Kunstløftet nr 2 2014

Page 1

Utgave nr 3, april 2014 Ung i kunsten: Stian Gabrielsen har sett 22.juli-utstillingen Vi lever på en stjerne med sin datter. Kanskje hadde det vært like greit å bruke dagen på noe annet

Elevens frigjøring – fra Rousseau til Rancière

s. 10

s. 34

Tema

Lek og deltakelse

Når barnas lek inngår i kunstverket: Er det egentlig mulig for et barn å erfare sin egen lek som kunst?

s. 30