Page 1

Litteraturhuset Tema: PROTEST

LO

OS 5


Velkommen til Arkivdagen! Husker du Sex Pistols-konserten i -77? Eller Ole Kopreitan, som i årevis solgte buttons fra vogna si på Karl Johan? De mange underskriftskampanjene, streikene, demonstrasjonstogene og politiske protestene nordmenn har vært med på? Det gjør vi! I arkivene finnes det spor etter alt dette, og mye mer. Arkivdagen 2011 handler om protest, og i år samles arkivene i Oslo på Litteraturhuset 5/11 for å gi deg opprørsk musikk og forskjellige historier om protest. Kanskje oppdager du noen sider av byen og landet du ikke har sett før? Vi ønsker deg en interessant og morsom dag sammen med oss! Riksarkivet, Statsarkivet i Oslo, Stortingsarkivet, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek og Oslo byarkiv

Forside : 17. mai 1948 i Engelsborg borettslag. Arbeiderbladets fotoarkiv. Arbark Side 2: Rødt-plakat 2008. Arbark


PR

Wergelandsalen

5. n OGRA ov Litt kl 12-1 M erat 6 urh .30 Gra u set tis in

12.00

Velkommen!

Mannskoret slår an tonen

nga

12.15

Hva er protest? Trine Rogg Korsvik

15.15 Pause

12.45

15.30

Gunn Enli

Knut Kjeldstadli 16.30 Slutt

Fra løpesedler til Facebook 13.15 Pause 13.45

Nykonservatisme Opprør fra høyre? Frank Rossavik 14.15 Pause 14.45

Punk, bøljeband og politikk – en musikalsk reise Arne Garvang

ng

Byvandring/fakkeltog til proteststeder i Oslo

Kjelleren Benytt pausene til å få deg en gratis kopp kaffe i Kjelleren. Her kan du også lage din egen button, søke i folketellinger og Oslobilder, prøve deg på gotisk håndskrift og få vite mer om arkivene i Oslo! Åpent for alle. Gratis inngang!


Mannskoret

velkommen

kl 12.00

Atten skravlebøtter, toogtyve fedre, to skuespillere, et par hissigpropper, en t-skjorteselger, en bistandsarbeider, to regissører, en bilmekaniker, åtte nærsynte, fire motorsyklister, noen litt i overkant engstelige, fire døgenikter, to skaphomser (statistisk sett) og en biloppretter. Mannskoret består av noen ganske alminnelige og helt usedvanlige menn som slår an tonen ved å dra noen klassiske protestlåter.

Trine Rogg Korsvik

Hva er protest?

kl 12.15

Trine Rogg Korsvik er historiker og stipendiat ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo. Hun har blant annet forsket på anti-autoritære bevegelser, motkultur og kvinnebevegelser, og vært medforfatter av bøkene ”1968. Opprør og motkultur på norsk” og ”Historier om motstand”. Med kvinnebevegelsen som utgangspunkt gir hun oss både konkrete historier og mer generelle betraktninger rundt begrepet ”protest”. For hva er egentlig protest? Og hva kjennetegner en sosial bevegelse?


”Kjemp – men ikke aleine!”. ARK-1584 Kvinnefrontens arkiv. Arbark


”Ned med NS”. PA-1209 NTBs krigsarkiv, Ue 110. Riksarkivet

Gunn Enli

Fra løpesedler til Facebook

kl 12.45

Gunn Enli er medieforsker. Hun har vært opptatt av politisk journalistikk, mediehistorie og mediepolitikk. De senere årene har hun også forsket mye på bruk av sosiale medier, og blant annet utgitt boken “Digitale dilemmaer. Nye medieformer, nye utfordringer.” Folkelige protester har forandret uttrykk i takt med medieutviklingen. Vi får innblikk i hvordan ulike medier har spilt en rolle i aktivisme både i Norge og utlandet til ulike tider, med fokus på motstandskamp i Norge under 2. verdenskrig og dagens revolusjonsbølge i Midtøsten.


Brosjyreillustrasjon. PA-1216 DNF -48/Landsdsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring, Eb 5. Riksarkivet

Frank Rossavik

kl 13.45

Opprør fra høyre? Frank Rossavik er forfatter og pressemann. Han har i mange år vært journalist i blant annet Bergens Tidende og Morgenbladet. Rossavik har utgitt flere bøker, blant annet ”Hei til EU”, ”Stikk i strid. Ein biografi om Einar Førde” og ”Det niende barnet. Naziordføreren og hans jødiske sønn”. Nina Karin Monsen fikk Fritt Ords Pris i 2009. Kan tildelingen sees på som et tegn i tiden? Norges kristne høyre synes å være i en transformasjonsprosess, der forbitrelse over den nye ekteskapsloven og norsk Israel-politikk er viktige drivkrefter. Kan det bli en koordinert bevegelse av det, og hvilke mål vil den i så fall sette seg?


Sex Pistols-konsert i Trondheim i 1977. Foto: Arne S. Nielsen.PA-797 Billedbladet NÅ, nr 8935. Riksarkivet

Arne Garvang

Punk, bøljeband og politikk – en musikalsk reise

kl 14.45

Arne Garvang er skuespiller, musiker og komponist. Han er kjent for en hel generasjon som Pelle i Pelle Parafins bøljeband, og fra oppsetninger og plateutgivelser med Tramteatret. Arne gjør fortsatt konserter, både solo og med bandet Pelle Parafins Missing Link. Den yngre generasjon kjenner ham best som forfatter av ungdomsbøkene om Muffe, og han har også utgitt flere andre bøker. Vi blir tatt med på en musikalsk reise tilbake i tid, til da Sex Pistols sang ”God save the Queen” og Tramteatret skapte furore med sine religionskritiske opptredener. Her blir det både punk og bøljeband!


Demonstrasjon på Youngstorget 1991 mot Arne Myrdal og FMI, Arbeiderbladets fotoarkiv. Arbark

Knut Kjeldstadli

Byvandring

kl 15.30

Knut Kjeldstadli er historiker med forskningsfelt moderne sosial- og kulturhistorie. Han har utgitt flere bøker, blant annet ”Oslo – spenningens by” og bind 4 i Oslo bys historie ”Den delte byen: fra 1900 til 1948”. På Arkivdagen tar han oss med på byvandring og fakkeltog til kjente og ukjente proteststeder i Oslo – og forteller underveis om arbeiderbevegelsen, nasjonal frigjøringskamp, rockeopprør og nyere sosiale bevegelser. Startsted: Litteraturhuset


arkivene i oslo - hvem er vi? Riksarkivet oppbevarer arkiver etter sentrale statlige myndigheter og andre landsomfattende embeter og institusjoner. I tillegg har Riksarkivet en rekke private arkiver fra bedrifter, organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner. www.arkivverket.no Statsarkivet i Oslo oppbevarer arkiver etter lokale og regionale statlige myndigheter i Oslo, Ă˜stfold og Akershus, og dessuten private arkiver fra bedrifter, organisasjoner, institusjoner og enkeltpersoner. Det finnes ĂĽtte statsarkiv i Norge, som sammen med Riksarkivet, Samisk arkiv og Norsk helsearkiv utgjør Arkivverket. www.arkivverket.no Stortingsarkivet er depotarkiv for Stortingets konstitusjonelle og administrative virksomhet. Arkivmaterialet dekker perioden fra 1814 til i dag, og omfatter historisk arkiv, Stortingets saksarkiv, bildearkiv og lydarkiv. www.stortinget.no/stortingsarkivet Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) er et dokumentasjonssenter hvor du kan finne aktuell og historisk informasjon om norsk og internasjonal arbeiderbevegelse og den politiske venstresiden. Her finner du ulike typer materiale fra midten av 1800-tallet og fram til i dag. www.arbark.no Oslo byarkiv har faglig myndighet for kommunens samlede arkivvirksomhet og oppbevarer arkivmateriale fra virksomheter i Oslo kommune, fra tidligere Aker kommune og ulike private bedrifter, institusjoner og organisasjoner. www.byarkivet.oslo.kommune.no


Husmødre demonstrerer mot innskrenkningen av melkeutsalgene 4. mars 1948, på Rådhusplassen. Arbark

Enkelte protester har etterlatt seg store mengder dokumenter, andre kanskje bare et opprop, en plakat eller et bilde. På Arkivdagen får du innblikk i noe av det som finnes i våre arkiver. Du kan se, kommentere og dele flere protestbilder fra arkivene på Flickr:


kivet Stortingsar

LO

OS 5

Støttet av Norsk kulturråd

Støttet av Norsk kulturråd

Arkivdagen Oslo  

Tema: PROTEST Litteraturhuset 5.11.11

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you