Page 1

Hela denna bilaga är annons för KOMMUNERNA GRATANGEN, LAVANGEN, SALANGEN OCH SKÅNLAND

l i t n e m m o k Vel

R E D R O J F Å BLrd-Norge i No

os oss h r je k s va som friste h u d r e n Her fin la deg g o s le – i sommer

Foto: Liss Hennie Hansen

S D R O J F E U L B to Welcome

way

Nor n r e h t r o in N

h us this it w s n e p hat hap Here is w nd be tempted – read a

Informasjon��������������� 2 Information����������������� 2 Arrangement��������� 3-5 Events�������������������������� 3-5 Fiske������������������������������ 6-7 Fishing���������������������������� 6-7 Historie�����������������������������8-9 History������������������������������� 8-9 Naturopplevelser����10-12 Outdoor activities���� 10-12 Foreslåtte ruter�������������������14 Suggested routes�������������� 14 Vær og klær����������������������������15 Weather and clothing��������� 15 Aktivitetskalender��������������������16 Events Calendar����������������������� 16

summer


2

ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

BLÅFJORDER www.blafjorder.no

Redaksjon

Ansvarlig redaktør / Executive editor Bjørnar Storeng Gratangen kommune / municipality +47 77021803  bjornar.storeng@ gratangen.kommune.no Redaktør / Editor Linda Flaaten-Stokkan Gratangen kommune / municipality +47 77021868  linda.flaaten-stokkan@gratangen.kommune.no Journalist / Journalist Gunnar Lund, Sandstrand, 9445 Tovik +47 99108024 Produksjon / Production Ole Kristian Severinse Sessan Consult AS +47 95742312  ole.kristian@sessan.no Bilder / Photos Mange fotografer har bidratt bilder i dette tidsskriftet:/ Many photographers have contributed images in this magazine: Yngve Paulsen, Alvin Jensvold Deltakerne i konkurransen Blå foto Ole Kristian Severinsen Grafisk Design /Graphic Design Erja Persson, Norrbottens Media AB, Luleå, Sweden  erja.persson@norrbottensmedia.se Press / Print Tryck i Norrbotten AB, Luleå, Sweden 60 gram, miljøvennlige papir/ 60 gram, Eco-friendly paper Utgave / Edition 80.000 ex. Utgiver / Publisher Denne avisen er en annonse og er utgitt i et samarbeid mellom: / This paper is an advertisement and is published in collaboration between: Gratangen kommune / municipality Årstein, N-9470 Gratangen +47 77021800  postmottak@ gratangen.kommune.no Lavangen kommune / municipality PO box 83, N-9358 Tennevoll +47 77176500  postmottak@ lavangen.kommune.no Salangen kommune / municipality PO box 77, 9355 Sjøvegan +47 77172000  postmottak@ salangen.kommune.no Skånland kommune / municipality PO box 240, N-9439 Evenskjer +47 77089510  post@skanland.kommune.no Forbehold Utgiver tar forbehold om skrivefeil eller andre feil som kan oppstå i forbindelse med skriving og produksjon av stoff. Utgiver tar også forbehold om at kontaktinformasjon, arrangementer og oppgitte tider kan endres etter at avisa blir produsert. Kontroller derfor alltid opplysningen før du drar ved å besøke hjemmesiden eller ringe. Disclaimer The publisher accepts no liability for any typographical errors or other errors that may arise in connection with the writing and production of this newspaper. Further, the publisher is in no way responsible for any changes to contact details, events and stated times that occur after production of the newspaper. We recommend that you check such details before you leave, either by ringing the event organiser or checking their website.

Introduksjon / Introduction Vi bor ved havet, i fjordene og i dalene. Forfedrene våre livnærte seg av fiske og fangst og dyrking av jorda. I dag er vi et moderne samfunn med de samme jobb- og kulturtilbud som ellers i våre nordiske land. Fortsatt fiskes det, men en ny stor næring er kommet til – havbruk med oppdrett av laks. Fortsatt drives det fangst, men nå er det mest jakt for opplevelse, matauk og viltstell. Og, til sist, fortsatt drives den frodige jorda. Vi inviterer deg til et område som har mange navn – noen kaller det Havlandet, andre kaller det Astafjorden og atter andre kaller det Blåfjorder. På kartet er området sammensatt av 4 kommuner – Skånland, Gratangen, Lavangen og Salangen som omkranser Astafjorden. Statistikken viser at når vi gikk inn i 2011 var vi til sammen ca 7.200 innbyggere. Vi er med andre ord ikke så mange, men har til gjengjeld stor plass å boltre oss på – i alt 1.570 kvadratkm. Siden de fleste av oss bor ved kysten, blir det gode muligheter for lange turer uberørt natur. Fra kommunesenteret Evenskjer i Skånland lengst i vest til kommunesenteret Sjøvegan i Salangen lengst i øst er det ca 60 km i luftlinje mens det er langs veien er 116 km. Det er en vei som slynger seg langs vakre fjorder og over idylliske fjelloverganger. Vi har nok å tilby av opplevelser og aktiviteter til å være et reisemål i seg selv. Dersom du planlegger din ferie til rett tid, kan du oppleve yrende festivalliv, spennende havfiske og fjellets ro. Samtidig er det lagt til rette for at du kan lære litt om hvordan vårt folk levde i tidligere tider. Du vil møte gjestfrie mennesker som gjør sitt ytterste for at du skal føle deg hjemme. Har du andre reisemål, er det like vel sannsynlig at du reiser gjennom vårt område. Er du for eksempel på tur til Lofoten langs E10, vil du passere oss i vest langs Tjeldsundet og over Tjeldsundbrua. Da burde du i alle fall stoppe og oppleve Tjeldsundbrua kro og hotell sitt gode kjøkken eller kanskje følge et av ruteforslagene på siste side. Kommer du sørfra eller nordfra langs E6 som er hovedferdsel-

såren i landsdelen passerer du også vårt område. Da er det mulig å ta avstikkere og oppleve vakker kystnatur. Kanskje har du tid til en stopp for å spise lunch på en av kafeene våre. Velkommen til Nord-Norge!

We live by the sea, in the fjords and in the valleys. Our ancestors made their living by fishing and cultivating the soil. Today we are a modern society with the same type of jobs and cultural activities as elsewhere in the Nordic countries. We still fish at sea, but fishing has been supplemented by a major new industry – salmon farming. We still hunt, but it is now mostly for recreation, extra food and wildlife conservation. And we still cultivate our fertile soil. We invite you to an area with many names – some call it Havlandet (Land of the Sea), others call it Astafjord and to others it is known as Blåfjorder (Bluefjords). On the map, the area is made up of four municipalities – Skånland, Gratangen, Lavangen and Salangen surrounding Astafjord – in the south of Troms County. The population at the start of 2011 was around 7200, which is low compared with the total land area of 1570 km². Since most of the population lives on the coast, there are plenty of opportunities for long hikes in the beautiful, untouched natural landscape. From the municipal centre of Evenskjer in the Municipality of Skånland to the west to the municipal centre Sjøvegan in the Municipality of Salangen to the east, it is about 60 km (37 mi.) as the crow flies, but the driving distance is 116 km (72 mi.). The road winds along the beautiful fjords and over the beautiful mountain passes. If you plan your holiday at the right time, you can enjoy festivals, exciting fishing and mountain silence. In between, it’s possible to visit our museums to learn a little about how people lived in days gone by. You will meet hospitable people who will do their utmost to make you feel at home. Welcome to Northern Norway! Kontaktinformasjon Dersom du har spørsmål som du ikke finner svar på i avisa, anbefaler vi at du forsøker å ringe eller sende e-post ut fra kontakt opplysninger oppgitt i annonse eller artikkel. Alternativt kan du undersøke nærmere på www.blafjorder. no som har mer detaljert informasjon på flere områder. • Du vil finne en kalender som er oppdatert med de siste planlagte arrangementene. Noen ganger kan kalenderen vær ganske uoversiktlig. Da kan du bruke kategori som alternativt søkebegrep. • Du vil finne nyheter om arrangementer og andre ting som er av interesse for den ferierende. • Du vil finne beskrivelse og stedsangivelse for de aller fleste arrangementssteder. • Du kan sende henvendelse til www.blafjorder.no sin redaksjon. Det er selvfølgelig mulig å ringe kommunene i området – se oversikt over kontakt opplysninger annet sted på denne siden. Contact details IfIf you have any questions relating to material in this newspaper, we recommend you to make a phone call or send an e-mail based on the contact details in the ad or article. Alternatively, you can check www.bluefjords.no which contains more detailed information on several subjects. • You will find a calendar that is updated with the latest scheduled events. • You will find news about events and other things of interest for your holiday. • You will find the description and location of most event venues. • You can send your inquiry to the editorial department at www.bluefjords.no. You may also contact the municipal councils. See the list of contact details on this page.


ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

ARRANGEMENTER EVENTS

Foldvikmarkedet

3

Per Heimily til Evenskjerdagan

– møteplass for ramsalt kystkultur

Evenskjerdagan 2011 arrangeres 17.– 18. juni. Den velkjente fotografen Per Heimly fra Snubba i Evenes skal åpne kalaset.

Foldvik i Gratangen er stedet dersom du vil møte ramsalt, norsk kystkultur. Foldvikmarkedet, som er et av Nord-Norges største kulturarrangement, arrangeres i år 19.–21.august. Foldvikmarkedet startet i 1989 som Forbundet kystens landsstevne. Arrangørene fikk ”blod på tann” og et årlig marked har siden blitt arrangert. I dag er det et av Nord-Norges største kulturarrangement med mellom ti og femten tusen besøkende i løpet av ei helg i slutten av august. – Gratangen kystlag og alle våre uunnværlige samarbeidspartnere ønsker hjertelig velkommen til ei uforglemmelig helg i Foldvik 19.- 21. august, skriver Gratangen Kystlag på hjemmesiden.

Unik kystkultur I om lag 20 år har kystlaget og kommunens innbyggere jobbet med utvikling av konseptet. Arrangementet har blitt mektig stort for en kommune som Gratangen, med knapt 1200 innbyggere, likevel oser det av kvalitet. Foldvik Brygger består av flere brygger, kaier og nothjeller, og var heimehavn for båter fra Gratangen som drev sildefiske og ishavsfangst. Det gamle bryggemiljøet har beholdt sin opprinnelige form.

Kvalitetshåndtverk Gratangen kystlag understreker at utstillere på Foldvikmarkedet tilbyr kvalitetshåndverk i kystkulturell ånd. Her settes det nemlig krav til kvalitet. – Dette skaper en opplevelse av å lære noe, mimre, diskutere, og ofte hender det at håndverkerne får nye ideer fra publikum. Markedet er blitt en populær salgsarena, og kystlaget erfarer at mange søker om å få delta. Faktisk så mange at vi i stor grad kan velge hvem vi vil skal stille ut hos oss. Hele programmet finner du på www.gratangen-kystlag.no.

Foldvik market – meeting place for salty coastal culture. Foldvik in Gratangen is the right place if you want to experience the salty, North Norwegian coastal culture. Foldvik Market, which is one of North Norway’s largest annual cultural events, takes place this year on August 19–21. The organisers, Gratangen Kystlag, emphasise that exhibitors at Foldvik Market offer quality crafts in the coastal cultural spirit with a special focus on quality. This creates an experience of learning, reminiscing and discussion. This often leads to the craftsmen gaining new ideas from the public. The market has become a popular sales arena, and the organisers note a high demand to participate. In fact, so many people apply to participate that the coastal heritage society can to a large extent choose who it wants to exhibit their products at the market. Foldvik Brygger comprises several piers, docks and racks for large fishnets and was the home port for boats from Gratangen that participated in herring fisheries and Arctic Ocean fishing. The old port community has retained its original form. Visit www.gratangen-kystlag.no to view the full programme.

Den offisielle åpningen skjer fredag. Lørdag kan publikum treffe Per Heimly på bryggedansen. Per Heimly er også kjent for sitt for sitt turbulente vennskap med forfatteren Ari Behn (gift med prinsesse Märtha Louise). Tidligere i år presenterte de programmene Ari og Per på NRK, med glimt fra uvanlige miljøer og spesielle mennesker rundt om i verden. – Som de to tidligere år planlegger vi å stenge sentrum av Evenskjer for å gi plass for diverse utstillere. Nytt av året er at vi får besøk av veteranbiler på lørdag. Isbadestranda har vi planer om å gjøre om til rene lekeland. Her vil det bli diverse aktiviteter for barn i alle aldrer, sier Gunnar Johansen. – Kveldsarrangementet (bryggedansen) både på fredag og lørdag vil bli lagt til vårt flotte kaianlegg på Fjelldal. Her har vi over 500 kvadratmeter med brygger og en flott kai klar til å ta i mot de som ønsker en spesiell opplevelse. MK ”Navarn ”vil gå i rute mellom Evenskjer og Fjelldal både på dagen og om kvelden og du betaler ingen ting for å være med, sier Johansen. På Fjelldal legges det ut flytebrygger slik at båtfolk kan besøke Evenskjerdagan. – Vi legger også til rette for bobiler og campingvogner. Festival of Evenskjer 2011. This year’s Festival of Evenskjer is set for June 17-18. The festival will be opened by the well-known photographer Per Heimly from the local village Snubba. On Saturday festival goers will be able to meet Per Heimly at the pier dance. Per Heimly is also known for his for his turbulent friendship with the author Ari Behn, who is married to the Norwegian princess Märtha Louise. Other attractions on Saturday include a visit from vintage cars and a play area on the beach with various activities for children of all ages. The evening event (pier dance) on both Friday and Saturday will be arranged at our marvellous jetties at Fjelldal. There will also be a camping area where you may stay overnight in motor homes and caravans.

Lavangsvekka 2011 Lavangsvekka 2011 arrangeres fra 17. til 24. juni. Her står både åpning av flerbrukshallen og Fjordrocken på programmet. Sistnevnte med britiske Slade og norske TNT på scenen. I tillegg blir konsertarrangementet 18. juni komplettert med de svenske damene fra Face84, finnmarksbandet Rolffa, Vidar Vag, og dansebandartisten Frøya. Fjordrocken 2011, som er det musikalske innslaget under vekka, arrangeres lørdag 18.juni. Produktet Fjordrock er nytt av året og beskrives som veldig spennende. Arrangørene håper på 2000 tilhørere. Det vil i så fall bli ny publikumsrekord. Fra programmet nevner vi offentliggjøring av navn på flerbrukshallen og vinner av navnekonkurransen. I løpet av Lavangsvekka blir det tombola, bridgeturnering, sykkeldag, flerkulturell matdag, åpen gård, ungdommens dag med utdeling av ungdomspris, kakebakeing og St.hans – feiring.

Siste post på programmet er toppturen til Spanstinden (1457 moh. Topptur til Spanstinden ledes av guider fra Lavangen Fjellvandrerlag. Du finner mer info på www.blafjorder.no – der du finner turprogrammet for 2011. Turen krever en del trening. Lavangen festival. Lavangsvekka 2011 takes place on June 17–24. The programme features the opening of the multi-purpose hall and Fjordrock, the latter with British Slade and Norwegian TNT on stage. Fjordrock, which is new this year, is on Saturday June 18. Organisers hope to attract a crowd of 2000, which would be a new record. Lavangsvekka also features a tombola, bridge tournament, bike day, multicultural food day, open farm, young people’s days with a ceremony of youth award, cake baking and a celebration of midsummer. The last event on the programme is a summit climb up Mt. Spanstind (1457 m above sea level). The hike to the summit of Spanstind will be led by guides from Lavangen Fjellvandrerlag (mountain hiking club). This hike requires adequate training. Visit www.bluefjords.no to view the full festival programme.


4

ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

ARRANGEMENTER EVENTS

Helga 29.–30. juli kan du delta fiskekonkurranse og storslått grillfest med live musikk i Ibestad.

Sommerfest i Ibestad Lørdag formiddag arrangeres Ibestadløpet. Programmet for resten av dagen er ikke klart medio mai. Lørdags kveld vil Donsebrygga (som er en del av gamle Hamnvik handelsted) arrangere ”Fiskesprell”, en helaften med fiskebuffet av ymse slag og live musikk og underholdning! Flott atmosfære i et bygg som byr på mye kultur og nostalgi! Søndag gir muligheter for guidet fjelltur i regi av Ibestad Jeger- og fiskerforening, men turmål er ikke bestemt enda. – Vi satser på at dette blir ei kjempeflott helg hvor det er verdt å besøke Ibestad, sier Steffan Normann, sekretær i IJFF.

Summer party in Ibestad. The festival is set for the weekend july 29 – 30, join in for fishing contest and magnificent barbecue party with live music in Ibestad. The Ibestad race is held Saturday morning. Saturday night the Donsebrygga (which is part of the old trading place Hamnvik) arrange ”Fiskesprell”, an evening buffet with fish of various kinds and live music and entertainment! Great atmosphere in a building that offers a lot of culture and nostalgia! The programme for the festival will be available later – check the website www.bluefjords.no.

Tour de Andørja – folkefesten Tour de Andørja Triple Challenge omfatter deltakelse i tre øvelser over tre dager: Harstad Tidende-løpet, Seaworksrittet og Årbostadtindløpet. Årets folkefest arrangeres 8.–10. juli. Andørja er en av to øyer som utgjør Ibestad kommune i Sør-Troms. Andørja er kjent for sine mange fjell, og kan skilte med Skandinavias høyeste øy-tinde, Langtinden – 1276 m o h. Til Ibestad kan du enten reise med ferge fra Harstad og videre gjennom Ibestadtunnelen fra Rolla til Andørja. Eller bruke FV848 over Mjøsundbrua til Andørja. Denne ruta passer best om man kommer fra Sverige over Bjørnfjell langs E10.

Årbostadtinden 1184 m o h Folkefesten starter med Harstad Tidende-løpet fredag og Seaworksrittet (sykkelritt 34 og 61 km) lørdag og Triple Challenge søndag. Siste del av trippelkonkurransen er et motbakkeløp til Årbostadtinden som rager 1184 m o h. Mosjonsklassen og rekrutter har målgang ”Mellom tindan”, 585 m o h. Men alle som ønsker kan naturligvis gå helt til topps. Her er det fantastisk utsikt over Senja, Hinnøya og store deler av Troms fylke. Tour de Andørja Triple Challenge er folkefest for barn, mosjonister og toppidrettsutøvere i et nordnorsk øyparadis. Barna kan være med i øvelser tilpasset deres alder i øvelser hvor alle er vinnere. Arrangementet tilbyr et bredt kulturprogram med flere konserter og barnearrangement. – I 2010 hadde vi 2200 deltakere

på sportsarrangementet og vel 1000 mennesker på bryggefesten lørdag, melder hjemmesiden.

Omfattende premiebord I eliteklassen er det pengepremier både på enkeltøvelsene og for vinneren av Triple Challenge sammenlagt. For øvrige klasser er det vanlig premiering. I tillegg frister arrangøren med en rekke fine gavepremier. Alle som fullfører tre øvelser er med i trekningen av to reisegavekort på 15.000 kr. Årets premiebord har en samlet verdi på ca 250.000 kr. Av dette er 65.000 kr pengepremier i eliteklassene. I tillegg trekkes det ut flere gavepremier blant fullførende deltagere i HT-løpet for barn, Seaworksrittet, Tour de Andørja for kids og Triple Challenge. Gavepremier trekkes under premieseremonien søndag. Les mer på www.letour.no Tour de Andørja – a folk festival. Tour de Andørja Triple Challenge involves participation in three events over three days: the Harstad Tidende race, Seaworks race and Årbostadtind uphill race. This year’s festival takes place on July 8-10. The folk festival starts with the Harstad Tidende cross-country running race on Friday, continues with the Seaworks cycling race (34 and 61 km) on Saturday and the Triple Challenge concludes on Sunday. The final event in the Triple Challenge is an uphill running race to the peak of Årbostadtinden, which towers 1184 m a s l. Recreational runners and the recruits have the finish ”Between peaks”, 585 m a s l. But naturally anyone who wishes may run all the way to the top. The views from the summit of Senja, Hinnøya and large parts of Troms County are nothing short of stunning. Prizes on offer this year have a total value of total around NOK 250,000, including NOK 65,000 in cash prizes in the elite classes. In addition, several gift prizes will be drawn among participants in the Harstad Tidende children’s race, Seaworks race, the Tour de Andørja for children and the Triple Challenge. To get to the island of Andørja you may either travel by ferry from Harstad and continue through the Ibestad Tunnel from Rolla to Andørja or follow the FV 848 across the Mjøsund Bridge to Andørja. The latter suits best if you come from Sweden along the E10. For more information, visit www.letour.no

Maritime opplevelser i Grovfjord På tur langs E10 over Bjørnfjell er veien kort til Grovfjord, ei bygd med rike kysttradisjoner. 1.-3. juli arrangeres ”Sommarhelg i Grovfjord”. Her kan du blant annet mønstre på tur med MK ”Folkvang”. Folkvang ble bygget i 1911 ved Nils Skandfers båtbyggeri på Kulstadsjøen ved Mosjøen. Den er nå totalrenovert. Les mer på www. mkfolkvang.no Sommarhelg i Grovfjord arrangeres i år for sjette gang. Dette er en stor dugnad der flere lag og foreninger i bygda deltar. MK ”Folkvang” er 100 år i år, og jubileet skal markeres med kabareten Førstereisgutt fredag 1.juli. Her deltar musikere fra Narvik og Skånland sammen med det lokale koret Enevja. Alt skjer på kaia med Huset i havet og MK ”Folkvang” som kulisser. Kort sagt en kveld med maritimt tilsnitt. Fredag og lørdag er det – tradisjonen tro – bryggedans med lokale musikere, krydret med friske innslag fra bygdas revygruppe. På programmet under sommarhelga står ellers både kirkekonsert i Grov kirke, underholdning for barn, fotballturnering og lokale fjellturer i regi av Nova turlag. Jubilanten MK ”Folkvang” skal hedres med en egen utstilling om skuta. Grovfjord er mye besøkt av fiskeglade turister fra Nord-Sverige. Her er det nemlig gode muligheter til fjordfiske etter sei og torsk. Anbefalte nettsider: www.grovfjord.net, www.husetihavet.no og www.stevenilsen.no/files/grovfjord/Sistnevnte viser et fantastisk panoramabilde over bygda. Enjoy maritime experiences in Grovfjord. Visit Grovfjord – a small village with rich coastal traditions – from July 1-3 and experience the festival “Summer Weekend in Grovfjord”. A highlight this year is an opportunity to go aboard the 100-year-old sailing ship MK “Folkvang” for a great nostalgic experience. On Friday and Saturday there is, true to tradition, a pier dance with local musicians, spiced with fresh contributions from the local cabaret group. On the programme you will also find church concert in Grov Church, children’s entertainment, a football tournament and local mountain hikes organised by the Nova Hiking Association. Celebrating the centennial of MK “Folkvang” will be honoured with a special exhibition about the ship. Grovfjord is popular for fishing and there are good chances of catching saithe (coalfish) and cod. Recommend websites: www.grovfjord.net, www.husetihavet.no and www.stevenilsen.no/files/grovfjord. The latter shows a fantastic panoramic view of the village.


ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

Márkomeannu – Samisk kulturog musikkfestival Den

spes

ielle

atmo

sfær en p å Má rkom

u ku ltur o g mu sikk

festi val e De første artistene som r noe som takket ja til å delta på kultur- og må o pple ves. musikkfestivalen Márkomeannu 2011, visker ut landegrensene i Sápmi. Årets festival arrangeres 28. – 30. uli.

Norge, Sverige, Finland Årets program strekker seg over fire dager, fra torsdag 28.juli til lørdag 30. juli. De første artistene som er klare for Márkomeannu 2011, visker ut lande-grensene i Sápmi. Niillas Holmberg & Roope Mäenpää, Sofia Jannok og Anja Storelv med band er henholdsvis det nye stjerneskuddet, den samiske musikkprinsessa og den lokale stoltheten. I tillegg deltar vinneren av sangdelen i årets Sámi Grand Prix, rOlfFa. Karasjok-bandet omtaler seg selv som et partyband. Og party blir det! Den trykte programbrosjyren var ikke ferdig før deadline til dette bilaget, men vil være klart 28.mai. Her henviser vi til nettsiden www.markomeannu.no.

Mange kjente artister Márkomeannu har som mål å presentere både profesjonelle musikere og unge, mindre profilerte artister. I årens løp har velkjente artister som Mari Boine, Niko Valkeapää, Wimme Saari, Adjágas og Inga Juuso deltatt, og den kjente samiske fotografen Per Heimly har vært hovedutstiller. Hovedfestivalområdet for Márkomeannu ligger ved Gállogieddi friluftsmuseum på Myrnes i Evenes kommune, ikke lagt fra Harstad/Narvik lufthavn. I 2010 hadde festivalen 2300 besøkende.

Morgans fest Morgans skip er verdens største treskultptur, laget av den verdenskjente svenske multikunstneren Calle Örnemark. Morgans Fest 2011arrangeres 6.august. Skulpturen en kunstnerens fantasi av fregatten Oxford, som kaptein Henry Morgan seilte i Karibien på 1600-tallet. Den kom til Gratangen sommeren 2008, og står på Lille Jamaica, ved innseilinga til Gratangen i Sør-Troms. Morgans Skip – Kunsten å leve er et utviklings- og bygdemobiliseringsprosjekt, bla støttet av Gratangen kommune og Troms fylkeskommune. Prosjektet startet med at skulpturen Morgans Skip ble reist sommeren 2008. Du finner mer om Morgans skip og festivalen på nettstedet www.morgansskip.no Morgan’s party. Morgan’s Ship is the world’s largest wooden sculpture. It is designed by the by the world-famous Swedish artist and sculptor Calle Örnemark. Morgan’s Party 2011 takes place on Saturday, August 6. The sculpture is the artist’s imagination of the frigate Oxford, which Captain Henry Morgan sailed in the Caribbean in the 17th century. It came to Gratangen in the summer of 2008, and located at Little Jamaica at the entrance to Gratangen in South Troms. “Morgan Ship – The Art of Living” is a development and mobilisation project supported by Gratangen Municipal Council and Troms County Council. The project started with the building of the sculpture Morgan’s Ship in the summer of 2008. For more information about Morgan’s Ship and the festival, please visit www.morgansskip.no.

eann

Márkomeannu er en kultur- og musikkfestival som arrangeres i markebygdene i Ofoten og Sør-Troms i slutten av juli hvert år. I 2011 er det tolvte gang festivalen arrangeres. Oversatt til norsk betyr Márkomeannu ”spetakkel i marka”. Festivalen har en klar samisk profil. Den skal både fremme markasamisk kultur og være en kulturaktør for hele Sápmi. Márkomeannu ønsker å være identitetsskapende for mennesker i alle aldre, men legger særlig vekt på ungdomsprofil.

5

Márkomeannu – Sami culture and music festival. The first artists who agreed to participate in the cultural and music festival Márkomeannu 2011 blur the national borders of Sápmi. This year’s festival runs from July 28 to 30. Márkomeannu is a culture and music festival taking place in the Sami villages of Ofoten and the southern part of Troms in Northern Norway in late July every year. Márkomeannu (meaning “hustle and bustle in the village”) has a distinct Sami profile. It aims to promote the Sami culture in this region as well as the Sami culture from all Sami areas. Márkomeannu wants to create an identity for people of all ages, but places particular emphasis on the youth profile. Artists already confirmed for this year’s festival include Niillas Holmberg & Roope Mäenpää, Sofia Jannok and Anja Storelv and their bands, described as the new star shot, the Sami music princess and the local pride respectively. The winner of the song section in this year’s Sámi Grand Prix, rOlfFa, is also participating. The Karasjok band refers to itself as a party band. And a party it will be! The printed programme booklet will be available on May 28 or you may visit the festival’s website www.markomeannu.no.

Millionfisken – attraktiv fiske- og musikkfestival Millionfisken er en kombinert fiske og musikkfestival med gode opplevelser for hele familien. Millionfisken 2011 kan bli din, dersom du treffer en forutbestemt vekt på en sjøørret innenfor et avvik på bare pluss/minus 10 gram. Årets festival avholdes fra torsdag 30. juni til søndag 3. juli. Også i år er det egne aktiviteter for barna som kulturelle innslag, tivoli og selve fiskedeltakelse! Fisket skjer i et avgrenset område i Salangen. Eget fiskekart på hjemmesiden gir god informasjon. I fjor deltok ca. 1500 i fiskekonkurransen, i 2009 ca 1200. – Påmeldingen til årets festival startet 15. april og påmeldingen er nå godt i gang, sier Bjørn F. Nordmo, arbeidende styremedlem i Millionfisken AS.

Spektakulært premiebord Det ligger 1million kroner til den som treffer en forutbestemt vekt pluss/minus 10 gram på en sjøørret. – I tillegg vil det deles ut premier for over 1. million kroner, både for største fisk hver dag og gjennom hele festivalen. Premiebordet er kort og godt spektakulært, sier Nordmo. I 2010 vant Ronald Andersen fra Kvaløy Millionfiskbilen, en Ford Fiesta til en verdi av 220.000 kroner. Og Salangsværingen Ståle Bakkemo var bare 10 gram unna å

vinne 1.million kroner i konkurransen Millionfisken!

Topp underholdning Det vil være musikalske og kulturelle innslag gjennom hele festivalen. Festivalens hovedartist er Stage Dolls med “Love Dont Bother Me”. I tillegg kan publikum oppleve Tore Hansen og Ketil Stokkan i fri dressur med det beste fra Unit Five og Zoo! – Den 1. juni vil vi også slippe noen gigantiske nyheter på underholdningsfronten så da er dere herved advart, sier Kurt Jan Kvernmo, leder av hovedkomiteen. I fjor var det ellevill stemning på Lundkaia da 70-talls bandet ”Smokie” entret den store Millionfisken-scenen. Konserten samlet 4500 mennesker, og ble

Lycklig pristagare.

karakterisert både som ellevill, historisk og grensesprengende. Det legges opp til overnatting i campingvogn, bobil eller telt samt at det kan leies rom for overnatting på flatseng. I tillegg tilbys flytebrygger med strøm og vann tilknyttet til alle som kommer sjøveien. Mer informasjon på www.millionfisken.com og Facebook.

Million fish – an attractive fishing and music festival. Million Fish is a combined fishing and music festival with activities to suit the whole family. The Million Fish 2011 can be yours if you hit a predetermined weight of a sea trout with a deviation of only + / - 10 g. This year’s festival takes place from Thursday June 30 to Sunday July 3. There are also special activities for children such as cultural performances, an amusement park and of course participation in the fishing competition! Fishing is permitted in a defined area in Salangen. A fishing map on the festival’s website provides good information. Over and above the top prise of NOK 1 million, additional prizes totalling in excess of NOK 1 million will be awarded, including for the largest fish each day and throughout the entire festival. There will be musical and cultural performances throughout the festival. The festival’s headline act is Stage Dolls with ”Love Don’t Bother Me”. Other artists include Tore Hansen and Ketil Stokkan in free training with the best of Unit Five and Zoo. A camp site will be set up where you may stay overnight in caravans, motor homes or tents. It is also possible to sleep inside on mattresses. If you arrive by boat, there will also be a floating jetty with power and water connections. For more information, please visit www.millionfisken.com or our Facebook page.


ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

Foto: Liss Hennie Hansen

Fantastisk fiske på havet Det er stor interesse for havfiske og pågangen på de få anleggene vi har er stor. Vi anbefaler at du tar kontakt i god tid for bestilling av plass. Mer informasjon finner du på www.blafjorder.no.

Ferskvannsfiske har en litt annen karakter enn havfiske. Først av alt er dette fisket nærere knyttet til friluftsliv og turer i naturen. De fleste gode fiskeplassene ligger ikke tilgjengelig med bil. Hos oss er heller ikke motorisert ferdsel i utmark særlig utbredt. Du må som oftest vandre et stykke før du er på fiskeplassen og være utstyrt deretter. For det andre er dette fisket mer mangfoldig. Som nevnt annet sted på denne siden, skilles det mellom fiske etter anadrome fiskearter (laks, sjøørret og sjørøye) og innlandsfisk/stamfisk. Fisket etter anadrome fiskearter er mest regulert og foregår i definerte deler av vassdrag. De viktigste lakseførende vassdragene hos oss er Tennevikelva, Rensåelva, Spanselva, Salangselva og Løkseelva. Tabellen nedenfor viser du får kjøpt fiskekort for dette fisket. Fisket etter innlandsfisk er mest utbredt og utøves der det er et vann, bekk eller elv. Noen vann og vassdrag er mer populær enn andre, men det går an å finne sitt eget lille vann med fin fisk. I våre vassdrag finner du som regel ørret og røye. Størrelsen på innlandsfisken varierer veldig – fra noen hekto og opp til flere kg. Studer kart og let på nettet. Når du kommer over noe du mener er interessant, ta kontakt med lokal bensinstasjon eller campingplass. Her vil du som regel få vite mer fiskeregler, salg av fiskekort, adkomst

rgen

Ferskvannsfiske

sen

Fantastic deep-sea fishing. The sheltered Bluefjords are the right place for exciting deep-sea fishing in safe conditions. Our fjords are sheltered and the weather conditions are such that you will rarely be prevented from going out. If you are in search of greater excitement, the open sea is also close by. We have fjords with good stocks of cod and saithe (coalfish). You can also catch other fish species, including catfish, halibut, haddock, redfish, cusk, mackerel and Greenland shark. Most of these fish species will provide great fishing experiences whether you’re fishing with a rod or hand line. There are several tourist destinations that offer fishing and accommodation in fishermen’s cottages/ cabins.

mm. Det er også mulig å ta kontakt med lokal jeger og fiskerforening. Statskog er en stor grunneier i Troms og eier områder med gode fiskevann og elver. Besøk nettstedene www.statskog.no eller www.inatur.no. Her finner du kart over de aktuelle områdene og muligheter for å kjøpe fiskekort online. Guidede fisketurer etter innlandsfisk er fortsatt lite utbredt hos oss. Det vil imidlertid være mulig å organisere slike turer på forespørsel. Vassdrag Tennevikelva Rensåelva Spanselva – nedre del Spanselva – øvre del Salangselva Løkseelva

Fiskekort Statoil Tovik Statoil Tovik Bernhardt Halvorsen Svein Ola Nygård Magne Holmen

The basic idea is that you rent a cabin or fishermen’s cottage and boat, but bring your own fishing gear. The fishing resorts are usually located in areas just a short distance to fishing spots so that with instructions you can easily find your way. The boats are 16-20 ft and equipped with suitable outboard motor, which is perfectly adequate for the conditions here. You will find floating jetties making boarding and landing the big catches even easier. If you want to fish in more open waters, we strongly recommend that you to take a guide the first few times – both for the sake of fishing and for safety reasons. Most resorts can arrange fishing guides. Deep-sea fishing is extremely popular and as there is only a small number of fishing resorts in this area they are in high demand. We recommend that you book your cabin/fishermen’s cottage and boat well in advance. For more information, visit www.bluefjords.no.

rit J ø

Vi har fiskerike fjorder med god bestand av torsk og sei. Du kan også få andre fiskeslag som: steinbit, kveite, hyse, uer, brosme, makrell og håkjerring. De fleste av disse fiskeartene kan gi deg gode fiskeopplevelser enten du fisker med stang eller håndsnøre. I området vårt er det flere turistbedrifter som tilbyr havfiske med overnatting i rorbuer/hytter. Prinsippet er at du leier hytte og båt, men holder fiskeutstyret sjøl. Anleggene ligger i områder med kort avstand til fiskeplassene slik at du lett finner fram etter anvisning. Båtene er i størrelsen 16-20 fot med passende utenbordsmotorer – noe som skulle være tilstrekkelig for forholdene her. Anleggene har flytebrygger til båtene slik ombordstigning og landing av de store fangstene blir enkelt. Dersom du ønsker å fiske i åpnere farvann, anbefaler vi sterkt at du tar med en guide de første gangene – både for fiskets skyld og av sikkerhetsmessige grunner. De fleste anleggene kan skaffe guider.

: Ma

FISKE FISHING

De skjermede Blåfjorder er stedet for spennende havfiske under trygge forhold. Våre fjorder ligger skjermet til og værforholdene er slik at sjelden blir uønsket landligge. Samtidig er det kort vei til åpnere farvann dersom du ønsker mer spenning.

Foto

6

Telefon +47 77087810 +47 77087810 +47 91660741 +47 90108582 +47 93066111

Elvelund Camping +47 77171888 www.elvelund-camping.no

Freshwater fishing. Freshwater fishing has a slightly different character than deep-sea fishing. Firstly, this type of fishing is more closely related to outdoor recreation and walks in the countryside. As most good fishing spots are not accessible by car, you generally need to walk a bit before you reach the fishing spot and must be equipped accordingly. Secondly, this fishery is more diverse. As mentioned elsewhere on this page, there is a distinction between fishing for anadromous fish species (salmon, trout and char) and inland/broodstock species. Fishing for anadromous fish species is the most regulated and takes place in defined zones of rivers. The main salmon rivers in this area are Tennevikelva, Rensåelva, Spansdalselva, Salangselva and Løkseelva. Inland fishery is the most widespread and is practiced where there is a lake, stream or river. Some lakes and rivers are more popular than others, but it is possible to find your own dream lake with nice, fat fish. Trout and char are the most common catches in our rivers. The size of these fish varies widely – from several hectograms up to several kilos.


ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

7

Fisket i havet Landet vårt er nært knyttet til bruken av ressursene vi finner langs kysten. Fisken i havet er felles eiendom og vi er ivrige etter å bevare fiskebestandene for fremtiden. Du er velkommen til å fiske på havet gratis i Norge, men vær oppmerksom på at det finnes noen regler. Disse er litt strengere for utenlandske fritidsfiskere. • Utenlandske turister kan bare bruke håndholdte fiskeredskaper for å fiske på havet. • Du kan ta opptil 15 kilo fisk som du har fisket selv og en (hel) troféfisk ut av landet. • Når du fisker, må du være minst 100 meter fra nærmeste oppdrettsanlegg. • Utenlandske turister har ikke lov til å selge sin fangst. Observer også bestemmelsene om minstemål i tabellen (fisken skal måles fra spissen av snuten til slutten av halefinnen). Minstemålsbestemmelsen gjelder ikke for sei fisket til egen husholdning eller til eget agnforbruk. Fullstendig oversikt over reglene for fritidsfiske finner du på www.fiskeridir.no hvor du finner brosjyren ”Kysten er din – regler for fritidsfiske i sjøen”. Det er gjort endringer i reglene foran sesongen 2011. Ønsker du mer informasjon, kontakt Fiskeridirektoratet – telefon + 03495 eller www.fiskeridir.no. Havet hos oss kan være barskt og været

kan skifte fort. Ha derfor alltid på redningsvest og sjekk værmeldingen før du legger i vei – på PC www.yr.no eller på mobilen m.yr.no. Det er lurt å gjøre seg kjent med lokale forhold ved å spørre kjentfolk på stedet der du skal fiske.

Fishing in the sea. Our country has a close link with the use of the resources found along the coast. The fish in the sea is common property and we are eager to preserve fish stocks for the future. You are welcome to fish in the sea for free in Norway, but please observe the following rules: • Foreign tourists may only use handheld tackle when fishing in the sea. Tourists are not permitted to make use of nets, pots, traps, lines etc. • You are permitted to export up to 15 kg of

fish that you have caught yourself and one (whole) trophy fish out of the country. Freshwater fish such as salmon, trout and char are exempt from the 15 kg limit. • When fishing, you must be at least 100 m from the nearest fish farm. • Foreign tourists are not permitted to sell their catch. You should also observe the provisions in the table relating to minimum sizes (the fish should be measured from the tip of the snout to the end of the tail fin).

Fisk / Fish Minilängd/Mini length Hälleflundra / Halibut 80 cm / 31.5 in Torsk (norr om 64° nord) Cod (north of 64° N) 44 cm / 18.5 in Kolja (norr om 64° nord) Haddock (north of 64° N) 40 cm / 17.3 in Rödspätta (utanför Skagerak) Plaice (outside Skagerak) 29 cm / 11.4 in Uer / Redfish 32 cm / 12.6 in

Foto: Mar

garet Guv

e : Foto Liss en

s Han nie Hen

Fisket i elver og innsjøer Reglene for fisket i elver og innsjøer (ferskvann) er mer komplisert enn for fisket i havet. Det er noen viktige forskjeller. • Det er grunneierne som har retten til å fiske i elver og innsjøer. Denne retten kan grunneierne leie ut ved å selge fiskekort. • Det skilles mellom vassdrag som er lakseførende (laks, sjøørret og sjørøye) og vassdrag med såkalt stamfisk. Det kan se komplisert ut, men det viktigste er å orientere seg lokalt der du skal fiske. Dersom du er i tvil om hvilke regler som gjelder, ta kontakt med lokalkjente – den lokale bensinstasjonen eller campingplassen er gode steder å starte. Ved fiske etter innlandsfisk, må du huske: • Det finnes det ikke generelle bestemmelser om redskapsbruk og fisketid, men vanligvis gjelder bruk av stang eller håndsnøre. Det er gitt lokale fiskeregler mange plasser (for eksempel i vassdrag med storørret). • Fisket etter innlandsfisk i vassdrag, hvor det også går opp laks, sjøørret eller sjørøye, i utgangspunktet følger de

samme reglene som gjelder for fangst av disse artene. • Kjøp fiskekort. Du trenger ikke å betale fiskeavgift til staten for dette fisket. Ungdom under 16 år (20 år på Statens grunn) fisker gratis. Ved fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i ferskvann må du huske: • Det er bare tillatt å fiske med stang eller håndsnøre. • Gjør deg kjent med fisketiden og andre fiskeregler som gjelder for hvert enkelte vassdrag. • Kjøp fiskekort eller innhent fisketillatelse hos fiskerettshaveren. • Det skal løses fiskeravgift til staten for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye. • Det ikke er tillatt å rykke eller kroke fisk. Denne oppsummeringen må ikke oppfattes som fullstendig. Utfyllende informasjon kan du hente hos Direktoratet for naturforvaltning, www.dirnat.no. Lokale forhold får du raskest kjennskap til gjennom kontakt med lokale kjentfolk. Fiskekort til vann som ligger på Statens grunn kan løses på www.inatur. no. Her kan du også betale avgiften til staten dersom du skal fiske laks, sjøørret eller sjørøye.

Fishing in rivers and lakes (freshwater). The rules for fishing in rivers and lakes are more complicated than for fishing in the sea due to varying local conditions. There are some important differences: • It is the landowners who have the right to fish in rivers and lakes. The landowner may lease this right by selling fishing licences. • A distinction is made between watercourses with anadromous fish species (salmon, trout and char) and those with so-called broodstock. It may seem complicated, but the important thing is to be aware the local rules where you are planning to fish. If you are in doubt about which rules apply, contact someone with local knowledge – the local petrol station or camping ground are excellent places to start. When fishing for freshwater fish, remember: • There are no general provisions on the use of gear and fishing hours, but normally you should use a rod or handheld line. Local fishing regulations apply in many watercourses (such as in rivers with big trout). • Fishing for freshwater fish in rivers, which also contain migratory salmon, sea trout or sea char, basically follows the same rules that apply to catches of these species. • Buy a fishing licence. You do not have to

pay the national fishing fee for this fishery. Young people under the age of 16 (or 20 in watercourses on State-owned property) fish for free. When fishing for salmon, trout or char, you must remember: • You are only allowed to fish with rod or handheld line. • Acquaint yourself with the fishing hours and fishing regulations that apply to each individual watercourse. • Buy fishing licence or obtain permission from the landowner or his/her representative. • You should also pay the national fishing fee to fish for salmon, sea trout and sea char. • It is not allowed to hook fish. This summary should not be regarded as complete. You may obtain further information from the Directorate for Nature Management, www.dirnat.no. The easiest way to obtain knowledge about local conditions is by making contact with people familiar with the local conditions. You may purchase fishing licences for watercourses owned by the State by visiting www.inatur.no, where you may also pay the national fishing to fish for salmon, sea trout or sea char.


8

ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

HISTORIE HISTORY

.

m s museu

Salangen

om l av Sør-Tr er en de emuseum

Bygd

Mange spennende museumanlegg Sør-Troms Museum har ansvar for en rekke flotte museumsanlegg i Sør-Troms. Disse er samlet under betegnelsen Regionmuseet i Sør-Troms. – De er alle vel verdt et besøk, sier Frode Hansen som er avdelingsleder ved Regionmuseet med kontorsted på Sjøvegan i Salangen.

Helleren krafverksmuseum er en viktig

del av vår industrihistorie. Kraftstasjonen ble satt i drift i 1958. Maskineriet, turbin og generator fra 1907 og 1905 er unikt i landssammenheng. Vel verdt et besøk!

Krambuvika bygdemuseum.

Hovedbygningen Sverrebrygga er et bryggehus med kafé, en gammel butikk og skomakerverksted i første etasje. På området er det også flere andre bygninger: Nothuset Arthurbrygga, Jennystua, et naust med flere eldre båttyper, ei bårstue og ei komplett innredet smie, Halmarsmia.

Lundbrygga

ligger midt i sentrum av Sjøvegan. Den er oppført i mellomkrigstida på tuftene av en eldre brygge. Nyt en kopp nytrukket kaffe i maritime omgivelser! I første etasje møter du en utstilling som viser ulike båter, fiskeredskaper og annet utstyr som er knyttet til havbruk og fiskerbondens hverdag. I andre etasje finner du kunstutstillinger og kafe.

Salangen Bygdemuseum

ligger på Prestbakken i Øvre Salangen i et vakkert og fruktbart jordbruksområde. Hit kom nybyggere sørfra og ryddet jorda på slutten av 1700 tallet. Samlingen består av sju bygninger, samtlige flyttet fra sitt opprinnelige miljø og satt opp på tunet. Her finnes våningshus, fjøs, stabbur, løe, bu, smie og mølle.

Salangsverket

er et vitne om jernmalm-eventyr, ville ”Klondyke-tilstander”, og en påminnelse om

at alt er forgjengelig. På en odde innerst i Salangen står de enorme kroppene av det gamle Salangsverket. Åpent for publikum hele året. Fri entré. – Dersom jeg skal trekke fram noen av anleggene, måtte det være Lundbrygga, Helleren kraftverksmuseum og Krambuvika bygdemuseum som på ulike måter kan være interessante, sier Hansen. Mer informasjon og bilder på www.stmu.no – Regionmuseet. Her finner du kart der alle anleggene er avmerket. Regional museum in south Troms. South Troms Museum runs museums in all seven municipalities that comprise South Troms. The museum, which is spread across many sites, has an office in Sjøvegan in Salangen. In Bluefjords, we find the following local museums: • Helleren Power Station – old power plant 5 km from Grov on RV829 • Krambuvika Rural Museum – local museum located in Soløy • Lundbrygga – well organised local museum located in Sjøvegan • Salangen Rural Museum – local museum located not far from Sjøvegan • Salangsverket – historical factory building for iron ore production not far from Sjøvegan. The regional museum manages our common heritage. Buildings, artefacts, photographs and records are safeguarded in all municipalities in South Troms. Our goal is that everything we look after in the municipalities of Skånland, Lavangen and Salangen, amongst others, shall be available to all. For more information please visit www.stmu.no.

Mer informasjon og bilder på www.stmu.no – Regionmuseet. Her finner du kart der alle anleggene er

www.blafjorder.no


ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

Båtmuseum og Fartøyvernsenter

9

• Overnatting i idylliske omgivelser • Merkede turløyper • Rikt fugle og dyreliv • Grottevandring • Havfiske • Havørnsafari • Mange spennende vinteraktiviteter ...og mye, mye mer.

Tlf +47 47924792 | post@fjellkysten.com | www.fjellkysten.com

Gratangen Lyd & Event

Events, Konserter, Lydstudio, Seminarer Unike selskapslokaler med mange muligheter. Ta kontakt, tlf +47 90104546 Mail: post@gratangenlyd.no www.gratangenlyd.no

Foto: Arn

historie - utstillinger mangfold - opplevelser

e-Terje S

æther

www.stmu.no Nordnorsk Fartøyvernsenter i Gratangen i Sør-Troms er et av tre nasjonale fartøyvernsentre. Båtmuseet ble åpnet i 1990 og presenterer nordnorsk kystkultur. Fartøyvernsenteret ligger ikke langt fra Foldvik, der Foldvikmarkedet arrangeres i august. Båtmuseet finner du i Gratangsbotn, noen få kilometer fra fartøyvernsenteret. – Båtmuseet har fast åpningstider for publikum i perioden 10. juni til 20. august. Fartøyvernsenteret tilbyr omvisning for grupper etter avtale, men alle er velkomne. I arbeidstida treffer man alltid folk her som jobber med ulike prosjekter, sier administrasjonskonsulent Tone Bruvoll. For de fleste bygder langs norskekysten kom forsyningene med båt. Frakteskutene kunne ikke være for store for havnene, men måtte ha såpass kapasitet at turene svarte seg økonomisk. Disse skutene holdt liv i mangt et øysamfunn hvor veiforbindelse var en utopi. Men, veien kom – og frakteskutene hadde ikke lengre grunnlaget for virksomheten. De fleste øyvær langs kysten er nå fraflyttet, og frakteskutene forsvunnet – men ikke helt…

Bevarer og viderefører Nordnorsk Fartøyvernsenter bevarer og viderefører håndverkskunnskap om istandsetting, drift og vedlikehold av eldre båter og fartøy gjennom istandsetting av båter og fartøy etter antikvariske prinsipper, forskning, dokumentasjon og formidling/opplæring. Fagområder er semidiesel-motorer, skipselektronikk, tekniske installasjoner, nordnorsk og samisk båtbyggertradisjon. Senteret ligger i Hellarbogen, Gratangen i Sør-Troms. Nordnorsk Fartøyvernsenter jobber med mange prosjekter. Museets båtbygger Bjørn Lillevoll har vært på Island for å bygge båt med sine venner Bjørn Jonsson og Ørlygur Kristfinnson i Siglufjordur. Som et pilotprosjekt ble det bygget ei treroms spisse i Gratangen. Bygginga ble filmet, og redigert ned til en liten snutt du finner på hjemmesiden: 3-roms spisse på 1-2-3. Senteret har en god og informativ hjemmeside med mye tekst og bilder: www.nnfa.no

www.stmu.no - tlf. 77 01 83 80 - email: post@stmu.no

NORDNORSK FARTØYVERNSENTER OG BÅTMUSEUM En sentral aktør i arbeidet med å ta vare på og presentere et av de bærende elementene i kystkulturen – båten og fagkunnskapen knyttet til bygging og vedlikehold av denne.

rne-Terje

Foto: A

Sæther

Boat Museum and Ship Preservation Centre. The North Norwegian Ship Preservation Centre in Gratangen in South Troms is one of Norway’s three national ship preservation centres. The Boat Museum was opened in 1990 and presents the North Norwegian coastal culture. The Ship Preservation Centre is located not far from Foldvik where Foldvik Market held in August. The Boat Museum is located in Gratangen, a few kilometres from the ship preservation centre. The Boat Museum is open to the public from June 10 to August 20. The North Norwegian Ship Preservation Centre offers guided tours for groups by appointment, but all are welcome. “During working hours, you will always meet people here who are working on various projects,” says Administrative Officer Tone Bruvoll.

Har du lyst til komme for å høre og se, besøk vår hjemmeside www.nnfa.no eller ring +47 77020370 for nærmere informasjon.


10

ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

NATUROPPLEVELSER OUTDOOR ACTIVITIES

Eksotiske Polar Zoo Polar Zoo er et eksotisk reisemål i vår region. Du må bare ha dette med deg og barn elsker dette stedet som har så mange spennende opplevelser. Polar Zoo har over lang tid utviklet et bredt tilbud som skulle tilfredsstille unge og gamle i alle aldre. Bjørnungene Salt og Pepper kom til verden for et og et halvt år siden og har blitt et skikkelig trekkplaster for dyrehagen. Den lyse brunbjørnen Salt og broren Pepper som har den normale brunfargen, er sjarmtroll som publikum trykker til sitt hjerte. – Besøket i selve dyreparken er en vandring på gode stier der du i ro og mak kan oppleve dyrene i sine naturlige omgivelser, forteller daglig leder Cato Haakseth. Hvis du har det travelt, anbefaler jeg den guidede turen som er inkludert i inngangsbilletten. Den starter kl 1300 og varer i om lag en time. – I tillegg til Salt og Pepper har Polar Zoo de dyreartene som tradisjonelt har vært å finne i våre

skoger og på fjellet, forteller Cato – her finner du ulv, jerv, gaupe, polarrev, elg og rein. For barna er det ofte mer interessant med parkens trivelige husdyr og spennende leketilbud. Det finnes også en egen Barnas Guiderunde hvor du finner sauer, geiter, høns, kalver og kaniner. I perioder vil det også være hesteridning for barna. – Vi har ikke lagt opp til å danse med ulver, men det er mulig å ta en tur inn til ulvene, forteller Cato. Ulvene er vant til mennesker og kommer løpende for å sjekke når noen kommer på besøk. Da kan det hende at du får en kald ulvesnute med våt tunge i ansiktet, hilsing på ulvens vis... Les mer på hjemmesiden www.polarzoo.no.

I Polar Zoo har vi dyr som vanligtvis lever i naturen nord for polarsirkelen: Ulv, brunbjørn, gaupe, jerv, polarrev, elg, moskus, hjort og rein.

Exotic Polar Zoo. Polar Zoo is an exotic destination in our region. You just need to have this with you and the kids love this place that has so many exciting adventures. Polar Zoo has over time developed a wide offering that would satisfy young and old of all ages. The bears Salt and Pepper came to the world two and a half years ago and have been a real draw for the zoo. The light brown bear Salt and the brother Pepper who has the normal brown color, is the charming favorites of everybody. The visit to the zoo is a walk on good paths where you can leisurely enjoy the animals in their natural surroundings. If you’re in a hurry, it is recommended that you take the guided tour included in admission. It starts at 1300 and lasts for about an hour. In addition to Salt and Pepper, the animal species that traditionally have been found in our forests and mountains are present, here you can find wolves, wolverine, lynx, arctic fox, moose and reindeer. For the children it is often more interesting with the park’s friendly farm animals and exciting offers playing. There is also a Children’s Guide Round where you can find sheep, goats, chickens, calves and rabbits. At times there will be horse riding for children. It is possible to take a trip into the enclosure of the wolves. The wolves are accustomed to people and comes running to see when someone comes to visit. Then you might just get a cold wolf nose with a wet tongue in the face, greeting the wolf’s way... Visit the website www.polarzoo.no for more information.


ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

11

Kustkulturveien

– et fruktbart samarbeid Kystkulturveien er betegnelsen på et samarbeid mellom reiselivsbedrifter og museer i Blåfjorder-området. Samarbeidet omfatter markedsføring og profilering i brosjyre og på nettstedet www.kystkulturveien.no. Bedriftene som er medlemmer i Kystkulturveien er opptatt av å følge opp kystkulturkonseptet, annonserte åpningstider og innhold i tilbudet. Den særegne logoen til Kystkulturveien – en silhuett av seilet til en seilbåt – er tegnet på kvalitet. Du vil finne denne logoen igjen i form av sittegruppe på rasteplasser og utenfor medlemsbedrifter. Kystkulturveien er blant initiativtagerne til den nye Turistinformasjonen i Bjerkvik som er resultatet av bredt samarbeid mellom kommuner og reiselivsbedrifter i området.

Vi har også hyttetomter klare for bygging. Tlf 40210918/ 47914935 www.garsnes.no

Elvelund camping

t he Åpen

le år

et ! www.polarzoo.no

Åpner 27. mai 2011 Fiskeortsalg for Laksebotnelva og Salangselva fra 1. juli.

Husk millionfisken.no 30. juni – 3. juli

Fox Camp Ta med deg barna og møt revene på innsiden av gjerdet!

9350 Sjøvegan – Tlf. 77 17 18 88 web: www.elvelund-camping.no

Polar Zoo • Salangsdalen • 9360 Bardu Tlf: +47 77 18 66 30 • E-mail: polarzoo@online.no

Wolf Camp Møt ulvene på innsiden av gjerdet! Åpningstider: Hver dag fra 09.00 - 18.00

SR Media Nord© - 48 00 00 20

www.blafjorder.no

Restaurant, marina og camping i flotte Sagfjorden.

Kustkulturveien (Coastal Culture Road) – a useful collaboration. Kystkulturveien is the name of a collaboration between travel enterprises and museums in Blåfjorder area. The collaboration includes marketing, promotion in brochure and website www.kystkulturveien.no. Enterprises that are members of Kystkulturveien are committed to follow the coastal culture concept, announced opening times and content of the services. The characteristic logo of Kystkulturveien – a silhouette of a sailboat – is a sign of quality. You will find this logo again in the form of sitting group at rest stops and outside the member companies. Kystkulturveien is one of the initiators of the new Bjerkvik Tourist Information Office which is the result of wide collaboration between local authorities and travel businesses in the region.


12

ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

NATUROPPLEVELSER OUTDOOR ACTIVITIES

En fjelltop

p, kanskje

Da er det et godt alternativ å komme til oss. Og, Lavangen Fjellvandrerlag kan være guiden til mange flotte opplevelser. De ligger der – fjelltoppene Spanstind (1.457 moh.) rager høyest i regionen, men Årsteinhornet (1.193), Skavneskollen (1.196), Trosen (1.247) og Reitetind (1.077) kan være andre alternativer for å skue utover nordnorsk natur Hos Lavangen Fjellvandrerlag får en rettledning og guiding. Laget, som fyller 20 år i fjor, ønsker at så mange som mulig drar ut på tur for å nyte og nytte naturen. Turgjengen er rutinert og var det første turlaget som ble stiftet i Troms. Et betydelig arbeid og aktivitet er lagt ned for at mulighetene for en tur i naturen skal bli en fin opplevelse. 80 kilometer turløyper er merket, bruer og klopper er bygget, infoskilt satt opp, gapahuker finnes og et eget turkart er utarbeidet. Fjellvandrerlaget har egen oversikt på turer i 2010, der en finner organiserte turer spredt over hele året.

En kan også gå fra hytte til hytte innenfor det organiserte løypenettet til DNT. Lokale løyper er vist i kart slik at det også er mulig å gå dem på egen hånd. Turprogrammet 2010 har med mange fine bilder fra området, og annen informasjon finnes på www.fjellvandrerlaget.no. A mountain summit, perhaps ... Then it is a good alternative to visit us. And Lavangen Fjellvandrerlag (mountain hiking association) can be your guide to the many wonderful experiences. Spanstind (1457 m above sea level) ranks as region’s highest peak, but Årsteinhornet (1193 m), Skavneskollen (1196 m), Faith (1247 m) and Reitetind (1077 m) may be other options for a great view of the North Norwegian landscape. Lavangen Fjellvandrerlag can provide advice and

...

Foto: Lavangen Fjellvan

drerlag

guiding services. The team, which celebrated its 20th anniversary last year, wants as many people as possible to get out and enjoy our beautiful natural landscape. The team is experienced and became the first hiking association founded in Troms. The team has its own list of trips in 2011, where you may find organised hikes spread throughout the year. Local trails are shown on the map so that it is also possible to go on hikes on your own. The map is on sale at local shops. You may also hike from cabin to cabin along the organised trail of Norwegian Trekking Association. For more information, please visit www.turistforeningen.no. Lavangen Fjellvandrerlag, please visit www.fjellvandrerlaget.no.

Spennende grottevandring Sagelvas grotter er et spektakulært grottesystem beliggende på Salangseidet – mellom Lavangen og Salangen. Gjennom flere titusener av år har Sagelva dannet flere grotter på sin vei mot havet.

Jensvold

Exciting cave hike. Sagelvas caves are a spectacular cave system located at Lavangseidet between Lavangen and Salangen. It is described as 26 different caves of varying sizes and degrees of severity. The cave system are from 5 to 400 meters.

Foto: Alvin

Allerede i 1957 ble det gjort forskning i grottene av franskmenn og ungarere, og det er beskrevet hele 26 ulike grotter med varierende lengde og vanskelighetsgrad. Det dreier seg om grottesystemer med lengder fra 5 og opp til 400 meter. – Ved våre guidede grotteturer besøker vi to til tre av de mest kjente av Sagelvas grotter, sier Tor-Arne Cruickshank, hvor langt man kommer inn i grottene vil til enhver tid være avhengig av vannstanden i elva og hvor store utfordringer deltakerne selv ønsker. Av vernermessige grunner er det meget viktig at

man beveger seg med varsomhet i grottene, og det er ikke tillat å ta med seg noe ut av grottene. En fottur på barmark mellom de tre grottene er en opplevelse i seg selv; elva renner på flere steder ned i bakken og kommer opp igjen på en annen plass. Både naturen og grottene er fantastisk flotte, og turen er absolutt anbefalt å få med seg! Mer informasjon om denne spennende attraksjonen finner på www.elvelund-camping.no.


ANNONSSIDA

13

ANNONSSIDA

Turforslag:

Tjeldsundsbrua-Øse Harstad turlags turløype fra Tjeldsund bru, Skånland til Øse, Gratangen gir muligheter for en 3-4 dagers vandring med to av lagets hytter som overnattingsmulighet. Løypa går i variert terreng med tildels krevende partier – spesielt mellom Skoddebergvann og Øse. For mer informasjon om turen kan besøke Harstad turlags hjemmeside www.harstad-turlag.no hvor du finner nærmere beskrivelse av løypa og hyttene.

’ Tour proposal Tjeldsundsbrua - Øse. Harstad turlag (hiking association) trail from Tjeldsundbrua in Skånland to Øse in Gratangen provides opportunities for a 3-4 day walk with two of the team’s cottages as accommodation. The trail passes through varied terrain with partly challenging parties – especially between Skoddebergvannet and Øse. For more information about the tour, visit Harstad turlags website www.harstad-turlag.no where you can find detailed description of the trail and the huts.

Harstad turlags turløype er merket.

Bestig et landemerke

Nova Turlag arrangerer fellestur til Novafjellet 1280 (m o h) lørdag 27. august.

Fra Sjøvegan ka du mot nord se Årbostadtind rage mot himmelen med sine 1181 meter. Under Tour de Andørja som går av stabelen 9.-11. juli 2010 handler del 3 av The tripple Challenge om å løpe fra havnivå og opp til toppen. Det er en formidabel kraftprøve. Du trenger imidlertid ikke å være med i denne spennende konkurransen for å ta denne turen. En løypebeskrivelse finnes på www.letour.no under Årbostadtindløpet. Det er alltid best å gjøre slikt i godvær. Da får du til fulle nyte den fantastiske utsikten fra toppen.

Frammøte ved bommen på veien inn til forsvarets anlegg i Vassbotn i sørenden av Skoddebergvann. Vi planlegger start kl 09.00. Etter et stykke på asfaltveien følger vi merket sti, Petter-Hansa-veien, til Dalelva hvor vi går opp Novadalen og raster ved Niibejavre. Du kan lese mer detaljert beskrivelse av turen til Novafjellet og andre flotte turmål i Grovfjordområdet på turlagets hjemmeside www.novaturlag. no, her finner du også turprogrammet for 2011. En tur til Novafjellet krever godt vær! Skulle det være dårlige værutsikter lørdag, utsetter vi turen til søndag 28. august. Skulle det bli maksvær hele helga, er det ikke utenkelig at det blir to toppturer: Novafjellet lørdag og Revtind på søndag. Følg med på www.novaturlag.no.

Summit of Novafjellet. Nova Association organizes a joint Nova Rock 1280 (m) on Saturday 27 August. Attendance at the road barrier on the road in the south end of Skoddebergvannet. We plan to start at 09.00. You can read more detailed description of the trip to Novafjellet and other interesting destinations in the area measures on the teams website www.novaturlag.no, here you will find tour programme for 2011. A trip to Novafjellet calls for good weather! Should there be bad weather reports for Saturday, the trip would be delayed till Sunday 28 August. If the weather should be perfect all weekend, it is not inconceivable that there will be two peaks: Novafjellet on Saturday and Revtind on SundaySunday. Watch the www.novaturlag.no.

Climb a landmark. From the village Sjøvegan you can see Årbostadtind rage against the sky in the north with its 1,181 meters. During the Tour de Andørja which takes place on July 8-10 in 2011 part 3 of the triple challenge is about running from sea level up to the topof this mountain. It is a formidable force to try. You will not need to be involved in this exciting contest to take this trip. A course description can be found on the website www.letour.no. It is always best to do trips like this in good weather. Then you get to fully enjoy the amazing view from the top.

BLÅFJORDER

Velkommen til Turistinfomasjon i Bjerkvik Turistinformasjon for samarbeidende kommuner i Sør-Troms og Ofoten. Kontoret er lagt til huset med Det lille kjøkken og Narvesen i Bjerkvik (ved busstoppen) og vil være bemannet kl 12.00 – 18.00 7 dager i uken. Kontoret åpner 14. juni 2011. Kontoret vil ta imot besøkende og svare på spørsmål: • formidle kontakt mellom besøkende og reiselivsbedrifter i regionen • informere om hvilke muligheter og reiseruter som finnes • svare på henvendelser pr telefon, e-post og SMS • organisere guidede turer i samarbeid med reiselivsaktører

Welcome to Bjerkvik Tourist information office Welcome to the Tourist Information Office for the collaborating municipalities in South Troms and Ofoten. The office is located in the same building as Det lille kjøkken and Narvesen in Bjerkvik (at the bus stop). The office opens for the summer on June 14 and will be open daily 7 days a week from 12 noon to 6pm. The office will receive visitors and answer questions including: • establishing contact between visitors and tourism businesses in the region • informing about the opportunities and travel routes available • responding to inquiries by telephone, e-mail and SMS • organising guided tours in cooperation with the activity providers Turistinformasjon i Bjerkvik / Bjerkvik Tourist Information Office Trollvikveien 10, 8530 Bjerkvik •  +47 480 445 55 •  post@blafjorder.no

www.blafjorder.no

Topptur til Novafjellet


14

ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

FORSLÅTTE RUTER SUGGESTED ROUTES

Turforslag / Itinerary 1 Er du på vei til Harstad eller Lofoten sydfra langs E6/E10, anbefaler vi en liten omvei som tar deg ned til Grovfjord og langs kysten til Tjeldsundbrua hvor du kan gjenoppta E10. Direkte fra startpunkt til Tjeldsundbrua langs E10 er det ca 42 km. Dette turforslaget betyr 12 km ekstra, men gir til gjengjeld mange fine opplevelser. Det er relativt gode veier med fast dekke. Are you on your way to Harstad or Lofoten from the south along E6/E10, we recommend a little detour that takes you down to Grovfjord and along the coast to Tjeldsundbrua where you can resume the E10. Direct from the starting point till Tjeldsundbrua along the E10 it is about 42 km. This itinerary means extra 12 km, but provides in return a lot of great experiences. It is relatively good paved roads.

1. Start Krysset E10-RV829 – ca 16 km fra Bjerkvik og 43 km fra Tjeldsundbrua. Kjør RV829 mot Grovfjord. 2. Vassbotn Etter 6 km, totalt 6 km Vassbotn ligger i den sørlige enden av Skoddebergvatnet. Her krysser tyrløypa fra Tjeldsund, Skånland til Øse, Gratangen. krevende turløype i et flott fjellterreng. 3. Skoddebergvatnet Veien slynger seg i lia på østsida av Skoddebergvannet i storslått natur. I vest troner Novatinden (1281 moh) og i nordøstlig retning ser du Revtinden (1219 moh). 4. Start turløype Revvatnet Etter 6 km, totalt 12 km Fra Krokelva i nordlige enden av Skoddebergvannet går merket turløype inn til Revvatnet. Løypa er lett og går i vakkert terreng. 5. Sletta idrettsanlegg Sletta er Grovjord idrettslag sin gressbane. 6. Saltvannet Veien slynger seg langs den østlige bredden av Saltvannet. 7. Hellaren kraftstasjon (museum) / Hellaren power

station (museum) Etter 8 km, totalt 20 km Innerst i Grovfjorden ligger Helleren kraftstasjon, Regionmuseet i Sør-Troms. Kraftstasjonen er åpen hele året etter forespørsel til +47 77018380 eller booking@stmu.no. 8. Grov Tettsted ved innsnevringen av Grovfjorden. Grov er et aktivt sted med to mekaniske verksteder med maritim innretning. 9. Veiskille / Crossroads Etter 5 km, totalt 25 km I krysset RV829-RV825 tar du til venstre over brua mot Tjeldsundet. Det finnes en egen beskrivelse av turen mot Gratangen. 10. Balteskard Vi klatrer oppover og gjennom en kort tunell. Rett etter ser du Elvegård camping ned til høyre. De har spesialisert seg på campinghytter og båtutleie for de som ønsker å fiske. Det finnes også en bra kafeteria her. 11. Rensådalen Etter 6 km, totalt 31 km Vel over Balteskard og ned Krokmyrdalen kommer vakre Rensådalen med Rensåelva og Rensåvatnet som er lakseførende. Her er det fiskemulighe-

De 7 magiske tegn.

ter – kontakt Statoil Tovik, +47 77087810. 12. Ebbestua Ebbestua ligger idyllisk til i Tovik. Restaurert nordlandshus fra 1854 i Tovik, med levende husflids- og brukskunstutsalg. Du kan også kjøpe kaffe og tiltugg. 13. Statoil (Elvevold Handel og Service) / Gas station Etter 6 km, totalt 37 km Bensinstasjon med godt utvalg av matvarer. Salg av fiskekort til alle elver og vann i området. 14. Leca Maxxit Tovik Produksjon av blokk for byggevaremarkedet og regional distribusjon av cement, mørtel og andre byggevarer.

15. Sandstrand Strekningen fra Sandstrand til Tjeldsund er velegnet for observasjon av midnattssola. 16. Nord-Norsk Aluminium AS På tur ut av Sandstrand passerer du Nord-Norsk Aluminium AS som produserer aluminiumsprodukter for byggevarebransjen. 17. Tennevikelva Etter 8 km, totalt 45 km Innerst i Tennevika renner Tennevikelva ut. Det er en relativt liten elv med fosser og stryk og den er lakseførende. Fiskekort fås kjøpt på Statoil Tovik, +47 77087810. 18. De 7 magiske tegn / The 7 magic signs Sju magiske punkter er en av 33 skulpturer i Skulpturlandskap Nordland. Den ligger ved RV 825 ca 8 km fra Sandstrand. Det er den finske kunstneren Martti Aiha, Helsingfors, Finland som har laget skulpturen. Stedet er skiltet og det finnes parkering. 19. Kvitnes Vi nærmer oss Tjeldsundbrua og ute til høyre ser vi ei fin og hvit sandstrand. Campingplassen ut mot Kvitnes drives i dag som asylmottak.

Turforslag / Itinerary 2 Når du har passert Gratangsfjellet på vei sydover langs E6, kan du velge vakre RV825 langs kysten til Tjeldsund – også kalt Kystkulturveien. Denne turen går fra krysset mellom E6 og RV825 på Langmyra, Gratangsbotn. Turen kobles sammen med siste del av biltur nr 1 i Grov der du fortsetter langs RV825 mot Tjeldsundbrua og E10. Ruta er 80 km lang med avstkkerne og med siste del av tur nr 1 fra Grov blir turen 110 km mot 68 km uten avstikkere. Sammenlignbar kjørelengde langs E6 og E10 er 72 km.

When you have passed Gratangsfjellet on your way south along the E6, you may choose the beautiful RV825 along the coast to Tjeldsund – also called the Coastal Cultural Road. This trip runs from the junction of the E6 and RV825 above Gratangsbotn and connects with the last part of itinerary #1 in the village Grov on the RV825 to Tjeldsund and E10. The route is 80 km long with excursions and including the last part of itinerary #1 from Grov the tour is 110 km compared to 68 km without side trips. Comparable mileage along E6 and E10 is 72 km.

1. Start (Langmyra) Krysset mellom E6 og RV825 på Langmyra – 43 km fra Setermoen og ca 14 km fra Bjerkvik. 2. Eliborg Totalt 3 km. Kirkebygget kombinert med skole og internat. De siste som bodde her var finske flyktninger – i 1939. I dag bibliotek og kontorer. 3. Veiskille/Crossroad Etter 1 km, totalt 4 km Veiskille mellom RV825 og fylkesvei (FV) 142. Sving inn på FV142. 4. Nordnorsk båtmuseum / North Norwegian boatmuseum Etter 1 km, totalt 5 km Nordnorsk båtmuseum formidler maritime tradisjoner, fiske- og båthistorie med utgangspunkt i vår unike samling av nordlandsbåter, de tradisjonelle nordnorske ro- og seilbåtene. Samlingen er en av landets største.

5. Minnesmerker / Memorials Ved siden av museet står flere minnesmerker som markerer ulike hendelser fra starten av annen verdenskrig. 6. Gratangen lyd Etter 3 km, totalt 8 km Fortsett videre på FV142 og du kommer til Gratangen lyd som er arrangementssted for Gratangen musikkfestival den 6. - 8. august. 7. Atelier Jensvold Etter 5 km, totalt 13 km Du kjører til tilbake til RV825 og fortsetter 700 meter. Du ser Atelier Jensvold opp til venstre. 8. Årstein Etter 6 km, totalt 19 km Du fortsetter videre på RV 825 og kjører inn på FV141 over Årsteinbrua. Årstein er kommunesenteret i Gratangen. 9. Gratangen kirke / church Kirken har en dominerende

plassering på høyden ved Årsten bru. Kirken er bygd i betong og glass og har en moderne form. Arkitekten heter Oskar Norderval og byggeåret er 1971. 10. Morgans skip / ship Etter 16 km, totalt 35 km Denne imponerende ”skuta” finner du på Grøsnes ytterst i Gratangen. Astrid Høgmo fikk denne særegne skulpturen – Morgans skip –  fra den kjente svenske kunstneren Calle Örnemark. Folk fra hele bygda har løftet i fellesskap for å få på plass landemerket, som står ytterst på Klemneset og skal lyse opp på mørke høst- og vinterkvelder. Her er det Morgans fest 14. august. 11. Tilbake til RV825 Vi følger FV141 tilbake til og svinger til høyre inn på RV 825. 12. Nordnorsk fartøyvernsenter / North Norwegian Ship Preservation Centre

meget populær fiskeelv. Campingplassen selger fiskekort til både Salangselva og Laksebotn, +47 77171888. 12. Sjøvegan Etter 1 km, totalt 31 km Administrasjonsstedet i Salangen kommune. 13. Lundbrygga / museum I sentrum av Sjøvegan dette vel tilrettelagte museet under Distriksmuseet i Sør-Troms. Museet er åpent i sesongen og fungerer som turistinformasjon for området. 14. Salangsverket Etter 3 km Fortsett videre fra Sjøvegan på RV84 langs fjorden 14. Veiskille Etter 10 km, totalt 41 km og ta til venstre inn på RV848 mot Andørja. 15. Grøtlandsura Etter 10 km, totalt 51 km En ur av stor blokkstein som er

Lundbrygga.

Turforslag / Itinerary 3 Denne bilturen går fra krysset mellom E6 og RV84 på Fossbakken i Lavangen kommune. Fra Fossbakken til Tjeldsund brua er det 87 km langs E10. Dette spennede turforslaget er på om lag 124 km og fører deg til steder som er vel verd et besøk. This road trip runs from the junction of the E6 and RV84 at Fossbakken in Laval Municipality. From Fossbakken to Tjeldsund bridge is 87 km along the E10. This exciting suggested route is about 124 km and takes you to places that are well worth a visit.

1. Start (Fossbakken) Krysset mellom E6 og RV84 på Fossbakken – 29 km fra Setermoen og 29 km fra Bjerkvik. Vi skal starte med å kjøre langs RV84 ned Spansdalen. 2. Spansdalen - Runggu Samisk bygd i Lavangsdalen. 3. Henrikkafossen Totalt 7 km. Synlig oppe til venstre styrter fossen ned fjellsida. Spansdalen og spesielt Fredrikkafossen er kjent som et eldorado for isklatring vinterstid. 4. Veiskille / Crossroads Etter 5 km, totalt 12 km Ruten går langs RV84 til høyre, men vi svinger likevel en tur innom Tennevoll. 5. Tennevoll Administrasjonsstedet i Lavangen kommune. 6. Veiskille / Crossroads Etter 3 km, totalt 15 km Ved veiskillet på Soløy ta til venstre mot Lia.

7. Krambuvika bygdemu / Krambuvika bygdemuseum Etter 0,5 km, totalt 16 km Bygdemuseet er åpent om søndagene 17–20 i sesongen. Det er også flere arrangementer her i forbindelse med Lavangsvekka 17.24.6. 8. Retur til veiskille Soløy Etter 1 km, totalt 17 km Ta til venstre inn på RV 84. 9. Fjellkysten Etter 1 km, totalt 18 km Eksotisk gjestehus med mange spennende aktiviteter knyttet til natur og opplevelser. 10. Sagelvas grotter / caves Etter 7 km, totalt 25 km Spektakulært grottesystem med Elvelund Camping, +47 77171888, Sjøvegan for å avtale guidet visning. 11. Elvelund camping Etter 5 km, totalt 30 km Elvelund Camping ligger ved utløpet av Salangselva som er en

rast ut av fjellet bakenfor. I ura mellom veien og fjorden finnes ei lita grotte med med en besøksprotokoll fra 1920-tallet. 16. Mjøsundet Etter 3 km, totalt 54 km Sundet mellom fastlandet og Andørja er en populær fiskeplass både fra land og fra båt. Her finner du en rasteplass med toilett like før brua. Det finnes også en rasteplass etter brua.


ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

15

dn Mi ola ss

att

o.

der.n lafjor

ed slag m

urfor Alle t

t e kar aljert

det

20. Tjeldsundet Tjeldsundet med Steinslandstraumen ligger ute til høyre når vi passerer under Tjeldsundbrua. Det er sterke tidevannsstrømmer i sundet – noe som gjør dette til en svært attraktiv fiskeplass. 21. Steinsland klyngetun Etter 8 km, totalt 53 km Etter brua kjører vi rett fram og passerer under E10. Steinsland

Morgans skip.

klyngetun finner du 800 meter etter passasjen på venstre side av veien. Klyngetunet er en del Regionmuseet i Sør-Troms. 22. Tjeldsundbrua Kro og Hotell Etter 1 km, totalt 54 km Etter klyngetunet snur du, kjører tilbake og svinger til venstre inn på E10 mot Tjeldsundbrua Kro og hotell hvor du anbefales å stoppe for å spise før du kjører videre mot Harstad eller Lofoten.

14. Foldvik mølle / mill I Foldvik svinger du av fra RV 825 og finner Foldvik Mølle rett fram. Mer info på www.blafjorder.no. 15. Foldvik brygger På andre siden av RV 825 mot havet finner du Foldvik brygger med kafe/restaurant og fiskecamp. 16. Rasteplasser På veien videre langs RV825 finner vi to gode rasteplasser hvorav 1 med toiletter. 17. Stræte Kro og lefsebakeri Etter 17 km, totalt 75 km Her finner du en koselig kafeteria med god mat. Denne er verd en stopp. 18. Grov – gå til reiserute nr 1 / continue with itinerary #1 Etter 5 km, totalt 80 km Her kommer du inn på tur nr 1 og kan velge å kjøre mot E10 langs havet til Tjeldsund eller inn i landet mot E10.

Vi har et fantastisk klima selv om vi befinner oss langt mot nord. Det ses tydelig på vegetasjonen som er spesielt frodig. Sommeren hos oss er kort og hektisk. Middeltemperaturen i juli ligger rundt 16 grader, men det er ikke uvanlig med temperaturer over 25 grader. Midnattssola gjør også sitt til at temperaturen varierer lite gjennom døgnet midt på sommeren. Middeltemperaturen er selvfølgelig litt lavere i juni (10 grader) og august (12 grader). Vårt sommervær er som regel komfortabelt for uteaktiviteter og bruk av naturen. De virkelig fine dagene med sol hele døgnet varierer, men det er ikke uvanlig med 5-7 slike dager i juli. Vi har relativt lite nedbør om sommeren sammenlignet med andre kyststrøk. Værstatistikken viser normalen varierer fra 37 mm i juni til 58 med mer i august. Virkeligheten kan selvfølgelig være både verre og bedre. Vindforholdene er relativt rolige her om sommeren. Tjeldsundet, Vågsfjorden og Astafjorden er for det meste tilgjengelig for trivelige familieaktiviteter i båt.

e Sæth

Hos oss kan temperatur og værforhold variere veldig over kort tid. Det gjelder å være litt forberedt. En ferie i våre trakter vil nok innby til noen uteaktiviteter. For å kunne nyte dette under alle forhold, vil vi anbefale at du tar med noen varme og vindtette klær. Du bør også ha gode sko – joggesko eller hikingsko. Men, det kan også bli behov for lettere klær som shorts og badebukse/ badedrakt. Dersom du planlegger lengre turer i fjellet, er det enda viktigere at du har med deg passende klær og sko. Her er det så mange ulike varianter og meninger om hva som er best, at vi ikke skal komme med noen råd. På www.blåfjorder.no kan du imidlertid få tips fra andre som pakker for fjellturer. Dersom du skal ut på havet for å fiske, er det en passende redningsvest den viktigste delen av bekledningen. Det er fortsatt viktig med varme og vindtette klær, men vær oppmerksom på at dersom du får fisk, kan klærne bli tilgriset i forbindelse med rensing av fisken. rne-Terj

21. Hamnvik handelssted Handelsstedet har sin opprinnelse fra 1794 med en samling av 14 bygninger. Den såkalte ”Donsbrygga” er restaurert. Dersom du er interessert i et besøk, ta kontakt på tlf +47 41806970. 22. Sørrollnes Etter 17 km, totalt 94 km Veien videre herfra er med ferge til Stangnes, Harstad. 23. Stangnes Turen med ferga tar ca 40 min. 24. Harstad Etter5 km, totalt 99 km Fortsett RV848 og ta til høyre inn på RV83. Opplev Harstad med Hurtigrute anløp, hurtigbåtforbindelse til Tromsø og ikke minst Festspillene i Nord-Norge den 19. – 26. juni 2011. 25. Tjeldsund E10 Etter 25 km, totalt 124 km Fra Harstad kjører tilbake på RV83 og følger denne til Tjeldsundbrua og E10.

Weather and Climate. We have an excellent climate despite our location in the far north. This is clearly evident by the relatively lush vegetation. Our summer is short and busy. The average temperature in July is around 16°C, but temperatures over 25°C are not uncommon. The presence of the Midnight Sun during mid-summer means there are just small variations in temperature between day and night. Naturally the average temperature is a little lower in June (10 degrees) and August (12 degrees). Our summer weather is usually comfortable for outdoor activities and making use of the natural landscape. The really nice days with sunshine around the clock vary, but it is not uncommon with 5-7 such days in July. We have relatively little rain during the summer compared to other coastal areas. Weather statistics show the normal range from 37 mm in June to 58 mm in August. The reality, of course, can be both worse and better. Wind conditions are relatively calm in summer. Tjeldsundet, Vågsfjord and Astafjord are mostly accessible for family activities by boat.

Klær og utstyr Foto: A

17. Sørvik Andørja er arrangementssted for Tour de Andørja 9.–11. juli. Skulle du ønske å utforske øya på egenhånd, er det veiskille der du kan ta FV132 nordover til Engenes og Årbostad. 18. Ibestadtunellen Etter 18 km, totalt 72 km Ibestadtunellen som binder sammen øyene Andørja og Rolla, er 3396 meter lang, og dypeste punkt er 112 meter under havet. Tunnelen ble åpnet den 2. desember 2000. Den er en del av fylkesvei 848. 19. Hamnvik Etter 5 km, totalt 77 km Administrasjonssted for Ibestad kommune. 20. Gammelbanken Bygget i 1919 som et av de første bankbygg i Nord-Norge. Bygget i lokal marmor under ledelse av svenske fagfolk. Arkitekten heter Helge Thiis og byggestilen er jugend.

Midnight Sun. When you visit this region, you are well north of the Arctic Circle. The peculiarity here is the Midnight Sun, which is visible from around May 22 to July 18. However, it is light around the clock from early May until early August. Cloud and topographical conditions may of course prevent us from seeing Midnight Sun. The most suitable areas to observe the Midnight Sun are north-facing and elevated areas. In some places you can see the Midnight Sun ”touch” the sea. The unstoppable light makes us energetic and fills us with the joys of life. Mountain hikes, fishing trips and summer festivals tempt us to stretch out the day. We think you’ll notice the same and join us!

Vær og klima

er

Etter 21 km, totalt 56 km I Hellarbogen finner vi Nordnorsk fartøyvernsenter som har til formål er å bevare og videreføre håndverkskunnskap knyttet til istandsetting, drift og vedlikehold av eldre båter og fartøy. 13. Foldvik Etter 2 km, totalt 58 km Foldvik er arrangementssted for Foldvikmarkedet som går av stabelen 19.-21. august.

ww.b s på w finne

Hos oss befinner du deg godt nord for Polarsirkelen. Det særegne her er jo midnattssola som vi kan se fra rundt 22. mai til 18. juli. Likevel er det lyst hele døgnet allerede fra begynnelsen av mai til begynnelsen av august. I tillegg til skydekket vil terrengforhold være avgjørende for å kunne se midnattssola. De mest egnede områdene for å observere midnattssola er nordvendte og eventuelt høyereliggende områder. Noen steder vil du kunne se midnattssola ”touche” havet. Det ustoppelige lyset gjør oss energiske og livsglade. Turer i fjellet, fiske om natta og festivaler frister oss til å strekke dagen. Vi tror du vil merke det samme og slå følge med oss.

Clothing and equipment. Temperatures and weather conditions in this region can change in a matter of moments so you need to prepare in advance. You will probably enjoy some outdoor activities. In order to fully enjoy this under all conditions, we recommend that you bring some warm and windproof clothing. You should also have good footwear – jogging shoes or hiking boots. However, there may also be a need for lighter clothing such shorts and swimwear. If you are planning longer hikes in the mountains, it is even more important that you bring appropriate clothing and footwear. There are so many different variations and opinions about what is best that we will not offer even more advice. If you visit www.bluefjords.no you can get tips and checklists from more experienced users of our beautiful natural landscape. If you are going out to fish from a boat, an appropriate lifejacket is the most important part of your clothing. Even if you are fishing from land, you should consider using a lifejacket as rocks can be very slippery. It is still important to wear warm and windproof clothing, but be aware that if you catch fish, your clothes may get dirty when you are cleaning the fish.


16

ANNONSSIDA

ANNONSSIDA

Kalender for guidede turer Kalender Calendar Juni – August 2011 June – August 2011 Arrangemangs-

Event

Denne kalenderen inneholder en oversikt over guidede toppturer eller høyereliggende punkter i området. Det er turlagene sine turer som er vist her. Det er tidlig i sesongen når dette skrives så det kan komme til flere turer. Følge med på turlagene sine hjemmesider. De mest aktuelle i vårt område er www.novaturlag.no, www.fjellvandrerlaget.no og www.harstad-turlag.no. Her finner dere også andre interessante rutebeskrivelser. Du må være oppmerksom på at toppturer er svært væravhengige. Vi anbefaler derfor at du alltid tar kontakt med arrangøren for å kontrollere.

Denne kalenderen inneholder en oversikt over de største og viktigste arrangementene i regionen i sommer. Du finner flere detaljer under temaet Arrangementer i denne avisen.

This calendar provides an overview of the most important events in our region this summer. For more details on the theme of events, you should look inside of this paper. We recommend that you always check against the information on the given website or call the organizer. On www.bluefjords.no you will also find more fresh news about events.

Vi anbefaler at du alltid kontrollerer mot opplysningene på det oppgitte nettstedet eller ringer arrangøren. På www.blafjorder.no vil du dessuten finne ferskere nyheter om arrangementer.

17. – 19. juni / june

1. – 3. juli / july

29. – 30. juli / july

Evenskjerdagene

Sommarhelg i Grovfjord

Sommerfest i Ibestad

Varemesse med underholdning og blueskonserter. Fair with entertainment and concerts Evenskjer i Skånland. www.blafjorder.no

Lokale lag og foreninger inviterer til utstilling, aktiviteter og bryggedans. Local clubs and associations invite to the exhibition, activities and pier dance. Grovfjord i Skånland. www.grovfjord.net

Velkommen til konkurranser, grillfest og dans på Donsebrygga. Welcome to competitions, barbecue and dance at the Donsbrygga. Hamnvik i Ibestad. www.blafjorder.no

17. – 24.juni / june Lavangsvekka Lokale lag og foreninger inviterer til kulturuke med mangfold. Local clubs and associations invite to a cultural week with diversity Tennevoll i Lavangen. www.blafjorder.no

30.juni / june – 3. juli /july Millionfisken 2010 Meld deg på spennende fiskekonkurranse og musikkfestival. Join an exciting fishing contest and music festival. Sjøvegan i Salangen. www.millionfisken.com

8. – 10. juli / july Tour de Andørja 2010 Tripple Challenge med terrengløp, sykkelløp og motbakkeløp. Tripple Challenge with Cross country run, cycle race and uphill running. Andørja i Ibestad. www.letour.no

28. – 30. juli / july Márkomeannu Samisk fyrverkeri og spetakkel. Sami fireworks and spectacle. Gállogieddi friluftsmuseum i Evenes. www.markomeannu.no

6. august Morgans fest Fest med fokus på kunst, kaker, musikk, Karibien og positive møter mellom folk. Lille Jamaica ved Grøsnes i Gratangen. www.morgansskip.no

19. – 21. august Foldvikmarkedet Velkommen til en helg med ramsalt kystkultur og festivalaktiviteter. Welcome to a weekend of salty coastal culture and festival activities. Foldvik i Gratangen. www.gratangen-kystlag.no

Reisen til de Blåfjorder Det er selvfølgelig mange måter å komme hit på. Mange vil nok velge bilen som transport middel for å komme hit. Da har du transportmiddel selv og kan være mer fleksibel her. Fra Luleå til Riksgrensen er det om lag 47 mil med gode svenske veger. Avstanden fra Riksgrensen til de mest aktuelle stedene i området vårt finner du i tabellen nedenfor. Du kan selvfølgelig også bruke fly. Fra Luleå til Harstad-Narvik Lufthavn Evenes er det flere flyavganger daglig og reisetiden ligger rundt 6,5 timer med 2 flybytter. Den tredje muligheten er å ta toget fra Luleå til Narvik. Det er 2 togavganger daglig og reisetiden er under 7 timer. Til/to Fra/from Riksgränsen Flygplass/airport Narvik Evenskjer Hamnvik Sjøvegan Tjeldsundbrua Tennevoll Årstein

98 km 144 km 100 km 101 km 82 km 66 km

16 km 74 km 100 km 19 km 82 km 66 km

90 km 135 km 91 km 92 km 74 km 58 km

Når du er kommet til oss, kan du komme deg fra sted til sted med buss, men det er kanskje mer fleksibelt med leiebil.

Calendar of guided tours This calendar shows a listing of guided hikes to local summits or other points in the area. These hikes are arranged by the local hiking associations that are shown here. It's early in the season when this is written so it may still be more hikes. Keep track of this by reading the hiking association's websites. The most relevant in our area is www.novaturlag. no, www.fjellvandrerlaget.no and www.harstad-turlag.no. Here you will also find other interesting routes go on your own. You must be aware that the summit hikes is very weather dependent. We recommend that you always contact the organizer for confirmation.

Onsdag 23. juni

St.Hans-tur til Vakkerstadlia

Frammøte ved Grovfjord handel kl 19.00. Lett tur. www.novaturlag.no

Fredag 24. juni

Spanstind, Lavangen 1457 moh.

Oppmøte på Bukkemyra kl 18.00. Middels krevende dagstur, 5,8 km til toppen. www.fjellvandrerlaget.no evt. kontakt 90123265 / 91590416

Lørdag 13. august

Gamvik - Skavneskollen

Oppmøte Gamvikelva kl 10.00. Dagstur som passer de fleste www.fjellvandrerlaget.no evt. kontakt 91590416 / 95122380

Lørdag 20. august

Markedsmarsj til Foldvik og retur med MK Folkvang

Frammøte på P-plass ved Saltvann Grendehus på Bakkejord kl 10.00. Lang tur, ca 3 timer www.novaturlag.no

Lørdag 27. august

Novafjellet, Skånland 1280 moh. The journey to the Bluefjords There are of course many ways to get here. Many choose to travel by car so you drive yourself and have greater flexibility. The distance from Luleå in Sweden to the national border is about 470 km on good Swedish roads. Refer to the table below for distances from Riksgränsen (the national border) to destinations in our region. It is also possible to fly here. Our local airport is called Harstad Narvik Airport and is located at Evenes. The flying time from Oslo is approx. 90 minutes and the route is served by both SAS and Norwegian. The third option is to take the train via Luleå to Narvik. There are two trains daily and the travel time from Luleå is less than seven hours.

Oppmøte kl 09.00 ved bommen på veien inn til forsvarets anlegg i Vassbotn i sørenden av Skoddebergvann. Middels krevende tur på 8-10 timer. www.novaturlag.no evt. kontakt 47850895

Søndag 28. august

Revtind, Skånland 1219 moh

Frammøte på P-plasss på Sollia ved Saltvannet kl 09.00. Lang tur med mye stigning, totalt 10 timer www.novaturlag.no evt. kontakt 91384885

Søndag 28. august Kråkrøtinden, Andørja

Oppmøte på kommunehuset på Tennevoll kl 09.30. Middels tung tur. www.fjellvandrerlaget. no evt. kontakt 97169324 eller 91816769

Blåfjorder 2011  

Blåfjoder, Nord-Norge Bluefjords, Northern Norway

Advertisement