Page 16

MUSEUMSSTATISTIKK 2014

FIGUR 22: NATURHISTORISKE GJENSTANDAR REGISTRERT, DIGITALISERT OG PUBLISERT

%

100

80 60 40 Tilfredsstillande registrert Digitalisert

20

Publisert

0 2010

2011

2012

2013

2014

Stadig fleire museum legg ut samlingane på nett. Besøket på www.digitaltmuseum.no, ein felles publiseringskanal for musea, tyder på at publikum set pris på å få digital tilgang til samlingane.

FIGUR 23: TAL BESØK PÅ DIGITALTMUSEUM.NO

2000000 1 562 942

1500000

1 257 894

1000000

741 247

376 339

500000 202 621 81 109

0

2009

2010

2011

2012

16

2013

2014

Profile for Kulturrådet

Museumsstatistikk 2014  

Statistikk for museum 2014 blei samla inn i mars 2015 og omfattar museum med minst eitt fast årsverk i 2014. Museumsstatistikken skal gi eit...

Museumsstatistikk 2014  

Statistikk for museum 2014 blei samla inn i mars 2015 og omfattar museum med minst eitt fast årsverk i 2014. Museumsstatistikken skal gi eit...