Page 4

Անհատական հանդիպումներ Անհատական հանդիպումների ընթացքում մենթորները փորձում են օգնել մեթնիներին.  բարելավել ուսումնական առաջադիմությունը  բարելավել խնդիրներ լուծելու կարողությունը  զարգացնել իրենց առջև կարճատև և երկարատև նպատակներ դնելու և իրականացնելու հմտությունները  բարելավել ինքնագնահատականը  աշխատանքային ցուցադրումների և այլ գործունեություններում ներգրավելու միջոցով նախապատրաստել իրենց կարիերան  արժեվորել մշակույթը, ինչպիսիք են երաժշտությունն ու արվեստը  հետ պահել բացասական վարքերից 2013-2014թ.

ծրագիրը

մեկնարկել է

սեպտեմբերի 15-ից։ Կազմակերպչական աշխատանքներից հետո, հոկտեմբերի 10-ից 6 մենթոր-մենթի զույգ սկսել են անհատական հանդիպումները։ ամսվա ընթացքում

Ութ

անցկացվել է 125 անհատական հանդիպում, ամսկան՝ միջինը

15

հանդիպում:

Նոր Մենթորների վերապատրաստում 2014թ ապրիլ - հունիս ամսիներին անցկացվեց մենթորինգ վերապատրաստում 11 կամավորների համար; Հունիս ամսից կազմակերպության շահառուների թիվը համալրեցին 9 նոր մենթիներ ևս 2 մենթի կմիանան այս խմբին սեպտեմբեր ամսին: Նոր ձևավորված խմբի համար մենթորները կազմակերպեցին և անցկացրին 7 խմբակային հանդիպում, որը հնարավորություն տվեց մենթորներին և մենթիներին ծանոթանալ միմյանց հետ և բացահայտել միմյանց: Մենթորների կողմից անցկացված խմբակային հանդիպումներն են.       

Ընկերություն Բանահյուսություն Վնասակար սովորություններ Մարդկային ստրկություն Նորաձևություն Սպառողի իրավունքներ Ով եմ ես

Nor Luyce report of 2013-2014  
Nor Luyce report of 2013-2014  
Advertisement