Page 1

Зовнішнє незалежне оцінювання 2011 року Відповіді на завдання тесту з математики Умова завдання та правильна відповідь

х = 0,4

9

0,1b6

y=3

квадрату гіпотенузи


−1

АВ

16%

−0,8

144°


6 см

−6

7   − 1;  3 

6

(−1; 0]


30°

f (1) > f (10)

6

x=8

24 см


45π см3 (1; 1, 25) f ( x ) = 12 cos( 2 x )

4 см

y = tg x


y = ctg x

1 y=   2

y=

1 x

x


r a r a r с r b

і і і і

r b r с r d r с

скалярний добуток векторів більший за 0 кут між векторами тупий вектори перпендикулярні вектори колінеарні, але не рівні

x2 − 9 3+ x ( x − 5) 2 + 5( 2 x − 5) x +1 x − x+1 3x − 6 x ⋅ 2 8x x − 4x + 4

−2,5 0,25

3

2

1,5 −0,25

Зошити №1, 4, 7, 10, 13 −9 Зошити №2, 5, 8, 11, 14 9


Зошити №3, 6, 9, 12, 15 −11

Зошити №1, 4, 7, 10, 13 18,25

Зошити №2, 5, 8, 11, 14 14,75

Зошити №3, 6, 9, 12, 15 13,25

Зошити №1, 4, 7, 10, 13 2,5

Зошити №2, 5, 8, 11, 14 1,25


Зошити №3, 6, 9, 12, 15 0,4

Зошити №1, 4, 7, 10, 13 7

Зошити №2, 5, 8, 11, 14 3

Зошити №3, 6, 9, 12, 15 6

Зошити №1, 4, 7, 10, 13 72

Зошити №2, 5, 8, 11, 14 128


Зошити №3, 6, 9, 12, 15 32

Зошити №1, 4, 7, 10, 13 27

Зошити №2, 5, 8, 11, 14 24


Зошити №3, 6, 9, 12, 15 20

Зошити №1, 4, 7, 10, 13 −3,5

Зошити №2, 5, 8, 11, 14 −4,5

−2,5

Зошити №3, 6, 9, 12, 15

Vidpovidi_ZNO_2011  

0,1b 6 y = 3 Умова завдання та правильна відповідь квадрату гіпотенузи 9 −0,8 АВ 144° −1 6 см −6 ]0;1(− 6 2а   )10()1( ff > 24 см 30° 6...

Advertisement