Page 1

Medlemstidning från Norrskog – nummer 3 2018

Skogen brinner Veronicas skog drabbades hårt

Rösta på skogen

i det kommande valet

Möt Monica Eriksson

Norrskogs nyaste medlem

Jaktprylarna du kan dra av på skogen

Det lönar sig att vara medlem i Norrskog


Innehåll #3 2018 Nyheter > Sidan 5

Starkt halvår för Norrskog Krönika > Sidan 26

Rösta på skogen i valet Hållbarhetsavtalet > Sidan 10

Lojalitet som lönar sig

2 / norrskogen #3 / 2018

I jakttider > Sidan 18 Prylar ska funka och vara smidiga att bära med sig, anser skogsrådgivaren Mattias Olofsson. Automatiserad gallringsuppföljning > Sidan 6 Bättre precision på kortare tid.


Skogen i mitt

Enar Augustsson / 1 september / Frösön

Våra föräldrar tvingade ut oss i bär­ skogen men de plockade aldrig svamp. Kanske är det just därför intresset för svampplockning ökat generellt på senare år, till skillnad från intresset för bärplockning. Att plocka svamp kräver lite mer kunskap och är mer av en sport. För egen del finns naturligtvis skogsintresset i botten, farsan jobbade i skogen och jag är själv skogsägare. Det var faktiskt i samtal med en kollega som mitt svampintresse tog fart. Han konstaterade att den gula kantarellen behöver en speciell berggrund och söderläge för att etablera sig. Tillsammans började vi utforska förutsättningar i terrängen även för den rödgula trumpetsvampen och märkte att om vi på ett och samma ställe kunde hitta ene, älggräs och al så var sannolikheten stor att vi också fann rödgul trumpetsvamp och trattkantarell

där. Marken ska vara fuktig men inte plaskvåt. Trattkantarell och gul kantarell kan man plocka med gympadojor medan gummistövlar är att föredra för rödgul trumpetsvamp. I dag undersöker jag främst växtligheten i terrängen i jakt på nya svampställen. Platser där man hittar svamp ska man komma ihåg. Lite beroende på regn, torka och temperatur så kommer de ofta tillbaka, om inte nästa år så året därpå. Min erfarenhet är att just de här tre sorterna sällan är angripna av kusar. Trattkantarell och rödgul trumpetsvamp går bra att torka och går att förvara länge. Enar Augustsson arbetar som mäklare/rådgivare/mäklarassistent på Norrskog sedan drygt 30 år och är bosatt i Östersund. På sidan 28 delar han med sig av ett recept på kantarellsoppa.

Foto Robert henriksson

Ansvarig utgivare Rolf Edström, rolf.edstrom@norrskog.se, tel 010-150 25 36 Redaktör

Petra Järnbert / ADC Media, petra@adc.se

Grafisk Form Åse Bengtsson Helin / Birgersson Media Omslag Tina Stafrén Kontakt: info@norrskog.se eller 010-150 25 00. Webb: www.norrskog.se Annonsbokning Susanne Wänman, Chilli Media tel: 070-647 15 72, susanne@chillimedia.se Tryck NSO Upplaga 20 200 på PEFC-certifierat papper

rönn > Sidan 8

Fornnordiska för »röd«

skogen brinner! > Sidan 20

Norrskogen är din medlemstidning från Norrskog

Vad händer efter släckning?

2018 / norrskogen #3 /

3


Nytt i > Norrskog

Intresset för att avverka skog fortsätter att öka. Den totala areal som anmäldes för avverkning ökade både under juni och juli jämfört med samma period förra året, visar Skogsstyrelsens statistik. Det är de kraftigaste ökningarna under sommarmånaderna sedan 2011–2012. Den anmälda avverkningsarealen ökade med 14 procent under juni och 4 procent under juli, jämfört med samma månader förra året. Ökningen under juni på 14 procent motsvarar en total areal på 30 136 hektar. Det är den största ökningen under juni månad sedan 2012. På länsnivå ökade den anmälda avverkningsarealen i 16 av 21 län. Störst var ökningen i Västmanland med 50 procent, Stockholm med 44 procent och Västernorrland med 39 procent. Källa: Skogsstyrelsen

Jens Lidström blir ny skogsrådgivare på område Öst från den 1 oktober. I dag arbetar Jens som egenföretagare där han främst har uppdrag från Lantmäteriet, Länsstyrelsen samt privata markägare. Jens stationeringsort blir Sollefteå. Per Viklund blir ny skogsrådgivare i Kramforsområdet. Per kommer närmast från Jakobssons Skog och Entreprenad. Han började på Norrskog den 13 augusti. I början av oktober kommer Ann Österström att börja arbeta som produktionsledare på område Mitt. Hon kommer närmast från en befattning hos SCA, och Anns stationeringsort blir Hammarstrand. Hjalmar Marntell har anställts som skogsvårdsspecialist på område Öst. Hjalmar är jägmästare och har tidigare bland annat arbetat på Södra och nu senast på SDC. Han tillträdde sin tjänst den 23 juli och är stationerad i Sollefteå. Therese Sjökvist vikarierar från och med 23 juli som marknadsassistent. Therese kommer närmast från Resia, där hon har arbetat som projektledare för företagskickoffer och konferenser. Ny skogsrådgivare i Sundsvall är Anton Andersson sedan den 13 augusti. Anton kommer närmast från Hassela Skogsentreprenad där han har arbetat som skotarförare. Tore Lövgren är ny skogsrådgivare och började i Sollefteå den 7 juni. Tore kommer närmast från SCA, där han har jobbat som virkesköpare i Örnsköldsvik.

Monica Norell blir vår nya ekonomiassistent. Monica kommer närmast från Edmo Lift AB i Härnösand där hon i 14 år arbetat med motsvarande arbetsuppgifter. Monica tillträdde tjänsten under augusti månad och är stationerad i Kramfors. Göran Ellingsson är ny rådgivare i Strömsund. Göran har arbetat som röjningsentreprenör, bland annat för Norrskog, de senaste 14 åren.

Prislista för brandskadad skog Norrskog kommer att ta fram priser för sågtimmer från de

brandskadade områdena så snart som möjligt. De bygger på hur stora virkesvolymer det totalt sett rör sig om. Priset för bränsleved är oförändrat, 160 kr/m3f brutto. Massaved kan inte tas ut från brandfälten på grund av risken att få in sot i tillverkningsprocessen. Sotskadad skog kan däremot bli sågtimmer men måste sågas åtskild från färskt timmer, furustolpar och bränsleved.

På gång i Norrskog Inom Norrskog arrangeras bland annat utbildningar, skogskvällar och nätverksaktiviteter. De flesta genomförs i ditt lokala skogsbruksområde men du är även välkommen att besöka aktiviteter i andra områden. Håll utkik i kalendern på www.norrskog.se.

foto Marie Simonsson

Nya på Norrskog

Under Pålgårdsbranden i Ragunda blev hembygdsgården en viktig knutpunkt. Här serverades bland annat 12 000 mackor till dem som arbetade med släcknings­­arbetet. Hembygdsgården representerad av Ulrika Karlsson-Thalén fick nyligen ta emot ett tack från Norrskogs medlemmar när sbo-ordförande ­ Rolf Nilsson lämnade 700 m nytt golv till hembygdsgården.

900 000 000 kr

Är den skog som brunnit i sommar värd, visar färska beräkningar från Skogsstyrelsen. I dagsläget är det totalt ungefär 25 000 hektar skog och mark som brinner eller har brunnit i Sverige, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det motsvarar cirka 2,6 miljoner skogskubikmeter. Källa: Skogsstyrelsen 4 / norrskogen #3 / 2018


Ronny Hallquist, rådgivare i Bergs skogsbruksområde.

Ett ögonblick >

Ronny Hallquist – Du är projektledare för Norrskogs del i EUprojektet Grip on Life. Vad handlar det om?

Starkt resultat trots besvärliga väderförhållanden både under vintern och sommaren. Foto tina stafrén

Starkt första halvår för Norrskog Koncernen Norrskog redovisar ett resultat på plus 31 miljoner kronor för årets första sex månader. Det första halvåret var väldigt besvärligt i skogen med först stora snömängder, och sedan extrem torka. Trots detta har kedjan från medlemmar som levererar virke, via rådgivning, planering, avverkning och intransport, kunnat försörja Norrskogs sågverk med timmer. Tack vare detta har koncernen kunnat dra nytta av den goda trävarukonjunkturen och nå ett bra resultat. Det extrema vädret under sommaren har även inneburit att skogsvårdsarbetet i form av markberedning och plantering

försenats. I skrivande stund har den extrema vädersituationen klingat av och verksamheten i skogen återgått till det normala. Under sensommaren och hösten engageras tillgängliga resurser för att hämta igen produktionstappet i skogsvårds- och avverkningsarbete. Omsättningen för Norrskogskon-

cernen januari–juni landar på 762 (865) miljoner kronor. Minskningen jämfört med fjolåret beror till övervägande del på minskade volymer från skogen och ökade kostnader i drivningsarbetet. Rörelseresultatet för perioden uppgår till 31 (13) miljoner kronor, och här är det

framför allt trävarukonjunkturen som bidrar till resultatförbättringen. Fjolårets siffror redovisas inom parentes. – Kontrakteringen av virke från våra medlemmar och andra skogsägare är som alltid grunden för att vi ska kunna skapa nytta genom att hålla upp virkespriserna, bedriva näringspolitik och tillvarata skogsägarnas intressen. Just nu är villkoren för skogsägarna riktigt bra, kontrakteringstakten är hög och vi hoppas naturligtvis att lanseringen av vårt nya Hållbarhetsavtal ska få ännu fler att bidra till en stark skogsägareförening, säger Olov Söderström, vd för Norrskog.

– Vår konkreta uppgift i det här EU-projektet som ägs av Skogsstyrelsen är att bygga 8–10 vatten­slingor i Norrskogs område. Dessa vattenslingor kan i någon mån jämföras med Kraftsamling Skogs demonstrationsgårdar. Det är platser vi kan använda i utbildningssyfte, både för tjänstemän, markägare och entreprenörer. Tillsammans med övriga aktörer ska vi skapa ett informationsmaterial. Nu är vi på jakt efter lämpliga platser och med lämplig menar jag platser som på ett bra sätt skildrar verkligheten. Två markägare i Norrskogs område har redan gått med på att upplåta sin mark för att tjäna det långsiktiga syftet som är att visa hänsyn till alla former av vatten i skogslandskapet.

2018 / norrskogen #3 /

5


Nytt i > Norrskog

››

Varför gallra?

Avverkningsentreprenören John Anders Björklund har testat programvaran för gallringsuppföljning. Foto Mia Boman

Automatiserad uppföljning av gallring Varje år gallras nästan 400 000 hektar skog i Sverige. Uppföljningen av resultatet är både tidsödande och dyrt. Därför har Skogforsk utvecklat ett beslutsstöd för gallringsskördare och Norrskog är delägare i projektet. – Alla skördarlag som kör för Norrskog kan nu kostnadsfritt ta del av programvaran, berättar Anna-Karin Hellström som är produktionschef för södra Lappland och Jämtland. Beslutsstödet ger löpande information om gallringsuttaget, samtidigt som det skattar och beskriver det kvarvarande beståndet. – Vi ser många fördelar med den här typen av automatiserad uppföljning. Dels ger det en riktig och jämn gallring i förhållande till gallringsmallen, dels kan vi med det här underlaget erbjuda större precision när vi uppdaterar våra medlemmars skogsbruksplaner och ökar på så sätt kvaliteten på uppföljningen, fortsätter Anna-Karin. 6 / norrskogen #3 / 2018

Genom att ersätta manuell gallringsuppföljning med automatisk kan skördarföraren spara värdefull tid. John Anders Björklund i Tandsbyn är en av de avverkningsentreprenörer som redan hunnit testa den nya programvaran. – Jag slipper moment som att ta ut grundytan med relaskop och ta ut medelhöjden. Nu får jag direkt feedback i hytten och ser hela tiden hur jag ligger till i förhållande till gallringsmallen. Den direkta återkopplingen gäller alltså både hur mycket jag avverkat och hur mycket som står kvar, förklarar han. Programmet som heter HPR Gall-

ring fungerar i nya styrsystem från John Deere, Komatsu, Dasa och Log Max som hanterar StanFord 2010-filer. – Programmet är mycket lätt att använda, och min erfarenhet så långt är att gryndytan stämmer liksom medeldiameter och

höjd. I den här första versionen får man dock ha lite koll på träd­ slagsfördelningen. Om man i ett blandbestånd på förhand bestämt att uteslutande ta bort gran kan gallringsuppföljningen bli missvisande, men det får de säkert ordning på i nästa uppdatering, säger John Anders Björklund. HprGallring är kvalitetssäkrat vad gäller mätning av längd och diameter. Skogforsk har testat programmet i 50 skördare över hela landet och inte funnit någon negativ påverkan på övrig funktionalitet i skördardatorn. – Under våren har programmet med gott utfall testats av Norrskogs entreprenörer i trakterna kring Ragunda och Östersund. Nu hoppas vi såklart att så många som möjligt av våra entreprenörer tar vara på den här möjligheten att effektivisera både gallring och gallringsuppföljning, säger Anna-Karin Hellström på Norrskog.

Gallring är ett sätt att höja vitaliteten i beståndet. Man gallrar för att lägga tillväxten på de bästa träden så att de blir större och mer värdefulla. Genom att gallra skogen avgörs hur ­beståndet ska utvecklas i ­framtiden. Den första g ­ allringen görs helst när de grövsta träden i beståndet är mellan 12 och 14 meter höga och innebär att ­ungefär en tredjedel av träden avverkas. Eftersom ­gallringen, till skillnad från ­röjning, ger ett uttag av gagnvirke får skogsägaren oftast ett ekonomiskt netto efter åtgärden. Detta gäller i synnerhet bestånd som är röjda och välskötta. ­Röjning betalar sig ofta genom ett bättre netto vid gallringen.


Norrskogs Fastighetsmäklare

enar.augustsson@norrskog.se

Thomas Simensen Härnösand

thomas.simensen@norrskog.se

Clas Tjäder Härnösand

Tel: 010-150 25 13

Tel: 010-150 28 09

Tel: 010-150 25 11

Enar Augustsson Östersund

Emil Lundström Härnösand

emil.lundstrom@norrskog.se

clas.tjader@norrskog.se

Tel: 010-150 25 12

Vi kan villkoren för privata skogsföretag och skogsbeskattning. Norrskogs Fastighetsmäklare hjälper dig med den bästa fastighetsöverlåtelsen inom familjen, eller till högstbjudande på öppna marknaden. Vi verkar inom Medelpad, Jämtland, Ångermanland och Södra Lappland. Välkommen att höra av dig. www.norrskog.se

FIATPROFESSIONAL.SE

N

U

ME

S!

VÄLJ FIAT PROFESSIONAL

CHANSA INTE

D BIO G

A

LEASA PROFESSIONAL FRÅN

1299 KR PER MÅNAD MED MARKNADENS BREDASTE UTBUD HAR VI ALLT DU BEHÖVER.

MED DOBLÒ NORDIC SKÅP FÅR DU KOMFORTFUNKTIONER SOM TILL EXEMPEL AC, 3 SÄTEN, BLUETOOTH, FARTHÅLLARE, PARKERINGSSENSORER OCH SKÅPSINKLÄDNAD. DOBLÒ HAR HÖGST LASTVIKT I KLASSEN OCH DESSUTOM KAN DU VÄLJA ATT KÖRA EKONOMISKT OCH KOLDIOXID-NEUTRALT MED MOTORER SOM GÅR PÅ BIOGAS. Leasingpriserna bygger på finansiell leasing genom FCA Finans/DNB med 20% första förhöjd hyra och ett rekommenderat restvärde efter en 36 månaders lång leasingperiod. Bränsleförbrukning vid blandad körning: 4,5 – 7,4 l/100 km. Bilarna på bilden är extrautrustade. Angivna priser är exklusive moms.

Öppet i Sollefteå: mån tis-fre lör

9.00-17.00 8.00-17.00 10.00-14.00

0620-78 10 90 (vx)

A PRO LIKE YOU


träsmak > rönn Norrbottens landskapsträd i ett 80-tal varianter

Många arter Rönn tillhör samma växtsläkte som oxel, en del av rosfamiljen med närstående släktingar som till exempel päron och aplar. Rönnar och oxlar tillhör olika sektioner inom släktet Sorbus. Vår vanligaste rönn Sorbus aucuparia (aucuparia betyder »fågelfångare«) breder ut sig över hela landet, från Skåne till Lappland, men det finns faktiskt ett 80-tal sorter och många korsningar av dessa. Några av de vanligare är pelarrönn, Fastigiata, som stannar vid cirka sex meter och ofta används som gatuträd. Sötrönn, Edulis, blir lika stor som den vanliga rönnen och ser likadan ut, skillnaden är att bären är större. Hängrönn, Pendula, toppympas och växer sedan »gråtande« nedåt.

Historik Tidigt efter att inlandsisen smält undan för 12 000 år sedan, invandrade rönnen till Sverige tillsammans med andra lövträd. Omkring 4 500 f. Kr hade rönnen spridit sig till nordligaste Norrland. Förekommer mest på mager, torr till fuktig jord i halvskuggiga lägen. Ofta i bergbranter. Mycket vind- och köld­ härdig. Föredrar mycket sura marker.

Användning då och nu

Rö sö nnb tn är ing är sm råv ed ara let so i fra rbi m tol stä oc llni h C ng -vi av ta mi n.

Historiskt har rönn använts vid tillverkning av yxskaft, verktygsskaft, räfspinnar och hjulekrar men även till industriella produkter som valsar, textilspolar och träspindlar, liksom till visselpipor på våren. I dag är rönn ett eftertraktat material av konsthantverkare och slöjdare, och trädslaget har på senare år även använts som inrednings- och möbelvirke. Bordet på bilden kommer från Ikkas finsnickeri i Marieby.

Egenskaper

Rönnen har rödvit bred splint och rödbrun kärna. Virket är ganska hårt och segt, lätt att bearbeta men svårt att klyva. Vid oförsiktig torkning kan virket få mängder av fina sprickor och kräver därför god omsorg. Rönn lämpar sig väl att limma och är lätt att betsa och polera. Källa: Skogssverige, Träcentrum, odla.nu

8 / norrskogen #3 / 2018


SPORTSMAN 570 6X6 EPS SPORTSMAN 570 6X6 EPS SPORTSMAN 570 6X6 EPS PRIS FRÅN

149.875:- * 149.875:- * 149.875:- * PRIS FRÅN

*Pris inkl. moms. Leverans- och monteringskostnad kan tillkomma. PRIS FRÅN *Pris inkl. moms. Leverans- och monteringskostnad kan tillkomma.

*Pris inkl. moms. Leverans- och monteringskostnad kan tillkomma.

Dahlins Motor Bollstabruk 0612-211 88

Åsarnas Skoterservice Åsarna 0687-303 75

Skoterservice Örnsköldsvik 0660-561 00

Cylindervolym

567 cc

Drivlina

Hi Perf. Close Ratio AWD/2WD

Maxlast fram / bak Cylindervolym Tankvolym Drivlina Längd / Bredd / Höjd Maxlast fram / bak Cylindervolym Torrvikt Tankvolym Drivlina Färger Längd / Bredd / Höjd Maxlast fram / bak Torrvikt Tankvolym Färger Längd / Bredd / Höjd

40,8 kg / 362,8 kg 567 cc 25,5 L Hi Perf. Close Ratio AWD/2WD 2950 x 1245 x 1444 mm 40,8 kg / 362,8 kg 567 489 cc kg 25,5 L Hi Perf. Close Ratio AWD/2WD 2950 x 1245 x 1444 mm 40,8 kg / 362,8 kg 489 kg 25,5 L

Torrvikt

489 kg

2950 x 1245 x 1444 mm

Färger

Strandbergets Motor & Fritid Strömsund 070-331 66 94

Birgerssons Bensin Offerdal 0640-321 49

Ytterocke Production Mattmar 0640-451 17

WWW.POLARISSVERIGE.COM A4_ORV_high_SE_konverterad.indd 11

WWW.POLARISSVERIGE.COM

2018-05-08 11:45:16


När Jan Bylunds skogsrådgivare Teresa Leifsdotter presenterade det nya avtalet för honom i våras valde han direkt att konvertera det skogsbruksavtal han redan hade till ett 10 / norrskogen #2 / 2018 hållbarhetsavtal.


Avtal att bygga framtiden på Det ska vara lönsamt att vara medlem i Norrskog. Hållbarhetsavtalet som nu ersätter skogsbruksavtalet garanterar just detta. Möt markägarna som var först ut med att teckna det nya avtalet. text Petra Järnbert foto Petra Berggren

2018 / norrskogen #2 /

11


Hållbarhetsavtalet gynnar såväl självverksamma markägare som de medlemmar som sköter skogen på distans.

N

är Lars Grundqvist för knappt ett år sedan klev in i rollen som fältchef på Norrskog kom han direkt från Norrskogs egen industri och stod inför utmaningen att se skogen ur ett nytt perspektiv. En viktig sak såg han direkt. – En handfull rådgivare hade på eget initiativ startat en arbetsgrupp för att utveckla och modernisera det befintliga skogsbruksavtalet, berättar han. Konkret försökte dessa rådgivare få bukt med – vad de ansåg vara – ett antal inneboende problem i det traditionella skogsbruksavtalet. – Dels handlade det om trohetskravet. När det inte uppfylldes tvingades ­rådgivaren att inta en otacksam »polisiär« roll som i en förlängning ofta innebar att markägaren förlorade förtroendet för Norr12 / norrskogen #3 / 2018

skog. Dels betalades premier och rabatter ut först efter att avtalstiden på fem år gått ut, dels efterfrågade rådgivarna en mer flexibel lösning för medlemmarna, fortsätter Lars. Parallellt fick han syn på en annan fråga som föreningen tampades med. – Hur skulle vi tydliggöra vad Norrskog är för våra medlemmar och nå ut med budskapet i vår ändamålsparagraf? Vad skiljer skogsägarföreningen Norrskog från andra aktörer i området och varför det är så viktigt att medlemmarna levererar sitt virke till föreningen, berättar Lars vidare. Sakta men säkert började det nya hållbarhetsavtalet ta form och en ny affärsmodell med ett tydligt budskap sjösattes under våren. – Premietrappan har utökats med betydligt fler steg, vilket innebär att det lönar

sig att leverera till Norrskog från första kubikmetern. Premier och rabatter betalas ut årligen med totalt sex utbetalningar under en avtalstid på fem år. Dessutom har trohetskravet ersatts med markägarens avsiktsförklaring att leverera huvuddelen av sitt virke till Norrskog. Det enda motkravet i dag är att skogsägaren sympatiserar med Norrskogs ändamålsparagraf vid tecknandet av avtalet, säger Lars. Lars Grundqvist Precis som tidigare är PEFC-certifiering av fastigheten en förutsättning för avtalet liksom erbjudandet om att en personlig skogsrådgivare finns kvar i det nya avtalet. – Vi kan inte sitta med armarna i kors och kräva medlemmarnas lojalitet. Vi måste


Erik Gunnervall som sköter sin skog från New York, och bygger sitt aktiva skogsbruk på en bra dialog med sin skogsrådgivare Joakim Söderlund.

»Skogsägandet är en barndomsdröm jag förverkligar. Andra drömde om att bli rockstjärnor, jag ville alltid bli skogsägare.«

förtjäna deras förtroende. Med hållbarhetsavtalet tar vi fasta på ägardirektivet i ändamålsparagrafen och tryggar medlemmarnas avsättning till ett bra pris, sammanfattar Lars Grundqvist. Modellen är unik för Norrskog. – Den är skräddarsydd av våra egna skogsrådgivare, konstaterar Lars. Joakim Söderlund som är skogsrådgivare i Härnösand är mycket nöjd med resultatet. – Nu är det precis som vi vill ha det! Med hållbarhetsavtalet finns det inte längre något skäl för våra medlemmar att gå till en annan aktör, menar han. Han är tydlig med att avtalet lämpar sig synnerligen väl för alla medlemmar. – Med fler steg i premietrappan har hållbarhetsavtalet en tydligare rättviseaspekt och gynnar såväl stora som små markägare. Oav-

sett om markägaren sköter sin skog på distans eller brukar den själv är det här ett väldigt fördelaktigt avtal, betonar Joakim. En av de medlemmar som var först ut Joakim Söderlund att teckna Norrskogs hållbarhets­avtal var Erik Gunnervall som till vardags bor och verkar i New York i USA. Han arbetar som ansvarig för kundsidan på ett investeringsföretag och har från sitt kontor utsikt över Empire State Building. – Eftersom jag inte bor i trakten bygger mitt aktiva skogsbruk på en bra dialog med min skogsrådgivare, och Joakim Söderlund är den bäste jag haft att göra med. På ett exemplariskt sätt svarar han alltid direkt och är min kontaktperson för alla mina fastigheter i hela Norrskogs område, säger Erik. 2018 / norrskogen #3 /

13


Hållbarhet i flera led • Hållbarhetsavtalet är ett femårigt avtal med en kraftfull premietrappa samt rabatter på skogsvårdsåtgärder. Utöver Norrskogs ordinarie premiepaket, med till exempel åtkomst- och industribehovspremier, ger HBA volymspremier som snabbt stiger med antalet kubikmeter.

• Ju mer du levererar desto mer får du betalt. Om du redan har ett skogsbruksavtal är det möjligt att konvertera det till ett hållbarhetsavtal. • Kontakta din Skogsråd­givare om du vill veta mer. Norrskog arbetar för en rättssäker hantering i frågor som rör äganderätten, anser Erik Gunnervall.

Helhetsgreppet med en dedikerad skogsrådgivare för hela skogsinnehavet är något Erik värderar högt. – Men jag ser fler fördelar med hållbarhetsavtalet. Det ekonomiska incitamentet blir tydligare eftersom jag snabbare kommer upp i bra volymer i premietrappan vilket ger en bra avkastning. Löpande utbetalningar av premier och rabatter på skogsvårdsåtgärder stimulerar både till leveranstrohet och till ett mer aktivt skogsbruk, säger han. Den kontinuerliga uppdateringen av skogs-

bruksplanen som ingår i avtalet är ytterligare en fördel i Eriks mening, eftersom en plan snabbt blir inaktuell för den som röjer och gallrar kontinuerligt och brukar sin skog aktivt. – Hållbarhetsavtalet bygger dessutom på min lojalitet mot föreningen, vilket får mig att känna mig mer som en föreningsmedlem. Om Norrskog ska bestå som förening måste medlemmarna vara lojala och leverera de volymer som industrin behöver, säger han. 14 / norrskogen #3 / 2018

Med Norrskogsmått mätt är Erik Gunnervall inte en typisk Norrskogmedlem. Uppvuxen i Skåne och Schweiz och bosatt i New York får vi nog konstatera att han sticker ut i medlemskåren. – Skogsägandet är en barndomsdröm jag förverkligar. Andra drömde om att bli rockstjärnor och skådespelare, jag ville alltid bli skogsägare. Innan jag köpte min första fastighet för tio år sedan hade jag aktivt letat objekt ganska länge, berättar Erik. Sedan dess har han expanderat sitt skogsinnehav till att i dag omfatta cirka 1 300 hektar i Norrskogs område, främst i området runt Sollefteå och Höga Kusten. Nyinvesteringarna har vid flera tillfällen aktualiserat frågan om äganderätten. – Även i den här typen av frågor har det varit värdefullt för mig med en dedikerad skogsrådgivare att bolla med, och J­ oakim har i sin tur hela Norrskogs expertis i ryggen. Hållbarhetsavtalet är heltäckande på det viset, det motsvarar mina behov på många olika plan, där det näringspolitiska

arbete Norrskog driver väldigt konkret gynnar mitt skogsägande, säger Erik. Upprepade avslag på avverkningsanmälningar de senaste åren har gjort att Erik satt sig in i frågan. – Jag inbillar mig att vi i dag har fler genuint naturintresserade skogsägare än någonsin, därför blir urholkningen av äganderätten kontraproduktiv i min mening. Jag skulle till exempel gärna låta min skog växa i 120 eller 130 år men risken att min produktionsskog då kommer att klassas som naturskog blir för stor. Jag förklarade nyligen för en tjänsteman på Skogsstyrelsen att om man köper en fyrarummare skulle det vara orimligt om man efter köpet får reda på att man bara får använda tre av rummen. Omklassificeringen till nyckelbiotop som allt oftare görs när man skickar in en slutavverkningsanmälan ter sig lika orimlig i mina ögon. Förslagsvis borde skog klassificeras inför en försäljning, menar Erik. I dag har han en stor andel naturvårdsavsättningar i sitt innehav.


Leveranstrohet är något både Teresa Leifsdotter och Jan Bylund värnar om.

– Jag har inget emot naturvårdsavsättningar men jag vill ha en rättssäker hantering i den här typen av ärenden och det upplever jag inte att vi har i dag. Här gör Norrskog ett viktigt arbete för oss medlemmar, konstaterar han. Medan Erik Gunnervall lejer bort all skogsskötsel till Norrskog har Jan Bylund från Härnösand tills för ett par år sedan i stor utsträckning varit självverksam på sin fastighet. Han var också en av dem som tecknade hållbarhetsavtal direkt när det lanserades före sommaren. När hans rådgivare Teresa Leifsdotter presenterade det nya avtalet valde han att konvertera det skogsbruksavtal han redan hade till ett hållbarhetsavtal. – I 44 år har jag med förtroende levererat mitt virke till Norrskog och egentligen aldrig satt mig i en situation där jag ens övervägt att vända mig till en annan aktör. Med det nya avtalet får jag bättre betalt för virket och bra rabatter på skogsvårdsåtgär-

»Norrskog måste framför allt vara en attraktiv partner i virkes­affären, bara så kan vi förtjäna våra medlemmars trohet till föreningen.«

der, det gynnar helt enkelt mig som trogen medlem, säger han. Sedan några år sitter Jan Bylund som förtroendevald i Norrskogs valberedning och leveranstroheten är en fråga han värnar starkt om. – Jag tillhör en äldre generation som kanske bottnar i föreningens ideologi på ett annat sätt än yngre medlemmar. Utan en skogsägarrörelse skulle vi privata markägare stå oss slätt på marknaden. Det minsta jag kan göra är att leverera till min egen förening, menar han. Det faktum att hållbarhetsavtalet går ifrån kravet på leveranstrohet ser inte fältchef Lars Grundqvist som ett problem, han tänker snarare tvärtom. – Norrskog måste framför allt vara en attraktiv partner i virkesaffären, bara så kan vi förtjäna våra medlemmars trohet till föreningen. Med hållbarhetsavtalet sätter vi ett erbjudande på marknaden som sporrar till leveranstrohet på markägarens egna villkor, konstaterar han. 2018 / norrskogen #3 /

15


Möt > Monica Eriksson

»Norrskog är en part att bolla med och få hjälp av om man själv inte riktigt hinner med sin skog.«

– Viss påtryckning från min man och hans skogsrådgivare, måste jag nog säga. Jag är delägare i en av min mans fastigheter. Nu när det skulle till att röjas och avverkas på en av fastigheterna kom det här med mitt medlemskap upp. Det handlade om miljöcerti­ fieringen på vår gemensamma fastighet och då var det bra om jag också var medlem, om jag förstod det rätt. Sen förstår jag att ett medlemskap såklart kan vara bra även ur andra aspekter. Hur ser du på Norrskog och hur föreningen kan bidra i ditt skogsägande?

– Jag tänker på Norrskog som en part att bolla med och få hjälp av om man själv inte riktigt kan eller hinner med sin skog. För egen del har jag mycket att lära om vår skog så det ska bli intressant att se på vilka sätt Norrskog kan bistå mig där. Hur tänker du mer konkret?

– Ja, till exempel umgås jag med tanken att jag kanske ska lära mig att röja, men så här i slutet av semestern kan jag konstatera att 16 / norrskogen #3 / 2018

det inte har hänt den här sommaren heller. Jag är också nyfiken på var vår skog börjar och slutar, så det vore intressant att lära sig ta ut rågångar. Jag har hela tiden befunnit mig lite i periferin av skogsägandet men känner mig redo att omfamna det i större utsträckning. Hur tänker du kring att du som medlem är delägare i Norrskogs egen industri och på så sätt ­bidrar till att hålla virkespriserna uppe för privata skogsägare?

– Oj, jag tänker att jag ser fram emot att få välkomstmaterialet som vår rådgivare sa skulle komma med posten så att jag får läsa på lite bättre. Även om Norrskog varit en naturlig del av skogsägandet, både för min man och mina svärföräldrar, så kan jag som sagt inte påstå att jag själv är så insatt i föreningens ideologi. Men jag ser fram emot att lära mig mer. Vilken relation har du haft till skogen genom livet?

– Jag är en stadstjej i grunden men åkte skidor som ung och var med i scouterna. Sen träffade jag min man tidigt i livet. Han kom från landsbygden och vi flyttade ut från stan. När barnen var utflugna

Bor: En mil söder om Brunflo. Ålder: 56 år. Aktuell: Norrskogs nyaste medlem. Familj: Man och två vuxna barn. Äter helst:

Surströmming året runt. Lyssnar helst på:

Egna Spotifylistor med bland andra Ed Sheeran, Zara Larsson, Sabina Ddumba. Läser helst:

Lättlästa kärleks­ romaner. Sevärd film:

Titanic. Dold talang:

Konstnärlig. Gran eller tall:

Gran.

bestämde vi oss för att renovera hans föräldrahem som ligger en mil söder om Brunflo och här har vi bott i tio år nu. De första åren hade vi hund och då var det mer naturligt för mig både att promenera och åka skidor i vår egen skog. Det gör jag fortfarande men inte lika kontinuerligt. Men svamp och bär plockar jag fortfarande på egen mark. Sitta vid en eld och njuta av tystnaden i skogen är livet för mig. Har skogen en naturlig plats i din vardag i dag?

– Absolut! Jag jobbar på en skola och tar ofta med mig barnen ut i skogen. De är mest intresserade av vatten och eld som alla andra barn. Att blöta ner sig, göra upp eld och av vad som går att äta i skogen. Men jag tycker att kunskap om allemansrätten, friluftsliv, vad trädslagen heter och vad man kan göra av olika trädslag är viktigt. Det väver vi in i olika lekar och tipspromenader som de brukar uppskatta. Skogen som gränsar till skolan kan jag egentligen mycket bättre än min egen skog, men det kanske blir ändring på det nu när jag gått och blivit Norrskogsmedlem.

Foto tina stafrén

Du är Norrskogs nyaste medlem! Vad fick dig att välja att gå med i en skogsägarförening?


2018 / norrskogen #2 /

17


Jaktprylar med avdrag I jaktskogen står man sig slätt utan vissa av alla de där prylarna som jaktmagasinen svämmar över av så här års. Så mycket bättre om det går att dra av kostnaden för dem i det egna skogsföretaget. Garmin Astro

Mattias Olofsson är skogsrådgivare i Berg och

inte precis känd för att vara pryltokig. – Prylar ska funka och vara smidiga att bära med sig, det är egentligen mina enda krav. Sen är det såklart ingen nackdel om skogen kan bekosta dem när det finns dubbla användnings­ områden, säger han. Jaktradion är till exempel ett utmärkt sätt att kommunicera i skogen, inte bara under jakten utan även vid brand eller om det stormar. Prismässigt skiljer det inte så mycket mellan olika varumärken. – Jag är nöjd med min Albecom 155 MHz som har några år på nacken. Kanske är jag inte alltid den som hörs bäst över radion men den är otroligt smidig och lättanvänd, säger Mattias. En gps med hundpejl har på senare år blivit ­något av ett måste för den som jagar med hund. – Gps:en är ett riktigt bra verktyg för skogsägaren, här kan du lägga in fastighetsgränser och märka ut områden du vill prata med din skogsrådgivare om. I vissa gps:er kan du ladda ner din skogsbruksplan. Jag använder en Garmin Astro och beställde faktiskt en nyare modell av samma gps bara häromdagen. Ny hund, ny pejl, säger han och skrattar. Hans fyrhjuling av märket Can-Am används flitigt både för att dra virke över isen på vintern och älg genom skogen under jaktsäsongen. – Sen går det såklart att dra av röjsågen som med fördel används för att röja pass och skjutgator. Stihl och Husqvarna är de vanligaste märkena. Jag gillar Husqvarna men om jag ska vara ärlig handlar det nog mest om vilken försäljare jag stöter på i butiken, säger Mattias. 18 / norrskogen #3 / 2018

Apparaten som satte en helt ny standard och revolutionerade hundpejlandet.

Can-Am Outlander Populär fyrhjuling tack vare stark motor, rejäl utrustning och välfungerande drivlina och fyrhjulsdrift.

Husqvarna Passar den som behöver lite mer kraft, men som samtidigt vill ha en lättburen maskin.

Jaktradio Albecom Nätt format med låg vikt, bra ljud och bra räckvidd.


LH1808

Nyhet!

Allt för skogen

Valtra A74

Kampanjerbjudande! Prata med din säljare

Busk och sly röjer du snabbt och effektivt med Ilsbo hydrauliska och mekaniska kedjeröjare.

Moheda

Svensktillverkad skogsvagn för tuffa tag i skogen

Ilsbo kedjeröjare

Sveriges mest köpta kedjeröjare

Kontakta din maskinsäljare

så får du ett bra erbjudande som passar just dig! ÖRNSKÖLDSVIK John Rödström 010-556 25 57 ÖSTERSUND Jan Persson 010-556 23 65 Anders Edblad 010-556 23 66

SUNDSVALL Jens Moberg 010-556 19 17 HUDIKSVALL Jens Moberg 010-556 19 17 Daniel Andersson 010-556 01 07

www.lantmannenmaskin.se 2018 / norrskogen #2 /

19


Skogen brinner Långvarig torka ledde under sommaren till ett stort antal skogsbränder. Situationen har beskrivits som den värsta i modern tid. Här berättar skogsägare Veronica Åkervall sin historia. Men vad händer efter brand? Om det berättar tjänstemän på Norrskog. text Petra Järnbert foto Robert Henriksson

Veronica Åkervall i Bräcke är en av 40-talet mark­ ägare i Norrskogs område som drabbats hårt i sommarens bränder. Här berättar hon om sina upplevelser under tre veckor i juli och augusti. 17 juli, 16.15: Veronica Åkervall läser en artikel

på nätet om branden på Grötingsberget i Bräcke. – Jag och min man åkte dit på kvällen och konstaterade att det brann en bra bit från min fastighet. Vi stannade till midnatt och tittade på släckningsarbetet med tre helikoptrar. Det här var andra gången det brann på samma ställe, elden hade blossat upp på eftersläckt mark. Vinden var måttlig och vi åkte hem utan några egentliga farhågor. 18 juli, 10.00: SOS ringer upp Veronica och ber

Veronica Åkervall

20 / norrskogen #3 / 2018

henne skynda sig till Grötingsberget för att godkänna en brandgata i utkanten av hennes fastighet. – Jag hann inte tänka så mycket, hade


mest panik att få på mig kläder så fort som möjligt och komma dit. Väl där kände jag mig lugnad eftersom räddningstjänsten verkade ha en tydlig plan. Brandgatan skulle hindra elden att sprida sig till min fastighet och i bästa fall helt få stopp på branden. 18 juli, 12.00: Veronica inställer sig i ledet av frivilliga som servar brandmän och frivilliga i släckningsarbetet. – Jag åkte till Coop här i Bräcke, de skänkte lunch till brandmännen från Sverige och Norge som fanns på plats liksom till de tjugotal frivilliga som anslutit för att bistå dem. Åkte hem och fixade pizza innan jag återvände till brandplatsen. 18 juli, 19.00: När Veronica återvänder till Grötings­berget står hennes skog i lågor. SOS ber henne godkänna en ny brandgata på hennes mark

för att undvika att elden ska sprida sig till närliggande fastigheter. – Det hade börjat brinna på min fastighet redan vid femtiden. Någon brandgata hann de aldrig göra, varken den första eller andra. Allt gick så fort och högsta prioritet var att få ut de fordon som skulle användas för att göra brandgator ur skogen. Det blåste mer än kvällen innan och elden hoppade över vägar och åar. På vissa ställen brann det i undervegetationen, på andra ställen i trädtopparna. – Min första reaktion var en stark känsla av besvikelse och irritation. Jag trodde att räddningstjänsten hade läget under kontroll. Samtidigt var jag såklart väl medveten om att det inte fanns någon att skylla på. Alla närvarande gjorde verkligen sitt yttersta för att släcka elden och människor på plats stöttade mig så gott det nu gick. Släktingar som jag inte träffar så ofta, men

som brukar jaga på min mark, dök upp och anslöt till de frivilliga hjälparbetet. Vad gör man själv när skogen brinner? Man står där och tittar. Här står jag och eldar pengar, tänkte jag. Eldar trygghet. Den här skogen har funnits i min släkt i generationer. Jag ärvde den efter min morfar som var självverksam och har själv förvaltat den för barn och barnbarn. Planterade för fem, sex år sedan. Av 160 hektar finns det 20 hektar kvar som inte brunnit i det här beståndet. 19–28 juli: Elden sprider sig och räddnings­

arbetet skalas upp. – Under fredagen tillkom det mycket personal och jag kunde inte låta bli att tänka att »Varför började det brinna så tidigt på min fastighet?« Räddningsarbetet föreföll mer kontrollerat, med mer resurser under den vecka som följde. Regnet som kom den 2018 / norrskogen #3 /

21


Markägare och entreprenörer förbereder sig att överta ansvaret för eftersläckningen vid Grötingsberget. foto Erik Björklund

»Medmänskligheten i uppslutningen har svetsat bygden samman.« 28 juli hjälpte till att släcka branden. Då hade det precis blossat upp igen och blivit lite kritiskt. Jag blev tidigt kontaktad av min skogsrådgivare Erik Björklund och med Norrskogs hjälp började vi förbereda eftersläckningsarbetet, ett ansvar – och ett gediget arbete – som faller på markägarens lott. Norrskogs kontor i Gällö blev under den kommande veckan en viktig mötesplats för oss drabbade markägare. 29 juli–5 augusti:

Så snart lågorna är släckta överlämnar räddningstjänsten ansvaret för eftersläckning till markägaren. – Jag visste ingenting om eftersläckning. Norrskogs hjälp var ovärderlig i det här läget. Jätteskönt att de samlade oss mark­ ägare och tog hand om allt pappersarbete gentemot försäkringsbolagen. Norrskog hjälpte oss också att organisera eftersläckningen. Det handlade konkret om att 8–10 personer, dygnet runt, måste gå och släcka i ytterkanterna. Vid det här laget fanns det brandgator runt hela det drabbade området. I enstaka fall gick vi in och släckte någon stubbe som blossat upp rejält på ett hygge 22 / norrskogen #3 / 2018

eller en åker. Men minsta vindpust fick träd att ljudlöst falla omkull, så det var livsfarligt att ge sig in i skogen. Mentalt var det här också den värsta fasen för mig. Det hade sjunkit in att min skog brunnit ner och oron över hur jag ska lösa situationen ekonomiskt började komma ikapp. Jag började förstå vilken utdragen process det här kommer att bli. Mitt försäkringsbolag Länsförsäkringar har rakt igenom varit medkännande och tillmötesgående, men någon skadereglering blir det inte fråga om förrän branden är helt släckt och det kan pyra under stubbar och myrstackar under hela vintern, har jag förstått. Vissa dagar klarade jag inte av att åka dit. Min man fick kliva in och ta ett större ansvar, och Tord, en släkting till mig, gjorde en jätteinsats under eftersläckningen och höll mig hela tiden uppdaterad om detaljerna i arbetet. 7 augusti:

Med några semesterdagar kvar har Veronica hunnit få lite perspektiv på allt som hänt de senaste veckorna. – Det var tur i oturen att jag råkade ha

semester just de här tre veckorna, annars vet jag inte hur det hade gått. Men jag är långt ifrån den enda som vigt min semester åt den här branden. Jag är så fascinerad och berörd över alla de människor som slöt upp för att bekämpa vår gemensamma fiende i elden. Medmänskligheten i den uppslutningen har svetsat bygden samman. Jag känner mig så tacksam för det arbete räddningstjänsten gjorde och för det stöd jag fått från Norrskog och för att min familj och mina släktingar, med Tord i spetsen, fanns där för mig rakt igenom detta. Det var aldrig något snack, de bara fanns där. I takt med att det hela börjat sjunka in hoppas jag nu bara att mitt försäkringsbolag ersätter så mycket som möjligt av de skador som uppstått. – Norrskog menar att det kanske slipper markberedas på vissa ställen på min fastighet och där kan jag plantera direkt. Så är det inte överallt och inte på alla fastigheter, det beror lite på hur elden gått fram. Norrskog har kunskaper som jag inte har i de här frågorna och det är väldigt skönt att ha en rådgivare att bolla de här frågorna med nu.


Orimliga krav på markägare

Samhället lägger hela ansvaret för eftersläckningen på markägaren.

Under sommaren krävde Norrskog tillsammans med Mellanskog att regeringen tar fram ett förslag på hur eftersläckning kan koordineras utan att ansvaret vilar så tungt på markägaren.

Regeringen har svarat upp mot kritiken och gett Länsstyrelsen i Jämtland ett sådant uppdrag. Efter branden vid Grötingsberget där branden gått över Binnån. foto Erik Björklund

Vad händer efter brand? När denna tidning går till tryck härjar fortfa-

rande skogsbränder i vissa delar av landet, och det är för tidigt att säga något om omfattningen i form av ekonomiska förluster. – I dagsläget beräknar vi att ungefär 30 000 hektar brunnit i Hälsingland och Härjedalen. I Norrskogs område handlar det om cirka 700 hektar totalt så ur det perspektivet har vi ändå klarat oss lindrigt i sommarens bränder, konstaterar Olof Falke­ström som är utvecklingschef på Norrskog. Samtidigt har bränderna påverkat Norrskogs verksamhet under sommaren och kommer fortsatt under hösten att påverka både arbetet på fältet och på sågarna. Karl-Olof Norman är skogsrådgivare i Ra-

gunda och har – precis som många andra skogsrådgivare – vid flera tillfällen avbrutit sin semester för att bistå medlemmar. – Branden i Pålgård drabbade ett tiotal medlemmar. Initialt handlade det för vår del om att säkra upp virkesvärdet. Massor

av virke blev utkört till väg i samband med att räddningstjänsten gjorde brandgator, och arbetet med att opartiskt dela upp det mellan drabbade medlemmar har precis inletts. De här spökskogarna är livsfarliga att röra sig i. Branden kan ha skadat trädens rotsystem vilket innebär en stor rasrisk, förklarar han. Norrskog kommer att tillsätta resurser

för att ta hand om brandskad skog under kommande vintersäsong. – Sotskadad skog kan bli sågtimmer men måste sågas åtskild från färskt timmer, furustolpar och bränsleved. Vårt mål är att de skogsägare som är brandförsäkrade ska kunna hållas skadeslösa vad beträffar virkes­värde, säger Norrskogs virkeschef Jim Salvin. Så snart som möjligt kommer Norrskog att ta fram priser för sågtimmer från de brandskadade områdena. Återbeskogning och skogsvårdsåtgärder planeras under nästa sommar.

– Normalt har vi ett års hyggesvila på grund av risken för snytbagge. Det bör vi nog ha här också, så i de flesta fall handlar det om markberedning 2020 och plantering 2021, säger Olof Falkeström. För många medlemmar är frågan om ersättning den mest centrala i dagsläget och Norrskog kan vara behjälpliga med inventering av brandskadad skog som underlag gentemot försäkringsbolagen. – De som drabbas hårdast en sån här gång är skogsägare med 30–50 år gammal gallringsskog, eftersom försäkringspremien sällan täcker antalet tillväxtår. Har man däremot avverkningsmogen skog brukar ersättningen vara relativt generös. Nyplanteringar ersätts oftast rakt av med markberedning och plantering, säger Olof Falkeström. På vissa fastigheter med höga naturvärden kan det bli en fråga om inlösen och även då kan Norrskog stötta markägaren i dialogen med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen. 2018 / norrskogen #3 /

23


din > marknad

1 000 m

3

Kina Sammantagen import av barrträvaror

Kina Import av barrträvaror från Europeiska exportörer

1 000 m 180

3

2400

160 2000

140 120

1600

100

1200

80 60

800

40

400 0 2007 2008 2009

20 2010

2011

2012

2011

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0 2007 2008 2009

2010

2011

2012

2011

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Grafer: Woodstat Källa: Eurostat, Ryska tullen, USDA, Statistics Canada, Stats NZ, Ukraine Customs m.fl.

Högre virkespriser gynnar markägaren SÅGAT OCH HYVLAT Marknaden för sågade och vidare förädlade trävaror har varit mycket god, undantaget Kina. Den svenska skogsindustrin har god position och den svaga svenska kronan gynnar försäljningen. Vi ser inte heller några stora förändringar i efterfrågan den närmaste tiden men ser att nybyggnationen i Norden minskar och därmed efterfrågan på sikt. Sågproduktionen i Sverige och Finland tog igen något av den tappade vinterproduktionen under våren men frågan är hur mycket produktion som förloras under sommaren på grund av värmen. Lagren på sågverken är fortsatt historiskt låga vilket kommer utmana den efterfrågan vi möter under hösten när den nu tar fart. Men på längre sikt finns all anledning att känna oro. Vi ser handelshinder och handelskrig samt ett Brexit som kommer allt närmare och som på ett eller annat sätt kommer påverka oss. Kinas lägre efterfrågan påverkar redan oss andra direkt och indirekt vilket gör situationen än mer osäker. På kort sikt ser det med andra ord ljust ut men betydligt svårare 24 / norrskogen #3 / 2018

nu att bedöma hur det kommer att se ut vid årsskiftet. /Alexander Åhreus, marknadschef BYGGPRODUKTER Den extremt varma sommaren har sannolikt bidragit till att byggvaruhandeln haft en svagare efterfrågan än normalt på flera av sina produkter. I korthet kan man säga att det varit för varmt för många snickeriprojekt, vilket gjort att impregnerade trävaror för exempelvis altanbyggen ligger kvar i affären. När den värsta värmen gav med sig vände dock kurvorna uppåt igen, och förhoppningen är nu att kunderna vill bygga sig en uteplats att ligga på när värmen kommer tillbaka ett annat år. Även på den norska marknaden har man märkt en viss avmattning och prispress. Norrskogs nya produkt spånbalar, Norrskog stallströ, har mötts av en stor efterfrågan och det känns väldigt positivt kring denna satsning som syftar till att skapa ökad medlemsnytta även av biprodukten sågspån. /Ola Wilhelmsson, försäljningsansvarig SÅGTIMMER Konjunkturen för sågade trävaror är fortsatt mycket bra och sågver-

Fakta

Högre priser på produkter från sågtimmer och massaved skapar lönsamhet för skogsägare och sågverk.

• För ­skogsägarna

betyder det att virkespriserna under året förbättrats i flera steg.

Sågade trävaror som inte hittar fram till sina vanliga marknader, som en följd av till exempel handels­ krig, kommer att öka utbudet på andra marknader.

ken behöver sågtimmer. Norrskog har fortfarande en av marknadens bästa timmerprislistor. Speciellt avverkningar som ligger efter bäriga vägar i höst betalar sig bäst. Vi tar ut maximal volym timmer i våra avverkningar. MASSAVED Tillgången på fiberråvara till massa- och pappersindustri har minskat kraftigt under sommaren på grund av produktionsökningar i industrin och avverkningsstopp på grund av den torra sommaren. Sotskadade träd får inte nå massavedindustrin på grund av risken att få in sot i processen. SPECIALVIRKE Intresset är mycket stort från våra specialsortimentskunder för björkkubb, småstolpar, stora stolpar, stamblock, knivfaner och svarvtimmer. Det är viktigt att vi tillsammans gör allt för att ta ut mycket specialsortiment ur våra avverkningar. Detta ger ännu bättre ekonomi på din skogsfastighet. Din skogsrådgivare kan ge råd kring vilka specialsortiment som är lämpliga just i din skog. /Jim Salvin, virkeschef


BYGG NYTT Ska ni bygga nytt? Grattis, vad roligt! På byggelit.se hittar du inte G G bara smarta och hållbara produkter Y När duBköper en Kia ingår alltid den trygga känslan av T R A utan även tips och råd när du ska B L L Å H Sveriges längsta nybilsgaranti från fabrik. Det tillsammans bygga hus. Många av våra produkter med komforten, kvaliteten och körglädjen är dessutom märkta med Svanen. gör Kia till det

smarta valet, både i vinter och under resten av året. Välkommen in och provkör hos din Kia-handlare!

RENOVERA MERA BYGG SM

1.0 T-GDi 120 HK ADVANCE PLUS REK. CA PRIS FRÅN 199.900 KR

Lanseringspris 184.900 kr För dig somfrån ska renovera kan PRIVATLEASING FRÅN 3.217 KR/MÅN**

vi erbjuda en mängd produkter med smarta lösningar med enkel montering. Hitta starka undergolv, stabila innerväggar, snygga innertak, garderober och mer i vårt hållbara sortiment.

ARTARE

Det finns bara ett original.

Motorvärmare med Vinter- och dragpaket: 4.900 kr* komfortsats och Mowikranen har egenskaper som endast ingen annan harav- Kia det Sportage Gäller vid köp kupéfläkt: 5.495 kr finns ju bara ett original. Tillsammans med 2.0 CRDi AWD GTMowis Line. skogsInnehåller

dragkrok, med du ett smidigt ekipage sommotorvärmare gör ditt (ord.vagn pris får 6.800 kr).lättkört och avtagbar kupéfläkt och 17” Hankook vinterhjul arbete i skogen snabbt, effektivt och roligt. Erbjudandet gäller alla (värde 35.700 kr). modeller. Läs mer på mowi.se

byggelit.se

Leverans inom tre arbetsdagar på alla våra lagerbilar. FTG Cranes AB 0521-26 26 30 • info@ftgforest.com • www.ftgforest.com

Annons_Åsele_marknad.indd 1

2018-05-28 08:30

1.6 CRDi GT LINE REK. CA PRIS FRÅN 219 800 KR

2.0 CRDi AWD GT LINE REK. CA PRIS FRÅN 337.900 KR

ADVANCE REK. CA PRIS FRÅN 229.900 KR

Kampanjpris från: 192 800 kr

Kampanjpris från: 318.800 kr

Kampanjpris från: 214.900 kr

FÖRMÅNSVÄRDE FRÅN 1.833 KR/MÅN****

PRIVATLEASING FRÅN 3.695 KR/MÅN**

PRIVATLEASING PLUS FRÅN 2.690 KR/MÅN***

ENDAST SPARA 5 20 BILAR 9 340 KR

MITSUBISHI L200 ONYX MITSUBISHI L200 ONYX

DET DETNYA NYASVARTA SVARTA

NYA MITSUBISHI L200 BILHALLEN EDITION ORD. PRIS 358 340 KR EXKL. MOMS KAMPANJPRIS 299 000 KR EXKL. MOMS

Med ett robust yttre i kombination med en rymlig och bekväm kupé, är nya L200 ONYX både lastbil och personbil – allt i ett. ett robust yttre kombination med en rymlig och bekväm kupé, är nya L200ställer. ONYXAllt både lastbil ochsnygga personbil – alltdetaljer i ett. i L200Med möter upp mot de ikrav som både slitsam yrkestrafik och den aktiva familjen inklätt med svarta L200 möter upp motgrill, de krav som bådehandtag slitsam och yrkestrafik den aktiva familjen ställer. Allt inklätt med snygga svarta detaljer i skärmbreddare, fälgar, backspeglar, robustaoch insteg. skärmbreddare, fälgar, grill, backspeglar, handtag och robusta insteg.

•UTRUSTNING SVARTA ALUMINIUMFÄLGAR • LÄDERKLÄDDA SÄTEN • AUTOMATVÄXEL • FILBYTESVARNARE • HANDSFREE • REGNSENSOR • ALPHAKÅPA LACKERAD BILENS FÄRG • FRONTBÅGE MED 3 EXTRALJUS • SVARTA ALUMINIUMFÄLGAR • LÄDERKLÄDDA SÄTEN •IAUTOMATVÄXEL • FILBYTESVARNARE • HANDSFREE • REGNSENSOR • NYCKELLÖST LÅS • SKÄRMBREDDARE • XENONSTRÅLKASTARE • DIFFERENTIALSPÄRR BAK • 4-HJULSDRIFT SUPER-SELECT SOM INGÅR: LÅS • •SKÄRMBREDDARE DIESELVÄRMARE MED FJÄRRSTART • VINTERHJUL PÅ LM-FÄLG 16” NOKIAN DUBB • NYCKELLÖST • XENONSTRÅLKASTARE • DIFFERENTIALSPÄRR BAK • 4-HJULSDRIFT SUPER-SELECT • KLIMATANLÄGGNING, 2-ZONS • VARSELLJUS LED • SVART GRILL • SVARTA HANDTAG • SVARTA ROBUSTA INSTEG MM. • KLIMATANLÄGGNING, 2-ZONS • VARSELLJUS LED • SVART GRILL • SVARTA HANDTAG • SVARTA ROBUSTA INSTEG MM. Förbrukning 6,6 l/100 km – 7,2 l/100 km. CO 173 g/km– 189 g/km. Erbjudandet gäller Double Cab Business Automat så långt lagret räcker. Endast 20 bilar. Kan900 ej kombineras andra kampanjerbjudanden. priser av generalagent rek. cirkapriser. Bilen på är extrautrustad. PRIS 284 KR EXKLmed MOMS Förbrukning 7,5 l/100 Alla km. CO 196 är g/km. Priserna är av generalagent rek. cirkapriser exbild moms. PRIS 284 900 KR EXKL MOMS Förbrukning 7,5 l/100 km. CO 196 g/km. Priserna är av generalagent rek. cirkapriser ex moms. 2

2

2

www.bilhallen.nu

www.bilhallen.nu

SUNDSVALL SUNDSVALL VISKAN Mejselvägen 060-14 41 70 Bergsgatan 7 14. Telefon:E14 Viskan Mån–tor: 9-18, lör 11-15 Telefon: 060-14 71 fre: 80 9-17,Telefon: 0691-123 00

Bergsgatan 118 Öppet: mån–tor: 9–18, fre: 9–17, lör: 11–15, sön: stängt MITSUBISHIMOTORS.SE Telefon: 060-14 71 80

SUNDSVALL


Krönika > Lotta Kristow

Framtid, klimat och bioekonomi Det var en i raden av de heta dagarna i somras. Vi sökte oss till skuggan för en stunds samtal. Min släkting berättade om en träff med en internationell framtidsforskare hon var bekant med. När hon undrat vad som var på gång och vad han hade för sig fick hon svaret ”Jag har inte mycket att göra – framtiden är redan här”. De exempel forskaren under det fortsatta samtalet lyft fram handlade om landvinningar inom artificiell intelligens och förarfria transporter. Och visst finns det hopp om att nya kunskaper och tekniker inom bland annat det miljötekniska området kan bidra med hållbara lösningar framåt. Men det finns också stora utmaningar. Det krävs politiskt mod att adressera klimatfrågan på allvar. Det råder en bred vetenskaplig konsensus om att klimatet förändras och att vi kan förvänta oss att det i framtiden blir såväl

»Låt inte sommarens diskussioner om antalet brandbekämpningsflygplan skymma den långsiktiga frågan.« varmare som vanligare med extrema väderhändelser. Som bekant träffades i Paris 2015 ett nytt klimatavtal som ska börja gälla senast 2020. Den globala temperaturhöjningen ska hållas under 2 26 / norrskogen #3 / 2018

grader men helst stanna vid 1,5. I Sverige är det miljö- och energidepartementet som äger frågan och ansvarigt statsråd är Isabella Löwin (MP). Sommarens långvariga torka

och omfattningen av de fasansfulla skogsbränderna är en obehaglig påminnelse om att vårt samhälle är sårbart. Vad har vi att vänta av klimatet under de kommande decennierna? Hur kommer det att påverka de areella Lotta Kristow näringarna? ledamot i Norrskogs styrelse Jag går in på Skogsstyrelsens hemsida och söker mig till skogens klimatråd och Kom ihåg: fyller i några uppgifter om min 1 / Nagelfar partierfastighets belägenhet och beskafnas klimatpolitik. fenhet och får sedan en sam2 / Låt inte sommamanställning och en del skogliga rens diskussioner om klimatråd. Där framgår att de antalet brandbekämpklimatförändringar som tros vara ningsflygplan skymaktuella vid slutet att detta sekel ma den långsiktiga jämfört med slutet av 1900-tafrågan. let i Västernorrland är följande: Det har blivit varmare. Årsmed3 / Ge klimatet och eltemperaturen har höjts med den brukade skogen 3 grader. Mer nederbörd (+20%) en röst i kommande väntas under främst vinter och riksdagsval. vår. Virkesproduktionen bedöms öka men förändringarna har även medfört risk för angrepp av skadegörare. Kortare tjälperiod och blötare marker medför försvårade drivningsförhållanden och ökad risk för stormskador. Prognosen bygger på ett klimatscenario som kallas RCP 4,5. SMHI:s länsvisa klimatanalyser beskriver dagens och framtidens klimat baserat på observationer och beräkningar

utifrån två olika utvecklingsvägar, begränsade utsläpp (RCP 4,5) respektive höga utsläpp (RCP 8,5). Viktigt att notera är att RCP 4,5 kräver en kraftfull klimatpolitik. Antaganden i samma scenario är bland annat att befolkningen i världen stannar vid cirka 9 miljarder vid sekelskiftet och att omfattande globala skogsodlingsprogram blir verklighet. Sverige har möjlighet att bidra med klimatnytta genom en omställning till en bioekonomi där produkter baserade på fossila råvaror som kol och olja ersätts med produkter tillverkade av förnyelsebar råvara från skogen. Det är den aktivt brukade skogen som bidrar med den största klimatnyttan. Jag tror i likhet med vad Skogsindustrierna för fram att det vore bra för Sverige med en nationell strategi för bioekonomin. En nationell strategi kan ge riktlinjer för hur skogsnäringen kan bidra till minskad klimatpåverkan och ökad resurseffektivitet. Man bör även adressera intressekonflikten mellan bevarande av orörd skog och de nyttor vi har av att bruka den. Den nationella strategin bör kunna stimulera företagens utveckling, innovation och export samt hållbar utveckling och sysselsättning i hela landet. Det är dags att välja väg, för framtiden är redan här.


Tillbe på kö hör pet!* V ärde

1.438

kr

- El från skogen Teckna elavtal till medlemsrabatt på

Sågverket på bilden är extrautrustat.

www.fyrfasen.se/norrskogsel

Norwood Bandsågverk LumberMate LM29 14hp Kohler Stabil konstruktion, mångsidig och användarvänlig. Välj mellan14 hp Kohler motor eller 11 kW elmotor. 6 m stockbord, max stocksåglängd 5,1 m. *Extra tillbehör som medföljer vid köp av LM29: • Norwood oljebytarkit B/S • Norwood verktygskit • Bahco long brytjärn med vändhake Totalt värde på det du får på köpet 1.438:- exkl.moms.

Totalt pris inkl. extra tillbehör: LM 29, 14 hp Kohler Art.nr 190100

42.500:-*

Ett samarbete mellan Norrskog och Fyrfasen Energi Information om dina konsumenträttigheter, vår klagomålshantering och hjälp med tvistlösning, finner du på www.fyrfasen.se

Redo för en ny relation? Med lång erfarenhet av lantbruk och försäkring hjälper vi dig utifrån dina förutsättningar och ser till att du får en pålitlig försäkringspartner. Vi hörs väl?

LM29, 11 kW el Art.nr 190111

47.500:-*

exkl.moms

exkl.moms

Kontakta oss så berättar vi mer. eller läs mer om våra sågverk på skogma.se.

Arne Sundberg Fältsäljare Lantbruk 0660-216 962 arne.sundberg@dina.se

*Pris exkl. moms och frakt. Avser Norwood LumberMate LM29 i grundutförande.

Jan Nordin Innesäljare Lantbruk 0620-251 40 jan.nordin@dina.se

dina.se 2018 / norrskogen #2

27


Norrskogs > folket

• En medlemsägd industri som förädlar din råvara och säljer den över hela världen.

Receptet

Kantarellsoppa 4 portioner

1 liter färska kantareller (= 2–3 dl torkad svamp) 3–4 msk smör 5 msk vetemjöl 12 dl hönsbuljong 1 1/2 dl vispgrädde 2 äggulor salt och vitpeppar Dekorera med smörfrästa kantareller och persilja.

• En partner som gör att dina pengar stannar hemma hos dig och din förening, de försvinner inte någon annanstans. • En partner som bevakar skogsägarnas näringspolitiska frågor.

Gör så här:

1. Putsa svampen. Fräs svampen i smör på svag värme i 10 minuter. Ta upp några svampar och spar till garnering. Strö mjölet över svampen och rör om. Späd under omrörning med hälften av buljongen. 2. Häll svampblandningen i en matberedare eller mixer. Kör till puré. Häll över i en kastrull. Tillsätt resten av bujongen under vispning. Sjud i 10–15 minuter. 3. Vispa samman äggulor och grädde och vispa ner det i soppan. Smaka av med salt och peppar. Låt soppan bli riktigt het men koka inte, då kan den skära sig. Häll upp soppan i varma tallrikar och garnera med smörfräst svamp och en kvist persilja eller timjan. 28 / norrskogen #3 / 2018

< Enar ­Augustsson är hängiven svampplockare och ekonomisk rådgivare/ mäklarassistent på Norrskog.

Möt > Daniel Yring

»Med perspektiv på skogen« Han är produktionschef i Ångermanland och Medelpad och han kallar sig generalist. Men det är inte riktigt sant, ska det visa sig. – Man kan väl säga att i skogliga frågor är jag mer generalist än specialist. Jag har inget smalt expertområde som många av mina kollegor men jag är ganska bra på väldigt mycket. Att det var just i skogen han ville arbeta var mer eller mindre självklart från början. – Mormor och morfar hade skog och den tog jag över för ungefär tio år sen. De levde på skogen så när jag övertog den var åldersfördelningen ganska skev och det hade nog inte röjts på tjugo år, säger Daniel. – För mig är skogen både ekonomisk trygghet och »För mig är möjlighet att på nära håll skogen både följa årets växlingar. Det är ekonomisk fascinerande hur skogen trygghet och på samma gång erbjuder möjlighet att ett långsiktigt perspektiv följa årets och tillfälle att stanna upp i växlingar.« nuet, säger han. Och det är här, när vi talar om närvaron i nuet, som hans teori om sig själv som generalist ska motbevisas. För han har ett brinnande intresse som med åren kommit att uppta allt mer av hans tid. – Jag lägger ganska mycket tid på växter. Det är spännande att se hur en viss art kräver en viss sorts miljö och hur man i dessa miljöer kan förvänta sig även andra arter. Alpin botanik är ett stort intresse och sen vi skaffade biodling hemma har intresset för botanik eskalerat, kan man säga. I trakterna kring Ånge där jag bor (i Ovansjö) är närheten till mjölkört och hallon den viktigaste faktorn för en bra honungsproduktion.

foto petra berggren

Som medlem i Norrskog är du garanterad:


RH-PUSHER TRÄDFÄLLRIKTARE

Alltid nära våra kunder Varmt välkommen till något av våra kontor i Norrland. Vi kan skog och lantbruk. Fråga gärna oss.

För fällning av träd längs vägar, kraftledningar, intill byggnader samt vid riktad fällning av stora träd. • Finns i 6 storlekar • Robust konstruktion • Marknadsledande • Arbetsområde 115-270 cm

DRAGSAXEN Virkessax som är 65 cm lång. • Din förlängda arm som sparar din rygg! • Dragsaxen I greppvidd 21 cm. • Dragsaxen II greppvidd 26 cm.

SWEDISH QUALITY PRODUCT

EIPAL

Tel; 0413-249 48 www.reipal.se

VI HJÄLPER ER GÄRNA MED ER MARKNADSFÖRING! Behöver du kuvert, kanske adresserade, eller andra trycksaker för att du ska synas på bästa sätt? Vi hjälper dig från tanke till färdig produkt!

Järnvägsgatan 12, Sollefteå 0620-68 33 00 • info@adc.se

www.handelsbanken.se

handelsbanken.se/hammerdal

Ser du skillnaden? Rätt planta kan öka värdet på din skog med 24% Vi har förädlat plantor i ett halvt sekel och därför kan vi erbjuda en ökad tillväxt med upp till 24%. För att garantera din föryngring erbjuder vi också skyddsbehandlingar, markberedning och plantering. Kontakta våra kunniga rådgivare, de finns över hela landet och säkerställer att du får den bästa plantan och den högsta tillväxten för just din skog. Det ger dig både trygghet och mer pengar i plånboken.

Läs mer på www.skogsplantor.se

www.handelsbanken.se


Som medlem i Norrskog är du garanterad: • En personlig skogsrådgivare som hjälper dig att utveckla hela fastighetens värde utifrån dina egna önskemål. Foto Svante Harström

Ta röjsågskörkort Nu erbjuder Norrskog utbildning i röjkörkort! Utbildningen sker enligt Kronobergsmetoden i samarbete med Säker Skog, och genomförs lokalt i våra skogsbruksområden. Utbildningen ger dig ett bevis på att du har de kunskaper som krävs för att hantera en röjsåg. I utbildningen ingår RA och RB, där du kommer att lära dig de grundläggande kunskaperna inom röjsågshantering. Du får även kunskaper om kulturhänsyn, naturhänsyn och hur man räknar fram grundytan på ett bestånd samt arbetsteknik gällande riktad fällning med röjsåg. Anmäl gärna ditt intresse via formuläret som du hittar på www.norrskog.se så blir du snart kontaktad av ansvarig utbildare i ditt skogsbruksområde. Har du frågor om utbildningen? Kontakta Bengt Berglund, 070-345 93 47 eller Per-Olov Hedström, 070-697 26 18.

• Förstklassigt utförda skogstjänster där vårt mål är högsta möjliga värde på din skog.

• Gemensam virkesförsäljning som gör att vi tillsammans kan göra en bättre affär än var och en för sig.

Stallströ från Norrskog Nu erbjuder Norrskog stallströ tillverkad av ren norrländsk träråvara. Spånet är dammavskilt och har en bra uppsugningsförmåga, vilket gör det lätt att mocka. Spånet säljs pallvis med 24 balar à 20-21 kg. Minsta volym för hemleverans inom tio mils radie från Krokom är åtta pallar, för övriga destinationer är minsta antal pallar 17 stycken. För prisuppgift och beställning kontakta Norrskogs Göran Mattsson på 072-700 10 08, eller mejla spanbalar@ norrskog.se 30 / norrskogen #3 / 2018

Missa inte Jämtlands Lantoch skogsbruksmässa 6 oktober. Mer info och fler aktiviteter i kalendariet på www.norrskog.se

Matilda Karlsson är marknadsutvecklare på Norrskog.

fråga tilL norrskog Det har brunnit på min fastighet i sommar och jag undrar hur jag bedömer om det behöver markberedas eller om jag kan plantera direkt till våren?

Det finns inget enkelt svar på den frågan eftersom det beror på hur hårt det brunnit på olika ställen på din fastighet. Finns humuslagret kvar? Har du träd som måste avverkas innan det går att plantera? Historiskt har brand under kontrollerade former använts som en markberedningsmetod. De näringsämnen som frigörs vid en brand kommer ny växtlighet till godo, därför är det bra att plantera så snart som möjligt på de ställen där det inte behöver markberedas. Känner du dig osäker på om det går att plantera på din fastighet direkt eller om du först ska markbereda är mitt råd att du snarast kontaktar din skogsrådgivare för att få hjälp med en inventering. Om du kan plantera redan till våren behöver du nämligen beställa plant nu under hösten, särskilt om du vill ha ­behandlade plantor, vilket vi på Norrskog rekommenderar i det här fallet. Jag vill tillägga att vi på Norrskog känner med dig och alla som drabbats i sommarens skogsbränder. Som anställda i din skogsägarförening gör vi allt och lite till för att underlätta det kommande arbetet med att markbereda och plantera.


SLÅ PÅ VÄRMEN! Oval länk som ger längre livslängd och mindre underhåll!

Patent sökt

Utan att vara på plats kan du enkelt: - Höja och sänka värmen. - Läsa av temperatur. - Övervaka temperatur. - Få larm vid strömavbrott.

Clarks nya och unika Haggislänk ger med Haggis Ultra: Stor kontaktyta sin ovala form en större Reducerat tryck kontaktyta, därmed ett lägre kontakttryck, mellan länk och plattans ändlänk. Detta leder till längre livslängd för bandets länksystem och mindre behov av efterspänning Rund länk: Liten kontaktyta när bandet är nytt.

Du styr och övervakar direkt från din telefon. Flera olika modeller för olika behov.

Stort tryck

Dessutom mindre risk för “twisted link” tack vare Haggislänkens breda yttersida.

Begär mer information! www.clarktracks.se Nordic Traction AB Gunnebo, 0490-28590

0941-102 25 • www.intectra.se

CT134_SE_1

TA DIN SKOG PÅ ALLVAR. DET GÖR VI. RÖJSÅG FS 460 C-EM K

Skogsröjare med STIHL M-Tronic, optimerad vinkelväxel för riktad fällning, låga vibrationer, lätt start och mycket mer.

NU*

8.590:-

MOTORSÅG MS 201 C-M NU*

6.590:ORD PRIS 7.590:-

Superlätt, lättstartad motorsåg för ved till kaminen, byggarbeten och fällning av mindre träd.

ORD PRIS 9.590:-

* = Erbjudandet gäller t.o.m. 2018-12-31. Med reservation för tryckfel. Priser inkl. moms.

Din närmaste STIHL Fackhandlare hittar du på stihl.se


POSTTIDNING B

Nu rullar vi ut Träkronan Tillsammans får vi ett högre värde på skogen

Profile for Mia Boman

Norrskogen nr 3 2018  

Norrskogen nr 3 2018  

Profile for norrskog