Page 1

FORTIDEN FOR TIDEN MØTER MELLOM MUSEER, ARKIV OG KUNST

NOV

NORSK KULTURRÅDS ÅRSKONFERANSE Maihaugen · Lillehammer


Arkivaren Foto: Hanne Frey Husø Mind Gap/Norsk Teknisk Museum Foto: Lesley Leslie-Spinks The Sound of Dead Languages Espen Sommer Eide FORSIDEILLUSTRASJON:

obs! m fl. & m.m.m. Guttorm Guttormsgaard Foto: Guri Dahl/BONO


FORTIDEN FOR TIDEN

- MØTER MELLOM MUSEER, ARKIV OG KUNST Temaet for årets konferanse er møter mellom museer, arkiv og kunst, og er inspirert av sammenslåingen mellom tidligere ABM-utvikling og Norsk kulturråd. Samtidig speiler denne tettere institusjonelle sammenkoblingen av arbeidsområdene kunst, museum og arkiv lignende bevegelser i kulturlivet selv. Museer og arkiv tar i økende grad initiativ til samarbeid med kunstnere, kunstkuratorer og regissører i sitt faglige arbeid. Samtidig som kulturvernfeltets institusjoner vender seg mot kunstfeltet, beveger kunsten seg

mot historien. Flere kunstprosjekter har i den senere tid rettet interessen mot å undersøke, avdekke og ta i bruk historisk materiale. Kulturrådet spør: Hvordan påvirkes kunsten av møtet med arkiv og museer, og hvordan blir arkiv og museer påvirket i møte med kunst(neren)? Og hva kjennetegner dagens interesse for fortiden? VELKOMMEN TIL ÅRSKONFERANSEN 2011!


PROGRAM

NOVEMBER

09:45

Registrering Maihaugen, kaffe

10:30

Velkommen

Innlegg ved kulturminister Anniken Huitfeldt

11:00

Usamtidighetskunsten og framtidsmuseet. Betraktninger om tiden i kulturen og kulturen i tiden Foredrag ved HELGE JORDHEIM

12:00 12:30

The Specter (of Knowledge)

Foredrag ved SHAHEEN MERALI

13:45

Lunsj på Maihaugen

15-17

Parallellsesjoner Sesjon 1: Digital dugnad – åpenhet, deling og brukermedvirkning Sted: Maihaugsalen

Pause med kaffe, kake og frukt

Sesjon 2: Fortidens framtid – eller omvendt. Når barn og unge møter kunst

The Sound of the Dead Languages

Sesjon 3: Forstyrrelser

Kunstnerisk innslag ved ESPEN SOMMER EIDE Hva går tapt når et språk forsvinner? Finnes det noe i et språk som ikke kan la seg oversette til et annet? I dette pågående prosjektet dekonstruerer og manipulerer Eide arkivopptak av døde og utrydningstruede språk. Finnes det en særegen lyd, en akkord eller harmoni som går tapt når et språk dør ut?

12:45

SYNNE CORELL ESPEN SOMMER EIDE ÅGOT GAMMERSVIK ESPEN SØBYE Ordstyrer: JONAS EKEBERG

Velkomsthilsen ved Kulturrådets direktør ANNE AASHEIM og rådsleder BENTEIN BAARDSON

10:40

11:30

Panel:

Fortiden for tiden (samtale) Interessen for fortiden er ikke ny, men kanskje er det slik at dagens interesse for fortid og historie er annerledes enn bare for noen tiår siden? Kulturrådet spør: Hva kjennetegner dagens interesse for fortiden og hvilken rolle spiller arkivene og museene i denne situasjonen?

Sted: Ballettsalen, Maihaugen Sted: Auditoriet, Maihaugen

Sesjon 4: Juss og politikk i den digitale kulturen

Sted: Weidemann 4, Radisson Blu Lillehammer Hotell

Sesjon 5: Ulike kunstneriske strategier med utgangspunkt i historisk materiale Sted: Weidemann 5, Radisson Blu Lillehammer Hotell (se mer informasjon om sesjonene i eget program) 18:30 Besøk Lillehammer Kunstmuseum Direktør SVEIN OLAV HOFF gir en presentasjon av museet Fire verk i museet blir presentert av museets kuratorer 20:00 Middag Radisson Blu Lillehammer Hotell


NOVEMBER 09:30

Saganatt

MARIANNE HEIER i samtale med PER GUNNAR EEG-TVERBAKK

Asfaltskulpturen Saganatt (2008) er en gave fra billedkunstner Marianne Heier til Maihaugen. Arbeidet består av en asfaltdekket veistrekning. Utstillingen på museet er kronologisk organisert, og bindes sammen av en grusvei som løper uavbrutt fra 1600-tallet og frem til vår tid. Asfalten starter på det punktet i utstillingen som tilsvarer 1968, året for de første oljefunnene i Nordsjøen. 10:00 10:30

Museet som materiale for kunstproduksjon

Foredrag ved TONE HANSEN

Scenekunstens praksis og museets rom

Hva skjer når kunsten iscenesetter vitenskap? Om bruken av scenografiske virkemidler i museumsutstillinger Samtale om utstillingen Mind Gap ved Norsk Teknisk Museum mellom SERGE Von ARX og HENRIK TREIMO

11:00

Pause med kaffe, kake og frukt

11:30

Iscenesatt fortid

Performance ved TRINE FALCH

11.45

Møter mellom kunst, museer og arkiv (samtale) Så snart en gest, en gjenstand, et minne eller en fortelling er innskrevet i arkivenes protokoller, plassert i museenes magasiner, fått nummer og identifikasjon, er tingene brakt ut av sitt forventende livsløp. De er blitt evige på museer og arkiv, og dermed også tilgjengelig for andres utforskning og formidling. Hvordan påvirkes kunsten av møtet med arkiv og museer, og hvordan blir arkiv og museer påvirket i møte med kunst(neren)? I denne samtalen vil deltakerne meddele erfaringer fra slike møter. Panel: TRINE FALCH

TONE HANSEN PÅL KRISTEN LANGØIEN PER ØYVIND RIISE Ordstyrer: ASTA BUSINGYE LYDERSEN

13.00 Lunsj på Maihaugen

Med forbehold om endringer i programmet. Konferansen arrangeres i samarbeid med Lillehammer Museum avdeling Maihaugen. Konferansen vil bli streamet direkte på norskkulturrad.no


BIDRAGSYTERE

SERGE VON ARX

er professor i scenografi og kunstnerisk leder for scenografilinjen ved Akademi for scenekunst ved Høyskolen i Østfold. Von Arx er fra Sveits, utdannet arkitekt og bosatt i Oslo og Berlin. Gjennom sitt ti år lange samarbeid med regissør Robert Wilson, har han hatt ansvaret for utvikling og realisering av mange scene-, utstillingsog installasjonsprosjekter over hele verden. Serge von Arx arbeider både som praktiker og teoretiker, og karakteriserer sitt arbeid i skjæringspunktet mellom arkitektur, billedkunst og scenekunst.

BENTEIN BAARDSON

er leder for Norsk kulturråd, adm. direktør for Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet.

SYNNE CORELL

er historiker og disputerte i 2010 med avhandlingen Krigens ettertid. Okkupasjonshistorien i norske historiebøker. Hun

er i dag forsker ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo. Corell er spesielt interessert i historieforståelse, forholdet mellom minne og historie og minoritetshistorie med vekt på jødisk historie.

ESPEN SOMMER EIDE

er kunstner og musiker, bosatt i Bergen. Han står bak en rekke utgivelser innen elektronisk musikk med prosjektene “Phonophani” og “Alog”. De siste årene har Eide også presentert kunstverk og installasjoner i ulike sammenhenger – bl.a. Nordlysfestivalen, Borealisfestivalen, Henie Onstad Kunstsenter, Manifesta 7 biennalen og Norsk Teknisk Museum. I 2009 utviklet han en permanent utsmykning for Skoltesamisk museum i Neiden – med utgangspunkt i opprettelsen av et arkiv over skoltesamisk språk.


PER GUNNAR EEG-TVERBAKK

er direktør i Kunsthall Oslo AS. Han er utdannet fra Vestlandets Kunstakademi og Hochschule für Bildende Künste i Hamburg, og var stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo. Eeg-Tverrbakk har vært daglig leder av Galleri Otto Plonk i Bergen, arbeidet som utstillingsansvarlig ved NIFCA (Nordic Institute for Contemporary Art) i Helsinki og vært intendant i Kunstnernes Hus. Han var prosjektleder for Kunst i Nordland – Kunstneriske Forstyrrelser, et stedsspesifikt, internasjonalt kunstprosjekt initiert av Nordland Fylkeskommune.

JONAS EKEBERG

er redaktør for nettidsskriftet Kunstkritikk. Han er utdannet kunstner og har vært aktiv som kurator, kritiker og skribent i tyve år, har vært redaktør for tidsskriftene Hyperfoto, Siksi og Billedkunst. I 2000 var han hovedkurator for Momentum – Nordisk biennale for samtidskunst. Samme år startet han Oslo Kunsthall. Ekeberg har

arbeidet ved OCA og vært direktør for Preus museum – det nasjonale museet for fotografi. Han arbeider for tiden med en bok om nordisk samtidskunst i perioden 1990-2010.

TRINE FALCH

er scenekunstner med bakgrunn i

performancekollektivet Baktruppen og den idébaserte scenekunsten. Arbeidet har bl.a. omfattet performance, billedkunst, musikk, film, foto, arkitektur og tekst. Falch iscenesetter seg selv, språk og situasjoner i samspill med omstendighetenes iboende teatraliteter. I de senere år har hun gjort en rekke arbeider med utgangspunkt i (teater) historien, nå sist om og med Hålogaland Teater på 70-tallet.

ÅGOT GAMMERSVIK

er administrerende direktør ved Lillehammer museum. Gammersvik har magistergrad i etnologi fra Universitetet i Oslo, lederutdanning fra NMU og BI.

Hun har særlig spesialisert seg innen kystkultur, kvinner i jordbruket, kulturminner og drakthistorie. Gammersvik har hatt en rekke styreverv i kultur- og næringsliv, og har vært medlem av Faglig utvalg for kulturvern i Kulturrådet.

TONE HANSEN

er direktør for Henie Onstad Kunstsenter (HOK). Hun har jobbet som kurator ved Kunstsenteret siden 2008. Hansen er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo og Kunsthøgskolen i Malmø, og var del av det Nasjonale stipendiatprogrammet med prosjektet Megamonstermuseum. Hansen har kuratert utstillinger som Saskia Holmkvist; In Translation, The Creative Act og Hito Steyerl, og har utviklet prosjekter som Modern Art (med Ane Hjort Guttu) og To be Heard is to be Seen ved HOK. Hansen er aktuell med antologien (Re)Staging the Art Museum (2011).


MARIANNE HEIER

er billedkunstner. Arbeidet hennes består ofte av intervensjoner i allerede eksisterende situasjoner. Et hovedtema i produksjonen hennes er friksjonen mellom kulturell- og økonomisk kapital, og ofte har prosjektene hennes form av gaver. Siden en gave aldri er nøytral, oppstår det en ubalanse mellom giver og mottaker. Valget av mottaker for arbeidene hennes er derfor et viktig element. Prosjektene hennes har form av arkitektoniske konstruksjoner, video, foto, tekst og performance, og involverer ofte publikums deltakelse.

ANNIKEN HUITFELDT er kulturminister.

HELGE JORDHEIM

er dr. art. i tysk litteratur. Han jobber for tiden som forskningsleder ved det tverrfakultære forskningsfeltet Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder (KULTRANS) ved Universitetet i Oslo. Jordheims eget bidrag i prosjektet er “Assembeling the Global: Universalhistorie

i globaliseringens tegn”. Her undersøker han sammenhengen mellom vår tids interesse for globalhistorie med 1700-tallets universalhistorie. Jordheim har bidratt i en rekke antologier av generell kunst- og kulturvitenskapelig karakter. Han har siden 2009 vært medlem av Norsk kulturråds FoU-utvalg.

PÅL KRISTEN LANGØIEN

er rådgiver ved Interkommunalt Arkiv Trøndelag med hovedansvar for formidling. Langøien har en master i kunsthistorie og erfaring som lokalavisjournalist med fokus på kultur i bred forstand.

ASTA BUSINGYE LYDERSEN

er nestleder i Norsk kulturråd. Lydersen har bakgrunn som skuespiller, sanger og journalist. Hun er bosatt i Oslo og medlem av artistkollektivet Queendom. Lydersen har deltatt i oppsetninger ved flere norske teatre samt en rekke film- og tv-produksjoner. Fra 2002 til 2006 var hun programleder for NRK Migrapolis.

SHAHEEN MERALI

er kurator og forfatter, for tiden bosatt i London. I 2003-08 var han utstillingsleder ved Haus der Kulturen der Welt i Berlin hvor han var ansvarlig for en rekke utstillinger, bl.a. The Black Atlantic, Dreams and Trauma- Moving images and the Promised Lands og Re-Imagining Asia, One Thousand years of Separation. Merali har i de siste årene hatt verden som sin arbeidsplass og vært kurator for utstillinger i Korea, India, Iran, Kina, Europa og USA. Som forfatter og skribent har han bidratt i publikasjoner som The Art Journal (of India) og Art Tomorrow (Iran), han har også skrevet essay om en rekke internasjonale kunstnere.

PER ØYVIND RIISE

er historiker. Riise har arbeidet med museumsformidling siden 1997, og vært museumsleder siden 2000. Fra 2005, direktør ved Bymuseet i Bergen.


ESPEN SØBYE

er magister i filosofi fra Universitetet i Oslo. Søbye har siden 1985 arbeidet i Statistisk sentralbyrå, i de siste årene hovedsakelig med historisk statistikk. For tiden utarbeider han en studie over Norges demografiske utvikling fra 1814 til 2014. Han har skrevet flere arkivbaserte biografier, om Arthur Omre, Rolf Stenersen, Kathe Lasnik og Johan Scharffenberg. I diskusjonen om biografisjangeren, har Søbye gjort seg til talsperson for det skriftlige samtidsdokumentet.

HENRIK TREIMO

er førstekonservator ved Norsk Teknisk Museum. Han særlig arbeidet med utvikling av utstillingsprosjekter som involverer vitenskap, teknologi og medisin. Siste utstillingsprosjekt var Mind Gap – en utstilling om hjernen og hjerneforskning, designet av Robert Wilson i samarbeid med Serge von Arx. Treimo er utdannet sosialantropolog ved Universitetet i Oslo med PhD fra Senter for teknologi, innovasjon og kultur, 2007.

ANNE AASHEIM

er direktør for Norsk kulturråd.

IDÉKONKURRANSE Kunstarena for barn og unge. Se de fem vinnerforslagene utenfor Ballettsalen, Maihaugen.

SAGANATT Asfaltskulpturen Saganatt (2008) er en gave fra billedkunstner Marianne Heier til Maihaugen, og inngår i museets samling. Skulpturen kan oppleves i Boligfeltet (se eget kart Maihaugen).

BLOGGSTAFETT Kulturformidler Hege Huseby tok initiativ til en bloggstafett om temaet møter mellom arkiv, museer og kunst i forkant av konferansen. 17 aktører har tatt stafettpinnen og blogget innlegg som reflekter møtene på ulike måter. Besøk museumsandmedia. blogspot.com.


PRAKTISKE OPPLYSNINGER

TID OG STED

BUSS

Konferansen arrangeres 16.-17. november 2011 på Maihaugen, Lillehammer Museum

16. november kl 14:00 fra Maihaugen til Radisson Blu Lillehammer Hotell kl. 19:00 fra Radisson Blu Lillehammer Hotell til Lillehammer Kunstmuseum kl 18:15 retur kl 19:15

SOSIALE ARRANGEMENTER

16. november kl. 19:00 Besøk til Lillehammer Kunstmuseum 16. november kl. 20:00 Middag på Radisson Blu Lillehammer Hotell

REISE

17. november kl. 09:00 fra Radisson Blu Lillehammer Hotell til Maihaugen kl 13:45 fra Maihaugen til Lillehammer togstasjon

Reise til/fra Lillehammer bestilles og betales av den enkelte

TWITTER

TOGRUTER

TRÅDLØST NETTVERK Nettverk: maihaugen Åpent nettverk

Lillehammer – Oslo 17. november AVREISE LILLEHAMMER

12.11 13.00 13.15 14.14* 15.10

ANKOMST OSLO LUFTHAVN

14.06 14.40 15.06 16.06 17.06

hashtag #nkr

ANKOMST OSLO S

14.34 15.11 15.34 16.34 17.34

* Buss fra Maihaugen til Lillehammer stasjon kl 13:45 17. november


Årskonferansen 2011 Fortiden for tiden  

Program for årskonferansen 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you