Page 1

CONCURSO

50 ANOS DE LETRAS GALEGAS O Equipo de Dinamización e Normalización LingÜística do IES de PONTECESO organiza un concurso co gallo da celebración do cincuenta aniversario da celebración do Día das Letras Galegas BASES • Formaranse equipos de dous ou tres alumnos. • O equipo terá un nome orixinal e inscribirase falando co Xefe do Departamento de Dinamización. • O concurso consistirá en atopar a identidade dos autores e autoras

homenaxeados nos cincuenta

anos de

Letras

Galegas a partir de afirmacións ou preguntas. As respostas deberán buscarse nos carteis da exposición, 50 anos de Letras Galegas, que se atopa no andar do primeiro edificio. • Haberá copias das afirmacións e preguntas no mostrador da Biblioteca. • Os participantes Terán quince días a partir do 1 de xuño para entregar as respostas. • No caso de contestar correctamente as cincuenta preguntas será gañador o grupo que entregue antes as respostas.

PREMIOS


• 1º PREMIO: Un vale de 100 euros para comprar libros ou calquera outro material escolar máis outros 100 euros en metálico. • 2º PREMIO: Un vale de 50 euros para comprar libros ou calquera outro material escolar máis outros 50 euros en metálico. • 3º PREMIO: un vale de 50 euros para comprar libros ou calquera outro material escolar.

Concurso 50 anos de letras galegas  

concurso 50 anos