Page 1

Verksamhetsberättelse

2010 Norra Sibbo UngdomsfĂśrening r.f.


Föreningsmästerskapen i skidning lockade många unga medlemmar

Paus vid en av det välbesökta Sopploppets saftstationer Pärmen: Flaggorna hissades i topp när kören Den Goda Viljan firade 10-årsjubileum


VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

Ett år av verksamhet i Norra Sibbo Ungdomsförening har passerat och kan nu presenteras i d e n n a v e r k s a m h e t sberättelse. Föreningen har redan sitt 108:e verksamhetsår bakom sig och liksom tidigare har utbudet av verksamhet varit mycket brett. Då vi nu blickar tillbaka kan vi igen konstatera att det funnits verksamhet för alla åldrar och intresseriktningar. Året inleddes i mycket snörikt väder och förhoppningarna var stora för att vi nu skulle få arrangera både Sopplopp och vara medarrangör i Vargspåret. Det hade redan gått 5 år sedan vi senast kunde arrangera Sopploppet och nu väntade vi på att kunna stå som arrangör för skidningen igen.

under en och en halv timme kunde njuta av den fina sång som konserten bjöd på. Efter konserten samlades alla sångare för en gemensam jubileumsmiddag på Viljan och även då hördes toner långt in på småtimmarna. Det var nu fjärde gången som Kadrikören och Den Goda Viljan träffades, den estniska kören har besökt oss vid två tillfällen och Den Goda Viljan har besökt Kuusalu år 2006 och 2008.

medlemmar som ställer upp, dem är vi glada att föreningen har – men det finns plats för flera. Vi i Norra Sibbo Ungdoms förenings styrelse är otroligt tacksamma att vi har många medlemmar som ställer upp i vått och torrt och hjälper till med olika evenemang. Ni visar att den genuina talkoandan lever kvar! Styrelsen vill här rikta ett varmt Tack till alla de medlemmar och bybor som lagt ned tid och energi för bybornas bästa. Det är ni som ser till att Norra Sibbo Ungdomsförening mår bra också i fortsättningen!

“Vi i Norra Sibbo Ungdomsförenings styrelse är otroligt tacksamma att vi har många medlemmar som ställer upp i vått och torrt och hjälper till med olika evenemang.”

Vintern höll i sig och bägge skidloppen kunde genomföras med glans! Speci ellt Sopploppet snuddade vid nytt deltagarrekord och Viljan fylldes under dagen av tacksamma och nöjda skidåkare. Redan under år 2009 påbörjades planeringen av föreningens kör ”Den Goda Viljans” 10 års festligheter. I april var det sedan dags för kören att tillsammans med vänkören Kadri från Kuusalu i Estland och Sibbo Sångarbröder stämma upp till konsert i Topeliussalen i Nickby. Salen fylldes av en talrik publik som

Förutom dessa plock ur verksamheten har föreningen arrangerat många olika evenemang och sett till att bl.a skidspåren och isplanen i Borgby varit i toppskick!

Vi vill också framföra ett stort Tack till Sibbo Kommun samt övriga organisationer, stiftelser och företag som stött föreningen under året 2010.

Styrelsen

Längre fram i verksamhetsberättelsen kan ni läsa om vad verksamheten bestått av under det senaste året. Det har minsann varit ett år med mycket varierande verksamhetsformer där Viljan ofta varit den centrala platsen. För att kunna bedriva en mångsidig verksamhet behövs det aktiva och energiska

3


STYRELSEN 2010 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ekonom Program&Kultur Barn&Ungdom Idrott&Motion Fastigheten

Micaela Oljemark Karola Manninen Johan Isaksson Cecilia Granqvist Monica Stjernberg Jeanette Saarinen Johanna Borgström Pia Heikkinen Stefan Laurén (f.d. Majander) Johan Isaksson

Styrelsen har sammanträtt 11 gånger under verksamhetsåret 2010. Under året har 179 paragrafer protokollförts.

INFORMATION Föreningen har informerat medlemmarna med ”Byablade” som är föreningens infoblad och som delas ut till alla postlådor i Borgby och Hertsby. Till medlemmarna som inte bor i byarna har Byablade postats. Byablade har utkommit 5 gånger under året och upplagan är 370 exemplar. Annonser om föreningens program har även ingått i Borgåbladet och Sipoon Sanomat. Dessutom har det varit affischer uppsatta på anslagstavlorna i byarna för att informera om föreningens verksamhet. Verksamhetsberättelsen delades ut till föreningens alla medlemmar. På föreningens webbsida www.norrasibbouf.fi har publicerats information om aktuella evenemang. Foton och rapporter från ordnade evenemang har även hört till de återkommande inslagen på webbsidan. På sidorna presenteras även föreningslokalen ingående, något som bland annat de som är ute efter att hyra ett festutrymme uppskattat. En presentation av föreningshuset finns även med i webbtjänsten föreningshus.fi.

UPPVAKTNINGAR ¶ Stefan Lönnkvist uppvaktades på 50-årsdagen ¶ Föreningens egen kör Den Goda Viljan uppvaktades på 10-årsjubileumskonserten ¶ Lena Granqvist uppvaktades för 10 år som körledare ¶ Hedersordförande John Borgström uppvaktades på 85-årsdagen

4


BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET Barn- och ungdomsverksamheten har inte heller detta år legat på latsidan. Det har funnits plats för många olika evenemang. Laura och Eva tackade för sig som styrelseledamöter och bjöd alla barn och ungdomar på en ”avskedsfest” i januari. Efter att systrarna Englund tackat för sig fanns det ”stora stövlar” att fortsätta i. De nya ansvarspersonerna för barn och ungdomsverksamheten, Pia och Johanna, inledde sin styrelseperiod med att bjuda in till ett lågstadiedisco. Ett fyrtiotal elever var det som hittade till Viljan. Tack till Johan som ställde upp med att ordna rökmaskin samt ljus och ljud. Tack också till Adelina och Maria som stod för program som danstävling och dyl.

tidigare så fanns de riktigt gamla Nsu-häxorna på plats och hade till och med lockat med sig en häxa från Hertsby! Efter ca en timmes lekar och program fick alla häxorna fortsätta sin färd med en påsköverraskning i sin kaffepanna.

Den 24 mars kl. 18.00 19.30 inbjöds alla ungdomar och barn till Viljan på en planeringskväll, där vi tillsammans funderade vad vi skulle syssla med under året. Informationsbrevet gick via skolan samt via anslagstavlan i byn så att det skulle nå så många familjer som möjligt. Senare under våren fanns inplanerat en zumbakväll men då kvällen kom ställde trots allt inte så många upp. På påsklördagen samlades traktens alla häxor, harar och andra utklädda varelser till påskhäxträff. Liksom

Före sommarsäsongen ordnades ännu en filmkväll samt ett maskeraddisco. Filmkvällen lockade till sig ett tiotal barn medan discot, lika som tidigare, var otroligt populärt och samlade hela 42 deltagare. Musiken och stämningen var på topp!

Under sommaren träffades vi på lekparksträffar varje onsdagskväll. På Byafesten i augusti samlades flera hundra personer till fest och då Benny Törnroos och Calle Pettersson klämde i med bekanta Muminsånger var inte den yngre publiken sen med att inta scenen och sjunga med! Eftersom lågstadiedisco är mycket omtyckt för tillfället ordnades i slutet av oktober ett Halloweendisco för Borgby skolas elever. Viljan var smyckad med alla möjliga och omöjliga dekorationer och stämningen kunde nästan kännas kuslig! Denna gång hade många av barnen även klätt ut sig till olika läskiga figurer. I buffén fanns många Halloweeninspirerade godsaker som tilltalade de över 50 barnen.

5


Nytt för i år var en uppvisning i diabolo med Eljas Aalto. Vilka otroliga trick och konster han visade upp, hela julfestpubliken var helt fascinerad av konsterna! Förutom allsång och sång av Den Goda Viljan uppträdde även bröderna Maximilian och Zacharias Järvinen med musik tillsammans med sin far.

I oktober var det dags för de lokala uttagningarna till Nylands svenska ungdomsförbunds frågesport, som i Sibbo denna gång ordnades på föreningslokalen Viljan. I år ställde vi upp med två seniorlag, ett ungdomslag och ett knattelag. Knattelaget bestående av Emilia Franzén, Zacharias Järvinen och Miranda Wirén segrade liksom ungdomslaget bestående av Caroline Haldin, Petra Arola och Michelle Wickström. Ett seniorlag bestående av Kicka Lindroos, Niclas Tåg och Mathias Oljemark kom i Sibbouttagningen på andra plats men kom tack vare höga poäng vidare till nyländska finalen. I den nyländska finalen som gick av stapeln i Tessjö segrade både ungdomslaget och seniorlaget och kan nu

6

titulera sig nyländska mästare. Knattelaget placerade sig på en hedrande tredje plats. Tack vare seniorlagets seger arrangeras den nyländska finalen i Sibbo år 2011. Under senhösten påbörjades övningarna inför julfesten. Vid tre olika till fällen samla des barn och unga till övnin g ar och planering av program. Liksom tidigare år stod de yngre för Luciaprogram medan de lite äldre stod för diktläsning, sång och en rolig tvärtomvisa där allting tycktes gå i tokig ordning!

Trots att julfesten firades den första advent tog inte verksamhetsåret slut där. Den 8 december, en mörk och kall onsdagskväll pysslade vi inför julen. Vi hade en gästande instruktör med denna gång, Anna-Sofia Eriksson som även kommer att vara med i fortsättningen på våra pysselkvällar. Barnen var mycket ivriga när de pysslade julkort samt doftfria hyacinter av material som vi samlat ihop där hemma.


Påskhäxorna lekte en stund under mellanlandningen på Viljan

Isplanen var ett populärt tillhåll för folk i alla åldrar

7


PROGRAM OCH KULTUR Året inleddes i sviterna av Viljans 100 årsjubileum år 2009, januari månad var på så sätt befriad från många andra evenemang. Det var egentligen bara kören Den Goda Viljan som redan nu hade ett fullspäckat program med olika uppträdanden och övningar inför sitt 10 årsjubileum. På alla hjärtans dag i februari var kören Den Goda Viljan inbjuden till att medverka i en v ä n d a g s k o n s e r t i K v a r nbackens skola i Borgå. Konserten arrangerades av Borgånejdens sång- och musikförbund och där uppträdde fem andra damkörer förutom Den Goda Viljan. Festsalen var fylld dagen till ära och stämningen var ytterst hjärtlig! I medlet av februari var det dags för det traditionella fastlagsjippot. Under tisdagskvällen den 16 februari samlades närmare 150 personer på isplanen för att umgås, åka

8

skridskor och släde. Fastlagsbullarna, grillkorven, kaffet och saften smakade gott i den kalla vinterkvällen.

genast hittade sin plats bland kulturutbudet i Sibbo, ca 400 personer var närvarande under torsdagskvällen.

Redan under hösten 2009 reserverades 40 biljetter till Fall åkers pjäs ”Cabaret”. Lördagen den 13 mars bänkade sig teatersugna medlemmar i bussen för att åka till Esbo. Tyvärr var det flera som inte rymdes med denna gång – biljetterna reserverades rekord snabbt! Framme vid Fallåker fick vi se medryckande teater av de alltid lika duktiga skådespelarna.

Den 17 april var en stor dag för föreningens kör, då firades ett bejublat 10 årsjubileum. Förberedelserna hade varit arbetsdryga, allt från att få körsången att ljuda fint till att hitta lämpliga tider för samövning med Sibbo Sångarbröder och vår pianist Mathias Oljemark. Det största arbetet föll naturligtvis på körens dirigent Lena Granqvist, utan henne hade det inte blivit till mycket!

Som redan tidigare nämndes hade kören ett fullspäckat program under våren. Den 8 april arrangerades något nytt i Sibbo i musikväg – Körkavalkad. Kavalkaden arrangerades i A.I Virtanen-salen där förutom Den Goda Viljan sex andra Sibbokörer deltog. Det var ett synnerligen lyckat drag att samla Sibbokörer en kväll och få sjunga både för varandra men också tillsammans. Det visade sig att körkavalkaden

Eftersom kören tidigare samarbetat med Sibbo Sångarbröder och vänkören Kadri från Kuusalu, föll det sig naturligt att bjuda in dem som medverkande körer i konserten. Konserten gick av stapeln i en fullsatt Topeliussal i Nickby. De 10 åren till ära införskaffades nya kördräkter och man beslöt även att göra en dvd-inspelning av konserten.

Fullsatt i Topeliussalen under kören Den Goda Viljans jubileumskonsert


Förutom praktiska arrangem a n g u n d e r j u b i l e u m sveckoslutet skulle vi även se till att Kadri-sångarna blev väl omhändertagna. Esterna anlände på lördagsförmiddag och tillbringade dagen tillsammans med oss på Viljan och övade in gemensamma sånger som sjöngs på konser ten. Lagom till konsertens början förflyttade koristerna till Nickby för att stämma upp i de många olika sångerna. Efter gratulationer, blomsterhyllningar och varma applåder åkte alla sångare tillbaka till Viljan för att avnjuta en jubileums middag varvad med mycket sång! Under kvällen premierades Lena Granqvist för sina 10 strålande år som körens ledare – vi är stolta över dig! För Den Goda Viljan blev dagen oförglömlig, allting förlöpte som planerat. Vill man uppleva konserten en gång till är det bara att ta fram dvd inspelningen! Det var nu fjärde gången som Kadrikören och Den Goda Viljan träffades, den estniska kören har besökt oss vid två tillfällen och Den Goda Viljan har besökt Kuusalu år 2006 och 2008.

NSU ställde upp med funktionärer på SUF-dansen Dansaftonen besöktes av närmare 800 personer som dansade till tonerna av San Marino & Linda och DansWerket. Strax efter att den nittonde Byafesten år 2009 var över bestämdes att Byafesten 20 år skall firas rejält med en kvällsfest. Efter några års eftermiddagsfester var beslutet enhälligt att nu arrangera en kvällsfest. Redan under hösten 2009 påbörjades förberedelserna och under vintern och våren hölls flera möten med

representanter från alla byaföreningar. Under fredagskvällen den 13 augusti var det förberedande talko med bl.a uppsättning av buffettält, danslave och utställningstält. Festen hade temat gamla fortskaffningsmedel, äldre än 20 år. Visst fanns det en hel del, alltifrån gamla träskidor, bilar till barnvagnar. Förutom denna utställning fanns en fotografi- och urklippsutställning över alla 20 år, olika program för barn, lotteri, lekar, riklig buffét med

En söndagseftermiddag i maj ställde kören åter upp med sång - denna gång var det servicehuset Linda som fick besök av kören. Under vintern och våren har vi deltagit i planeringen av Sibbo Ungdomsförbunds anordnade sommardans på Söderkulla utescen. Vår uppgift var liksom tidigare att ställa upp på de förberedande talkokvällarna samt att på danskvällen fungera som biljettförsäljare och ordningsvakter. Dagen efter ställdes det förstås till med städtalko och även då ställde vi upp!

Den 20:e Byafesten samlade folket från byarna med omnejd

9


Dansgolvet fylldes av en dansglad publik som roade sig till kl.01.00 då festen var slut.

Benny Törnroos och Calle Pettersson underhåller på Byafesten både salt och sött mm. Det stora dragplåstret var dock kanske ändå programinslaget med Benny Törnroos och Calle Pettersson! Kvällen avslutades med dans till orkestern Tres Amigos och lämpliga drycker för en sommarkväll! Kvällen och det förberedande talkot förlöpte i mycket god stämning – på söndagens städning skulle det ha kunnat finnas flera på plats än den handfull som fick äran att

10

avsluta Byafestens 20 år! Efter senaste års beslut att byta sal kändes det naturligt att arrangera höstdansen i Wessmansalen i år igen. Lördagen den 9 oktober kl. 20 var förberedelserna klara och vi välkomnade till dans med Högtryck från Åland. Innan det hade många tillbringat en sen fredagskväll och tidig lördagsmorgon med att få allting klart inför dansen.

I oktober rådde det Högtryck i Wessmansalen

I oktober var det dags för de lokala uttagningarna till Nylands svenska ungdomsförbunds frågesport, för Sibbos del denna gång på föreningslokalen Viljan. I år ställde vi upp med två seniorlag, ett ungdomslag och ett knattelag. Knattelaget bestående av Emilia Franzén, Zacharias Järvinen och Miranda Wirén segrade liksom ungdomslaget bestående av Caroline Haldin, Petra Arola och Michelle Wickström. Ett seniorlag bestående av Kicka Lindroos, Niclas Tåg och Mathias O l j e m a r k k o m i S i b b outtagningen på andra plats men kom tack vare höga poäng vidare till nyländska finalen. I den nyländska finalen segrade både ungdomslaget och seniorlaget och kan nu titulera sig nyländska mästare. Knattelaget placerade sig på en hedrande tredje plats. Tack vare seniorlagets seger arrangeras den nyländska finalen i Sibbo år 2011.


Ungdomarna underhåller med program på föreningens julfest Ett år går fort och på första advent var det dags för föreningens julfest. Festen blev fin med många programinslag, det var Lucia med följe, uppträdande med diabolo,

musik av bröderna Järvinen och deras far, sång av både barn och Den Goda Viljan. Därefter följde kaffe, jultårta och saft. Julfesten avslutades med den efterlängtade julgubben samt

en allsång Giv mig ej glans ej guld ej prakt, och så åkte alla hem för att invänta julen.

På julfesten fick vi även se jonglering med kinesisk jojo och höra på medryckande fiolspel

11


DEN GODA VILJAN 10 ÅR

I slutet av 1990-talet fick några medlemmar i Norra Sibbo Ungdomsförening en lysande idé om att försöka få sång och musik in i föreningens verksamhet. Det enda som saknades var en ledare som var beredd att hålla i trådarna för några sångglada flickor. Allting brukar ju ordna sig till sist säger man, så gick det också för oss ivriga sångare. Vårt problem löste sig då Lena Granqvist flyttade till byn och var redo att ställa upp. Kören eller sånggruppen som vi kallade oss, startade sin verksamhet i februari 2000. På första övningen ställde 7-8 sångare upp. Ryktet om den nygrundade kören spred sig snabbt, efter en tid fanns det ca 12 medlemmar med i kören. Hur blev det då Den Goda Viljan? Ja, Viljan för sång fanns och då föreningshuset bär samma namn så var valet inte så svårt!

Fram till 2005 hade kören mest uppträdanden på föreningens olika tillställningar samt några uppträdanden inom kommungränsen. Småningom kändes det som att kören behövde något mera och vi kontaktade Sibbos vänort i Estland för att höra oss för om det fanns någon damkör där. I Kuusalu fanns det en damkör

Körerna Kadri och Den Goda Viljan samlades på Viljan

12

med namnet Kadri som genast välkomnade oss. Nu blev det att öva in en liten repertoar för konserten som vi skulle hålla tillsammans med Kadri. Fram till nu så hade vi ingen enhetlig klädsel men tyckte nu inför utlandsbesöket att det var dags att låta sy upp en kördräkt. Lagom till Kuusalubesöket i april 2006 blev våra nya fina kördräkter klara. Våren 2006 styrde ett dussin sångare och pianisten Mathias kosan mot Estland. Vi hade aldrig kunna föreställa oss om hur väl mottagna vi skulle bli, det kändes som vi hade känt varandra från förr. Då vi skildes för denhär gången så var det redan mer eller mindre klart att esterna skulle komma på svarsvisit våren 2007. Vi hade knappt kommit hem förrän vi började planera svarsvisiten. Vi tyckte dock att det kunde vara trevligt med några mansröster på vår konsert, vilket ledde till att vi inledde samarbete med Sibbo


Sångarbröder och bad dem medverka i vår konsert. I april 2007 kom sedan kören Kadri till oss och vi hade ett otroligt fint veckoslut med mycket sång och musik. Konserten med Kadri, Sibbo Sångarbröder och Den Goda Viljan hölls i en fullsatt Topeliussal i Nickby. Efter konserten samlades alla sångare till samkväm på Viljan. Det tog inte många månader så fick vi igen en inbjudan till Kuusalu. Denna gången blev vi inbjudna till en musikfest som gick av stapeln i augusti 2008. Alla goda viljor var genast med på noterna, båtbiljetter bokades och så bar det åter av till Estland. Nu fick vi se mycket mera av landet än vid första besöket. Vi visades runt till olika platser och sevärdheter innan det blev dags för vårt uppträdande.

Kören Den Goda Viljan har fortsatt att öva varje måndagskväll under höst, vinter och vår. Alltid nu och då gör vi små uppträdanden på olika tillställningar som bröllop, möten, fester osv.

Då kören inledde sin vårtermin 2010 kom några nygamla sångare med igen, så inför vårt 10-årsjubileum har kören 16 aktiva sångare. Kören har under alla år letts av Lena Granqvist, vilket vi är mycket stolta och glada för. Ca hälften av dagens körmedlemmar har varit med sedan starten år 2000. Kören har en bred repertoar med sånger för olika tillfällen, de flesta sånger sjungs 3-4 stämmigt.

År 2009 tyckte kören att det var dags att ta steget och skriva in oss i Finlandssvenska sång- och musikförbundet. Medlemskapet resulterade i att vi i februari 2010 medverkade i en vändagskonsert i Borgå tillsammans med olika körer från Borgå och Sibbo.

Efter att ha ett l y c k a t 1 0 å r sjubileum bakom sig är det bara att fortsätta i samma goda stil och se fram mot kommande fina år.

Körerna Kadri, Sibbo Sångarbröder och Den Goda Viljan på jubileumskonserten i Topeliussalen

13


IDROTTS- OCH MOTIONSVERKSAMHET Vinteraktiviteterna för säsongen kan sägas inleddes redan år 2009, isplanen var i skrinnbart skick redan kring julen. Planen nyttjades flitigt av såväl yngre som äldre fram till slutet av mars då vädret inte mera var gynnsamt för att hålla is på planen. Vi fick alla vara med om en snörik vinter vilket i sin tur betydde att både Sopploppet och Vargspåret skulle gå att genomföras. Det hade gått fem år sedan vi senast arrangerat Sopploppet, nu var förväntningarna stora på att få ställa i ordning för skidloppet igen. Skidspåren i bygden var klara redan vid nyår, nu skulle de bara hållas i skick. Banorna på 10 och 20 km var i flitig användning redan innan Sopploppet. I januari arrangerades bordtennismästerskap på Viljan med 8 deltagare. Liksom alltid var det hårda kamper om segrartiteln som i år gick till Iris

Paus med korvgrillning under snöskovandringen Erlund, Janne Järvinen och Zacharias Järvinen.

men på startlistorna fanns 17 hurtiga deltagare.

I januari började den efterfrågade konståkningskursen på isplanen och den fortsatte fyra söndagar i februari med 13-18 deltagare/gång

En ny verksamhetsform i föreningen var snöskovandring med Marianne och Timo som ledare. Två söndagar i februari vandrades det i Borgbyskogarna och bägge gångerna hittade man fram till ett pausställe där saften och kaffet stod framdukat!

I februari arrangerades mästerskap i skidning, kölden skrämde kanske bort några

Konståkningskursen på isplanen i byn var efterlängtad

14

I slutet av februari, närmare bestämt den 28, var alla förberedelserna klara för Sopploppet. Efter 5 års paus vågade ingen riktigt tro på deltagarrekord men faktiskt stannade deltagarsiffran på 179, endast 5 färre än rekordet från många år tillbaka i tiden. Alla deltagare var otroligt nöjda med skidspåren, den goda ärtsoppan och den fina stämning som rådde under loppet. Att det ännu som överraskning var våffla med sylt och grädde till efterrätt gjorde inte saken sämre! Till den fina stämningen bidrog också delvis de hejande


statyerna som fanns utplacerade i skidspåret. De gav orsak till många leenden och positiva kommentarer. En vecka efter Sopploppet var Viljan en av startplatserna i det av kommunen arrangerade Vargspåret. Vår förening ställde upp med en riklig buffé där det fanns både ärtsoppa, fyllda semlor, bullar, läsk, kaffe, frukt och godsaker till försäljning. Efter Sopploppets sensation med de hejande statyerna fanns de med i skidspåret även nu! Även denna gång fylldes Viljan av många hungriga och törstiga skidåkare. Totala antalet skidåkare i loppet rörde sig kring 2000. I april och maj avgjordes mästerskapet i serieterränglöpning. De som deltagit tre gånger av fem premierades med medalj. Dessutom ordnades ett skilt mästerskap. Prisutdelningen skedde på bisamatchen i juni. I juni blev det dags för 3sockenloppet på cykel och bisamatch. 3-sockenloppet

som i år avgjordes i ett vackert sommarväder. Efter fjolårets jämna kamp där bisarna vann med 6-5, blev det i år ännu jämnare och slutsiffran blev 55. Den talrika publiken såg till att grillkorven och munkarna hade god åtgång! Under pausen var det prisutdelning från mästerskapet i bordtennis, skidning och serieterränglöpning. Veckoslutet efter bisamatchen deltog Nsu med ett lag i Sibbomästerskapen i fotboll. Under sommaren nyttjades fotbollsplanen av flera olika fotbollslag.

cyklades den 9 juni i vackert försommarväder med 66 deltagare. Cykelrutterna var 7, 20 och 35 km. Bland alla deltagare utlottades pris. Efter cykelturen blev det förfriskningar och glad samvaro på sandplanen.

Dagen efter Byafesten i augusti var det dags för föreningsmästerskapet i stövelkastning. 35 deltagare i olika klasser kämpade i år om segern. Damoch herrsegrarna vinner nya, svarta och blanka stövlar. Årets segerkast 22,20 m kastat av Stefan Laurén blev trots allt flera meter från Nsu-rekordet som är kastat år 1983.

Veckan därpå var det dags för bisamatch, fotbollsmatch mellan ungkarlar och gifta män

En höstsöndag i oktober traskades den årliga hjärtlunken. I år var start och mål på

Gunnar var en av soppkockarna

Mårbergs statyer fick många att dra på smilbanden under Sopplopp och Vargspår

15


Under hjärtlunken bekantade man sig med närmiljön i Hertsby Tallbåskis i Hertby. I vackert höstväder traskade 24 deltagare i en mycket fin och för mången ny terräng där rutten var extra fint planerad! Vintern anlände i god tid och möjliggjorde att isplanen kunde öppnas rekordtidigt den 26 november och skid-

spåren på 10 och 20 km fanns tillgängliga redan från den 9 december! Innebandy har tränats en gång i veckan under vår- och hösttermin i allaktivitetshallen. Under vår- och höstterminen har det spelats rinkbandy i ishallen i Nickby

3-Sockenloppet lockade många till motion och umgänge

16

och vintertid på byns egen plan regelbundet två gånger per vecka med i medeltal 15 deltagare per gång. Under året har det i privat regi ordnats föräldrabarngymnastik på föreningslokalen Viljan.


FASTIGHETER Föreningslokalen Viljan Föreningslokalen Viljan användes flitigt såväl för föreningens egen verksamhet som för uthyrning.

med sand i början av somma ren. För under lättande av gårds underhållet införskaffades en ny trimmer.

Antalet uthyrningar till privatpersoner och övriga föreningar har varit stabilt under de senaste åren. Uthyrning och förevisning av Viljan har skötts av Monica Stjernberg.

Golvet i Viljan stora och lilla sal lackades av Bengt Ekholm i början av juni. Under året utfördes även andra smärre reparationer på föreningslokalen.

Föreningen har även kostnadsfritt ställt lokalen till förfogande för ordnande av föräldrabarngymnastik och diaboloträningar (kinesisk jojo). Lokalen städades regelbundet under året och hölls i allmänt

gott skick. Ett städnings- och fönstertvättningstalko ordnades i början av juni och ett städningstalko inomhus ordnades i slutet av oktober. Gårdsplan och väg underhölls även regelbundet. Viljans nedre parkering fick ett nytt lager

Till föreningslokalen införskaffades bland annat en liten tv till lilla salen, skyddsmattor att använda vid skidevenemang, elektroniska handduksdispensers och skräpkorgar till wc:na samt ett nytt kylskåp till köket.

Viljans golv slipades och lackades i början av sommaren

17


Isplanen (sandplanen)

Isplanen har varit mycket välbesökt under å r e t s b å d a v i n t e rsäsonger. På våren kunde man hålla isen skrinnbar fram till den 25 mars och i slutet av året var planen igen skrinnbar från och med den 26 november, som en av de första planerna i kommunen. FBK i byn hjälpte till med de första sprutningarna av planen. I övrigt sprutades planen av aktiva bysbor.

Snöplog ningsservicen utfördes av Johan Krogell. I början av året sattes en anslagstavla upp vid planen och på anslagstavlan publicerades ordningsregler samt allmän information om planen. Rinken monterades ner till sommaren och förvarades invid planen. På hösten utjämna des planen ytter ligare genom hyvling och vältring och

planen fick dessutom nytt ytmaterial. Rinken målades och sattes upp igen. De sista äldre lysarmaturerna böts ut till nyare energisnålare modeller. Föreningen har satsat betydande summor på utveckling av planen i byn de senaste åren. Patrik Erlund och Niclas Tåg har fungerat som planansvariga och även närvarat vid flera styrelsemöten.

Fotbollsplanen Fotbollsplanen i Borgby användes flitigt av såväl föreningens egna medlemmar som av andra lag och grupper. Gräsklippningen av fotbollsplanen köptes av Sibbo kommun.

Lekparken Lekparkens utrustning hölls i gott skick. Regelbundna parkträffar ordnades under den varmare årstiden.

18


ÖVRIGT Cecilia Granqvist och Johan Isaksson har under året representerat föreningen i Sibbo ungdomsförbunds styrelse. Micaela Oljemark och Johan Isaksson har medverkat i SUF:s sommardanskommitté. Johan Isaksson har också fungerat som ordförande för arbetsgruppen för SUF:s Sommar-Sibbo publikation samt som styrelsemedlem i Nylands Svenska Ungdomsförbunds styrelse och medlem i Finlands svenska ungdomsförbunds arbets-

grupp ”UF Framtid” som arbetar med en framtidsstrategi för ufrörelsen. Stefan Laurén har representerat föreningen i arrangörs kommittén för Vargspåret. Föreningen har under verksamhetsåret sammanträtt till två föreningsmöten, vårmötet hölls den 18 mars och höstmötet den 21 november.

Hänt på föreningslokalen Viljan Januari 1.1 13:00-16:00, 5, Städning, 2.1 15:00-16:00, 1, Värme och vattenkontroll, 3.1 18:30-21:00, 4, Julgransutkastning, 3.1 13:30-15:00, 1, Pappers- och kopieringsjobb, 3.1 10:00-10:30, 1, Värme och vattenkontroll, 4.1 18:00-18:30, 3, Förevisning av Viljan, 9.1 10:0015:00, 32, Evas och Lauras avskedsfest, 10.1 10:00-14:00, 8, Pingismästerskap, 10.1 18:30-21:30, 10, Styrelsemöte 1/2010, 11.1 19:0020:30, 16, Kören Den Goda Viljan, 11.1 18:00-19:00, 1, Städning, 14.1 17:30-20:30, 65, Delgeneralplansinfo, 15.1 18:30-21:30, 4, Iordningsställande, 16.1 15:00-16:00, 2, Iordnings ställande, 16.1 19:0001:00, 16, Tack-fest, 17.1 15:00-17:00, 5, Städning, 18.1 17:30-18:00, 4, Förevisning av Viljan, 18.1 19:0020:30, 16, Kören Den Goda Viljan, 23.1 15:30-16:30, 7, Förevisning av Viljan, 25.1 17:30-19:00, 2, Inventering av kärl, 25.1 19:0020:30, 16, Kören Den Goda Viljan, 26.1 19:00-20:30, 4, Byafestmöte, 26.1 18:00-19:00, 1, Invetering av kärl, 26.1 20:30-22:30, 2, Medlemsregisteruppdatering, 28.1 19:00-20:30, 5, Den Goda Viljan jubileumsplan., 30.1 17:00-01:30, 38, 50-årsfest, 30.1 09:30-13:30, 15, Den Goda Viljan körseminarium

Februari 1.2 19:00-20:30, 16, Den Goda Viljan, 1.2 18:00-18:30, 4, Förevisning av Viljan, 2.2 18:00-20:00, 2, Inventering av kärl, 2.2 18:00-19:30,

Vid slutet av år 2010 hade föreningen 544 medlemmar (8 medlemmar färre jämfört med slutet av år 2009).

(datum klockslag, antal deltagare, evenemang)

4, Ungdomsverksamhetsplanering, 3.2 09:30-10:30, 13, Jumppa, 6.2 17:00-02:00, 95, 50-årsfest, 7.2 18.30-21.30, 8, Styrelsemöte 2/2010, 8.2 19.00-20.30, 14, Den Goda Viljan, 10.2 09.30-10.30, 14, Jumppa, 13.2 09.30-10.30, 2, Skidtalko, 14.2 10.3011.30, 11, Förevisning av Viljan, 15.2 19.00-20.30, 17, Den Goda Viljan, 16.2 19.30-20.00, 2, Hämtning av kärl, 17.2 09.30-10.30, 10, Jumppa, 19.2 10.00-10.30, 2, Hämtning av nyckel, 19.2 14.30-15.00, 5, Hämtning av nyckel, 19.2 18.0001.00, Sibbo Gymnasium Gammeldans, 20.2 15.00-16.00, 8, Iordningsställande av möte, 21.2 13.00-16.00, 35, Årsmöte Sibbo Marthaförening, 22.2 10.30-11.00, 1, Hämtning av nyckel, 23.2 16.0017.30, 1, Sopploppsförberedelser, 23.2 14.00-15.00, 2, Städning, 24.2 09.30-10.30, 17, Jumppa, 25.2 19.0022.30, 4, Festförberedelser, 26.2 19.00-01.30, 80, 50-årsfest, 27.2 1 6 . 0 0 - 1 8 . 0 0 , 1 2 , S o p p l o p p sförberedelser, 27.2 19.00-20.00, 2, Sopploppsförberederlser, 27.2 12.0014.30, 5, Städning, 28.2 07.30-16.00, 204, Sopploppet, 28.2 17.00-18.00, 1, Städning.

Mars 1.3 19.00-20.30, 12, Den Goda Viljan, 2.3 17.00-18.00, 1, Förberedelser för Vargspår, 3.3 09.30-10.30, 15, Jumppa, 5.3 13.00-13.30, 2, Mottagning av varor, 5.3 09.3010.30, 2, Reparation av diskmaskin, 5.3 18.00-21.00, 4, Revision, bidragsansökningar, 6.3 16.00-

19.00, 6, Vargspårstalko, 7.3 06.0019.00, 600, Vargspåret, 8.3 19.0020.30, 17, Den Goda Viljan, 10.3 19.00-20.30, 3, Byafestmöte, 10.3 21.00-22.30, 1, Disco förberedelser, 10.3 09.30-10.30, 15, Jumppa, 12.3 10.00-11.00, 1, Disco ljus-& ljudmontering, 12.3 17.00-21.00, 44, Lågstadiedisco, 12.3 21.00-22.00, 6, Undanstädning, 14.3 18.30-21.00, 7, Styrelsemöte 3/2010, 15.3 19.0020.30, 15, Den Goda Viljan, 17.3 18.30-20.00, 4, Den Goda Viljan jubileumsmöte, 17.3 09.30-10.30, 19, Jumppa, 18.3 18.00-19.00, 2, Kopiering, 18.3 19.00-21.00, 9, Vårmöte, 20.3 15.30-18.30, 1, Kopplande av högtalare i lilla salen, 22.3 19.00-20.30, 15, Den Goda Viljan, 23.3 18.00-21.00, 25, Sibbo Lantmannaförening, 24.3 17.0018.00, 6, Förberedelser för ungdomskväll, 24.3 09.30-10.30, 15, Jumppa, 24.3 18.00-19.30, 22, Ungdomskväll, 25.3 13.00-13.30, 3, Uthyrning av bord, 29.3 19.00-20.30, 18, Den Goda Viljan, 29.3 11.00-11.30, 2, Återhämtning av bord, 31.3 09.3010.30, 17, Jumppa

April 2.4 15.00-17.30, 1, Städning o påskhäxförberedelser, 3.4 12.0013.00, 4, Fotoidentifiering (skolhistorik), 3.4 11.00-12.00, 32, Påskhäxträff, 7.4 09.30-10.30, 17, Jumppa, 9.4 18.00-22.00, 20, Skoljubileumsförberedelser, 10.4 18.0003.00, 75, Borgby Skola 110årsjubileum, 11.4 18.30-21.00, 9, Styrelsemöte 4/2010, 11.4 11.00-

19


Hänt på föreningslokalen Viljan (fortsättning från föregående sida) 14.00, 5, Städning efter jubileum, 12.4 19.00-20.30, 16, Den Goda Viljan, 14.4 19.00-20.30, 16, Den Goda Viljan, 14.4 09.30-10.30, 14, Jumppa, 16.4 15.00-16.00, 1, Körjubileumsförberedelser, 16.4 18.00-21.30, 8, Körjubileumsförberedelser, 17.4 19.00-03.00, 62, DGV-Jubileumsmiddag, 17.4 10.0011.00, 1, Körjubileumsförberedelser, 17.4 12.00-17.00, 50, Körseminarium, 18.4 15.00-18.30, 3, Städning, 19.4 18.00-20.00, 11, Städning, 21.4 17.30-18.30, 2, Ungdomskväll, 25.4 08.30-18.30, 9, Ordningsvaktsrepetitionskurs, 26.4 19.00-20.30, 11, Den Goda Viljan, 26.4 20.30-21.00, 4, Förevisning av Viljan, 27.4 19.00-21.00, 6, Byafestmöte, 28.4 19.00-20.00, 1, Kopieringsjobb + städning

Maj 3.5 19.00-20.30, 12, Den Goda Viljan, 3.5 18.00-18.45, 5, Förevisning av Viljan, 3.5 17.00-18.00, 1, Serieterränglöpningsförberedelse, 4.5 19.00-19.30, 1, Kopiering, 5.5 1 7 . 4 5 - 1 8 . 1 5 , 1 , S e r i e t e r r ä n glöpningsförberedelse, 6.5 11.3020.00, 10, Bröllopsförberedelser, 6.5 11.00-11.30, 3, Hämtning av nyckel, 7.5 13.00-19.30, 10, Bröllopsförberedelser, 8.5 09.00-01.00, 66, Bröllop, 9.5 18.30-19.30, 1, Körförberedelser, 9.5 09.00-14.00, 10, Städning, 10.5 19.00-21.00, 16, Den Goda Viljan, 10.5 16.00-17.00, 1, Körförberedelser, 11.5 19.00-21.30, 6, Styrelsemöte 5/2010, 13.5 17.0021.30, 3, Förberedelse 50-årskalas, 14.5 18.00-19.30, 4, Förberedelse 50årskalas, 15.5 10.30-24.00, 78, 50årskalas, 16.5 18.00-18.30, 1, Hämtning av nyckel, 16.5 08.0009.00, 3, Städning, 17.5 19.00-19.30, 1, Efterstädning av terränglöpning, 19.5 18.30-20.30, 9, Filmkväll/ ungdomskväll, 19.5 17.30-18.30, 2, Förberedelse för ungdomskväll, 21.5 11.00-11.30, 4, Uthyrning av kärl, 24.5 13.15-13.45, 2, Återhämtning av kärl, 28.5 13.30-15.30, 2, Disco teknikarrangemang, 28.5 17.3019.00, 4, Discoförberedelser, 28.5 19.00-21.30, 42, Maskeraddisco, 28.5 21.30-22.30, 4, Undanstädning

Juni 2.6 19.00-20.00, 5, Förevisning av Viljan, 2.6 19.30-20.00, 2, Info ang. el. uttag, 3.6 20.30-21.30, 3, Arrangemang kring golvrenovering, 3.6 19.00-20.30, 7, Styrelsemöte 6/2010, 3.6 18.00-19.00, 2, Städ/uthyrningsförberedelser, 3.6 21.00-21.30, 3, Uthyrning av kärl, 5.6 09.00-14.30, 1, Slipning av golv + lackning, 6.6 10.30-11.30, 1, Lackning av golv, 7.6 20.00-20.30, 3, Förevisning av kärl, 7.6 19.00-19.30, 3, Återhämtning av kärl, 8.6 08.15-

20

08.45, 1, Sökande av släckare, 8.6 12.15-12.45, 1, Återhämtning av släckare, 9.6 10.00-10.30, 1, Hämtning av trimmer, 9.6 10.3011.30, 2, Plantering av blommor + vattning, 9.6 12.30-14.00, 1, Sladdning av parkeringsplats, 9.6 20.30-21.00, 3, Undanstädning av 3sockenlopp, 10.6 17.30-22.00, 5, Städtalko, 12.6 16.00-22.00, 25, Guldbröllop, 13.6 10.00-12.00, 3, Städning, 16.6 13.00-14.00, 1, Förberedning av bisamatch, 16.6 20.00-21.00, 2, Undanstädning av bisamatch, 17.6 13.30-14.30, 1, Hyrande av kärl, 18.6 14.00-14.30, 2, Uthyrning av kärl, 18.6 12.00-12.30, 3, Uthyrning av tält, 21.6 17.00-18.00, 3, Återhämtning av kärl, 23.6 18.3019.30, 1, Vattning samt ordnande i kök, 23.6 17.00-17.30, 3, Återhämtning av tält, 28.6 18.0019.30, 1, Vattning och städning

Juli 1.7 16.00-16.15, 3, Hämtning av nyckel, 2.7 11.30-13.00, 2, Festförberedelser, 3.7 12.30-21.30, 61, 60årsfest, 4.7 19.00-19.30, 1, Hämtning av nyckel, 4.7 12.15-14.15, 2, Städning, 8.7 10.30-11.00, 1, Hämtning av nyckel, 9.7 11.00-12.00, 2, Reparation av kylskåp, 10.7 12.00-22.00, 6, Förberedelser, 11.7 15.00-20.00, 60, Bröllop, 12.7 21.00-21.30, 1, Hämtning av nyckel, 12.7 17.0020.00, 2, Städning efter fest, 16.7 16.30-17.00, 2, Hyrande av bestick, 20.7 18.00-18.30, 3, Förevisning av Viljan, 23.7 11.30-12.00, 1, Hämtande av kaffekokare, 27.7 11.00-13.00, 1, Kopiering, 29.7 08.00-08.30, 1, Återhämtning av kaffekokare

Augusti 5.8 18.30-21.30, 8, Förberedelser för fest, 5.8 18.30-19.00, 1, Hämtning av nyckel, 6.8 12.30-18.00, 8, Förberedelser för fest, 7.8 10.0002.00, 65, Bröllop, 8.8 09.00-15.00, 7, Städning efter fest, 9.8 10.0010.30, 1, Hämtning av nyckel, 9.8 10.00-11.00, 3, Skyltlätning, 10.8 17.00-19.00, 3, Byafesttalko, 10.8 19.00-21.30, 6, Styrelsemöte 7/2010, 14.8 10.00-11.00, 5, Förberedelser för b y a f e s t , 1 5 . 8 1 3 .0 0 - 1 4 .3 0 , 3 , Undanstädning efter byafest, 19.8 19.00-21.00, 15, BJF höstmöte, 23.8 19.00-20.30, 13, Den Goda Viljan

September 6.9 19.00-20.30, 13, Den Goda Viljan, 9.9 18.30-21.00, 7, Styrelsemöte 8/2010, 11.9 18.00-02.00, 60, Bröllopsfest, 13.9 19.00-21.00, 4, Dansmöte, 13.9 18.00-18.30, 5, Förevisning av Viljan, 13.9 17.0018.00, 1, Städning, 19.9 19.00-21.30, 4, Verksamhetsberättelsetalko, 20.9 19.00-20.30, 9, Den Goda Viljan, 22.9 18.30-20.30, 2, Höstdanspyssel, 27.9 19.00-21.00, 5, Höstdansmöte,

27.9 17.30-19.00, 3, Toalettplanering, 30.9 18.30-20.30, 8, Styrelsemöte 9/2010

Oktober 4.10 19.00-20.30, 10, Den Goda Viljan, 4.10 18.00-19.00, 2, Höstdanstalko, 7.10 18.00-21.00, 3, Höstdanstalko, 9.10 16.00-17.00, 1, Höstdanstalko, 10.10 11.00-12.00, 4, Höstdanstalko, 18.10 19.00-20.30, 7, Den Goda Viljan, 20.10 18.30-20.30, 5, Uppgörande av husets regler, 25.10 17.30-19.00, 3, Förberedande av frågesport, 25.10 19.00-21.30, 28, SUF-frågesportsuttagning, 28.10 18.00-18.30, 3, Utlåning av filmduk, 29.10 18.30-21.00, 55, Disco, 29.10 16.30-18.30, 5, Disco förberedelser, 29.10 12.30-14.00, 1, Disco-teknik, 29.10 21.00-22.00, 2, Undanstädning, 30.10 10.00-10.30, 1, Disco-teknik undanstädning

November 1.11 19.00-20.30, 11, Den Goda Viljan, 4.11 17.30-18.00, 3, Förevisning av Viljan, 4.11 18.30-21.30, 8, Styrelsemöte 10/2010, 6.11 15.3018.00, 1, Jongleringsträning, 8.11 19.00-20.30, 13, Den Goda Viljan, 8.11 18.00-19.00, 2, Städning, 10.11 18.30-19.30, 6, Julfestövning o ungdomskväll, 11.11 17.00-19.30, 1, Jongleringsträning, 12.11 14.30-15.00, 1, Plakettfixande/ vandringspris, 15.11 19.00-21.30, 19, Den Goda Viljan + filmning, 15.11 17.00-19.00, 1, Städning, 16.11 19.0020.30, 6, Byafestmöte, 18.11 17.0019.45, 1, Jongleringsträning, 18.11 18.00-19.30, 18, Julfestövning, 19.11 19.00-20.00, 1, Teknikfixande, 20.11 15.30-18.00, 1, Jongleringsträning, 21.11 19.00-21.00, 15, Höstmöte, 21.11 11.00-13.30, 1, Städning och julbelysning, 21.11 17.30-19.00, 5, Utställning, 22.11 19.00-20.30, 12, Den Goda Viljan, 22.11 18.00-19.00, 2, Julfestförberedelser, 24.11 10.0013.00, 1, Installation av kylskåp, 25.11 1 8 . 0 0 - 1 9 . 0 0 , 2 8 , J u l f e s tprogramövning, 25.11 19.00-21.00, 4, Julgranspåklädning, 26.11 16.0018.00, 1, Teknik och pokaler, 27.11 15.00-16.00, 1, Julfestplanering, 28.11 13.00-18.30, 76, Julfest, 30.11 13.00-13.30, 2, Bortkörande av f.d. kylskåp

December 2.12 17.30-20.00, 1, Jongleringsträning, 4.12 16.30-19.00, 1, Jongleringsträning, 8.12 17.3021.00, 9, Ungdomskväll/Pyssel till jul, 9.12 18.00-21.00, 7, Styrelsemöte 11/2010, 16.12 17.15-19.30, 1, Jongleringsträning, 19.12 18.3020.00, 9, Föreningsmöte Sfp i Sibbo, 30.12 16.00-18.30, 1, Jongleringsträning.


RESULTAT 2010 Mästerskapet i bordtennis 10.1.2010 Juniorer 1. Zacharias Järvinen 2. Maximilian Järvinen Damer 1. Iris Erlund 2. Kicka Lindroos Herrar 1. Janne Järvinen 2. B-C Oljemark 3. Patrik Erlund 4. Johan Isaksson Dubbel 1. Janne Järvinen/ Patrik Erlund 2. B-C Oljemark/ Johan Isaksson

B-C och Pata gör upp om platserna 2 och 3 i föreningsmästerskapen i bordtennis.

Läktaren följer spänt med hur tävlingarna framskrider

21


Skidmästerskap 13.2 Flickor

Pojkar

u. 4 år 1. Cinja Borgström

u. 4 år 1. Noah Renholm

u. 8 år 1. Anna Lillqvist 2. Amanda Maukkonen

u. 6 år 1. Lukas Borgström 2. Christian Hindsberg

u. 10 år 1. Fanny Erlund 2. Heidi Hult

u. 10 år 1. Alex Wirén 2. Emil Renholm 3. Rufus Renholm

u. 12 år 1. Miranda Wirén 2. Hanna Erlund

u. 12 år 1. Zacharias Järvinen 2. Kasper Nyqvist

D21 1. Sofie Moliis-Renholm D45 1. Barbro Hult Nsu-mästerskap i terränglöpning 17.5 F4 F12 1. Veronica Lindberg 1,59 1. Emilia Franzén 5,39 F6 1. Victoria Lindberg 2,20 2. Vanessa Lindberg 2,39 F8 1. Mirella Ekström 2,07 2. Fanny Erlund 2,19

22

P10 1. Niklas Franzén 5,38

F14 1. Frida Villanen 6,39

P12 1. Zacharias Järvinen 5,37

P6 1. Tommy Granqvist 2,08

P14 1. Markus Liljeström 5,57


Mästerskap i stövelkastning 15.8.2010

Flickor u.7 år 1. Anna Lillqvist 7,60 2. Janina Tuorila 5,50 3. Victoria Lindberg 4,90 4. Veronica Lindberg 1,60 5. Vanessa Lindberg 1,50 6. Helene Erlund 1,00 Flickor u.13 år 1. Katrina Saarinen 12,80 2. Hanna Erlund 10,40 3. Jessica Heikkinen 9,20 4. Addyson Heid 7,00 5. Heidi Hult 5,80 6. Fanny Erlund 5,40 Damer 1. Lisbeth Marttala 16,90 2. Pia Tahvanainen 16,10 3. Tanja Alatalo 15,90 4. Kicka Lindroos 14,90 5. Barbro Hult 12,20 6. Micaela Oljemark 10,50 7. Ruth Lindholm 10,30 8. Karola Manninen 10,10

Pojkar u.7 år 1. Myrsky Alatalo 3,40 2. Pyry Alatalo 1,80 3. Tyrsky Alatalo 1,50 Pojkar u.13 år 1. Samuel Jumppanen 12,00 2. Sebastian Tuorila 9,90 Herrar 1. Stefan Laurén 22,20 2. Kjell Grönqvist 19,10 3. Patrik Erlund 18,70 4. Johan Isaksson 18,20 5. Magnus Lindberg 17,90 6. Thomas Taimitarha 16,80 7. Börje Nymander 15,90 8. Caj Lillqvist 15,70 9. Tomi Alatalo -

Föreningsrekordet i stövelkastning är 33,50 meter, kastat av Stig Nymander år 1983

23


NORRA SIBBO UNGDOMSFÖRENING RF

17.2.2011

Resultaträkning

Sida 1 (2) EUR 1.1.10 - 31.12.10

EUR 1.1.09 - 31.12.09

EUR Jämförelse

320,10

143,90

176,20

122,4

-574,03

-1412,37

838,34

-59,4

3020 Intäkter programverksamhet

2430,00

3619,00

-1189,00

-32,9

3023 Intäkter Den Goda Viljan

2959,00

0,00

2959,00

5389,00

3619,00

-168,92

-1821,32

1652,40

-90,7

-3432,98

-4112,60

679,62

-16,5

-280,00

-260,00

-20,00

7,7

-4677,54 -8559,44

-282,81 -6476,73

5853,00

2275,20

-528,02

-26,00

%

VERKSAMHET INTÄKTER UNGDOMSVERKSAMHET 3000 Intäkter ungdomsverksamhet KOSTNADER UNGDOMSVERKSAMHET 3010 Kostnader ungdomsverksamhet INTÄKTER PROGRAMVERKSAMHET

KOSTNADER PROGRAMVERKSAMHET 3030 Kostnader för medlemsfester 3031 Kostnader för Höstdans 3032 Kostnader för utfärder 3033 Den Goda Viljan

-4394,73 1554,0 -2082,71 32,2

INTÄKTER IDROTTSVERKSAMHET 3040 Intäkter, deltagaravg. idrottsverksamhet

3577,80

157,3

KOSTNADER IDROTTSVERKSAMHET 3050 Kostnader för skidning 3051 Kostnader för snöskoter

-502,02 1930,8

-797,72

-205,99

-591,73

287,3

3052 Kostnader för skoterbensin

-1226,74

-121,78

-1104,96

907,3

3053 Kostnader för skrinning

-3013,00

-2667,08

-345,92

13,0

-413,00

-482,00

69,00

-14,3

-5789,54 -11768,02

-2826,83 -6329,68

-2962,71 -5438,34

104,8 85,9

3060 Hyror för vaktmästarbostaden

1680,00

1660,00

20,00

1,2

3061 Hyror för Viljan

2178,19

2058,19

120,00

5,8

3062 Hyror för fotbollsplan

220,00 4078,19

0,00 3718,19

220,00 360,00

9,7

-1928,41

-3218,62

1290,21

-40,1

3071 Vattenavgifter

-197,77

-173,82

-23,95

13,8

3072 Reparationer

-368,00

-80,00

-288,00

360,0

3073 Väg och gårdsplansunderhåll

-396,50

-22,80

-373,70 1639,0

3074 Övriga fastighetskostnader

-528,32

-804,77

276,45

-34,4

3075 Fastighetsskatt

-366,26

-262,30

-103,96

39,6

-824,32 -4609,58 -9870,78

-732,61 -5294,92 -9757,41

-91,71 685,34 -113,37

12,5 -12,9 1,2

3054 Kostnader för fotboll 3055 Kostnader för motionsidrott HYRESINTÄKTER

KOSTNADER/UNDERHÅLL 3070 Elkostnader

3076 Försäkring VERKSAMHET TOTALT VERKSAMHETEN ÖVRIGA KOSTNADER AVSKRIVNINGAR 3650 Byggnader

-1314,85

-1413,81

98,96

-7,0

3651 Isplansbelysning

-414,18

-650,43

236,25

-36,3

3652 Lekpark

-714,40

-714,40

0,00

0,0

-1910,67

-2071,93

161,26

-7,8

-4354,10

-4850,57

496,47

-10,2

3660 Maskiner och inventarier

24


NORRA SIBBO UNGDOMSFÖRENING RF

17.2.2011

Resultaträkning

Sida 2 (2) EUR 1.1.10 - 31.12.10

EUR 1.1.09 - 31.12.09

EUR Jämförelse

-2071,62

-1534,23

-537,39

35,0

-164,67

-205,76

41,09

-20,0

-81,29

-96,80

15,51

-16,0

3906 Kansliutgifter

-110,80

-586,66

475,86

-81,1

3908 Medlemsavgifter

-109,00

-169,00

60,00

-35,5

%

ÖVRIGA KOSTNADER INFORMATION 3820 Info-kostnader ÖVRIGA KOSTNADER FÖR ORDINARIE VERKSAMHET 3901 Möteskostnader 3902 Telefonkostnader

3909 Försäkringar

-58,80

-58,81

0,01

0,0

3910 Bokförings- och ADB-kostnader

-89,00

-124,39

35,39

-28,5

3913 Bankkostnader

-56,84

-23,20

-33,64

145,0

-505,88 -1176,28 -3247,90 -7602,00

-83,15 -1347,77 -2882,00 -7732,57

-422,73 171,49 -365,90 130,57

508,4 -12,7 12,7 -1,7

-17472,78

-17489,98

17,20

-0,1

1677,00

1559,00

118,00

7,6

3919 Övriga administrativa kostnader

VERKSAMHETEN ÖVRIGA KOSTNADER TOTALT VERKSAMHETEN ÖVER-/UNDERSKOTT MEDELANSKAFFNING INTÄKTER 5000 Medlemsavgifts-intäkter 5020 Lotteriintäkter

427,00

504,00

-77,00

-15,3

5030 Donationer till visst ändamål

2880,00

2915,00

-35,00

-1,2

5050 Bufféintäkter

2706,80

1313,33

1393,47

106,1

5060 Hyror för inventarier

187,00

160,00

27,00

16,9

5070 Erhållna provisioner

1413,75

885,00

528,75

59,7

9291,55

7336,33

1955,22

KOSTNADER 5530 Kostnader för lotteri

-96,89

-113,87

16,98

-14,9

-445,40

-679,22

233,82

-34,4

-1831,86

-2220,09

388,23

-17,5

-2374,15

-3013,18

639,03

-21,2

6917,40

4323,15

2594,25

60,0

-10555,38

-13166,83

2611,45

-19,8

6001 Sibbo Kommun

6175,00

4827,00

1348,00

27,9

6002 Övriga understöd

7500,00

4100,00

3400,00

82,9

13675,00

8927,00

4748,00

53,2

85,19

92,67

-7,48

-8,1

13760,19

9019,67

4740,52

52,6

13760,19

9019,67

4740,52

52,6

ÖVER-/UNDERSKOTT

3204,81

-4147,16

7351,97

-177,3

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT

3204,81

-4147,16

7351,97

-177,3

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT

3204,81

-4147,16

7351,97

-177,3

ORDINARIE VERKSAMHET TOTALT

3204,81

-4147,16

7351,97

-177,3

5540 Donationer, representationer 5550 Bufféinköp MEDELANSKAFFNING TOTALT ÖVER-/UNDERSKOTT PLACERINGS- OCH INVESTERINGSVERKSAMHET INTÄKTER UNDERSTÖD

FINANSIERINGSVERKSAMHETENS INTÄKTER 6310 Ränteintäkter PLACERINGS- OCH INVESTERINGSVERKSAMHET TOTALT

25


NORRA SIBBO UNGDOMSFÖRENING RF

17.2.2011

Balans Aktiva

Sida 1 (1) EUR 1.1.10 - 31.12.10

EUR 1.1.09 - 31.12.09

EUR Jämförelse

%

BESTÅENDE AKTIVA MATERIELLA TILLGÅNGAR JORD- OCH VATTENOMRÅDEN 1110 Tomt, Sportplan 1111 Tomt, Viljan

163,14

163,14

1349,78

1349,78

1512,92

1512,92

17468,66

18783,51

-1314,85

-7,0

7843,51

4662,31

3181,20

68,2

BYGGNADER OCH KONSTRUKTIONER 1120 Byggnader och konstruktioner 1125 Anläggningar, Isplan 1127 Lekpark

3572,05

4286,45

-714,40

-16,7

28884,22

27732,27

1151,95

4,2

MASKINER OCH INVENTARIER 1200 Maskiner och inventarier BESTÅENDE AKTIVA TOTALT

4458,23

4834,50

-376,27

-7,8

34855,37

34079,69

775,68

2,3

34855,37

34079,69

775,68

2,3

109,39

109,39

0,00

0,0

-334,60

-53,6

RÖRLIGA AKTIVA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR VAROR OCH TILLBEHÖR 1610 Outdelade standar FORDRINGAR RESULTATREGELERINGAR 1700 Kontofordringar

289,80

624,40

1800 Resultatregleringar

222,46

-144,44

512,26

479,96

32,30

16541,19

9140,22

7400,97

81,0

1836,47

2561,56

-725,09

-28,3

11336,32

16315,96

-4979,64

-30,5

29713,98

28017,74

1696,24

6,1

RÖRLIGA AKTIVA TOTALT

30335,63

28607,09

1728,54

6,0

BALANS AKTIVA TOTALT

65191,00

62686,78

2504,22

4,0

EUR 1.1.10 - 31.12.10

EUR 1.1.09 - 31.12.09

EUR Jämförelse

59949,53

64096,59

-4147,06

-6,5

366,90 -254,0

KASSA OCH BANKTILLGÅNGAR 1910 Sibbo Andelsbank 556104-42038 1920 Byafestkonto 1940 Aktia 405570-264367

Balans Passiva %

EGET KAPITAL EGET KAPITAL 2050 Eget kapital FÖREG PERIODERS VINST/FÖRLUST 2070 Föregegående perioders vinst/förlust RÄKENSKAPSPERIODENS VINST/FÖRLUST 2080 Räkenskapsperiodens vinst/förlust EGET KAPITAL TOTALT

3204,81

-4147,16

7351,97

-177,3

63154,34

59949,43

3204,91

5,3

1836,47

2561,56

-725,09

-28,3

1836,47

2561,56

24,50

0,00

175,79

175,79

0,00

0,0

200,29

175,79

24,50

13,9

200,29

175,79

24,50

13,9

65191,10

62686,78

2504,32

4,0

RESERVERINGAR 2250 Byafest / frivillig reservering RESERVERINGAR TOTALT FRÄMMANDE KAPITAL KORTFRISTIGA KONTOSKULDER 2800 Kontoskulder

24,50

LÅNGFRISTIGA ÖVRIGA LÅNGFRISTIGA SKULDER 2600 Nyckelpanter FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT

26

BALANS PASSIVA TOTALT


Bokslutsunderskrifter

27


Norra Sibbo Uf - Budget Konto

Förklaring

2011

2011

2010

Kostnader

Intäkter

Kostnader

3020 3030 3031 3032 3033

UNGDOMSVERKSAMHET Intäkter Kostnader PROGRAMVERKSAMHET Intäkter Kostnader för medlemsfester Kostnader för Höstdans Kostnader för utfärder Körverksamhet Den Goda Viljan

3040 3050 3051 3052 3053 3054 3055

IDROTTSVERKSAMHET Deltagaravgifter Kostnader för skidning Kostnader för snöskoter Kostnader för bensin Kostnader för skrinning Kostnader för fotboll Kostnader för motionsidrott

3060 3061 3062 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077

FASTIGHET Hyror från - Vaktmästarbostaden - Viljan - Fotbollsplan El Vatten Reparationer Väg & Gårdsplan Övriga fastighetskostnader Fastighetsskatt Försäkring Lekpark / Parkprojektet

3820 3901 3902 3903 3906 3908 3909 3910 3913

ÖVRIGA KOSTNADER Info Möteskostnader Telefon Administrativa kostnader Kansli Medlemsavgifter Försäkringar Bokföring + ADB Bank

5000 5020 5030 5050 5060 5070 5520 5540 5550

MEDELANSKAFFNING Medlemsavgifter Lotteriintäkter Donationer till visst ändamål Bufféintäkter Hyror för inventarier Erhållna provisioner Kostnader för lotteri Donationer och representation Bufféinköp

3000 3010

6001

6310

150 1600

ALLMÄNNA UNDERSTÖD Sibbo Kommun Fastighetsbidrag Allmänt bidrag Idrottsbidrag Motionsbidrag Underhåll av isplan Underhåll av skidspår Underhåll av fotbollsplan Bidrag för fastighetsskatt Vänortsbidrag Övriga understöd

4600

4074

3000

600

3000 130 5150 1800 1990 230 800 200 13300

3764

1300 500 200 200 500 154 60 200 150 3264

8240

36624

70 1600 3000 1050 3500 500 1000 6050

2600 130 5150 1800 1990 230 800 200 12900

3500

1300 504 200 200 500 136 60 200 150 3250

8240

1650 590 2300 2500 400 700 200 700 2020 2920

1300 1200 1400 1200 1600 1600 600 230 400 7000 16530 200

32404

600 1650 1700 150

1650 590 2300 2600 400 700 200 700 2020 2920

3000 600

400 800 720 800 850 1000 4570

1650 1964 150

1300 1200 1500 1200 1600 1600 600 360 0 7000 16360 200

Ränteintäkter

Intäkter

600 400 800 720 800 850 1000 4570

1650 590 2300 2600 400 700

36624

28

3000

1300 500 150 200 500 169 60 200 150 3229

200 700 2020 2920

Intäkter Kostnader

3000 750 3500 500 2000 6750

1860 1964 250 3000 200 7000 1570 1000 260 800 200 14030

2009

70

4600 400 800 720 1625 850 4500 8895

2009

1600 3000

750 3700 500 1000 5950

2010

32404

8140

1300 1200 1400 1000 1600 1600 600 230 0 7000 15930 50

31290

31290


Verksamhetsplan 2011 SEKTION

Vecko/Månadsverksamhet

Periodverksamhet

Tillställning / Tävling

Övrigt

Filmkvällar Regelbundna spelövningar, biljard, bordtennis Teater Kurser, utfärder Träffar i lekparken Tjej-, pojkkvällar

Barndisco Pyssel och lektillfällen för barn Temakvällar Biljardcup Danskurs för barn / ungdom Påskhäxträff 24.4 Valborgskarneval

Deltagande i frågesport

ORDINARIE VERKSAMHET Ungdom (barn/tonår)

Ungdomskvällar med ledd verksamhet Barnkvällar med ledd verksamhet

Program och kultur

Sångkör (måndagar)

Planeringsdag/ -möten

Fastlagsjippo 8.3 Dans och "hippor" Utfärd eller kryssning Cafe-Viljan Sommarutfärd till Lövhyddan Byafest i någon form Höstdans Danskurs för vuxna SUF marknaden Teaterresor Vuxendisco Julfest

Programmakare vid fester Planeringskryssning Körseminarium Planering av 110årsjubileum

Fastigheter

Kontinuerlig övervakning av Viljan, lekparken, fotbollsoch isplanen, samt underhåll av dessa Upprätthålla ordningen på Viljan, isplanen, lekparken

Mindre reparationer och underhåll

Talkon av olika slag Städtalkon Utvidgning av parkeringsplats

Uppsnyggning av gårdsplanen på Viljan. Tamburreparation

Uthyrning av Viljan Uthyrning av fotbollsplanen

Utgivning av Byablade

Övrigt

WC-reparation Förnya ridå och belysning Planering av fönsterrenovering Vårmöte och höstmöte

Deltagande i SUF och annan motsvarande verksamhet bl.a. i frågesport, dansafton. Föreningens hemsida Samarbete med byns övriga föreningar

29


SEKTION

Vecko/Månadsverksamhet

Periodverksamhet

Tillställning / Tävling

Övrigt

Underhåll av snöskotern

Deltag. i Vargspår 6.3 Föreningens eget Sopplopp 27.2 NSU mästerskap

Skidspår vid isplanen

Fastlagsjippo tillsammans med byns föreningar 8.3

Underhåll av isplanens rink

IDROTTSVERKSAMHET Skidning

Skidspåren hålles i skidbart skick

Underhåll av bron över ån Isplanen

Hålles i skrinnbart skick i decemberfebruari

Träffar på isplanen t.ex. barnkvällar Rinkbandyträningar

Konståkningskurs Fotboll

Motion

Träningar under sommaren

Uthyrning av fotbollsplanen

Bisamatch 15.6

Bollspelsträningar

Serieterränglöpning

Terränglöpningsmästerskap 3-sockenloppet 8.6 Hjärtlunk Bordtennismästerskap 23.1 Hertsby runt Stövelkastning

Spel på sandplanen Byarundor Innebandy Rinkbandy Snöskovandring

Styrelsen 2011 Ordförande Vice ordförande Sekreterare Ekonom Program&kultur Idrott&motion Barn&ungdom

Sibbo-mästerskap

e-post: styrelsen@norrasibbouf.fi

Micaela Oljemark 050 3007385 Karola Manninen 050 5208466 Johan Isaksson 050 3405034 Cecilia Granqvist 040 5508863 Monica Stjernberg 050 3472517 Johanna Borgström 040 5686368 Stefan Laurén 044 5490809 Adelina Svärd 050 4947205 Pia Heikkinen 050 4452795

Föreningslokalen Viljan Lokalen rymmer 120 personer (60-80 i fall av middag vid bord). Rumsindelning: stor sal, liten sal, välutrustat kök med snabbgående diskmaskin, scen med sminkloge, 2 st. WC. Utrustning för ljudåtergivning och videoprojektor. Bokningar via föreningens uthyrningsansvariga Monica Stjernberg. Viljans telefonnummer är 09 851 3060

Bli medlem i NSU! Du blir medlem genom att betala medlemsavgiften, som är 3 € till föreningens kassör Cecilia Granqvist, eller med bankgiro till konto 556104-42038/Norra Sibbo Uf. Kom ihåg att ange namn och födelseår på alla medlemmar

30


Påskhäxträff på föreningslokalen Viljan

Barnen i byn hjälpte Calle och Benny med sång och underhållning på Byafesten


Prisutdelning under Bisamatchens paus

Deltagarna i 책rets j채mnh책rda Bisamatch

Norra Sibbo Uf - Verksamhetsberättelse 2010  

Norra Sibbo Uf:s verksamhetsberättelse år 2010

Norra Sibbo Uf - Verksamhetsberättelse 2010  

Norra Sibbo Uf:s verksamhetsberättelse år 2010

Advertisement