Page 1

B l o m s t e r f r ö

B LO M S T E R F R Ö A g a s ta c h e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 A g e r at u m .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 A lt e r n a n t h e r a . . . . . . . . . . . . . . . . 8 A m a r a n t h u s .. . . . . . . . . . . . . . . . 8 – 9 An c h u s a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 An g e l on i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 An t i r r h i n u m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 A s c l e p i a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 B a s s i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 B e g on i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11–13 B e l l i s .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 blomsterb l a n d n i n g a r .. . . . . . . . . . . . . . . . . 74 B r a s s i c a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 B u p l e u r u m .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 C a l c e o l a r i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 C a l e n d u l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 C a l l i s t e p h u s .. . . . . . . . . . . . 15 –16 C a p s i c u m .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 C a r t h a m u s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 C e l o s i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 C e n ta u r e a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 C e r i n t h e.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 C h a e no r r h i n u m.. . . . . . . . . . . . 18 C l e o m e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Co b a e a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Co l e o s t e p h u s . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Co r e o p s i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Co s m o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 Cuphe a............................ 20 D a h l i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Delphinium..................... 22 D i a n t h u s .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 -2 3 D i a s c i a ............................ 24 D i c h on d r a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 D i g i ta l i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 Do l i c h o s.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5

Do r o t h e a n t h u s . . . . . . . . . . . . 2 5 Echinacea....................... 25 E r i g e r on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 E u c a ly p t u s .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 E u p h o r b i a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 G a i l l a r d i a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 G au r a .............................. 27 G y p s o p h i l a..................... 27 G a z a n i a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 H e l e n i u m .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 Helianthus..................... 29 H e l i c h r y s u m.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 Heliotrop....................... 30 Heucher a........................ 30 Hibiscus.......................... 30 I p o m o e a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 I m pat i e n s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31– 3 2 J o r d g u b b e ...................... 32 L at h y r u s .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 L au r e n t i a....................... 33 L a v at e r a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 L a v a n d u l a .. . . . . . . . . . . . . . . 3 3 – 3 4 Leucanthemum.............. 34 L e yc e s t e r i a.................... 35 L i m on i u m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 L i n a r i a............................ 35 Linum............................... 36 Lo b e l i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 – 37 Lo b u l a r i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 M at t h i o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 Maur anthemum............. 38 Mimulus.......................... 38 Mo l u c e l l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 Myo s ot i s......................... 39 N e m e s i a........................... 39 N i c o t i a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 – 41 N i e r e m b e r g i a . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Ljusgroende fröslag är markerade med (L). Dessa växtslag reagerar negativt vid djup sådd och bör därför sås helt ytligt. De minsta fröslagen av dessa bör sås helt ovanpå finsållad, svaggödslad såjord och övriga endast täckes helt lätt.

När en frösort levereras med kom­pen­sation eller ersätt­ ning av sort har gjorts, råder alltid full returrätt i oöpp­ nade förpackningar.

Siffror inom (parentes) efter sort­angivelse anger växternas höjd i cm. Partinummer och grobarhet finns utskrivet för varje arti­ kel på följesedeln.

6

N i g e l l a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 O s t e o s p e r m u m ............... 42 P e l a r g on i u m .. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 Pa pa v e r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 Pe r i l l a............................ 43 Pe r si c a r i a...................... 43 Pe t u n ia..................... 4 4–45 P h l o x .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 P l e c t r a n t h u s . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Po r t u l a c a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 P r y d n a d s g r ä s ......... 4 8 –53 P t i lo t u s.......................... 53 Ricinus............................ 54 Rudbeckia....................... 54 Salpi g lossis................... 54 S a lv i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 – 5 6 S a n v i ta l i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 6 S c a b i o sa......................... 57 S e n e c i o .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 So l e no s t e m on . . . . . . . . . . . . . . . 5 8 S u t e r a ( B a c o pa ) . . . . . . . . . . . . 5 9 Ta g e t e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 9 – 61 Ta l i n u m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Ta n a c e t u m .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 T h u n b e r g i a.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 T r o pa e o l u m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 V e r b a s c u m...................... 63 V e r b e n a .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3 - 6 4 V i o l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4 –7 0 En t r e p r e n a d s o r t i m e n t .. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 –7 3 Blomsterb l a n d n i n g a r .. . . . . . . . . . . . 74 –7 5 Z i nn i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1 Blommor till stora anläggningsytor, tillfälliga ytor och exploaterings­områden. ”Entreprenad sorter”. Se sidan 72–73

Vi erbjuder frökvaliteter såsom:

– Pelleterat frö, underlättar sådder av mycket smått eller oregelbundet frö. – Räknat frö,har generellt en hög energi och slut­ grobarhet, vilket ger odlaren mera exakt det plantantal som skall odlas. – Avsvansat frö (detailed), gör att fröet kan hanteras enk­ lare och t o m bli möjligt att maskinså. – Coated seed, dragerat frö. Lämpligt för maskinsådd. Pelleterat Frö Pelle­terat frö är idealiskt att använda till maskinell sådd i pluggbrätt. Pelleterat frö kräver hög fuktighet under hela groningsskedet. Det mest effektiva sättet att uppnå detta är att kontinuerligt dimma i gronings­k ammaren. En förhöjd temperatur, gärna undervärme, medför en snab­ bare och jämnare groning. Viktigt att hålla den högre temperaturrekommenda­t ionen som gäller för sorten. Tillskotts­belysning till pelleterad sådd gynnar och förbätt­ rar groningen.


A G A S TA C H E

B l o m s t e r f r ö

astromontana Skär kolibrimynta. Ettårig, kan i gynnsamma lägen vara perenn. Groningstid ca 21 dagar vid 20°. Sådd två frö per plugg/kruka. Odlingstemperatur ca 18°. Låt aldrig temperaturen gå under 15°C då det påverkar den fortsatta utvecklingen av plantan. Sådd under senare delen av mars, ca 12–14 veckor till saluprodukt i 9–10 cm kruka. Alternativt större exemplar i 12–15 cm kruka. Ev. retardering, svag sprutning med Alar i låg–normal dos. ’Pink Pop’ är en mycket användbar och dekorativ sort av Agastache med stor dragningskraft på bi och fjärilar. Hela plantan är väldoftande och blommorna har en ljuv rosalila färg. Pink Pop fungerar utmärkt som ”vävarväxt” i blandade rabatter. 331 016 Pink Pop rosalila (35–40) Minsta försäljningsenhet 250 frö

Pink Pop

hybrida Anisisop. Ettårig, kan i gynnsamma lägen vara perenn. Utplanteringsväxt som utmärker sig för sin stora mångsidighet. Plantorna är möjliga att producera i 9 cm krukor ända upp till 22 cm krukor. Astello Indigo har mycket sort prydnadsvärde med lång och utdragen blomning. Astello Indigo kan användas som solitär växt eller användas i vackra samplanteringar. Massplanteringar av Astello Indigo ger ett fantastiskt synintryck. Den vackra blå färgen på blommorna framhäver andra färger mycket bra. Blommorna är doftande. Astello Indigo är en mycket attraktiv planta för bi, fjärilar och många andra insekter. Höjd 35–40 cm med en naturlig förgrening vilket ger fylliga och dekorativa plantor. Groningstiden ca 10 dagar vid 20–25°C. Sådd med 1–5 frö per kruka beroende på krukans storlek. I en 9 cm kruka lämpligt med en planta och 3–5 plantor i 18–22 cm kruka. Efter 3 veckor sänkes odlingstemp till 15–18°C. Kulturtid ca 16 veckor. 331 018 Astello Indigo blåviolett (35–40)

2012

Minsta försäljningsenhet 250 frö

Astello Indigo

rugosa Koreansk anisisop. Flerårig. Groningstid ca 7 dagar vid 18–22°C. Lätt täckning. Total kulturtid ca 10–12 veckor. Odlingstemperaturen runt 20–22°C. En kompakt och dekorativ förstaårs­blommande perenn. En utmärkt planta till rabatt och större urnor. Blomspirorna även lämpliga till torkning. Blomning in­faller från juli och fram till frosten kommer. Plantorna kräver utrymme. Föredrar ett läge från sol till halvskugga. Är omtyckt av både bi, fjärilar och humlor. 331 014 White grönvit (60–70) 331 015 Blue blåviolett (60–70) Minsta försäljningsenhet 250 frö

White och Blue 7


A G E R AT U M

B l o m s t e r f r ö

houstonianum Ageratum (L). Ettårig. ca 6000 frö/gr 1/4 gr = ca 1000 plantor. Fröet är ljusgroende och skall inte täckas. Groningstid 1–2 veckor vid 22–25°C. Total odlingstid 10–11 veckor. Odlingstemperaturen bör vara över 15°C, annars kan gulaktiga blad uppträda. Högre sorter av Ageratum passar utmärkt att använda i stora planteringskärl och rabatter. Brytvilliga och blomrika. Kräver inget större putsarbete. Sorterna remonterar hela säsongen igenom. Föredrar en solig placering. Everest Blue är en betydligt högre sort än High Tide, med stabila och starka blomstjälkar. God förgrening och producerar ett stort antal stjälkar. Fin snittsort.

White Clouds

331 190 High Tide Blue klarblå (25–35) 331 192 High Tide White vit (25–40) 331 196 Everest Blue mörkare klarblå (50–60) Minsta försäljningsenhet 250 pellets 331 130 Blå Donau (15–20) blå 331 132 White Clouds (20) vit Minsta försäljningsenhet 1/8 g

High Tide

Everest Blue

alter n a n thera dentata Ettårig. (L). Utplanterings­växt, utmärkt till större rabatter och större planteringskärl. Sådd under febr.–mars. Groningstid ca 3–5 dagar vid 22°–24°C. Odlingstemperatur 18°–20°C. Ca 12 veckor till saluprodukt i 10 cm kruka. Stort Papegojblad Alternanthera är uppseende­väckande med sitt vackra mörka purpur-röda bladverk. Plantorna är stora i sitt omfång, diameter på upp till 60–70 cm. Passar fint tillsammans med Tidal Wave serien. Lämpar sig också utmärkt som solitärväxt likväl som bakgrundsväxt i större rabatter. Planteras i solsken, ju soligare växtplats desto mörkare bladverk. Står plantorna mer skuggigt blir bladverket mer grönaktigt. 332 120 Purple Knight purpur röd (35–50) Minsta försäljningsenhet 100 frö

Purple Knight

amara n thus caudatus Rävsvans. Ca 2 g till 1000 pl. Groningstid 8–10 dagar vid 20–24°C. Fröet täckes mycket tunt. Ca 9–10 v till salu­produkt i 10 cm kruka. Kan även sås direkt på växtplatsen, men för bättre resultat rekommenderas förkultivering. Plantorna blir kraftigare och får vackrare blomsamlingar. Amaranthus tycker inte om blöta jordar utan föredrar varma torra lägen. 332 630 Red Cascade röd (100) 332 631 Green Cascade grön (100) Minsta försäljningsenhet 10 g

Red Cascade 8


amara n thus

B l o m s t e r f r ö

cruentus Blodamarant. Ca 2 g till 1000 pl. Groningstid, 8–10 dagar vid 20–24°C. Fröet täckes mycket tunt. Ca 9–10 v till salu­produkt i 10 cm kruka. Kan även sås direkt på växtplatsen, men för bättre resultat rekommenderas förkultivering. Plantorna blir kraftigare och får högre och vackrare blomsamlingar. Amaranthus tycker inte om blöta jordar utan föredrar varma torra lägen. 398 515 Oeschberg mörkröd (80–100) upprättväxande mörkröda plymer 398 516 Green Thumb grön (40–50) upprättväxande hirskolvliknande gröna blomställningar 398 517 Pigmy Torch mörkröd (40–50) upprättväxande hirskolv liknande mörkröda blomställningar Minsta försäljningsenhet 5 g

ANCHUSA

Green Cascade

capensis Afrikansk oxtunga. Ettårig. Utplanteringsväxt till rabatt och kruka. Groningstid 10–14 dagar vid 16–18°C. Rekommenderas att förvara fröet vid 4°C i minst 1 vecka innan sådd. Odlingstemp ca 18°C. Total odlingstid från sådd till blomning ca 16 v. Plantorna grenar sig naturligt och bildar en mängd sidoskott som alla har underbart blåa blommor. 332 951 Blue Angel kornblå (30–40) Minsta försäljningsenhet 100 frö

A n gelo n i a

Blue Angel

angustifolia Angelonia. (L) Ettårig. Utplanteringsväxt för varma och skyddade lägen. Lämplig att samplantera i större planteringskärl. Sådden skall inte täckas. Groningstid ca 5–7 dagar vid 23°C. Vidareodling på 20–26°C. Lämpligt att odla tillsammans med andra värmekrävande växtslag som ex. Impatiens. Ca 14–15 v till saluprodukt i 10–11 cm kruka. Frösådd Angelonia ger något lägre och mindre omfångsrika plantor än sticklingsförökade sorter. Föredrar solig och varm placering.

Serena F1 (25–30) Bryter villigt utan toppning. Blommar hela säsongen och kräver ingen extra puts eller borttag av överblommade blomställningar. 332 961 Lavender ljus lavendelrosa 332 963 Purple purpur 332 965 White vit 332 966 Blue blå 332 967 Mix blandning Minsta försäljningsenhet 100 pellets

Lavender Pink

Purple

White 9


a n t i rrh i n um

B l o m s t e r f r ö

majus Lejongap (L). Ettårig. Täckes ej med substrat. Groningstid 10–12 dagar vid 18–20°C. Total odlingstid ca 10 veckor vid 12–15°C.

Snapshot F1 (20–25) Buskiga och kompakta plantor. Höjd ca 15–25 cm. 334 810 Mix blandning 334 811 Burgundy vinröd 334 812 Orange orange 334 813 Pink rosa 334 814 Red röd 334 815 Plumblossom ljuslila/vit 334 818 Rose mörkrosa 334 820 White vit 334 821 Yellow gul Minsta försäljningsenhet 1000 frö 334 300 nanum (45) blandning 1 g = ca 7000 frö. Minsta försäljningsenhet 5 g 334 801 Madame Butterfly F1 (70–80) Blandning. Penstemon blommande fyllda blommor. 333 997 Black Prince (50–60) mörk sammetsröd, mörkare stjälkar och bladverk. Minsta försäljningsenhet 1000 frö

Liberty Classic F1 (50–60) 334 009 Yellow gul 334 010 Rose Pink rosa 334 011 White vit 334 012 Lavender mörk lavendel 334 015 Crimson mörkröd 334 022 Mix blandning Minsta försäljningsenhet 1000 frö

ASCLEPIAS curassavica Röd Sidenört. Ettårig. Utplanteringsväxt till rabatt och stora planteringar, större planteringskärl samt snittblomma. Sådd under slutet januari-februari. Groningstid ca 14–21 dagar vid 20°C. Odlingstempera­tur 15°–17°C. Ca 16–18 veckor till salu­produkt i 10–11 cm kruka. Vid omplantering var rädd om rotsystemet. Under hela kulturtiden var försiktig med kvävet för att ej gynna alltför stark vegetativ tillväxt. Detsamma gäller vattning, överdriv inte. Skall Asclepias an­vändas som snittblomma skörda då plantorna är som mest saftspända. Doppa INTE stjälkarna i hett vatten efter skörd.

Silky (60–80) 335 781 Scarlet orange & gul, mörkgrönt bladverk & mörkare stjälkar 335 782 Deep Red röd & gul, mörkt bladverk & mörka stjälkar Minsta försäljningsenhet 100 frö

Silky Scarlet 10


bass i a

B l o m s t e r f r ö

scoparia (syn. Kochia scoparia) Sommarcypress. Ettårig. 1 g = 1000 frön, 5 g = ca 1000 plantor. Gror 7–14 dagar vid ca 20°C. Kulturtid 2–3 månader. Förkultivering vid 15–18°C. Vacker grön bladväxt för grupp-, häck och solitärplantering. Blir vackert röd på hösten. 363 700 Grön (80–100) Minsta försäljningsenhet 5 g

Bassia

bego n i a Begonia x hybrida Sommarbegonia. (L) Ettårig. En utplanteringväxt av större format. Utmärkt till större planteringskärl liksom direkt i rabatt. Sådd under februari. Groningstid 14–21 dagar vid 22–25°C. Groningen gynnas av undervärme. Fröet skall ej täckas. Begoniasådder är mycket känsliga för uttorkning. Odlingstiden varierar mellan de olika sorterna 100–180 dagar vid 20–18°C. Toppas vid behov. Retardering ej nöd­vändig. Båda sorterna är näringskrävande. Trivs både i soligt och skuggigt läge. Placeras Wingtyperna helt i soligt läge är det viktigt att kunna vattna konstant och rikligt.

Baby Wing Pink (30–40) Mindre blad-och blomstorlek än Dragon Wing, ngt mer upprättväxande. Bladen är lite ”ving”-formade. Baby Wing är ca 2–3 veckor tidigare i blom än Dragon Wing. Total odlingstid ca 100–140 dagar. Baby Wing kan planteras ca 30–40 cm mellan plantorna. 337 474 Baby Wing Pink ljusrosa, grönt bladverk 337 475 Baby Wing White vit, grönt bladverk 337 476 Baby Wing White Bronze Leaf vit med mörkt bladverk Minsta försäljningsenhet 100 pellets

Dragon Wing

(40–50)

Något större typ än Baby Wing. Bildar stora ståtliga exemplar. Bladen är större och mera långsmala och blomklasarna något större än Baby Wing. Grenar sig naturligt. Total odlingstid ca 160–180 dagar. 337 472 Dragon Wing Red lysande röd, grönt bladverk 337 473 Dragon Wing Pink rosa, grönt bladverk

Dragon Wing Red

Minsta försäljningsenhet 100 pellets

Braveheart F1

(30–35)

Braveheart är en storväxt och vital Begonia sort med mycket stort prydnadsvärde. Braveheart har mycket vackra och attraktiva tvåfärgade blommor i rosa och vitt på grönt bladverk. Grenar sig villigt och har en lång och rik blomning. Braveheart är utmärkt att använda i stora planteringskärl och i stora rabatter. En toppenväxt för all offentlig plantering. Total odlingstid ca 85–100 dagar. Retardering avrådes. 337 460 Braveheart F1 Berose tvåfägad vit/rosa Minsta försäljningsenhet 100 pellets

Fler sorter nästa sida

Braveheart 11


bego n i a

B l o m s t e r f r ö

Gryphon (30–40) Bladbegonia. En mycket vacker typ av bladbegonia som passar utmärkt för plantering i halvskuggiga och skuggiga lägen. Höjden blir ca 30–40 cm vid skuggig placering och något lägre vid soligare placering. Gryphon har en kulturtid liknande Dragon Wing och Baby Wing. Krukstorlek från 10–11 cm ända upp till 25 cm. Lämplig som inomhusväxt innan den planteras ut. Total odlingstid ca 14 veckor. (10–12 cm kruka) Groningstid 10–12 dagar vid temp. 22°–26°C. Ju varmare desto jämnare och bättre groningsresultat. Groningen gynnas av tillskottsbelysning. Håll fuktigt under hela groningsprocessen. Groningen får absolut inte torka. Vidareodling 18°–24°C, inget överdrivet vattnande. Ingen toppning. Endast i undantagsfall behöver retardering göras. 337 400 Gryphon grönt och silver Minsta försäljningsenhet 50 pellets

Gryphon

semper florens Sommarbegonia (L). Ettårig. Groningstid 14–21 dagar vid 27°C och undervärme. Täckes ej med substrat. Total odlingstid 90–100 dagar vid 18–16°C. Retardering ej nödvändig.

Vision F1 & Whisky F1 (20–30) mörkt bladverk 337 401 Vision mörkrosa 337 406 Vision röd 337 407 Whisky vit Minsta försäljningsenhet 1000 pellets

Super Olympia F1 (20-30) grönt bladverk 337 417 Bicolor vit m röd kant 337 421 White vit 337 432 Pink ljusrosa 337 433 Rose mörkare rosa 337 434 Red röd

Super Olympia Bicolor

Minsta försäljningsenhet 1000 pellets

Super Olympia White

Super Olympia Pink

Super Olympia Rose

Super Olympia Red

12


bego n i a

B l o m s t e r f r ö

benariensis

BIG (35–45) BIG är mycket snarlik en traditionell Begonia semperflorens men skiljer sig pga sin storlek. Sorten BIG är en vitalare och högre typ. Grenar sig villigt och har en lång och varaktig blomning. Stora blommor och med ett bladverk i både grönt och bronsfärgat. Mörka blad ger fin kontrast. BIG är utmärkt att använda i stora planteringskärl och i stora rabatter. En toppenväxt för alla offentliga planteringar. Total odlingstid ca 85–100 dagar. Retardering avrådes. 337 480 Red Bronze Leaf röd med mörkt bladverk 337 481 Red Green Leaf röd med mörkgrönt bladverk 337 482 Rose Bronze Leaf rosa med mörkt bladverk

Begonia Big Red/Rose

Minsta försäljningsenhet 100 pellets

tuberhybrida

Knölbegonia (L). Groningstid 2–3 veckor vid 27°C och undervärme. Pelletsen täckes ej med substrat. Sånings­tid från december–februari. Total odlingstid 20–22 veckor med 18–20°C. Belysning med 14 timmars dag gynnar ut­vecklingen. Pga den långa odlingstiden bör övergödsling med svaga fullgödselgivor göras. Retarde­ring med 0,1% CCC är möjlig.

Non Stop F1 (30–40) grönbladig 338 001 Mix blandning 338 003 Appleblossom äppelblom 338 004 Yellow gul 338 015 Deep Salmon 338 017 Red röd 338 018 Deep Rose mörkare rosa

Non Stop Deep Yellow

Mocca (30-40) mörkbladig 338 022 Mix blandning 338 023 Deep Orange orange 338 024 Scarlet röd 338 025 White vit 338 026 Yellow gul Minsta försäljningsenhet 1000 pellets Non Stop Deep Salmon

bell i s perennis Tusensköna. Tvåårig. (L) Utplanterings­växt. Sådd i augusti-september. Gronings­tid 7–12 dagar vid 18–20°C. Odlings­tempe­ra­tur ca 8–10°C. Ljus och luftig odling. Kulturen övervintras frostfritt. Från och med februari höjs odlingstemperaturen och plantorna kommer då naturligt i blom. 8–10 cm kruka med 1 pl/kruka. Lämpligt att samodla med Erysimum, Myosotis och Viola.

Habanera

(15–20)

339 177 White Vit 339 180 Rose Rosa 339 185 Red Röd 339 190 White with red tips Vit med röda kronbladsspetsar

Habanera Vit med röda kronbladsspetsar

Medicis Mix

Medicis Rosa

Medicis Röd

Minsta försäljningsenhet 1000 frö

Medicis

(15–20)

339 149 Mix 339 151 White Vit 339 162 Rose Rosa 339 173 Red Röd

Robella

(15)

339 201 Salmon rose Laxrosa Minsta försäljningsenhet 1000 frö

1994

13


B l o m s t e r f r ö

B rass i ca Dekorationskål. Ettårig. Groningstid 5–8 dagar vid 15–18°C. Såtid april-maj. Kulturtid ca 80-90 dagar. Vidareodling 12–14°C. För att undvika stocklöpning bör temperaturen ej gå under 10°C innan plantan utvecklat 6–7 karaktärsblad. För höstförsäljning görs sådderna motsvarande senare.

Peacock White

Peacock Red

Kamome Red

Peacock F1 (40–50) Fjäderlika blad. 339 331 White vit och grön 339 332 Red röd och grön

Kamome F1 (25) Krusiga blad. 339 321 Red röd och grön 339 324 White vit och grön Kamome White

Pigeon White

Pigeon Victoria

Pigeon F1 (20–25) Släta till svagt vågiga rundade blad. 339 306 White vit och grön 339 307 Victoria rosa och grön 339 308 Red röd och grön 339 311 Purple purpur och grön Minsta försäljningsenhet 250 frö Pigeon Red

Pigeon Purple

bupleurum rotundifolium Harört Ettårig växt med grenigt upprättväxande växtsätt. Ca 400 frö/gr. Varje stjälk avslutas med en samling av småblommor omgivna av ett ”högblad”. Sådd kan göras direkt på växt­platsen tidigt på våren när frostrisken är över. Plantavstånd 15 cm. Blomning början av augusti lämplig både till färsk snitt och till torkning, lämplig även som ”vävarväxt” i större rabatter och planteringar. 398 540 Green Gold grön (60) Minsta försäljningsenhet 5 g

Green Gold

calceolar i a integrifolia Stor busktoffel (L). Utplanteringsväxt. Ettårig. 1 port = 250 frön Groningstid ca 10–18 dagar vid maximum 12–15°C. Fröna skall ej täckas. Total odlingstid mellan 17 och 19 veckor vid 16°C. Retardering vid behov en gång med 0,2% CCC. 39 805 Midas (25) guldgul Minsta försäljningsenhet 1 port

Midas 14


cale n d ula

B l o m s t e r f r ö

of ficinalis Ringblomma. Ettårig. (60) Ca 15 g till 1000 plantor. Groningstid 7–12 dagar vid 18°C. Odlingstid 9–10 veckor vid ca 15°C. Till snittodling ca 20–30 g frö per 100 lpm. 340 000 blandning gult/orange 340 150 Dania mörkt orange Minsta försäljningsenhet 20 g

Frilandsodling ca 1 g/m2

Blommor till stora anläggningsytor, tillfälliga ytor och exploateringsområden. ”Entreprenad sorter”. Se sidan 72–75.

Blandning

call i stephus chinensis Sommaraster. Ettårig. 3-5 g = ca 1000 plantor. Ca 500 frö/g. OBS! Skifta platsen för asterodlingen, så att aster ej odlas på samma jord flera år i följd. Det bör gå ca 8–10 år innan man odlar på samma ställe igen. Groningstid 5–7 dagar vid 17°C. Efter uppkomst sänkes temperaturen till 10–15°C. Kulturtid 3,5–4 månader.

Dvärg Drottning (20)

Milady Mix

Lågvuxen, rikblommig. Till rabatt eller kruka. 341 700 blandning Minsta försäljningsenhet 5 g

Milady (30–35) Låga bredväxande plantor med 10 cm stora krysantemumliknande blommor. Speciellt för rabatt och kruka. 341 760 Mix blandning Minsta försäljningsenhet 1 g

Amerikansk busk (60–70)

Excellent

Stora, välfyllda blommor. 342 300 blandning Minsta försäljningsenhet 5 g

Excellent (60–70) Välfyllda blommor 342 780 blandning Minsta försäljningsenhet 5 g

Hulk (50–60)

Hulk

Mycket populär bland florister. Saknar kronblad. 342 311 Grön Minsta försäljningsenhet 1000 frö

Rainbow (60–70) Enkelblommande, jämn sort. 346 906 Rainbow Mix blandning Minsta försäljningsenhet 1000 frö

Fler sorter nästa sida

Rainbow Mix 15


B l o m s t e r f r ö

call i stephus Matsumoto

(60–70)

Lämpligt att skörda hela plantan samtidigt. Bra fusariumtolerans. Halvfylld.

Matsumoto Mix

344 900 White vit 344 902 Pink tipped White vit m. lilarosa blombladsspetsar 344 904 Pink ljusrosa 344 905 Blue blå 344 906 Rose mörk rosa-röd 344 908 Light Blue ljust klarblå 344 912 Red röd 344 916 Blue tipped White vit med blå blombladsspetsar 344 922 Yellow gul 344 924 Mix blandning Minsta försäljningsenhet 5 g

Pompon (60) Mycket bra, tidig grupp. 344 060 blandning Matador Mix

Minsta försäljningsenhet 5 g

Serenade

(50–60)

Mycket dekorativa och små semidubbla blommor, ca 3 cm i diameter. 344 930 Blue violett 344 934 Rose lysande mörkrosa 344 935 Scarlet röd 344 936 White vit 344 937 Mix blandning Minsta försäljningsenhet 5 g Pompon Mix

Princess (70) Medeltidig, långa stjälkar. 344 201 blandning Minsta försäljningsenhet 1000 frö

Matador (70–80) Välfyllda blommor på stabila stjälkar. Sen. Serenade Scarlet

344 509 Mix blandning Minsta försäljningsenhet 1000 frö

Allmän sortinformation på Callistephus Sort Serenade Blue

Skörd Skörd per av hel stjälk planta Övrigt

Dvärg Drottning

Krukodling

Milady Krukodling

16

3/4

Tidig

3/4 Medeltidig

Amerikansk Busk X

Olämplig till kommersiell snitt 4

Med­el­ti­dig

Excellent

X

Stadiga stjälkar

3/4

Medelsen

Hulk

X

Saknar kronblad

5

Sen

Matsumoto

X

(X)

Halvdubbel, småblommig

4/5

Med­el­sen

Pompon

X

X

Bollform, välfylld

2/3

Ti­dig

X

Mycket små blommor

4/5

Medelsen

Serenade

Princess Mix

Fusarium tolerans 5=bäst Tidighet

Princess

X

Ger skörd under lång tid

4/5

Medeltidig

Matador

X

Väl samlad basförgrening

5

Sen

Rainbow

X (X) Enkel

4/5 Medeltidig


CAPSICUM

B l o m s t e r f r ö

annuum Peppar. Groningstid ca 7 dagar vid 22°C. Sådden täckes mycket lätt. Vidareodling ca 22°C. Antalet veckor till fruktsättning: – vår 20–22 veckor – sensommar/höst 16–18 veckor 331 804 Chilly Chili F1 ej starka, ”barnsäkra” frukter som skiftar från gröngult till orange och mogen frukt blir starkt röd. Varje frukt blir ca 5 cm och är upprättväxande, något långsmala. Höjd ca 25–30 cm 347 880 Black Pearl F1 mycket stark smak. Unik prydnadspeppar med mörkfärgade blad. Unga plantor har gröna blad. I takt med åldrande, mognad och med hjälp av ökad ljus intensitet och värme blir bladen mörkare. Frukterna är blankt svarta från början och mognar till röda, runda frukter med liten spets. Höjd 35–45 cm. 331 808 Masquerade F1 stark smak, frukter som skiftar från violett till starkt röda. Varje frukt blir ca 5 cm och är upprättväxande, långsmal och något fylligare frukt än Chilly Chili. Höjd 30–35 cm.

Chilly Chili

Black Pearl

Minsta försäljningsenhet 100 frö

CARTHAMUS

Masquerade

tinctorius Safflor. Ettårig. Ca 75 gr till 1000 pl. Används som färsk snittblomma eller till torkning. Direktsådd på friland i april-maj ger blomning i juli. Görs direktsådd mitten av juni blommar plantorna kring mitten-slutet av augusti. Det är möjligt att förkultivera men dock inte att rekommendera. Carthamus bildar pålrot vilken lätt tar skada vid omplantering. Radavstånd ca 30 cm och 20 cm mellan plantorna i raden. Var ej för generös med tillskottsgödning. För mycket näring leder till kraftig tillväxt av plantan med få och små blommor. Skördas så snart knopparna visar färg. 348 422 Grenadine mix blandning av gul, orange och vit (80) Minsta försäljningsenhet 20 g

Carthamus

CELOSIA plumosa Plymört. (L) Ettårig. Utplanteringsväxt för rabatt, balkong och terrass. Sådd under senare delen av mars. Groningstid 7–14 dagar vid 22–25°C. Odlingstemperatur ca 18–20°C. För låga odlingstemperaturer kan ge för tidig blomning vilket går ut över plantkvalitén. Ca 12 veckor till slutprodukt i 10–11 cm kruka. Placering i soliga lägen.

Look (30–35) 348 690 Fresh Look Red intensivt röd, grönbladig 2004 348 691 Fresh Look Yellow starkt guldgul, grönbladig 348 694 Fresh Look Gold guldgul, grön bladig 348 693 Fresh Look Orange starkt orange, grönbladig 348 692 New Look Red blossande röd, mörkbladig Minsta försäljningsenhet 100 frö Look

Fresh Look Gold 17


C E N TA U R E A

B l o m s t e r f r ö

cyanus fl pl Blåklint. Ettårig. Ca 5-7 g till 1000 plantor Lämpligt radavstånd ca 45 cm. För blomning till midsommar sås på friland 15 augusti–15 september. (70–80) 348 980 Kejsar Wilhelm blå 348 990 Blue Boy klart blå Minsta försäljningsenhet 100 g

Frilandsodling 20–50 g/100 m2 2–5 kg/ha 10 g = ca 100 lpm

cer i n the major Stor vaxblomma. Ettårig. Ut­plan­terings­växt. Sådd under mars–april. Gronings­­tid ca 7–10 dagar vid 15°C. Vidareodling vid 16–18°C. Plantorna har ett friskt grönt bladverk med lite gråaktig anstrykning. Riklig förgrening där varje sidoskott av­slutas med en samling av underbart purpurblå små blommor. Blommar mycket frikostigt under hela sommar­säsongen och är en omtyckt biväxt. Trivs i de flesta jordar. Växer i både skuggiga och soliga lägen. Stor vaxblomma utgör ett exotiskt inslag i större blomsterrabatter. 352 250 Pride of Gibraltar grön/purpublå (60–80) Minsta försäljningsenhet 100 frö Pride of Gibraltar

chae n orrh i n um origanifolia Kyndelsporre. (L). Ettårig, i gynnsamma lägen perenn. Utplanteringsväxt. Ca 1/8 g till 1000 pl. Sådd från mitten febr. Groning ca 14 dagar vid 18–20°C. Sås med 4–5 frö/plugg. Kulturtid ca 4 mån vid 10–15°C. Slutkruka 9–10 cm. Blommar med en mängd underbara blå blommor alla med ett litet vitt öga. Mycket användbar i rabatt, stenparti och kantväxt men även i blandamplar. Utvecklar ett mjukt hängande växtsätt. Blommar från början av juli fram till frosten kommer. Utmärkt att sam­plantera med Viola som trendig följeslagare. 352 280 Blue Eyes mellanblå (20–25) Minsta försäljningsenhet 1/8 g

Blue Eyes

cleome hassleriana Paradisblomster. Ettårig. Ca 5 g till 1000 plantor. Mycket vacker som rabatt- och solitär växt. Groningstid 10–15 dagar vid 26°C. Sådd i mars, blommar från mitten av juli. Sparkler Blush

Sparkler Lavender

Sparkler (60–80) 352 560 Blush ljusrosa 352 561 Lavender lilarosa 352 562 Rose mörkare rosa 352 563 White vit Minsta försäljningsenhet 100 frö

Sparkler Rose 18

Sparkler White


cobaea

B l o m s t e r f r ö

scandens Klockranka. Ettårig. Klätterväxt. 1 g = 15 frön, 150 g = ca 1000 plantor. Groningstid 12–18 dagar vid 20°C. Beräkna ca 9–10 veckor vid 15–16°C till salufärdig planta. Sen blomning. 352 600 Violett 352 602 Vit Minsta försäljningsenhet 20 g

coleostephus

Violett

Vit

multicaulis (syn. Chrysanthemum multicaule) Dvärgkrage. 1 g =ca 630 frön, 4 g = ca 1000 plantor. Bra till kant, rabatt och stenparti. Groningstid 7–12 dagar vid 18°C. Total odlingstid omkring 10–12 v. vid 15–17°C. Retardering ej nödvändig. 351 290 guldgul (20) Minsta försäljningsenhet 5 g

Coleostephus

coreops i s grandiflora Flicköga. Ettårig. Ca 5 g till 1000 plantor. Groningstid 7–14 dagar vid 18–24°C. Sådden görs ytligt. Välfyllda guldgula blommor. 353 032 Early Sunrise fl pl 1989 guldgul, (45) 353 033 Rising Sun 2005 gul med mahogny basfläck, (35–40) Minsta försäljningsenhet 100 frö

Early Sunrise

Rising Sun

Jaspis

Citrin

tinctoria Tigeröga. Ettårig. Ca 0,5 g till 1000 plantor. Groningstid ca 7–10 dagar vid 16–18°C. Kulturtid ca 12–14 veckor. Enkelblommande, bildar tuvor. 353 035 Jaspis mörkt brunröd (20–25) 353 037 Citrin gul (20–25) Minsta försäljningsenhet 1/8 g

19


cosmos

B l o m s t e r f r ö

bipinnatus Rosenskära. Ettårig. Till snitt och rabatt. Groningstid 8–14 dagar vid 18°C. 353 272 Purity vit (100) 353 274 Gloria rosa med röd ring (100) Minsta försäljningsenhet 250 frö

Sonata (60) Lämplig för både rabatt och krukodling. 353 365 White vit 1991 353 368 Pink rosa 353 369 Pink blush rosa m mörkare öga 353 370 Carmine Blir först purpurröd när den kommer utomhus Minsta försäljningsenhet 250 frö Sonata Pink

Sonata Carmine

sulphureus Gullskära. Ca 10 g till 1000 plantor. 353 411 Meteorit eldröd (70) Minsta försäljningsenhet 1 g 353 421 Cosmic Yellow gul (25–30) 353 423 Cosmic Orange orange (25–30) 353 425 Cosmic Red röd (25–30) Minsta försäljningsenhet 100 frö Sonata

Cosmic

cuphea ignea Cigarettglöd. Utplanteringsväxt. Blommorna är rörformade, ca 2 cm långa. Sådd i mars. Groningstid 10–12 dagar vid 20°C. Odlingstiden omkring 11 veckor. CCC med 0,25%–0,40% tycks vara det mest lämpliga. 353 701 Dynamite orangescharlakan (25–30) Minsta försäljningsenhet 1000 frö

Dynamite

Cuphea Dynamite i samplantering med Calibrachoa Calita 20


d ahl i a

B l o m s t e r f r ö

hor tensis Dahlia. Ettårig. Utplanteringsväxt. Ca 15 g till 1000 plantor. Ca 100 frö/gr Groningstid 6–10 dagar vid 20°C. Total odlingstid 11–13 veckor vid 16°C.

Mignon (40–50) Enkelblommande. För 1000 plantor behövs ca 25 g frö. 354 560 Mix 354 561 White vit 354 562 Red röd 354 563 Rose rosa 354 564 Yellow gul 354 565 Purple purpur 354 660 Early Bird fl pl (35) blandning Minsta försäljningsenhet 5 g

Figaro fl pl (30-40) 354 583 White vit 354 585 Yellow Shades gul 354 587 Red Shades tegelröd 354 589 Violet Shades lilarosa 354 591 Orange Shades orange 354 670 Mix blandning Minsta försäljningsenhet 100 frö

Figaro Mix

Daucus carota Blomstermorot . Ettårig. Snittblomma och vävarväxt. Groningstid ca 10 dagar. Sådd senare delen av mars, eller direkt på friland när frostrisken är över. Total odlingstid är ca 10 - 12 veckor vid 16 - 18°C. Daucus carota ’Dara’ är en mycket lättodlad och dekorativ vävarväxt och/eller snittblomma. En blomstermorot där de vackra flockblomstriga blomsamlingarna står i centrum. Färgen är i nyanser från vit /pastellrosa till violett /purpur och nyanser därimellan.

355 010 Dara (80) från vitt, röda nyanser till purpur Minsta försäljningsenhet 250 frö

Daucus carota Dara 21


B l o m s t e r f r ö

D E L P H INI U M ambiguum fl pl (consolida ajacis) Romersk riddarsporre. Ettårig. Användning till färsk snitt eller till torkning, ca 5 g till 1000 pl. Blomning från juli in i september. Alla färger blommar med dubbla blommor. Blommorna skördas fullt utslagna. Sådd direkt på växtplatsen och gallras till 15 cm avstånd mellan plantorna och ca 20–25 cm mellan raderna. Fröet har lång groningstid mellan 18–25 dagar. För att erhålla säkrare groning kan fröet kylas 2°C under en vecka. Groningstemperaturen bör ligga mellan 13–18°C. 354 750 Blandning (80) Minsta försäljningsenhet 5 g Mix

elatum Trädgårdsriddarsporre, Förstaårs blommande perenn. Genom erfaren­ het ger följande gronings­metod bäst resultat: Täck fröet mycket tunt. Placera sådden på 25°C under 4 dagar, flytta därefter till 15°C ett par dagar. Flytta därefter sådden till runt 20°C och fröet kommer att gro efter ca 15 dagar. Det viktiga är växeltemperaturen under groningsprocessen. Plantorna krukas upp när ett antal karaktärsblad utvecklats. Vidareodling på 10–15°C. Utplantering kan göras när frost­risken är över.

Guardian F1 (100–150) 355 620 Blue blå 355 622 Lavender lavendelblå 355 623 White vit Minsta försäljningsenhet 50 frö

Guardian

DI A N T H U S barbatus

Borstnejlika Tvåårig Ca 2 gr till 1000 plantor. Sådd i maj–juni för utplantering på sensommaren. Blomning infaller i juni–juli följande år. 356 800 fl pl blandning (55–70) dubbelblommande Minsta försäljningsenhet 5 g Förstaårsblommande Hollandia kräver inte en speciell kyl­period för att initiera blomning, utan kan odlas vilken tid som helst på året och blommar så länge tempera­turen är tillräckligt hög. Ca 2 gr till 1000 plantor. Odlings­temp. 15–25°C. Efter utplantering ca 8 veckor till blomning. Total kulturtid ca 3 mån. Direktsådd i södra Sverige eller förkultiveras på våren och blommar från slutet på juli och framåt samma säsong. Kraftiga och stabila stjälkar med stora och väl sammansatta blom­huvuden. Betraktas som ettårig. Ca 3-5 salu­dugliga stjälkar per planta. 356 450 Hollandia F1 Mix (55–70) Minsta försäljningsenhet 1/2 g

Dianthus Hollandia mix 22


DI A N T H U S

B l o m s t e r f r ö

car yophyllus Trädgårdsnejlika. Ettårig. Utplanterings­växt, utmärkt till rabatt och planterings­kärl. Sådd under febr.–början mars. Groningstid ca 7 dagar vid 18–21°C. Odlingstemperatur 15–18°C (nattemperaturen 4–7°C). Ju svalare nattemperatur inom det rekommenderade intervallet desto kompaktare och mer välförgrenade plantor bildas. Under den mörka odlingsperioden är tillskottsbelysning att rekommendera. Om odling sker svalt och tillskottsbelysning ges behövs normalt sett ingen retardering. Ingen toppning behöver göras då ’CanCan’ grenar sig naturligt. Den första knoppen behöver inte heller tas bort för att stimulera den fortsatta knoppbildningen. ’CanCan’ bildar naturligt mängder av blomknoppar. Ca 18–20 veckor till saluprodukt i 10 cm kruka. Ett långtidsgödselmedel är att rekommendera för inblandning i jorden. Många blommor, god doft och lång blomnings­period. 356 700 CanCan Scarlet klar röd (30–40)

2003

CanCan Scarlet

Minsta försäljningsenhet 100 frö

chinensis Sommarnejlika. Ettårig. Groningstid 6–12 dagar vid 18–20°C. Odlingstid 11–13 veckor vid 15°C. Retardering med 2–3 CCC-behandlingar i en koncentration av 0,6–0,8%. Första behandling ca 30–40 dagar efter uppkomst.

Ideal Select F1 (15–20) 356 260 Raspberry mörk rosaröd 356 261 Red röd 356 262 Rose mörkrosa 356 263 Salmon ljus lax 356 264 Violet violett 356 266 White vit 356 267 White Fire vit med röd mitt 356 268 Mix blandning

Ideal Select Raspberry

Ideal Select Red

Ideal Select Rose

Ideal Select Salmon

Super Parfait Strawberry

Ideal Select Violet

Ideal Select White

Super Parfait Raspberry

Ideal Select White Fire

Ideal Select Mix

Minsta försäljningsenhet 250 frö

Super Parfait F1 (15) 356 365 Raspberry ljus crimson med mörkare mitt. 356 366 Strawberry ljusröd med mörkare mitt. Minsta försäljningsenhet 250 pellets

23


DI A S C I A

B l o m s t e r f r ö

barberae Tvillingsporre. Ettårig. Utplanteringsväxt för varma och skyddade lägen. Lämplig att samplantera i mindre planteringskärl och balkonglådor. Groningstid ca 7–9 dagar vid 18–21°C. Vidareodling på 15–20°C. Ca 10–12v till saluprodukt i 9–10 cm kruka. Frösådd Diascia ger mindre plantor än sticklingsför­ökade sorter och inget ”häng”. Så minst 4 frö/plugg.

Diamonte F1 (30–35) Bryter villigt utan toppning som ger täta och fina uppåtväxande plantor. 357 482 Lavender Pink ljus lilarosa 357 483 Coral Rose rosa Minsta försäljningsenhet 250 frö

d i cho n d ra Ettårig. Utplanteringsväxt till balkong­lådor, amplar och till planteringskärl som kantväxt. Kan även fungera i mindre rabatt som marktäckare. Slår mycket lätt rot i bladvecken. Sådd under januari-mars. Groningstid ca 1 vecka vid 22–24°C. Odlingstemperatur 20–24°C. Ca 12 veckor till salu­ produkt i 10 cm kruka. Plantera 3 pl/kruka. Alternativt 3–5 pl i en ampel. Silvernjurvindans revor blir mycket långa. Silvergrått bladverk och stjälkar med små njurformade blad på långa hängande alt. krypande stjälkar. Trivs bäst i solig placering. Mycket tork- och värmetolerant. Hämtar sig bra efter att ha torkat ut. Grenar sig naturligt utan extra toppning. Smaragdvindan har ett vackert grönt bladverk. Växtsättet är något fylligare och revorna inte fullt så kraftigväxande som Silvernjurvindans. Används till mindre amplar och planteringskärl.

ar gentea Silvernjurvinda 357 490 Silver Falls silvergrå Minsta försäljningsenhet 100 frö

repens Smaragdvinda 357 492 Emerald Falls smaragdgrön Minsta försäljningsenhet 100 multipellets Silver Falls

Emeralds Falls

d i g i tal i s purpurea

Camelot F1 Fingerborgsblomma. (L). Odlas som ettårig. Utplanterings­växt till blandade rabatter. Sådd under februari. Groningstid 7–10 dagar vid 20°C. Kulturtid ca 12–14 v med 15–18°C. Camelot blommar redan första säsongen men behöver producera mellan 8–12 blad innan blomspiran bildas. Försök har visat att tillskottsbelysning inte gynnar blombildningen utan ger lösa och långsträckta blomspiror. Fördel att odla plantorna svalt då detta ger kompaktare plantor med god sidoförgrening som framåt sensommaren oftast hinner i blom. Camelot behöver ingen kylperiod för att initiera blomningen. Gynnas av normala näringsgivor. Planteras i vandrande sol och skugga. Placeras Camelot helt i soligt läge är det viktigt att vattna konstant och rikligt. Eventuell retardering skall göras innan blomspirorna börjar växa på höjden.

Camelot F1 (100–150 cm) 357 705 Cream ljus krämvit med mörkare fläckar 357 706 Lavender ljus lila med fläckar 357 707 Rose rosa med fläckar Camelot Cream 24

Camelot Lavender

Camelot Rose

Minsta försäljningsenhet 100 pellets


d ol i chos

B l o m s t e r f r ö

lablab Hjälmböna. Ettårig. Klätterväxt. Sådd under mars-april. Groningstid ca 10–14 dagar vid 25°C. Odlingstemperatur 18–20°C. Ca 10–12 veckor till saluprodukt i 12–14 cm kruka. Plantera 1-3 plantor/kruka. Hjälmbönan är en iögonfallande klätterväxt som växer snabbt och kraftigt. Lämpar sig utmärkt för varma och skyddade lägen. Kräver klätterstöd. Växer upp till 2–3 m under en säsong. Mörkt bladverk och violetta blommor. Efter blomningen bildas mycket dekorativa purpur­färgade baljor som har ett stort prydnadsvärde. Plantorna börjar blomma ca 16–18 v efter sådd. 357 790 ’Ruby Moon’ mörkt bladverk, violetta blommor och purpur färgade baljor Minsta försäljningsenhet 100 frö

d orothea n t H us

Dolichos – Utmärkt klätterväxt med stor växtkraft

bellidiformis Stor Doroteablomma. Ettårig. Ca 1/2 g till 1000 plantor. Vid direktsådd i slutkruka behövs till 1000 plantor ca 5 g frö. Groningstid 7–14 dagar vid 18°C. Odlingstid 10–11 veckor med 15°C. Retardering behövs ej. Odlas torrt. Solig växtplats. 357 980 blandning (10) Minsta försäljningsenhet 5 g

Dorotheanthus Mix

ech i n acea hybrida Rudbeckia. Förstaårsblommande perenn. Cheyenne Spirit är en ny sort som består av en blandning av en stor mängd vackra nyanser, scharlakan, orange, rosaröd, kräm, purpur och guldgult. Cheyenne Spirit har fått Fleuroselects Guldmedalj 2012 för sin vackra färgblandning, goda plantkvalité, jämnhet och sin förmåga att blomma första året. Plantorna skall placeras i soligt läge och blommar från sensommar fram till frosten kommer. Plantorna är möjliga att producera i 11 cm krukor ända upp till 22 cm krukor. Blomning kan uppnås på två sätt: • sådd i januari, för vårodling. Plantorna kommer då att blomma under juli månad. • sådd under hösten augusti-september, för övervintring. Plantorna blommar sent i juni, början juli året därpå. Plantor sådda på hösten kommer att blomma något snabbare och får något kortare blomstjälkar samt en bättre förgrening. Höjd 50–70 cm med en naturlig förgrening. Groningstid ca 14 dagar vid 21–24°C. Sådd med 1 frö plugg i brätte. Lätt täckning med Vermiculite. När plantorna krukats upp och etablerat sig kan temperaturen sänkas till 16°C. Lägre temperatur ger längre kulturtid, dock kan blomningen komma igång tidigare. Odlingstemperaturen får aldrig gå under 13°C, då stannar plantorna upp i växten. Tillskottsbelysning gynnar utvecklingen av plantorna. Optimal dagslängd är 14 tim för att skynda på blomningen. Plantorna bör torka upp emellan vattningarna. Vinterkulturer skall odlas torrt. Plantorna känsliga för övervattning. Plantorna behöver inte toppas. Retardering kan göras vid behov med låga doser av Alar eller CCC. Kulturtid ca 18–23 veckor. 358 098 Cheyenne Spirit blandning av scharlakan, orange, rosaröd, kräm, purpur och guldgult (50–70) 2012 Minsta försäljningsenhet 100 frö

Cheyenne Spirit 25


B l o m s t e r f r ö

er i gero n kar vinskianus Murbinka (L). Ettårig. Ca 1 gr till 1000 plantor. Ampelväxt och marktäckare. Blommorna varierar från vitt till ljusrosa. Kulturtiden är ca 3 månader. Såtid mitten februari till mitten av mars. Groningstid ca 7 dagar vid en temperatur på 15–18°C. Fröet får ej täckas. 358 151 vit till ljusrosa (20) Minsta försäljningsenhet 1000 frö

Erigeron

eucaly ptus Flerårig, men odlas som ettårig (L). Ca 1 g till 1000 plantor. Mycket dekorativ som solitärväxt eller i samplanteringar,även till snitt. Sådd bör göras i januari. Gror på 2–3 veckor vid 20–25°C. Plantorna bör toppas minst en gång för att få en fin förgrening. Grått bladverk. (70–100)

gunnii, Silvereucalyptus 358 555 Silbertropfen små ovala blad Minsta försäljningsenhet 250 frö

cinerea, Grå eucalyptus 358 557 Silberdollar medium runda blad Minsta försäljningsenhet 250 frö Silbertropfen

NY H E T

euphorb i a graminea Snötörel Ettårig. Fjäderlätta förgreningar på kompakt planta med mängder av små vita blommor. Utmärkt samplanteringsväxt. Sådd under mars. 1 frö/plugg alt. 2 frö i 9-10 cm kruka. Groningstid 4- 5 dagar vid 18-22°C Kulturtid ca 12-14 veckor. Odlingstemperatur 18-20°C

Glitz F1 ( 25 ) 358 600 Glitz vit, grönbladig Minsta försäljningsenhet 100 frö

Glitz F1 26

NYH E T


ga i llar d i a

B l o m s t e r f r ö

grandiflora Kokardblomster (L) perenn (kan ej garanteras att sorten är perenn i hela landet) Arizona Sun är en förstaårs blommande perenn med ca 10 cm stora blommor. Lämplig till plantering i blandade krukor eller rabatt. Sådd under mars i väldränerad jord utan täckning. Gror på 5–10 dagar vid 21–24°C. Håll sådden jämnt fuktig. Temperaturen sänks successivt efter groning till 20–22°C resp. 18–21°C. Inkrukning i 10–15 cm krukor efter 5–7 veckor (13–18°C). Odlingstiden beräknas till 12–15 veckor vid långdagsförhållanden. Bra ljus och något torr odling ger kraftiga stabila plantor.

Arizona Sun

359 510 Arizona Sun röd med gul kant (30) 2005 359 511 Arizona Apricot ljusgul med mörkare ring Minsta försäljningsenhet 100 frö

Arizona Apricot

gaura lindheimeri Sommarljus. Ettårig (i gynnsamma lägen flerårig). Odlas som snittblomma och rabattväxt. Groningstemperatur 20–23°C. Sådd i mars. Blommar juli–oktober. (90–100) 359 516 The Bride vit m svag rosa toning, Minsta försäljningsenhet 250 frö

The Bride

g y psoph i la muralis Grusnejlika. Ettårig. (L) Kuddlika tuvor med små blommor. Sådd under mars direkt i pluggbrätt (8–10 frö/pellets). Groningstid 4–5 dagar vid 18–20°C. Odlingstid ca 16–18 veckor. Ca 5–6 veckor efter sådd när plantorna är ca 5 cm höga toppas de ner till 1–2 cm, efter ytterligare en vecka krukas de upp i 10 cm krukor. Sänk temperaturen eller flytta ut plantorna för att hålla tillbaks plantorna.

Gypsy (15–20) 361 027 Deep Rose mörkare rosa 361 029 White vit Minsta försäljningsenhet 100 pellets

Gypsy Deep Rose

Gypsy White 27


B l o m s t e r f r ö

ga z a n i a splendens Påfågelsblomster. Ettårig. Groningstid 14–18 dagar vid 18–20°C. Odlingstid 12–16 veckor vid 14–16°C. Retardering behövs ej.

Kiss F1 (15–20) Grönt bladverk. Kiss Mahogny

Kiss Yellow

359 728 Bronze brons 359 729 Mix blandning 359 730 Mahogany mahogny 359 731 White vit 359 732 Yellow gul 359 733 Orange orange 359 735 Rose rosa 359 742 Golden Flame gul m rött 359 743 Frosty Mix silvergråa blad 359 744 Frosty Red röd med silvergråa blad Minsta försäljningsenhet 250 frö

Kiss Orange

Kiss Rose

Kiss Frosty Red

Kiss Golden Flame

Kiss Frosty Mix

hele n i um amarum Sommarsolbrud. Ettårig. Utplanterings­växt. Lämplig att samplantera i större planteringskärl och rabatter. Hög tolerans för torr och solig placering. Mycket lätt täckning av sådderna. Groningstid ca 5–7 dagar vid 18–22°C. Vidareodling på 20–26°C. Ca 10–12 v till saluprodukt i 11 cm kruka.

Dakota Gold F1 Guldgula, prästkrageliknande blommor på finflikigt grönt bladverk. Utmärkande för denna Heleniumsort är den låga höjden och jämnheten samt dess tilltalande växtsätt. Kräver inget större underhåll. Plantutvecklingen gynnas under den mörka delen av året med tillskotts­ belysning. Lång dag gynnar plantutvecklingen. 361 298 Dakota Gold F1 guldgul (30–35) Minsta försäljningsenhet 100 mullti pellets Dakota Gold 28


hel i a n thus

B l o m s t e r f r ö

annuus Solros. Ca 100 g till 1000 plant. Groningstid 7–14 dagar vid 15–20°C. För bästa hållbarhet till snitt, skörda stjälkarna på morgonen eller när blommorna är nyutslagna och unga. Sätt genast i vatten efter skörd. 361 301 Full Sun (150) varmt gula, enkla blommor med mörk mitt. Utmärkt till snitt. Ingen förgrening. Stabila stjälkar. 361 306 Holiday (100–120) gul, enkel med mörk mitt. Lämplig för snittproduktion. God förgrening. 361 310 Teddy Bear (50–60) guldgul, helt fyllda blommor. Lämplig både som snitt och till krukodling med retardering. Kraftiga stjälkar. 361 325 Velvet Queen (150) enkla, mahognyfärgade nyanser. Lämplig för snittproduktion. God förgrening. Ett antal brokiga blommor. 361 324 Ballad F1 (40–50) gul med mörk mitt. Ingen förgrening. Lämplig till krukodling. Pollenfri. 361 311 Pacino Gold (50–60) gul med grönbrun mitt. God förgrening, blommar på sidoskotten. Lämplig till krukodling. 361 323 Sonja (100) Enkel, guldgul med mörk mitt. Blommorna ca 10 cm. God förgrening. Lämplig till snitt och torkning.

Ballad

Minsta försäljningsenhet 100 frö

Se sidan 72–75. Blommor till stora anläggningsytor, tillfälliga ytor och exploateringsområden. ”Entreprenad sorter”.

Pacino Gold

hel i chr y sum petiolare minus Mindre rabatteternell. Ettårig. Utplanterings­växt. Lämpar sig utmärkt som samplanteringsväxt i blandade komposi­tioner. Sådd under febr.mars. Groningstid ca 3 veckor vid 22–24°C. Var noga med att hålla sådden fuktig. Odlings­tempera­tur 18–24°C. Ca 12–14 veckor till saluprodukt i 10 cm kruka. Silverfärgat bladverk och stjälkar med små fina ovala blad. Grenar sig utan toppning. Ju soligare placering desto gråare bladverk. Ca 40–50 cm i diameter. 361 581 Silver Mist (20) silvergrå Minsta försäljningsenhet 100 mullti pellets

Silver Mist

bracteatum Jätteeternell (80–100) Ettårig. Används som färsk snittblomma eller till torkning. Ca 5 gr till 1000 pl. Förkultiveras i mellersta och norra Sverige. Kan direktsås i södra Sverige men förkultivering rekommenderas, då plantorna blir kraftigare och ger bättre blomning. Fröet är långsamtgroende, ca 10–20 dagar. Fröet täckes mycket lätt. Jätteeternellen är känslig för frost. Plant­avstånd 15–20 cm. Trivs med stort rad och plantavstånd, plantorna blir då större och kraftigare. Om blommorna skall användas till torkning är det viktigt att blommorna skördas knoppiga. Också viktigt att blada av stjälkarna innan de hängs till torkning. 361 600 blandning Minsta försäljningsenhet 5 g

Jätteeternell blandning 29


hel i otrop

B l o m s t e r f r ö

arborescens Heliotrop. Ettårig. Ca 3–5 g till 1000 plantor. Grobarheten runt 50%. Groningstid 14–30 dagar vid 20–25°C. Odlingstid ca 13 veckor vid 12–15°C. Retardering 1–2 gånger med 0,2% CCC. 361 885 Mini Marine (25–30) mörkt violett Minsta försäljningsenhet 1 g

Mini Marine

heuchera micrantha Småblommig alunrot. Flerårig. Lätt täckning av sådden. Sådd med 4 frö per plugg eller kruka. Groningstid ca 21–28 dagar vid 18–22°C. Vidareodling på 14–18°C. Sådd under september-oktober för salu­färdig planta i mars-april. Lämplig krukstorlek är 11–12 cm. Palace Purple har ett mycket dekorativt mörkt purpur bladverk. Blommar med obetydliga små vita blommor längre fram på säsongen. Blomningen är av underordnad be­-tydelse. Föredrar solig placering. Innehåller inga avvikande gröna plantor. 361 890 Palace Purple (15–20) purpur bladverk Minsta försäljningsenhet 250 frö

Heuchera Palace Purple

h i b i scus acetosella Blodhibiscus. Ettårig. Utplanteringsväxt. Denna vackra bladväxt lämpar sig utmärkt till samplanteringar där den mörka färgen på bladverket harmonierar och lyfter fram övriga sorter som ingår i komposi­tionen. Sådd under febr.-mars. Groningstid ca 10–14 dagar vid 20°C. Odlingstemperatur 18–20°C. Ca 12–14 veckor till saluprodukt i 11–12 cm kruka. Plantera 1–2 plantor/kruka. Om fylligare plantor önskas rekommenderas toppning när plantorna är 5–10 cm höga. Mahogany Splendor har väldigt flikiga blad och tätt mellan internoderna, vilket ger täta fina plantor. 361 902 Mahogany Splendor mörkt purpurrött bladverk (80–100) Minsta försäljningsenhet 100 frö

Mahogany Splendor 30


i pomoea

B l o m s t e r f r ö

imerialis Murgrönsvinda. Ettårig. Klätterväxt, ampelväxt. Sådd under mars. Groningstid ca 10–14 dagar vid 20–22°C. Odlingstid ca 10–12 veckor vid 18–20°C. Kulturen kräver hög ljusintensitet. Plantera 3 pl/kruka (11–12 cm) Kräver klätterstöd. Alternativt 3–5 pl i en ampel. Håll kulturen på den torra sidan och var för­siktig med närings­givorna. Cameo Elegance har ett tvåfärgat bladverk i grönt och vitt med underbart rosa blommor med vitt svalg. Värmekrävande. 363 360 Cameo Elegance rosa Minsta försäljningsenhet 100 frö

tricolor Blomman för dagen. Ettårig. Klätterväxt för utplantering eller till större planteringskärl. Sådd under mars-april. Groningstid 5–7 dagar vid 20–25°C. Vidareodling 20°C. Plantor för utplantering sättes i 8–10 cm krukor och förses med pinnar för upp­ bindning. Plantor för större planteringskärl sättes i 10–12 cm krukor, dessa förses med längre pinnar som klätterstöd som binds samman i toppen. Ståltrådsbågar kan också användas. För mycket kväve ger alltför frodiga plantor. Varken Alar eller CCC har visat någon effekt. ”Tryck ner” eller bind upp rankorna efter hand. 363 355 Heavenly Blue ljusblå Minsta försäljningsenhet 100 frö Cameo Elegance

Heavenly Blue

DeZire Coral

DeZire Deep Pink

DeZire Pink

DeZire Salmon

DeZire Cherry

DeZire Cranberry

i mpat i e n s walleriana Flitiga Lisa (L). Ettårig. Kruk-, ampel- och utplanteringsväxt. Groningstid ca 10 dagar vid 21–24°C, ljusgroende. Ytterst tunn täckning. Total odlingstid 10–11 veckor vid 15–18°C. Retardering normalt ej nödvändig, vid behov sprutas 0,25–0,3% CCC eller Alar.

DeZire F1 (20) Grönt bladverk 363 100 Mix blandning 363 102 Coral korall 363 103 Deep Pink mörk rosa 363 106 Deep Orange mörk orange 363 107 Pink rosa 363 109 Red djupröd 363 110 Rose kraftigt rosa 363 118 Salmon stark lax 363 120 Violet violett 363 121 White vit 363 122 Lavender ljus blåviolett 363 101 Cherry rosaröd 363 104 Cranberry tranbärsröd 363 105 Lavender Splash ljus violett med rött öga 363 111 Salmon Splash laxaprikos med mörkare öga Minsta försäljningsenhet 250 frö

Fler sorter nästa sida

31


i mpat i e n s

B l o m s t e r f r ö

hawkerii Nya Guinea Impatiens. Ettårig. Utplanteringsväxt. Sådd under februari. Groningstid ca 6–8 dagar vid 24–26°C. Lätt teckning av fröet. Tillskottsbelysning gynnar groningen och fortsatt ljustillskott förkortar den totala kulturtiden som beräknas till 12–14 veckor. Odlingstemperatur 18–24°C. Näringsvattna regelbundet. Låt aldrig plantorna torka. Divine grenar sig naturligt. Ingen toppning behövs.

Divine Divine är en fantastiskt blomrik, helt ny sortgrupp av frösådd Nya Guinea Impatiens. Stora blommor och ett välförgrenat mjukt, lite halvhäng växtsätt. Kan odlas i ampel men även med fördel planteras i stora kurkor och rabatt. Bladfärgen varierar något mellan blomfärgerna från grönt till bronsgrönt. 363 080 Mix blandning Minsta försäljningsenhet 100 frö

Impatiens Divine

JORDGUBBE Ampeljordgubbe. Ettårig. (Fragaria ananassa) 1 g = ca 2000 frön. Grobarhet ca 60%. Groningstid 3–4 veckor vid 15–18°C. Om det sker stora svängningar i tempera­turen påverkar det grobarheten negativt. Sådden täckes mycket lätt med Perlite och sedan med glas eller plasttäck­ning. Undervärme rekommenderas. Plante­ring i slutkruka kan göras så fort första karaktärsbladet vuxit ut, ca 6 veckor efter sådd. Fortsatt odlings­temperatur 18°C. Från blomma till bär ca 4–5 veckor. Till­skotts­­­be­lysning på­­skyndar utvecklingen vintertid. Såtider med ungefärlig påbörjan av skörd: November – mitten juni December – slutet juni Januari – mitten juli Rekommenderas att så under november-december för att erhålla större exemplar till försäljning. Lämpligt odla 3 plantor i en 24 cm ampel. Blommar på revorna. 363 425 Temptation idealisk för ampelodling. OBS! Ta ej bort revorna Minsta försäljningsenhet 1/4 g

Ampeljordgubbe

L AT H Y R U S odoratus Luktärt. Ettårig. Ca 120 g till 1000 plantor. Groningstid 14–18 dagar vid 16–20°C. Blötläggning 1 dygn i ljummet vatten före sådd förbättrar groningen.

Mammoth 367 000 Mix blandning Minsta försäljningsenhet 20 g

Lathyrus Mix 32


L AUR ENTIA

B l o m s t e r f r ö

hybrida (Isotoma hybrida) Blå stjärnlobelia (L). Ettårig. Utplanterings­­växt (i gynnsamma lägen perenn). Gronings­tid 14–21 dagar vid 25–27°C. Fröet täckes ej. Såtider september/oktober för tidig vårblomning, alternativt sådd januari–februari för blomning senare delen av juli. Vidare­odling på 15°C. Ventilera väl och var ej generös med vatten. Utplantering på en solig och väldränerad växtplats. Passar utmärkt till kantväxt i rabatt och planteringskärl samt vävarväxt i ampel. Höjd 20–25 cm.

Tristar F1 363 345 Deep Blue 363 348 Pink 363 349 White Minsta försäljningsenhet 1000 pellets Tristar Blue, Pink och White

L AVAT E R A trimestris Sommarmalva. Rabatt- och snittblomma. Ettårig. Ca 15 g till 1000 plantor. Groningstid 7–14 dagar vid 15°C. Planteras i frisk jord. Angrips lätt av fusarium. Höjd 60 cm. 368 890 Silver Cup rosa 398 385 Mont Blanc vit

1979 1979

Minsta försäljningsenhet 5 g

Silver Cup

Mont Blanc

L AVA ND U L A multifida Sommarlavendel. Ettårig. Utplanteringsväxt till större planteringskärl och rabatt. Utmärkt ”vävarväxt” bi- och fjärils­planta. Sådd under senare delen av februari-början av mars. Groningstid ca 6 v. Börja med en kylningsperiod runt 5°C i ca 3 v och sedan en temperatur på 24–26 °C. Ca 4 frö/plugg (252 hålsbrätte). Vidare­odling på 18–20°C. Efter ytterligare ca 10 v kulturtid är plantorna saluklara. 367 050 Spanish Eyes purpurblå (40–50) Minsta försäljningsenhet 100 frö

Spanish Eyes

NY H E T

stoechas Skärmlavendel. Ettårig. Utplanteringsväxt till planteringskärl, balkong och rabatt. Vacker som solitärplanta på terass i större exemplar. Sådd under februari. Groningstid ca 14 dagar vid 18–20°C. Odlas svalt runt 15–18°C. Saluplanta ca 12–14 v, antingen 1 planta i 10 cm kruka eller 3 plantor i 15 cm kruka. 367 058 Bandera Purple, rosalila (20-25)

2015

N YH E T

Minsta försäljningsenhet 100 frö

Bandera Purple 33


B l o m s t e r f r ö

L AVA ND U L A angustifolia Lavendel. (L) Flerårig. Utplanteringsväxt. Ellagance är kompakta och blomrika. Vid sådd lägg 4–6 frö/plugg. Groningstemp 18–20°C. Fröet bör täckas mycket lätt. Odlingstemp efter groning hålles på 15–18°C. Ca 6–7 veckor efter sådd bör inkrukning ske i 10–11 cm kruka. Plantor klara till vårförsäljning bör krukas in vecka 30–32. För mycket tidig vårförsäljning kan plantorna övervintras i kruka i frostfritt växthus. Känsliga för uttorkning under vintern. Plantor klara till höstförsäljning bör krukas in vecka 25–27. Ca 7–8 veckor efter inkrukning visar plantorna knopp och är säljklara.

Ellagance Sky

Ellagance (25–30) 367 053 Purple violettblå 367 055 Sky blå 367 056 Snow vit 367 057 Pink ljusrosa Minsta försäljningsenhet 100 frö

Ellagance Snow

Ellagance Purple

Ellagance Pink

Ellagance Pink

LEUCANTHEMUM vulgare (syn. Chrysanthemum maximum) Jätteprästkrage. Flerårig. Ca 3 g till 1000 plantor. Groningstid 10–15 dagar vid 18–20°C. Vidarekultur vid 13–15°C. 351 530 Majdrottning (60) Vit Blommar redan i maj–juni. Ger bästa kvalitet året efter sådd. Bör därför sås varje år från maj–juni. Minsta försäljningsenhet 5 g

Frilandsodling 1–1,5 g/m2 ca 100–150 g/100 m2

Se sidan 72–75. Majdrottning 34

Blommor till stora anläggningsytor, tillfälliga ytor och exploateringsområden. ”Entreprenad sorter”.


L E YC E S T E R I A

B l o m s t e r f r ö

formosa Axtry. Ettårig. Denna vackra limefärgade bladväxt lämpar sig utmärkt till samplanteringar där den speciella chartreusefärgen harmonierar och lyfter fram övriga sorter som ingår i kompositionen. Leycesterian har stort prydnadsvärde både i större planteringskärl och i rabatt. I lite svalare miljö kan toppbladen få en lätt purpur anstrykning. Mycket diskret blomning kan förekomma med små vit/purpur blommor. Groningstid ca 10 dagar vid 18–21°C. Lätt täckning. Sådd med 1–3 pellets per kruka beroende på krukans storlek. Håll sådden på den torra sidan, dock får aldrig småplantorna torka eftersom de inte kan återhämta sig efter uttorkning. Efter 3 veckor sänkes odlingstemp till 18°C på natten och upp till 22–24°C på dagen. Vid för sval odling, under 12°C blir bladen purpur­färgade. Kulturtid ca 12–14 veckor. Retardering är inte att rekommendera då det kan ge bladverket en mörkare grön färg och ge ojämn tillväxt. Toppning är att rekommendera i ett tidigt stadium (ca 8–10 v efter sådd). Var noga med att toppa samtliga plantor som kommer ur multipelletsen för att undvika ojämn tillväxt. 368 930 Jealousy (40-50) limefärgat bladverk Minsta försäljningsenhet 100 multi pellets

Jealousy

L I M O NI U M sinuatum Blårisp. Ettårig. Snittblomma eller torkning. Höjd 60–80. Sådd inomhus i mitten av mars vid 21°C. Täck fröet mycket lätt. Groningstid ca 10–14 dgr. Det går att påskynda groningen genom att låta fröet ligga i ljummet vatten natten före sådd. Vidareodling 12–14°C. Utplantering när risken för frost är över, lämplig storlek 6–8 örtblad. Plantorna bör vara väl avhärdade innan utplantering. Avstånd ca 40–50 cm mellan plantorna. Plantorna behandlas varsamt eftersom de har svag rotklump. Före­byggande bekämpning mot gråmögel påbörjas tidigt och upprepas flera gånger. Spruta ej på utslagna blommor, kan ge ”bränn­skador”. 369 111 blandning bred färgskala 369 122 Iceberg vit 369 176 Compindi mörkblå Minsta försäljningsenhet 1000 frö

Limonium blandning

L IN A R I A hybrida Sporre. Ettårig. Utplanteringsväxt. Kan samodlas som trendig följeslagare till Viola samt en mängd andra bienner, ex Myosotis, Bellis. Mycket lätt täckning av sådderna. Groningstid ca 5–7 dagar vid 18–20°C. Vidareodling på 15–20°C. Ca 9–10 v till saluprodukt i 9–10 cm kruka. Fungerar även utmärkt som vävarväxt i både större och mindre sam­ planteringar. 369 490 Enchantment Magenta Gold F1 (35–40) tvåfärgad rödlila guldgul Minsta försäljningsenhet 100 multi pellets

Linaria Enchantment Magenta Gold och Solenostemon Kong 35


L IN U M

B l o m s t e r f r ö

usitatissimum Spånadslin. Ettårig. Torkning. Sådd direkt på friland tidigt på våren, inte djupare än 2–3 cm. För djup sådd försenar och försämrar linfröets groning. Lin har svag konkurrenskraft mot ogräs. Särskilt viktigt att undvika odling på fält med mycket rotogräs. Bekämpa i tid. Inget egentligt plant­ avstånd, tätt radavstånd, plantorna skall stötta varandra. Ca 250 gr till 50 löpmeter. Blomning under juli. Spånadslin 130–150 kg/ha 164 015 Spånadslin (60–80) Blå blommor sitter spridda på övre delen av de starka stjälkarna. Dekorativa frökapslar till torkning. Minsta försäljningsenhet 250 g

Se sidan 72–75. Blommor till stora anläggningsytor, tillfälliga ytor och exploateringsområden. ”Entreprenad sorter”.

Spånadslin

LOBELIA erinus compacta Kaplobelia (L). Ettårig. Ca 1/2–1 g till 1000 krukor vid direktsådd i krukor. Groningstid 10–20 dagar vid 22–24°C. Täckes ej. Total odlingstid 11–12 veckor vid 15°C.

Kantlobelia 369 750 Crystal Palace mörkblå med mörkt bladverk 369 780 Kejsar Wilhelm mörkblå 369 840 pumila splendens (Mrs Clibran), mörkblå med vitt öga 369 900 White Lady vit 369 902 Rosamunda karminröd vitt öga

Riviera Lilac

Minsta försäljningsenhet 5 g

Riviera Kantlobelia där tidigheten är överlägsen. 369 867 Lilac ljuslila färgton 369 870 Skyblue ljusblå 369 872 Blue Eyes mörkblå m stort vitt öga 369 874 Marine Blue blå med svagt vitt öga 369 876 Midnight mörkblå och mörkare bladverk 369 878 White vit 369 880 Rose karminröd m litet vitt öga Minsta försäljningsenhet 1 g

Riviera Mix

speciosa Rabattlobelia. Snitt- och rabattväxt. (L). F1-hybrider. Fröna sås i januari vid 22–25°C och täckes ej. Groningstid 14–20 dagar. Tidig såtid ger bättre blomning. Temperaturen sänks gradvis till 16–18°C. Utplantering kan ske i maj. 369 990 Compliment scarlet (75), lysande scharlakan med grönt bladverk. 1989 Minsta försäljningsenhet 250 frö 369 994 Fun Blue (50–60), violettblå med grönt bladverk 369 998 Fun Salmon (50–60), varm lax med mörktgrönt bladverk 369 992 Vulcan Red (60-80), mörkröd med mörkt bladverk NYH ET Minsta försäljningsenhet 250 pellets Lobelia speciosa 36

Lobelia speciosa Vulcan Red


LOBELIA

B l o m s t e r f r ö

pendula Hänglobelia. För att få bra kvalitet på häng­lobelian rekommenderar vi att blanda in 20–30% kantlobelia i motsvarande färg. Ca 1/2–1 g till 1000 krukor vid direktsådd i krukor. Groningstid 10–20 dagar vid 22–24°C. Täckes ej. Total odlingstid 11–12 veckor vid 15°C.

Regatta Hänglobelia där tidigheten är förträfflig. Samman­hållande och kompakt växtsätt. 369 925 Lilac ljusrödlila färgtoner. Lämplig inblandning Riviera lilac. 369 927 Marine Blue Underbar mörk marin­blå. Lämplig inblandning Riviera Marine Blue. 369 930 Skyblue ljusblå, lämplig inblandning Riviera Skyblue. 369 934 Midnight Blue mörkblå och mörkare bladverk. Lämplig inblandning Riviera Midnight. 369 936 Rose karminröd med litet vitt öga. Lämplig inblandning Riviera rose. 369 938 White vit. Lämplig inblandning Riviera White. 369 939 Lilac Splash tvåfärgad lila och vit. Lämplig inblandning är Riviera Lilac. 369 940 Sapphire mörkblå med vitt öga. Lämplig inblandning Riviera Blue Eyes Minsta försäljningsenhet 1 g

Saphir (hänglobelia) 369 950 Saphir mörkblå med vitt öga. Lämplig inblandning pumila splendens. Minsta försäljningsenhet 5 g Regatta Sapphire

LOBULARIA maritima Strandkrassing. Ettårig. Väldoftande. Direktsådd i krukor ca 5 g till 1000 krukor. Groningstid 8–10 dagar vid 18°C. Total odlingstid 8–10 veckor vid 12–15°C. 370 015 Tiny Tim (8–10) vit Minsta försäljningsenhet 5 g

Easter Bonnet (10) 370 003 Violet mörk violett 370 005 Lavender ljusisig blåviolett 370 006 Deep Rose mörk rosaröd 370 007 White vit Minsta försäljningsenhet 1 g

Easter Bonnet Violet

Övriga (10) 370 014 Golf Pastel mix nyanser från vitt till purpur 370 020 Snow Crystals 1988 vit extra stora blommor Minsta försäljningsenhet 1 g

Easter Bonnet Deep Rose 37


M AT T H I O L A

B l o m s t e r f r ö

incana Sommarlövkoja. Ettårig. Ca 5 g till 1000 plantor. Groning 8–10 dagar vid 15–20°C. Odlas svalt, 10–13°C. 80–90 dagars kultur­tid. Temperatur över 15°C hindrar blom­ utveckling. 373 600 Nizza (60), blandning Minsta försäljningsenhet 5 g

Mix

MAUR ANTHEMUM paludosum (syn. Chrysanthemum paludosum) Pysslingkrage. Ca 2 g till 1000 plantor. Groningstid 7–12 dagar vid 18°C. Total odlingstid 10–11 v. vid 15°C. 351 301 Snowland

/ Pure White vit (20–25).

Minsta försäljningsenhet 1 g

Snowland

MIMULUS x hybridus Brokgyckelblomma (L). Ettårig. Mimulus är mycket energisnål, något köldtålig med kort utvecklingstid. Groningstid ca 7–12 dagar vid 12–15°C. Krukning till försäljning 7–9 veckor vid 8–12°C.

Magic F1 (10) En tidigblommande grupp som kan erbjuda ett kompakt växtsätt och stor blomvillighet tillsammans med en mycket bred färgskala. 375 631 Mix blandning Minsta försäljningsenhet 100 pellets

Magic Mix 38


MOLUCELL A

B l o m s t e r f r ö

laevis Irlandsklockor. Ettårig (L). Utplanteringsväxt till större planteringskärl eller rabatt. Snittblomma, både som färsk och till torkning. Ca 20 gr till 1000 pl. Sådd i mitten av mars. Bra groningsresultat har uppnåtts genom att kyla fröet i 1–2 veckor före sådd ner till 2°C. Groningstid 14–21 dgr. Groningen är den svåraste delen i odlingen av denna art. Håll låg nattemp (10°C) under groningen. Dagtemp över 20°C. Fröet är ljusgroende. Förkultivering rekommenderas då det ger finare utveckling och kraftigare plantor. Blomning börjar i augusti. Irlandsklockor är ett vackert inslag i planteringar eller buketter. Långa ljusgröna spiror och klockformade gröna foderblad. 375 750 laevis ljusgrön (70–100) Minsta försäljningsenhet 5 g

Molucella laevis

MYOS OT I S sylvatica Förgätmigej. (L) Tvåårig. Tidig utplanteringsväxt till urnor och rabatt. Såtid under augusti-oktober till försäljning mars-april året därpå. Groningstid 10–14 dagar vid 20–22°C. Fröet är ljusgroende. Täckes ej. Odla kulturen frostfritt genom vinterhalv­året. Myosotis behöver en kyl­ period för att inducera plantorna till blomning. Var noga med god ventilation och var uppmärksam på ev svampangrepp. Förebyggande svampbekämpning rekommenderas. Kulturtid ca 6–8 månader. Utmärkt att odla tillsammans med Viola, Bellis och andra bienner. (20)

Compindii

Bluesylva

Rosylva

Snowsylva

Poetry White

Poetry Lavender Pink

Poetry Blue

Sundrops Mix

376 021 Compindii ljusblå 376 161 Bluesylva något mörkare blå 376 166 Rosylva rosa 376 167 Snowsylva vit Minsta försäljningsenhet 1000 frö

NEMESIA foetans Doftnemesia. Ettårig. Utplanteringsväxt för samplantering i kruka, balkong­låda eller i mindre rabatter. Groningstid ca 5–7 dagar vid 18–22°C. Vidareodling på 17–20°C. Ca 10–12 v till saluprodukt i 9–10 cm kruka. Frösådd Nemesia foetans ger lägre och mindre plantor än sticklingsför­ ökade sorter. Föredrar solig till halvskuggig placering. Rekommenderas 4 pellets/kruka.

Poetry F1

(30–35)

Bryter villigt utan toppning. Alla färgerna har en fin doft. 376 722 White vit 376 723 Lavender Pink ljust rosa 376 724 Blue ljusblå Minsta försäljningsenhet 100 pellets

strumosa

Sundrops F1 (20–25) Sådd under februari–april. Groningstid ca 7–14 dagar vid 15°C. Sådden görs med 5 frö/kruka. Odlingstid ca 12–14 veckor vid 10–15°C. Vid tidig odling i febr. kan det bli nödvändigt med retardering för att inte få lösa plantor. Ett mycket dekorativt inslag i rabatt och större krukor. 376 703 Sundrops F1 mix Minsta försäljningsenhet 250 frö

1999 blandning

39


B l o m s t e r f r ö

NI C O T I A N A sanderae gruppen Blomstertobak. (L). Etttårig. Ca 1/4 g till 1000 plantor. Groningstid 7–14 dagar vid 20–24°C. Fröet täckes ej. Kulturtid 11 veckor vid 16°C. Perfume White

Perfume Red

Perfume F1 (50–60) Lämplig för offentliga planteringar.

Perfume Lime

Perfume Blue

Perfume Bright Rose

377 470 377 471 377 472 377 474 377 475 377 476 377 477

White vit Red rosaröd Lime limegrön Blue lavendel lila Bright Rose rödrosa Deep Purple mörk purpur Antique Lime limegrön med mörkare rosa baksida

Minsta försäljningsenhet 250 pellets

Saratoga F1 (30–35) Saratoga är kompakt och rikblommig sortgrupp med stort prydnadsvärde. Det måste poängteras att försiktighet med retardering måste iakttas.

Perfume Deep Purple

Perfume Antique Lime

Saratoga Appleblossom

377 363 White vit 377 364 Lime limegrön 377 365 Rose mörkare rosa 377 366 Red mörkröd 377 367 Purple bicolor tvåfärgad ljuslila med ljusare centrum 377 251 Bright Pink rosa (endast som frö) 377 361 Appleblossom vit m rosa baksida Minsta försäljningsenhet 250 pellets 377 230 Limegreen gulgrön (70) Minsta försäljningsenhet 1/2 g

Saratoga Lime

Saratoga Rose

alata grandiflora Stor Blomstertobak 377 160 vit (80) 377 165 Sensation blandning från vitt till rosa och violett (80) Saratoga Red

alata grandiflora Sensation Mix

Minsta försäljningsenhet 1/4 g 377 168 Whisper Rose Shades rosa nyanser (80–100) 377 169 Whisper Appleblossom vit med rosa baksida (80–100) Minsta försäljningsenhet 250 pellets

sylvestris – Narcisstobak 377 170 vit, väldoftande (150) Minsta försäljningsenhet 1 g

Whisper Rose Shades

Whisper Appleblossom 40


NI C O T I A N A

B l o m s t e r f r ö

langsdor fii Klocktobak. Sådd från februari. Groningstid 14–21 dagar vid en temperatur på 15–20°C. Vidare odling 15–18°C. Kulturtid 3,5–4 månader. 377 175 Lemon Tree (80–100) limegrön Minsta försäljningsenhet 1/2 g Lemon Tree

Tinkerbell

hybrida 377 180 Tinkerbell (100–110) limegrön med tegelröd insida 377 182 Baby Bella (60–70) mörkröd Minsta försäljningsenhet 250 frö

Baby Bella

NI E R E M B E R G I A hippomanica Nierembergia. Ettårig. Lämplig som kant- och rabattväxt. Blommorna blir 2–2,5 cm stora. Sådd kan göras från februari till mars. Groningstid 8–14 dagar vid en temperatur på 18–21°C. Odlings­temperatur 15–17°C. Kulturtid ca 3 mån. För att gynna brytningen hos plantorna bör de toppas tidigt. Värme- och sol­älskande efter utplantering. 377 446 Purple Robe (20) 377 448 White Robe (20) Minsta försäljningsenhet 250 frö

White Robe

Purple Robe

NI G E L L A damascena Jungfrun i det gröna. Ettårig. Vackra frökapslar med stort användningsområde som torkad. Sådd direkt på växtplatsen när risken för frost är över. Groningstid ca 14–20 dagar. Ca 5 gr till 1000 plantor. Plantavstånd i rad ca 10 cm. Trivs bäst i full sol, annars inga större anspråk. Frökapseln skördas när den utvecklat sitt specifika utseende. 377 500 Miss Jekyll blå (50) Minsta försäljningsenhet 5 g

Miss Jekyll 41


B l o m s t e r f r ö

OSTEOSPERMUM

NY H E T

ecklonis Stjärnöga. Ettårig. Utplanteringsväxt. Lämplig i rabatt eller kruka. Kräver ej kylbehandling för blominducering. Akila bildar runda, kompakta och välförgrenade plantor som blommar under hela sommar­säsongen. Plantorna grenar sig villigt och behöver inte toppas för att bryta. Mixen består av nyanser från nästan vita, rosa till mörkare violetta. Groningstid ca 10–14 dagar vid 20–22°C. Täck sådden med grov Vermiculite och överdriv inte vattningen. Efter ca 4–5 veckor sker om­plantering och temperaturen hålls kring 16–18°C. Kulturtid ca 14–16 veckor. Om kulturen odlas svalt är ingen retardering nödvändig. Om retardering skulle vara nödvändig fungerar både Alar och CCC. Tidigast 6 veckor efter sådd. Plantorna produceras i 9–11 cm krukor. (30) 377 600 Akila mix blandning 377 601 Akila Daisy white

2015

N YH E T

Minsta försäljningsenhet 250 frö

PELARGONIUM hor torum

Maverick White

Maverick Pink

Maverick Red

Pelargon 1300 frön = ca 1000 plantor. Groningstid 7–10 dagar vid 22°C. Total odlingstid för den tidiga odlingen 15–20 veckor vid 16–18°C. Retardering: 6–8 sprutningar med 0,1–0,2% CCC.

Black Velvet (40-50) Mörkt färgat blad och grön zoonering 378 769 Black Velvet Rose rosa Minsta försäljningsenhet 100 frö

Maverick Scarlet

Maverick Violet

Maverick Salmon

Maverick Appleblossom

Maverick Coral

Maverick Orange

Maverick F1 (35–45) Representerar en stor blom­villighet, tidighet och vitala friska plantor. 378 697 White vit, ingen bladteckning 378 698 Pink lysande rosa 378 699 Red röd 378 700 Scarlet scharlakan 378 701 Salmon stark lax 378 702 Coral varm korall 378 705 Violet intensivt violett 378 708 Appleblossom mycket ljus pastellrosa med rosa mitt 378 709 Orange orange svag zoonering 378 710 Rose mörkare rosa 378 809 Star svag rosa toning med mörkare rosa öga. 378 810 Scarlet Picotee varm scharlakan med ljusare toning Minsta försäljningsenhet 100 frö

Maverick Rose 42

Maverick Star

Black Velvet Rose

Scarlet Picitee


PA PAV E R

B l o m s t e r f r ö

rhoeas Kornvallmo. Ettårig. Utplanteringsväxt eller torkade frökapslar. Sådd direkt på växtplats tidigt på våren. Trivs bäst på solig och något fuktig växtplats. Ca 1 gr till 1000 plantor. Blomning infaller under juni–juli beroende på såtid. Denna art ger små frökapslar. 378 100 Shirley enkel blandning (50–60) Minsta försäljningsenhet 50 g

Frilandsodling 50 g/100 m2

Se sidan 72–75. Blommor till stora anläggningsytor, tillfälliga ytor och exploateringsområden. ”Entreprenad sorter”. Shirley

PERILLA frutescens Bladmynta. Ettårig. Ca 5 g till 1000 plantor. Med sina mörkt rödvioletta, lite krusiga blad blir den ett exotiskt inslag i rabatten. Sådd i slutet av februari - början av mars. Groningstid ca 14 dagar vid 12–15°C. Vid sådd direkt i slutkruka rekommenderar vi att lägga 5–6 frön/kruka. Odlings­temperatur 15–18°C. Kulturtid 2–3 månader. Kan vara mycket svår att gro. Groningen kan gynnas av växel­temperatur, varmt-kallt-varmt. 378 930 var. nankinensis mörk rödviolett, (70–90) Minsta försäljningsenhet 1 g

var. nankinensis

PERSICARIA capitata (syn. Polygonum capitatum) Ampelpilört. Ettårig. Utplanteringsväxt. Sås i mars. Groningstid 14–20 dagar vid 18°C. Odlas vid 10–12°C i 8 cm krukor. Passar utmärkt som marktäckare eller i urnor och lådor. Tål halvskugga. 8–12 veckor kulturtid. 381 151 capitata bollformade rosa blommor över ett grönbrunt bladverk (15). Minsta försäljningsenhet 500 frö

Persicaria capitata 43


B l o m s t e r f r ö

PETUNIA Petunia (L). Ettårig. Groningstid 7–15 dagar vid 24°C (pellets). Kulturtid 10–12 v vid 14–16°C.

milliflora Picobella Blue

Picobella Light Lavender

Picobella Carmine

Picobella Rose

Picobella F1 (10–15) Kompakt växtsätt. Blomstorlek ca 3–4 cm. Rekommenderas till balkonglådor, mindre planteringskärl. Kulturtid 8–10 v. 379 130 379 131 379 133 379 134 379 136 379 139 379 116 379 120 379 122 379 123

Blue mörkblå Carmine kraftigt lysande rosa Light Lavender ljus lila Rose mörkare rosa White vit Mix blandning Red röd Salmon lax Rose Star rosa med vit stjärna Rose Morn rosa med gult svalgv

Minsta försäljningsenhet 500 pellets

Picobella Red

Picobella White

hybrida grandiflora fl pl

Pirouette F1 (30–35)

Picobella Mix

Picobella Salmon

dubbelblommande

380 321 Purple violett med vit kant. Stark vaniljdoft 380 322 Rose rosa med vit kant 380 323 Blue mörkblå 380 324 Silver ljust lila med ådring 380 326 Burgundy mörk purpur 380 327 Pink rosa 380 329 Red röd 380 330 Orchid Mist ljusa rosavita pastellnyanser 380 333 Mix blandning Minsta försäljningsenhet 250 pellets

hybrida grandiflora nana Picobella Rose Star

Picobella Rose Morn

Tvåfärgade F1 (25) 379 700 Blue Star blå med vit sjärna 379 703 Red Star röd med vit stjärna 379 840 Blue Picotee blå med vit kant

se bilder nästa sida

Dreams F1 (25) Pirouette Rose

Pirouette Blue

Pirouette Silver

Pirouette Pink

Pirouette Burgundy

Pirouette Orchid Mist

Pirouette Red 44

380 400 White vit 380 401 Pink rosa med ljusare svalg 380 402 Salmon lax med ljusare svalg 380 403 Midnight mörkblå 380 404 Red röd 380 405 Neon Rose lysande ceriselila 380 406 Rose mörkare rosa 380 415 Sky ljusblå 380 416 Burgundy mörk purpurröd 380 417 Appleblossom mycket ljusrosa, ”Mårbacka känsla” 380 418 Pink Vein ljusrosa med mörkare rosa ådring 380 419 Burgundy Picotee burgundy med vit kant 380 420 Rose Picotee mörkare rosa med vit kant 380 421 Red Picotee röd med vit kant 380 422 Coral Morn varm korall med ljust svalg 380 429 Yellow gul 379 693 Daddy Mix blandning av olika pastellfärger med mörkare ådring Minsta försäljningsenhet 500 pellets

379 719 Debonair Black Cherry mycket ”svart” väldigt mörk 379 720 Debonair Dusty Rose gammelrosa blombladskanter med antikgult svalg 379 722 Debonair Lime Green mycket blek pastellgul underton av limegrönt 379 723 Sophistica Blue Morn blå med silverblått svalg 379 724 Sophistica Lime Bicolor tvåfärgad lime/rosa icke stabil i mömstret Minsta försäljningsenhet 100 pellets


PETUNIA

NYH E T

hybrida grandiflora nana

Ez Rider F1

NYH E T

NY H E T

(15 - 20)

Ez Rider är en genetiskt kompakt grandiflora Petunia som normalt inte behöver någon retardering. Skulle retardering vara nödvändig använd låg dos. Alla färgerna i gruppen är blomrika och grenar sig villigt. Färgerna är samtidiga i uppblomning.

Ez Rider Deep Pink

Ez Rider Blue

380 380 Blue mörkblå 380 381 Deep Pink rosa 380 382 Deep Salmon lax 380 383 Red röd 380 384 Rose mörkare rosa 380 385 White vit 380 386 mix blandning

NYH E T

NYH E T

Minsta försäljningsenhet är 500 pellets Ez Rider Deep Salmonv

Ez Rider Red

NYH E T

NYH E T

Ez Rider Rose

Ez Rider White

Dreams Midnight

Dreams Red

Dreams till vänster och Ez Rider till höger.

Dreams Pink

Dreams Salmon

Dreams Sky

Dreams Burgundy

Dreams Neon Rose

Dreams Rose

Dreams Rose Picotee

Dreams Rede Picotee

Dreams Pink Vein

Dreams Burgundy Picotee

Debonair Black Cherry

Dreams Coral Morn

Debonair Black Cherry och Dreams Yellow

Sophistica Blue Morn

Debonair Dusty Rose

Debonair Lime Green

Sophistica Lime Bicolor 45

B l o m s t e r f r ö


B l o m s t e r f r ö

PETUNIA Easy Wave F1 (30–40)

Easy Wave Blue

Easy Wave Pink

Easy Wave Red

Easy Wave Salmon

Easy Wave Mystic Pink

Easy Wave White

Utmärkt för större planteringskärl och amplar samt värde­full som marktäckare. samma ”blod” som Tidal Wave F1 dock med mera kontrollerat växtsätt. Easy Wave har ett vitalt växtsätt. Kommer tidigt i blom på säsongen. Ger underbara amplar med blommor även uppe på plantorna och på grenarna. Lämpligt att odla med långtidsgödselmedel. God väder­ tålighet. 379 000 Blue mörkblå ngt nyanserad 379 002 Pink rosa 379 003 Red röd 379 004 Salmon laxrosa 379 005 Shell Pink ljusare rosa 379 006 White vit 379 007 Rosy Dawn korallrosa med ljusare svalg 379 008 Mystic Pink nyanser från pastell­rosa till mellanrosa med vitt mönstrat svalg 379 009 Burgundy Star burgundy med vit stjärna 379 010 Violet ljusare violett 379 011 Neon Rose starkt ceriserosa Minsta försäljningsenhet 100 pellets

Tidal Wave F1 (Rondellpetunia)

Easy Wave Rosy Dawn

Easy Wave Neon Rose

Rondellpetunia i trafikmiljö Ystad

Groningstemp 22–24°C 4–7 dgr till groning Odlingstemp 18–24°C (sänkning på natten 13–18°C) Kulturtid från sådd till blomning ca 12–16 v (15 cm kruka). Plantorna är dagslängds­beroende. Vid sådd tidigt på året då antalet ljusa timmar är få kan med fördel tillskottsbelysning användas. Tidal Wave är en helt ny typ av ”miljö­petunia” dvs användningsområdet lämpar sig för större offentliga miljöer såsom rondeller och större rabatter. Den suveräna vädertålig­heten är en annan utmärkande egenskap. Mycket motståndskraftig mot regn. Plantorna växer först horisontellt, sedan uppåt och slutligen åt båda hållen för att bilda en fyllig planta. Uppvisar ingen tendens att ”falla isär”. Hela plantan översållas med mängder av 5 cm stora blommor. Tidal Waves karaktär är beroende på planteringsavståndet där den planteras. Ju tätare planteringsavstånd desto högre plantor. 30 cm c/c ca 40–55 cm höjd 60 cm c/c ca 20–30 cm höjd Minimum är 30 cm plantavstånd. Tidal Wave bildar täta ”buskage”. Plantorna behåller denna enorma växtkraft genom hela växtsäsongen. Planteras Tidal Wave med 50–60 cm plantavstånd fungerar den som en fantastisk marktäckare. Plantorna odlas i minimum 10 cm kruka, 1 pl/kruka upp till 20 cm kruka 2–3 pl/ kruka. Planteras i välgödslad (typ Surfinajord). Under hela odlings och kulturtiden kräver Tidal Wave mer gödning än vad normala Petunior gör. Lämpligast är att odla med långstidsgödselmedel. Plantera inte i ampel.

Tidal Wave F1 Shock Wave Pink Vein

Shock Wave Purple

378 991 Cherry stark cerise­rosa, rödare ton i blommorna 378 992 Silver mycket ljus lila med mörkare ådring 378 993 Purple stark purpur, blåare ton i blommorna

Tidal Wave skall inte planteras i ampel!

Minsta försäljningsenhet 100 pellets

Shock Wave F1 (20–25)

Shock Wave Rose

Shock Wave Denim 46

Shock Wave Pink Shades

Shock Wave Red

Shockwave passar utmärkt till amplar, urnor, rabatt och i samplanteringar. Ljusgroende som andra Petunia. Odlas på samma sätt som övriga Petunia. Kulturtid ca 9–11 v – 10 cm kruka (1 plant) ca 10–12 v – 15 cm kruka (2–3 plant) ca 11–13 v – 25 cm ampel (3–4 plant). 379 191 379 192 379 193 379 194 379 195 379 196 379 197

Pink Vein rosa med ådring Purple mörkare rosalila Rose lysande rosa Pink Shades ljusa rosa nyanser Denim mörkblå till silverblå Coconut vit Red röd

Minsta försäljningsenhet 100 pellets


PHLOX

B l o m s t e r f r ö

drummondii Sommarflox. Ettårig. Sådd i pluggbrätt eller direkt i kruka. Känslig för omplantering. Groningstid 10–15 dagar vid 18°C. Täckes med 5 mm grov vermiculite. Total odlingstid 12–14 veckor med 16–18°C. Sänk successivt temperaturen för att av­sluta kulturen vid 10–15°C. Retardering med 0,25% CCC-vattning. Var sparsam med vattning 2–3 veckor efter sådd för att undvika angrepp av svamp. Håll god tillväxt i kulturen.

Ethnie (15)

Dark Rose

Ca 3–5 g till 1000 plantor. En sortgrupp med kompakt och tuvbildande växtsätt. Kan odlas utan retardering i en 8–10 cm kruka. 381 041 Mix blandning 381 043 Light Blue ljusblå m mörkare öga 381 044 Velvet Red lysande röd 381 045 Dark Rose kraftigt rosa med mörkare öga 381 046 White krämvit 381 047 Purple Violet mörk purpurviolett Minsta försäljningsenhet 250 frö

PLECTRANTHUS ar gentatus Silverljus, (L) Ettårig. Utplanteringsväxt för större amplar och planteringskärl. Utmärkt i stora blandrabatter både som marktäckare och som vävarväxt. Planteras både i halvskugga och sol. Ju soligare placering desto vackrare silverfärg. Sådd under februari. Groningstid 8–10 dagar vid 20–24°C. Täck inte fröet. Tillskottsbelysning gynnar groningsfasen. Låt aldrig sådden torka. Kulturtid ca 14–16 v med 21–24°C. Temperaturen kan sänkas till 18°C på natten. Tillskottsbelysning gynnar plantutvecklingen. Lämpligt att odla i en 11 cm kruka, 1 planta/kruka. Låt gärna krukorna torka upp lätt någon enstaka gång under kul­turen. Tillför ett fullgödsel­medel regel­bundet en gång i veckan. Toppning kan gynna skottbildningen men är inte nöd­vändig, plantorna grenar sig naturligt. Viktigt att glesa tidigt.

Mix

Silver Shield

381 120 Silver Shield silvergrå (40–50) (pellets) 381 123 Silver Crest silvergrå (20–30) (frö) Minsta försäljningsenhet 100 pellets/frö

Silver Crest

PORTUL AC A grandiflora Praktportlak (L). Ettårig. Utplanteringsväxt. Mycket dekorativ i amplar urnor och rabatt. Underbara, klara färger. Ca 1/4 g till 1000 plantor. Sådd under februari. Groningstid ca 7–10 dagar vid 22–24°C. Fröet skall ej täckas, ljusgroende. Odlingstid ca 10–12 veckor vid 20°C och sparsam vattning. 3–5 plantor per kruka. Toppning ger fina plantor. Odlas med fördel som ampelväxt. Praktportlak är en värmeälskande växt och planteras med fördel i soliga och varma lägen. (1 g ca 8000 frö) 381 160 Sundial F1 mix blandning, (15) Minsta försäljningsenhet 1/8 g

Sundial Mix 47


B l o m s t e r f r ö

PRYDNADSGR ÄS Carex comans Bronsstarr. Flerårig. Sådd under mars med flera frö per plugg/kruka. Groningstid ca 2–5 v vid 20°C. Odlingstemp. 16–18°C. Frosted Curls är ett dekorativt gräs med ett mjukt och sirligt växtsätt. Varje blad är tvåfärgat grönt och vitt. Blommar ej första året. 348 300 Frosted Curls vit/grön (30–40) Carex Bronco

Bronco är av samma typ som Frosted Curls med ett mjukt hängande och dekorativt växtsätt. Varje blad har en vacker bronsfärgad ton. Blommar ej första året. 348 301 Bronco bronsfärgat (30–40)

Red Rooster är en högre mera upprätt­växande variant med brons­ färgade blad. Längst ute avslutas varje blad med en liten spiral. 348 305 Red Rooster bronsfärgat (40–50) Carex Red Rooster

Minsta försäljningsenhet 100 multiseeds pellets

Carex Frosted Curls

Cor ynephorus canescens Borsttåtel. Ettårig, kan i gynnsamma lägen vara perenn. Sådd under febr-mars med 5–6 frö per plugg/kruka. Groningstid ca 4 v vid 20°C. Odlingstemp 15–16°C. Ett mycket dekorativt prydnadsgräs. Bildar en mycket jämn, fin och stram tuva av gråblå, långa och smala stråliknande blad. Upprättväxande. Mycket användbar som solitär i rabatt och kruka. Blommar ej första året. 352 699 Spiky Blue gråblå (15–20) Minsta försäljningsenhet 100 multi pellets

Corynephorus Spike Blue

Deschampsia elongata Slanktåtel. Ettårig. Rabatt eller kruka. Sådd under febr–mars. Groningstid 4 v vid 18–22°C. Odlingstemp runt 16°C. Deschampsia elongata Zephyr är ett mycket dekorativt prydnadsgräs. Bildar en jämn och mjuk tuva av gröna, långa stråliknande blad. Utmärkt för skuggia lägen, undvik alltför soliga placeringar. Senare på säsongen lätt för att gå i blom med dekorativa ax. Mycket användbar som solitär i kruka eller rabatt. 355 800 Zephyr grön (15–20) Minsta försäljningsenhet 100 multi pellets Deschampsia elongata Zephyr 48


PRYDNADSGR ÄS

B l o m s t e r f r ö

Eragrostis elliotii Silver Kärleksgräs. Ettårig. Dekorativ i rabatt och i större planteringskärl. Sådd med ett pellets per kruka i februari-mars med vermiculitetäckning. Snabbgroende vid 22–27°C. Vidarekultur 16–20°C. Wind Dancer växer mycket sirligt med långa smala blågröna blad. Vackra vippor som kan nå en höjd av 1 m. Plantavståndet bör vara minst 50–60 cm vid plantering i grupp annars går den sirliga karaktären för­ lorad. 358 146 Wind Dancer (70–80) blågrön Minsta försäljningsenhet 100 multi pellets

Eragrostis Wind Dancer

Festuca cinerea (glauca) Blåsvingel. Ettårig men kan i gynnsamma lägen vara perenn. Sådd under febr–mars med flera frö per plugg/kurka. Groningstid ca 4 veckor vid 18°C. Odlingstemp runt 16°C. Sorten Festina är ett mycket dekorativt prydnadsgräs. Bildar något större och ”ruf­sigare” tuva av långa, smala och blådaggiga blad. Något ”hängande” växtsätt. Mycket användbar som solitär i kruka eller rabatt. Kan ev i slutet på säsongen gå i blom. 398 557 ’Festina’ stålblå (25–30) Minsta försäljningsenhet 100 multi pellets

Festuca Festina

Hordeum jubatum Ekorrkorn. Ettårig. Rabatt eller till torkning. Sådd direkt på växtplatsen eller förkultiveras under april-maj i pluggbrätten. Ca 5 gr till 1000 pl. Sådd med flera frö per plugg/kruka. Ca 100 dagar från sådd till ax. Blommar från juli och framåt. Axen är gröna och försedda med långa borst som i topparna har en rosa-violett ton. Axen ca 10 cm. Skall stråna/axen torkas måste de skördas innan axen är fullt utslagna. Plockas de för sent blir axen spretiga och varje enskilt frö med borst lossnar lätt. Torkning bör ske i ganska täta buntar. 362 270 jubatum (60) Minsta försäljningsenhet 5 g

Hordeum jubatum

Isolepis cernua Ampelsäv. (L) Ettårig. Utplanteringsväxt eller krukväxt. Bildar en dekorativ grön tuva av böljande grässtrån med ett halvhäng växtsätt. Senare under kulturen blommar alla bladen. Därav ett annat namn för gräset som är Fiberoptikgräs, då likheten är slående. Erbjuds som multipellets. Varje pellets ger 3–4 plantor. Sådd under februari. Groningstid ca 6–10 dagar vid 18°C. Pelletsen skall ej täckas, ljus­groende. Odlingstid ca 10–12 veckor i en 10 cm kruka vid 18–20°C. Näringsvattning varje vecka. Isolepis föredrar fuktiga förhållanden. Låt aldrig plantorna torka upp då detta orsakar gula blad. Ingen toppning och ingen retardering. Sorten Live Wier är naturligt kompakt ca 15–20 cm. Utplanteras i större krukor eller blandamplar, kan också planteras i anslutning till dammar. Föredrar en skuggig placering. 363 399 Live Wire ljusgrön (15–20) Minsta försäljningsenhet 100 multi pellets

Isolepis Live Wire 49


B l o m s t e r f r ö

PRYDNADSGR ÄS Juncus inflexus Blåtåg. Ettårig, men kan i gynnsamma lägen vara perenn. Rabatt eller kruka. Sådd med 4 frö per plugg eller kruka. Groningstid ca 21–28 dagar vid 18–22°C. Vidareodling på 16–18°C. Sådd under september-oktober för salufärdig planta i mars-april tillsammans med Viola. Lämplig krukstorlek är 10–11 cm. Blue Arrows är ett styvt, mörk blågrönt upprättväxande gräs med gräslökslikt utseende. Grenar sig starkt från basen. Mycket använd­bar som solitär i rabatt eller kruka. 363 501 Blue Arrows blågrön (50) Minsta försäljningsenhet 100 multi pellets

Juncus Blue Arrow

Koeleria glauca Tofsäxing. Ettårig. Rabatt eller kruka. Sådd under febr-mars. Groningstid 4 v vid 18-22°C. Odlingstemp runt 16°C. Koeleria Coolio är ett mycket dekorativt prydnadsgräs. Bildar en jämn och mjuk tuva av grönblå, långa, lite platta stråliknande blad. Senare på säsongen lätt för att gå i blom med dekorativa ax. Mycket användbar som solitär i kruka eller rabatt. 368 401 Coolio blågrön (20–25) Minsta försäljningsenhet 100 multi pellets Koeleria Coolio

Or y za sativa Prydnadsris. Ettårigt prydnadsgräs. Ett dekorativt gräs som behöver en varm placering. Gräset börjar som grönt men efterhand antar stråna en mera rödpurpur färg. Denna färgskiftning är mycket vacker och ger ett intressant och exotiskt intryck. Sådd under slutet av februari – början av mars. Groningstid ca 21 dagar vid 20–24°C. Sådd med 3–5 frö/kruka beroende på krukans storlek. Viktigt att kunna hålla kulturen fuktig under hela odlingsperioden. Vid utplantering är en varm plats att rekommendera och att det finns möjlighet till bevattning. Kulturtid ca 16 veckor. 377 560 Black Madras purpur/grönt bladverk (30–40) Minsta försäljningsenhet 100 frö

Oryza sativa Black Madras 50


PRYDNADSGR ÄS

B l o m s t e r f r ö

Panicum vir gatum Jungfruhirs. Ettårig. Rabatt, större planteringskärl samt torkning. Ett annat namn för identiskt utseende är Eragrostis elegans. Sådd under mars–april med flera frö per plugg/kruka. Ca 1,5 gr till 1000 pl. Groningstid ca 3–4 v vid 18°C. Odlings­temp runt 16°C. Sorten ’Fontaine’ bilder fantastiska kaskader av strån som alla avslutas med ett litet ax/ frö. Plantorna har stor brytvillighet vilket ger en hel del volym åt plantorna i slutet av säsongen. Plantorna har ett mycket stort prydnadsvärde i rabatt eller kruka och är en utmärkt ”vävarväxt”. Även ett mycket fint inslag som färsk i bukett. 398 582 Fontaine (60) Minsta försäljningsenhet 1/4 g

Panicum Fontaine

Pennisetum americanum Pärlhirs. Ettårig. Rabatt och större planteringskärl. Sådd under mars med 3 frö per plugg/kruka. (96 hålspluggbrätte eller 10 cm kruka). Groningstid ca 1 v vid 22–25°C. Odlingstemp 20–22°C. Nattemperatur bör ej gå under 18°C. Detta höga gräs är mycket dekorativt med mörkt purpur stjälkar och blad. Även blomkolven är mörk purpur och ca 30 cm lång. Unga plantor i växthus är gröna och får ej den mörka färgen förrän efter 8 karaktärsblad och i fullt solsken. Mycket effektfullt gräs när det planteras flera stycken tillsammans. 378 842 Purple Majesty F1 rödpurpur (120–150) Minsta försäljningsenhet 50 frö

Pärlhirs. Ettårig. Rabatt och större planteringskärl. Sådd under mars med 3 frö per plugg/kruka (96 hålsbrätte eller 10 cm kruka). Täck fröet ca 1 cm. Groningstid ca 1 v vid 22–25°C. Odlingstemp. 20–22°C. Natt-temperatur bör ej gå under 18°C. Kulturtid ca 14 veckor. Viktigt att plantorna hela tiden har en stor jordvolym och att plantorna är i god tillväxt. Kräver varm och solig placering för att utvecklas optimalt. Detta höga gräs är mycket dekorativt med tvåfärgade stjälkar och blad. Även blomkolven är mörk purpur och ca 30 cm lång. Unga plantor i växthus är gröna och får ej den mörka färgen förrän efter 8 karaktärsblad och i fullt solsken. Mycket effektfullt gräs när det planteras ihop flera stycken. Jester har bredare blad än Purple Majesty. Jester ger också fler sidoskott från basen.

Pennisetum Purple Majesty

378 843 Jester F1 (50–70) flerfärgad Minsta försäljningsenhet 50 frö Pennisetum Jester

Pennisetum macrourum Svansborstgräs. Ettårig. Rabatt. Sådd under febr.-mars. Groningstemp. 18–20 C. Odlingstemp 16–18 C. Total kulturtid ca 16 veckor. Gräset blommar från högsommar och hela hösten med långa upprättväxande ljusa ax. Plantorna består av långa spetsiga och upprättväxande blad. Axen lämpar sig för torkning. Ett mycket dekorativt gräs för blandade rabatter i offentlig plantering. 378 844 White Lancer ljusare brun (80–100) Minsta försäljningsenhet 100 frö

Pennisetum macrourum 51


B l o m s t e r f r ö

PRYDNADSGR ÄS Pennisetum setaceum Fjäderborstgräs. Ettårig. Rabatt, kruka eller torkning. Sådd i jan–febr. Lång utvecklingstid, ca 150–160 dagar. Bör ej sås senare än april. Ca 2 gr till 1000 pl. Odlingstemp runt 18–20°C. För torkning skördas vipporna när de är fullt utvecklade, mycket dekorativa och användbara. Långa upprättväxande, graciösa, smala brunröda ax. Axen kan bli upp till 20 cm långa. 378 840 setaceum rödbrunt (60–80) Minsta försäljningsenhet 1 g

Pennisetum setaceum

Pennisetum villosum Dunborstgräs. Ettårig. Rabatt, kruka eller torkning. Sådd mars. Lång utvecklingstid, ca 150–160 dagar efter sådd i febr. Bör ej sås senare än april. Odlingstemp runt 18–20°C. För torkning skördas vipporna när de är fullt utvecklade. Axen har en mjuk form och är försett med många, långa borst. Axen blir 10–12 cm. Färgen är grågrön. Ett mycket dekorativt prydnadsgräs 398 591 villosum grågrön (70) Minsta försäljningsenhet 100 frö

Pennisetum villosum

Stipa arundinacea ( Anemanthele lessoniana) Regnbågsgräs. Ettårigt. Utmärkt till rabatt och i stora planteringskärl. Sådd under januar–mars. Groningstid ca 14 dagar vid 15–20°C. Vidareodling 18–20°C. Total kultur­tid från sådd till bra storlek på plantorna ca 3,5–4 månader. Lämplig salu­kruka är en 9–10 cm kruka. Detta gräs har mycket stort prydnadsvärde och är mycket användbart i stora planteringskärl eller stora rabatter. Plantera som solitär för att understryka den speciella växtkaraktär som detta gräs har. Varje enskilt blad är grönt som senare på säsongen antar en lätt gyllene ton som förstärks under hösten. Har sitt ursprung från Nya Zeeland 398 617 Pheasant Tails (70–80) Minsta försäljningsenhet 100 pellets Stipa Pheasant Tails

Stipa tenuissima (Nassella tenuissima) Svansfjädergräs (Espartogräs). Ettårig. Rabatt eller kruka. Ca 1 gr till 1000 plantor. Sådd januari–mars. Groningstid 20–30 dagar vid 18–20°C. Vidareodling 18–22°C. Total kulturtid från sådd till ax ca 4 mån. Ett mycket dekorativt prydnadsgräs som passar utmärkt i samplanteringar där gräset ger en mjukare karaktär åt plante­ringen. Mycket sirligt bladverk och senare på säsongen mängder av vackra ax. 387 601 Pony Tail (50–60) Minsta försäljningsenhet 100 multi pellets

Stipa tenussima 52


PRYDNADSGR ÄS

B l o m s t e r f r ö

Wangenheimia lima Kamsvingel (Fiskbensgräs). Ettårig. Torkning och mindre samplanteringar. Sådd under april med flera frö per plugg/kruka. Groningstid ca 3 v vid 16-18°C. Odlingstemp runt 16°C. Wangenheimia är ett mycket speciellt och sirligt gräs med fina vackra platta ax. Exotiskt inslag i mindre samplanteringar där ögat fångas av det speciella utseendet på axet. Lämpar sig utmärkt till snitt i buketter eller till torkning. Axen skördas till torkning då de är fullt utvecklade just innan blomningen börjar. 391 141 Vulcan (50–60) Minsta försäljningsenhet 250 frö

Wangenheimia Vulcan

Zea mays Prydnadsmajs. Ettårig. Bladväxt till rabatt. Sådd i mars–april i 8 cm kruka. 1–2 frö per kruka, 2 cm djupt. Ca 400 gr till 1000 pl. Plantorna avhärdas väl och planteras ut i slutet av maj när risken för frost är över. Jorden bör ej vara för torr och läget soligt och vindskyddat. Plantorna blir upp till 2 m höga. Bladverket på dessa sorter är mycket dekorativt och fungerar utmärkt som bakgrund i större planteringar eller som solitärplantor. Plantera gärna flera plantor tillsammans. Det ger ett mäktigare intryck. 395 601 japonica variegata, grön, vit & rosa randiga blad Minsta försäljningsenhet 20 g

Zea japonica variegata

PTILOTUS exaltatus Kattamarant. (L) Ettårig. Utplanteringsväxt till rabatt, balkonglådor och planteringskärl. Sådd under februari. Groningstid 5–7 dagar vid 24–26°C. Ljusgroende. Täck sådden lätt med Vermiculite. Odlingstid 12–16 veckor vid 18–21°C. Undvik temp. under 10°C. Plantera en planta i 10–12 cm kruka. Tillskottsbelysning gynnar tillväxten under hela kulturtiden. Hög ljusintensitet ger kompaktare plantor, gynnar skottbildningen och främjar blombildningen. Joey är säregen och vacker med stor attraktionskraft. Vackra lilarosa axliknande fluffiga blomställningar ca 5–7 cm stora. Formen på axet ger intryck av svansen hos en upprörd katt. Bladverket är friskt grönt och lite läderartat. Plantorna är kompakta och brytvilliga. Blommar villigt och rikligt hela sommaren. Joey bör samplanteras i rabatt eller kruka och placeras på solig växtplats. Plantorna är värme- och relativt torktåliga. En fantastisk accentplanta. . 384 020 Joey lilarosa (30–35) Minsta försäljningsenhet 100 frö

Ptilotus Joey, Persicaria capitata, Corynephorus Spiky Blue 53


RICINUS

B l o m s t e r f r ö

communis Ricin. Ettårig. Ca 1–1,5 kg till 1000 plantor.Groningstid 15–18 dagar vid 20–22°C. Vidare kultur ca 2 månader vid 16–18°C. Plantorna är mycket dekorativa som solitärer eller som bak­grunds­växter. (Impala – rödbladig) OBS! Frökapslarna är mycket giftiga. 384 580 zanzibariensis grönbladig, grönaktiga frökapslar (150) 384 582 Carmencita pink mörkbladig med rosa anstrykning, frökapslarna rosaaktiga (150) 384 585 gibsonii rödbladig, rödaktiga frökapslar (150) Minsta försäljningsenhet 20 g

Ricinus rödbladig

RUDBECKIA hir ta var. pulcherrima Sommarrudbeckia. Ettårig. Utplanteringsväxt lämplig till rabatt och de lägre sorterna även till kruka. Groningstid 10–14 dagar vid 18–20°C. Vidare odling på 16–18°C. Efter ca två månader till 11–13 cm kruka. Från sådd till blomning ca 16–18 veckor. Näring vid varje vattning. Tillskottsbelysning under den mörkaste delen av året förkortar kulturtiden. Förebyggande svampbekämpning rekommenderas. Toto Gold

Prairie Sun

384 721 Goldilocks fl pl 1985 fylld guldgul blomma, (50) 384 808 Toto Gold guldgul/mörk mitt (30–35) 384 812 Prairie Sun 2003 tvåfärgad ljus & mörk gul med grön mitt storblommig (60–70) 384 725 Maya 2005 välfyllda guldgula blommor (45–50) 384 726 Cherry Brandy mörk burgundyröd (50) Minsta försäljningsenhet 250 frö

Maya

Cherry Brandy

SALPIGLOSSIS sinuata

Royale Yellow

Trumpetblomma. Ettårig. Utplanterings­växt. Sådd under mars. Groningstid ca 1 vecka vid 18–24°C. Odlingstempera­tur 12–15°C. Ca 12 veckor till salu­produkt i 10 cm kruka. Bästa utveckling och etablering av plantorna erhålles om plantorna planteras ut utan alltför långt framskriden blomning. Allra helst utplanteras plantorna ”gröna”. Plantera ej ut förrän risken för frost är över.

Royale F1 (50–60) 385 201 Mix blandning 385 203 Chocolate mörk rödbrun 385 204 Yellow gul 385 206 Purple Bicolor purpurblå Minsta försäljningsenhet 100 frö

Royale Chocolate Royale Mix 54


S A LV I A

B l o m s t e r f r ö

ar gentea Silversalvia. Tvåårig. Ca 10 g till 1000 plantor. Stora gråludna blad första odlingssäsongen. Andra året utvecklas en vit blomstängel på ca 60 cm. Sådd mellan 15–20°C, lätt täckning vidareodling ca 18°C. 385 117 Silver silvergrå (20–25) Minsta försäljningsenhet 100 frö

coccinea Scharlakanssalvia. Ettårig. Ca 3 g till 1000 plantor. Groningstid 7–14 dagar vid 20–22°C. Fröna täckes ytterst tunt. Sådd i februari-mars. Krukstorlek 7,5–8 cm. Vidare odling 16–18°C. Kulturtid ca 11–12 veckor. 385 286 Lady in Red

1992 röd (50)

Minsta försäljningsenhet 100 frö argentea Silver

Victoria

farinacea Daggsalvia. (L). Ettårig. Sådd i mitten av februari för försäljning i maj. Ljusgroende. Även användbar till torkning. Groningstid 12–15 dagar vid 20–25°C. Total odlingstid 10–11 veckor vid 15–18°C. CCC kan användas ca 0,3%. Höjd 45–55 cm. 385 118 Evolution white 385 121 Victoria 1978 violettblå 385 126 Fairy Queen 2008 tvåfärgad blå och vit Minsta försäljningsenhet 250 frö

Evolution white

patens Blåsalvia. Ettårig. (L) ca 150 frö per gram. Groningstid 7–14 dagar vid 20°C. Ljusgroende.

Patio (40–50) 385 156 Deep Blue klarblå 385 157 Sky Blue ljusblå 385 158 White vit 385 159 Pink mycket ljusrosa Minsta försäljningsenhet 250 frö 385 150 Ultramarin blå (40–50) Minsta försäljningsenhet 1 g

Patio Deep Blue

Fler sorter nästa sida

Patio Sky Blue

Fairy Queen

Patio White

Patio Pink 55


S A LV I A

B l o m s t e r f r ö

splendens Praktsalvia. Ettårig. Groningstid 10–14 dagar vid 20–25°C. Fröna täckes ytterst tunt. Total odlingstid 10–12 veckor med 15–18°C.

Vista (25–30) 385 249 Red lysande röd Minsta försäljningsenhet 250 frö

Kraftigväxande sorter. Något längre kulturtid än Vista. 385 277 Lighthouse Purple mörk pupur (40–45) 385 279 Oasis scharlakansröd (40–45) Minsta försäljningsenhet 250 frö

Oasis

Lighthouse Purple

superba (nemorosa) Stäppsalvia. Ettårig (i gynnsamma lägen perenn). Utplanteringsväxt. Sådd från januari. Groningstid ca 14–20 dagar vid 20–22°C. Odlingstemperatur 10–15°C. Ca 14–16 veckor till saluprodukt i 10 cm kruka. Välför­grenade plantor med god blomning och dekorativt bladverk. Används som samplanteringsväxt i större planteringar och planteringskärl.

Queen (40–50) 385 180 Blue mörkblå 385 182 Rose rosa Minsta försäljningsenhet 100 frö

Queen Blue

Queen Rose

S anvitalia procumbens Husarknappar (L). Ettårig. 1 g till 1000 pl Utplanteringsväxt. Sådd under februari. Groningstid ca 14 dagar vid 18–20°C. Fröet skall ej täckas, ljusgroende. Odlingstid ca 10–12 veckor vid 15–8°C. För att få bra plantor bör toppning och retardering göras 1–2 ggr, 0,03– 0,05% Topflor. Husarknappar är en mycket användbar växt till marktäckning och ampel. ’Aztekengold’ har mörkare stjälk och bladverk till klargula blommor med grönaktig mitt. 385 401 Aztekengold gul med grönaktig mitt (20–30) Minsta försäljningsenhet 1/4 g

Aztekengold 56


scabiosa

B l o m s t e r f r ö

atropurpurea Praktvädd. Ettårig. Snitt och eternell. Ca 15 g till 1000 plantor. Direktsådd. Groning 7–14 dagar, ca 12–14 veckor från sådd till blomning. En färsk snittblomma på stabila stjälkar. Även fröställningar går att torka. Blomning infaller under juli och fram till frosten kommer. Fungerar även utmärkt som vävarväxt i rabatt och samplanteringar. Höjd ca 80–90 cm. 386 031 Dark blue mörk blå 386 032 Scarlet mörk röd 386 033 Deep red mörk burgundy 386 037 Mix blandning Minsta försäljningsenhet 250 frö

Scabiosa Deep Red

senecio cineraria Silverek. (L) Ettårig. Groningstid 10–16 dagar vid 20–24° C. Täckes ej. Såningstid för vårförsäljning: februari/ mars, för juldekoration: juli. Kulturtid 10–12 v, vid 15–17°C. Retardering ej nödvändig. 386 314 Silberzwerg starkt flikade, silverfärgade blad, (20–25) Minsta försäljningsenhet 1000 frö 386 312 Silberzwerg starkt flikade, silverfärgade blad, (20–25) Minsta försäljningsenhet 1000 pellets 386 332 New Look stora, hela silvergrå blad (30–35). Minsta försäljningsenhet 1 000 pellets

Silberzwerg 57


B l o m s t e r f r ö

solenostemon scutellarioides (syn. Coleus blumei)

Black Dragon

Wizard Scarlet

Palettblad (L). Ettårig. Utplanteringsväxt. Krukväxt. Sådd februari-mars alt. i omgångar om plantor skall produceras under större delen av året. Groningstid 10–14 dagar vid 21–24°C. Fröet täckes ej. Småplantorna behöver mesta möjliga ljus. Odlingstid 8–10 veckor vid 18–20°C. Konti­nu­erlig näringstillförsel. Föredrar halvskuggig växtplats. Krukstorlek 8–11 cm. Även toppning kan göras. Kong bör inte toppas, då går den typiska växtkaraktären förlorad. Sortera bort småplantor med minst färgade blad. 352 740 352 743 352 710 352 712

Black Dragon mörk purpur med röd teckning. Wizard Scarlet mahognyröd med gulgröna bladkanter Palisandra mörkt purpurviolett. Stora blad och vitalt växtsätt. Lime Light limegrön. Stora blad och vitalt växtsätt.

Minsta försäljningsenhet 250 frö

Chocolate (40–50) 352 739 Mint chokladbrun med grön kant 352 748 Covered Cherry mörkt rosa bladcentrum med bred mahogny färgad kant 352 749 Mighty Mosaic grön med fläckar N YH E T Palisandra

Lime Light

Minsta försäljningsenhet 100 pellets

Kong (50–70 cm) Kong gruppen utmärker sig med sina enorma blad, underbar färgsättning och utvecklar mycket stora och attraktiva plantor. Kong gruppen kräver något högre odlingstemperatur för god utveckling. Odlingstiden är ca 2 veckor längre för Kong jämfört med övriga sorter av Solenostemon. Bör inte toppas. Unika växtkaraktären går förlorad. 352 726 Red kraftigt rött bladcentrum med tydlig mörkare ådring och en bred grön kant 352 727 Rose mörkt rosa bladcentrum med en bred grön kant 352 728 Scarlet trefärgat mönster med rött bladcentrum, inramat av mörkare rött och en oregelbunden grön kant. Chocolate Mint

Chocolate Covered Cherry

Minsta försäljningsenhet 100 pellets

NY H E T

Chocolate Mighty Mosaic

Kong Red

Kong Rose

Kong Scarlet

58

Chocolate Mighty Mosaic


sutera ( bacopa )

B l o m s t e r f r ö

cordata Snöflinga. (L) Ettårig. Utplanteringsväxt som lämpar sig utmärkt till amplar, balkong­lådor och planteringskärl. Sådd under februari, täck inte pelletsen. Groning 4-5 dagar, den vita kan ta några dagar längre tid. Groningstemp. 21–23°C. Odlingstemp 18–20°C. Ca 9–10 veckor till salufärdig planta i en 10 cm kruka. Större amplar kräver ca 12–13 veckor till färdig produkt. Blutopia blommar ca en vecka tidigare än den vita Snowtopia. Blutopia har också ett något mer rundat, något upprätt växtsätt Snowtopia, växer mera ”platt”. Blutopia har något mindre blad än vit Sutera. Båda sorterna bryter villigt utan toppning. Riklig blomning hela säsongen. 387 610 Blutopia Blue lavendelblå 387 612 Snowtopia White vit Minsta försäljningsenhet 100 mullti pellets Blutopia

TA G E T E S erecta fl pl Hög, dubbel, storblommig. Groningstid 7–10 dagar vid 20°C. Den totala odlings­tiden är beroende på sorter och övriga odlingsåtgärder. Odlingstemperatur 12–16°C. För blomning i början av maj skall man så före 1 mars. Vid senare sådd bör man kortdags­behandla för blomning i maj.

Vanilla F1 (35) 387 950 Vanilla F1 krämvit Minsta försäljningsenhet 250 avsvansade frö Tagetes Vanilla

Tagetes Inca II Yellow

Tagetes Inca II Primrose

Tagetes Inca II Orange

Lady F1 (35) 388 080 First Lady citrongul 388 081 Gold Lady guldgul 388 082 Orange Lady orange Minsta försäljningsenhet 250 avsvansade frö

Antigua F1 (25) 388 195 Gold guldgul 388 196 Orange orange 388 197 Yellow gul 388 198 Primrose ljusgul Minsta försäljningsenhet 250 dragerat frö (coated seed)

Inca II F1 (30) 388 073 Yellow gul 388 074 Primrose ljusgul 388 075 Orange orange 388 076 Gold guldgul Minsta försäljningsenhet 250 dragerat frö (coated seed)

Tagetes Inca II Gold 59


B l o m s t e r f r ö

TA G E T E S patula nana (Enkel, låg)

Ca 5 g till 1000 plantor. Groningstid 5–10 dagar vid 20°C. Den totala odlingstiden är beroende på sort och beräknas mellan 7–9 veckor vid 15–17°C. Tagetes Granada

Tagetes Guldgul

Enkelblommande (20–25) 388 871 Granada orangegul med brons basfläckar 388 897 Guldgul 388 884 Orange 388 885 Röd mörkt sammetsröd Minsta försäljningsenhet 1000 avsvansade frö 389 423 Mr Majestic (25–30) Enkelblommande, hög. Gula blommor med mahogny röda ränder

Tagetes Orange

Tagetes Röd

Minsta försäljningsenhet 250 frö

patula nana fl pl (Dubbel låg)

Bonanza (20–25) Bonanza Yellow

Bonanza Golden

Bonanza Orange

388 995 Yellow gul 388 996 Golden guldgul 388 997 Orange orange 388 998 Flame orangeröd & mahognyröd 389 000 Harmony gul & mahognyröd 389 001 Bee ljusgul m mahognyröd kant 389 002 Deep Orange, stark orange Minsta försäljningsenhet 1000 dragerat frö (coated seed)

Durango (25–30) Bonanza Flame

Bonanza Harmony

Bonanza Bee

Durango är en förbättrad Auroratyp, har riklig blomning, stora öppna, dekora­tiva och enhetliga blommor. 389 250 Bee ljusgul m mahognyröd kant 389 251 Flame röd med guldgul kant 389 252 Gold guldgul 389 253 Red mörk brunröd 389 254 Tangerine stark orange 389 255 Yellow rent gul 389 256 Mix blandning 389 257 Bolero guldgul m rött inslag

Bonanza Deep Orange

Minsta försäljningsenhet 1000 dragerat frö (coated seed)

Janie (15–20) 389 323 Flame orange med brons basfläck 389 324 Bright Yellow lysande gul 389 326 Tangerine orange Minsta försäljningsenhet 1000 dragerat frö (coated seed) Durango Bee

Durango Flame

Durango Gold

Durango Red

Durango Orange

Durango Yellow

60

Durango Bolero


TA G E T E S

B l o m s t e r f r ö

patula x erecta

Triploida sorter Grobarheten är dock normalt lägre än hos övriga arter. Groningstid 5–10 dagar vid 20°C. Total odlingstid ca 7–9 veckor vid 16°C.

Zenith F1 (30–40) Crested-typ 389 207 Yellow rent gul 389 209 Lemon Yellow ljusgul 389 211 Red & Orange röd & orange 389 212 Red sammetsröd 389 213 Orange ljust guldorange 389 214 Golden Yellow guldgul

Zenith

Minsta försäljningsenhet 250 avsvansade frö

signata pumila compacta (tenuifolia) Ca 2 g till 1000 plantor. Odlingsfakta som Tagetes patula med något längre odlingstid. (35–50) 389 350 Tangerine Gem (Carina) orange 389 380 Lemon Gem (Lulu) citrongul 389 400 Golden Gem (Ursula) guldgul 389 405 Paprika sammetsröd Minsta försäljningsenhet 5 g

signata pumila

erecta x signata Liten hybridtagetes. Ca 5 g till 1000 pl. Finflikigt bladverk, enkla, varmt orange­färgade blommor. Odling som Tagetes erecta typer. Kulturtid ca 10 veckor. 389 420 Tessy Gold (40), orange Minsta försäljningsenhet 1 g Tessy Gold

Talinum paniculatum Bärnstensvippa. Ettårig. En underbart chartreusefärgad utplanteringsväxt som lämpar sig utmärkt till stora planteringskärl, ensam eller i samplantering. Blankt, stadigt och mycket speciellt ljusgrönt limefärgat bladverk. Plantan är upprättväxande och ur plantorna kommer höga sirliga blomstänglar som nästan svävar över plantorna. Blommar med små,små rosa blommor och bildar efter blomningen små bärnstensfärgade kul liknande frukter. Mycket attraktivt. Sådd under februari-mars. Groningstid 5–7 dagar vid 20–24°C. Odlingstid ca 10–11 v i en 10 cm kruka vid 19–22°C. Detta är kultur-tiden för att producera bladverket, addera ytterligare två veckor för att producera blomstänglarna. Retardering är inte nödvändig. Ingen toppning behöver göras. Höjd på bladverket ca 25–30 cm, med blommor ca 70–80 cm.

Tagetes Tessy Gold

389 603 Limon limegrön med rosa/guld (30/80) 389 602 Verde mörkgrön med rosa/guld (30/80) Minsta försäljningsenhet 100 frö

Limon (limegrön) och Verde (mörkgrön) 61


B l o m s t e r f r ö

Tanacetum par thenium (syn. Chrysantemum parthenium) Mattram (L). Ca 1/4 g till 1000 plantor. Total odlingstid 100–120 dagar vid 15–17°C. Groningstid ca 10–18 dagar vid 18–21°C.

Carlos (15) Små, knapp­lika, dubbla blommor. Kan odlas utan retardering. Dagsneutral. Såtid vid långdagsbehandling bör vara mitten av februari. 351 320 White vit Minsta försäljningsenhet 1/8 g

Carlos White

thunbergia alata Svartöga. Ettårig. Klätterväxt, ampelväxt. Ca 50 g till 1000 plantor. Sådd 2–4 frö per kruka. Groningstid 7–12 dagar vid 21–24°C. Stöpning av fröet 6-8 timmar inverkar gynnsamt på groningen. Total kulturtid 10–12 veckor vid 15–18°C.

Orange

African Sunset Mix

389 655 Orange med öga 389 656 Vit med öga 389 657 Gul med öga 389 660 Mix blandning 389 647 African Sunset Mix gammalrosa brons nyanser Minsta försäljningsenhet 10 g

tropaeolum majus Indiankrasse. Ettårig. Ca 250 g till 1000 plantor. Sådd 2–3 frö direkt i slutkrukan. Gronings­tid 10–14 dagar vid 15–18°C. Odlingstiden 8–10 v med 15°C. Bör odlas relativt torrt och ”magert”. enkel slingerkrasse 390 200 lobbianum blandning 390 202 Milkmaid krämvit dubbel slingerkrasse 390 400 Glorius Gleam blandning 390 460 Scarlet Gleam scharlakan enkel buskkrasse 390 600 nanum blandning

Se sidan 72–75. Blommor till stora anläggningsytor, tillfälliga ytor och exploateringsområden. ”Entreprenad sorter”.

Minsta försäljningsenhet 50 g enkel buskkrasse 390 210 Wina krämgul m mörkare basfläck 390 225 Whirlybird Mahogany Red mörka mahognyröda blommor 390 470 Empress of India kraftigt scharlakan, mörkt bladverk 390 980 Alaska mix brokbladig grön/vit Minsta försäljningsenhet 50 g dubbel buskkrasse 390 220 Whirlybird Cherry Rose ljust körsbärsrött Minsta försäljningsenhet 50 g

peregrinum Fjärilskrasse. Längre kulturtid än majus. Ca 200 g till 1000 plantor. 390 990 guldgul Minsta försäljningsenhet 50 g 62


verbascum

B l o m s t e r f r ö

hybrida Trädgårdskungsljus. Ettårig, gynnsamma lägen perenn. Utplanteringsväxt. Sådd under januari. Groningstid ca 7 dagar vid 18–20°C. Odlingstid ca 16–18 veckor vid 17–19°C. Southern Charm F1 är en första årsblommande perenn som ej behöver kyla för att komma i blom. Blandningen består av nyanser i krämgult, pastell lavendel och persikorosa toner. Planteras med fördel i soligt läge. Southern Charm F1 behöver lång dag för blomning vilket gör den ypperlig här uppe i norden. Småplantorna krukas med fördel upp i 10–11 cm krukor. 392 040 Southern Charm F1 mix (60–75) Minsta försäljningsenhet 50 pellets

Southern Charm

verbena hybrida compacta Trädgårdsverbena. Ettårig. Ca 10 g till 1000 plantor. Gronings­tid 12–21 dagar vid 24°C. Total odlingstid ca 13–15 veckor vid 15–18°C. 391 702 Peaches and Cream orange, (20)

1992 ljust krämgul till persiko-

Minsta försäljningsenhet 250 frö

Quartz XP XP står för en generell uppgradering, förbättring av sortgruppen Verbena Quartz. Blomningsperiodens start på samtliga färger infaller med ett betydligt snävare intervall, 6–7 dgr. Gruppen börjar också blomma generellt tidigare. Brytvilligheten har förbättrats enormt. Internoderna kommer betydligt tätare i dessa förbättrade XP sorterna, vilket ger ett betydligt buskigare och attraktivare intryck. I och med att brytvilligheten ökar ger detta fler blomhuvuden och en ökad blomrikedom. Fortfarande samma goda frökvalité samt höga tolerans mot mjöldagg.

Quartz mix

Quartz (20) 391 690 Mix blandning XP 391 692 Scarlet lysande röd XP 391 694 Carmine Rose rosa m vitt öga XP 391 700 White vit XP 391 698 Blue blå, mkt svagt öga

Quartz Scarlet XP

Quartz Carmine Rose XP

Quartz White XP

Quartz Blue

Minsta försäljningsenhet 250 frö

bonariensis Jätteverbena. Fröna skall utsättas för växeltemperaturer med ned­frysning 1–3 gånger. Ibland gror denna art lätt, ibland mycket svårt, där hjälper dock frysning. Groningstid 15–35 dagar vid 18°C. Sådd normalt i januari–februari för utplantering i maj–juni. 391 741 blåviolett, (100) Minsta försäljningsenhet 500 frö Fler sorter nästa sida

Verbena bonariensis 63


B l o m s t e r f r ö

verbena canadensis Doftverbena. Ca 3–5 g till 1000 plantor. (ca 800 frö/gr) Groningstid 10–18 dagar vid 20°C. Total odlingstid 12 veckor med 16°C. Retardering 1–2 gånger med 0,6% CCC. Tidig, frisk, blomrik sort med fylligt, fint växtsätt. (40–50) 391 300 purpurviolett Minsta försäljningsenhet 1 g

Verbena canadensis purpurviolett

rigida Violverbena. Mycket användbar rabattväxt med lång och ihärdig blomning. Mjöldaggstolerant. Groningstid 15–28 dagar vid 18–20°C. Blommar ca 12–14 veckor efter sådd vid 15–16°C. 391 751 Syrenblå (35) Minsta försäljningsenhet 500 frö

speciosa Stor hängverbena. Ca 3 g till 1000 plantor. Mycket användbar, både i ampel, balkong­låda eller i rabatt. Plantorna får en dia­meter på ca 30–50 cm. Odlingsanvis­ning, se avsnitt under trädgårdsverbena. Verbena rigida syrenblå

N

Y HET

Morpho xp 64

391 760 Imagination

1993 kraftigt lila, (40)

Minsta försäljningsenhet 1 g

viola Viola tricolor Sorbet F1 och Penny F1 är båda småblommiga sortgrupper. Många unika färgställningar känne­tecknar de båda grupperna.

Sorbet F1 392 096 Banana Cream vit med gult samt gul läpp 392 127 Beaconsfield xp ljusare purpurblå blomma med vita segel 392 095 Black Delight nästintill ”svart” 392 099 Black Jump Up blå med nästintill ’svarta’ segel 392 157 Blue Blotch xp mörkblå med mörkt öga 392 154 Carmine Rose mörkare rosa 392 172 Coconut Swirl vit, pastellblå blomma med mörkare kant 392 145 Delft Blue 2012 klarblå med vitt centrum och mörkt öga 392 159 Denim Jump Up nyanser av porslinsblå,lila N YH E T med purpur segel 392 087 Fire gul med röda vingar i nyanser. mörkt öga N YH E T 392 097 Lavender Vein xp ljus lavendel 392 128 Lemon Blueberry Swirl krämvit med gult och purpur segel 392 105 Lemon Jump Up xp gul med blå kant i nyanser 392 125 Lilac Ice ljusare lila med något mörkare segel 392 151 Marina xp ljusblå, mörkblå och vit med öga 392 110 Midnight Glow purpur med styvmorsviols färger 392 108 Mix xp blandning 392 088 Morpho xp gul, brons och blå segel, i nyanser N YH E T 392 144 Orange Jump Up orange med purpur segel 391 995 Orange xp orange 392 086 Phantom mörk violett med ljusare mitt och morrhår, N YH E T nyanser 392 092 Pink Halo xp vit och rosa med ansikte 392 115 Pink Wing vit med lavendel segel och prick 392 176 Purple Face xp purpur med vitt ansikte och mörkt öga 391 994 Purple xp Violett 392 118 Raspberry xp purpur med vitt i nyanser 392 152 Ruby & Gold Babyface mörkröd och guldgul m litet mörkt öga 392 111 Sunny Royale klar gul med purpur segel och ”inramning” 392 109 White xp rent vit 392 142 Coconut Duet xp krämvita blommor med purpur segel 392 153 Yellow Blotch xp gul med öga 392 107 Yellow Jump Up xp gul med mörkt burgundy segel 392 104 Yellow Frost nyanser av lila med gult 392 117 Yellow xp rent gul Minsta försäljningsenhet 250 frö


viola

B l o m s t e r f r ö

NY H E T Beaconsfield

Blue Blotch

xp

xp

Black Delight

Black Jump Up

White Jump Up

xp

Phantom

Coconut Swirl

NY H E T Lavender Vein

xp

Orange Jump Up

Lemon Jump Up

Orange

xp

Lilac Ice

Purple Face

xp

Morpho

xp

xp

NY H E T Purple

xp

Ruby & Gold Babyface

White

xp

Yellow Blotch

xp

Sunny Royale

Yellow Jump Up

xp

Fire Yellow

Pink Halo

Delft Blue

xp

xp

Carmine Rose

Raspberry

Yellow Frost

Marina

Banana Cream

Lemon Blueberry Swirl

xp

xp

Midnight Glow

Pink Wing 65


B l o m s t e r f r ö

viola Penny F1 391 981 Blue rent blå 391 982 Marlies bronsgul med lila segel 391 997 Red Blotch röd med mörkt öga 391 998 Mickey krämvit med violett segel och lila infärgning 391 980 Purple Marina purpur m vitt och mörkare mitt, nyanser Minsta försäljningsenhet 250 frö Penny Purple Marina

Viola tricolor Penny Blue

Penny Marlies

– småblommigt 391 920 Valentine purpur med krämfärgad mitt, litet mörkt öga 391 901 Amber Kiss varmt bärnstensröd, svagt gult centrum 391 961 Tiger Eye gul med mörkare nätmönster Minsta försäljningsenhet 250 frö Tiger Eye

Penny Mickey

Penny Red Blotch

Carpet Carpet är en ny sortgrupp som lämpar sig utmärkt för ampelodling eller som ”krypande marktäckare”. Små blommor i starka färger. 392 191 Golden Yellow guldgul 392 192 Purple Wing Blue ljuslila blomma purpur segel 392 193 Purple Wing Yellow gul blomma med mörkt rödbruna segel 392 194 White Yellow Eye vit med litet gult öga Minsta försäljningsenhet 250 frö

Valentine

Amber Kiss

Carpet Golden Yellow

Carpet Purple Wing Blue

Carpet Purple Wing Yellow

Carpet White Yellow Eye

66


viola Ice Babies Ice Babies är en sortgrupp som lämpar sig utmärkt för ampelodling. Ice Babies är något mera vital i sitt växtsätt jämfört med Carpet. Underbara färger och färgkombinationer i gruppen. Småblommig. 392 180 Beaconsfield ljusare purpurblå blomma med vita segel 392 181 Blue blå 392 182 Blue with Yellow ljus lila och gul 392 184 Cream Yellow Lip vit och gul 392 186 Rose Face lila rosa med vitt 392 187 White vit 392 177 Pink Lemon Lip vit m gult och pastellila segel 392 196 Gold Violet Blue Wing guldgul med violettblå segel i nyanser

Ice Babies Pink Lemon Lip

Ice Babies Gold Purple Wing

Minsta försäljningsenhet 250 frö

Ampelviola

Ice Babies Beaconsfield

Ice Babies Blue

Ice Babies Blue with Yellow

Ice Babies Cream Yellow Lip

Ice Babies Rose Face

Ice Babies White

Viola tricolor Ampelviola är omtyckt och efterfrågat i konsumentledet. Purple Rain rekommenderas endast för ampel­odling. Purple Rain ger något vitalare plantor.

Rain F1 392 160 Purple Rain mörk purpur&lila med gult öga. Vitalt växtsätt Minsta försäljningsenhet 250 frö Purple Rain

Cool Wave

Cool Wave är en ny sortgrupp som utvecklar fantastiskt fina plantor med stark växtkraft. Lämpar sig utmärkt till ampelproduktion, större planteringskärl och som marktäckare. Cool Wave har förträffliga väderegenskaper. Tåler låga temperaturer och hämtar sig snabbt efter en period med sämre väder. Blommornas storlek är mellan Sorbet och en medelstor Viola 392 200 Frost vit botten som blånar, temperatur påverkar färgspelet 392 203 Violet Wing vit med purpur 392 206 White vit 392 207 Yellow gul 392 209 Golden Yellow 392 211 Blueberry Swirl N YH E T N YH E T 392 210 Red Wing 392 208 Purple

NY H E T

Minsta försäljningsenhet 250 frö Blueberry Swirl

Yellow

White

Frost

Violet Wing 67

B l o m s t e r f r ö


viola

B l o m s t e r f r ö

Viola wittrockiana – medelstor blomma tydligt krusade blomblad. Svalare odling påverkar krusigheten positivt. 391 921 Frizzle Sizzle F1 mix 391 925 Fizzy Lemonberry gul med mörkare kant, nyanser innehåller även en del helt purpurfärgade blommor 391 927 Fizzy Grape purpur, nyanser av mörkare rosa kan förekomma 391 928 Frizzle Sizzle Raspberry nyanser av purpur och violett med ljusare mitt 391 924 Frizzle Sizzle Orange orange 391 929 Frizzle Sizzle Burgundy burgundy nyanser med öga 391 922 Frizzle Sizzle Yellow gul med mycket morrhår 391 923 Frizzle Sizzle Blue blå nyanser med öga Minsta försäljningsenhet 250 frö Frizzle Sizzle

Cats F1 – storblommig Odlingsvärd sortgrupp, framförallt för sitt unika utseende på blommorna. Den effektfulla mörka åd­ringen på blommorna gör dem mycket attraktiva.

Fizzy Lemonberry

Fizzy Grape

395 080 Mix blandning 395 081 White rent vit 395 082 Yellow guldgul 395 083 Red & Gold röd och guldgul 395 084 Purple & White purpur och vitt 395 085 Orange orange 395 086 Light Blue ljusblå Minsta försäljningsenhet 250 frö

Frizzle Sizzle Raspberry

Frizzle Sizzle Orange

Frizzle Sizzle Burgundy

Frizzle Sizzle Yellow 68

Frizzle Sizzle Blue


viola

B l o m s t e r f r ö

Panola F1 – medelstor blomma Starka sortegenskaper är stor jämnhet mellan färgerna, kompakthet och utmärkt brytvillighet samt stor blomrikedom.

395 301 Beaconsfield xp violett med ljusare violett segel 395 309 Deep Blue Blotch xp blå med öga 395 310 Deep Orange xp orange 395 305 Fire xp röd med gult och mörkt ansikte 395 308 Marina Shades xp ljusblå, mörkblå och vit med öga 395 327 Mix Select xp blandning 395 312 Pink Shades rosa nyanser 395 313 Primrose ljusgul 395 314 Purple Face xp blålila med vitt 395 328 Purple xp mörk purpurblå 395 315 Red Blotch röd med öga 395 318 Scarlet xp röd 395 304 True Blue xp rent blå 395 321 White Blotch xp vit med öga 395 320 White xp vit 395 322 Yellow Blotch xp gul med öga 395 306 Yellow xp guldgul

Beaconsfield

xp

Deep Orange

xp

Deep Blue Blotch xp

Fire

xp

Minsta försäljningsenhet 250 frö

Marina Shades

Mix

White Blotch

xp

Yellow Blotch

xp

White

xp

Yellow

xp

xp

Pink Shades

Primrose

Purple Face

Purple

Red Blotch

Scarlet

xp

xp

True Blue

xp

xp

69


viola

B l o m s t e r f r ö

Matrix F1 ger mycket brytvilliga, attraktiva och kompakta plantor. Samtliga färger har samma plant­typ.

Matrix F1 Blue Blotch

Primrose

Ocean

Purple

Sunrise Shades

Red Wing

White

White Blotch

Yellow

Yellow Blotch

Deep Blue Blotch

395 400 Mix blandning 395 401 Blue Blotch blå med öga 395 402 Blue Frost Shades blålila nyanser 395 403 Ocean ljusblå m öga 395 405 Primrose ljus krämgul 395 406 Purple purpur 395 407 Red Wing röd & gul 395 408 Sunrise Shades aprikos röd och rosa nyanser med öga 395 409 White vit 395 410 White Blotch vit med öga 395 411 Yellow gul Lavender Shades 395 412 Yellow Blotch gul med öga 395 413 Deep Blue Blotch mörkblå med öga 395 414 Red Blotch röd med öga 395 415 Rose Blotch mörkrosa med öga 395 416 Purple & White violett med vitt 395 417 Rose mörkrosa 395 418 Coastal Sunrise mix mix av Rose Blotch, Sunrise Shades, Ocean 395 420 Rose Wing (Cassis Shades) Rubinröd och vit, nyanser 395 421 Morpheus gul och flaggblå med morrhår 395 422 Deep Orange mörk orange 395 423 True Blue rent blå 395 424 Light Blue (Azure) himmelsblå 395 425 Midnight Glow nyanser av purpurblå blommor, ljusare mitt 395 426 Sunset Shades, stor färgvariation i rött, orange och gult med mörkt öga 395 427 Sangria, burgundy med gult centrum och mörkt öga 395 428 Lavender Shades ljusa och mörka nyanser av lavendellila Minsta försäljningsenhet 250 frö

Red Blotch

Rose Blotch

Rose

Purple & White

Rose Wing (Cassis Shades)

Coastal Sunrise Mix True Blue

Light Blue (Azure)

Sunset Shades

Midnight Glow

Sangria

Både Sunset och Sangria färgvarierar beroende på temperaturen.

Morpheus 70

Deep Orange

Blue Frost Shades


z innia

B l o m s t e r f r ö

elegans Zinnia. Ettårig. Groningstid 6–8 dagar vid 21–25°C. Vidarekultur 16–18°C i ca 2 månader.

Mammuth (80) 397 000 blandning, storblommig Minsta försäljningsenhet 10 g

Sunbow (50–60) Ca 10 g till 1000 plantor. En mycket blomrik Zinnia som lämpar sig utmärkt som både snitt- och rabattväxt.

Swizzle Ivory/Cherry

Swizzle Scarlet/Yellow

Dreamland Deep Rose

Profusion Cherry

Profusion Orange

Profusion White

Zahara Yellow

Zahara Starlight

Zahara Double Cherry

Zahara Double Fire

396 500 Sunbow blandning Minsta försäljningsenhet 10 g

Swizzle F1 (30–40) Spännade nya färgkombinationer i Zinnia, aldrig tidigare förekommande. Stora mycket fyllda blommor på välförgrenade plantor som blommar hela sommarsäsongen och har ett stort prydnadsvärde. Passar utmärkt att odla tillsammans med ’Dreamland’-gruppen. 397 001 Ivory/Cherry benvit/rosa 397 004 Scarlet/Yellow röd/guldgul Minsta försäljningsenhet 100 frö

Dreamland F1 (30–40) Ca 15 g till 1000 plantor. Utmärkt både som utplanteringsväxt och krukväxt på försommaren. Kulturtiden 60–70 dagar. 396 490 Mix blandning 396 492 Yellow klargul 396 494 Deep Rose mörkare rosa 396 496 Red djup röd Minsta försäljningsenhet 5 g

hybrida Zinnia. Ettårig. Utplanteringsväxt. Sådd under februari. Groningstid ca 10-14 dagar vid 25°C. Odlingstid ca 12 veckor vid 15°-20°C. Temperaturen bör aldrig gå under 15°C. Mycket lämplig i rabatt och större planteringskärl. Blommar hela sommaren. Nya blomsterflor täcker det gamla. Plantorna förgrenar sig villigt och har en hög svamptolerans. Höjd 25–30. 396 391 Profusion Cherry 1999 varm körsbärsrosa 396 392 Profusion Orange gyllene orange 396 393 Profusion White 2001 vit 396 396 Zahara Yellow lysande kallgul 396 398 Zahara Starlight vit/rosa basfläck 396 400 Zahara Double Cherry starkt rosa 396 401 Zahara Double Fire 2011 lysande orange 396 402 Zahara Double Strawberry rosaröd Minsta försäljningsenhet 250 frö

Zahara Double Strawberry

71


B l o m s t e r f r ö

Blommor till stora anläggningsytor, tillfälliga ytor och exploateringsområden

1 334 300 Lejongap blandning (45) Antirrhinum majus nanum Utsädesmängd 7000 frö/gr Minsta försäljningsenhet 5 gr

1

340 162 Ringblomma blandning (60) Calendula officinalis Utsädesmängd 1 gr/m2 Minsta försäljningsenhet 20 gr

2

2

342 300 Aster Amerikansk Busk fylld blandning (60–70) Callistephus chinensis Utsädesmängd 5 gr/1000 plant Minsta försäljningsenhet 5 gr

3

3

342 784 Aster Regnbåge enkelblommande blandning (60–70) Callistephus chinensis Utsädesmängd 5 gr/1000 plant Minsta försäljningsenhet 1 gr

3

4

344 060 Aster Pompon fylld blandning (60) Callistephus chinensis Utsädesmängd 5 gr/1000 plant Minsta försäljningsenhet 5 gr

3

5

348 990 Blåklint Blue Boy (70–80) Centaurea cyanus Utsädesmängd 20–50 gr/100 m2. 2–5 kg/ha Minsta försäljningsenhet 100 gr

4

6

353 272 Rosenskära Purity vit (100) Cosmos bipinnatus Utsädesmängd ca 3000 frö/100 m2 Minsta försäljningsenhet 1000 frö

5

353 274 Rosenskära Gloria rosa (100) Cosmos bipinnatus Utsädesmängd ca 3000 frö/100 m2 Minsta försäljningsenhet 1000 frö

7 354 750 Romersk Riddarsporre Mix blandning (80) Delphinium ambiguum fl pl Utsädesmängd 5 gr till 1000 plant Minsta försäljningsenhet 5 gr

6

361 314 Solros Mix enkelblommande blandning (160) Helianthus annus Utsädesmängd 8 kg/ ha. 8 pl/m2 Minsta försäljningsenhet 10 gr

7

72


Blommor till stora anläggningsytor , tillfälliga ytor och exploateringsomr åden

B l o m s t e r f r ö

8 351 530 Prästkrage Majdrottning vit (60) Leucanthemum vulgare Utsädesmängd ca 100–150 gr/100 m2 Minsta försäljningsenhet 5 gr

8

164 015 Spånadslin blå (60–80) Linum usitatissimum Utsädesmängd 130–150 kg/ha Minsta försäljningsenhet 250 gr

9

9

369 510 Oljelin blå (50–70) Linum usitatissimum Utsädesmängd 70–100 kg/ha Minsta försäljningsenhet 250 gr

10

371 070 Lupin Russels mix blandning (60–70) Lupinus polyphyllus Utsädesmängd 500 gr/100 m2. 40 gr till 1000 plant Minsta försäljningsenhet 50 gr

10

378 100 Kornvallmo Shirley enkelblommande blandning (50–60) Papaver rhoeas Utsädesmängd 50 gr/100 m2 Minsta försäljningsenhet 50 gr

11

11

378 110 Turkisk Vallmo enkelblommande mörkröd (60–70) Papaver glaucum Utsädesmängd 50 gr/100 m2 Minsta försäljningsenhet 50 gr

11

12 386 560 Stevia Sweetleaf bladväxt (30–40) Stevia rebaudiana Endast för prydnadsändamål Utsädesmängd 2500 frö/gr Minsta försäljningsenhet 0,5 gr

12

390 200 Indiankrasse blandning enkelblommande slinger Tropaeolum majus Utsädesmängd ca 250 gr till 1000 plant Minsta försäljningsenhet 50 gr

13

13

390 400 Indiankrasse blandning dubbelblommande slinger Tropaeolum majus Utsädesmängd ca 250 gr till 1000 plant Minsta försäljningsenhet 50 gr

13

73


B l o m s t e r f r ö

blomsterblandningar

1

338 660 Vildängsblandning annueller, bienner och fleråriga vilda örter Såtid: höst eller vår Blomning: första säsongen blommar framförallt annuellerna Innehåll: en mix av annueller, bienner och fleråriga vilda örter Utsädesmängd 100 gr /100 m2 Minsta försäljningsenhet 100 gr Denna mix kan användas på varierande underlag vilket ger skiftande utseende.

1

Anläggningsråd – Vildängsblandning En lätt sandblandad jord er­bjuder det bästa underlaget. En blomsteräng ska aldrig gödslas – inte ens i samband med anläggningen. De flesta jordar innehåller mängder av både ogräsfrön och rotogräs. Låt därför marken ligga öppen under en växtperiod och bekämpa regelbundet de förekommande ogräsen. En blomsteräng kan sås när som helst men bästa tiden för sådd är i augusti – september. Mängden blomsterfrö varierar beroende på fröstorlek; 100 g/100 m2 anses lämpligt och mängden gräsfrö anges till 0,5–0,8 kg/100 m2. Mylla fröet med en kratta, gallervälta därefter. En bra metod för ett lyckat resultat är att lämna öar vid sådden av gräsfrö, varefter blomfrö sprids på dessa par­tier. De blommor som etablerar sig, ombesörjer sedan en naturlig spridning. Normalt kräver blomster­ängen ingen skötsel, men under etableringstiden bör man plocka bort större ogräs. För att blomsterängen skall utvecklas naturligt, bör ängen slås då blommor och gräs har blommat färdigt och satt frö. När det slagna höet legat en tid och mognat, faller fröna lätt ur. Halmen måste samlas ihop och föras bort.

2

338 665 Blomsterblandning låg (15–35) Såtid: slutet April–Maj–Juni Blomning: juni–september Höjd: 15–35 cm Innehåll: mellan 20–25 annueller Utsädesmängd: ca 3–5 gr/m² Minsta försäljningsenhet 100 gr Denna låga blandning har bra marktäckande egenskaper och ett brett färgspektra. Utmärkt att använda till refuger, skiljeytor mellan gång och cykelbanor. En utmärkt ”gåblandning”, där en mängd arter går att urskilja. Blomningsperioden är utsträckt pga dess sammansättning av tidig-, mellan- och senblommande sorter.

2

3

338 670 Blomsterblandning medel (30–60) Såtid: slutet April–Maj–Juni Blomning: juli–september Höjd: 30–60 cm Innehåll: mellan 15–20 annueller Utsädesmängd: ca 3–5 gr/m² Minsta försäljningsenhet 100 gr En blandning som passar utmärkt för ytor som snabbt ska visa färg. Sammansättning av sorter som snabbt kommer i blom och som följs av sorter med senare blomning. En blandning som ändrar karaktär och färg efterhand under sommaren. Utmärkt att använda till refuger, skiljeytor mellan gång och  cykelbanor samt rondeller och vägrenar.

3

Bilderna visar ett av utvecklingsstadierna på blandningen. Utseendet ändras kontinuerligt efterhand som de olika arterna har sin blomningsperiod.

74


blomsterblandningar 338 675 Fjäril- och Biblandning Såtid: slutet April–Juni Blomning: Juni–slutet september Höjd: 30–60 cm Innehåll: mellan 18–20 annueller Utsädesmängd: ca 3–5 gr/m² Minsta försäljningsenhet 100 gr En attraktiv blandning för fjärilar, bi och andra insekter. Även vacker blandning med stort prydnadsvärde pga sin mångfald av arter och sorter.

4

B l o m s t e r f r ö

4

338 680 Fågelblandning Såtid: slutet April–Juni Blomning: Juni–slutet september Höjd: 40–100 cm Innehåll: mellan 12–15 annueller Utsädesmängd: ca 3–5 gr/m² Minsta försäljningsenhet 100 gr En attraktiv blandning för en stor mängd småfåglar. Även vacker blandning med stort prydnadsvärde pga sin mångfald av arter och sorter. När blomningen är över bildas en stor mängd frökapslar som är attraktiva för fåglar.

5

338 685 Sommarblandning Såtid: slutet April–Juni Blomning: Juni–slutet september Höjd: 50–60 cm Innehåll: ca 10 annueller Utsädesmängd: ca 3–5 gr/m² Minsta försäljningsenhet 100 gr En fin blandning som ändrar färgnyanser under säsongen. Först blommar toner av blått för att senare övergå till kontraster mot röd-orange nyanser. Mot slutet av blomningsperioden uppträder stänk av rosa. Sammantaget en finstämd blandning som ger ett lugnt intryck.

6

5

Bilderna visar ett av utvecklingsstadierna på blandningen. Utseendet ändras kontinuerligt efterhand som de olika arterna har sin blomningsperiod.

6

75

Weibulls blomsterkatalog 2015  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you