Issuu on Google+

HELA DENNA HELA DENNABILAGA BILAGA ÄR ANNONS ÄR ANNONS

NUMMER 27 • mars 2013

Fler unga företagare SID 10-11

Stafsjö Valves investerar SID 26-27

Minihelikopter väcker intresse i Hollywood SID 28

Mariadele - pionjär med barnasinnet kvar SID 20 - 21

Tre butiker under ett tak

Effektivare möten med app

Dolphins 50 år

SID 16-17

SID 22-23

SID 38

Distribueras med Norrköpings Tidningar och Folkbladet vecka 12. Frågor om innehållet besvaras av Anne Revland, Norrköpings kommun, tfn 011-15 15 02


2

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS


HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

3

NUMMER 27 • mars 2013

Att skapa nya lösningar I Norrköping är vi vana vid förändringar. Det är naturligt för oss att skapa nya lösningar och möjligheter. Det sitter liksom i själen. Därför känns också vårt ”Let´s create Norrköping” så klockrent. Framtiden kommer och förändringar med den. Frågan är vad vi gör av de möjligheter som framtiden bär med sig. Som kommun har vi en viktig roll för att utveckla förutsättningarna för tillväxt. Det är inte kommunen som startar företag eller skapar nya jobb. Men vi kan bereda mark för entreprenörerna som gör det. Den här gången handlar Norrköping växer mycket om ny kompetens, unga företag, ny teknik och att bygga affärer på ny teknik. Den drivkraft som tidningen speglar är väldigt spännande! Läs bland annat om gymnasieungdomarna som driver UFföretag, ett utmärkt sätt att testa att vara entreprenör. Vi berättar också om Mariadele, som kom till Norrköping för 12 år sedan för att studera. Hon är kvar och idag driver hon sitt eget företag där mötet mellan människa och teknik blir högst påtagligt och intressant. Två andra före detta studenter

startade företaget Edit och björnen, och tycker själva att de har världens roligaste jobb. Norrköpingsföretaget Sogeti har byggt appen Mina möten, något som gjort att det numera skickas avsevärt mindre papper i kommunen. Flera Norrköpingsbolag rör sig också på den internationella arenan. Två av dem är NComVA och Intiutive Aerial, båda utgår från Strykbrädan, Laxholmstorget 3, där de finns i inkubatorn LEAD. Bredden i näringslivet i Norrköping är stor och givetvis finns, tillsammans med de nya entreprenörerna, en rad företag med lång historia i Norrköping. Läs om Nordenbergs mekaniska, ett företag som startades redan i början av 1950-talet. Och om Stafsjö Valves med rötter från 1600-talet. Visserligen i Nyköpings kommun, men med stark koppling till Norrköping. Vi berättar också om Peter Lundin som drivit klädhandel i drygt 30 år i Norrköping. Gemensamt för dessa företag och företagare är att de antagit nya utmaningar, gått framåt och gjort det bästa av förändringar. Det tycker jag är inspirerande för oss alla – Let´s create Norrköping!

Foto: Ida Ling-Flanagan

Anne Revland Näringslivsdirektör, Norrköpings kommun

Norrköpings folkmängd

innehåll Trendspaning på Handelsdagen

25

Job provider live

30

Världsledande i visualisering

32

Uthållig lönsamhet studeras

34

Stamnät för bredband på plats

36

Unga förtjänar ny chans

37

Arrangemang på menyn

38

Dolphins 50 år

NUMMER 27 • MARS 2013

Fler unga företagare SID 10-11

Stafsjö Valves investerar SID 26-27

Väcker intresse i Hollywood SID 28

Mariadele - pionjär med barnasinnet kvar SID 20 - 21

Tre butiker under ett tak

Effektivare möten med app

Dolphins 50 år

SID 16-17

SID 22-23

SID 38

Distribueras med Norrköpings Tidningar och Folkbladet vecka 12. Frågor om innehållet besvaras av Anne Revland, Norrköpings kommun, tfn 011-15 15 02

01 2 ar 20 13 m

20 12

v2

no

se p

20 12

20 12 ar

aj m

20 11

m

20 11

ok t

g

20 11

au

20 11

ap ril

jan

20 10

Den 28 februari 2013 var Norrköpings folkmängd 132 453 personer enligt uttag ur Kommuninvånardata (KID) den 5 mars 2013. Folkmängden har ökat med 329 personer hittills i år i jämförelse med Statistiska centralbyråns (SCB) officiella statistik för årsskiftet. Den 31 december 2012 var folkmängden 132 124 personer enligt SCB. Uppgifter från KID visar att 981 personer flyttade till Norrköping under årets första två månader. Antalet födda under januarifebruari 2013 var 290 stycken, vilket även det är ett högt antal för att vara i i början av året. SID 24-25

En annonsbilaga från Norrköpings kommun www.norrkoping.se/naringsliv Anne Revland svarar på frågor om innehållet, tfn 011-15 15 02. E-post: naringsliv@norrkoping.se

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

p

Fortsatt positiv folkmängdsutveckling!

14-15 ICA Kvantum till Kneippen Syd 18

20 10

Seniorsatsning i Vilbergen

En dansskola blir två

se

12

SID 6-7

g

Nytta för företag och student

131 000

20 10

8-9

131 500

au

Står stadigt

132 000

ap ril

4-5

132 453 invånare!

132 500

Projektledare Pär Lindegren och AnnaKarin Norberg Texter Annelie Sylvan, Marie Karlsson Foto Kenneth Trybom, NT Annons, där inget annat anges Grafisk form Totte Svall, NT Annons Tryck PressGrannar AB Annonsbokning 011-200 421 eller 011-200 303

Kreativ duo

Befolkningsökningen på 329 personer är den största ökningen under januari-februari månad jämfört med de senaste sex åren. Läs mer om befolkningsstatistik på kommunens webbplats: http:// www.norrkoping.se /organisation / statistik / befolkning / befolkningsutveckling-nor/


4

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

Nordenbergs Mekaniska

Företaget som står stadigt Text: Annelie Sylvan

”1952 registrerade min farfar Tore de första kunderna i firman T. Nordenbergs Mekaniska Verkstad AB. Flera av dem har vi kvar än idag”, berättar vd Kecke Nordenberg, som övertog familjeföretaget 2001.   Långsiktiga kundrelationer och satsningar på en maskinpark i framkant har gett företaget en stabil grund.

Grunden är så stadig att företaget inte märkte av den förra lågkonjunkturen. Tvärtom.   ”Vi gjorde faktiskt all-time-high 2009 med en omsättning på 41 miljoner kronor. Och det har gått fortsatt bra för oss. Sett i siffror har vårt resultat legat en bra bit över branschindex de senaste fem åren. Men vi känner ödmjukhet inför nuvarande nedgång och har tappat något i försäljningen. Detta beror inte enbart på den svagare konjunkturen eftersom en enskild kund har valt att ta hem delar av tillverkningen under eget tak. Det gäller att aldrig luta sig tillbaka och bli ordermottagare, utan möta upp med nya kunder. Detta är något vi kan förbättra”, säger Kecke.   Han arbetar till exempel med att etablera nya kontakter i Tyskland för att vidga exportmarknaden.   ”Svenska företag upplevs som bra affärspartners av tyska företag.”

Genomtänkt generationsväxling Keckes pappa Nils tog över som vd på 1970talet. 1994 ställde sig Kecke vid maskinerna på verkstadsgolvet, 22 år gammal.   ”Jag jobbade i produktionen i fem år och det var en väldigt bra utbildning för mig. Jag hade inte läst någon industrilinje på gymnasiet, utan hade treårig ekonomisk linje samt ett tekniskt basår på universitet med mig i bagaget”, berättar Kecke.   Så småningom fick han ansvar för mer administrativa och ledande uppgifter och

2001 axlade han formellt rollen som vd.   ”Vi hade en väl planerad generationsväxling och samarbetet med min far fungerade utmärkt”, säger han.

Stora maskiner – stora investeringar Nordenbergs Mekaniska är specialiserade på att tillverka stora detaljer i mindre serier. Det kräver stora maskiner. Och stora investeringar.   ”När vi ska köpa maskiner letar vi efter det bästa på marknaden. Kvalitet är ett av våra konkurrensmedel. Vi var nog ganska tidiga i branschen när vi skaffade vår första CNC-maskin 1983. Vår stolthet i maskinparken idag är en tiomiljonersinvestering av en bäddfräs där man kan bearbeta detaljer upp till åtta meter. Där tillverkar vi till exempel detaljer till Siemens Industrial Turbomachinery’s största gasturbin. Vår senaste investering är en horisontell fleroperationsmaskin från Japan, för fem miljoner kronor.” Stabila branscher Kunderna är i huvudsak stora internationella företag, till exempel nämnda Siemens i Finspång, som varit med i kundregistret sedan starten.   ”Våra kunder finns främst inom relativt stabila branscher som energi, transport och medicinsk utrustning. Vi tillverkar bland annat detaljer till turbiner och tåg samt detaljer till röntgenmaskiner. Varje år levererar vi cirka 1 000 röntgenbågar till Siemens

T. Nordenbergs Mekaniska Verkstad AB Etableringsår: 1952 Ägare/vd: Kecke Nordenberg Verksamhet: Skärande bearbetning av maskindetaljer, uteslutande legotillverkning av komponenter till industrin. Marknad: Levererar till industri inom energi- och transportbranschen, men tillverkar även delar till sjukvårdsutrustning. 35 procent av omsättningen utgörs av export till Europa. Antal anställda: 12 personer Omsättning: 28 miljoner kronor 2012


HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS Health Care i Tyskland, som sedan hamnar pü sjukhus runtom i världen.   �Vi har även en hel del lokala kunder, i NorrkÜping och SÜderkÜping bland annat.�

Utmaning att flytta Verkstadslokalerna ligger pü Spürgatan, inom det omrüde som püverkas av den framtida Ostlänken.   �En flytt är ingen enkel sak fÜr oss. Vüra stora maskiner är fÜrankrade i kraftiga fundament lüngt under golvnivü. Men att byta lokaler behÜver inte vara nügot negativt. Det skulle ge mÜjlighet till expansion, vilket vi inte har idag. FÜr mig är det viktiga att kunna garantera kunderna leveranssäkerhet under flyttprocessen. Det är ingen omÜjlighet, men helt klart en stor utmaning‌�

5

  �Det ger oss en chans att visa upp en miljÜ som är ljus, ren och lüngt ifrün bullrig.� Själv har han inte haft problem att hitta rätt kompetens till sitt fÜretag.   �Personalomsättningen är närmast obefintlig, vi har ett inarbetat team som fungerar bra ihop. Men i framtiden hoppas jag kunna anställa en eller ett par nya krafter.�   Konjunkturnedgüngar genom ürens lopp har sällan inneburit uppsägningar i fÜretaget.   �Jag har gärna is i magen och väntar. De anställda är en viktig del av kapitalet.�

Vill väcka intresse Att locka fler ungdomar till industrijobb är nügot som engagerar Kecke. Nordenbergs Mekaniska är ett av tio fÜretag som tillsammans bildar NorrkÜpings verkstadsgrupp.   �Vi samverkar pü olika sätt, bland annat när det gäller att fü fram praktikplatser till ungdomar. Men vi inom verkstadsindustrin är fortfarande düliga pü att marknadsfÜra oss. Det märker vi pü det lüga intresset hos unga att sÜka industriutbildningar. Bristen pü kompetens kommer att bli mycket kännbar framÜver. Vad det handlar om är framfÜr allt att hÜja statusen pü industrijobben och fü ut information om hur industrijobben verkligen är. En operatÜr pü verkstadsgolvet idag har stort ansvar och självständiga uppgifter�, säger Kecke.   Ett sätt att tidigt väcka intresse är att bjuda in grundskoleklasser pü studiebesÜk, fortsätter han.

Vi ger dig alternativen fÜr konferens, mässa och fest. Vi skräddarsyr ditt evenemang i en annorlunda och inspirerande atmosfär och miljÜ. Välkommen till Nya Parken

Bokning: 011-21 55 12 www.nyaparken.se

 Ä„  Ä„  Ä„  


6

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

Caroline Havenslätt öppnar Dansakademien Norrköping.

En framgångsrik dansskola blir två Text: Marie Karlsson

Efter att ha drivit Norrköpings Dancenter tillsammans under flera år satsar nu danspedagogerna Caroline Havenslätt och Anna Davidsson på varsin verksamhet. Båda tjejerna kommer att fortsätta med dans, undervisning och underhållning, men väljer lite olika inriktningar framöver. Den fina tillväxten och det stora intresset för deras kurser gör att Caroline och Anna vågar expandera, var för sig.

Det finns ingen som helst osämja bakom beslutet. Stämningen är hjärtlig och det känns tydligt att detta är ett gemensamt ställningstagande som växt fram över tid. En mycket framgångsrik tid. Formkurvan för Norrköpings Danscenter har pekat stadigt uppåt sedan länge. Fler och fler dansstilar, kurser, orter, tävlingar, event, samarbetspartners och framför allt – fler och fler elever. Dansskolan växer så det knakar, lokalerna på Tunnbindaregatan räcker inte längre till och det är dags att tänka nytt.   ”Åren tillsammans har varit underbara”, säger Caroline och Anna unisont och fortsätter:   ”Vi har haft både ekonomiskt och yrkesmässigt stöd i varandra, men hela tiden har våra hjärtan klappat extra för lite olika

dansstilar och olika typer av uppdrag. Att nu få chansen att renodla och göra det mesta och bästa av våra respektive styrkor känns fantastiskt spännande”. Dansakademien Norrköping Caroline Havenslätt, koreograf och danspedagog utbildad vid Danshögskolan i Stockholm ser fram emot att öppna Dansakademien Norrköping, i nya lokaler. Läget blir minst sagt centralt, på Drottninggatan i City.   ”Jag startar inte en ny verksamhet, betonar Caroline. Namnet blir nytt, men jag kommer att fortsätta som förut, med möjlighet att fokusera ännu mer på det jag älskar inom dans”. De något mer traditionella dansstilarna, gärna i sceniskt utförande, är Carolines favoriter. Hon undervisar bland

annat i balett, barndans och jazz, kurser som bottnar i klassiska dansstilar, men som förvandlas till modern, nyskapande dans i Carolines händer. Hon är en ofta anlitad koreograf vid uppvisningar och evenemang runt om på Norrköpings scener och gillar att blanda det traditionella med det kommersiella. Inte sällan tar hon med sig sina egna dansare för att förgylla köruppträdanden och jubileumsarrangemang.   ”Jag brinner för det konstnärliga i dansen och vill att de som dansar hos mig ska ha kul, men jag vill också erbjuda en möjlighet för den som vill satsa seriöst och ta steget vidare utbildningsmässigt inom dans”, säger Caroline. Norrköpings Danscenter Anna Davidsson startade Norrköpings Danscenter 2006. Erfarenheterna från de år hon drev dansskolan på egen hand kommer väl till pass nu. Hon är skolad inom Sveriges Danspedagogers riksförbund SDO och har flera meriterande danslärarutbildningar bakom sig. Sedan dryga året är hon dessutom licensierad för tävlingsdans i stilarna hiphop, disco och cheerleading. En kombination Anna är ensam om i Sverige. Tävlingar runt om i landet har tagit mycket tid i anspråk den senaste tiden och eleverna från Norrköpings Danscenter är oerhört framgångsrika. Inte mindre än 100 pokaler (!) togs hem av Annas 50 tävlings-

dansare det första tävlingsåret.   ”Det är inte så att jag bara tävlar”, skrattar Anna.   ”Jag håller fortfarande cirka 40 undervisningspass i veckan, men så länge mina elever tycker att det är såhär kul och lyckas så himla bra, så fortsätter jag gärna även med tävlingar,” säger Anna.   Närmast Annas hjärta ligger nyare dansstilar, hennes grupper närvarar ofta vid idrottsarrangemang och hon betonar att dans är en sport:   ”Dans innebär tuff träning, jag pushar hårt, men varvar med kärlek,” ler Anna.   Under somrarna ansvarar hon för danskurserna på Stadium Sports Camp, en av alla de saker hon kommer att fortsätta med.   ”Jag behåller namnet Norrköpings Danscenter och stannar i lokalerna på Tunnbindaregatan. Mina kurser är fulla och efterfrågan är stor, så det känns toppenbra att kunna använda båda danssalarna framöver,” säger Anna och försvinner iväg för att hålla lektion.   Det är bara att gratulera oss Norrköpingsbor, som får ännu fler dansanta möjligheter i och med tjejernas satsning på separata dansskolor. Den energi och den optimism Anna Davidsson och Caroline Havenslätt förmedlar gör en given klyscha svår att undvika. Deras yrkesmässiga framtid, den kommer att gå som en dans.


HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

7

Anna Davidsson driver Norrköpings Danscenter vidare.

Vita Arkivet Vem känner till dina vägval?

Livet innebär många, mer eller mindre förberedda vägval. I Vita Arkivet kan du skriva ner uppgifter om bland annat försäkringar, bankkonton, värdepapper och testamente. Du kan också berätta om dina önskemål kring din kommande begravning. Det du gör idag, hjälper dina anhöriga imorgon! Vita Arkivet hämtar du kostnadsfritt på närmaste Fonuskontor eller på www.fonusost.se

www.fonusost.se

Seminarium

Att köpa bostad på Costa Blanca, Spanien

1 av 3 får cancer. Men alla drabbas. Bli månadsgivare i dag. Gå in på cancerfonden.se eller ring oss på 020-59 59 59.

Välkommen till en informationskväll om att köpa bostad på den vackra Costa Blanca. Välj den plats och det datum som passar dig. Onsdag 20 mars kl 18.00–20.00 Handelsbanken Fjärilsgatan 5, Norrköping Måndag 25 mars kl 18.00–20.00 Handelsbanken Ågatan 21, Söderköping Vi bjuder på något lätt att äta och dricka.

Ur programmet • Costa Blanca – kusten, orterna och kulturen • Så här går ett köp till • Marknadsläget • Några aktuella objekt

ska du bygga nytt?

Läs mer på www.serander.se. Obl anmälan till 011-12 80 28.

Kontakta oss för mer information om våra villor så hjälper vi dig att hitta hem. A-hus Norrköping Tel. 0735-08 99 71 www.a-hus.se

BYGG DITT DRÖMHUS Vi har tomter till salu, mer info på hemsidan. Kristinagatan 16, Norrköping 011-23 80 90

www.eksjohus.se

Jimmy Susan


8

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

Full fart framåt för Demola East Sweden Text: Marie Karlsson

Diskussionerna går högt och var och en talar ivrigt för ”sin sak”. Idéer bollas fram och tillbaka i detta kreativitetens arbetsrum, i Strykbrädan. Ska vi sikta på ett användargränssnitt byggt på specialkomponerad programvara, eller ska vi lansera en schysst hemsida? De fem studenterna i Demola East Swedens pilotprojekt vet ännu inte riktigt. Arbetet är i sin linda. Uppgiften ska lösas, frågan är bara hur. Norrköping är först i Sverige med konceptet, och vi är verkligen på gång!

Ömsesidig nytta för företag och student Vi har äran att få vara med under ett projektmöte i nyligen uppstartade Demola East Sweden, Norrköping Science Parks, Norrköpings kommuns och Linköpings universitets senaste satsning på konkret samarbete mellan näringsliv och universitet. En verksamhetsidé som bygger på en finländsk, framgångsrik förlaga och som i korthet innebär att företag som vill ha

hjälp med skarpa uppdrag kopplas samman med studenter som antar utmaningen, i olika grupp- och kompetenskonstellationer. Är företaget nöjda med resultatet, finns möjlighet att köpa loss lösningen på licens. Du kanske har hört talas om detta tidigare, som New Factory? Det är precis samma verksamhet, men numera går den under den mer rättvisande benämningen Demola East Sweden.

Början på något stort Arbetsgruppen vi möter är den allra första ut, på uppdrag i skarpt läge. Vi träffar Petra Dryselius, Emelie Åstrand och Sandra Carlström, sistaårsstudenter från utbildningen Grafisk design och kommunikation (GDK). Här finns också Viktor Nilsson och Amaru Ubillus, som utbildar sig till civilingenjörer i Medieteknik (MT). Gängets gemensamma uppgift är att ta fram en unik och innovativ presentationslösning för Visualiseringscenter C.   ”Det känns galet kul att få vara först i Sverige, med det här” säger de unisont.   Förutom att lösa själva uppgiften, ska de fem i pilotprojektet också utvärdera och kommentera verksamheten som sådan.   ”Tanken är ju att detta ska växa och omfatta fler poäng, fler utbildningar och orter. Det är stimulerande att få vara en av de som har chansen att påverka och konceptet känns helt rätt”, säger Amaru och samtliga deltagare nickar instämmande. Kompromisser leder framåt Att kombinera och dra fördel av olika typer av kompetens, är en av de saker studen-

terna gillar allra mest.   ”Dynamiken som uppstår genom våra utbildningars olika angreppssätt är häftig, säger Sandra. Vi jobbar på olika vis. Vi på GDK jobbar utifrån ett större perspektiv, tänker kanske mer helhet och funderar kring hur det skulle kunna se ut. Medieteknikerna börjar liksom från andra hållet. De formulerar en lösning först, skapar den, testar och ändrar sig kanske efter resans gång”.

Som att gå till jobbet Gruppen är överens om att arbetsformen är en nyttig kontrast till ”vanliga” kurser.   ”Här kan vi jobba fokuserat och prioritera som vi själva vill. Lite som att gå till jobbet, på riktigt”, menar Emelie.   Snart är det dags för det här gänget att ge sig ut i arbetslivet. På riktigt. Men först återstår att finna den bästa lösningen på kundens uppdrag. Den första lösningen, på den allra första uppgiften, i Demola East Sweden.


HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

9

DUBBELPREMIÄR

DEN NYA GENERATIONEN RAV4. FYRHJULSDRIFT MED KOMBIKÄNSLA.

NYA TOYOTA RAV4 2.0 ACTIVE MANUELL PRIS: 256 900:- EXKL.METALLIC RAV4 har blivit större. Men den vägrar att växa upp. Den kombinerar ett 547 liter stort bagageutrymme med körsmidighet som en mindre bil. Snabbare aktivering av fyrhjulsdriften, förbättrad aerodynamik och 12% lägre förbrukning. Dessutom helt ny interiör med mängder av smarta funktioner – välkommen in och upptäck en helt ny generation Toyota RAV4. BRÄNSLEFÖRBRUKNING 7,2 L/100 KM, UTSLÄPP CO 2 167 G/KM VID BLANDAD KÖRNING. MILJÖKLASS EURO 5. MED RESERVATION FÖR ÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. *ERBJUDANDET GÄLLER TILL 31 DECEMBER 2013.

erbi l n

Planerar, strukturerar och ”peppar” Fredrik Borgsjö, från Norrköping Science Park, ansluter till projektgruppen efter ett precis avslutat möte med Näringsdepartementet. Han ler. Tongångarna från regeringshåll var positiva.   ”Vi får se hur det utvecklar sig, men det känns bra”, säger Fredrik, som haft bråda dagar sedan han tillträdde som verksamhetsansvarig för Demola East Sweden.   ”Det är mycket att göra, men vansinnigt kul. Gänget här inne ger mig oerhört mycket energi. Den här gruppen är en av tre som drar igång med pilotprojekt under våren. Vi har en till i Norrköping och en i Linköping, det flyter på bra”, säger Fredrik och ser nöjd ut. Från Norrköping, via Sverige, till Europa Förutom att ansvara för den regionala satsningen, stöttar Fredrik också andra lärosäten som är på väg att sjösätta Demola.

Lunds universitet och Malmö högskola startar i vår, och näst på tur är Sundsvalls universitet.   ”Eftersom Norrköping är först, faller det sig naturligt att vi finns till hands för frågor. Det är både viktigt och extremt kul att vi samarbetar nationellt kring detta”, säger Fredrik.   Samarbetsambitionen slutar inte på nationell nivå. Långt framskridna planer finns på ett ännu större, internationellt samarbete, där studenter från Sverige, Finland, Ungern och Litauen kommer att kunna jobba skarpt tillsammans, i projekt i de olika länderna.   ”Jag är stolt och glad över att vi här i Norrköping Science Park, är Sveriges representant i utformandet av ett så viktigt internationellt samarbete. Det här kommer att bli hur spännande som helst framöver”, ropar Fredrik, innan han kastar sig in i nästa planeringsmöte.

KÖP TILL ACTIVE STYLE!

Uppgradera till Active Stylepaketet för endast 8.000 kr. Värde 18.000 kr. Active Stylepaketet innebär bland annat elektrisk baklucka, infällbara backspeglar och Xenon strålkastare.*

r ör

.

sju säten!

NYA TOYOTA VERSO 1,8 BUSINESS, MANUELL

PRIS

231.900 kr exkl metallic

Bränsleförbrukning 6,8 l/100 km, utsläpp CO 2 158 g/km vid blandad körning. Miljöklass EURO 5. Med reservation för ändringar och tryckfel. Bilen på bilden är extrautrustad.

Askling Bil NORRKÖPING Maskingatan 10 Vard 9-18 Lörd 10-15 Tel 011- 21 17 50

LINKÖPING Fröstorpsgatan 2 Vard 9-18 Lörd 11-15 Sönd 12-15

MJÖLBY Kungsvägen 91 Vard 9-18 Lörd 10-13

MOTALA Vintergatan 18 Vard 9-18 Lörd 10-14 Vx 0771-121012 www.asklingbil.se


10

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

Ung Företagsamhet på uppåtgående Text: Marie Karlsson

Företagsamheten blomstrar bland regionens gymnasieungdomar. Att driva UF företag under ett läsår blir allt mer populärt och utbildningskonceptet finns idag etablerat på samtliga nationella gymnasieprogram. En av höjdpunkterna är UF- mässan, där många av de företagsamma ungdomarna tar chansen att visa upp sina idéer. Årets mässa gick av stapeln den 5:e mars i Stadium Arena, i Norrköping. Närmare 200 UF-företag och cirka 800 elever fanns representerade på mässan. Deltagandet i UF-konceptet växer för varje år. Malin Ljung, Regionchef för organisationen Ung Företagsamhet är mycket nöjd:   ”Utvecklingen går stadigt framåt. Det senaste läsåret har varit enormt framgångsrikt. Antalet elever som väljer den här studiemetoden har ökat med så mycket som 48 % i Östergötland. Genomslagskraften är stor och resultaten mycket goda. Vår vision är att kunna erbjuda alla elever möjligheten att driva ett UF-företag under sin gymnasietid. Vi är inte riktigt där än, men det går absolut åt rätt håll. Det känns oerhört bra”, säger Malin.

Lära för livet Chansen att driva ett UF-företag, är ett av de verktyg gymnasieskolan erbjuder eleverna i arbetet med entreprenörskap. Forskning visar att elever som skaffat sig erfarenheter genom att driva UF-företag lyckas mycket bra efter avslutad skolgång, både som entreprenörer och som anställda.

Under ett läsår tar eleverna fram affärsidé, genomför marknadsundersökningar, upprättar affärsplan, årsredovisning och skaffar sig startkapital och säljkontakter, bland annat. Här ingår allt som hör företagandet till:   ”En viktig framgångsfaktor är att det hela är på riktigt, men tanken är inte att vara en företagsfabrik utan det är individens utveckling och lärandeprocessen, som är viktig”, betonar Malin Ljung.

Fantastisk erfarenhet Två av de lyckosamma företagen som visade upp sig på mässan var applikationsutvecklarna Keep Track UF och bemanningsföretaget Yngre Bemanning UF. Ungdomarna är överens om fördelarna med konceptet. De framhåller bland annat den personliga utvecklingen, vikten av att skapa nätverk, vinsterna med att se de faktiska konsekvenserna av sitt nedlagda arbete och den starka lyckokänslan när idéer bär frukt. Malin Ljung, regionchef Ung Företagsamhet i Östergötland

Foto: Ung Företagsamhet


HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

11

Yngre Bemanning UF ”Tanken på att starta eget i framtiden känns varken främmande eller skrämmande längre,” säger Adrian Halse, VD på Yngre Bemanning UF.   Företaget tillhandahåller en rad olika hushållsnära tjänster, utförda av gymnasieungdomar. Yngre Bemanning drivs av Johan Dahlstedt, Måns Isaksson, Adrian Lovén, Olof Månsson och Adrian Halse. Fem killar från Kunskapsgymnasiet vars företagsmässiga ambition är att vara flexibla och mycket prisvärda:   ”Huvudsyftet är att ge ungdomar möjlighet till sysselsättning. Det unika med oss är att vi är beredda att ge alla en chans, man måste inte ha jobbat någonstans förut. Med oss som arbetsgivare kan man både tjäna en slant och få sina första meriter på sitt CV ,” säger Adrian.   Yngre Bemanning har marknadsfört sig genom att dela ut flygblad och deras kunder idag är framförallt stressade barnfamiljer:   ”Vi hjälper till med barnpassning, enklare renovering och har också fungerat som flytthjälp. Responsen är god”, ler Adrian.   Killarna vet ännu inte om de ska driva verksamheten vidare direkt efter studenten, eller om de ska satsa på sina individuella planer. Alla är de nöjda med resultatet av arbetet med Yngre Bemanning UF och blir det inte en omedelbar fortsättning, kan de absolut tänka sig att driva företag i framtiden. Keep Track UF Fortsätter framgångarna fortsätter också Kunskapsgymnasiets Linnéa Prytz, Linnéa Roivas, Jonathan Ekstrand och Daniel Nylund sitt samarbete efter gymnasiet. Keep Tracks affärsidé grundade sig i ett eget önskemål att tydligt kunna se vad man egentligen tjänar som timanställd. Företaget bestämde sig för att utveckla en app som presenterar exakt hur mycket du tjänar timme för timme:   ”Vi fick höra att det var alldeles för svårt och för dyrt att ta fram en app, säger VD Linnéa Prytz, men vi gav oss inte. Vi kontaktade ett programmeringsföretag i Ukraina och med hjälp av dem har vi kunnat framställa appen till en tredjedel av kostnaderna. Nu ligger den i skarp drift, finns i två versioner och är nedladdad av många nöjda användare”, berättar Linnéa.   Keep Track UF är stolta och nöjda över vad de åstadkommit och är glada över den utvecklingspotential de redan ser i affärsidén. Från början var målgruppen endast arbetstagare, men nu satsar man på att få även arbetsgivare att se fördelarna med appen:   ”Vi är övertygade om att företag med många timanställda kan dra nytta av vår app. Den fungerar inte bara som ett kontrollverktyg för löntagare, utan har också en given funktion som ett smidigt tidrapporteringssystem. Vårt mål är att fortsätta utvecklingen av applikationen och hitta ännu fler användningsområden i framtiden”, avslutar Linnéa Prytz.

Vill du synas i Kontakta: Pär Lindegren, tfn 011- 200 421 • par.lindegren@nt.se


12

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

Riksbyggen seniorsatsar i Vilbergen Text: Marie Karlsson

Foto: Lennart Hyse

Norrköping bygger. Norrköping Växer. Ett av flera spännande byggprojekt just nu är förvandlingen av stadsdelen Vilbergen. Här tar Riksbyggens boendeform Bonum sin form. En ny form, för den som planerar för att bli gammal, utan att behöva flytta. Lägenheterna i projekt Bärnstenen är speciellt anpassade för stadens seniora invånare och är Riksbyggens första Bonumsatsning i östra Sverige.

de med en gång, så att de är trygga och inbjudande även om funktionshinder skulle uppstå i framtiden”, förklarar hon.   En gemensamhetsanläggning hör till konceptet, med möjlighet till aktiviteter och umgänge, för den som så önskar. Dessutom finns en Bonumvärd som kan hjälpa till med allt möjligt inom området, inte bara med praktiska saker som har med fastigheten att göra, utan också med mycket annat.

I området runt Vilbergens centrum, där det tidigare var en outnyttjad gräsplätt, växer 29 moderna lägenheter fram. Bostäderna byggs med tanke på framtiden. Här ska man kunna stanna, livet ut. Bonum Seniorboende ligger Riksbyggen varmt om hjärtat och man är glad att ha hittat en så perfekt plats för byggnation.   ”Läget är A och O, säger Carina Kälvegren, marknadsområdeschef för Bonum Öst, på Riksbyggen och fortsätter:   ”Logistik och infrastruktur ska vara väl fungerande i området. Kommunikation, affärer och apotek är sådant som ska finnas. Vi eftersträvar enkelhet och närhet till det mesta, kriterier som Vilbergen uppfyller mycket väl, menar Carina Kälvegren. Dessutom ligger Vrinneviskogen runt knuten, sjukhuset är lättillgängligt och i centrum

Stort intresse Bygget fortskrider enligt plan. Till hösten flyttas det in, och av de 29 nya lägenheterna är 20 stycken redan sålda. Men Riksbyggen nöjer sig inte här. Den andra etappen av Bärnstenen säljstartas ungefär samtidigt som den första blir klar. Beslut är fattat om ytterligare 29 lägenheter, i direkt anslutning till de som byggs just nu.   ”Det är jättekul att intresset är så stort. Det finns en stor efterfrågan på den här typen av bostäder och vi är glada att kunna tillhandahålla utbudet. Allt fler blir allt äldre. För oss är det självklart att man ska kunna leva sitt liv på ett bra sätt och kunna bo kvar hemma utan en massa krångel. Även när man blir lite till åren”, avslutar Carina.

finns redan idag en naturlig träffpunkt tack vare bowlinghallen och minigolfbanan, bland annat. Det blir toppen med nya lägenheter här”.

”Det goda” Bonum betyder ”Det goda” på latin och Riksbyggens ambition med konceptet är att kunna erbjuda ett speciellt gott boende för seniorer.   ”Det handlar inte om att man måste vara gammal och skröplig för att flytta hit, skrattar Carina.   ”Det handlar om att möjliggöra förberedelser inför framtiden. Det är sorgligt när människor som trivs bra i sitt bostadsområde tvingas flytta på grund av att det saknas hiss, eller att trösklarna är för höga. När vi bygger våra Bonum lägenheter anpassar vi


HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

konferenser, event och vilda djur. välkommen till vildmarkshotellet.

13

010 -708 70 00 • kolmarden.com


14

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

P K

Kvantumbutiken i Kneippen Syd öppnar i augusti

Thomas tillbaka i barndomsstaden Text: Annelie Sylvan

Efter tio år som handlare på Öland, återvänder Thomas Österberg till sin barndomsstad Norrköping, för att etablera den nya ICA Kvantumbutiken i Kneippen Syd.   ”Det här är lite av en pojkdröm, att få vara med och skapa en större butik från grunden. Den stora utmaningen och glädjen ligger i att rekrytera teamet som ska jobba tillsammans”, säger han.

”Jag kommer inte från någon handlarfamilj utan började dra kundvagnar på ICA Spiralen, när jag var i tolv-trettonårsåldern. Min plan var att läsa ekonomi på Linköpings universitet efter gymnasiet. Men jag fick chansen att hoppa på en tvåårig aspirantutbildning inom ICA. 1984 axlade jag ansvaret för min första butik, tillsammans med en kompanjon”, berättar Thomas.

  ”Det har hänt väldigt mycket i Norrköping de senaste 15 åren. Staden andas optimism och utveckling. Det är kul att komma tillbaka”, tycker Thomas.   Redan under februari rekryterades ledningsgruppen, där chefer för olika avdelningar ingår. I mitten av april börjar Thomas anställa övrig personal. Totalt kommer butiken att ha en styrka på 30 personer.

30 anställda Butiken i Färjestaden är såld och Thomas lämnar över den i början på april. Därefter är han på plats i Norrköping för alla förberedelser.

Frihet i konceptet Den nya Kvantumbutiken blir cirka 3 000 kvadratmeter stor, med effektiv säljyta på 2 200 kvadratmeter. Kvantum är den näst största av ICA:s fyra

butiksprofiler och fokuserar på färskvaruutbudet.   ”Inom konceptet har handlaren ganska stor frihet att sätta sin egen prägel på butiken. Att få tillföra det lokala sortimentet ser jag fram emot. I Kneippen Syd kommer vi också att ha ett apotek under vårt tak.”

Tror på läget I slutet av augusti är det öppningsdags.   ”Den stora utmaningen är att det inte

finns någon handel här sedan tidigare och att jag ska jobba upp en kundström hit. Jag tycker området känns spännande och jag tror starkt på läget i den här delen av Norrköping. Butiken kommer att synas bra från Linköpingsvägen. Utvecklingsmöjligheterna ser ljusa ut, också med tanke på att kommunen satsar på Kneippen Syd”, säger Thomas.

Thomas Österberg Aktuell: Etablerar ny ICA Kvantumbutik i Kneppien Syd. Bakgrund: Född och uppvuxen i Norrköping. Har drivit sex olika butiker sedan 1984. Bor: Villa i Linköping. Familj: Hustrun Åsa, döttrarna Linnea 20 år och Lovisa 16 år. Intressen: Mat är ett intresse som vuxit med åren. Är helgkocken i familjen. Läser: Slukar allt på bokhandelns topplista.


HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

15

Plats för fler butiker i Kneippen Syd Text: Annelie Sylvan

De nya stadskvarteren i Kneippen Syd börjar ta form. Området knyter an till Kneippen i norr, som präglas av blandad bebyggelse, inslag av butiker, grönskande kvarter, parker och små torgytor.

I etapp 1 ingår det handelsområde utmed Linköpingsvägen, där ICA etablerar den nya Kvantumbutiken. Markförsäljning pågår och fler tomter finns tillgängliga för ytterligare butiksverksamheter, berättar planarkitekt Jackie Leiby. Hyresbostäders äldreboende är byggt, liksom Kärnhems område med parhus och radhus. Ett 60-tal hyresrätter är också på gång. Den övergripande tanken med Kneippen Syd är att bygga stadskvarter utifrån social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.   ”Det innebär till exempel att man blandar radhus, villor och flerbostadshus. Man tar tillvara den infrastruktur som redan finns i området i form av gator, el, fjärrvärme och kollektivtrafik. Vi uppmuntrar invånarna

till ett rörligare liv, genom att vi bygger ut nätet av gång- och cykelbanor. Förutsättningar kommer att skapas för spontant idrottsutövande. Socialt jobbar vi för att etablera mötesplatser med butiksinslag i bottenplan på bostadshus, torg och park mitt i området”, säger Jackie Leiby.   Hon tror att detaljplanen för etapp 2 kan vara klar under 2014, vilket innebär att de första husen kan börja byggas 2015. Sammanlagt finns förutsättningar för mellan 500 och 600 bostäder i Kneippen Syds båda etapper.   ”Vi strävar efter att få en bra blandning av olika boendeformer, men hur många bostäder det blir i slutändan beror mycket på vilka typer av bostäder exploatörerna väljer att bygga”, säger Jackie Leiby.

TITANIC LÄGGER TILL I NORRKÖPING! 30/4-8/9 2013 i Värmekyrkan Under de ödesdigra timmarna tidigt den 15:e april 1912 sjönk Titanic i det iskalla vattnet i Nordatlanten efter att ha kolliderat med ett isberg och 1 495 personer miste livet. 101 år senare tar Titanic – The Exhibition plats i Värmekyrkan, med sina ca 200 originalföremål och flertalet reproduktioner av interiörer i naturlig storlek. När ni går igenom utställningen kommer ni få höra oräkneliga historier om hjältedåd ombord, som till exempel Molly Browns historia, och den mänskliga sidan av tragedin på ett sätt du inte tidigare upplevt. Välkommen ombord!

Missa inte en av världens mest besökta vandringsutställningar! Vuxen 120 kr Barn (7-14 år) 80 kr Barn 0-6 år gratis (30 kr för lurar) (För grupp- eller skolpris kontakta turistbyrån, 011-15 50 00).

I entréavgiften ingår individuella hörlurar som med berättarröster, musik och Claes-Göran arkiv ljudeffekter guidar© dig runtWetterholms i utställningen och omsluter dig i Titanics sanna historia. © Claes-Göran Wetterholms arkiv

011-15 50 00 www.titanic.eu

© Claes-Göran Wetterholms arkiv


16

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

Entreprenör med tre butiker under ett tak

”Framgång är att se personalen utvecklas” Text: Annelie Sylvan

Efter drygt 30 år som klädhandlare i Norrköping, antog Peter Lundin och hustrun Helen åter utmaningen att etablera en ny butik – som egentligen är tre. I höstas öppnade de Companys, 1893 och D & Company i Nya Spiralen Tegelhuset.   ”Det som driver oss är nog att det är så roligt att hjälpa kunderna och ge bra service. Inget slår en nöjd kund”, säger Peter.

Han står bakom disken när vi ses, med ett lätt splittrat fokus i blicken. Sjukdom i personalen har gjort att han fått rycka in på bred front. Han packar upp jeans, hjälper kunder och har ett öga på telefonen, för att komma med råd till Helen som är i Stockholm för de sista inköpen till hösten. Samtidigt som han blir intervjuad och fotograferad. Det är sen eftermiddag och Peter har ännu inte ätit lunch.   ”Så där kan det bli ibland, när man är företagare”, säger han och ser bara glad ut.

Olika premiärer Peter har sina rötter i Örebro. 1981 kom han till Norrköping, 25 år gammal, för att

ta över en JC-butik. Därefter har han etablerat och drivit ett antal olika klädbutiker, både i city och i Ingelsta Shopping. Förutom JC även Levis Store och Brothers/Sisters för att nämna några.   ”När vi öppnade Levis Store 1988 var det kaos. Ungdomarna hade köat på natten och klockan fem i gryningen höll de på att spränga dörrarna. Vi öppnade klockan 5.01. (501 är numret på en av Levis jeansmodeller.) Vi fick tillkalla polis för att ingen skulle bli ihjälklämd. Ja, så kunde det gå till på 1980 - talet! Fyra år senare skulle vi öppna butiken Brothers. Då blev vi varse att det fanns en värld utanför Norrköping. Det var nämligen den dagen som dåvarande riks-

bankschefen Bengt Dennis höjde styrräntan med 500 procent. Det var inte någon trängsel utanför butiken den morgonen kan jag säga…”

Glädje jobba med människor Många butiker har det alltså blivit genom åren. Vad är drivkraften?   ”Ja, ibland undrar jag det själv! Men framför allt är det roligt att jobba med människor

– kunder och anställda. Jag tycker om att se människor växa. Det är nog den största framgången, att se sina anställda utvecklas. Vi har ju haft ett antal Norrköpingsbor som jobbat hos oss under årens lopp. Säkert ett hundratal…”, säger Peter.   Många ungdomar har fått sin första anställning i någon av hans butiker.   ”En del var så angelägna att de ljög om sin ålder när de sökte jobb. Jag minns sär-

Peter Lundin Gör: Driver klädbutikerna 1893, D & Company samt Companys. Kompanjon är hustrun Helen. Bakgrund: Startade JC-butik i Norrköping 1981 och har drivit Levi Store, Outdoor, Rabbit och Brothers /Sisters bland annat. Familj: Hustrun Helen, dottern Johanna 26 år och sonen Fredrik 20 år. Bor: I hus strax utanför Norrköping. Trivs i: ”Min uniform de senaste 30 åren har varit jeans, skjorta och kavaj. Utom på sommaren då jag har jeans och pikettröja.”


skilt en yngling som påstod sig vara 16 år och pratade för sig och jag sade väl att det säkert fanns en chans till lite extrajobb. Dagen därpå ringde hans mamma och undrade hur vi kunde anställa 12-åringar! Den unge mannen är en känd entreprenör och butiksägare i Norrköping i dag. Så det gick bra för honom”, säger Peter och skrattar gott.

Nytt i gammalt hus För ett år sedan bestämde sig Peter och Helen för att starta något helt nytt.   ”Vi fick frågan från Lundbergs om vi ville vara med och forma den nya delen av Spiralen. Det kändes kul och spännande. Namnet på vår butik är kopplat till årtalet för det här gamla huset, vars vägg har bevarats i vår butiksinteriör.” 1893:s sortiment består av jeans och baskollektioner i mellan- och högprisläge.   ”Vår nisch är välkända märken och kvalitet. De som handlar här ska hitta det som är lite unikt.”   Under samma tak driver paret även sina butiker Companys, damkläder från en dansk leverantör, samt D & Company med ett utbud för den unga kundkretsen. Inköp kräver precision Medan vi pratar ringer Helen från Stockholm ett par gånger för att diskutera inköpen

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

17

med Peter. För det mesta brukar de vara klara med höstens kollektioner i januari. Sommarkollektionerna köps in i september.   ”Att vi ligger så långt före med inköpen beror ju på att kläderna ska hinna sys upp. Det finns inga lager att tillgå. Därför gäller det att beställa med eftertanke. Med så lång erfarenhet som vi har, brukar vi pricka hyfsat rätt. Marginalerna krymper i klädbranschen och det man inte vill hamna i är att behöva rea ut för mycket när säsongen är över. Vi har en liten fördel eftersom vi jobbar med baskläder. Det svänger inte så stort från en säsong till en annan”, säger Peter.

Norrköping växer När vi pratar om utvecklingen för detaljhandeln generellt ser Peter näthandeln som den stora konkurrenten för butikerna.   ”Men jag tror att det kommer att svänga. Vi märker redan att allt fler stora varumärken tar hem sitt sortiment från nätsajter som Zalando och Nelly, för att i stället enbart sälja från egna butiker. Acne har ju gjort så till exempel.”   Lokalt ser Peter med glädje på den växande fikakulturen i Norrköping   ”Jag vill se mer människor i rörelse på stan! Det är bra för handeln. Norrköping växer och har potential. Vi ser också att vi får allt fler kunder från grannkommunen Linköping.”


18

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

Emma Hernell och Monica Bruvik föreläste på Handelsdagen.

Digital och global trendspaning på Handelsdagen Text: Marie Karlsson

Urbanisering och digitalisering stod i fokus för två av föreläsningarna på Norrköpings Handelsdag. Monica Bruvik, marknadsanalytiker från Centrumutveckling, berättade om den digitala revolution handeln står inför. På plats för att redogöra för resultaten av undersökningen The Metropolitan Report fanns Emma Hernell, omvärldsanalytiker, från United Minds. Framgångsrik handel är viktigt för Norrköping som stad. Förutom att vara en stor arbetsgivare och affärsmässig arena för fastighetsägare och handlare är handelsplatser ofta också viktiga mötesplatser. Handeln är – och kommer troligtvis alltid att vara – av största betydelse för en stads totala attraktionskraft. Monica Bruvik berättade om olika handelsmässiga revolutioner genom tiderna. Den största utmaningen de traditionella handelsplatserna står inför idag är, enligt Monica digitaliseringen.

Den digitala revolutionen Handelsplatsernas väg till konsumenternas plånböcker har alltid varit att erbjuda ett brett utbud av varor, i kombination med god tillgänglighet. Att sortimentet var stort och öppettiderna generösa räckte långt för ett varuhus för tjugo år sedan, men inte idag, menar Monica Bruvik. E-handeln har fullkomligen exploderat de senaste åren. Nu kan vem som helst handla vad

som helst, när som helst. Konsumenten av idag är ständigt uppkopplad och kräver förändring. Fler och fler shoppar online i en omfattande industri som medför utmaningar för våra klassiska köpcentrum.

Den livskraftiga staden Storstäderna runt om i världen blir allt större. Vi befinner oss i ett konstant flöde av flyttande människor och de flesta söker sig till samma platser, in till städerna. Förr i tiden skapade människan staden, idag skapar staden människorna, menar Emma Hernell och undersökningen The Metropolitan Report. Hur påverkar storstadstrenden oss? Har människor som väljer att flytta något gemensamt? Undersökningen visar att staden gör oss kreativa, gröna, glada, toleranta, globala, ytliga och sociala. Och även om undersökningen gäller riktigt stora städer, kanske den också kan ge oss i Norrköping en tankeställare. Norrköping växer stadigt invånarmässigt.

Framtidens handelsplats Monica Bruvik betonar vikten av att hitta en strategi för att koppla ihop e-handeln med den traditionella fysiska butiken. Kunderna kommer även fortsättningsvis att vilja känna och klämma på produkterna, men kanske först efter det att de beställt rätt vara till butiken, via nätet. De handelsplatser som kommer att lyckas bäst framöver är de som klarar att kombinera den fysiska butiken med e-handelns alla möjligheter. Genom olika typer av digitala ”store devices”, kan exempelvis e-handelsbeställningar göras direkt i affären. Kunden kanske också kan testa ett plagg i olika färger bara genom att stå framför en sorts digital spegel och välja att se sig själv i olika varianter, utan att behöva klä om rent fysiskt.

Lennart Ekdal var moderator under Norrköpings Handelsdag.

Handelns tillväxt hänger ihop med urbaniseringen, fler människor på samma plats ökar konsumtionen. Samtidigt handlar det om att förstå vad som händer i konsumenternas huvuden, att ta till sig förändringar och förstå varför vi lägger pengar på vad, menar Emma Hernell. Hon poängterar vikten av att handeln tar till sig de förändringar som sker i människors värderingar. Väljer vi exemplet att vi blir ”grönare” i städerna, att miljömedvetenheten ökar och konsumenter ställer allt högre krav på att produkter ska kunna återvinnas, måste handeln anpassa sig. Genom att lära oss hur Metropoliter tänker, kan vi också lära oss hur vi bäst kommunicerar och riktar vår marknadsföring, menar Emma Hernell.


Vill du ha bättre koll på hur din bostad står sig p arknaden? påå m marknaden? Det är Det d et h änder. det händer.

.

Den som säljer mest kan mest. Och ingen säljer mer än vi. Därför kan vi ge dig en värdering som bygger på unik fakta och kunskap om just ditt område. Nu kan du matcha intresset för din bostad mot 127.426 spekulanter i vårt register. Givetvis kostar det inget och du förbinder dig heller inte till något. Låter det här intressant? Boka ett möte på fastighetsbyran.se

Fastighetsbyrån i Xxxxxxxx, 000-00 00 00 / fastighetsbyran.se NORRKÖPING / SÖDERKÖPING / FINSPÅNG

19 ©Lantmäteriet. Ärende nr MS2012/03701.

-

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS


20

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

En pionjär med barnasinnet kvar

Mariadele leker med gränser mellan teknik och människa Text: Annelie Sylvan

Hon hämtar sin drivkraft i barndomens gränslösa och magiska landskap.   ”Min bästa tid var när jag var i tioårsåldern. Jag älskade att vara barn och ville inte bli vuxen”, berättar entreprenören Mariadele Arcuri Rossoni, som växte upp i Florens.   Nu skapar hon fantasivärldar som kommunicerar med betraktaren, i sitt eget företag Machine says hello – i Norrköping.

Mariadele tar emot på sitt kontor, längst upp i ett av husen på Södra Grytsgatan, med panoramafönster i tre väderstreck. Utsikten över Norrköping tar för en stund andan ur både skribent och fotograf. Trots det gråmulna, vinterdiset över hustaken.   ”Ja, visst är det speciellt att se Norrköping lite så här från ovan”, instämmer Mariadele i vår tysta beundran.   För tolv år sedan visste hon ingenting om Norrköping och Industrilandskapet. Då var hon 17 år gammal och stod med väskorna

packade för att lämna hemstaden Florens, för ett utbytesår på en gymnasieskola i Karlstad. Sen var tanken att hon skulle resa tillbaka till Italien…

Trivdes i Sverige Videovärlden och fantasivärlden var Mariadeles arenor som barn. Hon älskade att spela videospel, ofta tillsammans med sina två bröder. Hon var bara fyra, fem år när hon fick sin första dator, en Commodore 64 av sin mamma.

  ”Tidigt började jag drömma om att själv en dag designa videospel”, berättar hon.   Drömmen bar hon med sig till Sverige. När året i Karlstad på IB-programmet (International Baccalaureate) var till ända, bestämde sig Mariadele för att stanna ett år till. Och kanske ytterligare några år.   ”Jag trivdes så bra och det var så roligt. Jag hade börjat få kläm på svenska språket och undervisade i italienska för nybörjare på Folkuniversitetet. Det var lockande att fortsätta studera i Sverige. Ambitionen att bli videospelsdesigner fanns ju där… Jag fick ett gott råd att satsa på en universitetsutbildning som skulle ge mig kunskaper både inom 3D grafik och programmering. Den utbildningen hittade jag i Norrköping”, berättar hon.

Maskinen säger hej Hon läste till civilingenjör på programmet för Medieteknik och lade till några extra kurser i konstnärlig gestaltning och fick därmed sin egen unika kompetens.   ”I mitt examensarbete jobbade jag med

interaktion mellan en konstnärlig installation och betraktaren och det var här jag kände att jag hittat vad jag ville jobba med”, berättar hon.   Vidare deltog hon i projektet Djuriskt på Visualiseringscenter C, där hon formgav fantasidjur som besökarna kunde interagera med på olika sätt. Men att hitta jobb i branschen visade sig inte vara helt lätt.   ”Få projekt tillåter att man uttrycker sig så fritt som jag ville. Det mest kreativa som erbjöds var inom webdesign. Därför startade jag eget”, säger Mariadele.   Företagsnamnet, Machine says hello, berättar vad företagsidén handlar om: maskiner som kommunicerar.

Alfons säger hej Ett möte med Gunilla Bergström, författaren bakom Alfons Åberg, ledde till att Mariadele började arbeta på ett helt eget projekt. Det resulterade i Alfons Åberg säger hej, en väggstor installation av Alfons i sitt rum, för barn i åldern två till åtta år.


HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS Alfons är utrustad med känslor och vilja. Han kan till exempel föreslå lekar. Hur han beter sig beror på vilket gensvar han får från barnen som betraktar honom. Mariadele har tagit fram den motor med artificiell intelligens som styr Alfons beteende, hon har programmerat och står för den konstnärliga gestaltningen. Det är också hennes lösning som får kommunikationen mellan sensorer och dator att fungera. Installationen premiärvisades på Visualiseringscenter C och är nu ute på turné i landet.   ”Under arbetet med Alfons väcktes idén att göra något liknande för att aktivera äldre människor.”

Tavlan säger hej Inom ramen för Hälsans Nya Verktyg, ett av områdena inom Norrköpings Science Park, har hon drivit försöket med Painting says hello, en tavla med motiv som interagerar med den som står framför den. En prototyp har testats på Granens aktivitetscenter bland annat.   ”De äldre var först fundersamma och tyckte att det var för modernt för dem. Men sedan började de utforska motiven och röra sig framför tavlan. Till slut blev de riktiga proffs och lärde varandra. Nu ska jag vidareutveckla innehållet, tack

vare fondbidrag till projektet”, berättar Mariadele.   Hon tillägger att meningen inte är att tavlan ska ersätta mänsklig kontakt, utan bidra till rörelse och glädje.

Publicitet öppnar dörrar Painting says hello uppmärksammades nyligen i tidskriften Ny Teknik. Publicitet i fackpress och media underlättar vid marknadsföring av de unika installationerna, framhåller hon.   ”Det finns inga riktigt bra ord för att beskriva det jag gör. I början hade ingen hört talas om något liknande. Nu har mina kunder läst och hört lite mer om mina installationer, det öppnar dörrar i mitt säljarbete.”   Kunderna består av science centra och offentliga kulturinstitutioner runtom i landet. Men Mariadele hoppas kunna utveckla sina produkter även för en privat marknad, för att även få volymförsäljning. Barndomens magi Ännu sköter hon alla delar själv i sitt företag, försäljning, programmering, konstnärligt skapande, marknadsföring, administration, support av mjukvaran…   ”Det är lätt att känna sig splittrad ibland!

Mitt mål är att kunna anställa en eller ett par personer i företaget. Gärna en programmerare med flera kompetenser samt någon som kan ansvara för försäljningen.”   Som företagare är Mariadele något av en pionjär.   ”Jag har fått skapa min egen plattform och en marknad för mina produkter. Det

21 finns liknande verksamheter, men ingen företagare som gör precis det jag gör.”   Mariadele har också insett att barndomens magi går att förvalta:   ”Jag älskade verkligen att vara barn. Det sorglösa livet, att få leka och fantisera. Då levde jag i fantasivärldar – nu bygger jag fantasivärldar.”

Mariadele Arcuri Rossoni Gör: Driver företaget Machine says hello sedan 2010. Civilingenjör i medieteknik, utbildad vid Linköpings universitet, där hon även kompletterat med extra kurser i konst och gestaltning på KSM, Kultur, samhälle och mediegestaltning. Född: 1984 i Florens, Italien Familj: Sambo med Karl Lindberg, som jobbar på Interactive Institute. Bor: I sekelskifteslägenhet i centrala Norrköping. Fritidssyssla: Umgås med vänner. Spela olika typer av video- och dataspel. Ett rum i lägenheten är inrett enbart för ändamålet. Favoritspel: Det blir mycket Zelda just nu. Gillar även Machinarium och Monster hunter. Litteratur: Läser nu The invention of Morel, en mycket surrealistisk roman. Gillar postapokalyptiska romaner. Också förtjust i Doris Lessing.

Marisdeles egna bilder på två interaktiva installationer.


22

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

Paul Martin, chef för Sogetis Norrköpingskontor.

Kommuntumme upp för surfplatte-app! Text: Marie Karlsson

Många träd har förvandlats till kommunala mötesunderlag under årens lopp. Mycket tid, resurser och portopengar har tagits i anspråk i distributionen av alla de dokument som krävs för att våra politiker ska kunna fullfölja sina uppdrag. Norrköpings kommun bestämde sig för en tid sedan för att ersätta pappershanteringen med ett digitalt system och sökte efter en samarbetspartner. Norrköpingsföretaget Sogeti och applikationen ”Mina Möten” blev lösningen.

IT-konsulterna Sogeti har hela världen som arbetsfält och sysselsätter cirka 20 000 medarbetare, varav 1150 arbetar i Sverige. 20-talet av dessa, återfinns på företagets kontor här i Norrköping. Det är de som har skapat den skräddarsydda applikationen ”Mina Möten” som används av många av Norrköpings kommunpolitiker. Tack vare Sogetis lösning har den digra papperslunta som tidigare totalt bestod av närmare 800 000 utskickssidor per år, minskat avsevärt.

”Mina Möten” Genom en enkel, digital spridningsprocedur via kommunens surfplattor görs rätt mötes-

underlag tillgänglig för rätt person, inför rätt möte. Applikationen möjliggör delning av mängder med information, utan att ett enda fysiskt papper behövs. Du kan anteckna direkt i det digitala dokumentet och använda dig av överstrykningspenna med olika färger. ”Mina Möten” klarar det mesta som ett traditionellt underlag erbjuder och faktiskt mer därtill. Funktion och användarvänlighet har varit viktiga parametrar för Sogeti:   ”Teknik för teknikens egen skull är meningslös, vårt mål är alltid att underlätta för användaren. Vi är glada över att kunna bidra till att viktiga beslutsprocesser förenklas och effektiviseras inom kommunen. Vi ser

stor fortsatt potential i detta och vi hoppas kunna fortsätta utvecklingen av både samarbetet och applikationen”, säger Paul Martin, chef för Sogetis Norrköpingskontor.

Enkel, säker och prisvärd Kommunen efterlyste ett flexibelt, säkert och prisvärt dokumenthanteringssystem. Önskemål som Sogeti varit lyhörda för: ”Det unika med vår lösning är dess flexibilitet. Den applikation vi tagit fram bygger på det befintliga behörighetssystemet för kommunens IT användare. Varje användare loggar in på sitt vanliga konto, inga extra användarfunktioner behövs. Den är dess-

utom kompatibel med alla sorters dokument och kopplas enkelt ihop med e-post. Säkerheten har varit en hjärtefråga och vi har lyckats väl. Varje läsplatta är kopplad till en unik användare och dokumenten är behörighetsstyrda. När sekretessbelagda dokument hanteras behövs till exempel dubbla inloggningar”, förklarar Paul Martin.   ”Mina Möten” är dessutom en skalbar applikation, vilket i korthet innebär att kostnaden är densamma oavsett hur många som använder den. Sogeti tar en engångsavgift för att utveckla och bygga tjänsten, men inga licensavgifter tillkommer.

Lyckad lösning med många vinster Pär Höglund, chef på kommunstyrelsens kansli nämner just skalbarheten som en av de primära fördelarna med Sogetis lösning.   ”Ju fler som tar del av lösningen, desto större blir våra samordningsvinster”, menar Pär Höglund och fortsätter berätta om en mycket lyckad implementering:   ”Från början var det enbart socialnämnden som använde ”Mina Möten”, men utvecklingen har gått raskt framåt. Idag används den av flera nämnder och resterande står i


HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

23

kö. Nästa stora steg är att integrera applikationen även i fullmäktige. Användarna är mycket nöjda och vinsterna är många”, säger Pär.   Investeringen i surfplattor betalar sig på flera olika sätt, fortsätter han:   ”Det var betydligt dyrare att hålla på med alla utskick. Distribution, tryck och porto kostade stora summor varje år. Dessutom frigör vi tid och resurser hos de administratörer som tidigare samordnade utskicken. En annan vinst är att kvaliteten på underlagen är betydligt bättre i läsplattan. Tänk bara alla dokument där grafiken är av stor vikt, nu kan användarna själva förstora, vända och vrida på kartor och siffror. Informationen blir tydligare, helt enkelt. Därtill kommer den miljömässiga aspekten, som gynnar oss alla. Träd kan gå bättre öden till mötes än att förvandlas till budgethandlingar och styrdokument”, menar Pär.

En ljus applikationsframtid Såväl Sogeti som Norrköpings kommun ser fram emot att jobba vidare på den inslagna vägen. Tillsammans ser de möjligheter till ytterligare förbättringar och ännu fler användarvänliga lösningar. För Sogetis del kan det här innebära fler affärsmöjligheter:   ”Tack vare Norrköpings kommuns uppdrag finns nu den här lösningen i vår produktportfölj. Vi ser många användningsområden och framtida möjligheter att hjälpa till med dokumenthantering. Det här samarbetet har glädjande nog varit minst lika positivt för oss som för Norrköpings kommun”, avslutar Paul Martin. Pär Höglund, chef på kommunstyrelsens kansli.

BÖRJA TRÄNA NU! Årskort från 180:-/mån (studerande/pensionärer) Övriga tränar från 230:-/mån

Inte ny, men färdig..! Vi säger grattis till Daniella Aman! Efter examen är hon nu registrerad fastighetsmäklare. Då Daniella jobbat på SkandiaMäklarna de senaste fem åren är hon inte någon nybörjare direkt, men nu är tiden inne för egna uppdrag! Söker du en pigg, energisk och engagerad fastighetsmäklare så är Daniella rätt för dig! Kontakta Daniella på telefon: 070-910 49 00. Du når henne också via: daniella.aman@skandiamaklarna.se

Daniella Aman

Reg. Fastighetsmäklare

Fri parkering alla dagar • Inga medlemsavgifter • En fri PT-träning vid köp av kort

011-10 33 91 • Fredriksdalsgatan 44 www.squashcenter.net • info@squashcenter.net

Nygatan 120, Norrköping Tel: 011-12 49 00 www.skandiamaklarna.se


HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

Edit & björnen

Kontakter med näringslivet en kick för kreativ duo

Illustration: Edit & björnen

24

Text: Annelie Sylvan

Redan som studenter på programmet för Grafisk design och kommunikation, vid Linköpings universitet, kände Johanna Nordung Omnell och Karin Denfors att de ville starta ett företag tillsammans. Möte med lokala företag, uppdrag parallellt med studierna och examensjobb för ett tapetföretag avgjorde saken. I höstas flyttade de in på företagshotellet på Korsgatan för att förverkliga sin vision. Edit & björnen. Så kallar de sitt företag, ett namn som väcker bilder och associationer.   ”Edit är en lek med ordet editera men står också för den noggranna tanten, som har koll på det mesta. Björnen symboliserar vår breda och kraftfulla kommunikation. Vi ville ha ett namn som stack ut bland alla engelskklingande kommunikationsföretag”, förklarar den kreativa duon.

Bra starta efter examen Energin hos de båda företagarna går inte att missa.   ”Vi har världens roligaste jobb och gör det vi alltid drömt om. Nu är det hårt arbete som gäller”, säger Karin.   ”Ska man någon gång starta eget, är det direkt efter examen. Man är van att leva på liten inkomst och har inte så höga materiella krav”, menar Johanna.   Båda var starkt engagerade i olika ideella uppdrag under studietiden och knöt även kontakter med näringslivet redan som studenter. Det har haft stor betydelse för att de nu själva är företagare, framhåller de. Skapade fondtapet ”Ett exempel på en bra lokal mötesplats för studenter och företagare är Job provider live (se artikel intill), där vi förra året fick ett uppdrag från ett företag som deltog. Det gav en kick och en uppmuntran på vägen mot ett eget företag”, säger Karin.   När de sedan gjorde sitt examensarbete för tapetföretaget Mr Perswall, i samma

koncern som Boråstapeter, formades företagsidén ytterligare. Karin och Johanna har designat en av företagets nya fondtapeter som kommer att lanseras i kollektionen Nostalgic i vår. Men egen formgivning är inte huvudinriktningen för Edit & björnen.

Egen lokal från början ”Vi är i grunden en traditionell reklambyrå, med fokus på riktigt bra design. Målet är helhetslösningar, att få ta fram företags identitet inifrån och ut. Från kontorsinredningen till kommunikationen utåt mot kunderna. Vi kan till och med skräddarsy deras tapeter! Vi vill inte utesluta något och låter vårt företag utvecklas lite efter vad marknaden frågar efter”, säger Karin.   Och de lever som de lär. Det lilla kontorsrummet de hyr på företagshotellet är inrett med stor eftertanke. Böcker, affischer, föremål och möbler signalerar ideal deras företag står bakom. Trots den begränsade ytan har de gjort plats för ett litet bord och ett par fåtöljer för gäster. Färska tulpaner ger rummet liv.   ”Den investering vi gjort kapitalmässigt är att vi satsat på en lokal från början. Det kändes inte funktionellt att jobba hemifrån våra små ettor”, säger Johanna.

K

I ett kreativt stråk Karin kommer från Oskarshamn, Johanna har sina rötter i Örnsköldsvik. Att etablera företaget i Norrköping kändes naturligt tycker de, eftersom det är här de byggt upp sina nätverk.


HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

25

  ”Norrköping ligger bra till med tanke på kontakter med övriga Sverige. Vi tycker också det råder ett bra företagsklimat här. Vår lokal ligger mitt i Norrköpings stråk av kreativa medieföretag. Det gör det lätt att samarbeta med andra och att slussa kunder vidare till kollegor. Man får en bra överblick när företagen ligger så nära varandra”, tycker Karin. Vad har ni för bild av ert företag om några år?   ”Då är vi en designerduo som etablerat sitt unika uttryck. Vi har nog inte vuxit i antal anställda, snarare har vi etablerat många samarbeten”, säger Karin.   ”Norrköping är fortfarande basen för vår verksamhet, även om vi har uppdrag i andra delar av landet”, tror Johanna. Exempel på uppdrag som Edit & björnen arbetat med. Bilder: Edit & björnen

FLIMMER 14:e Norrköping Filmfestival

5-14 Oktober 2012 www.flimmer.nu

Job provider live

Kopplar ihop studenter och företag Text: Annelie Sylvan

Hur underlättar man för studenter och företag att mötas? Job provider live är ett arrangemang, där studenterna sätter dagordningen och företagen får berätta vad de har att erbjuda.

”Det gäller att hitta effektiva sätt för studenter och företag att mötas. Vi vet att behovet av sådana möten är stort. Företagen letar efter speciella kompetenser samtidigt som vi har ett universitet med en fantastisk mix av bra utbildningar”, förklarar Ulrika Bäckström, marknadsansvarig på Norrköping Science Park, NOSP, som står bakom Job provider live, tillsammans med programsektionerna

för Kultur, samhälle och mediegestaltning, Grafisk design & kommunikation samt Civilingenjör i Medieteknik och Elektronikdesign.

På studenternas villkor Job provider live startade som en webbtjänst (Job Provider), där studenter kunde söka företag via nätverket inom NOSP och

företag å sin sida kunde söka studenter.   ”Men man behöver också träffas på riktigt! Här är det studenterna som själva lägger upp programmet för en kväll, med mingel och möjligheter att knyta kontakter under lättsamma former. De företag som bjuds in är alla företag inom vårt kluster för Interaktiva och visuella medier, vilket matchar de medverkande utbildningarna väl. Vi har vänt på steken så att det här är företagen som, genom korta pitchar och intervjuer på scenen, ska väcka studenternas nyfikenhet och locka dem till sig”, säger Ulrika Bäckström och fortsätter:   ”Studenter idag är väldigt intresserade och vill nå fram till företagen. Det såg vi

även under årets arrangemang i februari. De var riktigt laddade för kontakt och mingel efter presentationerna.”

Litet format positivt Alla kontakter som knyts under den här kvällen är värdefulla, menar hon.   ”En del leder direkt till samarbeten. Andra kan ge något längre fram. Eller vara inspirerande.”   Arrangemanget hålls under ganska enkla former, vilket är en del av framgången, tror Ulrika Bäckström.   ”Kontakter måste inte knytas på stora mässor. Det lilla formatet är nog så bra.”


26

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

Stafsjö Valves investerar för att möta efterfrågan inom biogas och gruvindustri Text: Annelie Sylvan

Stafsjö Valves investerade nyligen 20 miljoner kronor i sin tillverkning av skjutspjällsventiler.   ”Vi kan nu öka vår kapacitet och möta den stigande efterfrågan inom exempelvis biogastillverkning och gruvindustrin med en effektivare produktion”, säger vd Thomas Carlson.

Stafsjö har en nästan obruten produktionslinje sedan 1666, då bruket anlades för tillverkning av kanoner. En era som varade i nästan 200 år. Den första ventilen gjordes 1881. Skjutspjällsventiler började tillverkas 1928 och från 1960-talet har det varit den huvudsakliga produkten för Stafsjö. Skjutspjällsventiler används för avstängning och reglering av flöden i processindustrin.

Effektivitet och tillväxt Företaget är fortfarande beläget på den plats där bruket etablerades på 1600-talet. Men innanför de karaktäristiska bruksbyggnaderna finns numera modern högteknologi. Stafsjö Bruk såldes 2005 av Anders Wall till den tyska familjeägda Bröer Gruppen, och bytte därefter namn till Stafsjö Valves.   ”Bröer Gruppen tillverkar själva en annan typ av ventil och var intresserade av Stafsjös ventiler som komplement. Vi fick därmed

en ägare som var insatt i vår verklighet. De tyska ägarna har ett starkt fokus på effektivitet och tillväxt. Investeringarna har avlöst varandra och ett par riktigt stora satsningar genomfördes förra året”, säger Thomas Carlson.

Långsiktigt ägande Det som tillkommit senast är två nya fleroperationsmaskiner, tre nya montage- och provtryckningslinjer och en ny testanläggning för produktutveckling.   ”Det finns en långsiktig strategi i företaget, vår ägare är också vår största kund”, framhåller Thomas Carlson.   Stafsjös verksamhet omfattar allt från produktutveckling till alla led inom tillverkning och montage.   ”Vi är helt beroende av bra underleverantörer. Många av dem finns i närområdet, framför allt i Norrköping som har en stark

industritradition inom plåt och skärande bearbetning. Tack vare dessa närliggande företag kan vi vara flexibla och leverera med kort varsel till våra kunder ute i världen”, säger Thomas Carlson. Stafsjö, som ligger i Nyköpings kommun, hittar inte bara underleverantörer i grannkommunen Norrköping, här rekryterar man också en stor del av sin personal.

  ”Faktum är att 90 procent av våra anställda är från Norrköping.”

Möjligheter och orosmoln Den stora marknaden för Stafsjö är pappersoch cellulosaindustrin, även om den minskat något i den allmänna nedgång som drabbat papperstillverkarna.   ”Däremot ser vi att marknaden för biogastillverkning växer. Vår andel av mark-

Stafsjö Valves AB Verksamhet: Produktion av skjutspjällsventiler. Ägare: Tyska Bröer Gruppen, där även vridspjällstillverkaren Ebro Armaturen ingår. VD: Thomas Carlson Antal anställda: 62 personer Omsättning: 150 miljoner kronor Marknad: Större delen av produktionen går på export världen över. Kunder: Företag inom processindustrin exempelvis pappers- och massabruk, inom vattenhantering samt pulver och granulathantering, tillverkare av biogas, gruvbranschen.


HELA DENNA BILAGA Ă„R ANNONS

27

naden var fÜrra üret 25 procent. En annan växande marknad är gruvnäringen, där vi ocksü ser goda mÜjligheter�, säger Thomas Carlson. Hur har den ekonomiska krisen i Europa püverkat StafsjÜ?   �Trots det tunga läget i Sydeuropa gür vi pü hÜgvarv och har faktiskt extra inhyrd arbetskraft. Men jag tror att nedgüngen kommer att spilla Üver lite även pü oss under 2013. Vi kommer nog inte att ha tillfällig arbetskraft i hÜst.�

Stark export Skjutspjällsventiler frün StafsjÜ säljs Üver nästan hela världen.   �Vür export är betydande och kunderna finns i Europa, Kina, SydÜstra Asien, Sydafrika, Sydamerika, Kanada och USA. Spridningen är global, men totalt har vi mindre än fem procent av världsmarknaden.�   FÜretaget har satt upp ett ambitiÜst mül fÜr framtiden. Den nuvarande omsättningen pü 150 miljoner kronor ska fÜrdubblas inom en femürsperiod. I den planen ingür att erÜvra vita fläckar pü marknadskartan.   �Vi ska bli starkare och växa i USA, till exempel.�

Hjälp ett barn att fÜrändra världen! FÜr 230 kr i münaden blir du fadder till ett barn och stÜdjer samtidigt ett helt samhälle. Frün 100 kr i münaden kan du istället välja att bli projektfadder och stÜdja olika aktuella och angelägna projekt. Jag drÜmmer om att fü lära mig läsa och skriva. Emane, Etiopien

Bli fadder! Anmäl dig pü www.barnfonden.se

www.citroen.se

CITROĂ‹N DS3 URBAN CHIC EN DEL AV DIG.

FRĂ…N

ĹˆÄ?Ĺ‹Ĺ?ĹŒÄ?Ä’ÄĄ#Ä­ Nya CitroĂŤn DS3 Urban Chic är allt du kan fĂśrvänta dig av en CitroĂŤn DS3, bara ännu mer: design som sticker ut och drar blickarna till sig. Teknik som Ăśkar kĂśrglädje och säkerhet. Urban Chic är en extra välutrustad version med ett pris som är lika attraktivt som utrustningslistan. Den innehĂĽller bland annat ECC, lättmetallfälgar och parkeringssensorer bak. Välj mellan antingen en liten motor med lĂĽg fĂśrbrukning eller en kraftfullare motor fĂśr rolig kĂśrning. Â?‡‘ „Â? ĹˆĹŒĹ‹Ä?Ĺ?ŇŇÄ?Ä’Ä? Â? …ÂŒ Â?Â? ”Â?Š €Â? ”‡Š‰ƒŒ „Â?Â?…‰Â?‹€‡Œ’‡Â?ÂŒ ‘Â?‹ Â?Â? ‹ƒ‘’ ‚“ĕ

Ä­  Œ‚‘‰Â?‘’Œ‚ƒŒ Â…Â?ŠŠƒÂ? ”‡‚ ĹłÂŒŒ‘‡ƒÂ?‡Œ… ‹ƒ‚ ‡’Â?Â?°Œ ‡ŒŒ‘Ä? ”€ƒ’ŠŒ‡Œ… ĹŠĹ? ‹ Œ‚ƒÂ?Ä? ‰Â?Œ’Œ’ ĹŠĹ‡Ĺ˜Ä? Â?ƒ‘’‘‰“Š‚ Ĺ‹Ĺ‹Ĺ˜Ä? Â?Ă’Â?Š‡… Â?Â?Œ’ Ĺ‹Ä?Ĺ?ĹŒĹ˜ €‘ƒÂ?‚ Ž  „Ä?ÂŒ Â?Â?Œ’Ä? ”‡”…‡„’ Ĺ‹ĹŒÂ‰Â?Ä? “ŽŽŠÂ?……Œ‡Œ…‘”…‡„’ ĹŒĹ?ĹŒÂ‰Â? ħƒ„„Ä? Â?Â?Œ’ ĹŒÄ?Ĺ?ĹŒĹ˜Ä¨Ä? Â?Â?ÂŒÂ‘ÂŠÂƒÂ„Ă’Â?€Â?“‰Œ‡Œ… €ŠÄ? ‰ÒÂ?Œ‡Œ… ĹŠÄ?Ĺ? ÂŠÄĄĹˆĹ‡Ĺ‡ ‰‹Ä? ʼnĒ“’‘ŠÂ?ÂŽÂŽ Ĺ?Ĺ?…ĥ‰‹Ä? ‡ŠƒŒ Ž  €‡Š‚ƒŒ Â?Â? ƒ–’Â?“’Â?“‘’‚Ä?

SMEDBYGATAN 4 A 011-364940 A WWW.ZETTERBLOMBIL.SE


28

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

Foto: Intuitive Aerial

Intuitive Aerial siktar högt

Minihelikopter väcker intresse i Hollywood Text: Annelie Sylvan

Ett obemannat flygande kamerastativ, som utvecklats i Norrköping, väcker uppmärksamhet i den amerikanska filmindustrin.   ”Vi är inne i en riktigt rolig fas nu, med mycket marknadsföring och kundkontakter”, konstaterar Intuitive Aerials vd Torkel Danielsson, som i vår korsar Atlanten mer än en gång.

Intuitive Aerial är företaget som vinner allt större förtroende hos filmproducenterna i Hollywood. Företagets minihelikopter är tekniskt väl utvecklad och samtidigt användarvänlig. Den manövreras från marken och kan fånga svåra vinklar och vyer från luften.   ”Hollywoods filmindustri är ganska väl förtrogen med principen för sådana här minihelikoptrar. Men de har haft dålig erfarenhet av dem, eftersom de hanterats av ensamma entreprenörer på hobbynivå, som varit de enda som klarat av att styra farkosterna. Filmmänniskorna imponeras av att vi är ett organiserat, solitt företag med hög teknisk kompetens, med egen produktutveckling och servicetjänster”, berättar vd Torkel Danielsson.

Egen verkstad När Norrköping Växer skrev om Intuitive Aerial för ungefär ett år sedan, bestod företaget av grundarna Torkel Danielsson,

Mårten Svanfeldt, tekniskt ansvarig stationerad i Taiwan, samt Jonas Lindqvist. Företaget hade då sedan några månader klivit in i företagsinkubatorn LEAD och arbetade med att prova sin första minihelikopter på marknaden. Mycket har hänt sedan dess! De tre grundarna är kvar och nya krafter har tillkommit.   ”Vi är idag sex anställda totalt. Förstärkningen har skett inom produktion, design och försäljning. Dessutom har vi fyra studenter som jobbar med examensarbeten hos oss. Sedan förra året har vi också flyttat företaget från Norrköping till Linköping, där vi nu byggt upp en egen verkstad för tillverkning av minihelikoptrarna. Produktionen är fortfarande småskalig och vi har hittills tagit fram fem exemplar”, berättar Torkel.

Lysande studentinsats Bilden av vad marknaden frågar efter har klarnat.

  ”Vi har tagit fram en minihelikopter med en riktigt bra kontrollenhet, som gör helikoptern lätt att använda. Även en person utan teknisk bakgrund kan utan problem sätta sig in i hur farkosten fungerar, hur man fäster kameran och så vidare. Vi fick hjälp av studenter från Linköpings universitet, när vi tog fram den här kontrollenheten. Medan vi byggde inkråmet till farkosterna, tog de fram en ny styrenhet, som är den vi använder nu utan några större förändringar. Vi är extremt nöjda”, framhåller Torkel med eftertryck.   Studenterna är blivande civilingenjörer på programmet för Design och produktutveckling, vid Linköpings universitet.

Olika marknader – olika respons Vilken respons har den obemannade minihelikoptern fått av marknaden?   ”I Sverige tas vår produkt och dess tjänster inte riktigt på allvar ännu. Man ser potentialen men är lite avvaktande. I USA är bemötande helt annorlunda. I Hollywood är man öppen för ny teknik och vet vad vår produkt är för något. Där ser man möjligheterna med vår minihelikopter inom långfilm, direktsändningar och reklamfilm”, säger Torkel.   Utöver kundbesök i Los Angeles under våren, planerar Torkel för Intuitive Aerials medverkan vid en internationellt mycket välrenommerad mässa arrangerad av NAB,

National association of broadcasters, i april. Här släpper de stora giganterna som exempelvis Canon och Sony sina nyheter varje år.

Viktiga värden lokalt ”Just nu handlar mycket av vårt arbete om att bygga goda referenser. Det är så viktigt att produkten hamnar på rätt ställe, i ett sammanhang där den verkligen används och behövs – och får ett gott rykte”, säger Torkel.   När efterfrågan ökar finns självklart en plan för fortsatt tillväxt och produktion.   ”Vi kommer att skala upp produktionen genom att lägga ut tillverkningen av komponenter hos olika underleverantörer i Sverige, till stor del lokalt i Östergötland. Men slutmontering och tester kommer att utföras under vårt eget tak.” Är Linköping-Norrköping platsen även för den framtida expansionen?   ”Vi kommer att stanna i Östergötland. Inte minst för att vi har chansen att hitta så innovativa och kompetenta människor på utbildningarna vid Linköpings universitet. Dessutom har vi stor hjälp av spännande filmbolag i Norrköping, till exempel Effektfabriken, Crazy Pictures och ETK.”


endast 5 st lägenh eter kvar !

Nu byggs 14 nya moderna bostadsrätter mitt i city

För fullständig information och planlösningar besök vår hemsida www.skandiamaklarna.se/norrkoping.

AN EGAT

AKAR SKOM

BEST WESTERN HOTEL PRINCESS

KV. SPRUTAN

S:T PERS

GATAN

UGUG.

I kvarteret Sprutan med adress Skomakaregatan 4 byggs nu 14 lägenheter med högsta standard och kvalité. 2:or, 3:or och 4:or i storlek mellan 75 och 171 m2. Inflyttning december 2013. Teckna dig redan nu, och få chans att påverka planlösningen i din nya lägenhet.

FILMSTADEN

G:A RÅDST

-

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

SPIRAN

Samarbetspartners:

å

Nygatan 120, Norrköping Tel: 011-12 49 00 www.skandiamaklarna.se


30

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

Världsledande datavisualisering från Norrköping Text: Marie Karlsson

Mikael Jern, VD för NComVA, är belåten. Hans företag gick häromdagen raka vägen till en plats på Ny Tekniks och Affärsvärldens prestigefulla topp 33-lista. Listan innehåller de hetaste och mest innovativa teknikföretagen i Sverige. Med stora, internationella framgångar och siktet inställt på fortsatt erövrande av statistikvärlden är Norrköpingsföretaget NComVA en klart lysande stjärna på visualiseringshimlen.

Gör svår information lättbegriplig ”Statistisk information är ofta komplicerad, men ska vara lätt att ta till sig och förstå”, säger Mikael Jern.   En enkel grundtanke, som ligger bakom den komplexa teknik med vilken NComVA lägger statistikvärlden för sina fötter. NComVA utvecklar och säljer webbaserad, interaktiv datavisualisering i syfte att underlätta presentation av stora mängder statistik och företagsdata. Med hjälp av överskådliga bilder, tydlig grafik och integrerad text – så kallad storytelling – förvandlas komplicerade siffersamband till relativt lättbegripliga fakta. Användandet av förklarande texter som enkelt kan kopplas till bilderna, är helt unikt för NComVAs lösning.

Forskningsprojekt blev till företag Den framgångsrika visuella presentationstekniken är resultatet av ett forskningsprojekt drivet vid Linköpings universitet.   ”Ursprungstanken var en fortsatt centrumbildning vid universitetet, det skulle inte alls ett bli ett företag, egentligen”, säger Mikael Jern.   Men intresset för programvaran var redan tidigt stort hos olika statistikorganisationer och inflytelserika, potentiella kunder önskade sig bolagsform:   ”Vi hade turen att knyta affärsmässigt viktiga kontakter redan inledningsvis i projektet. Kunderna efterlyste långsiktighet och för att kunna sluta de stora avtalen behövde vi bli mer kommersiella. Därför bildades NComVA i sin nuvarande form 2010”, berättar Mikael Jern.

Välmeriterad kundstock På kort tid har NComVA etablerat sig såväl på den svenska marknaden som på den internationella. Många av landets kommuner, organisationer och myndigheter som SCB, Pensionsmyndigheten, Försäkringskassan, Boverket med flera, använder sig av NComVas teknik. Den svenska marknaden känns ändå relativt blygsam i jämförelse med de internationella, riktigt statistiktunga kunderna. Här återfinns giganter som OECD, IMF, World Bank och EU-kommissionens samordningsorgan för statistik, Eurostat.   ”Europeisk statistik, i oerhörda mängder, publiceras på hemsidor med 100 000-tals besökare varje dag. Att Eurostat använder vår programvara och vår visualiseringspresentation, är naturligtvis strategiskt viktigt och det har öppnat många nya dörrar för oss”, säger Mikael Jern.   Ett nytt samarbete Mikael hyser stor tillförsikt inför, är det med programvaruföretaget QlickView:   ”QlickView är världsledande inom Business Intelligence och vi hoppas i och med detta på att kunna bredda vår verksamhet. Att QlickView valt oss som leverantör är ett stort steg in i företagsvärlden. En marknad som är lockande, utmanande och som definitivt ligger i NComVAs expansionsintresse”, säger Mikael.

Global marknadsföring via nöjda kunder Fler och fler kunder, i fler och fler länder, efterlyser samarbete med NComVA. Mikael Jern och hans 7 kollegor befinner sig i en positiv spiral, där det ena stora samarbetet efter det andra sprider gott renommé och leder till ytterligare affärer. Nyligen inleddes projekt i mellanöstern, där NComVA genomfört utbildningar i statistikvisualisering i exempelvis Palestina och i Abu Dhabi. Precis som vi pratar kring sälj och marknadsföring, plingar det till i Mikaels inbox. Det är ”City of Lugano” som visar sitt affärsmässiga intresse. Mikael ler ödmjukt, mail av det slaget är välkommen vardagsmat för honom.   ”Våra kunder är våra bästa ambassadörer. De största aktörerna söker de bästa alternativen och glädjande nog är vår lösning världsbäst, det är därför vi är världsledande”, förklarar Mikael Jern.   Så enkelt och självklart det låter. Nästan som om det presenterats visuellt. Med grafik, bilder och integrerad storytelling.


HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

31

”VI GÖR NORRKÖPING SNYGGARE” Design i världsklass för hemmet. Inredning för kontor och offentlig miljö.

VILPLATS I TRAPPHUS

EN SKÖN AVSLAPPNAD MÖTESPLATS

HÄSTEN I ENTRÉN TILL GAMLA TELEVERKET

NORRKÖPINGS STILIGASTE LUNCHRUM

KONFERENSRUM MED SKYLTFÖNSTER

VÅRENS FIKAPAUS SKA UPPLEVAS UTOMHUS

MAGNENTUS

GAIA

MODERNT OCH FRÄSCHT KONFERENSRUM GAIA

MAGNENTUS

HENRY STÅHL

EN SNYGG VÄNTPLATS HENRY STÅHL

MAGNENTUS

BRASSERIET KNÄPPINGSBORG

BELYSNING NÄR DEN ÄR SOM VACKRAST KNÄPPINGSBORG

011-26 52 52 LINDÖVÄGEN 41, NORRKÖPING www.kontorett.se ATT FIKA OCH UPPLEVA DESIGN PÅ SAMMA GÅNG FRÄCKA FRÖKEN CITY

UNDER SHOPPING KAN DET VARA SKÖNT ATT VILA LINDEN NORRKÖPING

K CEBOPIRO ATION SBEPLTRÅENFDEA LJNAOSTS RNA OCH INS FÖ E MÖ RETT R DE SE FÖ

FACEBOO

K.COM/KO

NTO


32

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

Fr v Anders Uddenberg, doktorand, Anne Revland, näringslivsdirektör, Anna Öhrwall Rönnbäck, föreståndare vid CAM, LiU.

Foto: näringslivskontoret, Norrköpings kommun.

Hur skapas uthållig lönsamhet? Text: Marie Karlsson

Att få fart på tillväxten i små och medelstora företag är oerhört viktigt för landets kommuner. I Norrköping pågår just nu forskning kring vad välmående, snabbt växande företag har gemensamt. Anders Uddenberg är doktorand vid Linköpings universitets Centrum för affärsutveckling i mindre företag (CAM) och i sin studie ”Väx i Norrköping” strävar han efter att hitta nya samband mellan framgångsrika företag.

Anders Uddenberg är placerad vid Norrköpings kommuns Näringslivskontor men bedriver mycket av sin forskning på fältet, ute i näringslivet. Den studie som görs nu är fortsättningen på ett projekt som pågått i över två år, i samarbete med Almi Företagspartner, i Linköping. Besök på över 80 företag har gjorts och dryga 400 intervjuer ligger till grund för de resultat som ska vara klara då Anders tar sin licentiatexamen, till sommaren 2013. ”Jag sammanställer tidigare forskning på om-

rådet och bidrar förhoppningsvis i slutänden med nya rön, säger Anders. Visst finns det studier gjorda på tillväxt förut, men många av dem tar sin utgångspunkt i stora företag, ofta internationella koncerner. Mitt mål är att istället bidra till kunskapen om tillväxt bland små och medelstora företag. Intressanta aspekter är bland annat vad snabb tillväxt innebär och hur har våra mest framgångsrika företag lyckats? Vilka satsningar har generat tillväxten och vilka problem brottas dessa företag med?”

Vill förenkla tillväxt och sprida kunskap Företagen som igår i studien spänner storleksmässigt mellan cirka 10-250 anställda. De ska ha dubblerat sin omsättning över de senaste fyra boksluten. Företagen ska vara

etablerade och hunnit bli ganska ”komplexa” i sin verksamhet. ”Det finns gott om företag i den här kategorin i regionen. Kan vi hitta affärsmässiga lösningar som ger en håll bar, skjuts framåt har vi väldigt mycket att vinna”, säger Anders.

Näringslivsdirektör Anne Revland är mycket nöjd med att ha Anders Uddenberg knuten till kontoret: ”Närhet och samverkan ger goda resultat. Anders är en viktig länk mellan universitet, näringslivet och oss i kommunen. Det är spännande att följa hans forskning på nära håll. Vi ser stora fördelar med att snabbt och smidigt få tillgång till hans erfarenheter och hans resultat. För att lyckas med vårt uppdrag på näringslivskontoret är det viktigt att vi håller oss uppdaterade om hur företagare tänker och arbetar med utveckling och tillväxt i sina företag”, säger Anne Revland.


LjusiHem

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

Proffs- & Kvalitétsbelysning BACA Lighting, ett familjeägt företag med rötterna i Norrköping. Företaget har funnits sedan 1992. Anledningen till att företaget startades var när vi såg ett behov av att kunna erbjuda helhetslösningar inom ljussättning och intelligenta hem.

Malmö Stadsbibliotek

Efter många år som installatör hade vi stött på otaliga krångliga och dyra system . Detta i kombination med dyra armaturer som har gått igenom flera led, från fabrik till distributör till återförsäljare till slutkund gjorde att det endast var några få utvalda som hade råd att skapa en bra hemmiljö. Genom Baca Lightings unika koncept med egendesignade och egentillverkade armaturer i kombination med ett styrsystem som vi är distributörer för, har gjort att vi kunnat pressa priserna utan att tumma på kvalitén. Allt fler personer får upp ögonen för våra produkter. Med en nystartad hemsida som erbjuder gratis ljussättning och styrsystemsförslag av ditt hem når vi även ut till kunder på andra sidan jordklotet. Philips Dynalite är vårt system. Som ni förstår på namnet är det ett Philipsägt system. Vi har ett nära samarbete med Philips Norden som använder vår kompetens för att driftsätta, programmera och designa systemen till alla deras projekt. Detta har gjort det möjligt för oss att fördjupa vår kunskap för hur man skapar en optimal anläggning. Oberoende om det är en enrumslägenhet på 24 kvadratmeter eller ett universitet på 24 000 kvadratmeter.

Nordic Light Hotel

Vårt arbetssätt gör det möjligt att både fortsätta leverera kvalitativa lösningar till privatkunder samt att bemöta större förfrågningar från offentliga byggnader som kommer in genom föreskrivande ledet. Här visas några av våra referensobjekt

.

Stenhus i Norrköping

H&M Regeringsgatan Stockholm

Boka tid för ljussättn ing – vi hjälper dig med planering av eli nstallation och ljuss ättning

Öppet: Måndag-Fredag 09.00–18.00 Lördag 10.00–15.00 • Söndag stängt

Varmt välkommen in till oss Vi finns på Fjärilsgatan 1 i Norrköping www.ljusihem.se • info@ljusihem.se • 011-13 69 93

33


34

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

Två landshövdingar inviger bredbandsnät, Elisabeth Nilsson från Östergötland och Liselott Hagberg från Sörmland.

Stamnät på plats mellan Norrköping, Finspång och Katrineholm

”Fördelaktigt att ansluta sig från början” Text: Annelie Sylvan

Landsbygdens invånare i den västra kommundelen har nu möjlighet att gå samman och anmäla intresse för uppkoppling till det utbyggda fibernätet.   ”Den investering som krävs kan hushållen räkna hem inom två till fem år”, säger Johnny Eriksson, projektledare på Norrköpings kommun. Stamnätet för bredband på sträckan Norrköping-Finspång-Katrineholm är färdigbyggt. Invigningen ägde rum den 21 februari, då fiberanslutning gjordes i Vånga skola under högtidliga former och överinseende av två landshövdingar. Cirka 3 000 hushåll (privatpersoner och företag) mellan Norrköping och Finspång kan nu få tillgång till bredband, genom att ansluta sig till stamnätet.   ”Det är viktigt att även människor på landsbygden får tillgång till bra bredbandsuppkoppling, där marknadskrafterna inte satsar. Genom att Norrköpings kommun bygger ut stamnätet på landsbygden, skapar kommunen förutsättningar för att så många som möjligt ska kunna ansluta sig till bredband”, säger Karin Jonsson (C), ordförande i Bredbandsutskottet.

En demokratisk fråga Regeringen har satt som mål att 90 procent

av alla företag och hushåll ska ha tillgång till bredband med minst 100 Megabit/ sekund år 2020. Norrköpings kommun, i sin tur, har satt som mål att 90 procent av alla företag och hushåll ska ha möjlighet att beställa bredband med minst 100 Megabit/ sekund, till ett rimligt pris. Norrköpings kommun har grävt och lagt fiber på en fem mil lång sträcka genom Eksund, Klinga, Kimstad, Skärblacka, Vånga och vidare upp mot Finspång. Förutom Vånga skola är ännu ingen fastighet inkopplad på nätet. Hur ska invånarna gå tillväga för att få bredbandsuppkoppling till sina hus?   ”Det sker ingen automatiskt anslutning. Hushållen måste själva ta initiativ och engagera sig”, understryker Karin Jonsson.

Kostnader Norrköpings kommun har tagit beslut om vilka taxor som ska gälla för de olika

anslutningsmöjligheterna. För boende i tätort som kan ansluta sig till stadsnätet, är anslutningsavgiften 19 000 kronor. Boende som inte tillhör stadsnätet ansluts via en så kallad firberförening. Anslutningsavgiften blir då 9 900 kronor, men här tillkommer kostnaden för grävning på sträckan från stamnätet till fastigheten (som kan variera beroende på hur lång sträckan är). Det behövs minst två personer i varje fiberförening som sköter kontakten mellan kommunen och fiberföreningen. För mer information om hur boende kan ansluta sig till det utbyggda fibernätet hänvisar Johnny Eriksson till Norrköpings kommuns hemsida.   ”Hushållen kan räkna hem sin investering inom två till fem år. Bredbandsoperatörerna kan lämna bra rabatter för dem som går med från början. Det gör att månadskostnaden för bredband med fiber blir betydligt lägre än för bredband via xDSL”, säger Johnny Eriksson.

Ökar fastighetsvärdet Tre fiberföreningar har kommit så långt att de nu bara inväntar våren för att kunna börja gräva. Det är Vånga samhälle (80 fastigheter), Krokhagen (35 fastigheter) och Ljusfors (39 fastigheter).   ”Vi är övertygade om att intresset för anslutning utmed det nya stamnätet kommer

att öka nu när prisbilden är klar. Fördelarna med att ansluta sig är många. Månadskostnaden för bredband blir lägre, kvaliteten på bredband med fiber är överlägsen de äldre lösningarna. Med fiberanslutning höjer man också värdet på sin fastighet”, säger Karin Jonsson.   Efter anslutning till hushållen ägs bredbandsnätet av Norrköpings kommun, som tar ansvar för driften.

Utbyggnaden fortsätter Kan man ansluta sig senare?   ”Ja, det kan man. Men det blir inte lika förmånligt ekonomiskt. Det är för dem som går med från början som operatörerna lämnar generösa rabatter. Det blir också dyrare omkostnader för grävning för enstaka hushåll som ansluter senare”, säger Johnny Eriksson. Hur fortsätter utbyggnaden av stamnätet i andra delar av kommunen?   ”Nästa sträcka på tur är Norra Bråviken, genom Kolmården för anslutning mot Nyköping. Den är planerad att påbörjas i år. Vi planerar också fortsätta dragningen från Kimstad mot Norsholm och från Skärkind mot Linköping. Sträckan ut mot Vikbolandet kommer nog att ske i ett par etapper och är aktuell någon gång 2015-2016”, berättar Karin Jonsson.


HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

23/3 DOMPREMIÄR

Flyg med nyckelpigan Dolores och Eldflugan Mike i domfilmen Life of Trees 3D. En historia om hur viktiga plantor är, hur träd växer och hur vatten trotsar tyngdlagen och transporteras uppåt till trädkronans topp för att producera syre, vilket gör det möjligt att leva på jorden. En flygresa genom naturen som är både lärorik och underhållande, tillägnad den planet vi lever på och naturen runt omkring oss. Barntillåten.

VISUALISERINGSCENTER C Kungsgatan 54, Norrköping 011-15 63 00 info@visualiseringscenter.se

UPPLEV BALETT & MUSIKAL PÅ CNEMA SE VÄRLDSFÖRESTÄLLNINGARNA PÅ BIO I PÅSK

ANNANDAG PÅSK 1 APRIL, KL 16.00 (195 SEK):

Jesus Christ Super Star

SKÄRTORSDAGEN 28 MARS, KL 20.15 (195 SEK):

Alice i Underlandet

PÅSKDAGEN 31 MARS, KL 14.00 (170 SEK):

Esmeralda

CNEMA Kungsgatan 56, Norrköping 011-15 15 15 www.cnema.se

Boka biljetter på www.cnema.se eller ring telefon 011-15 15 15. På webben finner du även information om våra övriga liveföreställningar så som fotboll, opera, konsert och baletter. Har du Riksteaterns scenpass eller är under 26 år så får du rabatt på liveföreställningarna, se specifik föreställning.

35


36

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

Anna Almsjö, Svensk Direktreklam och Anders Thydén, socialkontoret Norrköpings kommun.

Anna Almsjö, vd för Svensk Direktreklam:

”Alla ungdomar förtjänar K en ny chans” Text: Annelie Sylvan

”Alla ska få en chans att börja om. Att ta emot killar och tjejer i ungdomstjänst är vårt sätt att visa att vi bryr oss om ungdomar som det gått snett för. Det kan hända vem som helst”, säger Anna Almsjö, vd för Svensk Direktreklam i Norrköping och Sörmland. Svensk Direktreklam har de senaste åren tagit emot ett tiotal ungdomar som dömts till ungdomstjänst. I snitt är det cirka 40 ungdomar i Norrköping som varje år får den här påföljden som straff efter ett brott. Det är socialnämnden och dess förvaltning som administrerar ungdomstjänsten.

Kan hända i skolan ”Ungdomstjänst är en påföljd som utdöms av tingsrätten istället för böter eller kortare frihetsberövande. För att komma ifråga för den påföljden krävs att personen kan ta ansvar för sig själv, samarbeta, passa tider, är nykter och drogfri”, berättar Anders Thydén, en av samordnarna för ungdomstjänst på socialkontoret i Norrköping. Vilken typ av brott har de här ungdomarna gjort sig skyldiga till?   ”Det kan till exempel vara skadegörelse, snatteri, stöld eller misshandel. Det kan handla om att personen hamnar i ett bråk som går så illa att det leder till en misshandels dom. Ibland sker det under en utekväll på stan, men det kan också hända i en skolkorridor.”

Söker företag De som kan dömas till ungdomstjänst är mellan 15 och 18 år. En dom omfattar mellan 20 och 150 timmars arbete, och ska äga rum på den dömdes fritid. Domen finns kvar i belastningsregistret i fem år. Anders Thydén och hans kollegor söker alltid efter företag och organisationer som är villiga att ta emot ungdomar i ungdomstjänst.   ”Ju fler platser vi har att erbjuda, desto bättre är det för ungdomarna. Kan de få en plats de är intresserade av kan de tillgodogöra sig den här tiden bättre”, säger Anders Thydén.   Inför varje placering görs en introduktion på plats hos företaget, då Anders är med. Företaget ska ha en särskild handledare för den placerade, men det är socialkontoret som har ansvaret om problem uppstår och placeringen kan avbrytas när som helst. En ny chans Anna Almsjö på Svensk Direktreklam har bara haft goda erfarenheter av sitt engagemang.

  ”Jag tycker om att jobba med ungdomar. På vårt företag har vi också arbetsuppgifter som de lätt kan hoppa in och göra, framför allt på lagret. De flesta ungdomar tycker uppgifterna är kul. Några har till och med jobbat extra här efteråt”, berättar hon. Hur hanterar ni att det är ett straff som ungdomarna avtjänar hos er?   ”Det är jag och handledaren som vet att det är en ungdomstjänst. Vad de gjort för brott pratar vi aldrig om. Men ofta får man ungdomarnas förtroende och de vill själva berätta. Många ångrar sig och skäms. Därför känner jag att det är så angeläget att ta emot dem. De är så unga och alla som vill bättra sig förtjänar en ny chans”, säger Anna Almsjö.

p

Viktig insats Har du något råd till andra företagare som funderar på att ta emot ungdomstjänstplacerade?   ”Tveka inte! Man gör en viktig insats. Flera av mina ungdomar har visat framfötterna så bra att jag skulle kunna tänka mig att anställa dem. Men man ska också komma ihåg att det kräver engagemang och lite tid för pappersarbete. Man måste också ha arbetsuppgifter som passar. Det kan hända att personen försover sig en morgon och då får inte uppgiften stå och falla med det.”

Ungdomstjänst 2012 Dessa aktörer har fått/kommer att få diplom för att de erbjöd ungdomstjänstplatser under 2012: Navestads Bageri • Dolphins • Natur och Bygg (Tekniska kontoret, Norrköpings kommun) • Erikshjälpen • Svensk Direktreklam • Stadsbiblioteket • Klockaretorpets närbutik • SMK: Svenska motorklubben Det finns fler företag som har tagit emot ungdomar, men där har utgångspunkten varit att de har någon sorts relation till den placerade sedan tidigare. Ungdomstjänst delar endast ut diplom till företag, föreningar och organisationer som även tar emot ungdomar de inte har en relation till.


37

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

Krögare med arrangemang på menyn Text: Marie Karlsson

De vill att Norrköping ska ha kul! Sex kvällar i veckan driver de restaurang och nattklubb. Samtidigt ställer de till med konsertunderhållning i världsklass. Senast ut i raden av Norrköping Nöjes besökande stjärnor var Wyclef Jean.   ”Vi kommer även fortsättningsvis att sätta Norrköping på nöjeskartan. Det kommer mera”, lovar Johan Doverhjelm och Sacco Shanko. En vanlig onsdag, i mitten av februari. Mitt i mörkret fanns plötsligt ljus. Den legendariske artisten Wyclef Jean spelade på Flygeln. En så stor stjärna. I ganska så lilla Norrköping. Konserten är resultatet av ett samarbete mellan Norrköping Nöje och Upplev Norrköping. Ett samarbete som bådar mycket gott för stadens fortsatta nöjesliv.

Nystart i anrika lokaler Herrarna bakom företaget Norrköping Nöje, skulle egentligen göra något helt annat. Efter flera framgångsrika år som delägare i

Nattklubb Otten, såldes verksamheten vid årsskiftet 2010-11. Johan Doverhjelm, utbildad civilekonom, fick för sig att han skulle söka ett ”riktigt” jobb. Sacco Shanko, trafiklärare i grunden, kunde tänka sig att utbilda elever igen. Men ödet, och känslan ville helt annorlunda.   ”Det blev tvärtom, skrattar Johan. Vi kände tydligt att vi ville fortsätta jobba ihop och utvecklas i den bransch vi gillar allra bäst. Istället för att lägga ner, ville vi expandera”.   Lämpligt nog öppnade sig möjligheten att blåsa nytt liv i restaurang Tegelvalvet och

Pub Wasa. Grabbarna tvekade inte, det här var perfekt. I juni 2011 öppnades premiärdörrarna för Johans och Saccos gemensamma krogsatsning.

Egen nisch Johan och Sacco vill hela tiden utveckla underhållningsutbudet och har bland annat infört de populära Salsakvällarna på Tegelvalvet.   ”Publiken älskar när det händer något och vi älskar när folk har kul. På fredagar är det livemusik och Salsa som gäller i källaren, ett populärt koncept som ger mersmak. Att hitta en egen nisch, våga satsa och kunna erbjuda det där ”lilla extra” har alltid varit våra ledstjärnor”, säger Sacco.   Till det lilla extra, hör definitivt arrangemangen i bolaget Norrköping Nöje. Från klubbmiljö till finsalong. Wyclef Jeans spelning, den där onsdagen, i februari, är resultatet av långa samarbeten med internationella managementbolag. Det är inte första gången Norrköping Nöje lockar hit världsartister. Sean Kingston,

Alpha Blondy och inte minst 50 Cent, är bara några av akterna Norrköping haft förmånen att njuta av tack vare Johan och Sacco. De har ett unikt kontaktnät med promotors och är erkända arrangörer. Numera har de också en ny samarbetspartner här i Norrköping.   ”När vi fick förfrågan om arrangemanget kring Wyclef Jean behövde vi hitta en lokal för spelningen. Vi kontaktade Upplev Norrköping, som tände på idén. Vi är fantastiskt glada över samarbetet. Upplev Norrköping är positiva, proffsiga och evenemangsvana. Tillsammans hoppas vi kunna bjuda på många underhållningsmässiga godbitar framöver”. Även om Flygeln var det bästa valet för själva spelningen, så var det på Pub Wasa Wyclef Jean avslutade natten.   ”Han hängde med oss och gästerna fram till morgonkvisten. Kul med en världsstjärna på dansgolvet, det ser vi som ett gott betyg”, ler Johan och Sacco.


38

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

Dolphins 50 år Text: Anders Gummeson

Foton: Fotofabriken

Åtta märkesår för basketen i Norrköping. 1980. 1998. 2000. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. Varje år står för SM-guld. 2010 bjöd dessutom på två medaljer av ädlaste valör. När Norrköping Dolphins nu firar 50 år kan man alltså se tillbaka på nio SM-guldmedaljer sammanlagt. Damerna har svarat för ett guld, rullstolslaget och herrlaget för vardera fyra. ”Inget dåligt facit, tycker jag”, säger Dolphins ordförande Kaj Krantz, som själv är inne på sitt tjugoförsta år på posten.   ”Guld är ju alltid guld”, konstaterar han.

Glada minnen ”Jag såg matchen 1980 där Norrköpings herrar tog hem det förta SM-tecknet genom en härlig seger mot Alvik, även om jag den gången inte var direkt engagerad i dåvarande Hageby Basket”.   För hans del är det ändå herrarnas guld 1998 som väcker de allra gladaste minnena.   ”Det var ju så oväntat! Säsongen dessförinnan var den första som Dolphins inte ens gick till slutspel i Basketligan. Det var på den tiden som Ligan spelades i två grupper, A1 och A2”.   Därmed inte sagt att Kaj tycker att de följande två SM-tecknen 2010 och 2012 skulle vara mindre värda.   ”Nej, verkligen inte! Men 1998 var speciellt, ingen tvekan om den saken”, säger veteranen Kaj Krantz. Obeskrivlig känsla En annan som har anledning att minnas guld är Thomas Walden, som var ordförande för dåvarande damlaget Flamingos, som numera också heter Dolphins. Thomas Walden hade lovat sin dotter ett SM-guld. Men det höll på att gå illa.

  ”Hon slet av ett korsband den andra matchen på bortaplan, där hon gjorde en toppinsats”, berättar Thomas.   ”Sedan fick hon stappla in på kryckor i Ektorpshallen inför den tredje och avgörande. Hon kunde förstås inte spela – men de sista 8,6 sekunderna slängde hon kryckorna, gick in på plan och var med vid slutsignalen”.   ”Då grät jag. En underbar känsla; att få se vår stenhårda satsning ge det ultimata resultatet: SM-bucklan! Den känslan går inte att beskriva”, säger Thomas Walden.

Ungt rullstolslag mästare Guld har det också blivit, fyra år på raken, för Dolphins rullstolslag.   ”2008 tog vi hem segern med ett rekordungt lag, grabbarna var ju bara runt 15 år gamla (med vissa undantag…), så det var egentligen ingen som trodde på oss som svenska mästare”, säger Tomas Åkerberg, spelande tränare.   ”Och sen gick det av bara farten – 2009, 2010 och 2011”. Och över alltihopa lyser Åke Björck – mannen som tog basketen till Norrköping och som idag, ett halvsekel senare, är still going strong! Grattis till de 50 åren, Åke Björck och alla ni andra!


HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

39

Handelskammaren firar 100 år Östsvenska Handelskammaren firar 100 - årsjubileum under 2013 och den stora kalasdagen infaller torsdag den 11 april, i Norrköping. Dagen inleds i samarbete med CAM (Centrum för affärsutveckling i mindre företag) vid Linköpings Universitet, med CAM-dagen. Friandet fortsätter sedan med årsmötesförhandlingar för Handelskammarens medlemmar och seminarier på temat ”Historien och framtiden”. Bland de medverkande finns Margot Wallström och Gustaf Douglas. Slutligen blir det jubileumsgala i Värmekyrkan.

Startade med möte i rådhuset Handelskammarens historia startade den 18 maj 1912. Då träffades ett antal företagare från Östergötland och Södermanland i Norrköpings Rådhus för att diskutera bildandet av en handelskammare. Omkring ett år senare hölls ett beslutande möte, också detta i Norrköpings Rådhus, om bildande av en gemensam handelskammare för Östergötland och Södermanland. På plats fanns 50 industriidkare från hela regionen. Under året kunde man sedan räkna in cirka 250 medlemsföretag.

I maj 1988 beslutade Östergötlands och Södermanlands Handelskammare att tillsammans med Gotlands Handelskammare, som tagit motsvarande beslut i april, bilda Östsvenska Handelskammaren.

Startade med möte i rådhuset Idag är Östsvenska Handelskammaren en opinionsbildare och mötesplats för det östsvenska näringslivet i Östergötland, Sörmland och på Gotland. I dialog med medlemsföretagen påverkar Handelskammaren beslutsfattare och erbjuder affärsnätverk, tjänster och rådgivning inom affärsutveckling och internationell handel. Handelskammaren är en privat och politiskt obunden organisation. Läs mer på: www.ostsvenskahandelskammaren.se och www.cam.liu.se.

Johanna Palmér, VD, Östsvenska Handelskammaren, visar jubiléumsboken ”I företagens tjänst under 100 år”. Foto: Malin Olsson, Handelskammaren

Vill ert företag vara med och skapa möjligheter för unga? Foto: Fredrik Schlyter

Norrköpings kommun söker företag som kan erbjuda gymnasieungdomar sommarjobb under sommaren 2013. Kommunen subventionerar en del av lönekostnaden och hjälper till att hitta lämpliga ungdomar. Arbetet pågår under fyra veckors tid. Kontakta oss idag! För mer information kontakta Susanna Tell, arbetsmarknadskontoret: Tel: 011-15 19 54 E-post: susanna.tell@norrkoping.se Läs mer på Norrköpings kommuns webbplats: www.norrkoping.se/sommarjobb


40

www.renault.se

HELA DENNA BILAGA ÄR ANNONS

REN RENAULT AULT SC SCENIC ENIC

1.5 dCi EException xception Ord.pri Ord.priss 206.900: 206.900:--

VA L

LL

UT

ER

34.000

PRISER EFTER RENAULT UTSLÄPPSPREMIE:

PPSPREM LÄ UP P TI LL

IE

UTS

POLITIKERNA KRÅNGLAR TILL MILJÖBILSREGLERNA. DET GÖR INTE VI.

DA M O

DE

NYA NYA RENAULT RENAULT CLIO CLIO

1172.900:72.900:-

Ex Expression pression Energ Energyy TCe 90 Ord.pri Ord.priss 149.900: 149.900:--

134. 134.900:900:-

RENAULT MEGANE REN AULT M EGANE

1.5 dCi Exception Exception Ord.pri Ord.priss 183.900: 183.900:--

1149.900:49.900:-

UPP TILL 34.000 KR I UTSLÄPPSPREMIE när du köper en Renault med utsläpp under 120 g CO2/km

Många av Renaults modeller är klassledande när det gäller låga utsläpp. Just nu får du upp till 34.000:- i utsläppspremie på de bilar som släpper ut mindre än 120 g CO2/km. Det betyder en rejäl rabatt på stora delar av vårt utbud. LÄS MER PÅ RENAULT.SE

RENAULT DEALER NAME DEALER ADDRESS Utsläppspremien omfattar även följande modeller:

RENAULT LAGUNA 34.000:-

Norrköping Lindöv. 60, Tel 011-219000 Finspång Norrköpingsv. 28, Tel 0122-23400 Söderköping Margaretag. 31, Tel 0121-707700 Valdemarsvik Vammarg. 4, Tel 0123-701400

www.rejmes.se

RENAULT TWINGO 10.000:-

Bränsleförbrukning vid blandad körning / CO2-utsläpp: Clio Expression Energy TCe 90 0,43–0,45 / 99–104 g/km, Megane dCi Exception 0,35–0,42 / 90–114 g/km och Scenic dCi Exception 0,41–0,44 / 105–114 g/km. Utsläppspremien gäller endast versioner som släpper ut under 120 g CO2/km och följande summa per modell; Clio 15.000 kr, Megane 34.000 kr och Scenic 34.000 kr. Erbjudandet gäller vid köp av ny bil, tom 30/6 2013 och går ej att kombinera med andra erbjudanden eller andra företagsstöd. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 100.000 km på fem år, det som inträffar först. Renault reserverar sig för eventuella tryckfel. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala avvikelser kan förekomma.


Norrkoping_vaxer_#27