Norske Bransjemagasinet April 2017

Page 1

APRIL 2017

GODT UTFØRT ARBEID. PUNKTUM.

Lærlinger søkes!

Fokus på trygghet forhindrer ulykker på arbeidsplassen

Vi setter varige spor etter oss

GLASSMESTERFIRMA EKRA & VOIE AS | FLEKKEFJORD ELEKTRO | KGR UTV AS | MARTINS BYGG & TØMRERTJENESTER | H HADLAND BYGG AS KJETIL BRINGSVERD VVS | HELLVIK HUS KARMØY | HALVORSEN FARGERIKE SKOUSEN LYNGDAL | BYGG & INDUSTRI AS | PORTSPESIALISTEN LISTER AS AKTIV EIENDOMSMEGLING | MESTERLYS LISTER ELEKTRO LYNGDAL AS

GRIMSTADS MEST MODERNE BOLIGOMRÅDE

BRØDRENE ELLINGSEN AS | TAKFORNYING AS | LYNGDAL GLASSREKKVERK BYGGMESTER T B MYDLAND AS | SKJÆRHALDEN BYGG AS | EIKÅS SAGBRUK SI BYGG AS | BLOK | NOREN MALER OG BYGGTAPETSERFORRETNING AS

SIDE 132


UTGIS AV R&D FORLAG AS

993 310 522 Adresse: Sandakerveien 116, 0484 Oslo Telefon: 22 22 89 99 Fax: 22 22 90 89 post@norskebransjemagasinet.no www.norskebransjemagasinet.no

REDAKTØR Silje Dahl Osnes 909 408 79 / silje@norskebransjemagasinet.no

ART DIRECTOR

Ellinor Ihlström post@norskebransjemagasinet.no

Vi bygger Norge! H

ar du tenkt på hvor ufattelig mange bygg du ser i løpet av en hel dag? Hus,

sikkerhetsrisikoene på arbeidsplassen til dette nummeret - et utrolig viktig tema

sykehus, kjøpesentre, garasjeanlegg og store

spesielt innen bygg og anlegg. I artikkelen

kontorbygninger. Bygninger vi ser hver dag

kan du lese om arbeidsgiverens viktige rolle

Malin Amborn

og som vi tar litt for gitt. For ikke å snakke

når det gjelder å ivareta sikkerheten på

ANSVARLIG UTGIVER / SALGSSJEF

om Operahuset i Oslo. For et bygg! Er det ikke

arbeidsplassen.

Martin Johansson 40 60 22 17 / martin@norskebransjemagasinet.no

helt utrolig hva vi er i stand til å gjøre med

ØKONOMI

nummeret av Bransjemagasinet har vi dedikert

Anna Olsson okonomi@norskebransjemagasinet.no

SKRIBENTER

Ann-Sofi Emilsen Magne Krumsvik

AVD. ØSTFOLD & OSLO

Elisabeth Strømme e.stromme@norskebransjemagasinet.no

bare hendene og noen gode verktøy? Dette til menneskene bak Norges flotte bygg. De som jobber bak kulissene og skaper kunst. Kunst i form av staute bygninger som skal stå der nesten til evig tid, huse mange mennesker og tåle vær og vind i mange år fremover.

ar du forresten tenkt på det utrolige samarbeidet som kreves

for å reise et bygg? Det er en blandet kompott av kunnskapsrike personer med spesialkompetanse innen forskjellige felt som samarbeider om å bygge akkurat ditt hus. Og så må vi ikke glemme eiendomsmeglerne! De

Henrik Gimle Holm henrik.gimleholm@norskebransjemagasinet.no

I

AVD. VEST-AGDER

bak ethvert bygg står dyktige arkitekter,

AVD. VESTFOLD

H

dette nummeret fokuserer vi nemlig på bygg, interiør og hage, og ikke

minst håndverkerne bak skapelsene. For

tar over så fort bygget er klart og nøkkelen står i døra. I dette nummeret har vi intervjuet noen svært dyktige eiendomsmeglere som deler sine beste tips ved kjøp og salg av bolig, det bør du absolutt få med deg.

Kjell Øyvind Hansen kjell@norskebransjemagasinet.no

snekkere, interiørarkitekter, hagemestere, rørleggere og murere – for å nevne noen.

En velfortjent applaus skal dere alle ha

AVD. ROGALAND

Vi har valgt å skrive en lengre artikkel om

– sammen bygger vi Norge!

Linn Fjære l.fjare@norskebransjemagsinet.no

AVD. HORDALAND

Pål Magne Berland p.m.berland@norskebransjemagasinet.no

AVD. MØRE OG ROMSDAL

Magne Krumsvik magne.krumsvik@norskebransjemagasinet.no

AVD. NORD-NORGE

Kjell Martin Hoff k.m.hoff@norskebransjemagasinet.no

OMSLAG

Fotot: shutterstock.com / Goga Shutter

Norske Bransjemagasinet tar ikke ansvar for ikke bestilt materiell. Ei heller for materiell som ikke har noen avsender. Med reservasjon for eventuelle trykkfeil.

Kommuner Oslo 144

Klepp 154

Bærum 146

Skien 154

Horten 147

Askøy 155

Re 148

Bergen 156

Tønsberg 149

Bodø 156

Stokke 151

Ålesund 157

Kristiansand 153

Ørsta 158


innhold april 2017

DE FEM VANLIGSTE SIKKERHETSRISIKOENE PÅ ARBEIDSPLASSEN [ 4 ] Slik forhindrer du ulykker på arbeidsplassen

HILSER FREMTIDEN VELKOMMEN [ 47 ] ADR Elektro AS satser stort på smarthus-teknologi

SKILLER SEG UT I EN TØFF BRANSJE [ 55 ] Q-light leverer belysning av høy kvalitet til en god pris

GÅ EN TRYGG FREMTID I MØTE [ 81 ] En karriere innen Peab Anlegg AS byr på store utviklingsmuligheter

GJENNOMFØRER PROSJEKTER FRA A TIL Å [ 116 ] Nipas AS er Fredrikstad-firmaet som har alle ressursene på plass

62

DET ER DEN BESTE EKSPERTISEN SOM SKAPER DRØMMEHJEMMET [ 120 ] Til Drømmehjemmet AS i Bodø kommer kundene gjerne tilbake

EN PÅLITELIG FAGMANN MED LANG ERFARING [ 139 ] Bernt Olav Birkedal er mannen som var Norges yngste byggmester

AKTIV EIENDOMSMEGLING – FORDI TILLIT ER DET VIKTIGSTE [ 140 ] «Vi har gjort alt vi kan for å få den beste prisen!»

ET GLASSREKKVERK SETTER PRIKKEN OVER I-EN [ 142 ] Skreddersydde rekkverk helt i din smak

140

148

FOODSTUFF IMPORT AS: EN VERDEN FULL AV SMAKER [ 148 ] Spennende smaker med trygghet og fleksibilitet i fokus

55

81


DE FEM VANLIGSTE SIKKERHETSRISIKOENE PÅ ARBEIDSPLASSEN – riktig sikkerhetstenk forhindrer ulykker Jobber du innen bygg og anlegg er du sikkert klar over at en helt vanlig dag på jobben innebærer mange potensielle farer. Derfor er sikkerhetstenk i bygg- og anleggsbransjen utrolig viktig for å unngå ulykker. I Bransjemagasinets oversikt over de vanligste sikkerhetsrisikoene innen bygg og anlegg, gir vi deg svar på hvordan arbeidsulykker lett kan forhindres med bare noen enkle grep. Tekst: Silje Dahl Osnes


S

om arbeidsgiver har du et ansvar overfor dine ansatte. Mange av ulykkene som skjer på en arbeidsplass skyldes småting som at man rett og slett ikke har hatt det rent og ryddig nok, eller fordi man ikke har sikret gjenstander godt nok fra å falle ned. Ulykker som dette kan veldig lett forhindres ved hjelp av noen enkle og nyttige tiltak. Til å begynne med må arbeidsgiveren først og fremst legge et fundament for sikkerhetstenk på arbeidsplassen. Noen som kan bidra med dette er Trygg Kurs. De tilbyr kurs og sikkerhetsrådgivning for bedrifter innen bygg, offshore og ulike landbaserte bedrifter, og holder blant annet kurs der de simulerer risikoene på arbeidsplassen på en trygg måte. I kursopplæringen blir deltagerne drillet i å vite hva de skal gjøre dersom ulykken er fremme, og får grunnleggende opplæring i førstehjelp.

For en arbeidsgiver er det dessuten nødvendig å sette seg inn i gjeldende regelverk og normer. Det må utføres risikovurderinger med jevne mellomrom, og de ansatte skal involveres slik at de er klar over risikoene og vet hva det innebærer å for eksempel jobbe på et stillas. Ved å legge opp til en kultur der det er akseptert å komme med innspill, tilbakemeldinger og forbedringer til sin arbeidsgiver eller verneombudet på arbeidsplassen, kan mange potensielle ulykker forhindres. Produksjonsstans forårsaket av ulykker er dessuten svært kostbart for bedriften, og Arbeidstilsynet utfører jevnlige sikkerhetskontroller for å sjekke at de som jobber i bygg- og anleggsbransjen har en sikker og trygg arbeidsplass. Her lister vi fem av de vanligste sikkerhetsrisikoene som skjer rundt omkring på arbeidsplasser i Norge, i tillegg til de vanligste feiltakelsene fra arbeidsgiverens side.

Foto: Shutterstock.com / Photographee.eu


Fall Arbeidstilsynets statistikk over ulykker som skjer på arbeidsplassen, viser at det er fallskader som er aller vanligst. Dette bekreftes av Joakim Eriksen, Key Account Manager i Trygg Kurs AS. - Statistisk sentralbyrås statistikk for 2015 viste at det var fall som kom på en soleklar førsteplass, men det har også vært en god del ulykker som skyldes feil bruk eller manglende bruk av verneutstyr. Eriksen slår fast at de mange fallskadene primært skyldes utilstrekkelige holdninger til å benytte sikkerhetsutstyr og å tenke sikkerhet i alle ledd. I byggbransjen ser de ofte en manglende forståelse for behovet av korrekt utstyr – og at det er noe som heter korrekt bruk av utstyr. Hos Trygg Kurs blir deltagerne dessuten opplært i å falle riktig. - Selv om et fall på fem meter kan gå bra, så kan det gå skikkelig dårlig fra to meter, uttaler Eriksen, som presiserer at fallteknikk er svært viktig å kunne dersom man jobber innen bygg og anlegg.

Støt, treff av fallende formål Å bli truffet av en gjenstand som faller ned fra et stillas, for eksempel, er den nest vanligste risikoen på arbeidsplassen. Ofte er det verktøy og lignende som faller ned fra stillas grunnet manglende sikring og at det ikke er blitt benyttet beskyttende barrierer som kan fange opp eventuelle fallende gjenstander.

Kutt Ifølge Statistisk sentralbyrås rapport for arbeidsulykker 2015, ligger samlebegrepet «annet» på tredjeplass. Hopper vi over denne er det kuttskader som er den tredje vanligste risikoen. Og temaet kuttskader er et viktig tema som Trygg Kurs ofte legger stor vekt på å lære ut ved førstehjelpsopplæring, og da går det ofte på den grunnleggende biten. De fleste som jobber innen bygg og anlegg er dessuten ofte innforstått med risikoene, og ønsker å få belyst hva man skal gjøre ved alvorlige kuttskader.

Vold Å bli utsatt for vold på arbeidsplassen er ikke nødvendigvis begrenset til bygg og anlegg, men forekommer likevel i stor grad på byggearbeidsplasser.

Klem Ulykker der man for eksempel blir fastklemt eller fanget, preger bygg- og anleggsbransjen i stor grad. Risikofaktorer som fører til ulykker og hvordan de vanligste ulykkene kan forebygges Ofte er det manglende forståelse for risiko på arbeidsplassen, kombinert med at man ikke bruker sikkerhetsutstyr på en korrekt måte, som ligger til grunn for den høye forekomsten av ulykker på arbeidsplassen. Her er noen viktige punkter verdt å merke seg. Avvik fra gjeldende regelverk. Som arbeidsgiver må man sette seg inn i gjeldende regelverk. Det er viktig å spørre seg selv: hva er gjeldende for min virksomhet i forhold til det vi driver med? I tillegg skal det utføres kontinuerlige risikovurderinger. Tids- og leveransepress. I tillegg til tidspresset på en arbeidsplass kan parallelle aktiviteter, forskjellige bakgrunner og språkforskjeller samt kulturforskjeller hos arbeidstakerne, bidra til å gjøre arbeidsmiljøet farligere og mer konfliktfylt. Manglende bestillerkompetanse. Den som bestiller inn utstyr til bedriften jobber vanligvis ikke ute i felten selv, og er ikke kjent med hvordan utstyret skal brukes og hvilke sikkerhetsrisikoer de utgjør. Risiko og tiltak skal gå før anskaffelse av utstyr, og utstyret bør helst bestilles av noen som selv jobber ute i felten. Produsentenes sikkerhetsforskrifter. Det er ikke nok å se om utstyret er CE-merket. Produsentene til utstyret som benyttes på en byggearbeidsplass, har lagt flere premisser i grunn som skal hjelpe til med å ivareta sikkerheten til arbeiderne. Manglende involvering av de ansatte. Arbeidstakerne bør involveres i så stor grad som mulig slik at alle ansatte er klar over risikoene på arbeidsplassen og den korrekte anvendelsen av sikkerhetsutstyr. Arbeidsgiveren og ledelsen bør tilstrebe å legge opp til en kultur hvor det både er mulig, trygt og respektert å melde fra om avvik.


Foto: Shutterstock.com / Evgeny Dudarev

Hva kan man gjøre som arbeidstaker? I artikkelen har vi fokusert mest på arbeidsgiverens rolle med tanke på sikkerhetsaspekter ved byggeplassen, men det er mye en arbeidstaker selv kan gjøre for å påvirke arbeidsmiljøet og sikkerhetsprosedyrene på arbeidsplassen. Bli kjent med verneombudet, og finn ut hva du skal gjøre dersom du opplever at noe avviker fra sikkerhetsforskriftene. Det er arbeidsgiverens ansvar og plikt å gi de ansatte informasjon om hvordan man rapporterer inn avvik samt hvordan driften er lagt opp til det. Ser du noe som kan utgjøre en potensiell fare ved din arbeidsplass, er det din arbeidsgiver du i første omgang skal henvende deg til, og/eller verneombudet. Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan ta kontakt med Trygg Kurs, som kan bidra med sikkerhetsveiledning og kursing i sikkerhet på arbeidsplassen. Og husk: dersom din arbeidsgiver ikke har sikkerhetstiltakene på plass, er dette et avvik fra gjeldende regelverk og bør rapporteres.


Sørlendingene med det gode ryktet - Som en elektroinstallatør leverer vi alt innen elektrisk til både private og næring, og kan levere varmeanlegg med elektrisk varme og luft til luft. Miljø er viktig for oss, og vi har fokus på ENØK når vi installerer for å få effektive bygg som bruker lite eller ingen energi. Varmepumper selger vi mest om høsten når det begynner å bli kaldt og om sommeren når det begynner å bli veldig varmt. Man kan jo bruke dem til kjøling også.

STEIN JARLE ANDERSEN er daglig leder i Agder El Installasjon Arendal AS. Historien til selskapet starter som Agder El Installasjon i Grimstad i 2003. Etter hvert ekspanderte de til å bli to firmaer; Agder El Installasjon Arendal AS så dagens lys i 2008. De har hvert sitt separate organisasjonsnummer, men samarbeider tett og deler både kunder, administrasjon og store prosjekter. – Kundene ønsker å ha lokale håndverkere. Så selv om det er kort vei fra Arendal til Grimstad, ser vi nytten av å ha kontorer begge steder. I Arendal er vi sentralt plassert på Myrene hvor vi har kontorer til flere og et lager. Mange næringsdrivende holder til i de samme lokalene, og det er veldig bra. Beliggenheten er også god i forhold til både sentrum og E18. Agder El Installasjon Arendal AS jobber innen bolig med leiligheter, leilighetskomplekser og eneboliger. På industri-siden har de næringsbygg, verksted, motorer og styringssystemer. Andersen forteller at de har fått mye erfaring fra forskjellige oppdrag gjennom årene, med alt fra oppussing av soverom til store prosjekter. Firmaet har blant annet installert Abra havn i Dyreparken i Kristiansand, og det var et omfattende oppdrag. Men hvordan får de slike store prosjekter? – Jeg håper det er fordi vi er trivelige å samarbeide med, samt at vi selvfølgelig må konkurrere på pris. Bransjen har forandret seg, og det er mye fokus på pris. Det har vært en rivende utvikling for oss som driver med strøm, tele og data, og det er det som er så spennende. Hvem vet hvor det ender? Jeg greier ikke å forestille meg det.

8 | BYGG, INTERIØR & HAGE

Staben til firmaet er utrolig allsidige når det gjelder tjenester og tilbud. Ikke bare er de gode på rehabilitering av både næringsbygg og privathus; de installerer og monterer ladestasjoner til elbiler, jobber med data og fiber, utfører internkontroller og har en stor prosjektgruppe som driver med prosjektering for kunder som ønsker å bygge.


– Det er ikke én som kan alt, så vi må spisse kompetansen litt for. Medarbeiderne må kurses, og det er noe vi gladelig gjør. Å utdanne elektrikerne våre synes vi er viktig, for det bygger jo vår kompetanse og gjør at vi blir attraktive for de som ønsker å bruke oss. Fordelt på de to selskapene har vi drøyt 70 årsverk. Elektrikerne våre er generelt yngre folk som er ute og skrur. De er nøyaktige, opptatt av detaljer og glad i jobben sin. De trives på arbeid, sier en fornøyd daglig leder. de ansatte blir godt ivaretatt, har kundene mange grunner til å være lojale mot Arendalsfirmaet. Går du med planer om å kjøpe bolig, kan du be om et kundemøte hvor Andersen og kollegene hans gir deg en gjennomgang og forteller om hvilke muligheter du har. Med et showroom og egen produktkatalog får du mye inspirasjon. En annen stor fordel er at det er enkelt å komme i kontakt med Agder El Installasjon Arendal AS. Det er takket være telefon, internett, Facebook og en døgnåpen vakttelefon. – Vi jobber der kundene trenger oss, og har vært fra Belgia til Trøndelag! Men som det ligger i navnet, er det jo Agder vi satser på. Med både båt og bobil er vi rustet til å farte rundt til forskjellige kunder til lands og i skjærgården. Akkurat nå har vi leilighetsprosjekter gående på Tromøya og i Grimstad og Lillesand. Vi holder også på med et næringsbygg i våre egne lokaler, og har mange hyttekunder på Tromøya. – Med tanke på elektriker-yrket trenger vi å få opp statusen til fagfolk, og det er viktig å utdanne elektrikere. Opplæringskontoret her i området gjør en fantastisk jobb. Akkurat nå har vi to lærlinger i Arendal og 10 i Grimstad. Hos oss satses det selvfølgelig stort på lærlinger og det å utdanne nye folk. Nylig hadde vi en opptelling og kom vi til at vi har utdannet 60 nye montører. Det er vi stolte av! Ingen har noen gang strøket på noen fagprøver heller, og det synes jeg er et bevis på at vi gir god opplæring, sier han.

OG AKKURAT SOM

NÅR VI BER Stein Jarle Andersen om å se et par-tre år frem i tid, forteller han at håpet er at de da har vokst og utviklet firmaet videre. De har et mål om å fortsatt øke kompetansen og hele tiden følge med på det som skjer i bransjen. – Og Agder El Installasjon Arendal AS skal fortsatt ha et fokus på ENØK. Skal kloden vår bestå må det tas noen grep, så dette blir enda en viktig del for vår bransje. Kundene gir oss mye skryt, og jeg synes det er veldig gøy når jeg kan fortelle dette videre til montørene. Et godt rykte ute hos kundene er den beste reklamen vi kan få, så vi setter stor pris på det.

Bolig Industri Næringsbygg Leilighetsbygg Internkontroll Enøk Varmepumper Lys Varme Rehabilitering Prosjektering Nybygg Smarthus / KNX Styringsystemer Bolig • Industri • Næringsbygg • Leilighetsbygg • Internkontroll • Enøk • Fiber Ladestasjoner Elbil Varmepumper • Varme • Rehabilitering • Prosjektering • Nybygg • Lys Data spredenett FiberElbil • Data spredenett Smarthus / KNX • Styringsystemer • Ladestasjoner

Frolandsveien 6 | 4847 Arendal

Bolig Industri Næringsbygg Leilighetsbygg

BYGG, INTERIØR & HAGE | 9


Trygghet og seriøsitet gir glade kunder I bunnen ligger tradisjon og lange røtter. På toppen har Modalsli Rør AS krydret driften med moderne løsninger. I dag er de en allsidig virksomhet med mange bein å stå på. Bli med på besøk til en av Sørlandets mest spenstige rørleggerfirmaer. ligger i Flekkefjord. Her møter vi daglig leder Arild Nilsen og Anette Didriksen; en av de ansatte med ansvar for butikken. – Dette er et gammelt firma i regionen her. Siste oppdateringen er fra 1965, men før det vet jeg at det het Modalsli og Nygaard. Jeg kom inn i bildet i 1996, da kjøpte jeg meg inn sammen med kollega Frank Woll, og hadde jobbet som rørlegger i ti år for to andre firmaer. Jeg har fagbrev og mesterbrev. Det er en stor fordel å ha mesterbrev, for da får man blant annet sentral godkjenning, forteller Nilsen. Firmaet har hatt en fin utvikling de siste tjue årene. Da Nilsen og Woll overtok hadde de tre fast ansatte. I dag har de vokst til tolv, i tillegg til fem innleide medarbeidere. En mindre avdeling ble åpnet i Sirdal i 2002 med fokus på et showroom med utstillinger. Her jobber for tiden seks ansatte og én lærling. I Flekkefjord har hovedavdelingen flyttet litt rundt, men de fire siste årene har de holdt til i fine lokaler i Brogaten. Her trives de godt med sentral beliggenhet og god kundeparkering. Modalsli Rør AS prøver å ha flest mulig bein å stå på. Det tror Nilsen er en av de største grunnene til den store oppdragsmengden. Snart åpner de en ny avdeling i Kvinesdal som heter Håndtverkssenteret, her får man hjelp til alt man

HOVEDAVDELINGEN TIL MODALSLI RØR AS

10 | BYGG, INTERIØR & HAGE

trenger til et nytt bad eller oppussing, rørlegger, elektriker, maler og fliselegger – alt på ett sted! – Vi driver med et bredt spekter av rørlegging på både privathus, hytter, industribygg og fiskeoppdrettsanlegg. Oppussing av bad er en ting, men vi driver med sveising, og har både gravemaskin og traktor. I tillegg utfører vi kamera-inspeksjon for kunder som har problemer med avløpsrør. Da kan vi dokumentere ved å ta bilder og film, og dokumentasjonen kan brukes overfor forsikringsselskaper. Jeg vil si at vi er veldig allsidige, og gjør mye forskjellig. Det omfatter også varmeanlegg, for vi bytter ut gamle oljekjeler og installerer forskjellige typer varmepumper. Viktig med seriøse håndverkere I samarbeid med snekkere, flisleggere og elektroinstallatører kan de tilby totalpakker for private. Etter å ha vært på befaring hjemme hos kundene, gir hver og en håndverker-gruppe sitt prisforslag. Nilsen understreker viktigheten av å bruke seriøse håndverkere, for da får man garantier på utført arbeide. Geografisk er Modalsli Rør AS spredt i mange retninger - fra Sirdal og omegn, til Lyngdal, Lysebåten og Suleskar. Ved behov tar de fleksible rør-ekspertene i bruk både snøskuter og båt for å nå ut til kundene.

Segmentet fordeler seg cirka 75 – 25 prosent i favør private. På listen over bedrifter står navn som Simek og kraftselskaper som Statnett. De har også oppdrag for flere faste hyttefirmaer i Sirdal. – Alle arbeiderne våre har fagbrev og våtromssertifikat. Normalt beregner vi cirka fire uker på å gjøre et stort bad når det skal inkludere alt fra grunnen av til ferdig bad. Det avhenger av at de forskjellige håndverkerne som er involvert i prosessen jobber etter skjema. Fordelen der er at vi kjenner hverandre og passer på hverandre. Overtakelsen med kunden er


viktig for at vi skal være sikre på at han er fornøyd. Hvis ikke, retter vi opp med en gang. En av de mange fordelene du som kunde får av Modalsli Rør AS, er muligheten til å komme med ideer til ditt nye bad - og kunne se det på forhånd. Anette Didriksen tryller frem drømmebad i 3D. Hun tegner inn forslag med innredning og utstyrsvalg for at kundene skal kunne forestille seg hvordan badet kommer til å se ut. Ellers i butikken har vi alt man trenger til et bad, fra håndklær og badekar, til servanter, toaletter og møbler. Vi prøver å bytte utstillinger slik at det stadig skal være noe nytt og gøy i butikken. Det er klart, vi vil jo alltid være best, sier Didriksen med et smil. Medlem av Bademiljø-kjeden Å være medlem av Bademiljø-kjeden ser de på som en kvalitetssikring. Her får firmaet mange fordeler, blant annet med innkjøp og gode garantier som er en stor trygghet for kundene. Det er også mye støtte og god oppbakking i en kjede som er kjent for å fokusere på kvalitet og anerkjente merker. – Ingen er feilfrie, og det er selvfølgelig ikke vi heller. Men det er veldig viktig at vi prøver å rette opp hvis vi skulle gjøre noe feil. Og vi prøver å ta i mot alle og gjøre så godt vi kan. Det ser bra ut for fremtiden, for pila går rett oppover. Jeg er veldig opptatt av at alle skal trives på jobb, og vi er en bra gjeng. Man blir nesten som en familie, og vi deltar på messer og liknende for å gjøre noe litt sosialt også, sier Nilsen og forteller videre om tryggheten man kjenner som kunde hos Modalsli Rør AS: – Vi setter sikkerheten i høysetet. Et godt hjelpemiddel er at vi har 24 timers vakt. Og kundene skal føle seg trygge på at de får et godt produkt og god oppfølging etterpå, avslutter daglig leder Arild Nilsen.

NYBYGG, REHABILITERING OPPFISKING AV BAD. VARMEANLEGG - VARMEPUMPER - RØRLEGGING

t VAKT TELEFON

480 99800

38 32 22 41

t VAKT TELEFON

480 99800

38 32 22 41

Trøngsla 5

BYGG, INTERIØR & HAGE | 11


Kunnskap, erfaring og tillit Flekkefjord Elektro AS ble etablert i 1990 med fokus på skips-installasjoner. I dag er dette fortsatt den største avdelingen i selskapet, men de har utvidet virksomheten med en rekke tjenester. Landbasert installasjon, en samlet løsning innen sterk- og svakstrøm samt industri og offshore er noen av dem. Felles for alt de gjør er seriøsitet og kunnskap om faget. områdene innen elektrofaget. Både innenfor stor kraftkrevende industri og mindre elektronikk og data. I tillegg kan vi legge opp nettverk i bygg og styringssystemer for smarthus. Det har vært et bevisst valg at vi har flere bein å stå på, for markedene svinger hele tiden, forteller Tomas M. Osen. Han har vært daglig leder i Flekkefjord Elektro AS siden 2012. Selskapet har sitt opprinnelige utspring fra verftet Simek, og cirka 50% av omsetning er fortsatt på verftet. Den andre halvparten er på alt fra industri til privatkunder i nærmiljøet. Det betyr hovedsakelig Flekkefjord kommune, men også noe i Kvinesdal og Lund. I tillegg har de et lager og en gruppe servicemontører stasjonert i Tonstad som dekker Sirdalen. Selskapet utfører prosjektering og installasjon, og produserer styreskap ved et eget tavleverksted. Takket være en en avansert gravering- og fresemaskin, kan de også levere skilting i de fleste materialer. – “Kunnskap, erfaring og tillit” er slagordet vårt. Vi skal ha god kunnskap om det vi holder på med, og vi skal bygge opp såpass kompetanse at våre ansatte som er

– VI DEKKER DE FLESTE

12 | BYGG, INTERIØR & HAGE

ute har erfaring. Med disse to tingene skal vi skape tillit hos kundene. Derfor prøver vi å fange opp misnøye. Når noe ikke fungerer, prøver vi å rette opp i det. Man vil jo ha fornøyde kunder, og vi jobber for det. OSEN ER UTDANNET ingeniør fra Bergen, og begynte å jobbe for Simek i 2004. I Flekkefjord Elektro AS jobber han både med saksbehandling og som installatør ute i felten. Han har ansvaret for en stab som utgjør rundt 60 årsverk, og er opptatt av at alle skal forsøke å jobbe mest mulig effektivt. Dette blir særlig viktig når konkurransen innen industri hardner til, og fokuset på privatkunder øker. – Service-avdelingen hadde et godt år i 2015. Og vi har gjort noen grep internt nå for å få best mulig flyt og effektivitet blant montørene som jobber ute. Det er jo de som skaper gevinsten for oss ute. Alle våre service-montører er utstyrt enten med en iPad eller en smarttelefon. Å bruke smartløsninger hjelper oss en god del til å bli mer effektive. Er man effektiv, så er man konkurransedyktig. Tre av selskapets ansatte jobber spesifikt med brannalarmer, adgangskontroller og el-kontroller.

Kundene her er for eksempel bønder og bedrifter som må imøtekomme krav om å få utført internkontroller av sine elektriske anlegg. Sikkerhet er noe som står høyt i kurs ikke bare hos kundene, men også internt hos Flekkefjord Elektro AS. Det er viktig å ha gode systemer for både kvalitetssikring og internkontroller. Basert på ISO 9002 sørger Osen og hans ansatte for å ha denne biten i orden. Dette kommer


også den neste generasjonen elektro-arbeidere til gode. Flekkefjord Elektro AS er nemlig en av distriktets største opplæringsbedrifter innen sitt fag. De heldige lærlingene som får plass her, får en variert praksis innen både land, skip og industri. – Vi er tilknyttet et opplæringskontor som tar seg av oppfølgingen av lærlingene mot skolen, mens vi tar for oss av den faglige opplæringen. Tidligere har vi hatt langt flere lærlinger, men akkurat nå har vi syv stykker, sier Osen. SER MAN PÅ bransjen

som helhet, har den endret seg gjennom årene. I dag gjør en elektriker så mye mer enn å bare skru på ledninger. Man må følge systemer, og det er hele tiden papirer som skal fylles ut. Arbeidsdagen er i stor grad regulert med strenge krav til dokumentasjon. Men der bransjen kanskje har blitt mer tungvint på noen felter, har den blitt enklere på andre. Flekkefjord Elektro AS drar nytte av smartløsninger på flere måter i arbeidshverdagen. For eksempel når de får en pris-forespørsel fra en kunde. Da kan de invitere kunden til et besøk, og vise frem produkter og forslag til mulige løsninger på veggen ved hjelp av en iPad. – Av trender går det meste i dag på LED, og der er det mange fordeler. Prisen har blitt bra, det bruker mindre strøm og er mer brannsikkert. Man slipper å skifte pære og man får dem i alle forskjellige toner og farger også, så det er nesten bare LED det går i nå. – Ellers seg jeg lyst på fremtiden. Markedet er todelt. På skip er det internasjonalt, mens den andre biten er lokalt. Det lokale markedet har gått jevnt og trutt i lang tid, og det tror jeg det vil gjøre videre også. På skips-delen skjer det mye spennende innen fiskeri for tiden. Derfor tror jeg det blir mulig å få til noe på det feltet i tiden som kommer.

Trenger du Elektrikker? Ring oss på telefon: 38 32 60 00

Svegeskogen 7, 4400 Flekkefjord - firmapost@felektro.no - www.felektro.no BYGG, INTERIØR & HAGE | 13


Block Watne går i bresjen for å utvikle gode lokalsamfunn I mange år har Block Watne vært en kjent og respektert aktør på Jæren. De har bygd opp et godt rykte og en solid merkevare - mye takket være et sterkt engasjement for lokalsamfunnet.

EGIL GARVIK BLE ansatt i Block Watne i 1987. Han begynte som selger og byggeleder før han syv år senere etablerte selskapets avdeling på Jæren. Strategien den gang var å ha et boligtilbud på alle stoppestedene langs Jærbanen - til alle typer mennesker og i alle prisgrupper. Etter oppstarten alene er han i dag distriktssjef for Jæren med ansvaret for tretten funksjonærer og tjue tømrere, med en omsetning på nærmere 300 millioner kroner i året. - Det er en fantastisk utvikling jeg har fått være med på. Block Watnes spesialitet er utvikling av store boligområder. Vi kjøper opp eiendommer, utvikler og selger et ferdig produkt. Man får være med på å forme samfunnet, og det er noe av det interessante med jobben. Det er viktig for oss å kunne sikre arbeidsplassen internt og eksternt, og ha stabilitet. For å slippe de store svingningene må man ha mange prosjekter, forteller Garvik. Derfor har selskapet veldig mange prosjekter gående samtidig, på et stort geografisk område. Klepp, Time og Hå er primærkommunene deres, og for tiden har de prosjekter gående både i sør og i nord. I Sirevåg på Ogna og Brusand

14 | BYGG, INTERIØR & HAGE

kombinerer de bygg for ferie og fritid, med både fastboende og ferieboliger, mens på Varhaug, Nærbø, Bryne og Klepp har de prosjekter rettet mot fastboende med hele spekteret fra leiligheter i blokk, rekkehus og eneboliger. - Vi har et godt samarbeid med kommunene. Det er et bedre samarbeidsklima i dag mellom kommune og utbyggere enn det var da jeg startet i 1986, da kommunene stort sett ville drive med utvikling av boligområder selv. I dag derimot handler det om samfunnsutvikling, og man ser at man er avhengig av hverandre, sier Garvik. Block Watne Jæren - salgs- og omsetningsrekord i Rogaland i 2016 Byggebransjen i Rogaland har stått overfor store utfordringer de siste årene. For Block Watne sin del fikk de en stabil og trygg eier da OBOS kom på banen i 2014. Det har gitt både handlerom, trygghet og mulighet for langsiktig planlegging. På Jæren har de et stort antall prosjekter under bygging. Distriktssjefen er svært godt fornøyd med salget i 2016, som var mer enn en fordobling fra året før, og bedre enn toppårene i 2013 og 2014.


- Da jeg begynte i Block Watne i 1987 var det kun bygging av eneboliger på Jæren. I dag kreves det en mye mer helhetlig tenkning og bedre utnyttelse av arealene. Det er en lang prosess med mange søknader der krav om utredning, arkeologi og forskriftskrav har medført økte kostnader. Intensjonen til det offentlige er at alt skal bli lettere, men i realiteten er det motsatt. Dette er urovekkende, og mye kunne vært forenklet, mener Garvik. Selskapet har oppsummert fem kjerneverdier som de alltid skal jobbe mot: skikkelig, kvalitetsbevisst, offensiv, lønnsom og engasjert. For Garvik og staben hans begynner en god jobb med tømrerne ute i felten. At de har god kontroll og kvalitet på det de gjør, legger grunnlaget for gode boliger og trygge arbeidsplasser. - Tryggheten, kontinuiteten, forutsigbarheten og muligheten til å være med på å utvikle lokalsamfunnet; alt dette er fordeler med å være en del av Block Watne. Selskapet som helhet er ISO 9001-sertifisert. Det er en stor trygghet for organisasjonen, og kanskje mest i opplæringsfasen av nye ansatte, for da har du prosedyrer som er gode å bruke. I tillegg er det også en sikkerhet for sluttkunden. Jeg er også svært fornøyd med OBOS, og er mektig imponert over hva de har gjort siden oppkjøpet. De er veldig solide. Dette gir oss mulighet til å kunne delta i utvikling av mindre lokalsamfunn der andre anser risikoen som for stor og kapitalkrevende. I enhver byggeprosess bruker selskapet sine egne arkitekter som er samlet ved hovedkontoret i Oslo. På Jæren har de egne selgere - for tiden to fulltidsansatte, fem prosjektledere og fire byggeledere. Disse arbeider med utvikling av boligområder, detaljer på boliger, og styrer produksjonen i byggeperioden. - I 2016 flyttet 92 kunder inn i en ny bolig fra Block Watne Jæren, og målet vårt er at alle disse skal være godt fornøyde med både boligen og området. Vi kan gjøre feil, men vi må rydde opp med en gang. Noen ganger føler man selv at man aldri får gjort det fort nok. Hver måned måler vi kundetilfredshet og får rapporter med ærlige svar fra kundene. Det er noe med arbeidsmiljøet og det å ha det gøy på jobben. Både byggelederne, selgerne og hele organisasjonen får nemlig tilbakemeldinger fra fornøyde kunder - og da yter man jo enda mer! Sykemeldinger går ned, og trivselen går opp. Det viktigste er at folk trives på jobben i det daglige. - Jeg synes det er veldig morsomt og givende å være med på å utvikle lokalsamfunn og gode boliger slik at vi skaper et godt grunnlag for at flest mulig skal trives med å bo godt. Vi på Block Watne Jæren vil gjøre det vi kan for at alle skal trives i sin nye bolig. Kom og kjøp, oppfordrer Egil Garvik. En sterkere oppfordring kan vel knapt gis til befolkningen på Jæren?

Illustrasjon

Brusand Hå

Nyt hverdag eller ferie i vakker natur Moderne leiligheter med smarte planløsninger og høy standard. Innglasset balkong med utsikt til landskap, hav og himmel. Skjermede utearealer, strender, turløyper og golfbane. Butikk og togstasjon i gangavstand. Leiligheter BRA fra 60,2 - 139,8 m2. Priser fra 2 398 000,blockwatne.no/brusand Sted: Morenefaret 1, 4340 Bryne Kontakt: Magne Skårland, Mobil 915 73 157 Alle våre boliger leveres nøkkelferdige, med høy standard. Opparbeidet tomt og hvitevarer – ingen egeninnsats.

BYGG, INTERIØR & HAGE | 15


Vi løser ditt bemanningsproblem Bygg & Industri AS er spesialister på tre ting: bemanning, bygg og industri. Med lang erfaring og inngående kjennskap til forskjellige bransjer, sørger de for at bedriften din får rett håndverker til rett oppdrag. BEDRIFTEN HOLDER TIL i

Stokke, og har som slagord “din bemanningsentreprenør på østlandet”. Daglig leder Glenn Huseby har selv erfaring fra både bemanning og mange år som tømrer. Sammen med HR-sjef Ivar Prestegården, som har bakgrunn fra industri, og en stab på 70 ansatte, betjener de et stort område fra Kristiansand til Trondheim. – Men vi er størst i Vestfold, og jobber hovedsakelig her i fylket samt en del i Drammen og Oslo. Minst halvparten av staben har vært med fra starten av i 2010. Bygg & Industri AS har alt fra tømrere til forskalingssnekkere og elektrikere, som vi har blitt gode på. I tillegg har vi veldig mange system-montører. De jobber mot systeminnrednings-bransjen, altså med glassvegger til kontorer, systemhimlinger og den slags, sier Huseby.

Han legger ikke skjul på at de opererer i en tøff bransje. Fordelen er at de har en stab med lang erfaring og god forståelse for hva bedriften driver med. Derfor blir det nok også lettere å oppnå de prisene de trenger, mener han. - Og vi har ikke bare én plattform å stå på. I roligere perioder driver vi nemlig med lafting av tømmer. I vår egen store produksjonshall på 600 kvadratmeter lager vi kun håndlaftet tømmer. Jeg drev selv litt med lafting før vi startet opp firmaet, så jeg ønsket å dra med meg dette videre. Det har slått veldig an, og vi bruker det mye på egne prosjekter. - På bemanningsbiten vil jeg si at vi er ekstra gode på systeminnredning. Det er et område vi har satt oss veldig hardt inn i. Rundt juletider hadde vi for

eksempel 30 mann som jobbet på det nye bygget til Kripos i Oslo. Ellers blir det utført mye bygging og oppussing innen næringsmarkedet i Norge for tiden, så det ser bra ut for fremtiden. Allerede før jul hadde vi fulle ordrereserver for det første halvåret, så totalt ser 2017 bra ut. BYGG & INDUSTRI AS hjelper kunder med å finne den rette medarbeideren for både korte og lange oppdrag. Er bedriften din er inne i en krevende periode, eller trenger ekstra bemanning for å dekke opp ferie, sykefravær eller permisjoner? Ta kontakt, og Bygg & Industri AS håndterer alt det administrative. De sørger for tett oppfølging av medarbeideren, og opprettholder en nær dialog med dere som kunde.

Din bemanningsentreprenør i Vestfold

Bygg & Industri

NORGE AS

Borgeskogen 41E, 3160 Stokke • 932 15 724 • post@binorge.no • www.binorge.no

16 | BYGG, INTERIØR & HAGE


Fornybar oppvarming og kjøling frå sjøvatn I Eid kommune i Nordfjord er det satsa tungt på fjordvarme som energikjelde. Fjordvarme AS har gjennom mange år jobba med å utvikle gode løysingar for bruk av energi frå sjøvatn til oppvarming og kjøling av bygningar. Desse løysingane kjem no til nytte for andre tettstader, byar eller utbyggingsprosjekt langs kysten vår.

FJORDVARMEANLEGGET GJEV REIN og fornybar energi både til verksemder, offentlege bygg og bustader i kommunesenteret Nordfjordeid. Så langt er 53 varmepumpeanlegg i drift. Samla bygningsmasse som nyttar anlgget til oppvarming og kjøling er på meir enn 90.000 m2. Kapasiteten til anlegget blir utvida våren 2017 gjennom bygging av eit nytt sjøinntak med tilhøyrane vekslarhus og tekniske installasjonar. – Gode løysingar er no utvikla og tilgjengeleg for marknaden. Erfaringane frå planlegging, utbygging og 13 års drift på Nordfjordeid, gjer at det er enklare og rimelegare for andre å kome i gang med utbygging, enn det var for pilotkommunen Eid. Vi ønskjer å bidra til ei større satsing på fjordvarmeanlegg i dei mange byane og tettstadene langs kysten, seier dagleg leiar i Fjordvarme AS, Magne Hjelle. Han viser til at kommunar og energiselskap er sentrale aktørar for å kome i gang med store prosjekt i utbygde område. I tillegg kan eigarar av sjønære utbyggingsområde sjølve ta seg av utbygginga på sine eigedomar. Nordplan AS er no hovudeigar i Fjordvarme AS, som held fram med å vere ein uavhengig rådgjevar. Fjordvarme AS leverer tenester knytt til prosjektadministrasjon, prosjektering og drift av energianlegg basert på fornybar energi, samt energibruk i bygg. Nordplan AS har også overteke Enøk-senteret AS. Vidare utvikling av tenester og kompetanse for Fjordvarme AS vil skje i samarbeid med Nordplan og Enøk-senteret. Samla er det i dag 10 energirådgjevarar i desse selskapa til saman.

Ta kontakt Fjordvarme AS har eit nettverk av samarbeidsbedrifter som har vore med på pilotprosjektet, Fjordvarmepro-

sjektet på Nordfjordeid og andre prosjekt. Samla sett har desse bedriftene god kompetanse på alle fagomreåde, noko som kjem til nytte for andre utbyggarar. – Det er berre å ta kontakt med oss, seier Magne Hjelle til Det Norske Bransjemagasinet. Han fortel at Fjordvarmeprosjektet er eit pilotprosjekt der tilgjengeleg teknologi er sett saman til ei omfattande utbygging for eit heilt lokalsamfunn. – Tilskot til utbygging er eit viktig bidrag for å kome i gang med slike miljøprosjekt. I dag er det Enova som handterer denne ordninga for staten. Vi kan hjelpe utbyggarane med å søkje om tilskot, seier dagleg leiar Magne Hjelle. Kompetansesenter Svært mange tettstader i Noreg ligg nær ved ein vasskjelde som kan nyttast på same måten som Eidsfjorden i Fjordvarmeprosjektet. – Prosjektet på Nordfjordeid kan difor vere eit mønsterprosjekt for andre tettstader, men det er viktig at prosjekta både blir tilpassa dei lokale tilhøva og den aktuelle utbyggaren som tek ansvar for utbygginga. Systemløysingane og grensesnitt mot kundane vil difor variere frå plass til plass. Dette vil føre til ei raskare omlegging til meir effektiv og miljøvennleg energibruk og større utbreiing av vassbaserte varmepumper på landsbasis. Gode referanser Fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid, som Fjordvarme AS har drifta sidan 2004, er eit fullskala referanseanlegg for selskapet. Fjordvarme AS har også fleire referansar frå andre plassar, til dømes i Ulsteinvik på Sunnmøre og i

Førde i Sunnfjord. På desse plassane har selskapet utvikla prosjekta gjennom forstudiar, søkt om Enovatilskot og vore prosjektleiar i prosjekterings- og utbyggingsfasen, seier dagleg leiar Magne Hjelle. Rekruttering For å auke kapasiteten og kompetanse innanfor fleire typar fornybar energi, vil Fjordvarme AS rekruttere fleire tilsette framover. Dette gjeld også på VA-området, som er eit nærliggande fagområde. -Vi har tru på at fornybar varme og kjøling frå sjøvatn vil vere ei riktig satsing i mange år framover, seier dagleg leiar Magne Hjelle. Potensialet er enormt!

Fjordvarme AS Adresse: Eidsgata 45, 6770 Nordfjordeid Telefon: 908 26775 E-post: magne.hjelle@fjordvarme.no Hjemmeside: www.fjordvarme.no Facebook: www.facebook.com/fjordvarme BYGG, INTERIØR & HAGE | 17


Drømmen om Italia - på kjøkkenet! Alle vet at italienerne er opptatt av mat. Og for å lage god mat, trenger man et velfungerende og praktisk kjøkken av topp kvalitet. Med hjelp fra Italia Kjøkken & Bad får du alt du trenger til å skape ditt drømmekjøkken.

stolt av å kunne være med og lage løsninger til alle hjem som de vil sette pris på i mange år. Hans erfaring er at kunder blir stolte av å kjøpe italiensk design, og svært fornøyde med at prisene er så konkurransedyktige. Etter å ha levert over 2000 kjøkken og bad, er han overbevist at Italia vinner på kvalitet og pris. Er det noe Espen Verdich virkelig brenner for, så er det kjøkken. Og ikke bare kjøkken, men at kundene hans skal få et skikkelig kvalitetsprodukt til en rimelig pris. Som innehaver av Italia Kjøkken & Bad i Arendal lever han ut lidenskapen og faktisk hobbyen sin. Selskapet har eksistert i 20 år, hvor han startet de 3 første år med danske flatpakke kjøkken. Verdich kjøper direkte fra produsenten, og dette er forklaringen på hvordan han kan selge fantastisk kvalitet til gode priser. Ved å være det eneste leddet mellom kunde og produsent, kan han levere kjøkken og bad til utrolig konkurransedyktige priser. Etter mange år med italias ca 300 kjøkken-produsenter er han nå stolt forhandler av Arrex, Arredo3 og Stosa, som er tre av Italias ledende produsenter. De produserer ca 600 kjøkken pr dag og omsetter for ca. 5 milliarder på verdensbasis.

– HAN ER UTROLIG

18 | BYGG, INTERIØR & HAGE

– Kjøkkenene vi tilbyr er ferdig sammensatt i 18 mm møbellaminat Class1 med en finish som vinner fram over hele verden. Som ”gammel” håndverker er han forbauset over hvor lite kunnskap kunder har om dette. Og hvor mange kjøkkenselgere som aldri har montert et kjøkken med de mangler det kan medføre. Vi tilbyr over 1000 forskjellige skapløsninger som gir unike muligheter. EN ANNEN FORDEL er at Verdich er utdannet rørlegger og VVS-tekniker, med mye kunnskap om alt i et bygg gjennom de siste 40 år. Han kan derfor flytte på vasker og gjøre mye forskjellig slik at kundene får et skreddersydd kjøkkenløsninger de vil ha uten å engasjere rørlegger i tillegg. – Kundene har ofte spesielle ønsker, og da kommer vi gjerne med løsninger som de kanskje ikke har tenkt på. Det som er utrolig er at vi til og med kan konkurrere med de aller rimeligste kjøkkenene på markedet. Myten om at italienske kjøkken er dyre stemmer jo ikke. Fortrinnene med italienske kjøkken er solid kvalitet, finish og pris. Vi planlegger på sikt å få flere forhandlere og få distribuert disse flotte produktene til flere boliger i Norge og Skandinavia, avslutter han.

Italia Kjøkken & Bad Adresse: Stoaveien 15, 4848 Arendal Telefon: 370 37 900 E-post: post@italiakb.no Hjemmeside: www.italiakb.no Facebook: www.facebook.com/italiakb


Proff rens Det er ikke alltid at en vanlig bolig kan benytte seg av offentlige rensetjenester. Da kan et infiltrasjonsanlegg eller minirenseanlegg fra Biovac være løsningen. Og når renseanlegget trenger ettersyn, service eller reparasjon- ja, da er Ole Døvik og hans firma Vestfold Avløpsrens AS den rette for jobben!

BIOVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AS er en ledende leverandør av vann- og avløpsløsninger til offentlige og private kunder. Selskapet omsetter for cirka 130 millioner på det norske markedet, og cirka 45 millioner på det svenske. Med mer enn 12 000 leverte anlegg av ulik størrelse og mer enn 25 000 årlige gjennomførte servicebesøk, har Biovac en unik kompetanse og erfaringsbase. Bedriften er markedsledende på området når det gjelder minirenseanlegg for avløp, og kvalifikasjonene er bygget opp under intern opplæring og kursing på Norsk Rørsenter i Drammen. Biovac tegner alltid serviceavtale med anleggseieren, noe som betyr at tilsyn og vedlikehold utføres av sertifiserte Biovac-representanter. Tryggheten går begge veier: En slik serviceavtale skal sikre både huseier og kommunen en garanti for stabil drift med tilfredsstillende renseresultat.

salgs- og servicerepresentant for Biovac i Vestfold, med service og ettersyn på 950 anlegg. Etter å ha gått i snekkerlære, tok Døvik svennebrevet i tømrerfaget på begynnelsen av 80-tallet. Etter at han fikk mesterpapirene i 1986, drev han byggmesterfirma i flere år. På midten av 90-tallet gikk han gradvis mer og mer over til å bli salgs- og servicerepresentant for Biovac i Vestfold. Fra 1.

OLE DØVIK ER

AS

januar 2017 har han fått med Kristian Brekke som medarbeider. – Alle som får godkjent renseanlegg av myndighetene, må ha serviceavtale med leverandøren. Jeg drar rundt og tar service på anleggene og følger opp de henvendelsene vi får, forklarer han. kort fortalt biologiske/kjemiske avløpsrenseanlegg for rensing av samlet avløpsvann for inntil ti boenheter. Anleggene er markedsledende i Norge, og står på SINTEFs liste over godkjente minirenseanlegg. Myndighetenes krav til rensing av avløpsvannet er 90 prosent rensing av organisk og fosfor. Et minirenseanlegg er ofte en stor investering for privatkunder, og derfor yter Døvik ekstra god service når han besøker sine kunder. – Når du arbeider med en slik service, dreier alt seg om å møte kunden og få en god relasjon til den du kommer hjem til. Et slikt renseanlegg er dessuten en stor kostnad for en huseier, og du må føle at du er med på å løse problemene og tilrettelegge på best mulig måte for kundene, sier han. – Biovac stiller krav til oss som har et område - om at vi må greie å følge opp. Og vi får høre at de er godt fornøyde med

BIOVAC MINIRENSEANLEGG ER

Tlf: 957 23 334 oledovik@hotmail.com biovac.no BYGG, INTERIØR & HAGE | 19


Sporstøl Arkitekter AS Frå første strek til ferdig bygg Familieverksemda Sporstøl Arkitekter AS yter spisskompetanse i Nordvest. Frå sine flotte lokaler i 3. etasje i Blåhuset i Ulsteinvik har dei heile Nordvestlandet som nedslagsfelt. Her får du erfaring, kompetanse, engasjement og gjennomføringsevne.

SPORSTØL ARKITEKTER AS dekker marknaden sitt behov innan arealplanlegging, arkitekturprosjektering, prosjekteringsleiing og byggeleiing på nybygg og rehabilitering. Arkitektfirma Sporstøl vart etablert i 1991 av arkitekt MNAL Roald Sporstøl. I 1994 vart firmaet tilført tre nye partnarar, som har sitt arbeid i firmaet i dag. -I 2002 endra vi namnet til Sporstøl Arkitekter AS. Sidan starten har vi utført oppgåver innanfor plan og bygg på Nordvestlandet, seier Bjørnar Sporstøl, dagleg leiar i Sporstøl Arkitekter AS. Han fortel om stor breidde når det gjeld kundar og prosjekt. Dei har oppdrag både for offentlege og private kundar. - Innanfor det offentlege har vi prosjektert skular, barnehagar, omsorgssenter, helsehus, omsorgsbustadar med meir. På den private sida har det vore mykje næringsbygg og kontorbygg, samt fleire leilegheitsbygg og einebustadar, seier Sporstøl. Eit av dei nyaste kontorbygga som verksemda står bak, er nybygget til Hareid Group i Hareid kommune. Dette var innflyttingsklart i 2016. - Noko vi også har brei erfaring med er kombinerte

20 | BYGG, INTERIØR & HAGE

bygg. Slik som mellom anna «Setrevegen 2» i Stryn kommune, som ferdigstillast våren 2017. Der vert det både butikk, helsehus og bustadar. Sporstøl Arkitekter fekk for nokre år sidan byggeskikksprisar for to administrasjonsbygg. Det eine moderne (Brødrene Sperre), og det andre eit eldre verna (Fosnagard Remøy Shipping), noko som viser breidda i verksemda.

Verksemda er også ofte samordnar av prosjekteringsgrupper for utarbeiding av kalkyler, forprosjekt og detaljprosjekt. -I denne prosessen hentar vi inn naudsynt spisskompetanse, som mellom anna på akustikk, brann, elektro, VVS, landskap med meir, seier Bjørnar Sporstøl.

Byggherren si stemme

Med fleire hundre prosjekt i bagasjen er det mange som har hatt, og framleis har, ein nær relasjon til Sporstøl Arkitekter. -Dei beste tilbakemeldingane vi får er at vi er lydhøyre. Det betyr at kundane oppfattar at vi tek dei på alvor og er lyttande, men også at vi gjerne stokkar korta og presenterer nye løysingar som kundane likar, seier Arhaug Bovill. Sivilarkitekten fortel at ho trivst svært godt i ein variert arbeidskvardag, der ein må vere tilpassingsdyktig. -Vi legg vekt på å ha godt samarbeid, gode relasjonar og sparringspartnarar i entreprenørar og oppdragsgivarar. Ved at desse kjem tilbake gong etter gong veit vi at vi gjer noko rett, smilar Bjørnar

Sporstøl Arkitekter har per i dag 12 tilsette. Kvar tilsett har allsidig kompetanse på fleire felt, og dei er ei god blanding av arkitektar og byggingeniørar. -Vi er byggherren si stemme i gjennomføring av prosjekt. Vi gjennomfører planendringar, regulerings- og bebyggingsplanar. Idéar vert forma til visualiserte prosjekt i 2D og 3D, med digitale presentasjonar i bilete og tekst. Vi har brei erfaring med DAK og visualiseringsprogram, seier Ingvill Arhaug Bovill. Sivilarkitekten fortel at arkitektverksemda også står for utarbeiding av søknadsdokument og teikningar, anbods- og arbeidsteikningar, planlegging av interiør og utvendig anlegg.

Lydhøyre


Sporstøl. Han viser til at kunden alltid er i fokus, og at ein saman tek prosjektet frå start til slutt. God gjennomføringsevne Ein av dei sterkaste sidene til Sporstøl Arkitekter er gjerne gjennomføringsevnen. - Kompetansen vår gjer at vi kan stå for eit skreddarsydd totalprosjekt. Dette forenklar prosessen for kunden og gjer at ein har berre ein part å forhalde

seg til, påpeikar Sporstøl. Han legg ikkje skjul på at dette forenklar gjennomføringsevnen og at dette er ein faktor som verksemda er svært gode på. - Vi tilpassar oss endringane i marknaden, og står klar når oppdraget melder seg. Dette gjeld frå idé og planprosess til bygget står ferdig, supplerer sivilarkitekt Arhaug Bovill. Det at vi både er lydhøyre, har god gjennomføringsevne, og den allsidige kompetansen, gjer oss i stand til å takle utfordringane vi står overfor i marknaden.

Sporstøl arkitekter AS Adresse: Vikemyra 1, 6065 Ulsteinvik Telefon: 700 18 550 E-post: firmapost@sporstol.no Hjemmeside: www.sporstol.no Facebook: http://bit.ly/SporstølArkitekterFb BYGG, INTERIØR & HAGE | 21


KF Entreprenør AS - et trygt og godt valg En ekspansiv holdning til drift og stor respekt for sine ansatte, gjør dem til en konkurransedyktig og attraktiv bedrift for både kunder og medarbeidere. KF Entreprenør AS har eksistert siden 2005. Med høy grad av spesialkompetanse i staben, har de faglærte håndverkere for ethvert prosjekt.

22 | BYGG, INTERIØR & HAGE


OSLO-BEDRIFTEN HOLDER TIL på Ryen, og startet opp som en ren anleggsbedrift med fire ansatte. Rehabilitering av dammer og underpinning av bygg var hovedgeskjeften. Etter noen år bestemte de seg for å utvide virkeområdet, og Rune Garberg ble leder av en egen avdeling for bygg og rehabilitering. I dag står avdelingen for to tredeler av omsetningen, og holder like mange av medarbeiderne i arbeid. - Av håndverkere har vi mest tømrere, men også malere, forskalingssnekkere, maskinførere, steinleggere og noen som utfører betong-rehabilitering. I tillegg har vi en serviceavdeling med serviceteknikere som jobber om nettene og er tilgjengelig 24 timer i døgnet. De holder blant annet på med perimetersikring i Oslos gater, forklarer han. UNDER PARAPLYEN TIL KF Entreprenør AS ligger også to datterselskaper. KF Byggservice Oslo AS utfører rene håndverksjobber på østlandsområdet. Med 25 håndverkere i staben, har de et stort antall rammeavtaler med oppdrag for forsvarsbygg, statsbygg og kommuner samt private forsikringsselskaper. Norpox Rehab AS på sin side er landsdekkende, og driver kun med betong-rehabilitering. De har mange prosjekter innen samferdsel, på broer og parkeringshus. Totalt med begge datterselskapene har bedriften i overkant av 100 ansatte, likt fordelt på funksjonærer og håndverkere. - Vi driver mest med rehabilitering og ombygginger. Innad i bedriften har vi mye spesialkompetanse, for eksempel på lafting av tømmer. Det interessante med jobben er det vi til enhver tid holder på med. Referanselisten vår har blitt enormt lang. Vi er involvert i prosjekter hele tiden, og jeg ser noe interessant i alle. Jeg liker spesielle og utfordrende prosjekter hvor man må bruke hodet litt. Det er ikke bestandig at en pluss en blir to, for noen ganger blir det tre også! Det er viktig at alle ansatte, både håndverkere, ingeniører og anleggsledere, får utfordrende oppgaver i blant, sier Garberg engasjert.

KF ENTREPRENØR AS har satt signaturen sin på mange prosjekter - fra de små i 10 000 kroner-klassen til de største på over 200 millioner. De jobber mye på vernede bygninger i hovedstaden, og med rehabilitering og vedlikehold av festninger som Akershus og Fredriksten. De har også lagt om hele infrastrukturen ved Oslo havn, og er for tiden i full sving med å bygge ny post- og varemottak-kulvert inn til Stortinget. Byggherrene deres er drøyt 80% offentlig, mens resten er private eiendomsutviklere. - Arbeidsmiljøet vårt er ungt og veldig godt sosialt. Det er få som slutter, og vi satser mye på unge og nyutdannede, spesielt lærlinger. Et eksempel er de to første tømrerne vi ansatte. De fikk dekket teknisk fagskole av oss som de tok det på deltid over fire over år. I dag er en av dem driftssjef i det ene datterselskapet, mens han andre er anleggsleder. Det viser at det lønner seg å satse på unge, og å satse på egne medarbeidere. Hvert år bruker vi mye penger på etterutdanning og kompetanseheving. I tillegg er det viktig for oss å få inn håndverkere på flere forskjellige fag, ikke bare tømrere. Akkurat nå er vi i full gang med prosessen for å bli godkjent lærlingbedrift innen betongarbeider- og maler-faget også.

gjengen på høyfjellshotell sammen med familiene våre, og det er veldig hyggelig! - ALLE SKAL HA interessante oppgaver og jobbe i det vi kaller en flytsone. Det vil si både med ting de mestrer veldig lett og med ting som de må gruble litt på. Da trives man, og særlig hvis man får god støtte fra lederen sin og har noen å sparre med. KF Entreprenør AS er opptatt av at alle skal kunne utvikle seg innenfor bedriften. Jeg er veldig fornøyd med resultatene vi har oppnådd. Og jeg er hundre prosent sikker på at alle ansatte føler at at de har en trygg og god arbeidsplass å gå til hver eneste dag. Det er veldig viktig for oss.

hovedsakelig i Oslo-området, men de har også et avdelingskontor på Svinesund med 10 ansatte. Garberg ser positivt på 2017 og den videre driften for KF Entreprenør AS. Før jul ble de kjøpt opp av konsernet Roadworks, og de er stadig på jakt etter nye ansatte; både lærlinger, ingeniører og prosjektledere. - Vi ønsker å knytte til oss dyktige folk og lærlinger som er interessert i faget. Med flere tømrermestere i bedriften har vi kapasitet til å ta inn flere. Ellers mener jeg at det er viktig å vise de ansatte at man setter pris på dem,. De skal føle at de er verdt noe. Stadig finner vi på noe sosialt sammen, og vi har blant annet et eget jakt- og turlag og et fotballag som spiller i bedriftsserien. Og hver vinter drar vi hele

GEOGRAFISK VIRKER BEDRIFTEN

BYGG, INTERIØR & HAGE | 23


Hygge, humor og harmoni i Randesund Hageby Kirsten Vik er salgs- og markedsansvarlig i HSH Utvikling i Kristiansand. I Randesund Hageby er målet å skape Norges største og mest innholdsrike boligprosjekt for de som er fra 45 år og oppover.

– VI HAR en visjon og et ønske om å sette en ny standard for hvordan man ønsker å bo når barna har flyttet hjemmefra. Konseptet bygger vi på tre verdier: hygge, humor og harmoni. Med “hygge” tenker vi at boligene skal være et hjem man er stolt av. Vi vektlegger gode planløsninger, lyse og innbydende leiligheter og romslige balkonger. Med “humor” tenker vi på alle de sosiale møteplassene som hagebyen byr på både inne og ute. Det er sjeldent man ler høyt når man sitter alene. Med “harmoni” tenker vi på trygghet. Randesund Hageby har et betjent servicesenter. Her kan man få hjelp til det meste, forklarer en engasjert Vik. NÅR MÅLGRUPPEN ER fra 45 år og oppover, får man mennesker som befinner seg i forskjellige faser i livet.

24 | BYGG, INTERIØR & HAGE

Derfor har Hagebyen både leiligheter i forskjellige størrelser, bungalower og tunhus. Bungalower er én-etasjes hus med alt man trenger på ett plan. Privat hage og parkeringskjeller. Tunhus er to-etasjes hus med alle funksjoner i én etasje - pluss at du har en hel etasje ekstra som blant annet inneholder gjesterom, stue og ekstra bad. Her har du også direkte utgang til parkeringskjeller. Både bungalower og tunhus er optimale alternativer for de som ønsker å «down size» og bo enklere, og som ikke er helt klare for leilighet. – DET SOM skiller dette prosjektet fra alle andre, er at man i tillegg til en fantastisk flott bolig får et hav av fellesarealer. Servicesenter, gjeste-hotellrom, verksted, treningsrom, vaskehall og innendørs løpebane er noen. Og utendørs har vi hagestue, drivhus,

parsell-hager, sansehage, boccia- og badmintonbane, amfi, vandresløyfe, grillplasser mm. På byggetrinn 1 har de første kjøperne flyttet inn i leiligheter, mens bungalowene er klare før påske. På byggetrinn 2 skal boligene være innflytningsklare høsten 2018. Hageby er mange. Boligene tilrettelegges for smarthusteknologi og leveres i passivhus eller lavenergi standard. De fleste som flytter fra eldre eneboliger opplever å få boutgiftene kraftig redusert. Og jo enklere du bor, jo mer tid får du til å gjøre ting du har lyst til. Noen ønsker å reise mer, mens andre kanskje har et ønske om å være mer sosiale. I hagebyen legges det til rette for en aktiv.

FORDELENE MED RANDESUND


Med faget i fokus I en tid der mange håndverkstradisjoner er i ferd med å forsvinne, er det viktig å framsnakke de gode håndverkstradisjonene. Blikk1 AS er en god representant for dette i Sarpsborg. Etter 31 år i drift er blikkenslagermester Arne Hellum klar på at de er håndverkere, og ikke bare montører. bare 23 år gammel da han startet opp virksomheten i 1986. I dag har firmaet seks ansatte, og jobber mot både kommune, fylke, entreprenører og privatkunder. I det siste har de satset mye på private kunder, ettersom dette er et stabilt kundemarked. Blikk1 AS jobber med utvendig tak og fasader, og har i løpet av årene hatt mange spennende oppdrag på blant annet forskjellige kirkebygg i Sarpsborg og Fredrikstad. – Dessverre er interessen for ventilasjon- og blikkenslagerfaget liten blant elevene i den videregående skolen. Vi i bransjen har ikke vært gode nok på å informere og engasjere, og derfor kan det være vanskelig å få tak i flinke medarbeidere.

SELV VAR HELLUM

Blikk1 AS har alltid sett viktigheten av å ta imot lærlinger slik at faget ikke svinner hen, og Hellum påpeker at det nå er spesielt viktig at den generelle bransjen jobber aktivt for å ta inn nye lærlinger. I dag har Blikk1 AS en gutt på utplassering som blir lærling til høsten, og har ellers en veldig bra stab, der alle er svenner.

blikkenslager skal være kreativ og se for seg gode løsninger, forteller Hellum. Bedriftens viktigste mål er å kunne gi kunden optimal service, levere kvalitetsvarer i alle kategorier, og sist men ikke minst levere et solid håndverk som utføres av faglig dyktige medarbeidere.

1:15

jobber vi med å opprettholde det gamle, tradisjonelle faget. Vi er håndverkere med respekt for yrkestittelen. Vi produserer alt fra bunnen av, bearbeider råmaterialer og produserer etter kundens ønsker - vi henter ikke bare varene i en byggevareforretning for å montere dem. Hos oss mener vi at en

– I BLIKK1 AS

Blikk1 Adresse: Klokkergårdveien 14

1711 Sarpsborg

Telefon: 69 15 51 00 E-post: post@blikk1.no Hjemmeside: http://www.blikk1.no Facebook: http://bit.ly/Blikk1Fb BYGG, INTERIØR & HAGE | 25

ARNE HELLUM BLIKKENSLAGERVERKSTED


Kremmar med kvalitet – midt i Ørsta sentrum Dei har den beste plasseringa i Ørsta sentrum. Dale Vindu & Interiør AS er synleg for alle som passerer E39 gjennom Ørsta sentrum. Det skal ikkje vere tvil om at verksemda er på plass med kvalitet og ekstraservice. Det siste tilskotet er interiørarkitekt.

oss behovet i marknaden og tilsett Monica Sem som interiørarkitekt. Ho vil hjelpe dei som kjøper kjøkken med oss. Med oss får du altså interiørarkitekten på kjøpet, smiler eigar og dagleg leiar Yngve Dale. Han er tredje generasjon grunder i den historiske familieverksemda Brødrene Dale AS. Butikken i Ørsta er 13 år, på offensiven og klare for nye spennande oppdrag. Går ein tilbake til 1947, finn ein grunnsteinen til morselskapet, Brødrene Dale. Frå å vere totalleverandør av møblar til hus og heim, vart verksemda på Dale i Volda kommune etter kvart spesialistar på vindauge og dører. Yngve Dale tok til i morselskapet i 1993, men flytta ved årtusenskiftet til Oslo for å oppleve litt større forhold. Han innsåg likevel etter tre år at det var i distriktet og på Sunnmøre han ville busette seg. Han fekk såleis og morselskapet med på tanken om å opne nisjebutikk etter målsaum i Ørsta.

VI HAR TILPASSA

26 | BYGG, INTERIØR & HAGE

Ein stolt Dale kunne 5. mars 2004 stå for ei storstilt opning av butikken der budsjettet på 3,5 millionar kroner vart smadra med 6 millionar første driftsåret. Generasjonsskiftet I 2011, i samband med eit generasjonsskifte, vart morselskapet delt i to. Såleis vart namnet på butikken i Ørsta døypt Dale Vindu & Interiør. Broren Lasse tok samstundes over fabrikken på Dale. Butikken har hatt same hovudprodukta opp gjennom åra, men har landa på innreiing som sitt hovudprodukt. Dei har også fokus på vindauge, garasjeportar, dører, trapper og montering. -I butikken finn du fire dyktige og rutinerte seljarar som står klare for å oppfylle både små- og store draumar. Vi er ei nisjebedrift som utfører målsaum, og er unike i måten vi utfører arbeidet på. Ta difor turen innom butikken og slå av ein prat, oppmodar Dale.

Han legg heller ikkje skjul på at snikkaravdelinga har vore vesentleg for suksessen til verksemda. Yngve har i fleire periodar vore montør sjølv, og har i dag fire dyktige montørar på laget sitt. -Vi kjem nok til å tilsette ein femte montør, for å ta unna etterspurnaden for 2017. I dag vil gjerne kundane at vi monterer produkta som dei kjøper. Då skal vi stå klare for å utføre dette for våre kundar, påpeikar Dale. Han fortel at montørane i verksemda også tek på seg oppdrag som å pusse opp bad, renoveringsprosjekt, tilbygg, etterisolering og mykje meir. Ingen oppdrag er for små, nesten ingen er for store. Lojale kundar Primærområdet for verksemda er Volda og Ørsta, men dei har også oppdrag på heile Sunnmøre og i Nordfjord. -Kunden vil gjerne handle lokalt, og vi har svært mange trufaste og lojale kundar. Vi er ein seriøs og


god leverandør, og er stolte av det, påpeikar han. Kvalitet er eit viktig stikkord, og verksemda opplever at fleire og fleire vel kvalitet framfor kvantitet. - Vi har i hovudsak kortreiste norskproduserte kjøkken og vindauge. Det er svært god kvalitet, understrekar Dale. Han er like raus når han omtaler sine tilsette, handplukka som dei er. - Vi har ei god blanding av nordmenn og islendingar, som har sine spesialfelt både når det gjeld montering og oppfølging. Stikkord er kvalitet, kvalitet og kvalitet. Er du eit godt medmenneske får du gjerne gode folk med deg på laget. Samstundes er det viktig at vi byggjer ein arbeidsplass der vi gjer kvarandre gode. - Vi står for fagkompetanse utan kjedetilknyting. Er vi ærlige og gir kundane våre det som vi lovar, så trur og håper eg at det skal vere nok til å vere kundane sitt val i mange år framover.

Kunden vil gjerne handle lokalt, og vi har svært mange trufaste og lojale kundar.

Dale Vindu & Interiør Adresse: Ivar Aasen-gata 18

6153 Ørsta

Telefon: 700 74 499 E-post: post@dalevindu.no Hjemmeside: www.dalevindu.no Facebook: www.facebook.com/dalevindu BYGG, INTERIØR & HAGE | 27


Lev det gode, grønne liv i Lekeland Park Drømmer du om å bo sentralt, men omgitt av store, bilfrie uteområder? I en miljøvennlig byvilla med egen urtehage og flotte lysforhold? Lekeland Park i Skien oppfyller alle ønsker, og mer til. Velkommen til et godt bomiljø for store og små.

GUNN-HEIDI KITTILSEN ER salgssjef for megleravdelingen til Skien Boligbyggelag. De selger alt av prosjekter og bruktboliger, og den store nyheten nå er Lekeland Park på Falkum. Dette er et moderne og miljøvennlig boligprosjekt bestående av 44 leiligheter fordelt på tre bygg. - Vi er veldig stolte av prosjektet! De tre byggene heter Villa Mynte, Villa Estragon og Villa Timian. Falkum er et område med mye blokkbebyggelse, men det er også mange villaer her. Ved å gi byggene villa-navn, kan vi si at vi har byvillaer. Det har vært viktig for både arkitektene og oss at byggene har forskjellige farger. Dette skal ikke være en ensartet blokkbebyggelse, det skal se annerledes ut ARKITEKTENE BAK PROSJEKTET er

Oslo-firmaet A-lab. Kittilsen forteller at det spesielle med Lekeland Park er at dette er en type punkthus. Og leiligheter i punkthus får lys inn fra to sider. Resultatet blir lyse og

28 | BYGG, INTERIØR & HAGE

flotte leiligheter med veldig gode solforhold. Noen av de mange andre fordelene, er bilfrie friarealer utenfor døra med gangstier og lange løyper. Her har man også kort vei til skoler, barnehager, idrettsbaner og Skien sentrum. bygget vil ikke føles høy. Vi har leiligheter i mange størrelser, fra 60 og opp til 145 kvadratmeter. Derfor er dette leiligheter som de fleste kan ha råd til å kjøpe. Og finansierings-løsningen vi tilbyr er veldig spesiell. Den går ut på at Skien Boligbyggelag finansierer halvparten av lånet, så det er 50-50 på innskudd og fellesgjeld. Koster en leilighet 4 millioner, betaler kjøperen 2 millioner mens borettslaget finansierer resten av gjelden. Den er avdragsfri i 20 år, så det er en veldig god ordning. Det er Sparebank1 Telemark som finansierer løsningen for oss, og dette gjør at mange har anledning til å komme

- KVADRATMETER-PRISEN PÅ

inn på boligmarkedet. I tillegg er det fast pris på leilighetene, selv om prosjektet ikke står ferdig før i 2018. Hvilke andre steder får man egentlig fastpris? spør Kittilsen. MÅLET MED LEKELAND Park er å tiltrekke seg en variert miks av mennesker som bor der. Beliggende i et trygt og bilfritt område appellerer det til småbarnsfamilier. Alle har egen hageflekk hvor man kan dyrke urter eller poteter, og barna kan boltre og utfolde seg på flere lekestativ. På den annen side er vedlikehold og oppussing noe man slipper å tenke på. Borettslaget tar seg av alt, fra vedlikehold av heiser til plenklipping, snømåking og strøing. Ergo er Lekeland Park attraktivt for både yngre og eldre beboere. Når det gjelder interiør og inventar, flytter man inn i en bolig hvor alt er nytt. Alt av kjøkkenutstyr og integrerte hvitevarer følger med, med kjøkken fra Sigdal. Skulle man derimot ønske å


endre på ting, har man mange muligheter. Å endre farger eller materialer, og det å sette opp eller ta ned lett-vegger, er fullt mulig. ANDRE FORDELER ER at alle leilighetene har minimum

to soverom, og alle kommer med egen veranda. Internett og en TV-pakke er inkludert, og de tre byggene har vannbåren varme. Det betyr veldig lave fyringskostnader, så det er rimelig å bo i denne type hus. I tillegg ligger parkeringskjelleren under bakken med kun én innkjøring. Slik blir det mindre eksos og støy, og veldig god luft. Det skal også legges opp slik at beboere som har el-bil eller elektrisk sykkel skal kunne lade i kjelleren. Etter krav fra kommunen har også hver leilighet hele 3 1/2 sykkelparkeringer, så her får man enda et godt og miljøvennlig argument for å velge Lekeland Park. - Ønsket vårt er at dette skal være starten på en annen og god måte å bo på. Da håper jeg at vi kan treffe en

yngre kundegruppe, for dette er jo et drømmested å bo med barn. Vi valgte at det skulle være bilfritt, trygt og barnevennlig, og at det skulle vende mot friområdet Lundedalen. Arkitektene vektla at den arkitektoniske identiteten skal være lik de eksisterende boligene i nærområdet, men allikevel ny. Kommunen skal være med og lage deler av området bak, mot Lundedalen. Her legges det også til rette for at befolkningen skal kunne nyte godt av et park-liknende område. - Lekeland har vært et sted folk har hatt gode relasjoner til, for Lekeland var jo en park som bestod i flere år. Nå har den ligget brakk lenge, så vi tenkte at det var naturlig å utvikle området. Med tilknytningen til friarealer vil dette bli et veldig flott sted å bo. Det fine med nye boligprosjekter i allerede etablerte områder, er at de ofte tar for seg et sted av området som kanskje ser lurvete ut. Og så blir det så vakkert og bra i ettertid. Det er virkelig kjempefint, sier Gunn-Heidi Kittilsen.

Skien boligbyggelag Adresse: Cappelens gate 11, 3717 Skien Telefon: 35 50 45 00 E-post: firmapost@skien.bbl.no Hjemmeside: www.skien.bbl.no Facebook: www.facebook.com/Skienbbl Instagram: @skienboligbyggelag Youtube: www.youtube.com/user/SkienBBL

BYGG, INTERIØR & HAGE | 29


Lyser opp Lyngdal med kvalitet og design Å velge riktig belysning på riktig sted gjør underverker for et rom, et hus eller en uteplass. Hos Mesterlys Lister Elektro Lyngdal AS får du rådgivning og eksperthjelp til å ta de rette valgene. Som kunde får du gleden av et rikt produktutvalg av topp kvalitet med utsøkt design.

KAI BIRGER BIRKREM er en mann med et lidenskapelig forhold til lys. Han er daglig leder av Mesterlys og Expert i både Farsund og Lyngdal. De to kjedene holder til i de samme butikklokalene på begge lokasjonene. Selv begynte Birkrem som sjåfør for Expert i 2008. Etter hvert som han fikk mer ansvar og mer kunnskap, begynte han å jobbe med salg av hvitevarer. Han ble butikksjef i Farsund for drøyt tre år siden, og overtok som daglig leder for hele Lister Elektro i desember 2015. Bransjemagasinet dro på besøk til butikken i Lyngdal. - For litt over to år siden hadde vi en butikk på rundt 600 kvadratmeter nede i sentrum. Så i 2014 flyttet vi opp til Handelsparken her i Lyngdal. Da fikk vi en butikk på totalt 1500 kvadratmeter. Det var den største elektrobutikken i Lister, og den største mellom Stavanger og Kristiansand. Lister Elektro har alltid hatt lamper, men da vi flyttet inn i Handelsparken gikk vi inn i Mesterlys-kjeden. MESTERLYS ER EN av Norges ledende kjeder innen belysning. Det er butikkene selv som eier Mesterlys, og kjeden består av cirka 30 butikker. Varemerket er at de satser på belysning av høy kvalitet fra gode, anerkjente merker som Nordesign, Belid og MS belsyning. De har egen katalog som sendes ut til private husstander. Den kommer ut to ganger i året, og de sender også ut tilbudsblader tre-fire ganger i året. - Kjeden satser på kvalitet og design. Mesterlys har litt andre produkter enn de man typisk får hos en møbelforretning eller hos en lavpriskjede hvor man får bare lys. Det er litt der vi satser. Skal du bare ha en lampe til 199 kroner, så er kanskje ikke dette den rette plassen. Vi har mye billig belysning også, og ikke

30 | BYGG, INTERIØR & HAGE

kun dyre produkter, men vi satser på kvalitets-belysning. Og ikke minst satser vi på å ha selgere som har kunnskap om belysning. I begge butikkene våre har vi ansatte som er utdannet profesjonelle lys-rådgivere. Det skiller oss og kjeden fra konkurrentene våre, forklarer Birkrem. MED SÅ MYE kompetanse innomhus, reiser de ansatte gjerne ut til kunder for å tilby rådgivning. Enten man skal ha en lampe på en spesiell plass, eller om man skal lyssette et helt hus - Mesterlys i Lyngdal yter eksperthjelp og bistand. - Det finnes jo et hav av forskjellige lamper, og det spesielle er at det er et hav av forskjellige lyspærer. Lyspærer har forskjellige fargekvaliteter. På LED er det også veldig stor forskjell på pærene, og mange har for snevert fargespekter. Har du en pære uten god fargegjengivelse, får du heller ikke et godt lys i lampen. Så det gjelder å finne det rette lyset for lampen. MESTERLYS LISTER ELEKTRO Lyngdal AS har en kundekrets som omfatter cirka 40 000. Kjeden har også en butikk i Mandal, så butikken i Lyngdal dekker regionen i Lister. De jobber hele tiden hardt mot målet om å bli Listers største tilbyder av belysning i tillegg til elektro. For, som Birkrem understreker, belysning og elektro henger sammen. Med Expert og Mesterlys sammen kan de tilby et totaltilbud. - Lys er viktig. For mange er lys og lamper et smykke i hjemmet, og da er det viktig å finne akkurat den rette lampen. Du kan sammenlikne den med å ha et smykke rundt halsen. Det hjelper ikke hvor fin kjole du har, for det er smykket rundt halsen man ser. Å finne den rette lampen til å lyssette et rom, det er viktig.


TOTALT ER KAI Birger Birkrem ansvarlig for en lærling og 20 ansatte, fordelt på 12 årsverk. Med et veldig fokus på kunnskap i staben, ønsker de å gi kundene den beste handle-opplevelsen. Hos Mesterlys Lister Elektro Lyngdal AS betyr dette å kunne tilby kvalitet, et flott produktutvalg og gode utstillinger. Her slipper du som kunde å måtte gjette deg til hva som ligger i eskene. Mobiltelefonene står på et bord slik at du kan ta på dem. Du kan teste radioene, og du kobler enkelt til et par hodetelefoner til mobiltelefonen for å sjekke lyden. Det kaller vi kundeservice med det lille ekstra! - MÅLET VÅRT er å være best på service, og vi får enormt god respons. Det er jo servicen som skiller en fysisk butikk fra en nettbutikk, så vi lever og ånder for det. Og det er nettopp derfor vi har gått inn i en Mesterlys-kjeden med utdannede lysrådgivere, for å kunne tilby denne servicen til kundene. Motsetningen er å ha en plukk-butikk der man bare finner lampene og må klare seg selv. Vi setter kundene i fokus, og kunden får hjelp. Det er det samme i Expert-butikkene våre. Vi har egen PC-tekniker som tilbyr alle tjenester til mobil og data, og vi har enormt dyktige folk på brune- og hvitevarer.

Best på lysrådgivning og belysning!

GLORIA GLASSPENDEL fra Belid Ø: 15, 26, 38cm

PICASSO TAKPENDEL fra Belid PICASSO GULVLAMPE fra Belid PICASSO BORDLAMPE fra Belid

MESTERLYS FARSUND Torvgaten 1 • Farsund • Telefon 38 39 07 98

.............

MESTERLYS LYNGDAL Expert Handelsparken • Lyngdal • Tlf 38 33 10 00

BYGG, INTERIØR & HAGE | 31


Kvalitet til en god pris Snekker- og tømrerfaget har endret seg mye de siste tiårene. Men selv om hus og byggeteknikker er i stadig endring, forblir Brødrene Ellingsen AS en stødig og pålitelig aktør på markedet. Firmaet utfø-rer alt fra nybygg til renovering, og oppdrag for forsikringsselskaper. Fellesnevneren er kvalitet til en god pris.

- JEG HAR I GRUNNEN alltid vært interessert i tømrerfaget, og begynte tidlig med å bygge hytter som ung. Etter å ha gått snekkerlinjen på yrkesskolen, jobbet jeg som innredningssnekker i to år ved Flekkefjord slipe- og maskinfabrikk. Veien videre gikk til Byggmester Larsen Trelast i Flekkefjord der jeg var i fjorten år, forteller Bent Tore Ellingsen. Broren Knut var ansatt i det samme firmaet. Da dette ble lagt ned, etablerte de Brødrene Ellingsen AS i 1994. Duoen kastet seg ut i et tøft marked på egen hånd, men tålmodig og hard jobbing ga resultater. De vokste etter hvert ut av hjemmekontoret, og begynte å ansette medarbeidere. For ti år siden bygde de sine egne lokaler på Svegeskogen, og staben er i dag på ni ansatte. - Driften deler vi i to. Den ene delen er forsikringsoppdrag, som går ut på å utføre reparasjoner etter skader hos folk. Det er alle slags forsikringsskader som hus opplever, som vi da takserer og reparerer. Det er brann-, vind- eller vannskader, som vi gjør mest av. Vi har avtaler med flere forsikringsselskaper, og på slike oppdrag har vi Flekkefjord, Kvinesdal, Lyngdal, Sirdal og Farsund kommune som nedslagsfelt. - Den andre delen omfatter renovering, nybygg og tilbygg. I tillegg er det viktig å få frem at vi er veldig flinke på prosjektering og tegning. I dag krever kommunene velskrevne søknader, med gode tegninger

32 | BYGG, INTERIØR & HAGE

og planer. Dette er vi gode på, og der har vi en fin dialog med kommunene. De siste årene har Brødrene Ellingsen AS jobbet mye på leilighetsbygg. Her samarbeider de med et ut-byggerfirma og en søsterbedrift som er med og utvikler nye prosjekter. - På det feltet har vi hatt stor suksess med et nytt prosjekt i byen, med leiligheter på Frydenlund. Der ble alt solgt før de ble ferdigstilt. Prisen og den gunstige beliggenheten var nok årsaken til det. Vi var også nylig involvert i renoveringen av to eneboliger som ble totalskadd i brann i januar 2016. Dette var to bo-liger i en rekke på tre, og der ble alt revet ned, sier Bent Tore.

Kvalitet og seriøsitet Det erfarne byggmester-firmaet i Flekkefjord er opptatt av kvalitet og seriøsitet. De har sentral godkjen-ning og kan utføre oppdrag i tiltaksklasse 2. At de også kan skilte med ansatte som har både fagbrev og byggmester-papirer, er et kvalitetsstempel. Ellingsen og kompani sørger også for å videreføre sin gode arbeidsmoral til fremtidens snekkere og tømrere. - Jeg er med i Opplæringskontoret i Mandal, og har nå også vært med i Prøvenemda i ett år. Vi har hele

tiden lærlinger i bedriften. Det er en naturlig del av miljøet vårt å ha lærlinger, og da får vi lært dem opp selv fra bunnen av. I dag er det veldig vanskelig å få seg en læreplass, og jeg synes i grunn at bedriftene burde bli flinkere til å ta inn lærlinger. Ellers har vi et veldig fokus på trivsel på arbeidsplassen, noe som igjen viser seg på fraværstatistikken. Vi har veldig lite fravær. Ledelse og ansatte skal være ett, og det skal være lav høyde fra toppen og nedover. Det skal ikke være noe ovenfra og ned, for vi er et team som sam-spiller, sier han engasjert. Jungeltelegrafen er åpenbart mye brukt i Flekkefjord. Fornøyde kunder sørger for å fortelle venner og be-kjente om den gode jobben Brødrene Ellingsen AS gjør. Slik kommer det stadig telefoner fra nye kunder son ønsker hjelp til et boligprosjekt. - Vi ønsker selvfølgelig å ha fornøyde kunder som kommer igjen, så vi gjør stort sett alt som skal til for at de skal bli fornøyde. Jeg vil si at vi får veldig fin respons på mange av jobbene vi gjør, så det er positivt. Mitt råd til folk som skal bygge og velge en håndverker er: velg en seriøs aktør som du kan forholde deg til også i ettertid. Ikke bare velg en tilfeldig. Når det gjelder Brødrene Ellingsen AS, er vi her i morgen også - og lenger frem!


RENE B RØ D S E N A S G ELLIN

NYBYGG - TILBYGG - OMBYGGNING - PROSJEKTERING

Brødrene Ellingsen AS - Svegeskogen 13C, 4400 Flekkefjord - 38 32 16 20 - post@breas.no - www.breas.no BYGG, INTERIØR & HAGE | 33


Arendals glass-spesialist til tjeneste Drømmer du om et flott glassrekkverk på balkongen til sommeren? Trekker det kaldt fra stuevinduet? Eller har bilruta fått seg en sprekk? Glassmesterfirma Ekra & Voie AS i Arendal står til tjeneste. Med eget verksted og høy fagkompetanse dekker de alle behov innen glass. si er vår styrke. Og at vi har god kompetanse på et bredt spekter av ting som gjør at hvis det oppstår problemer, kan vi løse det uten å måtte hente inn hjelp. To av oss i staben har bakgrunn som tømrer, og det er en stor fordel at vi har mulighet til å være fleksible på den måten. Tolv Voie er daglig leder i Glassmesterfirma Ekra & Voie AS. Historien til firmaet strekker seg tilbake til midten av 1960-tallet da svigerfaren hans etablerte det. Selv ble Voie ansatt i 1996, og fem år etter overtok han driften sammen med svogeren. Han har svennebrev i både tømrer- og glassfaget, og er i tillegg utdannet glassmester. – Vi har en stor variasjon i arbeidsoppgaver og utfordringer, i hvert fall ut fra slik vi driver firmaet. Det har skjedd mye innen glass gjennom årene. Før var det ikke snakk om isolerglass, for eksempel, da var det mye enkeltglass og kitt. I dag er det langt mer ferdig-komponenter som blir installert. Vi har alltid vært mye på ettermarkedet. Det har jo vært en aldersbegrensning på hvor lenge isolerglass holder før det blir kondens mellom dem, og da må vi ut å skifte - på alt fra vanlige hus til forretningsbygg. Men det hender vi må kitte vinduer i dag også, for det er en del verneverdige hus i nærområdet.

– FLEKSIBILITETEN VIL JEG

fra Arendal og omegn, og er både privatfolk og bedrifter. Voie forteller at de har mye privatkunder, men at det også

KUNDENE KOMMER HOVEDSAKELIG

34 | BYGG, INTERIØR & HAGE

er mange byggfirmaer og håndverkere som sender kundene sine videre til dem, noe han synes er veldig positivt. Glassmesterfirmaet har per dags dato fem ansatte, og står som medlem i både Glassmester 1-kjeden og Riis Bilglass. I et eget verksted kapper og skreddersyr de glass til alle formål og behov. Nylig kom det inn en kunde med et skap som han ønsket seg glassdører og glasshyller i. Da må Voie og co. først gjøre enkle skisser og ta mål. Deretter skjærer de til glasset, polerer det og lager hull til hengsler og fester. Mange kommer også inn med små rammer hvor glasset er knust. – Det går mye i salg og montering av glassrekkverk samt dusjdører, speil og glass over kjøkkenbenken i stedet for tradisjonelle fliser. Som leverandør for Norgesvindu selger og monterer vi også vinduer og balkongdører for dem. Fordelen med glassrekkverk er at det er nesten vedlikeholdsfritt og ikke minst pent å se på. Ellers satser vi på vinterhager og hagestuer. Det gikk tregt lenge, men de siste årene har det blitt stadig mer etterspørsel etter det, og særlig fra folk som ønsker å skjerme seg for vær og vind. Her har vi veldig gode produkter, og Glassmester 1 har inngått avtaler med tre forskjellige leverandører, forklarer Voie engasjert. For alle bileiere i Arendal er det godt å ha en avdeling av Riis Bilglass i nærområdet. Glassmesterfirma Ekra & Voie AS har vært med i kjeden siden den startet opp i 2002.

– Steinsprut kan vi enkelt lime og få reparert innen en time. Når man får en liten steinsprut uten at ruta sprekker med en gang, er det om å gjøre å få reparert den så fort som mulig, før den utvikler seg til en full sprekk. 95% av alle steinsprut-skadene hos oss er drop-in, så det er bare å komme innom. Vi har også lånebil hvis kunden trenger det. Må vi derimot bytte ut ei hel rute, tar det én dag å få den bestilt og sendt ut fra lageret i Oslo. Så lenge vi bestiller før kl. 13 får vi det dagen etter, og det er kjempebra. Når vi da får kunden og bilen inn om morgenen, skifter vi først bilruta. Deretter tar vi ut alle mattene og vasker dem, vi støvsuger hele bilen innvendig og vasker alle glassene på bilen. Med spylevæske-avtalen er det også slik at alle kunder som har vært innom for å reparere en steinsprut eller skifte rute, får gratis spylevæske i ett år. Da får kunden et kort som vises frem hver gang, og så fyller vi på med spylevæske. rustet mot nye utfordringer har Glassmesterfirma Ekra & Voie AS investert i nødvendig kalibreringsutstyr. De er også fremoverlente når det gjelder å tenke nytt. Voie ønsker å satse enda mer på de nye og populære produktene innen faget, som glassrekkverk, hagestuer og vinterhager. – Vi prøver å markedsføre og holde oss “up to date” på det feltet. Folk er veldig prisbevisste i dag, og det synes jeg er greit. Hos oss opererer vi mye med avtalte priser før vi får ordrene.

FOR Å STÅ


Velg riktig glass! - Vi hjelper deg

✓ ✓ ✓ ✓

Glass til kjøkken Glassløsning til bad Glass i rekkverk ...og mye mer!

Glassmester 1 Arendal Strømsbuveien 61, 4836 Arendal - 37 02 41 88 post@ekra-voie.no - www.glassmester1.no/arendal www.facebook.com/glassmester1 instagram.com/glassmester1 BYGG, INTERIØR & HAGE | 35


Ser fremover med rør i blikket Hverken innbyggerne eller bedriftene i Froland trenger å ligge våkne om natten og bekymre seg for sprukne rør eller vannlekkasjer. De er i trygge hender takket være rørleggermester Kjetil Bringsverd.

er absolutt et kvalitetsstempel. Selv om en kunde kanskje ikke nødvendigvis velger oss, er det veldig viktig når han skal velge håndverker at han vurderer noen som har mesterbrev. Det betyr at de har peiling. Kjetil Bringsverd vokste opp i en rørleggerfamilie, og visste tidlig hva han skulle bli. Han gikk i lære hos faren og onkelen, og spedde på utdannelsen ved å gå Teknisk fagskole i Grimstad. Etter å ha jobbet i et par år realiserte han en mangeårig drøm om å starte for seg selv. Kjetil Bringsverd VVS AS så dagens lys i Froland i Aust-Agder 1. april 2015. – Først begynte jeg hjemmefra med lager i garasjen. Men så begynte det å øke på med kunder og forespørsler, og da var Froland et greit marked siden det ikke var noen rørlegger etablert her fra før. Det er veldig stor utvikling i området her, for det satses og bygges mye innen både boligfelt og næring. Etter to års drift har firmaet en lik fordeling på privatkunder og næringskunder. De er tre ansatte, og leier inn to faste medarbeidere ved behov. En typisk arbeidsdag for Bringsverd består av å være ute i felten på byggeplass og produsere til klokka halv fire-fire. Deretter bærer det ofte hjem for å gjøre kontorarbeid på kvelden. – Rørleggerfaget er stort, men for vår del jobber vi mest med nybygg og servicearbeid. For noen år siden innførte Arendal kommune et krav om at alle boliger skal ha vannmåler, og det har skapt mye arbeid for rørleggere rundt omkring. Bare det har blitt en stor andel av jobben vår. Ellers har vi serviceavtaler på flere næringsbygg, og vi prøver å satse mye på varmeanlegg av alle typer. Vi har vært

– Å INNEHA MESTERPAPIRER

36 | BYGG, INTERIØR & HAGE


borti alt fra fjernvarme til vanlige varmepumper. Frem til nå har vi hatt veldig mange oppdrag med varmeanlegg, og vi har mye kompetanse på det. I fremtiden er det viktig å følge med, for det blir bare mer og mer på denne fronten, sier han. I tillegg til å utføre rørleggertjenester har firmaet egen butikk. Bringsverd forteller at planen nå er å pusse opp butikken for å gjøre mer ut av den. Slik skal de få mer plass til utstillinger av baderomsprodukter, og et lite lager slik at kunder kan få kjøpt rørdeler. På hjemmesiden sin har de et godt utvalg av kataloger med alt fra varmepumper til badekar og fine dusjløsninger. Her er det lett å la seg både inspirere og friste! Bingsverd fremhever populære merker som Porsgrund og Makro, for dette er leverandører av gode produkter med høy kvalitet. Butikken er åpen fra mandag til fredag, og det er faren Rune som står bak disken. – Jeg har vært i bransjen siden 1972, og synes det er gøy at sønnen min gjør det samme. Det er veldig bra at “nye koster” kommer til og ser mulighetene som jeg ikke ser. Og så er jeg glad for at Kjetil har tatt teknisk utdannelse i faget, sier han. har et godt samarbeid med mange aktører i nærområdet. Boligpartner er en av dem, i tillegg til Kåre Eriksen og Terna Bygg som er innehaverne av Boligpartner. Bringsverd nevner også Stolt Bygg i Arendal og flere byggmestere i Frolands-området. Ikke minst har de et tett samarbeid med Froland kommune. Rørleggermesteren skryter av hvor godt de har blitt mottatt av kommunen, og hvordan de spiller på lag. – Det er et veldig fint yrke å være rørlegger. Det er renslig og fint, og man er ikke borti mye skitt lenger som mange tror. Jeg tror vi får god respons fordi vi leverer det som er avtalt, og fordi vi er raske til å stille opp. Vi gjør det vi kan for å få fornøyde kunder. Oppstår det noe akutt, er det bare å ringe, så hjelper vi til. I likhet med mange andre bransjer, merker Bringsverd at det er et økt fokus på miljø og grønne løsninger også innen rørleggerfaget. Agder-firmaet er opptatt av å være oppdatert på den fronten. – Miljø er viktig, og det er den veien det går. Vannbåren varme med fornybar energi er veldig miljøvennlig. Da henter man energi fra jorda med vann, og har for eksempel en brenner som brenner flis eller ved. Det er mange forskjellige varmekilder, men den mest vanlige er varmepumper med luft-vann og vann-vann. – Om fem år håper jeg vi er der vi er i dag. Jeg synes fremtiden og bransjen ser positiv ut. Vi har godt med arbeid, og jeg ser ingen grunn til at det skal dabbe av. Kunder kan kontakte oss via hjemmesiden vår eller på telefon og e-post. De fleste kommer til oss via bekjentskaper, for jungeltelegrafen er den beste reklamen.

KJETIL BRINGSVERD VVS AS

Sanitæranlegg • Varmeanlegg • Renovering av baderom, vaskerom og kjøkken Kloakkpumpestasjoner • Renseanlegg • Pumpeanlegg • Vannmålere • Vedlikehold

Nidelvvegen 39 E, 4820 Froland | Tlf: 913 96 620 kjetil@bringsverd-vvs.no | kjetilbringsverdvvs.no

BYGG, INTERIØR & HAGE | 37


Alt blir enklere med god kommunikasjon I mange situasjoner er god kommunikasjon viktig for å spare tid og penger, som på en byggeplass eller en oljeplattform. I andre tilfeller er den helt livsnødvendig. Tenk når et hus står i flammer, og brannvesenet rykker inn. Da er det avgjørende å ha pålitelig og profesjonelt utstyr MED BAKGRUNN FRA forsvaret som major og mange års jobbing i utlandet, er Steinar Arthur Grønhaug en allsidig fagmann. Kommunikasjon og produksjon av kommunikasjonsutstyr er noe av det han har lengst erfaring med. Etter en henvendelse fra finske Savox på starten av 90-tallet, begynte et langvarig samarbeid som også førte til etableringen av Racon AS. - I 23 år har jeg gjort alt av tilbehør til radio for Savox. Dette er profesjonelt utstyr som brukes av profesjonelle. Brannvesen og offshore var markedene jeg begynte med. Det stod like dårlig til på kommunikasjonsbiten innen offshore som det gjorde innen brannvesenet. Grønhaug måtte jobbet lenge for å overbevise brannmenn om å tenke nytt når det gjaldt kom-

munikasjonsutstyr. Norske brannmenn, vant til å gå med radioer i jakkelomma, innså omsider at moderne utstyr fra Racon AS, festet i hjelmen, gjorde kommunikasjonen mye lettere og mer effektiv. - Nå i dag leverer vi radio fra A til Å innen brann, offshore og også shipping. Jeg spesialtilpasser og legger til det utstyret kunden ønsker. Kundene får et tilbud på radioen, og så får de opsjon på resten, det vil si på ekstrautstyr, slik at de kan velge hva de vil. BLANT PRODUKTENE RACON AS tilbyr, finnes et headset med gjennomtaling. Med to mikrofoner på utsiden blokkerer den ytre støy. Slik kan to personer prate sammen uten å måtte ta av seg headsetet. I tillegg selger de en del rimelige og gode radioer som

DITT KOMMUNIKASJONSPROBLEM VÅR UTFORDING! Gjerløw Meyers gt, 3110 Tønsberg 33 31 25 50 - 90 97 39 57 racon@racon.no - www.racon.no

38 | BYGG, INTERIØR & HAGE

er både vanntette og støtsikre, samt mobile radioer som kan settes i anleggsmaskiner. Her er Norsk Jernbanedrift i Skien en storkunde. På en byggeplass går det med mye tid til å snakke og kommunisere via mobiltelefoner. Bruker man derimot en digital radio, med god lyd og støykansellering, så slipper man å høre suset i bakgrunnen. Dette er perfekt for snekkere, rørleggere og andre håndverkere som jobber ute på byggeplass. I tillegg er det også billigere enn mobiltelefoner. - Det inngir en trygghet hos kundene at jeg har den bakgrunnen jeg har. Kundene kommer tilbake igjen og igjen, så jeg ser positivt på fremtiden. Det går sakte, men jeg ønsker etter hvert å rette meg mer mot industri og bygg.


Riktig kledd for jobben? Med arbeidsklær fra Jarlsberg Yrkesklær AS, kan du være helt sikker! Jarlsberg Yrkesklær AS i Stokke har som mål å yte personlig service til sine små og mellomstore bedriftskunder. Firmaet er en komplett leverandør innen arbeidsklær, og har spesialisert seg på teknisk tøy og skotøy. Med lang bransjeerfaring tilbyr de produkter og rådgivning.

tidligere butikksjef på Wenaas i Tønsberg, hvor Anniken Skuterud jobbet som ansatt. Før de la ned sine fysiske avdelinger for å satse kun på nett, var Wenaas en av de lengstlevende butikkene i landet på yrkesklær. Da kroken ble satt på døra for Tønsberg-butikken, bestemte Freitag og Skuterud seg for å satse videre. De ønsket å fortsette med det de er gode på, nemlig personlig service, og samtidig gå mer tilbake til å betjene små og mellomstore bedrifter. – 4. mai 2015 åpnet vi dørene til Jarlsberg Yrkesklær AS. Jeg hadde da 15 års erfaring og Anniken syv år, så slik sett visste vi hva vi gikk til. Dette er ingen vanlig butikk med detaljhandel, men vi kaller det et showroom, forklarer Freitag.

JAN-OVE FREITAG VAR

SELSKAPET ER EN komplett leverandør av arbeidstøy, sko, verneutstyr og førstehjelp. De har et bredt varespekter innen de forskjellige kategoriene. – Vi har veldig gode leverandører i ryggen. Siden de har en svært god leveringsevne, har vi ikke behov for å ha et stort lager. Det vi bestiller får vi stort sett dagen etter. Dette er gode, gamle og solide leverandører, både norske og utenlandske.

– I tillegg tilbyr vi profilering, og varene trykker vi selv her på huset, legger Skuterud til. Nedslagsfeltet er hovedsakelig Vestfold, men de har levert fra Bodø til Telemark. Og profileringsprodukter selger de til kunder over hele verden. Som firma har de et bredt utvalg, og de er ikke låst av én leverandør eller et kjedekontor. Det er noe de trives med. – DET ER DEILIG å kunne velge å levere det vi vil, i forhold til hva kunden ønsker. For oss er det viktig å gi kundene god service og oppfølging. Vi skal ikke levere noe vi ikke er gode på, for vi skal ha kunnskap om det vi gjør. Jeg må si at vi er ekstra flinke på skotøy og teknisk tøy. Nå for tiden har det blitt veldig mange godkjenninger av tøy, sammenliknet med for fem til ti år siden. Med vår lange bransjeerfaring kan vi gå inn i en rådgivnings-rolle overfor kundene når de trenger det. Det er jo en jungel der ute når det gjelder å sertifisere og godkjenne klær - særlig teknisk tøy, avslutter Freitag.

Jarlsberg Yrkesklær AS Borgeskogen 41e 3160 Stokke 991 19 013 post@jarlsbergjobb.no www.jarlsbergjobb.no  JarlsbergWorkwear

BYGG, INTERIØR & HAGE | 39


Her er det godt å være lærling De har nesten femdoblet antallet lærlinger siden 1996. I tillegg har tilsiget av medlemsbedrifter vært stabilt. Kjell Ivar Jensen har derfor god grunn til å være fornøyd som daglig leder av OKAB - Opplæringskontoret for byggfagene i Aust-Agder. i mai 1990, og har i dag tre fulltidsansatte. De har ansvaret for rundt 225 medlemsbedrifter og 220 lærlinger som er tilsluttet opplæringskontoret. Kontoret er i dag lokalisert til Sam Eyde Videregående skole på Myra i Arendal. De er også et godkjent opplæringskontor i fylket Vest-Agder i tillegg til Aust-Agder. – I 1996 hadde vi 50 lærlinger, så frem til i dag har det vært en voldsom utvikling. Jeg har vært daglig leder siden 1998. Det gjelder å ha god kontakt ut mot bedriftene, slik at vi hele tiden vet hvem som ikke har lærling, men som kanskje burde ha det. Da tar vi kontakt med dem og får ut elever der. Vi må følge med! sier Jensen.

KONTORET BLE STARTET

de samarbeider godt med skolen, de andre opplæringskontorene og med håndverker-foreningene i fylket. Aust-Agder har også et eget fagfora innen byggfag. Her er opplæringskontorene, skolene og lærerne på skolene med. OKAB har lærlinger innen fagene tømrer, murer, betong, stillas, anleggsgartner og maler samt noen få innen hestefag. – Vi besøker alle lærlingene minst tre ganger i året. Da har vi en gjennomgang av hva de har gjort, og beskriver hva de må gjøre videre. Hvert år har vi en undersøkelse blant lærlingene, og tilbakemeldingene går på at de trives veldig godt og har utfordringer på jobb. På offisielle statistikker var faktisk vi i Aust-Agder det fylket som var best på gjennomføring innen byggfag de siste fem årene. Når man

HAN FORTELLER AT

40 | BYGG, INTERIØR & HAGE

vet at vi har 85-90 prosent av lærlingene i byggfagene, tar jeg meg friheten til å si at vi har gjort en god jobb! Hvert år arrangerer OKAB instruktørkurs for nye bedrifter, og Jensen oppfordrer alle som planlegger å ha lærling eller ønsker å vite mer om lærlingeordningen til å ta kontakt.

Opplæringskontoret for byggfagene i Aust-Agder Adresse: Østensbuveien 80, 4848 Arendal Telefon: 992 62 065 E-post: kjell.jensen@okab-arendal.no Hjemmeside: www.okab-arendal.no Facebook: http://bit.ly/okabArendalFb


Følger opp lærlinger mot arbeidslivet Hovedarbeidsområdene til Byggopp Møre & Romsdal ligger i å tilrettelegge for en best mulig fagopplæring i bedriftene. De har også fokus på informasjon- og rekrutteringsarbeid for aktuelle håndverksfag og medlemsbedrifter.

BYGGOPP MØRE & ROMSDAL (tidligere Byggfagenes Opplæringskontor M&R) ble stiftet 19. september 1996, og har vært i drift med fast tilsatt daglig leder siden 1. februar 1997. Kontorets arbeid er rettet mot Bygg- og Anleggsteknikk, og har ca. 100 medlemsbedrifter med ca. 100 løpende lærekontrakter innen disse fagene. Kontoret er organisert og drives i henhold til lov om fagopplæring i arbeidslivet med tilhørende foreskrifter, samt etter de foreskrifter som gjelder for godkjenning av opplæringskontor. Kontoret ligger i sentrum av Ålesund, like ved Brosundet. Besøksadresse er Notenesgata 1. Kontoret ligger i 3. etasje, i kontorfelleskap med blant annet andre opplæringskontorer og NHO Møre & Romsdal.

Administrasjon - Mange tror vi er et offentlig organ, noe vi ikke er. Vi er eid av våre medlemsbedrifter i Møre og Romsdal. Det sier Fredrik Klock, opplæringskonsulent i Byggopp Møre & Romsdal. Han viser til at kontoret har ansvar for dokumentasjon opp mot for

eksempel fylkeskommune og utdanningsdirektorat, slik at bedriftene med lærlinger kan ha fokus og konsentrere seg om det praktiske. Medlemsbedriftene i Byggopp Møre & Romsdal er mange og varierte. Fra enkeltmannsforetaket med en lærling, til store bedrifter med over tusen ansatte og langt flere lærlinger. -Felles for alle medlemsbedriftene er at de har en målsetting om at de vil være med i lokalsamfunnet for å utdanne lokale fagarbeidere, og sørge for at de får opplæring, påpeker Klock. Skolebesøk I løpet av et hektisk arbeidsår er opplæringskonsulenten i Byggopp Møre & Romsdal gjerne ute på cirka 35 skolebesøk i fylket. -Det er et informasjonsbehov hos ungdom. Vi reiser derfor ut for å informere om mulighetene innenfor yrkesfag. Den største utfordringen i dag er likevel at vi ikke kan garantere lærlingplaser. Spesielt nå når vi er nede i en konjunkturdal er dette

en utfordring, sier Klock. Han viser til at en tømrer i dag stort sett er som for ti år siden. - Det har kommet nytt utstyr og verktøy, men det handler om grunnleggende fagforståelse. I skolene sliter de med oppdatert utstyr, så derfor er en avhengig av samspillet mellom skole og bedrift i yrkesfag, understreker Fredrik Klock. Samfunnsansvar Det viktigste for bedriftene når det gjelder rekruttering er å ta samfunnsansvar. -Vi snakker om bedrifter med langsiktig tankegang. De ser på rekruttering av lærlinger som et konkurransefortrinn, og for å kunne drive langsiktig. Det å få opp dyktige lokale fagarbeidere er det viktigste for bedriftene, med tanke på å beholde de i fremtiden, sier opplæringskonsulenten i Byggopp Møre & Romsdal. Han oppfordrer bedrifter innen byggfag i fylket til å ta kontakt om de ønsker mer informasjon eller å bli medlemsbedrift. Bli med og bygg i Møre & Romsdal!

Styrelederen har troen Even Rise fra Hareid på Sunnmøre er styreleder i Byggopp Møre & Romsdal. Han ble valgt som styreleder via sin opplæringsbedrift, Rise Bygg AS. Styrelederen har tro på fremtiden for bransjen. – Vår hovedjobb er å prøve å rekruttere lærlinger til bransjen. Da er det viktig å ha nok medlemsbedrifter som forstår verdien av å rekruttere lærlinger fra skolebenken, sier styrelederen i Byggopp Møre & Romsdal. Rise legger ikke skjul på at det er tøffe tider i bransjen, men han har tro på fremtiden. Det er likevel lett å ikke engasjere lærlinger når bedriftene sliter med få oppdrag. – Vi har alltid inne to lærlinger i Rise Bygg, og jeg vet at vi prøver å holde oss på dette tallet uansett oppdrag i markedet. Det er likevel slik at lærlingene selv må ta initiativ for å skaffe seg lærlingplass rundt i fylket, påpeker han. Rise har tiltro til arbeidet som blir gjort av administrasjonen på kontoret i Ålesund, og ser at de er aktive ute på skoler og på messer for å rekruttere lærlinger til bransjen.

Byggopp Møre & Romsdal Adresse: Notenesgata 1, 6002 Ålesund Telefon: 70 10 14 22 E-post: post@byggfagene.no Hjemmeside: www.byggfagene.no Facebook: www.facebook.com/ByggoppMR BYGG, INTERIØR & HAGE | 41


Det er bredden som gjør oss gode Teknologien går i stadig flere trådløse retninger, men vi våger påstanden om at verden hadde stoppet opp uten gode elektrikere! BE Elektro AS i Oslo har en bred kompetanse som gjør staben allsidig og fleksibel. Og de har en helt spesiell ekspertise når det kommer til kunder innen dagligvarebransjen.

ATLE VÅGE ER innehaver og daglig leder i elektrofirmaet som ble startet av faren Einar Våge og kollegaen Bjørn Egil Ender. Det som først het All Installasjon AS og holdt til på Lambertseter, har siden 1982 vært BE Elektro AS. Fra 1995 har de hatt lokaler på Ryen. De har i dag 18 fast ansatte som er elektro- og svakstrømsmontører, og medregnet diverse samarbeidspartnere er de til sammen rundt 30 personer. BE Elektro AS er en mellomstor bedrift med bred kompetanse, og har vært såpass lenge i bransjen at de har et kjent navn, forteller Våge. – Vi har drevet innen mange bransjer, og på 1980-tallet var vi innen shipping. Helt til den norske Amerikalinjen flagget ut var vi mye ute på båter og reiste. Etter hvert begynte vi med rehabilitering av bygårder i Oslo, og vi var med da Rimi ble etablert i Hakon Gruppen. Siden har vi samarbeidet med dem hele veien, også etter at de ble kjøpt opp av Ica og senere Coop. De har vært en lojal kunde,

42 | BYGG, INTERIØR & HAGE

noe som har ført til at vi har drevet mye innenfor dagligvarebransjen. Det har gjort at gutta har fått et bredt kompetansenivå, for sammenliknet med en villa, som er relativt enkel, er det mange kompliserte installasjoner i en butikk. Man skal kunne alt fra automatikk og belysning til ventilasjon, utdyper han. RINGVIRKNINGER AV AT de har jobbet såpass mye innen dagligvarebransjen, er at de også har fått oppdrag innen ventilasjon, kjøling og varme gjennom diverse leverandører. I tillegg har BE Elektro AS etablert samarbeid med forskjellige entreprenører de jobber som underentreprenør (UE) for. En av dem er Byggmester Neteland, som også jobber mye innen dagligvare. I 2016 hadde Neteland hovedentreprisen på omleggingen av alle Esso-stasjonene i landet til Deli de Luca, og på det prosjektet var Våge og staben hans inne som UE. – Det artigste med jobben er å se prosjektene bli

rullet ut. Et eksempel var i 2015 da Coop kjøpte opp Ica, og bygde om 260 butikker på ni måneder. Et annet er da vi jobbet for Deli de Luca, som bygde om fire bensinstasjoner i uka. Jeg synes det er morsomt når det er hektisk og utfordrende! Da skal man helst være god på logistikk, men gutta ute er vant til det. Ellers har vi også vært med på ombyggingen av gamle Torggata Bad i Oslo, der var det rehabilitering. Men vi er også på nybygg, som da vi gjennomførte et leilighets-kompleks i Askim i fjor. Da jobbet vi direkte for utbygger, og ikke som UE. Vi har ingen geografiske begrensninger, men dekker hele landet fra Halden til Alta. Det blir en del reising for min del, med både oppfølging og befaringer. Mange av kundene våre er landsdekkende kjeder, og vi har blant annet et samarbeid med Jernia og Barnas Hus. For Barnas Hus utfører vi også faste internkontroller. En kjensgjerning i dag er at mange håndverkeryrker sliter med rekruttering. Hos elektrikerne på Ryen i


hovedstaden, derimot, er det ingen problemer med å hente inn unge interesserte. Gjennom NELFO har de i dag to lærlinger, og firmaet samarbeider i tillegg med fire-fem skoler hvor de får elever på utplassering. Våge understreker at han synes det er viktig å ha rekruttering til yrket. – Hos oss har vi en strykprosent på null på våre lærlinger. Selv om stadig mer av samfunnet blir trådløst, trenger allikevel alt strøm. Derfor har man et trygt yrke som elektriker. Og vi jobber mye med energieffektivisering. I ET TØFT marked

med mye konkurranse, er det en stor fordel for BE Elektro AS å ha rammeavtaler med en rekke kunder. En annen fordel er den brede erfaringen

de har innen et stort spekter av elektro-tjenester. – Bredden og kompetansenivået vi har innen alle områder er styrken vår. Og spesielt innen automatikk, som ikke er typisk “melk og brød” for en elektriker. En annen ting er at gutta er vant til å jobbe under forstyrrende elementer. Ta for eksempel når de jobber ute i en dagligvarebutikk full av kunder. Da er det hele tiden noen som kommer borti gardintrappa og spør om hvor sukkeret står! Men dette med å klare å gjøre de oppgavene de skal, da, selv om de blir forstyrret, det er gutta veldig gode på. De er en god gjeng, og bruker hverandre mye som støtte. De låner av hverandre, får hjelp og informasjon av hverandre, og er i stor grad vant til å løse hverdagen sin selv, skryter sjefen.

BE-Elektro AS Adresse: Sandstuveien 46, 1184 Oslo Telefon: 23 03 19 40 E-post: be-elektro@be-elektro.no Hjemmeside: www.be-elektro.no BYGG, INTERIØR & HAGE | 43


Med forkjærlighet for farger 45-årsjubileet markeres med et pang og en ny, lekker butikk for Fargerike Torkelsen i Odda. Det var svigerfaren til dagens innehaver Sigmund Sævareid som åpnet dørene for første gang i 1972. Jubilanten har siden spisset kompetansen på gulv, maling og solskjerming. SÆVAREID OG HANS ansatte betjener privatkunder med et godt utvalg innen maling, gulvbelegg, parkett, laminat og solskjerming fra kvalitetsmerket Luxaflex. I tillegg til fire medarbeidere i butikken har Fargerike Torkelsen en egen håndverker. Han utfører gulvlegging, flislegging, maling og tapetsering samt montering av solskjerming. – Kommer det inn en kunde som vil ha nytt gulv, kan vi tilby en totalpakke. Vi kan rive det gamle og flyte nytt hvis gulvet er skjevt. Deretter kan vi legge nytt belegg, parkett, laminat eller vinylklikk. Dette er vinylstaver som klikkes sammen i stedet for belegg. Vi driver også med epoxy-maling til tørre rom, forklarer Sævareid.

Han har vært i firmaet siden 2005, og har fungert som daglig leder de siste 10 årene. Med seg har han dyktige ansatte, hvorav en har jobbet i butikken helt siden starten og en annen i over 20 år. I en bransje i stadig utvikling er de alle jevnlig på kurs for å oppdatere seg. Og i bunnen ligger et solid fundament av lang erfaring. – Jeg tror vi er best på farger og løsninger, både utvendig og innvendig. Vi får veldig gode tilbakemeldinger når vi har hjulpet kunder i gang. Vi bruker god tid på kundene, og vi skal være der for dem slik at de ikke må gå rundt alene i butikken og lete. Ellers kan vi også dra ut på befaring, og vurdere og gi et prisoverslag. av kjeden Fargerike skal også avdelingen i Odda nå gjennomgå endringer og oppussing. Målet for kjeden er å strømlinjeforme butikkene slik at alle har det samme konseptet. Sævareid ser frem til å få en mer inspirerende butikk med blant annet et eget inspirasjons-studio for tapet. Han sier avslutningsvis at målet for den videre driften er å beholde en stabil kundemasse og stab. Dette er alfa og omega for virksomheten. Og like viktig er det at alle kunder skal være fornøyde når de går ut døra, både med produktet de har spurt om hjelp til, prisen og totalopplevelsen.

– Trenden har lenge vært grå og lyse farger utvendig, og vi har vært gjennom en epoke hvor alt innendørs skulle være eggehvitt. Heldigvis er farger nå på vei tilbake, både på maling og tapet. Det er mye kjekkere å jobbe med farger enn det sterile hvite!

SOM EN DEL

44 | BYGG, INTERIØR & HAGE

Fargerike Torkelsen Adresse: Eitrheimsvegen 18, 5750 Odda Telefon: 53 64 24 80 E-post: torkelsen@fargerike.no Hjemmeside: www.fargerike.no Facebook: facebook.com/fargeriketorkelsen


Med yrkesstolthet og ydmykhet for håndverkeryrket Helt siden Murmester Rolf Holm AS bygde sitt første bygg i 1945, har det gode murerhåndverket vært førsteprioritet. “Vi er en håndverksbedrift som ønsker å jobbe litt på den gammeldagse måten”, sier daglig leder Wilhelm Rosenlund.

TO TING HAR alltid stått sentralt i det respekterte Oslo-firmaet: en sterk forkjærlighet

for faget, og viktigheten av å utdanne morgendagens håndverkere innen murerfaget. Minimum ti prosent av arbeidsstokken deres har nemlig alltid bestått av lærlinger. - Fra 2000 og frem til i dag er det 46 lærlinger som har tatt svennebrevet hos oss. Det betyr at gutta ute i felten er utrolig flinke til å ta vare på lærlingene og gi dem den bredden de trenger. Vi har alltid hatt et fokus på å være en opplæringsbedrift og har etablert en god kultur for dette. Vi ser derfor med økt optimisme på det offentliges målsetting om at bedrifter skal ha lærlinger. Dette bør kunne gi fortrinn til de av oss som har jobbet aktivt med opplæring over tid.

Etter et oppkjøp i 2007 ble firmaet en del av Ellingard-gruppen. Denne består av fem søsterselskaper som alle har stein og høy faglig kompetanse som fellesnevnere. - Pågangen er såpass stor om dagen at vi sliter med kapasiteten, men det er jo egentlig et luksusproblem. Det vi er gode på, er å få kunden til å føle trygghet. Med håndverkerne som har norske fagbrev og som er vant med å jobbe i vårt klima skaper vi en stor forutsigbarhet for kunden. Yrkesstoltheten hos våre ansatte er stor. Å være murer er et veldig allsidig yrke. Kanskje er det et av de mest spennende håndverkene man kan velge i dag, og det er faktisk også et av de eldste. Jeg er ikke i tvil om at det kommer en renessanse for håndverksfaget, avslutter Guldbrandsen.

KRAVET TIL LÆRLINGER vil også gjøre faget mer attraktivt for ungdom som skal ta sitt yrkesvalg, legger Morten Gulbrandsen til. Han er driftssjef og har vært ansatt i Murmester Rolf Holm AS siden 1980. Av firmaets 45 ansatte har man i dag 26 med fagbrev, seks med mesterbrev og fem lærlinger. Murmester Rolf Holm utfører alt innen tradisjonelt murverk, som mur, puss, flis, støp og membran-arbeider. De innehar også omfattende kompetanse på antikvariske arbeider, og kan vise til oppdrag på Slottet, Stortingsbygningene, Kongsgården, Eidsvoll-bygningen og nå sist Ur-bygningen på Ås. - I tillegg til de antikvariske arbeidene, har vi gjennom årene utført store og til dels kompliserte oppdrag i Oslo og Østlandsområdet, fortsetter Gulbrandsen. HAN NEVNER PROSJEKTER som Oslo Spektrum, Ibsen-kvartalet, Rikshospitalet, Zen Spa, DNB-bygget og The Wedge som er en del av Barcode. Flere av oppdragene har vunnet murverksprisen, senest DNB-bygget i Bjørvika 2013. Til sammen har Murmester Rolf Holm gjennomført cirka 4000 store og små prosjekt siden starten i 1945.

Murmester Rolf Holm AS Adresse: Østre Aker vei 103, 0596 Oslo Telefon: 22 51 13 00 E-post: post@rolf-holm.no Hjemmeside: www.rolf-holm.no Facebook: www.facebook.com/murmesterrolfholm.no BYGG, INTERIØR & HAGE | 45


Fagkunnskap betyr trygghet Fliseksperten AS har hatt en fin utvikling siden oppstarten i 1982. I dag tilbyr Molde-firmaet det meste innen flis, ovner og ildsteder. Den godt sammensveisede staben på 10 ansatte ledes av murmester Ulrik Post-Pedersen. DET VAR FAREN hans som startet det hele. Ulriks karriere som murer begynte da han bokstavelig talt ramlet opp i ei murbalje i en alder av tre år. Heldigvis ble han ikke skremt av besøket på sykestua hvor han måtte sy et sår i hodet. I 1986 tok han nemlig svennebrevet, og siden har han jobbet i firmaet. Far og sønn arbeidet side om side til førstnevnte pensjonerte seg, og Ulrik tok mesterbrevet i 2008. I alle disse årene har de holdt til i de samme lokalene i Elvegata. – Vi har økt veldig de siste to årene, både på ansatte og omsetning. Staben er doblet fra fem til 10 medarbeidere. Det har ikke vært meningen å bli større, men det har nå bare blitt slik. Da vi startet med ildsteder fikk vi mer å gjøre, forteller han.

og ildsteder gjennom den norske kjeden Ildstedet. Trass i firmanavnet selger de ikke flis, men har egne forhandlere i Molde som tar seg av dette. Varme og vedovner er noe de alltid har holdt på med. I tillegg utfører de det meste innen våtromsarbeid, mur og puss, flislegging og rehabilitering av piper. DE SELGER OVNER

46 | BYGG, INTERIØR & HAGE

– På en måte har vi blitt to avdelinger nå, én med fliser og én med ovner, piper og peiser. På sistnevnte har vi to ansatte som jobber fast med dette, mens resten legger fliser. Stort sett betjener vi kun privatkunder, men vi har også én stor utbygger som vi legger fliser for. Dette er den største kunden vår. Ulrik Post-Pedersen forteller at Fliseksperten AS har en god og sunn drift, og ansatte som utgjør fin og sammensatt gjeng. Og konkurrentene ser han mer på som kolleger, for mange av dem er samarbeidspartnere. – Murmestere er en utdøende rase, det er ingen igjen av oss. Jeg er leder av murmesterlauget i Møre og Romsdal, og der også er interessen dalende. Jeg brenner veldig for at folk skal utdanne seg, og for mesterbrevet. Det føler jeg er et viktig varemerke og en trygghet for kunden. At vi er en fagbutikk er kanskje det viktigste. Hos oss får man alltid et svar, og det vi gjør er innenfor lover og regler. Vi må verne om håndverket og verne om de som kan faget - og få folk med oss. Vi har hatt lærlinger opp gjennom årene, og for meg er det viktig å lære opp de unge, avslutter han.

Fliseksperten AS Adresse: Elvegata 15, 6413 Molde Telefon: 911 25 966 E-post: post@fliseksperten.no Hjemmeside: www.fliseksperten.no Facebook: www.facebook.com/fliseksperten


ADR Elektro AS hilser fremtiden velkommen Elektrobransjen har lenge vært i en rivende utvikling, og det er ingenting som tilsier at den skal stoppe med det første. ADR Elektro AS er godt rustet for fremtiden med lang erfaring i staben og en ansatt som er spesialutdannet innen smarthus.

- VI HAR ET VELDIG godt rykte på oss i forhold til den type arbeid vi driver med, og har mange spennende arbeidsoppgaver. Det er viktig å ikke drive bare med store bygg. I stedet er vi veldig mye på smarthusløsninger, for der er det mange flere utfordringer. Men vi betjener begge deler, hvor proffmarkedet utgjør 60% og privatkunder 40%. Dag Nåmo Rønning er daglig leder i ADR Elektro AS. Familiebedriften holder til på Godlia i Oslo, og er inne i sitt syvende år. Fra tidligere har Rønning mange års erfaring innen elektrobransjen som ansatt i forskjellige firmaer. Per i dag er de syv montører, hvorav to er læregutter. I tillegg er sønnen hans voksenlærling mens datteren er kontorassistent. - Det er moro at vi er en familiebedrift, og det fungerer veldig bra. Vi har ikke hastverk, men går med planer om å ansette flere. Håpet at vi skal få en eller to montører til i løpet av året, og at vi med tiden ender opp på en stab på rundt 15 personer. Elektro er

et fagområde som er livsfarlig hvis du ikke kan det og vet hva du holder på med. Man må ha interesse for det, for det krever sitt. ADR ELEKTRO AS har mange faste kunder på proffmarkedet, som eiendomsforvaltere og entreprenører. De tar oppdrag i Oslo og omegn, med Asker, Billingstad, Bærum, og utfører veldig mye rehabilitering. Rønning utdyper at det er rehabilitering som er mest interessant for dem. På dette feltet jobber de mye med kontorlokaler, men også hus, leiligheter og villaer som rives helt ned og bygges opp igjen. Dette området er et stort marked for firmaet, og utgjør drøyt 80% av driften. - Ellers er det smarthus-teknologi som er fremtiden for oss, i tillegg til energieffektivisering og solcellepanel. Fremover vil vi prøve å utdanne oss mer i den retningen, for det er den veien ting går. Og man må jo bare følge med, for det vil komme mer og

mer krav om dette, særlig på proffmarkedet og mot næring. Vår styrke er at vi har erfarne elektrikere, for det har noe med allsidigheten å gjøre. Vi har også en medarbeider som er utdannet på smarthus. Han er blant de aller, aller beste i landet, og vi får til og med oppdrag fra smarthus-leverandører som har problemer de selv ikke fikser. Der er vi veldig langt fremme.

ADR Elektro AS Adresse: Damfaret 25, 0671 Oslo Telefon: 22 26 82 64 / 90 58 53 68 E-post: dag@adrelektro.no Hjemmeside: www.adrelektro.no Facebook: www.facebook.com/AdrElektroAs BYGG, INTERIØR & HAGE | 47


Boligrådene som tilfører verdi i salgsprosessen

Eiendomsmegleren er fagpersonen i de aller fleste bolighandler. En av meglerens viktigste oppgaver er å definere og kjenne boligkjøperen på forhånd i forhold til eiendommen som skal selges. Hos Eiendomsmegler Vest er de opptatt av å ivareta både kjøper og selger slik at de skal føle seg trygge på at de gjør de rette valgene. Med andre ord, rett kjøper til rett bolig.

DAGENS NORSKE BOLIGMARKED er differensiert. Der boliger i Oslo stadig når nye prishøyder, har Bergen et sunt og balansert marked med en prisstigning på 5 prosent det siste året, blir vi fortalt på besøk hos Eiendomsmegler Vest på Lagunen. ‑ Det viktigste man gjør som megler er å gå gjennom kjøperanalysen sammen med selger. Hva skal vi selge til hvem, hvordan ser kjøperen ut og hva er deres viktigste kjøpskriterier.» Vi må finne den eller de med aller størst betalingsvilje for eiendommen som selges. ET GODT EKSEMPEL er

en barnefamilie som skal kjøpe seg sitt første rekkehus. I dag kjøper de bolig i veldig stor grad på barnas premisser. De går i nabolaget i forkant av visning, teller tre- og tohjulssykler utenfor nabohusene for å få et innblikk i hvem som bor der. Da betyr det mye hvem som er naboene, hvordan nærområdet er og hvilke skoler og barnehager som ligger i nærheten. Ofte er det faktorer ved boligen som gjør at vi kan tilføre emosjonell verdi. - Det å definere rett kjøpergruppe til rett objekt har veldig høyt fokus. Det kan ofte skille god og dårlig megling. En god megler skal ikke være en kostnad, det skal være lønnsomt, sier eiendomsmegler Georg Halvorsen. Selgeren er som oftest på usikker grunn, så megleren har en stor oppgave i å veilede gjennom hele prosessen og å gi gode anbefalinger av for eksempel fotograf, interiørveileder eller takstmann. EN SOM HAR solgt over 1000 boliger er godt trent til å selge boligen på en optimal måte. Man blir som oftest god på det man har trent mye på. Samtidig er det selgeren som har førstehåndskunnskap om boligen, og derfor er det viktig med et godt samarbeid. - Under en visning gjelder det å presentere eiendommen optimalt og gi tips og råd. Både selger og potensielle kjøpere ønsker å føle seg ivaretatt og få en god prosess. Det er

48 | BYGG, INTERIØR & HAGE

ingenting som overlates til tilfeldighetene. En god megler har regien på visningen og vet hvordan denne skal forløpe seg fra A til Å. Det er sjeldent en god taktikk å overlate det til tilfeldighetene, sier Halvorsen. Eiendomsmegler Vest Fana råder boligkjøpere til å gjøre seg godt kjent i det aktuelle området. over prisnivået, og søk gjerne etter informasjon og opplysninger som ligger tilgjengelig på internett. Sett deg også inn i hvordan du skal by i en budrunde. Når det gjelder deg som skal selge bolig, er det helt greit å gjøre mindre kosmetiske endringer, men unngå store og dyre oppussingsprosjekter før salg. Kjøperen vil uansett ønske å sette sitt preg på boligen når han flytter inn. - Mange blir tatt på sengen når det kommer til finansiering og har ikke det formelle på plass før en budrunde. Ta kontakt med banken i forkant og få på plass finansiering. Ofte krever de vurdering av nåværende bolig for å kunne gi finansieringsbevis. Dette er viktig å få avklart før visningen, ellers blir det fort for sent. Kan du lite om eiendom, forhør deg med andre eller ta med en som kan mye når du skal på visning. Les gjennom tilstandsrapport i forkant, slik at du vet hva du skal spørre om eller se etter på visningen. For oss er det viktig at kundene føler seg ivaretatt. Dette skal være en positiv og behagelig opplevelse. De aller fleste er langt utenfor komfortsonen, og det må man behandle med respekt, avslutter Halvorsen.

FÅ EN OVERSIKT

Eiendomsmegler Vest Fana Adresse: Lagunen Storsenter, 5239 Rådal Telefon: 05560 E-post: georg.halvorsen@emvest.no Hjemmeside: www.eiendomsmeglervest.no Facebook: www.facebook.com/EiendomsmeglerVestFana Instagram: instagram.com/Fanamegleren


Vi sier aldri nei

Tilstedeværelse og det å være løsningsorienterte gjør at Andersen & Harestad AS yter topp kundeservice. Firmaet legger vekt på at utført arbeide skal være av høy kvalitet levert til rett tid og avtalt pris. Slik har overflate-spesialisten blitt kåret til Gaselle-bedrift fire ganger. – FOLK ER VELDIG FORNØYDE ,

og vi har fokus på kvalitet og kundeoppfølging. Vi lever jo av vårt gode navn og rykte, sier Kenneth Andersen. Han er daglig leder i Andersen & Harestad AS, som består av et håndverksfirma og en egen butikk på Tau i Ryfylke. Tidligere drev de kun med maling, men i dag er firmaet en totalleverandør på overflater. I januar 2015 overtok de en annen butikk og ble en del av kjeden Fargerike.

– I staben har vi malere, gulvleggere, murere og flisleggere. I tillegg utfører vi tapetsering og montering av ildsteder, både stålpiper og Leca-piper, og hjelper folk med spesialprodukter som epoxy og mikrosement. Vi prøver å være litt frempå med nye produkter. målet å hjelpe dem hele veien. De skal få veiledning i hvordan de kan gjøre jobben selv fra A til Å, eller få hjelp til selve utførelsen. Andersen & Harestad AS har en egen interiørkonsulent, og kan også utføre alt av tjenester til produktene de selger. – For firmaer gjør vi det samme, og tilbyr konsulenthjelp ved behov. Vi kan samkjøre alt av overflater og finish i et bygg direkte med kunden, på vegne av et byggefirma. Da vet man at resultatet blir bra, og det blir en vinn-vinn situasjon for begge parter. Ofte er vi involvert i bare 2-3% av totalkostnadene av et hus, men det er oss du sitter og ser på de neste 15 årene. – Jeg har en regel om at vi ikke skal si nei, uansett. Vi må ikke si ja, men vi skal vurdere det. Og kunden skal i hvert fall få et navn på noen som kan hjelpe.

MED PRIVATKUNDER ER

MALING GULV MUR & FLIS Andersen & Harestad AS Adresse: Bergtunvegen 2

4120 Tau

Telefon: 51 74 75 76 E-post: post@andersenharestad.no Hjemmeside: www.andersenharestad.no Facebook: facebook.com/andersenharestad BYGG, INTERIØR & HAGE | 49


Hemmeligheten er å bygge med gode verdier Det er mange ting som skal til for å bygge opp en solid og god bedrift fra bunnen av. Roger Aamodt har gått den lange veien, og vet hva som kreves. Som stolt og hardtarbeidende innehaver av Roger Aamodt Bygg AS har han skapt seg et godt rykte i hjemkommunen Søgne.

KOMPANISKAP MED EN fetter og en gammel Hiace var alt Roger Aamodt hadde i 1994. De jobbet seg gradvis oppover, kjøpte sin første tomt i 1999 og solgte sitt første hus samme år. Mer enn 20 år senere forventer firmaet hans å ha en omsetning på 80 millioner når inneværende år er omme. Det har skjedd litt på veien, for å si det slik. Jeg driver to firmaer, Roger Aamodt Bygg AS og Roger Aamodt Eiendom AS. Vi kjøper tomter, prosjekterer boliger, bygger og selger dem. Roger Aamodt Eiendom selger boligene, og Roger Aamodt Bygg bygger de fleste av dem, med hjelp fra innleide medarbeidere. Med våre 15 ansatte er vi som regel ikke nok folk, forklarer han. Firmaet har mange prosjekter gående til enhver tid, og har bygd en stor andel nybygg. Alt fra eneboliger til to- og firemannsboliger og leilighetsbygg. De har spesialisert seg på leilighetsbygg med 10 til 30 leiligheter. Sluttkjøpere av eneboliger og leiligheter er i hovedsak privatforbrukere. Roger Aamodt Bygg AS har en egen huskatalog som de markedsfører nå i 2017, denne inneholder hele 13 hus og tre garasjer. Alle husmodellene ligger tilgjengelig på hjemmesiden deres, og katalogen kan bestilles hjem i posten, eller via epost. Forutsigbart for kunden Her selger vi hus på andres tomter, og kan gjøre forandringer og tilpasninger ut fra kundenes ønsker. Det fine med huskata-

50 | BYGG, INTERIØR & HAGE

logen er at kunden vet hva det kommer til å koste på forhånd. Å gi kundene den nødvendige tryggheten i alle faser, og få gjort det slik at de føler seg ivaretatt på de tingene de spør om, det tror jeg er utrolig viktig. Jeg er opptatt av at våre kunder ikke skal måtte mase på underleverandørene, det skal heller være motsatt. Det jeg mener vi er veldig gode på er service. Der tror jeg vi sammenlignes med de fleste. Vi har egne avtaler med alle underleverandører. Disse er pliktet til å ta kontakt med kunden og gjøre rede for hva som er med i leveransen og ikke, slik at kunden ikke får noen overraskelser, sier han engasjert. En avgjørende faktor for å lykkes i byggebransjen, er å være god på bemanning og gjennomføring. Aamodt skryter av sine ansatte, og forteller at det er helt avgjørende å ha med seg de rette folkene. Like viktig er det å vite hva som er styrken til de forskjellige medarbeiderne. Vi har vært veldig gode til å bruke tiden vår på det vi er best på. Den kunnskapen vi har manglet, har vi vært raske til å enten tilegne oss eller få noen andre til å ta. For hvis man skal jobbe med noe man ikke er god til, så blir man aldri ferdig - i tillegg blir det ofte dyrt. For å si det enkelt så har vi sørget for å ha de rette folkene rundt oss. Uten dem hadde bedriften aldri vært der den er i dag. De løfter meg opp de hakkene som trengs. Og så er jeg glad i jobben min!


Tar kundebehandling på alvor Sørlandsfirmaet har vært involvert i mange spennende prosjekter. Et av de største startet i 2007. Da bygde de ut et helt boligfelt i Lillesand. Det som først bare var skog, stod ferdig tre år senere med veier og et stort felt med imponerende 89 boenheter. Slike jobber lar seg gjennomføre når man har en daglig leder som har full kontroll, og som er opptatt av å ha god struktur. Legger man til knallhard jobbing fra dag én, får man oppskriften på en sunn økonomi og lykkelige kunder. Hvis vi vil vokse, har vi nok aldri hatt større sjanse enn det vi har nå til å komme videre. Vi har lagt et godt grunnlag i bunnen, og hvis det blir naturlig nå, kommer vi nok til å vokse litt. Jeg har gode folk med meg, og har et stort ønske om at de skal overta store deler av driften i Roger Aamodt Bygg i løpet av de kommende

fem årene. Ellers tenker jeg å utvikle driften videre. Firmaet har ingen veldige målsetninger, men vi ønsker å stige jevnt i omsetning, forutsatt at vi kan holde oppe en riktig inntjening. Man forstår fort at Roger Aamodt er en dyktig og målrettet daglig leder som vet at det er viktig å ta seg av både ansatte og kunder. Han forteller avslutningsvis at hvis det dukker opp en reklamasjon, er de veldig nøye på å ta tak i problemet med en gang. Det er like viktig som å gå på en ny jobb, og der også har vi et godt rykte. Kundene er det som teller over alt i verden. Hvordan man behandler dem er jo det som til syvende og sist avgjør om du har jobb i fremtiden. Derfor mener jeg at kundebehandling er det aller viktigste. Jeg tror vi har strukket oss langt for å få fornøyde kunder. Spør du folk rundt i Søgne, så tror jeg det er veldig få som er misfornøyde med oss – hvis det er noen i det hele tatt.

Roger Aamodt Eiendom AS Adresse: Linnegrøvan 16, 4640 Søgne Telefon: 469 59 530 E-post: kim@rogeraamodt.no Hjemmeside: www.rogeraamodt.no Facebook: www.facebook.com/rogeraamodteiendom BYGG, INTERIØR & HAGE | 51


Hardt arbeid lønner seg Oppskriften på de gode resultatene til Tønsberg Blikk og Montasje AS, består av flere ting: en dyktig og fagutdannet stab, en fornuftig vekst og regelen om at avtaler er til for å overholdes. Resultatet blir en sunn bedrift med fornøyde kunder. ADRIAN PEDERSEN OG partner Jostein Klausen hadde jobbet som blikkenslagere i mange år før de startet eget. Hardt arbeid fra dag én var innstillingen da Tønsberg Blikk og Montasje AS ble etablert i 2011. - I starten var det bare oss to, og vi jobbet natt og dag. Siden har vi vokst sakte, men sikkert. Per i dag er vi åtte fast ansatte på fulltid og én innleid. Veksten har vært i tråd med hva kundene forventer, sier daglig leder Pedersen. TØNSBERG BLIKK OG Montasje AS gjør hovedsakelig

utendørs arbeid. De utfører ventilasjon, taktekking, fasadearbeid og generelt blikkenslagerarbeid på alt fra eneboliger og garasjer til industribygg på 15 000 kvadratmeter. - Vanligvis jobber vi som underentreprenør sammen med snekkere og større entreprenører. Vi har jobbet mye for blant annet Hent og Veidekke, og var med på det store prosjektet med Holmestrands-tunnelen. Normalt har vi alltid ett stort prosjekt gående i tillegg til mange små.

Bedriften har gjort mange jobber i Oslo, men nedslagsfeltet er hovedsakelig i Vestfold. Med et stort og allsidig virkeområde har de opparbeidet seg en rekke forskjellige kundegrupper. I staben har de flinke folk, forteller Pedersen, både lærlinger og fagutdannede medarbeidere. Han og Klausen har vært nøye på å sørge for at veksten hele tiden foregår i kontrollerte former, og ikke for fort. Nå er de i gang med å sikre fremtiden ytterligere ved å bygge sitt eget næringsbygg. Slik skal de få en enda mer effektiv arbeidshverdag. - Målet for tida som kommer er å ha en fortsatt stabil kundemasse, god omsetning og et godt resultat. Vi ønsker å fortsette med det vi kan, og bli enda flinkere på det vi driver med. Ingenting kommer gratis, og man må jobbe hardt, fastslår Pedersen. DEN HARDE JOBBINGEN har resultert i et team som er flinke til å finne løsninger, og til å være kreative når det gjelder detaljer. Prikken over i’en er at sluttarbeidet til Tønsberg Blikk og Montasje AS alltid ser pent ut.

Tønsberg Blikk og Montasje AS Taranrødveien 64 - 3174 Sem 48 23 77 99 / 48 49 49 49 adrian@tbmas.no www.tbmas.no  TonsbergBlikkOgMontasjeAs

52 | BYGG, INTERIØR & HAGE


Best på småjobber og oppussing - Kundene våre skryter av jobbene vi har utført, og forteller det videre til andre. Slik får vi flere oppdrag, forteller Marek Jonczyk. Han er daglig leder i Best Håndverk AS som holder til i Porsgrunn. Sammen med sine to ansatte utfører han mindre håndverksjobber i hele Grenlandsområdet. SELSKAPET STARTET OPP sommeren

2015. Jonczyk etablerte det i lag med tidligere kollega Bjørn Atle Rodin, som begge hadde jobbet i samme entreprenørfirma i mange år. Rodin sitter i dag kun i styret, mens Jonczyk er ute og jobber på oppdrag. - Jeg har jobbet som håndverker hele livet, og tok fagbrevet hjemme i Polen i 1998. Best Håndverk AS har hatt mest oppdrag i Skien så langt, men vi tar jobber over hele Grenland. Vi er bare tre ansatte, så vi kan ikke ta veldig store jobber. Men vi utfører for det meste mindre oppussings-arbeider innendørs, vi skifter dører og vinduer og har gjort en del bad. I tillegg kan vi påta oss tak, gulv og parkett og belegningsstein. Vi har også gjort noen totalrenovering-prosjekter.

som Best Håndverk AS begynner å bli mer kjent, finner kundene sakte veien. - Mange av oppdragene går på bekjentskap, og kommer via kjente. Og når fornøyde kunder forteller det videre til andre, så får vi flere oppdrag. Jeg har holdt på med denne type oppdrag i all min tid som håndverker, både i Polen og Norge, avslutter han.

Best Håndverk AS

LIKE FØR JUL ferdigstilte

Jonczyk og kollegene hans et fint prosjekt i Drangedal. Her pusset de opp ei hytte, satte opp et nytt tilbygg til den gamle hytta, og murte opp både peis og pizzaovn i teglstein. Han forteller at oppdragsmengden har begynt å ta seg opp. Mange er nok litt skeptiske overfor nye firmaer, men etter hvert

Adresse: Fredbohavna 35, 3919 Porsgrunn Telefon: 901 11 916 E-post: bjorn.atle@besthandverk.no

Varme og kulde går hånd i hånd Varmepumper har kommet inn i norske hjem for å bli. Det synes Kolbjørn Ertenstein i KGR AS er bra. Haugesundsfirmaet begynte å selge varmepumper i 2003. Med 30 års erfaring fra kjølebransjen tilbyr de et stort utvalg av forskjellige kjøle- og varmeanlegg til både private og bedrifter. VARMEPUMPER HAR KOMMET inn i norske hjem for å bli. Det synes Kolbjørn Ertenstein i KGR AS er bra. Haugesundsfirmaet begynte å selge varmepumper i 2003. Med 30 års erfaring fra kjølebransjen tilbyr de et stort utvalg av forskjellige kjøle- og varmeanlegg til både private og bedrifter. - Nå har mange begynt å bytte ut varmepumpene sine. De som kommer til oss og kjøper nummer to, får veldig god oppfølging. Der gir vi gjerne en rabatt også, for da vet vi at det er en trofast kunde, og de er mye verdt. Ikke bare kjøper han varmepumpe, men han forteller det til vennene sine også. For oss er det veldig viktig å sørge for et langsiktig kundeforhold. For hvis jungeltelegrafen stopper, så mister vi den viktigste reklamen vår.

året, og varmepumper går i sesong. Derfor har KGR AS flere bein å stå på. De er opprinnelig et kjølefirma, og har flere

MARKEDET SVINGER GJENNOM

industrikunder i bunnen. Andre ting de tilbyr er kjøling og frys, air condition, dataromkjøling og varmeanlegg med vannbåren varme, hvor de har levert store anlegg til industri. Selskapet er også involvert i energi-gass, og utfører service og installasjon på gass-anlegg. Her har de sertifisering på enheter på opp til 75 kilowatt. Innen kjøling gjør de hele spekteret fra små kjølerom til store industrianlegg. - Alle som jobber med kulde-medier og monterer varmepumper, er pålagt å ha et F-gass-sertifikat. Gjør man det uten sertifikat, bryter man loven. Om kunden ønsker, kommer vi på befaring først. Vi har en standard pris som inkluderer en smørbrødliste, men enkelte ting kan fordyre montasjen. Derfor er det viktig for oss å komme på befaring, for å være sikre på hva vi må gjøre og på hva kunden skal betale. Det er jo bare én måte å få nye kunder på, og det er ved å yte god service. BYGG, INTERIØR & HAGE | 53


Gleden ved å bygge hus Om du lurer på hva det vil si å bygge med glede – ja, da skal du bli kjent med Hellvik Hus AS på Karmøy. HVIS KUNDEN ØNSKER, kan vi lose ham gjennom hele prosjektet fra A til Å slik at han kun får én å forholde seg til. Hellvik Hus AS har lang erfaring og samarbeid med rørlegger og elektriker, betong- og grunn-entreprenører, og alle tjenester som er nødvendig for å få en bolig komplett. Derfor kan vi også tilby gode priser på disse tjenestene. Vi innhenter priser og kan tilby en totalpakke. Våre leverandører leverer en skikkelig kvalitet som også Hellvik Hus kan stå inne for. Det er betryggende å høre daglig leder Per Håkon Berge fortelle historien til Hellvik Hus AS på Karmøy. Firmaet ble grunnlagt som Vea

Bygg i 1986, men i 1999 inngikk de en franchiseavtale med Hellvik Hus. De er kjent for sin flotte huskatalog og sine dyktige arkitekter som tilbyr gode og gjennomprøvde løsninger. Hemmeligheten bak den store suksessen Vi er en solid bedrift som har vært på markedet i mange år. Slagordet vårt er “Bygg med glede”. På kundetilfredshetsmålinger ligger vi i toppsjiktet. Og snekkerne våre snakker norsk, noe vi synes er viktig slik at de kan kommunisere med andre ute på byggeplassen, svarer salgskonsulent Torgeir Grindhaug på spørsmålet

om hva som er nøkkelen til suksessen. Virkeområdet deres er først og fremst eneboliger, men de utvikler også tomteområder ved å regulere og legge til rette for boligprosjekter. Hellvik Hus AS på Karmøy har tomter på en rekke steder i regionen, og vil satse på utvikling av tomter i fremtiden. De kan tilby alt fra byggesett der kunden kan gjøre mye selv, til fiks ferdige boliger. I tillegg tilbyr de fritidsboliger og hytter. Fleksibiliteten til det kyndige byggefirmaet gir opphav til mange valgmuligheter som ofte settes stor pris på av kundene, og der er Berge og Grindhaug helt enige: Fornøyde kunder er vår beste reklame!

Hellvik Hus Karmøy AS Adresse: Bleikmyrvegen 46,4276 Vedavågen Telefon: 52 84 60 50 E-post: firmapost@hellvikhuskarmoy.no Hjemmeside: www.hellvikhus.no Facebook: www.facebook.com/hellvikhus 54 | BYGG, INTERIØR & HAGE


Q-Light AS utgjør en lysende forskjell Kristiansand-firmaet Q-Light AS ble stiftet i 2012 av fire eiere. Forretningsideen var like klar og lys som produktene de jobber med: med en genuin interesse skulle de levere belysning av høy kvalitet til en folkelig pris. - OG SÅ SKULLE vi utgjøre en forskjell i forhold til dagens

leverandører innen belysning ved å yte god service og levere en høy faglig støtte til kundene. Samtidig som det selvfølgelig er produktet som er hovedfokuset, forklarer daglig leder Tam Nguyen. Nguyen har en 19 år lang produksjonserfaring innenfor oljebransjen, og er i dag drift- og vedlikeholdsleder i Statoil. I tillegg har Nguyen med elektrikere på laget som har nærmere 20 års bransjeerfaring. Dette er gull verdt, da de vet hvor skoen trykker. - Derfor har vi for eksempel endret på ting ved produktene som vi selv har irritert oss over. Vår produktsjef Sven Olav Sjeggestad har gjort noen små endringer på dimmere som er vanskelig å se, men som merkes når man monterer dem. I starten tok vi inn en del belysning som vi testet, justerte og tilpasset til TEK10 og andre norske forskrifter. I tillegg tilpasset vi produktene med montering slik at de kan monteres raskere og med minst mulig verktøy. Montørene i Norge er dyre, men det er de ikke i Kina. Derfor må vi tenke annerledes om produktene. God kundebehandling Nguyen forteller at i en tøff bransje med veldig mange

om beinet er det enda viktigere å skille seg ut. For Q-Light AS begynner det helt fra det første møtet med en kunde. Dette har de også fått gode tilbakemeldinger på, at det ikke bare er tomt snakk, men en gjennomført tankegang og et fundament som gjennomsyrer alle ledd i bedriften. - Det er viktig for oss å ha god kommunikasjon med kundene, og derfor går vi selv rundt til installatørene og snakker med dem. Vi har gode produkter som skal selges til konkurransedyktige priser. De skal være innovative, av høy kvalitet - og så skal de selvfølgelig være miljøvennlige og monteringsvennlige. Kunden skal sitte igjen med følelsen av at produktene er av god kvalitet og fint design, forteller Nguyen. I den gode kundebehandlingen ligger det også en holdning om at uansett hva som skjer, så skal Nguyen og staben hans ordne opp. De har en positiv og engasjert innstilling til å løse problemer og til å finne gode løsninger sammen med kundene. Dette får de også skryt for. - Fremtidsplanene våre er å beholde de kundene vi har, og samtidig jobbe for å få nye. Q-Light AS må nå ut til flere, og gjøre folk mer bevisste på produktene våre. Det gjelder å spre det glade budskapet, avslutter.

Q-light AS Adresse: Mjåvannsvegen 1

4628 Kristiansand

Telefon: 99 20 37 75 E-post: post@qlight.no Hjemmeside: www.qlight.no Facebook: www.facebook.com/qlightas BYGG, INTERIØR & HAGE | 55


Alt i maling Michael Hansen og Tommy Bernhus tar på seg alle oppdrag innen bygg og anlegg, tapetsering og snekring, men særlig er det innvendig malerarbeid de har spesialisert seg på.

hadde arbeidet i samme firma i flere år da de bestemte seg for å starte opp på egen hånd. Om kunden ønsker det, tar entreprenør-duoen gjerne utearbeidet også – så lenge det er mellom fem og ti plussgrader. Det er den temperaturen man bør ha hvis man vil male ute, forklarer Michael. – Vi har akkurat gjort ferdig to enmannsboliger i Nannestad, og nå på nyåret skal vi ha to til. De bruker vi litt som referanse. I tillegg har vi hatt et hus i Drammen og et hus her i Fredrikstad. Det var jo egentlig der det startet med oss som firma, smiler han.

DE TO ASKIM-GUTTENE

finner paret på Mitt anbud på nett, en del har selvsagt også gått via kontakter og

MANGE AV OPPDRAGENE

56 | BYGG, INTERIØR & HAGE

bekjente, men i hovedsak er det anbudsrunder det går på. Firmaet tar jobber i Oslo og Akershus, med hele Vestfold fra Larvik og nordover som grense. Det blir i hovedsak oppdrag i Oslofjord-området. Det er en grei reisevei, mener de. er det referansene som teller. I et oppussingsprogram på TV går det gjerne veldig fort. Der setter de opp et hus på fem dager! Men de viser ikke over hvor mange håndverkere som egentlig er innom i løpet av de fem dagene! På en «vanlig» enebolig bruker vi kanskje rundt 14 dager på malerarbeidet. Er boligen større, tar det lenger tid, forteller Tommy.

På arbeidsplassen får de gjerne utdelt fargekoden, og deretter står firmaet selv for alt av materiell. Da vet de at de får den malingen og den kvaliteten de ønsker. – På sikt ser vi gjerne for oss at det kan bli flere arbeidsplasser – og at vi kan begynne med nybygg og få flere fag under oss, smiler Hansen.

– I DENNE BRANSJEN

Michael Hansen ENK Adresse: Stikkveien 6, 1808 Askim Telefon: 99 10 94 96 E-post: hanshus.as@gmail.com


Optimalt og prisgunstig Forutsetningen for Metall Bygg AS er at de driver kun med det de er gode på. I følge daglig leder Audun Holte Fledsberg er det enkle næringsbygg med fire hjørner og flatt tak. Punktum! andre kjøpte han opp avdelingen som ble til Metall Bygg AS i Kristiansand i 2010. De første årene jobbet de mest som underentreprenør på næringsbygg for større entreprenører. - Etter hvert fikk vi flere prosjekter fra byggherrer som ønsket å bruke oss direkte. Siden har dette utviklet seg. Per dags dato har vi råbygg-entreprise direkte for byggherrene, med komplette stålbygg med alt av betongarbeid, samt en god del totalentreprise på enkle næringsbygg.

SAMMEN MED TRE

FLEDSBERG FORKLARER EN typisk prosess hvor kunden

kontakter dem. En eiendomsbesitter eller byggherre sitter på en tomt, og har blitt kontaktet av en potensiell leietaker. Da setter Metall Bygg AS seg ned med begge parter. I en åpen diskusjon kommer de sammen frem til hvordan de kan bygge et bygg som begge er fornøyd med, til en så lav pris som mulig.

- Vår oppgave er å ivareta både byggherren og leietakerens sitt perspektiv i forhold til lønnsomhet og funksjonalitet. Fellesnevneren er at det skal bygges til en så høy kvalitet som mulig til en så lav pris som mulig. Og det har vi, helt ubeskjedent, blitt veldig flinke på. METALL BYGG AS jobber

også opp mot mindre eiendomsbesittere. Andre prosjekter kan være å bygge et bygg som skal deles inn i ulike seksjoner, ment for utleie eller salg. Da handler det om fleksibilitet. - Vi velger optimale løsninger for alle parter, og bruker enorme ressurser på prosjektutvikling. Jo tidligere vi kommer inn i prosessen, jo bedre. Metall Bygg AS er opptatt av redelighet. Kunden skal aldri tvile på motivet vårt: å prøve å gjøre alle prosjekter så prisgunstig som mulig.

Metall Bygg AS Adresse: Mjåvannsvegen 72

4628 Kristiansand S

Telefon: 909 86 079 E-post: post@metallbygg.no Hjemmeside: www.metallbygg.no BYGG, INTERIØR & HAGE | 57


Fremtiden er miljø En progressiv holdning til hvordan man skal bygge fremtidens næringsbygg; det er Moelven Modus i et nøtteskall. Selskapet holder til på Rolvsøy i Fredrikstad, og sentralt i driften står en langsiktig tankegang når det gjelder både kunder og produksjon.

hvis man tenker riktig fra starten av, så kan man bygge nærings- og forretningsbygg i dag med tilnærmet 100 prosent fleksibilitet uten at det koster fem øre mer. Da kan disse leve i mange, mange år. Det sier en engasjert Steinar Hensmo, som har forskjellige roller i Moelven Modus. Han er avdelingsleder i Østfold og Follo, i tillegg til å ha forskjellige støttefunksjoner på Østlandet og i Skandinavia. Arbeidsoppgavene hans består hovedsakelig av administrasjon, kundeoppfølging, prosjektutvikling og salg. Å sikre prosjekter slik at Østfold-staben på 13 ansatte har nok å gjøre, er en viktig del. - Prinsippet vårt er i utgangspunktet kjerneproduktene våre, som er systemvegger og himlinger. Alle våre produkter er prefabrikkerte, det vil si at de i stor grad blir produsert ferdig på fabrikk før de monteres. Vi har tre egne fabrikker; en i Norge og to i Sverige. Tanken bak er at byggeprosessen skal gå raskt, med minst mulig svinn, og at den skal være økonomisk

- MIN PÅSTAND ER AT

58 | BYGG, INTERIØR & HAGE

riktig for kunden. Og så har vi den store gevinsten, som er den dagen kunden skal gjøre om. Da er det snakk om fleksibilitet og gjenbruk. Moelven Modus er lokalisert i alle de store byene, og har 12 avdelinger i Norge og 6 i Sverige, i tillegg til et logistikksenter på Jessheim. Østfold er et av de minste. Alle avdelinger er tilpasset det geografiske markedet, og markedet i Østfold oppleves ikke veldig stort. Det er fordi selskapet kun jobber mot næringsog forretningsbygg, og derfor er det private markedet ikke et tema, forklarer Hensmo. - Og vi er litt selektive når det gjelder kunder. Vi skal være den foretrukne samarbeidspartneren for de toneangivende aktørene i markedet. Det betyr i hovedsak at vi ikke er med på et hvilket som helst prosjekt, men velger de prosjektene vi mener er lønnsomme for oss og for kunden vår - og ikke bare når prosjektet eller bygget er ferdig, men også i ettertid.

Stor suksess med gjenbruk Moelven Modus brenner for miljø, og i den

forbindelse forteller Hensmo om et større prosjekt de fullførte i 2015, hvor han selv var selger og prosjektleder. Det var på Oslo Atrium for Ernst og Young (EY), hvor de fikk i oppgave å effektivisere lokalene fra 12 000 kvadratmeter til 9500 kvadratmeter. Alternativet var å flytte inn i nytt bygg, men etter en lang og tidskrevende prosess for alle parter, ble beslutningen å bli værende. Kunden kunne da fremleie resten av lokalene. Moelven Modus og EY landet på en løsning hvor de bygde om lokalene til kunden - mens de satt der. Og for å komme i mål med økonomien gjenbrukte de store deler av de eksisterende bygningmaterialene. - Økonomien i dette er veldig bra, men miljøaspektet er enda bedre. Faktisk klarte vi å spare 67 tonn med avfall. I et CO2-regnskap (som Sweco har utarbeidet for oss), tilsvarer det en bil rundt jorda 11 ganger! Så ikke nok med at man har spart penger på prosjektet, men man har også spart miljøet. Og utseendemessig er jo bygget akkurat som nytt! Det er ingen i dag som kan bygge et nytt kontorbygg og si at: slik vil løsningen være i hele byggets levetid. Det er avgjørende å bruke


et gjennomtenkt system og tenke riktig fra starten av, slik at kostnadene ved ombygninger og tilpasninger ikke blir for store. Ikke minst er det viktig for miljøet, presiserer Hensmo. Selskapet er organisert for å ivareta anbuds- og direktemarkedet, og har roller fordelt på disse. Utfordringen med Moelven Modus’ budskap er større i anbudsmarkedet med totalentrepriser, hvor man legger for stor vekt på kortsiktig økonomi, kontra det helhetlige bildet. Det vil si horisonten som strekker seg lengre enn entreprenørens og leverandørens garantitid. Byggherrens muligheter kan bli forringet av slike kortsiktige valg og løsninger. I direktemarkedet derimot, er det ofte de selv som er hovedentreprenør. Da er de ansvarlige for alt fra prosjektering, til skissering av løsninger og søknadsprosesser. Med andre ord har de et komplett tjenestetilbud. - Kjernevirksomheten vår er systemvegger, himlinger og ikke minst ekspertisen vi har. Gjør vi en god jobb for den riktige kunden, så er det en kunde som kommer tilbake. Ofte er det også disse kundene som

klarer å se inn i fremtiden, og som ikke låser seg til en statisk løsning. - Prinsippet er at det skal være veldig enkelt å gjøre om, og vi skal kunne gjøre det mens personer er tilstede. Er det for eksempel i et kontormiljø, så har vi et team som går inn og gjør endringene uten at de som jobber der trenger å legge ned arbeidet. Slikt gir også ytterligere en merverdi for kunden, sier han. Steinar Hensmo skryter av sine kollegaer og medarbeidere, og sier at de er helt avhengige av å ha gode og motiverte ansatte. Selv om produktene deres er prefabrikkerte, trenger man allikevel kunnskap og et øye for detaljer. Og Moelven Modus har en gjeng med veldig faglig dyktige håndverkere. I løpet av 2017 har selskapet et mål om øke staben. - Fremtiden er miljø. Og det er å velge løsninger som gjør at man ikke binder seg, men har full fleksibilitet i både fem og 10 år fremover. Det finnes mange aktører som oss i markedet, men det er ingen som er organister som oss. Vi har kontroll fra den minste lille skrue, til at nøkkelen står i døra og lokalene

Moelven Modus AS Adresse: Asfaltveien 1, 2051 Jessheim Telefon: 06050 E-post: post.modus@moelven.no Hjemmeside: www.moelven.no Facebook: facebook.com/moelvenmodus BYGG, INTERIØR & HAGE | 59


Vi liker å ta i et tak En pålitelig fagmann med lang erfaring. Der har du Bernt Olav Birkedal i et nøtteskall. Han var i sin tid landets yngste byggmester, og er i dag leder av Takmannen AS i Vigeland. Sørlandsfirmaet tar gjerne oppdrag over hele landet, og rykker ut på gratis befaring.

- TAKMANNEN AS har

alltid har fast pris, og overholder den. Som kunde vet du alltid prisen på forhånd, og vi er raske til å gi prisoverslag og tilbud. Slik svarer Birkedal på spørsmålet om hvorfor kunder skal velge Takmannen AS. Selskapet etablerte han i 2013, men selv har han drevet med tak i over 30 år. Allerede i første klasse på barneskolen hadde han klare fremtidsplaner. - Jeg ville bli byggmester! Jeg spikret masse hytter som unge, og har egentlig alltid spikret. Da jeg ble ferdig utdannet byggmester som 22-åring var jeg landets yngste.

SAMMEN MED TO fast

ansatte reiser Birkedal på oppdrag rundt i hele Lister-regionen, fra Risør i sør til Egersund i nord. Takmannen AS tar dog jobbene der de er, og forflytter seg ved behov. De utfører alle typer arbeider som har med skråtak og takstein å gjøre. Det inkluderer rehabilitering av tak, takrenner, takvindu og indekning av piper. De driver ikke med sanering av asbest, men kan leie inn folk for å utføre slike oppdrag. - Her på Sørlandet er det mest teglstein vi legger, og det har jo med tradisjoner å gjøre. Noen kommuner forlanger teglstein for eksempel i bykjerner også, som i Mandal. Det er flere ting man bør tenke på

når det gjelder vedlikehold av tak. Man må se på alderen på taksteinen. Selvfølgelig kan man bestille en befaring, men ofte vet man selv når taket trenger å repareres - når for eksempel fukt begynner å komme inn. Generelt kan man si at det nok lønner seg å få gjort noe med tak som er over 35 år. NÅ MIDT PÅ vinteren

er det rolige tider for landets tak-arbeidere. Men så fort våren er i anmarsj, er det full rulle. Om sommeren er det så hektisk at Birkedal og co. må leie inn flere medarbeidere. Den driftige byggmesteren eier i tillegg Byggmester B.O.B. i Stavanger. Her driver de også kun med tak, og det er sønnen som står for den daglig driften. - Vi har eksistert i bare litt over tre år, og det tar tid å etablere seg. Men ryktet sprer seg fort, og det er ofte at vi får to og tre oppdrag i den samme gata. Folk ser jo at vi er raske til å utføre jobbene. Det er bare til å ta kontakt, og interesserte må gjerne ta en telefon. Da kommer jeg på befaring allerede dagen etter. Deretter går det et par dager bare før jeg sender ut et prisforslag på e-post eller via telefon. Jeg er kjapp til å gi tilbakemeldinger, og det er jeg selv som gjør beregningene. Når det gjelder produkter har Birkedal prøvd det

TAKMANNEN AS Landsdekkende taklegger!

60 | BYGG, INTERIØR & HAGE

meste opp gjennom årene. Takmannen AS forhandler i dag takstein fra blant andre Randers Tegl, Monier og Skarpnes. De har vanligvis 30 års-garanti på takstein, og bruker landsdekkende leverandører som Montèr, Maxbo og Birkeland Bruk. - Det er ikke mange i dag som vil ha en jobb hvor man må være utendørs hele dagen, oppe på et tak. Dessverre er det en lavstatus-jobb. Jobben er fysisk tøff, med klatring og mange tunge løft. For Takmannen sin del vil jeg fremheve en fordel med at vi kun driver med tak. Av den grunn har det seg slik at vi blir på plassen fra vi starter til vi er ferdige med taket. Om det skulle begynne å regne eller været skulle bli dårlig, betyr ikke det at vi plutselig blir borte i ei uke for å begynne på en innendørs jobb et annet sted. Vi tar én jobb av gangen, og den gjør vi ferdig før neste begynner! SITTER DU NÅ og klør deg i hodet med tanke på hvor gammelt taket på huset ditt er? Husker du ikke helt sist du fikk utført vedlikehold på det? Ikke vent, men sørg for å få hjelp fra fagfolk - i dag! Du kan enkelt finne Takmannen AS på sosiale medier og Facebook, eller på deres egen hjemmeside. Her kan du også ta kontakt via et eget skjema for å bestille befaring og prisoverslag.

469 85 479 takmannen@outlook.com www.takmannen.com


Ditt ønske er Aamodt Hus’ lov Søgne-firmaet Aamodt Hus driver primært med eiendom samt kjøp, salg og utvikling av hus og leiligheter. Kjerneområdet er Kristiansand og omegn, og fornøyde kunder får tilpasset drømmehjemmet helt etter sine behov.

Aamodt har holdt på med bygging i 30 år, men de siste 15 årene har han drevet mest med eiendom. En stor del av virksomheten til Aamodt Hus i dag består i å kjøpe hele felt eller enkelt-felt for boliger og leilighetsbygg. Deretter utvikler, selger og leverer de boligene til kunder. De har ansvar for hele bygget fra A til Å; fra tomten blir kjøpt til de leverer huset. Selve byggingen blir utført av lokale og pålitelige samarbeidspartnere fra Søgne eller Kristiansand.

DAGLIG LEDER VIDAR

- FOR Å være konkurransedyktige, har det vært viktig for oss å få sentrumsnære, gode tomter med god beliggenhet. Vi er ikke på jakt etter noe billig med dårlig kvalitet, men satser heller på litt dyrere tomter, med høyere standard og som er av bra kvalitet. Noen boliger selger vi på tegning, andre selger vi underveis i byggeprosessen eller først når de er ferdigstilt. På større leilighetsprosjekter selger vi ofte i samarbeid med en eiendomsmegler, forklarer Aamodt.

AAMODT HUS KAN også sørge for å finne en god tomt for kunder som ønsker det, eller omvendt: kommer det en kunde som kun har ei tomt, så leverer de boligen komplett, med alt fra grunnarbeid til infrastruktur. Firmaet har en egen katalog med opp til ti forskjellige boligtyper. Disse selges vanligvis på en eksisterende tomt, men Aamodt Hus tilpasser alt etter kundens behov hvis ikke boligen er ferdig bygd. - Finn en seriøs leverandør som du vet leverer det du ønsker. Vi leverer både billigere og mer dyre

Aamodt Hus Adresse: Østre Lohnelier 65, 4640 Søgne Telefon: 415 60 682 E-post: sigbjorn@aamodthus.no Hjemmeside: www.aamodthus.no Facebook: www.facebook.com/AamodtHus BYGG, INTERIØR & HAGE | 61


Vi setter varige spor etter oss NCC Norge AS er en stor aktør her til lands med en klar profil både i forhold til miljø, og til det å ha egne ansatte. Det ser de verdien og nytten av. Byggebransjen er veldig spennende, og selv om mange unge velger denne utdanningen, så trenger vi mange flere i årene fremover, sier Christian Hamilton Meyer. en målsetning om at vi skal ha minst 5% lærlinger i forhold til fast ansatte. Totalt har vi 90 lærlinger, med datterselskapene inkludert. I fjor fikk vi inn søknader fra langt flere enn vi hadde arbeid til. Det jeg synes er viktig, er at man ikke skal være redd for å søke om lærlingplass selv om karakterene ikke er helt topp. Orden, oppførsel og fravær er det vi ser på, så kommer resten av seg selv. Ofte ser vi at lærlinger blomstrer opp når de får ansvar.

- VI HAR

for bedriftens lærlinger innen tømmer og betong i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark. Jobben hans omfatter også å sørge for at de har egne arbeidere i prosjektene, og for at de kan gå ut i markedet og jobbe eksternt som en underentreprenør i andre bedrifter i rolige perioder.

MEYER HAR ANSVARET

62 | BYGG, INTERIØR & HAGE

- Jeg brenner for dette med å ha egne håndverkere. Det er noe med å kunne definere kvaliteten på det vi leverer. Jeg føler at det gjør at vi får trimmet våre løsninger, slik at det blir en felles tankegang om hvordan NCC vil at det skal være. Derfor har jeg stor tro på at det å ha egne fagarbeidere, for det gir oss best resultater. kompetanse på miljø, og leverer veldig mange gode bygg med de beste klassifiseringene. Fantastiske Brynseng skole i Oslo og Polaris kontorbygg på Lysaker er to eksempler. - Det jeg liker best med bransjen, er at man setter varige spor etter seg. Når man kjører rundt i Oslo og ser prosjekter man har vært med på, så blir man stolt, avslutter Meyer med et smil.

NCC HAR HØY

NCC Norge AS Adresse: Østensjøveien 27, 0661 Oslo Telefon: 22 98 68 00 E-post: firmapost@ncc.no Hjemmeside: www.ncc.no Facebook: www.facebook.com/nccnorge


Søte kjøkkendrømmer med Kvik Kvik Kjøkken Kristiansand kan levere i alle prisklasser og til ethvert behov. Det gjelder både studenten som skal ha sitt første hybelkjøkken, og det eksklusive drømmekjøkkenet til mange hundre tusen. TOM ØSTVOLD ER franchisetaker

av Kvik Kjøkken i Kristiansand. I juni 2014 overtok han en etablert bedrift som hadde drevet siden 2006. - Jeg synes vi har begynt å nærme oss det nivået vi ønsker å ligge på med leveringsdyktighet og kvalitet. Markedet er beintøft, men vi prøver å være fremoverlente og komme opp med gode løsninger. Det er noe vi har bevist, for vi har gått vekk fra det som kalles bransjestandard når det gjelder høyde på modulene våre. Standarden er 70 centimeter mens våre moduler er 80 centimeter, forteller Østvold.

I DEN FINE butikken kan de tilby alt fra bad og

garderober til soveromsløsninger, men det er ingen tvil om hva som er hovedfokuset: kjøkken. Østvold forteller at det blir stadig mer integrering av kjøkkenet inn mot stue og spisestue, og at folk gjerne vil ha åpne løsninger.

- Det vi egentlig gjør er å selge drømmene til kunder. Vi skal være veiledere og bistå i prosessen, og har alltid første møte sammen med kunden i en såkalt tegnetime. Da får vi en idé om hva de egentlig er på jakt etter. Det kan være utslagsgivende for hvordan vi bygger opp kjøkkenet, og det er helt klart at det er kundene som skal stå i fokus hele tiden. ØSTVOLD ER OVERBEVIST om

at det fortsatt er mange som setter pris på oppfølging og personlig service. Med dette i sikte skal de fortsette den gode utviklingen. - Kvik Kjøkken Kristiansand har et potensiale til å bli mye større, og vi har mye å gå på når det gjelder bedriftsmarkedet, med byggmestere og små entreprenører. Vi ønsker å ta en posisjon som gjør at når folk tenker nytt kjøkken, så tenker de på Kvik.

Kvik Kristiansand Adresse: Skibåsen 44, 4636 Kristiansand Telefon: 95 04 04 00 E-post: tomos@kristiansand.kvik.no Hjemmeside: www.kvik.no Facebook: http://bit.ly/KvikKristiansandFb

Med Vestby Elektroservice AS inn i fremtiden Både privatkunder og bedriftsmarkedet nyter godt av kompetansen og erfaringen som sitter i veggene hos Vestby Elektroservice AS. Familiebedriften har eksistert siden 1961, og er opptatt av å sikre fremtiden til elektrikerfaget gjennom å ha lærlinger. - VÅR STYRKE ER at vi er nøye, og at vi følger opp de prosjektene og kundene vi har. Det er lov å si at vi er gode, men vi kan alltid bli bedre og utvikle oss videre. Det er en viktig del av jobben, sier Åke Grønneberg. Han eier Vestby Elektroservice AS sammen med sine to søstre, og viderefører arbeidet som faren og en kompanjong startet opp for snart seks tiår siden. De er ofte involvert i leilighetsprosjekter, både på nybygg og med rehabilitering. 34 medarbeidere utgjør staben i firmaet, og de tar jobber i et område som går fra Svinesund til Oslo. De har vært med i Elfag-kjeden siden 1995.

en ressurs. Vi skal ha og har alltid lærlinger, for vi må ta vårt samfunnsansvar. I tillegg er det jo en fordel for oss også. Elektrikerfaget er spennende, man får mange utfordringer og må bruke hodet. Og det er en trygg jobb, for det er alltid behov for elektrikere.

- GODE LÆRLINGER ER

i samme lokaler siden 1965, flyttet Vestby Elektroservice AS nylig inn i nye visningslokaler. Her kan de skilte med et showroom på hele ETTER Å HA VÆRT

376 kvadratmeter som har alt fra kontormiljøer, belysning, kjøkken- og baderomsløsninger utstilt. - Det er velferdsteknologi vi skal satse på fremover. Tenk på mangelen på sykehjemsplasser. Det gjør at stadig flere må bo hjemme, og da må vi ha smarte løsninger. Via en app kan man overvåke familiemedlemmer, slå på lys automatisk og følge med på om folk faller ut av senga om natten. I Elfag kaller man dette for Easy Living, forklarer Grønneberg.

Vestby Elektro-Service A/S Adresse: Vestbyveien 29, 1540 Vestby Telefon: 64 98 30 40 E-post: firmapost@vesas.no Hjemmeside: www.vesas.no Facebook: www.facebook.com/VestbyElektroService BYGG, INTERIØR & HAGE | 63


Byr på elektrisk spisskompetanse “Elektriker har vært et statusyrke i mange år. Går man 30 år tilbake i tid, var det veldig vanskelig å komme inn på elektrofag på videregående. Det er den statusen som gjør at vi har så mange søkere. Derfor gjelder det for oss å ikke hvile på laurbærene”. daglig leder i Nelfo Oslo og omegn. Foreningen hjelper medlemmene sine med lønn, tariffer, jusspørsmål og andre utfordringer. De har også et opplæringskontor med 15 ansatte, og for tiden kontrakt med rundt 900 lærlinger. Det gjør dem til landets største opplæringskontor innen elektro. - Det er vi som står bak det meste i bransjen, på alt fra skolepolitikk til lønnsbestemmelser for lærlinger. Vi er med i alle forskrifts-utvalg, og jobber inn mot Stortinget med ting som bransjen skal få glede av. Derfor bør alle elektro-bedrifter bli medlem av Nelfo og slik støtte opp om bransjen sin, sier han.

JAN JAMESSEN ER

medlemskonsulent i foreningen. Han forteller at de har veldig god kontakt med medlemmene på alle nivåer. Det gjelder både

KEN HANSEN ER

64 | BYGG, INTERIØR & HAGE

installatører, saksbehandlere, montører og ikke minst lærlingene. - Mulighetene er store i elektrofaget, men det skulle vært markedsført enda mer ut mot jenter. Vi har to store bedrifter som er interessert i å ta i mot jenter i Caverion og Bravida. Caverion har også laget en egen jentegruppe for bransjen sin. I tillegg har vi hatt et prosjekt i samarbeid med NHO for å rekruttere flere, men allikevel forblir vi på et antall av 10-15 stykker hvert år. et utrolig stort spenn. Man kan spesialisere seg innen mange felter, og får en rekke yrkesmuligheter. Jeg er av den oppfattelsen at alle som driver en installatørbedrift bør være medlem av Nelfo. Da får man spisskompetanse og hjelp innen alt fra forskrifter til arbeidsgiver-spørsmål.

- ELEKTROFAGET HAR

Ken Hansen

Jan Jamessen

NELFO Oslo og Omegn Adresse: Stanseveien 25, 0976 Oslo Telefon: 22 91 83 10 E-post: jan.jamessen@nelfo-oslo.no Hjemmeside: www.nelfo-oslo.no


Byggopp gjør det trygt å være lærling Uten lærlinger innen håndverksyrkene ville utviklingen i mange bransjer stoppet opp. Byggopp er opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk, og har 10 avdelinger i Norge. Kurt Bjålid er faglig leder for kontoret som dekker Oslo, Akershus og Østfold. De jobber opp mot bedrifter, samarbeider med entreprenører og tømrere og står ansvarlig for flere hundre lærlinger.

- AKKURAT NÅ HAR vi 261 lærlinger. For de som er her i Oslo- og Akershusområdet, kommer vi på besøksrunde hver tolvte uke. Da prater vi om motivasjon, initiativ og hvor de er i forhold til læreplanen. Læreplanen bruker vi hele tiden, og den går vi gjennom sammen med fadder og lærling slik at vi kan fange opp ting som kanskje har uteblitt. På den måten står lærlingen mye sterkere den dagen han eller hun skal opp til fagprøven.

i Oslo, og en stab på fem ansatte. Bjålid reiser rundt på skoler og holder kurs, og deltar på den årlige utdanningsmessen på Lillestrøm. Der oppfordrer han særlig jenter til å velge fag som fjell og bergverk. AVDELINGEN HAR KONTORER

- Det er alt for få jenter i bygg- og anleggsbransjen. Men det er noen som velger skikkelig mannsdominerte yrker, som innen fjell- og bergverks-faget. Det er et tøft og hardt yrke, men alle som ønsker må få muligheten til å prøve seg. BYGGOPP ARRANGERER KURS i

blant annet bjelkelag, taksperrer og tømmermanns-kledning for tømrere, og trappeforskalingskurs for betongarbeidere. Et annet tilbud er eksamens-forberedende kurs for de som har kommet over en viss alder og ønsker å ta et fagbrev. - Jeg har bestemte bedrifter som jeg følger opp, og tar vare på deres lærlinger fra dag én og frem til de meldes opp til fagprøven. Vi kan skaffe lærlinger til alle, også til bedrifter som ikke er medlemmer hos oss.

Byggopp Adresse: Nils Hansens vei 3, 0667 Oslo Telefon: 901 200 31 E-post: erik.sorum@byggopp.no Hjemmeside: www.byggopp.no BYGG, INTERIØR & HAGE | 65


60 år med gode skussmål Man kan si mye pent om en maskinentreprenør som har holdt det gående i snart seksti år. Det er nemlig ingen som overlever i en slik bransje uten topp kvalitet på utført arbeide. Der er Tønsberg-firmaet John Fadum AS i en klasse for seg. – VI FÅR GODE tilbakemeldinger på det meste vi driver med. Det er klart at en gang i mellom er vi uheldige også, men vi har veldig mange faste kunder. Det tyder jo på at vi gjør en tilfredsstillende jobb. Egil Fadum er daglig leder i det som er en av de eldste maskinentreprenørene i Vestfold. Familiebedriften John Fadum AS har verksted og kontorlokaler på Fadum utenfor Tønsberg, og startet opp i 1959. De begynte med graverne som den gang var på traktorer. Drøyt fire tiår senere, i 2001, overtok de eierinteressene i Per O. Skåre AS. Dette selskapet ble etter hvert fusjonert inn i John Fadum AS., forteller han. – I dag er vi totalt 34 ansatte som gjør det meste innen graving. Som maskinentreprenør påtar vi oss alt fra små til middels store jobber. Det går mye i grøftegraving og V/A, altså vei, vann og avløp, for kommuner. Ellers jobber vi på mindre og halvstore tomtearealer for både byggmestere og privatpersoner. Kundegrunnlaget strekker seg fra Tønsberg og Nøtterøy til Horten og Holmestrand. John Fadum

AS har hatt en jevn og stabil drift i mange år, mye takket være trofaste kunder. Graving og opparbeidelse på tomter i tillegg til V/A-grøfter og mindre tilbygg har vært sentrale oppgaver i en årrekke. – Den biten får vi mye godt skussmål på også. Vi har hatt nok å gjøre i stort sett all vår levetid. Men ja, vi merker at det er en hard konkurranse i bransjen. Derfor gjelder det å yte god service og gjøre et solid arbeide slik at vi hele tiden har fornøyde kunder. Ordresituasjonen vår er god, selv nå midt på vinteren, og vi skal drive videre i det samme sporet. Optimister er vi så absolutt, sier Egil Fadum. er likt fordelt på tre brødre. Med en velutrustet maskinpark står de klare til å påta seg små og store gravejobber. Fem lastebiler, tretten gravere, tre bulldosere, to dumpere og to hjullastere taler for seg. Trofaste merker som Hitachi og Caterpillar sørger for den tekniske kvaliteten. Resten tar John Fadum AS seg av.

EIERSKAPET I FAMILIEBEDRIFTEN

AUTORISERT ENTREPRENØR AUTORISERT AUTORISERT JohnENTREPRENØR Fadum as ENTREPRENØR Postboks 2026, 3103 Tønsberg | Tlf: 33744240 John Fadum |as Fadum as Mail: post@johnfadum.no John Web: www.johnfadum.com

Vi utfører: * Graving Vi utfører: * SprengningVi utfører:

66 | BYGG, INTERIÖR & HAGE

Levering av: * Pukk/grus/sand Levering av: Levering av: * Fyllmasse


Ferdigplen er fag

Adamsrød Ferdigplen AS har drevet kontinuerlig med ferdigplen i over 30 år. Det betyr at kundene får meget god bransjekunnskap, kvalitet og leveringssikkerhet med på kjøpet. Mange kunder har vært svært lojale og har vært med helt siden oppstarten, forteller en av innehaverne Yngvar W. Hellum.

svigerfar Øivind Adamsrød som i 1986 startet det hele med 10 daa. I dag dyrkes det ferdigplen på cirka 400 daa som leveres til privatpersoner, anleggsgartnere og entreprenører. De holder til på Tolvsrød og har Vestfold og nedre Buskerud som primærmarked. – Vårt mål er leveringssikkerhet, kvalitet og service for alle. Mange tror at de må kjøpe si og så mye for å få lov til å handle, men det er slett ikke tilfelle. Hos oss kan man kjøpe fra én rull (1 m2) til hele fotballbaner. I tillegg til rent salg av ferdigplen, tilbys det også rehabilitering av fotballbaner. I mange tilfeller er det ikke snakk om å bytte ut hele gressmatta, men å stelle det gresset som allerede ligger der. Med forholdsvis enkle og billige midler kan vi sammen få mye mer ut av banen til glede for alle. Et stikkord er kontinuitet i drift og vedlikehold. – Kunstgress er kommet for å bli, men drift og vedlikehold er heller ikke uten betydelige kostnader. Det vil nok vise seg i årene som kommer. I tillegg kommer miljøaspektet med selve kunstgresset og granulatet (oppmalte gamle bildekk) som brukes. Har vi nok plastavfall i verden? Spør Hellum retorisk.

DET VAR HANS

Adamsrød Ferdigplen har et hovedfokus på å levere kvalitet til privat- og proffmarkedet. I dette ligger at det må gjødsles, klippes og sprøytes mot ugress. Kjemikalier er de ikke glade i. Fremover blir det fokus på å produsere med mest mulig miljøhensyn - det være seg kunnskap om dyrkingsteknikk, gjødsling og frøblandinger. Selskapet har både gjødsel- og sprøyteplan, og har investert i topp moderne utstyr for dette formål. I tillegg er de også medlemmer av landbrukets HMS-tjeneste. – VI BRUKER TID og penger på å finne metoder for å lage et godt og så rent produkt som mulig. Det er viktig å spille på lag med naturen. Vår beste reklame er at vi får veldig få reklamasjoner. I de tilfellene er regelen at kunden får et nytt produkt. – Sedum (Bergknapp) er en ting vi har begynt å selge. Det passer i skråninger, steinbed og på tak. Vi har det som regel på lager eller så skaffer vi det på kort varsel. Dette er et spennende og økende marked, forteller han. Besøk oss gjerne på Facebook eller på våre gresselig fine hjemmesider, oppfordrer Hellum - som allerede ser frem til sesongstart cirka 1.mai.

Ferske gressruller av topp kvalitet Adamsrød ferdigplen AS Adamsrødveien 102, 3153 Tolvsrød 3333 0043 - post@ferdiggress.no

BYGG, INTERIÖR & HAGE | 67


Hardt arbeid lønner seg Oppskriften på de gode resultatene til Tønsberg Blikk og Montasje AS, består av flere ting: en dyktig og fagutdannet stab, en fornuftig vekst og regelen om at avtaler er til for å overholdes. Resultatet blir en sunn bedrift med fornøyde kunder.

ADRIAN PEDERSEN OG partner Jostein Klausen hadde jobbet som blikkenslagere i mange år før de startet eget. Hardt arbeid fra dag én var innstillingen da Tønsberg Blikk og Montasje AS ble etablert i 2011. – I starten var det bare oss to, og vi jobbet natt og dag. Siden har vi vokst sakte, men sikkert. Per i dag er vi åtte fast ansatte på fulltid og én innleid. Veksten har vært i tråd med hva kundene forventer, sier daglig leder Pedersen. TØNSBERG BLIKK OG Montasje AS gjør hovedsakelig utendørs arbeid. De utfører ventilasjon, taktekking, fasadearbeid og generelt blikkenslagerarbeid på alt fra eneboliger og garasjer til industribygg på 15 000 kvadratmeter. – Vanligvis jobber vi som underentreprenør sammen med snekkere og større entreprenører. Vi har jobbet mye for blant annet Hent og Veidekke, og var med på det store prosjektet med Holmestrands-tunnelen. Normalt har vi alltid ett stort prosjekt gående i tillegg til mange små.

Bedriften har gjort mange jobber i Oslo, men nedslagsfeltet er hovedsakelig i Vestfold. Med et stort og allsidig virkeområde har de opparbeidet seg en rekke forskjellige kundegrupper. I staben har de flinke folk, forteller Pedersen, både lærlinger og fagutdannede medarbeidere. Han og Klausen har vært nøye på å sørge for at veksten hele tiden foregår i kontrollerte former, og ikke for fort. Nå er de i gang med å sikre fremtiden ytterligere ved å bygge sitt eget næringsbygg. Slik skal de få en enda mer effektiv arbeidshverdag. – Målet for tida som kommer er å ha en fortsatt stabil kundemasse, god omsetning og et godt resultat. Vi ønsker å fortsette med det vi kan, og bli enda flinkere på det vi driver med. Ingenting kommer gratis, og man må jobbe hardt, fastslår Pedersen. Den harde jobbingen har resultert i et team som er flinke til å finne løsninger, og til å være kreative når det gjelder detaljer. Prikken over i’en er at sluttarbeidet til Tønsberg Blikk og Montasje AS alltid ser pent ut.

Tønsberg Blikk og Montasje AS Taranrødveien 64 - 3174 Sem 48 23 77 99 / 48 49 49 49 adrian@tbmas.no www.tbmas.no  TonsbergBlikkOgMontasjeAs

68 | BYGG, INTERIÖR & HAGE


Veien til svenneprøven Østfold har 120 lærlinger til en hver tid og en rekruttering på rundt 50 i året. Oppgave til kontoret er å kvalitetssikre tilrettelegging og dokumentere gjennomgått yrkesopplæring for bedrifter som har lærlinger eller lærekandidater. De formidler lærlinger og lærekandidater til bedrifter, tegner lærekontrakter, følge opp underveis og står til disposisjon for å kvalitetssikre opplæringen. OPPLÆRINGSKONTORET ER ET ikke-profiterende selskap, eid av sine litt over 110 medlemsbedrifter, og som bransjeforening gjør de sitt beste for både lærlingene og bedriftene sine, forklarer daglig leder Jørgen Kobro. – Tanken er at bedriftene skal slippe saksgangen rundt lærlingen. Vi formidler en kontakt, setter opp kontrakten med lærligen og tar oss av eventuelle behov lærlingen måtte ha i lærlingetidne, og så ender det hele med oppmelding til svenneprøve. Alt papirarbeidet tar vi oss av, sier han.

med rekruttering og skolebesøk og tilbyr lærlinger et grunnleggende kurs slik at de har en startpakke når de skal starte. Også bokstavelig talt: De får en kasse med basisoppsett med verktøy og oppladbar drill slik at de kan jobbe selvstendig fra dag én. Deretter følges de opp i løpet av læretiden, og hvert halvår er det lærlingebesøk. – Vi får henvendelser fra medlemsbedriftene, alt fra om lærlingene har krav på busskort til søknader om spesiell tilrettelegging. Vi prøver dessuten på eget KONTORET ARBEIDER OGSÅ

initiativ å være tett på skolene og de elevene de har, særlig på VG2. Det som er så fantastisk med å ta et fagbrev, er at du stiller mye sterkere enn dem som bare har studiespesialisering. Og det er et viktig yrke de skal ut i: Tømreren er gjerne den som kommer først på byggeplassen – og som drar sist, smiler Jørgen Kobro.

Opplæringskontoret for tømrerfag i Østfold Adresse: Trøskenveien 36, 1708 Sarpsborg Telefon: 69 10 44 90 E-post: jorgen.kobro@blitomrer.no Hjemmeside: www.blitomrer.no Facebook: http://bit.ly/BlitomrerFb BYGG, INTERIÖR & HAGE | 69


Det grønne liv Rød Planteskole utenfor Fredrikstad har detalj- og engrossalg og 30 års erfaring og praksis innenfor plantesalg og gartneri. De tilbyr et allsidig utvalg i prydbusker, løvtrær og nåletrær, frukttrær, bærbusker, stauder, roser, kryddervekster, grønnsaker og frø. STEINAR JOHANSEN OG søskenbarnet Heidi R. Johansen viser rundt i de vakre omgivelsene. Bedriften har tolv ansatte inkludert sesongarbeidere og sommerhjelp, og de er godt kvalifiserte for å hjelpe kunden på beste måte med mest mulig riktig plantevalg. Alle innkjøpte småplanter er norskproduserte, men planteskolen har også egenproduksjon. – Hvert år får vi noen henvendelser fra folk om når det er inntaksfrist. Men en planteskole er en skole for plantene – det er her de skal vokse opp for at de skal klare seg i de hagene de plantes ut i, ler Heidi. PLANTESKOLEN ER MEDLEM av E-plante-kjeden som satser på en gruppe utvalgte planter som passer spesielt godt for norske klimaforhold. Fordelen med norskproduserte planter er at de har et godt

70 | BYGG, INTERIØR & HAGE

utgangspunkt for å møte norske vintre, forklarer søskenbarnparet: – Planter er levende vesener, så vi er opptatt av at de skal leve videre og klare seg i hagen til andre. Vi har omsorg for dem, og da ønsker vi også at folk skal være bevisste på hvor de setter dem ut. De blir så flotte hvis de står på riktig plass – og da gir de jo også kunden mer glede, forklarer Heidi. Steinar og faren startet firmaet i 1980, mens Heidi har vært her i 25 år. Planteskolen er stor på kunnskap, mener Steinar, og dagens kunder ønsker gjerne å komme seg videre fra tujaen. – Barlind, bøk og Agnbøk seiler opp som favoritter nå. Barlind er vintergrønn, og bøk beholder bladene. Og om du er i tvil, hjelper vi til med å tegne hagen din og stiller med folk til å gjøre arbeidet, smiler Steinar.

Rød Planteskole Adresse: Vikaneveien 34, 1621 Gressvik Telefon: 69 32 87 62 E-post: steinarjohansen@roedplanteskole.no Hjemmeside: www.roedplanteskole.no Facebook: http://bit.ly/RødPlanteskoleFb


Rørleggertjenester med en personlig vri Fredrik Enersen AS utfører små og store tjenester innen rehabilitering og service, varmepumper og vannbåren varme – med et ønske om å ha ekstra god kontakt med sine kunder. Med en nylig mottatt utmerkelse for økt omsetning og flere store oppdrag i vente, kan daglig leder Fredrik Enersen se lyst på fremtiden.

IKKE BARE VENTES flere større prosjekter under det kommende året; bedriften har dessuten fått en høythengende utmerkelse for måten de har ekspandert på siden oppstarten for seks år siden. Siden de ble et AS for fire år siden, har de økt omsetningen på 264 prosent, forklarer Enersen, som sammen med broren Frode Enersen og Henrik Dingstad er medeier i Askim-firmaet. Fredrik Enersen eier 52 prosent, mens Frode Enersen og Henrik Dingstad eier 24 prosent hver. – Omsetningen vår er nok jevnt fordelt mellom proff- og privatmarkedet. Vi har et samarbeid med flere lokale entreprenører, men for oss er det alltid viktig å følge opp småkundene. Vi har oppdrag både i og utenfor Askim - deriblant en del hytteprosjekter i Strømstad i Sverige. Selv om vi er en lokal bedrift, har vi ingen problemer med å reise litt, smiler Enersen. Siden de ble et AS har de fått én ny ansatt hvert år, og ett av målene til bedriften er å øke med flere ansatte. Per i dag har to av bedriftens ansatte mesterbrev, og en av dem er Enersen selv. – Dessuten er vi på utkikk etter lærlinger. Vi har hatt en lærling hos oss som ble rørlegger, og for oss er det viktig å få profilert yrket. Det er ikke så mange innenfor rørleggerfaget, og de som finnes er det viktig å ta vare på, sier han, og legger til at de fikk en ny læregutt som begynte å jobbe hos de 2. januar.

planene går ut på å vokse som firma, er det likevel store fordeler med å være et mindre foretak. Personkontakt og fleksibilitet blir nøkkelbegreper, og det lille firmaet kan ta seg god tid til kundene sine. – Styrken vår er at vi er et lite firma som kan ha personlig kontakt med kundene. Alle kunder er like viktige for oss - store som små, ikke minst siden vi kan være med og planlegge løsninger sammen med.

MEN SELV OM

Rørlegger Fredrik Enersen AS Adresse: Risengveien 64, 1814 Askim Telefon: 40 85 09 96 E-post: fredrikenersen@gmail.com Facebook: www.facebook.com/RorleggerFredrikEnersenAs BYGG, INTERIØR & HAGE | 71


Port Spesialisten Lister AS - fordi kvalitet alltid er det beste valget

En garasjeport kan være en stor investering for mange. Da er det smart å velge et produkt av høy kvalitet og solid holdbarhet. Velger du i tillegg å kjøpe den fra Port Spesialisten Lister AS, får du montering, topp service og gode råd på kjøpet. Alt i ett, med andre ord. – DET ER EN FORDEL om kundene kommer hit til oss, for da får vi vist frem portene og

hvordan de fungerer. Forskjellen på de ulike leverandørene er nemlig stor. Astor Vidringstad har drevet med porter i snart 20 år. Han er daglig leder i Port Spesialisten Lister AS i Lyngdal. Det hele begynte da han startet opp som montør for 17 år siden. – Jeg var på leting etter et par porter til et bygg jeg hadde bygd. Etter å ha lett lenge, fant jeg akkurat det jeg ville ha hos Port Spesialisten. Kort tid etter ble jeg spurt om jeg ville begynne som montør for dem, og da gjorde jeg det. Det har vært veldig lite forandring på disse 17 årene. Bortsett fra noen små endringer, er det ellers helt likt. Delene på produktene er helt like i dag som de var den gang, forteller han. Kvalitetsporter til konkurransedyktig pris På hjemmesiden til Port Spesialisten Lister AS kan man lese at firmaet leverer og monterer garasje- og industriporter i området fra Søgne til Moi. De er blant annet forhandler av industri- og garasjeporter fra det tyske kvalitetsmerket Hörmann. Med mer enn 75 års erfaring og mer enn 20 millioner solgte porter og portåpnere, er Hörmann markedsledende i Europa og kjent for sine gode produkter. De utmerker seg også ved at de er stillegående og avgir svært lite støy. – Hörmann er noe av det beste man får. Jeg har montert mange forskjellige porter, og vet at det er stor forskjell. Ferdige porter som ikke trenger tilpassing kommer direkte fra Tyskland, men vi kan også skreddersy etter mål. Da gjør jeg endringene selv. I tillegg har vi inngangsdører til hus og garasjer, for det skal jo matche porten. Det følger med en 10-års garanti på Hörmann-portene. Ved normal belastning med fem portløp per dag, gjelder en garanti på fem år fra kjøpsdato på fjører, wire og hjul-hengsler. Jeg vil si at vi er konkurransedyktige på pris, selv om vi noen ganger er dyrere og andre ganger billigere. På porter som trenger tilpasning eller spesialstørrelse kan vi nok være litt dyrere. Port Spesialisten Lister AS holder til i Stasjonsgata i Lyngdal. I tillegg til salg utfører de også service og reparasjonsarbeider på alle typer garasjeporter. Hit kan man også komme og kikke på utstillinger for inspirasjon. Firmaet betjener både private og

72 | BYGG, INTERIØR & HAGE


bedriftskunder, med en klar overvekt av private. Vidringstad forteller at når de får inn store forespørsler på industriporter videresender han disse direkte til Hörmann. – Trenden nå for tiden er helt slette og glatte porter. Folk tenker også på hvor mye vedlikehold som kreves når de velger hvilken port de skal kjøpe. Kundene må ta et valg når det gjelder utseende - på alt fra farge og vinduer, til hva slags overflate de ønsker. Det er på utseendet forskjellen ligger. Ellers er alt likt på portene, med både skinnesystemer og fjørsystemer. Når det gjelder smartløsninger, finnes det mange varianter. Vi har porter med kodetaster, fingerskanning og med app til telefonen slik at man kan kontrollere porten uansett hvor man befinner seg. Porter med kodetaster er det vi selger mest av. Når en kunde bestiller en port, vil jeg gjerne komme på befaring først. Slik kan jeg være sikker på at alt er i orden den dagen jeg kommer for å montere, sier Vidringstad. Han eier firmaet alene, men i staben er de to montører i tillegg til en som tar seg av salg og det administrative. Dessuten har firmaet også en montør i Kristiansand. De dekker for tiden hele vest-Agder fylke, i påvente av at det skal komme en ny forhandler i Kristiansand etter at den forrige sluttet. – Denne bransjen er ganske sesongbetont. Hovedsesongen begynner i august og september, så roer det seg ned litt over nyttår. Vi deltar på fire faste messer, blant annet på Dyrsku’n, den nystartede Listermessen og Motormessen i Kvinesdal. I tillegg stiller vi alltid opp på Tingvatntinget i Hægebostad. Når det gjelder fremtidsplaner har vi hele tiden som mål at vi skal øke litt. Siden starten har vi hatt en gradvis stigning i omsetningen hvert år, så vi satser på det videre også. Hovedleverandør av garasjeporter Og det ser lovende ut for oppdragsmengden i 2017. I fjor ble nemlig Port Spesialisten Lister AS hovedleverandør av garasjeporter for Konsmo Fabrikker, noe de allerede ser virkningen av. De har også begynt å levere en del for Eikås Hytter & Hus, og har blitt kontaktet av mange snekkerfirmaer rundt om. – Nye kunder tar ofte kontakt via telefon eller e-post, og da ber vi dem gjerne om å komme en tur innom. Men mange ganger sender vi tilbud på forhånd, og så reiser vi ut på befaring. Da får vi tatt mål og samtidig pratet med kundene og gitt gode råd. Det er jo en del ting å tenke på, sier Vidringstad og fortsetter: – Etter at vi har vært ute og montert porter, får vi mange gode tilbakemeldinger. Skulle det oppstå noen problemer i etterkant - være det seg ett eller to år senere også, så stopper vi innom og ser om vi kan hjelpe. Vi er opptatt av service, forsikrer en engasjert Vidringstad.

Rådgivning • Montering • Vedlikehold • Service

Garasjeporter NYHET: Designmotiv med rombevindu

Stasjonsgata 35, 4580 Lyngdal 977 60 560 portspesialisten@gmail.com www.portspesialisten.no www.facebook.com/Portspesialisten

BYGG, INTERIØR & HAGE | 73


Med nytt fremtidsrettet praktbygg Kontorbygget til Hareid Group på søre Sunnmøre er spekket med mange spennende teknologiske løsninger. Bygget på 2.300 kvadratmeter er selvforsynt med strøm - og vel så det - flere dager i året. Hareid Group har satset cirka 110 millioner kroner på Hareid Service Base og nytt administrasjonsbygg på Hareid. BRUKSAREALET PÅ DET nye

administrasjonsbygget er totalt 6960 kvadratmeter, og alle lokale selskap/ avdelinger i konsernet er samlet i bygget. I første etasje er det kantine og trimrom opp mot fylkesveien, mens det på sjøsiden er tekniske rom og montørhall med store porter. De to andre etasjene er rene kontoretasjer. Solcelleanlegg På toppen av bygget er det installert et avansert styrings- og solcelleanlegg på totalt 1700 kvadratmeter. – Soltaket har 1080 paneler. Forventet årsproduksjon blir på omkring 220 000 kWh. Det gir grunnlag for å oppfylle kravene til et helelektrisk bygg i energiklasse B, sier Ronald Dyrhol, konsernsjef i Hareid Group. Han forklarer at solcellepanelene har en teoretisk effekt på 340 kW. Belysningen er LED, og styringssystemet for lys og varme overvåkes med SD-anlegg. I tillegg har bygget et energitårn som kan produsere strøm til ladding av blant annet elbiler. – Vi har gjort beregninger som viser at solenergi er lønnsomt for nybygg. Opprinnelig var administrasjonsbygget prosjektert med fjernvarme, men vi ønsket et helelektrisk bygg og satte opp et nytt regnestykke. Det viste at solenergi blir en god løsning. Her kan vi ta ut en lokal strømproduksjon i mange år fremover. Det kommer også godt ut i forhold til byggets kjølebehov. Et anlegg av denne type har en levetid på minst 25 år. I praksis betyr det at vi får en lavere pris for bygget og vedlikeholdskostnadene totalt sett, poengterer Dyrhol.

74 | BYGG, INTERIØR & HAGE

Lokalt prosjekt Bygget er tegnet av Sporstøl Arkitekter, og det er skapt assosiasjoner til det maritime og naturen rundt, spesielt fjellet Masdalsklova. Konsernsjefen poengterer at bygget er reist i samarbeid med lokale aktører, samt konsernet sine egne selskaper. Hareid Group og morselskapet Hareid Elektriske AS, er et lokalt eiet elektrokonsern, lokalisert med hovedkontor i Hareid kommune på Sunnmøre. Konsernet består 14 selskaper, i hovedsak innenfor fagområdet elektro. Sammen utgjør disse et konsern som gir deg en trygg og pålitelig totalleverandør til dine prosjekter. - Her har vi en fantastisk natur som inspirerer og motiverer oss i det daglige arbeidet. Dette, kombinert med en sentral plassering i det aktive og ledende maritime miljøet som verft, rederier og utstyrsleverandører på Norges nordvestkyst utgjør, har gitt grobunn for god utvikling for en bedrift med historie tilbake til 1950, sier konsernsjef Ronald Dyrhol. Konsernet med omkring 560 ansatte og har aktivitet og lokalisering flere steder langs Norges vestkyst, i Danmark, i Polen og på Grønland. Konsernets hovedforretningsområder er rettet mot elektromarkedet for land-, industri- og skip, samt handel innen forbrukerelektronikk og hvitevarer. Konsernet har over mange år bygget opp et stort kompetansemiljø innenfor sine virkefelt. - De ansatte er den viktigste ressursen i Hareid Group. Det er de som har lagt grunnlaget for vår suksess. Gjennom våre medarbeidere leverer vi profesjonalitet, kompetanse og kvalitet i alle ledd, til beste for våre kunder. Det er vi stolte av, påpeker Dyrhol.


Din byggentreprenør på søre Sunnmøre Rise Bygg AS i Hareid på Sunnmøre er ein av dei største byggentreprenørane i distriktet. Med lang erfaring og brei kompetanse er dei ein solid partner for byggherren. Entreprenøren bygger skular, sjukeheimar, bustadblokker og større forretnings- og industribygg. I tillegg til arkitektteikna einebustader.

BYGGENTREPRENØR RISE BYGG AS finn du på Rise i Hareid kommune. Verksemda utfører det meste av bygge- og entreprenørtenester. Primærområdet er i hovudsak konsentrert til kommunane Hareid, Ulstein, Herøy og Sande, men dei tek også oppdrag for kundar andre stader på søre Sunnmøre. – Alle byggevarer leverast frå vårt eige lager. Det er også viktig for Rise Bygg å vere uavhengig og tilpassa lokale forhold. I dag er vi 28 medarbeidarar, og tek gjerne på oss oppdrag som hovudentreprenør, seier dagleg leiar Ronny Nipen. I 2015 var dei mellom anna ansvarlige for å bygge nye Høddvoll stadion med Ulsteinhallen. Nipen inviterer alle potensielle kundar med byggeplanar, store som små, på besøk til kontoret på Rise i Hareidsdalen for ein hyggeleg og uforpliktande prat.

Solid rutine Rise Byggelag vart stifta i 1977. I løpet av desse 40 åra har byggelaget blitt til aksjeselskap, og ein av dei største byggentreprenørane på søre Sunnmøre. – Arbeidsområdet til Rise Bygg omfattar alt frå forretnings- og offentlege bygg, til bustadhus og garasjer.

Vi har gjerne fokus på større byggeprosjekt. Dei siste åra har hovudmengda av oppdrag bestått av arbeid og leveranser av forretningsbygg og offentlige bygg i kommunane Hareid, Ulstein, Herøy og Sande. Spesielt har det vore mange oppdrag knytt til nye prosjekt, litt mindre til påbygg og rehabilitering av eksisterande skulebygg og sjukeheimar. Rise Bygg står også for leveransar til, og oppføring av, fleire arkitekttegna einebustadar med særprega utforming, påpeikar Nipen. Dyktige handverkarar Rise Bygg får ofte positive tilbakemeldingar på prosjekta som dei har levert. – Kvaliteten vi leverer frå oss er i høgste klasse. Vi har dyktige handverkarar og lite reklamasjonar, seier den daglege leiaren. Han er stolt over at verksemda har eit godt renome i regionen. – I ei tid med større utfordringar i oppdragsmengda ser vi gjerne at kundane vel kvalitet framfor kvantitet. På den måten sikrar ein seg bygg som blir oppført på riktig måte. For oss er det ei æreskjensle å levere frå øverste hylle, og vi har ekstra fokus på gode leveranser, understrekar Ronny Nipen.

Rise Bygg As Adresse: Hareidsvegen 451, 6060 Hareid Telefon: 70 09 38 33 E-post: post@risebygg.no Hjemmeside: www.risebygg.no Facebook: www.facebook.com/Risebygg BYGG, INTERIØR & HAGE | 75


Foto: Erik Thallaug. Takk til våre samarbeidspartnere som gjør denne annonsen mulig.

Din bedrift kan bygge en lysere fremtid 132 millioner barn har i dag ikke mulighet til å gå på skole. Sammen med norsk næringsliv og lokalbefolkningen har Plan Norge bygd 80 skoler i Asia og Afrika. Din bedrift kan støtte vårt arbeid for utdanning, og sørge for at enda flere barn får tilgang til nødvendig skolegang.

Tlf: 09909 | www.plan-norge.no/bedrift


AS Betongbygg - din lokale entreprenør

Over hele Østfold finnes det store spor etter. Du ser det ikke minst i hjembyen Sarpsborg, hvor det ene signalbygget etter det andre har blitt reist av det anerkjente familiefirmaet. en bedrift i lokalmarkedet som er med på å prege byene rundt oss. I snitt bygger vi over 100 boliger i året. Det gjør oss til en veldig sentral aktør i boligmarkedet i Østfold, og det er klart at det krever sitt . Men vi prøver å ha et godt rykte, og det jobber vi mye med. Som en lokalentreprenør er vi her hele tiden. Vi er ikke bare innom og bygger før vi stikker igjen. Alle vet hvor vi er, så det er lett å få tak i oss. Det er en av grunnpilarene våre også, at vi skal være en lokalentreprenør som er i markedet der vi jobber. Tommy Karlsen er teknisk sjef og personalansvarlig i AS Betongbygg i Sarpsborg. Det familieeide selskapet ble etablert i 1981. I dag er de cirka 75 ansatte, hvorav 50 er håndverkere. Nedslagsfeltet består av hele Østfold samt søndre del av Akershus. - De største prosjektene vi er involvert i akkurat nå

- VI ER

foregår i Moss. Det er to boligprosjekter. Rosenvinge Park består av 103 leiligheter fordelt på tre blokker, hvorav den høyeste er på 11 etasjer. Det er sjeldent det bygges så høyt her i Østfold! Det andre er på Solrøysa, hvor byggetrinn 2 med 38 leiligheter skal stå ferdig våren 2018. Ellers jobber vi med stort sett alle typer bygg, unntatt eneboliger og rekkehus. I utgangspunktet jobber vi ikke for privatkunder selskapet fem lærlinger gjennom Byggopp, og det langsiktige målet er at 15% av staben skal være lærlinger. - Vårt mål er at alle våre ansatte skal ha fagbrev, og vi ønsker å utvikle den modellen med egne ansatte. Derfor har vi i hovedsak basert oss på egne ansatte, uten for mange innleide.

FOR TIDEN HAR

AS Betongbygg Adresse: Ringtunveien 8, 1712 Grålum Telefon: 69 10 21 60 E-post: post@betongbygg.no Hjemmeside: www.betongbygg.no BYGG, INTERIØR & HAGE | 77


Fotogalleri – 100 realiserte “draumar” på Sunnmøre Suksessoppskrifta for arkitektverksemda Bucci Arkitektur & Design AS i Ulsteinvik er å kunne leike seg og ha det kjekt på jobb - i samspel med inspirerte kundar. EINEBUSTADAR OG HYTTER, men også fotballstadion, idrettshallar, administrasjonsbygg, næringsbygg, klubbhus, skular, kyrkjer og andre spektakulære bygg er blitt realisert. Bucci Arkitektur & Design har mange spennande prosjekt på skrytelista etter snart 12 år i Sjøgata 21 i Ulsteinvik. Målet er å realisere draumar. Desse kan studerast nærmare på heimesida deira www.bucci.no, og/eller sjåast i realisert form ulike stadar på Sunnmøre. For det er Sunnmøre som er primærområdet, men dei har oppdrag over heile landet. – Det er givande å realisere prosjekt for entusiastiske, handlekraftige sunnmøringar, seier dei to syskenborna og kollegane Georg og Iver Olaf Grimstad til Det Norske Bransjemagasinet. Saman med sivilarkitekt Anna Litwornia utgjer dei Bucci Arkitektur & Design AS.

naturleg med hans italienske tilknytning. – Målet er å få utfalde seg arkitektonisk og kunne leve av det, men også å skape ved å utvikle design, seier gründeren Grimstad. Han viser til at Bucci allereie har vore engasjert i ei stor breidde av aktivitetar. Møbeldesign, båtinnredning og hagedesign finn ein også i den realiserte portefølja. – Vi er heller ikkje framande for å ta tak i renovasjonar og påbygg eller tilbygg, gjerne der det gamle skal møte det nye.

Italiensk tilknytning Bucci Arkitektur & Design AS fekk sin fødsel hausten 2005. Då starta sivilarkitekt Georg Grimstad formelt eige selskap, der familienamnet “Bucci” var svært

Kompetanse Dei to kollegane Grimstad fortel at alt arbeid dei utfører skal vere i samsvar med forventa arkitektkompetanse.

78 | BYGG, INTERIØR & HAGE

Det er givande å realisere prosjekt for entusiastiske, handlekraftige sunnmøringar. - I tillegg vil vi kunne innta ei formell ansvarsbelagt rolle som part i ein søknadsprosess. Det forpliktar i større grad, påpeikar Georg Grimstad. Han viser til at mange kan vere rådgjevarar, men den ansvarlege skal sørge for at rette val blir gjort og må stå til rette for desse. – Dei aktuelle rollene er ansvarleg søkjar og ansvarleg prosjekterande for arkitektur. Vi kan ta på oss desse rollene samla eller enkeltvis. Arkitekthjelp i ulike faser ”Grimstingane” fortel at eit arkitektoppdrag hos Bucci Arkitektur & Design AS gjerne er delt opp i ulike faser. Frå ideen og konseptutviklinga, via prosjektering og detaljering, til gjennomført bygg.


– Desse oppdraga kan vi ta på oss enkeltvis eller samla, i samsvar med to hovudformer for honorering, fastpris og timebasert. Det er viktig å få fram at arkitekthjelp ikkje berre er for «eliten», men at ein to-tre timers samtale om konsept, tomt, grep, byggekostnad, ”livet – døden og havet”, kan vere med på å stoppe ”feil” prosjekt og

opne augene for ukjent potensiale. Ei slik investering er typisk 0,1-0,5‰ av byggekostnaden for ein einebustad! Georg og Iver-Olaf lyfter fram mottoet til firmaet: «Value for money», og oppmodinga deira er tindrande klar: – PRØV OSS!

Bucci arkitektur & design AS Adresse: Sjøgata 21, 6065 Ulsteinvik Telefon: 70 30 96 30 E-post: post@bucci.no Hjemmeside: www.bucci.no BYGG, INTERIØR & HAGE | 79


Lev det gode liv i vannkanten Det er mange ting som gjør Porsgrunn til et attraktivt sted å bo, og det nye leilighetsprosjektet Elveparken Brygge fra JM Norge AS er intet unntak. Her kan du nyte idyllen i sentrumsnære, men rolige omgivelser. Med flotte uteområder, deilige solforhold og brygga som nærmeste nabo, har du oppskriften på det gode liv. JM NORGE AS har så langt ferdigstilt fire bygg i Elveparken Brygge. Det første byggetrinnet ble overlevert på slutten av 2015. Salgsleder Karianne Kleiv forteller at dette er et av de store prosjektene til selskapet. Med beliggenhet i Porsgrunn er det ikke overraskende at de fleste kjøperne så langt kommer fra Skien og Porsgrunns-området. – Leilighetene varierer i størrelse fra cirka 70 til 120 kvadratmeter. De er stort sett gjennomgående slik at man får både morgen- og ettermiddagssol. Parkeringsanlegget i underetasjen har heis som går rett opp i leilighets-etasjene, og man kan til og med kjøpe båtplass ved brygga som ligger rett på utsiden. Dermed kan du dra rett ut på elva når du kommer hjem fra jobben, eller spise middag på Osebro. Der er det veldig fint, forteller salgsleder Kleiv entusiastisk. ELVEPARKEN BRYGGE ER et borettslag. Beboerne betaler innskudd og fellesgjeld, men tilbys individuell nedbetaling. Det vil si at man kan betale ned mer om man ønsker, og slik få lavere felleskostnader. Mye er inkludert i felleskostnadene, deriblant alt av kommunale avgifter. I tillegg gir 20 års avdragsfrihet en stor forutsigbarhet som mange setter pris på. – Uteområdene er veldig fine, med planter, plen, eget amfi og lekeplass. Det ligger helt i vannkanten, med kort vei til sentrum. Samtidig får man fred og ro siden man ikke bor midt i byen. Leilighetene har god standard, men det er mulig å gjøre tilpasninger og egne valg hvis man ønsker det, avslutter Kleiv.

80 | BYGG, INTERIØR & HAGE


Slår et slag for anleggsbransjen Som anleggsarbeider har du en variert, godt betalt og spennende hverdag på jobb. Og som lærling hos Peab Anlegg AS går du en trygg fremtid i møte, samtidig som du får en rekke utviklingsmuligheter. Roger Kristoffersen gjør sitt beste for at ungdom skal gjøre valg som gagner både dem og anleggsbransjen.

bedrift med muligheter. Ønsker du en arbeidsgiver som tar vare på folka sine, og hvor det er gode utviklingsmuligheter, så er det hos Peab. Kristoffersen er personalleder for produksjonsarbeiderne og faglig ansvarlig for lærlinger i bedriften på Lysaker. Han forteller at den største utfordringen er at det er for få som utdanner seg til å bli anleggsarbeider. For å få opp interessen på videregående skoler, må de derfor gå tidlig ut og invitere elevene med på en rundtur. Da får de være med på et prosjekt, samtidig som Peab Anlegg AS får forklart hva yrket går ut på og at dette er noe det trengs folk til i fremtiden. - Utgangspunktet vårt er at alle lærlinger vi tar inn som gjør det bra i læretiden, får tilbud om fast jobb. Alle begynner på byggfag og velger etter hvert en

- PEAB ER EN SPENNENDE

retning. Det vi ønsker, er å få dem til å bestemme seg for betong-faget eller grunnarbeider-faget så tidlig som mulig. Per i dag har det vært lite forklart hva anleggsarbeidere gjør. De er med på å bygge broer, tunneler og infrastruktur. Det er et variert arbeid, og når man er ferdig utdannet som 20-åring får man en godt betalt jobb, sier Kristoffersen engasjert. En karriere innen Peab Anlegg AS byr på store utviklingsmuligheter,. De har også en egen skole med både yrkesopplæring og lederutdanning. Tryggheten blir ivaretatt ved at hver lærling får en fadder som passer på at de er med på riktig type arbeid ute i felten. Og Kristoffersen selv er med på evalueringene sammen med en representant fra ByggOpp. – Vi har en stor jobb gående i Trøndelag, og her ønsker vi oss flere lærlinger. Det er prosjektet E6 Heimdal-Trondheim, som er en strekning på åtte

kilometer med to-felts motorvei som skal bli firefelts. Her er det mye leire og myr som må stabiliseres før vi skal reise 22 betongkonstruksjoner til broer og underganger. Prosjektet ble påbegynt i august i fjor, og skal stå ferdig våren 2019. Her er det mange store spennende utfordringer for en som ønsker seg en fremtid i betongfaget.

Peab AS Adresse: Strandveien 15 A, Lysaker Telefon: 09099 E-post: info@peab.no Hjemmeside: www.peab.no BYGG, INTERIØR & HAGE | 81


–Vi setter farge på Jæren! Det skal godt gjøres å gå tomhendt ut døra etter et besøk hos Fargerike Halvorsen. Et enormt vareutvalg og tilbud av tjenester gjør at de dekker alt en klassisk fargehandel skal - og så mye, mye mer. Nå som våren snart står før døra, gjør deg selv en tjeneste og ta turen innom faghandelen på Varhaug. Her får du alt du trenger til innvendig og utvendig oppussing. LUKTEN AV TRADISJON sitter godt i veggene hos Fargerike Halvorsen. I lokalene i Skulegata 13 har det nemlig vært malebutikk helt siden 1949, forteller dagens innehaver Bjørnar Halvorsen. Hans far overtok driften på midten av 80-tallet, og drøyt ti år senere begynte han selv som ansatt. Omtrent samtidig ble de med i den landsdekkende kjeden Fargerike. – Butikken begynte som en tradisjonell fargehandel med maling, tapet og verktøy. Før min tid ble det gjort et valg om å starte med tekstiler også. Men den primære varegruppen vår er gulv. Der har vi alt foruten keramiske fliser; fra vinyl og tepper til laminat, kork og parkett. Vi har også det meste innen vegg, med tapeter, maling og gardin, og er i tillegg store på solskjerming. På det feltet er vi kanskje den Fargerike-butikken som selger mest i Norge, og vi var tidlig ute med det. Jeg vil påstå at vi er vanvittig gode på solskjerming, og vi kan produktene, sier Bjørnar Halvorsen engasjert. Han legger til at alt er tilpasset etter mål når det kommer til solskjerming, og at de drar ut til kundene på gratis befaring og tar mål. Trendene nå om dagen plisségardin. Det er en løsning i tekstil som er foldet som et trekkspill. Plisségardinene har mange opphengsmuligheter, og trass i at manuell styring er mest vanlig, kan de også leveres med motor.

82 | BYGG, INTERIØR & HAGE


– Og så har vi en egen systue, noe som ikke er helt vanlig lenger. I tillegg til å sy gardiner kan vi påta oss enkle oppdrag for privatkunder, og sy for eksempel puter og madrasser. Vi er veldig mye ute hos kunder på hjemmebesøk, og har egne interiørkonsulenter som reiser rundt. Ofte må man betale mye for slike tjenester om man går til et konsulentfirma, men vi gjør det gratis som en del av vår service. Strekker seg langt for kundene I tillegg til å betjene et stort antall private, har Halvorsen Fargerike mange bedriftskunder. De har hatt flere større kommersielle oppdrag, blant annet på en skole i Time kommune hvor de jobbet med vegger, tekstil og gulv. Vi var også med å innredet det som vi liker å kalle Norges råeste flerbrukshall på Varhaug. Markedet deres strekker seg først og fremst fra Sirevåg til Bryne, men de har også enkelte kunder fra Sandnes og Stavanger. Responsen og tilbakemeldingene er gode, og Halvorsen forteller at han blir oppriktig lei seg når en kunde ikke er fornøyd. – Vi prøver å strekke oss langt og lenger enn langt for kundene. I staben har vi både malere og gulvleggere, og til sammen har våre ansatte 150 års erfaring. De er en bra gjeng, og vi har et godt arbeidsmiljø. Butikklokalet vårt

er på rundt 1000 kvadratmeter, men man ønsker seg vel alltid større plass! I vareutvalget skal vi ha alt det som normalt sett finnes i en fargehandel, og vi har alt man trenger for både innvendig og utvendig oppussing. Her har vi valgt de beste leverandørene som har de beste løsningene og produktene. Etter hvert har vi også begynt å føre gaveartikler, interiør- og pynteting som kopper, vaser, tekstil og puter. Gaveartiklene er ment som et artig supplement for å få opp frekvensen av besøkende, og det siste tilskuddet på den fronten er produkter som olivenolje og nøtter. Den felles ambisjonen og slagordet til Fargerike-kjeden er å fargelegge Norge. Halvorsen sier at målet deres er å fargelegge Jæren, for han synes det er viktig å fargelegge plassen de bor på. Han legger til at de nyter godt av å være en del av kjeden. Noen av de mange fordelene er gode innkjøpsavtaler samt felles kampanjer og markedsføring. – Jeg tror det er et marked for mer håndverk i tiden som kommer. Fargerike Halvorsen ønsker at kunden skal oppleve å få mye mer enn en boks med maling; kunden skal få helhet, veiledning og fagkunnskap til konkurransedyktige priser vi gjør hus til hjem, avslutter Halvorsen stolt.

Fargerike Halvorsen • Skulegata 13, 4360 Varhaug 51436100 • post@fargerikehalvorsen.no • www.fargerike.no

BYGG, INTERIØR & HAGE | 83


Et sagbruk av de sjeldne Eikås Sagbruk AS er en trelastprodusent med lange og gode tradisjoner. I over 60 år har de forsynt kundene sine med trevirke av topp kvalitet. Et moderne anlegg produserer alt fra kledning til terrassebord, og sagbruket har hatt en fin vekst de siste årene. Hemmeligheten er først og fremst en stab med dyktige fagfolk, forteller daglig leder John Anker Telhaug.

FAREN HANS VAR en var en av grunnleggerne av Eikås Sagbruk AS i 1955. Selv kom John Anker inn på eiersiden på slutten av 90-tallet etter å ha drevet med transport og lastebiler i 25 år. – Jeg så at det dreide seg om det samme. Alt koker ned til at utgiftene må være lavere enn inntektene, og det handler om å holde kostnadene så lave som mulig. Innen trelast bestemmes prisen og kvaliteten av markedet, så det er bare å forholde seg til det, og passe på at kostnadene følger produksjonen. Tuftet på lange tradisjoner er Eikås Sagbruk AS i dag et topp moderne anlegg. Med beliggenhet på Eiken i Vest-Agder, har de store produksjonslokaler, sag, sorteringsverk, trelasttørker, høvlerier, impregneringsverk, beiseanlegg, precut-anlegg og eget verksted. Tømmeret får de stort sett fra leverandører innad i fylket, for selskapet har et fokus på at de skal ha mest mulig kortreist tømmer, blant annet på grunn av transport. Her har de en tett dialog med Skogeierforeningen, forklarer Telhaug. – Vi kan levere det meste innen trelast og byggevarer. Etter hvert kommer vi også til å gjøre overflatebehandling av kledning og panel, men foreløpig er det slik at vi grunner kledning. Og det gjør vi i stor stil, i tillegg til å høvle alt fra panel og gulv til listverk.

84 | BYGG, INTERIØR & HAGE

En ting som gir Eikås Sagbruk AS en stor fordel, er at de kan ta i mot spesialbestillinger. Her har de ikke kun lagervarer, men mulighet til å ta i mot spesialbestillinger fra kunder som ønsker noe annet - noe unikt og annerledes. Med eget prekutt-anlegg kan du også få

alt skreddersydd og ferdig etter mål. Du beskriver hva slags panel og plater du ønsker, og Telhaug og staben hans skreddersyr og kutter. Og mens vi er inne på det unike - sagbruket har mer å by på! – Hugget stokkpanel er et spesielt panel som vi har drevet med helt siden starten, og dette er paneler som ingen andre lager. Det er helt unikt for Eikås Sagbruk. Hugget stokkpanel finnes som både gran og furu, og er til både innvendig og utvendig bruk. Her til lands er det kun vi som produserer dette, men vi har flere forhandlere. Og som om ikke det var unikt nok - blant de 34 ansatte er det en medarbeider som har jobbet hos dem i imponerende seksti år. Han fikk kongens fortjenestemedalje etter å ha vært ved sagbruket i 50 år, og fikk sin spede start da han var med onkelen Olav Eikås på jobb i tenårene. I dag jobber han halv stilling. – Våre ansatte er fagfolk som virkelig kan faget sitt. Mange av dem har jo gått og trødd her siden de var små, skyter Anne Tove Bakke inn. Hun er markedsog økonomiansvarlig, og kaller seg Telhaugs høyre hånd - med et stort smil. Effektiv drift med biobrensel-anlegg Selskapet har vokst de siste årene, og ligger nå på en årlig omsetning på i underkant av 80 millioner.


De har bygd stein på stein, og hatt mange livlige diskusjoner gjennom tiden, sier Telhaug. På eiersiden har han nemlig med seg to nevøer, i tillegg til at det ene søskenbarnet hans er høvlemester og broren hans er nestleder. Sammen har de det vanvittig moro på jobb, og det gode arbeidsmiljøet viser seg i en minimal sykemeldings-statistikk. – Jeg er optimist med tanke på fremtiden, og mener Eikås Sagbruk AS har livets rett. Men jeg tror nok at vi kommer til å produsere mer trelast, og med fokus på kostnadene, produsere dette til så minimale kostnader som mulig, sier han. Er det på ett felt sagbruket virkelig gjør sitt for å redusere kostnader, er det på oppvarming. Med et eget biobrensel-anlegg kan de varme opp alle lokalene sine med biovarme. Årlig har de et energibehov på rundt 2 millioner kilowatt timer i strøm, men i biobrensel-anlegget produserer de mer enn det dobbelte - hele 5 millioner kilowatt timer biovarme. Det blir også en vinn-vinn situasjon for selskapet når de kan fore anlegget med avkapp fra produksjonen, paller og annet tre- og papiravfall. En effektiv drift er også mulig takket være både eget verksted og god logistikk. Med egne reparatører som kan ta hånd om maskinene på stedet, slipper de å leie inn folk og de slipper å vente. Og når det kommer til logistikken, sier det seg selv at denne må være knivskarp. Ikke minst når det handler om store volum. Når Telhaug og kompani for eksempel skal sende ei hytte til Hafjell, er det helt avgjørende at også listverket blir med i lasten. - Å lytte til kundene og kunne ta i mot både ros og ris, det er utrolig viktig. Det er kunden som er en viktig bidragsyter for at vi skal kunne utvikle oss. Vi må aldri misbruke tilliten fra kundene, avslutter John Anker Telhaug.

Gammel tradisjon får nytt liv

Eikenveien 710, 4596 Eiken 38 34 82 02 info@eikaas-sagbruk.no www.eikaas-sagbruk.no BYGG, INTERIØR & HAGE | 85


Faller pladask for Eikås hytter og hus AS Helnorske produkter av ekte kvalitet er flaggskipet til Eikås hytter og hus AS. Firmaet som holder til på Eiken i indre Agder har akkurat lagt bak seg et rekordår hva gjelder salg av hytter. Veien videre ser svært lys ut for daglig leder Ole Dag Meland og hans ti ansatte. – VI SOLGTE 72 BYGG i 2016, og jeg tror at nesten 80 prosent av dem var på Østlandet. Det var salgsrekord for oss, og det er veldig gøy. Jeg mener det er kombinasjonen av tre ting som gjorde at vi lykkes så godt i fjor. Først og fremst har markedet vært bra. I tillegg har vi brukt en del år på å markedsføre Eikås hytter, og så har vi fått to veldig flinke selgere på Østlandet, forklarer Meland. Han har bakgrunn som byggingeniør, og er oppvokst i Eiken. Ønsket om å finne en jobb hvor han kunne bruke faget sitt - og det i hjembygda han liker så godt, ble oppfylt 1998. Da ble Eikås hytter og hus AS etablert med utspring i Eikås sagbruk. I dag har de fire lokale eiere, og Meland synes det er en fordel å ha beliggenhet litt ute i distriktet. Da klarer de nemlig å holde på sine ansatte, noe som viser seg i at de har en fast og fin stab som har vært med på å utvikle firmaet. – Det har vært en spennende utvikling. Selskapet i dag er i grunnen ikke det samme som da det startet opp. Det har utviklet seg, både med modellene vi selger og markedet vi selger til. Samtidig har volumet blitt større. Vi har også brukt en del energi på å etablere oss på Østlandet med eget salgskontor og ei visningshytte på Hellerudsletta. Etter mange års jobbing har det nå gitt skikkelige resultater, og det er veldig bra!

86 | BYGG, INTERIØR & HAGE

Eikås hytter og hus AS leverer mest hytter. På den flotte hjemmesiden deres ser man fort at de har et stort utvalg å velge mellom. Det største utvalget er i fjellhytter, som er spesialfeltet deres, men de har også sjøhytter og hus i alle varianter. Meland forteller at de har valgt å gjøre modeller, tegninger og kundetilpassede varianter tilgjengelig på hjemmesiden. Slik får kundene en unik mulighet til å finne inspirasjon ved å bla seg gjennom de mange valgene. Alle modellene er utviklet av firmaet. Helnorsk produkt av god kvalitet – Grunnen til å velge oss når det gjelder hus, må være at du finner noe du synes passer din stil, og noe som appellerer til deg. Det er veldig mange aktører på husmarkedet, men vi har våre modeller. De fleste har sine drømmer, og ofte har de som kommer til oss allerede ei tomt. Det som er viktig da, er at man vet hva man har lov til å bygge på tomta si. Vi opplever at mange ikke vet det, så det er det første vi ser på. Deretter finner vi et budsjett som er i tråd med hva kunden kan finansiere, og så bygger vi ut fra det, sier Meland. – Fagområdene vi har på huset er tegnebiten, byggemelding og søknader, og ingeniører som tar seg av alt innen prosjektering og dimensjonering. Vi gjør alt av tegninger ferdig før et bygg skal leveres. Samtidig


har vi den styrken at vi har én fast person per prosjekt som har kontakt med både kunder og snekkere. Mange setter pris på at de får én personlig kontakt. På huset i Eiken sitter det fire ingeniører, men firmaet har valgt å ikke ha egne snekkere. I stedet samarbeider de med mindre snekkerlag på to-tre mann som er fornøyde med at Eikås hytter og hus AS tar seg av prosjektering og levering, slik at de kan ta seg av snekringen. I staben har de også medarbeidere som reiser rundt og tar prosjekter lenger vekk. I fjor hadde de jobber helt opp mot Bodø. – For oss er det viktig å vise at vi står for kvalitet og at vi har et helnorsk produkt. Vi går ikke på akkord

med det. I tillegg er vi gode på den krevende kunden som har store forventninger til at det skal være ei skikkelig oppfølging, at det skal være gjennomførte løsninger rent teknisk, og at det skal være skikkelig design. Det synes vi at vi har lykkes med. Konkurransen på både hytter og hus er beintøff. Man må gjøre en skikkelig jobb hele tiden, for et dårlig rykte sprer seg jo ti ganger raskere enn et godt. Der jobber vi kontinuerlig for å ha et godt rykte, og det er veldig mye dét vi selger på ute i felten. I et samfunn og en tid hvor det skjer stadige endringer på regelverk og rutiner, er det helt nødvendig å følge med. Meland sier at det har forandret

seg enormt, men at det viktigste er å sørge for at alle ansatte er oppdatert på sine felt. Det krever en del kursing, men fordelen er at i staben hos Eikås hus og hytter AS er det flere som jobber med det samme, og slik kan de bistå hverandre. – Responsen vi får er veldig god, det kan man se på tilbakemeldingene som legges igjen både på nettet og ellers. Vi får ofte telefoner fra kunder som har lett og kikket lenge, og så har de blitt tipset av venner om Eikås og faller pladask. Det har skjedd flere ganger, faktisk, og det er gøy! 2017 startet med en stor ordrereserve, så det blir temmelig garantert full rulle resten av året, avslutter Meland entusiastisk.

Vi gleder oss til å vise deg våre nyheter på den store hyttemessen! Du finner oss i vår visningshytte Tverrlia på hyttesenteret, samt på stand 55 i messehallen. Ta gjerne kontakt for avtale.

Vi ser frem til å møte deg!

Skeikampen

Eikås hytter – Helnorsk hyttedrøm

5 soverom 141,9 m2 BRA

Tverrlia

4 soverom 158.8 m2 BRA

Vågslid

4 soverom 150.8 m2 BRA

Gålå

Eikås Hytter & Hus AS / eikas@eikas.no / Tel. 38 34 95 00

3 soverom 96.9 m2 BRA

eikas.no

BYGG, INTERIØR & HAGE | 87


Vi former fremtiden og fremtiden former oss Mur i Sør er spesialister på mur og betong. Punktum. Det har de blitt takket være hard jobbing, kvalifiserte medarbeidere og en høy gjennomføringsevne. 15 års god drift vitner om en pålitelig totalleverandør som leverer kvalitet i alle ledd.

i et marked som det stormer litt rundt. Da er det viktig å bruke noen som har ryggrad. Jeg vil si at vi har en veldig god gjennomføringsevne. Når vi har sagt ja til å bygge, så er det kort vei fra start til slutt. Har man dyktige folk i alle faser, så blir sluttproduktet veldig bra. Samtidig blir det konkurransedyktig siden vi har en såpass liten organisasjon. Det er gründer og daglig leder Tom Arne Aamodt som forteller. Han startet opp Mur i Sør i 2001. Søgne-firmaet er en entreprenør innen mur og betong som tilbyr alt fra enkle enterpriser til totalenterprise på ulike bygg. Per i dag er de 65 ansatte, hvorav 10 stillinger dekker det administrative mens resten jobber ute i felten. – Våre ansatte driver i hovesak med mur og betong, for det er det vi er best på. Men nå er det jo slik at mur og betong ofte er en stor del av et bygg. Derfor tar vi på oss totalenterprise på resten av bygget sammen med dyktige aktører innenfor de andre faggruppene vi spiller på lag med. Som totalleverandør gjør vi alt fra A til Å. På leiligheter leverer vi i prinsippet alt fra små leilighetsbygg til 50-80 leiligheter. Etter at vi har fått tomt og prospekt av kunden, gjør vi resten. Mur i Sør har eksistert i 15 år. I løpet av denne tiden har de opparbeidet seg en stor portefølje av ulike kunder på Sørlandet. De bygger også en del prosjekter i egen regi, men i hovedsak fordeler

– VI ER SOLIDE

88 | BYGG, INTERIØR & HAGE


oppdragene seg med 50 % på nybygg og leiligheter, 30% på anlegg, vei og kraft samt 20% på service og mindre jobber for mannen i gata. Som kunder har Aamodt og staben hans både profesjonelle byggherrer, eiendomsutviklere, kommunale foretak og private. De opererer innen ulike segmenter, både i det offentlige, det private og det profesjonelle. - Styrken vår er at vi kan tilpasse oss det markedet vi er i hver dag, fordi vi er så fleksible. Markedet er i endring hele tiden, men det klarer vi å tilpasse oss. Enten vi jobber som underentreprenør for et kraftselskap, eller har totalenterprise på et leilighetsbygg for en privatperson. De senere årene har vi begynt å bevege oss inn på kraftmarkedet. Det er fordi det skal satses veldig mye på dette markedet fremover. Og der det satses, der må vi være med for å ha jobb. Vi vet også at det skal bygges mye veier i fremtiden, så da må vi være med der. I tillegg øker antallet som ønsker å bo i leilighet, og da er vi til stede i dette markedet.

år fremover. Vi jobber ikke med døgnfluer! I en bransje med mye konkurranse, er det åpenbart at Søgne-firmaet har gjort mye riktig. Så hva er hemmeligheten bak en lang kundeliste, sunn økonomi og et godt rykte? - Noe av grunnen er at vi dyrker det vi er gode på. I tillegg er vi tro mot det vi holder på med, og blander ikke inn mye annet. Man kan si at vi er tro mot mur og betong. For våre 40 betong-arbeidere og 15 murere er det dette vi kan best. Og så har vi med oss dyktige ledere som delegerer og engasjerer andre faggrupper og syr det hele sammen for kunder som ønsker det. – Jeg vet ikke om vi er så unike, men vi er solide. I tillegg er vi enkle, og det er kort vei i organisasjonen, fra ute til inne. Fleksibiliteten vi har er bra. Vi ønsker å finne løsninger, og vi er der for kunden for å hjelpe med å tilpasse det bygget han ønsker. Mur i Sør har som mål å fortsatt spille i eliteserien sammen med de andre aktørene de både konkurrerer og samarbeider med på Sørlandet. Og det er lett å tro på at de vil lykkes. Den daglige lederen, som vant prisen for Young Entrepreneur of the Year i 2014, står i spissen for en kompetent og dyktig gjeng med fagarbeidere. Legger man til at firmaet aldri har sett røde tall, men har hatt en jevn og fin vekst siden 2001, forstår man at Mur i Sør er en vaskeekte suksess-historie.

AAMODT FORTELLER AT

til Mur i Sør gjør at de kan takle ethvert prosjekt de går inn i. Ved å ha kun mur og betong internt i eget hus, henter de resten av tjenestene i markedet. Derfor har de alltid gode konkurransevilkår for å få et produkt som gjør at kan være fornuftig på pris. – Og når vi fungerer som totalleverandør, samarbeider vi med andre gode, stabile underentreprenører. Dette er aktører som vi vet vil være her i minst 10-15

SOLIDITETEN OG GJENNOMFØRINGSEVNEN

Mur i Sør AS Adresse: Østre Lohnelier 84, 4640 Søgne Telefon: 95 82 90 00 E-post: post@murisor.no Hjemmeside: www.murisor.no Facebook: www.facebook.com/murisor BYGG, INTERIØR & HAGE | 89


Nytt tak på to dager «Wow!» Det er lyden av fornøyde kunder når Takfornying AS er ferdig med utført jobb. Med kvalitetssikring i alle ledd legger de slitesterke tak med 10 års-garanti. Vi tok en prat med Vegard Furhovden, daglig leder i Tønsberg-firmaet. veldig tøft. Egentlig har vi kopiert det takstein-produsentene gjør. Det bør gå minst mulig tid fra produksjon og frem til taksteinen legges. I dagens hektiske samfunn fører dessverre tidspresset til at det går utover kvaliteten, og det skjer i herde-prosessen. Resultatet blir at man ikke får lagt et så sterkt slite-sikte som man ønsker. Takfornying AS, derimot, har all verdens tid. Med deres konsept ligger steinen allerede på taket. Først dyprenser de steinen, så fjerner de saltutslag, mose og alger som gror på taket.

KONSEPTET VÅRT ER

EN TAKSTEIN SKAL være vannavvisende. Det er den ikke når ting gror på den! Nettopp derfor dyprenser vi, og bygger opp strukturen igjen. Deretter impregnerer vi, og tetter igjen de porøse delene. Da blir steinen helt vannavvisende, og du får et tett tak. Til slutt legger vi et slite-sikte på toppen, forklarer Furhovden. De bruker takstein-maling fra Drywood, og legger tilsvarende seks til åtte strøk med pensel på hvert tak. Da har man et slite-sikte som gjør at de kan gi 10 års-garanti på jobben, med en forventet levetid i 20-25 år. Nøkkelordet er vedlikehold i stedet for å bytte tak. Det er veldig viktig at vi gjør en grundig sjekk i forkant. Selv om taket er tett, kan det det ligge skjulte skader under. Med en forhåndsssjekk kan vi være trygge på at vi faktisk kan fornye taket, og at 10 års-garantien har noe for seg. Slik kvalitetssikrer vi i alle ledd.

90 | BYGG, INTERIØR & HAGE


franchisetaker av Takfornying AS i 2014. I februar året etter kjøpte han opp hovedkontoret, og videreutviklet konseptet. På kort tid tredoblet de antall avdelinger. Det siste året har de bremset litt ned, og heller fokusert på å utvikle kvaliteten og systemene sine. Vi har til gode å ikke få et “wow” etter utført jobb, og det er veldig gøy. Vi maler også opp igjen gradrenner og takrenner, så når vi er ferdig ser det ut som om blikkenslageren har vært der også. Mottoet vårt er “nytt tak på to dager”. Avslutningsvis advarer han mot useriøse aktører som har fått tak i gamle brosjyrer fra Takfornying AS.

FURHOVDEN BEGYNTE SOM

ut vårt navn, og skrevet på sine egne opplysninger. Vær derfor skeptisk om det står noen på døra di. Ring gjerne vårt hovedkontor og spør om vedkommende er en del av vårt konsept, avslutter Furhovden.

DE HAR KRYSSET

NORGES STØRSTE KJEDE AV PROFESJONELLE TAKFORNYERE!

Takfornying AS Vestfjordveien 54, 3142 Vestskogen 911 58 888 post@takfornying.as - www.takfornying.as www.facebook.com/www.takfornying.as

BYGG, INTERIØR & HAGE | 91


Til det beste for lærlingene

“Jobben vår er å følge opp at lærlingene får den opplæringen de skal ha ute i bedrift. Hvis de ikke har det bra og trives på jobb, så slutter de, og det vil vi jo ikke! Derfor gjør vi det vi kan for at de skal trives med det valget de har gjort. Målet er å drive hver enkelt lærling frem til en svenneprøve”. CAMILLA H. CHRISTIANSEN er daglig leder ved Opplæringskontoret for bygg- og håndverksfag i Østfold. Hun snakker med stort engasjement om viktigheten av å tilrettelegge for lærlinger innen de mange håndverksbransjene i fylket. Kontoret ligger i Sarpsborg, og sysselsetter tre ansatte. For tiden har de drøyt 150 medlemsbedrifter og 100 lærlinger. Kontoret eies av medlemsbedriftene, og driftes på samme måte som lag og organisasjoner. – Ikke alle er glad i å gå på skolen. Mange gjør det allikevel, og går ut med mye fravær og dårlige karak-terer. Da får de ofte ikke læreplass. Når jeg spør og får til svar at det er fordi de er lei av skolen, så synes jeg på en måte det er greit. Da får de en sjanse til å vise at de heller vil jobbe i stedet, for det er ikke alle som passer til å gå på skole, forteller hun. Opplæringskontoret for bygg-og håndverksfag i Østfold dekker en lang rekke fag: rørlegger, tømrer, maler, ventilasjon, blikkenslager, murer, isolatør og betong, med taktekker-faget på vei inn. Grunnen til at de har så mange fag er at de er det eldste opplæringskontoret for byggfag i Østfold. De er også blant de eldste i landet, og ble etablert i 1993. De største fagene deres var rørlegger- og tømrerfaget. – Generelt for alle opplæringskontor i alle fag sitter vi på 80 prosent av

92 | BYGG, INTERIØR & HAGE

lærekontraktene. Man kan si at vi får “bestillinger” fra bedrifter som ønsker lærlinger. Da prøver vi så godt vi kan å finne en passende lær-ling til hver enkelt bedrift. Vi ser ikke bare på karakterer-utskrifter, men vil gjerne møte lærlingene. Noen ganger reiser vi ut på skolebesøk, eller vi kan møte dem andre steder eller her på kontoret. Blant våre medlemsbedrifter er det ikke alle som sier at de vil ha lærlinger. Men hvis jeg ringer og forteller at “nå har jeg en god gutt som jeg tror passer til deg”, da er de åpne for det. Og når det går i boks, så er dette en fantastisk jobb, sier Christiansen med et smil. Godt tilrettelagt for elevene Hvilket løp man velger, er opp til hver enkelt lærling. For eksempel om man skal gå på tømrerlinjen, be-tyr det en læretid på fire år. Da har man valget mellom å gå rett fra 10. klasse og ut i fire år i lære hos be-drift. Alternativt kan man ta første året på videregående og gå tre år i lære, eller å gå både første og andre året på skole og deretter to år ute hos bedrift. Hver enkelt gjør som man vil, og slik er det veldig tilrette-lagt for elevene. Per i dag er det bare fem jenter blant de drøyt 100 lærlingene som er tilknyttet Opplæ-ringskontoret for bygg-og håndverksfag i Østfold.


– Det er inntak av lærlinger hele året, selv om de fleste begynner i august. Noen slutter allerede til høstferien, for mange får jo sjokk. Plutselig skal de møte opp i høstregnet klokken sju om morgenen på arbeidsplassen, som jo kan være i Oslo. Da skal man plutselig være voksen! Men det er bare en liten andel som hopper av læretiden, da. Christiansen legger til at i lokalene som ligger rett ved E6, har de også utleie av prøvestasjoner i murer-, rørlegger- og malerfaget. Disse brukes når lærlingene skal opp til svenneprøven. Det er en bestemt struktur som skal følges når de skal opp til prøven, og mange blir veldig nervøse. Da er det fint å ha noen som går rundt og passer på at de får seg litt luft og litt mat. – Vi gjør så godt vi kan for at de skal ha det bra. Man blir veldig glad i mange av dem! Egentlig skal vi ut på vurderingssamtaler hver sjette måned, men jeg synes det er for sjeldent. Derfor drar vi heller ut hver tredje eller fjerde måned. Da blir man godt kjent med lærlingene, og vi får god kontakt. Jeg liker ikke å skryte av meg selv, men akkurat dette med personlig oppfølging er vi veldig gode på.Vi gjør nok mange ganger mye mer enn det vi skal, men det får vi også mye igjen for, sier Christiansen. – Flere lærlinger som har vært hos oss starter egne firmaer og engasjerer egne lærlinger. Det er faktisk den aller beste reklamen vi kan få. De siste årene har vi hatt en stor vekst, og den regner jeg med vil fortsette. Målet til alle på opplæringskontoret vårt er at lærlingene skal ha det fint på jobb, at de lærer det de skal og at de fullfører læretiden sin. Selv om noen ikke er flinke på skolen, har allikevel alle noe de er flinke.

Opplæringskontoret for Bygg og Håndverksfag i Østfold Adresse: Trøskenveien 36, 1708 Sarpsborg Camilla: 411 265 80 / camilla@okbh.no Kenneth 484 408 52 kenneth@okbh.no Anders: 909 70 576 / anders@okbh.no Hjemmeside: www.okbh.no Facebook: www.facebook.com/okbh.no BYGG, INTERIØR & HAGE | 93


De ærlige murmesterne Mange tiår med erfaring går inn i de stødige arbeidene til murmesterne Svend Kristiansen og sønnen Flemming. Sammen driver de Svends Mur, Puss og Flis i Spydeberg. Det beste med jobben er allsidigheten, forteller Svend til Bransjemagasinet.

muring, fra bunn til topp, og driver i tillegg veldig mye med fliser. I samarbeid med forskjellige håndverkere kan vi ta hele hus og gjøre alt fra A til Å for kunden. Bedriftene vi jobber med er kun mesterbedrifter, understreker han. Kristiansen er opprinnelig fra Danmark. Firmaet tok han med seg på flyttelasset til Norge. Han startet opp alene, men har i dag en stab på fire ansatte. Sønnen Flemming er også murmester, og de to jobber side om side. – Det beste med jobben er allsidigheten. Vi driver ikke bare med murstein, men pusser, driver med fliser og har et stort spekter. Blant annet har vi gjort utrolig mange eneboliger med mur på utsiden og tre på innsiden. Det er en fin løsning. Når det gjelder fordelene med

– VI UTFØRER ALT INNENFOR

mur- og betonghus, så holder de godt på varmen om vinteren. Derfor passer de veldig godt til det norske klimaet, og så er de vedlikeholdsfrie, sier han. tar oppdrag i Spydeberg, Askim, Hobøl, Enebakk, Ski samt noe i Oslo . Firmaet har et godt samarbeid med Flisekompaniet, som kan skaffe det meste innen fliser. Kristiansen benytter også sine mange kontakter han har opparbeidet seg etter nesten fire tiår i bransjen. – I de 34 årene jeg har vært i Norge har vi aldri vært arbeidsledige. Selvfølgelig har det gått litt opp og ned, men det hjelper veldig at vi har flere bein å stå på. I tiden fremover har vi mange spennende oppdrag. Vi har et godt renomme, og det får man kun ved å være ærlig!

SVENDS MUR, PUSS OG FLIS

Svends Mur - Puss og Fliser / Murermester Svend & Flemming Kristiansen Adress: Osloveien 26, 1820 Spydeberg Telefon: 920 89 368 / 926 39 885 E-post: svend-k@online.no 94 | BYGG, INTERIØR & HAGE

murermester76@gmail.com


Det faglige og sosiale går hånd i hånd Vest-Agder er et fylke som vet å verdsette tømrere. Kristiansand Byggmesterforening ivaretar og hjelper både lærlinger og medlemsbedrifter innen tømrerfaget. – MEDLEMMENE VÅRE ER AL t

fra enkeltmannsforetak til større firmaer med 100 ansatte. Hos oss får de et faglig og sosialt treffpunkt. Mange holder på med sitt i hverdagen. De har et behov for å treffe andre som driver med det samme, hvor de kan diskutere og i tillegg få både faglige og sosiale opplevelser sammen. Det gjør det enklere å plukke opp telefonen senere også, om man lurer på noe eller har for mye eller lite arbeid. Jeg tror dette er mye av grunnen til at bedrifter ønsker å bli medlem hos oss.

Halvard Sørensen, formann i Kristiansand Byggmesterforening. Vi møter ham sammen med daglig leder Roald Tønnesen. Foreningen ble etablert så tidlig som i 1903. I 1979 startet de opplæringskontoret for tømrerfaget. Alle foreningens medlemmer som tar inn lærlinger forplikter seg til å gjøre dette gjennom opplæringskontoret. – Vi arrangerer stadig medlemskurs om lovendringer eller endringer innen tømrerfaget. Det skjer mye i bransjen, og vi har fokus på å til enhver tid holde medlemmene våre oppdatert. Det er også viktig for oss at medlemmene kan melde fra om egne behov. Ser vi at det er noe som gagner flere, arrangerer vi

DET SIER STEIN

kurs for alle interesserte, legger Tønnesen til. Kristiansand Byggmesterforening har passert over 100 medlemmer. Interesserte bedrifter sender en skriftlig søknad med dokumentasjon på mesterbrev og ansiennitet. Denne blir behandlet av styret, og deretter diskutert på et medlemsmøte. Slik kan de forsikre seg om at søker-bedriften står for kvalitet, trygghet og seriøsitet. Dette er de tre faktorene de vurderer i et potensielt nytt medlem. – I 2007 VAR VI OPPE i 140 tømrerlærlinger her i Vest-Agder. Per dags dato er vi på 101, og det er veldig bra. Det har blitt en tradisjon blant våre byggmestere, og dette med å ha lærlinger har nærmest blitt en kultur. Det er kjempepositivt, sier Tønnesen entusiastisk. – En utfordring for mange av medlemmene i en travel hverdag, er å være produktiv og samtidig oppdatert på ethvert regelverk og krav til dokumentasjon. Det er på akkurat disse feltene vi prøver å knytte til oss samarbeidspartnere som kan hjelpe de mindre bedriftene med å for eksempel få all dokumentasjonen inn i et system. Vi har samarbeidspartnere og konsulenter som vi kan sette medlemmene i kontakt med.

Kristiansand Byggmesterforening Adresse: Kronprinsens gate 14

4614 Kristiansand

Telefon: 38 12 80 60 E-post: roald@byggmesterforeningen.no Hjemmeside: www.byggmesterforeningen.no BYGG, INTERIØR & HAGE | 95


Gi murerfaget en sjanse – vær lur, velg mur! Murmesternes forening Oslo er en bransjeforening med mange viktige gjøremål. Ett av dem er å skape interesse og engasjement for murerfaget, som er et allsidig og kreativt yrke. En rekke store og spennende byggeprosjekter vil pågå i hovedstaden i lang tid fremover. Det kan være gulroten man trenger for å rekruttere fremtidens murere. VI DRO PÅ besøk til foreningens kontorer på Majorstuen i Oslo. Her fikk vi en prat med direktør Knut Asper og opplæringsleder Lars Eikemo-Rolfsen. Murmesternes forening Oslo består av drøyt 40 opplæringsbedrifter, og har eget opplæringskontor og målekontor. - Den store bredden i arbeidet er det jeg liker best. Man jobber helt ned mot én spesifikk lærling på én spesifikk byggeplass, til å utarbeide læreplaner og jobbe mer mot det politiske. Det er veldig bredt, og det synes jeg er spennende med denne jobben, sier Eikemo-Rolfsen. - Målet er å til enhver tid ha 40-50 løpende lærlingkontrakter i Oslo og Akershus, men det sliter vi med nå. Vi ser at lærebedriftene blir mer og mer spesialiserte. De får ikke tak i de lærlingene/murerne de trenger, og derfor leier de inn. Resultatet blir ofte språkproblemer som fører til at lærebedriftene etter hvert blir mindre attraktive som lærebedrifter, for det er ikke hyggelig å jobbe et sted hvor du ikke kan snakke norsk til de du jobber sammen med. Det blir ingen god lærebedrift. Utviklingen viser at det er mange bedrifter som vil ha og trenger lærlinger, men de er i utgangspunktet ikke godkjent som lærebedrifter da de ikke har kvalifiserte murere ansatt, forklarer Asper. I Oslo og Akershus har antall elever som velger mur-utdanningen blitt mer enn halvert. Det fører til at nesten alle i utgangspunktet får lærlingplass. Den nye lærling-garantien sier at hvis man er kvalifisert, så skal man få plass. Det fordrer

96 | BYGG, INTERIØR & HAGE

maks ti dagers fravær på hvert av skoleårene på VG1 og på VG2. I tillegg må man ha bestått alle allmennfag, og oppnådd minimum karakteren 3 i programfaget. Aller viktigst er det kanskje at man er motivert og villig til å være på utplassering i en bedrift slik at man ser at de fungerer ute. - Velger du murerfaget, må det være fordi du er interessert i håndverk, i å bruke kroppen din og være kreativ i forhold til håndverk. Jeg føler at murerfaget er et av de mest kreative håndverkene fordi du faktisk lager noe fysisk med hendene dine. Du bygger noe selv med de mursteinene eller flisene du får utdelt. Det er i hvert fall det argumentet jeg rekrutterer lærlinger på; at man må være interessert i å lage noe som kanskje blir stående der for evig. Jeg for min del fikk for eksempel lov til å være med og bygge Operaen, og slike signalbygg blir det jo bare flere av. Nå skal for eksempel Nasjonalmuseet bygges. Der skal de ha 50 murere gående i to år for å lage fasadene, og det blir et veldig spesielt bygg, sier Eikemo-Rolfsen entusiastisk. Uante muligheter - En murer er en veldig allsidig fagarbeider. Man kan jobbe med alt fra peiser til bad, badebasseng, piper og fasader. Mureren er kunstneren i et byggeprosjekt. Faget spenner fra trekninger og gips-ornamenter til Leca-blokker og støping av gulv og glassbyggerstein. Det er viktig å få frem for ungdom at det å bli murer ikke bare dreier seg om å stå og stable murstein eller å mure en grunnmur. Det er uante


muligheter. Mye går også på rehabilitering, og det er nesten ikke arbeidsledighet innen faget, supplerer Asper. I mai har han vært ansatt i Murmesternes forening Oslo i 20 år. Det betyr at han har kunnet følge med på rekrutteringen lenge. Han legger ikke skjul på at det har vært dårlige tider før også, for rekrutteringen til murerfaget går i bølger og daler. - Men jeg tror vi nå står foran et nytt veiskille med tanke på statusen til faget. Den må vi få opp igjen, ellers tror jeg løpet kanskje er litt kjørt. De lærlingene vi allerede har, er veldig bra gutter og jenter. Det er mye bra ungdom der ute, men vi skulle gjerne hatt flere slik at vi kunne fått ut enda flere dyktige lærlinger. Vi er flinke til å hjelpe til på skolene, og har begynt å samle alle murer-interesserte VG1-elever til praktiske murerkurs i Akershus hvert år. Da arrangerer vi kurs hvor vi stiller som instruktører, og så har vi opp til seks murmestere som rullerer og gjør undervisningen spennende. Dette fenger ungdommen veldig. De får konkrete, store oppgaver som de løser sammen i team, og det synes de er veldig gøy. Murmesternes forening Oslo er også en arbeidsgiverforening som jobber for bedre arbeidsvilkår. De har i dag 100 murmestere som medlemmer, men ønsker seg flere. - Den største fordelen med å være medlem slik jeg ser det, er at man får et større nettverk. I tillegg kommer faglig påfyll i form av medlemsmøter, medlemsturer og seminarer. Det er også gode forsikringsordninger, avtaler og lignende gjennom medlemskapet. Det finnes mange mesterbedrifter i vårt område, så potensialet for flere nye medlemsbedrifter er absolutt tilstede.

Murmesternes Forening Adresse: Sørkedalsveien 9, 0369 Oslo Telefon: 23 00 30 40 E-post: post@murmesternesforening.no Hjemmeside: www.murmesternesforening.no / www.murfag.no Facebook: www.facebook.com/murmesternesforening Youtube: www.youtube.com/watch?v=d5_Is1rsZCg BYGG, INTERIØR & HAGE | 97


Innredning av topp kvalitet Herved overbringes en gladnyhet til bedrifter som ønsker ny innredning i lokalene sine: UTV AS i Flekkefjord er spesialister på alt fra systemvegger til solskjerming, og tilbyr importvarer som holder meget høy kvalitet.

i det små i Hægebostad for ti år siden. Nå har de en fast arbeidsstokk på mellom syv og ti ansatte, og når UTV AS deltar på større prosjekter leier de inn medarbeidere, forklarer daglig leder og medeier Erling Skregelid. Han gjør alt fra å styre den daglige driften til å prosjektere, og er også ute i felten og jobber. – Til bedriftskunder kan vi tilby alt innen innredning av næringsbygg. Det inkluderer systemvegger, vanlige fastvegger, alle typer system-himlinger, datagulv, foldevegger og solskjerming. Alt skreddersys etter ønske fra arkitekt eller kunde, eller i samarbeid med byggherren siden ingen bygg er like. Vi importerer mye kvalitetsprodukter, blant annet fra Tyskland. Kundene er alt fra små kontorbygg til store næringsbygg. Firmaet er også involvert i store prosjekter med det offentlige, stat og kommune. UTV AS jobber ofte under en hovedentreprenør som har tatt på seg et stort prosjekt. Da fungerer de som en underentreprenør som har ansvar for en del av bygget, for eksempel på himlinger eller vegger, og så gir de et prisforslag. Men de har også privatkunder.

FIRMAET STARTET OPP

Mot dette segmentet selger de hagestuer, utvendig og innvendig solskjerming, i tillegg til noe flaggstenger og rekkverk. – Mindre jobber tar vi kun i nærområdet, men ellers kan vi reise over nesten hele landet. Vi ønsker å ha fornøyde kunder. Er det noe, så hiver vi oss rundt. Responsen er god, og vi får tilbakemeldinger med både ris og ros. Begge deler er viktig, for vi må vite hva kundene ikke er helt fornøyde med om vi skal bli bedre. TAR MAN EN kikk på hjemmesidene til UTV AS, kan man lese at de også fører produkter som lyddemping, glassvegger, glassfasader og vinterhager. Skregelid vil spesielt fremheve de flotte systemveggene de tilbyr, og den gode kvaliteten de holder. – Systemveggen har en ferdigmalt overflate og er ferdig gipset. Den har en profil hvor man ikke ser noen synlige skruer. Når vi er ferdige med å sette den opp, er også veggen ferdig. Produktet imøtekommer alt av lyd- og brannkrav. Og skulle man ønske å ta ned veggen igjen eller å flytte den en meter, kan man enkelt gjøre dette uten at den tar skade av det, avslutter Skregelid.

UTV AS

Svegeskogen 13 C, 4400 Flekkefjord 90 67 63 02 / 90 62 50 49 erling@utv.no / stefan@utv.no www.utv.no

98 | BYGG, INTERIØR & HAGE


En god utfordring er spennende Oppdragsmengden til Eliassens Byggeservice AS øker jevnt og trutt. Firmaet som har 20-årsjubileum i år holder til på Gressvik i Fredrikstad, og viderefører gode byggmester-tradisjoner gjennom generasjoner. I DAG DELER grunnlegger Martin Eliassen eierskapet likt med sønnen Lasse. Det som begynte i det små med oppføring av en enebolig i 1997, har vokst seg til en stabil drift med stadig flere oppdrag. Opp gjennom årene har de bygd boliger for flere huskjeder, og rundt årtusenskiftet inngikk Martin et samarbeid med en kollega som også drev for seg selv. De begynte å kjøpe tomter, og i en periode gjorde de det svært bra med utvikling, regulering og utbygging av et stort tomteområde. – I 2011 bestemte jeg meg for å gjøre om firmaet til et AS. Lasse fikk først 30 prosent av aksjene, og i dag har han 50 prosent. Det har vist seg å være et lurt valg. Lasse er ikke bare god til å snekre, men er en skikkelig stå-på-gutt. Han er flink til kundebehandling, skaffer oppdrag og gjør det veldig bra! For litt over ett år siden ble han også daglig leder, forteller Martin, som selv er utdannet som både byggmester og takstmann. ELIASSENS BYGGESERVICE AS jobber på hytter og eneboliger. De liker best å få oppdrag innenfor en radius på en halvtime fra Fredrikstad, men har hatt flere jobber i Oslo.

– I dag er driften ganske likt fordelt på rehabilitering og nybygg. Selv synes jeg egentlig at rehabilitering er mest spennende, for da støter vi på flere utfordringer som krever mer kreative løsninger. På nybygg er det stort sett forhåndsgodkjente løsninger. Både jeg og Robin, som er den medarbeideren med lengst erfaring i firmaet, har vært borti det meste. Men vi leier inn ekspertise når vi skjønner at vi trenger hjelp, for vi kan ikke ta oppgaver som vi ikke føler oss kvalifiserte til, utdyper Eliassen senior. De snakker om hvor viktig det er å være synlig for å tiltrekke seg flere interesserte, blant annet på sosiale medier. Firmaet er på Facebook og har egen hjemmeside. – Foreløpig er vi på det nivået vi ønsker å være. Men oppdragsmengden øker stadig, så vi burde vel ha vært en mann til. I dag er vi seks ansatte, inkludert to lærlinger. Det er ikke lett å få tak i folk, men slik har det vært nesten hele tiden. Privatmarkedet er hovedmarkedet vårt, men de siste årene har vi fått stadig flere oppdrag fra Unger fabrikker her i Fredrikstad. Det samarbeidet setter vi veldig pris på, og de har blitt en av våre viktigste kunder, avslutter Lasse Eliassen.

Eliassens Byggeservice As Adresse: Gamle Ålevei 28, 1621 Gressvik Telefon: 91 15 69 17 / 94 13 08 94 E-post: lasse@eliassen1.no Hjemmeside: www.eliassenbyggeservice.no Facebook: www.facebook.com/eliassens BYGG, INTERIØR & HAGE | 99


Borte bra, men hjemme best Som medlem av kjeden Norgeshus kan den tradisjonsrike bedriften H. Hadland Bygg AS friste kundene sine med en imponerende huskatalog. Sammen hjelper de deg med å realisere drømmen om en ny, flott og energismart bolig som du skal lengte etter å komme hjem til.

HANS HADLAND STARTET opp

virksomheten som et byggefirma i Egersund kommune i 1994. Da hadde han allerede 20 års erfaring bak seg, med bygging av rekkehus, betonghus og ene- og tomannsboliger i forskjellige varianter. Nå har H. Hadland Bygg AS vært en del av den anerkjente kjeden Norgeshus i 15 år. Med beliggenhet i Hauge i Dalane har de store deler av Rogaland fylke som virkeområde. – Huskatalogen til Norgeshus består av leiligheter, fritidsboliger, eneboliger og garasjer. Vi har også utført en del rehabilitering de siste årene. I tillegg gir vi pris til kunder som allerede har en tomt, og vi utvikler også egne tomteområder. De fleste kundene tar kontakt med oss via hjemmesiden til Norgeshus, for der står vi oppført som forhandler. For det meste bruker vi faste samarbeidspartnere og håndverkere på våre prosjekter, opplyser daglig leder Hadland. – Man får veldig mye å velge i fra Norgeshus. Det er ingen katalog, det er ei jo bok! Den er veldig innholdsrik, og inneholder også mange gode tips og råd i forhold til hvordan man skal bygge bolig. De fleste gjør jo dette bare én gang i livet. Boligen skal tilpasses dagens situasjon når man bygger, men også det at kundene kanskje skal bli gamle i den samme boligen, legger Ingrid Christensen til. Hun er tømrer og datter av Hans Hadland, og har vært ansatt i bedriften siden 2013. De to forteller at cirka ti prosent av husene de bygger, bygges rett fra katalogen. Resten blir det gjort endringer på, ved at kunden ønsker at boligen skal skreddersys og tilpasses etter hans behov. Veldig mange liker for eksempel den utvendige delen av et katalog-hus, men ønsker noen andre løsninger innvendig. Da kommer arkitektene fra Norgeshus inn og syr dette sammen i samarbeid med kunden slik at han får den boligen han vil ha. Norgeshus’ dyktige arkitekter og ingeniører sørger også for at boligen tilfredsstiller alle krav. Involverer kundene i prosjektet - Kundene er med i alt fra A til Å. De trenger ikke nødvendigvis å velge et hus fra katalogen, for mange har fått tegnet flotte hus fra en egen arkitekt. Men vi kan være med og lage alt når det gjelder eneboliger. For at kundene skal få den

100 | BYGG, INTERIØR & HAGE

boligen de helst har lyst på, prøver vi å fange dem opp før vi har bygd boligen. Da kan de nemlig være med å bestemme alt, i forhold til antall soverom de trenger, til farger, bad, kjøkken og løsninger generelt. Det er mange ting som spiller inn for sluttkunden. Det skal jo være slik at når du kommer hjem, så skal du være glad for å komme hjem. Og du skal bli enda gladere når du kommer inn døra. Det er jo hvordan det ser ut innvendig som betyr mest, for det er der man oppholder seg og bruker mest tid. Her skal man kjenne at “dette er mitt hus”. Det er ikke så farlig at huset utvendig ser likt ut som naboens, men innvendig er det viktig å kunne velge egne løsninger, etter egne ønsker og behov, sier Christensen engasjert. Byggebransjen har gått gjennom en rivende utvikling de siste årene. Viktige stikkord for nye hus som bygges i dag, er miljø og energiforbruk. Med en bolig fra H. Hadland Bygg AS og Norgeshus får man en kjempefordel med gode, varme hus. Alle modellene har balansert ventilasjon slik at man alltid får frisk luft inn i boligen. I tillegg kan Norgeshus levere flere smarthus-løsninger. Blant annet har de vindus-leverandører som kan tilby solskjerming og solpaneler som ser ut som vinduer fra utsiden. – Det er utrolig mange ting man skal tenke på og sette seg inn i, og det er mange fallgruver man kan gå i når man skal bygge. Mange gjør den feilen at de blir for opptatt av de små detaljene før de store detaljene er på plass. For eksempel at man tenker på farge-løsninger før man har bestemt hvor veggene skal stå hen. I forhold til dette med energi må man må tenke over hvordan man vil bruke pengene sine når huset er bygd. En avgjørende del har å gjøre med hvordan man bruker pengene når man bygger. Det er for så vidt greit å bygge et billig hus, men ønsker du å bruke de neste årene på å betale dyre strømregninger fordi du skal ha varmekabler over alt? Det er kanskje ikke det smarteste. Da er det nok lurt å tenke mer alternativt i forbindelse med oppvarming av boligen. – Kundene er stort sett veldig godt fornøyde. Generelt er det vel slik at vi ikke hører noe når folk er fornøyde. Slagordet til Norgeshus er “vi bygger det du vil ha”, og så lenge det går inn under de tekniske forskriftene, så får vi til det meste, avslutter Hans Hadland.


BYGG, INTERIØR & HAGE | 101


Byggmester TB Mydland AS et trygt og godt valg “Det vi brenner for, er å levere et produkt som kunden er fornøyd med. Det er det viktigste. Vi vil at kunden skal tenke etterpå at de gjorde et godt valg. Og det er ikke bare sluttproduktet som skal være bra, men hele prosessen. Kunden skal føle trygghet fra dag en”. TORSTEIN BJARNE MYDLAND plukket opp hammeren som ung, og var alltid med faren og farfaren og snekret hjemme på gården. Svennebrevet fikk han i 2000, og syv år senere etablerte han sin egen bedrift. Den dag i dag er han fortsatt glad i å skape og få til ting. Virketrangen får han utløp for som daglig leder av Byggmester TB Mydland AS i Hauge i Dalane. – Det er givende å ha ansatte. Faktisk har alle i staben vår, unntatt to, begynt her som lærlinger. Det viktigste for en lærling hos oss, er å ha arbeidsinnsats og lyst til å jobbe. Interessen for faget og for å lære er også en fordel, selvsagt. Det har vært helt bevisst at jeg har bygd opp firmaet med lokale folk. I dag er de ni ansatte. De flyttet til dagens fine lokaler i Gamleveien 51 da de ble en del av Nordbohus-kjeden for to år siden, forteller Mydland. Byggmester-firmaet har i utgangspunktet Dalane som sitt geografiske område, men kan påta seg oppdrag i hele Lister-regionen. De bygger først og fremst eneboliger og garasjer, samt noe hytter. Foreløpig har de ikke bygd leiligheter, men det foreligger kataloger med både tomanns- og firemannsboliger som de kan bygge for interesserte. Firmaet gjør også mye renovering av eldre hus, med både skifting av tak og

102 | BYGG, INTERIØR & HAGE

vinduer eller totalrenovering. For som byggmesteren sier: det skader ikke å ha flere bein å stå på. – Vi driver ikke med eiendomsutvikling enda, men det er noe vi vurderer i tiden som kommer. Når vi blir kontaktet av kunder som allerede har en tomt, får de først en katalog som de kikker på. Etterpå ser vi på de forskjellige aktuelle husene sammen, og jeg forteller om hvordan de kan få spesialtilpasset og arkitekttegnet huset etter egne ønsker. For de som ønsker, kan vi i utgangspunktet fikse alt og levere nøkkelferdige hus. Da benytter vi faste, lokale samarbeidspartnere som elektrikere, rørleggere og malere. Men hvis kunden har bestemte håndverkere han selv ønsker å bruke, så gjør vi selvsagt det. Det samme gjelder hvis kunden ønsker å gjøre deler av jobben selv, da tilpasser vi oss etter det. Det er det også mange som gjør for å spare penger. Gjennom en tett dialog med kunden ute på byggeplass går det bra. Virtual reality-briller Mydland forteller at han er veldig fornøyd med å være en del av Nordbohus. Kjeden har blant annet egne arkitekter og ingeniører som hjelper og bistår ved behov. Sender han dem enkle tegninger som


han har skissert opp sammen med en kunde, hjelper ekspertene i Nordbohus til med videre tegninger på hvordan huset kan bli. - Mye har skjedd siden jeg startet opp i denne bransjen, men med Nordbohus trenger vi ikke å tenke så mye selv. De følger med og passer på. Som eneste kjede i Norge er hele bygge-systemet deres godkjent av Sintef, ned til hver eneste bygge-del. Nordbohus er også den eneste kjeden i landet som benytter virtual reality-briller. Slik kan kundene simulere at de går inn i de forskjellige hus-typene, og se hvordan det kan bli seende ut. Da kan man “gå” rundt i de forskjellige rommene og kikke! Ifølge Mydland er trendene på husfronten i ferd med å snu fra de moderne, firkantede kassehusene til mer tradisjonelle hus. Mange kunder ønsker dessuten og endre på kataloghus-modellene – men da går endringene for det meste på interiør og ikke eksteriør. Mydland har lenge vært en altmuligmann i firmaet, men nå er han på utkikk etter noen som kan avlaste ham litt. - Akkurat nå gjør jeg i grunnen litt av alt, og det har blitt en utfordring etter hvert. Man skal bestille varer, man skal være byggeleder, man skal ut på kundebesøk og gjerne også få tid til å selge noen hus. Derfor er vi på utkikk etter flere medarbeidere, og utlyste en ledig stilling rett før jul. Nå ligger vi midt i mellom, og er verken veldig store eller veldig små. Det er en mellomposisjon som kanskje ikke er så smart. Så hvis de rette folkene kommer, vil vi absolutt vokse og utvide staben, forteller Mydland. - Jeg synes det er veldig interessant å følge med på det som skjer i bransjen. Og jeg liker å skape arbeidsplasser. Fremtiden ser jeg positivt på! Sammen med Nordbohus satser vi på å komme inn mer i markedet på nye boliger i Dalane og Lister-regionen.

Nordbohus - Din husleverandør. Vi bygger ditt drømmehus.

Byggmester TB Mydland AS Gamleveien 51, 4380 Hauge i Dalane | 958 11 421 tbmydland@dabb.no | www.nordbohus.no/dalane  Byggmester TB Mydland AS

BYGG, INTERIØR & HAGE | 103


Med kjærlighet for beslag Å jobbe som blikkenslager byr på utfordrende og varierte arbeidsdager. Hos Hellberg & Bjerkeli AS i Halden setter de ekstra pris på kreativiteten yrket byr på. SVEIN HANSSEN BEGYNTE som blikkenslager i 1975. Sammen med en kollega overtok han driften og etablerte Blikkenslager Hellberg Eftf. AS i 1989 etter grunnlegger Arne Hellberg. Med en stab på 7 ansatte. I 2003 fusjonerte han med Brødr. Bjerkeli AS som den gang hadde snekkerarbeider og taktekking og som i dag heter Hellberg & Bjerkeli AS og utfører alt innen blikkenslager-tjenester og taktekking. I dag er det 11 ansatte og en lærling som blikkenslager. – Det er en sikker jobb, med mye å gjøre både sommer og høst. Det er gjerne litt roligere de tre første månedene i året, og så er det full fart fra 1. april og frem til jul. Vi jobber jo mye utendørs med montering, men bruker mye tid på verkstedproduksjon også. Til hver jobb må alt tilpasses, og ingen jobb er lik, forteller Hanssen. Hellberg & Bjerkeli AS jobber hovedsakelig som underentreprenør. De har et geografisk område som går fra Aremark og Rakkestad til Fredrikstad og inn mot Moss. I tillegg har de jobbet mye med båndtekking med sink for hyttefolk på Hankø. – Yrket er utfordrende, og man får muligheten til å være kreativ. Verneverdige bygg er vi ekstra gode på. Prefabrikerte løsninger fra større kjeder ødelegger litt for oss, for det gjør at folk synes det vi driver med er veldig dyrt. Men så varer også det vi

104 | BYGG, INTERIØR & HAGE

har laget i kanskje 10 år mer, legger Robert Eriksen til. Han er medeier og mangeårig ansatt i firmaet. For tiden holder han og en kollega på med å fullføre mesterbrev-utdanningen som blikkenslagere. har vært involvert i mange spennende prosjekter. Kunnskapsparken på Remmen, for eksempel, som var en stor jobb. Her la de 1200 kvm med fasade-tekking i sink, som er et miljøvennlig materiale. De gjorde også både utvendige og innvendige arbeider på flotte Inspiria i Sarpsborg, da som underentreprenør for NCC. De nevner også lokale oppdrag på Høgskolen i Halden, Fredriksten festning og Tistasenteret. I tillegg har de mange småjobber hvor de blant annet lager takrenner og nedløpsrør i sink for hånd. Sink er et miljøvennlig materiale som kan formes, og som i tillegg er lett å lodde og forme, forteller duoen. – Til forskjell fra for eksempel rørleggeryrket, hvor ingen vanlige folk har lov til å legge rør selv, kan liksom alle legge sine egne beslag. Men å være blikkenslager er et fag som man må ta utdanning for å bli. Til sist handler det jo om å få en jobb gjort skikkelig av fagfolk. Det handler ikke bare om penger, men om å utføre noe du er glad i, og det på en best mulig måte.

DEN DYKTIGE HALDEN-GJENGEN

Hellberg & Bjerkeli as Adresse: Rødsveien 74, 1781 Halden Telefon: 69 21 10 10 E-post: svein@bjerkeli.no Hjemmeside: www.bjerkeli.no


Din ekspert på ombygging – Vi er litt kjerringa mot strømmen fordi vi har har et høyt antall egne ansatte håndverkere. Resultatet er at vi trygge på alle våre egne. De kan gå inn i leiligheten til fru Hansen eller på kontoret til en direktør og gjøre en god jobb begge steder. En viktig del er å rydde opp etter seg når man er ferdige med arbeidsdagen. Det er noe både private og profesjonelle kunder legger mye vekt på.

daglig leder i Moderne Byggfornyelse i Oslo. Firmaet ble etablert i 1990 som en etterfølger av en ombyggingsavdeling i Moderne Bygg, en tradisjonsrik boligentreprenør med røtter tilbake til 1930-tallet. Moderne Byggfornyelse jobber med ombygging og rehabilitering for både privat- og proffmarkedet. Hovedtyngden ligger på ombygging av kontorbygg og større renoveringer på boligsiden, blant annet av våtrom. - I Oslo-området har vi renovert rundt 4000 bad, i både store borettslag og studentboliger samt enkeltstående bad for private. For oss er det viktig å være den aktøren som folk vil snakke med når de har et ombyggingsbehov. Vi har også gjennomført en god del etasje-påbygginger. Det er en krevende prosess som stiller krav til erfaring og kompetanse.

KNUT GULDBRANDSEN ER

STABEN PÅ 80 ansatte fordeler seg på 25 funksjonærer og resten håndverkere, de fleste tømrere. Moderne Byggfornyelse jobber mest som totalentreprenør, og påtar seg alle håndverksfagene. Guldbrandsen forteller at flesteparten av funksjonærene er prosjektledere med bakgrunn som håndverkere kombinert med teknisk utdannelse. Mange av dem har også gått læretiden i bedriften, og fortsatt som ansatt. - Vi har alltid hatt lærlinger, og jobber

systematisk med lærlinger. Per i dag har vi 10 stykk, og vi er også en godkjent opplæringsbedrift for murere. De senere årene har Moderne Byggfornyelse vært involvert i flere nye prosjekter innenfor barnehagesektoren, blant annet for Oslo kommune. Nå ser Guldbrandsen at fremtidige oppdrag sannsynligvis vil dreie seg mer i retning av eldreboliger. - Behovet for eldreomsorg i privat sektor vil komme, og vi har god kompetanse på å bygge om gamle, slitne nærings- og kontorbygg til boliger. Vi kan bygge det om til institusjoner og omsorgsboliger også. Dette, i tillegg til etasje-påbygging, blir nok satsingsområdet til Moderne Byggfornyelse fremover. Det gjelder å finne de gode og spennende prosjektene. Som bedrift jobber vi med mange forskjellige typer prosjekter, og vi har valgt å ikke spesialisere oss for mye.

Moderne Byggfornyelse As Adress: Lørenfaret 3, 0580 Oslo Telefon: 483 05 100 E-post: post@byggfornyelse.no Hemsida: www.byggfornyelse.no Facebook: www.facebook.com/modernebyggfornyelse BYGG, INTERIØR & HAGE | 105


Vi stiller alltid høye krav “Jeg synes vi opptrer ryddig. Vi er en bedrift som ikke bare skal levere service, men også kvalitet. Det er vi veldig opptatt av, og det synes jeg blir bare mer og mer viktig”, sier Tommy Persson, daglig leder i Engelsviken Rør AS. lys i 2010, og startet opp i lokaler med en sentral beliggenhet i byen. Fire år senere flyttet de ut av byen og til Dikeveien. Eventuelle bekymringer for at kundene ikke ville følge etter, ble raskt glemt. Nye, faste kunder har kommet til, og stadig flere fra nabobyen Sarpsborg finner også veien. – Kundene kommer ikke av seg selv. Markedet er tøft, og vi må jobbe hardt hver dag, men vi har nok fått flere kunder fra Sarpsborg etter at vi flyttet. Som en del av servicebransjen er vi for det meste hjemme hos vanlige folk, på privatmarkedet. Men vi har et par rørleggere som utfører serviceoppdrag for bedriftsmarkedet også. Hvert år påtar vi oss i tillegg to-tre større prosjekter på proffmarkedet, men der er vi litt forsiktige, for vi skal levere gode oppdrag. Jeg vil fremheve at vi er generelt mye på servicemarkedet, både på proff og privat. Det er et stort hyttemarked

FREDRIKSTAD-FIRMAET SÅ DAGENS

106 | BYGG, INTERIØR & HAGE

i Fredrikstad også, så vi har lagt opp mye vann og rør der, men det er mer sesongbetont, forklarer en engasjert Persson. Staben hos Engelsviken Rør AS består av 16 ansatte, hvorav to er lærlinger. Det blir stilt krav til lærlingene, og det er ingen selvfølge at de blir ansatt etter endt læretid. Den avgjørelsen blir tatt et halvt år før læretiden er over, sier Persson. Kravene er at de må ha god faglig forståelse, og at de må levere god kvalitet. – Det er ikke slik at når vi er ferdig med en jobb, så er det bare til å gå. Uansett hvor vi er skal det ryddes først, og det skal se fint ut etter oss. Lærlingene skal selvfølgelig også følge firmaets rutiner slik at hverdagen vår blir enklere, både ute og inne, og for at vi skal kunne være smidigere overfor kundene. Så det er et nåløye de skal gjennom, men alle får en sjanse og lærlingene skal få en god utdanning. Men jeg lover ingenting før læretiden går mot slutten. Først da tar jeg en avgjørelse.


En bransje i stadig utvikling Østfold er det primære nedslagsfeltet for firmaet. Når de jobber i Oslo, er det i samarbeid med andre Fredrikstad-firmaer som har oppdrag der. Engelsviken Rør AS er medlem av kjeden Varme og Bad, som er den rørleggerkjeden de føler er den beste i landet og som er mest tilrettelagt for en rørleggerbedrift. – Vi legger mye gulvvarme i dag. Da borer vi ikke selve hullet, det er det eksterne folk som gjør, men etterpå kommer vi og setter inn en stor pumpe som lager varme til boligen. Det kan man få både til gulv og til varmtvann, og der er det muligheter for å spare mye på energibruken. Det er en engangsinvestering om man setter inn riktig pumpe. Som med alt annet må også disse pumpene vedlikeholdes, men de gir en god oppvarming. Jeg vil også si at vi har blitt gode på å sette opp eneboliger. Det kan være alt fra ferdighus til selvbyggere som har fått tegnet huset selv. Viktigheten er uansett at vi kan gå inn og gjøre en god jobb, for vi skal aldri gå fra en jobb uten at vi selv er fornøyde, sier han. Persson forteller om en bransje i stadig utvikling. Det som tidligere kun handlet om vann og avløp, stiller i dag krav til rørleggerfirmaer om levering av alt fra innredninger og dusjer i mange forskjellige varianter til energibesparende løsninger. Da er det en fordel å ha flere mestere blant sine ansatte, og en kunnskap og kompetanse som kan tilfredsstille de fleste kunder og

behov. Med andre ord, Engelsviken Rør AS. – Kanskje utvider vi med en medarbeider til i fremtiden, men det er nok maks. Vi skal ikke bite over for mye, men ha en stabil rekke hvor vi kan ha en god rullering på hva slags jobber vi gjør. Det er viktig at gutta som er ute og jobber ikke gjør det samme hele tiden, så vi prøver å være nøye på det. Med en vakttelefon er vi tilgjengelig 24 timer i døgnet, det må vi ha siden vi samarbeider med forsikringsselskap. Dette er ingen åtte-til-fire-jobb. På servicemarkedet er vi gode til å stille opp. Er folk uten varmtvann, streber vi hardt for å få kommet ut og hjulpet dem. For tiden er Engelsviken Rør AS med på et prosjekt i regi av Block Watne på Bjørnstad-feltet i Sarpsborg. Her bygges det over 50 leiligheter. Fra tidligere trekker Persson frem et prosjekt i Fredrikstad hvor de var med på å pusse opp og totalrestaurere et hotell i sentrum, og han er også veldig fornøyd med jobben de utførte på Colosseumklinikken i hjembyen. – Man må være lojal, kunne kommunisere og gjøre en god jobb. Jeg krever at de som jobber hos oss må ha fagbrev, for hvis vi ikke stiller høye krav, leverer vi heller ikke. Det vi gjør ute hos kunder skal vi gjøre som om vi gjorde det hjemme hos oss selv. Og det mener jeg at vi gjør også, for vi får mange gode tilbakemeldinger. Når folk bygger boliger er det ikke alltid sparekniven bør være på våtrom og bad, for det kan bli dyrt i lengden!

Engelsviken Rør AS Varme & Bad Adresse: Seljeveien 3, 1661 Rolvsøy Telefon: 69 36 77 77 E-post: tommper@engelsvikenror.no Hjemmeside: www.engelsvikenror.no Facebook: facebook.com/engelsvikenror BYGG, INTERIØR & HAGE | 107


En solid og praktisk rettet utdanning hos Fagskolen i Østfold Det er ingen grunn til at Fagskolen i Østfold skal fortsette å være fylkets best bevarte hemmelighet. Ved å tilby en yrkesrettet utdanning med et fokus på det praktiske, går mange av studentene rett ut i arbeid og utmerker seg. Ved skolen kan de velge mellom studier på heltid, deltid eller nettstøttet. 21. mars holder de åpen dag, og da er alle velkomne - både bedrifter og potensielle studenter. Ketil Solbakke og Heidi Gamlesanne, som er utdanningsleder for de tekniske fagene. Skolen har eksistert i 28 år, og eies av Østfold fylkeskommune. – Studentene våre kommer inn på bakgrunn av at de har fag- eller svennebrev eller fem års relevant yrkeserfaring. I inneværende skoleår har vi 460 studenter, og vi har hatt en jevn vekst siden vi flyttet fra Sarpsborg til Fredrikstad i 2012. Økningen i studentmassen på de årene har vært på 40 prosent, forteller Solbakke. Skolen tilbyr seks utdanningsretninger innenfor tekniske studier. Det er bygg, BIM, som står for bygningsinformasjonsmodellering, elkraft, maskinteknikk samt prosessteknikk og matteknikk. I tillegg kommer helse- og oppvekst-utdanninger. Studentene er en blanding av heltid og deltid, og skolen tilbyr også enkelte nettstudier. Heltidsstudenter går et

VI MØTER REKTOR

108 | BYGG, INTERIØR & HAGE

toårs-løp, mens på deltid går man én kveld og én dag i uka over tre år. På nett har det frem til nå vært et fireårs-løp, men dette skal reduseres til tre år. – Snittalderen er 35 år, så studentene har en forholdsvis lang yrkeserfaring før de begynner. Derfor sitter det allerede mye ressurser i klasserommene, og det er kanskje noe av det som er det mest motiverende når du underviser. Du kan spille på denne kompetansen og dele den med medstudentene. – Studentene har kontakt med næringslivet det siste halve året de studerer her. Samtlige studenter gjennomfører da et hovedprosjekt, ofte i samarbeid med næringslivet. Utover det har vi også et fagråd innenfor hver enkelt linje. Der er det bedrifter i Østfold som er med, og de får muligheten til å komme med innspill om hvilken kompetanse de har behov for og hva de ønsker av innhold i studiene. Det skjer endringer i bransjen hele tiden, og vi er

opptatt av at våre utdanninger følger utviklingen - og aller helst ligge i forkant. Så vi har et nært og godt samarbeid med både store og litt mindre virksomheter som hører til Østfold, sier Gamlesanne. – På denne måten kvalitetssikrer vi også innholdet i studiene slik at vi vet at innholdet er i henhold til det


behovet som er ute i sektoren. Når våre studenter er ferdig med utdanningen har de et kompetansenivå som gjør at de er i produktivt arbeid allerede i løpet av tre til seks uker etter ansettelsen. I motsetning regner man at det tar en ingeniør utdannet fra høgskolesystemet opp til ti måneders opplæring før han eller hun er i produktivt arbeid. Det kommer av at våre studenter allerede har flere år med yrkeserfaring før de starter på utdanningen, og at vi er en yrkesrettet utdanning med fokus på det praktiske, legger Solbakke til. Fagskoleutdanning er en god og viktig utdanning Men det er ikke kun det praktiske og tekniske som vektlegges. Fagskolen i Østfold er svært bevisst på at

de også er en lederutdanning. I tillegg til å utdanne de til ingeniører utdanner vi de også til å gå inn i rollen som mellomledere. Studentene drilles i å bli bevisst lederrollen, gjennom at de blant annet blir gjort bevisste på kommunikasjon, på hva man sier og gjør. Dette er det mange som vokser på, sier Gamlesanne. På teknisk har alle studenter emner som består av ledelse, økonomi og markedsføring. Dette kalles LØM, og er også obligatorisk om man skal få byggmester-autorisasjon. LØM-emnet er felles for alle på tekniske fag, og på bygg har de ekstra fokus på ledelse. I tillegg har alle de tekniske studieretningene ved Fagskolen i Østfold fordypning innenfor prosjektledelse, noe som også gjør de til ettertraktede byggeplassledere. – Vi er veldig opptatt av at fagskoleutdanning er en god og komplett utdanning. Den er ikke annenrangs i forhold til en bachelor, og dette sier også næringslivet. Kompetansebarometeret til NHO avdekker hvert år at deres medlemsbedrifter har et større behov for fagskoleingeniører enn de fra høgskolene. Håpet vårt er at vi skal få et sterkere fokus på dette gjennom stortingsmeldingen som blir behandlet i Stortinget denne våren. Man må ikke innom høgskolen for å bli anerkjent eller få en god utdanning. Stortingsmeldingen åpner forhåpentligvis også for at vi kan tilby et tredje år. Da kan studentene spisse seg ytterligere innenfor både økonomi, ledelse og prosjektstyring, noe som bygg- og anleggsbransjen etterlyser en tyngre kompetanse på.

Ikke alle studentene går ut i ingeniør-jobber, for fagskolen utdanner i tillegg lærere i yrkesfag. Dette er også håndverkere som tar fagskoleutdanning, men som blir kvalifisert til å bli lærere i videregående. Har man for eksempel bakgrunn som tømrer og går bygglinjen ved Fagskolen i Østfold, kan man bli lærer på tømrerfaget i videregående. Pedagogikken kan man ta ved HIØ eller HIOA, som mange velger å gjøre. – Det mest motiverende og givende med jobben er å se at selvbildet til studentene øker. De går gjennom en stor utvikling, de vokser og blir trygge. Vi har eksistert i mange år, men er kanskje fortsatt Østfolds best bevarte hemmelighet. Innenfor de tekniske studiene er det for eksempel alt for få jenter som studenter, noe vi gjerne skulle hatt flere av. En sterkere oppfordring kan knapt gis til å besøke Fagskolen i Østfold under åpen dag 21. mars!

Fagskolen i Østfold Adresse: Kobberslagerstredet 1

1671 Kråkerøy

Telefon: 69 38 13 00 E-post: http://fagskolen.ostfoldfk.no Hjemmeside: www.fagskolen.ostfoldfk.no Facebook: http://bit.ly/FagskolenOstfoldFb BYGG, INTERIØR & HAGE | 109


Godt utført arbeid. Punktum.

I ferieparadiset Hvaler utenfor Fredrikstad er det mange som setter sin lit til Skjærhalden Bygg AS. Enten det gjelder rehabilitering av hus, hytter eller oppføring av nybygg eller tilbygg, er den lokale totalentreprenøren en pålitelig og kvalitetssikker leverandør. Med mottoet “Kvalitet i fokus” røper de hva kundene kan forvente seg. – DET ER KVALITET. Vi er veldig opptatt av detaljer og at det vi gjør skal være av høy kvalitet. Byggmester Christer Berntsen svarer kontant når Bransjemagasinet spør om hva som er styrken til Skjærhalden Bygg AS. Selskapet så dagens lys i 2014, men Berntsen begynte å snekre allerede på midten av 80-tallet. Etter å ha drevet eget firma i nesten 20 år slo han kreftene sammen med Petter Høkeli og Tommy Nygren. Staben består av seks ansatte hvorav én lærling.

110 | BYGG, INTERIØR & HAGE

– Sesongen her ute på Hvaler er lagt opp slik at når folk er her om sommeren, blir det naturligvis gjort en god del befaringer på det som de vil ha utført før neste sesong. Det er nærområdet som er det primære nedslagsfeltet vårt. Mange av kundene våre er folk fra hele Østlandet som har hytte her, eller som vil bygge seg et hus her ute på Hvaler. På Hvaler er det nesten 4000 fastboende, men om sommeren stiger tallet til cirka 40 000, forklarer Berntsen.


Skjærhalden Bygg AS kan påta seg prosjekter som totalentreprenør, som også er den typen jobber de gjør mest. Noen kunder har egne arkitekter, men Berntsen og kompani kan også utarbeide søknader, tegninger og skisser for kunder som ønsker det. - Vi samarbeider med opplærings-

kontoret om lærlinger. Noe vi synes er viktig for faget. Det er morsomt med gutter og jenter som liker å jobbe, og som ønsker å lære faget. «Kvalitet i fokus» Med beliggenhet på et område bestående av både store og små øyer, blir

det ofte til at gjengen i Skjærhalden Bygg AS må ut i båt. Alt av materialer fraktes fra land og ut til øyene med helikopter. Her samarbeider de med firmaet Hesnes Air som til vanlig hører til på Torp lufthavn. – Driften går bare bedre og bedre, og vi får stadig mer å gjøre. Kundene

finner oss nok først og fremst via internett, men det går også mye via jungeltelegrafen. Skjærhalden Bygg AS har valgt seg slagordet “Kvalitet i fokus”, og det er fordi de er opptatt av detaljer og kvalitet. Alle ansatte stortrives med å jobbe på Hvaler, og kaller det et ferieparadis.

Skjærhalden Bygg As Adresse: Postboks 24, 1682 Skjærhalden Telefon: 908 66 987 E-post: post@skjaerhaldenbygg.no Hjemmeside: www.skjaerhaldenbygg.no Facebook: www.facebook.com/Skjaerhaldenbygg.no BYGG, INTERIØR & HAGE | 111


Neumann bygger Odda Neumann er en kjede av byggevarehus som ønsker å skille seg ut med særpreg. Avdelingen Neumann Odda holder til i de tidligere lokalene til Tokheim Trelastforretning. Her ønsker kunnskapsrike ansatte deg velkommen som kunde med et løfte om å betjene deg på en god og profesjonell måte.

forteller at Neumann Odda kanskje er en av Norges lengste Neumann butikker. Derfor gjelder det å trekke kundene inn og nedover i lokalene med attraktive produkter, fine utstillinger og et eget tilbudstorg. – Opp mot 75 prosent av kundene våre er håndverkere, men vi jobber også mot privatmarkedet. Det har vi lyktes med også. Madeleine Eckholm er daglig leder for de fire ansatte. Som kjede er Neumann kjent for å tilby et bredt spekter av produkter innen alt fra trelast, byggevarer og verktøy, til dører, parkett, tapet, maling og ildsteder - for å nevne noen. – Før jul arrangerte vi en varmedag med besøk av representanter fra Jøtul og Nordpeis. Da var det kø i to

PROFFSELGER GAUTE SLEEN

timer før arrangementet startet, og den dagen solgte vi hele 41 enheter. Det er imponerende når man tenker på at ovner er tung materie og kostbare produkter. Sleen å fremheve at de fører Beckers maling til inn- og utvendig bruk. De har også parkett og laminatgulv fra Boen og Pergo, samt et komplett vanntett system fra Mapei for baderom, både utvendig og innvendig. – Vi åpnet dørene i juni 2015. Det har vært en bratt læringskurve, men vi har klart oss bra og har blitt tatt godt i mot. Vi har mange kunder som tar kontakt og bestiller varer, og ønsker naturligvis enda flere. Responsen går på at vi er effektive, at vi har korrekte priser og at vi stiller opp, avslutter Sleen.

FORUTEN OVNENE ØNSKER

Neumann Bygg Odda Adresse: Eitrheimsvegen 158, 5750 Odda Telefon: 97 07 00 39 E-post: odda@neumann.no Hjemmeside: www.neumann.no

Gode relasjoner gir glade kunder Visjonen til Sønnico Sør er å etablere seg sterkt på servicemarkedet, med mange nasjonale kunder og lokale avtalekunder. De skal være en god leverandør mot entreprenørbransjen, være konkurransedyktige på pris og helt enkelt gjøre mye av det de er gode på. Skuland, regionsjef for Sønnico Sør i Kristiansand. Bedriften har 50 ansatte som inkluderer både lærlinger, montører og prosjektledere. Kundene de betjener er byggentreprenører, kjøpesentere og bensinstasjoner samt en del nasjonale kunder som de utfører internkontroller for. Ellers tar de alt fra små stikkontakter hjemme hos fru Olsen til større oppdrag. De betjener blant annet en rekke byggmestere på mindre ombygginger i boliger. – Vi får mest oppdrag fra proffmarkedet, men tar absolutt alt. Det har vi alltid gjort, og det skaper mange kunderelasjoner. Særlig når det kommer til jobber lokalt har relasjoner utrolig mye å si. Da går det på å levere kvalitet til rett pris og ikke minst til rett tid for å kunne ha en langsiktig kunde.

DET FORTELLER ØYSTEIN

landsdekkende firma som har eksistert siden 1910, og er et av Norges eldste. Siden den gang har det vært en rivende utvikling og store endringer i bransjen, og særlig på belysning - mye takket være LED.

SØNNICO ER ET

112 | BYGG, INTERIØR & HAGE

– Det er viktig å ha gode samarbeidspartnere. Våre leverandører på belysning er Lyskomponenter, Glamox og Q-light. De bidrar også med oppdateringer og produktanbefalinger samt litt innen prosjektering. Gode innkjøpsavtaler og en oversiktlig organisasjon gjør at vi kan holde kostnadene nede og være konkurransedyktige, forklarer Skuland. For tiden er Sønnico Sør fullt opptatt med leilighetsprosjektet Tobienborg Hage i Kristiansand, i tillegg til sin faste serviceavtale med storkunden Sørlandssenteret.

Sønnico Kristiansand Adresse: Narviga 21, 4633 Kristiansand Telefon: 04090 E-post: oystein.skuland@sonnico.no Hjemmeside: www.sonnico.no


Full oppfølging og god kvalitet hos din lokale byggmester Det bor ikke mer enn drøyt 10 000 mennesker i Lillesand kommune. Likefullt har det lokale byggmesterfirmaet Olav Eigeland AS røtter helt tilbake til 1948. Daglig leder Bjørn-Ove Mariussen svarer kontant på spørsmålet om hvordan de har klart seg så godt i så mange år. – DET ER VED å levere kvalitet, og det er viktig for oss. På et lite sted må du levere kvalitet, ellers sliter du. Og det er det som betyr noe i Lillesand. Vi bygger for tredje generasjon, hvor vi først har bygd for besteforeldrene, deretter for foreldrene og så ungene til slutt. Det går mye på jungeltelegrafen, det er helt klart, sier han. Oddvar Eigeland startet det hele i 1948 før sønnen Olav Eigeland kom inn i driften. Han er svigerfaren til Mariussen, som selv ble daglig leder i 2000 etter å ha startet som lærling i 1991. Per i dag har Olav Eigeland AS ni ansatte, inkludert en lærling, samt tre innleide. Mariussen forteller at de er en totalleverandør som leverer alt. – Vi bruker faste underentreprenører, som rørleggere, elektrikere, malere og flisleggere. Slik kan vi tilby full pakke til kundene, og med egen arkitekt kan vi gjøre alt fra søknadsprosess til ferdig bygg. Ingen prosjekter er hverken for store eller for små, vi tar alt.

FOR TIDEN HOLDER de på med et prosjekt på Tingsaker hvor de bygger et funkishus. Her er det Mariussen junior som styrer og bygger, og sønnen er også i full gang med å ta mesterbrevet. – Problemet i markedet i dag er å finne enkelttomter. Altså å slippe å måtte kjøpe store tomteområder til 40-50 millioner. Det er utfordringer i forhold til å få lov til å utnytte og videreutvikle tomtene også. Beliggenheten er jo veldig viktig, og nå kommer vi bare lenger og lenger vekk fra sentrum. Det er ikke mange sentrumsnære tomter igjen, forteller han. I tillegg til å jakte på gode tomter skal Olav Eigeland AS fortsette den videre driften som i dag. Det vil si å bygge og rehabilitere hus med høy kvalitet på utført arbeid. – Fordelen med å bruke oss er at vi leverer kvalitet. Hver kunde er viktig for oss. Her er det full oppfølging og alle blir ivaretatt. Vi finner gode løsninger og gir gode råd. Olav Eigeland AS er en lokal byggmester som jobber hovedsakelig for lokale

kunder fra Lillesand. Det fungerer greit, og vi har minimalt med reklamasjoner. Som byggfirma følger vi opp og er løsningsorienterte. Kort behandlingstid og at vi tar tak i ting og gjør det fort - det er fordelen med å ikke være for stor.

Olav Eigeland As Adresse: Luntevikveien 42A, 4790 Lillesand Telefon: 909 76 788 E-post: olav@eigeland.no Hjemmeside: www.eigeland.no Facebook: facebook.com/OlavEigelandAs BYGG, INTERIØR & HAGE | 113


– Det beste med yrket er å etterlate seg et godt stykke arbeid Badet ditt er i trygge hender når Murmester Janken Fensholt & Sønner står ansvarlige. Enten det gjelder rehabilitering eller nybygg, er det våtrom som er Oslo–firmaets store styrke.

vi ikke av noen annen reklame enn fornøyde kunder. Alle kan gjøre feil, også vi, men da må man tilbake og rydde opp. Per i dag har vi, bank i bordet, ikke hatt noen store reklamasjoner. Småplukk kan jo oppstå, men da er det bare å sørge for at det blir tatt hånd om på en skikkelig måte. Det er vi veldig flinke til. Meg bekjent har vi et veldig godt rykte, forteller innehaver og grunnlegger Janken Fensholt. Murmester Janken Fensholt & Sønner ble etablert for 25 år siden, og har på den tiden vokst fra én til ti heltidsansatte. De er godkjent som lærlingebedrift, og Janken kommer fra en familie av murmestere. – I min familie er alle generasjoner tilbake til tippoldefar murmestere, med unntak av familiens sorte får, faren min. Jeg angrer ikke et sekund på at jeg har blitt murmester, selv om ting har blitt litt annerledes med årene. Nå er jeg bekymret for fremtiden til håndverksfagene. Det importeres arbeidskraft som er ufaglært, og det er for få utdannede mennesker som driver i bransjen i dag, fastslår Fensholt.

– I UTGANGSPUNKTET LEVER

OSLO–FIRMAET HOLDER TIL

på Tåsen i Oslo, og

114 | BYGG, INTERIØR & HAGE

totalrehabilitering av våtrom står i fokus for driften. De fleste oppdragene finner sted i stor–Oslo; fra Drammen, Asker & Bærum til Ski, Drøbak og opp til Kløfta. Men det avhenger av kunden, og de er ikke snaue om å reise til Tromsø om det så er. – Jeg har jobbet her i tolv år, men har nettopp blitt daglig leder i firmaet. Det beste med yrket er å kunne etterlate seg et godt stykke arbeid, som kan få leve levetiden sin fullt ut. Vi kan reparere og beholde det gamle, samtidig som vi kan lage noe nytt. I tillegg kommer variasjonen i arbeidshverdagen og ikke minst kundekontakten. Vi møter og blir kjent med masse flotte folk hver dag. Jeg er stolt av å være murmester, det er et yrke som må holdes i hevd, sier Johann Ludvigsen. – Stort sett går det veldig bra, vi får mye skryt og har en bra kundebase. Å være ti ansatte er en behagelig størrelse, for man skal jo skaffe jobb til alle. I tiden som kommer skal vi få en lærling igjen, slik at vi gjør vår del med å sørge for at faget overlever. Det kan absolutt anbefales å bli murer! Etter hvert kommer det nok til å fremtvinges en endring, for det er et skrikende behov for håndverkere i dag, avslutter Fensholt.

Murmester Janken Fensholt & sønner AS Adresse: Maridalsveien 300, 0872 Oslo Telefon: 91 63 11 42 / 23 03 08 70 E–post: janken@fensholt.no Hjemmeside: www.murmesterfensholt.no Facebook: facebook.com/murmesterfensholt


Kvalitet i 70 år Holdbare produkter er viktig – da må overflatebehandlingen være god. Hos Selstad Snekkeribedrift AS i Meløy holder de fortsatt på oljebasert maling, og selger produkter de selv ønsker å kjøpe.

TORD SELSTAD ER tredje generasjon i snekkerbedriften som kan feire 70–årsjubileum i år. Det var bestefaren Bernhard som startet det opp i 1947. Selv forteller Tord at han nærmest er oppvokst i sponhaugen. Han har brukt mye tid gjennom oppveksten på bedriften, og er nå daglig leder. – Vi produserer først og fremst vinduer og balkongdører, men også noe ytterdører. Før min tid laget vi kjøkkeninnredninger, trapper og møbler. Markedet har endret seg opp gjennom årene, og hos Selstad Snekkeribedrift AS merker de et stadig økende fokus på pris.

tøft, kjedene presser ned prisene, og vi som liten bedrift har ikke råd til å gå med underskudd. Vi ønsker fokus på holdbare produkter, og vi holder oss fortsatt til oljemaling. Hos oss tar det fem dager fra vi impregnerer og maler til vi kan sende ut produktet. Det som får tid til å tørke, trekker godt inn, og får god holdbarhet. Jeg ønsker å lage kvalitetsprodukter, det tror jeg man kommer lengst med, sier Selstad. Kundene til snekkeribedriften kommer fra et – DET ER GANSKE

område som strekker seg fra Kirkenes til Mo i Rana. De har mange leveranser vedrørende restaurering og rehabilitering.

har vi levert vinduer til i 34 år. Vi tar det som en seier når ”gamle” kunder kommer tilbake og velger våre produkter etter å ha handlet hos våre konkurrenter.

ble mange fasader ”ødelagt” med store glassruter. Nå vil folk gjerne ha tilbake husets gamle særpreg, og trenger vinduer produsert etter mål. Her har bedriften god kompetanse, og er behjelpelig med ukurante størrelser og nøyaktige tilpasninger. Det er godt å se når huseiere tar tilbake husets stil, sier Selstad. En nyhet i jubileumsåret, er at de vil tilby vinduer i sibirsk lerk – ubehandlet eller overflatebehandlet. Dette vil bli utmerket til nye arkitekttegnede hus/ hytter, og den gode overflatebehandlingen ser flott ut på treslaget. – Lerkeslekten består av 17 forskjellige typer, men det er kun den sibirske som er selvimpregnerende. Dette et perfekt, da bedriften ikke lengre får kjøpt den gode impregneringen de har brukt i alle år. – Mange av kundene våre har vi hatt i 35–40 år. De er trygge på oss, og derfor er det om å gjøre å ta vare på dem. En av våre eldste kunder er Ranahytta, de

SELSTAD HAR TIL

– PÅ 70–TALLET

slutt en liten oppfordring. I Norge blir det stadig færre som produserer, og kan håndverk. Skal vi opprettholde kvalifikasjoner og kunnskap i landet, er det viktig å støtte opp om lokale produsenter.

Selstad Snekkeribedrift Adresse: Selstadveien 65, 8149 Neverdal Telefon: 75 72 12 40 E–post: selstad.snekkeribedrift@selstad–as.no Hjemmeside: www.selstad–as.no Facebook: http://bit.ly/SelstadSnekkeribedrift Instagram: www.instagram.com/selstadvindu BYGG, INTERIØR & HAGE | 115


Fra start til slutt med Nipas AS Det bygges og utvikles som aldri før i Østfold om dagen. Midt i sentrum av den hektiske aktiviteten står Nipas AS. Fredrikstad–firmaet har flere selskaper innen eiendom– og entreprenørvirksomhet. De jobber i hovedsak mot proffmarkedet, og helst som totalentreprenør. Med alt av nødvendige ressur–ser og kompetanse kan de gjennomføre prosjekter fra A til Å.

– NIPAS AS HAR drevet med mye forskjellig, og begynte i det små med boliger, borettslag og leiligheter. Så har det etter hvert blitt en del prosjekter for kommunene rundt her i Østfold, med alt fra skoler og barne–hager til omsorgsboliger og gamlehjem. Det største oppdraget vi har hatt er nok Valaskjold sykehjem, som lå på cirka 130 millioner. Christian Paus er daglig leder i Nipas Byggentreprenør AS. I «Nipas–gruppen» har de både et eiendoms– og investeringsselskap som investerer og utvikler tomter. Det er dog entreprenør som utgjør hoveddelen av driften. Firmaet startet opp i 1994, og Paus overtok som daglig leder i mai i fjor etter en periode som prosjektleder. – Jeg trives veldig godt i Nipas, og synes det er spennende å skulle drive firmaet videre. Østfold er marke–det vårt, og frem mot 2020 regner jeg med at vi har bygd opp mot 400 leiligheter og boenheter i fylket. Vi fungerer helst som en totalentreprenør, fordi det er dette vi er gode på, fastslår Paus.

ansatte, og de går gjerne i bresjen for å rekruttere nye, dyktige lærlinger til bedriften. De har gjer–ne to til fire lærlinger til enhver tid, og er svært fornøyde med sine lærlinger. Men Paus uttrykker samtidig at gode lærlinger er en mangelvare. – Vi ønsker flere lærlinger – primært innen betong, men vi synes det er vanskelig å finne gode, kvalifiserte lærlinger, men der er det nok en del lokale variasjoner.

RYGGRADEN I NIPAS AS er de 39 ansatte, herunder

FOR TIDEN BYGGER

30 håndverkere med fag– og mesterbrev innen mur, tømmer og betong. De har hatt lærlinger i alle tre fagene, og ser nå for seg at de skal styrke betong–avdelingen for å opprettholde den kompetansen. Mange av medarbeiderne er lokale, og i tillegg til kjer–nen med egne ansatte leier de inn arbeidskraft ved behov. Nipas AS ser det derimot som en stor styrke å ha egne

116 | BYGG, INTERIØR & HAGE

PÅ UNGDOMSSKOLEN DUKKER det store spørsmålet opp. «Hvilket yrke skal jeg velge?» Og av uendelige yr–kesretninger og valgmuligheter, hvorfor skal man egentlig velge betong? Bransjemagasinet spurte Paus, som var sikker i sin sak: – Velger man betong er man sikra en jobb i lang, lang tid, og man får mange spennende jobboppgaver. I tillegg blir det færre og færre norske arbeidere, og det vil alltid være behov for kunnskap – selv om man kan importere arbeidskraft. Faglærte arbeidere er utrolig viktig for kvaliteten i prosjektet, understreker han.

Nipas AS både Dypedalsåsen omsorgssenter for Hvaler kommune, og omsorgsboliger for Fredrikstad kommune. Etter hvert skal de også i gang med prosjektet Storgaten Terrasse i Sarpsborg sentrum, med 70–80 enheter. – Det er et samarbeid med Sarpsborg og Omegn Boligbyggerlag, og vi regner med å komme i gang med byggingen i løpet av våren. Vi har også investert

i tomter innover mot Moss, så der blir det prosjekter i fremtiden, forklarer Paus. Han er fornøyd med at firmaet har opparbeidet seg en veldig god kompetanse, med egne håndverkere og ledere som styrer prosjektene fra start til slutt. Nipas AS er en godt sammensveiset gjeng som jobber bra sammen. – Ellers er vi veldig stolte av at vi nylig ble re–sertifisert som Miljøfyrtårn uten en eneste anmerkning!

NIPAS Adresse: Dikeveien 32, 1661 Rolvsøy Telefon: 69 33 94 90 E–post: firmapost@nipas.no Hjemmeside: www.nipas.no


Størst i Nord-Norge

Elektrokonsernet Haneseth Holding AS har vært i stadig vekst siden 2006, har en bred kompetanse som de fleste i elektrobransjen bare kan drømme om, og et motto som sier ”vi utfører alle oppdrag som avtalt”. Nå er Haneseth markedsledende i Nord–Norge – og det er godt fortjent. PER GÅRSETH ER konsernsjef i Haneseth–gruppen, og i flere år har han opplevd en stadig vekst i konsernet. Ikke minst har det vært en stor økning i antall arbeidssøkende, og kontrasten er stor fra år 2001 da de bare var ti ansatte. Nå får de nesten daglig henvendelser fra folk som vil jobbe i en av Haneseth–gruppens 13 selskaper. – Vi har i det siste fått flere henvendelser fra folk uten at vi har søkt om det. Det tar vi som et svært positivt signal, og det betyr at de ser det som attraktivt å bli en del av vårt konsern, sier Gårseth. Han legger til at Haneseth–gruppen har et svært interessant kompetansemiljø å by på, og mange av jobbsøkerne har dessuten ofte høy kompetanse og lang erfaring fra elektrobransjen. Noen av søkerne har bodd på Østlandet i mange år, og når det finnes jobbmuligheter hos Nord–Norges desidert eldste og mest pålitelige elektroselskap, da er det mange som med et håp om å flytte hjem igjen – og med en drøm om fast jobb i hjemtraktene, tar sjansen på å sende avgårde en jobbsøknad.

Utfører alle oppdrag som avtalt Hos Haneseth Holding AS er jobbmulighetene mange, og de har blant annet et eget bemanningsselskap – Haneseth Personell, som betjener datterselskapene med nye ansatte der behovene finnes. Det kommer godt med når det totale antallet ansatte skal bli 300 innen ett til to år. – Potensialet for videre vekst er bra, og med et aktivitetsnivå som går så det gnistrer om dagen, ser fremtiden lys ut, sier den positive konsernsjefen. Mottoet til Haneseth er å utføre alle oppdrag som avtalt, og de holder alltid sitt ord. Lokalt medeierskap i alle 13 datterselskapene har vært et prinsipielt grunnlag i firmaets utvikling, og kanskje er det nettopp derfor det går så bra for det nordnorske konsernet. – Det har vært et viktig prinsipp for oss, og det har også vært viktig for oss å bidra til det lokale kulturlivet der vi er etablert. Dette styrer bedriften lokalt, siden de kjenner området og aktiviteten best, forteller Gårseth.

I fjor ble Per Bremnes tildelt en splitter ny stilling som utviklingssjef for Haneseth, og sammen med selskapets ledelse er han ansvarlig for å videreutvikle selskapets strategier. Fjorårets mål om en omsetning på 300 millioner kroner ble nådd med glans, og nå har konsernet et nytt, spennende år foran seg. – Nå er det viktig at vi finner nye mål og utfordringer å strekke oss etter, avslutter Gårseth.

Haneseth Bodø Adresse: Verkstedveien 1, 8008 Bodø Telefon: 75 53 50 50 E–post: post@haneseth.no Hjemmeside: www.bodo.haneseth.no Facebook: facebook.com/HanesethBodo BYGG, INTERIØR & HAGE | 117


– Produksjon er vårt DNA Stor egenproduksjon med fast ansatte. Det er ett av varemerkene til Solid Entreprenør AS i Fredrikstad. De er en stor og anerkjent aktør i sin bransje, og nå jakter de på ansatte til sin nye avdeling på Romerike. prat med daglig leder Lasse Johansen og produksjonsleder Runar Oustorp. De styrer ei skute med 420 ansatte som omsatte for 800 millioner i fjor. Tre fjerdedeler kom fra prosjekter i Oslo og Akershus, hvor de hadde en høy aktivitet – Vi er en relativt stor aktør med et merkenavn her i Østfold, men vi er egentlig større i Oslo og Akershus. Per i dag har vi kontorer på Rolvsøy, i Asker og en helt ny avdeling på Romerike. Her forventer vi stor aktivitet i tiden som kommer, og vi søker nå ansatte som kan jobbe på prosjekter i dette området, sier Johansen.

BRANSJEMAGASINET TOK EN

har høy egenproduksjon med egne fast ansatte. De står for alle fagene selv, med både tømmer, betong, mur, maling, flis, tak og blikk. I tillegg har de en liten fabrikkproduksjon hvor de produserer åpne ferdige elementer til eget bruk, det vil si ferdige ytterveggselementer. – I staben har vi 313 fast ansatte som er polske. De siste ti årene har vi arrangert norskkurs på tre forskjellige nivåer for våre baser og riggmenn som ikke har det som morsmål. Alle byggemøter, for eksempel, foregår på norsk, så det er helt essensielt

SOLID ENTREPRENØR AS

118 | BYGG, INTERIØR & HAGE

å kunne språket. Så vi har landet på at vi skal ha spisskompetanse på å bruke fremmedarbeidere, vi skal gjøre det på en forsvarlig og ansvarlig måte, og vi skal sørge for en høy kvalitet på produktene vi leverer. Våre ansatte blir utdannet til å ta fagbrev, og vi har et styringssystem som ivaretar og behandler dem på en proff måte slik at de kan levere helhetlig og bra, legger Oustorp til. til Lasse Johansen som startet Solid Entreprenør AS i 1974. Den gang dreide det seg mest om betong, men siden har selskapet vært gjennom en gradvis utvikling. Kjernen har alltid vært en effektiv og høy produksjonsandel. I dag jobber de mest med boligprosjekter og nybygg, samt en del for det offentlige. – Jeg tror at bransjen trenger å utdanne ledere som har et fag i bunnen, slik at man ikke kommer rett ut fra skolen uten forståelse for hva produksjon går ut på. Derfor har vi gått litt motstrøms ved å satse på å ha høy egenproduksjon. Det er produksjons–delen som er DNAet vårt. Med over 300 ansatte som skal ha mat på bordet hver dag, er det viktig å behandle dem godt. Da vil de også levere gode bygg til våre kunder, avslutter Johansen.

DET VAR FAREN

Solid entreprenør Adresse: Bjørnengveien 11, 1664 Rolvsøy Telefon: 916 73 600 E–post: firmapost@solid.no Hjemmeside: www.solid.no


Anleggsgartnermesteren som fikser det meste Anleggsgartnermester SE Johansen AS har banet vei for bygging av frodige, grønne uteområder siden 1981. Bedriften tilbyr komplette tjenester innen anlegg, og holder til i Garnveien i Bodø.

SVEIN ERIK JOHANSEN er mannen bak firmaet Anleggsgartnermester SE Johansen AS, som har holdt det gående i imponerende 36 år. De holder til i egne, flotte lokaler i Bodø, som huser et mannskap på 15 medarbeidere der ni av de ansatte er anleggsgartnere med fagbrev, to er lærlinger og resten er sesongarbeidere. For Svein Erik og hans stab er det utvikling og bygging av lekeområder som har stått i fokus de siste årene. De følger gjeldende forskrifter og normer, og er forhandler av den kjente aktøren HAGS. – Vi har de siste årene satset spesielt på utvikling og bygging av lekeområder, og er forhandler av HAGS lekeutstyr i Nordland. Saltenregionen er vårt hovedmarkedsområde, og vi kan vise til en rekke utførte grøntanlegg i regionen, uttaler gartnermester Johansen. Det nære og gode samarbeidet med forskjellige aktører i bransjen gjør at de kan tilby kundene sine skreddersydde løsninger og riktig gode produkter. I over 20 år har de samarbeidet med pålitelige aktører

innen leke– og utemiljøer, som Claussen & Heyerdahl AS og CH Prosjekt. Samarbeidene står like sterkt den dag i dag, og gjør at Anleggsgartnermester SE Johansen AS kan levere trygge lekeplasser i toppsjiktet. AS har en fin hjemmeside som fungerer som en portefølje for firmaet. Her kan potensielle kunder se bilder av godt utførte jobber som steinleggingsoppdrag på Bodø Torg og universitetet i Nordland, til mer spesialdesignede hagearbeid. I tillegg går det mye i oppdrag som omfatter bygging, forskjønning samt drift og vedlikehold av de fleste typer uteområder som hager, parker, lekeanlegg og trafikkområder. Anleggsgartnermester SE Johansen AS har det litt som en forretningsidé at alle arbeider kan utføres når som helst på året; sommer som vinter, vår og høst. Man kan si at de forskjellige årstidene setter sitt preg på firmaets oppdrag gjennom året. På vinteren sikrer

ANLEGGSGARTNERMESTER SE JOHANSEN

de at fremkommeligheten er optimal, og tar ofte på seg både små og store snøryddingsoppdrag. Men om sommeren, da er det planter og grønt i fokus. Da leverer og planter gartnermesterfirmaet planter, busker og trær etter kundens ønsker, og klipper mer enn gjerne plenen din – for som anleggsgartnermesteren selv sier: vi gir våre kunder grønne opplevelser!

Anleggsgartnermester Svein Erik Johansen AS Adresse: Garnveien 38, 8013 Bodø Telefon: 75 56 24 80 E–post: post@se–johansen.no Hjemmeside: www.se–johansen.no BYGG, INTERIØR & HAGE | 119


Til alle som drømmer om et nytt hjem Med hjelp og inspirasjon fra Drømmehjemmet AS, kan du pusse opp hjemmet ditt til våren. Hva med en friskere farge i stua, et nytt gulvbelegg på kjøkkenet eller en flott tapet på soverommet? Det er ikke så mye som skal til, men det som skal til, det finner du i den lekre butikken i Bodø.

– DET ER VIKTIG å prøve å sette seg inn i kundens situasjon. Hva er det kunden egentlig vil ha? Man må lese dem litt, og vi spør om hva de ser for seg og hva de er ute etter. Når de sier “jeg vet ikke” kommer vi med forslag. Og mange kommer tilbake med bilder etterpå og forteller at de er utrolig fornøyde. Randi Monsvoll og Ranveig Sæthre etablerte Drømmehjemmet AS 1. juni 2016. Den flotte butikken i Bodø byr på en rolig og avslappende atmosfære. Glem svette og stressende opplevelser i jakten på den rette veggmalingen på et hektisk kjøpesenter. Her får du eksperthjelp og gode råd, og all den tiden du trenger til å bla i kataloger for å finne inspirasjon. – Responsen har vært veldig positiv! Mange har handlet hos oss, og mange har vært innom og sagt at de vil komme tilbake når de de skal pusse opp hjemme, sier Monsvoll. Som navnet avslører, er Drømmehjemmet AS en butikk som fokuserer på interiør og materialer til hjem–met. Tapet, interiørmaling, gardiner og oppussing generelt er hovedgeskjeften. I tillegg har de et utvalg av interiørartikler, for mange har lyst til å bytte ut gamle ting med noe nytt når de har pusset opp. De har faste leverandører som Herregård Design, Festival og Black Design.

Drar gjerne på hjemmebesøk – Tapet er på full fart inn igjen, og vi har lyst til å tilby noe som ingen andre i byen 120 | BYGG, INTERIØR & HAGE

har. Derfor har vi for–skjellige leverandører på tapet, slik at vi kan tilby forskjellig kvalitet, mønstre og farger. Vi har byen beste utvalg, og det er der vi vil være. Vi har nylig blitt forhandler av Green Apple, og vil være den største mel–lom Namsos og Tromsø. Det er gøy å kunne hjelpe kundene med å skaffe det de har sett i et blad eller på TV. Mange synes det er vanskelig å gjøre valg når det gjelder innredning og interiør, så vi drar gjerne på hjemmebesøk, legger Sæthre til. Er man litt uvant med å tapetsere, er det ingen grunn til bekymring. Drømmehjemmet AS hjelper alle som ikke kan sette opp tapet selv, og samarbeider med et firma som både tapetserer og maler. Her kan du også få blandet de fargene du ønsker på interiørmaling. En annen fordel med Drømmehjemmet AS, er at du får profesjonell hjelp til sying. Syersken Bodil Marianne Pørn driver «Sydaman», og holder til i de samme lokalene. – Vi spurte om hun kunne tenke seg å jobbe sammen med oss. Det er en veldig fin kombinasjon siden vi selger både gardinstoff og møbelstoff, for det er jo færre og færre som syr selv. Dette har vært veldig posi–tivt, for det er mange som kommer og ser på stoffer men som ikke kan sy selv. Etter at de har fått høre at det er ei syerske i de samme lokalene, har også hun fått mer å gjøre. Lokalene i Storgata har perfekt beliggenhet; midt i et kryss og med mange parkeringsplasser rundt. Slik blir det enkelt å parkere i nærheten når man skal inn


og ut med tunge malingspann. Og med store vin–duer har Monsvoll og Sæthre glimrende muligheter til å vise frem produktene. Resultatet er at de har solgt utrolig mye på vindushopping, forteller de. Mange kunder har gått forbi om kvelden og sett noe interes–sant i vinduet, for så å komme tilbake dagen etter. – I Bodø sentrum er det ingen andre liknende butikker, så vi var usikre på hva vi kunne forvente oss. Men vi så behovet for en butikk som dette. Et rolig sted uten stress, hvor man kan komme inn, sette seg ned i gode stoler med en kopp kaffe og bla i tapetbøker og brosjyrer. Det er veldig mange som har gitt oss go–de tilbakemeldinger på det, at det er hjemmekoselig her. Vi er fortsatt i en innkjøringsfase, og har priori–tert å gjøre en del investeringer nå i starten. Hver dag kommer det folk innom og sier “Åh, når åpnet den–ne butikken?”. Så det viktigste for oss er å bli mer kjent, slik at folk vet om oss. Det positive for både oss og andre som driver butikker i sentrum, er at det bygges mye leiligheter her. Da handler også folk i sen–trum, hvor det er nært. Den kunnskapsrike duoen har begge erfaring innen både salg og form & farge. Det har gitt dem mange bein å stå på når det gjelder kompetanse innen butikk– og interiør–faget. De har mange planer for 2017, blant annet å gjøre firmaet mer kjent overfor aktører som byggherrer og interiørarkitekter. Drømmehjem–met AS er allerede i gang med å introdusere seg for byens barnehager og andre kommunale instanser.

– Akkurat nå er vi inne i en brytningsfase på interiørfronten. Det har lenge gått mye i hvitt og grått, men nå beveger trendene seg inn i fargesirkelen. Og da ønsker folk å gjøre om i hjemmene sine. Enten du sverger til shabby chic–stilen, er tilhenger av storblomstrede tapetmønstre som fører tankene til–bake til 70–tallet, eller rett og slett bare ønsker å piffe opp hjemmet ditt med unike detaljer – da kan du være sikker på at Drømmehjemmet AS vil hjelpe deg med det. Her får du rådgivning av kompetente da–mer, og kan la deg inspirere i en hyggelig butikk med en behagelig atmosfære.

Drømmehjemmet AS Adresse: Storgata 48, 8006 Bodø Telefon: 930 94 045 E–post: post@drommehjemmetbodo.no Facebook: www.facebook.com/drommehjemmetbodo Instagram: www.instagram.com/drommehjemmet_bodo BYGG, INTERIØR & HAGE | 121


Generasjonsskifte Byggmesterfirma J. Vikjord AS i Bodø er et vaskeekte familiefirma med lange tradisjoner. Jørgen Vikjord startet opp bedriften i 1966, mens sønnen Jarle startet sin karriere som tømrer akkurat slik man kan forvente: ved å følge i hælene på opphavet i barne– og ungdomsårene. Etter endt skolegang, fikk han som meget ung mesterpapirene i 1972, 22 år gammel. Siden har det vært full aktivitet med store og små oppdrag. fylte bedriften 50 år, og nå står en ny generasjon klar til å videreføre arbeidet i den etter hvert så tradisjonrike bedriften. Mot slutten av jubileumsåret kom det to unge menn inn i bedriften., Brødrene Daniel og Thorbjørn som er barnebarna til Jarle. Thorbjørn er 21 år og i full gang med mesterutdanningen som tømrer. Han vil ta seg av det tekniske og det faglige ute på byggeplassen. Daniel går nå i tømrerlære og vil følge etter Thorbjørn i utdanning. – Jeg setter stor pris på at de er kommet inn i bedriften med ambisjoner om å overta etter hvert, sier Jarle Vikjord.

– I FJOR 2016

BEDRIFTEN HAR I hovedsak drevet mellom nybygg og restaurering/rehabilitering, med noen tilfeller av overvekt på nybygg. På 80 tallet var det nesten 30 mann i arbeide i bedriften. Vi bistår kundene hele veien fra idé og tegninger, til byggesøknad og byggeprosess.

122 | BYGG, INTERIØR & HAGE

Administrasjonen består i dag av Byggmester Jarle Vikjord og én medarbeider, mens resten av staben på totalt 14 ansatte består av dyktige tømrere og lærlinger. De fleste er faglærte med svennebrev, noe som gir en trygghet og garanti for alt arbeid som utføres. Bedriften har god kompetanse, og interessen for yrket er selve drivkraften i bedriften. – Jeg føler at vi har mye å tilføre den nye generasjonen som kommer inn i bedriften. Jeg har alltid brent for tømrerfaget, og som sensor for fylket i nesten 20 år har jeg deltatt og vært med på å eksaminere lærlingene i svenneprøver i hele Salten. Dette har vært veldig spennende jobb, og jeg gløder fortsatt for dette, forteller byggmesteren entusiastisk. Jarle Vikjord har også holdt svennebrev–kurs for voksne ansatte i egen og andre bedrifter. Byggmesterbedriften er for tiden involvert i mange spennende prosjekter med flere nybygg spredd fra nordsiden, sentrum og til Hunstad sør, hvor de sammen med fem andre firmaer har en del tomter å bygge ut.


Litt utpå året avsluttet de et prosjekt på Valnes ti kilometer sør for Saltstraumen, hvor de bygde til sammen ti sjøhus som nå er solgt. Når det gjelder visjoner og mål for den videre driften, er byggmesteren relativt beskjeden. være å få overført den kunnskapen og de erfaringene jeg har, og så må de prøve å finne veien selv. – Vi er inne i en god driv, og håper det vil fortsette slik, avslutter Vikjord. Jeg skal gjøre mitt beste for å legge til rette for barnebarna som nå skal overta. Det er viktig at de vet hva som skal til for å drive i denne bransjen. – Å drive egen bedrift er ikke noen åtte til fire–jobb. Bedriften omsatte i fjor for ca 18 millioner. Etter god utvikling vil det ligge til rette for videre vekst.

DET PRIMÆRE MÅ

Byggmester Vikjord Adresse: Påls vei 5B/7, 8008 Bodø Telefon: 75 54 49 90 E–post: jarle@byggmester–vikjord.no Hjemmeside: www.byggmester–vikjord.no Facebook: facebook.com/Byggmestervikjord BYGG, INTERIØR & HAGE | 123


Bedre bygg og bedre by med Uno Design Et bygg er ikke bare et bygg som skal huse mennesker. Det skal også leve og fungere i miljøet sitt på en god måte. Særlig i en by er det viktig å integrere bygg med både byrom og innbyggerne for å skape harmoniske bomiljøer. Dette er et av kjernepunktene til Uno Design i Bodø, som drives av søsknene Unni Furfjord og Espen Furfjord.

sivilarkitekt og daglig leder i Uno Design som fyller 10 år i år. Hun forteller om en forsiktig start som har tatt seg veldig opp de siste tre årene. – Jeg har drevet med design siden 2007, og i starten var det litt mer hobbybasert. Men de siste årene har vi virkelig vokst, både på type prosjekter, størrelse og i antall. Nå får vi utrolig mange forespørsler, og har mange hyggelige samtaler med kunder hver dag. Espen har vært ansatt her i to år, og skal etter hvert gå inn i en 100% stilling. Det er kun oss to som er fast ansatt, og så leier vi inn medarbeidere litt avhengig av type prosjekt. Vi har også to samarbeidspartnere, en i Ørsta og en i Stavanger. Her i Bodø samarbeider vi med både interiørarkitekter, energi–ingeniører og konsulentfirmaer.

UNNI ER UTDANNET

124 | BYGG, INTERIØR & HAGE

fin beliggenhet midt i Bodø sentrum. Med lokaler i den ærverdige O. Johansson–gården rett ved torget befinner de seg i et livlig og inspirerende miljø. Uno Design jobber på prosjekter i hele landet, men hovedtyngden er i hjembyen og ellers i Nordland, for de har også et firma i Meløy. – Etter hvert har vi begynt å rette oss mot litt spesielle, mer utfordrende eneboliger. Vi jobber også med barnehager, skoler, forretningsbygg og leilighetsbygg. Og gjerne med vern og hvor det er litt komplekse situasjoner, for vi liker utfordringer. Den nye tollstasjonen i Junkerdalen på grensen til Sverige har vi designet, og vi jobber ofte med sykehjem og omsorgsboliger. Vi bruker mye tid på kundene, og lytter til dem underveis i prosessen. Det er noe av grunnen til at vi har havnet i dette

FIRMAET HAR EN

markedet, at vi liker å jobbe med folk. Og kundene blir også veldig fornøyd på grunn av det, for de blir hørt. BLANT MANGE SPENNENDE og krevende prosjekter nevner Unni Furfjord Villa Lundbakk, et eneboligprosjekt som strakk seg over fem år. Her var det særlig den store tomten som var tidkrevende og bød på utfordringer. Og ikke minst Arctic Built. – Dette er mitt private prosjekt. Jeg kjøpte ei tomt i 2009, og har utviklet den over tid. Arctic Built består av to kule bygg som samsvarer med hverandre. Den ene delen av tomten og prosjektet er solgt til en byggmester, mens den andre er min. Her har jeg jobbet sammen med Husbanken for å finne nye løsninger på energi, arkitektur, universell utforming og null–utslipp på CO2. Jeg kaller det Arctic Built fordi det er fremtidsrettet, og tilpasset de nordnorske


klimaforholdene. Lyset her i nord er jo fantastisk. Derfor bruker vi veldig mye tid ute på tomtebefaring. Det er noe med det å prøve å fange lyset, å finne de riktige vinklene og forsøke å få dette inn i huset. Jeg tenker at det skal jo være fint om sommeren med lyset, men for å klare å fange det slik at man har det hele året, må man ha vært mye på tomten for å vite hvor den perfekte vinkelen for vinduer og plasseringen av rom er, sier hun med stort engasjement. Espen er fagutdannet på tømmer og har fagbrev som snekker. Det betyr at Uno Design har de nødvendige godkjenningene for å kunne bygge fysiske bygg, med boliger på opptil 500 kvm og lagerbygg på opptil 2000 kvm. – At vi har denne fagkunnskapen er avgjørende, for vi ser hvor viktig det er å ha forståelse for detaljer og kunnskap om materialbruk. Derfor liker vi også å være med i alle faser av et prosjekt, helt fra starten av og frem til det er ferdig bygd. Espen er kjempeflink på dette med detaljer. – Tidligere har vi jobbet mye med tre, men nå har det blitt mye med betongelementer, ofte i

kombinasjon med tre og glass. Mange kunder vil ha vedlikeholdsfrie hus, og da er betongelementer et veldig godt alternativ. Men det kan noen ganger bli litt for hardt med bare betong, så hvis man klarer å bryte med glass og tre, kan man få et veldig fint uttrykk. DET ER INGEN tvil om at søskenduoen i Uno Design ivrer for å ivareta gode byrom. Som arkitekter er de opptatt av å legge til rette for et godt bymiljø for folk som bor der, og ikke bare bygge hus og bygninger som ser bra ut. Dette er også en av grunnene til at de stiftet Kreativt Byforum. Her jobber de sammen med andre engasjerte fagpersoner for å skape en bedre by for Bodøs innbyggere. – Mange arkitekter får en jobb og et prosjekt, og tegner bare dét bygget. De glemmer at man er i en by, og at man må ta hensyn til omgivelsene, bebyggelsen, gate– og uterommene. Det handler om trivsel og livskvalitet. Ikke bare for de som skal jobbe i selve bygget, men også for de som skal ferdes i gatene. En by skal være trivelig å ferdes i!

UNO design & arkitektur as Adresse: Storgata 28, 8001 Bodø Telefon: 91 55 52 84 E–post: unni@unodesigns.no Hjemmeside: www.unodesigns.no Facebook: www.facebook.com/UnoDesignArkitekturAs LinkedIn: www.linkedin.com/in/unni–furjord–07190669 BYGG, INTERIØR & HAGE | 125


Den pålitelige tømreren Han er ærlig og holder alltid avtaler. Når han er ferdig med et oppdrag, er han nøye på å gå gjennom jobben sammen med kunden. På den måten kan han være helt sikker på at kunden er fornøyd. “Feil skal ikke skje, og jeg er veldig pirkete”, sier Martin Engebretsen.

MED EN SLIK innstilling

og arbeidsmoral er det ikke rart at det har gått i ett siden oppstarten av Martins Bygg & Tømrertjenester i Flekkefjord, september 2013. Engebretsen hadde jobbet hos en lokal entreprenør i nærmere 10 år, da han fant ut at han ville prøve noe nytt. Siden har det gått slag i slag. – Forretningsideen er å gjøre de mindre tingene som de store firmaene vanligvis ikke påtar seg. Det kan være både små og litt større jobber innen bygg, rehabilitering og vedlikehold. Eneboliger blir for stort, men jeg påtar meg for eksempel bygging av garasjer eller tilbygg, utvidelse av eller bygging av nye verandaer, oppussing av bad og kjøkken og innsetting av dører og vinduer. Jeg gjør alt mulig som har med bygge–relaterte oppdrag å gjøre. Å jobbe alene kan ha sine utfordringer i blant,

men Engebretsen har arbeidere han kan leie inn eller samarbeide med på større jobber. Ellers trives han veldig godt med å jobbe alene. – Men jeg passer alltid på å ikke ta på meg for mye. Jeg gjør bare det jeg klarer å håndtere innen enhver tid, slik at folk ikke må vente. Dette er også noe jeg får skryt for av kundene, både håndteringen underveis og sluttresultatet. Så langt har jeg ikke hatt behov for å ta jobber utenfor Flekkefjord, men jeg gjør det hvis det blir behov for det. MARTIN ENGEBRETSEN ER utdannet tømrer med fagbrev.

Han tar oppdrag både på timesbasis og til fastpris. Han kan gi begge typer tilbud, avhengig av hva kunde ønsker og hvilket behov det er snakk om. Et oppdrag begynner alltid med en befaring før han gir et tilbud.

ARTINS BYGG & TØMRERTJENESTER 126 | BYGG, INTERIØR & HAGE

– Jeg er flink til å holde kundene informert underveis, og jeg er alltid ærlig på hva som bør gjøres, slik at kundene ikke får noen ubehagelige overraskelser. Det setter kundene pris på. I tillegg er jeg er veldig fleksibel og kan møte opp ved behov, både i helgene og om kveldene. Arbeidstida er veldig varierende, men man må være litt imøtekommende. Det er bare å ta kontakt, for ingen jobb er for liten eller for stor, sier han med et smil. STØRSTEDELEN AV KUNDEBASEN består av private, men Engebretsen leier seg ut til flere større firmaer i distriktet for å ha flere strenger å spille på. Ønsket for fremtiden til Martins Bygg & Tømrertjenester er i utgangspunktet å fortsette som i dag. Skulle pågangen øke kraftig, så vil han vurdere å ansette noen.

✆ 47 61 75 32 Gråsteinsveien 13a, 4400 Flekkefjord


Gi oss en utfordring! Hvordan markerer man seg i en tøff bransje? Rørleggerfirmaet Moi Rør gjør det ved å sette kvalitet først. Og med mange kunder som stadig kommer tilbake, er det tydelig at de står for sine ord. Filosofien er enkel: hvis ikke jobben er solid nok, så kommer kunden heller ikke tilbake. Å levere kvalitet til avtalt tid er et velbrukt begrep, men i tilfellet Moi Rør er den helt på sin plass.

– FORDELEN MED Å IKKE være for stor, er at vi er veldig fleksible. Vi kaster oss kjapt rundt og har dedikerte ansatte som har lyst til å være med på dette. Og selvfølgelig har vi vært heldige som har gode kunder som gir oss mye oppdrag. Det har bidratt til at vi har fått fotfeste i regionen, sier Kåre Henning Åsly. Han er daglig leder i Moi Rør i Kristiansand. Typiske kunder for sørlandsfirmaet er totalentreprenører hvor de går inn og har underentreprise. Da tar de hånd om alt rørlegger–arbeid som skal utføres på et prosjekt – enten det er leiligheter eller næringsbygg. Her gjør de alt fra sanitæranlegg og sprinkelanlegg til varmeanlegg. En annen typisk kunde er eiendomsutviklere som utvikler eiendommer selvstendig, og som i prosessen knytter til seg et rørleggerfirma. Den tredje kundegruppen er byggmestere. Moi Rør sier ikke nei til privatkunder, og dette er for tiden en økende kundegruppe. – Fem av våre medarbeidere utfører serviceoppdrag. De ivaretar serviceavtaler på bygg og oppdrag som

vi har utført tidligere, hvis kunden eller byggherren ønsker å ha en fagmann til å vedlikeholde bygget. Det er mye varme– og kjøleanlegg som trenger vedlikehold og ettersyn for å fungere optimalt. Gutta håndterer i tillegg alt av enebolig–utbygging og andre serviceoppdrag, forklarer Åsly. MOI RØR BLE etablert i 1988, og har siden økt jevnt og

trutt når det gjelder ansatte. I dag er de totalt 28 dyktige medarbeidere. De har ikke noe mål om å ekspandere for mye, men foretrekker å ligge på en størrelse som passer til det markedet de opererer i. – Vi synes det er veldig gøy med utfordringer. Ofte er vi tidlig inne i planleggingen og bistår i forprosjekt sammen med utbygger, før det blir realisert. Da går det på planlegging av energiløsninger i form av varmeanlegg, og komme med forslag til gunstige løsninger. Dette gjelder også på renovering av næringsbygg, for med én gang man har en tomt man skal utvikle, må man knytte seg til vann og kloakk, forteller Åsly.

Moi Rør Adresse: Ægirsvei 10, 4623 Kristiansand Telefon: 971 01 330 E–post: kh@moi–ror.no Hjemmeside: www.moi–ror.no BYGG, INTERIØR & HAGE | 127


Det handler om tillit og godt håndverk Med fokus på nybygg og rehabilitering blir 2017 et spennende år for Knut Rasmussen Byggservice. Gode kundeforhold og en stor kjærlighet til tømrerfaget gjør jobbhverdagen morsom og interessant, sier innehaver og primus motor Knut Rasmussen.

FIRMAET HOLDER TIL på Rolvsøy i Fredrikstad, og påtar seg alt fra helt små oppdrag til store oppdrag. Rasmussen selv startet som snekker i 1985, og har jobbet i både Sverige, Finland, Tyskland og Russland. Etter å ha returnert til Norge og jobbet på forskjellige store byggeprosjekter, bestemte han seg i 2003 for å starte eget. – Den første tiden bygde vi en del eneboliger for Systemhus. Etterpå gikk det mer eller mindre over til rehabilitering, for det var et stort marked for det. Da gjorde vi ikke mye nybygg, men nå er vi litt tilbake på slike prosjekter igjen. Blant annet bygger vi nå en enebolig for svenske Fiskarhedenvillan. I tillegg startet jeg nylig et eiendomsutviklingsfirma sammen med broren min. Fra høsten av skal vi begynne å sette opp egne boliger på ei tomt vi har kjøpt. Så fremover blir det nybygg og rehabilitering som er fokuset for driften. De fem ansatte i Knut Rasmussen Byggservice betjener for det meste nedre Østfold, med Fredrikstad, Moss og Sarpsborg. I tillegg kommer noen kunder i Oslo. Rasmussen trives godt som liten, og leier heller inn medarbeidere når de har store prosjekter. For

128 | BYGG, INTERIØR & HAGE

tiden har de én tømrerlærling i staben, rekruttert gjennom Byggopp. – Når jeg ansetter noen legger jeg vekt på at de opptrer ordentlig overfor kundene. Vi låser oss tross alt inn i hjemmene til folk, ofte når de selv er på jobb, og da går det veldig mye på tillit. Det er viktig at det skal se ordentlig ut etter oss når vi er ferdige også, mener Rasmussen. HAN LEGGER TIL at han har prøvd seg på andre ting opp gjennom årene, men at han stortrives som tømrer. En av grunnene til det, er følelsen av å få mye igjen for det i form av kontakt med mange forskjellige mennesker. – Som jeg sier til guttene: skal du bli tømrer, blir du automatisk litt psykolog i tillegg! Det beste med jobben er at vi skaper noe. Og når vi driver med rehabilitering, er det å se det ferdige resultatet. Ikke minst er det tilbakemeldingene vi får fra folk også, og det fører til mange vennskap. Mange kontakter meg også utenom jobb, bare for å be meg om å stikke innom på en kaffe, så jeg har mange personlige kundeforhold, avslutter den trivelige innehaveren.

Knut Rasmussen Byggservice Adresse: Svaneveien 38, 1661 Rolvsøy Telefon: 97 66 41 42 E–post: km–ras@online.no


En malermester du kan stole på Bjørn–Ivar Carlsen er malermester og daglig leder av Noren maler– og byggtapetserforretning AS på Torp i Fredrikstad. Han forteller at firmaets kjerneverdier er å være troverdig, møte til riktig tidspunkt, være pliktoppfyllende og å levere det de har lovet til riktig tid. – Dette er nok de sterke sidene våre også. I tillegg har vi vært i bybildet i mange år, så folk kjenner oss igjen. AS betjener både proff– og privatkunder. De har en del jobber for forsikringsbransjen rundt om i Østfold, i tillegg til rammeavtaler med blant annet Fredrikstad kommune og flere større bedrifter. – Maling–, tapet– og gulvarbeider er det vi gjør mest. Men vi er også medeier i en landsdekkende kjede som heter Protecta, som jobber med brannsikring og branntetting. Kjeden ble nyetablert i fjor, så vi er nå i full gang med å bygge opp Østfold–avdelingen. Jeg ser for meg at dette vil bli en like stor del av virksomheten vår etter hvert, når vi bare får kommet i gang. For oss er er det bra å ha flere bein å stå på, sier Carlsen.

NOREN MALER– OG BYGGTAPETSERFORRETNING

FIRMAET BLE RE–SERTIFISERT som miljøfyrtårn i fjor, og har 23 ansatte. Herunder kommer to malermestere, 13 med fagbrev samt fire lærlinger. Carlsen understreker at han synes det er viktig å ta ansvaret med å ha lærlinger. Samtidig er det en god måte å få rekruttert til bransjen på, og de får fordelen av å lære dem opp selv.

– Av aktuelle prosjekter har vi en rammeavtale med Rom Eiendom i Østfold. De har ansvar for alt innen jernbane, så nå skal vi i gang med å pusse opp flere jernbanestasjoner, både inn– og utvendig. I tillegg skal vi pusse opp to store boligblokker på Kolbotn. Av nylige prosjekter vi er ferdig med, var vi blant annet med på å rehabilitere aulaen til Fredrikstad bibliotek. Den fikk tilbake sin opprinnelige form fra 1969, og der samarbeidet vi tett med både riksantikvaren og et annet firma i Fredrikstad, forteller han. – Med Protecta driver vi med branntetting og alt innen brannhemmende maling. Dette gjør vi for eksempel for borettslag, hvor vi maler trappeoppganger med brannmaling, Denne malingen bruker lenger tid på å ta fyr, så malingen holder bygget oppe lenger, rett og slett. Da blir det lettere for flere folk å komme seg ut før det brenner. Jeg regner med at dette blir påbudt i alle nye bygg i fremtiden. Vi har åtte medarbeidere som er sertifisert på det feltet og som har gått gjennom kurs i branntetting og brannisolering, avslutter malermester Carlsen.

Noren Maler og Byggtapetserforretning Adresse: Roald Amundsens vei 136

1658 Torp

Telefon: 905 25 067 E–post: postmaster@norenmalerogtapet.no Hjemmeside: www.norenmalerogtapet.no Facebook: www.facebook.com/norenmaler

BYGG, INTERIØR & HAGE | 129


Det er gøy å oppfylle folks drømmer! Block Watne AS setter farge på Østfold med sine mange spennende prosjekter. Selskapet er kjent for erfaring og kvalitet, noe alle på husjakt i Sarpsborg og Fredrikstad nyter godt av. Block Watne AS bygger for fremtiden i samarbeid med lokale underentreprenører. BENT DRAGESET BLE ansatt i Block Watne AS i 2010, og er daglig leder for selskapets avdeling i Østfold. Han forteller at de har en stab på totalt 38 personer, hvorav 27 av dem er snekkere og tømrere som er ute i felten og produserer bygg. Alle andre fag har de underentreprenører på. – For tiden har vi mange prosjekter gående parallelt. Ett av dem er et stort prosjekt i Sarpsborg som heter Bjørnstad. Her skal vi totalt bygge 180 boenheter fordelt på leiligheter i toetasjers-bygg, rekkehus og eneboliger. Det blir en god miks av alt. Tomten ligger midt i smørøyet på Grålum, med sykkelavstand til både sentrum, Tunejordet og det nye sykehuset. – Og på Begby i Fredrikstad har vi et fellesprosjekt med OBOS Nye hjem. Her skal vi bygge mellom 420 og 450 boenheter i hele spekteret, fra leilighet i høyblokk til eneboliger. Her har man en god beliggenhet mot Fredrikstad sentrum og E6, og ikke minst en fantastisk utsikt. Vi forventer byggestart til høsten, og at de første kan flytte inn i fjerde kvartal 2018. Salget har ikke startet enda, men vi har begynt markedsføringen og mange har meldt sin interesse.

130 | BYGG, INTERIØR & HAGE

i Østfold jobber konstant med å kjøpe nye tomter for å sikre fremtidig utbygging. De har et godt samarbeid med forskjellige aktører i både Sarpsborg, Fredrikstad, Moss og Rygge. Med et velfungerende team internt og erfarne folk som produserer byggene ute, setter de stempelet sitt på den kvaliteten selskapet har blitt så kjent for. En viktig faktor i dette er å sikre fremtiden ved å ta inn lærlinger innen snekker- og tømrerfaget. – Vi har en forpliktelse overfor faget vårt å være med på å utdanne nye fagarbeidere. Målsetningen er å ta inn én ny lærling hvert år, fordi alle skal få en god opplæring, og vi har et godt samarbeid med opplæringskontoret. De fleste klager over dagens ungdom, men vi har stort sett bare flinke ungdommer som har gjort en god innsats som lærlinger. De fleste har blitt tilbudt fast jobb, kan Drageset fortelle. – Det er gøy å bygge boliger og oppfylle folks drømmer! Block Watne AS er en solid aktør som har vært her lenge, og som har god økonomi. Og derfor vil vi være her selv i nedgangstider. Fornøyde kunder er viktig, og vi måler kundetilfredsheten hele tiden.

BLOCK WATNE AS

Block Watne AS Adresse: Yvenveien 12, 1715 Yven Telefon: 69 10 05 50 E-post: berit.sandberg@blockwatne.no

geirfrode.wroldsen@blockwatne.no

Hjemmeside: www.blockwatne.no Facebook: http://bit.ly/BlockWatneOstfold


Null feil koster blod og svette Som daglig leder for Backe Østfold AS i Fredrikstad har Stein Håkon Glosli mye å være stolt over. Selskapet har vist imponerende resultater over lang tid, og har vokst gradvis siden etableringen for 21 år siden. - Jeg vil fremheve lagånden vår. Det er ikke slik at vi skiller mellom håndverkere og funksjonærer. Vi er opptatt av at vi er ett team som står sammen og jobber mot et felles mål, sier han.

Fredriksten Brygge

OG MÅLET, SOM de har oppnådd en rekke ganger, det er null feil. I forhold til interne kriterier har Backe Østfold AS levert null feil i fem av de seks siste årene. – Det er vi stolte av, og dette får vi også flere oppdrag på. Vi gjør alltid en god jobb, og kaller oss regionens kvalitetsleverandør. Backe Østfold AS er ingen avdeling av Backe Oslo AS, men en selvstendig entreprenør-bedrift under samme paraply. De har vokst gradvis med 10 medarbeidere per år siden 2014, og er nå cirka 80 ansatte. 28 er funksjonærer og resten er håndverkere innen mur, betong og tømmer. Per dags dato har de tre lærlinger, og som fadderbedrift har de et godt samarbeid med Fagskolen. SELSKAPET HAR EN egen serviceavdeling som kalles beredskapstroppen, med en stor stab av håndverkere. De bygger mye leiligheter, og gjennom en rekke rammeavtaler, deriblant med Østfold fylkeskommune, Fredrikstad kommune, DNB og Frelsesarmeen Eiendom, er de godt innarbeidet i markedet. De tar jobber i alt fra 10 000 kroners-klassen til 20 millioner, forteller Glosli. – Null feil er vår styrke, og vi ser at over tid har antall reklamasjoner gått veldig ned. Å levere et null feils-prosjekt koster blod, svette og tårer, men da er vi også helt ferdig når vi er ferdig. Det er behagelig for byggherren også. Ellers gjør vi mye rehabilitering med bytting av vinduer, dører, balkonger og panel. Alle østfoldinger har sett en konstruksjon signert Backe Østfold AS. I porteføljen finner man blant annet

bryggepromenaden i Halden og Østsiden sykehjem i Fredrikstad. For tiden er de også i gang med sitt største prosjekt noensinne, hvor de bygger Værste Brygge i Fredrikstad. Det består av 104 leiligheter til en verdi av nesten 300 millioner, noe som ikke er hverdagskost i Østfoldbyen, kan Glosli fortelle. – Backe-bedriftene har et enkelt operativt mål. Alle kjenner James Bond og 007. For oss betyr det at vi skal ha null skader på ansatte, null feil på overlevering og 7% igjen på bunnlinja. Det er ganske tøft, men vi har klart det de tre siste årene på rad, og det er vi veldig stolte av.

Værste Brygge

Backe Østfold AS Adresse: Rosenborgveien 3

1630 Gamle Fredrikstad

Telefon: 69 35 70 80 E-post: post.bo@backe.no Hjemmeside: www.backegruppen.no Stein Håkon Glosli

Facebook: www.facebook.com/BackeOstfold BYGG, INTERIØR & HAGE | 131


Gjør et trygt valg med VM Bygg AS Med to eiere som har en samlet erfaring på 60 år fra byggebransjen, er VM Bygg AS godt forankret i erfaring og kunnskap. Trygghet er et sentralt stikkord for Rune Valborgland og Glenn Meberg - og det gjelder for både kunder og medarbeidere. – Å SKAPE TILLIT er viktig. Folk skal ikke føle at de blir lurt. Når man har skrevet en kontrakt, skal vi ikke ta ekstra betalt dersom kunden gjør noen enkle endringer. De skal vite prisen på forhånd slik at det ikke blir noen overraskelser, understreker Valborgland. Han og fetteren Glenn Meberg hadde drevet hver for seg i en årrekke da de dannet VM Bygg AS i Grimstad i 2012. I dag har de en stab på totalt 16 ansatte, inkludert tre lærlinger, og er travelt opptatt med flere spennende boligprosjekter. Ett av dem er på Kjæråsen i hjembyen, et tomteområde Valborgland kjøpte for mange år siden. Dette er et stort prosjekt på 125 enheter. Drøyt 25 av dem har de solgt til andre byggmestere, mens de resterende 100 bygger de selv. Og rett over gaten, i Støleveien, bygger firmaet i tillegg en blokk med 22 enheter samt to firemannsboliger. Boligblokka skal stå ferdig i desember, mens firemannsboligene forventes å være innflytningsklare i april. – Litt av suksessen vår består i at vi gjør alt ferdig. Når vi for eksempel har solgt eneboliger i kjede med en carport imellom, så blir det asfaltert inn i carporten. Og det blir lagt plen, enten ferdigplen eller sådd, med en liten terrasse. Alt er ferdig og ser fint ut, og det har vi fått mye skryt for. Trygghet står i fokus hos VM Bygg AS, og det viser seg på mange måter. For kundene bunner det i stabens lange erfaring og høye grad av kompetanse. I tillegg er det firmaet som står ansvarlig for byggelån for kundene. Det betyr ingen betaling før ved overtakelse, og en uavhengig tredjepart i form av en eiendomsmegler som tar seg av kontrakt og oppgjør. For de ansatte som jobber ute på byggeplassene, er det Meberg som har ansvaret.

132 | BYGG, INTERIØR & HAGE

– Målet er at gutta alltid skal ha tilgjengelig det de til enhver tid trenger av materialer, utstyr og verktøy. De skal alltid vite hvordan de skal utføre jobben, og ingen skal måtte gå rundt og lete etter noe. Målet er å ha det ryddig på arbeidsplassen, for å hele tiden ha en effektiv produksjon. Jeg er sammen med gutta hver dag og snekrer og organiserer. Vi har en tett dialog, og det tror jeg er kjempeviktig. Man må være til stede hele tiden, sier han engasjert. Strekker seg langt for kundene Andre suksessfaktorer som spiller inn, er at de både tilpasser seg og strekker seg litt ekstra for kundene. Valborgland er ikke vanskelig å be om å møte opp for visning på kvelder og helger, slik at potensielle kjøpere slipper å ta seg fri fra jobben. – Småting som koster oss lite å gjøre, men som betyr noe for kunden - det er viktig. I tillegg har vi ikke minst vært veldig konkurransedyktige på pris. En annen grunn til at det har gått så bra, er nok mye fordi vi har en rasjonell drift. Når vi har fire eneboliger i rekke, så bygger vi alle fire, uavhengig av om vi har solgt én eller tre. Det er utrolig besparende å bygge fire hus samtidig i stedet for ett og ett. Man får et ferdig område, det ser bra ut og ikke minst blir det lettere i forhold til rigg og stillaser, sier duoen. VM Bygg AS vil bruke resten av 2017 på å ferdigstille de flotte boligene på Kjæråsen, men kaster seg deretter direkte ut i neste prosjekt. De har nemlig et større boligfelt ved campus i Grimstad i et veldig flott område, og her er planen å bygge rundt 90 enheter. Mest sannsynlig vil disse legges ut for salg nå til sommeren.

– Hos mange konkurrenter står det “maling er ikke inkludert” med liten skrift. Hos oss er alt inkludert; med nøkkelen i døra og alt av hvitevarer på kjøkkenet. Vi har ansatt egne malere, og tar oss av ventilasjon og muring. Utover elektriker og rørlegger styrer vi hele prosessen selv, og har hele tiden full oversikt. Slik unngår vi store overraskelser. – Vi ønsker å levere en så feilfri bolig eller leilighet som mulig, og det er gøy å kunne levere dem da. Dette er noe kundene har sett fram til, og det er jo den største investeringen en familie gjør. Og etterpå er det viktig at de kan få tak i oss. Det skal ikke være slik at alt er stas når de kjøper bolig, men så tar vi ikke telefonen hvis det oppstår problemer. Kundene skal få tak i oss, når som helst. Grimstad er en liten by, og du kan ikke holde på lenge i en liten by hvis du ikke oppfører deg. Jeg tror - i hvert fall ut fra de tilbakemeldingene vi får - at vi har mange fornøyde kunder. Vi ser at folk anbefaler oss videre. For eksempel er det flere folk fra samme arbeidsplass eller familie som har kjøpt bolig av oss, og det er gøy, sier Rune Valborgland avslutningsvis.


5 8 ° 18 ’ 53. 5 ” N

8 ° 32 ’ 2 2 .6” E

58°18’53.5” N

8°32’22.6” E

58°18’53. 5” N

8°32’2 2 .6 ” E

GRIMSTADS BESTE PRISER GRIMSTADS BESTE PRISER FRA KR. 2.180.000,FRA KR. 2.180.000,(inkl. P-plass i parkeringskjeller) GRIMSTADS PRISER (inkl. P-plass i BESTE parkeringskjeller) FRA KR. 2.180.000,(inkl. P-plass i parkeringskjeller)

3D: Dots 3D: Dots 3D: Dots

10 SOLGT!

22 solrike leiligheter fra 80 – 106 m2 Bo smart og moderne, tett på naturen - rett ved sjøen og badeplass. 22 solrike leiligheterfra fra80 80––106 106 m m22 22 solrike leiligheter

BoHeis smart og moderne, på •naturen -forrett ved •sjøen badeplass. Hvitevarer på kjøkken inkludert Tilrettelagt Husbank Byggestart oktober 2016 Bo smart og• moderne, tett tett på naturen - rett ved sjøen ogogbadeplass. Kvalitet i alle ledd • Kontrakt og oppgjør via megler • Ingen betaling før ved overtagelse

Heis• •Hvitevarer Hvitevarerpå påkjøkken kjøkken inkludert inkludert •• Godkjent for for Husbank • Ferdigstilles desember Heis Tilrettelagt Husbank • Byggestart oktober2017 2016 Hvitevarer på kjøkken inkludert • Tilrettelagt for Husbank • Byggestart oktober 2016 Kvalitet i alle ledd • Kontrakt og oppgjør via megler • Ingen betaling før ved overtagelse Kvalitet i alle ledd • Kontrakt og oppgjør via megler • Ingen betaling før ved overtagelse

Heis • Kvalitet i alle ledd • Kontrakt og oppgjør via megler • Ingen betaling før ved Valborgland overtagelse Kontakt: Rune

Entreprenør

Entreprenør

Entreprenør

GRIMSTAD BYGG AS GRIMSTAD BYGG AS GRIMSTAD Utbygger / Salg

BYGG AS

Utbygger / Salg

Utbygger / Salg

på 913 81 785 for en ekstra Kontakt: Rune god handel nå!Valborgland Kontakt: på 913 Rune 81 785Valborgland for en ekstra på god 913 handel 81 785 nå! for en ekstra

god handel nå! BYGG, INTERIØR & HAGE | 133


En blikkenslager har alltid jobb Vegar W. Granstrøm fører familiens gode håndverkstradisjoner videre i selskapet som faren etablerte i 1972. Virksomheten til Blikkenslager Terje W. Granstrøm AS består i dag av blikkenslagerarbeid, boligventilasjon og service av beste merke. SELV BEGYNTE VEGAR i selskapet som læregutt i 1991, og et tiår senere var han medeier. Sammen med to ansatte utfører han oppdrag i Halden og Aremark. I tillegg samarbeider de med et byggfirma fra Skjeberg som de følger på oppdrag i nabobyene Fredrikstad og Sarpsborg. – Som blikkenslager har man et allsidig yrke. Vi produserer takrenner og alt av beslag på tak til hus. Vi får inn plane plater og lager alt selv, bortsett fra takrenner som vi kjøper ferdig. Er det snakk om sink-

renner, produserer vi absolutt alt. Båndtekking av tak gjør vi også, så blikkenslager er en type jobb for folk som liker å jobbe med hendene. Det er i stor grad et håndverksyrke, og vi gjør det på den samme måten som man gjorde for mange år siden. Det eneste som kanskje har forandret seg, er maskinene. de produkter fra Villavent. De selger også sentralstøvsugere fra det samme selskapet, og er i tillegg servicepartner for Villavent, én av to i Østfold. Fordelen for kundene er at det blir enkelt å få hjelp ved eventuelle reklamasjoner eller problemer med ventilasjonsanleggene. For Granstrøm og Co. er fordelen at det gir dem flere bein å stå på. – Jeg har alltid hatt lærlinger, og tar gjerne inn flere. Blikkenslageryrket er vanskelig å rekruttere til, for det frister nok ikke så mange med mye utendørs jobbing. Men selv om vi har det litt kaldt og guffent om vinteren, er det jo veldig fint om våren, sommeren og høsten, da! Og man er garantert jobb som blikkenslager hvis man har svennebrev, poengterer Granstrøm.

INNEN BOLIGVENTILASJON FØRER

Blikkenslagermester Terje W Granstrøm As Adresse: Statsraad Tanks gate 1

1777 Halden

Telefon: 69 18 76 90 E-post: post@blikkenslageren.no Hjemmeside: www.blikkenslageren.no Facebook: http://bit.ly/blikkenslagerenFb

Neumann Bygg: Effektiv betjening i en kostbar bransje Neumann Bygg i Kristiansand tilbyr alt innenfor trelast, byggevarer, mur og forskaling til proffkunden. Som en del av Norges største byggevaredistributører har de et varesortiment som dekker det meste innen trelast og byggevarer til nybygg og rehabilitering. NEUMANN BYGG ER en av Norges største byggevaredistributører med over 280 ansatte, fordelt på 14 butikker over hele landet. De har sitt hovedfokus på den profesjonelle delen av byggebransjen, der de har to avdelinger i Kristiansand; i Sørlandsparken og på Mjåvann. Hovedkontoret er i Oslo. I KRISTIANSAND BETJENES primært

profesjonelle aktører som entreprenører, byggmestre, murermestre, blikkenslagere, ventilasjonsentreprenører, håndverkere og andre byggevareforretninger. I år har de fått tre nye ansatte; én på lager og to selgere. Hos Neumann Bygg i Kristiansand blir kundens ønsker tatt på alvor, og de tar seg god tid til kundene som kommer innom, forteller daglig leder Glenn Eidshaug. – Vi er en proff trevareforhandler som ikke sløser med snekkerens tid. Vi har mye kompetanse på huset, og vi tar oss alltid tid til å hjelpe kundene våre med en gang de kommer hit, sier han. Neumann hadde en omsetning i 2015 på nærmere halvannen milliard, og til tross for at byggevarefirmaet satser på proffaktørene, betjener de også privatmarkedet med egne utsalgssteder. I Kristiansand er de fint

134 | BYGG, INTERIØR & HAGE

lokalisert i et lett tilgjengelig industriområde, og kan levere det aller meste til sine kunder. – Vi er veldig fleksible overfor kundene og kan levere alt fra plank til forskaling. Når vi dessuten selger hovedsakelig mest til proffmarkedet, kan vi spesialisere oss på kompetansen. Det er effektivt for en håndverker å hente ut materialer hos oss, og det koster kun den tiden de bruker for å ta ut det de trenger. Det betyr effektiv drift i en bransje hvor hver time koster, smiler Eidshaug.

Neumann Mjåvann Adresse: Mjåvannsvegen 73

4628 Kristiansand

Telefon: 38 18 18 94 E-post: ordre.mjaavann@neumann.no Hjemmeside: www.neumann.no


Med SI Bygg AS blir det som avtalt - Jeg tror vi skårer høyt på kvalitet og lang erfaring. Og vi har gode tømrere som har en lang historie i SI Bygg AS. Vi rekrutterer selv via lærlinger, og per i dag har vi én lærling. daglig leder i SI Bygg AS, et tømrerfirma med 20 ansatte lokalisert på Varhaug i Hå kommune. Selskapet ble stiftet i 1980, og har siden bygd stein på stein. De siste ti årene har de holdt seg stabilt på 20 ansatte. De holder til i store, fine lokaler i Ånestadvegen og har et geografisk område som strekker seg fra Egersund til Stavanger. – Vi hjelper kunder som ønsker det med hele prosessen fra søknader til tegning. Siden slutten av 80-tallet har vi vært en del av Mesterhus-kjeden, og vi har et godt samarbeide. Der drar vi mye nytte av kunnskapen som kjeden kan bidra med, spesielt på tekniske utfordringer vi møter på i byggeprosessen. I staben har vi bred kompetanse med både egen prosjektutvikler, eiendomsutvikler og tegner, forteller Skretting. For tiden er de i full sving med flere prosjekter, deriblant på Lyefjell hvor de bygger både eneboliger og leiligheter. Etter hvert skal de også i gang med en enebolig, åtte leiligheter og fem hus i rekke på Sporafjell i Klepp. – Trenden i det siste har vært funkis-stil både på boliger og leiligheter, med typisk flatt tak og en

GLENN SKRETTING ER

firkantet stil. Men vi bygger jo andre varianter også, og de siste årene har vi bygd mange leiligheter til førstegangs-etablerere. Vi kan justere og tilpasse husene som er i katalogen til Mesterhus. Det gjør vi nesten hele tiden, for det er sjeldent at vi setter opp et uredigert kataloghus. Mange ønsker små endringer på fasaden, eller å justere litt på størrelsen. SI Bygg AS bruker mye av det som kalles pre-kutt, hvilket betyr at de får materialene ferdig sagd og delt opp. Her bruker de den lokale leverandøren Partner Tre. – Mesterhus har slagordet “det blir som avtalt”, og det liker jo vi å bruke også. Det finnes Mesterhus-avdelinger på både Bryne og i Egersund, og vi samarbeider med hverandre. Vi er optimister med tanke på fremtiden, og det beste for alle er et stabilt marked uten disse svingningene opp og ned, sier han og fortsetter: – Jeg får inntrykk av at kundene våre er fornøyde, og at de ofte anbefaler SI Bygg til andre. Ønsket vårt er å ha fornøyde kunder, og målet er å gjøre jobben som avtalt!

SKRETTING FORTELLER AT

Kvalitet og trygghet siden 1980 BYGG, INTERIØR & HAGE | 135


Liten bedrift med store kunnskaper Man skal lete lenge for å finne en mer dedikert duo enn Mads Jørgensen og Thor Arvid Kjær. Sammen med en dyktig stab tar de Stålprofil Sør AS til stadig nye høyder. Den største styrken til Kristiansand-firmaet er fleksibilitet og en sjelden vilje til å alltid finne gode løsninger. - GRUNNEN TIL AT VI klarer oss så godt på markedet, er at vi er små og fleksible. Og det er kunden som bestemmer hva vi skal gjøre. Det er utrolig viktig. Sier kunden at han trenger noe om tre timer, så leverer vi på tre timer. En annen fordel er at vi som er eiere sitter på huset, og når vi kan gjøre disse tingene, så drypper det på alle. I store konsern er det lett å bare si “nei, det rekker vi ikke”, men slik er det ikke hos oss, forteller Mads Jørgensen. Mads Jørgensen er selger og alt-mulig-mann, og driver Stålprofil Sør AS sammen med daglig leder og ambulerende selger Thor Arvid Kjær. Firmaet har eksistert siden 2006. Først som Optimalt AS, og deretter som Stålprofil Sør AS fra 1. januar 2016. De har en liten avdeling bestående av syv medarbeidere, men har ekspandert med henholdsvis 20 prosent og 15 prosent de siste to årene. Det står det stor respekt av når man vet at de opererer i et tøft marked. Firmaet betjener i hovedsak tre kundegrupper med blikkenslagere, ventilasjons-entreprenører og byggevare-butikker.

136 | BYGG, INTERIØR & HAGE

– VI ER SOM EN byggevare-butikk for blikkenslagere, og er hovedleverandør på disse tre feltene. De siste årene har vi også hatt mange ventilasjon-oppdrag for hyttemarkedet. Det har nemlig blitt påbudt med ventilasjon i alle boliger nå - også hytter. En stor fordel er at vi har egne biler og sjåfører. Det gjør at vi kan levere til nesten alle døgnets tider. Hvis det kommer et hasteoppdrag, kan også en av oss kaste seg i bilen og kjøre ut. Det er mulig siden vi har en ekstra bil, så vi tar i et tak når det trengs. Vi kan tilpasse oss, og har kunden i fokus. Den minste kunden skal føle at han betyr noe, sier duoen. – Mange av tilbakemeldingene vi får går på at folk er veldig fornøyde. Egentlig sier vi aldri nei, og vi finner uansett en løsning. Jeg håper ikke vi blir så store som mange av konkurrentene våre. Det er veldig viktig for oss å være fleksible. Selvfølgelig ønsker vi å være i vekst, men ikke på bekostning av fleksibiliteten og det at vi kan levere det kundene trenger når de trenger det. Filosofien vår er at vi er lykkelige som liten, avslutter Thor Arvid Kjær.

Stålprofil Sør AS Adresse: Mjåvannsveien 68

4628 Kristiansand

Telefon: 38 60 16 16 E-post: post@staalprofilsor.no Hjemmeside: www.staalprofilsor.no


Gode toner med Live Production Store og små arrangementer, konserter og eventer har én ting til felles: De blir mye bedre med bra lyd- og lysanlegg. Med en profesjonell totalleverandør innen lyd, lys og scene som Live Production, får du alt på ett sted.

skal arrangere? Hva trenger kunden av utstyr? Det første vi gjør er å hente inn de nødvendige opplysningene vi trenger for å kunne gi en komplett pris på en komplett leveranse. Finn Nilsen er innehaver av Live Production i Kristiansand. Familiebedriften betjener et stort antall kunder med utleie av alt innen lyd, lys og scene til alle typer arrangementer. I tillegg selger de relaterte produkter som mikrofoner, forsterkere, høyttalere, scener, miksebord, trosser, lys og taljer. De har også et greit utvalg av produkter innen AV; som projektorer og lerret i mange forskjellige størrelser.

- HVA ER DET KUNDEN

NILSEN HAR DESSUTEN en

bakgrunn som elektriker. I Live Production fungerer han som lydtekniker, servicemann, reparatør, sjåfør og installatør. Han kjøpte sitt første konsertanlegg i 1980, og startet opp Kristiansand Lyd og Elektroservice i 1994. Navneendringen kom noen år senere. I dag holder han hjulene i gang sammen med kona Ranveig og sine tre sønner.

– På utleie-biten ønsker vi oss flere privatkunder. Mange tenker nok at det vi leverer blir for stort. Men vi leverer til alle mulige arrangementer. Alt fra en velforening som trenger et enkelt taleanlegg til årsmøtet, til store konserter med flere tusen mennesker. Vi gjør også mange konserter og eventjobber. Da leverer vi gjerne alt. Kunden trenger bare en artist med gitar, så gjør vi resten. Når det gjelder salg av produkter, er kundene alt fra bede- og forsamlingshus til ungdomsklubber, kulturhus, utesteder og diskotek. Vi selger også til private, men dette utgjør ingen stor del av virksomheten. Live Production påtar seg gjerne mer utleie til små arrangementer. Folk som skal feire et 50-årslag eller bryllup er hjertelig velkommen til å ta kontakt. Man kan leie et bra lydanlegg til slike formål for rundt en tusenlapp, ifølge Nilsen. – God service og fornuftig pris er viktig. Mange i vår bransje har ambisjoner om å raskt bli veldig store, men slik tenker ikke vi. “Vi skynder oss langsomt”. Vi

ønsker å vokse i et fornuftig tempo. Det er viktig å ta jobber som ikke er for store i forhold til hva du kan levere. Du kan gjøre hundre gode jobber, men gjør du én som går skeis, er det den folk husker, forteller han. – Det er viktig å være litt forutseende på jobb, og legge til rette for at ting skal gå mest mulig smertefritt for alle. Når både arrangør og publikum har hatt en god opplevelse, har vi gjort jobben vår, avslutter den driftige innehaveren.

Live Production Adresse: Mjåvannsveien 33B

4628 Kristiansand

Telefon: 38 18 20 75 E-post: post@liveproduction.no Hjemmeside: www.liveproduction.no BYGG, INTERIØR & HAGE | 137


Skousen Lyngdal matcher prisen - uansett Se opp, alle hvitevareforhandlere på Sørlandet! Den danske, tradisjonsrike kjeden Skousen har etablert seg i Lyngdal, og frister kunder med fantastiske tilbud på kjente kvalitetsmerker. Responsen etter oppstarten i oktober i fjor har vært veldig bra, forteller franchisetaker og daglig leder Arild Stensland. HAN HAR JOBBET i bransjen med hvitevarer og elektronikk i mange år. Etter å ha drevet en Euronics-butikk i Mandal i 11 år sammen med en kollega, kom ønsket om å starte opp på egen hånd. Skousen virket som et meget godt valg med sine hyggelige priser, sier han. 6. oktober 2016 åpnet Skousen Lyngdal dørene for første gang. Butikken holder til i fine lokaler i andre etasje i Handelsparken senter, rett ved E39. – Mottakelsen har vært veldig bra, og vi har egentlig hatt kunder fra Stavanger til Oslo. De fleste er selvsagt lokale, og kommer fra Mandal, Farsund, Lindesnes og Flekkefjord i tillegg til Lyngdal. Butikken er på 500 kvadratmeter, og her har vi et bredt utvalg av hvitevarer og småelektrisk. Det vil si hårfønere, barbermaskiner, blendere, kaffetraktere, støvsuger og liknende småting til kjøkken og bad. Det som er viktigst å få frem, er at vi skal matche alle nettpriser. Så uansett om du finner et kjøleskap billigere i en nettbutikk som har det på lager, får du samme pris hos oss. Familiefirmaet Skousen ble etablert av Preben Skousen i 1957. Per i dag er de det største hvitevare-selskapet i Danmark, og har vokst seg til et konsern med veldig stor omsetning. Den første avdelingen i Norge åpnet i 2015, og nå på nyåret åpnet butikk nummer 24 her til lands. – Det tar tid å komme seg opp i Norge, for de store kjedene i denne bransjen står veldig sterkt i folks minne. De har eksistert i mange år, og har innarbeidet

138 | BYGG, INTERIØR & HAGE


nærmest et rykte om at de alltid er billigst. Men det er jo ikke alltid sant. Ta bare et eksempel som med en enkel støvsugerpose; der har jo vi halv pris sammenliknet med alle konkurrentene våre. Vi ligger nærme to av våre konkurrenter, og det synes jeg er genialt. Da blir det nemlig mye enklere for kundene å orientere seg om priser. De fleste liker å se et godt og forskjellig spekter av varer, og selvfølgelig ser folk på pris, sier Stensland. Som franchisetaker eier han butikken selv. Store merker til små priser En av grunnene som gjør at Skousen kan være så konkurransedyktige på pris, er kjedens enorme lager. Skousen i Danmark har Skandinavias største lager, og omsetter for imponerende 2,5 milliarder danske kroner hvert år. – Når det gjelder merker har vi de samme som de fleste andre butikkene fører. Det vil si blant annet Miele, Bosch, Electrolux, Samsung og AEG. I tillegg har Skousen merker som kanskje ikke er så kjent i Norge enda, som Bauknecht og Blomberg. Dette er tyske merker som er store i Europa. Det som imponerer meg mest med et merke som Bauknecht, er at de er de eneste jeg kjenner til som faktisk gir 20 års garanti på motoren på vaskemaskiner. Det er veldig bra! Stensland sier at det blir veldig spennende å se hvordan det går fremover. Skousen Lyngdal har gjort det bare bedre og bedre siden oppstarten. De har en nettbutik og en egen bedriftsside på Facebook hvor de kjører hyppige kampanjer og gode tilbud. Her kan folk melde seg på til konkurranser og bli med i trekningen om produkter. Kundeservicen i den fysiske butikken blir også godt ivaretatt. Kommer det en kunde som ønsker et bestemt kjøleskap som ikke finnes i butikken, kan Stensland og kollegene hans kjapt gå på nettet og se på hva som er inne på lager. Varelevering får de to ganger i uka, på mandag og torsdag. – Visjonene til kjeden er å ta markedsandeler og bli større i Norge, men det tar nok litt lenger tid enn hva man kanskje trodde. Man må inn på markedet og bygge stein på stein. Ting tar tid, men jeg tror nok at folk vil legge merke til at vi er her, absolutt. Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger. For en tid siden hadde vi blant annet en fornøyd kunde her som handlet vaskemaskin og tørketrommel. Han tok en hel bunke med visittkort for å dele ut til vennene sine. Det er faktisk bedre reklame enn om vi skulle ha annonsert i avisa hver dag, så det er veldig flott. – Noe av det jeg liker aller best, er når en kunde kommer inn og forteller om en vare han har funnet billigere på nett. Da er det så fint å kunne si “bare vis meg nettsiden, så får du samme pris hos meg” i stedet for å måtte beklage og be ham om å kjøpe varen på nettet.

VI MATCHER LAVESTE NETTPRIS

Skousen Lyngdal Handelsparken Senter, Fiboveien 1, 4580 Lyngdal 38900270 - lyngdal@skousen.no - www.skousen.no  skousenhvitevarer Åpningstider Mandag - Fredag 10.00 - 20.00 Lørdag 10:00 - 18:00

BYGG, INTERIØR & HAGE | 139


Tillit er det viktigste Det er mye å tenke på når man skal kjøpe og selge bolig. For de aller fleste utgjør det den største verdimessige overdragelsen man foretar seg gjennom et helt liv. Derfor er det veldig viktig å velge riktig eiendomsmegler. En som inngir tillit. Og en som gjør sitt ytterste for at du skal få den beste prisen.

Aktiv Eiendomsmegling Lyngdal/ Kvinesdal forstår man fort hvor lidenskapelig opptatt disse meglerne er av yrket sitt. Faglig leder Bjørn Skjæveland og daglig leder Torstein Hellestøl snakker om kundene og kunsten å yte den beste servicen som om det var det viktigste i verden. Nettopp fordi det er det viktigste for dem. – En meglers hverdag er i perioder veldig hektisk, og så er den roligere i perioder. Men generelt blir det mye jobbing. Om morgenen lager vi salgsoppgaver og drar på befaringer, og så har vi visninger på kvelden, forteller Hellestøl. – Valg av megler er uhyre viktig. Det viktigste er kanskje å velge en megler som du får tillit til. En du tror kan gjøre en best mulig jobb for å oppnå den beste prisen, og et ryddig og effektivt salg. Det er en fallgruve å velge megler kun på pris. Som med det meste her i verden, får man det man betaler for. Om du betaler fem tusen kroner mer for en megler som du vet vil stå på og gi jernet for deg, så er det verdt det om du får hundre tusen kroner mer i økt salgspris. Så det lønner seg. Uten tvil! sier duoen engasjert. Aktiv Eiendomsmegling Lyngdal/Kvinesdal samarbeider med Kvinesdal Sparebank, men understreker at de selger for alle banker i området. Det vil altså si at selv om du er totalkunde i en bank, kan du fortsatt bruke en uavhengig meglerkjede som Aktiv når du skal selge boligen din. Geografisk dekker de Lindesnes, Farsund, Lyngdal, Hægebostad,

PÅ BESØK HOS

140 | BYGG, INTERIØR & HAGE

Kvinesdal, Sirdal og Flekkefjord. Her er det ikke bare privatkunder som får solgt eneboliger, hytter og leiligheter. Meglerfirmaet selger også alt fra store prosjektsalg og næringseiendommer, til landbrukseiendommer og tomteområder. Erfaring fra Oslo Meglerduoen ble opplært i Oslo, der de også jobbet flere år som eiendomsmeglere. Erfaringen fra Østlandet tilsier at klimaet var en god del tøffere der enn i Vest-Agder. – Så lenge det er fast eiendom, gjør vi alt av kjøp og salg. Markedet i Oslo er knalltøft i forhold til konkurranse. Selv om det er mindre konkurranse her, så sitter det fortsatt i oss og gjør oss utvilsomt til mye bedre og skjerpede eiendomsmeglere som tilstreber å opprettholde høy kvalitet i ethvert valg vi tar på jobb. En viktig del på befaring ute hos kunden, er å vise hvordan de skal presentere boligen for at vi skal selge den. Vi bruker en svært dyktig fotograf og en god takstmann, og bruker mye tid på å utarbeide et solid prospekt. Sammen utgjør vi et team som har det som skal til for å gjøre et godt salg, legger Skjæveland til. En salgsprosess starter vanligvis med at de får en henvendelse fra en kunde. Etter å ha inngått en avtale om befaring, rykker Skjæveland, Hellestøl eller kollega Mia Sangolt ut for å se på boligen. Under befaringen går de gjennom boligen sammen med

kunden som skal selge. Meglerne forklarer deretter hva det koster å selge bolig, og de viser planene for hvordan de skal markedsføre boligen og hvordan de lager prospektet. Innen markedsføring kan de tilby det meste. Alt avhenger av hva kunden ønsker og hva som er nødvendig for det aktuelle salgsobjektet. – I prosessen er det tre elementer som er viktig: markedsføring, visning og budrunde. Med markedsføring skal vi nå ut til alle som potensielt er interessert i boligen. Markedsføringen skreddersys for hver bolig. Som kunde skal man vite at vi har gjort alt vi kan for å få den beste prisen. Noe som skiller oss fra mange andre eiendomsmeglere, er


at vi blir med fotograf og takstmann når de gjør sin del av jobben. Vår erfaring er at dette fører til en mye bedre salgsoppgave, i tillegg til at vi får bli enda mer kjent med boligen og kan svare på flere spørsmål på visning. Og det er viktig at kunden ser gjennom, godkjenner og kommer med innspill til salgsoppgaven før den går til trykking. Gjennom disse prosessene står vi igjen med det prospektet vi og kunden mener er det beste, og først da setter vi opp og kjører fellesvisninger før avsluttende budrunde. Aktiv har de mest fornøyde kundene Kjeden Aktiv har holdt til i Lister-regionen siden 2009. Fem år senere etablerte Skjæveland og Hellestøl Lyngdal-avdelingen i den nye handelsparken på Rom. Ifølge Norsk Kundebarometer har Aktiv Eiendomsmegling de mest fornøyde kundene for sjette året på rad. Hva ligger bak suksessen? – Vi liker å jobbe mye, og det er en viktig ting. Når kunden ringer kl. 17, så er det ikke snakk om at han må ringe igjen i morgen. Selvfølgelig prøver vi å holde oss til vanlig åpningstid, men vi kan fint jobbe til sent på kvelden for å få gjort det vi skal og følge opp kunden. Det handler om å stå på, for det nytter ikke å gå hjem kl. 15. Ikke fordi vi har et mål om å bli størst, men fordi det er med på å opparbeide tillit fra kundene våre. Aktiv sier at vi skal megle frem våre verdier, og vi skal jobbe frem verdiene til kundene våre. Og det er det som er nøkkelen. Alle kan jo selge sin bolig, men vår jobb er å megle frem den best mulige prisen slik at våre kunder ikke bare får et ryddig og effektivt salg, men i tillegg tjener penger på å bruke oss. Dersom det er noen som vurderer å selge boligen sin eller ønsker en verdivurdering, er det bare å ta kontakt. Så skal vi sammen finne den beste planen for boligen din.

Bjørn Skjæveland, Mia Laomai Sangolt og Torstein Hellestøl

Planlegger du å bytte bolig? Trenger noen råd på veien eller bare vil vite hva din bolig er verdt, ser vi frem til å høre fra deg.

Mia ✆ 404 76 260 ml@aktiv.no Bjørn ✆ 957 97 331 www.aktiv.no  Aktiv Lyngdal/Kvinesdal

bs@aktiv.no Torstein ✆ 995 44 665

the@aktiv.no

BYGG, INTERIØR & HAGE | 141


Skreddersydde rekkverk helt i din smak Et glassrekkverk setter prikken over i-en på huset ditt. Med ekspertisen til Lyngdal Glassrekkverk kan du tilpasse og få et rekkverk helt etter egne ønsker. Daglig leder Kjetil Haugeland etablerte bedriften i januar 2016. Etter litt over ett års drift strømmer det på med god respons fra fornøyde kunder. – SKAL MAN GJØRE noe litt utenom det vanlige med system-rekkverk blir det fort veldig dyrt. Å kunne tilpasse et spesielt rekkverk uten å få de store ekstrakostnadene var tanken bak oppstarten av Lyngdal glassrekkverk. Haugeland forteller at når en kunde tar kontakt, ber han om å få oversendt en enkel skisse med mål og vinkler. Kan han i tillegg få et bilde, blir det enklere å få en forståelse av hvor rekkverket skal monteres. Sammen inngår han og kunden i en dialog hvor Haugeland til slutt anbefaler det produktet han mener passer best. – Det vanligste er et standard toppmontert rekkverk med stolper. Materialet er i syrefast 316 stål med herdet, laminerte glass. Vi bruker en standard som heter NS3510, som egentlig danner grunnlaget for hvordan et glassrekkverk skal være bygd opp. I tillegg forholder vi oss til TEK 10, forteller Haugeland. LYNGDAL GLASSREKKVERK HAR egen nettside og finnes på Facebook. Men fremfor å satse på nettbutikk, retter de seg mer mot et marked for spesialtilpassede rekkverk, og da hovedsakelig i Agder-regionen. Haugeland sender dog varer over hele landet, og forteller at de annonserer mye på Finn.

901 00 674 - post@lyngdalglassrekkverk.no www.lyngdalglassrekkverk.no  LyngdalGlassrekkverk 142 | BYGG, INTERIØR & HAGE

– Folk i dag vil ha stadig mer vedlikeholdsfrie produkter, og den trenden tror jeg kommer til å fortsette. Det er dog ikke riktig å si at et rekkverk er helt vedlikeholdsfritt.Vi anbefaler bruk av rensespray to ganger i året. Dette for å fjerne forurensing og å opprettholde stålets korrosjonsbestandige egenskaper. Dette er veldig enkelt, spray på og tørk av. Hvis rekkverket står uten behandling i flere år, så krever rensing litt mer arbeid. Et tips til alle som går med byggeplaner og vurderer et glassrekkverk, er å tenke på dette tidlig i prosessen. – Alle bygger terrassen først, og så vil de ha et rekkverk. Vi løser jo det også, men kunden får en mye bedre og finere løsning om de kommer før de bygger terrassen. Jeg sier det til alle byggmestere jeg snakker med, at det er bare å ta kontakt og spørre om råd. Det er nemlig viktig at de innser at et rekkverk ikke bare er noe man kan sette på toppen hvor som helst, sier Haugeland. – Det er mange i samme bransje, og særlig som opererer på internett. Vår styrke er tett oppfølging av kunder slik at de blir fornøyd med sluttproduktet, om det er utvendig terrasse-rekkverk eller innvendig rekkverk på hems eller trapp, avslutter han.


Vi liker å ta i et tak En pålitelig fagmann med lang erfaring. Der har du Bernt Olav Birkedal i et nøtteskall. Han var i sin tid landets yngste byggmester, og er i dag leder av Takmannen AS i Vigeland. Sørlandsfirmaet tar gjerne oppdrag over hele landet, og rykker ut på gratis befaring.

– TAKMANNEN AS har alltid har fast pris, og overholder den. Som kunde vet du alltid prisen på forhånd, og vi er raske til å gi prisoverslag og tilbud. Slik svarer Birkedal på spørsmålet om hvorfor kunder skal velge Takmannen AS. Selskapet etablerte han i 2013, men selv har han drevet med tak i over 30 år. Allerede i første klasse på barneskolen hadde han klare fremtidsplaner. – Jeg ville bli byggmester! Jeg spikret masse hytter som unge, og har egentlig alltid spikret. Da jeg ble ferdig utdannet byggmester som 22-åring var jeg landets yngste. Sammen med to fast ansatte reiser Birkedal på oppdrag rundt i hele Lister-regionen, fra Risør i sør til Egersund i nord. Takmannen AS tar dog jobbene der de er, og forflytter seg ved behov. De utfører alle typer arbeider som har med skråtak og takstein å gjøre. Det inkluderer rehabilitering av tak, takrenner, takvindu og indekning av piper. De driver ikke med sanering av asbest, men kan leie inn folk for å utføre slike oppdrag. – Her på Sørlandet er det mest teglstein vi legger, og det har jo med tradisjoner å gjøre. Noen kommuner forlanger teglstein for eksempel i bykjerner

også, som i Mandal. Det er flere ting man bør tenke på når det gjelder vedlikehold av tak. Man må se på alderen på taksteinen. Selvfølgelig kan man bestille en befaring, men ofte vet man selv når taket trenger å repareres - når for eksempel fukt begynner å komme inn. Generelt kan man si at det nok lønner seg å få gjort noe med tak som er over 35 år. Nå midt på vinteren er det rolige tider for landets tak-arbeidere. Men så fort våren er i anmarsj, er det full rulle. Om sommeren er det så hektisk at Birkedal og co. må leie inn flere medarbeidere. Den driftige byggmesteren eier i tillegg Byggmester B.O.B. i Stavanger. Her driver de også kun med tak, og det er sønnen som står for den daglig driften. – Vi har eksistert i bare litt over tre år, og det tar tid å etablere seg. Men ryktet sprer seg fort, og det er ofte at vi får to og tre oppdrag i den samme gata. Folk ser jo at vi er raske til å utføre jobbene. Det er bare til å ta kontakt, og interesserte må gjerne ta en telefon. Da kommer jeg på befaring allerede dagen etter. Deretter går det et par dager bare før jeg sender ut et prisforslag på e-post eller via telefon. Jeg er kjapp til å gi tilbakemeldinger, og det er jeg selv som gjør beregningene.

TAKMANNEN AS Landsdekkende taklegger!

produkter har Birkedal prøvd det meste opp gjennom årene. Takmannen AS forhandler i dag takstein fra blant andre Randers Tegl, Monier og Skarpnes. De har vanligvis 30 års-garanti på takstein, og bruker landsdekkende leverandører som Montèr, Maxbo og Birkeland Bruk. – Det er ikke mange i dag som vil ha en jobb hvor man må være utendørs hele dagen, oppe på et tak. Dessverre er det en lavstatus-jobb. Jobben er fysisk tøff, med klatring og mange tunge løft. For Takmannen sin del vil jeg fremheve en fordel med at vi kun driver med tak. Av den grunn har det seg slik at vi blir på plassen fra vi starter til vi er ferdige med taket. Om det skulle begynne å regne eller været skulle bli dårlig, betyr ikke det at vi plutselig blir borte i ei uke for å begynne på en innendørs jobb et annet sted. Vi tar én jobb av gangen, og den gjør vi ferdig før neste begynner! Sitter du nå og klør deg i hodet med tanke på hvor gammelt taket på huset ditt er? Husker du ikke helt sist du fikk utført vedlikehold på det? Ikke vent, men sørg for å få hjelp fra fagfolk - i dag! Du kan enkelt finne Takmannen AS på sosiale medier og Facebook, eller på deres egen hjemmeside. Her kan du også ta kontakt via et eget skjema for å bestille befaring og prisoverslag.

NÅR DET GJELDER

469 85 479 takmannen@outlook.com www.takmannen.com

BYGG, INTERIØR & HAGE | 143


Lenge leve blomsterfaget Randi Sandberg er etter eget utsagn født og oppvokst i en blomsterpotte. Hun har et lidenskapelig forhold til blomster og dekoratør-faget. Som daglig leder av Blok er målet å gi opplæring og informasjon slik at faget overlever. BLOK ER EN forkortelse for blomsterdekoratørenes opplæringskontor. De har hovedkontor i Oslo, og en liten avdeling i Bergen. Per i dag er de godkjent opplæringskontor for 12 fylker. - Vi holder kurs for lærlinger og det vi kaller voksenopplæringskurs. Det er mange voksne som ønsker å finne seg et nytt og gjerne kreativt yrke. Målet vårt er å bidra så godt vi kan til at bransjen har rekruttering, og at lærlingene får god opplæring ute i bedriftene. I alle år har vi hatt som mål å kunne dekke det meste av Norge, og bidra til at det er høy kvalitet på opplæringen. Blok ser på dette som en sirkel. Er opplæringen god, er det også større mulighet for at faget overlever. Og det igjen skaper et større behov for lærlinger. I tillegg gjelder det å markedsføre faget som det håndverket det er.

144 | BYGG, INTERIØR & HAGE

DE HOLDER KURS både i Oslo og Bergen. I snitt har de rundt 100 lærlinger fordelt på de 12 fylkene, med hovedvekt på Oslo-området. - Mange små bedrifter synes det er mye byråkrati med å ha lærlinger. Derfor er det viktig for dem å ha en støtte i hverdagen. Både når det gjelder å kvalitetssikre opplæringen, og å ha et kurstilbud for lærlingene slik at de møter målene i læreplanen. Blok følger lærlingene tett, og holder 4-dagers kurs flere ganger i året samt halvårs-samtaler. tillegg kommer en nettbasert plattform for dokumentasjon som lærlingene benytter. - Å se at faget overlever, og å videreføre tradisjoner og godt håndverk til nye generasjoner, det synes vi er viktig. Det handler om å bringe fagkunnskapen og fagstoltheten videre.

BLOK Adresse: Karenslyst Allé 9C, 0278 Oslo Telefon: 22 52 43 33 E-post: blok@blok.no Hjemmeside: www.blok.no Facebook: www.facebook.com/bloksiden


Trivsel gir gode resultater “Helt siden det var data, tele og elektro har vi hatt forskjellige bein å stå på. Det har vært en styrke. Vi har alltid klart oss bra, for hvis det har vært lite å gjøre i én avdeling, så har kanskje en annen avdeling hatt noe”. Det sier Terje Måkestad, personalsjef i Datek Installasjon AS i Oslo. Firmaet feirer 20 år i år, og har hatt en fin vekst. I dag har de 110 ansatte, hvorav 90 er montører. MÅKESTAD BEGYNTE I Datek i 1998 som selger av datakabler. Etter hvert som firmaet vokste og fikk større jobber, fikk de også en mer stabil drift. I dag er han og Arne Amundsen to av syv personer med eierandeler i Datek. - Jeg har vært ansatt siden 2004, og kom inn som montør. Nå har jeg vært prosjektleder siden 2009, og jeg er også ansvarlig for lærlingene våre. I tillegg assisterer jeg Terje i enkelte personalsaker, forteller Amundsen. I TAKT MED utviklingen har Datek Installasjon AS

tilpasset seg etterspørsel og markedet i Norge. I dag har de mange store oppdrag, og de jobber kun mot proffkunder. Med en egen nettverksavdeling leverer de trådløst nettverk til blant annet Avinor og alle flyplasser i Norge. I tillegg har de flere store, tunge rammeavtaler innen elektro, med kunder som Oslo universitetssykehus, Oslo kommune, Forsvarsbygg og UIO. - Så å si alle i bedriften har teknisk bakgrunn eller montørbakgrunn. Jeg tror det er veldig lurt

å ha folk som har vært ute og kjent på hva som skjer i hverdagen. Alle har vært på gulvet og sett utfordringene, og da er det lettere å forstå og vite hva som foregår, forteller Måkestad. FOR TIDEN HAR de 21 lærlinger i staben. Andersen er stadig ute på skolene for å rekruttere, og Datek har et utplasserings-program i samråd med Oslo-skolene. Etter endt utplassering blir hver enkelt evaluert og gitt tilbakemelding. De beste får tilbud om lærlingplass. - Vi har en veldig flat struktur på kontoret, og her ingen er opptatt av titler. Jeg tror vi er et godt sted å være ansatt. Trives ikke gutta, så tjener vi heller ikke penger. Vi gjør ofte sosiale ting sammen, og senere i år skal hele gjengen til Berlin for å feire 20-årsjubileet sier Andersen. Datek Installasjon AS er sertifisert som Miljøfyrtårn, og er seg bevisst sitt samfunnsansvar i forhold til ENØK og miljø. Også når det gjelder mangfold på arbeidsplassen. De har nemlig fire kvinnelige montører, og er hele tiden på jakt etter flere.

Datek Installasjon AS Adresse: Sinsenveien 53A, 0585 Oslo Telefon: 22 88 66 00 E-post: datek@datek-inst.no Hjemmeside: www.datek-inst.no Facebook: http://bit.ly/DatekInstallasjonFb BYGG, INTERIØR & HAGE | 145


Lite miljø og god kompetanse ABRA Regnskap og Rådgivning AS på Høvik i Bærum er et Autorisert Regnskapskontor med erfarne og dyktige medarbeidere med lang og bred erfaring innen regnskap, revisjon, finans, eiendom, forretningsjus og andre områder i næringslivet.

FIRMAET MED SINE tre ansatte ble skilt ut fra ABRA Finance AS i 2012, og daglig leder Kjetil Christensen trives godt i det lille og gode miljøet som firmaet har. Selv var han ferdigutdannet revisor i 1988. Han vet hva et lite regnskapskontor kan gi både av oppfølging og kundeveiledning. Med blant annet en autorisert regnskapsfører, en bedriftsøkonom og en regnskapsfører besitter de til sammen over «60 års» erfaring av betydelig kompetanse som kommer kundene til gode. Utover alminnelig regnskapsførsel tilbyr vi også rådgivning sammen med en rekke andre tjenester. Kundene våre er hovedsakelig små og mellomstore bedrifter innenfor de fleste bransjer, samt privatpersoner som vi bistår med selvangivelser og rådgivning, forteller han.

146 | BÆRUM

ABRA REGNSKAP OG Rådgivning AS tilbyr alt innenfor generell regnskapsførsel med lønn, fakturering og bilagshåndtering, utarbeidelse av årsregnskap mm, selvangivelser og ligningspapirer, og tar seg av all kontakt med offentlige myndigheter. De kan også ta seg av stiftelse, sletting og endring av selskaper, og innenfor rådgivning stiller de opp både som diskusjonspartner og sparringspartner. For privatpersoner stiller de med fagkunnskaper om både personlige selvangivelser og veiledning. Christensen har tretti års erfaring innenfor økonomi og regnskap. Et godt råd vi prøver å gi til alle, er å prøve å være tidlig ute! Ansvaret ligger jo hos kunden, men vi er deres regnskapsfører, og vårt mål er alltid å forenkle og forbedre våre kunders hverdag, smiler Christensen.

ABRA Regnskap og Rådgivning AS Adresse: O.H. Bangs vei 17

1363 Høvik

Telefon: 67 10 74 74 E–post: abra@abraregnskap.no Hjemmeside: www.abraregnskap.no


Utstyr med sikkerhet i fokus Rask levering til en god pris, og bra service på ettermarkedet. Dette er hva kundene og markedet krever av SafeNor AS. Selskapet tilbyr dykkerutstyr for profesjonelle dykkere og sportsdykkere, og der utmerker SafeNor AS seg. “Går noe i stykker innenfor normal bruk og garanti, sender vi et nytt produkt uten diskusjon”, sier daglig leder Rune Andersen. SAFENOR AS DRIVER med import og distribusjon til landsdekkende forhandlere i Norge. Som en nisje har de også en portefølje av gass– og kjemikalieverndrakter for forsvaret, brannvesen, politi, olje– og gassindustrien og generell industri – i tillegg til noe sikkerhetsutstyr for brannvesen. Rune Andersen startet opp selskapet i Horten på våren i 2013, da hadde han vært i bransjen siden 1991 som ansatt i det svenske firmaet Trelleborg.

SafeNor AS en brøkdel av dagens lokaler, og tenkte at det ville holde i massevis. Andersen var eneste ansatt, og de hadde langt færre produkter enn hva de har i dag. Men det ballet på seg overraskende kjapt, og de endte med å overta avtaler,

DEN GANG LEIDE

kundeporteføljer og leverandører fra konkursrammede konkurrenter. – Slik kom vi til dekket bord, så det ble raskt for mye for bare én ansatt. I dag er vi tre fulltidsansatte og en på deltid. Til å være et såpass lite firma har vi et stort varelager. Det er fordi de fleste produktene ikke produseres i Europa lenger, men i Kina, Kambodsja, Vietnam og Thailand. Man må kjøpe store mengder når man først kjøper, forklarer han. Det stilles store krav til god logistikk i bransjen. SafeNor AS har avtaler med de mest kjente speditørene som daglig henter og kjører ut varer for dem. Alle ordrer som mottas innen klokken 13 sendes ut samme dag. – Vi får gode tilbakemeldinger på at vi er raske til

å levere. Det må vi være, og vi er nødt til å prøve å ha best service, for det finnes så mange utenlandske leverandører. Per i dag er vi den eneste norskeide rene grossisten i landet. Noen forhandlere importerer litt ved siden av, men vi er en ren grossist. – Tanken for fremtiden er å fokusere mer på verne– og sikkerhetsutstyr. Vi vurderer også å satse mer på hansker. Det er jo så mange som bruker hansker i dag, alt fra rørleggere til elektrikere. I gamle dager hadde man træler i hendene, men ingen går ut døra i dag uten hansker. Jeg ser for meg at vi kan videreutvikle denne delen, og da med fokus på det lokale markedet. Her har vi jo allerede leverandøren på plass med amerikanske Ansell, som jeg tidligere har jobbet for, avslutter Rune Andersen.

Norges største leverandør av tjenester og produkter til sportsdykking, arbeidsdykking, Brannvesen, Forsvaret, oljeindustrien og generell industri. SafeNor AS - Bromsveien 5, 3183 Horten - 974 78 999 post@safenor.no - www.safenor.no - katalog.safenor.no

HORTEN | 147


Velkommen til vår smakfulle verden Fra Revetal ønsker nettbutikken Foodstuff Import AS deg velkommen til en verden full av smaker. Her finner du alt du trenger for å sette din personlige touch på råvarene dine – enten du er hobbykokk, har bedriftskjøkken, eller bare ønsker å lage noe ekstra godt.

Holm startet opp Foodstuff Import AS i 2013. Interessen for nye og spennende smaker oppstod da de bodde i Singapore. Da de flyttet tilbake til Norge etter dette oppholdet begynte de å savne disse spennende og smakfulle asiatiske sausene. De begynte å leke med tanken på å gjøre noe mer utav det – og det endte med at de fikk agentur på SingLong–produkter i hele Europa. – Vi bestemte oss da for å satse på nettbutikk, forteller Roger Holm.

THERESE OG ROGER

I 2015 KJØPTE de

firmaet Scanholm, dette var med på å endre vareutvalget i nettbutikken, og i dag selger de hovedsakelig produkter til røyking av mat eller til å lage egenprodusert spekemat eller pølser. Varesortimentet består blant annet av rent krydder, krydderblandinger, økologisk krydder, smakstilsetninger og sauser, i tillegg til et stort utvalg av naturtarm, kunsttarm og plasttarm – og det som

i dag er Norges største utvalg av røykespon, samt ulike typer røykegeneratorer. De har vakuummaskiner i forskjellige størrelser, med tilbehør som poser, bokser og boller med lokk, sousvidemaskiner og ulike termometre. De forhandler ProQ, Muurikka og Tundra –grillene som åpner for utallige muligheter til blant annet å komponere ditt eget utekjøkken. Foodstuff Import AS driver også med kursing for de som vil lære å lage sin egen spekemat eller produsere egne pølser. – Dette er jo noe som er veldig i tiden: Man lager mer mat selv, er mer miljøbevisst, og i tillegg får man renere råvarer – du får ren mat og sunne produkter når du behandler dine egne råvarer, poengterer Holm. Nå nylig har de også kjøpt opp Krydderia.no. Der er tanken at de etter hvert skal lansere sitt eget varemerke på krydder i løsvekt og litt finere gavepakninger – med trygghet og fleksibilitet i fokus.

Velkommen til vår smakfulle verden

148 | RE

– Den største kundegruppen vår er privatpersoner, og siden vi har nettbutikk sender vi varer over hele landet. Men vi har også en del kunder som småbedrifter og gårdskjøkken. Vår visjon er at våre kunder skal oppleve trygghet og fleksibilitet i møte med oss. For å oppnå dette er vi opptatt av å ha et nært samarbeid med våre leverandører og kunder, slik får vi mulighet til å tilby produkter ut fra kundens behov og til best mulig pris. Vi har sett at vi har en jevn økning av nye kunder, og vi har fått mye skryt for brosjyren og nettsidene våre. Dette setter vi stor pris på, sier han. FOODSTUFF IMPORTS NETTBUTIKK Scanholm.no vil utvilsomt by på ekstra krydder i hverdagen. Liker du å eksperimentere med nye og spennende smaker, eller er du kanskje mest opptatt av å lage god og tradisjonell mat fra bunnen av? Da bør du absolutt klikke deg inn på Foodstuff Import AS’ kulinariske verden!


Kunsten å forenkle kompliserte datasystemer Jan Arild Lier sørger for å få kompliserte systemer til å gå riktig. Det er hemmeligheten bak de mange fornøyde kundene som har fått assistanse av hans dataselskap Brevpartner AS. Med tilholdssted på Vear utenfor Tønsberg, kunne han feire 20 års drift i fjor. LIER ER UTDANNET diplom–markedsøkonom. I sin tid, før de store kjedenes tid, var Lier også hjernen bak det som het Dagligvarebransjens lokale forbrukerkart, som omfattet butikker i hele landet. – Etter å ha gjort en del jobber for gamle Saba, spurte de etter hvert om jeg kunne lage et dialogprogram for dem. Da kom jeg opp med en løsning som de syntes var veldig bra, og slik ble Brevpartner AS etablert. Løsningen han refererer til, var utviklingen av et dialogprogram for Libero–klubben, hvor man fikk en

form for dialog med 150 000 mødre om mor–barn– relasjoner. Ved hjelp av spørreskjemaer fikk mødre svar på det de hadde av problemer og utfordringer, og hvordan de kunne gjøre ting bedre med sitt barn. – VI HAR også driftet databaser og medlemsklubber for diverse kjeder. I dag holder jeg for det meste på med å utvikle spørringer samt å utvikle algoritmer for interaksjon mellom base og kodene som er en stor del av jobben. Jeg mottar en del data fra hele landet hver dag, prosesserer dette og sender det ut igjen, enkelt

BrevPartner as Bekkeveien 161, 3173 Vear 901 93 254 post@brevpartner.no www.brevpartner.com

forklart, sier Lier. Brevpartner AS har en fast kundekrets, og det er hovedsakelig store og ledende kunder innenfor sine bransjer. Markedet er i Oslo, og Lier samarbeider med kommunikasjonsbyrå i hovedstaden om å utvikle spørsmål og å forfatte selve oppsettet. – Mange har blitt opptatt av markedsundersøkelser. Det vi gjør i dag er mer at en kundebehandler sitter med kunden og kartlegger hvilke behov, problemer og utfordringer man opplever. Dette danner da grunnlaget for databasene som kommer daglig.

@ TØNSBERG | 149


Tore på jernbanesporet Det er lett å drømme seg tilbake til barndommen når man kommer innenfor døra til Togbutikken på Sem i Tønsberg. Tore Hjellset er en jernbaneentusiast av de sjeldne.

– HELT SIDEN JEG var liten har jeg hatt lyst til å drive butikk. Jeg startet opp i det små i Grimstad, og fra én liten hylle med modelltog i butikken med bildeler til Morris Mini – som jeg også fremdeles driver, tilbake i 2005, så har butikken min vokst til i dag å være en av de ledende butikkene i landet på modelltog. Togbutikken flyttet han til Sem for tre år siden. Her finner man alt fra enkle startsett til mer eksklusive samlemodeller og håndlagde ting. Hjellset forteller at utvalget er mest for voksne modellbyggere. Han har ikke leketøy for de aller minste, og snittalderen på kundene ligger på rundt 50 år.

HJELLSET FORTELLER AT mange av hans kunder er godt voksne menn som nå endelig får realisert barndomsdrømmen om den store modelljernbanen. Noen av kundene bygger store modelljernbaneanlegg, noen er samlere, mens andre igjen er modellbyggere som bygger modellene sine fra byggesett uten å ha de på en bane. – Norsk Modelljernbane (NMJ) er vår største leverandør. De lager fantastisk flotte modeller av typisk norske lokomotiv og vogner, og dette er også helt klart det jeg selger mest av. Vi selger også mye fra den for mange kjente produsenten Märklin. Nostalgi er

nok en sterk drivkraft bak denne hobbyen, og mange vil nok forsøke å gjenskape minner fra barndommer i miniatyr, humrer den blide butikkinnehaveren. – Dette er – og skal være, en liten butikk. Togbutikken skal være et hyggelig sted som folk skal ha lyst til å komme tilbake til. Ved å være såpass liten kan jeg være fleksibel og lage spesialløsninger for kundene slik at de føler seg godt ivaretatt. Jeg trenger ikke å øke omsetningen, men jeg ønsker å øke vareutvalget. Jeg vil fremover forsøke å lage en enda mer spennende butikk slik at folk nærmest kan gå på oppdagelsesferd når de er her.

Fordi barn har lyst til å lære Ved Falkensten Montessoriskole i Horten har man god tid til hver enkelt elev. Det undervises i blandede aldersgrupper, dagen er inndelt i to lange arbeidsøkter og barna gis frihet til å ta positive valg. Dette er Montessori–pedagogikken kort oppsummert, forteller daglig leder og rektor Sonja Gunnerød. – MONTESSORIPEDAGOGIKKEN ER bygget opp etter en vitenskapelig metode basert på hva barnet trenger i den alderen – ikke hva samfunnet trenger av barnet. Metoden innebærer også en erkjennelse av at barn er nysgjerrige og har lyst til å lære. Vi har høye forventninger og gir tett oppfølging, men trenger ikke å tvinge noe på dem – for alle barn har lærelyst.

samarbeid med andre, eller uforstyrret i sin egen takt. – Her er det snakk om positive valg, for de kan ikke velge vekk arbeid, men gis mulighet til å velge det som passer dem bedre. Med lengre arbeidsøkter kan barna lettere planlegge sin egen dag, og blir heller ikke avbrutt når de har kommet godt i gang, forklarer Gunnerød.

både lik og ulik andre skoler. Livssynet og «kunnskapsmålene» er de samme. Forskjellen ligger i hvordan. I blandede aldersgrupper gis barna anledning til å lære av hverandre. De er aktive i sin egen læring, og bruker konkretiseringsmateriell innen alle fagområder. Barnet involveres i sin egen læringsprosess, inspirert og veiledet av de voksne i miljøet. De kan ofte velge hva de vil arbeide med og om de vil gjøre det i

PER I DAG

MONTESSORISKOLEN ER ALTSÅ

150 | TØNSBERG

har Falkensten Montessoriskole ti ansatte og 34 elever. Beliggenheten med nærhet til både E18 og vann, strand og skog i utkanten av Horten, gjør det til en allsidig og attraktiv skole. Skolen oppmuntrer interesserte til å komme for å være tilskuere til hvordan barn og voksne jobber gjennom en normal arbeidsøkt i en montessoriskole. Ta gjerne kontakt med skolen hvis du er interessert, oppfordrer rektor Gunnerød.


Alt avhenger av drivstoffet Tenk på hvor avgjørende det er at fly og helikoptere får det drivstoffet de trenger. Alt drivstoff til flymaskiner skal gjennomgå utallige strenge tester og produseres etter helt bestemte spesifikasjoner. Med ekspertise fra Flybunkringsservice AS trenger heldigvis ingen å bekymre seg. – VI ER ET TODELT SELSKAP. Den ene biten av det vi drifter er flybunkrings–operasjoner på vegne av Shell ved flere lufthavner i Norge. Den andre biten er at vi er forhandler for Shell på smøremidler til luftfart. I tillegg forhandler vi også flydrivstoff utenfor flyplassene, spesielt til helikopterselskap som er ute på prosjekter. Da forsyner vi dem både med mobile tankanlegg og flydrivstoff.

Nelson startet firmaet på slutten av 60–tallet. Han begynte å fylle fly for Shell i Tromsø, og var der i mange år. I 1998 flyttet virksomheten til Sandefjord, og begynte med drivstoff–fylling og håndtering av drivstoff for Shell på Torp Lufthavn. – I dag er Flybunkringsservice AS det man kaller for en såkalt unbranded reseller. Det betyr at vi selger i vårt eget navn, men kjøper drivstoffet av Shell. Vi jobber landsdekkende. Arbeidet på Torp Lufthavn opphørte i 2007, men vi har fortsatt lager, verksted og administrasjon i Sandefjord, sier Ray Nelson. Han har en stab på 10 ansatte. Alle er kurset og opplært av Shell, og sertifiserte som Shell Avia-

FAREN TIL RAY

tion operatører. I tillegg er Nelson selv og en av medarbeiderne sertifisert av Shell som trenere. – Kundene våre er helikopterselskap og vedlikeholds–verksteder for fly. Mange av dem ringer med forespørsler om det mest utrolige! Vi kjenner eller vet om noen som kan hjelpe og svare på det meste, både på teknisk bistand når det gjelder behandling og kontroll av flydrivstoff samt utstyr for å bunkre fly. Alt slags drivstoff er produsert etter særlige spesifikasjoner. Og det er særlig strengt når det gjelder fly. Her blir drivstoffet gjenstand for tøff kontroll og testing gjennom hele prosessen, helt frem til det fylles på tankene i flyet. – Jeg vil også nevne at vi designer og får bygd små mobile tankanlegg og fyllestasjoner for spesielt helikopterselskap. Disse trenger ofte et tankanlegg med bunkringsutstyr som er lett å flytte videre når prosjektene flyttes. – I tiden som kommer skal vi fortsette å jobbe med det vi driver med. Det er et mål å videreutvikle oss slik at vi kan vokse og komme mer inn på markedet. Og så skal vi fortsette å yte den gode servicen vi har.

Din totalleverandør!

Torpveien 290 3160 Stokke 33 45 24 22 post@flybs.no www.flybs.no

TØNSBERG | 151


Traktor–spesialisten med det gode ryktet Vestfold er fortsatt et fylke hvor det satses mye på jordbruk. Og med jordbruk kommer det et behov for solide, sterke maskiner og redskaper som kan hjelpe bonden i arbeidshverdagen. Traktorhuset AS tar seg av den jobben. Eik og Hausken som var Ford– importør til Norge, men da de la ned driften ble de erstattet av Traktorhuset. Dette er egentlig en gammel butikk, for Traktorhuset som firma startet opp i 1986. De holdt først til på Sem, men flyttet til dagens lokaler i Stokke i 2006. I dag er de åtte ansatte, forteller daglig leder Harald Borge. – Vi har hele Vestfold som nedslagsfelt, og er forhandler av New Holland og Case IH. Fiat–konsernet kjøpte opp Ford og New Holland i 1991, og 10 år senere kjøpte de opp Case. New Holland er et gammelt og godt merke. Før var det liksom bare to merker, med Ford og Ferguson, men i dag prøver vi å være i markedet og betjene kundene våre på best mulig måte. Det er det viktigste. Akkurat som innen bilbransjen, blir samarbeidet

TIDLIGERE VAR DET

mellom de forskjellige fabrikkene tettere og tettere. Det kommer stadig nye miljøkrav til traktorer i forhold til dieselmotorer, så nå kjøper faktisk mange konkurrerende merker motorer fra oss, sier han TRAKTORHUSET AS SELGER ikke

bare traktorer, men også det som henger bak traktorene. De har spesialisert seg på dette, og fører redskaps–produkter fra merker som Amazone, Duun og Pöttinger. På denne biten har de kunder også utenfor Vestfolds grenser. Mesteparten er å finne innen landbruket, mens en liten del kommer fra anleggsbransjen. – Det er et intensivt landbruk her i Vestfold, så det er hovedfokuset vårt. I tillegg fører vi produkter fra Husqvarna. Der dekker vi både privatkunder og

proffkunder i forhold til skog, gress, park & anlegg. Med Kärcher tilbyr vi vaskemaskiner og –anlegg til proffe. Traktorhuset AS er også forhandler av den miljøvennlige bensinen Aspen. Den kan brukes til det meste av utstyr, til både to–takt og fire–takt, men det går mye til motorsager. Her selger vi kanner på både fem og 25 liter. – Tilbakemeldingene fra kundene er gode. Vi har en veldig dyktig og oppegående verkstedmester, og vi har greid å spesialisere oss særlig på redskaper. Slik har vi opparbeidet oss et godt renomme på det feltet, for der har vi erfaring og kunnskap. Omsetningen har økt de siste to årene, og jeg ser lyst på 2017. Med den arbeidsstokken vi har nå, ser jeg for meg at vi først og fremst skal prioritere å styrke bemanningen på verkstedet.

Traktorhuset AS - Sagveien 1, 3160 Stokke - 33 36 24 00 - post@traktorhuset.no - www.traktorhuset.no

152 | STOKKE


Ikke velg den, men DEN Trafikkskolen Filosofien til trafikklærer Ørjan Kongevold Olsen er at det skal være gøy å delta i kjøreopplæring. Olsen har jobbet som trafikklærer i fem år. I 2014 startet han og kollega Steen Johansen opp hver sin trafikkskole. De valgte å samarbeide og bruke det samme navnet utad for å oppnå større reklameverdi. Slik ble Den Trafikkskolen født. MEN DET FINNES mange trafikkskoler i Kristiansand, og da gjelder det å skille seg ut. Hvorfor gjør Den Trafikkskolen AS det så bra? – Jeg tror mye av grunnen er at vi er ute på skolene og prater med elevene i forkant. Og så legger vi stor vekt på privat øvelseskjøring, og prøver å dra foreldrene med inn i kjøretimene. Vi kjører så få øvetimer som vi kan, og gir heller elevene hjemmelekser som de kan øve på. Deretter tar vi en kontrolltime eller to, og ser om eleven har løst problemet. Slik holder vi kostnadene nede for eleven, og så frigjør det tid for meg som lærer. Og det igjen gjør at vi har plass til flere elever, forklarer Olsen. Det er dyrt å ta kjøretimer, og derfor gjør Den Trafikkskolen AS sitt beste for å prøve å holde

utgiftene nede. De tilbyr timebestilling på nett, og har opplæring i personbil, moped og bil med henger. – DE FLESTE øvelsekjører hjemme fra de er 16 år. Men mange foreldre har lagt til seg uvaner som de lærer ungene sine. Vi bruker veldig mye tid på å fikse feilene de har lært hjemme. Derfor er det en stor fordel at foreldrene er med under kjøretimene, sammen med en profesjonell trafikklærer. Han oppfordrer elever til å ta kontakt med flere trafikkskoler for å finne den som passer. For å få en god opplæring, må det være bra kjemi mellom lærer og elev, sier han. – Og man skal ha det gøy, for da lærer man også mye bedre!

Den trafikkskolen Adresse: Østre Ringvei 65A

4632 Kristiansand

Telefon: 928 32 079 E–post: post@dentrafikkskolen.no Hjemmeside: www.dentrafikkskolen.no Facebook: facebook.com/dentrafikkskolen

Ingen snarveier til god indisk mat Med duften av de deiligste krydderier frister Indian Ocean Tandoori AS gjestene sine inn i restauranten. Her venter fantastiske matopplevelser skapt med kjærlighet.

EKTEPARET MAIA OG Raja Ram Kandel etablerte restauranten i Kristiansand i 2014. Raja har jobbet i bransjen i 17 år. Han forteller om en oppvekst hvor han brukte mer tid på kjøkkenet enn på lekser. – Å lage mat er alt jeg kan. Jeg likte alltid å være på kjøkkenet sammen med moren min da jeg var yngre. Jeg elsker å lage mat, og å lage forskjellige retter på forskjellige måter, sier han. HOS INDIAN OCEAN Tandoori AS er kun det beste godt

nok. De inngår ingen kompromisser når det kommer til kvaliteten på maten. Det betyr at de lager alle sauser selv, og at alt er laget fra bunnen av. Det betyr at alt kjøtt i rettene er ferskt og har blitt marinert i 12 timer før det benyttes. Og ikke minst betyr det at Raja maler og lager alle krydderne selv.

– Jeg importerer og kjøper hele kryddere fra India, og maler og blander dem selv. De fleste indiske restauranter bruker de samme krydderne, men det aller viktigste er teknikken og hvordan man bruker dem. – En utfordring er at indisk mat tar lang tid å lage, og lenger tid enn de fleste. Krydderne må bli kokt i riktig temperatur i lang nok tid, og det er helt avgjørende. Vi lager ikke maten på forhånd og bare varmer den opp, her lager vi all maten på bestilling, legger Maia til. Restauranten har mange lokale og faste gjester. Mange av dem kommer som et resultat av at mette og fornøyde kunder har fortalt det videre til venner og familie. – Indisk mat er sunt, for vi bruker friske, ferske og sunne ingredienser. Vi tar ingen snarveier. Hvis man ikke har smakt indisk mat før, vil jeg bare si ‘kom og prøv maten vår’. Du vil merke forskjellen!

Indian Ocean Tandoori Adresse: Marviksveien 2B

4631 Kristiansand

Telefon: 902 85 002 E–post: indian_ocean2014@yahoo.com Hjemmeside: www.indianoceantandoori.no Facebook: http://bit.ly/IndianTandooriFb KRISTIANSAND | 153


Klepp Auto AS – best i klassen!

Hvordan vinner man prisen for landets beste bilverksted i konkurranse med over 1000 andre? Nysgjerrigheten førte oss til Klepp Auto AS i jakten på et svar. – VI HAR FLINKE folk,

og det er alfa og omega. Og vi prøver å ta i mot kunder på en grei måte. Service og flinke folk, det er hovedsakelig det som betyr noe. Og vi står på med lange arbeidsdager, og har bygd opp et fint og moderne verksted med veldig godt utstyr. Det er også det at vi er konkurransedyktige på pris og at vi leverer bra kvalitet. Jeg tror nok det er noe av grunnen, er svaret vi får av daglig leder Sven–Olaf Sele. Sammen med Innehaver Vidar Nese har han resonnert seg frem til hvordan Klepp Auto AS klarte bragden å bli kåret til årets Meca–verksted og årets beste verksted blant alle i Mekonomen Group i 2015. Mekonomen Group eier både Meca–kjeden samt Mekonomen og Bilextra.

– Det er mange bilverksteder på Klepp, så man må stå på hele veien. Vi prøver å være høflige, å hjelpe folk og å komme dem i møte. Derfor føler de at vi gir dem rett pris på den jobben vi utfører, og vi har veldig lite klager. Når kunden kommer for å hente bilen, for eksempel etter en EU–kontroll, ligger det klart et tilbud med hva som er gjort og hva prisen er. Det er ingen som er feilfrie, men vi prøver å være ærlige.

KLEPP AUTO AS startet

Klepp Auto Bilverksted AS

opp i 1993 med to mekanikere, og drev i lokaler ved Kleppefossen frem til 2005. Da flyttet de inn i dagens fine og sentrale lokaler i Kjøpmannsbrotet. De har vokst seg større år for år, og i dag er de totalt 28 ansatte. Den allsidige bilspesialisten driver med karosseri, mekanisk, lakk, og reparasjoner av bobiler og varebiler. Verkstedet tilbyr også understellsbehandling med Dinitrol, som forhindrer rust.

Adresse: Kjøpmannsbrotet 9, 4352 Kleppe Telefon: 51 78 60 60 E–post: post@kleppauto.no Hjemmeside: www.kleppauto.no Facebook: www.facebook.com/Kleppauto

Hjulius Skien AS dekker dine behov Skal du ta godt vare på bilen din, er dekkene noe av det viktigste. Sørg for at du holder dem i skikkelig god stand. Eller enda bedre, overlat jobben til de profesjonelle bilekspertene hos Hjulius Skien AS. DET HAR VÆRT dekk–butikk

i Skotfossvegen 35 i nærmere 20 år, med forskjellige eiere inne i bildet. Dagens eiere, Tor–Henning Riis og Stian Tveten, overtok i oktober 2015. Etter å tidligere ha vært med i kjeden Dekkteam, byttet butikken navn til Hjulius ved overtakelsen. – Kundeservice er det vi satser mest på. Vi driver med dekk og felg, oljeskift, vask av bil og selger diverse rekvisita til bil. I tillegg har vi dekkhotell. Det er fullt mulig å komme for en drop–in når man ønsker å bytte dekk, men ikke i høysesongen. Da må man bestille time, for da er det dekkhotell–kundene våre som har førsteprioritet. Men utenom sesong er det bare å komme innom, sier Riis.

154 | KLEPP / SKIEN

HJULIUS SKIEN AS har kunder fra Skien og Porsgrunn–området, men de fleste kommer fra nærområdet. Hovedmerkene er Goodyear, Vredestein, Falken og Sailun, og det er disse fire de satser mest på. Når det gjelder felger har de mange forskjellige merker. Riis synes det er viktig å få frem at han og kollega Tveten har overtatt, og at det fortsatt er dekk–butikk i Skotfossvegen. Selv begynte han i lokalene som ansatt i 2013. Med Hjulius Skien AS har duoen bygd opp driften sakte, og nå går det rette veien. – Når vi får opp omsetningen, ønsker vi helt klart å utvide. Det gjelder både mannskap og kapasitet, for vi har plass til det i disse lokalene. Service er det vi får skryt for, og det er service vi satser mest på.

Hjulius Skien AS Adresse: Skotfossveien 35, 3720 Skien Telefon: 35 54 17 70 E–post: skien@hjulius.no Facebook: www.facebook.com/hjuliusSkien


Kvalitetsråvarer, kaker og bakverk ÆRA Kafé & Fetevare held til i Verkstedet Senter i Kleppestø, Askøy. Dei tilbyr lunsjmeny basert på kvalitetsråvarer, kaker og bakverk. I fetevarehyllene finn ein mykje godt til ein god middag eller til å kose seg med. DET NORSKE BRANSJEMAGASINET møter Ane Furnes Berland og Sondre Emil Haugen Wikum hos ÆRA Kafé & Fetevare AS på Kleppestø i Bergen. Begge er utdanna kokkar og har bakgrunn frå hotell, restaurant og catering frå både Bergen og Stavanger. Saman deler dei den store lidenskapen for mat og kokkelering.

Kva var det som gjorde at de valde å satse på ein kafe på Kleppestø? –Vi var begge klare for nye utfordringar. Då kafeen her på Kleppestø var til salgs var det lett å hoppe i det. Vi kunne såleis ta over ein etablert kafe, der vi har skapt vår eigen stil. Vi har eit rikt utval av mat, og kan tilby mykje spennande frå øverste hylle, fortel Ane og Sondre Emil. Dei har kafé med fetevareutsal, og høve for møter og

selskap utanfor kafeen sine opningstider. I tillegg leverer dei catering til alt frå konfirmasjonar til bryllup. – Vi har stort fokus på kvalitetsprodukt. Det må gjerne vere lokale råvarer og økologiske produkt, men det viktigaste er at det skal vere kvalitet, påpeikar Sondre Emil. Han får støtte frå kollega Ane, som viser til at dei også har fokus på sesongprodukt. Vi har stort utval av spekemat, som både er norsk og økologisk. Vi har også norsk ost og eit rikt utval av konfekt og sjokolader. Røykt fisk Sondre Emil, som faktisk var den yngste deltakaren i fjernsynsprogrammet MasterChef Norge i 2011, hadde allereie som 16-åring stort fokus på mat og fisk. – Eg har eit lite mikrorøykeri der eg røyker laks og ørret ut frå gamle oppskrifter. Gode råvarer forvalta på riktig måte gir gode resultat, smiler han. Fisken får dei frå eit fiskemottak på Sotra, som klargjer fisken for vidare foredling. Kokkelering i heimen ÆRA Kafé & Fetevare tilbyr også konseptet «Kokk Heim», der kokkane kjem heim til deg på kjøkkenet og ein kan være gjest i eige selskap. – Vi gjer det meste i forkant på vårt kjøkken, og kjem heim til kunden og ferdigstiller og anretter maten. Medan kunden arrangerer selskap for sine vener i heimen, er det vi som står på kjøkkenet, seier Ane. Sondre Emil supplerer med at det blir nesten som å gå ut med vener, men at festen er i heimen. – Du slepp å lage maten, men det blir meir personleg i heimen enn på ein restaurant, seier han.

Matfagleg Sidan både Ane og Sondre Emil er kvalitetsbevisste kokkar, er dei ikkje i tvil om at dei står for matfagleg kompetanse. Dei er også kjende for å servere solide og gode porsjonar med mat. – Det skal vere rause og gode porsjonar. Maten skal smake godt ut frå gode råvarer og produkt, understrekar dei. Planane er ellers mange og varierte om å utvikle kafeen på Kleppestø. Temakvelder, event og utvikling av catering er tre områder dei gjerne vil jobbe vidare med. Samstundes vil dei halde på stilen som dei har skapt det første året i vertskapsrollen. – Vi får mange gode tilbakemeldingar frå kundane våre. Kritikken går gjerne på at vi har stengt søndag og måndag, men vi må ha litt fri vi også, erkjenner dei. Likevel opnar dei gjerne dørene om dei får bestillingar desse dagane. Slik er det også om nokon vil bestille lokalet til konfirmasjon og andre selskap. Det er berre å ta kontakt for bestilling, smiler Ane og Sondre Emil.

ÆRA Kafé & Fetevare AS Adresse: Klampavikvegen 4, 5300 Kleppestø Telefon: 488 92 350 (i kafeens opningstid) E–post: info@aeramat.no Hjemmeside: www.aeramat.no Facebook: facebook.com/aerakafeogfetevare ASKØY | 155


Si hallo til ditt sunne jeg Personlig trener Natalie Totland elsker å hjelpe mennesker på vei på mot en sunn og positiv livsstil. I bunnen ligger et genuint ønske om at hver enkelt skal lykkes. treningsreiser sammen med Jomfrureiser i Oslo. De har spesialisert seg på temareiser for damer, og alle som er med på turene har til felles at de liker trening og fysisk aktivitet. På disse reisene holder jeg også foredrag om mental trening og kosthold. Tidligere har vi vært i blant annet Miami og Kroatia. I år skal vi til Thailand! sier hun entusiastisk. NÅR TOTLAND JOBBER stedbasert er det ut fra målsetnin-

gen til kundene, som er menn og kvinner i alle aldre. Noen vil ned i vekt, mens andre vil bygge muskelmasse. Som PT legger hun stor vekt på oppfølging. – Jeg bryr meg veldig mye om de jeg jobber med, og vil at de skal lykkes. Det tror jeg de merker, og det tror jeg gjør sjansen for at de skal lykkes større. I tillegg elsker jeg jobben min!

Foto: Evensen

PT, gjør mye forskjellig. Det kommer an på behovet til kunden. Jeg jobber mye en til en, men har også det som kalles online coaching. Da kan jeg coache via nettet, og kundene får et kostholdsprogram og et treningsprogram som de følger. De rapporterer inn til meg hver uke, og så gjør vi endringer ut fra dette, forklarer Totland. Totland har base i Bergen, og begynte som PT først og fremst fordi hun liker å jobbe med mennesker. Hun er svært opptatt av kosthold, ernæring og det å jobbe med det mentale. Høgskolestudier i idrett og utdanning ved Akademiet for personlig trening har gitt henne den nødvendige faglige bakgrunnen. Totland har også tatt massasjeutdannelse, kurs i kostholdsveiledning og studert trening under og etter graviditet. – Jeg holder foredrag, skriver artikler og arrangerer

– EN PERSONLIG TRENER,

Historisk sus med sjel Som gjest på Skagen Gaard får du del i en bit av norsk historie. Enten du skal holde et privat selskap eller kommer som konferansegjest, ønskes du hjertelig velkommen til Saltstraumen av vertskapet Pål Skjegstad og Anne Jakhelln. GÅRDEN BLE BYGD i 1624. Da sendte Kristian kvart

en danske greve til Saltstraumen. Han skulle være stasjonert der for å samle inn skatter til kongen, og måtte ha et sted å bo. – Etter hvert gikk den over til å bli en vanlig gård som drev med fiske og dyrehold. Den ligger på en øy, og var uten fast forbindelse helt frem til 1980–tallet. Beliggende midt i hjertet av Saltstraumen, med sterke strømmer, var det ikke bare–bare å komme seg hit, sier Pål. har Bodø kommune drevet gården både som Nordlands første fattighjem, og senere som alders– og sykehjem. I dag bor ekteparet Pål og Anne selv på gården, og driver den som et sted for selskaper, kurs og konferanser. – Dette er et fantastisk sted å være på! Vi har en stor driftsbygning, og tar i mot gjester til småkurs, konferanser, selskaper, familieselskaper, eventer og helgebesøk. I midtukene kommer det bedrifter og organisasjoner fra hele landet som har små, intime møter. På helgene kan det også være møter, men i sommersesongen fra mai til september er det mye familieselskaper, kick–offer og eventer.

godt her, for Skagen Gaard har en veldig god stemning. Det er et hus det ikke finnes så mange av, ikke her i nord i hvert fall, med tømmervegger og mye sjel.

– FOLK TRIVES VELDIG

OPP GJENNOM ÅRENE

en kapasitet på opp mot 40 personer til selskaper, og 25 personer til overnatting. Rett utenfor dørene venter et vell av aktiviteter, som hesteridning, fjellturer til Per Karlstad–tinden, brevandringer, kajakk– og kanoturer og havfiske, for å nevne noen.

SKAGEN GAARD HAR

156 | BERGEN / BODØ

Skagen Gaard Adresse: Straumøya, 8056 Saltstraumen Telefon: 95 93 33 34 E–post: susann@skagengaard.no Hjemmeside: www.skagengaard.no Facebook: www.facebook.com/skagengaard


Ditt hjem borte fra hjemmet

Best Western Baronen Hotell i Spjelkavik på Sunnmøre er et unikt hotell. Med sin hjemmekoselige stil, der hver gjest er spesiell for vertskapet, har de skapt et hotell som nærmest er det andre hjem for sine gjester. Nå ser de frem til en spennende sommer der barnefamiliene er spesielt inviterte. aller fleste av våre gjester, og setter stor pris på at de kommer, igjen og igjen. Er du ny gjest hos oss, så ønsker vi også deg hjertelig velkommen til vår store Baronen–familie, smiler hotelldirektør Kari Janne Myklebust. Hun er stolt over å være vertskap for et hotell som tar seg litt ekstra av gjestene sine.

–VI KJENNER DE

Det lille ekstra En historie som Kari Janne elsker å fortelle er historien om de to hardarbeidene karene i 60–årene som lenge hadde bodd på hotellet hennes. Dette var en februardag med «alle årstider», slik det gjerne er på Sunnmøre og Nordvestlandet. – Det var kaldt, det blåste i alle retninger og det var både regn, sludd og snø denne morgenen de reiste ut på arbeidsplassen sin. Det var en jobb som krevde utendørs arbeid, og da de kom tilbake til hotellet sent på kvelden, var de både våte, kalde og utmattede, forteller den serviceinnstilte hotelldirektøren. Siden hun er født med empati til langt over ørene, var hun ikke i tvil om at hun ville gjøre litt ekstra stas på arbeidskarene denne kvelden. Hun ba derfor de to klissvåte stamgjestene gå til rommene sine, ta seg en varm dusj og deretter komme ned i spisesalen, som egentlig hadde stengt for kvelden. – Jeg inntok kjøkkenet og stekte fiskekaker, som jeg serverte med grovt brød, melk og kaffi til. Når de rutinerte og garvede arbeidskarene fikk se hva jeg hadde stelt i stand, kom tårene. De satte ekstra stor pris på den ekstra omsorgen denne sene vinterkvelden. Det er

slik vi gjerne vil fremstå, her på Baronen Hotell, sier hotelldirektøren til Det Norske Bransjemagasinet. Omsorgsyrke Kari Janne Myklebust er ikke i tvil om at personalet på hotell bør være glade i folk. – Det er et omsorgsyrke, påpeker hun. Hotellsjefen vil at gjestene skal føle atmosfæren, at vertskapet på Baronen Hotell bryr seg. Hun viser til at alle gjester gjerne vil bli tatt godt vare på. – Noen ganger gjør vi gjerne litt ekstra for gjestene våre. Mange er stamgjester og kjenner oss godt, og vi kjenner gjestene våre. Vi skal begeistre både våre gjester og våre kollegaer, og det lever vi for hver eneste dag på jobb, understreker hun. Vinterhalvåret er det mye forretningstrafikk til hotellet i Spjelkavik, mens sommerhalvåret er det barna som kommer i fokus.

Da kommer hoppeslottet opp, og vi elsker å få barnefamiliene på besøk. Da er det pannekaker til frokost og vi åpner opp et kjempestort lekerom inne på hotellet. Vi har imidlertid ikke dataspill og playstation, men et bordtennisbord som skaper aktivitet for både små og store i fellesskap, sier hun. Barnas sommerhotell er svært populært, og med gåavstand til et av Norges største kjøpesenter på Amfi Moa og Barnas Lekeland, har hotellet en fantastisk beliggenhet. At det er bowlinghall vegg i vegg med hotellet, er heller ikke noe å kimse av. I gangavstand fra hotellet er det også svømmehall, kino, golfbane og flott turterreng. –Vi har gode familiepakker til Barnas Lekeland, og den spennende Atlanterhavsparken, som ligger bare 20 minutter med bil fra hotellet, sier hun. Hotelldirektøren bobler nesten over av alle gode tilbud som hotellet kan tilby. At de kan ta imot alle typer av gjester er viktig for hotellet, og på www. baronenhotell.no kan du som kunde lese mer om dette unike hotellet på Sunnmøre.

Best Western Baronen Hotell Adresse: Kanalveien 1 6010 Ålesund Telefon: 70 14 70 00 E–post: service@baronenhotell.no Hjemmeside: www.baronenhotell.no Facebook: facebook.com/Baronen–Hotell ÅLESUND | 157


Bonden og forbrukaren sitt fyrsteval Felleskjøpet Agri Volda har fullsortimentsbutikk, sterkt retta mot landbruket, i tillegg til forbrukarmarknaden. Dette, kombinert med delelager, profesjonell verkstad, innandørsmekanisering og maskinsal, meiner dei er ei god oppskrift for suksess.

I MORKAMYRA 21 i Furene næringsområde i Volda finn du Felleskjøpet Agri. 18 Juni 2015 flytta dei frå Rystelandet i Ørsta og inn i nye og topp moderne lokaler i Furene. Felleskjøpet Agri jubilerte med sine 120 år i 2016. Året etter står dei stadig stødig i den norske marknaden. – Vi er spesialistar innan hage, gjødsel og tonnvarer (såfrø, gjødsel, kraftfor, tilskotsfor og ensilering. Faktisk er vi dei einaste som har norskprodusert kjæledyrfor. Vi er eit solid firma eigd av bøndene sjølve. Det er dette som gjer oss sterke, seier Hilde Raudøy, dagleg leiar i Felleskjøpet Agri Volda. Sjølv om talet på bønder går ned på landsbasis, opplever Felleskjøpet stadig vekst. Noko som tyder på at fleire og fleire vel Felleskjøpet som sin leverandør av driftsmiddel til landbruket.

Forbukaren i fokus – Vi har kanskje blitt oppfatta av forbrukarane som litt trauste og mest for bøndene, men dette meiner vi har snudd. Vi har blitt store og meir profesjonelle på butikk. Vi har satsa medvite på forbrukaren, og då spesielt på kjæledyr, hage og friluftsliv, det er det mange som har oppdaga, påpeikar Raudøy. Ho viser til at det er ein fordel for forbrukaren å få ekspertisen servert frå bonden. – Bonden dyrkar maten vår og har god erfaring i såing og dyrking av grønsaker og anna mat, seier ho. Den daglege leiaren for Felleskjøpet Agri Volda fortel at Felleskjøpet også har sitt eige for til hund og katt. – Det er eit norsk for med gode norske råvarer, tilpassa mellom anna rase og alder. Vi har også ein garanti på produkta som gjer at kunden får att pengane om kjæledyret ikkje likar maten. Vi har også bonusordning på desse produkta, seier Raudøy. 158 | ØRSTA

Maskiner og utstyr I samband med lokaliseringa i Furene har Felleskjøpet fått meir plass til traktorar, maskiner og utstyr. – Vi har eit stort utval av traktorar og anleggsmaskiner. Mellom anna har vi Caterpillar gravemaskiner, både små kompaktmaskiner og større maskiner. John Deere er vårt merke når det gjeld traktorar, og også der har det vore ei rivande utvikling med tanke på storleik og datateknologi, seier den daglege leiaren, som viser til at dei også har Vestlandet sin mest moderne landbruksverkstad for både store og små maskiner, med mekanikarar som har lang erfaring og kan traktor, landbruksutstyr og småmaskiner. Vi skal heile tida prøve å vere i forkant, og utvikle oss i takt med landbruket og samfunnet elles. Samstundes når vi stadig nye kundegrupper, ikkje minst innanfor hage, friluftsliv, jakt og friske. Vi har mellom anna tur– og fiskeutstyr. Faghandel Den daglege leiaren for Felleskjøpet Agri Volda er tydeleg på at dei er ein faghandel. – Med oss skal kundane få faglege råd frå kvalifiserte medarbeidarar. Dette vere seg ein traktor, motorsag, plenklippar eller eit vaskemiddelprodukt. Kundane skal kjenne seg trygge på at dei får gode faglege råd hos oss. Alle tilsette blir kursa på sine ansvarsområde, men dei skal også vite litt om alt. Ikkje minst skal ein vise kunden respekt og god service, seier ho. Tilbakemeldingane frå kundane er også god. –Vi får mange kjekke tilbakemeldingar både frå kundar i butikk og via Felleskjøpet sitt servicesenter på Lillestrøm. Dette set vi stor pris på, sidan vi jobbar bevisst og planmessig med å yte god service, påpeikar Raudøy.


ÅPNINGSTIDER

Mandag - fredag 08.00 - 20.00 Lørdag 10.00 - 16.00

Inviterer alle Sjølv om fleire og fleire finn fram til Felleskjøpet Agri Volda sin butikk i Furene, inviterer den daglege leiaren alle til butikken for å sjå kva dei byr på. –Eg trur mange vil bli overraska over alt som vi har. Vi har flotte produkt til alle årstider, og mange finn flotte gåveartiklar hos oss. I tillegg har vi ein fin butikk med god plass mellom hyllene, og vi har produkt som høver til heile familien, seier ho. Verksemda har også opne dagar med utstillingar, mat og drikke fleire gonger i året. Også eigarane er representerte desse dagane. –Då er her ekstra mykje folk og stor stemning. Dette gjer vi for å vise oss fram og skape ein sosial møteplass for både våre faste og nye kundar, seier dagleg leiar Raudøy.

Morkamyra 21, 6105 Volda Tlf.: 03520 • www.felleskjopet.no Felleskjøpet Agri Volda

Adresse: Morkamyra 21, 6105 Volda Telefon: 03520

E–post: hilde.kristin.haugen.raudoy@felleskjopet.no Hjemmeside: www.felleskjopet.no Facebook: www.facebook.com/felleskjopet ØRSTA | 159


Brannsikker lader til mobiltelefonen Myklebust Brannsikring i Ørsta på Sunnmøre er importør til den eneste mobilladeren i verden som er brannsikker. Mobilladeren Stay Safe er utviklet og produsert i Finland. Etter over 20 år innen brannsikring og brannvern er ikke Myklebust i tvil om at laderen kan redde liv.

– INTERESSEN FOR MOBILLADEREN er svært stor, og veldig mange har allerede bestilt den, forteller Jan Erik Myklebust, eier og daglig leder i Myklebust Brannsikring. Han har siden høsten 2016 vært importør i Norge på den nye mobilladeren. Nå søker han forhandlere over hele landet. Mobilladeren Stay Safe er utviklet og produsert i Finland. Den siste tiden har Myklebust jobbet med å få laderen ut i det norske markedet. Nå kommer det inn med bestillinger fra hele landet, både fra forhandlere og private som har funnet laderen på Myklebust Brannsikring sine hjemmesider.

Slår seg av Det finnes mange mobilladere som ikke er brannsikre. En brannsikker lader handler om brannvern. – Når vanlige mobilladere blir varme, oppstår det brannfare. Laderen Stay Safe blir ikke varm fordi den slår seg automatisk av når telefonen er oppladet og laderen er utkoblet. Dermed er denne laderen verdens sikreste. Den har også null strømforbruk når laderen står i kontakten uten at mobilen er tilkoplet. Det gjør ikke en vanlig lader. Den forbruker strøm. Folk tenker brannsikring, noe som er 160 | ØRSTA

mer aktuelt enn noen gang, sier Myklebust. Han ser et stort potensial i salg av laderen, som Myklebust karakteriserer som et unikt produkt. – Folk flest ser behovet for en slik lader, registrerer Myklebust. Han er fagmann innen brannsikring og har 22 år bak seg i bransjen. Nå ser han etter flere forhandlere rundt om i Norge. – Jeg har en del forhandlere spredd rundt i landet allerede, men vil gjerne at seriøse forhandlere tar kontakt. Fagfolk – Det må gjerne være fagfolk som har kjennskap om brannsikring og vet hva de snakker om, påpeker han. Myklebust viser til at det i mange hjem gjerne er flere ladere, men at det følger bare en original lader med selve mobilen. Det er dermed mange kopier av ladere med ulik ladestrøm ute på markedet. – Rådet mitt er å bruke originalen. Kopier er ikke alltid brannsikre. Uansett er det viktig å lade mobiltelefonen på brannsikre plasser. Vil du være 100 prosent sikker så kjøper du laderen Stay Safe, for den er brannsikker, påpeker han. Som eier og daglig leder for Myklebust Brannsikring i Ørsta på Sunnmøre er


hverdagen med fokus på brannsikring. Jan Erik Myklebust ser ofte at tekniske produkt utgjør stor brannfare. – Siden 1995, da jeg startet opp bedriften, har utviklingen på tekniske produkt skutt i været. Dette medfører mere fokus på brannsikring og dermed så blir det flere arbeidsplasser. I dag har Myklebust Brannsikring 3,5 stillinger og en stabil, men også økende kundegruppe. Vi har kurs og opplæring i brannsikring i bedrifter. Det være seg kurs i varme arbeider, innføring i brannvernledelse eller interne slokkeøvelser. I tillegg tar vi kontroll av slukkeutstyr, pusteluft til brannvesen og dykkere og kontroll av kompressorer. Vi har Møre & Romsdal og Nordfjord som nedslagsfelt innen kontroll av slokkeutstyr og kursing. Myklebust er klar på at kvalitet og service står sentralt for bedriften. – Vi tilpasser oss kunden og yter den kvalitet og service som til enhver tid kunden krever, understreker han.

Myklebust Brannsikring Adresse: Dalevegen 31, 6153 Ørsta Telefon: 901 137 51 E–post: mykle@tussa.com Hjemmeside: www.myklebustbrannsikring.com Facebook: www.facebook.com/myklebust.brannsikring

ØRSTA | 161


Firmaregister BYGG, INTERIØR & HAGE Aamodt Hus 61 Abra Regnskap & Rådgivning 146 Adamsrød Ferdigplen AS 67 ADR Elektro AS 47 Agder El-instalasjon 8 Aktiv Eiendomsmegling 140 Andersen & Harestad 49 AS Betongbygg 57 Backe Østfols AS 131 BE Elektro AS 42 Best Håndverk AS 59 Best Western Baronen Hotell 157 Blikk 1 25 Blikkenslager Terje W. Granstrøm AS 134 Block Watne Østfold 130 Block Watne Jæren 14 Brødrene Ellingsen AS 32 Bucci Arkitektur & Design AS 78 Buer & Bratfoss 58 Bygg & Industri AS 16 Byggmester Jarle Vikjord Bodø 122 Byggmester T B Mydland AS 102 ByggOpp Møre og Romsdal 41 Dale Vindu & Interiør Ørsta AS 26 Drømmehjemmet AS 120 Eiendomsmegler Vest 48 Eikås hytter og hus 86 Eikås Sagbruk AS 84 Eliassen’s Byggeservice AS 99 Engelsviken Rør AS 106 Fagskolen i Østfold 108 Fargerike Torkelsen 44 Fjordvarme AS 17 Flekkefjord Elektro 12 Fliseksperten 46 Flybunkringsservice AS 151 Glassmesterfirma Ekra & Voie AS 34 H Hadland Bygg AS 100 Halvorsen fargerike 82 Haneseth Holding AS 117 Hareid Group 74 Hellberg & Bjerkeli AS 104 Hellvik Hus Karmøy 54 HSH Randesund Hageby 24 Italia Kjøkken & Bad 18 Jarlsberg Yrkesklær AS 39

JM 80 John Fadum AS 66 KF ENTREPRENØR AS 22 KGR AS 60 Kjetil Bringsverd VVS AS 36 Knut Rasmussen Byggservice 128 Kristiansand Byggmesterforening 95 Kvik Kristiansand 56 Live Production 137 Lyngdal Glassrekkverk 142 Martins Bygg & Tømrertjenester 126 Mesterlys Lister Elektro Lyngdal AS 30 Metall Bygg 57 Michael Hansen 63 Modalsi Rør AS 10 Moderne Byggfornyelse 105 Moelven Modus 52 Moi Rør 127 Mur i Sør 88 Murmester Janken Fensholt & Sønner 114 Murmester Rolf Holm AS 45 Murmesternes Forening 96 NCC Norge AS 62 Nelfo Oslo 64 Neumann Bygg 134 Neumann Odda 112 Nipas AS 116 Noren Maler og Byggtapetserforretning AS 129 Olav Eigeland 113 Opplæringskontor for Bygg- og Anleggsteknikk Oslo 65 Opplæringskontoret for Bygg og håndverksfag i Østfold 92 Opplæringskontoret for Byggfagene i Agder 40 Opplæringskontoret For Tømrerfaget I Østfold 69 PEAB 81 Portspesialisten Lister AS 72 Q-light 55 Racon AS 38 Right Price Tiles 58 Rise Bygg AS 75 Roger Aamodt Bygg Eiendom 50 Rød Planteskole 70 Rørlegger Fredrik Enersen 71 Selstad Snekkerbedrift 115 Si Bygg AS 135 Skien Boligbyggelag 28 Skjærhalden Bygg AS 110 Skousen Lyngdal 138 Solid Entreprenør 118

131

Sporstøl Arkitekter AS 20 Stålprofil Sør 136 Svein Erik Johanssen 119 Svends Mur - Puss og Fliser 94 Sønnico 112 Takfornying AS 90 Takmannen AS 139 Tønsberg Blikk og Montasje AS 68 Uno Design 124 UTV AS 98 Vestby Elektro - Service AS 56 Vestfold Avløpsrens AS 19 VM Bygg 132

BESPISNING, REISELIV, FRITID Foodstuff Import AS Indian Ocean Tandori AS Skagen Gaard Æra Kafé og Fetevare

148 153 156 155

BIL, VERKSTED OG TRANSPORT DEN Trafikkskolen Hjulius Skien AS Klepp Auto

153 154 154

DETALJHANDEL, BUTIKK OG ENGROS Autoclassic Togbutikken AS 150 Blok 144

HELSE OG SKJØNNHET PT Natalie Totland

156

SKOLE & UTDANNING Falkensten Montesorriskole

150

TJENESTER Brevpartner AS Felleskjøpet, Avd. Volda Myklebust Brannsikring ANS Safe Nor AS Traktorhuset AS

149 158 160 147 152

86


Vi hjelper deg å nå de riktige kundene! Stadig flere søker seg til nettet og sosiale medier. Gjennom redaksjonell markedsføring kan vi hjelpe ditt selskap med å synes på en smidig, gjennomslagskraftig og lønnsom måte. Vi lager en interessant artikkel om selskapet ditt, og vi hjelper deg med å spre materialet digitalt, slik at du når ut til de riktige kundene i strategisk utvalgte områder. Det Norske Bransjemagasinet deles på Facebook til 300 000 brukere og på andre sosiale medier. Vi sørger også for at din artikkel raskt får stor spredning i sosiale medier, som vi gir detaljert statistikk på.

Synlighet

Lesverdig artikkel • Vi lager en interessant og givende artikkel om ditt selskap og dine tjenester. • Våre ansatte har lang erfaring og høy kompetanse. • Du får korrektur på alt materiale innen publisering.

• Artikkelen din publiseres i et digitalt magasin du kan bla i, som går ut til cirka 300 000 Facebook-brukere og som deles i andre sosiale medier. • Artikkelen din publiseres på norskebransjemagasinet.no med kontaktinformasjon og bilder.

Målrettet markedsføring • Vi sprer artikkelen din fra vår Facebook-side via sponsede innlegg. • Spredningen av artikkelen foregår over fem dager fra vår Facebook-side. • Velg alder og geografisk område. • Motta statistikk både før og etter artikkelspredningen. • Motta resultatene fra spredningen, hvor mange likes, kommentarer og delinger den ga.

• Vi optimaliserer alle artikler for Google og andre større søkemotorer, for å oppnå økt synlighet. • Du når ut til flere mennesker/ selskaper til en lavere pris enn gjennom tradisjonell magasinmarkeds-føring. • Ditt budskap blir skreddersydd mot riktig målgruppe i riktig område.

Ta kontakt med oss for mer! 22 22 89 99 | www.norskebransjemagasinet.no | post@norskebransjemagasinet.no


© naturepl.com / Andy Rouse / WWF-Canon

Avsender: R&D Forlag Sandakarveien 116 0484 Oslo

TIGEREN ER KRITISK UTRYDNINGSTRUET

DET ER IKKE FOR SENT. SAMMEN KAN VI STOPPE KRYPSKYTING! BLI WWF-FADDER! SEND WWF TIL 2377


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.