Page 1

Institut Aminuddin Baki

(National Institute of Management & Leadership)

Kementerian Pelajaran Malaysia

SESI PROFESIONALISME RAKAN ELITE BERSAMA PENTADBIR TS 25 DAERAH JEMPOL

KEPIMPINAN TS 25 disampaikan oleh AZAMI BIN IBRAHIM Copyright aminani design 2012®™

JABATAN MEMPERKASA SEKOLAH, PUSAT KONSULTASI & MENTORING

Copyright aminani design 2012®™


Institut Aminuddin Baki

(National Institute of Management & Leadership)

OBJEKTIF sesi ini ...

Kementerian Pelajaran Malaysia

1

Menjelaskan tanggungjawab dan peranan Pemimpin Sekolah

2

Menetapkan hala tuju sekolah

3

Mengenalpasti langkah-langkah penambahbaikan sekolah

JABATAN MEMPERKASA SEKOLAH, PUSAT KONSULTASI & MENTORING

Copyright aminani design 2012®™


Institut Aminuddin Baki

(National Institute of Management & Leadership)

Kementerian Pelajaran Malaysia

JABATAN MEMPERKASA SEKOLAH, PUSAT KONSULTASI & MENTORING

Copyright aminani design 2012®™


Institut Aminuddin Baki

(National Institute of Management & Leadership)

Kementerian Pelajaran Malaysia

JABATAN MEMPERKASA SEKOLAH, PUSAT KONSULTASI & MENTORING

Copyright aminani design 2012®™


Institut Aminuddin Baki

(National Institute of Management & Leadership)

Kementerian Pelajaran Malaysia

JABATAN MEMPERKASA SEKOLAH, PUSAT KONSULTASI & MENTORING

Copyright aminani design 2012®™


Institut Aminuddin Baki

(National Institute of Management & Leadership)

Kementerian Pelajaran Malaysia

JABATAN MEMPERKASA SEKOLAH, PUSAT KONSULTASI & MENTORING

Copyright aminani design 2012®™


Institut Aminuddin Baki

MODUL TS 25

(National Institute of Management & Leadership)

Kementerian Pelajaran Malaysia

MODUL 1 Bimbingan & Pementoran MODUL 2 Data & Pemimpin Pertengahan MODUL 3 Menerajui Pembelajaran MODUL 4 Persekitaran Pembelajan Positif MODUL 5 Penilaian JABATAN MEMPERKASA SEKOLAH, PUSAT KONSULTASI & MENTORING

Copyright aminani design 2012®™


Institut Aminuddin Baki

(National Institute of Management & Leadership)

Kementerian Pelajaran Malaysia

Idea Rush: tugasan individu Catatkan peranan anda sebagai Guru Besar

Bersama rakan sebelah anda… • Bincangkan catatan anda • Apakah perbezaan dan persamaan ?

Refleksi.. JABATAN MEMPERKASA SEKOLAH, PUSAT KONSULTASI & MENTORING

Copyright aminani design 2012®™


Institut Aminuddin Baki

(National Institute of Management & Leadership)

Kementerian Pelajaran Malaysia

JABATAN MEMPERKASA SEKOLAH, PUSAT KONSULTASI & MENTORING

Copyright aminani design 2012®™


Institut Aminuddin Baki

(National Institute of Management & Leadership)

Kementerian Pelajaran Malaysia

Visi, Misi dan objektif yang jelas

Berupaya merancang dengan baik

Komunikasi secara berkesan

Mengenal pasti isu strategik

Memantau, menyelia dan memberi maklum balas yang berkesan

Meningkatkan keupayaan staf Membuat keputusan dengan tepat dan pantas

JABATAN MEMPERKASA SEKOLAH, PUSAT KONSULTASI & MENTORING

Copyright aminani design 2012Ž™


Institut Aminuddin Baki

(National Institute of Management & Leadership)

Kementerian Pelajaran Malaysia

MASA DE

SEKARANG

PAN

TRA NSF ORM ASI

PLAN TS25

JABATAN MEMPERKASA SEKOLAH, PUSAT KONSULTASI & MENTORING

Copyright aminani design 2012®™


Institut Aminuddin Baki

SOALAN UNTUK PENAMBAHBAIKAN SEKOLAH 1.

Di manakah kita berada sekarang ?

3. Bagaimanakah hendak sampai ke destinasi ?

STATUS QUO

PELAN

(National Institute of Management & Leadership)

Kementerian Pelajaran Malaysia

2. Apakah destinasi kita ?

MATLAMAT STRATEGI

4. Bagaimanakah kita tahu bahawa kita telah sampai ke destinasi ?

JABATAN MEMPERKASA SEKOLAH, PUSAT KONSULTASI & MENTORING

Copyright aminani design 2012®™


Institut Aminuddin Baki

(National Institute of Management & Leadership)

Kementerian Pelajaran Malaysia

PROFIL MURID TINGKATAN 3

PENTAKSIRAN PUSAT PT3

PP (PT3)

MP

BM (L)

BM (P)

BI (L)

BI (P)

MT

SC

Inventori Kecerdasan Pelbagai (IKP)

GRE D

A

A

A

B

A

B

KONSTRUK

SKOR

MP

SEJ

GEO KH

PAI

BAK

Verbal Linguistik

85

GRE D

A

A

A

A

Visual Ruang

75

Melepasi Tahap Minimum (MTM)

Logik Matematik

75

Muzik

65

Naturalis

60

Kinestetik

70

Interpersonal

75

Intrapersonal

85

Eksistensial

90

IKP

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK

IMK

PB D

SEGAK PAJSK: SEGAK

INVENTORI MINAT KERJAYA (IMK) Social Investigat If Artistik

27 21 18

KOKU

PERKARA

GRED

Kecergasan Fizikal

B (Cergas)

Indeks Jisim Badan (BMI)

22.2 (Normal)

JABATAN MEMPERKASA SEKOLAH, PUSAT KONSULTASI & MENTORING

A

11

TAFSIRAN UMUM TAHAP PENGUASAAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) TAHAP STANDARD 1 Tahu 2 Tahu dan Faham 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat Tahu, Faham dan Boleh Buat 4 dengan Beradab (nilai peribadi - norma kehidupan) Tahu, Faham dan Boleh Buat 5 dengan Beradab Terpuji (tertib boleh membantu) Tahu, Faham dan Boleh Buat 6 dengan Beradab Mithali (role model) PAJSK: KOKURIKULUM

GRED : 60.73 / 6.3 / B (Aktif, Komited dan Menunjukkan Minat Yang Memuaskan Dalam Aktiviti Yang Disertai.

Copyright aminani design 2012®™


4

Institut Aminuddin Baki

(National Institute of Management & Leadership)

Kementerian Pelajaran Malaysia

FOKUS UNTUK TRANSFORMASI

1

Improved Leadership

2

Focus on instruction

3

Quick wins

4

Capacity Building

JABATAN MEMPERKASA SEKOLAH, PUSAT KONSULTASI & MENTORING

Copyright aminani design 2012®™


Institut Aminuddin Baki

(National Institute of Management & Leadership)

Kementerian Pelajaran Malaysia

TERIMA KASIH azamiib@iab.edu.my 019 278 7427

JABATAN MEMPERKASA SEKOLAH, PUSAT KONSULTASI & MENTORING

Copyright aminani design 2012®™

2018 taklimat ts25 ppd jempol (2)  
2018 taklimat ts25 ppd jempol (2)  
Advertisement