Page 1

r

o f r øble

l e y N

i

m r nje

i m lig

t n e f of

1

1 0 2 ljø


Funksjonelle møbler for krevende brukere Velkommen til møbelkatalogen 2011 fra Norservice Interiør. Mellom disse permene finner du et av landets største utvalg i kvalitetsmøbler for offentlig miljø. Bak produktene ligger over 35 år med produksjon og tett samarbeid med brukere fra hele landet. I katalogen finner du det du trenger for å skape et godt miljø i alt fra barnehager til sykehjem. Våre møbler lages etter kravene for universiell utforming og med brukernes behov som utgangspunkt. Vi tar stadig i bruk nye materialer og ny teknologi for å perfeksjonere oss. Barn og voksne skal trives og utvikle seg i samspill med våre møbler!

2


Innhold Garderobe Bord/benker/barnestoler Oppbevaring Bibliotek Kontor Ditt rom Rom for fag Diverse Fargekart Salgs- og leveringsbetingelser

side 6 side 32 side 42 side 58 side 62 side 66 side 70 side 78 side 86 side 87

3


Naturligvis Ved utforming av miljømål ser man gjerne på produktenes miljøeffekter i ulike livsfaser. Råvarer, Råvareuttak, Produksjon, Distribusjon, Bruk, Avhending Møbler har lave miljøbelastninger i bruksfasen, men alle de andre livsfasene kan gi miljøutfordringer. Det viktigste er derfor å ha møblene lenge. For å lykkes med dette må man naturligvis: Sørge for å gjøre en grundig analyse av behovene, nå og i fremtiden. Sikre at produktene dekker behovene, og at de kan tilpasses ulik bruk. Velge produkter av høy kvalitet, som er fleksible i bruk, og ikke blir umoderne. Norservice Interiør sitt miljøstyringssystem er utarbeidet, iverksatt og driftes i henhold til ISO-14001. Dette dokumenterer at vi er miljøbevisste og jobber hver dag for å bli bedre i henhold til en internasjonal standard.

Still krav til leverandørene Be om dokumentasjon på hva de gjør for å minimere sin miljøbelastning. For eksempel: Materialvalg og kjemikalbruk Utslipp, avfall og transport i produksjonsprosessen Transportavstander, lagring og emballasje Gjenbruksmuligheter og gjenvinnbarhet

4


Management System Certificate To certify conformity with // Godkjent overensstemmelse med the Management System Requirements of // Styringssystemkravene i henhold til

NS-EN ISO 14001:2004 awarded // tildelt

7290 Støren

Manufacturing/supplying following products/services: for produksjon/leveranse av følgende produkter/tjenester:

Moderne og funksjonelle møbler til det offentlige rom.

Certificate No // Sertifikat nr.:

868 First issued // Utstedt første gang: 2010-04-13 Valid until // Gyldig til: 2013-04-13 Issued // Utstedt: 2010-04-13 Audit: Annual // Oppfølging: Årlig

Managing Director // Daglig leder

Lead Auditor // Revisjonsleder

5


6


GARDEROBE 7


smart

er smart

Det er spesielt to smarte sider ved denne serien. Produktene er svært enkle å montere, og møblene letter renholdsabeidet. Alle deler festes i vegg og sørger for full fremkommelighet under benken.

Vi hjelper deg med plantegningen. Trenger du råd og vink under planleggingen, står vi gjerne til disposisjon. Vi kan hjelpe med å tegne innredningsforslag. Arbeidet gjør vi kostnadsfritt og uten forpliktelser.

8

IXH1 IXH11 IXH12 IXH130 IXH1301 IXH1302 IXH124 IXH125 IXH126

SMARTHYLLE SMARTHYLLE SMARTHYLLE SMARTHYLLE SMARTHYLLE SMARTHYLLE SMARTHYLLE SMARTHYLLE SMARTHYLLE

IXH2 IXH23 IXH22 IXH221 IXH222 IXH223

SMARTBENK SMARTBENK SMARTBENK SMARTBENK SMARTBENK SMARTBENK

IMDF111002 IMDF111003 IMDF110010 IMDF110011

SMART SMART SMART SMART

4 3 2 4 3 2 4 3 2

4 3 2 4 3 2

OFF-WHITE OFF-WHITE OFF-WHITE M/ TOPPHYLLE OFF-WHITE M/ TOPPHYLLE OFF-WHITE M/ TOPPHYLLE OFF-WHITE MED DØRER M/TRIPPELKROK MED DØRER M/TRIPPELKROK MED DØRER M/TRIPPELKROK

Dybde Dybde Dybde Dybde Dybde Dybde

300 300 300 400 400 400

FRITTSTÅENDE FRITTSTÅENDE FRITTSTÅENDE FRITTSTÅENDE

6 4 6 4

OFF-WHITE OFF-WHITE OFF-WHITE OFF-WHITE OFF-WHITE OFF-WHITE

OFF-WHITE OFF-WHITE OFF-WHITE M/TOPPHYLLE OFF-WHITE M/TOPPHYLLE

B: B: B: B: B: B: B: B: B:

120 D:30 90,5 D:30 61 D:30 120 D:30 90,5 D:30 61 D:30 120 D:30 90,5 D:30 61 D:30

1658,1404,1086,2423,2117,1769,2990,2668,2050,-

B: B: B: B: B: B:

120 D:30 90,5 D:30 61 D:30 120 D:40 90,5 D:40 61 D:40

2081,1435,1329,2412,2009,1601,-

B:94,5 D:80 H:156 B:65 D:80 H:156 B:94,5 D:80 H:156 B:65 D:80 H:156

8673,7200,10.099,8526,-


Smarthylle 2,3 og 4

Smarthylle 2, 3 og 4 med topphylle.

Smartbenk D:30 2,3 og 4

Smartbenk D:40 2,3 og 4

IXH224 IXH225 IXH226

SMART TOPPHYLLE 4 OFF-WHITE SMART TOPPHYLLE 3 OFF-WHITE SMART TOPPHYLLE 2 OFF-WHITE

L=120 L=90,5 L=61

765,713,663,-

IX34021 IX34022 IX34023

BESKJEDHYLLE 4 ROM OFF-WHITE BESKJEDHYLLE 3 ROM OFF-WHITE BESKJEDHYLLE 2 ROM OFF-WHITE

120X29,5 90,5X29,5 61X29,5

1547,1189,983,-

I16092120M I16092110M I16092100M

GKR 4/1200 KROKREKKE OFF-WHITE GKR 3/905 KROKREKKE OFF-WHITHE GKR 2/610 KROKREKKE OFF-WHITE

316,275,222,-

9


smart MER

I SVART

10


Smart-hylle med dør Montert over Smarthylle standard

Beskjedhyller Ved hjelp av dette produktet kan det på en enkel måte formidles beskjeder til foreldrene.

Smarthylle 2,3 og 4

Smarthylle 2, 3 og 4 med topphylle.

Smartbenk D:30 2,3 og 4

Smartbenk D:40 2,3 og 4

Krokerekke, svart. Ekstrautstyr til Smart-garderober

I160950071 I160950061 I160950051

SMARTHYLLE 4 BJØRK/SVART SMARTHYLLE 3 BJØRK/SVART SMARTHYLLE 2 BJØRK/SVART

B: 120 D:30 B: 90,5 D:30 B: 610 D:300

1658,1404,1086,-

I11001100 I16085019191 I16095019181 I160950041M I160950042M I160950043M

SMARTHYLLE 4 DØR BJØRK/SVART SMARTHYLLE 3 DØR BJØRK/SVART SMARTHYLLE 2 DØR BJØRK/SVART SMARTBENK 4 BJØRK/SVART SMARTBENK 3 BJØRK/SVART SMARTBENK 2 BJØRK/SVART

B: 120 D:30 B: 90,5 D:30 B: 61 D:30 B: 120 D:30 B: 90,5 D:30 B: 61 D:30

2990,2668,2050,1673,1435,1110,-

I160950054M I160950053M I160950052M I160950074 I160950073 I160950072

SMARTBENK 4 BJØRK/SVART SMARTBENK 3 BJØRK/SVART SMARTBENK 2 BJØRK/SVART SMART TOPPHYLLE 4 BJØRK SMART TOPPHYLLE 3 BJØRK SMART TOPPHYLLE 2 BJØRK

B: 120 D:40 B: 90,5 D:40 B: 61 D:40 L=1200 L=905 L=610

2412,2009,1601,765,713,663,-

IX3400 IX3401 IX3402

BESKJEDHYLLE 4 ROM BJØRK BESKJEDHYLLE 3 ROM BJØRK BESKJEDHYLLE 2 ROM BJØRK

120X29,5 90,5X29,5 61X29,5

1547,1189,983,-

I16092132M I16092131M I16092130M

GKR 4/1200 KROKREKKE SVART GKR 3/905 KROKREKKE SVART GKR2/610 KROKKREKKE SVART

316,275,222,-

11


smart FRITTSTÅENDE

IMDF11100 IMDF11120 IMDF111021 IMDF111022

12

SMART DOBBELTSIDIG 6 M/BENK 905X300 SMART DOBBELTSIDIG 4 M/BENK 610X300 SMART DOBBELTSIDIG 6 M/BENK 905X400 SMART DOBBELTSIDIG 4 M/BENK 610X400

Bjørk/svart Bjørk/svart Bjørk/svart Bjørk/svart

B94,5 D80 H156 B65 D80 H156 B94,5 D80 H156 B65 D80 H156

8673,7200,9839,7622,-


lux

Lux hylle 2

Lux hylle 3

Lux hylle 4

Lux benk 2

Lux benk 3

Passer perfekt til cheroksstøvler Lux benk 4

Tavlefelt er tilleggsutstyr

IE1259 IE1260 IE1261

LUXHYLLE 4 EIK LUXHYLLE 3 EIK LUXHYLLE 2 EIK

B:120 D:30 B:90,5 D:30 B:61 D:30

2579,2266,1906,-

IE1254 IE1257 IE1256

LUXBENK 4 EIK LUXBENK 3 EIK LUXBENK 2 EIK

B:120 D:30 B:90,5 D:30 B:61 D:30

2210,1878,1544,-

IE1302 IE1303

LUX FRITTST 6 DOBBELTSIDIG Eik LUX FRITTST 4 DOBBELTSIDIG Eik

B:94,5 D:84 H:158 B:64 D:84 H:158

11662,9886,-

13


kompis Kompis med benk i høytrykkslaminat.

Kompis frittstående i bjørk kryssfiner

Kompis Standard i bjørk kryssfiner

IX|30020 IX30021 IX30022

KOMPIS GARDEROBE 2 KOMPIS GARDEROBE 3 KOMPIS GARDEROBE 4

L=610 L=905 L=1200

3576,4770,6038,-

IX30030 IX30031 IX30032 IX30050 IX30051 IX30052

KOMPIS KOMPIS KOMPIS KOMPIS KOMPIS KOMPIS

L=1200 L=905 L=610 L= 610 L=905 L=1200

6934,5667,4470,8941,11333,13748,-

IX10185 IX10195

DØR KOMPIS LAKK DØR KOMPIS LAKK

270X 290 713X290,

290,407,-

FRITTST. FRITTST. FRITTST. FRITTST. FRITTST. FRITTST.

4 3 2 4 6 8

ENKELTSIDIG ENKELTSIDIG ENKELTSIDIG DOBBELTSIDIG DOBBELTSIDIG DOBBELTSIDIG

Kompis leveres som standard med bjørk kryssfiner benk. Pristillegg for høytrykkslaminat. Kan også leveres med lyddempende sittebenk. Be om pris.

14


f lexi IX110002 FLEXI GARDEROBEREOL 2 ROM I BJØRK XF IX110003 FLEXI GARDEROBEREOL 1 ROM I BJØRK XF

78,8X34,5X125 40,4X34,5X125

3790,2672,-

Tilleggsutstyr: IX10604 PLEXIKASSE LITEN

35X32,5X35

1250,-

15


mini

Garderobe i Blomsterbyen barnehage i Trondheim 16


Mini garderobeskap

I160931622 I160931623

MINI GARDEROBESKAP 2 ROM, BJØRK MINI GARDEROBESKAP 2 ROM, HVIT LAMINAT

79X44X125 79X44X125

3590,4419,-

Tilleggsutstyr: IP1071

PLASTBAKKER EASY MEDIUM TRANSPARENT

15X31,2X42,7

146,-

Dører kan leveres i høytrykkslaminat farger mot pristillegg.

17


metro Metro garderober er et godt eksempel på vår evne til å tilfredsstille kundens ønsker. Metro er en prosjektmodell som ikke lagerføres. Pris vil derfor avhenge av mengde, mål og materialvalg

18


I160931540 METRO 3 ENKEL 31,3X55X185 BJØRK UTEN DØRER 2771,I160931541 METRO 3 DOBBEL 60,4X55X185 BJØRK UTEN DØRER 3904,I160931542 METRO 3 TRIPPEL 89,6X55X185 BJØRK UTEN DØRER 5345, Dør til Metro i htlm inkl. lås, se våre standardlaminater: DØR METRO 3 55,7X26,9 HTLM INKL. LÅS 500,-

19


super 20


21


Sg 1

22

IXS6718 IXS6717 IXS6716

Sg 2

SUPER SG1 SKAP ENKEL SUPER SG1 SKAP DOBBEL SUPER SG1 SKAP TRIPPEL

Sg 3 34X44X185/209 M/GRÅ HTLM DØRER 4490,66X44X185/209 M/GRÅ HTLM DØRER 6990,98X44X185/209 M/GRÅ HTLM DØRER 9490,-


Denne garderoben er utviklet for tøff bruk, den er også med på å redusere støyen i en garderobe kontra andre materialer som for eksempel stål. Skapet har åpning i bunn og topp for å sikre nok luftgjennomstrømming. Det er også utviklet er nytt hengelåsbeslag som er vedlikeholdsfritt. Skapene kan leveres i ulike farger på større prosjekter. Skroget er oppbygd med x-finer bjørk. Garderoben er spesielt utviklet med tanke på ungdomstrinnet.

Luftehull i bunn.

Vedlikeholdsfritt hengelåsbeslag

23


24


mix IXS6723 MIXHYLLE IXS67221 MIXHYLLE

L=61X40X40 MED 3 STK DOBBELKROK, 8 STK. S-KROKER L=90,5X40X40 MED 5 STK DOBBELKROK, 16 STK. S-KROKER

2095,2565,-

IXS6813 MIXBENK IXS6814 MIXBENK

L=90,5 D30 H30 L=61 D30 H30

1690,1490,-

25


Krokerekke I17691064X I17691060X I17691063X I17691061X

Safety

KRL KRL KRL KRL

240/16 KROKKREKKE BJØRK X-FINER 120/8 KROKREKKE BJØRK X-FINER 90,5/6 KROKKREKKE BJØRK X-FINER 61/4 KROKREKKE BJØRK X-FINER

1185,676,468,342,-

Safety 60 cm

Safety 90 cm

I39630917 SAFETY BØYLE 90CM SVART I39630907 SAFETY BØYLE 60CM SVART I39630906 SAFETY BØYLE ENKEL SVART

779,715,299,-

I39630923 SAFETY BØYLE 90CM GRÅ I39630922 SAFETY BØYLE 60CM GRÅ I39630921 SAFETY BØYLE ENKEL GRÅ

882,788,361,-

Universal garderobebenk.

I3900670 UGB 150CM I BJØRKELAMINAT I3900661 UGB 100CM I BJØRKELAMINAT

26

H=45 H=45

2197,2138,-


Drypphyllen leveres i bjørkefiner som standard. Kan også leveres med stålhylle. Drypphylle i stål.

Mix støvelreol.

Støvelpinner 60 cm

Støvelpinner 90 cm

Støvelbøyle 4 par 90 cm

I39630960 I39630961

STØVELPINNER 90CM 6 PAR, SVART STØVELPINNER 60CM 4 PAR, SVART

864,821,-

IX3451 IX3450

MIX STØVELREOL 90,5x23x119 M/5 HYLLER I VANNFAST XF 3663,MIX STØVELREOL 61x23x119 M/5 HYLLER I VANNFAST XF 3177,-

I39630962 I39630963

STØVELPINNER 90CM 6 PAR GRÅ STØVELPINNER 60CM 4 PAR GRÅ

974,900,-

IX3456 IX3457

MIX STØVELREOL 90,5x23x119 M/5 STÅLHYLLER MIX STØVELREOL 61x230x119 M/5 STÅLHYLLER

I39630957 I39630937 I39630927

STØVELBØYLER 90CM 4P SVART STØVELBØYLER 90CM 3P SVART STØVELBØYLER 60CM 2P SVART

784,741,685,-

IX34552 MIX STØVELREOL 90,5X23X36 M/2 HYLLER I VANNFAST XF 3107,IX34551 MIX STØVELREOL 61X230X36 M/2 HYLLER I VANNFAST XF 2462,-

I396309572 STØVELBØYLER 90CM 4P GRÅ I396309573 STØVELBØYLER 90CM 3P GRÅ I396309571 STØVELBØYLER 60CM 2P GRÅ

824,800,762,-

IX34554 MIX STØVELREOL 90,5X23X36 M/2 STÅLHYLLER IX34553 MIX STØVELREOL 61X23X36 M/2 STÅLHYLLER

4700,4170,-

3390,2690,-

27


optimal G Leveres også i bjørkelaminat som standard. Alle modulene leveres i enkel, dobbel og trippel

G10 hvit personalgarderobe ISP108162

28

OPTIMAL G10 HVIT PERSONALGARDEROBE

B136 D55 H185 M SYLINDERLÅS

9744,-


G1

G2

G8 Hvit

G1 dobbel

G3

G1 trippel

G4

G5

Garderobeskap med hylle og stang

29


Frittstående modul

ISP1081312 ISP10813121 ISP10813122

OPTIMAL G1 SKAP HVIT ENKEL B:30 D:55 H:185 M/SYLINDERLÅS 3080,OPTIMAL G1 SKAP HVIT DOBBEL B:58 D:55 H:185 M/SYLINDERLÅS 5150,OPTIMAL G1 SKAP HVIT TRIPPEL B:86 D:55 H:185 M/SYLINDERLÅS 6170,-

ISP108153 ISP108154 ISP108155

OPTIMAL G2 SKAP HVIT ENKEL B30 D55 H185 M/SYLIDERLÅS 3687,OPTIMAL G2 SKAP HVIT DOBBEL B58 D55 H185 M/SYLINDERLÅS 5150,OPTIMAL G2 SKAP HVIT TRIPPEL B30 D55 H185 M/SYLINDERLÅS 6880,-

ISP108160 ISP1081601 ISP1081602

OPTIMAL G3 SKAP HVIT ENKEL B30 D55 H185 M/SYLINDERLÅS 3873,OPTIMAL G3 SKAP HVIT DOBBEL B58 D55 H185 M/SYLINDERLÅS 6901,OPTIMAL G3 SKAP HVIT TRIPPEL B86 D55 H185 M/SYLINDERLÅS 9260,-

ISP1081606 ISP1081607 ISP1081608

OPTIMAL G4 SKAP HVIT ENKEL B30 D55 H185 M/SYLINDERLÅS 4213,OPTIMAL G4 SKAP HVIT DOBBEL B58 D55 H185 M/SYLINDERLÅS 7797,OPTIMAL G4 SKAP HVIT TRIPPEL B86 D55 H185 M/SYLINDERLÅS 10.877,-

ISP108161 ISP1081614 ISP10816134

OPTIMAL G5 SKAP HVIT ENKEL B30 D55 H185 M/SYLINDERLÅS 4244,OPTIMAL G5 SKAP HVIT DOBBEL B:58 D55 H185 M/SYLINDERLÅS 7941,OPTIMAL G5 SKAP HVIT TRIPPEL B86 D55 H185 M/SYLINDERLÅS 11.639,-

ISP108163 ISP108162

OPTIMAL G5 PERSONALGARDEROBE HVIT B106 D55 H185 M/SYL.LÅS 5768,OPTIMAL G10 PERSONALGARDEROBE HVIT B136 D55 H185 M/SYL.LÅS 9744,-

ISP108159

OPTIMAL G-SERIEN FRITTSTÅENDE MODUL HVIT B80 D55 H185 2307,-

Enkeltdeler modul: I160930322 OPTIMAL G-SERIEN HYLLE/STANG KNR HVIT LENGDE 762 771 I160930552 OPTIMAL G-SERIEN ENDEVANGER HVIT 1853X550 497 I160930411 OPTIMAL G-SERIEN SKOHYLLE RØR L=762 541 ISP10815251 ISP108171

30

OPTIMAL G8 SKAP HVIT B86 D:55 H:185 M/SYLINDERLÅS 6912 OPTIMAL GARDEROBESKAP HVIT B86 D55 H185 M/HYLLE, STANG, SYL.LÅS 5428

G5 hvit personalgarderobe

Sylinderlås

Hengelåsbeslag


sesam

Sesam garderobeskap, med plass til yttertøy for 8 barn. I16093104

SESAM GROVGARDEROBESKAP. 60X75X192 BJØRK

11990,-

31


BORD, BENK OG

32


BARNESTOLER

33


Snur du møblene på høykant skaper du et nytt lekerom i rommet, perfekt for kreative barn. Se på det som store byggeklosser.

bridge Benkesett i tre deler

Enkelt og rydde bort, skyves under hverandre slik at de krever liten plass når de ikke er i bruk.

Bridge lyttekrokbenk Leveres i lengder 130cm og 180cm. Leveres i flere farger

IMDF604 BRIDGE HTR.LAM. L:1700 B:700 H:700, 2 SARGER 4990,-

BRIDGE AIR

IMDF605 BRIDGE HTR.LAM. L:1500 B:540 H:540, SARGER 3500,-

IMDF606 BRIDGE HTR.LAM. L:1300 B:340 H:340, SARGER 2700,-

34


Bridge ståbord for vrimleareal. Leveres i ønskede mål og farger.

Bridge mediabord Leveres i ønskede mål og farger.

35


36


Bridge benk og kantinebord. Solid utført i 30 mm MDF-kjerne med høytrykkslaminert overflate.

37


bukkene bruse

Bukkene Bruse. Boktunell,bord og stol. Allsidig møbel perfekt til oppbevaring, romdeling og lek.

I15000431 I15000432 I15000433 I15000434 I15000435

BUKKENE BUKKENE BUKKENE BUKKENE BUKKENE

BRUSE BRUSE BRUSE BRUSE BRUSE

BORD BORD BORD BORD BORD

80X80 80X80 80X80 80X80 80X80

Se våre standardfarger - oppgi fargekode BUKKENE BRUSE K4 STOL BUKKENE BRUSE K3 STOL BUKKENE BRUSE K2 STOL I15000582 I150005821 I150005823 I150005824 I150005822

38

BUKKENE BUKKENE BUKKENE BUKKENE BUKKENE

BRUSE BRUSE BRUSE BRUSE BRUSE

BOKTUNELL BOKTUNELL BOKTUNELL BOKTUNELL BOKTUNELL

H=55 H=55 H=55 H=55 H=55

BJØRK XF F4177 LIMEL/BJØRK XF F2478 TURKIS/BJØRK XF F7845 RØD/BJØRK XF K3210 ORANGE/BJØRK XF

H=36 HTLM H=34 HTLM H=30 HTLM

120X96X97 120X96X97 120X96X97 120X96X97 120X96X97

2668,3296,3296,3296,3296,-

1005,989,948,BJØRK XF F4177 LIME F2478 TURKIS F7845 RØD K3210 ORANGE

5655,7457,7457,7457,7457,-


K1,Lav stol Gir god støtte får små barn

k2, k3 og k4 stoler til leke- og lesebord. Praktiske, solide stoler i lakkert bjørkefiner.

Helene Plastskallstoler

I12090640 I12090610 I12090620 I12090630

K1 K2 K3 K4

STOL STOL STOL STOL

BJØRK XF H=30 BJØRK XF H=34 BJØRK XF H=36 BJØRK XF

1030,724,765,827,-

IP390015 IP390016 IP390010 IP390001 IP390018

HELENE HELENE HELENE HELENE HELENE

PLASTSKALLSTOL PLASTSKALLSTOL PLASTSKALLSTOL PLASTSKALLSTOL PLASTSKALLSTOL

H:30 H:30 H:30 H:30 H:30

GRØNN LIME ORANGE BLÅ RØD

412,412,412,412,412,-

IP390002 IP390004 IP390005 IP390009 IP390019

HELENE HELENE HELENE HELENE HELENE

PLASTSKALLSTOL PLASTSKALLSTOL PLASTSKALLSTOL PLASTSKALLSTOL PLASTSKALLSTOL

H:34 H:34 H:34 H:34 H:34

GRØNN LIME ORANGE BLÅ RØD

412,412,412,412,412,-

39


Kløverbord

I1500041 KLØVERBORD IE1341 KLØVERBORD

102X102 H=55 M/HJUL BJØRK 102X102 H=55 M/HJUL EIK

4631,4423,-

Se våre standardfarger - oppgi fargekode KLØVERBORD KLØVERBORD IMDFS108 GLASSBORD FOR PLEXIKASSER

102X102 H=55 M/HJUL EIK M/HTLM PLATE 102X102 H=55 M/HJUL BJØRK M/HTLM PLATE 100X100 H=46

4876,4876,7825,-

Tillegg til glassbord: IX10602 PLEXIKASSE STOR 350X427X350 XF 12 IMDFS109 GLASSBORD FOR LYS 120X800 H=55 I3900261 TRILLEBORD BJØRK

1250,7825,3576,-

OPTIMAL P26 B117 D46 H45 M/LEKEKASSER

3550,-

Glassbord kan brukes som lysbord

Optimal P 26

40

Trillebord i heltre bjørk

Glassbord for plexikasser


Emilie rund

Emilie

Emilie mini

Bjørkelaminat EMILIE BORD EMILIE BORD EMILIE BORD EMILIE BORD EMILIE BORD EMILIE BORD EMILIE BORD

200X90 H=74 BJØRK 180X90 H=74 BJØRK 140X90 H=74 BJØRK 120X90 H=74 BJØRK 90X90 H=74 BJØRK 200X80 H=74 BJØRK 120X80 H=74 BJØRK

3586,3417,3123,2774,2426,4295,2774,-

EMILIE EMILIE EMILIE EMILIE EMILIE

BORD BORD BORD BORD BORD

140X90 H=53 BJØRK 120X90 H=53 BJØRK 120X80 H=53 BJØRK 120X60 H=53 BJØRK 90X90 H=53 BJØRK

3123,2645,2774,3008,2312,-

EMILIE EMILIE EMILIE EMILIE EMILIE EMILIE EMILIE EMILIE

BORD BORD BORD BORD BORD BORD BORD BORD

160X70 H=74 BJØRK 140X70 H=74 BJØRK 140X70 H=53 BJØRK 120X90 H=53 BJØRK 120X70 H=74 BJØRK 120X70 H=53 BJØRK 120X60 H=53 BJØRK 80X60 H=53 BJØRK

2954,2944,2944,2959,2889,2889,2889,3008,-

EMILIE EMILIE EMILIE EMILIE EMILIE EMILIE EMILIE

RUNDBORD RUNDBORD RUNDBORD RUNDBORD HALVRUNDBORD HALVRUNDBORD HALVRUNDBORD

Ø130 H=53 BJØRK Ø120 H=53 BJØRK Ø100 H=53 BJØRK Ø90 H=53 BJØRK Ø140 X25MM H=74 BJØRK Ø140 X25MM H=53 BJØRK Ø90 X25MM H=53 BJØRK

3800,3239,3971,2913,3818 3818 3608

EMILIE EMILIE EMILIE EMILIE

BENK BENK BENK BENK

120X35 140X35 180X35 200X35

2148,2148,2235,2321,-

MINI MINI MINI MINI MINI MINI MINI MINI

H=45 H=45 H=45 H=45

BJØRK BJØRK BJØRK BJØRK

Emilie halvrund

Høytrykkslaminat EMILIE BORD EMILIE BORD EMILIE BORD EMILIE BORD EMILIE BORD EMILIE BORD

200X90 180X90 140X90 120X90 200X80 120X80

HTLM HTLM HTLM HTLM HTLM HTLM

5212,4631,4283,3812,4876,3936,-

EMILIE EMILIE EMILIE EMILIE EMILIE

140X70 H=53/74 HTLM 120X70 H=53/74 HTLM 120X60 H=53/74 HTLM 90X90 H=53/74 HTLM 80X80 H=53/74 HTLM

3490,3443,3936,3010,3355,-

EMILIE BORD MINI EMILIE BORD MINI EMILIE BORD MINI

140X70 H=53 HTLM 120X60 H=53 HTLM 90X90 H=53 HTLM

4283,3554,3543,-

EMILIE EMILIE EMILIE EMILIE

Ø120 H=53/74 HTLM Ø100 H=53/74 HTLM Ø90 H=53/74 HTLM Ø90 H=53/73 HTLM

4399,4217,4167,3490,-

140X35 H=45 HTLM 180X35 H=45 HTLM 200X35 H=45 HTLM

3008,3239,3322,-

BORD BORD BORD BORD BORD

RUNDBORD RUNDBORD RUNDBORD HALVRUNDBORD

EMILIE BENK EMILIE BENK EMILIE BENK

H=53/74 H=53/74 H=53/74 H=53/74 H=53/74 H=53/74

Se våre standardfarger - oppgi fargekode og ønsket bordhøyde.

41


optimal R 19 mm

Styrke Våre reoler har 19 mm tykk rygg. Dette sikrer stabilitet og holdbarhet. Alle kanter er belagt med 2 mm ABS kantlist. Hjulene er festet med gjennomgående bolter. Skuffene er spesielt laget for skolebruk. Etter krav til offentlige møbler er produktet testet og godkjent etter følgende standarder: • NS-EN 14073-2 • NS-EN 14073-3 • NS-EN 14074 • ISO 7170

42

Sikkerhetskrav. Stabilitet på styrke og konstruksjon. Skuffer og uttrekkselementer. Styrke og holdbarhet.


kombiner og komponer

Optimal R har samme dybde som, og kan kombineres med Optimal Høyskap

Optimal R leveres som standard i 6 farger. Andre farger, be om pris.

Varianter

Materialvalg

Moduloppbyggingen gir tilgang på et utall varianter til konkurransedyktige priser.

Skrogdeler/rygg kan leveres i høytrykkslaminat i div. farger.

Reolen leveres med hjul/sokkel til samme pris.

Fronter kan i tillegg leveres med finert MDF.

Tre høyder på dører. Det er plass til 3stk. ”1612” skuffer i hver modul. Whiteboard eller buletin board kan festes til ryggen. 43


Optimal R 25

Optimal R 1

Optimal R 1-DM2

Optimal R 10

Optimal R 12-S12

Optimal R 9-S6

Optimal R 10-DS4

Optimal R 301

Optimal R 312 44

Optimal R 426

Optimal R Bokkasse

Optimal R 301-DL OPTIMAL R BOKKASSE OPTIMAL R 25 OPTIMAL R 426 OPTIMAL R 1 OPTIMAL R 1-DM2 OPTIMAL R 10 OPTIMAL R 10-DS4 OPTIMAL R 409B OPTIMAL R 10-4BOX OPTIMAL R 12-S12 OPTIMAL R 9-S6 OPTIMAL R 301 OPTIMAL R 301-DL OPTIMAL R 302 OPTIMAL R 302-6DS OPTIMAL R 312

Optimal R 302 B84 D50 H20 B79 D46 H47 B117 D46 H47 B79 D46 H85 B79 D46 H85 B79 D46 H85 B79 D46 H85 B117 D46 H85 B79 D46 H85 B79 D46 H85 B79 D46 H85 B79 D46 H124 B79 D46 H124 B79 D46 H124 B79 D46 H124 B79 D46 H124

Optimal R 10-4 box

Optimal R 409B

Optimal R 302-6DS 1990,1590,1890,1890,2690,1940,3490,3105,5130,6590,4610,1995,2890,2190,3850,2920,-


Optimal R 409

Optimal R 409-DS9

Optimal R 409- 3box rød

Optimal R 409B - 3box

Optimal R 409-DL3

Optimal R 413

Optimal R418

Optimal R 411

OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL

R R R R R R R R R R

409 409-DS9 409-DM3 409-3BOX, 12 RØD 409B-3BOX, 12 RØD 409-DL3 411 413 418 418-PB18

Optimal R 409-DM3

B117 B117 B117 B117 B117 B117 B117 B117 B117 B117

D46 D46 D46 D46 D46 D46 D46 D46 D46 D46

H85 H124 H124 H124 H85 H124 H124 H124 H124 H124

3690,5890,4740,6090,5290,4890,5990,7190,4190,5790,-

Optimal R 418-PB18 45


Basereoler i kombinasjon med bord. Høyde: 72,4 cm

Optimal R 1612 med plastbakker

OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL

R R R R

Optimal R 1612

1612 B117 D46 H72,4 M/HJUL 1612 M/6 PLASTSKUFFER B117 D46 H72,4 M/HJUL 1608 B79 D45 H72,4 M/HJUL 426 B117 D46 H40, UTEN SOKKEL/HJUL

5775,4390,4290,1890,-

Optimal R 1608

Tilleggsutstyr Optimal R

Optimal R skuffinnsats 1 OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL

46

R R R R R

EKSTRA HYLLE KORT EKSTRA HYLLE LANG SKUFFINNSATS 1 SKUFFINNSATS 2 SKUFFINNSATS 4

Optimal R skuffinnsats 2 365X427 750X427 B36 D43 H36 B36 D43 H36 B36 D43 H36

120,160,850 850 850

Optimal R skuffinnsats 4 Plastbakker leveres i rød, blå, trasparent.


Optimal R glassdør dør 3 rom

Optimal R dør 3 rom

Optimal R skuffe

Optimal R d glassdør 2 rom

Optimal R dør 2 rom

Optimal R glassdør 1 rom

Optimal R dør 1 rom

DØR OPTIMAL R 1-ROM 380X380 DØR OPTIMAL R 1-ROM 380X380 HTL STANDARDFARGER DØR OPTIMAL R 1-ROM 380X380 M/GLASS DØR OPTIMAL R 2-ROM 766X380 DØR OPTIMAL R 2-ROM 766X380 HTL STANDARDFARGER DØR OPTIMAL R 2-ROM 766X380 M/GLASS DØR OPTIMAL R 3-ROM 1150X380 DØR OPTIMAL R 3-ROM 1150X380 HTL STANDARDFARGER DØR OPTIMAL R 3-ROM 1150X380 M/GLASS OPTIMAL R SKUFFE INKL. BESLAG

285,441,890,350,688,1090,410,799,1390,450,-

47


Møbler for stasjonsjobbing

Optimal Early 406

Optimal Early 412

Optimal Early 409B

Optimal Early 1000 OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL

48

EARLY EARLY EARLY EARLY EARLY

412C 406 409B 1000 1006

B117 B117 B117 B104 B104

Optimal Early 1006 D46 D46 D46 D46 D46

H40 M/TAVLE OG HJUL 6376,H85 M/ HJUL 5047,H85 M/HJUL 3105,H85 M/HJUL 2565,H125 M/HJUL 4110,-


Optimal R 621

Optimal R 621 Hylleinnredning

Optimal R 621 vegghengt

Optimal R 602

Optimal R 602 Hylleinnredning

Optimal R 604

Optimal R 604 Hylleinnredning

Optimal R 625 Hylleinnredning

Optimal R 626 Hylleinnredning

Optimal R 623

Optimal R 623 Hylleinnredning

Optimal R med skyvedører Optimal R 603

IMDF202122 IMDF202123 IMDF202124 IMDF202125 IMDF202126 IMDF202127 IMDF202128 IMDF202229

OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL OPTIMAL

Optimal R 603 Hylleinnredning

R R R R R R R R

621 621 602 604 623 625 626 603

LYS LYS LYS LYS LYS LYS LYS LYS

GRÅ GRÅ GRÅ GRÅ GRÅ GRÅ GRÅ GRÅ

B117 D46 H47 M/SOKKEL B117 D46 H47 VEGGHENGT B79 D46 H85 SOKKEL B117 D46 H85 SOKKEL B117 D46 H125 SOKKEL B117 D46 H125 SOKKEL B117 D46 H125 SOKKEL B788 D46 H125 SOKKEL

3590,3300,3890,4490,5390,7190,7990,4590,-

49


optimal h

OPTIMAL H1 SKAP OPTIMAL H1 REOL OPTIMAL H1 SKAP OPTIMAL H1 SKAP OPTIMAL H1 SKAP OPTIMAL H1 SKAP OPTIMAL H1 SKAP OPTIMAL H2 SKAP OPTIMAL H2 REOL OPTIMAL H3 SKAP OPTIMAL H4 SKAP OPTIMAL H5 SKAP OPTIMAL H6 GARNSKAP OPTIMAL H7 SLØYDSKAP OPTIMAL H8 GITARSKAP OPTIMAL H9 SKAP OPTIMAL H10 MADRASSKAP OPTIMAL H11 VOKSIREOL BOX 4 BOX 8 BOX 16

B80 D46 H203 B80 D46 H203 B80 D60 H203 B100 D46 H203 B40 D46 H203 B80 D46 H203 M/GLASSDØRER B80 D46 H203 M/4 DØRER B80 D46 H203 B80 D46 H203 B80 D46 H203 B80 D46 H203 B80 D46 H203 B80 D46 H203 B80 D46 H203 B80 D46 H203 B80 D46 H203 B80 D60 H203 B80 D46 H203 M/10 ROM B70 D42,5 H68 HVIT B70 D42,5 H68 HVIT B70 D42,5 H68 HVIT

3990,3090,5495,4728,3690,6550,5580,8250,7200,7190,7290,10690,9590,9900,6479,8690,8290,6590,2290,2690,3290,-

Leveres som standard med 250 graders hengsel og sylinderlås. Til bruk i barnehager anbefales 125 graders hengsel, dette pga. klemfare. 50


Optimal H1

Optimal H1 med glassdør

Optimal H1 med 4 dører

Optimal H2

Optimal H3

Optimal H4

Optimal H5

Optimal H6

Optimal H7

Optimal H8

Optimal H9

Optimal H10

Optimal H11

Box med 4 plastskuffer

Box med 8 plastskuffer

Box med 16 plastskuffer

For oppevaring av Voksiposer

51


extreme

EXTREME 400 serien bjørk x-finer Bjørk kryssfinèr gir produktene et tøft preg og stilige detaljer. Alle priser er inkl. sokkel eller hjul. Reolen leveres med 12 mm. tykke rygger som gir ekstra stabilitet. Kan leveres med bulletinboard og speil på baksiden.

409 52

416


409 C

418 med plastbakker

416 C

409 B

409 med 3-roms dører

409 med ni 1-roms dører

416 B

409 med tre 2-romsdører

EXTREME 409 REOL EXTREME 409B REOL EXTREME 409C REOL EXTREME 416 REOL EXTREME 416B REOL EXTREME 416C REOL EXTREME 418 REOL EXTREME 418B REOL EXTREME 418 REOL EXTREME 418B REOL

B117 D44 H124 B117 D44 H85 B117 D44 H47 B117 D44 H124 B117 D44 H85 B117 D44 H47 B117 D44 H124 U/PLASTBAKKER B117 D44 H85 U/PLASTBAKKER B117 B45 H124 INKL .PLASTBAKKER B117 D44 H85 INKL .PLASTBAKKER,

5397,4013,2944,11490,7931,4587,7636,5140,9490,6150,-

Tilleggsutstyr til EXTREME 400-serien: DØR EXTREME, 1-ROM DØR EXTREME, 1-ROM DØR EXTREME, 1 ROM DØR EXTREME, 2-ROM DØR EXTREME, 2-ROM DØR EXTREME, 3-ROM DØR EXTREME, 3-ROM

380X380 BJØRK XF 380X380 HTL STANDARDFARGER 380X380 XF M/GLASS 766X380 FINERT BJØRK 766X380 HTL STANDARDFARGER 1148X380 FINERT BJØRK 1148X380 HTL STANDARDFARGER

315,441,664,450,688,661,799,-

SYLINDER ULIKELÅS , SYLINDER LIKELÅS, HENGELÅSBESLAG SKUFFE EX H:100 236X427X100 SVART SKUFFE EX H:42 236X427X42 SVART Tillegg pr skuffefront for andre farger enn svart

288,334,290,122,-

EKSTRA HYLLE EXTREME 238X427 EKSTRA HYLLE EXTREME 366X427

170,206,-

Plastbakker leveres i rød, blå, trasparent og grå. PLASTBAKKER EASY SMALL PLASTBAKKER EASY MEDIUM PLASTBAKKER EASY STOR

102,146,254,-

75X312X427 150X312X427 300X312X427

Oppgi sokkel eller hjul ved bestilling. 53


EXTREME 100 EXTREME 100 serien dybde 35cm bjørk x-finer

EXTREME 26

EXTREME 25

EXTREME bokkasse

EXTREME 1

EXTREME 2

EXTREME 4

EXTREME 9

EXTREME 10

EXTREME 12

EXTREME 17

EXTREME EXTREME EXTREME EXTREME EXTREME EXTREME EXTREME EXTREME EXTREME EXTREME EXTREME EXTREME EXTREME EXTREME EXTREME EXTREME EXTREME

54

EXTREME 18

BOKKASSE 25 REOL 26 REOL 1 REOL 2 REOL 4 REOL 9 REOL 10 REOL 12 REOL 16 REOL 17 REOL 18 REOL 19 REOL 301 REOL 302 REOL 312 REOL 316 REOL

B83 B79 B79 B79 B79 B79 B79 B79 B79 B79 B79 B79 B79 B79 B79 B79 B79

D35 D35 D35 D35 D35 D35 D35 D35 D35 D35 D35 D35 D35 D35 D35 D35 D35

EXTREME 19

H18 H40 H40 H85 H85 H85 H85 H85 H85 H85 H85 H85 H85 H124 H124 H124 H124

M/SOKKEL M/SOKKEL M/SOKKEL M/SOKKEL

EXTREME-SERIENS MATERIALVALG Bjørk kryssfinèr kombinert med sorte sider gir produktene et tøft preg og stilige detaljer. Alle priser er inkl. sokkel/hjul. Reolen leveres med 12 mm. tykke rygger som gir ekstra stabilitet.

EXTREME 16

EXTREME 301

1711,1606,1964,2210,2457,2735,2944,2457,2735,6262,7327,6623,6870,2955,3236,3516,9051,-

EXTREME 302

Tilleggsutstyr til EXTREME DØR EXTREME, 1-ROM DØR EXTREME, 1-ROM DØR EXTREME, 1 ROM DØR EXTREME, 2-ROM DØR EXTREME, 2-ROM DØR EXTREME, 3-ROM DØR EXTREME, 3-ROM

EXTREME 312

EXTREME 316

100-serien: 80X380 BJØRK XF 380X380 HTL STD. 380X380 XF M/GLASS 766X380 FINERT BJØRK 766X380 HTL STD. 1148X380 FINERT BJØRK 1148X380 HTL STD.

315,441,664,450,688,661,799,-

SYLINDER ULIKELÅS/LIKELÅS, HENGELÅSBESLAG

288,-

SKUFFE EX. H:100 236X330X100 SVART SKUFFE EX. H:42 236X330X42 SVART Tillegg pr skuffefront for andre farger enn svart

280,235,122,-

EKSTRA HYLLE EXTREME 238X330 EKSTRA HYLLE EXTREME 366X330

159,183,-

Oppgi sokkel eller hjul ved bestilling.


EXTREME 200

EXTREME 200 serien dybde 44 cm bjørk x-finer

EXTREME 26

EXTREME 25

EXTREME 1

EXTREME 9

EXTREME 18

EXTREME EXTREME EXTREME EXTREME EXTREME EXTREME EXTREME EXTREME EXTREME EXTREME EXTREME EXTREME EXTREME EXTREME EXTREME EXTREME

BOKKASSE 25 REOL 26 REOL 1 REOL 2 REOL 4 REOL 9 REOL 10 REOL 12 REOL 16 REOL 18 REOL 19 REOL 301REOL 302 REOL 312REOL 316 REOL

B83 B79 B79 B79 B79 B79 B79 B79 B79 B79 B79 B79 B79 B79 B79 B79

EXTREME 19

D44 D44 D44 D44 D44 D44 D44 D44 D44 D44 D44 D44 D44 D44 D44 D44

H18 H40 H40 H85 H85 H85, H85 H85 H85 H85 H85 H85 H124 H124 H124 H124

EXTREME 301

2053,2087,2310,2657,2889,3123,3819,2977,3275,7882,7990,8690,3354,3877,4747,11217,-

EXTREME 10

EXTREME 302

EXTREME topp bokkasse

EXTREME 2

EXTREME 4

EXTREME 12

EXTREME 312

EXTREME 16

EXTREME 316

Tilleggsutstyr til EXTREME 200-serien: DØR EXTREME, 1-ROM 380X380 BJØRK XF DØR EXTREME, 1-ROM 380X380 HTL STD. DØR EXTREME, 1 ROM 380X380 XF M/GLASS DØR EXTREME, 2-ROM 766X380 FINERT BJØRK DØR EXTREME, 2-ROM 766X380 HTL STD. DØR EXTREME, 3-ROM 1148X380 FINERT BJØRK DØR EXTREME, 3-ROM 1148X380 HTL STD.

315,441,664,450,688,661,799,-

SYLINDER ULIKELÅS/LIKELÅS, HENGELÅSBESLAG

288,-

SKUFFE EX H:100 236X427X100 SVART SKUFFE EX H:42 236X427X42 SVART Tillegg pr skuffefront for andre farger enn svart EKSTRA HYLLE EXTREME 238X427 EKSTRA HYLLE EXTREME 366X427 Plastbakker leveres i rød, blå, trasparent og grå. PLASTBAKKER EASY SMALL 75X312X427 PLASTBAKKER EASY MEDIUM 150X312X427 PLASTBAKKER EASY STOR 300X312X427

334,290,122,170,206,-

102,146,254,-

55


EXTREME skoleskap

EXTREME 1003 m/bulentinboard

EXTREME 1003 u/dør

EXTREME 1003 m/dør

56

IXD114 EXTREME SKOLESKAP MED LÅS IXS2452 EXTREME 1003 IXS2453 EXTREME 1009 IX208 RYGG

103,5X48X1900 FINERT DØRER 98X44X124 3 ROM M/HJUL 98X44X124 9 ROM M/HJUL 976X1168 M/ ALU LIST FORBO BULLETIN BOARD 2204 GRÅ

6300,3419,4291,3285,-


Extremee early EXTREME early

Extreme Early 412 Extreme Early 406

Extreme Early 409B

Extreme Early 1006

Extreme Early 1000

IXS24081 IXS24082 IXS24083 IXS24084 IXS24085 IXS24082

EXTREME EARLY 412 C EXTREME EARLY 406 EYT EXTREME EARLY 1000, EXTREME EARLY 409B, EXTREME EARLY 1006, EXTREME EARLY 406 EYT

B117 D45 H157 M/TAVLE OG HJUL STANDARD B117 D45 H85 M/ HJUL M/ TIDSK.PÅ TOPP B98 D45 H85 M/HJUL B117 D45 H85 M/HJUL STANDARD B98 D45 H125 M/HJUL B117 D45 H85 M/ HJUL M/ TIDSK.PÅ TOPP

6376,5047,2565,3896,4110,5047,-

57


BIBLIOTEK

58


59


alexandria

Hyller for tung litteratur

Tidsskrifthylle 173

Tidsskrifthylle 211

System i tidsskriftene I årgangsskapet kan det nyeste nummeret av tidsskrift og blader stå godt synlig i front, mens de tidligere utgavene enkelt og ryddig oppbevares i rommet bak.

Innleveringsskap Et selvbetjenende system for innlevering av bøker.

Tidsskrifthylle 146

60

IX2222 IX2230 IX2500 IX2240 IX3310 IXS25 IXS251

TIDSSKRFTSHYLLE BIBLIOTEK 670X360X1460 TIDSSKRFTSHYLLE BIBLIOTEK 470X360X1460 STARTFAG BIBLIOTEK 5 STK.TIDSKR 2114X360 ÅRGANGSSKAP 790X360X2114 M/10 DØRER INNLEVERINGSKAP X-FINER 50X46X85 M/HJUL BOKVOGN DOBBELSIDIG B102 D48 H85 BOKVOGN ENKELSIDIG B83 D39 H66

3682,3348,5529,7990,3325,4756,3642,-


Dobbelt startfag

Startfag 146

Startfag 173

Startfag 211

Bokvogn på hjul Leveres i 2 høyder: 66 cm og 105 cm inkl. bokkassetoppen.

Påbyggingsfag 146

Påbyggingsfag 173

Påbyggingsfag 211

DUKS er en serie der form og farge er spesielt vektlagt. Duks basereol/ståbord er en spennende møteplass. Skroget kan innredes for oppbevaring av permer eller plastbakker. Utført i bjørk kryssfiner, gir dette en lys og solid innredning. Design: Bjørn Ree.

IXD106 DUKS IXD104 DUKS 105

STARTFAG STARTFAG STARTFAG STARTFAG STARTFAG STARTFAG STARTFAG STARTFAG STARTFAG STARTFAG STARTFAG

H.1460 B:255 H:1730 D:255 B. 2140 D:255 H:1460 D:360 H.1730 D.360 H: 2140 D:360 D.SIDIG H:1460 D:490 D.SIDIG B:1730 D:490 D.SIDIG H:1460 D:700 D.SIDIG H:1730 D.700 D.SIDIG H:2114 D:700

2698,3066,3559,3312,3913,4175,4543,4667,5652,6551,7030,-

PÅBYGNINGSFAG PÅBYGNINGSFAG PÅBYGNINGSFAG PÅBYGNINGSFAG PÅBYGNINGSFAG PÅBYGNINGSFAG PÅBYGNINGSFAG PÅBYGNINGSFAG PÅBYGNINGSFAG PÅBYGNINGSFAG

HALV BASEREOL LÅSBARDØR, TOPP X-FINER,1 HYLLE 4728,BASEREOL LÅSBARDØR , X-FINER TOPPL, 1 HYLLE 5387,-

H:1460 D:255 2203,H:1730 D.255 2377,H.2140 D.255 2698,H:1460 D.360 2659,H.1730 D.360 2574,H:2114 D:360 3312,D.SIDIG H1460 D:490 3559,D.SIDIG H:1730 D:490 4261,D.SIDIG H:1460 D:700 4550,D.SIDIG H:1730 D:700 5284,-

TILLEGGSUTSTYR TIL BIBLIOTEK HJULRAMME TIL BIBLIOTEK D: 700 1700,HJULRAMME TIL BIBLIOTEK D:490 1700,SOKKEL BIBLIOTEK B.750 H:170 LAKK 170,SOKKEL BIBLIOTEK B:639 H:170 LAKK 170,DØR FAG HØYDE 1460, 1296X371 KL:4K 753,DØR FAG HØYDE 1730, 1552x371 KL: 4K 870,DØR FAG HØYDE 2114, 1938X371 KL:4K 1100,HYLLE DYBDE 36CM,XF 750X327 191,HYLLE DYBDE 25CM, XF 750X222 175,-

61


tower

en 2-sidig nyhet. Praktisk skillevegg/oppbevaring for kontorlandskap. Plassbesparende kontorløsning.

TOWER TO-SIDIG M/4 SKUFFER SP108463 TOWER ISP108464 TOWER ISP108453 TOWER ISP1084531 TOWER ISP10845 TOWER ISP108452 TOWER ISP108461 TOWER ISP108462 TOWER ISP108465 TOWER ISP1084641 TOWER ISP1084666 TOWER ISP10846411 TOWER

62

B43 B43 B43 B43 B43 B43 B43 B43 B43 B43 B43 B43 B43

D85 D85 D85 D85 D85 D85 D85 D85 D85 D85 D85 D85 D85

H127 H127 BJØRK, HØYRE H127 BJØRK, VENSTRE H127 HVIT, HØYRE H127 HVIT, VENSTRE H127 HVIT M/BJØRK DØR, HØYRE H127 HVIT M/BJØRK DØR, VENSTRE H127 HVIT M/GRÅ DØR, HØYRE H127 HVIT M/GRÅ DØR, VENSTRE H127 HVIT M/EIK DØR, HØYRE H127 HVIT M/EIK DØR, VENSTRE H127 HVIT M/BØK DØR, HØYRE H127 HVIT M/BØK DØR, VENSTRE

8190,6490,6490,6490,6490,6490,6490,6490,6490,6490,6490,6490,6490,-


Dette bildet viser en høyreseksjon. Husk ü presiser om du vil ha høyre eller venstre i din bestilling.

63


Ap 1

Møbleringsløsninger

Ap 1 m/dør

Arbeidsstasjon i lys bjørk laminat. Overhyllen er klargjort for PC-plassering i hjørnet. Alle modellene i serien gir god plass til oppbevaring. Den buede bordplaten gir god støtte til armene. Dette gir en ergonomisk arbeidsplass.

64


Ap 2

Ap 3

Ap 2 m/dør

I145908283 I145908284 I1459082855 I1459082856 I1459082857 I1459082858 I145908272 I145908273 I147902057M I147902053M I145908268 I145908269 I145908270 I145908271

AP 1 KOMPLETT ARBEIDSPLASS B:140 D:80 H:73 BJØRK AP 1 KOMPLETT ARBEIDSPLASS M/DØRER B:140 D:80 H:73 BJØRK AP 2 KOMPLETT ARBEIDSPLASS B.140 D:80 H:73 BJØRK AP 2 KOMPLETT ARBEIDSPLASS MED DØRER B:140 D:80 H:73 BJØRK AP 3 KOMPLETT ARBEIDSPLASS B:140 D.80 H:73 BJØRK AP 3 KOMPLETT ARBEIDSPLASS MED DØRER B:140 D:80 H:73, BJØRK AP 1 BORD B:140 D:80 H: 73 REKTANGULÆRT BJØRK AP 2 OG 3 HJØRNEBORD B:140 D:105/80 H:73 BJØRK AP 1 KATETER B:140 D:80 BJØRK M/BJØRK FRONTPLATE AP SKUFFEKASSET 400X439 BJØRK AP 1 OG 2 OVERREOL B:140 D:32 H:80 BJØRK AP 1 OG 2 OVERREOL M/ DØRER B:140 D:32 H:80 BJØRK AP 3 OVERREOL B:140 D:32/103 H:80 BJØRK AP 3 OVERREOL M/DØRER B:140 D:32/103 H:80 BJØRK

Ap 3 m/dør

5792,6321,6321,6851,6427,6957,2628,2848,3080,1684,1789,2319,1895,2425,-

65


66


care

67


68


care

Serien er konstruert med 19 mm rygg. Alle skap og reoler kan derfor leveres med hjul festet med gjennomgående bolter. Sengen er spesielt solid, laget i høytrykkslaminat med kryssfiner-kjerne

Veggreol

CARE GARDEROBESKAP CARE GARDEROBESKAP CARE KOMMODE M/4 SKUFFER CARE KOMMODE M/4 SKUFFER CARE NATTBORD M/SKUFFE CARE NATTBORD M/SKUFFE CARE REOL-TV BORD CARE VEGGREOL M/4 ROM CARE SKRIVEBORD M/SKUFFE UTEN LÅS

B:78 D60 H188 M/HJUL B:78 D60 H188 M/SOKKEL B80 D46 H72 M/HJUL B80 D46 H72 M/SOKKEL B40 D46 H50 M/HJUL B40 D46 H50 M/SOKKEL B80 D46 H72 M/HJUL B130 D30 H40 TOPPHENGSLET DØR 120X60 H73,5

6273,6273,4419,4419,2460,2460,2359,4110,4213,-

69


combi

ROM FOR FAG

Combi-serien består av 19mm hvit spon i skrog som standard med hvite høytrykkslaminerte dører med mdf-kjerne. På alle kantene brukes det 2mm kantlist, dette for at det ikke skal trekke inn fukt i skroget og at det skal tåle røff behandling. Det brukes hel topp i skroget for at det skal bli stabilt. Alle typer beslag leveres av tysk kvalitest leverandør Hettich. Leveres i flere farger. Be om tilbud. 70


71


72


Kombinasjon av Combi og Bridge

73


combi

74


75


combi Combi Overskap 1 dør Overskap med 1 dør IOV72-OS30210000 IOV72-OS40210000 IOV72-OS50210000 IOV72-OS6012000

COMBI OVERSKAP COMBI OVERSKAP COMBI OVERSKAP COMBI OVERSKAP

Combi Overskap 2 dørs B30 D31 H72 M/2 HYLLER, 1 DØR B40 D31 H72 M/2 HYLLER, 1 DØR B50 D31 H72 M/2 HYLLER, 1 DØR B60 D31 H72 M/2 HYLLER, 1 DØR

Combi Overskap hjørne 1 dør 1900,1950,2050,2150,-

Overskap med 2 dør IOV72-OS60220000 COMBI OVERSKAP B60 D31 H72 M/2 HYLLER, 2 DØR IOV72-OS80220000 COMBI OVERSKAP B80 D31 H72 M/2 HYLLER, 2 DØR IOV72-OS100220000 COMBI OVERSKAP B100 D31 H72 M/2 HYLLER, 2 DØR

2405,2550,2700,-

Høyskap med 1 dør IH210-HS30250000 IH210-HS40250000 IH210-HS50250000 IH210-HS60150000

B30 D58 H210 M/5 HYLLER, 1 DØR B40 D58 H210 M/5 HYLLER, 1 DØR B50 D58 H210 M/5 HYLLER, 1 DØR B60 D58H210 M/5 HYLLER, 1 DØR

4400,4693,4871,5300,-

Høyskap med 2 dører IH210-HS50220000 COMBI HØYSKAP B50 D40 H210 M/5 HYLLER, 2 DØR IH210-HS8025 COMBI HØYSKAP B80 D60 H210 M/5 HYLLER, 2 DØR

5800,6300,-

COMBI HØYSKAP COMBI HØYSKAP COMBI HØYSKAP COMBI HØYSKAP

Benkeplate i høytykkslaminat med mdf-kjerne dybde 61 cm Bruttopris eks. moms pr. løpemeter 1750,-

Dør Dør Dør Dør Dør Dør Dør

Combi Combi Combi Combi Combi, glass Combi, glass Combi, glass

71,6x29,6 442,71,6x39,6 500,71,6x49,6 550,71,6x59,6 620,71,6x39,6 990,71,6x49,6 1040,71,6x59,6 1090,-

Combi Høyskap 1 dør

76

Dør H:194

Glassdør H:194

Dør H:71,6

Glassdør H:71,6

Benkeplater Benkeplater

pr.løpemeter 1750,-


Combi benkeskap 1 dør

Combi benkeskap 2 dørs

Combi hjørneskap

Combi Benkskap 1 dør 1 skuff

Combi Benkskap 3 skuffer

Combi Benkskap 5 skuffer

IUN87-BE30100U IUN87-BE40100U IUN87-BE50100U IUN87-BE60S IUN87-BE80100U IUN87-BE60100U

COMBI COMBI COMBI COMBI COMBI COMBI

BENKSKROG BENKSKROG BENKSKROG BENKSKROG BENKSKROG BENKSKROG

Benkskap med 1 dør IUN87-BE30110000 IUN87-BE40110000 IUN87-BE5011000 IUN87-BET603100001

COMBI COMBI COMBI COMBI

BENKSKAP HVIT B30 D58 H87 M/1 HYLLE, 1 DØR HTL HVIT BENKSKAP HVIT B40 D58 H87 M/1 HYLLE, 1 DØR HTL HVIT BENKSKAP HVIT B50 D58 H87 M/1 HYLLE, 1 DØR HTL HVIT BENKESKAP HVIT B60 D58 H87 M/ I HYLLE.1 DØR HTL HVIT

Benkskap med 2 dører IUN87-BE60120000 IUN87-BE80120000 IUN87-BE100120000

COMBI BENKSKAP HVIT B60 D58 H87 M/1 HYLLE, 2 DØR HVIT COMBI BENKSKAP HVIT B80 D58 H87 M/1 HYLLE, 2 DØR HVIT COMBI BENKSKAP HVIT B100 D58 H87 M/1 HYLLE, 2 DØR HVIT

2675,2990,3300,-

Skuffeskap 3 stk skuffer IUN87-SS403000 IUN87-SS5030000 IUN87-SS6030000 IUN87-SS8030000

COMBI COMBI COMBI COMBI

SKUFFESKAP SKUFFESKAP SKUFFESKAP SKUFFESKAP

HVIT HVIT HVIT HVIT

B40 B50 B60 B80

4190,4490,4690,5690,-

Skuffeskap 5 stk skuffer IUN87-SS405000 IUN87-SS505000 IUN87-SS60600 IUN87-SS8050000 IUN87-SS10050000

COMBI COMBI COMBI COMBI COMBI

SKUFFESKAP SKUFFESKAP SKUFFESKAP SKUFFESKAP SKUFFESKAP

HVIT HVIT HVIT HVIT HVIT

B40 D58 H87 M/5 SKUFFER HVIT B50 D58 H87 M/5 SKUFFER HVIT B60 D58 H87 M/5 SKUFFER HVIT B80 D58 H87 M/5 SKUFFER HVIT B100 D58 H87 M/5 SKUFFER HVIT

HVIT HVIT HVIT HVIT HVIT HVIT

B30 D58 H87 M/1 HYLLE B40 D58 H87 M/1 HYLLE B50 D58 H87 M/1 HYLLE B60 D58 H87 M/1 HYLLE B80 D58 H87 M/1 HYLLE B120 D58 H87 M/1 HYLLE

D58 D58 D58 D58

H87 H87 H87 H87

M/3 M/3 M/3 M/3

SKUFFER HVIT SKUFFER HVIT SKUFFERHVIT SKUFFER HVIT

1578,1620,1670,1720,1920,2101,-

2020,2120,2220,3882,-

4190,4490,4690,5690,6690,-

77


78 78


79 79


3 deler vann, 2 deler mel, 4 deler sand, ett egg og masse morro

Frittstående lekekjøkken

80

IX6000 IX6002 IX6001 IX6003 IX6007 IX6005 IX6004 IX6006

LK LK LK LK LK LK LK LK

KOMFYR BJØRK KJØLESKAP BJØRK OPPVASKBENK BJØRK SKUFFESEKSJON BJØRK BENKSKAP BJØRK DOBBELT OVERSKAP BJØRK ENKELT OVERSKAP BJØRK FRITTSTÅENDE LEKEKJØKKEN, BJØRK

2224,2072,1931,2165,1759,1111,785,5746,-

IX60002 IX60021 IX600111 IX60032

LK LK LK LK

KOMFYR BJØRK M/RØD DØR KJØLESKAP BJØRK M/RØD DØR OPPVASKBENK BJØRK M/RØD DØR SKUFFESEKSJON BJØRK M/RØD FRONT

2627,2472,2462,2637,-


Lekekasse

Dobbel tørkereol, x-finer

Speil

Materialvogn

Kartongreol Tidsskrifthylle I17190601M I16100000 IXS2476 IXS2507 I1500030 I14590713

LEKEKASSE 61X40X42 M/HJUL, BJØRK XF SPEIL M/SIKKERHETSGLASS 100X52, BJØRK XF MATERIALVOGN EXSTREM B80 D60 H73,5 BJØRK XF DOBBEL TØRKEREOL B98 D46 H150 M/28 STK HYLLER BJØRK XF TIDSSKRIFTSHYLLE M/3 STK HYLLER B:91 D:10 H:100 BJRØK MDF KARTONGREOL B98 D75 H85 5 STK HJUL, GRÅ

1585,1690,5655,6371,1690,5813,-

81


SYNG MED DEN STEMMEN DU HAR

I3931030 KORBENKER REKTANGULÆR XF BJØRK I3931000 KORBENKER TRAPES XF BJØRK

H:45/30/15M, RUNDE BEIN H60/40/20, SETT A 3 STK.

6256,4776,-

Trapesformede korbenker Universale korbenker med heltre, lakkert bjørk kryssfinér og solid helsveiset, lakkert understell. Kan skyves innunder hverandre. Platen er trapésformet. Ved å sette sammen f.eks. 3 sett korbenker danner disse en fin bue for samlingsstunder, opptredener o.l.

Rektangulære korbenker som kan skyves sammen.

Diverse puffer

82


Amfi 1 Amfi 2

Mellom lek og morro skal det også være tid for ro. Bare sitte stille, lese og ha små lune samtaler med de andre.

Skrototek

Amfi kan leveres med demping.

I14590668 AMFI 1 I14590669 AMFI 2 IX4020 I145906681112 AMFI 1 I145906681113 AMFI 2

B98 D44 H30 BJØRK XF B98 D44 H52 BJØRK XF SKROTOTEK B98 D44 H92 M/6 STORE OG 6 SMÅ PLASTBAKKER B98 D46 H34 HVIT M/SILENT LYSGRÅ TOPPLATE B98 D46 H56 HVIT M/SILENT LYSGRÅ TOPPLATE

3097,4387,5910 3597,4887,-

I3910610 PUFF HØY, LOFT BLÅ I3910611 PUFF HØY, LOFT RØD I3910612 PUFF HØY, LOFT GRÅ I3910630 PUFF LAV, LOFT BLÅ I3910631 PUFF LAV, LOFT RØD I3910632¨PUFF LAV, LOFT GRÅ

Ø42 Ø42 Ø42 Ø42 Ø42 Ø42

937,937,937,676,676,676,-

I3910592 I3910593 I3910594

SITTEPUTE RUND, LOFT RØD SITTEPUTE RUND, LOFT BLÅ SITTEPUTE RUND, LOFT GRÅ

H:37 H:37 H:37 H:20 H:20 H:20

340,340,340,-

83


Regulerbar stellebordsløsning I heltre, lakkert bjørk kryssfiner. 25 mm høyttrykkslaminatplate gir stor slitestyrke, vannbestandighet og letter hygienisk renhold.

Stellebordsdelen inneholder oppbevaringsskap og to rommelige skuffer. Enkel trinnløs høyderegulering med underliggende sveiv. Kan reguleres mellom 79 cm og 95 cm.

Vaskekumskapet er også lakkert bjørk kryssfinér med samme plate som stellebordet. Skapet leveres uten kum, da denne anbefales levert og forskriftsmessig montert av rørlegger.

TOWER AVFALLSHÅNDTERING B43 D85 H90

84

6990,-


Diverse madrasser.

Dobbelt overskap, gir plass for bleier, stellesaker o.l.

Veggreol i bjørk.

I14097006M I14097005M IX40265 IX4021

STELLEBORD REG.SRF 95 X-FINER VASKEKUMSKAP X-FINER MED X-FINER RYGG VEGGREOL 8 ROM 130X30X40 XF STANDARD KLARGJORT FOR OPPH DOBBEL VEGGREOL 4 ROM TIL STELLEK. 98X18X40

7990,2667,3943,1055,-

I3910553 I3910473 I3910413 139104131

LEKEMADRASS 196X108X10 KOKSGRÅ PVC STD SPEBARNSMADRASS MILJØ 120X60 HVILEMADRASS PVC, BLÅ L:130 B:52 H:6 HVILEMADRASS PVC RØD L:130, B:52 H:6

3290,520,731,780,-

85


Laminater på skrog

86

Malings-og beisfarger

Høytrykkslaminat

Spon eik

Virr Varr hvit F 6943

Hvit 406 S0505-G50Y

Spon bøk

Virr Varr mørk F 6945

Lys grå 9473 S2500-N

Spon bjørk

Turkis 437 S3050-B40G

Mørk grå 879 S7502-B

Mdf kjerne Sort S8000-N

Rød 431 S2070-Y90R

Spon mørk grå S7500-N

Orange 1821 S1060-Y30R

Spon lys grå S2500-N

Grønn 451 S2050-G20Y

Spon off white S1005-Y10R

Gul 469 S1070-Y10R

Spon hvit S0500

Lilla 498 S6030-R60B

Turkis S3050-B30G

Blå S4050-R80B

Lilla S4830-R46B

Rød S1580-Y90R

Orange S1070-Y40R

Sort S8000N


Festepunkter for garderobe, for riktig plassering av forsterkninger med spikerslag i vegg. Alle mål i millimeter fra gulv. Topp Senter Underkant Senter Bruksområde Produkt benk festepunkt Hylle festepunkt Barnehage Smart 400 345 1150 1410 Barnehage Lux 400 345 1150 1150 Barnehage Kompis 350 500 1130 1090 1.- 3. Klasse 1.- 3. Klasse

Smart Lux

400 400

345 345

1200 1200

1460 1200

4.-6. Klasse Smart 400 345 1300 1560 4.-6. Klasse Lux 400 345 1300 1300 Frittstående Lux 1250 Frittstående Smart 1250 Valg av høyde til underkant hylle blir et kompromiss av størrelse på klær og barns høyde. Et viktig poeng er også krav om fri adkomst under benkene for å lette renholdet.

Salgs- og leveringsbetingelser Priser Prisene er veiledende pr. 30 dager f.o.r Støren ekskl. 25% merverdiavgift. Vi tar forbehold om leveringsdagens priser hvis ingen annen avtale foreligger. Garanti Våre egenproduserte møbler garanteres for mekanisk styrke i 5 år, med unntak for slagmerker og unormale fysiske belastninger. Øvrige produkter garanteres minimum etter kjøpslovens regler, eller etter produsentens regler der disse går lenger enn kjøpsloven. Reklamasjon Har du mottatt varer fra oss i skadet tilstand, gjør vi vårt beste for å begrense ubeleilighetene for deg. For raskest mulig behandling bør reklamasjoner og transportskader meldes skriftlig til produsenten eller salgsfirmaet og senest 6 dager etter varens mottak. Husk at transportfirmaets anførsel om skadens omfang må foreligge før erstatning kan godtgjøres. Retur Ved feilbestilling eller andre forhold som produsent eller forhandler ikke har herredømme over, må retur avtales på forhånd med Norservice AS eller forhandler. For å dekke egne kostnader ved håndtering av returnerte varer, vil vi normalt kreditere returer med 50% av fakturert beløp. Gjelder standardvarer. Returfrakt dekkes av kunde. Forbehold Norservice AS forbeholder seg retten til mindre endringer av produktene. Vi tar forbehold om eventuelle trykk- og prisfeil i katalogen. Miljøvennlige møbler Brukerne skal leve og trives med møblene våre. Derfor er vi nøye med at møblene er skånsomme for miljøet. Vi søker alltid å innføre nye produksjonsmetoder som gjør møblene enda mer miljøvennlige – det har blant annet resultert i en overflatebehandling som er tilnærmet 100% avgassfri! Sikkerhet Ved valg av innredninger er det viktig at sikkerheten blir ivaretatt. Bruk av hjul med/uten brems er avhengig av reolens høyde og type. Reoler/skap/garderobeinnredninger med fare for velting skal festes til vegg eller gulv. Vi erstatter ikke skader som skyldes feil bruk av våre innredninger. Vil du vite mer om oss? Besøk oss på Internett:

www.norserviceinterior.no 87


Kinnarps avdelinger Oslo...................................................... tlf. 67 16 71 00 Bergen.................................................. tlf. 55 27 29 00 Bodø..................................................... tlf. 75 50 30 00 Buskerud...............................................tlf. 32 21 20 50 Hedemark og Oppland....................... tlf. 62 54 32 70 Kristiansand.........................................tlf. 38 10 66 00 Moss distribusjonslager.......................tlf. 69 25 55 70 Stavanger............................................. tlf. 51 94 50 00

Norservice-gruppen består av Norservice as med forretningsområdene Kabelpartner, Interiør, NetPrint, Pluss auto, Hjelpemidler og Personalutleie, samt tre datterselskap og et eiendomsselskap. Norservice er landets største regionale attføringsbedrift og har til sammen 300 ansatte. Norservice er et privateid aksjeselskap, etablert i 1961. Samfunnets behov for kvalifisering av arbeidstakere og kundenes behov for varer og tjenester, er grunnlaget for selskapets virksomhet. Som attføringsbedrift har Norservice et spesielt samfunnsengasjement.

Romeriket............................................ tlf. 67 98 02 80 Telemark............................................... tlf. 35 58 49 00 Tromsø................................................. tlf. 77 64 71 00 Trondheim..............................................tlf. 73 90 15 55 Vestfold................................................ tlf. 33 34 99 20 Østfold.................................................tlf. 69 39 81 00 web................................................... www.kinnarps.no

Forhandlere Bardufoss..............................................tlf. 77 83 24 00 Bekkjarvik............................................. tlf. 55 08 49 00

Kinnarps er en av Europas fremste kontormøbelprodusenter. Vi produserer og leverer møbler til kontor, skole, barnehage og helsemarkedene. I de årene Kinnarps har eksistert i møbelbransje har vi utviklet og vokst. Vår fremgang kommer mye av at vi er en annerledes bedrift – en bedrift som fremmer kreativitet og selvstendighet, ærlighet og ansvar. Vi har alltid hatt en sterk kollektiv kultur som både våre ansatte, kunder og leverandører har fått ta del i. Styrken vår ligger også i å samarbeide tett med leverandører som Norservice.

Bremnes................................................ tlf. 53 42 81 00 Brønnøysund.........................................tlf. 75 02 33 88 Florø..................................................... tlf. 40 40 20 75 Førde...................................................... tlf. 57 82 19 33 Hammerfest.......................................... tlf. 78 41 23 99 Harstad.................................................tlf. 77 00 23 30 Mo I Rana..............................................tlf. 75 12 71 00 Molde....................................................tlf. 71 20 56 00 Mosjøen.................................................tlf. 75 17 61 00 Narvik....................................................tlf. 76 97 73 90 Norheimsund.........................................tlf. 56 55 11 22 Steinkjer................................................tlf. 74 17 09 40 Stokmarknes.......................................... tlf. 76 11 85 50 Vadsø..................................................... tlf. 78 95 32 42 Voss....................................................... tlf. 56 52 33 00 Ålesund..................................................tlf. 70 10 15 10 web..................................... www.norserviceinterior.no

Idé og layout: Orega 2011

Med form og funksjon for fremtiden.

Nye linjer - møbler for offentlig miljø 2011  
Nye linjer - møbler for offentlig miljø 2011  

Produktkatalog for Norservice Interiør

Advertisement