Page 1

Universitetsgt. 18, 0164 Oslo • Tlf. 22 20 01 40 www.antikvariat.net Følg oss på


Mars 2011 INNHOLD Skjønnlitteratur Brev Lyrikk Barnebøker Litteraturhistorie. Bokvesen Folkeminne, eventyr Topografi, lokalhistorie, genealogi Naturvitenskap Illustrerte bøker Kunst, kunsthåndverk Norvegica Lapponica Geografi og reiser Arctica, Antarctica Maritimt Teknikk og håndverk Tidsskrifter / Årbøker Sport og friluftsliv Teater, film, musikk Biografier og memoarer Filosofi, psykologi og religion Historie Annen verdenskrig Språk, ordbøker Humor Mat, drikke, nytelsesmidler Varia

SIDE 1 3 4 6 7 8 8 12 13 14 15 16 17 18 21 23 23 26 27 28 29 30 32 33 34 35 35

Omslagsillustrasjon nr. 178 Lerche: Små Billeder for store Børn. Alle bestillinger blir ekspedert i den rekkefølge de innløper. Skulle De ikke ha mottatt noen av de bestilte bøkene i løpet av 2-3 uker, betyr det at samtlige var solgt. Bøkene sendes med faktura og giroblankett. Private kunder har 14 dagers forfallstid, institusjoner 30 dagers forfallstid. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Telefon: 22 20 01 40 / 22 20 01 55 Fax: 22 11 54 69

E-post: rwaren@frisurf.no

Åpningstider : Mandag Tirsdag, onsdag, fredag Torsdag Lørdag

10 - 17 9 - 17 9 - 18 10 - 15

Kredittkort: VISA, Diners, Amex, Mastercard, Eurocard

Universitetsgt. 18, 0164 Oslo • Tlf. 22 20 01 40 • 22 20 01 55 • Fax 22 11 54 69 Foretaksnr.: 990 089 515 • Bankgiro: 6074.06.47353


Skjønnlitteratur 1. AANRUD, Hans: Hanen. Komedie i 3 akter. København. 1906. 80 s. Noe ufriskt orig. omsl. Pen materie. "Handlingen foregaar dels her, dels hisset." 2. [ALEMAN, Mateo] La vie de Guzman d'Alfarache. I-III. Enrichie de Figures en Taille-douce. Amsterdam. 1728. 8vo. (22) + 432, (6) + 374, (6) + 327 pp. Copper plates. Contemp. full calf. Ends of spine broken on I and III. Rubbed all over. Traces of worms in I and II. Text blocks firm and clean. A Spanish novel, first printed in 1599, reprinted many times all over Europe. This one was printed in Amsterdam with French text. 3. ALNÆS, Karsten: Kom kjærlighet. Oslo. 1983. 217 + (1) s. Orig. helshirtingbd. m. vareomsl. Lang ded. til Gunnel Malmstrøm på fribl. Meget pen. 4. ASKILDSEN, Kjell: Kjære, kjære Oluf. Oslo. 1974. 112 s. Orig. omsl. [Truls Kwetzinsky]. Lesestriper på ryggen, ellers pen. 5. BENNECHE, Olaf: Knekten Mundius. Kristiania. 1912. (4) + 224 s. Hvitt, dek. orig. helshirtbd. [Brynjulf Larsson]. Noe gulnet, ellers pen. Ex libris. Fra Setesdalen på 1500-tallet 6. BJØRNSON, Bjørnstjerne: Fortællinger. 2 bd. København. 1872. (4) + 370 + (2) og (4) + 348 s. Fraktur. Orig. dek. helshirtingbd. Begge falser rep. i bd. 1 [amatør]. Ryggene endel avskr. N. på fribl. i begge bd. Pen materie. Variant A1a, S&R s. 25. 7. BRINGSVÆRD, Tor Åge: Syvsoverskens dystre frokost. En underholdningsroman på liv og død! Oslo. 1976. Stor 8vo. 342 + (1) s. Orig. kartonbd. m. vareomsl. Noen få, små rifter i øvre del av omsl., ellers pen. 8. BRUHN, Rose: Mor Sara til Hoel. Fortælling fra Trøndelagen i Halvfjerdserne. København. 1901. Priv. shirtryggbd. 9. BULL, Jacob Breda: Mørke Aarhundreder I: Bondeopprøret. II: Dyveke i Norge. III: Dyveke i Danmark. IV: Kristjern Tyrann. Kristiania. 1900-04 . Meget vakre, illustr. helshirtingbd. m. forgylt dek. Ett grønt, 2 blå, og ett brunt. Kapitélene noe avskrapet. Navn på smtbl. og tbl. 10. BØRLI, Hans: Han som valte skogen. Oslo. 1946. 152 s. Orig. kartonbd. m. vareomsl. [Fr. Matheson]. Rifter i omsl., ellers pen. 11. BØRLI, Hans: Det small et skott. Skisser og fortellinger fra skogen. Oslo. 1948. 91 s. Orig. kartonbd. m. vareomsl. [Omar Andreen]. Pen. 12. ESPELAND, Arne: Marténgel. Oslo, Olaf Norli. 1925. 205 s. Illustr. orig. omsl. [F. W.] Uoppsk. En kn. på bakomsl. Noe ufriske kanter. Sørlandsforfatter. 13. FLEMING, Ian: Lott med to tidlige norske utgivelser. 1) Voodoo-prestens gjenganger. 2) Diamanter varer evig. Oslo. 1957-58. 192 + 189 + (3) s. Begge i fargetr. orig. omsl. En kn. på foromsl. på "Voodoo", ellers pene. Begge i serien "Alle tiders kriminalromaner." 14. FRICH, Øvre Richter: Den evige vandrer. Av en lommetyv og hotellrottes saga. 1. utg. Kristiania, Helge Erichsen. 1923. 212 s. Orig. omsl. Ryggen limt. Etikett på omsl.s innside. Omsl. ufriskt, men m. hele kanter. Gulnet papir. Schiøtz 31a.

-1-

225,-

2 000,-

350,500,400,-

750,-

400,200,1 000,-

1 500,1 500,275,-

325,-

750,-


15. FRICH, Øvre Richter: To mann på flåten. Oslo. 1942. 124 + (1) s. Fargetr. orig. omsl. [Ivar Maurtiz-Hansen]. Ufriske kanter, ellers pent eks. Frichs siste bok. Først utgitt i Sverige i 1941. Sch. 63 b. S&R 114. 16. FØNHUS, Mikkjel: Kampen mot villmarka. Oslo. 1946. 356 + (2) s. Orig. kartonbd. m. vareomsl. En liten rift i omsl., ellers pen. 17. GREENE, Graham: The human factor. 1st. ed., sec. state London, Bodley Head. 1978. 338 + (1) pp. Publ. full cloth w. dust jacket. Not price clipped. Very good. 18. [HALBING, Kjell] Louis Masterson: Der ørnene dør. [Kjempe-Kane.] Oslo. 1974. 285 + (3) s. Orig. omsl. Litt skjev med kn. på hj. 19. HALVORSEN, Finn: En mann uten ansikt. Oslo. 1933. 127 s. Orig. oransje helshirtingbd. m. funkispreg. Meget pen. 20. HAMSUN, Knut: Fra det moderne Amerikas Aandsliv. København. 1889. (8) + 255 s. Priv. helshirtingbd. N. på tbl. Ryggen falmet, ellers pen. Ex libris. 21. HAMSUN, Knut: Pan. Af løjtnant Thomas Glahns papirer. København. 1894. (4) + 241 s. Orig., dek. blått helshirtingbd. m. forgylt dek. Ryggen litt falmet. Alle kanter noe avskr. Skjev. Pen og ren materie. 22. HAMSUN, Knut: Den sidste Glæde. Skildringer. Kristiania. 1912. 322 s. Orig. helshirtingbd. Sl. kapitéler. Noe skjev. Bakperm litt skrapet. Pen materie. 23. HAMSUN, Knut: Paa gjengrodde stier. 1. utg. Oslo. 1949. 185 s. Orig. omsl. Alle kanter innbøyde og revet. Hele omsl. sv. smusset. Pen materie. 24. HORN, Fr. Winkel: Jomsvikingerne. Skildringer fra Nordens Sagntid. Kjøbenhavn. 1895. 133 + (11) s. Illustr. i s/h av Louis Moe. Orig. dek og forgylt helshirtingbd. Ørlite avskr. på kantene, ellers pen. Ex libris. 25. HOVDEN, Anders: Helga den fagre. Sogespel i tri vendingar. Kristiania, Olaf Norli. 1915. 88 s. Orig. omsl. Ufriske kanter, ellers pen. 26. JØLSEN, Ragnhild: Rikka Gan. Kristiania. 1904. 128 s. Orig. omsl. [Th. Holmboe]. Ufrisk. N. på smtbl. 27. KIELLAND, Alexander L.: Sne. København. 1886. (6) + 212 s. Orig. komp. helshirtingbd. Uvanlig lys turkis farge. Alle sn. røde. et st. på fribl. Ryggen falmet, ellers pen. 28. LAVIK, Andreas: Husmandsdatteren og hendes Søn. Del 1 - 3 i ett bd. Stavanger. 1887. Liten 8vo. Samt. shirtryggbd. m. spor av orm i ryggfalsen. N. og st. på fribl. Bretter på s. 23. Folkelesningsroman. 29. LØVEID, Cecilie: Sug. Roman. Oslo. 1979. 119 s. Orig. omsl. [Henny Lie]. Lesestriper, ellers pen. 30. MICHELET, Jon: Angrepet på Longyearbyen. En kort framtidsroman. Oslo. 1978. 112 s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. Lit skjev, ellers pen. 31. NYQUIST, Gerd: Stille som i graven. Oslo. 1966. 215 + (1) s. Orig. kartonbd. m. vareomsl. [Sven Sønsteby]. En lukket rift i omsl., ufriske kanter. Ellers pen. 32. OMRE, Arthur: Smuglere. Oslo. 1935. 187 s. Orig. illustr. omsl. Ufrisk. Pen materie. Debut. Sjelden i omslag. 33. PRØYSEN, Alf: "To pinner i kors." Komedie i 6 bilete. Oslo. [1961?]. Maskinskrevet og stensilert A4 rollehefte. 106 s. Bundet i enkelt shirtryggbd. u. tekst. Pen. 34. SELAND, Hans: Arbeidsmann. 1. utg. Kristiania, Olaf Norli. 1922. 153 s. Orig. omsl. Litt ufriske kanter, pen materie. -2-

350,-

375,450,725,250,4 000,8 000,2 000,1 100,300,350,900,850,250,-

350,200,250,1 500,1 250,350,-


35. SKRAMSTAD, Adolf: Helg og søktn. Kristiania, Olaf Norli. 1923. 128 s. Orig. omsl. [Sverrer Knudsen]. Ufriske kanter, ellers pen. På Hedmarksdialekt. 36. SOLSTAD. Dag: Arild Asnes, 1970. Oslo. 1971. 174 s. Orig. shirtryggbd. m. vareomsl. Noe ufrisk overkant på omsl., ellers pen. 37. SPANG, Einar: Jordøifolket. Billeder fra skjærgaarden. I (alt som kom). Kristiania. 1923. 172 s. Orig. omsl. Ufriske kanter, ellers uoppsk. og pen. 38. SYMONS, Scott: Civic Square - A Manuscript. 1st ed. A limited facsimile of the original manuscript. Toronto, McClelland & Stewart. 848 leaves housed in a sturdy, blue printed box with white ribbons. No. 227, limitation not indicated. Inscribed and signed to "DR" with personal messages. A damp stain on box, otherwise very good. Written in the form of letters to D[ear] R[eader], it is sympathetic in its range and tone. The author's original title was "The Smugly F*cklings", until the publisher intervened. Symons was a controversial figure in Toronto coming out before doing so was de rigeur. He describes the novel as obscene, pornographic, scandalous, irreverent, malicious, malignant and magnificient. 39. THORVALDSEN, Johannes: Det lyser fra Seterliskaret. Oslo. 1949. 228 s. Orig. omsl. [Yran]. Delvis uoppsk. Litt ufrisk nederkant, ellers pen. 40. UNDSET, Sigrid: Fattige skjæbner. Kristiania. 1912. 244 s. Orig. dek. helshirtingbd. Skjev. Alle kanter noe avskr. N. i forsats, st. på smtbl. 41. WHEATLEY, Dennis: Hvem drepte Robert Prentice? Planlagt av J. G. Links. Kristiansand. [1939]. Stor 8vo. Upag. Trykket og stensilert. Illustr. m. faksimiler av brev, foto, billetter etc. Ufriskt originalomsl. Muligens mangler ved ett istykkerrevet foto. Gir inntrykk av å være originalakter i en virkelig kriminalsak. Løsningen bak (brutt) forsegling.

250,-

1 500,450,650,-

275,800,450,-

Brev/Manuskripter 42. ASBJØRNSEN, Peter Christen. Brev til bokhandler Dybwad datert Søvang i Skotterup ved Snedkersten 25.8.84. Ett linjert ark, falset i to, beskrevet på 3 sider. Brettet i tre. Rifter i brettene. En fuktskj. på siste s. Transkripsjon vedlagt. Først om økonomiske mellomværende. Deretter: "Naar jeg kommer Hjem, ved jeg ikke riktig endnu; jeg holder naturligvis ud i det længste dersom Veiret vedbliver at være saa friskt og godt som det nu er … I min Alder og med den Sygdom jeg lider af kan der jo ikke være Tale om nogen synderlig Bedring … Badene i aaben Sø virker især styrkende og oplivende. Deres hengivne P. Chr. Asbjørnsen." 43. BJØRNSON, Bjørnstjerne Brev til bokhandler Jacob Dybwad, datert Aulestad 31te Dec. 1891. Ett ark falset i to, beskrevet bare på siste side. Pent og rent. I en slitt konvolutt stemplet Follebu, frimerket revet av. "Idet jeg altså iår har fåt en gjenleilighed til å takke Dem, ber jeg Dem sørge for, at de ægte tægninger fra Lofoten måtte samles i et hæfte med engelsk tekst. Ikke alle (dette ufordragelige skryt (?) maa bare ikke fordærve Kittelsen); men et godt utvalg. Deres ærbødige Bjørnstjerne Bjørnson."

-3-

7 000,-

5 500,-


44. BJØRNSON, Bjørnstjerne Brevkort til bokhandler Jacob Dybwad, datert Kj. havn 31te Mai 1905. Noe fuktskade har dratt blekket litt utover et par steder, ellers helt og pent kort. "Vil De være av den godhed å sende Madame Dagny Bjørnson Langen, rue de la pompe, Paris, for min regning … begge Rolfsens verdens-historier, den for de mindre, den for de større. Deres Bjørnson." 45. HAMSUN, Knut. Bestilling [brev] til bokhandler Jacob Dybwad, datert Hamarøy, 3. februar 1907. Ett ark, falset i to og brettet. Beskrevet på første og tredje side. En liten flekk på s. 1, samt div. notater m. blyant. Ellers pen. "Vær saa snild at skaffe mig de Bøker jeg har krydset for i indlagte Katalog - og at sende mig følgende andre … Og saa maa De være saa snild at betale for mig til Kildeskriftselskabet igjen … Jeg skulde sendt dette Brev helt siden Jul, men det er udsat av Mangel paa Tiltak, jeg er saa dårlig. Deres ærbødige Knut Hamsun." 46. HAMSUN, Knut. Bestilling [brev] til bokhandler Jacob Dybwad, datert Hamarøy, 5. januar 1915. Ett ark, falset i to og brettet. Kun beskrevet på forsiden. En liten flekk og en knekk, ellers pent. "Vær saa snild at sende mig snarest mulig følgende Bøker hæftet eller innbundne … Jeg skulde hat disse Bøker litt fort, jeg vilde sende dem til nogen, saa kanske jeg slap at skrive saa meget i Aviserne. Deres ærbødige Knut Hamsun." 47. HAMSUN, Knut. Brevkort 14 x 9 cm til bokhandler Jacob Dybwad datert 20/5.15. Poststemplet Hamarøy. "Jeg sender idag nogen ord til "Aftp." i Anledning av Aalls Brochure, men de blir vel gjærne ikke optat. Deres ærbødige Knut Hamsun." 48. HAMSUN, Knut. Brevkort 14 x 9 cm til bokhandler Jacob Dybwad datert og poststemplet Sortland 22. sep. 1911. "Jeg har rømt hjemmefra for at arbeide og blir her en Tid. Regningen ligger formodentlig i Bokpakken, men denne blilr altsaa ikke aapnet før jeg kommer hjem igjen. Vil De heller ha Pengene straks, send mig Dupl. av regn. hit. Deres ærbødige Knut Hamsun." 49. WERGELAND, Henrik. Brev til cand. jur Hagb. Kierulf datert Grotten 12. Septbr. Christiania. [1844?]. Ett lite ark foldet i to. Adresse og et lite, rødt merke [segl?] på den ene siden, beskrevet på den andre siden. To av kantene har rifter. Sprekk i falsen mer enn halvveis. Wergeland fikk under sitt sykeleie tak i russiske tegninger til en brukbar sag som bl. a. virket med motvekter. Til dette har han skrevet en "Sagvise" som han ønsker at Kierulf skal sette melodi til. Transkripsjon av brevet [så langt det går] samt kopi av diktet vedlagt.

3 500,-

9 500,-

9 000,-

6 500,-

7 500,-

30 000,-

Lyrikk 50. ANGELL, Olav: Burlesk. Oslo. 1966. 47 + (1) s. Orig. omsl. Ufriske kanter, ellers pen. Debut. 51. BAUSTAD, Bugge: Frygdasnella. [Lyrikk.] Trondheim, Sør-Helgeland ungdomslag og ungdomslaga Lysingen og Fram. U. Å. 76 + (2) s. Orig. omsl., noe falmet, ellers pen. Bugge Baugstad var født i Sømna 1882 og var felespiller. Han skapte mye glede med spillet og sangene sine. -4-

300,300,-


52. BJØRNEBOE, Jens: Ariadne. Dikt. Oslo. 1953. 59 s. Orig. omsl. Ryggstr. avskr. og mgl. en liten bit. Pen materie. 53. [BOKBIND] STAGNELIUS, Erik Johan: Wisbur. Sorgspel i fem akter. Stockholm. 1911. Stor 8vo. 91 + (1) s. Bokutstyr ved Greta Sellberg. Tr. på håndlaget papir [Lessebo Pappersbruk]. Nydelig, orig. helpergamentbd. m. forgylt dekor. Foromsl. medb. Nr. 561 av 600. En liten blekkfl. på to av de siste ark samt bakre forsats. Pergamentbd. er uvanlig rent og fint. Har tilhørt Hroar Scheibler, hans ex-libris samt blyantsignatur. Svensk dikter [1793 - 1823] med stor påvirkning på senere poeter. Nytrykk av utg. fra 1825, altså utgitt 2 år etter hans død. 54. BØRLI, Hans: Ord över gränserna. Oversatt av Christer Erikson. Karlstad. 1981. 4to. 27 s. Sepia trykk. Orig. omsl. [Arne Martinsen]. Nr. 57/300 og sign. av både Børli og Martinsen i kolofon. Meget pen. 55. HAUGE, Olav H.: På Ørnetuva. Oslo. 1961. 63 + (1) s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. Tresnitt v. Bjørnstein Nilsskog. Priv. hilsen på tbl., ellers pen. 56. HAUGE, Olav H.: Spør vinden. Oslo. 1971. 86 + (1) s. Orig omsl. [Eva Storsveen]. Ufrisk overkant, ellers pen. Ex bibliotek, st. og lomme. 57. HOPP, Zinken [Signe Marie]: Kjøkkenvers. Oslo. 1933. 69 + (2) s. Orig. omsl. tegnet av forf. Ufriske kanter, ellers pen. 58. HOVDEN, Anders: Salme og song. Kristiania, Olaf Norli. 1905. Liten 8vo. 110 + (2) s. Orig. omsl. Ryggen noe ufrisk, ellers pen. 59. JACOBSEN, Rolf: Brev til lyset. Oslo. 1960. Stor 8vo. 58 + (3) s. Orig. omsl. Svakt støtte hjørner og noe gulnet rygg, ellers pen. 60. JONSSON, Tor: Berg ved blått vatn. Oslo. 1946. Stor 8vo. 102 s. Orig. omsl. Ufriskt omsl., pen materie. 61. NILSEN, Rudolf: Hverdagen. Oslo. 1929. 112 s. Illustr. orig. omsl. Gulnet rygg og litt ufriske kanter, ellers pent ekspl. 62. NYERUP, Rasmus: Hertha. En Samling af Digte. Kjøbenhavn. 1817. (14) + 174 + (3) s. Fraktur. 1 illustr. Noter til 6 av visene. Samt. skb. En bit av ryggstr. mgl., ellers ufriskt bd. Noen brune pl. i materien. Skr. og fl. på tbl. 2 ex libris. På s. 174 står "Baggesen Gaade", et av Hr. Auditør Rasmussens udfundne Billede som et nyt Forsøg paa at opløse den baggesenske Gaade. Den geometriske figur som hører til står på s. 176. 63. RANDERS, Kristofer [red.]: Norsk lyrik. I udvalg ved … Kristiania. 1886. VII + 264 s. Tofargetr. på tbl. Vakkert, typogr. helshirtingbd. m. forgylt dek. Helt gullsn. Kapitélene litt sl. Papirspr. i begge indre falser. Litt løs. Stort sett pen. 64. RIPNES, Oscar: Flagget i våre hjerter. Oslo. 1947. 80 s. Kartonbd. Foromsl. m. norsk flagg medb. Langt håndskr. brev fra forf. på fribl. Meget pen. Krigslyrikk. 65. SCOTT, Gabriel: Digte. Et Utvalg. 1. utg. Kristiania. 1919. 95 s. Orig. omsl. m. greaseproof vareomsl., stor bit mgl. bak. Priv. hilsen på tbl., ellers pen. 66. SIVLE, Per: En fyrstikke og andre viser. Kristiania. 1898. Liten 8vo. 34 s. Orig. omsl. Som vanlig er omsl. løst. Pen materie. 67. ULVEN, Tor: Skyggen av urfuglen. Oslo. 1977. 56 s. Orig. omsl. m. maur [Inger Johanne Nygren]. Litt gulnet, ellers pen. Debut. 68. ULVEN, Tor: Etter oss, tegn. Oslo. 1980. 59 s. Orig. omsl. Foromsl. litt bølget. Noe ufriske kanter. 69. ULVEN, Tor: Forsvinningspunkt. Oslo. 1981. 66 + 1 s. Orig. omsl. Noe ufriske kanter. Merke etter prislapp på foromsl. -5-

750,300,-

750,1 250,750,225,400,525,1 000,500,750,-

300,200,-

500,450,2 000,1 000,1 250,-


70. ULVEN, Tor: Det tålmodige. Oslo. 1987. Stor 8vo. 118 + (2) s. Orig. omsl. Meget pen. Relevante avisutklipp. 71. [VESAAS] MOREN, Halldis: Lykkelege hender. Oslo. 1936. 81 s. Orig. omsl. Ufrisk. Ryggen limt. N. på smtbl. 72. VOLD, Jan Erik: Bok 8: LIV. Oslo. 1973. 121 s. Illustr. Ufriskt orig. omsl. ved Kari Bøge. Ellers pen.

1 000,300,350,-

Barnebøker 73. BULL, Jacob Breda: Eventyr og historier. Anden samling med illustrationer af A. Bloch. Kristiania. 1904. 96 s. Illustr. i s/h. Orig. shirtryggbd. m. dek fordekkkel. Noe ufriskt bd. Pen, men litt løs materie. 74. BØGENÆS, Evi: Prinsesse Solskinn. Oslo. [1929]. 132 s. Orig. kartonbd. m. shirtingrygg [Trygve M. Davidsen]. 1 hj. kn., ellers pen. Forf.s andre ungpikebok. 75. EGNER, Thorbjørn: Truls og Kari. En liten bok for store og små av … Oslo. [1942?]. 4to. 14 s. Rebusbok til fargelegging. Illustr. av Egner. Ikke fargelagt. Orig. omsl. Sv. bruksspor, ellers pen. 76. EGNER, Thorbjørn: Malermester Klattiklatt gjør vinter til sommer. Klattiklattbok nr. 3. Tegne- og malebok av … Oslo. [1942]. 4to. [24] s. Illustr. dels i s/h for fargelegging, dels i fargetr. Ikke fargelagt. Orig. omsl. Meget pen. 77. EGNER, Thorbjørn: Truls og Kari kommer til den store byen. Oslo. [1942]. 4to. (14) s. Illustr. av Egner. Trykt i sort/blått. Orig. oms. Litt ufrisk. Innerste legg løst. Rebusbok til fargelegging. 78. EGNER, Thorbjørn: 1-2-3 Telleboka. 1. utg. Oslo, Halvorsens bokhandel. [1943]. 4to. [16 s.] innkl. omsl. Rikt illustr. i farger av forf. Orig. omsl. Alle kanter noe avskr. Et hj. kn. Ellers pen. 79. EGNER, Thorbjørn: Småskolens lesebøker 1-4. 1) I byen og på landet. 2) Vinter i byen og sommer på Heia. 3) Sør og nord i landet. 4) Verden er stor. Alle i 1. utg. Oslo. 1950-51. Alle illustr. i farger av Egner. Noter. Orig. shirtryggbd. m. fargetr. dekler. Et meget pent sett. Komplett for småskolen. Det var ikke Egner-lesebøker for 1. klasse, da brukte man ABC, men det kom 2 hvert år for 2. og 3 klasse[i alt 4]. Deretter var det storskolen. 80. [EGNER, Thorbjørn] Småskolens lesebøker. Tredje bok. Sør og nord i landet. 1. utg. Oslo. 1951. 169 s. Illustr. av Egner. Noter. Orig. illustr. kartonbd. m. shirtrygg. et par fl. på fordekkel. Ørlite skrapet på kapitélene, ellers pen. 81. MUNTHE, Margrethe: Kom, skal vi synge! Første, anden og tredje samling. Senere oppl. Kristiania. 1921. 32 + 40 + 32 s. Noter. Dek. origbd. m. shirtrygg. Navn foran i boken i alle bd. Litt skjeve, ellers pene. 82. [MUNTHE] COLLODI: Pinockio og hans forunderlige eventyr. Norsk utg. v. Margrethe Munthe. 2. opl. Kristiania. 1921. 160 s. Illustr. i s/h av Gudmund Stenersen. Orig. shirtryggbd. m fargetr. fordekkel. Ufriske kanter. Et glansbilde inklebet på smtbl. 83. ROJAHN, Vigdis: Stribust. Oslo. 1961. 63 + (1) s. Illustr. i s/h av forf. Orig. shirtryggbd. m. fargetr. dekler. Meget pen.

-6-

425,175,-

950,1 500,800,-

1 250,1 250,-

450,475,250,-

200,-


84. SNILLE DYR. Oslo, Damm. [50-tallet?]. (14) s. Fargetrykk. Enkel popp-opp bok med kartonpermer og shirtrygg. Alle popp-oppene er hele og pene. Noen flekker i margene. Litt avskr. kanter og et par småfl. på deklene. 85. SOLAAS, Hjørdis: Før eller senere. Oslo. 1943. 136 s. Orig. omsl. [Knut Yran]. Ufriske kanter, pen materie. Ungpike-kriminalroman. 86. TU, Torvald: Med eventyrskreppa. Nye eventyr. Oslo. 1952. Stor 8vo. 92 + (1) s. Illustr. Orig. omsl. Uoppsk. Svakt plettede forsatser, og antydning til støtte hjørner. Ellers pen. 87. WELLE-STRAND, Edvard: Tragedien i isen og andre fortellinger. Trondheim. 1945. 132 s. Illustr. orig. omsl. [Audun Hetland]. Alle kanter noe innbøyde. Et par fl. på omsl. Lagt inn i noe mindre orig.omsl. fra den innbd. utg. Pen materie 88. ZWILGMEYER, Dikken: Inger-Johanne. Fortælling for unge piger. 1. utg. Kristiania. 1909. 186 s. Orig. dek. grønt helshirtingbd. Innbøyde kapitéler. Marmorerte snitt. Navn på smtbl. Pen.

425,175,-

450,200,750,-

Litteraturhistorie. Bøker om bøker 89. AURE, Anton, Olav Dalgard og Arne Gallis: Nynorsk boklista. Skrifter i bokform paa norsk - bygdemaal og landsmaal - 1646 - 1915, 1916 - 1920, 1921 - 1925, 1926 - 1935 (med tillegg). I-IV. Kristiania. 1916 - 1942. Bd. 1 i priv. skb. m. opph. bånd. Bd. 2-4 i ens. helgranitolbind. N. på tbl. i bd. 1. Pene. 90. [BJØRNSON] Lott med to enkelttrykk. 1) Øyvind Anker: Et eventyr paa utmarchen 1848. Nissen eller et eventyr paa marchen. Sangspil [senere rettet til: Syngespil] i to Acter. 1852. Oslo 1953. 37 + (1) s. Orig. omsl. Ded. på tbl. Pen. 2) Øyvind Anker: Bjørnstjerne Bjørnson fra en annen side. [Særtr. av Samtiden]. Oslo 1954. [15] s. Orig. omsl. Ded. fra forf. på omsl. Pen. 91. EGNUND, Ivar Mortensson: Arne Garborg. Ein fyretalsmann. Andre utg., (umvølt og auka). Oslo, Olaf Norli. 1924. 154 + (1) s. Orig. omsl. Portrett. Litt ufriske kanter, ellers pen. 92. JOHNSEN, Rolf: Minner fra Hamsuns Sirilund (Kjerringøy handelssted). Bodø. 1970. 63 s. Illustrert i s/h. Originalt helshirtingbind m. vareomslag. Pen. 93. SCHIÖTZ, Eiler H.: Utlendingers reiser i Norge. En bibliografi. Iteneraria Norvegica. A bibliography on foreigners' travels in Norway until 1900. Oslo. 1970. Stor 8vo. 589 s. Solid skinnbd. Ded. fra forf. på smtbl. Pen. "Overbibliotekar Gerhard Munthe vennligst fra forf." 94. SOLSTAD, Dag: Artikler om litteratur 1966-1981. Oslo. 1981. 315 s. Orig. omsl. Merke etter prislapp på foromsl., ellers pen. 95. STEER, Vincent: Printing Design and Layout. The Manual for Printers, Typographers and all Designers and users of Printing and Advertising. Including specimens of over five hundred typefaces and a series of thirty-six type calculation charts. With a foreword by Beatrice L.Warde. Profusely illustrated with examples and diagrams. 3rd. ed. London, Virtue & Co. No year [1930ies] . 4to. xvi + 412 pp. Instructively and interestingly illus. Publ.s full cloth. A little loose, otherwise very good.

-7-

1 250,-

375,-

325,300,1 500,-

300,350,-


Folkeminne og eventyr 96. BERGE, Rikard: Aasmund Frægdegjæva. Restituera og upplyst av … Risør. 1915. 16 s. Komb. tbl. og omsl. i sort/rødt. Noter. Ordforklaringer. Pen. 97. BIRKELI, Emil: Huskult og hinsidighetstro. [D. n. Vidensk.-Akad. Skr.] Oslo. 1943. Stor 8vo. 252 s. Slitt, bl. orig. omsl. 98. DAAE, Ludvig: Norske Bygdesagn I-II. Christiania. 1870-72. 159 + (1) s. og (8) + 134 + (1) s. Fraktur. I ett samt. skb. Kanter og hj. noe avskrapet. N. på fribl. Ex libris. Stort sett pen. 99. NIELSEN, Sigvard: Eventyr og legender. Stokmarknes. 1970. Stor 8vo. 113 + (2) s. Illustr. i s/h av Dagfinn Bakke. Orig. kunstskb. m. vareomsl. 2 lukkede rifter i omsl. Priv. hilsen på fribl, ellers pen. 100. RISTE, Olav: Primstaven. Nyaars- og tids-rekning. Primstav- og "ring"stav. Oslo. 1916. 36 s. Orig. omsl. Liten splitt øverst på rygg, ellers pen. Serprent av Syn og Segn.

250,500,950,325,225,-

Topografi, lokalhistorie og genealogi 101. AFTENPOSTENS SKANDINAVISKE TRIANGELREISER. Program for de nordiske dage i Kristiania 22.-23.-24. sept. 1922. Lite hefte. 29 + (1) s. Illustr. m. bl. a. de første luftfotos av Oslo. Sanger. Menyer. Orig. omsl. Pen. 102. AKER ADRESSEBOK 1934. Oslo. 1934. 4to. 374 + (2) s. Rikelig med annonser. Orig. shirtryggbd. Gulnet papir, ellers pen. Den gangen kostet den kr. 15,-. Det var mye i 1934. 103. BANGEN, O.: Vegviser for Notodden. Kragerø. 1946. Stor 8vo. 116 s. Orig. omsl. Mange annonser. Små eselører på omsl., ellers pen. 104. BANGEN, O.: Vegviser for Rjukan og Tinn. Kragerø. 1947. Stor 8vo. 143 s. Orig. omsl. Mange annonser. Ufriske kanter, ellers pen. 105. BAUM, Yngve & Per Olof Sundman: Människor vid hav. Lofoten. Stockholm. 1966. 111 + (2) s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. Pen. Flotte sort/hvitt fotografier av mennesker og landskap. 106. BODÉN, J. A.: I gråbenens spår till ishav och högfjäll. Stockholm. 1935. 241 s. Illustr. i s/h. Priv. shirtryggbd. m. foromsl. Ryggen falmet, ellers pen. Petschenga - Finnmarksvidda - Vardö - Vadsö - Tana - Karasjok 107. BOGEN, Hans: Fem hundre år og femti. Fra tollsted til ladested. Fra badeby til hvalfangstsentrum. Linjer i Sandefjords historie gjennom 550 år. Sandefjord. 1951. 4to. 175 + (17) s. Illustr. i s/h. Orig. helshirtingbd. Falmet bd., ellers pen. 108. [BOKBIND - REFSUM] SANDVIG, Anders: De Sandvigske Samlinger i tekst og billeder. Et bidrag til Gudbrandsdalens historie. Annen omarb. utg. Lillehammer. 1934. Stor 8vo. 267 + (1) s. Illustr. i s/h. Vakkert rødt helskinnbind [Refsum] m. enkel strekdek. og opph. bånd. Forsatser i Refsums velkjente klistermarmorerte papir. Blyantnotater i teksten, ellers pen. På smtbl: "Kjøpt antikvarisk … 20/1-48. De blyantskrevne, kverulantsure notater er foretatt av den opprinnelige, anonyme eier av boken. O. Lütken." 109. BORCHSENIUS, J.: Reisehåndbok over Telemark fylke. Skien. 1924. 63 + (16) s. Illustr. i s/h. Orig. helshirtingomsl. St. på fribl. Pen. -8-

225,1 000,-

350,350,200,-

350,-

250,650,-

250,-


110. BORGERSRUD, Grete & Jon-Otto Aarnæs: Tanberg i Norderhov. En gammel gård på Ringerike. Eget forl. [2010]. 4to. 285 s. Rikt illustr. i s/h og farger. Originalbd. m. vareomsl. Meget pen. Ny bok. 111. BRUUN, Ola: Alfred Evensen, en pioner i nord-norsk musikliv. Harstad. 1983. Stor 8vo. 131 s. Illustr. i s/h. Orig.bd. m. vareomsl. Overkant på omsl. litt ufrisk, ellers pen. 112. BUGGE, Kjeld: Lott med to særtrykk fra Norsk slektshistorisk Tidsskrift. 1: Utdrag av Overformynderprotokoll nr. 1 for Trondhjem. 2: Utdrag av Trondhjems eldste skifte-protokoller. Oslo. U. å. (41) + (39) s. Begge i enkelt, grønt orig. omsl., nr. 1 falmet, nr. 2 noe revet i omsl. Signert av forf. på begge foromsl. Pen materie. 113. BØRKE, Olaf [red.]: Sørum herred. Sørum og Frogner sokn på Romerike. Bind 1. Oslo. 1942. Stor 8vo. 437 s. Illustr. 2 foldekart. Orig. skbd. Pen. 114. CHRISTOPHERSEN, Chr. J.: Register over Anders Olsen, Lyngørs etterslekt med en del andre slektsopplysninger. Eget forl. 1946. 221 s. Portretter. Priv. kunstskbd., noe beskåret. Foromsl. medb. Hilsen på tbl., ellers pen. 115. DAAE, Ludvig: Det gamle Christiania. (1624 -1814.) Christiania. 1871. (8) + 351 s. Fraktur. Priv. skb. m. opph. bånd. Deklene og hj. noe avskr., ellers pen. 116. ELSRUD, Edvard: Berte Skrukkefyllhaugen. En bok om Vassfaret og de som bodde der. Oslo. 1979. 159 s. Illustr. Origbd. m. omsl. Rifter i omsl., ellers pen. 117. GIELLEBØL, Rejero: Naturlig og oeconomisk Beskrivelse over Hølands Præstegield i Agershuus-Stift i Norge. Faksimile av utg. fra 1771. Nordre Høland Historielag. 1977. Liten 8vo. (4) + 334 + (1) s. Fraktur. Foldekart. Orig. omsl. Trykket etter den opprinnelige utg. med dedikasjon til Struensee. Bare kort tid etter utgivelsen ble Struensee fengslet og Giellebøl måtte få dedikasjonen fjernet og forordet endret. 118. GISNÅS, Lars: Oline og Ole Gisnås. Aner og etterslekt. Oppdal. 2002. Stor 8vo. 222 s. Illustr. i s/h. Orig. kartonbd. Meget pen. 119. HAUG, Edvin: 800 haldenprofiler. En samling biografier omfattende haldensere etter 1900 (født før 1886). Halden. 1950. Liten folio. 544 s. Illustr. m. portr. Orig. shirtryggbd. Kapitélene litt støtte, ellers pen.. 120. HAUGLAND, Arne & Ivar Valvik: Våre femti år. Mandal 1921 - 1971. Mandal. 1951. 4to. 123 + (2) s. Illustr. i s/h og farger. Orig. omsl. m. fargeillustr. etter akvarell av Knut Lindseth. Sv. innbøyde kanter, ellers pen. 121. INDREBØ, Gustav: Norske innsjønamn. I. Upplands fylke. Vitenskapsselsk. skr. II, 1923 no. 7. Kristiania. 1924. Stor 8vo. XVIII + 287 s. Foldekart i fargetr. Orig. shirtryggbd. Litt smusset . Pen, ren og fast materie. Innsjønavnet Jembreidda er forklart med et lokalt navn som betyr at det "er mætt med vatn stødt". 122. [JERNBANE] Kart over Bergensbanens høifjeldsovergang med omliggende terræng. Kristiania. 1910. 64 x 55.5 cm, falset i 18. For- og bakomsl. oppklebet. Alle falser forsterket med maskeringstape på baksiden. Foromsl. buet. Tross dette ser kartet ganske bra ut. 123. JÆGER, Henrik: Kristiania og Kristianienserne. Kristiania. [1890]. 4to. 137 s. 12 oppkl. fotogr. i lystrykk m. rosa beskyttelsespapir. Orig. shirtryggbd. m. dek. fordekkel [Kristianiamotiver]. Litt smussete sn., ellers pen. Har tilhørt papirhandler Richard Andvord, hans ex-libris - tegnet av Alb. Jærn - i forsats. -9-

350,375,325,-

400,600,325,175,550,-

550,850,350,600,-

650,-

750,-


124. KIELLAND, Thor: Byfest. Programmer og beretning. Utgit av Komiteen for den byhistoriske utstilling paa Akershus 1924. Oslo. 1925. Stor 8vo. 57 s. Rikt illustr. i s/h og sepia, samt endel fargetrykk fra utstillingens dekorasjoner, hvorav to foldete. Priv. skinnbd. [Fabritius]. Meget pen. 125. KIRKEBY, Birger: Bygdebok for Nittedal og Hakadal. II. Hakadal. Gardshistorie. Nittedal. 1968. Stor 8vo. 568 s. Illustr. Orig. skinnbd. Priv. hilsen på fribl., ellers pen. 126. KNUDSEN, Finn C.: Eidanger - Porsgrund. Porsgrund. 1932. 308 s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. Litt ufriske kanter, ellers pen. 127. [LINDROTH] SUNDQVIST, Gösta [red.]: Per Gustaf Lindroths resejournal från 1797. Stockholm. 1976. 163 + (2) pp. Illustr. i s/h. Orig. omsl. Uoppskåret og pen. 128. MATHIESEN, K. O.: Handelshuset Ellingsen, Å. Oslo. 1944. 4to. 102 s. Illustr. i s/h [Øystein Jørgensen]. Orig. kartonbd. m. påkl. vareomsl. Noe ufrisk overkant, ellers pen. Å i Lofoten. Utgitt til hundreårsjubileet. 129. MERINGDAL, Odd. Fiva. Bromely Davenport's eldorado siden 1849. [Særtr. av Åndalsnes avis.] Åndalsnes. 1974. 52 + (1) s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. Meget pen. Relevant avisutklipp vedl. Ex libris. Fiva gård ved Trollveggen. 130. MORTHOFF, Bjarne: Romedalsboka. Garder og slekter. Bind II. Elverum. 1970. Leks8vo. 615 + (1) s. Illustr. i s/h. Orig. skb. Litt avskr. langs kantene. Deklene noe ufriske. Flekk i fr. forsats. Ellers pen. 131. NILSSEN, Per Erik: Der skogen suser milevid. Historien om skogen i Aurskog, Høland og Setskog. Mysen. 2002. 4to. 256 s. Illustr. i s/h. Fargetr. foldekart i lomme bak i boken. Orig. kartonbd. Ded. fra forf. på fribl. Meget pen. 132. NORD-NORGE. Fotografisk billedbok m. 38 helsides billedpl. Fra Trondhjem til Boris Gleb. Kristiania. [1920?]. Tv4to. 40 s. Orig. dek. omsl. m. oppkl. fotogr. pl. Alle kanter noe innbøyde og avskrapet. Priv. hilsen på tbl. Pen materie. 133. [NORDLAND] Lott med tre hefter. 1) Nils Jånsberg [Nils Jonsberg] Optegnelser fra Nordland. Af en nylig afdød gammel Præst. Særaftryk af "Illustreret Familielæsning". Faksimilekopi fra 1962 av utg. fra Kristiania 1885. 20 s. Grålige kopier. Falset, men ikke hf. 2) Charlanka Bottolfsen: Fra et Nord-Norsk fiskevær. Oslo 1969. Særtr. av "By og bygd". (6) s. Illustr. Orig. oms. Meget pen. 3) Karl Fjærvoll: Levemåten og levestandarden i Vesterålen. Oslo 1970. Særtr. av "By og bygd". (30) s. Illustr. Orig. omsl. Meget pen. 134. OLSEN, Hroar, Anna Hedvig & Hjalmar: Skipsfører og seilmaker Ole Olsens efterkommere. Oslo. 1943. A4. 99 + (6) + 6 s. + 9 trykte, foldete slektstavler. Maskinskrevet, hektografert og innbundet i shirtingryggbd. Meget pen. 135. OM LANDSDELSPLAN FOR NORD-NORGE. NOU 1972 nr. 33. Oslo, Miljøverndept. 1972. 4to. 363 s + 6 foldekart i fargetr. Orig. omsl. En bit mgl. fra foromsl., ellers pen. 136. PRAN, Arne, Kaye Weedon & Jens Pran: Petersen Pran slekten. Oslo. 1975. Stor 8vo. 109 s. Illustr. Orig. omsl. Hilsen fra en av medforf. på smtbl. Pen. "Trygve fra Kaye, 27 Feb 1976." 137. REINTON, Lars og Sigurd S.: Folk og fortid i Hol IV. Ætt og eige. Kvisla og Lio. Oslo. 1977. Stor 8vo. 814 s. Illustr. i s/h. Foldepl. Orig. skb. Pen. 138. RUDIE, Gunnar [red.]: Sørum herred, bind II. Sørum. 1961. Leks8vo. 686 s. Illustr. Orig. skb. Litt avskr. på skinnet, ellers pen. Litt løs. - 10 -

350,-

1 000,400,225,450,-

475,-

750,250,375,-

650,-

1 000,325,750,-

500,350,-


139. RUDIE, Gunnar: Bygdebok for Eidsberg. Bygdehistorien 1537 - 1800. Mysen. 1966. Stor 8vo. 559 s. Illustr. Orig. helgranitolgbd. m. vareomsl. Smårifter i omsl., ellers pen. 140. SANDVIG, Anders: De Sandvigske Samlinger i tekst og billeder. Fra ættegården til husmannsplassen. Et bidrag til Gudbrandsdalens historie. Oslo. 1928. Stor 8vo. 271 s. Illustrert. Orig. dekorert helshirtingbind. Foromsl. medb. Blå nøkkel på fordekkel. Signert hilsen fra forf. på fribl. Pen. Med noe skjelvende blyantskrift: "Til min kjære ven Anton Brøgger med hjertelig tak for langt og trofast venskab. Anders. L.hammer 17-12-28." 141. SCHILBRED, C. S.: Borgerbok for Skien, Porsgrunn, Brevik, Langesund og Stathelle med tilliggende distrikter omfattende personer som er meddelt borgerskap 1714 - 1844. Brevik historielag. 1956. 136 + (1) s. Orig. omsl. En liten knekk på foromsl., ellers pen. 142. SEM, Gunnar Stathelle. Med særartikler av C. S. Schilbred og Wilh. Swensen. Brevik. 1974. Stor 8vo. 172 + (3) s. Illustr. i s/h Orig. helshirtingbd. m. vareomsl. Nr. expl.: 497/700. Meget pen. 143. SIMONSEN, Povl: Menneskets innvandring til Nord-Norge. Ottar nr. 10 / 1957. Trømsø. 1957. 14 s. Illustr. i s/h. Ded. på foromsl. Pen. "Beskow, med hilsen Simonsen." 144. SYDVARANGER. Fotografisk billedbok fra gruven, gruvebyen og Kirkenes. Oslo, Mittet. 1929. Tv4to. 6 s. tekst og 25 s. fotogr. pl. Orig. omsl. Noe falmet, ellers pen. 145. TERTITTEN. Urskog-Hølandsbanen. Lott med 4 hf. 1) Tertitten. UrskogHølandsbanens medlemsblad nr. 66 - 1868. 2) På tur med Tertitten. En fører til ditt besøk ved Urskog-Hølandsbanen. 1987. 3) Guide Urskog-Hølandsbanen Tertitten. 1994. 4) Tertitten. Stiftelsen Urskog-Hølandsbanen, årbok 1999. Alle heftene i pene originalomslag. 146. [TERTITTEN] DAHL, Hans Fredrik & Finn Halling: Banen og bygda. Tertitten gjennom 100 år. Sørumsand. 1996. Stor 8vo.253 s. Illustr. i s/h og farger. Kart. Orig.bd. m. vareomsl. Meget pen. 147. THORSON, Odd W.: Drammen. En norsk østlandsbys utviklingshistorie. Bd. III [av 5]. Drammen. 1972. 4to. 997 + (1) s. Illustr. i s/h. Orig. helshirtingbd. m. vareomsl. Meget pen. 1814 - 1860 og 1860 - 1914. 148. WIESENER, A. M.: Ridning i Bergen før og nu. Festskrift utgit i anledning av Bergens Rideklubs 50-aars jubilæum 1883 - 1933. Bergen. 1933. 4to. 55 s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. Ufriske kanter, ellers pen. 149. WIIG, Jan: Engebret Soots kanalanlegg Mangen - Grasmo - Setten. Oslo, Norsk Teknisk Museum. 1979. 4to. 103 s. Illustrert i s/h. Karter. Orig. omsl. Meget pen. 150. WIKAN, Steinar: Kolonisering og bureising i Pasvikdalen. Oslo. 1980. 321 + (1) s. Illustr. i s/h. Orig. kunstskbd. m. vareomsl. Pen. "Norges yttergrense mot nordøst og mot Sovjetunionen." 151. WILLE, Hans Jacob: Beskrivelse over Sillejord Præstegield i Øvre-Tellemarken i Norge, tilligemed et geographisk Chart over samme. Oslo, Halvorsen & Børsum. 1956. Stor 8vo. 293 + (4). Fraktur. En foldet pl. over primstaven. Et foldekart. Orig. skbd. St. på fribl. Ellers pen. Faksimile av utg. fra 1786. Tr. i 400 ekspl.

- 11 -

350,350,-

350,-

475,325,-

750,450,-

325,375,-

425,400,400,-

600,-


152. YTREBERG, N. A.: Tromsø som kirkested og by gjennom syv hundre år. Tromsø. 1952. Stor 8vo. 64 s. Illustr. i s/h. Fargetr. foldekart bak i boken. Orig. omsl. Noen blyantnotater på kartets verso. Ryggen noe ufrisk, ellers pen. 153. ØSTENSVIG, Martha: Bygdebok for Askim. Gårdshistorie. Askim. 1965. Stor 8vo. 680 s. Illustr. Orig. helshirtingbd. m. vareomsl. Smårifter i omsl., ellers meget pen.

175,600,-

Naturvitenskap 154. ABEL, N[iels] H[enrik]: Mémoire sur les équations algebriques où on demontre l'impossibilité de la resolution de l'équation générale du cinquième dégré. Trondheim, NTH. 1976. Stor 8vo. 8 + (1) s. Orig. marm. kartonbd. Nr. expl. Meget pen. Faksimile av utgaven fra 1824. 155. ASBJØRNSEN, P. Chr.: Naturhistorie for Ungdommen af -. Tredie Deel. Krybdyrene og Fiskene (med 58 Afbildninger). Christiania, Guldberg & Dzwonkowski. 1844. Liten 8vo. XXII + 237 s. Illustr. i s/h. Priv. skb. Spr. i fr. fals, både utv. og innv. Ellers holder boken godt sammen, og bortsett fra en sv. fuktskj. i de første s. er den ren og fast. Asbjørnsen [1812-85] hadde et betydelig naturvitenskapelig forfatterskap, gjerne i folkeopplysningens ånd, slik som denne naturhistorien. Halvorsen I, 112. 156. BARDSETH, Karsten: Hesten i Østfold. [Rygge] [1973]. Leks8vo. 635 s. Illustr. fargetr. frontisp. Orig. helskbd. m. forgylt dek. Meget pen. 157. BIRKELAND, Kr.: On a possible crucial test of the theories of Auroral curtains and Polar magnetic storms. [Vidensk. Akad. Skr.] Kristiania. 1915. Large 8vo. 6 pp. No wrapper. Unopened and very good. Utgit for Fridtjof Nansens Fond. 158. COUR, J. C. la: Tidsskrift for Landøkonomi. Fjerde Række. Niende Bind. Kjøbenhavn. 1875. (4) + 615 s. Fraktur. Illustr. i s/h, tabeller, foldepl. Samt. skb., litt krakelert, men helt. Spor etter orm i begge indre falser. Ellers pen. Har tilhørt Ladegaardsøens Hovedgaard. Bygdø Kongsgård eller Ladegaardsøens Hovedgaard som det het før 1878, var siden 1837 utformet som folkepark for Christiania etter initiativ av kong Carl Johan. Han kjøpte Hovedgaarden i 1836 av den norske stat. Et effektivt gårdsbruk ga overskudd til drift av den kostbare parken. 159. GRIMSGAARD, Wilhelm le Févre: De mørke maaneders indflydelse paa blodet. [Vidensk. Selsk. skr.] Kristiania. 1910. 4to. 86 s. + 4 litogr. foldetabeller i to farger. Orig. omsl. Uoppsk. Litt ufriskt omsl m. merke etter prislapp, ellers pen. Avhandling m. følgende konklusjon: "Jeg kan … ikke faa andet resultat, end at spørgsmaalet om, hvorledes de mørke maaneder indvirker paa blodet, endnu venter paa sin endelige løsning." 160. HAMILTON, Edward: The River-Side Naturalist. Notes on the various forms of life met with either in, on, or by the water, or in its immediate vincinity. London, Sampson Low, Marston, Searle & Rivington. 1890. Large 8vo. xvii + 401 pp. Illus. in b&w. Publ. full cloth dec. and gilt. Ends of spine broken. Private notes on free leaf. Tiny brown spots in text. Book-pl. Mammals, birds, reptiles, fish, molluscs & crustaceans, insects & river-side flowers. - 12 -

300,-

950,-

550,300,-

600,-

450,-

750,-


161. HOLMSEN, Andreas: Isforholdene ved de norske indsjøer. [Vid.sk.-Selsk. Skr.] Christiania. 1902. Stor 8vo. 271 s. 12 foldepl. Enkelt orig. omsl. Noe ufriske kanter, ellers uoppsk. og pen. 162. MOHN, H.: Meteorology. Roald Amundsen's Antarctic Expedition, scientific results. [Vidensk. Akad. Skr.] Kristiania. 1915. (4) + 78 pp. Tabels. No wrapper. Unopened and good text-block. Utgit for Fridtjof Nansens Fond. 163. SAUER, A.: Mineralkunde als Einführung in die Lehre vom Stoff der Erdrinde. Ein Abriss der reinen und angewandten Mineralogie. 1st ed. Stuttgart. [1907]. 4to. 249 + (3) pp. + XXIII full pg. col. plates of minerals with text-leaves. Publ. fulll cloth dec. ends of spine sl. bumoed, otherwise very good. Book-pl. Outstandingly beautiful colour plates of crystals. 164. SCHETELIG, J.: Report on Rock-Specimens collected on Amundsen's South Pole Expedition. [Vidensk. Selsk. Skr.] Christiania. 1915. Large 8vo. (4) + 32 pp. Illus. in b&w. No wrappers. Text block unopened and good. Utgit for Fridtjof Nansens Fond. 165. SCHOEDLER, Fr.: Naturens Bog omfattende Physikens, Astronomiens, Chemiens, Mineralogiens, Botanikens og Zoologiens Hovedlærdomme, elementarisk fremstillede. Andet forøgede Opl. Christiania. 1859. VIII + 876 + (2) s. Fraktur. Illustr. i s/h. Samt. skb. Ryggen noe avskr., men hel og pen. Papirspr. i begge indre falser. N. på fribl. S. 91 delv. løs. Svak gj.g. fuktskj. i nederkant, ellers pen materie. Kapitlet om Astronomi innledes med et bilde av Observatoriet i Christiania. 166. SCHRÖDINGER, Erwin: Naturwissenschaft und Humanismus (Die heutige Physik). Wien. 1951. 88 pp. Publisher's wrappers. Very good. Physicist 1881 - 1961, known for the DNA double helix structure.

650,425,-

1 000,-

325,-

600,-

250,-

Illustrerte bøker og bibliofilutgaver 167. BARLAG, Ph.: Fra Norge. Akvareller. 1. serie. Kristiania. 1894. 4to. Tbl. + 12 oppkl. kunsttrykk i farger. Løse i orig. dek. helshirtingsmappe. Mappen noe smusset, et par mindre spr. i rygg. Alle pl. pene og rene. Kompl. Isaak Philip Hartvig Ree Barlag [1840 - 1913] malte stort sett omhyggelig utførte landskap i Eckebergs stil. 168. BLIXEN, Karen: Drømmerne. 12 originale litografier av Kjell Erik Killi Olsen. [Ars longa.] Oslo. 1996. Stor 8vo. 115 + (3) s. Illustr. med originallitografier i to farger, trykket direkte fra stenene. Orig.bd. m. skinnrygg [Julius Johansen]. Nummerert 6/333 og signert av Killi Olsen i kolofon. Meget pen. 169. SINGER, Isaac B.: Blod. 12 originale litografier av Håvard Vikhagen. [Ars longa.] Oslo. 1997. Stor 8vo. 49 + (3) s. Illustr. med originallitografier i to farger, trykket direkte fra stenene. Orig.bd. m. semsket skinnrygg [Julius Johansen]. Nummerert 6/250 og signert av Vikhagen i kolofon. Meget pen. 170. TSJEKHOV, Anton: Gresshoppen. 12 originale litografier av Jens Johannessen. [Ars longa.] Oslo. 1995. Stor 8vo. 58 + (3) s. Illustrert med originallitografier i to farger, trykket direkte fra stenene. Orig.bd. m. semsketskinn rygg [Julius Johansen]. Nummerert 6/333 og signert av Johannessen i kolofon. Et løst litografi vedlagt; det er merket H.C., signert av kunstneren og er samme lito som det mot s. 28. Meget pen.

- 13 -

1 250,-

2 500,-

1 250,-

3 500,-


171. VOLTAIRE, [Jean Françios Marie Arouet de]: Henriade. Nouvelle edition. Avec des Figures. Amsterdam, Aux Dépens de la Compagnie. 1741. Small 8vo. 240 pp. Illus. w. full-pg. copper pl. Contemp. full calf w. raised bands. Splits in both hinges, but holding well together. Text-block clean and firm. Name on free leaf. All corneres bumped with a small loss of leather. Norwegian book-pl. Without part 6 "Esiai sur le poéme Epique", but with complete text of "Henriade ". Volume 1 of "Oeuvres de monsieur Voltaire." 172. VORE OLDEFOREÆLDRES LAND EFTER DERES EGNE BILLEDER. 64 plancher og 8 kolorerede prospekter. Indledn. av C. w. Schnitler. (Gammel norsk kultur i tekst og billeder utgit av Norsk Folkemuseum.) Kristiania. 1910. 4to. (8) + 11 s + 91 pl. [sic!], hvorav 8 i farger. Orig. dypfiolett helshirtingbd. dek. m. silhuetter. Meget pen. Ex libris.

1 000,-

400,-

Kunst, kunsthåndverk og arkitektur 173. CHRISTIANSEN, G. E.: De gamle privilegerte norske glassverker og Christiania Glasmagasin 1739 - 1939. Et bidrag til norsk industris historie. Bd. I og III. Bd. II mgl. Oslo. 1939. 4to. 607 + 461 s. Få illustr. Orig. dekor. helshirtingbd. Orig. omsl. medb. Hilsen fra [verkseier] Bjarne W. Berg på fribl. i bd. 1 [se s. 440]. Meget pene. 174. DAVILER, A. C.: Explication des thermes d'architecture. Tome II [on spine only.] Paris, Nicolas Langlois. 1691. 4to. [517] pp, continuated pag. from Tome I. Copper pl. frontispiece. Later, but still ancient full calf, spine gilt in compartments. Ends of spine worn away. Joints cracked, but book holding well together. Several old-hand signatures. A few underlinings in text w. pencil, textblock otherwise clean but not firm. All corners broken. Book-pl. Paper label on front board. 175. GLASS 1959. A Special exhibition of International Contemporary Glass. The Metropolitan Museum of Art. New York, The Corning Museum of Glass. 1959. Large 8vo. 329 pp. Illus. in b&w. Publisher's wrappers. Spine sunned. A tear in upper end of spine. A brown spot on front. Text-block very good. Among others; also glass from Denmark, Norway and Sweden. 176. JUST, Carl [red.]: Aksel Holmsen. Sølv - filigran - og emaljevarefabrikk 1904 1944. Oslo. 1944. 52 + (13) s. Illustr. i s/h. Orig. skb. Unummerert overløper. Meget pen. Ex libris. 177. KIELLAND, Thor: Norsk guldsmedkunst i middelalderen. Oslo. 1927. 4to. 276 + (2) s. + 340 s/h fotogr. pl. + én fargetr. foldepl. Vakkert dek. orig. omsl. i sølv, rødt og sort [Sverre Pettersen]. Alle kanter avskr. og innbøyde. Lesestriper på rygg. Pen materie. Trykket kun i 500 ekspl. 178. LERCHE, Vincent St(oltenberg): Små Billeder for store Børn. 13 [1 mgl.] humoristiske Tegninger i Farvetryk. + Ny samling. [13 pl.] Christiania. 1876 -79. Folio. Nydelige fargetrykk, for det meste kjente og ukjente barneregler, illustrert med voksne figurer. Noen av pl. ufriske i overkant, men stort sett er de pene og meget sjarmerende. I to løse og slitte orig. illustr. kartonmapper. "Jens Bådsmand, han havde e' eneste Ku - Den bytta 'en bort å fek Fele for Ku."

- 14 -

750,-

1 250,-

250,-

325,1 450,-

2 500,-


179. NOGUCHI, Yone: Emperor Shomu and the Shosoin. 2 Volumes. First Edition. Ginza, Tokyo: Kyo Bun Kwan. 1941. 4to. 151 pp. + 51 pl. Japanese string binding with color illustrated paper covers in folding case. A clean, unmarked and sturdily bound set. Color fold-out frontispiece in Vol.1 Vol. 1 contains text in English as well as b&w and duotone reproductions and photos. Vol. 2 contains 51 plates (no text) of which the first 3 are color - one of these a foldout. Covers tight, clean and colorful. The tri-fold maroon case embossed in silver and gold with ivory clasps has worn cloth on spine but is holding well together. Photos and prints of Japanese antiques. 180. RIISØEN, Thale og Alf Bøe: Om filigran. Teknikk, historikk, filigran i norsk eie. Oslo. 1959. (8) + 219 s + 10 s. ann. Illustr. i s/h. Tospråklig utg. norsk/engelsk, billedtekstene kun på engelsk. Orig. omsl. Ded. fra Alf Bøe på smtbl. Litt innbøyde kanter, ellers pen. "Titta og Thorvald med hjertlig hilsen fra Alf." 181. SIREN, Kaija & Heikki: Arkkitehdit - Arkitekter. Kustannusosakeyhtiö Otava. 1976. 4to. 229 + (3) s. Rikt illustr. i s/h og farger. Orig. helshirtingbd. Pen. Kjente, finske arkitekter. Boken er meget sjelden. Finsk/svensk parallelltekst

800,-

275,-

700,-

Norvegica 182. BENNETT'S. Preliminary Information for Travels in Norway Including Bennett's Ticket-Coupon-System and Tours in Norway. 6th Ed. Kristiania. [ca. 1915?]. 113 + (7) pp. Illus. in b&w. Folding map of Norway at the back. Publisher's wrappers. Spine split at ends. Pp. 66-79 loose. A tear in the map. 183. COXE, Willm.: Voyage en Pologne, Russie, Suède, Danemarck, &c. Traduit de l'Anglois, enrichi de Notes et des Eclaircissemens necessaires et augmenté d'un Voyage en Norvège par M. P. H. Mallet. I-IV. Genève. 1787. 12 folding maps. 4 portraits. 3 illus. 1 folding pl. of Costumes. One pl. missing. Contemp. full mottled calf. Spine gilt in compartments. All edges red. Traces of worms in vol. 2, 3 & 4. Joint split tail end of vol. 4. Green leather label rubbed on vol. 3, almost missing on vol. 1. All vols. sl. warped. Text-blocks clean and firm. Schiøtz 239c. 184. ELTON, Charles: Norway; The Road and the Fell. London & Oxford, John Henry & James Parker. 1864. (8) + 285 pp. Publ. full cloth, worn. Priv. inscr. chemically removed from free leaf. A few brown spots in text block, otherwise clean. 185. FORESTER, Thomas: Norway and its scenery. Comprising the journal of a tour by Edward Price, Esq. with considerable additions. And a road-book for tourists, with hints to anglers and sportsmen. London. 1853. x + (2) + 470 pp. 21 full pg. engr., one missing. Priv. half calf. Private inscr. on free leaf. Edges a little rubbed, otherwise very good. 186. FROST, Ulla: Till Norrige. En voyage pittoresque år 1827. Eget forl. 1997. Stor 8vo. 114 s. Svensk tekst. Illustr. i s/h og farger. Orig. kartonbd. Meget pen. Basert på Carl Johan Fahlcrantz skissebok med daterte tegninger fra hans reise i Norge sommeren 1827. Fahlcrantz regnes som "Det svenska landskapsmåleriets fader."

- 15 -

450,-

4 500,-

1 500,-

1 250,-

300,-


187. GÜSFELDT, Paul: Keiser Wilhelm II's reiser i Norge i Aarene 1889 og 1890. Christiania. 1891. Stor 8vo. 278 s. Illustr. i s/h m. xylografier og fotogr. pl. Orig., dek. helshirtingbd. Alle kanter noe avskrapet. Litt løs, ellers pen. Schiøtz 1170 b. 188. NIELSEN, Yngvar: Reisehaandbog over Norge. 9de omarbeidede og betydelig forøgde udgave. Med 1 oversigtskart og 24 specialkarter og byplaner. Kristiania. 1899. XXIII + 475 s. + (36) s. ann. Orig. helshirtingbd. Fuktskj. på deklene. Noe rød farge smittet over på de første s. Navn og st. på tbl. Skjev. 189. NORRIS, Emila Marryat: Gerald and Harry: or, The Boys in the North. London, Griffith & Farran. 1868. 388 s. In spite of list of illustr., there are none. Publisher's dec. and gilt full cloth. ends of spine torn. Mended with tape several places in text-block. Warped. Dramatisk guttebok. Schiøtz 751a*. 190. PRAM, Christen: Kopibøker fra reiser i Norge 1804-06. Utgitt som festskrift til Sigurd Grieg på 70-årsdagen 22. august 1964. Oslo. 1964. Stor 8vo. 272 + (3) s. 1 portr. 1 kart. Orig. shirtryggbd. m. vareomsl. Pen. Pram reiste etter kongelig befaling for å samle opplysninger om tangaskebrenningen som det var kommet så mange klager på. Inneholder en vrimmel detaljopplysninger om hverdags-Norge i bygd og by. 191. RUGE, S. & A. Arstal: Norwegen. Zweite Aufl. bearbeitet von Yngvar Nielsen. Vierte Aufl. bearbeitet von Aksel Arstal. Leipzig. 1926. Large 8vo. 168 pp. 138 photogr. plates, a few i col. Large col. pr. folding map of Scandinavia. Gothic type-faces. Publisher's hard wrappers in slip-case. Very good. Photos by Wilse, K. Knudsen and others. 192. SUTHERLAND, Russel: Land of the bog-cotton. London, Hodder & Stoughton. 1960. 160 pp. Illus. In b&w- Publisher's bd. w. dust jacket. A small tear at the cover's spine, otherwise very good. A New-Zealander's two-year working holiday in Arctic Norway. He met with Hilmar Nøis at Svalbard and records some of his stories. 193. TAYLOR, Bayard: Nordisk resa. Sommer och vinterbilder från Sverige, Lappland och Norrige. Stockholm. 1859. 339 s. Priv. skb. Noe avskr. på rygg, men hel og pen. Schiøtz 1048 d.

1 500,-

575,-

300,-

250,-

325,-

450,-

750,-

Lapponica 194. BJØRNSON, Inga: Dundor-Heikka og flere lappers historier fortalt av dem selv. Optegnelser fra Ofoten. Oslo. 1916. 129 s. Illustr. i s/h [Elise Danielsen]. Orig. helshirtingbd. Ryggen noe falmet, kapitéler og hj. litt skrapet. Ellers pen. 195. ELGSTRÖM, Ossian: Lappalaiset. Resor i Lappland och Norge. Stockholm. 1919. (8) + 375 s. Rikt illustr. m. fotografier, tegninger og fargepl. Orig. helshirtingbd. En rift i fribl., ellers pen. 196. LARSEN, Anders: Om sjøsamene. Overs. fra samisk av J. Qvigstad. Tromsø Museums årsskrifter. 1950. 64 s. Orig. omsl. Pen. 197. NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER. NOU 1994: 21. Bruk av vann og land i Finnmark i historisk perspektiv. Bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget. Oslo. 1994. A4. 353 s. Orig. omsl. St. på omsl. og tbl. Meget pen.

- 16 -

1 500,850,400,400,-


198. NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER. NOU 1997: 4. Naturgrunnlaget for samisk kultur. Oslo. 1997. A4. 649 s. Illustr. orig. omsl. St. på omsl. og tbl. Meget pen. 199. NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER. NOU 1997: 5. Urfolks landrettigheter etter folkerett og utenlandsk rett - bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget. Oslo. 1997. A4. 201 s. Illustr. orig. omsl. St. på omsl. og tbl. Meget pen. 200. NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER. NOU 2001: 34. Samiske sedvaner og rettsoppfatninger. Bakgrunnsmateriale for Samerettsutvalget. Oslo. 1994. A4. 692 s. Orig. omsl. St. på omsl. og tbl. Meget pen. 201. OT.PRP. NR. 53 (2002-2003). Om lov og rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (Finnmarksloven). Oslo. 2003. A4. 169 s. Orig. omsl. St. på foromsl. Pen. Vedlagt relevant utklipp fra Advokatbladet. 202. PANTENBURG, Lieselotte: Lapin Hullu. En tur med pulk gjennom lappenes rike i vinternatten. Oslo, Blix. 1943. Stor 8vo. 223 s. Illustrert i s/h. Orig. kartonbd. m. fargetr. vareomsl. Pen. 203. SAMESLØJD - NORRBOTTEN. Norrbotten Läns Hembygdsförenings Årsbok. Luelå. 1967. 304 s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. Pen. Vedlegg: Duoddji. Samernas sløjd. Gällivare 1971. Stensilert hf. 7 ark. Få illustr. Pen. 204. SAMZELIUS, Hugo: Lott med 5 særtrykk: 1) På vinterfärd mellan Koutokæino [sic!] og Karasjok. [D. N. T. årbog 1891-92]. 2) En vinterfärd från Karesuando til Lyngen. [D. N. T. årbok 1893]. 3) I fjället. Motiv från Hallingdal i Norge. [Nordisk årsbok för jakt- och naturvänner 1899]. 4) Under Hallingskarven. [Nordisk årsbok för jakt- och naturvänner 1900]. 5) Tilbaka öfver högfjällen. [Svenska Turistför. årsskr. 1891]. Enkeltark skåret ut av de respektive tidsskrift. Ligger i et kartonomslag. Hugo Samzelius var jegermester i Norrbotten på 1890-tallet, men han var minst like kjent som forfatter og samler av gjenstander fra Kalix, Överkalix og lappmarkene. Han arbeidet for Statens historiska museum og Nordiska museet. 205. SCHØYEN, Carl: Juoigem. Samelandsdikte. Oslo. 1925. 117 + (3) s. Orig. omsl. Ryggen gulnet, ellers pen. 206. SCHØYEN, Carl: Viddenes folk. Samedikt. Oslo. 1937. 156 + (1) s. Orig. omsl. Uoppsk. Noe ufriske kanter, ellers pen. 207. WORREN, Ørnulv: Samisk villreinfangst i eldre tid. Ottar nr. 17 / 1958. Tromsø. 1958. 42 s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. En stor bit mgl. fra bakomsl. uten teksttap. Fin ded. på foromsl. "Til Hans Beskow, med ønsket om en riktig god jul! hilsen Ørnulv Worren."

400,350,-

500,250,-

250,300,-

750,-

225,250,400,-

Geografi og reiser 208. DJURHUUS, Hans A.: Livet paa Færøerne i Billeder og Tekst. København. 1950. 4to. 564 + (4) s. Rikt illustr. m. nydelige s/h fotos. Ett fargetr. Nr. eks.: 3340. Orig. skb. Noe avskr. v. kapitéler og kanter, ellers meget pen.

- 17 -

800,-


209. [MOTRAYES, Aubry de la] Seigneur A. de La Motrayes resor 1711 - 1725. I vilka man finner en stor mängd geografiska, historiska och politiska forskningar över... Turkiet... Sverige, Lappland, etc... Urval och översättning av Hugo Hultenberg. Anmärkningar av S. Bring och K. B. Wiklund. Faksimilutgave av 1912-utg. med forord av Teddy Brunius. Stockholm. 1988. Stor 8vo. (6) + XVI + 352 s. Illustr. m. karter. Orig.bd. m. vareomsl. Meget pen. Stort sett om Motrayes reiser i Sverige og hans møter med Karl XII. 210. SELMYHR, Conrad: Fra Nordkapp til Kapstaden. Reiseoplevelser. Eget forl. [1936]. 70 + (2) s. Orig. omsl. Ørlite innbøyde kanter, ellers pen. "Det fortalte i denne bok er ingen fabel." 211. SVERIGE. Illustrerad handbok för resande och derjemte ett minne för dem som besökt landet. Andra upplagan. Stockholm. 1873. Liten 8vo. 532 s. + 64 + (2) s. ann. Illustr. i s/h. Karter, endel foldete. Sl. orig. helshirtingbd. Spr. i begge indre falser, den fr. forsterket med gas. Materien gj.g. brunpl., men ellers pen.

275,-

400,-

450,-

Arctica/Antarctica 212. AMUNDSEN, Roald: Die Eroberung des Südpols. Die norwegische Südpolfahrt mit dem Fram 1910 - 1912. I-II. 1st German ed. München. 1912. Large 8vo. XVI + 980 pp. Gothic type faces. Illus. in b&w, folding maps. Publisher's full cloth dec. Spines rubbed all over, tails torn on both. Otherwise very good. 213. BARR, Susan: Fram mot Nordpolen. En hundreårsbragd. Fram-ferden 1893 96. Oslo. 1996. Stor 8vo. 172 s. Illustr. i s/h og farger. Orig. kunstskinnbd. m. vareomsl. Meget pen. 214. BYRD, Richard Evelyn: The Conquest of Antarctica by Air. [National Geographic Magazine, vol. LVIII, No. 2.] Washington. 1930. Large 8vo. Pp. 127 -238 [111 pp.] Illus. in b&w. Private quarter cloth. Tears in spine pasted. Otherwise very good. 215. CLARKE, Basil: Polar Flight. London, Ian Allan. 1964. Large 8vo. 187 pp. Illus. in b&w. Map end-papers. Publisher's bd. w. D. J. Signed by author on half title pg. Edges of jacket somewhat ruffled, otherwise very good. 216. DUFFERIN, the Earl of: Letters from High Latitudes; Being some Account of a Voyage on 1856, in the Schooner Yacht "Foam" to Iceland, Jan Mayen and Spitzbergen. London, John Murray. 1857. xvii + (3) + 428 pp + (8) pp ads. Illus. in b&w. Publisher's full cloth gilt. Spine rubbed and faded, ends of spine broken. All edges rubbed. Warped and rather loose. Scarce foxing in text, otherwise good. 217. ENSTRÖM, Axel F.: Den svenska stenkolsdriften på Spetsbergen. [Ingeniörsvetenskapsakademien, no. 28] Stockholm. 1923. 22 s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. Litt rust v. heftestiftene, ellers pen. 218. ERIKSON, Jean: Några minnen från Spetsbergen år 1896. Separattryck av Polarårboken. 1939. 8 s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. Hilsen fra forf. på foromsl. Pen. Ex libris. "Till vännen Arvid Hedvall med hälsning från förf." 219. FALKMAN, Jan: Akvareller Från Svalbard av ... Gøteborg. 1994. Tv4to. 42 + (2) s. Illustr. i farger. Orig. fargetrykt kartonbd. Pen. Bokens akvareller är gjorda ombord på M/S Origo under en resa rundt Svalbard i augusti 1993.

- 18 -

1 750,-

300,550,-

300,1 750,-

250,650,-

250,-


220. GIÆVER, John: Fangsthyttene. Jegerliv på Øst-Grønland. Oslo. 1930. Stor 8vo. 128 s. Illustr., foldekart. Orig. helshirtbd., falmet. Hilsen på fribl. Pen. "Til fisker, sølvrevoppdretter & doktor stud. med Ivar Alvik - mannskap nr. 60 fra sekretær, stud. philol. Hans Bogen, mannskapsnr. 52. "Lille hellefiskbank", Davisstredet. S/S "Korsvik" 18/5-31." 221. GIÆVER, John: Ishavets glade borgere. Oslo. 1956. Stor 8vo. 192 s. Illustr. Orig. skbd. m. noe ufriskt vareomsl., ellers pen. 222. [GIÆVER] GIAEVER, John: The white desert. The official account of the Norwegian-British-Swedish Antarctic Expedition. London. 1954. Large 8vo. 304 pp. Illus. Orig. full cloth with col. pr. D. J. Ends of spine bumped. Edges of jacket has small tears, small piece missing from back. Price tag present. Otherwise very good. 223. GORDON, Seton: Amid Snowy Wastes. Wild Life on the Spitsbergen Archipelago. London, Cassell & Co. 1922. Large 8vo. xiv + 205 + (1) pp. Illus. in b&w. Map. Publ.'s full cloth dec. Ends of spine and corners bumped. Slight rubbing all over, otherwise very good. 224. HEGGE, Per Egil: Otto Sverdrup. Aldri rådløs. Oslo. 1996. 4to. 263 s. Illustr. i s/h og farger. Orig. helshirtingbd. m. "Fram" i gull. Vareomsl. Meget pen. 225. HEINTZ, Anatol: Russernes syn på oppdagelsen av Spitsbergen. Særtrykk av Norsk Geografisk Tidsskr. Oslo. 1963-64. [28] s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. Lite kart vedlagt. Pen. 226. HELLWALD, Friedrich von: I höga Norden eller Nordpolsforskningarna från äldsta till närvarande tider. Stockholm. 1881. Stor 8vo. IV + 770 + (2) s. Illustr. i s/h. Orig. shirtryggbd. m. dekor. dekler. Ryggen noe falmet, kapitélene innbøyde, ellers pen. 227. HORN, Gunnar: Beiträge zur Kenntnis der Kohle von Svalbard (Spitzbergen und der Bäreninsel). Skrifter om Svalbard og Ishavet nr. 17. Oslo. 1928. Stor 8vo. 60 s. + V s/h pl. Orig. omsl. Ryggen falmet og spr. Pen materie. Har tilhørt polarforfatter og Grøndlandsaktivist Gustav Smedal, hans sign. på foromsl. 228. HØIDAL, Sven: Fridtjof Nansen. Norges største våghals. 2. oppl. Oslo. 1949. 123 + (2) s. Orig. shirtryggbd. m. omslagstegn. av M. Ottar Michaelsen. Pen. I serien "Livet ble Dåd". 229. ISACHSEN, Gunnar: Travaux topographiques de l'Expédition Isachsen 1909 -1910. Kristiania. 1915. Large 8vo. 63 pp. Photogr. pl., several folding. Folding map at the back. Publisher's wrappers, worn. Wrapper split at back joint. Text block and maps very good. 230. JACOBSEN, Johan Adrian: Alaskan Voyage 1881 - 1883. An expedition to the North-West Coast of America. Univ. of Chicago Press. 1977. Large 8vo. xii + 266 pp. Illus. in b&w. Publisher's bd. w. D. J. Tiny chips to jacket. A red price tag on end-paper. Otherwise very good. "A Norwegian-born explorer who journeyed to Alaska in 1881 to collect native artefacts for The royal Berlin Ethnological Museum." 231. JONES, Tristan: Ice. Kansas, Sheed Andrews & McMeel. 1978. (6) + 281 pp. End-paper maps. Publisher's full cloth w. D. J. Very good. The Hebrides, Iceland, Greenland and Spitzbergen. His boat was locked in the ice for 366 days. 232. KENT, Rockwell: N by E. London, Cassell & Co. 1930. 281 + (2) pp. Illus. w. b&w woodcuts [by the author?]. Publ.'s full cloth dec. Very good. The story of an actual voyage to Greenland in a small boat. - 19 -

300,-

200,700,-

1 500,-

350,275,475,-

250,-

150,-

750,-

275,-

250,-

275,-


233. KOKK, D[aniel]: Otto Sverdrups liv. Oslo. 1934. Stor 8vo. (4) + 145 + (1) s. Illustr. Kart. Orig. helshirtingbd. Noe falmet, ellers pen. Heri også en oversikt over slekten Sverdrup. 234. KRISTOFFERSEN, Yngve: Ishavet som arbeidsplass. To fangstmenn forteller. Alta. 1993. 4to. 136 s. Illustr. dels i farger. Orig. fargetrykt kartonbd. Pen. 235. LAZAZZERA, Rocco: Finn Malmgren. L'eroe polare. Roma. 1931. Large 8vo. 362 pp. Illus. in b&w. Publisher's full cloth. Very good. Book-pl. Some relevant news-paper clippings. 236. LØNØ. Odd: Norske fangstmennes overvintringer. Del I - 1795 - 1892. Del II Jan Mayen. Norsk Polarinst. meddelelser nr. 102 og 103. Oslo. 1972-74. 120 s. fortl. pag. Illustr. i s/h. Orig. omsl. Begge noe falmet, bd. II mest. Ellers pene. 237. MACHEK, G. et al.: Bergland in der Arktis. Die Österreichische SpitzbergenFahrt 1931. Verlag "Das Bergland-Buch". 1932. 272 pp. Illustr. with bluetinted photogr. pl. (p. 179 - 271) and maps. Publisher's full cloth. Spine sl. faded, otherwise very good. 238. NANSEN, Fridtjof: På skidor genom Grönland. En skildring af Den Norska Grönlands-expeditionen 1888-89. Med 164 illustrationer af A. Bloch, Th. Holmboe, E. Nielsen och E. Werenskiold. Samt 4 färglagda kartor. Stockholm. 1890. 670 s. Illustr. Orig. helshirtingbd. Fr. indre fals amatørm. rep. m. rutepapir og mye lim. Fl. navnetr. og st. Kanter og kapitéler avskr. Pen materie. 239. NANSEN, Fridtjof: In Nacht und Eis. Die norwegische Polarexpedition 1893 1896. Mit einem Beitrag von Kapitän Sverdrup. I-III. Leipzig. 1898. Large 8vo. Gothic type faces. Illus. in b&w. Publisher's full cloth, dec. Bindings somewhat grubby, otherwise very good. 240. NANSEN, Fridtjof: Spitzbergen Waters. Oceanographic observations during the cruise of the "Veslemöy" to Spitzbergen in 1912. Christiania. 1915. Large 8vo. (6) + 132 pp. Illus. in b&w, graphic tables. No wrapper. Unopened and good textblock. 241. NOBILE, Umberto: Med "Norge" over Nordpolen. Oslo. 1976. 171 + (2) s. Illustrert i s/h. Orig. omsl. Pen. 242. NOBILE, Umberto: Med Italia från Rom til Nordpolen. Stockholm. 1929. Stor 8vo. 448 s + foldekart. Illustr. i s/h. Priv. shirtryggbd. Foromsl. medb. Pen. 243. [NOBILE] LUNDBORG, Einar: När Nobile räddades. Mina uppevelser under den svenska Spetsbergsexpeditionen 1928. Stockholm. 1928. Stor 8vo. 224 s. Illustr. i s/h. Foldekart bak i boken. Orig. helshirtingbd. m. preget dek. Fargetr. foromsl. medb. Ryggen falmet. Noe avskr. kanter, ellers pen. 244. NÜNLIST, Hugo: Spitsbergen. The Story of the 1962 Swiss-Spitsbergen Expedition. New York, A. S. Barnes & Co. 1966. 191 pp. Illus. in b&w. Publisher's full cloth w. col. pr. D. J. and mylar cover. Very good. 245. RISANGER, Otto: Russerne på Svalbard. Hvem er de og hva gjør de? Oslo / Longyearbyen. 1978. 394 + (6) s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. Knekk på foromsl. Lesestr. på rygg. Pen materie. 246. RODGERS, Eugene: Beyond the Barrier. The Story of Byrd's First expedition to Antarctica. Annapolis, Maryland. 1990. Large 8vo. 354 + (5) pp. Illus. in b&w. Map end-papers. Publisher'a full cloth w. D. J. Sticker on end-paper, otherwise very good. 247. [SALVESEN Christian] På hvalfangst med Salvesen. Presentert ved Tore Asplin. Tønsberg, Eget Forlag. 1974. Liten 4to. 172 s. Illustr. Orig. kunstskinnbd. m. vareomsl. Smårifter i omsl., ellers pen. - 20 -

300,-

375,500,600,500,-

500,-

2 000,-

550,-

225,300,325,-

500,250,325,-

1 250,-


248. [SELFANGST] Lott m. to hefter. 1) Thor Iversen: Drivis og selfangst. Bergen 1927. Stor 8vo. 83 + (1) s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. Pen. 2) Ottar nr. 132: Sel og selfangst. Tromsø 1981. 53 + (2) s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. Pen. Bl.a. om "Veslekari". 249. SKATTUM, O. J.: Sydpol-forskning. En utsigt over dens utvikling gjennem tiderne. Med billeder og karter. Christiania. 1912. 4to. 120 s. Illustr. Ufriskt orig. omslag. Pen materie. 250. TALCOTT, Dudley Vail: Norr om Nordkap. Stockholm. 1939. Stor 8vo. 223 s + (2) s. kart. Illustr. i s/h. Orig. helshirtingbd. m. isbjørndekor. Foromsl. medb. N. på fribl., priv. hilsen på foromsl.s verso. Pen. 251. TALCOTT, Dudley Vaill: A/S "Norkap II" av Tromsø. Illustrert med forfatterens egne fotografier og tegninger. [Fjerde tusen]. Oslo. 1937. Stor 8vo. 219 s. Illustr. Orig. helshirtingbd. m. slitt vareomsl. Deler av bakomsl. mangler helt. Små flekker i øvre del av permene, og noe gulnede forsatser. Ellers et fast og pent eksemplar. 252. THE PLACE NAMES OF SVALBARD. [Norges Svalbard- og Ishavsundersøkelser nr. 80]. Bundet sammen med Anders K. Orvin: Supplement I til "The place names of Svalbard" 1935 - 55. Oslo. 1942 + 1958. Leks8vo. (2) + 539 s. og 133 s. Foldekart. Samt. blått granitolbd. Alle omsl. medbundet. Navn på foromsl. og tbl. Litt løs, ellers pen. 253. THORÉN, Ragnar: Svenska arktiska expeditioner under 1800-talet. Årbok. Marinlitteraturföreningen nr. 66. 1979. 365 s. Illustr. i s/h, karter. Orig. kartonbd. Fin hilsen fra forf. på fribl. Pen "Till vördade, kära vännen Civilingeniör Rolf Lindman med arktisk, men hjärtevarm hälsning från författaren Ragnar Thorén." 254. VARTDAL, Hroar: Bøker, fangstjournaler og manuskripter i kommandør Chr. Christensens hvalfangstmuseum. Systematisk katalog. [Publikasjon nr. 12.] Oslo. 1936. 4to. 220 s. Dek. orig. omsl. Ufriske kanter, pen materie. 255. WOLDT, A.: Kaptein Jacobsens Reiser til Nordamerikas Nordvestkyst 1881 83. Med et Anhang: Ordprøver fra Alaska-Eskimoernes Sprog af H. Rink. København. 1887. Stor 8vo. XXXVIII + 329 s. Illustr. Kart. Orig. helshirtingbd. N. på fribl. Alle kanter noe avskrapet. Pen materie. 256. YMER 1894. Tidskrift utgifven af Svenska sällskapet för antropologi och geografi. Fjortonde årgången. Stockholm. 1894. 64 s. Illustr. i s/h. Et fargetr. foldekart. Orig. omsl. Smårifter i omsl., ellers pen. Heri Nordenskiöld: Om Björlings og Kallstenii expedition til trakten af Smith Sound. Nathorst: Om orsakerna till det store jordskalvet i mellersta Japan 1891. Axel Hamberg: En resa till Norra Ishafvet sommaren 1892. 257. YMER 1894. Tidskrift utgifven af Svenska sällskapet för antropologi och geografi. Tjugonionde årgången. Stockholm. 1909. 159 s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. Rifter i omsl. Pen materie. Heri: Swedish Explorations in Spetsbergen 1758 - 1908.

600,-

200,225,250,-

1 500,-

300,-

450,750,-

500,-

500,-

Maritimt 258. ARCHER, James Ronald & Fredrik Lange-Nilsen: Losskøyta Frithjof - hundre år med losing og lystseilas. Larvik. 1996. Stor 8vo. 264 s. Illustr. i s/h. Orig.bd. m. vareomslag. Pen. Bygget på Porsgrunds Baadbyggeri antagelig i 1896. Loset i Larvik og på Hvasser frem til 1946. Deretter i privat eie. - 21 -

275,-


259. BACHKE, Victoria: Tordenskioldiana. Trondheim. 1958. 4to. 478 + (1) s. Rikt illustr., fargepl., 2 utbrettspl. Orig. skinnryggb. Fin ded. fra forf. på smtbl. Kapitélene noe avskr., ellers pen. "Museumsdirektør Thv. Krohn-Hansen. Med varm takk for all forståelse for mitt arbeide og i vennlig erindring. Victoria Bachke. Ringve 1959." 260. CUNARD - WHITE STAR. The New "Mauretania". 34.000 tons. Latest achievement of Luxury afloat. [1939?]. Lekker foldet brosjyre med sepia tegninger fra interiøret. Hoveddelen av brosjyren er en 75 cm lang tegning av skipet, rødt, sort og hvitt mot sølv bakgrunn. Halvdelen kan løftes opp og innunder er det plan over de forskjellige dekk. Satt inn i et orig. kartonomsl. Noen tynne kulepennstreker på foromsl., ellers pen. Mauretania nummer to, sjøsatt i 1938, jomfrutur 1939. Klart førkrigsbrosjyre. 261. DANIELSEN, Rolf & Olav Vedeld: Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab 1857 - 28. januar - 1957. Trondheim. 1957. 4to. 364 s. Illustr. i s/h. Fartøyliste. Orig. helshirtingbd. Pen. 262. DET BERGENSKE DAMPSKIBSSELSKAB COY. R & N LINE. M/V "Vega". Foldebrosjyre 95 cm. lang som viser snitt av skipet med alle dekk i fargekoder. Satt inn i et fargetr. omsl. m. stilig vinklet tegning av skipet. Foromsl. løst. Endel fuktskj. i falsene. Nederkanten klippet ujevn. Sjøsatt 1938. Beslaglagt av tyske myndigheter under krigen. Ble bombet av russiske fly 4. mai 1945 og brant helt ut. 263. [DET BERGENSKE DAMPSKIBSSELSKAB] KEILHAU, Wilhelm: Norges eldste linjerederi. Jubileumsskrift til Det Bergenske Dampskibsselskabs 100-års dag. Annet oppl. + Wilh. Jebsen: Beriktigelse av Det Bergenske Dampskibsselskabs jubileumsskrift til 100-års jubileet for såvidt angår Peter Jebsen [38 s.]. Bd. I-II. Bergen. 1952. 1) Stor 8vo. 597 + (3) s. Rikt illustr. Mange portr., tegninger av Kjell Stormoen samt fotogr. av skip. 2) Stor 8vo. 37 + (1) s. Begge i orig. helshirtingbd. Meget pent sett. 264. KOLLTVEIT, Bård: Fra Verdens Ende mot de syv hav. Anders Wilhelmsen & Co. 1939 - 1989. Oslo. 1989. 4to. 239 s. Illustr. i s/h og farger. Origbd. m. vareomsl. Rifter i omsl. tapet med syrefri tape. Ellers pen. 265. KREYBERG, P.C., L. Kreyberg & P.C. Kreyberg: Legebok for sjøfolk. 13. oppl. Oslo. 1964. XV + 341 s + VI anatomiske fargepl. Illustr. i s/h. Orig. shirtryggbd. St. på fribl., ellers pen. En brosjyre om "Krimsykje" ligger ved. Godkjent av Helsedirektøren til bruk i skipsmedisinkistene. 266. LOUS, Hugo: Kommandørkaptein Hugo Lous Erindringer fra Orlogs- og Koffardilivet i 1850- og 60-aarene. Kristiania. 1913. 124 s. Illustr. Orig. helshirtingbd. Navn på fribl. Vakkert forsatspapir. Meget pen. Født i Fredriksværn i 1822, død 1899. 267. S.S. "MARINE TRADER". Official Log-Book. Merchant Marine of the United States. Treasury Department, United States Coast Guard. N. year. 4to. 88 pp. Tables, filled in from pp. 3 to 28, all signed by the Master A. B. Johansen on a voyage in 1958 from Tampa, Fla. to Galveston, Tex. Publisher's wrappers. Very good. Enclosures: A fuel bill from Shell and a letter, describing a fictive person's unlucky life. 268. TREPKA, Knut von & Toril Grande: Colin Archer, redningsskøyte nr. 1. Oslo. 1993. 4to. 166 + (2) s. Illustr. i farger og s/h. Orig.bd. m. vareomsl. Meget pen. Et stort postkort m. samme motiv som foromsl. vedl. "Skøyta er utrolig lett å håndtere. Riggen er valgt med omhu, med relativt mange, små seil, som er lettere å håndtere enn få store." - 22 -

550,-

1 500,-

475,750,-

225,-

450,300,-

350,-

750,-

475,-


269. VEMMESTAD, Stian: Porsgrund og omegns sjømandsforening 1847 - 1922. Porsgrund. 1924. Stor 8vo. 233 s. Illustr. i s/h. Fargetrykt fane. Orig. omsl. Uoppsk. og pen. 270. WANDEL, C. F.: Søkrigen i de dansk-norske Farvande 1807 - 14. Fra Tabet af Flaaden til Freden i Kiel. København. 1915. Stor 8vo. 490 + (9) s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. Ryggen limt. Noe ufrisk. På Terje Vigens tid …

350,300,-

Teknikk og håndverk 271. KRYGER, Niels: Bilen i 30'erne. Design i bevægelse. København. 2003. 4to. 130 + (2) s. Illustrert i farger. Orig. kartonbind m. vareomslag. Meget pen 272. KRYGER, Niels: Bilen i 60'erne. Design i bevægelse. København. 2005. 4to. 120 s. Illustrert i farger. Orig. kartonbind m. vareomslag. Meget pen 273. LINBANAN KRISTINEBERG-BOLIDEN. Ett rekord i linbanornas historie. På fordekkel: Från Falu Gruva till Boliden. Stockholm. 1943. 4to. 46 s. Illustr. i s/h samt 4 fargepl. 1 foldepl. over banens høydeforskjeller + 1 fargetr. foldepl. over hele taubanens strekning. Orig. helshirtingbd. Gavekort fra banens innvielse vedlagt. Meget pen. I sin tid verdens lengste taubane. 274. LÅGSTAD, Odd: Håndbok i pistolskyting. Bearbeidet over oversatt av … Oslo. 1978. 174 s., maskinskr. og mangfoldiggjort. Illustr. i s/h. Orig. omsl. Pen. Vedlegg Hanevik: "Kongsberg-Colten". Eget forl. 1999 24 s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. Pen. Basert på US Army Marksmanship Training Units Manual. 275. URSIN, George Frederik [utg.]: Magazin for Kunstnere og Haandværkere. Femte Bind. fra nr. 169 til nr. 209. Kjøbenhavn. 1829 - 30. VIII + 471 s. Illustr. i s/h, noen foldete. Samt. skb. Hj. og kanter avskr. En sv. fuktskj. forrest i boken. N. på første pl. og tbl. Ellers pen. Dampmaskiner. Reebslageri. Hængebroer. Tømmers bærekraft. Om kunstige Brønde. Opdagelse i Skydekunsten. Om Gadebelysningen. Hardies Kran. Stangjern. Om Forfærdigelsen af Gipsgulve. M. m. 276. WESTERMANNS ILLUSTRIERTE DEUTSCHE MONATSHEFTE. Ein Familienbuch für das gesamte geistliche Leben der Gegenwart. 65. bis 70. Band. Braunschweig. 1889-91. Large 8vo. Gothic type faces. Illus. w. xylogr. pl. in b&w. In 6 full cloth volumes. Spines faded, otherwise very good. A general periodical, rather similiar to the Norwegian "Skilling-Magazin".

250,250,300,-

300,-

900,-

1 250,-

Tidsskrifter/ Årbøker 277. BØRNENES BLAD. Et Ugeskrift for Ungdommen. (To og en halv årg.) Kristiania, Falck Ytters forl. 1872 - 74. Leks8vo. Fraktur. Illustr. i s/h. Priv. shirtringryggbd. Ryggen og kantene noe sl. Deklene avskr. S. 387-88 i 1872 helt løst. Noen marger forsterket. Gulnet materie. På felles-tbl. foran i boken: Illustreret Ugeskrift for belærende og underholdende Børnelæsning.

- 23 -

500,-


278. FILM OG KINO. [Tidsskrift]. Hel årgang, 12 hf. Kristiania. 1920. 4to. Upag. Stort sett illustr. i sepia- eller grønnblå toner. Priv. helshirtingbd. m. skinnetikett på rygg. Alle foromsl. medb. Meget pen. 279. FILM OG KINO. [Tidsskrift]. Hel årgang, 12 hf. Kristiania. 1921. 4to. Upag. Stort sett illustr. i sepia-toner. Priv. helshirtingbd. m. skinnetikett på rygg. Alle foromsl. medb. Meget pen. 280. HELLAND, Amund, G. O. Sars & S. Torup [red.]: Archiv for Mathematik og Naturvidenskab. Syttende og Attende bd. i ett. Kristiania. 1895-96. Stor 8vo. Individuell artikkelpaginering. Illustr. i s/h. Endel foldepl. Priv. granitolbd. Litt avskr., ellers pen. Inneh. følgende artikler. Sylow: Om Sophus Lie. Sars: On the genus Broteas of Lovén. Ferry: Geometry on the Cubic Scroll of the first Kind. Sars: Additional notes on Sourth-African Phyllopoda. Thor: Bidrag til kundskaben om Norges Hydrachnider. Strand: Araneologiske undersøgelser i Hallingdal. Øien: Kontinentalglaciation og lokalnedising. 281. HELLAND, Amund, G. O. Sars & S. Torup [red.]: Archiv for Mathematik og Naturvidenskab. En og tyvende bd. Kristiania. 1899. Stor 8vo. Individuell artikkelpaginering. Illustr. i s/h. Endel foldepl. Priv. granitolbd. Litt avskr., ellers pen. Inneh. følgende artikler. Wessel: Om Directionens analytiske Betragning. Sars: Developemt of Estheria Packardi. -: On Fresh-water Entomostraca. Øyen: Skilbotn. -: Strandlinjer i Gudbrandsdalen. Rekstad: Mærker efter istiden i det nordlige af Gudbrandsdalen. Sars: On Stenocypris Chevreuxi. -: Description of Two New Phyllopoda. 282. HELLAND, Amund, G. O. Sars & S. Torup [red.]: Archiv for Mathematik og Naturvidenskab. [To og tyvende bind] overstrøket og håndskrevet: 23. bd. Kristiania. 1900. Stor 8vo. Individuell artikkelpaginering. Illustr. i s/h. endel foldepl. Priv. granitolbd. Litt avskr., ellers pen. Inneh. følgende artikler. Holmboe: Diatoméer fra ferskvand i Jarslberg og Laruvigs Amt. G. O. Sars: The fresh-water Entomostraca of South-America. S. Thorup: Meddelelser om hydrachinidernes utbredelse i Norges høifjelde. Strand: Theriiden aus dem nördlichen Norwegen. Stephansen: Über partielle Differentialgleichungen vierter Ordning die ein intermediäres Integral besitzen. Størmer: Une application d'un théorème de Tcherbycheff. Sars: A new SouthAmerican Phyllopod. H. Chr. Geelmuyden: Om kulhydrater i urinen ved sukkersyke hos børn. Holtsmark: Eine Methode für die Intensitätsmessung von Röntgenstrahlen nebst einer Berechning der Wellenlänge derselben. 283. HELLAND, Amund, G. O. Sars & S. Torup [red.]: Archiv for Mathematik og Naturvidenskab. Syvogtyvende bd. Kristiania. 1905-07. Stor 8vo. Individuell artikkelpaginering. Illustr. i s/h. Foldepl. Priv. granitolbd. Litt avskr., ellers pen. Inneh. følgende artikler. Vogt: Varmeforbruget ved Skjærstenssmelting. Huitfeldt-Kaas: Temperaturmessungen in dem See Mjøsen. Strand: Bidrag til det sydlige Norges Hempterfauna. Sars: Two apparently med Phyllopoda from South-Africa. Birkeland: Einführung einer neuen unabhängig Veränderlichen in höheren Differentialkvotienten. Stephansen: Die sümmetrischen Funktionen bei den linearen homogenen Differentialgleichungen. Michelet: Bidrag til kjenskab om muldens sammensætning. Øyen: Skjælbanken ved Krellene. Sars: Postembryonal Development of Athanas nitescens, Leach. Øyen: Profil i jernbaneskjæringen øst for Grorud Station. M. m.

- 24 -

450,450,750,-

750,-

750,-

750,-


284. HELLAND, Amund, G. O. Sars & S. Torup [red.]: Archiv for Mathematik og Naturvidenskab. Niogtyvende bd. Kristiania. 1908-09. Stor 8vo. Individuell artikkelpaginering. Illustr. i s/h. Foldepl. Priv. granitolbd. Litt avskr., ellers pen. Inneh. følgende artikler. Øyen: Aneriodbarometeret som nivelleringsinstrument. Strand: Nordafrikanische … gesammelte Clubioniden. Øyen: Hønefossskjæringen. Sars: … a genuine Harpaticid in the Lake Baikal. Øyen: Galciale studiestreiftog. Holme: Lidt om "det løse dække" og de geologiske rektangelkarte. Sars: Fresh-water Copepoda from Victoria South-Australia. Arentz: Mountain-making in the Alps. -: Kontaktmetamorphismus und Piezokristallisation des dr. Ernst Weinschenk. -: Hardangervidda - A treatise on Mountain-making. Enebo: Beobachttungen veränderlicher Sterne auf Dombaas. Steen: Havoverflatens temperatur ved Norges kyst. 285. HVEM HVAD HVOR Aftenpostens Opslagsbok 1936. Oslo. 1935. 398 + (2) s. Illustr., dels i farger. Orig. omsl. Pen. 286. NYT TIDSSKRIFT, NY RÆKKE. udgivet af J. E. Sars, Chr. Collin. Sigurd Ibsen og Arne Løchen. Første aargang. 7. og 10. Hæfte. Mai og Oktober 1893. Fagerstrand ved Høvik. 1893. Fortløpende pag. Orig. omsl. Ufriske. Bidrag av bl. a. S. Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson 287. SKILLING-MAGAZIN. Syvogfyrgetyvende Aargangs første og anden Halvdel. Kristiania. 1881. 4to. IV + (427) s. Fraktur. Illustr. Samt. skb. Deklene noe avskr. Første tbl.i bd. II delv. løst. Kapitéelene på bd. I sl. Pene materier. Heri bl. a: L. Haaland: Fra Festningsbryggen. Gustav den III og det franske hof. Rittmester Heftyes løkke [der Kaare Berntsen er nå]. Fra Kristiania: Raadhuset og Bazaren ved Youngstorget [dette huset er mest kjent som Møllergaten 19.] M. m. 288. SKILLING-MAGAZIN. Otteogfyrgetyvende Aargangs første og anden Halvdel. Kristiania. 1882. 4to. IV + (411) s. Fraktur. Illustr. Samt. skb. Deklene noe avskr. Det danske Riksvåpen på tbl. ganske pent fargelagt av tidl. eier. Ellers pene. Heri bl. a: Gamle Huse ved Akerselven. Haukelid-Sæter. Fra Kragerø. Fra Lapmarken. Kaproningen ved Moss (foldepl.) Lauritz Haaland: Fra Sole Kirke på Jæderen. M. m. 289. SKILLING-MAGAZIN. Toogfemtiende Aargangs første og anden halvdel. Samt Tillægsblad til nr. 14 - 26 og 27 - 47 1886. Kristiania. 1886. 4to. 824 s. + tilleggene (indiv. pag.). Fraktur. Illustr. i s/h. Samt. skb. Slitte bind som holder godt sammen, pen materie. Bl. a.: Lappebyen Karasjok. Det gamle Kristiania. Fra Modums Bad. Fra Kadetleiren i Sandviken. Sognebud hos en Fjeldfin. Skagestølstinderne. 290. SKILLING-MAGAZIN. Sexogfemtiende Aargangs første og anden halvdel. Samt Tillægsblad til nr. 1 -26 og 27 - 52 1890. Kristiania. 1890. 4to. IV + (411) s. Fraktur. Illustr. i s/h. Samt. sl. skb. Pen materie. Bl. a.: Den første oljekilde (Pennsynlvania). Fra Holmenkollen. Fra Hjørendfjord. Drammenslods Jansen. Losoldermann Ths. Natvig [Stavanger]. Henr. Wergelands dørstykker på Eidsvolds Bad. M. m.

- 25 -

750,-

1 250,2 000,-

600,-

650,-

650,-

650,-


Sport og friluftsliv 291. AARS, Sophus: Erindringer fra mitt liv i skog og paa elv. Kristiania. 1916. Stor 8vo. 131 s. Illustr. Orig. helshirtingbd. Meget pen. Ex libris. Heri laskefiske s. 21-75 bl. a. Stryn og Olden. 292. AARS, Ferdinand: Jakt, fiske og ferier. Oslo. 1942. 132 s. Illustr. [Lillemor Aars]. Priv. shirtryggbd. m. marm. dekler. Begge omsl. medb. En svak fuktskj. i nedre hj. Kn. på to ark. Ellers pen. 293. AMUNDSEN, Finn [red.]: Oslo Skøyteklubb gjennom 50 år. 1898 - 1948. Oslo. 1948. 4to. 198 s. Illustr i s/h. Orig. helgranitolbd.Litt løs, ellers pen. 294. BENTLEY, Gerald Eades [ed.]: The Arte of Angling 1577. Princeton, N. J. 1958. 92 pp + 70 b&w photogr. plates of the original edition from 1577. Publishers boards. Very good. Book-pl. 295. CHRISTIANIA SKIKLUB 1877 - 1977. Oslo. 1977. 175 s. Illustr. i s/h. Orig. helshirtingbd. N. og ex libris i forsats. Ellers pen. Sjelden. Vi ser at æresmedlem Fridtjof Nansen også var med på 50-årsjubileet. 296. [DENYS, John] J. D. Esquire: The Secrets of Angling teaching the choisest tools, baits and seasons for taking of any fish in pond or river. 1st and 2nd book + Appendice. In one vol. Edinburgh, Goldsmid. 1885. Small 8vo. 43 + 58 pp. 4 pps. lacking at the end of the text. Vignettes. Modern half calf. Front wrapper tipped in. Nice. 297. GREGERSEN, N. J.: I skov og mark. En Lommbog for Jægere, Fiskere og Venner af vor Natur. Christiania. 1884. (8) + 415 s. Priv. shirtryggbd. Fast, ren og pen. Ex libris. 298. GULDBERG, F. O.: Kringom peisen. Jagtminder fra det Søndenfjeldske Norge. Kristiania. 1891. (4) + 288 s. Orig. kartonbd. m. sjirtrygg. Splitt i indre fr. fals, holder godt sammen. Merke etter innkl. papir i forsats. Pen, litt løs materie. Uvanlig. Omhandler bl.a. reinjakt på Hardangervidda, andejakt ved Alta samt andre jakt- og fiskeopplevelser. 299. HANSEN, Tor: Storlaksen kom i natt. Med tegninger av Knut Flaen. Oslo. 1974. Liten 4to. 151 s. Illustr. i s/h. Priv. skb. m. håndlaget papir. Foromsl. medb. Meget pen. Langt brev fra bokbinder Rolf Berg vedlagt: "Boken er bundet i Oasegjetskinn. Papiret er laget av meg i lakkfarger." 300. HANSEN, Victor: Illustreret Idrætsbog. I-II. Kjøbenhavn. 1890-93. Leks8vo. VII + 802 s. og X + 858 + (2) s. Rikt illustr. med sportsartikler av alle slag. Priv. skb. m. opph. bånd. St. og ex libris i begge. Bd. endel avskr. langs kantene, ellers pene. Heri: Skityper - Sparkstötting - Skøjter - Geværer - Fluebinding ... Om Boldspillet i Norge: "Uaktet det norske Folk staar saa højt i de fleste Idrætter, kan dette næppe siges at være Tilfældet, hvad Boldspil angaar." 301. HARDY'S ANGLERS GUIDE. 64th ed. London. 1957. 248 pp. Illus. in b&w. Publisher's wrappers. Very good. Price list for the 1957-58 season enclosed. "We are frequently asked: "Why are your rods so much better than others? " ... 302. HEIMÅS-DOKKEN, Einar: Villmark som ødes. En fortelling om Norges siste bjørn. Trondhjem. 1936. 142 s. Orig. omsl. Noe innbøyde kanter, ellers pen.

- 26 -

500,-

250,250,475,1 000,-

750,-

750,1 250,-

350,-

1 000,-

850,-

300,-


303. JORSETT, Per, Roy Gulbrandsen & Truls Hoff: Olympia 1968. Grenoble. Mexico. Oslo. 1968. 4to. 126 + (2) s. Rikt illustr. i s/h. Orig. hvitt kartonbd. Ø. kapitél litt sl., ellers pen. 304. KIRKVAAG, Rolf: Tomm Murstad - en entusiastisk skihistorie. Oslo. 1984. 4to. 134 + (2) s. Illustr. Orig.bd. m. vareomsl. Liten rift i omsl., ellers pen. 305. MØLLER, Viggo: Hønsehunden. Dens dressur og behandling. Praktisk Haandbog for Jægere. København. 1885. 126 s. Illustr. i s/h. Priv. skb. m. sl. papiretikett. Et par navnetr. og mange stempler. Klipp i tbl. Fordekkelet m. slitt papirovertrekk, ellers pen. 306. NORGES FOTBALLFORBUND. 50 års boken 1902 - 20. april - 1952. Oslo. 1952. Stor 8vo. 195 + (1) s. Illustr. i s/h. Orig. helshirtingbd. Meget pen. Har tilhørt landslagskeeper [1927-28] Gunnar Hem Christensen, hans ex libris. Innklebet hilsen fra Norges Fotballforbund. 307. OSLO SKØITEKLUB. Årbok for 1926 - 1927. Red. av sekretæren. Oslo. 1927. 162 + (4) s. Illustr. i s/h. Mange annonser. Ufriskt orig. omsl. Gj.g. store fuktskjolder. 308. OSLO SKØITEKLUB. Årbok for 1936 - 1937. Red. Kolbj. Andersen og Harald Halvorsen. Oslo. 1937. 186 + (6) s. Illustr. i s/h. Mange annonser. Orig. omsl. Gulnet og med en kn. på foromsl. Pen materie. 309. PETERSEN, Emil: Slalåm og utfor. Oslo. 1935. 95 + (1) s. Illustr. i s/h. Orig. fargetr. omsl. Ryggen og bakomsl. gulnet ellers pen. 310. RØED, Øistein: Respekt for fjellet. Oslo. 1956. 200 + (2) s. Illustr. i s/h. Orig helshirtingbd. m. fargetr. vareomsl. Smårifter i omsl., ellers meget pen. Utgitt for å avverge ulykker i fjellet. 311. SKAPPEL, Arvid: Fotballkamp paa grus og græs i 25 aar. Christiania. 1910. 62 s. + (18) s. ann. Lite bildevedlegg innkl. foran i boken. Orig. omsl. Innbøyde og sl. kanter, pen materie. 312. SKAUN, Sigurd: Pan. Skisser fra jagten og naturen. Illustr. av Annar Eggen. Trondheim. 1918. 89 + (1) s. Orig. shirtryggbd. uten tekstfelt. Pen. 2 ex libris.

175,200,250,-

350,-

300,250,250,275,-

350,200,-

Teater, film, musikk 313. BANG-HANSEN, Kjetil, Erik Piersdorff & Örjan Wiklund: Når det kommer til stykket. [På omsl. "En folkefiende" på Trøndelag Teater.] Oslo. 1972. Stor 8vo. 266 s. Illustr. i s/h med bilder fra forestillingen. Orig. omsl. N. på smtbl. Bruksspor på omsl., ellers pen. 314. CARL JULARBO [EP-PLATE.] Sørensens vals, (Den ubemerkte) samt Lørdagsvalsen på den ene siden. På den andre: Gökvalsen og Midsommarhambo. Cupol records. ca. 1965. Brukt EP-plate i orig. omslag med Jularbos portrett. Kan være små riper på platen. 315. HERNES, Asbjørn: Impuls og tradisjon i norsk musikk 1500-1800. [Det n. Vidensk.-Akad.] Oslo. 1952. 4to. 436 s. Illustr. Noter. Bl. orig. omsl. Uoppsk. Ufrisk nederkant, ellers pen. 316. MARTIN LJUNG. Hamlet. Singelplate fra Knäppupprevy Stockholm. 1961. Brukt plate i orig. omslag med Ljungs portrett. Kan være små riper på platen. 317. NYHUS, Sven: Pols i Rørostraktom. Utgreiing om en gammel feletradisjon. Oslo. 1981. 4to. 252 s. Illustr. + 172 s. noter. Orig. illustr. kartonbd. Pen. 318. SANDBECK, Vidar: Pengegaloppen og andre viser. Tegninger av forfatteren. Oslo. [1959]. 47 s. Orig. illustr. kartonbd. Noe avskr. v. kapitélene, ellers pen. - 27 -

200,-

150,-

250,250,750,500,-


319. SEMB, Klara: Danse-Danse-Dokka mi. Songdansar, Turdansar, Ringleikar, Turleikar for born og ungdom. Oslo. 1958. 155 s. Illustr. Noter. Orig. shirtryggbd. m. fargetr. dekler. Ryggen falmet, ellers pen. 320. [STUDENTERUKEN NTH] Lott med 8 programmer. 1) Bang-Bang!!. Duskestue i 3 akter og et forspil samt et retslig efterspil. 40 s. [1925]. Illustr. Annonser. Mange visetekster, bl. a. "Det er liddelig flaut da git å drekke bare vand." Orig. omsl. Gj. brett på hf. Litt ufriskt. 1 vedlegg. 2) Merry Go Round. Revy i to mellemakter. 52 s. 1927. Illustr. Annonser. Mange visetekster. Ufriskt orig. omsl. Endel blyantnotater. Vedlegg: 2 visetekster, én musikkreklame, samt heftet "Lover for Bygningslinjens Forening". 3) Vær-i-tass. Revy i to akter. 72 s. 1937. Illustr. Annonser. Mange visetekster. Orig. omsl. Pen. 4) Tempora, revy i to akter. 72 s.1939. Illustr. Mange visetekster. Orig. omsl. St. på flere s., ellers pen. 5) Go-a-head. Revy i to akter. 32 s. 1945.Mange visetekster. Orig. omsl. En gj. g. knekk, ellers pen. 6) Fandango. Åndsprodukt i flere bilder skjødesløst fordelt i 2 akter. 80 s. 1947. Illustr. Annonser. Mange visetekster. Orig. omsl. Pen. 7) Akk-a-mei. Et akademisk sørgespill i muntre former. 80 s. 1951. Illustr. Annonser. Mange visetekster. Orig. omsl. St. på foromsl. En gj. g. knekk, ellers pen. 8) Gustibus. 80 s. 1953. Illustr. Annonser. Mange visetekster. Orig. omsl. Pen. To vedlegg: Program fra G-dagen i 53, ett langt, falset ark m. visetekster samt Sangbok for 25-årsjubilantene, G-dagen 1953. Trondheim. 321. ZAPFFE, Peter Wessel: Indføring i litterær dramaturgi. Oslo. 1961. 366 s. Orig. omsl. Kantene noe ufriske. Pen materie.

200,750,-

350,-

Biografier og memoarer 322. DIETRICHSON, L[orentz]: Svundne Tider. I: Bergen og Christiania i 40 og 50 Aarene. II: Fra Upsala til Rom 1859 - 1862. III: Rom og Stockholm 1862-1872. IV: Mellem to Tidsaldre. En gammel romantikers Oplevelser og Reflexioner. Christiania. 1899-1901. Stor 8vo. 391 + 399 + 376 + 470 s. Rikt illustr. Ekstra illustr. tbl. Alle fire i forskj. bd. I: Brunt skb. m. opph. bånd. II: Sort granitolbd. III: Rødt skb. m. oph. bånd. IV: Grått orig. helshirtingbd. 323. JONSSON, Thorleifr: Snorra Sturlusonar. Kaupmannahöfn [Kbh.]. 1875. XXIV + 326 + (1) s. Islandsk [og norrøn?] tekst. Senere skb. m. opph. bånd. Et par rifter på fordekkel. Alle kanter og hj. avskr. Pen, ren og fast materie. Ex libris. 324. KIELLAND, Gustava: Erindringer fra Mit Liv af ... født Blom. Forord af Professor Dr. Ludvig Daae. 2. Opl. Kristiania. 1902. 352 s. Stramt priv. shirtryggbd. Begge omsl. medb. Meget pen. 1800-1889. Huskes mest for den populære julesangen "O jul med din glede" og den triste barnevisen "Liden ekorn sad" [s. 326]. 325. KIERULF, Evelyn: Minnehefte om generalløitnant O. R. Kierulf. Oslo, trykt som manuskript. 1950. 170 s. Illustr. i s/h, de bakerste s. interfoliert for notater. Orig. omsl. Nr. 227 / 250. Lang hilsen på smtbl. Ufriske kanter, noe falmet. Pen materie. "Til professor Sandvik. Med takk for god undervisning og interesse for min tippoldefar. Fredrik Charlo Borchsenius." 326. MELIEN, Hans: Viddas mor. Signe Danielsen fra Elgå. Oslo. 1975. 102 + (1) s. Illustr. i s/h. Origbd. m. vareomsl. Små rifter i omsl., ellers pent eks. Med Vår Herre som fødselshjelp og Kong Christian som fadder. Historien om en viddas datter som ble en viddas mor. - 28 -

750,-

475,-

300,-

475,-

200,-


327. WIIK, Christian: Tromsø-seminarister. Biografiske oplysninger om seminarister som er dimittert fra (Trondenes og) Tromsø Seminar 1829-1879. Oslo. 1948. 4to. XV + 312 s. Orig. helshirtingbd. m. vareomsl. Portr. Hilsen fra Margrethe Wangensteen Wiik, datert 1951 [forf.s datter] på fribl. Pen.

950,-

Filosofi, psykologi, religion 328. ASMUSSEN Jes P.: Xuástváníft. Studies in Manichaeism. København. 1965. Large 8vo. 292 + (1) pp. Orig. wrappers. Very good. One of the major Iranian Gnostic religions, originating in Sassanid Persia. PHD dissertation. Doktorgradavhandling. 329. BRORSON, Hans Adolph: Svanesang. En Samling Psalmer og Aandelige Digte. Levanger. 1846. 12mo. 76 s. Fraktur. Tittelvignett. Samt. shirtryggbd. u. tekst. Bd. noe ufriskt, ellers pen. "Den store, hvide Flok vi see" nr. 69 på s. 79. 330. DIOGENES LAERTIUS: Les vies des plus illustres philosophes de l'antiquité. Avec leurs Dogmes, leurs Systêmes, leur Morale, & leurs Sentences les plus remarquables. Traduite du grec de Diogène Laërce. Auxquelles on a ajouté la Vie de l'Auteur, celles d'Epictete, de Confucius, & leur Morale, & un Abrégé historiques de la Vie des Femmes Philosophes de l'Antiquité. 3 vols. Amsterdam, J. H. Schindler. 1758. 12mo. XXXV + 345pp., (6) + 447 pp., (6) + 295 pp. + (79) pp. 3 engr. frontispieces by Fritzsch, 4 engr. title-vignettes, 1 vignette, and 28 engr. portrait plates. Contemp. full mottled calf. Spine gilt in compartments. Head and tail of all spines somewhat worn. Two book-pl. and several pg. with personal notes tipped-in in all vols. Also notes and underlinings w. pencil. All corners bumped. The historian and epicurean philosopher Diogenes Laërtius (A. D. 222-235) is describing the lives of the most famous philosophers of antiquity. The work is divided in two sections; the Ionian and the Italian school. 331. EVANGELISK-CHRISTELIG PSALMEBOG til Brug ved Kirke- og HuusAndagt. Christiania, Christiania Opfostringshuus. 1831. Høy 12mo. 532 s. Fraktur. Samt. skb. m. forgylt dek. og monogram. Helt gullsn. Kapitlene sl. Ryggstripen limt. Pen, ren og fast materie. 332. FRANCKE, August Hermann: Huus-Postil eller Prædikener paa alle Søn- og Fest-Dage i Aaret hvordi fornemmlige gives fornøden Opvækkelse og Anviisning til den sande, levende, kraftige og i gode Frugter sig bevisende Tro. Stavanger. 1847. Stor 8vo. XVI + 886 s. Fraktur. Samt helskbd. Ryggen slitt og med spor etter orm. Hj. noe avkrapet. Moderne klistremerke i fr. forsats. N. på tbl. Pen materie som - bortsett fra s. I-XVI - er trykket på svakt grønlig papir. 333. [MONRAD, Marcus Jacob] Lott med to hefter. 1) Blik ud i Philosophiens fremtid. Christiania 1896. Stor 8vo. 15 s. Orig. omsl. Uoppskåret og pen materie. En stor bit mgl. fra foromsl. 2) Folkets øiesten. Fire taler. Oslo 1961. 74 s. Orig. omsl. Noe gulnet, ellers pen. 334. NORVEGIA SACRA. Aarbok til kunnskap om den norske kirke i fortid og samtid. 9. aarg. Oslo. 1929. Stor 8vo. 236 + (1) s. Orig. helshirtingbd. Begge omsl. medb. Striper på ryggen, ellers pen. Heri bl. a.: Salmediktning og salmesamling i Norge i tiden fra 1814 til 1869. Prost Claus Frimann, bidrag til hans biografi. Tre kirkehistoriske livs- og tidsbilleder. Den nye biskop i Haalogaland. - 29 -

200,-

425,-

5 500,-

500,-

450,-

250,-

300,-


335. STEEN, Adolf: Samenes kristning og finnemisjonen til 1888. Oslo, Egedeinstituttet. 1954. Stor 8vo. 493 s. Orig. omsl. Uoppsk. Ryggen gulnet, ellers pen. 336. STEFFENS, Henrich: Indledning til philosophiske Forelæsninger i København 1803. Ny udg. København. 1905. 175 s. Orig. oms. Navn på foromsl. Ufrisk. Endel understrekn. og notater i tekst m. blyant

650,200,-

Historie, arkeologi 337. ANNALER FOR NORDISK OLDKYNDIGHED udgivne af Det kongelige nordiske Oldskrift-Selskab. 19 bd. København. 1836 - 1858. Stor 8vo. Samt. skb, bortsett fra bd. 1836-37 som er i marmorert helkarton. Stempler i alle bd. Ellers stort sett pene. Fortløpende rekke. 338. ARCHENHOLZ, J. W. v.: Udsigt over det Brittiske Folks Historie for Aaret 1788. Kiøbenhavn. 1790. XXXII + 406 s. Fraktur. Samt. skb. m. opph. bånd. Meget vakkert bøttepapir, mykt og rent. Noen fl. på bd. N. på fribl.s verso. Første bind i en serie fra 1788 - 1793. I England var det relativt fredelig etter den Amerikanske frihetskrigen. George III var konge, og hans mentale tilstand forverret seg fra dette året og fremover. 339. BRUUN, Daniel: Erik den røde og nordbokolonierne i Grønland. København. 1931. Stor 8vo.168 + (3) s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. Ufriske kanter, særlig nede. Pen, uoppsk. materie. 340. [CEDERSTRÖM, Rudolf] Vapen og dräkter på svenska gravstenar från äldre vasatiden. Festskrift til … på hans femtioårsdag den 3 september 1926. Stockholm. 1926. 4to. 48 hels. s/h pl. Orig. shirtingbd. Kapitelene noe innbøyde. Kantene litt ufriske, ellers pen. 341. DIPLOMATARIUM NORVEGICUM. Oldbreve til Kundskab om Norges indre og ydre Forholde, Sprog, Slægter, Sæder, Lovgivning og Rettergang i middelalderen. Første samling første Hefte. Udgivne af C. A. Lange og R. Unger. Christiania. 1847. 384 s. 2 brevfaksimiler. Orig. omsl. u. tekst, sprøtt og delv. i oppløsning. Ubeskårne kanter. Pen materie. 342. DIPLOMATARIUM NORVEGICUM. Oldbreve til Kundskab om Norges indre og ydre Forholde, Sprog, Slægter, Sæder, Lovgivning og Rettergang i middelalderen. Trettende samling, hf. XXV og XXVI. Udgivne af R. Unger og H. J. Huitfeldt-Kaas. 2 bd. Christiania. 1889-91. 896 s. Orig. omsl. Uoppsk. Ubeskårne kanter. Pene. 343. DIPLOMATARIUM NORVEGICUM. Oldbreve til Kundskab om Norges indre og ydre Forholde, Sprog, Slægter, Sæder, Lovgivning og Rettergang i middelalderen. Attende samling, hf. XXXV og XXXVI. Udgivne af H. J. Huitfeldt-Kaas. 2 bd. Kristiania. 1889-91. 774 s. Orig. omsl. Uoppsk. Ubeskårne kanter. Omsl. slitt i nederkant hf. XXXVI, ellers pene. 344. DIPLOMATARIUM NORVEGICUM. Oldbreve til Kundskab om Norges indre og ydre Forholde, Sprog, Slægter, Sæder, Lovgivning og Rettergang i middelalderen. Bind XXI Norsk Kjeldeskrift-inst. 3 bd. Oslo. 1976. 1025 s. Orig. omsl. Pene. 345. DIPLOMATARIUM NORVEGICUM. Oldbreve til Kundskab om Norges indre og ydre Forholde, Sprog, Slægter, Sæder, Lovgivning og Rettergang i middelalderen. Bind XXII Norsk Kjeldeskrift-inst. 2 bd. Oslo. 1990-92. 784 s. Orig. omsl. Pene. - 30 -

5 500,-

750,-

300,600,-

1 000,-

1 000,-

1 000,-

500,-

400,-


346. EEN KORT HISTORISK BERETNING om Tyrkernes Og det Tyrkeske Riges Opkomst og Hvorledes de haver tiltaget under dets Keysere, hvilke Tillige med ders fornemste Bedrifter, ordentlige efter hinandne beskrives og deres Contrafej findes hosføjede! Kjøbenhavn. 1739. Liten 8vo. (62) s. Fraktur. Portretter i tresnitt. Senere skb. Meget pen. "Desforuden ere deres fornemste Ceremonier, deres Religion, deres Troe, anlangende det tilkommende Lif, deres Fasten og Spiisning, deres Omskjærelse og deres brugelige Skikke, deres Rettergang og deres tyraniske medhandling moed de Christne Fanger korteligen beskrefne, og med ziirlige Billeder beprydete." B.D. 2/551. 347. ERICSSON, Birgitta m.fl.: Centralmakt och lokalsamhälle - beslutprocess på 1700-talet 1-2. 1) Statsadministrasjonen i Norden på 1700-tallet. 2) Oppdaginga av fattigdomen. Sosial lovgivning i Norden på 1700-talet. Oslo. 1983. Stor 8vo. 392 + 456 s. Tab. Orig. omsl. Pene. 348. GJEMS-ONSTAD, Olaf: Noregs Soge i bilete og ord. Litografi av Hans Holm. Landsmålsutgåve. Oslo, Mittet. 1926. Tv4to. (48) s. Illustr. i farger. Orig. kartonbd. m, shirtrygg. Kapitélene noe slitt, ellers pen. Tekst til venstre, fire, små fargeillustrasjoner til høyre på hvert oppslag. 349. [HOLBERG] The History of Norway, From the earliest Times by G. L. Baden, and from The Union of Calmar by Baron Holberg. London, J. Bumpus. 1817. iv + 328 s. Publisher's boards w. paper label. Uncut edges, dusty. Parts of spine missing. Corners broken. Text-block clean and mostly firm. 350. HRDLICKA, Ales: Alaska Diary 1926 - 1931. Lancaster, Penn. 1943. Large 8vo. xv + 414 pp. Illus. in b&w. Publ.s full cloth, red. Spine sl. faded and bumped at ends. Sevaral spots on bd., otherwise very good. Smithsonian Institution Bureau of American Ethnology Bulletin 66. 351. HAARH, Erik: The Yar-Lun Dynasty. …[The] myths and legends to the history of ancient Tibet and the origin and nature of its kings. København. 1969. 4to. 481 pp. Illustr. Publ. full cloth. Small stain on front board. Inscription from author on free leaf. A small postcard from the author to a Norwegian publisher enclosed. Very good. Dissertation advanced for a Doctor's Degree. 352. KAUSLER, Fr. v. & J. G. Woerl: Die Kriege von 1792 bis 1815 in Europa und Ägypten mit besonderer Rücksicht auf die Schlachten Napoleons in seiner Zeit. 1st ed. Karlsruhe / Freiburg. 1842. 4to. 923 pp. Priv. half calf gilt w. marblede boards. All edges rubbed. Paper on boards torn in places. Text block firm and clean. Map enclosures missing. 353. LORANGE, A.: Samlingen norske Oldsager i Bergens Museum. Bergen. 1876. 196 s. Illustr. i s/h. Orig. kartonbd. m. shirtrygg. Små papirrifter på dekelene. N på tbl., ellers pen. 354. MILLOT, M. L'Abbé: Élémens de l'historie de France depuis Clovis jusqu'a Louis XV. Dixième édition. I-IV. Paris. 1817. Narrow 8vo. 4 frontispiece plates + 1 pl. Contemp. "tree" calf. All edges marbled. Gilt dentelles. Joints split on top of vol. 3 & 4. Head of spine broken on vol. 2, 3 & 4. Traces of worms in all four. Several signatures. Still a very good and tight set. 355. NANSEN, Fridtjof: Soeben erscheint Norwegen und die Union mit Schweden. Geheftet 1 M. Leipzig, Brockhaus. 1905. One sheet printed on one side only. Several creases. Advertisment from Brockhaus - Nansen's German publisher.

- 31 -

1 750,-

400,-

425,-

800,-

650,-

900,-

1 250,-

750,1 000,-

200,-


356. NISSEN, Kristian & Ingolf Kvammen samt J. Quigstad og K. B. Wicklund: Major Peter Schnitlers grenseeksaminsasjonprotokoller 1742 - 1745. 2 bind. Oslo. 1962 og 1929. 4to. 478 + 475 s. Begge i orig. omsl., bd. II mere falmet og frynset enn bd. I som stort sett er ganske pent. Begge uoppskåret. Schnitlers viktigste innsats ble arbeidet for kommisjonen som skulle avklare spørsmål omkring riksgrensen mellom Norge og Sverige. Fra 1742 gjorde han feltundersøkelser og opptok vitneforklaringer i en lang rekke kontroversielle grensetvister i Midt- og Nord-Norge, bl. a. gjennom tre lange inspeksjonsreiser 1742 og 1743–45. Forklaringen på hvorfor bind II kom i 1929 og bind I først i 1962 står i forordet til bind I. 357. RIEGELS, N. O.: Smaa historiske Skrifter. I-III. Kiøbenhavn. 1796- 1798. (10) + 496 + (1) s., (4) + 540 + 14 s. og (4) + 645 + (8) s. Fraktur. Samt. skb. m. marm. dekler. Noe sprøtt skinn som krakelerer på ryggene. 4 s. løse i bd. 1. Kanter og hj. litt avskr., ellers pene. Maroquinbehandlet. 358. VOGT, Nils: "Morgenbladet" og unionsoppløsningen. 1-2) Artikler og brev fra 1903-1905. 3) Kampen om regjeringsformen. Artikler samlet og komm. av Halvor Storm. 3 bd. Oslo. 1946. 247 + 276 + 105 s. Orig. kartonbd. m. vareomsl.

1 250,-

850,-

350,-

Krigen 359. BERG, Jon: Soldaten som ikke ville gi seg. Lingekaren Arne Kjelstrup 1940-45. Oslo. 1986. 257 + (5) s. Illustr. Orig. bd. m. vareomsl. Pent eks. 360. GERHARDT, Martin: Norwegische Geschichte. Hamburg. 1942. Large 8vo. 432 pp. Folding map. Publisher's quarter cloth. Spine rubbed, joints cracked, but book holding well together. Damp stains on boards not affecting text-block. Presentation slip w. printed hand-writing tipped-in at front. "Zur erinnerung an unseren Kampf und die gemeinsame Arbeit in Norwegen. v. Falkenhorst, Generaloberst. Oslo 9. April 1943." 361. HASE, Georg von: Die Kriegsmarine erobert Norwegens Fjorde. Erlebnisberichte von Mitkämpfern. Mit 5 Karten und 34 Bildern. Leipzig. 1940. 436 pp. Illus. in b&w. Publisher's quarter cloth. Inscr. from Reichsseesportschule 3 with stamp on free leaf. Spine faded, otherwise very good. 362. [HITLER, Adolf] Der grossdeutsche Freiheitskampf. Reden Adolf Hitlers. I-II in einem Band. 1. Aufl. Zentralverlag der NSDAP, München. 1943. 463 pp. Publisher's half cloth. St. and greeting on free leaf. Binding sl. worn, text block very good. "Mit den besten Wünschen für baldige Genesung. NDSPA - Kreisleitung Chemnitz - amt für Volkswohlfahrt." 363. KROG, Thor: Grenseboerne. Eget forl. [Rakkestad]. 1991. 141 s. Illustr. i s/h. Orig. kartonbd. Hilsen fra forf. på fribl. Meget pen. "1/1-92. Med hilsen og takk til … Thor Krog." 364. MOSSIGE, Erling: Storrederiet Nortraship. Handelsflåten i krig. Oslo. 1989. 290 s. Origbd. m. vareomsl. Ded. fra forf. på tbl. samt innlagt visittkort fra ham m. kommentar om boken. Meget pen. "Okt. 1995. Til Berit Langeland. Med beste hilsener fra Erling Mossige." 365. NORWEGEN. Geschichte - Kultur - Wirtschaft in Wort und Bild. 1.-16. Taus. Oslo, Kamban forl. 1943. 4to. 129 pp + 117 b&w photogr. pl. + 6 in colour. Publisher's full cloth dec. Spine rubbed, otherwise very good. - 32 -

200,425,-

650,-

450,-

250,-

300,-

325,-


366. OM LANDSSVIKOPPGJØRET. Innstilling fra et utvalg nedsatt for å skaffe tilveie materiale til en innberetning fra Justitsdepartementet til Stortinget. Utvalg oppnevnt 1955. Innstilling avgitt 1962. Oslo, Justis- og Politidepartementet. 4to. 544 + 3 + 12 s. Orig. omsl. Ryggen gulnet. En kn. på foromsl., ellers pen. Vedlagt St. meld. nr. 17 (1962-63) om landssvikoppgjøret. 367. RODAHL, Kåre: Den lange veien hjem. Oslo. 1992. 195 + (5) s. Illustr. i s/h. Origbd. m. vareomsl. Ded på fribl. Meget pen. "Oslo, august 1993. Til kollega … med vennlig hilsen og takk for verdifull hjelp! Kåre Rodahl." 368. SCHWERDTFEGER, Werner & Franz Selinger: Wetterflieger in der Arktis 1940 - 1944. Stuttgart. 1982. 239 pp. Illus. in b&w and col. Publisher's full cloth w. D. J. Very good. Værobservasjoner på Svalbard under krigen.

750,-

300,-

425,-

Språk, ordbøker 369. AASEN, Ivar: Norsk Navnebog eller Samling af Mandsnavne og Kvindenavne. Kristiania. 1878. 107 + (1) s. Fraktur. Nyere skb. N. på tbl. Spor etter orm i bakre i. fals, ellers pen. Mannsnavnet Rolf ansees som en forkortning av Hrodolf. 370. BJERKE, André: Djevelens omgangsfelle og andre essays. Oslo. 1974. 124 s. Orig. omsl. Ryggen falmet, ellers meget pen. Heri "Mordet i Skippergaten", s. 76, om Torgersen-saken. 371. HAMSUN, Knut: Sproget i Fare. Kristiania. 1918. 38 s. Orig. omsl. S. 35-38 løse. Noe ufrisk. Polemisk innlegg. 372. HANDAGARD, Idar: Norsk verslera. 2dre utgaava, umvølt og auka. Oslo. 1942. 272 s. Orig. omsl. Ryggen litt falmet. Kantene innbøyde. Pen materie. Vedlagt Handagards dikt "Første april" i egen håndskrift, signert. På litt ufriskt linjeark. 373. LAPPE, Georg Josef: Die Meister. Ein Lesebuch für Gymnasien. Vierte überprüfte Aufl. Oslo. 1936. Stor 8vo. 589 s + 2 s. tofargetr. kart over det tyske språkområde. Illustr. Orig. helshirtingbd. Ryggen falmet, kapitélene innbøyde og med et par små rifter. Pen materie. Mange har fremdels gode minner om "Die Meister". 374. OS, Edvard: Militær ordliste. 2. utgåva, vølt og vidka. Oslo, Samlaget. 1950. 156 s.Orig. omsl. Noe gulnet, ellers pen. Oberstløytnant Os var konsulent for målbruk i statstjenesta. 375. RYGH, Oluf: Norske Gaardnavne. Nordre Bergenhus Amt. [På omsl.: Sogn og Fjordane.] Opptrykk. Oslo. 1969. Stor 8vo. 592 + (4) s. Orig. helshirtingbd. m. vareomsl. Ufrisk overkant på omsl., ellers pen. 376. TØNNESSEN, S. Juell: Norsk fremmed-ordbok med forklaringer og illustrasjoner. Oslo. 1926. Stor 8vo. 334 s. Illustr. Orig. skb. Alle sn. marm. Rygg og kanter avskr., ellers pen. Rival = urmakerverktøi; tynn stikke til å vide ut huller med.

- 33 -

1 250,-

225,-

600,-

500,-

400,-

250,-

550,400,-


Humor 377. AAS, Einar K og Peter Wessel Zapffe: Vett og uvett. Stubber fra Troms og Nordland. 4. økede utgave. Trondheim. 1949. 131 s. Portr. av Aas. Illustr. av Kaare Espolin Johnson. Orig. illustr. shirtryggbd. Pent. ekspl. 378. BERG-JÆGER, Hans Henrik: Smaating. 6 Pennetegninger af … Kristiania. 1880. Tv4to. 6 s/h tr. + foromsl., alle løse. Sl. i kantene. Skr. på foromsl. Lagt inn i et omsl. fra Univ.biblioteket med kopi av foromsl. og 4 av trykkene. Biblioteket har feil tekst på etiketten, det står at trykkene er av Hans Jæger, men de vet bedre, jfr. Bibsys. 379. BJERKE, André, Odd Eidem og Carl Keilhau: Den bakvendte familieboken. Ved tre av dem. Alkoholisme - Åtselgribb. Oslo. 1951. 4to. 176 sp. + (2) s. Rikt illustr. Orig. omsl. Avskrapne kanter. En kn. på foromsl. Pen materie. Løsskjegg: Skjegg uten organisk kontakt med ansiktshuden, i regelen påsatt ved hjelp av mastiks eller frimerkehengsler (Schaubecks). 380. JOHANNESEN, Bernt: Galeasen Paddaa og andre Fortællinger med tegninger af Olaf Krohn. Christiania. 1893. 4to. 16 s. Illustrert i s/h. Orig. omsl. m. rødt trykk. Ufriskt og limt foromsl. Pen materie. Skrøner. 381. KROHG, Per: Krigens ansigt. Kristiania. 1918. Tv4to. (20) s. Illustrert i s/h. Slitt orig. omsl. Pene plansjer. Karikaturer fra første verdenskrig. 382. STABEL, Fredrik: Snarere tvert imot. Med tegninger av forfatteren. Oslo. 1960. Stor 8vo. 127 + (1) s. Illustr. av forfatteren. Svakt gulnet orig. omsl. Noe innbøyde kanter, ellers pen. "Er det sant at man blir stor og sterk av å spise kraftskurepulver?" 383. STABEL, Fredrik: Tiltredes. Oslo. 1965. 128 s. Illustr. av forfatteren. Orig. omsl. Litt ufriske kanter, ellers pen. 384. STABEL, Fredrik: Bevare meg vel. [Av Norsk Dusteforbunds annaler.] Oslo. 1968. 144 s. Illustr. av forfatteren. Orig. omsl. Ufriskt, en knekk på foromslaget. 385. STABEL, Fredrik: Keiser Nimbus og Lille Karolius Kattetegner, Oslo. 1999. Liten 4to. (4) + 52 s. Illustr. i s/h av forf. Orig. fargetr. kartonbd. m. do. vareomsl. Fotografisk opptrykk av utg. fra 1946. Meget pen. "Jeg er ingen ordenlig katt, sa katten. Jeg er bare en forhekset kontorsjef. Jeg er kontorsjef Nilsen fra Larvik." 386. ZAPFFE, Peter Wessel: Barske glæder og andre temaer fra et liv under åpen himmel. Oslo. 1974. 146 + (1) s. Illustr. av forf. Orig. omsl. Pen. F 281 "Så gjorde vi en utflukt til Aulestad, og det var moro. Vi ble vist rundt av et bjørnebjørnsbjørn av dikteren." 387. [ØYSANG, Per & Salo Grenning] Peruso og Pedro: Trønderhumor. Hainn Nilsen å'a Littj-Laura å andre nottabiliteter fra Østersundsgata. Trondheim. 1948. 106 + (1) s. Illustr. i s/h. Orig. shirtryggbd. Meget pen. "Hvær gong vi golva ein tysker, tænkt vi på Dæm, Deres Majestæt. Deinn e for'n Haakon, sa vi da solar plæksusen gikk inn."

- 34 -

400,450,-

550,-

250,-

250,-

450,-

300,300,300,-

250,-

175,-


Mat og drikke, nytelsesmidler 388. BRIMI, Hans & Bengt Wilson: Ein smak frå norsk natur - langs ein vassveg. Oslo. 1993. 4to. 14 + (1) s. Rikt illustr. i farger. Orig. fargetr. kartonbd. m. OLlogo. Meget pen. Fra Kulturprogrammet for dei XVII Olympiske Vinterleikar på Lillehammer. 389. GRAM, Irma: Litt om skik og bruk før og nå. 5. tus. Oslo. 1929. Liten 8vo. 111 + (1) s. Orig. helshirtingbd. Småflekker på deklene, ellers pen. Fobausende fornuftig fremdeles, enda den er fra 1929 - og vittig! Om cocktails: Formiddag som ettermiddag, dag som natt, klirrer isbitene i shakerne med det stimulerende innhold. 390. LARSEN Dina & Dorthea Rabbe: Gøyming og konservering av matvaror. (Landbruksdepartmentets småskrift nr. 48). Oslo. 1938. 8vo. 63 + (1) s. Illustrert. Orig. omsl. Litt gulnet, ellers pent eks. Nynorsk-utgaven av "Opbevaring og konservering av matvarer". Notaker 286.2. 391. LØKEN, Olaug: Madstel og Husstel for almindelige Husholdninger. 2det Oplag Kristiania. 1901. 456 s. [Feiltr. 156 på siste s.] Fraktur. Orig. skinnryggbd. Spr. i fr. fals. Bulker i overtrekkspapir. Priv. hilsen på tbl. Pen, men litt løs materie. Notaker 294. 2-4. 392. WINSNES, Hanna: Lærebog i de forskjellige Grene af Huusholdningen. Syvende forøgede Udg. Christiania. 1860. VIII + 384 s. Priv. skb. m. shirting hj. Kanter og ø. kapitél litt avskr. Noen brune pl. i materien, ellers pen. Notaker 515.7.

250,-

200,-

250,-

550,-

1 250,-

Varia 393. [BOKBIND] Christian Braunmann Tullins samtlige skrifter. [Kun] Andet bd.: Afbrudte Tanker om adskillige Materier i alphabetisk Orden. København. 1771. (18) + 376 s. Fraktur. Titelkobber. Samt. helpergamentbind m. forgylte denteller og monogram på fordekkelet [C7]. Trykket på skrivepapir. Alle snitt forgylte. Som vanlig er pergamenten noe smusset, særlig på ryggen. En fl. på fordekkel. Navn og ex libris på fribl.s verso. "Aander, Spøgelser, Gjengangere, Bergtrolde, Underjordiske, Geister, Risser, Nøkken." Bindet avsluttes med bokstaven L med "Lærdom, Kundskab, Studeringer, Kunster, Videnskaber og Løgn". 394. CHRISTENSEN, Hilda: Lærebok i farvning med planter. 5. utg. Kristiania. 1935. 121 s. Rikt illustr. bl. a. m. tegn. av planter. Fotos av lav. Orig.bd. Pen. 395. FORKLARING TIL KORSMO'S UGRESSPLANSJER serie 1, 2 og 3. Oslo. 1934-38. 72 + 91 + 136 s. Orig. omsl Litt gulnet, ellers pene. 396. FRÄNKEL, Jury: Pälshandbok med sakregister och ordbok på åtta språk. Tranås Pälsförening. 1968. 270 s. Illustr. i farger m. frimerker m. pelsdyrmotiv. Orig. kunstskbd. Pen. 397. JAQUIN, Noel: The Hand of Man. A Practical Treatise of the Science of Hand Reading. London, Faber & Faber. 1933. 268 pp. Illus. in b&w. Publisher's full cloth w. D. J. Small tears in jacket. Name on free leaf. Otherwise very good. Enclosed: Geoffrey Handley-Taylor's leaflet: Random Palms. London 1945. - 35 -

1 000,-

375,350,300,350,-


398. [KONGELIG SØPAS] Lott med to lovtekster. 1) Plakat angaaende Benyttelse af Kongelig Søpas m. V. Christiania 1854. Under Rigets Segl; Løvenskiold. 7 s. Limbåndheftet rygg. Pen. 2) Plakat indeholdende Tillæg til Plakaten af 15de Marts 1854 angaaende Benyttelse af Kongelig Søpas m. V. Christiania 17de Mai 1854. Under Rigets Segl; Løvenskiold. Ett falset ark brettet i to. Ufriske kanter, ellers pen. Skrift på første s. på begge. 399. KONGERIGET NORGES GRUNDLOV af 17de Mai 1814 med senere Ændringer og Tillæg, samt Valgloven. Kristiania. 1880. 76 s. Nyere shirtryggbd. m. marm. dekler. Foromsl. medb. Meget pen. 400. LOV, indeholdende Forandringer i og Tillæg til Loven om Brevportoen … af 12te August 1848. Under Vor Haand og Rigets Segl Oscar - Stockholms Slot den 7de Juli 1854. Christiania. 1854. Ett ark falset i to. Fraktur. En stor initial. Skrift på forsiden. Litt ufriske kanter, ellers pen. Da postreformen trådte i kraft i Norge 1. jan. 1855, ble det innført ensartet, forutbetalt porto på innenlandsbrev. 401. LOV, om Adgang for udenlandske Fartøier til Deltagelse i Vareførsel mellem indenrigske Steder. Under Vor Haand og Rigets Segl Oscar - Stockholms Slot den 26te August 1854. Christiania. 1854. Ett ark falset i to. Fraktur. En stor initial. Skrift på forsiden. Litt ufriske kanter, ellers pen. "Kongen kan … tilstede udenlandske Fartøier Vareførsel mellom indenlandske Steder under Betingelse af at motsvarende Rettighed tilstaas Rigets Fartøier i vedkommende udenlandske Stat." 402. NIELSEN, J. E.: Søgnir fraa Hallingdal. Sammenbundet med [Ivar Mortenson]: "Lauvduskar" nr. 1-5 + 9. Ein Soge-Bundel, utgjeven av Det norske Samlaget. To Foredrag fra Folkemødet paa Lillehammer i Juli 1877: 1) Chr. Bruun: Om Bjørnsons "Kongen". 2) Schrøder: Om Folkehøjskole-Sagen. Christiania. 1868 -69-77. 95 + [74] + 89 + (2) + 56 s. Fraktur. Enkelt helshirtingbd. Siste del nokså tett beskåret uten teksttap. Ellers pen. 403. NORSK KUNSTNERLEKSIKON, Bildende kunstnere – Arkitekter – Kunsthåndverkere. 4 bd. Oslo. 1982-1986. Stor 8vo. Illustr. Orig. kunstskinnryggbd. Redigert av Nasjonalgalleriet. 404. NOSS, Aagot: Bandlaging. Oslo, Norsk Folkemus. 1976. (31) s. Instruktivt illustr. i s/h. Orig. omsl. N. på foromsl., ellers pen. Grunding om brikkebåndveving, veving på båndgrind og båndvevstol, fingrete bånd og flettete bånd. 405. NØTTERØY KOMMUNE. "En Øe langt fra Landet." Kulturminneregistrering i skjærgården. Nøtterøy. 1993. A4. 112 s. Kart med røde merker. Orig. omsl. m. limheftet rygg. Pen. 406. [SYTTENDEMAI] Lott med en tekst og tre postkort. 1) Henrik Anker Bjerregaard: Den kronede Nationalsang [Sønner av Norge]. Oslo 1909. Fraktur. Ufrisk. 2) Postkort med s/h bilde av Kristiania Folkeskolers Guttekorps 1910. 3) Postkort i farger med syttendemaitog oppover Slottsbakken, postst. 1950. 4) Postkort i farger, HMK Kongens garde opp Slottsbakken til vaktavløsning. Postst. 1965. Nationalsangen utgit ved Selskabet for Norges Vels Hundreaarsfest 1909. 407. WALLA, Arvid: Vi binder med tæger. En gammel teknikk. Oslo. 1974. 55 s. Illustr. Orig. omsl. Blindst. på foromsl. To små tapebiter på rygg. Ellers pen.

- 36 -

450,-

850,250,-

250,-

1 250,-

6 000,-

200,-

325,275,-

250,-


Av katalog nr. Nr.

bestilles: Kort tittel

Maroquin skinnpleiemiddel

Pris

300,-

Skriftlige bestillinger blir ekspedert i den rekkefølge de innløper. Skulle De i løpet av ca. 14 dager ikke ha mottatt noen av de bestilte bøkene, betyr det at samtlige var solgt. Melding om dette vil ikke bli sendt.


B Avs.: Norlis Antikvariat Universitetsgt. 18 N-0164 OSLO

STORSLAGENT PLANSJEVERK OVER LOKOMOTIVER.

Recent locomotives. Illustration, with Descriptions, and Spesifications and Details, of Recent American and European Locomotives, reprinted from The Railroad Gazette. New York 1883. Folio. (8) + 45 pp + 203 stikk av forskjellige lokomotiver samt konstruksjonstegninger. 40 s. annonser. Slitt skinnbd. Mesteparten av ryggstr. mgl. Fordekkel helt løst, bakdekkel henger i heftetrådene. N. på fribl. Slitt hj. på de siste 4 pl. u. teksttap. Ellers pen og ren materie, jfr. bildene. Best. NOA9016. Pris kr. 2750.-. Knut A. Nilsen skrev en gang at inne i enhver nordmanns hjerte er et lite lokomotiv av sølv. Kjenn etter om ikke denne boken setter alle de små sølvtogene i bevegelse, plansjene er nydelige!

Catalgoue March 2011  

List of antiquarian books

Catalgoue March 2011  

List of antiquarian books

Advertisement