Page 26

CAÑAS ••••

DE RIO Y LAGO SPINNING

QUEPOS Modelo Nº

Peso(g)

Medida (cm)

Anillas

Tramos

11BFQUE165L

100g

165

6

2

Acción de lanzado 5-15 g

11BFQUE180L

120g

180

6

2

5-15 g

11BFQUE195M

170g

195

6

2

10-40 g

11BFQUE210M

190g

210

6

2

10-40 g

11BFQUE240MH

254g

240

6

2

15-40 g

Acción de lanzado

SPINNING

TOLTEN Modelo Nº

Peso(g)

Medida (cm)

Anillas

Tramos

11BFTOLT165

165g

165

6

2

20-40 g

11BFTOLT180

170g

180

5

2

20-40 g

11BFTOLT195

180g

195

5

2

20-40 g

11BFTOLT210

220g

210

5

2

20-40 g

11BFTOLT240

260g

240

5

2

30-60 g

Acción de lanzado

SPINNING

MAIPO Modelo Nº

Peso(g)

Medida (cm)

Anillas

Tramos

11BFMA180L

120g

180

6

2

5-15 g

11BFMA195M

160g

195

6

2

10-40 g

11BFMA210M

180g

210

6

2

10-30 g

11BFMA240MH

220g

210

6

2

15-40 g

Modelo Nº

Peso(g)

Medida (cm)

Anillas

Tramos

Acción de lanzado

11BFFRESH180

135g

180

5

2

4-10 g

SPINNING

FRESH 11BFFRESH198

155g

198

5

2

4-15 g

11BFFRESH210

175g

210

5

2

5-20 g

24

Catálogo Normark Chile 2017  

Pesca, Caza, Natación

Catálogo Normark Chile 2017  

Pesca, Caza, Natación

Advertisement