Page 1

Universitetsgt. 18, 0164 Oslo • Tlf. 22 20 01 40 www.antikvariat.net Følg oss på


September 2012 INNHOLD Skjønnlitteratur Lyrikk Barnebøker Litteraturhistorie. Bokvesen Folkeminne og eventyr Topografi, lokalhistorie, genealogi Naturvitenskap Bibeler. salmebøker, postiller Illustrerte bøker Kunst, kunsthåndverk Geografi og reiser Arctica, Antarctica Kart og atlas Tidsskrifter / Årbøker Sport Jakt, fiske og friluftsliv Biografier Filosofi, psykologi, religion Historie, arkeologi Annen verdenskrig Språk, ordbøker Jus Mat og drikke Varia The American West

SIDE 1 3 4 5 6 7 9 10 10 11 12 13 15 16 18 18 25 26 27 28 31 32 33 34 35

Omslagsillustrasjon nr. 8 Riverton. Alle bestillinger blir ekspedert i den rekkefølge de innløper. Skulle De ikke ha mottatt noen av de bestilte bøkene i løpet av 2-3 uker, betyr det at samtlige var solgt. Bøkene sendes med faktura og giroblankett. Private kunder har 14 dagers forfallstid, institusjoner 30 dagers forfallstid. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Telefon: 22 20 01 40 / 22 20 01 55 Fax: 22 11 54 69

E-post: rwaren@frisurf.no

Åpningstider : Mandag Tirsdag, onsdag, fredag Torsdag Lørdag

10 - 17 9 - 17 9 - 18 10 - 15

Kredittkort: VISA, Diners, Amex, Mastercard, Eurocard

Universitetsgt. 18, 0164 Oslo • Tlf. 22 20 01 40 • 22 20 01 55 • Fax 22 11 54 69 Foretaksnr.: 990 089 515 • Bankgiro: 6074.06.47353


Skjønnlitteratur 1. ALNÆS, Finn: Koloss. Brage Bragesons skrift. Oslo. 1963. 542 s. Orig. helshirtingbd. m. vareomsl. Smårifter v. omsl.s rygg, ellers pen. Debut. Førstepris i Nordisk romankonkurranse 1963. 2. BJØRNSON, Bjørnstjerne: Mary. 11. opl. Kristiania. 1922. 160 s. Orig. fargetr. omsl. Ufriske kanter, ellers pen. Gyldendals billige serie. Fin, usignert tegning på omsl. 3. BJØRNSON, Bjørnstjerne: Over Ævne. Første stykke. København. 1883. 98 s. Orig. omsl. Liten rift i øvre kapitél, ellers et pent eksemplar. 4. BOJER, Johan: Vort rike. Kristiania. 1924. 157 s. Orig. fargetr. omsl. [Gerh, Gjerding]. Noe ufriske kanter, ellers pen. Gyldendals norske serie. 5. BULL, Jacob Breda: Østerdalskongen. Et folkelivsbillede. 1. utg. København. 1907. 162 s. Orig. hvitt helshirtbd. m. forgylt dek. Uvanlig pen. 6. BULL, Jacob B. Uden ansvar. [Skuespill] Kristiania og Kjøbenhavn. 1890. 172 s. Orig., ufriskt omsl. Skrift (m. blyant) på tbl. Uoppsk. Pen materie. Debut. Om alkoholisme og avhengighet og løgnenes ødeleggende virkning på levd liv. 7. DAHL, Roald: Kiss Kiss. 1st ed. London. 1960. 255 pp. Publ. full cloth. Ends of spine bumped and faded. Name on free leaf, otherwise very good. 8. [ELVESTAD] RIVERTON, Stein: Den røde enke. Kristiania. 1910. (4) + 266 s. Orig. shirtryggbd. m. oppkl. fargetr. dekor på fordekkel [Strandenes]. Noe flekket på bd. St. på tbl. Litt skjev. Tross alt pen. Katalogomslag. 9. [ERICHSEN] KAPTEIN MUNK: Den gale englænder, en krønike fra verdenskrigen. Kristiania. 1918. 155 s. + (5) s. ann. Orig. dek. omsl. [Aug. Berg]. Litt løs. Ufriske kanter, ryggen noe slitt. 10. [ERICHSEN], [Odd Munk] Mobiliseringsplanen. En forhenværende Kristianiapolitimands optegnelser. Kristiania. 1924. 135 s. Orig. fargetykt omsl., limt. Pen materie. 11. ERIKSEN, Ludvig: Fra Hjembygden. Fortællinger og Udkast. København. 1874. 158 + (1) s. Fraktur. Samt. skb. Endel avskr. Pen og ren materie. "Østerdalen kan ikke siges at danne en af disse opgaaende Færdingsveje, som har faaet sin Beskrivelse … i Turistforeningens Aarbøger." 12. FLATABØ. Jon: Brudefærden i Hardanger. 2 bd. Kristiania. 1902. 823 s. Fraktur. Samt. enkelt sjirtbd. Skjev. 13. FLATABØ. Jon: Pastor "Kat". En nordlandshistorie fra gamle dage. Kristiania, Omtvedts forl. 1917. 64 s. Orig. omsl., slitt og delvis løst. Sjelden. Flatabø var fra Kvam i Hordaland [1846-1930] og var en av de mest populære og produktive folkelesningsforfatterene. 14. FRICH, Øvre Richter: Solkongens arv. Roman fra Stillehavet. Kristiania, Erichsen. 1922. 166 s. Orig. helsjirtbd. m. vareomslag medbundet. Pen

-1-

425,-

200,-

400,200,-

300,950,-

225,2 000,-

225,425,475,-

450,475,-

450,-


15. FRICH, Øvre Richter: Saksofonkongen. Novelle fra Oslo-fjorden. Oslo. 1928 1929. Folio. XXII kapitler, hvert på ca. 2 s. Illustr., dels i farger. A-magasinet nr. 43, 2. årg. - nr. 12, 3. årg. Totalt 17 nr., 5 nr. mangler (52/28 - 1/29 - 4/29 8/29 og 11/29), disse inneholder kap. X, XI, XIV, XVIII og XXI. Pene. I bokform 1930. 16. FØNHUS, Mikkjel: Køia i Tusterdalen. I. Oslo. 1945. 190 s. Orig. helkartonbd. Meget pen. 17. FØNHUS, Mikkjel: Kampen mot villmarka. Nybyggerroman. [Køia i Tusterdalen. II]. Oslo. 1946. 356 s. Orig. helkartonbd. Meget pen. 18. GARBORG, Hulda: Barn i by. Kristiania. 1913. 153 + (2) s. Orig. helshirtingbd. Foromsl. medb. Priv. hilsen på foromsl. og tbl. Litt avskr. på hj. og kapitéler, ellers pen. 19. GUNDERSEN, Gunnar Bull: Fabelnetter. Oslo. 1961. 99 + (1) s. Orig. shirtryggbd. m. vareomsl. Smårifter i omsl. Fin ded. på fribl. Pen. "Oslo julen 65. Til Turid før båten gikk. Fra Gunnar." 20. HAMSUN, Knut: Stridende liv. Skildringer fra Vesten og Østen. 1. utg. Kristiania. 1905. 318 + (1) s. Orig. helshirtingbd. Alle sn. marm. Svakt innbøyde kapitéler, ellers meget pen. 21. HAMSUN, Knut: Victoria. Kristiania. 1922. 135 s. + VI s. ann. Orig. fargetr. omsl. Spr. i fr. fals. Ufriske kanter. Pen materie. Gyldendals norske serie. Fin, usignert tegn. på omsl. 22. HEFNER, Hugh m. [ed.]: The Twelfth Anniversary Playboy Reader. London, Souvenir Press. 1965. Large 8vo. 874 + (2) pp. Publisher's full cloth w. the Playboy-bunny logo in brown. Very good. Henry Miller, Jack Kerouac, Ray Bradbury, Nabokov. 23. HOLT, Kåre: Jord. Ramnes. 1977. Høy 8vo. Upag. Illustr. Orig. omsl. m. vareomsl. Signert av Kåre Holt, Hans Gerhard Sørensen, Per Thoresen og Ragnvald Strand på smtbl. Pen. Til minne om slaget på Re 1177. 24. INGSTAD, Helge: Den ensomme ulv. Oslo. 1932. Folio. Illustr. 2-1/3 s. i Hjemmet nr. 24. Orig. omsl. Pen "En skildring fra ødemarkene mellem indianernes og eskimoenes land" 25. JANSON, Kristoffer: Fra Norge. Oversat fra norsk med forfatterens samtykke. København. 1868. (4) + 174 + (1) s. Fraktur. Priv. helshirtingbd. N. på fribl. Ryggen noe falmet, ellers pen. 26. KIELLAND, Alexander: Skipper Worse. Kristiania. 1921. 160 s. Orig. fargetr. omsl. [Jacob Sømme]. Spr. i indre fals, men holder godt. Noe ufriske kanter, ellers pen. Gyldendals 2-1/2 kroners serie. Fin, tegn. på omsl. 27. KRAG, Thomas: Ensomme Mennesker. Lo og andre Fortællinger. 1. oplag. Med et titelbillede af A. Bloch Kristiania. 1893. 113 s. Samt. helshirtingbd. N. på fribl. Pen. 28. LØLAND, Rasmus: Ungar. Forteljingar. Bergen, Litleré. 1892. 152 s. Priv. skb. m. papiretikett. N. fj. fra tbl. Priv. hilsen på tbl. Ellers pen. 29. MYKLE, Agnar: The Hotel Room. London, Barrie and Rockliff. 1963. 279 pp. Publ. boards w. illustr. dj. Nice, price not clipped. "Tyven, tyven skal du hete". Foreword datert December 1962: "When I re-read it now I have the same mixed feelings you have when you are confronted with a love letter you wrote in an overwrought state many years ago." -2-

1 750,-

300,275,350,375,-

7 000,200,-

325,-

400,-

450,-

250,200,-

350,475,500,-


30. PRØYSEN, Alf : To pinner i kors. Komedie i seks bilder av... og Asbjørn Toms. Oslo. 1961. 95 s. Orig. omsl. Gammel pris skrevet med blyant på smtbl. Ellers et pent eksemplar. 31. PRØYSEN, Alf: Utpå livets vei. Stubber og fortellinger. Oslo. 1952. 156 + (1) s. Omsl. illustr. og vign. v. Kjell Aukrust. Orig. shirtryggbd. m. slitt vareomsl. [delvis reparert med tape]. Ellers pen. 32. SANDEMOSE, Aksel: Catlin var en dårlig kunstner, men en modig mann. Oslo. 1933. Folio. Illustr. 3-1/3 s. i Hjemmet nr. 20/1933. Orig. omsl. Rifter i foromsl. Halve bakomsl. klippet bort. "Catlin, indianernes venn." 33. SANDEMOSE, Axel: Aladdins lampe. Oslo. 1970. 4to. 8 s. Orig. omsl. Nr. 736/900. Rustflekker v. heftestiftene, ellers meget pen. Særtrykk av artikkel fra det nedlagte bladet "Aktuell". 34. SCHØNING, Arnt: Pasteller. Kristiania. 1917. 75 + (2) s. Orig. helshirtingbd. m. oppkl. nordlandsmotiv. Fremre fribl. mgl. Lett avskrapet, ellers pen. 35. SHEPARD, Sam: Great dream of heaven. Stories. New York. 2002. 142 pp. Publ. boards with D. J. Signed by author. Nice. 36. STRENGELEGE eller Sangenes Bog. Oversat fra oldnorsk af H. WinterHjelm. Christiania. 1850. 145 + (1) s. Slitt orig. omsl. Bakomsl. løst og delt i to. 1. legg løst, de andre henger i heftesnorene. "Den oldnorske Original til nærværende Oversættelse er en prosaisk Bearbejdelse af en Samling af gammelfranske rimede Fotællinger, der grunde sig på Bretonske Folkesange." 37. TAN, Amy: The Hundred Secret Senses. London. 1996. Large 8vo. 321 pp. Publ. boards with D. J. Signed by author. Nice. 38. VESAAS, Tarjei: Sendemann Huskuld. Kristiania, Olaf Norli. 1924. 252 s. Ufriskt orig. omsl. Ryggen sterkt gulnet. Pen materie. 39. VESAAS, Tarjei: Ultimatum. Spel i fire akter. Oslo, Olaf Norli. 1934. 100 s. Orig. omsl. Meget pen. 40. [WULFSBERG, Chr. A.] August Williams: Sæterbesøget. Original Fortælling. Christiania. 1961. 103 s. Fraktur. Priv. skb., noe avskr. Pen, litt løs materie. Fra Østerdalen. 41. ZAPFFE, Peter Wessel: Spøk og alvor. Epistler og leilighetsvers. Oslo. 1977. 147 + (2) s. Orig. omsl. Hilsen fra Peter på smusstbl. Uforlignelig Zapffe: "Mannen jeg bor hos har elleve sauer. Morgen og aften får de et fange høi; resten av dagen kan de gjøre hvad de vil. Og det gjør de, men det er lite de kan, og endda mindre de vil." 42. ZWILGMEYER, Dikken: Emerentze. En slægtshistorie. Kristiania. 1906. 242 s. Orig. dekorert helshirtingbd. Navn på tittelbl. Marm. snitt. Meget pen.

500,475,500,-

350,-

200,500,425,-

300,275,450,425,-

800,-

400,-

Lyrikk 43. BJERKE, André: En midjesmal frue fra Grue. 50 norske limericker. Oslo. 1958. Stor 8vo. 118 + (1) s. Illustr. av Hammarlund. Orig. omsl. Rygg gulnet. Litt innbøyde kanter, ellers pen. 44. BØRLI, Hans: Kont-jo. Viser og vers fra tømmerskogen. Oslo. 1957. 45 + (1) s. Orig. kartonbd. Illustr. og bokutstyr ved Fr. Tidemand-Johannessen. Meget pen. Ryggteksten står opp-ned. -3-

300,550,-


45. [DET NORSKE SELSKAB] Poetiske Samlinger udgivne af Det norske Selskab I-III. (+) Drikkeviser og Selskabssange. 4 bd. Kristiania. 1922. Alle i orig. omsl. Nr. 399/435/419 av 500. "Drikkevisene" er ikke nummerert. Kantene noe ufriske, ellers et meget pent og uoppskåret sett. Opptrykk av utg. fra 1775. 46. HAMSUN, Arild: Dager og vers. Oslo. 1943. 63 + (2) s. Orig. illustr. omsl. [T. H.] Ørlite innbøyde kanter, ellers uoppsk. og pen. 47. RANDERS, Kristofer: Tidsruner. Kristiania. 1894. Stor 8vo. 20 s. Fraktur. Noe ufriskt orig. omsl. Uoppsk. Pen. Et politisk innlegg i verseform. 48. SANDBECK, Vidar: Fjelltrall. Oslo. 1973. 44 + (1) s. Orig. omsl. (Omar Andreen). Noter. Knekk på omsl., ellers pen. 49. ØVERLAND, Arnulf: Hustavler. Oslo. 1929. Stor 8vo. 84 s. Orig. omsl., noe ufriskt. Pen materie. Hilsen fra Johan Vogt på fribl. Ryggen limt. "Der er en lykke i livet…"

500,-

300,450,-

200,300,-

Barnebøker 50. BERGH, Hallvard: Ferdi til Verdens Ende. 5te utg. Kristiania, Olaf Norli. 1905. 80 s. Illustr. i s/h av August Berg. Orig. shirtryggbd. Begge falser spr., men holder godt sammen. 51. BROWN, Margaret Wise & Edith Thacker Hurd: Fem små brannmenn. Norsk tekst v. Alf Prøysen. Oslo. 1953. Stor 8vo. (26) s. Illustr. i farger. Orig. kartonbd. Gullstripen på rygg nesten helt bortslitt. Navn overstr. på omsl. innside. St. på tbl. Noe fl. i materien. Tidens gullbøker nr. 14. 52. DISNEY, Walt: Det grønne småfolket. Norsk tekst v. Alf Prøysen. Oslo. 1959. Stor 8vo. (24 s.) Illustr. i farger. Orig. kartonbd. Gullfolien på rygg mgl. ca 1 cm. øverst. N i fr. forsats, ellers pen. Tidens Gullbøker nr. 85. 53. DISNEY, Walt: Donald Duck på eventyr. Norsk tekst Alf Prøysen. Oslo. 1969. (24) s. Illustr. i farger. Orig. kartonbd. Sølvfolie på rygg, lite slitt. N. i forsats. Pen. Tidens Gullbøker nr. 32. 54. [GRIMM] Eventyret om Hans og Grethe i tegninger af Louis Moe, teksten frit efter J. Krohn ved Frithiof. Kristiania, Cammermeyers Forlag. 1892. (56) s. Illustrert i s/h. Fargetr. orig. kartonbd. m. shirtrygg. Gj.g. fuktskjold nederst i boken. Avskrapne kanter og kapitéler. 55. HOLST, Elling og Eivind Nielsen: Norsk Billedbok for Barn. Niende utg. Oslo. 1946. 4to. 32 + (2) + (4) s. Illustr. i s/h og farger. Noter. Orig. dek. ufriskt kartonbd. Sprukket mellom s. 16 og 17, men henger fint i heftetrådene. Enkelte flekker her og der, ellers pen materie. "Kom bukken til gutten, kom kalven til mor … " 56. JACKSON, Kathryn & Byron: En dag ved sjøen. Norsk tekst v. Alf Prøysen. Oslo. [1953]. [24] s. Illustr. i farger [J. P. Miller]. Gullstripen mgl. 1 cm i hver ende. Ellers pen. Tidens gullbøker nr. 22.

-4-

325,250,-

300,-

250,-

400,-

250,-

300,-


57. KNAGENHJELM, Ragnhild: Småtrall for småtroll. Viser fra barnetimen for de minste. Oslo. [1956]. Stor 8vo. 32 s. Illust. av Grethe Berger. Noter. Orig. fargetrykt kartonbd. Pen. Melodier av Christian Hartmann. 58. MUNTHE, Margrethe: Sanger om dyrene. 3. opl. Kristiania. 1922. Stor 8vo. 40 s. Noter. Illustr. av A. Bloch og Otto Valstad. Fargetr. omsl. [Bloch]. Begge falser rep. inni m. brunt papirlimbånd. Omsl. smusset og med sl. kanter. Materien litt løs. Utvidet utgave av "Nu synger vi om dyrene vore" fra 1916. Sjelden. 59. NORMANN, Regine: Den graa kat og den sorte. Fortælling for gutter og piker. Kristiania. 1916. 96 s. Illustr. og omsl.illustr. av Arnold Thornam. Orig. omsl. Ufrisk. Pen materie. Elegante kattetegninger, særlig den skrivende katten på fordekkelet. 60. ROLF [EGEBERG] OG INGER [NARDRUM]: Pekka og Liisa. Oslo. [1952]. 4to. 31 + (1) s. Illustr. Orig. fargetrykt omsl. Liten knekk i nedre del av foromsl. Noe kluss med penn på tittelfelt samt en flekk i bakre forsats. Ellers et pent eksemplar. To små bjørner som bare ville være snille... 61. ROLFSEN, Nordahl : Læsebog for folkeskolen. Ny utgave. Første del ("Byutgave"). Andet halvbind. 91.-100. tus. Kristiania. 1913. V + (167) s. Illustr. av norske kunstnere. Orig. shirtryggbd. N. og st. i forsats. Endel blyantmerker i tekst. Ufrisk. 62. ROLFSEN, Nordahl: Lesebok for Folkeskolen. Ny utgave med rettskrivning av 1917. Byutgave. Annen del. 181. - 190. tus. Kristiania. 1920. VII + 192 s. Illustr. Orig. shirtryggbd. St. og navn foran i boken. Litt løs, ellers pen. 63. ROLFSEN, Nordahl: Lesebok for Folkeskolen. Ny utgave med rettskrivning av 1917. Byutgave. Fjerde del. 81. - 90. tus. Kristiania. 1920. VI + 288 s. Illustr. Orig. shirtryggbd. St. på tbl. Rift i bakre forsats. Litt løs. Pen materie. 64. ROLFSEN, Nordahl: Lesebok for Folkeskolen. Ny utgave med rettskrivning av 1917. Byutgave. Første del. 193. - 212. tus. Kristiania. 1920. VII + 144 + (5) s. ann. Illustr. i s/h. Orig. shirtryggbd. Ufriske kanter og røde fl. på fordekkelet. N. og st. Endel blyantmerker i tekst. Ellers pen materie. 65. ROLFSEN, Nordahl: Lesebok for Folkeskolens åttende klasse, fortsettelsesskoler og ungdomsskoler Sjette bind, tilleggsbind til Lesebok for folkeskolen. Riksmåls- og byutgave. Kristiania. 1927. VIII + 405 s. Illustr. i s/h. Orig. shirtryggbd. Alle kanter avskr. N. på tbl., ellers pen. 66. [SPEIDERE] Norsk Speidergutt-forbunds 6. Landsleir i Mandal 6. - 13 juli, 1932 Oslo. Tv4to. Fotogr. m. lite tekst. Orig. omsl. Liten rift øverst i ryggen, ellers pen Tekst på foromsl.: "Landsleiren 1932. Minnealbum." 67. ØKLAND, Einar: På frifot. Blanda vers. Oslo. 1978. Smal 8vo. Upag. Illustr. i s/h av Oddvar Torsheim. Orig. illustr. kartonbd. St. på fribl., ellers pen.

200,-

250,-

750,-

250,-

250,-

250,250,250,-

300,-

1 250,-

250,-

Litteraturhistorie. Bøker om bøker 68. [BJØRNEBOE] REM, Håvard [red.]: Samtaler med Jens Bjørneboe. Oslo. 1987. 251 + (1) s. Orig. kartonbd. m. vareomsl. [Hammarlund]. Meget pen. "Men selvfølgelig er det helt klart at man ikke kan leve uden nordmænd." -5-

275,-


69. BUGGE, Sophus: Bidrag til den ældste Skaldedigtnings Historie. Christiania. 1894. Stor 8vo. (8) + 184 s. Priv. shirtryggbd. Meget pen. 70. DALE, Johs. A: Hulda Garborg. Oslo. 1961. Stor 8vo. 173 + (2) s. Illustr. i s/h + oppklebet frontispiece i farger. Orig. shirtryggbd. m. illustr. vareomsl. Noen små rifter i omsl., ellers pen. 71. PETTERSEN, Hjalmar: Norsk anonym- og pseudonymleksikon. Kristiania. 1924. 4to. (8 s.) + 690 spalter + (34) s. Orig. helshirtingbd. m. vareomsl. Bretter på omsl., ellers meget pen. 72. SKRAM, Amalie: Om "Albertine". Tredie oplag. Kristiania, Huseby & Co. limit. 1887. 16 s. Orig. omsl. helt løst. N. på formsl. Pen materie. Sjelden. 73. SOMMERFELDT, W. P.: Sjuende-mars-bibliografiene. Ukomplett rekke. I) Museumsdirektør Jens Thiis's forfatterskap. Oslo 1946. 32 s. Uoppsk. II) Prof. dr. Fredrik Paasches forfatterskap. 34 s. Uoppsk. III) Misjonsprest Karl Ludvig Reichelts forfatterskap. 23 s. Uoppsk. V) Professor Oluf Kolsruds forfatterskap. 27 s. Uoppsk. Enkel ded. på foromsl. [G. E. R. venligst fra W. P. S.] VI) Ludvig Hopes forfatterskap. Bergen 1948. 24 s. Uoppsk. 5 hftr. Oslo. 1946-48. Stor 8vo. Orig. omsl. i litt forskjellige farger. Pene. I nr. 1: "Så lenge forskningen om Norge i det 19de århundre drives, vil forfatteren av Norsk Forfatterleksikon Jens Brage Halvorsens navn huskes. Som et uttrykk herfor sendes denne bibliografi ut på 101 årsdagen for hans fødsel. Universitetsbiblioteket 1946, W. P. Sommerfeldt." 74. UNDSET, Sigrid: Selvportretter og Landskapsbilleder. Oslo. 1938. (6) + 247 + (2) s. Orig. dek. helshirtingbd. m. vareomsl. Omsl. litt smusset og med et par rifter. Ellers pent ekspl.

650,250,600,1 500,-

400,-

350,-

Folkeminne og eventyr 75. ASBJØRNSEN, P. Chr.: Norske folke-eventyr. Ny samling med bidrag av Jørgen Moes reiser og optegnelser. Tredje utgave revidert av Moltke Moe og Anders Krogvig. Oslo. 1914. 244 s. Orig. kartonbd. m. oppkl. dekor [WoldThorne] og shirtrygg. Ufrisk. Materien pen, men litt løs. 76. EIDNES, Hans: Tru og Tradisjon. Gamalt frå Hålogaland. Trondheim. 1946. Stor 8vo. 176 s. Orig. omsl. Litt ufriske kanter, ellers uoppsk. og pen. "Er nordlyset levande om hausten, blir det ein kald vinter." 77. LINDQVIST, Nat.: En isländsk svartkonstbok från 1500-talet. Utgifen med översättning och kommentar av … Uppsala. 1921. Stor 8vo. 77 s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. Ded. fra forf. på omsl.s innside. Littt ufriske kanter, ellers pen. Sjelden. "Till Fru Signe Nilsson med vördnadsam hälsning från Nat. Lindqvist." 78. ODSTEDT, Ella: Varulven i svensk folktradition. Mit deutscher Zusammenfassung. Uppsala. 1943. Stor 8vo. VIII +243 + (1) s. Foldekart. Priv. granitolbd. Ex bibliotek, fl. stempler [bl.a. utmönstrad], merke etter lomme. Eiermerker. Ellers pen. Sjelden. 79. OLSEN, O. T.: Norske folkeeventyr og sagn samlet i Nordland. Kristiania. 1912. 302 + (1) s. Frontispiece portr. Priv. skb. Ryggen noe falmet. Kantene og hj. litt skrapet. Ellers pen. 80. POGANY, Nandor: The Hungarian Fairy Book. New York, Fr. Stokes. 1913. xii + 287 pp. Illus. with details in red by Willy Pogany. Col. pr. frontispiece. Publ. full cloth dec. Ends of spine rubbed. Otherwise very good. -6-

425,-

250,-

500,-

275,-

650,475,-


81. ROLFSEN, Nordahl: Natur- og folkelivsbilleder fra Norge. Tredje samling. København. 1908. 194 + (1) s. Orig. dek. helhsirtingbd. Litt avskr. hj. og kapitéler, ellers pen. 82. ØDEGAARD, O. K.: Fraa Valdres. Bryllaupsskjikkji, regglo, risspo, seigne o eventy. Uppteikna umlag 1850 taa Andris Eivindson Vang, noko attaat umskreve og utgjeve av … Kristiania. 1915. 210 s. Frontispiece portr. av Vang. Orig. omsl. Ufrisk nederkant, ellers pen. 83. ØVERLAND, O. A.: Fra en svunden tid. Sagn og optegnelser. Christiania. 1888. (4) + 192 s. Samt. priv.skb. Smusstbl. plettet S. 57: "Finnerne i Nordmarken."

350,500,-

425,-

Topografi, lokalhistorie og genealogi 84. BJØRGAAS, Knut: Or gommol ti. I - III. 1). Ævuntyr å segne å stubba tao Vossastrond’ne. Andre utgåva. 2). Ymse tao Vossabygdo. 3). Tao Voss å Strond’ne. Voss. 1941 + 1943. 133 + 112 + 111 s. Portr. som frontispiece i 1. hefte. Orig. litt gulnete omsl. Ellers pene. 85. BU, Aam. K.: Ættar-bok for Udlesvang. Eget forl. 1936. 4to. (8) + 334 + (2) s. Priv. shirtryggbd. Små rustmerker i fr. forsats, ellers pen. 86. BULL, H. J.: Minder fra gamle Tønsberg i 1860 - 70 aarene. Tønsberg. 1919. 50 s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. En gj. g. fuktskjold nederst. Ryggen rep. m. tape. Omsl. noe ufriskt, ellers pen. Sjelden. 87. GJEMS, Sven R.: Folk fra grenseskogene. Solørforlaget. 1991. Stor 8vo. 230 s. Illustr. i s/h. Orig. fargetr. kartonbd. Meget pen. 88. HOUGEN, Knut: Sandefjords historie. I: Ladestedet. Omtr. 1400 til 1845. II: Kjøpstaden. Oslo. 1938 - 1932. Stor 8vo. 383 + 613 s. 2 foldekart. Illustr. Orig. helgranitolbd. Pene 89. JOHNSON, Gudrun: Folket i Oslo. Folketellingen 1. februar 1801 for Kristiania med forstedene og Aker og Oslo (Gamlebyen). Oslo. 1950. 228 s. Kart. Orig. helshirtingbd. Pen. Den første fullstendige folketelling i Christiania ble tatt opp av sokneprestene og deres medhjelpere 1. februar 1801. Her er gode opplysninger om innbyggernes erhverv og deres alder. 90. KINDEM, Lars: Vossavangen. Gardssoga I - III. (Vossaboki I - IV). Voss. 1933-1938. Stor 8vo. 379 + foldekart + 512 + 571 + 611 s. Illustr. Orig. granitolbd. Pene. 91. KITTILSEN, Ingolf: Dampkjøkkenets historie 1858 - 1948. 2 bd. Oslo, eget forl. 1948. A4. 138 + 123 s. Maskinskr., stensilert. Rikt illustr. m. oppklebede illustrasjoner.i s/h. Orig. omsl. Sprekker i papiret på ryggene, ellers pene. En institusjon i Kristiania. Trykket som manuskript i 100 ekspl. 92. KLEIVEN, Ivar I.: Segner fraa Vaagaa. Kristiania, Det norske samlaget. 1894. 346 s. + foldekart bakerst. Privat pergamentryggbd. N. på fremre forsatsbl. Noen få, diskré notater i teksten. Ellers et pent eksemplar. 93. LABERG, Jon: Lærdal og Borgund. Bygd og ætter. Bergen. 1938. 4to. 928 + (2) s. Illustr. Orig. skinnbd. N. på fremre forsatsbl. Litt slitte hjørner og kapitéler. Snitt plettet. Ellers pen.

-7-

650,-

650,475,-

275,1 000,375,-

2 500,350,-

1 500,1 500,-


94. LAGESEN, A.: Ringerikske slekter. Oplysninger om slekter og slektsgaarder. II. Slekter fra Haug, anneks til Norderhov. Hønefoss. U. å. 291 + (1) s. Portr. Orig. kartonbind. Faksimile av utg. fra 1930. Pen. 95. LAGESEN, A.: Ringerikske slekter. Oplysninger om slekter og slektsgaarder. III. Slekter fra Norderhov hovedsogn. 2. oppl. Hønefoss. U. å. 559 s. Portr. Orig. kartonbind. Faksimile av utg. fra 1935. en. 96. LORENTZEN, R. A.: Det Stavangerske Dampskibsselskab. 1855 - 12. Februar 1955. Stavanger. [1955]. Stor 8vo. 272 + (4) s. Rikt illustr. [Willy Eide]. Skipsbilder. Fargetr. frontispiece av hjulbåten "Ryfylke". Orig. helgranitolbd. m. vareomsl. Hull i omsl.ryggen, ellers pen. Pen 97. LYNGSTAD, Jonny: Eideboka. Bind I Gard og slekt. Oslo. 1987. Stor 8vo. 520 s. Illustrert i s/h. Orig. kunstskbd. m. preget kommunevåpen [tre svaner]. Meget pen. Eide kommune på Nordmøre. 98. MUSUM, Einar: Verdalsboka. En bygdebok om Verdal ved … Bind III-V. Gårds- og slektshistorie. Verdal. 1930. 624 + 693 + (2) + 799 s. Illustr. Orig. omsl., noe ufriske. Materier pene. Komplett gårds- og slektshistorie i disse tre bindene. 99. MUSUM, Einar: Verdalsboka. En bygdebok om Verdal ved ... Bind II A. Kulturhistorie. Trondheim. 1956. Stor 8vo. 495 s. Illustr. Orig. skinnbd. Litt slitte hjørner og kapitéler, samt noe avskrapet i ryggen. Ellers pen. 100. NIELSEN, Yngvar: En Christianiensers Erindringer fra 1850- og 60-Aarene. Kristiania. Andet opl. 1910. 376 s. Illustr. Foldepl. m. brevfaksimiler. Orig. rikt dek. helshirtingbd. Ryggen svakt gulnet. St. på tbl. Pent ekspl. 101. NILLE, Gamle Vangen. Minne frå dei siste 25 åri og fram til brannen i 1940. Eige forlag – Voss. 1942. 111 s. Illustr. Orig., litt slitt omsl. Løs i ryggen. Gulnet papir. Ellers pen. Vossevangen. 102. PRESTGARD, Kristian: En sommer i Norge. 2 bd. 1) Fra den gamle heimebygd [Heidal]. 2) Bladmandsferden. Minneapolis. 1928. 210 + 216 s. Illustr. Orig. fargetr. omsl. Fin ded. på fribl. Pen. "Rikard Berge med vyrdna Kristian Prestegard Juli 1934." 103. RAFTO, Thorolf Thistel: Bergen og omland 1840-70, et omskifte. [Særtrykk av Bergens Historiske Forenings Skrifter nr. 59.] Bergen. 1953. Stor 8vo. 193 s. Orig. omsl. m. ufriske kanter. Fin ded. på fribl. Uoppskåret og pen materie. Relevante avisutklipp vedlagt. "Apr. -54. Kjære historievenn! Her er litt stoff om striler og rare bergensere til underholdning … i en ledig stund - vennlig hilsen Thorolf Rafto." Til minne om forf. deles Raftoprisen ut årlig til enkeltpersoner eller grupper som kjemper for idealer og prinsipper som ligger til grunn for menneskers rettigheter. 104. RIECK, C. W.: Fra fjeld og Hav samlet og udgivet af ... Christiania. 1867. Stor 8vo. 172 s. Orig. dekorert helsjirtbd. Liten fl. på forperm, n. på fribl., ellers pen. Heri: "Skizzer fra Sætersdalen af ..." (s. 1 - 71) og "En Skifærd i Danzig af H. Müller" ca. 1852. 105. ROPEID, Andreas: Hønefoss 1-3. Bd. I: Sagbruk og sagarbeidere. II: Håndverk og industri. III: Kirke og skole - sentrum og service 1800-1963. Hønefoss. 1952-68. Stor 8vo. 380 + 396 + 326 s. Illustrerte i s/h. Orig. helshirtingbd. Vareomslag på bd. II og III. Pene. -8-

375,400,350,-

450,-

1 500,-

400,375,225,-

950,-

375,-

1 250,-

950,-


106. SOLLI, Gunnar: Møre landbruksselskap (Romsdals amts landhusholdningsselskap) 1831-1931. Syndmøre practiske landhuusholdningsselskab 1773-1816. Romsdals practiske landhuusholdningsselskab 1776-1883. Utgjeve av selskapet i høve selskapets 100-årsjubileum som fylkessamskipnad i 1931 1931. Stor 8vo. 440 s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. Innbøyde kanter. En knekk og en blå flekk på foromsl. Pen materie. 107. STRØMSØE, Reidar: Levanger By’s Historie. Tidsrommet 1836 - 1918. Utgitt av komitéen for Levanger By’s Historie, Verdal. 1967. Stor 8vo. 391 + (1) s. Illlustr. i s/h. Orig. granitolbd. Hilsen på fremre forsatsbl. Litt bøyd, ellers pen. 108. [TROMSØ] Beskrivelse af Tromsø Amt efter de i anledning af Ordningen af Forholdet mellem Flytlapperne og de Fastboende i Aarene 1869, 1870 og 1872 udførte Krokeringer m.m. Udgivet af Den geografiske Opmaaling. Chria. 1874. 156 s. + Anhang LXXXV, pl., 3 foldekart. Orig. omsl. Uoppsk. Pen. 109. ØSTENSVIG, Martha og Olaf Funderud: Funderud-slekten fra Rødenes. En ættesaga med trekk fra norgeshistorien. Halden. 1944. Stor 8vo. 157 s. Illustr. Orig. omsl. Foldet slektstavle. Errataslipp I og II. Ded fra Olaf Funderud på smtbl. Uvørent oppsk. et par steder, ellers pen. Rødenes, tidligere kommune i Østfold, nå en del av Marker kommune.

350,-

600,950,-

750,-

Naturvitenskap 110. CUVIER, G[eorges]: Discours sur les révolutions de la surface du globe. 6th ed. Paris, d'Ocagne. 1830. (4) + 408 pp. 6 folding copper plates and 2 folding tables. Contemp. full calf w. gilt wreath and text [Université de France. College Royal de Bourbon.] Recently and professionally rebacked. Textblock rather foxed. Tables on browned paper, both with tears, no loss of text. Stamp on pp. 51. Copper pl. clean and beautiful. In all a very good copy 1769-1832. Cuvier was a major figure in natural sciences research in the early 19th century, and was instrumental in establishing the fields of comparative anatomy and paleontology through his work in comparing living animals with fossils. 111. FRIES, Carl: Bäverland. En bok om bävern och hans verk. Stockholm. 1940. 4to. 245 + (1) s. Illustr. i s/h. Orig. helshirtingbd. Liten fuktskj. nederst s. 19-23. Ellers meget pen. S. 39-108 fra Hushovd på Sørlandet. 112. FUNKE, E. P.: Naturhistorie for Begyndere til Brug i Skoler og ved privat Underviisning. Gjennemseet og … omarbeidet og forøget af M. R. Floor. 3. Opl. Christiania. 1835. (4) + 232 s. Fraktur. Samt. skb. m. marm. dekler, ingen tekst. Noe avskr. kanter. Navn og ex libris i forsats. Pen og ren materie. 113. GIRARD, Maurice: Les Métamorfoses des insectes. Sixième ed. Paris. 1884. viii + 370 pp. Illus. in b&w. Private half calf. Gilt image from a French school on front board. All edges rubbed. Otherwise very good. 114. GLØERSEN, Kristian: Dyreliv i Norge. Illustrationer af Karl Uchermann. Kristiania. 1894. VIII + 294 s. Portr. Orig. helshirtbd. m. påkl. dyreillustr. av Uchermann. Tbl. i 2 farger. Kapitéler og hj. minimalt avskr. Ex Libris i fremre forsats og tidligere eiers navnestempel på fribl. Ellers et pent eksemplar. 115. WENDELBORG, Peter: Håndbok for duevenner. En liten veiledning i dueoppdrett og en kort beskrivelse av de almindeligste dueraser, samt et avsnitt om brevduer. Oslo. 1935. 112 s. Illustr. Orig. shirtryggbd. m. fargetrykte dekler. Litt avskrapet. Personlig hilsen på smtbl. Ellers pen. -9-

1 000,-

275,-

350,-

350,1 500,-

275,-


Bibelen, salmebøker, postiller 116. BRORSON, Hans Adolph: Svanesang. Bergen. 1874. Liten 8vo. 38 s. Fraktur. Privat, noe slitt shirtryggbd. Litt plettet. 117. EVANGELISK-CHRISTELIG PSALMEBOG tilligemed Collecter, Epistler og Evangelier, Vor Herres Jesu Christi Lidelses Historie, Kirke - samt andre Bønner. Til Brug ved Kirke- og Huus-Andagt. Christiania, Hoppe. 1838. 12mo. 483 s. Fraktur. Samt. helskinnbd. m. forgylt dekor. Helt gullsn. Indre denteller og meget spesielt sølvdamask forsatspapir. En sv. kn. på bakdekkel, ellers meget pen. 118. EVANGELISK-CHRISTELIG PSALMEBOG tilligemed Collecter, Epistler og Evangelier, Vor Herres Jesu Christi Lidelses Historie, Kirke - samt andre Bønner. Til Brug ved Kirke- og Huus-Andagt. Christiania. 1843. 12mo. 526 + (2) s. Fraktur. Samt. helskinnbd. m. blindpreg og forgylling. Alle sn. marm. I kassett m. marm. overtr. Litt avskr. kanter, både på bok og kassett. Papirsprekk i bakre fals uten konsekvens for bokens fasthet. Alt i alt en riktig pen bok. Datidens tradisjonelle, smale salmebokformat. 119. LANDSTAD, M. B.: Kirkesalmebog og "Nokre Salmar" ved Dr. E. Blix samt følgende Tillæg: Kirkesalmebøger og Salmedigtere af Biskop J. N. Skaar og Kirkemusikere og Kirkemusik af Biskop N. Chr. Bang. Kristiania. 1900. Liten 8vo. 543 + 140 + 512 + (10) s. portretter. Meget vakkert helskinnbd. i en noe avskrapet og tapet kassett. 120. LUTHER, Martin: Dr. Martin Luthers aandrige Forklaring over den herlige Brudesang. Kristiansand. 1865. 264 s. Nyere granitolbd. Tbl. og siste s. plettet, ellers pen.

350,1 250,-

650,-

425,-

450,-

Illustrerte bøker og bibliofilutgaver 121. [DINESEN, Wilhelm] Boganis Jagtbreve. + Nye Jagtbreve. I ett bd. København. 1946. Stor 8vo. 281 + (1) s. Illustr. i s/h og farger av Ebbe Fog. Orig. omsl. m. vareomsl. i kassett. Ufrisk kassett. Boken er pen. Dinesen levde "utenfor sivilisasjonen" sammen med Nord-Amerikanske indianere som ga ham navnet Boganis. 122. [KITTELSEN, Th.] Batpaxomtomaxia. Striden mellan grodorna och mössen. Övers. från grekiskan av Elof Hellquist med teckningar av … Samt Helge Thiis: Theodor Kittelsen født 1857 - død 1914. Særtrykk. Stockholm, Ord och Bild. [1929?]. Stor 8vo. 32 s. Illustr. i s/h. Blankt orig. omslag. Pen. 123. MUNTHE, Gerhard: Norske Folkeviser. Oslo. 1933. Folio. Upag. Illustr. i sort/hvitt og farger. Orig. dek. helskinnbd. Mørk fuktskjold [7 x 6 cm] øverst på forperm og inn på ryggen. Nr. 1 (?) av 200. Heri også "Draumkvæde". 124. RETZSCH. Moritz: Retzsch's Outlines to Shakespeare, First Series Hamlet. Leipzic, Ernst Fleischer. 1828. 4to. (22) pp + 17 full pg. engravings of scenes from Hamlet. Publisher's faded grey cloth with large paper label on front. Corners and ends of spine rubbed. Text block split after pp. (23), all stiches broken, but still holding. Some weak foxing to plates. Rare. An Anglo German edition with introductory notes in German. Hamlet cast and parts of text in English, German, and French in parallel columns. Rare. - 10 -

275,-

1 250,-

2 500,-

350,-


125. SANDE, Jacob: Sande. Oslo. 1966. Tv8to. 20 s. Illustr. av Kåre Espolin Johnson i s/h. Orig. kartonbd. Nr. 191/600. Signert av Sande og Espolin Johnson. Meget pen. Dikt og tegninger er utvalgt og utgitt av A/S Informasjonsfilm Julen 1966. 126. STABEL, Fredrik: Malebok for voksne. 1. utg. Oslo. 1985. 4to. 20 s. Rikt illustr., annenhver s. i farger eller s/h. Orig helshirtingbd. m. oppkl. fargetr. Signert og nummerert merkelapp i fr. forsats. Bibliofilutg. nr. 41 av 333. Meget pen. "… da har du sikkert drømt om å bli klovn, du også, når du ble stor. Kanskje er du blitt det, uten å vite det. Det er mange som blir det." 127. TEGNÉR, Esaias: Frithjofs saga. Overs. af C. Monsen. Bergen, Beyer. [1884]. 12mo. IV + 181 s. Fraktur. Priv. shirtryggbd. Avskrapet. Innbøyde hj. Noe ufrisk. "Sterothyp-Udgave."

650,-

750,-

350,-

Kunst, kunsthåndverk og arkitektur 128. [BANG] BLAKSTAD, Gudolf og Herman Munthe-Kaas: Arktiekt Ove Bang. Oslo. 1943. 136 + (1) s. Rikt illustr., dels i farger. Origbd. Foromsl. medbundet. Pent ekspl. 129. BERGE, Rikard: Norskt bondesylv. "Tillegg til nyutgåva"; Aagot Noss: "Sylvsmeden Eivind Tveiten", Sigurd Telnes: "Sølvsmeden og miljøet". Oslo/Risør. 1975. 4to. (2) + VII + (1) s. + 568 + (2) sp. + (9) s. + LXXX + (56) s. (s/h pl. + fargepl.) Rikt illustr. i s/h. 1 hels. fargepl. foran og 8 bak. Orig. dekorert kunstskbd. m. illustrert vareomslag. Omsl. slitt. Faksimile av utg. fra 1925 m. tillegg og fargeplansjer. 130. CHAPPAS, Maurice: Verdures de la nuit. Lithographies de René Creux. Lausanne. 1945. 4to. 40 + (3) pp. Publisher's wrappers w. torn greaseproof D. J. No. 79 hand bound on Guarro Molivell. Very good. 131. FETT, Harry: Billedhuggerkunsten i Norge under Sverreætten. Kristiania. 1908. 4to. 122 s. Rikt illustrert i s/h. Granitolbd. Enkelte blyantnotater i margen. Forf. ded. til Macody-Lund. Fetts doktoravhandling om den polykromerte [flerfargete] middelalderske treskulptur i våre kirker satt inn i en større europeisk kunsthistorisk sammenheng. Opplag 800 expl. 132. FORTIDSMINNER. [SMÅHEFTER.] Ukomplett rekke. 15) Nygård-Nilssen: Aga i Ullensvang. 16) Fett: Skal Norge miste Tyskerbryggen. 17) Pedersen: En trøndersk håndverkergård. 20) Brochmann: Gjenreisningen og det norske i vår byggeskikk. 21) Swensen: Våre prestegårdes skjebne. 22) Bjerknes: Fantoftkirken. 25) Platou: Våre kirkeklokker. 26) Ryssdal: Erkebispegården i Trondheim. 27) Vreim: Pleien av et bybilde. Gater og hus på Røros. 28) Bjerknes: Romansk og gotisk i våre stavkirker. 29) Nygård-Nilssen: Stildempning i eldre arkitektur. 32) Krafft: Vatnås kirke. 35) Nygård-Nilssen: Fortidsminner og byregulering. 37) Seter: Tre lag kalkmalerier i Dale kirke. 38) Christie: Våre gravminner under klassisismen. 40) Hauglid: Hus, peis og billedvev. 43) Hauglid: Akerhus og byen. 45) Lexow: Utstein kloster etter reformasjonen. 49) Hauglid: Regulering i Gamlebyen. Bro og skjering gjennom Oslo Ladegårds have. 51) Vreim: Lade i Trondheim. 59) Kaland: Baldakin fra Hopperstad. Madonna fra Hove. 21 hftr. Oslo. 1954-73. Alle i pene orig omslag. - 11 -

500,1 250,-

1 000,800,-

1 000,-


133. FRIIS-PETERSEN, Bjørn [red.]: Glass og keramiske produkter. Varehåndbok. Oslo, Norges Glass- og Stentøihandlers Forbund. 1963. 143 + (1) s. Illustr. s/h. Orig. linbd. Pen. Illustrasjonene er stort sett fra Hadeland og Porsgrunn. 134. GLOAG, John: Industrial Art Explained. Reprint. London, George Allen & Unwin. 1946. 240 + 48 full pg. photogr. pl. Also illus. in text. Publ. full cloth Ends of spine bumped, otherwise very good. Armorial book-pl. [Jonas Lied] Interesting and entertainig on contemporary and earlier designs in U.K. Art deco interiors and wonderful railways! 135. HOLMBOE, Thorolf: Norge. Bergen. [1890?]. 8vo. 10 fargetr. pl. etter Holmboes orignaler i en helshirtingsmappe dek. av Holmboe. En av innbrettflappene løse, ellers pent. 136. KROHG, Christian: Kunstnere. Tegninger med text. 1. serie. Kristiania. [1891]. 4to. 1 s/h portrett av hver kunstner. Orig. dek,. helshirtingomsl. Et hj. knekket, ellers pen. Skredsvig, Werenskiold, G. Munthe, Skeibrok, Thaulow, Ludv. Skramstad, Chr. Krohg, Edv. Diriks, Kitty Kielland, Amaldus Nielsen, Eilif Petersen, Hans Heyerdahl. 137. LILLEHEIM, Ingebrigt: Innover vidda. Med børse og stang. Bergen. 1951. 71 s. Vignetter illustr. av Reidar Johan Berle. Orig. kartonbd. Forf. ded. på smusstbl. Litt bleket rygg, ellers pen. 138. ROLFSEN, Alf: Painting and sculpture at Freia and Marabou. Introduction by …, catalogue by Nils Lindhagen. Oslo / Stockholm. 1955. 4to. (119) s. Rikt illustrert i s/h og farger, endel av pl. oppklebet og foldet. Orig. helshirtingbd. Meget pen. På Rodeløkka er Freias unike Munch-utsmykning i spisesalen til salgs sammen med bygningene. Kraft Food som nå eier Freia sier: "Å selge kun bildene separat er ikke aktuelt."

375,-

250,-

1 000,425,-

250,400,-

Geografi og reiser 139. BAEDEKER, Karl: Norway, Sweden and Denmark. 8th Ed., revised and Augmented. Leipzig. 1903. 486 pp. 37 maps, 22 plans and three panoramas. Orig. full cloth. Name on title pg. Both joints cracked, but gause holding. Tears in front map. Otherwise very good. Bound in: Sketch of Norwegian and Swedish Grammar, with Vocabulary and List of Phrases. 140. BILLE, G. Ahlefeldt: Over bjerge og dale gennem ørken og urskov. Som samler, jæger og amatør-etnograf i Spanien, Tanganyika og Anglo-Ægyptisk Sudan 1950 - 51. København. 1952. 4to. 232 + (4) s. Illustr. Priv. skinnbd. Omsl. medbundet. Litt slitt i øvre kapitél, ellers pen. 141. CHAPMAN, Abel and Walter J. Buck: Unexplored Spain. London, Edward Arnold. 1910. Large 8vo. (xvi) + 416 + (22) pp. Illustr. Publ. decorated full cloth. Ends of spine and corners worn. Rebacked with orig. spine pasted down. Name on flyleaf. Some foxing to edges. Otherwise very good. Naturalists travels off the beaten track. Hunting. 142. COOPER, A. Heaton: The Norwegian Fjords. Painted and Described by ... With Twenty-Four Full-Page Illustrations in Colour. London, A. & C. Black. 1907. 178 + (2) pp. Orig. full cloth dec. Ends of spine rubbed, otherwise very good.

- 12 -

475,-

300,-

1 250,-

750,-


143. FRIIS, J. A.: En Sommer i Finmarken, Russisk Lapland og Nordkarelen. Skildringer af Land og Folk. Med 24 Træsnit og et [kolorert folde-]Kart. Chria. 1871. Stor 8vo. VI + 1 + 390 s. Enkelte tresn. i tekst utover "Fortegnelse over Bilderne". Samt. enkelt skinnbind uten ryggtittel. St. på tbl., tbl. gulnet. Kart og materie pent. 144. KLINCKOWSTRÖM, A.: Bland vulkaner och fågelberg. Resminnen från Island och Färöarna. I-II i ett bd. Stockholm. 1911. Stor 8vo. 155 + 136 s. Illustr. i s/h. Priv. shirtryggbind. Begge omslag medbundet. N. på fribl. Pen. Ex libris. 145. MAËL, Pierre: Reiseeventyr i Indien. Oversat af E. Sueman. Kristiania. [1897]. Stor 8vo. 380 s. Fraktur. Illustr. Orig., ufriskt dekorert helshirtingbd. Navn på fribl. Pen materie.

1 500,-

500,375,-

Arctica/Antarctica 146. [AMUNDSEN] HOVDENAK, Gunnar og Adolf Hoel: Roald Amundsens siste ferd. Med et tillegg om Krassin-ferden. Oslo. 1934. Stor 8vo. 303 + (1) s. Illustr. Stort foldekart. Orig. helshirtingbind. Innbøyde kapitéler. Navn på tbl., ellers pen. 147. [AMUNDSEN] ZAPFFE, Fritz G.: Roald Amundsen. Mitt samarbeide med ham gjennem 25 år. Med illustrasjoner. Oslo. 1935. 198 + (1) s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. [Damsleth]. Ufriske kanter, ellers pen. Forfatteren var far til filosofen Peter Wessel Zapffe. 148. ARNESEN, Odd: Svalbardboken. Oslo. 1935. 168 s. Illustr. Orig. omsl. Litt innbøyde kanter, ellers pen. 149. BANGSTED, Helge: Storfangeren Pele og hans Sønner. Fortælling fra Grønland. København. 1934. Tv8vo. Illustrert av Emanuel A. Petersen. Orig. kartonbd. m. shirtrygg. Fl. på fordekkel. Fin ded. på smtbl. Pen. "Til lille Ole i Danmark med en hilsen fra alle raske drenge i Grønland og Helge Bangsted. Julen 1934." 150. BROWN, J. Moray: Powder, spur and spear. A Sporting medley. London, Chapman and Hall. 1889. Large 8vo. 292 + (40) pp. Illus. Publ. decorated, but worn, full cloth. Inner hinges broken. Corners bumped. Slightly warped. Flyleaves foxed. Ex library. 151. GIÆVER, John: Maudheim. To år i Antarktis. Den norsk-britisk-svenske vitenskapelige ekspedisjon til Antarktis 1949 - 1952. Oslo. 1952. Stor 8vo. 373 + (2) s. Illustr. Frontispiece i farger. Orig. shirtryggbd. Lang ded. fra forf. i fr. forsats. Litt skjev, svakt gulnede dekler og til dels sl. hjørner. Ellers pen. " Til funksjonærene ved [Vinmonopolets] utsalg, Drammensveien, med takk for vennlig og trivelig ekspedering av "spirituelle" hjelpemidler, slik at jeg tross sykdom klarte å få denne boken ferdig i tide. Jeg foreslår at dere trekker lodd om boka når butikkbetjeningen har lest den. John Giæver. 152. IVERSEN, Thor: Drivis og selfangst. Bergen. 1927. Stor 8vo. 83 + (1) s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. Pen. Bl. a. om "Veslekari". 153. JACOBSEN, Tor: Ishavskvinne. Historien om Helfrid Nøis. Oslo. 1979. 164 + (1) s. Illustr. Orig. kartonbd. Pen. 154. NANSEN, Fridtjof: Gjennem Sibirien. Kristiania. 1914. 4to. (14) + 386 s. Illustr. m. fotogr. pl. Tre foldekart i tofargetr. bak i boken. Orig. helshirtingbd. Topp gullsn. Ubeskårne kanter. En fuktskj. på fordekkel, ellers pent ekspl. - 13 -

475,-

300,-

300,250,-

900,-

475,-

300,-

425,1 250,-


155. NANSEN, Fridtjof: Klima-vekslinger i historisk og postglacial tid. [Videnskapsselsk. skr.] Oslo. 1926. 26 s. Illustr. Orig. omsl. Merke etter prislapp på foromsl., ellers pen. 156. NANSEN, Fridtjof: Gjennem Kaukasus til Volga. Oslo. 1929. Stor 8vo. 162 + 5 s. Illustr. Orig. helshirtingbd. Ryggen ørlite falmet, ellers meget pen. Ex libris. 157. [NANSEN] Fridtiof Nansen. [Hyllingshefte v. Nansens hjemkomst fra Polarferden til 86º 14'.] Kristiania. 1896. Folio. (12 s.) Illustr. i s/h. Noter [Nansen Fest-March]. Orig. omsl. m. forgylt dragestildekor og Nansen i oval medaljong. Et par smårifter, ellers meget pen. Bilagene mangler. Medfølger Samme i 2det Oplag som har alle 3 Bilag, dessuten 1 s. tekst: "Fram"s Mænd som ikke er i 1. oppl. 2det Opl. er løst, heftetrådene røket. Bidrag av bl. a. Garborg og A. Huitfeldt. Illustr. av Gulbranson, Bloch og Holmboe 158. NORDNES, Bjarne: Med isbjørn rundt veggene. Oslo. 1982. 121 s. Illustr. i s/h. Orig.bd. m. vareomsl. Noe ufriske kanter på omsl., ellers pen 159. POLAR-ÅRBOKEN 1933, Oslo, Norsk polarklubb. 1933. 167 + (9) s. Illustr. i s/h. Nydelig privat skinnbd. m. opphøyede ryggbånd. Foromsl. medb. Ded. fra Odd Arnesen på smtbl. Meget pen. Bidrag av bl. a. Adolf Hoel, Lars Christensen og Odd Arnesen. 160. POLAR-ÅRBOKEN 1935, Oslo, Norsk Polarklubb. 1935. 162 + (14) s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. N. på tbl. Ded. fra Hans Bogen på tbl. Litt gulnet rygg, ellers pen. Bogen: Hvalfangstens aristokrati. Hoel: Svalbard-isbryteren. Ishavsbyen Tromsø. Hammerfest som ishavsby. Eskimoen Dalonakto som ikke ville bli flådd og utstoppet. M. m. 161. RIEN QUE L'ARTIQUE. Svalbard - arktisk land Oslo, Centre Culturel Français. 2004. 112 s. Illustret av kjente norske og franske kunstnere. Orig. omslag. DVD i lomme bak i boken. Meget pen. Utgitt som et samarbeidsprosjekt til en utstilling i forbindelse med unionsoppløsningsjubileet. DVD fra reisen til Svalbard. 162. SMEDAL, Gustav: Erhvervelse av statshøihet over polarområder. Oslo. 1930. Stor 8vo. 240 s. Orig. omsl. Innbøyde kanter, ellers pen. 163. SMEDAL, Gustav: Suverenitetsspørsmål i polarområdene. Oslo, Blix. 1942. 29 s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. St. på tbl.: "Fortrolig. Til orientering." Meget pen. Smedals lobbyvirksomhet overfor myndighetene førte til at regjeringen støttet den ulovlige okkupasjonen på Grønland 1931 [Grønlandssaken]. Medlem av NS under krigen og agiterte for Norges interesser i polarområdene. 164. SVALBARD. A Norwegian outpost. Bergen. 1950. 4to. 172 pp. Publisher's quarter cloth w. tattered D. J. Otherwise very good. 165. TVING, R.: Træk af grønlandsfartens historie. A thousands years of Greenland shipping. København. 1944. 223 + (1) s. Illustr. i s/h. Priv. granitolbd. Begge omsl. medb. Pen. 166. TYRRELL, J. W.: Across the Sub-arctics of Canada. A Journey of 3,200 Miles by Canoe and Snowshoe through the Barren Lands. Toronto. 1897. Large 8vo. 280 pp. Illus. + foldingmap. Publ. dec. full cloth. Cover faded. Ends of spine worn. Corners rubbed. Name on fly- and titleleaf. Small tear to frontispiece [no damage to photo]. Otherwise very good. Including a list of plants collected on the expedition, a vocabulary of Eskimo words, a route map, and a fully classified index. - 14 -

250,900,1 250,-

375,2 250,-

1 250,-

450,-

300,350,-

400,375,1 250,-


167. VADDER, Jarle M.: Fangstmann på Svalbard - ett år på 88° nord. Tun forlag. 2008. Stor 8vo. 348 + (4) s. Illustr. i farger. Orig.bd. m. vareomsl. Meget pen.

300,-

Kart og atlas 168. ANDREE, Richard: Richard Andree's store Hand-Atlas i seks og otti Karter med norsk-dansk forklarende Tekst. Kristiania. 1882. Stor 4to. (6) s. + 95 s. fargetr. kart + 104 s. Samt. skb. Avskrapet langs kantene. En rift i ø. kapitél. Pen materie. 169. [DRAMMEN] SANDGREN, J. E.: Lyches kart over Drammen. Drammen. 1939. 81 x 54 cm, fargetr. Klebet inn i orig. omsl. m. sepia foto fra torget. Noe ufriske kanter på omsl., ellers pent. 170. GJESSING, S. C.: Kart over Stavanger Amt i 2 blade. Sydlige og Nordlige blad. Oppmaalt 1866. Kristiania. 1919. 76 x 55,5 cm, falset i 24, innklebet i kartonomsl. Trykket på tynt papir på platene fra 1866. En klebelapp fra bokhandel på bl. II, ellers pene. 171. HEGGENHOUGEN: Kart over Toten Almenning. Lod nr. 4. Optat 1930-31. 54 x 34 cm falset i 8, oppklebet på lerret. Fargetr. En fuktskj. på midten av kartet. Orig. omsl., noe smusset og med et stempel. 172. JOHNSTON, Alexander Keit: Handy Royal Atlas of modern geography exhibiting the present condition of geographical discovery and research in the several countries, empires and states of the world. Later pr. Edinburgh & London. 1891. Large 4to. 51 double pg. colour pr. maps + (72) pp. register. Publisher's half calf. Edges rubbed. A large water stain on the back board. Text block very good. 173. KART OVER KRISTIANIA OMEGN, i 6 blade i målestokken 1:25,000. Kristiania. 1920. 69 x 59 cm. Falset i 24. Tofargetrykk. Orig. for- og bakomsl. Pent. Indre Oslofjord vestlige del. 174. KART OVER SØNDRE BERGENHUS AMT I TO BLADE. I: Sydlige blad. II: Nordlige blad. Kristiania. 1920. 90 x 55 cm, falset i 32 trykket på tynt papir og innklebet i kartonomsl. Vakre kobberstikk etter tegn. av Aarnes og Bergh, "Terrain omraadert af R. Pedersen, 1880". Etter originalkartet av 1867. 2 rifter i falser blad I. En mindre rift og små hull i noen falsehj. blad II. Stempler og navnetrekk på begge foromsl. Os-banen er tegnet inn på disse kartene. 175. KART OVER TRONDHJEMS VESTLIGE OMEGN for Turister og Skiløbere. Udarbeidet ved Kontoret for private Opmaalinger i Det Nordenfjeldske. Trondhjem. 1900. 52 x 50 cm, skåret i 15 deler og oppklebet på lerret. Satt inn i enkelt kartonomslag. 4 fine illustrasjoner, bl. a. Fjeldsæter Sanatorium, Skistuen v. Gråkallen samt hoppbakken. Stier i rødt og vann i blått trykk, ellers s/h. Omsl. ufriskt og smusset, kartet meget pent. Meget sjeldent! 176. [KART] TOLLERUDS KARTKONTOR. Oslokart. Kart nr. 2. Oslo. 1933-34. 71,5 x 60 cm, falset i 18. Fargetr. Klebet inn i orig. omsl. Rift i kartet, omsl. ufriskt.

- 15 -

3 250,-

650,750,-

450,2 250,-

400,-

1 000,-

7 500,-

500,-


177. PONTOPPIDAN, C. I.: Kart over 1) Det Sydlige Norge … efter Kongelig Allernaadigst Befaling ved Hielp af gode geographiske Korter og mathematiske Observationer sammendraget og aflagt under bestÿrelse Hr. Conferentse-Raad I. Erichsen ved … 2) Det Nordlige Norge efter Kongelig Allernaadigst Befaling af de beste geographiske og mathematiske Efterretninger samlet og aflagt af … København. 1785-95. 1) Kobberstukket. 107 x 72 cm, delt i 36 deler, klebet opp på lerret med grønne, shirtingforsterkete kanter. Fin kartusj. Grenser trukket opp i farger. Kartet går fra Kungälv til Bindalsfjorden. 2) Kobberstukket. 54 x 71 cm. delt i 36 deler, klebet opp på lerret med grønne, shirtingforsterkete kanter. Fin kartusj. Grenser i farger. Kartet går fra Bindalsfjorden til Fisker-Øen [v. Kirkenes]. Begge karter pene og i god stand, og ligger i hver sin samt. kassett trukket med marmorert papir. Kassettene litt avskr. og med mindre sprekker, ellers pene. Meget detaljerte brukskart med mange stedsnavn. Ginsberg II nr. 31 & 38, hhv. state 3 og state 2. 178. [ROMSDALS AMT] Kart over Romsdals Amt i 4 blade. I-IV. Opmaalt 1894. Kristiania. 1:200000. Detaljert trykk i s/h på tynt papir. Falset. Separate karton for-og bakomsl. Alle foromsl. rettet med penn til "Møre og Romsdals Amt". Navn på alle foromsl. Noen hull i falshjørnene, ellers pene.

7 500,-

1 500,-

Tidsskrifter/ Årbøker 179. ALLE KVINNERS BLAD. Hel årgang 1942. 2 bd. Oslo, Gyldendal. 1942. 4to. Separat paginering. Alle omslag medbundet. I to ufriske, priv. skinnbd. Ryggene avskrapet, en rift v. n. kapitél på bd. II. Pen materie. Merkelige matoppskrifter og forslag til omsøm av klær. Helt uten politikk. 180. BERGENS JÆGER- OG FISKERFORENING Årbok 1933, 1938, 1939, 1940, 1942, 1947, 1949, 1950, 1957, 1958, 1961, 1962, 1969, 1971 og 1974. Tot. 15 stk. Bergen. 8vo. Illustr. Orig. omsl. Medfølger: 100-års jubileumsnummer juni 1996. 181. JOURNALISTEN [TIDSSKRIFT.] Tilsammen 12 årganger i 6 bind fra 1923 [6. årgang] til 1936. Årg. 31, 33 og 35 mangler. Utgitt av Kristiania / Oslo Journalistklub. Kristiania / Oslo. 1923 - 36. 4to. Illustr. i s/h. Priv. skinnbind. Noe avskrapet på ryggene, men stort sett hele og pene. 182. LØRDAGSKVELDEN. Social-Demokratens Underholdningsblad. Nr. 1-49, årg. 1919, mangler nr. 3 og 4. Kristiania. 1919. Stor 4to. 8 s. i hvert nr. Illustr. i s/h. Gulnet, men helt og pent avispapir. Kartonbd. m. shirtrygg u. tekst. Pen. Flere bidrag av Johan Falkberget: Seksti fold [nr. 8]. Fra den skodde-graa urtid [nr. 14]. Hun tenkte på ham til det sidste… [nr. 16]. Ung Aslaug (dikt) [nr. 26]. En arbeidermors sorg [nr. 34]. En kongenskar [nr. 49]. Samt Alf. M. Nilsen: En reise til Spitsbergen [nr. 9]. 183. NOR. Tidsskrift for Videnskab og Literatur. II. bd.s 4 hf. Udgivet af Det norske Studenterforbund. Christiania. 1843. [116] + (5) s. Orig. omsl., gulnet og sprøtt, sl. i kantene og på rygg. Henger godt sammen. Gj.g. fuktskj. Heri bl. a.: Stockfleth: Svar paa Hr. Prof. C. A. Holboes Anmeldelse af min lappiske Grammatik. Landstad: Psalmer. Unger: Beviser for at Adskillelsen af lange og korte Vokaler har fundet Sted i det gamle Norge. M. m.

- 16 -

1 000,-

1 000,-

950,-

2 250,-

750,-


184. NORSK FAMILIE-JOURNAL. Lott med 4 gratistillegg. I) Fru M. S. Schwartz: Grevens Hustru eller Adeligt Hovmod og borgerlig Stolthed. II)-: Fabrikherren eller Arbeidet adler Manden. III) -: Arbeidets Barn. IV) Anthony Hope: Neopalias Hemmelighed. Kristiania. 1909-10. 8vo. 280 + 320 + 168 + 192 s. 2 spalter. Fraktur. I pene, samt. shirtingryggbd. 185. NORSK FOLKEKALENDER. 1853, -54, -55, -56 og -59 i ett bd. Christiania. 115 + 116 + 98 + 90 + 128 s. Fraktur. Illustr. i s/h. Alle foromsl. medb. Priv. skb. Nedre kapitél sl. Hjørner knekket. Spr. i fremre ytre og indre fals. Noen flekker i materien, ellers pen. Heri bl.a.: Kaltenborn: Om norske Byers Vaaben. P. A. Munch: Om Throndhjems Domkirke. 186. SKILLING-MAGAZIN. Toogfyrgetyvende Aargangs første (og) anden Halvdel. I ett bd. Christiania. 1876. 4to. 840 s. Fraktur. Illustr. i s/h. Samt. skb. Hele bd. avskrapet. Flere artikler med tilleggsoppl. klebet inn i teksten. Torvet i Fredrikshald. Glimt av Norge i forrige Aarhundrede. I Snestorm paa Tydalsfjeldene. M. m. 187. SMÅPLOK af Aspiranternes Samfundsblad. Kristiania. 1871. Liten 8vo. 64 s. Orig. omsl., bakomsl. helt løst, foromsl nesten løst. N. på foromsl. Materien ubeskåren og stort settt pen. Hva slags aspiranter fremkommer ikke. Heftet inneholder sangtekster, småfortellinger og lyrikk. 188. TEKNISK UKEBLAD. Hel årgang. Medbundet: Norsk tidende for de industrielle rettsvern årg. 1943. Oslo. 1943. 4to. 240 + 43 s. Illustr. i s/h. Priv. shirtryggbd. Pen. Heri: Giftgassventilatorer for tilfluktsrom. Fortegnelse over giftgasser. Damplokomoivenes strømlinjeformer. Transoseantelefoniens framtid. Flere artikler fra tyske tekniske blader. 189. THAMBS-LYCKE, H. [red.]: Kringsjaa. Bd. VII. Juni - December 1896. Kra. 1896. Stor 8vo. 952 s. Illustr. Samt. skb., noe avskr., men fast og fin. Heri om Nansens hjemkomst med Fram med fine fotos. 190. TURISTFORENINGEN FOR BERGENS BY OG STIFT. Aarbok 1925. Bergen. 1925. 88 + (1) s. Illustr. i s/h. Samt. helshirtingbd. Pen. Sammenbundet med Bergens Jeger- og Fiskerforening. Årbok 1934 og 1935. 191. TURISTFORENINGEN. Den norske Turistforenings Årbog for 1869. Kristiania. 1869. Stor 8vo. 139 s, Foldekart over Eidsbugaren. Orig. omsl., foromsl. nesten helt løst, bakomsl. mgl. Sprukket i to deler mellom s. 98 og 99. Rifter i kartet. 192. TURISTFORENINGEN. Den norske Turistforenings Aarbog for 1908. Med 1 portræt, 86 billeder, 3 karter og 1 tegning. Kristiania. 1908. Stor 8vo. (4) + VI + 247 s. Portrett. Illustr. Samtidig, litt slitt shirtingbd., noe flekket og et lite "sår" i ryggen. 2 navn (ett m. penn, ett m. blyant) på tbl. Noen få understrekninger, samt papirtape på s. 93 - 95. Ellers et pent eksemplar. Meget sjelden. 193. VIKINGEN. [Norsk vittighetsblad.] Red. Theodor Løvstad. 3. kvartal. Kristiania. 1904. 4to. Upag. Fraktur. Illustr. i s/h. Mange annonser. Priv. skb. Et hull i ryggen. Rifter i flere s. Gulnet papir. Ufrisk. "Forlangs Ullstrøms skrå!"

- 17 -

350,-

1 250,-

600,-

325,-

425,-

500,-

450,-

7 500,-

1 250,-

300,-


Sport og friluftsliv 194. AULDJO, John: Récit d'une ascension au sommet du Mont Blanc les 8 et 9 août 1827. Chamonix, Ed. Guérin. 2001. 4to. 151 pp. Illus. w. engravings in b&w. Publisher's quarter calf in slip case. A separate copy of one of the engravings enclosed. Nice. 195. BERG, Leif: Trygve Brodahl forteller. Med tegninger av Albert Nilsen. Hønefoss. 1945. 142 + (1) s. Illustr. i s/h. Orig. kartonbd. m. illustr. vareomsl. Pen "Skautrollet" fra Haugsbygda. Skiløper og fanebærer i badstusaken. 196. BJØRNSEN, Knut - Per Jorsett: Skøyte revyen 1965. Oslo. 1965. 8vo. Illustr. i sv./hv. Orig. omsl. Pen. Medfølger: Alt om skøyter 1967, 1968, 1969 og 1970. Orig. omsl. Enkelte skjemaer m. navn, rundetider og poengsum er fylt ut. 197. ELMER, Robert P.: Target archery. With a History of the Sport in America. New York. 1946. 524 + v pp. Illustr. w. full pg. photogr. pl. Orig. full cloth. Some spots on boards. Otherwise very good. Shooting with the bow and arrow. 198. FRAZER, William D.: American Pistol Shooting. A Manual of Instruction in Modern Pistol Markmanship. New York, Dutton. 1929. viii + 326 pp. Illus. in b&w. Publ. full cloth. Grubby joints. Spine faded. Otherwise very good. 199. HEGNA, Hans: Friluftslek og idrett. For skoleungdom. Fjerde utgave. Kristiania. 1922. 173 s. Illustr. Orig. shirtryggbd. N. på smtbl. "Selskapslekene tilfredsstiller selskapstrangen og forsterker festgleden". F. eks. Tampen brenner. 200. MESTRE FJELLET. Tidsskrift for høyfjellskiløpning, brevandring og klatring. 1/68, 2/68, 3-4/68, 1/69, 2/69, 3-4/69, 1/1970, 2-3/1970, 4/1970,1/1971, 3 -4/1971, 16, 17, 18, 19, 20, 24 og 30. Tils. 18 hftr. Hemsedal. 1968 - 1981. 8vo/stor 8vo. Rikt illustr. Orig. omsl. Bidrag av bl. a. Nils Faarlund, P.W. Zapffe, Ralph Høibakk og Sigmund Kvaløy. Medfølger: Alpin utrustning Kiruna, Sommar - 1974. 48 s. 201. MICHELET Jon og Dag Solstad: VM i fotball 1994. 2. opplag. Oslo. 1994. 375 s. Illustr. i farger. Orig. kartonbd. m. vareomsl. Omsl. kanter svakt slitt enkelte steder. Ded. fra Solstad og Michelet på fribl. Pen. 202. ONSAGER, Nils: Fottur. Oslo. 1930. 4to. 116 + (2). Illustr. av Ridley Borchgrevink + karter (4 s. , bakerst). Orig., litt spettet omsl. Støtte hjørner og kanter, ellers pent eksemplar. Nr, 181/450 "Det var vond mat og vond lukt i gjestgivergården..."

475,-

325,-

450,-

300,-

500,325,-

1 000,-

450,250,-

Jakt, fiske, friluftsliv 203. AARS, Sophus: Erindringer fra mit liv i skog og paa elv. Kristiania. 1916. Stor 8vo. 131 s. Illustr. i s/h. Priv. skb. m. opph. bånd. Ryggen litt falmet. Ellers pen. 204. ARMFELT, Carl Gustav: Som fiskare och jägare under tropisk sol. (+) Vildmarksliv i Paraguays urskogar. I ett bd. Stockholm. 1921 -1920. Stor 8vo. 300 + (1) + 240 + (1) s. Illustr. Elegant skbd. m. opph. bånd og marm. overtrekkspapir. Litt avskr. i kapitéler og falser , ellers pen. - 18 -

375,300,-


205. AUBERT, Carl: Fra fjell og skog og elv. Oslo. 1942. Stor 8vo. 162 s. Orig. kartonbd. Lang ded. fra forf. på fribl. Litt avskr. rygg og sv. gulnet papir, ellers pen. "Radioen er tatt og samme veien gikk ryggsekk og ullteppe. Det får nå så være, men verre er det at også geværene mine ble tatt. En ting kan de imidlertid aldri ta fra oss, kjærligheten til dette harde, vakre landet vårt. Carl Aubert 20 - 1 43." 206. AUBERT, Carl: Reire. En gammel jegers opptegnelser. Oslo. 1950. 162 s. Orig. kartonbd. m. litt slitt vareomsl. Ellers pen. 207. BACHE, Thorleif: Paa Fædrenes Trakter. Drammen. 1919. 4to. 111 s. Illustr. i s/h. Priv. hilsen på tbl. Pen. Fædrenes Trakter er i Uvdal i Numedal. 208. BACHE, Throleif: Bi-jagten. Drammen. 1911. 4to. (4) + 58 s. Illustr. i s/h. Priv. hilsen på s. (3). Orig. omsl. Pen. De her skildrede jagter efter bjørn har jeg kaldt for bi-jagten for at man maa kunde bie paa en og samme flek i dagevis. 209. BAKER, Sir Samuel W.: The Rifle and the Hound in Ceylon. London, Longmans, Green and Co. . 1874. (xxiii) + 353 + (2) pp. Publ. decorated full cloth. Worn corners. Ends of spine broken. Slightly loose. Name and date on title page. Otherwise good. 210. BARTH, J. B.: Norges Fuglevildt og Jagten paa samme. København. 1881. (12) + 488 + (5) s. Ekstra illustr. tbl. Orig. komponert helshirtingbd. Alle kanter litt avskrapet. Navnetrekk og flere stempler. Tbl. litt plettet. Pen og ren materie. 211. [BARTH] SKINNEMOEN, Knut A.: Forstmester J. B. Barth. Mannen og livsverket. [Norsk Skogbruksmus. særpubl. 3.] Elverum. 1979. 480 s. Illustr. i s/h. Orig. shirtryggbd. Pen. 212. BEAUCLERK, Lady Di: A Summer and Winter in Norway. London, John Murray. 1868. 148 + (4) pp. Illus. Publ. dec. full cloth. Sl. warped. Ends of spine bumped, corners worn. Paper split pp 96, but holding. Still very good. Schiøtz 65a. 213. BENNECHE, Olaf [red.]: Jægernes bok. Skildringer fra fjeld og skog og sjø. 4 bd. Oslo. 1925 - 28. 185, 165, 149 og 161 s. Illustr. Orig. shirtryggbd. Pene. 214. BERGE, Kristian: Rein og reinsdyrjakt. Eget forlag, Stryn. 1954. Stor 8vo. 160 s. Illustr. Orig. helshirtingbd. m. noe gulnet vareomsl. Ded. fra forf. på fremre forsatsbl. Liten rift i omsl., ellers pen. 215. BIRCH, Fr. R.: Når århanen buldrer og andre fortellinger fra jakt og fiske. Trondheim. 1943. 143 s. Orig. kartonbd. Ørlite innbøyde kapitéler, ellers pen. Bruns jeger og fiskerbibliotek. 216. BLICHER, Steen Stenersen: Diana. København. 1950. Stor 8vo. 195 + (1) s. Illustr. av Ib Friis. Eleg. privat skinnbd. Omslag medb. Pent eksemplar. 217. BOTN, Ståle: Fangst. Gamle redskaper og metoder. Oslo. 1996. Stor 8vo. 135 s. Illustr. i s/h. Orig.bd. m. vareomsl. Meget pen. Man kan ikke annet enn å bli imponert over våre forfedres utrolige oppfinnsomhet når det gjelder fangstinnretninger. 218. BURRARD, Major G.: Big Game Hunting in The Himalayas and Tibet. London, Herbert Jenkins Limited. 1925. Large 8vo. 320 pp. Illus. Publ. full cloth. Ends of spine worn, otherwise very good.

- 19 -

350,-

200,475,-

350,-

1 250,-

5 750,500,850,-

625,750,200,-

400,300,-

1 250,-


219. BUXTON, Edward North: Short Stalks: or Hunting Camps North, South, East and West. Second edition. London, Edward Stanford. 1893. Large 8vo. 405 pp. Illus. Publ. decorated full cloth. Binding discoloured and slightly worn. Some foxing to end papers. Book-pl. Otherwise very good. Schiötz 174 c. 220. CATESBY, Mark & Johan Michael Seligmann: Das weisse Birckhühn. Tab. XXXIX. From "Sammlung verschiedener ausländischer und seltener Vögel worinnen ein jeder dererselben nicht nur auf das genaueste beschrieben sondern auch in einer richtigen und sauber illuminirten Abbildung vorgestellet wird." Nuremberg: Seligmann. [1755]. Copper engraving with contemp. colouring by hand, engraved by Seligmann. 25 x 37 cm in passepartout. Very good. Catesby's "Das weisse Birckhühn" in its Continental ed. Johann Seligmann (1720-1762) was a Nuremberg engraver and publisher. The book was published in nine parts between 1749 and 1776, and included a German translation of Catesby's work with engraved versions of his ornithological images. Catesby's work was the first color-pl. natural history of American flora and faun, and his illustrations enjoy a liveliness admired by many. He learned to etch his plates himself to ensure accuracy and economy. Se katalogens bakomslag. 221. CHANDLER, Roy F.: Alaskan Hunter. Deer Lake, Pennsylvania. 1977. 4to. 281 pp. Illus. Publ. full cloth with mylar D. J. Ends of spine slightly bumped. Ded. from author on flyleaf. Nice. 222. DAHL, Johannes: Den fri manns bål. Annet opplag. Oslo. 1940. Stor 8vo. 123 s. Orig. helshirtingbd. m. vareomsl. Omsl. noe bleket, ellers pen. 223. DAMMANN, Rolf: Elghunden og elgjakten. Eget forlag, Kragerø. 1950. 164 s. Illustr. Origbd. m. orig. vareomsl. [Ridley Borchgrevink]. Foromsl. medbundet. Pent eksemplar. 224. DYKE, Theodore S. van: The Still-Hunter. New York, The Macmillan Co. 1935. 390 pp. Illus. by Carl Rungius and the author. Publ. dec. full cloth. Rear hinge split but gauze holding. Cut in paper from pp 7 - 38, more severely in pp 7, no text loss. Spots on title pg. and pp V. Head of spine bumped, and tail worn. Spine sunned. Small damp stain on front board. Text block clean and firm. 225. ELSRUD, Edvard: Den store elgjakten. Om elg, elgjakt og elgjegere. Oslo. 1981. 167 + (1) s. Illustr. Orig.bd. m. vareomsl. Smårifter i omsl., ellers pen. 226. ELSRUD, Edvard: Vassfarstubbber. Med lærebok i jakt- og fiskehistorier. Oslo. 1990. 88 + (1) s. Illustr. i s/h av forf. Orig.bd. m. vareomsl. Signert av forf. på smtbl. Merke etter prislapp på foromsl., ellers pen. 227. ELSRUD, Edvard: Bjørnejakt i Vassfaret. Et utvalg gamle bjørnejakter. Oslo. 1991. 107 s. Illustr. Kartforsatser. Orig. kunstskbd. m. illustr. vareomsl. Pen. 228. ELSRUD, Edvard: I Elgskogen. Oslo. 1993. Stor 8vo. 104 s. Illustr. Orig. kunstskinnbd. m. vareomsl. Pen. 229. ELY, Alfred, H. E. Anthony and R. R. M. Carpenter: North American Big Game. A Book on the Boone and Crockett Club compiled by the Committe on Records of North American Big Game. New York. 1939. Large 8vo. 533 pp. Illus. Publ. full cloth with worn D. J. Otherwise nice. 230. FESTSKRIFT, Utgit i anledning av Bergens Jæger- og Fisker-Forenings 25aars Jubileum den 11. januar 1920. Bergen. [1920]. 4to. 198 s. Illustr. Samtidig shirtingbd. m. marmorert overtrekkspapir. Noe avskrapet og med litt slitte kapitéler og hjørner. N. på smtbl. Ellers pen. Bl. a. av James A. Grieg, Chr. Stoltz, Herman Friele jr. og Knut Dahl. - 20 -

850,-

5 750,-

750,225,350,450,-

300,325,300,275,800,-

500,-


231. FLOWERS, Ralph: The Education of a Bear Hunter. New York, Winchester Press. 1975. 336 pp. Illus. Publ. boards with slightly worn D. J. Ends of spine rubbed, otherwise very good. 232. FRASER, Sir Hugh: Amid the High Hills. London, A. & C. Black. 1934. Large 8vo. 224 pp. Illus., partly in colour. Publ. full cloth. Spine slightly sunned, ends of spine bumped. Pers. writing on fly leaf. Otherwise a nice copy. 233. FRØSTRUP, Johan Christian: Hare og harejakt. Oslo. 1996. 4to. 120 s. Illustr. Orig. fargetrykt kartonbd. Pen. 234. FRØSTRUP, Johan Christian og Nils Petter Vigerstøl: Veiderliv I - II. I): Glimt fra Aust-Agders jakt- og fiskehistorie. II): Glimt fra Agders jakt- og fiskehistorie. Tvedestrand. 1993 - 1994. 4to. 240 + 311 + (1) s. Illustr. Orig. kunstskinnbd. m. vareomsl. Pene. 235. GABRIELSEN, Arne: Vilt og jakt. En innføring i viltstell. Oslo. 1961. Stor 8vo. 130 s. Illustr. Orig. shirtryggbd. m. litt slitt vareomsl. Ellers pen. 236. GJEMS, Sven R.: Storjegere i Østerdalene. Oslo. 1986. 4to. 239 s. Rikt illustr. i farger av Reidar Fritzvold. Orig.bd. m. vareomsl. Lukket rift på omsl.s rygg, ellers pen. 237. GREGERSEN, N. I.: Jagt i Norge. Kristiania. 1898. 4to. 190 s. Illustr. af Karl Uchermann. Rikt dekorert orig. helshirtingbd. Svakt støtte kapitéler, og noen ørsmå avskrapninger på permene. Ellers et pent eksemplar. 238. GREGERSEN, Oberst: Jakt i Norge. Kristiania. 1898. 4to. XI + 190 s. Illustr. [Karl Uchermann]. Priv. skb. [Maroquinbeh.]. Skinnet endel avskr. m. spor etter orm i falsene. Rifter i øvre kapitél. Pen og ren materie. 239. GULDBERG, F. O.: Kringom peisen. Jagtminder fra det Søndenfjeldske Norge. Kristiania. 1891. (4) + 288 s. Priv. skb. Mesteparten av ryggetiketten mgl. Skr. og st. i forsats. N. på tbl. Litt avskrapet. Pen materie. Uvanlig. Omhandler bl.a. reinjakt på Hardangervidda, andejakt ved Alta samt andre jakt- og fiskeopplevelser. 240. HANSEN, Jostein [red.]: På jakt med Kjell Halbing. Oslo, Bokklubben Villmarksliv. 1999. 469 s. Originalbind m. vareomslag. Pen. I denne boka har Hallbing-kjenneren Jostein Hansen samlet et eksklusivt utvalg av hans beste jakthistorier. 241. HAWKER, P.: Instructions to Young Sportsmen in all that relates to Guns and Shooting. 9th ed. London, Longman, Brown, Green, and Longmans. 1844. Large 8vo. xxvii + 623 pp. + 32 pp. ads. Illus. in b&w, both in text and on plates. Publ. full cloth blind stamped and gilt. A large tear in upper front joint, Corners and ends of spine rubbed. Text block clean and firm. 242. HIGHTON, Hugh P.: Shooting trips in Europe and Algeria. Being a record of sport in the Alps, Pyrenees, Norway, Sweden, Corsica and Algeria. London. 1921. Large 8vo. 237 pp. Illus. Publ. full cloth. Ends of spine sl. bumped. Edges and some pages foxed. Book pl. on end paper. Otherwise very good. Schiötz 447. 243. HOHLE, Per og Jon Lykke (red.): Elg og elgjakt i Norge. Oslo. 1993. 4to. 573 + (1) s. Rikt illustr. i farger. Orig. kunstskinnbd. m. vareomsl. Pen. Ny revidert utgave. 244. HUBBACK, Theodore R.: To far Western Alaska for Big Game Beeing an Account of Two Journeys to Alaska in Search of Adventure. London. 1929. Large 8vo. xiv + 232 + (4) pp. Illus. Folding map at the back. Publ. dec. full cloth. Author's ded. on fly leaf. Spine sunned. Ends of spine and corners slightly worn. Some foxing to edges. Otherwise very good. - 21 -

275,425,275,600,-

200,400,750,300,425,-

275,-

500,-

1 250,-

400,-

1 500,-


245. HUITFELDT, Fritz: Ude med Bøsse og Fiskestang. Oslo. [1894]. 170 + (6) s. Orig. helshirtingbd. m. trykket dek. N. på smtbl. Noe ufriske kanter, ellers pen. Kogebog fra s. 109. 246. HUNTER, J. A.: Hunter. New York, Harper & Brothers. 1952. 263 pp. Illus. Publ. full cloth with slightly worn D. J. Otherwise very good. "... one of the last and greatest of Africa's professional white hunters" 247. HØST, Per: Trekk av dyrelivet på Hardangervidda. Oslo. 1935. Stor 8vo. 83 s. Illustr. Orig., litt gulnet omsl. Dymotape langs hele ryggen. Ded. fra forf. på tittelbl. Liten bøy i øverste hjørne fra s. 72 - 83 (også bakomsl.) Ellers pen. Særtrykk av N. J. & F. F.s tidsskrift 1935. 248. HAAGENRUD, Hans: Elgjakt. Oslo. 1995. 4to. 278 s. Rikt illustr. i farger. Orig. kartonbd. m. vareomsl. Omsl. litt slitt i øvre del, ellers pen. 249. HÅKEDAL, J.: Jegernes bok. Mange spennende fortellinger fra jakt i eldre og nyere tid. Kongsvinger. 1955. Stor 8vo. 136 s. Illustr. Orig. shirtryggbd. Pen. 250. KJESBU, Johannes: Bjønn og elgjakter. Trondheim. 1942. 206 s. Orig. shirtryggbd. Litt innbøyde kapitéler, ellers pen. Bruns jeger og fiskerbibliotek. 251. [LEES, J. A. and W. J. Clutterbuck] Three in Norway by Two of Them. With Map and Fifty-Nine Illustrations on wood from Sketches by the Authors. Third Edition. London. 1887. ix + 341 pp. + 10 pp. ads. Illus. in b&w. Folding map. Publisher's dec. cloth. Spine faded and worn at ends. Corners broken. Several n. on end-papers and title pg. A little loose. Text block otherwise clean and good. 252. LEWIS, Elisha J.: American Sportsman. Containing Hints to Sportsmen, Notes on Shooting, and the Habits of the Game Birds and Wild Fowl of America. Philadelphia, J. B. Lippincott & Co. . 1874. Large 8vo. xxxix + 510 pp. Illus. Frontispiece in colour. Publ. full cloth. Ends of spine and corners worn. Spine slightly rubbed. Ex-Library copy. Otherwise good. 253. LUMHOLTZ, Ludv. : Jægerliv. Oslo. 1926. Stor 8vo. 170 + (1) s. Illustr. Kart bakerst. Orig. litt gulnet omsl. Noe fuktskjoldet. Ellers pen. Spitsbergen - Hardangervidden 254. LÖNNBERG, Einar [red.]: Jakt och jaktvård. Svenska jordbrukets bok. Stockholm. 1925. Stor 8vo. (14) + 524 s. Illustr. i s/h, noen få fargepl. Orig. helshirtingbd. Pen. 255. LØVSET, Jørgen: Form og fart hos fuglehunder. Og litt om arv og avl. Bergen. 1955. Stor 8vo. 59 + (2) s. Illustr. Orig. shirtryggbd. Litt bøyd, ellers pen. 256. MARTENS, Yngvar: Blandt tropenes tigere og på vidda herhjemme. Oslo. 1932. 184 s. Illustr. i s/h. Orig. shirtryggbd. Bindet noe avskrapet, ellers pen. Norge fra s. 71: Andorfjell, ulvejakt, bjørnejakt, elg- (og geitebukk-) jakt , tiurjakt og revejakt. 257. MAYER, Alfred M. (ed.): Sport with gun and rod in American woods and waters. New York. 1883. Large 8vo. 888 pp. Illus., including 11 tipped in engravings in Japanese paper. Publ. full cloth. All edges gilt. Corners and ends of spine slightly bumped. A little loose. Otherwise very good. 258. MEIKLE, R. S. & M. E.: After Big Game. The Story of an African Holiday. London, Werner Laurie. [1912?]. Large 8vo. viii + 327 pp. Illus. in b&w. Folding map. Publ. full green cloth. Ends of spine and corners bumped. Name on free leaf. A little loose, otherwise very good. 259. MEISINGSET, Erling L.: Hjort og hjortejakt i Norge. Oslo. 2003. 4to. 232 s. Illustr. Orig. kartonbd. m. vareomsl. Pen. - 22 -

1 250,-

350,-

325,-

250,350,325,-

1 000,-

450,-

325,-

300,450,325,-

1 100,-

750,-

300,-


260. MERRILL, Samuel: The Moose Book. Facts and stories from northern forest. New York. 1916. Large 8vo. 366 pp. Illus. Publ. slightly worn full cloth. Ends of spine and corners bumped. Inner hinges broken. Damp stains from p. 244., including back board. Otherwise good. 261. MØLMEN, Øystein [red.]: Ottadalsreinen. Fra pil og bue til lasso og gevær Skjåk. 1991. Stor 8vo. 290 s. Illustr. i s/h og farger. Orig. kartonbd. Meget pen. 262. MØLMEN, Øystein: Den gamle elgfangsten i Mathiesen-Eidsvold Værks skoger. Eidsvold Værk. 1989. Stor 8vo. (8) + 103 s. Illustr. i s/h og farger. Foldekart. Orig. kartonbd. Meget pen. 263. OPDAHL, John S.: Hva de gamle fangstmenn fortalte. [Fangst og feller II.] Eget forl. Steinkjer. 1992. 230 s. Illustr. i s/h. Origbd. m. vareomsl. Meget pen. 264. OPDAHL, John S.: Fangst og feller. 2. opplag. Steinkjer, Eget forlag. 1989. Stor 8vo. 207 s. Illustr. Orig. kunstskinnbd. m. vareomsl. Pen. 265. PAUS, Halvor: Historien om Rendalsrenen. Renkomiteen av 1911. Rendal Renselskap 1935 - 2001. Rendal Renselskap. 2001. 4to. 101 + (1) s. Illustr. Orig. fargetrykt kartonbd. Pen. 266. PAY, C. M.: Jakten med fuglehund. Oslo. 1935. Stor 8vo. 272 s. Illustr. Orig. helshirtingbd. Noe bleket rygg og svakt støtte kaptéler. Ellers pen. "For eget vedkommende finner jeg det fordelaktig å ha en bærer; alt som hindrer skytingen, store ryggsekker o. a. gjør chansen til å opnå bytte mindre." 267. PEDERSEN, Kåre Vidar og John Unsgård: Elg. Jegere og hunder. Oslo. 2005. 4to. 167 + (1) s. Illustr. Orig. kartonbd. m. vareomsl. Pen. 268. PHILLIPPS-WOLLEY, Clive and others: Big Game Shooting. I-II. [The Badminton Library.] London, Longmans, Green. 1894. xvi + 453 and x + 443 pp. Illus. in b&w. Publ. full cloth dec. Ends of spine bumped and corners sl. worn. Book-pl., stamps and library pocket in both vols. Otherwise very good. A full chapter on Scandinavian elk hunting, by Sir Henry Pottinger. 269. PRICHARD, H. Hesketh: Hunting Camps in Wood and Wilderness. London, Heinemann. 1910. 4to. xiv + 274 + (2) pp. Illus., a few col. pl. Publ. full cloth gilt. Ends of spine and corners bumped. Rubbed all over. 2 book.pl. mounted on top of each other. Text block very good. Elgjakt i Namdalen s. 149-177. 270. RAVNA, Øyvind: Skogsfugljakt med skjellende hund. - Vår urgamle jakttradisjon lever fortsatt. Oslo. 1995. Stor 8vo. 160 s. Illustrert i farger og s/h. Originalbind m. vareomslag. Meget pen. 271. REIMERS, Eigil: Villreinens verden. Oslo. 1989. Illustr. i farver. Orig. helshirtingbd. m. vareomsl. Pen. "Villreinens verden" er en uttømmende beretning om reinen og det miljø som omgir den, en grundig fagbok og samtidig en kjærlighetserklæring til dette dyret fra en mann som har studert villreinen i snart tretti år. 272. ROOSEVELT, Theodore, T. S. van Dyke, D. G. Elliot and A. J. Stone: The Deer Family. New York, The Macmillan Company. 1924. 334 pp. Illus. by Carl Rungius and others. Publ. dec. full cloth. Spine slightly faded and ends of spine bumped. Edges stained. Name + book pl. on flyleaf. Otherwise a very good copy. 273. ROOSEVELT, Theodore: The Wilderness Hunter. An Account of The Big Game of The United States and its Chase with Horse, Hound and Rifle. New York, G. P. Putnam’s Sons. 1893. Large 8vo. 472 pp. Illus. Publ. slightly worn full cloth. Ends of spine and corners worn. Inner hinges broken. Small tear to titlepage and fly leaf (back). Otherwise good. - 23 -

525,-

350,250,300,300,300,700,-

275,850,-

525,-

350,325,-

350,-

1 000,-


274. ROOSEVELT, Theodore: Ranch Life and The Hunting-Trail. New York. 1904. Large 8vo. 186 pp. Illus. by Frederic Remington. Publ. decorated full cloth. Corners bumped and spine a little faded. Ends of spine worn. Slightly loose. Otherwise very good. 275. ROOSEVELT, Theodore: African Game Trails. An Acoount of the African Wanderings of an American Hunter-Naturalist. New York. 1910. Large 8vo. (xxiii) + 583 pp. Illus., partly in colour. Publ. decorated full cloth. Worn boards, spine and corners. Inner hinges broken. Name on end paper. Otherwise good. 276. ROOSEVELT, Theodore: Through The Brazilian Wilderness. London, John Murray. 1914. Large 8vo. 374 pp. Illus. Publ. full cloth. Spine sunned. Ends of spine and corners worn. Slightly foxed. Otherwise good. 277. ROSENBERG, Frantz: Storvildtjagt i Britisk Østafrika. Optegnelser om dyr og folkeliv fra en jagtreise rundt Keniaberget og i grænsetragtene mot Abyssinien. Kristiania. 1916. Stor 8vo. (8) + 232 + (1) s. Illustr. i s/h. Priv. skb. Ryggen noe falmet, ellers pen. 278. ROSENBERG, Frantz: Storvildtjagt i Norge og Alaska. Oslo. 1926. Stor 8vo. 192 s. Illustr. Orig. blått helshirtingbd. Kapitéler og hj. innbøyde, ellers pen. 279. SCHRÖDER, Gustaf: Svenska jakten. Praktisk hjälpreda för unga jägare. Stockholm. 1891. 218 + (2) s. Illustr. Orig. mykt helshirtingbd. m. rik gulldekor. Sprekker i fremre fals. Noe gulnet materie. Ellers pen. 280. SCHAANNING, H. Tho.: Jægerliv Nordpaa. Jagt-zoologiske reiser til Finmarken og Novaja Semlja. Kristiania. 1916. Stor 8vo. 138 s. Illustr. med forf.s. fotos + kart. Priv. skb. N. på tbl., ellers pen. 281. SCOTT, W. F.: Second Biennial Report of the State Game and Fish Warden of the State of Montana 1903 - 4. Helena, Montana. 4to. 197 pp. Illus. in b&w. Folding pl., tables. A few colour pl. Publ. full calf. Rubbed along edges. A large tear at lower end of spine. Ex library stamps. Presentation copy inscr. and signed by author. Text block clean and firm. 282. SCULL, E. Marshall: Hunting in the Arctic and Alaska. London, Duckworth & Co. 1914. Large 8vo. 304 pp. Illus. Publ. decorated full cloth. Inner hinges partly broken, otherwise nice. 283. SKAUN, Sigurd: Jakter og ferder. Trondheim. 1937. 101 + (2) s. Orig. omsl. Noe gulnet, ellers pen. 284. SKUNCKE, Folke: Älgen. Studier, jakt och vård. Stockholm. 1949. Stor 8vo. 400 s. Illustrert i s/h og farger. Orig. shirtryggbd. Begge omsl. medb. Priv. hilsen på tbl., ellers pen. 285. SKÅTAN, Jon Erling, Lars Arne Bay & Jan Thomassen: Jakt på villrein. Praktiske råd og vink. Oslo. 2001. Tv4to. 192 s. Rikt illustr. i farger. Orig.bd. m. vareomsl. Meget pen. 286. SOLHEIM, Johan Trygve, Kåre Vidar Pedersen & Per Klaesson: Hjort - fra hale til hode. Oslo. 2003. 4to. 232 s. Fargeillustr. Orig.bd. m. vareomsl. Meget pen. Fra s. 184 og ut boken er det oppskrifter på matretter med hjortekjøtt. 287. THYGESON, H. U. Sverdrup: Storfugl og storfugljakt. Med tegninger av Ridley Borchgrevink. Oslo. 1937. 112 + (1) s. Illustr. Orig. dekor. helshirtingbd., foromsl. medbundet. Pent eksemplar. 288. TILLISCH, C. J.: Falkejagten og dens historie. København. 1949. Stor 8vo. 164 s. Illustr. i s/h. Priv. shirtryggbd. Begge omsl. medb. Meget pen.

- 24 -

750,-

1 250,-

850,1 100,-

750,575,1 500,1 250,-

1 500,250,200,350,275,-

425,750,-


289. TOLSTER, Chr. & J. Hallingby [red.]: Om elghunder og elgjakt i Norge de siste 30 år. Utgitt i anledning Norsk Dyrehundklub's 50-årsjubileum 16. november 1949. Drammen. 1951. 4to. 201 s. Illustr. i s/h. Orig. granitolbd. Splitt i granitolen i fr. fals, holder likevel godt sammen. N. på smtbl. Ellers pen. 290. TURGÉNEV, Ivan: En Jægers Dagbog. København. [1958]. Stor 8vo. 397 + (1) s. Illustr. av Mads Stage. Utsøkt privat skinnbd. For- og bakomsl. medb. Svakt falmet i ryggen, ellers et pent eksemplar. 291. URDAHL, Laurentius: Vinterliv paa fjeldet. Reiseskildringer og skisser. Med 8 illustrasjoner efter originaltegninger af Eivind Nielsen. Kristiania. 1896. 240 s. Illustr. Lekkert privat skbd m. opphøyede bånd og marm. overtrekkspapir. Omsl. medbundet. Liten rift i bakre del av omsl., ellers et meget pent ekspl. "Du er jo en sterk og modig Gut, Halvor. – Bær mig paa din Arm bortover Gausta-Eggen, og jeg skal blive din – for dette Liv." 292. VILLREINEN. Med stoff fra Fjell-Norge 1992 - 2010 (25. årg) Villreinrådet i Norge. 4to. Varierende sidetall (90 - 114) Rikt illustr. Orig. omsl. Pene. Tils. 12 hefter, mangler 1998, 2001, 2003, 2004 og 2007 - 09 Årbok for villreinområdet i Norge. 293. WANGEN, A.: Harejakten. En kortfattet veiledning for yngre harejegere. Oslo. 1934. Stor 8vo. 76 + (3) s. Orig. omsl. St. på foromsl., ellers pen. Sjelden. 294. WHITNEY, Harry: Hunting With The Eskimos. London, W. C. T. Fisher Unwin. 1910. Large 8vo. 453 pp. Illus. Publ. decorated full cloth. Corners and ends of spine slightly worn. Damp stains to end papers. Inner hinges broken, but glued together. Book-pl. on end paper. Otherwise very good. The Unique record of a sportsman’s year among the northernmost tribe – the big game hunting, the native life and the battle for existence through the long arctic night. 295. ØWRE, Artillerikaptein, Tannlege Dr Rasmus: Tatt på kornet. Stavanger. 1935. Stor 8vo. 193 s. Illustr. Orig. dek. helshirtingbd. Bleket i rygg og på øvre del av dekler. Ellers pen.

325,-

700,1 750,-

1 250,-

300,1 250,-

250,-

Biografier og memoarer 296. DIETRICHSON, L[orentz]: Svundne Tider. I: Bergen og Christiania i 40 og 50aarene. II: Fra Upsala til Rom. III: Rom og Stockholm 1862 - 1872. IV. Mellem to tidsaldre. En gammel romantikers oplevelser og reflexioner. Kristiania. 1896 -1901. Stor 8vo. 391 + 399 + 376 + 470 s. Rikt illustr. Illustr. foromsl. bundet med. Sett med ulik innbinding: Bd. I i priv. skb. endel avskr, men helt og pent. Bd. II og IV i orig. shirtryggbd., pene. Bd. II i orig. omsl. N. på fribl. Litt misfarget og skjev, ellers pen. Selv i et umake sett er Dietrichsons memoarer en stor leseopplevelse med fine tidsbilder. 297. [MUNCH, Emerentze] Fru Emerentze Munchs Optegnelser. Efter Originalmanuskriptet. Fra kolofonen: Oplysninger ved Haagen Krog Steffens. Bogustyret af Th. Holmboe. Portrætterne efter Clicheer fra W. Schell & Co. Christiania, Udgivet af Foreningen for Norsk Bogkunst. 1907. Stor 8vo. 78 s. 2 oppkl. fargetr. portr. Priv. skb. Begge omsl. medb. Svakt avskr. kanter, ellers meget pen. Trykt i 700 eksemplar. Født i Larvik som Emerentze Barclay i 1786, død i Chra. i 1868. Hun deltok i tidens sosietet, og Krog Steffens har utarbeidet et langt personregister med opplysninger om de omtalte. - 25 -

600,-

600,-


298. STEEN, Tryggve B.: Jo Gjende og hans samtid. Oslo. 1959. 144 s. Illustr. med s/h fotos. Kartforsatser. Orig. helshirtingbd. m. litt sl. vareomsl. Ellers pen. 299. UNDEROFFICERSKALENDER FOR AARET 1911. Red. J. Moholt. 6te Udgave. Kristiania. 1911. Stor 8vo. 127 s. + 3 ark annonser. Orig. dek. helshirtingbd. Enkelte notater m. blyant i tekst og navnetrekk på fremre perm. Ellers pen. 300. WOLF, Lucie: Skuespillerinden Lucie Wolfs livserindringer. Med portræter samt tegninger af Olaf Gulbranson. Kristiania. [1897]. 271 s. Illustr. i s/h. Faksimiler. Priv. skb. Avskr. langs kantene. Fin ded. på fribl. samt en priv. hilsen. Pen. "Til min kjære ungdomsveninde Lina Ursin fra forfatterinden Lucie Wolf."

300,450,-

475,-

Filosofi, psykologi, religion 301. BELSUNCE, H. F. X.: Le Livre de St. Augustin, de la grace et du libre arbitre, Et deux Lettres de ce Pere à Valentin & aux Moines d'Adrumet, traduits en françois avec des notes par monseigneur L'Evêque de Marseille, communique's au clerge seculier et regulier & aux Fideles de son Diocese pour leur instruction. + Analyse du livre de Saint Augustin sur la grace et le libre arbitre. Marseille. 1740. 4to. 359 pp. + 18 + (8) pp. The very last pg. missing. Very good modern half calf w. marbled boards. Title pg. rather grubby, text block otherwise clean and firm. 302. BREISTEIN, Dagfinn: Hans Nielsen Hauge. "Kjøbmand i Bergen". Kristen tro og økonomisk aktivitet. Bergen. 1955. Stor 8vo. 382 s. Illustr. Orig. sjirtryggbd. Relevante utklipp. Pen. 303. EVANGELISKA SÄLLSKAPETS SKRIFTER. Ufullstendig rekke. 1) Hwad skall jag göra, att jeg må blifva salig? 6. Uppl. 8) Christi kors, wår Salighets Grundwal. 4. Uppl. 10) Christendomens och Läkarekonstens förtroliga Möte wid Sjuksängen. 4. uppl. 11) Bönen fader Wår. 12) Människans naturliga tillstånd. 3. Uppl. 13) Människornas Frälsning. 3. Uppl. 14) Människornas olika förhållande meot Guds Nåde-Kallelse. 2. Uppl. 16) Enfalldiga Betraktelser under Bön framställda. 20) Om Tron på JEsum Christum. 3. Uppl. 23) Något om JEsu Efterföljd. 3. Uppl. 24) Om en gagnelig Läsning af den Heliga Skrift. 2. Uppl. 26) En Sann Jesu efterföljare. 2. Uppl. 28) Troens Wäg, hwilken en evangelisk Christen följer. 3. Uppl. 32) Kort Anvisning att blifwa salig. 3. Uppl. 33) Styrkan af dette JEsu Ord: Jag året. 36) Något om Dygden. 37) Wännen för andre wänner, eller några drag af wår Frälsares älskwärda egenskaper. 2. Uppl. 41) Om döden och uppståndelsen. 46) Christendomens Fördelar och Förbindelser. 47) Den wigtiga undersökningen om wåra själars frälsning. 2. Uppl. 49) Om Fördömelsen och det ewiga lifwet. 52) Kärleksfullt Råd till hwar och en, som det kan angå. 55) En Christen i sin andakt. 57) Elie wäckelse för Nattwardsfäster. 56) Det rena hjertats salighet. 60) Om det skrifna Ordet, såsom ett medel för det lefwande Ordet JEsus Christus. 61) Erfarne och öfwade Christnas in- og utvårtes kännetecken. 62) Kännetecken på stadgade Christna eller fäder i Christo. 63) Helsobrunnen. 64) Förmanings- och Tröste-Ord til Sjömän. Tils. 31 hefter Stockholm. 1816 - 24. Liten 8vo. Mellom 8 og 20 sider i hvert hefte. Fraktur. Uten omsl. som utgitt. Første hf. har et eseløre, ellers er de noe gulnete i kanten, men pene.

- 26 -

1 500,-

325,1 250,-


304. FÆHN, Helge: Manuale Norvegicum (Presta Handbók). [Norsk historisk kjeldeskr. inst., Den rettshistoriske kommisjon.] Oslo. 1962. 4to. XLVI + 218 s., inkl. 16 s. s/h fotograf. pl av originalskriftene. Orig. omsl. Innbøyde kanter, ellers pen. Prestehåndbok for norsk middelalder etter gamle håndskrifter fra beg. av 1300tallet. Utkom som bind 1 i serien "Libri liturgici provinciae Nidrosiensis medii aevi" på grunnlag av Oluf Kolsruds nitide forarbeid. Forord på norsk og engelsk, all tekst ellers på latin. 305. HESSEN, Dag & Inge Bostad [red.]: Et liv på mange vis. En antologi om Peter Wessel Zapffe. Oslo. 1999. 158 s. Originalbind m. vareomslag. Meget pen. 306. KOLSRUD, Oluf: Presteutdanningi i Noreg. (Norvegia Sacra XXI). Oslo. 1962. Stor 8vo. 375 s. Orig. omsl. Meget pen. 307. [NÆSS] NAESS, Arne & Jon Wetlesen: Conation and Cognition in Spinoza's Theory of Affects. A Reconstruction. University of Oslo, Inst. of Philosophy. 1967. A4, typed and copied on one side of leaf only. 432 pp. Publ. wrapper, cloth spine. Very good. This dissertation is based on the authors' "Spinozas Affektlehre" and "Spinoza as a Theoretical and Practical Psychologist". 308. QUISLING, Jørgen: Et opjør. Kristiania. 1916. 300 + (10) s. Samt. shirtingbd. m. marmorert overtrekkspapir. Litt skjev og med svakt slitte kapitéler. Ubetydelig avskrapet. Bit m. papirtape på baksiden av smtbl. Personlig hilsen (m. blyant) på smtbl. Ellers pen. Jørgen var Vidkun Quislings beleste lillebror. Iflg. Hans Fredrik Dahl står Jørgen Quislings forfatterskap i ettertid frem som en blanding av empirisk sexologi av en viss pionerkarakter, og spekulativ filosofi av det mest hjemmegjorte slag. 309. SELMER, Ludvig: Oplysningsmenn i den norske kirke. [Norvegia Sacra III.] Bergen. 1923. Stor 8vo. 226 s. Orig. helshirtingbd. Pen. Ex libris.

425,-

250,300,400,-

500,-

275,-

Historie, arkeologi 310. BEER, Sir Gavin de: Alps and Elephants. Hannibal’s March. London, Geoffrey Bles. 1955. 123 pp. Illus. Publ. full cloth with D. J. Some foxing to edges and D. J. sunned. Otherwise nice. A piece of detective work – carried out two thousand years after the event. 311. BRÄNDSTRÖM, Elsa: Among prisoners of War in Russia & Siberia. With a preface by Nathan Söderblom. London, Hutchinson. [1929]. 284 pp. Illus. in b&w. Publisher's full cloth, faded. Otherwise very good. Armorial book-pl. After the Revolution. 312. JOHNSON, J. S.: Minnesota. En kortfattet Historie av Normændenes Bebyggelse av Staten, deres Gjøremaal, Foreninger og Livsvilkaar. Med Avsnit om Den norske Kirkes Historie i Anledning Minnesotas Deltagelse i Norges Jubilæums-Utstilling 1914. Saint Paul. 1914. 322 + (1) s. Illustr. Priv. granitolbd. Noe innbøyde kapitéler. Rift u. teksttap s. 317, ellers pen. Ex bibl. 313. KIELLAND, Alexander: Forsvarssagen. København. 1890. 63 s. Orig., ufriskt omsl. Øverste centimeter av foromsl. mangler, og er helt løst. Litt plettet, ellers pen materie. "Forsvarssagen" var opprinnelig en artikkelserie trykket i Stavanger Avis fra 1889 - 90, som vendte seg mot den konservative rustningsbevegelsen. - 27 -

275,-

450,-

600,-

450,-


314. KLEVEN, Hans I.: Parti i flammer. Dokumentasjon og betraktninger omkring "oppgjøret" i Norges Kommunistiske Parti 1949 - 50. I-II. Eget forl. 1990. Stor 8vo. 261 + 228 s. Orig. omsl. Knekk på bakomsl. i bd. I, ellers pene. "Furubotn-oppgjøret i Norges Kommunistiske Parti 1949 - 50 var en opprivende hendese både i og utenfor NKP. 315. LAWAETZ, Erik J.: St. Croix 500 years. Pre-Columbus to 1990. Poul Kristensen, Denmark. 1991. 4to. 494 pp. Illus. Publ. full cloth with D. J. Signed by author. Nice. 316. NISSEN, Gunnar, Finn Hiorthy & Karsten Gaarder: Den dømmende makt. Domstolene og rettsutviklingen 1814 - 1964. Oslo, Den norske dommerforening. 1967. Stor 8vo. 290 s. Orig. helshirtingbd. Pen. 317. [ROLFSEN, Nordahl] Norge i Amerika. Livsbilleder fra Nordmændenes Liv og Historie i De forenede Stater. Samlet og utgit af … Kristiania. 1915. (16) + 578 s. Illustr. Orig. helshirtingbd. Ryggen litt falmet og med noe sl. kapitéler. Ellers pen. 318. [TACITUS] CORNELLI, A.: Taciti Opera qvæ exstant ex recognitione Iani Grvteri. Cum Indicererum ac nominum acuratissimo. Accedunt feorfim ad eundem. Frankofurti. 1607. (12) + 314 + 255 pp. + 8 a1-bb3 pp. index. Later [19th centure] full calf w. raised bands. Some pencil underlinings throughout text. Drawings in old hand on pp. 255 verso. A label in old hand pasted on front end-paper. Binding somewh. rubbed, otherwise very good. 319. [VALGKAMPSKRIFT. ] Den alminnelige Stemmeret. Kristiania. [1897]. Liten 8vo. 16 s. uten omsl. Pen. Utg. anonymt, trykket i Dagbladet, klart på Venstres side. "Nu staar Valget imellem Bagstrævet paa den ene Side og Fremgangen paa den anden."

300,-

750,300,450,-

1 750,-

200,-

Krigen 320. BILDER AUS GESCHICHTE UND KULTUR Norwegens und Finlands. Oslo, Luftlottenkommando 5 (Wehrbetreuung). 1943. Large 8vo. (8) + 391 pp. Illus. in b&w. Publ. boards. Nicks in all edges. Text block very good. Finland from pp 354. 321. ENGESET, Ludvig og Carl Just: Plakatene fra Okkupasjonstiden. Oslo. 1948. 4to. 157 s. Rikt illustr. i s/h. Orig. kartonbd. Slitasje v. kapitélene, ellers pen. 322. FURUM, E. Juul Christensen & Finn Wigforss: Legionsminner. Trekk av Den norske legions historie. Oslo, Frontkjemperkontoret. 1943. Stor 8vo. (160) s. Gjennomillustr. i s/h. Orig. kartonbd. Noen fl. på bakdekkel, ellers pen. Sjelden. 323. HANDBOOK OF THE WELWAND. Sleeve Gun Mark II. Containing Instructions for the removal, cleaning and replacement of silencer element. & General description No. N 254. M.O.1 (S.P) The War Office. Inter-Services Research Bureau [UK], november. 1944. Imperial 4to. 8 sheet tied in orig. folder. Copy no. 57. Stamped "Most Secret" and "The Document contained must not fall into enemy hands". Also stamped "This is a copy". Very good. The Welwand was an assassination pistol intended to be carried up the sleeve until required, then slid into the hand, operating the trigger with the thumb. All evidence such as the empty case was retained in the gun. In World War II a secret SOE establishment called the Frythe, near Welwyn in Hertfordshire was responsible for many unconventional warlike devices such as this. Facsimile. - 28 -

500,-

400,2 000,-

500,-


324. HITLER, Adolf: Mein Kampf. Zwei Bände in einem Band. Ungekürtzte Ausgabe. 636. - 648. Auflage. München. 1941. XXVI + 6 + 781 + (11) pp. Gothic type faces. Frontispiece portr. Private full cloth. A little loose. Nazi stamp on title pg. 325. [HITLER, Adolf] Der großdeutsche Freiheitskampf. Reden Adolf Hitlers. I. Band vom 1. September 1939 bis 10. März 1940. II. Band vom 10. März 1940 bis 16 März 1941. 2. Aufl. München, Zentralverlag der NSDAP. 1943. 463 pp. Publ. quarter cloth. Very good. 326. IDEOLOGISK MÅNEDSHEFTE. Særutgave. Nr. 1 - nov. 1941. Oslo, Utdannelsesavd., Hirdstaben. 1941. 4to. 42 s. + (10) s. s/h pl. Illustr. i teksten. Orig. omsl. m. solkors. Sv. eselører i nedre hj., ellers pen. 327. KLEVENBERG, Willy T.: Sett og sagt. Ord for tiden. Oslo, Blix forl. 1943. Stor 8vo. 96 s. Illustr. i s/h [Kaare Sørum]. Orig. omsl., litt smusset. Ellers uoppsk. og pen. Sitater fra kjente forfattere for å underbygge krigstidens tankegods. 328. KREYBERG, Leiv: Frigjøringen av de allierte krigsfanger i Nordland 1945. En redegjørelse av … Oslo. 1946. 4to. 26 + (1) s. + 12 s. s/h fotogr. pl. Orig. omsl. Tygget [av hund] v. øvre kapitél, ellers pen. Forf. regner med at det satt 34.000 fanger i disse leirene ved frigjøringen, flest russere, men også polakker og jugoslaver. 329. LOTT MED 5 VARIA-HF. FRA KRIGEN. I: Dagfinn Carlsen: Turist- og reiseliv. Foredragsserien Norges nyreising. Oslo 1942. 20 s. Orig. omsl. Pen. II: Oversikt over den befolkningspolitiske stilling i Norge. Særtr. fra "Tidsskrift for den norske lægefor." Oslo 1942. Rustne heftest., ellers pen. III: Stenersens forlag: Reklamebrosjyre for "Store tyske romaner". 8 s. Illustr. Orig. omsl [Damsleth]. Hullet i v. side, ellers pen. IV: Papp som ble til stål. Foredrag i Kringkastingen 8. juli 1941. 8 s. Orig. omsl. En sv. kn. på foromsl., ellers pen. V: Stornordisk Samband. Månedsskrift for kulturelle og politiske spørsmål nr. 1/1939. Stor 8vo. 32 s. Orig. omsl. Ryggen falmet. Rust v. heftest. Elers pen. Den tyske romanserien er noe vi aldri ser i antikvariatet. Kanskje de fleste ble brent etter krigen? 330. LOTT MED 6 HF. FRA KRIGEN. I: Jens Rolfsen: Opptakten til 9. april. En dokumentasjon. Oslo, Nasjonal Samling 1941. 53 s. Orig. omsl. Rust v. heftest., ellers pen. II: Ad. Egeberg: Det røde fremstøt mot Norden. En dokumentasjon. Oslo, Nasjonal Samling 1941. 24 s. Orig. omsl. Meget pen. III: R. Wessel Karlsen: "Folkefront" eller … Oslo, Nasjonal Samling 1942. IV - VI: NS Meddelelser nr. 7, 8 og 9 1942. Utg. av NS Generalsekretær. Alle med rustfl. etter heftest. og hull i v. side for innsetting i perm. 331. LUNDE, Gulbrand: Kampen for Norge. I. Skrifter, foredrag og avisartikler 1933 -1940. 2. oppl Oslo. 1941. 4to. 246 s. Frontispiece portr. Orig. dek. helshirtingbd. m. vareomsl. Smårifter i omsl., ellers pen. Boken vil for all tid slå fast at NS så rett når det gjaldt den politiske utvikling her i landet. 332. LUNDE, Gulbrand: Kampen for Norge I - III. Skrifter, foredrag og avisartikler 1933-1942. Oslo. 1941 - 43. 4to. 246 + 253 + 196 s. I: Orig. helshirtingbd. II: Orig. shirtryggbd. III: Orig. kartonbd. Pene. 333. [LUNDE] Marie og Gulbrand Lunde. Liv i kamp for Norge. Oslo, Blix forl., Rikspropagandaledelsen. 1942. 4to. 96 s. Rikt illustr. i s/h. Minnetaler. Sort, orig. kartonbd. m. forgylt tekst. Noe avskr., ellers pen. Minnebok over Quislings nære medarbeider og kulturminister som omkom i en bilulykke sammen med sin hustru Marie i Romsdal i 1942. - 29 -

600,-

450,-

300,375,-

250,-

550,-

550,-

500,-

1 250,600,-


334. MEYER, Håkon: Teater i Oslo 1941. do.: 1942-43. 2 bd. Oslo, Folketeaterforeningen. 1941-43. Stor 8vo. 63 + (1) og 69 + (1) s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. 1941-utg. litt falmet, ellers pene. Artikler om teaterlivet under krigen. Liste over oppførte stykker, skuespillere og teaterpersonale. 335. NAVAL INTELLIGENCE DIVISION. [PUBLISHER]. Iceland. July 1942. B. R. 504 Geographical Handbook Series. London. 1942. xv + 498 pp. Illus. in b&w. Folding map in rear pocket. Cloth faded on spine, corners bumped, otherwise good hardback. "For the use of persons in H. M. Service only and must not be shown, or made available, to the Press or to any other member of the public." 336. POLITIDEPARTEMENTET. Systematisk oversikt over rundskriv utsendt fra Politidepartementet 1941. Medbundet: 2 stk. Kunngjøring til politiet fra h.h.v. 19.12.41 og 31.12.41. Merket "Tjenestesak. Må ikke bekjentgjøres." Oslo. 1942. 103 s. Priv. shirtryggbd. Lett avskr. langs kantene, ellers pen. 337. [PROPAGANDA] 3 hf. rettet mot bondestanden. I: "Bondens yrke - folkets styrke!" Liten 8vo. U. år. 16 s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. Pen. II: Torbjørn Eggen: Gå deg ikke vill. U. år. 1 ark falset. Meget pen. III: Fritz Reipert: Gjenreisingen av Tysklands bondestand. Den nasjonalsosialistiske bondepolitikks triumf. Oslo 1941. 30 s. Illustr. Orig. omsl. Alle ark løse fordi rust v. heftest. har ødelagt papiret. Ellers ren og pen. 338. [PROPAGANDAFLYVEBLAD] Skal han "befri" oss" ? Uten sted og år. Ett A5 ark trykket på én side. Tegningen forestiller en dødningeskalle med korslagte ben under på sort bakgrunn. Hodet er drapert i et rødt klede med en hvit stjerne. Teksten står under de korslagte bena. Dramatisk og meget pen. 339. QUISLING, Vidkun: Fra Partipolitikk til Fagstyre. NS kommuneprogram i Oslo 1937. Oslo, NS Presse- og Propagandakontor. 1937. 15 + (1) s. Komb. omsl. og tbl. Småbretter i hj., ellers pen. 340. [QUISLING] Vidkun Quislings historiske tale i Stortinget 7. april 1932. Trontaledebatten. [Uten sted.] 8 s. Komb. omsl. og tbl. m. portr. Litt ufriske kanter, ellers pen. 341. [QUISLING] SUNDING, Harald [red].: 1. februar 1942. Heri bl. a.Vidkun Quislings tale i Riddersalen på Akerhus Slott ved den høytidelige statsakt 1. februar 1942. Oslo. 1942. 4to. 126 s. Orig. kartonbd. Rusthull i fr. indre fals etter heftest., ellers pen. 342. REIPERT, Fritz [red.]: Kvinnen og ungdommen i den nasjonalsosialistiske stat. Oslo. 1941. 38 s. Illustr. i s/h. Rust v. heftestiftene, ellers pen. 343. SCHÄFER, Werner: Hvad hendte i Oranienburg. Oslo. 1934. 94 s. Illustrert i s/h. Orig. omsl. Håndskrevet på foromsl. under tittel: (Sachsenhausen). Litt ufriske kanter, ellers pen. Ifølge Schäfer har denne mellomkrigsleiren vært en ren idyll, og de flotte tabellene viser at alle fangene veide mere ved løslatelsen enn ved arrestasjonen. 344. SPORELAND, K.: Symboler. Oslo, Kamban forl. 1943. 214 + (1) s. Illustr., noen foldet, noen i farger. Orig. kartonbd. Pen. "Symboler for rasenes, nasjonenes, familienes og individenes evolusjon som foregår etter periodisitetens lover." 345. [TERBOVEN] Nyordningen i Norge. Reichskommisar Terbovens tale 25. sept. 1940. Oslo. [1940]. 29 s. Orig. omsl. Litt ufrisk nederkant, ellers pen.

- 30 -

550,-

450,-

350,-

425,-

200,-

300,300,750,-

275,225,-

500,-

300,-


346. VERDENSTJENESTEN. Internasjonalt opplysningsskrift over jødespørsmålet. Nr. IV/10. Fankfurt/Main. 1943. A4 9 s. Uheftet. 2 sp. Pen. Heri: Jødedommen erobrer England. Stormuftien av Jerusalem kjemper mot den jødisk-britiske undertrykkelsen av Orienten. Begynnelsen til den jødiske maktpolitikk i De forente stater. De jødiske bakgrunner i den engelske Middelhavs-politikk. Smånytt fra hele verden. 347. [ZION] NILUS, Sergei: Den Nye Verdenskeiser. En sensasjonell avsløring av de hemmelige trådtrekkere bak verdenspolitikkens kulisser. Oslo. 1944. 140 + 25 s. Illustr. i s/h. Gulnet krisepapir. Orig. kartonbd. Flekker på deklene og i forsatser, ellers pen. "Zions Vises Protokoller." [Opprinnelig konstruert av Russlands hemmelige politi under Tsaren.] 348. ØSTBYE, H[alldis] N[egård] [red.]: Det nye Norge. Tilegnet Vidkun Quisling. Oslo, Nasjonal Samlings Propagandaavd. i kommisjon hos Blix forl. 1941. 4to. 356 s. Illustr. i s/h. Orig. skb. Rifter v. kapitélene, særlig øvre. Pen materie. Heri Østbye: Den nye stat på biologisk grunn. 349. ØSTBYE, Halldis Neergård: Jødenes krig. 3. oppl., 11. tus. Oslo, Kamban. 1943. 192 s. illustr. i s/h. Orig. omsl. m. jødefiendtlig illustr. Nedre kapitél innbøyd. Stygge flekker på rygg. Ellers pen. Tidligere redaktør av NS-organet "Fritt Folk" og en av de mest fanatiske antisemitter i NS.

200,-

400,-

500,-

500,-

Språk, ordbøker 350. BERGSLAND, K.: Lærebok i samisk med øvelsesstykker. Oslo. 1961. 126 s. Orig. shirtryggbd. Meget pen. 351. BERNTSEN, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Utgitt etter tiltak av Stavanger Kommune. Stavanger. 1939. 185 s. Illustr. + kart bakerst. Orig. omsl. m. fuktskjold på fremre del. Litt gulnet. Kartet har en rift, men intet tap av tekst el. lign. Ellers pen. 352. IVERSEN, Ragnvald: The Romany Language in Norway. Secret Languages in Norway Part I. [Vidensk. Akad. Skr.] Oslo. 1944. Stor 8vo. 275 s. Orig. omsl. Ufriske kanter. Pen, uoppsk. materie. 353. IVERSEN, Ragnvald: The Rodi (Rotwelsch) in Norway. Secret Languages in Norway Part I. [Vidensk. Akad. Skr.] Oslo. 1945. Stor 8vo. 267 s. Orig. omsl. Foromsl. mgl. Nytt, enkelt papiromsl. satt på. Pen, uoppsk. materie. Rotvelsk (Rotwelsch) er et fante- eller tyvespråk satt sammen av kunstig lagede eller fremmede ord. 354. IVERSEN, Ragnvald: Secret languages in Norway - part III. The Månsing in Norway. [Vidensk. Akad. skr.] Oslo. 1950. Stor 8vo. 110 s. Orig. omsl. Foromsl. mgl. og er erstattet m. et enkelt papiromsl. Uoppsk. og pen materie. 355. JOHANNESEN, Georg: Rhetorica Norvegica. Oslo. 1987. Stor 8vo. 330 + (1) s. Orig. kartonbd. Litt støtte kapitéler og noe bleket rygg. Ellers pen. 356. LAGERKRANTZ, Eliel: Sprachlehre des Südlappischen nach der Mundart von Wefsen. Kristiania Etnografiske Museum, Bulletin 1. Kristiania. 1923. 4to. XII + 171 + (1) s. Orig. helshirtingbd. m. vareomslag. i kassett. Et lite hull i vareomsl. ellers meget pen. 4to. XII + 171 + (1) pp. Publisher's full cloth w. D. J. in slip case. A small hole in jacket, otherwise very good. - 31 -

350,325,-

750,750,-

750,500,750,-


357. LAGERKRANTZ, Eliel: Sprachlehre des Nordlappischen nach dem seelappischen Mundarten. Kristiania Etnografiske Museum, Bulletin 3. Oslo. 1929. 4to. 369 s. S/h pl. Orig. helshirtingbd. m. vareomslag. i kassett. Noen av pl. klistrer pga lett fuktskade. Ellers pen. 4to. 369 pp. B & w plates. Publisher's full cloth w. D. J. in slip case. Some of the plates sticking together due to damp stain. Otherwise very good. 358. SEIP, Didrik Arup: Lydverket i Åsdølmålet. Bidrag till nordisk filologi av studerende ved Kristiania Universitet - utgit av Magnus Olsen, II. Kristiania. 1915. Stor 8vo. 91 s. Kart over Åseral [Vest-Agder]. Orig. omsl, slitt, foromsl. løst. Pen materie. 359. VÅGSLID, Eivind: Stadnamntydingar. Oslo. 1958. Stor 8vo. 231 s. Orig. omsl. Innbøyde kanter, ellers pen. Elvenavnet Eitra kommer fra eitrende eller isende kalde elver.

600,-

275,-

300,-

Jus 360. ARNESEN, John [Jón Arnason]: Historisk Indledning til den gamle og nye Islandske Rettergang. Igiennemseet, forøget, og med Anmærkninger oplyst af John Erichsen. Med Kofoed Anchers Fortale om den theoretiske Lovkyndigheds især vore gamle Loves Nødvendighed og Nytte. Kiøbenhavn, Boppenhausiske Arvinger. 1762. 4to. (82), 638, (42) s. Nylig restaurert skinnbd. Pent ekspl. Den sjeldne originalutgave av hovedverket om oldnordiske prosessrett. Bibl. Dan. 1/693. 361. BJÖRNE, Lars: Nordische Rechtssysteme. Ebelsbach. 1987. Large 8vo. XI + 277 pp. Publ. binding. Presentaton copy signed by auhtor ["Lars"], plus two signed chistmas cards and a signed letter enclosed. Very good. Also enclosed 16 photocopied pages "Rätssystematiken i norsk rättsvetenskap på 1800-talet". 362. [CHRISTIAN IV'S STORE RECES] C4 Reces. Medbundet: Hereffter Følger de Forordninger / som end nu hereffter til Anderledis Befalet worder / skal holdis / oc effter-Kommis. Kiøbenhaffn hoes Jørg. Holst. 1643. Liten 4to. Frontispiece kobberst. av Kongen med Elefantordenen, tittelkobber + kongens brev (8) s. + 363 [egentlig 362 s. siden tallet 67 er hoppet over] + (22) s. register. 1 ark kolofon: Prentet aff Peter Hake, anno M.DC.XLIV. Samt: tittelkobber + 103 + (1) s. Samt tittelkobber + 4 a-l register. Fraktur. Store, dek. initialer. Samt. helpergamentbd. m. inbrettflapper. Hele bd. nokså smusset. Spr. i falsene. En av bindesnorene løsnet. Endel skr. i gml. hånd foran i boken samt som komm. i teksten. En blekkfl. fra fribl. har slått gjennom til kongens portr. St. på fribl. tbl. og første ark. Materien er stort sett pen, men spr. litt v. s. 363. Boken inneholder de viktigste av Christian IVs lover og forordninger og var det største danske lovverk siden "Landskabslovene" fra middelalderen. Den sees på som forløperen for Christian Vs danske lov. B. D. I, 638 Vi viser også til Theasurus 2, s. 94, skjønt det er forskjeller mellom den beskrevne bok og vår. 363. FORBUD OM KORNETS UDFØRING til fremmede Steder. [Frederik den 3.] København. 1662. Ett ark klutepapir, falset. Stor initial i tekst. Litt brunpl. Dusør utloves til den som angir ulovlige korneksportører. Lovlig korneksport var til Norge. 364. FORORDNING Om Zucker-Tolden. [Frederik den 3.] København. 1662. Ett falset ark klutepapir. Stort initial i tekst. Noe brunpl. Allerede på midten av 1600-tallet ble det produsert roesukker i Danmark. - 32 -

5 500,-

350,-

4 250,-

500,-

450,-


365. PLACAT angaaende Refusion af Skydsudgifter, som af Statscassen ere udbetalte i Anledning af Friskydsens Afskaffelse. Utstedt på Stockholms Slott av Karl Johan. Christiania. 1827. Ett falset ark bøttepapir. Ufriske kanter. Små hull i ø. kant. Skyssplikten var noen av de tyngste pliktene norske bønder hadde. 366. THORBJØRNSEN, J. A.: Folkets lov og formularbog. Ny omarbeidet Udgave. 3die Oplag. Bergen. 1910. 474 s. Orig. shirtryggbd. Litt slitte dekler og hjørner. Gulnet papir og litt løs. Ellers pen. Fraktur.

350,-

450,-

Mat og drikke, nytelsesmidler 367. [ASBJØRNSEN, P. C.] Clemens Bonifacius: Fornuftigt Madstel. En tidsmæssig Koge-og Husholdningsbog. Innledning ved Henry Notaker. Oslo. 2012. Liten 8vo. 362 s. Orig. omsl. Ny bok. Utgitt i anledning av 200-årsdagen for Asbjørnsens fødsel. Notaker greier fint ut om "Grautstriden". 368. [BABINSKI, Henri] Ali-Bab: Gastronomisk haandbog. Kulinariske studier med en grundig gennemgang af alle franske vines historie, fremstilling, aargange og behandling. København. 1944. 4to. 344 s. Illustrert. Orig. gult shirtryggbind m. blå permer. Alle kanter noe avskrapet. Pen materie. "Arbeider man metodisk og med Ihærdighed, vil man til sidst opnaa, at Kogekunsten, som nu kun er empirisk, bliver en eksakt Videnskab." 369. BRUSTAD, Odd: Dekor av kaker. Tillegg til Fagbok for Konditorer. Oslo. 1955. 4to. Samt. skb. 64 s. Rikt illustrert med dekorforslag. 1 fargetr. 1 klarplast sjablon. Samt. skb. Meget pen. Vedlagt kopi av anmeldelse fra bakermester Samson: "Jeg har lest [boken]. Denne er et tillegg til "Fagbok for Konditorer" og behandler garnering og dekor av kaker som var sterkt beskåret i den forrige boken." [sic!] 370. ERKEN, H. Schønberg og W. Christie: Matstel for skole og hjem. Kristiania. 1918. Liten 8vo. 152 s. Illustr. Orig. kartonbd. N. og klebemerke på forperm, n. på tbl. Dekler og fribl. gulnet, ellers pen. Ikke i Notaker. 371. GARBORG, Hulda: Heimestell for smaa hushald. Helst paa lande. Andre utgaava. Kristiania. [1903]. Liten 8vo. 180 s. Orig. dekor. kartonbd. m. shirtrygg. Deklene noe gulnet og materien litt plettet, skrift på forsats ellers pen. Notaker 161.2 På Fordekkel: Hulda Garborgs kokebok. 372. NORSK CONDITORTIDENDE. Fagtidsskrift for den allsidige conditor. 15., 16, 18. og 20. årgang. 4 bind. Oslo. 1939-44. Stor 8vo. Illustr. i s/h. Alle i samt. skinnbd., to brune, to sorte. Noe avskr. langs kanter og hj., ellers pene. Interessante og fantasifulle kriseoppskrifter i krigsnummerene. 373. WILHELMI, Luise og dr. William Løbe.: Praktisk Veileder for Hjemmet. Sikker Raadgiver og bekvem Haandbog … Udarbeidet med særlig Hensyn paa vore Forhold. [På fordekkel: Andet Tusinde.] Kristiania. 1888. 403 + (1) s. Orig. dekorert helshirtingbd. Fraktur. Delvis sprukket i falsene. Gulnet papir. Rift i fremre forsatsbl., samt i s. 17. Støtte kapitéler og svakt slitte hjørner. Bindet noe smusset og løst. Ellers et nokså pent eksempl.

- 33 -

240,-

750,-

500,-

450,-

1 150,-

1 000,-

750,-


Varia 374. CHURCH, Fletcher, Starkie Gardner, Hartshorne, Read: Some Minor Arts as Practised in England. London. Seeley. 1894. 4to. 82 pp. Numerous illustrations in b&w and colour. Publisher's full cloth gilt. Gilt on all edges. Edges rubbed, otherwise very good. English work in impressed horn. English Bookbinding [with beautiful photogr. plates.]. Old English Pottery. Old English Fruit Trenchers. English Effigies in Wood. English Enamels. 375. FALKENBERG, Johannes: Kin and Totem. Group Relations of Australian Aborigines in the Port Keats District. Oslo/London. 1962. Stor 8vo. 271 + (1) s. Illustr. Orig. helshirtingbd. m. vareomsl. Sign. hilsen fra forf. på fribl. [Charlotte og Martin Blindheim. Med hilsen fra John Falkenberg]. Smårifter i omsl., ellers pen. Previously a scientist of the Coast Lapps in Norway, he received a Carl Lumholz grant in 1950 enabling him to undertake research in North Australia. 376. FORD MOTOR COMPANY, [Lott] Fordson Tractor Manual + Fordson Trade Mark Tractor, Parts Price List. Detroit, Michigan. 1927. 70 + 30 pp. Illus. Publ. wrappers. Ford dealers stamp on price list. Nice. 377. FORD. Lott med 6 hefter. 1) Price list of parts Ford Model T 1909 - 1916. Effective November 1916. 64 s. Omslaget løst og med knekk. Pen materie. 2) Ford Manual for Owners and Operators of Ford Cars and Trucks. Detroit 1919. 64 s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. Smusset omsl., ellers pen. 3) Ford Price List of Miscellanous Parts. Detroit 1921. (32) s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. En rift i bakomsl. og siste s., ellers pen. 4) Schedule of repair charges. Ford model "T", cars and trucks. Detroit 1926. Tv8vo. 20 s. Orig. omsl. En liten gj. g. rift u. teksttap, ellers pen. 5) Ford Instruction Book for Owners and Operators of Ford Cars. Detroit 1927. 35 s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. Gj.g. fuktskj. i overkant. 6) Ford. Price List of Body Parts. Detroit 1927. 93 s Illustr. i s/h. Orig. omsl. Pen. 378. HAMANN, Th. F.: Minnesota-Korets Norgesfærd 1923. Den norske Gleeklub Minneapolis. Normanna Mandskor Duluth. Minneapolis, Minn. . u. å. . 4to. 184 s. Illustr. Orig. helshirtingbd. dek. med Norgeskorets emblem. Litt slitte hjørner og kapitéler, samt liten knekk i øvre hjørne på fremre perm. Pers. hilsen på fribl. Ellers et pent eksemplar. 379. HOFSETH, Bjarne: Ufullstendig rekke av Hofseths Bibliotek. Første serie. Gamle gåter. Nr. 2) Den magiske firkant. 3) Lyn og torden. 4) De vises sten. 5) Sfærenes harmoni og de syv himler. 6) Bibelens skapelseshistorie. 7) Livet. 8) Drøm, død og gjenferd. 9) Åndetro. Tredje serie. Atomer og stjerner. 21) Det naturlige atomsystem. 22) Det naturlige atomsystem II. 23) Harmonifaktoren i solsystemet. Oslo. 1943-44. Liten 8vo. Ca. 30 s. i hvert hf. Få illustrasjoner. Orig. omsl., én m. fargetrykk (Nr. 5). Pene. Serie 2 kom etter 1 og 3. 380. HØVA, Ernst: Graven i Leith Harbour. Fortellinger om hvalfangere. Oslo. 1930. 133 s. Orig. helshirtingbd. m. forgylt dek. N. på fribl. Noe avskrapet på hj. og kapitéler, ellers pen. 381. KROHN, Alf: Hvad skal jeg bli. De økonomiske muligheter inden forskjellige erhverv. Kristiania. 1915. 107 s. Orig. shirtryggbd. Pen. "Som bekjendt kræves der ingen bestemt utdannelse for at bli journalist. Det har endog været sagt, at journalistens charme er hans uvidenhet." - 34 -

300,-

300,-

400,1 500,-

375,-

750,-

350,300,-


382. [MILITARIA] Lott m. 13 titler. Kristiania. 1895. Liten 8vo. Sidetall mellom 14 og 332. 10 i orig. helsjirting, 2 i orig. omsl. og 1 i orig. kartonbd. Pene, bortsett fra "Veiledning i Transport paa vinterføre" hvor bindet er fuktskj. og m. spor etter rustne stifter. N. eller st. i alle. Heri bl.a.: 3 "Eksercerreglement", "Feltarbeider", "Taktiske direktiver" og "Militære brevdueslag" 383. NIELSEN, Esther: Farging med planter. Oslo. 1976. 112 s. Illustr. i farger. Oppskrifter. Orig. omsl. Meget pen. 384. NORSK FOLKEBIBLIOTEK, Tillæg til "Verdens Gang". Ellevte Bind. Norske Digtere efter 1814 III. Kristiania. 1884. 98 s. Illustr. Privat shirtryggbd. Gulnet papir og rift mellom s. 97 og 98. Ellers pen. Heri bl. a. B. Herre og M. B. Landstad. 385. NYROP, Kr.: Kysset og dets historie. København. 1897. 190 + (2) s. Orig. dek. helshirtingbd. Noe avskr. og litt skjev. Ellers pen. Relevante avisutklipp vedlagt. Ex libris. 386. [SKILLINGSVISE] Olivariussen, Olaves: Kjærlighed og Krig. En Vise om den russiske Løitnant Revlskoy og hans modige Brud, der tilbragte Hvedebrødsdagerne i Port Arthur under den lange, frygtelige Beleiring. Oslo, Norsk Folkeskriftselskab. U. å. 1 falset ark. Gulnet, ellers pen. Japanerne beleiret russerne i Port Arthur [i Mandsjuria] i 1904. Vår russiske løytnant og hans brud kom heldigvis levende fra prøvelsene. Norsk Folkeskriftselskab holdt til i samme hus som antikvariatet holder til; Universitetsgaten 18. 387. [SPILL] Spillmagasin. Kristiania, Damm. Uten år. Fargetrykt spillebrett m. veddeløpsmotiv 60 x 19 cm, falset i tre. 5 morsomme malte tinnbrikker forestillende ryttere, 3 i perfekt stand. De to siste mgl. hode, og den ene har brukket fot. Pose med spillebrikker i tre, pappmynter og andre spillmerker, vi vet ikke om det er kompl. Terning mgl. Spilleregler innklebet i eskelokket. I solid orig. pappeske m. noen rifter. 388. WEIL, G.: Mohammedanernes Bibelske Legender, hentede fra arabiske Kilder og sammenlignede med jødiske Sagn. Odense. 1855. 242 + 198 + 25 + 60 s. Samt. skinnbd. m. marm. overtrekkspapir. Litt sl. hj. Ex Libris i fr. forsats. Noen få understr. og stempel på flere tbl. Gulnet papir. Ellers pen. I samme bind: Thackeray, Lurved Fornemhed 1858 + Lige for Lige - en historie af Bertel Elmgaard og Nord og syd + Als og Sundeved, en historisk Beskrivelse ved S. Harris 1864.

1 250,-

200,350,-

250,200,-

800,-

250,-

The American west 389. ADAMS, Ramon F.: Six-guns and Saddle Leather. A Bibliography of Books and Pamphlets on Western Outlaws and Gunmen. New Edition, Revised and Greatly Enlarged. Cleveland, Ohio. 1982. Large 8vo. 808 pp. Publ. full cloth with partly sunned D. J. Otherwise very good. 390. BREAKENRIDGE, William M.: Helldorado. Bringing the Law to the Mesquite. Boston and New York. 1928. Large 8vo. 256 pp. Illus. Publ. full cloth. Book-pl. Ends of spine and corners sl. worn. Otherwise very good.

- 35 -

325,-

375,-


391. DRANNAN, Capt. William: Thirty-One Years on the Plains and in the Mountains or, the Last Voice from the Plains. An authentic record of a life time of hunting, trapping, scouting and indian fighting in the far west by.... Chicago. 1910. 586 + (10) pp. Illus. Publ. decorated full cloth. Ends of spine and corners slightly worn. Otherwise good. 392. HALEY, J. Evetts: Jeff Milton. A Good Man with a Gun. Oklahoma. 1948. Large 8vo. 430 pp. Illus. Publ. boards with worn D. J. Otherwise very good. 393. HEMINWAY, John: Yonder. A Place in Montana. Washington D. C. . 2000. Large 8vo. 324 pp. Illus. Publ. half cloth with D. J. Nice. 394. LAFARGE, Oliver: A Pictorial History of the American Indian. London, Andre Deutsch. 1958. 4to. 272 pp. Illus. in b&w, a few in colour. Publisher's full cloth. Very good. 395. LAMAR, Howard R. (ed.): The New Encyclopedia of the American West. New Haven. 1998. Large 4to. 1324 pp. Illus. Publ. half cloth with D. J. Nice. 396. LAUBIN, Reginald and Gladys: The Indian Tipi. Its History, Construction, and Use. Oklahoma. [1957]. Large 8vo. xviii + 208 + (1) pp. Illus. Publ. sl. worn full cloth. Inner hinge (front) broken. Ex Library. Otherwise good. 397. MONAGHAN, Jay (ed.): The Book of the American West. New York. 1963. 4to. 608 pp. Illus. Publ. full cloth. A little loose, and spine slightly worn. Otherwise very good. 398. REMINGTON, Frederic: Pony Tracks. Columbus, Ohio. 1951. Large 8vo. 269 pp. Illus. by the author. Publ. decorated full cloth with slightly worn D. J. Ends of spine bumped. Otherwise nice. 399. ROSA, Joseph G.: Guns of the American West. New York. 1985. 4to. 192 pp. Illus. in b/w. Publ. boards with D. J. Nice. 400. [RUSSEL], Paper Talk. Illustrated letters of Charles M. Russel. Introduction and Commentary by Frederic G. Renner. Fort Worth, Texas. 1962. 4to. 120 pp. Illus., partly in colour. Publ. boards with mylar D. J. Nice. 401. RUXTON, George Frederick: Life in the Far West. Oklahoma. 1959. Large 8vo. 252 pp. Illus. Publ. full cloth with slightly worn D. J. Tail of spine bumped. Otherwise very good. An authentic tale of rugged Mountain Men in the Far West of the 1840’s – their battles, their women, their language – told by a young Englishman who shared their adventutous life. 402. SCHOONOVER, Cortlandt: Frank Schoonover. Illustrator of the North American frontier. New York. 1976. 4to. 207 pp. Illus., partly in colour. Publ. boards with D. J. Nice. Frank Schoonover was one of the giants of the Golden Age of American Illustrations, renowned for his scenes of life on the western frontier of America and Canada. 403. ST. CLAIR, Philip R. (ed.): Frederic Remington. The American West. New York. 1981. 4to. 328 + (1) pp. Illus. in b&w. Publ. half cloth with slightly worn D. J. Otherwise very good. 404. WHITE, Stewart Edward: Stampede. New York. 1942. 275 pp. Publ. full cloth with worn D. J. Ends of spine slightly bumped. Otherwise very good. 405. WILSON, R. L. (ed.): COLT. An American Legend. New York. [1985]. 4to. 406 pp. Illus. in colour. Publ. full cloth with D. J. Nice.

- 36 -

275,-

750,225,250,400,300,200,350,350,425,250,-

325,-

475,500,350,-


Av katalog nr. Nr.

bestilles:

Kort tittel

Maroquin skinnpleiemiddel

Pris

300,-

Skriftlige bestillinger blir ekspedert i den rekkefølge de innløper. Skulle De i løpet av ca. 14 dager ikke ha mottatt noen av de bestilte bøkene, betyr det at samtlige var solgt. Melding om dette vil ikke bli sendt.


B Avs.: Norlis Antikvariat Universitetsgt. 18 N-0164 OSLO

Håndkolorert kobberstikk av hvit rype, Perdrix Blanche, Lagopus. Stukket i kobber av John Catesby for Michael Seligmanns store verk "Sammlung verschiedener ausländischer und seltener Vögel worinnen ein jeder dererselben nicht nur auf das genaueste beschrieben sondern auch in einer richtigen und sauber illuminirten Abbildung vorgestellet wird." Verket var ett av de mest eksepsjonelle arbeider om fugler som noengang ble utgitt i Tyskland. Alle 9 bindene er meget sjeldne, og man regner med at de har vært trykket i et meget begrenset opplag. Vi har dette ene trykket, “Das weisse Birckhühn”. Bildet er katalogisert og kan bestilles på nr. 220. Pris kr. 5750.-

Catalogie of antiquarian books  

36 pages of interesting antiquarain books

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you