSBERG BILSENTER AS | | AIWELL | NABOEN UTLEIE AS

SKAFFERIET SØRLANDET

BIRGER N HAUG AS | DRAMMEN KAROSSERI AS | THE HAIRLAB AS

IR SOLUTIONS AS | VARME CONSULT | AKTIV AUTO AS | |BILTEMA BRYNE

SIDE 45


UTGIS AV R&D FORLAG AS

993 310 522 Adresse: C/O Aker Brygge Business Centre Postboks 1433, 0115 Oslo Telefon: 22 22 89 99 Fax: 22 22 90 89 post@norskebransjemagasinet.no www.norskebransjemagasinet.no

ANSVARLIG UTGIVER /SALGSSJEF Danny Nilsson danny@norskebransjemagasinet.no

REDAKTØR

tekst@norskebransjemagasinet.no

ART DIRECTOR

Ellinor Ihlström post@norskebransjemagasinet.no

ØKONOMI

Anna Olsson okonomi@norskebransjemagasinet.no

SKRIBENTER

Ann-Sofi Emilsen Arne-Ivar Hanssen Ina Jakobsen Synne Hafsaas

Mot en grønn

framtid F

or å få til en bærekraftig framtid hvor klodens ressurser blir bevart for

fremtidige generasjoner, er det nødvendig at

D

u kan også finne ut hvordan din bedrift kan bli Miljøfyrtårn og slik vise at den

tar sitt miljøengasjement på alvor. Denne

alle bidrar. Nye klimamål ble satt av verdens

nasjonale miljøsertifiseringsordningen er

ledere på Klimatoppmøtet i desember i fjor,

driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn, og er en av

og ”det grønne skiftet” er på alles lepper.

flere ordninger for bedrifter som vil vise at de har miljø høyt på agendaen. Det finnes også

F

flere miljømerkinger for produkter som gjør det lettere for forbrukerne å velge grønne

remtidens løsninger må være bærekraftige og grønne, og her kan

alternativer.

bedrifter ta et stort samfunnsansvar og bidra i den globale klimakampen. Denne utgaven av Det Norske Bransjemagasinet handler om miljøsmarte bedrifter, og du kan lese om deres innovative løsninger og miljøvennlige innenfor en rekke ulike bransjer.

V

i er på begynnelsen av et nytt år med blanke ark. La oss sammen prioritere

miljøet – og fargelegge det nye året i grønne nyanser. Godt Nyttår!

Månedens sitat

» Ikke vær et ettall på jorda. Bry deg om flokken din. - Per Fugelli OMSLAG

Kommuner

Foto: Shutterstock.com / Ann-Britt

Norske Bransjemagasinet tar ikke ansvar for ikke bestilt materiell. Ei heller for materiell som ikke har noen avsender. Med reservasjon for eventuelle trykkfeil.

Nøtterøy 23

Flekkefjord 41

Stokke 24

Kristiansand 47

Tønsberg 25

Lindesnes 44

Bærum 26

Lyngdal 46

Drammen 29

Eigersund 48

Kongsberg 35

Time 52

Lier 37

Molde 60

Øvre eiker

Sverige 64

40


innhold januar 2016

VELG DEN GRØNNE VEIEN [ 4 ] Bli miljøfyrtårn

FRISKE ØYNE [ 10 ] Med hjelp fra Synsam

SMARTE HUS [ 20 ] Sinus Elektro AS

TA VARE PÅ DIN TESLA [ 31 ] Drammen karosseri AS

PÅ TO HJUL [ 42 ] Kjøp el-sykkel hos Intersport

56

12


Den grønne veien


På tampen av fjoråret ble en ny og historisk klimaavtale vedtatt på FNs klimatoppmøte i Paris. Litt tidligere på året kåret Språkrådet ”det grønne skiftet” til årets nyord i 2015. Miljø er på agendaen som aldri før, og bedrifter kan bidra til en bærekraftig framtid ved å produsere miljøvennlige varer og tjenester. Det gir også et enormt konkurransefortrinn i et marked hvor forbrukerne velger grønt. Miljøfyrtårn er et sertifikat som viser at din bedrift tar miljø på alvor!


Av Ina Jakobsen – Vi får ingen bærekraftig fremtid uten bærekraftige og grønne bedrifter, konstaterte tidligere Klima- og miljøminister Tine Sundtoft da hun delte ut Miljøfyrtårndiplomer i 2014. For å nå de nye, ambisiøse klimamålene, er det nødvendig med grønne bedrifter. Men hvordan skiller man de grønne fra resten? Det finnes en rekke ulike miljøsertifiseringsordninger og miljømerker i dag, og en av de mest brukte i Norge er Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn – miljøansvar i praksis

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning som er et verktøy for bedrifter som ønsker å gå den grønne veien. Gjennom å dokumentere sin miljøinnsats og vise at bedriften tar et samfunnsansvar, får de også muligheten til å markedsføre seg som en seriøs miljøvennlig bedrift. På slutten av fjoråret var nærmere 5000 virksomheter sertifisert som Miljøfyrtårn. Å være Miljøfyrtårn betyr at man må jobbe systematisk med miljøtiltak i hverdagen for å oppfylle de ulike kravene og tiltakene som er satt for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer. Etter en uavhengig vurdering, vil bedriften tildeles et sertifikat og må deretter resertifiseres hvert tredje år. Bedrifter som tar sitt miljøansvar på alvor og blir Miljøfyrtårn, oppnår mange fordeler – anerkjennelse ved offentlige innkjøp, æren og gleden av å ta et samfunnsansvar for et grønt skifte, i tillegg til å være framtidens markedsvinnere.

Bilde: Stiftelsen Miljøfyrtårn

Kilder: miljofyrtarn.no, aftenposten


Gode grunner til å bli miljøfyrtårn

Hvordan bli miljøfyrtårn?

1. Ta samfunnsansvar Ved å miljøfyrtårnsertifisere din virksomhet, bidrar du til bedre miljø og lavere klimagassutslipp. Jordkloden står overfor en alvorlig klimatrussel dersom vi ikke endrer måten vi lever på, og ansvaret for å nå Norges lavutslippsmål hviler på oss alle.

1. Ta initiativ Etter at virksomheten har bestemt seg for å bli Miljøfyrtårn, tar dere kontakt med Stiftelsen Miljøfyrtårn eller direkte med en miljøfyrtårnkonsulent. Konsulenten hjelper dere gjennom prosessen. Du velger selv hvilken konsulent du vil bruke etter å ha mottatt ulike tilbud.

2. Gå foran – vis verden at fremtidens løsninger er bærekraftige Ved å miljøfyrtårnsertifisere din virksomhet, bygger du samtidig omdømme rundt deres miljøengasjement. Forbrukere er i økende grad blitt opptatt av etikk, ansvarlighet, bærekraft og mening. Ansvarlighet blir dermed også et større element av virksomheters merkevarestrategi. 3. Driv smart virksomhetsstyring Når du miljøfyrtårnsertifiserer din virksomhet gjennomgås alle rutiner for å oppnå en mer miljøvennlig drift. Med det sparer du ikke bare miljøet – men høyst sannsynlig også utgifter på energiøkonomisering, avfallsreduksjon og smarte transportløsninger. 4. Sett miljømål og skap resultater Alle miljøfyrtårnsertfiserte virksomheter får tilgang til et smart nettbasert verktøy for miljøledelse. Her kan du innrapporterte miljøresultater, sette nye mål og få en god grafisk oversikt over virksomhetens miljøregnskap. 5. Sikre godkjent miljødokumentasjon til bruk i anbudsprosesser Det stilles stadig oftere krav om miljøsertifisering ved anskaffelser. Miljøfyrtårn er en tredjeparts sertifisering, godkjent som dokumentasjon når din virksomhet skal gi tilbud. 6. Reduser virksomhetens sykefravær En miljøfyrtårnsertifisering er også en sertifisering av indre miljø og HMS. Studier viser at Miljøfyrtårn-bedrifter har signifikant lavere sykefravær enn gjennomsnittet. Dette skyldes kontinuerlig fokus på gode rutiner knyttet til arbeidsmiljø for de ansatte.

Kilde: www.miljofyrtarn.no

2. Miljøanalyse En viktig første del av prosessen er å utarbeide en miljøanalyse. Dere etablerer en intern miljøgruppe som sammen med konsulenten foretar en analyse av nåsituasjonen, utfra de kravene som stilles til bransjen du hører hjemme i. Miljøanalysen tar for seg temaer som bl.a. helse, miljø og sikkerhet (HMS), energibruk og avfallsog utslippshåndtering. 3. Handlingsplan Miljøgruppen og konsulent lager så en handlingsplan, som forteller hva dere må gjøre for å nå målet om å bli et Miljøfyrtårn. Involvering av både ledelse og ansatte er en viktig suksessfaktor i dette arbeidet. 4. Rapport Etter utarbeidelse av handlingsplanen, ferdigstiller konsulenten miljøanalysen, og videre framdriftsplan avtales. 5. Implementering De ulike tiltakene iverksettes i virksomheten for å oppfylle bransjekravene. 6. Godkjenning Virksomheten godkjennes og sertifiseres av en uavhengig sertifisør. Det er konsulenten som bestiller og avtaler tid for sertifiseringsmøtet. Gratulerer! Stiftelsen Miljøfyrtårn kontrollerer et godkjenningsbrev fra sertifisør og Miljøtårn-sertifikatet blir utstedt. Dere er nå blitt Miljøfyrtårn! Lag en kommunikasjonsplan og profilér dere som Miljøfyrtårn.

Andre miljøsertifiseringer og miljømerker: ISO 14001 ISO 14 001 er en internasjonalt anerkjent standard for miljøstyring, som passer for organisasjoner i alle næringer. For å få denne sertifiseringen må bedriften utarbeide både miljømålsetninger og ledelsessystemer for effektiv miljøstyring. www.dnvba.com EMAS Europeiske EMAS er også ledelsesverktøy for bedrifter som vil forbedre sine miljøprestasjoner. www.emas.de Svanemerket Svanemerket er et miljømerke som stiller miljø- og helsekrav for produkter, og dermed gir forbrukerne en mulighet til å ta bevisste valg når de handler. www.svanemerket.no EU Ecolabel/”Blomsten” EU Ecolabel er EUs miljømerke, og det fungerer på samme måte som Svanemerket ved at de ulike produsentene må kunne dokumentere at et produkt er produsert i henhold til satte miljøog helsekrav. www.svanemerket.no/blomsten Ø-merket Debios Ø-merke skal gjøre det lett for forbrukerne å velge økologiske varer. Merket er en garanti for at en vare virkelig er økologisk produsert. For å kunne Ø-merke produktene sine må en bedrift sertifiseres gjennom Debios kontrollordning for foredling, import og omsetning. www.debio.no


Rull inn i bilhimmelen på Bryne Man kan ha verdens beste produkt, men hva hjelper det om ikke kundene blir ivaretatt og ønsker å komme igjen? Som en seriøs og dyktig bilforhandler, vet Kverneland Bil Bryne at kundene alltid kommer først. på Bryne i 1970, men flyttet inn i dagens flotte lokaler i 2010. Daglig leder Arve Edland forteller at her forhandler de Ford og Mazda, mens avdelingen for Volvo ligger i Bryne sentrum. Kverneland Bil Bryne har en sterk posisjon i regionen, og dekker primært Jæren med kommunene Time, Kleppe og Hå. Forhandleren har hatt en sterk posisjon gjennom mange år, noe Edland tror i stor grad skyldes hvordan de behandler kundene. – Kundebehandling er helt avgjørende. Dette gjelder ikke minst på servicesiden, på verkstedet. Vi har fokus på å være en seriøs aktør som tar folk på alvor. Det vi gjør skal være ærlig og redelig. I tillegg må man selvsagt ha dyktige fagfolk som kan bil, som forstår bil og som kan veilede kundene. Kverneland Bil Bryne har også en stor fordel i at de er en komplett bilforhandler. Dette innebærer en stor butikk for brukte og nye biler, og et komplett FIRMAET BLE ETABLERT

8 | MILJØSMARTE BEDRIFTER

verksted. Her tilbyr de karosseri, lakkering, glass og oppretting, og alt innen reparasjoner. De kan utføre SMART Repair på småskader, og tilbyr dekkhotell. Alt ligger under ett tak på et stort og moderne bygg i energiklasse A. Det betyr at det ikke bare bruker mindre energi, men at det også er mindre energi som lekker ut. Og mens vi er inne på miljø, kommer det stadig grønne nyheter innen bilbransjen. vi Ford Mondeo som kjører rent på den energien som blir produsert ved bruk, og i tillegg har fleksibiliteten ved at den kan kjøre på bensin. På Volvo har vi en plug-in-hybrid som kan kjøres både elektrisk og på diesel etter behov, og Ford Focus har et utvalg av hel-elektriske biler. Bedriftskunder blir tatt godt hånd hos oss om via Fords enorme varebil-spekter, og får løsninger skreddersydd til sine behov. – AV HYBRIDER HAR


Bi for ler på l ras k le ager ver ing !

Er du klar for vintersesongen? FORD KUGA

Kuga er definitivt en av de mest kjøreglade SUV’ene, og har selvfølgelig intelligent firehjulsdrift som standard. Nå kan du dessuten velge mellom et fritt utvalg teknologier og utstyr inkludert, eller vår beste finansiering.

FINANSIERING Rente:

1,9%

*

Fastrente i 3 år

TEKNOLOGIER OG UTSTYR Verdi:

35.000,-

*

Inkludert i prisen

*Gjelder 2015 modeller

* Effektiv rente: 4,68 %, kr 150 000,- o/5 år, etabl./tingl. 4 500,-, Totalt: kr 168 276,- NB: ved evt. finansiering utover 3 år, blir renten gjeldende markedsrente fra 3dje år p.t 4,95 %. Gjelder kun til privatpersoner og forutsetter kredittgodkjenning via Ford Credit. Forbehold om trykkfeil. CO2-utslipp fra 140g/km (2,0 TDCi 150 HK. Tilbudene kan ikke kombineres og gjelder kun privatpersoner.

Bryne Eskervegen 7

Åpningstider: Man–fre 09:00 – 16:30 Tirs 09:00 – 20:00 Lør 10:00 – 14:00

kvernelandbil.no kvernelandbil.no

MILJØSMARTE BEDRIFTER | 9


Du har bare to øyne, så ta godt vare på dem! De fleste av oss skifter genser hver dag, men når skiftet du sist briller? God øyehelse krever riktig brille tilpasset forskjellige behov, enten man jobber foran en datamaskin, spiller golf eller suser ned slalåmbakken. Synsam Bryne har ekspertisen du trenger. er engasjert butikksjef i Synsam Bryne. Som lidenskapelig opptatt av øyehelse, er målet hans å oppdage synsproblemer tidlig. Samtidig understreker han viktigheten av å tilpasse forskjellige briller til ulike behov. – Optikk er et veldig spennende yrke. Å finne gode løsninger som hjelper folk i hverdagen, er kjempeviktig. Folk som ikke visste at de ser dårlig, kan få en opplevelse av å se veldig godt. Butikken startet opp i 1970, og ble en del av Synsam-kjeden i 1995, som en av de første. Kundene kommer fra et stort geografisk område, og det er trolig fordi vi har spesialisert oss på flere områder, sier Berg. – Synsam Bryne er en tradisjonsrik butikk som har god erfaring på mange områder. Jeg vil spesielt trekke frem kompetansen vår på keratoconus. Det er en sykdom hvor hornhinnen vokser uregelmessig, og skaper et dårlig syn. Et annet spesialfelt er THOMAS LØNNING BERG

filterbriller som tilpasses spesielt for de som er unormalt sterkt lysømfintlige. Folk med disse plagene får ofte dekket linser eller briller, og der ordner vi med papirene til NAV. barn som skjeler, en voksen som jobber foran dataskjermen eller en aktiv idrettsutøver: nøkkelen til å hjelpe folk med synsplager, er behovsavklaring. En viktig del av faget er å finne ut av hva som er problemet til den enkelte, og hva som er årsaken til problemene når kunden gjerne selv ikke har sett sammenhengen. Man har bare to øyne, og da gjelder det å ta vare på dem, understreker Berg. Vi anbefaler generelt sett en grundig synsundersøkelse hvert 2. år slik at vi sikrer god øyehelse. – Briller er definitivt mote, og i tillegg til synsfunksjonen, er jo briller et smykke i fjeset. Vi har et stort utvalg av produkter, og dyktige ansatte som hjelper deg med å finne riktig form og farge. ENTEN DET GJELDER

Skulegata 7, 4340 Bryne | 51 48 22 43 bryne@synsam.com | www.synsam.no 10 | MILJØSMARTE BEDRIFTER


Miljøvennlig og kostnadsbesparende Økt isolasjon i nye bygg betyr mer is-problemer, ikke minst når været blir mer og mer ustabilt. Aiwell AS utvikler ikke bare kostnadsbesparende, men også miljøvennlige løsninger spesielt beregnet for vårt klima.

bygningsingeniør Asle Johnsen på egen hånd utviklet et patent for snøsmelting. Han la merke til hvordan lekkasjer oppstod på flate tak, laget prototype på en «stjerne» som holder avløpene isfrie, og i 1992 startet han Aiwell. I dag sikrer bedriften eiendom for snø og is samtidig som de sparer energi. Gjennom Aiwell`s eget styrings- og alarmsystem unngår man dessuten skader som ikke dekkes av forsikringen. – Med klimaendringene får vi mer ustabilt vær, men med åpne sluker fjerner du vanntrykket på taket, og da får du også lenger levetid på belegget. BEDRIFTSEVENTYRET BEGYNTE DA

Vi har utviklet en ny sensortype som måler vannstand ved sluket, og det gir ikke bare bedre økonomi, men også mer miljøvennlig og mindre forbruk, sier Johnsen. imponerende bedriftshistorie å vise til: Sammen med fylkesbyggesjefen i Vestfold løste de problemer med vanntrykk på flate tak, isoppbyggelse rundt sluk, og tetting av sluk på grunn av smuss. Med Statsbygg Øst utviklet de styring for varmekabler for takrenner og nedløp, avvanning fra glasstak og styring av snøsmelteanlegg. Med NSB Eiendom utviklet de snøsmelteanlegg for vannbårne anlegg. Og i 1999 AIWELL HAR EN

ble Aiwell tildelt prisen som Statens veiledningskontor for oppfinnere delte ut i forbindelse med sitt 30-årsjubileum. Nå styrer bedriften også undervarme på fotball, og det første anlegget ble installert på Aka stadion i januar 2015 på Hønefoss. Etter snart et år i drift har energiforbruket rast nedover. med, er egenutviklet, blant annet en snøsniffer, som nå er i sin tredje generasjon. Vårt mål er å drive kontinuerlig produkt-utvikling for å redusere is- og snøproblemer for byggherrer med minimal bruk av energi, sier Johnsen. – ALT VI DRIVER

Hvorfor velge Aiwell? Lavere energiforbruk

Forlenget levetid

Mindre ettersyn

Bjellandveien 14, 3172 Vear - 33 01 81 80 aiwell@aiwell.no - www.aiwell.no

MILJØSMARTE BEDRIFTER | 11


Fornuftige boliger til en fornuftig pris Den store kapasiteten innen utvikling av større boligområder har gjort Team Bygg på Bryne til en ettertraktet partner for både private og offentlige eiendomsutviklere. Bedriftsfilosofien er utformet med tanke på dem som skal ha råd til å etablere seg. 1986 har de utviklet seg til å bli en viktig aktør i boligmarkedet i Sør-Rogaland, omsetter i dag for opp mot 300 millioner, har 40 ansatte, og ønsker å tilby det kjøperen har råd til. – Vår filosofi er at vi vil ha kjøperne vekk fra leiemarkedet og inn på eiersida. Det er en investering for deres egen fremtid. Å komme inn på boligmarkedet er tøft, og vi har lagt oss på et edruelig nivå for at førstegangsetablerere og barnefamilier skal kunne kjøpe en bra, funksjonell bolig. Her på Bryne har vi boliger rekkehus fra 2,8 millioner – 3,4 mill avhengig av beliggenhet, forteller Morten Moene, salg og markedsansvarlig i Team bygg. SIDEN OPPSTARTEN I

de inn og kjøper tomter hvor de ser potensiale. Prosjektkoordinatorene finner boligløsningene, deretter kommer arkitektene, og allerede når byggeskiltet er kommet opp, melder interesserte boligkjøpere seg. Akkurat nå er Kleppevarden bedriftens hjertebarn. Her har de allerede begynt å bygge – og selge. Det er Jærens beste tomt når det gjelder utsikt og boligtypeplassering, mener Olav Nesvik, prosjektansvarlig og fagleder. Også deres søsterselskap, Favoritthus, bygger på Kleppevarden Vest. – Kleppevarden er i nærheten av byen, men samtidig landlig, barnevennlig med store flotte lekeplasser. Der har vi 120 boenheter og boliger etter de nyeste kravene. I de andre prosjektene tilbyr vi også mye rekkehus, en del boliger i kjede, fra ca. 100-150 kvadratmeter. Varmepumpe er standard. Team Bygg er bevisste på at miljø settes først. De er knallharde på miljø og HMS – og stolte over håndverket. Team Bygg retter seg hovedsakelig mot privatmarkedet, men har også en del næringskunder. De har også solgt til kommunen. Neumann har vært en trofast leverandør i mange år. Selv er de en viktig sponsor i nærmiljøet, både innenfor idretten – og utdanningen: – Per i dag har vi fem lærlinger. Det er en kvalitet og en ressurs i bedriften, smiler Nesvik. SOM HOVEDENTREPRENØR GÅR

12 | MILJØSMARTE BEDRIFTER


Finn din drømmebolig på teambygg.no

Vardheivegen 11, 4340 Bryne | tlf. 51 77 02 70 bryne@teambygg.no | www.teambygg.no www.facebook.com/TeamByggAS

MILJØSMARTE BEDRIFTER | 13


Målet er trygge sjåfører Som en av få trafikkskoler i landet tilbyr 3’ern Trafikkskole AS intensivkurs for førerkort i klasse B. Det er et tilbud elever fra hele landet benytter seg av. Etter en prøvetime som avholdes et par-tre måneder før selve kurset, avdekkes hvilket nivå den kommende sjåføren er på, og etter et kurs på to uker kan du reise fra 3’ern med lappen i hånden. Salberg Brekke og de fem sjåførlærerne tar imot elevene i moderne lokaler på Marienlyst Stadion i Drammen. Her ligger de sentralt i forhold til videregående skoler og offentlig kommunikasjon, og herfra tilbys opplæring på klasse B, klasse B automat og moped. Kurset kan gjennomføres enten som ordinær opplæring eller intensivt. – Men vi har bestandig en prøvetime på dem som melder seg på intensivkurset et par måneder før kurset starter, for de må være på et visst nivå for å klare prøven. Etter prøvetimen får de da beskjed om hva de eventuelt skal tenke på frem til kursstart, forklarer Brekke. DAGLIG LEDER LIV

som kommer til sin første kjøretime, har 3’ern et spesielt opplegg. Da er nemlig foreldrene ofte med i baksetet. Dermed får både de og eleven vite hva som det må trenes mer på hjemme til neste time. – Vi får ofte høre at elevene har trivdes i kjøretimene med lærerne og føler at de har lært noe. Lærerne våre er flinke til å gi tilbakemeldinger, og etter kjøretimene får de lekse i hva de skal trene på frem til neste time. Vårt mål er at elevene skal komme ut som trygge sjåfører, smiler Brekke. FOR DE YNGSTE

ferdig utdannet sjåførlærer i 1988, og siden 1993 har hun vært ved skolen. For snart fem år siden flyttet 3’ern inn i sine nåværende lokaler. For elevene er det Audi A3 og Q3, en Volvo og en Golf automatikk som står til rådighet. 3’ern legger vekt på å kjøre miljøvennlig, forklarer Brekke. – Vi har en veldig god serviceavtale med Audi. De leverer leiebiler til oss med dobbel pedalsett, slik at vi slipper å avlyse kjøretimer når bilene våre er inne til service. SELV VAR HUN

Schwartz gate 2 3043 Drammen 32 89 89 70 post@3ern.no www.3ern.no  3ern Trafikkskole

14 | MILJØSMARTE BEDRIFTER


Biltema Bryne er ditt familievarehus Handlelisten sier ny stekepanne, frostvæske til bilen, skruer, barnesete og blekkpatroner. Du trenger ikke å løpe fra den ene butikken til den andre. Slapp av, Biltema Bryne har det du trenger. etablert som en franchise i 2009, før den ble en del av Biltema-kjeden i 2013. Bjørn A. Person er daglig leder. Han forteller at Biltema har gått fra å handle kun om bil, til å bli en kjede som tilbyr det meste innen alt fra bilpleie til interiør og fritid. – I dag har vi enormt mange forskjellige produkter innen forskjellige segmenter. Ikke bare til bil og MC, men også båtutstyr, vi har et stort utvalg innen fritid, kjøkken og interiør, kontor og teknikk samt byggerelaterte produkter som maling, spiker, skruer og ventilasjon. Vi selger også en stor andel av våre gode og rimelige barneseter, og har begynt å bli store på el-sykler. Bare i løpet av neste år får vi inn to-tre nye modeller, og det er veldig spennende! BUTIKKEN BLE FØRST

store lokalet til Biltema Bryne er alt for lite. Målet er at de skal være på plass i større lokaler i løpet av et par år. Butikken er fortsatt gode og store på bilpleie, og har i tillegg en velutstyrt verktøyavdeling. På begge felter fører de produkter fra kjedens eget merke. Når det gjelder verktøy og driller, betjener de både hobby-snekkeren og proffkunder. – Slik dekker vi alle spektre og de fleste behov, for vi har mange bedriftskunder også. Dette er Biltema i et nøtteskall, at vi har varer i forskjellige prisklasser. “Mye mer enn bare bil” er slagordet vårt, sier Person. I vintersesongen vi nå er inne i, merker Biltema Bryne økt salg på sesongvarer som bilbatterier, spylevæske, vindusviskere, frostvæske, olje og oljefiltre. Men du visste kanskje ikke at de også har både snøfresere, snømåker og skibokser? – Man får alt på en plass hos oss, og vi vil at Biltema skal være et familievarehus. Det er veldig hyggelig å ha så mange faste kunder som kommer igjen og igjen. DET 1000 KVM

Åpningstider

Biltema Bryne - Morenefaret 1, 4340 Bryne - 815 32 815 - www.biltema.no

Mandag-fredag 8.00 - 20.00 Lørdag 9.00 - 18.00

MILJØSMARTE BEDRIFTER | 15


Elleville og elektriske tilstander i Mandal Det er lite som engasjerer Trond Fredriksen mer enn elbiler. Han jobber som selger hos Sør Import AS. Den tradisjonsrike forhandleren ble etablert i Mandal i 1982 av Tor Magne Fredriksen, som er daglig leder. Sønnen Trond fikk tidlig en interesse for biler, og har drevet med bilpleie før han ble selger i familiefirmaet.

Etter at de store bilfabrikantene begynte å lage skikkelig gode elbiler, har Norge vært et foregangsland.

har utviklet seg i takt med markedet. Vi har aldri vært merkeforhandler for noen, men har til enhver tid solgt de merkene som har vært gode å selge. I dag konsentrerer vi oss hovedsakelig om importbiler, og de siste årene har det gått mye i elbiler. Firmaet holder hus på Skinsnes i Mandal, hvor mange andre aktører i bilbransjen holder til. Det betyr at de har alle fasiliteter i umiddelbar nærhet, som verksted og dekkforhandlere. Med to egne butikker, deriblant et stort lokale over to etasjer med cirka 2500 kvm gulvflate, har de god plass til utstilling av bilene. I tillegg driver Sør Import AS med netthandel på Finn. Bilene blir da klargjort hos dem, før de sendes til kjøpere rundt om i hele landet. – Etter at de store bilfabrikantene begynte å lage skikkelig gode elbiler, har Norge vært et foregangsland. Med innføring av gunstige avgifter, har elbiler blitt veldig tilgjengelig for folk flest. – SØR IMPORT AS

FOLK SOM KJØPER elbil

er strålende fornøyde, og salget har gått til værs. Og dette er bare begynnelsen. Nye modeller som kommer blir bare bedre og bedre, og dette vil overta markedet for diesel og bensin, det er jeg sikker på. Det er billigere å kjøpe en ny elbil enn å fortsette å drifte en eldre miljøsynder, sier Fredriksen junior engasjert. Han kjører selvsagt elbil selv, og forteller at de fem kollegene hans også er frelst. Per dags dato har Sør Import AS rundt syv forskjellige elbil-modeller. Den soleklare salgsvinneren er Nissan Leaf, men de har også større elektriske biler samt varebiler og luksusbiler. En elbil kommer med tre års garanti fra førstegangsregistrering, og så er det fem års garanti på batteripakker når det er dyrere komponenter. 16 | MILJØSMARTE BEDRIFTER

– Elbiler krever lite vedlikehold, og er veldig holdbare. Utfordringen er rekkevidden, men det allerede mange hurtigladere langs veiene som gjør det mulig å lade opp 80% kapasitet på kun 25 minutter. I vår region er det godt utbygd med ladestasjoner, og det blir stadig flere. En elbil kan også lades over natten i en helt vanlig stikkontakt på 10 ampere. til vanlige biler, selger Fredriksen og kollegene hans premium-merker som Audi, NÅ DET KOMMER

BMW, Volvo og Mercedes. Konseptet er at de selger modeller som ikke er splitter nye, men som er gode som nye. Slik får kundene en veldig god bil til en veldig god pris. Salget av vanlige biler er dog på vei ned, og utgjør bare 30% hos Sør Import AS. Og de resterende 70 prosentene? Du gjettet riktig: det er det elbiler som står for. I tillegg gjøres 80% av salgene via internett. Bilene sendes med Autolink til fornøyde kjøpere over hele landet, som mottar firhjulingen etter en uke.


DRØMMER DU OM NY BIL? Vi har et stort utvalg!

Øksa 11, 4515 Mandal - 38 26 49 22 post@sorimport.no - www.sorimport.no

MILJØSMARTE BEDRIFTER | 17


Den aller beste naboen Naboen Utleie AS leier ut maskiner, utstyr og verktøy til store og små bedrifter, samt til privatkunder. Selskapet ble etablert i Stavanger i 1996, og har siden bygd stein for stein. I dag er de det største norskeide utleieselskapet i Norge, og totalt sett det femte største i landet. Konsernleder Nina Aasland forteller om en sunn drift tuftet på gode verdier og langsiktige mål. Norges beste i bransjen satte vi oss våren 2010. Man skal få en god totalopplevelse hos Naboen, og det betyr punktlige leveranser og en utrolig god service til kundene. Vi driver med utleie av lifter, og er store på byggvarme og avfukting. I tillegg har vi anleggsutstyr, alt innen strømaggregater, fra de minste til de største, samt mindre maskiner og utstyr. Aasland skryter av konsernets ansatte og det gode arbeidsmiljøet. De stiller strenge krav til kunnskap og profesjonalitet, og ønsker å fremstå som grundige, kunnskapsrike, miljøbevisste og folkelige. Store ting skjer der begeistring er drivkraften, sier hun. – Kundene får vi enten via rammeavtaler eller prosjektavtaler. Det er også mange som tar kontakt via e-post eller telefon, og privatkunder booker via internett. Naboen Utleie AS har mange – VISJONEN OM Å BLI

veldig fornøyde kunder, og vi får utrolig mye gode tilbakemeldinger. Det er nok derfor vi vokser så mye som vi gjør. Og gode naboer har det godt sammen, det er mottoet vårt. av et konsern, ligger de under morselskapet Nabofellesskapet AS. I Stavanger har Naboen Utleie AS to avdelinger, i tillegg til lokasjoner i Bergen, Egersund, Haugesund og Oslo. Under konsernets paraply ligger også Naboen Byggheis, som har spesialkompetanse innen person- og materialheis og klatrestillas, og Naboskolen som driver opplæring av kundene. – Den lokale tilhørigheten er viktig for oss, og vi har lokale eiere med på hver lokasjon. Som tredjemann ut i bransjen er vi ISO 9001-sertifisert, og vi holder nå på med miljøsertifiseringen 14001. SOM EN DEL

Vi leier ut utstyr, verktøy og maskiner til store og små bedrifter, samt folk flest. Maskinveien 14, 4033 Stavanger | 51810300 utleie@naboen.no | www.naboen.no www.facebook.com/naboenas

18 | MILJØSMARTE BEDRIFTER


Rent og grønt for hårets skyld The Hair Lab AS er ikke som andre frisørsalonger. Med Keune som hovedleverandør og et fokus på økologiske produkter, er dette salongen du går fornøyd ut fra - med fint hår og god samvittighet.

har Caroline Sund drevet The Hair Lab AS i Lier. Hun har brukt god tid på å bygge opp et konsept for salongen, som går ut på å drive kursvirksomhet og samtidig sørge for at kundene får en unik opplevelse i en avslappende atmosfære. Dette føler hun at de har lykkes med. – Først og fremst har vi klart å holde oss til konseptet. Det går ut på at vi er nyskapende, at vi har presisjon og at vi jobber med renhet. Vi jobber nå mer med økologiske produkter, og prøver å få et fokus på renere produkter. SIDEN MAI 2014

SUND HAR MER enn

30 års erfaring som frisør, og har jobbet med det nederlandske merket Keune siden slutten av 90-tallet. Keune jobber kontinuerlig med videreutvikling av nye produkter, samt med forbedring av eksisterende produkter. De har en linje som er økologisk, og det er dette Sund mener med renhet.

– I tillegg til det eksisterende kundegrunnlaget, har vi fått mange nye kunder. Helt fra starten av bestemte jeg meg for at jeg ikke skulle gå i hælene på de salongene som allerede er her. Derfor har vi laget et helt annet konsept. I tillegg har vi en mye større salong, med langt flere folk som jobber her. Slik har vi rettet oss mot en litt annen kundegruppe, med et videre spekter fra unge til godt voksne. Det siste året har de holdt mange kurs for andre frisører og fagfolk. Hver måned holder de kurs i fargeteori, og Sund har også arrangert weekend-kurs med besøk av internasjonale frisører. – Keune er ganske små i Norge, og har derfor en ganske liten kundemasse av frisørsalonger. Men de er trofaste og kommer på kurs til oss! Det er da salonger fra hele Norge som blir kurset hos oss. Fremover gjelder det for The Hair Lab AS å bare jobbe videre med å utvikle konseptet.

Nyskapende, presisjon, renhet

Ring og bestill time 94 05 13 82 www.thehairlab.no Hegsbroveien 60

MILJØSMARTE BEDRIFTER | 19


Sinus Elektro AS for alle dine elektrobehov Det er den store bredden av tjenester som gjør Sinus Elektro AS unike, med alt fra smarthus til høyspentinstallasjon. I tillegg dekker de et stort geografisk område fra sør til nord. Kundene er både hytteeiere, private og bedrifter. Felles for dem alle, er at de blir ivaretatt gjennom dialog, god service og oppfølging. Som daglig leder Anders Ulvøy forteller, er fornøyde kunder den beste reklame.

ble etablert i Sandnes i 1989 av en gruppe på seks fra Gjesdal kommune. I starten rettet de seg hovedsakelig mot næringslivet. Fra 2000 og utover begynte de dog å jobbe mot privatmarkedet, og først og fremst hyttemarkedet. Per i dag jobber de på rundt 15 privathus og like mange hytter i året, men hyttene er langt mer avanserte. – Der er vi veldig tidlig inne i dialog med kunden, og er med og prosjekterer. Det er ofte snakk om store hytter, fra 300 kvm og oppover. Det krever en grundig planlegging og tett dialog. Smarthus begynte vi å selge for alvor i 2005, og fire år etter etablerte vi det på hyttemarkedet også. Det har tatt av! Hyttekundene ser at de har mye igjen for å benytte styringsteknologi. Da kan de sitte hjemme og stille inn hytta, enten via en app eller en nettside, slik at den tempererer seg mens de er på vei, forklarer Ulvøy. Elektrofirmaet deler inn virket sitt i hovedområder. Det største er rehabilitering og nybygg for næringskunder, samt en sidegeskjeft for styring av næringsbygg. I tillegg kommer avdelinger for både service, automasjon og internkontroller. – Serviceavdelingen dekker alt fra hytter til boliger. Der går det mest på de vanlige småjobbene hos SINUS ELEKTRO AS

20 | MILJØSMARTE BEDRIFTER

fru Hansen, i tillegg til oppdrag for hyttekunder i Sirdal. Automasjonsavdelingen tar seg av kraftverk og kontrollanleggene til kraftverk, samt at vi også jobber noe på prosessanlegg. Avdelingen for internkontroller termofotograferer og går over installasjonene. Denne ble startet for å ta næringsfeltet, men etter hvert har det blitt like mye jobb hos privatkunder. for en stab på drøyt 60 ansatte som nå også inkluderer seks lærlinger. Med en automasjonsavdeling som reiser landet rundt, dekker firmaet et område som går nesten fra Lindesnes i sør til Hammerfest i nord. Bredden i staben er god, og består av flere forskjellige installatører. – Vi har både en svakstrøminstallatør, flere installatører på el og i tillegg en høyspentinstallatør. Slik dekker vi hele spekteret fra den minste kabel til høyspent, og det er ganske unikt. Ellers har vi et veldig nisjepreget tilbud hvor vi selger tjenester som drift av kraftverk og driftsleder på høyspent. Ikke fullt så nisjepreget, derimot, er driftingen Sinus Elektro AS har av styringsanlegg på bygg. Her er det en stor miljøgevinst å hente for næringskunder, sier Ulvøy. ULVØY ER SJEF

– Næringslivet synder mest når det gjelder bruk av energi. De kan spare mye ved at vi overtar driften av styringsanleggene. Da kan vi sitte og styre det herfra, og ha kontroll på ventilasjonsanlegget og temperaturen. Når sjefen for Sinus Elektro AS ser fremover i tid, er det mot en lys horisont. Han ser for seg en naturlig vekst på bakgrunn av at de nå også tilbyr styringsanlegg, og antar at servicemarkedet deres vil stige i samme takt. Firmaet har også nesten fulle ordrebøker frem til starten av 2017. – Det er mange aktører som kan gjøre mye av det vi gjør, men det er få som kan gjøre alle de forskjellige oppgavene. Det ligger jo en trygghet i det for kunden, å ha én aktør som tar hånd om alt. Vår styrke er bredden, og dette at vi kan levere mest mulig av elektro. Kundene skal ikke måtte gå til en annen leverandør for å få noe vi ikke kan levere. Dette er også mye av tanken når vi er ute, og særlig hos næringskunder. Vi løser mye i dialog med kundene, og slagordet vårt er “fornøyde kunder er vår beste reklame”. Service er veldig viktig for oss, og den gratisreklamen man får gjennom fornøyde kunder betyr mye.


Utfordringer med det elektriske?

Vi kan hjelpe deg!

Besøksadresse: Luramyrveien 19, 4313 Sandnes Postboks: 1235, Lura, 4319 Sandnes 51 61 18 40 - firmapost@sinus-elektro.no

MILJØSMARTE BEDRIFTER | 21


En seriøs bilpleiebedrift CarShine er den første bilpleiebedriften som ble Miljøfyrtårn. Nå prøver de å være et godt eksempel for resten av bransjen.

fleksible og har høy kompetanse. Samtidig er vi ekstremt service-minded, sier Bernhard Roland, deleier i firmaet CarShine AS. Bilpleiebedriften, som holder til i Sørlandsparken i Kristiansand, tilbyr tjenester som bilvask, lakkbehandling, motorvask, fjerning av lukt og riper i og på biler. – Vi driver med manuell produksjon. Vi har selvsagt verktøy som vi bruker i jobben vår, men arbeidet utføres manuelt. Alt fra vasking til sliping av riper gjøres med varsomme hender, forteller han. – VÅRE ANSATTE ER SVÆRT

har flere bilforhandlere i Kristiansand sendt sine biler på behandling hos CarShine. Bay Auto (Ford) er et eksempel på én av dem som har behandlet alle sine biler hos bedrifen siden 1990. – Det tolker vi selvsagt som en tillitserklæring. Vi har også avtaler med både Politiet, hjemmesykepleien og taxiselskap. Det er mange uheldige hendelser som kan skje i en bil i løpet av en biltur. De vet at vi klarer å få bort både røyk, spy og bakterier fra setene. Hos CarShine arbeider det i dag 14 personer, fordelt på 12 årsverk. I løpet av ett år behandler de ansatte over 6000 biler i sine lokaler. – Selskapet ble etablert tilbake i 1996, så hos oss kan du være sikker på at bilen din er i trygge hender. Vi har gjennom disse årene gått en mer seriøs vei enn mange av våre konkurrenter, og fått til gode avtaler, sier Roland. GJENNOM ÅRENES LØP

Miljøfyrtårn. Som den første bilpleiebedriften i landet, ble bedriften sertifisert tilbake i 2002. Det betyr at bedriften blant annet har en bevisst holdning til avfall og sortering og at de kun bruker godkjente og dokumenterte kjemikalier. – Miljøet har alltid vært viktig for oss og vi søker stadig nye miljøvennlige måter å behandle våre biler på. CARSHINE ER ET

Bryne Elektriske forberedt på smarte og miljøvennlige løsninger Bryne Elektriske har eksistert i over 70 år. Firmaet betjener både private og næringskunder med alt innen elektrisk, som skifting av stikkontakter, installasjoner i nybygg og smartløsninger for private hjem. Med sine 42 ansatte dekker de et geografisk nedslagsfelt som strekker seg fra Stavanger til Hå. i Faghuset på Håland på Bryne. Her finnes det både rørlegger, byggefirma, bemanningsfirma, arkitektkontor, rør og elektrogrossist og verktøyleverandør. Her er det mulig å få hjelp til det meste for både private og bedrifter, sier Jan Egil Friestad. Han er installatør og daglig leder i Bryne Elektriske. Med dagens fokus på miljøvennlige løsninger, er det LED det går på når det gjelder belysning, forteller Friestad. En annen ting er såkalte smarthus. Her er Bryne Elektriske behjelpelige med trådløse styresystem for varme og lys, i både enkle og mer avanserte varianter. Lading av Elbil er tidsaktuelt og Bryne Elektriske tilbyr her system for boliginstallasjon til større anlegg for borettslag og kontorer. FIRMAET HOLDER TIL

vi å få et marked som er mer stabilt, hvor vi kan levere de tjenestene markedet krever. Vi ønsker også å fokusere på dette med el-sikkerhet og smarthus. Disse løsningene trenger ikke å være så avanserte og en kan begynne i det små. – FREMOVER HÅPER

22 | MILJØSMARTE BEDRIFTER

Vesthagen 9, Bryne - 51 77 92 00 post@bryne-elektriske.no www.bryne-elektriske.no


Løsningsorientert samarbeid Som totalentreprenør med egne håndverkere tilbyr Bygg-Consult A/S alt fra tegning, prosjektering og søknader til utførelse på nybygg, tilbygg, restaurering, takløft, terrasser og bad. Og har byggherren egne ønsker og ideer, er bedriften alltid lydhør.

Foyn Hermansen begynte privat i 1980, og seks år senere startet han firmaet. Bygg-Consult kan dermed markere sitt 30-årsjubileum i 2016. Konsulent- og byggmesterforretningen har i dag 10 ansatte, holder sentralt til på Bygg- og Boligsenteret i Vestskogen på Nøtterøy, og arbeider i hovedsak med privatkunder med nedslagsfelt rundt Tønsberg og på Nøtterøy. – For oss som totalentreprenør er det naturlig å være rådgiver helt fra starten av. Vi tar alltid et møte i forkant, og så finner vi ut hva som kan gjennomføres. Målet vårt er alltid å være kreative og se de muligheter som ligger i et hvert byggeprosjekt. Sammen med kunden kan vi dermed skape den helt personlige boligen og skreddersy løsninger etter personlige og individuelle behov, sier Hermansen. DAGLIG LEDER TOR

prosjekt er unikt, bygger Bygg-Consult på forskjellig tomtegrunn, og både når det gjelder nybygg og rehabiliteringsprosjekter kreves det nøye planlegging. Som totalentreprenør er Hermansen klar over hvor viktig det er at de kommer inn i prosjektet så tidlig som mulig. I samarbeid med kunden foretar de tomtebefaring, lager tegninger og arbeider frem et kostnadsoverslag. Ved hjelp av bedriftens datastyrte tegneprogrammer kan detaljerte planløsninger lages og ferdige tegninger utarbeides. Her blir alt nøye tilpasset forholdene og kundens behov, forklarer Hermansen. Bygg-Consult har sentral godkjenning for ansvarsrett innen relevante områder og lover løsningsorientert rådgivning under hele byggeprosessen. – Vi har valgt å ikke spesialisere oss, men i stedet være leverandører for alle felt innenfor byggeprosessen. Da finner vi alltid løsningene sammen med kunden, smiler Tor Foyn Hermansen. SIDEN ET HVERT

NØTTERØY | 23


Der kunden kommer først Bjerkås Bygg er et firma i vekst. Oppdragene står i kø, fra ombygging og rehabilitering av privatboliger til større prosjekter på næringsbygg. Bedriften er spesialisert innenfor mur, tre og betong, og med komplett pristilbud blir det fremfor alt forutsigbart for kunden. er det Krister Bjerkås setter i første rekke i det fire mann store firmaet. Han grunnla Bjerkås Bygg i 2010 etter mange års erfaring innenfor entreprenørbransjen, og med veksten kom også overgang til aksjeselskap i 2014. Hovedmassen av kunder befinner seg mellom Sandefjord og Horten. – Vi jobber mest med privatboliger, men har også hatt noen større prosjekt på en del næringsbygg, blant annet for Jernbarneverket. Men som bedrift utfører vi alt fra små tilbygg til større avanserte prosjekter. Vi gjør også prosjektering, så når vi OG NETTOPP KUNDEFORHOLDET

leverer pristilbud, leverer vi komplett. Dermed blir alt blir forutsigbart for kunden, forteller Bjerkås. ombygging og rehabilitering, monterer nytt ildsted, legger fliser, setter opp støttemurer og har blant annet god erfaring med rehabilitering og utskifting av tak. Firmaet har god erfaring i å bygge om bærende deler på bygninger slik at bygget får ønsket utseende – for eksempel et tilbygg i form av en takkvist. Videre utfører de dekkestøp, gulvstøp og veggstøp og alt innen forskalingsstøping og armering. En særlig nyttig BJERKÅS BYGG UTFØRER

Bjerkås Bygg As 24 | STOKKE

kompetanse i vårt landskap er at de også utfører forskjellige typer avansert forskaling som formforskaling og tradisjonell krabbeforskaling, skjært etter fjell for å oppnå en rett topplinje. – Kontakten med kunden er viktig for oss, og vi stiller gjerne opp for en uforpliktende prat om nettopp deres prosjekt. Hos oss er bud én at kunden alltid skal få tak i håndverkeren og at det skal være en åpen dialog. Kundene skal vite at de kan ringe meg, og da er jeg ikke så nøye på når. Dette er ikke en ni til fire-jobb – det er mer en livsstil å drive et slikt firma, smiler Bjerkås.

Bjerkås Bygg AS Robergåsen 11, 3173 Vear 944 23 533 krister@bjerkaas.net www.bjerkaas.net


Miljøvennlig og økonomisk varme Varme Consult AS er spesialisert innen leveranse og installasjon av Bergvarme og varmepumper for bolig, næringsbygg og boligsameie. De hjelper deg med å få en lønnsom og miljøvennlig oppvarmingsløsning – og finner ut om bergvarme og varmepumpe er en lønnsom investering for nettopp din eiendom.

Når du snakker med oss, kan du være trygg på at vi gjør en individuell vurdering av varmekilde og produkt.

store bedriften har sin bakgrunn fra Panguard AS, som ble startet i 1966, og Truls Strandenæs kan se tilbake på et godt svært godt driftsår, i 2015. Varme Consult arbeider primært i Vestfold, Akershus, Oslo og deler av Buskerud, men tar jobber på hele Østlandet. – Som totalleverandør skal våre kunder få et nøkkelferdig prosjekt, hvor vi tar oss av hele prosessen, og hvor hvert anlegg tilpasses. Derfor opererer vi litt annerledes enn andre i bransjen, for vi binder oss ikke til et spesielt merke, vi tilpasser riktig produkt til bygningen, forklarer Strandenæs. Varme Consult utfører installasjon, reparasjon og vedlikehold av alle typer varmeanlegg for vannbåren varme, både for nybygg og rehabiliteringer. – Når du snakker med oss, kan du være trygg på at vi gjør en individuell vurdering av varmekilde og DEN FEM MANN

produkt. Et nytt anlegg betaler seg gjerne ned på mellom 5 og 8 år. Etter det fyrer man med en tredjedel av fyringsutgiftene i forhold til strøm eller olje. er de to ingeniører som dimensjonerer og beregner alt selv. De leverer hele prosessen fra boring til installasjon, skaffer elektriker og leverer produktet nøkkelferdig. Bedriften tar seg også av utfasing av oljefyr, og sanerer oljetanker/oljekjeler. Men her er det viktig med en presisering, påpeker Strandenæs: – Mange tror at oljefyrer blir forbudt, men det er ikke det stortingsforslaget sier. Fossilt brennstoff fases ut, men du kan fremdeles fyre med biofyringsolje, og oljekjelene kan konverteres til biofyring. Vi kan bygge om anlegget for deg, til nettopp den bruken, sier Strandenæs.

I VARME CONSULT

Hogsnesveien 1, 3172 Vear 915 19 133 www.varmeconsult.no post@varmeconsult.no

TØNSBERG | 25


På fire hjul inn i 2016 med Birger N. Haug AS Som forhandler av Nissan og Subaru, har Birger N. Haug AS funnet en perfekt kombinasjon. De to bilmerkene tiltrekker seg forskjellige kundegrupper, og dekker de fleste hjulbehov. Og særlig nå som elbil har blitt så populært i Norge, forteller Anders Hage. leder for Birger N. Haug AS’ avdeling på Rud i Bærum. Der det familieeide firmaet ble etablert i 1947, har avdelingen på Rud solgt biler siden 1982. Her har de 33 ansatte som lever og ånder for bil. – Nissan og Subaru er to merker som passer godt til hverandre. Nissan er på tredjeplass på statistikken over de mest solgte bilene i Norge nå, og har et voldsomt driv om dagen. Dette er mye takket være elbil-modellen Nissan Leaf, som har gjort det veldig bra siden den kom i 2011. Der Nissan egentlig appellerer til alle, kan vi kalle Subaru et mer nisjepreget merke. Det er et langt mindre merke, men har samtidig en veldig lojal kundegruppe som kommer tilbake og kjøper bilen gang etter gang. Der Subaru tidligere har blitt sett på som litt gubbete og traust, har det bare det siste året skjedd mye med modellene deres, forteller Hage. Birger N. Haug AS Bærum betjener både bedriftskunder og private. For proffkunder har Nissan mye å tilby når det gjelder varebiler. De har et spekter som går fra små varebiler, hvor man kan velge mellom batteri eller fossilt brennstoff, til pickuper og NV400, som er den store varebilen. Nissan har også lansert en elektrisk varebil, e-NV200. Hage sier at den allerede har solgt en god del, men at den nok må modnes litt. Den har samme teknologi som Nissan Leaf, men noe mindre rekkevidde. HAN ER DAGLIG

26 | BÆRUM

– Når det gjelder Nissan Leaf, er det nesten overraskende hvor mye den fortsatt selger etter fire år på markedet. Det morsomste er at den har så mange fornøyde eiere. 96% sier at de er svært fornøyd med bilen sin. Grunnen til det, er at det er en ekstremt god bil som er pålitelig og som fungerer i hverdagen til folk. Det kommer en ny modell i 2016, som kommer inn nå helt på slutten av året. Der har man har økt rekkevidden til 250 km. Det er også noen tekniske finesser og nyheter innen navigasjon, men det er batteripakken og rekkevidden som er den viktigste. Med denne oppgraderingen blir nok Nissan Leaf aktuell for enda flere typer kunder. til å bli et godt år for Birger N. Haug AS Bærum. Dette blir året hvor de skal satse mer på næringsmarkedet. En ny selger er allerede på plass, og han skal jobbe kun med å fronte Nissan i forhold til varebiler. Målet er en stor økning på salg av elektriske varebiler. – Vi har også troen på Nissan og Subaru inn i det neste året, med gode produkter og et relativt nytt spekter av modeller. Ikke minst med den nye Leaf-modellen, som jeg tror vil få et nytt oppsving med den økte rekkevidden. Ellers jobber vi kontinuerlig med at det er kunden som skal være i fokus. Det skal legges til rette for at det skal være hyggelig å handle bil hos oss, og vi skal være et naturlig valg. 2016 SER UT


NISSAN e-NV200. 100% ELEKTRISK. LAVE DRIFTSKOSTNADER. Din virksomhet er viktig for oss. Derfor jobber vi kontinuerlig med innovasjon for å gjøre din bedrift enda mer effektiv.Ikke bare vil den 100% elektriske e-NV200 spare deg for penger, den lar deg også jobbe i ro og fred. Bestill en lydløs prøvekjøring hos din Nissan-forhandler i dag. Exciting business is our business.

NISSAN e-NV200 FRA

199 900 KR*

Offisiell leverandør av nyttekjøretøy til UEFA Champions League.

BESTILL PRØVEKJØRING HOS BIRGER N. HAUG AS I DAG

*Lev.omk kommer i tillegg

BÆRUM | 27


Satser alt på Honda Bilforhandleren Skotvedt har gått back to the roots, og satser nå fullt på bilmerket Honda i sitt tipp moderne og miljøvennlige bilskadesenter i Bærum. kommer inn hit skal følge seg hjemme og umiddelbart bli ivaretatt, sier Axel Skotvedt Sundling, daglig leder ved bilforhandleren Skotvedt i Asker og Bærum. Bilforhandleren Skotvedt har mer enn 50 års erfaring som bilforhandler. I dag representerer bilforhandleren i Asker og Bærum bilmerket Honda, men tilbyr også arbeid av meget høy kvalitet på alle typer bilmerker i sitt lakkverksted. – En ting er å innfri til forventinger, noe annet er å overgå forventingene kundene har. I salgsrelaterte bransjer forlater ikke kunden deg på grunn av pris eller produktet, men fordi servicen er for dårlig – det er vi veldig opptatt av her, fortsetter Skotvedt Sundling. – KUNDENE SOM

opp forhandleravtalen med bilmerket Kia, og selger nå kun bilen som er bestselger i USA, nemlig Honda. – Vi brakte Honda til Norge, og har sånn sett gått back to the roots. Vi tok rett og slett et strategisk valg. Når du kun har ett bilmerke får du et helt annet fokus, og blir bedre på hva du driver med. Nå skal vi spisse kompetansen vår på Honda. Bilmekanikerne som arbeider hos Soltvedt har flere tiårs erfaring med bilmerket. – Alle som jobber her har vanvittig mye Hondaerfaring. Flere av våre ansatte har jobbet med Honda siden 1970-tallet. Tenk deg alle de testene og kursingen de har bak seg, sier han engasjert. BILFORHANDLEREN SA NYLIG

Han forteller at Honda har en lojal kundekrets. Bilmerket stikker gang på gang av med seieren av kvalitetstester. – Vi har lenge sittet på gjerdet og ventet på Honda HR-V, og nå kommer den på det norske. Den har allerede hatt global suksess – det merker vi på leveringsnivået. har gjort flere store forandringer den siste tiden og ser lyst på det kommende året. – Det siste året har vært turbulent, ettersom vi har flyttet inn i nye lokalet og drevet en god del oppussing, men vi ser lyst på 2016. Det skal vi tidenes Honda-år. BILFORHANDLEREN I AKERSHUS

Skotvedt har mer enn 50 års erfaring som bilforhandler. Fra våre bilanlegg representerer vi i dag bilmerkene: Honda og Kia. I tillegg kan vi tilby meget høy kvalitet på alt arbeid utført ved vårt merkegodkjente oppretter og lakkverksted.

Skotvedt Asker og Bærum - Baker Østbysvei 19, 1309 Rud - 67 15 12 40 - admin.rud@skotvedt.no - www.skotvedt.no

28 | BÆRUM


Kunsten å gjøre hverandre gode Alento AS er en bygg- og anleggsentreprenør med prosjekter innen alt fra tilbygg til boligblokker og næringsbygg. Suksessen skyldes deres fokus på å ha gode medarbeidere som jobber godt i team, og at de er en smidig bedrift som lett tilpasser seg kundenes behov.

DAGLIG LEDER KRISTIAN Lindland

etablerte Alento AS i Drammen sammen med tre tidligere kolleger fra Bermingrud Entreprenør. Fra 1. januar 2014 var firmaet i gang, og siden har rekrutteringen gått fortløpende. Fra å være fire gründere som jobbet nesten døgnet rundt, har de i dag en stab på 18 ansatte. – Så langt har vi ingen håndverkere, men baserer virksomheten på prosjektstyring. Vi jobber med store prosjekter fra 10 millioner og oppover. I porteføljen har vi alt fra et mindre tilbygg til prosjekter på opp til 120 millioner. Da går det på boligblokker, offentlige bygg og næringsbygg. ned til Larvik i Vestfold, og opp til Kongsberg, Ringerike, Drammen og Asker. Tilbakemeldinger fra kundene har vært utelukkende positive. Det blir sagt at prosjektene NEDSLAGSFELTET STREKKER SEG

gjennomføres med kvalitet og et høyt innhold av humor og glede. Det er ingen som har angret enda, sier Lindland med et smil. – Konkurransefortrinnet vårt er at vi er mer smidige, og tilpasser oss kunden og de prosjektene kundene kommer med. I tillegg kan vi snu oss fort rundt. Styrken vår er at vi er veldig proaktive med å bistå oppdragsgivere med budsjettall, og står inne for de tallene i en tidlig fase. Det gir kundene forutsigbarhet. I tiden som kommer ønsker Alento AS å havne i en posisjon hvor de kan ta de større byggene i sitt område. Så langt har firmaet hatt en god vekst, og de øker både på omsetning og ordremengde. – Våre verdier er å verdsette menneskene i organisasjonen, og bygge team og lagfølelse. Vi har sagt at vi gjør hverandre gode, og fokuserer på at folk skal trives og ha det moro. Firmaet skal ha en åpen

struktur, hvor alle behandles med like stor respekt og har like stor verdi. Det smitter over på både ansatte og kunder, og vi er gode på å lytte til hverandre og utveksle erfaringer.

Ingeniør Rybergs gate 101, 3027 Drammen 40 51 02 88 | post@alento.no | www.alento.no

DRAMMEN | 29


Med vekt på det funksjonelle, blikk for det estetiske Elektro Installatøren i Drammen tilbyr alt av elektrisk installasjon, styringssystemer med egen programmering tilpasset ditt behov, og samarbeider med interiørarkitekter innenfor spesialdesign på belysning.

bolig er det estetetiske ofte det viktigste for kunden i tillegg til det funksjonelle, og da blir det veldig mange detaljer som skal på plass. Elektro Installatøren leverer spesialtilpassede løsninger og interiørdesign. – Vi får ofte høre at vi er ekstra gode på det estetiske og funksjonable, samtidig som vi er løsningsorienterte. Vi har en god finish og er opptatt av å levere et godt sluttresultat, forteller daglig leder Kjell Arne Dokken. I EN NY

FIRMAET STARTET OPP i 2013, men selv har han erfaring fra faget siden 1987. Firmaet

har i dag åtte ansatte, som arbeider mest mot privatkunder, men har også noen faste kunder innen industri og næring. Geografisk server de Asker, Bærum, Drammen og har største kundekretsen i Oslo. Dokken har kunder som har fulgt han siden 1994. Da sier det seg selv at den personlige kontakten er viktig. God kundeservice og god dialog går hånd i hånd, mener han. Men mye har forandret seg på tyve år:

30 | DRAMMEN

Elektro Installatøren er også sertifisert innen EKOM (Elektrisk Kommunikasjon) for å drive med kommunikasjon og styring av huset både innenfor og utenfor husets fire vegger. På styringssystemet bruker de blant annet KNX. – Smarthusløsninger er i vinden, og vi ser et stort potensiale fremover. Vi har en ansatt som kun driver med programmering og idriftsettelse av styringssystemer. Installasjonen krever spesialkompetanse, for det er mye avansert elektronikk som skal inn, og man må kunne faget godt for å kunne se løsninger. I tillegg er det et viktig miljøvennlig aspekt her: Man kan for eksempel programmere inn natt senking av tempraturen, eller bevegelsessensorer som skrur av lyset når man har forlatt rommet. Som elektrobedrift ønsker vi å være fremoverlent med tanke på den teknologiske utviklingen, sier Dokken.


Velkommen tilbake til Drammen karosseri AS Helt spesielle metoder og kunnskap må til for å behandle en bil av aluminium. I tillegg til å være eksperter på alt innen lakk, skader og karosseri, tar Drammen karosseri AS seg gjerne av din Tesla aller Ferrari. Her er den i de aller beste hender. lys allerede i 1934, og den gang drev de først og fremst med busser. Siden har Drammen karosseri AS gradvis utviklet og tilpasset seg markedet. I dag er de en sentral nasjonal aktør innen billakk og karosseri. – Vi har en betydelig kundeportefølje, og prøver hver dag å gjøre det vi kan for at vi skal ha fornøyde kunder. Skadereparasjon og lakkering er våre primære oppgaver, og så har vi spesialisert oss på reparasjon av high-end og aluminiumsbiler. Der har vi en veldig stor kompetanse, og vi har investert mye i både spesialutstyr og kompetanseutvikling på dette feltet, forklarer daglig leder Cato Leine. De tar i mot alle slags biltyper og -merker, men når det gjelder aluminiumsbiler, går det stort sett i Tesla. Andre merker er Ferrari, og Leine og kompani bruker det samme reparasjonsutstyret som Ferrari, nemlig Car Bench. FIRMAET SÅ DAGENS

– TESLA BEGYNTE VI MED i 2009. Siden har vi vært veldig fokusert på å hjelpe Tesla og deres kunder på en god måte i forhold til skader og annet. En aluminiumsbil må behandles på en helt spesiell måte. Det er veldig mange prosedyrer involvert, for aluminium er mye mer brannfarlig enn andre materialer. En stor andel av kundene til Drammen karosseri AS er bedrifter. Leine forteller at de har avtaler med en lang rekke forsikringsselskaper. I tillegg jobber tett med bilforhandlere i nærområdet, og med bilbransjen generelt i Buskerud. – Kundene synes vi gjør en fagmessig god jobb, og det får vi mange tilbakemeldinger på. Det er om å gjøre å ha kunden i høysetet. Vi skal være tilgjengelig, sørge for at kunden blir så fornøyd at han kommer igjen. Det krever motiverte medarbeidere som ønsker å gjøre en god jobb, og det føler jeg at vi har.

DRAMMEN | 31


De gode samtalene De gode samtalene er nøkkelen til suksess: Siden oppstarten i 2007 har Berger Bedriftsutvikling AS i Drammen coachet over 500 gründere og bedriftsledere. Mye går ut på å finne de verdiene nettopp du har. Morten Berger godt at det stadig blir flere etableringer. Arbeidsmessig er han delt mellom Arendal og Drammen – i Drammen jobber han ut mot det private markedet, i Arendal for etablererveiledningen. Berger Bedriftsutvikling AS er en privat aktør innen business-coaching, mentoring og rådgivning for bedrifter i veldig tidlig fase. – Hovedtyngden av dem jeg snakker med ønsker å lage sin egen arbeidsplass basert på det de kan, eller ønsker et alternativ til jobben sin. Spørsmålene vi stiller er hva du kan gjøre for at bedriften lykkes. Å se hva markedet ønsker er gjerne nøkkelen til suksess, sier Berger. PÅ ETTERSPØRSELEN MERKER

Skal man lykkes med noe nytt i markedet, er du nødt til å vise at du har noe som er annerledes enn de andre.

etablereren selv kunne gjøre kloke valg for forretningsplanen og kvalitetssikre det hele økonomisk. Bedriften er spisset mot coaching, mentoring og rådgivning til tidligfase-bedrifter, samtidig som de også arbeider med videreutvikling og omstilling for etablerte bedrifter. – Skal man lykkes med noe nytt i markedet, er du nødt til å vise at du har noe som er annerledes enn de andre. Har du det, er markedet villig til å kjøpe hos deg – og kanskje til og med betale mer hos deg enn hos andre, smiler Berger. GJENNOM RÅDGIVNING SKAL

90 75 02 02 morten@berger-bedriftsutvikling.no www.berger-bedriftsutvikling.no

32 | DRAMMEN

Papirbredden 1 Grønland 58 3045 Drammen


Boligstyling i sterk vekst Deko Interiør AS startet med boligstyling da bransjen enda var blodfersk. I dag har bedriften hele fire ansatte som gir jernet for å gjøre boliger stilrene og hyggelige før visning. Bedriften har hatt en årlig vekst på over 50 % de siste 3 årene.

fordi vi er kvalitetsbevisste og fordi vi holder det vi lover, sier Merete Anderssen, daglig leder i Deko Interiør. Hun hadde flere år bak seg som dekoratør og en etterutdannelse innen interiør, da hun bestemte seg for å gå inn i bransjen med boligsalg – og da som boligstylist. – Da jeg startet firmaet i 2003 var boligstyling en veldig fersk bransje. Jeg hadde hørt om at det var noen som drev med det i Oslo, men ikke her i Drammen. En viktig årsak til at vi har lyktes å bli markedsledende i Drammen, er vår langsiktige relasjon til de mest anerkjente eiendomsmeglere. Disse har over tid sett effekten av boligstyling, både – KUNDER VELGER OSS

av at et møte med oss både skal være hyggelig, effektivt og lønnsomt for kunden. Vi anbefaler dem hva de kan gjøre for at andre skal se potensiale i arealet i boligen deres, og hva som kan gjøres for å få boligen til å fremstå så attraktiv som mulig før fotografering og visning. Hun forteller at bedriften har fokus på å møblere hver enkelt bolig etter målgruppe og stil. – Mange kunder er bevisste på interiør selv, og vi er opptatt av å lytte til kundens tanker og ønsker i prosessen. Målet videre er å tilrettelegge for å møte den stadige etterspørselen for boligstylig. – VI ER OPPTATT

Mange kunder er bevisste på interiør selv, og vi er opptatt av å lytte til kundens tanker og ønsker i prosessen. med tanke på salgssum og salgstid, forteller hun. I dag har bedriften hennes hele fire ansatte. De driver med hel- og delstyling av boliger som skal selges, og øvrige interiørkonsulenttjenester, og har nedslagsfelt i Drammens-området.

Landfalløya 24 3023 Drammen 932 20 300 post@dekointerior.no www.dekointerior.no

DRAMMEN | 33


Grønn varebil Med fjorårets lansering av e-NV200 kan Automobil-Kompaniet AS i Drammen levere Norges eneste elektriske syvseter innenfor sitt prissegment. Men enda mer aktuell er modellen som romslig varebil med sine utallige fordeler. på Van of the year 2011og Car of the year i 2010, og ifølge produsentene har man nå tatt det beste fra en varebil og blandet med teknologien fra Nissan Leaf, verdens mest solgte el-bil. Dermed står fordelene i kø, ikke bare når det gjelder økonomi og fremkommelighet, men også for bedrifter som ønsker å fremstå som grønne. – For mange firmaer som jobber i Oslo er det mulig å kjøre i kollektivfeltet, og bompassering og kommunal parkering er gratis i hele landet. En e-NV200 har veldig lave vedlikeholdsutgifter og et enkelt serviceprogram, og sammen med at prisen på elektrisitet er mye lavere enn bensin og diesel E-NV200 ER BYGGET

gir dette mye lavere driftskostnader enn en vanlig varebil. På elbil.no har noen firmaer ment at de sparer opptil 125.000,- per bil per år. Samtidig er det en bil med høy komfort, mye utstyr og mange praktiske løsninger, forklarer Simen Haust. for skyvedør på høyre og venstre side, topphengslet eller sidehengslet bakluke og plass til to europaller. Vareromsmessig er det likt som en vanlig NV200, og for bedrifter finnes det en rekke ferdige løsninger på innredning. Man får en bil som er ekstremt økonomisk samtidig som den er praktisk, forteller Simen Haust. E-NV200 HAR MULIGHET

– Premiumutgaven har varme i sete og ratt, ryggekamera, bluetooth og navigasjon, slikt som ikke er vanlig på alle varebiler. Og du har mulighet til å forhåndsvarme bilen via app-styring – slik at du kommer til ferdigoppvarmet bil. Kontra andre el-varebiler har den en kraftig motor med sine 109 hester og 254 Nwm dreiemoment. Selv med mye oppakning er den gøy å kjøre, og med elektrisk motor er det effekt fra første trykk på pedalen. Bilen har dessuten både kjøling og varming av batteriet. Det betyr at du kan hurtiglade fire-fem ganger om dagen uten å ødelegge batteriet, siden det er kjøling i selve batteriet også, forklarer Haust.

Automobil-Kompaniet AS

Bj. Bjørnsonsgate 78, 3044 Drammen | 32 21 00 00 | post@automobil-kompaniet.no www.automobil-kompaniet.no | www.facebook.com/AutomobilKompaniet

34 | DRAMMEN


Plastklammer som gjør rørarbeid til en lek Augund Borge er både gründer og produktuvikler i firmaet Bo-Ma plast som holder til på Kongsberg. Interessen for plast startet med noe så enkelt som et dukkehode, forteller han.

et dukkehode av moren min som jeg studerte og lurte på hvordan ble laget. I dag vet jeg det! Opp gjennom årene har jeg jobbet innen blant annet industri og rørfaget før jeg startet opp med plastproduksjon hjemme i garasjen i 1985. – SOM UNG FIKK JEG

har det ballet på seg. Etter oppstarten begynte Borge å utforske rørklammer til å feste kloakk- og avløpsrør med innomhus. Han hadde kontakt med en produsent av rør og rørdeler, og fikk etter hvert tegnet en prototype. – Bo-Ma plast produserer i dag store mengder rørklammer, og vi har fire maskiner som går nesten kontinuerlig bare med dette. I tillegg gjør vi noe innen bygg og anlegg, men klammene har vært et utrolig produkt som har gått lenge, og som fortsatt går bra. SIDEN DEN GANG

For noen år siden startet de også produksjon av såkalte selvlåsende klammer i samarbeid med Frank Mohn Piping AS i Bergen. Dette er egentlig en verdensnyhet, forklarer Borge, og legger til at disse klammene brukes til å feste hydraulikkrør. På kundelisten deres står navn som Nordisk Wavin i Danmark, som er den største røraktøren i Skandinavia. De distribuerer i Norge, Sverige og Finland, og er den største kunden på de vanlige klammene. Hydraulikk-klammene, derimot, produserer Borge for Frank Moen Piping AS hvor det meste går til Kina og Korea. ­– I de senere årene har vi jobbet veldig tett med Snø Designstudio i Fredrikstad. Der gjør vi alt fra A til Å når det gjelder kundens ønsker innen produkter. Akkurat det siste året har det vært mye rørarbeid

innenhus, og vi har også byttet en maskin som har tatt mye tid. ulike næringer kan ha nytte av Bo-Ma plast, og Borges fleksibilitet og kreativitet betyr at han raskt kan hive seg rundt i forhold til nye typer oppdrag. For tiden holder han på å utvikle en ny prototype for andre typer av rør. – Fordelen med disse klammene er først og fremst at de forenkler monteringen. Man knipser enkelt rørene fast, og i tillegg får man en rekke festemuligheter med dem. Om det er flere kunder der ute som trenger noe i plast, er det bare å ringe og forhøre seg. Vi har mange mulige løsninger, blant annet for entreprenører. Vi får se hva tiden viser, avslutter Borge som alltid er ute etter å lage og finne opp nye ting! DET ER MANGE

Grenaderveien 2, 3619 Skollenborg 922 86 876 | borge@boma-plast.no www.borgemarketing.no

KONGSBERG | 35


Din premium-forhandler på Kongsberg Kongsberg Bilsenter AS er Kongsbergs eneste premium-forhandler, og som autorisert merkeforhandler for Peugeot og Mercedes-Benz tilbyr de person- og varebiler i alle størrelser. Når du trår over dørstokken til forretningen, blir du møtt med intet mindre enn hjertevarme! glede at folk kommer inn døren! Våre selgere setter kunden i fokus, og vi jobber stadig mot å få enda mer fornøyde kunder – både privat- og næringskunder, sier Anders Myhre, daglig leder av Kongsberg Bilsenter AS. Bedriften med 18 ansatte tilbyr mye bil for pengene innen de to spennende bilmerkene Peugeot og Mercedes-Benz. Også brukte biler er en viktig del av virksomheten. – Vårt mål er å levere til deg som kunde den bilen med de spesifikasjonene du ønsker. Peugeot og Mercedes-Benz har vært populært i Kongsberg, og i tillegg er det et stort lokalt marked for firehjulstrekk hvor Mercedes-Benz har mange modeller. – DET ER EN

Det vil lanseres flere nye Mercedes modeller neste år, og Kongsberg Bilsenter AS satser stort på å øke markedsandelene i tiden framover. –Mercedes-Benz personbil er et merke som hittil har gått av seg selv, men vi ønsker å øke markedsandelene, også innen varebil. Vi har et stort potensiale for å hente mer på alle produktene, spesielt innen Mercedes-Benz som kan tilby firehjulstrekk på de fleste modeller og det lanseres nye Hybrid-modeller hvert år fremover, sier Myhre. et verksted med stor kompetanse, og kundene er veldig fornøyde med de tjenestene de yter – alt fra service, reparasFORRETNINGEN HAR OGSÅ

KongsbergBilsenter www.kongsbergbilsenter.no

Sportsveien 17, 3615 Kongsberg - 32 72 50 50 - www.kongsbergbilsenter.no

36 | KONGSBERG

joner og periodisk kjøretøy kontroll. Kongsberg Bilsenter AS har i tillegg et stort dekkhotell, og kundene kommer gjerne langveisfra for den gode servicen de blir tilbudt! – Kongsberg er et lite sted, men vi har i også mange tilleggs kunder. Det er hyttefolk og også de som kommer kjørende helt fra Vestfold, Drammen og Rjukan, smiler Myhre og anbefaler alle å komme innom. I 2016 er målet å klare å omsette for 100 millioner. – Vi har som ambisjon om å forsvare vår plass som Kongsbergs tredje største bilforhandler målt i omsetning, og vi skal kontinuerlig forbedre vårt omdømme. Selv om det blir en tøff vei å gå, satser Myhre og hans ansatte entusiastisk framover.


Sikker teknologi Selskapet IR Solutions AS, med hovedkvarter i Lier utenfor Drammen, ser på termografi som et av flere verktøy der mulighetene er mange. Dette kommer kundene til gode innenfor flere områder i både nærings- og privat sektor. Selskapet er i sterk vekst og samfatter et spennende produktsortiment.

Sertifisert Termografør Kim Richard Kleivedalen Strysse demonstrerer en tetthetskontroll SOM BEDRIFT HAR vi eksistert siden 2011, men etter

nyoppstarten som AS i juli i år har interessen eksplodert og vi har fått flere avdelinger, i bl.a. Kristiansand og Gøteborg forteller daglig leder Trygve Strysse. Våre tjenester rekker over flere områder, både on- og offshore. Offshore detekterer vi gasslekkasjer i hydrokarbonførende linjer, termograferer sandnivået i separatorer, avdekker potensielle hydrater, samt kontrollerer el-tavler. Onshore driver vi med termografering, tetthetskontroll og uavhengig kontroll. Vi kontrollerer byggets evne til å holde på energi ut ifra myndighetenes krav til lufttetthet, samt at vi lokaliserer varmekabler/vannbåren varme, utfører kontroll av el-tavler. Vi driver også med prosess- og tilstandsovervåkning, hvor vi tilbyr prosessindustrien en tjeneste som forutser og forhindrer driftsstans og nedetid. Dette gir tryggere rammer og økt produktivitet. Innovasjon Norge er med

som finansiell og strategisk partner, noe som virkeliggjør vår unike, patenterte oppfinnelse raskere. I hovedsak var det snakk om to kundekretser: Bygg & anlegg, og industri. Men sett i lys av landets utvikling og det stadig endrede trusselbildet, fokuserer vi også på sikkerhet, adgangskontroll og overvåkning, forteller Strysse. – Vi er veldig opptatt av hva som skjer i landet nå, trusselbildet endrer seg, og vi ser at det er en mangel på tiltak og oppfølging fra myndighetene sin side. Vi arbeider for å tilby et komplett system, kommersialisert til privat bruk, men også til byggeplasser, boligområder mm. Flere av systemene er anerkjent og brukt av PST, Forsvaret etc. Vi har et samarbeid med et firma i Israel som er ledende innenfor bl.a. overvåkningsteknologi, samt at vi arbeider tett med et annet selskap i USA som gjør at vi fremover leverer panic rooms, shelters, tilfluktsrom og utstyr til de fleste formål.

under utvikling i flere år og er i dag på et høyt nivå, sier Strysse. I dag er det ingen begrensninger: Sitter du for eksempel i et annet land på ferie, kan du styre systemene hjemme som om du selv var der. Vårt datterselskap SafeHouse Constructions AS (SHC) tilbyr spesialkonstruerte hus, hvor kundens sikkerhet er i fokus med egne dedikerte sikkerhetssoner som er inntregningssikre, der bl.a kjemisk, biologisk og atomiske avfallsstoffer ikke kan skade. I tillegg skal kjøper få kompetanse til å betjene denne teknologien og utstyret via våre treningsfasiliteter, hvor de blir trent av de ypperste i sin klasse. Øvrig bør det nevnes at IR Solutions har en etisk grunnmur, noe som ikke bare kommer til syne i overskuddet som går til veldedighet, men også i øvrige prosjekter som kommer samfunnet til gode. – Vi setter alltid kunder og leverandørers beste i første rekke, smiler Trygve Strysse. PRODUKTENE HAR VÆRT

Terminalen 9, 3414 Lierstranda 22 50 00 01 info@irsolutions.no www.irsolutions.no

LIER | 37


Klart som glass i Drammen Det har skjedd litt hos Steinspruten Bilglass Drammen de siste to årene. Som en del av den landsdekkende bilglasskjeden har de fått nye eiere i RAC Holding AS, og avdelingen har utvidet tjenestene sine med et spennende tillegg. har de gjennomgått en omstillingsprosess, men nå er de på full fart fremover og legger fem-årsplaner, forteller innehaver Espen Edvin Engh. Kjernevirksomheten til Steinspruten Bilglass Drammen er fortsatt bilglass, men de dekker et bredt spekter av tjenester innen feltet. – I tillegg til alt innen bilglass, tar vi også anleggsmaskiner, lastebiler og båter. En annen ting er veteranbiler. Den biten har tatt seg veldig opp, og det er flere veteranbilklubber som anbefaler oss. Dette krever litt ekstra kompetanse, og det er mange i bransjen som ikke tilbyr dette. MED NYE EIERE

anlegg har Steinspruten Bilglass Drammen flere store kunder. Ofte gjelder det hasteoppdrag, og mye er nødglass. Det er viktig at maskinene ikke blir stående, men at de fortest mulig kan tas i bruk igjen. Slike oppdrag får de til alle døgnets tider, og disse er en del av 90% av oppdragene som utføres ute i felten. Av nye tjenester, forteller Engh at de nå også sliper lykter. Kostnader på nye lykter kan ligge på opp mot 20.000 kroner, så det kan være mye å spare på å få dem reparert. – Kundene er fornøyde med servicen og kvaliteten på utført jobb. Med tanke på arbeidsmengden, har vi INNEN BYGG OG

utrolig få reklamasjoner. Det hender at det skjærer seg, men da er det bare å rydde opp fortest mulig. Vi er til sammen seks ansatte, men henter inn medarbeidere fra Oslo-avdelingen når det er veldig mye å gjøre. Om man kikker inn i krystallkula, skal Engh og co. nå jobbe med å utvikle avdelingen på Åssiden. I Drammen får de også stadig inn flere lastebiler, og her er de fleksible overfor kundene og kan ta i mot biler for reparasjon også på helgene. – Vi strekker oss litt ekstra, for da blir kundene fornøyde og kommer tilbake. Det er ikke noe som stopper oss!

Steinsprutskade - Vi gjør deg glad!

31012040 38 | LIER

08810

drammen@steinspruten.no www.steinspruten.no  /steinspruten


Universell software – ikke bare for bilbransjen Norskeide Cars Software AS begynte med datasystemer spesialdesignet for bilbransjen, men har gjennomgått en rivende utvikling den siste tiden. Med oppdatert programvare er kundegrunnlaget blitt utvidet med at flere aktører kan bruke systemet.

er et firma som produserer, vedlikeholder og har support på komplette driftssystemer for bilbransjen. Vi har i dag over 500 installasjoner spredt over hele Norge. Programmene er veltestet og inneholder alle tilpasninger for å tilfredsstille norske lovkrav. Bedriften har ni ansatte lokalt og tre utviklere i India, og i dag arbeides det med å skrive om hele programmet til det nyeste av teknologi og plattformer. – I tillegg til Cars Software AS har vi blant annet bygd opp et eget firma, Cars regnskap, som tilbyr regnskapstjeneste til kunder i bilbransjen. Akkurat nå er vi i gang med å starte Cars CRM, en app hvor vi snakker direkte til kunden, altså sluttbrukeren. De sender fra Cars-systemet, kunden får det på telefonen sin, sitter og ser på tilbud eller annet, svarer, og det hele går tilbake til oss. Det kan alle aktører i bilbransjen benytte seg av, forklarer daglig leder Sten Roger Mellum. CARS SOFTWARE AS

CARS HAR SELV en

rammeavtale med BilXtra og server aktører som Citroen Norge og Subaru Norge. Da er det snakk om hele konseptet med delelager, verksted og bilsalg. Cars satser også på dekkhotell og har en frittstående løsmodul og en integrert modul for de som kjører verkstedsystemet. Eierne i Cars er tidligere bilbransjefolk, og henvender seg naturlig nok til den bransjen de kjenner best. Men løsningene bedriften utvikler, er overførbar: Nå satser de på tilsvarende bransjer i Norge og har startet en prosess med tre videregående skoler som kjører Cars. – Tilbakemeldinger fra aktørene går ofte på at siden vi er norskeid, er det kort vei for å få tatt en avgjørelse, derfor er vi lett å samarbeide med. Samtidig fremheves vi ofte for supporten. Vi gir gratis support, og den sitter det alltid flere mennesker her inne for å ivareta. Det er noe av det viktigste vi gjør overfor kundene våre, smiler Mellum.

CARS SOFTWARE AS SOFTWARE FOR BILBRANSJEN

Fossveien 25, 3403 Lier 32 24 20 70 post@cars.no www.cars.no

LIER | 39


Din lokale bilforhandler; vi gir deg trygghet! Hos Aktiv Auto AS er det den gode kundeopplevelsen som står i fokus. Volkswagen-forhandleren har eksistert i kun fire år, men er allerede en stor aktør lokalt i Drammensområdet. daglig leder i en stab på 27 ansatte i Aktiv Auto AS. Med flotte lokaler og perfekt beliggenhet, har de hatt gode år siden oppstarten. – Når det gjelder markedsposisjon er vi nummer en på både personbil, el-bil og varebil. Vi har hatt en fin vekst, og selger nå minst 300 bruktbiler i året, og mellom 250 og 300 nye biler. Dette inkluderer både personbiler og nyttekjøretøy. PAAL RUSTAD ER

SOM FORHANDLER AV Volkswagen, har de hele spekteret fra de største yrkesbilene til

den minste bobla. Golf har vært den store vinneren i 2015, og på landsbasis selges det nå mer Golf enn Toyota. Det er fordi Golf har et veldig bredt spekter, mener Rustad. – Man har blant annet e-Golf, hybrid-Golf, modeller med diesel og bensin og Alltrack. I tillegg er Golf en kjempebra bil, og e-Golfen er en av bestselgerne våre. Hybriden GTE kom som ny bil i år, og den har også solgt veldig godt. Det

er en ladbar hybrid hvor man får inntil fem mils rekkevidde på strøm. Det betyr at de fleste klarer seg med kun strøm, men den har også en sterk bensinmotor. Aktiv Auto AS er i tillegg distriktets største på nyttekjøretøy. Det har vært stor pågang på de nylanserte modellene av Caddy og Transporter i år. Pickupen Amarok er også en kvalitetsbil som selger godt. Ellers ser 2016 ut til å bli et år med fokus på Passat GTE ladbar hybrid. Den kommer til Aktiv Auto AS som utstillings- og demobil i november. – Våre kunder kan forvente å få en god opplevelse når de kommer hit. Kvalitet er noe vi har jobbet mye med, og kundetilfredsheten er sterkt stigende, for vi måler den hele tiden. Det viktigste er å bli en trygg og god forhandler i lokalmiljøet. Folk skal kunne stole på oss og vite at de ikke blir lurt på noen måte, verken på brukt eller ny bil.

Aktiv Auto AS Prestebråtan 8, 3300 Hokksund - 32 75 80 20 aktiv-auto@moller.no - www.aktiv-auto.no -  aktivauto 40 | ØVRE EIKER


Lister Blikk - den komplette blikkenslager Lister Blikk i Flekkefjord er en tradisjonell blikkenslagerbedrift som produserer det meste på eget verksted. De lager alt innen tynnplater enten det er kobber, sink, aluminium, plater belagt med lær etc. I tillegg gjør de en rekke andre ting, bla. taktekking og rekkverk. daglig leder i bedriften, og deler eierskapet 50-50 med kollega Erling Narvestad. Lister Blikk startet opp for fem år siden, og har i dag fem ansatte, deriblant en lærling. Jakobsen kaller dem for en tradisjonell blikkenslagerbedrift. – Vi driver mye med produksjon og beslag til byggfirmaer, som brukes til boliger og industribygg. Vi er ute og tar mål og monterer i etterkant. I tillegg monterer vi ventilasjonsanlegg, og tilbyr både prosjektering og montering innen boligventilasjon. Skipsventilasjon utfører vi også. Og det stopper ikke der; Lister Blikk driver også med taktekking, og jobber stadig mer med dette, samt terrasse-membran. De har også mye arbeid for byggfirmaer som setter opp påbygg, nybygg og tilbygg. Og de selger takrenner samt flotte rustfrie rekkverk, enten glass/rustfritt eller kun glass. WERNER JAKOBSEN ER

– Kundene våre er hovedsakelig innen næringslivet, men vi har også mange private kunder. Firmaene rundt her i Flekkefjord er veldig flinke til å bruke oss. Det blir derfor en hektisk arbeidshverdag, og dette er helt klart ingen syv til tre-jobb, forteller Jakobsen og Narvestad. lokalt fra Vest-Agder, og de får ofte høre av fornøyde kunder at de skryter av fint utført arbeide. - Det er ikke noe mål for oss å ekspandere og bli store. Det går selvsagt på etterspørsel, men vi har vært såpass heldige at vi samarbeider med et annet firma som vi leier inn medarbeidere fra ved behov. Og når kunder kommer innom med småting, er vi fleksible og gjør så godt vi kan for å betjene dem mens de venter. Da slipper de å vente i et par dager for å få et beslag, siden vi tar det med en gang. MATERIALENE KJØPER DE

Drangeid 58, 4400 Flekkefjord - 99 44 39 59/ 90 83 82 13 post@listerblikk.no - www.listerblikk.no

FLEKKEFJORD | 41


God service gir fornøyde kunder Er du ute etter kvalitetsprodukter, god service og kunnskapsrike butikkansatte? Hos Intersport Flekkefjord får du i både pose og sekk – enten det er sportsklær, sko eller kansje en elsykkel du trenger.

El-sykler er veldig i tiden nå, og de siste årene har det blitt god rekkevidde på dem. drevet det som nå heter Intersport Flekkefjord siden 1989. Da han overtok, var butikken en del kjeden G-Sport, men i mars i år gikk de over til Intersport. Begge kjedene eies av Græsvig-konsernet, så det er kun på markedsføring at det har blitt en forandring. – Intersport er verdens største sportskjede. I Norge er det veldig hard konkurranse i bransjen, men Intersport ønsker å ta flere markedsandeler. Jeg har merket endringer i bransjen med årene, og det blir tøffere og tøffere. Driften vår har dog vært stabil de siste fem-seks årene, sier Abrahamsen. ARILD ABRAHAMSEN HAR

– Det er nesten en forutsetning for å kunne drive sportsbutikk i dag, å være del av en kjede. Slik klarer vi å ha konkurransedyktige priser, sier Abrahamsen, som allikevel tror at det først og fremst er servicen de yter som gjør at det går bra for Intersport Flekkefjord. Daglig får de nemlig høre fra fornøyde kunder at de har god service.

av å dekke behovene som finnes i en mindre by som Flekkefjord, og har litt av alt. De er størst på klær og bekledning i forskjellige kategorier. Ellers går det mye i fottøy, og særlig fotballsko fra Nike. På løpesko er de like store på Asics og Mizuno. Intersport Flekkefjord har også en egen sykkel-avdeling med to ansatte. Denne ble flyttet over i en egen butikk i 2004 på grunn av plassmangel. Her har de eget verksted, og selger merker som Nakamura og EcoRide. Sistnevnte produserer el-sykler. BUTIKKEN ER OPPTATT

veldig i tiden nå, og de siste årene har det blitt god rekkevidde på dem. Under gunstige forhold kan man sykle opp til syv mil på ett batteri. Man må tråkke litt selv, men det varierer hvor mye. Det er slik at jo mer kraft du legger i selv, jo mer hjelper motoren deg. Alle motorer i dag er på 250 watt, for det er det som er lovlig i Norge. – EL-SYKLER ER

Flekkefjord Kirkegaten 25, 4400 Flekkefjord 38 32 23 36 post@flekkefjord.intersport.no

42 | FLEKKEFJORD


Stangborli Bygg AS suser av gårde Trenger du å få utført en tømmerjobb? Og kanskje en rehabilitering av et eldre bygg? Da skal du slå på tråden til Stangborli Bygg AS. Eier og daglig leder Lars J. Bjørkeland driver en solid bedrift som har mange grunner til å se lyst på fremtiden. Stangborli som startet firmaet i Flekkefjord i 1987. Da han solgte i 2014, slo Bjørkeland til på tilbudet om å overta, noe han gjorde 1. januar i år. Stangborli jobber fortsatt som byggeleder, mens Bjørkeland sitter også som daglig leder av Bilstad Bygg AS, og de to firmaene samarbeider. – Oddbjørn gjorde en veldig god jobb. Han opparbeidet et godt rykte for firmaet, og har fått sterke anbefalinger fra region-antikvaren i fylket. Stangborli Bygg AS er spesielt gode på rehabilitering, og særlig av eldre bygg. De påtar seg en del nybygg også, men er altså spesialister på gamle bygg, deriblant kirker. Firmaet har 15 ansatte i forskjellige stillingsbrøker, og 11 av dem er snekkere. – Vi har faste kunder innen næringslivet. Det er en god del gammel bebyggelse i Flekkefjord som må holdes ved like. Oddbjørn var flink på dette med skifertak og gamle teglsteinstak, så vi har mye av DET VAR ODDBJØRN

dette på lager. På nybygg har vi også en del faste kunder, og vi leier inn faggrupper med alt fra rørleggere til elektrikere for å kunne levere en totalpakke. Lister Blikk er en av våre samarbeidspartnere, og vi satser på å bruke lokale partnere. er opptatt av at når man har lovet kunden en pris, så skal man stå for det. Mennesker forventer at ting skal være bra. Innad i bransjen sies det at man må ha 10 positive for å oppveie én negativ tilbakemelding, forteller han. – Min filosofi har alltid vært at kunden skal være fornøyd, og vi får mye gode tilbakemeldinger. I tillegg ser ordrebøkene veldig bra ut for flere måneder fremover. Jeg liker at det er forutsigbart, og det ser lovende ut for Stangborli Bygg AS. Staben vår er som en stor familie, og jeg er veldig glad for at jeg overtok dette firmaet. LARS J. BJØRKELAND

) 38 32 17 23  Stangborli Bygg A.S FLEKKEFJORD | 43


Allsidig verksted til konkurransedyktig pris Ingen jobb er for liten, ingen for stor for Lindesnes Auto. Her utføres det meste fra rent mekanisk arbeid til servicer, komplett oppretting og EU-kontroll på biler opp til 3,5 tonn. Og som frittstående verksted er de absolutt konkurransedyktige i pris. Morten Stuestøl overtok i 2011, var firmaet et rent lakkerings- og bilopprettingsverksted. Stuestøl er selv mekanikerutdannet, og med seg i arbeidsstokken har han en mekaniker, en oppretter, en lakkerer og en lærling på oppretting. – Det er sjelden vi sier nei til en jobb. Det kan gå på alt fra gamle veteranbiler som vi har kostet på 100 000 kroner i oppretting og reparasjon, til private kunder som vil ha lakkert kjøkkenstoler! Fra den lokale Tempo-klubben kommer de og lakkerer de gamle tohjulingene sine. Vi har ingen begrensninger og kan det meste, humrer Stuestøl. DA DAGLIG LEDER

man være like god på data som på mekanikk for å reparere biler, og det en «vanlig» bileier bør utføre i hjemmegarasjen, er stort sett å skifte lyspærer og fylle spylervæske. Særlig fra Mercedes-kunder merker de en stor pågang hos Lindesnes Auto. Det skyldes nok en kombinasjon av både pris og kompetanse, tror Stuestøl. – Vi har veldig godt diagnoseverktøy til Mercedes i tillegg til en universalmaskin som tar de fleste merker. En av mekanikerne våre har arbeidet tidligere med VW, Audi og Hyundai, så vi har god kompetanse der også. Når det gjelder deler, bestiller I DAG MÅ

vi både nye originaldeler rett fra utlandet samtidig som vi har en god del brukte delebiler som vi skaffer til kunder hvis ønskelig. bruktbiler, tar innbytte, fikser og selger, og har et utvalg i felger og dekk. Firmaet har også avtale med forsikringsselskaper om skadebiler. Maskinparken utvides. – I sommer kjøpte vi ny maskin for å flushe gearkasser, noe som gir ordentlig gjennomspyling av automatkasser. Det er viktig å ha en lojal kundemasse som er fornøyd, sier Stuestøl. LINDESNES AUTO TILBYR

verksted - opprettning - lakkering - bruksbilsalg

0 Hestehaven, 4520 Lindesnes ! 38 25 66 22 " 916 96 588 44 | LINDESNES


Smakfulle opplevelser i gavepakning Skafferiet Sørlandet tilbyr norskprodusert spekemat og alt det tilbehør du kan drømme om til spekebordene, fra tradisjonell spekepølse, mild og fin baconpølse, til Norges beste chorizo.

– Vi har ca 10 forskjellige varianter av gavepakninger. Julesekken vår har også solgt bra. Den kan vi også fylle noe søtt oppi, som brente mandler, sjokolade og sukkertøy. Det samme gjelder vår tursekk - ”sørlandssekken”, hvor vi pakker en tursekk med et utvalg mat vi kan tilby. I påsken er selvsagt Kvikk Lunsj og appelsin oppi, smiler han. mot lag og foreninger har dessuten slått an: Det tilbys diverse pølseløsninger som kan selges videre med fin fortjeneste. – Mange skoleklasser, lag og foreninger selger dopapir eller kaker, og da syntes vi at salg av pølser var en god idé. Hvorfor ikke pålegg? Og så er det chorizopløsa til Spekegrossisten. Det finnes mange varianter, men denne er hakket bedre, mener Korsmo. Men smak og behag varierer som kjent. – Man merker etterspørselen på lokal mat har steget betraktelig, så har du fenalår eller tilbehør som kan benyttes til spekefatet så ta kontakt, oppfordrer Korsmo. ET KONSEPT RETTET

T SØR LA R IE FE

ET ND

SK A F

halvt år gamle firmaet har base i Hestehaven industriområde på Lindesnes, men både Sørlandet og Rogaland er markedsområde. Deres velsmakende stand vil du møte både ved handelsenteret i Lyngdal, og på torget i Kristiansand og Mandal, når vi ikke er på messer og arrangementer, forteller daglig leder Glenn Aaserød Korsmo. – Vi spanderer gjerne en smakebit til kundene. Produktene fra Spekegrossisten er ganske nye på markedet. Elg og reinpølsen deres fra Stranda på Sunnmøre er svært smakfull. Den har folk lagt merke til. Og når folk har smakt den én gang, kommer de tilbake. Så god er den! Gele, flatbrød og syltetøy er klassisk tilbehør. Korsmo skryter av krydret blåbær- og tyttebærsyltetøy fra Røyland gård. Eller hva med Rips og vaniljegele? Også produktene til Romstad gård fortjener å bli nevnt. Skafferiet skreddersyr gaver private, til ansatte og forretningsforbindelser i bedriftsmarkedet. Her er det gavepakker, skjærefjøl med kniv og pølser i cellofan. DET KNAPT ET

T T R AD IS JO NS M A

ORT | 45


Velkommen til en god faghandel I 45 år har Traktor AS betjent lyngdølinger med alt fra traktorer og biltilhengere til hageredskaper, utstyr og maskiner. Daglig leder Asbjørn Hauan er stolt av å drive en faghandel som står for kunnskap og kvalitet.

seg. Det som ved starten i 1970 dreide seg om traktorsalg til lokale bønder, er i dag en faghandel med mange produktbein å stå på. Så mange bein at butikken måtte utvide lokalene med nye 300 kvm tidligere i år. Selv startet Hauan opp som butikkmedarbeider, før han overtok som daglig leder i 1996. TIDENE HAR FORANDRET

våre gressklippere, hageutstyr, Husqvarna motorsager, Tysse biltilhengere og forskjellige traktormerker med forskjellige redskaper. Salget fordeler seg nå nesten likt mellom traktorer og hageutstyr. Ellers har robotklippere tatt av, og overtatt mye av det som var bensin- og traktorplenklippere til vanlige hager. Det finnes mange forskjellige varianter, og da er det viktig at vi anbefaler rett produkt til rett kunde, sier Hauan. – I DAG ER HOVEDPRODUKTENE

10 ansatte i forskjellige stillingsbrøker, og et eget verksted med tre landbruksmekanikere som tar seg av alt av reparasjoner. For cirka fire år siden startet de også et hydraulikk-verksted, etter at Lyngdal Mekaniske ble solgt til Aker Solutions. Her har de døgnvakt, og hjelper anleggsfolk, lastebilsjåfører og traktorfolk med nye hydraulikkslanger og koblinger ved behov. På kundelisten står det mange store entreprenører. – For 20 år siden ble faghandler på småsteder dømt nedenom og hjem, men vi har bevist at dette var feil. Jeg tror fortsatt det er behov for mindre faghandelbutikker også i fremtiden. Med et enormt delelager kan vi hjelpe folk med en gang. Trenger noen en del eller en skrue, så får man hjelp hos oss med en gang, for vi har delen på lager. Vi kan også utføre småreparasjoner og bistå med deler til alle merker. TRAKTOR AS HAR

Kvavik, 4580 Lyngdal - 38345103 post@traktoras.no - www.traktoras.no www.facebook.com/traktoras

46 | LYNGDAL


En lokal bilforretning med økonomiske muskler Abrahamsen Auto AS var den første butikken som etablerte seg i Sørlandsparken i Kristiansand. På sikt planlegger eierne av bilfirmaet å fornye den snart 70 år gamle forretningen, men blir på samme sted. – VI HAR FÅTT en menighet som er fornøyd med oss. Alt startet i en garasje for 65 år siden. I dag er vi kjent for å være en av de eldste bilforhandlerne på Sørlandet, sier Alf Jonny Wroldsen, daglig leder på Abrahamsen Auto AS. I dag holder bilforhandleren til i Sørlandsparken i Kristiansand. Selv om det er hele ti bilforhandlere i nærmeste omkrets, er ikke Wroldsen redd for å miste kunder til de andre forhandlerne i området. – Ettersom vi er såpass liten tror jeg at det er en stor fordel at vi ligger midt i smørøyet her, fremfor å ligge for oss selv et annet sted. Forretningen er leverandør av bilmerkene Honda og Citröen i tillegg til brukte biler. Målet for 2016 er å selge i overkant av 500 biler. I tillegg utfører firmaet reparasjoner i sitt verksted. Vi har også innført prisløfte slik at våre kunder skal være trygge

på at det ikke er noe dyrere å få utført nødvendig service og vedlikehold på sitt merkeverksted. – Ettermarkedet har blitt mer og mer viktig for oss, forteller Wroldsen. Selskapet eies i dag av konsernet Automobil AS, en av landets største bilgrupperinger med 30 butikker rundt i landet. De overtok familiebedriften Abrahamsen’s Auto i 2007 og ifølge Wroldsen gjør det at bilforhandleren har fått en større pondus. – Vi kan nå henge med i svinger vi ellers ikke ville hatt mulighet til. Vi har stødigere økonomi og har muligheten til å kjøpe inn flere bilmodeller, sier han og legger til at det er vanskelig i dagens marked å være en enkeltstående mindre bilforhandler. Firmaet ønsker å fornye seg og har byggeplanene klare for et nytt verksted og salgssted på samme, stødige grunn.

bra med oss at vi er en del av et stort bilkonsern, men små lokalt slik at du som kunde ikke blir en av mange. Hos oss kan du komme, og vi kjenner deg igjen. Vi lever av fornøyde kunder og forplikter oss gjennom slagordet vårt: ”Abrahamsen’s Auto, for deg som forlanger litt ekstra”. – DET SOM ER

Abrahamsens auto AS Adresse: Skibåsen 4

4636 Kristiansand

Telefon: 38 05 87 00 E-post: post@abrahamsens-auto.no Hjemmeside: www.abrahamsensauto.no Facebook: facebook.com/abrahamsensauto

Proff kvalitet, god pris BilXtra i Lyngdal leverer proff kvalitet til prisbevisste kunder, skifter gjerne vindusviskere og monterer barneseter for deg i bilen din – og har sitt eget oljemerke som heter Comma, i tillegg til Castrol. del av Sørensen & Balchen, etablert i 1907, og den lokale butikken i Lyngdal får mye skryt for sine store, lyse lokaler. Her er det 700 kvadratmeter totalt, hvorav halvparten er lager, betjent av tre faste ansatte. – Folk er veldig prisbevisste i dag, men her på BilXtra scorer vi høyt på kvalitet og service. Kjøper du vindusviskere, kan vi også skifte dem for deg. Barneseter monterer vi gjerne, forteller daglig leder Trond Andreassen. BILXTRA ER EN

skilte med en mengde lagervarer og sitter inne med mange slitedeler, særlig mye til lokale merker, forklarer han. I sommer åpnet de dessuten webbutikk. Her kan folk bestille på nett og få varene tilsendt til nærmeste butikk. Da betaler de heller ikke frakt.

– Vi har mange faste kunder her i omegnen og leverer også til bilverksted. I tillegg leverer de varer to ganger om dagen til de faste kundene. Sjåføren kjører ut en runde klokken ni og en klokken tolv. Da leveres det til hele lister regionen. BILXTRA LYNGDAL ÅPNER halv åtte om morgenen og har

åpent til fem. Lørdag er det åpent fra ti til to. Produktkatalogen i lyngdal på rundt 8500 artikler inneholder rekvisita, slitedeler, barnestoler, lakk på sprayboks eller i litervis, dekk og felger, og for de ansatte kreves det både

kompetanse og kunnskap om hvilke produkter som er best for akkurat din bil og ditt bruk. – Vi er naturligvis lojale mot kjeden, men tar også inn egne produkter som vi vet selger her i området. Vi er proffe på bildeler, vi fører Pioneer og Kenwood i bilstereo. BilXtra er og importør i Norge av Kenwood, og vi fører DAB-radioer og DAB-adaptere. Og vi har vårt eget oljemerke som heter Comma. De kommer fra samme fabrikk som Mobil i Stor-Britannia. Det er faktisk et britisk Formel 2-team som bare kjører på Comma-produkter, smiler Trond Andreassen.

BILXTRA LYNGDAL KAN

LYNGDAL/KRISTIANSAND | 47


Vi bygger det meste! Etter 15 år i bransjen vet Kystbygg AS i Egersund hva kunden forventer og har behov for, både innenfor nybygg, påbygg, rehabilitering eller industrisnekring. Og er du på leting etter bolig i Egersund-området, har Kystbygg flere spennende prosjekter på gang. til navnet: Kystbygg har reist både brygger og forskjellig av mer maritim karakter siden oppstarten i år 2000. Den gang het de Byggefirma Mong & Midbrød AS, men i årene etter tusenårsskiftet har de vokst seg stadig større og tatt navnet Kystbygg AS. Mottoet derimot har alltid vært det samme: ”Vi bygger det meste!” – For oss er ingen jobb for stor, og ingen jobb for liten, humrer Bjørn Andreassen, daglig leder for 14 ansatte. Det vises også i praksis, hvor oppdragene går fra private byggeoppdrag til rehabilitering på kommunale bygg. Kystbygg har et stort kundespekter og gjør alt fra små private oppdrag til større prosjekt som bygging av leilighetskomplekser og rehabilitering av bygninger. Firmaet tar også søknadsarbeidet og samarbeider med Hellvik Hus og XL Bygg. Samarbeidet gir ringvirkninger på flere plan – ikke minst for byggherren. – Uansett hva du måtte ha behov for innen snekring, nybygg etc. har vi en løsning for deg, forteller Andreassen. FIRMAET LEVER OPP

48 | EIGERSUND

Nedslagsfeltet er Egersund og omegn med Dalane-regionen, og her har Kystbygg i tillegg flere prosjekter gående. – Storåkeren på Hafsøy er et samarbeidsprosjekt vi har med Hellvik Hus. Der er det snakk om rekkehus, eneboliger og en tomannsbolig. Ringmurene er støpt, og fem av enhetene er allerede solgt. Det er veldig barnevennlig: Det er tre soverom i alle enhetene, og en liten lekeplass hører også til området. VI HAR OGSÅ for

salg en 2 mannsbolig i Rundevollsveien 67. Her er ringmurene støpt, og Kystbygg as er klar til oppstart. Det kommer for salg flere eneboliger med sentrale beliggenheter i Egersund. Etter 15 produktive år i bransjen vet Kystbygg hva kunden forventer. Da ønsker entreprenøren både å være fleksibel og imøtekommende. – Vi strekker oss en ekstra centimeter for å gjøre kunden fornøyd. Vi vil jo at kundene skal komme tilbake, smiler Andreassen.


Nybygg - P책bygg - Rehabilitering - Industrisnekring

Varbergveien 19 4371 Egersund 51 49 00 28 / 984 41 817 post@kystbygg.com www.kystbygg.com EIGERSUND | 49


Kompetent, engasjert og handlekraftig Hellvik hus lar sine kunder høste godt av firmaets lange erfaring. I tillegg til å ha egen katalog med mange flotte husmodeller, tilbys kunden muligheten til å få spesialtegnet sitt eget hus.

i 1947 og har bygd hus siden slutten av 50-tallet. Kjerneområdet er bolig og fritidsbolig, på kundens egen tomt samt prosjekter i egen regi. Hellvik hus har i dag 51 ansatte. Paul Haneferd i Hellvik hus viser stolt frem det nye byggefeltet på Leidland, hvor det etter hvert vokser frem 200 boenheter fordelt på eneboligtomter og konsentrert bebyggelse. Det barnevennlige området gir smårollingene mulighet til å gå bilfritt til skolen. Potensielle kunder for feltet er livsløpet etter fylte 25, hvor både mindre og større boliger tilbys, forklarer Haneferd.

hus i så mange år, sier det seg selv at du vet hvordan du skal gi kunden det lille ekstra. Det vises også igjen på vår kundetilfredshet. Alle som får nytt hus, blir bedt om å svare på en undersøkelse. – I tillegg til å bygge eneboliger og fritidsboliger har vi også bygget skoler, barnehager og avlastningsboliger. Den nye skolen og paviljongen på Vikeså er et godt eksempel på dette – vi er godt fornøyd med den miksen som bedriften har i dag mellom enebolig, fritidsbolig – og større prosjekt, smiler Haneferd.

BEDRIFTEN BLE ETABLERT

HAR DU BYGD

også egen arkitekt i tillegg til salgstegner og teknisk tegner. Kunden kan dermed komme og få tegne opp et hus etter sine egne ønsker, så fremt man holder seg innenfor gjeldende reguleringsbestemmelser – Det å kunne komme med en egen ønskeliste og få tegnet sitt eget drømmehus er helt klart en stor stort salgsargument fra vår Hellvik hus sin side. Dermed får kunden muligheten til å være med å designe sitt drømmehus.

Hellvik hus som lærlingebedrift -Vi har også et nært og tett samarbeid med byggfaget på Dalane videregående. Det nye kullet har fast besøk på bedriften hver høst. Hit har elevene mulighet til å søke seg som lærling, og vanligvis er det 1-3 lærlinger innom hvert år. - Vi liker å tro at vi er en attraktiv bedrift får lærlinger I Hellvik hus handler det om å gjøre det lille ekstra i alle ledd. Kompetent, engasjert og handlekraftig er våre kjerneverdier, smiler Haneferd.

HELLVIK HUS HAR

xl-bygg.no 50 | EIGERSUND

Jærveien 1250, 4375 Hellvik Tlf: 51 46 16 30 e-post: xl.hellvik@hellvikhus.no Man–fre 0630–1530, tors 0630–18, lør 08–13


Byggeksperten på Hellvik XL-BYGG er Skandinavias største byggevarekjede med over 290 butikker spredt utover Norge, Sverige og Danmark. Alle butikkene har lokal forankring og er eid av de lokale byggevarehandlerne. Dette kommer deg som kunde til gode, samtidig som du drar fordel av felles innkjøp og spennende aktiviteter.

heter XL-BYGG Hellvik og er en del av Hellvik Hus Gruppen. Her finner du det du trenger innenfor trelast og andre byggevarer. Butikken finner du på Hellvik langs Rv44 nord for Egersund. Butikken har 12ansatte og har eksperter innenfor flere fagområder. – Gjennom samarbeidet med Hellvik Hus har vi stor kompetanse på alt som har med bygg å gjøre. Vi kan derfor tilby både proffkunden og privatkunden rådgiving og tjenester som er nødvendige i mange prosjekt sier Johannesen Vi bistår med skisser, tegninger, dimensjonering. Vi tilbyr hele pakken med søknader også. Det forenkler mye spesielt for proffkundene våre. Vi har også en egen Pre-cut avdeling som leverer ferdig tilkappede materialer til kundene når det er ønskelig. BYGGEVAREHUSET PÅ HELLVIK

XL-Bygg sørger for transport og leverer fra Stavanger til Sokndal. Videre så har XL Bygg tilhengere til gratis utlån som både proff og privatkunden benytter seg av. som er et samarbeid mellom XL-Bygg og proffkundene, har vært en stor suksess siden vi lanserte. Det geniale i konseptet er at kunden som ikke ønsker å gjøre jobben selv kan bestille materialene og utførelse hos XL-Bygg, og at XL-Bygg bidrar med oppdrag til proffkundene. Dette ser vi på som en Vinn-vinn situasjon sier Johannesen. Vi i XL-Bygg Hellvik jobber hele tiden for at kunden skal få det han trenger til riktig tid, pris og med god kvalitet – oppsummerer Johannesen. KLAPPET & KLART,

Jær veien 1250, 4375 Hellvik - 51 46 16 00 - firmapost@hellvikhus.no - www.hellvikhus.no - www.facebook.com/hellvikhus

EIGERSUND | 51


M44 – møteplassen for små og store gleder Jærens største kjøpesenter byr på mer enn 60 butikker: Med beliggenhet ved RV44 er de et knutepunkt på flere vis i Bryne-byen, både som møteplass og aktiv deltager i samfunnslivet.

år gamle senteret eies av Coop mallows på vinterstid, smiler Ulveseter. Sør-Vest og Felleskjøpet Rogaland og Agder og En omsetning for over 900 millioner i året og 550 kan skilte med 32 000 kvadratmeter fordelt over tre arbeidstakere under samme tak forplikter. Senteret plan. Senterleder Eli Ulveseter er stolt over en god skal være en viktig aktør og delta i det som skjer i butikkmiks og 2,5 millioner besøkende i året. lokalmiljøet. Vi må tenke på hvordan vi skal hjelpe – Per i dag er alt utleid – vi har ikke et bøttekott Bryne-byen. Det er en fortreffelig by å bo i, og en ledig! Men vi skal ikke bare være størst, men også grønn by, mener hun, og da tenkes det miljø i flere triveligst. RV44 har gitt oss navnet, og ”m”-en står retninger. Ikke bare tekniske løsninger, som at senteret for ”møteplass”. Mange kjører hit fordi det er trivelig har nytt ventilasjonsanlegg med god varmegjenvinning. å handle. De liker størrelsen på senteret: Ikke for stort, heller – VI TAR OGSÅ et ikke for lite. sosialt ansvar. Vi Det gjenspeiles samarbeider tett også i kundemed forskjellige Vi tar også et sosialt ansvar. Vi samarbeider klubben som per organisasjoner, i dag har 5000 særlig Frelsesartett med forskjellige organisasjoner, særlig medlemmer. meen og Frelsesarmeen og Ukrainahjelpen Melder du Ukrainahjelpen, deg inn, får og er en viktig du eksklusive sponsor av tilbud kun for fotball. Det medlemmer. gjør noe med Siste tilskudd er butikken Boys of Europe, en oss som jobber her. Vi bidrar og tar en bevisst rolle i spennende klesbutikk som fanger opp dagens moter. Bryne-byen. Vi har bussreisende som legger lørdagsOg for dem som kanskje trenger litt mer adspredelse i turen hit, og når de er ferdige her, er det mye å finne foreldrenes shoppingrunde, finner du i 3. etasje Vippas på i nærområdet. Nå har vi akkurat hatt potetfestival, Lekeplass. og siste helga i mai arrangeres Jærdagen. Det er mange – Vi har akkurat kjøpt inn skøytebane på 140 små og store gleder i senteret, og vi gjør det beste vi kvadrat. Jordbærpikene vil tilby kakao med marshkan for våre kunder. DET LITT OVER 10

52 | TIME


Handleglede Jærens største kjøpesenter! På M44 finner du alt du trenger. Mer enn 60 butikker venter på deg – med alt fra sko til interiør, fra sportsutstyr til tekniske dippedutter. I senteret har vi en egen, spennende lekeplass for barna. Vi har også restauranter for store og små som måtte ønske en handlepause med god mat og drikke. Dessuten har vi søndagsåpen butikk, fra 9 til 21, i tilfelle du skulle ha glemt noe viktig i farten. Parkeringsmulighetene er for øvrig slik de skal være her på Jæren – flate, mange og aldeles gratis. M44 ligger, som du sikkert har skjønt, langs fylkesvei 44 . Sving innom og kjenn handlegleden boble! www.M44 .no

TIME | 53


Vil vinne kunden med kunnskap Mange av de ansatte på Felleskjøpet Bryne har et personlig forhold til gårdsdrift. I butikken er de opptatt av å være en kunnskapsbedrift som sprer kunnskapen de sitter på – både til hverandre og ikke minst til kunden.

– I BUTIKKEN vår er vi veldig opptatt av at de ansatte skal spre kunnskapen de sitter på

til de andre og spesielt ekstrahjelper, slik at vi blir en kunnskaps-bedrift, sier Erling Undheim, butikksjef i Felleskjøpet Bryne. Han selv har vokst opp på gård og har i tillegg 31 års erfaring innen byggebransjen. Hans bakgrunn på fotballbanen har også gjort ham til en lagspiller i bedriften – noe han tror påvirker både de ansatte og kunden. – Jeg er opptatt av å være en lagspiller på jobb både for å skape en god atmosfære, men det er også viktig å skape en god relasjon til de andre butikkene i kjeden. Vi er én butikk, men for kunden er alle disse butikkene Felleskjøpet utad, sier butikksjefen. 60 prosent av kundegruppen i butikken består av den vanlige mannen i gaten, og dette til tross for at Felleskjøpet historisk har vært en butikk for bonden. – Vi er veldig opptatt av å være en butikk for alle – både bonden og de vanlige mannen i gaten. Atmosfæren i butikken er også svært viktig. Blir du ikke sett, så kommer du ikke igjen, fortsetter han. Han er opptatt av å hilse på alle kundene i butikken, slik at de føler seg velkommen. Undheim er opptatt av å prøve de produktene han selger slik at han vet hva han snakker om i salgssituasjonen. – Det er ikke det samme å snakke om en produkt ut ifra en brosjyre. Når jeg selv har prøvd produktene og liker dem, kan jeg selge med hjertet og da blir det langt lettere å få solgt. UNDHEIM FORTELLER AT

Jupiterveien. 4 , 4340 Bryne - 48 01 08 78 Åpningstider Mandag - fredag 8-18 - lørdag 9-15

54 | TIME

Foto: May-Linda Schjølberg / Felleskjøpet Rogaland Agder


Glassklar service Med den utstilte bilen på taket ligger Hurtigruta Carglass som et landemerke ideelt plassert ved innfartsåra til Bryne. Her kan du nyte kaffen mens bilen din blir klargjort – eller bli kjørt på jobb og hente bilen på retur. et av Norges ledende selskap i bransjen for reparasjon og utskifting av bilglass og betjener mer enn 65 000 kjøretøyeiere hvert år. Daglig leder ved avdelingen på Bryne, Steinar H. Bø, kan sammen med sine to montører trygt skryte av servicen de tilbyr private og bedriftskunder. – Vi har kunder som leverer bilen her om morgenen – da kjører vi dem på jobb og henter dem etterpå, eller de kan få låne bil her. Vi tar også all kommunikasjon og papirarbeid med forsikringsselskapet. Ved et eventuelt ruteskift betaler du kun en egenandel. HURTIGRUTA CARGLASS ER

en frontrute med steinsprut på alle merker, modeller og årsmodeller kostnadsfritt for kunden hvis bilforsikringen dekker glasskader. Det påvirker hverken forsikringspremien eller bonusen. De fikser alt papirarbeidet – det er bare å komme med bilen, forklarer Bø. HURTIGRUTA CARGLASS KAN REPARERE

– Vi har bedriftsavtaler og tilbyr fast kontroll av bilene på parkeringsplassene mens folk er på jobb! Vi kan også hente bilen på arbeidsplassen etter avtale, om det er nødvendig. Ved reparasjon av steinsprutskade eller skifte av frontrute, støvsuger vi bilen, rengjør alle vinduene og vasker døråpningen. Servicen skal skille oss fra de andre. Da er det viktig å være behjelpelig. Han viser frem en typisk steinsprutskade. Slik reglene er i dag, kan man også fikse en skade som er i synsfeltet, men kravet er at det synlige merket etterpå ikke skal være større enn 10 mm. Bø gir følgende råd når man får en steinsprutskade: – Sett gjerne en tapebit over, slik at du ikke får så mye forurensing i innslagspunktet! Dess renere skaden er, dess finere blir det når man reparerer. Og selvsagt: Det gjelder å få den reparert så raskt som mulig, smiler han.

Skadet bilglass? Bestill time nå! TIME | 55


Hver eneste pizza skal være perfekt Vil du ha fire grunner til at Pizzabakeren Bryne er konge? En egen oppskrift på saus. Ferske og nybakte bunner hver dag. Håndskårne, friske grønnsaker. Kun de beste kjøttleverandørene. Med andre ord, kvalitet i hvert eneste pizza-ledd!

drevet filialen siden 2008, og forteller at det har gått slag i slag. Med sentral beliggenhet ved kjøpesenteret M44, har de god parkering som gjør det lett å komme til og fra. Og innvendig har Pizzabakeren Bryne lyse og fine hjørnelokaler, hvor kundene kan se alt som foregår fra produksjon til steking av pizzaene. – Konseptet Pizzabakeren går ut på å lage mat på en god måte. Siden jeg overtok, har jeg valgt å holde fokus på produkt. Hver eneste pizza vi lager skal være perfekt. Jeg forventer av våre ansatte at kvalitet og tiden man anbefaler til kundene skal overholdes. Det viktigste er at man får et produkt som er optimalt i forhold til det man har bestilt, og dernest at man får det til den tiden man har bestilt det. ANDERS REE HAR

ekspandert kraftig, og finnes over hele Norge samt i Sverige og Danmark. Ree og de 20 ansatte på Bryne tilbyr en god og variert meny. Her finnes både glutenfrie bunner, standardpizza med kjøttdeig, bacon og løk og varianter med biff og kylling. I tillegg kommer nye varianter som kebabpizza og en med chorizo, samt pizzaer hvor man har eksperimentert med forskjellige typer marinader til kjøttet. Kundene kan bestille via telefon eller internett, og de leverer mye til både private og bedrifter. Pizzabakeren Bryne har også avtaler med de fleste idrettslagene i kommunen, og er blant annet draktsponsor for håndballen i Bryne. – Kunden vil alltid ha det beste produktet til best pris, så det er dette vi må fokusere på hele tiden. I tillegg må vi ha gode åpningstider, og vi holder stengt kun tre dager i året. Kommer det noen klager, tar jeg det alltid på alvor. Det er så viktig at kunden blir hørt, for det er kundene vi lever av. KJEDEN PIZZABAKEREN HAR

56 | TIME


Bryne

Åpent:

47 70 77 00

Man – tors 11-22, fre – lør 11-23, søn 11-22

TIME | 57


Neumann Bygg - på plass for kundene Allerede klokken 06.30 om morgenen er det liv og røre hos Neumann Bygg på Bryne. Da åpner lageret og butikken, og byggmestere og håndverkere kommer for å få det de trenger hos sin lokale totalleverandør av byggevarer. en kjede med 15 avdelinger spredt over hele landet. Bjørnar Stangeland er leder for avdelingen på Bryne, samt den noe mindre på Sola. Neumann Bygg på Bryne betjener hovedsakelig proffkunder som håndverkere, snekkere, tømrere og byggmestere. Kundene kan selv komme og hente varer, eller byggefirmaet får varene kjørt direkte ut på byggeplassen med hjelp av innleide transportører. Med en egen skjæreavdeling tilbyr de også pre-kutting av materialer. – Å jobbe for å bli bedre og utvikle oss, er noe vi gjør hele tiden. Produktene våre er stort sett de samme som finnes andre steder, så derfor er det service, fleksibilitet og dyktige ansatte som er styrken vår. Vi er her for kunden. NEUMANN BYGG ER

selgere som kalkulerer og prissetter. Disse jobber også hele tiden aktivt i markedet for å skaffe flere kunder og kapre flere markedsandeler. Firmaet har til sammen 35 ansatte, og det er serviceinnstilling og evnen til å være proaktiv som står i fokus. – Kundene kommer ikke bare for materialer, for vi selger alt fra verktøy, festemiddel og spiker til arbeidstøy og sko, byggevarer, gulv, parkett og isolasjon. Produkter som må skreddersys, som fasadeplater og spesielle typer parkett, bestiller vi inn. Vi har god logistikk, og dette er noe vi har jobbet mye med. Ellers vil jeg fremheve at vi er jordnære. Det skal ikke være stivbeint og rigid her hos oss. Kundene skal kunne komme hit med hva de forventer, og det skal være stor takhøyde internt også. Når det gjelder miljøhensyn, forteller Stangeland avslutningsvis at eierne av Neumann bygg kontinuerlig jobber med å ha leverandører som sikrer bærekraftig skogbruk. Selskapet har også en policy om å ikke importere eller å delta i import av ulovlig skåret tømmer. FIRMAET HAR EGNE

58 | TIME


Neumann Bryne Langmyra 3, Håland Vest 4344 Bryne 51 77 95 50 | bryne@neumann.no www.neumann.no

ÅPNINGSTIDER: Ekspedisjon Man-fredag kl.06.30-16.00 Kontor Man-fredag kl.07.00-16.00

TIME | 59


Mat skal smake godt! Et lidenskapelig forhold til gårdsmat og smaken av en fantastisk ost fra Trøndelag, var det som skulle til. Ellen Espeland bestemte seg for å vie seg til en evig jakt på gode smaker. I dag sprer hun og kollegene i Den Gode Smak AS matglede og kunnskap i Molde.

over 10 år siden. Espeland, som er utdannet sivilagronom og ”fjøsarkitekt”, ble interessert i å starte med gårdsmat. Men hvordan gjør man det når man ikke har en egen gård? – I en periode jobbet jeg med tiltak rettet mot kvinner innen landbruket, og hjalp dem med å starte egne bedrifter. Der var det mange som startet med gårdsmat, og det virket så spennende. Tanken ble da at jeg kunne selge gårdsprodukter, da jeg selv ikke hadde noen gård. Tilfeldigheter ville også ha det til at Espeland smakte på noen veldig gode oster i Trondheim i 2003, laget av en kvinne hun hadde kommet i prat med seks år tidligere. Det viste seg at de to delte lidenskapen for produktet, og før Espeland rakk å tenke seg om, hadde hun tilbudt seg å begynne å selge oster for Trøndelagskvinnen, Gangstad gårdsysteri. MATEVENTYRET STARTET FOR

60 | MOLDE


– Jeg begynte med dette i det små i desember 2003. Senere kjøpte jeg opp en te-butikk her i Molde som skulle legges ned, og dette ble da til en form for gourmet-butikk. Med hjerte for gårdsmat, selger vi alt fra syltetøy, marmelader, krydder og noe bakervarer som lefser og flatbrød, saft, olivenoljer fra gårdsbruk Italia og kaffe, te. Vi har også sjokolade fra Cielo Sjokoladefabrikk i Trondheim og iskrem fra Kulinaris på Kolbotn. Jeg synes det er veldig kjekt å støtte småskalaprodusenter, sier hun. åpnet 10. februar 2005 i et like lokale i kjelleren på Moldetorget. Med tiden har de flyttet opp og inn i mye større lokaler som i dag har både kjøkken, en stor kafé og utsalg. Den hyggelige og kunnskapsrike staben utgjør ni ansatte i forskjellige stillinger. Kundene som kommer innom for en smak av god mat, er både unge ned i 10-årsalderen til pensjonister på 90. – De faste kundene er de som synes at nye smaker er spennende. Jeg skulle ønsker det var langt flere mennesker i Norge som våget å smake på nye ting, for de går glipp av så mange vanvittig gode smaker når de ikke tør å smake! Jeg føler at vi er åpent for alle, for vi vil at alle skal komme og få smake gode smaker, sier hun entusiastisk. DEN GODE SMAK AS

Målet for den videre driften blir å spisse produktutvalget i butikken. Det er spennende å ha mye forskjellig, men Espeland sier at hun har lært at det kanskje ikke er så lurt å være for vidtfavnende. Målet er dog at de hele tiden skal leve opp til navnet sitt Den Gode Smak, for alt de serverer og selger skal smake godt. – Selv om vi er en liten butikk, støtter vi mange andre små bedrifter i Norge og utlandet ved å selge produktene deres. Jeg synes det er veldig fint å kunne støtte andre – det er både idealistisk og spennende. Kundene kan få mange goder gjennom butikkens medlemsskap i Lyoness fordelsklubb. De skryter også ofte av at personalet hos Den Gode Smak AS er hyggelig, smilende og imøtekommende. Det er viktig for Espeland. – Folk har også fortalt meg at de har blitt dratt inn i en verden de ikke kjente ved å ha blitt fortalt om mat og produkter hos oss. Det er viktig å ha god produktkunnskap. Hovedmålet vårt er at når kundene går ut herfra, så skal de for det første ha fått det de tenkte at de skulle ha. Men ikke minst skal de glede seg noe vanvittig til å komme hjem og servere dette for familie eller venner. Vi lever for å glede andre med en god smak.

Den Gode Smak Adresse: Torget 1

6413 Molde

Telefon: 71 21 93 29 Hemsida: www.dengodesmakas.no Facebook: http://on.fb.me/1H6NE1C MOLDE | 61


Atlantico AS tar hånd om alle dine transportbehov Det er mange grunner til at du bør velge Atlantico AS som din transportør. Lokal tilhørighet, dyktige sjåfører og en god vognpark er noen av dem. Moldebedriften er en pålitelig leverandør av transporttjenester innen distribusjon, langtransport og spesialtransport.

62 | MOLDE


etablert av Atlantic Auto, som hadde en visjon om å få i gang et spedisjonselskap. I 1992 kjøpte de opp Øverland Transport AS, og flyttet til Molde. I dag består Atlantic-gruppen av flere selskaper, herunder spedisjonsselskapet Atlantico AS og datterselskapet Atlantic Transport AS. Harald Ørjavik er driftssjef i begge. – Atlantico AS driver med godsmegling, og frakter gods fra A til B for bedriftskunder. Vi samarbeider med speditører både her på Møre og på Østlandet, og har direktekunder i begge områdene. Det er også dette som er hovedområdet vårt, for 90 % av godsmeglingen skjer mellom Østlandet og Møre. Det går daglig linjebiler i begge retninger. I tillegg til distribusjon og frakt til og fra Østlandet, driver Atlantico AS med lokaldistribusjon i hele Møre og Romsdal, på Sunnmøre via samarbeidspartnere. Fra Molde og selskapets egen terminal, dekker de hele Romsdal og Nordmøre, forteller Ørjavik. ATLANTICO AS BLE

krav til sjåførene våre. De må inneha ADR-bevis, som gjelder transport av farlig gods, i tillegg til truckførerbevis. Det er også en del kurs som må tas hvert femte år, i følge EU-kravene til etterutdanning. En ADR varer i fem år før den må fornyes og oppdateres. Selskapet har videreutviklet seg siden 90-tallet. De har blant annet bygd opp en egen terminal, samt en vaskehall for storbiler som er tilgjengelig 24 timer i døgnet, også for eksterne aktører. Ørjavik er fornøyd med den gode utviklingen, og den sakte stigende omsetningen, men legger ikke skjul på at konkurransen er knallhard. – Ingen dag er lik i denne jobben. Det er en tøff bransje, med mange strenge krav. Nå i det siste har det i tillegg vært mye fokus på dekk og dekkutrustning. Når vi ber ham om å se noen år fremover i tid på – DET ER MANGE

vegne av Atlantico AS, er det tydelig at driftssjefen har visjoner for den videre driften. – Målet er hele tiden å utvikle og utvide virksomheten. Dette kan vi gjøre ved blant annet å selge mer og få flere kunder. Visjonen er å utvikle firmaet videre for å kunne stå sterkere rustet i konkurransen. Vi har også kommet i gang med utvidelse av arealet ved terminalen, når alt er utfylt har vi økt arealet med nesten 6.000 m2. Med tiden får vi kanskje også bygd ut kaia her. Med en veldig stabil arbeidsstokk på både sjåførsiden og ikke minst godsmeglersiden, vil jeg påstå at vi er dyktige på vårt område. Vi er ikke så store, men har oversikt over det meste. Kundene får svar når de ringer, uansett hvem de treffer på. I tillegg har vi utviklet mange gode tekniske løsninger gjennom årene, og er langt fremme når det gjelder både sporing og skanning,

Atlantico AS Adresse: Verftsgata 6 A

6416 Molde

Telefon: 71 25 10 00 E-post: harald@atlantico.no Hjemmeside: www.atlantico.no MOLDE | 63


Ekte mat ved Hjälmarens strand Ved den svenske sjøen Hjälmarens sørlige strand, bare 25 minutter utenfor Örebo, ligger Katrinelund Gästgiver & Sjökrog. Hit kommer gjester fra hele verden for å nyte mat i verdensklasse i naturskjønne omgivelser. Nytt av året er luksuriøse overnattingsmuligheter samt en spektakulær sjanse til å reise hit i privatfly direkte fra Bromma flyplass. Sjökrog består av to restauranter, en nyinnviet hotelldel samt konferanse- og festlokaler. Sjökrogen holder åpent mellom mai og september, og hit er det vanlig at gjestene ankommer med båt. - Men hvordan man enn kommer hit, det være seg i helikopter eller til fots, så lover vi samme opplevelse, forsikrer daglig leder Roger Hjälm. På Sjökrogens meny finner man ikke bare klassiske retter som Toast Skagen og grillet entrecôte, men også unike tallerkener signert Katrinelunds kjøkken. Hva sier du til Wallenbergare på gjørs fra Hjälmaren med sitronsyltet fennikel og smeltet smør? Eller rogn fra Vättern servert på rugsurbrød med syltet rødløk? Om Sjökrogen står for ukomplisert kvalitet, kjennetegnes Gästgiveriets kjøkken av en høy gastronomisk tanke og teknisk anrettet matlaging. Her har man åpent året rundt, og på den nyskapende menyen finner man denne høsten blant annet bakt Hjälmer-gjørs med vitvinssaus og krydderstekt hjortelår med bjørnebær. Hva vårens meny byr på, blir en overraskelse, men en kvalifisert gjetning er at den på en spennende og innovativ måte inneholder gjørs. - Gjørs er et kjennetegn for kjøkkenet vårt. Hvert år leverer fiskere fra omegnen åtte tonn Hjälmar-gjørs til oss på bryggen, forteller Roger, som sammen med kokkene setter sin ære i å benytte seg av kortreiste matvarer så langt det er mulig. For eksempel gjørs fra Hjälmaren, grønnsaker fra lokale dyrkere og kjøtt fra traktens bønder. - Vi parterer selv og anstrenger oss – både av respekt for dyret og miljøet – for å ta vare på alle deler av slaktet, sier Roger. Å lage mat etter årstiden er videre noe man gjør av hensyn til dyr og natur og for at sesongens smaker er aller best nettopp når det er sesong. KATRINELUNDS GÄSTGIVERI &

64 | SVERIGE

Direktefly fra Stockholm For gjester som ønsker en enda større opplevelse, finnes det fra i vår av 18 nyoppussede overnattingsrom. Etter å ha spist en fantastisk middag og kanskje hvilt en stund foran peisen, står det luksuriøst innredede rommet til rådighet. Her kan du sovne til bølgeskvulpet mot stranden nedenfor og våkne til duften av kaffe og nystekt brød. En opplevelse for kropp og sjel som alle burde unne seg.


Den 27. november serveres årets første julebord i Gästgiveriet. På den velfylte buffeten møtes tradisjonelle svenske julesmaker og mer eksperimentelle retter, og nytt av året er mulighet til å kombinere julebordet med overnatting og frokost. Booking av julebord kan gjøres både på hjemmesiden og per telefon. En ny og alldeles unik mulighet er direkteflyet som går fra Bromma og lander i vika utenfor gjestgiveriet. -Vi ønsket nylig velkommen våre første amerikanske gjester, som fløy hit ene og alene for flyopplevelsen kombinert med vår mat, forteller Roger stolt. Katrinelund byr på en slik spektakulær og samtidig klassisk svensk opplevelse at en internasjonal satsing kjennes selvfølgelig. -Vi har et unikt varemerke, og det vi byr på, holder mål også utenfor Sveriges grenser, sier Roger. Festlige aktiviteter På Katrinelund finnes alle forutsetninger for en vellykket konferanse eller fest. For konferanser finnes ferdige pakker eller mer skreddersydde løsninger å velge mellom, og i et inspirerende miljø og med god mat i magen går arbeidet lett i fullt utstyrte møterom. Velg mellom dagskonferanser, eller by på en ekstra opplevelse ved å inkludere overnatting og frokost.

Katrinelund Gästgiveri och Sjökrog Adresse: Katrinelund 470

715 92 Stora Mellösa, Sverige

Telefon: +46 19-44 90 60 E-post: info@katrinelund.se Hjemmeside: www.katrinelund.se Facebook: www.facebook.com/sjokrogenkatrinelund Instagram: instagram.com/sjokrogenkatrinelund

Dessuten er Katrinelunds idylliske ute- og innemiljø som skapt for bryllup og andre store fester. Her får du hjelp til å organisere festen slik at den blir akkurat slik du ønsker. Brudeparet kan få hjelp til alt fra mat og pådekning til fotograf og transport. - Og selvsagt avgjør paret selv om de vil benytte seg av hele eller utvalgte deler av pakken. På Katrinelunds Gästgiveri & Sjökrog finnes en mengde arrangementer å velge mellom for konferansedeltagere og selskap. - Vi har noe vi kaller Nära Gastronomi, hvor kokkene lager mat midt blant gjestene og viser hvordan prosessen er fra råvare til ferdig rett. Man snakker om maten og får en lærerik og unik opplevelse, forteller Roger. I samarbeid med noen av Sveriges beste sommelierer arrangeres også ulike vinsmakinger for selskap fra ti personer og oppover. Underholdende, lærerikt og inspirerende er temaet. Ytterligere en aktivitet utover det vanlige er Aktiv matlaging, en morsom måte å lære mer om matlaging og råvarer. Under ledelse av en kokk lager man maten selv og spiser en spennende middag sammen. Det er perfekt som lagbyggende aktivitet for firmaet eller som kvalitetstid med gode venner. Roger Hjälm ser frem mot et spennende 2016 på Katrinelund og ønsker nye og gamle gjester varmt velkommen. SVERIGE | 65


Firmaregister MILJØSMARTE BEDRIFTER AiWell 11 Biltema Bryne 15 Bryne Elektriske 22 Carshine AS 22 Kverneland Bil 8 Naboen UtleIe AS 18 Sinus Elektro 20 Synsam Bryne 10 Sør-Import 16 Team Bygg 12 The HairLab AS 19

BESPISNING, REISELIV, FRITID Den Gode Smak Katrinelund Gästgiveri och Sjökrog Pizzabakeren Bryne Skafferiet Sørlandet AS

60 64 56 45

BIL, VERKSTED OG TRANSPORT Abrahamsens Auto AS 47 Aktiv Auto AS 40 Atlantico 62 Automobilkompaniet AS 34 Bilxtra 47 Birger N Haug AS 26 Cars software AS 39 Drammen karosseri AS 31 Hurtigruta Carglass 55

Kongsberg Bilsenter AS 36 Lindesned Auto 44 Lister Blikk 41 Neumann Bygg 58 Skotvedt 28 Steinspruten Bilglass Drammen 38 Traktor AS 46

BYGG OG EIENDOM Alento 29 Bjerkås Bygg AS 24 Bo-Ma Plast 35 Bygg-Consult AS 23 Deko Interiør AS 33 Elektroinstallatøren AS 30 Hellvik hus 50 IR Solutions AS 37 Kystbygg 48 Stangborli Bygg AS 43 Varme Consult 25 XL-BYGG Hellvik 50

DETALJHANDEL, BUTIKK OG ENGROS FK butikken Bryne Instersport Flekkefjord M44 Bryne

54 42 52

TJENESTER Berger Bedriftsutvikling AS

32

19

64


Vi hjelper deg å nå de riktige kundene! 05

20

Stadig flere søker seg til nettet og sosiale medier. Gjennom redaksjonell markedsføring kan vi hjelpe ditt selskap med å synes på en smidig, gjennomslagskraftig og lønnsom måte. Vi lager en interessant artikkel om selskapet ditt, og vi hjelper deg med å spre materialet digitalt, slik at du når ut til de riktige kundene i strategisk utvalgte områder.

FINN ROEN

I tJØME NORSK DESIG N

PÅ tAPEtEt

Det Norske Bransjemagasinet deles på Facebook til 300 000 brukere og på andre sosiale medier. Vi sørger også for at din artikkel raskt får stor spredning i sosiale medier, som vi gir detaljert statistikk på.

HUS, BÅt

OG HYttE

KVA LItE tSH

• Våre ansatte har lang erfaring og høy kompetanse. • Du får korrektur på alt materiale innen publisering.

ÅNDVER K

ThE righT SounDS | DocTor coffEE | 3m ShEll/7ElEvEn norgE | TranSp lyngDal | orT og anlEgg vanSE møllE Evac norway | magnolia | funnEmarK | moDEr KaTia noToDDEn STaToil farSun | happy TimE D | nyBygg | lillE ollEBo Er'n | auTopa grønn EmBall llE rTnEr aS aSjE | DiTT hårSTu SørporT | Tyrihan | SKogro BarnEhagE Dio | maT og praT S BarnEhagE | pizzaBaKErEn TrucKTEch | maThiESEn aS | jcB hagE og EllEwo lD Bygg aS og grönTa BohuS lyngDa | naiS rEalEr | coop l | SinglE-phaSE ExTra lyngDa powEr | TømrEr l mESTEr haralD TEKSlE aS

INGEN DA

G UtEN 3M VERDISKAPER

DE VIKtIGNE E

SM ÅBE DRI

FtE NE

KOM DU SKJØNNMAI E MIL

HAGEN I FO DE KUS

NINA

Stilige stoffer SiDE 37

Synlighet

Lesverdig artikkel • Vi lager en interessant og givende artikkel om ditt selskap og dine tjenester.

-2 01 5

april/mai 2015

• Artikkelen din publiseres i et digitalt magasin du kan bla i, som går ut til cirka 300 000 Facebook-brukere og som deles i andre sosiale medier. • Artikkelen din publiseres på norskebransjemagasinet.no med kontaktinformasjon og bilder.

Målrettet markedsføring • Vi sprer artikkelen din fra vår Facebook-side via sponsede innlegg. • Spredningen av artikkelen foregår over fem dager fra vår Facebook-side. • Velg alder og geografisk område. • Motta statistikk både før og etter artikkelspredningen. • Motta resultatene fra spredningen, hvor mange likes, kommentarer og delinger den ga.

• Vi optimaliserer alle artikler for Google og andre større søke motorer, for å oppnå økt synlighet. • Du når ut til flere mennesker/selskaper til en lavere pris enn gjennom tradisjonell magasinmarkeds-føring. • Ditt budskap blir skreddersydd mot riktig målgruppe i riktig område.

Ta kontakt med oss for mer! 22 22 89 99 | www.norskebransjemagasinet.no | post@norskebransjemagasinet.no

Vil du abonnere? JA TAKK, jeg vil ha 5 nummer for 499 kr.

FIRMA: NAVN: ADRESSE: TELEFON: E-POST:

R&D Forlag AS Filipstad Brygge 1 0252 Oslo


Avsender: R&D Forlag Sandakarveien 24 C 0473 Oslo


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.