Page 1

Universitetsgt. 18, 0164 Oslo • Tlf. 22 20 01 40 www.antikvariat.net Følg oss på


Alle bestillinger blir ekspedert i den rekkefølge de innløper. Skulle De ikke ha mottatt noen av de bestilte bøkene i løpet av 2-3 uker, betyr det at samtlige var solgt. Bøkene kan hentes i forretningen, eller tilsendes. Vennligst oppgi kredittkort ved tilsending. Faktura etter avtale. Gebyr kr. 40,- samt porto tilkommer. Vi tar forbehold om trykkfeil.

Telefon: 22 20 01 40 Åpningstider :

Mandag Tirsdag, onsdag, fredag Torsdag Lørdag

10 - 17 9 - 17 9 - 18 10 - 15

E-post: post@norlis.no Kredittkort:

VISA, Amex, Mastercard, Eurocard

Universitetsgt. 18, 0164 Oslo • Tlf. 22 20 01 40 • Foretaksnr.: 990 089 515


Skjønnlitteratur 1. ASKILDSEN, Kjell: Heretter følger jeg deg helt hjem. Oslo. 1953. 91 s. Orig. helkartonbd. m. vareomsl. Omsl. revet v. ø. kapitél, ellers pen. Debut. 2. BING, Jon: Alene og fremtiden. Noveller i utvalg Oslo. 1979. 242, (1) s. Orig. illustr. omsl. Falser ubetydelig skrapet, ellers meget pen. Lanterne 442. " ... med noen kortere tekster som ikke har vært trykt i bokform tidligere". 3. BJERKE, André og Carl Keilhau: Den bakvendte familieboken 1955. ABCÅndsliv. Ved to av dem. Oslo. 1955. 4to. 195 spalter. Illustr. Orig. omsl. Ytre falser litt slitt, ellers pen. "Ugler i mosen - munnhell bygget på den kjente iakttagelse at ugler, når de har ondt i sinne, oppholder seg i mose." 4. BOJER, Johan: Olaf den hellige. Drama. Kristiania. 1897. Stor 8vo. 156, (2) s. Eleg. skinnbd. (Refsum) m. opph. bånd. Ryggen svakt falmet, ellers meget pen. Sjelden. 5. BOJER, Johan: Kjærlighetens øyne. Skuespil i fire akter. Andet oplag. Kristiania. 1910. 182 s. Orig. omsl. Forf. ded. "Til Min kjære og store Fru Gerda Lundequist Med venlig helsing fra Johan Bojer" 6. BOJER, Johan: Den siste viking. 1 utg. Kristiania. 1921. 324 s. Orig. helshirtingbd. Liten brett på ryggen. 7. CHRISTENSEN, Lars Saabye: Amatøren. Oslo. 1977. 176, (1) s. Orig. illustr. omsl. Ubetydelig avskrapet, ellers pen. Utkom bare heftet. 8. CHRISTENSEN, Lars Saabye: Saabyes cirkus. Oslo. 2006. 206, (2) s. Orig. kartonbd. m. vareomsl. Ded. fra forf. på tbl. Meget pen. Sign. ded. datert 22.12.2006 9. CHRISTENSEN, Lars Saabye: Gutten som ville være en av gutta. 1. utg. Oslo. 1992. 131 s. Orig. kartonbd. m. varomsl. Pen. Forf. ded. Sign ded. datert 12.12. 1992 (Oslo) 10. DAHL, Konrad: Omkring forhenværende fanger. Smaafortællinger. Kristiania. 1923. 171 s. Orig. sjirtryggbd. Pen. 11. "DE UNGES FORBUND" Første gang på Pegasus, 2den samling. Et mindeskrift udgivet af skolesamfundet ... Kristiania, Eget forlag. 1885. Liten 8vo. 72 s, Orig. typopgr. omsl. Uoppsk. Omsl. frynset i kanter, ellers pen. "1814. Af seklers tunge trældom prøvet/ vi dreves mod en afgrunds rand;/ de gamle kjæmpers sverd var sløvet,/ ..." 12. [ELSTER, T.] Hans Brückenberg: Muren. Kriminalroman. Oslo. 1936. 226, (3) s. Orig. helshirtingbd. m. distinkt funkisdekor. Skjev og litt ufrisk. 13. ELVESTAD, Sven: Aar og Dag. Stemninger og skildringer. Kristiania. 1913. 220 s. Orig. illustr. (Salicath) omslag. Omsl. frynset, ellers pen. 14. ELVESTAD, Sven: Aar og Dag. Stemninger og skildringer. Kristiania. 1913. 220 s. Samt. skinnbd. m. gulldekor. Orig. illustr. (Salicath) foromslag medbundet. Ryggen svakt falmet, ellers pen.

-1-

1 500,300,-

475,-

900,-

1 000,-

400,500,-

375,-

450,-

300,475,-

250,475,750,-


15. FALKBERGET, Johan: Ved den evige Sne. Fortælling. 3. Oplag. Kristiania. 1910. 115 s. Orig. omsl. Ryggen svakt falmet. På omslaget står det Kristiania 1913 16. FALKBERGET, Johan: Nord i haugene. Eventyr. Kristiania, Aass. [1910] 77 s. Enkelt skinnryggbd. m. shirtingfelt uten tekst. Liten pl. på tbl. Ex libr. 17. FRICH, Øvre Richter: Slangeblomsten fra Magdala. Oslo. 1927. 220 s. Fargetr. orig. omsl. [Karl Dahl]. Ufriske kanter, pen materie. 18. FRICH, Øvre Richter: Men Rocambole var ikke død - - ! Oslo. 1930. 172 s. Orig. omsl. [Gerh. Gjerding]. N. på smtbl. Ufrisk. 19. FRICH, Øvre Richter: Vampyren. Oslo. 1930. 179 s. Orig. omsl. [Gerhard Gjerding]. Små rifter, ellers pen. Første utg. i vanlig bokform. Schiøtz 62. 20. FRICH, Øvre Richter: Bandittenes opmarsj. Roca-serien nr. 4. Oslo. 1931. 192 s. Orig., fargetr. omsl. sign. J. H. Ufriske kanter. Ryggen limt. Egentlig førsteutgave ifølge S & R s. 113. E. Sch. 49 b. 21. FRICH, Øvre Richter: Skottet i natten. Äventyrsroman. Bergen. 1944. 192 s. Orig. fargetr. omsl. Spr. i indre fr. fals. En kn. på foromsl. Litt skjev. 22. GARBORG, Arne: Knudaheibrev. Kristiania. 1904. 322 s. Orig dekor. helshirtingbd. N. på tbl., ellers pen. 23. GARBORG, Hulda: Kongens kone. Interiør fra Ludvig XIV's hof. Kristiania. 1906. 142 s. Priv. skb. Pen. 24. GARBORG, Hulda: Helenes historie. Oslo. 1929. 260 s. Orig. helsjirtbd. Små hakk i margen på 5 bl. 25. [GEIST, Johan Fredrik] Humoristiskse minner. En samling fortellinger av J. F. G. Dikemark hustrykkeri. 1933. Liten 8vo. 95 s. Kartonbd. m. oppkl. illustr. omsl. Pen 26. GREIN, Sophus: Sjefens venner. Kriminalroman. Oslo. [1945]. 219 s. Orig. omsl. Noe løs materie, ellers pen. 27. GRIEG, Nordahl: Ung må verden ennu være. Oslo. 1938. Stor 8vo. 378 s. Orig. helshirtingbd. Ryggen falmet, ellers pen. 28. HAMSUN, Knut: Mothwise. London, Gyldendal. [1921] xxx, 182, (2), 8 pp. Vignettes in b&w. Publisher's full cloth. Nice. "Sværmere". British Library har bare registrert 1921-utg. NB har [1922]. Har også kommet på engelsk i paperback i 2009. 29. HAMSUN, Knut: Ringen sluttet. I-II. Oslo. 1. utg. 1936. 206 + 235 s. Orig. omslag. Innbøyde kanter, ellers pen. 30. HAMSUN, Knut: Redaktør Lynge. København. 1893. 332 s. Orig. helshirtingbd. m. beskjeden forgylt dekor. Liten rift i forperm, navn på tbl. Ren, pen og fast materie. 31. HAMSUN, Knut: Aftenrøde. Slutningsspil. København. 1898. (6) + 201 s. Privat skinnbd. m. marmorert ovetrekkspapir. Begge omsl. medb. Ryggen sv. falmet, ellers meget pen. 32. HAMSUN, Knut: Sværmere. [Nordisk Bibliotek.] København og Kristiania. 1904. 133 s. Illustr. i s/h av Louis Moe. Orig. dek. helkartonbd. Helt gullsn. Ekornillustr. forsatser. Litt slitte falser, ellers pen. 33. HOEL, Sigurd: Syvstjernen. Kristiania. 1924. 319 s. Orig. dek. helsjirtbd. m. vareomsl. Vareomsl. sv. gulnet, ellers meget pen. 1. roman -2-

450,-

1 000,250,350,350,-

250,-

225,1 500,400,325,350,225,400,1 250,-

375,3 000,1 750,1 750,750,-


34. HOEL, Sigurd: Syndere i sommersol. Oslo. 1927. 296 s. Priv. skinnbd. m. foromsl. 35. HOEL, Sigurd: Møte vede milepelen. Oslo. 1947. 472 s. Orig. strieryggbd. m. vareomsl. Pen 36. HOEL, Sigurd: Trollringen. Oslo. 1958. 448 s. Orig. strieryggbd. m. vareomsl. Pent ekspl. Forf. ded. "Anton (Hansen) fra Sigurd" 37. I STILLE TIMER. Fortællinger, Æventyr og Digte af danske, norske og fremmede Forfattere. 1ste - 2det Bind Kjøbenhavn. 1877. Liten 8vo. 184 + 192 s. Samt. skinnbd. N. på forsatsbl. Ryggene falmet. Bidrag av bl. a.: Bjørnson, A. Munch, J. Moe og Welhaven 38. IBSEN, Henrik: The League of Youth: The Pillars of Society: A Doll's House. Authorised english Edition. Edited by William Archer. London, Walter Scott . 1890. 8vo. 389 pp., (10 p. adds.) Frontisp. portr. Publ. whole cloth. A few tears to spine, corners bumped. "Prose Dramas." on front cover. Første eng. De unges Forbund 39. IBSEN, Tancred: A viking hero (Leif Eriksson, the first disoverer of America.) Copyright, Tancred Ibsen. 1924. 41 s. Orig. omsl., stifteheftet. Foromsl. løst, nedre v. hj. avrevet. A story combining Leif Eriksson and Christopher Columbus. [Not as talented as his famous grandfather.] 40. IBSEN, Henrik: Hedda Gabler. Skuespil i fire akter. København. 1890. 236 s. Nytt kartonbd. m. klistermarm. overtrekkspapir [Refsumpapir]. Begge omsl medbundet, foromsl. noe ufriskt og m. en flekk. Ellers pen. 41. JENSEN, Johannes V.: Paa Ski. Med forord av Erling Nielsen Oslo, Norli. 1971. Upaginert. Illustr. Orig. omsl. Pen "Opplaget (er på) 600 eksemplarer" 42. KIELLAND, Alexander L.: Kunst og kunstsans. Stavanger. 1965. 25, (3) s. Orig. omsl. Pen. Nr. 9/350. Gastrosofiske småskrifter nr. 5. 43. KINCK, Hans E.: Gammel Jord Kristiania. 1907. 226 s. Orig. omsl. Foromsl. løst. Forf. ded. "Til herr dr. phil. Vilh. Andersen i ærbødighed fra Hans E. Kinck." 44. KJÆR, Nils Nye Epistler. Kristiania. 1912. 238 s. Orig. gulldekorert, blått helsjirtingbd. Pen. "Da jeg i Vaares læste Hamsuns artikler om gamle og unge, blev jeg dybt forstemt og pesonlig bekymret, indtil jeg mod Slutten opdagede, at han tillæger Ungdommen saa megen Elasticitet, at den kan tøies lige op imod Femtiaarsalderen, og da følte jeg meg jo atter elastisk." 45. KJÆRSTAD, Jan: Forføreren. Oslo. 1993. 531 s. Orig. bd. m. vareomsl. Omsl. litt pl., ellers pen. 46. KLÆBO, John: Digte og Fortællinger samt A. O. Vinjes Livshistorie. Udgivne og ledsagede med den afdødes Biografi ved H. G. Med Forord af Professor A. Chr. Bang. Med 8 Portrætter og et Billede af "Pladsen", A. O. Vinjes Barndomshjem. Kristiania. 1888. Stor 8vo. 200 s. Eleg. skinnbd. (Refsum) m. opph. bånd. Pen. 47. KOMETEN. Samling af lystige Historier og Digte m.m. til Underholdning og Oplæsning. I - III Kristiania. 1898 - 1899. 63 - 63 - 63 s. Orig. illustr. omsl., delvis uoppsk. Omsl. frynset, ellers pene. -3-

650,450,1 000,-

550,-

950,-

750,-

1 750,250,-

400,-

1 250,-

450,-

350,850,-

400,-


48. KROHG, Christian: I smaa Dagsreiser til og fra Paris. Kristiania. 1897. Liten 8vo. 141 s. Illustr. av forf. Orig. helshirtingbd. NN. fjernet fra tbl., ellers pen. 49. [KVAALEN, Olav Sondresen og Fridtjof Knutsen] Karl Spanser: Her lukter svidd - Av en Oslodetektivs opplevelser. Oslo. 1943. 168 s. Orig. omsl. Ufriske kanter på omsl., ellers pen. 50. [KVAALEN, Olav Sondresen og Fridtjof Knutsen] Karl Spanser: Det begynte i Vaterland. Oslo. [1945]. 175s. Orig. omsl. En knekk på foromsl., ellers uoppsk. og pen. 51. LIE, Jonas: Digte. Christiania, Dybwad. 1867. Liten 8vo. 79 s. Orig., blått helsjirtbd. Kapitél slitt, indre falser spr., navn i gammel hånd på fribl. Debut 52. LIE, Jonas: Digte. Christiania, Dybwad. 1867. Liten 8vo. 79 s. Orig. omsl. i ett nytt kartonbd. m. Refsumpapir, foromsl. foret opp i marg. Liten fuktskj. på omsl. marg, ellers pen. Debut 53. LIE, Jonas: Fortællinger og Skildringer fra Norge. Kjøbenhavn. 1872. (4) + 123 s. Fraktur. Orig. blått helshirtingbd. m. blindpr., helt gullsn. Ytre falser skrapet, hj. litt støtt, n. i gammel håmd på fribl. Noen s. brunpl., men et godt ekspl. Ex libr. Nordfjordshesten. Sunnmør-ottringen. Finneblod. Svend Foyn. S&R s. 209. 54. LIE, Jonas: Et brev fra ... Til ungdom i Tønsberg. Tønsberg. 1962. Stor 8vo. 12 ark, bare tr. på en side. 5 s. tekst. 3 hels. tresn. av Hans Gerhard Sørensen trykt direkte fra blokkene. Orig. omsl. Pen. "Innunder jul 1893 sendte skolesamfunnet V.E.T. ved Tønsberg høiere skole en morsom hilsen ... Som takk sendte dikteren dem dette brevet." 55. [LIE, Jonas] Susamel (Af ...) Christiania. [1880]S. 105 - 125 i Dybwads Illustrerede Folkekalender. Nyere helgranitolbd. Tromsø. Noe endret tekst i "Otte Fortællinger" 1885 56. LITERÆRT ALBUM med Bidrag af norske Forfattere. Udgivet af Christiania Kunstnerforening til fordel for dens Understøttelsesfond Kristiania. 1880. 138 s. Nyere dek. helkartonbd. (Refsum) m. begge omsl. Foromsl. litt pl., ellers pen. Bidrag av bl.a. A. Much, Alexander Kielland (Folkefest) og M. J. Monrad. Folkefest utkom i Nye Noveletter til julesalget 1880 57. MAGISTAD, Torgeir: Odelsgrunn. Oslo. 1938. 40 s. Orig. omsl. Ryggen falmet, ellers pen. Spelstykke om odel og språkstrid. 58. MANN, Thomas: Buddenbrooks. Verfall einer Familie. Roman. Einundvierzigste Aufl. Berlin, Fischer. 1908. 566, 539, (4 ads.) pp. Publ. illustr. whole cloth. Nice 59. [MEYN, ANTOINETTE] MARIE: En Kjærligheds- historje fra gamle Dage Christiania. [1896] FØRSTE Tus. 269 s. Illustr. Rikt dekorert orig. helsjirtbd. Hilsen på fribl., ryggen mørknet. 60. MYKLE, Agnar: Tyven, tyven skal du hete. Oslo. 1951. Stor 8vo. 251 s. Orig. shirtryggbind. Illustr. foromsl. medbundet. Svakt buet, ellers pen. 61. NORMANN, Regine: Krabvaag. Skildringer fra et lidet fiskevær. Kristiania. 1905. 137 s. Orig. blått helsjirtbd. m. gulldekor. Nedre hj. litt støtt, ellers et pent ekspl.

-4-

450,250,250,5 000,-

3 000,-

3 250,-

350,-

1 500,-

1 250,-

375,-

450,375,450,3 000,-


62. PRØYSEN, Alf: Utpå livets vei. Stubber og fortellinger. Oslo. 1952. 156 + (1) s. Omsl. illustr. og vign. v. Kjell Aukrust. Orig. omsl. Uoppsk. Ryggen litt pl., ellers pen. 63. PRØYSEN, Alf: Muntre minner fra Hedemarken. Viser på ei fjøl. Med tegninger av Kjell Aukrust. 2. oppl. Oslo. 1959. 104, (5) s. Illustr. Orig. omsl. Prislapp fjernet fra foromsl. Ellers pen. Forf. ded. "Hjertelig hilsen Alf Prøysen". 64. ROLFSEN, Edith: Den myrdede lever. Oslo, Brann forlag. 1950. 160 s. Orig. omsl [Hede]. Glansdekket foromsl. Noe ufriske kanter, ellers pen. Forfatteren var senere kjent som skuespilleren og operasangeren Edith Thallhaug. "Hun debuterer her med sin første bok" [sitat fra bakomslaget]! 65. ROLFSEN, Nordahl: Da jeg var gut. Tre fortællinger. Bergen. 1888. 146, (2) s. Ekstra illustr. tittelbl. Rikt dekorert orig. helsjirtbd. N. på fribl., ellers meget pen. 66. SCHØYEN, Elisabeth: Hellig Olaf. Historisk fortælling af … (Fyrstinde Gonzaga). Illustreret ved Th. Kittelsen. Kristiania. 1897. Stor 8vo. 388 s. Flott originalt dekorert shirtingbind. Illustrert. Ubetydelige bruksspor. Et pent eks. 34 helsides illustasjoner av Kittelsen med billetekster i rødt trykt på sidens verso. 67. SCOTT, Gabriel: Jagtjournalen. En bog om havet, kysten og skogene. Kristiania. 1901. 167 s. Shirtryggbd. m. oppkl. for- og bakomsl. "Julen 1914" på tbl., litt beskåret. Fast og ren materie. 68. SCOTT, Gabriel: Himmeluret. Komedie i tre akter. Kristiania. 1905. 141 s. Orig. omsl., ubesk. St. på foromsl. 69. SCOTT, Gabriel: Fugl Fønix. En Fortælling fra en norsk Kystby. Kristiania, Sarheim. 1907. 363 s. Orig. omsl. Løs, omsl. fuktskjoldet, rygg delvis slitt bort. 70. SCOTT, Gabriel: Pukkelen. Komedie i tre akter ... Oslo. 1949. 198 s. Orig. omsl. Uoppsk. Ryggen noe mørknet, ellers pen. 71. SIVERTSON, Sylvester: Udvalgte Digte af ... samlede og udgivnve af Ole Sivertson. Christiania. 1848. 168 s. Portr. Samt. helsjirtbd. N. på fribl. 72. SUNDT, Karen: Organistens datter. Fortælling fra virkeligheten. 1. utg. Sammenbundet med Isabella Braun: Skrivebordets hemmelighed. Kristiania. 1915 - 1911. 96 + 211 s. Orig. dek. helshirtingbd. Ryggen falmet, ellers pen. 73. SUNDT, Karen: Organistens datter. Fortælling fra virkeligheten. Andet opl. Kristiania. 1920. 112 s. Orig. omsl. Ryggen er falmet og har en liten sprekk. Ellers pen. 74. SVENDSEN, Georg: Ridderne av øksen. Oslo. 1945. 210 s. Illustr. orig. omsl. Noe ufriske kanter, ellers pen. Kriminalroman. 75. [WERGELAND, Henrik] Phantasmer efter Ravnekrog-Poetens Manuscript … af Siful pro Patria Sifadda. Hermed et Steentryk. Christiania. 1829. Liten 8vo. 46 s. Nyere shirtingbd. Små blekkfl. på tbl. ellers pen. Med det sjeldne, foldete litografi i god stand (satirisk gjengivelse av Torvslaget etter tegn. av Wergeland). 76. AABEL, Andreas og H. U. Berg: Et Nautmøte. Fé- og Tryllefarce i 1 akt. Illustrationerne af A. Bloch. Kristiania. 1901. 54 s. Pianonoter. Orig. kartonbd. m. oppkl. illustr. omsl. Sjirtingrygg. Pen. Opført tredje Juledag1861 i Næs pa Øvre Romerike -5-

375,650,-

250,-

900,450,-

850,500,1 000,425,750,450,300,200,-

7 500,-

475,-


Lyrikk 77. ANDERSEN, Astrid Hjertenæs: De ville traner. Høvik. 1945. Stor 8vo. 57, (1) s. Omsl. og illustr. v. Snorre Andersen. Orig. omsl. N. på tbl. Forf. ded. Debut. "Kjæreste Elsa! (Isefiær) Takk for all oppmuntring og interesse. Kjærlig hilsen din Atta (Astrid Hjertnæs Andersen)" 78. BØRLI, Hans: Jeg ville fange en fugl. Oslo. 1960. 65 + (1) s. Orig. fargetr. omsl. Noe gulnet rygg, ellers pen. 79. BØRLI, Hans: Ved bålet. Dikt Oslo. 1962. 76, (1) s. Orig. illustr. omsl. Meget pen 80. BØRLI, Hans: Kyndelsmesse. Oslo. 1972. 90 s. Orig. omsl. [Rolf Anderson]. Uoppsk. Meget pen. 81. BØRLI, Hans: Vinden ser aldri på veiviserne. Oslo. 1976. 90 s. Orig. omsl. Pen. 82. BØRLI, Hans: Dagen er et brev. Oslo. 1981. 68, (1) s. Orig. omsl. Meget pen. 83. BØRLI, Hans: Hver liten ting – Oslo. 1964. 80, (1) s. Orig. omsl. Uoppsk. Meget pen. 84. BØRLI, Hans: Frosne tranebær. 1. utg. Oslo. 1984. 50, (2) s. Orig. omsl. [Kåre Tveter]. Meget pen. 85. CHRISTENSEN, Lars Saabye: Jaktmarker. Dikt. Oslo. 1979. 68 s. Orig. omsl. Pen. 86. CHRISTENSEN, Lars Saabye: Stempler. Dikt. Oslo. 1989. 58 s. Orig. omsl. Meget pen. 87. CHRISTENSEN, Lars Saabye: Kamelen i mitt hjerte. Dikt. Oslo. 1978. 55, (1) s. Orig. omsl. Meget pen. 88. CHRISTENSEN, Lars Saabye: Paraply. Oslo. 1982. 87, (1) s. Orig. omsl. Meget pen. 89. CHRISTENSEN, Lars Saabye: Paraply. Oslo. 1982. 87, (1) s. Orig. omsl. Bakre omsl. marg plettet. Forf. ded. Til ... med sommerhilsen 1982 fra Lars! 90. EIDSLOTT, Arnold: Av dynd og Amazonas. Oslo. 1963. 75 s. Orig. omsl. Kantene innbøyde, særlig nederst, ellers pen. 91. KVALSTAD, Louis: Kornsus. Oslo. 1936. Orig. dek. helshirtingbd. Ded. på smtbl. Rygg svakt falmet, ellers meget pen. "Til Stein Bugge - med hjertelig hilsen fra Louis Kvalstad. 1.12.36." 92. LAGERKVIST, Per: Dikter. Senere tus. Stockholm. 1949 440 s. Orig. omsl. Omsl. litt frynsete. Forf. ded. "Til Henning Koefoed med hjärtligt takk och hälsning från Pär Lagerkvist" 93. LIE, Jonas: Hilsen til Fredrikshald. Ved Studenternes og Handelsstandens Sangforeningers Nærværelse i Fredrikshald 6te Juni 1870. Kristiania, Tønsbergs. Stor 8vo. 4 s. Nyere granitolryggbd. Tittel påført klebelapp på forperm. Pen. 94. LIE, Jonas: Sang i Anledningen af Priindsesse Lovisas og Kronprinds Frederiks Formæling den 28de Juli 1869 [Christiania], Gundersens. Stor 8vo. 4 s. Nyere Sjirtryggbd. m- skinn tittelfelt på forperm. 2 bretter, ellers pen. 95. MUNCH, A.: Jesu Billede. Digtkrands efter en romersk Legende. Christiania. 1865. Liten 8vo. 96 s. Orig. dek. helsjirtbd. m. helt gullsn. Pen -6-

600,-

650,850,750,450,350,850,550,400,400,650,300,450,-

500,200,-

900,-

850,-

900,550,-


96. MUNCH, A.: Eftersommer. Ny digtsamling. Kjøbenhavn. 1867. Liten 8vo. 196 s. Orig. dek. helsjirtbd. m. helt gullsn. Pen Heri: "En finnekone" 97. MUNCH, A.: Mindedigte over norske og danske Mænd og Kvinder fra 1834 til 1877. Christiania. 1877. 8vo. 152 s. Orig. dek. helsjirtbd. m. helt gullsn. Pent ekspl. 98. SCOTT, Gabriel: Sverdliljer. Vers. Kristiania. 1912. Liten 8vo. 83, (3) s. Orig. omsl. Uoppsk. Svakt smusset, ellers pen. 99. ULVEN, Tor: Skyggen av urfuglen. Oslo. 1977. 56 s. Orig. omsl. m. maur [Inger Johanne Nygren]. N. på smtbl. Litt gulnet og m. en fuktsj, langs ryggen, ellers pen. Debut. 100. WESSEL, Johan Herman: Hundemordet. Kristiania. 1893. 4to. Upag. Illustr. i s/h av Th. Kittelsen. Orig. omsl. m. rødt trykk. Ufriskt omsl. Litt gulnet, men likevel pen materie. Heri andre illustrasjoner enn i 1896- og senere utg. av "Digte". 101. WESSEL, Johan Herman: Hundemordet. Kristiania. 1893. 4to. Upag. Illustr. i s/h av Th. Kittelsen. Orig. omsl. m. rødt trykk. Litt gulnet, ellers pen. Heri andre illustrasjoner enn i 1896 - og senere utg. av "Digte".

400,-

400,1 000,1 750,925,-

950,-

Barnebøker 102. EIDEM, Odd: Fuglen som aldri sang. Illustrasjoner av Teddy Røwde. Oslo. [1949] Stor 8vo. 57 s. Orig. illustr. kartonbd. m. sjirtingrygg. Pen. 103. EIDEM, Odd: Jeppe Jansens Giraff. En familielesebilledbok for barnslige sjeler. Oslo. 1969. Stor 8vo. 126 + (2) s. Rikt illustr. i farger. [Hans Normann Dahl.] Orig. dek. helkartonbd. En rettelse og en hilsen fra Odd Eidem på tbl. Meget pen. Eidem har rettet "barnslige sjeler" til "barnlige sjeler", kanskje var det slik han egentlig ønsket tittelen. 104. GUNDERSEN, Marie & Mathilde Munch: Min første læsebok. Kristiania. 1917. 104 s. Illustr. i farger og s/h. Orig. shirtryggbd. Noen blyantmerker og flekker på flere sider. St. på fordekkel. 105. LINDGREN, Astrid: Bara roligt i Bullerbyn. 1. utg. Stockholm. 1952. 127 + (1) s. Illustr. i s/h av Ingrid Vang Nyman. Orig. shirtryggbd. m. fargetr. dekler. Skjev. Noe avskrapet. Navn i forsats. Pen og ren materie. 106. LÜTJE, Dr. J.: Buste-Lise elle muntre historier ... for Barn. Oversat av Cand. Rudolf Muus. Tegninger av F. Maddalena. Kristiania. [1929] 4to. 24 s. Fargeillustr. Illustr. kartonbd. m. sjirtingrygg. Materien løs fra bindet, st. på tbl. 107. MJØEN, Heljar: Rare dyr fra fremmede land. Med bilder av Odd Brochmann. Oslo. 1945. Stor 8vo. 62 s. Orig. illustr. kartonbd. Pen. 108. MUNTHE, Margrethe: Kom, skal vi synge! Første, anden og tredje samling. Senere oppl. Kristiania. 1920 - 1922. 32 + 40 + 32 s. Noter. Dek. origbd. m. shirtrygg. Navn på forperms verso i alle bd. Litt buet, 2den saml. litt fuktskj. på perm, ellers pene. 109. PRØYSEN, Alf: Lillebrors viser. Melodier, Finn Ludt. Bilder, Øystein Jørgensen. Oslo. 1949. Tv4to. Upag. 14 bl. Illustr. Noter. Orig. fargetr. omsl. Litt avskr. langs kantene, ellers pen. Blåbærturen, Lillebrors vise, Pelles bursda', Blåbærturen m. fl. -7-

650,475,-

375,500,325,375,475,-

1 250,-


110. PRØYSEN, Alf: Skøyerviser. Oslo. 1952. Tv4to. [16 s.] Illustr. [Nordrå]. Noter. Orig. omsl. Brett på foromsl. Delvis løs v. heftestiftene. Ellers pen. Å huttetuttetei. Lillebror alene inne. Da mor hadde bursda'. Lekeregle. 111. PRØYSEN, Alf: Skøyerviser. Oslo. 1952. Tv4to. [16 s.] Illustr. [Nordrå]. Noter. Orig. omsl. Pen. Å huttetuttetei. Lillebror alene inne. Da mor hadde bursda'. Lekeregle. 112. PRØYSEN, Alf: Halvmeter'n. Tegninger av Omar Andréen. Oslo. 1962. Tv8vo. 38 s. Orig. kartonasjebind. Illustrasjoner i sort og brunt. Noe støtt i kapitelene, ellers et meget pent eksemplar. "Jeg heter Halvmeter'n fordi jeg er så lang at ungene har omkring sier jeg er en sånn hvalp som en får kjøpt i metervis..." 113. PRØYSEN, Alf: Sirkus Mikkelikski. Oslo. 1963. 118 s. Illustr. og bindillustr. av Hans Norman Dahl. Orig. kartonbd. 114. PRØYSEN, Alf: Den grønne votten. Oslo. 1964. 84 s. Omslag og illustrasjoner av Borghild Rud. Orig. illustrert kartonbd. m. shirtrygg. Ryggen litt falmet, ellers pen. 115. PRØYSEN, Alf: Teskjekjerringa i eventyrskauen. Oslo. 1965. 107 s. Omslag og illustr. av Borghild Rud. Orig. illustr. kartonbd. Litt innbøyde kapitéler, ellers pen 116. PRØYSEN, Alf: Samlede viser og vers. Illustrert av Hanne Halvorsen. 3 bd., 1. oppl. Oslo. 1975. 191, (1) + 169, (1) + 171, (5) s. Illustr. i s/h. Orig. fargedekor. kartonbd. Pene. 1. Fra Adventsvise til Hårrdagsvise. 2. Fra Bakvendtland til Sirkusvisa 2. Fra Sjette Gongen til Årstidene 117. SCOTT, Gabriel: Hollænder-Jonas. Eller gutten sin egen, som der ikke fandtes make til i sju sogn. Kristiania. 1908. 128 s. Orig. fargetr. omsl. [Sverre Knudsen] Løs, ryggstripe avslitt, omsl. frynset. Ubesk. 118. SCOTT, Gabriel: Gutten i røiken. Eller en ny bog om Hollender-Jonas. Kristiania. 1910. 130, (1) s. Orig. kartonbd. med fargetr. illustr. av Karl Uchermann, shirtrygg. Forperm oppskrapet, indre falser spr. Hilsen på smusstbl. 119. TYRIHJELL, A.: Viser og vers for de små. Oslo. 1943. 4to. 32 s. Illustr. i s/h av Chr. Kittelsen. Noter. Orig. kartonbd. Ryggen slitt nederst, ellers stort sett pen.

800,-

1 100,-

800,-

425,450,500,875,-

750,1 000,250,-

Litteraturhistorie. Bøker om bøker 120. ARNEBERG, Halfdan: Skriftboka. Oslo. 1939. Stor 8vo. 96 s. Orig. omsl. spiralheftet. "Bulker" i omsl. 121. [ASBJØRNSEN] HANSEN, Hans: P. Chr. Asbjørnsen. Biografi og karakteristikk. Oslo. 1932. 487 s. Portr. Eleg. skinnbd. m. opph. bånd (Refsum) Ryggen svakt falmet, ellers meget pen. 122. [BOJER] Johan Bojers tale til unge håndverkere. Oslo. 1934. 4to. 12 upag. ark. Nydelig papir, grafikk og vignetter. Et tofargetr. av Bojer. Orig. karton omsl. En liten br. i marg, ellers pen. "Fremført av forfatteren ved utdelingen av svennebrev i Oslo Håndverks- og Industriforening den 28 april, 1934."

-8-

350,450,425,-


123. SCHIÖTZ, Eiler H.: Utlendingers reiser i Norge. En bibliografi. Iteneraria Norvegica. A bibliography on foreigners' travels in Norway until 1900. Oslo. 1970. Stor 8vo. 589 s. Enkelt shirtryggbd., ufriskt. Endel løse blader og kopierte sider. Tallrike rettelser i teksten. Dette er et korrekturekspl., men rettelsene er ikke tatt med i ordinær utg., men endel finnes i bd. II. Utklippet foromsl. ligger ved. S. 1 (frontisp.) - 8 i kopi. Endel prisnoteringer. 124. SCHIÖTZ, Eiler H.: Utlendingers reiser i Norge. En bibliografi. Iteneraria Norvegica. A bibliography on foreigners' travels in Norway until 1900. Oslo. 1970. Stor 8vo. 589 s. Priv. shirtryggbd., ufriskt. Endel løse blader. Tallrike rettelser i teksten, det er ikke en korrektur, for rettelsene er ikke tatt med i senere utg. Utklippet foromsl. ligger ved.. "Overbibliotekar Gerhard Munthe vennligst fra forf." 125. [STAALESEN] SYVERSEN, Odd Magnar: Vargens Vend/nekrets. Gunnar Staalesen - en bibliografi Bokmakeriet. 1994. Stor 4to. 111 s. Orig. illustr. helkartonbd. Pen. "Trykt i 200 eksemplarer". Heri også: "Persongalleriet i fortellingene om Varg Veum" 126. SUNDSETH, Arnt Bryde: Th. Kittelsen. En bibliografi. Oslo. 1941. 8vo. 58 s., (2) bl. Interfoliert. Sol. priv. skinnbd. Pen.

1 500,-

900,-

600,-

375,-

Folkeminne og eventyr 127. ASBJØRNSEN, P. Chr.: Norske Folke- og Huldre-Eventyr i Udvalg ... Med Illustrationer ... af P. A. Arboe, H. Gude, Lerche, E. Petersen, Schneider, Sinding, Tiedemand og E. Werenskiold. København. 1879. (12), 360 s. Fraktur. Orig. brunt helsjirtbd., "Nissebind" m. forgylt trykk og dekor. Bindet rep. m. nyere, enkel rygg som bare har tekst. Første illustrerte utgave. Østberg 61. 128. [ASBJØRNSEN] Eventyr fra fremmede Lande. Fornemmlig efter Asbjørnsen og Grässe's "Nord und Süd". Christiania. [1860] Liten 8vo. IV, 1 bl., 200 s. Illustr. m. utenlandske eventyr- xylografier. Fraktur. Orig. illustr. kartonbd. m. nyere skinnrygg. Navn på forsats. Indre falser forsterket. Østberg nr. 35. Materien har Steensballe som forlegger, bindet oppgir Steensballes Bogh. eftfh. (H. Reenskaug). Illustr. på for- og bakperm. 129. [ASBJØRNSEN] Dybwads Illustrerede Folkekalender for 1880 + 1881 + 1882. Christiania. [1879 - 1881]157, (3) +147, (9) + 156 s. Illustr. Fraktur. I ett solid. skinnbd. Pen. Asbjørnsen bidrag i alle tre. Jæger: "Bernhard Herre." Kittelsen. Schnitler: "Major Jürgensen og Lærdølerne" og "Lier og Matrand" 130. BERGE, Rikard: Norskt bondeliv i segn og sogu. Med bilæte av Johanna Bugge Berge. Kristiania. 1910. 64 s. Orig. fargetr. omsl. Fargetr. tbl. og illustr. Pent ekspl. Uoppsk. 131. KOBBERSTAD, Nora: Folkemuseets ringdanse. Kristiania. 1904. 19 s. Dekorert helkartonbd. (Refsum) Pent ekspl. 28 sangerm. notetr. 132. SUNDT, Eilert: Om Overtro (+) Mere om Overtro. [Christiania] (1859) S. 376 391 + 440 - 475. I 2 shirtryggbd. m. marm. overtr. Klebelapp m. tittel på forperm, spr. i indre falser. Ex libr. "Udsnit af Fokevennen VIII" Kpl. -9-

1 250,-

1 250,-

1 250,-

400,425,-

1 250,-


Topografi, lokalhistorie og genealogi 133. AMNÉUS, G.: Kort historisk fremstilling af Kristiania by's handel, skibsfart og industri Kristiania. 1900. Stor 8vo. 155 s. Illustr. Nyere shirtbd. Ryggen sv. falmet, ellers pen. 134. BERGSGAARD, A.: Gammelt fra Hallingdal. Skatte og Sagefaldslister samt utdrag av tingbøker for Aal fra 1610 til 1848. Oslo. 1925. 140 s. Orig. omsl. Ryggen falmet, ellers pen. 135. BJØRGAN, Anders: Rein Kirke og kloster, gård og gods. Trondheim. 1932. Stor 8vo. Illustr. 64 s. Kartonbd. m. oppkl. omsl. Bokhandlerst. på forperm 136. BOLIGARBEIDET GJENNEM TYVE ÅR. En beretning om Oslo kommunale boligråds virksomhet og kommunens arbeide med boligsaken 1911 - 1931. Med en oversikt over beboelses- og befolkningsforhold 1814 - 1914. Oslo komm. boligråd. 1931. (8) + 265 s. Illustr. Orig. omsl. m. foto fra lysfesten ved innvielsen av Ilatrappen i 1930. Sol. skinnbd. (Refsum). Ryggen falmet, ellers pen. 137. BORCHSENIUS, J.: Skien før branden 1886. Oslo. 1934. 8vo. 201 s. Illustr., foldekart over det avbrente strøk. Eleg. skinnbd. (Refsum), m. begge omsl. medbundet. Ryggen falmet, ellers pen. 138. [BOSSE] KRAMER, Erich: Die "Bosse". Beitrag zur Geschichte eines Mansffelder Rittergeschlechts und seines Sippenkreises Glücksburg. 1952. Liten 8vo. 242 s. Portr. Orig. sjirtryggbd. Permen buet, ellers pen. "Sonderdruck vom Originalsatz ..." 139. [BYGDØY] Bygninger fra Norges Middelalder hvilke Hans Maj. Kong Oscar den Anden har flyttet til Bygdø Kongsgaard 1888. Uddeles som gave. Christiania. 1888. Stor 4to. 24, 28, 13 - 24 (kpl.) Fargetr. foldekart over Bygdö. Illustr. m. xylogr. Orig. omsl. Pen. Fargetrykt foldekart m. navn på beboerne. 140. [BYGDØY] Oscarshal. (På omslagets verso.) Til De Svenske og Danske Deeltagere i Studentermødet fra Bestyreren af Ladegaardsøens Hovedgaard. [Christiania] [1869]4to. 6 bl., upag. Illustr. Nyere kartonbd. m. sjirtrygg. m. orig. foromsl. Omsl. er klebet ned mot forsatspapiret. Pen. Heri om bl. a. Oscarshall og Dronning Louises Sæterhytte. Skrevet av Christian Holst. 141. CHRISTIANIA SKATTEBOG for Aaret 1894. Christiania. 1894. 240 s. Noe slitt orig.bd. m. shirtrygg. Sprekker i falser, men holder godt sammen. Stempler på tbl. Her ser vi at boghandler Olaf Norli i 1894 - fire år etter oppstart av forretningen - hadde en inntekt på kr. 4000. 142. DAAE, Ludvig: Bidrag til Christiansunds Historie indtil 1814. Christiania. 1892. 99 s. Nyere helsjirtbd. Pen. Sign. hilsen fra L. Daae innklebet. Særtryk af "Norsk historisk Tidsskrift" 143. ECKTELL, Sogneprest C. J.: 1869 - 1919 Grønlands Kirkes 50 - Aarsjubileum. Et Mindeskrift utgit av ... Kristiania. 1919. 166 s. Illustr. Illustr. kartonbd. m. sjirtrygg. Pen. 144. EINUNG, H. H.: Tinn Soga. Band II. Nytt opplag Kragerø. 1953. Stor 8vo. 719 s. Illustr. Orig. helgranitolbd. Pen. Dei eiskilde gardane: Austbygdi sokn, Atrå sokn, Mæl sokn, Dal sokn - 10 -

425,450,475,550,-

550,450,-

2 000,-

1 750,-

1 000,-

650,-

325,750,-


145. [FASTING, Claus] Provinzialblade. III B. No. I - No. 52 (Mgl. Nr. 5) Bergen. 1780. 416, (6 Register) s. Nyere helkartonbd. (Refsum) m. rødt tittelfelt. Mgl. Fellestittelbl. for Bd. III. 146. FOSS, Frithjof: Beretning om Den Norske Industri- og Kunstudstilling i Christiania Sommeren 1883 og den dermed forbundne Landbrugsudstilling. Udgiven paa Central- komiteens Foranstaltning af ... Christiania, Forlagt af Alb. Cammermeyer. 1884. 207 s. + 2 foldeplansjer. Orig. rødt dekorert helsjirtingbd. Ryggen noe falmet, ellers meget pen. Utstillingen fant sted på Tullinløkka med i alt 2245 utstillere. Arkitekt Adolph Schirmer tegnet det smakfulle anlegget og paviljongene. Både estetisk og på alle andre måter var dette en suksess. Et sjeldent skrift i usedvanlig god stand. Halvorsen II, 323. 147. FRA NORDLAND OG FINMARKEN. Tromsø Stifts Aarbok 1916 + 1917. 2 hf. Kristiania. Stor 8vo. 108, (4) + 108, (4) s. Illustr. i s/h. Heftet, foromsl. mgl. på 1916, foromsl. rep. m. tape på 1917. Ryggstriper slitt. Pen materie. 148. GLEDITSCH, Biskop J. Gammelt og nytt fra Trøndelag, Møre og Namdal. 2den samling. Utgit av ... Trondhjem. 1926. Stor 8vo. 78 s. Illustr. Orig. omsl. Rifter i omsl., ellers pen. 149. HEBER, Gustav: Numedals fortid. Et bidrag til de østlandske fjellbønders historie ... Oslo. 1932. 198 s. Sol. skinnbd. (Refsum) m. opph. bånd. Med begge omsl. Ryggen noe falmet, ellers pen. 150. HOLCK, Julius: Tyskebryggen i Bergen Ant. J. Karlsens Kunstforlag. (1900) Tbl., 26 pl. m. bilder, 1 tekstpl. (kpl.) Orig. dek. helsjirtingmappe. Plett på forperm, ellers pen. 151. HØIFJELLS-SANATORIET i Gausdal. Tretten stasjon. Et historisk tilbakeblikk ved 50 års jubileet. Oslo. 1926. Liten 4to. 38 s. Illustr. Helkartonbd. m. oppkl. omsl. Forperm litt pl., ellers pen. 152. HÖRMAN, Ernst: Svenskarne i Kristiania. En historisk öfversikt i sammandrag. Kristiania. 1904. Stor 8vo. 108 s. Illustr. Skinnbd. (Refsum) m. opph. bånd. Ryggen noe falmet, ellers pen. Små sår i tbl. Stadig aktuell. 153. JÆGER, Henrik: Bergen og Bergenserne. Bergen. 1889. 264 s. Meget vakkert dek. orig. helshirtingbd. Alle snitt røde. Pen typografisk lay-out. Indre falser rep, ellers pen. Den generation, som nu vokser op, kan ikke ad selvoplevelsens vei danne sig noget indtryk af det gamle Bergen. 154. KARLSSON, K. H. og Gustav Storm: Finmarkens Beskrivelse. Brev til Pave Leo den 10de fra Erkebiskop Erk Walkendorf ... Med facsimile af originalen i det Vatikanske Arkiv. Kristiania. 1901. Stor 8vo. 22, 2 (Tillæg ...) s. Komb. omsl. og tbl. Anelse beskåret i ytre marg slik at ded. er påvirket. " ... Ærbødigst fra Gustav Storm" Latinsk og norsk tekst. "Der findes der ogsaa forfærdelige Søorme; de mindste af dem er 30 Alen lange ..." 155. KIELLAND, Gustav, hovedred.: Om Blakers Kirker. Prester og kirkelige forhold. Utgtt ved Blaker Kirkes femtiårsjubileum 21. desember 1931. Oslo. 1931. Stor 8vo. 55 s. Illustr. Helkartonbd. m. begge omsl. Pen. 156. KLAKEGG, Anders O.: Bygdebok for Jølster. Ættesoge 1801 - 1974 Jølster. 1985. Stor 8vo. 1128 s. Illustr. Origbd. Har tilhørt Kåre Lunden, sign. og med hans notater. - 11 -

1 500,1 250,-

550,350,475,650,525,575,-

525,-

350,-

350,750,-


157. KLEIVEN, Ivar: Gamal bondekultur i Gudbrandsdalen. Ringebu. Oslo. 1928. 329, (1) s. Illustr. Orig. helshirtingbd. 158. KORNELIUS, K. O.: Smaakirken i Vaterland. Kristiania. 1920. 83 s. Illustr. Orig. illustr. kartonbd. m. sjirtingrygg. Liten pl. på forperm, ellers pen. Hilsen fra utg. på tbl. Oslo 159. KRISTIANIA BYGGESELSKAP FOR smaaleiligheter. 1ste Aarsberetning (for 1912) - 25de Aarsberetning. Kristiania - Oslo. 1913 - 1937. Sep. pag. Illustr. Eleg. skinnbd. (Refsum) m. opph. bånd. Pen 160. MADSEN, Andreas: En skjærgårdsbygd på 1700-tallet. Hvaler, næringsveier og økonomiske forhold i de siste 30 årene av det 18. århundre. Sarpsborg, Østfold historielag. 1958. 130 s. + kart. Tabeller. Orig. omsl. Litt ufriske kanter, ellers pen. Fra Hvaler. 161. MAURER, Axel: Kristiania-viser. Kristiania. 1907. 78, (1) s. Illustr. m. foto. Orig. illustr. kartonbd. m. sjirtrygg. Tekst i gull på ryggen. På tbl.: "Redaktionen af Svenska Dagbladet til velvillig anmeldelse" m. blekk 162. NIELSEN, Dr. Yngvar: Christiania og Omegn. Illustreret Haandbog for Reisende. Text af ... Tegninger af A. Bloch. To Karter. Christiania. 1894. 112, (1) s. Orig. rikt dek. helsjirtbd. Forperm fuktskj., ellers pen. "Kart over Christiania 1894. 1/15000 af sand Störrelse" 46, 5 x 39,5 cm. "Christiania Omegn. Maalestok 1:100000" 163. NIELSEN, Yngvar: De gamle Helligdomme paa Selja [Kristiania] [1905] Stor 8vo. S. (164) - 181. Kartskisser. Bl. frynsete omsl. Tittel påført for hånd. Ded. fra Y. N. Fra "Historiske Afhandlinger tilegnet Professor Dr. J. E. Sars ..." 164. NORDERHOV. En fremstilling av herredets utvikling til 1914. Red. August Steinhamar. Hønefoss. [1914] Stor 8vo. XIII + (3) + 664 s. Illustr. Orig. helshirtingbd. Ryggen falmet, ellers pen. St, i gull på forperm: "Norges Jubilæumsutstilling 1914" 165. NULAND, Lars Fr.: Kringum Gylands Kyrkja. Eit stykke bygdesoga. Flekkefjord. 1929. Stor 8vo. 120 s. Illustr. Eleg. skinnbd. (Refsum) m. begge omsl. Rygg sv. falmet, ellers pen. 166. NYQUIST, Joar & P. D. Hofflund: Oslo gårdkalender. Nybygg 1925 - 1945. Oslo. U. å. 4to. 391 s. + 32 helsides kartplansjer, alle nybyggene avmerket med rødt. Orig. shirtryggbd., litt smusset, ellers pen. Tidsommet omfatter en karakteristisk periode: funksjonalismen eller funkis. 167. OSLO - KRISTIANIA 1047 - 1624 - 1924 Katalog. Byhistoriks utstilling paa Akershus Slot. Kristiania. 1924. Stor 8vo. 155 s. Rikt illustr. m. foto av bl.a. Wilse. Dekorert helkartonbd. (Refsum) m. foromsl. Pen. Tekstbidrag av bl. a.: Arno Berg og Harald Aars 168. [OSLO] Kristiania-Ciceronen. En veileder for tilreisende. Med 70 illustrationer, 2 planer og 2 (folde)karter. Kristiania. 1902. 216 s. Orig. rødt helsjirtbd. m. gulldekor. Permtekst litt slitt, omegnskart (Nordmarka) litt feilbrettet, ellers pent. ekspl. Kart over Kristiania ved Byens Opmaalingsvæsen. 1901. Maalestok 1 :10,000 (60 x 53 cm.) Fargetr. Omegnskart 1 :100000 (46 x 52 cm.) Fra Tranby i sørvest til Nannestad i nordøst - 12 -

500,425,-

500,350,-

350,-

1 500,-

450,-

750,-

650,1 250,-

350,-

1 250,-


169. [OSLO] Kristiania-Ciceronen. En veileder for publikum. [7de Aargang]. Med 120 illustrationer, 2 planer og 5 karter. Kristiania. 1908. 8vo. ix + 3404s. 2 foldekart mgl. Orig., dekorert blått helshirtingbd. Rikt illustrert, bl. a. mange Wilse-fotografier. Papirsprekk i begge indre falser. Limflekk s. 302-03. Innbøyde kapiteler. Tross dette en tiltalende bok. Boken var beregnet til å ligge på hotellrommet, [Studenterhjemmets Hotel, Værelse no. 35] og skulle ikke fjernes. Mange illustrerte annonser, bl. a. er ryggstripen en annonse fra H. M. Refsum "Til konfirmation. Rikt utvalg i Salmebøker". 170. [PEDERSEN, Oscar, red.] Sinsen. En liten bok om Sinsen-byen og hvordan den er blitt til. Trykt som manuskript. Utgitt av Brødrene Johnsen, Murmestere A.s Oslo. 1938. 4to. 61, (1) s. Meget rikt illustr. Orig. skinnbd. Ryggen falmet, ellers pen. Bilagt m. brev fra K. Johnsen, (sign.) 171. [PEDERSEN, Oscar, Redaktør]: Femogtyve års byggevirksomhet. 1908 - 1933. En oversikt over murmester Karl W. Johnsens og hans firmaers boligbygging i Oslo og Aker. Trykt som manuskript. Oslo. (1933) 4to. 70, (5) s. Kart. Meget rikt illustr. Orig. rødt helskinnbd. (Refsum) Lite sår i permkanter, ellers pen. Kirkeveien, Solvang, Langaardsløkken, Majorstuhuset, Dælenengen, Folkvang, bygget senere Sinsenbyen 172. RINDAL, Magnus (red.): Selja - heilag stad i 1000 år Oslo. 1997. 330 s. Orig. kartonbd. Pen. 173. [SCHNITLER, Carl W.] Thaulow-museet i Leikanger Prestegåard. Kristiania. 1914. Liten 8vo. 20 s. Komb. tbl. og omsl. Titelbl. illustr. av huset. Nyere dekorert helkartonbd. (Refsum). Pen. 174. SOLLIED, Henning: Akersgårder. Hovedbølenes eierrekker. Oslo. 1947. Leks. 8vo. XIX + 390 s. Illustr. Foldekart. Orig. granitolbd. Pen. 175. TOLLERUD, O. A.: Oslo med nærmeste omegn. Opdelt i 10 blade. Kartet utgis med eneret av Telegrafstyret. Oslo. ca. 1937. 4to. 16 s. 9 fargetr. kart og et s/h oversiktskart. Liste over gateadresser. Annonser. Orig. omsl. m. håndskrevet tekst. Litt ufriskt omsl., ellers pen. 176. TOLLERUD, O. A.: Med kart og kompass i Nordmarka. Av karttegner ... Oslo. U. å.. Smal 8vo. 32 s. Illustr. Komb. omsl. og tittelbl. Fuktskjoldet. "Alle rutebeskrivelser henviser til det kombinerte nye nordmarkskart." 177. WESTERN, Aug.: Fredrikstad 1814 - 1914. Fredrikstad. 1914. Stor 8vo. (8) + 203 + (5) s. Illustr. i s/h. Fargetr. byvåpen. Orig. helshirtingbd. Pen. 178. [WINTERHJELM, Kristian] Om Kristiania og dets forhold af Henry Elworth Hanson. Kristiania. 1876. 143 s. Ekstra, illustr. tbl. Samt. skinnbd. Kritisk syn på Kristiania sett med "engelske øyne". Schiøtz 197.

350,-

1 000,-

1 250,-

300,375,1 250,375,-

400,-

250,450,-

Naturvitenskap 179. EINBU, Sig.: Stjernekart. Tillegg til gjennem stjerneverdenen II. Oslo. 1926. Liten 8vo. 11 s., VI dobbeltsidige pl. Orig. dekor. omsl. Pen. Medfølger: Første Reis gjennom Stjerneverdenen. Tredje opplag. Oslo 1944. 96 s. + 2 foldepl. Orig. illustr. omsl.

- 13 -

475,-


180. HEIDENREICH, Albert: Om Furuspinderen. Dens Udvikling, Levesæt og Forekomst ... samt om Midlerne til dens Bekjæmpelse. Hedemarkens Amtsskogselskab. 1903. Stor 8vo. 8 s. Fargelito. over Furuspinderen stadier. Komb. omsl. og tbl. I et sam. helkartonbd. m. sjirtrygg. Pen. I samme bind: J. E. V. Boas: Iagttagelser over Furuspinderen i Norge 1903. Hamar, uten år. Stor 8vo. 9 s. + Skogmarken i Elverum 1812 - 1816 og 1902. (Trykt som Manuskript) Elverum 1902. 12mo. 24 s. Komb. omsl. og tbl. Bidrag av V. M. Schøyen og Helge Væringsaasen. 181. [NØVIK] Statsgartner Peter Nøvik. Et omrids av hans liv og virksomhet ved H. L. Kristiania. 1914. Stor 8vo. 6 s. Komb. omsl. og tbl. Kartonbd. Permene buet, ellers pen. Hilsen på forperm. Særtrykk av "Norsk Havetidende" Nr. 1 for 1915 182. RASCH, H[alvor Heyerdahl]: Iakttagelser og Undersøgelser især angaaende Østersavlen paa en Reise langs Kysten af Stavangers, Søndre Bergenshus og Romsdals Amter i Sommeren 1878 samt en Beretning om Østersavlens Tilstand i 1880. Med 1 Kart. Kristiania. 1880. 48 s. Fraktur. Del av bakomslaget ligger ved, resten av omsl. mgl. Materien henger sammen i én heftetråd. Noen merker i margene, ellers er materien stort sett pen. 183. SCHOUW, Joakim Fredrik: Naturskildringer. En Række populære Foredrag. Ny forøget Udg. København. 1856. 398 + (2) s. Fraktur. 7 plansjer, flere foldete. Samt. skb. Avskr. og innbøyde hj., ellers pen. Heri s. 210: Den varme sommer 1838. Vi ser at da var "den lille istid" over, den som bl. a. var årsaken til Terje Vigens forsøk på å ro til Danmark etter korn. 184. SCHÜBELER, F. C.: Nordmandenes Havedyrking i Oldtiden. (Aftryk af Illustreret Nyhedsblad) Christiania. 1862. 24 s. Samt. bl. omsl. Tittel påført m. penn. 185. SCHÜBELER, Fr. Chr.: Havebog for Almuen. Kjøkkenhave. 2det Tillægshefte til Folkevennen for 1856 Christiania. 1856. 32 s. Illustr. m. xylogr. Orig. omsl. Pen På omsl. er trykkstedet Kristiania 186. SCHÜBELER, Fr. Chr.: Om Nordmændenes Landhusholdning i Oldtiden. Foredrag i Videnskabs-Selskabet ... Christiania. 1861. 20 s. Illustr. m. xylogr. Samt. omsl., tittel påført m. penn. 187. TIDSSKRIFT FOR SKOVBRUG / SKOGBRUK Udgivet af Den norske Forstforening. Redigert af M. B. Dahll. 1ste Aargang 1893 - 29de Aargang 1921 Hamar - Kristiania. 8vo. I 23 ensartede sorte skinnbd. 1893 - 1898 (3 bd.) m. slitte rygger. 188. WENDELBORG, Peter: Fjærfæavl. Med 74 illustrationer. Tredje oplag. Oslo. [1929]Illustr. Tabeller. Rift i s. 99. Samt. skb. m. opph. bånd. Pen. Høns, kalkuner, duer, ænder, gjæs. 189. WENDELBORG, Peter: Håndbok for duevenner. En liten veiledning i dueoppdrett og en kort beskrivelse av de almindeligste dueraser, samt et avsnitt om brevduer. Oslo. 1935. 112 s. Illustr. Orig. shirtryggbd. m. fargetrykte dekler. Pen. "I Persia bestod i gammel tid en organisert postforbindelse ved hjelp av brevduer, ..."

- 14 -

1 500,-

375,-

400,-

400,-

450,475,-

450,1 750,-

300,-

350,-


Illustrerte bøker og bibliofilutgaver 190. AUKRUST, Kjell: Folk og fe. 1. utg. Oslo. 1959. Hver mnd. sep. pag. Illustr. i s/h av forf. Orig. fargetr. omsl. Pent ekspl. St. prøveeksemplar på foromsl. 191. BERGSLIEN, Nils: Nisse=Album Kristiania. 1886. Folio 6 gråtonede pl. + tbl. oppkl. på grå karton. Orig. dek. helsjirtingmappe. Mappen litt løs, ellers pen. 192. EGNER, Thorbjørn: Gamle hus i Vågå. Oslo. 1944. Liten 4to. 89, (4) s. Originalt omslag. Omsl. svakt gulnet, ellers et pent eks. 2. opplag. Illustrert og "håndskrevet" av forfatteren. 193. KITTELSEN, Theodor: Glemmebogen. Kristiania og Kbh. 1892. 4to. 32 s. Rikt illustr. i s/h. Orig. shirtryggbd. m. illustr. fordekkel. Liten skade på forperm, litt løs, ellers pen. 194. [KITTELSEN] MUNTHE, Peter: Historier - forsøg i Wessels fortællermaade. Kristiania. 1896. 4to. 35, (1) s. Illustr. av Th. Kittelsen. Orig. omsl. Ryggen splittet, så omsl. er helt løst. Materien pen, men henger såvidt i sømmen. 195. VESAAS, Tarjei: Is-slottet. Med tresnitt av Hans Gerhard Sørensen. (Originaltresnitt trykt direkte fra klossene). Oslo. 1967. 201, (3) s. Orig. sjirtryggbd. m. orig. illustr. vareomsl. Rifter i omsl., ellers pen. Nr. og sign. DnB. "Av opplaget er 100 eksemplarer signert av forfatter og illustratør, og nummerert. Dette er nr. 44" 196. WESSEL, Johan Herman: Herremanden. København. [1894]. Stor 8vo. 18 s. Illustr. i tofargetrykk av Nils Wiwel. Orig. omsl., ufriskt. Materien pen. En herremand sov engang hen …

650,1 250,375,-

3 750,750,1 000,-

250,-

Kunst, kunsthåndverk og arkitektur 197. DEDEKAM, Hans: Gammel trøndersk pottemakerkunst. Trondhjem. 1926. 4to. (8), 88 s. 46 hels. fotogr. pl., av dem 12 i farger. Eleg. skinnbd. (Refsum) m. opph. bånd. Bundet m. begge orig. omsl. 198. [FEARNLEY] AUBERT, Andreas: Thomas Fearnley. En biografisk skisse asv ... Ved Kunstforeningens Hundreaarsutstilling ... Kristiania. 1903. 27 s. 2 portr. Dekorert kartonbd. (Refsum) m. orig. bl. omsl. Meget pen. 199. KROGVIG, Anders: Fra Den Gamle Tegneskole. 1818 - 1918 10-okt. Kristiania. 1918. Stor 8vo. 123, (1) s. Illustr. Titelbl. i rødt og sort. Marmoret og glanset helkartonbd. m. glanset forsats, begge omsl. medbundet. Pen. 200. NORGES KUNST 1814 - 1914 Jubilæumsutstillingen [Kristiania] Utstillingsforlaget 1914. Stor 8vo. (224 s.) Tallrike sv/hv. plansjer. Dekorert helsjirtbd. (Refsum) m. begge omsl. Foromsl. litt smusset, ellers pen. Kunstavdelingens Komité Formand Christian Krohg I. Den retrospektive maleriavdeling / Hans Ødegaard - II. Den moderne maleriavdeling / Søren Onsager - III. Skulpturavdelingen / Jo Visdal - IV. Grafisk kunstavdeling / Joh. Nordhagen og Olaf Lange - V. Arkitekturavdeling / Kr. Biong - VI. Dekorativ og anvendt kunst / Carl Berner

- 15 -

1 750,350,425,650,-


201. NORSKE MØBLER. Nr. 2. Tekst på 6 språk: Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk og norsk. Oslo, Norform. U. å. 184 + (6) s. Illustr. i s/h. Orig. helshirtingbd. Meget pen. Retromøbler av beste norske kvalitet. Nr. 1 i denne serien kom i 1960, denne er nok fra midten av 60-tallet. 202. [SAVIO] BERNTSEN, Arnstein og Øistein Parmann: John Andreas Savio. Grafikk. Oslo. 1980. Liten 4to. 104 s. Originalt helshirtingbind med illustrert vareomsl. Illustrert i s/h. Et meget pent eksemplar. En komplett oversikt; alt beskrevet og alt avbildet. 203. [VON HANNO] WALLEM, Fredrik B.: Andreas Friedrich Wilhelm von Hanno 1826 - 1926. Utstilling. Kunstforeningen. Oslo. 1926. Stor 8vo. 22 s. tekst, 10 s. sv/hv. illustr. Dekorert helkartonbd. (Refsum) m. begge omsl. Pen. Kittelsen var elev på von Hannos Tegneskole, se "Folk og Trold"

1 250,-

600,-

475,-

Norvegica 204. ADELSKÖLD, Cl.: En resa til Nordkap. Verklighet och dikt skildrad i bref från bror "Pirre" till syster "Anna". I samme bd.: På fredlig vikingafärd. Svenska K. F.U.M.-körens sångarfärd till Amerika 1906 skildrad af några färdmen. Stockholm. 1890 & 1907. 154 s. og 187 s. Begge illustr. i s/h. Nordkapboken har gulnet papir. Moderne shirtryggbd. m. skinnetikett på rygg. Maskinskrevet lapp + ex libris i forsats, ellers pen. Schiøtz 7. 205. [DIRIKS, C. F.] Skisser af Reiselivet i Norge af C. D. [Permtittel, intet tittelbl.] Christiania. 1[865-1874]. Stor tv. 8vo. 24 plansjer. [19 fra Skisser ... + 5 fra Allehaande ...] I et mykt (orig.?) helsjirtbd. Stort sett pene pl. N. på forperm. Ref. Theodorsen 1943 206. DU CHAILLU, Paul B.: The land of the Midnight Sun: Summer and Winter Journeys through Sweden, Norway, Lapland and Northern Finland with descriptions of the inner life of the people, their manner and customs, the primitive antiquities etc. New Edition. London, George Newnes. 1899. Stor 8vo. vii + 759 s. Med kart og 250 ill. Utbrettpl. over Stockholm. Orig. dek. helshirtingbd. m. forgylte snitt. Kapitéler og hj. innbøyde og med små rifter. Ryggen mørknet. Navn på tbl. Pen og ren materie. Schiøtz 276e. 207. LASSEN, H.: Natur- og Folkelivsbilleder fra Norge, samlede af ... Med 4 Træsnit. Kjøbenhavn. 1869. 234, (2) s. Samt. skinnbd. Falser litt skrapet, ellers pen. Bidrag av bl. a. P. Chr. Asbjørnsen og Hanna Winsnes. 208. LINDAU, Paul: Eine Nacthfahrt nach Norwegen. Tage und Nächte im milden Norden. Breslau. 1895. Narrow 8vo. 153 pp. Gothic type faces. Original leather-drawn boards. Professonally rebacked in cloth with parts of old spine pasted on. First gathering loose, otherwise very good. 209. NORGE. Feriereiser i Norge ved O. W. F. Kristiania, Mittet. 1912. Tv4to. 6 s. no/eng/ty. tekst. 32 s. helsides sv./hv. foto. 4 s. annonser, bl. a. for Voksenkollen Kurhotell. Foto av bl. a. Wilse og Lindahl. Orig. fargeillustr. omsl. Revet i hj. Heri: Folkedrakter og dobbeltsidig Wilsefoto av Balstad Fiskevær - 16 -

475,-

1 250,-

1 250,-

750,-

750,-

600,-


210. PALMBLAD, Vilhelm Fredr.: Konungariket Norige. Statistik, nyare historie och sosiala förhållanden med tillämpning å våra svenska. (+) Bihang innehållande ... skriftligen meddelade af en Norrman. Upsala. 1846 - 1847. (1), XII, (2), 427, (1) + (4), 164 s. I ett noe nyere skinnbd. Falser spr.. Bindet er slitt og materien gj.g. brunpl. 211. STODDARD, John L.: Im Fluge durch die Welt. Sammlung von Photographien der hervorragendsten Städte, Gegenden und Kunstwerke von Europa, Asien, Afrika, Australien, Nord- und Südamerika. Herausgegeben under Leitung des Reisenden und Vorlesers … Chicago, The Werner Co. [1894]. Tv4to. Ca. 256 hels. s/h fotogr. pl. flere fra Norge [Lappländer, Norwegen. Das Nordcap. Der Naerodal-Pass. Kirche in Borgund.] Alle med kort tekst. Orig. dek. helshirtingbd., endel slitt. Ren materie, men endel ark har desverre smårifter. Utgitt som ukentlige hefter i subskripsjon. Schiøtz 1012 d. 212. WILSON, William Rae: Travels in Norway, Sweden, Denmark, Hanover, Germany, Netherlands &c. Illustrated by Engravings London. 1826. Stor 8vo. 550, (2), 109, (1) s. 7 helsides plansjer. Nyere skinnbd. Noen pl. plettet, ellers pen. Norge fra s. 75 til s. 146 (Svinesund-Fredrikshald-Christiania). Schiøtz 1182a.

700,-

500,-

1 750,-

Lapponica 213. HUTCHINSON, Alex H.: Try Lapland. A Fresh Field for Summer Tourists. Second ed. London, Chapman & Hall. 1870. x + (2) + 228 pp. Illus. in b&w. One folding map w. traced route in red. Publisher's full green cloth, somewhat rubbed all over. Ends of spine broken. Text block very good. Touring in Swedish Lapland. 214. HÖGSTRÖM, Peder: Beskrivelse over de under Sveriges Krone liggende Lapmarker, indeholdende En kort Underretning saavel Om Landets Situation og Beskaffenhed i Almindelighed, som Indbyggernes Tilstand og Huusholdning, deres Sæder, Skikke og Levemaade, samt Lyder og Overtroe, &c. København. 1748. 8vo. (6 s.: Tbl. + Forberetning + Indhold), (357) - 574 s. [komplett]. Nyere skb. Eiermerke og bokhandlermerke innkl. på forsats. Pen. Siste del av Anderson: Straat Davis ... Med eget titelblad. 215. [LUTHER] Dr. Morten Luther ucceb Katekismusas. [Nordsamisk tekst overs. av N. V. Stockfleth.] Kristiania. 1837. 12mo. 87 + (1) s. Frontispiece portr. Samt. skb. u. tekst. N. i forsats. Tallrike rettelser og komm. i teksten i gammel hånd m. gotisk håndskr. Dekler og kanter noe avskrapet, ellers pen. En av de tidligste samiske katekismuser. Sandberg kom med en i 1776. 216. [PONTOPPIDAN] Oanedubme Dr. Erik Pontoppidan çilgitusast. Asatuvvum Oappogirjen. Samas jorggaluvvum papast N. V. Stockflethast. Kristianiast. 1849. 175, (1) s. Samt. skinnryggbd, uten ryggtittel. Noe gulnet. 217. SAMZELIUS, Hugo: I Nordanland. Skildringar. Stockholm. 1900. 269 s. Samt. shirtryggbd. Kapitelene innbøyde, ellers pen, Norge, Russland, Finland og Sverige. 218. STEEN, Adolf: Finnemisjonen 75 år. 1888 * 28. februar * 1963. Trondheim. 1963. 316 s. Illustr i s/h. Originalbd. Meget pen.

- 17 -

900,-

5 250,-

2 750,-

3 750,400,-

300,-


219. ZETTERSTEDT, Johan Wilhelm: Resa genom Sweriges och Norriges Lappmarker, Förrättad År 1821. Bd. I-II i ett. Lund. 1822. XV + 266 s. og 231 s. 3 håndkol. foldepl. over fugler graverte av Ruckman etter tegn. av B. F. Fries bakerst i bd. I. Samt. shirtingryggbd. Alle sn. grønne. Ryggen sl. og limt. Kanter avskr. Tbl. og siste ark samt et hull i tbl. fagmessig rep. Bit mgl. marg s. 157 u. teksttap. Navn strøket over m. sort tusj på fribl. Bortsett fra dette er materien ren, fast og pen. Entomologen Johan Wilhelm Zetterstedt [1785-1874] var professor i botanikk og praktisk økonomi i Lund. Reisen gikk langs Norrlandskysten mot Jukkasjärvi og deretter gjennom norske og finske lappmarker til Haparanda og tilbake til Lund. Reisebeskrivelsen ble prisbelønnet av Svenska akademien 1822. Bring 458. Schiötz 1215.

4 750,-

Geografi og reiser 220. ANGELL, H.: Gjennem Montenegro paa ski. Kristiania. 1895. 127 s. Illustr. i s/h. Eleg. skinnbd. m. opph. bånd (Refsum). Fargetr. orig. omsl. tegnet av Bloch. medbundet. Hilsen og navn på foromsl., ellers pen. 221. DAHL, Jonas: Paa Hellig Grund. Kirkelige Reiseskisser og Indtryk. Christiania. 1879. 235 s. Frontisp. Nyere dek. helkartonbd. (Refsum). Pen. Roma - Père Lachaise -Wartburg. 222. DYRNESS, C. T.: Fra Bibelens Lande. Illustrerte reiseskildringer fra de interessanteste lande i verden - Palæstina og Egypten , - ... Chicago Kristiansand. 1930. Stor 8vo. 272 s. Portr. Rikt illustr. Elegant skinnbd. (Refsum) m. begge omsl. Pen. 223. DØVING, Carl: Billeder fra Syd-Afrika. Decorah, Iowa. 1892. 120 s. Illustr. Enkelt sjirtingbd. I samme bind: Birger Hall: Fra Østen. Reiseerindringer fra Ægypten, Syrien og Palæstina ... Med 71 Billeder (noen foldepl.) Kristiania 1888. 174, (2) s. Pl. bundet bakerst. 224. FLEMING, Peter: News froom Tartary: A Journey from Peking to Kashmir. London, Cape. 1936. 384 pp. Illustr. w. b/w photos, frontisp. folding map. Burgundy whole cloth, title to spine and upper board gilt. Nice. 225. GRØNVOLD, Didrik: Paa Reisefod og hjemme Bergen. 1889. 237 s. Orig. helsjirtbd. Litt pl., hj. slitt. Heri: "En dag i Edinburgh" 226. HALL, Birger: I de fremmede Havne. Erindringer fra Sømandsmissionen. Med 43 Billeder. Christiania. 1892. 154, (2) s. Eleg. skinnbd. (Refsum) m. glansede og marmorerte permer. 227. HAMILTON, Mathilda: Kvinnan i Brahmas, Buddhas och Muhames Länder. Iaktagelser och studier i Orienten Stockholm. 1902. 4to. 234 s. Portr. Rikt illustr. Overdådig dekorert orig. helsjirtbd. Hj. litt støtt, ellers meget pent ekspl. Hun startet butikken som senere ble "Indiska" 228. [JERUSALEM] A brief Guide to Al-Haram Al-Sharif. Jerusalem. Published by the Supreme Moslem Council. Jerusalem, Moslem Orphanage Printing Press. 1924. Large 8vo. 16 pp. Illustr. w. photo. Orig. wr. Rear wrapper is missing a corner along a perforation showing part of stamp. Nice. 229. LANDMARK, N.: Fra Madagaskars Vestkyst. ... Tillægshefte til "Folkevennen" Kristiania. 1884. Liten 8vo. 52 s. Kart. Samt. skinnbd. - 18 -

1 500,375,-

750,-

650,-

450,300,-

575,650,-

700,-

450,-


230. LUIHN, Otto: Centralasia under Sovjetstjernen. Reise i de ukjente republikker. Oslo, Arbeidermagasinets forlag. 1934. Stor 8vo. 215 s. Eleg. skinnbd. m. opph. bånd (Refsum), fargetr. omsl. m. kart medbundet. Ryggen litt skrapet, ellers pen. 231. LUMHOLTZ, Carl: Blandt Menneskeædere. Fire Aars Reise i Australien. København, Forlagsbureauet. 1888. Stor 8vo. 495 s. Frontisp. 2 foldekart, 4 hels. fargepl. og tallrike s/h illustr., mange av Bloch etter forfs. skisser. Sol. samt. skinnbd., m. 4 opph. bånd. Sn. brunpl., ellers pen. 232. LUMHOLTZ, Carl: Under tropernes himmel. To aar blandt hode-jægerne paa Borneo. Kristiania. 1922. Stor 8vo. XXII + 191 s. Illustr. m. forf.s s/h fotos. Ett foldekart. Orig. dekor. helskbd. Ryggen litt skjev. 233. NIKOLAISEN, J.: På nybrottsarbeide i Central-Afrika. Fra vår misjonsforpost i Sudan. Stavanger. 1937. 124 s. Illustr. Dek. helkartonbd. (Refsum) m. begge omsl. Pen. 234. NYGAARD, Hanna: En missionærhustrus erindringer. Stavanger. 2. oplag 1926. 117 s. Helkartonbd. (Refsum) m. begge omsl. Pen. Madagaskar 235. SAXE, Ludv.: Nordmænd jorden rundt Kristiania. 1914. Stor 8vo. 413, (2) s. Rikt illustr. Eleg. skinnbd. (Refsum) m. illustr. foromsl. Ryggen falmet, ellers pen. 236. SCHARTUM, Sv.: Til fjerne farvand. En rundreise i orienten med "Stella Polaris". Bergen. 1930. 191 s. Illustr. Orig. helsjirtbd. Pen. "Rangoon er en livlig by med et rikt folkeliv. De høie hinduer og muhammedanerne i ders maleriske dragter, og de smaa livlige kinesere dannet sammen med de velvoksne birmanere et avvekslende billede" 237. SÆRVOLD, Ola Johann: Reisebreve. Første bind: Fra de nordiske Lande og Mellemeuropa. Med 115 Illustrationer ... (+) Andet bind: Fra Østerlandene (+) Tredie bind: Fra Italien og Den franske Riviera. Minneapolis, Minn. 1926. 379 + 350 + 334, (1) s. Orig. helsjirtbd. m. oppkl. bindillustr. (Stavangerfjord på bd. 1) Pent sett. 238. URWICK, W.: Skildringer fra en Reise rundt Jorden. Fra det Engelske Kristiania, Lutherstiftelsen. 1881. 254 s. 6 hels. xylogr. Orig. helsjirtbd. Brett på s. 9/10, ellers pen. 239. VOGT, Volrath: Reise i det Hellige Land og Syrien. Kristiania. 1865. 276 s. Illustr. Et foldekart over Jerusalem og omegn. Nyere helgranitolbd.

475,-

1 100,-

350,425,425,-

575,450,-

700,-

450,375,-

Arctica/Antarctica 240. AMUNDSEN Roald: Sydpolen. Den norske sydpolsfærd med Fram 1910-1912. Bd. I-II. Kristiania. 1912. Stor 8vo. Illustr. Foldekart, ett kart løst. Orig. helskinnbd. m. forgylte pingviner på forperm. Bindene noe avskr., ellers pene. Sjelden i dette bd. No. 32 på verso av tbl. 241. [FOYN] KLÆBOE, H. B.: Svend Foyn. Et mindeskrift. Med 5 billeder. Adolf Beckmans forlag. 1895. Stor 8vo. 71 s. Nyere helkartonbd. Pen 242. HARTWIG, G.: Naturen og Menneskelivet i det høie Norden. København. 1860. 374 s. Fraktur. Fint foldekart over nordområdene med Nordpolen i sentrum bak i boken desverre med brune fuktskjolder. Priv. helshirtingbd, noe avskr. og skjoldet. Ellers pen. Spidsberg - Bjørneøen - Jan Mayen s. 40 -52. - 19 -

15 000,-

425,850,-


243. [NANSEN] FOLKEBLADET. 17de Aargang. Red. H. Lassen og August Hanssen. Kristiania. 1896. Folio. 348 s. + Julenummer 40 s. Fraktur. Julenummer m. fargetrykt pl. [Hans Gude]. Illustr. i s/h. Orig. skinnryggbd. Ryggen litt falmet, ellers pent. Heri bl.a.: Skiløbning i Østerdalsfjelden av Jacob B. Bull. Den norske Nordpolsepedition 1893 - 1896. 16 s. rikt illustr. 244. ROLFSEN, Nordahl: Sjømænd. Norske Sjømænds Oplevelser samlet fra folkemunde og gjenfortalt ved ... Kristiania. 1896. 284 s. Illustr. Dekorert helsjirtbd. (Refsum). Pen. Heri bl.a. "Hvidfiskdangeren paa Spitsbergen".

750,-

750,-

Maritimt 245. DEN NORSKE LODS, ... 2det Hefte Indeholdende Kyststrækningen fra IJomfruland til Kristiansand. Omarbeidet ... 1887 - 1892 ved Edv. Hagerup. Kristiania. 1896. Stor 8vo. 312 s. Orig. dek. helshirtingbd. m. losbåtbilde (Ferdersnekke). St. på smusstbl. og tbl., ellers pen. "Lyngør Havn ... Større Fartøier maa altid have Trosser klar, da der kun er det høist fornødne Rum for Opsvaing." 246. JOHANNESESN, K.: Onkel Karl tilsjøs. Oplevelser og Fortællinger fra seilskibsfarten i gamle Dage. Bergen. 1902. (6), 440 s. Fraktur. Orig. dek. helshirtingbd. Foromsl. medb. N. på foromslags verso. Innbøyde kapitéler. Litt avskr., ellers pen. 247. [PECHLIN] DAAE, L.: Martin Pechlin. En sørøverhistorie fra det sekstende Aarhundrede. Kristiania. 1871. 15 s. Nyere kartonbd. Pen. Særskilt aftryk af Historisk Tidsskrift

750,-

350,-

425,-

Sport 248. HÅKER, Erik: Erik Håker står på. Fortalt til Gunnar Kroge. Oslo. 1975. 151 s. Illustr. i s/h. Orig.bd. m. vareomsl. Liten, lukket rift i bakomsl., ellers pen. 249. JOHANNESEN, Knut: På'n igjen. Oslo. 1964. 159, (1) s. Rikt illustr. i s/h. Orig. bd. m. vareomsl. En bit mgl. fra foromsl., ellers pen. Kupper'n. 250. [OL 1952] Olympiasport. Arbeiderbladets Ekstrautgave 14. - 24. februar 1952. [2 utg. lø 16. og lø. 23.] Oslo. 1952. 56 x 39 cm. 12 utg., individuelt paginert. Trykket på lysgrønt papir, illust. i s/h. Enkelt papiromsl. m. limbåndrygger. Hele heftet brettet i 2, brist i ryggen ved bretten. Ellers noe ufriske kanter samt bretter på noen ark. 251. [OL] Den femte Olympiaden. Olympiska spelen i Stockholm 1912 i bild och ord. Red.: S. Hermelin, Erik Peterson. Stkh. 1912. Stor tv. 8vo. Rikt illustr. Orig. dekor. helshirtingbd. m. kol. deltbl. Noen løse s., fribl. og forsatsbl. m. notater, slitt. 252. OLYMPIAPOSTEN. Aftenpostens olympiautgave nr. 1-10. 14. - 24. februar. Oslo. 1952. Folio. 11 uinnbundne aviser, nr. 6 i 2 varianter. Illustr. i s/h. Noen bretter og rifter, ellers pene. Vinterolympiaden i Oslo.

- 20 -

250,225,-

1 250,-

500,-

550,-


253. RICHARDSON, E. C.: The Ski-Runner. London, publ. by the author. 1909. 238 + (2) pp. + xvi ads. Illus. in b&w. Publ. full cloth dec. Ends of spine bumped. A tear in upper front joint. Corners rubbed and bumped. Text-block very good, but a little loose. References to Norway throughout the book. 254. SKØITEKONGEN OSCAR MATHISEN. Hans og de andres rekorder. Oslo. [1938]. 94 s. Illustr. i s/h. Orig. omsl. Ufriske kanter, ellers pen.

2 000,-

450,-

Jakt, fiske, friluftsliv 255. BELLECROIX, Ernest: Den stående Hunds Dressur. Oversat af D. S. Christiania. 1892. 77 s. Samt. skinnbd. " - selv har jeg også anvendt den med et udmerket resultat. Oversætteren" Dorothea Sissener 256. ERIKSEN, Stein: Mine hvite eventyr. Oslo. 1952. 135, (1) s. Illustr. Origbd. m. litt slitt vareomsl., ellers pen. 257. KOKK, Daniel: Løst og bundet. Fast og spunnet. Fra mit jæger- og friluftsliv. Kristiania. 1921. 159 s. Dekorert helsjirtingbd. (Refsum) m. begge omsl. Pen. 258. LOEN, Ole: Sportsfiske. Fortellinger og beskrivelser. Loen i Nordfj. 1932. Stor 8vo. 174 s. Illustr. Eleg. skinnbd. (Refsum) m. begge omsl. Ryggen svakt falmet, ellers meget pen. Heri: "Halsten Muris erindringer (Oversatt fra engelsk ved O. L.) 259. LUMHOLTZ, Ludvig: Jægerliv. Oslo. 1926. Stor 8vo. 171, (4) s. Illustr. Orig. dekorert helshirtingbd. Meget pen. Heri bl. a. Spitsbergen, Dagali, Hardangervidden og Vildren. 260. PAY, Jens: En harejegers erindringer. Oslo. 1938. 107, (2) s. Illustr. Orig. illustr. kartonbd. m. ny rygg. Pen. 261. PAY, C. M.: Jakten med fuglehund. Oslo. 1935. Stor 8vo. 272 s. Illustr. Orig. helshirtingbd. Noe bleket rygg og pletter på bindet. Ellers pen. "For eget vedkommende finner jeg det fordelaktig å ha en bærer; alt som hindrer skytingen, store ryggsekker o. a. gjør chansen til å opnå bytte mindre." 262. SEMB, Gudmund og Johan B. Steen: Christiania Jægerklub 125 år. 1878 2003 Oslo. 2003. Leks. 8vo. 87, (1) s. Rikt illustr. i farger. Origbd. Pen. Bilagt med: Christiania Jægerklubs historie (Fra 1878 til 1928) 20 s. skrivemaskinkopi. Storformat i bl. kartonomsl. Påskrevet Konfidentiel m. rødt på første ark. 263. THYGESON, H. U. Sverdrup: Storfugl og storfugljakt. Med tegninger av Ridley Borchgrevink. Oslo. 1937. 112, (1) s. Illustr. Orig. dekor. helshirtingbd., foromsl. medbundet. Pent eksemplar.

425,-

200,500,1 250,-

750,-

500,500,-

900,-

425,-

Teater, film, musikk 264. CENTRALTEATRETS 25=aars Jubileum Under Harald Otto ledelse. 2. februar 1927 Oslo. (1927) Stor 8vo. 35 s. Illustr. Helkartonbd. m. begge omsl. Pen. 265. [DYBWAD] ELSTER, Kristian D. Y.: Skuespillerinden Johanne Dybwad. Til Belysning av realismen i skuespilkunsten. Oslo. 1931. 115 s. Eleg. skinnbd. m. opph. bånd (Refsum) m. begge omsl. Ryggen svakt falmet, ellers meget pen. - 21 -

375,425,-


266. GRØNVOLD, Aimar: Norske Musikere. Første Række. (Halvdan Kjerulf. Joh. Svendsen. Ole Bull. Edv. Grieg.) Med 4 Portræt-Vignetter. Kristiania. 1883. 178 s. Orig. dek. helsjirtbd. Pent ekspl. 267. KOPPANG, O. og K. Koppang: Sangbok for skoler efter Klangmetoden. Omarbeidet og utvidet utgave ... 1. - 2. bind. Kristiania. (1920) 72 + 47 s. Orig. kartonbd. m. sjirtrygg. Permene buet. 268. NATIONALTHEATRET I KRISTIANIA. Festskrift i Anledning af Nationaltheatrets Aabning 1ste September 1899. Kristiania. 1899. Stor 8vo. 65, (4) s. Illustr. Nyere kartonb d. m. oppkl. omsl. Pen 269. WINTER-HJELM, K. A.: Af Kristiania Teaterliv i den seneste Tid Kristiania. 1875. Stor 8vo. 141 s. Frontisp. + xylogr. portr. Orig. dekorert kartonbd. m. nyere sjirtrygg.

350,350,400,400,-

Biografier og memoarer 270. BANG, Anton Christian: Erindringer. Andet Oplag Kristiania. 1909. 476 s. Frontispiece portr. Orig. dek. helshirtingbd. [På bd.: Biskop Bangs erindringer.] N. på fribl., ellers pen. 1840 - 1913. Kirkehistoriker, forfatter (Norske Hexeformularer ... ) og politiker. Biskop i Kristiania. 271. [BANG] Anton Christian Bang. En biografisk Skizze. Med Portræt. Særtryk af "Nordlands Trompet" Kristiania. 1890. Stor 8vo. 16 s. Nyere helkartonbd. (Refsum). Pen. 272. [BRUN] HANSEN Paul Botten: Johan Nordahl Bruns Biographie. Christiania. 1856. S. (89) - 107. Nyere dekorert helkartonbd. (Refsum) m. begge omsl. Første bl. fuktskj. Notater og understr. 273. [BØRRESEN]BIRKELAND, K. B.: Hans Peter Børresen. En Levnedstegning. København. 1916. 142 s. Portr. Illustr. Nyere helsjirtbd. (Refsum) m. begge omsl. Hilsen på forsatsbl. Pen. Den nordiske Santalmission 274. [CHRISTIAN FREDERIK] LANGE Albert J.: Christian Frederik som Norges Statholder Regent og Konge Forfatterens Forlag, Thømtes Boktrykkeri. 1914. 197, (!) s. Samt. helsjirtbd. m. fargeillustr. foromsl. Pen. 275. [CHRISTIAN] LIISBERG, H. C. Bering: Christian IV Danmarks og Norges Konge. Historisk illustreret. Kjøbenhavn. 1890 - (18)91. 4to. 490 s. Orig. rikt dekorert helsjirtbd. Pen. 276. ELVESTAD, Sven og Per Krohg: 13 mennesker. Intervjuer i tekst og tegninger. Oslo. 1932. 152 s. Illustr. av Per Krohg. Samt. helshirtingbd. (Refsum), begge omsl. medbundet. Pen. 277. GEDDE, V.: Barndomserindringer fra Tyveaarene og Livet paa Akershus. Trykt som Manuskript for Slægt og Venner. I samme bd.: Ungdomsoplevelser i Trediveaarene. + Oplevelser i Firtiaarene + Oplevelser fra mine sidste Aar i Kristiania + Optegnelser fra Livet i Romedal. Hamar. 1902 - 1903. Stor 8vo. 38 + 42 + 42 + 82 + 53 s. I ett samt helsjirtbd. N. på tbl. Enkelte streker m. rødt, ellers pen.

- 22 -

300,-

475,550,550,-

400,350,300,550,-


278. [GJEST BAARDSEN] Gjest Baardsen Sogndalsfjærens Levnetløb. Forfattet af ham selv. Kristiania. [1907]976 s. Eleg. skinnbd. (Refsum), ryggen falmet, ellers pen. Foromsl., portr. tittelbl. og s. 3/4 i kopi. Vedlagt: Kjærlighedsvisen om Gjertine Carlsdatter forfattet af ... Kristiania u.å. 4 s. Tittelillustr. Frynsete + Hun sveg meg dog! Ny vise forfattet af ... Uten st. og år. 4. s. Tittelillustr. 279. [GRØTTING] ASBJØRNSEN, P. Chr.: Nogle biografiske Notiser om Andreas Wulfsberg Grøtting. Separataftryk af Turistforeningens årbog ... (på bedre papir) Kristiania. 1876. Stor 8vo. 8 s. Nyere helkartonbd. St. på tbl., ellers pen. 280. HEINESSØN] DAAE, Ludvig: Om Magnus Heinessøn. Christiania. 1869. 28 s. Nyere helkartonbd. Pen 281. [HERSLEB] Svend Borchman Hersleb. Mindekards fra hans sørgende Disciple. Christiania. 1826. Liten 8vo. Nyere dekorert helkartonbd. (Refsum). Rester av omsl. på tbl., ellers pen 282. [HIRSCH] SCHJERVE, Barthol: Johan Leuthäuser Hirsch. En livsskildring Halden. 1928. 79 s. Portr. Illustr. Helkartonbd. m. foromsl. Pen. 283. [HUITFELDT] HUITFELDT - KAAS, H. J.: Iver Tønnessøn Huitfeldt. Efterladt Manuskript. København. 1911. Stor 8vo. 41 s. Nyere helkartonbd. (Refsum). Pen. Særtryk af Personalhistorisk Tidsskrift 284. [HAAVE] HORTEN, Th.: Anders Haaves Liv og Virksomhed. Kinn. 1893. 86 s. Portr. Orig. sjirtryggbd. m. oppkl. omsl. Permene plettet. 285. [JENSSEN] Mindeblade over Jens Jenssen lærer ved Hamar seminarium. Udgivet af P. Bjørnæs. Hamar. 1886. 26 s. Portr. Flott dek. helkartonbd. (Refsum) m. begge omsl. Pen. 286. KNUDSEN, O.: Santhaler-Missionen eller Missionærene Skrefsrud og Børresens Livs Historie. ... 2den forøgede Udgave. Bergen. 1882. Liten 8vo. 192 s. Portr. Orig. kartonbd. m. sjirtingrygg. Slitte kanter, ellers pen 287. [KNUDSSÖN] Samling af Erindrings=Blade, henlagte paa Storthingsmand og Sorenskriver Engelbrecht Knudssöns sytten-aarige Grav. Kristiania. 1843. Stor 8vo. 160 s. Portr. Foldepl. Nyere eleg. rødt skinnbd. (Refsum) m. opph. bånd. Portr. m. fuktskj., ellers pen. 288. [KREBS] Oberst Samuel Andreas Krebs. En biografisk Skitse af C. H. Kristiania, Schibsted. 1869. Liten 8vo. 15 s. Dekorert helkartonbd. (Refsum) Pent ekpsl. 289. LUND, Tore: Sinnssykeasylet. En autenstisk beretning om helvete på jorden. Skrevet av en som unnslapp. Oslo - Eget forlag. 1941. 8vo. 96 s. Helkartonbd. (Refsum) m. begge omsl. Pen. 290. [MUNCH] HANSEN, Paul Botten: Peter Andreas Munch. Christiania. 1863. Stor 8vo. XXXVIII s. Portr. Nyere helkartonbd. Pen. 291. [MUNK] J. W. O(ftedal).: Rik Munk til Barbo. Særtryk av "Vestlandske Tidende" Arendal. (1926) Stor 8vo. 57 s. Helkartonbd. (Refsum). Pen. 292. NORSKE STUDENTER 1895 - 1914 Oslo. 1940. A4. 262 bl. Stensiltrykk. Helsjirtbd. (Refsum). Deichmanske bibliotek. Utarbeidet av Ingeborg Lie. 293. [NYGÅRD] EINREM, J.: Misjonsprest J. Nygård. Bergen. 1937. 67 s. Portr. Dek. helkartonbd (Refsum) m. begge omsl. Meget pen.

- 23 -

1 500,-

1 250,450,575,375,450,-

425,575,300,750,-

550,550,900,525,500,-

425,-


294. [NYQUIST] Nekrolog. Generalmajor Otto Ludvig Nyquist. Kristiania. 1894. 9 s. Portr. Marmorert helkartonbd. m. sjirtrygg. Pen. Særtrykk af norsk militært tidsskrift. 295. [OSCAR I] Oscar den Førstes Historie af Forfatteren til "Personalier öfver Konung Carl XIV Johan" Christiania, Cappelen. 1845. 150 s. Samt. skinnbd. Materien gulnet, ellers pen. 296. [PINING] DAAE, Ludvig: Didrik Pining. Kristiania. 1881. 15 s. Nyere helkartonbd. Pen. "I Juli 1489 finde vi Didrik Pining blandt de norske Adelsmænd, der i Kjøbenhavn hyldede Kongesønnen Christiern (II.) som Norges Riges arving" (Separataftryk af Norsk historisk Tidsskrift"). 297. [RINGENEIE] LANGE, A.: Om Peter Olsen Ringeneie, hans Beredelse til Døden og hans Henrettelse. Christiania. 1847. Stor 8vo. 62 s. Nyere helsjirtbd. Pen. Hustrudrap i Bærum 298. [SKREFSRUD] HALL, Birger: Lars Skrefsrud. En folkebog. Med 18 illustrationer. Kristiania. 1922. 112 s. Dekorert helkartonbd. (Refsum) m. begge omsl. Pen. Med Tillæg om Døsen-slegten og Onsum-slegten. 299. [ßØLLING] HANSEN, Thora: En Nations Velgjører. Peder Norden Sølling. Et Livsbillede fra Aarhundredets Begyndelse. Forord af Kammerherre C. J. Anker. Larvik. (1900)30 s. Illustr. Nyere dek. helkartonbd. (Refsum) m. begge omsl. Pen. Om Sølling har Pram skrevet: "Kiærre Landsmand! Sømand, Fisker, Lods/ Som seer rolig vilden Bølge fraade!/ See den Sølling her hvis sikkre Baade/ Tusind Frelste skylde Liv og Gods" 300. [STANG] STORM, Halvor: Statsministeren Emil Stang. Politikeren, Statsmannen. Oslo. 1934. 87 s. Eleg. skinnbd. (Refsum) m. begge omsl. Liten pl. på ryggen, ellers meget pen. 301. [STENERSEN] SAXILD, Erik Nicolai: Bidrag til Professor Stener Johannes Stenersens Biographie, ved hans mangeaarige Ven ... Christiania. 1835. 38 s. Nyere helkartonbd. m. samt. omsl. medbundet. 302. VINJE, Aasmund Olafson: Om Schweigaard. Ihopsanka fraa "Dølen" ... Christiania. 1870. Liten 8vo. 100 s. Fraktur. Nyere shirtryggbd. Tbl. mørknet og rep. 303. [WATNEBRYNN, G. S.] En 88 Aar gammel Bondes Selvbiografi samt Redegjørelse for sit kirkelige og politiske Standpunkt. Kristiania. Udgiverens Forlag. 1893. Liten 8vo. 203, (3) s. Portr. Orig. mykt helsjirtbd. Bindet plettet og med brett. 304. [WEXELS] THRAP, D.: Wilhelm Andreas Wexels. Livs- og Tidsbillede. Christiania. 1905. Stor 8vo. 173 s. Samt. litt slitt skinnbd. m. foromsl. Christiania Vidensk.-Selsk. Forh. 305. [WIBORG] Wiborg-sagen. En fremstilling af Axel Wiborgs hustru. Kristiania. 1916. Stor 8vo. 31 s. Dekorert helkartonbd. (Refsum) m. orig. omsl. Ryggsv. falmet, ellers meget pen. Wibog ble i 1913 dømt til livsvarig fengsel for mord. Dette er en forklaring og et forsvarsskrift skrevet av hans hustru.

- 24 -

425,-

450,475,-

1 500,-

500,-

525,-

425,750,750,300,-

550,-

425,-


Filosofi, psykologi, religion 306. [BJØRNSON] Mod Bjørnstjerne Bjørnsons Angreb paa Den kristne Kirkes Tro. Kristiania. 1879. 235 s. Nyere enkelt skinnryggbd. Permer og tbl. plettet. Pen materie. Aftryk af Redaktions-Artikler i "Luthersk Ugeskrift". 307. BLOM, P.: Fra Østerland Christiania. 1875. 116 s. Orig. dek. helsjirtbd. Pen. Heri bl. a.:"Mohammedanernes Omskjærelse, Egteskaber og Egteskabsceremonier". 308. BRUUN, Christopher: Folkelige Grundtanker. Anden gjennemseede og forøgde udg. Christiania. 1878. 247 s. Noe nyere helsjirtbd. N. og fuktskj. på tbl., ellers pen. 309. BRUUN, Christopher: Striden om Folkehøjskole-Sagen. Kristiania. 1879. 121 s. Nyere, enkelt skinnryggbd. Permer småpl., ellers pen. 310. DRUMMOND, Henry: Naturens lov i aandens verden. Andet ... Opl. Kristiania. 1887. 315, (1) s. Orig. helshirtingbd. m. blindpreg og forgylt tekst. N. på forsatsbl., ellers pen. Drummond var professor ved Den skotske frikirkes universitet i Glasgow. 311. HERDER, Johan Gottfried von: Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Mit einer Einleitung Heinrich Luden. Vierte Auflage I -II. Leipzig. 1841. 8vo. 366 + 434 pp. Contemp. boards, hinges partly cracked, underlinings and comments w. pencil, corners bumped. "notwithstanding the varieties of the human form, there is but one and the same species of man throughout the whole earth" 312. MONRAD, M. J.: Tolv Forelæsninger om Det Skjønne, af ... Christiania. 1859. 164 s. Samt. slitt skinnbd. Pen materie. 313. MYHREBØE, H. J.: En Lægmands Betraagtninger over de mest fremtrædende religiøse Bevægelser i vort Land i de sidste firsindstyve Aar. Horten. 1882. 268 s. Eleg. helskinnbd. (Refsum) m. opph. bånd. Hilsen på tbl. m. blyant. "Med beste hilsen og takk for i går! Bjarne Welle" 314. OPLYSNINGER om nogle af den lutherske Kirkes Salmedigtere og deres Salmer. I -III Kristiania. 1879 - 1881. Liten 8vo. 116 + 76 + 84 s. Liten 8vo. I ett nyere eleg. skinnbd. (Refsum) Pent ekspl. Del III: Den dansk-norske Kirke 315. UNDSET, Sigrid: Fremskridt, Rase, Religion. [Oslo] [1936]Stor 8vo. 8 s. Bl. omsl. Forf. ded. "Til Harald Nilsen, med hilsen! Først skrevet og offentliggjort paa tysk, Vita Nova-Verlag, Schweiz. S. U." Fra "Die Gefährdung des Christentum durch Rassenwahn und Judenverfolgung" Luzern 1935. Særtrykk av Fritt ord 1936, s. 1 -8 316. ZAPFFE, Peter Wessel: Om det tragiske. Oslo. 1941. Stor 8vo. 626, (3) s. Orig. omsl. Ufriske kanter på omsl., uoppsk.

- 25 -

475,-

400,-

375,425,300,-

750,-

1 500,850,-

750,-

1 500,-

750,-


Historie, arkeologi 317. [1814] The Times. Norwegian Supplement. No. 1. Issued with The Times. London. 1914. Folio. 24 pp. With some illustrations. A bit worn and with some tears. Right hand lower corner are missing at the first 14 pages (appr. 1cmx3cm) with some text missing. Some browning at the edges and some tears. Supplement to The Times, Monday, May 18'th 1914, the day after Norway's celebration of the 100 year anniversary of the Norwegian Constitution. 38 articles from and about Norway, such as: Historical Retrospect; Position of Women; Water Power; Shipping; The Whaling Industry; Polar Exploration; The Language Question etc. 318. AUBERT, L. M. B.: Studenternes Tak til Professor Schweigaard. Tale ... Aftryk af Aftenbladet. Kristiania. 1870. Liten 8vo. 14 s. Komb. omsl. og tbl. Helkartonbd. (Refsum). Pen. 319. BIRKELAND, M.: Bidrag til Norges nyere Historie. (Aftryk af "Illustrerert Nyhedsblad".) Christiania. 1858. Liten 8vo. 60 s. Nyere helkartonbd. (Refsum). Pen. Heri brev fra bl.a. Carsten Anker og Christian Frederik. Fra Christian Frederiks brev til General Haxthausen: " ... Den fordømte Fæstning, som overgav seg saa tidlig. " Dette var Fredrikstad 320. BJERKNES, Marie: Kolerafangerne paa Normannia. Et kulturbillede fra 1892. Skildret efter oplevelser paa en reise til Chicago. Oslo. 1893. 140 s. 2 illustr. og ett kart. Eleg. skinnbd. (Refsum) m. opph. bånd. Pen Historien om flere skip i kolerakarantene i New Yorks havn i 1892. 321. [BULL, Nils Rosing] Dagbog for Norge for Aaret 1884. Kristiania. 1884 (1885). Liten 8vo. 70 s. Nyere helkartonbd. m. foromsl. Pen. 322. [CHRISTIAN VIII] FLAMAND, L. J.: Christian den Ottendens Hof, eller Christian den Ottende og hans Samtid. Med 2 (litogr.) Portraiter. Udgivet af ... Kjøbenhavn. 1855. 256 s. Samt. skinnbd. Spr. i ytre falser. Ca. 1/3 av boken viet 1814 323. DAAE, Dr. Ludvig: Nils Griis, dansk-norsk envoyé i Haag. Kristiania. 1886. 84 s. Senere helkartonbd. Pen. Særskilt Aftryk af Hist. Tidsskr. 324. DAAE, L.: Krigen Nordenfjelds 1564. Christiania. 1872. Stor 8vo. 35 s. Samt. kartonbd. m. sjirtrygg. Pen. "Sælges til indtægt for Throndhjems Domkirke" Rev. artikkel fra "Nord. Tidskr. för Politik ... 325. [EGNER] Skolekringkastinga. 4 programhefter. 1) Våren 1948. Red. Arne Okkenhaug. Oppsetting og blder ved Thorbjørn Egner. 2) September oktober november 1950. Red. Arne Bjerkomp. Billedred. Thorbjørn Egner. 3) Desember 1950 - januar, februar 1951. Red. Arne Bjerkomp. Billedred. Thorbjørn Egner. 4) Våren 1955. Red. Hans J. Birkrem. Billedred. Fredrik Matheson. Oslo. 97 + 80 + 80 + 80 s. Illustr. i s/h dels av billedred., dels fotos. Visetekser og noter, Alle har fargetr. omsl. m. for- og bakomslag i ett tegnet av bladets billedredaktør. Litt avskr. rygger, utg. fra 1948 har en liten rift. Ellers pene. 326. [FALSEN] VULLUM, Erik: Kristian Magnus Falsen, Grundlovens Fader. Fordrag holdt i Kristiania Arbeidersamfund ... Kristiania. 1881. 110 s. Portr. Nyere helkartonbd. (Refsum). Pen. - 26 -

600,-

375,600,-

750,-

425,475,-

350,-

475,-

750,-

450,-


327. FAYE, A. L.: Den sorte Død i det 14de Aarhundrede. Foredrag holdt i det medicinske Selskab ... Kristiania. 1880. 118 s. Samt. slitt skinnbd. 328. GRAN, Gerhard: Nordmænd i det 19de aarhundrede. Kristiania. 1914. Stor 8vo. 536 + 326 + 378 s. Illustr. i s/h. Sol. skinnbd. m. opph. bånd. Et pent sett. H. W: Jarlsberg - W. F. K. Christie - Chr. M. Falsen - Asbjørnsen - J. Moe 329. HANSEN, Andr. M.: Oldtidens nordmænd, ophav og bosætning. Kristiania. 1907. Stor 4to. (8) + XII hels. s/h pl. + 138 + (1) s. Sol. skinnbd. (Refsum) m. opph. bånd og begge omsl. Ryggen falmet, ellers pen. 330. HEIBERG, P[eter] A[ndreas]: Nogle Betragtninger over NationalRepræsentationen under en konstituel Monarkisk Regjering. Fornemmlige med Hensyn til Kongeriget Norge. Af … Medlem af Selskabet for Sandhed i Kjøbenhavn, af det Celtiske Akademie i Paris, samt af Akademiet for de nyttige Videnskaber i Erfurt. Christiansand. 1817. 88 s. Fraktur. Senere klistermarm. omsl. m. skinnetikett i kassett. Sv. n. på tbl. Pen. Heiberg ble landsforvist fra Danmark i 1799 for satire mot offentlige personer og levde resten av sitt liv i Paris. Sine bøker fikk han utgitt i Norge. Han var sterk motstander av eneveldet og tilhenger av det konstitusjonelle monarki. 331. [JOHNSON, Gisle] Fra Udstederne af Opraabet "til Christendommens Venner i vort Land" No. 1 - 9. Christiania. 1883 - 1884. 16 -16 -16 - 48 - 8 - 16 - 16 24 - 32 s. I ett noe nyere eleg. skinnbd. (Refsum) m. opph. bånd Pent ekspl. Bidrag av bl. a. Karl Roll og Tvh. Klaveness. 332. LINDBÆK, Sofie Aubert og Reidar Omang: Stattholder Carl Mörners brev til Carl Johan 1816-1818. [Det norske Videnskaps-Akademi i Oslo.] Oslo. 1938. Stor 8vo. 365 s. Orig. omsl. Brevteksene på fransk, kommentarene på norsk. Ufrisk. Ded på tbl. Pen og uoppskåret materie. "Mes amis Gunhild et Axel Gulbranson des L'éditrice." 333. MONRAD, M. J.: Et Kongelig Bryllup som folkehøitid. Akademisk Tale ved universitetets fest i anledning af Kronprindsens formæling. Christiania. 1881. 19 s. Dekorert kartonbd. (Refsum) m. begge omsl. Pen. 334. MUNCH, P. A.: Om Skandinavismen. (Aftrykt af Morgenbladet ...) Christiania. 1849. 63 s. Nyere enkelt helkartonbd. (Refsum). Pen. 335. NICOLAYSEN, N.: Arkæologisk - Historisk Fortegnelse over Norges Levninger af Kunst og Haandverk fra Midelalderen. Christiania. 1855. Liten 8vo. 160 s. Nyere dekorert kartonbd. (Refsum). Tbl. gulnet ellers pen. 336. NICOLAYSEN, N.: Om De kongelige Begravelser i Norge efter hedendommen. Sæskilt aftryk af Norsk historisk Tidsskrift I. Kristiania. 1870. 22 s. Nyere kartonbd. (Refsum) N. på tbl. 337. NIELSEN, Yngvar: Gustav IIIs norske politik. Et tillæg til "Gustavianska Papperen" Kristiania. 1877. 307 s. Dekorert helsjirtbd. (Refsum), bl. omsl. medbundet. Hilsen fra Forfatteren på foromsl. 338. NIELSEN, Yngvar: Den faste bebyggelse i Norge fra 600 til 1000 meters høide over havet ... Kristiania. 1880. Stor 8vo. 27 s. Orig. omsl. 339. NIELSEN, Yngvar: Christian Frederik 1813 - 1814. Hans planer og maal. Hans drømmer og skuffelser. Christiania. 1915. 78,(1) s. Nyere helkartonbd. Pen. Ded. "Hr Redaktør Løken ærbødigst fra Forfatteren" 340. NIELSEN, Yngvar: Christian Frederik og hans drøm om Huset Holsteins restitution paa den svenske Trone. Kristiania. 1915. Stor 8vo. 23 s. Bl. omsl., papirstripe m. titel på foromsl. - 27 -

600,750,-

750,750,-

700,-

350,-

550,950,1 250,425,850,400,425,-

250,-


341. [OHME] Genera Ohmes Journal over Fredriksteens Fæstnings Beleiring fra 30te juli til 16de august 1814. Med tillæg. Bergen. 1899. Liten 8vo. 87, (1) s. Portr. Nyere helkartonbd. (Refsum) m. begge omsl. Illustr. foromsl. Bakomsl. og siste s. fuktskj. 342. [PAUS, Hans] Gamle Kongelige Forordninger og Privliegier, udgivne for Kongeriget Norge. Kjøbenhavn. 1751. 4to. [961] s., fra 163 til 1108, som er trykkfeil for 1124. Fraktur. Nytt helskinnbd. m. 2 opph. bånd. Samt. dekorert forsatspapir bundet med. Lite n. på tbl. Ren og pen materie. Siste del av Tome II av Samling af gamle norske Love. Med eget tittelbl. S. 659 er en foldepl. som viser lengdemål; Palme, Tomme og Foed. S. 693: "Skal og her efter al lætfærdig og forargerlig Lægen og Fastelavensløben strengeligen være forbuden, efterdi saadant skeer meesten paa de Tider som enhver Guds Barn største Alvor og Andagt burde at beviise." 343. PETERSEN, Hans Christian: Skrivelser fra Statsraad ... som Præses for Den norske Regjering i Aarene 1858 - 61 Kristiania. 1907. S. 299 - 420. Portr. Nyere helkartonbd. Pen. Særtryk af Historisk Tidsskrift. 344. POLEN, eller Ruslands, Preussens og Østerriges Politik i de sidste sexti Aar. ... Oversat fra det Engelske med et Anhang ved Anthon Bang. Trondhjem. 1834. 119 s. Samt. kartonbd. m. oppkl. marm. omsl. Blekkfl. på tbl., spr, foran s. 1, notater på verso av forperm. "Sælges til Fordeel for udvandrede, trængende Polakker" 345. RATCHE, Arthur [red.]: Joh. Johannson, kolonial en gros, Oslo. 75 års kolonialhistorie 1866 * 20. april * 1941. Oslo. 1941. Stor 8vo. 77, (1) s. Rikt illustr. i s/h. Orig. kartonbd. m. kaffemønster. Pen. 346. SARS, J. E.: Historisk indledning til Grundloven. Andet opl. Oslo. 1882. Liten 8vo. 224 s. Orig. helshirtingbd., avskrapet og ufriskt. Materien gulnet men ren og fast. "Hvorledes Folket lidt efter lidt modenedes for politisk Selvstændighed og en fri Forfatning." 347. [SCHETELIG] Haakon Schetelig paa 40-aars dagen 25. Juni 1917 Kristiania. 1917. Stor 8vo. 50 s. Illustr. Kartonbd. m. oppkl. orig. omsl. Pen. "Trykt som manuskript i 100 eksemplarer ..." Bidrag av bl.a.:A. W: Brøgger, Sigurd Grieg og Jan Petersen. 348. SCHULZ, F. O. H.: Jude und Arbeiter. Ein Abschnitt aus der Tragödie des deutschen Volkes. Berlin / Leipzig. 1934. 4to. 191 + (1) s. + (13) s. s/h fotografiske pl. Orig. kartonbd. m. ufriske vareomsl. Litt brunpl. mot forsatsene, ellers pen materie. Herausgegeben von Institut zum Studium der Judenfrage in Zusammenhang mit der Antikomintern (Gesamtverband deutscher antikommunistischer Verienigungen), Berlin. 349. [SCHWEIGAARD] HERTZBERG, Ebbe: Professor Schweigaard i hans offentlige virksomhed 1832 - 1870 Kristiania. 1883. 154, (2) s. Rikt dek. orig. helsjirbd. N. på fribl., ryggen sv. falmet, ellers meget pen. " ... aftryk av en række artikler i "Morgenbladet", ... " 350. SELAND, Hans: Um Amerika og frendefolket i Vesterheimen. Kristiania. 1904. 71 s. Nyere helkartonbd. (Refsum) m. begge omsl. Pen. "Det er underlegt kor lite me igrunnen veit um Amerika her heime. Alle hev me daa slegtningar der burte; tridjeparten av det norske folket bur paa hi sida havet …" - 28 -

900,-

4 750,-

375,-

500,-

325,350,-

650,-

500,-

500,-

550,-


351. [STAFFELDT] MORGENSTJERNE, Bredo Henrik von Munthe af: Historisk Beretning om afg. Generallieutnant Bernhard Ditlef v. Staffeldt's forhold under det norske Feldttog imod Sverige, under Overcommando af Norges daværende Konge, Hans Kongl. Høihed Prinds Christian Frederik af Danmark ...Første Anden Deel Kjøbenhavn - Christiania. 1827 - 1829. XIV, 380, (3) + X, 302, XXXX, XXXIX s. Kart mgl. I ett noe nyere sjirtryggbd. m. marm. overtr. Navn på forsatsbl.: P. Fr. Rist Bernhard Ditlef von Staffeldt, født i Pommeren, tysk-norsk offiser. Sjef for Norske jegerkorps 1803–14. Opprettet den første norske underoffiserskole 1791. Som oberst ledet han den seierrike kamp ved Trangen 25. april 1808. I 1814 generalløytnant og sjef for brigaden på vestsiden av Glomma. Hans føring under krigen er blitt sterkt kritisert, og som en av syndebukkene for felttoget ble han beskyldt for forræderi. Frikjent av en militær overkrigskommisjon, men deretter dømt til døden av høyesterett, en dom som ble ansett for høyst urettferdig. Benådet med festningsarrest inntil videre; i 1817 satt på frifot av helbredshensyn. 352. STANG, Friedrich [Fredrik]: Systematisk Fremstilling af Kongeriget Norges constitutionelle eller grundlov-bestemte Ret. Christiania, Hoppes Forl. 1833. XVI + 656 s. Fraktur. Samt. skb. m. profesjonellt påsatt ny skinnrygg. N. på tbl. Meget pen. Den første vitenskapelige gjennomgangen av den nye forfatningen. 353. TVETERAAS, R.: Erling Skjalgsson. Stavanger. 1934. 22 s. Illustr. Orig. omsl. Pen. 354. VOGELSCHAU - KARTE des westlichen Kriegsschauplatzes. Zürich. 1915. Fargetr. kart 47 x 58 cm. (brettet i 15). Løst i orig. kartonomsl. Rifter i brettene. 355. [VOGT, J. H.] Rigsretssagen mod Statsraad Vogt i 1845. Tilligemed en Udsigt over de foregaaende Rigsretsssagers Historie. Christiania. 1846. Stor 8vo. 205 s. Nyere enkelts skinnbd., falmet. Noen fuktskj. N. på tbl.: Sophus Arctander. Inneholder også Thomas Bryns dagbok fra Riksforsamlingen på Eidsvoll, 4.-15. mai 1814, s. 171-189 356. ØVERLAND o: A.: Det Kgl. Selskap for Norges Vel. I : Vicestatholder Prins Fredrik av Hessens Præsidium 1809 - 1813. Kristiania. 1909. Leks. 8vo. 295 s. Illustr. Sol. skinnbd. Ryggen mørknet, ellers pen.

2 500,-

2 000,-

275,375,750,-

350,-

Saga 357. EGILS SAGA. Or the Saga of Egil Skallegrimson after the Icelandic original Text. Manuscript translation by Niels Matthias Peterson. Håndskrevet i lettlest løkkeskrift på 694 s. i 4 hjemmelagde bind med enkle papiromslag. Løst forord. Det er gjennomgående endel språklige rettelser i teksten med blekk eller blyant, ikke samme hånd. Særlig bd. 1 har slitt omslag. N. M. Petersen [1791 - 1862] var dansk filolog, sprogforsker og historiker. Vi har forsøkt å sjekke om denne oversettelsen er utkommet på engelsk, men har ikke funnet noe. Petersens danske oversettelse fra islandsk kom i Kbh. i 1839-44 i firebindsverket "Historiske Fortællinger om Islændernes Færd". 358. [SNORRE] Snorre Sturlesons norske Kongers Sagaer. Oversatte af Jacob Aall. I - III. Christiania. 1838-39. 4to. XII + 365 + (1) s., 2 portr., 4 pl. + 228 s. , portr., 3 + 2 pl. + X + 386 s. + XVIV Register + (1) s. 2 pl., foldekart, "Noregr. Det gamle Norge ... udarbeidet af Gerhard Munthe 1840." I tre eldre skinnbd. Rift i foldekart. Noe avskr. Pen, fast og ren materie. - 29 -

3 750,-

3 500,-


Krigen 359. AMBROSIUS, Dr. H. H. m. fl.: Unser Kampf in Norwegen. München. 1940. Stor 8vo. 224 s. Fraktur. Illustr. Orig. shirtryggbd. Kapitélbåndet løsnet. Ryggstripen noe bulkete, ellers pen. 360. BJØRNEBYE, Willy: "Jeg flyktet fra England." 16 måneder som engelsk sersjant. Oslo, Kamban. 1941. 114 s. Illustr. m. foto. Samt. sol. skinnbd. (Refsum) m. fargetr.vareomsl. tegnet av Harald Damsleth. Meget pen. Forfatteren flyktet fra det engelske barbari og hjem til tyskerne i Norge. 361. FLYVEBLAD. "Ministerpresident Quisling". Erklæring fra den kongelige norske regjering. På baksiden portrett og faksimile av kongens utsagn i samme forbindelse. London. 1942. Ett ark A5. Rent, pent og helt. Utgitt og spredt ettere at Quisling ble ministerpresident i begynnelsen av 1942. Regjeringen i London tok selvfølgelig sterk avstand fra Quisling. 362. HOEL, Knut & Oddmund Sørli: Hva du bør vite om den nye tid. A/S Nasjonale Lærebokforlag (N.L.F.). 1942. 83 s. Illustr. i s/h. Orig. kartonbd. m. shirtrygg. Liten skade v. nedre kapitél, ellers pen. Krigsrettskrivning. 363. HVEM ER HVEM I JØDEVERDEN samt fortegnelse over Fremmedes Forretninger i Norge. Oslo, Nationalt Tidsskrift. 1925. Smal 8vo. 64 s. Orig. omsl. med davidsstjerne foran og svastika bak. Pen. "Fremmedes Forretninger i Norge" er ordnet geografisk s. 53 - 64 m. noen overstr. 364. KAMPF UM NORWEGEN. Berichte und Bilder vom Kriege gegen Engeland. Herausgegeben vom Oberkommando der Wehrmacht. Mit 4 Kartenskizzen. Berlin, Oberkommando der Wehrmacht. 1. - 95. Taus. 1940. 160 s. Fraktur. Fotolilustr. Kartforsatser. Orig. dekorert helsjirtbd. Pen. 365. KJELSTADLI, Sverre: Hjemmestyrkene. Oslo. 1959. Stor 8vo. 490, (1) s. Orig. omsl. Ufriske kanter, ellers pen. Trykket hilsen vedlagt., samt Johannes Elgvins artikkel: Milorg 1940 - 1945. 10 s. Med signert hilsen på s. 1. 366. KRIGENS DAGBOK. Norge 1940-1945. Oslo, Det beste. 1984. 4to. 544 s. Illustrert i s/h. Orig. kartonbind m. vareomslag. Meget pen. Ex libris. Vedlegg. Boken har tilhørt Hr.adv. Wilhelm Münter Rolfsen som har vedlagt korrigeringer til boken ut fra egne erfaringer. 367. MANN, Heinrich: Ein Zeitalter wird besichtigt. Stockholm. (1946) 560 s. Orig. helshirtingbd. m. vareomsl. Smårifter i omsl., ellers pen. Harry Fetts ex libris. Thomas Manns eldre bror. 368. QUISLING, Vidkun: Russland og vi. Oslo. 1930. 198 + (1) s. Illustr. m. fotopl. Orig. helshirtingbd. Bindet litt pletttet. 369. SCHEEN, Rolf: Norges Sjøkrig. 1939 - 40. 2 bd. Bergen. 1947. Stor 8vo. 359 + 340 s. Illustr. m. fotogr. pl. Orig. shirtryggbd. Pene. 370. SCHMITZ-KAIRO, Paul: Den arabiske revolusjon. Oslo. 1943. Stor 8vo. 230 s. Illustr. Orig. kartonbd. Anti-britisk om midtøsten. 371. SS - OBERABSCHNITT WEST. Die Mannschftsfeiern in der SS. Wuppertal. No year. 84 pp. Illus. in b&w. Musical notes. Publ. quarter cloth. Very good.

- 30 -

200,475,-

500,-

450,450,-

500,-

300,300,-

500,-

375,500,375,-

1 000,-


372. STEINBECK, John: Maanen er skjult. [Undergrunnsutgivelse.] Danske Studenters Forlag. 1942. A4 maskinskrevet og duplisert. Satt i et enkelt kartonomslag. Rifter i omsl., ellers pen. Det er godt kjent at Steinbeck skrev boka som en hyllest til den norske motstandsbevegelsen. En gruppe okkupanter landsettes og besetter byen. Innbyggerne reagerer ulikt, fra kjøpmannens forræderi, via trassighet og til borgermesterens resignerte, verdige motstand. Størst inntrykk gjør den unge enken Molly som må se sin mann drept av okkupantene, og hevner ham da en ambivalent okkupasjonsoffiser kommer hjem til henne. Sluttscenen hvor borgermesteren føres bort for å henrettes er gripende i hans haltende gjengivelse av Sokrates avskjedstale, og i sin moral: at en okkupant aldri vil lykkes i å kvele et fritt folk ved bruk av makt. På norsk het boken"Natt uten måne" og kom i 1945. 373. SÆLEN, Fritjof: Sjetlands-Larsen. Bergen. 1947. 403 + (1) s + 12 s. liste over turen på Norge + 6 s. karter. Frontispiece portr. av Leif Larsen. Fotografier og 5 kart. Orig. shirtryggbd. Fin ded. på s. 5. Pen. "Til Wilhelm Münter Rolfsen i erindring om utmerket samarbeid med beste hilsen Leif. 2. febr. 1955." 374. WERNER-HANSEN, Georg: På vingene for Norge. Historien om 333 (Norwegian) Squadron's kamp. Oslo. 1947. 189 + (1) s. Illustr. i s/h. Orig. kartonbd. m. norsk RAF-merke på fordekkelet. Pen.

750,-

650,-

250,-

Varia 375. [ANKER] THORSØE, Dr. Alex.: Af Familien Ankers Album. Danske og norske Interiører. Kjøbenhavn. 1902. 267 s. Helkartonbd. (Refsum). Pent ekspl. 376. DANSKE MAGAZIN, indeholdende Bidrag til den danske Histories og det danske Sprogs Oplysning. Tredie Række. Andet - Sjette Bind. [Bind 1 mangler] Kiøbenhavn. 1845 - 1860. 4to. 321 (1), 319, 352, 388, 403 (1) s. 2 foldepl. Blå helkarton m. papir tittelfelt. Ubeskåret. Bd. 6 m. knekk på bakperm. 377. "DEN STUMME HANDELSREISENDE" 2 priskouranter fra M. M. Lohne i Kristianssand S. 1) En gros priskourant Jubilæumsaaret 1914. 2) Julen 1915. Vår- og høstkatalog 1916. Kristiansand. 62 + 30 s. Tynt papir m. orig. omsl. Pene og sjeldne. Bøger, papir, konvolutter, cigarer, cigaretter, albums, mundspil, portemonais, farver. Julekort, frø, papir etc. 378. DIDRICHSEN, D. Magazin for Næringsstanden. Udgivet af ... Første - Syvende Bind (+) Tillæg til ... Første - Andet Bind Kiøbenhavn. 1796 - 1799. 10 kobberstukne foldepl. Noe nyere ens. skinnbd. Bibl. st. i gull på forperm og st. på verso av tbl. i alle bind. Par bd. fuktskj. i marg, ellers pene. Utallige nyttige artikler om ymse emner f. eks. "En bedre Maade end den sædvanlige at koge Kartofler paa, ..." - "Beskrivelse over Maaden ParmesanOst laves i Italien" "Hollandsk Tobakspibe-Fernis" Om Maaden at gjøre nyt Papir af Gammelt Makulatur" "Brændeviin af Guulerødder" "Om Ølbrygning paa Landet" "Om Maaden at gjøre Læder vandtet, ..." "Om norske vildtvoxende Bærs Brug og Anvendelse." og mange, mange fler.

- 31 -

375,1 500,-

750,-

7 500,-


379. EVANGELISK-CHRISTELIG PSALMEBOG tilligemed Collecter, Epistler og Evangelier, Vor Herres Jesu Christi Lidelses Historie, Kirke - samt andre Bønner. Til Brug ved Kirke- og Huus-Andagt. Christiania, Grøndahl. 1834. Smal 12mo. 526, (4) s. Fraktur. Samt. sort helskinnbd. (Hoppe) m. forgylt dekor. Helt gullsn. Indre denteller i gull. Navn i gammel hånd på fribl., ellers rent og pent ekspl. I kassett. 380. HANSEN, Andr. M.: Norsk folkepsykologi. Med politisk kart over Skandinavien. Kristiania. 1899. Stor 8vo. 125 s. Foldekart. Nyere helkartonbd. (Refsum) m. illustr. foromsl. Pen. "To karter over det sydlige Norge. Tilhøire et valgkart ... Tilvenstre et racekart." 381. NORSK FOLKEMUSEUM 4 titler i ett bd.: Illustreret fører og beskrivelse. 64 s. + Kort Fører med Planer (Leporellofolder) + A short Guide with Plans. 9 s. + Kulturhistorisk Hundreaarsutstilling 1914. Fører av T. B. Kielland. 16 s. Kristiania. 1902 - 1914. Illustr. I ett dek. helkartonbd. m. alle omsl. Pen. 382. NORSK ILLUSTRERET KALENDER. 1853 - 1854 - 1855 (i ett bind) Christiania. IV, 96 + X, 84 + 91 s. Portr. Rikt illustr. m. tresnitt, bl.a.: Folkedragter, Oscarshall, Reensdyr. Nyere sol. skinnbd. m. 5 opph. bånd. Noen få s. pl. og fuktskj., ellers pent ekspl. Bidrag av bl.a. Asbjørnsen (Præstepølse m. fl.), Ivar Aasen, P. A. Munch og A. Munch 383. NYE DANSKE MAGAZIN, indeholdende Allehaande Smaa=Stykker og Anmerkninger til Historiens og Sprogets Oplysning. Første - Siette Bind. [Bind 5 mangler] Kiøbenhavn. 1794 - 1836. 4to. 392 (+ Reg.), 376, 246 (1), 334, 370 s. 2 foldepl. Blå helkarton m. papir tittelfelt. Ubeskåret. Bd. I noe plettet, ellers pene Heri bl. a.: Undersøgning af Finmarkens izige Tilstand, Indvaanere og Grændser ... - Efterretninger om Erkebiskop Aslak Bolt i Trondhiem 384. [OSCAR I] WELHAVEN, J. S.: Tale ved Det norske Universitets Mindefest for Kong Oscar den 22de September 1859. Christiania. 1859. Stor 8vo. 14 s. Nyere dekorert helkartonbd. (Refsum) Pen. I samme bind: Cantate ved Det norske Universitets Mindefest for Kong Oscar den 22de September 1859. Text af A. Munch, Musiken componeret af C. Arnold. 8 s. 385. POULSEN, S. Udg.:: Morgen=Posten. Et Ugeblad ... Fjerde Aargang Kiøbenhavn. 1789. 818 s. Slitt samt. skinnbd. Materien noe pl. og ufrisk. Ymse artikler også fra utlandet. Eks.: "Hvorledes man curerer Bid av gale Hunde i München" og "Om Kaffedrikkens Skadelighed i det menneskelige Legeme" 386. STORM, Joh.: Det nynorske landsmaal. En undersøgelse. København. 1888. 116 s. Priv. shirtryggbd. m. slitt papiretikett. N. på fribl. Ujevnt beskåret. 387. STRIKKE- OG HEKLEBOK. Sesongen 1967 - 68. Oslo, Alt for damene. 133 + (1) s. Illustr. i farger. Oppskrifter m. mønster i s/h. Orig. omsl. Meget pen. 388. THUNÆUS, Harald: Ölets historie i Sverige. I: Från äldsta tider till 1600-talts slut. Stockholm. 1969. 367 s Illustr. i s/h. Orig. helshirtingbd. Kapitéler og hj. noe avskr. De første ark svakt bølgete, ellers pen. Vedlegg liste over de urter og krydder som ble brukt ved Karl XIIs balsamering.

- 32 -

1 000,-

675,-

600,-

3 000,-

1 500,-

2 000,-

600,-

225,250,325,-


H. Wergeland; Phantasmer (kat.nr. 75)

Bygninger fra Norges Middelalder‌ (kat.nr. 139)


B

Avs.: Norlis Antikvariat Universitetsgt. 18 N-0164 OSLO

Mange flotte Refsum-bind i denne katalogen!

Kat.nr. 200

Kat.nr. 233

Kat.nr. 244

Kat.nr. 384

Norlis Antikvariat - Katalog Mars 2014  
Norlis Antikvariat - Katalog Mars 2014  
Advertisement