Page 1

Det händer norr om stan

Fritidsverksamhet på svenska i norra Helsingfors och Vanda med omnejd 1/2020

Evenemang och fritidsverksamhet under vårterminen 2020, det fina med att sjunga i kör, Åggelby virtuella promenad och aktuellt i norra Helsingfors och Vanda.


INNEHÅLL Ordförandes hälsning..........................................................3 Vad ska ske med Friddan i Kottby? ..................................4 Verksamhetsledarens kommentar...................................6 NoS verksamhet....................................................................7   HG, öppen ungdomsverksamhet på Helsinggård...7  Knyppling...........................................................................7   Datorklubb för seniorer..................................................7   Månsas matklubb............................................................7   Pysselklubb i Arabia........................................................8   Klubbledare sökes ..........................................................8 Info från NoS medlemsföreningar....................................8   Gammelstadens ungdomsförening............................8   Helsingebygdens kör......................................................9   Helsinge Hem och Skola ............................................ 11

  Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening r.f. HKUF...... 12   Malm Svenska Ungdomsförening r.f. MSUF............ 13   Rampfeber rf.................................................................. 14   Svensk Förening i Åggelby.......................................... 14   Vantaa-seura – Vandasällskapet ry........................... 15   Vanda UF......................................................................... 15 Musiklek och familjecafé på Solhem............................ 16 100 km svenska stigar –   Virtuell promenad i Åggelby....................................... 17 Svenskt program på Forsby servicecentral................. 27 Seniornätverket i Helsingfors.......................................... 28 Petrus församling............................................................... 29 Min hembygd – uppsatserna.......................................... 30

Pärmbild: Vy mot Helsingfors centrum från norr. Foto: Katja Salojärvi

Det händer norr om stan, sommarnumret 2/2020 utkommer vecka 18. Lämna in material senast 30.3.2020.

Norr om Stan rf  FO-nummer: 1889703-9 Norr om Stan rf – NoS – är en samarbetsförening för svenska föreningar i norra Helsingfors och Vanda. NoS informerar om svensk fritids- och kulturverksamhet i området och ordnar kompletterande verksamhet i samarbete med olika aktörer. NoS jobbar för att främja den svenskspråkiga aktiviteten och samhörigheten inom sitt verksamhetsområde.

Kansli

Solhem, Kyrkobyvägen 23, 0700 Helsingfors, info@nos.fi, www.nos.fi Verksamhetsledare Katja Salojärvi tfn 050 432 88 88, katja.salojarvi@nos.fi Ekonomisekreterare Bamse Björkvall, bamse.bjorkvall@nos.fi

Eftis

Styrelsen

Ted Svensson, tfn 045 697 5941, eftis@nos.fi Ieva Sipaviciute, Leonid Bunkov, Maria Silenius ja Matilda Nygren Sonja Frölander-Ulf, ordförande Marketta Währn, vice ordförande Lisbeth Lärka Katarina Perander-Norrgård Erja Lindfors Kristian Tikkanen

Det händer norr om stan

Ansvarig redaktör: Katja Salojärvi Tryckning och lay-out: KTMP Group, Singsbyvägen 386, Singsby, www.ktmp.fi


Ordförandes hälsning Sonja Frölander-Ulf Hej, Det har varit en höst fylld med projekt och jobb. Mitt i allt kaos med förändringar på jobbet, slår det mig att det är rutinerna och traditionerna som gör att det blir av att träffa vänner och sitta ner tillsammans. Att saker som har sin bestämda plats i vardagen blir av och de där sakerna som skulle vara roliga ofta är de som får flytta fram i kalendern. En hel ledningsgrupp bestämmer tiden för det återkommande veckomötet med hänsyn till HR-chefens yoga-timme och det gör mig glad. Ett bokat möte, en bestämd kväll för en hobby eller en viss dag man träffas, det blir av. Kunde föreningarna vi är med i, vara ett sätt ett arrangera vår vardag? Kunde min önskan att träffa mina vänner bli en regelbunden träff? Det känns som om de saker före­ ningarna står för har förändrats lite. Föreningarna erbjuder fortfarande verksamhet som vi vill delta i på vår fritid men nu finns det kommersiella företag som erbjuder liknande verksamhet. De anställer folk och vi betalar för servicen. För föreningarna blir det svårare att hitta ledare för kurser. Ledare som inte sitter på möten och som sen betalar för servicen själv när de kommer hem från sitt jobb. Ledare som brinner för sitt intresse och vill träffa människor i föreningar för dem med samma intressen. Förenings­ husen behöver utomstående som hyr

utrymmena, för de egna medlemmarna betalar för sina intressen på annat håll. Borde vi sakta ner, återerövra talkoandan och använda våra föreningshus effektivare? Inte kanske alla dagar, men så regelbundet att våra ledningsgrupper rättar sig efter att vi en viss dag i veckan inte jobbar över. Kanske behöver ledarrollen utmanas. Du behöver inte vara bra på att laga sushi för att dra en matkväll, du kan googla tillsammans med dina vänner. Kan våra önskningar bli regelbundna träffar hemma, i parken eller i något föreningshus? Vi har ju allt vi behöver för att omvandla önskningar till en träff med de vänner vi går och tänker på i vardagen! Uttala din önskan högt! Jag ser fram emot att träffas och googla fram något vi önskar oss! Hälsningar Sonja

Det händer norr om stan 1-2020 • 3


Vad ska ske med Friddan i Kottby? Katja Salojärvi Många fina och viktiga verksamheter upprätthålls med frivilliga krafter – så länge det finns frivilliga! Kottbynejdens svenska förening har upprätthållit Friddan, eller Kottby eftis, tidigare även förskola, i tiotals år. Denna höst måste dock föreningsmötet

avbrytas då det inte fanns tillräckligt med ledamöter till den nya styrelsen och ingen ville ställa upp som ordförande. Och utan ordförande och styrelse måste föreningen läggas ner, vilket skulle medföra att Friddan, som lyder under föreningen, också upphör.

En del av Friddans fina utrymmen i Kottby skola. Foto: Helena Piksilä

Vad göra när de frivilliga tar slut?

Janica Wakkinen har varit ordförande för Kottbynejdens svenska förening i flera år, varav det sista ett turbulent och ganska tungt sådant. Uppgiften var betydligt mer betungande än under ”normala” år, med stora ärenden på agendan. Då hennes egna barn vuxit ur Friddan-åldern och hon tänkte ge ordförandeklubban vidare, 4 • Det händer norr om stan 1-2020

möttes föreningen av ett problem – ingen ville ställa upp som ordförande. Då en förening enligt lagen ska ha en ordförande, vållade detta ett reellt hot också mot den åter väl fungerande Friddan. Utan ordförande var nedläggningshotet ett faktum, även om Friddans föreståndare varit den som tar hand om ansökningar och pappersjobb. NoS verksamhetsledare


”Friddan är en fungerande helhet med lång bakgrund. Vi har ett jättebra samarbete med skolan, bra och motiverad personal och fina utrymmen i skolhuset. Det är tryggt för barnen, och förutsättningarna att stöda dem i utvecklandet av sociala kunskaper är utmärkta.” Den nuvarande styrelsen har gjort sitt bästa för att få med folk. ”Vi har ringt runt bland tidigare och blivande Friddanföräldrar, samarbetsparter och andra. Vi har också skickat ett upprop per e-post åt föräldrarna i skolan och kontaktat familjerna till områdets förskolebarn. Vi gör allt vi kan för att Friddan ska kunna fortsätta!”, säger Janica.

Ser du några möjliga fördelar med att verksamheten skulle övergå till någon annan aktör?

Janica Wakkinen, foto: Jaakko Vuori

intervjuade Janica Wakkinen i mitten av november, mellan det avbrutna föreningsmötet och fortsättningsmötet i slutet av november.

Vad ser du som era alternativ om inte tillräckligt många ställer upp för en ny styrelse?

”Ifall vi inte får ihop en styrelse till föreningen borde vi reda ut ifall Friddan kunde drivas av någon annan aktör, men då förlorar ju Friddan en del av sin självständighet. Eller kanske det skulle gå att bilda en ny förening i området som skulle ansvara för flera skolors eftermiddagsverksamhet”, funderar Janica.

Vad är det bästa med Friddan i nuvarande form, sådant ni absolut vill bevara?

”Det vore väldigt synd om Friddan måste sluta i sin nuvarande form” säger Janica.

”Nu baserar sig ju hela verksamheten på att det finns en förening, vars styrelse med frivilliga krafter på sin fritid och utan ersättning, tar sig an ett förtroendeuppdrag som speciellt för ordförandes del kan vara väldigt ansvarsfullt och även tidskrävande. Vi har diskuterat möjligheten till arvode för ordförande. Kanske det skulle finnas fördelar i att administrationen sköttes på lite större skala, om man då fick med fler aktiva föräldrar, kanske också sådana som har erfarenhet av förmansuppgifter och företagande?” Utöver upprätthållande av Friddan, är Kottbynejdens svenska förenings mål att sammanföra svenska personer bosatta i området och öka familjernas trivsel genom förbättrade skolförhållanden. Dessutom har föreningen ordnat teaterföreställningar samt årligen en populär ringdanskväll. ”Vi hoppas att det i området finns tillräckligt med föräldrar som inser värdet i en privat och självständig verksamhet och som därför är redo att ställa upp som styrelsemedlemmar!”, hälsar Janica. Det händer norr om stan 1-2020 • 5


Verksamhetsledarens kommentar Katja Salojärvi Dilemmat som Kottbynejdens svenska förening står inför är kanske inte alldeles okänt för andra föreningar heller – ersätt i tankarna Friddan med till exempel ett stort och omodernt föreningshus. Ansvaret för stora renoveringslån eller förmanskap för föreningens anställda är kanske inte något man tänker sig att följer med en förtroendepost i en föreningsstyrelse, men det gör de. Likaså är det styrelsen som i sista hand har ansvar för verksamheten, om föreningens anställda plötsligt blir sjuka samtidigt. Och då har de flesta ett dagsjobb och kanske en familj som också behöver lite tid ibland.

Samhällets ansvar, eller individens?

Frågan infinner sig om vad som är individens ansvar och vad vi förväntar oss att ”samhället” ska sköta. Och vem är egentligen ”samhället”? Idag är vi redan i det läget, att den grupp som ska försörja barn, studerande och åldringar är alltför liten. För att i längden upprätthålla den samhällsservice vi är vana vid idag, kommer individens och tredje sektorns ansvar snarare att öka än minska. Vill vi ha kvar till exempel eftermiddagsverksamhet för de yngsta skoleleverna, kan det hända att vi blir tvungna att överväga att själva ställa oss på gården med barnen en eftermiddag i veckan. Inget dåligt alternativ i sig. Man lär snabbt känna sitt barns kompisar och deras föräldrar på ett mycket effektivt sätt, och ser gruppdynamiken bland barnen. Om vi alltså inte hellre går med i verksamheten den administrativa vägen och säkrar anställning för personer som kan vara med gruppen alla dagar. Betänk också att eftis fyller en enormt viktig social funktion! Det är på eftis barnen har 6 • Det händer norr om stan 1-2020

tid och möjlighet att utveckla sociala färdigheter och konflikthantering, knyta vänskapsband och lära sig fungera i grupp.

Föreningsverksamhet ger mervärde

Minns ni undersökningen för några år sedan, som visade att finlandssvenskarna lever längre och är lyckligare än sina finskspråkiga grannar? Undersökningen gjorde en koppling till föreningsverksamhet, vilket finlandssvenskarna idkade mer aktivt. Och särskilt körsång, vilket man bra förstår då man läser Nina Knuters tankar om verksamheten inom Helsingebygdens kör i denna tidning! Slutsatsen i undersökningen var i varje fall, att man mår bra av att engagera sig i närsamhället. Den konkreta nyttan är, att man direkt kan påverka en del saker i sin näromgivning – som till exempel medverka till att en bra, individuell och trygg eftermiddagsvård hålls kvar i barnets skola – samt att man lär känna föräldrarna till barnets kompisar. Att föräldrarna känner varandra är en stor trygghetsfaktor särskilt lite senare, då barnen bli mer självständiga och kompisarna får större betydelse. Dessutom ger föreningsverksamhet ett mervärde i from av social tillhörighet. Det är så självklart så det tänker man kanske inte på, men delaktighet i samhället börjar precis här. Det är något var och en kan och bör göra för att med en liten arbetsinsats bidra till en tryggare, trevligare, vänligare och mer tillgänglig framtid, för egna barn och andras. Och ska ordförande och styrelsemedlemmar ha ett arvode? Ja, kanske det inte alls är någon dålig idé, om det gör att folk deltar mer aktivt! Men gör er en tjänst, och skriv in en klausul om att arvodet betalas ut om föreningens ekonomi tillåter det.


NoS verksamhet HG, öppen ungdomsverksamhet på Helsinggård Öppet fredagar mellan klockan 13–22. På HG är årskurs 3–6 välkomna genast kl. 13, och årskurs 7 och äldre kan droppa in efter 18.00! HG finns i Dickursby på Konungsvägen 2. Ingen anmälning behövs och HG är gratis. På HG kan du spela pingis, brädspel, umgås eller delta i något av de roliga programledarna ordnar. Till verksamheten hör turneringar, pyssel och matlagning. HG ordnas som ett samarbete mellan Dickursby ungdomsförening, Folkhälsan i östra Vanda, Vanda svenska församling, Vanda stad och Norr om Stan r.f.

Knyppling Knyppling på Solhem 7.1-21.4.2020 tisdagar kl. 17.15 – 19.30. Passar både nybörjare och erfarna knypplare. Från 12 år uppåt. Kursen ordnas i samarbete med Malm Svenska Ungdomsförening. Deltagaravgift 50 €; för medlemmar i MSUF: 45 €. Ange vid anmälning i fältet för mer information om du är medlem. Anmälningar via https://pilvikanava.fi/norromstan

Datorklubb för seniorer Fortsättning på datorklubben för seniorer planeras. Datorklubben har under hösten träffats varannan tisdag (udda veckor) kl. 10:00-11:30, på Solhem, Kyrkobyvägen 23, 00700 Helsingfors. På datorklubben för seniorer börjar vi med att dricka kaffe och prata kl. 1010:30, själva datordelen kör vi intensivt i en timme, kl. 10:30-11:30. Vi går igenom nytt och gammalt enligt deltagarnas intresse. Ta med egen bärbar dator med strömsladd/laddare! Kurspris 30€. Anmälningar via https://pilvikanava.fi/norromstan, förfrågningar till NoS kansli: 050-432 8888

Månsas matklubb Månsas matklubb ordnas i Månsas skola, Aspdungevägen 5, torsdagar kl. 14:3016:30. Det finns två grupper: grupp 1: 9.113.2 och grupp 2: 27.2-2.4. På matklubben lär du dig att laga goda och hälsosamma mellanmål! Vi lagar olika smårätter, äter tillsammans och städar köket efter oss. Ta med förkläde, hårsnodd och gott humör! Ledare: Marina Koskinen-Juma Deltagaravgift 50 € Anmälningar via https://pilvikanava.fi/norromstan.

Det händer norr om stan 1-2020 • 7


Pysselklubb i Arabia

Klubbledare sökes

Pysselklubben ordnas i Arabias kvartersskolas utrymmen i samarbete med skolan. Adressen är Parisgatan 2 A 2 och tidpunkten måndagar kl. 14-15

NoS söker ledare för matklubbar i Kottby och Åshöjden, konst- eller pysselklubb i Staffansby och programmeringsklubbar. Läs mera på www.nos.fi/startsida/lediga_ arbetsplatser. Vi ser fram emot att höra av dig!

Tycker du om att pyssla och använda exempelvis målfärg, garn, saxar och lim? I Arabias pysselklubb har du möjlighet att testa nya tekniker, förverkliga egna idéer och skapa med dina händer. Välkommen med! Ledare: Camilla Kaila Då datum och övriga detaljer slagits fast, öppnas anmälningen på https://pilvikanava.fi/norromstan.

Info från NoS medlemsföreningar Gammelstadens ungdomsförening GUF-kören inleder vårterminen den 16.1.2020. Vi tar gärna emot nya sångare!  GUF-kören, som grundades år 1910, firar sina 110 år med att ge en jubileumskonsert på G18 den 17.5.2020. Vi söker kunniga och motiverade sångare som vill vara med och förverkliga konserten med oss. Intresserad? Ta kontakt med dirigent Niels Burgmann, 044 281 6016 (burgnie@gmail.com).   Letar du efter en kör att sjunga i? Vi garanterar en givande och trevlig samvaro, 8 • Det händer norr om stan 1-2020

intressanta musikaliska utmaningar och fina upplevelser tillsammans med oss! Vi är en blandad kör med ca 20 aktiva och ambitiösa sångare som övar torsdagar kl. 18-21 i Berghyddan i Gammelstaden. Kontaktuppgifter och mer information om kören finns på www.guffen.fi/guf_koren. Följ oss på Facebook (GUF-kören) och Instagram (gufkoren) så får du veta mera om oss och kommande jubileumskonsert!


Helsingebygdens kör

KÖRSÅNG, VAD ÄR DET FÖR INTRESSANT MED DET? Att sjunga i kör som hobby är så mycket mer än bara veckovisa övningar. Sångarna i Helsingebygdens kör är motiverade att utveckla sig själv som körsångare och ger sitt strå till stacken för att körens kvalitet höjs. Det hårda arbetet stabiliseras dock med en massa roliga samkväm. Det är torsdag, klockan närmar sig 18:30. Dörren till Helsinggård i Dickursby går cirka trettio gånger då koristerna anländer till veckans övning. Så har det

varit i närmare 125 år. Glada skratt och hälsningar hörs här och där. Till slut vill körens dirigent Emmi Saulamaa ha allas fokus och hon drar igång övningen med en kort strechingstund. Det knakar och brakar i koristernas leder, muskler och ben då kroppen sätts i gång efter en lång arbetsdag. Vad skönt! Uppvärmningen inför den tre timmar långa övningen är riktad till hela kroppen och förstås rösten. Emmi har roliga idéer för att få fart både i hjärnan och kroppen då vi tillsammans gör olika sorters övningar.

Uppvärmning för kropp, röst och hjärna. F oto: Sixten Granroth

Äntligen känns det att kroppen och hjärnan är inställda för effektiv övning och då kör Emmi igång med att välja kvällens första sång som ska övas. Det övas både alla stämmor tillsammans och stämvis då något ställe behöver slipas. Vilken känsla det blir i hela kroppen då en sång kören övat på, ett tu tre klingar rent i salen!

Hårt jobb behöver även pauser, så även i körsång. Nu är det dags för kaffepausen! Det är nu som sorlet blir högt då alla talar glatt med varandra efter att ha suttit och koncentrerat sig i en och en halv timme. Kören har glädjen att ha en flitig husmor som varje torsdag ställer i ordning en fin traktering för koristerna. Det är flera som Det händer norr om stan 1-2020 • 9


god mat, många fina programpunkter, uppvaktningar och tal. Efter den officiella delen är koristerna färdiga att styra sina steg mot dansgolvet där alla får dansa sina bästa ”moves”. Körövningen är för de flesta av oss sångare, ett ställe där man kan glömma arbetet och möjlig privat oro. Det enda vi behöver fokusera på är oss själva, hur vi använder vår kropp för att få rösten att låta så bra och avslappnad som möjligt och att tillsammans, som kör, få sången att klinga på bästa möjliga sätt. Vi sångare trivs Körens dirigent Emmi Saulamaa in action. Foto: Sixten Granroth

kommer till övningen direkt från jobbet, så det blir gott med lite smörgås och bulle i magen, för att inte tala om kaffet. Om cirka en kvart meddelar Emmi att övningen fortsätter. Då är det bara att tuta och köra vidare med sångerna. En sak som Helsingebygdens kör är känd för, är ”sitzen” efter en konsert. Körens huvudkonserter är vårkonserten i maj och julkonserten i december. Efter dessa har vi en sjudundrande fest med

Vändagens traktering under övningen. Foto: Tove Mickos-Snickars

Helsingebygdens kör. Foto: Mirja Soini/ Taikalinssi

10 • Det händer norr om stan 1-2020


tillsammans. Vi deltar gärna på kördagar, körläger och körresor där sången är i fokus, men även till teaterbesök och konsertbesök får vi oftast ihop ett gäng. Helsingebygdens kör har gjort flera konsertresor, i Finland men även i Skandinavien och i Europa. För några år sedan deltog kören för första gången i en körtävling i Spanien. Erfarenheten av den hela fyra dagar långa resan med vänkonsert, utfärd, middag tillsammans med sångare från runtom i världen, spänning inför tävlingen och inte minst sol, vär-

me och simtag i havet gjorde att körens styrelse tillsammans med koristerna har gjort ett beslut att kören ska delta i en tävling igen, denna gång i Italien hösten 2020. Det är något att vänta på! Det finns ännu lediga stolar på Helsinggård varje torsdag. Ifall du blev intresserad av en härlig hobby i gott sällskap, gå in på www.hbk.fi för vidare information. Välkommen med i vårt glada gäng! Nina Knuters, ordförande för Helsingebygdens kör rf.

Helsinge Hem och Skola Välkommen och fira den traditionella Midvinterfesten på Helsinge Skola och Gymnasium, lördagen den 1.2.2020 kl. 19:00! Kl. 18.00 dörrarna öppnas. Kl. 18.15 rundvandring i skolan.

Detta är också ett ypperligt tillfälle för dig som klassförälder att samla ihop klassens föräldrar till trevlig samvaro. Samla gärna in ett gäng föräldrar från ditt barns klass till Midvinterfesten!

Fr.o.m. kl. 19.00 middag, snapsvisor, program, mingel och dans, allt detta för endast 40,00 euro/person.

Gick du själv i Helsinge skola och/eller Helsinge Gymnasium? Samla ihop dina klasskamrater till en klassträff. Ni kan också fira jubileumsår med din avgångsklass från högstadiet.

Midvinterfesten är avsedd för elevernas vårdnadshavare i Helsinge skola och gymnasium samt lärare och personal, alla forna elever, lärare och personal, samt alla intresserade. För gamla studentklasser har det varit som tradition att ordna sina jubileumsträffar på Midvinterfesten. I år jubilerar studenter som skrivit 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015.

Anmälning bör göras samt supékortet inbetalas senast fredagen den 17.1.2020. annalena.saarinen@gmail.com / 0400– 726 848. Specialdiet meddelas vid anmälningen. Helsinge Hem och Skola r.f. FI45 4055 1650 0035 97 Uppge deltagarens namn i meddelandefältet

Vi ses den 1.2.2020 senast kl. 19.00 på skolan! Dörrarna öppnas kl. 18.00. Hjärtligt välkomna med! Det händer norr om stan 1-2020 • 11


Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening r.f. HKUF Midgård, Midgårdsgränden 6, 01510 Vanda www.midgard.fi, midis@midgard.fi

Välkomna till Midis!

Helsinge Kyrkoby Ungdomsförening rf (HKUF) är en svenskspråkig förening i Vanda med snart 112 år på nacken. Föreningshuset heter Midgård men medlemmarna och byborna kallar det Midis, vilket det hetat redan i många generationers tid. Historiken finns på www.midgard.fi/pa_svenska/historik.

Verksamhet

månadsträffar, kurser för ordningsmän och i förstahjälp, spelkvällar samt talkon. För att inte glömma vår traditionella julfest. Vi välkomnar nya medlemmar till föreningen att ta del i vår verksamhet. Kanske vi får även nya idéer om vad man kunde göra på Midis? Kom med och påverka! Inkommande vårtermin arrangerar föreningen bl.a. följande verksamhet:

På Midis har vi verksamhet för medlemmar och deras vänner och bekanta. En del av verksamheten arrangeras i Helsinge skolas gymnastiksal, Övitsbölev. 3, Vanda. Under de senaste åren har det varit främst motionsverksamhet, som lockat folk. Övrigt program har bl.a. varit fester,

Stretching (på finska) på Midgård. Kursavgift 145€ för medlemmar. Vi har två olika grupper (a´ 12 ggr): tisdagar kl. 10-11 och onsdagar kl. 18-19 Kurserna arrangeras från vecka 3 till vecka 15. Ingen stretching vecka 8.

Julgubben undrar ifall Carola Rundman vet om det finns några snälla barn? Bild: Tiina Nurmi-Kokko

Stretching på Midgård. Bild: Outi Huovinen

12 • Det händer norr om stan 1-2020


Yoga (på finska) på Midgård. Kursavgift 120€ för medlemmar (10 ggr). Kursen arrangeras på söndagar kl 17.45 - 18.45 från vecka 3 till vecka 15. Ingen yoga 26.1, 23.2 och 1.3.

Spelkväll för ungdomar över 13 år på Midgård under vårterminen. Datum inte ännu fastslaget. Närmare info om detta publiceras på föreningens webbsidor i början på år 2020.

Hälsomotion i Helsinge Skola på måndagar kl. 19-20. Start den 13.1 – 6.4.2020. Ingen jumppa 17.2. Motion för alla åldrar på svenska. Kursavgift (12 ggr) 40€ för medlemmar och 60€ för icke medlemmar.

Anmälningar till evenemangen tas emot via föreningens webbsidor www.midgard. fi/evenemang eller per epost midis@ midgard.fi. Alla intresserade välkomnas, även icke-medlemmar kan anmäla sig! Frågor gällande föreningen och dess verksamhet kan riktas till midis@midgard. fi eller per telefon 050-2783 (ordf.) eller 050-438 7024 (sekr.)

Månadsmöte 26.1.2020 kl. 18 på Midgård. Program och kaffe. Årsmöte 1.3.2020 kl. 18 på Midgård. På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Program och kaffe. Vårtalko på Midgård 15.4.2020 kl. 16. Badminton på måndagar i Helsinge Skola kl. 20-21, start 13.1.2020. Gratis för medlemmar.

Uthyrning av Midgård Föreningshuset står till förfogande för uthyrning för bröllop, födelsedagar och o.dyl. Även för icke-medlemmar. Ta kontakt med vaktmästaren (tfn 0415261897) ifall du är intresserad av att hyra Midis. Info finns på adressen https://www.midgard.fi/pa_svenska/ uthyrning.

Malm Svenska Ungdomsförening r.f. MSUF Solhem, Kyrkobyvägen 23,00700 Helsingfors www.malmsvenskauf.fi, info@msuf.net

Program våren 2020

Drama för lågstadiet åk 4–6. Vi söker för närvarande ledare och hoppas kunna fortsätta med dramaklubben på våren. Alternativt ordnar vi ett eller flera dramaveckoslut. Mera information senare. Intresseanmälningar: beatrice.wallman@gmail.com. Övningar i teaterimprovisation för vuxna och unga, onsdagar kl 18.3020 fr.o.m. 8.1.2020. Vi går igenom bl.a. improns grunder såsom samarbete, spontanitet och kommunikation. Inga förhandskunskaper krävs. Skrattgaranti! Ledare Nina Tikkanen. Deltagaravgift 5 €

per gång. Anmälningar till erja.lindfors@ kolumbus.fi. Grötfest 4.1. kl. 15. Tag med en namnlös julklapp! Årsmöte 11.3. kl. 18 på Solhem. Månadsmöten med tema och kaffe­ servering kl. 18 i februari (12.2.) och april (1.4.). Vårtalko 17.5. från kl. 13. Vi tvättar fönster och städar lite här och där. Husmor bjuder på smörgås och kaffe. Har du en större fest på kommande? Då kan du hyra festsalen och/eller buffén på Solhem. Bokningar tfn 050-385 2323. MSUF önskar alla en FRIDFULL JUL! Det händer norr om stan 1-2020 • 13


Rampfeber rf Rampfeber fortsätter att turnera med den glada komedin ”Gräsänklingen” på våren 2020 Pjäsen är skriven av Robert Hedengren och regisserad av Marc Svahnström. ”Gräsänklingen” är en pjäs i en akt och räcker ca 50 minuter. Den lämpar sig ypperligt bra som program på månadsmöten, årsmöten, samkväm, fester osv. Då kan ni stifta närmare bekantskap med Gräsänklingen Tomas Hasselback, hans fru Voikukka Kossel och församlingsmedlemmen Malena Björk. Boka ”Gräsänklingen” till er förening så kommer vi och spelar teater hos er till

det ringa priset av 450€. Föreställningen kan bokas via teater@rampfeber.fi eller 040–5125 199.

Svensk Förening i Åggelby Information om våren 2020 med Svensk Förening i Åggelby Vi går på teater 24.1.2020. Föreningen har reserverat biljetter till ”I det stora landskapet” på Svenska Teatern fredag 24.1.2020, kl. 18.00. I det stora landskapet är en sprakande musikteaterföreställning och en poetisk familjeberättelse. Pjäsen är ett samarbete mellan Svenska Teatern och DuvTeatern. Läs mera på svenskateatern.fi. Föreställningen kostar 20 euro för medlemmar i föreningen och 30 euro för icke-medlemmar. Antalet biljetter är begränsat och biljetterna säljs i anmälningsordning, medlemmar har förtur. Föreningen bjuder på förfriskningar i pausen. Anmälningstiden har gått ut men 14 • Det händer norr om stan 1-2020

förfrågningar om eventuella återstående biljetter riktas till ordförande Kenneth Nykvist tel: 044-98 23 878 eller e-post: svenskforeningiaggelby@gmail.com. Föreningens årsmöte 26.3.2020. Svensk Förening i Åggelby håller sitt årsmöte på Societetshuset i Åggelby torsdagen den 26 mars kl. 18.00. Adress: Larin Kyöstis väg 7. Sedvanliga möteshandlingar. Vårutfärd. Föreningen gör sin traditionella vårutfärd i maj. Närmare information senare under våren.


Bridgeklubben spelar bridge i Åggelby Societetshus på tisdagar kl. 17– 21. Adress: Larin Kyöstis väg 7. Nya medlemmar välkomna. För närmare information, kontakta Johan Holmgren 050 – 0757 003.

Har du meddelat föreningen din e-post? Vi ber de föreningsmedlemmar som inte meddelat sin e-post till föreningen att göra det till svenskforeningiaggelby@gmail.com

Torsdagsträffarna. Vi fortsätter som tidigare med torsdagsträffarna den tredje torsdagen i månaden kl. 13–15. Plats är som tidigare Socis i Åggelby, Larin Kyöstis väg 7.

Kontakt

Läs mer om verksamheten på www.aggelby.fi Du kan också gå in och gilla oss på Facebook. Kenneth Nykvist, ordförande, Tel: 044 98 23 878, e-post: svenskforeningiaggelby@gmail.com

Vantaa-seura – Vandasällskapet ry Vandasällskapets årsbok Helsingin pitäjä - Vantaa / Helsinge - Vanda 2020” kommer ut i början av december. Den är nr 52 i ordningen. Boken har som tema förbudslagen och 1920-talet. Boken är en artikelsamling med artiklar främst på finska, men i varje årsbok finns minst en artikel även på svenska. I årsboken 2020 har Astrid Nurmivaara skrivit på svenska om Kårböle by. Boken kostar 25 € och går att köpa i välsorterade bokaffärer. Man kan också beställa boken direkt från Vandasällskapet www.vantaaseura.fi/tilauslomake

Vanda UF Vanda uf årsmöte 11.2.2020 kl. 18.30 kryddat med Maggi Forsells foton från Varanger.

Fastlagsåkning 24.2.2020. Träff kl. 18 vid Björkhem. Bok och Bit på Björkhem 17.3.2020 kl. 18.30. Vi samlas för att prata om böcker och ha en mysig kväll tillsammans. Ta med dig en eller flera böcker som du läst och något gott till knytkalaset. Vanda uf sätter upp en deckarföre­ ställning. Vill du vara med så kom på första träffen 13.1 kl. 18.30 på Björkhem (se annonsen i slutet av tidningen).

Varanger, bild: Maggi Forsell-Bäckström

Det händer norr om stan 1-2020 • 15


Musiklek och familjecafé på Solhem Foto: Dennis Leskinen

De flesta barn och unga vuxna i norra Helsingfors känner väl till dem: härliga Sussi och mjukishunden Ludde, vars sångstunder alltid inleds med ”Ludde här vill veta vem du är, vill veta vem du är, just du som sitter där!” – hela varvet runt ringen med barn! Lika härligt pirrigt varje gång, då alla barnen från små bebisar till stora syskon i nästan skolåldern med stigande spänning väntar att turen ska komma till dem, och de får berätta sitt namn för Ludde! Under större delen av hösten samlade musikleken med Sussi och Ludde, förstärkta med musikern Macke, en stor skara glada barn och vuxna på musiklek och familjecafe. Tillställningarna ordnades på fredagar kl.9:30-11:30 på Solhem

16 • Det händer norr om stan 1-2020

i Malm, i samarbete mellan Nylands svenska ungdomsförbund, HelsingTusby ungdomsförbund, Malm svenska ungdomsförening och Norr om Stan. Som ni ser på bilderna stortrivdes alla!


Kalender våren 2020

8.2

5.2

1.2

26.1

24.1

22.1

19.1

16.1

15.1

14.1

13.1

13.1

13.1

10.1

9.1

8.1

7.1

6.1

4.1

18:00

18:30

10:30

19:00

18:00

18:00

12:30

19-20

18:00

18-19

10-11

19:00

18:30

18:00

13-22

14:30-16:30

18:30-20

17:15-19:30

12:00

15:00

Månadsmöte, MSUF

Årsmöte, Vanda UF

Kvinnobrunch

Föreningens dag

Midvinterfest. Helsinge Hem och Skola

Månadsmöte, HKUF

Teater ”Det stora landskapet”, SFÅ

Månadslunch med andakt

Yoga på söndagar (start), HKUF

GUF-kören inleder sin vårtermin

Stretching på onsdagar (start), HKUF

Stretching på tisdagar (start), HKUF

Hälsomotion på måndagar börjar, HKUF

Deckarföreställning (start), Vanda UF

Dansa ut julen med Helsingebygdens kör

Öppen ungdomskväll på Helsinggård

Matklubb, grupp 1

Improvisationsteater på onsdagar, MSUF

Knyppling

Internationell familjemässa

Grötfest, MSUF

Petruskyrkan

Solhem

Björkhem

Petruskyrkan

Berghyddan, www.guffen.fi

Helsinge skola, Vanda

Midgård

Svenska Teatern

Petruskyrkan

Midgård

Berghyddan

Midgård

Midgård

Helsinge skola

Björkhem

Helsinggård

Helsinggård

Månsas skola

Solhem

Solhem

Helsinge kyrka, S:t Lars

Solhem

s. 29

s. 13

s. 15

s. 29

s. 11

s. 13

s. 14

s. 29

s. 13

s. 8

s. 13

s. 13

s. 13

s. 31

s. 31

s. 7

s. 7

s. 13

s. 7

s. 28

s. 13

Verksamhet och evenemang

11.2

Sorgekurs

Januari

12.2

18:00

Februari

12.2.


8.2

15.4

15.4

4.4

1.4

26.3

22.3

18.3

17.3

11.3

1.3

1.3

27.2

27.2

26.2

24.2

19.2

15:30

10:30

12:30

16:00

10-13

18:00

18:00

10:00

12:30

18:30

18:00

18:00

14:30-16:30

14:00

18:00

18:00

12:30

Petrusmässa

Kvinnobrunch

Månadslunch med andakt

Vårtalko, HKUF

Påskpyssel, Vanda sv. förs.

Månadsmöte, MSUF

Årsmöte, SFÅ

Föreningarnas och Marthornas kyrksöndag

Månadslunch med andakt

Bok och Bit, Vanda UF

Årsmöte, MSUF

Årsmöte, HKUF

Gamelikörens vårvinterjippo

Månsas matklubb, grupp 2

Underbart är kort

Alpha – kursen startar

Fastlagsåkning

Månadslunch med andakt

Petruskyrkan

Petruskyrkan

Petruskyrkan

Midgård

Bagarstugan

Solhem

Societetshuset

Helsinge kyrka, S:t Lars

Petruskyrkan

Björkhem

Solhem

Midgård

Berghyddan, www.guffen.fi/gamelikören

Månsas skola

Malms kulturhus

Petruskyrkan

Vanda UF Björkhem

Petruskyrkan

s. 29

s. 29

s. 29

s. 13

s. 28

s. 13

s. 14

s. 28

s. 29

s. 15

s. 13

s. 13

s. 7

s. 28

s. 29

s. 15

s. 29

April

Mars

19.4

Helsinge kyrka S:t Lars

s. 29

s. 28

Maj Dopdagen, Vanda sv. förs.

Petruskyrkan

s. 28

s. 8

3.5

Månadslunch med andakt

Helsinge kyrka S:t Lars

G18

12:30

Fadderdagen, Vanda sv. förs.

GUF-körens 110 års jubileumskonsert

13.5 31.5

17.5

www.nos.fi


100 km svenska stigar – Virtuell promenad i Åggelby 100 km svenska stigar var ett jubileumsårsprojekt år 2017. I samarbete med medlemsföreningarna och lokala eldsjälar, producerade NoS 18 olika stigar av svenskt intresse. Stigarna med material hittas på www.nos.fi/finland100/stigar och ingår som följetong i infotidningen sedan 2017. Virtuell promenad i Åggelby, gamla och nya foton över rutten Mickelsvä­ gen – Ånäsvägen med berättelser av Mats Blomqvist. Producerad i samar­ bete med Svensk Förening i Åggelby. Den urgamla vägen från Gammelstaden till Helsinge kyrka skär genom Åggelby, där den först kallas Ånäsvägen och sedan Mickelsvägen. Namnbytet sker vid järnvägen. Vägsträckningen bildade en pulsåder där de äldsta husen och hemmanen i byn låg/ligger. Sedan slutet av 1800-talet var vägsträckningen också vår skolväg; först till folkskolan intill gränsen till Baggböle och senare till samskolan vid Mickelsvägen 4. Vi rör oss

från slutet av Mickelsvägen till början av Ånäsvägen. Hembygdsaktivisten Britta Holmlunds (1921–2017) barndomshem låg på Pikkumatti vägen, alldeles intill folkskolan. Hösten 1944 var Britta med och startade ”Torsdagsklubben”, en viktig grund för medlemskap i Svensk förening i Åggelby. Hon var föreningens mångåriga sekreterare, ordförande och hedersordförande. Boken ”På vandring genom byn” utkom 2004. På Jaktfogdevägen finns ännu det gamla hus som beboddes av kommendanten för befästningsarbetena i Åggelby 1916–17. Den nyfödda kommunen Åggelby använde det som fattiggård,

Britta Holmlunds barndomshem. Foto: Svensk Förening i Åggelby:s arkiv

Det händer norr om stan 1-2020 • 17


sedan blev det ett slags filial till Forsby sjukhem. Efter en rejäl ombyggnad i början av 1990-talet finns här numera en barnträdgård.

Jaktfogdevägens daghem, tidigare kallat ”Gubbhemmet”. Foto ur Svensk Förening i Åggelby:s arkiv

Svalustensvägen-Byggmästarvägen. Fotot ur Svensk Förening i Åggelby:s arkiv

Åggelby svenska samskola från gården sett. Fotot ur Svensk Förening i Åggelby:s arkiv

18 • Det händer norr om stan 1-2020

Längst bort mot Baggböle, i hörnet av Svalustensvägen och Byggmästarvägen, ligger en gammal trevåningsvilla där den nedersta våningen finns i stenfoten. Där fanns tidigare handlande Sulkas butik. Villan står ännu kvar, lägg märke till de många färgade fönsterglasen. På nuvarande adressen Mickelsvägen 25, uppfördes år 1896 den svenska folkskolan (grundskolan). Marken donerades av godsägaren Johan Henrik Eklund på Åggelby gård. Skolans första lärare var byns egen dotter Elvira Nyström. Hon var verksam i 40 år. Skolans sista föreståndare var H.A ”Staran” Rosenqvist. Han, Helge Abram, var från Houtskär, liksom hans hustru Marita f. Waltzer. Skolan stängdes år 1967. Familjen bodde i övre våningen, den nedre var skolutrymme och matsal. Ingen jumppasal fanns inomhus och utetuppen fanns bakom skolhuset, som nu ersatts av ett antal radhus. Den s.k. Jankes villa, eller villa Högås, låg bakom villorna i Tölle. Den syntes knappast ända till Mickelsvägen då delar av Toivolabacken skymde. Villan, som är riven, låg nära Vanda å och vid 1900-talets början var den pensionat där en ångslup angjorde bryggan. Vi rör oss 100 meter österut och ser över Mickelsvägen 21 – 19.

Åggelby svenska samskola från gatan sett.Fotot ur Svensk Förening i Åggelby:s arkiv


Jankes villa Högås i Åggelby år 1909. Numera riven. Fotot ur Svensk Förening i Åggelby:s arkiv

Det stora huset var rödmålat och där bodde inspektorn vid Åggelby gård. Där bakom syns familjen Myhrbergs hus vid Tölle liksom Fazers villa. På höger sida är snårmarken mot Henrik Sohlbergsvägen, nu kallad HS park. Där finns en sjangserad kanonställning från första världskrigets dagar.

Inspektorns hus vid Åggelby går, Mickelsvägen 21–19. Foto från Helsingfors stadsmuseums arkiv, fotograf Constantin Grünberg.

Den försvann när Ståthållarvägen och den nya landsvägsbron byggdes kring mitten av 1960-talet.

Åggelby gård. Ur Helsingfors stadsmuseums samlingar, foto: Constantin Grünberg

Foto: Constantin Grünberg, Helsingfors stadsmuseum

Den här bilden är från korsningen av Henrik Sohlbergs väg och Mickelsvägen. Till vänster går vägen till husen vid Töllebrinken och landskapet är i dag den s.k. Självständighetsparken som just uppsnyggats. Längst bort anar man Vanda å och den s.k. ”Ryssbron” syns tydligt. Träbron byggdes under första världskriget av de ryska befästningstrupperna som byggde landfästningen runt Helsingfors. Till höger om den nedre elstolpen skymtar villa Vanda, som byggdes vid förra sekelskiftet.

Vi ser mot öster, mot järnvägen. Det här var Åggelby gårds huvudbyggnad i nedre hörnet av Fornby- och Mickelsvägen. Den sista ägaren var Johan Henrik Eklund. Han sålde gården med marker 1907 till Helsingfors stad. Huset är rivet sedan 1970-talet och strax bakom det ligger nu krigsinvalidernas rehabiliteringssjukhus. Den höga granen kallades ”Klerkers gran”, efter militären Carl Natanael Klerker som under 1808–09 års krig hade sitt högkvarter en tid på Åggelby gård. Bilden verkar tagen i början av 1960-talet eftersom man anar att Ståthållarvägen börjat byggas. Busslinje 69, Nakkin, hade vid mitten av 1950-talet sin ändhållplats här. Det händer norr om stan 1-2020 • 19


Töllebacken år 2000, f.d. Ahlroths butik, Mickelsvägen 17. Rivet. Foto: Kari Hakli, Helsingfors stadsmuseum

Vi vänder oss 180 grader och ser mot väster handlande Ahlskogs hus och husen vid Töllebacken och -brinken. I huset, som sedan rivits, fanns Ahlskogs butik. Mitt emot Åggelby gård, vid Fornbyvägen låg Bamsas (på bilden) och Nybondas, två av de ursprungliga hemmanen i Åggelby. Rivna sedan länge.

Mittemot Bamsas ligger Månsas gård vars huvudbyggnad lär vara Åggelbys äldsta hus. Där bodde i tiderna aktrisen Nanny Westerlund-Serlachius vars man till sin 50-årsdag fick i present en granplanta av dåvarande presidenten Risto Ryti. Rytis fru och Nannys make var syskon. Denna s.k. Rytis gran är ett fint landmärke. Den nya genomfarten, från Vanda å till Tusbyleden döptes till Ståthållarvägen och byggdes i början av 1960-talet. Samtidigt byggdes en ny bro över ån. Fotot är taget 1970 och i bakgrunden syns de första (då vita) flervåningshusen i Bocksbacka på Sonaby gårds ägor vid Blåbergsvägen (eller K.A.Weistes fabriker). Observera den gammalmodiga vägvisaren!

Bamsas gård. Bilden ur Helsingfors stadsmuseums samlingar, foto: Constantin Grünberg, 1959. Foto: Eeva Rista SER, Helsingfors stadsmuseum

Månsas gård. Foto ur Svensk Förening i Åggelby:s arkiv

20 • Det händer norr om stan 1-2020

Upp över backkrönet vid Kulltorp och här är husen som låg vid Mickelsvägen 3–7. Bakom grönskan skymtar villa Svea, där bl.a. det blivande bergsrådet Wilhelm Wahlfors ”Vikkelä Ville” bodde. Huset renoverades med början 2010 och bebyggarna utsågs till ”årets Åggelbybor” för sin kulturgärning. Det stora huset hyste


Mellan 1978–2002 fanns här Prakticum, sedan stod huset mer eller mindre tomt tills det nuvarande bostadshuset stod klart 2014.

Mickelsvägen 3–7, Villa Lindebo i förgrunden och Villa Svea bakom. Foto ur Svensk Förening i Åggelby:s arkiv.

mellan 1926–1956 den finska samskolan. Sedan blev det ett bostadskollektiv för den livaktiga konstnärskolonin i Åggelby. Ursprungligen hette den Lindebo, där bodde pianisten Maj Lind med sina föräldrar. Villan till vänster kallades Ebbero, det är numera rivet liksom den före detta samskolan. Mitt emot finns Mickelsvägen 4, tomten för Åggelby svenska samskola. Skolan startade 1911 och flyttade hit 1914, till villa Central. Svensk förening i Åggelby hade det ekonomiska ansvaret för samskolan. Sedan 1928 dimitterade skolan studenter och den upphörde 1978 i samband med skolförnyelsen. Som mest, 1963, gick här 509 elever. I mars 1969 brann det gamla trähuset ned, men till all lycka fanns nybyggnaden i gråtegel att ta till.

Åggelby svenska samskola har brunnit, mars 1969. Foto ur Svensk Förening i Ågeglby:s arkiv

Mickelsvägen 4 i april 2014. Foto: Mats Blomqvist

Mickelsvägen 1–3. Foto ur Helsingfors stadsmuseums arkiv, fotograf: Erik Friman

Mickelsvägen 1–3 stod strax före järnvägsbron. I det gamla huset fanns i början av 1900-talet Åggelby apotek, det

Åggelby svenska samskola år 1965. Foto ur Svensk Förening i Åggelby:s arkiv

Det händer norr om stan 1-2020 • 21


första i Helsinge socken. Bästa minnet för oss samskole-elever är det som syns på bilden, som ”Åggelby handel” eller ”Rassan” (efter handelsman Rasmussen) där vi kunde köpa ett halvt plommonhorn, ”puolikas”, att fylla magen med när skolköksan bjöd på makaronivälling (oftast på måndagarna). Mickelsvägen 2 var den underbara krokanen villa Esmeralda. Den innehades av fabrikören Carl Freund. Han tillverkade

plyschtyger till bl.a. järnvägarnas första klass kupéer. Den stod tom och brann sedan. Lite längre fram på Torgfogdegränden ser man ”Åggelbys riksdagshus, villa Sumio. Smeknamnet har huset fått tack vare sina ståtliga pelare. Kring millennieskiftet hade Prakticum där sitt skolkansli; nu har huset nyligen renoverats till fyra lägenheter.

Villa Esmeralda. Foto ur Svensk Förening i Åggelby:s arkiv

Villa Sumio. Foto ur Svensk Förening i Åggelby:s arkiv

22 • Det händer norr om stan 1-2020

Mickelsvägens järnvägsbro byggs om, 1970. Foto ur Svensk Förening i Åggelby:s arkiv


När stambanan elektrifierades i slutet av 1960-talet, var den dåvarande landsvägsbron för låg för elledningarna och för kort för de blivande fyra spåren. Efter en rejäl ombyggnad höjdes och förlängdes bron men var därefter reserverad enbart för lättrafik, fotgängare och cyklister. I området mellan stambanan och Hertonäsbanan (Jokerlinjens dragning) fanns också några villor som nu alla är borta. Här syns ännu spåren och familjen Hentmans villa i bakgrunden.

Där lättrafikbron står under fotografen fanns tidigare en smal bergsskärning. Det sägs att marskalk Mannerheims specialtåg skulle ha stått här gott skyddat för luftangrepp. Nu heter landsvägen Ånäsvägen.

Hertonäsbanan, numera Jokerbanan med Hentmans villa till höger. Foto: Constantin Grünberg, Helsingfors stadsmuseum

Öhmans villa på Ånäsvägen 35 år 1959. Foto: Constantin Grünberg, Helsingfors stadsmuseum

Här ser vi den stiliga s.k. Öhmans villa. Den, som så många Åggelbyvillor, hade ett torn. I bakgrunden skymtar vi Åggelby F.B.K.s hus där vår biograf Biola fanns ca 1940–58. Ungefär mitt emot Öhmans

fanns urmakare Wibergs villa, som också den är riven sedan länge. Där hade man den första småskolan i Åggelby och Ragnar Granit var en av eleverna.

Det händer norr om stan 1-2020 • 23


Brandkårshuset, Ånäsvägen 33. Foto ur Svensk Förening i Åggelby:s arkiv

Här en lite bättre bild på Brankkis. Biolas salong rymde ungefär 130 personer. Man hade bara en projektor och under filmbytet flög papperskulor runt i salongen. Huset revs 1970 och FBK fick ett garage för sin bil på Otto Brandts väg.

Winstens pensionat, Ånäsvägen 25. Foto ur Svensk Förening i Åggelby:s arkiv

månad under 1917 innan han tog tåget till Petrograd.

Ånäsvägen 27, 29, 31. Foto: Erik Friman, Helsingfors stadsmuseum

Ungefär där huset med mansardtak står på bilden, börjar Otto Brandts väg. Här på Ånäsvägen 25 bodde i tiderna byggmästare Bergman, han som uppförde vår träkyrka. Innan kyrkan kom till 1905 kom man samman i Bergmans bagarstuga. Huset Koivikko och den övre villan Havulinna ägdes sedan 1920-talet av systrarna Winsten. De hade här ett vilohem för såväl vuxna som för elever i ÅSS. Deras mest intressanta gäst var väl ändå V.I. Lenin som bodde här någon 24 • Det händer norr om stan 1-2020

Ånäsvägen 19. Foto ur Svensk Förening i Åggelby:s arkiv.

Snett mitt emot, på andra sidan Ånäsvägen finns villa Granö (1928). I villan bodde bl.a. kuplettsångaren Rafu Ramstedt. Några fina, gamla villor står kvar högt över Ånäsvägen. Här har vi turen att kunna jämföra bilden


Ånäsvägen 11 år 1959. Foto: Constantin Grünberg, Helsingfors stadsmuseum

Musikerfamiljerna Lindström bodde här, på Ånäsvägen 17 och 15.

från 1960 med ett relativt nytaget foto. Den lilla vägen ledde Genom Gärdobacka till Linsved.

Ånäsvägen 11 något mer nyligen. Foto ur Svensk Förening i Åggelby:s arkiv.

Mittemot på bergsknallen finns skräddarmästare Ålanders fina jugendvilla. Den kallas ibland också för villa Tuglas då den estniske författaren Friedebert Tuglas bott här i exil. I huset verkar sedan 1987 en estnisk-finsk kultursammanslutning och man fick museiverket att godkänna att huset skulle kallas villa Tuglas.

Villa Tuglas. Foto ur Svensk Förening i Åggelby:s arkiv

Det händer norr om stan 1-2020 • 25


På bilden till vänster ser vi ner längs Lillforsvägen. Här låg den skjutbana där Eugen Schauman övade sig i pistolskytte. På bilden nedan till vänster syns ”det fulaste huset i Åggelby”. En kantig betongskapelse med platt tak. Det relativt nya staketet skymmer tack och lov ganska bra.

Foto: Constantin Grünberg, Helsingfors stadsmuseum

Här ser Ånäsvägen inte särskilt inspirerande ut. Man skymtar det lilla affärscentret (från 1960) där i tiderna HOK hade butik och KOP bankkontor. Barnen från Mörskomvägen kom här förbi på väg till sina skolor.

Vattenverket. Foto ur Svensk Förening i Åggelby:s arkiv

Här börjar Ånäsvägen, intill vattenverket nära Gammelstaden. Verket har brett ut sig så att ingen genomfart mera finns. När man vänder sig helt om ser man den låååånga sugande uppförsbacken mot Grindbacken. Här kämpade olympiacyklisterna under landsvägsloppet när de 12 gånger måste ta sig uppför. Ortens tonåriga pojkar lär ha hjälpt dem som hade det svårast genom att skjuta fart på cykeln.

Lillforsvägen, tidigare skjutbana. Foto ur Svensk Förening i Åggelby:s arkiv

Grindbackavägen 11. Foto ur Svensk Förening i Åggelby:s arkiv

Det fulaste huset i Åggelby? Foto ur Svensk Förening i Åggelby:s arkiv

26 • Det händer norr om stan 1-2020

Tack för att ni orkade med promenaden. Vi avslutar med ett foto av Grindbackens äldsta hus, samma foto som finns på frampärmen av Britta Holmlunds bok ”på vandring genom byn”.


Svenskt program på Forsby servicecentral Helsingfors stads servicecentraler erbjuder kostnadsfri service och verksamhet för pensionärer och arbetslösa personer bosatta i Helsingfors.

Öppet må-fre, kl. 8-17, Kottbyvägen 11, N-huset, vån. 1, 00600 Helsingfors

Gruppverksamhet

Lätt stolgymnastik, fredagar kl. 13.30-14, Gruppen pågår: 3.1–29.5. Alla rörelser görs sittande, ingen förhandsanmälan.

Kurs i välbefinnande, måndagar kl. 13-14 I gruppen bekantar vi oss med temat självkännedom och diskuterar bland annat om hur vi på bästa sätt tar hand om oss själva. Tillsammans tillför vi ny energi till våra livsstilar! Kursen består utav 6 träffar totalt. Till kursen bör man anmäla sig. Det är möjligt att tala både finska och svenska. För mer information, tfn 09 310 50 066. Vi börjar när vi får ihop en grupp. Minnesgruppen,  fredagar kl. 12.15-13.15. Är du orolig över ditt minne eller har du redan en diagnostiserad minnessjukdom? Då är du hjärtligt välkommen att delta i minnesgruppen. För mera information och anmälan till gruppen tel. 09 3105 0066. Vi börjar när vi får ihop en grupp. Seniorgymnastik, fredagar kl. 10–10.45, Gruppen pågår: 3.1–29.5. En svenskspråkig gymnastikgrupp. Ingen förhandsanmälning. Vi gör rörelser både stående och sittande, vi tränar balansen och muskler med och utan redskap.

Rådgivning Socialrådgivning- och handledning. Du kan vända dig till socialhandledaren t.ex. när du behöver servicehandledning- eller rådgivning, hjälp med att göra ansökningar (t.ex. färdstöd, olika fpastöd), diskussion i olika livssituationer. Boka gärna mötestid till socialhandledaren i förväg, tfn 09 310 50 066. Fysioterapeutens rådgivning. Du kan få rådgivning till bl.a. problem i stöd- och rörelseorganen, hemträningstips eller diskutera om hur du kan börja motionera. Boka tid av fysioterapeuten tel. 09 310 45 999. Instruktion till konditionssalens ap­ parater. Vill du börja träna på konditionssalen? Kom först och bekanta dig med apparaterna! Boka tid i förväg av fysioterapeuten tel. 09 310 45 999.

Det händer norr om stan 1-2020 • 27


Seniornätverket i Helsingfors Seniornätverket jobbar tvärsektoriellt inom Helsingfors för att öka gemenskap och minska ensamheten hos svenskspråkiga seniorer. Norr om Stan medverkar i det norra distriktets evenemang. Samtliga evenemang är gratis, utan förhandsanmälning. Kaffe med litet tilltugg ingår, ofta ordnas också infotorg i anslutning till kaffet. Under våren ordnas flera evenemang, om vilka du finner uppdaterad info på nätverkets facebooksida: www.facebook.com/ seniornatverkethelsingfors. Vårens evenemang i norra Helsingfors: Underbart är kort – en resa genom livet tors. 27.2 kl.14.00 i Malms kulturhus, Nedre Malms torg 1 Fritt inträde, ingen förhandsanmälan behövs Teaterföreningen Svalan r.f. bjuder på 32 dikter av författare som Edith Södergran, Nils Ferlin, Elmer Diktonius, Lars Huldén, Claes Andersson, Märta Tikkanen, Marita Lindquist och Eeva Kilpi med flera, samt musikinslag. Dessutom infotorg och kaffeservering. Längd: Ca 90 min. Arr. Seniornätverket i samarbete med Malms kulturhus. Malms kulturhus ligger nära Malms station vid Nedre Malms torg mittemot köpcentret Malmin Nova. Kollektivtrafik: P, I, N, K och T – tågen stannar vid Malms station. Bussarna 69, 70, 71, 77N, 552, 553, 603, 701, 702 och 704 stannar vid Nedre Malms torg och bussarna 73, 73N, 74, 74N, 79, 79N, 554, 560 och 561 stannar vid Malms terminal. Parkering: På Malmbågen finns det avgiftsfria parkeringshuset P1 som alltid är öppet. www.malmitalo.fi

Vanda svenska församling januari-april 2020 Internationell familjemässa i Helsinge kyrka S:t Lars, Kyrkov. 45, må 6.1 kl. 12. Stjärntydarnas tillbedjan, tillsammans med Tikkurilan seurakunta. Sista möjligheten i Vanda att sjunga De Vackraste Julsångerna (DVJ) för den här gången. Föreningarnas och marthornas kyrksöndag sö 22.3. Högmässa kl. 10 i Helsinge kyrka S:t Lars, varefter kyrkkaffe i Prostgården. Påskpyssel för hela familjen i Bagarstugan, Kurirv. 1, lö 4.4 kl. 10-13. Församlingen står för material och servering. Vanda församlingarna firar dopdagen sö 3.5 och fadderdagen sö 31.5. Läs mer: http://www.vandasvenskaforsamling.fi www.facebook.com/VandaSvenskaForsamling

28 • Det händer norr om stan 1-2020


PETRUS FÖRSAMLING VÅREN 2020 BISKOPSVISITATION: 17-19.4 har Petrus församling besök av biskopen Bo-Göran Åstrand. Bl.a. Petrusmässa 19.4 kl.15.30 i Petruskyrkan för hela församlingen. MUSIKLEK: Den omtyckta musikleken är en rolig stund för dig med barn 0-5 år. Mellanmål efteråt. Malms kyrka tisdagar, start 14.1 kl. 10 och Hagasalen (Vespervägen 12) torsdagar, start 16.1 kl. 10. Ledare Anne Koivula ALPHA: Ett tillfälle att utforska livet och den kristna tron på ett enkelt och roligt sätt. Kursen är till för alla, oberoende av ålder och livsåskådning och kostar inget. 10 onsdagskvällar med middag, föredrag och goda samtal. Start 26.2 kl.18. Petruskyrkan. www.petrusforsamling.net/alpha DAGSCAFÉ: Andakt, program och kaffe. Varannan tisdag eftermiddag kl. 13 i Hagasalen, start 28.1. MÅNADSLUNCH MED ANDAKT: Välkommen på lunch och andakt till Petruskyrkan, Skogsbäcksv. 15, 22.1, 19.2, 18.3, 15.4, 13.5 kl.12.30.

24H BÖNEDYGN: Vi välkomnar det nya året, är i Guds närvaro och ber för det kommande året. Olika teman under dygnet. 18-19.1. Petruskyrkan. VÄGEN VIDARE SORGEKURS för dig som mist någon. Sex onsdagar kl. 18, start 12.2 i Petruskyrkan. Anmälan och info till kansliet. FÖRBÖN OCH TACK i Munkshöjdens kyrka, Raumovägen 3, tisdag jämna veckor kl. 19. Höstterminen startar 21.2 och slutar 12.5. Förbönstelefonen må kl.14.30-16.30, förbönskvällar kl. 18-19 tel. 09-23407171. KYRKHELG SYD: 20-22.3 samlar Petruskyrkan människor från olika håll i Finland. Intressanta seminarier och

teman.

GUDSTJÄNSTER OCH MÄSSOR Högmässa i Munksnäs kyrka, Tegelstigen 6, söndagar kl. 10 Högmässa i Åggelby gamla kyrka, Brofogdevägen 12, söndagar kl. 12 Puls-gudstjänst i Petruskyrkan, Skogsbäcksv.15, söndagar kl. 15.30

KVINNOBRUNCH: Trevlig morgon med brunch, gemenskap och inbjuden talare. Varmt välkommen 8.2, 18.4 kl. 10.30 till Petruskyrkan. Anmälan till kansliet.

Barnkyrka (3-6år) och CoolKids (7-13år) i Petruskyrkan, Skogsbäcksv. 15, söndagar kl. 15.30

www.petrusforsamling.net Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15, 00630 Helsingfors

Kansliet är öppet: må-ti kl. 10-13, ons kl. 13-16, to-fre kl. 10-13 09-2340 7100

Det händer norr om stan 1-2020 • 29


Min hembygd – uppsatserna Svensk Förening i Åggelby ordnar varje år Britta Holmlund-uppsatstävlingen med temat ”Min hembygd” för sjätteklassarna i Kottby, Månsas och Staffansby skolor. En vinnare utses i varje skola och priset består av Britta Holmlunds bok ”På vandring genom byn” samt ett premium. Uppsatserna publiceras i infotidningen Det händer norr om stan. Här nedan Månsaseleven Cecilia Sippolas bidrag.

Min hembygd Mitt äventyr i Helsingfors (närmare sagt västra Baggböle) började bara för några år sedan. Då ordet Helsingfors ännu kändes stort och mäktigt för mig. Visst är det nytt att flytta hit, då du hela ditt liv ägnat åt den lilla kommunen Tusby där skolan fungerade med ”alla känner alla” – sättet.   Jag kommer ihåg den dagen då jag, hunden Hugo, mamma, hennes sambo och mina två småsyskon fick se radhuset på Ripukärrsvägen. Allt kändes så häftigt, och här skulle mitt nya hem befinna sig. Kanske var jag till och med lite rädd för det kommande. Men det var väl bara en bra rädsla. De var en vårdag då jag fick se de möblerna som en gång stått i mitt barndomshem komma in i lägenheten. Nu var vi en familj, och för vi bodde tillsammans blev det kanske ännu lite mer officiellt. Mina favoritställen har alltid varit de mysiga biblioteken, och nu fanns det ju tiotals nya bokparadis. Som favorit valdes genast Baggböles lilla och mysiga bibliotek, var det fanns ett

30 • Det händer norr om stan 1-2020

överraskande stort urval av svenska ungdomsböcker. Då jag hade förstått att här fanns utmärkta trafiktillgångar blev allt ett enda äventyr. Man kunde ju komma överallt med några bussbyten, och en resa jag särskilt kommer ihåg var då jag tog bussen till Kampen och sedan färdades till min mormor som bor i Vandas Gladas. Inte skulle jag för ett år sen kunnat tänka mig att jag skulle klara av sådant. Trots alla utflykter kändes västra Baggböle alltid som min hemstad. Vare sig jag befann mig i ett nytt bibliotek eller satt och läste på vårt staket saknade jag inte mer den lilla byskolan.  Ingenting är ju perfekt, (som du kanske tänkte då du läste senaste texten) och då du ignorerar alla skräp på marken, och fulla människor på gatan blir det kvar något som i mina ögon kan kallas perfektion.  Livet gick fort ann, och vänner från min nya skola började kännas allt viktigare för varje dag. Men realismens hårda sanning slog mig snart, då jag förstod


att största delen av mina kamrater skulle flytta till högstadiet. En av de vännerna var Rebecka, som var lika intresserad av böcker och litteratur som jag, på grund av våra likheter och gemensamma intressen var vi ofta och spenderade tid till exempel i Britas utomhusbassäng som befinner sig bara en cykelresa från oss. Den senaste sommaren var perfekt, ingen stress och flera stränder här samt Centralparkens gigantiska urval av skogsrutter där vår hund älskar att springa. Det är ju lyx att få ha en sådan här omgivning. Där alla från familjen trivs och hittar sina intressen och sportgrenar de

gillar. För på vintern går det att skida, åka pulka och skrinna. Medan på sommaren kan man till exempel jogga, vistas i vackra skogen och njuta av värmen vid en glasskiosk. Fast årstiderna ändras och urvalet av sysselsättning blir annorlunda, är det här min hembygd som jag inte skulle byta ut mot någonting, och trots alla förändringar blir inte känslan som här finns annorlunda. Det är något jag stolt kan kalla för hem. Cecilia Sippola åk 6 2019 Månsas skola

Dansa Julen ut med Traditionella ringlekar Mån 13.1.2020 för hela familjen. kl. 18:00 Helsinggård Konungsvägen 2, Vanda Familjebiljett 10€

www.hbk.fi

Frågor? Kontakta regissören heini.rautoma@gmail.com

Buffé: Itä-Hakkilan Martat

Det händer norr om stan 1-2020 • 31


Norr om Stan rf

Kyrkobyvägen 23 00700 HELSINGORS

Vi tackar:

UNDERSTÖDSSTIFTELSEN FÖR ARBETETS VÄNNER HUVUDFÖRENINGEN

www.nos.fi

Profile for Norr om Stan rf

Det händer norr om stan nr 1/2020  

Fritidsverksamhet på svenska i norra Helsingfors och Vanda med omnejd

Det händer norr om stan nr 1/2020  

Fritidsverksamhet på svenska i norra Helsingfors och Vanda med omnejd

Advertisement