Page 1

Nettleie – 2014

gjeldende fra 01.01.14 og inntil videre

Prioritert overføring Tariff

NH4 NT31 NT32 NT33 NT34 NT35 NT36 NT37 NHS

Kundegruppe

Husholdning Næring Alle Alle Alle Alle Alle Alle Høyspent

Overbelastningsvern mindre eller lik

230V A 63 63 125 250 400 630 1 260 >1260

400V A 32 32 63 125 250 400 630 > 630

Fastbeløp

Energipris

kr/år 2940 3740 22 800 35 800 45 800 70 800 135 800 170 800 250 800

øre/kWh 19,2 18,2 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 7,1

Offentlige avgifter

Forbruksavgift til staten 12,39 øre/kWh kommer i tillegg til nettleie. Energifondsavgiften er inkludert i nettleien med 1 øre/kWh for husholdning på tariff NH4. Husholdning er fritatt for merverdiavgift. Målepunkt som ikke er definert som husholdning betaler energifondsavgift på kr 800.- per år, dette er inkludert i fastbeløpet. Alle kunder unntatt målepunkt som er definert som husholdning betaler 25 % merverdiavgift.

Husholdning og mindre næring.

Kunder som ønsker det kan få en nettariff med tidsdifferensiert energiledd. Kunden får da en noe lavere sommerpris og noe høyere vinterpris i forhold til oppgitte priser. For mer informasjon om tidsdifferensierte tariffer kontakt kundeservice.

Næring

Disse tariffene brukes på private og offentlige foretak som ikke kommer inn under definisjonen for husholdning. Nettleien avhenger av overbelastningvernet på anlegget.

Gatelys

Årstariffen for 2013 er 2000 kr/kW for lys med eller uten ur/fotocelle. Brukstid beregnes ut fra 4000 timer pr år. Gjelder uavhengig om gatelys er tilkoplet eller ikke. Gatelys med måler har ikke fastledd: Energipris 21 øre/kWh.

Byggestrøm

For uttak til mindre byggearbeider setter vi opp godkjente målerskap for provisoriske uttak. Varigheten er normalt mindre enn ett år. Nettleie avregnes etter ovennevnte tariffer avhengig av sikringsstørrelse. Leie av byggestrømskap: kr 700,-/mnd inkl. mva Oppsetting og nedtaking: kr 3.100,- inkl. mva. Depositum for nøkkel til byggestrømskap kr 200,- inkl. mva.

Uttak av S0-puls

Engangsgebyr ved uttak av S0-puls er kr 2500,- inkl mva. I tillegg belastes kr 62,50 inkl mva pr måned.

Reaktiv effekt

Forbruk av reaktiv effekt forårsaker unødige tap og kvalitetsforringelse i nettet og Vesterålskraft Nett A/S vil kunne kreve kompensering der effektfaktoren er dårligere enn 0,95.

Utkobling pga manglende betaling

Ved tilkobling etter en frakobling pga manglende betaling er satsene: Dagtid (kl. 07.30 – 15.00): kr 3100,- inkl mva. Utenfor arbeidstid (kl. 15.00 – 07.30): kr 4960,- inkl mva.

Vesterålskraft Nett AS Pb 103, 8401 Sortland tlf: 76 11 25 00 www.vesteralskraft.no

Nettleie 2014  

Nettleie 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you