Page 3

Էջ՝ 3

Հմտությունների զարգացման փուլ Այս

եռամսյակում

ու ղղվա ծ

էին

անցկացվեց

երեք

հանդիպում,

մ ասն ագ ի տակ ան

որոնք

կ ողմն որո շ ման ը:

Հանդիպումների արդյունքում մասնակիցները ձեռք բերեցին գիտելիքներ աշխատանքային էթիկայի մասին և զարգացրեցին հաղորդակցման խմբակային

հմտությունները:

հանդիպումների

Այս

հանդիպումները

պատասխանատուի

հետ

անցկացրեցին ֆակուլտատիվ խմբի երկու մենթիները:

Ֆակուլտատիվ հանդիպումներ

«Գիտելիքի մեջ ներդրումները միշտ էլ ամենաշատ եկամուտն են բերում»: Բենջամին Ֆրանկլին Այս տարի Նոր Լույսում մեկնարկեց նոր փուլ` ֆակուլտատիվ փուլ: Այս եռամսյակում մեր մենթիները ունեցան 2 հանդիպում ֆինանսական դասընթացի շրջանակներում` «Ուսանողական վարկեր» և «Վճարային/ պլաստիկ քարտեր»խորագրով: Ընդհանուր խմբակային հանդիպումներ Այս եռամսյակում ճամբարի շրջանակներում կայացած 6 ընդհանուր խմբակայիններից բացի, տեղի ունեցավ ևս մեկ ընդհանուր խմբակային հանդիպում` «Հայրենասիրություն» խորագրով: Հանդիպման նպատակն էր մասնակիցների մեջ սերմանել հպարտության զգացում և սեր սեփական հայրենիքի նկատմամբ:

Մենթորինգ վերապատրաստում «Նոր Լույս»-ում շարունակվում են մեթորինգ վերապատրաստումները մեր մենթորների աշխատանքը արդյունավետ կազմակերպելու, նրանց նոր գիտելիքներ և աշխատանքային եղանակներ սովորեցնելու համար: Այս եռամսյակում մեր մենթորների համար կազմակերպվեց 4 վերապատրաստում: Հանդիպումները վարեցին համապատասխան մասնագետները: Շնորհակալություն Հռիփսիմե Ֆարզադյանին և Նինա Ռոմա Ավագյան մեզ աջակցելու համար:

Newsletter september november 2014  
Newsletter september november 2014  
Advertisement