Bokvennen våren 2022

Page 1

k

ve

02

Bo

2

NO R

AT RI

NTIKV A S A I L

nn

en vå

ren

2


Antikvariatet i sentrum - vis à vis Nasjonalgalleriet Bøker - Kart - Trykk - Manuskripter - Tegneseriestriper

Første bindet om Chagalls litografier inneholder hele 12 originallitografier (nr. 14).

Et originalt brev skrevet av den da 23 år gamle Theodor Kittelsen (nr. 53). Kartet over ”Noregr” er utarbeidet av Gerhard Munthe i 1838/39utgaven av Snorres Kongesagaer (nr. 83).


Bokvennen våren 2022

Se nr. 7 – Myre

Vårens katalog utkommer i forbindelse med Bibliofilklubbens 100-årsjubileum den 13. mars. Vårt firmas grunnlegger Olaf Norli var en av stifterne av Bibliofilklubben i 1922. Det samme var Norlis betrodde mann og etterfølger Bjarne Welle, som overtok bokhandelen og antikvariatet formelt i 1948. Bildet over ble tatt ved klubbens 20-årsjubileum i 1942. Welle sitter nærmest kamera på venstre side og Norli sitter to plasser til venstre for ham. Vi gratulerer så mye med 100-årsjubileet og har i den anledning satt sammen et finsiktet utvalg på 100 objekter. Som en hyllest har vi tatt med noen få skrifter om selve klubben. Ekstra stas synes vi det er at vi kan presentere fine eksemplarer av både Sult og Peer Gynt i velholdte, originale forlagsbind. God fornøyelse! NORLIS ANTIKVARIAT AS Universitetsgaten 18, 0164 Oslo norlis.no - 22 20 01 40 - post@norlis.no Åpningstider: Mandag - fredag: 10 - 18 Lørdag: 10 - 16 Bestillingene blir ekspedert i den rekkefølge de innløper. Bøkene kan hentes i forretningen eller tilsendes. Porto tilkommer. Betaling med Vipps foretrekkes (kostnadsfritt). Sikker betaling med kort på tilsendt lenke, kr. 35,- Faktura etter avtale (e-post/EHF kr. 65,-). Ingen rabatter på katalog-objekter. Våre kart, trykk og manuskripter har merverdiavgift beregnet i henhold til merverdiavgiftsloven § 20 b. Vi tar forbehold om trykkfeil. Katalogen legges også ut på nett.

Følg med på norlis.no eller kontakt oss om du vil ha nyhetsbrev og kataloger på e-post.


1

Historisk-Philosophiske Samlinger. Udg. af Det Kongelige Selskab for Norges Vel. Anden Deels Første og Andet Bind. Christiania. 1812. 8vo. (6), 224 s. + (4), 162 s. I to orig. kartonasjeomslag. Ryggstripene mangler delvis. Noen eselører og litt bruksspor og flekker i materien. (122202) 1.000,Flere bidrag om norsk universitetsvesen, bl.a. Peder Schinnerup, “Plan til et norsk Universitet” der Schinnerup fremhever Kongsberg som det beste alternativet. Ellers har Matthias Bonsac Krogh en lang avhandling, “Forsøg til en Besvarelse af de fremsatte PriisSpørgsmaal om et norsk Universitet”.

2

ANDERSEN, H. C.: Originalt visittkortfotografi av H. C. Andersen, fotografen ikke angitt, brystbillede, ca. 1870, format: 9 x 6 cm. Navnet påskrevet på baksiden i samtiden. (122728) 1.500,Et veldig fint og skarpt portrett av den aldrende eventyrdikteren!

3

(BIBEL) Biblia, Det er Den gandske Hellige Skriftes Bøger, ved Hans Kongel. Majests. Kong Friderich den femtes christelige Omsorg, med Fliid og efter Grund-Texten efterseete og rettede: saa og med mange Pralleler og udførlige Summarier forsynede. København. 1757. 4to. (12), 1006 s. + (2), 366 s. + 188 s. + (2), 430, (6) s. Samtidig helskinnbind med vakker og rik gulldekor på ryggen og på permene, såkalt speilbind over trepermer. Med vakkert siselert snitt. Ryggen restaurert, indre falser forsterket. Gamle eieropptegnelser foran. Noen (knappe) hull i permene, hvorfor vet vi ikke. (122719) 7.000,Et påkostet bind på denne Bibelen fra 1757. Materien i Bibelen er dessuten helt ren og pen. Det er lenge mellom hver gang vi har slike vakre bibler fra 1700-tallet til salgs.

4


4

(BIBLIOFILKLUBBEN) ANCHERHANSSEN, E. (red.): Boksamlere forteller. En antologi. Oslo. 1945. 8vo. 198, (1) s. Orig. omslag. Leserynker på omslaget, litt slitasje i kantene på omslaget, noe aldersbrunet på omslaget.(118051) 250,Fine intervjuer med Jonas Skougaard, Olav Myre, Wilhelm Munthe, Bjarne Kroepelien, Arne Nygård-Nilssen, Arthur Thuesen og mange andre. Anbefales!

5

(BIBLIOFILKLUBBEN) CARLSEN, Sigmund: I anledning av... Bibliofilklubben 80 år. Oslo. 2002. Stor 8vo. 100 s. Orig. omslag. Har vært lest, litt bruksspor på omslaget. (122089) 1.000,Utgitt i kun 99 eksemplarer.

6

(BIBLIOFILKLUBBEN) MUNTHE, Wilhelm: Litterære falsknerier. 2. opplag. Oslo. 1943. 8vo. 195, (2) s. Håndbundet helstriebind med blåsort titteletikett på ryggen og foromslaget mebundet.(114095) 300,Underholdende om en kjent bok fra 1704 om Formosa, videre om Ossian Macphersons falsknerier, Shakespeare-falsknere og andre svindlerier. Munthe tar seg også spesielt for de vidløftige slektskrønikene til Fr. Grønvold

5


7

(BIBLIOFILKLUBBEN) MYRE, Olav: Bibliofilklubben gjennem tyve år. 1922-1942. Oslo. 1942. 4to. 125, (1) s. Orig. oransje omslag. I kassett (slitt). Noe slitasje på ytre falser. Illustrert av Gunnar Moum.(122025) 3.500,Trykt i kun 33 nummererte eksemplarer, dette er nr. 32. Som vedlegg er et originalfotografi fra jubileumsfesten 13. mars 1942. Navnene er påskrevet på baksiden. Eksemplaret har tilhørt Bjørn Mørck, Jonas Skougaard og Bjørn Ringstrøm.

8

(BIBLIOFILKLUBBEN) THUESEN, Arthur: Beslaglagte og supprimerte bøker i den norske litteratur. Oslo, Bibliofilklubben. 1927. 8vo. 172 s. Håndbundet skinnbd. (Refsum) med rødt tittelfelt og gulldekor på ryggen. Topp gullsnitt.. Begge omslag medbundet. Ex-libris (Torger Baardseth). Bindet litt slitt.(117008) 500,Den første publikasjonen utgi1tt av Bibliofilklubben. Forløperen til Thuesens store bok av 1960.

9

BJERKE, Andrè: Nye bidrag til Goethes farvelære. Falköping. 1961. Liten 4to. 78 s. 41 fig. på 18 pl. Orig. omsl. Et velbevart eksemplar med rent og pent omslag.(122093) 600,-

6


10 BJØRNSON, Bjørnstjerne: Halte-Hulda. Drama i 3 akter. Bergen. 1858. 8vo. 156 sider. Samtidig sort fløyelsbind med (oksydert/bleket) rik gulldekor på permene. Helt gullsnitt. Ryggen fornyet med sort skinn. Forsterket i indre falser. Bindet noe slitt i kantene/hjørnene. Noen brunpletter i materien.(122020) 800,Originalutgaven av “Halte-Hulda” er ingen sjelden tittel, men denne bindtypen forekommer ikke ofte! 11 BRINCHMANN, N. A.: Norges Jubilæumsutstilling 1914. Officiel beretning. Bind I-II. Kristiania. 1923 - 1924. 4to. 384, (5) + 524, (5) s. Mange illustrasjoner. Orig. lyse skinnryggbind med strekdekor i gull. Ryggene som vanlig litt skjoldete og slitte, men likevel et bra sett.(116499) 2.500,Brinchmann var utstillingens generalsekretær, men det skulle altså gå hele 8 år før verket kom ut, mye av grunnen skyldes verdenskrigen. En grundig dokumentert beretning om alle sidene ved utstillingen, den gjennom tidene største mønstringen her til lands. 12 BROCHMAND, Caspar Erasmus: Huus-Postill, Eller Korte Forklaringer og Gudelige Betænkninger over alle Evangelier og Epistler, som paa Søndage og Hellige Dage udi Guds Menighed, det gandske Aar igiennem, pleye at fremsættes og forhandles. København. 1741. 4to. (8), 613, (3) s. Bundet i et vakkert håndbundet helskinnbind fra 1800-tallet over trepermer og med spenner. Bindet er i gammel stil og har speil på permene. Gulldekor på ryggen og permene. Den ene spennen løsnet.(122706) 3.500,-

7


13 BRUN, Johan Nordahl: Mindre Digte. Anden og forøgede Udgave. Udgivet af hans Søn, E. Brun. Christiania. 1818. 8vo. Gravert portrett, (16), 379 s. Fraktur. Samt. skinnbd. med marmorert overtrekkspapir og titteletikett. Noe tap i kantene på etiketten. Bindet litt slitt. Flere (nyere) navn på forsatsbladet. Rent eksemplar innvendig.(121340) 1.000,Heri s. 298: ”Udsigter fra Ulriken.” [Jeg tog min nystemte...]. 14 (CHAGALL) MOURLOT, Fernand: The Lithographs of Chagall. Introduction by Marc Chagall. Notes and catalogue by Fernand Mourlot. Monte Carlo & London. 1960. Folio. Orig. helsjirtingbind med omslag i farver og plastomslag. Smårifter i kantene på omslaget. Ørlite tap på toppen av ryggen av omslaget. Publ. full cloth with dust jacket. Small tears and some wear along the edges of the jacket. A little loss on the top of the spine. (121564) 12.000,Med 12 originallitografier (inkl. omslaget og 2 i sort/hvitt). Dette er egentlig første bind i den store seksbindsserien om Chagalls litografier. Dette første bindet er spesielt attraktivt fordi det inneholder 12 originallitografier (av totalt 28 i 6 bind). 15 (CHEF-D’OEUVRES) Chef-d’oeuvres politiques et litteraires de la fin du dix-huitieme siecle ou Chox des productions les plus piquantes que les lumieres & le ridicule, la philosophie & la gaîté, la raison & la bisarrerie ont fait éclorre dans cette époque intéressante. (Paris) 1788. 8vo. (2), 317, (3) s. + (2), 318, (2) s. + 318, (2) s. Tre samtidige marmorerte helskinnbind med rik gulldekor på ryggene og røde titteletiketter. Fine marmorerte snitt. Bindene noe slitte, litt tatt øverst på ryggene. Etikettene er feilnummererte på ryggene (slik at bind 3 egentlig er bind 1).(122173) 6.000,Tre interessante bind publisert rett før revolusjonen i Frankrike. De fleste bidragene er anonyme, men omhandler temaer som nasjonenes velstand (Sur la prospérité des états) og andre økonomiske emner. Filosofiske emner blir også omhandlet, som likhetene mellom franskmenn og tyskere (Parallele des francois et des allemands). 8


16 CHRISTENSEN, Gottfr., Eugen Lunde, Walter Pløen: Modellseilsport. Modellbåters konstruksjon, bygning og seilas. Utgitt av Norsk Modellseilforening i anledning foreningens 25-årige beståen 1929. 1929. Stor 8vo. 120 s. Illustrert og med 2 foldede plansjer. Orig. blått helsjirtingbind med dekor. Litt småpletter på bindet. (121837) 750,Utgitt av Norsk Modellseilfor2ening. Boken utkom første gang i 1914, men denne er forandret og utvidet. 17 (CHRISTIAN V) Kong Christian den Femtis Norske Lov. København. (1687)4to. Tittelkobber, (22), 1048 s., (180) s. register + (16) s. (tillegg). Samt. helskinnbind med rik gulldekor og Christian Vs superex-libris på permene. Spenner som er velbevarte og intakte. Ryggen reparert øverst, gulldekoren er oksydert (utvisket) med tiden, noe slitasje på permene. Trykt på skrivepapir med store marger, materien er helt ren og delikat. Proveniens: Rosenørn-Lehn (stempel på tittelbladet).(122941) 25.000,Thesaurus 436. Tillegget har tittel: “Tavle/ Paa hvad Tider Bøjde-Tingene i Norge holdis skal”. Dette tillegget forekommer i noen eksemplarer. Tittelkobberet viser kong Christian V med vers av Kingo nedentil. 18 COUCHERON-AAMOT, W.: Gjennem de Gules Land og krigen i Østasien. Med 90 illustrationer og 4 karter. Kristiania. 1895. 8vo. XXII, (2) s., 539 s. Med 4 kart, delvis foldede. Orig. sjøgrønt helsjirtingbind med rik dekor. Litt slitasje øverst og nederst på ryggen, litt slitasje ellers, litt “slark” i bindet. Navn. Et friskt og bra eksemplar av denne tittelen som ofte er mye mer slitt enn denne.(121659) 1.400,Coucheron-Aamot oppholdt seg et par år i Asia som marineoffiser og ansatt i tollvesenet i Kina. 9


19 DIETRICHSON, L.: De norske Stavkirker. Studier over Deres System, Oprindelse og Historiske Udvikling. Et bidrag til Norges Middelalderske Bygningskunsts Historie. Med 300 Illustrationer. Kristiania. 1892. Stor 8vo. XXIV, 526, (2) s. Xylogr. illustr. Orig. rødt gulldekorert helsjirtingbd. Ryggen falmet og med et par flekker nede på ryggen. Frisk ellers. Materien ren og pen.(122930) 2.000,”Dette er første gang en norsk monumentgruppe har fått en vitenskapelig behandling” Christie 1981. 20 DOLMER, Jens: Hird-Skraa. Udi ded gamle Norske Sprok/ retteligen ofversat paa Danske/ Med de gamle Ords Forklaring/ oc merkelige Antegnelser til hvert Capitel. Sammenskrefven oc til trøken befordred af Jens Dolmer. København. 1666. 4to. (24), 356, (23) s. register. Bundet i et 1700-talls helskinnbind med rik gulldekor på ryggen. Bindet er slitt, men har likevel en bra karakter. Materien er ren, noen forsterkninger i hjørnene på enkelte blad. Nyere navn på fribl. reparert i hjørnet 3 blad, 279- og s. 303-(122893) 17.500,Thesaurus 447. Dette er den gode utgaven av Dolmer av Hirdskråen. Først ble den utgitt på dansk av Arild Huitfeldt i 1594. Jens Dolmers skjebne som lærer for Christian IVs sønn fikk en brå slutt da han gav kongesønnen en ørefik. Dolmer henlevde deretter noen få år i København og døde der i 1670. 21 DAAE, Ludvig: Norges Helgener. Med 3 Plancher. Christiania. 1879. 8vo. V, 228, (1) s. 3 foldepl. bak i boken. Orig. helsjirtingbind med dekor. Litt hylleslitasje. Friskt eksemplar.(122926) 1.450,Den hellige Olaf og Norges mindre helgener som f. eks. Den hellige Halvard, De hellige konger Haakon og Magnus, Bondehelgener, Magnus Jarl osv. 10


22 DAAE, Ludvig: Nordmænds Udvandringer til Holland og England i nyere tid. Et Bidrag til vor Søfarts Historie. Christiania. 1880. 8vo. 126 s. Orig. helsjirtingbind med dekor. Litt hylleslitasje på bindet, litt slitasje i hjørnene. gammelt navn på fribl. Friskt eksemplar.(122925) 600,Ikke et omfangsrikt arbeide, men som alltid fra Daaes hånd, gode personalhistoriske opplysninger. 23 EGGE, Peter: Din vens kone. Komedie i fire akter. Kristiania. 1902. 4to. 110 s. Orig. omslag. Ryggen bleket, litt tatt øverst på ryggen. Tittelbladet brunet i høyre marg etter kontakt med foromslaget. Et eksemplar så bra som man kan finne det!(122906) 7.000,Proveniens: Cato Schiøtz. Boken utkom ikke, se Thuesen. En av de absolutt mer uvanlige titlene i norsk skjønnlitteratur. 24 ERASMUS ROTERADAMUS L’Eloge de la Folie, composé en forme de déclamation par Erasme, et traduit par monsieur Gueudeville, avec les notes de Gerard Listre, & les belles figures de Holbein. Nouvelle Edition (...). Amsterdam. 1745. 8vo. (24), 340 s., (2) s. Med 6 graverte foldede plansjer og 75 tresnitt i teksten. Samt. marmorert helskinnbind med rik gulldekor på ryggen. Profesjonelt restaurert på ryggen. Slitasje på titteletiketten og på ryggen. Tittelbladet trykt i rødt og sort.(122464) 4.000,En sjarmerende og fin utgave av “Dårskapens lovtale”, det mest populære verket til Erasmus.

11


25 FENELON, Francois de Salignac de la Motte: Les Avantures de Telemaque, fils d’Ulysse. Nouvelle édition, cy-devant revûe & corrigée sur le manuscrit original de l’Auteur; à present augmentée d’une table genealogique de Telemaque & des remarques morales, politiques & historiques, regardants la fable, ou l’histoire ancienne, tirées des meilleurs auteurs, lexicographes 6 glossaires. Paris. 1735. 8vo. (8), XXXIII, (7) s., 505 s., (45) s. Med 25 kobberstikkplansjer og 1 foldet kart. Elegant samtidig helskinnbind, såkalt speilbind. Rik gulldekor på ryggen, rammeverk i gull på permene og marmorerte snitt. Flere navn fra 1800-tallet på forsatsen, bl.a. “Siebke 1871”, dette kan være entomologen Johan Siebke (1816-1875), hans navnestempel på tittelbladet.(121334) 4.500,Et rent og pent eksemplar i et vakkert speilbind fra tiden. Originalutgaven utkom i 1699 og skulle i 200 år bli et av de mest leste verkene i Frankrike. Verket er en slags fortsettelse av Odysseens fire første sanger der vi følger Telemakos, Odyssevs sønn, på leting etter sin far. Boken inneholdt også noen regimekritiske passasjer, og Fénelon ble forvist til provinsen. 26 FISKE, Lars og Steffen Kverneland: Kanon. (1)-5. Bind 1 i 2. opplag. Oslo. 2006-2012. Stor 8vo. Orig. omslag, 5 bind. Noe rester av prislappens lim på foromslaget til bind 1.(122179) 1.500,Bind 5 med humoristisk tegning av Kverneland/ Fiske på siste side og med hilsen til Bjørn Olav (Listog). Sistnevnte var mannen Sverre Malling avbildet som “Hurdy Gurdy Man” i 2021 - verket var utstilt i Norlis Antikvariat. 27 FLEKSTAD, Kaspar: Omstreifere og sigøynere. Studer over fantefolkets opprinnelse. Bidrag til nordisk kriminologi. Oslo. 1949. Stor 8vo. 254 s. Orig. sjirtingryggbind med vareomslag i farver. Rifter og litt tap øverst på ryggen på omslaget.(121831) 700,-

12


28 (FLORA DANICA) OEDER, Georg Christian: Aftegninger paa de Planter, som voxe vildt i Kongerigerne Danmark og Norge, i Hertugdommene Slesvig og Holsteen, og i Grevskaberne Oldenborg og Delmenhorst, til at oplyse det under Flora Danica paa Kongelig Befaling foranstaltete Verk over disse Planter, udgivne af Georg Christian Oeder. Tredie Bind, hefte 7. København. (1768) Folio. (2), 10 s. tekst og 60 håndkolorerte kobberstikk av planter. Lyst samt. helskinnbind med gulldekor på ryggen. Røde snitt. En del slitasje på bindet, på ryggen og på permene. Likevel, akseptabelt eksemplar! Plansjene er rene og vakre.(122796) 9.000,Sjelden sjanse til å erverve en opprinnelig del av den fornemme og kostbare Flora Danica, her med 60 plansjer i ett hefte, slik det ble utgitt. Georg Christian Oeder, professor ved Kiøbenhavns Universitet, startet arbeidet i Norge hvor han tilbragte 5 år og utga de 600 første plansjene. 29 (FONTENELLE, Bernard): Lettres diverses de Mr le Chevalier d’her****. Paris. 1683. 8vo. (4), 343, (1) s. Samtidig helskinnbind med rik gulldekor på ryggen. Bindet noe slitt og ormspist på ytre falser. Slitt i hjørnene. Monogramstempel og gammelt navn på tittelbladet. Materien er ren og pen. (122809) 6.000,Originalutgaven av den første betydelige boken til Fontenelle. Han ble 100 år og står i både 1600- og 1700-tallet. Han var en viktig figur, sekretær for landets vitenskapsakademi (Académie des sciences) i en årrekke og har gitt ut mange bøker. Fontenelle regnes som viktig for sin evne til å popularisere vitenskapen gjennom dialogen, en sjanger mange på 1700-tallet skulle fortsette med. 13


30 FULTON, J. H. W.: With Ski in Norway & Lapland. London, Philip Lee Warner. 1911. 8vo. XII, 254 s. + (8) pp. annonser. Illus. i sort/hvitt. Orig. helsjirtingbind med vareomslag. Litt bleket på bindryggen. Omslaget med noe manko øverst på ryggen og litt ellers. Fortsatt et bra eksemplar. Skrift på smusstittelbl. om at boken er “kjøpt or Iver Storvik paa Bessheim høsten 1937”. Iver Storvik drev Bessheim da Fulton var der.(67270) 2.500,Forfatteren forteller entusiastisk om Holmenkolldagen i 1911, som faktisk var på en mandag (30 000 - 40 000 specatators). Deretter ganske utførlig om en reise til Bessheim og traktene omkring i Jotunheimen. Fulton reiste videre til Trondheim og Tromsø, derfra til Narvik og Kiruna og svensk lappland. 31 FØNHUS, Mikkjel: Det skriker fra Kverrvilljuvet. 4. tusen. Kristiania. 1920. 8vo. 157, (1) s. Originalt helsjirtingbind. Marmorerte snitt. Ryggen bleket.(121484) 1.500,Med lang tilskrift av Fønhus på forsatsbladet: “Naturfølelsen er noget av det mest oprindelige i os. Den store almagt, som mennesket higer efter, den findes i hvert susende træ, i hvert spirende frø, i hvert vriggende straa. Mikkjel Fønhus”. 32 (GJELLEBØL, Reier): Samtale imellem Einar Jermonsøn og Reidar Randulvsøn paa Opland i Aggerhuus-Stift i Norge. København. 1771. 8vo. 32 s. Heftet i ryggen, uten bind, som utkommet. Nyere navn på tittelbladet. (122903) 7.000,Skal visstnok være det første separate prosaskriftet på norsk bygdemål. Derfor var nok tittelen tatt ut i “100 viktige bøker” fra Damms Antikvariat. Giellebøl (1737-1803) er vel mest kjent for sin Høland-beskrivelse fra samme år, men i dette bygdemålsskriftet reiser han kritikk over embetsverket på et ikke-offisielt språk. Med denne samtalen skrev Gjellebøl dialektene inn i sakprosaen, romeriksdialekten ble trykt sammen med en dansk oversettelse (Ottar Grepstad. Et meget interessant og sjeldent trykk i vår bokhistorie! Proveniens: Cato Schiøtz. 14


33 (GLEDITSCH, Kristian): Visitten fra verdensrommet. (Av) Frank Bennett. Oslo. 1954. 8vo. 163, (1) s. Orig. omslag i farver (av Frenger). Litt slitt i kantene, men i god stand.(122743) 750,Kristian Gleditsch er vel mer kjent på annet hold enn som forfatter av en av de første science-fiction bøkene på norsk? Gleditsch var i en årrekke direktør ved Norges geografiske oppmåling, og han var også tilknyttet arbeiderbevegelsen og motstanden under krigen. 34 GRAN, Gerhard: Norsk aandsliv i hundrede aar. Spredte træk. Bind I-III. Andet oplag på bind I. Kristiania. 1916-1919. 8vo. 243 s. + 283 s. + 262 s. Tre orig. grønne sjirtingbind med røde titteletiketter. Litt småslitasje her og der, men et bra sett. (122730) 750,Mange gode stykker her, både rent litteraturhistoriske og andre. Fornøyelig er beretningen om hvordan G. O. Sars fikk mellomnavnet Ossian, “Det synes en skjæbnens ironi, ti en mand som mindre end professor G. O. Sars svarer til de forestillinger om uklarhet og sentimentalitet som man i almindelighet knytter til Ossians navn, kan man vanskelig tænke sig”. 35 GRAN, Gerhard: Norges dæmring. En litteraturhistorisk indledning. Bergen. 1899. 8vo. 348 s. Samt. brunt helsjirtingbind med litt gulldekor på ryggen. Stempel nederst på tittelbl., hjørnetap på to blad innledningsvis. (122612) 350,Interessant bok om Welhaven og tiden i Christiania på den tiden. Dessuten en lenger studie om “Den norske bondebevægelse eller norskhedstiden” - veldig mye godt stoff på omlag hundre sider.

15


36 (GRIEG, NORDAHL) BYRON, Lord: Don Juan. With 93 illustrations & decorations by John Austen. London & New York. 1926. Stor 8vo. XI, (1 blank), 408 s. Orig. hvitt helsjirtingbind med gulldekor og illustrasjon på forpermen. Topp gullsnitt, ellers ubeskåret. Bindet noe smussig og litt flekkete.(122904) 3.000,Med lang og fin versifisert dedikasjon fra Nordahl (Grieg) til Harald (Grieg)., datert julen 1926. “Childe Harold” fætter til den spanske don/ vær pietetsfuld mot familiens minder!/ omskjær hans krønike med kjærlig haand/ og smil til læren som hos ham du finder:/ hvad er at være fyrste over aand mot Bonaparte over alle kvinder!/ Alors! Med tukt, med utukt, fætteren melder/ Childe Harold læs! Begynd jo før jo heller!”. Et spesielt eksemplar. 37 GRØN, Fredrik: Brødets saga gjennem tidene. Med et tillegg av bakerikjemiker Arne Schulerud. Utgitt av Kristiania Brødfabrik A/S og Moss Aktiemøller. Oslo. 1939. 4to. 137, (1) s. Illustrert. Litt nyere lyst skinnryggbind. Flekk nede på ryggen, noe slitasje på titteletiketten.(122227) 400,Opplaget var 2000 eksemplarer, men bare 50 privateksemplarer på kunsttrykkpapir, nummerert med romertall. Dette er nr. VIII. 38 HAGDAHL, Ch. Em.: Illustrered Kogebog. Med norsk ordfortegnelse, oversigt over maal- og vægtforhold m. m. København. 1883. Stor 8vo. (8), 1080 s. Illustr. Orig. helsjirtingbind med rik og vakker dekor. Kun litt hylleslitasje. Et meget friskt og attraktivt eksemplar.(122932) 2.500,Charles Emil Hagdahls kokebok er en av de svenske klassikerne på området og har kommet i utallige utgaver siden den første i 1879. Hans kokebok regnes som velskrevet og åndfull. Denne danske utgaven er vanskelig å komme over i god tilstand.

16


39 HAMSUN, Knut: Sult. Kristiania. 1890. 8vo. (6), 333 s. Orig blått helsjirtingbind med gulldekor. Litt slitasje/farveavskrapning i hjørnene og en tanke nederst og øverst på/ved ryggen. Enkelte slitasjemerker på bakpermen. (122940) 40.000,Et sjeldent friskt og fint eksemplar av Hamsuns gjennombruddsbok. Eksemplarer har i følge eieren i sin tid vært tur/retur Australia, men har klart seg fobløffende bra! Det virker nesten ulest og i en slik tilstand er “Sult” en sjeldenhet. 40 HAMSUN, Knut: Dronning Tamara. København. 1903. 8vo. (Fribl., 8), 183, (1) s. Originalt gyldent helshirtingbind med forfatter, tittel og forlag i rødt blindpregett trykk. Rød blindpreget ramme. På bakdekkel blindpreget ramme og forlagsstempel uten farge. Rødt toppsnitt. Hvit silkesnor intakt. Bindet noe mørknet på ryggen og i venstre marg. Bindet er friskt og fint, virker ulest, sjelden i denne tilstanden.(122891) 25.000,Proveniens: Bjørn Ringstrøm, Cato Schiøtz. 41 HAUKENÆS, Th. S.: Bondeliv og byliv. Underholdende og morsom læsning for alle stænder. Bergen 1901. (4), 200 s. + Fremfærd og gjenfærd. Bergen 1900. 74 s. 8vo. Bundet i et pent samt. skinnbd. med mønstret overtrekkspapir på permene. Litt gulldekor på ryggen.(122878) 1.500,Rent og pent eksemplar med to Haukenæstitler (nr. 28 og 30) i ett bind.

17


42 (HEDEGAAARD, C. D.): Ordqvæder, betragtede deels som Levninger af den uskrevne, deels som Grundsætninger til den nu giældende skrevne Lov, og ellers i Almindelighed som fordum Tids Sæde- og Leve-regler. Samlede og henførte til sine behørige Steder og Materier, med hosføiede korte Anmærkninger og Betænkninger til nærmere Application, af. C. D. H. København. 1776. 8vo. 343 s., (1) blad. Samt. helskinnbind med rik gulldekor på ryggen. Noe slitt på ryggen, noe skrapet på permene. Stempel. Gammelt navn på tittelbl.(122676) 1.250,Interessant bok der Hedegaard tar utgangspunkt i “vedtatte” ordspråk og utsagn. F.eks. diskuterer han om “Det gemeene Beste er den høieste Lov” og “Hvor ingen Lydighed, er og ingen Ære”. 43 HEDWIG, Johannes: Fundamentum Historiae Naturalis muscorum frondosorum concernens eorum flores, fructus, seminalem propagationem. Adjecta generum dispositione methodica, iconibus illustratis. I-II. Leipzig. 1772. 4to. XXIII, (1), 112 s. + XI, (1), 107, (1) s. Med tilsammen 20 graverte plansjer. Samtidig marmorert helskinnbind med rik gulldekor på ryggen. Slitasjesår på bakpermen, ellers kun litt slitasje. Stempel fra “Farmasøitisk Institutt” på tittelbladet og skrevet “duplicat” på forsatsbl.. Navneetikett. Brunplettet materie. (122621) 6.000,Nissen 827. Uvanlig bok om moser.

18


44 HEGGTVEIT, H. G.: Fra Nordens natur og folkeliv. Poesi og prosa i udvalg ved forskjellige forfatteres skrifter. Kristiania. 1880. Stor 8vo. 547 s. Illustr. Fraktur. Orig. dekorert helshirtingbd. Noe slitasje langs ytre falser, noe slitasje og bleket på ryggen. Navn. (121716) 850,Tilsynelatende av populær og folkelig karakter, men her er virkelig mange bra artikler på ett brett, flere er vanskelige å finne ellers. Bidrag av Asbjørnsen, Barth, Jørgen Moe, Em. Mohn, Const. Flood, Landstad, Jonas Lie, Eilert Sundt, Ivar Aasen og flere. Innholdet går Yngvar Nielsens “Rundt Norge en høy gang!” C. F. Naumanns “Træk af den norske fjeldbondes karakter” kartlegger spesielt telemarkingens karaktertrekk. 45 HERRE, Bernhard: En Jægers Erindringer. Tegninger og Udstyr af Torleif Rud. Femte udgave. Oslo. 1925. Stor 8vo. I alt (8), 147 s. Dekorert med blått rammetrykk på sidene. Fraktur. Bundet i ett samt. håndbundet skinnbd. med opphøyde bånd på ryggen. Marmorert overtrekkspapir. Ryggen bleket og med et par småflekker. (122928) 800,Supplementet er fortløpende paginert og inneholder: Leiv Amundsen: Bernhard Herre og hans forfatterskap. Boken utkom heftet som her, i helsjirtingbind eller kremgult geiteskinnbind med gulltrykk på rygg og forpermen. (1925 kostet et slikt bind kr. 20,-). 46 (HOFFMANN, Heinrich): Den store Bastian, eller Buste-Per. Lystige Historier og morsomme Billeder for Børn imellem 3-6 Aar. 13de Oplag. Kristiania. (ca. 1910?) 4to. (2), 23 s. Orig. illustrert kartonert innbd. med ryggstripe av sjirting. Navnestempel på forpermen. Noe smuss på omslaget. Gammel hilsen på innsiden av forpermen. Materien er noe løs fra bindet, noen smårifter i margene, her og der litt småflekker. (122197) 600,19


47 IBSEN, Henrik: Peer Gynt. København. 1867. 8vo. Orig. fiolett helsjirtingbind med gull- og blinddekor. Ryggen har endret farve (mørknet) og noe manko øverst og nederst på ryggen, kun snakk om små biter. Litt rift i indre falser, avsetning på forsatsene. Lette ujevnheter i sjirtingen på forpermen. Lite gammelt navn på tittelbladet. (122915) 135.000,Et rent og pent eksemplar av Peer Gynt i det attraktive forlagsbindet. Det går lang tid mellom hver gang man ser et såpass fint eksemplar. I løpet av de siste årene har dessuten en anselig mengde eksemplarer blitt bundet opp i én samling, slik at mulighetene fremover for å skaffe Peer Gynt i originalbind vil bli mindre. 48 IBSEN, Henrik: Gengangere. Et Familjedrama i tre Akter. København. 1881. 8vo. 164 s. Orig. olivengrønt helsjirtingbind med rik dekor og helt gullsnitt. Silkesnor intakt. Samtidig navn på fribl. En tanke hylleslitasje i hjørnespissene og kantene. Et meget friskt og pent eksemplar.(121854) 5.500,Originalutgaven. 49 IBSEN, Henrik: Rosmersholm. Skuespil i fire akter. København. 1886. 8vo. (4), 203 s. Originalt kremgult helsjirtingbind med gulldekor og helt gullsnitt. Silkesnor intakt. Enkelte brunpletter i materien. Ubetydelig hylleslitasje, et meget pent og friskt eksemplar med helt intakte indre falser. (121855) 6.000,Første utgave. Uvanlig i slik fin tilstand.

20


50 (JERNBANE) Oversigts-Kart vedkommende foreslaaet Anlæg af en Nordbane fra Kristiania gjennem Maridalen, Hakedalen, Land, Toten, Gjøvik til Lillehammer, udgivet af Jernbanekomiteerne for denne Linie i Kristiania & Gjøvik-Toten Kartet består av 20 felt, oppklebet på tynn sjirting og med litt mellomrom. Foldet sammen og innlagt i samt. bind med sjirting på permene og fornyet rygg. Slitte kanter på bindet.(122727) 2.000,Kartet måler 90 x 56 cm (med rammer). 51 JOANNE, Adolphe: Voyage Illustré dans les cinq parties du monde en 1846, 1847, 1848, 1849. Illustré de 663 gravures. Paris. (1850) Folio. (4), 396 s. Rikt illustrert. Orig. helsjirtingbind med rik gulldekor på forpermen og helt gullsnitt. Bindet litt slitt i kantene, mest i hjørnene (litt støtte også). (122018) 1.500,Schiötz 496c I & II. Illustrert med 663 xylografier. Inneholder “Une promenade en Norvège”, et opptrykk fra Bruxellesutgaven i 1849. bl.a. Bergen og Hammerfest. De 20 illustrasjonene fra Norge er etter Adalbert de Beaumont (men ikke gjengitt i Beaumonts verk). 52 KEMP, E. G.: The Face of China. Travels in east, north, central and western China. With some account of the new schools, universities, missions, and the old religious sacred places of confucianism, buddhism, and taoism. London. 1909. 4to. XV, (1), 275 s. Med 63 plansjer. Orig. helpergamentbind med gulldekor og topp gullsnitt. Ryggen sprukket øverst og litt manko på ryggstripen. Hilsen på smusstittelbladet. (121335) 2.000,Printed in 110 copies, this is no. 74. 21


53 KITTELSEN, Th.: Egenhendig brev på 2 sider til “von Hanno”, datert Kragerø 8. oktob. 1880, signert “Theod. Kittelsen”. Lite hakk i kanten, uten egentlig tap av tekst. Har vært brettet.(122890) 9.375,- (se første side for bilde). Et tidlig og interessant brev i Th. Kittelsens liv. I 1880 var han 23 år og mottaker er antagelig Kittelsens gamle tegnelærer Wilhelm von Hanno. Kittelsen oppholder seg denne tiden i Kragerø og forteller i brevet om reiseruten hjem fra München. Kittelsen skriver at han helst vil bli i Kragerø en tid, “her er meget at male. Jeg har seet noget her som jeg maa begynde med saa snart som mulig...” Det er svært få tidlige brev av Kittelsen på markedet, her en gylden sjanse til å skaffe seg ett da han var 23 år og nærmest ubeskrevet. 54 (KOLERA) Actstykker angaaende Cholera, navnlig Epidemien i Christiania i 1850, Besørgede ved den kgl. Cholera-Central-Commission. Christiania. 1851. 8vo. (/4), 128 s. Med 1 kart over Christiania. Nytt håndbundet sjirtingbind med begge omslag medbundet.(122898) 2.500,Proveniens: Erik Melvold, Cato Schiøtz. Den første bølgen av kolera kom allerede i 1831-1833. Neste gang var i 1850, da noe mildere, og i hovedstaden tok “den sortladne gjest” livet av 87 stykker, mens 157 ble smittet. En ny smittsom epidemi utbrøt tre år etter. Kartet er usignert og har tittel “Christiania med den nærmeste Deel af Akers Sogns Landdistrikt”. Det ledsager det fyldigste bidraget i boken, som er av prof. Holst. Kartet er omtalt hos Gimse, s. 24. 55 KRAG, Vilhelm: Nat. Digte i prosa. Bergen. 1892. 8vo. 96 s. Pent blått håndbundet skinnbd. med begge omslag medbundet. Marmorert overtrekkspapir. Noe forsterket på baksiden av foromslaget. Ufrisk på de første og siste bladene.(122908) 3.000,Eksemplaret har tilhørt Nordahl Grieg og har hans signatur øverst på smusstittelbladet med årstallet 1918 under. Da var han bare 16 år, altså en av de første bøkene han antagelig skaffet seg. Understrekning på s. 55 i teksten - er det Nordahl?

22


56 LAGERKVIST, Pär: Det eviga leendet. Illustrerad med trästick av Sven Ljungberg. Stockholm. [1969]4to. 85 s. Illustr. i s/h. Orig. helshirtingbd. med vareomslag. Litt slitasje og smårifter i kantene på omslaget. Lett brist i indre falser.(122177) 400,Tresnittene er trykt direkte fra stokkene. 57 (LARSEN, C. A.) RISTING, Sigurd: Kaptein C. A. Larsen. Oslo. 1929. Stor 8vo. 142 s. + (10) s. tabeller over hvalfangst. Illustr. i s/h, karter. Orig. helsjirtingbind med foromslaget medbundet. Eksemplaret har tilhørt Gustav Smedal og har hans ex-libris på forsatsen og navn på tittelbl. Bindet litt ujevn falmet, men friskt.(122552) 550,58 LEACH, Bernard: A Potter’s Portfolio. A Selection of fine Pots. London. 1951. Folio. 28 s. tekst og 60 plansjer. Orig. lyst helsjirtingbind med gulldekor på forpermen. Bindet litt slitt og med noen bruksmerker. Litt løs i indre falser. (121012) 2.000,Med enestående fin proveniens, signert av både Arne Remlov og Jens von der Lippe (Wessels gate 3). Boken har vært i sistnevntes eie. Det var nettopp von der Lippe som stod bak den store og suksessrike presentasjonen av Bernard Leach på Kunstindustrimuseet i 1949.

23


59 LESSING, Doris: Canopus i Argosarkiver. 1-5 (komplett). Oslo. 19791983. 8vo. Originale kartonbind med vareomslag. Omslaget på bind 4 litt revet der tidligere prislapp satt, ellers et meget pent sett.(122461) 700,Del 1-2 oversatt av Mona Lange. Del 3-5 oversatt av Bodil Roald. Doris Lessings eventyrlige serie fra verdensrommet. Frittstående romaner, med unntak av Shikasta og Sirius. Lessing selv kalte sjangeren “space fiction” og brydde seg mer om de sosiale og kulturelle problemstillingene enn den vitenskapelig bakgrunnen som definerte science fiction-sjangeren. Sosiale satire i Jonathan Swift, George Orwell og Voltaires ånd. 60 (MACPHERSON, James): Works of Ossian. Vol. I-IV. Frankfurt and Leipzig. 1783. 8vo. XXVI, 94, (8), 143 s. + 192 s. + 271 s. + 181, (22) s. I ett nær samt. skinnryggbind med titteletikett. Slitt nederst og øverst på ryggen, ellers slitt over det hele. Hull på s. 85 med litt tap av tekst, litt brunpletter her og der, noe mer enkelte steder. Gamle opptegnelser på forsatsbladet, det ser ut som eksemplaret har vært i James Nordbys eie, men gitt videre: “Most sincerely affectionally presented til Mde & M. Steffensen by James Nordby, Urskoug the 17 Nov 1868”. Tittelbladene er gravert. (122731) 7.000,Tittelbladene ble visstnok utformet av Goethe til hans engelske utgave fra 1773-1777. Den foreliggende er således andre utgave. Foran er plassert John Clark, “An Answer to Mr. Shaw’s Inquiry into the authenticity of the Poems ascribed to Ossian.” I boken om “Litterære falsknerier” har Munthe viet et helt kapittel til MacPherson, og han skriver: “Ingen forfalskning har spilt en så inngripende rolle i verdenslitteraturen som den skotske barde Ossians kvad”. Bak den tilsynelatende opprinnelige Ossian stod James Macpherson, en fattig, men oppvakt bondegutt fra Ruithven i det indre av Skottland.” 24


61 (MANTEY, Eberhard v., herausg.): Unsere Marine im Weltkrieg 1914 -1918. Herausgegeben von Eberhard v. Mantey. 21.-30. Tausend. Berlin. 1928. Folio. XI, (1 blank), 500, (2) s. Illustrert, plansjer, kart. Orig. dekorert helsjirtingbind med en ørn i gull på forpermen. Et usedvanlig velbevart og pent eksemplar.(122791) 2.000,Praktbind! Mange av plansjene er i farver, med 6 kart. 62 MARTINSON, Harry: Vägen till Klockrike. 45. tusen. Stockholm. 1949. 8vo. 362 s., (2) blad. Orig. grønt helsjirtingbind. Litt slitasje i kantene, ryggen har endret litt farve med årene.(122090) 850,Med dedikasjon: “Siggen Hake med hjärtlig tillägnan från Harry Martinson. MCMXLIX (1949)” og tegning av en blomst nedenunder. 63 MESSEL, Paula: Fru Messels konditorbok. Opskrifter paa bakning og konfekturer, pyreauger, sauser, salater og delikatesser, smørbrød, iser, konserverte frugter og bær, saftlagning, karameller, servietlægning. Oslo. 1924. Stor 8vo. (9) + 313 s. Illustr. Orig. dekorert helshirtbd. Brist i fremre, indre fals. Et par flekker på bindet, som er friskt.(122328) 750,Notaker 311.1. For den som lurer på det: Pyreauger er smør blandet med smakstilsetninger særlig til bruk i sandwiches.

25


64 MEYER, Elisabeth: En kvinnes ferd til Persia. Oslo. 1930. Stor 8vo. 221 + (2) s. Illustr. m. fotogr. Foldekart. Orig. helsjirtbd. med gulldekor. Litt misfarvet i ryggen med årene, men et friskt eksemplar likevel.(122277) 600,Meyer var en av de første kvinnelige reisende som var på egenhånd i Iran/Persia. 65 MORRIS, William: The Odes of Horace. London. 2014. 8vo. 183, (1) s. Originalt helskinnbind med opphøyde bånd og vakkert dekorerte denteller i en sjirtingdekket kassett. Illuminering/initialer i farger. Meget pen. Det medfølger også et kommentarbind: The William Morris Manuscript of the Odes of Horace. Commentary by Clive Wilmer. Translation by W. E. Gladstone. 63 s. Orig. kartonbd. Meget pen.(122916) 2.500,Den mest påkostede utgaven fra The Folio Society vi har sett. Selve boken er en faksimile etter originalmanuskriptet holdt i Bodleian Library i Oxford, bundet i geiteskinn. Nummerert, nr. 747 av 980. Boken ble kun tilbudt medlemmer av Folio Society. William Morris (1834-1896) var en engelsk kunstner som mellom 1869 og 1875 produserte en rekke illuminerte og kalligraferte bøker i middelalder- stil. Faksimilen er etter et uferdig manuskript og gir et utrolig innblikk i Morris’ metode.

26


66 MOSSIN, Hans: Huus-Postill, eller Udførlig og fuldstændig Forklaring over Søndags Evangelier og Høymesse-Texterne, tillige med en Forberedelse til den Evangeliske Historie, og et hosføyet Register og Land-Kort. Bergen. 1766. 4to. (178) s., 934 s., (24) s. Med 1 lite foldet kobberstukket kart over Det Hellige Land. Samt. helskinnbind med rester av spenner. Bindet slitt, litt av ryggen mangler øverst og nederst. Bindet har initialene “J.K.L” i oksydert gull på forpermen og årstallet “1767” på bakpermen. Noen bruksspor i materien, noen småflekker, mest på tittelbladet. Siste bladet med “Trykkfeil” mangler.(121977) 4.000,Bibl. Norv. I, s. 258. 67 NANSEN, Fridtjof: Eventyr-lyst. Tale hollt som rektor ved St. Andrews Universitetet 3. november 1926. Oslo. 1926. 8vo. 64 s. Originalomslag. Med dedikasjon til Ellen Gleditsch og med løst vedlagt lite brev til samme. (121468) 3.000,68 NANSEN, Fridtjof: Frilufts-liv. Blade av dagboken. Kristiania. 1916. Stor 8vo. 233 s. Orig. dekorert helsjirtingbd. Litt avskrapet på enkelte steder på bindet, ryggen har endret litt farve. Gammel hilsen på smusstittelbl. Navnestempel på forsatsen.(122320) 1.400,Originalutgaven.

27


69 (NILSSØN, JENS) Biskop Jens Nilssøns Visitatsbøger og reiseoptegnelser 1574-1597. Udgivne efter offentlig foranstaltning ved Yngvar Nielsen. Uddevalla. 1981. 8vo. CCVIII s., 696 s. Orig. rikt dekorert kunstskinnbind. Pent eksemplar.(121871) 850,70 NÆSS, Arne: Fin samling med 16 bøker av eller om Arne Næss. Alle bøkene er i god stand og en fin mulighet til å skaffe seg de fleste nyere bøkene av/om Næss på én gang. (122198) 3.000,Samlingen omfatter: 1. Filosofiens historie, bind 1-2. 1980. 6. utgave. 2. Hvilken verden er den virkelige? 1982. 2. utg. 3. Invitation to Chinese Philosophy, edit. Arne Naess and Alastair Hannay. 1972. 4. Økologi, samfunn og livsstil. 1976. 5. utgave. 5. Anklagene mot vitenskapen. 1980. 6. Logikk og metodelære. 1971. 2. utgave. 7. En del elemæntære logiske emner. 9. utgave. 1961. 8. Gandhi. 2000. 9. Livsfilosofi. Et personlig bidrag om følelser og fornuft. Dedikasjon fra Næss. 1998. 4. opplag. 10. Det frie menneske. En innføring i Spinozas filosofi. 3. opplag. 1999. 11. Hvor kommer virkeligheten fra? 18 samtaler med Arne Næss. 2000. 2. opplag. 12. Inga Bostad: Arne Næss. Ariadne-serien. 1998. 13. Næss og Inga Bostad: Inn i filosofien. Arne Næss’ ungdomsår. 2. oppl. 2002. 14. Per Ingvar Haukeland. Dyp glede. Med Arne Næss inn i dypøkologien. 2008. 15. David Rothenberg: Arne Næss. Gjør det vondt å tenke? 2001. 16.Truls Gjefsen: Arne Næss. Et liv. 2. oppl. 2011.

28


71 OLEARIUS, Adam: Aussführliche Beschreibung der Kundbaren Reyse Nach Muscow und Persien/ So durch gelegenhet einer Holsteinischen Gesandschafft von Gottorff auss an Michael Fedorowitz den Grossen Zaar in Muscow/ und Schach Sefi König in Persien geschehen. Worinnen die gelegenheit derer Orter und Länder durch twelche die Reyse gangen als Liffland, Russland, Tartarien, Meden und Persien sampt dero Einwohner Natur/Leben/ Sitten/ Hauss-Welt und Geistlichen Stand mit fleiss aussgezeichnet/ und mit vielen meist nach dem Leben gestelleten Figuren gezieret/ zu befinden. Jetzo zum dritten und letzten mahl correct herausgegeben. Schleswig. 1663. 4to. Ekstra gravert tittelblad, 4 portretter, (28) s., 368 s. (34) s. register. Med 26 kobberstikk og kart på egne plansjer, noen foldede. Med 75 kobberstikk i teksten. Samt. helskinnbind med rik gulldekor på ryggen og fine marmorerte snitt. Bindet slitt oppe på ryggen, sprekk i ytre falser øverst, slitasje på permer og rygg. Skrift på siste blanke blad. Den store utfoldelige plansjen er skadet og har betydelig tap.(122781) 22.500,Adam Olearius (1599-1671), født i Aschersleben, Tyskland. Han kom i Fredrik IIIs tjeneste og reiste to ganger til Asia, og det er disse reisene som danner grunnlaget for hans betydningsfulle reiseskildringer. Et par av plansjene viser Moskva, meget dekorativt.

29


72 PAULLI, Simon: Flora Danica Det er: Dansk Urtebog: Udi huilcken (...) icke alleeniste Urternis Historiske Beskrifvelse/ Krafter oc Virkninger/ med ziirligste Figurer andragit: Men endocsaa Lægedomme til alle Siugdomme gafnlige/ korteligen oc klarligen antegnis: Saa at den er baade en Urtebog oc Lægebog. København. 1648. 4to. Kobberstukket tittelbl., (38), (forvirrende paginering) + 393 tresnitt av planter. Med trykkeangivelse bakerst. Med ett av årstidskobberstikkene. Samt. skinnryggbind. Bakpermen er løs, bindet er slitt. Navn nederst på tittelbladet fra 1700-tallet, bl.a. H. G. Bull. Ex-libris. Reparert og rifter på en del blad i registrene, tap av tekst her og der. Materien er i overveiende grad ren. (122017) 7.000,Thesaurus 589. Eksemplaret mangler tre av årstidskobberstikkene. En mulighet til å skaffe seg et rimelig eksemplar av den danske botanikks hovedverk fra 1600-tallet. De enkle, men vakre tresnittene av plantene er antagelig trykt i Amsterdam av Balthasar Moretur. 73 (PEDERSEN, Oscar, Redaktør): Femogtyve års byggevirksomhet. 1908 1933. En oversikt over murmester Karl W. Johnsens og hans firmaers boligbygging i Oslo og Aker. Trykt som manuskript. Oslo. (1933) 4to. 70, (5) s. Kart. Meget rikt illustr. Orig. omslag. Trykt som manuskript (antagelig i et begrenset opplag) (121452) 1.250,Kirkeveien, Solvang, Langaardsløkken, Majorstuhuset, Dælenengen, Folkvang er noen av prosjektene. Bygget senere Sinsenbyen.

30


74 RIEGELS, N. D.: Forsøg til Femte Christians Historie som en Indledning til Fierde Friderichs ved Etatsraad Høyer af N. D. Riegels. Kiøbenhavn. 1792. 8vo. XXIV, 814, (18) s. Samt. helskinnbind med rik gulldekor på ryggen. Røde snitt. Noe skadet og manko på titteletiketten. Ellers noe slitt på ryggen, stempler og utgått-stempler (122806) 1.000,Niels Ditlev Riegels ble såkalt pasjehovmester hos Dronning Juliane Marie fra 1781. Han hadde et utstrakt forfatterskap, og hans historiebok om Christian V avfødte noe debatt i samtidens tidsskrifter. 75 (ROHE, MIES VAN DER) JOHNSON, Philip C.: Mies van der Rohe. The Museum of Modern Art. New York. 1947. 4to. 207, (1) s. Illustrert. Orig. helsjirtingbind med vareomslag. Smårifter og litt tap på omslaget i kantene. Navn. Orig. publisher’s full cloth with dust jacket. Small tears and nicks along the edges of the jacket. Name on the flyleaf.(121007) 2.000,76 RUSSELL, Bertrand: Human Knowledge. Its Scope and Limits. London. 1948. 8vo. 538 pp. (2) ads. Publisher’s full cloth with dust jacket, unclipped. The jacket is printed on the back of a surplus military map from the Second World War, this part showing a part of Indonesia. Careful pencil markings 3 or 4 places, jacket with a few small tears, otherwise good.(122346) 1.500,Førsteutgave. På grunn av papirmangelen etter andre verdenskrig ble smussomslagene trykket på baksiden av gamle, militære kart.

31


77 (SAVIO) BERNTSEN, Arnstein og Øistein Parmann: John Andreas Savio. Grafikk. Oslo. 1980. Liten 4to. 104 s. Originalt helshirtingbind med illustrert vareomsl. Illustrert i s/h. Et pent eksemplar.(122508) 1.000,Bakerst er det en oeuvrekatalog der alle verkene er beskrevet og avbildet. 78 SCHØYEN, Carl: Tre stammers møte. Av Skouluk-Andaras beretninger. Kristiania og København . 1918. Stor 8vo. 215 s. Orig. shirtingbd. med gulldekor og marmorert overtrekkspapir. Julehilsen fra 1918 på smusstittelbladet. Slitt øverst på ryggen, ellers kun litt aldersslitasje. I god stand likevel.(121841) 500,Boken ble raskt populær og kom i flere opplag. Godt mottatt ble den også, bl.a. av Nils Collett Vogt. I norsk litteraturhistorie skriver Bull & Paasche at “beretningen er lagt i munnen på en kvensk skolelærer, Skouluk-Andara, og gir en mesterlig innførelse i lappers og kveners etnografi, deres lynde, religion og mytologi”. 79 (SCOTT, Robert Falcon) Scott’s last expedition in two volumes. Vol. I being the journals of Captain R. F. Scott. Vol. II beeing the reports of the journeys and the scientific work undertaken by Dr. E. A. Wilson and the surviving members of the expedition. Arranged by Leonard Huxley ... With Photogravure Frontispiece, 6 Original Sketches in Photogravure by Dr. E. A. Wilson 18 Coloured Plates ... 260 Full-Page and smaller Illustrations, from Photographs taken by Herbert G. Ponting, ...; Panoramas and Maps. London, Smith, Elder. 1914, Fourth Edition.. Stor 8vo. XXVI, 636 s. Foldet kart + XVI, (2), 534 s. og foldet kart. Illustrert med plansjer og kart. To orig. blå helsjirtingbind med gulldekor. Topp gullsnitt. Litt slitasje i kantene, men friske bind. Ex-libris og gammel hilsen på smusstittelbl.(122875) 3.500,32


80 SEGELCKE, S.: Gudbrand i Lien af S. S. Kristiania. (1904) 4to. 15 s. Orig. illustrert kartonert innbinding. En viss slitasje på bindet, noe uren, svakt navnestempel. Bruksspor. Til tross for småskavanker, et hederlig eksemplar av en noe uvanlig tittel. (122199) 600,81 (SKIEN) FEILBERG, P. Håndkolorert litografi av byen Skien, Steentryk af P. Feilberg. Innrammet. Brunskjold i venstre del.(122942) 25.000,Motiver viser Skien fra sjøsiden og måler 24 x 34 cm (hele arket). Et av de mer sjeldne byprospektene som finnes. Vi har ikke sett prospektet katalogført. Litografiet går nesten over i xylografi et par steder. Peter Fredrik Feilberg var født i Tønsberg, men virket i Skien der han var både boktrykker, redaktør og ordfører. Han var redaktør for “Ugeblad for Skien og Omegn” samt for oppfølgeren “Bratsbergs Amtstidende”. Ordfører 1838-1840. Dessuten var han også en av første fotografene i Norge. Trykket er udatert, circa 1840. 82 (SMÅ-STUBBAR) Fyrste - Fjerde samling med Små-stubbar åt folket. Naustdal og Bergen. 1886-1888. 8vo. 53 s., (1) blad + 48 s. + 63 s. + 48 s. Samtidig skinnbd. med litt gulldekor på ryggen. Slitasje øverst på ryggen. Noen bruksspor og brettmerker i materien.(122016) 1.200,Første bind utkom i Naustdal av Norskmålets bokhandel, mens de tre andre er gitt ut av Mons Litleré i Bergen. Uvanlige samlinger. To av bidragene er “omskreve pao sognamaol ao Bolette C. Pavels Larsen.”

33


83 [SNORRE] Snorre Sturlesons norske Kongers Sagaer. Oversatte af Jacob Aall. I - III. Christiania, Guldberg. 1838 - 1839. 4to (28 x 19 cm). Portrett, (6),XII, 365, (1) s. + Portrett, IV, 228 s. + Portr., X, 386 s., XIV, (1) s. Med tilsammen 10 plansjer samt 4 plansjer på to blad + stort foldet kart. I ett samt. helskinnbind med gulldekor på ryggen og blinddekor i indre marg på permene. Forsterket i indre falser. Slitt i kantene, ellers litt slitasje. En del brunpletter på plansjene, materien ellers er ren. Gammelt navn på tittelbl. (122715) 3.000,”Noregr. Det gamle Norge ... udarbeidet af Gerhard Munthe 1840.” (forsterket på baksiden). 84 (SOLDIN, Salomon): Dansk og Engelsk Lexicon, udarbeidet efter de bedste Forfattere i begge Sprog. Forøget med et Supplement, der indeholder alle de Ord og Talemaader som ikke findes i foranførte Lexicon. Af L. B. Olsen. København. 1806. 8vo. (2), 718 s., (4) s., s. 719-908. Samt. skinnryggbind med rødbrun titteletikett på rygge. Noe slitasje på det marmorerte permpapiret, slitte hjørner. Innskrift på forsatsbladet:“Marketsgave af min Fader den 18 Februarij 1814” og navnet “Lerche”.(122696) 500,Utgitt av Salomon Soldin (1774-1837). Også en utgave “motsatt vei” utkom. Soldin var bror til bokhandler og forlegger Abraham Soldin. 85 STANG, F. og B. Dunker: Samling af Norge vedkommende Kgl. Rescripter, Resolutioner og Collegialbreve m. v. for Tidsrummet fra 1660 til 1813 + Tillæg og Anhang... forsaavidt de kunne ansees at være af Vigtighed for den Lovstuderende og den juridiske Embedsmand i Virkelighed. Udtogsviis udgiven. Christiania. 1838-1849. 8vo. (8), 923, (1) s. + (4), 459 s. To fine samtidige skinnbd. med rik gulldekor på ryggene, bindene signert J. C. Hoppe, Christiania (bare det ene er signert, begge er Hoppebind). Noe slitasje på ryggene. Samt. navn på tittelbl. Noen gamle understrekninger og notater i materien.(122880) 1.200,Andre bind er besørget av Dunker alene. Et alfabetisk register er noen ganger medbundet. Dette er datidens bruksbøker og forekommer rett som det er, men noe uvanlig i påkostet innbinding, som her. 34


86 SUNDT, Eilert: Patagonia på kryss og tvers. Oslo. 1942. 157 s. 3 kart hvorav ett foldet. Illustr. i s/h. Orig. hvitt sjirtingryggbind med vareomslag i farver. Rifter og tap på omslaget, selve boken er meget pen.(122742) 350,Sundt var en aktiv mann og drev mye med handel mellom Argentina og Europa. 87 SVEEN, Johanne, Otilie Ytreberg, Ingriud Rasmussen: Kokebok. Statens lærerinneskole i husstell. 1933. + Husmorboken. Utgitt ved Landslaget for husstell-lærerinner. 2. oplag. 1932. Oslo. 1932-1933. 8vo. 600 s. + 504 s. To orig. brune myke helskinnbind med blinddekor på ryggene. Begge med orig. foromslag i farver medbundet. Litt pletter på snittet. God stand. (122672) 750,Notaker 262.1 for Sveens m.fleres bok Kokebok, Statens lærerinneskole i husstell. Dette er første gang denne populære boken utkom. Hovedforfatter var Johanne Sveen (1879-1959) som underviste i flere år ved Statens lærerinneskole i husstell på Stabekk.

35


88 (SØLVBIND FRA 1714) Fantastisk sølvbind fra 1714. Helskinnbindet er dekorert med sølv i hjørnene og ovale sølvbeslåtte felt i midten på for- og bakpermen. Den ene spennen er bevart. (121981) 120.000,Bindet er antagelig laget av Arent Monsen til Ole Schellerop. På forpermen er det inngravert i det ovale feltet: “Jeg er Prydet Smugt af Arent Monsens gave. Gud lad ham høste frugt i Paradisis Have. Anno 1714” og likedan versifisert inngravert på bakpermen: “Min rætte Eijer er Hr Ole Schiellerop. Vort Zion’s Sogne Herr Gud Styre, Störch hans Krop. Den 14 April”. INNEHOLDER: - originale håndskrevne opptegnelser for gudstjenester i Stavanger fra 1715 -1720, 5 1/2 sider. Skriften er i sort, rødt og grønt. Dette er ellers visstnok historisk tapt materiale. - Forordnet Alterbog udi Danmark og Norge (1688). - Berg-Ordinance i Norge, trykt 1683. (8) sider, beskåret med teksttap i ytre marg. En del samtidige signaturer på siste side. Bergordinansen fra 1683 er en meget sjelden trykksak og sees ikke ofte. Den avløste spesielle forordninger som var kommet før. Bergordinansen av 1683 ble utgitt som en foreløpig bergforordning inntil en mere fullstendig kunne bli utarbeidet, men denne utkom ikke før i 1812. - Bakerst er det åtte håndskrevne blad med dels samtidige, dels noe nyere (1730-tallet) skrift, antagelig avskrifter. Ole Schielderup var kapellan i Stavanger og 1706 gift med Elisabeth, datter af mag. Jens Godtzen. Han blev (30.9.1713) sin svigerfaders eftermand som sognepræst til Domkirken og døde som saadan i 1722.” (Samlinger til Stavangers historie, bd. 2). Da har han altså fått boken året etter av Arent Monsen, sannsynligvis en “mynsterskriver”, en slags medhjelper hos innrullerings- eller mønstringssjefen. Et eiendommelig og vakkert objekt der oppetegnelsene gir beskjed om hva som ble lest og prediket om i Stavangers kirker 1715-1722. Et par steder er det skrevet “Grønland”, men vi kan ikke stadfeste noe mer enn det. 36


89 (SØLVBIND) Sølvbind fra ca. 1700 med spenner. Fløyelsbindet er overdådig dekorert med sølv, blomster i de fire hjørnene og en stor blomst midt på for- og bakpermen. Fløyelen er delvis slitt og falmet. Sølvet i nedre hjørne på forpermen har falt av, likeså med en liten bit på blomsten på midten på bakpermen. (121978) 20.000,Det vakre bindet omslutter Johannes Lassenius’ “Bibelske Virach...” fra 1696. Boken har i følge eieropptegnelser vært i Johan Aagaard Smiths eie i Stavanger i 1756. Videre har den vært eid av Sara Louise Daae, Kongsberg 1840. Deretter har den vært i boksamler Ludvig Daaes eie, han fikk den da han var 5 år gammel og hans opptegnelser fyller én side. Til slutt en opptegnelse fra 1970 om at boken var bestemt for Stavanger domkirke, men det ble aldri realisert. Bind av denne typen forekommer sjelden for salg. 90 (TERENTIUS) Publii Terentii Comoedier i Dansk Oversatte. København. (1755)8vo. (8), 344 s. Samtidig helskinnbind med rik gulldekor på ryggen. Noe slitt på ryggen og i kantene. Gammel skrift på forsatsbladet og gammelt navn “Buch”. Stempel fra Kong. Norske Vidensk. Selskab. Materien er overveiende ren og pen, trykt på skrivepapir. (121832) 1.400,Oversatt av Mentz Rynning (1721-1788), som var født i Melhus i Trondheim stift. Han endte som sogneprest i Vinger i Akershus stift. 91 (TORVSLAGET) Uddrag af de, angaaende Begivenhederne i Christiania den 17de Maii 1829, stedfundne Undersøgelser og Forhandlinger; tilligemed den i samme Anledning under 17de Februar 1830 agfivne Kongelige Naadigste Resolution. Christiania. 1830. 8vo. 123 s. Samt. kartonasjeomslag. Slitt på ryggen, litt manko på ryggstripen. Ubeskåret og uoppskåret.(122927) 2.500,Kildeskrift om de urolige tilstandene under feiringen av 17de mai i 1829, der også “Candidatus theologiæ Henrik Wergeland” ble satt under tiltale. 37


92 (TURISTFORENINGEN) Den norske Turistforening Aarbog for 1868. Christiania. 1868. Liten 8vo. 112, (2) s., 2 kol. foldekart, 1 tresn. i teksten. Nær samt. skinnbd. med gulldekor på ryggen. Noe slitt langs ryggen, men i god tilstand. Tittelbladet litt urent og med navnet “Preuthun” øverst. (122895) 28.500,Proveniens: Jacob Preuthun (antagelig), Eiler H. Schiötz, Cato Schiøtz. Turistforeningens første årbok har alltid vært en ganske sjelden trykksak. I startåret var det bare 223 medlemmer, så det reflekterer vel nettopp det. 93 ULVEN, Tor: Skyggen av urfuglen. Oslo, Solum. 1977. 56 s. Orig. omsl. m. maur [Inger Johanne Nygren]. Litt gulnet på omslaget. Fuktskjold i øvre og nedre hjørne på omslaget.(122193) 2.400,Debut. 94 ULVEN, Tor: Forsvinningspunkt. Oslo. 1981. 8vo. 66 + 1 s. Orig. omsl. Litt smuss på det hvite omslaget. Rest av prislappens lim på bakomslaget. Litt slitasje i kantene.(122192) 1.750,95 ULVEN, Tor: Gravgaver. Fragmentarium. Oslo. 1988. 8vo. 112, (1) s. Origbd. med vareomslag. Litt gulnet og litt buklete på omslaget. Navnetrekk. Boken virker ulest.(122180) 1.500,-

38


96 UNDSET, Sigrid: Tilbake til fremtiden. Oslo. 1945. 8vo. 209 s. Originalt skinnryggbind med vareomslag. Omslaget brunet på ryggen med tiden. Et meget pent eksemplar.(122513) 500,Først trykket i USA i 1942: “Return to the future.” Dette er den første norske utgaven. 97 WERGELAND, Henr.: For Arbeidsklassen. Et blad, udgivet af Henr. Wergeland. (Første Aarg.) Nr. 1 - 22 + 2 Extrablad av 31te Marts 1840 og 17de juni 1840. Kristiania, Malling. 1839 - 1840. 8vo. 176 s. + XVI s. Fraktur. Første 7 hftr. i senere oppl. Orig. skinnryggbind uten tittel på ryggen. Marmorert overtrekkspapir på permene. Litt spor av brett på noen blad. Materien er ren og pen.(122278) 1.250,“Den prægtigklædte Sommerfugl/ er fløien fra Guds Haand.” 98 WERGELAND, Henr.: For Arbeidsklassen. Et blad, udgivet af ... Anden Aargang. Kristiania, Malling. 1841. 192 s. Fraktur. Orig. skinnryggbind uten ryggtittel. Marmorert overtrekkspapir.(122281) 1.250,Advarsel om den veneriske Smitte. (Meddeelt af Reservelæge Stefffens.)

39


99 ZAPFFE, Peter Wessel: Barske Glæder og andre temaer fra et liv under åpen himmel. I utvalg ved Sigmund Kvaløy. Oslo. 1969. 8vo. 146, (1) s. Omslag og illustrasjoner av forfatteren. Orig. dek. sjirtryggbd. med vareomslag. Litt hylleslitasje. Et meget pent eksemplar. (122319) 1.250,“Jeg tænker på fossene som blir borte, og som tar med seg fossefaldene i norsk mentalitet.” Forord ved Arne Næss. 100 (AARFLOT-TRYKK) Norske Almuesangeres Klöverblad, eller Bruns, Frimanns og Zetlitz’s Sange for den norske Bondestand. (GodtkjøbsUdgave). Eegsæt. 1853. 12mo. (8), 364 s. Samt. sterkt slitt skinnryggbind. Navnestempel og overstrøket navn på tittelbladet (Aug. Joh. Sellevold). (121833) 1.000,Trykkene fra Aarflot på Egset er ikke alminnelige.

40


Nr. 89

Nr. 12

Nr. 88

Nr. 17

Et vakkert siselert snitt og og en samling fine spenner. Under er også eksempel på tresnittene i Paulli: Flora Danica.

Nr. 3 Nr. 72


Avsender: Norlis Antikvariat AS Universitetsgaten 18 0164 Oslo - Norway

NORLIS ANTIKVARIAT AS - Universitetsgaten 18, 0164 Oslo norlis.no - Tel. +47 22 20 01 40 - post@norlis.no