Page 1


48


Museet och fotografi daryoush tahmasebi

D

Norrbottens museum har under åren bedrivit en aktiv och ansvarsfull roll i flera etnologiska undersökningar och fotografen har fått vara med och bildsätta dessa undersökningar.

en amerikanska fotografen Diane Arbus (1923-1971) har uttryckt det på följande sätt: “I really believe there are things which nobody would see unless I photographed them.” “Jag tror verkligen det finns saker som ingen skulle se om jag inte fotograferade dem.” Så känner en historieberättare med kameran i handen – museifotograf i ett nötskal. Hur mycket text behövs för att återskapa en bild i vårt sinne? Vilket språk har förmågan att ersätta en bild? Behövs det en tolk eller översättare för att framföra budskapet i en bild? Bildens makt och betydelse har aldrig underskattats. I folkmun: en bild säger mer än tusen ord. Vem håller i det historiska anteckningsblocket om inte etnologen och vem kan visualisera en berättelse om inte fotografen? Museer och fotografins vikt har diskuterats ur olika aspekter under åren och den allmänna uppfattningen varierar om fotografins roll på kulturinstitutionerna. Djupare förklaring till fotografins roll skiftar beroende på verksamhetens målsättning och museernas ansvar utifrån de uttalade kraven i verksamheten.

Dokumentärfotografi Hur skapar man ett dokument som kan besvara olika frågeställningar när du söker information? Att skapa ett tidsdokument med dokumentärt värde kräver att en rad kriterier uppfylls. Alla uppdrag på Norrbottens museum där en etnolog är inblandad får stort utrymme för fotografi. Denna möjlighet lyfter resultaten och fotografens roll blir allt viktigare. Med den digitala revolutionen höjdes kraven på fotografer avsevärt, dvs från en hantverkare till en bildskapare. Under de senaste åren och i de senaste projekten har man aktivt sökt etablera kontakt med intressanta informanter som kan bidra till fotodokumentationen. Att fotografera dödskallar, vernissager och göra reproduktioner i all ära, men fotografens viktigaste roll på etnologiska museer är att bidra till det kollektiva/visuella kulturar-

Sofia Breimo. Exponeringstest inför en fotosession vintern 2010 i Haparanda. Foto: Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum.

49


hög bildkvalité. Detta gör det möjligt att man med en och samma kamera kan fånga rörliga bilder och ljud som används i dokumentärfilmsproduktion. De två senaste dokumentationsprojekten har genomförts både med stillbild och film (under produktion i skrivande stund).

vet. Norrbottens museum har betonat detta faktum i sina projekt och aktivt medverkat genom att ha professionella fotografer i sina uppdrag. En av de aspekter som skiljer museifotografen från till exempel nyhetsfotografen är att museets bildmaterial arkiveras och förvaras för all framtid. Avbildade personer måste ha gett sin tillåtelse och detta kan variera beroende på omständigheterna som råder under arbetets gång. Fakta och information samlas in kring bildens budskap, sammanhang, tid och plats och på så sätt får bilden en identitet som i sin tur används som underlag för historiska djupdykningar. Så byggs ett register för vårt kulturarv. Närmaste metaforen till fotografi är jakt. När man trycker av så dör det som man ser i siktet/ sökaren. Ögonblicket som fastnar på film är unikt, men samtidigt passé. Bildens budskap är däremot levande och berättar om en svunnen tid. Samarbetet mellan etnologen och fotografen i tiotalet genomförda dokumentationsprojekt har under åren redovisats i olika former: utställningar, tryckta rapporter, elektronisk distribution, årsböcker osv. Uppdrag från andra museer, bl a Nordiska museet, har resulterat i flera dokumentationsprojekt. Den digitala revolutionen inom fotografi, trots sina barnsjukdomar som t ex arkivproblem, har accelererat både produktion och distribution. Ny teknik har omvandlat stillbildskameror till att även fungera som filmkameror med enormt

Etnologen och fotografen Samarbete mellan etnolog och fotograf berikar och förhöjer undersökningens nivå. Detta har bekräftats genom åren med utställningar som har exponerats om och om igen runt om i länet. Beställningarna på tryckta rapporter har ökat avsevärt. Med hjälp av internet sprids dessa budskap till en större publik. Faktabaserad bild och film som förmedlar kunskap om bland annat historia, mänskliga livsöden eller politiska och sociala motsättningar, ställer krav på etnologen och fotografen. Dessa yrkesmässiga krav för respektive part avspeglas också i de genomförda dokumentationsprojekten som förmedlar ett brett och objektivt uttryck. Här följer en bildkavalkad på några av de större projekten.

50


Älvsbyhus AB - Dokumentation i samarbete med Nordiska museet, 1997. Foto: Daryoush Tahmasebi Š Norrbottens museum.

51


Gallejaur, Natur- och kulturreservat, Arvidsjaurs kommun, 2000 – 2002. Foto: Daryoush Tahmasebi Š Norrbottens museum. Research och text: Eva Gradin.

52


53


Krematoriet i Kiruna, 2005-2006. Foto: Daryoush Tahmasebi Š Norrbottens museum.

54


55


Jordbrukaren Keith Sandman - Skogså - 2006. Foto: Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum.

56


57


IKEA – en gränslös utmaning, 2005 - 2008. Foto: Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum. Research och text: Eva Gradin.

58


59


Melodifestivalen i Kiruna, 2008, i samarbete med Nordiska museet. Foto: Daryoush Tahmasebi Š Norrbottens museum. Research och text: Eva Gradin.

60


61


Morjärvs Ullspinneri AB, 2009. Foto: Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum.

62


63


Markbygden inför vindkraftsbygget i samarbete med Piteå museum, 2009. Foto: Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum. Research och text: Ingrid Metelius.

64


65


Kiruna stadshus, 2010 - 2012. Foto: Daryoush Tahmasebi Š Norrbottens museum.

66


67


Grönlunds orgelbyggeri, 2010 - fortsätter. Foto: Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum. Research och text: Eva Landberg.

68


Konserthuset i Stockholm.

69


Romer i Norrbotten, 2011-2012. Foto: Daryoush Tahmasebi Š Norrbottens museum. Research och text: Annika Johansson.

70


71


Kyrka i Malmberget. Foto: Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum.

Arkitekturfotografi

Arbetsmetoden utifrån resurser och utrymmen formades så att man kan täcka fler objekt under kortare tid. Sommaren 2007 redovisades tolv byggnader i utställningsformat. En byggnad per kommun visades och rapporter om dessa undersökningar publicerades. Kiruna stadhus var andra utställningen som visades under sommaren 2012. Då var en speciell fokus på denna byggnad i och med att byggnaden kommer att rivas p g a flytten av gruvstaden Kiruna. Projektet fortsätter och kompletteras kontinuerligt med nya förslag på byggnader.

I början av år 2002 startades ett projekt med arbetsnamnet Modern Arkitektur. Syftet är att ge ett brett perspektiv på eferkrigstidens arkitektur i Norrbotten och belysa de speciella egenskaperna i arkitekturen i ett län som har kallt och hårt klimat under större delen av året. Flera bebyggelseantikvarier har jobbat i projektet. Parallellt med de bilder som bebyggelseantikvarien har tagit på plats, togs bilder fram av museifotografen som på ett mer kontrollerat sätt exponerar karaktäristiska egenskaper i dessa utvalda byggnader.

Bilden till höger: Sovringsverk i Kiruna. Foto: Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum.

72


73


74


Lejonet i Luleå. Foto: Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum.

biografi Norrbottens museum gjort en rad uppmärksammade och uppskattade samtidsdokumentationer. Bland dessa kan nämnas dokumentationen av kulturreservatet Gallejaur, projektet ”Modern arkitektur” samt den känslosamma dokumentationen av Kiruna krematorium.

Daryoush Tahmasebi, f 1958 i Teheran, Iran, fotograf vid Norrbottens museum. Han utsågs av Kiruna kommun till Borg Mesch-stipendiat 2008. Tahmasebi erhöll stipendiet för hans intressanta och högkvalitativa foton. Han har i sitt arbete som dokumentärfotograf vid

Bilden till vänster: Tullhus i Haparanda. Foto: Daryoush Tahmasebi © Norrbottens museum.

75

Museet och Fotografi  
Museet och Fotografi  

Museet och Fotografi

Advertisement