Page 1

Design for Alle, et verktøy for brukersentrert utvikling

28-08-2007 Š KODE Design AS


HÅG Tine Jordan Norsk Folkehjelp Rofi Industrier Nera Networks Nera Satcom Norsk design råd Blindeforbundet Hov Dokka AGA \ Fired Earth Tema Portugesa Stokke

28-08-2007 © KODE Design AS


Elitebrukerens rolle i design for alle

28-08-2007 Š KODE Design AS


Hvem er ALLE

EKS: flere synshemmede I Norge i dag er 130000 svaksynte. Det er å anta at tallet vil fordobles innen 25 år. Sansene utgjør en stor prosent av funksjonsnedsettelsen hos eldre


Hvem er ALLE

Den demografiske utviklingen i industrialiserte vestlige verden er blitt den viktigste utfordringen bĂĽde for designbransjen, forretningslivet og hele den sosiale infrastruktur. Det er idag 130 millioner mennesker over 50 ĂĽr i EU.


Alle er ALLE

Alle er på ett eller annet tidspunkt i livet sitt alle, det er bare et spørsmål om tid, sted og situasjon.


Design for ALLE

Den globaliserte industrien løper foran

Chrystler akino 28-08-2007 Š KODE Design AS


Design for ALLE

Design for alle metoden Maksimere innovasjonsgraden Sikre de kritiske suksessfaktorene Teste løsninger pü tidlig stadium Navigere i komplekse problemstillinger


Verktøy -Elitebrukere


elitebrukeren

Elitebrukere Utviklingen innen sportsutstyr drives frem av personer med nedsatte mentale evner.


elitebrukeren

Elitebrukere Dette er hverdagens ekstremutøver


elitebrukeren

Vi! Ofte trenger vi tre hender. Eller kanskje vi har senebetennelse. Eller har mistet en linse. Eller har høy musikk på ørene.

28-08-2007 © KODE Design AS


Å velge riktige elitebrukere

Voksne med spedbarn har ofte bare en hånd til rådighet

Hørselshemmede kan avgjøre om den visuelle informasjonen er god, og om den auditive er tydelig.

Svaksynte kan avgjøre om de visuelle egenskapene er tydelige.

Demente og til dels eldre kan avgjøre hvor intuitiv og forståelig en løsning er.

Barn kan teste om produktet er intuitivt og fungerer for mindre kropper.

Bevegelseshemmede avgjør om det er god fysisk tilgjengelighet.

Blinde avgjør om de taktile og auditive egenskapene er gode.


Svaksynte Visuell lesbarhet kontraster og farger belysning Stor skrift pĂĽ ren bakgrunn

28-08-2007 Š KODE Design AS


Eldre Eldre personer har ofte en miks av mange funksjonshemminger De eldre er også en egen målgruppe

28-08-2007 © KODE Design AS


Revmatikere Felles for revmatiske sykdommer er smerte, stivhet, hevelse og mindre bevegelighet

28-08-2007 Š KODE Design AS


Barn Barn setter andre krav til produkter enn voksne. Barn har ikke samme erfaring, styrke og finmotorikk som voksne. Barn vil kunne avgjøre om produkter er intuitive i bruk. 28-08-2007 Š KODE Design AS


Hva kan vi lære? Vi kan lære hvordan produktet/løsningen kan kreve mindre av oss for å fungere. For å tilegne seg denne kunnskapen må man foreta brukerinvolvering i prosjektene. Lærerikt som designer. Alltid AHA opplevelser. Uventede resultater. Dette er kanskje forskjellen.

28-08-2007 © KODE Design AS


Brukerundersøkelsens metoder


Brukerundersøkelser er et stort fagfelt!! Dette er noen teknikker vi har brukt

28-08-2007 Š KODE Design AS


1

2

Hva er gevinsten med brukerinvolvering? Det ü utsette produktet for utvidede krav tidligere i prosessen vil avdekke innovasjonsog forbedringspotensial og skape rom for kreativitet i løsninger. 28-08-2007 Š KODE Design AS


3

Bruk video Dette er der beste beslutningsunderlaget

28-08-2007 Š KODE Design AS


Hvilken informasjon leter vi etter? Det lille ekstra som gjør den store forskjellen.

Ekskluderende Uaktuelle løsninger

Inkluderende Aktuelle løsninger

28-08-2007 © KODE Design AS

Workshop Design for Alle 21.11.2006


4

Skjult observasjon

28-08-2007 © KODE Design AS


”Denne er kronglete”

”Kan du hjelpe meg?”

Hjemme hos elitebrukeren

28-08-2007 © KODE Design AS

”Dette er ikke noe problem”

”Det er lett å lese tallene”


5

Observasjon av elitebrukere Viktige funn kan skje i løpet av sekunder.

28-08-2007 Š KODE Design AS


6

7

Intervju Alltid i kombinasjon med observasjon. “Flinke” brukere svarer riktig fremfor ærlig.

28-08-2007 © KODE Design AS


Fokusgruppe Større diskusjon deltakerne imellom. Engasjement, interesse, kreativitet

28-08-2007 Š KODE Design AS


7

LabTest av konsepter

28-08-2007 Š KODE Design AS

Workshop Design for Alle 21.11.2006


Metodikk

Metodikk Design testen nøye Dokumenter godt Be there and care

Profile for Design and Architecture Norway

Design for alle, et verktøy for brukersentrert utvikling  

Design for alle, et verktøy for brukersentrert utvikling  

Advertisement