Det Norske Bransjemagasinet

Page 1

OKTOBER/NOVEMBER 2014

STORDALEN

I FRONT GRØNNE

BEDRIFTER MILJØFYRTÅRN

GUIDE TIL SERTIFISERING

EKTE SMAKER

FRA RØROS

PRINCESS INTERIØR | FORCIT NORWAY | MOBILE OSLO | MAJOREN FURNESVEGEN BIL & MC | ISOENERGI | MARTIN SOLBERG | EIKER BLIKK OLE M. ALMELI | AGROTECH PRODUCTION | STENE STÅL GJENVINNING ISEKK | FELLESKJØPET AVDELING DRAMMEN | EIKER TAK OG BLIKK

MILJØ PÅ

FIRE HJUL ELBILENS KOMME

ELSKET OG

HATET NORSK OPPDRETTSLAKS

LAV VEKST

EIDOS EIENDOMSUTVIKLING | BYGG OG EIENDOMSPARTNER | NOVASOL

Norsk økomat

SELSKAPSLOKALER | FROGNER REGNSKAPSKONTOR | AGA SPINNOFF

SIDE 27


UTGIS AV R&D FORLAG AS

993 310 522 Adresse: C/O Aker Brygge Business Centre Postboks 1433, 0115 Oslo Telefon: 22 22 89 99 Fax: 22 22 90 89 post@norskebransjemagasinet.no www.norskebransjemagasinet.no

Svart gull i grønn tidsalder D

a oljemessen i Stavanger gikk av stabelen nå i august, var Elon Musk

største parti. Men kort tid etter var det partilederdebatt i Arendal. Da avviste

et av toppnavnene. Tesla-gründeren, mannen

Danny Nilsson danny@norskebransjemagasinet.no

Gahr Støre at uttalelsen pekte frem mot en

som har bensinfrie veier som en av mange

omlegging av det som i dag er vedtatt – og

grønne visjoner, skulle tale til oljemenigheten.

nokså oljevennlig – Ap-politikk.

REDAKSJONSSJEF

Kanskje kan ironien i det være betegnende

ANSVARLIG UTGIVER /SALGSSJEF

Nadia Asp post@norskebransjemagasinet.no

REDAKTØR

tekst@norskebransjemagasinet.no

ART DIRECTOR

Sarah Edström sarah@enterprisemagazine.se

ØKONOMI

Anna Nilsson ekonomi@enterprisemagazine.se

SKRIBENTER

Ann-Sofi Emilsen Henrik Holte

for selvbildet til Norge i vår tid – som både oljenasjon og miljønasjon. Spørsmålet er om det er mulig å være begge deler samtidig. For det kan lett bli

I

næringslivet er det Petter Stordalen som har trådt inn i skoene som landets mest

profilerte miljøforkjemper. Han var tidlig ute

en øvelse i schizofreni og selvmotsigelser å

med å sette et tydelig miljøfokus i sitt eget

skulle fastholde både olje- og miljøidentiteten

hotellimperium, og snakker selv varmt om

på én gang.

miljø og samfunnsansvar. Kona Gunhild har

P

en rekke verv i ulike klimaorganisasjoner. å Stortinget er det kanskje Arbeiderpartiet som har vanskeligst

Samtidig stemmer miljøengasjement dårlig overens med en livsstil som ikke

for å stokke beina. Dels har partiet en sterk

nødvendigvis lyser av bærekraftighet. Hvis

lojalitet inn mot industri og fagbevegelse.

misforholdet mellom liv og lære er åpenbar,

Dels har partiet behov for å tekkes velgere

blir det selvsagt vanskelig å ta idealismen

og eliter med tydelige grønne preferanser. Da

alvorlig. Det er en kritikk som ikke bare kan

kreves det stor balansekunst å ikke svinge for

rettes mot Stordalen, men også mot Norge

langt ut den ene eller andre veien.

som nasjon.

Nyvalgt partileder Jonas Gahr Støre har allerede vært ute på linen. På AUFs sommerleir var budskapet at en betydelig andel av Nordsjø-oljen måtte bli liggende. Det vakte oppsikt, som et mulig signal om kursforandring i oljepolitikken til Norges

OMSLAG

F

or enn så lenge er det vanskelige å argumentere mot at Norge rir to hester

på én og samme tid. To hester som godt kan sies å dra i vidt ulike retninger.

Månedens sitat

» Sannheten er som oljen. Den flyter alltid til overflaten.

– Ukjent

Kommuner

PETTER STORDALEN Nordic Choice Hotels

ILLUSTRASJONSBILDE artem_ka/shutterstock.com

Oslo 30

Nedre Eiker

Fredrikstad 39

Røyken 92

Hvaler 40

Øvre Eiker

Larvik 40 Sandefjord 42 Skedsmo 45 Ski 45 Drammen 52

Norske Bransjemagasinet tar ikke ansvar for ikke bestilt materiell. Ei heller for materiell som ikke har noen avsender. Med reservasjon for eventuelle trykkfeil.

86 93

Kristiansand 100 Porsgrunn 106 Skien 107 Hamar 108

Hurum 70

Røros 109

Lier 72

Trondheim 110

Modum 86

Sverige 112


innhold oktober/november DET NORSKE DILEMMA [ 10 ] Svart gull i grønn æra

PETTER STORDALEN I FRONT [ 12 ] Bærekraftig næringsliv

TOMME HYLLER [ 27 ] Norges økologiske spiskammers

OSLO MILITÆRE SAMFUND [ 36 ] Selskapslokaler utenom det vanlige

SMAKEN AV RØROS [ 48 ] Fra gruvesamfunn til matmekka

HVORDAN BLI MILJØFYRTÅRN [ 63 ] Veien frem til sertifisering

FOR FULLE BATTERIER [ 80 ] Elbil for folk flest

BOLIGBYGGERNE FRA SIGDAL [ 89 ] Håndverksbygda lever

NORSK FISKEOPPDRETT [ 95 ] Oppdrettslaks på ville veier?

VINN SUKSESSBOK [ 115 ] Malcolm Gladwell om forutsetningene for å lykkes

34

52

96

69


Bygger for fremtiden Trollvegg Arkitektstudio jobber for at Kristiansand kan bli en foregangsby for grønn og fremtidsrettet urban utvikling. En by hvor innbyggerne får muligheten til å bo og leve i bærekraftige, levende og funksjonelle omgivelser. Trollvegg bidrar med sin kompetanse innen grønn byutvikling i form av en rekke foredrag og forslag til løsninger til Kristiansand kommune, og håper at også andre kommuner tar kontakt. begynner å bygge for fremtiden, jo bedre. Vi ønsker å være ledende innen ny kunnskap og teknologi, og innenfor bærekraftig byplanlegging og byggeprosjekter. Dette var grunnen til at vi etablerte Trollvegg Arkitektstudio. Det er mye kunnskap og mange dyktige fagfolk i Kristiansand, men byen ligger bak når det gjelder byutvikling og i bruk av ny teknologi og nye verktøy, forteller – JO RASKERE VI

4 | MILJØSMARTE BEDRIFTER

Michael Anders Befus, Trollveggs daglige leder. Kristiansand har den siste tiden vært gjennom storstilt utbygging, men tendensen har vært at byen blir stadig mer fragmentert. I Trollvegg ønsker de å bidra til en byutviklingsmodell som gir gode forhold for innbyggerne på både kort og lang sikt. Kvadraturen er Kristiansands stolthet, men dagens Kristiansand sprer seg raskere enn

noen gang tidligere, og ligner mer og mer på en amerikansk bilby, med kontorbydeler, boligbydeler, handelsområder langs hovedveinettet. Byens evne til å vokse bymessig, til å tilby sterkere urbane kvaliteter som gjør at man kan konkurrere om arbeidskraft også om 30 år, står på spill, påpeker Torstein Vehusheia, Trollveggs faglige leder. Nå må vi bygge urbant og i kontakt med havet; vi må blande boliger, kontorer, service- og handelsfunksjoner. vi samfunnsengasjement, og vi har kompetanse som vi ønsker å dele. Det er enorme samfunnsmessige gevinster dersom vi kan bygge byer og tettsteder som bidrar til redusert bilbruk, samtidig som vi kan fremme identitet og stedskvalitet med å bygge steder med rommelige kvaliteter. Trollvegg legger opp til bruk av fremtidsrettet teknologi og miljøvennlige byggematerialer. Arkitektkontoret står bak en rekke energieffektive hus. Samtidig er de opptatt av at byggets form og uttrykk går godt til lokaliseringen. Det omfatter blant annet aktiv og kreativ bruk av sunne mateI TROLLVEGG HAR


rialer, som for eksempel massivtre, som bidrar til byggets miljøprofil. – Nå jobber vi på Mandal Videregående Skole, Tingsaker Skole og diverse barnehager, og vi jobber på private prosjekter som ulike reguleringsplaner, leilighetsbygg og villaer. Vi henvender oss til både privatkunder og bedrifter, og har fokus på fagkompetanse i alt vi gjør. Fra A til Å. Planlegging, reguleringsplaner, småprosjekter, konsept- og idéutvikling, eneboliger og store kontor- og næringsbygg. – Gjennomgangsmelodien er hele veien at man skal tenke miljøvennlig og bærekraftig. I Trollvegg

bruker vi gjerne ny teknologi, og er ikke redd for å tenke nytt. Riktig byplanlegging og god arkitektur er viktig for ethvert samfunn, understreker Befus og Vehusheia. å tenke helhetlig og langsiktig. I årene fremover skal vi holde tritt med en teknologi som forandrer seg raskt, samtidig som folk skal fortsette å bruke oss. Trollvegg ønsker å være en ettertraktet bedrift, og ikke bare fordi vi tegner fine bygg, men også fordi vi yter god service og ivaretar kundene våre. DET ER VIKTIG

Trollvegg Arkitektstudio AS Telefon: 97 51 48 86 Epost: post@trollvegg.no www.trollvegg.no

MILJØSMARTE BEDRIFTER | 5


Energi på kort og lang sikt Midtkraft Buskerud AS er offentlig eid. Det gir en egen trygghet for både strømkunder og kunder som kjøper varmepumpe. Spesielt innen varmepumpesegmentet har det vært mange døgnfluer i bransjen. Dermed risikerer kundene å stå igjen uten mulighet for bistand fra leverandøren. Midtkraft Buskerud AS kan imidlertid garantere for trygghet og stabilitet for sine kunder – på både kort og lang sikt.

er at Midtnett er eid av kommunene. Det er en del leverandører i denne bransjen som har gått konkurs etter kort tid. Det har ført til at kunder ikke har fått den hjelpen de trenger, for plutselig eksisterer ikke leverandøren lenger. Men i Midtkraft har vi en sikker eier. Det innebærer at vi vil eksistere også om flere år. Det er noe vi legger vekt på overfor kundene våre. komme innom for å ta en kikk på forskjellige modeller, og selvsagt for å stille spørsmål eller slå av en prat. Midtkraft Buskerud AS skal være en trygg og pålitelig leverandør. På spørsmål om hvordan han ser for seg utviklingen med varmepumper fremover, er Lindseth positiv. – Det er nok mange som etter hvert vil bytte ut varmepumpen de fikk installert for 15 år siden med en nyere og mer moderne modell. I tillegg har regjeringen signalisert at det muligens kan bli innført skattefritak for energivennlig oppvarming, og det vil kanskje også øke interessen for varmepumper ytterligere. KUNDER KAN OGSÅ

datterselskap av Midtnett som har vært det lokale e-verket i en årrekke. Det ble skilt ut som eget selskap for drøyt 20 år siden, og er i dag mer rendyrket på strømbiten. I 2006 startet vi i tillegg opp med salg av varmepumper. Her har vi én mann som monterer på heltid, og ellers leier vi inn ved behov, forteller Trond Lindseth. Han er daglig leder og én av to ansatte i Midtkraft Buskerud AS. Kundeservice og andre tjenester står moderselskapet for. Midtkraft Buskerud AS har i dag Modum og Sigdal som hovedområde for levering av strøm, men – MIDTKRAFT ER ET

6 | MILJØSMARTE BEDRIFTER

strekker seg også ned mot Drammen. Det står mange bedrifter på kundelisten, med Hellefoss fabrikker som den største av dem. Midtkraft Buskerud AS er sertifisert som miljøfyrtårn, og har i mange år hatt et fokus på miljø. Strømmen de selger er ren vannkraft, og produseres lokalt på kraftverk i Modum og Sigdal. vi oss først og fremst mot privatkunder. Det lille som er til bedriftskunder går mest på kjøling. Vi fører kun varmepumper fra Mitsubishi, da det er et merke av spesielt god kvalitet. Styrken vår når det gjelder varmepumper, – PÅ VARMEPUMPER RETTER


Buddy ruller videre Sjur Stampe er salgsansvarlig for Buddy Electric AS. Han har holdt på med elbiler siden forrige århundre. Nå tror han på en oppsving for den norske elbilprodusenten.

– SAMMEN MED THINK ,

som dessverre ikke eksisterer lenger, er det vi som er pionerer på elbilfronten i Norge. Den dag i dag ruller det 1500 Buddyer på norske veier, og vi bygger fortsatt nye. Samtidig jobber vi nå hardt for å få flere ben å stå på, sier Stampe. I dag er konseptet til selskapet tredelt. For det før-

ste drives vedlikehold av Buddyer som er i trafikken. For det andre driver Buddy med salg og import av andre elbiler. For det tredje holder selskapet vedlike muligheten til å bygge nye biler – selv om Stampe nå er på utkikk etter fabrikker i utlandet. I europeiske byer er det nemlig behov for et kjøretøy som kan ta med seg tre passasjerer og som utnytter

plassen. Arealeffektivitet er et viktig stikkord. – Vi har bygd Buddyen til å tåle en kald, norsk vinter, men vi tror nok den passer enda bedre i de store byene i Europa og Asia, hvor det er trangt om plassen. Innen utgangen av 2014 skal vi ha en samarbeidspartner som kan bygge Buddy til en hyggeligere pris, og vi skal komme oss ut og konkurrere. ønsker med andre ord å finne en langsiktig partner, noen som også kan supplere på design og produktutvikling. Det vil alltid være en norsk tanke og bakgrunn rundt selskapet. Ingeniørmessig vil bilen også ha utgangspunkt i norsk design, men man åpner altså for impulser fra utlandet. Stampe er optimistisk for framtiden, blant annet takket være offentlige incentiver: BUDDY ELECTRIC AS

Vi har bygd Buddyen til å tåle en kald, norsk vinter, men vi tror nok den passer enda bedre i de store byene i Europa og Asia, hvor det er trangt om plassen. – Konkurransen på markedet blir stadig større, og prisene faller drastisk. Samtidig er det en utfordring med bortfall av incentiver fra det offentlige, men ut ifra det vi kjenner til er det ikke noen fare for det per i dag. Det er bred politisk enighet om at elbilmarkedet skal bli større. Prinsippet er at de som ikke forurenser lokalt, skal slippe å betale så mye. Får man en innføring av avgifter på elbil, så vil avgiftene øke mer for bensinbiler. Og utviklingen av elbiler og batterier er i en voldsom utvikling. Jeg gleder meg til å se hvordan bilene er om ti år, avslutter han. MILJØSMARTE BEDRIFTER | 7


Din venn i avfallsnøden Bilene fra Avfallskameratene AS er mer eller mindre konstant på veien. De sørger for at bedrifter og andre næringskunder blir kvitt avfallet sitt raskt og problemfritt. Nettopp det blir bare mer og mer aktuelt for firmaer som ønsker seg enkle løsninger og en sterk miljøprofil. og en kollega etablerte Avfallskameratene AS i Larvik i 2001, og har hatt en spennende utvikling siden da. – Opprinnelig drev vi med husholdningsrenovasjon HANS OLAV ASKEVOLD

og avfall fra vanlige privatkunder. På det meste hadde vi 13 biler og 16 ansatte på farten. I dag er vi en liten, men stabil gjeng med fem fast ansatte og en deltidshjelp. Nå driver vi kun med innhenting av avfall fra næringskunder og bedrifter. Det kan være alt fra elektro og papp til restavfall. Vi reiser rundt og henter avfallet med forskjellige typer biler. Bilparken består av fire kjøretøy som firmaet eier selv, samt at de har én bil på leasing. Kunden er Norsk Gjenvinning. – Det fungerer slik at vi får oppdragslister fra dem, og så kjører vi ut på oppdrag til deres kunder innenfor ett bestemt område. Det er hovedsakelig i Larvik og Sandefjord, samt noe i Skien og Grenlandsområdet. Bransjen er tøff, for alt er basert på anbud. Når vi vinner en anbudskontrakt, varierer det hvordan vi går frem. For Norsk Gjenvinnings del, er

det alt fra el-retur til mottak av farlig avfall. Alt dette er igjen delt opp i forskjellige konsesjoner for avfall, forklarer Askevold. være en utfordring med sine stadig nye forordninger innen HMS. Avfallskameratene AS er ikke bare underlagt Norsk Gjenvinnings HMS, men er i tillegg pålagt å ha sitt eget HMS-system. – Så langt har det gått veldig bra, og vi har fått mer enn nok av jobb. Målet videre er å fortsette i den tralten vi er inne i nå, og forhåpentligvis er vi fortsatt en stabil arbeidsplass om tre år. Jeg har drevet større før, men trives med dagens situasjon, for med en såpass stabil og dyktig stab er det egentlig bare moro! Det ligger en lojalitet i bunnen som jeg håper går begge veier, sier Hans Olav. RENOVASJONSBRANSJEN KAN OGSÅ

Avfallskameratene Nansetgata 91, 3269 Larvik | Telefon: 913 237 54 | avfallskameratene@gmail.com

8 | MILJØSMARTE BEDRIFTER


Velkommen til et ekte hårlaboratorium I Lier ligger en frisørsalong som er langt mer enn bare en vanlig salong. I The Hair Lab arbeides det med teknikk og metode, og det prøves ut nye ting. The Hair Lab er også en testsalong for Keune Norge, og jobber mye med produktutvikling for Keune i Nederland.

vært frisør i 30 år, og kjenner faget ut og inn. Men det er bestandig nye ting å lære, og nye ting å finne ut av. Hun startet opp salongen og hårlaboratoriet her i Lier nå i mai. Tanken var å starte et sted hvor hun kunne avholde kursvirksomhet og ta imot andre frisører, i tillegg til å tilby tradisjonelle frisørtjenester. Salongen har allerede mange trofaste kunder. – På et frisørbesøk skal du ikke bare bli fin på håret, for det forventer man jo. Men du skal også sitte igjen med en følelse av å bli godt ivaretatt, og med en følelse av ro. Vi har mange faste kunder, som kommer fra Telemark, Asker, Oslo og Stavanger, og selvfølgelig fra Lier og Drammen, sier Caroline. Kundene inviteres inn i stilrene lokaler, med et CAROLINE SUND HAR

lyst og luftig interiør. Caroline legger stor vekt på kundenes helhetsopplevelse. Det omfatter selvsagt også miljøet rundt hårklippen. The Hair Lab har en rolig og behagelig atmosfære, som legger til rette for at frisørbesøk kan bli en kjærkommen liten fristund. På produktsiden er det Keune som er hovedleverandøren. Det er produkter Caroline kjenner meget godt. Hun jobber som såkalt educator for det nederlandske selskapet, både nasjonalt og internasjonalt. – Jeg liker Keune kjempegodt, og har jobbet med dem i over 15 år. Det er et 91 år gammelt familieeid firma fra Nederland, som finnes i 75 land over hele verden. De har et profesjonelt opplegg, og et eget laboratorium med 20 ansatte, hvor de hele tiden

jobber å med å utvikle nye produkter og forbedre eksisterende produkter. De har også et fantastisk fargekonsept, sier Caroline. I salongen benytter hun ellers barneserien Little Green fra merket Ecru New York, i tillegg til en make-up-serie av samme opphav som heter Beauty Addicts. The Hair Lab AS har nemlig også en stor make-up-avdeling, og arrangerer egne kurs med en profesjonell make-up-artist. – Jeg har også valgt å ta inn Nora Norway, som er smykker her fra Lier. Det er morsomt å kunne støtte en lokal aktør! I tiden som kommer har jeg et håp om å ha flere frisører her, slik at vi kan lage et større team som både reiser rundt og holder kurs, og som holder kurs her.

The Hair lab, ny og moderne frisørsalong i Bakerikvartalet

Ring og bestill time 94 05 13 82 www.thehairlab.no Hegsbroveien 60

MILJØSMARTE BEDRIFTER | 9


Svart gull Grønn æra

Førti år har kommet og gått siden Stavanger arrangerte sin første oljemesse. I 1974 var Norge ennå en ung og uerfaren oljenasjon. I 2014 begynner vi så smått å bli en oljenasjon på hell. Sånn sett er det kanskje symptomatisk at temaet for årets oljemesse var nettopp ”Forandringer”.

B

etegnende nok har det vært Tesla-gründer og energipioner Elon Musk som har blitt gjenstand for aller mest oppmerksomhet i dagspressen. Han gjestet ONS2014 som konferansens kanskje største trekkplaster. Mannen som ønsker å henvise fossile brennstoff til historiens skraphaug – i selskap med en salig blanding av mektige oljetoppsjefer, arabiske sjeiker, dresskledde energipolitikere og kongelige høyheter. I løpet av sine førti år har ONS – Offshore Northern Seas – først og fremst vært en oljekonferanse. Det er konferansen også i dag. Men tidene forandrer seg. I dag definerer arrangementet seg derfor som en energikonferanse, hvor fokus så smått begynner å flyttes fra svart til grønn energi. Sånn sett speiler ONS en utvikling som er høyaktuell på tvers av hele den norske samfunnsveven: Omstillingen fra oljenasjon til miljønasjon.

som er blitt spesielt definerende for Norge i dag. En problemstilling som er like relevant for både politikerstanden, næringslivet og folk flest. Hvor lenge skal vi fortsette å satse på olje og gass? Sagt på en annen måte: I hvor stor grad skal vi allerede nå kanalisere ressursene inn mot grønne satsningsområder?

Fanget i fortiden? Nettopp dette ble også tema da Elon Musk tok ordet i Stavanger. Det er ingen hemmelighet at den innovative sør-afrikaneren er en sterk forkjemper for fornybare energikilder. – De som jobber med fossil energi sitter i et rom som sakte men sikkert tømmes for oksygen. Jo raskere du kommer deg ut, jo bedre, lyder hans formaning. Utenfor er det nemlig rikelig med oksygen. Det er selvsagt et forenklet bilde, som på ingen måte tar innover seg kompleksiteten i energispørsmålene både Norge og verden er konfrontert med. Bildet har for eksempel ikke rom for grader miljøskadelighet mellom ulike energikilder – isteden er det kun enten eller. Likevel setter det fingeren på spørsmålet

Hvis jeg kunne trykket på en knapp for å stoppe all bruk av hydrokarboner i dag, så hadde jeg ikke gjort det.

Tiden for omstilling I bunn og grunn er det dette som er tema når vi diskuterer hvorvidt vi skal la oljen i Lofoten og Vesterålen ligge eller ei. Når vi vurderer å bygge enorme vindmølleparker – eller sette store ressurser inn i teknologiutvikling opp mot utvinning av bølgekraft. Er vi for tidlig ute, blir det kanskje nok en kostbar krasjlanding, som det ble på Mongstad. Er vi for sent ute, har kanskje toget gått.

Og det er dette norsk næringsliv i oljeklyngen må avveie når de tegner opp sine fremtidsplaner. Hvor lenge er oljen liv laga, når må omstillingen inn mot mer fremtidsrettede sektorer begynne. For store deler av næringslivet utenfor oljeklyngen er spørsmålet like aktuelt. Før eller senere vil bedriftens miljøprofil antagelig bli utslagsgivende for profitten. Men det finnes neppe åpenbare svar på hvor raskt det grønne skiftet bør gjennomføres.

Elon Musk er mannen som tok saken i sine egne hender. Da han konkluderte med at utviklingen elbilmarkedet gikk for sakte startet han selv opp Tesla Motors. Før det hadde han allerede opparbeidet seg en betydelig personlig formue som en av hjernene bak betalingssystemet PayPal. Nå har han satt seg fore å revolusjonere utvinningseffektiveten for solenergi gjennom selskapet SolarCity. – Hvis jeg kunne trykket på en knapp for å stoppe all bruk av hydrokarboner i dag, så hadde jeg ikke gjort det. Fordi det ville stoppet sivilisasjonen. Det ville vært uansvarlig å trykke på den knappen. Men man bør akselerere endringen til fornybar energi, sa Musk til publikum under ONS2014. Unike muligheter Å bestemme seg for en slik akselerasjon er muligens spesielt vanskelig for en nasjon som i sin moderne form er bygget på olje og gass. Samtidig argumenterer en mann som Elon Musk for at nettopp det gir Norge en enestående mulighet – og kanskje også et moralsk ansvar. Nordsjøen har gitt oss en pengebinge med svart gull. Det kan vi nå kan omsette til verdier som vil hjelpe oss inn i en grønn æra, mener han. Et nærliggende eksempel ligger i det norske markedet hvor Elon Musk selv har nytt stor suksess. På elbilfronten har Norge i dag i en unik posisjon, i stor grad fordi vi har det nødvendige økonomiske spillerommet til å gi effektive incentiver til alle som investerer i nullutslippskjøretøy. Resultatet er at Norge har en elbiltetthet som ingen andre land er i nærheten av å kunne matche. Det gleder utvilsomt Elon Musk – på både egne vegne og miljøets. Kilde: Teknisk Ukeblad


Foto: ONS/Kilian Munch

ONS-konferansen ONS er en forkortelse for Offshore Northern Seas. Det er en internasjonal energikonferanse som arrangeres annethvert år i Stavanger – Norges egen oljehovedstad. Det uttalte formålet er å være en møteplass for internasjonal energibransje. Første ONS-konferanse ble arrangert i 1974, så med årets konferanse fyller ONS førti år. Det er Stiftelsen ONS som står bak arrangementet. Stiftelsen ble etablert av Stavanger kommune, Statoil, Stavanger Forum og Norsk Petroleumsforening. ONS2014 løp fra 25. til 28. august, og hadde nærmere 100 000 besøkende. Dermed ble 2012-rekorden på omtrent 60 000 besøkende slått grundig ned i støvlene. Konferansen hadde det overordnede temaet ”Changes”. På programmet sto blant annet innlegg fra en rekke profilerte navn i energibransjen: Maria van der Hoeven, leder i Det internasjonale energibyrået (IEA); Khalid Al-Falih, president i Saudi Aramco, verdens største oljeselskap; og Tesla-gründer Elon Musk – samt norske navn som Erna Solberg, Jens Ulltveit-Moe og Gunhild Stordalen.


Forbrukernes dom Bærekraftige bedrifter Turtøyprodusenten Stormberg er ifølge forbrukerne landets mest bærekraftige bedrift. Hakk i hæl følger blant annet alle Petter Stordalens hotellkjeder. Sustainable Brand Index har undersøkt hvilke selskaper Ola og Kari Nordmann mener er best på å utvise miljø- og samfunnsansvar.

Foto: News Øresund - Jenny Andersson

P

etter Stordalen var ikke selv blant talerne på ONS2014 i Stavanger. Men han er kanskje det tydeligste norske eksempelet på en profilert næringslivsleder som har båret miljøfanen høyt i offentligheten. Hotellkongen og hans hotellimperium har høstet både ris og ros for sine miljøinitiativ, men har definitivt lyktes med å formidle sin miljøprofil utad. I undersøkelsen Sustainable Brand Index blir forbrukere bedt om å vurdere hvilke bedrifter i hjemlandet de mener er best til å ta miljø- og samfunnsansvar. Slike forbrukervurderinger behøver selvsagt ikke svare til realitetene, det er kun snakk om inntrykket hos folk flest. Men de gir likevel et bilde av hvilke bedrifter som har evnet å markedsføre seg som bærekraftige miljøbedrifter.

I undersøkelsen for 2014 fra Sustainable Brand Index kom fire av Stordalens fem hotellkjeder inn på topp ti på listen over bærekraftige norske foretak. Det er selvsagt et oppløftende resultat for en miljøengasjert mann. – Å bidra til et bedre miljø og en bedre hverdag for andre er blitt en del av vår identitet og vår kultur. Dette er et arbeid vi er stolte av og som engasjerer våre medarbeidere. Det er hyggelig at dette arbeidet blir lagt merke til, sier Stordalen i en pressemelding. Men ifølge norske forbrukere er det Stormberg som er vårt aller mest bærekraftige varemerke. Det er et firma som holder atskillig lavere profil enn Stordalens hotellkjeder. I det stille har turtøypro­ dusenten med base i Kristiansand gått i

Foto: Stormberg bresjen for etisk handel og produksjon av tøy uten miljøgifter. – Bærekraftighet er ikke et markedsvalg eller en strategi fra Stormberg sin side. Dette dreier seg om et valg i tiden. Det handler like mye om individer som global innflytelse. Og det handler om å respektere kundene våre så mye at vi ønsker å gi dem et best mulig produkt på best mulig måte. Vi ventet ikke til kundene krevde et kollektiv ansvar, vi valgte ansvarlighet da vi etablerte Stormberg, sier administrerende direktør Steinar Olsen. I Stormberg-butikkene møter forbrukerne gjerne ansatte som vanligvis faller utenfor arbeidslivet – som eks-narkomane og mennesker med fysiske og psykiske lidelser. Det har også bidratt til at Stormberg har vunnet en rekke omdømmepriser.


Spar penger og energi med Skien Varmesenter AS Det har skjedd mye når det gjelder miljøvennlige løsninger for oppvarming de siste årene. På Skien Varmesenter AS råder de kundene til å tenke over sine faktiske behov for kilowatt når de kjøper en ny ovn. i 1971, og er i dag en del av kjeden Varmefag. Butikksjef og medeier Espen Lunde SELSKAPET BLE ETABLERT

overtok driften sammen med faren Morten for to år siden. Begge er de murere av yrke.

Vi har god kompetanse innen peiser og ovner og tar gjerne turen hjem til deg for å komme med forslag og løsninger. Det er viktig for oss at du får god og personlig service.

Varmefag Skien VarmeSenter aS

www.varmefagskien.no ∙ tlf: 35 52 78 37 Bedriftsvegen 84 3735 Skien

– Av ovner har vi et bredt utvalg. Det går fra forholdsvis billige merker og opp til de eksklusive produktene for de som vil ha noe ikke alle andre har. Vi holder oss til leverandører som vi vet leverer kvalitet, og de aller fleste ovnene våre er Svanemerket, forklarer Espen.

ovn, er det viktig at man finner en som har riktig antall kilowatt i forhold til det man trenger. Mange er opptatt av å kjøpe en ovn med flest mulig kilowatt, men ender opp med å måtte lukke opp vinduene når de fyrer. Det er jo ikke akkurat kjekt, understreker Espen. Med dagens ovner sparer man i snitt 40 % sammenliknet med eldre BEDRIFTEN ER EN totalleverandør av ovner. I dag får man også ovner med oppvarming. I tillegg til salg av ovner, vannmantel, som gjør at man kan koble selger og monterer de varmepumper vannbåren varme og varmtvannstanken og utfører til ovnen. Da rehabilitering går 60–75 % Når det gjelder miljø og av piper. Med av varmen kjøp av ny ovn, er det bred ekspertise man fyrer med viktig at man finner en som til å varme og kunnskap, har riktig antall kilowatt i forhold til opp vannet. kan de også det man trenger. tilby veilednKombinert med ing, løsninger for eksempel og forslag samt gratis befaring. et solpanel på taket, har man dermed – Når det gjelder miljø og kjøp av ny varmt forbruksvann hele året. MILJØSMARTE BEDRIFTER | 13


14 | MILJØSMARTE BEDRIFTER


Telemarks foretrukne boligleverandør Hvert år utfører Prognosesenteret AS en omfattende spørreundersøkelse blant kunder av alle de store boligleverandørene. Kundene blir spurt om hvor fornøyde de har vært med hele prosessen, helt frem til det ferdige produktet. Blant telemarkingene er det JM Norge Telemark gått seirende ut de tre siste årene. Det er ingen tilfeldighet, mener distriktssjef Stian Lauritsen. Han viser til dyktige ansatte, dyktige samarbeidspartnere – og et bevisst fokus på bygging av miljøvennlige boliger. som er 25 % bedre enn dagens krav. Det går først og fremst på behovet for oppvarming. Alle boligene vi bygger i dag er miljøvennlige i den forstand at de har enda bedre vinduer og isolasjon i tak og vegger. Vi setter miljø i fokus, understreker Lauritsen. JM er en stor og anerkjent svensk boligleverandør, som har tilstedeværelse over hele Norden. Totalt bygger selskapet over 3 500 boliger i året, og har en rekke kontorer i Norge. I løpet av et normalår bygger avdelingen i Telemark cirka 100 nye boliger i sitt primærmarked. Det dekker Skien, Porsgrunn og Bamble. – Alt vi gjør er basert på delt entreprise. Det betyr at vi kjøper inn tjenester fra tømrere, rørleggere og elektrikere. Selv er vi en ren prosjektutvikler som tar oss av alt fra akkvisisjon og frem til overlevering til kunde. All ekspertisen har vi i eget hus, med medarbeidere som jobber med akkvisisjon, regulering og prosjektering av eiendom. I tillegg kommer salg og markedsføring, byggeledere og prosjektsjefer, og innredningsansvarlige som bistår kundene med tilvalg, forteller Lauritsen. I JM har han en bunnsolid eier i ryggen. Det gir gode forutsetninger for langsiktig planlegging og – VI BYGGER LAVENERGIBOLIGER

høye ambisjoner i årene som kommer. Målsettingen til JM Norge er å ta stadig flere markedsandeler her til lands. Det gjør det til en spennende organisasjon å jobbe i for Lauritsen og hans kolleger. Når eksterne undersøkelser viser at kundene er storfornøyde med produktet de får, blir det selvsagt enda morsommere.

men også områder som både lar seg bebygge og hvor det kan skapes gode bomiljøer, sier Lauritsen.

ligger hele tiden at det skal skapes gode steder for folk å bo. JM Norge Telemark satser spesielt på bomiljøer med felles uttrykk i form og farge utvendig. Innvendig tilpasses løsningene I STORPARTEN AV tilfellene kjøper, eier og utvikler selvsagt til kundenes behov. Noen ønsker seg kanskje JM Norge Telemark tomtene selv. Volumet på et ekstra soverom, andre en ekstra stue. prosjektene kan variere mellom alt fra store lei– Vi bygger alltid visningsboliger eller visningslighetskomplekser med flere sentre før vi begynner å hundre boliger, til mindre bygge boligene. Dermed får Vi bygger alltid felt med for eksempel ti kundene en god opplevelse visningsboliger eller når de kommer på visning. eneboliger. På toppen av det kommer andre boligrelaterte visningssentre før vi Nå skal vi snart flytte til nye bebyggelser, som blant annet lokaler her i Telemark, og da barnehager, studentboliger og begynner å bygge boligene. er tanken å bygge den mest omsorgsboliger. moderne boligbutikken i – Lokalt er vi den største aktøren innen besittelse Norge. Det blir et fantastisk kombinert showroom og av byggeretter. Vi skal til enhver tid ha minimum 5 boligbutikk, med egen salgs- og prosjekteringsavdeårs fremtidig produksjon i porteføljen vår, så vi eier ling. Etter planen skal det stå ferdig sommeren 2015, mange tomter og byggeretter. Dette sikrer en jevn sier Lauritsen. boligproduksjon. Råvaren vår er tomtene, og råvaren Målsettingen er klar for selskapet som helhet: er vi jo nødt til å ha i bunnen om vi skal kunne JM Norge skal bli den ledende prosjektutvikleren i produsere boligene. Det skal være attraktive tomter, Norge. FOR I BUNN

Når du investerer i en bolig fra JM Norge skal du vite at du gjør en trygg og god investering. Vår ambisjon er å tilby kundene en god, funksjonell og problemfri bolig gjennom en enkel og trygg kjøpsprosess. Vi vet mye om kundenes boligdrøm og har den med oss gjennom hele prosessen fra tomte­ valg til boligen står klar til innflytting. Vi ønsker ikke bare at boligene skal være funksjonelle, lyse og med gode planløsninger; kalt ”smarte kvadrat”. Vi har også som ledestjerne god beliggenhet, en effektiv og miljøvennlig byggeprosess, prisgunstige løsninger og ikke minst en god kjøpsopplevelse.

Besøksadresse: Mustads vei 1, 0283 Oslo ∙ Tlf +47 67 17 60 00 ∙ www.jm.no

MILJØSMARTE BEDRIFTER | 15


Utallige fordeler med blåseisolering Isoenergi AS tilbyr komplett isolering av alle bygningsdeler i ett hus. Fra loft til kjeller, i gulv, vegger og himlinger. Blåseisolering er minst like effektivt som ordinær isolering, men langt mindre tidkrevende. Noe som igjen betyr penger spart for kunden. er mange. Men først og fremst går det på tidsforbruket. Med blåseisolering isolerer vi en komplett enebolig på én arbeidsdag, mens snekkere kan bruke 14 dager på den samme jobben. På den måten går jo selvsagt også prisen ned, forteller Børre Finsrud, daglig leder i bedriftens hovedkontor i Vikersund. I tillegg blir resultatet langt bedre enn med tradisjonell isolasjon. Blåseisolering levner ingen skjøter, hulrom eller gliper. Dermed får bygget en fullstendig tett isolering. På materialsiden benytter Isoenergi AS miljøvennlig glassfiber. Dette er glassull som er produsert på samme måte som faste isolasjonsplater, men i løs form. Isolasjonen blir blåst inn i konstruksjonen på en måte som gjør at den ikke synker sammen i ettertid. – Det er verken farge eller bindemidler i dette materialet, så det er miljøvennlig både for oss som skal jobbe med det og for kunden som skal ha det i huset sitt. Folk er ofte litt skeptiske i starten, men når vi først får vist frem det vi gjør, så selger produktet nesten seg selv, sier Finsrud. – FORDELENE MED BLÅSEISOLERING

ISO 16 | MILJØSMARTE BEDRIFTER

snekkerfirma for 14 år siden, men det var først da han bygde et hus for faren sin at han oppdaget det geniale ved blåseisolering. I 2008 ble Isoenergi AS etablert. Nå er det aller mest isolering det går i, med hovedmarkedet innen nybygg, ofte som underentreprenør for byggmestere og hovedentreprenører. – Vi tilbyr i dag komplett isolering av alle slags bygg, og driver også med etterisolering av eldre bygg. I tillegg til Vikersund har vi avdelinger i Lærdal og Trondheim. Det langsiktige målet er 10-12 avdelinger, og vi er allerede i gang med planer for Bergen, Stavanger, Kirkenes og Kristiansand, forteller Finsrud. HAN ETABLERTE EGET

Trondheim og ut mot Vestlandet. Så lenge jobben er stor nok, har ikke kjørelengden så mye og si, bilen har runde hjul, sier Finsrud før han må videre til neste jobb.

godt som null reklamasjoner. Særlig gode er tilbakemeldingene fra kundene som etter­ isolerer hus og bygg. Det er kunder som umiddelbart merker hvor stort positivt utslag blåseisoleringen gir på kostnadene knyttet til energiforbruket. – Det geografiske nedslagsfeltet til vår Vikersundavdeling strekker seg over hele Østlandet, opp til FIRMAET HAR SÅ

as

www.isoenergi.no • Telefon: 97 76 90 35


HMS-opplæring for alle HMS får en stadig viktigere plass i den daglige driften på norske arbeidsplasser. Men det krever også kunnskaper og opplæring. Magnus Robbestad har bakgrunn fra både Det Norske Veritas og Norsk Hydro og deltar i standardiseringsarbeid i Standard Norge både innen ISO 9001 (kvalitet) og OHSAS 18001 standard for arbeidsmiljø. Han har teknisk utdanning fra Forsvaret, og han har drevet eget firma i 10 år innen industri og offshore. I dag trekker han på sin lange erfaring i selskapet Veritech AS, som tilbyr konsulentvirksomhet og opplæring innenfor HMS og kvalitet. i 1999, og har siden drevet med konsulentvirksomhet som revisor innenfor akkreditert sertifisering og med kursopplæring. Nettbasert opplæring er det jeg er sterkest – JEG ETABLERTE VERITECH AS

på, og der vi har mange kunder innen byggebransjen, forteller Robbestad. Det var i 2002 at han først utviklet et nettbasert HMS-kurs for Statkraft. I etterkant har det blitt stadig mer nettbasert opplæring på tvers av en rekke bransjer. Robbestad er også engasjert av Standard Norge og Standard Online, som er ansvarlige for standardiseringsarbeidet i Norge. For dem avholder Robbestad et tyvetalls selvutviklede kurs hvert år, som Standard også selger videre for Veritech AS. – Jeg har hatt store prosjekter blant annet for entreprenørbransjen, og har utviklet HMS-opplæring for alle leddene i organisasjonen til Caverion og deres 3 500 ansatte. Dette er en kombinasjon av fire nettbaserte kurs, pluss at jeg i tillegg holder et 2-dagerskurs. Innen kvalitet og HMS har jeg et stort antall kurs å tilby. Ettersom det er nettbaserte kurs, kan de benyttes over hele landet, understreker han.

MED SIN LANGE fartstid

fra elektro- og automasjons­ bransjen, har Robbestad mange kontakter i det segmentet. Det har resultert i et stort antall kunder og oppdrag derfra. Nå er han spent på et nytt produkt som er under utvikling, og som snart er på markedet. – Det er mye fokus på grunnopplæring i byggebransjen, og opplæring av fremmedspråklige. Myndighetene og bransjeorganisasjonene signerte nå i juni en såkalt nullskadevisjon i byggebransjen. Vi har hatt et prosjekt sammen med blant andre DNB, HMS Vestfold og Granat Studio as og har nå utviklet et språkuavhengig HMS-kurs basert på film. Dette blir et helt nytt og unikt produkt. Egentlig er det bare fantasien som setter grenser, for det er et stort behov for opplæring, særlig innen HMS. Ta en kikk på dette språkuavhengige HMSgrunnkurset for entreprenørbransjen: easylearn.

MILJØSMARTE BEDRIFTER | 17


Kvalitetsbil på Hamar Det er ikke uten grunn at Mercedes-Benz er blitt et verden de symbol på kvalitet. Hos Bertel O. Steen på Hamar står de på rekke og rad, i et bredt modellspekter som omfatter både personbil, varebil og større biler. På menyen står også Peugeot. I sum gir det et utvalg som dekker de aller fleste behov. Daglig leder Ole Hage og hans kolleger kan levere biler til både kresne og miljøbevisste kunder. har vært på Hamar siden 1950-tallet, men med forskjellige eiere. I dag eies vi av Bertel O. Steen som også driver import av disse to bilmerkene. Bertel O. Steen tok over driften her i 2000, og har et forhandlernett fordelt på 30 steder over hele Norge. De er Europas eldste importør, og har eksistert i Norge i over 100 år, forteller Hage. Totalt har de en stab på 48 ansatte på huset. Det er – MERCEDES-BENZ OG PEUGEOT

18 | MILJØSMARTE BEDRIFTER

folk som kan sitt fag, og som ønsker at hver eneste kunde skal gjøre et best mulig kjøp. Anlegget er topp moderne på både utstyr og fasiliteter, og kundene kommer både fra nærområdet og omliggende kommuner. Bertel O. Steen på Hamar betjener både privatkunder og bedriftskunder. – Når det gjelder Mercedes-Benz, tilbyr vi både personbiler, varebiler, minibusser og lastebiler. I Norge har personbiler fra Mercedes-Benz en

markedsandel på 4 prosent, mens markedsandelen på varebiler ligger helt opp på 10 prosent, opplyser Hage. sin del lenge vært kjent for å ligge langt fremme innen fokus på utvikling av miljøvennlige motorer med redusert utslipp. Det er viktig for stadig mer miljøbevisste kunder. Mercedes-Benz ligger fremdeles hakket høyere på CO2-utslipp. Det har simpelthen med størrelsen på motorene å gjøre, forklarer Hage. – Det er mye av det samme miljøfokuset hos Mercedes som hos Peugeot, men de ligger litt høyere på CO2-utslipp. Når man sammenlikner bilmerker på CO2-utslipp kommer Peugeot godt ut. Mercedes på sin side selger mange biler med store motorer, og da blir det også høyere utslipp. Men de har fullt fokus fokus på å bygge biler med lavere utslipp, og tilpasser seg til avgiftssystemet. PEUGEOT HAR FOR


Peugeot i front på grønn motorteknologi Det er ikke tilfeldig at Peugeot-motorene også brukes i en rekke andre bilmerker. Peugeot er i dag helt i front innen lavsutslippsteknologi. Nå setter franskmennenes nye modeller en ny standard for miljøvennlige bensin- og dieselbiler. salgssjef for Peugeot personbil hos Bertel O. Steen på Hamar. Han mener det er viktig å fremheve at det ikke kun er elektriske biler som kan kalles miljøvennlige. – Hos Peugeot har det vært en stor utvikling de siste årene. Det har kommet mange nye modeller med motorer med lavt CO2-utslipp. Modellen 308 har for eksempel 130 hester bensin med 107 gram per kilometer. Det er et veldig lavt utslipp, og veldig miljøvennlig til å være en såpass sterk bensinmotor. På dieselvariantene har man et C02-utslipp helt nede i 93 gram per kilometer, sier Moen. LEIF MOEN ER

– Derfor fungerer elbiler best som bybiler. Da kan de lade over natten hjemme, eller på arbeidsplassen mens man er på jobb. Peugeot Partner kommer nå med hurtiglader, og per i dag finnes det tre

hurtigladestasjoner på Hamar. De lader opp bilen på en halvtime, mens en vanlig fullading tar 7–13 timer, legger Lars Arne Haagenrud til, salgssjef for varebiler.

av å tenke helhetlig når man tenker på miljø og bil. Regner man inn hele syklusen for en bil, fra produksjon og hele veien frem til vraking, kan en konvensjonell bil med miljøvennlig motor være like gunstig for miljøet som en elbil. – Vi må ikke glemme at Peugeot har vært ledende på motorteknologi i mange år. Konkurrenter som Volvo, Ford og Mazda bruker Peugeot-motorer i sine biler, for å gjøre dem mer miljøvennlige. Det betyr at du ikke får mer miljøvennlige motorer enn de fra Peugeot! Samtidig produserer Peugeot selvsagt også hybrider og elbiler. Sistnevnte med modeller som iOn på personbil og Partner på varebil. Enn så lenge har disse modellene en rekkevidde på 15 mil, og egner seg derfor best i byen, kanskje som en bil nummer to. HAN ER OPPTATT

MILJØSMARTE BEDRIFTER | 19


Ikke i container, men i sekk! Det er ikke bare enkelt å skulle endre på nordmenns vaner. Men etter seks års drift og en stadig økende vekst, er det tydelig at iSekk AS er i ferd med å lykkes. Avfallssortering er ofte langt enklere i sekk enn i container. Foto: Morten Brun

Feriehus og hytter i alle prisklasser Stadig flere nordmenn foretrekker friheten ved å bo i egen feriebolig når de er på reise. NOVASOL AS er den største aktøren på utleie i Norge. De formidler utleie av mer enn 35 000 privateide ferieboliger i Europa, hvorav mer enn 1 500 hytter i Norge. daglig leder ved NOVASOLs kontor i Oslo, som ble etablert for over 40 år siden. Her betjener de reiseglade nordmenn som ønsker å leie feriehus i Europa, og de hjelper hytteeiere i Norge som vil leie ut hyttene sine til turister. – Utviklingen vår har vært svært positiv, og det er en enorm interesse for leie av feriehus blant norske kunder. Tidligere dro de fleste kundene til Danmark når de leide feriehus, men dette er i ferd med å endre seg. Danmark er fortsatt landet flest nordmenn drar til, men i dag kommer Kroatia som en god nummer to etterfulgt av Norge og Spania. PIA BUEN ER

dessuten en økt pågang fra bedrifter som ønsker å leie ferieboliger over hele Europa til sine ansatte. Dette gjør bedriftene konkurransedyktige, og ikke minst er det en stor fordel for medarbeiderne. Istedenfor å leie på åremål, kan man hos oss leie akkurat i de ferieperiodene NOVASOL AS MERKER

som er mest etterspurt blant medarbeiderne. Sammen med bedriften finner vi de rette feriehusene og bistår under hele forløpet for å gjøre det enklest mulig for alle parter. ekstra store feriehus som passer til både bryllup, slottsferie og firmaturer. – Målet er å ha 40 000 objekter til utleie i 2015, slik at vi har noe for enhver lommebok og for ethvert ønske! Nesten ingen av de 35 000 husene vi tilbyr i Europa er identiske. SELSKAPET TILBYR OGSÅ

spesielle og private boliger hvor du kan være helt alene, selv sammen med familien. Fordelen med oss er at hvis det skjer et uhell med ferieboligen, har vi medarbeidere i hele Europa som står klare til å avhjelpe. Vi er derfor en garantist for at ferien blir vellykket selv om det skulle dukke opp uheldige omstendigheter. God tur med NOVASOL AS! ALLE HUSENE ER

i Barcelona for noen år tilbake så Anders Huitfeldt-Kaas sekker plassert rundt om i gatene. Med lang erfaring fra grundervirksomhet og som styreleder og største aksjonær i Håndverkeriet AS, var han kjent med utfordringen å kvitte seg med byg­ ningsavfall. Han fattet derfor interesse for dette enkle konseptet. Etter en lang planleggingsfase etablerte han iSekk AS i Oslo i 2008 sammen med Haakon Irgens og Arve Jansen. – Vår største hindring i starten var å endre på folks gamle vaner, og særlig hos håndverkere. Når man har kastet ting i containere i 30 år, hvorfor endre på det? sier Jansen, daglig leder i selskapet. UNDER ET BESØK

til sortering på byggeplasser kom til god hjelp. På større byggeprosjekter må man sortere DE MANGE KRAVENE

minimum 60 % av avfallet. Mange Miljøfyrtårn-bedrifter ønsker å sortere enda mer, og samarbeider ofte med iSekk, forteller han. – Vi hjelper til med å finne de beste løsningene på byggeplassen for å få opp sorteringsgraden, samt å få det gjort raskt og effektivt. Det handler om å spare arbeidstid, som igjen sparer dem mye penger siden de selv slipper å kjøre avfallet til depoter. Hoved­kundene våre er profesjonelle håndverkere, men det er også utrolig mange småbedrifter i tillegg til borettslag og privatkunder som bruker oss. å få tak i, og fås kjøpt hos forhandlere som Jernia, Byggmakker og Maxbo i tillegg til en del Statoilstasjoner i Oslo. iSekk holder også til i Bergen og Stavanger, og er i stadig vekst. – Sekkene fjernes kjapt, for vi har gode garantier på henting med 10 ansatte som daglig kjører rundt med våre lastebiler. iSekk har også inngått et partnerskap med Norsk Gjen­ vinning, og sammen med dem kommer vi til å vokse ytterligere. SEKKENE ER ENKLE

www.iSEEK.no Tlf: 22 65 61 00

Bli mer konkurransedyktig – tilby dine ansatte en ferie i et feriehus!

Kast avfallet i sekken iSEKK ordner resten tlf: 21 99 90 00 www.novasol.no novasol@novasol.no

NOVASOL mer en n 35.000 feriebolige r i 27 land

• Kjøp sekk i butikk • Fast pris på henting • Rommer 2,2 m₃, Tåler opptil 1 000 kg

20 | MILJØSMARTE BEDRIFTER 0728_0614 Annonce Pia Buen 98x128.indd 7

Vi har gode tilbud til borettslag!

18-06-2014 14:29:37


Et grønt alternativ • Etablert i 2008 som et grønt alternativ i taxibransjen • Dekker Stavanger og omegn • Bilpark på 35 miljøbiler, inklusive elbil, hybrid, gassdrevne og biodrevne biler • Deriblant to nye Tesla Model S • To høyspenningsstrømkontakter på taxisentralen • Medlem i Taxifix

Grønn taxi i Stavanger – for både bedriftskunder og privatfolk MiljøTaxi Stavanger har i dag 35 miljøvennlige biler på veien i Stavanger og omegn. Daglig leder Imran Malik og hans kolleger ønsker å bidra til reduserte CO2-utslipp i taxinæringen – og i samfunnet som helhet. MiljøTaxi Stavanger er det grønne alternativet både for både næringslivskunder og privatfolk som ønsker å bidra til et sunt og bærekraftig miljø. tilbake i 2008. På den tiden hadde hybrid-, el- og biogassbiler fremdeles et begrenset gjennomslag i Norge. Men med MiljøTaxi Stavanger ønsket Malik å introdusere et nytt konsept, som viste vei mot lavere miljøutslipp i transportnæringen. Med tiden har miljøengasjementet vokst, og i dag blir miljøvennlige biler et stadig vanligere syn på norske veier. I Stavanger er MiljøTaxi Stavanger forlengst etablert som den miljøbevisste taxisentralen. I dag har de også to nye Tesla Model S i sin bilpark.

SELSKAPET BLE ETABLERT

I ROGALAND ER selvsagt oljebransjen og tilknyttede næringer en viktig del av kundegrunnlaget. Malik anslår at omtrent 70 % av kundene til MiljøTaxi Stavanger er bedriftskunder, mens omkring 30 % er privatfolk. Spesielt i oljebransjen er det dessuten mange aktører som setter miljø høyt på agendaen. Da kan miljøvennlig taxibruk være et tydelig miljøelement innenfor en helhetlig miljøstrategi.

og hans kolleger lagt stor vekt på at både bestilling og betaling av miljøtaxi skal være så enkelt som overhodet mulig for næringslivet. SAMTIDIG HAR MALIK

MiljøTaxi Stavanger har en rekke løsninger som forenkler prosessen for faste bedriftskunder. Internettbestilling er en mulighet. Da bestiller kunden simpelthen via en firmaprofil på nettet, hvor all nødvendig informasjon allerede er utfylt. En annen mulighet er bestilling gjennom et system med Auto Booking, hvor taxi bestilles ved et enkelt tastetrykk på en bestillingsterminal, hvor all informasjon er innlagt på forhånd. På betalingssiden har selskapet også lagt til rette for at prosessen skal være så effektiv som mulig. Bedriftskundene til MiljøTaxi Stavanger er velkommen til å opprette fakturaavtaler, som innebærer at det sendes ut oppsamlingsfakturaer hver 14. dag eller én gang i måneden. Resultatet er mindre administrasjon og unødvendig tidsbruk for alle parter. disse løsningene er MiljøTaxi Stavanger selvsagt tilstede i appen Taxifix, som primært er myntet på privatfolk. Med Taxifix lastet ned på telefonen har du alle personalia allerede registrert, og bestilling av en grønn og miljøvennlig taxi blir så lett som bare det. I TILLEGG TIL

MILJØSMARTE BEDRIFTER | 21Nytt liv for gammelt metall Det er ofte ressurskrevende å hente frem mineraler og fremstille metaller. Men metaller har også en ekstraordinært lang levetid – forutsatt at de blir gjenvunnet. Normalt kan nemlig metall gjenvinnes gang på gang. Dersom vi bruker allerede utvunnede mineralressurser om og om igjen, vil de komme til nytte også for fremtidige generasjoner, samtidig som vi sparer på ressursene som ligger deponert i fjell og grunn. Stene Stål Gjenvinning AS har vært i miljøfeltet siden 1928. Selskapet spesialiserer seg på sortering, bearbeiding og gjenvinning av stål og metaller, samt på mottak og frakt ved rivning av bygg- og stålkonstruksjoner. dekker i dag hele Østfold. Selskapet mottar, gjenvinner og leverer stål og metaller. Det moderne hovedanlegget er lokalisert på Kråkerøy. Det er et komplett metallgjenvinningsanlegg, som også har dypvannskai. I tillegg til det kommer to anlegg i Halden og Indre Østfold, som driftes av datterselskapene J. Magnussen Gjenvinning AS og Indre Østfold Gjenvinning AS. Bedriften har også egne logistikk- og verkstedløsninger. TJENESTENE TIL STENE STÅL GJENNVINNING AS

Stene Stål Gjenvinning AS første be­drift i Norge av sitt slag til å bli sertifisert til miljø­ standarden IS0 14001. Selskapet har lagt stor vekt på å ligge i forkant av lover og forskrifter på feltet. Dermed står de hele veien godt rustet for tiden som kommer. Med vår tids miljøfokus tyder alt på at kravene til god avfallshåndtering og gjenvinning vil bli strengere i fremtiden.

Gjenvinning AS har som uttalt målsetting at deres ansatte hele tiden skal utvikle seg, slik at selskapet hele veien besitter nødvendig kompetanse til å håndtere alle arbeidsoppgaver på en best mulig måte. I Stene Stål Gjenvinning AS har de en stabil arbeids­ stokk med folk som har lang fartstid i selskapet. Men i gjenvinningssektoren er kunnskap en nøkkelfaktor for konkurransedyktigheten til alle aktører. Derfor har Stene Stål Gjenvinning AS kontinuerlig fokus på kompetanseheving.

I 1998 VAR

at det er avgjørende med spesialkompetanse innad i organisasjonen. Stene Stål DET INNEBÆRER OGSÅ

en rekke anerkjente navn, som Jøtul, Ulefos Jærnverk, Kronos Titan og mange flere. Stene Stål Gjenvinning AS legger vekt på å opprettholde et tett og godt samarbeid med kundene. Det innebærer blant annet at metall som leveres til kunder regelmessig kontrolleres og analyseres, slik at kvaliteten på leveransene til enhver tid er sikret. Dermed kan for eksempel Jøtul trygt lage solide ovner ut av returmetallet de mottar fra Stene Stål Gjenvinning AS. PÅ KUNDELISTEN STÅR

det selvsagt også et viktig incentiv at gjenvinning eller bruk av gjenvunnet metall bidrar positivt til bedriftenes egen miljøvennlighet. Ved å benytte tjeneste til Stene Stål Gjenvinning AS får kunden dokumentert at deres avfall blir tatt hånd om i henhold til forskriftene. Bedrifter som mottar metall kan profilere sine varer som delvis eller fullstendig laget av gjenbrukte råvarer. FOR KUNDENE ER

som kan være en stor bonus for bedrifter i bransjer der det er avgjørende med en tydelig grønn profil. I dag er miljøsaken så aktuell at det omfatter de aller fleste sektorer. Ulike former for miljøsertifisering – blant annet gjennom Miljøfyrtårn-ordningen – blir stadig mer vanlig innenfor alle slags virksomheter. DET ER MOMENTER

er de takknemlige for å kunne bidra til at verdien i brukt metall ikke går til spille. Gjenbruk er god miljøforvaltning. Det er ressursbesparende og miljøvennlig. I STENE STÅL GJENVINNING AS

MILJØSMARTE BEDRIFTER | 23


Nytt og brukt hos RSA Bil på Ensjø Bilmarkedet er alltid i utvikling. I RSA Bil på Ensjø legger bilforhandler Tore Fjellheim vekt på hele tiden å ligge i forkant. Miljø og lavutslipp er viktige stikkord nå for tiden. Det samme er sikkerhet og utstyr. Det er behov som RSA Bil vet å dekke. med rutebusser så langt tilbake som i 1936. Siden den gang har RSA Bil utviklet seg til å bli en helhetlig bilforhandler, som i dag tilbyr både personbil, varebil og buss. Hovedimporten av personbiler startet med Suzuki i starten av 80-årene, og siden 2007 har Fjellheim og hans kolleger også fått inn Isuzu, Fiat og Alfa Romeo. – Vi selger både person- og nyttekjøretøy. Nytt og brukt. Vi har kort leveringstid, og leverer fra 2 dager til 14 dager. Vi har en kundedatabase på rundt 100 000 mennesker som har vært i vårt system, men vi har fortsatt plass til flere, forsikrer Fjeldheim. DET HELE BEGYNTE

ligger sentralt plassert på Ensjø. Her er det alle muligheter for å titte, prøvekjøre – og ikke minst for å slå av en prat. Kundene til Fjellheim er allslags folk. RSA Bil har i dag et bilsortiment som er tilstrekkelig bredt til å dekke de aller fleste behov, og omfatter biler i de aller fleste prisklasser. Dermed har Fjellheim noe for noen og enhver. Kundene er like uensartede som bilene. – I RSA Bil er vi flinke til å matche kundenes forventninger. Blant annet er mange opptatt av utslipp og forbruk, og vi er så heldige at vi har mange DE INNBYDENDE LOKALENE

24 | MILJØSMARTE BEDRIFTER

biler med lave utslipp. Det har vært en vinner for oss. Modellene blir stadig bedre, og vi har mange modeller med tvinner-motorer som er miljøvennlige. Det kommer nok både elektriske og hybride biler i sortimentet her også etter hvert, sier Fjellheim. godt besatt på utstyrsfronten. I dag forventer mange at den nye bilen skal være atskillig BILENE ER OGSÅ

mer velutstyrt enn den forrige, og det gjelder både innenfor privatsegmentet og nyttesegmentet. I RSA Bil anser de det som deres jobb å møte kundenes behovene. – Jeg tror man selger mye bil på fornøyde kunder. Vi tar kunden på alvor og er oss selv, samtidig som vi har de rette produktene. Det tror jeg man kommer langt med, avslutter Fjellheim.


RSA BIL Oslo

MILJØSMARTE BEDRIFTER | 25


Bønes Gårdsmat ut i butikk I 2003 startet Rune Bønes på egenhånd med kjøttmat. I dag er produktene fra Bønes Gårdsmat å finne i butikkhyller over hele Bergen og omegn. Men ennå er Rune like opptatt som alltid av det kjøttmat til syvende og sist handler om. Det skal smake – og det skal være ekte.

av det vi har gjort. Det er mange mennesker som vil ha kvalitetsmat, som vil ha kjøtt i pølsene. Derfor har det vi lager slått an, sier Rune. – JEG ER STOLT

på litt i begge endene på dette bygget, slik at vi får en bedre arbeidsplass enn det vi har i dag, forteller Rune. av å holde det gamle. Til syvende og sist blir du bestandig gjennomskuet av kundene HAN ER OPPTATT

gårdsbutikk er det åpent for alle på torsdag og fredag mellom 12 og 17, og på lørdag mellom 12 og 15. Men Bønes-produktene har også forlengst funnet veien ut til et bredere publikum. I dag har kjøttmaten herfra fast hylleplass i Bergens dagligvarebutikker. Det har vært en suksess! – Vi har et vidt spekter i egen butikk. Men ut til dagligvare er det ti produkter, blant annet servelat, salamipølse, trøffelpostei, bacon, pinnekjøtt, fenalår, kokt bayonne. Og Bøneskorv, som vi har vunnet NM-gull med, sier Rune. PÅ HANS EGEN

om du ikke gjør ting skikkelig. Mens mye mat i dag er tilsatt diverse helseskadelige stoffer, er kjøttmaten fra Bønes Gårdsmat fri for alt av denslags. Nå blir det også ny lansering – Svingodt – som er laget av rent svinekjøtt. Slik at bergenserne får enda mer godt å velge i.

i butikk via Spesialgrossisten Troye AS, som har spesialisert seg på kortreist lokalmat. En grossist som passer som hånd i hanske med Bønes Gårdsmat. For bergenserne vet å sette pris på god mat og god smak. Derfor lønner det seg å kunne tilby mer enn kun de store industrimerkene. – Dette skulle i utgangspunktet være en liten bedrift som skulle gi et levebrød. Det er blitt mye større enn det jeg hadde planlagt. Jeg har i grunnen måtte holde litt igjen. Nå skal vi bygge PRODUKTENE DISTRIBUERES UT

En lokal pølsemaker i Bergen som driver egen gårdsbutikk i tillegg til å levere varer til de fleste dagligvarer i Bergen og omegn. Du kan finne produkter som Ekte Servelat, Bønes Røkt Bacon, Bønes Biffgrill, Lammepølse m/Hvitløk og Kokt Bayonne i de fleste butikker i Bergen.

Bonesstranden 50, 5155 Bønes | Telefon: 99 24 83 77 | Egen gårdsbutikk er åpen torsdag og fredag fra 12 til 17.

26 | MILJØSMARTE BEDRIFTER


TOMME HYLLER I DET

ØKOLOGISKE

SPISKAMMERS De økopolitiske siktemålene for det norske matmarkedet er i dag rettet inn mot 2020. Da skal 15 prosent av landets totale matproduksjon og matforbruk være økologisk. Målsettingen er forankret i en bred tverrpolitisk enighet, og har stått fast også med skiftet fra rødgrønn til blåblå regjering. Men tiden er kort – og veien frem er lang. Enn så lenge utgjør økologiske varer kun smuler på det norske matfatet.

»


2 1 0 I2

produserte norske melkekyr og verpehøns henholdsvis 54 millioner liter økologisk melk og 2047 tonn økologiske egg. Det er svimlende tall. Men regnet om i andeler av total produksjon er det likevel milevis unna målsettingen på 15 prosent. På både produksjonssiden og forbrukssiden er situasjonen den samme: Tempoet i utviklingen må skrus opp betydelig dersom 15-tallet skal være mer enn en fjern drøm. LANG VEI FREM Men det er ikke umulig, mener Regine Andersen, daglig leder i Oikos – Økologisk Norge. – 15 % er en god målsetting fordi den gir oss noe å strekke oss etter og fordi den er mulig å oppnå om man setter inn de rette virkemidlene. Vi ser at økologisk tar fullstendig av i våre naboland, og her i Norge er omsetningsveksten også formidabel. For fra 2012 til 2013 økte omsetningen av økologiske dagligvarer med hele 16 %. I kroner og øre har omsetningen økt med nærmere én milliard de siste syv årene. Det er ikke småtteri, når vi vet at total salgsverdi for økologiske varer i dagligvaremarkedet i 2013 endte på 1,35 milliarder. Regner vi også inn andre salgskanaler, som for eksempel Bondens Marked, blir tallet 1,6 milliarder. Men fordeler du summene på deg og meg, blir de straks mindre igjen. Hver og en av oss brukte i 2013 drøyt 320 kroner på økologisk mat. Det tilsvarte en markedsandel på kun 1,1 prosent i dagligvaremarkedet. Veien er lang frem til 15-tallet. I produksjonen er de siste målte andelene også langt unna målsettingene. I 2012 var 3,5 % av norsk produksjon av egg og melk økologisk. Kjøttproduksjonen for samme år hadde en økologisk andel på kun 0,9 %. Så innslaget av økologisk produksjon i husdyrholdet er fremdeles på de små prosenter. For jordbrukets del er tallene hakket høyere. 5,3 % av anvendt norsk jordbruksareal var i 2013 godkjent for økologisk drift, men det innebar en nedgang på et drøyt prosentpoeng fra 2012. Og det er klart det lover dårlig for siktemålet på 15 % når pilene peker feil vei. Samtidig kan det nevnes at tilsvarende prosentandel er over tre ganger så høy i Sverige. Ikke desto mindre fastholdes målsettingene i Landbruks- og matdepartementet, blant annet med henvisning til forbrukernes valgfrihet i butikken. – Tilgang på økologiske produkt er viktig for å tilby forbrukerne mangfold og valgmuligheter i matvaremarkedene. Stortinget har satt seg som mål at 15 % skal være økologisk innen 2020, og denne målsettingen ligger fast, sier statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal. VIRKEMIDLER FOR VEKST Spørsmålet er hvilke virkemidler som er nødvendige for ta oss dit – og hvor sterke virkemidlene må være. Fra departementet 28

vises det til statlige tilskudd til produksjon, utvikling og markedsføring som tiltak som skal stimulere til økte økologiske andeler. – Det blir jobbet målrettet for å øke økologisk produksjon og forbruk. For 2014 ble det satt av 122,6 millioner kroner i produksjonstilskudd til økologisk jordbruk og 34 millioner kroner til utviklings- og markedsføringstiltak, opplyser Blåfjelldal. Samtidig påpeker Oikos at regjeringen foreslo å kutte utviklingsmidlene for økologisk landbruk med 12 millioner kroner. I revidert forslag ble resultatet et kutt på 2 millioner. Regine Andersen mener forholdene er gode for en del etablerte økologiske produsenter, mens det er nybegynnerne som møter den største bøygen. – Her er omleggingstilskuddet strøket, og grovfôrtilskuddet er svært lavt.

Ø-MERKET TIL DEBIO Ø-merket er en offentlig merkeordning som forteller forbrukeren at en vare er produsert i henhold til forskriftene for økologisk produksjon. Det har aller størst nedslagsfelt på mat- og drikkevarer, inklusive servering, men kan også brukes for produksjonsbedrifter innenfor andre bransjer, om man ønsker å profilere produktene sine som økologiske. Begrepet "økologisk" er i dag en beskyttet betegnelse, som kun kan settes på godkjente produkter. For å kunne Ø-merke produktene sine må en bedrift derfor sertifiseres gjennom Debios kontrollordning for foredling, import og omsetning. Det innebærer uavhengig godkjenning og kontroll av produsenten.

og Bedre synlighet ene merking av hyll vil hjelpe godt.

Grôvforproduksjon er ofte viktig i omleggingen, og lønnsomheten blir da lav. Når kontrollgebyret i tillegg er økt med 39 %, og det er nesten umulig å få nye leveranseavtaler for en rekke økologiske produkter med økologis merpris, sier det seg selv at det blir vanskelig å legge om til økologisk produksjon. Kontrollgebyret er Mattilsynets gebyr for Debio-sertifisering av økologisk produksjon. Satsen fastsettes av Landbruks- og matdepartementet, og ble prisjustert til 39 % fra og med 2014. Resultatet er at økoprodusenter møtes med høyere gebyrsatser enn ikke-økologiske produsenter. Det er selvsagt ikke gunstig for alle som ønsker å satse grønt. I andelslaget Rørosmat SA (se egen sak på side 48) har de et produsentnettverk på 29 medlemmer som distribuerer lokalmat og økologisk mat både lokalt og nasjonalt. Daglig leder Kristin Bendixvold er tydelig på at et fungerende marked for distribusjon av denne type mat må begynne med jorden, dyrene og bonden. – Råstoffproduksjon er grunnlaget for lokalmat og økologisk mat. Om Norge ønsker mat som er produsert i eget land og om man ønsker økt produksjon av lokalmat – så må man legge til rette for råvareproduksjon. Ingen mat uten bonden – han legger grunnlaget for det vi gjør! Flere med fagbrev, flere produsenter og flere bønder, sier hun. BEHOV FOR INFORMASJON? Men rammebetingelsene for økologisk matproduksjon på norsk jord utgjør selvsagt kun halve bildet. Skal en målsetting på 15 % være nådd i 2020, må produktene i neste omgang finne veien inn på kjøkkenet til forbrukerne. Regine Andersen i Oikos mener det er betegnende at vi i Norge har opplysningskontorer for en rekke ulike produktgrupper, men ennå ikke et kontor for økologisk mat. Hun trekker frem informasjon som en nøkkel til å åpne nye markeder for økologisk forbruk, hånd i hånd med tilgjengelighet, synlighet og markedsføring. – Selv om det blir stadig flere økologiske produkter i butikkene mangler det informasjon om fordelene med økologisk mat. Det står som oftest ingenting om dette verken på pakkene eller i butikken. Dessuten er varene ofte gjemt sammen med allergimat og lignende og de er vanskelig å få øye på for kundene. Bedre synlighet og merking av hyllene vil hjelpe godt. Sånn sett hviler det et tungt ansvar på de store dagligvarekjedene – og mye beror selvsagt til syvende og sist på kjøpsviljen til norske forbrukere. Per dags dato er faktum at Norge ligger et hestehode bak våre skandinaviske naboer på både produksjons- og forbrukssiden. I Danmark har de tegnet opp målstreken på nøyaktig samme sted som i Norge: 15 % innen 2020. Men for øyeblikket er det ingen tvil om hvem som har forspranget. For mens danskene allerede er halvveis til mål, er det økologiske spiskammerset fremdeles nokså slunkent her i Norge.


Foto: Artem_ka/shutterstock.com

15 %

er en god målsetting fordi den gir oss noe å strekke oss etter og fordi den er mulig å oppnå om man setter inn de rette virkemidlene.

OMSETNING AV ØKOLOGISKE VARER GJENNOM DAGLIGVARE 1 400

1 349,6

1 200

1 163,8

Mill. kroner

1 000

936,0 843,5

800 600

1,1 %

1 002,8 909,3

697,2 484,5

400 200 + 16 %

0

2006

2007

+ 16 % fra 2012 til 2013

2008

2009

Andel økologisk: 1,1 %

2010

2011

2012

2013

Graf: Statens landbruksforvaltning

Kilder: SSB, Debio, Oikos

Les mer om økologisk og kortreist mat fra Røros på side 48.


Komplett bilsenter midt i Oslo Det har vært travle dager i Konows gate 67 B i Gamlebyen i Oslo. Onsdag 27. august åpnet Insignia AS dørene til 7 400 nye kvadratmeter med bilforretning, for både nye og gamle kunder. Lokalene i Konows gate er forvandlet til topp moderne butikk, showroom og verksted. Delelager og dekkhotell er det også. Insignia AS er forhandler for Jaguar, Land Rover, Aston Martin og Morgan. kunder et totaltilbud, og det i sentrum av Oslo. Vi ønsker at kundene skal oppleve at vi har stålkompetanse på det vi driver med, samtidig som vi er ærlige, leveringsdyktige og kundevennlige. Det skal være ekstra hyggelig å være kunde hos oss. Alle som kommer til Insignia skal få personlig service, understreker administrerende direktør Thomas Øvreseth, som er én av tre deleiere i Insignia AS. – VI TILBYR VÅRE

bilsenter er sjelden kost når beliggenheten er så sentrumsnær. Spesielt når tjenestetilbudet er så fullstendig som det er hos Insignia AS. Øvreseth og hans kolleger har som ambisjon å kunne dekke nærmest alle behov. Salg og service, dekkskift, oppbevaring, bilvask, samt reparasjoner av alt innen glass, felger og skader. Insignia AS tilbyr også lakkog skinnreparasjoner via samarbeidspartnere som er spesialister på feltet. ET SÅ STORT

og Land Rover tråkket på gasspedalen, både internasjonalt og i Norge. En ny og moderne motorfabrikk er på plass i England, og SAMTIDIG HAR JAGUAR

30 | OSLO

i Oslo har de 26 ansatte i Insignia AS stor tro på fremtiden. Jaguar og Land Rover har i dag også en tydelig miljøprofil, som omfatter både produksjons­ prosessen og selve kjøreegenskapene til de ulike bilmodellene. – Det er viktig med fokus på lavt utslipp og forbruk, med lavere vekt på bilene, samt effektive motorer og girkasser. Men det er også viktig å fokusere på det samlede utslippet i selve produksjonsprosessen. Både Jaguar og Land Rover er opptatt av å bruke resirkulerbare materialer. De sørger hele tiden for at hele prosessen er så gjennomtenkt og miljøvennlig som mulig, forteller Øvreseth. en arv som går 40 år tilbake i tid i Norge. Selskapet som i dag heter Insignia AS har røtter helt tilbake til 1973, da en norsk bilmekaniker fikk lærlingeplass på Jaguars tradisjonsrike bilfabrikk i Coventry i England. Derfra går det en lang linje frem til nyinnflyttede Insignia AS i 2014. – Da han kom tilbake til Oslo fra Coventry, startet han et verksted hvor han skrudde på Jaguar og andre engelske merker. I 1980 etablerte han Oslo Jaguar HAN FORVALTER I DAG

Service AS, og drev med Jaguar og Land Rover. I 1984 ble han autorisert Jaguar-forhandler, og drev også med import i en periode. Etter mange endringer har firmaet nå vært en ren forhandler for Jaguar og Land Rover siden årsskiftet 2012–13. Vi forhandler Jaguar og Land Rover i Oslo og Akershus, og vi er eneforhandler i Norge for Aston Martin og Morgan, forklarer Øvreseth. står de klare for å betjene både markedet for kjøp og salg, og ikke minst også ettermarkedet. Med nye lokaler i Konows gate er nå ingen utfordringer for store. – Vi er overbevist om at det er et stort potensiale i ettermarkedet. Det selges mellom 800 og 1 000 nye Land Rovere i Norge hvert år, og det er helt klart et mål å øke dette volumet. Bilene må i tillegg ha servicetjenester, og det er en av grunnene til at vi har investert i nye lokaler. Nå har vi topp moderne verksted, showroom, dekkhotell og delelager. Med vår størrelse og vår sentrumsnære beliggenhet, har vi en unik mulighet til å gi kundene våre den aller beste oppfølgingen. I INSIGNIA AS


DISCOVERY 4

DEFENDER 110 NORGES TØFFESTE PRIS FRA KR 387.150,- EKS MVA

NORGES MEST KOMFORTABLE PRIS FRA KR 488.100,- EKS MVA landrover.no

Legendariske Land Rovere – fremdeles som varebiler Begge har Land Rovers legendariske fremkommelighet. Begge har lasteplass i overflod og en imponerende tilhengerkapasitet. Går du for maksimal komfort, velger du Discovery med 8-trinns automatgir og luftfjæring. Går du for ekstreme belastninger, velger du Defender med 6-trinns manuell kasse og diff.sperre. Begge leveres med originale bakseter for fremtidig registrering som 5-seter.

AS Insignia

Jaguar Land Rover Oslo Ny adresse: Konowsgate 67 B, 0196 Oslo · Telefon: 23 23 33 00

www.insignia.no

Land Rover Discovery 4 Varebil: Forbruk 3.0 TDV6 7,8l/100 km blandet kjøring. CO2-utslipp fra 207 g/km. Defender Varebil: Forbruk 10.1 l/100 km blandet kjøring. CO2-utslipp fra 295 g/km. Pris levert Oslo inkl. frakt, leverings- og adm. kostnader 9.950 kr. Forbehold om prisendringer og trykkfeil.

OSLO | 31


Unik stemning på Klosteret Klosteret i Fredensborgveien er utvilsomt en av Oslos mest stemningsfulle restauranter. Levende lys, gregoriansk musikk og utsøkt mat har trukket folk hit siden 1992. Og i vinkjelleren hviler et europeisk vinutvalg de færreste kan matche.

én ingrediens mindre på tallerken enn én for mye. Så erstatter vi heller det med et glass vin. Det er filosofien vår. Mat og vin i kombinasjon. Du skal få en opplevelse, på tallerkenen og i glasset, og i atmosfæren rundt deg, forteller Daniel Karlsson. Gjestene kommer i både små og store grupper. På Klosteret serveres det til middag for to, det serveres vennemiddager, forretningsmiddager, og de tar imot større selskaper. Karlsson har blant annet et selskapslokale som tar opptil 50 gjester. Samtidig er kjøkkenet bygget for å kunne takle store selskaper, slik at maten kommer raskt ut. Og det uten at det går på bekostning av kvaliteten. – Matlagingen er fransk kokekunst. Så vi følger – VI HAR HELLER

sesongen, slik at vi hele tiden har sesongvarer inne. Jo nærmere Oslo det kommer fra jo bedre. Folk blir mer og mer bevisste på hvor maten kommer fra. Det er mange som spør, og vi skriver det gjerne inn i menyen også, sier Karlsson. mot jul ankommer det blant annet reinsdyr fra Røros. Men Klosteret samarbeider også med Grøstad Gris, og de tar inn torsk, kveite og røkelaks. Karlsson anbefaler å legge julebordet til en hverdag – det gir behagelig stemning og garantert taxi hjem. Og han anbefaler selvsagt vinkjelleren i Klosteret Restaurant – og det uten at det koster skjorta. NÅR DET STUNDER

Få mer overskudd og energi! – Lær deg å lytte til kroppen – Unngå å bli utbrent Ann-Brit Tangstad driver klinikken Studio Agora sentralt i Oslo. Hun har bakgrunn innen både Fysioterapi og Psykoterapi, og pionerte Danseterapien i Europa på 80-tallet. er Kropp og Kommunikasjon og å inspirere andre til å gjenoppdage hvor kraftfull og intelligent kroppen vår er, bare vi stopper opp og lytter til den. Ann-Brit har lang fartstid som behandler av både fysiske og psykiske plager, og i å hjelpe mennesker med å finne tilbake til sin vitale livskraft, slik at de kan ta valg som er i tråd med seg selv og dermed lede seg selv på en kjærlig og god måte. Hennes tjenester inkluderer både den gode, fortrolige samtalen og mer kroppsorienterte behandlinger og ”healing treatments” hvis behøvelig og ønskelig. HENNES STORE LIDENSKAP

fra deg hvis du befinner deg i en situasjon hvor du har ”gått på en smell” og måttet ta ”time out” – eller hvis du kjenner du ”er litt ute og kjøre” og ønsker profesjonell og konfidensiell støtte for å fylle opp energilagrene dine, og i å lære deg verktøy du selv kan bruke for å forebygge en smell. VI HØRER GJERNE

32 | OSLO

Timene inkluderer: · Veiledning og coaching gjennom sam- taler face to face og/eller via skype. · Kroppsorientert behandling & healing treatments som inkluderer: · Connective Tissue Therapy · Esoteric Hands on Healing · Esoteric Back Massage · Facial Massage

Din personlige veileder og terapeut: Ann-Brit Tangstad Daglig leder av Studio Agora Fysioterapeut MNFF Psykoterapeut MNFP/ECP Bevegelseskunstner MA.CAT

Fredensborgveien 13 0177 Oslo 23 35 49 00 www.klosteret.no


Regnskapskunder fra A til Å Olga Wikan har vært daglig leder i Frogner Regnskapskontor AS siden 2012, og elsker jobben sin. Spennende kunder er mye av grunnen. – JEG STARTET Å

jobbe med regnskap for fjorten år siden, og stortrives fortsatt. Jeg har erfaring fra flere ulike arbeidsplasser, og liker å jobbe med tall. Regnskap er i utgangspunktet likt for alle, med samme krav til standarder, men det er jo nyanser innenfor hvert firma. Vi har kunder som holder på med alt fra A til Å. Barnehager, kjøreskoler, rørleggere, elektrikere og så videre, forteller hun.

har autoriserte regnskapsførere og er et autorisert regnskapsbyrå. Dermed kan de levere en rekke tjenester, som for eksempel årsoppgjør. – Vi har også kunder utenfor Oslo, i hele landet faktisk. I utgangspunktet tar vi imot alle kunder. Men om vi føler at noe ikke føles helt bra, sier vi at vi ikke er interessert. Men det hender heldigvis svært sjelden, sier Wikan.

forandret slik at ikke alle aksjeselskaper lenger må revideres, så revisorer har også begynt å tilby regnskapstjenester. Det finnes både store og små regnskapsbyråer, med ulike grader av tjenestetilbud. Frogner Regnskapskontor AS

SELSKAPET HOLDER TIL

NÅ ER REGELVERKET

i et kontorfellesskap med flere advokat- og eiendomsfirmaer på Frogner i sentrale Oslo. I dag er de fire ansatte med lang erfaring med regnskapsførsel innen de fleste bransjer. Regnskapsføring er et fag som er forbundet med

strenge formelle krav og stramme tidsfrister. Feil i regnskapet eller ikke overholdte tidsfrister kan få store konsekvenser, forklarer Wikan. – Vi har høy faglig standard og gode rutiner for kvalitetssikring, noe som gjør oss til en konkurransedyktig leverandør av regnskapstjenester. Når vi blir kjent med en virksomhet gjennom regnskapsføring, kan vi også komme med gode råd angående drift eller lønnsomme tilpasninger, understreker hun. enda litt mer enn bare rene regnskapstjenester. Det handler også om profesjonell bistand innenfor økonomistyring. DERMED FÅR KUNDENE

OSLO | 33


Bilbutikken med stor B Et bilkjøp er ikke ferdig idet du setter nøkkelen i tenningen i din nye bil. Oppfølgingen i etterkant er gjerne like viktig, spesielt for bedriftskunder. Det tar Mazda- og Opel-forhandleren Mobile Oslo AS på alvor. De har egne mekanikere som kun har ansvar for varebil, og sørger til enhver tid for at bilene er raskt ute på veien igjen. Mobile Oslo AS er en ekte totalleverandør på bil. i 2010, da Automobilgruppen kjøpte Opel-forhandleren som lå her på Ensjø. Året etter fikk de også inn Mazda. I dag er Mobile Oslo AS fremdeles del av Automobilgruppen, som i fjor ble Norges fjerde største bilkjede. På Ensjø kan daglig leder Pål Bergstad og hans kolleger tilby bil for alle og enhver, til både privatfolk og bedriftskunder. – Det er viktig med god beliggenhet, og vi ligger sentralt til på Ensjø. Vi har hovedveien hit, og vi har t-bane rett nedi veien for de som ikke ønsker å bruke bil for å hente bil, forteller Bergstad. Med to anerkjente bilmerker i sortimentet, kan han dekke de aller fleste behov norske bilister har. Mazda CX5 har for alvor slått an i det norske markedet. Det var fjorårets mest solgte SUV her til lands, samtidig som japanerne kom med nye modeller for Mazda 3 og Mazda 6 sent 2013. Det er attraktive og prisgunstige biler som har gitt oppløftende salgstall i Mobile Oslo AS. Nå er også Opel på vei fremover. – På Opel har vi styrket avdelingen med en Opelselger, og vi er også på jakt etter en bedriftsselger med fokus på varebil. Vi ser nå at vi løfter Opelsalget. Vi har Combo, som er den minste varebilvarianten. Så er det Vivaro, som er den mellomste. I tillegg har vi en større modell, Movano, som har et mer spesialisert marked, sier Bergstad. I løpet av høsten 2014 kommer det en helt ny Vivaro, som blir en god modell når det gjelder forbruk av drivstoff. Det er høyaktuelt for SELSKAPET BLE DANNET

34 | OSLO

bedriftskunder som bruker bilen mye. Da kan bensin lett bli et pengesluk. Lave drivstoffutgifter gir positivt utslag på bunnlinjen. Men ikke minst legger Mobile Oslo AS vekt på at profesjonelle kunder skal serves best mulig. Ikke bare skal bilene være gode, men prosessen skal også være rask og smertefri når det er ting som må fikses på. – Vi har forståelse for at en kunde som kjører varebil har bilen som en del av jobben sin. For mange er bilen kontoret. Er du for eksempel håndverker har du hele innredningen bak i bilen. Da er du en type kunde som må behandles spesielt godt. Vi satser på det vi internt har kalt Team Mester. I det ligger det et konsept hvor vi har egne dedikerte mekanikere, som skrur kun varebil, sier Bergstad. disse mekanikerne blir eksperter på varebil. En varebil som er inne hos Mobile Oslo AS skal håndteres raskt og profesjonelt, slik at den er på veien igjen så snart som overhodet mulig. Når bilen er avgjørende for kundens omsetning, nytter det ikke å måtte vente på bilen dag ut og dag inn. - I bransjen blir det mer og mer spesialisering. Profesjonelle brukere har i dag høye forventninger, og forventer at vi er der når behovet melder seg. Da er vi som forhandlere viktige støttespillere, i tillegg til at man får hjelp fra merkene. Vi har mekanikere som er sertifisert for leverandørenes krav, og vi har det siste av diagnoseutstyr, understreker Bergstad. Han er klar på at Mobile Oslo AS skal være en totalleverandør innen bil og bilhold. Ved innkjøp DET INNEBÆRER AT

bistår de med finansiering, innredning og eventuelle andre løsninger kunden måtte ha behov for. Etter kjøp er det full oppfølging hele veien. Bergstad holder langåpent både tirsdager og torsdager, slik at ting blir enda enklere for kundene. – I salgsavdelingen har vi egen Opel-ansvarlig og egen Mazda-ansvarlig, så vi har god kompetanse, med fagpersoner på huset som kan svare på ting. På personbilsiden er Mazda og Opel en kombinasjon som går som hånd i hanske med norske forhold og norske behov. Med et bredt spekter av modeller, kan kundene gjøre innkjøp som er tilpasset både lommebok og nødvendig størrelse på bilen. Bergstad og hans kolleger har SUV-modeller til nordmenn som skal på hytta, på ferie, og derfor trenger en kraftig maskin. Så har du bybilene, som skal ta liten plass og være rimeligere i drift. Det kommer nå en ny Opel Adam Rocks, som blir en urban bil, liten men høy, med et tak du kan ta ned. For alle som ønsker å være miljøbevisste, samtidig som de kun skal ha én bil, er Opel Ampera et naturlig valg. Det er en ladbar hybrid, som dermed åpner både for langkjøring og miljøvennlig bykjøring. – Det er en spennende gjeng som jobber her. En bilforhandler blir aldri bedre enn vi som jobber her. Det jobber vi mye med internt. Vi har en visjon om at kundene våre skal være våre beste markedsførere. Det stiller en del krav til våre ansatte. Vi skal være Bilbutikken med stor B. Vi skal kunne tilfredsstille kundene som kommer, enten det er bruktbil, nybil, personbil, varebil, eller verksted, avslutter Bergstad.


ÅPNINGSTIDER Verksted

Salg Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

8–17 8–19 8–17 8–19 8–17 10–15

Man–fre

Delelager 7–17

Man–fre

7.30–16


Hjemmekoselig atmosfære med historisk sus Det oser av historie og stilfull eleganse i de flotte lokalene til Oslo Militære Samfund i Oslo. Her holder Selskapslokaler AS hus. I en bygning som er mer enn 135 år gammel. Vi fikk en omvisning av daglig leder Ann Mari Wang-Johannessen. ferdigstilt i 1878, og var ment som et samlingssted for personer i det militære til bruk ved viktige møter og foredrag. I dag brukes huset til nettopp dette tiltenkte formålet, for hver mandag fra oktober til mai har Oslo Militære Samfund møter med ulikt innhold, etterfulgt av middag, forteller hun. Wang-Johannessen ble først ansatt i firmaet i 2000 under restauratør Jon Øvrehus. I 2008 fikk hun tilbud om å overta driften. Da hadde hun blitt så glad i huset at hun ikke kunne si nei. For Selskapslokaler AS har det vært spennende og begivenhetsrike år siden da. – De siste årene har vi jobbet mye for å komme inn på konferansemarkedet. Det er et stort marked med mange aktører, og det er viktig å finne sine egne nisjer. Vi har blant annet ulike grener av Forsvaret som benytter seg av våre lokaler til konferansebruk, og vi har jobbet mye med bryllup. Lokalene våre er godt egnet for arrangementer av alle slag, understreker Wang-Johannessen. – BYGNINGEN HER STOD

beliggenheten et stort trekkplaster. Oslo Militære Samfunds ærverdige bygning befinner seg midt i Oslo sentrum. Dermed er det enkel tilgang for gjester fra hele landet, og det er kort vei til alskens severdigheter. IKKE MINST ER

36 | OSLO

Wang-Johannessen samarbeider også med First Hotel Millennium, som ligger kun to minutters gange unna. Dermed kan alle gjester som ønsker det få gode priser på overnatting. – Kapasiteten vår for konferanser er maks 150 personer i et kinosaloppsett, og i de mindre lokalene nede har vi en kapasitet på opp mot 50 personer. Ellers har vi alt av teknisk utstyr, og leier inn annet hvis det er behov. Det er mye konkurranse på pris i bransjen, men vi ligger på et moderat nivå. Ved selskaper er vi behjelpelig med alt fra blomsterdekoratører til kakeleverandører, lyd, lys og musikk, sier Wang-Johannessen. Hun legger vekt på at alle behov skal dekkes. I tillegg kommer bonusen som ligger i å besøke en institusjon som dette, med sitt historiske sus. Her er det både bibliotek og salonger, og det er en egen våpensamling og et eget kongelig portrettgalleri. Bygningen er i det hele tatt en liten opplevelse i seg selv. – Vi har nydelige, lyse lokaler og sentrumsnær beliggenhet. Jeg er opptatt estetikken vi har i huset, i tillegg til kvalitet og service. Måltidene lager vi selv, fra bunnen av, og vi liker at det er lunt og hjemmekoselig her. Folk som kommer hit skal føle at de blir tatt imot av et vertskap som tar vare på dem.


OSLO MILITÆRE SAMFUNDS

SELSKAPSLOKALER Konferanse

Bryllup

Selskap

Historisk eleganse i Oslo sentrum Selskapslokaler AS Oslo Militære Samfund, Myntgaten 3 • annmari@selskaper.no • +47 22 42 12 12 • +47 911 58 708

OSLO | 37


Ikke en jobb, men en livsstil Knut Aga har drevet eventbyrået AGA SpinnOff i 11 år. Stort nettverk, lojale kunder, spennende eventer og mange baller i lufta er stikkord for hans varierte hverdag.

fra Oslo Spektrum og fotball­ klubber som Vålerenga, Lillestrøm og Lyn. Gjennom tidligere jobber har han seg variert erfaring og et stort kontaktnett. – Jeg har alltid hatt lyst til å gjøre noe eget. Jeg vet hva kundene har behov for, og med erfaring og nettverk startet jeg dette eventselskapet. Kundene min har fulgt meg hele veien, vært lojale, og det har vært 11 flotte år, sier Aga. Majoriteten av kundene som Aga startet med er fremdeles i porteføljen. I tillegg ringer det stadig fra nye kunder. Da er det gjerne jungeltelegrafen som har gått. Kundene hos SpinnOff er alt fra dataselskaper, til forsikring, cruiseskip, til helseorganisasjoner. – Jeg driver alene, men jeg er flink til å ringe andre i bransjen og vedlikeholder nettverket mitt samtidig som jeg får innspill. Dette er en livsstil. Kundene vet at jeg er tilgjengelig når de har behov for det, forteller Aga. Han legger inn samme innsats uansett hva kunden heter. Det har vært en vinneroppskrift. Arrange­­ mentsaktivitetene kan variere mellom alt fra golf, til opera, til tradisjonelle kurs og konferanser. Og vi arrangerer den første konferansen/kickoffet gratis for å vise kundene hva vi står for og hvilken oppfølging vi gjør. – Når det står på som verst jobber jeg 24/7. Jeg etablerer også samarbeid med andre aktører. Partnerne sitter med sitt nettverk, jeg sitter med mitt nettverk, og dermed forsterker vi hverandre. Jeg skal arrangere kundepleiearrangementer i mange år framover! slår han fast. AGA HAR ERFARING

Fra A til Å i næringseiendom – Utleie - Salg - Kontrakter Nochve Wåler og hans kolleger er bindeleddet mellom bedrifter, investorer og eiendomsinnehavere. I NæringsMegler1 Oslo Akershus AS vet de hvem som har behov for lokaler, hvem som har lokaler tilgjengelig, og hvem som ønsker å investere. Det er kunnskap som er nyttig og verdifull for alle parter. det var en nisje inn mot mindre og mellomstore bedrifter. 5–75 ansatte. Det var grunnen til at vi etablerte oss. Vi så at det var et stort behov for bistand, og at disse bedriftene hadde behov for spesialisering, råd og veiledning. NæringsMegler1 Oslo Akershus AS har derfor spesialisert seg på næringseiendom, med kjøp, salg, utleie og søke­ oppdrag. Vi har selvfølgelig også mye rådgivnings­ tjenester, forteller Wåler. Han har drevet med eiendom siden 1992. Med NæringsMegler1 Oslo Akershus AS, har han og hans kolleger spesialisert seg som meglere, rådgivere og veiledere for aktører innen næringseiendom. De samarbeider med en rekke store aktører innen eiendom i Oslo og Akershus. Det er disse to fylkene som er nedslagsfeltet. – Som meglere vil jeg si at vi har en mye bedre oversikt i markedet over hvem som for eksempel trenger nye lokaler eller ønsker å investere i ny eiendom. Siden vi er bindeleddet mellom investorene, bedriftene og gårdeierne, har vi en god oversikt og sitter på mye informasjon, sier Wåler. Næringseiendom er et felt det dessuten kan være – VI SÅ AT

vanskelig å få full forståelse for for utenforstående. I dag reguleres markedet av et komplekst regelverk, samtidig som mange transaksjoner først blir offentlig kjent etter at de er gjennomført. Det er derfor blitt nødvendig med spesialkompetanse å navigere riktig i markedet. Nettopp her kommer NæringsMegler1 Oslo Akershus AS inn, som veileder for små og mellomstore bedrifter. – Eiendommene til aktørene vi jobber med, ligger på mellom 100 og 4 000 kvadratmeter. I 2014 har vi hatt mye søk for større bedrifter som trenger et nytt hovedkontor ett år eller to frem i tid. Da er vi ute og søker og finner de aktuelle lokalitetene kundene ønsker. Vi søker på hva som er ledig, og får også oversikt over hva som blir ledig innen ett års tid. Det er viktig å være tidlig ute for å finne det ideelle lokalet, for det er mange aktører på markedet, understreker Wåler. Nå skal NæringsMegler1 også bli et fullsortimentshus, som også dekker forvaltning i sitt tjenestetilbud. Da kan selskapet tilby hele verdikjeden, med kjøp, salg og utleie, med søkeoppdrag, og med forvaltning av næringseiendom.

Lilleakerveien 16, CC - VEST 0216 Oslo Telefon: 930 69 397 www.naringsmegler1.no

Utleie | Kjøp & Salg | Søk | Markedsvurdering | Rådgivning | Database tilknytning 38 | OSLO


Nye markeder for AgroTech Production AS I starten i 2005 fokuserte de på enkle produkter rettet mot kraftfôrprodusenter. Men med årenes løp har AgroTech Production AS i Fredrikstad også beveget seg inn mot både næringsmiddelindustrien og teknisk industri. I dag leverer Harald Gudim og hans kolleger tilpassede vegetabilske oljer/fett og økologiske råvarer til en rekke kunder i ulike sektorer. i Norge. Vi kan blande og mikse oljer og vi kan lage emulsjoner. De siste årene har vi levert mye vegetabilske oljer til næringsmiddelindustrien, til bruk i for eksempel frityr, salater og baking. Utviklingen vår har vært veldig god, og vi har vært flinke til å tilpasse oss små og mellomstore kunder. På kraftfôrsiden er vi en betydelig aktør, der tror jeg vi har bortimot 50 % av markedet. Det var jo der vi bygde oss opp først, forteller Gudim. Han har selv lang fartstid fra innsiden av Orkla. Men etter hvert så han muligheten for å starte opp på egenhånd. Dermed ble det eget selskap i 2005, da Gudim begynte å utvikle produkter inn mot landbrukssektoren. Det var et marked og en produktgruppe han allerede kjente inn og ut. – Det dreide seg først om import av vegetabilske – VI ER LEDENDE

oljer til kraftfôrprodusenter i Norge, som så igjen utvikler blandinger til de ulike dyreslagene. Helt siden oppstarten har vi leid tankpark på Øra Næring i Fredrikstad, men nå bygger vi opp et eget anlegg her hvor vi holder til selv, sier Gudim. Til tross for byggevirksomheten er AgroTech Production AS ennå et lite selskap, som i dag konkurrerer mot store, multinasjonale aktører. Med seg på laget har Gudim to dyktige kjemikere med bred erfaring fra sine felt. Det har aldri vært tvil om at Fredrikstad-selskapet har kompetansen som skal til for å levere nøyaktig det kundene har behov for. fremdeles mange som ikke kjenner til omfanget av produkttilbudet til AgroTech Production AS, ikke minst innen næringsmiddelindustrien. MEN DET ER

Vi har et eget tappeanlegg hvor vi kan levere vegetabilske oljer på 10 liter spann og kanner. Derfor er Gudim travel med å sørge for økt synlighet opp mot disse aktørene. – Et av satsingsområdene våre nå er økologiske produkter mot landbrukssektoren. Disse importerer vi direkte fra Asia og Sør Amerika, og dette er noe vi har jobbet med de siste tre årene. Kundene våre skal kunne stole på at vi som leverandør kan garantere og stå inne for at det er økologisk. Vi bruker akkrediterte selskaper som sertifiserer produsentene, og dette kan spores helt tilbake til bøndene. Det er viktig for forbrukeren, understreker Gudim. Han kan nå tilby full sporbarhet på alle næringsmiddeloljer, fôroljer og økologiske produkter. Mye har skjedd på ni år for AgroTech Production AS.

FREDRIKSTAD | 39


Alt av rørleggertjenester

Matopplevelser i Gamlebyen

Det var faren til Rune Svennes som etablerte Hvaler Rørleggerbedrift i 1971. Siden den gang har firmaet hatt en solid og stabil vekst. I dag er de atten ansatte, og betjener privatkunder og bedrifter i en stor geografisk omkrets på Østlandet.

I vidunderlige omgivelser i Gamlebyen i Fredrikstad, ligger Majoren. Egentlig heter det Restaurant Major-Stuen her, men på folkemunne er dette Majoren. Her tilbys gjestene en helt spesiell matopplevelse og atmosfære i unike lokaler.

Best på bilhold

av Hvaler Rørleggerbedrift AS i 1985, og i dag deler han eierskapet med driftssjef Fredrik Amundsen og prosjektleder for VA Vegard Johansen. – Vi er store her lokalt på Hvaler, men har utvidet markedet. I dag tar vi oppdrag både i Sarpsborg, Fredrikstad og innover mot Oslo. De store, tunge kundene befinner seg her i lokalområdet, men vi er fleksible og reiser rundt, forklarer Svennes. SVENNES OVERTOK DRIFTEN

hytter i ferieparadiset Hvaler, i tillegg til de mange fastboende, har rørleggerfirmaet en jevn strøm av kunder. De er medlemmer av Bademiljøkjeden, og utfører alle typer rørleggertjenester, pluss installasjon av varmepumper. – Når det gjelder markedet og utviklingen videre, føler vi at vi har kommet dit vi vil. Den teknologiske utviklingen vil nok ikke påvirke oss så mye, men det ligger et utrolig stort marked under bakken med gamle rør og kloakk som må byttes ut, påpeker Svennes. Hvaler Rørleggerbedrift AS er totalleverandør av komplette bad og våtrom, og kommer gjerne hjem til kundene på befaring. Selskapet er en godkjent våtromsbedrift fra Fagrådet for Våtrom. Det innebærer at de er sertifisert til å være totalentreprenør på bad og øvrige våtrom. MED OVER 4300

Hvaler Rørleggerbedrift AS Fastlandsveien 16, 1684 Vesterøy Tlf: 69 37 56 60 ∙ www.hvaler-ror.no

40 | HVALER/LARVIK/FREDRIKSTAD

Godt bilhold er avgjørende både for bilens verdi og for kjøreopplevelsen. I Bilpleiesenteret Larvik tilbyr Tom Egil Fjeldheim og hans kolleger full pakke. Nå som vinteren er i anmarsj anbefaler de også polering, lakkforsegling og en grundig bilvask. For med vinteren kommer veisaltet, og da er det viktig at bilen er godt rustet. å videreutvikle Bilpleiesenteret Larvik som et proft senter for både bilforretninger og privatkunder. Nå har vi en stab med to på fulltid og én på deltid, men det blir behov for tre fulltidsansatte etter hvert. Men vi skal ikke bli for store, det er viktig med en sunn og levedyktig drift, forteller Fjeldheim. Han begynte selv som ansatt ved Bilpleiesenteret Larvik i september i fjor. Bare to måneder senere overtok han driften. Nå anslår han at det er cirka 1800 biler innom senteret i løpet av året. – MÅLET MITT ER

proffkundene finner vi navn som Solum Bil, Solum Auto og Carabo. Bilpleiesenteret Larvik tilbyr alt innen vask, polering, lakkrens og lakkforsegling. De har også en selvvaskhall hvor kunder kan betale med kort, kontant eller med verdikort som kjøpes på stedet. For bruktbilfirmaer utføres full shining både inn- og utvendig, samt motorvask. – Bilmarkedet svinger mye, men det har gått bra hittil. Det er ikke rom for slurv i denne bransjen, og ingen er feilfri. Men gjør vi en feil, så gjør vi alt vi kan for å rydde opp i det. Vi fikser ting med en gang, og det setter kundene pris på, understreker Fjeldheim. BLANT DE FASTE

er den eneste restauranten på Østlandet som har et eget viltkjøkken, og her tilbereder vi alt vilt som vi jakter selv. Ellers liker vi å fortelle gjestene hva de har på asjetten, og vi både sylter, graver og røyker selv. Målet er å få tak i råvarer fra Østfold som bøndene produserer etter årstidene, forteller daglig leder Markus Nagele. Han er oppvokst i hotell- og restaurantbransjen i Østerrike. Nå er han godt i gang med planleggingen av 25-årsjubileet til Majoren – som ble etablert i 1990. Restauranten er i dag delt opp i Stuen med plass til 70 personer, Kroa med plass til 40, og Framheim-rommet med plass til 14. – JEG TROR VI

først og fremst å være en folkelig restaurant hvor man skal kunne få en god middag, en smårett eller Dagens til fornuftige priser. Men vi kan også lage til spesielle tre-, fire- og femrettere når vi får inn forhåndsbestilling. Temamåneder gjennom året byr på fisk- og viltbuffet i januar, skrei om våren, fersk makrell om sommeren og oktoberfestmat om høsten. Restauranten tilbyr også catering til arrangementer og selskaper. – Det er ikke bare maten, servicen og lokalene som skal være på topp. Vi skal også gi gjestene en egen opplevelse. Det er da de kommer igjen, understreker Nagele. – KONSEPTET VÅRT ER


Det lille ekstra på Amfi Larvik 12. november feirer Amfi Larvik sin femårsdag. Det skal selvsagt feires! Da blir det enda mer fest og moro, i et senter som alltid kan by på liv og røre for både larvikinger og tilreisende. Senter leder Stine Tvedt og hennes kolleger er opptatt av å bidra til et levende lokalsamfunn. venter kundene innenfor dørene i Amfi Larvik. Det er alt fra klær, til interiør, til leker, til Vinmonopol. Beliggenheten kunne knapt vært bedre, midt i bykjernen ved Larvik Torg. Så hit kommer kundene fra både fjernt og nært. – Det har ikke alltid vært kjøpesenter i Larvik sentrum. I 2006 begynte prosjektet med å bygge et sentrumssenter, og det stod ferdig i 2009. Så HELE 40 BUTIKKER

12. november har vi 5-årsjubileum, og det skal vi selvfølgelig feire! Da blir det mye aktiviteter og ting som skjer, lover Stine. Hun kan fortelle om en god miks av butikker på senteret. Dels er det kjedebutikker, som Cubus og Kappahl, og dels er det lokale eiere, som er med på å sette et unikt særpreg på Amfi Larvik. – Lekebutikken Crazy Shop, for eksempel, er full av kostymer og morosaker. Særlig turistene synes det er morsomt å handle i de mer spesielle butikkene, så det er fint å ha en blanding, understreker Stine. et nært samarbeid med Larvik by. For by og senter er gjensidig avhengig av hverandre. Amfi er i dag Norges største senterkjede, med 74 sentre rundt om i landet. I Larvik er de kun deleid av Amfi, med 50 % i Amfi og 50 % lokale krefter. – Visjonen vår er å være et folkelig senter, som har et nært samarbeid med lokalsamfunnet. Vi skal skape opplevelser for kundene, og det skjer noe hos oss nesten hver eneste lørdag. Handle kan man gjøre hvor som helst, men hos oss får kundene den lille ekstra opplevelsen. SENTERET HAR SAMTIDIG

Bunadsølv i over 100 år På Langestrand i den gamle kraftstasjonen til Treschow Fritzøe i Larvik, ligger de tradisjonsrike håndverkslokalene til Johs. Kristiansen. Innenfor disse veggene lages det tidløse smykker og utsøkt draktsølv til bunader av alle slag. Selskapet har røtter helt tilbake til 1913, til tiden da bunadene for alvor fikk sin plass i norsk kultur. på starten av 1900-tallet den sterke interessen for gamle folkedrakter ble vekket i Norge, særlig knyttet til datidens folkedansbevegelse. I spissen for det hele stod blant annet bunadpioneren Hulda Garborg. I dag er bunad for mange av oss det fineste antrekket vi har, til bruk ved alt av festlige anledninger. Men en bunad er langt mer enn DET VAR NEMLIG

bare håndsydde stoffer og broderier. En bunad er også søljer, spenner og smykker, det er anheng, knapper og veskelåser, og mere til. Og det er da fagkunnskapen og håndverket til Johs. Kristiansen kommer inn. De produserer et rikt utvalg av tilbehør som er spesiallaget til bruk med norske bunader. har bakgrunn i gamle håndverkstradisjoner, men i dag benytter selskapet også nyere produksjonsmetoder, spesielt i forbindelse med støpeprosessen. Form og mønstre skapes innomhus. Det legges stor vekt på tidløs design, for sølv går ofte i arv. Draktsølvet skal med andre ord kunne gå gjennom generasjoner. Like viktig blir dermed kvaliteten. Men i Johs. Kristiansen har de lange tradisjoner å ivareta. Derfor er kun det beste godt nok. En bunad skal bæres med stolthet og glede. FREMSTILLINGEN AV SMYKKENE

5-års bursdag!

Johs. Kristiansen Eft. a/s – Velger du smykken fra Johs. Kristiansen investerer du i tidløs kvalitet! www.bunadsolv.no

LARVIK | 41


Lave kostnader, høy servicegrad

Alt på ett sted hos Krogh ByggDesign AS Det kan være en komplisert affære å utforme byggesøknad for nybygg, tilbygg eller påbygg. Men har man den riktige kompetansen, går alt så mye enklere. Krogh ByggDesign AS i Sandefjord ble etablert for å bistå folk med tegne- og søkeekspertise for gjennomføring av små og store byggeprosjekter.

Catharina Dankertsen og Jan Gustafsson har nærmere 50 års bransjeerfaring fra sitt fagfelt. I ABS Installasjon AS er de eksperter på å sikre bygg med etterlysende ledesystemer.

Sykehus for firbeinte

i dag overtatt for tradisjonelle nød- og ledelys. Etter den nye tekniske forskriften Tek 10, er det nå påbudt med lavtsittende ledesystemer. ABS Installasjon AS har tiltaksklasse 3 i både prosjektering og montering. – Per i dag kan ikke det elektriske markedet levere konkurransedyktige løsninger på dette feltet. Men vi har rimelige løsninger. For korridorer og trappeopp­ ganger i forretningsbygg som er bygd etter Tek 10, havner vi på under halve prisen, forteller Gustaffson. Kundene ringer fra store deler av landet, i hovedsak Øst- og Sørlandet. For alle som fortsatt går inn under 1997-forskriftene, er det ikke nødvendig med lavtsittende systemer. Da ligger ABS Installasjon AS prismessig omtrent likt med andre aktører i markedet. – Prosjektering og montering av etterlysende ledesystemer har vi holdt på med siden 2011. Nå har vi spesialisert oss på dette, sier de.

A-Vet Smådyrklinikk i Larvik er egentlig som et lite sykehus for dyr. Veterinær Elisabeth Bjørnestad og hennes kolleger disponerer avansert medisinsk utstyr, og utfører kompliserte operasjoner. Det forutsetter selvsagt høy kompetanse.

ETTERLYSENDE SKILTING HAR

en imponerende fartstid i faget. På slutten 80-tallet flyttet Gustafsson fra Oslo til Larvik. Han startet opp sikkerhetsselskapet ABS Installasjon AS. Etter å ha drevet mye med innbrudds- og brannalarmer, tv-overvåking og adgangskontroll, ble fokus så dreid mot salg og installasjon av ledesystemer. – Det er de lave kostnadene, samt servicen vi utfører hvert femte år, som er gulroten for våre kunder, sier Dankertsen. MEN DUOEN HAR

42 | LARVIK/SANDEFJORD

etablert i 1995, men etter at Bjørnestad overtok driften i 2004, har stedet vært kjent som A-Vet Smådyrklinikk. Klinikken spesialiserer seg på smådyr. Hunder og katter, og smågnagere som kaniner og marsvin. – Det er mange dyreklinikker i dag som driver med litt av hvert, men som ikke tar større operasjoner. For kundene er det ikke enkelt å se forskjell, men vi skiller oss ut ved at vi også kan gjøre avanserte ting, forteller Bjørnestad. Hun ønsker at A-Vet Smådyrklinikk ikke bare skal være en klinikk som behandler dyr symptomatisk, men som også stiller diagnoser og forebygger. Det krever kunnskap, og Bjørnestad legger stor vekt på etterutdanning og kursing for staben. Selv har hun spesialisert seg på øyelidelser. – Både hud- og øyesykdommer er vanlig på dyr. Selv har jeg spesialisert meg på øyne, og driver med både øyediagnostikk og øyekirurgi. Vi får også inn mange syke hunder som må utredes indremedisinsk, og har mange dyr som må opereres. LARVIK DYREKLINIKK BLE

er det viktig med god dialog med eierne. Det innebærer blant annet å ta seg tid til å snakke, slik at man i fellesskap kan ta de riktige beslutningene. –Vi er gode på oppfølging, og det er viktig! Eierne skal føle seg trygge på at dyrene deres får god behandling. I SLIKE SITUASJONER

ønsker jeg å nå kunder som vil gjøre mindre eller større prosjekter med tegninger som legges ved byggesøknader. Det kan være alt fra husbygging, til tilbygg og påbygg. Jeg kan tilby en full pakke ved å hjelpe med både tegninger, utfylling av søknader samt å gi tips og råd om interiøret. Det forteller daglig leder Nina Krogh. Hun er selv utdannet interiørarkitekt, og har 13 års erfaring i bransjen, fra både arkitektkontor og innrednings­produsent. Det innebærer at hun kan ta hånd om konstruksjonstegninger til både innside og utside – og gi anbefalinger for valg av farger, materialbruk, møblering og annet.

– MED KROGH BYGGDESIGN AS

alltid i samarbeid med kunden. Nina legger vekt på å forhøre seg grundig med kunden først, slik at hun får en fullstendig forståelse for alle ønsker og behov. Da har man det beste utgangspunktet for å finne frem til gode løsninger. – Kundene får alt på ett sted hos meg. Jeg kan ta både arkitekt- og interiørdelen, og jeg hjelper til med utfylling av søknader. Jeg oppfordrer folk til å ta kontakt for å forhøre seg om pris på det de ønsker utført. Det koster ingenting å ta en telefon eller sende mail, sier Nina. ARBEIDET FOREGÅR SELVSAGT

prat med kunden finner hun alltid fram til beste fremgangsmåte slik at alle parter føler seg forstått og er fornøyde med hvordan prosjektet skal gjennomføres. Hun trives kjempegodt i eget firma, med en jobb som gir nye utfordringer hver dag. ETTER EN HYGGELIG


Vi får deg på veien igjen! Kenneth Sande både bygger og kjører rallycrossbiler. Men han har også fagbrev som bilmekaniker, og driver i dag Automote Bil & Deler AS i Sandefjord. Det er ikke bare et autorisert bilverksted, men også en arena for utleie, kjøp og salg av firhjulinger. i 2003 av svogeren Kai Løberg. I dag er det Kenneth som er daglig leder i det som er en ren familiebedrift. Kunnskap, kvalitet og konkurransedyktige priser er viktige stikkord for Automote Bil & Deler AS. –Kai har drevet verkstedet her siden starten, og har bygd opp lokalet. Da jeg ble med i februar 2012, la vi om driften til et AS. De fleste ansatte er i familien vår, og kona mi jobber på kontoret. I tillegg leier vi inn medarbeidere og andre tjenester, forklarer Kenneth. Han drev tidligere som mekaniker med eget foretak. I dag er de flere fullt utdannede mekanikere SELSKAPET BLE ETABLERT

i Automote Bil & Deler AS, som tilbyr så godt som hele spekteret av verkstedtjenester. Fra oljeskift og enkel service, til lakkering, rutinekontroller, oppretting og reparasjoner. Alle bilmerker er velkomne. – Kundene kommer i hovedsak fra lokalområdet, men vi har konkurransedyktige priser og får derfor også en del store kunder fra Oslo. Det er tøff konkurranse i bransjen, men vi driver med litt andre ting også. Blant annet skrur vi på skadde og krasjede biler, og kjøper skadde biler gjennom ett forsikringsselskap vi samarbeider med. Da velger vi selv hvilke skader vi vil kjøpe, sier Kenneth.

Kjøp og salg av biler er en viktig del av virksomheten. Det går i både brukte og nye biler, og Kenneth og hans kolleger tilbyr også utleie av biler og tilhengere. Du får kort sagt det meste innen bil og bilhold hos Automote Bil & Deler AS. Alt på ett sted, og det setter folk pris på. kundene er gode. Logoen vår har mottoet ”Vi får deg på veien igjen!”, og vi satser på god service. Det vil si at vi henter biler for kundene når de stopper opp, vi er tilgjengelige på telefon, og vi ringer folk opp igjen. Når folk prøver oss, så blir de fornøyde! – TILBAKEMELDINGENE FRA

SANDEFJORD | 43


Tid for kunst i Galleri Bakgården Kongens gate 37 er en liten oase i Sandefjord sentrum. 18. juli i fjor åpnet Berit Blindheim Galleri Bakgården her. Et intimt og koselig galleri i stemningsfulle og historiske omgivelser, med Bakgården Café som nærmeste nabo. Besøkende bys på kunst signert av både gjesteutstillere og Berit selv. Bebemalerier og hadde et lite sommergalleri i hagen og i garasjen hjemme hos meg selv. Firmanavnet Bebemalerier har jeg beholdt, og da det ble ledig lokale her i Bakgården valgte jeg å leie. Navnet på galleriet måtte bare bli Galleri Bakgården. Resultatet ble et galleri som besøkes flittig av både sandefjordinger og turister. Omgivelsene er fredfulle og harmoniske, og innenfor dørene venter spennende kunst fra landet rundt. Med stor variasjon i både form og uttrykk. Kunsten selges direkte fra vegg. – Det er nye ting hver måned. Det kan dreie seg om malerier, trykk, glasskunst eller annet kunsthåndverk. Du kan finne ekte perler her. Det er bare å komme og oppleve. Vi har nydelige akryl og oljemalerier samt akvareller og hjemmelagede troll fra Sogn. I desember skal vi også ha nydelige litografier fra London. – JEG STARTET SOM

Hundefôr til hele landet Tines Hund & Katt AS fylte ett år nå i september. Innehaver Tine Hynne er hovedimportør av hunde- og kattefôret Profine i Norge, og overtok importen etter Noark Pet, hvor hun var ansatt i tre år. Hun får stadig henvendelser fra folk som har hørt lovord om det tsjekkisk-produserte fôret. Tines Hund & Katt sender og distribuerer til både forhandlere og privatkunder over hele landet. flere kunder som kontakter oss, fordi de har hørt så mye bra om oss fra andre hunde- og katteeiere. Det er oppløftende, synes jeg. Folk får høre at vi har gode priser og et godt produkt, forteller Tine. Profine skiller seg fra annet fôr på sitt lave korninnhold. Mens det meste av hundefôret du får i butikken i dag er kornbasert, er Profine isteden basert på behandlet potet. Resultatet er ekstra høyt næringsopptak. – Bikkja mi spiser det selv, og han blir ikke lei, selv om han er litt sær. Det er et superpremium fôr med naturlige råstoffer, og hunden får alt den trenger. Fôret kommer i åtte varianter, de fleste med kylling. Seniorfôret har kalkun og ekstra fiber, mens laksevarianten er spesielt godt egnet for hunder som har allergier eller problemer med fordøyelsen. Light-fôret med lam er for vektkontroll, men også allergiforebyggende, sier Tine. Samtidig tilbys Profine til fornuftige priser. Tine selger 15 kilo fôr fra 449 kroner. Markedet omfatter hele Norge, fra nord til sør og øst til vest, og blir – VI HAR STADIG

44 | SANDEFJORD

stadig mer populært – spesielt blant østfoldinger har etterspørselen økt. Tine mottar nye leveranser hver onsdag, så det er bestandig ferskvare på lager. nettbutikk hvor målsettingen er å holde en så lav pris som mulig, direkte til sluttbruker. For alle som bor i Sandefjord er det det bare å huke av på utkjøring om man ønsker sekken kjørt hjem. Da får du varene hjem på døra for 49,- kr. Vi har nylig fått våre første abonnementskunder, med fast utkjøring en gang i måneden, sier Tine. Mellom tolv og to på tirsdager og torsdager er det dessuten åpent hus på Nordre Kullerød i Sandefjord. Da kan hvem som helst komme innom for å kjøpe og hente hos Tines Hund & Katt – eller for å få en kopp kaffe og høre mer om Profine. Når man bytter fôr bør det alltid gå gradvis, understreker Tine, over tid. – Jeg kan ikke si at dette fôret er det som aller best for absolutt alle hunder. Det er like individuelt for hunder som for oss mennesker hva som er best for oss. Men gi det en sjanse, for det er en veldig stor mulighet for at det fungerer kjempebra! –VI HAR EN

selvsagt også Berits egne oljemalerier og kullmalerier. Hun sier kullmalerier, ikke kulltegninger, ettersom hun maler med kull og pensler. Berit maler for det meste figurative klassiske malerier i olje og kull, men også noe abstrakt i akryl. Hun forsøker å formidle stemninger som inneholder menneskelig dybde, og å gi en opplevelse som er med på å berøre mennesker. Enten motivene er mennesker, dyr eller naturkrefter. – Menneskene mine er malt med en palett som er 2 500 år gammel; det kommer en egen glød i de maleriene. Et besøk på Galleri Bakgården er utvilsomt en liten opplevelse i seg selv. SÅ ER DET


Ektepar med godt samarbeid Da ekteparet Almeli etablerte maskinentreprenørfirmaet Ole M. Almeli hadde de ikke sett for seg hvor de skulle være i dag – med 30 ansatte og et svært godt navn i bransjen.

Jeg passer på at alt går sin gang her internt, mens Ole Martin sørger for å holde kursen stø både for ansatte og kunder. kontorsjef på hovedkontoret, mens mannen Ole Martin er daglig leder og sjef for økonomien i selskapet. – Jeg passer på at alt går sin gang her internt, mens Ole Martin sørger for å holde kursen stø både for ansatte og kunder, smiler Magny. Firmaet ble grunnlagt i 1980 som et enkeltmannsforetak. Utviklingen fra et lite enmannsfirma gikk raskt, og i 1982 var de etablerte med et heltids, profesjonelt firma. I 1986 gikk de over til å bli et AS, og var da rukket å bli 15 ansatte. I dag teller selskapet 30 dyktige ansatte. Sønnen Ole Morten har også vært med helt siden han gikk ut av fagskolen for fem år siden. – Vi har ansatte som har vært med oss helt siden starten, og som vi setter stor pris på. Vi prøver å ha sosiale samlinger hvert år for å skape samhold og vise at vi setter pris på dem, sier Magny. MAGNY ALMELI ER

hele tiden vært det samme: å være så allsidig og fleksible som mulig, noe som har gjort Ole M. Almeli AS til ledende på markedet, ifølge mannen som bærer selskapets navn. – Vi tar på oss rundt 10–15 oppdrag i året, og har autorisasjon for alt innen vei- og grunnarbeider, og dessuten for rivningsarbeid i Oslo. Arbeidsoppgavene går stort sett på kommunaltekniske anlegg, komplette grunnarbeidsoppdrag, bolig- og næringsbygg, massetransportarbeider og fjellsprenging, avslutter Ole Martin. FIRMAETS MÅL HAR

OLE M. ALMELI AS Maskinentreprenør

I et utfordrende marked er vi en solid samarbeidspartner. Bølerveien 71, 2020 skedsmokorset | telefon: 63 95 50 44 www.almeli.no

Best til lands – Best til vanns AS Kellox er eksperter både til lands og til vanns – med salg og distribusjon av både MC og båt- og båtmotorer. Selskapet har over 60 års erfaring i bransjen, og er Norges største leverandør av MC, samtidig som de stadig tar nye markedsandeler på marinesiden. administrerende direktør både i AS Kellox og i søsterselskapet Loxkel AS. Begge selskapene driver med både MC og marine. I AS Kellox føres motorsykler, ATV, båtmotorer og andre produkter fra Honda. I Loxkel AS finner du merker som Tohatsu båtmotorer og italienske motorsykler, mopeder og scootere som Vespa, Piaggio, Gilera, Aprilia og Moto Guzzi samt Kymco. – Når det gjelder båtmerkene våre, er de fleste finske. AMT, Silver, Terhi og SeaStar. I år har vi startet med Rib, et merke som heter Highfield. De er de eneste i Norge med aluminiumsskrog, og er utrolig driftsikre, brukervennlige og med meget gode sjøegenskaper. At de i tillegg er veldig flotte designmessig, gjør bare kundeopplevelsen enda bedre, forteller Vinje. PER-ANTON VINJE ER

spredt godt utover hele landet. Totalt er det rundt 40 forhandlere på marine og 60 på MC. Det er viktig for et distribusjonsnett med lokal tilstedeværelse, slik at kundene enkelt kan få utført service og vedlikehold når det er behov for det, uten å måtte reise land og strand rundt. – Vi representerer cirka 22 varemerker i Norge.

HAN HAR FORHANDLERE

Det omfatter alt fra kapitalvarer som nevnte båter, båtmotorer og motorsykler, men også alt av utstyr som støvler, hjelmer, dresser, oljer osv og selvfølgelig deler til ettermarkedet. Noen av forhandlerne våre har alt, mens andre kun har noen av varemerkene, sier Vinje. væravhengig bransje de driver i, men Vinje og hans kolleger har vært lenge i markedet. De vet hva de holder på med. Gjennom lavsesongen er staben travel med planlegging av aktiviteter, kompetansehevingskurs og forhandlinger med leverandørene, for å nevne noe. – Det er viktig for oss at vi er attraktive overfor våre forhandlere. Det skal være enkelt for dem å drive handel med oss. Dette er grunnen til at vi har så mange forskjellige merker. Fordelen med oss er at vi har bredde på produktene og at vi har flere merker. Teknisk avdeling jobber kontinuerlig med kompetanseøkende tiltak overfor forhandlerne, slik at de til enhver tid skal være godt skolert på alle våre produkter, understreker Vinje. Dermed får forhandlerne – og kundene – en komplett pakke. DET ER EN

SKEDSMO/SKI | 45


Best på overflatebearbeiding I 55 år har de forsynt både metallbearbeidingsindustrien og håndverkere med alt av maskiner og utstyr for overflate­bearbeiding. Trond T. Wikant AS på Langhus er en betrodd aktør i en bransje som har opplevd store strukturelle forandringer. har vært i bedriften helt siden han var 20 år, og er også leder for datterselskapet Vincent Bommen AS. Han kan fortelle om en bransje som har endret seg mye opp gjennom årene. – At det har forandret seg mye handler ikke om selve produktene, men om at innkjøpene og kundene hele tiden er i bevegelse. Der det tidligere var mange små bedrifter som hadde sine spesialfelt, er de fleste i dag del av en kjede. Det er få frittstående importører igjen, og vi er én av de få, sier Larsen. Totalt er de åtte dyktige ansatte i Trond T. Wikant AS. Spesialiteten er det som på fagspråket betegnes som overflatebearbeiding, der Larsen og hans kolleger har en unik erfaring og kompetanse i å se løsninger. DAGLIG LEDER ROBERT LARSEN

– Overflatebearbeiding er en mekanisk forandring av en overflate. Overflaten endres enten ved å slipe, skjære, børste eller sandblåse. Vi må kunne dette bedre enn andre aktører og vi må være konkurransedyktige på pris. Heldigvis er vi en liten organisasjon, egen import på alle varer og kan derfor tilby kundene gode priser, understreker han. På spørsmål om hvordan han ser for seg fremtiden, forklarer Larsen at norskproduserende industri allerede på 1990-tallet begynte å flytte produksjonen utenlands. Det er en trend som har fortsatt til i dag, og alt tyder på at det bare vil fortsette i årene som kommer. – Det blir stadig mindre og mindre manuell bearbeiding i Norge. Markedet blir mindre for hvert år, men det vil aldri forsvinne helt.

Til tross for nedadgående piler i markedet, har Trond T. Wikant AS opplevd en positiv utvikling også i det nye årtusenet. Opp gjennom årene har selskapet vært innom det meste av ulike problemstillinger på sitt felt. Det betyr at de er blitt spesielt gode på raskt å finne frem til gode løsninger. Slike egenskaper er selvsagt attraktivt for kundene. stabil arbeidsstokk med veldig lite utskiftning, og vi er opptatt av at det skal være hyggelig å kontakte oss. Selv om industrien på mange måter har skrumpet inn, har vi hatt en god utvikling de siste 10–15 årene. Det må vel bety at vi gjør noe riktig, da! Det gjelder å gjøre det beste ut av hver eneste telefonsamtale og hver eneste kontakt med kundene. – VI HAR EN

Vår lange fartstid har gitt oss nødvendig erfaring for å kunne tilby produkter med høy og stabil kvalitet, og vi har levert maskiner og utstyr for avgrading og overflatebearbeiding siden 1959. www.wikant.no · Tlf: 64 91 45 20

46 | SKI


Mazda for fremtiden Tidligere hadde Aerobil på Ski flere ulike bilmerker i stallen. Men nå er det fullt fokus på Mazda. Aerobil spisser kompetansen ved å spesialisere seg på ett bilmerke. Dermed får kundene en enda mer kunnskapsrik og profesjonell forhandler å forholde seg til.

Mazda Norges fjerde – Grunnen til at vi nå satser på mest solgte personbil individuelt, bare ett merke, er at det tar mye tid, og Norges mest solgte SUV. Det er ressurser og penger å jobbe med flere ikke tilfeldig, forteller Heidi Foss, importører. Vi føler at ved å spesialihovedeier og daglig leder i Aerobil. sere oss på kun ett merke, kan vi være – Mazda har ny teknomer profesjonelle overfor kundene, ha logi som gjør at vekten på bilene er topp kompetanse på det og dermed få lavere enn hos konkurrentene. Dette flere lojale kunder, understreker Foss. gir lavere utslipp og lavere avgifter. Slik blir vi rimeligere i pris, og det AEROBIL BLIR EN pilotbutikk for kommer kundene til gode. Vi er Mazda, og pusser opp både utvendig heldige som representerer Mazda, og og innvendig. Samtidig skal verkstedet vi gleder oss til fremtiden deres fortsette å serve og alle de nye modellene Mazda har ny ulike bilmerker. som kommer. teknologi som Mekanikerne har høy gjør at vekten kompetanse på en rekke I dag har Aerobil ti på bilene er lavere enn felter, og det er kunnskap ansatte. Selskapet har hos konkurrentene. eksistert i dagens form i som ikke må gå til spille. åtte år, og nå er målet at – Merkeverkstedet vårt Mazda skal bli enda mer tilgjengelig er fortsatt for både Saab, Renault, og enda bedre kjent i Follo-distriktet. Dacia og SsangYong, og som tidligere Målsettingen for 2014 er å selge 180 Subaru-forhandler har vi også stor nye biler og 200 brukte. kompetanse på det merket, sier Foss. I FJOR HADDE

SKI | 47


SMAK AV RØROS Det brytes ikke lenger kobbermalm og svovelkis i gruvene på Røros. Men den gamle Bergstaden har funnet nye leveveier for nye tider. I Røros og omegn befinner det seg i dag en hel liten flora av matprodusenter som spesialiserer seg innenfor kortreist mat, økologisk mat og nisjemat. Identiteten henter de på sitt eget hjemsted. ble Lergruvbakken på Røros endelig stengt, som aller siste aktive gruve i Røros-fjellene. Dermed var sluttstreken satt for over 300 års gruvedrift i Bergstaden. I 1980, bare tre år senere, ble Røros Bergstad innskrevet i UNESCOs verdensarvliste. Som så mange steder i Norge, hadde den tradisjonelle industrien ikke lenger livets rett. På kort tid ble de gamle næringsveiene forvandlet til vernede fortidsminner. Nye verdier måtte skapes om Røros skulle leve videre som mer enn bare et museum. MAT MED STEDSTILHØRIGHET I dag har Røros et variert næringsliv, som blant annet baserer seg på trevare- og møbelindustri, samt reiseliv. Men også innenfor matproduksjon har en rekke aktører i fjellregionen bestemt seg for å stake ut en ny kurs. Når kårene for tradisjonelt jordbruk og husdyrhold blir stadig 48

vanskeligere, er spørsmålet om det finnes alternative veier til lønnsomhet. På Røros har 29 matprodusenter funnet sammen i andelslaget Rørosmat SA, for produksjon av lokalmat og økologisk mat under felles varemerke og felles verdier. Det har vist seg å være en vellykket forretningsmodell i dagens marked, forteller daglig leder Kristin Bendixvold. – Selskapet Rørosmat og merket ”Røros – mat fra Rørostraktene” ble etablert i 2003. Det ble til ved at noen produsenter så et behov for å markedsføre seg under samme varemerke. I tillegg ønsket man at produsentene skulle få mulighet til å fokusere på det de er gode på – nemlig å produsere mat. Så kunne man heller bygge opp et eget selskap til å ta seg av markedsføring, salg og distribusjon, samt annen kompetanse som er nødvendig for å få produktene ut i markedet. Siden oppstarten har antallet andelseiere i Rørosmat steget fra 6 til 29. Det totale

sortimentet favner i dag bredere enn noensinne. Her finnes både egg, meieriprodukter, bakstprodukter, storfekjøtt, lam, rein, hjort, elg, sik og røye (samt foredlede produkter av disse råvarene), og urter og krydder, ost, potet, bær, sopp og øl. Fellesnevneren er at hvert enkelt produkt nå er knyttet til Rørosmat-navnet. Det stiller krav til produksjonen, som for det første skal foregå i Røros-traktene. Råvarer og ingredienser i bearbeidede varer skal være fra Rørostraktene så langt det er mulig, og ellers fra Norge. Utenlandske råvarer er kun tillatt om de ikke er å oppdrive her til lands. – Det er flere kommuner med i vår definisjon av Røros-traktene. Når den første kobberen ble funnet på Røros, satte Kristian Kvart, kongen av Norge og Danmark, en passer i kartet ved funnstedet og dro en sirkel. Dette er kjent som Cirkumferensen, og legger i dag grunnlaget for Rørostraktene. Røros er et naturlig fyrtårn i


dette området, med positive assosiasjoner knyttet til seg – og vi har sånn sett valgt å bygge merkevaren rundt dette, opplyser Bendixvold. FELLES MERKEVAREBYGGING For produsenter av lokalmat og økologisk mat, er en slik stedstilknytning selvsagt en naturlig vei å gå i markedsstrategien. Men Bendixvold er også klar på at det er en merkevarebygging som forutsetter samarbeid på tvers av næringer. For at et varemerke som Rørosmat skal kunne fylles med innhold, må også selve Røros-navnet være bærer av en tydelig identitet. – Rørosmat samarbeider tett med reiseliv og øvrig næringsliv i vår region. Her handler det om å løfte i flokk. Vi bygger på den

samme merkevaren, og det er Røros-navnet. Da må vi være samstemte, levere kvalitet og ekte vare over hele fjøla. Det innebærer å jobbe sammen både innenfor og utenfor egen organisasjon. Innad i Rørosmat har samarbeidsånden gitt seg uttrykk i en felles visjon: sammen om matglede. I forretningsideen til Rørosmat ligger det en grunntanke om at alle medlemsbedriftene drar i samme retning, heller enn å betrakte hverandre som konkurrenter. – Rørosmat SA ble ikke stiftet for å generere stort overskudd til aksjeeiere. Rørosmat skal bidra til økt verdiskaping for sine medlemmer gjennom de tjenestene vi leverer. Visjonen vår forteller om opplevelsen vi ønsker å gi forbrukeren, men den forteller

også om hvordan vi arbeider sammen. Vi samarbeider om å lykkes, noe som for øvrig også er vår største suksessfaktor – vi unner hverandre å lykkes, understreker Bendixvold. Hun kan fortelle at andelslaget i Røros forventer å vokse betydelig nå i 2014. Målsettingen ligger på en vekst på 50 % sammenlignet med fjoråret. Samtidig tyder alle trender i markedet på at etterspørselen etter lokalmat vil vokse i årene som kommer. Rørosmat distribueres i dag både lokalt og nasjonalt, til både dagligvare- og storhusholdningssegmentet. Og med det sendes også en bit av Røros-identiteten landet rundt. FORTID OG NÅTID I Røros har de dratt aktivt nytte av et stedsnavn som klinger godt i ørene til nordmenn flest. De fleste av oss kjenner til det gamle gruvesamfunnet som i dag er forvandlet til en idyllisk turistdestinasjon. En liten vernet bergstad innimellom fjell og vidde. Når produktet er lokalmat og økologisk mat, er det klart det gir gode assosiasjoner når brød, melk og kjøtt har tilhørighet til et slikt sted. På den måten har det gamle Røros blitt et verdifullt aktivum i verdiskapingen som finner sted i det nye Røros. Kanskje er det ikke tilfeldig at gamle industristeder som Rjukan, Notodden, Odda og Tyssedal nå er på vei inn på samme spor som Røros har vært over lengre tid. De fire tradisjonsrike fabrikkbyene er for øyeblikket under vurdering til verdensarvstatus. I 2015 blir de muligens invitert inn på UNESCOs lister – hvor Røros allerede befinner seg – takket være fordums industrikultur og en særegen arkitekturhistorie. Lokalt i håper mange at det eventuelt kan bidra til å legge grunnlag for nytt liv. Industrien er død, fraflyttingen er tiltagende, men steder som Rjukan og Odda har fremdeles en unik historisk aura. Eksempelet Røros viser at det er noe det kan trekkes veksler på når nye verdier skal skapes. 49


Hos oss kan du hente eller bytte varene i din nærmeste Princessbutikk! Princess har lange tradisjoner og mye kunnskap innen gardiner og alle andre tekstiler til hjemmet. Princess har et bredt og tidsriktig sortiment med god kvalitet til konkurransedyktige priser. Samtidig har vi et høyt aktivitetsnivå med mange gode tilbud. Vi er opptatt av god kundeservice, høy kompetanse og godt humør!

Shop varer hos

www.princessbutikken.no eller i en av våre 149 butikker.


Grønn pioner i tekstilbransjen Princess-gruppen går i bresjen for en miljøvennlig norsk tekstilbransje. Det innebærer bruk av produkter uten miljøgifter og skadelige kjemikalier. Kai Gulbrandsen er administrerende direktør, og har stor tro på at alle kan være med på å bidra til en grønnere hverdag.

både medarbeiderne og kundene våre, understreker Gulbrandsen. I hans øyne er ikke norske myndigheters krav tilstrekkelig strenge når det gjelder behandling av kjemikalier i tekstilbransjen. I Princess bestemte de seg derfor for at deres egen virksomhet skulle forholde seg til utvalgte internasjonale sertifiseringer. Det er sertifiseringer som stiller langt høyere krav enn de norske, både til Princess-gruppen selv og til deres produsenter.

kvalitetsleverandør og en anerkjent merkevare, og vi føler at det å gjøre noe i forhold til både miljø og samfunnsansvar er viktig. Vi har derfor et sterkt fokus på kjemikalier. Det importeres mye miljøgifter innen tekstilindustrien, og det var der vårt engasjement startet. Helse og miljø er viktig for

– I 2006 BEGYNTE

– PRINCESS ER EN

arbeidet med å fjerne alle helsefarlige kjemikalier i alle kroppsnære produkter, og der følger vi en internasjonal sertifisering som heter Øko-Tex. Etter hvert har vi gradvis tatt flere og flere varegrupper, og på økologiske varer går vi også inn og ser på produksjonsforholdene. Miljøfyrtårnsertifi-

sering er også viktig for oss, både for energiforbruket, men også for HMS og arbeidsmiljø. Vi var den første kjeden i Norge som miljøfyrtårnsertifiserte alle butikkene og hovedkontoret vårt. Det viktigste for Gulbrandsen som direktør for Princess, er at alle ansatte kan selge bedriftens produkter med god samvittighet både når det gjelder miljø og miljøgifter. Når han ser fremover i tid, er det med stor tro på fremtiden til både Princess og norsk varehandel generelt. – Norske forbrukere bryr seg fortsatt for lite om miljø, og jeg tror at både pris og tilgjengelighet kommer foran miljø på listen over prioriteringer til nordmenn. Jeg er opptatt av at hvis alle bidrar litt til å begrense både miljøgifter, utslipp og energiforbruk, så blir det veldig bra. Det gjelder både enkeltpersoner og store selskaper. SKI | 51


Kvalitetshus for folk flest IEC-HUS ble etablert i år 2000, men har allerede levert mer enn 2 000 hus, hytter og leiligheter. Effektiv produksjon og høy leveringsdyktighet har vært en vinner hos både privatfolk, utbyggere og entreprenører. IEC-HUS tilbyr kvalitetshus i både tradisjonell og moderne stil, til gunstige priser. Hovedkontoret ligger i Ski i Akershus, men selskapet har hele tolv salgskontorer fra Trondheim og sørover.

hovedsakelig folk flest. Vi leverer vanlige boliger til mindre og større utbyggere og entreprenører, samt til vanlige folk som kjøper seg en tomt og skal sette opp et hus. De ser at de kommer gunstig ut prismessig med våre løsninger, som dekker hele spekteret fra tradisjonelle hus til mer funkis og moderne stiler. Det forteller Yngve Åkvåg, som er leder for IEC-HUS Region Sør. Totalt er IEC-HUS delt opp i fem regioner: Rogaland, Nordvest, Hordaland, Øst og Sør. Alle er egeneide AS. Region Sør har kontorer både i Tønsberg, i Stathelle i Skien, og i Drammen, hvor Åkvåg holder til. Her er de åtte ansatte, og har egne arkitekter og byggeledere på huset. – Vårt fortrinn er at vi har en norskeid fabrikk i Russland, med norske ansatte, som bygger – VÅRE KUNDER ER

52 | DRAMMEN

elementene vi bruker. Dermed kan vi tilpasse mindre endringer sammen med arkitektene. Med utgangspunkt i katalogen vår gjør vi endringer og tilpasninger etter kundenes ønsker. Vi har egne arkitekter på alle kontorene som lar kundene få tegnet opp husene sine med én gang, sier Åkvåg. Han kan tilby en produksjonstid som få kan matche. I Norge blir det i dag mer og mer vanlig med modulhus. Det har blant annet med kort byggetid å gjøre, samt gode priser. Samtidig er dagens modulhus av høy kvalitet, og det er store muligheter for individuell tilpasning. med leveringstiden vår. Siden vi bygger med elementer, kan vi korte ned byggetiden ute på byggeplassen. Kundene slipper å vente, og huset blir raskere klart. Et – MANGE ER FORNØYDE

hus kan være ferdig utvendig i løpet av 14 dager, opplyser Åkvåg. Han ønsker nå å sette fokus på nye markeder for IEC-HUS Region Sør. I årene som kommer skal Åkvåg og

kollegene vinne nye markedsandeler i Asker og Bærum. Samtidig legger selskapet kontinuerlig vekt på å finne frem til enklere og rimeligere løsninger for sine kunder.


For oss som gjør jobben! Visjonen til Swedol Norge er enkel. De skal være partneren som er aller best på å tilpasse seg den profesjonelle brukerens ønsker og behov. Målgruppen er først og fremst små og mellomstore bedrifter. har Swedol sitt opphav i Sverige. Selskapet åpnet sin første butikk i Norge i Drammen i august 2011. Produkt- og Markedssjef Thomas Huseth forteller at mens det i Sverige finnes 41 Swedol-butikker, er det foreløpig seks i Norge. I tillegg til Drammen, er kjeden nå tilstede i Moss, Sandnes, Fredrikstad, Kristiansand og Trondheim. – Her på hovedkontoret i Drammen er vi tre, og i butikken er det seks fast ansatte og en på deltid. Alle er opptatt av å gjøre ting så enkelt og effektivt som mulig for kundene våre. Hvis en kunde ringer på vei til butikken og sier at han trenger noe, så kaster vi oss rundt slik at alt ligger klart når kunden kommer. Vi skal være profesjonelle, gjøre ting enkelt og ha hjertet i det vi driver med ved å bry oss om både kunder og kollegaer. I tillegg må man ha driv og våge å satse litt, sier Huseth. SOM NAVNET TILSIER,

mange andre aktører i bransjen, har Swedol som målsetting først og fremst å betjene de små og mellomstore bedriftene. Når de aller største handler hos Swedol er det en følge av rett prisnivå på et riktig sortiment. Med en dyktig svensk innkjøpsorganisasjon som kjøper inn store volum, søker Swedol generelt å tilby produkter til en god og åpen pris i markedet. Istedenfor å gi rabatter på høye veiledende priser, kalkulerer de en pris som ligger på akseptabelt nivå for sunn butikkdrift, for så å gi denne prisen til alle. Prisene finnes i katalogen, på nett og i hyller i butikkene. – På produktsiden er vi helt avhengig av å ha god kvalitet på produktene vi selger. Det er de profesjonelle kundene vi satser på, og der har vi et bredt sortiment som favner mange. Vi har fire kundesegment vi sikter på å være total utstyrsleverandør til. I MOTSETNING TIL

Transport, last og løft; mekanisk industri og verksted; jord- og skogbruk; samt bygg og anlegg, sier Huseth. sortiment som favner bredt. Men Huseth og hans kolleger har kontinuerlig fokus på at de viktigste og mest populære varene til enhver tid skal være på lager. I Drammen har selskapet også en stor, fin og ren butikk, som de får mye gode tilbakemeldinger på. – Vi hører også at vi yter god service. Nå er planen for Swedol videre vekst i Norge. Det jobber vi knallhardt mot. Utfordringen vår er at vi ennå ikke er godt kjent i markedet. Jeg vil derfor komme med en sterk oppfordring til alle som ikke kjenner til Swedol: kom innom! Jeg er sikker på at mange vil bli overrasket over både prisnivået og sortimentet i hyllene våre. DET FORUTSETTER ET

DRAMMEN | Tomtegata 80, 3012 DRAMMEN | Tlf: 40 00 14 21 MOSS | Midtveien 5, 1526 MOSS | Tlf: 40 00 14 24 SANDNES | Svanholmen 19, 4313 SANDNES | Tlf: 40 00 14 26 FREDRIKSTAD | Dikeveien 18, 1661 RØLVSØY | Tlf: 40 00 14 28 KRISTIANSAND | Barstølveien 25, 4336 KRISTIANSAND | Tlf: 41 53 85 70 TRONDHEIM | Kvenildmyra 6, 7072 HEIMDAL | Tlf: 41 53 85 80 DRAMMEN | 53


Tar taktekking til nye høyder Takentreprenørfirmaet Jørnsen Tak AS fullførte nylig en omfattende rehabilitering på Åssiden skole i Drammen. Nå er selskapet i full gang med et stort boligprosjekt for PEAB på Lørenskog, og har samtidig et prosjekt gående på Slependen for Strøm Gundersen. Jørnsen Tak AS ble stiftet i Drammen i 1982, og nærmer seg nå 33 års fartstid i bransjen. firmaet kunder i et område som dekker Drammen, Buskerud, Kongsberg og Oslo. Av tjenester utfører de alt av tak- og membranarbeider med asfalt- og PVC-belegg. Varemerket er høy kvalitet til konkurransedyktig pris. – Vi har i hovedsak proffkunder, og jobber mye på store næringsbygg. Når det gjelder styrken vår som firma, synes jeg at vi er gode på taktekking. På det feltet har vi få, om ikke så og si null reklamasjoner. Ellers er vi også flinke til å følge opp på fremdriften i et prosjekt, og kvaliteten på jobbene vi utfører er høy. Proffkunder handler ofte på pris, så vi må tenke på det også, forteller daglig leder og ingeniør Per-Anders Jørnsen. Han driver Jørnsen Tak AS sammen med taktekkermester Trond Øivind Jørnsen og økonomi­ I DAG BETJENER

Tlf: 32 26 44 60 • www.jtak.no 54 | DRAMMEN

ansvarlig Janne Bjørklund. Firmaet er ansvarlig utførende i tiltaksklasse 3, og har godkjenning som opplæringsbedrift. Jørnsen Tak AS er også medlem i Takentreprenørenes Forening, samt i den landsdekkende kjeden Takringen.

Radonentreprenør. Det innebærer imøtekommelse av en rekke krav, blant annet gjennomført teorikurs for ledere og praktisk kurs for tekkere, slik at alle kunder kan være trygge på at en eventuell radonsikring utføres korrekt og forskriftsmessig.

kjede av takentreprenører som i dag har omtrent 45 medlemsbedrifter landet rundt. Medlemmene er del av et sterkt faglig miljø, med tilbud om jevnlig kursing og seminarvirksomhet. På toppen av det kommer en rekke fordeler, inklusive gunstige leverandøravtaler med produsenter av produkter, utstyr og tjenester til taktekkerbransjen. For medlemsbedriftenes kunder gir Takringenlogoen en ekstra trygghet. Jørnsen Tak AS er også Autorisert Takringen

I JØRNSEN TAK AS

TAKRINGEN ER EN

legges det også vekt på å bruke tekkeløsninger som har lange livsløp. Kvalitetsarbeid med lang levetid lønner seg alltid på lang sikt. I tillegg blir det totale miljømessige fotavtrykket langt mindre enn med løsninger som har kort levetid. – I årene fremover skal driften fortsatt gå på skinner og vi skal fortsatt være en solid aktør i markedet. Som firma skal vi holde oss på et stabilt og jevnt nivå. Jeg håper at vi etter hvert få en økning, men ikke for stor, understreker Jørnsen.


Faghandel for faghandlerne Eurobad AS har en historie strekker seg tilbake til det tidlige 1990-tallet. Men i dag er selskapet en kvalitetsleverandør som først og fremst henvender seg til baderomsbutikker og rørleggermestere. Da Eurobad AS ble etablert tidlig på 90-tallet, da under et annet navn, var det sparedusjer og baderomsprodukter som sto i fokus. Siden den gang har Eurobad AS utviklet seg til en kvalitetsleverandør for baderomsbutikker og rørleggermestere.

at selskapet byttet navn til Eurobad AS. Da skiftet også fokus. – Siden da har vi fokusert mer på å levere varer til faghandel og rørleggerbransjen. Et par av agenturene har vært med siden starten, men ellers har det kommet og gått litt forskjellige. I 2004 startet vi i tillegg et selskap som heter Boco Europe AS. Det er en produksjonsbedrift som stort sett jobber i Kina, og ble startet som en vareforsyner til Eurobad AS. I dag er Boco Europe AS større enn Eurobad AS, og leverer til vesentlig flere kunder, forteller Pål Christoffersen, som er daglig leder i begge selskapene. Eurobad AS har en stab på 11 ansatte som leverer DET VAR I 2000

varer over hele landet til store og små aktører innen rørleggerbransjen. De har et eget lager, og innleide transportfirmaer som kjører varene ut til kundene. Slik kan de garantere levering av alle produkter innen dagen etter. Og enda bedre om ordren blir registrert hos dem før kl. 12 - da kjøres nemlig varene ut samme dag. Produktsortimentet er stort, og spenner over alt fra innredninger og dusjløsninger til armatur og smådeler som vannlåser. – Det vi ikke har, er knagger, kroker og slike ting. Men alle produkter er laget for å møte standarden som en profesjonell rørlegger skal ha. Det betyr at vi leverer faghandelprodukter til faghandlere med den kvaliteten det krever. Vi er gode på armaturer og

dusj, og på ett bestemt nisjemarked innen badekar, nemlig badekar i den helt øvre prisklassen. utviklingen de siste årene har vært jevn og fin, med en stabil vekst på selskapets vegne. Hos Eurobad AS er det ingen som stresser, for her vokser man i takt med kundene. – Når det gjelder fremtidplanene våre, er vi litt usikre på om vi som en grossist vil overleve. Vi jobber jo mot en bransje som blir bare mer og mer kjededominert og vi, som alle andre, må derfor ha avtaler med kjedene. Der er det mange om beinet, men vi må bare følge med på det som skjer, og vokse med tiden! CHRISTOFFERSEN FORTELLER AT

DRAMMEN | 55


TESS som totalleverandør TESS er aller best kjent som leverandør av slanger. Men det som en gang var en liten Drammensbedrift er i dag blitt en totalleverandør til industri, entreprenører og offentlige etater i både Norge og i utlandet. I Drammen og omegn har TESS fem servicesentre. Selskapet har introdusert et innovativt konsept for faste kunder. Med integrert forsyning (IF) flyttes en permanent varebeholdning ut til kunden. Alle nødvendige varer vil være tilgjengelig hele tiden. Da unngår kundene unødig bruk av tid og penger på innkjøp. – VI HAR ET

enormt produktspekter. Allikevel, våre tre største varegrupper er slanger, både høytrykk og lavtrykk, alt av verneprodukter og alt innen sveiseutstyr. Resten er fordelt på mange varegrupper. Det dreier seg om verktøy, festemateriell, kjemikalier, lim, kulelagre og mye mer, forteller Dagfinn Solvang, daglig leder i TESS Drammen AS.

Notodden, Kongsberg og Kongsgårdsmoen. Kon­septene for hvert enkelt servicesenter varierer. TESS Kongsgårdmoen tilbyr blant annet skog- og hagemaskiner og er alene om dette i regionen. TESS Kongsberg er i stor grad offshorerelatert og har et tett samarbeid med FMC Technologies, sier driftsleder Veronica Samuelsen.

i Drammen at TESS så dagens lys, helt tilbake i 1968. Det begynte i det små, men i takt med oljealderen skjøt driften fart. I dag har TESS over hundre servicesentre rundt omkring i landet. Bedriften har også tilstedeværelse utenfor Norges grenser. I hvert enkelt servicesenter er virksomheten og varesortimentet skreddersydd til den lokale industriens behov i det området. – I vår region har vi fem servicesentre. Vi har hoved­kontor og servicesenter på Brakerøya i Drammen. I tillegg har vi servicesentre i Hokksund,

HUN ER OPPTATT

kundens ønsker. Kunden betaler for faktiske uttak og ikke for varer på lager. Det er det mange som sparer mye penger på. De slipper å reise ut, og det blir færre faktureringer. Med IF-løsning kan bedriften spare 20-25 prosent av de totale anskaffelseskostnadene, sammenliknet med tidligere, understreker Solvang. en meget god mottakelse i markedet. Etterspørselen etter denne type forsynings­løsninger har økt betydelig i løpet av de siste par årene. Spesielt på faktureringsbiten blir det direkte målbart for kundene hvor mye man sparer. Det er langt mer kostnadseffektivt å betale én stor månedlig samlefaktura enn å behandle femti små. – Vi skal være en totalleverandør til industrien. Mange forbinder TESS med slanger, men vi har uendelig mye mer. Vi leverer de riktige produktene til rett tid, og vi følger opp leveransene. Det er kvalitet i det vi gjør, sier Solvang og Samuelsen. IF-LØSNINGER HAR HATT

DET VAR HER

av at TESS er en leverandør som følger opp kundene sine, enten det er industri­ bedrifter, maskinentreprenører eller tjeneste­ leverandører i andre bransjer. TESS har slangevakt døgnet rundt og jobber kontinuerlig med å gjøre ting så enkelt og praktisk som mulig for kundene. – Vi har et konsept vi kaller IF – integrert for­syning. Da legger vi opp et bestemt varesortiment etter kundens eget ønske, og flytter avtalesortimentet ut til kunden. Vi tar ansvar for lageret og at kunden har varene tilgjengelig. IF-løsningene varierer etter

PSF

DRAMMEN Tomtegata 80 3012 Drammen Tlf.: 32 20 24 60 Faks: 32 20 24 61

56 | DRAMMEN

HOKKSUND Industrivn. 6 3300 Hokksund Tlf.: 32 25 01 30 Faks: 32 25 01 35

Drammen as

KONGSBERG Kirkegårdsvn. 45 3616 Kongsberg Tlf.: 32 28 98 10 Faks: 32 72 06 20

NOTODDEN Merdeveien 1 3676 Notodden Tlf.: 35 02 74 90 Faks: 32 02 74 91

KONGSGÅRDSMOEN Kobberbergveien 8 3615 Kongsberg Tlf.: 32 77 31 50 Faks: 32 77 31 51

Slanger Sveis Vern Verktøy


Godt grunnarbeid for alle penga Godt grunnarbeid forutsetter høy faglig kompetanse, spesielt i bebygde strøk. For i grunnen ligger det gjerne både kabler, ledninger og andre utfordringer. Derfor er dyktige fagarbeidere en viktig styrke i Kaare Mortensen Buskerud AS. De utfører alt av grunnarbeid i Buskerud, for det meste for bedrifter og entreprenører. og hans sønn Cato som startet opp i Larvik i 1990. Etter hvert ble bedriften delt i to avdelinger, én i Drammen og én i Larvik, før DET VAR KAARE MORTENSEN

selskapet i 2010 delte seg i to firmaer. I dag dekker Kaare Mortensen Oslo og Akershus AS sine to fylker, mens Kaare Mortensen Buskerud AS dekker sitt ene. – Kaare Mortensen Buskerud AS har i dag 32 ansatte. Men vi ønsker etter hvert å øke og bli litt større. Vi satser på dyktige grunnarbeidere med maskinførere og ADK-rørleggere. For som entreprenør skal vi ikke bare være gode på å flytte masser, men også på alt det tekniske i grunnen, forklarer daglig leder Øystein Molandsveen. mer under asfalt og kumlokk enn man skulle tro. Kaare Mortensen Buskerud AS jobber mest mot bedrifter og entreprenører som har behov for grunnarbeid, og påtar seg også oppdrag for privatkunder når de har ledig kapasitet. Det siste halvåret har selskapet dessuten jobbet på flere komDET ER NEMLIG

munale vann- og avløpsprosjekter, med rehabilitering for både Drammen og Røyken kommune. Men Molandsveen legger vekt på å opprettholde en bred kundebase. – Du kan ikke bare sikte seg inn mot de store kundene, da blir du sårbar. Så vi retter oss også inn mot mellomstore bedrifter, og vi har fått med oss både Vegvesenet, flere kommuner og jernbanen. Det er viktig å tilpasse seg markedet. Det er mange gode konkurrenter i området her, så vi er helt avhengig av å konkurrere godt for å henge på, understreker han. For tiden er det imidlertid stort potensiale i Drammen og omegn, med omfattende tilflytting og bygge­­­aktivitet. Det er gode nyheter for faglig sterke grunnarbeidere, som har vært borti det meste. Kaare Mortensen Buskerud AS driver nøkternt og grundig, med fokus på kvalitet i alle ledd.

DRAMMEN | 57


Satser hardt i tøft rekrutteringsmarked Da Adecco startet opp i Drammen for 17 år siden, var de et av få rekrutteringsbyråer i byen. Siden den gang har konkurransen hardnet til. Men Adecco Drammen har hele veien beholdt en fremtredende posisjon. Det er blant annet takket være selskapets tette oppfølging av både kunder og kandidater.

kan fortelle at Adecco Drammen ble etablert i 1997. Siden den gang har de samlokalisert seg med Adeccos datterselskap, Ingeniørkompaniet, slik at de totalt sett er åtte ansatte på huset. Mye har skjedd innad i selskapet siden oppstarten, men også i Drammen har det vært en stor utvikling. I dag finnes det rundt 15 rekrutteringsbyråer i byen. Det gir en konkurranse som er merkbar for Skålvik og hans kolleger. – Konkurransen er stor og vi opplever Drammen som et tøft marked å jobbe i. Derfor er det ekstra viktig at vi følger opp kundene våre godt. Vi er AVDELINGSLEDER HELGE SKÅLVIK

ute for å få med oss utviklingen til kundene, og følger opp medarbeiderne på stedet. Det er en krevende men viktig jobb. Vi får høre at vi er gode på å etablere langsiktige forhold med kundene våre. Det er blant annet fordi vi har gode rutiner når det gjelder oppfølging, understreker Skålvik. Selv om hovedbasen er i Drammen, dekker selskapet også Eiker, i. Lier, Øvre Eiker og deler av Vestfold. Det geografiske området er med andre ord stort, men det hindrer ikke Adecco Drammen fra å ha en sterk tilstedeværelse ute i felten. For medarbeiderne er det gull verdt med et byrå som bryr seg.

Konkurransen er stor og vi opplever Drammen som et tøft marked å jobbe

– Det er viktig for medarbeiderne å ha et selskap som oss i ryggen, som gjør det vi kan for at medarbeiderne våre utvikler seg. Overfor kunden er det avgjørende at kandidaten har en god personlig kjemi. Det handler om å være åpen og vise hvem man er, sier Skålvik. i dag en av de ledende innenfor sin bransje. I Drammen er planen til Skålvik og hans team å sørge for at Adecco Drammen forblir en av de ledende og foretrukne leverandører i drammensregionen. – For å lykkes med det, må vi gå for leveranse både i bredde og volum. Det er nettopp det som gjør oss til en attraktiv leverandør for våre kunder, mener Skålvik. ADECCO NORGE ER

La en profesjonell ta seg av ditt HR- og bemanningsbehov!

Bragernes Torg 1A, 3001 Drammen | Telefonnummer: 32 80 92 70 | www.adecco.no

58 | DRAMMEN


Liv laga for Lier Fjordby Det var lenge mye spenning og uvisshet knyttet til det mulige Fjordbyprosjektet i Lier. Men planene er nå godkjent av myndighetene. I tiden som kommer blir det mye hardt arbeid og samarbeid på tvers av kommunene før prosjektet kan realiseres. Mange engasjerte aktører er involvert. En av dem er Eidos Eiendomsutvikling AS i Drammen. prat med innehaver Runar Kristoffersen for en liten oppdatering på Fjordby-prosjektet. – Det mest avgjørende som har skjedd det siste året, er at miljøverndepartementet godkjente planen i fjor høst. Det betyr at det nå er enighet om at det skal bygges en Fjordby her i Lier. Vi opplever at både de andre kommunene rundt og regionale myndigheter slutter opp om dette, så det har skjedd mye siden kommuneplanene ble godkjent, forteller han. Drammen og Lier har også etablert et interkommunalt samarbeid som skal planlegge Fjordbyen, og VI TOK EN

Lier kommune la frem en rammeavtale for de lokale politikerne før sommeren. Som firma har Eidos eiendomsutvikling AS tatt et initiativ opp mot de 18 ulike grunneierne for å finne ut av hva de enkelte ønsker. – De har ulike behov og interesser. Noen er kun eiendomsbesittere. Andre har driftsfokus med eiendommer som de ønsker å drive virksomhet på. Det er vanskelig å si når det første spadetaket kan tas, men vi er nå inne i et forprosjekt og går snart over i hovedprosjektet. Der blir det mer snakk om

detaljer og reguleringsplaner, noe som fort vil ta et par år. Og innen planprosessen er over, har det nok gått en tre-fire år før man kan begynne å bygge, sier Kristoffersen. at det ennå er for tidlig å kunne si hvilke bedrifter eller andre aktører som vil leie plass og etablere seg i Fjordbyen. Det de dog merker allerede nå, er en interesse fra planleggere, rådgivningsfirmaer og advokater. – Det er jo ingen tvil om at vi i fremtiden ønsker oss store leietakere i Fjordbyen som kan tilføre arbeidsplasser. Dette er jo også Lier kommunes uttalte målsetting. Ellers jobber vi nå mest med effekten av at det begynner å gå opp for folk at det faktisk skjer noe! Vi prøver å få etablert et samarbeid med grunneierne, og jobber med å forberede oss på det arbeidet som kommer. Det går mot spennende tider for Fjordbyen! KRISTOFFERSEN LEGGER TIL

DRAMMEN | 59


Realiser drømmen om et laftet hus eller hytte I mange hundre år var lafteverk den mest vanlige måten å bygge trehus på i Norge. Selv skulle Terje Grindheim bare bygge seg en hytte i laftet tømmer i 2000. Men før han visste ordet av det ble han nedringt av folk som hadde sett det fine byggverket. Og slik ble Grindheimhus AS i Drammen til.

seg et personlig hus eller ei hytte, så lager vi det. Alle hytter og hus blir designet etter kundenes behov og ønsker. Ingen er helt like, og vi er fleksible på det meste fra panel til listverk, forteller Grindheim. Han er utdannet ingeniør, og det hele startet med at han bygde ei laftet hytte i 2000. Underveis kom han i kontakt med en fabrikk i Estland som drev kun med laft. Når folk som hadde sett hytta etter hvert begynte å ringe – og det ble bare flere og flere henvendelser – begynte han å levere en hytte her og en hytte der. – HVIS NOEN ØNSKER

mer og mer, så i 2006 etablerte jeg Grindheimhus AS. Det er kun jeg som er ansatt, for fabrikken i Estland har både montasjeavdeling, – DET UTVIKLET SEG

60 | DRAMMEN

ingeniøravdeling og produksjonsavdeling. Jeg her i Norge har da ansvarsrett på alt fra prosjektering til utførelse, og fungerer som en totalentreprenør, forklarer han. Når byggesøknaden er komplett, jobber Grindheim med fabrikkens egen arkitekt. Deretter produseres hytta eller huset som blir levert med trailer rett ut til byggeplassen hvor grunnmur og alt av gravearbeid er klart. Fire montører følger med, og monterer ferdig huset. – Ett hus på 200 kvm er nøkkelferdig innen 5–6 uker. Fabrikken driver både med laft og selvmonterte hus. Alt av elektrikere, gravere, rørleggere og andre håndverkere engasjerer jeg her i Norge. Grindheimhus AS henvender seg til kunder som har spesifikke ønsker, for vi har ingen standarder. Alt bygges helt

tilpasset kundenes ønsker, og hver enkelt kan bare skisse huset sitt eller komme med ett bilde, og så tar vi det derfra! Grindheimhus AS en rekke ulike lafteprofiler, og leverer både eneboliger og fritidshytter. Det geografiske nedslagsfeltet dekker det sentrale Østlandet. – Det har gått flott med driften, men nå bygger vi kun hus, faktisk, og ingen hytter lenger. Slik har det vært siden 2010, da var det plutselig ingen som ønsket hytter lenger. Ellers bygger jeg også tomannshus i rekke gjennom et annet selskap jeg driver, Grindheim Eiendom. Markedet svinger, men nå har det tatt seg opp igien. I årene som kommer, vil jeg satse enda mer på eneboliger og tomannsboliger. I DAG HAR


Tidløst med betong Betong kan benyttes både utvendig og innvendig, også som interiør. Bare spør Magne Ludvigsen. Han etablerte firmaet Bolig & Interiør AS i april i år, men har lang erfaring som murer og butikkeier. som murer i mange år, og det var slik jeg startet. I tillegg har jeg jobbet som produktutvikler for Jøtul i nesten 10 år, og som entreprenør i et annet firma like lenge. Senere startet og drev jeg en butikk i Sandvika som het Ildsjelen, før jeg fant ut at jeg ønsket å jobbe med betong, bolig og interiør. I april i år stiftet jeg derfor Bolig & Interiør i Drammen, forteller Ludvigsen. Han driver nå i hovedsak med betongartikler som han produserer selv i eget støperi. Etter hvert har han planer om å etablere en nettbutikk samt å delta – JEG HAR DREVET

på messer. Målet er å få firmaet opp og gå slik at han etter hvert kan investere i bolig. interiør er det ikke mange som driver med, men jeg har merket en stor interesse. Det er i vinden med betong for tiden, og derfor har jeg tro på at dette skal gå bra. Jeg har fått veldig positive tilbakemeldinger på det jeg har laget så langt. Fremover nå skal jeg bruke tid på å utvikle produkt­ utvalget videre, og få i gang nettbutikken, sier han. Ludvigsen står i tillegg for designet av produktene, – BETONG MENT FOR

kontakt@bolig-interior.no • Telefon: +47 907 81 640 • www.bolig-interior.no • Grønland 70 A, 3045 Drammen

og har lang erfaring som tidligere produktutvikler for Jøtul. Han ser for seg at han i fremtiden også kan være med som en underentreprenør på større prosjekter når det gjelder leveranser av møbler, hvor kundene selv kan bestille etter mål. – Fordelen med betonginteriør er at det holder! Det er tungt, selvfølgelig, og det kan jo være både positivt og negativt. Man bør derfor plassere betongmøbler på et sted hvor det skal bli stående i lang tid. En annen fordel er at man kan ha betongmøbler som utemøbler om vinteren også. Det går helt fint, bare man dekker det til. Man kan enkelt overflatebehandle det med vannavstøtende kjemikalier, og det har jeg for salg. Da holder de i kanskje 50 år! Blomsterpotter av betong er det også smart å investere i. De holder i mange, mange år, og er en miljøvennlig løsning siden man unngår bruk og kast.

F DRAMMEN | 61


En solid leverandør av gulv- og tapettjenester Med etableringen av Buer Tapet & Gulv AS, får Malermester Buer AS en ekspert på gulvløsninger under eget tak. Daglig leder Raymond Johansen og hans kolleger i Drammen tilbyr alt av gulvløsninger, bortsett fra flis og parkett. Det omfatter blant annet belegg, vinyl, linoleum, designgulv, gulvsparkling, veggvinyl og tapetsering. Kundene er først og fremst entreprenører og offentlige institusjoner. løsningsorienterte, levere god kvalitet, og vi skal holde avtaler. Tidligere har vi brukt en del innleide gulvfirmaer, men med Buer Tapet & Gulv AS får vi nå våre egne ansatte som står for arbeidet. Buer Tapet & Gulv AS ble startet for at vi skal kunne spisse oss mer mot prosjekter, med større nybygg og rehabiliteringsjobber. Målet er å få innpass i store, tunge prosjekter, forteller Johansen. Nedslagsfeltet strekker seg over Oslo, Drammen, Kongsberg og Tønsberg. Det er ingen tilfeldighet, for dette er et geografisk område hvor det forventes høy byggeaktivitet i tiden som kommer. Johansen antar det vil bli betydelig utbygging i de kommende 5–10 årene. Per dags dato har Buer Tapet & Gulv AS to ansatte i selskapet, men det er et tall som på sikt kan stige til ti, sier Johansen. – Vi ser litt frem i tid, og vil bruke noen år på å bygge opp en solid bedrift. Kanskje vil vi rekruttere lærlinger etter hvert. Nå i sommer startet vi opp med et par rehabiliteringsoppdrag, blant annet på Hønefoss videregående skole. – VI SKAL VÆRE

Vi ser litt frem i tid, og vil bruke noen år på å bygge opp en solid bedrift. samarbeide tett med Malermester Buer AS, og trekke veksler på kompetansen som ligger der. Buer Tapet & Gulv AS vil stå for gulvdelen i Buer Gruppen AS, som dermed vil få et helhetlig tilbud utad. Johansen mener fremtiden er meget lovende for et selskap med kompetansen Buer Tapet & Gulv AS innehar. – Det er ikke så mange i Drammensområdet som gjør det samme som oss, så vi mener absolutt at det er gode muligheter. Målsettingen vår er å bygge opp en solid bedrift som kan levere solide tjenester. For behovet er der i markedet, og det vil bare bli vokse. SELSKAPET SKAL SELVSAGT

62 | DRAMMEN


GRONN PROFIL

Tiden er forbi da miljø var en nisjeinteresse. I dag har dokumentert miljøbevissthet blitt relevant på kryss og tvers av AS Norge – også i sektorer uten åpenbar tilknytning til miljø og miljø-spørsmål. Det gjenspeiles i mulighetene for Miljøfyrtårn-sertifisering, som i dag er tilgjengelig og tilrettelagt for virk somheter av alle slag. Og det i alle deler av næringslivet – og utenfor. Det er Stiftelsen Miljøfyrtårn som drifter Miljøfyrtårn-ordningen. De står ansvarlige for å utarbeide et sett miljøkrav, hvorav noen er felles for alle virksomheter, mens andre er spesifikke for hver enkelt ”bransje”. Per dags dato opererer stiftelsen med 75 individuelle bransjekrav, som

dekker alt fra skipsverft til begravelsesbyråer. For de fleste bedrifter er det tilstrekkelig å tilfredsstille ett sett med bransjekrav, mens selskaper som har flere ben å stå på muligens vil måtte oppfylle flere. På de neste par sidene gir vi deg et innblikk i veien frem til sertifisering som Miljøfyrtårn. Når du frem dit, blir ditt selskap medlem av en klubb som per i dag har nærmere 5 000 medlemmer. Det er summen av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter i Norge per dags dato – og omfatter alt fra foreninger, til offentlige etater, til private bedrifter. Tatt i betraktning at det i Norge er omtrent en halv million registrerte foretak, er det fremdeles et nokså lavt tall. Det innebærer at det ofte er fullt mulig å stikke seg ut i sin egen bransje om man har et ekstra miljøkort på hånden. Da har du noe konkurrentene ikke har – i tillegg til at du bidrar til det de fleste vurderer som en viktig sak. Kanskje er det ikke tilfeldig at selv et arrangement som oljemessen i år hadde en tydelig grønn profil. Viljen til å vise miljøengasjement har de siste årene bredt om seg i stadig større sirkler i næringslivs-Norge. Sertifisering som Miljøfyrtårn-bedrift kan være én vei å gå.

VI VISER DEG HVORDAN DU SKAL GÅ FREM FOR AT OGSÅ DIN VIRKSOMHET SKAL KUNNE SKILTE MED SITT EGET MILJØFYRTÅRN-SERTIFIKAT. Kilde: Stiftelsen Miljøfyrtårn


BYGG DITT EGET Miljofyrtarn Vurdering av miljøsertifikat Aller først må virksomheten i sin helhet bestemme seg for at den ønsker å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. Det finnes en rekke miljøsertifikater utenom Miljøfyrtårn der ute, og for noen kan en av disse andre merkelappene være vel så relevant. Derfor kan det være lurt å orientere seg i landskapet før man eventuelt bestemmer seg for at Miljøfyrtårn er det beste valget for ens egen virksomhet. Hyr inn konsulent Så er neste skritt å kontakte en Miljøfyrtårnkonsulent, som blir ansvarlig for å veilede virksomheten gjennom prosessen med å bli Miljøfyrtårn. Det anbefales å hente inn anbud fra ulike konsulenter, slik at man stille og rolig kan vurdere pris og kompetanse, og dermed finne konsulenten som passer virksomheten best. En oversikt over konsulenter finner du på Stiftelsen Miljøfyrtårn sine nettsider. Utfør miljøanalyse I neste omgang må dagens miljøsituasjon i virksomheten diagnostiseres. Da må det etableres en intern gruppe som sammen med

Miljøfyrtårn-konsulenten analyserer nåværende tilstand opp mot bransjekravene. I analysen dekkes temaer som HMS, energibruk, og avfalls- og utslippshåndtering. Dersom virksomheten er liten, kan det være tilstrekkelig med én enkelt miljøansvarlig internt, snarere enn en gruppe. Lag handlingsplan Med diagnosen i boks, må det på det grunnlag tegnes opp en handlingsplan frem mot sertifisering som Miljøfyrtårn. Det utføres i samarbeid mellom miljøkonsulenten og den interne miljøgruppen. Samtidig kan det også være verdifullt å trekke inn de ansatte i prosessen, slik at de får en forståelse for det videre arbeidet, og slik at de får muligheten til å komme med innspill og forslag. Tegn opp fremdriftsplan Miljøanalyse og handlingsplan ferdigstilles nå av konsulenten. I denne fasen skal det legges opp en fremdriftsplan, slik at virksomheten får konkrete milepæler å jobbe mot frem mot endelig sertifisering. Som i alt annet i livet, kan hastverk lett bli lastverk. Derfor er det viktig å legge opp til realistiske etapper, hvor man tar en ting av gangen.

Implementering av planen Nå er alt det forberedende arbeidet unnagjort. Neste skritt er iverksetting av tiltak i henhold til fremdriftsplanen. Over tid vil man kunne krysse av etterhvert som virksomheten oppfyller det ene bransjekravet etter det andre. Noen justeringer på planen kan bli nødvendig underveis. Sertifisering av virksomheten Alle tiltak er ferdigstilt, og tiden er inne for sertifisering. Konsulenten tar kontakt med en uavhengig sertifisør, og det blir avtalt tid for sertifiseringsmøte. Stiftelsen Miljøfyrtårn anslår selv at det vanligvis tar mellom 2 og 6 måneder å bli sertifisert – fra start til mål. Men varigheten vil selvsagt variere med kompleksiteten i virksomheten, samt med intensiviteten i innsatsen som legges ned. Endelig godkjenning Med sertifiseringen klar vil Stiftelsen Miljøfyrtårn motta og kontrollere et godkjenningsbrev fra sertifisøren. Deretter blir det utstedt et Miljøfyrtårn-sertifikat for virksomheten, som nå er godkjent Miljøfyrtårn!

VEIEN VIDERE SOM MILJØFYRTÅRN


Profilering som Miljøfyrtårn Så snart virksomheten er godkjent som Miljøfyrtårn, kan man begynne å profilere seg som Miljøfyrtårn-bedrift. Det innebærer fri bruk av logo både i kommunikasjonen ut mot samarbeidspartnere og kunder, og direkte på eventuelt materiell man benytter eller produserer. Miljøfyrtårn-logoen har i dag en høy gjenkjennelsesfaktor over hele Norge.

Oppfølging og opplæring internt Status som Miljøfyrtårn innebærer at miljøstandardene for virksomhetens bransje må etterleves hele veien. Det fordrer at man er obs på å holde fast på obligatoriske miljørutiner og annet miljøarbeid. Opplæring og vedlikehold internt vil vanligvis være nødvendig, slik at bransjens miljøstandard opprettholdes.

Høyere miljøprestasjoner For mange kan besittelse av Miljøfyrtårn-logoen være et springbrett for ytterligere miljøarbeid – altså utover de rene bransjekravene. Det ligger i filosofien til Miljøfyrtårn at alle virksomheter stadig skal være på utkikk etter muligheter for miljøforbedringer. Lykkes man med å skape en kultur i virksomheten der miljøaspektet alltid ligger i bakhodet, har man kommet langt.

Eventuelle miljøkrav til partnere Dersom man ønsker å forsterke sin egen grønne profil, kan man vurdere å oppfordre underleverandører og samarbeidspartnere til et tydeligere miljøarbeid. Det kan selvsagt også være et viktig moment i profileringsarbeidet utad, om man i stor eller fullstendig grad samarbeider med aktører som har tilsvarende gode miljørutiner.

Årlig rapportering Som Miljøfyrtårn plikter virksomheten å levere en årlig miljørapport om status og forbedringer i miljøarbeidet. Miljørapporten fylles ut og leveres på nett gjennom Miljøfyrtårnportalen, som finnes på nettsiden til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Der har virksomheten en egen profil for utfylling og levering.

Resertifisering etter tre år Et Miljøfyrtårn-sertifikat er gyldig i tre år fra utstedelse. Etter endt tid utløper statusen som Miljøfyrtårn automatisk. Innen den tid må virksomheten derfor resertifiseres. Man blir tilsendt en epost om dette seks måneder før utløp, men det er virksomhetens eget ansvar å ta de nødvendige skrittene for at et resertifiseringsmøte blir satt opp. Siden sist gang kan kravene for den aktuelle bransjen være endret, så det kan være hensiktsmessig å gå gjennom kravene i forkant av resertifisering.


Rådgivende til bygg og anlegg BruCon AS ble etablert i 1998. I starten drev Drammensbedriften, som også har kontorer på Kongsberg, hovedsakelig med drift og vedlikehold av vei for offentlige oppdragsgivere. I dag handler driften aller mest om prosjekt- og bygge­ ledelse, kvalitet, HMS samt revisjon, forteller Nina Hermansen og Arnt Holberg. DET VAR ARNT HOLBERG ,

Kjell Bruer og Arne Kruhaug som startet BruCon, etter å ha vært ansatt i det som den gang het Scandia Consult. BruCon AS har i dag ti medarbeidere, og har også samarbeidsavtaler med flere underkonsulenter. – Hovedgeskjeften vår i dag er prosjekt- og byggeledelse. Har bl.a flere ansatte som er 100 % utleid på langtidsprosjekter, der det offentlige ofte er oppdragsgiver. Vi har også ansatte som er engasjerte på mindre prosjekter. Vi har en rammeavtale med Statens Vegvesen som fornyes hvert fjerde år, og der er vi med på alt fra store til små prosjekter. I tillegg har vi startet mer og mer med kvalitet og HMS da vi ser at det er et behov, forteller Hermansen.

66 | DRAMMEN

og Arnt er sertifiserte kvalitetsrevisorer. Det innebærer at de reiser landet rundt og gjennomfører revisjoner, hovedsakelig hos entreprenører som har drifts- og vedlikeholdskontrakter med Vegvesenet. Innen HMS og kvalitetsarbeid påtar Brucon AS seg stadig flere oppdrag, og har nå to ansatte som jobber med dette på fulltid. – Vi har avtaler med flere utbyggere, og har for øyeblikket oppfølging på flere store byggeprosjekter. Der har vi KU-rollen, som står for koordinator i utførelse. Det er en rolle som stadig flere private entreprenører og utbyggere setter bort til andre, fordi de selv føler at de ikke har tilstrekkelig kompetanse. BÅDE NINA, ARNE

HERMANSEN LEGGER TIL at det er mange små og mellomstore bedrifter, både private og statlige på byggherresiden og entreprenørsiden, som kanskje ikke har råd eller mulighet til å ha en heltidsansatt som driver med HMS. Da kan Brucon AS bistå som en uavhengig part som tar ansvaret for den biten. – Vi er opptatt av å hele tiden ha en god dialog med oppdragsgiveren. Vi kommer ikke for å ”ta noen”, men for at vi i samarbeid skal kunne legge best mulig til rette for arbeiderne. Vår oppgave er å gi best mulige råd slik at sikkerheten på byggeplassen blir ivaretatt. Dette for å forebygge og unngå eventuelle skader eller uhell.


Faghandel for både bønder og andre forbrukere De fortsatt best kjent for å betjene landets bønder med kraftfôr og traktorer, men Felleskjøpet er så mye, mye mer. Avdelingen i Drammen har et stort og variert produktsortiment, som også dekker alt fra friluft og fritid til hageredskaper og snøfresere. ansvaret for til sammen 12 avdelinger innen kjeden, og er driftssjef ved Felleskjøpet Drammen. De startet opp med en liten fagbutikk som rettet seg kun mot landbruk og produserte kraftfôr på stedet. – Så i 1993 deltok vi for første gang på en landbruksmesse, og dette ble starten på kjededriften. Man så at det gikk nedover med salg til landbruksmarkedet, og det var grunnen til at man begynte å rette seg mot andre typer kunder, forteller Hagelund. PÅL HAGELUND HAR

er bonden fortsatt primærkunden for Felleskjøpet, og de selger varer som kraftfôr, gjødsel i forskjellige varianter, såkorn, såfrø og plantevern. Samtidig har de så mye mer å tilby, også for andre kundegrupper. DEN DAG I DAG

– Det er viktig å få med at her på anlegget har vi ikke bare kornmottak og salg av landbruksvarer, men vi selger nå også landbruksmaskiner. Det er ingen fullverdig maskinavdeling, men vi tilbyr John Deere-traktorer og redskaper. Vi har også et småmaskinverksted hvor man kan få utført service og reparasjoner av blant annet sitteklippere, gressklippere og motorsager, legger han til. fører de alt til hus og hage, i tillegg til arbeids- og fritidsklær, ved, møbler, griller, storforpakninger på alt fra doruller til vaskemidler samt fritids- og friluftsutstyr. Spesielt for Drammensavdelingen er at de også selger mye dyrefôr, og særlig til hunder. – Folk flest forbinder ikke Felleskjøpet med disse AV ANDRE PRODUKTER

produktene som passer for vanlige forbrukere, så vi har fortsatt litt igjen å gjøre på markedsføringsbiten. Her i Drammen er vi også relativt store på gass til industrien, og vi leverer til både bedrifter og restauranter. ansatte har de mange voksne personer med gode fagkunnskaper. En stor del av dem vet mye om mye, og har en interesse for faget og det de selger. – Jeg tror derfor de fleste opplever at vi er en faghandel. Andre positive tilbakemeldinger går på bredden i sortimentet, tilgjengeligheten samt at produktene vi har er relativt kjente og av høy kvalitet. Kvalitet, kompetanse og engasjement er kjerne­ verdiene våre, og det er slik vi ønsker å fremstå, avslutter Hagelund. I STABEN MED

DRAMMEN | 67


Kvalitet fra start til slutt

Dag Holth Byggservice i Drammen har eksistert i snart 15 år, men fortsatt øker pågangen fra kundene. Det vitner om kvalitet i utført arbeid.

oss totalprosjekter hvor kunden får en totalpakke. Den inkluderer alt fra graving i grunn til støping av plater, eventuell grunnmur og tømring og frem til et ferdig bygg. Med mest fokus på tømring, gjør vi også mye rehabilitering og oppussing inkludert alt av maling og tapetsering, forteller innehaver Dag Holth. – VI KAN PÅTA

bransjen som lærling i det som i dag er Skanska. Etter det jobbet han i både store og mindre firmaer, han tok teknisk fagskole på 80-tallet, og ble siden formann i en alder av 24 år. Etter et par andre byggeleder-stillinger i forskjellige firmaer, etablerte han Dag Holth Byggservice i 1997. – I dag har vi fire ansatte. Men vi skal ansette to til i løpet av kort tid, for oppdragene renner inn! HAN STARTET I

Privatmarkedet er hovedsegmentet vårt, men vi er også en del inne på borettslag. I tillegg har jeg opparbeidet meg en stor bekjentskapskrets blant formenn og prosjektledere i større firmaer, så vi leier ofte ut folk til slike prosjekter, sier Holth. har firmaet også en rekke egne prosjekter, med blant annet tilbygg og eneboliger. De konsentrerer seg om oppdrag på det sentrale Østlandet, hovedsakelig i Eiker, Drammen, Lier og Holmestrand. – Det nye nå er at vi har begynt med salg av glass og aluminium i form av vinterhager, balkong med glass, glasstak og levegger i glass. Hovedproduktet kommer fra en fabrikk i Polen. Der gjør vi alt etter kundenes ønsker, for ingenting er likt eller basert på moduler. Vi NÅ UTOVER HØSTEN

tar mål, og sender tegninger til Polen hvor produktet blir tegnet av ingeniører. Her kan vi tilby alle mulige løsninger med forskjellig kvalitet etter bruk, som for eksempel vinterhager til helårsbruk. Vi kan også levere skyvedører, foldedører og vinduer i glass og aluminium. Jeg fokuserer veldig mye på aluminium, fordi det er vedlikeholdsfritt, sier Holth. På toppen av det driver Dag Holth Byggservice også med bad og våtrom. Der går det mye på modernisering. Selskapet innehar våtromssertifikat, og har selvsagt sentral godkjenning på byggebiten. – Jeg liker å levere kvalitet! Gode referanser er den beste reklamen, og jeg har lang fartstid. Jeg ser veldig optimistisk på fremtiden, for selv om vintersesongen er en litt roligere tid, driver fortsatt folk med modernisering og bygging.

Vi I Dag Holth Byggservice har den riktige kompetansen, og de riktige samarbeidene (med blant annet elektrikere og rørlegger), slik at vi går for å være en totalleverandør, slik at du som er kunde kun har ett firma å forholde deg til. For en hyggelig og uforpliktende prat eller befaring, ring Dag Holth på telefon 917 16 987. www.dagholthbyggservice.no • dag.holth@dagholthbyggservice.no

68 | DRAMMEN


Block Watne i Drammen og Asker slås sammen Block Watnes kontorer i Asker og Drammen er nå blitt ett. Det gir et større fagmiljø, mer effektiv drift, og åpner for muligheten for å ta stadig større prosjekter. I tiden som kommer vil det bli betydelig utvikling i storregionen Oslo. Det skal Block Watne være med på. prosjekter kommer nok til å være i utvikling av Buskerud-byen. Det er her de store prosjektene kommer til å være i årene som kommer for storregionen Oslo. Vi har nå et solid kontor med cirka 50 ansatte, og med et potensiale på omkring 300 millioner i omsetning. I år skal vi skal bygge 80–90 boliger, forteller daglig leder Søren Halck Johannsen. – HOVEDTYNGDEN AV VÅRE

nå nedre Buskerud, hele Hurum-halvøya, samt Akershus vest og Oslo vest. Det er et område hvor mye henger sammen. I april i år ble det endelig besluttet at en sammenslåing av Asker og Drammen var det mest hensiktsmessige. Både med tanke på organisering innad og markedet utad. 2. juni var kontorene i Drammen ferdig ombygget, som i dag huser et nytt og sterkere Block Watne-kontor. – Vi har tradisjonelt vært tung inne på Drammensområdet og Røyken, og det kommer vi til å fortsette med. Men vi har også prosjekter i Asker, og vi har øynene åpne for utvikling blant annet i Heggedal-området. Også er det Lier, langs med E18. Der er det et uavklart potensiale, både for vår del og for Lier kommune. Fjordbyen er selvfølgelig svært interessant, det kan bli en motor for Lier, understreker Halck Johannsen. HANS KONTOR DEKKER

han igangværende prosjekter blant annet på Gullskogen, hvor Block Watne over FOR ØYEBLIKKET HAR

tid kanskje skal bygge 3–400 boliger. På Knivåsen er det høy aktivitet, og i Nedre Eiker har Halck Johannsen og hans kolleger prosjekter med 250 leiligheter og et eneboligfelt på 100 hus som kommer fra våren. Det er travle dager i det nye kontoret, hvor de for øyeblikket er på utkikk etter to nye prosjektledere. – Vi leverer gode prosjekter, prosjekter som folk ønsker å bo i. Vi mener selv vi er flinke til å finne gode beliggenheter. Det er viktig, for beliggenheten kan du ikke endre på. Og vi bygger bra hus av god kvalitet, til en fornuftig pris. Det er våre fremste konkurransefortrinn. Vi er en stor og solid utbygger, så vi er der både i morgen og om fem år. Vi vil alltid være der for å stille opp for våre kunder. også på vei oppover igjen, etter en bølgedal siden i fjor høst. I Block Watne i Drammen har de i dag et fagmiljø med prosjekt­ ledere, byggeledere og selgere som er sterkere enn noensinne. NÅ ER BOLIGMARKEDET

DRAMMEN | 69


Problemløseren fra Hurum Jan Hansen Østli har mer enn 45 års erfaring fra bygg- og anleggsbransjen. Med firmaet Bygg og Eiendomspartner AS både selger han renseanlegg og driver med ombygging og restaurering av butikker, hus og hytter. Bak alt ligger det et ønske om å finne gode løsninger for kundene. ”Jeg liker å være kreativ og å løse problemer”, sier han.

i 2011, men Østli har vært i bransjen siden 1967. Da startet han opp på Hurum for en lokal entreprenør. Siden gikk det slag i slag til han begynte med salg av hus og hytter i 1973. – Det vi gjør nå går litt mer på den håndverksmessige biten, for det er ikke bare rent salg av hus og hytter. Jeg har fire ansatte i dag, hvor jeg selv kon­ sentrerer meg om renseanleggene samt prosjektledelse og oppfølging overfor kundene. Resten av staben står for den FIRMAET BLE ETABLERT

70 | HURUM

håndverksmessige biten. Det er fire dyktige mann som er kreative og flinke til å finne gode løsninger, forteller han. Bygg og Eiendoms­ partner AS de siste årene hatt en stor andel jobb for Rema 1000-kjeden, og er ansvarlig for et vedlikeholdsprogram som til nå har vart i syv år. Der dekker de kjedens butikker i distriktet fra Kragerø og inn til Oslo. Det er med andre ord snakk om et betydelig antall. – Vanligvis fungerer vi ikke direkte BLANT ANNET HAR

som underentreprenører, men vi har kommet inn og gjort den siste finishen på en del ombyggingsprosjekter. Ellers bygger vi om og restaurerer hytter og hus for privatkunder. Når det gjelder delen med renseanlegg, selger Østli anlegg fra produsenten Klaro. I Norge i dag foreligger det et EU-krav om at hus og hytter som har innlagt vann, men uten et godkjent eller med et for gammelt utslippsystem fra klosettet, må installere et rensesystem.

– Dette er et nytt satsingsområde for oss, å tilby renseanlegg til hus og hytter. Vi har til nå solgt veldig mange fellesanlegg, hvor flere har gått sammen om ett anlegg. Det unike med produktene til Klaro, er at kvaliteten og driftssikkerheten ligger i toppsjiktet. En annen fordel er at de ikke har ledninger nede i tankene. Det blir kjørt med luft, helt uten elektronikk, og det gjør det både enkelt og miljøvennlig. Dette er jo veldig aktuelt for særlig hytter, avslutter han.


Gode kunnskaper gir fornøyde kunder Hos Montér Hurum er det mye produktkunnskap og de har ansatte med lang erfaring i bransjen. dyktig og rutinert snekkermester i rekkene. Det setter kundene pris på. Vårt juridiske navn er Tofte Bygg AS. Vi startet Tofte Bygg for 35 år siden, i lokalene til Tofte Glass & Bygg, da de la ned sin virksomhet. DE HAR EN

Tofte Bygg AS drev vi med montering av ferdighus og rehabilitering av boliger og hytter. I tillegg hadde vi en liten butikk med jernvarer og interiør i Sætre. – Da vi startet på Tofte drev jeg utsalget, mens Kjell drev med byggeoppdrag, forteller daglig leder Mette Reiner-Vestli. De overtok vareutvalget som Tofte Glass & Bygg FØR VI ETABLERTE

hadde, deriblant glass- og stentøy og møbler, samtidig som de utvidet med trelast og grove byggevarer. Etter hvert ble det behov for mer plass og Kjell og Mette kjøpte tomt på Åsveien industrifelt i Sætre. Tofte Bygg flyttet til Sætre i 1991, til Åsveien 4. I 1997 startet byggingen av anlegget i Åsveien 11. Anlegget sto ferdig i april 1998. Det ble straks behov for mer plass og i 2003 ble anlegget utvidet. I 2013 meldte vi overgang til Montér-kjeden. – Vi utgjør 7 årsverk. Sortimentet vårt rommer hele bredden til et byggevarehus fra trelast, byggevarer, interiør, maling og verktøy. Vi har det meste til huset. Vi driver også med utarbeidelse av planløsninger og vi prisberegner, sier Reiner-Vestli. er fordelt 50–50. Kundene er i hovedsak fra Hurum og Røyken. Montér Hurum har proffkunder med arbeidsoppdrag utover de to kommunenes grenser. Kjedens gode logistikkPRIVAT OG PROFFKUNDER

løsninger gir proffkundene raske leveranser der de har oppdrag. Mange av dem gir gode tilbakemeldinger om kunnskapsnivået og leveransedyktigheten. Kundene setter pris på den kompetanse og erfaring bedriften innehar. skape trygghet hos kundene. Hos oss følger vi kunden med sin handleliste hele veien gjennom avdelingene fra jernvare, maling, trelast og byggevarer. Kunden får hjelp av samme kundebehandler hele veien. Optimera/Montér systemet er effektivt og sam­arbeidende. Det er alltid et servicesenter i nærheten. Det er god byggeaktivitet i området og vi ser gode muligheter til å ta nye markedsandeler. – Det er stor konkurranse og kamp om pris i bransjen, men vi tror kunder også er opptatt av kvalitet, kunnskap, trygghet og service, avslutter Mette Reiner-Vestli. VI ØNSKER Å

HURUM | 71


Varebiler for din bedrift En velfungerende varebilpark er avgjørende for alle bedrifter som har oppdrag der det kjøres til og fra. For det første er det en selvfølge at bilene skal være pålitelige. For det andre skal bilene bidra til effektiv drift, ved å være skreddersydd til behovene hver enkelt bedrift har. Det er prioriteringer som er viktige for Ole Bjørn Johannessen og hans kolleger i Bertel O. Steen Buskerud AS i Drammen. De legger vekt på at enhver bedrifts bilpark skal være så stabil og formålstjenlig som mulig. vi Mer­c­edes Benz og Peugeot, som begge er anerkjente merker. Kundene våre får dekket alle sine behov, for vi er opptatt av å gjøre ting enkelt for dem. De skal slippe å bruke tid på bil, og de skal ha minst mulig bekymringer på alt fra levering av produkter til finansierings­løsninger, forteller Johannessen. – I VAREBILSEGMENTET HAR

salgs- og markedssjef for nye biler hos Bertel O. Steen Buskerud AS, og lidenskapelig opptatt av å gi sine kunder en god opplevelse. Innenfor varebilsegmentet kan han og kollegene tilby et stort antall modeller og varianter, med biler som kan håndtere alskens oppgaver. – På Peugeot har vi Partner i forskjellige varianter. El-Partner er en elektrisk varebil, og i tillegg har vi Peugeot Expert og Peugeot Boxer som utgjør

stor, større, størst i varebilsegmentet. De leverer i forskjellige varianter, slik at vi vil kunne dekke de aller fleste områdene på varebil. – Når det gjelder varebilsegmentet til Mercedes, har vi både Mercedes Citan og Mercedes Vito som snart også kommer i en ny variant. Sprinter er den største, og her finnes det også mange modeller i sortimentet, understreker Johannessen.

– Mulighetene er enorme, og vi er fleksible i forhold til kundenes ønsker. Vi er opptatt av at vi sammen med kunden finner frem til den optimale løsningen. Kundene kan forvente at vi opptrer profesjonelt og redelig i oppfølgingen underveis, og at vi holder det vi lover i forhold til tidsrammer. Og ikke minst at stafettpinnen fra salgsavdelingen til ettermarkedet blir levert 100 %!

er dette biler av høy kvalitet. Det er også modeller som har laget på en slik måte at de er enkle å tilpasse. Bilene kan tilpasses enhver kunde og ethvert behov, både innvendig og utvendig, og med hensyn til kjøreegenskaper. Varebilen er tross alt et verktøy som er helt avgjørende i den daglige driften. Da er det viktig at verktøyet er skreddersydd i henhold til arbeidsoppgavene.

– KONKURRANSEN ER

HAN ER ER

72 | LIER

MEN IKKE BARE

stor på nytte-kjøretøy og for å kunne være i fremste rekke, må vi kunne tilby noe mer enn gode produkter. Derfor er vi opptatt av det totale bilholdet og å kunne tilby partneravtaler og enkelt bilhold. Kundene våre skal bruke tiden på sin egen business, mens vi tar oss av bilene. Johannessen ønsker alle interesserte velkommen til anlegget på Kjellstad i Lier.


LIER | 73


Null feil og gode løsninger Nils Kristian Sunne og NK Elektriske AS er medlemmer i interessegruppen Nullvisjon. Målet ligger i navnet – null feil på elektriske anlegg. Det er en filosofi som går som hånd i hanske med arbeidet til NK Elektriske AS. Der ligger vekten på lite vedlikehold og null feil. Det lønner seg alltid i lengden, og det gir en ekstra trygghet for brukerne.

som er gode for sluttbrukerne, og vi er gode på å være kreative og finne løsninger. Vi har mange ganger sagt nei til oppdrag som medfører dårlige løsninger, men heller tilbudt smarte løsninger og gått opp pris – og fått aksept for det. Vi kan ende opp med å være dyrest, men på lang sikt får man et anlegg som ikke trenger å vedlikeholdes ofte, understreker Sunne. – VI LAGER LØSNINGER

på Sylling i Lier kommune, og har i dag fire ansatte. For alle fire er kvalitet på utført arbeid det viktigste, med gode og brukervennlige løsninger for sluttbrukerne. Sunne kan også fortelle

at driften har blitt lagt om til mer styrte avtaler, som er juridisk bindende. – Driften i dag er også endret slik at vi jobber mye mer på fastpris i stedet for å gjøre løpende timesarbeid. Ellers har vi hatt mye varierende arbeid det siste året, og vi jobber nå mye mer inn mot proffmarkedet. Det utgjør rundt 50 % av omsetningen vår per i dag, men vi vil enda mer inn på dette markedet fordi det gir mer stabilitet og arbeidsflyt.

FIRMAET HOLDER TIL

74 | LIER

et enda større fokus på at elektriske anlegg bør ettersees med jevne mellomrom. Det er en viktig grunn til at NK Elektriske AS er med SUNNE HÅPER PÅ

interessegruppen Nullvisjon. For de ansattes vedkommende innebærer det også at kompetansen til enhver tid må være på plass. – Vi er ofte på kurs for at vi skal holde kompetansenivået oppe. I Drammen er vi mange elektrikere, og konkurransen er tøff. Prisbildet varierer kraftig, og vi skal også slåss mot internettmarkedet når det gjelder materialer. Jeg tror nok at vi i fremtiden kommer til å oppleve det samme som ellers i Europa, at vår bransje kun leverer kompetansen og ikke lenger utstyret. Ellers ser jeg for meg en dobling av antall ansatte, og vi vurderer også mulighetene for å etablere en underavdeling, avslutter Sunne.


Sprenger seg vei Det finske Forcit-konsernet er Nordens største produsent av sprengstoff. De to siste årene har selskapet etablert seg også i Sverige og Norge. Knut Tanbergmoen er daglig leder i datterselskapet Forcit Norway AS, som har kontorer på Lier i Buskerud. eget sprengstoff ved fabrikker i Finland. Vi importerer til Norge, og det er alt fra dynamitter til emulsjonssprengstoffer i bulk, forteller Tanbergmoen. – FORCIT PRODUSERER SITT

av alt sprengstoff som brukes i Norden bulkbasert. Matrisen er grunnlaget for å lage pumpbare sprengstoffer, og Forcit har i dag tre matrisefabrikker. I Norgesavdelingen er de tre ansatte, og firmaet har selvsagt et sterkt fokus på sikkerhet. Det stilles strenge krav til oss i sprengstoffbransjen, sier Tanbergmoen. – Det er en fordel for oss som er relativt ferske, siden vi ikke har noen historikk, har vi ingen kostnader for å være oppdaterte på alle regler og forskrifter. Det er kjemiske produkter vi jobber med, så det er viktig I DAG ER 70 %

at vi har en grønn og helsemessig profil. Miljøet vårt og brukeren skal aldri bli skadelidende. Forcit Norway AS egenutviklet teknologi, maskineri og sprengstoffer som er spesielt godt egnet til norske tunnelprosjekter. De har utviklet ladeenheter hvor de kan dosere sprengstoffet IKKE MINST HAR

Med vår egen teknologi og våre egne matriser er vi teknologisk godt rustet til å møte de kravene som stilles til oss.

svært nøyaktig i berget. Det innebærer at man ikke benytter mer sprengstoff enn det som er helt nødvendig. – Strategien vår nå er først gå inn på underjordsprosjekter. Med vår egen teknologi og våre egne matriser er vi teknologisk godt rustet til å møte de kravene som stilles til oss. Vi er også en liten og samkjørt organisasjon og jobber tett med vår svenske og finske kollegaer og med svært kort linjer fra utførende til styret. Slik kan vi ta avgjørelser kjapt, og det gjør oss fleksible. Fokuset ligger på Norden. Det er markedet vårt og der skal vi være best! Det er mange prosjekter innen infrastruktur der ute, innen både jernbane, vei og kraftverksbransjen. Vi fokuserer på alle tre, og er nå inne i en fase hvor vi jobber med å få på plass prosjekter, sier Tanbergmoen.

LIER | 75


Vi skreddersyr garderobeløsninger etter ønske og behov I april i år overtok Alexander Veum driften av Lierbedriften Skapskredderen Toram AS. Han er eldste sønn av de opprinnelige gründerne bak det som tidligere het Garderobeskredderen Toram AS. Det nye navnet Skapskredderen bærer bud om fornyelse, og de gjennomfører nå en utvidelse av både produkter og tilbud. av showrommet vårt har vært svært vellykket. Nå er vi i gang med fornying av hjemmesiden vår, og har begynt å utvide produktporteføljen. I tillegg til de kjente produktene som skyvedører, skrågarderober og innredninger, vil vi nå i større grad satse på produksjon og utvidelse av walk in closets, i tillegg til blant annet spesialtilpassede bokhyller og TV-reoler, forteller Alexander. – OPPSTARTEN MED OPPUSSING

liten, men viktig nyanse for både firmaet og kundene. Det betyr at Alexander og hans kolleger nå skreddersyr akkurat det skapet og den innredningen kunden har behov for. Har du skjeve gulv, vegger eller tak, er Skapskredderen Toram AS på pletten og løser problemet på stedet. NAVNEENDRINGEN HAR EN

76 | LIER

– Det er i skreddersøm at vår nisje ligger. Vi er alternativet for alle som kanskje ikke fant standardskapet hos andre leverandører. Hos Skapskredderen Toram AS får kunden løsninger tilpasset målene, fargene og kvaliteten de ønsker seg, understreker Alexander. tar kontakt, utføres først en gratis oppmåling. Så skisseres et løsningsforslag med innredning og fronter, før det gis et pristilbud. Løsningen produseres til slutt lokalt her i Lier, vegg i vegg med showrommet. Har de materialene på lager, kan varene leveres så kjapt som neste dag. – Om ønskelig kan vi også rive gammel innredning og skap som tidligere var i det aktuelle rommet, før NÅR EN KUNDE

vi monterer den nye løsningen, sier Alexander. Et tilbud mange av kundene benytter seg av. til Skapskredderen Toram AS stiller høye krav og ønsker ofte noe litt utenom det vanlige. Selskapet sikter seg også inn mot proffkunder. Det er mange byggherrer og snekkere som har kunder som både trenger og ønsker seg stedstilpassede løsninger, og da tilbyr Skapskredderen Toram AS dem spesielle rabatter. – Så langt er erfaringen vår at de vi server én gang, ofte kommer tilbake. Vi får mange positive tilbakemeldinger, og Skapskredderen Toram AS vil først og fremst kjennetegnes ved at vi leverer produkter som varer så lenge at de kan gå i arv. KUNDENE SOM KOMMER


PowerTech Service AS

– vi kan rehabilitering og service! PowerTech Service AS er en bedrift med 22 stk ansatte og mange års erfaring fra bransjen. Vi driver mye med service, og vi har allerede flere rammeavtaler med store kunder. Rehabilitering og service er vår greie, og vi har lang erfaring på det feltet. Det blir noen oppdrag for privatkunder også, men det er ikke noe vi prioriterer, sier Dag Ellingsen.

er klare. Per i dag er PowerTech Service AS eid av PowerTech AS, som har en rekke større bygg. Deres ettermarked er et naturlig marked for Ellingsen og hans kolleger, der deres kompetanse kommer til full nytte. Samtidig skal PowerTech Service AS betjene eksisterende kunder på forbilledlig vis, og sikte seg ytterligere inn mot større eiendomsbesittere i Drammen, Oslo, Asker og Bærum. FREMTIDSPLANENE TIL SELSKAPET

– Tilbakemeldingene vi får er gode. Fornøyde kunder forteller at vi leverer innenfor de rammene, betingelsene og tidspunktene vi har gitt. Vi er enkle å

Tilbakemeldingene vi får er gode.

ha med å gjøre, og vi har som sagt høy kompetanse og lang erfaring, som nå er samlet under ett tak, avslutter Ellingsen. selskapet står det rett fram: “Ønsker du en samarbeidspartner på elektro? Ta kontakt for en uforpliktende gjennomgang av dine behov, enten det er nybygg, rehabilitering eller løpende vedlikehold.” PÅ NETTSIDENE TIL

LIER | 77


Solfilm og folie kan brukes til så mangt Solfilm & Folie Spesialisten i Sylling har fått en pangstart. Foretaket så dagens lys i mars, men har allerede en lang kundeliste og et stadig tilsig av nye bestillinger. For solfilm er ikke bare for biler, men kan være minst like nyttig både i hjemmet og på havet. Det samme gjelder foliering, som har langt flere bruksområder enn bare på bil. og slett film på ruter. Solfilm brukt på biler er det folk først og fremst kjenner til, men du kan bruke solfilm for eksempel både i hjemmet og båten også. Det beskytter interiøret i både huset, bilen og båten, i tillegg til at filmen reflekterer mer enn halvparten av varmen fra sola ut igjen, forteller gründer Charlotte Juliussen. Dermed ivaretar man interiøret på en god måte, og man unngår at det blir for varmt innendørs, spesielt med tanke på barn og dyr i bil. Charlotte brenner for saken. Hennes målsetting er at enda flere skal bli opp­merksom på alle fordelene som følger med bruk av solfilm. Det er en entusiasme som kundene setter pris på. – SOLFILM ER RETT

– På folie går det mye på helfoliering av biler, men folie kan også brukes i hjemmet. Man kan for eksempel skifte farge på skapdører med folie i stedet for å kjøpe nye dører. Egentlig kan man egentlig foliere det meste. Så markedet er så mye større enn bare bil. Det er jeg opptatt av å formidle, sier Charlotte. både Drammen og Oslo, og for Charlotte har tilbakemeldingene vært over all forventning. Målet i tiden fremover er å sikre seg flere bedriftskunder, for å sørge for et stabilt tilsig av bestillinger.

KUNDENE KOMMER FRA

– Jeg driver i hovedsak med solfilm og folie, men har også inngått et samarbeid om å lage reklame for firmaer. I tillegg har jeg muligheter for samarbeid med aktører som Plasti Dip, som driver med coating. trafikklov er det foreløpig ikke lov med solfilm på førerdører på biler. Det er noe Charlotte håper å kunne bidra til å endre gjennom samtaler med både politi og Statens vegvesen. Ellers har hun også gjort seg opp noen tanker om fremtiden og den videre driften av Solfilm & Folie Spesialisten, men velger å ta det forsiktig nå i starten for å se hvordan det går. I FØLGE NORSK

F

Solfilm og Folie Spesialisten Tlf: 47912363 - E-post: solfilmfoliespesialisten@gmail.com - www.solfilmfoliespesialisten.com

78 | LIER


England Maskin aldri sier nei Lars England er fleksibel med henting og levering, og han er alltid tilgjengelig på telefon for kundene sine. Ingenting gleder innehaveren av England Maskin mer enn tilbakevendende kunder. For når kundene kommer tilbake gang etter gang for leie av maskiner, kan ikke det være annet enn et godt tegn.

England Maskin en maskinpark med mye å velge i. Lars England tilbyr utleie av alt fra minigravere og minimaskiner, til lifter, minihjullastere, hengere, og til jordbor, aggregat og vibroplater. Kundene er både privatfolk og næringsliv. – Jeg har nesten alt som går an å leie ut av maskiner. Jeg har mange privatkunder og selvbyggere, altså folk som skal bygge eller male selv, og jeg har mange mindre bedriftskunder. Kundene kommer fra både Notodden, Oslo, Lier og andre steder. Jeg I DAG HAR

annonserer på Finn, så kundene kan komme hvor som helst fra. Selskapet så dagens lys i 2001, i Tranby i Lier. I begynnelsen gikk det aller mest i gårdsdrift. Lars kjøpte en traktor og startet med rundballepressing. Men etter hvert ble det stadig mer anleggsdrift, og rundballepressen ble solgt. I en periode var han også innleid av et entreprenørfirma som drev med kunstgress.

som han erfarer at holder høy kvalitet. Det er avgjørende med maskiner som er til å stole på – både for England selv og for kundene. Gjennom vår, sommer og høst er det spesielt hektisk. – Arbeidstrykket er væravhengig. Om vinteren er det stille på utleie­ fronten, så da driver jeg med snø­brøyting slik at vi får det til å gå året rundt, sier han. England Maskin har hele veien økt jevnt og trutt. For Lars selv er England Maskin MEN OPPDRAGSMENGDEN FOR

Lars selektiv. Han velger produsenter og merker TIL MASKINPARKEN ER

egentlig et sideprosjekt, men om etterspørselen fortsetter å øke kan det bli en heltidsgeskjeft. Fleksibiliteten til England Maskin er det nemlig få som kan matche. – Jeg er fleksibel på henting og levering, og kundene kan komme hit også på kvelden. Om de ringer og vil komme klokka ti eller elleve på kvelden, så går det fint. Det er bare å stille opp, det! Jeg er også tilgjengelig på telefon og hjelper til om det er noen spørsmål eller problemer, understreker Lars.

LIER | 79


For  fulle  batterier Bensinbilens hegemoni står for fall – i hvert fall i Norge. Bare de siste tolv månedene har elbilparken her til lands vokst med omtrent 20 000 biler. Når 2014 er omme vil det være nærmere 40 000 elbiler på norske veier. Det har resultert i at lille Norge per dags dato er verdens tredje største marked for nullutslippsbiler. Og så langt er det ingenting som tyder på at batteriene har gått tomme.

BMW i3 På kort tid har elbilen satt et stort og tydelig grønt stempel på det norske bilmarkedet. Elektrisk motorkraft har gått fra å være en kuriositet for de få, til å bli et reelt alternativ for en bilistgruppe i rekordsterk vekst. Og i tiden som kommer vil det bli stadig flere modeller å velge i. For også elbilsegmentet har i dag blitt en differensiert varegruppe. Som bilkjøper kan du veie fordeler og ulemper mellom en rekke ulike modeller. Elbilutvalget omfatter biler som dekker vidt ulike behov, primærbiler og sekundærbiler, og biler i høyst ulike prisklasser. Når de økonomiske og praktiske incentivene for elbilkjøp samtidig er så sterke som de er i Norge, har det medført at elbilmarkedet har akselerert med en enorm fart. Privilegert posisjon Fordelene som følger med kjøp og bruk av elbil er fredet frem til årsskiftet 2017/2018 – eller frem til den dagen vi når 50 000 elbiler på norske veier. Da dette ble fastsatt for noen år tilbake, var det usikkert hvilken terskel som kom til å nås først. Nå er all tvil forlengst feid til side. Fortsetter dagens fremgang vil grensen på 50 000 brytes allerede i løpet av 2015. Dermed er det ikke lenge til det potensielt kan bli slutt på noen eller flere av elbilens mange privilegier. I dag passerer nullut-

slippsbiler gratis gjennom bomstasjonen, parkerer gratis på offentlige parkeringsplass, og har selvsagt fri avbenyttelse av kollektivfeltet. De er også fritatt for engangsavgift og moms ved kjøp, og betaler redusert årsavgift. Så blir det opp til regjeringen hvor lenge godene skal vare. Ting tyder på at i alle fall noen fordeler oppheves i god tid før 2018, blant annet adgangen til kollektivfeltene. Nye biler på markedet Det kan kanskje få potensielle kjøpere til å tenke seg om to ganger. Samtidig er elektrisk bil blitt gangbart alternativ for stadig flere. Dels fordi valgmulighetene på elbilfronten er større enn noensinne, med en rekkevidde på batteripakkene som stadig øker. Og dels fordi infrastrukturen for ladestasjoner blitt langt bedre enn hva den en gang var.

Dermed er ikke elbilen lenger kun for spesielt interesserte – eller for folk med tjukke lommebøker. Det er kanskje ingen overraskelse at en mann som Petter Stordalen spesialimporterte Tesla Model S før de fleste andre, eller at kollektivfeltet fra Asker og Bærum inn til Oslo i visse kretser har blitt døpt til ”Tesla-filen”. Men med utbredelsen av rimeligere modeller, spesielt Nissan Leaf, har nedslagsfeltet for elbilen utvidet seg betydelig. Nå har en rekke nye merker også kommet på banen med sine elektriske modeller. På neste side gir vi deg oversikten over de viktigste elbilene på det norske markedet i dag.

Ford Focus Electric


Tesla Model S

Nissan Leaf

Peugeut iOn

Citroen C-Zero

Modell

Nissan Leaf

Modell

Ford Focus Electric

Pris fra

205 850,-

Pris fra

268 000,-

Seter

5

Seter

5

Rekkevidde (forventet)

76-233 km

Rekkevidde (forventet)

80-160 km

Rekkevidde (testet EU-norm)

199 km

Rekkevidde (testet EU-norm)

160 km

Hurtiglading

80 % på 30 min

Hurtiglading

Ingen hurtiglader

Garanti

5 år - 100 000 km

Garanti

5 år - 100 000 km

Sikkerhet

6 airbags - ABS - ESP

Sikkerhet

6 airbags - ABS - ESP

Modell

Tesla Model S

Modell

Volkswagen e-Golf

Pris fra

466 800,-

Pris fra

251 800,-

Seter

5

Seter

5

Rekkevidde (forventet)

270-360 km

Rekkevidde (forventet)

100-190 km

Rekkevidde (testet EU-norm)

390 km

Rekkevidde (testet EU-norm)

190 km

Hurtiglading

80 % på 45 min

Hurtiglading

80 % på 30 min

Garanti

8 år - km avhengig av modell

Garanti

8 år - 160 000 km 8 airbags - ABS - ESP

Sikkerhet

8 airbags - ABS - ESP

Sikkerhet

Modell

BMW i3

Modell

Volkswagen e-up!

Pris fra

249 900,-

Pris fra

191 600,-

Seter

4

Seter

4

Rekkevidde (forventet)

80-160 km

Rekkevidde (forventet)

80-160 km

Rekkevidde (testet EU-norm)

90 km

Rekkevidde (testet EU-norm)

185 km

Hurtiglading

80 % på 30 min

Hurtiglading

80 % på 30 min

Garanti

8 år - 100 000 km

Garanti

8 år - 160 000 km

Sikkerhet

6 airbags - ABS - DSC

Sikkerhet

6 airbags - ABS - ESP

Modell

Citroen C-Zero

Modell

Peugeut iOn

Pris fra

139 900,-

Pris fra

139 900,-

Seter

4

Seter

4

Rekkevidde (forventet)

75-150 km

Rekkevidde (forventet)

75-150 km

Rekkevidde (testet EU-norm)

150 km

Rekkevidde (testet EU-norm)

150 km

Hurtiglading

80 % på 30 min

Hurtiglading

80 % på 30 min

Garanti

5 år - 120 000 km

Garanti

5 år - 120 000 km

Sikkerhet

6 airbags - ABS - ESP

Sikkerhet

6 airbags - ABS - ESP

(Kilde: Elbilmatrisen – Forbrukerrådet/Norsk Elbilforening/NAF)


Mesterbedrift på Lierstranda Tømrer Teknikk AS er en liten mesterbedrift på Lierstranda. Firmaet har både sentral godkjenning og medlemskap i Byggmesterforbundet. Duoen Morten Bjørmark og Jørn Stjernstrøm startet Tømrer Teknikk AS i 2003, og har bred erfaring med det meste av tømrertjenester. vi med tilbygg, tak, bad og også til en viss grad innredninger. Men det er aller mest tilbygg. Vi er såpass små at eneboliger kan bli for stort for oss, forteller Bjørmark. Nedslagsfeltet er i hovedsak i Drammens- og Lierområdet. Bjørmark og Stjernstrøm liker seg aller best når de får selvstendig ansvar for et prosjekt, snarere enn å fungere som underentreprenør på større prosjekter. De er et godt tospann, som kjenner hverandre, og som har jobbet i lag i lang tid. Da blir resultatet grundig og faglig solid arbeid. – AV TJENESTER DRIVER

82 | LIER

– Kundene er for det meste privatfolk. Men vi tar også oppdrag for bønder, og vi har faste avtaler med borettslag. Vi er gode på tak, og er jevnt over konkurransedyktige på pris. Av tilbakemeldinger får vi høre at jobben vi utfører er fagmessig og skikkelig, og at vi står for det vi sier både når det gjelder pris og tid, understreker duoen. oppstå et problem, er de konsekvent raske til å rette opp. Til syvende og sist handler det om at kunden skal være fornøyd når DERSOM DET SKULLE

oppdraget er utført. Et prosjekt skal aldri forlates før alt er på stell. Gjennom elleve år har Stjernstrøm og Bjørmark nå bygget opp en solid kundebase, som inkluderer mange bekjentskaper. De får stadig fornyet tillit av forhenværende kunder. Det dreier seg også om at Tømrer Teknikk AS holder seg til avtalt pris. – Vi er opptatt av at når vi gir en pris, så er det på hele jobben. Det er ikke slik at vi plutselig kommer med en lang liste med tillegg i etterkant. Folk skal være fortrolige med hva det koster å bruke oss. På sikt er det heller ikke utenkelig at de blir en mann eller to til selskapet. Men det forutsetter at Stjernstrøm og Bjørmark finner folk med riktig innstilling og god arbeidsmoral. – Det mange flinke folk der ute, det er bare ikke så enkelt å finne dem. Men det er ikke umulig at vi blir flere.


Grus og singel av ypperste kvalitet Etableringen av Toverud Pukk og Deponi AS fant sted pĂĽ et meget gunstig tidspunkt. Det er stor aktivitet i Buskerud, med en rekke smĂĽ og store samferdselsprosjekter pĂĽ gang. Dermed er det betydelig etterspørsel etter kvalitetsproduktene til Toverud Pukk og Deponi AS. Selskapet ble etablert i oktober i fjor, med tilholdssted i Lier Sylling. Innehaver Bjørn Terje Laingen har vĂŚrt i anleggsbransjen i nesten 20 ĂĽr. I dag driver han Toverud Pukk og Deponi AS, i tillegg til ĂĽ fungere som driftsleder i et entreprenørfirma. kun jeg og ĂŠn deltidsansatt i firmaet. Men vi har kommet godt i gang med produksjonen. Vi kan tilby alle slags fraksjoner. I tillegg jobber vi med ĂĽ fĂĽ tillatelse til tipp-deponi, sĂĽ akkurat nĂĽ drives det med en konsekvensutredning pĂĽ den fronten, forklarer Laingen. Det innebĂŚrer at Toverud Pukk og Deponi AS vil kunne tilby enda flere tjenester i fremtiden. Men allerede etter ett ĂĽrs drift har selskapet en rekke store og gode kunder pĂĽ kundelisten. – FORELĂ˜PIG ER DET

allerede en ferdig reguleringsplan for asfaltverk. Den nye reguleringsplanen vil dekke et mye større omrüde, og vi skal utvide etter hvert. Vi har tatt en del steinprøver og tester her. Kulemølleprøve pü 10. Los Angeles test pü 15. Vi har sertifikater pü radonfri

pukk. Per i dag er vi godkjente for og kan levere bĂŚrelag og forsterkningslag helt opp til motorvei. Det er god kvalitet pĂĽ det vi leverer. Alt er godkjent og sertifisert, og det er sĂŚrlig viktig for de som driver med veibygging.

er store aktører her i Buskerud, og nedslagsfeltet vĂĽrt omfatter ogsĂĽ Asker og BĂŚrum. Vi leverer singel og grus helt ned til Drammen, til bĂĽde private og bedrifter. Kundene kommer og henter selv, eller vi bruker lokale transportører nĂĽr vi kjører ut varer til privatkunder, sier Laingen. En slik lovende start gir ogsĂĽ gode utsikter for fremtidig drift. Laingen har planene klare for ytterligere utvidelse. – Det har vĂŚrt et asfaltverk her før, sĂĽ vi har – MANGE AV DEM

LIER | 83


Tett oppfølging med RVT Regnskap AS Et lite regnskapskontor kan tilby tett oppfølging av kundene. Det er en viktig årsak til at mange kunder velger å bytte fra store til mindre regnskapskontorer. I RVT Regnskap AS er Rønnaug Veberg Tufte alltid tilgjengelig for sine kunder.

vært i faget i mange år. Hun har erfaring fra både små og store regnskapskontorer, samt fra likningskontoret, før hun så startet RVT Regnskap AS i Lier. – Etter hvert tok jeg steget ut, og startet for meg selv. For fem år siden etablerte jeg RVT Regnskap AS sammen med datteren min, som nå er nå i gang med sin utdannelse. Vi driver firmaet hjemmefra, og tilbyr regnskapsføring til alle typer kunder, sier hun. VEBERG TUFTE HAR

84 | LIER

Storparten av kundene holder til i Drammensområdet. Mange er mindre firmaer, deriblant en rekke håndverkere, men RVT Regnskap AS har også større kunder i sin portefølje. Hver enkelt kunde har sine behov – og det omfatter ofte langt mer enn bare tradisjonelt regnskap. – I tillegg til vanlig bokføring, trenger mange hjelp til å orientere seg i skjemaveldet. Vi tilbyr fullt årsoppgjør og likningspapirer. På kundelisten vår står det også en del sameier. Da er det

vår oppgave å legge til rette for papirer til generalforsamlinger, og å hjelpe dem med å følge med på lover og regler for sameier. RVT Regnskap AS tilbyr også økonomisk rådgivning, sier Veberg Tufte. har selskapet fått en solid kundegruppe, og er i dag et stabilt og trygt regnskapskontor. I årene som kommer er planen å holde driften omtrent på dagens nivå, slik at hver enkelt kunde kan betjenes best mulig. PÅ FEM ÅR

For kundene til RVT Regnskap AS skal det være lav terskel for å ta kontakt når man lurer på noe. Faktisk har den gode oppfølgingen nærmest blitt et eget varemerke. – Vi tar ting som det kommer. Det har ikke vært vanskelig å få nye kunder, for det er mye som går på folkemunne. Når kundene er fornøyde, snakker de gjerne med andre. Vi har også tenkt tanken på å etter hvert kanskje finne et annet lokale, slik at vi flytter ut hjemmefra.


Både hus og hytte Drammens Hus & Hytter AS er en av Norges eldste bedrifter i sin bransje. Selskapet ble etablert av Terje Presterud i 1966, og nærmer seg 50-årsjubileum med stormskritt. I 1966 hadde selskapet først og fremst fokus på hytter. I dag har Drammens Hus & hytter AS egen fabrikk på Vikersund, og er store på både hytte og hus. den dag i dag, men nå styres den daglige driften av Kai Valskar. Per i dag er de 22 ansatte i organisasjonen, og Valskar er i ferd med å ansette to til. – Forhandlerne våre befinner seg i Østfold, på Vestlandet og i Hallingdal, men vi har alltid levert til hele landet. Nedslagsfeltet vårt er først og fremst på Østlandet, særlig på hus. Med hytter er det litt mer spredt, og vi har også levert hytter i Nord-Norge, forklarer han. Drammens Hus & hytter AS var i sin tid tidlig ute med elementproduksjon, og i dag har de egen fabrikk på Vikersund. Det er ikke mange norske selskaper som produserer i hjemlandet, så det er selvsagt et særtrekk som Valskar og hans kolleger er opptatt av. – Det er et kvalitetsstempel ved vårt system at elementene bygges innendørs. Med tørre og gode omgivelser blir det bra kvalitet på den utførte jobben. Elementene våre er også godkjente av SINTEF, og PRESTERUD EIER SELSKAPET

tilfredsstiller alle de kravene som stilles i bransjen i dag. I tillegg er systemet laget slik at det er enkelt å sette opp, både for en selvbygger og for et tømrerlag. Elementene har en bredde på kun 1,2 meter, og det betyr at to mann kan betjene ett element. Valskar og hans ansatte levere full pakke. Det inkluderer både prosjektering, byggesøknader og endringer på tegninger. Husene de tilbyr kommer i en god blanding av stilarter, med alt fra det tradisjonelle til det moderne. Dermed er det noe for enhver smak. – Når det gjelder hytter er det ennå stor etterspørsel etter det tradisjonelle. Likevel er det ingen tvil om at stadig flere vil ha mer lys og luft, og folk stiller høyere krav til standarden på hyttene i dag. Vi har et godt navn i bransjen, det er mange som har hørt om Drammenshytta, sier Valskar. Han tror på en vekst fremover for selskapet. Som PÅ HUSFRONTEN KAN

ny daglig leder ønsker han også et økt fokus på husdelen, slik at Drammens Hus & Hytter AS med tiden kanskje kan bli like godt kjent for husene som for hyttene sine. – Trass i at vi leverer byggesett, ønsker stadig flere i dag å få ting ferdig. Det er i denne prosessen jeg ønsker å kunne tilby kundene. Som et ledd i dette, ansetter vi nå en interiørkonsulent som skal være både rådgiver og veileder for kundene. Vi har vært her i 48 år, og vi har planer om å bli!

LIER | 85


Fokus på de rette tingene Høflige og hyggelige ansatte som utfører godt håndverk av høy kvalitet. Der har du Buskerud Bygg & Elektro AS oppsummert i én setning. Firmaet holder til på Modum, og har i dag ni ansatte og tre lærlinger.

Kundene kommer til oss

Flyr lavt med Helicam ZoomTv

Kundelisten til Eiker Oppmåling AS er både lang og variert. Her er både entreprenører og boligleverandører – og privatkunder. Måletjenester er nemlig helt avgjørende når det skal graves, bygges og dokumenteres.

Med 25 års erfaring som nyhetsfoto­ graf for riksdekkende TV opererer Tor Keiser i dag avanserte RC fotoplattformer (droner) i firmaet Helicam ZoomTv.

for privatkunder, samt hovedberegninger for å plassere et utefelt med utsetting, innmåling og dokumentasjon. I tillegg kommer utsetting og innmåling av vann- og avløpsgrøfter, utsetting av store byggkonstruksjoner med akseutsetting for betongkonstruksjoner, veianlegg, profilering av terreng, masseberegning og nivellement. Det forklarer Joachim Steiner, som startet opp Eiker Oppmåling i Mjøndalen i 2009, sammen med en kamerat. To måneder senere ble selskapet et AS. Det første store prosjektet gikk på arbeider på Holmenkollen arena. – Tilbakemeldinger går på at vi er pliktoppfyllende, og at vi stiller til avtalt tid. Som regel klarer vi også å levere kjapt, og staben vår består av dyktige og fleksible folk. Det er mange og hyppige endringer i anleggsbransjen, så det er viktig for oss å være fleksible. – VI TILBYR HUSUTSETTING

alle nødvendige tillatelser for å operere ubemannede UAV-er, såkalte droner i Norge: Sikkerhetsklarering fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM), kommersiell operasjonstillatelse fra Luftfartstilsynet (Approval for RPAS Operasjoner) og nødvendige forsikringer til å drive kommersiell og lovlig luftfotografering. I motsetning til flyfoto som er ovenfra og ned, tilbyr Keiser og Helicam ZoomTv det som heter lavflyfoto, og oppdragsgiver kan selv være med å bestemme bildeutsnittet av ønsket motiv via downlink til monitor.

drevet for seg selv i åtte år, og størsteparten av tiden som et enkeltmannsforetak. Han begynte først med å sette opp hus for Nordbohus, før han etablerte Buskerud Bygg sammen med Nordbohus Modum i desember 2012. – Så i mai 2013 kom en veldig god kompis av meg med i firmaet, han er elektriker og installatør. I dag er vi derfor tre eiere, og Buskerud Bygg & Elektro AS har i dagens form eksistert i ett år. Fortsatt bygger vi hovedsakelig for Nordbohus, men vi tar også på oss andre oppdrag. Nybygg holder vi oss unna, og det er rett og slett for å slippe unna all administrasjon og papirjobb som det krever, sier Skakstad.

HELICAM ZOOMTV INNEHAR

MARTIN SKAKSTAD HAR

er blant annet eiendomsmeglere og eiendomsutviklere fra hele Østlandet. En del bruker 3D-modeller som de legger inn i bildene for å kunne vise hvordan en tomt eller ferdig prosjekt vil se ut. Mange bruker lavflyfoto til reklame og på sine nettsider. Han opplever at kundemassen stadig øker og tror selv det har med hans bakgrunn og erfaring å gjøre. Keiser startet med lavflybilder i 2010. Han tar også oppdrag for private. Bildene leveres digitalt som ubehandlete raw/JPG-filer eller bearbeidet i fotoprogram om ønskelig. Keiser kan levere ferdige bilder på en rekke forskjellige medier. Helicam ZoomTv holder til i Lier utenfor Drammen og er operative over det meste av Østlandet.

SOM EN UNDERENTREPRENØR kommer de til ferdig støpte plater og materialer som ligger og venter, slik at det bare er å sette i gang. Buskerud Bygg & Elektro AS tar også andre oppdrag for privatkunder som tilbygg og restaurering. – Nedslagsfeltet vårt er sentralt i Buskerud, fra Modum og litt opp mot Høneføss samt Drammen, Lier og ut mot Sande. Godt utført arbeide sørger for at vi får nye jobber. Det går fra munn til munn, særlig i en liten bygd som Modum. Staben vår består av høflige og hyggelige ansatte som kan prate med folk, og det er viktig. Vi utfører også veldig godt håndverk og har fokus på de rette tingene.

KUNDEKRETSEN TIL KEISER

www.zoomtv.no • Tlf: 906 37 532 E-post: tor@zoomtv.no

86 | LIER/MODUM/NEDRE EIKER

F

seg til en omkrets på én times kjøring fra kontoret. For øyeblikket er målet å motta enda flere oppdrag i Drammensområdet, hvor det er stor aktivitet. – Vi etablerte oss midt oppe i finanskrisen, men kom oss gjennom den og har ekspandert hvert år. Og kundene kommer for det meste til oss uten at vi trenger å reise rundt for å finne dem! Det lover godt for Eiker Oppmåling AS. NEDSLAGSFELTET DERES STREKKER


Pålitelig brann- og innbruddsvarsling Oma Security AS ble etablert i Krokstadelva i februar 2013. Men selskapet har allerede fått godt fotfeste i markedet. Innehaver Ole Morten Andersen og hans kolleger har spesialisert seg på service og vedlikehold av varslingsanlegg for brann og innbrudd. Så langt har selskapet først og fremst rettet seg mot kunder innen landbruket, men dette er tjenester som er aktuelle i en rekke bransjer. Oma Security AS kan skreddersy løsninger for alle behov. og vi har nå flere faste kunder i landbruket, hvor vi følger opp med service og vedlikehold. Jeg ser at dette kun er en del av noe mye større, så det gjelder å utvikle det derfra. Man kan bruke de samme type anleggene også – OPPDRAGSMENGDEN ER ØKENDE

innen andre bransjer og for andre typer kunder. I tiden fremover vil vi satse på næringskunder, og vi kan tilby både innbrudds- og brannvarsling med innebygd kameraovervåkning, forteller Andersen. I dag er det mange som allerede har

eksisterende anlegg, men som ikke har full oversikt over hvor godt det fungerer. Mange anlegg følges ikke godt nok opp med kontroll og tester. Slik oppfølging er avgjørende, også med tanke på gunstige forsikringsvilkår. en årlig oppfølging med service og vedlikehold får man også rabatter gjennom forsikringen, så der er det mange som har mye å hente. Vårt mål er å ha en bred kompetanse, med medarbeidere som har nødvendige kurs, er sertifiserte og har lang erfaring fra elektrobransjen. Vi skal ha løsninger som er bærekraftige på lang sikt, sier Andersen. – Kameraovervåking blir stadig mer populært. Koblet opp mot et nettbrett eller en smarttelefon, kan man kan hele tiden følge med på hva som skjer, enten – OM MAN HAR

det er i fjøset eller på arbeidsplassen. Der ser jeg for meg et stort vekstområde i tiden fremover. Vi har anlegg som møter byggeforskriftene Tek 10, og et stort utvalg av produkter som kan brukes i både boliger, hytter og på hoteller. Slik dekker vi hele spekteret innen brannvern-anlegg. kan også fungere som rådgivere, og tilbyr termografering. Etter en meget lovende oppstart går selskapet nå spennende tider i møte. Andersen ser positivt på tiden som kommer. – Det er viktig å ha et pålitelig anlegg, og der kommer også viktigheten av årlig service og vedlikehold inn. Kunder kan nå oss via en servicetelefon hvor vi er tilgjengelige hele døgnet, avslutter Ole Morten Andersen. OMA SECURITY AS

NEDRE EIKER | 87


Kvalitet er synonymt med trygghet ”Her i distriktet ønsker vi å levere kvalitet. Folk skal føle seg trygge på oss, for det er mange useriøse aktører i bransjen. Jeg har holdt på med dette i 22 år, og har vært med på litt av hvert”, forteller Tommy Smith i Eiker Tak og Blikk.

opp i 2010 og holder til i Solbergelva. I dag har Smith én ansatt, men han leier inn fast personale fra et firma, slik at de til sammen har en stab på 10 personer. – Vi er i stadig vekst, og driver mye markedsføring med reklame på biler og klær i tillegg til at vi annonserer i aviser og har en egen Facebook-side hvor folk kan se på bilder og skrive litt om oss. På Mitt anbud er vi også med, og der har vi fått mange gode skussmål, forteller han. Eiker Tak og Blikk tilbyr et stort antall tjenester med alt fra takomlegging til diverse snekkerarbeid, malerarbeid og blikkenslagerarbeid. De profilerer seg som en totalentreprenør, og tar prosjekter hele veien fra start til mål. – Er det behov for rørleggere eller elektrikere på et prosjekt, samarbeider vi med andre fagfolk jeg kjenner. Og ja, det hender at vi er involvert i større prosjekter som underentreprenør også. Kundene er både private og bedrifter, og vi jobber hovedsakelig i Drammensdistriktet. Våre leverandører av materiell er Bece Stål AS og Byggeriet AS. Begge holder til i Krokstadelva, og som våre samarbeidspartnere FORETAKET BLE STARTET

88 | NEDRE EIKER

leverer og bringer de til avtalt tid. Jeg er veldig fornøyd med begge de to, sier Smith. av at fagkunnskap gir trygghet for kundene. Skjer det et uhell på et arbeide eller prosjekt han har vært ansvarlig for, trenger man ikke å bekymre seg. Eiker Tak og Blikk er i nærheten, og rykker ut for å rette opp på timen. HAN ER OPPTATT

– Det er viktig å rette opp eventuelle feil med en gang. Ellers er det mye jobb i området her, og jeg regner med at det bare blir bedre og bedre tider fremover. Det går opp og ned i denne bransjen, men det er alltid noe folk skal ha gjort. Og til tross for at jobben vår er sesongbetont, har vi alltid en del småjobber også slik at vi kommer oss gjennom vinteren.


Boligbyggerne fra Sigdal I Sigdal går tradisjonene for håndverk og trearbeid langt tilbake i tid. Det er tradisjoner som Blink Hus Sigdal er stolte over å ta del i. For er du boligbygger med opphav i håndverksbygda Sigdal, følger det automatisk med høye forventninger til kvalitet og etterrettelighet. Men daglig leder Kristian Vidvei og hans kolleger er bare glade for at deres kunder forventer full oppfølging. Da blir man utfordret til å yte sitt beste. Det er ikke tilfeldig at Blink Hus Sigdal ble kåret til Gasellebedrift i 2013. i hele spekteret. Men det er klart vi har noen favorittmodeller i huskatalogen, som for eksempel Minde-huset og sveitservillaen som heter Aurdal. Det er to modeller som er gode. Skien-huset er også en stor slager, fordi det har en bra kombinasjon av tradisjonelle og mer moderne detaljer, sier Vidvei. I samarbeid med Eggedal Sag etablerte han i 1983 det som i dag er Blink Hus Sigdal. For fire-fem år siden flyttet de til Krokstadelva, men fabrikken er fortsatt i Sigdal, og selskapet kjøper fortsatt materialer fra Eggedal Sag. – Vi har huskatalogen vår, men tegner vi også hus helt etter kundenes ønsker. Blink Hus har et eget arkitektkontor i Tønsberg, og vi samarbeider også med en arkitekt i Oslo. Men uansett hvilken løsning man velger, skal kundene få personlig service hele – VI LEVERER HUS

veien. Vi har verdiene våre fra håndverksbygda Sigdal, hvor ting er er jordnært, ærlig og ekte. Vi vil kundene våre godt, og da er det viktig med nærhet til kundene, understreker markeds- og kvalitetsansvarlig Janne Strandbråten.

personlig kontakt med kundene våre, og høy kvalitet i produktet vi selger. Og vi har mange veldig gode referanser og mange veldig fornøyde kunder, sier Vidvei og Strandbråten. dekker Kongsberg, Drammen, Nedre Eiker, Asker og Bærum. Per i dag er de 20 ansatte i organisasjonen, men i planene fremover ligger det blant annet å ansette 4–5 til. Vidvei og Strandbråten driver i et marked som er i stadig endring, så det er hele veien viktig å se fremover. – Boligmarkedet er kanskje det tøffeste markedet man kan være i. Det gjelder å følge med i markedet, og justere retningen og strategien etter det. Når vi i tillegg har dyktige medarbeidere med oss, skal vi leve i mange, mange år fremover, sier Strandbråten.

DERES GEOGRAFISKE KJERNEOMRÅDE

at alle som ønsker det skal få bistand fra A til Å. Vidvei og Strandbråten legger vekt på at Blink Hus Sigdal skal kunne tilby sine kunder en totalpakke. I dag er det mange aktører på markedet, og det mange lover og regler å forholde seg til. Til en så stor investering som husbygging lønner det seg derfor å velge en trygg leverandør. En som kjenner prosessen fra start til slutt, helt frem til nøkkelen står i døren. – Som husbyggere selger vi en drøm. Vi selger ikke et ”løp og kjøp”-produkt. Derfor satser vi på DET INNEBÆRER OGSÅ

Bruveien 12, 3055 Krokstadelva Telefon: 32 71 14 90 www.blinkhus-sigdal.no

- EKTE VARE Følg oss på

NEDRE EIKER | 89


Fornøyde kunder er trofaste kunder Svein Ivar Westby er en erfaren mann i sin bransje. Etter 35 år får han stadig mer å gjøre med familiebedriften West Entreprenør AS, som betjener et bredt spekter av bedriftskunder med en rekke ulike tjenester. Mange av kundene har vært trofaste siden oppstarten. som et enkeltmannsforetak i 1979, og har nå holdt på i 35 år. I starten drev jeg kun med landbruk, men i 1980 begynte vi med snørydding. Etter hvert har det ballet seg på med både strøing, kosting og bortkjøring. I 2007 forandret vi selskapsform til AS, forklarer Westby. Han står som daglig leder av selskapet, som holder til i Mjøndalen. De er både faste ansatte og innleide medarbeidere i staben. Det gir en god fleksibilitet. – Det har jo surret og gått i mange år, og det blir stadig mer å gjøre. Faktisk er det mange kunder som har vært med – JEG STARTET OPP

90 | NEDRE EIKER

oss helt siden starten. Da jeg sjekket, viste det seg at vi har bortimot 20 kunder som har vært med oss i 30 år, sier Westby. – Vi strekker oss alltid for at kundene skal bli fornøyde. Selv om vi har kontrakter, må uoppfordret oppmøte, slik snørydding, strøing og kosting er, uansett alltid bygge på tillit, sier han. i hovedsak bedrifter, butikker, kirker, bensinstasjoner og borettslag. West Entreprenør AS konsentrerer seg i dag kun om oppdrag i Drammensområdet, ikke lenger i PÅ KUNDELISTEN STÅR

Mjøndalen som de gjorde før i tiden. Maskinparken består for det meste av traktorer og snøbrøytere. Westby er opptatt av å utnytte maskinparken på best mulig måte. – Om sommeren konsentrerer vi oss om landbruksdrift. Vi eier tre eiendommer selv, og leier i tillegg to-tre eiendommer. Selvfølgelig har vi noen småjobber i West Entreprenør AS om sommeren også, men det er på vinterstid vi har hoveddriften av oppdrag for andre. hvordan han ser for seg fremtiden, forteller Westby at han PÅ SPØRSMÅL OM

regner med at driften vil fortsette som i dag. Det har vært formelen i mange år. – Men kanskje med litt mer oppdrag for andre om sommeren. Vi har et firma til, West AS. Det er et eiendomsfirma som også driver med utleie, de to selskapene overlapper hverandre driftsmessig og forenkles derfor med felles logo. – Det er en myte at så mange er misfornøyde med brøyting og strøing. Vi får i alle fall gode tilbakemeldinger fra kundene våre. Jeg tror jeg kan telle på én hånd det vi har fått av klager de siste 10 årene, avslutter Svein Ivar Westby.


Nybygg og takrehabilitering ”Vi utfører rehabilitering av eksisterende boliger og setter opp nybygg. På rehabiliteringsbiten kan vi tilby det meste, men vi har spesialisert oss på tak. Takarbeid er ryddige jobber som det er lett å holde oversikten over, både prismessig og tidsmessig,” forklarer Martin Solberg.

Tømrer Martin Solberg AS i Krokstadelva for åtte år siden. Før det hadde han jobbet både i murerfirma og i Block Watne. I 2006 startet opp på egenhånd, og fikk etter hvert med seg en kollega. – Vi begynte i det små med å kjøpe noen tomter, for så å føre opp boliger på dem som vi solgte. I dag er vi tre ansatte, og vi skal fortsette som liten og lykkelig. Da slipper man å bruke for mye tid på administrasjon, og kan i stedet være ute og jobbe. Det er det jeg vil, understreker Solberg. Tømrerfirmaet foretrekker å ta oppdrag lokalt i Eiker-området, men må regne med litt reisevei på HAN ETABLERTE

takjobber og rehabilitering. Boligene de setter opp er i utgangspunktet kataloghus som blir revidert og tegnet om. Både i henhold til kundenes ønsker og i henhold til hva som er praktisk, forklarer Solberg. et godt samarbeid med Montér på materiale- og utstyrsfronten. Montér på Åmot sørger for trygge leveringer som kommer til tiden, med materiell som er av høy kvalitet. Det er viktig at både utføringen og byggesteinene er 100 %. – Kundene våre forteller oss at vi er ryddige og ordentlige. At vi holder det vi lover, og at vi er raske og effektive. Det betyr mye for meg at kundene er SELSKAPET HAR OGSÅ

fornøyde, for det har alt å si for den videre driften, understreker Solberg. optimisme i blikket på fremtiden for Tømrer Martin Solberg AS. – Det er viktig å være jordnær og fokusert på det man driver med, og at man fokuserer på det man føler man mestrer godt. Det er ingen vits i å prøve å lage seg en så mye større visjon enn det, for jeg er veldig fornøyd med driften vår slik den er i dag. I tillegg er jeg selvfølgelig opptatt av kvalitet, både på jobbene vi utfører og på produktene vi selger. Gjør man en skikkelig jobb, blir også kundene fornøyde. HAN SER MED

NEDRE EIKER | 91


Best på betong En gang het de Stenseth Gulvpuss og RS-Bygg, men i dag er firmaet bedre kjent som Stenseth & RS Entreprenør AS. De har over 30 års erfaring med betong og betongarbeid, og røtter som strekker seg helt tilbake til 50-tallet. Bedriften holder til på Åros i Røyken kommune, og jobber primært over hele det sentrale Østlandsområdet. gjør vi alt i betongarbeider innenfor bygg- og mindre anleggsprosjekter. Fra fundamenter, høybygg til støttemurer og kulverter langs veier. På større bygg med mange etasjer hvor det bygges oppover i høyden, gjør vi i dag komplette – ENKELT SAGT SÅ

råbygg i samarbeid med prefableverandører og stålentreprenører. Denne type arbeider har vi gjort på både Tjuvholmen og nå på Sørenga i Oslo, forteller daglig leder Petter Kveil.

firmaet, har vi én som driver med råbygg og anlegg, i tillegg til én som driver med støping og sliping av gulv, sier Kveil. firmaet 74 ansatte, og leier dessuten inn rundt 50 medarbeidere daglig fra sin samarbeidspartner på bemanning. Stenseth & RS Entreprenør AS har base i Åros, med et nedslagsfelt som først og fremst dekker hele det sentrale Østlandet, men også for noen kunder over hele landet. For tiden er selskapet involvert i en rekke prosjekter, blant annet på Gardermoen, Romerike, Kolbotn, Oslo, Drammen og i Tønsberg. – Tilbakemeldingene fra kundene går på at vi er gode på produktivitet og at vi har fokus på å levere rett kvalitet. Det skal vi også gjenkjennes på i fremtiden. Firmaet har videre rammeavtaler med de store betongverkene i og rundt Oslo. Vi jobber tett sammen med dem for å utvikle og få rett betong, avslutter Kveil. I DAG HAR

betonggulv kan Stenseth & RS Entreprenør AS ta det fulle ansvaret fra første øye­ blikk. Det innebærer at de er med på prosjekteringen av hele gulvet fra bunnen av og opp sammen med betongteknologen og rådgivende ingeniør. Dette gjøres for å få det det som kalles rissfrie gulv, slik at de får plassert fuger, armering, og betongresept riktig for det enkelte gulv kunden har behov for. Dette kommer av at betong trekker seg sammen når den begynner å tørke, og da er det viktig at den har rom til å bevege seg på for å unngå sprekker. – Vi utfører også tilleggstjenester som sliping av betong, slik at man får en struktur (steinbilde) i betonggulvet. Det går under den gamle delen av bedriften, Stenseth Gulvpuss. Med to avdelinger i NÅR DET GJELDER

Alt i betongArbeider! Forskaling | Gulvstøp | Armering | Gulvsliping

Smemyrveien, 3474 Åros | Telefon: 32 24 37 37 | post@stenseth-rs.no | www.stenseth-rs.no 92 | RØYKEN


Energi til lokalmiljøet Det er en flora av strømleverandører på markedet, og prismarginene er lave. Derfor er Øvre Eiker Energi opptatt av å fremheve sin lokale tilknytning. Når en kunde velger Øvre Eiker Energi, velger kunden nemlig også å bidra positivt til sitt eget nærmiljø.

tilbake til lokalsamfunnet. Det betyr at du som kunde hos oss er med på å bidra til gode formål. Øvre Eiker Energi er offentlig eid, og vi støtter opp om barne- og ungdomsarbeid i nærmiljøet, forteller en engasjert Lars Øivind Andresen. Han er administrerende direktør i Øvre Eiker Energi. Selskapet har kommunalt eierskap, og fyller imponerende 100 år i 2015. Hovedgeskjeften er produksjon og salg av strøm, samt distribusjon gjennom eget nett. Selskapet konkurrer på like vilkår med andre aktører i Øvre Eiker. I tillegg til kraftleveranse kommer eget fiberbasert bredbåndsnett. – Vi har også utbygging av fiberbasert bredbåndsnett, og der er vi store. Så langt har vi 2 500 hus i – OVERSKUDDET VÅRT GÅR

Øvre Eiker koblet opp mot fibernettet. Dette er et prosjekt vi begynte med i 2004, men det tok ikke av før i 2010. På dette feltet har vi samarbeid med NextGentel som leverer innholdstjenestene, for vi eier kun det fysiske fibernettet, utdyper Andresen. at det er spesielt stor interesse i det lokale næringslivet for tjenestene som følger med et velutviklet fibernett. Fibernett gir et tilbud som har en rekke fordeler for både bedrifter og privatkunder. Samtidig skal Øvre Eiker Energi være en solid kraftleverandør med gunstige tilbud for både små og store kunder. – Produktene våre er transparente og enkle. På strøm tilbyr vi kundene ”Eiker Innkjøpspris” eller HANS ERFARING ER

”Eiker garantert fornøyd” som er innkjøpspris med garanti. Med garantikraft vil kundene få en garanti for at strømprisen ikke går over et visst nivå. Det innebærer at utgiftene blir forutsigbare. Vi har mange mindre og mellomstore bedrifter som kunder. Større bedrifter tilhører ofte konserner eller kjeder som gjør det vanskelig for oss som lokal aktør å få innpass, sier Andresen. Med en lang rekke strømleverandører på markedet, er det viktig å skille seg ut og formidle egne styrker. For Øvre Eiker Energi handler det først og fremst om å fremme det viktige arbeidet de gjør for lokalsamfunnet. Det innebærer at alle kunder, både husstander og bedrifter, bidrar til å støtte opp om lokalsamfunnet alle er en del av.

ØVRE EIKER | 93


Oppdrettslaks Tekst: Henrik Holte | Foto: Nicram Sabod/Shutterstock.com

For sportsfiskerne er norsk villaks en kulturskatt. Da lakseelvene åpnet for fiske i juni i år, stod det som alltid grønnkledde entusiaster fra både inn- og utland klare med stang og snøre. Men laksebestanden blir stadig mindre. Stadig flere elver stenges for fiske. Fangsten blir magrere i elvene som ennå er åpne. I manges øyne er det ingen tvil om hvem som bærer ansvaret. Oppdrettsnæringen har vært en velsignelse for norsk fiskeeksport. Men kanskje også en forbannelse for den norske villfisken. Det er anslått at det i dag svømmer omtrent 400 000 villaks i norske elver og farvann. Til sammenligning lever det totalt 400 millioner laks i åpne merder i oppdrettsanleggene langs norskekysten. For sportsfiskerne føles det som David mot Goliat. Oppdrettsnæringen peker på sin side på viktigheten av oppdrettsfisk for den norske fiskeeksporten. I dag er det norske eksportvolumet større for oppdrettsfisk enn tradisjonell villfisk. Og næringen viser til bidraget oppdrettsfisk gir til klodens totale matforsyning. Protein er ifølge FN den mest prekære mangelvaren i verdens kosthold, og vil forbli det også i fremtiden. Da kan fisk være et viktig svar. Så hvorfor skulle vi ikke kunne gjøre med

fisk som vi har gjort med dyr og planter? Avle dem frem til å kunne leve i menneskeskapte miljøer, slik at vi selv kan kontrollere produksjonen. Husdyr, jordbruk – og oppdrettsfisk. På engelsk er navnet for fiskeoppdrett betegnende nok blitt “fish farming”. Bærekraftig vekst Spørsmålet er om fiskeoppdretten utgjør en så stor fare for miljøet at den må bremses betydelig – eller i ytterste konsekvens stoppes. Stikkordene er lakselus og fiskeflukt. I Norge er det lagt begrensninger på veksten til næringen, og det er etablert kontrollordninger. Kritikerne mener imidlertid at tillatt vekstrate både har vært og er for høy,

at oppdrettsnæringen kanskje allerede er ute av kontroll, og at kontrollregimet er utilstrekkelig. Spørsmålet er hvor grensen går for bærekraftighet. Hvor høyt kan tempoet være hvis målsettingen er en vekst som samtidig er bærekraftig for havsmiljøene og elvemiljøene som blir påvirket? Enn så lenge har ikke den nye regjeringen bestemt seg for hva deres svar er. 2. september ble det i Bergen avholdt innspillsmøte angående nettopp bærekraftig vekst for oppdrettsindustrien. Til stede var fiskeriminister og tromsøværing Elisabeth Aspaker. Hun fortalte at hun ville legge frem en melding for Stortinget før påske 2015 angående forutsigbar vekst i oppdrettsindustrien. I meldingen skal det fremkomme hvilke langsiktige planer ministeren har for industrien. Per dags dato har hun tillatt en kortsiktig vekst på 5 prosent, under forutsetning av strenge miljøkriterier. Men på grunn av markedssituasjonen er veksttillatelsene satt til 6 prosent for laks og 20 prosent for regnbueørret frem til 31. mars 2015. Vill Vest? For kritikerne er det svar som ikke tilfredsstiller. I miljøet er det flere stemmer som


på ville veier? mener at utviklingen av norsk oppdrettsindustri har funnet sted i et klima som ligner Det Ville Vesten. Begeistringen knyttet til alle mulighetene har ført til at man har vært blind for miljøfarene. Kontrollordningene har overhodet ikke vært i stand til å holde tritt med industriens eksplosive vekst. Dermed har næringen i stor grad kunnet gjøre som den selv vil. Kritikerne etterlyser blant annet et fungerende og slagkraftig tilsyn for oppdrettsindustrien. – Utviklingen til oppdrettsnæringen har vært eventyrlig. Men det har vært en tilfeldig utvikling, og det er Guds under at det har gått så bra som det har gått, mente professor og marineøkonom Frank Asche under innspillsmøtet 2. september. Norsk oppdrettsnæring står i dag for 12 millioner laksemåltider hver eneste dag. Frem mot 2050 er næringens målsetting å femdoble produksjonen. Det er et tydelig bilde på potensialet som ligger i fiskeoppdrett. Men det er også et tegn på hvilken rivende utvikling bransjen har hatt – og ønsker seg fremover. Det er betimelig å stille spørsmål ved om en slik vekst kan være bærekraftig. Lakselus og fiskeflukt I hovedsak er det to faremomenter som går igjen i diskusjonene om oppdrettsnæringen.

Det ene er lakselusen – og det andre fisken som flykter fra merdene. I merdene lever fisken tett i tett hele tiden. Det gir ideelle forhold for spredning av sykdommer – deriblant parasitten lakselus, som setter seg på fisken. Inne på anleggene er oppdretterne pålagt å kontrollere lusemengden. Blir konsentrasjonen for høy, skal det gjennomføres tiltak. Problemet er at det også rømmer fisk ut fra merdene, som bringer lakselusen med seg ut i havet. De smitter i sin tur villaksen. Og villaksen er det selvsagt ingen som avluser. Den kan derfor ende opp med så store mengder lakselus at den svekkes – og i verste fall avgår med døden. Riktignok blir det færre og færre rømninger, men det er likevel estimert at 200 000 oppdrettslaks har flyktet ut av anleggene bare hittil i år – mange med lakselus som blindpassasjerer. Havforsknings­direktoratet mener antallet i realiteten kan være langt høyere, opp mot millionen. Uheldig kombinasjon Flukten kan være kritisk også av andre grunner enn lakselusen. Oppdrettslaksen er avlet frem på en slik måte at den skal trives i fangenskap. Det innebærer at oppdrettsfisken har ulike egenskaper enn villaksen, og at det er lite genetisk

variasjon fra den ene laksen til den neste. Da oppstår det problemer når fisken som har flyktet gyter med villaksen. Dels fordi villaksens nødvendige egenskaper for å overleve i naturen vil uttynnes idet genene til oppdrettslaksen blandes inn i bestanden. Og dels fordi den genetiske variasjonen i bestanden reduseres, slik at bestanden som helhet blir mindre motstandsdyktig mot forandringer i miljøet. Oppdrettslaks + villaks er med andre ord ingen god kombinasjon. Det åpenbare svaret er lukkede systemer, hvor flukten av oppdrettslaks ut i naturen er minimal. Men enn så lenge har det vist seg at det selv i tester med lukkede merder rømmer fisk. Derfor mener mange at veksten i næringen må tøyles inntil det foreligger vanntette løsninger. I Norge har det tradisjonelt vært 400 lakseelver for sportsfiskere fra inn- og utland å vade ut i. I dag har vi kun 140 elver hvor det fanges over 100 laks per sesong. I mange elver er villaksen utryddet. Det behøver ikke på ingen måte bare være på grunn av oppdrettslaksen. Spørsmålet er likevel om utviklingen i oppdrettsnæringen skal få lov å fortsette i dagens tempo, til tross for sitt enorme potensiale. (Kilder: Aftenposten, Norske Lakseelver)


Støper for fornøyde kunder I 1998 fikk Morten Borgan oppfordring om å starte eget selskap innen støpefaget. Morten Borgan AS ble registrert, og etter å ha satt inn en annonse i lokalavisen var det full rulle fra dag et. støping av gulv og kjellergulv til eneboliger, rekkehus og flermannsboliger. I fjor begynte vi også med å sette opp grunnmurer i termoblokk, som er isoporblokker. Det var noen kunder som etterspurte dette, så jeg tenkte jeg kunne prøve det. – VI DRIVER MED

96 | ØVRE EIKER

Jeg har gjort noen slike grunnmurer etter hvert, og det ser ut som om det blir bare mer og mer av det, forteller Morten. han to ansatte, og til tross for at firmaet også tar oppdrag for I DAG HAR

privatkunder, går det klart mest tid på å betjene proffkunder. Bransjen er sesongbetont, med rolige perioder om våren og sommeren etterfulgt av hektiske tider når august og høsten setter inn. Men Morten har ikke hatt behov for å drive utstrakt markedsføring. Kundene har kommet av seg selv. – Kundene er fornøyde! Det går for å være bra gulv, det vi støper. Tidligere

pusset vi også gulv, men i de fleste hus i dag legges det parkett eller fliser. Det er sjeldent det er behov for helt glatte gulv. Fordelen med det er at vi nå kan få tatt flere i løpet av én dag, sier Morten. Han vil nå se an markedet i tiden som kommer, men det er ikke umulig at det skal ansettes enda en mann i Morten Borgan AS. Det vil tiden og etterspørselen vise.


Tekker alle typer tak

Den praktiske utførelsen er selvsagt hovedsaken. Men like viktig er det å veilede og informere kunden både i forkant og underveis i prosessen. Det mener Ole-Bjørn Ekre, daglig leder i Eiker Blikk AS. Han driver Hokksundbedriften sammen med Steinar Engh. De tekker alle typer tak – og utfører alt av blikkenslagerarbeid.

da Ekre begynte å samarbeide med et blikkenslagerfirma i Drammen. Det var på midten av 90-tallet. Etter en lang rekke oppdrag for dem, ønsket han etter hvert å få oppdragene direkte fra kundene. – Siden har vi gått fra å være et enkeltforetak til et DA og derfra til et AS. Eiker Blikk-navnet kom i 2004, og i dag er vi syv ansatte, forteller Ekre. DET HELE STARTET

i Eiker Blikk AS i tre deler. – Fra dag én har vi satset på borettslag. Ved å ta faste serviceoppdrag for borettslag, slipper de som sitter i styret å tenke på vedlikehold, for vi tar oss HAN DELER KUNDESEGMENTET

av alt sammen. For det andre samarbeider vi med tømrerfirmaer, der vi leier tjenester av dem og omvendt. Den siste delen består av privatkunder som vi betjener med både blikk- og takarbeid generelt. Eiker Blikk selvsagt fungere som underentreprenører. Selskapet tar oppdrag i et område som strekker seg mot Asker og Sande i hver sin retning, og får stadig gode skussmål fra fornøyde kunder, både innen blikkarbeid og takomlegging. Ekre og hans kolleger ser også viktigheten i å fokusere på miljø. – Spesielt når det gjelder asbestsanering. Vi utfører utvendig sanering, og der er vi nøye på å følge boka.

I TILEGG KAN

Som firma er vi sertifisert til å utføre asbestsanering, slik at vi kan følge denne prosessen like grundig som med alt annet takarbeid vi utfører. Utvendig sanering utfører vi på både store bygg og mindre eneboliger, og det er det ikke så mange blikkenslagerfirmaer som gjør, sier Ekre. I fremtiden skal Eiker Blikk AS være aktive og følge utviklingen og trendene i markedet. Det handler om å være à jour hele veien. – Det forandrer seg mye, så vi tilpasser oss egentlig bare markedet og tar avgjørelser fortløpende. Vi har snakket om å åpne en butikk for privatkunder, for de vet ofte lite om hvor de skal få tak i takprodukter, avslutter Ekre.

ØVRE EIKER | 97


Klappet og klart med XL Bygg Smørgrav Sag AS! En solid bransjebutikk som kan sakene sine og yter førsteklasses service. Det er en treffende beskrivelse av hva XL Bygg Smørgrav Sag AS skal være. Innehaver Bjørn Smørgrav får også mange tilbakemeldinger på at logistikken fungerer utmerket. Konkurransen blir bare tøffere og tøffere, så det er bare å henge på! gammel og ærverdig familiebedrift det er snakk om. Det hele begynte tilbake i 1929, som så mange andre gamle sagbruk på den tiden, med en sagebenk langs en låvevegg, forteller Bjørn. – Bestefaren min fikk da en avtale om å levere treem­ballasje til Vestfoss Cellulosefabrikk, og slik startet det hele. På den tiden var det jo papir­ fabrikker fra Geithus og ned til Drammen, og vi har vært innom nesten alle disse fabrikkene og levert treemballasje. Etter hvert fikk selskapet andre typer kunder, og på 90-tallet var det tid for store endringer da to DET ER EN

98 | ØVRE EIKER

store kunder la ned produksjonen. Selskapet begynte derfor å lage mer egne paneler, og ble medlem av kjeden som den gang het Byggkjøp. – Det økte gradvis, og i 2009 ble kjeden gjort om til XL Bygg. Vi begynte i det små, men i dag er det levering av byggevare og trelast som er hovedgesk­ jeften vår. Vi har fortsatt emballasjeproduksjon, men det utgjør bare en liten del av driften, sier Bjørn.

er lokale. I dag har XL Bygg Smørgrav Sag AS en fordeling på 65 % proffkunder og 35 % privatkunder. Bjørn registrerer med glede at det forespeiles mye utbygging i Buskerud i tiden som kommer. Da kan han og kollegene være til god hjelp. – Kjeden har nå et konsept som heter Klappet og Klart. Det går ut på at vi er behjelpelige med et byggeprosjekt fra A til Å, og da særlig for privatkunder. Det innebærer at vi kan gi pristilbud ved å formidle kontakt med både byggmestere og håndverkere vi har avtaler med. Slik kan vi gjøre alt fra å skifte vinduer og bytte tak til å bygge et ferdig hus. Det er mange som ikke har mulighet til å gjøre dette selv, så da kan de få alt på et sted hos oss, sier Bjørn. at de også kan bistå byggmestere på alle mulige måter når det gjelder byggesøknader, byggeplass-styring og annet, slik at man slipper å ta seg av alt papirarbeidet selv. HAN LEGGER TIL

en familiebedrift, og Bjørn deler arbeidsplass med både kone og to sønner som er en del av staben på ni ansatte. Størsteparten av kundene DE ER FORTSATT


Vår jobb er å komme inn som sistemann på alle anlegg og legge asfalt.

Asfaltering til å stole på Hokksund-bedriften Kito Asfalt AS så først dagens lys i 2008. I fire år tok de oppdrag for både privatkunder, offentlige kunder og entreprenører, før driften i juni 2012 ble overtatt av Veidekke. Gjennomgangsmelodien har vært kvalitet, punktlighet og pålitelighet. inn i 2012 måtte selskapet tilpasse seg et nytt og større system. I dag har Kito Asfalt AS et geografisk nedslagsfelt som går opp mot Notodden og Vikersund, og inn mot Holmestrand og Oslo i hver sin retning. Utenfor dette kjerneområdet sender de oppdragene videre til andre avdelinger. – I dag har vi drøyt 30 ansatte i tillegg til innleid personell på transport og lastebiler. Vi har rammeav­ taler med flere kommuner, og leverer også asfalt til entreprenører, samt noe til privatkunder. Vår jobb er å komme inn som sistemann på alle anlegg og legge asfalt, forteller Geir Kristiansen. DA VEIDEKKE KOM

seg selv at det er avgjørende å komme når man har sagt man skal komme, slik at prosjektet kan ferdigstilles. Resultatet skal være best mulig, slik at asfalten blir liggende i mange, mange år. For kompetansen innad i bedriften er det helt klart en fordel å være del av Veidekke-systemet. – Veidekke har noe som heter Veidekke-skolen hvor de utdanner dyktige asfaltører, og vi har i tillegg en egen forsknings- og utviklingsavdeling i Trondheim. Det er ingen andre i Norge som forsker på utvikling og kvalitet på asfalt, forteller Kristiansen. DA SIER DET

prøver av produksjonen, og asfaltfabrikken er godkjent av Kontrollrådet for produksjon og salg. Nå går fremtidsplanene til Kito Asfalt AS på å få et godt fotfeste innenfor sitt ned­ slagsfelt, samtidig som det skal flere entreprenører inn på kundelisten. – Det viktigste er å være en ryddig aktør. Så selv om vi ønsker å utvide, bygger vi sten for sten. Vi må nemlig ha med oss bunnlinjen, kvaliteten og dyktige medarbeidere hele veien. Planen er at vi skal være her i lang tid fremover, og vi skal levere bra! DET TAS JEVNLIGE

ØVRE EIKER | 99


Det sitter i føttene

Solveig Annie Magnussen er genuint opptatt av føtter, vonde bein, sko og avlastning. Som autorisert fotterapeut og daglig leder av Basisfot, hjelper hun mange til å komme på godfot med sin egen kropp. jobbet i helsesektoren utenbys i mange år, flyttet Magnussen tilbake til Kristiansand på 90-tallet. Med et ønske om å starte noe eget. – Jeg hadde tidlig en interesse for føtter, sko og avlastning, så jeg gikk først på fotterapeutskole. Deretter begynte jeg en hjemmeklinikk hvor jeg lagde såler i et verksted i garasjen, og etter hvert måtte jeg finne en fabrikk som kunne lage sko til sålene, forteller Magnussen. ETTER Å HA

i Kristiansand i 1995, og i dag er de åtte ansatte. Med tiden har de åpnet flere avdelinger ved å knytte til seg selvstendige fotterapeuter som driver med det samme konseptet. – Basisfot har spesialisert seg på gode arbeidssko og tilpassede avlastningssåler som vi lager i eget verksted. Vi er flinke på oppfølging, og samarbeider godt med annet helsepersonell. Konsultasjoner er et tilbud hvor vi tar et statisk og dynamisk avtrykk av foten ved hjelp av en datamatte med sensorer som registrerer trykk og belastning. Ut fra målingene lager vi såler som vi igjen tilpasser til sko, forklarer Magnussen. HUN ETABLERTE BASISFOT

med det. Basisfot selger også mange typer sko, og har spesialisert seg på bedriftsmarkedet, MEN IKKE NOK

100 | KRISTIANSAND

der folk bruker beina mest. En fabrikk i Italia spesialproduserer skoene. Privatkunder kan også komme og handle sko i butikkene deres, og får hjelp av kyndige fagfolk. – Når det gjelder design, prøver vi å få til fine, moteriktige sko. Men det aller viktigste er komforten, med en god såle og lest. I vårt utvalg finnes sko til både arbeid og fritid. Fra fine pumps til flyvertinner som er gode å gå i, til vernesko og helsesko for sykehusansatte. I tillegg har vi et stort utvalg av såler, og vi produserer både sømløse sokker som ikke strammer og støttestrømper. privatkundene og bedriftskundene innen industri og verksted, har Basisfot også mange sykehus og apotek på kundelisten. Magnussen nøler ikke med å kalle Basisfot Norges ledende helseforetak innen føtter. – Vi er best på føtter! Det er en givende jobb med mye å gjøre, men vi skal ikke stagnere. Du må henge med i tiden. Det er i foten alt starter. I forhold til plager med hofter, bekken, knær eller rygg, er det belastningen fra underlaget du går på som ofte er årsaken. Med sålene vi lager, kan man avlaste både knær og rygg. For alt henger sammen, sier Magnussen. I TILLEGG TIL


From Conception to Completion AF Offshore Systems AS i Kristiansand leverer moduler til bruk på oljeplattformer, om bord i skip samt onshore. I tillegg leverer vi fullskala elektroinstallasjoner og el-tavler.

vi en gründerbedrift som ble kjøpt opp av AF Gruppen for to år siden. AF Gruppen er en stor entreprenør innen bygg og anlegg, som også satser på offshore.

er aldri under havflaten, kun oppe på dekk, sier Flåt. I AF Offshore ellers jobber de mye med såkalt HVAC, altså luft, ventilasjon og varmeanlegg til boligenheter og på sjøen.

er nå ett av fem selskaper i offshore-divisjonen til AF Gruppen. Oppkjøpet gir mange nye muligheter for Øystein Flåt og hans kolleger, som nå kan levere større moduler og større pakker enn hva de var i stand til tidligere. – På produktsiden går det mest på moduler som brukes i forbindelse med selve oljeproduksjonen, såkalte Skidder. Det kan for eksempel være et kjemikalieinjeksjonssystem eller sentrifuger. Men vi

PLANLEGGING, TEGNINGER OG

– I UTGANGSPUNKTET ER

AF OFFSHORE SYSTEMS AS

alt forarbeid gjøres i Kristiansand, mens selve sveisingen og koblinger utføres av eksterne aktører. Selskapet kommer så inn igjen i etterkant når produktet er ferdig og skal testes, prøvekjøres og monteres. – Det er operatørene på norsk sokkel i Nordsjøen som er hovedkundene våre, eller underleverandørene til disse selskapene. I perioder når det er færre modu­ ler å produsere, driver vi mye med utleie av personell

til både kunder og oljeselskaper. Industrielektrikerne våre tar også oppdrag på land. har i dag 43 ansatte, og er en fagbedrift med mange lærlinger. Flåt forteller at selskapet har vekstambisjoner, og at de sammen med de andre selskapene i AF Offshore bruker mye tid på å bygge en felles merkevare. I tiden som kommer blir det blant annet viktig å videreutvikle spesialkompetansen. – Vi merker en stadig tøffere konkurranse fra utlandet. Mange rigger blir produsert av aktører særlig i Asia, og de konkurrerer vi med. Ellers blir det stadig mer fokus på miljø også i oljebransjen, og vi har et mål om å være ISO-sertifisert i løpet av høsten. AF OFFSHORE SYSTEMS AS

KRISTIANSAND | 101


Ei flis er ikke bare en flis! Fliskonsept AS feirer 10-årsjubileum i år, og Kristiansandsbedriften har definitivt kommet for å bli. Suksessformelen består i å tilby kvalitetsprodukter fra de beste leverandørene, samtidig som butikksjef Frode Magnussen og hans kolleger legger ekstra stor vekt på å skape et godt forhold til alle sine kunder. startet opp med flis i 2012 fant jeg fort ut at ei flis er ikke bare en flis! Jeg lærer nye ting hele tiden, du blir aldri utlært i denne bransjen. Det er fem aktører i Sørlandsparken her som driver med det samme, og det synes vi hos Fliskonsept er svært positivt, sier Magnussen. Det gir kundene et bedre utvalg, samtidig som vi må skjerpe oss for hele tiden å ha best service og de beste prisene. – ETTER AT JEG

seg mot både proffmarkedet og privatmarkedet. Selskapet er en av de få aktørene i bransjen som ikke er del av en kjede. – Det synes jeg er interessant, for da kan vi styre tingene akkurat slik vi ønsker. Selvfølgelig må vi ha FLISKONSEPT AS RETTER

102 | KRISTIANSAND

konkurransedyktige priser for å henge med, men det viktigste for oss er å satse på kvalitet, veiledning for kunden og best kundeservice. Vi skal skape et godt forhold til kundene og følge dem opp ved behov, understreker Magnussen. dag syv ansatte. Satsningsområdet er i hovedsak lokalt i Aust- og Vest-Agder, men de har også prosjekter gående rundt om i hele landet. Daglig leder Kjetil Kristiansen reiser mye rundt i både verden og Norge for å finne de optimale produktene for norske forhold, og de leverer fliser til en rekke butikker og butikkjeder. – Det er et godt utvalg av produkter i denne SELSKAPET HAR I

bransjen, og det er mange leverandører. Det gir enorme kvalitetsforskjeller, og i Norge har vi et tøft klima som krever riktige produkter - både utendørs og innendørs. Her på Fliskonsept AS prøver vi å sette oss inn i produktene så godt som mulig for å kunne tilby kundene de rette produktene. Leverandørene er i hovedsak kjente produsenter fra Italia og Spania, men vi har også norsk skifer, selv om det ikke er det billigste. Produktene våre kommer i alle prisklasser. – Målsettingen vår er krystallklar; hos oss skal kunden bli fornøyd. Da må du ikke bare levere kvalitetsprodukter, men også kvalitetsservice. Oppstår et problem skal vi løse det. Sånn er det bare, avslutter Magnussen.


Porter er vår lidenskap Ingen slår Kristiansandsbedriften Agderport AS på service. Det andre kanskje bruker et par dager på, fikser Agderport AS på fire timer. Ingen ankommer raskere til et porthavari. Agderport AS leverer og server alle typer porter, og har eget delelager med alle slags deler. på julaften om det er behov. Det er vi alene om, forteller Thor Jørgensen engasjert. Han er er daglig leder og medeier i Agderport AS, som han eier og driver sammen med Tor Einar Røhmen. Selskapet har vært en suksesshistorie hele veien fra oppstarten tilbake i år 2000. – VI RYKKER UT

– Min karriere i portbransjen startet i 1996, da jobbet Røhmen og jeg sammen i et familiefirma. Jeg er industrimekaniker av utdannelse, og ønsket meg tilbake til denne type jobb. Da Røhmen foreslo at vi skulle starte eget sammen, ble Agderport AS en realitet i 2000. Siden har det egentlig gått jevnt og trutt oppover, og i dag er vi åtte ansatte. Jeg er stolt over at vi har kommet dit vi er i dag, sier Jørgensen. store investeringer i bedriften de siste årene, og har jobbet målrettet med å bedre tilrettelegge driften ved å digitalisere den. Det betyr at alle montørene har sine egne iPader med både kundekartotek, historikk, oversikt og logistikk på alle jobber som er gjort på hver enkelt port. – Det er spennende, og det er noe vi har jobbet mye med. Målet er å få en lettere og mye mer oversiktlig hverdag, og samtidig redusere administrasjonsbiten. DUOEN HAR GJORT

I tillegg er det bra miljømessig, for det blir langt mindre papirbruk, understreker Jørgensen. i hovedsak om jobber i Agder, men kan levere over hele landet ved behov. De har både privat- og bedriftskunder, og tilbyr absolutt alt av porter. – Vi tenker miljø og HMS, og har alt av utstyr som kreves for å jobbe trygt og sikkert. De ansattes sikkerhet er noe vi er opptatt av, og vi er fokusert på å være miljøbevisste. Det er ikke økt omsetning vi higer etter, men å være størst og best på service. På den måten selger vi de portene vi skal selge, selv om vi helt klart kan bli bedre på oppsøkende salg. Hovedfokuset vårt er å prøve å ta godt vare på de mange positive og fine kundene våre. At det er ingen som slår oss på kompetansen vår, er ikke mine, men kundenes ord! FIRMAET KONSENTRERER SEG

Service vår sty e rk

KRISTIANSAND | 103


Spesialister på eksotisk mat Når du trår over dørstokken til Vung Tau, kommer du rett inn et mekka for eksotiske matvarer. Her skal det godt gjøres å ikke finne det du er på jakt etter, uansett om det gjelder produkter fra Asia, Øst-Europa eller Midtøsten.

i Kristiansand i 1982, og startet opp med en liten butikk i Skip­ pergata, forteller Hoa Thi Vu, som er daglig leder. – Siden har vi flyttet og utvidet tre ganger, og her i Vestre Strandgate har vi nå holdt til i fem år. Lokalene er på 800 kvm, men også det begynner å bli litt trangt, smiler hun. FAMILIEBEDRIFTEN ETABLERTE SEG

Mai jobber også i Vung Tau sammen med sin kone, søster og svoger, og firmaet har til sammen ni ansatte og en ekstrahjelp. – Familien vår kom til Norge i 1979, og den gang var det vanskelig å få tak i ris, soyasaus og andre asiatiske ingredienser som vi bruker til å lage den maten vi er vant til. Vi lengtet fort etter mange av disse tingene vi ikke fant her i Norge, sier han. SØNNEN PHONG KHAC

med førte Vung Tau mest vietnam­ esiske og kinesiske varer, siden de to landene bruker mange av de samme produktene. Etter hvert som butikken flyttet til større lokaler, begynte de å ta inn produkter fra mange flere asiatiske land, samt områder som Midtøsten og Øst-Europa. – Det meste hos oss er ferskvarer, som frukt og grønt, for det er noe folk trenger hver eneste dag for å lage mat. Varene importeres hovedsakelig fra eksotiske importører. Folk kommer ikke hit for å kjøpe melk og brød, men for de mer eksotiske produktene, forteller Phong. TIL Å BEGYNNE

også produkter til en rekke restauranter i byen, og betjener ellers en stor kundegruppe med folk fra hele verden. Med ansatte som snakker mange forskjellige språk, hjelper de også gjerne nye innflyttere til Norge med alt av tips om råvarer og matlaging. – De mest eksotiske produktene du kan finne i Norge har vi her hos oss, for vi er spesialister på eksotisk mat. De fleste kundene synes butikken er veldig flott, den er stor og tilrettelagt slik at det skal være enkelt å finne frem. Er det produkter vi ikke har som kundene ønsker, gjør vi det vi kan for å skaffe dem. Ellers har mamma en enorm kunnskap om eksotiske produkter, hun er som et levende leksikon! Til og med importører kommer til henne for å få hjelp og info, avslutter Phong. VUNG TAU LEVERER

104 | KRISTIANSAND


Vi strekker oss hele tiden for å bli bedre og å gjøre en god jobb. All dokumentasjon er lagt over på elektronisk plattform, noe som har gjort driften mer effektiv.

Elektro 24 timer i døgnet Bilene til AS Elektrisk er godt synlige på veiene i Kristiansand og omegn. Det er ingen tilfeldighet. I dag har AS Elektrisk 44 ansatte og drøyt 40 servicebiler. Kjernevirksomheten ligger i service mot bedriftsmarkedet, men selskapet tar også hånd om større prosjekter, fra leilighetsbygg til industribygg, og er også inne på privatmarkedet. andre ord travle dager for daglig leder Alf Systad og prosjektleder Rune Sørstrand – for ikke å snakke om alle kollegene som er ute på oppdrag. Mange faste rammeavtaler med bedrifter og kom­ muner er med på å sørge for en konstant og stabil ordretilgang, i tillegg til alle engangsoppdragene. – Den beste reklamen vi har er montørene våre som er ute på oppdrag. Målet vårt er at de gjør en så god jobb at vi får lov å komme igjen. Heldigvis består arbeidsstokken vår av utrolig mange flinke fagfolk, som jobber med alt fra stikkontakten til fru Hansen til avanserte tavler på Color Line. Til tider er det veldig hektisk, så det krever høy arbeidsmoral av våre ansatte, forteller Systad og Sørstrand. DET ER MED

AS Elektrisk røtter tilbake til 1945, men i dagens form har selskapet eksistert siden 2003. Siden da har bedriften vokst jevnt og trutt, takket være høyt fokus på kompetanse, service og gode løsninger. Ikke minst kan Systad og Sørstrand vise til kort responstid. Når det skjer noe i Kristiansand og omliggende kommuner, rykker det ut montører nesten med en gang. AS Elektrisk har 24-timers vaktordning. HISTORISK SETT HAR

det kommer et sterkt miljøengasje­ ment i hele organisasjonen. Elektro er et fag hvor det er mye spesialavfall, som potensielt kan gi betydelige miljøskader om det ikke håndteres på korrekt vis. – Som bedrift er vi miljøfyrtårnsertifisert. Det går mye på riktig sortering av elektroavfall, og da er det PÅ TOPPEN AV

viktig med gode rutiner. Ute på oppdrag demonterer våre ansatte hele tiden ting som skal kastes, og da er det viktig at tingene ender opp riktig sted. ser positivt på bransjen i tiden fremover. AS Elektrisk har allerede godt med oppdrag i månedene som kommer. Men det nytter ikke å hvile på laurbærene. – Vi må hele tiden være på hugget! Vi strekker oss hele tiden for å bli bedre og å gjøre en god jobb. All dokumentasjon er lagt over på elektronisk plattform, noe som har gjort driften mer effektiv. I tillegg har alle montørene som er ute en egen iPad hvor de skriver alt av dokumentasjon, timelister og sjekklister elektronisk. Det er både praktisk og miljøvennlig. SYSTAD OG SØRSTAND

KRISTIANSAND | 105


Bergbys = kvalitetsmat I 30 år har Bergbys Familierestauranter servert sultne vestfoldinger på farten. I dag har de seks restauranter og 140 ansatte, og et stadig større fokus på næringsrik mat og lokale råvarer. Sånt blir det god mat av! med beste­faren til Hans Olav Bergby, som startet et slakteri i 1916. Slik ble kjøtt og pølser en viktig ingrediens i familiens liv, og i 1974 bestemte de seg for å åpne en rekke pølsekiosker. – Etter hvert så vi større muligheter med hamburgere, så vi bygde den første hamburgerrestauranten her i Porsgrunn i 1984. Bergbys er en familiebedrift bestående av flere selskaper, men det er vel familie­ restaurantene og Bergbys sennep og ketsjup som de fleste forbinder med navnet, forteller Hans Olav. DET HELE BEGYNTE

Med kunnskap i førersetet Autocentrum flyttet i fjor ut av Kristiansund til Løkkemyra. Der ventet Norges første bilhall som er bygget i henhold til Mercedes’ nye standard. Innenfor har daglig leder Helge Sveggen både Mercedes og Kia – både nytt og brukt. Fremover skal Autocentrum bygge videre på det gode renommeet selskapet har i markedet, der ærlighet og kundeservice står i fokus. som daglig leder i oktober 2013. Han er en ekte bilmann, med 18 års erfaring fra bransjen. Med Mercedes og Kia på plakaten har han nå et komplett tilbud, med modeller og prisklasser som treffer de aller fleste bilkjøpere. – Vi ser at vi også tiltrekker oss yngre kjøpere. Mercedes har for eksempel stadig flere attraktive modeller med gode utstyrspakker til fornuftige priser. Det tiltrekker seg flere typer kjøpere. Kia på sin side kommer med syv års garanti, gir mye bil for pengene og har også mange attraktive modeller. Utstyrspak­ kene kan skreddersys fra A til Å, så det er kundene som selv bestemmer innholdet, forteller han. SELV OVERTOK SVEGGEN

kundene nå i moderne og innbydende lokaler. Det gir gode forhold for både ansatte og kundene. På verkstedet har Sveggen åtte mann med spesialkompetanse på Mercedes og Kia, men som også utfører service på alle andre bilmerker. Bedriftskunder kan ringe 24 timer i døgnet for å få PÅ LØKKEMYRA MØTES

106 | KRISTIANSUND/PORSGRUNN

hjelp og service, og verkstedet tilbyr også EUgodkjenning av tyngre kjøretøy. – En bil i dag er en teknisk avansert innretning som det kan skje mye med. Det kreves både kunnskap og verktøy for å kunne reparere den, så vi har fortløpende kursing av våre ansatte som importørene står for, sier Sveggen. han nå satse ytterligere på bruktbil. Det er tross alt med bruktbil de aller fleste bilkjøpere starter, så et bruktbilsalg der alle parter er fornøyde gir et godt kundeforhold som kan vare lenge. – Bygger man et tillitsforhold der, kan man ha et godt forhold til kundene i mange, mange år. I tillegg til private har vi også mange bedriftskunder som handler både person- og varebiler hos oss. Det et marked som er i stor vekst for vår del, og vi har også knyttet til oss et agentur som tilbyr Tredal-tilhengere for proffmarkedet. I AUTOCENTRUM SKAL

med lot de seg inspirere av andre hurtigmatkjeder, men de siste årene har Bergbys startet å skille seg ut fra mengden. En måte å gjøre det på, er ved å bruke mer lokale råvarer. – Vi har laget en serie vi kaller gourmetprodukter. Den har blant annet poteter fra Bamble som vi vasker og kutter selv, samt en Telemarksburger hvor både kjøttet, dressingen og brødet kommer fra Telemark. Ellers produserer vi mange av varene selv, med alt av kjøtt, dressinger, salater, dipper, kaker, softis og milkshaker. Å levere kvalitetsmat med fokus på næring og råvarer, det er vår visjon. TIL Å BEGYNNE

holder også åpent fra kl. 07.00, og tilbyr frokost med et utvalg av økologiske produkter. ENKELTE AV RESTAURANTENE

www.bergbys.no


Ikke noe hokus-pokus på Strøm Mat & Bar Med ujålete mat av høy kvalitet og koselig atmosfære, ønsker Strøm Mat & Bar i Skien å være et sted hvor folk samles. Her kan man ta seg et glass med god drikke, kose seg med en smårett eller få full pakke med en treretters middag. Alt etter hva du føler for. er daglig leder, og sammen med to barndomsvenner eier han både restauranten Jacob & Gabriel og Strøm Mat & Bar AS, som nå har eksistert i ett år. Selv er han utdannet kokk, med erfaring fra både Asia, Europa og USA. – Strøm Mat & Bar skal være litt av alt. Som et folkelig samlingssted, skal man kunne komme hit og ta THOR INGO GABRIELSEN

seg en øl eller et glass rosévin, men også en god mid­ dag med venner eller en lettere lunsj på dagtid. Det kan også være et sted hvor man kommer litt senere på kvelden når man ønsker et sted uten for mye støy. Det er fint å ha mange bein å stå på, sier Gabrielsen. upretensiøs og vellaget mat i fokus. Her brukes det ikke unødig med tid på sminking av maten. Det viktigste er at det smaker godt. – Det betyr gode råvarer uten noe hokus-pokus. Rettene er fra litt forskjellige kanter av verden, og vi tilbyr både småretter, hovedretter og snacks. Vi skifter ut menyen fire-fem ganger i året, og bruker sesongens råvarer så sant vi kan. Det er viktig å ha en god del retter som folk kan komme tilbake for også. PÅ MENYEN STÅR

stab som utgjør til sammen ni årsverk, og et glassbygg med stor uteplass og gode solforhold om sommeren. Vinteren er til tider SPISESTEDET HAR EN

tøff for restaurantbransjen i Skien, men Gabrielsen merker at det øker på med kunder så fort været er fint. – Vi ønsker ikke å være for dyre, men vil ha gode produkter. Jeg tror vi ligger i mellomsjiktet når det gjelder pris, og jeg føler at gjestene våre får god valuta for det de betaler. Miljøet betyr ofte mye for folk, men selv har jeg reist mye rundt i verden og fått servert noe av den beste maten på veldig enkle restauranter, smiler han. kan også skilte med sin egen, helt unike italienske rødvin, i tillegg til en olivenolje som også produseres i Italia. Vinen kan nytes på stedet, mens olivenoljen kan gjestene kjøpe med seg hjem. Ønsker du noe ekstra, har Strøm Mat & Bar prosecco-kvelder hver fredag og fokus på vin på onsdagskveldene. Velkommen til en god opplevelse! STRØM MAT & BAR

SKIEN | 107


Bil og MC side om side Bil eller motorsykkel? Hos Furnesvegen Bil & MC på Hamar er svaret klart: Ja takk begge deler! I det som opprinnelig huset en bensinstasjon, finner vi i dag et topp moderne autosenter, med service og verksted for både bil og motor­ sykkel, samt salg av sistnevnte. var verkstedet allerede en del av Mekonomen. Det er vi fremdeles, men vi utvidet også tilbudet med MC, slik at vi i dag er vi godkjent både som bil- og motorsykkelverksted. Det er en fordel å ha begge to, for de kan være litt sesongbe­ tont på hver sin måte, forteller Per Arne Brustad. – DA VI OVERTOK

og ansatt, og driver verkstedet sammen med daglig leder Sondre Eggen. Sammen med gode kolleger tilbyr de det meste av service på bil og motorsykkel. Fra dekkskift, til feilsøking, til reparasjon. På toppen av det kommer salg av moped og motorsykkel. – Vi har diverse mopeder og motorsykler til salgs, HAN ER STYRELEDER

108 | HAMAR

inkludert firehjulsmopeder. Segmentet vårt er først og fremst Enduro og cross på motorsykler. På mopedsiden selger vi mye til nykonfirmanter. I til­ legg reparerer vi alle slags tohjulinger og motorsykler som kommer inn, uansett merke. Sondre har drevet med dette i drøyt 20 år, og selv har jeg også holdt på i mange år, så jeg nøler ikke med å si at vi er best på MC, understreker Per Arne.

lager skaffer de innen tre dager. Det er effektivt og profesjonelt arbeid som utføres hos Furnesvegen Bil & MC. – Vi har en bred kompetanse, særlig når det gjelder feilsøking på både bil og MC. Feilen repareres der og da, istedenfor at vi bruker tid på å bytte rundt på en masse deler. Det blir billig for kundene, for vi finner feilen fort og bruker liten tid, sier Per Arne.

veien vært en del av Mekonomen. Det er et samarbeid de er meget godt fornøyde med. Mekonomen er en veletablert kjede som alle kjenner til. Verkstedet tar imot alle bilmerker for reparasjon, og deler de ikke har på

I TIDEN FREMOVER

SELSKAPET HAR HELE

håper han og Sondre å få en skikkelig salgshall, samt å utvide slik at de til enhver tid har noen til å seg av kundemottaket. Men det er viktig med tålmodighet også. Så nå blir det skritt for skritt mot et enda bedre Furnesvegen Bil & MC.


Skysstasjonen på Røros En gang i tiden lå det en skysstasjon her, pakket fullt av tilreisende og gjennomreisende. Sånn sett har ikke ting endret seg så mye. Det tradisjonsrike og familiedrevne Bergstadens Hotel drives i dag på fjerde generasjon, og tar imot alt av besøkende til Røros. av hotellet er bygd på midten av 1600-tallet. Det var den gamle direktørboligen, hvor vi i dag har restaurant, pub og en romfløy i annen etasje. Jonas og jeg har nå drevet hotellet i tre år, og på den tiden har hotellet gjennomgått en nær sagt totalrenovering, forteller Kenneth Ericson. – DEN ELDSTE DELEN

åpen både for både gjester og personale. Vi er opptatt av at vi alltid skal være tilgjengelige. Samtidig har vi en ung stab, med cirka 45 årsverk fordelt på 70 ansatte, og vi har vært heldige med folkene som jobber her. Det er dyktige ansatte, understreker Kenneth. hotell er Bergstadens Hotel også fleksible. De tilpasser seg hele tiden behovene til ulike typer gjester. Hotellet har i dag kjedeavtale med Rica som går over til Scandic i 2015, men er fullt ut egeneid. Det innebærer at Kenneth, Jonas og deres kolleger har frihet med hensyn til for eksempel konsepter og avtaler. Samtidig har hotellet et velutviklet samarbeid med et stort antall aktører i Røros-regionen. Det gir alle tiders muligheter for gjestene. SOM ET MINDRE

sammen fetteren Jonas Ericson. De disponerer nitti rom og tre konferanserom, samt tre restauranter og fire barer. Mange av de besøkende er bedrifter fra Trøndelagsregionen, mens sommeren byr på folk på Norges-ferie. Bergstadens Hotel er også en ypperlig plass for selskaper og bryllup. – Vi ønsker å være et personlig hotell som er spesielt gode på gjesteopplevelser. Kontordøra vår er alltid HAN DRIVER BERGSTADENS HOTEL

– Generelt er det et veldig godt samarbeid mellom aktørene på Røros. Det er en rekke aktiviteter som foregår her, både sommer og vinter. Alt fra hundekjøring og kanopadling til snøscooter. Alle som forespør gruppeturer eller -reiser får en lang liste over mulige aktiviteter. V tar oss av alt det praktiske, slik at det blir enklest mulig for kundene. er det et førsteklasses bespisningstilbud. Hotellrestauranten serverer tre-, fire- og femrettere, samt buffeter. Men gjestene har også to à la carte-restauranter. Det er Peder Hiort Mathus, en hyggelig og innbydende familierestaurant som ligger i det eldste bygget. Og det er SkanckeBua, som fungerer som restaurant på dagtid og som bar på kveldstid, med et voksent klientell. TILBAKE PÅ HOTELLET

RØROS | 109


Rimelig boalternativ i Trondheim Trondheims eneste vandrerhjem åpnet dørene igjen i oktober i fjor. Da var to år med oppussing fullført. I dag tilbyr Trondheim Vandrerhjem nyrenoverte og tidsriktige lokaler til både kortidsbesøkende, langtidsboende og studenter. at vandrerhjemmet skal være det første folk tenker på når de kommer til Trondheim og ønsker seg et rimelig overnattingstilbud eller en rimelig bopel, forteller daglig leder Emil Eriksen og assisterende daglig leder Jørgen Braa. – VISJONEN VÅR ER

spissen for videreføringen av en lang tradisjon. Det har vært vandrerhjem her helt siden 1960-årene, da tomten ble gitt bort av Trondheim kommune, med en klausul om at det skulle drives vandrerhjem på tomten. Det har kommunen holdt fast på siden. En by på Trondheims størrelse bør selvsagt ha et rimelig boalternativ. I dag er tilbudet i Trondheim DE STÅR I

110 | TRONDHEIM

Vandrerhjem bredere enn noensinne. Eriksen og Braa tilbyr overnatting for tilreisende, langtidsleie for enkeltpersoner og familier, samt hybler for Trondheims mange studenter.

vandrerhjem i høysesongen. Det er vinn-vinn for alle parter. Mange studenter reiser uansett hjem på sommeren, og da slipper de å betale husleie her.

Mange studenter reiser uansett hjem på sommeren, og da slipper de å betale husleie her.

1. MAI BLE

– Vi har et eget konsept som innebærer at vi utnytter tomten best mulig. Byen trenger studentboliger, og vi har 114 studentboliger her hos oss. De leies av studentene fra august til juni, og brukes så som

vandrerhjemmet medlem av det internasjonale HiHostels. Dermed er Trondheim Vandrerhjem nå også lett synlig for turister fra utlandet. Eriksen og Braa tilbyr egen matpakke­ frokost, og det er parkeringsmuligheter for alle som trenger det. – Besøkstallene har steget hele veien. Men vi skal justere konseptet hele tiden i henhold til behovene. Det handler om å finne en driftsmodell som er optimalisert på best mulig måte.


Din opplevelse er vår stolthet Det hviler et historisk sus hviler over praktfulle Bårdshaug Herregård i Orkanger. Hit kan du ta med familien på ferie og kollegene på konferanse. Neste år fyller den ærverdige gården 125 år. seg nemlig helt tilbake til 1890. Bak det hele sto gründeren og arkitekten Christian Thams, som var en pioner innen salg av ferdighus i Europa. – Han startet Norges første ferdighusfabrikk her i Orkanger, og giftet seg med en belgisk baronesse. Etter hvert solgte han så mange hus at han ble invitert til å delta på Verdensutstillingen i Paris i 1889. Der vant han to gullmedaljer for sin arkitektur, og husene ble så populære at han eksporterte dem over hele verden, forteller hotelldirektør Arve Tokle engasjert. HERREGÅRDENS HISTORIE STREKKER

hvert til Orkanger, og kjøpte en gammel trebygning som han siden bygde ut i både høyden og bredden. Resultatet ble det særegne huset som i dag er Bårdshaug Herregård. Dagens eiere THAMS FLYTTET ETTER

Marit Müller og Gunnar Lysholm overtok i 1979, som bygde dagens hotelldel. – I dag har vi 90 rom og 150 senger, og baserer oss mye på kurs og konferanse. Det blir også en del ferie og fritid, og selskaper og bryllup. Bygningene har blitt bevart, og ser nesten identiske ut jamfør hva de gjorde fra starten av. Ni av rommene er nesten 100 % originale, understreker Tokle. For firmaer tilbyr han også omvisninger og middager i den helt spesielle atmosfæren som finnes på herregården. Hotellet kan tilby laksefiske i eget laksevald og har samarbeidspartnere som står for alt fra klatring i klatrehall til rafting og seiling. Det største kurs- og konferanserommet på gården tar cirka 120 personer. Storparten av besøkende firmaer er fra Midt-Norge, men Bårdshaug Herregård tar imot gjester fra alle landsdeler.

– Maten vår er helt spesiell! Vi bruker mest mulig av hva matfatet i Trøndelag kan tilby. Det betyr at vi får varer fra et særdeles godt ysteri her i Orkdal, som lager fantastiske oster. I tillegg kommer kamskjell og laks fra Hitra og Frøya, og vi kjøper hjort og elg fra lokale jegere og en lokal slakter her på Orkdal, sier Tokle. hotelldirektør med et lidenskapelig forhold til det han driver. På spørsmål om hva som er visjonen for Bårdshaug Herregård, svarer han kontant. – Din opplevelse er vår stolthet, sier vi. Det er en visjon som forplikter, og vi har en ambisjon om å øke kvaliteten og skape opplevelser for gjestene våre. Vi er også i gang med oppussing og revitalisering av parken, så vi har mye på gang for å gjøre Bårdshaug Herregård til en enda flottere opplevelse. HAN ER EN

TRONDHEIM | 111


Fabelaktig flott på svensk slott På en odde i lille Yxtasjøen utenfor Flen i Sverige ligger Yxtaholms Slott. Det har aner tilbake til 1300-tallet, og er omgitt av fredelige grøntområder. Slottet har alt man kan ønske seg til et bryllup, en konferanse, en helgetur eller en luksuriøs hverdagsutflukt. Atmosfæren bringer deg langt tilbake i tiden. Men standarden er topp moderne.

over slottsgården, og litt bortenfor ligger sjøen speilblank. Her på Yxtaholms Slott finner man roen, det pleier i hvert fall gjestene å si. Hovedbygningene er fra 1700-tallet, og innenfor disse veggene har mange store feiringer funnet sted. Gjennom århundrene har mange innflytelsesrike familier eid og drevet Yxtaholms Slott. Svenskt Näringsliv stod som eier fra 1948 frem til for bare fire år siden, da eieren Wonna I de Jong Schaefer kjøpte slottet sammen med sønnen Alexander Östling. Siden da har vært storsatsning inn mot hotell, konferanse og bryllup. Nettopp bryllup er EN ANDEFAMILIE VAGGER

112 | SVERIGE

noe man har investert spesielt mye i, og i løpet av 2014 vil det finne sted minst 22 bryllupsfester på Yxtaholm. Det gode ryktet har ført til at enkelte brudepar til og med har booket seg inn på slottet før de i det hele tatt har vært besøk. Det er personalet selvsagt svært stolte over. Men det er ikke bare brudepar som trives på Yxtaholms Slott – på kjøkkenet arbeider en rekke dyktige kokker som gleder seg over å finne frem til enkle og rene smaker, som gir vann i munnen. Maten tilberedes av miljømerkede og lokale råvarer. Resultatet er eksklusive menyer som inneholder fisk,

fugl, kjøtt og vilt. Menyene består også av epler fra slottets egne eplehage, sopp plukket i en egen skog på hundre hektar, og fisk fanget i egen sjø. Resultatet serveres i slottets elegante restaurant. også en verdensunik Calvados-samling i sitt eie, fra Coeur de Lion. Den inneholder alle årganger som er tilgjengelige siden 1937. Ved siden av bryllup, utgjør konferanser en stor del av virksomheten. Og med ti velutrustede konferanselokaler, som alle kan ta 10–100 personer, samt over 100 senger fordelt på 51 rom (fra fraiche YXTAHOLMS SLOTT HAR


enkeltrom til flotte suiter), tiltrekker slottet seg både små og store bedrifter. konferanseaktiviteter, samt en fantastisk rekreasjonsavdeling med strandbadstu og mulighet for utendørsbad året rundt, skaper en konferanseopplevelse utenom det vanlige. Eierfamilien og ledelsen har store visjoner for fremtiden. Det pågår kontinuerlige forbedringer av slottets fasiliteter, som anlegging av egen sandstrand og en ny spaavdeling. Målsettingen for eierne og personale er å alltid levere fantatisk kvalitet og en eksklusiv opplevelse. SLOTTETS STORE UTVALG

SVERIGE | 113


Firmaregister MILJØSMARTE BEDRIFTER Avfallskameratene 8 Bertel O. Steen Hedmark og Oppland 18 Buddy Electric 7 Bønés Gårdsmat drift 26 iSekk 20 Isoenergi 16 JM Norge AS 14 Midtkraft Buskerud 6 MiljøTaxi Stavanger 21 Skien Varmesenter 13 Stene Stål Gjenvinning 22 Trollvegg Arkitektstudio 4 Veritech 17

Kellox 45 Kito Asfalt 99 Larvik Bilpleiesenter 40 Mobile Oslo 34 RSA Bil 24

BYGG OG EIENDOM

Adecco Drammen 58 Aga SpinnOff 38 Bebe-malerier 44 Bergbys 106 Bergstadens Hotel 109 Bårdshaug Herregård 111 Klosteret Restaurant 32 Majoren 40 Novasol 20 Selskapslokaler 36 Strøm Mat & Bar 107 Trondheim Vandrerhjem 110 Vung Tau 104 Yxtaholms Slott 112

Agderport 103 Blink Hus Sigdal 89 Block Watne Drammen Asker 69 BruCon 66 Buskerud Bygg & Elektro 86 Bygg og Eiendomspartner 70 Dag Holth Byggservice 68 Drammens Hus & Hytter 85 Eidos Eiendomsutvikling 59 Eiker Blikk 97 Eiker Oppmåling 86 Eiker Tak og Blikk 88 England Maskin 79 Grindheimhus 60 IEC-HUS Region Sør 52 Kaare Mortensen Buskerud 57 Krogh ByggDesign 42 Morten Borgan 96 NæringsMegler1 38 Ole M. Almeli 45 Stenseth & RS Entreprenør 92 Tømrer Martin Solberg 91 Tømrer Teknikk 82 West Entreprenør 90

BIL, VERKSTED OG TRANSPORT

DETALJHANDEL, BUTIKK OG ENGROS

Aerobil 47 Autocentrum 106 Automote Bil & Deler 43 Bertel O. Steen Buskerud 72 Furnesvegen Bil & MC 108 Insignia 38

AgroTech Production 39 Amfi Larvik 41 Eurobad 55 Felleskjøpet Avdeling Drammen 67 Fliskonsept 102 Helicam ZoomTv 86

BESPISNING, REISELIV, FRITID

Montér Hurum Princess Interiør Skapskredderen Toram Solfilm & Folie Spesialisten Swedol Norge TESS Drammen Tines Hund & Katt XL Bygg Smørgrav Sag

71 50 76 78 53 56 44 98

HELSE OG SKJØNNHET A-Vet Smådyrklinikk 42 Basisfot 100 Johs. Kristiansen 41 Studio Agora 32 The Hair Lab 9

HÅNDVERKERTJENESTER ABS Installasjon AS Elektrisk Bolig & Interiør Buer Tapet og Gulv Hvaler Rørleggerbedrift Jørnsen Tak NK Elektriske PowerTech Service

42 105 61 62 40 54 74 77

INDUSTRI OG PRODUKSJON AF Offshore Systems Forcit Norway Toverud Pukk og Deponi Trond T. Wikant

101 75 83 46

TJENESTER Frogner Regnskapskontor Oma Security RVT Regnskap Øvre Eiker Energi

33 87 84 93v

38

4

30


Vinn en bok! Hvorfor er nesten ingen av Canadas største hockeystjerner født om høsten? Hvorfor ble akkurat Beatles verdens største band – og ikke et av alle de andre Liverpool-bandene som opererte på samme tid? Og hvorfor var det nettopp Bill Gates som skulle revolusjonere IT-verdenen, heller enn en hvilken som helst annen bebrillet gutt fra 70-årene?

som ”talent” og ”anlegg” når vi skal forklare store bedrifter. Malcolm Gladwell viser hvordan bildet er langt mer sammensatt enn som så. I sin bok går han store suksesshistorier etter i sømmene – og peker på sammenhenger og forhold de færreste har tenkt på.

Som alltid finner kultforfatteren Malcolm Gladwell overraskende svar på tilsynelatende enkle spørsmål. Vi har lett for å gripe til forklaringer

Gratulerer til vinneren av Høyt spill! Sivert Avern, Drammen

Vær med i vår konkurranse! Svar på spørsmålene under, og vinn et eksemplar av Utbrytere – Historien om suksess! Svarene sender du til: tekst@norskebransjemagasinet.no. Merk eposten “Suksess”. Innsendingsfrist er 1. desember 2014.

[1]

Hva heter er gründeren bak elbilmerket Tesla? 1) Rick Wagoner X) Sakichi Toyoda 2) Elon Musk

[2]

[3]

1) 10 % økologisk produksjon og forbruk X) 15 % økologisk produksjon og forbruk 2) 20 % økologisk produksjon og forbruk

1) Miljødirektoratet X) Stiftelsen Miljøfyrtårn 2) Det er et kommunalt ansvar

Hva er målsettingen for økologisk produksjon og forbruk i Norge i 2020?

Hvem står ansvarlig for driften av Miljøfyrtårnordningen?

Finn oss på nettet www.norskebransjemagasinet.no er vår plass på nettet, der vårt magasin og vårt selskap presenteres grundig. Her finner man også informasjon om hvordan man går fram dersom man vil jobbe hos oss, og hvordan man lettest kan komme i kontakt med oss. Men www.norskebransjemagasinet.no er mer enn som så, vi har også utviklet en dynamisk søkeportal der bedrifter og kunder møtes. Bedrifter som er med i vårt magasin får en

mulighet til å presenteres kostnadsfritt med en reportasje, bilde og kontaktinformasjon på vår portal. ... over tre tusen bedrifter er synlige hos oss, og sammen skaper de et utviklende klima å møtes, virke og samarbeide i. Gjør som så mange andre, presenter deg og ditt firma på www.norskebransjemagasinet.no. Med noen enkle museklikk finner besøkerne fram til deg og din bedrift.

Vil du abonnere? JA TAKK, jeg vil ha 5 nummer for 499 kr.

FIRMA: NAVN: ADRESSE: TELEFON: E-POST:

R&D Forlag AS Filipstad Brygge 1 0252 Oslo


Avsender: R&D Forlag Sandakarveien 24 C 0473 Oslo