Page 75

Øverst : En gammel georgisk dame på vei hjemover under en snøstorm i landsbyen Mestia, i Svaneti-regionen i Kaukasus.

Top : An old Georgian woman makes her way home in a blizzard in the village of Mestia, in the Svaneti region of the Caucasus.

Nedrest : Bob Maudie og Audray Ayotte får servert te av en munk i det 1 000 år gamle Lomisi-klosteret på 2 200 moh, på grensa mot Sør-Ossetia.

Bottom : Bob Maudie and Audray Ayotte being served tea by a monk in the 1 000-year-old Lomisi Monastery on the border with South Ossetia, at an elevation of 2 200 meters.

Profile for Norrøna

Norrona Magazine #10  

Norrøna Magazine no10 Fall/Winter 13/14

Norrona Magazine #10  

Norrøna Magazine no10 Fall/Winter 13/14

Profile for norrona
Advertisement