Page 1

BAB 1 : KEMUNCULAN TAMADUN AWAL MANUSIA ZAMAN PRA SEJARAH Zaman pra sejarah ialah zaman manusia belum mengenali sistem tulisan. Terdiri daripada zaman paleolitik, mesolitik, neolitik dan logam.

Paleolitik dan Mesolitik *Hidup cara nomad •Tinggal di tepi tasik, sungai dan dalam gua • Memungut hasil hutan, memburu binatang dan menangkap ikan •Peralatan dari batu dan kayu – pentingkan fungsi

Neolitik •Hidup menetap dalam kelompok yang besar •Bercucuk tanam dan menternak binatang •Peralatan lebih halus •Penciptaan tembikar •Menjalankan sistem barter

Logam

•Terbahagi kepada i)Zaman Gangsa – peralatan dari gangsa ii)Zaman Besi – peralatan dari besi •Penciptaan perahu dan rumah


Arab ‘Mudun’ dan ‘Madain

Goldon Childia *pembangunan lahiriah kayu ukur pencapaian tamadun

Inggeris ‘Civilization’ (bandar)

Sarjana Barat *Pembangunan lahiriah seperti kebudayaan,

PENGERTIAN TAMADUN

Riberio &Buchanan

* Perkembangan lahiriah adalah proses perkembangan tamadun

Sarjana Islam

*Pembangunan lahiriah dan rohaniah

Syed Naquib al-Atas *Pencapaian tahap tatasusila dan kebudayaaan masyarakat


Petempatan Kekal

Kehidupan Berorganisasi

Sistem pemerintahan

Ciri-ciri Tamadun Awal

Pengkhususan Pekerjaan

Agama dan Kepercayaan

Bahasa dan Tulisan


Tamadun Awal Bermula Di Lembah Sungai •Tamadun Mesopotamia – Lembah Sungai Tigris dan Euphrates •Tamadun Mesir – Lembah Sungai Nil •Tamadun Indus – Lembah Sungai Indus •Tamadun Hwang Ho – Lembah Sungai Hwang Ho

Faktor -faktor

Tanah yang subur untuk pertanian

Bekalkan sumber air untuk manusia, binatang dan tanaman

Bekalkan sumber protein seperti ikan

Pengangkutan -bergerak ke sesuatu tempat


PROSES PEMBENTUKAN *Utara Baghdad –kwsn pertengahan hingga Utara Sg. Tigris dikenali Assyria * Selatan Baghdadmeliputi Sg. Tigris dan Sg. Euphrates dikenali Babylon

LOKASI *Di antara Sg. Tigris dan Sg. Euphrates * Mengalir dari pergunungan Turki ke Iraq hingga Teluk Parsi TAMADUN MESOPOTAMIA LATAR BELAKANG KERANGKA MASA *Muncul pada 3500SM-539SM *Antara kerajaan terkenal Sumeria, Akkad, Ur, Babylon, Assria dan Chaldea.

PERTUMBUHAN TAMADUN *Orang Sumeria membina petempatan dan menjalankan pertanian * Petempatan awal berkembang menjadi bandar dan negara kota seperti Kish, Nippur dan Lagash.


ORGANISASI SOSIAL

NEGARA KOTA *Terdapat pusat kota, tembok, luar kota, pelabuhan, kubu pertahanan dan pintu gerbang

*Lapisan portama - raja *Lapisan Kedua -Ketua Pendeta, Ketua Tentera dan bangsawan

*Lapisan ketiga – Rakyat bebas(petani, pedagang,artisan) Lapisan keempat- Hamba TAMADUN MESOPOTAMIA CIRI-CIRI TAMADUN

SISTEM PEMERINTAHAN

•Raja mutlak •Raja sebagai wakil tuhan dan pemilik negara kota •Peranan raja – Ketua pentadbir, ketua tentera dan ketua pendeta •Raja Naramsim menggelar diri sebagai ‘Raja Empat Penjuru Alam’ •Raja memilih ketua Ziggurat ( pusat ibadat, perdagangan dan simpan khazanah negara

PENGKHUSUSAN PEKERJAAN *Kegiatan utama – perdagangan *Bahan import – logam, emas, perak dan kayu kayan * Kegiatan lain – pertanian, tekstil, tembikar dan tukang rumah

SISTEM TULISAN *Bermula dengan tulisan bergambar •Berkembang menjadi simbol •* Berbentuk pepaku dikenali ‘Cuneiform’


PERUNDANGAN Kod Undangundang Hammurabi

ASTONOMI

-kajian pergerakan

bulan, bintang dan matahari -berjaya menguasai jalan laut, kalendar 12 bulan

PERUBATAN -berkembang zaman Assyria -500 ubat dan herba dicipta

SISTEM TULISAN -perkembangan pendidikan

SUMBANGAN TAMADUN MESOPOTAMIA

PENCIPTAAN RODA -menghasilkan kereta kuda dan kincir air

KESUSSATERAA N-karya terkenal epik Gilgamesh

PENGANGKUTAN LAUT -mencipta kapal

layar -berhubung dengan India

BATU BATA -dibuat dari tanah liat -arca dan tiang batu


TAMADUN MESIR PURBA LATAR BELAKANG

LOKASI -bermula dari lembah Sg. Nil di Utara Mesir hingga ke laut Mediterranean - Berpunca dari Sg. Nil Biru dan Sg. Nil Putih.

KERANGKA MASA -Terbahagi 4 zaman : -i. Zaman awal -Ii. Zaman Pertengahan -Iii.Zaman Empayar -Iv. Zaman Keruntuhan

PROSES PEMBENTUKAN -manusia mendiami Sg. Nil sejak zaman gangsa -membina petempatan tetap -membina sistem pengangkutan dan perparitan untuk pertanian

PERKEMBANGAN -petempatan awal menjadi kampung -kampung berkembang menjadi bandar dan bergabung menjadi nome -nome disatukan menjadi negara kota seperti Thinis, Thebes dan Memphis

KEJATUHAN -akibat serangan Libya, Kush, Assyria, Parsi, Yunani dan Rom


ORGANISASI SOSIAL

-diketuai Firaun berkuasa mutlak.

Dianggap Tuhan Horus -bawah firaun, terdapat gol. Bangsawan, rahib, tuan tanah dan jurutulis -rakyat terdiri daripada petani, pedagang, artisan dan hamba

KEDUDUKAN WANITA -diiktiraf sebagai pemimpin -contoh Firaun Hatshepsut -bina terusan, menukar padang pasir menjadi tanah subur

SISTEM PENTADBIRAN

-Firaun dibantu pembesar, pegawai penasihat dan gabenor -tugas- menjalankan pentdb. Jaga keamanan dan agihkan makanan -jurutulis menulis rekod kerajaan

CIRI-CIRI TAMADUN MESIR

KEPERCAYAAN -penyembahan unsur alam – tuhan matahari, tuhan langit dan angin -percaya kehidupan selepas mati -mayat dimumiakan dan ditanam bersama alat kebesaran

PERBANDARAN

-Firaun Menes menyatukan

daerah dan Thinis dijadikan pusat pentadbiran -bandar –tempat kediaman firaun, pusat pemerintahan dan pelabuhan

TULISAN -dikenali Hieroglif -kombinasi gambar dan simbol -tujuan, catat rekod, aktiviti pertanian dan agama

PENGKHUSUSAN PEKERJAAN -kegiatan utama, penenunan, pembuatan barangan tembikar -perlombongan emas di Nubia, -mengeksport tekstil dan kertas -pelabuhan – Thebes, Memphis dan Fayoum


SENIBINA -pembinaan piramid idea Imhotep -guna batu bata

PENDIDIKAN -hanya untuk anak bangsawan -diuruskan rumah ibadat -perkembangan ilmu matematik dan astronomi

PENCIPTAAN KERTAS -dibuat dari pokok Papyrus -memudahkan simpanan rekod SUMBANGAN TAMADUN MESIR PURBA

PENGAIRAN -pembinaan tembok pengairan -memulihkn padang pasir

TULISAN -dikenali Hieroglif -dipahat pada makam dan batu

PERUBATAN -proses memumiaka n mayat -kemahiran ilmu fizik, perubatan dan pembedaha n


LOKASI

Di Lembah Sg. Indus Disaliri Sg. Indus Dikenali sebagai Tamadun Harappa

PROSES PEMBENTUKAN Kehidupan secara nomad

Pertempatan kekal sepanjang Sg. Indus

Penduduk meningkat

Hasil pertanian meningkat

Bandar utama •Mohenjo-Daro •Harappa

HASILNYA

Bandar pelabuhan •Lothal •Sutkagen Dor


1.1. Petempatan Petempatan kekal kekal -Bandar -Bandar terancang terancang

2.2. Mempunyai Mempunyai organisasi organisasisosial sosial

3.3. Pengkhususan Pengkhususan pekerjaan pekerjaan

CIRI-CIRI CIRI-CIRI TAMADUN TAMADUN INDUS INDUS

5.5. Wujud Wujud sistem sistem tulisan tulisan (piktograf) (piktograf)

4.4. Mempunyai Mempunyai amalan amalanagama agama


•

Petempatan kekal - Bandar terancang

ďƒ˜ Terbahagi kepada 2 bahagian: Bahagian Utama i. Pusat pentadbiran menempatkan bangunan pentadbir. ii. Pusat keagamaan terdapat tempat mandi awam untuk upacara ritual. iii. Tempat menyimpan hasil pertanian Bahagian Kedua i. Kawasan perumahan ii. Dibantu oleh kemajuan ilmu geometri dan pembinaan iii.Bandar disusun berasaskan blok-blok segi empat dengan setiap blok dipisahkan oleh satu rangkaian jalan raya yang lurus & berhubung dengan satu sama lain. iv.Sistem kumbahan terancang v. Bandar-bandar dihubung kan dengan sungai untuk perhubungan.


KETUA PENDETA Pendeta & pedagang

Ketua pemerintah tertinggi

GOLONGAN ATASAN

GOLONGAN BAWAHAN RAKYAT

hamba

Organisasi sosial

GOLONGAN BAWAHAN HAMBA

 Terbahagi kepada 2 golongan: Golongan Atasan i. Ketua pendeta ii. Pendeta : mempunyai kuasa dan pengaruh dalam mengawal aktiviti masyarakat. iii. Pedagang : berniaga Golongan Bawahan i. Petani : menjalankan aktiviti pertanian ii. Buruh & hamba : kerja perburuhan

Petani & buruh


• Pengkhususan kerja • Kegiatan Ekonomi  Perdagangan, pertanian, pertukangan & pembuatan

Agama dan kepercayaan

 Perdagangan : membabitkan pedagangan luar Mesopotamia  Bukti : penemuan cap mohor buatan masyarakat Indus di Mesopotamia  Hasil perdagangan : emas, gading gajah, manik dan hasil pertanian  Petani : bercucuk tanam (barli, kacang)  Artisan : pembinaan & penghasilan barangan logam/tembikar  Penemuan patung Proto-Siva  Percaya pada Dewa Brahman, Vishnu & Siva  Tuhan Ibu : melambangkan kesuburan

 Berbentuk piktograf •

Sistem tulisan


1. Keupayaan & kebolehan masyarakat mengeksploitasi kelebihan memudahkan kehidupan. Contoh : Sg. Indus

2. Pembukaan bandar terancang. Contoh : Mohenjo Daro & Harappa

SUMBANGAN TAMADUN INDUS

4. Ilmu pengetahuan : - geometri dan pembinaan - meningkatkan mutu bahan binaan - teknologi pembakaran batu bata

3. Sifat keterbukaan untuk berhubung dengan tamadun lain dan disesuaikan dengan tempat. Contoh : Mesopotamia & Mesir Purba


 Perkembangan ketamadunan manusia

 Masyarakat Indus mengeksploitasi sg. Indus untuk memajukan kehidupan harian mereka

 Perancangan bandar

 Keupayaan mewujudkan sebuah bandar terancang seperti Mohenjo Daro dan Harappa  Pemahaman tentang ilmu geometri, kesenian dan matematik diperlukan.


 Perkembangan ketamadunan manusia

 Bersifat terbuka

 Meningkatkan mutu bahan binaan.  Tidak bergantung pada matahari untuk membuat batu bata daripada tanah liat.  Batu bata dihasilkan melalui pembakaran dengan suhu yang tinggi.

 Mempunyai sifat terbuka dalam membuat hubungan dengan tamadun lain seperti mengadakan hubungan dengan Tamadun Mesopotamia & Mesir Purba


LOKASI ďƒ˜Tanah subur Sg. Kuning atau Hwang Ho. PROSES PEMBENTUKAN Bermula zaman pada zaman paleolitik

Penduduk nomad menetap kawasan Hwang Ho yang subur.

Tapak Banpo dan Bandar Sian

Aktiviti pertanian dan penternak

Pembentukan Bandar Anyang, pusat Dinasti Shang dan kemudian Dinasti Chou


1.1. Mempunyai Mempunyai negara negarakota kota Contoh: Contoh:Anyang Anyang

2.2. Wujud Wujud organisasi organisasi sosial sosial

3.3. Pengkhususan Pengkhususan pekerjaan pekerjaan

6.6. Penciptaan Penciptaan sistem sistem tulisan tulisan (ideogram) (ideogram)

CIRI-CIRI CIRI-CIRI TAMADUN TAMADUN HWANG HWANG HO HO 5.5. Kepercayaan Kepercayaan agama agamadan dan keperluan keperluan 4.4. Sistem Sistem pemerintahan pemerintahan beraja beraja


 Sistem tulisan dan bahasa

 Ideogram

 Petempatan kekal

 Negara kota - Anyang, Loyang dan Sian

 Sistem pemerintahan

 Beraja - Dinasti Shang dan Dinasti Chou

 Politeisme (banyak tuhan) - Tuhan Syurga dan Tuhan Bumi

 Kepercayaan dan Agama

Animisme - Percaya kepada bukit, sungai dan gunung. Percaya kepada roh nenek moyang Tilik nasib


 Pengkhususan kerja

 RAJA - ketua pemerintah BANGSAWAN - membantu raja mentadbir PEGAWAI KERAJAAN - melakanakan urusan pentadbiran PETANI -bercucuk tanam ARTISAN - mencipta tembaga,senjata,tembikar PEDAGANG - berniaga RAJA Pegawai kerajaan & bangawan

 Organisasi Sosial

Ketua pemerintah tertinggi

GOLONGAN ATASAN

GOLONGAN BAWAHAN RAKYAT Buruh&tentera paksaan

GOLONGAN BAWAHAN HAMBA

Petani, artian & pedagang


Mempengaruhi sistem pemerintahan China

Pembinaan sistem pengairan

Sistem tulisan

Pembangunan sektor pertanian Sumbangan Tamadun Hwang Ho

Kepercayaan dan pemujaan roh nenek moyang

Pengamalan falafah Sun Tzu

Konsep Yin dan Yang

Penciptaan kalendar


 Sistem monarki

 Zaman Dinasti Chin dan Shang

 Gelaran maharaja

 Menggantikan raja

 Konsep anak syurga dan mandat dari syurga

 Untuk mendapatkan sokongan rakyat

 Amalan putaran dinasti

 Sehingga abat ke 20


 Sistem pengairan

 Untuk kawasan pertanian

 Terusan

 Di wilayah Szechwan mengelakkan banjir & mengairi kawasan pertanian  Menggunakan cangkul & sabit

 Teknologi pembajakan  Pembinaan batas  Perubahan alat pertanian

 Kawasan sawah padi  Kayu kepada besi


 Sistem tulisan  Sistem kalendar

 Kepercayaan roh nenek moyang  Amalan pemujaan

 Konsep Yin & Yang dan Feng Shui  Falsafah perang Sun Tzu

   

Ideogram 30 hari = 1 bulan 360 hari = 1 tahun Zaman Shang

 makanan, duit kertas dan barangan perhiasan menggantikan korban manusia  Alam semesta mempunyai kuasa pasif dan aktif  Keharmonian manusia dan alam sekitar  The Art of War ( selok-belok peperangan)

Bab 1 semua