Page 1

Et kraftsenter for infrastruktur

ANNONSEBILAG SEPTEMBER 2013

Kundene strømmer tilbake

fra den lokal eide kraftleverandøren. Stig Karlsen er en av kundene som nå er tilbake som kunde hos Vesterålskraft Strøm AS. – Vi var faktisk ikke klar over at vi ikke kjøpte strøm hos Vesterålskraft. Da vi oppdaget dette tok vi kontakt med Vesterålskraft Strøm AS og fant raskt ut at de hadde høyst konkurransedyktige betingelser, og vi flyttet over kraftavtalen både privat og for firmaet Stig og Kai’s Karosseri AS på Sortland. Vi ser helt klart nytteverdien i en konkurransedyktig kraftleverandør med lokal forankring, sier Karlsen.

Er du i tvil om hvem som er din strømleverandør?

Daglig leder i Vesterålskraft Strøm A/S, Stig Abelsen, ønsker Stig Karlsen velkommen som strømkunde. Karlsen har nå Vesterålskraft Strøm A/S som sin kraftleverandør både privat og til sitt firma Stig og Kais Karosseri A/S på Sortland.

Etter at Vesterålskraft Strøm AS startet med strømsalg igjen i 2010, har kundene bokstavelig talt strømmet tilbake. Konkurransedyktige betingelser, enkle produkter og lokal forankring er noen av grunnene. Nå blir ditt strømvalg enda enklere å ta. Tekst og foto: Bjørn Eide Daglig leder Stig Abelsen i Vesterålskraft Strøm jobber for tiden med valget. Ikke Stortingsvalg, men at strømvalget for Vesterålinger skal være enkelt: – Jeg tror det er veldig mange kunder som tror at de kjøper strøm av Vesterålskraft Strøm. Men i realiteten betaler de bare nettleie til Vesterålskraft Nett. Strømmen kjøper de hos konkurrenter. Men nå skal det bli enkelt å ta et godt strømvalg, sier Abelsen. Abelsen oppfordrer alle til å sjekke fakturaen, slik at de raskt kan avklare hvem som er deres

strømleverandør: – Er du i tvil om Vesterålskraft Strøm AS er din strømleverandør er det bare å ta kontakt med oss på telefon, så skal vi hjelpe deg med dette.

Bestill strøm via SMS

Abelsen forteller at veldig mange kunder blir utrolig glade for og endelig komme tilbake til Vesterålskraft, de synes det er veldig enkelt å kunne forholde seg til bare oss. Samtidig er mange kunder lokalpatrioter og er spesielt opptatt av å handle lokalt. Vårt hovedfokus er å få tilbake alle kundene i våre eierkommuner, Bø, Øksnes og Sortland kommune. Vi er opptatt av å skape verdier for våre eiere og befolkningen. – Vesterålskraft Strøm AS jobber stadig for å gjøre det så enkelt som mulig å bestille strøm. Siste nytt er at du nå enkelt kan bestille strøm via SMS, eller via et enkelt menyvalg på vår Facebookside,

enklere enn det blir det ikke slår Abelsen fast.

Kom tilbake

Veldig mange kunder finner stadig veien tilbake til Vesterålskraft Strøm AS og ønsker å kjøpe strøm

Håkon Hjellbakk er ansatt som kundebehandler hos Vesterålskraft Strøm A/S. Er du i tvil om hvem som er din strømleverandør er Håkon klar til å hjelpe deg med å finne ut av dette, han treffes på telefon 76 11 25 61

Så enkelt er det å bestille GARANTIKRAFT På SMS: Tast meldingen VKS GARANTI og sende den til 26166. Eller lik oss på Facebook: I hovedmenyen på forsiden ligger menyvalget finner du menyvalget «Bestill strøm».

Alternativer: www.vkraft.no eller ring oss på telefon 76 11 25 60.


et kraftsenter for infrastruktur

2

Vesterålskraft Nett AS - avdeling Bø Vesterålskraft Nett AS er et heleid datterselskap av Vesterålskraft AS og har sitt hovedkontor på Sortland. I tillegg har de avdelingskontor i eierkommunene Øksnes og Bø. Bø-kontoret ligger på Steine og derfra leder områdeansvarlig Leif Magne Krey selskapets virksomhet i kommunen. Tekst og foto: Bjørn Eide Avdelingen i Bø har totalt seks ansatte. En områdeansvarlig, tre montører, en montørlærling, og i tillegg er Knut Klausen ansatt ved avdelingen i Bø og er faglig underlagt DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og Beredskap) og har ansvar for at DSBs retningslinjer blir overholdt i selskapet. Avdelingen drifter, bygger ut, og vedlikeholder hele Vesterålskrafts linjenett i Bø kommune, samt flere av øyene i Øksnes Vestbygd. Det er hektiske dager og det jobbes nå med flere parallelle prosjekter.

Godt i gang med 2016-prosjektet

Krey forteller at de er foran skjema med det såkalte «2016-prosjektet». Dette prosjektet innebærer et krav fra myndighetene om at innen 2016 skal samtlige nettstasjoner som er plassert oppe i stolpene kunne betjenes fra bakken. Midt i august var de i full gang med dette arbeidet på Grimstad der de arbeidet med nedbygging av mastertrafo til trafo i kiosk og ei total ombygging av lavspent nettet med nedgraving av kabel og oppsetting av nye stolper i nye traseer. – I følge planen skulle vi bygge om 13 trafostasjoner i år. Vi har så langt klart å bygge om hele 11 stasjoner, og planen nå er at vi skal rekke hele 17 trafostasjoner før vi skriver 2014, sier Krey.

Dyktige karer ved Vesterålskraft Nett AS avdeling Bø. Fra venstre Jostein Lihaug, Simen Robertsen, Oddbjørn Johnsen, Bjørn Krey, Kurt Klausen og Leif Magne Krey.

Maskinentreprenør Maskinutstyr AS er i full gang med gravearbeidene. Videre skal vi snart i gang med å skifte ut seks råteskadde stolper mellom Rottåsen og Asterset, forteller Krey.

Fagprøve

det bare er å ringe nettleverandøren så kommer de dagen etter for å legge frem strøm, men slik er det dessverre ikke. Det er en rekke ulike instanser som skal kontaktes og hver av disse skal godkjenne tiltaket før arbeidet kan ta til, avslutter Krey.

Jostein Lihaug har i fire år jobbet som hjelpearbeider ved Bøavdelingen. I løpet av første halvdel av september skal han opp til fagprøve på en ny trafostasjon på Kråkberget. Er fagprøvenemnda fornøyd med hans innsats, får også han fagbrevet som montør og dette vil styrke avdelinga ytterligere, sier Krey. Han legger til at de ved behov får styrket bemanningen fra avdelingene både i Øksnes og på Sortland.

Byggeboom i Bø

Det er byggeboom i Bø for tiden. – I fjor var det kun et nybygg i

Områdeansvarlig Leif Magne Krey ved Vesterålskraft Nett AS i Bø forteller om hektiske dager, men at de er i god rute i forhold til planen.

KUNDESERVICE Fordeler med e-Faktura

Utbygg og vedlikehold

Ved avdelingen i Bø er det kontinuerlig planlagte vedlikeholdsarbeider både i lavt- og høyspentnettet. Samtidig med dette bygges nettet ut og forbedres flere steder. – Vi bygger i disse dager ut anlegget på Røsnes nord og Røsnes sør med nye høyspentkabler som legges i bakken, i tillegg monteres det en ny trafo på bakken, nye stolper og to nye trafoer. Utgående lavspentkabler legges frem til nærmeste stolper og tilkobles bestående lavspentlinjer. Totalt legges det ca. 900 meter med høyspentkabel og rundt 400 meter med lavspentkabel.

kommunen, og i år er det hele seks nybygg og fritidsboliger under oppføring. Disse krever også en del arbeider med fremlegging av lavspent til husveggen. Det er en del punkter som skal oppfølges i forbindelse med fremlegging av strøm til en bolig. Man kan tro at

Du slipper å motta faktura i posten og sparer miljøet for ekstra papir. Fakturaen sendes elektronisk rett til din nettbank, og du er ikke av- hengig av postkassen. Dette er helt klart en fordel når du for eksempel er ute og reiser Alle eFakturaer må godkjennes av deg før de belastes konto. Du kan også endre beløp, hvilken konto som skal belastes og endre forfallsdato. eFakturaene lagres i nettbanken din og du har til enhver tid oversikt over betalte og ubetalte fakturaer. Du kan også velge å bli varslet på e- post hver gang du mottar en ny eFaktura i nettbanken. En eFaktura kommer ferdig utfylt med KID-, kontonummer og beløp. Det eneste du trenger å gjøre i nettbanken er å godkjenne eFakturaen når du vil betale.

May-Liss Torbjørnsen på kundeservice hjelper deg gjerne med e-postfaktura og e-faktura.

E-postfaktura Vesterålskraft tilbyr også e-postfaktura, send e-post til kundeservice@vesteralskraft.no for å få dette registrert. Du vil da motta faktura som vedlegg til e-post.


et kraftsenter for infrastruktur

3

Nå tennes tusen gatelys....

Bestill strøm på SMS GARANTIKRAFT: Send VKS GARANTI til 26166 SPOTPRIS: Send VKS SPOT til 26166

Høsten og mørket er over oss for fullt, og også tiden for å tenne gatelysene. I disse dager opplever kundeservice hos Vesterålskraft en rekke henvendelser fra folk rundt om i eierkommunene som har mørke gatelys, eller har gatelys med andre feil og mangler. Visste du at Vesterålskraft Nett A/S ikke eier noen gatelys?, om ikke er du ikke alene om det. Tekst og fot: Bjørn Eide Gatelysene i Sortland og Øksnes er stort sett kommunalt eid, men flere av disse er også eid av lokale lysforeninger. I Bø er det stort sett lokale lysforeninger som har kostet og eier de rundt 1800 gatelysene, men disse driftes av kommunen. Felles for begge disse eierformene er at det er teknisk etat i de ulike kommunene som tar imot feilmeldingene for gatelysene, ikke Vesterålskraft Nett A/S.

Kommunalt ansvar

Folk flest oppfatter gatelysene som Vesterålskraft Nett A/S eiendom og ansvar, noe som ikke er riktig. Det som imidlertid er riktig er at det i de fleste tilfellene er Vesterålskraft som drar ut og reparerer mørke lys og retter andre feil, men det er på oppdrag fra teknisk etat i de ulike kommunene. Torger Aarhus i Vesterålskraft Nett A/S drifter liftbilen til selskapet og er den som leies ut til kommunene eller lysforeningene for å rette feil. Dette skaper naturlig nok et inntrykk av at gatelysene tilhører Vesterålskraft Nett A/S.

Flere nye gatelys planlegges

Planlegger Camilla Telnes i Vesterålskraft Nett A/S regner og gir tilbud på nymonteringer av gatelys i regionen. – Det er for tiden flere ulike gatelysprosjekter på gang og vi har en rekke henvendelser på nye anlegg. De nye anleggene vi regner på og prosjekterer vil være avmålt via et eget styringsskap. Med et slikt styringsskap kan man enkelt og nøyaktig avlese energiforbruket og samtidig styre når lysene skal tenne og slukkes via et fjernstyrt system inne på kontoret på Sortland. I praksis vil gatelysene tennes via en fotocelle ved mørkets frembrudd og slukke ved midnatt. Gatelysene vil så tennes igjen klokken 07 og lyse frem til fotocellen slukker anlegget når det er dagslys nok. Med dette vil kommunene spare energi på at anleggene ikke lyser hele natten gjennom. Vi monterer også sikringer i hvert lyspunkt, med dette vil kun et lyspunkt falle ut ved feil og ikke hele anlegget slik som tilfellet er i dag flere steder, avslutter Telnes.

Enkelt og lokalt Torger Aarhus og Camilla Telnes i Vesterålskraft Nett A/S forteller at det er mye å gjøre om dagen. Når mørket kommer er det et rush fra folk rundt om som har mørke gatelys.

Telefon 76 11 25 60

kundeservice@vkraft.no

www.vkraft.no


et kraftsenter for infrastruktur

4

Fra lærling til fast ansatt Daniel Kristoffersen fra Gjerstad i Hadsel har vært energimontørlærling ved Vesterålskraft Nett A/S avdeling Øksnes i to og et halvt år. I vår tok han fagbrevet og fikk fast ansettelse ved avdelingen i Øksnes. Tekst og fot: Bjørn Eide 21-åringen tok sin toårige grunnutdanning ved Hadsel Videregående Skole el-energi på Melbu og fikk etter endt skolegang signert lærlingkontrakt med Vesterålskraft Nett A/S. Han forteller at han stortrives i yrket og anbefaler andre ungdommer om å søke samme yrkesvei.

Riktig yrkesvalg

Kristoffersen roser yrket og forteller at det er svært varierte arbeidsoppgaver og mye ute i friluft. – Da yrkesvalget skulle stakes ut etter ungdomsskolen syntes jeg energifaget var interessant og valgte å satse på det. Jeg har ingen, hverken i familien eller bekjente i dette faget. Likevelhar jeg ikke angret et sekund på at jeg valgte denne yrkesretningen, forteller han. Kristoffersen pendlet daglig den første tiden mellom Gjerstad i Hadsel og Myre. Etter hvert flyttet han til Myre, og i disse dager flytter han inn i ny leilighet.

Daniel Kristoffersen fra Gjerstad i Hadsel er godt fornøyd med sitt yrkesvalg og stortrives i Vesterålskraft Nett A/S.

Bedriftsprodukter via fiber

Fart – Kapastitet – Frihet som ingen andre

Vesterålskraft Bredbånd AS Telefon 76 11 25 00 • Telefaks 76 11 25 05 kundeservice@vesteralskraft.no • www.vkbb.no

Vesterålskraft bilag sept2013 small  

Et kraftsenter for infrastruktur info skriv fra Vesterålskraft