Page 1

“Vi er et annerledes folk Et folk som prøver å vinne flere Vi vil at alle skal se ditt lys. Vi vil tjene deg, tilbe deg med våre hjerter.”

Velkommen til

ÅRSMØTE 2014


Tema

Innhold i heftet

SENDT SAMMEN

Invitasjon s. 2 Praktisk informasjon s. 3 Årsmelding Normisjon region Nord

s. 4

Årsmelding leirsteder s. 20 Årsmelding lokale fellesskap

s. 24

Saksvedlegg:

STEMMERETT

Sak 6: Regnskap

s. 29

Sak 7a: Budsjett

s. 38

Sak 7b: Handlingsplan 2014-2016

s. 39

Sak 8: Konsekvensanalyse s. 43 På årsmøtet har alle medlemmer av Normisjon, eller en av Normisjon sine fellesskap, som er over 15 år, møte- og stemmerett. De som ønsker stemmerett må ha meldt seg på forhånd, senest 1 time før årsmøtet starter. Dersom fullmaktskomiteen finner at mer enn 25 % av de stemme­ berettigede deltakerne tilhører samme hovedforening, må disse avgjøre seg Kjære misjonsvenner, i mellom hvem som skal utøve Velkommen til inspirasjonshelg og årsmøte i ­Normisjon stemmeretten for dem.

Velkommen til inspirasjonshelg!

og Acta region Nord!

Årets årsmøte blir spennende blant annet fordi saken om ­regionens fremtidige driftsform blir sentral, og skal avgjøres på møtet. I år er det gledelig at Harstad Normisjon skal være vertskap for årsmøtet som finner sted på Bethel, midt i Harstad sentrum. Vi inviterer alle aldersgrupper til et åpningsmøte fredags kveld som legges opp spesielt for ungdommene som er sammen med oss denne helga. Trond Pladsen, administrasjonssjef i Normisjon, er landsstyrets utsending til regionårsmøtet i år. Vi gleder oss til å få høre ham, og ha ham med oss gjennom inspirasjonshelga. Vi ønsker alle velkommen til en trivelig årsmøtehelg! Med vennlig hilsen Normisjon region Nord

Wenche K. Bjørklund Konstituert regionleder


Program for helga

Priser og påmelding

Fredag 25. april

Priser Deltakelse på årsmøtet Overnatting Middag lørdag

Kl. 19:30 Kl. 20:00

Frammøte og åpen kafé Åpningsmøte

Ungdomsmøte i samarbeid med Acta. Taler: Aileen Zahl

Kl. 21:30

Kveldsmat og sosialt

Lørdag 26. april Registrering ved fullmakts­- komité Bibeltime

Tale: Live Fossen Gundersen

Tale: Trond Pladsen

Årsmøte Acta Årsmøtegave og presentasjon av giverbrosjyre Årsmøtet starter Pause Årsmøtet fortsetter Pause m/middag Årsmøtet fortsetter. Årsmøtet avsluttes Festkveld

Søndag 21. april kl 11:00 Familiemøte

NB!

Delegate stemme r som ønsker r­ ett må regis på årsmøtet treres h os fu maktsko mité sen ll­ est lørdag k l. 09:30!

Tale: Silje A. Reiertsen Kirkekaffe etter møtet.

Talere Trond Pladsen Administrasjonssjef i Normisjon Landsstyrets utsending til årsmøtet. Aileen Zahl Acta-styreleder, region Nord Silje A. Reiertsen Acta-leder, region Nord Live Fossen Gundersen Fellesskapsutvikler, Norkirken Tromsø

*Acta-delegater betaler ikke deltakeravgift.

Middag på lørdag På lørdag tar årsmøtet en pause hvor deltakerne kan spise felles middag på Lille Milano. Mer ­informasjon kommer på årsmøtet. Gi beskjed ved påmelding om du ønsker felles middag på lørdag. Overnatting Acta sover på flatseng på Bethel. Hver enkelt bestiller ellers selv overnatting. Dersom du har behov for privat overnatting, kan du ta kontakt med regionkontoret og vi vil være behjelpelige. Påmelding Telefon SMS E-post Web

77 68 35 01 99 07 01 97 region.nord@normisjon.no www.normisjon.no/nord

Påmeldingfrist 22. april.

1. Konstituering 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av sakliste 4. Oversikt over delegater med ­ stemme­rett 5. Årsmelding for 2013 6. Årsregnskap 2013 7. Orienteringssaker: a. Budsjett 2014 b. Handlingsplan 2014-2016 8. Regionens videre drifsform 9. Valg av tillitsvalgte 10. Valg av revisor 11. Takk for innsatsen 12. Forbønn for det nye styret

SAKSLISTE

Kl. 09:00 Kl. 09:30 Kl. 09:30 Kl. 10:30 Kl. 10:40 Kl. 12:00 Kl. 12:15 Kl. 14:00 Kl. 15:30 Kl. 18:00 Kl. 19:30

kr 200,- per person* Betales av hver enkelt Betales av hver enkelt


    

    


       


Kr 35 000,00 Kr 30 000,00 Kr 25 000,00 Kr 20 000,00 Kr 15 000,00 Kr 10 000,00 Kr 5 000,00 Kr 0,00


side 29


side 30


side 31


side 32


side 33


side 34


side 35


side 36


side 37


Budsjett 2014

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning (messer/lotterier/kont.) Testamentariske gaver (uten prosentberegning) Andre tilskudd (Offentl. Tilskudd) Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter

Budsjett 2 014

Regnskap 2 012

Regnskap 2 011

Regnskap 2 010

678 974 817 447 145 891 0 148 299 294 924 2 085 535

646 375 986 533 178 201 0 187 125 402 810 2 401 044

506 345 1 041 024 143 880 0 152 222 451 329 2 294 800

627 892 955 676 145 793 0 100 523 443 173 2 273 057

98 264 0 1 532 309 87 380 0 334 640 0 47 639 198 862 213 578 167 349 245 750

83 145 0 1 284 992 87 380 15 000 296 704 4 000 27 954 173 360 231 853 150 695 299 815

56 193 1 357 859 90 726

75 160 0 1 410 117 93 219

2 925 771

2 654 898

376 808 2 094 26 813 140 435 147 632 128 295 227 872 0 2 554 727

382 712 885 31 499 63 343 120 767 144 466 317 212 0 2 639 380

-510 000

-840 236

-253 854

-259 927

-366 323

100 000 202 000

64 496 41 565

90 704 115 290

-40 000 0 262 000

6

41 069

106 055

164 925

33 072

91 000 1 905 0 40 139 0 52 766

Resultat før skattekostnader på Campingdr.

-248 000

-734 181

-88 929

-226 855

-313 557

Skattekostnad på campingdriften Ordimært resultat

-248 000

846 -735 027

1 104 -90 033

60 -226 915

3 165 -316 722

-248 000

-735 027

-90 033

-226 915

-316 722

Varekostnad Lønn, arbeidsgiveravgift og andre Overføringer til misjon/hovedkontor personalkostnader Ordinære avskrivninger Nedskrivninger av drifstmidler og immatreielle driftsmidler Kostnader lokaler Leasing, leie driftsmidler Inventar mm. som ikke aktiveres Reparasjon og vedlikehold Honorarer Reisekostnader Andre driftskostnader Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat

692 000 1 048 000 220 000

Regnskap 2 013

422 000 374 000 2 756 000 -91 000 0 -1 971 500 -87 500 -255 500 -53 000 -62 000 -111 000 -121 000 -145 000 -368 500 0 -3 266 000

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Renteinntekter Andre finansinntekter (Utbytte Heimly) Verdireduksjon markedsbaserte omløpsmidler Andre rentekostnader (Solvang-Bolig) Andre Finanskostnader Netto finansresultat

EKSTRAORDINÆRE POSTER Ekstraordinær inntekt Ekstraordinær kostnader Netto ekstraordinært resultat

ÅRSRESULTAT

side 38


  


-

-


-


-


................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................


................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................


................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................


Vil du gi en gave? Har dette heftet inspirert deg tilå gi en gave til vårt arbeid? Gaver merkes med “Gave” og formål (region, Acta, Holmen, Solvang osv.) og settes inn på ­kontonummer: 3000.14.71402

Velkommen til årsmøte! Med vennlig hilsen

Årsmøtepapirer Normisjon region Nord  

Komplette årsmøtepapirer og saksliste for Normisjon region Nord sitt årsmøte 26.04.2014.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you