Page 1

Norien Ul-Haq

1JOUF

Filosofie

14/12/2010

K.Meerts

1


Norien Ul-Haq

Filosofie

K.Meerts

Inhoudstafel Inhoudstafel ........................................................................................................... 2 Samenvatting ......................................................................................................... 3 Onmacht ......................................................................................................................... 3 Seksuele onmacht ........................................................................................................ 3 Culturele onmacht ....................................................................................................... 3 Intellectueel onmacht ................................................................................................ 4

Voorbeeld ............................................................................................................... 5 The Wind That Shakes the Barley ........................................................................... 5 Uitleg ............................................................................................................................................................ 5

Geschiedenis, verandering, verwestering ............................................................ 6 Stanley’s Route ............................................................................................................. 6 Relaties ........................................................................................................................... 6

Kleine conclusie .................................................................................................... 7 Mactac ............................................................................................................................. 8

Bibliografie ............................................................................................................. 9

1JOUF

14/12/2010

2


Norien Ul-Haq

Filosofie

K.Meerts

Samenvatting Onmacht Het leven bestaat voor een deel uit dwaasheid en deel van wijsheid. Wij als mens moeten ons regelmatig overgeven wegens onmacht. Wij hebben niet over alles de controle. Ook al zouden we dat graag willen. Als levend wezen zijn we omringd door onmacht. Zowel lichamelijk, intelectueel en op cultureel vlak.

Seksuele onmacht Wij geven ons dikwijls onwillig over aan onze geest en/of lichaam wegens onmacht. Maar dat betekent ook niet dat we anders over mensen moeten denken wegens hun stand of geslacht. Elk levend wezen heeft zijn behoeftes al ben je van adel of van het vrouwelijke geslacht. Ook ons lichaam en geest hebben behoeftes. Deze behoeftes zijn soms dingen die wij liever voor ons eigen willen houden. Seksuele drang, boeren, scheten laten is niet onmenselijk. Onmenselijk is iets dat je of groep mensen doet dat niet wereldwijd wordt gedaan. Maar dan is de vraag ook of het vermoorden van kinderen menselijk is of niet. Want het gebeurt over de gehele wereld. Maar niet ieder mens doet dat dus eigenlijk is een betere definitie van onmenselijk iets wat niet elk individu doet. Want iedereen moet wel eens boeren laten of een scheet en dergelijke. Maar een kind of een levend wezen doden is nog steeds een deel van eigen beslissing. Dagelijks geven we ons over aan de seksuele onmacht. Van nature af aan hebben wij die. En we worden van kinds af aan sommige behoeftes te minachten. En zo worden ze taboe. Maar het is juist moedig en goed als je niet toegeeft. Dat je ervoor durft uit te komen. Het is niet dat niet iedereen eens een scheet moet laten. Het is juist menselijk. Maar wat ook wel is om erover te praten in bepaalde omstandigheden bijvoorbeeld aan tafel.

Culturele onmacht Culturele onmacht is van alle tijden. Iets wat we niet kennen daarvoor zijn we bang of vinden we het barbaars. In elke cultuur hebben ze andere gewoontes, rituelen, tradities, ‌ die voor de andere cultuur vreemd is. De mensheid is met de tijd verslaaft aan angst. Het is bijna of we niet meer zonder kunnen leven en daarvan zijn de oorlogen een groot voorbeeld. Want hoeveel zijn er wel niet geweest gewoon omdat ze een beetje anders waren. Kijk maar naar wat wij (Europeanen) gedaan hebben in Amerika. Of de Britten in Ierland1. Ze willen allemaal dat iedereen hetzelfde is als hun. De Britten vielen de Ieren aan gewoon om dat ze andere sporten, iets anders praatte (niet het Engels vans hun) terwijl ze bij hun horen. De angst komt voort uit de onwetendheid van de mens. Omdat we iets niet kennen moeten we het niet hebben. Terwijl het inprincipe even goed of zelfs beter kan zijn. Maar ook gewoonte speelt een grote rol.

1

Referentie: film: Wind that shakes the Barley

1JOUF

14/12/2010

3


Norien Ul-Haq

Filosofie

K.Meerts

Intellectueel onmacht Door de geleerdheid krijgen we onmacht over de wijsheid. Dit komt omdat men via geleerdheid geen ervaring opdoet. En zonder ervaring kan een mens niet goed ontwikkelen. Als men alleen over kennis via geleerdheid opdoet is men niks in de realiteit. Want in de realiteit is het altijd anders dan in de tekstboeken of op de schoolbanken. Intellectuele onmacht is ook dat je als intellectueel gevangen zit tussen de mensen die slimmer zijn dan jij en den mensen die niet slimmer zijn dan jij. Jouw boeken zouden alleen door de zelfde klasse of hogere kunnen gelezen worden. En de mensen die slimmer zijn dan jouw zullen jouw ideeën afkraken en je zult anders beken worden als je iets in simpeler woorden zou willen uitleggen zodat ook te genen die het niet zouden begrijpen het ook kunnen begrijpen. Maar langs de andere kant is een marktkramer misschien beter gesteld dan iemand die aan de universiteit of hogeschool heeft gestudeerd. Want hij heeft waarschijnlijk heel zijn leven wijsheid kunnen opdoen zowel op zakelijk vlak als persoonlijk. Hij zal misschien veel beter weten hoe hij met vrouwen overweg moet gaan en met geld. Want van hem wordt verwacht fouten de maken. Maar zoals men al jaren zegt:” fouten maken mag, want uit fouten leer je”. Van iemand die gestudeerd heeft gaat men ervan uit dat hij te slim is om fouten te maken. Het maakt niet uit wat je doet je zult altijd de gewone … zijn voor je naasten, en dat terwijl je in de buitenwereld wel faam geniet. Het is ook zo dat je waarschijnlijk nog meer gewaardeerd wordt wanneer je dood bent. En ze zullen je ook minder bekritiseren omdat ze niet kwaad willen spreken over iemand die dood is. Als een intelligent iemand zal je meer geneigd zijn om ander mans werk over te nemen (vooral als die er niet meer is bv. Ideeën van Plato). En je zal meer definities geven dan het boek echt uit te leggen of te vertellen waarover het echt gaat. Zo heeft een boek weinig waarde terwijl het misschien juist heel interessant kan zijn.

1JOUF

14/12/2010

4


Norien Ul-Haq

Filosofie

K.Meerts

Voorbeeld The Wind That Shakes the Barley Ierland, 1920. Arbeiders vormen een guerrillaleger (IRA)2 om weerstand te bieden aan de Engelse knokploegen die worden gestuurd om Ierland’s roep om onafhankelijkheid in de kiem te smoren. Gedreven door plichtsbesef en liefde voor zijn land geeft Damien zijn carrière als dokter op. Hij voegt zich bij zijn broer Teddy die voor een vrij Ierland strijdt. Wanneer de vrijheidsstrijders de Engelsen op hun knieën dwingen is er eindelijk ruimte voor een wapenstilstand. Ondanks deze schijnbare overwinning breekt er een burgeroorlog uit. Families, die zij aan zij tegen de Engelsen vochten, staan elkaar nu naar het leven. Hun loyaliteit wordt tot het uiterste op de proef gesteld. The Wind That Shakes the Barley’, met in de hoofdrol Cillian Murphy, vertelt het verhaal van een Ierse student medicijnen die samen met de boeren in een leger van vrijwilligers de wapens opneemt tegen de geduchte Black and Tan-squads, Britse troepen die met schepen vol naar Ierland gestuurd worden om het opstandige Ierse volk te temmen. In de burgeroorlog die ontstaat zien we hoe de broers Damien en Teddy zich proberen staande te houden in een strijd die onherroepelijke schade aanricht aam zowel hun familie als hun land. In deze film is zowel intellectuele als culturele onmacht te vinden. Uitleg In de film is te zien hoe de Britse troepen met argwaan de Ierse bevolking tegemoet gaan. Ze slachten de bevolking zelfs omdat ze weigeren Engels te spreken en zelf vanwege het spelen van een traditionele sport. Groot-Britanië stuurt veteranen die een trauma hebben van de vorige oorlog. Zo denken ze de Ierse bevolking op hun knieën te krijgen voor het Verenigd Koninkrijk. Want Ierland moet naar de kroon luisteren. Maar de Ieren willen onafhankelijk worden. Als dat gebeurt verliest het Verenigd Koninkrijk macht (grootte t.o.v. andere). De Britten willen kost wat kost dat die barbaren van een Ieren gaan leven zoals hun en hun tradities verlaten. Damien wordt in begin verscheurt tussen zijn carrière en vaderland. Als hij naar Londen trekt (carrière) zal hij aanzien worden als een lafaard en verrader, en verliest hij zijn geliefde. Maar als hij blijft moet hij zijn carrière opgeven. En naar het einde toe moet hij een keuze maken tussen zijn broer en zijn vaderland. Want na de Britse troepen op hun knieën gekregen te hebben is slechts een deel van Ierland onafhankelijk geworden. Zijn broer kiest voor de vrede en sluit zich aan bij de Britten terwijl zijn broer verder strijd voor een volledig onafhankelijk Ierland. Vandaag de dag is de IRA nog 2

The Irish Republican Army


Norien Ul-Haq

Filosofie

K.Meerts

steeds actief en strijden ze voor de loskoppeling van Noord-Ierland van Groot-Brittanië. Het is zelfs zo dat er in Belfast (Noord-Ierland) een muur staat dat de stad verdeeld. De muur is gezet door de Britse troepen om de vrede in Belfast te behouden. Na de oprichting van de IRA zijn er een paar militanten van de IRA zelf geweest die vonden dat de IRA veel te laks was. Zo is er in 1997 de RIRA3 of The Real IRA opgericht. Deze groep van militanten gelooft ook in een verenigd Ierland maar gaat drastischer te werk dan de IRA. Zo zie je dat de jarenlange onmacht tegen de Britten nog door blijft leven. Vanwege de onmacht proberen ze op drastische wijze hun wens in vervulling de brengen. Het is nu nog zien of de acties van zowel de IRA als de RIRA ooit tot de verenging van Ierland met Noord-Ierland kan waarmaken. Want het is destijds in het verleden ook gelukt.

Geschiedenis, verandering, verwestering De geschiedenis van Ierland is een zeer bloederige. En het is het bewijs van culturele onmacht en intellectuele onmacht. Groot-Brittannië wou zo groot mogelijk zijn en tolereerde weinig. Je zou denken na de Europese invasie van Amerika dat we het wel geleerd hadden. Maar de geschiedenis van Ierland bewijst het tegendeel. Alles wat ergens anders is of waar men anders spreekt en noem maar op schrikt ons af, zien we als barbaars. En daarom heeft de mens te neiging om het de verwesteren. De intellectuele van vandaag wil overal zijn stempel op kunnen drukken al is het een uitvinding of een bedrijf. Nu wilt men niet meer uitbreiden door landen de koloniseren maar meer de veranderen naar hun eigen gewoontes. Zie maar naar Euro Disney, McDonald’s, … die overal ter wereld uit de grond schieten met alle gevolgen nadien. In de Middeleeuwen werd er zelfs niet gesproken over seks. De vrouwen droegen zelfs een kuisheidsgordel om de vrouw de beletten om vreemd te gaan (Robin hood, Men in tights), of dragen tot dat ze gehuwd waren. Zo geeft de geschiedenis weer over hoe alles maar gecensureerd werd. Maar vandaag de dag wordt er nog op plaatsen voorwerpen gecensureerd die aanleiding kunnen geven tot seks.

Stanley’s Route We worden opgegroeid met gewoontes, tradities, … die je volk eigen zijn. Je zult het barbaars vinden dat ze in Azië sprinkhanen een lekkernij vinden terwijl je het ziet als een vies insect. Als men in eigen land blijft of nooit ver weg blijft is men gedoemd tot de culturele onmacht. Die onmacht verdwijnt naarmate je meer van de wereld ontdekt. Je zult zien dat mensen in armere streken even intellectueel kunnen zijn dan iemand van een niet derde wereld land.

Relaties Als mens zijn we soms bang voor onze seksuele drang of van wat ons lichaam doet. Zo vinden we het ongehoord om scheten in het bijzijn van iemand te laten terwijl ons lichaam zich moet ontlasten. Of dat onze geest allerlei fantasietjes verbeeld met iemand anders (zelfde/ander geslacht) noem maar op.

3

The Real Irish Republican Army

1JOUF

14/12/2010

6


Norien Ul-Haq

Filosofie

K.Meerts

Wij als mens zijn afhankelijk van liefde. Zonder liefde kunnen we niet leven. En dat heeft een Duits onderzoek ook bewezen. Ze hebben pasgeboren baby’tjes weggehaald bij hun moeders. Ze werden verzorgt door een verpleegster. Maar die verpleegster mocht hen geen enkele manier van liefde geven. Ze moest ze alleen eten geven, verschonen en in bed leggen. De uitkomst van dit onderzoek was pure horor, geen enkele baby in dit onderzoek had het overleefd. Dus de conclusie van het onderzoek we zijn echt afhankelijk van liefde zonder liefde gaan we dood.

Kleine conclusie Zolang dat er onmacht zal bestaan zolang zal er geen vrede zijn in de wereld. Want de onmacht maakt dat de wereld niet in vrede kan leven. Want onmacht maakt de mens bang en zet aan tot agressie, rassime en noem maar op. Onmacht zal altijd een plaag zijn van de mensheid. Het maakt niet uit of het nu over seksuele, culturele of over intelectuele onmacht gaat. Het maakt de mens bang. Sommige mensen sluiten zich zelfs op omdat de ze bang zijn van de buitenwereld. Omdat ze ziek, geslagen, … kunnen worden. Ze vertrouwen niemand. Maar als levend wezen moet je instaat zijn om tenminste één iemand te kunnen vertrouwen.

1JOUF

14/12/2010

7


Norien Ul-Haq

Filosofie

K.Meerts

Er zijn nog veel mensen die binnen hun relatie het moeilijk hebben met de seksuele trekken van hun partner, maar het niet durven zeggen. Of dat de partner met iets zit dat betrekking heeft met de bedrijving van de liefde of dat iemand kan laten walgen. Door deze onmacht van het niet te durven vertellen schuilt de dagelijkse persoon zich. En ze probeert het zo goed mogelijk te verbergen. We leven meer en meer in een tijd waar te veel in de doofpot word gestoken.

Mactac Bij de pesterijen is er geen sprake van intellectuele onmacht. Want zowel de pesters als de slachtoffers werken voor het zelfde bedrijf. Je zou zelf denken dat het om culturele onmacht gaat. Want zoals de titel van een artikel (De Standaard, 23/11/2010) luidt zit het pesten in de cultuur van het bedrijf. De werknemers groeien zelfs op met pesten zo kun je zeggen. Maar de slachtoffers zijn niet minder dan de pesters. Alleen dat ze er nog niet zo lang werken. En het bewijs dat het om cultureel gaat is dat het bedrijf na het krijgen van de klachten zelf niets heeft ondernomen alleen het advies aan het slachtoffer gegeven om weg te gaan. Het kan ook niet alleen in een bedrijf zelf zitten. De mens kan zo opgroeien en omdat ze zelf niet beter weten gaan ze zelf over tot pesterijen. Het zit in hun cultuur ingepeperd. En voor hun is het nog moeilijker om de drang te negeren. Zij hebben meer culturele onmacht. Maar gelukkig zijn er gevallen waarin de persoon die is opgegroeid met pesterijen niet zelf de pester wordt. En ook dat is meestal een probleem dat het slachtoffer later zelf een pester wordt. Pesterijen zijn altijd een onderdeel van intellectuele onmacht. De pester pest omdat ofwel dat hij jaloers is op de persoon die meer weet dan hem. Of dat hij neerkijkt op zijn medemens omdat hij vind dat ze naar hem moeten opkijken. Het is onmacht omdat de ze de drang niet de baas kunnen. Het ergste nog is als ze het doen zonder spijt, dan hebben ze zich volledig overgegeven aan de drang en vinden ze het nog leuk ook.

1JOUF

14/12/2010

8


Norien Ul-Haq

Filosofie

K.Meerts

Bibliografie Botton, A. d. (2010). Onmacht. In A. d. Botton, De Troost van de Filosofie (T. Stheeman, Vert., 24 ed., pp. 127-188). Amstel Uitgevers BV. Knoops, P. (sd). The Wind That Shakes the Barley (2006) Preview. Opgeroepen op 11 23, 2010, van Movie 2 Movie: http://www.movie2movie.nl/p24843-Preview-The-Wind-That-Shakes-theBarley.html Weather, P. (2006, 06 18). The Wind That Shakes the Barley "Rivers are Damp". Opgeroepen op 11 23, 2010, van Wordpress: http://riversaredamp.wordpress.com/2007/06/18/the-wind-that-shakesthe-barley/

1JOUF

14/12/2010

9

Vervangende taak  

samenvatting van hoofdstuk Onmacht in De Troost van de Filosofie van Alain de Botton

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you