Page 1

For partnere

Slik lykkes du med salg av Normans løsninger For å lykkes med salget er det viktig å vite hvilke løsninger du selger, hvilke egenskaper de har, og hvilken verdi de gir kunden. Som en hjelp til å forstå våre løsninger, har vi laget et sammendrag av salgsargumenter og kritiske suksessfaktorer for hvert av våre kjerneprodukter. Vi har også laget en introduksjon til hvert av disse produktene, som både dekker historien og fremtidig utvikling.


Norman Endpoint Protection Norman Endpoint Protection er en brukervennlig løsning mot skadelig programvare, tilpasset bedrifter. Norman Endpoint Protection har vært det mest populære produktet som er solgt av våre forhandlere. Produktet gjør nøyaktig hva navnet tilsier; det beskytter endepunktene mot skadelig innhold. Kombinert med et fullintegrert administrasjonskonsoll dekker dette produktet det grunnleggende for et sikkert nettverksmiljø. Med versjon 9.1 har vi lansert den mest stabile og pålitelige Endpoint Protection-versjonen hittil, noe som baner vei for nye salg og økt kundebase.

Salgsargumenter - Enkel installasjon. - Inkluderer Norman Endpoint Manager for sentral distribusjon og administrasjon. - Genererer ferdigkonfigurerte installasjonsprogrammer for enkel distribusjon til klientsystemer. - Løpende oppdateringer. Nye versjoner av programvaren blir gjort tilgjengelig for kunder med aktive lisenser uten ekstra kostnad. - Automatisk distribusjon av oppgraderinger. Gjennom Normans sporingssystem blir eldre versjoner oppgradert til den nyeste versjonen. - Ny modul tilgjengelig: Norman Intrusion Guard. - Førsteklasses brukerstøtte. - Tilgjengelig på 17 ulike språk.

Kritiske suksessfaktorer For å beholde eksisterende kunder er det viktig at de velger riktig produkt. Dette er grunnen til at det er viktig å informere våre eksisterende kunder om forbedringene vi har gjort i Endpoint Protection 9.1.

Overhalingen av søkemotoren har gitt økt stabilitet og bedre resultater. Det er også kommet til en helt ny modul (Intrusion Guard), noe som viser at Norman fortsetter å videreutvikle Endpoint ­Protection, og dette gir også en antydning om at det vil komme flere innovasjoner i fremtiden.


Norman Email Protection Norman Email Protection (NEP) er ansett som en solid og svært fleksibel løsning, som kan konfigureres i henhold til en hel rekke behov. Løsningen er velegnet både om forhandleren ønsker å levere en tjeneste som hindrer søppelpost til kunden gjennom en Managed Service Provider-modell, eller bare installere programvaren som en enkeltstående løsning. Den største utfordringen rundt salg av Norman Email Protection er knyttet til at det finnes mange konkurrerende løsninger, hvorav noen også er gratis. Vi mener at den svært store fleksibiliteten i NEP og den dokumenterte stabiliteten burde overbevise kunder om at de bør velge NEP.

Salgsargumenter - Svært fleksibel med mange konfigurasjonsmuligheter. - Krever lite vedlikehold etter implementering. - Trenger ikke å “lære” om søppelpost, effektivt med en gang etter installasjon. - Effektiv blokkering av søppelpost og skadelig e-post. - Fungerer med alle kjente e-postservere. - Individuell administrasjon av karantene via nettgrensesnitt og Direct Quarantine. - Førsteklasses brukerstøtte.

Kritiske suksessfaktorer Siden løsninger mot søppelpost er så bredt tilgjengelig, er det viktig å identifisere potensielle fordeler ved bruk av NEP for en forhandler eller kunde. Hvis en forhandler allerede selger Norman Endpoint Protection, vil det være naturlig å bruke våre løsninger mot søppelpost også. Den omsetningen de får ved å selge NEP, kan også gi høyere forhandlerstatus og dermed større margin. For forhandlere er også muligheten til å levere en tjeneste mot søppelpost ved å føre kundenes e-posttrafikk gjennom egen NEP-server, svært attraktiv. På denne måten kan de tilpasse tjenesten i forhold til rapportering og hånd­ tering av e-post for hver enkelt kunde.

De kan også vurdere å fakturere kunden på månedsbasis, som ‘Software as a Service-løsning’. Norman har selv brukt NEP i sin egen nettskybaserte tjeneste “Online-­ Protection” i mange år, og med stor suksess. For større sluttkunder er NEP ofte et billigere alternativ sammenlignet med abonnementsløsninger i nettskyen. Jo flere brukere det er i en bedrift, desto større behov for avansert konfigurasjon. Retningslinjene i noen bedrifter krever også at all data må forbli innenfor bedriften, slik at nettskyløsninger ikke er aktuelle.


Norman SecureTide SecureTide er en del av Normans nye og forbedrede nettskybaserte Online Protection Portal. Til forskjell fra Norman Email Protection er SecureTide en løsning som kjører fullt ut i nettskyen, uten behov for å installere noe programvare. Gjennom vår partnerportal kan forhandlerne selge SecureTide fra hvor som helst og når som helst.

Salgsargumenter • Ingen installasjon av programvare/ maskinvare nødvendig. • Enkel å sette opp, fungerer i løpet av minutter. • 99% effektiv blokkering av søppelpost og skadelig e-post. • Inngående og utgående e-postbeskyttelse. • Søppelpost og skadelig e-post når aldri frem til nettverket. • Kan konfigureres per bruker. • Brukervennlig grensesnitt inkludert statistikk og rapporter. • Tilgang til personlig portal for gjennomgang av tilbakeholdt søppelpost og mulighet for å konfigurere egen svarte-/tillattliste. • Tjeneste for katastrofegjenoppretting for e-post. • Daglige rapporter over stoppet søppelpost. • Førsteklasses support.

Kritiske suksessfaktorer Selv om Norman Email Protection gir mer fleksibilitet i konfigurasjon av løsningen, kreves det mer kunnskap om produktet for å sette det opp riktig. SecureTide er til sammenligning enklere å sette opp gjennom det intuitive brukergrensesnittet. Forhandlere som ønsker en løsning for søppelpost som er rask å konfigurere, bør absolutt vurdere SecureTide.

Vår partnerportal er en nyttig ressurs for våre forhandlere, siden de når som helst kan selge våre tjenester, uten å måtte vente på at produktet skal leveres. Gjennom det brukervennlige grense­snittet gir kundeportalen tilgang til rapporter og statistikk. Når du ønsker å selge dette produktet, må du sørge for å kunne vise portalen og de flotte funksjonene.


Norman SecureSurf SecureSurf er det andre produktet i vår nye Norman Online P ­ rotection. SecureSurf kjører også som en tjeneste i nettskyen, og bidrar til et sikrere IT-miljø. Med det stadig økende antallet infeksjoner som følge av besøk på nettsider med skadelig innhold, er det helt sentralt å blokkere disse truslene så raskt som mulig. SecureSurf er designet for å forhindre infeksjoner fra nettsteder som inne­ holder skadelig programvare. I tillegg fungerer SecureSurf som et innholdsfilter. Ved å innføre denne funksjonaliteten kan bedriften kontrollere hvilke nettsteder som kan besøkes fra nettverket.

Salgsargumenter • Ingen installasjon av programvare/ maskinvare nødvendig.* • Enkel å sette opp, fungerer i løpet av minutter. • Hindrer nettbaserte infeksjoner ved å overvåke nettsteder for skadelig innhold. • Øk produktiviteten i bedriften ved å regulere bruken av Internett gjennom kategoribaserte nettfiltre. • Brukervennlig grensesnitt inkludert statistikk og rapporter. • Kan brukes som et verktøy for å gi god oversikt over internettbruk innenfor nettverket. • Forsterker SafeSearch-funksjoner i anerkjente søkemotorer. • Bidrar til å unngå juridiske problemer og problemer med versjonssamsvar • Førsteklasses brukerstøtte.

Kritiske suksessfaktorer Filtrering av nettinnhold er ikke like vanlig som virusbeskyttelse og løsninger mot søppelpost. Dette gir oss muligheten til å styrke vår posisjon overfor bedrifter som allerede har antivirus og antispam løsninger. Det er også viktig å gi informasjon om nettbaserte trusler og å heve kunnskapsnivået hos dem. Uten installasjon av agent vil Secure­ Surf kontrollere trafikken for hele

bedriften. Klientagenten gjør det mulig å innføre individuelle og regelbaserte policy både for interne brukere og brukere som ikke er tilkoblet til bedriftensnettverk. SecureSurf er et relativt nytt produkt, og derfor ønsker vi å tilby våre partnere gratis prøvelisenser slik at dere kan bli kjent med produktet. Det er tross alt enklere å selge et produkt man er kjent med.

* med unntak av mobile brukere eller for individuelle rettigheter.


Norman Patch & Remediation Antall utbedringer og programvarefikser som gis ut for programvare og operativsystem er svært høyt. Årsaken er at programvare og operativ­systemer med sikkerhetshull er blitt et viktig mål for hackere og distributører av skadelig programvare. For å forhindre at ulike sårbarheter blir utnyttet, er det svært viktig å holde IT-miljøet oppdatert. Men det å holde oversikten over de ulike utbedringene og programvarefiksene og sørge for at alle systemer er oppdatert med den nyeste versjonen, kan være svært tidkrevende og komplisert. Norman Patch & Remediation gir støtte for automatisk administrasjon av utbedringer i hele nettverket.

Salgsargumenter • Henter og distribuerer oppdateringer, programvarefikser og feilrettinger automatisk. • Gir mulighet for reservasjon av bestemte perioder for vedlikehold gjennom Wake-on-LAN. • Reduserer kompleksiteten ved å administrere innhold fra flere leverandører fra én løsning. • Støtter prioritering av viktige sikkerhetsoppdateringer. • Reduserer nødvendig tid til vedlikehold av nettverket. • Reduserer livsløpskostnadene (TCO) for endepunkter. • Støtte for omfattende rapporter. • Støtter administrasjon av virtuelle miljøer. • Førsteklasses support.

Kritiske suksessfaktorer Markedet er nå mer oppmerksomt på begrensningene i tradisjonelle antivirus-løsninger. Det er en voksende interesse for automatiserte løsninger for administrasjon og distribusjon av oppdateringer. Microsoft har vært et naturlig valg for mange virksomheter med deres WSUS-løsning, men har den begrensningen at den kun støtter Microsofts oppdateringer, og mangler støtte for applikasjoner fra leverandører som Adobe og Oracle. Dette gir kundene en løsning som ikke dekker alle behovene, ofte uten at de selv er klare over det. Nytteverdien av en profesjonell administrasjonsløsning som kan avdekke

sårbarheten i hele nettverket, laste ned nødvendige oppdateringen og effektivt distribuere dem med et minimum av forstyrrelser for brukeren, er betydelig. Kunder rapporterer til oss at de frigjør tid hos IT-medarbeiderne, tjener raskt inn investeringen og at rapport­ funksjonaliteten gir ledelsen tilgang til data som viser hvor effektiv løsningen er. Når løsningen vår også leverer beholdningsoversikt, verktøy for installering og fjerning av programvare, strøm­styring og andre nyttige verktøy, samtidig som sikkerheten økes, har selgerne hos våre partnere gode salgsargumenter!


Norman Endpoint Protection Beskytter bedrifter effektivt mot datavirus og andre trusler.

Norman SecureTide Antispamtjeneste holder systemet ditt fritt fra infiserte e-post og spam.

Norman SecureSurf Beskytter nettverk fra webbasert malware og virus.

Norman Patch & Remediation Identifiserer og utbedrer sårbarheter på tvers av hele organisasjon.

Norman email Protection Er en solid og svært fleksibel løsning som kan konfigureres i henhold til en rekke behov.


kontaktinformasjon Svein Anders Aarsbog Sales Director Scandinavia Tlf: 930 27 990 | E-post: svein.anders.aarsbog@norman.com

Kanwal Hayer Partner Account Manager Tlf: 452 52 222 | E-post: kanwal.hayer@norman.com

Morten T. Vaagsbø Partner Account Manager Tlf: 982 87 302 | E-post: morten.vaagsbo@norman.com

Frieda Strøm Marketing Manager, Scandinavia Tlf: 979 65 341 | E-post: frieda.strom@norman.com

Norman Safeground AS er et heleid datterselskap av Norges eneste ITsikkerhetsleverandør – Norman AS, som ble etablert i 1984. Norman Safeground er et internasjonalt firma og har kunder i over 180 land. Vårt mål er å tilby små og mellomstore bedrifter og hjemmebrukere den beste beskyttelsen mot internetttrusler gjennom vår svært brukervennlige programvare. Vi tar hånd om truslene for deg - du får fred i sinnet. Vi jobber hele tiden med å finne løsninger for våre kunder og partnere, og å gi deg den beste kundeservicen. Norman Safeground AS | Postboks 43, 1324 Lysaker, Norge Besøksadresse: Strandveien 37, Lysaker Telefon: +47 67 10 97 00 | E-post: norman@norman.no

Bli en Norman partner, mai 2013  

Salgsargumenter Endpoint Protection, Email Protection, SecureTide, SecureSurf, Patch & Remediation.

Bli en Norman partner, mai 2013  

Salgsargumenter Endpoint Protection, Email Protection, SecureTide, SecureSurf, Patch & Remediation.

Advertisement