__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 122

Generasjonsskifte Byggmesterfirma J. Vikjord AS i Bodø er et vaskeekte familiefirma med lange tradisjoner. Jørgen Vikjord startet opp bedriften i 1966, mens sønnen Jarle startet sin karriere som tømrer akkurat slik man kan forvente: ved å følge i hælene på opphavet i barne– og ungdomsårene. Etter endt skolegang, fikk han som meget ung mesterpapirene i 1972, 22 år gammel. Siden har det vært full aktivitet med store og små oppdrag. fylte bedriften 50 år, og nå står en ny generasjon klar til å videreføre arbeidet i den etter hvert så tradisjonrike bedriften. Mot slutten av jubileumsåret kom det to unge menn inn i bedriften., Brødrene Daniel og Thorbjørn som er barnebarna til Jarle. Thorbjørn er 21 år og i full gang med mesterutdanningen som tømrer. Han vil ta seg av det tekniske og det faglige ute på byggeplassen. Daniel går nå i tømrerlære og vil følge etter Thorbjørn i utdanning. – Jeg setter stor pris på at de er kommet inn i bedriften med ambisjoner om å overta etter hvert, sier Jarle Vikjord.

– I FJOR 2016

BEDRIFTEN HAR I hovedsak drevet mellom nybygg og restaurering/rehabilitering, med noen tilfeller av overvekt på nybygg. På 80 tallet var det nesten 30 mann i arbeide i bedriften. Vi bistår kundene hele veien fra idé og tegninger, til byggesøknad og byggeprosess.

122 | BYGG, INTERIØR & HAGE

Administrasjonen består i dag av Byggmester Jarle Vikjord og én medarbeider, mens resten av staben på totalt 14 ansatte består av dyktige tømrere og lærlinger. De fleste er faglærte med svennebrev, noe som gir en trygghet og garanti for alt arbeid som utføres. Bedriften har god kompetanse, og interessen for yrket er selve drivkraften i bedriften. – Jeg føler at vi har mye å tilføre den nye generasjonen som kommer inn i bedriften. Jeg har alltid brent for tømrerfaget, og som sensor for fylket i nesten 20 år har jeg deltatt og vært med på å eksaminere lærlingene i svenneprøver i hele Salten. Dette har vært veldig spennende jobb, og jeg gløder fortsatt for dette, forteller byggmesteren entusiastisk. Jarle Vikjord har også holdt svennebrev–kurs for voksne ansatte i egen og andre bedrifter. Byggmesterbedriften er for tiden involvert i mange spennende prosjekter med flere nybygg spredd fra nordsiden, sentrum og til Hunstad sør, hvor de sammen med fem andre firmaer har en del tomter å bygge ut.

Profile for Raven Media AS

Norske Bransjemagasinet April 2017  

Bygg og Anlegg

Norske Bransjemagasinet April 2017  

Bygg og Anlegg

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded