Page 1

Årsberättelse 2012

Norra Sibbo Ungdomsförening r.f.


Barnen fick sitt eget 110-årsjubileum med lyckohjul, mete och studsslott och mycket mera

Högtidlig jubileumsfest firades på föreningens födelsedag den 19 maj Pärmen: Norra Sibbo Uf firade 110-årsjubileum hela år 2012


Årsberättelse 2012 Det var på Keltas starten gick, året var nitton noll två. Då några ungdomar för sig fick att dom en förening vill få. Det var Sevelius, Gustafsson, Wessman och några till, tillsammans var de kanske sju, så grundades N S U.

Med samma textrader inleddes även verksamhetsberättelsen för tio år sedan och samma rader passar bra även 2012. Det betyder att Norra Sibbo Uf:s 110:e verksamhetsår nu är till ända, ett år som präglats av jubileumsbetonade verksamhetsformer förutom de årligen återkommande evenemangen. Dessutom har en del nya aktiviteter sett dagens ljus. Föreningen har firat hela året och det är inte alls så lätt att här plocka fram något speciellt då hela året i sig varit speciellt. Det som särksilt kan nämnas speciellt är att det funnits verksamhet för alla olika åldrar och intresseriktningar och att bredden av verksamhet varit fascinerande stor. Jubileumsåret 2012 har varit ett synnerligen aktivt år på alla plan. Jubileumsåret började planeras redan i ett tidigt skede år 2011 av en jubileumskommitté. Den 19 maj, dagen då föreningen grundades, inföll i år på en lördag och kunde sålunda fira 110-årsjubileum med högtidligt program, historiksång, utdelning av förtjänsttecken med mera på sin riktiga

födelsedag. Även raden av gratulanter var lång på Viljan denna soliga vårlördag. Trots att vintern kom senare än föregående år fanns stora förhoppningar för att vi i år igen skulle få arrangera både Sopplopp och vara medarrangör i Vargspåret. Efter senaste års skidningar kändes det som om vi hade vanan inne med att ordna skidlopp. Vintern höll i sig och bägge skidloppen kunde genomföras med glans! Knappt hade den sista deltagaren kommit i mål i Vargspåret innan vi började förbereda den stora fönsterrenoveringen på Viljan. Senaste år förnyades toaletterna och nu stod alla fönster i tur att förnyas. Som ni säkert observerar så finns det hela tiden mycket annat än olika evenemang som skall förverkligas. Förutom att verksamheten i föreningen skall må bra skall även huset må bra! Vid fönsterrenoveringen såg man igen att den genuina talkoandan lever kvar i våra byar, det var liksom en självklar sak att hjälpa till då det behövs. Varmt tack till er! För att kunna bedriva en mångsidig verksamhet behövs det som sagt aktiva och energiska medlemmar som ställer upp, dem är vi glada att föreningen har – men det finns plats för flera. För att hålla liv i föreningen samt att hålla föreningslokalen Viljan i toppskick behövs hela tiden

personer som ivrar för sin förening och sitt föreningshus. Förutom föreningens styrelse behövs det andra som ser till att föreningen mår bra. Sedan är det ju en förutsättning att medlemmarna också hittar till sin ungdomsförening och vill vara med i den verksamheten som den har att erbjuda. Det gäller att vara aktiv från två olika håll. Vi hoppas att ditt svar är ja då du ställer dig frågan - har föreningen gjort något för dig eller har du gjort något för föreningen detta år? Styrelsen vill här rikta ett varmt Tack till alla de medlemmar och bybor som lagt ned tid och energi för bybornas bästa. Det är ni som ser till att Norra Sibbo Ungdomsförening mår bra också i fortsättningen! Vi vill också framföra ett stort Tack till Sibbo Kommun samt övriga organisationer, stiftelser och företag som stött föreningen under året 2012.

Styrelsen

Norra Sibbo Uf • Årsberättelse 2012 •

3


Styrelsen 2012 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ekonom Program&Kultur Barn&Ungdom Idrott&Motion Fastigheten

Micaela Oljemark Monica ”Mona” Stjernberg Johan Isaksson Karola Manninen Cecilia Granqvist Stina Jonsdottir Adelina Svärd Pia Heikkinen Stefan Laurén Johan Isaksson och Mona Stjernberg

Administration Styrelsen har sammanträtt 11 gånger under verksamhetsåret 2012 och 179 paragrafer har protokollförts. Föreningen har under verksamhetsåret sam-

manträtt till två föreningsmöten, vårmötet hölls den 27 mars och höstmötet den 15 november.

Vid slutet av år 2012 hade föreningen 566 medlemmar (23 medlemmar fler jämfört med slutet av år 2011)

ingått i Borgåbladet och Sipoon Sanomat. Dessutom har det varit affischer uppsatta på anslagstavlorna i byarna för att informera om föreningens verksamhet. Verksamhetsberättelsen delades ut till föreningens alla medlemmar. På föreningens webbsida www.norrasibbouf.fi har

publicerats information om aktuella evenemang. Foton och rapporter från ordnade evenemang har även hört till de återkommande inslagen på webbsidan. På sidorna presenteras även föreningslokalen ingående, något som bland annat de som är ute efter att hyra ett festutrymme uppskattat.

Johan Isaksson har fungerat som vice ordförande i Sibbo Ungdomsförbunds styrelse, vice ordförande i Nylands Svenska Ungdomsförbunds styrelse, ersättare i Finlands Svenska Ungdomsförbunds styrelse samt representerat i FSU:s

planeringskommitté för UFrörelsens 125-årsjubilem. Stefan Laurén har representerat föreningen i arrangörskommittén för Vargspåret.

Information Föreningen har informerat medlemmarna med ”Byablade” som är föreningens infoblad och som delas ut till alla postlådor i Borgby och Hertsby. Till medlemmarna som inte bor i byarna har Byablade postats. Byablade har utkommit fem gånger under året och upplagan är 370 exemplar. Annonser om föreningens program har även

Representation Cecilia Granqvist har fungerat som förbundssekreterare i Sibbo Ungdomsförbunds styrelse. Micaela Oljemark har representerat föreningen i Sibbo Ungdomsförbunds sommardanskommitté.

Uppvaktningar Kicka Lindroos uppvaktades på 50-årsdagen Cecilia Granqvist uppvaktades på 50-årsdagen Monica Stjernberg uppvaktades på 60-årsdagen Patrik Erlund uppvaktades på 50-årsdagen Tom Sundbäck uppvaktades med anledning av pensioneringen

4

• Norra Sibbo Uf • Årsberättelse 2012


Barn- och ungdomsverksamhet Eftersom det firats jubilevarit mera än 50 men i år umsår har även barn- och ungsamlades faktiskt 56 deltagare domsverksamheten tangerats på Viljan. av olika jubileumsprogram, Redan i ett tidigt skede även om den ordinära verksambestämdes att barnen skall få heten fortsatt som tidigare år. fira ett eget jubileum med en Det har funnits plats för många rejäl barnfest. Barnfesten olika evenemang i olika intresarrangerades 22 april och bjöd seriktningar. de drygt femtio barnen på lekar, Verksamheten i början på studsslott, mete och rikligt med året hölls till största delen på godsaker. Tillställningen avsluskridskoplanen eftersom vintades med ett fint ballongregn tern 2012 verkligen visade sig och alla deltagare fick ta med från sin bästa sida. Alla dagar sig ballonger hem! och kvällar var skridskoplanen Under sommaren träffades den naturliga träffpunkten för vi på lekparksträffar varje onsde yngre medlemmarna. dagskväll. På vändagen förvandlades De första barn- och Viljan till diskotek för lågstaungdomskvällarna på hösten dieelever. Disco brukar vara ett arrangerades utomhus med populärt inslag i verksamheten cykeltur, lövplockning och men tyvärr kolliderade detta lövpressning som tema. Då disco med annan verksamhet kvällarna blev mörkare var det och därför blev deltagarantalet dags att fortsätta med inte lika stort som normalt. verksamheten inomhus. Påskharen tittade in på Viljan Då vi närmade oss påsk blev De yngre barnen firade sitt det en pysselkväll tillsammans eget 110-årsjubileum på våren påsköverraskning i sin med Gunnel Forsström. Pysseloch nu då vi kommit till kaffepanna. Årets träff var kvällen den 31 mars samlade till september var det dags att mycket välbesökt, sedan år sig 17 pysslande deltagare som arrangera en 2002 då påskhäxorna började fick lära sig olika pyssel tillsamungdomsjubileumskväll för de träffas på Viljan på påskmans med Gunnel. äldre. Fredagen den 14 lördagen har deltagarna sällan På påsklördagen samlades traktens alla häxor, harar och andra utklädda varelser till påskhäxträff. Liksom tidigare så fanns de riktigt gamla Nsuhäxorna på plats och höll i trådarna för arrangemanget. Efter ca en timmes lekar och program fick alla häxorna fortsätta sin Fastlagstisdagen firades traditionellt med de övriga byaföreningarna på isplan färd med en Norra Sibbo Uf • Årsberättelse 2012 •

5


Ballongkul på Barnens jubileum

september var det så dags att inbjuda till pizzakväll på Viljan. Pizzan, lemonaden och chipsen smakade gott tillika som musiken dånade från högtalarna. Även biljardbordet och Corona-spelet var i flitig användning under kvällen. I oktober var det dags för uttagningarna till Nylands svenska ungdomsförbunds frågesport. I år ställde vi upp med ett seniorlag och ett ungdomslag. Ungdomslaget Miranda Wirén, Maximilian Järvinen och Zacharias Järvinen segrade i Sibbouttagningen och gick vidare till den nyländska finalen som arrangerades i Esbo. I Esbo placerade sig laget på en fin sjunde plats! Hösten fortsatte med regelbundna barn- och ungdomskvällar med olika teman. Vi pysslade, spelade spel, gjorde kort av naturens gåvor samt spelade pingis och biljard. Inför Halloween var det sedan dags att arrangera årets andra lågstadiedisco och nu var deltagarantalet betydligt större än på våren. 40 utklädda barn

6

• Norra Sibbo Uf • Årsberättelse 2012

dansade loss på Viljan till det senaste i musikväg! Förutom musik så bjöds det på godsaker, pizza och lemonad – allt som behövs för en trevlig kväll! Innan det börjar vara dags för programövning till julfest ordnades ännu en filmkväll i november. Under senhösten påbörjades övningarna inför julfesten. Vid fyra olika tillfällen samlades barn och unga till övningar och planering av program. Liksom tidigare år stod de

yngre för Luciaprogram och sång medan de lite äldre stod för diktläsning, sånger och annat skoj! På barnkvällarna hade man övat in julevangeliet som framfördes av 16 barn på julfesten. Julfesten bjöd den fullsatta Viljan på många fina program med allt från dikter, sång, balett, pianomusik och mycket därtill. Speciellt de yngre barnen framförde många julsånger och sällan har volymen varit så hög på Viljan – både av sångarna och av alla applåder! Skönsjungande Adelina och Roxy uppträdde med vacker stämsång och Den Goda Viljan sjöng sånger från sin julrepertoar. Även Fanny som dansade balett och Eljas som förevisade sina diabolokonster fick rungande applåder! Festen avslutades med att det dansades ringlekar så att golvet gungade. Sedan får vi bara hoppas att julgubben kommer nästa år igen – och varför skulle han inte det då han i år fick lyssna till så medryckande julsång av de yngre deltagarna!


Lucia med följe på föreningens julfest

Barnen hade övat in många program som framfördes på julfesten

Norra Sibbo Uf • Årsberättelse 2012 •

7


Program och kultur Jubileumsåret betydde också mera program och evenemang att arrangera. Det som sedan länge stod klart var att föreningens 110 år skulle uppmärksammas på olika sätt och för alla våra medlemmar. Planeringen av året hade redan länge varit i gång och inför året fanns många tankar och idéer om olika program. Alla var överens om att ett jubileumsår skall kommas ihåg i framtiden och därför lät man göra både kepsar, fleece-västar och reflexvästar med föreningens logo. Dessa produkter såldes under året till medlemmarna. Likaså bestämdes att festligheterna skulle spridas ut över året så att den högtidliga jubileumsdagen firades som en dagsfest och sedan spara kvällsfesten till hösten. Januari inleddes med att 18 glada resenärer åkte till Fallåker för att se pjäsen Hett om öronen. Teater med ”Fallegänget” brukar alltid vara lika underhållande och roligt, så även denna gång! Den 21 februari var det dags för det traditionella fastlagsjippot. Under tisdagskvällen samlades närmare 100 personer på isplanen för att umgås, åka skridskor och pulka. Fastlagsbullarna, grillkorven, kaffet och

Grillkorven smakade under det traditionella fastlagsjippot

saften smakade gott i den kalla vinterkvällen. Fastlagstisdagen inföll i år under sportlovsveckan och man kunde notera att deltagarantalet inte riktigt var lika stort som tidigare år. I mars inleddes ett samarbete med Borgby skola som satte upp teatern Folk och rövare i Kamomillastad på Viljan. Skådespelet visades några gånger för fulla salar på Viljan. Lördagen den 31 mars var det dags för följande teaterutfärd med buss, denna gång till nyrenoverade Svenska Teatern och pjäsen Kristina från

Borgby skola spelade teater på föreningslokalen Viljan

8

• Norra Sibbo Uf • Årsberättelse 2012

Duvemåla. Föreningen hade genast då biljetterna kom till salu reserverat 50 biljetter och aldrig tidigare har reserveringen av biljetterna gått så fort. Trots att vi besökte Fallåker i januari beslöts att göra ett nytt besök, nu för att se pjäsen Hjälten på Hangö bad. Även nu åkte 18 personer med en liten buss till Esbo. År 2010 arrangerades något nytt i Sibbo i musikväg – Körkavalkad, och den fick sin fortsättning i år. Kavalkaden arrangerades i A.I. Virtanensalen där förutom Den Goda Viljan även åtta andra Sibbokörer deltog. Det visade sig vara ett synnerligen lyckat drag att samla Sibbokörer en kväll och få sjunga både för varandra men också tillsammans. Under kvällen samlades ca 400 personer för att lyssna till olika körer men också få sjunga tillsammans. Det som är extra spännande för de deltagande körerna är att alla bedöms efter sitt uppträdande av en sakkunnig panel. Den Goda Viljan fick beröm för att kunna sångerna utantill, ha en bred repertoar och hålla


ton men lite kritik för att vi fortsättningsvis borde lära oss ge lite mera av oss själva! Vår körs sångval denna gång var sångerna Mälarökyrka, On hetki och Älska mig. Förutom olika Sibbokörer gästades kavalkaden av kören Ladyshave från Borgå. Den Goda Viljan har för övrigt fortsatt med Kaisa Karppinen vid taktpinnen. Hösten 2012 fick kören några nya sångare med men även någon slutade så antalet sångare är fortfarande ca 12. Den högtidliga jubileumsfesten 19 maj närmade sig och det var dags att börja tänka på alla praktiska förberedelser. Efter ett grundligt förarbete kom så den högtidliga dagen. Den 19 maj vaknade vi till en solig och fin vårdag som visade sig från sin bästa sida. Dagen inleddes med att styrelsen hedrade föreningens grundare Hjalmar Gustafsson med kransnedläggning på hans grav. På eftermiddagen var det sedan dags för den högtidliga jubileumsfesten som inleddes med ett hälsningstal av ordförande och fortsatte sedan med olika sång och musikprogram, tal, premieringar och historik. 110-årshistoriken framfördes denna gång i form av sång och musik. B-C Oljemark hade skrivit en sång med många verser där det mesta om föreningens 110 år noterades på något sätt. Sången framfördes av Den Goda Viljan tillsammans med förstärkning av mansröster från Sibbo Sångarbröder och till pianoackompanjemang av Mathias Oljemark. Sedan blev det dags för premieringar och utdelning av förtjänstmärken och uppvaktningar. Kicka Lindroos och Johan Isaksson fungerade som festens konferencierer. Den högtidliga festen avslutades

Föreningen ställde upp med funktionärer på SUF-dansen i Söderkulla

med Modersmålets sång samtidigt som flaggan vajade utanför fönstret mot en klarblå himmel. Till jubileet gjordes också en utställning av material och fotografier från gångna tider och som intresserade många på festen. Under vintern och våren har vi deltagit i planeringen av Sibbo Ungdomsförbunds anordnade sommardans på Söderkulla utescen. Vår uppgift

San Marino & Linda på Höstdans

var liksom tidigare att ställa upp på de förberedande talkokvällarna samt att på danskvällen fungera som biljettförsäljare och ordningsvakter. Dagen efter ställdes det förstås till med städtalko och även då ställde vi upp! Dansaftonen besöktes av närmare 800 personer som dansade till tonerna av Högtryck och Benex. Sista söndagen i september arrangerar Sibbo Ungdomsförbund marknad i Nickby och då ställde fyra nsu:are upp som platsvisare från arla morgonstund. Under sommaren påbörjades planeringen av årets Höstdans. Egentligen kan vi säga att den påbörjades redan vid årsskiftet då sal och orkester bokades men nu var det dags att tänka på allt det praktiska kring dansen. Lördagen den 13 oktober kl. 20 var förberedelserna klara för årets Höstdans och vi välkomnade till dans med San Marino & Linda. Innan det hade många tillbringat en sen fredagskväll och tidig lördagsmorgon med att få allting klart inför dansen. Dansgolvet fylldes av en dansglad publik som roade sig till kl.01.00 då festen var slut. Efteråt hördes många positiva kommentarer om orkesterNorra Sibbo Uf • Årsberättelse 2012 •

9


Glada miner bland Höstdansarrangörerna

valet och om vårt arrangemang, och det känns alltid extra fint! I oktober var det dags för uttagningarna till Nylands svenska ungdomsförbunds frågesport. I år ställde vi upp med ett seniorlag och ett ungdomslag. Ungdomslaget bestående av Miranda Wirén, Maximilian Järvinen och Zacharias Järvinen segrade och blev Sibbomästare. Seniorlaget bestod av Kicka Lindroos, Gritt Lindroos och Janne Järvinen och kom på andra plats i Sibbouttagningen. Trots att seniorlaget kom på andra plats gick de vidare till nyländska finalen eftersom de hade så höga poäng i uttag-

ningen. Ungdomslaget tog sig direkt till nyländska finalen. I nyländska finalen som i år arrangerades i Esbo placerade sig både ungdomslaget och det allmänna laget på sjunde plats. När vi kom fram till 27 oktober var det dags för jubileumsårets supé. Supékorten gick bra åt och kvällen blev precis så festlig som planerats. Tillställningen började med cocktail och hälsningstal och fortsatte sedan med trerättersmiddag samt dans till orkestern UniSet i en fullsatt Viljan. Historiksången från jubileumsfesten i maj framfördes på nytt även denna kväll. Speciellt trevligt var det då några

medlemmar under kvällen berättade om sina personliga minnen från sin egen ungdomsföreningstid. Tre veckor efter kvällssupén var det ännu dags för ett jubileumsrelaterat program, filmförevisning från jubileumsåret 1992. Fredagskvällen den 16 november förvandlades Viljan till filmlokal och vi kunde se på verksamhetsåret 1992 i filmform. Historiken från jubileumsåret 1992 gjordes som teater och denna suveräna teater fick vi nu ta del av på nytt. Ett år går fort och på första advent var det dags för föreningens julfest. Festen blev fin med många programinslag, det var Lucia Cinja Borgström med följe, musik med Adelina och Roxy, sång av både barn och Den Goda Viljan mm. Därefter följde kaffe, jultårta och saft. Aldrig förr har sången klingat så väl som i årets luciafölje, barnen sjöng med iver och berörde mången julfestdeltagare! Julfesten avslutades med att den efterlängtade julgubben kom på besök samt med att föreningens ordförande tackades för det gångna året. Den välbesökta festen avslutades med att alla stämde upp i

Bio-Viljan förevisade filminspelningar från 1992 då föreningen firade 90-årsjubileum

10

• Norra Sibbo Uf • Årsberättelse 2012


Julbasaren var ett nytt inslag i den mångsidiga paletten av aktiviteter som föreningen ordnar

Nu tändas tusen juleljus och sedan dansades ringlekar. Som avslutning på året beslöts det att arrangera något nytt i föreningens historia,

nämligen en julbasar. Lördagen den 8 december fanns Viljan fylld med 15 försäljningsbord med allt från kakor och ljus till tvålar och handarbeten. Lilla

salen fungerade som café och där kunde man förse sig med både jultårta, glögg och pepparkaka.

Julevangeliet uppfördes på föreningens julfest Norra Sibbo Uf • Årsberättelse 2012 •

11


Jubileumsåret 2012 Med anledning av Norra Sibbo Ungdomsförenings 110årsjubileum samlades en jubileumskommitté till sitt första möte genast efter årsskiftet för att planera vidare det som diskuterats på planeringsseminariet hösten 2011. Jubileumskommittén bestod av föreningens tidigare ordföranden B-C Oljemark, Stefan Lönnkvist, Patrik Erlund, Thomas Lindroos, Kicka Lindroos samt nuvarande ordförande. Från styrelsen deltog Johan Isaksson, Karola Manninen och Mona Stjernberg. Redan i ett tidigt skede stod det klart att jubileumsåret skall uppmärksammas på olika sätt och rikta sig till alla våra medlemmar oberoende av ålder, det skall finnas program för alla. Utöver de ordinära evenemangen skall det även arrangeras speciella jubileumstillställningar. Ett jubileumsår skall kommas ihåg även i framtiden och därför bestämde man att föreningens logo skulle pryda olika jubileumsprodukter under året. Kommittén ansåg att kepsar, fleecevästar och reflexvästar skulle vara lämpliga för detta år! Produkterna såldes till

medlemmarna på olika evenemang under året. Barnen var först ut att fira sitt jubileum med en barnfest i april. På programmet fanns både mete, studsslott, ballongregn, lekar och mycket mera. Dessutom bjöds alla på godsaker, glass och lemonad i mängder! Föreningens egentliga födelsedag den 19 maj firades med en högtidlig dagsfest för

medlemmar och inbjudna. Dagen inleddes med att styrelsen hedrade minnet av föreningens grundare Hjalmar Gustafsson med att lägga ned en blomkrans på hans grav. Senare på eftermiddagen i ett vackert vårväder firades föreningens 110 år på Viljan med olika programinslag, historik, tal, premieringar, gratulationer samt kaffe och jubileumstårta. Som festens konferencierer fungerade Kicka Lindroos och Johan Isaksson. Till denna dag hade man också gjort en utställning över föreningens 110 år och som intresserade många av besökarna. I september blev det dags för ungdomarna att fira de 110 åren med en ungdomskväll där det bjöds på pizza, läsk och andra godsaker. Musiken dånade och biljardbordet var i flitig användning under kvällen. Det bestämdes redan i ett tidigt skede att festligheterna skulle spridas ut över hela året och att det skulle vara en dagsfest i maj och en kvällssupé i oktober. Kvällssupén den 27 oktober inleddes med cocktail och fortsatte med trerättersmiddag

Föreningens styrelse uppvaktade vid föreningens grundare Hjalmar Gustafssons grav

12

• Norra Sibbo Uf • Årsberättelse 2012


varvat med sång och minnen från svunna tider. Senare på kvällen blev det dans till orkestern UniSet i en fullsatt Viljan. Jubileumsåret börjar gå mot sitt slut men ännu återstår en filmkväll med jubileumsanknytning. Historiken till 90 årsjubileet förevisades som teater och denna teater med kända bybor i rollerna samt andra filmsnuttar från verksamhetsåret 1992 visades på Bio-Viljan i november. Detta evenemang avslutade jubileumsåret 2012 och med facit i handen kan vi säga att detta jubileumsår blev som planerat och faktiskt erbjöd något till alla medlemmar! Nu tar vi siktet på många fina nya aktiva år i föreningen igen!

Premieringar på 110-årsjubileet 19 maj Nylands svenska ungdomsförbund bronsmärke: Cecilia Granqvist Johan Isaksson Karola Manninen Micaela Oljemark Norra Sibbo Ungdomsförenings standar: Camilla Ekholm Marianne Englund Lena Granqvist Stefan Laurén Börje Nymander Birgitta Oljemark Vivan Wickström Sibbo ungdomsförbund – silvermärke: Patrik Erlund Mona Stjernberg Tore Wickström Sibbo ungdomsförbund – bronsmärke: Ralf-Olof Backström Rikhard Borgström Eva Englund Laura Englund Arne Liljeström Kicka Lindroos Thomas Lindroos Mathias Oljemark Jeanette Saarinen Timo Salmia Georg Stjernberg Niclas Tåg Norra Sibbo Ungdomsförenings plakett: Siv Isaksson Gunnar Isaksson Stefan Lönnkvist Bo-Christer Oljemark Henrik Ådahl

Ordförande höll hälsningstalet den 19.5 Norra Sibbo Uf • Årsberättelse 2012 •

13


Idrotts- och motionsverksamhet Vinteraktiviteterna för säsongen kom inte riktigt igång så fort som någon kanske hoppats men i mitten av januari infann sig vintern och höll sedan i sig till långt in på våren. Isplanen var i skrinnbart skick från 15 januari och skidspår fanns uppdragna från 21 januari långt in på våren. Isplanen användes flitigt av såväl yngre som äldre fram till medlet av mars då vädret inte mera var gynnsamt för att hålla is på planen. Efter senaste års snörika vinter var vi många som gick och hoppades på att denna säsong skulle bli lika fin. Nu fick vi alla igen vara med om en snörik vinter vilket i sin tur betydde att både Sopploppet och Vargspåret skulle gå att genomföras. I februari arrangerades mästerskap i skidning, kölden skrämde kanske bort några men på startlistorna fanns tio hurtiga deltagare. I slutet av februari, närmare bestämt den 26, var alla förberedelserna klara för Sopploppet. Efter senaste års lopp med 360 deltagare var vi väl förberedda på ett deltagarantal omkring 300. Förberedelserna var alla klara, ärtsoppa hade vi så ingen skulle bli utan och vi kunde åter välkomna skidåkarna till Viljan. Alla deltagare var

Marianne & Timo ordnade med snöskovandring i månskenet

otroligt nöjda med skidspåren, den goda ärtsoppan och den fina stämning som rådde under loppet. Att det ännu som överraskning var pannkaka till efterrätt gjorde inte saken sämre! Till den fina stämningen bidrog också delvis de hejande statyerna som fanns utplacerade i skidspåret. De gav orsak till många leenden och positiva kommentarer. Efter föregående års rekordsopplopp stannade vi nu vid mycket fina 304 startande. En vecka efter Sopploppet var Viljan en av startplatserna i det av kommunen arrangerade Vargspåret. Vår förening ställde upp med en riklig buffé där det fanns både ärtsoppa, fyllda semlor, bullar, läsk, kaffe, frukt och godsaker till försäljning. Efter Sopploppets sensation med de hejande statyerna fanns

På Sopploppets saftstationer hade saften en rykande åtgång

14

• Norra Sibbo Uf • Årsberättelse 2012

de med i skidspåret även nu! Även idag fylldes Viljan av många hungriga och törstiga skidåkare. Totala antalet skidåkare i loppet rörde sig kring 2200. Efter vår senaste nya vinteraktivitet, snöskovandring fortsatte Marianne och Timo till allas glädje med det i år igen. Tidigare har vi vandrat på dagen men nu blev vi erbjudna månskensvandring! 17 hurtiga snöskovandrare gav sig onsdagen den 7 mars ut i mörkret i Borgbyskogarna med månen som enda ljus. Efter att vi hade gått ca en timme kom vi fram till pausstället där Timo gjorde upp en brasa och vi kokade kaffe över öppen eld! Det var en alldeles förträffligt vacker kväll som blev till ett evigt minne! Samtidigt som vi vandrade fick vi dessutom ta del av Timos utomordentliga kunskap om djur och natur. I april arrangerades bordtennismästerskap på Viljan med 8 deltagare och lika många i publiken. Liksom alltid var det hårda kamper om segrartiteln som i år gick till Lisbeth Marttala och Staffan Ahlberg I april och maj avgjordes mästerskapet i serieterränglöpning. De som deltagit tre gånger av fem premierades med medalj. Dessutom ordnades ett skilt mästerskap. Prisutdel-


Hjärtlunken traskades i vackert höstväder

ningen skedde på bisamatchen i juni. I juni blev det dags för 3sockenloppet på cykel och bisamatch. 3-sockenloppet cyklades den 6 juni i vackert och varmt försommarväder med 42 deltagare, samma antal som senaste år! Cykelrutterna var 7, 20 och 35 km. Bland alla deltagare utlottades pris. Efter cykelturen blev det förfriskningar och glad samvaro på sandplanen. Veckan därpå var det dags för bisamatch, fotbollsmatch mellan ungkarlar och gifta män som i år avgjordes i ett vackert sommarväder. Då andra halvlek stod klar visade resultatet 4-6 till ungkarlarnas favör. Den talrika publiken såg till att kaffet och munkarna hade god

åtgång! Under pausen var det prisutdelning från mästerskapet i bordtennis, skidning och serieterränglöpning. Under sommaren nyttjades fotbollsplanen av flera olika fotbollslag. Som traditionen har varit i många år inföll stövelkastningsmästerskapet dagen efter Byafesten. I år arrangerades ingen Byafest och därför beslöt vi att ha mästerskapet i stövelkastning senare på hösten i samband med hjärtlunken. En höstsöndag i oktober traskades den årliga hjärtlunken och efteråt kastades stövel. I år var start och mål för vandringen sandplanen i Borgby. I vackert höstväder traskade 27 deltagare hjärtlunken.

Efter hjärtlunken deltog 33 deltagare i olika klasser i stövelkastning och kämpade om segern. Dam- och herrsegrarna vinner nya, svarta och blanka stövlar och de yngre deltagarna premierades med föreningens reflexvästar. En novembersöndag arrangerades vandring i Sibbo Storskog med Marianne och Timo som ledare. Vandringen var otroligt intressant och naturen var mycket fängslande ansåg åtminstone de 13 personer som deltog. Innebandy har tränats en gång i veckan under vår- och hösttermin i allaktivitetshallen och under vår- och höstterminen har det spelats rinkbandy i ishallen i Nickby.

Vandring i Sibbo Storskog Norra Sibbo Uf • Årsberättelse 2012 •

15


Fastigheter - Föreningslokalen Viljan

Traditionen med att inleda en större renovering efter att vinterns stora skidsatsningar var över fick en fortsättning även år 2012. Efter att Vargspåret var avklarat stängdes föreningslokalen för en vecka för förnyande av fönstren i föreningslokalens nedre våning. Utgående från offerter valde man som helhetsförmånligaste alternativ nya fönster från Skaala Oy. De flesta mindre fönster samt fönsterhelheterna i stora salen byttes ut till nya ändamålsenliga och energisparande fönster. I lilla salen förnyade man fönstrens ytterbågar och glas. Fönsterrenoveringen innebar

16

• Norra Sibbo Uf • Årsberättelse 2012

en stor ekonomisk satsning som finansierades dels genom bidrag från Sparbanksstiftelsen och dels med föreningens egna medel. På längre sikt skall förminskad energiförbrukning betala tillbaka en del av renoveringen. Under vintern uppdagades problem med strömtillförseln till föreningslokalen. Vid några evenemang under den kallaste tiden av året gick en av huvudsäkringarna och det stod klart att elanslutningen till

Viljan måste uppgraderas. En större anslutning beställdes av Sydfinska Energi som meddelade att leverans sker i slutet av sommaren i samband med planerade transformatoroch ledningsbyten. Av orsaker icke relaterade till föreningen skedde i alla fall ingen leverans av en större anslutning under år 2012.


“Fönsterhelheterna i stora salen byttes ut till nya ändamålsenliga och energisparande fönster”

Ett större städtalko inför försommarens jubileumsfestligheter ordnades den 9 maj och övriga mindre städtalkon ordnades även regelbundet under året. Under våren bad föreningen

Skogsreviret att inspektera skicket på de träd som finns i backen ovanför föreningslokalen. Vid inspektionen konstaterades björkarna vara i dåligt skick och även granarnas kondition var ifrågasatt. Norra Sibbo Uf • Årsberättelse 2012 •

17


Fönsterrenoveringen var årets stora satsning på föreningslokalen Viljan

Föreningen beslöt således att granar och björkar skall fällas vilket gjordes den 21 maj. För att röja upp efter trädfällningen ordnades tre talkokvällar som bjöd på hårt fysiskt arbete. En gårdsloppis ordnades den 5 juni då föreningen gjorde sig av med sådant som samlats i lagren under årens gång. Även de gamla fönstren bjöds ut till intresserade. Efter loppisen tömde man såväl lider som källare och vind på gammalt bråte och transporterade detta till avstjälpningsplatsen. I samband med att källaren

tömdes uppdagades att källargolvet murknat och den stödpelare som stöder upp scenen i praktiken inte längre erbjöd något stöd. Det förruttnade golvet revs upp och forslades bort. En ny grund för scenens stödpelare göts och ett nytt trallgolv lades, dessutom installerades belysning i källaren. Som alltid är föreningen ytterst tacksam för de ovärderliga talkoinsatser som igen en gång presterades. I slutet av året införskaffades flyttbara ramper som gör det lättare för rullstolsburna att

komma in i föreningslokalen. Under året utfördes även andra smärre reparationer på föreningslokalen och lokalen hölls i allmänt gott skick. Föreningslokalens takrännor putsades på hösten. Gårdsplan och väg underhölls även efter behov. Föreningslokalen Viljan användes flitigt såväl för föreningens egen verksamhet som för uthyrning. Antalet uthyrningar till privatpersoner och övriga föreningar har varit stabilt under de senaste åren. Uthyrning och förevisning av Viljan har skötts av Monica Stjernberg. Föreningen har även kostnadsfritt ställt lokalen till förfogande för byaföreningars möten samt för bybors hobbyverksamhet så som diaboloträningar (kinesisk jojo) och orkesterövningar. Vinterunderhållet av Viljans gårdsplan och väg har skötts av Rikhard Borgström. Familjen Borgström har även vänligen ställt sin gårdsplan och närliggande åkrar till föreningens förfogande som tilläggsutrymme för parkering i samband med större evenemang på föreningslokalen Viljan.

Föreningen ordnade Gårdsloppis för att göra sig av med saker som samlats i lagren under årens gång

18

• Norra Sibbo Uf • Årsberättelse 2012


Isplanen Skridskosäsongen på sandplanen i Borgby sträckte sig från den 15 januari till 11 mars och inleddes på hösten igen den 6 december. Borgby-Hertsby FBK hjälpte även i år till med de första spolningarna och efter det var det aktiva bybor som turades om att spola planen. Snöplogningsservicen utfördes av Johan Krogell och Jan Grönqvist.

Patrik Erlund och Niclas Tåg har fungerat som planansvariga och även varit inbjudna att delta i föreningens styrelsemöten.

Fotbollsplanen Fotbollsplanen i Borgby användes flitigt av såväl föreningens egna medlemmar som av andra lag och grupper. Gräsklippningen av fotbollsplanen köptes av Sibbo kommun.

Lekparken Lekparkens utrustning hölls i skick. Regelbundna lekparksträffar ordnades under sommaren.

Skogstalkon i skogen ovanför Viljan bjöd på hårt fysiskt arbete

Hänt på föreningslokalen Viljan (datum, klockslag, antal deltagare, evenemang) Januari 2.1 10.30-14.00, 2, Kopiering, pappersarbete, 2.1 13.30-15.00, 1, Diaboloträning, 3.1 18.00-20.00, 3, Julgransplundring, 8.1 19.00-20.30, 8, En titt på Viljan, 9.1 19.00-20.30, 12, Den Goda Viljan, 12.1 19.0021.30, 7, Jubelmöte, 15.1 10.0016.00, 5, Orkesterövning TGOB, 15.1 18.00-20.30, 8, Styrelsemöte 1/2012, 16.1 16.30-18.00, 1, Diaboloträning, 16.1 19.00-20.30, 9, Den Goda Viljan, 19.1 18.00-18.30, 2, Hämtning av nyckel, 19.1 18.3020.30, 5, Uthyrt 50-årsfest, 20.1 20.00-22.30, 3, Uthyrt 50-årsfest, 21.1 10.00-24.00, 70, Uthyrt 50årsfest, 22.1 11.00-17.30, 5, Uthyrt 50-årsfest, 23.1 17.00-18.30, 1, Diaboloträning, 23.1 19.00-20.30, 9,

Den Goda Viljan, 24.1 18.30-20.00, 2, Städning i köket, 27.1 18.0021.00, 4, Förberedelser för Tackfest, 28.1 09.30-11.00, 1, Förberedelser för Tackfest, 28.1 17.00-01.00, 27, Tackfest, 29.1 12.30-15.00, 3, Städning, 29.1 14.00-18.30, 5, The Good Old Boys orkester, 30.1 19.00-20.30, 9, Den Goda Viljan, 31.1 19.0021.30, 9, Jubelplaneringsmöte

Februari 4.2 09.00-10.30, 4, Uthyrt Iordningsställande, 4.2 19.00-24.00, 33, Uthyrt Älg-hjortfest, 5.2 13.0014.00, 4, Uhyrt Städning, 6.2 16.3018.00, 1, Diabolotreenit, 6.2 19.0020.30, 1, WC-reparation/läckage, 6.2 19.00-20.30, 10, Den Goda Viljan, 7.2 18:30-20:30, 9, Styrelsemöte 2/2012, 7.2 19:00-

20:00, 1, WC reparation vaktmästarbost., 10.2 19:00-23:00, 11, Festförberedelser, 11.2 14:00-01:00, 90, Uthyrt 50-årsfest, 12.2 11:0013:00, 10, Städning efter fest, 12.2 18:00-21:30, 5, The Good Old Boys, 13.2 19:00-20:30, 9, Den Goda Viljan, 13.2 21:00-22:00, 1, Discoteknik, 14.2 17:00-21:00, 11, Disco, 15.2 18:00-21:00, 5, The Good Old Boys, 15.2 22:00-23:00, 1, Discoteknik undanstädning, 16.2 10:0010:30, 2, Utlåning av kärl, 16.2 16:00-17:00, 1, Skidningsförberedelser, 16.2 19:00-22:00, 5, The Good Old Boys, 17.2 17:00-17:30, 5, Förevisning av Viljan, 18.2 18:0002:00, 45, Uthyrt släktfest, 20.2 19:00-20:30, 9, Den Goda Viljan, 21.2 9:30-12:00, 1, Städning, 21.2 Norra Sibbo Uf • Årsberättelse 2012 •

19


17:00-18:00, 2, Förberedelser för fastlagsjippo, 21.2 20:00-22:30, 2, Fastlagsundanstädning och prem.möte, 23.2 11:00-12:00, 2, Sopploppsförberedelser, 23.2 15:0016:30, 1, Sopploppsförberedelser, 24.2 10:00-13:00, 2, Sopploppsförberedelser, 24.2 14:30-16:30, 1, Diaboloträning, 25.2 9:30-13:00, 6, Sopploppsförberedelser, 26.2 7:0017:00, 330, Sopplopp, 27.2 17:3019:00, 1, Städning, 28.2 19:00-20:30, 9, Den Goda Viljan, 29.2 14:0015:00, 1, Reparation av trall

Mars 1.3 16:30-19:00, 2, Bidragsansökningsifyllning, 1.3 19:00-21:00, 7, Jubileumsmöte, 2.3 14:30-15:30, 3, Genomgång av teknik, 2.3 15:3016:00, 2, Vargspårsförberedelser, 3.3 10:30-15:00, 8, Förberedelser för

17:30-18:30, 1, Diaboloträning, 26.3 19:00-20:30, 9, Den Goda Viljan, 27.3 18:30-20:30, 9, NSU-vårmöte, 30.3 20:00-20:30, 1, Pysselförberedelser, 31.3 17:00-19:30, 17, Pyssel med Gunnel Forsström

April

Juni

1.4 17:30-19:00, 1, Städning, 2.4 17:00-18:30, 1, Diaboloträning, 2.4 19:00-20:30, 11, Den Goda Viljan, 3.4 18:00-20:00, 7, Styrelsemöte 4/2012, 6.4 16:30-17:30, 1, Påskhäxträff-förberedelser, 7.4 10:00-13:30, 56, Påskhäxträff, 7.4 13:00-15:00, 1, Fönstermålning, 8.4 16:00-17:00, 1, Fönstermålning, 9.4 18:00-19:00, 2, Fönstermålning, 9.4 19:00-22:00, 2, Inbjudningstalko, 10.4 19:00-20:30, 12, Den Goda Viljan, 13.4 16:0016:30, 4, Uthyrning av inventarier, 14.4 09:00-13:00, 9, Pingismästerskap, 14.4 13:00-15:00, 2, Pingisövning, 14.4 15:30-16:00, 4, Pingisövning, 16.4 18:30-19:00, 3, Återhämtning av bord mm, 16.4 19:00-20:30, 7, Den Goda Viljan, 19.4 19:0020:30, 6, Jubileumsmöte, 21.4 13:00-15:00, 4, Förberedelser för barnfest, 22.4 12:00-17:00, 51, Jubileumsbarnfest, 23.4 19:00-20:30, 10, Den Goda Viljan, 30.4 16:00-16:30, 2, Hämtning av nyckel

5.6 15.30-18.00, 2, Gårdsloppis förberedelser, 5.6 18.00-21.00, 25, Gårdsloppis, 5.6 20.30-21.30, 4,

Maj Vargspår, 4.3 5:30-18:00, 650, Vargspåret, 5.3 18:00-21:00, 4, Målning och lackning av fönsterlister, 6.3 15:30-19:30, 1, Målning av fönsterlister, 8.3 7:30-17:00, 7, Fönstermontering, 8.3 17:30-20:00, 5, Fönstertalko, 9.3 7:30-17:00, 7, Fönstermontering, 10.3 9:30-13:00, 7, Städtalko, 10.3 15:30-16:00, 1, Kopiering, 11.3 11:00-13:30, 2, Kopiering, förtjänstteckenmöte, 11.3 15:00-16:00, 2, Borrning och tekniskt underhåll, 11.3 18:3022:00, 8, Styrelsemöte 3/2012, 12.3 19:00-20:30, 9, Den Goda Viljan, 12.3 09:00-14:00, 19, Teaterövning Borgby skola, 13.3 08:00-14:00, 20, Teaterövning Borgby skola, 14.3 08:00-12:00, 70, Teaterövning Borgby skola, 15.3 17:00-20:00, 90, Teaterföreställning Borgby skola, 16.3 17:00-20:00, 90, Teaterföreställning Borgby skola, 18.3 12:0016:00, 5, The Good Old Boys, 18.3 15:15-16:15, 2, Revision, 25.3 11:0012:00, 4, Förevisning av Viljan, 26.3

20

• Norra Sibbo Uf • Årsberättelse 2012

02:00, 85, Uthyrt 50-årsfest, 27.5 12:00-16:00, 10, Uthyrt, 29.5 18:0018:30, 2, Hämtning av nyckel, 29.5 18.00-20.00, 7, Styrelsemöte 6/2012, 30.5 18.00-20.00, 6, Skogstalko

1.5 15:00-21:00, 90, Privat tillställning, 2.5 13:00-14:00, 2, Reparation av dammsugare, 2.5 18:30-20:30, 7, Styrelsemöte 5/2012, 7.5 18:15-18:45, 2, Förevisning av Viljan, 7.5 19:0020:30, 15, Den Goda Viljan + SSB, 9.5 17:30-21:30, 8, Städtalko, 11.5 10:00-13:45, 3, Festförberedelser, 11.5 19:00-01:00, 35, Vårfest, 12.5 10:00-13:00, 3, Städning, 14.5 19:0020:30, 8, Den Goda Viljan, 14.5 20:30-22:00, 2, Jubileumsplanering, 17.5 09:30-10:00, 2, Hämtning av bord och bänkar, 17.5 15:0017:00, 2, Bordsreparation, 17.5 18:00-21:00, 5, Jubileumsförberedelser, 18.5 14:00-21:00, 7, Jubileumsförberedelser, 19.5 11:3013:00, 4, Jubileumsförberedelser, 19.5 14:00-19:00, 96, 110årsjubileum, 20.5 13:00-14:00, 2, Städning, 20.5 18:00-20:30, 4, Städning, 21.5 18:00-21:30, 7, Hämtning av nyckel, 24.5 18:0022:00, 4, Trädröjningstalko, 24.5 19:00-19:30, 10, Trädröjningstalko, 25.5 15:30-23:30, 9, Uthyrt, 26.5 09:00-15:00, 4, Uthyrt, 26.5 16:00-

Genomgång av medlemsregister, 6.6 20.30-22.00, 3, 3-sockenloppets efterstädning, 11.6 18.00-21.30, 7, Fönsterrenovering, 12.6 18.0021.30, 5, Fönsterrenovering + rep. av kaffekokare, 13.6 09.00-10.00, 1, Förberedelser för Bisamatch, 13.6 17.30-18.30, 1, Buffeförberedelser för Bisamatch, 13.6 20.30-21.00, 3, Efterstädning av Bisamatch, 15.6 08.00-08.30, 1, Uthyrning av kaffekokare, 17.6 19.00-21.30, 3, Verksamhetsber. postning, 18.6 18.0018.30, 1, Återhämtning av kaffekokare, 18.6 18.00-21.30, 5, Fönsterrenovering, 19.6 18.00-21.30, 6, Fönsterrenovering, 20.6 17.0019.30, 10, Förevisning av Viljan, 25.6 16.00-19.30, 2, Städning

Juli 10.7 18.00-18.30, 3, Uhyrning av tält, 10.7 18.00-19.00, 3, Förevisning av Viljan, 16.7 17.30-18.00, 6, Förevisning av Viljan, 16.7 18.0021.00, 5, Födelsedagsförberedelser, 17.7 18.00-18.30, 3, Återhämtning av tält, 18.7 10.00-13.00, 3, Uthyrt Förberedelser för födelsedagsfest, 18.7 17.00-00.30, 70, Uthyrt Födelsedagskalas, 19.7 8.30-10.00, 1, Städning, 19.7 10.30-13.00, 5, Städning, 21.7 15.00-15.30, 3, Återhämtning av kärl

Augusti 3.8 19.00-19.30, 4, Hyrande av stolar, bord mm, 5.8 19.30-20.00, 4, Återhämtning av stolar, bord, 5.8


17.00-18.30, 1, Rörremont i vaktmästar-wc, 6.8 18.00-22.00, 2, Köksinventering, 9.8 19.00-20.30, 7, Styrelsemöte 7/2012, 14.8 19.0021.00, 7, Jubileumsmöte, 16.8 18.00-18.30, 5, Uthyrning av inventarier, 20.8 9.00-12.00, 2, Fönsterlackning, 21.8 9.00-11.00, 2, Fönsterlackning, 21.8 17.15-17.45, 3, Återhämtning av inventarier, 23.8 18.30-21.00, 5, Höstdansmöte, 26.8 9.00-12.00, 3, Källartömning, 27.8 9.00-14.00, 2, Golvtalko i källaren, 28.8 9.00-15.00, 2, Golvtalko i källaren, 29.8 9.00-16.00, 2, Golvtalko i källaren, 29.8 20.0021.00, 2, Golvtalko i källaren, 30.8 15.00-21.00, 7, Uthyrt Bröllopsförberedelser, 31.8 16.00-19.00, 4, Uthyrt Bröllopsförberedelser

September 1.9 13.00-02.00, 80, Uthyrt Bröllop, 2.9 10.00-13.00, 2, Städning, 2.9 15.00-18.00, 3, Städning, 2.9 19.4520.30, 3, Städning, 3.9 19.00-20.30, 10, Den Goda Viljan, 3.9 18.3019.00, 3, Förevisning av Viljan, 4.9 18.00-21.00, 8, Styrelsemöte 8/2012,

6.9 17.00-21.00, 2, Källartalko, 7.9 18.00-21.00, 6, Uthyrt Förberedelser för kräftskiva, 8.9 12.00-02.00, 35, Uthyrt Kräftskiva, 9.9 12.0016.00, 7, Uthyrt Städning efter kräftskiva, 10.9 17.00-19.00, 2, Källartalko, 10.9 19.00-20.30, 11, Den Goda Viljan, 11.9 17.00-20.00, 2, Källartalko, 14.9 17.00-22.30, 18, Ungdomsjubileumskväll, 15.9 18.00-19.00, 4, Höstdansmöte, 15.9 19.00-20.30, 9, Den Goda Viljan , 23.9 19.00-20.00, 2, Möte (höstdansärenden), 25.9 19.00-20.30, 10, Den Goda Viljan, 25.9 20.30-21.30, 3, Planeringsmöte, 28.9 15.0021.00, 3, Uthyrt 50-årskalasförberedelser, 29.9 14.00-24.00, 120, Uthyrt 50-årskalas, 30.9 10.0015.00, 7, Städning

Oktober 1.10 18.00-20.30, 1, Städning och skyltmakeri, 2.10 18.00-19.00, 6, Dansmöte, 2.10 19.00-21.00, 9, Styrelsemöte 9/2012, 4.10 19.0021.00, 8, Jubileumsmöte, 6.10 15.00-16.00, 1, Höstdansförberedelser, 8.10 19.00-21.00, 11, Den Goda Viljan, 9.10 17.30-19.30, 9, Pyssel till farsdag, 10.10 19.0021.00, 3, Höstdanstalko, 14.10 11.0013.00, 4, Höstdanstalko, 15.10 19.00-20.30, 13, Den Goda Viljan, 22.10 19.00-20.30, 11, Den Goda Viljan, 22.10 20.30-21.30, 7, Sångövning till Jubileumssupén, 23.10 17.30-20.00, 16, Halloweenpyssel, 25.10 10.00-11.00, 2, Källartömning, 26.10 18.00-22.30, 9, Jubileumssupéförberedelser, 27.10 11.0013.00, 3, Förberedelser för supé, 27.10 18.30-02.00, 77, Jubileumssupé, 28.10 14.00-17.30, 8, Städning, 29.10 19.00-20.30, 10, Den Goda Viljan, 30.10 18.00-20.00, 15, Spelkväll

November 2.11 14.00-15.00, 1, Disco teknikiordningsställande, 2.11 17.30-21.00, 43, Disco, 3.11 16.30-18.00, 1, Diaboloträningar, 4.11 19.00-21.00, 9, Styrelsemöte 10/2012, 6.11 08.0011.30, 2, Reparation och putsning av takrännor, 6.11 17.30-20.00, 4, Filmkväll, 12.11 18.00-19.00, 1, Städning, 12.11 19.00-20.30, 10, Den Goda Viljan, 13.11 18.00-19.30, 15, Julfestövning, 15.11 18.00-19.00, 2, Städning, 15.11 19.00-21.00, 8, Höstmöte, 16.11 13.00-15.00, 1, Tätning av ventilationsluckor, 16.11 19.00-22.30, 23, Jubileumsfilm, 19.11 19.00-20.30, 10, Den Goda

Viljan, 20.11 18.00-19.30, 20, Julfestövning, 22.11 18.00-20.00, 8, Julfestövning, 24.11 17.00-02.00, 90, Uthyrt Älghippa, 25.11 10.30-12.00, 9, Städning, 26.11 19.00-20.30, 11, Den Goda Viljan, 27.11 12.30-14.30, 1, Diaboloträningar, 27.11 18.0020.00, 24, Julfestövning, 28.11 18.00-20.00, 20, Sångövning, 29.11 12.15-12.45, 3, Julgransleverans, 29.11 18.00-19.30, 11, Julfestövning, 29.11 19.30-21.00, 4, Julgranspåklädning

December 1.12 12.30-13.00, 2, Hämtning av jultårtor, 1.12 15.00-16.00, 5, Förevisning av Viljan, 2.12 14.0018.30, 89, Julfest, 4.12 18.30-20.30, 6, Styrelsemöte 11/2012, 8.12 8.0015.00, 150, Julbasar, 9.12 15.00-16.30, 30, Sibbo motorklubb, 11.12 19.0021.00, 6, Jubileumsmöte, 13.12 16.00-17.00, 2, Hämtning av nyckel, 14.12 16.00-20.00, 4, Uthyrt Bröllop, 15.12 16.00-02.00, 68, Uthyrt Bröllop, 16.12 15.00-18.00, 5, Uthyrt Bröllop/Städning, 17.12 16.00-17.00, 2, Städning, 19.12 18.00-20.00, 20, Sångövning, 26.12 13.00-14.30, 1, Diaboloträningar

Norra Sibbo Uf • Årsberättelse 2012 •

21


Tävlingsresultat 2012 Pingismästerskap 14.4

Skidmästerskap 25.2 Flickor 6 år 1. Cinja Borgström 2. Veronica Lindberg 3. Miranda Krogell Flickor 8 år 1. Vanessa Lindberg Flickor 10 år 1. Victoria Lindberg

Pojkar 6 år 1. Tobias Krogell Pojkar 10 år 1. Lucas Borgström

Damer 1. Lisbeth Marttala 2. Emma Hakala

Herrar 65 år 1. Torsten Backman

Herrar 1. Staffan Ahlberg 2. Stefan Laurén 3. Janne Järvinen 4. Stefan Villanen 5. B-C Oljemark 6. Zacharias Järvinen

Flickor 8 år 1. Vanessa Lindberg 2. Mia Majander

Pojkar 8 år 1. Anton Isaksson 2. Samuel Isaksson

Flickor 10 år 1. Victoria Lindberg

Pojkar 10 år 1. Lucas Borgström

Herrar 50 år 1. Olof Borgström

Damer 55 år 1. Solveig Krogell

Terränglöpning Flickor 4 år 1. Veronica Lindberg Flickor 6 år 1. Julia Franzén 2. Cinja Borgström

Pojkar 14 år 1. Zacharias Järvinen

Prisutdelning i Bisamatchens paus

22

• Norra Sibbo Uf • Årsberättelse 2012


Mästerskap i stövelkastning 7.10 Flickor 0-6 år 1. Liina Koski 2. Miranda Krogell 3. Veronica Lindberg 4. Helene Erlund 5. Saranda Krogell 6. Wilhelmina Lindberg

2012 3,85 3,10 2,35 2,15 0,75 0,50

Flickor 7-12 år 1. Anna Lillqvist 2. Victoria Lindberg 3. Jenna Lydlin 4. Vanessa Lindberg

9,50 7,30 7,15 2,45

Damer 1. Kicka Lindroos 2. Pia Hakkarainen 3. Heidi Koski 4. Maria Lindberg 5. Iris Erlund 6. Anu Aalto 7. Micaela Oljemark 8. Märta Forsström 9. Maimi Jonsson 10. Solveig Krogell

15,90 14,65 14,30 14,15 13,20 12,50 12,10 11,40 11,35 11,20

(andra kolumnen i kursivt = senaste tidigare noterat resultat åren 2006-2011)

1,80 2,70 1,60 1,00

4,90 4,90 1,50

14,90 11,30

Pojkar 0-6 år 1. Leo Hakkarainen

2012 1,45

Pojkar 7-12 år 1. Louis Lydlin 2. Nico Koski

9,50 1,90

Herrar 1. Eljas Aalto 2. Johan Krogell 3. Janne Järvinen 4. Patrik Erlund 5. Stefan Laurén 6. Zacharias Järvinen 7. Juhani Aalto 8. Maximilian Järvinen 9. Caj Lillqvist 10. Rolf Forsström

26,10 24,35 24,25 24,20 23,80 23,20 20,70 18,70 18,40 17,40

7,20

21,00 20,40 18,70 19,10 10,70 11,90 15,70

11,80 11,10

10,10

“Föreningsrekordet i stövelkastning är 33,50 meter - kastat av Stig Nymander år 1983”

Bokslut 2012 Ekonomisk översikt Årets största ekonomiska satsning var förnyande av Viljans fönster. Kostnaden var 8950 € och den kostnaden har aktiverats i bokslutet. Denna investering syns även i minskade elkostnader. Likviditeten förbättrades med drygt 3400 €. Enligt budgeten för år 2012 borde likviditeten ha försämrats med 2000 €. Hur är detta möjligt? Det är flera orsaker som har bidragit till detta. Våra vinteraktiviteter, Sopploppet och Vargspåret lyckades ekonomiskt bättre än vad vi budgeterat. Höstdansen med sina trogna sponsorer var igen en viktig ekonomisk

verksamhet. Vi hade ett jubileumsår vilket gav lite extra klirr i kassan, både i form av donationer och understöd. Kommentarer till årets balans- och resultaträkning: Kontofordringarna, 2254,22 € består till största delen av deltagaravgifter för ishallsturer vilka alla har blivit betalda i januari 2013. Kontoskulderna består av några icke förfallna fakturor vid årsskiftet samt av en beräkning av elskulden per 31.12.2012. I avskrivningarna för isplanen ingår en extra avskrivning på 1191,58 € vilket utgör en

korrigering av ogjorda avskrivningar för år 2010 och 2011. Erhållna provisioner under rubriken Medelanskaffning består till största delen av NSU:s andel av överskottet från SUF dansen i juli. I övriga understöd ingår ett bidrag från Sibbo Sparbanksstiftelse på 1700 € för förstorande av Viljans elanslutning. Motsvarande kostnad ingår inte i årets bokslut eftersom Sydfinska Energi Ab inte kunde leverera denna anslutning inom avtalad tid. Detta understöd höjer också föreningens likviditet. Bokslutet på sidorna 24-27 Norra Sibbo Uf • Årsberättelse 2012 •

23


Bokslut 2012 NORRA SIBBO UNGDOMSFÖRENING RF

7.2.2013

Resultaträkning

Sida 1 (2) EUR 1.1 - 31.12.2012

EUR 1.1 - 31.12.2011

EUR Jämförelse

110,00

135,00

-25,00

-18,5

-522,38

-143,85

-378,53

263,1

7584,00

4107,85

3476,15

84,6

247,00

267,00

-20,00

-7,5

7831,00

4374,85

3030 Kostnader för medlemsfester

-4760,25

-435,82

-4324,43

992,3

3031 Kostnader för Höstdans

-4727,31

-4660,51

-66,80

1,4

-440,00

-2197,00

1757,00

-80,0

-338,00 -10265,56

-616,24 -7909,57

278,24 -2355,99

-45,2 29,8

8236,26

7996,24

240,02

3,0

-961,98

-1220,50

258,52

-21,2

%

VERKSAMHET INTÄKTER UNGDOMSVERKSAMHET 3000 Intäkter ungdomsverksamhet KOSTNADER UNGDOMSVERKSAMHET 3010 Kostnader ungdomsverksamhet INTÄKTER PROGRAMVERKSAMHET 3020 Intäkter programverksamhet 3023 Intäkter Den Goda Viljan KOSTNADER PROGRAMVERKSAMHET

3032 Kostnader för utfärder 3033 Den Goda Viljan INTÄKTER IDROTTSVERKSAMHET 3040 Intäkter, deltagaravg. idrottsverksamhet KOSTNADER IDROTTSVERKSAMHET 3050 Kostnader för skidning 3051 Kostnader för snöskoter

-1028,96

-753,79

-275,17

36,5

3052 Kostnader för skoterbensin

-1098,27

-1027,94

-70,33

6,8

3053 Kostnader för skrinning

-2463,43

-3065,61

602,18

-19,6

3054 Kostnader för fotboll

-703,50

-312,00

-391,50

125,5

-6015,83 -12271,97

-6207,74 -12587,58

191,91 315,61

-3,1 -2,5

3060 Hyror för vaktmästarbostaden

1920,00

1860,00

60,00

3,2

3061 Hyror för Viljan

2276,38

2457,00

-180,62

-7,4

3062 Hyror för fotbollsplan

0,00 4196,38

210,00 4527,00

-210,00 -330,62

-100,0 -7,3

-2283,42

-4766,19

2482,77

-52,1

3055 Kostnader för motionsidrott HYRESINTÄKTER

KOSTNADER/UNDERHÅLL 3070 Elkostnader 3071 Vattenavgifter

-261,34

-165,84

-95,50

57,6

3072 Reparationer

-1591,08

-2159,10

568,02

-26,3

-18,90

-122,55

103,65

-84,6

3074 Övriga fastighetskostnader

-974,12

-893,93

-80,19

9,0

3075 Fastighetsskatt

-321,16

-420,74

99,58

-23,7

-953,68 -6403,70 -9089,97

-863,10 -9391,45 -12999,36

-90,58 2987,75 3909,39

10,5 -31,8 -30,1

3650 Byggnader

-1763,70

-1222,81

-540,89

44,2

3651 Isplan

3073 Väg och gårdsplansunderhåll

3076 Försäkring VERKSAMHET TOTALT VERKSAMHETEN ÖVRIGA KOSTNADER AVSKRIVNINGAR

24

-2201,55

-414,18

-1787,37

431,5

3652 Lekpark

-714,40

-714,40

0,00

0,0

3660 Maskiner och inventarier

-812,46

-1392,80

580,34

-41,7

-5492,11

-3744,19

-1747,92

46,7

• Norra Sibbo Uf • Årsberättelse 2012


Bokslut 2012 NORRA SIBBO UNGDOMSFÖRENING RF

Resultaträkning

Sida 2 (2) EUR 1.1 - 31.12.2012

EUR 1.1 - 31.12.2011

EUR Jämförelse

-1850,15

-1706,22

-143,93

8,4

%

ÖVRIGA KOSTNADER INFORMATION 3820 Info-kostnader

ÖVRIGA KOSTNADER FÖR ORDINARIE VERKSAMHET 3901 Möteskostnader

-262,30

-234,74

-27,56

11,7

3902 Telefonkostnader

-172,12

-98,70

-73,42

74,4

3903 Inventariekostnader

-166,62

3906 Kansliutgifter 3908 Medlemsavgifter

-166,62

-73,00

-230,50

157,50

-68,3

-169,00

-109,00

-60,00

55,0

3909 Försäkringar

-31,46

-58,80

27,34

-46,5

3910 Bokförings- och ADB-kostnader

-95,20

-99,00

3,80

-3,8

3913 Bankkostnader

-82,26

-48,79

-33,47

68,6

-1051,96 -2902,11 -8394,22

-879,53 -2585,75 -6329,94

-172,43 -316,36 -2064,28

19,6 12,2 32,6

-17484,19

-19329,30

1845,11

-9,5

1698,00

1617,00

81,00

5,0

427,00

594,00

-167,00

-28,1

4227,00

4565,00

-338,00

-7,4

3850,90

3434,00

416,90

5060 Hyror för inventarier

296,40

0,00

296,40

5070 Erhållna provisioner

2187,75

2013,50

5090 Försäljning av jubileumsprodukter

2205,00

VERKSAMHETEN ÖVRIGA KOSTNADER TOTALT VERKSAMHETEN ÖVER-/UNDERSKOTT MEDELANSKAFFNING INTÄKTER 5000 Medlemsavgifts-intäkter 5020 Lotteriintäkter 5030 Donationer till visst ändamål 5040 Övriga gåvodonationer 5050 Bufféintäkter

21,00

14913,05

21,00 12,1

174,25

8,7

2205,00 12223,50

2689,55

KOSTNADER 5500 Inköp av jubileumsprodukter 5530 Kostnader för lotteri

-2361,53

-2361,53

-142,34

-161,72

19,38

-12,0

5540 Donationer, representationer

-1465,76

-273,41

-1192,35

436,1

5550 Bufféinköp

-1649,84

-1968,55

318,71

-16,2

-5619,47

-2403,68

-3215,79

133,8

9293,58

9819,82

-526,24

-5,4

-8190,61

-9509,48

1318,87

-13,9

6001 Sibbo Kommun

8665,00

9874,00

-1209,00

-12,2

6002 Övriga understöd

6400,00

5700,00

700,00

12,3

15065,00

15574,00

-509,00

-3,3

MEDELANSKAFFNING TOTALT ÖVER-/UNDERSKOTT PLACERINGS- OCH INVESTERINGSVERKSAMHET ERHÅLLNA UNDERSTÖD

FINANSIERINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER 6310 Ränteintäkter

112,42

97,96

14,46

14,8

15177,42

15671,96

-494,54

-3,2

PLACERINGS- OCH INVESTERINGSVERKSAMHET TOTALT15177,42

15671,96

-494,54

-3,2

ÖVER-/UNDERSKOTT

6986,81

6162,48

824,33

13,4

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

6986,81

6162,48

824,33

13,4

Norra Sibbo Uf • Årsberättelse 2012 •

25


Bokslut 2012 NORRA SIBBO UNGDOMSFÖRENING RF

Balans Aktiva

7.2.2013

Sida 1 (1)

EUR

EUR

EUR

1.1 - 31.12.2012

1.1 - 31.12.2011

Jämförelse

%

BESTÅENDE AKTIVA MATERIELLA TILLGÅNGAR JORD- OCH VATTENOMRÅDEN 1110 Tomt, Sportplan 1111 Tomt, Viljan

163,14

163,14

1349,78

1349,78

1512,92

1512,92

23432,15

16245,85

7186,30

44,2

5227,78

7429,33

-2201,55

-29,6

BYGGNADER OCH KONSTRUKTIONER 1120 Byggnader och konstruktioner 1125 Anläggningar, Isplan 1127 Lekpark

2143,25

2857,65

-714,40

-25,0

30803,18

26532,83

4270,35

16,1

2437,40

3249,86

-812,46

-25,0

34753,50

31295,61

3457,89

11,0

34753,50

31295,61

3457,89

11,0

45,55

109,39

-63,84

-58,4

2254,22

1037,60

1216,62

117,3

205,60

147,12

58,48

39,7

2459,82

1184,72

1275,10

21888,31

21400,85

487,46

2,3

277,64

214,29

63,35

29,6

18317,75

15432,94

2884,81

18,7

40483,70

37048,08

3435,62

9,3

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT

42989,07

38342,19

4646,88

12,1

BALANS AKTIVA TOTALT

77742,57

69637,80

8104,77

11,6

EUR 1.1 - 31.12.2012

EUR 1.1 - 31.12.2011

EUR Jämförelse

69316,72

63154,24

6162,48

9,8

MASKINER OCH INVENTARIER 1200 Maskiner och inventarier BESTÅENDE AKTIVA TOTALT RÖRLIGA AKTIVA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR VAROR OCH TILLBEHÖR 1610 Outdelade standar FORDRINGAR RESULTATREGELERINGAR 1700 Kontofordringar 1800 Resultatregleringar KASSA OCH BANKTILLGÅNGAR 1910 Sibbo Andelsbank 556104-42038 1920 Byafestkonto 1940 Aktia 405570-264367

Balans Passiva

%

EGET KAPITAL EGET KAPITAL 2050 Eget kapital RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST 2080 Räkenskapsperiodens vinst/förlust EGET KAPITAL TOTALT

6986,81

6162,48

824,33

13,4

76303,53

69316,72

6986,81

10,1

277,64

214,29

63,35

29,6

277,64

214,29

246,92

0,00

246,92

738,69

-69,00

807,69

RESERVERINGAR 2250 Byafest / frivillig reservering RESERVERINGAR TOTALT FRÄMMANDE KAPITAL KORTFRISTIGA LEVERANTÖRSSKULDER 2760 Kontoskulder RESULTATREGLERING 2800 Kontoskulder

-1170,6

LÅNGFRISTIGA ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER 2600 Nyckelpanter FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT BALANS PASSIVA TOTALT

26

• Norra Sibbo Uf • Årsberättelse 2012

175,79

175,79

0,00

0,0

1161,40

106,79

1054,61

987,6

77742,57

69637,80

8104,77

11,6


Bokslut 2012

Bokslutets underskrifter

Norra Sibbo Uf • Årsberättelse 2012 •

27


Norra Sibbo Uf - Budget Konto

Förklaring

2013

2013

Kostnader

Intäkter

3020 3030 3031 3032 3033

UNGDOMSVERKSAMHET Intäkter Kostnader PROGRAMVERKSAMHET Intäkter Kostnader för medlemsfester Kostnader för Höstdans Kostnader för utfärder Körverksamhet Den Goda Viljan

3040 3050 3051 3052 3053 3054 3055

IDROTTSVERKSAMHET Deltagaravgifter Kostnader för skidning Kostnader för snöskoter Kostnader för bensin Kostnader för skrinning Kostnader för fotboll Kostnader för motionsidrott

3060 3061 3062 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077

FASTIGHET Hyror från - Vaktmästarbostaden - Viljan - Fotbollsplan El Vatten Reparationer Väg & Gårdsplan Övriga fastighetskostnader Fastighetsskatt Försäkring Lekpark / Parkprojektet

3820 3901 3902 3906 3908 3909 3910 3913

ÖVRIGA KOSTNADER Info Möteskostnader Telefon Kansli Medlemsavgifter Försäkringar Bokföring + ADB Bank

5000 5020 5030 5050 5060 5070 5520 5540 5550

MEDELANSKAFFNING Medlemsavgifter Lotteriintäkter Donationer till visst ändamål Bufféintäkter Hyror för inventarier Erhållna provisioner Kostnader för lotteri Donationer och representation Bufféinköp

3000 3010

6001

6310

2011

Intäkter

Kostnader

Intäkter

7000

6000

5660

2000 500 150 700 170 60 200 150 3930

3000

4600

4460 200 12000 1570 1000 260 800 200 20490

4134

1300 1200 1800 1500 3000 3500 700 600

3000 200 7000 1570 1000 260 800 200 14030

48314

4074

1300 500 150 700 169 60 200 150 3229

8730

1650 590 2300 2600 400 700 200 700 2020 2920

1300 1200 1800 1200 2300 2300 600 500 300 6000 8000 25500 200 2000

5000 18600 100

4600 1860 1964 250

1650 590 2500 2690 400 900 200 1300 2020 3520

3000 4600

400 800 720 1625 850 4500 8895

1920 1964 250

1650 600 3000 3500 400 1000

47660

3000 750 3700 500 1000 5950

4600 600 800 720 2305 850 5800 11075

2000 500 150 700 169 60 200 150 3929

10150

150 1600

3000 1500 4000 800 1000 7300

2160 3000 500 5000 250 7830 400 1000 600 1000 200 16280

2011

150

6000 1000 1100 1000 2300 850 6500 12750

2012

2000 7000

3000 4700 1300 1000 10000

200 800 2100 3100 UNDERSTÖD OCH ÖVRIG FINANSIERING Sibbo Kommun Fastighetsbidrag Allmänt bidrag Idrottsbidrag Motionsbidrag Underhåll av isplan Underhåll av skidspår Underhåll av fotbollsplan Bidrag för fastighetsskatt Vänortsbidrag Statligt renoveringsbidrag Övriga understöd Understöd totalt Ränteintäkter Finansiering med egna medel

• Norra Sibbo Uf • Årsberättelse 2012

Kostnader

150 1600

47660

28

2012

48314

8240

1300 1200 1500 1200 1600 1600 600 360 0 0 7000 16360 200 0

36624

36624


Periodverksamhet Filmkvällar, regelbundna spelövningar, biljard, bordtennis, teater, kurser, utfärder, träffar i lekparken, “Chillkvällar”

Fastigheter

Vecko/månadsverksamhet Ungdomskvällar med ledd verksamhet, barnkvällar med ledd verksamhet

Tillställning/tävling Disco, pyssel och lektillfällen för barn, temakvällar, danskurs för barn och ungdom, påskhäxträff 30.3, barnfest

Tillställning/tävling Talkon av olika slag, städtalkon, planering av utvidgning av parkeringsplats, planering av förnyandet av scenteknik

Övrigt Deltagande i frågesport

Övrigt Uppsnyggning av gårdplanen på Viljan, tamburreparation, installation av värmepump, reparation av scengolvet

Vecko/månadsverksamhet Sångkören Den Goda Viljan (måndagar)

Vecko/månadsverksamhet Uthyrning av Viljan och fotbollsplanen

Periodverksamhet Planeringsdag/möten, “gamylträffar”

Övrigt Deltagande i SUF och annan motsvarande verksamhet bl.a. i frågesport, danskväll. Föreningens hemsida. Samarbete med byns övriga föreningar och med närbelägna ungdomsföreningar.

Periodverksamhet Underhåll av snöskotern och bron över ån

Isplanen

Skidning

Vecko/månadsverksamhet Skidspåren hålls i skidbart skick

Tillställning/tävling Deltagarande i Vargspår 3.3, förenigens eget Sopplopp 24.2, NSU mästerskap

Tillställning/tävling Bisamatch 12.6, Sibbo-mästerskap

Periodverksamhet Träffar på isplanen, t.ex. barnkvällar, rinkbandyträningar

Övrigt Underhåll av isplanens rink

Motion

Periodverksamhet Uthyrning av fotbollsplanen

Vecko/månadsverksamhet Hålles i skrinnbart skick i december-februari

Tillställning/tävling Fastlagsjippo med byns föreningar 12.2, ringettekurs

Övrigt Skidspår vid isplanen

Vecko/månadsverksamhet Träningar under sommaren

Periodverksamhet Utgivning av Byablade Tillställning/tävling Vårmöte och höstmöte

Tillställning/tävling Fastlagsjippo 12.2, dans och “hippor”, utfärd eller kryssning, Café Viljan, sommarutfärd med båt, byafest i någon form, höstdans, SUF marknad, teaterresor, vuxendisco, julfest, julmarknad Övrigt Programmakare vid fester, körseminarium

Fotboll

Vecko/månadsverksamhet Kontinuerlig övervakning av Viljan, lekparken, fotbolls- och isplanen, samt underhåll av dessa. Upprätthålla ordningen på Viljan, isplanen och i lekparken. Periodverksamhet Mindre reparationer och underhåll

Övrigt

Program och kultur

Ungdom (barn/tonår)

Verksamhetsplan 2013

Vecko/månadsverksamhet Bollspelsträningar Periodverksamhet Serieterränglöpning, spel på sandplanen, byarundor, innebandy i Nickby skolcentrum, rinkbandy i ishallen i Nickby, rinkbandy på isplanen, snöskovandring Tillställning/tävling Terränglöpningsmästerskap, 3-sockenloppet 5.6, Hjärtlunk, bordtennismästerskap, Hertsby runt, stövelkastning, guidad vandring i storskogen Norra Sibbo Uf • Årsberättelse 2012 •

29


Styrelsen 2013 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ekonom Program&kultur Idrott&motion Barn&ungdom

e-post: info@norrasibbouf.fi Micaela Oljemark Monica “Mona” Stjernberg Johan Isaksson Karola Manninen Kristin Jonsdottir Cecilia Granqvist Stefan Laurén Pia Heikkinen Janina Saarinen

050 300 7385 050 347 2517 050 340 5034 050 520 8466 050 305 6424 040 550 8863 044 549 0809 050 445 2795

Bli medlem i NSU! Du kan bli medlem i föreningen genom att betala medlemsavgiften som är 3€ till föreningens konto: Norra Sibbo Uf 556104-42038 IBAN: FI51 5561 0440 002038. Kom ihåg att ange namn och födelseår på alla medlemmar som ansluter sig!

Föreningslokalen Viljan Föreningslokalen Viljan rymmer 120 personer (60-80 ifall av middag vid bord). Rumsindelning: stor sal, liten sal, välutrustat kök med snabbgående diskmaskin, scen med sminkloge, 2 st. WC. Utrustning för ljudåtergivning och videprojektor. Bokningar via föreningens uthyrningsansvariga Mona Stjernberg. Viljans telefonnummer är 09 851 3060.

Viljan dukad till 110-årsjubileumsmiddag

30

• Norra Sibbo Uf • Årsberättelse 2012


Påskhäxträffen samlade många påskhäxor och harar

Bisamatchen slutade 4-6 till ungkarlarnas favör


Under jubileumsfesten skådades flera medaljregn - här utdelas Sibbo Ungdomsförbunds förtjänsttecken

Vid 110-årsjubileet utdelades även en unik Jubileumsplakett

Norra Sibbo Uf Årsberättelse 2012  

Norra Sibbo Uf:s årsberättelse för år 2012.

Norra Sibbo Uf Årsberättelse 2012  

Norra Sibbo Uf:s årsberättelse för år 2012.

Advertisement