Page 1

Rubus 'Black Cascade'

Lycopersicon 'Gigantomo' F1

Bidens 'Hawaiian Flare Compact Bicolor Star'

Petunia 'Pegasus ® Table Blue Star'

UNGPLANTER & FRØ VÅREN 2017 PLANTER FOR BED & BALKONG | SNITTBLOMSTER & BLOMSTERBLANDINGER GRESSKAR | STAUDER | GRESS | GRØNNSAKER I POTTER | GRØNNSAKER URTER | FRUKT


INNLEDNING

Sortiment våren 2017

Volmary ® planteforedlings- og informasjonssenter

GROW FOR GOLD ®

Kjære kunde!

GROW FOR GOLD – med våre verdifulle produkter, nyheter og hagebrukskunnskaper vil vi videreutvikle våre ferdigheter sammen med våre kunder og lykkes i den miljøvennlige sektoren. Vi er lidenskapelige overfor dette gyldne målet. ®

Vi gleder oss over å kunne presentere vår katalog ungplanter & frø våren 2017. Sortimentet består av de erfaringsmessig beste sorter og er utvidet med mange attraktive innovasjoner. Alle sorter har hevdet seg meget bra i internasjonal sammenheng. Vi presenterer ungplanter & frø i én og samme katalog, noe som er en klar fordel. Vi gir deg en optimal oversikt over vårt sortiment alt etter sesongen, noe som gjør det enklere å planlegge produksjonen. Insektvennlig og duft er to viktige verdiskapende egenskaper av blomster, grønnsaker, urter og frukt. Til merking av duftende og insekt- eller bievennlige sorter har vi tildelt spesielle symboler. Disse gjør det enklere for deg å velge sorter og sette sammen sortimentet – noe som er til stor glede for både hagevenner og naturen. Trio-sortimenter med blomster og urter er absolutt trendy og er en viktig del for handelen med bed- og balkongplanter. Uansett om det gjelder kombinasjonen av ulike sorter av samme art eller interspesifikke trioer – det som er viktig er at kombinasjonspartnerne forsterker hverandre når det gjelder voksemåte, farge og bruk i forbindelse med urter. Etter et intenst utviklingsarbeid kan vi tilby trio-ungplanter i mange attraktive kombinasjoner. Du finner en oversikt på sidene 4–6. Vi er stolte over vårt nye produktområde frukt. Vi tilbyr et komplett fruktsortiment fra deilige jordbær over saftige, kompakte ferskener til bær som trenger lite stell – og alt for en enkel kultivering som startes med ungplanter i brett.

Innhold Informasjon Plantemerkekonsepter Trio-sortimenter Planter for bed og balkong Snittblomster Blomsterblandinger Gresskar Stauder Gress

Frukt plantes mer og mer sammen med grønnsaker og urter i potter på terrasser og balkonger. Dette åpner for en spennende utvidelse av sortimentet i egen produksjon. Hagebruksforhandlernes merke 'Volmary ® ' med potter i helt forskjellige farger er blitt meget 1 populært. Hobbygartnernes nettside på www.volmary.com og målrettet aktivitet i sosiale medier som Facebook, Twitter & Co. skaper emosjonelle 'Volmary ® -merke opplevelsesver2-3 dener'. Mange gartnere og selgere har forstått at målrettet markedsføring under mottoet ® 4-6 'GROW FOR GOLD ' og tett samarbeid med alle de involverte partnerne fører til meget gode resultater innen hagebruk. 7-154 Bedre produkter og målrettet informasjon er avgjørende for din suksess. Våre internasjo155-186 nale kontakter med vitenskapsmenn, dyrkere, produsenter av ungplanter, produksjonsgartnere, salgsrepresentanter og media tilbyr deg både førstehåndskunnskap og dyrkede sorter i 187-189 verdensklasse. 190-217 Våre erfarne salgsrepresentanter og vårt kontorpersonale gir deg veiledning og råd ved spørsmål om sorter og kultivering. Dra nytte av denne fordelen. 218-281

Grønnsaker i potter

282-294 Med vennlig hilsen 295-304

Grønnsaker

356-366 Ledelsen og ansatte

Urter

367-375

Frukt

376-382

Innholdsfortegnelse

383-384

Generelle vilkår og betingelser Forklaring og kalender

385 Utbrettside på baksiden


Snittblomster

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

INFORMASJON

1

• Klassisk planteforedling innen blomster og grønnsaker • Utvikling av plantemerkekonseptene Volmary ® Plants og Kiepenkerl ® Profi-Line ® planter og Soul Plants ®

Produkter for høye kvalitetskrav Vår produksjonsbedrift produserer Volmary-ungplanter med den mest moderne dyrkings- og drivhusteknologien. Produksjonstrinnene følges av nøyaktig dyrkingsteknologi og klimastyring. Et dataassistert kvalitetssikringssystem sørger for at det kun er fylte brett med best mulig kvalitet som leveres. Takket være vår effektive logistikk vil du motta våre ungplanter raskt og til avtalt tid. Plantene sikrer høy kvalitetsstandard og sørger for trygg og vellykket viderekultivering.

Eksklusive sorter For å kunne tilby dine kunder et aktuelt sortiment av blomster og grønnsaker av høy kvalitet er det viktig med nye og spesielt effektive sorter. Volmary planteforedlings- og informasjonssenteret i Münster/Tyskland gir optimale muligheter for å bli bedre kjent med de nye sortene. Intensiv testing av sortene fører til nøyaktige og praktikable anbefalinger for kultivering. Det foretas kontroll av alle nye foredlete sorter både i drivhus og på våre forsøksfelter over flere år. Sortene testes også med tanke på egnethet for friland og bed.

Vi driver med klimanøytral plantedyrking! Det som står i fokus hos oss, er et bærekraftig engasjement for klimavern. Det er derfor helt avgjørende at vi unngår utslipp av CO2, f.eks. gjennom energieffektiv og dermed klimavennlig produksjon. I tillegg har vi bestemt oss til å bidra ytterligere til klimavern på frivillig basis. I samarbeid med Forest Carbon Group sørger vi for at de CO2-utslipp som dannes i vårt foretak, utlignes tilsvarende. Gjennom Forest Carbon Group investerer vi i et kontrollert skogreisingsprosjekt i Brasil. I forbindelse med dette prosjektet støtter vi diverse andre prosjekter for å forbedre sosiale og økonomiske forhold i Brasil. For nærmere informasjon om klimavernprosjektet, se www.forestcarbongroup.com.

Stauder

Vi jobber innen følgende områder i internasjonal sammenheng: • Produksjon og salg av vegetativt og generativt formerte ungplanter til blomster og grønnsaker og frukt • Formering og salg av frø (til blomster og grønnsaker) • Salg av løk til grønnsaker

Gress

Vi driver med klimanøytral plantedyrking gjennom utligning av CO2utslipp til

Bedriften Volmary GmbH er en uavhengig, mellomstor familiebedrift innen hagebruk og en ledende planteforedlingsbedrift i Europa. Vi ser oss selv som en sterk, innovativ partner innen handelsgartneriet og er med på å utvikle plantemerkekonsepter til spesialhandelen for hagebruk samt detaljhandelen for matvarer.

Grønnsaker i potter

Volmary – din uavhengige partner

Gresskar

Volmary-produksjon av ungplanter

Varemesser

Dato

Tema

Flower Trials 2016

Kébol B.V., Rijshornstraat 209, 1435 HH Rijsenhout, NL Nytt sted!

14.–17. juni 2016

Planter for bed og balkong, stauder, grønnsaks- og urtesortimenter, plantemerkekonsepter

Volmarykundedager 2016

Münster DE, 9.–11. august 2016 Volmary-planteforedlingssenter

Planter for bed og balkong, stauder, grønnsaks- og urtesortimenter, plantemerkekonsepter, direkte markedsføring

Volmarypotteplantedagen 2016

Münster DE, 30. november 2016 Volmary-planteforedlingssenter

Cyclamen, poinsettia

Volmaryvårblomstdagen 2017

Münster DE, Medio mars 2017 Volmary-planteforedlingssenter

Viola, primula, vårblomstrende stauder

Urter

Sted

Volmary-kundedager

Frukt

Begivenhet

Grønnsaker

Flere ganger i året inviterer vi deg til Volmary planteforedlings- og informasjonssenteret der du har mulighet til å informere deg om nyhetene blant sortene. Her er en oppsummering av de mest viktige begivenhetene:


PLANTEMERKEKONSEPTER

Sortiment våren 2017

2

Våre plantemerkekonsepter Troverdige markedsføringsstrategier skaper merverdier for produksjonsgartnere så vel som detaljhandlere og sluttkunder.

Soul Plants ® – urter og blomster for hagen og sjelen

Soul Plants ® – dette er urter og blomster for hagen og sjelen. Dette plantemerkekonseptet henvender seg til produsenter som selger sine produkter gjennom detaljhandelen med matvarer.

■ Et bredt sortiment med mange populære

Soul Plants ® står for livsstil og levesett. Produktlinjene Soul Food ® og Soul Flowers ® vekker interessen spesielt hos den yngre kundegruppen.

■ Sorter i topp kvalitet når det gjelder økono-

velvære- og convenience-produkter ■ Moderne, sofistikert design som resulterer i

spontankjøp som igjen gir ekstra omsetning misk kultivering hos produsenten og vellykket viderekultivering hos sluttkunden


Planter for bed & balkong

Sortiment våren 2017

sine varer gjennom hageforhandlere. Bak

■ Sorter som selger bra – mangfold som gjør

merket Volmary ® står vi med familiebedriftens navn.

glad! ■ Markedsføringsprogram gjennom hele året

Plantemerket Volmary ® forsyner premiumseg-

■ Moderne, frisk merkedesign i flere farger

mentet. Plantene kultiveres under lisens ved

■ Attraktiv presentasjon på salgsstedet

utvalgte hagebruksbedrifter og markedsføres via ■ Effektiv markedsføring gjennom flere kanaler hageforhandlere. Det som er mest avgjørende, GROW FOR GOLD ® – Det er mange fordeler i er produktenes kvalitet: Kun de beste sortene fra Volmary ® -planteverdenen som du kan dra profesjonell hagebruk, som garanterer vellykket nytte av.

Grønnsaker

hagebruk på hobbybasis, inkluderes i sortimentet.

Urter

der seg til produsenter som markedsfører

Frukt

Plantemerkekonseptet Volmary ® henven-

Grønnsaker i potter

Gress

Stauder

Gresskar

Merket Volmary ® – GROW FOR GOLD ®

PLANTEMERKEKONSEPTER

Snittblomster

3


TRIO-SORTIMENT

Sortiment våren 2017

4

411045 Calipetite ® Blue-Red-White

411302 Calibr. Calita ® Trio Deep Red-Scarlet-Orange

411312 Calibr. Calita ® Trio Pink Morn-Pink-Rose

411050 Calipetite ® White-Blue-Rose

411300 Calibr. Calita ® Trio Deep Red-Dark Blue-White

411315 Calibr. Calita ® Trio Velvet-Orange-Deep Yellow

411055 Calipetite ® Yellow-Blue-Red

411305 Calibr. Calita ® Trio D. Yellow-Dark Blue-D. Red

411430 Calibr. Calita ® Trio Double Yellow-Blue-Rose

NY

411060 Calipetite ® Yellow-Blue-Rose

411310 Calibr. Calita ® Trio Deep Yellow-Pink-Dark Blue

411425 Calita ® Double Trio Blue-Cherry-White


451025 Imp. Campos ® Trio

455320 Lobel. Regatta Mix

468255 Portul. Macarena

Snittblomster

451020 Imp. Campos ® Trio

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

TRIO-SORTIMENT

5

482085 Verb. Samira ® Trio Blue Eye-Burgundy-Pink Red

455025 Lobelia Laura Blue-White-Sky Blue

464550 Pegasus ® Trio Purple-Pink-White

482095 Verb. Samira ® Trio White-Peach-Scarlet

455510 Lobul. Lucia Trio

478630 Sutera Baristo ® Giga Trio White-Blue-Pink Eye

482280 Verb. Vectura ® Trio Deep Blue-Rose-White

NY

482090 Verb. Samira ® Trio

457775 Nemesia Lyric ® Trio Cherry-Lemon-White

478625 Sutera Baristo ® Giga Trio White-Blue-Lavender

Se neste side for flere trio-sorter ➜

Frukt

Urter

482275 Verb. Vectura ® Trio

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

Stauder

Gresskar

457780 Nemesia Lyric ® Trio Orange-Red-Yellow


TRIO-SORTIMENT

6

Sortiment våren 2017

496500 Andorra Blue-Red-Yellow

496550 Vaticano Blue-White-Yellow

496600 Caledonia Blue-Deep Blue-Purple

496595 Argentina White-Deep Blue-Blue

558000 Pizza

558100 Pizza Silver

NY

558200 Barbecue

558300 Barbecue Gold

NY

558500 Ice Tea

558400 Pasta Deluxe

NY

558600 Asia Wok

NY

558700 Punch Fix


Agastache aurantiaca

Hawaii F1

Orange Hummingbird Mint 1500

I-V

16-18

10-20

■ Serie med kompakt voksemåte, blomstrer tidlig ■ På grunn av sin ensartethet spesielt passende for pakker

6-7

Sort Apricot Sprite

11-13

8-10

14-16

Sortiment våren 2017

(x)

(x)

401500 Blue

336

Planter for bed & balkong

AGASTACHE

7

480 SEED

Middels blå

Apricot Sprite

401510 White

SEED

■ Attraktiv sommerblomst med aprikosoransje blomster ■ Godt forgreinet, buskete voksemåte, godt egnet til potter og beholdere ■ Sølvgrønt bladverk ■ Deilig duft 401225 Apricot Sprite

Snittblomster

Hvit

401400 Ariella ® Blue

SEED

FORBEDRET

Stauder

Gresskar

Aprikosoransje

401415 Ariella ® Violet

401420 Ariella ® White

401225 Apricot Sprite

7-10

4-6

401455 Ariella ® Power Blue

Sort

Blå

Ariella ®

10-11

5-7

14-16

-

-

Ariella ® Power

11-13

6-8

14-16

x

(x)

P/9

7

16-18

-

(x)

Hawaii F1

21-25*

17-23

17-20

-

x

Inticancha ®

19-25*

15-17

17-25

-

(x)

*) 1 plante/beholder

NY

128

45

Gul / oransje

402075 Indian Summer ®

45

Oransje / gul

128

402077 Summer Party ®

FORBEDRET Fiolett 401420 White

Summer Paradise

402070 Summer Breeze ®

Blå

401415 Violet

128

■ Alstroemeria med kraftig voksemåte, spesielt hardfør ■ Sterke blomsterfarger med attraktive markeringer ■ Ideell for kultivering i baljer og større beholdere

■ Kompakt voksende potteserie ■ God for planter i bed, langvarig blomstring ■ For sterke planter av høy kvalitet, høyde ca. 15 cm 51

Sort

Summer Paradise

Ariella ®

401400 Blue

Zinnia

Grønnsaker

18-20

Alstroemeria x hybrida

Urter

Blåkorg

NY

128

402078 Summer Time ®

Hvit

NY

401455 Ariella ® Power Blue

45

Rosa med gul hals 45

Hvit med rosa slør

Frukt

Ageratum houstonianum I-III

401510 Hawaii White F1

■ Kraftig bedvariant med store blomster ■ Meget god værbestandighet og forlenget blomstring ■ Ideell for sterke planter i potter og beholdere, høyde ca. 30 cm

Grønnsaker i potter

Ariella ® Power Blue

For flere sorter, se Internett ➜

1500

Gress

401500 Hawaii Blue F1


ALSTROEMERIA

8

Sortiment våren 2017

NY

Inticancha ®

FORTSETTELSE

■ Potteserie med kompakt voksemåte og meget god forgreining ■ Blomstrer hele sommeren og har attraktive, årete, koppelignende blomster ■ Et produkt av høy kvalitet for et førsteklasses sortiment av bedplanter, høyde ca. 30 cm

NY

402020 Inticancha ® Machu

402023 Inticancha ® M. White

NY 402000 Bryce

45

Lyseoransje

402002 Cabana

45

Lysegul

402005 Dark Purple

45

Mørkefiolett

402010 Doba

45

402025 Inticancha ® Maya

402028 Inticancha ® Moonlight

402030 Inticancha ® Navayo

402045 Inticancha ® Sunday

Mørkerød

402013 Imala

45

Rosa

402015 Kanika

45

Lakserød

402020 Machu

45

Fiolett

402023 Magic White

402070 Summer Paradise Summer Breeze ®

NY

45

Ren hvit

402025 Maya

45

Hvit med rosa midtpunkt

402028 Moonlight

NY

45

Hvit med lyselilla midtpunkt

402030 Navayo

45

Rosa

402040 Red

45

Rød

402051 Inticancha ® Sunshine

402045 Sunday

45

Rosa

402051 Sunshine

45

Rosa med lysegult midtpunkt

402052 Sunset

NY

45

Gul / rød

402060 White Pink Blush

45

Hvit med rosa flekker 402075 Summer Paradise Indian Summer

NY

402077 Summer Paradise Summer Party ®

402000 Inticancha ® Bryce

402002 Inticancha ® Cabana

402005 Inticancha ® D. Purple

402010 Inticancha ® Doba

402013 Inticancha ® Imala

402015 Inticancha ® Kanika

402040 Inticancha ® Red

NY

402078 SP Summer Time ®

402060 Inticancha ® White Pink Blush


Alternanthera dentata

Sortiment våren 2017 403285 White

336 SEED

Hvit

Parrot leaf

403290 Yellow

336 SEED

Gul 1300

I-III

22-24

4-10

5-6

403295 Elite Mix

180

336 SEED

Blanding

Sort Purple Knight

10-12

7-8

16-20

-

Planter for bed & balkong

ANTIRRHINUM

9

-

402800 Angelito ® Blue F1

402805 Angelito ® Purple F1

Purple Knight

402140 Purple Knight

Snittblomster

■ Strukturplante med mørkt bladverk og flat, sfærisk vekst ■ Varmetolerant ■ For fremhevet beplantning av bed og større beholdere SEED

402810 Angelito ® Rose F1

Gresskar

Mørkt bladverk

Stauder

403245 Leo Bicolor Cherry F1

402815 Angelito ® White F1

403250 Leo Bic. Yellow F1

403255 Leo Bronze F1

403270 Leo Red F1

403275 Leo Rose F1

403285 Leo White F1

403290 Leo Yellow F1

Antirrhinum majus 1500/1300

Angelonia x gardneri 5-7

5-6

10-12

16-18

(x)

(x)

x

-

x(potte)

Antirinca™

11-13/19*

8-10

10-16

(x)

x

Ribaro F1

11-13/19*

7-9

14-19

(x)

x

Generative sorter

■ Meget tidlig blomstring, for potter og pakker ■ Godt forgreinet, kompakt og meget ensartet voksemåte, høyde ca. 15 cm 403245 Bicolor Cherry

336 SEED

Bronserød 336 SEED

Rød

403275 Rose 336 SEED

336 SEED

Gul / rød

403270 Red 336 SEED

336 SEED

Hvit / kirsebærrosa

403255 Bronze 336 SEED

Rosa Hvit

-

14-16

403250 Bicolor Yellow 336 SEED

Fiolett

402815 White

14-16

7-9

Leo F1

Middels blå

402810 Rose

5-7

11-13/HB*

Urter

9-12

■ God, forlenget blomstring med topper full av blomster ■ Godt forgreinet vekst; nedskjæring er ikke nødvendig ■ Ideell for et stort antall planter per enhetsområde, høyde ca. 25 cm

402805 Purple

9-10/13*

Mephisto ® F1

*) 3 planter/ampel/beholder

Angelito ® F1

402800 Blue

5-7

Grønnsaker i potter

Leo F1

Sort Angelito ® F1

7-10

Grønnsaker

22-24

18-20

336 SEED

Rosa

403280 Violet

SEED

Fiolett 403295 Leo Elite Mix F1

Frukt

I-IV*

II-V

Sort

Summer snapdragon 1300 *) Lysspirende

Gress

Løvemunn

402140 Purple Knight


ANTIRRHINUM

10

Sortiment våren 2017

Argyranthemum frutescens

Generative sorter

Prestekrage

®

Mephisto Mix F1

Sort

■ Flertallige, meget tette blomstringer i varme, sterke farger ■ God, kontinuerlig blomstring ■ Flat, spredt voksemåte med godt forgreinete skudd ■ Ideell for ampler, blomsterkasser eller plantebed 403130 Mephisto ® Mix F1

Aramis ®

10-14

9-12

16-18

x

x-xx

Aramis ® Semi Double

10-14

9-12

16-18

x

x-xx

Aramis ® Double

10-14

9-12

16-18

x

x-xx

Limero

12-14

10-12

16-18

x

x-xx

Aramis ® ■ Potteserie med godt forgreinet, kompakt vekst ■ Sterke, klare blomsterfarger ■ Meget godt egnet til hagen og forlenget blomstring ■ Attraktive blomsterformer

SEED

Blanding

403500 Ribaro Mix F1

404902 Apricot

NY

Vegetative sorter

128

Aprikosefarget

404904 Cream Yellow

NY

Antirinca™

128

Lysegul

404915 Deep Rose

128

Dyprosa

■ Store blomster med røde markeringer på stabile, stående stilker ■ Tidlig og langvarig blomstring ■ Ideell for sterke planter i sesongen for balkongplanter, høyde ca. 30 cm 403000 Peachy

128

Ferskenfarget ®

403130 Mephisto Mix F1

403005 Yellow Gul med røde markeringer

Ribaro F1

128

404920 Fire 404925 Giga White

128

Hvit, med store blomster

404927 Ice

NY

128

Hvit

404930 Lemon

128

Sitrongul

404940 Mega White

128

Hvit, med store blomster

404945 Pink Eye

128

Rosa med mørkt øye

■ Meget ensartete planter med kraftig, godt forgreinet voksemåte ■ God for beholderproduksjon og strukturerte plantebed, høyde ca. 40 cm ■ Tidlig og langvarig blomstring

404950 Red

403480 Crimson

404965 White

128

Rød

404955 Rose

51

128

Rosa

404960 Snow

128

FORBEDRET Hvit

336 SEED

51

128

Hvit

Høyrød

403485 Rose

404970 White Eye

336 SEED

128

Hvit med mørkt øye

Intenst rosa

403490 White

404973 Yellow

336 SEED

NY

Hvit

403495 Yellow

NY

180

128

Lysegul

404974 Wine Red

336 SEED

Gul

403500 Mix

128

FORBEDRET Ildrød

51

128

Vinrød

336 SEED

Blanding 403005 Antirinca™ Yellow

NY

403480 Ribaro Crimson F1

403485 Ribaro Rose F1

403490 Ribaro White F1

403495 Ribaro Yellow F1

403000 Antirinca™ Peachy

404902 Aramis ® Apricot


Sortiment våren 2017

Snittblomster

NY

Planter for bed & balkong

ARGYRANTHEMUM

11

404904 Aramis ® Cream Yellow

404945 Aramis ® Pink Eye

404965 Aramis ® White

404950 Aramis ® Red

404970 Aramis ® White Eye

Gresskar

FORBEDRET

404920 Aramis ® Fire

404925 Aramis ® Giga Wh.

404940 Aramis ® M. White

Stauder

404915 Aramis ® D. Rose

NY

404927 Aramis ® Ice

404955 Aramis ® Rose

404973 Aramis ® Yellow

NY

404930 Aramis ® Lemon

404960 Aramis ® Snow

404974 Aramis ® Wine Red

Frukt

Urter

FORBEDRET

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

NY


ARGYRANTHEMUM

12

Sortiment våren 2017

Aramis ® Double

FORTSETTELSE

■ Fornemme, doble blomster i sterke farger ■ Kompakt, godt forgreinet voksemåte ■ Attraktivt supplement til et sortiment av høy kvalitet

Aramis ® Semi Double ■ Potteserie med godt forgreinet, kompakt voksemåte og halvveis doble blomster ■ Sterke, klare blomsterfarger 404975 Chocolate

404991 Cream White

NY

128

Kremhvit med mørkt øye

404980 Dark Pink

■ Tidlig blomstrende sort av typen 'Butterfly' ■ Godt forgreinet vekst med friskt bladverk ■ Store, fersk gule blomster ■ Forlenget blomstring 128

405100 Limero

Kremhvit

404995 Primrose

51

128

Lysegul 128

Lysegul 128

Mørkerosa

404982 Lemon

Limero

405010 White

128

Hvit 128

Lysegul

NY

405100 Limero

Asarina barclaiana Twining snapdragon 404975 Aramis ® Semi Double Chocolate

404991Aramis ® Double Cream White

1500/5000* *) Flernkornsfrø

II-III

18

12-18

4-5

Sort Horacio

12-19

8-9

15-20

-

-

Horacio Mix ■ Eksotiske blomster i flere farger ■ Middels sterkvoksende klatreplante med fine skudd ■ Meget dekorativ i ampler og beholdere med klatrestativ 405255 Horacio Mix Blanding

404980 Aramis ® Semi Double Dark Pink

404995 Aramis ® Double Primrose

404982 Aramis ® Semi Double Lemon

405010 Aramis ® Double White

405255 Horacio Mix

SEED


Sortiment våren 2017

Asparagus densiflorus Asparagus fern

1500/5000* XII-VI** 22-25 20-30 6-8 *) Flerkorns-frø **) Mørkespirende, la svelle på forhånd i varmt vann i 24 timer

Planter for bed & balkong

BEGONIA

13

Sort Cwebe

10-13

10-14

18-22

-

Meyeri

10-13

10-14

18-22

-

(x)

Sprengeri

10-13

10-14

18-22

-

(x)

Snittblomster

(x)

Cwebe

Grønt bladverk

Knollet begonia 1300

Plumosus nanus

SEED

(Grønn)

10-13

10-14

18-22

-

(x)

Plumosus nanus

■ Lange, kraftige skudd med skinnende, mørkegrønt bladverk ■ For kultivering i potter og som blomsterdekorasjon

22-24

7-12

7-8

Big™ F1

12-15

7-13*

16-20

-

-

Big™ DeluXXe F1

12-19

8-13*

16-20

-

-

*) 180-cellers brett

Big™ F1

■ Fint fjærdelt bladverk ■ For kultivering i potter og snittblomster

Sprengeri

XII-II

Sort

Sort

■ Tette, valseformete blad ■ For kultivering i potter og snittblomster

405355 Sprengeri

Begonia x benariensis

Asparagus fern

1500/5000* XII-VI** 22-25 20-30 6-8 *) Flerkorns-frø **) Mørkespirende, la svelle på forhånd i varmt vann i 24 timer

Meyeri

405350 Meyeri

Asparagus setaceus

Gresskar

180 SEED

405700 Gnom

405375 Plumosus nanus

180 SEED

(Grønn)

■ Serie med spesielt store blomster, ideell for bed- og beholderbeplantninger ■ Tidlig blomstring ■ Meget god presentasjon av blomster ■ Imponerende fargeeffekt i bed i både sol og skygge, høyde ca. 60 cm 406395 Pink with Green Leaf

NY

180 SEED

(Grønn)

180 SEED

Lyserosa (grønne blader)

406400 Red with Bronze Leaf

84

180 SEED

84

180 SEED

84

180 SEED

84

180 SEED

Stauder

405345 Cwebe

405355 Sprengeri

Gress

■ Kompakt, stående sort for kultivering i potter ■ Friske, bronserøde blader med fine nåler ■ Ideell for planting i boller og som grønn plante innendørs

406405 Red with Green Leaf Rød (grønne blader)

406410 Rose with Bronze Leaf Rosa (bronsefargete blader)

406415 Rose with Green Leaf Rosa (grønne blader)

Grønnsaker i potter

Rød (bronsefargete blader)

Se neste side for flere sorter ➜ Grønnsaker

405350 Meyeri

405375 Plumosus nanus

Asteriscus maritimus Gullmynt Sort Gnom

11-12/HB

14/20

12-16*

x

x

*) Avkjølingsfase (5 uker ved 8 °C) forbedrer dannelsen av blomster

Urter

Gnom ■ Spesielt kompakt, godt forgreinet voksemåte ■ Ideell for kultivering i potter og ampler ■ Runde, gullgule blomster 405700 Gnom

51

128

405345 Cwebe

406410 Big™ Rose with Bronze Leaf F1

Frukt

Gullgul


BEGONIA

14

Sortiment våren 2017

NY

FORTSETTELSE

406400 Big™ Red Br. Leaf

406405 Big™ Red Gr. Leaf

406405 Big™ Red with Green Leaf F1 (left) vs 406420 Big™ DeluXXe Red with Bronze Leaf F1 (right)

406415 Big™ Rose Gr. Leaf

NY

NY

406435 Big™ DeluXXe Rose with Green Leaf F1

406395 Big™ Pink with Green Leaf F1

Begonia x hybrida

Se forrige side for flere sorter

1300

■ Enkel begonia med kraftig, godt forgreinet voksemåte ■ Svært store blomster i sterke farger ■ Hardfør og lett å vedlikeholde uansett vær ■ Varmebestandig bladverk som beholder fargen også på solfylte steder ■ Ideell for imponerende beholdere og bedbeplantninger, høyde ca. 80 cm

NY NY NY NY

406425 Big™ Del. Rose Bro

7-8

Sort Braveheart F1

12-17

8-12*

16-20

-

-

Dragon Wing ® F1

12-17/HB

8-12*

16-20

-

-

Funky Pink F1

11-13/HB

7-8*

16-20

-

(x)

*) 84-cellers brett

Rød

180 SEED

84

180 SEED

84

180 SEED

406990 Braveheart F1

NY

406430 Big™ Del. Red Green

407000 Pink 407005 Red

Braveheart F1

Hvit med rosa kant

■ Sort med meget kraftig voksemåte og knopper som henger som vinger ■ Blomstrer konstant til frost ■ Meget store, sterke blomster ■ Ideell for sol og skygge, høyde ca. 50 cm 84

180 SEED

84

180 SEED

Rosa

84

Rosa (grønt bladverk)

NY

10-14

■ Enkel begonia for store potter og beholdere ■ Attraktive, tofargete blomster som gir en kontrast til plantenes mørke bladverk ■ Enkel kultivering ■ Sommerblomst som er lett å vedlikeholde for sluttkunden, høyde ca. 40 cm

Rød (grønt bladverk)

406435 Rose with Green Leaf

23-25

180 SEED

Rosa (bronsefarget bladverk)

406430 Red with Green Leaf

XII-II

84

Rød (bronsefarget bladverk)

406425 Rose with Bronze Leaf

Dragon Wing ® F1

Dragevingbegonia

Big™ DeluXXe F1

406420 Red with Bronze Leaf

406990 Braveheart F1

84

SEED


Sortiment våren 2017

NY

Begonia boliviensis Bolivia begonias

22-24

7-12

7-8

Bellavista ® Compact

12-13/HB

10-12

18-20

(x)

(x)

Bellavista ® Dark Leaf

12-13/HB

10-12

18-20

(x)

x

Bellavista ®

12-13/HB

10-12

18-20

(x)

x

Bellavista ® Double

12-13/HB

10-12

18-20

(x)

(x)

La Paz F1

11-13/HB

7-10

18-20

-

(x)

Sacramento F1

12-13/HB

7-10

18-20

(x)

x

Snittblomster

Sort

Bellavista ® Compact ■ Kompakt voksende Bolivia begonias med attraktive bjelleformete blomster ■ Meget god forgreining og presentasjon av blomster over bladverket ■ Ideell for kultivering i potter og bruken i mindre ampler

407000 Dragon Wing ® Pink F1

406530 Pink

NY

406540 White

NY

84

Hvit

406545 Yellow

NY

84

Lyserosa

406545 Bellavista ® Compact Yellow

Bellavista ® Dark Leaf ■ Bolivia begonias med mørkt bladverk og kraftig voksemåte ■ Kontrastrik fargekombinasjon av bladverks- og blomsterfargen ■ Attraktivt supplement til sortimentet i potter og ampler

Gresskar

XII-II

84

406555 Red

Lysegul

NY

406560 Salmon

NY

84

Rød 84

Lakserosa

Stauder

1300

Planter for bed & balkong

BEGONIA

15

407005 Dragon Wing ® Red F1

NY

NY

Gress

Funky Pink F1

NY

180 SEED

Rosa

406555 Bellavista ® Dark Leaf Red

406530 Bellavista ® Compact Pink

NY

NY

407035 Funky Pink F1

406540 Bellavista ® Compact White

406560 Bellavista ® Dark Leaf Salmon

Frukt

Urter

NY

Grønnsaker

407035 Funky Pink

Grønnsaker i potter

■ Begonia til balkongen med doble, overhengende blomster ■ Godt forgreinet voksemåte og kompakt plantestruktur ■ Enkel og sikker i kultivering og transport ■ Rik, uavbrutt blomst i ampler og større potter i sol og skygge


BEGONIA

16

Sortiment våren 2017

NY

Bellavista ®

NY

■ Overhengende begonia med store, bjelleformete blomster som står fritt over plantene ■ Meget kraftig, godt forgreinet voksemåte ■ Tolererer varme og tørre betingelser ■ Ideell for store ampler eller blomsterkasser 406595 Deep Orange

NY

406596 Lemon

NY

84

Rød

406620 Rose

NY

84

Lysegul

406615 Red

NY

84

Dyporansje

84

Rosa

406620 Bellavista ® Rose

406642 Bellavista ® Double Yellow

Bellavista ® Double

NY

La Paz F1

■ Fornemme, doble blomster i sterke farger ■ Overhengende, godt forgreinet voksemåte med godt fylt midtpunkt av planten ■ Ideell for kultivering i potter og ampler 406635 Red

NY

406638 White

NY

84

Hvit

406642 Yellow

NY

84

Rød

84

Lysegul

■ Mange klokkeformete blomster i attraktive farger ■ Godt forgreinete planter med kompakt, halvveis rett plantestruktur i potter og flat, sfærisk voksemåte med overhengende planter hos sluttkunden ■ Robust, frisk og motstandsdyktig mot tørke og varme ■ Ideell for kultivering i potter og kompakte ampler 406660 Appleblossom

180 SEED

Hvit med rosa skjær

406665 Orange

406595 Bellavista ® Deep Orange

180 SEED

Oransje

NY

NY

406670 Red

180 SEED

Rød

406675 Rose

180 SEED

Rosa

406596 Bellavista ® Lemon

406635 Bellavista ® Double Red

NY

NY

406660 La Paz Appleblossom F1

406615 Bellavista ® Red

406638 Bellavista ® Double White

406665 La Paz Orange F1

406670 La Paz Red F1


Sortiment våren 2017

Snittblomster

FORBEDRET

Planter for bed & balkong

BEGONIA

17

406675 La Paz Rose F1

406710 Sacramento White F1

406915 Beleaf ® Inca Night

406715 Sacramento Yellow F1

406905 Beleaf ® Evening Glow

Sacramento F1

406695 Orange

Gresskar

■ Hengende begonia, robust og med bjellete blomster i sterke farger, fra generativ formering ■ Godt forgreinet, frisk voksemåte ■ Tåler tørke og masse sol i perioder ■ Ideell for beplantninger med lite vedlikehold 180 SEED

Oransje

406700 Red

Stauder

SEED

Rød

406705 Rose

180 SEED

Rosa

406710 White

180 SEED

FORBEDRET Hvit 406715 Yellow

180 SEED

Lysegul

Begonia rex Gress

Kongebegonia Sort Beleaf ®

10-13

10-14

18-22

-

(x)

Grønnsaker i potter

Beleaf ® ■ Kongebegonia med dekorative blader som liker varme, godt egnet til frilandsdyrking og lang holdbarhet inne i huset ■ Stabile blader med unik markering og farge ■ Korte bladstilker og kompakt plantestruktur, ideell for pottedyrking ■ Ideell i skygge eller halvskygge utendørs, høyde ca. 20 cm 406905 Evening Glow

Grønnsaker

406910 Beleaf ® Inca Flame 84

Sølv / karminrosa

406910 Inca Flame

84

Rød med mørk nervatur

406915 Inca Night

84

Rød med mørk kant

406925 Morning Dew

84

Med grønne / rosa flekker Med sølvflekker

406700 Sacram. Red F1

406705 Sacram. Rose F1

84

406925 Beleaf ® Morning Dew

406935 Beleaf ® Yukon Frost

Urter

406935 Yukon Frost

Frukt

406695 Sacramento Orange F1


BEGONIA

Sortiment våren 2017

18

Begonia x elatior

Begonia x semperflorens

Begonia 1500

I-III

Begonia med trevlerot

23-25

10-14

7-8

1300

Sort

XII-II

22-24

10-14

6-8

Sort

Charisma ®

10-12

7-9*

16-18

-

x

*) 84-cellers brett

Doublet ®

10-12

7-8

16-20

-

-

Paso Doble

10-12

7-8

16-20

-

-

Brasil ® F1

Charisma

®

Super Olympia ® F1

■ Hardfør bedplante med kompakt voksemåte ■ Konstant blomstring, velegnet som gravplante 406800 Pink

54

84

SEED

54

84

SEED

54

84

SEED

Rosa

406805 Salmon Orange Lakseoransje

406810 Scarlet Skarlagensrød

P/9

5-7

16-20

-

-

9

6-9

16-20

-

-

Ganymed F1

9-11/17*

7-11

16-20

-

-

Florenzo F1

9-11

7-10

16-20

-

-

Marsala ® F1

P/9

5-7

16-20

-

-

Eurovision F1

P/9

7-10

16-20

-

-

Organdy ® F1

P/9

6-9

16-20

-

-

*) 3 planter/beholder

407165 Doublet ® White

Vegetative sorter

Paso Doble

Doublet ®

■ Serie med doble blomster og grønt bladverk ■ Godt forgreinet, ensartet voksemåte ■ En attraktiv supplering til Doublet ® -serien, høyde ca. 25 cm

■ Små, doble blomster over mørkt bladverk ■ Passer godt for solfylte og skyggete steder, spesielt for dyp beplantning ■ Sterk og hardfør med godt forgreinet voksemåte, høyde ca. 25 cm 407155 Red

407100 Candy Pink 128

407105 Cherry Red

128

Kirsebærrød

Rød

407160 Rose

128

Lyserosa

128

Rosa

407165 White

128

Hvit

407100 Paso D. Candy Pink

407105 Paso D. Cherry Red

Sorter med grønt bladverk

406800 Charisma ® Pink

Brasil ® F1

407155 Doublet ® Red

■ Den meget tidlige blomstringen og kompakte plantestrukturen er imponerende ■ Meget god for potter og pakker ■ Spesielt ensartet voksemåte og blomstringsperiode ■ Fargeintensiteten av blomstene setter nye standarder, høyde ca. 15 cm 407345 Orange

NY

336

480 SEED

336

480 SEED

336

480 SEED

336

480 SEED

336

480 SEED

336

480 SEED

Oransje

407350 Pink

FORBEDRET Lyserosa 407360 Rose

FORBEDRET Rosa 406805 Charisma ® Salmon Orange

407370 Rose Blush

FORBEDRET Hvit med rosa kant 407380 Scarlet

FORBEDRET Skarlagensrød 407390 White

FORBEDRET Hvit 407400 Mix

FORBEDRET Blanding 406810 Charisma ® Scarlet

407160 Doublet ® Rose

336 SEED


NY

407345 Brasil ® Orange F1

Sortiment våren 2017

FORBEDRET

407350 Brasil ® Pink F1

407560 S. Olympia ® Pink F1

FORBEDRET

Snittblomster

FORBEDRET

407550 S. Olympia Bic. F1

Planter for bed & balkong

BEGONIA

19

407360 Brasil ® Rose F1

407370 Brasil ® Rose Blush F1

407590 S. Olympia White F1

407780 Ganymed Rose F1

407570 Super Olympia ® Red F1

407785 Ganymed Scarlet F1

Stauder

Gresskar

FORBEDRET

407380 Brasil ® Scarlet F1

Super Olympia ® F1

Florenzo F1 ■ Isbegonia med doble, små blomster ■ Kompakt og godt forgreinet voksemåte, høyde ca. 20 cm ■ Utvider sortimentet til salg av potteplanter av høy kvalitet

■ Sfærisk, kraftig voksemåte for kultivering i potter ■ Meget ensartet avling ■ Spesielt store blomster og meget hardfør ■ Meget god for bed, høyde ca. 25 cm 180

336

480 SEED

180

336

480 SEED

180

336

480 SEED

180

336

480 SEED

180

336

480 SEED

Hvit med rosa kant

407955 Red

Ganymed F1

Rosa

407570 Red

407960 White

Skarlagensrød

407580 Rose Mørkerosa

407590 White Hvit

407600 Mix Blanding

480 SEED

■ Sterke, hardføre planter med store blomster ■ Godt forgreinet, ideell for planting i bed ■ Varmebestandig ■ Høyde over bed: ca. 30 cm 407775 Bicolor

SEED

Rød SEED

Hvit

336 SEED

Urter

407560 Pink

407580 Super Olympia ® Rose F1

Rosa / hvit

407780 Rose

336 SEED

Rosa

407785 Scarlet

336 SEED

Skarlagensrød

407790 White

336 SEED

Hvit 407955 Florenzo Red F1

407960 Florenzo White F1

Frukt

407550 Bicolor

Grønnsaker

407790 Ganymed White F1

407390 Brasil ® White F1

Grønnsaker i potter

Gress

FORBEDRET


BEGONIA

20

Sortiment våren 2017

Sorter med mørkt bladverk Marsala ® F1 ■ De sterke, store blomstene bygger en kontrast til det mørke, kraftige bladverket ■ Tidlig blomstring med ensartet, kompakt sfærisk struktur, høyde ca. 18 cm 408140 Bicolor

180

336

480 SEED

Hvit med rød kant

408150 Deep Rose

SEED

Dyprosa

408160 Pink

336 SEED

Sterk rosa

408170 Rose

180

336

480 SEED

408190 Marsala ® White F1

180

336

480 SEED

Eurovision F1

180

336

480 SEED

408265 Eurovision Rose F1

Rosa

408180 Scarlet Skarlagensrød

408190 White Hvit

408200 Mix

336 SEED

Blanding

■ Serie med mørkt bladverk og sterk, bred plantestruktur ■ Middelstidlig blomstring, store blomster ■ Tåler varme og sol ■ Ideell for bedbeplantning i offentlige grøntanlegg, høyde ca. 20 cm 408255 Bicolor

Organdy ® F1

480 SEED

■ Blanding av planter, rik i kontrast med grønt og brunt bladverk ■ Fargerikt spektrum med hvite, rosa og røde blomster

480 SEED

408250 Organdy ® F1

Hvit med rød kant

408260 Red

Blanding av varianter med grønt og brunt bladverk

408265 Rose

336

480 SEED

Blanding

Rød 480 SEED

Rosa 408140 Marsala ® Bicolor F1

408160 Marsala ® Pink F1

408270 White

480 SEED

Hvit

408275 Mix

480 SEED

Blanding

408170 Marsala ® Rose F1

408255 Eurovision Bicolor F1

408270 Eurovision White F1

408250 Organdy ® F1

Begonia x tuberhybrida Knollet begonia 1500

XI-I

23-25

10-14

8-10

Sort Beluga ®

10-12

8-10

16-18

-

-

Belina

11-13/HB

8-10

16-20

-

x(potte)

Rosana ® Champagner

11-13/HB

8-10* 16-18

-

x(potte)

Nonstop ® Joy F1

12-15

8-11* 16-18

-

(x)

Tubby ® F1

10-12

6-8*

16-18

-

(x)

Nonstop ® F1

11-12

7-9*

16-18

-

x

Nonstop ® Mocca F1

11-12

8-10* 16-18

-

(x)

11-12

8-10* 16-18

-

xx

11-13/HB

8-10* 16-18

-

xx(potte)

Pin-Up ® F1 Illumination ® F1

408180 Marsala ® Scarlet F1

408260 Eurovision Red F1

*) 84-cellers brett


Sortiment våren 2017

Beluga ® ■ Produserer mange små, ensartete, doble blomster ■ Meget godt forgreinet, kompakt voksemåte med mørkt bladverk ■ Godt egnet for dyp beplantning, høyde ca. 20 cm 408302 Deep Orange

84

Snittblomster

Dyporansje

408305 Orange

84

Oransje

408308 Scarlet

84

Skarlagensrød

408310 Yellow

84

408310 Beluga ® Yellow

408355 Belina Creme

NY

Stauder

Gresskar

Gul

Planter for bed & balkong

BEGONIA

21

Belina

408350 Apricot

408357 Belina Coral

Gress

408302 Beluga ® Deep Orange

■ Hengende begonia med jevn, rund plantestruktur ■ Rikelig med middels store, tette, doble blomster ■ Strålende, moderne blomsterfarger ■ God soltoleranse ■ Ideell for kultivering i ampler og potter 84

Aprikosfarget

408355 Creme

84

NY

84

Korallrosa

408365 Orange

84

Oransje

408375 Yellow

NY

84

Gul

408305 Beluga ® Orange

408365 Belina Orange

408308 Beluga ® Scarlet

408350 Belina Apricot

408375 Belina Yellow

Frukt

Urter

NY

Grønnsaker

408357 Coral

Grønnsaker i potter

Kremhvit


BEGONIA

22

Sortiment våren 2017

Rosana ® Champagner

NY

Tubby ® F1 ■ Meget kompakt voksemåte ■ Meget tidlig blomstringsserie med store blomster ■ Meget ensartet voksemåte og tidlighet ■ Ideell for produsenter

■ Spesiell plante med meget store, champagnefargete blomster ■ Kompakt, overhengende voksemåte, meget ensartet ■ Passer godt for kultivering i potter og ampler ■ Ideell for plasser med vekslende sol og halvskygge

408610 Deep Rose

408400 Rosana ® Champagner

408625 Orange

84

84

180 SEED

84

180 SEED

Kirsebærrosa

Champagnefarget

Oransje

408626 Peach Bicolor

NY

84

SEED

Lys laksefarge med mørk kant

408627 Pink

84

180 SEED

84

180 SEED

84

180 SEED

84

180 SEED

84

180 SEED

Lyserosa

408630 Red

408626 Tubby ® Peach Bicolor F1

Rød

408645 White Hvit

408650 Yellow Gul

408660 Mix Blanding

408400 Rosana ® Champagner

408645 Tubby ® White F1

408627 Tubby ® Pink F1

408610 Tubby ® Deep Rose F1

408630 Tubby ® Red F1

408625 Tubby ® Orange F1

408650 Tubby ® Yellow F1

Nonstop ® Joy F1 ■ Knollbegonia med halvveis hengende voksemåte ■ Store, sterke blomster med god presentasjon over planten ■ Den kompakte plantestrukturen forenkler transport og markedsføring ■ Ideell for ampler og tunge potteplanter 408790 Yellow

NY

84

SEED

Gul

NY

408790 Nonstop ® Joy Yellow F1


Sortiment våren 2017

Nonstop ® F1 ■ Standardsort med tidlig blomstring og store blomster ■ Kraftig vekst med god basal forgreining ■ Imponerende vitalitet og rikt fargespekter 408800 Appleblossom

84

180 SEED

84

180 SEED

84

180 SEED

54

84

180 SEED

54

84

180 SEED

54

84

180 SEED

84

180 SEED

54

84

180 SEED

54

84

180 SEED

84

180 SEED

84

180 SEED

Planter for bed & balkong

BEGONIA

23

Hvit blomst med rosa bakside

408805 Apricot

54

408825 Deep Rose

Snittblomster

Aprikosfarget Dyprosa

408855 Orange Oransje

408860 Pink

408825 Nonstop ® Deep Rose F1

408875 Nonstop ® Rose Petticoat F1

408855 Nonstop ® Orange F1

408880 Nonstop ® White F1

408800 Nonstop ® Appleblossom F1

408860 Nonstop ® Pink F1

408885 Nonstop ® Yellow F1

408805 Nonstop ® Apricot F1

408865 Nonstop ® Red F1

408890 Nonstop ® Yellow with Red Back F1

Lyserosa

408865 Red Rød

408875 Rose Petticoat 408880 White

Gresskar

Hvit med rosa blomsterkanter Hvit

408885 Yellow Gul

408890 Yellow with Red Back Gul med rød bakside

408900 Mix

54

Frukt

Urter

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

Stauder

Blanding


BEGONIA

24

Sortiment våren 2017

Nonstop ® Mocca F1 ■ Serie med mørkt bladverk og strålende blomsterfarger ■ Kompakt vekst og godt forgreinet ■ Attraktivt supplement til standardsortimentet 408903 Bright Orange

84

180 SEED

84

180 SEED

84

180 SEED

84

180 SEED

84

180 SEED

84

180 SEED

84

180 SEED

84

180 SEED

Lysende oransje

408905 Cherry Kirsebærrosa

408910 Deep Orange Dyporansje

408915 Pink Shades Rosafarger

408925 Scarlet Skarlagensrød

408930 White

408915 Nonstop ® Mocca Pink Shades F1

408975 Pin-Up ® Flame F1

408925 Nonstop ® Mocca Scarlet F1

408980 Pin-Up ® Rose F1

Hvit

408940 Yellow Gul

408950 Mix Blanding

408905 Nonstop ® Mo. Cherry F1

408930 Nonstop ® Mo. White F1

Illumination ® F1 ■ Meget lang, knollet begonia for ampler og blomsterkasser ■ Dekorative blomster på elegante skudd med god forgreining 409100 Apricot

54

84

180 SEED

84

180 SEED

84

180 SEED

84

180 SEED

84

180 SEED

84

180 SEED

84

180 SEED

84

180 SEED

84

180 SEED

Oransje-aprikosfarget

409105 Golden Picotee Gull med rød kant

409107 Lemon Sitrongul

409110 Orange Oransje 408903 Nonstop ® Mocca Bright Orange F1

409115 Peaches 'n Cream

408940 Nonstop ® Mocca Yellow F1

Aprikosfarget-rosa

409125 Salmon Pink

Pin-Up ® F1

Lakserosa

■ Store, enkle blomster i strålende, spesielle farger som måler opptil 12 cm ■ Kraftige og hardføre planter 408975 Flame

84

SEED

84

SEED

Gul med oransje kant

408980 Rose Hvit med rosa kant

408910 Nonstop ® Mocca Deep Orange F1

409130 Scarlet

54

Skarlagensrød

409135 White Hvit

409140 Mix Blanding

54


Bidens ferulifolia Lusfrø Sort Bellamy White

12-14/HB

10-14

10-14

xx

Pink Princess

12-14

10-14

10-14

x

xx

Sir Francis

11-12/HB

10-14

10-14

x

(x)

Bill's Medaillon

xx

11-12/HB

9-13

10-14

x

(x)

Port Royal

10-12

10-14

10-14

x

(x)

Port Royal Double

11-12

10-13

10-14

x

(x)

Yellow Pearl

11-12/HB

9-13

10-14

x

(x)

Goldita

11-13/HB

10-14

10-14

x

xx

Taka Tuka

11-13/HB

10-14

10-14

x

xx

Bellamy White 409125 Illumination ® Salmon Pink F1

■ Meget kraftig sort med hvite blomster ■ To gangers beskjæring fører til en mer ensartet plantestruktur ■ En god kontinuerlig plante i blomst for større potter 409800 Bellamy White

51

128

Stauder

Hvit

Gresskar

409100 Illumination ® Apricot F1

Planter for bed & balkong

Sortiment våren 2017

Snittblomster

BIDENS

25

409130 Illumination ® Scarlet F1

Gress

409105 Illumination ® Golden Picotee F1

Pink Princess ■ Store, hvite blomster med påfallende rosa markeringer ■ Sfærisk vekst med tett bladverk og stive stilker ■ Ideell for produksjon i potter og beholdere 409870 Pink Princess

51

128

Grønnsaker i potter

409800 Bellamy White

Hvit med rosa striper

Grønnsaker

409135 Illumination ® White F1

409110 Illumination ® Orange F1

409870 Pink Princess

Frukt

Urter

409107 Illumination ® Lemon F1


BIDENS

26

Sortiment våren 2017

Goldita

FORTSETTELSE

Sir Francis ■ Bidens med store blomster og kompakt voksemåte ■ Gullgule blomster med tett blomsterbladring dekker også midtpunktet av planten ■ Flat, sfærisk plantestruktur med god forgreining ■ Ideell for små ampler 409820 Sir Francis

51

180

Gullgul

■ Meget tidlig pottesort med store, gullgule blomster ■ Godt forgreinete planter med mørkegrønt, friskt bladverk ■ Ideell for kultivering i potter og kompakte ampler

NY

409760 Goldita

51

180

Gullgul

Taka Tuka ■ Store, tofargete blomster med kremgule topper i harmonisk kontrast til det gylne midtpunktet ■ Middels kraftig voksemåte, ideell for større potteplanter og kompakte ampler ■ Robust, godt forgreinet voksemåte

Bill's Medaillon

409690 Bill's Medaillon

■ Store, gule blomster ■ Godt forgreinet voksemåte, overhengende vekst senere ■ Ideell for sterke potteplanter og blomstrende ampler hos sluttselger

409770 Taka Tuka

51

409720 Port Royal

180

Gul med kremgule topper

180

Gullgul

Port Royal ■ Gullgule blomster, halvveis doble blomster ■ Flat, sfærisk plantestruktur ■ Mørkegrønt bladverk ■ Ideell for kultivering i potter så vel som for planting i boller og beholdere 409720 Port Royal

409725 Port Royal Double

180

Gullgul, halvveis dobbel

Port Royal Double ■ Doble blomster i sterk gullgul farge med like kroneblader ■ Meget kompakt, sfærisk plantestruktur med god forgreining ■ Mørkegrønt bladverk som fremhever blomstenes lysende farge ■ Ideell for kultivering i potter så vel som planting i boller og beholdere 409725 Port Royal Double

409740 Yellow Pearl

409820 Sir Francis

NY

180

Gullgul

Yellow Pearl ■ Meget kompakt vekst, halvsfærisk voksemåte ■ Potter er godt dekket med blomster ■ Tidlig blomstring ■ Ideell for produsenter 409740 Yellow Pearl

180

Gullgul 409690 Bill's Medaillon

409760 Goldita


Sortiment våren 2017

Hawaiian Flare Giant ■ Bidens med store blomster og attraktive, sterke blomsterfarger ■ Kraftig, men godt forgreinet voksemåte ■ Berikelse av et førsteklasses sortiment hos sluttselgeren ■ Ideell for potteplanter og ampler av høy kvalitet 409955 Yellow Red Tip

51

128

Gul med oransjerøde topper

Snittblomster

NY

Planter for bed & balkong

BIDENS

27

Gresskar

NY

409770 Taka Tuka

Bidens triplinervia Stauder

Lusfrø Sort

Hawaiian Flare

12-14/HB

10-13

10-14

Hawaiian Flare Giant

12-14/HB

10-13

10-14 x-xx

xx

Hawaiian Flare Compact

11-13/HB

10-12

10-14 x-xx

x

xx

xx

409955 Hawaiian Flare Giant Yellow Red Tip

■ Oransje og røde blomsterfarger som berikelse av Bidens-sortimentet ■ Planter med kraftig voksemåte ■ God reaksjon på hemmere ■ Rik blomstring i løpet av hele sommeren ■ Attraktiv næringskilde for bier ■ Ideell for store ampler og potter 409910 Orange Yellow Brush

51

128

51

128

Hawaiian Flare Compact ■ Halvsfærisk, kompakt Bidens med en usedvanlig sterk blomsterfarge ■ God blomsterpresentasjon over bladverket ■ Rik blomstring i løpet av hele sommeren ■ Ideell for kultivering i potter og mindre ampler 409945 Bicolor Star

NY

51

128

Rød / gul

Oransje med gult midtpunkt

409912 Orange Yellow Centre Oransje med gult midtpunkt

409935 Red Star

NY

128

Gul med rød stjerne 409912 Hawaiian Flare Orange Yellow Centre

NY

409910 Hawaiian Flare Orange Yellow Brush

409935 Hawaiian Flare Red Star

409945 Hawaiian Flare Compact Bicolor Star

Frukt

Urter

NY

Grønnsaker

NY

Gress

NY

Grønnsaker i potter

Hawaiian Flare


BRACHYSCOME

Sortiment våren 2017

28

Brachyscome x multifida

Surdaisy

Blåstråle Sort

Delight Dark Mauve

10-12/HB 10-12/14 12-14

x

-

Balou ® Violet

11-13/HB 10-12/14 12-14

x

(x)

Surdaisy

10-12/HB 10-12/14 12-14

x

(x)

■ Spesielle blomsterfarger som supplement til standardsortimentet ■ Kraftig, bred plantestruktur 410070 Strawberry Pink

Delight Dark Mauve

410075 White

51

180

Hvit

■ Tidlig og rik blomstring ■ Meget kompakt, godt forgreinet voksemåte ■ Meget konstant blomstring ■ Intenst fargete, fiolettblå blomster ■ Meget bestandig mot meldugg 410005 Delight Dark Mauve

180

Rosa

410560 Golden Bunch F1

180

Fiolettblå

Calendula officinalis Marigull 1500

II-VI

15-20

10-14

4-5

Sort Calypso

9-14*

8-10

8-12

-

xx

*) 1-3 planter/potte **) tidlig kultur

Calypso ■ Potte- og bedplante med kompakt voksemåte og hardføre stilker ■ Blomster i sterke farger som blomstrer fritt over bladverket, høyde ca. 25 cm

410070 Surdaisy Strawberry Pink

410705 Orange with Black Eye

336 SEED

Oransje med svart øye

410715 Yellow with Black Eye

410005 Delight Dark Mauve

336 SEED

Gul med svart øye

Balou ® Violet ■ Sort med store blomster for kultivering av sterke potteplanter og ampler ■ Intenst fargete blomster ■ Kraftig, godt forgreinet plantestruktur og mørkegrønt, bredt bladverk 410050 Balou ® Violet

180

Fiolettblå 410075 Surdaisy White

410705 Cal. Orange Black Eye

410715 Cal. Yellow Black Eye

Calendula x hybrida

Calceolaria integrifolia

Ringblomst

Hagetøffel

Sort 1500 XI-II 15* 10-14 *) spirehemning mulig f.o.m. 16° C, lysspirende

Winter Wonders

5-6

9-10

8-9

12-15

-

■ Blomstrer meget tidlig, kompakt pottesort ■ Store, gullgule blomster, høyde ca. 25 cm

Gul

(x)

x

336 SEED

■ Varig ringelblomst med sfærisk voksemåte, ideell for bed og kar ■ Attraktive blomster i spesielle farger ■ Melduggresistent og værbestandig, med forlenget blomstring ■ Tidlig blomstring, kulderesistent, ideell for en tidlig start av bedplantesesongen 410635 Peach Polar Oransje

410050 Balou ® Violet

10-16

x

Golden Bunch F1

410560 Golden Bunch F1

8-12

Winter Wonders

Sort Golden Bunch F1

11-13

84


Snittblomster

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

CALIBRACHOA

29

411000 Calipetite ® Blue

410635 Winter Wonders Peach Polar

411020 Calipetite ® White

Calibrachoa x hybrida Småblomstret superpetunia Calipetite ®

10-12

9-12

14-16

(x)

-

Calipetite ® Trio

11-13

9-12

14-16

(x)

-

Calita ®

10,5-12/HB* 9-11/13

14-16

x

x

Calita ® Special

12-14/HB* 9-12/13

14-16

x

x-xx

Calita ® Double

14-16

x

x

12-14/HB* 9-11/13

14-16

x

x

Calita ® Double Trio

12-14/HB* 9-11/13

14-16

x

x

Calita ® Super

12-13/HB* 10-11/13 12-14

x

xx

Stauder

10,5-12/HB* 9-11/13

Calita ® Trio

Gresskar

Sort

*) 1-3 planter/ampel

Calipetite ® 411025 Calipetite ® Yellow

411045 Blue-Red-White

128

411055 Yellow-Blue-Red

128

411060 Yellow-Blue-Rose

128 128 128

50

Gul / blå / rosa

Hvit

411025 Yellow

50

Gul / blå / rød

Rosa

411020 White

50

Hvit / blå / rosa

411010 Calipetite ® Red

Se side 4 ff. for alle trioungplanter.

Gul

411050 Calipetite ® White-Blue-Rose

411055 Calipetite ® Yellow-Blue-Red

411060 Calipetite ® Yellow-Blue-Rose

Urter

411045 Calipetite ® Blue-Red-White

Grønnsaker i potter

411050 White-Blue-Rose

128

Rød

411015 Rose

50

Blå / rød / hvit

Hvit med rosa nervatur

411010 Red

Gress

■ Blanding av 3 ensartet voksende farger i en ungplante ■ Ideell for produksjon av attraktive 'Trio'-potter

Mørkeblå

411008 Pink Vein

Calipetite ® Trio

Grønnsaker

411000 Blue

411008 Calipetite ® Pink Vein

411015 Calipetite ® Rose

Frukt

■ Meget kompakt serie med godt forgreinet voksemåte og rik blomstring ■ Kan kultiveres uten bruk av veksthemmere ■ Ideell for høy områdeintensitet og mindre potter ■ Attraktive planter for boller og kombinasjonsbeplantning med andre kompakte vekstserier, høyde ca. 15 cm


CALIBRACHOA

30

Sortiment våren 2017

Calita ® ■ Halvrund calibrachoa med godt forgreinet voksemåte ■ Elastiske, bruddsikre skudd ■ Hele serien går enhetlig i blomstring ■ Sent lukkende blomster i sterke farger 411200 Appleblossom

128

Lyserosa

411202 Blue Eye

128

Lyseblå med mørkeblått øye

411205 Dark Blue

51

128

51

128

51

128

51

128

Mørkeblå

411210 Deep Red Dyprød

411215 Deep Yellow

411205 Calita ® Dark Blue

411240 Calita ® Orange

411215 Calita ® Deep Yellow

411265 Calita ® Rose

411243 Calita ® Peach Morn

411202 Calita ® Blue Eye

411270 Calita ® Scarlet

411210 Calita ® Deep Red

411245 Calita ® Pink

411275 Calita ® Sunrise

Dypgul

411240 Orange Oransje

411243 Peach Morn

128

Aprikosfarget med rødt øye

411245 Pink

51

128

51

128

Rosa

411250 Pink Morn Lyserosa med rødt øye

411265 Rose

128

Mørkerosa med lys hals

411270 Scarlet

128

Skarlagensrød

411275 Sunrise

51

128

51

128

51

128

Lyseoransje med rødt øye

411285 Velvet Purpurfiolett

411290 White Hvit

411292 White Rose Vein

128

Hvit med rosa nervatur

411295 Yellow Red Morn

128

Gul med rødt midtpunkt


CALIBRACHOA

Sortiment våren 2017

NY

411295 Calita ® Yellow R. Morn

Planter for bed & balkong

31

411200 Calita ® Appleblossom

411330 Apricot Shades 411335 Blue Star

NY

128

Rosa / kremgul

411365 Sky Blue

NY

128

Rosa stjernet

411352 Pink Vanilla

NY

128

Kirsebærrosa stjernet

411350 Pink Star

NY

128

Blå stjernet

411340 Cherry Star

NY

NY

128

Aprikosfarget / gul

Gresskar

NY

411340 Calita ® Special Cherry Star

128

Stauder

411250 Calita ® Pink Morn

■ Attraktive spesielle farger og sjatteringer ■ Berikelse av standardsortimentet for et utvidet sortiment ■ Intensiteten på blomsterfargen er avhengig av forholdene under kultiveringen ■ Ideell for tunge potteplanter og ampler

Snittblomster

Calita ® Special

Lyseblå farger

411285 Calita ® Velvet

411350 Calita ® Special Pink Star

NY

411290 Calita ® White

411352 Calita ® Special Pink Vanilla

411330 Calita ® Special Apricot Shades

NY

411292 Calita ® White Rose Vein

411335 Calita ® Special Blue Star

411365 Calita ® Special Sky Blue

Frukt

Urter

NY

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

NY


CALIBRACHOA

32

Sortiment våren 2017

NY

Calita ® Double ■ De doble blomstene har en effekt av små, sjarmerende roseblomster ■ God blomstring også i regnvær pga. doble blomster ■ Passer godt sammen med Calita ® -serien når det gjelder voksemåte og blomstringsegenskaper ■ Ideell for potter og ampler, også som 'Trio'-fargekombinasjon

Calita ® Trio ■ Attraktive fargekombinasjoner for produksjon av 'Trio'-potter og ampler ■ Sorter som passer godt sammen når det gjelder voksemåte og blomstringsegenskaper 411300 Deep Red-Dark Blue-White

50

Mørkerød / mørkeblå / hvit

411302 Deep Red-Scarlet-Orange

50

Dyprød / skarlagensrød / oransje

411400 Blue

128

411305 Deep Yellow-Dark Blue-Deep Red

FORBEDRET Lyseblå 411402 Cherry

128

411310 Deep Yellow-Pink-Dark Blue

Kirsebærrød

411404 Pink

NY

128

411312 Pink Morn-Pink-Rose

411404 Calita ® Double Pink

128

FORBEDRET

FORBEDRET Rosa 411408 White

50

Gul / rosa / mørkeblå

Lyserosa

411405 Rose

50

Gul / mørkeblå / mørkerød

50

Lyserosa med øye / rosa / mørkerosa med lys hals

411315 Velvet-Orange-Deep Yellow

50

Purpurviolett / oransje / gul

128

Hvit

411410 Yellow

128

Calita ® Double Trio

Lysegul

■ Harmonisk fargekomposisjon med doble blomster ■ Ensartet når det gjelder blomstring og voksemåte ■ Ideell for ampler og potteplanter av høy kvalitet 411425 Blue-Cherry-White

NY

50

Blå / kirsebærrød / hvit

411430 Yellow-Blue-Rose Lysegul / lyseblå / rosa 411405 Calita ® Double Rose

FORBEDRET

411400 Calita ® Double Blue

411408 Calita ® Double White

411300 Calita ® Trio Deep Red-Dark Blue-White

411402 Calita ® Double Cherry

411410 Calita ® Double Yellow

411302 Calita ® Trio Deep Red-Scarlet-Orange

50


Sortiment våren 2017

Snittblomster

NY

Planter for bed & balkong

CALIBRACHOA

33

411425 Calita ® Double Trio Blue-Cherry-White

411600 Calita ® Super Blue

411310 Calita ® Trio Deep Yellow-Pink-Dark Blue

411430 Calita ® Double Trio Yellow-Blue-Rose

411605 Calita ® Super Blushing Pink

Stauder

Gresskar

411305 Calita ® Trio Deep Yellow-Dark Blue-Deep Red

Gress

Se side 4 ff. for alle trioungplanter.

Calita ® Super

411600 Blue

Grønnsaker i potter

■ Serie med meget store blomster og spesielt strålende blomsterfarger ■ Sterk, flat og sfærisk voksemåte ■ Ideell for kjølig kultivering i potter og ampler og for meget tidlig salg ■ God værbestandighet og varmetoleranse; god, forlenget blomstring på sommeren ■ Selvrensende pga. bladverk som ikke kleber 128

411312 Calita ® Trio Pink Morn-Pink-Rose

411605 Blushing Pink

128

411607 Calita ® Super Cherry

Lyserosa

411607 Cherry

128

Kirsebærrosa

411612 Pink

128

Grønnsaker

Mørkeblå

Rosa

411620 Terracotta

128

411315 Calita ® Trio Velvet-Orange-Deep Yellow

411612 Calita ® Super Pink

411620 Calita ® Super Terracotta

Frukt

Urter

Terrakotta


CALLISTEPHUS

34

Sortiment våren 2017

Callistephus chinensis 1500

II-V

15-18

NY

Troll Mix

Sommerasters

10-14

4-5

Sort Teppich

11-13

9-12

10-15

-

x

Troll

11-13

9-12

10-15

-

x

Teppich

■ Store, stråleformede blomster med god værbestandighet ■ Godt forgreinet, flat og sfærisk plantestruktur, høyde ca. 20 cm ■ Hardfør og meget resistent mot visnende asters ■ Tidlig og riktblomstrende i friske og strålende farger 412200 Troll Mix

412065 Blau

SEED

Blanding

■ Bed- og potteserie med halvveis doble blomster i strålende farger ■ Enhetlig, flat, sfærisk plantestruktur ■ Resistent mot visnende asters, ideell for beplantning av bed ■ Attraktiv potteplante på sommeren, høyde ca. 20 cm

414525 Cannova Bronze Scarlet F1

NY

SEED

Blå

412080 Rosa

SEED

Rosa

412085 Rot

SEED

Rød

412090 Scharlach

SEED

Skarlagensrød

412095 Weiß

SEED

Hvit

412100 Mix

SEED

Blanding

414530 Cannova Red Shades F1

412200 Troll Mix

NY

Canna indica Hirse

1600 XII-II* 20-30 7-21 4-5 *) Forhåndssvelles i 10-14 timer, tildekkes min. 0,5 cm med substrat

Sort 412065 Teppich Blau

412080 Teppich Rosa

Cannova F1

12-15

10-12

18-20

-

(x)

Cannova F1

412085 Teppich Rot

412090 Teppich Scharlach

■ Eksotiske blomster i sterke farger ■ Lavtvoksende serie med god stabilitet, ideell for kultivering i potter ■ Frisk og hardfør voksemåte ■ En attraktiv plante for bedplantesortimentet av høy kvalitet, høyde i hagen ca. 70 cm 414525 Bronze Scarlet

NY

412100 Teppich Mix

180 SEED

Gul

414545 Mix

NY

180 SEED

Rosa

414540 Yellow

NY

180 SEED

Rød

414535 Rose

NY

NY

180 SEED

Skarlagensrød / bronsefarget bladverk

414530 Red Shades

NY

414535 Cannova Rose F1

180 SEED

Blanding

414540 Cannova Yellow F1


Sortiment våren 2017

Catharanthus roseus (Vinca rosea) Vinca I-V

20-22

10-14

5-6

Sort Atlantis

9-13*

8-10

18-22

-

(x)

Titan F1

9-13*

6-8

18-22

-

(x)

Cora F1

9-13*

6-8

18-22

-

(x)

18-22

-

x(potte)

Volante ®

11-13/HB* 8-10/12

415510 Atlantis Burgundy

415505 Atlantis Blush

415516 Atl. Cherry Red H.

415519 Atlantis Icy Pink

415522 Atl. Magenta Halo

415523 Atlantis Orange

415524 Atlantis Pink

415527 Atlantis Punch

415530 Atlantis Purple

415535 Atlantis Red

415536 Atlantis Red Halo

415540 Atlantis Rose

415541 Atl. Rose Halo

415555 Atlantis Velvet

415558 Atl. Violet Halo

415560 Atlantis White

Snittblomster

1500

*) 1-3 planter/potte eller ampel

Atlantis

415500 Apricot

415500 Atlantis Apricot

Gresskar

■ Runde, solide blomster i meget sterke farger ■ Godt forgreinet, kompakt voksemåte og skinnende, mørkegrønt bladverk ■ En attraktiv pottekultivering for planting i bed og på balkonger og for drivhuskultivering på sommeren 336 SEED

Aprikosfarget med lite rødt øye

415505 Blush

336 SEED

Planter for bed & balkong

CATHARANTHUS

35

Lyserosa med rødt øye

415510 Burgundy

336 SEED

Vinrød 336 SEED

Stauder

415514 Burgundy Halo Vinrød med lyst øye

415516 Cherry Red Halo

336 SEED

Kirsebærrød med lyst øye

415517 Deep Orchid

SEED

Fiolettrosa

415519 Icy Pink

415514 Atlantis Burgundy Halo

SEED

Lyserosa 336 SEED

Gress

415522 Magenta Halo Magentarød med lyst øye

415523 Orange

336 SEED

Oransje SEED

Lyserosa

415525 Polka Dot

336 SEED

Grønnsaker i potter

415524 Pink

Hvit med røde prikker

415527 Punch

SEED

Rosa med rødt øye

415530 Purple

SEED

Fiolettblå

415535 Red

336 SEED

415536 Red Halo

336 SEED

Rød med lysfarget øye

415540 Rose

415525 Atlantis Polka Dot

336 SEED

Rosa med lysfarget øye

415541 Rose Halo

336 SEED

Grønnsaker

Rød

Rosa med lysfarget midtpunkt

415550 True Red

336 SEED

Dyprød 336 SEED

Purpurrød

415558 Violet Halo

Urter

415555 Velvet

SEED

Fiolett med lysfarget midtpunkt

415560 White

336 SEED

Hvit

415565 Mix

336 SEED

415550 Atlantis True Red

Frukt

Blanding


CATHARANTHUS

36

Sortiment våren 2017

Titan F1

Cora F1

■ Meget store blomster med intenst sterke farger ■ Stabil, godt forgreinet voksemåte ■ Tidlig, ensartet blomstring ■ Ideell for potteplanter av høy kvalitet

■ Høy toleranse overfor mange lokale Phytophthora-raser ■ Ensartet voksemåte og blomstringstid ■ Store, strålende blomster som vokser over skinnende bladverk ■ Robust og voksende under sommervarme og fuktighet

415800 Apricot

336 SEED

415800 Titan Apricot F1

415810 Titan Burgundy F1

Aprikosfarget med rødt øye

415810 Burgundy

336 SEED

Vinrød

415820 Dark Red

415600 Apricot

Mørkerød

415825 Lavender Blue Halo

415605 Burgundy 415610 Deep Lavender 336 SEED

Hvit med røde prikker

415840 Punch

415850 Titan White F1

336 SEED 336 SEED

Mørkerosa med rødt øye

415630 Red

336 SEED

Rød

SEED

Hvit

415855 Mix

415620 Pink 415625 Punch

336 SEED

Rosa

415850 White

415840 Titan Punch F1

336 SEED

Mørkelilla Rosa

336 SEED

Mørkerosa med rødt øye

415845 Rose

336 SEED

Burgundrød

336 SEED

Lysefiolett med lyst øye

415835 Polka Dot

336 SEED

Aprikosefarget med lite rødt øye

336 SEED

415635 Strawberry

SEED

Rosa med rødt midtpunkt

336 SEED

Blanding

415640 Violet

336 SEED

Lysefiolett

415645 White

336 SEED

Hvit

415650 Mix Blanding

415845 Titan Rose F1

415820 Titan Dark Red F1

415835 Titan Polka Dot F1

415610 Cora Deep Lavender F1

415825 Titan Lavender Blue Halo F1

415855 Titan Mix F1

415645 Cora White F1

336 SEED


415605 Cora Burgundy F1

415620 Cora Pink F1

415625 Cora Punch F1

415635 Cora Strawberry F1

415630 Cora Red F1

Snittblomster

415600 Cora Apricot F1

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

CATHARANTHUS

37

415925 Volante ® Red

415904 Volante ® Lilac

415935 Volante ® Rose

415905 Volante ® Peach

415940 Volante ® Strawberry

415920 Volante ® Polka Dot

415945 Volante ® White

Stauder

Gresskar

415900 Volante ® Dark Red

415640 Cora Violet F1

Gress

Volante ®

415900 Dark Red

Grønnsaker i potter

■ Flat, sfærisk eller overhengende serie for ampler og blomsterkasser ■ Godt forgreinet, kraftig voksemåte ■ Store, runde blomster i sterke farger 336 SEED

Mørkerød

415904 Lilac

336 SEED

Lysefiolett

415905 Peach

336 SEED

Aprikosfarget med rødt øye

415920 Polka Dot

336 SEED

415925 Red

SEED

Rød

415935 Rose

336 SEED

Rosa

415940 Strawberry

336 SEED

Grønnsaker

Hvit med rødt øye

Rosa med rødt øye

415945 White

336 SEED

Frukt

Urter

Hvit


CELOSIA

38

Sortiment våren 2017

Celosia argentea Celosia

1300 *) Lysspirende

II-V*

18-21

10-14

2-3

Sort Calimba Calimba Power

9-11

7-9

16-20

-

(x)

11-13 / 19*

9-11

16-20

-

(x)

Fresh Look

10-12

9-11

16-20

-

(x)

Smart Look

10-12

9-11

16-20

-

(x) (x)

Fashion Look

10-12

9-11

16-20

-

Nekita ®

9-10

7-9

16-20

-

(x)

Amigo

10-12

8-10

16-20

-

(x)

*) 3 planter/beholder

var. plumosa (fjærkam)

416125 Calimba Mix

Calimba Power Mix

Calimba ■ Kraftige, stående topper fulle av blomster i strålende farger ■ Imponerende på grunn av kompakt og ensartet vekst og kort kultiveringstid ■ Ideell for beplantning på varme, solfylte steder så vel som potteplanter på sommeren, høyde ca. 25 cm 416100 Cherry Red

416200 Fresh Look Orange

■ Middelshøy bed- og beholdersort med hardfør voksemåte ■ Sterke topper fulle av blomster i strålende farger ■ Ideell for beplantning av bed på varme, solfylte steder, høyde ca. 40 cm 416150 Calimba Power Mix

NY

336 SEED

Blanding

SEED

Oransje

416110 Rose

SEED

NY

Rosa

416115 Scarlet

416210 Fresh Look Yellow

Smart Look ■ Partnere av Fresh Look-serien med lignende vekstegenskaper og mørkt bladverk ■ Attraktiv spesialitet for å sette aksenter i fargetilpassede beplantninger

336 SEED

Kirsebærrød

416105 Orange

416205 Fresh Look Red

336 SEED

416225 Red

336 SEED

Rød

Skarlagensrød

416120 Yellow

336 SEED

Gullgul

416125 Mix

336 SEED

Blanding

416100 Calimba Cherry Red

416105 Calimba Orange

416150 Calimba Power Mix

Fresh Look ■ Pottecelosia med kraftig voksemåte for produksjon av tunge varer ■ Store topper fulle av blomster i sterke farger ■ Godt egnet til frilandsdyrking ■ Slutthøyde: ca. 35 cm, ideell for plantebed 416110 Calimba Rose

416115 Calimba Scarlet

416200 Orange

336 SEED

Oransje

416205 Red

Gul

416120 Calimba Yellow

Fashion Look Mix ■ Kontrastrik blanding av Look-sortene med grønt og mørkt bladverk 416250 Fashion Look Mix

336 SEED

Rød

416210 Yellow

416225 Smart Look Red

336 SEED

Blanding

180

336 SEED


Sortiment våren 2017

Celosia spicata

Colada ®

Celosia 1300

II-V

18-21

10-14

4-5

Sort Conito ®

10-12

10-12

16-20

-

(-)

416900 Colada ®

Conito ®

SEED

Gul

416600 Velvet

Nekita ® Mix

Snittblomster

■ Pottecelosia med mørkt bladverk og kort, loddrett stående blomstring ■ Lange holdbare blomster i sterke farger ■ Attraktiv sommervare til kombinasjonsbeplantning med lynghei eller cyclamen, høyde ca. 20 cm

416250 Fashion Look Mix

336 SEED

Purpurfiolett

416625 Mix

336 SEED

Blanding

Gresskar

■ Miniatyrcelosia som egner seg best til kultivering i pakker og 9 cm-potter ■ Attraktive planter i fat og til bordpynt ■ Meget ensartet vekst og blomstringsegenskaper 416300 Nekita ® Mix

■ Tallrike gule, runde blomster med intens duft av fruktgummi ■ En spesiell plante på terrasser, balkonger og i dufthager, for salg i potter f.o.m. mai

Planter for bed & balkong

CHAMAESYCE

39

416900 Colada ®

SEED

Blanding

Chamaesyce hypericifolia 1500

I-IV

18-22

7-14

Stauder

Vortemelk

4-5

Sort 7-9

18-24

-

x

10-12

7-9

16-18

(x)

(x)

Snow Mountain

11-13

7-9

16-18

x

(x)

■ Tusenvis av små, hvite blomster som glitrer over sfæriske planter ■ God, basisnær forgreining ■ Attraktiv partner i kombinasjon med balkongplanter ■ Generativt formert sort med kraftig voksemåte, høyde ca. 30 cm

Amigo Mix ■ Brede, kraftige fjærkammer i strålende farger ■ Kompakt, kraftig plantestruktur, høyde ca. 20 cm ■ Ideell som sommerkultivering og som bedplante i varme regioner

Gress

Glitz

var. cristata (vanlig fjærkam)

416350 Amigo Mix

11-13

Snow Valley

416600 Conito ® Velvet

417120 Glitz

336 SEED

180

336 SEED

Hvit

Grønnsaker

Blanding

Grønnsaker i potter

416300 Nekita ® Mix

Glitz

Urter

416625 Conito ® Mix

Cephalophora aromatica Pineapple plant

20

7-10

4-5

417120 Glitz

Sort 416350 Amigo Mix

Colada ®

11-15

12-14

10-16

(x)

(x)

Se neste side for flere sorter ➜

Frukt

1500/5000* II-IV *) Flere frø pr. beholder


CHAMAESYCE

40

Sortiment våren 2017

Chrysanthemum paludosum Cleome spinosa

FORTSETTELSE

Puslingekrage, småkrage

Snow Valley

1500

■ Kompakt voksetype av den populære fyllplanten for blomsterkasser og ampler ■ Rik og langvarig blomstring, høyde ca. 20 cm

1500/5000* II-III *) Flere frø pr. beholder

16-18

10-14

20-25

10-14

4-5

Sparkler F1

12-14/19*

6-10

16-18

-

(x)

*) 3 planter/potte 9-11/P

4-8

8-14

-

x

128

Hvit

II-IV

Sort

4-5

Sort Snow Land

417110 Snow Valley

Edderkoppblomst

(Hymenostemma paludosum)

Snow Land ■ Tallrike hvite margerittblomster som blomstrer over den flate, sfæriske planten ■ Godt forgreinet, ensartet og tidlig vekst ■ Bedplante for rask og enkel kultivering 417500 Snow Land

SEED

Strålende hvit

Sparkler F1 ■ Lavtvoksende og meget ensartet cleome med et attraktivt fargeutvalg ■ Høy stabilitet og basal forgreining, høyde ca. 70 cm ■ Ideell for sommerkultivering i beholdere og forming av bed over store flater 418000 Blush

SEED

Hvit med rosa

418005 Lavender

SEED

Lysefiolett

418010 Rose

SEED

Rosa

418015 White

SEED

Hvit

417500 Snow Land

Clarkia amoena (Godetia)

417110 Snow Valley

Mølleblomst

418000 Sparkler Blush F1

Snow Mountain 1300

■ Bedplante med rik blomstring og en endeløs mengde med hvite enkelte blomster ■ Sfærisk, middelskraftig voksemåte med god forgreining ■ Attraktiv kombinasjonspartner som er lett å vedlikeholde og som tåler masse sol, høyde ca. 25 cm 417107 Snow Mountain Hvit

III-VI

18-20

7-14

418015 Sparkler White F1

4-5

Sort Satin F1

9-12

8-12

10-15

-

x

Satin Mix F1

128

■ Attraktiv bed- og balkongplante med blomster i strålende farger og en diameter på ca. 6 cm ■ Mulig med suksessiv kultivering for salg t.o.m. august, høyde ca. 25 cm 417700 Satin Mix F1

SEED

Blanding 418005 Sparkler Lavender F1

417107 Snow Mountain

417700 Satin Mix F1

418010 Sparkler Rose F1


Coleus canina

Edderkoppblomst

Praktspragle

Sort

Sort

Kelly Rose

12-14/19*

8-10

16-18

(x)

Kick Off

(x)

11-13

6-8

14-18

x

(x)

*) 3 planter/potte

Kick Off

Kelly Rose

■ Skremmer bort katter og hunder ■ Kraftig, hardfør voksemåte og dekorativt bladverk ■ Attraktiv plante som supplement til sortimentet i bedplantesesongen

■ Intenst strålende, fiolettrosa blomster med eksotisk utstråling ■ Meget stabil og godt forgreinet, høyde i hagen ca. 50 cm ■ Blomstrer tidlig ■ Ideell for salg av tunge potteplanter i sesongen for bed- og balkongplanter

418470 Dog

NY

418475 Cat

418100 Glocke Violett

417970 Kelly Rose

NY

84

84

Grønt / hvitt bladverk

Planter for bed & balkong

Cleome hassleriana

Sortiment våren 2017

Snittblomster

COLEUS

41

84

Grønt bladverk

NY

Gresskar

Fiolettrosa

418105 Glocke Weiss

Coffea arabica Stauder

Kaffebusk

1500/5000* I-V 22-24** 10-20 5-6 *) Direktesåing 4-5 korn/potte **) La svelle på forhånd i 4 timer

Sort Tequero

10-13*

6-12

18-20

-

-

Cobaea scandens 4-5

Sort Glocke

12-14/19*

8-10

16-20

-

(x)

*) 3 planter/potte

418150 Tequero

Grønnsaker i potter

10-14

NY

■ Potte- og beholderplante med mørkegrønt, skinnende bladverk for personer som liker eksotiske planter ■ Etter ca. 3 år er det mulig å høste egne kaffebønner fra denne halvbusken, forutsatt godt vedlikehold

Klokkeranke

2000/5000* II-III 18-20 *) Flere korn med 5 korn/potte

418470 Kick Off Dog

SEED

Hvit

Glocke ■ Sterkt klatrende, ettårig klatreplante med store bjelleformete blomster om sommeren ■ For produksjon i store ampler eller beholdere med klatrestativ ■ Foretrekker varme, næringsrike plasser 418100 Violett

418475 Kick Off Cat

Grønnsaker

Tequero

417970 Kelly Rose

Gress

*) 1-3 planter/potte

SEED

Fiolett SEED

Urter

Hvit

418150 Tequero

Frukt

418105 Weiss


COLEUS

42

Sortiment våren 2017

Coleus x blumei (Plectranthus) Brennesle 1300

I-V

20-22

10-14

4-5

Sort Malibu ®

10-12

10-12

18-22

x

-

Combat

11-13

8-10

16-22

x

x

Copper

11-13

8-10

16-22

x

x

King Henry

11-13

8-10

16-22

x

x

Nevada

11-13

8-10

16-22

x

x

Peter's Wonder

11-13

8-10

16-22

x

x

Saturan

11-13

8-10

16-22

x

x

Solento

10-12

6-9

18-22

-

(x)

Wizard

9-11

6-9

18-22

-

(x)

Kong

11-13

6-9

18-22

-

(x)

Malibu

418210 Malibu ® Red

Combat

418255 Combat

®

■ Serie med meget kompakt vekst og bølgeformet bladverk, høyde ca. 25 cm ■ Spesielt sterke bladfarger ■ Ideell for kultivering i potter og beplantninger i blomsterkasser om sommeren 418200 Apricot

84

Aprikosfarget

418205 Jade

84

Kremgul

418210 Red

84

Rød

■ Fargerikt bladverk rik i kontrast ■ Kraftig vekst 418255 Combat

84

Grønn-rød

Copper ■ Varmt strålende, kobberrødt bladverk ■ Kraftig vekst med god forgreining ■ Attraktiv strukturplante for bed og balkong 418256 Copper

84

Kobberfarget

King Henry

418256 Copper

■ Rødt bladverk med en mørkerød kant ■ Bladfarge er rik i kontrast, ideell for planter i blandete beholdere ■ Kraftig, hardfør voksemåte 418265 King Henry

84

Rød med mørkerød kant

Nevada ■ Lemonegrønt bladverk med brun nervatur ■ Godt forgreinet, kraftig voksemåte 418270 Nevada ®

418200 Malibu Apricot

84

Lemongrønn med rød nervatur

418265 King Henry

Peter's Wonder ■ Grønt bladverk med rosa nervatur og en sagtakket kant 418275 Peter's Wonder

84

Grønn med rosa nervatur

Saturan ■ Brunrødt bladverk med grønne blader i midten ■ Kraftig, godt forgreinet voksemåte 418290 Saturan 418205 Malibu ® Jade

Brunrød med grønt midtpunkt

84

418270 Nevada


Snittblomster

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

COLEUS

43

418355 Solento Dark Cherry

418335 Wizard Jade

418290 Saturan

418360 Solento Mint

418340 Wizard Scarlet

Stauder

Gresskar

418275 Peter's Wonder

418352 Burgundy Lime

NY

418330 Coral Sunrise SEED

Vinrød sitrongrønn

418355 Dark Cherry

Svart med grønn kant

SEED

Kremhvit med grønn kant

418340 Scarlet SEED

SEED

Aprikosefarget med mørk kant

418335 Jade SEED

Rosa med mørk kant

418360 Mint

■ Meget kompakt og godt forgreinet vekst, intenst farget bladverk ■ Varmebestandig og sen blomstring ■ Ideell for bed og balkong på steder med halvskygge og skygge, høyde ca. 30 cm

Grønnsaker i potter

■ Intens bladfarge i attraktive fargekombinasjoner ■ Godt forgreinet, rund plantestruktur, høyde ca. 35 cm ■ Meget varmebestandig, tåler sol, sen blomstring ■ Ideell som strukturplante for grøntanlegg og i varme regioner

Gress

Wizard

336 SEED

Rød med grønn kant

418345 Velvet Red

336 SEED

Fløyelsrød

418350 Mix

336 SEED

418345 Wizard Velvet Red

Blanding

418352 Solento Burgundy Lime

418330 Wizard Coral Sunrise

418350 Wizard Mix

Frukt

Urter

NY

Grønnsaker

Solento


COLEUS

44

Sortiment våren 2017

Kong ■ Serie med meget store blader i attraktive farger ■ Bladene blir over 20 cm brede, noe som gir en fargeeffekt over store flater på steder med skygge eller halvskygge ■ Attraktiv plante for salg av store potter og beholdere på sommeren, høyde ca. 40 cm 418430 Mosaic

SEED

Rød, grønn, kremhvit

418435 Red

SEED

Rød med smal grønn kant

418440 Rose

SEED

Mørkerosa med grønn kant

418445 Scarlet

SEED

Mørkerød med grønn kant

418450 Mix Blanding

SEED

418505 Manati ® Deep Blue

418445 Kong Scarlet

Convolvulus sabatius

Cosmos atrosanguineus

Blå Mauritius

Kosmos

Sort

Sort

Manati ® Early

11-13/HB*

11/18*

12-14

x

x

Chocolate

11-15

8-12

14-16

x

x

Manati ® Deep Blue

11-13/HB*

12/18*

12-14

x

x

Eclipse

12-15

8-12

14-16

x

x

*) Kjølekultur

Chocolate

Manati ® Early ■ Meget tidlig, middelsblå blomst ■ Halvsfærisk, godt forgreinet plantestruktur ■ Ideell for kultivering i potter og mindre ampler

■ Fløyelsaktige, sjokoladefargete blomster ■ Deilig sjokoladelukt ■ En eksklusiv spesialitet for et utvidet sortiment av bedplanter

418495 Blue

418900 Chocolate

NY

180

Eclipse

Manati ® Deep Blue

418430 Kong Mosaic

■ Balkongplante med himmelblå traktformete blomster og elegant nedoverhengende skudd ■ Tidlig blomstring og godt forgreinet plante ■ Ideell for kultivering i potter og ampler 418505 Manati ® Deep Blue

51

■ Spesielt store, mørkerøde blomster på lange, stabile stilker ■ Deilig duft av sjokolade ■ Enkel plante og bedplante for salg på våren og sommeren, høyde ca. 50 cm

180

Blå

418902 Eclipse

NY

Fløyelsrød

NY

418435 Kong Red

418440 Kong Rose

418495 Manati ® Early Blue

128

Fløyelsrød

Blå

418900 Chocolate

128


Cuphea hyssopifolia

NY

Røsslyng Sort Myrto

9-11

12-14

14-16

x

(x)

Myrto 418925 Cosmini Pink

418930 Cosmini Red

■ Fint forgreinete planter med mørkegrønt, skinnende bladverk ■ Danner flere delikate blomster, høyde ca. 20 cm

NY

422495 Pink

128

Lyserosa

422500 Purple

128

Fiolett 418935 Cosmini White

Cosmos bipinnatus

Sort Cosmini

10,5-19*

6-9

8-14

-

(x)

Rubenza

10,5-21*

6-10

8-14

-

(x)

Xanthos

10,5-21*

6-10

8-14

-

(x)

*) 1-3 planter/potte

■ Blomster i dyp vinrød med fløyelsaktig glans ■ Lavtvoksende planter som blomstrer meget tidlig ■ Ideell for tunge potteplanter og beplantning av bed 419110 Rubenza

SEED

Vinrød

Cosmini ■ Cosmos-serie for kultivering i potter med meget kompakt vekst ■ Meget tidlig blomstring, ideell for salget i bedplantesesongen ■ Attraktive blomster i sterke farger på stive, korte stilker, høyde i hagen ca. 50 cm

NY NY

419110 Rubenza

336 SEED

Karminrød

418925 Pink

336 SEED

Rosa

418930 Red

SEED

Vinrød

418935 White

NY NY

336 SEED

Hvit

418940 Mix

422495 Myrto Pink

Gress

418920 Carmine

Gresskar

Rubenza

4-5

Stauder

10-14

336 SEED

Blanding

Xanthos ■ Cosmos-blomster i sterke, sitrongule farger ■ Rik og tidlig blomstring ■ Godt forgreinet plantestruktur ■ Ideell for kultivering av beholderplanter som blomstrer 419190 Xanthos

Grønnsaker i potter

15-18

128

Hvit

Se snittblomster for cosmos 'Sonata'

Kosmos

1500* III-V *) Direktesåing: 50 korn/m²

422505 White

336 SEED

Svovelgul 422500 Myrto Purple

418920 Cosmini Carmine

419190 Xanthos

422505 Myrto White

Frukt

Urter

NY

Grønnsaker

418902 Eclipse

Snittblomster

NY

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

CUPHEA

45


CUPHEA

Sortiment våren 2017

46

Cuphea ignea

Dahlia x hortensis

Cuphea Ignea

1500/5000* II-III *) Flere frø pr. beholder

18-20

Georgine 10-14

4-5

1500

18-20

7-14

4-5

Sort

Sort Cigarette

II-V

10-12

10-14

14-16

x

xx

Cigarette ■ Sterke, oransjerøde blomster med svarte og hvite spisser ■ Skinnende, mørkegrønt bladverk 422545 Cigarette

128

Oransjerød

Lubega ®

11-13

7-9

16-18

-

Lubega ® Special

11-13

8-10

16-18

-

x

Figaro

10-12

8-10

11-15

(x)

xx

Harlequin

10-12

8-10

11-15

-

xx

Lubega ® Power

12-17

8-10

16-18

x

x

Gallery ®

15-23

10-14

16-18

x

xx xx

x

Lubega ® XL

15-23

10-14

16-18

x

Lubega ® Dark

12-17

8-10

16-18

x

x

Happy Day

15-23

10-14

16-18

x

xx

Lubega ®

429005 Lubega ® Orange

■ Serie som blomstrer mye med store, doble blomster ■ Godt forgreinet, buskete voksemåte, høyde ca. 25 cm ■ Attraktive, spesielle farger 429000 Burgundy

128

Vinrød

429005 Orange

128

Oransje

429010 Purple White

128

Fiolett / hvit

429015 Rose

128

Rosa

429025 Scarlet

128

Skarlagensrød

429030 Violet 429035 White

Cuphea llavea

429010 Lubega ® Purple White

128

FORBEDRET Hvit 429040 Yellow

Krokbeger

128

FORBEDRET Gul

Sort Tiny Mice

128

Fiolett

422545 Cigarette

11-13

12-14

14-16

xx

x

Tiny Mice

Lubega ® Special ■ Attraktive spesialfarger som supplement til Lubega ® -serien med noe avvikende vekstegenskaper

■ Fremragende blomster i en unik rødfarge med blå spiss ■ Plante som blomstrer lenge, for boller og ampler, høyde ca. 35 cm

429060 Bicolor Burgundy

422575 Tiny Mice

429080 Rose Eye

Skarlagensrød

128

128

Vinrød med gult midtpunkt 128

Rosa med rødt øye 429015 Lubega ® Rose

422575 Tiny Mice

429000 Lubega ® Burgundy

429025 Lubega ® Scarlet


Snittblomster

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

DAHLIA

47

429030 Lubega ® Violet

429080 Lubega ® Special Rose Eye

FORBEDRET

430600 Figaro Mix

Stauder

Gresskar

For flere sorter, se Internett ➜

Figaro ■ Kompakt georgineblanding for potter og bed med grønt bladverk, kort kultiveringstid ■ Flere, store, doble og halvdoble blomster 430575 Orange Shades

SEED

■ Georgine for bed med et frisk fargespill av halvdoble blomster med et hvitt midtpunkt som påfallende kontrast ■ De lett variable planter er livskraftige og robuste ■ Ideell for beplantning av bed eller sommerkultivering i beholdere, høyde: ca. 30 cm

SEED

430605 Harlequin Mix

SEED

Oransje farger

430580 Red Shades

SEED

Rødfarger

430585 Violet Shades Fiolette farger

430590 White Hvit

430595 Yellow

Harlequin Mix

Blanding SEED

Gul

430600 Mix

336 SEED

SEED

Gress

FORBEDRET

430595 Figaro Yellow

Grønnsaker i potter

429040 Lubega ® Yellow

Blanding

429060 Lubega ® Special Bicolor Burgundy

430580 Figaro Red Shades

430605 Harlequin Mix

Frukt

Urter

Grønnsaker

429035 Lubega ® White


DAHLIA

48

Sortiment våren 2017

NY

Lubega ® Power ■ Kraftig georgine for potter med en ensartet, tidlig blomstring, for salg fra midten av april ■ Store, tette blomster i sterke farger på hardføre, korte stilker ■ De godt forgreinete plantene fyller også større potter uten å bli for lange, høyde ca. 35 cm 429710 Bronze Bicolor

84

Bronse med rødt midtpunkt

429715 Burgundy

84

FORBEDRET Vinrød 429730 Lavender

84

Lysefiolett

429735 Orange

84

Oransje

429745 Red White

429730 Lubega ® Power Lavender

429755 Lubega ® Power Rose Bicolor

429735 Lubega ® Power Orange

429760 Lubega ® Power Scarlet

429745 Lubega ® Power Red White

429770 Lubega ® Power White

429750 Lubega ® Power Rose

429775 Lubega ® Power Yellow

84

Rød med hvite topper

429750 Rose

84

Rosa

429755 Rose Bicolor

NY

84

Rosa med lysegult midtpunkt

429760 Scarlet

84

Skarlagensrød

429770 White

84

Hvit

429775 Yellow

84

Gul

429778 Yellow Orange

84

Gul med oransje topper

429710 Lubega ® Power Bronze Bicolor

FORBEDRET

429715 Lubega ® Power Burgundy


Snittblomster

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

DAHLIA

49

429905 Gallery ® Art Fair

429925 Gallery ® Matisse

429910 Gallery ® Art Nouveau

429930 Gallery ® Pablo

429915 Gallery ® Bellini

429940 Gallery ® Rivera

Gresskar

429778 Lubega ® Power Yellow Orange

Stauder

Gallery ® ■ Kraftig serie med store, strålende blomster ■ Godt forgreinet voksemåte, tidlig blomstring ■ Ideell for beholdere og bed, høyde ca. 50 cm 429900 Art Deco

84

Oransje med rød kant 84

Gress

429905 Art Fair Hvit

429910 Art Nouveau

84

Fiolett med rosa kant

429915 Bellini

84

Rosa 84

Grønnsaker i potter

429920 Cezanne Gul

429925 Matisse

84

Lyseoransje

429930 Pablo

84

Aprikosefarget med gult midtpunkt

429940 Rivera

84

429900 Gallery ® Art Deco

429920 Gallery ® Cezanne

Frukt

Urter

Grønnsaker

Rød, kompakt


DAHLIA

50

Sortiment våren 2017

NY

Lubega ® XL ■ Enkel georgine med spesielt store, doble blomster ■ Kraftig voksemåte, god basal forgreining ■ Ideell for kultivering i større potter og beholdere, høyde ca. 40 cm 430110 Burgundy

NY

■ Georgine med mørke blader for beholdere og bed, høyde ca. 60 cm ■ Store, enkle blomster i sterke fargekombinasjoner ■ Et attraktivt produkt for impulskjøp på sommeren

84

430420 Bicolor Yellow Red

Vinrød

430120 Deep Red

NY

430430 Lemon

NY NY

430440 Pink

84

430450 Purple

430180 Lubega ® XL Pink

NY

Gul

NY

430190 Lubega ® XL Yellow

430110 Lubega ® XL Burgundy

430460 Red Rød

430420 Happy Day Bicolor Yellow Red

■ Georgine med mørke blader og doble blomster ■ Kraftig, godt forgreinet voksemåte ■ Attraktivt supplement til bedplantesortimentet 430395 Orange

NY

84

Oransje

430430 Happy Day Lemon

430120 Lubega ® XL Deep Red

NY

NY

430395 Lubega ® Dark Orange

84

Fiolett

Lubega ® Dark

430140 Lubega ® XL Orange

84

Rosa

84

Lyserosa

430190 Yellow

84

Lysegul

84

Oransje

430180 Pink

84

Okergul med rødt midtpunkt

84

Dyprød

430140 Orange

Happy Day

430440 Happy Day Pink

84


Sortiment våren 2017

NY

Dianthus barbatus Busknellik

1500* I-V/VIII *) F1-sorter: 1300 korn

16-20

7-14

4-5

Planter for bed & balkong

DIANTHUS

51

Sort Dash F1

11-13/19*

9-12

10-14

-

(x)

*) 2-3 planter/beholder

■ Bed- og beholdersort som blomstrer tidlig også uten vernalisering ■ Plantene forgreiner seg direkte fra basis og danner mange kraftige, stabile stilker ■ Store blomster i sterke, skinnende farger, høyde ca. 40 cm 438830 Crimson

NY

438838 Dash Pink F1

NY

336 SEED

Karminrød

438835 Magician

Gresskar

430450 Happy Day Purple

Snittblomster

Dash F1

336 SEED

Hvit / rosa

438838 Pink 438845 Violet

NY

336 SEED

Hvit

438850 Mix

NY

SEED

Fiolett

438847 White

NY

336 SEED

Rosa

336 SEED

Blanding

430460 Happy Day Red

438845 Dash Violet F1

NY

NY

Datura metel

Gress

Piggeple 1500

Stauder

NY

XII-II

18-20

10-17

4-5

Sort 12-19*

12-14

16-18

-

(x)

Grønnsaker i potter

*) 1-3 planter/beholder

Ballerina Purple ■ Potte- og beholderplante med fornemme blomster ■ De fioletthvite, stående blomstene avgir en sterk lukt ■ Ideell for effektiv produksjon av beholderplanter av høy kvalitet 430650 Ballerina Purple

438830 Dash Crimson F1

438847 Dash White F1

NY

180 SEED

430650 Ballerina Purple

438835 Dash Magician F1

438850 Dash Mix F1

Frukt

Urter

Hvit / fiolett

Grønnsaker

Ballerina Purple


DIANTHUS

Sortiment våren 2017

52

Dianthus x barbatus

Dianthus caryophyllus

Busknellik 1300

I-V

16-20

NY

Hagenellik, nellik i potte

7-14

4-5

1500

Sort

II-III

16-20

7-14

4-6

Sort

Diabunda F1

9-11/15*

7-9

10-14

-

(x)

*) 2-3 planter/beholder

Diabunda F1 ■ Meget ensartet serie for pottekultivering under glass uten vernalisering ■ Jevn, kompakt voksemåte, høyde ca. 20 cm ■ For salg fra vår til høst ■ Tilgjengelig i attraktive, skinnende enkeltfarger 438725 Red

336 SEED

Mørkerød

438740 Mix Blanding

336 SEED

Sunflor ®

9-10,5

12-27

5-14

x

x

Sunflor ® Odessa

11-15* 12-27

5-14

x

(x)

5-14

Beauties

12-15* 12-27

Lillipot F1

9-13* 12-14** 10-14

Can Can F1

10-13 14-16** 10-14

-

(x)

Scents of Summer™ Garden

12-14

x

(x)

12-27

5-14

x

(x)

(x)

(x)

*) 1-3 planter/potte **) 16 timers dagslengde fremmer tidlig blomstring

Sunflor ®

439542 Sunflor ® Kaylee ®

M - sortiment >>>

■ Rik og langvarig blomstring ■ Godt forgreinete, kompakte planter i 4 voksemåter ■ Frisk, hardfør vekst ■ For kultivering med eller uten overvintring

S - sortiment >>>

439510 Sunflor ® Dynamite ®

439450 Sunflor ® Bianca ®

439520 Sunflor ® Faganza ®

439465 Sunflor ® Charmy ®

439532 Sunflor ® Fygi ®

439480 Sunflor ® Classica ®

439540 Sunflor ® Jolina ®

438725 Diabunda Red F1

438740 Diabunda Mix F1


L - sortiment >>>

NY

439545 Sunflor ® Luigi ®

439636 Sunflor ® Abby ®

439670 Sunflor ® Cosmos ®

Gresskar

NY

Planter for bed & balkong

Sortiment våren 2017

Snittblomster

DIANTHUS

53

439640 Sunflor ® Allura ®

NY

439680 Sunflor ® Esta ®

NY

Gress

Stauder

439550 Sunflor ® Margarita ®

439642 Sunflor ® Amber ®

439690 Sunflor ® Napoli ®

439562 Sunflor ® Norah ®

439647 Sunflor ® Bling-Bling ® Orange

439697 Sunflor ® Desire ®

439565 Sunflor ® Paseo ®

439650 Sunflor ® Bling-Bling ®

439710 Sunflor ® Red Allura ®

Grønnsaker i potter

NY

Frukt

Urter

Grønnsaker

439558 Sunflor ® Megan ®


DIANTHUS

54

Sortiment våren 2017

Sunflor ® pottenelliker (alle sorter i 128-cellers brett) Sortiment

NY

Art.nr.

Passende for sommerkultivering

Sort

439450 Bianca ®

S

Voksemåte

Blomsterstørrelse

Dobbel/enkel blomst

Blomstring

Blomsterfarge Vinrød med hvit kant

kompakt

9-10

middels

halvdobbel

sent

®

439463 Charmy Lilac

kompakt

9-10

liten

enkel

middels

Lilla

S

439465 Charmy ®

kompakt

9-10

liten

enkel

middels

Lyserosa med vinrød ring

S

439480 Classica ®

kompakt

9-10

middels

dobbel

meget tidlig

Rosa

S

S

NY

NY

439542 Kaylee

®

439510 Dynamite ®

M

®

kompakt

9-10

middels

enkel

middels

Lyserosa med rødt midtpunkt

x

medium

9-10

middels

dobbel

tidlig

Karminrød

x

M

439520 Faganza

medium

9-10

middels

halvdobbel

tidlig

Lysefiolett

M

439532 Fygi ®

medium

9-10

middels

halvdobbel

middels

Lysefiolett

M

439540 Jolina ®

medium

9-10

middels

dobbel

tidlig

Korallrød

M

439545 Luigi ®

medium

9-10

stor

dobbel

sent

Aprikosfarget

M

439550 Margarita ®

medium

9-10

middels

enkel

middels

Vinrød med hvit kant

medium

9-10

middels

halvdobbel

middels

Lyserosa med lakserødt midtpunkt

medium

9-10

stor

halvdobbel

middels

Lakserosa Mørkefiolett

x

®

M

NY

439558 Megan

M

NY

439562 Norah ® 439565 Paseo ®

M

medium

9-10

middels

halvdobbel

middels

L

NY

439636 Abby ®

x

sterk

9-11

stor

dobbel

tidlig

Rosa

L

NY

439640 Allura ®

x

sterk

9-11

stor

dobbel

middels

Mørkerosa

L

NY

439642 Amber ®

x

sterk

9-11

stor

dobbel

middels

Aprikosgul

439647 Bling-Bling ® Orange

x

sterk

10-12

stor

dobbel

sent

Intens oransje

L

439649 Bling-Bling ® Yellow

x

sterk

10-12

stor

dobbel

sent

Gul

L

439650 Bling-Bling ®

x

sterk

10-12

stor

dobbel

sent

Aprikosfarget

L

439670 Cosmos ®

Hvit

L

NY

x

sterk

9-11

stor

dobbel

tidlig

®

439679 Esta White

x

sterk

9-11

middels

halvdobbel

middels

Hvit

L

439680 Esta ®

x

sterk

9-11

middels

halvdobbel

middels

Rosa med hvit kant

L

439690 Napoli ®

x

sterk

9-11

stor

dobbel

meget tidlig

Skarlagensrød

L

439697 Desire ®

sterk

9-11

middels

halvdobbel

tidlig

Mørkerød

L

439710 Red Allura ®

sterk

9-11

stor

dobbel

middels

Rød

sterk

9-11

stor

dobbel

sent

Skarlagensrød

sterk

9-11

stor

dobbel

middels

Lysende rosa

L

NY

®

L

439720 Red Bull

L

439728 Vivre ®

L

439730 Vulcano ®

XL

NY

XL XL XL

NY

x

sterk

9-11

stor

dobbel

tidlig

Skarlagensrød

439742 Amy ®

x

meget sterk

11-15*

middels

halvdobbel

middels

Lyserosa med vinrødt midtpunkt

439755 Easy Pink

x

meget sterk

11-15*

middels

halvdobbel

sent

Rosa med lyserosa kant

x

meget sterk

11-15*

middels

halvdobbel

middels

Hvit

x

meget sterk

11-15*

liten

halvdobbel

sent

Mørkerød

439759 Pure

®

439765 Red

*) 1-3 planter/potte **) 16 timers dagslengde fremmer tidlig blomstring

L - sortiment >>>

439720 Sunflor ® Red Bull ®

439728 Sunflor ® Vivre ®

439730 Sunflor ® Vulcano ®


Sortiment våren 2017

Sunflor ® Odessa ®

Lillipot F1

■ Sorter med sterk vekst for beholdere og hardføre potteplanter ■ En interessant supplering til vårsortimentet og frilandskultivering på sommeren

■ Pottesort som blomstrer mye med tette blomster i skinnende farger ■ Kompakt vekst 440010 Lavender Pink

NY

Lyserosa med vinrødt midtpunkt

439755 Easy Pink

440015 Orange Bicolor

NY

440020 Rose 440025 Scarlet

SEED

Skarlagensrød

128

Mørkerød

440040 Mix

336 SEED

Blanding

439765 Sunflor ® Odessa ® Red

NY

SEED

Rosa

128

Hvit

439765 Red

SEED

Oransje / gul

128

Rosa med lyserosa kant

439759 Pure ®

SEED

Syrinrosa

128

Snittblomster

439742 Amy ®

Planter for bed & balkong

DIANTHUS

55

Beauties

439820 Doutzen 439825 Kate

NY

128

Hvit med rosa glans 128

440010 Lillipot Lavender P. F1

440015 Lillipot Orange B. F1

440020 Lillipot Rose F1

440025 Lillipot Scarlet F1

Fiolettrosa

Stauder

NY

Gresskar

■ Hagenellik med enkle og halvveis doble blomster i spesielle, sterke farger ■ Putelignende plantestruktur ■ Godt egnet for hager og spesielt hardfør

Can Can F1 ■ Ideell sort for beholdere og bed med tettfylte blomster på stabile stilker ■ Meget riktblomstrende og kontinuerlig blomstring 440090 Scarlet

SEED

Skarlagensrød

440100 Mix Blanding

Grønnsaker

439820 Beauties Doutzen

439755 Sunflor ® Odessa ® Easy Pink

NY

439759 Sunflor ® Odessa ® Pure ®

439825 Beauties Kate

440090 Can Can Scarlet F1

Frukt

Urter

NY

SEED

Grønnsaker i potter

NY

Gress

439742 Sunflor ® Odessa ® Amy ®


DIANTHUS

56

Sortiment våren 2017

NY

Scents of Summer™ Garden

NY

■ Hagenellikkolleksjon med pålitelige og populære engelske sorter ■ Store, doble blomster med meget intens duft over sølvgrønne planter ■ Kraftig, hardfør voksemåte og svært vinterherdig, høyde ca. 40 cm ■ Attraktivt sortiment for salg i større potter og beholdere f.o.m. mai 439900 Cranmere Pool

NY

439905 Diane

NY

439930 Scents of Summer™ Garden Mrs Sinkins

NY

128

Dianthus chinensis Kinanellik 1500

128

Lakserosa

439930 Mrs Sinkins

NY

439910 Scents of Summer™ Garden Doris

Hvit

439925 Letitia Wyatt

NY

128

Hvit med karminrød kant

439920 Haytor White

NY

128

Lakserosa med rødt midtpunkt

439915 Grans Favourite

NY

128

Skarlagensrød

439910 Doris

NY

128

Hvit med rødt midtpunkt

I-IV

16-20

7-14

5-6

Sort

128

Hvit

Clarion ® F1

9-10,5

8-10

10-14

-

xx

Super Parfait F1

9-10,5

8-10

10-14

-

xx

Dinero F1

9-10,5

8-10

10-14

-

xx

Telstar F1

9-10,5

8-10

10-14

-

xx

Clarion ® F1

439915 Scents of Summer™ Garden Grans Favourite

NY

NY

■ Kompakt nellikserie i potter med god basal forgreining ■ Sterke blomsterfarger over sølvfarget bladverk ■ Ideell for hardføre potteplanter av høy kvalitet 440255 Blue

336 SEED

Fiolettblå

440260 Deep Red

336 SEED

Dyprød

440265 Lavender Picotee

336 SEED

Lyselilla med fiolett midtpunkt

440275 Rose

SEED

Rosa

440280 Scarlet

336 SEED

Skarlagensrød

440285 White

SEED

Hvit

440290 White with Red Eye

336 SEED

Hvit med rødt midtpunkt

440295 Picotee Mix 439900 Scents of Summer™ Garden Cranmere Pool

NY

439905 Scents of Summer™ Garden Diane

439920 Scents of Summer™ Garden Haytor White

NY

439925 Scents of Summer™ Garden Letitia Wyatt

SEED

Blanding med lys kant

440300 Elite Mix

336 SEED

Elite-blanding

440275 Clarion ® Rose F1

440285 Clarion ® White F1


DIANTHUS

Sortiment våren 2017

Snittblomster

NY

Planter for bed & balkong

57

440290 Clarion ® White with Red Eye F1

440360 Super Parfait Crimson Star F1

440260 Clarion ® Deep Red F1

440295 Clarion ® Picotee Mix F1

440370 Super Parfait Peppermint F1

440265 Clarion ® Lavender Picotee F1

440300 Clarion ® Elite Mix F1

440375 Super Parfait Raspberry F1

Super Parfait F1

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

Stauder

Gresskar

440255 Clarion ® Blue F1

440360 Crimson Star

NY

Urter

■ Spesielle farger, passer godt for plantebed ■ Tidlig, meget store blomster ■ Spesielt kompakt voksemåte med god basal forgreining 336 SEED

Rosa med kirsebærrødt øye

440370 Peppermint

SEED

Lyserosa med rødt midtpunkt

440375 Raspberry

336 SEED

Rosarød med karminrødt midtpunkt 336 SEED

Lyserosa med skarlagensrødt midtpunkt

440380 Super Parfait Strawberry F1

Frukt

440380 Strawberry 440280 Clarion ® Scarlet F1


DIANTHUS

58

Sortiment våren 2017

Dianthus plumarius

Dinero F1

Fjærnellik

■ Meget tidlig blomstringsvariant i potte med store blomster i skinnende farger ■ Godt forgreinet voksemåte, mørkegrønt bladverk 440485 Red

Delilah

10-12 12-18

5-14

x

x

Angel of Desire

11-13 16-20

5-14/OUT

x

x

Angel of Peace

11-13 16-20

5-14/OUT

x

x

SEED

Rød

440495 Picotee Mix

Sort

336 SEED

Blanding med mørkt øye

Delilah ■ Pottenellik med meget kompakt voksemåte og små, halvveis doble blomster ■ Attraktiv kontrast mellom den intense blomsterfargen og sølvfarget bladverk ■ Ideell for kultivering i potter for salg når det plantes i bed eller på sommeren 440625 Magenta

128

Magenta 440485 Dinero Red F1

440627 Purple Bicolor

440630 Angel of Desire

Angel of Peace

128

Hvit / fiolett

■ Lyserosa blomster med karminrødt midtpunkt ■ Hagenellik med deilig duft og kontinuerlig blomstring ■ Stabile, stående stilker ■ Attraktivt, sølvfarget bladverk, høyde ca. 30 cm ■ Spesielt hardfør, tåler varme 440640 Angel of Peace

128

Lyserosa med karminrødt midtpunkt

440495 Dinero Picotee Mix F1 440625 Delilah Magenta

Telstar Mix F1 ■ Pottesort med attraktivt fargespill av blomster i én og to farger ■ Stabile planter med god forgreining ■ Tåler varme og kulde ■ Ideell for beplantning av bed og grøntanlegg

440640 Angel of Peace

440515 Telstar Mix F1

SEED

Dianthus superbus

Blanding

Hagenellik, nellik i potte Sort Kahori ®

12-15*

12-27

5-14

x

(x)

Olivia ®

9-10,5

12-27

5-14

x

x

*) 1-3 planter/potte

Kahori ®

440627 Delilah Purple Bicolor

Angel of Desire

440515 Telstar Mix F1

■ Hagenellik med fiolettrosa blomster ■ Putelignende plante som blomstrer mye og som fyller større potter og boller godt ■ Hardfør, også passende for steinbed, høyde ca. 15 cm

■ Hagenellik av høy kvalitet med hvite flekker og karminrosa blomster ■ Deilig duft og kontinuerlig blomstring ■ Stabile, stående stilker, høyde ca. 30 cm ■ Attraktivt, sølvfarget bladverk ■ Spesielt hardfør, tåler varme

440650 Kahori ®

440630 Angel of Desire

440653 Scarlet

Karminrosa med hvite flekker

128

NY

440651 Pink

NY NY

128

Fiolettrosa 128

Rosa Dyprosa

128


NY

NY

Sortiment våren 2017

Dichondra argentea Hagegress

1500/3000* XII-II 20-24** *) Flerkornsfrø **) Holdes jevnt fuktig

5-10

5-6

Planter for bed & balkong

DICHONDRA

59

Sort Emerald Falls

10-12/HB*

8-10

16-18

-

-

Silver Falls

10-12/HB*

8-10

16-18

-

-

440650 Kahori ®

440655 Olivia ®

NY

NY

■ Strukturplante med tett, smaragdgrønt bladverk for produksjon i potter og ampler ■ Danner et flatt, godt forgreinet fundament, høyde: ca. 10 cm ■ Ved kultivering i ampler stramt nedoverhengende i opptil 70 cm ■ Interessant plante for beplantning av bed eller på gravsteder 440795 Emerald Falls

NY

180 SEED

Grønt bladverk

Gresskar

Emerald Falls

Snittblomster

*) 1-3 planter/ampel

Stauder

NY

440651 Kahori ® Pink

440656 Olivia ® Cherry

NY Gress

NY

■ En påfallende strukturplante med tett, overhengende vekst ■ Sølvfarget bladverk med myke dunhår, godt forgreinete, bruddsikre skudd ■ Ideell for blandet beplantning eller ampler 440653 Kahori ® Scarlet

440658 Olivia ® Sweet

440800 Silver Falls

NY

Olivia ®

Sølvfarget

■ Kontrastrik, enkel blomst med ring ■ Riktblomstrende, kontinuerlig blomstring ■ Kompakt plantestruktur med god forgreining ■ Skadefri, robust voksemåte

Hvit med vinrød ring

440656 Cherry

NY

128

Vinrød med hvitt midtpunkt

440659 Wild

NY

128

Kirsebærrosa

440658 Sweet

NY

128

336 SEED

128

Fiolettrosa 440659 Olivia ® Wild

440800 Silver Falls

Frukt

NY

180

Urter

440655 Olivia ®

51

Grønnsaker

Silver Falls

Grønnsaker i potter

440795 Emerald Falls


DIASCIA

60

Sortiment våren 2017

Diascia elegans

Dolichos lablab

Pink Queen

Hyacinth Bean

Sort Divara ®

10-12/HB*

10-14

12-16

x

x

1500

*) 3 planter/ampel

5-14

4-5

Ruby Moon

12-14/19*

8-10

16-20

-

(x)

*) 3 planter/beholder

Ruby Moon

■ Store, stående blomster med intens farge ■ Lav frøsetting, lang blomstring ■ Kompakt, solid plantestruktur, mørkegrønt bladverk, høyde ca. 20 cm 440700 Apricot

128

Aprikosfarget 51

128

440710 Divara ® Deep Red

Lyserosa

440710 Deep Red

■ Klatreplante med lyselilla blomster og vinrøde belger ■ Attraktiv klatreplante med mørkt bladverk ■ For kultivering i beholdere og som rankeplante på gjerder og gitre i grøntanlegg 441050 Ruby Moon

128 51

128

51

128

SEED

Fiolett

Mørkerød

440715 Orange

20-25

Sort

Divara ®

440705 Blush

II-V

Oransje

440720 Pink Lyserosa

440735 White

128

Hvit

440715 Divara ® Orange

441050 Ruby Moon

Dorotheanthus bellidiformis (Mesembryanthemum criniflorus) Livingstone daisy 5000-7000* *) Flerkornsfrø

II-III

18-20

10-14

4-5

Sort Bellinzona

9-11/P

7-8

10-15

-

x

Bellinzona Mix 440700 Divara ® Apricot

440720 Divara ® Pink

■ Flat, jorddekkende bedplante med mange kurvblomster i et vakkert fargespill ■ Rikt og kontinuerlig blomstrende på varme, solfylte plasser 441100 Bellinzona Mix Blanding

440705 Divara ® Blush

440735 Divara ® White

441100 Bellinzona Mix

SEED


Snittblomster

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

FELICIA

61

Stauder

Gresskar

443125 Princess Deep Blue

441675 Summer Daisy

Euryops chrysanthemoides

443130 Princess White

Spansk margeritt

Felicia amelloides

Sort 10-13

9-12

16-18

x

Blåstråle

x

Gress

Sonnenschein

Sort

Sonnenschein

Felicitara Blue

10-12

12-14

12-16

x

x

Avkjølingsfase (4 uker ved 8 °C) forbedrer dannelsen av blomster

■ Standard sort for enkeltblomstrende, kompakte potteplanter ■ Store, gullgule blomster ■ Gode blomsteregenskaper

■ Bedplante med solid bladverk og stående, lyseblå blomster ■ Blomstrer selv uten avkjølingsfase ■ Langvarig blomstring

128

Gullgul 443100 Sonnenschein (Euryops)

Erigeron karvinskianus

443150 Felicitara Blue

Exacum affine

Bakkestjerne

Lyseblå

Ekte valnøtt XII-III

15-18

10-14

7-9 1300

XII-V

20-22

8-12

6

Sort

Sort Summer Daisy

10-12/HB* 9-11/13

12-15

-

(x)

Princess

6-12

10-14

20-24

-

128

Grønnsaker

1500/5000* *) Flerkornsfrø

Grønnsaker i potter

443100 Sonnenschein

Felicitara Blue

x

*) 1-3 planter/ampel

Princess

443125 Deep Blue

441675 Summer Daisy

443130 White

Hvit med rosa bakside

180 SEED

Urter

■ Variant med kompakt voksemåte og lite behov for veksthemmende midler ■ Flere, store blomster med distinkte farger, mørkegrønt bladverk

■ Flat, jorddekkende bedplante med flere tusenfryd-lignende blomster ■ Rik og langvarig blomstring ■ Meget hardfør, ideell for plantebed og som fyllplante i større potter

180 SEED

Mørkeblå Hvit

180 SEED

443150 Felicitara Blue

Frukt

Summer Daisy


FUCHSIA

62

Sortiment våren 2017

Fuchsia x hybrida Fuksia Sort Stående fuksia Hengende fuksia Hardfør fuksia

11-13

10-16

15-16

x

x-xx

11-12/HB

10-16

15-16

x

x-xx

12-19

10-14

15-16

x

xx

*) Vennligst merk forskjeller mellom sortene med hensyn til kultiveringstid og styrke

Hurtig og enkel Stående fuksia Fuchsita ® ■ Ensartet serie som blomstrer tidlig med flere, mindre blomster ■ Meget godt forgreinet, ideell for kultivering i potter ■ Enkle og hardføre blomster

443305 Fuchsita ® Carmine-White

443320 Fuchsita ® Red-Lavender

443308 Fuchsita ® Pink-Blue

443325 Fuchsita ® Red-White

443300 Fuchsita ® Blush-Violet

443310 Fuchsita ® Pink-White

443335 Fuchsita ® Rose-White

443303 Fuchsita ® Candy

443315 Fuchsita ® Red-Blue

443355 Fuchsita ® XL Deep Rose-White

Fuchsita ® XL ■ Serie med middelskraftig, men kompakt voksemåte og tidlig blomstring ■ Meget god forgreining, ideell for kultivering av sterke planter ■ Mange middelsstore blomster i spesielle farger over bladverket ■ Enkel og robust kultivering


Sortiment våren 2017

Snittblomster

NY

Planter for bed & balkong

FUCHSIA

63

443360 Fuchsita ® XL Flamingo-Blue

443359 Fuchsita ® Special Red-Lavender

443365 Fuchsita ® Special Magenta-Purple

443400 Alison Patricia

443425 Ernie Ⓢ

443430 Polar

Stauder

Gresskar

NY

443415 Delta's Sarah

Klassisk Stående fuksia

NY

443510 Display

443518 Garden News

443520 General Monk Rot-Blau

443525 General Monk Rot-Weiß

443535 Koralle

443545 Moody Blues

443550 Prof. Henkel

Frukt

Urter

443500 Beacon Rot-Blau

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

443405 Cherry Ⓢ


FUCHSIA

64

Sortiment våren 2017

Klatrende fuksia Stående fuksia

NY

NY

443568 Lady in Black

443568 Lady in Black

NY

443565 Lady Boothby

NY

443575 Pink Fizz

Stående fuksia (alle varianter i 128-cellers brett; noen varianter også tilgjengelige i 51-cellers brett)

Hurtig og enkel

Sorti- NY ment Forbedret

NY

NY

Sort

443300

Fuchsita ® Blush-Violet ®

Blomsterfarge begerblad / blomsterblad

Dobbel/enkel blomst

Blomsterstørrelse

Blomstring

Voksemåte

Brett

Hvitrosa / fiolett

enkel

liten

meget tidlig

kompakt

51

443303

Fuchsita Candy

Grønnrosa / hvit

enkel

liten

tidlig

kompakt

443305

Fuchsita ® Carmine-White

Kaminrød / hvit

enkel

liten

meget tidlig

kompakt

443308

Fuchsita ® Pink-Blue

Rosa / blå

enkel

liten

meget tidlig

kompakt

443310

Fuchsita ® Pink-White

Lyserosa / hvit

enkel

liten

meget tidlig

kompakt

51

443315

Fuchsita ® Red-Blue

Karminrød / fiolettblå

enkel

liten

meget tidlig

kompakt

51

®

443320

Fuchsita Red-Lavender

Rød / lavendelblå

enkel

liten

meget tidlig

kompakt

443325

Fuchsita ® Red-White

Rød / hvit

enkel

liten

meget tidlig

kompakt

443335

Fuchsita ® Rose-White

Rosa / hvit

enkel

liten

meget tidlig

kompakt

443355

Fuchsita ® XL Deep Rose-White

Rosa / hvit

enkel

middels

meget tidlig

middels

443360

Fuchsita ® XL Flamingo-Blue

Lyserosa / lyseblå

enkel

middels

tidlig

middels

443365

Fuchsita ® Special Magenta-Purple

Magenta / purpur

enkel

middels

tidlig

middels

443359

Fuchsita ® Special Red-Lavender

Rød / lavendelblå

enkel

middels

tidlig

middels

443400

Alison Patricia

443405

Cherry Ⓢ

443415 443425

Ernie

443430

Polar

Rosa / lilla

enkel

liten

tidlig

kompakt

enkel

middels

tidlig

kompakt

Delta's Sarah

Hvit / fiolettblå

halvdobbel

middels

middels tidlig

sterk

Rød / hvit

enkel

liten

meget tidlig

kompakt

51

Hvit

enkel

middels

tidlig

kompakt

51

443500

Rød / blå

enkel

stor

sen

sterk

443510

Display

Lyserosa / fiolettrosa

enkel

middels

middels tidlig

middels

443518

Garden News

Lyserosa / magenta

dobbel

middels

middels tidlig

middels

443520

General Monk Rot-Blau

Lyserød / mørkeblå

dobbel

middels

middels tidlig

middels

443525

General Monk Rot-Weiß

Rød / hvit

dobbel

middels

middels tidlig

middels

443535

Koralle

Korallrød / korallrød

enkel

middels

middels tidlig

sterk

443545

Moody Blues

Hvit / lyseblå

dobbel

middels

middels tidlig

middels

443550

Prof. Henkel

Lakseoransje / lakseoransje

enkel

middels

tidlig

sterk

NY

443555

Shrimp Cocktail

Rosa / lyserosa

enkel

middels

middels tidlig

sterk

NY

443565

Lady Boothby

Rød / fiolettblå

enkel

middels

sen

meget sterk

NY

443568

Lady in Black

Karminrød / svart

halvdobbel

middels

sen

meget sterk

NY

443575

Pink Fizz

Rød / magenta

enkel

stor

sen

meget sterk

Klassisk

51

Lysende rosa / karmesinrosa

Beacon Rot-Blau

NY

Klatrende fuksia

Art.nr.

*) Vennligst merk forskjeller mellom sortene med hensyn til kultiveringstid og styrke

51


FORBEDRET

Klassisk

NY

Blomsterfarge begerblad / blomsterblad

Dobbel/enkel blomst

Blomsterstørrelse

Blomstring

Voksemåte

443600

Fuchsini Red-Blue

Rød / blå

enkel

middels

meget tidlig

kompakt

443605 443609

Fuchsini Red-White

Rød / hvit

enkel

liten

meget tidlig

kompakt

Fuchsini Rose-Violet

Rosa / mørkeblå

enkel

liten

meget tidlig

kompakt

443610

Fuchsini Rose-White

Rosa / hvit

enkel

liten

meget tidlig

kompakt

443615

Fuchsini White-Blue

Hvit / lyseblå

enkel

liten

meget tidlig

kompakt

443625

Fuchsini Double Pink-White

Rosa / hvit

dobbel

liten

meget tidlig

kompakt

443635

Fuchsini Double Red-White

Rød / hvit

dobbel

liten

meget tidlig

kompakt

Fuchsini Double Rose-Blue

Rosa / blå

dobbel

liten

meget tidlig

kompakt

51

443650

Alwin

Rød / hvit

dobbel

liten

tidlig

kompakt

51

443652

Blue Angel

Hvit / blå

dobbel

stor

sen

sterk

443655

George Bartlett

Karminrød / purpurfiolett

dobbel

liten

tidlig

kompakt

443660

Multa

Rød / blå

enkel

liten

tidlig

kompakt

443665

Patio Princess

Karminrosa / hvit

dobbel

middels

tidlig

kompakt

443670

Ringwood Market

Karmesinrød / blå

enkel

liten

tidlig

kompakt

51

443700

Dark Eyes

Rød / blå

dobbel

middels

middels tidlig

middels

51

443705

Dollarprinzessin

Rød / blå

dobbel

middels

tidlig

middels

Hvit / hvit

dobbel

middels

middels tidlig

kompakt

Hvit / fiolett

enkel

liten

middels tidlig

kompakt

443710

Harry Grey

443715

La Campanella

443720

Marinka

443730

Paula Jane

443735

Pink Ballet Girl

443760

Sir Matt Busby

443875

Tom West

NY

443772

NY

Rød / purpurrød

enkel

middels

middels tidlig

middels

Lyserosa / purpurfiolett

enkel

middels

middels tidlig

middels

Hvit / rosafiolett

dobbel

middels

middels tidlig

middels

dobbel

middels

middels tidlig

middels

enkel

liten

middels tidlig

middels

Marbeller™ Flying Scotsman

Hvit / rosa

dobbel

stor

sen

sterk

443775

Marbeller™ Heri Mochara

Hvit / fiolett

dobbel

stor

sen

sterk

443780

Marbeller™ Orange King

Lys laksefarge / oransje

dobbel

stor

sen

sterk

NY

443785

Marbeller™ Purple Rain

Rød / fiolett

dobbel

stor

sen

sterk

NY

443790

Marbeller™ Royal Mosaic

Lyserosa / lyseblå

dobbel

stor

sen

sterk

443800

Bella Rosella

Lyserosa / kirsebærrød

dobbel

stor

sen

sterk

443805

Blacky

Rød / mørkefiolett

dobbel

stor

sen

sterk

443810

Blaze Away

Rosa / oransjerosa

dobbel

stor

middels tidlig

sterk

443820

Deep Purple

Hvit / dypfiolett

dobbel

stor

sen

sterk

443824

Pink Galore

Lyserosa / lyserosa

dobbel

stor

sen

sterk

443830

Swingtime

Karmesinrød / hvit

dobbel

stor

sen

sterk

443835

Vodoo

Rød / purpurfiolett

dobbel

stor

sen

sterk

443840

White King

Hvit / hvit

dobbel

stor

sen

sterk

XL-blomster

Rød / hvit Rød / fiolett (panasjert bladverk)

NY

51

443639

NY

NY

Brett

51

Planter for bed & balkong

Sort

Gress

Hurtig og enkel

FORBEDRET

Art.nr.

51

51

Grønnsaker i potter

Sorti- NY ment Forbedret

Snittblomster

Hengende fuksia (alle varianter i 128-cellers brett; noen varianter også tilgjengelige i 51-cellers brett)

Gresskar

Sortiment våren 2017

Stauder

FUCHSIA

65

*) Vennligst merk forskjeller mellom sortene med hensyn til kultiveringstid og styrke

Grønnsaker

Hurtig og enkel Hengende fuksia

443600 Fuchsini Red-Blue

443605 Fuchsini Red-White

443609 Fuchsini Rose-Violet

Frukt

Urter

FORBEDRET


FUCHSIA

66

Sortiment våren 2017

Hurtig og enkel Hengende fuksia

443610 Fuchsini Rose-White

443615 Fuchsini White-Blue

443625 Fuchsini Double Pink-White

443639 Fuchsini Double Rose-Blue

443650 Alwin

FORBEDRET

443635 Fuchsini Double Red-White

NY

443652 Blue Angel

443655 George Bartlett

443660 Multa

443665 Patio Princess

Klassisk Hengende fuksia

443670 Ringwood Market

443700 Dark Eyes

443705 Dollarprinzessin

443710 Harry Grey


Sortiment våren 2017

Snittblomster

Klassisk Hengende fuksia

Planter for bed & balkong

FUCHSIA

67

443715 La Campanella

443720 Marinka

443730 Paula Jane

443760 Sir Matt Busby

Gresskar

NY

Marbeller™ ■ Store, doble blomster med attraktive striper ■ Hengende, kraftig voksemåte ■ Imponerende planter med frodig blomst, ideell i ampler

443875 Tom West

XL-blomster Hengende fuksia

NY

443775 Marbeller™ Heri Mochara

443772 Marbeller™ Flying Scotsman

NY

443785 Marbeller™ Purple Rain

443790 Marbeller™ Royal Mosaic

443800 Bella Rosella

Frukt

Urter

NY

443780 Marbeller™ Orange King

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

NY

Gress

443735 Pink Ballet Girl

Stauder

XL-blomster Hengende fuksia


FUCHSIA

68

Sortiment våren 2017

XL-blomster Hengende fuksia

443805 Blacky

443810 Blaze Away

443820 Deep Purple

443830 Swingtime

443835 Vodoo

NY

443824 Pink Galore

Hardfør Hardfør fuksia

NY

NY

443858 Hawkshead

443860 magellanica Riccartonii

443840 White King

Hardfør fuksia (alle varianter er tilgjengelige i 128-cellers brett)

Hardfør

Sorti- NY ment Forbedret

Art.nr.

Sort

443860

magellanica Ricartonii

NY

443858

Hawkshead

NY

443865

Mrs. Popple

NY

443867

Snowcap

NY

443870

Tom Thumb

*) Vennligst merk forskjeller mellom sortene med hensyn til kultiveringstid og styrke

Blomsterfarge begerblad / blomsterblad

Dobbel/enkel blomst

Blomsterstørrelse

Blomstring

Voksemåte

Karminrød / fiolettblå

enkel

Hvit / hvit

enkel

liten

sen

sterk

liten

middels tidlig

Rød / blå

enkel

liten

sterk

middels tidlig

middels

Rød / hvit

dobbel

liten

middels tidlig

middels

Kirsebærrød / fiolettblå

dobbel

liten

middels tidlig

kompakt

Brett


Hardfør Hardfør fuksia

NY

NY

443865 Mrs. Popple

NY

443867 Snowcap

443870 Tom Thumb

444485 Impressa ® Red with Ring F1

444495 Impressa ® Yellow Flame F1

444490 Impressa ® White Flame F1

444496 Impressa ® Yellow with Ring F1

444493 Impressa ® Yellow F1

444500 Impressa ® Mix F1

Gazania x rigens

Planter for bed & balkong

Sortiment våren 2017

Snittblomster

GAZANIA

69

Gazania rigens 1300

XII-III

18-20

7-14

6-7

Impressa ® F1

10-13

11-14

13-15

-

Kiss ® F1

P-11

9-11

13-15

-

-

New Day F1

P-11

9-11

13-15

-

-

Gresskar

Sort (x)

Impressa ® F1

444475 Creme

Stauder

■ En serie med meget store blomster ■ Relativt tidlig blomstring ■ Sterke, stabile stilker, høyde ca. 25 cm ■ Ideell for sommerproduksjon og kultivering i større potter SEED

Kremhvit

444480 Orange

SEED

444483 Orange with Ring

Gress

Oransje SEED

Oransje med brun ring

444485 Red with Ring

336 SEED

Rød med brun ring

444490 White Flame

336 SEED

444493 Yellow

Grønnsaker i potter

Hvit med røde striper SEED

Gul

444495 Yellow Flame

336 SEED

Gul med røde striper 336 SEED

Gul med brun ring

444500 Mix

336 SEED

Blanding

444480 Impressa ® Orange F1

444483 Impressa ® Orange Ring

Frukt

Urter

444475 Impressa ® Creme F1

Grønnsaker

444496 Yellow with Ring


GAZANIA

70

Sortiment våren 2017

FORBEDRET

FORTSETTELSE

Kiss ® F1 ■ Gazania-serie i sterke farger og med korte, stabile stilker, meget tidlig blomstring ■ Rik og kontinuerlig blomstrende på solrike steder ■ Ensartet, kompakt plantestruktur og hardfør voksemåte, høyde ca. 20 cm 444330 Bronze

SEED

Bronse

444350 Mahogany

SEED

Mahognirød

444355 Orange

180

336 SEED

180

336 SEED

444360 Kiss ® Orange Flame F1

444380 Kiss ® Yellow F1

444363 Kiss ® Red F1

444385 Kiss ® Yellow Flame F1

444365 Kiss ® Rose F1

444390 Kiss ® Frosty Mix F1

444375 Kiss ® White F1

444400 Kiss ® Mix F1

Lysende oransje

444360 Orange Flame Oransje med røde striper

444363 Red

336 SEED

Rød

444365 Rose

336 SEED

Rosa

444375 White

336 SEED

Hvit

444380 Yellow

180

336 SEED

180

336 SEED

FORBEDRET Lysende gul 444385 Yellow Flame Gul med røde striper

444390 Frosty Mix

336 SEED

Sølvfarget bladverk, blanding

444400 Mix

180

336

480 SEED

Blanding

444330 Kiss ® Bronze F1

444355 Kiss ® Orange F1

444350 Kiss ® Mahogany F1


Glechoma hederacea

■ Blanding som blomstrer meget tidlig, med ensartet voksemåte ■ Store blomster på hardføre stilker, høyde ca. 20 cm 444448 Tiger Mix

336 SEED

Blanding med striper

444450 Mix Blanding

Gypsophila muralis

Korsknapp

336 SEED

Brudeslør

Sort Variegata

10-12/HB

6-8/12

12-16

x

x(potte)

Variegata

1000* *) Multipille

II-III

20-22

10-14

4-5

Sort Gypsy

■ Strukturplante med tett, slynget vekst ■ Grågrønt bladverk med hvit kant

10-12

7-10

14-16

-

-

Gypsy

444940 Variegata

128

Myntegrønt bladverk / kremhvit

■ Puteplanter med en endeløs mengde med små, sterke blomster ■ Rik og kontinuerlig blomstring ■ Attraktiv potteplante for sommeren med lett kultivering, høyde ca. 15 cm 445100 Deep Rose

Snittblomster

New Day F1

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

GYPSOPHILA

71

336 SEED

Mørkerosa 336 SEED

Stauder

Hvit

Gresskar

445105 White

444940 Variegata

Gomphrena globosa 444448 New Day Tiger Mix F1

Skjerm amarant 1500

II-IV

20-22

10-14

5-6

Buddy Purple

10-13*

7-9

18-20

-

Gress

Sort (x)

*) 1-3 planter

Grønnsaker i potter

Buddy Purple ■ Meget kompakt bed- og pottesort med lite behov for veksthemmende midler ■ Purpurfiolette blomsterballer på korte, stabile stilker ■ Ideell for sommerkultivering i små potter, høyde ca. 20 cm 180 SEED

445100 Gypsy Deep Rose

445000 Buddy Purple

445105 Gypsy White

Frukt

Urter

Fiolettrød

Grønnsaker

445000 Buddy Purple 444450 New Day Mix F1


HELIANTHUS

72

Sortiment våren 2017

Helianthus annuus

Merida ® Compact F1

Solsikke

1300 IV-VI* 15 7-14 *) Mulig med suksessiv kultivering; foreta skifte av areal

2-3

Sort Merida ® F1

11-13

8-10

15-18

-

xx

Merida ® Compact F1

11-13

8-10

15-18

-

x-xx

Sunsation Yellow F1

11-13

8-10

15-18

-

x-xx

Miniboy F1

10-12

7-9

15-18

-

x

Sunny Smile F1

10-12

6-8

15-18

-

x

Kermit F1

11-13

8-11

15-18

-

xx

®

■ Godt dimensjonerte, pollenfrie blomster med mørk skive ■ Friskt, mørkegrønt bladverk med korte, stabile stilker ■ Kort kultiveringstid ■ Dannelse av mange sideskudd som sikrer senere blomstring hos forbrukeren ■ Ideell for potteplanter av høy kvalitet

Gullgul

SEED

Gullgul

■ Pollenfri pottesort for kultivering med et stort antall planter per enhetsområde ■ Gullgule blomster med mørk skive ■ Kort, kraftig bladverk ■ God setting av sideskudd 446025 Sunsation Yellow F1

446010 Merida ® Compact F1

SEED

Gul med svart midtpunkt

180 SEED

Gullgul med rød ring

446005 Gold

446010 Merida ® Compact F1

Sunsation Yellow F1

Merida ® F1

446000 Bicolor

■ Pollenfri pottesort for kultivering med et stort antall planter per enhetsområde ■ Gullgule blomster med mørk skive ■ Kort, kraftig bladverk ■ God setting av sideskudd

180 SEED

Miniboy ® F1 ■ Lavtvoksende pottesort med pollenfrie blomster ■ Meget kort kultiveringstid på ca. 8-10 uker ■ Tidlig setting av sideskudd ■ Mørkegrønt bladverk som forblir forholdsvis lite ■ Ideell for små potteplanter 446040 Miniboy ® F1

446025 Sunsation Yellow F1

SEED

Gul

Sunny Smile F1 ■ Sort med store, lysende oransje blomster som blomstrer meget tidlig ■ Pollenfritt, mørkebrunt midtpunkt ■ Attraktiv plante for hurtig, suksessiv sommerkultivering ■ Kort kultiveringstid fra 7 til 10 uker 446045 Sunny Smile F1 446000 Merida ® Bicolor F1

SEED

Oransjegul

446040 Miniboy ® F1

Kermit F1 ■ Solsikke i potter med doble blomster som blomstrer tidlig ■ Lysende, gulloransje pompongblomster med friskt grønt midtpunkt ■ Godt forgreinet, middels kraftig voksemåte ■ Ideell for tunge potteplanter 446079 Kermit F1

SEED

Gulloransje med grønt midtpunkt

446005 Merida ® Gold F1

446045 Sunny Smile F1


Sortiment våren 2017

Helichrysum bracteatum Høststråblomst

2000* III-V 18-20 10-14 *) Direktsåing f.o.m. medio april: 100 korn/m²

4-5

Planter for bed & balkong

HELICHRYSUM

73

Sort Nevada

11-13

8-12

12-16

(x)

x

Chico

11-13

6-10

12-16

-

xx

■ Kompakt serie med stående, meget godt forgreinet vekst ■ En pålitelig plante som blomstrer lenge på solfylte steder

446079 Kermit F1

447400 Gold

Chico Mix

447415 Nevada Red 84

FORBEDRET

Gullengul

447410 Orange

84

Oransje

447415 Red

Gresskar

■ Godt forgreinet sort for potter og bed med meget kompakt voksemåte ■ Mange store og tettfylte blomster ■ For salg som bed- og balkongplante og som kort, ukomplisert frilandskultivering over hele sommersesongen 447500 Chico Mix

Snittblomster

Nevada

84

Rød

447420 Rose

84

FORBEDRET Mørkerosa 447425 White

84

Hvit SEED

Stauder

Blanding

447425 Nevada White

Grønnsaker i potter

447410 Nevada Orange

Frukt

Gress

447420 Nevada Rose

Urter

Grønnsaker

447500 Chico Mix

447400 Nevada Gold


HELICHRYSUM

74

Sortiment våren 2017

Helichrysum petiolare

Helichrysum stoechas

Lakrisplante

Karriplante

Sort

Sort

Gold

9-12/HB

8-12

12-16

x

(x)

Icicles

11-12

8-12

12-16

x

(x)

Silver

9-12/HB

6-10

10-16

x

x

Silverball

10-12

9-13

12-16

x

(x)

Nana Silver

9-12/HB

8-12

12-16

x

-

Moes Silver

10,5-12

10-14

14-16

x

-

Variegata

9-12/HB

8-12

12-16

x

(x)

Icicles

Gold

■ Strukturplante med intenst sølvfarget bladverk ■ Stående og kraftig voksemåte

■ Strukturplante med gullgult bladverk ■ Vekst er ikke så sterk som Silver

447700 Icicles

447650 Gold

128

Gullfarget bladverk

447655 Silver

Silverball

Silver

■ Meget kompakt strukturplante med flat, sfærisk voksemåte ■ Sølvhvitt bladverk, ideell for kombinasjoner som er rike i kontrast ■ Langvarig produkt for beplantninger i boller på høsten

■ Strukturplante med sølvgrått bladverk ■ Spesielt hardfør og sterk voksemåte ■ God partner i kombinasjon med kraftig voksende planter, f.eks. Surfinia ® 447655 Silver

128

447705 Silverball

Sølvfarget bladverk

Sølvfarget bladverk

Nana Silver ■ Strukturplante med lite, sølvfarget bladverk ■ Voksemåte ikke så sterk, men bedre forgreinet enn Silver 447660 Nana Silver

447660 Nana Silver

128

Sølvfarget bladverk

Moes Silver ■ Strukturplante med sølvfarget bladverk ■ Flat krypende, kompakt voksemåte 447665 Moes Silver

128

Sølvfarget bladverk

Variegata ■ Strukturplante med grønngult panasjert bladverk ■ Halvveis stående, middelskraftig voksemåte 447670 Variegata

NY

447700 Icicles

447665 Moes Silver

NY

128

Gulgrønt bladverk

447650 Gold

128

Sølvfarget bladverk

447670 Variegata

447705 Silverball

128


Sortiment våren 2017

Heliotropium arborescens

FORBEDRET

Heliotrop 1500

I-III

21-24

8-10

4-5

Sort Nautilus ®

10-12

9-11

16-18

x

Nautilus ® Power

11-13

9-11

14-18

x

x

Marine

11-13

11-13

14-18

x

xx

(x)

Snittblomster

Nautilus ® ■ Kompakt voksende serie med god forgreining og tidlig blomstring ■ Meget gode, langvarig blomstrende egenskaper på friland ■ Godt egnet for både produsenter og detaljister 447800 Blue

51

Planter for bed & balkong

HYPOESTES

75

84

FORBEDRET Intens fiolettblå 84

Gresskar

447805 Lavender Syrinfarget

■ Kraftig, godt forgreinet plante med store blomsterskjermer ■ Hardfør voksemåte, selv når planten utsettes for ugunstige betingelser ■ Ideell for sterke produkter for endesalg og sommerkultivering

447800 Nautilus ® Blue

Hypoestes phyllostachya

84

Fiolettblå

1500

I-XII

Gress

Flekkhypoestes

20-22

10-20

5-6

Sort Confetti Compact

9-12*

7-9

16-18

-

xx

*) 3-5 planter/potte

■ Standard type med kraftig vekst og meget store blomster ■ Intens vaniljearoma 447855 Marine

Confetti Compact ■ Potteplante med blader med påfallende flekker ■ Kompakt, godt forgreinet voksemåte ■ Kan også brukes som frilandsplante på beskyttete steder

84

Fiolettblå

447825 Nautilus ® Power Blue

449800 Rose

SEED

Blad med rosa flekker

449805 White

SEED

447805 Nautilus ® Lavender

447855 Marine

449800 Confetti C. Rose

449805 Confetti C. White

Frukt

Urter

Blad med hvite flekker

Grønnsaker i potter

Marine

Grønnsaker

447825 Blue

Stauder

Nautilus ® Power


IMPATIENS

76

Sortiment våren 2017

Impatiens x hybrida hort. Sol-impatiens Sort SunPatiens ® Compact

12-19

7-11

13-18

-

x

SunPatiens ® Compact ■ Utendørs springfrø for beholdere, kasser og bed på solfylte og delvis skyggete steder ■ Store, hardføre planter med god forgreining, høyde ca. 25 cm ■ Varme- og kuldebestandig ■ Uavbrutt blomstring i sterke farger ■ Ikke mottakelig for bladskimmel ■ Passende for kjølig, energibesparende produksjon ■ Ideell for produksjon av førsteklassesprodukter i store potter og beholdere med en ungplante 450000 Blush Pink

450012 SunPatiens ® Compact Electric Orange

450020 SunPatiens ® Compact Magenta

450013 SunPatiens ® Compact Hot Coral

450025 SunPatiens ® Compact Orange

450014 SunPatiens ® Compact Hot Lilac

450030 SunPatiens ® Compact Red

450015 SunPatiens ® Compact Lilac

450035 SunPatiens ® Compact White

84

Lyserosa

450010 Deep Rose

84

FORBEDRET Mørkerosa 450012 Electric Orange

84

Oransje

450013 Hot Coral

84

Korallrosa

450014 Hot Lilac

84

Lilla

450015 Lilac

84

Lysefiolett

450020 Magenta

84

Magentarød

450025 Orange

84

Oransje

450030 Red

84

Rød

450035 White

84

Hvit

450000 SunPatiens ® Compact Blush Pink

FORBEDRET

450010 SunPatiens ® Compact Deep Rose


Sortiment våren 2017

Impatiens x Neu-Guinea New Guinea impatiens 1400

I-IV

20-25

8-12

5-6

Sort Divaro F1

10-12

8-10

16-20

-

(x)

Harmony ®

10-13

8-12

18-20

x

(x)

Planter for bed & balkong

IMPATIENS

77

■ Generativt forplantet serie for utendørs bruk ■ Kompakt voksemåte med god forgreining ■ Blomster i middels størrelse i sterke farger ■ Ideell for salg i middelsstore potter i plantetider for bed, høyde ca. 20 cm 450400 Cherry

Snittblomster

Divaro F1

450411 Divaro Orange Bicolor F1

450425 Divaro Violet F1

450415 Divaro Pink F1

450430 Divaro White F1

450420 Divaro Scarlet F1

450440 Divaro Mix F1

336 SEED

Kirsebærrosa

450410 Orange

336 SEED

450411 Orange Bicolor

Gresskar

Oransje 336 SEED

Laksefarget med oransje striper

450415 Pink

336 SEED

Rosa

450420 Scarlet

336 SEED

Skarlagensrød

450425 Violet

336 SEED

450430 White

Stauder

Fiolett 336 SEED

Hvit

450440 Mix

336 SEED

450410 Divaro Orange F1

Frukt

Urter

450400 Divaro Cherry F1

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

Blanding


IMPATIENS

78

Sortiment våren 2017

Harmony ® ■ Strålende og et mangfold av blomster ■ Tidlig blomstring med store, robuste blomster ■ Kompakt vekst og meget godt forgreinet ■ Ideell som potteplante og for plantebed på beskyttete steder 450210 Boogie

84

Oransje

450215 Dark Lavender

84

Lavendel

450220 Dark Purple

84

Fiolett

450225 Dark Red

84

Mørkerød, mørkt bladverk

450230 Lavender Cream

84

450278 Harmony ® Salmon Cream

450325 Harmony ® Violet

450280 Harmony ® Snow

450210 Harmony ® Boogie

450310 Harmony ® Radiance Magenta

450215 Harmony ® Dark Lavender

450320 Harmony ® Radiance Scarlet

450220 Harmony ® Dark Purple

Lyselilla med karminrosa stjerne, mørkt bladverk

450235 Magenta

84

Purpurrød, mørkt bladverk

450240 Orange Blaze

84

Oransje

450245 Orange Star

84

Oransje med hvitt midtpunkt

450260 Pink Cream

84

Rosa med karminrød stjerne

450262 Pink Smile

84

Lyserosa

450265 Raspberry Cream

84

Lyserosa med karminrosa stjerne, mørkt bladverk

450270 Red Cardinal

84

Mørkerød

450278 Salmon Cream

84

Lakserosa / oransje

450280 Snow

84

Hvit

450310 Radiance Magenta

84

Magenta med lyst midtpunkt

450320 Radiance Scarlet

84

Skarlagensrød med lyst midtpunkt

450325 Violet

84

Fiolett

450270 Harmony ® Red Cardinal


I-IV

20-25

8-12

5-6

Sort Vitara F1

P-10

5-8

16-18

-

(x)

Rosaly F1

10-12

5-9

16-18

-

(x) -

Campos ® F1

P-10

5-8

16-18

-

Campos ® Trio F1

11-13

5-8

16-18

-

-

Diadem

11-13

7-10

16-18

(x)

x

Vitara F1 ®

450225 Harmony Dark Red

®

450245 Harmony Orange Star

■ Store, fornemme blomster og ensartet, godt forgreinet voksemåte ■ Bredt fargespekter med attraktive spesialfarger ■ Ideell for plantebed og grøntanlegg, høyde ca. 25 cm 451285 Star Mix

180

336

480 SEED

Stjerneblanding

451300 Elite Mix

SEED

Blanding av jevnt voksende hovedfarger

Rosaly Mix F1

450230 Harmony ® Lavender Cream

450260 Harmony ® Pink Cream

■ Riktblomstrende serie med halvveis doble blomster i lysende farger ■ Rik, langvarig blomst med god værbestandighet ■ Kompakt voksemåte med god forgreining ■ Ideell for bed, kasser og beholdere i sol og halvskygge 451410 Rosaly Mix F1

SEED

Grønnsaker i potter

Blanding

Planter for bed & balkong

1200

Snittblomster

Flittiglise

Gresskar

Impatiens walleriana

Stauder

Sortiment våren 2017

Gress

IMPATIENS

79

Grønnsaker

450262 Harmony ® Pink Smile

450240 Harmony ® Orange Blaze

450265 Harmony ® Raspberry Cream

451300 Vitara Elite Mix F1

Urter

451285 Vitara Star Mix F1

451410 Rosaly Mix F1

Frukt

450235 Harmony ® Magenta


IMPATIENS

80

Sortiment våren 2017

FORTSETTELSE

Campos ® F1 ■ Serie som vokser meget kompakt, selv ved høyere temperaturer, høyde ca. 18 cm ■ Meget god forgreining, lite mørkegrønt bladverk ■ Tidlig og rik blomstring ■ Gode, lange blomstringsegenskaper i hagen ■ Meget ensartet, ideell for suksessiv kultivering 450920 Bright Eyes

336 SEED

Lyserosa med rødt øye

450925 Coral

336 SEED

Lakseoransje

450930 Lavender

336

480 SEED

336

480 SEED

336

480 SEED

180

336

480 SEED

180

336

480 SEED

336

480 SEED

336

480 SEED

336

480 SEED

180

336

480 SEED

180

336

480 SEED

336

480 SEED

336

480 SEED

336

480 SEED

336

480 SEED

450925 Campos ® Coral F1

450945 Campos ® Red F1

450930 Campos ® Lavender F1

450950 Campos ® Rose F1

450935 Campos ® Orange F1

450955 Campos ® Rose Splash F1

450940 Campos ® Pink F1

450960 Campos ® Salmon F1

Lavendelblå

450935 Orange Oransje

450940 Pink Rosa

450945 Red Rød

450950 Rose Mørkerosa

450955 Rose Splash Rosa med rødt midtpunkt

450960 Salmon Laksefarget

450965 Scarlet Skarlagensrød

450970 Violet Fiolett

450975 White Hvit

450980 Mystic Mix Fiolettrosa farger

450985 Starburst Mix Blanding med hvitt midtpunkt

450990 Sunrise Mix Hvite og røde farger

451000 Elite Mix

180

Elite-blanding

450920 Campos ® Bright Eyes F1


Sortiment våren 2017

Campos ® Trio F1 ■ Blanding med ensartet voksemåte i avstemte farger ■ Plantene danner en tett blomsterskjerm, ideell for 'Trio'-potter 451020 Red-White-Pink

Planter for bed & balkong

IMPATIENS

81

128

Rød / hvit / rosa Rød / hvit / fiolett

450985 Campos ® Starburst Mix F1

450970 Campos ® Violet F1

450990 Campos ® Sunrise Mix F1

Stauder

Gresskar

450965 Campos ® Scarlet F1

128

Snittblomster

451025 Red-White-Violet

451025 Campos ® Trio Red-White-Violet F1

450980 Campos ® Mystic Mix F1

451000 Campos ® Elite Mix F1

Frukt

Urter

450975 Campos ® White F1

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

451020 Campos ® Trio Red-White-Pink F1


IMPATIENS

82

Sortiment våren 2017

FORBEDRET

Diadem ■ Tettfylt impatiens for balkonger og beholdere med meget kompakt vekst ■ Ensartete blomster som står fritt over bladverket ■ Attraktive, sterke farger, høyde ca. 30 cm 450505 Bicolor Purple

84

Fiolett / hvit

450525 Frost

84

FORBEDRET Hvit 450530 Hot Pink

84

FORBEDRET Lysende rosa 450550 Peppermint

84

FORBEDRET Rosa / hvit 450555 Pink

84

Rosa

450565 Red

450530 Diadem Hot Pink

FORBEDRET

84

FORBEDRET Rød 450570 Red Picotee

450570 Diadem Red Picotee

FORBEDRET

84

Rød / hvit

450580 Salmon

84

FORBEDRET Lakserosa 450585 Stardust

84

FORBEDRET Lysefiolett med hvite flekker

450550 Diadem Peppermint

450580 Diadem Salmon

FORBEDRET

450555 Diadem Pink

450505 Diadem Bicolor Purple

FORBEDRET

FORBEDRET

450525 Diadem Frost

450585 Diadem Stardust

450565 Diadem Red


Ipomoea batatas

Sortiment våren 2017

Marguerite

Søtpotet

■ Strukturplante med hjerteformet, limegrønt bladverk ■ Kraftig, overhengende voksemåte

Sort Sweet Georgia

11-12/HB

8-12

16-18

x

(x)

Marguerite

12-13/HB

8-12

16-18

x

(x)

Sweet Georgia

451560 Marguerite

84

Limegrønt bladverk / hjerteformet

84

Snittblomster

■ Kompakt vekstserie med rund, ensartet plantestruktur ■ Enklere å kultivere og selge enn tradisjonelle sorter ■ Attraktivt sortiment i forskjellige bladfarger og -former 451500 Bronze

Planter for bed & balkong

IPOMOEA

83

451515 Sweet Georgia Light Green

Bronse / hjerteformet

451510 Deep Purple

84

Mørkebrun / fingerformet 84

451520 Light Green Heart

Gresskar

Limegrønn / fingerformet 84

Limegrønn / hjerteformet

451525 Purple Heart

84

Mørkebrun / hjerteformet

451530 Red Heart

451560 Marguerite

84

Rødbrun / hjerteformet

Ipomoea purpurea 1500/6000* II-V 18-20 *) Flerkornsfrø mulig direkte i potten

4-5

Sort Carnevale di Venezia

15-23/HB*

10-12

16-18

-

x

Grandpa Ott

15-23/HB*

10-12

16-18

-

x

Summer Ring

15-23/HB*

10-14

16-18

-

x

Gress

451520 Sweet Georgia Light Green Heart

10-15

Stauder

Ormevindel

*) 1-3 planter pr. beholder/ampel

Carnevale di Venezia ■ Fargerikt spill av blå og rosa striper i hvite blomster ■ Påfallende utvidelse av sortimentet med ensfarget blomstrende planter, pålitelig og tidlig blomstring 451670 Carnevale di Venezia Hvit med rosa / blå striper

Grønnsaker

451525 Sweet Georgia Purple Heart

Urter

451500 Sweet Georgia Bronze

SEED

Grønnsaker i potter

451515 Light Green

451510 Sweet Georgia Deep Purple

451530 Sweet Georgia Red Heart

Se neste side for flere sorter ➜

Frukt

451670 Carnevale di Venezia


IPOMOEA

Sortiment våren 2017

84

Grandpa Ott

Ipomoea tricolor

■ Klatreplante med mørkeblå, traktformete blomster ■ Tidlig blomstring ■ Ideell for blomstrende beholdere

1500/6000* II-V 18-20 *) Mulig med flerkornsfrø direkte i potte

451675 Grandpa Ott

Lantana camara

Blådaggry

51

180 SEED

Mørkeblå med stjerne

Lantana Sort 10-15

4-5

Sort Himmelblau

19-23*

10-12

16-18

-

x

Esperanta ® Compact

10-12

10-16

14-18

xx

(x)

Esperanta ®

11-13

10-16

14-18

xx

x

Esperanta ® Compact

*) 1-3 planter pr. beholder

Himmelblau ■ Godt voksende slyngplante med store, himmelblå, traktformete blomster fra juli til september ■ Ideell som klatreplantre på store gitre og gjerder 451725 Himmelblau

SEED

Himmelblå

■ Serie med tidlig og rik blomstring ■ Meget god forgreining, rund plantestruktur, høyde ca. 30 cm ■ Sterke blomsterfarger ■ Forbedrete konstante blomsteregenskaper pga. redusert frøsetting 452855 Esperanta ® Compact Yellow

128

Gul

451675 Grandpa Ott

Summer Ring ■ En attraktiv slyngplante med blomster som er omgitt av en kontrastrik, hvit ring ■ Middels kraftig voksemåte ■ Godt egnet for kultivering i større beholdere med blomstring f.o.m. mai ■ Raritet i sortimentet med klatre- og slyngplanter 451685 Blue

SEED

Blå med hvit kant

451690 Red Rød med hvit kant

SEED

452855 Esperanta ® Compact Yellow

451725 Himmelblau

Iresine lindenii

Esperanta ®

Bloodleaf Sort Bailly

10-13

8-14

14-16

x

x

Bailly ■ Strukturplante med mørkt bladverk og stående voksemåte ■ Gir attraktiv kontrast til beplantninger ■ For sol og delvis skygge 451800 Bailly Vinrødt bladverk

128

■ Serie for tidlig og rik blomstring ■ Meget god forgreining, rund plantestruktur, høyde ca. 30 cm ■ Sterke blomsterfarger ■ Forbedrete blomsteregenskaper pga. redusert frøsetting 452805 Lemon

128

Lysegul

452810 Orange

128

Oransje

452815 Pink

51

128

51

128

51

128

51

128

51

128

Rosa / gul

452820 Red Ildrød / gul

452825 Rose Rosa / gul

452830 White Kremhvit

452835 Yellow Gullgul

451685 Summer Ring Blue

451690 Summer Ring Red

451800 Bailly


Sortiment våren 2017

Lathyrus odoratus Blomsterert

1500/5000* XII-II**/III-IV 15 *) 5 korn pr. potte **) kjølekultur

14-21

4-5

Planter for bed & balkong

LATHYRUS

85

Sort Villa Roma

11-13/HB

6-10/20

8-12

-

(x)

452805 Esperanta ® Lemon

452825 Esperanta ® Rose

■ Potteserie med rik blomstring og store blomster i sterke farger ■ Meget ensartet og frisk ■ Ideell for beplantning av ampler, blomsterkasser og i bed, høyde ca. 30 cm 453070 Mix

Snittblomster

Villa Roma

SEED

Stauder

Gresskar

Blanding

452830 Esperanta ® White

453070 Villa Roma Mix

Grønnsaker i potter

Gress

452810 Esperanta ® Orange

452820 Esperanta ® Red

452835 Esperanta ® Yellow

Frukt

Urter

Grønnsaker

452815 Esperanta ® Pink


LAURENTIA

Sortiment våren 2017

86

Laurentia axillaris

Lavatera trimestris

Blåstjerne 1300

I-IV

20-22

Hagepoppelrose 8-14

4-5

1500* III-V *) Direktesåing mulig

Sort Mintaka

12-13

10-13

12-16

x

x

Laurita

11-13

10-13

10-16

-

x

7-14

3-5

Sort Twins

13-23*

10-12

12-15

-

xx

*) 1-3 planter/potte

Mintaka ■ Svært store, stjerneformede blomster i sterk himmelblå farge ■ Stabil, halvsfærisk voksemåte, høyde ca. 20 cm ■ Tidlig og kontinuerlig blomstring uten kjølefase ■ Godt supplement til et utvidet bedplantesortiment 453320 Mintaka

NY

15-18

128

Himmelblå

Twins ■ Lavtvoksende bedsort med stabile, godt forgreinete stilker ■ Meget stabile, sirkelrunde, traktformete blomster ■ Ideell for kultivering i beholdere og som avvekslende bedplante, høyde ca. 40 cm 453900 Cool White

455050 Laura Compact Blue

SEED

Ren hvit

453905 Hot Pink

SEED

Lysende rosa

NY

453900 Twins Cool White

455055 Laura Compact White

Laura 453320 Mintaka

■ Kompakt, hemisfærisk vekst ■ Ideell for tidlig salg ■ God blomstring med god varmebestandighet ■ Ideell for kultivering i potter og ampler

Laurita ■ Attraktive blomsterstjerner på planter med kompakt voksemåte ■ Ikke noe behov for vernalisering ■ Konstant blomstring 453300 Blue

336 SEED

Middels blå

453310 White Hvit

336 SEED

453905 Twins Hot Pink

455000 Blue

Lobelia erinus Slynglobelia

455005 Blue Eye

128 128

Ensianblå med hvitt øye 5-7000*/ I-V*** 18-20 10-14 1000** *) Flerkornet frø **) Multipille ***) Lysspirende

455007 Deep Blue

4-5

455008 Lilac

NY

Sort Laura Compact

10-12/HB

8-10/12

12-16

x

(x)

Laura

12-13/HB

7-9

12-16

(x)

x

Laura Trio

12-13/HB

7-9

12-16

(x)

x

Laura Power

12-13/HB

9-11/12

12-16

x

xx

Regatta

P-11/HB

8-10

12-14

-

-

Riviera

P-9

7-9

12-14

-

-

455010 Purple

128

Fiolettrosa

455015 Sky Blue

128

Lyseblå

455020 White Hvit

128

Blå

455055 White

128

Lilla

■ Meget kompakt, hemisfærisk vekst med en tett blomsterskjerm ■ Tidlig og jevn oppblomstring ■ Ideell for kultivering i potter og mindre ampler 455050 Blue

128

Dypblå

Laura Compact

128

Hvit 453300 Laurita Blue

51

Blå

455000 Laura Blue

51

128


Sortiment våren 2017

Laura Power Dark Blue ■ Sort med meget kraftig voksemåte, for kultivering i ampler og store potter ■ Intenst sterke, mørkeblå blomster ■ Attraktiv kombinasjonspartner for frodige beplantninger 455075 Laura Power Dark Blue

Planter for bed & balkong

LOBELIA

87

128

Snittblomster

Mørkeblå

455015 Laura Sky Blue

455007 Laura Deep Blue

455020 Laura White

Stauder

Gresskar

455005 Laura Blue Eye

Se side 4 ff. for alle trioungplanter.

Laura Trio

Gress

NY

455075 Laura Power Dark Blue

■ Attraktiv fargeblanding ■ For førsteklasses produkter av høy kvalitet 455025 Blue-White-Sky Blue

50

Grønnsaker i potter

Blå / hvit / lyseblå

455010 Laura Purple

455025 Laura Trio Blue-White-Sky Blue

Frukt

Urter

Grønnsaker

455008 Laura Lilac


LOBELIA

Sortiment våren 2017

88

Regatta

Riviera

■ Serie som blomstrer tidlig og mye, med krypende til overhengende vekst ■ For beplantning i ampler og beholdere

■ Tidlig og rik blomstring med interessant fargeutvalg ■ Kompakt, ensartet voksemåte ■ God for kultivering i potter og pakker

455305 Sapphire

480 SEED

Mørkeblå med hvitt øye

455200 Blue Eyes

455315 White Hvit

455320 Mix

455220 Marine Blue 336

Blanding

180

336

480 SEED

336

480 SEED

336

480 SEED

336

480 SEED

336

480 SEED

Marineblå

480 SEED

Blanding

455325 Tricolor Mix

336 SEED

Blå med hvitt øye

480 SEED

455225 Midnight Blue Mørkeblå, mørkt bladverk

128 SEED

455230 Rose Mørkerosa

455235 Sky Blue Himmelblå

455240 White

455225 Riviera Midnight Blue

Hvit

455245 Mix

NY

480 SEED

Blanding

455230 Riviera Rose

455305 Regatta Sapphire

455315 Regatta White

455200 Riviera Blue Eyes

455235 Riviera Sky Blue

455320 Regatta Mix

455220 Riviera Marine Blue

455240 Riviera White


NY

Lobularia maritima Sweet alyssum

II-IV

20-22

4-7

■ Lobularia med meget store, snøhvite blomster og en deilig duft av honning ■ Kraftig, tett forgreinet voksemåte ■ Ideell for kultivering i potter og ampler

4-5

Sort Lucia

10-12/HB

7-9/11

12-16

x

(x)

Lucia Trio

12-13/HB

7-9/11

12-16

-

(x)

Yukon

9-10,5/HB

5-6

12-16

-

-

Snow Crystals

9-10,5/HB

5-6

12-16

-

-

Easter Bonnet

P-9

4-6

12-16

-

-

455700 Purple

SEED

Fiolett

455705 White

180 SEED

Hvit

455710 Mix

180 SEED

Blanding

Lucia ■ Kraftigvoksende sort for ampler og blandet beplantning ■ Store blomster med en intens duft ■ Godt forgreinet, kraftig plantestruktur ■ Konstant blomstring med lite vedlikehold

455504 Lucia Rose

Gresskar

455500 Lavender

Yukon

128

Syrinfarget

455503 Purple

Snittblomster

5000* *) Flerkornsfrø

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

LOBULARIA

89

128

Fiolett

455504 Rose

NY

128

Rosa

455505 White

128

Stauder

Hvit

455700 Yukon Purple

455505 Lucia White

Gress

Lucia Trio

455510 Lavender-Purple-White

Grønnsaker i potter

■ Trefarget blomsterkombinasjon med intens duft av honning ■ Ideell for potteplanter av høy kvalitet og ampelblandinger 50

Syrin / fiolett / hvit

Se side 4 ff. for alle trioungplanter.

455705 Yukon White

Grønnsaker

455500 Lucia Lavender

Urter

455710 Yukon Mix

Snow Crystals ■ Meget store, ren hvite blomster ■ Kraftig voksemåte, utholdende til frosten kommer ■ Ideell for kultivering i middels store potter

455510 Lucia Trio Lavender-Purple-White

Ren hvit

SEED

Frukt

455715 Snow Crystals 455503 Lucia Purple


LOBULARIA

90

Sortiment våren 2017

NY

Easter Bonnet ■ Serie med tidlig blomstring i rike farger ■ Kompakt voksemåte, for kultivering i pakker og potter 455600 Deep Pink

480 SEED

Lysende rosa

455605 Deep Rose

SEED

Kraftig mørkerosa

455610 Lavender

SEED

Lys lavendel

455615 Lemon

SEED

Sitrongul

455620 Violet

480 SEED

Intens fiolett

455625 White

480 SEED

Hvit

455630 Formula Mix

480 SEED

Blanding av sterke farger

455625 Easter Bonnet White

456195 Outback Sunset

Lophospermum x hybridus

Lysimachia nummularia

Krypende gloxinia

Krypfredløs

Sort

Sort

Lofos Compact Pink

455605 E. B. Deep Rose

455610 E. B. Lavender

11-13/HB

8-12/14

16-18

x

(x)

Goldilocks

10-12/HB

Goldilocks

■ Klatreplante med karminrosa blomster ■ Godt forgreinet vekst ■ Tidlig blomstrende utvalg, ideell for salg til bedbeplantningssesongen ■ Også egnet som plante i ampler

■ Gullgult bladverk på løshengende skudd ■ Attraktiv strukturplante for blandete beplantninger ■ Ideell for steder med delvis skygge 456200 Goldilocks 84

Gult bladverk

Karminrosa

455615 Easter Bonnet Lemon

455730 Lofos Compact Pink

456200 Goldilocks

Lysimachia congestiflora Fredløs Sort Outback Sunset

10-12

8-10

16-18

x

-

Outback Sunset ■ Strukturplante med bladverk med gulgrønt mønster ■ Gullgule blomster ■ Forholdsvis varmebestandig, tåler sol ■ Kompakt voksemåte, ideell for blandet beplantning i mindre plantekar 456195 Outback Sunset 455600 Easter Bonnet Deep Pink

14-16

Lofos Compact Pink

455730 Lofos Compact Pink

455620 Easter Bonnet Violet

8-10/14

NY

Gullgul

128

x

-

128


Mentha x hybrida Mynte

Sort 1500/3000* XII-V** 18-20 10-14 5-6 *) = 1000 planter med fylte blomster etter utvalg; lysegrønne planter med fylte blomster, mørkegrønne planter med enkle blomster **) Lysspirende; direktesåing f.o.m. april

Sort Cinderella

9-12*

7-9

10-14

-

x

*) 1-3 planter/potte **) Tidlig kultivering

Cinderella ■ Kompakt pottelevkoje med ett skudd og kraftig struktur ■ Blomstrer 100 prosent dobbelt etter frøplanteutvalg ■ Godt egnet for beplantning av fat, kasser og bed på våren og sommeren, høyde ca. 25 cm 456500 Hot Pink

Magic Carpet Yellow

10-12/HB

8-10/14

16-18

(x)

-

1000 P

II-VI

18-21

5-7

3-4

Sort

Magic Carpet Yellow

Mini Mint

■ Hundrevis av gullgule blomster som dekker en teppelignende plante ■ Den tidlige blomstringen muliggjør oppstart av salg i april ■ Ideell for alle pottestørrelser og ampler ■ Attraktiv bunnvegetasjon for bruk på kirkegårder 456900 Magic Carpet Yellow

128

Gul

8-12/HB

4-8/12

14-20

-

Mini Mint ■ Mynte til pynt med lite, grønt bladverk og deilig duft av mynte ■ Plante til potter og bunnvegetasjon, spesielt hardfør, kort kultiveringstid ■ Skal ikke spises, uten typisk myntesmak 457015 Mini Mint

NY

SEED

Grønt bladverk

NY

SEED

Lyserosa

456510 Lavender

-

SEED

Lysefiolett

456520 Purple

Snittblomster

Mecardonia

Levkøy

Gresskar

Mecardonia x hybrida

Matthiola incana

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

MIMOSA

91

SEED

Fiolettblå

456525 Red

SEED

Dyprød

456535 Violet

Stauder

SEED

Fiolett

456540 White

SEED

Hvit

456545 Yellow

SEED

Gul SEED

Blanding

456900 Magic Carpet Yellow

Melampodium paludosum

457015 Mini Mint

Gress

456550 Mix

Mimosa pudica

Tusenfryd

Sanseplante 18-20

10-14

4-5

Sort Golden Globe

10-12

6-8

16-18

-

(x)

Sort

Golden Globe 456500 Cinderella Hot Pink

456510 Cinderella Lavender

Gullgul 456535 Cinderella Violet

Sensitive

■ Gullgule, stjerneformete blomster, grønt bladverk ■ Potteplante for sommeren for bed og balkonger med kort kultiveringstid, høyde ca. 15 cm 457000 Golden Globe

1500/5-7000* II-V 20-22** 6-8 4-6 *) Flerkorns direktesåing i potten **) La svelle på forhånd i 24 timer

336 SEED

10-13

6-8

16-18

(x)

xx

Sensitive ■ Ved berøring av bladverket faller dette øyeblikkelig sammen ■ Attraktiv potteplante som fascinerer både barn og voksne naturelskere ■ Kan også selges som planter i kar med rosa blomster ved tidlig start av kultivering

456540 Cinderella White

457050 Sensitive

Grønnsaker i potter

II-V

Grønnsaker

1500

SEED

456550 Cinderella Mix

457000 Golden Globe

457050 Sensitive

Frukt

Urter

Rosa


MIMULUS

92

Sortiment våren 2017

NY

Mimulus x hybridus Mimulus 1500

II-V

15-18

10-14

4-5

Sort Magic F1

P-10

4-6*

8-12

-

x

Maximus F1

9-11

5-7*

8-12

-

x

Torelli

10-12

7-10*

12-16°C

x

x

*) Dagslengder på over 14 timer fører til for tidlig blomstring

Magic F1 ■ Meget tidlig blomstringsserier med store, strålende blomster ■ Kompakt, godt forgreinet voksemåte, høyde ca. 15 cm 457170 Blotch Mix

457205 Maximus Mix F1

457125 Torelli Rose

NY

Torelli

SEED

Blanding med røde prikker

457175 Mix

336 SEED

Blanding

■ Plante til bed og balkong som sørger for fulle farger i beplantningen allerede tidlig i sesongen ■ Eksotiske blomster i sterke farger til sensommeren ■ Kraftig voksemåte og kort kultiveringstid ■ Også egnet for kjølig kultivering, høyde ca. 25 cm 457115 Orange

NY

457120 Red

NY

128

Karminrosa

457130 Yellow

NY

128

Rød

457125 Rose

NY

128

Oransje

128

Gul

457130 Torelli Yellow

Monopsis unidentata Wild violet

NY

457170 Magic Blotch Mix F1

10-12/HB

336 SEED

14-16

457400 Bluetiful

Gul med røde prikker

Mørkeblå med svart midtpunkt

336 SEED

Blanding 457115 Torelli Orange

NY

457200 Maximus Yellow Blotch F1

10-12

(x)

x

■ Stjerneformete, mørkeblå blomster med svart midtpunkt ■ Planter til balkong og ampler med rik blomstring, for solrike steder ■ Attraktivt supplement til bedplantesortimentet

■ Serie med tidlig blomstring med store, runde blomster ■ Kompakt, attraktiv vekst ■ Passende for kjølig kultivering, høyde ca. 20 cm

457205 Mix

Bluetiful

Bluetiful

Maximus F1

457200 Yellow Blotch

Sort

457120 Torelli Red

457400 Bluetiful

128


Nemesia x fruticans

Sortiment våren 2017

Nemesia x hybrida

Nemesia

Nemesia

Sort

Sort 10-12

9-11

14-16

x

xx

Mareto ®

Lyric ®

11-13

6-12

8-14

x

(x)

Lyric ® Trio

11-13

6-12

8-14

x

(x)

■ Sterkt blomstrende serie for ampler, kasser og beholdere ■ Kompakt, godt forgreinet voksemåte, høyde ca. 25 cm ■ Intense blomsterfarger, deilig duft ■ Topper fulle av blomster, lav frøsetting

■ Serie som blomstrer meget tidlig ■ Sterkt forgreinet, flat, sfærisk vekst, høyde ca. 25 cm ■ Langvarig, rik blomstring over hele sommeren ■ Mulig med energibesparende, kjølig kultivering

457600 Blue

457740 Cherry

128

Snittblomster

Lyric ®

457750 Lyric ® Lemon

128

Kirsebærrosa

Blå

457610 White

128

457745 Copper

128

Kobberoransje

FORBEDRET Hvit 457617 Bicolor Magenta

128

457750 Lemon

128

Sitrongul

Magenta / hvit

457620 Bicolor Rose

128

457755 Orange

Gresskar

Mareto ®

Planter for bed & balkong

NEMESIA

93

128

Oransje

Rosa / hvit

457760 Red

128

Skarlagensrød

457765 White FORBEDRET

128

Kremhvit

457770 Yellow

128

Stauder

Gullgul

457755 Lyric ® Orange

457610 Mareto ® White

Se side 4 ff. for alle trioungplanter.

Grønnsaker i potter

Gress

457600 Mareto ® Blue

457760 Lyric ® Red

457740 Lyric ® Cherry

Grønnsaker

457617 Mareto ® Bicolor Magenta

457765 Lyric ® White

457770 Lyric ® Yellow

Urter

Lyric ® Trio ■ Attraktiv trio av den populære serien ■ Ideelt produkt for impulskjøp ■ Enkel kultivering 457775 Cherry-Lemon-White 457780 Orange-Red-Yellow 457620 Mareto ® Bicolor Rose

457745 Lyric ® Copper

50

Kirsebærrosa / lysegul / hvit Oransje / rød / gul

50

Frukt

NY


NEMESIA

94

Sortiment våren 2017

Nemesia x strumosa

Nicotiana sylvestris

Nemesia

1500/5000* *) Flerkornsfrø

III-IV

19-21

Ornamental tobacco

7-10

4

1500

I-IV

18-22

7-14

4-5

Sort

Sort

Summer Snow

Sundrops

9-13*

6-8

16-20

-

x

10-12*/19 5*/10-12 12-16

-

x

*) Plantevare

*) 1-3 planter/potte

Summer Snow

Sundrops Mix ■ Store blomster i varme, sterke farger ■ Variant med kompakt voksemåte og tidlig blomstring 457800 Sundrops Mix

336 SEED

458005 Saratoga Lime F1

■ Kraftig voksende tobakkplante med store, hvite blomster ■ Er godt synlige fra lange distanser og skaper høyde i ettårige beplantninger på store flater ■ Også som enkel plante i beholdere, høyde ca. 100 cm

Blanding

458100 Summer Snow

SEED

Hvit

458015 Saratoga Rose F1 458100 Summer Snow

Olearia lepidophylla

457800 Sundrops Mix

Club-moss daisy-bush

Nicotiana alata

Sort

Sjasmin tobakkplante 1500

I-IV

Conrad

20-22

7-14

10-12

7-9

12-16

-

■ Nikotiana-serie med spesielt kompakt voksemåte ■ Meget tidlig blomstring av alle farger ■ Ensartet blomster og plantestruktur med god forgreining, høyde ca. 30 cm

458010 Saratoga Red F1

458375 Conrad Sølvfarget bladverk

480 SEED

Limegrønn

458010 Red

480 SEED

Rød

458015 Rose

480 SEED

Intenst rosa

458020 White

480 SEED

Hvit

458025 Mix

180

14-18

xx

-

■ Strukturplante med sølvfarget bladverk og trådlignende skudd, kompakt voksemåte ■ Tåler sol og tørke ■ Ideell for sommerkultivering og bruken i høstbeplantning

x

Saratoga F1

458005 Lime

12-18

Conrad

4-5

Sort Saratoga F1

10-12

480 SEED

Blanding

458025 Saratoga Mix F1

458375 Conrad

128


NY

Osteospermum ecklonis Afrikansk tusenfryd XII-III

18-20

10-14

Erato ® Basket

4-5

Sort Erato ® Double Erato ® Basket

10-12

9-10

11-13/HB 10-11/13

Ampelsorter Osteospermum

8-16

x

x

8-16

x

x

Erato ® Compact

10-12

9-10

8-16

x

x

Erato ®

11-13

9-11

8-16

x

xx

Erato ® Special

11-13

9-12

8-16

x

xx

Akila

10-11

10-13

10-18

-

(x)

■ Serie med flat, spredt til overhengende voksemåte til blomsterkasser og ampler ■ Rik, lang blomstring i sterke farger ■ God forgreining og flat, sfærisk plantestruktur 458660 Purple

Doble sorter Osteospermum

458665 Rose Bicolor

84

Mørkerosa med hvit ring 458687 Erato ® Double Rose

Erato ® Double

458670 White

84

Hvit

Gresskar

■ Store, doble blomster med langvarig åpning og god værbestandighet ■ Godt forgreinete, kompakte planter med mørkegrønt bladverk ■ En berikelse av et sortiment av bedplanter av høy kvalitet 458680 Lemon

84

Fiolett

Snittblomster

1300

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

OSTEOSPERMUM

95

84

Lysegul

458685 Purple

84

458687 Rose

NY

Stauder

Fiolett 84

Rosa

458690 White Blush

84

458690 Erato ® Double White Blush

458665 Erato ® Basket Rose Bicolor

458670 Erato ® Basket White

458685 Erato ® Double Purple

458660 Erato ® Basket Purple

Frukt

Urter

Grønnsaker

458680 Erato ® Double Lemon

Grønnsaker i potter

Gress

Hvit med lilla slør


OSTEOSPERMUM

96

Sortiment våren 2017

Hurtig og enkel Osteospermum Erato ® Compact ■ Bed- og balkongplante med meget kompakt plantestruktur og meget tidlig blomstring ■ Meget ensartet voksemåte og blomstringsperiode ■ Lite behov for veksthemmende midler ■ Bredt utvalg av sterke blomsterfarger ■ Ideell for produksjon av kompakte potteplanter 458695 Blue

84

Blå

458700 Burgundy

84

458710 Erato ® Compact Creme

458740 Erato ® Compact White

Vinrød

458710 Creme

NY

84

Kremhvit

458715 Lemon

84

Sitrongul

458720 Pink

84

Lyserosa

458730 Rose Bicolor

84

Rosa med hvitt midtpunkt

458735 Violet

84

Fiolett

458740 White

84

Hvit

458745 Yellow

NY

84

Gul 458715 Erato ® Compact Lemon

458745 Erato ® Compact Yellow

458735 Erato ® Compact Violet 458695 Erato ® Compact Blue

Klassisk Osteospermum

458720 Erato ® Compact Pink

Erato ® ■ Kraftig voksende serie med store, edle blomster ■ God forgreining, ideell for tunge potteplanter ■ Ensartet i voksemåte og blomstringstid ■ Lysende blomsterfarger 458788 Cream

NY

84

Kremhvit

458790 Deep Purple

84

Dypfiolett

458805 Lemon Pink

84

Sitrongul med lyserosa midtpunkt

458810 Pink Eye Rosa med lyst midtpunkt 458700 Erato ® Compact Burgundy

458730 Erato ® Compact Rose Bicolor

84


NY

84

Fiolett

458820 Purple Stripe

84

Spesielle kjennetegn Osteospermum

Lysefiolett med mørke striper

458825 Rose

Erato ® Special

84

Mørkerosa

458833 Soft Pink

NY

84

84

■ Spesialfarger som supplement til standardsortimentet ■ Noe avvikende fra Erato ® -serien når det gjelder voksemåte og tidlighet ■ Ideell for et salgssterkt sortiment med store krav

84

458865 Deep Red

Lyserosa

458835 Spring Lemon

84

Lysegul / pastellrosa

458845 White Hvit

458850 Yellow Gul

84

FORBEDRET Dyprød 458870 Fire

84

Ildrød

458833 Erato ® Soft Pink

458875 Gold

Planter for bed & balkong

458815 Purple

Sortiment våren 2017

Snittblomster

OSTEOSPERMUM

97

84

Gullgul

NY

458880 Orange

84

458788 Erato ® Cream

Se neste side for flere sorter ➜

458790 Erato ® Deep Purple

Gresskar

Kobberoransje

Stauder

FORBEDRET

458810 Erato ® Pink Eye

458835 Erato ® Spring Lemon

458875 Erato ® Sp. Gold

458825 Erato ® Rose

458880 Erato ® Special Orange

458865 Erato ® Sp. Deep Red

458815 Erato ® Purple

458845 Erato ® White

458820 Erato ® Purple Stripe

458870 Erato ® Special Fire

Frukt

Urter

458850 Erato ® Yellow

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

458805 Erato ® Lemon Pink


OSTEOSPERMUM

98

Sortiment våren 2017

Akila ■ Generativt forplantete serier med meget kompakt, rund vekst ■ Ensartet i voksemåte og tidlighet ■ Rik blomstring uten avkjølingsfase ■ God, konsekvent blomstring på sommeren ■ Ideell for produksjon med høy områdeproduktivitet 458900 Lavender Shades

336 SEED

Lysefiolette farger

458905 Purple

336 SEED

Mørkefiolett

458910 White

336 SEED

Hvit

458920 Mix

336 SEED

459500 PAC ® Angeleyes ® Bicolor

459515 PAC ® Angeleyes ® Randy

Pelargonium x grandiflorum

Blanding

Large-flowered pelargonium Sort Clarion ®

11-13

10-16

6-8*

(x)

x

Melva ®

11-15

12-18

6-8*

(x)

x

Aristo ®

11-15

12-18

6-8*

(x)

x

*) En avkjølingsfase på omtrent 6 uker ved 8–10 °C etter rotsetting støtter en sterk plantestruktur

458900 Akila Lav. Shades

Clarion ®

458905 Akila Purple

459503 PAC ® Angeleyes ® Blueberry

■ Tidlig og rikt blomstrende Multiflora stuepelargonium ■ En avkjølingsfase er ikke nødvendig for hurtig blomstinduksjon, imidlertid forfremmer det plantestrukturen ■ For bruk som en innendørsplante til påske og som et supplement til bed- og balkongsortimentet ■ Plantene blomstrer uavbrutt til første frost 459700 Bicolor

84

Hvit med burgunder øye

459705 Bright Red

84

Høyrød

459710 Dark Red

84

Mørkerød

459713 Peach

458920 Akila Mix

NY

459715 Pink with Eye

Pelargonium x crispum

84

Aprikosfarget med markeringer 84

Rosa med øye

Lemon-scented geranium

459720 Salmon with Eye

84

Laksefarget med mørkt øye

Sort PAC ® Angeleyes ®

10-12

10-14

12-16

x

x

459505 PAC ® Angeleyes ® Burgundy

459725 Violet

84

Fiolett

PAC ® Angeleyes ®

459730 White Hvit

■ Påfallende blomster i sterke farger ■ Kompakt, godt forgreinet voksemåte ■ Ideell for beplantninger i mindre beholdere 459500 Bicolor

84

Hvit med vinrøde øvre blomsterblader

459503 Blueberry

84

Lysefiolett med vinrød flekk

459505 Burgundy

84

Burgunder med lys kant

459510 Orange

84

Lakseoransje

459515 Randy Vinrød med lys kant

84

459510 PAC ® Angeleyes ® Orange

459705 Clarion ® Bright Red

84


Snittblomster

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

PELARGONIUM

99

459720 Clarion ® Salmon with Eye

459900 Melva ® Cherry Rose

459710 Clarion ® Dark Red

459725 Clarion ® Violet

459905 Melva ® Dark Red

Stauder

Gresskar

459700 Clarion ® Bicolor

Grønnsaker i potter

Gress

NY

459713 Clarion Peach

Melva

459915 Melva ® Light Pink

®

459900 Cherry Rose

Urter

■ Attraktiv Regal pelargonium med påfallende begerblomster ■ Edle blomsterfarger med lyst midtpunkt i blomsten ■ Godt forgreinet, kraftig voksemåte ■ For salg av potteplanter av høy kvalitet i bedplantesesongen 84

Kirsebærrosa

459905 Dark Red

Grønnsaker

459730 Clarion ® White ®

84

Mørkerød

459915 Light Pink

84

Lyserosa Rosa

84

459920 Melva ® Pink

Frukt

459920 Pink 459715 Clarion ® Pink with Eye


PELARGONIUM

100

Sortiment våren 2017

Aristo ® ■ Tidlig blomstring og kompakt serie ■ En avkjølingsfase forfremmer induksjon og en ensartet plantestruktur ■ Rik blomstring, hardfør under salget 459803 Black Beauty

84

Svartrød med lys kant

459805 Burgundy

84

Burgunder

459814 Orchid

84

Lysefiolett

459816 Pink

84

Lyserosa med mørkt flekk

459817 Red Beauty

84

Mørkerød med hvit kant

459818 Purple Stripes

NY

459814 Aristo ® Orchid

459819 Aristo ® Salmon

459816 Aristo ® Pink

459820 Aristo ® Velvet Red

459817 Aristo ® Red Beauty

459830 Aristo ® Snow

84

Hvit med fiolette markeringer

459819 Salmon

84

Lakseoransje med mørkerød prikk

459820 Velvet Red

84

Fløyelsrød

459830 Snow

84

Hvit

459803 Aristo ® Black Beauty

NY

459805 Aristo ® Burgundy

459818 Aristo ® Purple Stripes


PELARGONIUM

Sortiment våren 2017

Pelargonium x zonale Geranium (stående) 1300

XII-I

21-23

7-10

4-5

Grandeur ® Power

11-13

6-12

12-16

(x)

xx

Grandeur ® Classic

10-13

6-12

14-18

(x)

xx

Grandeur ® Dark

10-12

8-12

16-18

(x)

x

Grandeur ® Deco

10-12

8-12

16-18

x

x

Horizon F1

10-12

9-11

16-18

-

xx

Nekita ® F1

10-12

9-11

16-18

-

xx

Snittblomster

Sort

Grandeur ® Power ■ Serier med kraftig voksemåte og god forgreining ■ Store blomster på hardføre stilker ■ Ideell for sterke planter av høy kvalitet 461900 Blush

461910 Grandeur ® Power Burgundy

461945 Grandeur ® Power Rose Splash

461930 Grandeur ® Power Orange

461950 Grandeur ® Power Salmon

461935 Grandeur ® Power Pink

461955 Grandeur ® Power Violet

84

Gresskar

Lyserosa

461905 Bright Red

84

Høyrød

461910 Burgundy

Planter for bed & balkong

101

84

Vinrød

461930 Orange

84

Oransje

461935 Pink

84

461940 Red

Stauder

Rosa 84

Rød

461945 Rose Splash

84

Intenst rosa med rødt øye

461950 Salmon

84

Lakserød

461955 Violet

84

461960 White

Gress

Fiolett 84

461900 Grandeur ® Power Blush

461905 Grandeur ® Power Bright Red

461940 Grandeur ® Power Red

461960 Grandeur ® Power White

Frukt

Urter

FORBEDRET

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

FORBEDRET Hvit


PELARGONIUM

102

Sortiment våren 2017

Grandeur ® Classic ■ Mangfoldig sort for alle former for produksjon; fra meget konkurransedyktig masseprodukter med høy produktivitet per enhetsområde til produkter av høy kvalitet ■ God forgreining og optimal plantestruktur ■ Ensartet, kort kultiveringstid, hardfør og ufølsom kultivering ■ Store blomsterskjermer i sterke farger står over midten av planten ■ Rik blomstring med egenskaper for langvarig blomstring 461300 Bright Red

84

Fløyelsrød

461310 Burgundy Splash

84

461300 Grandeur ® Classic Bright Red

461325 Grandeur ® Classic Coral

461310 Grandeur ® Classic Burgundy Splash

461335 Grandeur ® Classic Fire

Vinrød med mørkt øye

461315 Cardinal

84

FORBEDRET Purpurrød 461320 Cherry Rose

84

Purpurrosa

461325 Coral

84

Oransje

461335 Fire

84

Skarlagensrød

461345 Light Pink Splash

84

Lavendelrosa med rødt øye

461350 Light Salmon

84

FORBEDRET Lys laksefarge 461355 Orange

84

Oransje

461358 Peppermint

84

Med rosa flekker

461360 Pink

84

Lyserosa

461365 Red

FORBEDRET 84

Skarlagensrød

461367 Red Pepper

84

Paprikarød

461370 Rose

84

Korallrosa

461375 Rose Splash

84

Rosa med purpurrødt øye

461380 Salmon

84

Laksefarget

461385 Salmon Picotee

84

Laksefarget med lys kant

461390 Strawberry Splash

84

Lyserosa med rødt øye

461393 True Red

84

Ren rød

461395 Violet

461315 Grandeur ® Classic Cardinal

461345 Grandeur ® Classic Light Pink Splash

84

FORBEDRET

Fiolett

461400 Violet Splash

84

Lysefiolett med øye

461405 White

84

Hvit

461410 White Splash

84

Hvit med røde prikker

461320 Grandeur ® Classic Cherry Rose

461350 Grandeur ® Classic Light Salmon


Snittblomster

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

PELARGONIUM

103

461358 Grandeur ® Classic Peppermint

461360 Grandeur ® Classic Pink

461365 Grandeur ® Classic Red

461367 Grandeur ® Classic Red Pepper

461370 Grandeur ® Classic Rose

461375 Grandeur ® Classic Rose Splash

461380 Grandeur ® Classic Salmon

461385 Grandeur ® Classic Salmon Picotee

461390 Grandeur ® Cl. Strawberry Splash

461393 Grandeur ® Classic True Red

461395 Grandeur ® Classic Violet

461400 Grandeur ® Classic Violet Splash

461405 Grandeur ® Classic White

461410 Grandeur ® Classic White Splash

Frukt

Urter

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

Stauder

Gresskar

461355 Grandeur ® Classic Orange


PELARGONIUM

104

Sortiment våren 2017

Grandeur ® Dark ■ Det uttrykksfulle, mørke bladverket gir en god kontrast til de sterke blomsterfargene ■ Hele planten er dekket med blomster ■ God basal forgreining, kompakt voksemåte ■ Godt egnet for transport, varmetolerant ■ Passer for høy arealproduktivitet 461600 Bright Red

84

Høyrød

461615 Coral

84

FORBEDRET Oransje 461620 Cranberry

84

Kirsebærrød med lyst øye

461630 Light Salmon

84

FORBEDRET Lys laksefarge 461633 Neon Purple

461620 Grandeur ® Dark Cranberry

84

FORBEDRET

Neonfiolett

461640 Pink

461645 Grandeur ® Dark Pink with Eye

84

Lyserosa

461645 Pink with Eye

84

Rosa med øye

461650 Pinkberry

84

Lyserosa med øye

461655 Raspberry

84

Bringebærrosa med lyst øye

461660 Red

84

Rød

461665 Strawberry

84

Jordbærrød med lyst øye

461670 Velvet Red

84

Fløyelsrød

461675 White

84

461630 Grandeur ® Dark Light Salmon

461650 Grandeur ® Dark Pinkberry

461633 Grandeur ® Dark Neon Purple

461655 Grandeur ® Dark Raspberry

461640 Grandeur ® Dark Pink

461660 Grandeur ® Dark Red

Hvit

461600 Grandeur ® Dark Bright Red

FORBEDRET

461615 Grandeur ® Dark Coral


PELARGONIUM

Sortiment våren 2017

NY

Grandeur ® Deco ■ Attraktiv pelargonium med godt forgreinet plantestruktur ■ Et mangfold av stabile markeringer på bladene med uvanlig kontrast ■ Enkle og doble blomster i sterke farger som sørger for ekstra smykkende effekt 462440 Caramel Pink

NY

NY

84 84

Oransjerød

462495 Vancouver

84

Skarlagensrød

Stauder

NY

462470 Grandeur ® Deco Choco Salmon

Skarlagensrød

462490 Occold Shield

NY

84

Lakserosa

462480 Mrs Pollock

NY

84

Fiolett

462470 Choco Salmon

461665 Grandeur ® Dark Strawberry

84

Rød

462455 Caramel Violet

NY

Snittblomster

462445 Caramel Red

NY

84

Rosa

Gresskar

NY

Planter for bed & balkong

105

461670 Grandeur ® Dark Velvet Red

462490 Grandeur ® Deco Occold Shield

NY

461675 Grandeur ® Dark White

462495 Grandeur ® Deco Vancouver

462445 Grandeur ® Deco Caramel Red

NY

NY

462440 Grandeur ® Deco Caramel Pink

462455 Grandeur ® Deco Caramel Violet

462480 Grandeur ® Deco Mrs Pollock

Frukt

Urter

NY

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

NY


PELARGONIUM

106

Sortiment våren 2017

Horizon F1 ■ Serie med store, strålende blomster i sterke farger, generativ forplantning ■ Blomstene vokser sentralt over de sfæriske plantene ■ Meget hardfør og værbestandig for sluttkunden ■ Selvrensende, enkle blomster, ideell for planting i bed, høyde ca. 30 cm 462935 Appleblossom

SEED

Lyserosa

462940 Deep Salmon

SEED

Mørk laksefarget

462950 Orange

180 SEED

Oransje

462955 Orange Ice

SEED

462960 Horizon Pure White F1

462980 Horizon Star F1

462965 Horizon Red F1

462985 Horizon Violet F1

462975 Horizon Rosy Glow F1

462995 Horizon Ripple Mix F1

462978 Horizon Scarlet F1

463000 Horizon Mix F1

Hvit med oransje kant

462960 Pure White

180 SEED

Hvit

462965 Red

180 SEED

Rød

462975 Rosy Glow

180 SEED

Rosa

462978 Scarlet

180 SEED

Skarlagensrød

462980 Star

180 SEED

Lyserosa med karminrosa øye

462985 Violet

180 SEED

Fiolett

462995 Ripple Mix

180 SEED

Blanding av prikkete blomster

463000 Mix

180 SEED

Blanding

462935 Horizon Appleblossom

462940 Horizon Deep Salmon

462955 Horizon Orange Ice

462950 Horizon Orange F1


Sortiment våren 2017

Nekita ® F1 ■ Det sjokoladebrune bladverket gir kontrast til de sterke blomsterfargene ■ Meget godt forgreinet voksemåte ■ Enkle blomster, ideell for planting i bed, høyde ca. 35 cm 463180 Deep Rose

Planter for bed & balkong

PELARGONIUM

107

180 SEED

Mørkerosa

463185 Pink

Snittblomster

180 SEED

Lyserosa

463190 Salmon

180 SEED

Laksefarget

463195 Scarlet

180 SEED

Skarlagensrød

463200 Mix

SEED

Blanding

463195 Nekita ® Scarlet F1

460010 Calliope Lavender Rose

Pelargonium x hybridum Pelargonium Calliope

12-14/HB

8-12

14-18

x

xx

Grandeur ® Pure

12-13/HB

7-10

14-18

x

x

Gresskar

Sort

Calliope

460000 Dark Red

Stauder

■ Pelargonium med unike, sterke, halvdoble blomster ■ Dypgrønt, robust bladverk ■ Meget kraftig voksemåte ■ Ideell for større potter og ampler 84

Mørkerød

460010 Lavender Rose

460020 Calliope Rose Splash 84

®

84

Se neste side for flere sorter ➜

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

463180 Nekita Deep Rose F1

Rosa med rødt øye

Gress

Fiolettrosa

460020 Rose Splash

463190 Nekita ® Salmon F1

460000 Calliope Dark Red

Frukt

Urter

463185 Nekita ® Pink F1


PELARGONIUM

108

Sortiment våren 2017

Pelargonium x peltatum

Grandeur ® Pure

Eføy geranium

■ Pelargonium med meget god selvrensende effekt ■ Tallrike enkle blomster i sterke farger ■ Godt forgreinet, flat og sfærisk voksemåte ■ Ideell for beplantninger som er lette å vedlikeholde, kirkegård og grøntanlegg 460125 Deep Red

NY NY NY

84

Mørkerosa

460150 Pink

Grandeur ® Ivy

11-12/HB

10-14

16-18

x

x

Decora

11-12/HB

10-16

14-18

x

xx

Ville de Paris

12-13/HB

10-16

14-18

x

xx

Grandeur ® Butterfly

11-13/HB

10-16

14-18

x

x

Grandeur ® Ivy

84

Dyprød

460140 Neon Rose

Sort

84

Lyserosa

NY

■ Rikt forgreinete planter med bruddsikre skudd ■ Full av fornemme, halvdoble blomster ■ Tidlig og rik blomstring med skadefritt bladverk ■ Værbestandig og lite vedlikehold ■ For produksjon av potteplanter og ampler 460311 Arctic Rose

460312 Grandeur ® Ivy Arctic Scarlet 84

NY

Hvit med rosa kant

460312 Arctic Scarlet

84

Hvit med skarlagensrød kant

460315 Arctic Wine

NY

84

Hvit med vinrød kant

460335 Deep Red

84

Mørkerød

460350 Magenta

84

Fiolettrosa

460355 Pink

84

Lakserosa

460360 Red

84

Rød

460365 Salmon

84

Laksefarget

460370 Scarlet

460125 Grandeur ® Pure Deep Red

84

Skarlagensrød

NY

460373 True Red

460315 Grandeur ® Ivy Arctic Wine

84

Rød

460375 Velvet

84

Fløyelsrød

460380 Violet

84

Fiolett

460383 Watermelon

84

Vannmelonrød

460385 White

84

Hvit

460140 Grandeur ® Pure Neon Rose

460335 Grandeur ® Ivy Deep Red

NY

460150 Grandeur ® Pure Pink

460311 Grandeur ® Ivy Arctic Rose

460350 Grandeur ® Ivy Magenta


Snittblomster

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

PELARGONIUM

109

460355 Grandeur ® Ivy Pink

460373 Grandeur ® Ivy True Red

460385 Grandeur ® Ivy White

■ Enkle blomster med gule stilker ■ Kompakt og godt forgreinet voksemåte 460900 Bicolor

84

Gresskar

Decora

Rosa / hvit

460910 Lilac

84

Lilla

460915 Red 460920 Rose

84

Rosa

460375 Grandeur ® Ivy Velvet

460365 Grandeur ® Ivy Salmon

460380 Grandeur ® Ivy Violet

Grønnsaker i potter

Gress

460360 Grandeur ® Ivy Red

Stauder

84

Rød

460915 Decora Red

460370 Grandeur ® Ivy Scarlet

460383 Grandeur ® Ivy Watermelon

460920 Decora Rose

Frukt

Urter

460910 Decora Lilac

Grønnsaker

460900 Decora Bicolor


PELARGONIUM

110

Sortiment våren 2017

Ville de Paris ■ Enkel blomstring, kraftige serier med grønne stilker ■ For frodig dekorering på balkongen 461020 Lilac

84

Lilla

461025 Red

84

Rød

461030 Rose

84

Rosa

461035 White

84

Hvit

461035 Ville de Paris White

461020 Ville de Paris Lilac

461030 Ville de Paris Rose

460800 Grandeur ® Butterfly Bicolor Red

Grandeur ® Butterfly ■ Kompakt vekstserie med mørkegrønt bladverk av Ville-typen ■ De store, enkle blomstene likner på fargerike sommerfugler ■ Ensartet og tidlig blomstring ■ Ideell for kultivering i potter og ampler 460800 Bicolor Red

84

Rød / hvit

460805 Neon

84

Neonrosa

460810 Orange

84

Oransje 461025 Ville de Paris Red

460815 Pink

84

Rosa

460820 Purple

460810 Grandeur ® Butterfly Orange

84

Purpur

460825 Red

84

Rød

460805 Grandeur ® Butterfly Neon

460815 Grandeur ® Butterfly Pink


Planter for bed & balkong

PELARGONIUM

Sortiment våren 2017

Snittblomster

111

461100 Grandeur ® Odorata Apple

461120 Grandeur ® Odorata Orange

460825 Grandeur ® Butterfly Red

461105 Grandeur ® Odorata Cola

461125 Grandeur ® Odorata Perfume

461110 Grandeur ® Odorata Hazelnut

461130 Grandeur ® Odorata Pino

461115 Grandeur ® Odorata Lemon

461135 Grandeur ® Odorata Rose

Stauder

Gresskar

460820 Grandeur ® Butterfly Purple

Pelargonium x species Gress

Geranium (stående) Sort Grandeur ® Odorata

10-13

8-12

16-18

x

x

Grønnsaker i potter

Grandeur ® Odorata ■ Godt forgreinet, duftende geraniumserie med forskjellige dufter ■ Ensartet, kompakt vekst ■ For sterke planter av høy kvalitet 461100 Apple

84

Eplelukt 84

Colalukt

461110 Hazelnut

84

Hasselnøttlukt

461115 Lemon

84

Limelukt

461120 Orange

Grønnsaker

461105 Cola

84

Appelsinlukt

461125 Perfume

84

Sitronduft / rosa-vinrød 84

Urter

461130 Pino Pinjelukt

461135 Rose

84

Frukt

Roselukt


PENTAS

112

Sortiment våren 2017

Pentas lanceolata Stjerneblomst 1500

I-IV

23-26

10-14

8-10

Sort Glitterati Purple Star

12-17*

9-12

18-20

x

Graffiti ® F1

11-13

8-10

18-20

x

x

Kaleidoscope F1

12-17*

9-11

18-20

x

x

x

463611 Graffiti ® Red Vel. F1

463625 Graffiti ® White F1

*) 1-3 planter/potte

Glitterati Purple Star ■ Pottesort med rosa-hvit stjernete blomster ■ Kraftig, godt forgreinet voksemåte, høyde ca. 30 cm ■ Ideell for tunge potteplanter av høy kvalitet eller for utendørs bruk i varmt klima 463585 Glitterati Purple Star

NY

463655 Kaleidoscope Deep Red F1

336 SEED

Rosa med hvitt midtpunkt

463615 Graffiti ® Rose F1

NY

463665 Kaleidoscope Lilac F1

Perilla frutescens Purple perilla 2000

III-IV

18-20

14-21

5-6

Sort Nankinensis

463585 Glitterati Purple Star

463620 Graffiti ® Violet F1

9-12*

6-8

16-20

-

-

*) 1-3 planter/potte

Graffiti ® F1

Kaleidoscope F1

Nankinensis

■ Sort med sterk og hardfør voksemåte og tidlig blomstring, også passende for tunge potteplanter ■ Stor blomsterskjerm i lysende farger på solide stilker som står fritt over bladverket ■ Godt forgreinet voksemåte, mørkegrønt bladverk, høyde ca. 30 cm

■ Store blomsterskjermer med intense farger ■ Meget kraftig, godt forgreinet voksemåte, høyde ca. 40 cm ■ Ideell for potteplanter og planter i beholdere, godt egnet for bruken på friland på varme steder

■ Purpurbrun, skinnende, grovt sagtakkete blader med intens krusning ■ Pålitelig strukturplante i blandet bedbeplantning, høyde ca. 50 cm

463655 Deep Red

463611 Red Velvet

463660 Deep Rose

464000 Nankinensis SEED

Purpurbrun

Mørkerød 336 SEED

Fløyelsrød

463615 Rose

336 SEED

Mørkerosa

463620 Violet

463665 Lilac

SEED

Lysefiolett 336 SEED

Fiolett

463625 White

SEED

Mørkerosa

463670 Pink

SEED

Rosa 336 SEED

Hvit

463630 Mix

336 SEED

Blanding

463660 Kaleido. Deep Rose F1

463670 Kaleido. Pink F1

464000 Nankinensis

SEED


Sortiment våren 2017

NY

Petunia x atkinsiana

Petunia, sorter med hengende voksemåte 1300 *) Lysspirende

XII-IV*

21-23

5-8

4-5

Planter for bed & balkong

PETUNIA

113

Tumbelina ®

11-13/HB

8-10/12

12-16

x

xx

Pegasus ® Double

11-13/HB

8-10/12

12-16

x

x

Pegasus ®

11-12/HB

7-9/11

12-16*

x

x

Pegasus ® Special

11-13/HB

7-9/11

12-16

x

x

Pegasus ® Trio

12-13/HB

7-9/11

12-16

(x)

x

10,5-12/HB

7-9/11

12-16

x

(x)

10-12/HB

10/13

14-16

-

x

10,5-12/HB

7-9/11

12-16

x

x

Pegasus ® Table Cascata ® F1 Surfinia ®

Snittblomster

Sort

*) Ikke kultiver gule sorter under 15 °C

Tumbelina

464950 Tumbelina ® Belinda

®

NY Gresskar

■ Serier med doble blomster, tiltrekkende farger og en deilig duft ■ Korte, stabile skudd med blomster som står fritt over bladverket ■ Attraktiv berikelse til Pegasus ® -serien 464950 Belinda

464957 Tumbelina ® Diana

128

Mørkeblå

464953 Candyfloss

128

Rosa

464955 Cherry Ripple

51

128

51

128

Stauder

NY

Mørkerosa / hvit stjernet

464956 Damson Ripple Vinrød / hvit stjernet

464957 Diana

NY

128

Ren hvit

464958 Inga

464953 Tumbelina ® Candyfloss

464958 Tumbelina ® Inga

NY

128

464959 Eliza

NY

Gress

Rød 128

Rosa med lyst midtpunkt

464960 Katharina

128

Purpurfiolett

464970 Priscilla

128

464975 Rosy Ripple

Grønnsaker i potter

Lysefiolett med fiolette årer 128

Rosa / hvit stjernet

464980 Susanna

128

Lysegul

Pegasus ® Double 464959 Tumbelina ® Eliza

Grønnsaker

464955 Tumbelina ® Cherry Ripple

■ Store og tette blomster ■ På hele planten er blomstene over bladverket ■ Medium-sterk, godt forgreinet voksemåte ■ For ampler, potter og kasser 464900 Burgundy

128

Vinrød 464970 Tumbelina ® Priscilla

464975 Tumbelina ® Rosy Ripple

464980 Tumbelina ® Susanna

464900 Peg. Double Burgundy

464956 Tumbelina ® Damson Ripple

Frukt

Urter

464960 Tumbelina ® Katharina


PETUNIA

114

Sortiment våren 2017

FORBEDRET

Pegasus ® ■ Serie med store blomster og kompakt plantestruktur ■ Tidlig blomstring, ensartet oppstart av blomstring ■ Planter er fullstendig dekket med blomster ■ For ampler, potter og kasser 464420 Deep Blue

51

128

Mørkeblå

464438 Magenta Star

128

Magentarosa stjernet

464445 Orange

128

FORBEDRET Oransje 464448 Orange Morn

128

Oransje med lyst midtpunkt

464455 Pink

51

128

464445 Pegasus ® Orange

464470 Pegasus ® Purple

464448 Pegasus ® Orange Morn

464495 Pegasus ® Purple Vein

Rosa

464462 Pink Star

128

Rosa stjernet

464470 Purple

51

128

51

128

51

128

51

128

Purpurfiolett

464495 Purple Vein Lysefiolett med dypfiolett nervatur

464497 Red Star

NY

Rød / hvit stjernet

464500 Scarlet Skarlagensrød

464504 Velvet Heart

NY

128

Lilla med dypfiolett midtpunkt

464505 Velvet Picotee

128

Fløyelsrød med lys kant

464510 White

51

128

Hvit

464520 Yellow

NY

128

Gul

464420 Pegasus ® Deep Blue

464455 Pegasus ® Pink

464497 Pegasus ® Red Star

464438 Pegasus ® Magenta Star

464462 Pegasus ® Pink Star

464500 Pegasus ® Scarlet


NY

PETUNIA

Sortiment våren 2017

Pegasus ® Special ■ Unike sorter som er et supplement og en berikelse av sortimentet ■ Attraktive blomsterfarger og -mønster ■ Voksemåten er forskjellig fra Pegasus ® -serien ■ Interessant supplement til sortimentet i sluttforbrukerhandelen og ved kampanjer 464595 Blue Bicolor

128

464600 Banoffee Pie

Snittblomster

Blå med lys kant 128

Svart / gul stjernet

464601 Burgundy Bicolor

51

128

Vinrød / hvit 464504 Pegasus ® Velvet Heart

Planter for bed & balkong

115

464602 Cherry Vanilla

128

FORBEDRET Kirsebærrød med kremgule striper 464603 Mango

51

464610 Pegasus ® Special Rose Bicolor

128

Pastelloransje og -gul

464610 Rose Bicolor

128

464613 Tiger Eye

Gresskar

Lyserosa / magenta stjernet 128

Kremgul med mørkt midtpunkt

464615 Violet Bicolor

128

Stauder

Fiolett med lys kant

464505 Pegasus ® Velvet Picotee

464615 Pegasus ® Special Violet Bicolor

Gress

FORBEDRET

Grønnsaker i potter

464602 Peg. Sp. Cherry Vanilla

464613 Peg. Sp. Tiger Eye

464600 Pegasus ® Special Banoffee Pie

464520 Pegasus ® Yellow

464603 Pegasus ® Special Mango

464601 Pegasus ® Special Burgundy Bicolor

Frukt

Urter

464510 Pegasus ® White

Grønnsaker

464595 Peg. Sp. Blue Bicolor


PETUNIA

116

Sortiment våren 2017

NY

Pegasus ® Trio ■ En attraktiv trefarget kombinasjon for kultivering i potter og ampler ■ Sfærisk, ensartet plantestruktur ■ Jevn oppblomstring 464550 Purple-Pink-White

50

Fiolett / rosa / hvit

464795 Pegasus ® Table Back to Black

464807 Pegasus ® Table Purple

464796 Pegasus ® Table Blackberry Star

464812 Pegasus ® Table Lemon

464550 Pegasus ® Trio Purple-Pink-White

Pegasus ® Table ■ Riktblomstrende petuniaserie med middelsstore blomster ■ Halvveis hengende, kompakt voksemåte med god forgreining ■ Lavt behov for hemmere og sikker kultivering - også ved et stort antall planter per enhetsområde ■ Ideell for produksjonen av potter av høy kvalitet 464795 Back to Black

FORBEDRET

128

Svart

464796 Blackberry Star

128

Svart stjernet

464800 Blue

128

FORBEDRET Middels blå 464802 Blue Star

NY

464807 Purple

NY

128

Blå / hvit stjernet 128

Purpurfiolett

464812 Lemon

128

Sitrongul

464813 Magenta Star

128

Hvit med magenta stjerne

464814 Orange

464800 Pegasus ® Table Blue

NY

128

Oransje

464818 Red Vein

464813 Pegasus ® Table Magenta Star

128

FORBEDRET Lakserød med rød nervatur 464820 Rose

128

Rosa

464822 Rose Vein

NY

128

Rosa nervatur

464825 Scarlet

128

Skarlagensrød

464830 White

128

FORBEDRET Hvit 464835 Yellow

128

Gul

464802 Pegasus ® Table Blue Star

464814 Pegasus ® Table Orange


FORBEDRET

465300 Cascata ® Blue F1

465305 Cascata ® Burgundy F1

465320 Cascata ® Neon Rose

465325 Cascata ® Peach F1

465330 Cascata ® Pink F1

465335 Cascata ® Red F1

465345 Casc. Salmon F1

465350 Casc. White F1

Snittblomster

FORBEDRET

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

PETUNIA

117

464830 Pegasus ® Table White

Stauder

Gresskar

464818 Pegasus ® Table Red Vein

464835 Pegasus ® Table Yellow

NY

Cascata ® F1 Gress

464820 Pegasus ® Table Rose

465300 Blue

Grønnsaker i potter

■ Kraftig, riktblomstrende hengepetunia ■ Fra generativ formering ■ Flattoppet, rund struktur med godt fylt midtpunkt av planten ■ Ensartet, godt forgreinet voksemåte ■ Meget god for kultivering i ampler og potter SEED

Mørkeblå

465305 Burgundy

SEED

Burgunderrød

465310 Burgundy Star

SEED

464822 Pegasus ® Table Rose Vein

465315 Lilac Vein

SEED

Lilla med fiolett nervatur

465320 Neon Rose

465310 Cascata ® Burgundy Star F1

SEED

Lysende rosa

465325 Peach

SEED

Grønnsaker

Vinrød med hvit stjerne

Lakserosa

465330 Pink

SEED

Rosa

465335 Red

SEED

465345 Salmon

Urter

Rød SEED

Lakseoransje

465350 White

SEED

464825 Pegasus ® Table Scarlet

465315 Cascata ® Lilac Vein F1

Frukt

Hvit


PETUNIA

118

Sortiment våren 2017

Surfinia ® ■ Petunia for ampler med store blomster og sterke farger ■ Tidlig og rik blomstring, godt forgreinet ■ Stor mengde med aktuelle farger ■ Meget værbestandig og egnet for store fat i hagen 464105 Blue (Sunblu)

51

464135 Surf. Giant Purple

464145 Surfinia ® Hot Pink

464150 Surfinia ® Hot Red

464190 Surfinia ® White

128

Mørk fløyelsblå

464110 Blue Vein (Sunsolos)

128

Lyseblå med mørkeblå nervatur

464115 Burgundy (Keiburtel)

128

Vinrød

464120 Compact Purple Vein (Sunsurfbv)

128

Fiolettrosa med nervatur

464135 Giant Purple (Sunlapur)

464165 Surfinia ® Purple

NY

128

Purpur, store blomster

464142 Green Edge Purple (Midopin)

128

Lilla med grønn kant

464144 Heavenly Blue (Skytatsu)

51

128

51

128

51

128

51

128

51

128

Himmelblå

464145 Hot Pink (Sunrovein) Rosa med nervatur

464150 Hot Red (Sunhore) Rød med nervatur

464163 Pink Vein (Sunbapive) Rosa med nervatur

464165 Purple (Sunpurple) Purpur

464172 Scarlet Red (Keirekul)

NY

128

Skarlagensrød

464175 Sky Blue (Keilaubu)

128

464142 Surfinia ® Green Edge Purple

464172 Surfinia ® Scarlet Red

464144 Surfinia ® Heavenly Blue

464175 Surfinia ® Sky Blue

464163 Surfinia ® Pink Vein

464180 Surfinia ® Snow

Himmelblå

464180 Snow (Sunsurfkuri)

128

Ren hvit

464183 Sumo Rose (Sunbui Mirekui)

NY

128

Rosa

464188 Velvet Blue (Aotatsu)

128

Mørkeblå

464190 White (Kesupite)

51

128

Ren hvit med mørk hals

464193 Yellow (Sunsurf Kitatsu)

128

Lysegul

464200 Table Dark Red (Sunsurfred)

128

Mørkerød

464215 Table White (Keiwhiyos)

128

Ren hvit

464105 Surfinia ® Blue

464110 Surfinia ® Blue Vein

464115 Surfinia ® Burgundy

464120 Surf. C. Purple Vein


Sortiment våren 2017

Snittblomster

NY

Planter for bed & balkong

PETUNIA

119

464183 Surfinia ® Sumo Rose

464215 Surfinia ® Table White

466383 Duplika Burgundy F1

Petunia x grandiflora 1300 *) Lysspirende

XII-IV*

21-23

5-8

Gresskar

Petunia, stående sorter

4-5

Sort 9-10,5

8-10

14-16

-

x

9-10,5

7-8

14-16

-

x

Finity ® F1

P-10

6-7

14-16

-

-

Musica ® F1

P-10

6-7

14-16

-

x

Stauder

Duplika F1 Sophistica F1

Duplika F1

466380 Blue

466390 Duplika Red Picotee F1

Gress

464188 Surfinia ® Velvet Blue

■ Store, doble blomsterballer ■ Fargerik blanding med attraktive, tofargete typer ■ En spesialitet for plantesortimentet for balkong, høyde ca. 30 cm SEED

Mørkeblå

466383 Burgundy

SEED

Vinrød

Grønnsaker i potter

SEED

Rød med hvit kant

466395 Purple Picotee

SEED

Purpurfiolett med hvit kant

466397 Rose Picotee

SEED

Rosa med hvit kant

466400 Mix

480 SEED

Blanding 464193 Surfinia ® Yellow

464200 Surfinia ® Table Dark Red

466380 Duplika Blue F1

466397 Duplika Rose Picotee F1

Frukt

Urter

466395 Duplika Purple Picotee F1

Grønnsaker

466390 Red Picotee


PETUNIA

120

Sortiment våren 2017

Sophistica F1 ■ Påfallende, spesielle farger som vekker sluttforbrukerens interesse ■ Uvanlig petunia med store blomster ■ Attraktivt supplement til et sortiment av høy kvalitet hos sluttselgeren, høyde ca. 30 cm 466210 Black

SEED

Svart

466215 Blue Morn

SEED

Blå med lys hals

466220 Lime

SEED

Limegrønn

466225 Lime Bicolor Med limegrønne-rosa stjerner

SEED

465669 Finity ® Blue Vein F1

466225 Sophistica Lime Bicolor F1

Finity ® F1 ■ Serie med genetisk kompakt voksemåte ■ Meget ensartet start på blomstring i alle farger ■ Store, stabile blomster ■ Ideell for kultivering med høy tetthet per enhetsområde ■ Bruk av veksthemmere er ikke nødvendig, høyde ca. 15 cm 465669 Blue Vein

480 SEED

Lyseblå med mørkeblå nervatur

465725 Blue

336

480 SEED

336

480 SEED

Blå

465730 Burgundy 466210 Sophistica Black F1

Vinrød

465735 Pink

480 SEED

465725 Finity ® Blue F1

Lyserosa

465743 Plum

480 SEED

Purpurrosa med mørk nervatur

465745 Purple

336

480 SEED

336

480 SEED

336

480 SEED

336

480 SEED

Purpurfiolett

465750 Red Rød

465755 Red Vein Laksefarget med rød nervatur

465760 Rose Rosa

465765 Rose Morn

480 SEED

Rosa med lys hals

465770 Rose Vein

480 SEED

Rosa med mørkerosa nervatur 466215 Sophistica Blue Morn F1

465775 Salmon

480 SEED

Laksefarget

465785 Violet

465730 Finity ® Burgundy F1

SEED

Fiolett

465790 White

336

480 SEED

Hvit

465795 Morn Mix

336 SEED

Blanding med lys hals

465800 Mix

180

336

480 SEED

Blanding

466220 Sophistica Lime F1

465735 Finity ® Pink F1


Snittblomster

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

PETUNIA

121

465760 Finity ® Rose F1

465785 Finity ® Violet F1

465745 Finity ® Purple F1

465765 Finity ® Rose Morn F1

465790 Finity ® White F1

465750 Finity ® Red F1

465770 Finity ® Rose Vein F1

465795 Finity ® Morn Mix F1

465755 Finity ® Red Vein F1

465775 Finity ® Salmon F1

Frukt

Urter

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

Stauder

Gresskar

465743 Finity ® Plum F1


PETUNIA

122

Sortiment våren 2017

466065 Yellow

Musica ® F1 ■ Pålitelig standardserie med tidlige, meget store blomster ■ Kompakte, hardføre planter for potter og pakker ■ Meget ensartet voksemåte og tidlighet ■ Fargeutvalget tilbyr alt man kan ønske seg, høyde ca. 25 cm 465925 Blue

480 SEED

Marineblå

465930 Blue Frost

SEED

Blå med hvit kant

465935 Blue Star

480 SEED

Gul

SEED

466070 Cherries & Berries

SEED

Blanding i purpurrøde farger

466080 Frost Mix

180

336

480 SEED

336

480 SEED

Blanding med hvite kanter

466085 Star Mix Stjerneblanding

466090 Vein Mix

480 SEED

Blanding med nervatur

466095 Elite Mix

480 SEED

Blanding

466100 Mix

SEED

Blanding

Blå med hvit stjerne

465940 Blue Vein

480 SEED

465940 Musica ® Blue Vein F1

Lyseblå med mørkeblå nervatur

465945 Burgundy

480 SEED

Burgunderrød med mørk nervatur

465950 Burgundy Vein

SEED

Rosa med burgunderrød nervatur

465955 Crimson Star

SEED

Karmesinrød med hvit stjerne

465960 Light Pink Vein

SEED

Lyserosa med lillarosa nervatur

465965 Pink

SEED

Rosa

465970 Pink Morn

SEED

Rosa med lys hals

465975 Plum

SEED

Purpurrosa med mørk nervatur

465979 Purple Star

SEED

Fiolett med hvit stjerne

465980 Purple Vein

SEED

465925 Musica ® Blue F1

465945 Musica ® Burgundy F1

465930 Musica ® Blue Frost F1

465950 Musica ® Burgundy Vein F1

465935 Musica ® Blue Star F1

465955 Musica ® Crimson Star F1

Lilla med fiolett nervatur

465985 Red

480 SEED

Rød

465990 Red Frost

SEED

Rød med hvit kant

465995 Red Morn

SEED

Rød med lys hals

466000 Red Star

SEED

Rød med hvit stjerne

466005 Red Vein

SEED

Rosa med rød nervatur

466010 Rose

480 SEED

Intenst rosa

466015 Rose Frost

SEED

Rosa med hvit kant

466020 Rose Star

SEED

Rosa med hvit stjerne

466025 Salmon

SEED

Lakserosa

466030 Scarlet

SEED

Skarlagensrød

466035 Sky Blue

SEED

Himmelblå

466040 Snow

SEED

Ren hvit

466050 Velvet Frost

SEED

Fløyelsrosa med hvit kant

466055 Violet

SEED

Fiolett

466060 White

480 SEED

Hvit


466025 Musica ® Salmon F1

465960 Musica ® Light Pink Vein F1

466030 Musica ® Scarlet F1

466035 Musica ® Sky Blue F1

465965 Musica ® Pink F1

465970 Musica ® Pink Morn F1

466040 Musica ® Snow F1

466050 Musica ® Velvet Frost F1

465975 Musica ® Plum F1

465979 Musica ® Purple Star F1

466055 Musica ® Violet F1

466060 Musica ® White F1

465980 Musica ® Purple Vein F1

465985 Musica ® Red F1

465990 Musica ® Red Frost F1

465995 Musica ® Red Morn F1

466000 Musica ® Red Star F1

466005 Musica ® Red Vein F1

466010 Musica ® Rose F1

466015 Musica ® Rose Frost F1

Snittblomster

466020 Musica ® Rose Star F1

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

PETUNIA

123

Stauder

Gresskar

466070 Musica ® Cherries & Berries F1

466085 Musica ® Star Mix F1

466090 Musica ® Vein Mix F1

466095 Musica ® Elite Mix F1

Frukt

Urter

466065 Musica ® Yellow F1

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

466080 Musica ® Frost Mix F1


PETUNIA

124

Sortiment våren 2017

Petunia x milliflora Petunia, stående sorter 1300 *) Lysspirende

XII-IV*

21-23

5-8

4-5

Sort Poncho ® F1

P-10,5

5-7

14-18

-

-

Poncho ® F1 ■ Kompakt vekstserie med små blomster og kort kultiveringstid ■ En mengde med blomster imponerer allerede på salgstidspunktet ■ Meget godt passende for pakker og potter, høyde ca. 15 cm 466550 Blue

466570 Poncho ® Red F1

466590 Poncho ® Salmon F1

466575 Poncho ® Rose F1

466595 Poncho ® White F1

480 SEED

Mørkeblå

466555 Carmine

480 SEED

Karminrosa

466570 Red

480 SEED

Rød

466575 Rose

480 SEED

Rosa

466580 Rose Morn

SEED

Rosa med lyst midtpunkt

466585 Rose Star

480 SEED

Rosa / hvit stjernet

466590 Salmon

SEED

Lakserosa

466595 White

480 SEED

Hvit

466600 Mix

480 SEED

Petunia x multiflora

Blanding

Petunia, stående sorter 1300 *) Lysspirende

XII-IV*

21-23

5-8

4-5

Sort Duo F1

9-10,5

8-10

14-16

-

x

Duo F1 ■ Tettfylte blomsterknopper av middels størrelse med relativt høy regnbestandighet ■ En spesialitet for sortimentet av bed- og balkongplanter, høyde ca. 25 cm 466550 Poncho ® Blue F1

466580 Poncho ® Rose Morn F1

466900 Mix Blanding

466555 Poncho ® Carmine F1

466585 Poncho ® Rose Star F1

466900 Duo Mix F1

480 SEED


Phlox drummondii

Phlox x hybrida

Årlig floks

Plectranthus fruticosus

Floks

Møllplante

Sort 10-14

Sort

Caroline

3-4

11-13

6-8

14-18

x

x

Caroline

Sort 9-10

6-8

14-16

-

■ Serie med kompakt voksemåte som blomstrer meget tidlig ■ Tett blomsterskjerm i lysende farger ■ Ensartet vekst og blomstringstid ■ Ideell for små potter og pakker, høyde ca. 15 cm SEED

Fiolett

467085 Scarlet

SEED

Skarlagensrød

467090 Sky Blue

6-9

12-16

x

x

Variegatus

(x)

Dolly F1

467075 Purple

10-12/HB

SEED

■ Ettårig bedfloks med putelignende voksemåte, høyde ca. 20 cm ■ Attraktive blomsterfarger, langvarig blomstringstid ■ Gog forgreining, lite mottakelig for sykdommer ■ Ideell for blomsterkasser, ampler og i bed på solfylter steder 467205 Pink

NY

128

Lysegrønt bladverk / kremhvit

128 128

Mørkerosa med lyst midtpunkt

467220 White

NY

468000 Variegatus

Rosa med rødt midtpunkt

467215 Rose

NY

■ Overhengende strukturplante med meget sterk voksemåte ■ Hårete bladverk med kremhvit kant ■ Karakteristisk røkelsesaroma

128

Hvit

Gresskar

Dolly F1

Variegatus

Himmelblå

467100 Mix

Snittblomster

1500/3000* II-IV 18-22 *) Direktesåing mulig med 3 korn pr. potte

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

POLYGONUM

125

SEED

Stauder

Blanding

468000 Variegatus 467085 Dolly Scarlet F1

NY

Polygonum capitatum Slirekne

1500/5000* *) Flerkornsfrø

I-IV

18-22

5-10

Gress

467090 Dolly Sky Blue F1

4-5

Sort 10-12/HB

6-10/12

14-16

-

-

Caramel Candy ■ Strukturplante med attraktive markeringer på karamellfarget bladverk ■ Mange rosa knopper, høyde ca. 15 cm 468100 Caramel Candy 467205 Caroline Pink

NY

467220 Caroline White

467215 Caroline Rose

468100 Caramel Candy

Frukt

Urter

NY

180 SEED

Karamellfarger

Grønnsaker

467100 Dolly Mix F1

Grønnsaker i potter

Caramel Candy


PORTULACA

126

Sortiment våren 2017

Portulaca grandiflora Portulaca grandiflora 1500/6000* II-IV *) Flere frø pr. beholder

23-25

4-7

4-5

Sort Macarena F1

9-10,5

5-7

16-18

-

-

Macarena Trio F1

11-13

5-7

16-18

-

-

9-10,5/HB

6-8

16-18

-

(x)

Sundial F1

468225 Macarena Fuchsia F1

468240 Macarena Scarlet F1

Macarena F1 ■ Den runde, buskete og kompakte voksemåten og den gode forgreiningen forenkler produksjonen og salget ■ Tidlig blomstring, til og med når kultivert på våren ■ Store, halvveis doble blomster i sterke farger, høyde ca. 15 cm 468215 Banana

468300 Sundial Mix F1

Portulaca x umbraticola Wingpod purslane Sort

336 SEED

Gyldengul

468220 Coconut

336 SEED

Hvit

468225 Fuchsia

336 SEED

Rosa

468240 Scarlet

336 SEED

468250 Macarena Mix F1

Blanding

336

480 SEED

Macarena Trio F1

12-14

16-18

x

x

12-14

16-18

x

x

■ Enkle, sterke blomster ■ Lavtkrypende til overhengende voksemåte ■ Ideell for varme og tørre steder

■ De flate, jorddekkende skuddene for denne trioen vokser godt sammen og danner et fargerikt teppe med blomster ■ Ideell for ampler og potter på solfylte, varme steder 468255 Scarlet-Banana-Fuchsia

10-12/HB 10-12/HB

Imagine ®

Skarlagensrød

468250 Mix

Imagine ® Imagine ® Double Yellow Purple

468360 Red 468365 Rose 128

468370 Yellow Gul

468360 Imagine ® Red

468215 Macarena Banana F1

468255 Macarena Trio Scarlet-Banana-Fuchsia F1

Sundial Mix F1 ■ Lysende blanding av doble blomster ■ Egner seg til tidlig kultivering under kortdagsbetingelser med meget tidlig blomstring ■ Flat, jorddekkende vekst, ideell for beplantning av bed og større potter, høyde ca. 15 cm SEED

Blanding

468220 Macarena Coconut F1

128

Rosa

Rød / gul / rosa

468300 Sundial Mix F1

128

Rød

468365 Imagine ® Rose

128


Sortiment våren 2017

Feuerzunge ■ Interessant klatreplante ■ Blomstring med 8 til 12 enkle blomster som modnes fra rød til oransje og deretter til gul ■ Sterk vekst, godt egnet for sommerproduksjon av beholdere 473500 Feuerzunge

Planter for bed & balkong

RHODOCHITON

127

180 SEED

Snittblomster

Rød-oransje

468370 Imagine ® Yellow

473250 Joey

Punica granatum

Imagine ® Double Yellow Purple

468400 Imagine ® Double Yellow Purple

128

Gul med fiolett midtpunkt

1500

I-IV

18-20

10-17

5-7

Sort Grenade

11-13

10-14

14-18

(x)

-

Grenade ■ Små, oransjerøde blomster som fremstår som pynt på denne dvergbusken med fint bladverk ■ Bærer mange korallrøde bær på høsten, høyde ca. 20 cm 473450 Grenade

SEED

473500 Feuerzunge

Stauder

■ Det fiolettrosa fylte midtpunktet i blomsten danner en attraktiv kontrast til de gullgule ytre blomsterbladene ■ Godt forgreinet, overhengende voksemåte ■ Rik og langvarig blomstring på varme, solfylte steder

Gresskar

Pomegranate

Rhodochiton atrosanguineum Lilla klokkeranke

Oransje XI-IV

18-20

10-14

5-6

Sort Purple Bells

12-19/HB*

12-14

16-18

-

(x)

*) 1-3 planter

Gress

1500

■ Meget interessant plante for beholdere og ampler for salg fra medio mai ■ Fiolette, bjelleformete blomster med purpurrosa begerblad ■ Spennende berikelse for sommersortimentet 474300 Purple Bells

468400 Imagine ® Double Yellow Purple

24-26

5-7

Grønnsaker

Pilotus

I-IV

473450 Grenade

6-8

Sort Joey

11-12/15-19*

180 SEED

Purpur-fiolett

Ptilotus exaltatus 1500

51

Grønnsaker i potter

Purple Bells

6-10

18-24

x

xx

*) 3 planter/potte

Joey

Quamoclit lobata

■ Rosa, aksformete blomster med en sølvaktig glans ■ Motstandsdyktig mot varme og tørke ■ Ideell for sommerkultivering, høyde ca. 40 cm

Ormevindel

Sølvrosa

180 SEED

1500/6000* II-V 18-20 *) Flerkornsfrø med 6 korn pr. potte

14-18

5-6

Sort Feuerzunge *) 1-3 planter

12-19*

10-12

16-18

-

(x)

474300 Purple Bells

Frukt

473250 Joey

Urter

(Ipomoea lobata)


RICINUS

Sortiment våren 2017

128

Ricinus communis

Rudbeckia hirta

Castor oil plant

2000* III-IV 18-20** 14-21 *) Direktesåing: 2 korn pr. potte **) La svelle på forhånd i 24 timer

Sort Carmencita

12-19

8-12

12-16

-

(x)

Carmencita ■ Attraktive, store planter med fargerike fruktstander med torner ■ Attraktivt, lønneformet bladverk ■ En berikelse for beplantning av større bed og kar ■ Giftig, må ikke brukes nær lekeplasser ■ Høyde: ca. 2 m 474350 Rot

SEED

Rød

474355 Rosa Rosa

Denver Daisy

Solhatt 1500

II-IV

20-22

14-21

5-8

Sort Becky

11-15*

8-10

14-18

-

Maya

12-17*

10-14

14-18

-

x

Tiger Eye F1

12-17*

10-14

14-18

-

x

Toto

11-15*

9-11

14-18

-

(x)

(x)

Denver Daisy

13-19*

9-12

14-18

-

x

Autumn Colours

13-19*

10-14

14-18

-

x

Cherokee Sunset

13-19*

10-14

14-18

-

x

*) 1-3 planter

Autumn Colours

336 SEED

474850 Autumn Colours

SEED

Oransje

474710 Formula Mix

NY

336 SEED

Gul med mørk krans

336 SEED

■ Meget tidlig blomstringsvariant i potte med store blomster ■ Store, lysende blomster, høyde: ca. 20 cm

NY

474875 Denver Daisy

■ Livlig fargespill av bronsefargete blomsterblader med rød ring rundt et mørkt midtpunkt i blomsten ■ Interessant supplement til gule sorter ■ Godt forgreinet voksemåte, store blomster ■ Ideell for produksjon av store beholderplanter og utforming av store bed ■ Også egnet for snittblomster, høyde: ca. 50 cm

Becky

474700 Orange

■ Store, gullgule blomster med mørk krans rundt midtpunktet ■ Stabil og godt forgreinet ■ Bed- og beholdersort som blomstrer tidlig ■ Lang blomstringstid, høyde: ca. 60 cm

Formelblanding

SEED

Bronserøde farger

Cherokee Sunset Maya

■ Tettfylte blomster stråler i et varmt fargespill i høstens bronsefarger ■ Stabile, kraftige stilker med blomster med lang holdbarhet ■ Kontinuerlig blomstring, for beplantning av bed og blomsterhåndverk tidlig på høsten, høyde: ca. 50 cm

■ Tettfylte, store blomster på stabile stilker ■ Fikk tildelt Fleuroselect-gullmedalje for fremragende, rik blomstring og ensartethet ■ Bed- og beholderplante av høy kvalitet, høyde: ca. 40 cm 474750 Maya

474860 Cherokee Sunset SEED

Gul

474350 Carmencita Rot

SEED

Bronsefarger

NY

Tiger Eye F1 ■ Meget ensartet sort med gullgule blomster ■ Fremragende blomsterkvalitet, godt passende for hager ■ Lite mottakelig for meldugg, høyde: ca. 25 cm 474775 Tiger Eye F1

180

336 SEED

Gullgul 474700 Becky Orange

474355 Carmencita Rosa

NY

Toto ■ Potteserie med kompakt struktur og rik forgreining ■ 5 cm store, sterke gule blomster med lang holdbarhet ■ Attraktiv potteplante på sommeren, høyde: ca. 20 cm 474800 Gold

336 SEED

Gullgul

474810 Rustic

SEED

Bronserød med gule tupper

474750 Maya

474710 Becky Formula Mix


Snittblomster

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

SALVIA

129

474775 Tiger Eye F1

474875 Denver Daisy

475100 Royal Mix

Salvia coccinea 1500

II-III

18-20

14-21

Gresskar

Salvia spathacea

4-5

Sort Summer Jewel

10-12

8-10

12-16

-

x

Lady in Red

11-15*

9-11

12-16

-

xx

Snow Nymph

11-15*

9-11

12-16

-

xx

Summer Jewel

474860 Cherokee Sunset

Se kapittel ”Snittblomster“ for flere Rudbeckia

475205 Red

336 SEED

Skarlagensrød

475210 White

336 SEED

Gress

474800 Toto Gold

■ Bed- og balkongplante med spesielt lysende blomster ■ Tidlig blomstring, lavtvoksende sort for kultivering i potter

Stauder

*) 1-3 planter/potte

Grønnsaker i potter

Hvit

Salpiglossis sinuata Prakttrompet 1300

XII-IV

20-22

7-10

4-5

Grønnsaker

474810 Toto Rustic

Sort Royal

13-19*

10-14

16-18

-

xx

*) 1-3 planter/potte

Royal 475205 Summer Jewel Red

Blanding

474850 Autumn Colours

SEED 475210 Summer Jewel White

Se neste side for flere sorter ➜

Frukt

475100 Mix

Urter

■ Traktformete blomster i lysende farger med kontrastrik nervatur og eksotisk utseende ■ Mer enhetlig, lavere og mer stabil i forhold til standardsortene ■ En interessant spesialitet for kultivering i store potter og beholdere, høyde: ca. 40 cm


SALVIA

130

Sortiment våren 2017

Salvia farinacea

FORTSETTELSE

Salvia farinacea

Lady in Red

1500 *) Lysspirende

■ Skarlagensrøde blomster på stabile, stive stilker ■ Godt egnet for parkanlegg og hager, spesielt for naturbaserte beplantninger ■ Høyde på salgstidspunkt: ca. 30 cm, i bed i løpet av året: opptil 60 cm 475235 Lady in Red

SEED

Skarlagensrød

I-IV*

18-22*

8-14

4-5

Sort Farina ®

11-13/17*

8-12

15-18

x

x

Evolution

11-17*

8-12

12-16

-

x x

Rhea

10-17*

8-12

12-16

-

Strata

10-17*

8-12

12-16

-

x

Victoria

11-17*

9-13

12-16

-

xx

*) 1-3 planter

Farina ®

Snow Nymph ■ Hvite blomster ■ Godt egnet for parkanlegg og hager, spesielt for naturbaserte beplantninger ■ Høyde på salgstidspunkt: ca. 30 cm, i bed i løpet av året: opptil 60 cm

475310 Farina ® Blue

■ Serie med vegetativ formering med tidlig blomstring og et stort fargeutvalg ■ Ideell for salg fra slutten av april ■ For kultivering i potter og beholdere ■ Kontinuerlig blomstring, høyde ca. 40 cm 475300 Arctic Blue

475240 Snow Nymph Hvit

SEED

128

Med blå / hvite flekker

475305 Bicolor Blue

128

FORBEDRET Blå / sølvfargete topper 475310 Blue

51

128

Blå

475315 Silver Blue

128

Sølvfarget blå

475320 Violet

128

Fiolett

475325 White

128

Hvit

475235 Lady in Red

475315 Farina ® Silver Blue

475320 Farina ® Violet

475300 Farina ® Arctic Blue

FORBEDRET

475240 Snow Nymph

475305 Farina ® Bicolor Blue

475325 Farina ® White


Sortiment våren 2017

NY

Generative sorter Evolution ■ Tettsittende blomsteraks ■ Stabil, stående voksemåte ■ Ideell for planting i bed, høyde ca. 50 cm 475400 Violet

Planter for bed & balkong

SALVIA

131

336 SEED

Fiolett

475405 White

Snittblomster

SEED

Hvit

Rhea

475415 Rhea

336

475460 Hot Lips

Gresskar

475405 Evolution White

■ Kompakt salvie med fiolettblå blomsteraks ■ En berikelse til sortimentet for bed- og balkongplanter med langvarig blomstring, høyde ca. 45 cm 480 SEED

Fiolettblå

■ Meget kompakt og ensartet voksemåte ■ Fascinerer med sine lysende blå, enkle blomster på sølvhvite skudd, høyde ca. 45 cm 475425 Strata

Stauder

Strata

Salvia patens Gentian sage

336 SEED

Lysende blå 1500 *) Lysspirende

475415 Rhea

Victoria

18-22

6-10

4-5

Panama Blue

11-17*

8-12

12-16

-

x

*) 1-3 planter/potte

■ Lavtvoksende sort med kompakt voksemåte ■ Tidlig blomstring, for salg f.o.m. tidspunktet for bedplanter ■ Ideell for potte- og beholderplanter som blomstrer, høyde: ca. 30 cm 475650 Panama Blue Blå

Grønnsaker

475425 Strata

Salvia greggii Høstsalvie Sort Hot Lips

13-17

180 SEED

Grønnsaker i potter

Panama Blue

SEED

Mørkeblå

475430 Victoria

Gress

Sort

■ Mørkeblå blomsteraks f.o.m. juni ■ Kraftig, busket plantestruktur, høyde: ca. 60 cm 475430 Victoria

I-IV*

12-16

14-18

x

xx

Hot Lips

NY

Hvit / rød

128

475650 Panama Blue

Frukt

475460 Hot Lips 475400 Evolution Violet

Urter

■ Påfallende ren hvite blomster med skarlagensrød leppe gjennom hele sommeren ■ Kraftig, buskete vekst med løs struktur, høyde ca. 60 cm ■ Deilig duft av solbær ■ Begrenset hardfør


SALVIA

132

Sortiment våren 2017

Salvia splendens Salvia coccinea 1500 *) Lysspirende

I-IV*

20-22

10-14

4-5

Sort Unica ®

P-10

6-8

14-16

-

-

Salsa

P-10

6-8

14-16

-

(x)

9-10,5

7-9

14-16

-

x

10-12/15

8-10

14-16

-

xx

Vista Citaro ®

Unica ® ■ Serier med tidlig blomstring og meget kompakt voksemåte ■ Lite behov for veksthemmere ■ Tett besatte blomstertopper i kraftige farger ■ Intenst grønt bladverk, godt passende for hager ■ Høyde på salgstidspunkt: ca. 12 cm, i bed: ca. 20 cm 475780 Purple

475790 Unica ® Red & White

475895 Vista Red

Citaro ® ■ Kraftigvoksende sort for beplantning av større bed i grøntanlegg og for produksjon av blomstrende beholdere på sommeren ■ Langvarig blomstring, meget rikt blomsterflor i lysende ildrød ■ Høyde i bed: ca. 60 cm

480 SEED

Dypfiolett

475785 Red

180

480 SEED

Rød

475790 Red & White

480 SEED

Rød med hvite topper

475950 Citaro ®

475795 White

SEED

Ildrød

SEED

Hvit

475800 Elite Mix

180

480 SEED

Blanding

Salvia x hybrida

475800 Unica ® Elite Mix

Salvie

Salsa

Sort

■ Ensartet serie for potte- og pakkekultivering med tidlig blomstring ■ Intenst lysende farger ■ Ideell for tidlig sesongstart, høyde: ca. 20 cm 475835 Scarlet

15-19

10-12

16-18

x

xx

Love & Wishes

15-19

10-12

16-18

x

xx

Amistad SEED

Skarlagensrød

475850 Mix

Amistad

SEED

Blanding

■ Lysende fiolette blomster på dypsvarte begerblader imponerer gjennom hele sommeren ■ Kraftig stående voksemåte, høyde ca. 80 cm ■ Attraktiv enkel plante og plante til bøtter for bed og balkong ■ Ikke hardfør i Mellom-Europa 475500 Amistad

NY

®

475780 Unica Purple

NY

475835 Salsa Scarlet

Vista ■ Kraftige planter med mørkegrønt bladverk ■ Tett fylte blomstertopper i intense, stabile farger ■ Ideell potte- og bedsort, meget varmebestandig ■ Høyde i bed: opptil ca. 30 cm 475895 Red

480 SEED

Rød

475900 Mix

480 SEED

Blanding 475785 Unica ® Red

84

Dypfiolett

475500 Amistad


Solaris ®

Love & Wishes ■ Purpurfargete blomster på fiolettsvarte begerblader og stilker som skinner fra juni til oktober ■ Godt forgreinet voksemåte med mørkegrønt bladverk, høyde ca. 80 cm ■ Motstandsdyktig mot varme og tørke, forholdsvis hardfør ■ Attraktiv staude for store beholdere og bed

Sortiment våren 2017

Million Suns

■ Godt forgreinet sort med store, gullgule blomster ■ Ideell for produksjonen av hardføre potteplanter og ampler ■ Mørkt bladverk og hardfør voksemåte ■ Meget god blomstring

■ Variant fra generativ forplantning med god forgreining ■ Relativt tidlig og ensartet blomstring ■ Ideell for pakker og mindre potter 476350 Million Suns

476310 Solaris ®

51

128

Snittblomster

NY

SEED

Gul Gul

475515 Love & Wishes

Planter for bed & balkong

SANVITALIA

133

84

Purpurfiolett

Stauder

Gresskar

NY

475515 Love & Wishes

476300 Solaris ® Compact

476310 Solaris ®

Sanvitalia procumbens 1500/3-5000

I-IV

15-18

10-14

Gress

Krypende zinnia

4-5

Solaris ® Compact

9-11

8-11

14-16

x

-

Solaris ® Table

10-12

6-9

14-16

x

(x)

10-12/HB

6-9/12

14-16

x

x/-

P/9-10

8-12

14-16

-

xx

Solaris ® Million Suns

Grønnsaker i potter

Sort

Solaris ® Compact

476300 Solaris ® Compact

Grønnsaker

■ Meget kompakt voksemåte, selv uten bruk av veksthemmere ■ Strålende, gullgule blomster ■ Ideell for kultivering i potte med høy tetthet per enhetsområde 128

Gul

Solaris ® Table

476305 Solaris ® Table

Urter

■ Meget godt forgreinet type for hardføre potteplanter ■ Store, gullgule blomster over bladverket ■ Ideell for produksjonen av sterke planter 51

128

476305 Solaris ® Table

Frukt

Gul


SCAEVOLA

134

Sortiment våren 2017

NY

Scaevola aemula Femtunge

Senecio bicolor Silver dust

Sort Abanico

11-12/HB 12-14/16 14-16

x

xx

SaphiraⓅ

11-12/HB 12-14/16 14-16

x

xx

Surdiva

11-12/HB

x

x

9-11

14-16

1500/3-5000

51

476900 Abanico Blue

476905 Pink

128

Cirrus

9-10

6-8

OUT/12-14

-

x

Silverdust

9-10

6-8

OUT/12-14

-

x

477600 Cirrus

SaphiraⓅ

Silverdust

■ Medium-sterk, godt forgreinet voksemåte ■ Intenst mørkeblå blomster 476935 SaphiraⓅ

■ Strukturplante med dekorativt hakkete, sølvfarget bladverk ■ Meget godt forgreinet, kompakt voksemåte ■ Ensartet bladverksfarge

128

Purpurblå

477605 Silverdust

Surdiva

Sølvfarget bladverk

■ Tidlig og rik blomstring ■ Kompakt, godt forgreinet voksemåte ■ Ideell for kultivering i potte

476905 Abanico Pink 51

128

Blå 128

Hvit

476935 SaphiraⓅ

SEED

Sølvfarget bladverk

Rosa

476945 White

4-5

■ Strukturplante med sølvfarget bladverk for sommer og høst ■ Runde, buktete blader med hvite hår, høyde: ca. 30 cm

128

Blå

476940 Pink Blue

10-14

Cirrus

■ Godt forgreinet, middelskraftig til kraftig voksemåte ■ Tidlig og kontinuerlig blomstring ■ For kultivering i potter og ampler

NY

18-20

Sort

Abanico

476900 Blue

II-VII

476940 Surdiva Pink Blue

477605 Silverdust

476945 Surdiva White

477600 Cirrus

180

336

480 SEED


Sortiment våren 2017

Sinningia x hybrida

Santiago

Gloxinia

X-III

22-24

10-14

■ De lyseblå blomstene henger på de overhengende stilkene ■ Mørkegrønt, fløyelsaktig hårete bladverk ■ Attraktiv bedplante for ampler og kasser på varme, beskyttete steder

6-7

Sort Avanti F1

11-13

14-18

20-22

-

x

Avanti Mix F1

478475 Santiago

51

128

Lyseblå

478100 Avanti Mix F1

Snittblomster

■ Store, fløyelsaktig lysende blomster som står oppreist over plantene med kompakt plantestruktur ■ Blader og stilker i denne serien er elastiske og bøyelige, ideell for rasjonell innpakning og sikker transport

478225 Jupiter SEED

Blanding

Spilanthes oleracea I-III*

22-24

4-7

4-5

Sort Peek-A-Boo

10-12

8-10

16-20

-

x

Peek-A-Boo

Streptocarpus x hybridus

■ Øyeepleliknende, gule blomsterhoder med mørk flekk som rager frem fra bronsefarget bladverk på denne bed- og balkongplanten ■ Flat, jorddekkende vekst ■ Meget frisk og robust, høyde: ca. 20 cm

Cape primrose 1500

SEED

Gul med mørk flekk

Solanum pseudocapsicum 22-25

7-10

6-7

Sort Jupiter

12-15 16-18

16-18/OUT

-

(x)

Cape Cool

10-12

Blanding

7-9

18-22

-

(x)

SEED

Grønnsaker

■ Kompakt og godt forgreinet sort med lite behov for veksthemmere ■ Tidlig fruktsetting og hurtig farging av frukter ■ Klar for salg hurtigere enn standardsortene 336 SEED

478300 Peek a Boo

Urter

Oransje

7-9

Sort

478450 Cape Cool

Jupiter

478225 Jupiter

10-14

■ Potteplante med eksotisk karakter og vesentlig forbedrete kultiveringsegenskaper i forhold til vegetativt formerte sorter ■ Kortere bladverk som er enklere å pakke inn ■ Flerkornsfrø som øker antall blomster ■ Kultiveringen kan kjøres kaldere enn det som hittil har vært vanlig, høyde: ca. 20 cm

Jerusalem cherry I-III

22-24

Cape Cool

478100 Avanti Mix F1

1300

X-III

Gress

478300 Peek a Boo

Stauder

478475 Santiago

Grønnsaker i potter

1300 *) Lysspirende

Gresskar

Parakarse

Streptocarpus saxorum Vrifrukt Sort Santiago

10-12/HB

8-10/12 *16-18

x

*) Må ikke vannes med kaldt vann; fare for skade på bladverket

-

478450 Cape Cool

Frukt

1500

Planter for bed & balkong

STREPTOCARPUS

135


SUTERA

136

Sortiment våren 2017

Sutera diffusus (Bacopa) Bacopa Sort Baristo ®

9-12/HB

6-10/14

14-16

x

-

Baristo ® Midi

10-12/HB

6-10/14

14-16

x

(x)

Baristo ® Giga

11-13/HB

8-10/14

14-16

x

(x)

Baristo ® Giga Trio

12-13/HB

8-10/14

14-16

(x)

(x)

Baristo ® Double

11-13/HB

8-10/14

14-16

x

(x)

Baristo ® ■ Meget god blomstring og god forgreining ■ Hardfør voksemåte i sol og delvis skygge ■ Kort kultiveringstid i potter og ampler ■ Attraktivt fargeutvalg 478550 Baristo ® Midi Blue

478500 Blue

478600 Baristo ® Giga Blue

180

Blå

FORBEDRET

478505 Pink

180

Rosa

478515 White

180

Hvit

478500 Baristo ® Blue

478555 Baristo ® Midi Pink Eye

478505 Baristo ® Pink

478605 Baristo ® Giga Lavender

478515 Baristo ® White

478560 Baristo ® Midi White

®

Baristo Midi

478610 Baristo ® Giga Pink Eye

®

Baristo Giga

■ Middels sterk type for kultivering av hardføre potteplanter eller kompakte ampler ■ Meget god forgreining, halvsfærisk struktur ■ Store blomster med god, kontinuerlig blomstring på sommeren

■ Serier med store blomster ■ Sterkt, tykt bladverk med god soltoleranse ■ Gode, lange blomstringsegenkaper 478600 Blue

51

180

Blå

478550 Blue

180

Blå

478555 Pink Eye

Hvit

180

Lysefiolett 180

FORBEDRET Lyserosa med øye 478560 White

478605 Lavender 478610 Pink Eye

51

180

Lyserosa med øye 180

478615 Rose

180

Rosa

478620 White

51

180

Hvit 478615 Baristo ® Giga Rose


Inca II F1 ■ Meget store blomster i sterke farger med en diameter på ca. 10 cm ■ Buskete, kraftige planter med meget robuste stilker ■ Tidlig og ensartet blomstring ■ Ideell for produksjon av potteplanter av høy kvalitet og beplantning av parkanlegg, høyde: ca. 30 cm

■ Hele planten er dekket med tettfylte, hvite blomster som ligner på hundrevis av små snøballer ■ Hemisfærisk voksemåte med pålitelig forgreining ■ Rik blomstring til frosten ■ Ideell for kultivering i potter 478645 Blue

180

Blå (dobbel)

479000 Gold

478650 White

180

Hvit (dobbel)

SEED

Gullgul

479005 Orange

SEED

Dyporansje

479010 Yellow

478620 Baristo ® Giga White

Gul

479015 Mix

Baristo ® Giga Trio

SEED

Blanding

Gresskar

■ Plantekombinasjon i tre farger som passer godt sammen når det gjelder voksemåte og blomstringsegenskaper ■ Ideell for arbeidsbesparende kultivering av blandete blomstringspotter og ampler 478625 White-Blue-Lavender

SEED

Planter for bed & balkong

Baristo ® Double

Sortiment våren 2017

Snittblomster

TAGETES

137

70

Hvit / blå / lysefiolett 70

Stauder

478630 White-Blue-Pink Eye Hvit / blå / lyserosa med øye

478645 Baristo ® Double Blue

479000 Inca II Gold F1

478650 Baristo ® Double White

479005 Inca II Orange F1

478625 Baristo ® Giga Trio White-Blue-Lavender

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

Se side 4 ff. for alle trioungplanter.

Tagetes x erecta 1300

I-IV

18-22

10-14

Urter

Afrikansk marigull

4-5

Sort 9-10,5

6-8

14-18

-

9-10

6-8

14-18

-

-

Marvel F1

10-11

7-10

14-18

-

x

11-13/19*

8-10

14-18

-

xx

10-11

8-10

14-18

-

x

Gold Coins F1 Vanilla F1

478630 Baristo ® Giga Trio White-Blue-Pink Eye

*) 1-3 planter/potte

(x)

479015 Inca II Mix F1

Se neste side for flere sorter ➜

Frukt

Inca II F1 Antigua F1


TAGETES

138

Sortiment våren 2017

FORTSETTELSE

Antigua F1 ■ Ensartet, tidlig blomstring, uavhengig av dagslengden ■ Hardfør, kompakt plantestruktur ■ Store, strålende blomster

Marvel F1

Vanilla F1

■ Sterktvoksende bedsort med store, tettfylte blomster på stabile stilker ■ Ideell for tunge potteplanter eller beplantning av bed ■ Kan godt kombineres med 'Vanilla' F1 pga. liknende vekstegenskaper, høyde: ca. 35 cm

■ Kremhvite, store, doble blomster ■ Blomstrer noe senere enn sortene med gule/ oransje blomster ■ Værbestandig og utholdende i bed, høyde: ca. 35 cm 479075 Vanilla F1

479050 Orange F1 478900 Gold

SEED

Gullgul

478905 Orange

Oransje

479055 Yellow 180

480 SEED

SEED

Kremhvit

SEED SEED

Gul

Oransje

478910 Primrose

SEED

Sitrongul

478915 Yellow

180

480 SEED

Gul

478920 Mix

SEED

Blanding

479075 Vanilla F1

Tagetes lucida Fløyelsblomst 479050 Marvel Orange F1

1300

Anisata

■ Sfæriske, godt fylte, store blomster på lange, kraftige stilker ■ Godt egnet til utforming av store plantebed og til enkle planter i beholdere for salg om sommeren, høyde: ca. 75 cm 479200 Gold

SEED

Gullgul

479205 Orange

SEED

Oransjegul

479210 Yellow

SEED

Sitrongul

479215 Mix

SEED

9-12*

479205 Gold Coins Orange F1

4-5

6-8

14-18

(x)

-

Anisata ■ Små, gule blomster og mørkegrønt bladverk gir en deilig duft av anis ■ Bladene brukes også som erstatning for estragon ■ Interessant plante til duft- og urtesortimenter, høyde: ca. 25 cm 479300 Anisata Gul

478905 Antigua Orange F1

478915 Antigua Yellow F1

10-14

*) 1-3 planter/potte

Blanding

478910 Antigua Primrose F1

18-22

Sort

Gold Coins F1

478900 Antigua Gold F1

II-V

479300 Anisata

SEED


Sortiment våren 2017

Tagetes x patula Fransk marigull 1300

II-V

18-22

10-14

4-5

Texana ®

P-10

6-7

12-16

-

-

Texana ® Special

P-10

6-8

12-16

-

-

Janie

P-10

6-7

12-16

-

-

Solena ®

9-15*

7-8

12-16

-

(x) (x)

Zenith

9-15*

7-9

12-16

-

Disco

9-15*

7-8

12-16

-

x

Citrus

9-15*

7-8

12-16

-

x

Sunburst F1

10-19*

7-9

12-16

-

(x)

Snittblomster

Sort

*) 1-3 planter/potte

Sorter med doble blomster

Planter for bed & balkong

TAGETES

139

479550 Texana ® Bee

479580 Texana ® Orange

479565 Texana ® Flame

479590 Texana ® Yellow

479570 Texana ® Gold

479595 Texana ® Yellow Fire

Gresskar

Texana ® ■ Serie som blomstrer tidlig og jevnt og med et stort utvalg av klare, sterke farger ■ Den første blomsten er allerede godt fylt ■ Ensartet kvalitet i pakker og potter ■ Godt egnet i hager, med gjenblomstrende, rik blomstring, høyde i bed ca. 20 cm 479550 Bee

Stauder

480 SEED

Mahognirød, gullgul kant

479560 Deep Orange

SEED

Dyporansje

479565 Flame

180

480 SEED

Mahognirød, oransje kant

479570 Gold

480 SEED

Gullgul

479575 Harmony

Gress

480 SEED

Oransje midtpunkt, mahognirød kant

479580 Orange

180

480 SEED

Oransje

479585 Sun

SEED 180

480 SEED

Ren gul

479595 Yellow Fire

480 SEED

Gul med røde markeringer

479600 Elite Mix

480 SEED

Grønnsaker

Elite-blanding

Texana ® Special ■ Spesielle farger som supplement til standardsortimentet ■ Vekstegenskapene avviker noe fra Texana ® -serien ■ Ideell for et salgssterkt sortiment av høy kvalitet 479610 Fireball

NY

NY

Dyprød / oransje

479620 Strawberry Blonde

479585 Texana ® Sun

NY

SEED

Karminrød / oker

479575 Texana ® Harmony

479610 Texana ® Sp. Fireball

479620 Texana ® Strawb. Blonde

Frukt

NY

479560 Texana ® Deep Orange

SEED

Urter

479590 Yellow

Grønnsaker i potter

Gul


TAGETES

140

Sortiment våren 2017

Solena ®

Janie ■ Serie med doble, middelsstore blomster som blomstrer meget tidlig ■ Ensartet og kompakt plantestruktur ■ Spesielt for produksjonen med et stort antall planter per enhetsområde og rask rydding av sett ■ Høyde i potter: ca. 10 cm, i bed: ca. 18 cm

■ Meget store, halvveis doble blomster i sterke farger ■ Store, hardføre planter med god forgreining og værbestandighet ■ Ideell for sterke potteplanter, høyde i bed ca. 25 cm 479865 Bee

479400 Bright Yellow

SEED

Lysende gul

479870 Bolero

479405 Deep Orange

SEED

Dyporansje SEED

Rød med gule topper

479415 Gold Gullgul

SEED

Rødbrun på utsiden, gul på innsiden

480 SEED

Gullgul

479885 Orange

479425 Spry

480 SEED

Brun med oransje kant

479880 Gold SEED

480 SEED

Gullgul med røde topper

479875 Flame

479410 Flame

480 SEED

Rødbrun med gul kant

479875 Solena ® Flame

480 SEED

Oransje

479890 Red

480 SEED

Rød

479893 Vanilla

SEED

Kremgul

479895 Yellow

480 SEED

Gul

479900 Mix

480 SEED

Blanding

479880 Solena ® Gold

479410 Janie Flame

479400 Janie Bright Yellow

479405 Janie Deep Orange

479415 Janie Gold

479425 Janie Spry

479865 Solena ® Bee

479885 Solena ® Orange

479870 Solena ® Bolero

479890 Solena ® Red


479960 Zenith Orange

479970 Zenith Red and Gold

479975 Zenith Yellow

Snittblomster

479955 Zenith Lemon Yellow

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

TAGETES

141

479893 Solena ® Vanilla

480120 Disco Red

Gresskar

Sorter med enkle blomster Disco

480105 Golden Yellow

Stauder

■ Enkelt blomstrende sort for potte- og bedplanter ■ Tidlig, rik og lang blomstring ■ Flat, sfærisk og kompakt plante, høyde: ca. 20 cm ■ God værbestandighet, ideell for beplantninger på store arealer 480 SEED

Gullgul

480115 Orange

Zenith

480 SEED

Oransje

480120 Red ■ Triploid serie med blomster som tåler regn og som er i størrelsen mellom Erecta- og Patula-hybrider ■ Hardfør, godt forgreinet voksemåte ■ Kontinuerlig blomstring til frosten kommer ■ Ideell for beplantning av bed og større beholdere ■ Høyde: ca. 20 cm, i bed: opptil 35 cm

480125 Disco Red Marietta

Citrus

SEED

Rødbrun

480125 Red Marietta

SEED

Rød med gul søm

■ Frisk fargeeffekt gjennom enkle, gule blomster med påfallende oransje striper ■ Godt forgreinet, middels kraftig vekst, ideell for større potteplanter og beplantning av bed og større beholdere ■ Høyde: ca. 20 cm, i bed: ca. 25 cm 480090 Citrus Gul med oransje striper

479950 Golden Yellow

SEED

Gullgul

479955 Lemon Yellow

SEED

SEED

Gress

480 SEED

Gulloransje med rød basis

Grønnsaker i potter

480110 Granada

479895 Solena ® Yellow

Sitrongul SEED

Oransje

479970 Red and Gold

480105 Disco Golden Yellow

480115 Disco Orange

Grønnsaker

479960 Orange

SEED

Rød med gullgule markeringer

479975 Yellow

SEED

479950 Zenith Golden Yellow

480110 Disco Granada

480090 Citrus

Frukt

Urter

Gul


TAGETES

142

Sortiment våren 2017

Evergreen

FORTSETTELSE

Sunburst F1 ■ Store, enkle blomster med god værbestandighet ■ Kraftig, sfærisk plantestruktur ■ Ideell for beplantning av bed på store arealer og kultivering i beholdere om sommeren 480200 Orange

480300 Luna Golden Yellow

480305 Luna Lemon Yellow

SEED

Oransje

480210 Yellow

478800 Evergreen

SEED

SEED

(Grønn)

Gul

480215 Yellow & Red

■ Tagetessort x patula til bekjempelse av nematoder med tett bladverksskjerm som garanterer god hevd og undertrykkelse av ugras ■ Lite blomsterdannelse, derfor ingen såfrø som fører til avlingssvikt ■ Forholdsvis små frø som er enklere å sette maskinelt enn vanlige tagetesfrø, høyde: ca. 70 cm

SEED

Gul / rød

Nema Mix

480210 Sunburst Yellow F1

480200 Sunburst Orange F1

■ Sort med kraftig vekst, godt markdekke og forgreining ■ Dannelse av en stor grønn- og rotmasse ■ God praktisk bekjempelsessuksess ■ Halvveis doble blomster først og fremst i rødfarger, høyde: ca. 60 cm

480310 Luna Orange

478805 Nema Mix

SEED

Blanding

Single Gold ■ Meget effektiv Patula-hybrid med høy virkningsgrad i bekjempelse av nematoder, testet flere ganger ■ Rask planteutvikling og godt forgreinet, høy vekst med raskt voksende jorddekke ■ Ca. 100 prosent høyere produksjon av tørrstoff sammenlignet med standardsortene, noe som fører til en god grønngjødslingseffekt, høyde: ca. 70 cm 480315 Luna Red

480215 Sunburst Yellow & Red F1

Tagetes tenuifolia II-V

18-22

Tagetes til bekjempelse av nematoder 10-14

4-5

Sort Luna

9-10

8-10/6*

12-16

-

x

6-10*/15V-VII 20** *) Tidlig såing: 6-10 kg/ha **) Sen såing: 15-20 kg/ha

15-18

10-17

Tagetes x erecta

-

■ Sterkt voksende, robuste planter med god undertrykkelse av ugras og høy grønngjødslingseffekt, høyde: ca. 100 cm

Nematoder er blitt et avlingsreduserende problem i noen hagebruksområder eller har til og med resultert i totalsvikt. En mulighet for å bekjempe denne skadegjøreren i jorden er å så tagetes før kultiveringsstart.

*) Under kortdagsbetingelser

Luna

478815 Tagetes x erecta

SEED

Gullgul

480305 Lemon Yellow

SEED

Sitrongul

480310 Orange Oransje

480315 Red Rødbrun

Evergreen

-

18-22

OUT

-

-

Nema

-

18-22

OUT

-

-

Single Gold

-

18-22

OUT

-

-

Tagetes x erecta

-

18-22

OUT

-

-

Tagetes x patula

-

18-22

OUT

-

-

Tagetes x patula ■ Bedre nematodeeffekt enn Erecta-hybrider ■ Svakere vekst, egnet for arealer med mindre ugrastrykk ■ God smykkende effekt, høyde: ca. 30 cm 478820 Tagetes x patula

SEED SEED

SEED

Blanding

Sort ■ Riktblomstrende, buskete planter med tusenvis av enkle blomster ■ Ensartet, kompakt voksemåte ■ Stor fargeeffekt i bedbeplantning på større flater, høyde: ca. 25 cm 480300 Golden Yellow

SEED

Gul

Tagetes

Dufttagetes 1500

478810 Single Gold

Blanding

SEED


Sortiment våren 2017

Thunbergia alata Solhatt

1500/3-7000* II-IV *) Flerkorn, 3-7 korn/potte

18-20

10-14

4-5

Planter for bed & balkong

THUNBERGIA

143

12-19/HB*

8-10

14-18

-

(x)

African Sunset

12-19/HB*

8-10

14-18

-

(x)

Arizona

12-19/HB*

8-14

14-16

x

(x)

Lemon Star

12-19/HB*

8-14

14-16

x

(x)

Orange Beauty

12-19/HB* 10-14

14-16

x

(x)

Sunny Susy Red-Orange

12-19/HB* 10-14

14-16

x

(x)

White Eye

12-19/HB* 10-14

14-18

x

(x)

*) 1-3 planter/potte

478800 Evergreen

Susie

478820 Tagetes x patula

■ Rasktvoksende klatreplante med rik blomstring som varer til frosten setter inn ■ For produksjon av beholdere, plantepyramider og ampler ■ Høyde i potter: ca. 80 cm, slutthøyde: ca. 200 cm 480555 Orange Black Eye

Gresskar

Susie

Snittblomster

Sort

SEED

Oransje med svart øye

480560 White Black Eye

SEED

Hvit med svart øye

480565 Yellow Black Eye 480570 Formula Mix

Jewels of Opar 1500

I-IV

SEED

Formelblanding 20-24

7-10

Stauder

Talinum paniculatum 5-6

Se neste side for flere sorter ➜

Sort 7-9

12-16

-

-

Gress

10-12

Rosy Pearls ■ En sky med rosa blomster og røde fruktperler svever på tynne, trådlignende skudd over buskete planter ■ Gullfarget bladverk som danner en attraktiv kontrast som virker spesielt godt i blandete beplantninger ■ Også egnet som snittblomster, høyde: ca. 50 cm 480350 Rosy Pearls

480555 Susie Orange Black Eye

SEED

Rosa 478810 Single Gold

478815 Tagetes x erecta

480350 Rosy Pearls

480570 Susie Formula Mix

Frukt

Urter

480565 Susie Yellow Black Eye

480560 Susie White Black Eye

Grønnsaker i potter

Rosy Pearls

Grønnsaker

478805 Nema Mix

SEED

Gul med svart øye


THUNBERGIA

144

Sortiment våren 2017

Lemon Star

FORTSETTELSE

■ Sitrongule blomster med mørkt midtpunkt ■ Attraktiv slyngplante for større potter og enkle planter ■ Meget tidlig blomstring

African Sunset ■ Terrakottafargete blomster med vinrød fargemønster ■ Klatreplante for beholdere og ampler ■ En attraktiv, påfallende spesialfarge ■ I potter: ca. 80 cm, slutthøyde: ca. 200 cm 480595 African Sunset

480525 Lemon Star

128

Sitrongul med svart øye

Orange Beauty

SEED

Vinrød fargemønster

480505 Arizona Glow

■ Strålende oransje blomster med mørkt midtpunkt ■ Attraktiv slyngplante for større potter og enkle planter 480530 Orange Beauty

128

Dyporansje med svart øye

Sunny Susy Red-Orange ■ Strålende oransje blomster med rød hals ■ Fargespesialitet med hardfør voksemåte 480535 Sunny Susy Red-Orange

128

Oransje med rød ring

White Eye

480595 African Sunset

■ Fornemme, hvite blomster med svart øye

Arizona

480510 Arizona Lemon Sunrise

480500 Dark Red

480540 White Eye Hvit med svart øye

■ Rik blomstring i strålende farger ■ Kraftig voksemåte og skadefritt, mørkegrønt bladverk ■ Tidlig blomstring ■ En berikelse av sortimentet med slyngplanter 128

Rødfarger med svart øye

480505 Glow

128

Glorød med svart øye

480510 Lemon Sunrise

128

Lysegul med hvit kant

480515 Terracotta

128

Terrakottafarger

480500 Arizona Dark Red

480515 Arizona Terracotta

480535 Sunny Susy Red-Orange

480525 Lemon Star

480530 Orange Beauty

128


Snittblomster

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

TROPAEOLUM

145

480540 White Eye

481105 Lobbianum

Tropaeolum majus

481215 Tip Top Alaska Mix

Tropaeolum minus Blomkarse

1500/5000* IV-V** 15-18 10-15 4-5 *) 5 korn/potte **) Direktesåing mulig f.o.m. mai: 15 korn/m²

1500/5000* IV-V** 15-18 10-15 4-5 *) 5 korn/potte **) Direktesåing mulig f.o.m. mai: 15 korn/m²

Kaiserin Victoria

P/9-11*

3-5

10-15

-

xx

Lobbianum

P/9-11*

3-5

10-15

-

xx

*) Direktesåing f.o.m. mai, 15 korn/m²

4*/6-8

10-15

-

(x)

10-12*/HB

4*/7-9

10-15

-

x

Jewel Cherry Rose

10-12*/HB

4*/6-8

10-15

-

x

Ladybird

10-12*/HB

4*/6-8

10-15

-

(x)

Sangria

10-12*/HB

4*/7-9

10-15

-

(x)

Tip Top SEED

Skinnende rød

Lobbianum

■ Klatreplante som vokser mindre sterkt og som blomstrer fritt over bladverket ■ Blomstrer tidlig ■ Egnet til kultivering i potter og ampler og på store arealer som fargerik beplantning, høyde: ca. 20 cm 481200 Apricot

SEED

Lys aprikosfarge

■ Blanding med rikt fargespill fra rød via oransje til gul ■ Meget kraftig voksemåte, høyde: inntil 3 m

481205 Gold

SEED

Gullgul

481210 Scarlet SEED

481220 Tip Top Mix

Ebony & Ivory Gress

■ Skinnende røde blomster ■ Kraftig voksende planter med blålig bladverk

Blanding

10-12*/HB

Ebony & Ivory

*) Plantesalg

Kaiserin Victoria

481105 Lobbianum

Tip Top

Stauder

Sort

Sort

481100 Kaiserin Victoria

Gresskar

Blomkarse

■ Mahognirøde og kremhvite blomster som danner en blanding av en usedvanlig fargekontrast ■ Planter med kraftig voksemåte og god forgreining ■ Ideell for bedbeplantning over store flater, høyde: ca. 25 cm

SEED

Skarlagensrød

481225 Ebony & Ivory

481215 Alaska Mix

SEED

Mahognirøde og kremhvite blomster

Blanding, panasjert bladverk

481220 Mix

SEED

SEED

Grønnsaker i potter

(T. peltophorum)

Grønnsaker

Blanding, inneholder flere farger

481205 Tip Top Gold

Urter

481200 Tip Top Apricot

481100 Kaiserin Victoria

481210 Tip Top Scarlet

Se neste side for flere sorter ➜

Frukt

481225 Ebony & Ivory


TROPAEOLUM

146

Sortiment våren 2017

Verbena bonariensis

FORTSETTELSE

Verbena x hybrida

Brasiliansk verbena

Jewel Cherry Rose

2000

I-III

18-20

Verbena

10-14

6-7

1500

Sort

■ Kirsebærrøde blomster som lyser fritt over planter som ranker lite, kompakt voksemåte, høyde: ca. 25 cm SEED

Karminrosa

20-22

10-14

4-5

Sort

Lollipop

13-19

12-14

12-16

x

(x)

Verino ® Compact

P-10

8-10

14-16

-

Violetta

11-13/19*

12-14

12-16

-

x

Verino ®

9-10

7-9

14-16

-

x

Verino ® Early

P-10

7-8

14-16

-

(x)

*) 3 planter/beholder

481230 Jewel Cherry Rose

I-IV

(x)

Verino ® Compact

Lollipop ■ Lavtvoksende verbena, buskete voksemåte, høyde ca. 60 cm ■ Lysefiolette blomster som holder seg lenge gjennom hele sommeren ■ Tiltrekker seg sommerfugler og andre insekter ■ Hardfør i milde regioner ■ Attraktiv beholderplante for salg i sensesongen for bed- og balkongplanter

■ Meget kompakt vekst, sfærisk voksemåte ■ Serie med store, strålende blomster ■ Ideell for kultivering i varmt klima og for en høy tetthet per enhetsområde, høyde i bed ca. 15 cm 481685 Scarlet

SEED

Skarlagensrød

481700 Compact Mix

480 SEED

Kompakt blanding

481385 Lollipop

NY

28

84

Lysefiolett

NY 481230 Jewel Cherry Rose

Ladybird ■ Planter som klatrer lite og med frittstående blomster over bladverket ■ Gule blomster med en påfallende rød flekk i halsen ■ Passer godt til dyrking i potter eller for kanter, høyde: ca. 20 cm 481235 Ladybird

SEED

Gullgul

481700 Verino ® Compact Mix

Verino ®

481385 Lollipop

Violetta ■ Sterke fiolette blomsterknopper som sitter i toppen av løst forgreinete stilker ■ Attraktiv berikelse til utvalget av planter i bed ■ Også passende for snitting 481400 Violetta Fiolett

■ Store, strålende blomsterskjermer ■ Kort kultiveringstid på grunn av tidlig blomstring ■ Godt forgreinet, flattoppet, sfærisk voksemåte, høyde ca. 18 cm ■ Ideell for produksjon av store potteplanter 481555 Blue

28

84

128 SEED

480 SEED

Blå

481560 Burgundy

SEED

Burgunderrød

481565 Burgundy with Eye

480 SEED

Burgunderrød med hvitt øye

481573 Pink with Eye

SEED

Rosa med hvitt øye

481575 Purple

481235 Ladybird

481580 Red with Eye

Sangria

Skarlagensrød

480 SEED

Rød med hvitt øye

481585 Rose

■ Skarlagensrødt lysende blomster som står tett over blågrønt bladverk ■ Sfæriske, kompakte planter ■ En spesialitet for beplantningen av bed og bruken i beholdere, høyde: ca. 20 cm 481240 Sangria

SEED

Purpur

480 SEED

Mørkerosa

481590 Scarlet

480 SEED

Skarlagensrød

481595 White

480 SEED

Hvit

481600 Mix

SEED

Blanding 481400 Violetta

180

480 SEED


Snittblomster

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

VERBENA

147

481590 Verino ® Scarlet

481765 Verino ® Early Burgundy with Eye

Gresskar

481555 Verino ® Blue

481573 Verino ® Pink Eye

481575 Verino ® Purple

481595 Verino ® White

Stauder

481560 Verino ® Burgundy

481565 Verino ® Burgundy with Eye

481770 Verino ® Early Deep Red with Eye

Gress

Verino ® Early

481760 Blue with Eye

Grønnsaker i potter

■ Tidlig blomstringsserie for kultivering i potte ■ Sterke blomsterfarger ■ Kompakt vekst, ideell for pakker og mindre potter, høyde ca. 15 cm SEED

Blå med hvitt øye

481765 Burgundy with Eye

SEED

Vinrød med hvitt øye

481770 Deep Red with Eye

SEED

Mørkerød med hvitt øye

481780 Pink

SEED

Rosa

481785 Scarlet

SEED

Skarlagensrød

481790 Scarlet with Eye

481780 Verino ® Early Pink

Grønnsaker

481580 Verino ® Red with Eye

SEED

Skarlagensrød med hvitt øye

481795 White

SEED

Hvit

481800 Early Mix

480 SEED

Blanding for tidlig blomstring 481790 Ver. E. Scarl. Eye

481585 Verino ® Rose

481760 Verino ® E. Blue Eye

481795 Verino ® E. White

Frukt

Urter

481785 Verino ® E. Scarlet


VERBENA

148

Sortiment våren 2017

Verbena x peruviana

NY

FORBEDRET

Verbena Sort Samira ®

10-12/HB

8-11/13

14-16

x

Samira ® Trio

12-13/HB

8-11/13

14-16

(x)

x

Vectura ®

10-12/HB

8-10/12

14-16

x

x

Vectura ® Trio

11-13/HB

8-10/12

14-16

(x)

(x)

x

Samira ® ■ Universal sort for kultivering i potter og ampler ■ Store blomster i attraktive, sterke farger ■ Meget godt forgreinet, overhengende voksemåte, flattoppet sfærisk plantestruktur ■ Melduggbestandig og rikt blomstrende til frosten kommer

482005 Samira ® Bright Pink

482028 Samira ® Lavender Star

482010 Samira ® Burgundy

482030 Samira ® Peach

FORBEDRET Hvit

482020 Samira ® Deep Blue

482042 Samira ® Pink Wing

482000 Samira ® Blue with Eye

482027 Samira ® Deep Red Star

482045 Samira ® Purple

482000 Blue with Eye

51

128

Blå med øye

482005 Bright Pink

128

FORBEDRET Rosa 482010 Burgundy

128

Vinrød

482020 Deep Blue

128

Mørkeblå

482027 Deep Red Star

128

Dyprød / hvit stjerneformet

482028 Lavender Star

NY

128

Lilla / hvit stjernet

482030 Peach

51

128

Aprikosfarget

482042 Pink Wing

128

Hvit med rosa vinger

482045 Purple

128

Fiolett

482047 Purple Wing

128

Hvit med fiolette vinger

482055 Red Star

128

Rød / lakserød stjernet

482060 Red with Eye

128

Mørkerød med øye

482065 Rose

51

128

51

128

51

128

Rosa

482070 Rose Star Rosa stjernet

482075 Scarlet Skarlagensrød

482076 Scarlet Eye

NY

128

Skarlagensrød med lyst øye

482080 White

51

128


Samira ® Trio ■ Kombinasjon av tre planter for ampler og sterke potteplanter ■ Flere, store blomsterskjermer danner en attraktiv blanding av sterke farger ■ Godt forgreinet voksemåte og ensartet blomstring forenkler salget 482085 Blue with Eye-Burgundy-Pink Red Eye

50

482090 White-Scarlet-Bright Pink

50

Blå med øye / vinrød / rosa med rødt øye Hvit / skarlagensrød / rosa

482095 White-Peach-Scarlet 482070 Samira ® Rose Star

482055 Samira ® Red Star

482075 Samira ® Scarlet

50

Hvit / lyseoransje / skarlagensrød

Stauder

Gresskar

482047 Samira ® Purple Wing

Planter for bed & balkong

Sortiment våren 2017

Snittblomster

VERBENA

149

482085 Samira ® Trio Blue Eye-Burgundy-Pink Red Eye

482060 Samira ® Red with Eye

482076 Samira ® Scarlet Eye

482090 Samira ® Trio White-Scarlet-Bright Pink

482065 Samira ® Rose

482080 Samira ® White

482095 Samira ® Trio White-Peach-Scarlet

Frukt

Urter

FORBEDRET

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

NY


VERBENA

150

Sortiment våren 2017

Vectura ® ■ En toppserie som blomstrer tidlig hvert år ■ Alle farger har en ensartet, flattoppet sfærisk voksemåte ■ De strålende blomstrene dekker hele planten ■ Meget friskt, mørkegrønt, dunet bladverk 482210 Coral

128

Korallrosa

482215 Dark Red

51

128

51

128

Mørkerød

482220 Deep Blue Mørkeblå

482225 Deep Red

128

Dyprød

482230 Lavender

51

128

51

128

482220 Vectura ® Deep Blue

482240 Vectura ® Purple

482225 Vectura ® Deep Red

482243 Vectura ® Red Eye

Lysefiolett

482235 Pink Lyserosa

482240 Purple

128

Fiolett

482243 Red Eye

128

Rød med øye

482245 Rose

128

Rosa

482250 Scarlet Eye

51

128

51

128

51

128

FORBEDRET Skarlagensrød med øye 482255 Soft Pink Eye Lyserosa med rødt øye

482260 White Hvit

482265 Wine Red Vinrød

128

482210 Vectura ® Coral

482235 Vectura ® Pink

482215 Vectura ® Dark Red

482230 Vectura ® Lavender


Sortiment våren 2017

Verbena rigida Året verbena 2000

I-III

20-22

10-14

4-5

Sort Venosa

10-12

11-13

12-16

-

(x)

Polaris

10-12

11-13

12-16

-

(x)

Planter for bed & balkong

VERBENA

151

482265 Vectura ® Wine Red

Se side 4 ff. for alle trioungplanter.

482400 Venosa

Vectura ® Trio

■ Danner et tykt teppe med lyseblå blomster ■ Meget rik og langvarig blomstring ■ Attraktiv plante for beplantning av bed, høyde i bed: ca. 25 cm

50

Mørkerød / mørkeblå / hvit

482280 Deep Blue-Rose-White

336 SEED

Polaris

■ Attraktiv kombinasjon av tre planter med ensartet voksemåte ■ Tidlig, rik blomstring i sterke farger ■ Ideell for kultivering i blandete potter og ampler 482275 Dark Red-Deep Blue-White

84

Fiolett

Gresskar

FORBEDRET

482405 Polaris 50

Lyseblå

Dypblå / rosa / hvit

84

SEED

Stauder

482245 Vectura ® Rose

■ Enkelte fiolette blomster danner på sommeren et tykt teppe med farger ■ Hardfør og frisk voksemåte ■ Attraktiv, kontinuerlig blomstrende plante for beplantning av bed og store plantekar, høyde i bed: ca. 25 cm

Snittblomster

Venosa

482275 Vectura ® Trio Dark Red-Deep Blue-White

482400 Venosa

482260 Vectura ® White

482280 Vectura ® Trio Deep Blue-Rose-White

482405 Polaris

Frukt

Urter

482255 Vectura ® Soft Pink Eye

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

482250 Vectura ® Scarlet Eye


ZINNIA

Sortiment våren 2017

152

Zinnia angustifolia

Zinnia elegans Sinnia

(Z. haageana, Z. linearis, Z. mexicana) Sinnia 1500

II-IV

20-22

7-10

1300*/2000 III-VI** 20-22 5-10 *) F1-hybrider **) direktesåing f.o.m. april: 50 korn/m²

3-5

2-4

Sort

Sort Old Mexico

10-14*

7-9

14-16

-

x

*) 1-3 planter/potte

Old Mexico

Mahognirød og gullgul

9-11/17*

5-9

16-18

-

9-11/17*

5-9

16-18

-

x

Short Stuff F1

9-10/13*

5-7

16-18

-

(x)

Zinnita

9-10/13*

5-7

16-18

-

(x)

x

*) 3 planter/beholder

■ Mahognirøde blomster med gullgule topper ■ Tåler regn og kjølig vær, ideell for bedbeplantning og som snittblomster, høyde: ca. 40 cm 489525 Old Mexico

Columbus F1 Swizzle F1

SEED

Columbus F1 ■ Pottesort med store blomster i sterke farger ■ Sterke, godt forgreinete stilker ■ Gode, lange blomstringsegenskaper, høyde ca. 25 cm 489660 Cherry

489690 Columbus Scarlet F1

336 SEED

Kirsebærrosa

489670 Ivory

SEED

Kremhvit

489675 Orange

336 SEED

Oransje

489680 Pink

SEED

Lyserosa

489690 Scarlet

336 SEED

Skarlagensrød

489695 Yellow

336 SEED

Gul

489700 Mix 489525 Old Mexico

489670 Columbus Ivory F1

Blanding

489675 Columbus Orange F1

180

336 SEED

489695 Columbus Yellow F1

489700 Columbus Mix F1

Swizzle F1 ■ Attraktive tofargete blomster ■ Ideell sommerplante for impulskjøp ■ Godt supplement til Columbus-serien, høyde ca. 25 cm 489705 Cherry & Ivory

336 SEED

Rød med kremhvite topper

489710 Scarlet & Yellow Skarlagensrød med gule topper

489660 Columbus Cherry F1

489680 Columbus Pink F1

336 SEED


Sortiment våren 2017

Zinnita Formula Mix

490000 Zinnita Formula Mix

Snittblomster

■ Meget kompakt sinnia i potter med et mangfold av salgsmuligheter ■ Potteplante til sommerlig bordpynt eller til beplantning av krukker og som bed- og balkongplante ■ Plantene danner meget tidlig mange pompongformete blomsterballer i forskjellige farger, høyde: ca. 20 cm SEED

Blanding

490685 Profusion Orange

Stauder

Gresskar

489705 Swizzle Cherry & Ivory F1

Planter for bed & balkong

ZINNIA

153

490000 Zinnita Formula Mix

489710 Swizzle Scarlet & Yellow F1

Zinnia x hybrida

SEED

1300

II-VI

20-22

5-10

3-5

Sort Profusion

9-11

5-7

16-18

-

x

Profusion Double

9-11

5-7

16-18

-

x

Zahara

10-12

5-7

16-18

-

x

490680 Profusion Fire

Profusion

Blanding

■ Fremragende, sterke blomsterfarger ■ Motstandsdyktig, skadefritt bladverk ■ For markedsføring på våren og sommeren, høyde ca. 25 cm 490675 Cherry

490695 Profusion Yellow

SEED

Kirsebærrosa

490680 Fire

SEED

Ildrød

490685 Orange

490690 Profusion White

Grønnsaker i potter

■ Plante med genetisk betinget lav vekst ■ Meget tidlig blomstring og ensartet og kompakt voksemåte ■ Godt egnet for salg i sett fra sent på våren til høysommeren ■ Fargene kan godt kombineres, en attraktiv bed- og potteplante, høyde: ca. 15 cm

Gress

Zinnia

Grønnsaker

Short Stuff F1

489900 Mix

490675 Profusion Cherry

SEED

Oransje

490690 White

SEED

Hvit

490695 Yellow

Urter

SEED

Gul

490700 Mix

180

336 SEED

489900 Short Stuff Mix F1

490700 Profusion Mix

Frukt

Blanding


ZINNIA

154

Sortiment våren 2017

Profusion Double

Zahara

■ Fremragende, sterke blomsterfarger, halvveis doble ■ Motstandsdyktig, skadefritt bladverk ■ For salg på våren og sommeren, høyde ca. 20 cm

■ Halvveis doble, store blomster som lyser i spesielle farger utendørs ■ Svært varmetolerant, tåler tørke ■ Skadefri og robust voksemåte, også under mindre gunstige forhold ■ Ideell for beplantning i bed i offentlige anlegg, høyde ca. 30 cm

490770 Cherry

SEED

Kirsebærrosa

490780 Fire

336 SEED

490860 Starlight Rose

Ildrød

490785 Gold

490865 Sunburst

Oransje

490787 Hot Cherry

490875 Mix 336 SEED

Hvit

490795 Yellow

490785 Profusion Double Gold

Blanding

336 SEED

Gul

490800 Mix

336 SEED

Gullgul med rødt midtpunkt

336 SEED

Kirsebærrosa

490790 White

336 SEED

Hvit med rosa midtpunkt

336 SEED

336 SEED

Blanding

490787 Profusion Double Hot Cherry

490860 Zahara Starlight Rose

490770 Profusion Double Cherry

490790 Profusion Double White

490865 Zahara Sunburst

490780 Profusion Double Fire

490795 Profusion Double Yellow

490875 Zahara Mix

SEED


Sort

18-20

7-14

6-7

/m2

Bavaria

16-20

80

8-10

-

x

Bavaria

■ Hardfør variant med kraftig voksemåte for kultivering i store potter og beholdere ■ Flere middels blå blomster i løpet av hele sommeren ■ Meget god for utendørs kultivering, ideell for beplantning i store områder 401550 Blue Horizon F1

■ Attraktiv blanding for nedskjæring med blå og hvite blomster ■ Lange, rette stilker med god holdbarhet ■ Deilig lukt 401335 Bavaria

128 SEED

Blå / hvit blanding

128 SEED

Lyseblå

Snittblomster

III-IV

Marina Mix ■ Sterktvoksende blanding for kultivering av snittblomster ■ Avbalansert sammenstilling av planter med blå, fiolette og hvite blomster ■ Holdbart supplement til blandete buketter for direktesalg

Amaranthus caudatus

401570 Marina Mix

1500* III-V *) Direktesåing 100 korn/m²

NY

Blanding

128 SEED

401570 Marina Mix

Emilia javanica

Sort

15-18

7-14

Gresskar

1500

NY

Blue Horizon F1

Kjempeisop

4-5

/m2

Grünschwanz

16-20

80

8-10

x

x

Rotschwanz

16-20

80

8-10

x

x

Stauder

A. caudatus hengende blomsteraks Grünschwanz 401555 Red Sea

401335 Bavaria

Ageratum houstonianum Blåkorg

■ Gullgrønne, lange, hengende blomsteraks ■ Sommerlig snittblomst til frilandsdyrking, også egent for blomsterhåndverket med tørkete blomster 402200 Grünschwanz

1500

I-III

Sort

18-20

7-10

SEED

Gress

Agastache mexicana

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

AMARANTHUS

155

Grønn, hengende

4-6

16-25

60

7-9

-

(x)

White Mountain

16-25

60

7-9

-

(x)

Blue Horizon F1

16-25

60

7-9

-

(x)

Marina

16-25

60

7-9

-

(x)

Grønnsaker i potter

/m2

Red Sea

Red Sea

401555 Red Sea

401565 White Mountain

Grønnsaker

■ Purpurrøde knopper, senere fiolettrøde blomster med lang holdbarhet ■ God for kultivering på friland og under glass av snittblomster ■ Også egnet for strukturert beplantning av bed SEED

Purpurrød, fiolettrød

Urter

White Mountain ■ Snittblomst med hvite blomster for frilandsdyrking ■ Lang blomstringstid med mange blomster ■ Også egnet for strukturert beplantning av bed SEED

Hvit 401550 Blue Horizon F1

Se neste side for flere sorter ➜

Frukt

401565 White Mountain

402200 Grünschwanz


AMARANTHUS

156

Sortiment våren 2017

Hot Biscuits

FORTSETTELSE

A. caudatus hengende blomsteraks

■ Stående, godt forgreinete blomsteraks i lysende bronse ■ Attraktiv snitt- og tørkeblomst for blomsterhåndverket på sommeren og høsten

Rotschwanz

402260 Hot Biscuits

■ Karminrøde, langt nedoverhengende blomsteraks ■ Grønt bladverk, kraftigvoksende planter ■ Ideell for blomsterhåndverk og til tørking 402210 Rotschwanz

SEED

Gullbronse

Oeschberg

128 SEED

Rød, hengende

■ Mørkerød, stående blomsteraks med god forgreining ■ Rødbrunt bladverk ■ Kraftig voksende sort for snitting og dekorativ beplantning av bed 402270 Oeschberg

402260 Hot Biscuits

128 SEED

Rød, stående

Upright Mix ■ Blanding av stående blomstertyper i fargene grønn, rød og bronse ■ Attraktivt supplement til naturnære eller sensommerlige buketter 402210 Rotschwanz

402275 Upright Mix

NY

Amaranthus cruentus

402270 Oeschberg

NY

128 SEED

Blanding

Rød amarant

1500* III-V *) Direktesåing 100 korn/m²

Sort

15-18

7-14

4-5

/m2

Tower

16-20

120

8-10

x

Green Thumb

16-20

40

8-10

x

x

Hot Biscuits

16-20

120

8-10

x

x

x

Oeschberg

16-20

50

8-10

x

x

Upright Mix

16-20

120

8-10

x

x

402275 Upright Mix

Varianter med stående blomsteraks

Ammi majus Daucus carota

Tower

1500* III-VI** 15-18 10-14 4-6 *) Direktesåing 100 korn/m² **) Mulig med suksessiv kultivering

■ Stående serie med lysekroneliknende blomsterstand ■ For bruk i forbindelse med større blomsterarrangementer ■ Også som enkle planter ved beplantning av bed 402220 Green

Sort 402225 Tower Red / 402220 Tower Green

120

7-9

x

x

■ Snittblomst med hvite blomsterskjermer for bruk i forbindelse med blomsterhåndverk ■ Stående, trådliknende stilker ■ Direktesåing og suksessiv kultivering anbefales ■ Obs! Plantene inneholder stoffer som kan utløse hudreaksjoner ved høsting under høye temperaturer; bør derfor høstes tidlig om morgenen eller med egnete klær.

SEED SEED

Rød

Green Thumb ■ Lysegrønne, hengende blomsteraks ■ For snitting og strukturert beplantning av bed 402250 Green Thumb

/m2 16-25

Queen of Africa

Grønn

402225 Red

Queen of Africa

402300 Queen of Africa

FORBEDRET Hvit

128 SEED

Grønn, stående 402250 Green Thumb

128 SEED


Rocket F1 ■ Serie for frilandskultivering av snittblomster av høy kvalitet ■ Lange, kraftige stilker med tett besatte blomsteraks og god holdbarhet ■ Meget ensartet i voksemåte og blomstringstid ■ Intenst lysende blomsterfarger 403665 Bronze

128 SEED

Bronse

403670 Flame

SEED

Skarlagensrød

403675 Orchid

SEED

Lillarosa

403680 Red

402700 Vierling

Ammi visnaga

Antirrhinum majus

Ammi visnaga

128 SEED

Fløyelsrød

403685 Rose

128 SEED

Rosa

Løvemunn

403690 White

128 SEED

Hvit 1500* III-VI** 15-18 10-14 4-6 *) Direktesåing 100 korn/m² **) Mulig med suksessiv kultivering

16-25

120

10-12

x

18-20

Sort

/m2

Green Mist

II-V

(x)

Green Mist

7-10

5-7

403695 Yellow

128 SEED

Gul

/m2

Madame Butterfly F1

16-25

60

7-9

(x)

-

Rocket F1

16-25

70

6-8

(x)

-

Hohes Lied

16-25

50

6-8

(x)

-

Leonidas F1

48-64

100

6-8

x

-

403700 Mix

128 SEED

Formelblanding

*) 3 planter/ampel/beholder

■ Kraftig, slank, stående snittblomst ■ De grønn-hvite blomsterskjermer er et attraktivt supplement i blomsterhåndverket ■ For frilandsdyrking og tidlighet under glass 402310 Green Mist

128 SEED

Stauder

Sort

1500/1300

Gresskar

402300 Queen of Africa

Snittblomster

FORBEDRET

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

ANTIRRHINUM

157

Snittsorter for friland Madame Butterfly F1

403665 Rocket Bronze F1

403675 Rocket Orchid F1

403680 Rocket Red F1

403685 Rocket Rose F1

Grønn / hvit

402310 Green Mist

Anethum graveolens

Se neste side for flere sorter ➜

Dill

1500*

III-VI**

Sort

15-18

10-14

403695 Rocket Yellow F1

5-6

/m2

Vierling

16-25

80

8-10

x

Grønnsaker i potter

128 SEED

Blanding, doble blomster

Grønnsaker

403560 Madame Butterfly F1

Gress

■ Blanding med doble, asalealignende blomster ■ Stort utvalg av varme farger ■ God forgreining, ideell for rik stilkeavling ved frilandssnittdyrking ■ Også egnet for bedbeplantning på store flater

x

Vierling

402700 Vierling

Urter

■ Grønngule skjermer med aromatisk duft ■ Fint fjærdelt, blågrønt bladverk ■ Brukes mye i blomsterhåndverket 128 SEED

403560 Madame Butterfly F1

403700 Rocket Mix F1

Frukt

Gul


ANTIRRHINUM

158

Sortiment våren 2017

Asclepias curassavica

FORTSETTELSE

Snittsorter for friland

(B. griffithii) Hareøre

2000

I-IV

18-20

Sort

Hohes Lied ■ Fargerik blanding til frilandssnitt ■ Tett besatte, tunge blomsterstilker ■ Sort av høy kvalitet for plantesalg 403720 Hohes Lied

Bupleurum rotundifolium

Blodblomst

14-21

4-5

/m2

Red Butterfly

16-20

80

12-14

-

-

Silky Gold

16-20

80

12-14

-

-

SEED

■ Interessant potteplante for sommeren med attraktive, rødgule blomster ■ For beholderkultivering og for snitting ■ God for kultivering utendørs eller under glass 405300 Red Butterfly

128 SEED

Rød

15

Sort

14-21

5-6

/m2

Garibaldi

Red Butterfly

Blanding

1500* II-VI *) Direktesåing: 100 korn/m²

16-25

60

7-9

x

x

Garibaldi ■ Snittblomst med blomsterskjermaktig forgreinete stilker og gule blomsterstander ■ Brukes som attraktiv blomst i blomsterhåndverket 410455 Garibaldi

128 SEED

Gul

Silky Gold ■ Gullgule blomster ■ Voksemåte som 'Red Butterfly' 405305 Silky Gold

128 SEED

Gullgul

403720 Hohes Lied

Snittsorter for beskyttet kultivering under glass og folie

410455 Garibaldi

Calendula officinalis

Leonidas F1

Marigull ■ Pålitelig serie for dyrking under glass om vinteren og våren og under lave lys- og temperaturbetingelser ■ Lange, kraftige stilker med lite danning av sideskudd ■ Blomster i lysende farger og med god holdbarhet ■ Ideell for energibesparende kultivering 403965 Carmine

1500

Sort

15-20

10-14

4-5

/m2

Princess

16-25

50

6-8/12-16**

x

-

Greenheart

16-25

60

6-8/12-16**

x

-

*) 1-3 planter/potte **) tidlig kultur

Princess

SEED

Karminrød

404000 Mix

II-VI

SEED

405300 Red Butterfly

Blanding

■ Serie for snittkultivering på våren og sommeren ■ Tett fylte blomster i lysende farger ■ Stabile, lange stilker ■ Relativ motstandsdyktighet overfor meldugg 410800 Golden

128 SEED

Gullgul

410810 Orange

128 SEED

Intens oransje

410815 Orange Black Center

SEED

Oransje med svart midtpunkt

410820 Mix Formelblanding

403965 Leonidas Carmine F1

405305 Silky Gold

SEED


Sortiment våren 2017

Callistephus chinensis Sommerasters 1500

II-V

15-18

Sort

/m2

Nevita

20-32

60

7-9

x

-

Stella

16-25

70

7-9

x

-

Matsumoto

16-25

60

8-10

x

-

Standy

16-20

75

9-11

x

-

Serenade

20-32

70

7-9

x

-

Superbaby

20-32

60

7-9

x

-

Matador

16-20

70

10-12

(x)

-

Gala Formula

16-20

80

9-11

(x)

-

Riesen-Prinzess

16-20

75

9-11

(x)

-

Strahlen-Busch

16-20

70

8-10

(x)

-

Nevita

Greenheart

412370 Dark Blue

■ Store, halvdoble blomster med grønt midtpunkt ■ Tunge stilker, god sekundær blomstring ■ Ideell for snittkultur på våren og sommeren

412375 Light Blue

410830 Gold

412390 Nevita Rose

412395 Nevita White

412385 Red

Gresskar

SEED SEED

Lyseblå

412380 Pink

SEED

Rosa SEED

Rød SEED

412390 Rose

SEED

Mørkerosa

412395 White

Formelblanding

Stella

SEED

Hvit

412400 Formula Mix

412400 Nevita Formula Mix

128 SEED

■ Enkelt blomstrende, meget tidlig snittasters til frilandsdyrking ■ Kraftige, stabile stilker som holder seg godt i en vase ■ Høy avling på stilken pga. god forgreining ■ Meget sikker i kultiveringen pga. høy toleranse overfor Fusarium 412495 Formula Mix

128 SEED

Formelblanding

412500 Stella Mix Formelblanding

SEED

Gress

SEED

Stauder

Mørkeblå

Gullgul Oransje

412385 Nevita Red

■ Meget tidlig blomstrende pompongasters med store blomster for kultivering av snittblomster ■ Meget stabil og tolerant overfor Fusarium ■ Forgreiner seg til basen, noe som sikrer høy avling på stilken ■ Stort fargeutvalg, blomstringen begynner samtidig

410815 Prinzess Orange Black Center

410835 Orange

412380 Nevita Pink

Snittblomster

410810 Princess Orange

4-5

Grønnsaker i potter

410800 Princess Golden

10-14

Planter for bed & balkong

CALLISTEPHUS

159

Grønnsaker

412370 Nevita Dark Blue

412375 Nevita Light Blue

412495 Stella Formula Mix

Frukt

410830 Greenheart Gold

Urter

410835 Greenheart Orange


CALLISTEPHUS

160

Sortiment våren 2017

Matsumoto ■ Middels tidlig snittasters med halvveis doble blomster med en diameter på ca. 6 cm ■ Stabilt stående voksemåte med god, basisnær forgreining ■ For kultivering på friland og under glass 412650 Blue

412685 Matsumoto Scarlet

412690 Matsumoto White

412870 Standy Deep Blue

412880 Standy Red

128 SEED

Mørkeblå

412660 Light Blue

128 SEED

Lyseblå

412665 Pink

128 SEED

Lyserosa

412675 Red

SEED

Rød

412680 Rose

412695 Matsumoto Yellow

412890 Standy Salmon Pink

412700 Matsumoto Formula Mix

412900 Standy Mix

128 SEED

Karmesinrosa

412685 Scarlet

128 SEED

Skarlagensrød

412690 White

128 SEED

Hvit

412695 Yellow

128 SEED

Gul

412700 Formula Mix

128 SEED

Formelblanding

412650 Matsumoto Blue

412660 Matsumoto Lt. Blue

Standy

Serenade Mix

■ 'Riesen-Prinzess'-type som er spesielt tolerant overfor Fusarium ■ Pålitelig høsting av stilker av høy kvalitet ■ Store, tett fylte blomster ■ Attraktivt fargeutvalg

■ Snittsort med små blomster med halvveis doble, stående blomster i en lysende fargeblanding ■ Sterkt forgreinet voksemåte som også muliggjør engangshøsting ■ Robust og stabil sort for frilandsdyrking

412850 Carmine & White

412950 Serenade Mix

SEED

Blanding

Karminrosa med hvitt midtpunkt

412860 Creamy White

SEED

Kremhvit

412870 Deep Blue

SEED

Mørkeblå

412880 Red 412665 Matsumoto Pink

SEED

Rød

412890 Salmon Pink

SEED

Rosa

412900 Mix

128 SEED

Blanding

412675 Matsumoto Red

412850 St. Carmine & White

412860 Standy Creamy White

412950 Serenade Mix

128 SEED


Superbaby Mix

Riesen-Prinzess

■ Snittsort med tallrike, tett fylte blomster med en diameter på ca. 3 cm ■ Planter med god forgreining, kan også snittes som buskplanter ■ Ideell for tidlig dyrking under glass og på friland 413000 Superbaby Mix

Sortiment våren 2017

■ Populær og tradisjonsrik snittsort med ballformete blomster med en diameter på ca. 12 cm ■ Ideell for kultivering av frilandssnittblomster og plantesalg 413195 Matador Gelb

413295 Formula Mix

Planter for bed & balkong

CALLISTEPHUS

161

128 SEED

Formelblanding

SEED

Gresskar

Snittblomster

Blanding

413165 Matador Tiefblau

Strahlen-Busch-Elitemix

Matador

■ Buskaktig voksende, riktblomstrende blanding med stråleformete blomster ■ Godt egnet for kultivering av frilandssnittblomster og til plantesalg

■ Spesielt store blomster som vokser horisontalt på kraftige stilker ■ Topp blomsterkvalitet med høyt fyllforhold ■ Middels sen blomstring med god holdbarhet i vasen SEED

Karminrosa

413200 Matador Mix SEED

Dypblå

413170 Feuerrot

SEED

Ildrød

413190 Weiß

SEED

Hvit

413195 Gelb

SEED

Gul

413200 Mix Blanding

SEED

128 SEED

Gala Formula Mix Grønnsaker i potter

413165 Tiefblau

Blanding

■ Snittasters med middels sen blomstring og flate, sfæriske blomster som er besatt med stråleformete blomsterblader ■ Stramt stående, stabil voksemåte, ideell for frilandsdyrking ■ Stående blomster med god holdbarhet som snittblomster 413050 Gala Formula Mix

128 SEED

Grønnsaker

413160 Karmesin

413350 Strahlen-Busch-Elitemix

Gress

413000 Superbaby Mix

Stauder

413295 Riesen-Prinzess Formula Mix

413160 Matador Karmesin

413050 Gala Formula Mix

413350 Strahlen-Busch-Elitemix

Frukt

Urter

Formelblanding


CAMPANULA

162

Sortiment våren 2017

Campanula medium Mariaklokke 1500

XII-II

18-20

14-21

5-6

Sort

/m2

Bella

16-36

60

42-46

-

-

Champion F1

16-20

60

11-13

(x)

-

415410 Orange Ball

Bella ■ Snittsort som blomstrer i andre kultiveringsår ■ Store klokkeformete blomster med intense farger ■ Kraftige stilker for utendørs innhøsting fra juni ■ Også passende for driving under glass ■ Høyde: ca. 60 cm 414150 Blue

128 SEED

Blå

414200 Champion Blue F1

Carthamus tinctorius Fargetistel

1500* III-VI *) Direktesåing: 40 korn/m²

15-18

Sort

10-14

3-4

/m2

Feuerschopf

16-25

110

5-9

x

x

Orange Ball

16-25

80

5-9

x

x

Zanzibar

16-25

80

5-9

x

x

1300 *) Lysspirende

■ Oransje blomster med røde topper ■ Lange, stabile stilker ■ Ideell for suksessiv frilandsdyrking SEED

■ Ensartete avlinger for kultivering av planter for snitting og i beholdere ■ Blomstrer tidlig og pålitelig det første året ved tidlig såing ■ God basal forgreining med kraftige stilker ■ Høyde: ca. 60 cm 414200 Blue

SEED

Blå

414205 Pink Rosa

SEED

/m2

Fireglow

36-64

60

11-13

(x)

-

Bombay

32-64

130

11-13

x

-

Feuerwerk

16-25

50

11-13

-

-

SEED

■ Fløyelsaktige, nærmest runde blomsterkammer i lysende ildrød ■ Lange, stabile stilker i lik lengde ■ Ideell for kultivering under glass 416550 Fireglow

Zanzibar

Rød

■ Spesielt ensartet, middels tidlig sort med lysende oransje blomster ■ Tunge stilker med god forgreining ■ Mørkegrønt bladverk SEED

Lysende oransje

414205 Champion Pink F1

415400 Feuerschopf

2-3

Fireglow

Oransje

415415 Zanzibar

10-14

var. cristata (vanlig fjærkam)

■ Gulloransje blomster ■ Rundt bladverk uten torner ■ Pålitelig sort med tidlig innhøsting og god snittkvalitet ved frilandsdyrking og dyrking under glass 415410 Orange Ball

18-21

*) 3 planter/beholder

Orange Ball

Champion F1

II-V*

Sort

Oransje

414150 Bella Blue

Celosia argentea Celosia

Feuerschopf

415400 Feuerschopf

415415 Zanzibar

416550 Fireglow

128 SEED


var. plumosa (fjærkam)

■ Effektiv snittsort for dyrking under glass ■ Eksotiske, trekantete hanekammer i lysende farger ■ Ensartet bestandsutvikling og jevn og tidlig blomstring ■ God holdbarhet ■ Plante av høy kvalitet til bruk i modernt blomsterhåndverk 416505 Fire

■ Utvalg med spesielt store, intens blå blomster ■ Kraftige, stabile stilker ■ Attraktiv plante for plantesalg og kultivering av snittblomster på friland for innhøsting tidlig på våren

Feuerwerk Mix ■ Blanding i mange former og farger, for semiprofesjonell dyrking av snittblomster ■ Robust voksemåte, bestandig også under mindre gunstige forhold SEED

416400 Feuerwerk Mix

416775 Goliath Blue

128 SEED

SEED

Oransje

416520 Purple

128 SEED

Blå

Blanding

Purpurrød

416510 Orange

Goliath Blue

Snittblomster

Bombay

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

CENTAUREA

163

SEED

Purpurfiolett

416525 Spring Green

SEED

Grønn

416530 Wine Red

SEED

416535 Yellow Gold

Gresskar

Vinrød SEED

Stauder

Gullgul

416505 Bombay Fire

416510 Bombay Orange

416400 Feuerwerk Mix

416750 Blauer Junge

Centaurea cyanus Gress

Kornblomst

1500* III-IV/IX *) Direktesåing: 100 korn/m²

Sort

4-5

/m2

Blauer Junge

16-25

80

6-8

-

-

Cabrilla ®

16-25

80

6-8

-

-

Goliath Blue

16-25

80

6-8

-

-

Grønnsaker i potter

416525 Bombay Spring Green

10-14

Blauer Junge

416530 Bombay Wine Red

■ Kornblomst til kultivering med halvveis doble blomster i sterke blåfarger ■ Ideell for buketter med naturlig sjarm 416750 Blauer Junge

416755 Cabrilla ® Mix

SEED

Kornblomstblå

Grønnsaker

416520 Bombay Purple

18-20

Cabrilla ® Mix

416755 Cabrilla ® Mix

Urter

■ Blanding av snittblomster med et stort fargeutvalg fra blå og rød til rosa og hvit ■ Attraktiv plante for plantesalg og kultivering av snittblomster på friland SEED

416535 Bombay Yellow Gold

416775 Goliath Blue

Frukt

Blanding


CENTRANTHUS

164

Sortiment våren 2017

Centranthus ruber

Madonna

Rød sporeblom

1500 I-IV/VI *) Direktesåing: 100 korn/m²

18-20

Sort

10-14

■ Snøhvite, tett fylte pompongblomster ■ Stabile, slank forgreinete stilker ■ Ideell for snittkultivering på friland på sommeren og strukturert beplantning av bed

4-5

/m2

Red & White

25-32

60

11-13

-

-

417610 Madonna

Red & White

Tetra White

■ Kontrastrik blanding av karminrøde og hvite blomster ■ Attraktiv snittblomst til ettårig og toårig kultivering ■ Hardfør, også egnet for naturnære staudebed 416860 Red & White

NY

SEED

Ren hvit

■ Meget store og godt fylte blomster, hvite med gult midtpunkt ■ Robust, kraftig type for plantesalg og kultivering av snittblomster på friland på sommeren

417000 Kiwi Blue

128 SEED

Karminrød / hvit

Chrysanthemum carinatum

417630 Tetra White

(Ismelia carinata)

128 SEED

FORBEDRET Hvit, dobbel

Ringkrage

Vegmo Sunny Ball Gold

NY

1500* I-VI 15-18 *) Direktesåing f.o.m. april: 100 korn/m²

Sort

10-14

4-5

/m2

Flammenspiel

16-25

70

8-10

-

-

Flammenspiel

417639 Vegmo Sunny Ball Gold

■ Snittblomst til sommeren med tiltalende fargespill av enkelte blomster og med kort kultiveringstid ■ Ideell for plantesalg og kultivering på friland 417400 Flammenspiel

■ Pompongtype med lysegule blomster for produksjon på friland og under glass ■ Forholdsvis lange, slanke stilker med god stabilitet og antall knopper ■ God holdbarhet ved salg og hos forbrukeren 128 SEED

Lysegul

SEED

Fargespill

416860 Red & White

Cerinthe major Honeywort

1500* I-III *) Direktesåing: 60 korn/m²

Sort

18-20

10-14

4-6

/m2

Kiwi Blue

16-20

70

8-10

-

417610 Madonna

-

FORBEDRET

Kiwi Blue ■ Brukes i blomsterhåndverket, sølvfargete blader som er dekket av stålblå rim ■ Skudd som henger ned i buer og med fiolettblå høyblader ■ Kan også selges som eksotisk, ettårig bøtteplante i større beholdere 417000 Kiwi Blue Stålblå

417400 Flammenspiel

Chrysanthemum parthenium (Tanacetum) Matrem

SEED 1300* I-VI 18-20 7-10** *) Direktesåing f.o.m. april: 100 korn/m² **) Lysspirende

Sort

4-5

/m2

Madonna

20-48

40

8-10

x

-

Tetra White

20-36

60

8-10

(x)

-

Vegmo Sunny Ball Gold

25-48

40

7-9

x

-

417630 Tetra White


Sortiment våren 2017

Cosmos bipinnatus Kosmos

1500* III-V *) Direktesåing: 50 korn/m²

15-18

Sort

10-14

4-5

/m2 16-20

70

6-10

-

-

Sensation

16-20

120

10-14

-

-

Double Click

16-20

120

9-12

-

-

Clarkia amoena (Godetia) Mølleblomst

418985 Sonata Pink Blush

418995 Sonata White

Sensation Mix

Sonata

■ Kraftig voksende, høy sort for plantesalg og høsting av sommerlige snittblomster

■ Serie for dyrking av snittblomster med middelssterk vekst og produksjon av blomsterbeholdere ■ Tidlig blomstring i sterke farger

419150 Sensation Mix

418975 Carmine

SEED

Blanding

Snittblomster

Sonata

*) 1-3 planter/potte

417639 Vegmo Sunny Ball Gold

Planter for bed & balkong

COSMOS

165

128 SEED

Sort

7-14

418980 Pink

4-5

/m2

Grace F1

25-64

40

8-10

x

-

418985 Pink Blush

128 SEED

Rosa med rød ring

418995 White

Grace F1

128 SEED

Hvit

419000 Mix ■ Meget holdbar snittblomst for frilandsdyrking og dyrking under glass ■ Tidlig og jevn oppblomstring ■ Lysende blomsterfarger 417750 Grace Mix F1

SEED

Rosa

128 SEED

Blanding

Stauder

18-20

128 SEED

Formelblanding

419150 Sensation Mix

Double Click Mix ■ En spesialitet for bed og snitt med halvdoble blomster i rød, hvit og rosafarger ■ Kraftig, godt forgreinet voksemåte ■ Høyde: ca. 100 cm 419100 Double Click Mix

418975 Sonata Carmine

418980 Sonata Pink

419000 Sonata Mix

419100 Double Click Mix

Frukt

Urter

417750 Grace Mix F1

128 SEED

Grønnsaker

Blanding

Gress

III-VI

Grønnsaker i potter

1300

Gresskar

Karminrød


CRASPEDIA

Sortiment våren 2017

166

Craspedia globosa

Daucus carota

Solball

1500

XII-III

Sort

10-18

Vill gulrot 14-21

5-6

1500* III-V 18-22/OUT *) Direktesåing: 100 korn/m²

/m2

Goldstick

20-36

70

12-18

-

x

Goldstick

Sort

/m2

Dara

20-25

9-12/14-21

4-5

60

x

9-11

(x)

Dara

■ Sfæriske, gule blomster med en diameter på ca. 2 cm ■ Lange blomsterstilker uten forgreining og bladverk ■ Snitt- og tørket blomst med meget god holdbarhet 419250 Goldstick

■ Vill gulrot til ettårig kultivering av snittblomster ■ Stabile blomsterskjermer i rosa, fiolette og røde farger ■ Attraktiv fyllplante i blandete buketter ■ Direktesåing og suksessiv kultivering anbefales

Gul

430670 Dara

NY

128 SEED

Rosafiolette farger

NY

419250 Goldstick

Ridderspore 6-8

1-2

140

34-38

-

x

Effata

Sort

/m2

QIS

16-20

120

9-11

(x)

x

QIS Mix

■ Middelsstore blomsterstander med blå blomsterblader f.o.m. juli ■ Godt egnet for blomsterhåndverk av høy kvalitet og til tørking

Blå

SEED

Blanding

80

18-22

-

-

Bright Eye

20-48

80

16-20

-

-

Ellen

20-48

80

14-18

-

Payton Dale Purple

20-48

80

14-18

-

-

Pompon

20-48

80

16-20

-

-

Simon

20-48

80

16-20

-

-

Smokey Purpur

30-48

80

14-18

-

-

Majola

20-48

80

14-18

-

-

Pamela Bronze

20-48

80

14-18

-

-

Gompie

20-48

80

16-20

-

-

Astro

30-48

100

18-22

-

-

Bornholm Bronze

30-48

100

18-22

-

-

Golden Alex Bedser

30-48

100

18-22

-

-

Hanenburg

30-48

100

18-22

-

-

Holiday

30-48

100

18-22

-

-

Ja Dank

30-48

100

18-22

-

-

Marielle

30-48

100

18-22

-

-

Migoli

30-48

100

18-22

-

-

■ Frilandssort for snitting for salg hovedsakelig i oktober ■ Flate, sfæriske blomster i intense farger og med god holdbarhet ■ Kraftige, stabile stilker 437700 Bronze

128

Bronse

■ Sommerridderspore for kultivering på friland ■ Kraftige blomsterstander, tett besatt med blomster i sterke farger 430850 QIS Mix

428550 Effata

20-48

Beppie

1500* II-V/X-XI 10** 14-21 6-7 *) Direktesåing: 75 korn/m² / høst: 150 korn/m² **) Over 15 °C mulighet for spirehemning / mørkespirende

/m2

Effata

/m2

Beppie

Små blomster

Delphinium consolida

Cardy

Sort

***) 1-7 planter/potte

430670 Dara

Cynara cardunculus

Sort

Dendranthema x indicum Krysantemum i potte

SEED

1500/2000* XII-II 18-20** 14-21 *) 2 korn/potte **) La svelle på forhånd i 24 timer

430850 QIS Mix

437705 Purple

128

Purpur

437710 Red 128

128

Mørkerød

437715 Rose

128

Rosa

437720 White

128

Hvit

437725 Yellow

128

Gul

428550 Effata

437700 Beppie Bronze

437715 Beppie Rose


Sortiment våren 2017

Pompon ■ Tett fylte pompongblomster ■ Middels tidlig frilandsserie for snitting 438000 Bronze

Planter for bed & balkong

DENDRANTHEMA

167

128

Bronse

438010 Rose

128

Simon ■ Hvite blomster med sterkt, gult midtpunkt ■ Frilandssort for snitting for tidlig salg f.o.m. august

437705 Beppie Purple

438045 Simon

437960 Payton Dale Purple

Snittblomster

Rosa

128

Gresskar

Hvit

437720 Beppie White

Stauder

437710 Beppie Red

437725 Beppie Yellow

437750 Bright Eye

438000 Pompon Bronze

437785 Ellen White

438010 Pompon Rose

437787 Ellen Yellow

438045 Simon

Gress

Bright Eye ■ Gullgul pompongblomst med oransje midtpunkt ■ Middels tidlig blomstring

Grønnsaker i potter

128

Gullbronse, purpur

Ellen ■ Frilandsserie for snitting med tidlig blomstring, hovedsalg i august og september ■ Tett fylte, holdbare blomster ■ Ensartet vekst 437785 White

128

Hvit

437787 Yellow

128

Gul

Grønnsaker

437750 Bright Eye

Payton Dale Purple

437960 Payton Dale Purple

Urter

■ Sterke fiolette blomster med rødt midtpunkt ■ Frilandssort for snitting for hovedsalgsperiode september 128

Frukt

Fiolett


DENDRANTHEMA

168

Sortiment våren 2017

Små blomster Smokey Purpur ■ Intens purpurfiolett blomsterfarge ■ Tidlig frilandssort for snitting 438050 Smokey Purpur

Store blomster

Gompie

128

Purpurfiolett

■ Serie med middels tidlig blomstring og et stort fargeutvalg for frilandssnitt i september ■ Gog forgreining og stabilitet

Astro

437850 Bronze

438100 Astro

128

Bronse

437855 Purple

128

437860 Red

128

Bornholm Bronze

128

■ Dekorative, bronsefargete blomster

128

438125 Bornholm Bronze

Mørkerød

437865 Rose Rosa

■ Dyprøde blomster med intense farger og god fylling ■ Sort til frilandsdyrking med tidlig blomstring 437925 Majola

437870 White Hvit 128

Mørkerød

437875 Yellow

128

Bronse

128

Gul

Golden Alex Bedser ■ Dekorative, gullgule blomster

Pamela Bronze

438200 Golden Alex Bedser ■ Sort med lysebronsefargete blomster og tidlig blomstring 437950 Pamela Bronze

128

Bronse

Purpurfiolett

Majola

■ Dekorative, bronsefargete blomster

128

Gullgul

Hanenburg

128

Bronse

■ Dekorative, bronserøde blomster 438210 Hanenburg

128

Bronserød

Holiday

437860 Gompie Red

■ Dekorative, godt fylte blomster

438050 Smokey Purpur

438220 Purple

128

Fiolett

438225 Rose

128

Rosa 437850 Gompie Bronze

437855 Gompie Purple

Ja Dank ■ Dekorative, ren hvite blomster 438250 Ja Dank

128

Hvit

437875 Gompie Yellow

437870 Gompie White

Marielle ■ Middelsstore, dekorative blomster, diameter: ca. 8 cm ■ For kultivering på friland og beskyttet kultivering ■ Hovedsalgsperiode september til oktober

437950 Pamela Bronze

438261 Bronze

128

Bronserød

438265 Pink Lyserosa

437925 Majola

437865 Gompie Rose

128


FORTSETTELSE

Migoli ■ Dekorative snittsorter med gullgule blomsterballer ■ For kultivering på friland og beskyttet kultivering ■ Hovedsalgsperiode september til oktober 438270 Migoli

128

Gul

438261 Marielle Bronze

438100 Astro

438220 Holiday Purple

438265 Marielle Pink

438125 Bornholm Bronze

438225 Holiday Rose

438270 Migoli

438200 Golden Alex Bedser

438250 Ja Dank

Frukt

Urter

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

Stauder

Gresskar

438210 Hanenburg

Planter for bed & balkong

Sortiment våren 2017

Snittblomster

DENDRANTHEMA

169


DIANTHUS

170

Sortiment våren 2017

Dianthus barbatus

Unicus

Busknellik

1500* I-V/VIII *) F1-sorter: 1300 korn

16-20

Sort

7-14

■ Robust, fargerik blanding med et stort fargeutvalg, for snitting av masse blomster ■ For overvintringskultivering på friland

4-5

/m2

Sweet F1

20-64

60

8-10

x

-

Bouquet Purple F1

16-25

50

8-10

(x)

-

Bodestolz F1

16-25

50

8-10

(x)

-

Messenger

20-64

50

42-44

-

-

Unicus

20-64

50

43-45

-

-

Super Duplex

20-64

50

44-46

-

-

439200 Unicus

Super Duplex ■ Blanding med fylte blomster og et tydelig fargespill ■ Også egnet for kultivering under glass ■ Stabile, sterke stilker, høyde: ca. 50 cm

*) 2-3 planter/beholder

438985 Sweet Purple White Bicolor F1

Sweet F1

SEED

Blanding

■ Busknellik for profesjonell kultivering av snittblomster under glass og på friland ■ Spesielt lange, stabile stilker og jevn oppblomstring av bestanden ■ Høy avling av stilker for salg pga. basal forgreining ■ Ideell for både sommerkultivering og vinterbeplantning

439250 Super Duplex

SEED

Blanding

438975 Black Cherry

SEED

Svartrød

438978 Magenta Bicolor

SEED

Lilla med fiolett øye

438980 Pink

SEED

Rosa

438982 Pink Magic

SEED

438982 Sweet Pink Magic

Rosa / hvit

438985 Purple White Bicolor 438990 Scarlet

Bouquet Purple F1

128 SEED

■ En snittet nellik med lysende fiolettrosa blomsterstander ■ For kultivering på friland og under glass ■ Ved sommerkultivering vil planten blomstre på nytt og høsting er mulig for andre gang ■ Også egnet for beplantning av bed pga. lang blomstringstid

Skarlagensrød

438995 White

128 SEED

Hvit

439000 Mix

439025 Bouquet Purple F1

128 SEED

Hvit med fiolett midtpunkt

128 SEED

Blanding

439025 Bouquet Purple F1

FORBEDRET

128 SEED

Neon-purpur

Bodestolz F1 438975 Sw. Black Cherry F1

438978 Sw. Magenta Bic. F1

■ Busknellik for snitting på friland som begynner å blomstre allerede i året for såing ■ Fargerik blanding ■ Lysende, godt besatte blomsterstander som står på vertikale, lange stilker, høyde: ca. 50 cm 439050 Bodestolz Mix F1

439050 Bodestolz Mix F1

128 SEED

FORBEDRET Blanding

438980 Sweet Pink F1

438990 Sweet Scarlet F1

Messenger Mix ■ Tidlig blomstringssort for snitting for overvintringskultivering ■ Store blomster i en attraktiv fargeblanding ■ Også egnet for tidlig kultivering under glass 439150 Messenger Mix

128 SEED

Blanding 438995 Sweet White F1

439150 Messenger Mix


Sortiment våren 2017

Dianthus x hybridus

Floristan Mix

Carnation

■ Nellikblanding for snitting med aromatisk, tettfylte blomster ■ God hardførhet, ideell for utendørs kultivering ■ Langvarig blomstringstid 440200 Floristan Mix

1300

II-V

Sort

128 SEED

Blanding

16-20

7-14

4-6

Planter for bed & balkong

DIANTHUS

171

/m2

Elly

16-25

50

9-11

(x)

-

Scented Curls

25-32

50

10-12

-

-

■ Nellik for bed og snitting med halvveis fylte, fjærformete blomster ■ Stabile, kraftige stilker og uavbrutt rik blomstring ■ Holdbare snittblomster med rik innhøsting av stilker

439200 Unicus

440600 Elly Mix

Snittblomster

Elly Mix

128 SEED

Gresskar

Blanding

Stauder

440200 Floristan Mix

Dianthus chinensis Kinanellik

Dianthus caryophyllus Hagenellik, nellik i potte II-III

Sort

16-20

7-14

16-20

Sort

/m2

Ikat

20-25

7-14

50

5-6

10-12

-

-

Scented Curls

4-6

/m2

Riesen Chabaud

20-25

50

10-12**

-

-

Floristan

20-25

50

40-44**

-

-

*) 1-3 planter/potte **) 16 timers dagslengde fremmer tidlig blomstring

Ikat ■ Ettårig kultiverbar nellik for snitting med fylte blomster med attraktive markeringer ■ For kultivering på friland og plantesalg

Riesen Chabaud Mix ■ Ettårig kultiverbar busknellik-blanding ■ Stort utvalg av klare farger ■ For frilandskultivering og plantesalg 440160 Riesen Chabaud Mix

440600 Elly Mix

440150 Mix

■ Dypt spaltede blomster som henger ned som et slør ■ Intens duft og attraktive farger ■ Hardfør og vinterherdig ■ Nellik for potter og snitting utover det vanlige sortimentet 440605 Scented Curls

NY

SEED

Blanding

128 SEED

Blanding SEED

NY

440160 Riesen Chabaud Mix

440150 Ikat Mix

440605 Scented Curls

Frukt

Urter

Blanding

Grønnsaker

1500

I-IV

Gress

1500

Grønnsaker i potter

439250 Super Duplex


EUCALYPTUS

Sortiment våren 2017

172

Eucalyptus gunnii

Euphorbia marginata

Eukalyptus

1500 I-III* *) Frøsetting mulig hele året

20-22

Sort

Snow on the mountain 14-21

6-7

1500* II-VI 15-18 *) Direktesåing f.o.m. april: 50 korn/m²

Sort

/m2

10-14

4-5

/m2

Lemon Bush

4-12

50/120*

16-22

-

-

Eiszapfen

Silbertropfen

4-12

50/150*

16-22

-

x

*) Friland f.o.m. mai

16-20*

80

9-12

x

-

*) Høyde ved flerårig kultivering

Eiszapfen

Lemon Bush ■ Kraftig voksende eucalyptus ■ Grønnblått bladverk med intens duft av sitron ■ Interessant duftplante for å holde insekter borte 441900 Lemon Bush

SEED

Grønnblått bladverk

■ Sommerlig snittblomst med hvite høyblader over blågrønne planter ■ Kraftige stilker, ideell for kultivering på friland ■ Obs! Stilkene inneholder en melkesaft som kan gi allergi ved hudkontakt. Innhøsting bør derfor skje med hansker; dyppes kort i varmt vann før salg. 442055 Eiszapfen

444960 Pandora

Gomphrena globosa Skjerm amarant

SEED

Strålende hvit, grågrønn

1500

II-IV

Sort

20-22

10-14

5-6

/m2

QIS

16-25

50

7-9

-

-

*) 1-3 planter

QIS ■ Snittsort med kraftige stilker for sommerlig frilandskultivering ■ Blomster egner seg både friskt og tørket for et eksklusivt blomsterhåndverk 445050 Purple

SEED

Fiolett

445055 Red Rød

442055 Eiszapfen

441900 Lemon Bush

Gomphocarpus physocarpus

Silbertropfen

Balloon cotton bush

■ Strukturplante med sølvfarget bladverk og en deilig lukt ■ God forgreining og stabilitet ■ For kultivering i potter og til bruk i blomsterhåndverket 441915 Silbertropfen Sølvblått bladverk

128 SEED

3000* II-IV 20-24 *) 3 korn pr. potte / lysspirende

Sort

7-14

4-6

/m2

Pandora

9-16

120

16-20

-

x

Pandora ■ Friskgrønne, bobleformete frukter for høstdekorasjon med eksotisk sjarm ■ Bearbeides enkeltvis eller på stilken ■ Tidlig frøsetting og en varm og beskyttet plass sikrer gode, modne frukter 444960 Pandora

445050 QIS Purple

SEED

Grønn (frukt)

441915 Silbertropfen

445055 QIS Red

SEED


Pro Cut F1

Baby's breath

1500* III-VI *) Direktesåing: 500 korn/m²

15

Sort

14-21

■ Pollenfri solsikke for snitting som blomstrer ca. 10 dager tidligere enn 'Sunrich' F1 ■ Brede, sterkt fargete blomsterblader som står rundt den mørkebrune blomstermidten ■ Stort fargeutvalg med attraktive spesielle farger ■ Ideell for starten på sesongen

5-6

/m2

Maxima Alba

80-150

45

4-6

x

x

Maxima Alba

446250 Bicolor

SEED

Gul med rød ring

■ Tusenvis av ren hvite blomster fra juni til juli ■ Sommerlige snittblomster til kultivering på friland og med meget kort kultiveringstid

446260 Orange 446265 Red Rød

445085 Maxima Alba

SEED

Oransje

SEED

446200 Premier Orange F1

Stauder

Gresskar

Ren hvit

SEED

Snittblomster

Gypsophila elegans

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

HELIANTHUS

173

446205 Premier Lemon F1

446250 Pro Cut Bicolor F1

Elite Sun F1

2-3

446225 Elite Sun F1

SEED

Gullgul

Sorter med ett skudd Premier F1

446260 Pro Cut Orange F1

■ Serie med ett skudd og meget kort kultiveringstid på ca. 7-8 uker ■ For kultivering under langdagsbetingelser ■ Meget ensartet i voksemåte og tidlighet ■ Kortere stilker og mindre blomster enn standardsorten, ideell til bruk i blomsterhåndverket SEED

446205 Lemon

Urter

Oransje SEED

Sitrongul

446225 Elite Sun F1

446265 Pro Cut Red F1

Frukt

446200 Orange

Grønnsaker

Solsikke

Grønnsaker i potter

■ Meget tidlig blomstring og robust voksemåte ■ Godt egnet som start i sesongen ■ Gullgule blomster, mørkt, pollenfritt midtpunkt ■ Blomster oppnår tilstrekkelig størrelse også ved lite lys

Helianthus annuus 1300 IV-VI* 15 7-14 *) Mulig med suksessiv kultivering; foreta skifte av areal

Gress

445085 Maxima Alba


HELIANTHUS

174

Sortiment våren 2017

Sorter med ett skudd ®

Inara F1 ■ Pollenfri snittsort, meget tidlig blomstring ■ Attraktiv kontrast av stabile, lysende blomsterblader og mørkt midtpunkt i blomsten ■ Friskt, motstandsdyktig bladverk og god stabilitet ■ Ensartet bestand 446300 Bicolor

SEED

Gul med rød ring

446305 Orange

Sunrich F1

Sunrich DMR Orange F1

■ Pollenfri variant med høy ytelse, uavhengig av dagslengden ■ Enhetlig begynnelse av blomstringen etter kort kultiveringstid på ca. 10 uker ■ Stabil, tett krans av blomsterblader ■ Blomstdiameter: ca. 15 cm ■ Godt egnet for transport og god holdbarhet i en vase ■ Også egnet for kultivering under glass tidlig på våren og sent på høsten

■ Solsikke for snitting, tåler bladskimmel ■ Pollenfri, gulloransje blomst med kontrastrikt, mørkt midtpunkt ■ Stabil, tett krans av blomsterblader ■ Blomstdiameter: ca. 15 cm ■ Godt egnet for transport og god holdbarhet i en vase ■ Ideell for frilandsdyrking 446525 Sunrich DMR Orange F1

SEED

Oransje

446500 Gold

SEED

Gullgul med gult midtpunkt SEED

Gulloransje

446505 Lemon

SEED

Sitrongul

446510 Sunrich Orange F1

128 SEED

Oransje

446300 Inara ® Bicolor F1

446500 Sunrich Gold F1

446525 Sunrich DMR Orange F1

Dafna F1 ■ Solsikke for snitting med gulloransje blomst og mørkebrun skive ■ Blomstrer noen dager tidligere enn 'Sunrich' F1 og med noe kortere lengde av stilken ■ Høykvalitets supplement til det pollenfrie snittsortimentet 446305 Inara ® Orange F1

446560 Dafna F1 Oransje

Sunrich Summer Orange F1 ■ Pollenfri sort for kultivering på sommeren ■ På langdager blomstrer denne sorten tidligere og forblir kortere enn 'Sunrich' F1 ■ Spesielt egnet for kultivering på sommeren på godt voksende plasser ■ Konsentrert, ensartet blomst ■ Blomsterkvaliteten kan sammenlignes med 'Sunrich' F1 446350 Sunrich Summer Orange F1

446505 Sunrich Lemon F1

SEED

Oransje

446350 Sun. Summer Ora. F1

446510 Sunrich Orange F1

446560 Dafna F1

SEED


Sortiment våren 2017

Vincent's DMR

Full Sun F1

■ Snittblomst med høy resistens mot bladskimmel og kort kultiveringstid ■ Dyporansje blomster med pollenfritt, mørkt midtpunkt ■ Med en dobbel krans av blomsterblader som gjør at blomstene er av en spesiell høy kvalitet ■ Lite følsom for dagslengden, egner seg for hele sommersesongen

■ Store, gullgule blomsterblader og pollenfri, svartbrun skive ■ Meget robust, kraftig voksemåte ■ Spesielt egnet for frilandsdyrking på fattigere jord ■ Kultiveringstid: ca. 12 uker

446610 Vincent's Pomelo F1

Sunbright Supreme F1

446660 Full Sun F1

Oransjegul

SEED

Gullgul

SEED

Snittblomster

446595 Deep Orange

446605 Vincent’s Fresh F1

■ Gullgule blomster med stor, mørk skive ■ Pollenfri, blomstdiameter: ca. 20 cm ■ God snittkvalitet og holdbarhet i vasen 446625 Sunbright Supreme F1

Planter for bed & balkong

HELIANTHUS

175

SEED

Stauder

Gresskar

Gullgul

446595 Vincent's DMR Deep Orange

Vincent’s F1

446600 Choice

SEED

Gulloransje med mørkt midtpunkt

446605 Fresh

■ Hardfør snittsort for frilandskultivering ■ Gullgule blomsterblader og dypsvart, pollenfritt midtpunkt ■ Mørkegrønt skinnende bladverk ■ Kultiveringstid ca. 1 uke lenger enn ved 'Sunrich Orange' F1 ■ Meget godt egnet for frilandsdyrking på selvplukkfelt 446650 Tiffany F1

SEED

SEED

■ En sort med imponerende voksemåte ■ Ideell for konkurranser om den største solsikken eller for påfallende beplantninger i utstillinger ■ Meget store blader og blomster på opptil armtykkke stilker ■ Stabile planter med en høyde på opptil 4,5 m ved tilsvarende forsyning med vann og gjødsel 446700 King Kong Gul

Gullgul

SEED

Gress

King Kong

Tiffany F1

SEED

Gulloransje med gult midtpunkt

446610 Pomelo

446660 Full Sun F1

446625 Sunbright Supreme F1

Grønnsaker i potter

■ Pollenfri serie som blomstrer meget tidlig, blomster i intense farger og i fordelaktig, stående posisjon ■ Spesielt brede, overlappende blomsterblader som danner en tett krans rundt blomstens midtpunkt ■ Vekst uavhengig av dagslengden, sikrer stilker med god lengde også ved kort dagslengde ■ Ensartet bestand, hurtig innhøsting, lett å fjerne blad

Urter

Grønnsaker

Sitrongul

446600 Vincent’s Choice F1

446650 Tiffany F1

Se neste side for flere sorter ➜

Frukt

446700 King Kong


HELIANTHUS

176

Sortiment våren 2017

Sorter med ett skudd

Fylt blomstrende sorter

Mezzulah F1

Double Quick F1

■ Lavtvoksende solsikke med ett skudd og meget stor blomst ■ Dypsvart, pollenfri skive med en ramme av ren gule blomsterblader ■ Mørkegrønt skinnende, meget friskt bladverk og stabile, tykke stilker ■ Ideell for imponerende beplantninger av bed eller salget av kraftige beholderplanter ■ Ved stor tetthet under frøsetting også egnet til dyrking av snittblomster på spesielt vindutsatte plasser

■ Snittsort med gullgule, fylte blomster ■ Kort kultiveringstid ■ Lav stilkehøyde, ideell for kultivering av snittblomster på sommeren

446750 Mezzulah F1

446760 Double Quick F1

SEED

Gullgul

446850 Santa Fe

Hohe Sonnengold

SEED

Gul

■ Kraftig voksende sort med sen blomstring ■ Gullgule, tett fylte blomster på forgreinete stilker ■ Ideell for frilandskultivering for direktesalg 446855 Hohe Sonnengold

SEED

Gullgul

446760 Double Quick F1

Early Bear F1 ■ Meget tidlig, fylt blomstrende snittblomstsort ■ Gullgule blomsterballer ■ Stabile, korte stilker med lite dannelse av sideskudd ■ Ideell for sommerlig frilandskultivering 446750 Mezzulah F1

446840 Early Bear F1

SEED

Gullgul

Schnittwunder ■ Pålitelig enstilket sort med brun skive ■ Krans med gullgule stråleblomster ■ Frøfast sort for semiprofesjonell frilandsdyrking 446800 Schnittwunder

SEED

Gul 446855 Hohe Sonnengold

Forgreinet voksende sorter Tanja F1 ■ Pollenfri sort med forgreinet voksemåte av typen 'Sonja' ■ Små, stående blomster med ca. 10 cm i diameter ■ Lysende, gulloransje blomsterblader og kontrastrikt, meget mørkt midtpunkt ■ Ideell for bruken i blomsterhåndverket i buketter og blomsterarrangementer

446840 Early Bear F1

Santa Fe ■ Jevnt fylte blomster i oransjegul farge ■ Stabil, middels høy voksemåte ■ For innhøsting på friland f.o.m. august 446850 Santa Fe Oransjegul 446800 Schnittwunder

446900 Tanja F1 SEED

Gulloransje, små blomster

128 SEED


Firecracker F1

■ Kraftig voksende planter med tallrike, lange blomsterstilker ■ Middelsstore, pollenfrie blomster i lysende farger ■ God avstand og avkniping av de første knoppene fremmer dannelsen av 5-7 stilker pr. plante av høy kvalitet ■ Godt egnet for frilandsdyrking med langvarig innhøsting ■ Pga. lang blomstringstid også interessant for bakgrunnsbeplantningen på grøntanlegg 446945 Gold

■ Sort med forgreinet voksemåte og meget kort kultiveringstid ■ 12-15 cm store, gule blomster med ildrød ring ■ Pollenfri og riktblomstrende ■ For innhøsting av enkelte stilker og snitting av hele buketter 446980 Firecracker F1

SEED

Gul med rød ring

Snittblomster

Rumi F1

Sortiment våren 2017

SEED

Gullgul

446900 Tanja F1

446950 Lemon

Planter for bed & balkong

HELIANTHUS

177

SEED

Sitrongul

Starburst F1

446955 Bicolor Scarlet

SEED

Gullgul med rød ring

446920 Lemon Aura

446960 Bicolor Cherry

SEED

Gresskar

■ Halvveis fylt blomstrende serie med forgreinet voksemåte ■ Danner tidlig tallrike, lange sideskudd ■ Attraktive blomster uten poller i friske farger

Lysegul med kirsebærrød ring

SEED

Sitrongul

446925 Panache

SEED

Stauder

Gullgul med mørkt midtpunkt

446980 Firecracker F1

446985 Peach Passion F1 Aprikosfarget

Grønnsaker

446955 Rumi Bic. Scarlet F1

Urter

446950 Rumi Lemon F1

SEED

Grønnsaker i potter

■ Pollenfri sort med forgreinet voksemåte og fullstendig aprikosfarget blomst ■ Attraktiv berikelse i blomsterhåndverket ■ Blomstrer tidlig og pålitelig ■ Blomstdiameter: ca. 12-15 cm

446945 Rumi Gold F1

446920 Starburst Lemon Aura F1

Gress

Peach Passion F1

446925 Starburst Panache F1

446960 Rumi Bicolor Cherry F1

Se neste side for flere sorter ➜

Frukt

446985 Peach Passion F1


HELIANTHUS

178

Sortiment våren 2017

Forgreinet voksende sorter Claret F1 ■ Snittsort i intenst vinrød farge og med litt pollen i blomstene ■ Kraftig voksende, tidlig trimming fremmer dannelsen av sideskudd av høy kvalitet ■ Attraktiv sort for påfallende blomsterhåndverk på høsten 446990 Claret F1

SEED

Vinrød 447005 Orange Mahagony F1

447125 Prado Gold

Terracotta F1 ■ Bronsefargete blomster med mørkt, pollenfritt midtpunkt ■ Tidlig og rik blomstring ■ Kraftig, forgreinet voksemåte ■ Attraktiv høstsort 447020 Terracotta F1

SEED

Bronserød

446990 Claret F1

Goldrush F1

447130 Prado Red

■ Sort med meget tidlig blomstring, forgreinet voksemåte ■ Gule, pollenfrie blomster med mørkt midtpunkt, ca. 15 cm i diameter ■ Tallrike enkelte stilker, ca. 80 cm i lengde ved tidlig trimming ■ Ideell sort for starten på sesongen med småblomstrete planter 446995 Goldrush F1

Sonja ■ Lysende oransje blomster på ca. 10 cm i diameter ■ Meget god snittkvalitet, middelslang ■ Godt forgreinet plante 447100 Sonja Gullgul, små blomster

SEED

Gullgul med mørkt midtpunkt 447020 Terracotta F1

Prado ■ Forgreinet sort med meget tidlig blomstring ■ Stor innhøsting av stilker, ca. 80 cm i lengde ■ Ca. 15 cm store, pollenbærende blomster med brunt midtpunkt ■ Kort kultiveringstid på 9-11 uker ■ Attraktiv sort for frilandsdyrking med innhøsting tidlig på sommeren 447125 Gold

446995 Goldrush F1

SEED

Gullgul

447130 Red

Orange Mahagony F1

SEED

Dyprød

■ Tofargete blomster med gullgule blomsterblader og rød ring i midten av de pollenfrie blomstene ■ Forgreinet, kraftig voksemåte ■ Attraktiv høstsort 447005 Orange Mahagony F1 Gullgul med rød ring

SEED

447100 Sonja

SEED


Svartbrun

E

X

Meget tidlig

15

120

30

40

4.000 korn

Sitrongul

Svartbrun

E

X

Meget tidlig

15

120

30

40

4.000 korn

446225 Elite Sun F1

Gullgul

Brun

E

X

Meget tidlig

15-20

160

30

40

4.000 korn

446250 Pro Cut Bicolor F1

Gul med rød ring

Svartbrun

E

X

Meget tidlig

15-20

160

30

40

4.000 korn

446260 Pro Cut Orange F1

Oransje

Svartbrun

E

X

Meget tidlig

15-20

170

30

40

4.000 korn

446265 Pro Cut Red F1

Rød

Svartbrun

E

X

Meget tidlig

15-20

170

30

40

4.000 korn

446300 Inara ® Bicolor F1

Gul med rød ring

Svartbrun

E

X

Meget tidlig

15-20

170

30

40

4.000 korn

446305 Inara Orange F1

Gulloransje

Svartbrun

E

X

Meget tidlig

446350 Sunrich Summer Orange F1

Oransje

Svartbrun

E

X Meget tidlig-tidlig

446500 Sunrich Gold F1

Gullgul med gult midtpunkt

Gullgul

E

X

Tidlig

446505 Sunrich Lemon F1

Sitrongul

Svartbrun

E

X

Tidlig

446510 Sunrich Orange F1

Oransje

Svartbrun

E

X

Tidlig

446525 Sunrich DMR Orange F1

Oransje

Svartbrun

E

X

Tidlig

446560 Dafna F1

Oransje

Svartbrun

E

X Meget tidlig-tidlig

446595 Vincent's DMR Deep Orange

Oransjegul

Svartbrun

E

446600 Vincent’s Choice F1

Gulloransje med mørkt midtpunkt

Svartbrun

E

446605 Vincent’s Fresh F1

Gulloransje med gult midtpunkt

Svartbrun

E

446610 Vincent's Pomelo F1

Sitrongul

Svartbrun

446625 Sunbright Supreme F1

Gullgul

Svartbrun

446650 Tiffany F1

Gullgul

Svart

E

446660 Full Sun F1

Gullgul

Svartbrun

E

446700 King Kong

Gul

Brun

E

®

15-20

170

30

40

4.000 korn

15-20

160

30

40

4.000 korn

15-20

180

30

40

4.000 korn

15-20

170

30

40

4.000 korn

15-20

170

30

40

4.000 korn

15-20

170

30

40

4.000 korn

15-20

160

30

40

4.000 korn

X Meget tidlig-tidlig

15-20

160

30

40

4.000 korn

X Meget tidlig-tidlig

15-20

160

30

40

4.000 korn

X Meget tidlig-tidlig

15-20

160

30

40

4.000 korn

E

X

Meget tidlig

15-20

160

30

40

4.000 korn

E

X

Tidlig-middels

15-20

180

30

40

4.000 korn

X

Middels

15-20

180

30

40

4.000 korn

X

Middels

20

200

30

40

4.000 korn

Middels

30

til 450

5

10

1.000 korn

446750 Mezzulah F1

Gul

Svartbrun

E

X

Middels

20

120

446760 Double Quick F1

Gullgul

Fylt

E/F

X

Middels

15

160

446800 Schnittwunder

Gul

Brun

E

Middels

20

180

446840 Early Bear F1

Gullgul

Fylt

E/F

(X) Tidlig-middels

15

446850 Santa Fe

Oransjegul

Fylt

E/F

(X)

Sent

446855 Hohe Sonnengold

Gullgul

Fylt

E/F

(X)

446900 Tanja F1

Gulloransje, små blomster

Brun

F

X

446920 Starburst Lemon Aura F1

Sitrongul

446925 Starburst Panache F1

Gullgul med mørkt midtpunkt

446945 Rumi Gold F1

30

40

4.000 korn

(20-30)

30

30

3.000 korn

30

40

4.000 korn

170

(20-30)

20

30

3.000 korn

15

170

(20-30)

20

30

3.000 korn

Sent

20

180

(20-30)

20

30

3.000 korn

Tidlig

10

100

40-60

20

30

3.000 korn 2.000 korn

Halvveis fylt

F

X

Tidlig

15

180

40-60

15

20

Halvveis fylt, grønn

F

X

Tidlig

15

180

40-60

15

20

2.000 korn

Gullgul

Svartbrun

F

X

Middels-sent

10-15

200

60-80

10

15

1.500 korn

446950 Rumi Lemon F1

Sitrongul

Svartbrun

F

X

Middels-sent

10-15

200

60-80

10

15

1.500 korn

446955 Rumi Bicolor Scarlet F1

Gullgul med rød ring

Svartbrun

F

X

Middels-sent

10-15

200

60-80

10

15

1.500 korn

446960 Rumi Bicolor Cherry F1

Lysegul med kirsebærrød ring

Svartbrun

F

X

Middels-sent

10-15

200

60-80

10

15

1.500 korn

446980 Firecracker F1

Gul med rød ring

Svartbrun

F

X

Tidlig

10-15

120

40-60

15

20

2.000 korn

446985 Peach Passion F1

Aprikosfarget

Gul

F

X

Tidlig

10-15

120

40-60

15

20

2.000 korn

446990 Claret F1

Vinrød

446995 Goldrush F1

Gullgul med mørkt midtpunkt

447005 Orange Mahagony F1 447020 Terracotta F1 447100 Sonja

Svart

F

X

Tidlig

15

200

40-60

15

20

2.000 korn

Lysebrun

F

X

Middels-sent

10-15

200

60-80

15

20

2.000 korn

Gullgul med rød ring

Brun

F

X

Tidlig

15-20

200

40-60

15

20

2.000 korn

Bronserød

Brun

F

X

Tidlig

15-20

200

40-60

15

20

2.000 korn

Gullgul, små blomster

Brun

F

(X)

Tidlig

10

100

40-60

20

30

3.000 korn

447125 Prado Gold

Gullgul

Brun

F

Meget tidlig

10-15

140

50-70

15

20

2.000 korn

447130 Prado Red

Dyprød

Brunrød

F

Meget tidlig

10-15

140

50-70

15

20

2.000 korn 3.000 korn

447135 Holiday

Gullgul

447145 Ring of Fire

Ildrød, gullgul

447150 Ikarus

Brun

F

Middels

15-20

140

80-100

20

30

Svartbrun

F

Middels

10-15

120

40-60

15

20

2.000 korn

Sitrongul

Brun

F

(X)

Middels-sent

10-15

140

50-80

10

15

1.500 korn

Brun

447165 Soraya

Gulloransje

F

(X)

Middels-sent

10-15

150

50-60

10

15

1.500 korn

447205 Helianthus Blütenbouquet Mix

Blanding

F

X

Tidlig

10-20

120

40-60

15

20

2.000 korn

447210 Helianthus Gefüllte Mix

Gull- og oransje farger

F

X

Middels

10-20

180

40-60

15

20

2.000 korn

447215 Helianthus Verzweigte Mix

Blanding

F

X

Tidlig

10-20

200

40-60

15

20

2.000 korn

Forklaring

E = Vokser som ett skudd

F = Forgrenet voksemåte

E/F = Hovedskudd med korte sideskudd

X = Kjennetegn som passer

Planter for bed & balkong

Oransje

446205 Premier Lemon F1

Snittblomster

446200 Premier Orange F1

Gresskar

Korn/100 m² (rundet)

Stauder

Blomst- Høyde i cm Stilklengde diameter i cm i cm

Gress

Blomstring

Grønnsaker i potter

Skive

Grønnsaker

Blomsterblad

Avstand planter/m² Såtetthet korn/m²

Art.nr. Sort

Lite pollen

NY

Forgrening ett skudd/ forgrenet

Helianthus oversikt over sorter / informasjon om frøsetting

Urter

Sortiment våren 2017

Frukt

HELIANTHUS

179


HELIANTHUS

180

Sortiment våren 2017

Forgreinet voksende sorter

Deborah Mix

Holiday

■ Blanding med små blomster i gul- og brunfarger med mørkt midtpunkt ■ Rik innhøsting av trådliknende stilker ■ Ideell for frilandsdyrking og blomsterhåndverket i naturnære, blandete buketter

■ Snittsort med kraftig basal forgreining ■ Lange enkelte stilker ■ Gullgule blomster med mørk skive ■ For frilandskultivering på sommeren

447250 Deborah Mix 447135 Holiday

SEED

Blanding

SEED

Gullgul

Ring of Fire ■ Tofarget snittsort med en ildrød ring rundt midtpunktet i de gullgule blomstene ■ For innhøsting som enkelte blomster med ca. 50 cm lange stilker eller som hel plante med 4-6 blomster 447145 Ring of Fire

447145 Ring of Fire

SEED

Ildrød, gullgul

Ikarus ■ Sitrongult motstykke til 'Soraya' ■ Forgreinet voksemåte med stramt stående stilker ■ Vannrette, ca. 12-15 cm store blomster ■ Middels sen blomstring 447150 Ikarus

SEED

Sitrongul

447165 Soraya

447250 Deborah Mix

Helichrysum bracteatum

Soraya

Gefüllte Mix

■ Gulloransje blomster som står nærmest vannrett på meget stabile stilker ■ Danner bare litt blomsterstøv ■ Forgreinet voksemåte ■ Attraktivt supplement til middels sen til sen innhøsting på friland

■ Blanding av fylte, blomstrende sorter i lysende gul- og oransjefarger ■ Lang innhøstingstid ■ En spesialitet som supplement til standardsortimentet av enkeltblomstrende Helianthus for frilandsdyrking

447165 Soraya

447210 Gefüllte Mix

SEED

Høststråblomst

SEED

Gull- og oransje farger

Gulloransje

Sort

Verzweigte Mix

■ Attraktiv blanding av lavtvoksende sorter med små blomster og forgreinet voksemåte ■ Innhøsting av enkelte stilker eller snitting av hele planter ved trimmet kultivering ■ Ideell for hurtig sammenstilling av fargerike solsikkebuketter

■ Blanding av forskjellige pollenfrie snittsorter med forgreinet voksemåte, for frilandsdyrking ■ For varierte solsikkebuketter i forskjellige gul- og rødfarger ■ Rik dannelse av sideskudd som muliggjør uavbrutt innhøsting over flere uker

447205 Blütenbouquet Mix

447215 Verzweigte Mix

/m2

Monstrosum

16-20

100

447580 Formula Mix Formelblanding

SEED

Helianthus debilis Solsikke 1500

Sort 447135 Holiday

447150 Ikarus

Deborah

IV-VI

8-10

(x)

x

Monstrosum

Blanding

Blanding

4-5

■ Snittserie med store, doble blomster på sterke stilker ■ Fremragende kvalitet for tørking

Blütenbouquet Mix

SEED

2000* III-V 18-20 10-14 *) Direktsåing f.o.m. medio april: 100 korn/m²

15-18

10-14

2-3

/m2 12-16

150

8-11

(x)

-

447580 Monstrosum Formula Mix

128 SEED


Lathyrus odoratus

Lavatera trimestris

Blomsterert

Sortiment våren 2017 454625 Dark Blue

128 SEED

Dypblå

Hagepoppelrose

454635 Rose

SEED

Rosa farger 4-5

1500* III-V *) Direktesåing mulig

Sort

/m2

15-18

7-14

3-5

454640 White 454645 Yellow

/m2

Royal

10-12/m

150

9-11

(x)

-

Regis

Mammoth

10-12/m

150

9-11

(x)

-

*) 1-3 planter/potte

20-25

60

8-10

x

-

128 SEED

Formelblanding

Regis

■ Frilandssort for snitting som blomstrer meget tidlig og rikt ■ Fargerike, store blomster på sterke, lange stilker

■ Hardfør snittblomst med stabile stilker og tidlig blomstring ■ Store, traktformete blomster med god holdbarhet i vasen ■ Ideell for frilandskultivering fra direktesåing

SEED

Blanding

453930 Ruby

SEED

Intens rosa

Mammoth Mix

453935 White

SEED

Ren hvit

■ Fargerik blanding for kultivering av snittblomster med meget store, enkelte blomster på kraftige stilker 453175 Mammoth Mix

SEED

Gul

454650 Formula Mix

Royal Mix

453160 Royal Mix

SEED

Hvit

Snittblomster

Sort

14-21

Gresskar

1500/5000* XII-II**/III-IV 15 *) 5 korn pr. potte **) kjølekultur

Planter for bed & balkong

LIMONIUM

181

SEED

Stauder

Blanding

453935 Regis White

453930 Regis Ruby

Limonium sinuatum

454650 Fortress Formula Mix

Strandrisp 1500

Sort Fortress

II-III

18-20

7-14

4-5

/m2 16-20

60

9-13

-

x

Fortress

453175 Mammoth Mix

■ Snittblomst på frilandet med store, tett besatte blomsteraks på lange, kraftige stilker ■ Bredt spekter av lysende farger ■ Langvarig blomstring og høsteperiode ■ For snitting til omgående bruk og for tørking

454645 Fortress Yellow

Urter

454640 Fortress White

454635 Fortress Rose

Frukt

453160 Royal Mix

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

454625 Fortress Dark Blue


MALOPE

Sortiment våren 2017

182

Malope trifida

Mirado Mix

Annual mallow

1500* III-V 15-20 *) Direktesåing f.o.m. april: 50 korn/m²

Sort

10-14

4-5

/m2

Kamelua

12-16

160

9-13

-

-

Kamelua Mix

456250 Kamelua Mix

Bells of Ireland

■ En snittblomstblanding av høy kvalitet med et attraktivt utvalg av farger for frilandskultivering om sommeren ■ Produserer en høy prosentsats med doble blomster selv uten utvelging ■ Stabile, kraftige stilker fulle av blomster ■ Deilig duft 456860 Mirado Mix Blanding

■ Hardfør, landlig snittblomst i rosa farger med kattostliknende blomster ■ Ideell for frilandskultivering med direktesåing

Moluccella laevis

SEED

Blanding

128 SEED

2000* II-IV 12 14-30 5-7 *) Direktesåing f.o.m. april: 100 korn/m²; avkjølingsfase forbedrer oppspiringen

Sort

/m2

Irlandglocke

25-48

70

8-10

(x)

x

Irlandglocke ■ Snittblomst med høyblader som skjellaktig omfavner stilken ■ Høy pynteverdi for ferske og tørkete buketter i blomsterhåndverket ■ Ideell for frilandskultivering fra direktesåing med blomstring fra juli til august 457300 Irlandglocke

SEED

Grønn

457300 Irlandglocke

Monarda x hybrida Bee balm 456805 Schnittgold Mix

456250 Kamelua Mix

1500

Matthiola incana

II-IV

Sort

Levkøy

16-18

10-14

6-7

/m2

Bergamo

16-25

60

8-10

(x)

-

*) 1-3 planter/potte 1500/3000* XII-V** 18-20 10-14 5-6 *) = 1000 planter med fylte blomster etter utvalg; lysegrønne planter med fylte blomster, mørkegrønne planter med enkle blomster **) Lysspirende; direktesåing f.o.m. april

Sort

Bergamo ■ Snittblomst for friland med ferske, fiolettrosa blomsterkranser ■ Rik innhøsting fra stilkene ■ Ideell for blomsterhåndverket i bedrifter med direktesalg

/m2

Schnittgold

25-64

70

9-15**

x

-

Miracle

25-64

80

7-9

x

-

Mirado

25-64

70

7-9

x

-

*) 1-3 planter/potte **) Tidlig kultivering

457380 Bergamo

Schnittgold Mix

Fiolettrosa

■ Drivsort for dyrking under glass med innhøsting fra mai til juni, lett å velge ■ Kraftige stilker uten forgreining, tett besatt med store enkeltblomster 456805 Schnittgold Mix

456860 Mirado Mix

SEED

Blanding

Miracle Mix ■ En snittblomstblanding for frilandskultivering om sommeren som produserer en tilstrekkelig høy prosentsats med doble blomster selv uten utvelging ■ Stabile stilker fulle av blomster 456850 Miracle Mix Blanding

SEED

456850 Miracle Mix

457380 Bergamo

SEED


White Lace

Forglemmegei 1500

VIII-IX

Sort

15-20

14-21

■ Snittblomst på friland med hvite blomsterskjermer som er sammensatt av mange stjerneformete enkeltblomster ■ Godt forgreinete stilker som egner seg i buketter og arrangementer i blomsterhåndverket ■ Også egnet for blandet beplantning av bed på tørke, solrike steder

4-5

/m2

Blauer Strauß

25-48

30

4-6

-

-

Blauer Strauß ■ Variant for snitting med meget store blomster og dypblå farge ■ Godt forgreinet plante, kraftig voksemåte ■ Godt egnet for strukturerte plantebed over store områder ■ Høyde: ca. 30 cm 457575 Blauer Strauß

SEED

Dypblå

458450 White Lace

SEED

Hvit

458125 Smokey

Planter for bed & balkong

Myosotis sylvatica

Sortiment våren 2017

Snittblomster

PHLOX

183

Nigella damascena 3000* III-V 15-18 *) Flerkornsfrø / direktesåing: 150 korn/m²

Sort

Gresskar

Jomfruen i det grønne

10-14

4-5

7-9/10* (x)

x (Kapsler)

/m2

Miss Jeckyll Blue

20-48

50

*) Kapsler

■ Snittblomst på friland til bruk i sommerbuketter eller godt egnet til tørking av frøkapsler ■ Enkel, hurtig kultivering 458200 Miss Jeckyll Blue

Stauder

Miss Jeckyll Blue 458450 White Lace

Phlox drummondii Årlig floks

128 SEED 1500/3000* II-IV 18-22 *) Direktesåing mulig med 3 korn pr. potte

Sort

10-14

3-4

/m2

Tapestry

16-32

40

7-9

-

x

Gress

Blå

■ Rikelig blomstrende blanding i fargerike pastellfarger ■ Hardføre planter med stabile stilker og store blomsterskjermer ■ For beplantninger som blomstrer lenge i bed og for snitting

457575 Blauer Strauß

Nicotiana tabacum Tobacco

3000* *) Flerkornsfrø

II-IV

Sort

18-22

7-14

4-5

467150 Tapestry 150

11-13

-

Grønnsaker

4-9

128 SEED

Blanding

/m2

Smokey

Grønnsaker i potter

Tapestry

x (blader)

Smokey ■ Røyketobakk for plantesalg ■ Aromatisk blanding for dyrking i moderat klima ■ Også imponerende som prydplante med lyserosa blomster

Orlaya grandiflora White lace flower

1500* IV-VI *) Direktesåing: 75 korn/m²

Sort White Lace

15-18

10-14

4-5

/m2 20-48

70

8-10

x

-

467150 Tapestry

Frukt

Lyserosa

SEED

Urter

458200 Miss Jeckyll Blue

458125 Smokey


RUDBECKIA

Sortiment våren 2017

184

Rudbeckia hirta

Goldilocks

Solhatt 1500

II-IV

Sort

20-22

14-21

5-8

/m2

Cappuccino

12-16

60

8-10

-

-

Cherry Brandy

12-16

70

9-11

-

-

Goldilocks

12-16

50

8-10

-

-

Indian Summer

12-16

70

9-11

-

-

Prairie Sun

12-16

70

9-11

-

-

■ Snitt- og bedsort med gullgule, halvveis fylte blomster ■ Stabil og hardfør ■ Blomstrer tidlig og langvarig ■ Blomsterstørrelse: ca. 8 cm, høyde: ca. 50 cm 474885 Goldilocks

128 SEED

Gullgul

*) 1-3 planter

Cappuccino ■ Godt forgreinet vekst med meget store blomster ■ Livlige farger i gult, rødt og bronse ■ Ideell for kultivering i beholdere, høyde: ca. 40 cm 474855 Capuccino

474915 Prairie Sun

Salvia viridis Salvia spathacea

128 SEED

Bronserøde farger 1500/5000* III-V** 18-20 10-14 4-5 *) Flerkornsfrø med 5 korn/potte **) Direktesåing f.o.m. mai

Sort

/m2

Sagitta

Indian Summer ■ Store, gullgule blomster med mørkt midtpunkt med en diameter på ca. 12 cm ■ Holder seg meget godt i en vase hvis de er snittet mens de fremdeles blomstrer ■ Hardføre planter med mørkt bladverk ■ Også passende for produksjonen av imponerende blomsterbeholdere, høyde: ca. 70 cm 474900 Indian Summer

Cherry Brandy

476165 Formula Mix Formelblanding

128 SEED

Gullgul, store blomster

SEED

Kirsebærrød 476165 Sagitta Formula Mix

474900 Indian Summer

Prairie Sun ■ Store, gule blomster med kremgule spisser ■ Ideell for utendørs produksjon av sterke beholderplanter ■ Ved høsting som moden plant også meget holdbar som snittblomst ■ Meget lang blomstringstid, høyde: ca. 70 cm 474915 Prairie Sun 474865 Cherry Brandy

Lysegul med ring

7-9

(x)

x

■ Salvie for snitting og bedbeplantning med lysende høyblader i en blanding av fiolettblå, rosa og hvite farger ■ Også egnet for tørking

■ Snitt- og bedsort med kirsebærrøde, middelsstore blomster ■ Kraftig voksende, høyde: ca. 70 cm ■ Godt egnet for snitting eller strukturgivende beplantning av bed eller grøntanlegg 474865 Cherry Brandy

60

Sagitta

474885 Goldilocks

474855 Cappuccino

16-25

128 SEED

476700 Black Knight

128 SEED


Zea mays

Sort

10-14

4-6

1500* III-V OUT *) Direktesåing f.o.m. mai: 15 korn/m²

Sort

/m2

10-14

3-4

/m2

Black Knight

16-25

80

8-10

(x)

x

Baby Fingers

9-12

170

14-16

-

x (kolber)

Chirocco

16-25

80

8-10

(x)

x

Erdbeermais

9-12

160

14-16

-

x (kolber)

Japonica

9-12

150

16-18

-

x (kolber)

Pastell

9-12

200

16-18

-

x (kolber)

Black Knight

476700 Black Knight

SEED

Svartrød

Baby Fingers Mix ■ Blanding av ensfargete, smale kolber med ca. 12 cm i lengde ■ Tett besatte kolber med små korn ■ Modner tidlig ■ Ideell for blomsterhåndverket, høstdekorasjoner og tørking, plantehøyde: ca. 170 cm

476875 Pingpong

Trachelium caeruleum Trachelium

Chirocco Mix ■ Ettårig kultiverbar Scabiose for kultivering i potter ■ Lysende blå blomster på kraftige, stabile stilker ■ Langvarig blomstring 476705 Chirocco Mix

128 SEED

Formelblanding

1500 *) Lysspirende

XI-III*

Sort

20-22

7-10

489305 Baby Fingers Mix

7-9

/m2

Pandora

16-20

50

9-12

(x)

-

Erdbeermais

*) 3 planter/beholder

Pandora ■ Mørkeblå sort med intense farger for snittkultivering under glass eller plast eller for produksjon av sterke planter i beholdere ■ Tette, store blomsterskjermer, omgitt av tettsittende sideknopper ■ Stående, stabile stilker, høyde ved underglasskultivering: ca. 80 cm 480955 Pandora

■ Små, jordbærformete kolber med mørkerød farge ■ God kolbeavling ■ Attraktiv dekorasjon for blomsterhåndverket på høsten, høyde: ca. 170 cm 489315 Erdbeermais

SEED

Rød

128 SEED

476705 Chirocco Mix

Scabiosa stellata

489305 Baby Fingers Mix

Drumstick star scabious

1500* III-V 15-18 *) Direktesåing f.o.m. april: 50 korn/m²

10-14

4-6

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Mørkeblå

Sort

SEED

Blanding

Gress

■ En edelstein for de som elsker svarte blomster ■ Sommerblomst med mange blomster, for et noe spesielt blomsterhåndverk og løs, naturlig beplantning av større bed, høyde: ca. 80 cm

Stauder

1500* III-V 15-18 *) Direktesåing f.o.m. april: 50 korn/m²

Sukkermais

Snittblomster

Skabiose

Gresskar

Scabiosa atropurpurea

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

ZEA

185

/m2

Pingpong

16-25

60

8-10

-

x

480955 Pandora

Urter

Pingpong ■ Ettårig Scabiose med ballformete fruktstander med ca. 4 cm i diameter f.o.m. august ■ Egner seg meget godt til å binde tørkete blomster, høyde: ca. 60 cm

(Grønn)

SEED

Se neste side for flere sorter ➜

489315 Erdbeermais

Frukt

476875 Pingpong


ZEA

186

Sortiment våren 2017

Zinnia elegans

FORTSETTELSE

Sinnia

Japonica ■ Bladverk med hvite og rosa striper på dekorative blader ■ Attraktiv i større blomsterdekorasjoner, f.eks. i kombinasjon med solsikker ■ Plantehøyde: ca. 150 cm 489330 Japonica

SEED

Bladverk med striper i rosa-hvitt-grønt

1300*/2000 III-VI** 20-22 5-10 *) F1-hybrider **) direktesåing f.o.m. april: 50 korn/m²

Sort

2-4

/m2

Gulliver

16-20

90

8-10

-

-

Queeny

16-20

70

7-9

-

-

Oklahoma

16-20

70

7-9

-

Zowie Yellow Flame F1

16-20

60

7-9

-

-

Splash

16-20

60

7-9

-

-

Lilliput

16-25

50

7-9

-

-

490155 Gulliver Deep Red

490165 Gulliver Orange

*) 3 planter/beholder

Pastell

Gulliver

■ Store, tett besatte kolber glinser i varme jordfarger, fra mørkeoransje via pastellrosa, olivengrønn og dueblå til varm gull ■ Middelssen sort med ca. 100 dagers kultiveringstid ■ Kolbelengde: ca. 20-25 cm ■ Kraftig voksende planter med en høyde på opptil 250 cm

■ Sinnia for snitting med stor blomsterdiameter på 10-14 cm ■ Lange, kraftige stilker og resistent bladverk ■ Snittblomst på friland, godt egnet for massesnitting på sommeren, høyde: ca. 90 cm

489345 Pastell Pastellfarger

490150 Burgundy

SEED

Vinrød SEED

490155 Deep Red

SEED

Mørkerød

490160 Lime

128 SEED

Lysegrønn

490165 Orange

SEED

Oransje

490170 Purple

SEED

Purpurrød

490175 Rose

SEED

Lysende rosa

490180 Scarlet

SEED

Skarlagensrød

490185 White

SEED

Hvit

490190 Yellow

SEED

Svovelgul

490195 Formula Mix

128 SEED

490195 Gulliver Formula Mix

Queeny ■ Sinnia for snitting med ca. 6 cm store, tettfylte blomster og rikelig avling av stilker ■ Spesielle farger som gir helt forskjellige muligheter i blomsterhåndverket av høy kvalitet. Kan godt kombineres med 'Oklahoma'-serien. Høyde: ca 70 cm 490305 Lime

SEED

Limegrønn

490310 Orange

SEED

Oransje

490315 Red Lime

SEED

Antikkrød-limegrønn

Formelblanding, store blomster

490200 Mix

SEED

Blanding

489330 Japonica

489345 Pastell

490305 Queeny Lime

490160 Gulliver Lime

490315 Queeny Red Lime

490310 Queeny Orange


(stort korn)

■ Resistent serie, lite mottakelig for sykdom, for kultivering på friland ■ Tallrike, godt fylte blomster, ca. 6 cm store ■ God forgreining og blomstrer godt på nytt ■ Høy produksjon av stilkene, høyde: ca. 70 cm

■ Blanding av snittblomster med profesjonelle sorter for frilandsdyrking på sommeren ■ Inneholder f.eks. ringblomster i forskjellige farger, fargetistler, pyntekosmos, småblomstrete solsikker og sinniaer ■ Alle med store frø, finnes derfor i storkornet blanding for lettere såing, høyde: ca. 100 cm

128 SEED

Formelblanding

494500 Ländlicher Charme ® (stort korn)

SEED

Blanding

490375 Splash

Planter for bed & balkong

Ländlicher Charme ®

Oklahoma

490295 Formula Mix

Sortiment våren 2017

Snittblomster

BLOMSTERBLANDINGER

187

Lilliput Mix

490425 Lilliput Mix

Gresskar

■ Små, tett fylte pomponger i en fargerik blanding ■ Snitt- og bedsort, høyde: ca. 50 cm 128 SEED

Blanding

Stauder

490295 Oklahoma Formula Mix

Zowie Yellow Flame F1 ■ Sort for bed og snitting med blomster i to farger ■ Lang blomstringstid ■ Også passende for kultivering i større beholdere

Ländlicher Charme ®

128 SEED

494510 Ländlicher Charme ® (lite korn)

490425 Lilliput Mix

Blanding

Flower Mix

Blomsterblandinger

Sort

Splash ■ Sinnia for snitting med spesiell fargeeffekt gjennom røde flekker på gule blomster ■ Godt fylte, middelsstore blomster med en diameter på ca. 6 cm ■ Høyde: ca. 60 cm 490375 Splash Gul med røde flekker

SEED

3-4

/m2

Ländlicher Charme ® (stort korn)

12-16 100 (på ett sted)

7-9

(x)

-

Ländlicher Charme ® (lite korn)

12-16 100 (på ett sted)

7-9

(x)

-

Ländlicher Charme (bukettfyll)

12-16 100 (på ett sted)

7-9

(x)

-

®

Sommerblumenzauber 12-16 (på ett sted) 120

7-9

(x)

-

Amerikanische Landblumen

16-25 (på ett sted)

80

7-9

(x)

-

Beetromantik

16-25 (på ett sted)

40

7-9

(x)

-

Bienen-Garten

12-16 (på ett sted)

80

7-9

(x)

-

Bodentherapie

-

40

7-9

(x)

-

Duftblumen

12-16 (på ett sted)

70

7-9

(x)

-

Essbare Blüten

12-16 (på ett sted) 100

7-9

(x)

-

Schmetterlings-Garten 12-16 (på ett sted)

70

7-9

(x)

-

Sommerblumen & Stauden

60

7-9

(x)

-

12-16 (på ett sted)

Urter

490325 Zowie Yellow Flame F1

8-14

Grønnsaker

30-50 g* IV-V 18-20 *) Direktesåing fra medio april: 1 g/m²

SEED

Grønnsaker i potter

■ Blanding av snittblomster for friland av profesjonelle enkeltsorter ■ Inneholder typiske landblomster, f.eks. matthiola, løvemunn eller kornblomster og spesielt holdbare snittblomster som f.eks. blåkorg, asters eller solhatt, høyde: ca. 100 cm

Gress

(lite korn)

Gul med rødt midtpunkt

494510 Ländlicher Charme ® (lite korn)

Frukt

490325 Zowie Yellow Flame F1

494500 Ländlicher Charme ® (stort korn)


BLOMSTERBLANDINGER

188

Sortiment våren 2017

Beetromantik

FORTSETTELSE

■ Lavtvoksende blomsterblanding med tidlig blomstring ■ Harmonisk fargespill som skifter farge i løpet av året ■ Blomstrer om igjen i nye fargekombinasjoner på bed og i store beholdere ■ Lavtvoksende, også egnet for hurtig forkultur i potter og senere plantesalg, høyde: ca. 40 cm

Ländlicher Charme ® (bukettfyll)

■ Denne blandingen byr lenge på et stort utvalg til bruk i blomsterhåndverket ■ Inneholder planter med diskrete blad- og blomsterfarger, duftplanter, pyntegress ■ Planter med fruktstander som kan foredles på sensommeren og høsten, kompletterer sortimentet, høyde: ca. 100 cm 494520 Ländlicher Charme ® (bukettfyll)

494730 Beetromantik

SEED

Blanding

SEED

Blanding

494600 Sommerblumenzauber Blauer Strauß

Bienen-Garten ■ Frøplanteblanding som gir nektar og pollen ■ Hjelper bier og humler når de leter etter mat ■ Artsrik blanding med dekorativt bieffekt av lysende blomster i forskjellige former og farger ■ Blomstrer tidlig og lenge ■ For solrike plasser, høyde: ca. 80 cm 494735 Bienen-Garten

SEED

Blanding

Bodentherapie 494605 Sommerblumenzauber Gelber Strauß

■ Denne blandingen knytter sammen en effektiv grønngjødsling og et attraktivt blomsterteppe ■ En ideell løsning for grønne arealer i salgsområder med kundetrafikk ■ Blandingen når en høyde på ca. 40 cm og er derfor både stabil og lett å innarbeide

494520 Ländlicher Charme ® (bukettfyll)

Sommerblumenzauber ■ Fargeavstemte blomsterblandinger til forholdsvis enkel, men virkningsfull binding av større buketter i harmoniske fargekomposisjoner ■ Disse fortryllende sommerblomster blomstrer allerede etter ca. 2 måneder ■ Blomstrer frem til høsten pga. den spesielle sammenstillingen av sortene, høyde: opptil 120 cm 494600 Blauer Strauß

Gule farger

494610 Oranger Strauß

SEED

Oransje farger

494620 Rosa Strauß

SEED

Rosa farger

494630 Roter Strauß

SEED

Røde farger

494640 Weißer Strauß

SEED

Hvite farger

494650 Mix Bredt fargespill

Duftblumen ■ Ettårig blomsterblanding med deilig duft og rikt fargespill ■ En ideell løsning for grønne arealer ■ Også for plantesalg av forhåndskultiverte planter ■ Lang blomstringstid, høyde: ca. 70 cm

494640 Sommerblumenzauber Weißer Strauß SEED

SEED

Blanding

SEED

Blå farger

494605 Gelber Strauß

494770 Bodentherapie

494774 Duftblumen

Amerikanische Landblumen ■ Blanding med sommerblomster som hovedsakelig kommer fra Amerika og som utstråler en vill sjarm av den blomstrende prærien ■ En blanding med landblomster i et fargerikt mangfold, blomstrer allerede etter ca. 8-10 uker ■ Byr på en rik fargeprakt frem til frosten kommer, høyde: ca. 100 cm

SEED

494700 Amerikanische Landblumen Blanding

SEED

Blanding

SEED

Essbare Blüten ■ Ettårig blanding med spiselige blomster ■ Blomster med attraktiv duft og deilig smak ■ Ideell for blandede salater og som pynt av desserter og drinker ■ Inneholder et bredt utvalg av forskjellige blomsterfarger og -former, høyde: opptil ca. 100 cm 494777 Essbare Blüten Blanding

SEED


SEED

16-20

Sort

/m2

7-14

-

Katzengras

-

10

4-7

x

-

Katzengras 'Pagira'

-

10

2-3

x

-

Dekorativ blanding

Blanding

Katzengras

Sommerblumen & Stauden ■ Blanding av ett- og flerårige blomster for langsiktig anlegg av blomstereng og rik blomstring allerede første året ■ Stabil vekst med en slutthøyde på ca. 60 cm, også ideell for grøntanlegg ■ Inneholder et mangfoldig utvalg av sorter med et bredt fargespekter 494790 Sommerblumen & Stauden

500-1000 g* I-XII *) Direktesåing i potter

494735 Bienen-Garten

■ Skjermkypergress byr på ferskt, vitamin- og mineralstoffrikt fôr for husdyr også på vinteren og støtter fordøyelsen spesielt når dyrene holdes hjemme ■ Rask utvikling og stabil voksemåte ■ Også ideell for kultivering i potter inne i huset ■ Høyde på salgstidspunkt: ca. 10 cm 494920 Katzengras

SEED

Blanding

SEED

Planter for bed & balkong

Smådyrs- og pyntegress

■ Inneholder arter som foretrekkes av sommerfugler eller som brukes som næringsplante for deres larver ■ Mangfoldig blanding med et vidt fargespekter og deilig duft ■ For solrike plasser, høyde ca. 70 cm

Snittblomster

Kleintier- und Dekogras

Schmetterlings-Garten

494780 Schmetterlings-Garten

Sortiment våren 2017

Gresskar

BLOMSTERBLANDINGER

189

Stauder

Blanding

Katzengras 'Pagira'

494777 Essbare Blüten

■ Grønne og kremhvite strå danner et avvekslende mønster i pottene ■ Denne blandingen forener skjermkypergressets funksjonelle nytte og et uvanlig og vakkert utseende ■ Høyde i potte: ca. 10 cm 494930 Katzengras 'Pagira' Grønt / hvitt bladverk

494780 Schmetterlings-Garten

494930 Katzengras 'Pagira'

Frukt

494770 Bodentherapie

Urter

494730 Beetromantik

SEED

Grønnsaker

494920 Katzengras

494700 Amerikanische Landblumen

Grønnsaker i potter

Gress

494774 Duftblumen


CUCUMIS

Sortiment våren 2017

190

Cucumis species

Torrero (Cucumis carolinus)

Ornamental cucumber

1500/3000* III-V** 18-20 10-14 *) Forkultivering: 3 korn/potte **) Direktesåing f.o.m. mai

Sort

3-4

/m2

Deco Gherkin (Cucumis anguria)

2

14-16

-

Canox (Cucumis canoxii)

2

14-16

-

Torrero (Cucumis carolinus)

2

14-16

-

Hedgehog (Cucumis dipsaceus)

2

14-16

-

Queen Anne's Pocket Melon (Cucumis melo)

2

14-16

-

Minero (Cucumis myriocarpus)

2

14-16

-

Dekofrüchte Mix (Cucumis species)

2

14-16

-

■ Myntegrønn pynteagurk med gule torner, likner på en liten kiwano ■ Ikke spiselig ■ Flat, jorddekkende plante med middels kraftig voksemåte 419310 Torrero (Cucumis carolinus)

SEED

Deco Gherkin (Cucumis anguria)

419320 Queen Anne's Pocket Melon

Minero (Cucumis myriocarpus)

■ Ferskgrønne frukter som ligner på edelkastanjer i et fruktskall ■ Fruktstørrelse ca. 5 cm med ca. 1 cm lange, noe bøyde torner ■ God holdbarhet og avling ■ Ideell for moderne blomsterdekorasjoner 419300 Deco Gherkin (Cucumis anguria)

■ Små frukter med striper i lengderetning, tett besatt med tynne torner ■ Enkel kultivering og mange frukter på varme steder ■ Frukter med god holdbarhet, størrelse: ca. 3 cm

SEED

419330 Minero (Cucumis myriocarpus)

419310 Torrero

SEED

Hedgehog (Cucumis dipsaceus) ■ Lysegrønne, avlange frukter, tett besatt med myke torner ■ En berikelse for høstdekorasjoner og i blomsterhåndverket ■ God holdbarhet ■ Kraftig voksemåte 419315 Hedgehog (Cucumis dipsaceus)

SEED

419300 Deco Gherkin

Canox (Cucumis canoxii)

419330 Minero

Dekofrüchte Mix

■ Mørkegrønne frukter med lyse striper og korte torner ■ Ikke spiselige frukter med en størrelse på maks. 5 cm ■ Middels kraftig, slyngende voksemåte 419305 Canox (Cucumis canoxii)

(Cucumis species)

■ En attraktiv blanding av pyntefrukter i forskjellige farger og former til bruk i blomsterhåndverket på høsten ■ Ideell for dyrking på varme, beskyttete steder eller under glass ■ Fruktstørrelse: ca. 3-8 cm

SEED

419315 Hedgehog

Queen Anne's Pocket Melon

419350 Dekofrüchte Mix (Cucumis species)

(Cucumis melo)

■ Frukter med intens duft av melon, ble båret i håndvesken til rike damer i gamle dager ■ Avgir aroma frem til de er helt modne hvis de plukkes mens de er grønne ■ Avlange frukter med glatt skall og en størrelse på ca. 5 cm 419320 Queen Anne's Pocket Melon (Cucumis melo) 419305 Canox

SEED 419350 Dekofrüchte Mix

SEED


Lagenaria siceraria 1500* *) Direktesåing

Sort

/m2

Cornuti

1

IV-V

16-18

x

Cornuti ■ Eplegrønne frukter i form av små horn og i størrelsen med olivener ■ Regelmessig og tidlig innhøsting av møre og knasende frukter hvis de skal spises ferskt ■ Frisk, noe søt og aromatisk smak ■ En attraktig spesialitet for plantesalg eller salg direkte hos forbrukeren 428500 Cornuti

SEED

18-20

10-14

3-4

/m2

Kalebassen Mix

1

16-18

-

Maranka

1

16-18

-

Snake

1

16-18

-

Speckled Swan

1

16-18

-

Tiny Bottle

1

16-18

-

■ Meget små, lysegrønne flaskehalsgresskar, størrelse: ca. 10 cm ■ Godt egnet for maling og hobbyarbeid ■ Liker varme plasser, forkultivering anbefales ■ Kraftig voksemåte 422370 Tiny Bottle

Kalebasser Kalebassen Mix ■ Blanding av forskjellige kalebassesorter i forskjellige former, grønnfarger og størrelser ■ Trenger varme plasser, forkultivering anbefales ■ Meget kraftig voksemåte 422330 Kalebassen Mischung

SEED

422340 Maranka

Maranka

Zehneria scabra

Gress

■ Meget lange, tynne frukter med lysegrønt skall ■ Bukter seg som slanger når de kultiveres på jorden ■ Kraftig voksemåte ■ Liker varme plasser, forkultivering anbefales ■ Fruktlengde: opptil 1,5 m

Ornamental cucumber

1500/3000* III-V* 18-20 *) 3 korn/potte, direktesåing f.o.m. mai

Sort

10-14

3-4

422350 Snake

/m2 15-17

x

SEED

Speckled Swan

■ Meget små, glatte frukter med en attraktiv mønster, størrelse: ca. 3 cm ■ Ungfruktene er spiselige ■ Høytytende og selvklatrende, høyde: ca. 120 cm 489400 Green Marble

422350 Snake

SEED

■ Påfallende formete, grønne kalebasser med et skall med lyse flekker ■ Ved kultivering i bed dannes det de typisk bøyde svanehalser ■ Når de henger på espalier ved kultivering, forblir de slanke og rette ■ Kraftig voksemåte ■ Liker varme plasser, forkultivering anbefales 422360 Speckled Swan

Grønnsaker

1-2

Green Marble

489400 Green Marble

SEED

Snake

428500 Cornuti

Green Marble

Stauder

■ Mørkegrønn kalebassetype med påfallende fruktskall med fordypninger ■ Fruktlengde: ca. 40 cm ■ Kultivering på gitre eller stativer fører til rettvoksende frukthalser ■ Kraftig voksemåte ■ Liker varme plasser, forkultivering anbefales 422340 Maranka

SEED

Snittblomster

3-4

Gresskar

Sort

10-14

Grønnsaker i potter

1300* IV-V 18-20 *) 3 korn/potte, direktesåing f.o.m. mai

Tiny Bottle

Flaskegresskar

422360 Speckled Swan

SEED

422370 Tiny Bottle

Urter

Cyclanthera pedata

Frukt

Cyclanthera pedata

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

ZEHNERIA

191


CUCURBITA

Sortiment våren 2017

192

Cucurbita species

Batwing

Celebration F1

■ Fruktene hovedsakelig med horisontal inndeling i en mørkegrønn og en gullgul halvpart, delvis med hvite striper ■ Fruktvekt: opptil ca. 500 g ■ Planter med buskaktig vekst og tidlig fruktsetting

■ Hjerteformete, spiselige frukter med kremgul grunnfarge og grønn-gule markeringer ■ Fruktstørrelsen er noe mindre enn 'Harlequin', diameter: ca. 10-12 cm, fruktvekt: ca. 600 g ■ Middels tidlig, god avling

Ornamental pumpkin 1500* *) Direktesåing

IV-V

Sort

18-20

10-14

3-4

/m2

Sorter med små frukter

1-2

12-16

(x)

Sortblandinger med små frukter

1-2

12-16

(x)

Butternut

1-2

12-16

x

Hokkaido

1-2

12-16

x

Pattypan squash

1-2

12-16

x

Spaghetti

1-2

12-16

x

Sorter med store frukter

1

12-16

x

Sortblandinger med store frukter

1

12-16

-

Gresskar til utskjæring

1

12-16

x

Sorter med små frukter Aladin ■ Liten turbantype med mørkeoransje overside og kremfarget midtpunkt ■ Fruktdiameter: ca. 12-15 cm 419500 Aladin

SEED

Baby Bear

Baby Boo

■ Acorn squash med kremgult fruktskall med riller ■ Gullgult fruktkjøtt med mør konsistens ■ Busket voksemåte ■ Fruktstørrelse: ca. 20 cm

419550 Bicolor Pear

419580 Cream of the Crop

SEED

■ Små, kølleformete frukter, lengde: ca. 12-15 cm ■ Øvre halvdel i gullgult, nedre halvdel i mørkegrønt, delvis med kremhvite striper ■ Kraftig, klatrende vekst SEED

419520 Baby Boo

Casperita F1

Delicata ■ Avlange, kremfargete frukter med grønne striper og lett modning, lengde: ca. 20 cm ■ Mørt fruktkjøtt 419590 Delicata

■ Flate, sfæriske, mørkegrønne pyntefrukter med kontrastrike, lyse striper ■ Fruktstørrelse: ca. 8 cm ■ Tidlig og høytytende 419600 Flat Striped

SEED

■ Hvite, flate, sfæriske, godt riflete frukter, vekt: ca. 300 g ■ Vesentlig forbedret med hensyn til farge, avling og ensartethet i forhold til sorten 'Baby Boo' med små frukter ■ Tåler meldugg ■ Modner middels tidlig, modningstid: ca. 90 dager

Ball Orange ■ Glatte, lysende oransjegule baller med en diameter på 10-15 cm ■ Høytytende og pålitelig i kultiveringen SEED

419566 Casperita F1

SEED

Flat Striped

■ Flatsfærisk, noe riflet pynte- og matgresskar i lysende oransje ■ Fruktvekt: ca. 200-300 g ■ Diameter: ca. 12-15 cm ■ Kompakt voksemåte, bærer tidlig, modningstid: ca. 80 dager ■ Tåler meldugg, ideelle forutsetninger for stor og pålitelig avling 419565 Bumpkin F1

SEED

SEED

Bicolor Spoon

■ Det hvite motstykket til 'Jack be Little' ■ Hvite, flate, sfæriske, riflete frukter med gullgult fruktkjøtt ■ Spiselige frukter, diameter: ca. 10 cm

419530 Ball Orange

Cream of the Crop

■ Pæreformete frukter, lengde: ca. 10-15 cm ■ Øverste halvparten i gullgult, nederste halvparten i mørkegrønt, delvis med lyse striper ■ Bærer tidlig og rikt ■ Kraftig vekst

Bumpkin F1 SEED

SEED

SEED

Bicolor Pear

419560 Bicolor Spoon

■ Høytytende, oransje gresskar i en uvanlig mellomstørrelse på ca. 0,8-1,2 kg ■ Flate, sfæriske frukter med kraftige stilker ■ Middelssen modning og god holdbarhet ■ Fruktkjøtt av god kvalitet ■ Frø med tynt skall, også egnet for steking 419510 Baby Bear

419570 Celebration F1 419540 Batwing

SEED

419500 Aladin

SEED


Snittblomster

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

CUCURBITA

193

419550 Bicolor Pear

419570 Celebration F1

419520 Baby Boo

419560 Bicolor Spoon

419580 Cream of the Crop

419530 Ball Orange

419565 Bumpkin F1

419590 Delicata

419540 Batwing

419566 Casperita F1

419600 Flat Striped

Frukt

Urter

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

Stauder

Gresskar

419510 Baby Bear


CUCURBITA

194

Sortiment våren 2017

Sorter med små frukter Gold Dust F1

Jack be Little

Sweet Dumpling

■ Lysende oransje frukter i form av mandariner ■ Diameter: fra 10-12 cm ■ Attraktiv, spiselig pyntegresskar

■ Velsmakende frukter, diameter: 10-12 cm ■ Mørkegrønne striper og prikker som danner en påfallende kontrast mot det kremhvite skallet ■ Oransjegult, søtaktig fruktkjøtt ■ Holdbarhet: ca. 3-4 måneder

■ Høytytende mandarin-gresskar med middelssterk voksemåte ■ Meget resistent mot meldugg ■ Tidlig fruktsetting, fruktvekt: ca. 200-400 g ■ Diameter: ca. 8-10 cm

419660 Jack be Little

419610 Gold Dust F1

Lil' Orange Mon

SEED

■ Lite, løkformet, lyseoransje gresskar med lett modning ■ Tidlig, meget rik fruktsetting rett på den buskete planten ■ Frukter med mye smak, diameter: ca. 10-15 cm ■ Lang holdbarhet, også egnet som pyntegresskar SEED

Gremlins ■ Vortete pyntefrukter i forskjellig form og farge ■ Inneholder stjerneformete, pæreaktige, soppformete frukter og frukter med vinger ■ Middels tidlig modning, fruktstørrelse: ca. 12-15 cm 419630 Gremlins

SEED

Harlequin

SEED

■ Flate, sfæriske, mandarinformete gresskar med dyporansje striper på lyst skall ■ Meget velsmakende frukter, kan mørkokes i mikrobølgeovn, vekt: ca. 500 g 419750 Sweet Lightning

Mini Red Turban

SEED

■ Acorn squash med små frukter og søtt, stivelsesrikt fruktkjøtt ■ Fruktvekt: ca. 500 g ■ Busket voksende planter med tidlig fruktsetting tett på planten ■ Resistent mot meldugg ■ Ideell single gresskar for direktesalg

SEED

■ Mørkegrønne, hjerteformete frukter med et skall med riller ■ Gullgult, mørt fruktkjøtt med søt, aromatisk smak ■ Busket voksemåte ■ Tidlig og sikker avling ■ Meget holdbar, fruktvekt: ca. 1 kg 419760 Table Ace

Rolet ■ Mørkegrønne, glinsende, noe høyrunde kuler med glatt, hardt skall ■ Stor avling, gir gode kontraster i pyntegressortimentet ■ Spiselig i ung tilstand, diameter: ca. 7 cm SEED

SEED

■ Flate, sfæriske, kremgule frukter i mandarinform med gullgule striper ■ Spiselig fruktkjøtt, ideell for mørkoking i mikrobølgeovn ■ Fruktkjøtt: ca. 400 g 419720 SC4-15

419610 Gold Dust F1

SEED

Spinning Gourd ■ Små, pæreformete frukter med mørkegrønt skall og lyse striper ■ Fruktstørrelse: ca. 5-7 cm ■ Også godt egnet som pyntefrukt i blomsterhåndverket 419730 Spinning Gourd

SEED

Table Ace

■ Oransjerøde, små turbanfrukter med grønne og hvite striper ■ Ideell for å få farge i blandinger med pyntegresskar ■ Diameter: ca. 10-12 cm 419690 Mini Red Turban

SEED

Sweet Lightning

SC4-15

Honey Bear F1

419650 Honey Bear F1

419670 Lil' Orange Mon

419710 Rolet

■ Flate, sfæriske frukter med skulder og riller ■ Farge fra kremhvit til gul med mørkegrønne flekker ■ Spiselige frukter med meget god holdbarhet ■ Diameter: ca. 12 cm 419640 Harlequin

419740 Sweet Dumpling

■ Mandarinformete frukter med intens lysende oransje farge ■ Frukter med en diameter på ca. 12-15 cm ■ Meget dekorativ, lang, mørkegrønn stilk

Gold Nugget

419620 Gold Nugget

SEED

SEED

419620 Gold Nugget

SEED


Snittblomster

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

CUCURBITA

195

419670 Lil' Orange Mon

419730 Spinning Gourd

419640 Harlequin

419690 Mini Red Turban

419740 Sweet Dumpling

419650 Honey Bear F1

419710 Rolet

419750 Sweet Lightning

419660 Jack be Little

419720 SC4-15

419760 Table Ace

Frukt

Urter

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

Stauder

Gresskar

419630 Gremlins


CUCURBITA

196

Sortiment våren 2017

Sorter med små frukter

Galaxy of Stars

Table Gold

■ For det meste stjerneformete frukter med 5 stabile, avrundete stråler hver ■ Enkel mekanisk rengjøring etter innhøsting ■ Blandingen inkluderer mange attraktive farger ■ Fruktstørrelse: ca. 300 g

■ Gullgult motstykke til 'Table Ace' ■ Noe mindre fruktstørrelse, ca. 700 g ■ Foretrekker varme plasser 419770 Table Gold

419840 Galaxy of Stars

SEED

Warzen Orange

Goblin Eggs Mix

■ Flate, sfæriske, lyseoransje frukter, besatt med tallrike vorter ■ Rik og sikker avling, god holdbarhet ■ Diameter: ca. 10 cm 419780 Warzen Orange

SEED

419790 Wee-B-Little

■ Eggformete pyntegresskar i en blanding av grønne, gule og tofargete frukter ■ Fruktstørrelse: ca. 10 cm

Sortblandinger med små frukter

419850 Goblin Eggs Mix

Wee-B-Little

Autumn Wings Medium

■ Meget tidlig minigresskar med stor avling ■ Lysende gulloransje skall og stilker med en kraftig grønnfarge ■ Spiselige frukter mens de er unge, kan brukes som såkalt 'suppekoppgresskar' ■ Diameter: ca. 10 cm

■ Blanding av sterkt vingete frukter i attraktive fargekombinasjoner ■ Middels store frukter, ideell som pynt ■ Rik fruktsetting, fruktstørrelse: ca. 20 cm

419790 Wee-B-Little

419800 Autumn Wings Medium

■ Små, hovedsakelig runde til eggformete frukter i forskjellige former og farger 419860 Kleinfrüchtige Mix

Kleinfrüchtige Sonderformen Mix

■ Blanding av små, sterkt vingete frukter i attraktive fargekombinasjoner ■ Tidlig og stor avling, fruktstørrelse: ca. 15 cm SEED

■ Formelblanding med små frukter og et stort formmangfold ■ Attraktiv blanding av en- og flerfargete frukter ■ Fruktstørrelse: opptil ca. 15 cm ■ Ideell som pynt og i blomsterhåndverket på høsten 419870 Kleinfrüchtige Sonderformen Mix

Daisy ■ Blanding av lett stjerneformete frukter i gulfarger ■ Attraktive, tofargete markeringer ■ Fruktdiameter: opptil ca. 8 cm 419820 Daisy

SEED

Kronen Mix

SEED

419770 Table Gold

■ Påfallende takkete frukter i hvitt, grønt eller gult med striper eller tofarget mønster ■ Et ekte blikkfang i sortimentet med pyntegresskar ■ Fruktstørrelse: ca. 10-15 cm

Essbare Zierkürbisse Mix

419880 Kronen Mix

■ Interessant blanding av mindre spiselige frukter, diameter: opptil 20 cm ■ Mangesidig sammenstilling av farger og former ■ God holdbarhet, også egnet som pynt

Little Indian Mix

419830 Essbare Zierkürbisse Mix

SEED

SEED

SEED

419810 Autumn Wings Small

SEED

Kleinfrüchtige Mix

Autumn Wings Small

SEED

SEED

■ Blanding med små frukter og mange vorter ■ Mangfoldige frukter i gul- og grønnfarger ■ Viktig bestanddel i sortimentet med pyntegresskar ■ Fruktstørrelse: ca. 10-12 cm 419890 Little Indian Mix

419780 Warzen Orange

SEED

SEED


Sortiment våren 2017

Table Mix ■ Attraktiv blanding av tre Acorn sqash-sorter med riller og i forskjellige farger ■ Ranker lite, tidlig avling ■ Gullgult, spiselig fruktkjøtt ■ Fruktstørrelse: ca. 20 cm

Se neste side for flere sorter ➜

SEED

Snittblomster

419900 Table Mix

Planter for bed & balkong

CUCURBITA

197

419870 Kleinfrüchtige Sonderformen Mix

419800 Autumn Wings Medium

419840 Galaxy of Stars

419880 Kronen Mix

419810 Autumn Wings Small

419850 Goblin Eggs Mix

419890 Little Indian Mix

419820 Daisy

419860 Kleinfrüchtige Mix

419900 Table Mix

Frukt

Urter

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

Stauder

Gresskar

419830 Essbare Zierkürbisse Mix


CUCURBITA

198

Sortiment våren 2017

Sortblandinger med små frukter

Butternut Barbara

Warzen Mix

■ Grønt butternutgresskar med lyse striper ■ Fruktkjøtt av toppkvalitet, med intens farge og god smak ■ Trenger varme plasser i kultiveringen, på kjølige voksesteder anbefales derfor forkultivering på våren ■ Fruktvekt: ca. 2-3 kg

■ Flate, sfæriske frukter med jevn fordeling av vorter ■ Forskjellige fruktformer og -farger, størrelse: 8-15 cm ■ Robust og sikker avling 419910 Warzen Mix

Ultra F1

SEED

420100 Barbara

420150 Ultra F1

SEED

Warzen Sonderformen Mix

Early Butternut F1

■ Frukter med mange vorter og i forskjellige farger og former ■ Inneholder et bredt utvalg for et høykvalitetssortiment av pyntegresskar ■ Fruktstørrelse: ca. 10-15 cm

■ Klokkeformet moskusgresskar i blassgul farge ■ Oransje fruktkjøtt med søt-aromatisk smak ■ Middels tidlig fruktsetting, fruktvekt: ca. 1,3 kg ■ Utvidelse av sortimentet med matgresskar for direktesalg

419920 Warzen Sonderformen Mix

420110 Early Butternut F1

SEED

■ Butternutgresskar med store, avlange og noe bøyde frukter ■ Kraftig voksemåte og middelssen modning ■ Fruktvekt: fra 4-5 kg, ideell for videreforedling

SEED

Hawk F1 ■ Liten butternuttype, fruktvekt: ca. 500-700 g ■ Tidlig og meget tallrik fruktsetting ■ Kompakt voksemåte ■ Ideell frukt for mindre husholdninger 420120 Hawk F1

420100 Barbara SEED

Hunter F1 ■ Butternutgresskar med tidlig modning, fruktvekt: ca. 1,2 kg ■ Stor avling av avlange frukter ■ 'Hunter' F1 med tidlig og sikker fruktsetting også under kjølige betingelser 420130 Hunter F1

SEED

Metro F1 419910 Warzen Mix

420140 Metro F1

419920 Warzen Sonderformen Mix

420110 Early Butternut F1

■ Meget ensartet butternuttype med middels store frukter, vekt: ca. 1,4 kg ■ Meget resistent mot meldugg ■ Høyt tørrstoffinnhold og god holdbarhet ■ Korte skudd og frukter med middelssen modning og glatt, lysebrunt skall SEED

420120 Hawk F1

SEED


Sortiment våren 2017

Amoro F1

420295 Amoro F1

SEED

Blue Ballet

420130 Hunter F1

Snittblomster

■ Hjerteformet hokkaido-gresskar med høyt avlingspotensiale på opptil 40 t/ha ■ Oransje skall med lyse striper ■ Meget kompakt busktype uten slyngtråd ■ Høy andel av gulloransje fruktkjøtt med god smak ■ Enkelt å fjerne kjerner pga. frøsetting og fruktkjøttet som er atskilt fra hverandre ■ God holdbarhet til ca. medio januar

420295 Amoro F1

Gresskar

■ Løkformete, middelsstore frukter i uvanlig gråblått ■ Oransjegult, spiselig fruktkjøtt ■ Fruktvekt: ca. 1,5 kg 420310 Blue Ballet

Planter for bed & balkong

CUCURBITA

199

SEED

Blue Kuri

420320 Blue Kuri

420140 Metro F1

Stauder

■ Gråblå, flate, sfæriske frukter med oransje, meget velsmakende fruktkjøtt ■ God lagringsevne ■ Fruktvekt: ca. 1,5 kg SEED

420310 Blue Ballet

Gress

Bonbon F1

420330 Bonbon F1

Grønnsaker i potter

■ Mørkegrønne, flate, sfæriske til blokkaktige frukter med lyse striper og grønngrått midtpunkt ■ Gullgult, søtt og mørt fruktkjøtt ■ Har fått tildelt All-American-Selections-medaljen ■ Fruktvekt: ca. 2 kg SEED

420320 Blue Kuri

Hokkaido Alligator F1

SEED

420290 Alligator F1

420330 Bonbon F1

Frukt

420290 Alligator F1

Urter

■ Mørkegrønt hokkaido-gresskar med meget god holdbarhet på opptil 8 måneder ■ Tykt fruktkjøtt i en attraktiv gullgul farge ■ God smak, lett å skrelle og å fjerne kjerner ■ Lite dannelse av slyngtråd ■ Fruktstørrelsen forblir forholdsvis stabil ved lite frøtetthet ■ Høyt resistent mot Fusarium ■ Meget høyt avlingspotensiale på 30-40 t/ha

Grønnsaker

420150 Ultra F1


CUCURBITA

200

Sortiment våren 2017

Hokkaido

Sweet Delite

Fictor ■ Mørkeoransje hokkaido-gresskar med mindre fruktstørrelse, ideell til salg i butikker ■ God smak ■ Ensartet fruktstørrelse og farge ■ Meget god holdbarhet til ultimo januar 420335 Fictor

420390 Sweet Delite

Tractor F1

■ Nytt, sterkt voksende hybrid hokkaido-gresskar ■ Attraktivt, rødt skall ■ Lite mottakelig for meldugg ■ God setting av ensartete frukter, vekt: ca. 1,3 kg ■ Tidlig og sikker innhøsting SEED

■ Robust busktype med stor avling og kraftig voksemåte ■ Flate, sfæriske frukter på 2-4 kg avhengig av valgt plantetetthet ■ Høy kjøttandel med stabil struktur og god smak ■ Enkelt å fjerne kjerner pga. frøsetting og fruktkjøttet som er atskilt fra hverandre ■ Meget god holdbarhet til ultimo februar 420395 Tractor F1

Snow Delite

420335 Fictor

SEED

Uchiki Kuri

■ Flatt, sfærisk, spiselig gresskar med lysegrått skall ■ Oransje, aromatisk fruktkjøtt ■ Diameter: ca. 20-25 cm 420370 Snow Delite

SEED

SEED

Orange Summer F1

420350 Orange Summer F1

■ Mørkegrønn Hokkaido-type med gullgult, meget velsmakende fruktkjøtt ■ Meget god holdbarhet, også egnet som pyntegresskar ■ Diameter: 20-25 cm

SEED

■ Oransjerødt Hokkaido-gresskar med avlang flaskehals ■ Oransjerødt fruktkjøtt, velsmakende og helsefremmende pga. høyt karotininnhold ■ Meget populær matsort for direktesalg 420400 Uchiki Kuri

420350 Orange Summer F1 SEED

Solor ■ Ideell hokkaido-gresskar for profesjonell dyrking med lagring ■ Mørkeoransje frukter i ensartet størrelse på ca. 1 kg, ideell til salg i butikker ■ God smak ■ Meget god holdbarhet til primo februar 420375 Solor

SEED

Sunshine F1

■ Hokkaido-gresskar som modner tidlig, små frukter i jevn størrelse, vekt: ca. 0,8 kg ■ Dyporansje skall ■ Ideell for single husholdninger 420420 Vesuv F1

SEED

Hokkaido Mix

■ Flate, sfæriske frukter med lysende, rødoransje skall ■ Usedvanlig søtt, stivelsesrikt fruktkjøtt ■ Sort som har fått tildelt All-America-Selection-medaljen ■ Middelstidlig modning og forholdsvis korte skudd ■ Fruktvekt: ca. 1,5-2 kg 420380 Sunshine F1

Vesuv F1

420370 Snow Delite

■ Blanding av oransje, mørkegrønne og hvitgrønne frukter med aromatisk fruktkjøtt ■ Fruktstørrelse: ca. 15-20 cm ■ Løkformete og flate, sfæriske frukter, også egnet som høstdekorasjon 420450 Hokkaido Mix

SEED

SEED

420375 Solor


Pattypan squash Flying Saucers F1 ■ Flate, sfæriske, gullgule frukter med kontrastrikt, mørkegrønt midtpunkt og utpreget tagget krans ■ Tidlig modning, unge frukter spiselige ■ Ranker lite, god fruktsetting direkte på planten ■ Også egnet som pyntegresskar i godt modnet tilstand ■ Diameter: ca. 20 cm 420610 Flying Saucers F1 420380 Sunshine F1

SEED

Planter for bed & balkong

Sortiment våren 2017

Snittblomster

CUCURBITA

201

420420 Vesuv F1

■ Hvitgrønne ufo-frukter med grønne markeringer ■ Meget god avling ved gjentatt høsting ■ Unge frukter er spiselige ■ Diameter: ca. 15-20 cm SEED

Stauder

420620 Patisson Panaché

Gresskar

Patisson Panaché

420450 Hokkaido Mix

Se neste side for flere sorter ➜

420610 Flying Saucers F1

420400 Uchiki Kuri

420620 Patisson Panaché

Frukt

Urter

420395 Tractor F1

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

420390 Sweet Delite


CUCURBITA

202

Sortiment våren 2017

Pattypan squash

Small Wonder

Patty Green Tint

■ Gult spagettigresskar med små frukter, fruktvekt: ca. 700 g ■ Ideell for single husholdninger ■ Tidlig og meget rik setting

■ Lysegrønne ufo-frukter ■ Tidlig modning, unge frukter er spiselige ■ Ranker lite, god avling ■ Diameter: ca. 20 cm 420630 Patty Green Tint

420820 Small Wonder

SEED

SEED

Spaghetti ■ Kremfargete, i moden tilstand lysegule frukter ■ Standardsort med en fruktvekt på 1,5-2 kg ■ Fiberrikt fruktkjøtt, spises som spagetti etter koking ■ Kraftig voksemåte

Patisson Strie Melange ■ Blanding av ufo-frukter med dekorative striper ■ Spiselige frukter i ungt stadium ■ Diameter for modne frukter: ca. 20-25 cm 420670 Patisson Strie Melange

420630 Patty Green Tint

420840 Spaghetti

SEED

SEED

Stripetti F1 ■ Spagettigresskar med avlange frukter og god smak ■ Kremhvitt skall med grønne striper ■ Vekt: ca. 1-1,5 kg

Patisson Warted Mix ■ Fargerik blanding av ufo-formete frukter som er tett besatt med vorter ■ Busket voksemåte ■ Holdbar pyntegresskar ved innhøsting av godt modne frukter 420680 Patisson Warted Mix

SEED

420860 Stripetti F1

420670 Patisson Strie Melange

Patisson Mix ■ Blanding av ufo-gresskar i forskjellige farger ■ Ranker lite ■ Diameter: ca. 20 cm 420690 Patisson Mix

SEED

420690 Patisson Mix

420800 Heaven

Spaghetti Heaven ■ Riktbærende spagettigresskar med kremfargete, lett stripete frukter ■ God smak, god holdbarhet ■ Tidlig modning, fruktvekt: ca. 1,5 kg 420800 Heaven

420680 Patisson Warted Mix

SEED

420820 Small Wonder

SEED


Sortiment våren 2017

Blue Doll ■ Flate, sfæriske, store frukter med et skall med sølvblått skjær ■ Mørkeoransje, spiselig fruktkjøtt ■ Sen modning, forkultivering fremmer god avling ■ Resistent mot meldugg ■ Attraktiv pyntegresskar, fruktvekt: ca. 10 kg SEED

Snittblomster

421035 Blue Doll

Blue Hubbard ■ Pære- til snurrebassformete, gråblå frukter med et skall med riller ■ Oransjerødt, spiselig fruktkjøtt ■ Kraftig voksemåte, fruktstørrelse: ca. 40 cm 421040 Blue Hubbard

421030 Biscuit

Gresskar

420840 Spaghetti

Planter for bed & balkong

CUCURBITA

203

SEED

Bunch O´Warts

420860 Stripetti F1

421050 Bunch O´Warts

SEED

Stauder

■ Tallrike mørkegrønne vorter pynter overflaten på denne dyporansje pyntefrukten ■ Høye, ovale frukter, lengde: opptil 30 cm, vekt: 6-9 kg ■ Resistent mot meldugg 421035 Blue Doll

Cinderella

■ Mindre muskatgresskar, fruktvekt: ca. 2 kg ■ Flate, sfæriske, lysebrune frukter med noen riller ■ Lyseoransje fruktkjøtt ■ Aromatisk, noe melonaktig smak ■ God holdbarhet og høy pynteverdi

■ Lysende røde, flate frukter med sterke riller og stor avlingssikkerhet ■ God holdbarhet, spiselig, gullgult fruktkjøtt ■ Attraktivt pyntegresskar, fruktdiameter: ca. 40-50 cm

421010 Autumn Crown F1

421060 Cinderella

SEED

Biscuit

SEED

421040 Blue Hubbard

■ 10 utpregete riller gir fruktene et eksotisk utseende ■ Fruktene er først mørkegrønne og farges okergule når de er modne ■ Pyntesort med god holdbarhet, fruktvekt: ca. 0,7 kg

Urter

SEED

421010 Autumn Crown F1

421050 Bunch O´Warts

Frukt

421030 Biscuit

Grønnsaker

Autumn Crown F1

Grønnsaker i potter

Gress

Sorter med store frukter


CUCURBITA

204

Sortiment våren 2017

Sorter med store frukter Crookneck ■ Gullgule, kjegleformete frukter med bøyd hals ■ Tett besatt med påfallende vorter ■ Tidlig modning, ranker lite ■ Fruktlengde: ca. 25 cm 421070 Crookneck

Golden Hubbard

■ Lysegrønne, valseformete frukter ■ Spesielt godt egnet for fremstilling av syltetøy pga. et mørt, lyseoransje fruktkjøtt som har en behagelig aroma av melon ■ Fruktvekt: ca. 2-3 kg

■ Spindelformete frukter med oransje, noe rynkete skall ■ Middels tidlig, ranker kraftig ■ Oransjerødt fruktkjøtt med mye smak ■ Fruktvekt: ca. 3 kg

421120 Evergreen

421180 Golden Hubbard

SEED

■ Noe flate, gråhvite frukter med glatt skall ■ Spesielt velsmakende og søtt fruktkjøtt ■ Kraftig voksemåte ■ God holdbarhet, fruktvekt: ca. 3-5 kg SEED

Flat White Boer

Invincible F1

■ Kremhvite, flate, sfæriske frukter, diameter: ca. 40 cm ■ Kraftig voksemåte ■ Spiselig, fruktvekt: ca. 8-10 kg

■ Hvitgrått, flatt, sfærisk gresskar med god kjøttkvalitet og vesentlig forbedrete videreforedlingsegenskaper (''Easy to peel - Easy to cut'') ■ Dyporansje, tykt fruktkjøtt ■ Kompakt voksemåte, jevn og tidlig modning ■ God holdbarhet, fruktvekt: ca. 4,5 kg

421130 Flat White Boer

SEED

421187 Invincible F1

Cushaw Green Stripe

Futsu Black Rinded

■ Pæreformet gresskar med hvitt skall og grønne striper og spragler ■ Spiselig, god holdbarhet ■ Liker varme plasser, forkultivering anbefales ■ Fruktstørrelse: ca. 40 cm

■ Lysebrune frukter med grått rim og sterke riller ■ Sen modning, forkultivering anbefales ■ Meget holdbar og velsmakende ■ Fruktstørrelse: ca. 20-25 cm

421090 Cushaw Green Stripe

SEED

Galeuse d’Eysines ■ Flate, sfæriske frukter med påfallende lyse vorter og lyseoransje grunnfarge ■ Vortene ligner på peanøtter, har derfor også fått betegnelsen peanøttgresskar ■ Spiselig, fruktstørrelse: ca. 30 cm

■ Pæreformet gresskar med hvitt skall og kontrastrike, oransje striper og spragler ■ Spiselig, god holdbarhet ■ Liker varme plasser, forkultivering anbefales ■ Fruktstørrelse: ca. 40 cm

421150 Galeuse d’Eysines

SEED

SEED

Garbo

Dills Atlantic Giant ■ Kjempegresskar for konkurranser, enkelte eksemplarer kan oppnå en vekt på over 400 kg ■ Lyseoransje skall med lett modning ■ Spiselig fruktkjøtt ■ Sterkt rankende frukter 421110 Dills Atlantic Giant

421140 Futsu Black Rinded

SEED

Cushaw Orange Stripe

421100 Cushaw Orange Stripe

SEED

SEED

Crown Prince F1

421080 Crown Prince F1

Evergreen

SEED

■ Rosa til terrakottafargete frukter med flat, sfærisk form og sterke riller ■ Meget dekorativ i blomsterhåndverket på høsten ■ God holdbarhet, godt egnet til supper ■ Fruktvekt: ca. 1-3 kg 421160 Garbo

421060 Cinderella SEED

Gele Reuzen (Gelber Zentner) ■ Kjent kjempegresskar med gult fruktkjøtt og aprikosegult, ru skall og flat, sfærisk form ■ God smak og godt egnet for sursøt sylting ■ God holdbarhet, fruktvekt: ca. 12 kg ■ Meget kraftig voksemåte 421170 Gele Reuzen (Gelber Zentner)

SEED

421070 Crookneck

SEED


Snittblomster

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

CUCURBITA

205

421120 Evergreen

421160 Garbo

421090 Cushaw Green Stripe

421130 Flat White Boer

421170 Gele Reuzen (Gelber Zentner)

421100 Cushaw Orange Stripe

421140 Futsu Black Rinded

421180 Golden Hubbard

421110 Dills Atlantic Giant

421150 Galeuse d’Eysines

421187 Invincible F1

Frukt

Urter

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

Stauder

Gresskar

421080 Crown Prince F1


CUCURBITA

206

Sortiment våren 2017

Sorter med store frukter Jarradahle ■ Gråblå, flate, sfæriske frukter med påfallende, sterk modning ■ Spiselig, god holdbarhet som pyntegresskar ■ Diameter: ca. 25 cm 421190 Jarradahle

Pepita

■ Grågrønne turbanfrukter med vorter, diameter: ca. 25 cm ■ Spiselig, oransjerødt fruktkjøtt

■ Flate, sfæriske frukter med oransje og grønn mønster på et hvitt, glatt skall ■ Liker varme plasser, forkultivering anbefales ■ Spiselig, god holdbarhet, fruktstørrelse: ca. 40 cm

421270 Marina di Chioggia

SEED

SEED

421275 Mini Musk

Piena di Napoli ■ Tunge, kjegleformete frukter som endrer sin farge fra grønt til oransje under modning ■ Tykkere og tyngre enn 'Longue de Nice' ■ Velsmakende frukter med et fast, oransje fruktkjøtt, fruktvekt: 10-20 kg

SEED

421320 Piena di Napoli

Knuckle Head F1

Moonshine F1

■ Sterkt ovale frukter med påfallende vorter ■ Dyporansje skall med lett modning ■ Fruktvekt: ca. 5-7 kg

■ Jevnt fordelt hvitfarge, middelsstore frukter, vekt: ca. 3-5 kg ■ Fint og glatt skall, lange, mørkegrønne fruktstilker SEED

421280 Moonshine F1

421230 Lakota

■ Avlange frukter, først grønne, senere lyserosa ■ Middels sen modning, spiselige ■ Lengde: ca. 40-70 cm SEED

421330 Pink Jumbo Banana

Muscat de Provence

SEED

Longue de Nice

421250 Longue de Nice

SEED

Lumina ■ Flatsfærisk gresskar med noen riller og et glinsende, kremhvitt skall ■ Oransje fruktkjøtt, diameter: ca. 30 cm 421260 Lumina

■ Populært, velsmakende matgresskar ■ Flate, sfæriske, lysebrune frukter med oransje, velsmakende fruktkjøtt ■ Forholdsvis sen modning, modner på lager fra grønt til oransje ■ Diameter: 30-40 cm, høyde: 20 cm, god lagerevne 421290 Muscat de Provence

■ Opptil 1 m lange frukter som blir tykkere i enden ■ Mørkegrønt, glatt skall, senere lysebrunt ■ Meget holdbar og god lagringsevne ■ Søtt fruktkjøtt, fruktvekt: ca. 6-10 kg

SEED

Olga ■ Meget robust oljegresskar med stor avling ■ Unge frukter med et grønt, glinsende skall med hvite flekker ■ I modningsstadiet mørkegrønne, runde frukter med oransje flekker ■ Skallfrie frø som er mørkegrønne til svarte, er spiselige eller brukes til fremstilling av olje 421300 Olga

SEED

Pink Jumbo Banana

Lakota ■ Pæreformet pynte- og matgresskar med mørkegrønt og oransjefarget, ujevnt skall ■ God lagringsevne ■ Fruktvekt: ca. 3 kg

SEED

Mini Musk ■ Muskatgresskar med mindre frukter og kortere ranker, vekt: ca. 5 kg ■ Fast, okerfarget fruktkjøtt med den populære, aromatiske smaken av muskatgresskar ■ Sen modning, liker varme plasser, beskyttet forkultivering anbefales

■ Mindre Tonda-Padana-type med sterke riller ■ Modner fra mørkegrønt til okergult ■ Spiselig, fruktdiameter: ca. 15 cm

421210 Knuckle Head F1

SEED

421310 Pepita

Kamo Kamo

421200 Kamo Kamo

Marina di Chioggia

421190 Jarradahle

SEED

SEED

421200 Kamo Kamo

SEED


Snittblomster

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

CUCURBITA

207

421270 Marina di Chioggia

421300 Olga

421230 Lakota

421275 Mini Musk

421310 Pepita

421250 Longue de Nice

421280 Moonshine F1

421320 Piena di Napoli

421260 Lumina

421290 Muscat de Provence

421330 Pink Jumbo Banana

Frukt

Urter

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

Stauder

Gresskar

421210 Knuckle Head F1


CUCURBITA

208

Sortiment våren 2017

Sorter med store frukter

Shishigatani

Porcelaine Doll ■ Flate, sfæriske, store frukter med et meget attraktivt skall med lyserosa skjær ■ Mørkeoransje, spiselig fruktkjøtt ■ Sen modning, forkultivering fremmer god avling ■ Resistent mot meldugg ■ Attraktivt pyntegresskar, fruktvekt: ca. 10 kg 421335 Porcelaine Doll

■ Frukter med grønn-gule striper og sterke riller i skallet ■ Meget holdbare, med fast, oransje fruktkjøtt ■ Fruktvekt: ca. 2-4 kg 421420 Tonda Padana

SEED

Rainbow ■ Store, digre, lyseoransje frukter med grønne og hvite striper og flekker ■ Meget kraftig voksemåte ■ Spiselig, fruktvekt: opptil 25 kg SEED

Rouge vif d’Etampes (Roter Zentner)

■ Store, oransjerøde, flate, sfæriske, bredriflete frukter ■ Gullgult, spiselig fruktkjøtt ■ Vakkert pyntegresskar for høsttakkefesten og høstpynten utenfor inngangsdøren 421360 Rouge vif d’Etampes (Roter Zentner)

SEED

■ Lysegrønne, ovale frukter med lyse spragler ■ Hardskallete frukter med kremhvitt fruktkjøtt ■ Egnet for fremstilling av syltetøy ■ Fruktstørrelse: ca. 30 cm

■ Grågrønne, nesten trekantete frukter med spiselig fruktkjøtt ■ Middelssen modning ■ Fruktstørrelse: ca. 25 cm 421430 Triamble

SEED

421340 Queensland Blue

Warrior ■ Lysegrått hybridgresskar med fremragende kjøttkvalitet ■ Dyporansje, fast fruktkjøtt med god tykkelse ■ Høyt avlingspotensiale, robust, frisk voksemåte ■ Middels tidlig modning, fruktvekt: ca. 5 kg 421436 Warrior

SEED

Warzen Rot

421350 Rainbow

SEED

Winter Luxury ■ Velsmakende, lyseoransje gresskar med nettskall ■ Høy pynteverdi, fruktvekt: ca. 3-4 kg ■ Kraftig voksemåte, middelssen modning

Snowball F1 ■ Hvitt gresskar i ballform med glatt skall, beholder sin klare hvite farge også under mindre gunstige vekstforhold ■ Ideell for utskjæring og maling ■ Fruktvekt: ca. 1 kg 421400 Snowball F1

Triamble

421440 Warzen Rot

SEED

421335 Porcelaine Doll

SEED

■ Rødoransje, spindelformete frukter med tallrike vorter ■ Kraftig voksemåte ■ Pyntefrukter for et utvidet sortiment, ca. 4-7 kg

Siam

421380 Siam

SEED

Tonda Padana

■ Gråblå til mørkegrønne, glinsende frukter i turbanform med riller ■ Velsmakende fruktkjøtt ■ God holdbarhet ■ Fruktvekt: ca. 2-4 kg

421350 Rainbow

421370 Shishigatani

SEED

Queensland Blue

421340 Queensland Blue

■ Pæreformete frukter med lysebrunt skall ■ Strukturert overflate med sølvgrå rim ■ Velsmakende fruktkjøtt ■ Meget sen modning, beskyttet forkultivering anbefales ■ Fruktstørrelse: opptil 30 cm

421450 Winter Luxury

SEED

SEED

421360 Rouge vif d’Etampes (Roter Zentner)


Sortblandinger med store frukter Turban Mix ■ Turbanformete frukter i oransje og grønne farger, diameter: opptil 25 cm ■ Lyst eller tofarget midtpunkt, delvis med påfallende striper ■ Attraktivt pyntegresskar 421460 Turban Mix

SEED

Großfrüchtige Mix 421370 Shishigatani

Planter for bed & balkong

Sortiment våren 2017

Snittblomster

CUCURBITA

209

421430 Triamble

SEED

Stauder

421470 Großfrüchtige Mix

Gresskar

■ Store frukter i kjegle-, flaske- og gresskarform ■ Inneholder grønne, gule og flerfargete frukter

Se neste side for flere sorter ➜

421436 Warrior

421400 Snowball F1

421440 Warzen Rot

421460 Turban Mix

421420 Tonda Padana

421450 Winter Luxury

421470 Großfrüchtige Mix

Frukt

Urter

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

421380 Siam


CUCURBITA

210

Sortiment våren 2017

Sortblandinger med store frukter Großfrüchtige Sonderformen Mix ■ Store frukter i forskjellige former og lysende farger ■ Inneholder også frukter i flere eller påfallende farger ■ Attraktiv pyntegresskarblandig, fruktstørrelse: ca. 20-40 cm 421480 Großfrüchtige Sonderformen Mix

SEED

Big Moose

Chucky F1

■ Meget stort gresskar til utskjæring til utstillingsformål ■ Oransje med lyse striper ■ Fruktvekt ca. 25-50 kg

■ Gresskar med meget tidlig modning og rik avling ■ Lite dannelse av ranker ■ Ensartete frukter, vekt: ca. 1-1,5 kg ■ Ideell for utskjæring og maling for barn

421715 Big Moose

NY

SEED

Big Rock F1

421760 Chucky F1

Cinnamon Girl F1

■ Tungt utskjæringsgresskar i rund til blokkaktig form, noe bredere enn 'Rockstar' F1 ■ Fast skall som tidlig farges dyporansje, kraftig stilk ■ Middelstidlig modning, fruktvekt: ca. 7 kg til over 10 kg

■ Skinnende oransje, runde frukter til pynt og mat ■ Mørkegrønn, tykk stilk ■ Kort slyngtråd og resistent mot meldugg ■ Tidlig modning, fruktvekt ca. 1,5-2,5 kg 421765 Cinnamon Girl F1

421720 Big Rock F1

SEED

■ Høye, runde frukter i en intens oransje farge ■ Mørkegrønn, tykk stilk ■ Kort slyngtråd og resistent mot meldugg ■ Fruktvekt 9-12 kg

NY

NY

SEED

■ Mørkeoransje utskjærings- og matgresskar med meget kraftig, mørkegrønn stilk ■ Tunge, sfæriske til blokkaktige frukter, ca. 15-20 kg ■ Meget resistent mot meldugg ■ Kraftig, robust voksemåte med stor avling ■ Middelssen innhøsting 421770 Cronus F1

Gresskar til utskjæring Baby Pam ■ Sfæriske, lysende oransje frukter, diameter: ca. 15 cm ■ Fast, glatt skall med noen riller ■ Stor avling, robust voksemåte ■ Ideelle som små gresskar til utskjæring og som mat i mindre husholdninger, vekt: ca. 1-2 kg SEED

Big Max ■ Utskjærings- og pyntegresskar med store, dyporansje frukter ■ Spiselig fruktkjøtt ■ Kraftig voksemåte, middels sen modning ■ Mulig fruktvekt: opptil 50 kg 421710 Big Max

SEED

Champion F1

421480 Großfrüchtige Sonderformen Mix

421700 Baby Pam

SEED

Cronus F1

Cargo F1

421735 Cargo F1

SEED

SEED

■ Meget stor utskjæringsgresskar med forholdsvis tidlig modning ■ Fruktvekt: ca. 15-20 kg ■ Dyporansje, godt riflete skall, tykk og middels lang stilk 421740 Champion F1

SEED

Howden ■ Pålitelig, høyt ovalt gresskar til halloween ■ Middelssen modning, god holdbarhet ■ Fruktvekt: ca. 8-12 kg 421780 Howden

SEED

Charmant F1

Howden Biggie

■ Meget ensartete, flate, sfæriske til blokkaktige frukter med oransje skall med noen riller ■ Stor, sikker avling ■ Noe senere og større enn 'Racer' F1, fruktvekt: ca. 7-9 kg ■ Korte skudd, meget resistent mot meldugg

■ Mektig, voluminøst mat- og utskjæringsgresskar i høyt oval til blokkaktig form ■ Med 15 kg og en god del over 20 kg over 'Rockstar' F1 i fruktstørrelse ■ Middelssen til sen modning, fast, oransje skall med tydelige riller

421750 Charmant F1

421790 Howden Biggie

SEED

SEED


Sortiment våren 2017

NY

Snittblomster

NY

Planter for bed & balkong

CUCURBITA

211

421735 Cargo F1

421765 Cinnamon Girl F1

421710 Big Max

421740 Champion F1

421770 Cronus F1

421715 Big Moose

421750 Charmant F1

421780 Howden

421720 Big Rock F1

421760 Chucky F1

421790 Howden Biggie

Stauder

Gresskar

421700 Baby Pam

Frukt

Urter

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

NY


CUCURBITA

212

Sortiment våren 2017

Gresskar til utskjæring

Polar Bear F1

Spooktacular F1

■ Utskjæringsgresskar med overveiende sfæriske frukter, vekt: 4-5 kg

■ Hvite, runde frukter, vekt: 15-25 kg ■ Meget kraftig voksemåte ■ Attraktiv spesialitet for utskjæring eller maling til halloween

■ Flate, sfæriske frukter med kraftig stilk ■ Noe riflete frukter, vekt: ca. 2-3 kg, diameter: ca. 20 cm ■ Små frukter, ideell som utskjæringsgresskar for barn

421800 Jack O Latern

421860 Polar Bear F1

Jack O Latern

SEED

■ Mindre utskjærings- og matgresskar, fruktvekt: ca. 1-1,5 kg ■ Stor avling, tidlig sort, resistent mot meldugg ■ Noe riflete, dyporansje fruktskall, middels fast ■ Ideell som mindre utskjæringsgresskar for barn SEED

421900 Racer F1

SEED

SEED

421910 Racer Plus F1

SEED

■ Utskjæringsgresskar med meget tidlig modning ■ Glatt, oransje skall, fruktvekt: ca. 3 kg

■ Gresskar med dyporansje skall og middels tidlig modning ■ Stabilt skall med noen riller, fruktstørrelse: ca. 25-30 cm ■ Utmerket til utskjæring av lykter og ansikter til halloween ■ Også egnet som matgresskar med store frukter

New Rocket F1

421940 Rocket F1 ■ Forbedret 'Rocket'-type med blokkaktig fruktform, tykkere stilk og sterk rifling ■ Høyverdig, holdbart utskjærings- og matgresskar ■ Dyporansje fruktskall, fruktvekt: ca. 8-10 kg 421830 New Rocket F1

SEED

Orange Smoothie F1

421840 Orange Smoothie F1

SEED

SEED

Malkürbis Mix ■ Blanding av frukter i mange farger og former med glatt skall, for maling og hobbyarbeid ■ Barn kan lage morsomme ansikter på høstlige gresskar selv uten å bruke skarpe kniver ■ Tidlig modning, fruktstørrelse: ca. 10-40 cm ■ Inneholder også ikke-spiselige sorter med hardt skall

Rockstar F1

421990 Malkürbis Mix

■ Meget ovale, dyporansje, ensartete frukter, høyde: ca. 50 cm ■ Middels tidlig modning og resistent mot ugunstige værforhold ■ Danner kraftige skudd ■ Fruktvekt: ca. 15 kg og mer

Schnitzkürbis Mix

421950 Rockstar F1

■ Gresskar til hobbybruk i størrelse med en håndball, spesielt glatt, lyseoransje skall ■ Bærer tidlig og rikt på korte skudd, ca. 2-3 kg ■ Ideell for maling og utskjæring

■ Utskjæringsgresskar med en meget massiv, mørkegrønn stilk ■ Noe flate, nesten sfæriske frukter, dyporansje, fast skall med noen rifler ■ Middelssen modning, fruktvekt: ca. 8-12 kg 421980 Wolf

Rocket F1

SEED

SEED

Wolf

Neon F1

421820 Neon F1

■ Gullgult, middelsstort utskjærings- og pyntegresskar ■ Sortiment i uvanlig farge ■ Kraftig, mørkegrønn stilk ■ Resistent mot meldugg ■ Kraftig voksemåte, fruktvekt: ca. 2,5 kg 421975 Sunlight F1

■ Flatsfærisk gresskar til utskjæring av typen 'Racer', meget resistent mot meldugg ■ Kraftig stilk og dyporansje, noe riflete skall ■ Fruktvek: ca. 6-8 kg ■ Ytedyktig sort for profesjonell dyrking

■ Utskjærings- og matgresskar i intens oransje med gult fruktkjøtt med god smak ■ Ensartete frukter, vekt: ca. 2,5 kg ■ Pålitelig avling, ranker lite

SEED

Sunlight F1

■ Flatsfærisk til sfærisk gresskar med tidlig modning ■ Dyporansje frukter med bøyd, kraftig stilk ■ Diameter: ca. 30 cm, fruktvekt: ca. 6-8 kg ■ Pålitelig standardsort

Racer Plus F1

Mystic Plus F1

421810 Mystic Plus F1

421970 Spooktacular F1

Racer F1

Mischief F1

421805 Mischief F1

SEED

SEED

■ Blanding av tidlige og middels tidlige sorter ■ Ideell for utskjæring, hobbyarbeid og pynt ■ Fruktstørrelser med 10-50 cm i diameter ■ Alle sorter er spiselige SEED

422000 Schnitzkürbis Mix

Spirit F1 SEED

■ Utskjærings- og matgresskar med tidlig og ensartet modning, for tidlig salg ■ Noe riflete, lysende oransje frukter ■ Diameter: ca. 25 cm, fruktvekt: ca. 4-5 kg 421960 Spirit F1

SEED

421800 Jack O Latern

421805 Mischief F1

SEED


Snittblomster

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

CUCURBITA

213

421860 Polar Bear F1

421970 Spooktacular F1

Gresskar

421810 Mystic Plus F1

421960 Spirit F1

421980 Wolf

Stauder

421950 Rockstar F1

421900 Racer F1

421975 Sunlight F1

421830 New Rocket F1

421910 Racer Plus F1

422000 Schnitzkürbis Mix

421840 Orange Smoothie F1

421940 Rocket F1

421990 Malkürbis Mix

Frukt

Urter

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

421820 Neon F1


CUCURBITA

Modningstid (dager)

Frukter / pl.

Holdbarhet o = middels ++ = meget god Dannelse av slyngtråd o = lite xx = kraftig

Vekt (kg)

(x)

0,1-0,3

til 20

O / ++

x

60/80

Form

419710 Rolet

Sort

Spiselighet

Sorter med små frukter

Art.nr.

Modningstid (dager)

Frukter / pl.

Vekt (kg)

Spiselighet

Form

Sort

Art.nr.

Holdbarhet o = middels ++ = meget god Dannelse av slyngtråd o = lite xx = kraftig

214

Sortiment våren 2017

419500 Aladin

-

0,8-1,2

4-6

+

x

100

419720 SC4-15

x

0,3-0,5

4-8

+

x

100

419510 Baby Bear

x

0,8-1,2

6-10

+

x

105

419730 Spinning Gourd

-

0,02-0,04

10-20

++

x

90

419520 Baby Boo

x

0,1-0,2

10-20

+

x

90

419740 Sweet Dumpling

x

0,5-0,8

6-8

+

x

100

419530 Ball Orange

-

0,2-0,4

10-15

++

xx

90

419750 Sweet Lightning

x

0,4-0,6

4-8

+

x

90

419540 Batwing

-

0,2-0,4

ca. 10

+

x

90

419760 Table Ace

x

0,8-1,2

4-7

++

O

85

419550 Bicolor Pear

-

0,1-0,2

6-8

++

xx

85

419770 Table Gold

x

0,5-0,8

5-8

O

O

95

419560 Bicolor Spoon

-

0,1-0,2

ca. 10

++

xx

85

419780 Warzen Orange

-

0,2-0,4

8-12

++

x

90

419565 Bumpkin F1

x

0,2-0,3

8-12

+

x

85

419790 Wee-B-Little

x

0,2-0,4

6-10

+

O

85

419566 Casperita F1

x

0,3-0,4

7-8

+

O

80

419570 Celebration F1

x

0,6-0,8

5-6

+

x

95

419810 Autumn Wings Small

-

0,2-0,4

10-15

+

xx

100

419580 Cream of the Crop

x

0,6-1

4-6

+

O

90

419800 Autumn Wings Medium

-

0,3-0,6

8-12

+

xx

100

419590 Delicata

x

0,6-0,8

5-7

+

x

95

419820 Daisy

-

0,1-0,3

8-12

++

x

95

419600 Flat Striped

-

0,1-0,3

10-20

++

xx

90

419830

x

0,2-2

6-8

+

x

90

419610 Gold Dust F1

x

0,2-0,4

8-10

+

O

90

419840 Galaxy of Stars

-

0,2-0,4

8-12

++

x

90

419620 Gold Nugget

x

0,4-0,6

8-12

+

O

90

419850 Goblin Eggs Mix

-

0,2-0,4

10-20

++

x

90

419630 Gremlins

-

0,2-0,4

8-12

++

x

95

419860 Kleinfrüchtige Mix

-

0,2-0,4

10-15

++

xx

80-90

419640 Harlequin

x

0,5-0,8

6-8

+

xx

100

419870

Kleinfrüchtige Sonderformen Mix

-

0,2-0,8

ca. 10

++

xx

80-100

419650 Honey Bear F1

x

0,4-0,6

3-4

+

O

85

419880 Kronen Mix

-

0,4-0,6

5-7

+

xx

95

419660 Jack be Little

x

0,2-0,4

8-10

++

x

95

419890 Little Indian Mix

-

0,1-0,4

8-12

++

x

90

419670 Lil' Orange Mon

x

0,4-0,6

6-8

+

x

90

419900 Table Mix

x

0,6-0,8

5-8

+

O

90

419690 Mini Red Turban

-

0,6-1

6-8

+

x

100

419910 Warzen Mix

-

0,2-0,4

8-12

++

xx

90

-

0,2-0,4

8-12

++

xx

90

Sortblandinger med små frukter

419920

Essbare Zierkürbisse Mix

Warzen Sonderformen Mix


Modningstid (dager)

Frukter / pl.

Holdbarhet o = middels ++ = meget god Dannelse av slyngtråd o = lite xx = kraftig

Vekt (kg)

420610 Flying Saucers F1

x

0,8-1,5

4-6 / 15

O/+

O

60/80

420110 Early Butternut F1

x

1-1,5

4-6

+

x

110

420620 Patisson Panaché

x

0,6-0,8

4-6 / 15

O/+

x

60/80

420120 Hawk F1

x

0,5-0,7

4-6

+

O

90

420670

x

0,8-1,2

4-6 / 15

O/+

O

60/80

420130 Hunter F1

x

1-1,5

2-3

+

O

90

420680 Patisson Warted Mix

-

0,8-1,2

3-6

O/+

O

60/80

420140 Metro F1

x

1,2-1,6

4-5

+

x

105

420630 Patty Green Tint

x

0,4-0,8

6-8 / 15

O/+

O

60/80

420150 Ultra F1

x

4-5

2-4

+

x

110

420690 Patisson Mix

x

1-1,5

4-6 / 15

O/+

O

60/80

Form

110

Sort

xx

x

1,3-1,8

2-5

++

O

90

420800 Heaven

x

1-2

4-7

+

x

80

420295 Amoro F1

x

0,8-1,3

2-4

+

O

95

420820 Small Wonder

x

0,6-0,8

12-15

O

x

80

420310 Blue Ballet

x

1-2

2-3

+

x

85

420840 Spaghetti

x

1,5-2

5-7

O/+

x

90

420320 Blue Kuri

x

1-2

4-5

+

x

95

420860 Stripetti F1

x

1-1,5

3-5

+

x

90

420330 Bonbon F1

x

1,5-2,5

3-5

+

x

95

420335 Fictor

x

0,8-1,3

2-3

++

x

90

421010 Autumn Crown F1

x

1,5-2,5

3-5

++

x

100

420350 Orange Summer F1

x

1,2-1,5

3-4

+

x

85

421030 Biscuit

-

0,6-0,8

6-8

++

x

100

420370 Snow Delite

x

1-2

5-10

+

x

95

421035 Blue Doll

x

8-12

1-2

+

xx

105

420375 Solor

x

0,8-1,3

1-3

++

x

90

421040 Blue Hubbard

x

3-5

1-3

+

xx

100

420380 Sunshine F1

x

1-2

3-4

+

x

90

421050 Bunch O´Warts

-

6-9

1-3

+

xx

100

420390 Sweet Delite

x

1-2

3-5

+

x

95

421060 Cinderella

x

5-15

2-4

+

xx

110

420395 Tractor F1

x

2-4

1-3

++

O

95

421070 Crookneck

x

0,8-1,2

5-6

O

O

70/90

420400 Uchiki Kuri

x

1-1,5

3-4

+

xx

90

421080 Crown Prince F1

x

3-4

5-7

++

xx

110

420420 Vesuv F1

x

0,8-1

3-4

+

x

105

421090 Cushaw Green Stripe

x

1,5-2,5

2-3

+

x

120

420450 Hokkaido Mix

x

1-2

2-4

+

x

95

421100 Cushaw Orange Stripe

x

1,5-2,5

2-3

+

x

120

Gress

420290 Alligator F1

Stauder

Spaghetti

Grønnsaker i potter

Sorter med store frukter

Frukt

Urter

Grønnsaker

Hokkaido

Patisson Strie Melange

Snittblomster

Pattypan squash

Gresskar

Butternut

Art.nr.

Spiselighet

Modningstid (dager)

Holdbarhet o = middels ++ = meget god Dannelse av slyngtråd o = lite xx = kraftig +

Vekt (kg)

2-3

Spiselighet

2-3

Form

x

Sort

420100 Barbara

Art.nr.

Frukter / pl.

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

CUCURBITA

215


CUCURBITA

Modningstid (dager)

Frukter / pl.

Holdbarhet o = middels ++ = meget god Dannelse av slyngtråd o = lite xx = kraftig

Vekt (kg)

x

6-8

3-5

+

xx

100

Form

421330 Pink Jumbo Banana

Sort

Spiselighet

Sorter med store frukter

Art.nr.

Modningstid (dager)

Frukter / pl.

Vekt (kg)

Spiselighet

Form

Sort

Art.nr.

Holdbarhet o = middels ++ = meget god Dannelse av slyngtråd o = lite xx = kraftig

216

Sortiment våren 2017

421110 Dills Atlantic Giant

x

15-400

1-2

O

xx

120

421335 Porcelaine Doll

x

8-12

1-2

+

xx

110

421120 Evergreen

x

3-5

2-4

+

x

100

421340 Queensland Blue

x

1,5-2,5

5-7

+

x

110

421130 Flat White Boer

x

6-10

1-2

+

xx

100

421350 Rainbow

-

10-25

1-2

+

xx

120

421140 Futsu Black Rinded

x

1-3

2-4

++

x

120

421360

x

5-15

2-4

+

xx

100

421150 Galeuse d’Eysines

x

2-3

4-5

+

x

110

421370 Shishigatani

x

1-2

2-3

++

x

120

421160 Garbo

x

1-3

1-3

++

xx

120

421380 Siam

(x)

2-3

2-4

+

xx

100

Gele Reuzen (Gelber Zentner)

x

10-20

2-4

+

xx

100

421400 Snowball F1

x

1-1,5

2-3

+

xx

100

421180 Golden Hubbard

x

2-4

4-6

+

xx

95

421420 Tonda Padana

x

2-4

2-5

++

xx

100

421187 Invincible F1

x

4-5

2-4

+

xx

90

421430 Triamble

x

1,5-3

2-4

+

xx

100

421190 Jarradahle

x

3-4

2-4

++

x

100

421436 Warrior

x

4-6

3-4

+

x

95

421200 Kamo Kamo

x

0,6-0,8

2-5

+

xx

100

421440 Warzen Rot

-

4-7

2-3

+

xx

110

421210 Knuckle Head F1

-

5-7

1-3

+

xx

105

421450 Winter Luxury

x

3-4

1-3

+

xx

105

421230 Lakota

x

2-3

2-4

+

x

95

421250 Longue de Nice

x

6-10

1-2

++

x

130

421460 Turban Mix

-

1,5-2,5

6-8

+

xx

100

421260 Lumina

x

2-4

2-5

O

x

105

421470 Großfrüchtige Mix

-

1-5

2-4

+

xx

90-100

421270 Marina di Chioggia

x

1,5-3

3-5

++

x

115

421480

Großfrüchtige Sonderformen Mix

-

1,5-5

2-4

+

xx

90-100

421275 Mini Musk

x

4-6

1-3

++

xx

120

421280 Moonshine F1

x

3-5

1-3

+

xx

110

421700 Baby Pam

x

1,5-2

4-5

+

x

105

421290 Muscat de Provence

x

5-10

2-4

++

xx

130

421710 Big Max

x

15-30

1-2

+

xx

110

421300 Olga

(x)

3

2-3

+

xx

110

421715 Big Moose

x

25-50

1-2

+

xx

110

421310 Pepita

x

1,5-2,5

2-4

+

x

120

421720 Big Rock F1

x

7-12

1-2

+

xx

100

421320 Piena di Napoli

x

10-20

1-3

+

x

130

421735 Cargo F1

x

9-12

2-3

+

x

100

421170

Rouge vif d’Etampes (Roter Zentner)

Sortblandinger med store frukter

Gresskar til utskjæring


2-4

+

xx

95-120

1

+

x

95

421750 Charmant F1

x

7-9

3-4

+

O

100

Kalebasser

421760 Chucky F1

x

1-1,5

5-7

O

O

85

422330 Kalebassen Mischung

-

1-2

2-4

O / ++

xx

120

421765 Cinnamon Girl F1

x

1,5-2,5

3-4

+

O

85

422340 Maranka

-

1-2

2-4

O / ++

xx

130

421770 Cronus F1

x

15-20

1-2

+

xx

100

422350 Snake

-

1-2

2-4

O / ++

xx

130

421780 Howden

x

8-12

1-2

+

xx

115

422360 Speckled Swan

-

1-2

2-4

O / ++

xx

120

421790 Howden Biggie

x

15-20

1-2

+

xx

110

422370 Tiny Bottle

-

0,1-0,2

ca. 10

O / ++

xx

120

421800 Jack O Latern

x

4-7

3-5

+

xx

100

421805 Mischief F1

x

1-1,5

5-7

+

x

95

421810 Mystic Plus F1

x

2-3

2-4

+

O

95

421820 Neon F1

x

2-3

2-4

+

xx

80

421830 New Rocket F1

x

8-10

1-2

+

xx

95

421840 Orange Smoothie F1

x

1-2

3-5

O

x

85

421860 Polar Bear F1

x

15-25

1

+

xx

120

421900 Racer F1

x

6-8

2-3

+

xx

90

421910 Racer Plus F1

x

6-8

2-3

+

xx

90

421940 Rocket F1

x

5-8

3-4

+

xx

95

421950 Rockstar F1

x

8-12

1-2

+

xx

100

421960 Spirit F1

x

4-5

2-3

+

xx

100

421970 Spooktacular F1

x

1-1,5

4-6

+

xx

90

421975 Sunlight F1

x

2-3

3-4

+

x

100

421980 Wolf

x

8-12

1-2

+

xx

120

Planter for bed & balkong

2-15

15-20

Snittblomster

x

x

Gresskar

422000 Schnitzkürbis Mix

421740 Champion F1

Stauder

95-120

Gress

xx

Grønnsaker i potter

+

Grønnsaker

4-6

Urter

Frukter / pl.

Modningstid (dager)

Vekt (kg)

Holdbarhet o = middels ++ = meget god Dannelse av slyngtråd o = lite xx = kraftig

Spiselighet

1-8

Form

-

Sort

421990 Malkürbis Mix

Art.nr.

Modningstid (dager)

Holdbarhet o = middels ++ = meget god Dannelse av slyngtråd o = lite xx = kraftig

Frukter / pl.

Vekt (kg)

Spiselighet

Form

Sort

Art.nr.

Gresskar til utskjæring

Sortiment våren 2017

Frukt

CUCURBITA

217


ABELIA

Sortiment våren 2017

218

Abelia x grandiflora

Achillea x millefolium

Storblomstret abelia

Ryllik

Sort

Blomstring i det første året

Radiance

13-19

40

VII-X

x

1500

I-VII

10-20

5-6

Sort

Radiance

Blomstring i det første året

Desert Eve Summer Fruits

■ Attraktiv liten busk med panasjerte blader på kontrastrike røde stilker ■ Tallrike hvite blomster med lett antydning til lyserosa som vises på sensommeren ■ Flat, sfærisk, tett forgreinet voksemåte ■ Ideelt supplement til beplantning av store beholdere gjennom hele sesongen 497005 Radiance

NY

16-18

13-19

40

VI-VII

x

13-15/23*

50

VI-VII

(x)/x28 (x)/x28

Paprika

13-15/23*

70

VI-VII

Colorado

13-15/23*

60

VI-VII

x

Summer Pastels F1

13-15/23*

60

VI-VII

x

*) 3 planter/potte

Desert Eve 84

Hvit

NY

■ Serie med kompakt voksemåte for pottekultivering ■ Tidlig og ensartet blomstring ■ Blomster med sterke farger ■ Ideell for ettårig sommerkultivering

401055 Summer Fruits Carmine

401025 Deep Rose

84

Dyprosa

401030 Red

84

Rød

401035 Yellow

84

Gul

401060 Summer Fr. Lemon

401065 Summer Fr. Salmon

Paprika ■ Attraktiv beholderplante med flere, høyrøde blomster ■ Kompakt, meget ensartet plantestruktur ■ Sterke stilker, noe sølvfarget bladverk 401080 Paprika

28

84

Rød

497005 Radiance

Achillea x filipendulina Gullryllik Sort

Blomstring i det første året

Summer Gold

13-15/23

60

VI-VII

(x)/x28

Summer Gold

401000 Summer Gold

401080 Paprika

401025 Desert Eve Deep Rose

■ Lavtvoksende utvalg med korte, kraftige, tettfylte blomster ■ Ideell for beholdere og mindre bed

Colorado 28

■ Fargerik blanding for nedskjæring ■ Blomstrer det året den er plantet ■ Hardfør

84

Gul

401030 Desert Eve Red

401035 Desert Eve Yellow

401090 Colorado

Summer Fruits

Summer Pastels F1

■ Serier med kompakt vekst og strålende blomsterfarger ■ Ideell for kultivering i beholder 401055 Carmine

128 SEED

Blanding

28

84

■ Attraktiv fargeblanding i pastellfarger med blomstring det første året ■ Ideell for kultivering av beholderplanter på sommeren ■ Også egnet for snitting

28

84

401105 Summer Pastels F1

Kirsebærrød

401060 Lemon Lysegul

401065 Salmon Lakserød 401000 Summer Gold

28

Pastellblanding

84

SEED


Sortiment våren 2017

NY

Polar Star ■ Mørkeblå blomster med fiolette striper ■ Intenst fargete blomsterknopper, omringet av en krans av noe nedhengende blomster ■ Lavtvoksende, ideell til kultivering i potter 401200 Polar Star

NY

28

Blå

Snittblomster

Shooting Stars ■ Kremfargete knopper som blir til lyseblå blomster med mørkeblå basis ■ Lavtvoksende, ideell for kultivering i potter

401090 Colorado

401210 Shooting Stars

NY

401200 Polar Star

NY

28

Lyseblå

Gresskar

Starburst White ■ Store, ren hvite blomsterballer ■ Kraftig voksemåte, ideell for bakgrunnsbeplantning eller som enkel plante ■ Også egnet for snittblomster 28

Stauder

401215 Starburst White

NY

Hvit

401105 Summer Pastels F1

401210 Shooting Stars

NY

NY

Agapanthus africanus 14-19

70

VII-IX

x

Ethels Joy

14-19

50

VI-IX

x

Polar Star

14-19

50

VII-IX

x

Shooting Stars

14-19

50

VII-IX

x

Starburst White

14-19

120

VII-IX

x

Grønnsaker i potter

Blomstring i det første året

Delft Blue

Delft Blue ■ Lyseblå blomster med lysende blå striper i midten ■ Store enkle blomster med lange blomsterblader ■ Ideell for kultivering i beholdere

NY

401215 Starburst White

401190 Delft Blue 28

NY

Hvitt / blått stripet

Ethels Joy

Grønnsaker

Sort

Gress

Afrikansk lilje

401190 Delft Blue

Planter for bed & balkong

AGAPANTHUS

219

■ Sort med blåstripete blomster, tidlig blomstring ■ Lavtvoksende, ideell for kultivering i potter 28

Urter

NY

Hvitt / blått stripet

401195 Ethels Joy

Frukt

401195 Ethels Joy


AJUGA

220

Sortiment våren 2017

Ajuga reptans Krypjonsokkoll Sort

Blomstring i det første året

Atropurpurea

11-13

15

IV-V

-

Black Scallop

11-13

15

IV-V

-

Burgundy Glow

11-13

15

IV-V

-

Mini Mahogany

10-12

15

IV-V

-

Sugar Plum

11-13

15

IV-V

-

Atropurpurea ■ Bunnvegetasjon med mahognibrunt, tett bladverk ■ Blå blomster på korte, stabile stilker ■ Også god for beplantning på høsten 401600 Atropurpurea

401600 Atropurpurea 84

401640 Sugar Plum

Alcea rosea

Mahognibrunt bladverk

Stokkrose

Black Scallop 1500 V-VII/I-IV* *) Ettårig blomstrende

■ Skinnende, tett bladverk med en intens svartbrun farge ■ Middels blå blomster ■ Meget god hardførhet og varmetoleranse ■ Melduggbestandig, en ideell, hardfør bunnvegetasjon 401610 Black Scallop

10-14

4-6

Sort

Blomstring i det første året

Ariella ®

13-15/19*

100

VII-IX

x

Chaters

13-15/23*

150

VII-IX

-/x28

*) 3 planter/beholder

Ariella ®

84

Svartbrunt bladverk

Burgundy Glow

401610 Black Scallop

■ Karminrosa, hvitt og grått/grønnmønstret bladverk ■ Interessant som dekorativ perennial eller fargerik bunnvegetasjon 401620 Burgundy Glow

18-20

■ En blanding av sterkt fargete blomster i det første året med kultivering ■ Stabile, korte stilker ■ Ideell for kultivering i beholdere ■ Begrenset hardførhet 401725 Red

84

SEED

84

SEED

84

SEED

84

SEED

84

SEED

84

SEED

Rød

401730 Red Picotee Rød med lys kant

84

401735 Rose

Trefarget bladverk

Rosa

401740 White

Mini Mahogany

Hvit

401745 Yellow

■ Bunnvegetasjon med smal, mørkebrunt bladverk og meget god hardførhet ■ Meget flat, tettvoksende voksemåte, lett kultivering ■ Tidlig, middels blå blomster 401630 Mini Mahogany

84

Lysegul

401750 Mix Blanding

401620 Burgundy Glow

Mørkebrunt bladverk

Sugar Plum ■ Meget friskt, rosa, grønt og kremhvitfarget bladverk ■ Meget god hardførhet og tolererer varme og sol ■ Melduggbestandig, en ideell, hardfør bunnvegetasjon 401640 Sugar Plum

84

Rosafarget bladverk

401630 Mini Mahogany

401725 Ariella ® Red


401735 Ariella ® Rose

401740 Ariella ® White

401745 Ariella ® Yellow

Snittblomster

401730 Ariella ® Red Picot.

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

ANEMONE

221

401770 Chaters Apricot

401900 Thriller

Anemone hupehensis I-III

18-23

14-28

5-7

Sort

Blomstring i det første året

Pink Saucer

13-15

40

VII-IX

x

Pretty Lady

13-15/23*

40

VIII-X

x*

Andrea Atkinson

13-15/23

90

VIII-X

(x)*/28

Bressingham Glow

13-15/23

80

VIII-X

(x)*/28

Honorine Jobert

13-15/23

100

VIII-X

(x)*/28

Praecox

13-15/23

80

VIII-X

(x)*/28

Prinz Heinrich

13-15/23

80

IX-X

(x)*/28

Serenade

13-15/23

110

VIII-X

(x)*/28

Whirlwind

13-15/23

60

IX-X

(x)*/28

Stauder

4000

Gresskar

Høstanemone

*) Om pottet tidlig

401780 Chaters Scarlet

■ Staudeanemone som blomstrer det første året ■ Lyserosa skållignende blomster fra juli ■ Kompakt, lav plantestruktur, ideell til kultivering i potter

401770 Apricot

28

84

336 SEED

28

84

336 SEED

28

84

336 SEED

28

84

336 SEED

28

84

336 SEED

84

336 SEED

402620 Pink Saucer

NY

336 SEED

Lyserosa

Grønnsaker i potter

■ Meget påfallende, populær staude i bondehager ■ For produksjon av eksklusive, store stauder eller snittblomster ■ Store, doble blomster i sterke farger

Aprikosfarget

401780 Scarlet Rød

401785 Violet Fiolett Hvit

401795 Yellow Lysegul

401800 Mix Blanding

NY

401785 Chaters Violet

Alchemilla mollis

Grønnsaker

401790 White

Marikåpe

1500/4500* IV-VII *) Flere frø pr. beholder

10-15

7-12

7-9

Sort

Blomstring i det første året

13-15/23

40

V-VII

-/x28

Urter

Thriller

Thriller ■ Ferske gule, holdbare blomster ■ For potter og snittblomster ■ Hardfør bunnvegetasjon med sølvgrønt bladverk 401900 Thriller 401790 Chaters White

401795 Chaters Yellow

Gress

Pink Saucer

Chaters

Gul

28

84

336 SEED

402620 Pink Saucer

Se neste side for flere sorter ➜

Frukt

401750 Ariella ® Mix


ANEMONE

222

Sortiment våren 2017

Honorine Jobert

FORTSETTELSE

Pretty Lady ■ Lavtvoksende høstanemoneserie ■ Korte, stabile stilker med stående blomster ■ Ideell for ettårig kultivering i potter og mindre beholdere 402585 Emily

28

84

28

84

Lyserosa

402595 Susan Rosa

■ Rik blomstrende, hvit variant med en god, dekorativ effekt ■ God hardførhet på vinteren og stabilitet ■ Lang blomstringstid 402610 Honorine Jobert

28

84

Hvit

Praecox ■ Karminrosa, bolleformete blomster ■ Sterke, stående stilker ■ Middels tidlig blomstring 402625 Praecox

402600 Andrea Atkinson 28

84

Rosa

Prinz Heinrich ■ Doble, rosafargete blomster med fiolett-rosa underoverflate ■ Middels til sen blomstring, ideell for høstsalg ■ Meget stabil ■ Blomster er meget dekorative 402630 Prinz Heinrich

28

84

Rosa

Serenade 402610 Honorine Jobert

402585 Pretty Lady Emily

■ Halvveis doble, mørkerosa blomster ■ Kraftig variant med sterk vekst og god hardførhet på vinteren ■ Blomstene står synlig over bladverket ■ Meget god blomstring 402640 Serenade

28

84

Rosa

Whirlwind ■ Rene hvite, doble blomster med noe skjeve blomsterblader ■ Kompakt vekst, ideell for kultivering i beholder 402650 Whirlwind Hvit

402595 Pretty Lady Susan

28

402625 Praecox

Andrea Atkinson ■ Fornemme, hvite blomster ■ Meget kraftig, skadefri voksemåte 402600 Andrea Atkinson

28

84

28

84

Hvit

Bressingham Glow ■ Store, halvveis doble, ferske, rosafargete blomster ■ Kompakte, buskete planter 402605 Bressingham Glow Rosa

402605 Bressingham Glow

402630 Prinz Heinrich


Sortiment våren 2017

Aster alpinus Alpeaster 1500

XII-III/V-VI

15-18

14-20

5-6

Sort

Blomstring i det første året

Beauty

10-13

30

IV-V

Planter for bed & balkong

ASTILBE

223

-

Beauty

402640 Serenade

405450 Blue

Snittblomster

■ Lavtvoksende asters som blomstrer på våren, for fjellhager og plantebunner ■ God for avansert blomstring under glass 336 SEED

Purpurblå

405455 Rose

336 SEED

405800 Astary ® Rose

Rosa

405460 White

336 SEED

Stauder

Gresskar

Hvit

402650 Whirlwind

Angelica gigas Kvann

405805 Astary ® White

Sort

Delft Lace

405450 Beauty Blue

■ De lyserosa blomster danner en attraktiv kontrast til de røde stilker og knopper ■ Bladverket med sølvskjær og påfallende sagtakking pynter planten, også når blomsten mangler ■ Kraftig, robust voksemåte, ideell for tunge planter for beholdere

Blomstring i det første året

Angelique

19-23

120

VII-IX

x28

Angelique ■ Imponerende stor staude med rød farge ■ Påfallende knopper som blir til karminrøde blomsterskjermer ■ Ideell som enkel staude eller i bed med naturnær utforming 402740 Angelique

405460 Beauty White

405850 Delft Lace Lyserosa

Astilbe x arendsii Kinaspir

28

28

SEED

Karminrød 1300

NY

III-V

18-22

14-21

6-8

Sort Astary

Grønnsaker

NY

405455 Beauty Rose

Gress

5-8

Grønnsaker i potter

2000 XI-IV* 10-18 14-18 *) Avkjølingsfase fører til bedre spiringsresultat

Blomstring i det første året ®

10-13

30

VI-VIII

x

Delft Lace

19-23

70

VI-VIII

x28

Key West

19-23

70

VI-VIII

x28

Younique

19-23

60

VI-VIII

x28

Astary ®

336 SEED

Mørkerosa

405805 White 402740 Angelique

Hvit

336 SEED

405850 Delft Lace

Se neste side for flere sorter ➜

Frukt

405800 Rose

Urter

■ Ettårig kultiverbar pottesort ■ Kompakt, buskete voksemåte ■ Programmerbar produksjon for salg i løpet av sesongen for bed- og balkongplanter


ASTILBE

224

Sortiment våren 2017

Athyrium niponicum

FORTSETTELSE

Japansk fjærbregne

Key West

Sort

■ Røde stilker med kontrastrike, rosa blomster ■ I løvsprett sterkt brunfarget bladverk som danner en attraktiv kontrast til den friske blomsterfargen ■ Middelssterk vekst, ideell for større potteplanter og beholdere

Metallicum

405860 Key West

Blomstring i det første året

Metallicum

10-13

30

-

-

■ Hardfør bregne med sølvfargete-grønne bregneblader ■ Kontrastrik, rosafiolett skaft ■ Ideell for sure, fuktige steder i skyggen og til blomsterhåndverket

28

Rosa

405985 Metallicum

104

Sølvfarget / grønt / rosa bladverk

Younique

405910 Younique Lilac

■ Tidlig og enhetlig blomstrende serie for kultivering i beholdere ■ Tettfylte blomsterstilker med et attraktivt utvalg med intense farger ■ Ideell for kultivering i beholdere 405900 Carmine

28

Karminrosa

405910 Lilac

28

Purpur

405915 Pink

28

Rosa

405920 Silver-Pink

28

Lyserosa

405925 White Hvit

28

405915 Younique Pink

405985 Metallicum

Bergenia cordifolia Hjertebergblomst 2000/6000* VIII-X *) Flere frø pr. beholder

18-20

10-21

8-10

Sort

Blomstring i det første året

Angel Kiss

12-14

30

III-IV

-

Winterglut

10-13

40

III-V

-

Angel Kiss

405860 Key West

405920 Younique Silver-Pink

■ De hvite, senere lyserosa blomster danner en attraktiv kontrast til det mørke, om vinteren vinrøde bladverket ■ Kompakt og godt forgreinet plantestruktur ■ Godt egnet for tidlig kultivering under glass ■ Hagestaude som er lett å vedlikeholde, tåler forbigående tørke 409590 Angel Kiss

84

Hvit med rosa skjær

Winterglut ■ Variant med røde blomster og intenst rødfarget vinterbladverk ■ Også passende for blomster ■ Eviggrønn bunnvegetasjon, også for skyggete steder 409605 Winterglut Rød 405900 Younique Carmine

405925 Younique White

336 SEED


Buddleja x hybrida

Calocephalus brownii

Sommerfuglbusk, Buddleja

Cushion bush

Sort

Blomstring i det første året

13-23

80

V-IX

x

Summer Bird

Blomstring i det første året

Silver Bush

10-13

20

VI-VII

-

Silver Bush

■ Dverg-sommerfuglbusk for balkong og terrasse ■ Sfærisk, godt forgreinet plantestruktur ■ Lang blomstringstid med store blomster i lysende farger ■ Ideell for kultivering i potter og beholdere

■ Attraktiv strukturplante med knopper lignende på piggtråd ■ Sølvaktig bladverk, ideell for høstbeplantning ■ Utvalg med godt forgreinet voksemåte ■ Ikke fullstendig hardfør

497180 Blue

413500 Silver Bush

NY NY

128

Sølvfarget bladverk 84

Lilla

497195 White

84

Hvit

Stauder

Gresskar

NY

84

Fiolettblå

497190 Violet

409590 Angel Kiss

Sort

Snittblomster

Summer Bird

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

CALOCEPHALUS

225

413500 Silver Bush

409605 Winterglut

Gress

Forglemmegeisøster Sort

NY

NY

Brunnera macrophylla Blomstring i det første året

Sea Heart

12-14/19

25

V-VI

-/x28

Grønnsaker i potter

Sea Heart ■ Attraktive sølvfargete blader med grønne årer ■ Blomsterskjermer i sterke, middels blå farger fra mars ■ Skadefri, kraftig voksemåte også på solfylte steder 410410 Sea Heart

28

84

Middels blå

Grønnsaker

497190 Summer Bird Violet

410410 Sea Heart

497195 Summer Bird White

497180 Summer Bird Blue

Frukt

Urter

NY


CAMPANULA

226

Sortiment våren 2017

Campanula carpatica Karpatklokke

1500/5000* IX-III**/VI-VII 18-20 14-30 6-8 *) Flere frø pr. beholder **) Sommerblomst / overvintringskultivering

Sort

Blomstring i det første året

Pearl

11-13

20

VI-VIII

x

Pearl ■ Meget kompakt potteserie med ensartet voksemåte ■ Stabile koppformete blomster i sterke farger ■ Sikker, ensartet blomstring i det første året ■ Ideell for kultivering av sommerpotter 413650 Deep Blue

84

413750 Advance Blue

336 SEED

Blå

413660 White

84

336 SEED

413910 Freya

Campanula garganica

Campanula x hybrida

Campanula cochleariifolia

Karpatklokke

Hvit

Sort 1500/5000* *) Flere korn

I-III

18-20

10-14

Campanello

6-8

Sort

Blomstring i det første året

Filligree Purple

11-13

15

VII-VIII

414005 Blue 414015 Red

336 SEED

Karminrød

413660 Pearl White

Campanula cochleariifolia 413800 Filligree Purple

18-20

10-14

6-8

Campanula glomerata

Blomstring i det første året

Sort

Sort Advance Blue

11-13

15

VI-VIII

414005 Campanello Blue

Klaset klokkeblomst x

Blomstring i det første året

Freya

15-19

50

VI-VII

x28

Advance Blue

Freya

■ Sfæriske planter, tykt dekket med små, blå, bjelleformete blomster ■ Ideell for kultivering i potter og mindre beholdere hele året ■ Kultiveringsperiode for ungplanter på sommeren er omtrent 8 uker

■ Mørkeblå blomstergrupper står tett over den kraftige planten ■ Buskete voksemåte med lite dannelse av stengelutløpere ■ Attraktiv perennial i beholder for tidlig sommersalg

413750 Advance Blue

413910 Freya

Blå

84

336 SEED

x

84

Blå

413650 Pearl Deep Blue

1500/5000* I-III *) Flere frø pr. beholder

VI-VIII

Campanello

Blå

Nyreklokke

40

■ Store, bjelleformete blomster dekorerer de hardføre stilkene av denne perennial ■ Langvarig blomstringsperiode ■ Attraktivt utvalg av forskjellige farger

■ Sterkt blå, stjerneformete blomster står over plantene på sommeren ■ Flat, rund, noe overhengende voksemåte ■ Pålitelig blomstring i det første året 84

17-22

x

Filligree Purple

413800 Filligree Purple

Blomstring i det første året

28

Blå 414015 Campanello Red

84


Melkeklokke Sort

■ Meget ensartet og hurtigvoksende pottesort ■ Bjelleformete blomster i sterke blåfarger over flate, sfæriske planter ■ Blomstring i det første året allerede 10-14 uker etter potting ■ Ideell for kultivering i potter med salg om sommeren

Blomstring i det første året

Loddon Anna

17-23

80

VI-IX

x28

Loddon Anna ■ Populær staudeklokke med lyserosa-lilla blomster ■ Attraktiv kantbed- og snittstaude med blomstring fra ultimo juni ■ Sender ut en deilig duft av honning ■ Gjenblomstrer etter styving rett etter blomstring 414080 Loddon Anna

NY

Clockwise Deep Blue

414460 Clockwise Deep Blue

336 SEED

Blå

28

Lyselilla

Planter for bed & balkong

NY

Campanula lactiflora

Sortiment våren 2017

Snittblomster

CAMPANULA

227

414025 Chettle Charm

Stauder

Gresskar

NY

414300 Takion Blue F1

414080 Loddon Anna

414460 Clockwise Deep Blue

Stjerneklokke

Klokke

Sort

Blomstring i det første året

Takion F1

14-19

70

VI-VIII

x28

13-15/19*

40

V-VII

x

28

Hvit med lyseblå kant

VI-VIII

x28

■ Lavtvoksende, putedannende sort med svært lang blomstringstid ■ Tallrike fiolettblå stjerneblomster over mørkegrønt bladverk ■ Danner tette, godt forgreinete puter med god vinterherdighet, ideell for stein- og pottehager

■ Store hvite blomster med lyseblå kant ■ Attraktiv staude til naturnære hager og kantbed ■ Lang blomstringstid, gjenblomstrer etter styving ■ Berikelse av staudesortimentet til beholdere

414405 Blue Waterfall

NY

414305 Takion White F1

28

Fiolettblå

Takion F1

414300 Blue

28

84

336 SEED

28

84

336 SEED

Blå

414305 White

NY Campanula portenschlagiana

Urter

■ Kompakt vekstvariant for kultivering i potter og beholdere ■ Ideell for vinterkultivering og avansert blomstring

Krypklokke

Hvit 1500/5000* I-II**/V-VII 18-21*** 14-30 *) Flere frø pr. beholder **) Sommerblomst / overvintringskultivering ***) Avkjølingsfase fører til bedre spiringsresultat

8-10

Sort Clockwise Deep Blue

Blomstring i det første året

11-13

15

VI-IX

x

414405 Blue Waterfall

Frukt

NY

20

Blue Waterfall

Chettle Charm

414025 Chettle Charm

12-15

Grønnsaker i potter

Chettle Charm

Blomstring i det første året

Blue Waterfall

Grønnsaker

Sort

Gress

Campanula poscharskyana

Campanula persicifolia


CARYOPTERIS

Sortiment våren 2017

228

Caryopteris x clandonensis

Cheilanthes lanosa

Blåskjegg Sort

Hairy lipfern

Blomstring i det første året

Blue Empire

14-19

70

VII-IX

x

Sort

Blomstring i det første året

Cimbra

10-13

30

-

-

Blue Empire

Cimbra

■ Meget store og intenst blå blomster ■ Godt forgreinete planter med sølvfarget bladverk ■ Besøkes ofte av mange bier og sommerfugler ■ Bedre vekstkraft og vinterherdighet enn standardsortene ■ Attraktiv liten busk for beholdere på terrasse og balkong

■ Hardfør bregne, med finnete bregneblader som er noe dekket med hår ■ Tåler solfylte og delvis skyggete steder med nok jordfuktighet ■ Ideell for beplantninger med lett vedlikehold 417150 Cimbra

104

Grønn 418600 Solena ® Double Gold

497205 Blue Empire

NY

84

Blå

NY

417150 Cimbra

Coreopsis grandiflora

418610 Solena ® Compact

Lusfrø

Generative sorter

497205 Blue Empire 1500

Ceratostigma plumbaginoides Blomstring i det første året

20

VIII-X

x

Autumn Blue

Blå

5-6

Solena Double Gold

11-19*

30

V-IX

x

Solena ® Compact

10-12

25

V-IX

x

12-14/19-23*

40

VI-IX

x

10-17*

20

VI-IX

x

Early Sunrise Presto *) 1-3 planter/potte

Vegetative sorter

■ Skinnende, mørkegrønt bladverk med rødbrun høstfarge ■ Middels blå blomster, interessant for høstplanter 416950 Autumn Blue

14-21

Blomstring i det første året ®

Sort 11-13

15-18

Sort

Blyrot Autumn Blue

I-III

128

336 SEED

28

■ Store, halvdoble blomster i sterk gul farge ■ Flat, sfærisk og meget kompakt plantestruktur ■ Ideell for kultivering i potte og salg i løpet av sesongen for bed- og balkongplanter 128

Solena ® Compact ■ Ballformete, store, lysende gullgule blomster ■ Meget kompakt voksemåte ■ Tidlig og langvarig blomstringsperiode, ideell for salg som bed- og balkongplante

416950 Autumn Blue

84

Presto

Gullgul

Gullgul

28

Gul

■ Meget store, gullgule, tette blomster ■ Rundt, godt forgreinet voksemåte ■ Tidlig, ensartet blomstring ■ Ideell for sterke potteplanter og kompakte beholderplanter

418610 Solena ® Compact

■ Halvveis doble, gullgule blomster som allerede kommer opp det samme året om kultivert tidlig ■ Sterke planter, ideell for kultivering i beholder ■ Rik og langvarig blomstring 418630 Early Sunrise

Solena ® Double Gold

418600 Solena ® Double Gold

Early Sunrise

128

418635 Presto Gul

84

336 SEED


Sortiment våren 2017

Coreopsis verticillata Threadleaf coreopsis Sort 13-23*

40

V-VIII

x

Chorasan

12-19*

40

V-VIII

x

Limerock

12-19*

40

VI-IX

x

Fruit Punch

12-19*

40

VI-IX

x

Imperial Sun

13-23*

40

V-VIII

x

Moonbeam

13-23*

40

VI-VIII

x28

Pumpkin Pie

12-19*

30

VI-IX

x

Zagreb

12-19*

30

VII-IX

x

Snittblomster

Blomstring i det første året

Bengal Tiger

*) 1-3 planter/potte

Bengal Tiger

418715 Bengal Tiger

28

418735 Chorasan Creme Bicolor

Gresskar

■ Gullgule blomster med et kontrastrikt, dyprødt midtpunkt ■ Flat, sfærisk og ensartet plantestruktur ■ Meget hardfør sort som er motstandsdyktig mot meldugg ■ Ideell for kultivering i beholdere

418630 Early Sunrise

Planter for bed & balkong

COREOPSIS

229

128

Gul med rødt øye

■ Riktblomstrende, sommerlig potteplante med attraktive blomster i to farger ■ Planter med god forgreining og korte, stabile stilker ■ Ideell for kultivering i beholdere på friland ■ Bare delvis hardfør

418635 Presto

Coreopsis lanceolata

418735 Creme Bicolor

Stauder

Chorasan

418740 Chorasan Yellow Bicolor

128

418740 Yellow Bicolor

Gress

Kremhvit med vinrødt midtpunkt

Lanceleaf coreopsis

128

Gul med mørkerødt midtpunkt I-III

15-18

14-21

5-6

Sort

Blomstring i det første året

Sunfire

12-19*

40

VI-IX

x

*) 1-3 planter/potte

Sunfire ■ Enkle, gullgule blomster med rødt i midten ■ Kompakt, sfærisk plantestruktur ■ Blomstrer lenge, ideell for bed og balkonger

Limerock Grønnsaker i potter

1500

■ Attraktiv perennial som blomstrer i det første året med kultivering; supplerer utvalget av planter i bed ■ Tykke blomster i sterke farger over fjæraktig bladverk ■ Begrenset hardførhet 418810 Passion Ⓢ

128

418645 Sunfire

28

84

336 SEED

418815 Ruby Ⓢ Fløyelsrød

128

418810 Limerock Passion Ⓢ

Urter

Gul med rød ring

Grønnsaker

Sterkt rosa

418645 Sunfire

418715 Bengal Tiger

Se neste side for flere sorter ➜

Frukt

418815 Limerock Ruby Ⓢ


COREOPSIS

230

Sortiment våren 2017

FORTSETTELSE

Fruit Punch ■ Store, vinrøde blomster med påfallende, hvite kanter ■ Kraftig voksemåte, ideell for ettårig beholderkultivering ■ Begrenset hardførhet 418750 Fruit Punch

128

Hvit med rødt midtpunkt

Imperial Sun

418750 Fruit Punch

418850 Zagreb

■ Gullgule blomster med påfallende røde pollenbærere ■ Rik og lang blomstringstid ■ Mørkegrønt bladverk som er motstandsdyktig mot meldugg ■ Meget god hardførhet 418760 Imperial Sun

Cyrtomium fortunei Holly fern Sort

Blomstring i det første året

Clivicola

10-13

25

-

-

Clivicola

128

Gullgul

■ Overhengende, grovt finnete bregneblader med brede, skinnende bladplater ■ Påfallende frisk grønn, selv på vinteren; ideell for høstbeplantning ■ God hardførhet, få krav til jorden

Moonbeam ■ Svovelgule, stjerneformete, løst plasserte blomster ■ Kontrastrikt, mørkegrønt bladverk ■ Kjente, hardføre sorter for kantbed og bed med naturnær utforming 418817 Moonbeam

NY

428600 Clivicola

104

Grønn 418760 Imperial Sun

NY

28

Svovelgul

Pumpkin Pie ■ Flat, rundt voksende Coreopsis med sterke oransje blomster for årlig sommerkultivering ■ Tidlig blomstring, ideell for salg tidlig på sommeren ■ Begrenset hardførhet 418820 Pumpkin Pie

128

Oransje med rødt midtpunkt

Zagreb

418817 Moonbeam

428600 Clivicola

■ En tykk skjerm med gullgule, stjerneformete blomster som dekker plantene ■ Tett plantestruktur med mange skudd og mørkegrønt bladverk ■ Meget attraktiv perennial i beholder 418850 Zagreb

28

128

Gullgul

430740 Jewel Desert Peridot

418820 Pumpkin Pie

430735 Jewel Desert Moon

430745 Jewel Desert Rose


Sortiment våren 2017

Delosperma x hybrida Trailing ice plant Sort

Blomstring i det første året

Jewel of Desert

10-12/15*

10

V-VIII

x

*) 3 planter/potte

Planter for bed & balkong

DELPHINIUM

231

Jewel of Desert

128

Karminrød

430735 Moonstone

128 128

Lysegul med hvitt midtpunkt

430745 Rosequartz

128

Rosa med lyst midtpunkt

430750 Ruby

128

Rød med kremhvitt midtpunkt

430755 Topaz Oransje med hvitt midtpunkt

Delphinium x cultorum Ridderspore

Hvit

430740 Peridot

431005 Jupiter ® Pink F1

430750 Jewel of Desert Ruby

128

1500 I-III*/VI-VII *) Ettårig blomstrende

21-27

14-21

Gresskar

430730 Garnet

Snittblomster

■ Bunnvegetasjon og alpin staude i meget sterke blomsterfarger ■ Tåler sol og tørke ■ God hardførhet ■ Kompakt, meget godt forgreinet voksemåte ■ Ideell for kultivering i potter

6-7

Sort

Blomstring i det første året

Jupiter ® F1 Magic Fountains

13-19

80

VI-VIII

x

12-14/23*

75

VI-VIII

x

*) 3 planter/beholder

■ Fremragende, sterke blomster med hvit bie ■ Sterke, stabile stilker, topper fulle av blomster ■ Ideell for ettårig beholderkultivering 431000 Blue

84

336 SEED

84

336 SEED

84

336 SEED

84

336 SEED

84

336 SEED

Stauder

Jupiter ® F1

431010 Jupiter ® Purple F1

431005 Pink

Gress

Bittersøt blå Rosa

431010 Purple Mørkepurpur

431015 Sky Blue

Hvit

431025 Mix

SEED

Blanding

Se neste side for flere sorter ➜

431015 Jupiter ® Sky Blue F1

430755 Jewel of Desert Topaz

431000 Jupiter ® Blue F1

431020 Jupiter ® White F1

Frukt

Urter

430730 Jewel of Desert Garnet

Grønnsaker

431020 White

Grønnsaker i potter

Lyseblå


DELPHINIUM

232

Sortiment våren 2017

FORTSETTELSE

Magic Fountains ■ Pålitelig serie med store topper fulle av blomster ■ Om tidlig kultivert, pålitelig blomstring allerede i det første året ■ Ideell for kultivering i beholdere og beplantning av bed 431195 Cherry Blossom

NY

84

SEED

Lyserosa

431200 Dark Blue / Dark Bee

28

84

336 SEED

28

84

336 SEED

Mørkeblå med mørk bie

431205 Dark Blue / White Bee Mørkeblå med hvit bie

431208 Lavender

NY

84

431205 Magic Fountains Dark Blue / White Bee

NY

SEED

Lavendelblå

431210 Lilac Pink / White Bee

28

84

336 SEED

28

84

336 SEED

28

84

336 SEED

28

84

336 SEED

431220 Magic Fountains Sky Blue / White Bee

Lillarosa med hvit bie

431215 Pure White Ren hvit

431220 Sky Blue / White Bee Himmelblå med hvit bie

431225 White / Dark Bee Hvit med mørkt øye

431230 Mix

SEED

Blanding

431208 Magic Fountains Lavender

NY

431225 Magic Fountains White / Dark Bee

Delphinium grandiflorum Ridderspore med store blomster 1500/5000* *) Flerkornsfrø

I-IV

18-22

10-14

6-7

Sort

Blomstring i det første året

Blauer Spiegel

12-19*

50

VI-VIII

x

Summer Nights

10-19*

25

V-VI

x

*) 1-3 planter/beholder

Blauer Spiegel

431195 Magic Fountains Cherry Blossom

431210 Magic Fountains Lilac Pink / White Bee

■ Blomster er uten sporer i en påfallende, sterk ultramarineblå ■ Ensartet voksemåte og tidlig blomstring, for beholdere, bed og for snitting 431300 Blauer Spiegel

336 SEED

Marineblå

Summer Nights ■ Pottesort med meget kompakt voksemåte og god forgreining, blomstrer det første året ■ Tidlig, sterkt blå blomster 431350 Summer Nights Mørkeblå

431200 Magic Fountains Dark Blue / Dark Bee

431215 Magic Fountains Pure White

336 SEED


Sortiment våren 2017

Dianthus deltoides Engnellik

1500/5000* III-VII** 16-20 *) Flerkornsfrø **) Blomstrer påfølgende år

7-14

4-5

Sort

Planter for bed & balkong

DIANTHUS

233

Blomstring i det første året

Confetti

10-13

15

VI-VII

-

438770 Barbarini ® Purple Picotee F1

431300 Blauer Spiegel

■ Intenst sterke blomsterputer ■ Meget ensartete, kompakte planter med mørkt bladverk ■ Ideell for salg av forhåndskultiverte blomstringsplanter 440550 Carmine

Snittblomster

Confetti

336 SEED

Karminrosa 336 SEED

Dyprød

440560 White

336 SEED

Stauder

Hvit

Gresskar

440555 Deep Red

438775 Barbarini ® Red F1

431350 Summer Nights

Dianthus barbatus Gress

Busknellik

1500* I-V/VIII *) F1-sorter: 1300 korn

16-20

7-14

4-5

Sort Barbarini F1

10-12/19*

20

V-IX

x

440550 Confetti Carmine

*) 2-3 planter/beholder

Pottevarianter Barbarini ® F1

438760 Purple

438780 Barbarini ® Red Picotee F1

Grønnsaker

■ Potte- og beholderserie med blomster i det første året uten vernalisering ■ Ensartet, kompakt vekst i alle farger ■ Korte, sterke stilker ■ Ideell for suksessivt salg med start i mai

Grønnsaker i potter

Blomstring i det første året ®

336 SEED

Lilla

438770 Purple Picotee

336 SEED

438775 Red

336 SEED

440555 Confetti Deep Red

Rød

438780 Red Picotee

336 SEED

Urter

Purpur med hvit kant

Rød med hvit kant

438800 Formula Mix

336 SEED

438760 Barbarini ® Purple F1

440560 Confetti White

Frukt

Blanding


DICENTRA

Sortiment våren 2017

234

Dicentra eximia

Digitalis x hybrida

Løytnantshjerte

Revebjelle

Sort

Blomstring i det første året

Amore Rose

12-14

30

V-IX

(x)

Burning Hearts

12-14

30

V-VI

x28

■ Staude med mange blomster, kompakt voksemåte og rund plantestruktur ■ Tallrike rosa blomster ■ Trekker ikke tilbake sitt sølvgrønne bladverk på sommeren ■ Ideell til kultivering i potter og beholdere

NY

Blomstring i det første året

Illumination

15-19

100

VI-VIII

x

Illumination

Amore Rose

440740 Amore Rose

Sort

■ Tettfylte blomsterknopper i spesielle farger ■ En førsteklasses berikelse til vekst av perennialutvalget i beholder ■ Blomstrer det samme året om pottet tidlig 440900 Apricot 440905 Cherry Brandy

84

Rosa

84

28

84

28

84

28

84

Purpurrød

440907 Flame

NY

28

Aprikosfarget oransje 440907 Illumination Flame

Aprikosfarget / karminrosa

440910 Rose

Digitalis x mertonensis Revebjelle

Aprikosfarget / rosa 1300 XI-II*/VI-VII *) Ettårig blomstrende

18-21

10-14

4-6

Sort

Blomstring i det første året

Summer King

19-23

80

VI-VII

x28

Summer King ■ Store, rosa, bjelleformete blomster ■ Sterke planter med solide stilker og hvitspettet, hårete bladverk ■ God for produksjon av planter i beholdere 440930 Summer King Rosa

440740 Amore Rose

Burning Hearts ■ Meget blomstrende, kompakt perennial med rund plantestruktur ■ Flere, røde blomster ■ Trekker ikke tilbake sitt sølvgrønne bladverk på sommeren ■ Ideell for kultivering i potte og beholder 440750 Burning Hearts

440905 Illumination Cherry Brandy

28

Rød

440930 Summer King

440910 Illumination Rose

440750 Burning Hearts

440900 Illumination Apricot

440965 Castor Rose F1

28

SEED


NY

Digitalis purpurea Revebjelle

Sortiment våren 2017

Dryopteris erythrosora Japanese shield fern Sort

18-21

10-14

Sort 19-23

80

VI-VII

84

SEED

28

SEED

84

SEED

84

SEED

28

SEED

84

SEED

Kremhvit

440955 Lavender

-

-

■ Attraktiv bronsefarge av ferske skudd ■ Bladverket holder seg grønt til vinteren, ideell for blandete høstbeplantninger ■ Hardfør variant for delvis skygge, også for solfylte steder med nok fuktighet

■ Blikkfangende beholderplante som blomstrer det første året ■ Hardføre stilker fulle av sterke, enkle blomster 28

30

x

Castor F1

440950 Cream

10-13

Autumn

Blomstring i det første året

Castor F1

Blomstring i det første året

Autumn

4-6

441120 Autumn

104

Grønn / bronse

Snittblomster

1300 XI-II*/VI-VII *) Ettårig blomstrende

Planter for bed & balkong

DRYOPTERIS

235

440958 Castor Peach F1

Lysefiolett

440958 Peach Aprikosfarget

440965 Rose

28

Gresskar

NY

Rosa

440970 White Hvit

440975 Mix Blanding

Stauder

NY

441120 Autumn

440970 Castor White F1

Dryopteris affinis

Common male fern

Crispa

20

-

-

Sort

Blomstring i det første året

Mexica

10-13

40

-

-

Crispa

Mexica

■ Stort sett vintergrønn bregne med kompakt voksemåte ■ Finnete, mørkegrønne bregneblader ■ Danner stengelutløpere, derfor god markdekke, men uten å gro vilt ■ Tåler solfylte steder ved tilstrekkelig jordfuktighet

■ Traktformete grønne bregneblader ■ For skyggete og delvis skyggete steder med nok fuktighet ■ God hardførhet, sommergrønn

441130 Crispa

441125 Mexica

104

Grønn

104

Grønnsaker

440950 Castor Cream F1

10-13

Grønnsaker i potter

Sort

Blomstring i det første året

Gress

Dryopteris filix-mas

Golden-scaled male fern

440955 Castor Lavender F1

441130 Crispa

441125 Mexica

Frukt

Urter

Grønn


ECHINACEA

Sortiment våren 2017

236

Echinacea x hybrida

Echinacea purpurea

Solhatt

1500 I*/VI-VII 20-24 *) Ettårig blomstrende sorter

10-14

Sort Cheyenne Spirit

13-19*

50

VII- IX

5-6

1500 I*/VI-VII 20-24 *) Ettårig blomstrende sorter

Blomstring i det første året

Sort

x

*) 1-3 planter/potte

Cheyenne Spirit ■ Blanding med et bredt utvalg av lysende, varme blomsterfarger ■ Blomstrer samme sommeren ved tidlig start av kultivering ■ God og sikker forgreining ■ Lavtvoksende, ideell for transport av blomstrende planter i beholdere ■ Begrenset hardførhet 441200 Cheyenne Spirit Blanding

Papallo ® Classic

Purpursolhatt

84

336 SEED

10-14

5-6 Blomstring i det første året

■ Attraktiv serie for kultivering av beholderplanter med blomster i sterkt lysende farger ■ Ensartet voksemåte med meget god basal forgreining ■ Stabile stilker og tett, horisontal blomsterbladkrans ■ Rikt besatt med blomster, lang blomstringstid

®

Papallo Compact

13-19

35

VI-VIII

x

Papallo ® Classic

13-19

50

VI-VIII

x

Papallo ® Power

13-19

60

VI-VIII

x

Papallo ® Semi Double

13-19

40

VI-VIII

x

Avalanche

19-23

60

VI-IX

x28

Cleopatra ®

19-23

50

VI-VIII

x28

NY

441227 Orange-Rose

441226 Orange

84

Oransje

Julia ®

19-23

50

VI-VIII

x28

Purple Emperor

19-23

60

VI-VIII

x28

NY

Rainbow Marcella

19-23

70

VI-VIII

x28

441228 Rose

Skipper

17-19

50

VI-VIII

x28

Rosa

Vintage Wine

17-19

80

VII-VIII

x28

Butterfly Kisses

19-23

40

VI-III

x28

Double Delight ®

19-23

50

VII-VIII

x28

Guava Ice ®

19-23

75

VII-VIII

x28

Hot Papaya ®

19-23

80

VI-VIII

x28

Marmalade ®

19-23

90

VI-VIII

x28

Milkshake ®

19-23

90

VII-VIII

x28

Pinapple Sundae

19-23

70

VII-VIII

x28

Raspberry Truffle ®

19-23

90

VII-VIII

x28

Southern Belle ®

19-23

100

VII-VIII

x28

Feeling

13-19*

40

VII-VIII

x

Prairie Splendor Rose Compact

13-19*

60

VII-VIII

x/x28

Primadonna ®

15-23*

90

VII-VIII

-/x28

84

Oransje med rosa midtpunkt

441230 White

28

84 84

Kremhvit

*) 1-3 planter/beholder

Vegetative sorter Papallo ® Compact ■ Serie med kompakt voksemåte, for kultivering av blomstrende beholdere ■ Meget god basal forgreining ■ Faste, korte stilker ■ Godt dekket med blomster, lang blomstringstid ■ Blomstrer i det første året ved tidlig start av kultivering 441211 Pink

441230 Papallo ® Classic White

28

Dyprosa

441214 Rose

NY

84

Mørkerosa

441216 White

28

84

Kremhvit 441228 Papallo ® Classic Rose

441200 Cheyenne Spirit

NY

441211 Papallo ® Compact Pink

441216 Papallo ® Compact White

441226 Papallo ® Classic Orange


Sortiment våren 2017

Snittblomster

NY

Planter for bed & balkong

ECHINACEA

237

441227 Papallo ® Classic Orange-Rose

Avalanche

■ Kraftig voksende plante for kultivering av tunge beholderplanter ■ Store, lysende blomster med horisontal stilling av blomsterblader ■ God stabilitet og forgreining 441234 Coral

■ Rene hvite blomster med horisontale blomsterblader ■ Meget stabile stilker ■ Meget lang blomstringsperiode 441250 Avalanche

Gresskar

Papallo ® Power

28

Ren hvit

84

Korallrød

441244 Pink

28

84

28

84

Rosa, fylt

441248 White Hvit, fylt

441260 Cleopatra ®

441260 Cleopatra ® 28

Gress

Lysegul

Julia ® ■ Store, enkle blomster som skinner i dyp oransje ■ Godt forgreinet voksemåte ■ Tidlig og langvarig blomstring 441270 Julia ®

Grønnsaker i potter

■ Kompakt voksende serie med halvveis fylte blomster ■ Tidlig og kontinuerlig blomstring ■ Ensartet, godt forgreinet voksemåte ■ Ideell for salg av blomstrende beholderplanter

■ De friskt gule blomstene er tett dekket med horisontale blomsterblader ■ Godt forgreinet plantestruktur, også ideell for mindre beholdere

28

Oransje

Purple Emperor ■ Meget store blomster i påfallende magenta ■ Enkle blomster med en tett krans av brede blomsterblader ■ Kraftig, godt forgreinet voksemåte og stabile stilker ■ Mørkegrønt bladverk ■ Ideell for salg av beholderplanter av høy kvalitet 441325 Purple Emperor

441270 Julia ®

28

Se neste side for flere sorter ➜

Urter

Fiolettrosa

441244 Papallo ® Semi Double Pink

Grønnsaker

Papallo ® Semi Double

Stauder

Cleopatra ®

441325 Purple Emperor

Frukt

NY

441250 Avalanche

441248 Papallo ® Semi Double White


ECHINACEA

238

Sortiment våren 2017

FORTSETTELSE

Vegetative sorter Rainbow Marcella

28

Okergul med rosa midtpunkt

28

Oransje

NY

28

Gul

Vintage Wine ■ Førsteklasses variant med intenst purpurrosa blomster ■ Noe stående, tettfylt sirkel med blomsterblader ■ Kompakt plantestruktur og sterke, korte stilker ■ Ideell for kultivering i beholdere 441350 Vintage Wine

■ Mørkerosa, doble blomster med en horisontal ring med blomsterblader ■ Smalt bladverk og flere skudd ■ Meget tidlig, rik blomstring fra slutten av juni til frost

28

Purpurrosa

441455 Southern Belle ®

■ Store og tette blomster ■ Hele blomsten stråler i en sterk oransjerød farge ■ Fremragende blomsterfarge for et staudesortiment av høy kvalitet 28

Marmalade ® ■ Doble, oransje blomster med høy glans ■ Kraftig vekst 441405 Marmalade ®

28

Oransje

Milkshake ® ■ Det store, gullgule midtpunktet i de doble, hvite blomstene er et blikkfang ■ Kraftig vekst, langstilket og stabil ■ Lang blomstringsperiode ■ Ideell for enkle beholdere og for snitting 441425 Milkshake ®

441331 Rainbow Marcella

28

Hvit

Pinapple Sundae ■ Spesialitet med gullgule, doble blomster ■ Attraktivt supplement til solhattsortimentet

■ Sort med meget kompakt voksemåte ■ Pompongaktige, tett fylte, rosa blomster ■ Riktblomstrende allerede det første året ■ Ideell for kultivering av blomstrende potteplanter

441435 Pinapple Sundae

28

Gullgul

Raspberry Truffle ® 28

Rosa

Double Delight ® ■ En spesialitet med doble blomster for et førsteklasses sortiment av stauder ■ Meget ensartet voksemåte og blomstring ■ Stabile, korte stilker ■ Ideell for beholdere av høy kvalitet 441360 Pink Double Delight ®

■ I begynnelsen av juli åpner de doble blomstene i en korallrød farge ■ Blomstens midtpunkt forblir mørkt til blomsten er fullstendig åpen ■ De ytre blomsterbladene er nesten horisontale ■ De mørke stilkene skiller seg ut selv før blomstring 441445 Raspberry Truffle ®

441342 Skipper Orange

NY

28

Korallrød

28

Rosa

441365 White Double Delight ®

28

Rosa

Hot Papaya ®

Butterfly Kisses

441355 Butterfly Kisses

28

Korallrød

Oransjerød

■ Enkle blomster med tett blomsterbladkrans ■ Kompakt plantestruktur med god forgreining og høy stabilitet ■ Ideell for salg av beholdere med blomstrende planter

441348 Yellow

■ Variant med korallrøde, doble blomster på spesielt sterke stilker ■ Hardfør og meget skadefri voksemåte

441395 Hot Papaya ®

Skipper

441342 Orange

Southern Belle ®

441385 Guava Ice ®

■ Påfallende, rosa blomsterblader med okergule topper ■ Store, enkle blomster ■ Godt forgreinet og stabil ■ Tofarget spesialitet for et sortiment med kraftige beholderplanter av høy kvalitet 441331 Rainbow Marcella

Guava Ice ®

28

Hvit

441348 Skipper Yellow


Snittblomster

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

ECHINACEA

239

441385 Guava Ice ®

441435 Pinapple Sundae

441355 Butterfly Kisses

441395 Hot Papaya ®

441445 Raspberry Truffle ®

441360 Pink Double Delight ®

441405 Marmalade ®

441455 Southern Belle ®

441365 White Double Delight ®

441425 Milkshake ®

Frukt

Urter

Se neste side for flere sorter ➜

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

Stauder

Gresskar

441350 Vintage Wine


ECHINACEA

240

Sortiment våren 2017

Erodium variabile

FORTSETTELSE

Tranehals

Generative sorter

Sort

Se side 236 for Echinacea Cheyenne Spirit

NY

84

336 SEED

84

336 SEED

Rosa

441495 White

10

VI-VII

x

■ Lavtvoksende staude for fjellhager og potter med mange små blomster ■ Godt egnet til driving

■ Lavtvoksende solhatt for kultivering i potter og beholdere ■ God basal forgreining ■ Tidlig og langvarig blomstring i det første året

NY

10-12

Bishop

Feeling

441490 Pink

Blomstring i det første året

Bishop

Hvit

NY

441700 Rose

128

Rosa

441705 White

128

Hvit 441500 Prairie Splendor Rose Compact

Primadonna ® ■ Store blomster med hardføre blomsterblader, blomster kan tørkes ■ Holdbare snittblomster med stabile stilker 441510 Deep Rose

28

84

336 SEED

84

336 SEED

Mørkerosa

441515 White Hvit

441700 Bishop Rose

441490 Feeling Pink

NY

441705 Bishop White

Euonymus fortunei Klatrebeinved Sort

Blomstring i det første året

Euonymus fortunei

10-13

25

-

-

Euonymus fortunei

441510 Primadonna ® Deep Rose

■ Liten, eviggrønn busk ■ Hardfør og enkel kultivering ■ Ideell for høstplanter i boller 441950 Alba

51

Grønn med hvit kant 441495 Feeling White

441955 Aureum

Prairie Splendor Rose Compact

441960 Bicolor Magic 441965 Emerald Gaiety

84

51

84

51

84

Hvit / grønn mangefarget

441970 Emerald Gold Gul / grønn mangefarget

441975 Gold Queen

51

Gul / grønn mangefarget

441980 Kathy Mørkerosa

51

Grønn / gul mangefarget

■ Lavtvoksende variant for effektiv kultivering av kompakte planter ■ Enkle, rosa blomster med mørkt midtpunkt på sterke stilker ■ Tidlig, ensartet blomstring i det første året 441500 Prairie Splendor Rose Compact

51

Grønn med gul kant

51

Grønn / hvit kant

336 SEED

441985 Mini Magic 441515 Primadonna ® White

Grønn

51


Eupatorium rugosum

Euphorbia x martinii

Hjortetrøst

Vortemelk

Sort

Blomstring i det første året

19-23

80

VII-IX

x28

Chocolate

Blomstring i det første året

Ascot Rainbow

11-13

25

VI-VII

-

Tiny Tim

11-13

20

VI-VII

-

Ascot Rainbow

■ Stor staude med rene hvite blomster som står i kontrast til det sjokoladebrune bladverket ■ Interessant til markedsføring og hagebruk pga. høstblomstring fra juli til september 442000 Chocolate

NY

Sort

■ Det tofargete bladverket endres til rødt når temperaturene er kjølige ■ Flat, rund voksemåte med god forgreining ■ Attraktiv staude for høstutvalget

28

Hvit, med mørkt bladverk

442110 Ascot Rainbow

84

Gulgrønn / tofarget bladverk

Snittblomster

Chocolate

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

EUPHORBIA

241

441975 Gold Queen

NY

Tiny Tim

442115 Tiny Tim

Gresskar

■ Rund, meget kompakt voksemåte ■ Små, grønne blader ■ Sitrongule dekkblader ■ God toleranse mot varme og god hardførhet 84

Stauder

Grønn med rødt midpunkt / grønne blader

441980 Kathy

442000 Chocolate

Euphorbia amygdaloides Sort

Gress

Vortemelk

Blomstring i det første året

Purpurea

11-13

30

VI-VII

-

Purpurea 441955 Aureum

Grønnsaker i potter

441950 Alba

■ Staude med fargerikt bladverk for høstbeplantninger i fjellhager og blomsterbunner ■ Lysegule blomster bygger en kontrast til det mørke bladverket 442050 Purpurea

84

441970 Emerald Gold

441985 Mini Magic

442110 Ascot Rainbow

Urter

441965 Emerald Gaiety

442050 Purpurea

442115 Tiny Tim

Frukt

441960 Bicolor Magic

Grønnsaker

Grønn-rød


GAILLARDIA

242

Sortiment våren 2017

NY

Gaillardia x grandiflora Dekkblomst 1500

I-IV

20-22

7-14

6-7

Sort

Blomstring i det første året

Fanfare

13-15/19*

30

V-IX

x

Arizona

12-15/19*

35

VI-IX

x

*) 3 planter/beholder

Fanfare ■ En tett ring med traktlignende blomster omgir blomstenes mørkerøde midtpunkt ■ Hurtig og ensartet kultivering ■ Attraktiv beholderstaude for salg med oppstart i mai 443905 Blaze

443950 Arizona Apricot

444125 Gambit ® Pink

443960 Arizona Sun

444130 Gambit ® Rose

84

Kobberoransje

443900 Fanfare

84

Gul med rød ring

443905 Fanfare Blaze

443955 Arizona Red Shades

Gaura lindheimeri Gaura

1300

I-IV

18-20

7-10

5-6

Sort

Blomstring i det første året

Gambit

®

Gambit ® Compact Sparkle White

11-14

40

V-IX

x

10-13

25

V-IX

x

12-14/19*

50

V-IX

x

*) 3 planter/beholder

Gambit ®

443900 Fanfare

Arizona ■ Store, lysende blomster, ensartet blomstring det første året ■ Langvarig blomstringstid ■ Meget kompakte, stabile planter med god forgreining ■ Attraktiv sommerkultivering for potter og beholdere 443950 Apricot

84

336 SEED

28

84

336 SEED

28

84

336 SEED

Aprikosfarget

443955 Red Shades

■ Serie med middels sterk voksemåte, ideell for større potter og beholderproduksjon på sommeren ■ Sterke blomster med røde knopper rike i kontrast ■ Plante som er lett å vedlikeholde, med iherdig, lang blomstring, ideell for bed og balkong 444125 Pink

NY

444132 Gambit ® Rose Bicolor FORBEDRET

128

Lyserosa

444130 Rose

51

128

Mørkerosa

444132 Rose Bicolor

128

444135 Gambit ® White

Hvit med rosa kant

444135 White

128

FORBEDRET Hvit

Røde farger

443960 Sun Gul med rødt midtpunkt

444105 Gambit ® Comp. White


Sortiment våren 2017

NY

Geranium x hybridum Storkenebb

128

FORBEDRET Lyserosa 444105 White

128

Hvit

Blomstring i det første året

Azure Rush

13-15

25

VI-IX

x

Orkney Cherry

13-15

25

VI-IX

x

Pink Penny

13-19

25

VI-IX

x

Rozanne

13-19

30

V-IX

x

Azure Rush ■ Middelsblå blomster med lyst midtpunkt gjennom hele sommeren ■ Vokser mer kompakt og klatrer mindre enn Rozanne ■ Attraktiv staude for beholdere og bed på solfylte og halvskyggete plasser

FORBEDRET 444550 Azure Rush Middelsblå NY

28

Snittblomster

444100 Pink

Sort

444550 Azure Rush

84

Gresskar

■ Serie med kompakt voksemåte, ideell for kultivering i mindre potter ■ Store blomster på korte, stabile stilker ■ Plante som er lett å vedlikeholde, med iherdig blomstring ■ Ideell for beplantninger i boller og balkongkasser

Orkney Cherry

444580 Orkney Cherry

28

Stauder

■ Sort med mørkt bladverk og sterkt rosa blomster ■ Lang blomstringstid fra tidlig sommer til utpå høsten ■ God hardførhet, eviggrønn på milde steder ■ Flat, sfærisk og ensartet plantestruktur 84

Rosa

Pink Penny

■ Tallrike hvite blomster svever som lysende stjerner over mørkegrønt bladverk ■ Har fått tildelt Fleuroselect-gullmedaljen for spesielt rike og tidlige blomster ■ Blomstrer uavbrutt til frosten kommer ved tidlig start av kultivering ■ Ideell for kultivering i beholdere og beplantning av bed 444150 Sparkle White Hvit

84

SEED

■ Koppformete, fiolettrosa blomster med kontrastrik nervatur ■ Middelssterk vekst med mørkegrønt bladverk ■ Lang blomstringstid over hele sommeren ■ Ideell for beholdere og som bunnvegetasjon 444585 Pink Penny

28

Gress

Sparkle White

444580 Orkney Cherry

84

Fiolettrosa

Grønnsaker i potter

444100 Gambit ® Compact Pink

Rozanne ■ Langvarig blomstring med himmelblå blomster som starter i mai ■ Flat, spredende, hardfør voksemåte ■ Også passende for planting i beholdere og kasser 444600 Rozanne

28

444585 Pink Penny

84

444150 Sparkle White

444600 Rozanne

Frukt

Urter

Himmelblå

Grønnsaker

Gambit ® Compact

Planter for bed & balkong

GERANIUM

243


GERANIUM

244

Sortiment våren 2017

NY

Geranium sanguineum Bloody cranesbill 2000/5000* *) Flerkornsfrø

VI-VIII

18-20

10-14

4-6

Sort

Blomstring i det første året

Vision

12-14

20

VI-IX

-

Vision ■ Robust, jorddekkende bunnvegetasjon for sol og halvskygge for allsidig bruk ■ Blomster i lysende farger glitrer over tett bladverk ■ Lysende, rødfarget bladverk på høsten ■ Ideell i fjellhager eller foran busker og trær 444650 Rosa

444895 Koi

444870 Feuerball (Mrs. Bradshaw)

444900 Orange Queen

444875 Goldball (Lady Stratheden)

SEED

Rosa

444655 Violett

SEED

Fiolett

444650 Vision Rosa

444655 Vision Violett

Geum x chiloense

Geum coccineum

Gypsophila paniculata

Geum quellyon

Nellikrød

Brudeslør Sort

1500 VI-VIII* *) Blomstrer påfølgende år

18-20

14-21

Sort

4-5

1500/5000* *) Flerkornsfrø

Blomstring i det første året

Sort

VI-VIII

18-22

21-28

Blomstring i det første året

Koi

9-12

20

V-VII

x

Feuerball (Mrs. Bradshaw)

12-15/19*

50

V-VII

-

Orange Queen

10-15

35

V-VII

x

Goldball (Lady Stratheden)

12-15/19*

50

V-VII

-

*) 3 planter/beholder

Koi

Feuerball (Mrs. Bradshaw)

■ Sort med oransje blomster på korte stilker, spesielt passende for mindre potter ■ Meget tidlig blomstring ■ Ideell for et stort antall planter per enhetsområde

■ Ildrød, halvveis doble blomster på forgreinete stilker ■ Hardfør voksemåte, tolererer tørke midlertidig 444870 Feuerball

444895 Koi

NY

84

336 SEED

28

84

Blomstring i det første året

Festival Star

5-6

13-19

445155 Festival Star Hvit

336 SEED

Ildrød

■ Strålende, gyldengul motpart til Feuerball

444900 Orange Queen

28

84

444875 Goldball

28

84

x

■ Flerårig blomstrende brudeslør for kultivering i potter og beholdere ■ Tallrike stående skudd med hvite blomster ■ Kontinuerlig blomstring, lett å vedlikeholde, ideell som kraftig enkel plante

Goldball (Lady Stratheden)

■ Perennial for potte og beholder med oransje, bolleformete blomster ■ Passende for en overvintrende kultivering eller en årlig kultivering med en tidlig start

V-IX

Festival Star

Oransje

Orange Queen

40

336 SEED

Gyldengul

336 SEED

Oransje

445155 Festival Star

84


Heliopsis helianthoides

Hedera helix

Rusoløye

Sort

Sort

Blomstring i det første året

Hedera helix

9-13

40

-

Blomstring i det første året

Loraine Sunshine

-

15-19

70

VI-VIII

x28

Hedera helix

Loraine Sunshine

■ Attraktiv strukturplante og god partner for kombinasjonsbeplantninger på våren, sommeren og høsten ■ De mange forskjellige bladformene og -fargene gjør Hedera til en mangfoldig plante

■ Gullgul, oppreist stående kurvblomster ■ Attraktiv kontrast av mørkegrønn nervatur på kremgult bladverk ■ Ideell for større beholdere og bed på solfylte plasser

445395 Ester

447900 Loraine Sunshine

51

NY

Grønn med hvite flekker

445400 Eva

51

28

Gul

445425 Miniwhite Wonder

Grønn / hvit kant

445403 Glacier

NY

51

Mintgrønn med lyse flekker

445410 Golden Child

Gresskar

51

Grønn / hvit kant

445415 Green Wonder

51

Grønn

445420 Kolibri

Planter for bed & balkong

Hedera helix

Sortiment våren 2017

Snittblomster

HEMEROCALLIS

245

51

Grønn / kremgule flekker

445425 Miniwhite Wonder

51

Mørkegrønn med hvit kant

Stauder

51

Mørkegrønn 51

Grønn 445440 Pittsburgh

447900 Loraine Sunshine

Helianthus decapetalus

Hemerocallis x hybrida

Staudesolsikke Sort Limero ®

445395 Ester

Daglilje Blomstring i det første året

19-23

70

VI-VII

Sort

Blomstring i det første året

Mini Stella

-

19-23

40

VI-VIII

Limero ®

Mini Stella

■ Friske, gule, halvveis doble blomster ■ Godt forgreinet voksemåte, stabile stilker ■ Ideell for kultivering i beholdere

■ Permanent lavtvoksende variant med gule blomster ■ Stabil blomstring i løpet av hele sommeren

x28

445400 Eva

447300 Limero ®

445410 Golden Child

445415 Green Wonder

445420 Kolibri

448800 Mini Stella Gul

28

445435 Natasha

447300 Limero ®

448800 Mini Stella

Frukt

Urter

445403 Glacier

28

Grønnsaker

Gul

Gress

445440 Pittsburgh

Grønnsaker i potter

445435 Natasha


HEUCHERA

246

Sortiment våren 2017

Heuchera americana

Heuchera x hybrida

Alumroot

Alumroot Sort

1500/5000* I-III/VI-VII *) Flerkornsfrø

18-20

14-21

7-10

Sort

Blomstring i det første året

Dale’s Strain

11-15

60

VI-VIII

-

Melting Fire

11-15

40

VI-VIII

-

Palace Purple

11-15

60

VI-IX

-

Dale’s Strain ■ Sølvaktig/rødt/grønt året bladverk ■ Interessant dekorativ perennial for salg på høsten 448900 Dale’s Strain

448910 Melting Fire

336 SEED

Sølvaktig / rød / grønn

Melting Fire ■ Intenst, rødbrunt bladverk med bølgeformet kant ■ Flat, sfærisk og kompakt plantestruktur 448910 Melting Fire

84

40

VI-VIII

Autumn Leaves

11-15

40

V-VI

-

Bella Notte

11-15

40

V-VI

x

Berry Smoothie

11-15

50

V-VI

-

Black Beauty Ⓢ

11-15

60

V-VI

-

Blondie

11-13

25

V-X

x

Blondie in Lime

11-13

25

V-X

x

Cherry Cola

12-15

30

V-VIII

x

Cinnabar Silver Ⓢ

11-15

45

V-VII

-

Electra

11-15

35

VI-VI

-

Fire Chief

11-15

40

V-VI

x

448915 Palace Purple

Georgia Peach Ⓢ

13-15

75

V-VI

-

Green Spice Ⓢ

11-15

70

V-VI

-

Lime Marmalade

11-15

40

V-VI

-

Marmalade Ⓢ

11-15

40

V-VI

-

Midnight Rose Ⓢ

11-15

60

V-VI

-

Milan

13-15

40

V-IX

x

Obsidian Ⓢ

11-15

60

V-VI

-

Paris Ⓢ

13-15

50

V-IX

x

Peach Flambé Ⓢ

13-15

60

VI-VII

-

Shanghai

13-15

40

V-IX

x

Velvet Night Ⓢ

13-15

70

V-VI

-

448970 Arizona

448977 Green Tea

84

Gulgrønn

448980 Oak Forest

84

Rødgrønn / sølvfarget

448985 Purple Rain Forest

336 SEED

Purpurrød / sølvfarget

Bronserød

448970 Kira Arizona

448900 Dale’s Strain

84

Grønn / sølvfarget

■ Kremhvite, løse blomstringer på tettbygde stilker ■ Dyp bronsefarget bladverk, bra for snitting ■ Kraftige, kompakte planter 84

84

Rødoransje / sølvfarget

448975 Evergreen Forest

28

-

■ Heuchera-serie for kultivering i potter ■ Kraftig, godt forgreinet voksemåte ■ Bladverk i attraktive farger ■ Ideell for kombinerte høstbeplantninger

Rødbrun

448915 Palace Purple

11-15

Kira

336 SEED

Palace Purple

Blomstring i det første året

Kira

448975 Kira Evergreen Forest

448977 Kira Green Tea

84


Sortiment våren 2017

Black Beauty Ⓢ ■ Meget intenst, svart/rødt bladverk ■ Bølgeformete blader 449015 Black Beauty Ⓢ

Planter for bed & balkong

HEUCHERA

247

84

Svart-rød

■ Dvergsort med karamellfarget bladverk og rund plantestruktur ■ Stabile stilker, tett besatt med gule blomster ■ Lang og rik blomstring fra mai til oktober ■ Ideell for potter og mindre bed

448980 Kira Oak Forest

449016 Blondie

NY

Snittblomster

Blondie

449010 Berry Smoothie

84

Karamell / gul blomst

Gresskar

Blondie in Lime ■ Søstersort til 'Blondie' med sitrongrønt bladverk og kremgule blomster ■ Kan sammenlignes mht. vekstegenskapene 449017 Blondie in Lime

84

Sitrongrønn / kremgul blomst

Stauder

NY

Se neste side for flere sorter ➜

448985 Kira Purple Rain Forest

449015 Black Beauty Ⓢ

NY Gress

Autumn Leaves

84

Rød / vinrød

Bella Notte ■ Heuchera med lyserosa blomster over mørkebrunt bladverk, blomstrer i løpet av sommeren ■ Varmebestandig ■ Attraktivt produkt for salg av blomstrende beholdere 449005 Bella Notte

449000 Autumn Leaves

449016 Blondie

NY

84

Mørkebrun

Grønnsaker

449000 Autumn Leaves

Grønnsaker i potter

■ Det høyrøde bladverket fra våren endres til vinrød på høsten ■ Varmetolererende, middels sterk variant ■ Et attraktivt høstprodukt

Berry Smoothie

449010 Berry Smoothie

Urter

■ Type med kraftig voksemåte ■ Bladverket er fiolett-rosa i løpet av sommeren og endres til en påfallende sterk rosa farge på våren ■ Varmebestandig sort 84

449005 Bella Notte

449017 Blondie in Lime

Frukt

Rosa


HEUCHERA

248

Sortiment våren 2017

FORTSETTELSE

Cherry Cola ■ Varmt lysende, sinoberrøde blomster på korte, stabile stilker ■ Bronsefarget bladverk med god vinterpresentasjon ■ Blomstrer uavbrutt til sensommeren 449023 Cherry Cola

NY

84

Brun / sinoberrød blomst

Cinnabar Silver

Lime Marmalade

Peach Flambé Ⓢ

■ Sitrongult, noe bølgeformet bladverk ■ Kraftig, skadefri voksemåte med relativt god toleranse overfor sollys

■ Det store, glodrødt årete bladverket endres til purpurrødt på vinteren ■ Et attraktivt utvalg med farger i løpet av året ■ Middels sterk voksemåte, ideell for hardføre potteplanter ■ Passende for solfylte og delvis skyggete steder

449055 Lime Marmalade

449030 Cinnabar Silver Ⓢ

Midnight Rose Ⓢ

Electra

449035 Electra

Milan

84

Fire Chief ■ Middels kraftig Heuchera med mange rosahvite blomster på sommeren ■ Vinrødt til bronsefarget bladverk ■ For solfylte til skyggete steder 449040 Fire Chief

84

84

NY

84

■ Kontinuerlig blomstring av korallrosa blomster på stabile stilker ■ Sølvfarget sommerbladverk med nervatur og med brun vinterfarging ■ Attraktiv plante for kultivering i beholdere og salg av blomstrende vare

NY

■ Glatt, sølvfarget bladverk med rosa nervatur ■ Kraftig, halvrund voksemåte ■ Mindre blomstring i løpet av sommerkultivering, ideell for bruk som pynteplante 449105 Velvet Night Ⓢ

NY

84

Sølvbrun / rosa blomst

Obsidian Ⓢ

■ Hardfør, bronsefarget bladverk med en sølvaktig glans ■ Meget dekorativ, purpurrosa vinterfarge ■ Varmebestandig og passende for solfylte steder ■ Kraftig, vid voksemåte 449045 Georgia Peach Ⓢ

84

Svartbrun 449023 Cherry Cola

84

Bronse / rød

ParisⓈ

Green Spice Ⓢ ■ Sølvgrønt bladverk med dinstinkt, rød nervatur ■ Kompakt voksemåte uten høstblomster, ideell for blandete beplantninger ■ Passende for skygge og delvis skygge 449050 Green Spice Ⓢ

■ Glatt svart / brunt bladverk som ikke falmer i solen ■ Meget hardfør og pålitelig kultivering ■ Passende for solfylte og skyggete steder 449080 Obsidian Ⓢ

■ Grønt bladverk med sølvfargete markeringer ■ De langvarige, karminrosa blomstene vises konstant fra mai til første frost ■ De hardføre stilkene er passende for snitting 449090 Paris Ⓢ

84

Sølvfarget

Vinrød / bronse

Georgia Peach Ⓢ

84

Fiolettsølvfarget / hvit blomst

Velvet Night Ⓢ

Svartbrun, rosa flekket

449077 Milan

■ I løvsprett fiolett, senere sølvfarget med fiolett nervatur ■ Kontinuerlig blomstring av kontrastrike, hvite blomster ■ Meget robust og hardfør ■ Attraktiv sort til potter og beholdere for salg tidlig på sommeren 449103 Shanghai

■ Svartbrunt bladverk med rosa flekker ■ Kremfargete blomster ■ Halvsfærisk, kompakt voksemåte ■ Passende for solfylte og skyggete steder 449075 Midnight Rose Ⓢ

Gullgul, rødåret

Shanghai

Karamellfarger

■ Intenst rød nervatur på gyldent gult bladverk som senere blir okergul ■ Kremhvite blomster på korte stilker ■ Kompakte planter, ideell for kultivering i potte

84

Glorød, årete

■ Bølgeformet, bronsefarget bladverk med en purpurrosa underside ■ Meget hardfør, ideell for sol og skygge så vel som for blandete beplantninger på høsten og våren 449065 Marmalade Ⓢ

84

449095 Peach Flambé Ⓢ

Marmalade Ⓢ

■ Sølvfarget bladverk ■ Rund voksemåte ■ Fremragende, intenst fargete, dyprøde blomster på hardføre stilker

Sølvfarget

84

Sitrongul

84

Grønn / karminrød blomst

84

Sølv / grønn

449030 Cinnabar Silver Ⓢ


Snittblomster

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

HEUCHERA

249

449055 Lime Marmalade

449080 Obsidian Ⓢ

449040 Fire Chief

449065 Marmalade Ⓢ

449090 Paris Ⓢ

Stauder

Gresskar

449035 Electra

Grønnsaker i potter

Gress

NY

449075 Midnight Rose Ⓢ

449103 Shanghai

Grønnsaker

449045 Georgia Peach Ⓢ

NY

449095 Peach Flambé Ⓢ

449050 Green Spice Ⓢ

449077 Milan

Frukt

Urter

449105 Velvet Night Ⓢ


HEUCHERA

Sortiment våren 2017

250

Heuchera sanguinea

Brass Lantern

Heuchera micrantha 1500/5000* I-III/VI-VII *) Flerkornsfrø

18-20

14-21

7-10

Sort

Blomstring i det første året

Ruby Bells

11-15

40

V-IX

-/x28

Ruby Bells

■ Bladverket med dypt buktende fliker er oransjerødt på våren og olivengrønt med brune markeringer på vinteren ■ De kraftige plantene er en ideell bunnvegetasjon på delvis skyggete steder, også under trær og større busker 449205 Brass Lantern

84

Oransjerød / grønn

■ Attraktiv dekorativ staude med marmorerte blader ■ Delikate, høyrøde blomstringer 449150 Ruby Bells

28

84

Gold Zebra

336 SEED

Grønn

■ De gulgrønne kantene av bladene med sine buktende fliker danner en blikkfangende kontrast til det brune midtpunktet av bladet ■ Kraftig, vid vekst 449210 Gold Zebra

449200 Alabama Sunrise Ⓢ

84

Gulgrønn / brun

Solar Eclipse ■ En påfallende, sitrongul kant omgir de mørkebrune bladene ■ Flat, rund voksemåte ■ Attraktiv bunnvegetasjon for sol og skygge 449215 Solar Eclipse

84

Brun med gulgrønn kant 449205 Brass Lantern

Stoplight Ⓢ ■ Kompakt voksende variant med rødt markert, gyldengult bladverk ■ Flere, hvite blomstringer svermer over plantene om våren

449150 Ruby Bells

Heucherella x hybrida Heucherella Sort

Blomstring i det første året

Alabama Sunrise Ⓢ

11-15

50

VI-VII

x

Brass Lantern

11-15

60

VI-VII

-

Gold Zebra

11-15

40

VI-VII

-

Solar Eclipse

11-15

40

IV-VI

-

Stoplight Ⓢ

11-15

40

V-VI

x

Sweet Tea

11-15

60

VI-VII

-

Yellowstone Falls

11-15

25

VI-VII

-

■ De store bladene endrer farge på våren til sterk kopperoransje, som ligner på te ■ Meget kraftig og hardfør voksemåte, ideell for bruk i områdebeplantninger

■ Rødt markert bladverk med gyldengul farge på våren og sommeren, endrer farge til oransje på vinteren ■ Hvite blomster ■ Meget hardfør, kraftig voksemåte, ideell for beholdere og store beplantninger i skyggen og delvis skygge

Grønn, rødåret

84

Grønn, rødåret

Sweet Tea

Alabama Sunrise Ⓢ

449200 Alabama Sunrise Ⓢ

449220 Stoplight Ⓢ

84

449230 Sweet Tea

449210 Gold Zebra 84

Kobberoransje

Yellowstone Falls ■ Sterkt krypende til hengende voksemåte ■ Bladverket er ferskt grønt med rødbrune markeringer 449240 Yellowstone Falls

84

Grønn, rødåret

449215 Solar Eclipse


Hibiscus x moscheutos

Patriot

Stokkrose

XII-III

20-25

5-10

3-4

Sort

Blomstring i det første året

13-19/23*

60

VII-IX

x

*) 3 planter/beholder

28

84

Grønn / hvit kant

Nippon F1

Twilight

■ Store, stabile blomster ■ Godt forgreinete, rundstrukturerte planter ■ Attraktive serier for salg fra juni 449220 Stoplight Ⓢ

449405 Patriot

449305 Blush

180 SEED

Lyserosa med rødt øye

449310 Red

180 SEED

Rød

449315 Rose

SEED

Rosa

449320 White

Snittblomster

Nippon F1

■ Bredt, grønt, rundt bladverk med distinktiv hvit kant ■ Flat, sfærisk voksemåte, kompakt struktur

■ Grønt midtpunkt av bladet med bred, kremgul kant ■ Kraftig voksemåte og bredt, godt dekkende bladverk ■ Lilla blomster ■ Ideell for kultivering i beholdere 449410 Twilight

84

Mintgrønt bladverk med kremhvit kant

Gresskar

1500

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

HOSTA

251

SEED

Stauder

Hvit med rødt øye

449400 Gold Standard

Gress

449230 Sweet Tea

Grønnsaker i potter

449310 Nippon Red F1

449320 Nippon White F1

Hosta x fortunei

Grønnsaker

449240 Yellowstone Falls

449315 Nippon Rose F1

Hosta Sort

Blomstring i det første året

Gold Standard

13-19

60

VII-VIII

x28

Patriot

13-19

50

VII-VIII

x28

Twilight

13-19

50

VII-VIII

-

449405 Patriot

Urter

Gold Standard ■ Gyldengult bladverk med grønn kant, holder fargen på sommeren ■ Får sin farge best i delvis skygge, imidlertid utvikles den godt i skygge ■ Lys lavendelblå farger 28

84

Gyldengul / grønn kant 449305 Nippon Blush F1

449410 Twilight

Frukt

449400 Gold Standard


HOSTA

252

Sortiment våren 2017

Purple Heart

FORTSETTELSE

Hosta x hybrida Hosta Sort

Blomstring i det første året

Carnival

12-14

40

VIII-IX

-

Fire and Ice

12-14

35

VII-VIII

-

Fragrant Blue

11-13

45

VII-VIII

-

Great Expectations

13-19

55

VII-VIII

x28

Guacamole

13-15

50

VII-VIII

-

Purple Heart

13-15

35

VII-VIII

-

So Sweet

12-14

35

VII-VIII

-

Sum and Substance

13-23

75

VIII-IX

x28

Wide Brim

13-19

45

VII-VIII

x28

■ Hosta med grønt bladverk og mørkefiolett bladbasis ■ Robust og pålitelig kultivering ■ Mange lyselilla blomster på stabile, korte stilker ■ Ideell for beplantninger med lett vedlikehold 449505 Purple Heart

84

Grønn / mørkefiolett

So Sweet

Carnival ■ Vidt, grønt bladverk med kremgul kant ■ Lyspurpur blomst ■ Kompakt vekst

■ Ovalt, grønt blad med smal, kremgul kant ■ Middels sterk vekst ■ Soltoleranse over gjennomsnittet ■ Duftende, hvite blomster 449515 So Sweet

449445 Fragrant Blue

84

Grønn / kremgul kant

449435 Carnival

84

Grønn / kremgul kant

■ Stort, gulgrønt bladverk med bølgeformet kant, gult bladverk i solen ■ Meget kraftig voksemåte ■ Ideell for enkle beholdere

Fire and Ice ■ Meget påfallende markeringer på bladverket, bladene med tydelig hvitt midtpunkt og mørkegrønn kant ■ Lyselilla blomster på korte, stabile stilker ■ Kompakt voksemåte, også egnet til potter og beholdere 449440 Fire and Ice

Sum and Substance

449525 Sum and Substance

28

84

Grønn-gul

Wide Brim 84

Hvitt bladverk med grønn kant

Fragrant Blue

■ Hjerteformet, middels grønne blader med uregelmessig kremgul kant ■ Kraftig og vidtspredende voksemåte, hvite blomster 449535 Wide Brim

■ Blågrønt bladverk ■ Kompakt, permanent lav vekst ■ Duftende blomster

449465 Great Expectations

28

84

Grønn / kremgul kant

449445 Fragrant Blue

84

Blågrønn

Great Expectations ■ Blågrønne, vide blader med uregelmessig formet midtpunkt som er kremgult til lysegrønt ■ Bred, flat vekst 449465 Great Expectations

28

449435 Carnival

449475 Guacamole

449440 Fire and Ice

449505 Purple Heart

84

Kremgul / grønn kant

Guacamole ■ Grønngult, skinnende bladverk med blågrønn kant ■ Store, duftende blomster i lyselilla ■ Attraktiv enkel staude 449475 Guacamole

84

Kremgul / blågrønn kant


Snittblomster

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

KNIPHOFIA

253

449600 Chamaeleon

449950 Masterpiece

Iberis x hybrida

Kniphofia uvaria Kniphofia

Pink Ice

10-13

15

IV-V

-

Pink Ice

1500/5000* XI-II**/VI-VIII 18-22 *) Flerkornsfrø **) Ettårig kultur

10-14

4-5

Sort

■ Sommerperennial i potter med lyserosa blomster ■ Flatsfærisk, meget ensartet plantestruktur ■ Rik blomstring i løpet av hele sommeren 449860 Pink Ice

Blomstring i det første året

Flamenco

13-15/23*

80

VI-VII

(x)/x28

Popsicle

13-15/23*

70

VI-VIII

x

*) 3 planter/potte

Flamenco 180

Lyserosa 449525 Sum and Substance

■ Kaleidoskop med farger i oransje og gult ■ Om tidlig kultivert, blomstring allerede i det første året ■ Eksklusiv beholderplante 452600 Flamenco

28

84

336 SEED

Grønnsaker i potter

Oransje / gul

449860 Pink Ice

Iberis x sempervirens

449535 Wide Brim

Sort

Heart-leaved houttuynia

VI-VII

-

■ Attraktiv dekorativ perennial med trefarget bladverk ■ Meget dekorativ i blomsterbunner og som bunnvegetasjon

Grønn / rød / gul

IV-VII

x

*) frostfri overvintringskultivering **) kultivering under glass

Masterpiece

Chamaeleon

449600 Chamaeleon

25

84

■ Spesielt store, snøhvite blomster som står over de sterke plantene ■ Anbefalt for sterke potteplanter for salg tidlig på våren ■ Toårskultivering med frostfri overvintring gir varer av høy kvalitet ■ Ikke hardfør 449950 Masterpiece Hvit

180

Urter

20

12-19

452600 Flamenco

Se neste side for flere sorter ➜

Frukt

Sort 11-13

Blomstring i det første året

Masterpiece Blomstring i det første året

Grønnsaker

Snøsløyfe

Houttuynia cordata Chamaeleon

Stauder

Sort

Blomstring i det første året

Gresskar

Snøsløyfe

Gress

449515 So Sweet


KNIPHOFIA

254

Sortiment våren 2017

Lamium maculatum

FORTSETTELSE

28

84

28

84

28

84

Lysegul Oransje med kremgul basis

452585 Red Hot

Blomstring i det første året

Golden Anniversary

■ Blomstertopper i påfallende sterke farger med eksotisk preg ■ Korte, stabile blomsterstilker og kort, gressliknende bladverk ■ Kontinuerlig blomstring, god hardførhet ■ Ideell for salg av blomstrende beholdere på sommeren

452580 Orange Vanilla

Lavendel

Sort

Popsicle

452575 Lemon

Lavandula angustifolia

Flekktvetann

11-13

15

IV-IX

x

Golden Anniversary

452653 Golden Anniversary

84

Fiolettrosa

Skarlagensrød

10-14

7-8

Sort

■ Påfallende farging av bladverket med gul kant og sølvfargete striper i midten ■ Lillarosa blomster i løs rekkefølge fra april til utpå høsten ■ Attraktiv, hardfør strukturplante til mindre beholdere og ideell som bunnvegetasjon på halvskyggete plasser

NY

1500/5000* I-III**/V-VI 18-20 *) Flerkornsfrø **) Ettårig kultur

NY

Blomstring i det første året

Sentivia

12-19*

35

VI-IX

Sentivia Early Blue

12-19*

35

VI-VIII

x

Edelweiss

13-15/19*

60

VII-VIII

(x)

Elisabeth

13-15/19*

70

VII-VIII

(x)

Folgate

13-15/19*

60

VI-VII

(x)

Hidcote Blue

11-15/19*

30

VI-IX

(x)/x28

Imperial Gem

13-15/19*

50

VII-VIII

(x)

Lavenite Magic Blue Chip

13-15/19*

30

VI-VIII

(x)

Lavenite Magic Molten Silver

13-15/19*

60

VII-VIII

-

Little Lady

13-15/19*

50

VII-VIII

(x)

Melissa Lilac

13-15/19*

50

VI-VIII

(x)

12-19*

40

VI-IX

(x) (x)

Munstead

x

Peter Pan

12-14/19*

30

VI-VIII

Platinum Blonde

13-15/19*

50

VIII-IX

-

Rosea

13-15/19*

50

VII-VIII

(x)

Thumbelina Leigh

12-14/19*

30

VII-VIII

(x)

Vera

14-17/23*

80

VII-VIII

(x)

Ellagance

12-19*

40

VI-VIII

x

Lavance Purple

11-13

30

VI-IX

x

Blue Scent Early

12-19*

30

VI-VIII

x

White Scent Early

12-19*

30

VI-VIII

x

Hidcote Blue Strain

12-19*

30

VI-IX

(x)

Munstead Strain

12-19*

40

VI-IX

(x)

Pico Blue

11-13

25

VI-IX

x

*) 1-3 planter/potte

Vegetative sorter

452653 Golden Anniversary

452575 Popsicle Lemon

Sentivia

Lavandula x allardii Lavendel Sort

Blomstring i det første året

Meerlo

12-15

50

(VIII-IX)

(x)

Meerlo ■ Dekorative, taggete blader med utpreget kremhvit kant ■ Kraftig, godt forgreinet voksemåte ■ Svært resistens mot varme, tørke og suboptimale jordforhold ■ Fiolettblå blomster på sensommeren ■ Attraktiv pynteplante med mediterran utstråling 453370 Meerlo

NY

128

Lavendelfiolett

452580 Popsicle Orange Vanilla

NY

■ Lavendel med meget store blomster med en tidlig blomstring ■ Stabile, stående stilker ■ Ensartet i voksemåte og blomstring ■ Ideell for kultivering i beholdere 453400 Blue

128

Lavendelblå

453405 Silver

128

Sølvhvit

Sentivia Early Blue ■ Lavendel med meget tidlig blomstring og store blomster ■ Stabile, stående stilker ■ Ensartet voksemåte og blomst ■ Ideell for kultivering i beholdere 453410 Sentivia Early Blue

128

Lavendelblå

Edelweiss ■ Lavendel med hvite blomster og sølvgrått bladverk ■ Robust og godt voksende ■ Deilig duft ■ Attraktiv partner for lavendelbed i blandete farger 453420 Edelweiss 452585 Popsicle Red Hot

453370 Meerlo

NY

Hvit

128


Sortiment våren 2017

NY

Elisabeth ■ Spesielt lange blomsterstander tett besatt med fiolettblå blomster ■ Bred, kraftig vekst ■ Grågrønt bladverk 453425 Elisabeth

128

Fiolettblå

■ Historisk lavendelsort med meget tidlig blomstring ■ Himmelblå blomster som står på stabile stilker høyt over de kompakte plantene ■ Attraktiv sort for lavendelhekker, innfatninger og blandete staudebed 453430 Folgate

453405 Sentivia Silver

453430 Folgate

453410 Sentivia Early Blue

453450 Hidcote Blue

128

Gresskar

NY

Snittblomster

Folgate

Himmelblå

Hidcote Blue

453450 Hidcote Blue

28

Stauder

■ Vegetativ forplantning, meget ensartet, kompakt voksemåte ■ Dypblå blomster, sølvfarget bladverk 128

Mørkeblå

Imperial Gem

NY

453460 Imperial Gem

128

Fiolettblå

Grønnsaker i potter

NY

NY Gress

■ Pålitelig lavendelsort med intens blå blomster, har fått tildelt flere priser ■ Lite mottakelig for sykdommer ■ Noe mer sølvfarget bladverk og noe kraftigere vekst enn Hidcote

Lavenite Magic Blue Chip ■ Sort med kompakt voksemåte for kultivering i potter ■ Mørkeblå, tett besatte blomsteraks ■ Tidlig blomstring ■ Sfærisk plantestruktur med korte blomsterstilker 453470 Lavenite Magic Blue Chip

453460 Imperial Gem

NY

128

Mørkeblå

NY

453400 Sentivia Blue

453425 Elisabeth

453470 Lavenite Magic Blue Chip

Frukt

Urter

NY

453420 Edelweiss

Grønnsaker

NY

Planter for bed & balkong

LAVANDULA

255


LAVANDULA

256

Sortiment våren 2017

■ Lavendel med lyserosa blomst ■ Flate, buskete planter med grønnlig bladverk ■ Attraktiv partner i blandet beplantning med lavendel

Vegetative sorter Lavenite Magic Molten Silver

453505 Rosea

■ Massive, fiolettblå blomster med intens duft ■ Middelskaftig voksemåte og meget sølvfarget bladverk ■ Ideell for tørre, varme steder ■ Meget attraktiv strukturplante også uten blomst 453475 Lavenite Magic Molten Silver

NY

128

Fiolettblå

Little Lady

NY

128

■ Meget kompakt voksende dverglavendel med fiolettblå blomst ■ Sølvgrått bladverk ■ Flat, sfærisk voksemåte ■ God hardførhet

453490 Melissa Lilac

128

Fiolettblå

Vera ■ 'Ekte lavendel' med kraftig, bred vekst ■ Bladverk med intens duft ■ Fiolette blomster på lange stilker

Melissa Lilac

453515 Vera

■ Store, lysefiolette blomster ■ Sølvgrønt bladverk ■ Kraftig, robust voksemåte og rik blomst

NY

128

Lyserosa

Thumbelina Leigh

NY

Lavendelblå

453490 Melissa Lilac

NY

453510 Thumbelina Leigh

■ Kompakt voksende sort ■ Middelsblå blomster fra juli 453480 Little Lady

NY

Rosea

FORTSETTELSE

NY

128

Lavendelblå

128

453500 Munstead

Lysefiolett

NY

NY

Munstead ■ Vegetativ forplantning, meget ensartet ■ Tidlig og lang blomstring ■ Hardfør variant med kraftig voksemåte for beholdere og store bed 453500 Munstead

128

Blå

Peter Pan ■ Dvergsort med mørkefiolette blomster på meget korte stilker ■ Vokser sakte, ideell for pottehager og innfatninger ■ Sølvgrått bladverk 453502 Peter Pan

NY

453502 Peter Pan

453475 Lavenite Magic Molten Silver

NY

NY 128

Mørkefiolett

Platinum Blonde ■ Sølvgrått bladverk med kremgul kant ■ Fiolettblå blomster som danner en påfallende kontrast til det spesielle bladverket på sensommeren ■ En attraktiv strukturplante også uten blomst 453503 Platinum Blonde

NY

128

Fiolettblå 453480 Little Lady

453503 Platinum Blonde


Munstead Strain

Ellagance ■ Meget tidlig blomstrende lavendel med kort kultiveringstid ■ Vokser godt, selv når lysintensiteten er lav på våren ■ Sterke planter av høy kvalitet med god forgreining ■ Ideell for årlig kultivering i potter og beholdere 84

336 SEED

84

336 SEED

Purpurblå

453605 Snow Hvit

453505 Rosea

NY

Lavance Purple

453760 Munstead Strain

336 SEED

Mørkeblå

Pico Blue ■ Dverglavendel med meget kompakt voksemåte og middels blå blomster ■ Sfærisk, tett plantestruktur ■ Ideell for ettårig kultivering i potter med høy arealintensitet 453770 Pico Blue

336 SEED

Blå

453650 Lavance Purple

84

336 SEED

Gresskar

■ Variant med ensartet oppstart av blomstring i kultiveringsåret, purpurblå blomster ■ Godt forgreinet, sfærisk voksemåte med stående blomster ■ Gode egenskaper for overvintring ■ Ideell for årlig kultivering i potter og beholdere fra slutten av april 453605 Ellagance Snow

Purpurblå

Blue Scent Early 453510 Thumbelina Leigh

NY

■ Tidlig blomstrende lavendel med en meget ensartet voksemåte og mørkeblå blomster ■ Kompakt, godt forgreinet voksemåte ■ Ideell for sterke potteplanter 453710 Blue Scent Early

453650 Lavance Purple

453715 White Scent Early

Stauder

453600 Purple

■ Godt forgreinete planter med kraftig voksemåte ■ Lavendelblå blomster ■ Godt egnet for store beholdere

Snittblomster

Generative sorter

Gress

NY

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

LAVANDULA

257

336 SEED

Lavendelblå

Grønnsaker i potter

White Scent Early ■ Tidlig blomstrende lavendel med meget ensartet struktur og sølvhvit blomst ■ Kompakt, godt forgreinet plantestruktur ■ Passer godt til Blue Scent Early 453715 White Scent Early

453710 Blue Scent Early

Grønnsaker

Hidcote Blue Strain

453770 Pico Blue

Frukt

453515 Vera

336 SEED

Sølvhvit

■ Spesielt dypblå blomster ■ Kompakt, sfærisk plante med godt forgreinet vekst ■ Hardfør, sølvaktig blått bladverk 84

336 SEED

Urter

453750 Hidcote Blue Strain Mørkeblå

453600 Ellagance Purple


LAVANDULA

258

Sortiment våren 2017

NY

Lavandula x chaytorae Chaytor-lavendel 1500/5000*

I-III**/V-VII

20-24

14-21

■ Korte, tykke blomsterstander med mørkefiolett aks og rosafiolett bladkrone ■ Kompakt voksende planter med forholdsvis god frostherdighet

7-8

Sort

Blomstring i det første året

Sawyers

14-17/23*

70

VII-VIII

Fathead

(x)

*) 1-3 planter/potte

453870 Fathead

NY

Sawyers

Papillon

■ Sort som skiller seg ut, med koniske, Veronica-liknende blomster på lange, stabile stilker ■ Kraftig vekst ■ Sterkt sølvfarget bladverk ■ Danner brede, jorddekkende puter 453790 Sawyers

■ Klassisk fransk lavendel med rosafiolette blomster over kraftig voksende planter ■ Forholdsvis kalktolerant sort ■ Bladverk med aromatisk duft

453795 Agnatha 128

Blåfiolett

Lavandula stoechas

453875 Papillon

Fransk lavendel

NY

1500/5000* I-III**/V-VII 20-24 *) Flerkornsfrø **) Ettårig kultur

14-21

Blomstring i det første året

Lavita Bandera Purple

12-14

25

VI-VIII

x

11-14

25

VI-VIII

x

12-13/19*

30

VI-VIII

x

Blue Star

14-19*

50

VI-VIII

x

Fathead

12-14/19*

40

VI-VIII

x

Papillon

13-19*

50

VI-VIII

x

Purple Emperor

13-19*

50

VI-VIII

x

Castilliano Violet

*) 1-3 planter/potte

■ Sort med meget tidlig blomstring for sesongåpningen ■ Mørkefiolette blomster med magentafarget bladkrone på lange, stående stilker ■ Kraftig vekst med grågrønt bladverk 453885 Purple Emperor

NY

Fiolett

Vegetative sorter Lavita ■ Fransk lavendel som vokser spesielt ensartet, for større potter ■ De strålende blomstene står fritt over bladverket ■ Meget godt forgreinet, rund voksemåte ■ Begrenset hardførhet

453790 Sawyers

453800 Pink

Lavandula dentata

453805 Purple 12-15

40

VII-IX

x

Agnatha

NY

Blue Star ■ Kraftig voksende sort med tykke, stabile stilker ■ Middelstidlig, fiolett blomst med lysefiolette høyblader ■ Ideell for kultivering i beholdere

■ Fransk lavendel med meget stabile og forholdsvis korte stilker ■ Store lavendelfiolette blomster ■ Høy, rund plantestruktur med sølvgrønt, tett bladverk ■ Ikke hardfør i Norden 453795 Agnatha

128

Fiolett

Blomstring i det første året

Agnatha

128

Rosa

Lavendel

453865 Blue Star

NY

128

Fiolettrosa

Purple Emperor

7-8

Sort

Sort

128

Rosafiolett

453800 Lavita Pink

128

Fiolett

128

Lavendelfiolett

453805 Lavita Purple

128


Leontopodium alpinum

Generative sorter

Alpeedelweiss

Bandera Purple ■ Meget kompakt voksende lavendel ■ Sfærisk, tett forgreinet voksemåte ■ Blomster i intense fiolette farger ■ Attraktiv sommerstaude for kultivering i potter 453815 Bandera Purple

336 SEED

Lavendelfiolett

1500/5000* XII-I**/V-VI 18-22 10-14 *) Flerkornsfrø **) Ettårig / overvintringskultur

5-7

Sort

Blomstring i det første året

Großglockner

11-13

25

V-VI

Karwendel

11-13

20

V-VI

-

Matterhorn Ⓢ

11-13/17

20

V-VI

-/x28

Watzmann

11-13/17

20

V-VI

(x)/x28

Zuckerhütl

11-13

20

V-VI

-

Zugspitze Ⓢ

11-13/17

25

V-VI

(x)/x28

11-12

25

VI-VII

(x)

Navajo

-

Großglockner

Snittblomster

NY

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

LEONTOPODIUM

259

453865 Blue Star

454000 Großglockner

128

Stauder

Hvit

Gresskar

■ Variant med meget kraftig og robust voksemåte ■ Middels sen blomstring ■ Godt forgreinet, også passende for større potter

NY

453870 Fathead

453815 Bandera Purple

■ Blomstrende perennial med fiolett-blå blomster for potteplanter og beholdere av høy kvalitet ■ Blomstene står fritt på hardføre stilker over sølv-grønt bladverk ■ Godt forgreinet voksemåte ■ Begrenset hardførhet 453825 Castilliano Violet Fiolett-blå

336 SEED

Gress

Castilliano Violet

454000 Großglockner

Karwendel ■ Middels sen variant for sommersalg ■ Kompakt, godt forgreinet voksemåte ■ Sterke, sølvhvite blomster 454005 Karwendel

128

Grønnsaker i potter

NY

Hvit

Grønnsaker

453875 Papillon

NY

453885 Purple Emperor

453825 Castilliano Violet

Se neste side for flere sorter ➜

Frukt

Urter

454005 Karwendel


LEONTOPODIUM

260

Sortiment våren 2017

FORBEDRET

FORTSETTELSE

Matterhorn Ⓢ ■ Hardfør edelweiss med mange blomster ■ Godt forgreinete planter ■ Ideell for kultivering i store potter 454010 Matterhorn Ⓢ

28

128

Hvit

Watzmann ■ Middels tidlig blomstringsvariant med store, sølvhvite blomster ■ Kompakt, rund plantestruktur ■ Lite behov for kulde, godt passet for kultivering under glass 454025 Watzmann

28

454025 Watzmann

454020 Navajo

Leucanthemum x maximum (Chrysanthemum x max.) Kjempekrage

128

1500

Hvit

I-III

20-22

10-14

6-7

Sort

Blomstring i det første året

Real

Zuckerhütl

14-19

40

V-VII

x

Goldfinch

13-19/23

50

V-VII

(x)

Victorian Secret

13-15/23

50

V-VII

x

13-15

30

V-VII

x

Snow Lady

■ Variant med meget tidlig blomstring, salget starter medio mai ■ Usedvanlig store, sølvhvite blomster ■ Ideell for kvalitetsprodukter

Real ■ Staudeprestekrage med spesiell egnethet for beholderkultivering ■ Spesielle blomsterfarger og -former ■ Meget godt forgreinet voksemåte ■ Rik, langvarig blomst ■ Frisk og robust, god hardførhet

454030 Zuckerhütl

454030 Zuckerhütl

128

Hvit

454102 Charmer

Zugspitze Ⓢ

84

Hvit, halvveis dobbel

454105 Dream

84

Kremgul

■ Variant med meget tidlig blomstring for utendørs kultivering ■ Meget kraftig voksemåte ■ Store blomster

454108 Galaxy

84

Hvit

454110 Glory

28

84

Hvit

454035 Zugspitze Ⓢ

28

454115 Neat

128

Hvit

Hvit

454035 Zugspitze Ⓢ

Navajo ■ Alpin staude med sølvhvite blomsterstjerner om sommeren ■ Ved tidlig frøsetting blomstrer en del av planten allerede første året ■ Rimelig alternativ til de vegetativt formerte sortene for plantesalg med etikett 454020 Navajo

SEED

FORBEDRET Sølvhvit

454010 Matterhorn Ⓢ

454102 Real Charmer

84


Sortiment våren 2017

Goldfinch

Snow Lady

■ Usedvanlig intense, gule, halvdoble blomster som beholder fargen lenge ■ Kraftig, stående voksemåte med god forgreining ■ Ideell for produksjon av sterke beholderplanter på sommeren

■ Meget kompakt og ensartet dvergprestekrage ■ Store blomster på korte, stabile stilker

454135 Goldfinch

28

454200 Snow Lady

28

84

Planter for bed & balkong

LEWISIA

261

336 SEED

Hvit

84

Snittblomster

Kremgul

Victorian Secret

454140 Victorian Secret

28

84

Gresskar

454105 Real Dream

■ Halvveis doble, ren hvite blomster med gullgult midtpunkt ■ Stående, stabile stilker ■ Langvarige, meget fornemme blomster ■ Ideell for kultivering i beholder

Hvit

454200 Snow Lady

Lewisia x cotyledon 1500

VI-VII

20-22

10-21

7-8

Sort 454108 Real Galaxy

Stauder

Kalifornialewisia

Blomstring i det første året

Rainbow Mix

10-12

25

IV-VI

-

Gress

Rainbow Mix ■ Klassisk Lewisia for toårig kultivering ■ Et bredt utvalg av sterke blomsterfarger ■ Kraftige rosetter med god hardførhet 454305 Rainbow Mix

336

Blanding

NY

Grønnsaker

454135 Goldfinch

Urter

454110 Real Glory

Grønnsaker i potter

NY

454115 Real Neat

454140 Victorian Secret

Se neste side for flere sorter ➜

Frukt

454305 Rainbow Mix


LEWISIA

262

Sortiment våren 2017

FORTSETTELSE

Lewisia x hybrida Lewisia 1500

I-III

20-22

10-21

7-8

Sort

Blomstring i det første året

Elise

10-13*

20

V-IX

x

*) 1-3 planter/potte

Elise ■ Dvergstaude som blomstrer på samme sommer ved tidlig pottetidspunkt ■ Attraktiv blanding av meget sterke blomsterfarger ■ Ensartet voksemåte og blomstringstid ■ Ideell for pottekultivering på sommeren ■ Begrenset hardførhet

454325 Little Plum

Liatris spicata Søyleblomst 1500

454300 Elise

336 SEED

Blanding

454500 Latifa

V-VIII

18-20

20-30

8-10

Sort

Blomstring i det første året

Kobold

13-15/19

50

VII-VIII

-/x28

Kobold ■ Kompakt variant for kultivering i potter og beholdere ■ Stabile, hardføre stilker fulle av purpurblå skudd

Limonium tataricum (Goniolimon tataricum) German statice

454400 Kobold

28

336 SEED

Purpurblå 2000

I-V

18-20

10-14

6-7

Sort

Blomstring i det første året

Weiße Dolde

13-19

40

VI-IX

-

Weiße Dolde ■ Snittstaude med hvite blomsterskjermer fra juni til september ■ God hardførhet, lang bruksvarighet på solrik, varm bunn ■ Pålitelig supplement i blomsterhåndverket ■ For frisk bruk og tørking

454300 Elise

Lewisia x longipetala Lewisia 1500

VI-VII

20-22

10-21

7-8

Sort

454775 Weiße Dolde

Blomstring i det første året

Little Plum

10-12

15

V-VI

-

454400 Kobold

Little Plum

Limonium perezii

■ Meget ensartet variant, dens rosa blomster har en antydning av oransje ■ Avlangt, mørkt bladverk ■ Godt passet for bed og sekundær blomstring på høsten ■ Hardfør voksemåte, ideell for produksjon av sterke planter 454325 Little Plum Rosa

Hvit

336 SEED

Perez's sea lavender

1500 I-II/VI-VI* 15-18 *) Ettårig kultur / flerårig kultur

14-20

6-7

Sort

Blomstring i det første året

Latifa

13-15

40

VI-IX

x

Latifa ■ Staude med store, lavendelblå blomsterskjermer og begrenset hardførhet ■ Godt egnet for snitting og tørking 454500 Latifa Lavendelblå til lysende blå

SEED

454775 Weiße Dolde

SEED


Sort

Perennial lobelia

Blomstring i det første året

Blue Star

10-13

20

V-VI

-

Grace Ward

10-13

15

V-VI

-

Heavenly Blue

10-13

15

V-VI

-

White

10-13

20

V-VI

-

1500 I/VI-VII* 18-20 *) Blomstrer i det påfølgende året

Queen Victoria Starship Scarlet F1

10-13/19*

50

VI-VIII

x

15-23

70

VI-VIII

x28

12-14/23*

50

VI-VIII

x

*) 3 planter/beholder Merk: Alle plantedeler er giftige, skal ikke plantes nær lekeplasser.

Fan 128

Blå / hvit 454903 Grace Ward

Grace Ward ■ Eviggrønn plante med safirblå blomster som blomstrer om våren ■ Flat, sfærisk vekst med mørkegrønt bladverk som er dekket av sølvhår ■ Attraktiv bunnvegetasjon for solfylte, gjennomtrengelige steder og blandete vårbeplantninger 454903 Grace Ward

4-6 Blomstring i det første året

Fan

■ Interessante blomster med blå/hvite stjerner ■ God forgreining 454900 Blue Star

10-14

Sort

Blue Star

■ Spesielt strålende, værbestandig blomstringstid ■ Kultivering som enkel plante eller med 3 planter i en beholder (19 cm) ■ Etter at plantene har satt rot, kan de kultiveres utendørs 455400 Blue

180

336 SEED

28

180

336 SEED

84

180

336 SEED

Mørkeblå

455415 Salmon Lakserød

455420 Scarlet

28

Skarlagensrød

128

Safirblå

Stauder

NY

Lobelia speciosa

Snittblomster

Lithodora

Gresskar

NY

Lithodora diffusa

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

LOBELIA

263

Heavenly Blue ■ Attraktive, blå blomster over mørkegrønt bladverk ■ Godt passet for avansert blomstring 454905 Heavenly Blue

454905 Heavenly Blue

Se neste side for flere sorter ➜

128

Gress

Ensianblå

White

128

Hvit

455400 Fan Blue

455415 Fan Salmon

455420 Fan Scarlet

454900 Blue Star

Frukt

Urter

454910 White

Grønnsaker

454910 White

Grønnsaker i potter

■ Hvite blomster ■ Sterk, hardfør vekst ■ Passende for avansert blomstring


LOBELIA

264

Sortiment våren 2017

Lonicera nitida

FORTSETTELSE

Lupin med store blader

Sort

Queen Victoria ■ Staudelobelia med lange, skarlagensrøde blomsteraks ■ Ekstra sterke farger gjennom intens brunrødt bladverk ■ Attraktiv staude til bed og beholdere 455425 Queen Victoria

NY

Lupinus polyphyllus

Vivendel i kasse

Blomstring i det første året

Gold

11-15

25

-

-

Green

11-15

25

-

-

1500/4000* I-V/VII-VIII** 18-20 *) Flerkornsfrø **) Flerårig kultur

■ Halvveis busk, flatvoksende bunnvegetasjon ■ Motpart til Green med gyldengul kant 28

455750 Gold

51

Grønn med gul kant

■ Halvveis busk, flatvoksende bunnvegetasjon ■ Fint, mørkegrønt bladverk 455755 Green

Lupini

13-17

40

VI-VI

Gallery

15-19

50

VI-VI

x

West Country

19-23

70

VI-VII

x28

x

Lupini

455870 Blue

SEED

Mørkeblå 51

Mørkegrønn

Blomstring i det første året

■ Lupinserie med meget kompakt voksemåte, for kultivering i potter og mindre beholdere ■ Pålitelig blomstring i det første kultiveringsåret ■ Bredt utvalg av sterke blomsterfarger

Green

NY

6-7

Sort

Gold

Skarlagensrød

7-14

455875 Pink

SEED

Rosa / hvit

455880 Red

SEED

Karminrød

455885 White

SEED

Hvit

455890 Yellow

SEED

Lysegul

455895 Mix

SEED

Blanding

Gallery ■ Kompakte serier for kultivering i potter og beholdere ■ Stabile, hardføre stilker med skudd fulle av blomster ■ Om tidlig kultivert, blomstring allerede 3 måneder etter potting

455425 Queen Victoria

Starship Scarlet F1 ■ Lobelia med mørkt bladverk og sterke, skarlagensrøde blomster ■ Meget ensartet voksemåte og blomstringstid ■ Ideell for ettårig kultivering i beholdere med salg i sommermånedene 455430 Starship Scarlet F1

NY

455900 Blue

28

84

336 SEED

28

84

336 SEED

28

84

336 SEED

28

84

336 SEED

28

84

336 SEED

Blå

455750 Gold

455905 Pink Rosa

84

SEED

455910 Red

Skarlagensrød

Rød

455915 White Hvit

455920 Yellow Gul

455925 Mix

455755 Green

Blanding

NY

455430 Starship Scarlet F1

455870 Lupini Blue

455875 Lupini Pink

455880 Lupini Red

455885 Lupini White

455890 Lupini Yellow

336 SEED


LUPINUS

Sortiment våren 2017

NY

West Country ■ Edellupiner med en- eller flerfargete blomster i spesielle farger ■ Imponerende, stabile klaser med blomster med deilig duft ■ Kraftige planter fra vegetativ formering med god resistens mot sykdommer ■ Ideell for kultivering i store beholdere

455957 Gladiator

NY

455900 Gallery Blue

455910 Gallery Red

455915 Gallery White

455920 Gallery Yellow

28 28

Karminrød / gul

Stauder

455905 Gallery Pink

NY

28

Karminrosa / karminrød

455970 Tequila Flame

NY

455961 West Country Masterpiece

Rosa / hvit

455967 Red Rum

NY

28

Purpurfiolett / vinrød

455966 Rachel De Thame

NY

28

Fiolettblå / gul fane

455961 Masterpiece

NY

28

Lakserosa / gul fane

455960 Manhattan Lights

NY

28

Intens gul

Gresskar

NY

Snittblomster

455955 Desert Sun

Planter for bed & balkong

265

455966 West Country Rachel De Thame

NY

455925 Gallery Mix

455967 West Country Red Rum

455957 West Country Gladiator

NY

NY

455955 West Country Desert Sun

455960 West Country Manhattan Lights

455970 West Country Tequila Flame

Frukt

Urter

NY

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

NY


LYTHRUM

266

Sortiment våren 2017

Lythrum salicaria

Knight

Purple loosestrife Sort

■ Etasjeblomst som er meget resistent mot meldugg ■ Lysende blomster med eksotisk utseende og deilig duft ■ Mange skudd med mørkegrønt, kraftig bladverk ■ Ideell for kultivering i beholdere

Blomstring i det første året

Little Robert

11-15/23*

40

VI-VII

x

*) 1-3 planter/potte

Little Robert ■ Stående, karminrosa blomstringer ■ Godt forgreinet voksemåte, ideell for beholdere ■ For jevnt fuktete steder 456225 Little Robert

457360 Purple

28

84

28

84

28

84

Mørkefiolett

457365 Rose

NY

128

Rosa

457370 Violet

Karminrosa

NY

Lilla

456275 Blue Vein

456225 Little Robert

Malva sylvestris

457360 Knight Purple

456280 Sir William

NY

Monarda x didyma

Tall mallow

Etasjeblomst 1500/5000* I-II**/V-VI 15-20 *) Flerkornsfrø **) Ettårig kultur

10-14

6-7

Sort

Blomstring i det første året

Blue Vein

15-23*

Sir William

15-23*

60 80

VI-VIII VI-VIII

x x

1500

II-IV

10-14

6-7

Sort Pink Lace

Blomstring i det første året ®

Knight

*) 1-3 planter/potte

16-18

15-23*

60

VI-VII

x28

15-23*

70

VI-VII

-/x28

*) 1-3 planter/potte

Blue Vein

Pink Lace ®

■ Beholderstaude med lyseblå, traktete blomster med spesiell nervatur ■ Kraftig, godt forgreinet voksemåte med mørkegrønt bladverk ■ Blomstrer første året ved tidlig start av kultivering ■ Ideell for salg av blomstrende enkeltbeholdere om sommeren 456275 Blue Vein

■ Lavtvoksende etasjeblomst med lysende rosa blomster ■ Rund, kompakt plantestruktur ■ Ideell for kultivering av blomstrende beholderplanter 457340 Pink Lace

NY

®

457365 Knight Rose

NY

28

Rosa

84

NY

Lyseblå med mørk nervatur

Sir William ■ Enkel staude med imponerende, mørke markeringer i store, fiolettrosa, traktete blomster ■ Attraktiv spesialitet for staudesortimentet av høy kvalitet ■ Blomstrer første året ved tidlig frøsetting 456280 Sir William Fiolettrosa med mørk nervatur

SEED

457340 Pink Lace ®

457370 Knight Violet


Nepeta x faassenii

Sort

Sort

Blomstring i det første året

10-12

20

-

-

Six Hills Giant

Minero ® Giga

11-13

30

-

-

*) 1-3 planter/potte

12-23*

80

V-IX

x

■ Hardfør, eviggrønn strukturplante med lignifiserte knopper ■ Lett kultivering ■ Dekorativ supplering for planter i boller og bed ■ Begrenset hardførhet

457925 Six Hills Giant

10-13

30

III-V

(x)

■ Silkeaktige, koppformete blomster i sterke farger ■ Stabile, hardføre stilker ■ Tidlig blomstring er avhengig av dagslengden ■ For overvintring og sommerkultivering 128

Blå

459200 Orange

336 SEED

Oransje

NY

®

Minero Giga

459203 Red

336 SEED

Skarlagensrød

459205 Rose

SEED

Rosa

■ Variant med kraftig voksemåte og stort, mørkegrønt bladverk ■ Ideell for sterke potteplanter og som bunnvegetasjon ■ Begrenset hardførhet 457460 Minero ® Giga

6-8

Panama

■ Robust, sterktvoksende kattemynte med himmelblå, store blomster ■ Attraktivt, sølvgrått bladverk ■ Gjenblomstrer etter styving ■ Ideell som bunnvegetasjon og sammen med roser

NY

10-14

Blomstring i det første året

Panama

128

Grønt bladverk

1500 I-III/VI-VII** 18-20 *) Flerkornsfrø **) Flerårig kultur

Sort

Six Hills Giant

®

457450 Minero ®

Papaver radicatum Blomstring i det første året

Minero ®

Minero

Papaver nudicaule

Kattemynte

459210 White

336 SEED

Hvit

459215 Yellow

Gresskar

Markburkne

Snittblomster

Muehlenbeckia complexa

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

PAPAVER

267

336 SEED

Gul

459220 Mix

336 SEED

Blanding

128

Stauder

Grønt bladverk

457925 Six Hills Giant

Gress

Nepeta nervosa Kattemynte

16-20

10-14

5-6

Sort

Blomstring i det første året

Felina

12-17*

25

VI-VIII

459200 Panama Orange

459203 Panama Red

459205 Panama Rose

459210 Panama White

x

*) 1-3 planter/potte

Felina

457450 Minero ®

■ Flat, sfærisk staude med tett besatte blomsteraks ■ God forgreining og stabil plantestruktur ■ Plantene blomstrer samme året ved tidlig start av kultivering ■ Ideell for kultivering av sommerpotter 457945 Blue

Grønnsaker i potter

I-V

Grønnsaker

1500/3-5000* *) Flerkornsfrø

336 SEED

457460 Minero ® Giga

457945 Felina Blue

459215 Panama Yellow

Frukt

Urter

Blå


PAPAVER

Sortiment våren 2017

268

Papaver orientale

Checkers

Papaver orientale

1500 VI-VII* *) Blomstrer påfølgende år

18-20

10-14

6-8

Sort

Blomstring i det første året

Allegro

15-19/23

50

V-VI

-/x28

Beauty of Livermere

15-19/23

80

V-VI

-/x28

Checkers

15-19/23

60

VI-VII

-/x28

Penstemon hartwegii Soleie

■ Skinnende, kremhvite blomster med blikkfangende svarte prikker i blomsten ■ Mørkegrønt, sterkt bladverk ■ For beholdere og snitting 459310 Checkers

28

84

336 SEED

Kremhvit med øye

1500

I-IV

18-20

10-14

6-8

Sort

Blomstring i det første året

Arabesque F1

12-15/19*

40

V-VIII

x

Pensham™

14-17/23*

60

VII-IX

x

Ice Cream™

14-17/23*

60

VII-IX

x

*) 1-3 planter

Allegro

Arabesque F1

■ Meget store, høyrøde blomster ■ Permanent lavtvoksende, stabile planter ■ Ideell for kultivering i beholdere

■ Penstemon med meget god og forgreinet voksemåte, for kultivering i potter og beholdere ■ Kort kultiveringstid uten avkjølingsfase med sikker, tidlig blomstring ■ Ideell serie for kultivering under glass og salg på bed- og balkongtidspunktet

459300 Allegro

28

84

336 SEED

Rød

463437 Red

336 SEED

Rød med hvit hals

Beauty of Livermere

463443 Mix

336 SEED

Blanding

■ En berikelse av sortimentet av mørkerøde blomster ■ Ideell for luksuriøse perennialbed og for snitting 459305 Beauty of Livermere Mørkerød

28

336 SEED

459310 Checkers

Penstemon barbatus Soleie

1500/5000* I-V/VII-VIII** 18-20 *) Flerkornsfrø **) Flerårig kultur

14-21

6-7

Sort

Blomstring i det første året

Navigator Mix

12-15*

30

VI-VII

x

*) 1-3 planter

Navigator Mix ■ Fargerik blanding av strålende blomsterfarger i hvitt så vel som fiolett, rosa og røde farger ■ Kompakte planter, godt passende for produksjonen av mindre beholderplanter 463350 Navigator Mix Blanding

459300 Allegro

463437 Arabesque Red F1

Pensham™

336 SEED

■ Penstemonkolleksjon med et attraktivt fargespektrum ■ Kraftig, stabil voksemåte ■ God honningplante ■ Lang blomstringstid frem til september 463470 Amelia Jayne

NY

Karminrød med hvitt midtpunkt

463475 Czar

NY

Fiolett med hvitt midtpunkt

463480 Just Jayne

NY

Karminrosa

463485 Laura

NY

Rosa med hvitt midtpunkt

463495 Plum Jerkum

NY

Mørkefiolett med lyst midtpunkt

463510 Wedding Day

NY

459305 Beauty of Livermere

463350 Navigator Mix

Hvit

84 84 84 84 84 84


NY

NY

Snittblomster

NY

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

PENSTEMON

269

463470 Pensham™ Amelia Jayne

463495 Pensham™ Plum Jerkum

NY

NY

Stauder

Gresskar

NY

463530 Ice Cream™ Strawberries & Cream

463510 Pensham™ Wedding Day

Rørblomst

■ Hardfør penstemon med attraktive, tofargete blomster ■ Lang blomstringstid til utpå høsten ■ Attraktiv honningplante ■ Robust og resistent 463520 Blackberry

NY

84

Hvit med røde markeringer

463535 Sweet Cherry

NY

84

Purpurfiolett

463530 Strawberries & Cream

NY

Sort

84

Rød med hvitt midtpunkt

463480 Pensham™ Just Jayne

NY

NY

Blomstring i det første året

Garnet

14-17/23

60

VII-IX

x

Heavenly Blue

14-17/23

40

VII-IX

x

King George V

14-17/23

70

VII-IX

x

Raven

14-17/23

60

VII-IX

x

Sour Grapes

14-17/23

70

VII-IX

x

Garnet ■ Intenst purpurrøde bjelleformete blomster ■ Fine stilker med smalt bladverk ■ For naturnære hager eller bakgrunnsbeplantning 463545 Garnet

NY

84

Purpurrød

463485 Pensham™ Laura

463520 Ice Cream™ Blackberry

463545 Garnet

Frukt

Urter

NY

Gress

Penstemon x hybridus

Ice Cream™

Grønnsaker i potter

NY

463535 Ice Cream™ Sweet Cherry

Grønnsaker

463475 Pensham™ Czar


PENSTEMON

270

Sortiment våren 2017

NY

FORTSETTELSE

NY

Heavenly Blue ■ Tallrike himmelblå blomster ■ Gjenblomstrer raskt etter styving ■ Lavtvoksende, begrenset vinterherdighet 463550 Heavenly Blue

NY

84

Himmelblå

King George V ■ Karminrød blomst med attraktive markeringer i halsen ■ Smalt bladverk på mørkerøde stilker ■ Ideell for naturnære beplantninger ■ Sterktvoksende og frisk 463555 King George V

NY

463560 Raven

464050 Blue Spire

NY

NY

84

Karminrød

Raven ■ Purpurfiolette blomster i intense farger ■ Store blomster, lang blomstring ■ Kraftig voksemåte, men begrenset hardfør 463560 Raven

NY

84

Purpurfiolett 463565 Sour Grapes

Sour Grapes ■ Danner mange små lilla blomster ■ Blomstrer fra tidlig på sommeren til utpå høsten ■ Begrenset hardfør 463565 Sour Grapes

NY

84

Lilla

464055 Blue Steel

Perovskia atriplicifolia

Phlox x hybrida

Russisk salvie

Floks Sort

1500/2-4000* XII-III 18-22 *) Flerkornsfrø med 5 korn per potte

4-7

Sort

NY

Blomstring i det første året

Blue Spire

13-19

120

VII-IX

(x)

Blue Steel

12-19*

60

VII-IX

x

*) 1-3 planter/potte

Blue Spire ■ Attraktiv staude for tørre, solfylte steder ■ Lavendelblå blomster over sølvfarget bladverk ■ Blomstrer på høsten, verdifull honningplante som tiltrekker seg insekter 464050 Blue Spire

NY

28

Lavendelblå

Blue Steel 463550 Heavenly Blue

NY

■ Stålblå blomster over sølvfarget bladverk ■ Godt forgreinete, buskete planter ■ Ikke nødvendig med vernalisering 464055 Blue Steel

NY

463555 King George V

Stålblå

Blomstring i det første året

Paparazzi

6-10

336 SEED

12-14

15

IV-VI

x

Paparazzi ■ Jorddekkende floks med store blomster over det mørke bladverket ■ Den primære blomstringsperioden er på våren, blomstrer på nytt på sommeren ■ Flat, rund voksemåte, ideell for sterke potteplanter 467175 Britney

180

Rosa

467180 Gaga Lysefiolett

180


Snittblomster

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

PHLOX

271

467305 Adessa ® Orange

467330 Adessa ® White

467180 Paparazzi Gaga

467315 Adessa ® Pink Star

467325 Adessa ® Rose Eye

Stauder

Gresskar

467175 Paparazzi Britney

Phlox x paniculata Gress

Høstfloks 2000

XII-IV

18-20*/0-5**/ 10-15*** *) 2 uker **) 4-6 uker ***) 2-4 uker

4-6

8-12

Sort 13-19/23*

50

VII-IX

x

Adessa ® Special

13-19/23*

60

VII-IX

x

Bright Eyes

13-19/23*

70

VII-IX

x

Laura

13-19/23*

60

VII-IX

x

Red Riding Hood

13-19/23*

55

VII-IX

x

Grønnsaker i potter

Blomstring i det første året

Adessa ®

*) 3 planter/beholder

Grønnsaker

Adessa ® ■ Serier med ensartet vekst og store blomster ■ Meget hardføre stilker ■ Skadefritt bladverk ■ Ideell for produksjon av beholderplanter av høy kvalitet 467305 Orange

28

84

28

84

28

84

28

84

28

84

Oransje

467315 Pink Star 467320 Red

Urter

Lyserosa med rødt øye Høyrød

467325 Rose Eye Mørkerosa med øye

467330 White

467320 Adessa ® Red

Frukt

Hvit


PHLOX

272

Sortiment våren 2017

Adessa ® Special ■ Attraktive, spesielle farger som supplement til Adessa ® -serien ■ Avviker noe fra Adessa ® -serien i både voksemåte og blomstring 467350 Lilac Twist

84

Hvit med lilla stjerne

467363 Deep Purple

28

84

28

84

28

84

Dypfiolett

467365 Fire Mørkerød

467380 Purple Star Fiolett med lyst øye

467380 Adessa ® Special Purple Star

467405 Laura

Bright Eyes ■ Lyserosa blomster med rødt øye ■ Sterke, stabile stilker og sakdefritt bladverk ■ Passende for snitting og kultivering i beholder 467400 Bright Eyes

28

84

Lyserosa med rødt øye

Laura ■ Purpurblå blomster med lysfarget midtpunkt ■ Sterke, hardføre planter med bladverk som er meget motstandsdyktig mot meldugg 467350 Adessa ® Special Lilac Twist

467405 Laura

28

84

Purpurblå med lyst midtpunkt

Phyllitis scolopendrium (Asplenium)

Red Riding Hood

Hjortetungebregne

■ Intenst sterke kirsebærrøde blomster ■ Kompakt vekst, ideell for kultivering i beholdere 467415 Red Riding Hood Kirsebærrød

467415 Red Riding Hood

84

Sort

Blomstring i det første året

Phyllis

10-13

25

-

-

Phyllis ■ Populær hjortetungebregne med skinnende, glatte, tungeformete bregneblader ■ Stående, traktformet voksemåte ■ Foretrekker delvis skyggete og skyggete steder 467700 Phyllis (Grønn)

®

467363 Adessa Special Deep Purple

467365 Adessa ® Special Fire

467400 Bright Eyes

467700 Phyllis

104


Sortiment våren 2017

Physostegia virginiana Virginia leddblomst 1500/3000*

XII-III/ 16-22 VII-VIII** *) Flerkornsfrø **) Flerårig kultur

12-16

5-6

Sort

Planter for bed & balkong

POLEMONIUM

273

Blomstring i det første året

Crystal Peak White

13-15/19*

40

VI-IX

x

*) 3 planter/beholder

Snittblomster

Crystal Peak White ■ Rene hvite blomster på korte, hardføre stilker ■ Om sådd tidlig, kan plantene blomstre det samme året ■ Meget ensartet ■ Ideell for kultivering i beholdere 467850 Crystal Peak White

84

467900 Codo Blue

467915 Codo Double Blue

128 SEED

Gresskar

Hvit

467920 Codo Double Pink

467925 Codo Double White

Polemonium caeruleum Sort

Blomstring i det første året

Brise d'Anjou

13-17

35

V-VII

x

Stauder

Fjellflokk

Brise d'Anjou ■ Planter med bregneaktig bladverk med kremhvit kant rundt bladene ■ Himmelblå blomster tidlig på sommeren ■ Kompakt, lav voksemåte ■ Ideell for beholdere og mindre bed på halvskyggete plasser

Platycodon grandiflorus

468040 Brise d'Anjou

Flatklokke

1300/3000* *) Flerkornsfrø

NY

I-V

20-22

8-12

28

Himmelblå

Grønnsaker i potter

467850 Crystal Peak White

6-7

Sort

Blomstring i det første året

Codo

10-13*

20

VI-VII

x

Codo Double

10-13*

20

VI-VII

x

Gress

467905 Codo Rose

Codo

467910 Codo White

467900 Blue

336 SEED

Blå

467905 Rose

336 SEED

Lyserosa

467910 White

336 SEED

NY

Codo Double ■ Serie med doble og meget fine blomster ■ Ideell for kultivering i kombinasjon med varianter med enkle blomster 467915 Blue

336 SEED

Blå

467920 Pink

Urter

■ Mange blomster ■ For bruk som stueplante og bedstaude ■ Ekstremt kompakt variant for kultivering i potter og mindre beholdere ■ Også egnet for produksjon av blomstrende planter på sommeren

SEED

Rosa

467925 White

Grønnsaker

*) 1-3 planter/potte

336 SEED

Hvit

468040 Brise d'Anjou

Frukt

Hvit


POLEMONIUM

Sortiment våren 2017

274

Polemonium viscosum

Prunella grandiflora

Jakobsstige

Goldsturm

Blåkoll Sort

1500

I-IV

18-20

10-14

Sort

Blomstring i det første året

Blue Whirl

11-15/19*

40

V-VI

Blomstring i det første året

Ball

8-10

x

11-13

20

VI-IX

x

Ball

*) 3 planter/beholder

■ Attraktiv perennial i potte for høstsalg ■ Stående blomsterskudd med god holdbarhet ■ Flat, rund, spredende voksemåte, ideell for bed og beplantninger i boller

Blue Whirl ■ Tidlig blomstring med middels blå blomster ■ Kompakt voksende planter med mørkegrønt bladverk ■ Godt passet for produksjonen av årlige, blomstrende beholderplanter 468050 Blue Whirl

84

473200 Blue

■ Gyldengule blomster med mørkebrunt midtpunkt som skinner fra sommer til høst ■ En påfallende kontrast til det mørkegrønne, skinnende bladverket ■ Den godt forgreinete, kraftige voksemåten muliggjør produksjonen av førsteklasses planter 474650 Goldsturm

28

336 SEED

NY

128

Fiolett-blå

473205 Rose

84

Gyldengul

128

Rosa SEED

Blå

474645 Little Goldstar

473200 Ball Blue 468050 Blue Whirl 474650 Goldsturm

Polystichum tsus-simense

Sagina subulata

Taggbregne Sort

Irish moss

Blomstring i det første året

Roca

10-13

25

-

-

473205 Ball Rose

Roca

10000* *) Flerkornsfrø

Rudbeckia fulgida

468150 Roca Grønn

2000

104

20-22

10-20

Sort Goldsturm

13-19

35

VII-IX

-

13-19/23

70

VII-IX

-/x28

Little Goldstar

NY

468150 Roca

10-13

5

V-IX

x

■ Tykt, grønt fundament ■ Attraktiv fjellhagestaude ■ Kan også brukes i blomsterdekorasjoner i vårbeplantninger 475000 Green

■ Populær, lavtvoksende hagestaude ■ Langvarig, gullgul blomst med mørkt øye ■ God basal forgreining, ideell for kultivering i potter og beholdere ■ Også egnet for mindre hager 474645 Little Goldstar

5-6

Moss

6-8 Blomstring i det første året

Little Goldstar

7-10

Blomstring i det første året

Moss

I-VI

18-20

Sort

Asteraceae

■ Lavtvoksende bregne for skyggete plasser ■ Mørk midtnerve på bregnebladene ■ Eviggrønn og hardfør på beskyttete steder

IV-VI

128

Mørkegrønn

475005 Lime

128

Grønn-gul

84

Gullgul

475000 Moss Green

475005 Moss Lime


Sortiment våren 2017

Salvia x superba Salvia sylvestris

1500 I-IV/VI-VII* *) Flerårig kultur

20-22

10-14

5-6

Sort

Planter for bed & balkong

SCABIOSA

275

Blomstring i det første året

April Night

11-14/19*

30

IV-VIII

x

Ostfriesland

11-14/19*

30

VI-VIII

x

Edula

12-14/19*

30

VI-VIII

x

Snittblomster

*) 3 planter/beholder

April Night

476040 April Night

476040 April Night

476450 Jabora

Scabiosa caucasica Pincushion flower

84

Mørkeblå

1500

I-III

18-22

10-18

4-6

Sort

Ostfriesland

13-15

(x)

128

476750 Deep Blue

28

84

SEED

28

84

SEED

Stauder

28

476100 Edula Blue

Dypblå

476755 White

Edula

Gress

Hvit

Grønnsaker i potter

■ Variant fra generativ forplantning med tette blomsterskudd ■ Blomstrer det samme året om sådd tidlig ■ Godt forgreinet struktur, jevnt dekket med blomster ■ Ensartet voksemåte og oppstart av blomstring, ideell for effektiv kultivering i potte 336 SEED

Mørkeblå

476105 Rose

VI-VIII

■ Verdifull bed- og snittstaude med blomster i intense farger og med meget god holdbarhet ■ Blomstrer med 15-25 blomster det første året ved tidlig frøsetting, høyde: ca. 50 cm

Mørkeblå

476100 Blue

50

Fama

■ Sterke stilker med stående voksemåte og mørkpurpur-blå, lang blomstring ■ Plantene sikrer form- og fargekontrast i staudebeplantninger 476050 Ostfriesland

Blomstring i det første året

Fama

Gresskar

■ Sort med meget tidlig blomstring for salg f.o.m. ultimo april ■ Mørkeblå blomsteraks på stabile, stående stilker ■ Plante med god forgreining og mørkt bladverk ■ Meget godt egnet for hagen, rik etterblomstring

336 SEED

Rosa 476105 Edula Rose

Grønnsaker

Saponaria ocymoides Såpeurt 1500

VII-VIII

10-14

18-22

3-4

Sort

Blomstring i det første året

20

V-VI

x

Jabora

476750 Fama Deep Blue

■ Fjellhagestaude med mange rosa blomster over mørkegrønt bladverk ■ Sterk, krypende voksemåte ■ Nedskjæring forbedrer plantestrukturen 476450 Jabora 476050 Ostfriesland

Rosa

Urter

11-13

336 SEED 476755 Fama White

Frukt

Jabora


SCABIOSA

276

Sortiment våren 2017

Scabiosa columbaria Pincushion flower Sort

Blomstring i det første året

Barroca

11-13

30

V-IX

x

Barroca ■ Attraktiv ettårig bedplante med vinrøde skabiose-blomster ■ Stående stilker over kompaktvoksende planter ■ En spesialitet som beriker sortimentet av bedplanter ■ Ikke fullstendig hardfør, høyde: ca. 30 cm 476800 Barroca

84

Vinrød

476850 Ritz Blue

477050 Robustum

Sedum album

Sedum floriferum

Hvit bergknapp

Gullbergknapp

Sort

Blomstring i det første året

Coral Carpet

10-12

10

V-VI

-

Sort

Blomstring i det første året

Weihenstephaner Gold

11-13

15

VI-VIII

-

Coral Carpet

Weihenstephaner Gold

■ Flat, jorddekkende sedum med korallaktig tyknet bladverk ■ Lysende oransje vinterfarge ■ Små, hvite blomster f.o.m. mai ■ Attraktiv fjellhagestaude som tåler tørke

■ Tykt, gyldengult blomsterfundament ■ Det langvarige bladverket endrer sin farge på høsten til rødlig ■ Bunnvegetasjon som er lett å vedlikeholde, også godt for midlertidige tørre steder

477030 Coral Carpet

128

477075 Weihenstephaner Gold

Hvit

128

Gyldengul

476800 Barroca

Scabiosa japonica Japanskabiosa 1500/3000* *) Flerkornsfrø

I-III

18-20

10-14

6-8

Sort

Blomstring i det første året

Ritz Blue

10-13

20

VI-IX

x

477075 Weihenstephaner Gold

Ritz Blue

Sedum forsterianum

■ Ideell staude for potter med himmelblå blomster ■ Kompakt og vital voksemåte, riktblomstrende ■ Hurtig og enkel kultivering uten vernalisering ■ Også for kultivering på sommeren 476850 Ritz Blue Lyseblå

336 SEED

Konglebergknapp

477030 Coral Carpet

Sedum x cauticolum

1500/3-6000* *) Flerkornsfrø

Stonecrop Sort

Blomstring i det første året

Robustum

11-13

20

VIII-X

-

Robustum

Rubinrød

14-21

18-22

6-8

Sort

Blomstring i det første året

Elegans

11-13

15

VI-VII

-

Oracle

11-13

10

VI-VII

-

Elegans

■ Fjellhagestaude med blågrønt bladverk ■ Blomstrer på høsten med sterke, rubinrøde blomster ■ Godt forgreinet, skadefri sort 477050 Robustum

II-VIII

28

128

■ Flatvoksende, jorddekkende staude med sølvfarget bladverk og edelgranaktige skudd ■ Stabil, tett vekst ■ Tåler mye tørke ■ Gule blomster f.o.m. juni 477095 Elegans Gul

128


Sortiment våren 2017

Lemon Ball ■ Fundamentplante med gyldent bladverk og sylinderformete bregneblader ■ Godt forgreinet, kraftig voksemåte ■ Strukturplante rik i kontrast for høst og vår ■ Begrenset hardførhet 477130 Lemon Ball

Planter for bed & balkong

SEDUM

277

128

Snittblomster

Gyldengult bladverk

Winter Green 477130 Lemon Ball

■ Mørkegrønn bunnvegetasjon Sedum ■ Kompakt voksemåte ■ God hardførhet, ideell for høstbeplantninger

■ Sølvblått fundament laget av sylinderformete bregneblader ■ Attraktiv bunnvegetasjon, også passende for tørre steder ■ Hurtig og uproblematisk kultivering 477100 Oracle

477150 Winter Green

128

Gresskar

Oracle

Grønt bladverk

336 SEED

Blågrønt bladverk

Winter Lemon

477155 Winter Lemon

Stauder

■ Gyldengult fundament med bronsefarget vinterfarge ■ Kompakt voksemåte ■ God hardførhet, ideell for høstbeplantninger 128

477150 Winter Green

Gress

Gyldengult bladverk

Merida ®

477100 Oracle

Sedum x hybridum Hybrid stonecrop Sort

Blomstring i det første året

Chocolate Ball

11-13

10

-

-

Lemon Ball

11-13

10

-

-

Winter Green

11-13

10

-

-

Winter Lemon

11-13

10

-

-

Merida ®

11-15

20

VIII-X

x

477175 Merida ®

Grønnsaker i potter

■ Blågrønt bladverk som endres til dyprød ved høy lysintensitet ■ Rosa knopper som endres til sterkt dyprød på høsten ■ Sfærisk, fast voksemåte, ideell for kultivering i potter ■ Høyde: ca. 20 cm 84

Rosa 477155 Winter Lemon

Chocolate Ball

477125 Chocolate Ball

Urter

■ Sjokoladebrunt fundament med kompakt, tett forgreinet vekst ■ En attraktiv strukturplante for høstbeplantninger

Grønnsaker

477095 Elegans

128

477125 Chocolate Ball

477175 Merida ®

Frukt

Sjokoladebrunt bladverk


SEDUM

Sortiment våren 2017

278

Sedum kamtschaticum

Sedum spurium

Gullbergknapp Sort

Sedum telephium

Caucasian stonecrop

Smørbukk

Blomstring i det første året

Variegatum

11-13

15

VI-VII

-

Variegatum

1500/3-6000* *) Flerkornsfrø

II-VIII

14-21

18-22

Sort

■ Mørkegrønt bladverk med attraktiv, gyldengul kant ■ Kompakt voksemåte ■ Fjellhagestaude av høy kvalitet

6-8

1500/5000* *) Flerkornsfrø

Blomstring i det første året

Sort

Tricolor

11-15*

15

VI-VIII

-

Voodoo

11-15*

15

VI-VIII

-

Tricolor 128

Gul / rød

■ Plante med flattoppet, sfærisk til spredende voksemåte og rosa blomster ■ Det eviggrønne, trefargete bladverket er rosa, hvitt og grønt, meget attraktivt hele året 477240 Tricolor

18-20

14-21

6-8 Blomstring i det første året

Surrender Red

11-13

30

VII-X

x

Surrender Red

*) 1-3 planter/potte

477185 Variegatum

I-III

128

■ Frøformert sort med ensartet voksemåte og god forgreining ■ Karminrøde blomsterskjermer på korte, stabile stilker ■ Bladverk i noe rødlig farge som fremhever blomstenes effekt ■ Ideell for effektiv kultivering i potter med og uten overvintring

Rosa

477340 Surrender Red

336 SEED

Karminrød

477185 Variegatum

Sedum pellucida Lilly Missy sedum Sort

Blomstring i det første året

Little Missy

10-12

10

VI-VII

(X)

477240 Tricolor 477340 Surrender Red

Little Missy

Voodoo

■ Attraktive, myntegrønne blader med kremhvit kant ■ Mykt fargespill mellom rosa knopper og små, hvite blomster ■ Rikt forgreinet, flat, sfærisk voksemåte ■ Varmebestandig, tåler tørke ■ Ikke hardfør i Mellom-Europa

■ Bunnvegetasjon med flatkrypende voksemåte og røde blomster ■ Det bronsefargete bladverket er dekorativt hele året ■ Enkel kultivering ■ Ideell for fjellhager, potter og beplantninger på taket

477193 Little Missy

477250 Voodoo

Myntegrønt blad med lys kant

128

Rød

336 SEED

Silene pendula Nodding catchfly

1500/5000* I-III/VII-VIII** 10-14 *) Flerkornsfrø **) Flerårig kultur

18-21

4-5

Sort

Blomstring i det første året

Celina

11-13

15

VI-VIII

x

Celina ■ Attraktiv plante som blomstrer tidlig på sommeren med intenst rosa blomster og mørkt bladverk ■ Variant med meget ensartet vekst ■ Passende for avansert blomstring under glass ■ Begrenset hardførhet 478050 Celina Rosa

477193 Little Missy

477250 Voodoo

478050 Celina

336 SEED


Silene x robotii

Stachys byzantina

Hengesmelle

Rosekrage

Blomstring i det første året

12-15

35

IV-VIII

x28

Rollies Favorite

2000 *) Høstsalg

I-II/V-VI*

20-24

7-10

Sort Simba

50

VI-VII

1500/3000* *) Flerkornsfrø

Blomstring i det første året

Sort

VII-VIII

18-20

3-5 Blomstring i det første året

Robinson’s Red

-

7-10

14-23*

60

V-VI

(x)

*) 1-3 planter/potte

■ Staude med lysende rosa blomster og hvitt midtpunkt, blomstrer på våren ■ Robust og frisk voksemåte, hardfør ■ Ideell for kultivering av blomstrende potteplanter for salg f.o.m. april 478060 Rollies Favorite

11-15

6-7

Simba

28

Rosa

478325 Simba

■ Store, lysende røde blomster ■ Ideell for tidlig salg av beholderstauder ■ Også egnet for snitting, god holdbarhet i en vase 336 SEED

Sølvfarget bladverk

480375 Robinson’s Red

336 SEED

Rød

Stauder

Gresskar

NY

Robinson’s Red

■ Sølvaktige blader med dunaktige hår ■ Unik strukturplante for blandete bed- og balkongplanter ■ Attraktiv også for bunnvegetasjon

Snittblomster

Rollies Favorite

NY

Tanacetum coccineum

Lammeøre

Sort

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

TROLLIUS

279

478060 Rollies Favorite

Solidago canadensis Little Lemon

15-19

40

VI - VIII

x28

Stachys monieri Sort

Little Lemon

Blomstring i det første året

Hummelo

15-19

■ Dvergsolidago med svovelgule blomster over mørkegrønt bladverk ■ Stående og stabil voksemåte uten dannelse av stengelutløpere ■ Tiltrekker seg sommerfugler og andre insekter ■ Attraktiv staude for beholdere på balkong og terrasse

Hummelo

478250 Little Lemon

478335 Hummelo

NY

480375 Robinson’s Red

Prydsvinerot

28

Svovelgul

50

VI - VIII

x28

28

Fiolettrosa

NY

Ballblomst

1500/3000* *) Flerkornsfrø

■ Dekorative blomsterstander med fiolettrosa blomster ■ Robust og frisk voksemåte ■ Lang blomstringstid, attraktiv honningplante ■ Ideell for naturnære staudebed som er lett å stelle

NY

Trollius chinensis

NY

V-VII

18-20

14-21

6-7

Sort

Blomstring i det første året

Golden Queen

14-17

60

VI-VII

-

Golden Queen ■ Intenst lysende, gullgule blomster ■ Attraktiv beholderstaude ■ Stabile stilker, også egnet som tidlig blomstrende snittblomst 481045 Golden Queen

336 SEED

Grønnsaker i potter

Blomstring i det første året

Grønnsaker

Sort

Gress

478325 Simba

Kanadisk gullris

478250 Little Lemon

478335 Hummelo

481045 Golden Queen

Frukt

Urter

Gullgul


VERONICA

280

Sortiment våren 2017

Veronica spicata Veronica spicata 1500

I-IV

18-22

10-17

5-6

Sort

Blomstring i det første året

Atomic

13-23*

40

VI-VII

x

Christa

13-19/23

40

VI-VII

-/x28

Rotfuchs

11-14/19

30

VI-VII

-/x28

Royal Candles

13-14/19

35

VI-VII

(x)/x28

*) 1-3 planter/potte

Atomic ■ Blomstrer det første året ved tidlig start av kultivering ■ Kompakt voksemåte med god basal forgreining ■ Godt motstandsevne mot rust og meldugg 482500 Blue

128

Karminrød

482520 White Ray

482565 Rotfuchs

Christa

128

Blå

482510 Red

482520 Atomic White Ray

128

■ En frisk grønn kamm danner en påfallende kontrast til de lysende blå blomsterskuddene ■ En eksotisk spesialitet for beholderkultivering og for snitting

Hvit

482555 Christa

28

128

Blå

Rotfuchs ■ Påfallende, kirsebærrøde skudd står vertikalt over plantene ■ En berikelse av utvalget av tidlige sommerplanter med hensyn til form og farge 482565 Rotfuchs

28

482570 Royal Candles

Vinca minor 128

Kirsebærrød

Sort

Royal Candles ■ Mørkeblå, stabile blomsterskudd ■ Mørkegrønt, skadefritt bladverk ■ Staude for potter og beholdere av høy kvalitet 482570 Royal Candles Mørkeblå

Lesser periwinkle

28

128

Blomstring i det første året

Panta ®

10-13

15

IV-V

-

Verino ®

11-13

15

IV-V

-

Colada

11-13

15

IV-V

-

Bowles

11-13

15

IV-V

-

Hawaii

11-13

15

IV-V

-

Imagine ®

11-13

15

IV-V

-

Moonlit

11-13

15

IV-V

-

Panta ® ■ Store, halvveis doble blomster i blått ■ Godt forgreinet voksemåte

482500 Atomic Blue

482700 Panta ®

180

Blå

Verino ® ■ Vinrøde blomster ■ Mørkegrønt bladverk 482705 Verino ® Vinrød

482510 Atomic Red

482555 Christa

180


Sortiment våren 2017

Colada ■ Rene hvite blomster over mørkegrønt bladverk 482710 Colada

180

Planter for bed & balkong

WALDSTEINIA

281

Hvit

Bowles

482715 Bowles

180

Mørkeblå

Snittblomster

■ Blåfargete blomster med større diameter enn standardvariantene ■ Skyggetolererende bunnvegetasjon med mørkegrønt, skinnende bladverk 482705 Verino ®

482725 Imagine ®

482710 Colada

482730 Moonlit

Gresskar

Hawaii ■ Meget kompakt voksemåte, god forgreining og flattoppet, sfærisk struktur ■ Flere middels blå blomster ■ Ideell sort for salg av blomstrende potter 482720 Hawaii

180

Stauder

Blå

Imagine ®

Waldsteinia ternata

180

Gyldengult bladverk med grønn kant

Siberian waldsteinia Sort

Blomstring i det første året

Forrest Sun

Moonlit

10

IV-V

-

Forrest Sun

■ Skinnende, grønne blader med kremhvite kanter ■ Store, halvveis doble blomster i himmelblå farge ■ Attraktiv strukturplante for kasser og beholdere 482730 Moonlit

11-13

■ Bunnvegetasjon med kraftig voksemåte, utvikler stengelutløpere ■ Sterkt gule blomster over eviggrønt bladverk ■ Godt egnet for skyggete steder

180

Blå, myntegrønt bladverk med lys kant

489100 Forrest Sun

128

Grønnsaker i potter

482725 Imagine ®

Gress

■ Gyldengult bladverk med mørkegrønn kant ■ Ideell for kombinasjonsbeplantninger i kasser og beholdere

Gyldengul

482700 Panta ®

482720 Hawaii

489100 Forrest Sun

Frukt

Urter

Grønnsaker

482715 Bowles


ACORUS

282

Sortiment våren 2017

Flerårig gress

Pagira

Acorus gramineus

■ Gulgrøntstripet blad ■ Stående, noe overhengende vekst ■ Eviggrønn, ideell for kultivering i potte og salg på høsten og våren

Kalmusrot Sort Ogon

Blomstring i det første året

10-12

25

VI-VII

-

492660 Pagira

Ogon

Variegata

■ Delikate, stående blader med gulgrønn farge ■ Ideell for sommer- og høstbeplantninger 492520 Ogon

77

■ Stående runde klynger ■ Smalt bladverk med kremhvit kant

77

492675 Variegata

492560 Overdam

Carex brunnea

Verde

Sedge Sort

Blomstring i det første året

Camara

®

77

10-13

35

V-VI

-

Caracas

10-13

30

V-VI

-

Crema

10-13

30

V-VI

-

Jenneke

10-13

35

V-VI

-

Pagira

10-13

30

V-VI

-

Variegata

10-14

35

V-VI

-

Verde

11-14

35

V-VI

-

■ Mørkegrønt, stående bladverk ■ Attraktiv kombinasjonsplante for høst- og vårbeplantninger 492680 Verde

77

Camara ® 492520 Ogon

■ Påfallende, vide, kremgule striper i bladene ■ Hardfør, stående voksemåte ■ Ideell for vår- og høstbeplantninger

Calamagrostis x acutiflora Feather reed grass Sort

Blomstring i det første året

Karl Foerster

3-10 L

70/140

VI-X

x

Overdam

3-7 L

60/120

VII-X

x

Karl Foerster

492600 Camara ®

Caracas ■ Kremgult, stående bladverk med grønn kant ■ Kraftig, hardfør voksemåte med stabilt bladverk ■ For bruk i bed, boller og blandete beplantninger gjennom hele året

■ Meget stabil med en tidlig blomstring ■ Kraftig, stående voksemåte ■ Langvarig blomstringstid

492605 Caracas 492550 Karl Foerster

28

77

NY

77

Crema

Overdam ■ Stående bladverk med en hvit kant ■ Ideell for kjøligere steder 492560 Overdam

77

28

77

■ Kremgule blader med smal, grønn langsgående stripe ■ Stående, noe overhengende vekst ■ Ideell for kultivering i potte og salg på høsten og våren 492615 Crema

492600 Camara ®

NY

77

Jenneke ■ Intenst kremgult, stripet, lite bladverk ■ Stående, noe overhengende vekst ■ Ideell for kombinasjonsbeplantninger på høsten 492630 Jenneke

492550 Karl Foerster

77

492605 Caracas


Flerårig gress

Sortiment våren 2017

Mint Curls ■ Myntegrønt, elegant overhengende gress ■ Attraktiv kombinasjonspartner i blandete beplantninger 492775 Mint Curls

84

Planter for bed & balkong

CAREX

283

180 SEED

492615 Crema

■ Kompakt voksende starr med lysebrunt bladverk som endrer sin farge under kjølige forhold til lyserosa ■ Attraktivt produkt for kultivering i potte og blandete høstbeplantninger

492680 Verde

492785 Rosaly

Carex buchananii

Snittblomster

Rosaly

77

1500/5000* I-IV/V-VII** *) Flerkornsfrø **) Vårsalg

18-20

10-20

7-9

Sort Red Rooster

Gresskar

Leatherleaf sedge

Blomstring i det første året

11-14

40

V-VI

-

Stauder

Red Rooster ■ Stående voksemåte med rødbrunt bladverk ■ Attraktiv medfølgende plante for strukturerte høstbeplantninger 492695 Red Rooster

84

180 SEED

492735 Bronco

Grønnsaker i potter

Gress

492630 Jenneke

492660 Pagira

Carex comans

492775 Mint Curls

Carex comans

18-20

10-20

7-9

Sort

Blomstring i det første året

Bronco

10-14

30

V-VI

-

Mint Curls

10-13

25

V-VI

-

Rosaly

10-13

20

V-VI

-

Urter

1500/5000* I-IV/V-VII** *) Flerkornsfrø **) Vårsalg

Grønnsaker

492695 Red Rooster

Bronco

492675 Variegata

492735 Bronco

84

180 SEED

492785 Rosaly

Frukt

■ Vid, overhengende voksemåte ■ Elegant, brunt bladverk ■ Ideell for beplantninger rike i kontrast


CAREX

284

Sortiment våren 2017

Carex grayi

Flerårig gress

Carex elata

Japanese sedge

Sort

Tufted sedge

Saladin

Sort Bowles Golden

Carex morrowii

Gray's sedge

Blomstring i det første året

12-17

45

V-VI

-

Bowles Golden ■ Middels sterk voksemåte ■ Gyldengult bladverk ■ Innledningsvis stående, overhengende voksemåte senere ■ For attraktive kontraster i blandete beplantninger 492810 Bowles Golden

Blomstring i det første året

14-19

70

V-VII

Carex flagellifera 10-20

7-9

Sort

-

492900 Ice Dance 492830 Saladin

Evergold

Blomstring i det første året

35

V-VI

77

77

492900 Ice Dance

Carex muskingumensis Palm sedge Blomstring i det første året

10-14

25

V

Blomstring i det første året

Bicolor Fountain

-

Evergold

12-15

30

(VI-VIII)

-

Bicolor Fountain

■ Smale, overhengende blader med gyldengule striper ■ Interessant for balkongbeplantninger på høsten

■ Intenst bronsefargete blader med videre blader enn de fleste andre Carex med bronsefargete blader ■ Buskete, hardfør voksemåte ■ Ideell for blandete høstbeplantninger 84

Sort

-

Auruga

492820 Auruga

IV-V

■ Strukturplante med kort kultiveringstid og stående voksemåte ■ Attraktivt, grønt blad med hvit kant

Sort

492820 Auruga

30

■ Karakteristiske, stjernelignende blomster dekorerer plantene ■ Attraktiv plante for jevnt fuktete steder, f.eks. kanter på dammer

Evergold

11-14

10-14

Ice Dance

Carex hachijoensis

Glen Murray tussock

Auruga

Blomstring i det første året

Ice Dance

Saladin

492830 Saladin

18-20

Sort

77

492810 Bowles Golden

1500/5000* III-IV/V-VI** *) Flerkornsfrø **) Vårsalg

x

492850 Evergold

■ Stående palmeblad med kremhvit-grønne striper ■ Attraktivt, middelskraftig voksende gress for små beholdere og tunge potter

84

492925 Bicolor Fountain

180 SEED

492850 Evergold

492925 Bicolor Fountain

77


Cortaderia selloana

Flerårig gress

Pampasgress

Carex testacea

Sort

Orange sedge

10-20

7-9

Sort 12-15

35

VI-VII

150/180

IX-X

x

Esperanta ®

5-10 L

60/120

IX-X

x

Evita Ⓢ

5-10 L

60/120

IX-X

x

Pumila

5-10 L

60/120

IX-X

x

Silver Comet

5-10 L

150/180

IX-X

x

Silver Star

5-10 L

80/140

VIII-X

x

-

■ Elegante, hvite blomsterblader ■ Tidlig blomstring ■ Godt passende som enkel plante i beholder

■ Grønt dekorativt gress som endrer sin farge til brunrød på høsten ■ Noe overhengende vekst ■ Hurtig og enkel kultivering 493000 Prairie Fire

Snittblomster

Citaro ®

Prairie Fire

493030 Citaro ®

SEED

493040 Esperanta ® 28

Esperanta ® Gresskar

Prairie Fire

Blomstring i det første året

5-10 L

■ Lavtvoksende, hardfør variant med gyldengule bladkanter ■ Tykke, kremgule blomsterblader ■ Attraktiv variant for utvalg av gress av høy kvalitet 28

Stauder

493040 Esperanta ®

Evita Ⓢ ■ Kompakt utvalg som blomstrer samtidig med flere andre blomster 493050 Evita Ⓢ

493050 Evita Ⓢ 28

Pumila

Carex trifida Storr

Blomstring i det første året

40

VI-VII

-

493080 Pumila

Rekohu Sunrise ■ Kraftig voksende Carex med overhengende, tilbakebøyd bladverk ■ Kremgult blad med grønn kant ■ Robust voksemåte, tilstrekkelig hardfør ■ Attraktiv enkel og medfølgende plante i større beholdere 493005 Rekohu Sunrise

NY

77

NY

28

Silver Comet ■ Bladene har hvite striper på kantene ■ Kraftig, hardfør voksemåte ■ Kremhvite blomsterblader like over bladverket 493090 Silver Comet

28

493090 Silver Comet

Silver Star ■ Lavtvoksende variant med hvitt, stripet bladverk ■ Tidlig blomstring fra august ■ Stabile stilker med sølvhvite blomsterblader ■ Ideell for kultivering i beholder 493100 Silver Star

493005 Rekohu Sunrise

Grønnsaker i potter

12-15

■ Kompakt voksemåte og stabile stilker ■ Godt passende som enkel plante i beholder

Urter

Sort Rekohu Sunrise

Gress

493000 Prairie Fire

Grønnsaker

18-20

Blomstring i det første året

Citaro ®

28

493100 Silver Star

Frukt

1500/5000* III-IV/V-VI** *) Flerkornsfrø **) Vårsalg

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

CORTADERIA

285


FESTUCA

286

Sortiment våren 2017

Festuca gautieri

Flerårig gress

Festuca cinerea

1500/5000* III-IV/V-VI** *) Flerkornsfrø **) Vårsalg 18-20

Krypende lodnegress Sort

Blue fescue

1500/5000* III-IV/V-VI** *) Flerkornsfrø **) Vårsalg

Holcus mollis

Bearskin fescue

10-20

Teddybär Blomstring i det første året

Eisvogel

11-13

15/30

V-VI

-

Festina

11-13

20/40

V-VI

-

Eisvogel ■ Kraftig, sølvblått bladverk ■ Stabile stilker ■ Opprettholder godt sin farge på høsten ■ Også ideell for tørre, solfylte steder 493190 Eisvogel

10-20

Variegatus

6-7

Sort

6-7

Sort

18-20

Blomstring i det første året

11-13

15/30

V-VI

Blomstring i det første året

12-15

20/30

V-VI

-

Variegatus

-

■ Grønt fundament av delikate blader ■ Attraktiv for bunnvegetasjon og for kanter

■ Stripet bladverk rik i kontrast ■ Spirer tidlig, ideell for salg i sesongen for bed- og balkongplanter ■ Tidlig nedskjæring rett etter blomstring sikrer nye skudd

493230 Teddybär

493280 Variegatus

Teddybär

84

180 SEED

77

77

Festina ■ Tykke, sfæriske klynger med matte løv og blader i sterk blåfarge ■ Stående, delikat blomstring 493200 Festina

84

180 SEED

493280 Variegatus

493230 Teddybär

Festuca ovina

Imperata cylindrica

Sheep fescue

Blady grass

Sort Elijah Blue

Blomstring i det første året

11-13

15/30

V-VI

Sort Red Baron

-

12-17

50

VI-VI

-

Elijah Blue

Red Baron

■ Jevnt sølvblå planter ■ Lite blomstring ■ Meget hardfør, gode egenskaper for overvintring

■ Dekorativt gress med grovt bladverk som blir rødt på høsten ■ For varme steder ■ Toppselger i høstsesongen

493260 Elijah Blue

77

493300 Red Baron

493190 Eisvogel

493200 Festina

Blomstring i det første året

493260 Elijah Blue

493300 Red Baron

28

77


Juncus effusus Soft rush

1500/5000* III-IV/V-VI** *) Flerkornsfrø **) Vårsalg 18-20

14-21

Coolio Blomstring i det første året

Hedgehog Grass

12-15

40

VI-VIII

-

Spiralis

12-15

30

VI-VIII

-

Hedgehog Grass ■ Mørkegrønne, stramt stående blader ■ Vintergrønn, ideell for beplantning på våren og høsten ■ En berikelse for sortimentet med potteplanter ■ Høyde i potte: ca. 40 cm, i hagen: opptil 60 cm 493320 Hedgehog Grass

10-18

Sort

8-9

Sort

18-20

Snowy woodrush

11-13

20/40

VI-VIII

6-7

1500/5000* III-IV/VI-VII** *) Flerkornsfrø **) Vårsalg

Blomstring i det første året

Sort

x

Yeti

18-20

10-18

5-6 Blomstring i det første året

11-15

40/60

VI-VIII

-

Coolio

Yeti

■ Attraktivt gress med blågrønt bladverk ■ Sfærisk struktur ■ Ideell for kultivering i potter

■ Noe overhengende, smale blader med hvite hår som stikker ut ■ Hvite blomsterklynger på tettbygde stilker, også passende for snitting og tørking ■ God for skyggete steder

493410 Coolio

84

180 SEED

493450 Yeti

84

180 SEED

SEED

Gresskar

1500/5000* III-IV/V-VI** *) Flerkornsfrø **) Vårsalg

Luzula nivea

Blue hair grass

Spiralis

Stauder

■ Korketrekkeraktig dreide blader i kraftig grønn farge ■ Et blikkfang som potteplante eller ved utformingen av hagen, f.eks. på vannkanter og i beholdere, høyde: ca 30 cm 493330 Spiralis

Snittblomster

Koeleria glauca

Flerårig gress

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

LUZULA

287

SEED

493410 Coolio

Liriope muscari

493450 Yeti

13-19

45

VIII-X

x

Ingwersen

Great woodrush

1500/5000* III-IV/VI-VII** *) Flerkornsfrø **) Vårsalg

■ Attraktiv, eviggrønn, sen blomstring med lillafargete blomster ■ Variant med spesielt rik og langvarig blomstring ■ Hardfør, pålitelig variant, ideell for varme, skyggete steder 454850 Ingwersen

Luzula sylvatica

28

Gress

Ingwersen

Blomstring i det første året

18-20

10-18

6-7

Sort Sherwood

Blomstring i det første året

11-13

20/40

V-VI

-

Sherwood ■ Korte, vide blader, noe dekket med hår ■ Ideell, hardfør bunnvegetasjon for skyggete steder

493320 Hedgehog Grass 84

180 SEED

493330 Spiralis

454850 Ingwersen

493460 Sherwood

Frukt

Urter

493460 Sherwood

Grønnsaker i potter

Sort

Grønnsaker

Lilyturf


MILIUM

288

Sortiment våren 2017

Flerårig gress

Milium effusum Milium effusum

1500/5000* III-IV/V-VI** *) Flerkornsfrø **) Vårsalg

18-20

10-18

Aureum

40

V-VII

-

Aureum

84

■ Sølvaktig, rik blomstring ■ Glatt, smalt bladverk

28

■ Stående, sterk voksemåte ■ Kompakt, rødlig blomstring ■ Bredt bladverk med gyldenoransje høstfarge 493580 Malepartus 28

Cosmopolitan

493520 Cosmopolitan

Ferner Osten ■ Intenst, rødfargete blomster med hvite spisser fra sensommeren ■ Lavtvoksende ■ Oransje-rød høstfarge 77

■ Lavtvoksende Miscanthus med bladverk i intenst gule striper ■ Rik dannelse av sideskudd ■ Ideell for kultivering i potter og små beholdere

Miscanthus sinensis Chinese silver grass Sort

Blomstring i det første året

Adagio

3-5 L

100/150

VIII-X

-/x28

Brazil

3-5 L

80/130

VIII-X

-/x28

Cabaret

5-10 L

160/(240)

IX-X

-/(x)28

Cosmopolitan

5-10 L

180/(260)

IX-X

-/(x)28

Ferner Osten

3-7 L

120/160

VIII-X

-/x28

Gold Bar

12-17

50

VIII-X

-

Gracillimus

3-7 L

150/-

IX-X

-

Kleine Fontäne

3-7 L

130/170

V-X

-/x28

Kleine Silberspinne

3-7 L

120/160

V-X

-/x28

Malepartus

5-10 L

160/220

IX-X

-/x28

Morning Light

3-7 L

80/(120)

(IX-X)

-/(x)28

Navajo

3-5 L

80/130

IX-X

-/x28

Strictus

5-10 L

150/(180)

(IX-X)

-/(x)28

Variegatus

5-10 L

140/180

(IX-X)

-/x28

Yaka Dance

3-5 L

60/100

IX-X

-

Zebrinus

5-10 L

160/(200)

(IX-X)

-/(x)28

493535 Gold Bar

■ Sort med mange skudd og intense høstfarger ■ Middelshøy vekst, ideell for mindre hager og kultivering i beholdere 493593 Navajo

28

28

77

28

77

Strictus

493610 Strictus

77

■ Standard variant med rund voksemåte og glatt bladverk ■ Blomstrer sjelden i Sentral-Europa 493540 Gracillimus

77

Kleine Fontäne ■ Stående, mindre kraftig voksemåte ■ Harmonisk vekst ■ Blomstrer tidlig med sølvaktige blomster 28

77

■ Lav, rund voksemåte ■ Overhengende, smale blader 493500 Adagio

77

Navajo

Gracillimus

493560 Kleine Fontäne

Adagio

28

■ Grønn med gule, horisontale striper på bladverket ■ Stående voksemåte, sen blomstring

Gold Bar 493490 Aureum

77

Morning Light

493590 Morning Light 28

28

28

■ Stabile rundstrukturerte planter ■ Smal, stående bladverk med lyse striper ■ Lyserosa blomstringer på varme år

■ Brede, mørkegrønne blader med hvit kant ■ Sterk voksemåte ■ Middels tidlige, kopperrøde blomster

493530 Ferner Osten

77

Malepartus

Cabaret

493510 Cabaret

180 SEED

28

77

■ Brede kremhvite blader med grønn kant ■ Stabile, stående stilker ■ Meget attraktiv i beholdere og bed ■ Sen blomstring, ikke selvsående

■ Det gyldengule bladverket bringer påfallende kontraster til beplantninger tidlig i året ■ Ideell for skyggete steder ■ Enkel og hurtig kultivering 493490 Aureum

■ Spretteklar, middelshøy Miscanthus ■ Purpurrød høstfarge ■ Ideell for salg på høsten 493505 Brazil

Blomstring i det første året

11-15

Kleine Silberspinne

493570 Kleine Silberspinne

5-6

Sort

Brazil

77

493500 Adagio


Snittblomster

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

MISCANTHUS

289

493535 Gold Bar

493580 Malepartus

493510 Cabaret

493540 Gracillimus

493590 Morning Light

493520 Cosmopolitan

493560 Kleine Fontäne

493593 Navajo

493530 Ferner Osten

493570 Kleine Silberspinne

493610 Strictus

Frukt

Urter

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

Stauder

Gresskar

493505 Brazil


MISCANTHUS

290

Sortiment våren 2017

Flerårig gress Variegatus ■ Meget påfallende sort med hvite/grønne striper ■ Sterk voksemåte ■ Lyserosa blomster i varme år 493620 Variegatus

28

77

Yaka Dance ■ Lavtvoksende, flate, sfæriske klynger også på eldre planter ■ Smalt bladverk med lys midtnerve, forblir lenge grønt ■ Flere sølvfargete blomster fra september ■ Ideell for mindre hager og beholdere samt grøntanlegg der sorter med for stor høyde ville skjule utsikten

493630 Zebrinus

Molinia caerulea

77

Zebrinus

28

Switchgrass

Sort

Blomstring i det første året

13-15

70/130

IX-X

x

Variegata

1500/5000* *) Flerkornsfrø

I-V

20-25

5-7

3-4

Sort

■ Kompakte klynger med noe overhengende bladverk og stabile stilker ■ Høy kontrast, kremhvitt/grønt, stripet bladverk ■ Hardfør og mangfoldig

■ Gulstripet bladverk ■ Stående blader, overhengende i spissen ■ Vanligvis kun blomster i geografiske områder med gunstige klimabetingelser 493630 Zebrinus

Panicum virgatum

Purple moor grass Variegata

493625 Yaka Dance

458400 Albovariegata

493680 Variegata

77

77

Blomstring i det første året

Hänse Herms

3-5 L

60/80

VIII-X

x

Heavy Metal

3-5 L

80/130

VIII-X

x

Hänse Herms ■ Tidlig, rødbrun høstfarge ■ Smal, stående plantestruktur 493710 Hänse Herms

77

Heavy Metal ■ Kraftig, stående, lysegrønne blader ■ Meget stabil 493720 Heavy Metal

493620 Variegatus

493680 Variegata

Ophiopogon planiscapus Mondo gress Sort Albovariegata

Blomstring i det første året

10-12

30

V-VI

x

Albovariegata ■ Grønt bladverk med hvit kant ■ Buskete, relativt sterk voksemåte 458400 Albovariegata

493625 Yaka Dance

28

493710 Hänse Herms

77


Sortiment våren 2017

Pennisetum macrourum African feather grass

1500/5000* I-V 20-25 *) Flerkornsfrø med 5 korn pr. potte

5-7

6-7

Sort White Lancer

Planter for bed & balkong

PENNISETUM

291

Blomstring i det første året

5-10 L

70/140

VIII-X

x

■ Stramt stående, slanke aks i friske hvite farger som stråler over kraftig voksende klynger f.o.m. juli ■ Meget attraktiv for beplantning av bed, i beholdere og for snitting

493780 Herbstfreude

493720 Heavy Metal

493820 White Lancer

Fountain grass

Blomstring i det første året

Hameln

3-5 L

30/50

VII-IX

x

Herbstfreude

3-5 L

40/60

VII-IX

x

Little Bunny

12-19

20/40

VII-IX

x

Moudry

3-5 L

50/70

VIII-X

x

28

493790 Little Bunny

493820 White Lancer

77

Gress

493770 Hameln

Stauder

Hameln ■ Tidlig blomstrende elvegress med grønnbrune skudd ■ Buskete planter med rikt grønt bladverk, ideell for kultivering i beholdere

Herbstfreude

Grønnsaker i potter

■ Tidlig blomstrende elvegress med lysebrune skudd ■ Buskete planter, ideell for kultivering i beholdere 493780 Herbstfreude

SEED

Gresskar

Pennisetum alopecuroides Sort

Snittblomster

White Lancer

77

Little Bunny ■ Pottevariant med meget kompakt voksemåte ■ Tidlig, stående blomster

Grønnsaker

493800 Moudry 77

Moudry

493800 Moudry

Urter

■ Mørkegrønt, glatt, grovt bladverk ■ Sen blomstring, fiolett-brune blomster ■ Harmonisk, rund plantestruktur, ideell for produksjon i beholdere 77

493770 Hameln

Frukt

493790 Little Bunny


PENNISETUM

292

Sortiment våren 2017

Stipa tenuissima

Flerårig gress

Mexican feather grass

Pennisetum setaceum Elvegress

1500/5000* III-IV/V-VI** *) Flerkornsfrø **) Vårsalg

1500/5000* I-V 20-25 *) Flerkornsfrø med 5 korn pr. potte

5-7

Pegasus ®

3-5 L

50/80

VIII-X

x

Rubrum

13-23

40/70

VII-X

x

Fireworks

12-15

40/60

VII-X

x

Sky Rocket

12-15

40/60

VII-X

x

■ Blomstrer det første året med kultivering med smale skudd som er rødlige ved spiring ■ Ideell for beholdere av middels størrelse og for snitting ■ Ikke helt hardfør

11-15

40

VII-IX

x

Ponytails ■ Blomstring med delikate, grønne, bøyde hår ■ Smal, stående voksemåte passende for kultivering i potter

Pegasus ®

84

6-7 Blomstring i det første året

Ponytails Blomstring i det første året

492200 Pegasus ®

10-20

Sort

3-4

Sort

18-20

492200 Pegasus ®

494010 Ponytails

84

180 SEED

180 SEED

Rubrum ■ Mahogni-brune, smale blader ■ Gir intense kontraster i planter ■ Ikke hardfør 492210 Rubrum

77

Fireworks

492210 Rubrum

Uncinia rubra

■ Bladverk med striper og sterk rosa farge ■ Attraktiv strukturplante for sommerbeplantninger ■ Mer kompakt voksemåte enn søstervarianten 'Rubrum' ■ Flere kremfargete blomster fra juli ■ Ikke hardfør 493880 Fireworks

494010 Ponytails

Red hook sedge 1500/5000* *) Flerkornsfrø

V-VI

18-20

10-20

6-7

Sort 77

Blomstring i det første året

Everflame

11-13

25

-

-

Firedance

9-11

20

-

-

Sky Rocket

Everflame

■ Overhengende blader med kremhvit kant ■ Hardfør, kraftig voksemåte i løpet av hele sommeren ■ Kremfargete blomster fra juli ■ Ideell for blandete beplantninger og som enkel plante i beholdere ■ Ikke hardfør

■ Uncinia med kirsebærrød kant på kobberoransje blader ■ Fargerikt strålende lite gress for beplantning på høsten og våren ■ Hardfør til ca. -10 °C ■ Ideell for kultivering i potter

493900 Sky Rocket

493880 Fireworks

494045 Everflame

77

NY

77

Firedance ■ Ildrødt, hardført gress ■ Lavtvoksende, ideell for kultivering i potte ■ Attraktivt produkt for høstutvalget 494050 Firedance

493900 Sky Rocket

84

180 SEED


NY

Rigatoni

Fingerhirse

1500/5000* I-V 20-25 *) Flerkornsfrø; direktesåing: 200 korn/m²

5-7

4-5

Sort Green Cat

Blomstring i det første året

11-14

30

VII-X

x

Green Cat ■ Tropisk gress med kloaktig formete blomsterstander ■ For kultivering på friland for snitting på varme, beskyttede plasser eller for kultivering under glass og folie ■ Ved tidlig frøsetting også egnet for salg som bed- og balkongplante, høyde: ca. 40 cm

■ Pyntegress for kultivering i potter ■ Først stående og etter hvert som planten vokser, overhengende, tynne blader ■ Små, hvite blomster som danner seg i toppene ■ Mangfoldig bruk for blandet beplantning i boller og potter, innen- og utendørs ■ Holdes jevnt fuktig under kultivering, må ikke tørkes ut. Høyde: ca. 20 cm 492060 Rigatoni

SEED

Planter for bed & balkong

Eleusine coracana

Flerårig gress

Sortiment våren 2017

Snittblomster

ORYZA

293

494045 Everflame

492030 Green Cat

492030 Green Cat

492060 Rigatoni

Hordeum jubatum

Oryza sativa

Silkebygg

Hippo

Skjermplante

14-21

7-9 Blomstring i det første året

20/30

1500/5000* II-V 20-22 *) Flerkornsfrø: 5 korn pr. potte

Blomstring i det første året

(12-15)

50

VI-VIII

x

Hippo

Sort 10-13

3-4

Sort

Cyperus alternifolius

Zumula

5-7

(V-X)

(x)

Zumula

■ Silkebygg med aks som er tett besatt med rødgrønne snerp ■ For blandet beplantning av bed eller for snitting og som tørkete blomster i blomsterhåndverket ■ Blomstrer fra juli til september, høyde: ca. 60 cm 492040 Hippo

84

4-5

Sort

Blomstring i det første året

Marsala

®

10-13

25/40

(VIII-IX)

(x)

Marsala ® ■ Pynteris med karamellbrunt bladverk ■ Interessant berikelse for sommer- og høstutvalget ■ Ideell for kultivering i drivhus på sommeren ■ Hurtig og enkel å produsere ■ Tåler ikke tørr rotklump

SEED

492090 Marsala ®

180 SEED

Grønnsaker

■ Attraktiv potteplante med mørkegrønt bladverk ■ Lett, ukomplisert sommerkultivering ■ Også populær for bruk som langlivet kattegress ■ Begrenset hardførhet 492020 Zumula

7-10

Gress

1500/5000* II-V 20-25 *) Flerkornsfrø; direktesåing: 200 korn/m²

Ettårig gress

1500/15000* I-V 20-24 *) Direktesåing: 15 korn pr. potte

Pynteris

Grønnsaker i potter

494050 Firedance

Stauder

Gresskar

SEED

180 SEED

Urter

492040 Hippo

Isolepis cernua Fiber optic grass

18-20

10-20

4-5

Sort 492020 Zumula

Rigatoni

Blomstring i det første året

10-12

20

VI-IX

x

492090 Marsala ®

Frukt

1500/5000* III-IV/V-VI** *) Flerkornsfrø **) Vårsalg


PANICUM

294

Sortiment våren 2017

Ettårig gress

Panicum virgatum I-V

20-25

5-7

3-4

Sort Fontäne

Blomstring i det første året

19-23*

60

VIII-X

Elvegress

■ Pyntegress med rødt bladverk, kompakt voksemåte og store, svarte blomsterstander ■ Ideell for kultivering i potter og beholdere ■ Ikke hardfør, høyde: ca. 80 cm

Switchgrass 1500/5000* *) Flerkornsfrø

Pennisetum villosum

Purple Baron

x

Fontäne

492140 Purple Baron

180 SEED

1500/5000* I-V 20-25 *) Flerkornsfrø: 5 korn pr. potte

5-7

3-4

Sort

Blomstring i det første året

Nemira

3-5 L

50/70

VIII-X

x

Nemira

Purple Majesty

■ Ettårig pyntegress med kort kultiveringstid ■ Attraktive, fine risler til bruk i blomsterhåndverket ■ Meget stor avling på stilkene, høyde: ca. 60 cm

■ Frodig, ettårig pyntegress med rødt bladverk og store, svarte blomsterstander ■ Ideell for blandet beplantning i beholdere og på bed ■ Ikke hardfør, høyde: ca. 100 cm

■ Blomstrer det første året med kultivering med dunete, sølvaktige hvite skudd ■ Kompakte klynger med noe overhengende bladverk ■ Ideell for beholdere av middels størrelse og for snitting ■ Ikke helt hardfør

492110 Fontäne

492150 Purple Majesty

492250 Nemira

128 SEED

492130 Jester

180 SEED

180 SEED

492140 Purple Baron

492250 Nemira

492110 Fontäne

Setaria italica

Pennisetum glaucum

Kolbehirse

Perlehirse

1500/3-5000* I-V 20-25 *) Flerkornsfrø: 3-5 korn pr. potte

5-7

1500/5000* I-V 20-25 *) Flerkornsfrø: 5 korn pr. potte

2-4

Sort 12-19

40/70

V-X

x

Jester

12-19

50/80

V-X

x

Purple Baron

12-19

60/100

V-X

x

Purple Majesty

12-23

80/120

V-X

x

Jade Princess

Hylander

492120 Jade Princess

Blomstring i det første året

(3-5 L)

70

VII-X

x

■ Ettårig pyntegress for snitting og strukturert beplantning av bed ■ Massive blomsterstander som er tett besatt med kobberfargete korn, høyde: ca. 90 cm 492270 Hylander

SEED

Jester ■ Friskgrønne blader som farges via lysebrun til rødbrun på friland ■ Attraktiv strukturplante for eksklusiv beplantning av bed, høyde: ca. 60 cm SEED

3-4

Hylander

■ De mørkerøde hodene gir en kontrast til det grønne bladverket ■ Høyde på starten av blomstring: omtrent 40 cm ■ Ideell for kultivering i potter ■ Ikke hardfør 492120 Jade Princess

5-7

Sort

Blomstring i det første året

Jade Princess

492130 Jester

84

492150 Purple Majesty

492270 Hylander

128 SEED


Capsicum annuum

Sortiment våren 2017

Samba

Paprika

■ Potteserie med middels sterk vekst og store, runde frukter ■ For sterke potteplanter av høy kvalitet

4-6

414735 Orange

Sort 9-12

12

13-15

16-18

Samba

11-13

20

14-18

16-18

414740 Red

Santos

11-13

20

13-15

16-18

Rød

15

13-15

16-18

15

14-18

16-18

Merida ® XL

12-13

15

12-14

16-18

Acapulco

10-13

15

13-15

16-18

Cayennetta

12-15

25

13-17

16-18

Dallas

11-13

15

13-17

16-18

Harlequin

11-13

20

15-17

16-18

Santa

11-13

15

13-17

16-18

Mohawk F1

14-19

60

15-17

16-18

Redskin F1

14-19

60

15-17

16-18

Apache F1

14-19

50

15-17

16-18

Calura

19-23

70

15-19

16-18

Cheyenne F1

19-23

50

15-17

16-18

Hot Banana

14-17

35

15-17

16-18

Hot Burrito

14-17

30

15-17

16-18

Hot Carrot

14-17

35

15-17

16-18

Hot Chenzo

14-17

35

15-17

16-18

Hot Fajita

14-19

30

15-17

16-18

Hot Tomato

14-17

35

17-20

16-18

Snack

14-19

35

16-18

16-18

Red Missile F1

12-15

25

14-18

16-18

Bella Verde

5-10 L

100

17-20

16-18

Volante ® Mild Orange F1 11-13/HB

20

13-15

16-18

Volante ® Hot Red F1

20

13-15

16-18

11-13/HB

**) Salg med frukter ***) Modne frukter

414745 Yellow

336 SEED

Gul

414750 Mix Blanding

336 SEED

414682 Salsa Purple

Gresskar

11-12 10,5-13

Merida ®

336 SEED

Stauder

Salina

336 SEED

Oransje

Salsa

Snittblomster

1300 X-II*/II-IV** 22-24 10-12 *) Salg uten frukter i bed- og balkongsesongen **) Salg med frukter på sommeren

Planter for bed & balkong

CAPSICUM

295

414685 Salsa Red

414735 Samba Orange

414695 Salsa Red-Yellow

414740 Samba Red

414700 Salsa Mix

414745 Samba Yellow

Gress

Pottesorter Salsa

414680 Orange

Grønnsaker i potter

■ Meget kompakt pyntepepperserie for kultivering i potter ■ Spisse, koneformete frukter med sterk farge over det mørkegrønne bladverket ■ Meget ensartet og hurtig kultivering 336 SEED

Oransje

414682 Purple

SEED

Lilla

414685 Red 414690 Yellow

336 SEED

Gul

414695 Red-Yellow

336 SEED

Rød / gul

414700 Mix

180

Grønnsaker

336 SEED

Rød

336 SEED

414680 Salsa Orange

414690 Salsa Yellow

Frukt

Urter

Blanding


CAPSICUM

296

Sortiment våren 2017

Pottesorter

Merida ®

Salina

Santos ■ Avlang, smal frukt på godt forgreinete planter ■ Uvanlig, eksotisk fruktform ■ Tidlig og rikelig frukt

■ Lange, smale frukter i påfallende fargekombinasjoner ■ Tidlig og rik fruktsetting ■ God forgreining og flat, sfærisk plantestruktur ■ Ideell for middelstunge potteplanter

414765 Flare

414780 Purple

336 SEED

Gullgul

414770 Orange

336 SEED

Oransje

414775 Red

NY

■ Smale, stående frukter som modnes fra gul til rød ■ Mild, spiselig pottepaprika, høyde: ca. 20 cm 414900 Merida ®

336 SEED

Gul / rød 336 SEED

Lilla

414785 Tricolor

336 SEED

Lilla / oransje / rød

336 SEED

Rød

414780 Salina Purple

414765 Santos Flare

414900 Merida ®

Merida ® XL ■ Pottevariant med søte, milde frukter som modnes fra kremgul via lyseoransje til rød ■ Stående voksemåte og dermed godt synlig over plantene ■ Kompakt, fast plantestruktur med glatt, mørkegrønt bladverk ■ Ideell for markedsføring av paprikasnacks 414905 Merida ® XL Gul / rød

414785 Salina Tricolor

414770 Santos Orange

NY

414775 Santos Red

414905 Merida ® XL

336 SEED


Sortiment våren 2017

Acapulco

Cayennetta

Harlequin

■ Store, koniske frukter med et attraktivt fargespill i modningsprosessen ■ Meget hardfør, godt forgreinet plantestruktur ■ Ideell for 11-13 cm potter

■ Cayenne-type med tidlig fruktsetting og røde, lange og sterke frukter ■ Forbedret forgreining ■ Ideell for salg i potter med etikett eller beholdere med fruktsetting

■ Pyntepepper med attraktive fruktfarger ■ Fruktfarger endres fra kremgul via purpur til rød ■ De lange, runde fruktene sitter fritt over de kompakte, godt forgreinete plantene

414945 Multicolor 414950 Orange

415025 Harlequin

SEED

Lilla / oransje / rød

415005 Cayennetta

336 SEED

Kremfarget / oransje

SEED

Rød

336 SEED

Snittblomster

Oransje

414955 Purple

SEED

Lilla

414957 Red

SEED

Rød

414960 Yellow

Planter for bed & balkong

CAPSICUM

297

SEED

Stauder

Gresskar

Gul

415025 Harlequin

415005 Cayennetta

■ Potteserie med oppreist stående, sterke frukter ■ Kompakt og rund plantestruktur ■ God fruktpresentasjon over bladverket ■ Attraktive fruktfarger og -sjatteringer

■ Pottevariant med stående frukter ■ Fruktfargen endres fra fiolett til dyprød, en fin farge som supplerer utvalget ■ Kompakt og godt forgreinet vekst

415014 Mix

415080 Santa

NY

336 SEED

Blanding

Rød

Grønnsaker

414950 Acapulco Orange

NY

414957 Acapulco Red

414960 Acapulco Yellow

415014 Dallas Mix

415080 Santa

Frukt

Urter

414955 Acapulco Purple

SEED

Gress

Santa

Dallas

Grønnsaker i potter

414945 Acapulco Multicolor


CAPSICUM

298

Sortiment våren 2017

Sorter for beholdere

Cheyenne F1

Mohawk F1

■ Stabil beholderpaprika med hengende frukter i attraktive farger og med sterk smak ■ Fruktstørrelse: ca. 7 x 4 cm ■ Ideell for bruken på balkong og terrasse

■ Blokkformete, lyseoransje frukter med søt smak ■ Kraftig voksemåte, ideell for beholderplanter med fruktsetting ■ God partner i kombinasjon med 'Redskin' 415170 Mohawk F1

180

415235 Cheyenne F1

Hot Banana

Redskin F1 ■ Paprika med røde, søte frukter for produksjon i beholdere på sommeren ■ Blokkformete frukter som modnes tidlig ■ Ideell for bruken på balkong og terrasse ■ Plantehøyde på salgstidspunkt: ca. 35 cm 180

336 SEED

Rød

Apache F1

■ De lange vertikale fruktene blomstrer fritt over bladverket, ca. 12 cm i lengde ■ Fruktfarge endres fra kremgul til dyprød ■ Behagelig sterk smak ■ Genetisk kompakt voksemåte

415220 Apache F1

Calura

415250 Hot Banana

■ Stabil beholderpaprika med hengende frukter i attraktive farger og med sterk smak ■ Fruktstørrelse: ca. 7 x 4 cm ■ Ideell for bruken på balkong og terrasse 415225 Green-Red

180 SEED

Grønn / rød

■ Godt forgreinet, bredvoksende plante med tallrike frukter i lysende rødt ■ Spiselige frukter med sterk smak, ca. 7 cm i lengde ■ Høy pynteverdi pga. rik fruktsetting 415220 Apache F1

336 SEED

336 SEED

Oransje

415175 Redskin F1

180

Oransje

180

415230 Purple-Red Fiolett / rød

SEED

336 SEED

Rød / gul

Hot Burrito ■ Stående, røde frukter med middelssterk smak ■ God fruktpresentasjon over mørkegrønt bladverk ■ Faste, stabile stilker ■ Lavtvoksende, ideell for salg av fruktbærende potteplanter 415255 Hot Burrito

336 SEED

Rød

336 SEED

Rød

Hot Carrot ■ Oransje-gule frukter som henger ned fra skuddene som gulrøtter ■ Skarp, aromatisk smak ■ Fruktstørrelse: ca. 10-12 cm ■ Kraftig voksemåte, ideell for større potter og fruktbærende beholdere 415260 Hot Carrot

336 SEED

Oransje

Hot Chenzo 415170 Mohawk F1

415225 Calura Green-Red

■ Dypsvarte, senere røde frukter med meget sterk smak og ca. 5 cm i lengde, henger dekorativt på bueformete skudd ■ Attraktiv spesialitet i beholdersortimentet for høstsalget og halloween-sesongen 415270 Hot Chenzo Svart

415175 Redskin F1

415230 Calura Puple-Red

180 SEED


Sortiment våren 2017

Hot Fajita

Snack

■ Pottepaprika med tidlig salgsmodning og sterk smak ■ Røde, ca. 10 cm lange frukter som henger godt synlige på plantene ■ Ideell for tunge potteplanter med fruktsetting eller mindre beholdere med modne frukter

■ Søte, sprø frukter i lysende farger, godt synlige på stabile planter ■ Tidlig fruktsetting og frukter med intense farger, størrelse: ca. 4 x 6 cm ■ Ideell for profesjonell produksjon av snackpaprika på våren og sommeren

415273 Hot Fajita

415283 Orange 415285 Red

180 SEED

Rød

Hot Tomato

415287 Yellow Gul

180 SEED

415255 Hot Burrito

Gresskar

■ Sort til fruktdekorasjon med kirsebærrøde, sfæriske frukter med sterk smak, ca. 4 cm i diameter ■ Stående, kraftig vekst ■ For større plantebeholdere både innendørs og ute i hagen 415280 Hot Tomato

180 SEED

Oransje

Snittblomster

SEED

Rød

Planter for bed & balkong

CAPSICUM

299

SEED

Stauder

Rød

415260 Hot Carrot

415283 Snack Orange

415235 Cheyenne F1

415270 Hot Chenzo

415285 Snack Red

415250 Hot Banana

415273 Hot Fajita

415287 Snack Yellow

Frukt

Urter

Grønnsaker

Grønnsaker i potter

Gress

415280 Hot Tomato


CAPSICUM

300

Sortiment våren 2017

Sorter for beholdere

Ampelpaprika

Red Missile F1 ■ Hurtigvoksende, robust pottesort med ca. 4 cm lange frukter med sterk smak ■ Farge fra grønn via oransje til rød ■ Ideell for tunge potteplanter på sensommeren 415290 Red Missile F1

SEED

Volante ® Hot Red F1

Volante ® Mild Orange F1 ■ Smale, lysende oransje frukter vokser tett i tett over vidt forgreinete planter ■ Søt og mild smak ■ Ideell for kultivering i ampler, boller og beholdere

Rød

415350 Volante ® Mild Orange F1 Oransje

415290 Red Missile F1

Snittsorter Bella Verde ■ Klokkeformete frukter som modner fra lysegrønt til oransje, kan brukes til dekorasjon i blomsterhåndverket ■ Dyrking under glass sikrer tidlig og rik innhøsting av holdbare frukter ■ Kraftig vekst, potteproduksjon mulig i 10 L-beholdere 415300 Bella Verde

415350 Volante ® Mild Orange F1

SEED

Grønn / rød

415300 Bella Verde

415360 Volante ® Hot Red F1

180 SEED

■ Ampelpaprika med intens røde frukter og meget sterk smak ■ Bred, godt forgreinet voksemåte, ideell for beplantning av ampler 415360 Volante ® Hot Red F1 Intens rød

180 SEED


Sortiment våren 2017

Lycopersicon lycopersicum Tomat

1300

I-V

22-24

7-14

4-5

Sort 30

11-12

20

Evita ® Compact F1

6-8/10-12* 16-18 5-7/9-11* 16-18

12/13-19*

35

6-8/10-12* 16-18

Evita ® Classic F1

12/15-19*

50

6-8/10-14* 16-18

Primabell ®

12/13-19*

25

6-8/10-12* 16-18

Primagold ®

12/13-19*

25

6-8/10-12* 16-18

Red Robin

12/13-19*

30

6-8/10-12* 16-18

Strongboy F1

12/17-23*

60

6-8/10-14* 16-18

Lorenzo F1

12/19-23*

80

6-8/13-15* 16-18

Sunnyboy F1

12/15-19*

40

6-8/10-14* 16-18

Corato F1

12/19-23*

70

6-8/12-14* 16-18

Evita ® Basket F1

12/HB*

30

6-8/10-14* 16-18

Brasil ® F1

12/HB*

30

6-8/10-14* 16-18

Tumbling Tom Red

12/HB*

30

6-8/12-14* 16-18

Tumbling Tom Yellow

12/HB*

30

6-8/12-14* 16-18

Peardrops Yellow

12/HB*

30

6-8/12-14* 16-18

Snittblomster

12/13-19*

Verino ® Mini F1

Gresskar

Verino ® F1

Planter for bed & balkong

LYCOPERSICON

301

*) Med modne frukter

Sorter i potter Verino ® F1

180

336 SEED

Rød

456020 Verino ® F1

Verino ® Mini F1 ■ Sort med meget kompakt voksemåte for salg av fruktbærende potteplanter ■ Godt synlige, kirsebærstore frukter ■ Skarlagensrøde frukter med forholdsvis mykt skall og søt smak ■ Kort kultiveringstid, ideell for salg i bedplantesesongen 456025 Verino ® Mini F1

Gress

Evita ® Classic F1 ■ Cherrytomat med hjerteformete, lysende røde frukter ■ Kraftig, godt forgreinet voksemåte ■ God fruktpresentasjon, fruktvekt: ca. 20 g ■ Deilig aromatisk smak ■ Godt sukker/syre-forhold 456030 Evita ® Classic F1

180

Grønnsaker i potter

456020 Verino ® F1

Stauder

■ Cherrytomat for kultivering i potter og beholdere ■ Søte, lysende røde frukter med intens aroma ■ Godt synlig og tidlig fruktsetting ■ Kompakt, stabil plantestruktur

336 SEED

Rød

SEED

456030 Evita ® Classic F1

Evita ® Compact F1

456032 Evita ® Compact F1

180

Urter

■ Cherrytomat med hjerteformete, lysende røde frukter ■ Kompakt, godt forgreinet voksemåte ■ God fruktpresentasjon, fruktvekt: ca. 20 g ■ Deilig aromatisk smak ■ Godt sukker/syre-forhold ■ Ideell for produksjon av potte- og mindre beholderplanter med frukter

Grønnsaker

Rød

336 SEED

456025 Verino ® Mini F1

456032 Evita ® Compact F1

Frukt

Rød


LYCOPERSICON

302

Sortiment våren 2017

Sorter i potter

Sunnyboy F1

Primabell ® ■ Cherrytomat i potter med meget kompakt voksemåte og mange små, røde frukter på ca. 15-20 g ■ Ideell for salg i bed- og balkongplantesesongen og på sommeren 456040 Primabell ®

180

336 SEED

■ Cocktailtomat i potter med kraftig voksemåte ■ Tidlig start av fruktsetting og innhøsting ■ Middelsstore frukter på ca. 40 g ■ Planter med god ernæring fyller også 3-5 L-beholdere og kan selges som enkelte planter på sommeren 456070 Sunnyboy F1

180

336 SEED

Rød

Rød

Corato F1 Primagold ® ■ Gullgul partnersort til 'Primabell ® ' med de samme vekstegenskaper ■ Søte frukter med mild aroma 456045 Primagold ®

180

336 SEED

Gul

Red Robin

■ Rød cherrytomat for kultivering av større fruktbærende beholdere ■ Meget friskt, mørkegrønt bladverk ■ Frukter med tidlig fargesetting, vekt: fra 12-15 g ■ Søt og aromatisk smak ■ Stabile planter med rik setting på sideskudd og meget stor innhøsting ■ På salgstidpunktet ca. 40 cm i høyde, hos forbrukeren opptil ca. 70 cm 456105 Corato F1

456050 Red Robin

SEED

Rød

■ Cherrytomat i potter med lavtvoksende, kompakt voksemåte ■ Rik og tidlig setting av små, røde cherrytomater ■ Ideell for salg f.o.m. mai 456050 Red Robin

SEED

Rød

456067 Strongboy F1

Strongboy F1 ■ Cocktailtomat med spesielt søt smak ■ Lysende røde frukter med mykt fruktskall ■ Bestandig mot meldugg ■ Overbevisende i hagen med lang innhøstingsperiode ■ Stående, stabil voksemåte, ideell for kultivering i beholdere 456067 Strongboy F1

180 SEED

Rød

456040 Primabell ®

Lorenzo F1 ■ Sort med kraftig voksemåte og røde, runde frukter ■ Rik innhøsting av søte frukter med en vekt på ca. 80 g ■ Planten kan ledes opp med ett skudd i beholdere eller kultiveres som hengende planter i store ampler, høyde: ca. 80 cm 456108 Lorenzo F1

SEED

Rød

456045 Primagold ®

456108 Lorenzo F1


Snittblomster

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

LYCOPERSICON

303

Stauder

Gresskar

456070 Sunnyboy F1

456105 Corato F1

Sorter i ampler 456125 Brasil ® Red F1

456035 Evita ® Basket F1

180

336 SEED

Rød

Gress

Tumbling Tom Yellow ■ Cocktailtomat med rik innhøsting av søte frukter ■ Flat og busket til overhengende og kraftig voksemåte ■ Ideell for salg av store ampler med fruktsetting 456140 Tumbling Tom Yellow

Grønnsaker i potter

■ Cherrytomat i ampler med hjerteformete, lysende røde frukter ■ Kraftig, godt forgreinet, hengende voksemåte ■ God fruktpresentasjon, fruktvekt: ca. 20 g ■ Deilig aromatisk smak ■ Godt sukker/syre-forhold

180 SEED

Gul

Brasil ® F1 ■ Cherrytomat med busket til overhengende voksemåte ■ Lysende røde, søte frukter ■ Rik og tidlig fruktsetting ■ Elastiske skudd som ikke kan knekke ■ Ideell for ampler og balkongkasser 456125 Brasil ® Red F1

456135 Tumbling Tom Red

Grønnsaker

Evita ® Basket F1

180 SEED

Rød

Urter

Tumbling Tom Red ■ Cocktailtomat med rik innhøsting av søte frukter ■ Flat og busket til overhengende og kraftig voksemåte ■ Ideell for salg av store ampler med fruktsetting 456135 Tumbling Tom Red

180 SEED

456035 Evita ® Basket F1

456140 Tumbling Tom Yellow

Frukt

Rød


LYCOPERSICON

304

Sortiment våren 2017

NY

Solanum melongena

Sorter i ampler

Eggplante

Peardrops Yellow ■ Tomat i ampler med gullgule, pæreformete frukter, vekt: ca. 25 g ■ Bredvoksende, godt forgreinete planter ■ Attraktiv berikelse for sortimentet til de som elsker spesielle tomater på balkong og terrasse 456150 Peardrops Yellow Gul

1500 *) Frøplanter

I-III

20-25

14-21

5-7*

Sort Diamond

12-15/19

50

10-12**/15*** 16-20

**) Salg med fruktsetting ***) Modne frukter

Diamond

SEED

■ Eggplante i potter med lav, stabil voksemåte ■ Tidlig og rik fruktsetting ■ Attraktivt fargespektrum ■ Ideell for salg av fruktbærende planter i beholdere 478170 Creme

NY

SEED

Myntegrønn

478178 Purple

NY

SEED

Lilla

478175 Mint

NY

NY

SEED

Kremhvit

478173 Lilac

NY

478170 Diamond Creme

SEED

Fiolett

478173 Diamond Lilac

NY

478175 Diamond Mint

NY

456150 Peardrops Yellow

478178 Diamond Purple


AGASTACHE

356

Sortiment våren 2017

550200 Neko 550000 Seoul

550050 Staro

Agastache rugosa Koreansk mynte 0,7

80.000100.000

Lamiaceae

I-XII

>16

4-5

Sort Seoul

30 x 30

9-12

5-8

-

Seoul

Anethum graveolens

Miro

Dill

■ Kraftigvoksende utvalg med middels kraftige blad ■ Meget godt egnet til driving av driveballer 550150 Miro

SEED

Allium tuberosum

■ Dufter forfriskende av mynte, attraktive, fiolette blomster

Kinagressløk 5

550000 Seoul

180 SEED

20.00030.000

I-XII

Liliaceae 12-15

4-5

Sort

Allium schoenoprasum Gressløk 1-1,5

80.000100.000

I-XII

12-15

Neko

Liliaceae 4-5

Sort Staro

30 x 20-25

9-12

9-12

-

Miro

30 x 20-25

9-12

9-12

-

30 x 20-25

9-12

9-12

-

20.00030.000

I-XII

>16

2-3

Sort Ella

30 x 20

9-12

5-8

-

Goldkrone

30 x 20

9-12

5-8

-

Fernleaf

20 x 20

9-12

5-8

-

Ella ■ Aromatisk, kraftigvoksende, for kort buntvare og dyrking i potter ■ Opprett, stødig vekst ■ Attraktiv mørkegrønn bladfarge, høy avling fra bladspisser 550250 Ella

Neko

84

180 SEED

Goldkrone

■ Fin hvitløkssmak, lukter ikke, god avling 550200 Neko

1-2

Apiaceae

180 SEED

■ Stødig standardvariant med tettvokste blad ■ Egnet til dyrking i store mengder pga. høyt avlingspotensiale

Staro

550450 Goldkrone

■ Grove, hule blad, god avling, meget stødig ■ Dyrkingskultur, dyrking på friland og i potter

Fernleaf

550050 Staro

■ Spesialforedlet til kultivering i potter ■ Kompakt, fine blad, høyde ca. 25 til 30 cm

84

180 SEED

SEED

550600 Fernleaf

SEED

Anthriscus cerefolium Kjørvel 2-3

15.00025.000

I-XII

>16

Apiaceae 2-3

Sort Massa

30 x 20

9-12

5-8

-

Massa ■ Glatt kjørvel, deilig duft ■ Persillelignende krydderurt 550250 Ella

550650 Massa

550650 Massa

180 SEED


Snittblomster

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

CORIANDRUM

357

-

-

■ Fransk estragon ■ Aromatisk anissmak ■ Populær stiklingssort

-

Sort Cola

40 x 40

10,5-12

8-10

x

-

51

128

128

Medicus ®

Estragon

15.00020.000

■ Frøformerbar 'Russisk estragon' ■ Pikant, bitter smak 180 SEED

128

Artemisia dracunculus I-XII

Asteraceae

>16

2-3

Borago officinalis Agurkurt 15-30

5.000-10.000

I-XII

Boraginaceae >16

2-3

Sort

Sort Pfefferkorn

40 x 40

10,5-12

8-10

x

Samira ®

40 x 40

9-12

5-8

-

Fransk estragon

Boris

40 x 40

9-12

5-8

-

Boris

40 x 40

12-13

12-16

-

551200 Medicus ®

84

Coriandrum sativum Koriander 4-10

15.00030.000

I-XII

Apiaceae

>16

6-7

Sort Caribe

25 x 15

9-12

8-10

-

Caribe

■ Blå blomster; de ferske blader er en delikatesse i råkostsalater 551150 Boris

-

■ Afrikansk medisinplante som brukes ved forbrenning, sår, insektstikk og utslett ■ I blader dannes det en geléaktig saft som inneholder antibakterielle stoffer ■ Meget dekorativ plante med guloransje blomster, lett å stelle

Samira ®

551050 Samira ®

550890 Cola

-

Medicus ®

Russisk ekstragon

■ Abrodd med søt duft av frukter som minner sterkt om cola ■ De fine bladspissene kan brukes som aroma i te og annet drikke ■ Grønn-grå, fjærformete blader, meget dekorative

-

Sort

551000 Pfefferkorn

Cola

-

Asphodelaceae

Gresskar

-

Bulbine

Stauder

-

Bulbine frutescens

Pfefferkorn

Asteraceae

180 SEED

■ Hurtigvoksende utvalg med skudd som vokser sent og brede grønne blader ■ Bladkoriander kalles også 'Cilantro' 180 SEED

551150 Boris

551200 Medicus ®

551300 Caribe

Frukt

Urter

551300 Caribe

Gress

Abrodd

Grønnsaker i potter

Artemisia alba

0,2-0,35

551050 Samira ®

551000 Pfefferkorn

Grønnsaker

550890 Cola


CYMBOPOGON

358

Sortiment våren 2017

NY

551400 Tasty Lemon

551500 Grazia

Cymbopogon citratus Sitrongress -

-

-

Poaceae

-

40 x 40

10,5-12

8-10

Eruca sativa

Grazia

Salatsennep

■ Mørkegrønne blader, høy grad av ensartethet og kompakt plantestruktur ■ Ensartet lange, stabile blader med fine tenner ■ Til sammenbunting, skåler og potter ■ Blomstrer på et senere tidspunkt enn ordinære planter

-

Sort Tasty Lemon

551510 Letizia

-

Tasty Lemon

551500 Grazia ■ Original sitrongress fra vegetativ formering ■ Kraftige bulber, uunnværlig i det asiatiske kjøkken

180 SEED

84

20.00025.000

I-XII

>16

1-2

Sort Runway

40 x 30

9-12

3-4

-

Runway ■ Salatsennep med stor avling og den takkete bladformen til 'steinsennep' ■ Mild, krydret smak mellom 'steinsennep' og 'salatsennep' ■ Hurtig vekst, stort såkorn, resistent mot meldugg

Letizia

551400 Tasty Lemon

2

Brassicaceae

■ Intermediær resistens mot bladskimmel ■ Kraftigvoksende og rask, går sent i stokk ■ Meget god holdbarhet etter videreforedling

551650 Runway 551510 Letizia

NY

Diplotaxis tenuifolia Steinsennep 0,25

20.00025.000

I-XII

Brassicaceae

>16

2-3

Sort Grazia

40 x 30

9-12

5-8

-

Letizia

40 x 30

9-12

5-8

-

Tiger

40 x 30

9-12

5-8

-

Foeniculum vulgare Bladfennikel

Tiger ■ Steinsennep med god avling, ensartet vekst og kryddersmak ■ Mørkegrønne blader med mange slisser, rett vekst og godt til å sette sammen i bunter ved behov ■ Frisk og kraftig vekst, ideell til dyrking på friland 551550 Tiger

551790 Greeny

SEED

SEED

551800 Smokey

5-6

5.000-10.000

I-XII

Apiaceae

>16

6-7

Sort Greeny

40 x 30

9-12

7-9

-

Smokey

40 x 30

9-12

8-10

-

SEED

551900 Sterntaler


Sortiment våren 2017

Snittblomster

NY

Planter for bed & balkong

HYSSOPUS

359

552000 Aladin

Gynostemma pentaphyllum Søt vinranke

551790 Greeny

84

-

180 SEED

-

-

-

40 x 30

12-13

7-9

-

-

Karriplante -

Sterntaler

30-20

9-12

10-12

Asteraceae

-

-

-

30 x 20

10,5-12

■ Populær aromaplante til dessert og drikkevarer ■ Vokser i skogene i Mellom-Europa

■ Karriplante med kraftig vekst ■ Med sølvfargete, avlange blader

551900 Sterntaler

551980 Kari

128

x

51

128

128

Isop

-

-

-

Lamiaceae -

-

8-11

Blues

x

NY

30 x 20

10,5-12

10,5-12

x

Blues ■ Kompakt voksemåte, kraftige, blå, attraktive blomsterstander 128

552050 Blues

128

552050 Blues

552100 Grosso IMP

552400 Verino ®

Frukt

Urter

Grønnsaker

51

9-12

Hyssopus officinalis

-

Kari

Sterntaler

10,5-12

Sort

Kari

-

-

128

Sort

Sort

30 x 20

552000 Aladin 128

Helichrysum angustifolium

-

-

■ Orientalsk aroma ■ Sfærisk voksemåte, sølvaktig bladverk

180 SEED

Rubiaceae

-

Aladin

551950 Jiaogulan

-

Aladin

x

■ Medisinplante i Øst-Asia, 5-bladers ginseng ■ Teen skal virke foryngende ■ Frostherdig klatreplante

Myske

-

Asteraceae

Sort

Jiaogulan

■ Bronsefarget bladfennikel med attraktivt, aromatisk bladverk

-

-

Sort

Jiaogulan

Galium odoratum

Karriplante

-

Smokey

551800 Smokey

Helichrysum italicum

Stauder

■ Grønn bladfennikel med aromatisk, filigrant bladverk

Cucurbitaceae

Gress

Greeny

Gresskar

551980 Kari

Grønnsaker i potter

551950 Jiaogulan


LAVANDULA

360

Sortiment våren 2017

552500 Colada ®

552450 Freshman

Lavandula x intermedia Lavendel

Lamiaceae

30 x 40

10,5-12

10,5-12

Lippia citriodora

Großblättrige

Sitronverbena

■ Store blader, hurtigvoksende og svært god avling ■ Avling som er relativt lenge stabil etter kutting

Sort Grosso IMP

552530 Venezia IMP

x

Grosso IMP

552300 Großblättrige

■ Robust og kraftigvoksende lavendelsort ■ Lange, blåfiolette blomsteraks med deilig duft ■ Fra profesjonell dyrking i Provence 552100 Grosso IMP

128

SEED

-

-

Verbenaceae

-

-

-

Sort Freshman

40 x 40

10,5-12

8-10

Freshman

Levisticum officinale Løpstikke

Apiaceae

■ Forfriskende sitronaroma ■ Fransk teurt 'Verveine' 552450 Freshman

3-5

Lepidium sativum Karse

1,5-2,5

40.00050.000

I-XII

Brassicaceae 15-20

8.000-12.000

Sort Feinblättrige

-

10,5-12

1-2

-

Großblättrige

-

10,5-12

1-2

-

Verino ®

30 x 30

9-12

51

128

4-6

8-10

-

Lippia dulcis Aztec søt urte -

-

Verbenaceae -

-

-

Sort

■ Populær kjøkkenurt ■ Også kjent under navnet 'Maggiurt'

Colada ®

180 SEED

40 x 30

10,5-12

8-10

x

Colada ® ■ Kaloriefri, tropisk søt plante med myntearoma ■ Også for helårlig kultivering i vindusbenken

■ Økologisk karse med fine blader for suksessiv kultivering ■ Spirer raskt og enhetlig

552600 Fit

>16

Sort

552400 Verino ®

Feinblättrige

552280 Feinblättrige

I-XII

Verino ®

-

x

552500 Colada ® SEED

552650 Relax

552700 Ginger

51

128


Sortiment våren 2017

Snittblomster

NY

Planter for bed & balkong

MENTHA

361

552730 Aura

552850 Citaro ®

552750 Chocolate

Majorana hortensis Italiensk merian

Mentha x piperita

Relax

Lamiaceae

Peppermynte

Lamiaceae

-

Sort Venezia IMP

40 x 30

10,5-12

8-10

Mentha gracilis Ingefærmynte -

51

Sitronmelisse

128

Lamiaceae >16

3-4

Ginger

-

-

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Fit

40 x 30

10,5-12

8-10

x

Relax

40 x 30

9-12

5-8

-

I-XII

>16

3-4

Aura

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Chocolate

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Cinderella

30 x 30

9-12

5-8

-

Citaro ®

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Garden Mint

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Granada

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Multimentha

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Swiss

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Grapefruktmynte Aura

■ Gulgrønt panasjert til ren grønt bladverk ■ Temperaturavhengig bladfarge, fruktig aromatisk 552700 Ginger

Sort

■ Sterk mynte med grapefruktduft 128

128

552730 Aura

128

NY

Svart peppermynte

Fit

Chocolate

■ Kraftig, ensartet stiklingsform ■ Forholdsvis store blader

■ Lukter mørk peppermyntesjokolade 552750 Chocolate

128

128

128

Grønnsaker

552600 Fit

-

Ginger

Melissa officinalis I-XII

-

Lamiaceae

Sort

552530 Venezia IMP

25.00030.000

Sort

■ Robust stiklingssort med sterk smak ■ Typisk aroma, pølsemerian ■ Flerårig, begrenset hardfør

10.00015.000

180 SEED

x

Venezia IMP

0,5-0,7

0,08

552650 Relax

Stauder

-

Gress

-

Grønnsaker i potter

-

Gresskar

■ Såfrøsort, beroligende virkning -

552880 Garden Mint

552900 Granada

552950 Multimentha

Frukt

Urter

NY


MENTHA

362

Sortiment våren 2017

553000 Swiss

553100 Almira ®

Ekte peppermynte

Appelsinmynte

Cinderella

553150 Crispa

Mentha species Jordbærmynte

Lamiaceae

Granada -

■ Populær, forfriskende medisinplante

■ Forfriskende, fruktig appelsinaroma

552800 Cinderella

SEED

552900 Granada

-

-

-

-

Sort 128

128

Almira ®

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Almira ®

Engelsk peppermynte

Multimentha peppermynte

Citaro ®

553100 Almira ®

Multimentha

■ Spesielt aromatisk av typen 'Mitcham' ■ Mørkegrønne, glatte blader 552850 Citaro ®

■ Intens jordbærduft, kompakt voksemåte

128

128

■ Robust, kraftigvoksende og meget hardfør foredlet mynte ■ Med høyt mentolinnhold og kraftig, aromatisk tearoma 552950 Multimentha

128

Fin engelsk mynte Hvit peppermynte

Garden Mint ■ Sterktvoksende mynte med fin og typisk engelsk myntearoma

NY

Mentha spicata Grønnmynte -

-

-

-

-

Sort Crispa

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Casablanca

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Marokko

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Yakima ®

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Crispa

128

553000 Swiss

128

128

■ Mynte med sterkt krusete blader 553150 Crispa

553180 Casablanca

Lamiaceae

Krusmynte

Swiss ■ Med lett forfriskende sitrusduft

552880 Garden Mint

128

553200 Marokko

553250 Yakima ®

128


Sortiment våren 2017

Snittblomster

NY

Planter for bed & balkong

OCIMUM

363

553440 Eleonora

Mentha suaveolens

Marokkansk mynte

Mynte

Lamiaceae

Ocimum basilicum Basilikum

Lamiaceae

553180 Casablanca

128

-

-

1,2-1,6

Sort Pinedo ®

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Pomo

30 x 30

10,5-12

8-10

x

51

128

128

Ananasmynte

553301 Pinedo ®

Peppermynte

Eplemynte

Yakima ®

Pomo

■ Med ekte tyggegummiaroma 128

I-XII

>16

3-5

Eleonora

25 x 25

9-12

5-8

-

Emily

25 x 25

9-12

5-8

-

Edwina

25 x 25

9-12

5-8

-

Marian

25 x 25

9-12

5-8

-

Massilia

25 x 25

9-12

5-8

-

Piccolino

25 x 25

9-12

6-9

-

Chianti

25 x 25

9-12

6-9

-

Sweet Lemon

25 x 25

9-12

5-8

-

Siam Queen

25 x 25

9-12

5-8

-

Floral Spires White

25 x 25

9-12

5-8

-

Floral Spires Lavender

25 x 25

9-12

5-8

-

128

Genoveser basilikum Eleonora

■ Mynte med runde blader og en meget attraktiv duft av eple ■ Uunnværlig i fruktmyntesortimentet

■ Basilikum med store, noe takkete blader ■ Intermediært resistent mot bladskimmel ■ Til produksjon på friland og i potter 553440 Eleonora

NY

128

SEED

553450 Emily

553500 Edwina

553530 Marian

Frukt

Urter

Grønnsaker

553320 Pomo

40.00050.000

Sort

■ Dekorativ, grønt-hvitt panasjert mynte ■ Avgir en søt duft av ananas ■ Ideell til dessert og te

■ Meget forfriskende, mild peppermynte ■ Ideell for sommerteer og cocktailer

553250 Yakima ®

-

Pinedo ®

Marokko

553200 Marokko

-

Gress

-

■ Grønnmynte av den populære typen 'Marokko' ■ Overbeviser gjennom mindre dannelse av stengelutløpere i den mørke årstiden med lite lys

Gresskar

Casablanca

Stauder

553320 Pomo

Grønnsaker i potter

553301 Pinedo ®


OCIMUM

364

Sortiment våren 2017

553750 Massilia

Emily ■ Meget kompakt voksemåte, store, middelsgrønne blader ■ Sommerdyrking eller helårs pottedyrking med mye lys 553450 Emily

SEED

553950 Piccolino

554050 Chianti

Fransk basilikum

Sitronbasilikum

Massilia

Sweet Lemon

■ Type 'Marseillais' ■ Middelsstor, med mange middelsstore, spisse blader

■ Intens sitronsmak og -duft ■ Kompakte, dekorative busker 554150 Sweet Lemon

553750 Massilia

Edwina ■ Hurtigvoksende, kompakt basilikum i potter ■ Mørkegrønne, glinsende blader, meget ensartet ■ Godt egnet for vinterdyrking 553500 Edwina

84

180 SEED

Thaibasilikum

Finbladet basilikum

Siam Queen

Piccolino

■ Aromatisk, asiatisk-søt duft og smak ■ Rødgrønt bladverk med kraftig voksemåte og forholdsvis sen blomstring ■ Vinner av All American Selections

■ Meget kompakt voksemåte ■ Kraftig aroma, ideell for produksjon i potter 553950 Piccolino

SEED

554250 Siam Queen

Marian ■ Basilikum i potter av typen 'Genoveser' med middelsstore, mørkegrønne blader ■ Resistent mot forbrenning samt skader under emballering og transport 553530 Marian

Rød basilikum Chianti SEED

■ Stabil, ensartet sort 554050 Chianti

554150 Sweet Lemon

554250 Siam Queen

SEED

SEED

84

180 SEED

554400 Magic Blue ®

SEED


Snittblomster

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

OCIMUM

365

554320 Floral Spires White

554321 Floral Spires Lavender

554330 Tauris ®

Blomstrende basilikum

Russisk buskbasilikum

Buskbasilikum

■ Pen, kompakt basilikum med lange, hvite blomsterstander ■ Tett, mørkegrønt bladverk med fin anissmak 554320 Floral Spires White

180 SEED

Magic Blue ®

■ Stående basilikum fra Krim med røde stilker ■ Middelsstore blader med sterk og typisk basilikumaroma ■ Ideell for kultivering i vinduskarmen, flerårig plante ved frostfri overvintring

Gresskar

Tauris ®

Floral Spires White

■ Buskbasilikum med røde blader ■ Robust voksemåte og rik blomstring ■ Deilig duft og full aroma 554400 Magic Blue ®

84

Lysefiolett

Magic White

Floral Spires Lavender

554321 Floral Spires Lavender

180 SEED

Ocimum x basilicum Basilikum

-

-

Lamiaceae -

Ocimum x hybrida Basilikum -

-

-

10,5-13

Sort Magic Blue ®

40 x 50

10,5-13

8-11

x

Magic White

40 x 50

10,5-13

8-11

x

Baristo ® Grande

40 x 50

12-14

8-10

x

Baristo ® Rosso

40 x 50

12-14

8-10

x

Baristo ® Compatto

40 x 50

12-14

9-11

x

84

Foredlet basilikum Baristo ® Grande ■ Foredlet 'Genoveser basilikum' ■ Robust villstamme for voksekraft ■ Danner buskete ministammer

-

8-11

554450 Magic White

-

x

554500 Baristo ® Grande

90

554450 Magic White

554500 Baristo ® Grande

554550 Baristo ® Rosso

Frukt

Urter

Grønnsaker

40 x 50

-

■ Buskbasilikum med grønne blader, aromatisk ■ Robust voksemåte og rik, langvarig blomst ■ Behagelig duft og full aroma

Hvit

Sort Tauris ®

Lamiaceae

Grønnsaker i potter

■ Attraktiv blomstrende basilikum med fiolette blomster av typen 'Floral Spires' ■ Ideell bl.a. som aromatisk krydderplante i vinduskarmen

-

Stauder

84

Gress

554330 Tauris ®


OCIMUM

366

Sortiment våren 2017

554650 Baristo ® Compatto

554700 Cresto ®

554750 Kreta

Origanum hirtum

Baristo ® Rosso

Gresk oregano

■ Foredlet 'Rødbladet basilikum' ■ Robust villstamme for voksekraft ■ Danner buskete ministammer

0,1-0,25

16.00020.000

I-XII

Lamiaceae >16

Sort

554550 Baristo ® Rosso

90

25 x 25

9-12

5-8

554650 Baristo ® Compatto

Zaatar

25 x 25

9-12

554750 Kreta

554810 Zaatar

180 SEED

-

-

-

16.00020.000

Lamiaceae

10,5-13

8-11

I-XII

>16

3-5

Sort

6-9

-

180 SEED

Origanum vulgare Oregano

Lamiaceae

x

25 x 25

9-12

5-8

-

Esperanta ®

®

■ Viktig kjøkkenurt ■ Timianlignende smak, men mer delikat, søtere og med sterkere duft

■ Meget robust, sterkt aromatisk ■ Danner skadefrie, dekorative busker 84

0,1-0,25

16.00020.000

I-XII

>16

3-5

Sort

Esperanta ®

554800 Esperanta ®

3-5

Lamiaceae

Sort

554700 Cresto ®

>16

■ Sterkt aromatisk vill oregano ■ Ideell for middelhavskjøkkenet ■ Brukes som merian og oregano

0,2-0,3

Cresto

I-XII

■ Meget aromatisk, kompakt oregano ■ Har også navnet 'Hvit oregano' pga. sine hvite blomster

Merian, årlig

Vill basilikum

40 x 50

16.00020.000

90

Ocimum species

Cresto ®

0,2-0,25

Lamiaceae

Zaatar

Origanum majorana

-

-

Kreta

■ Foredlet 'Finbladet basilikum' ■ Robust villstamme for voksekraft ■ Danner buskete ministammer

Origanum syriacum

Sort

Kreta

Baristo ® Compatto

-

3-5

Origanum syriaca

554800 Esperanta ®

554850 Aromata

Aromata

25 x 25

9-12

5-8

-

Margeritha

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Goldtaler

30 x 30

10,5-12

9-12

x

Panta ®

30 x 30

10,5-12

9-12

x

Diabolo

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Poncho ®

30 x 30

10,5-12

8-10

x

180 SEED

554810 Zaatar


Sortiment våren 2017

Snittblomster

NY

Planter for bed & balkong

PETROSELINUM

367

555060 Poncho ®

Hengende oregano Diabolo ■ Aromatisk, overhengende voksemåte

■ Frøformert, kraftig sort

555050 Diabolo

554850 Aromata

180 SEED

51

128

555100 Wega

Sterk oregano

Margeritha

Poncho ®

■ Stiklingsformert, meget aromatisk, ensartet sort 51

128

128

■ Svært aromatisk, med overhengende og noe hårete blader

Persille

■ Strålende gulpanasjerte blader 51

128

128

1,5-1,8

Apiaceae 20.000

I-XII

12-15

4-5

Sort

Hvitspettet oregano Panta ® ■ Attraktiv, hvitgrønt panasjert sort

30 x 10

9-12

6-10

-

Afrodite

30 x 10

9-12

6-10

-

Mooskrause 2 / Grandeur

30 x 10

9-12

6-10

-

Fidelio

30 x 10

9-12

6-10

-

Comun 3 / Rialto (Gigante de Italia)

30 x 10

9-12

6-10

-

Gigante di Napoli

30 x 10

9-12

6-10

-

Mooskrause 2 / Grandeur ■ Sterktvoksende kruspersille ■ Ideell for kultivering i potter og for snitting 555500 Mooskrause 2 / Grandeur

128

84

180 SEED

Grønnsaker

128

Wega

SEED

554900 Margeritha

555000 Panta ®

555100 Wega

Frukt

Urter

51

■ Kruspersille med sterk aroma ■ Mørkegrønt bladverk, kraftige, korte stilker og korte internodier ■ Tettkrusete, tunge blader 555200 Afrodite

Petroselinum crispum ssp. crispum

Goldtaler

555000 Panta ®

128

NY

Gylden oregano

SEED

Afrodite

555060 Poncho ®

554950 Goldtaler

128

■ Kruspersille av typen 'Mooskrause' ■ Toppsort for kultivering gjennom hele året ■ Middelsfine, mørkegrønne blader ■ Svært ensartet, hurtig, stående voksemåte og stort avlingspotensiale

Stauder

Aromata

554900 Margeritha

Wega Gresskar

Vanlig oregano/ årlig merian

Gress

555050 Diabolo

Grønnsaker i potter

554950 Goldtaler


PETROSELINUM

368

Sortiment våren 2017

NY

555500 Mooskrause 2 / Grandeur

555200 Afrodite

555690 Fidelio

Petroselinum crispum ssp. tuberosum

Bladpersille Fidelio

Persille

Rosmarinus officinalis Rosmarin Apiaceae 0,7-1,3

■ Nytt utvalg av typen 'Gigante d'Italia' ■ Intermediært resistent mot bladskimmel ■ Ideell for dyrking i potter og til buntvare

1,5-1,8

1-2

III-IV

30-32

SEED

NY

Arat ■ Lang, glatt, godt fylt rotpersille med kraftig bladverk ■ Anbefales for salg som ferskvare og i industrien

Comun 3 / Rialto (Gigante de Italia) ■ Persille med glatte, mørkegrønne blader, kraftige stilker og stående voksemåte ■ God avling, hurtigvoksende utvalg av typen 'Gigante de Italia' 555700 Comun 3 / Rialto (Gigante de Italia)

555850 Arat

SEED

20-25

7-9

Abraxas

40 x 30

10,5-12

10-12

x

Britania

40 x 30

10,5-12

10-12

x

Miss Jessop

40 x 30

10,5-12

10-12

x

Citaro ®

40 x 30

10,5-12

10-12

x

Blue Winter

40 x 30

10,5-12

12-14

x

Riviera

40 x 30

10,5-12

10-12

x

Gourmet rosmarin Abraxas ■ Hurtigvoksende, middelsgrønn stiklingssort ■ Med store blader, meget aromatisk 556200 Abraxas

51

128

SEED

Engelsk rosmarin Britania

■ Persille med glatte blader, god avling, sterk smak ■ Ideell for produksjon i potter

■ Aromatisk, stående utvalg

180 SEED

556220 Britania

NY

555700 Comun 3 / Rialto (Gigante de Italia)

III-VIII

■ Halvveis lang, svært produktiv rotpersille ■ Meget glatt og forholdsvis lang 555900 Halblange / Eagle

84

10.000

Sort

SEED

Halblange / Eagle

Gigante di Napoli

555800 Gigante di Napoli

25-30 x 2-4

Rotpersille

555690 Fidelio

Lamiaceae

555800 Gigante di Napoli

555850 Arat

128


Sortiment våren 2017

Snittblomster

NY

Planter for bed & balkong

RUNGIA

369

Fin rosmarin

Hengende rosmarin

Miss Jessop

556230 Miss Jessop

Champi

Riviera

■ Harpiksholdig rosmarinsort med meget sterk duft ■ Populær engelsk standardsort med smale blader

■ Hengende, aromatisk rosmarin ■ Meget dekorativ sort 556350 Riviera

556230 Miss Jessop

51

Rumex sanguineus Skoghøymole

Rosmarin

0,7-1,2

Citaro ®

16.00020.000

I-XII

Polygonaceae >16

556480 Champi

128

2-3

Sort Red Stripe

9-12

5-8

-

Red Stripe

SEED

Gress

556250 Citaro ®

40 x 50

■ Grønne, rødårete blader, ideell for potter ■ Mildere smak enn grønn engsyre 556450 Red Stripe

Blue Winter

180 SEED

Rungia klossii

■ Blågrønn, hardfør rosmarin ■ Langsomt voksende, aromatisk

Mushroom Plant 51

-

128

-

Grønnsaker i potter

Hardfør rosmarin

Acanthaceae -

-

-

Sort Champi

40 x 40

10,5-12

8-10

x

556300 Blue Winter

556350 Riviera

556450 Red Stripe

Frukt

Urter

556480 Champi

Grønnsaker

■ Robust frøplantesort ■ Lite spireevne

556300 Blue Winter

128

128

■ Sprø, glinsende blader med en mild, aromatisk sopparoma ■ Sopparoma forsterkes når de kort kokes møre sammen med maten, ferskt i salater eller på brød ■ Er grunnkost i hjemlandet Papua Ny-Guinea sammen med søtpoteten

Gresskar

556220 Britania

Stauder

556200 Abraxas


RUTA

370

Sortiment våren 2017

556510 Tuma ®

556550 Osaka

Ruta graveolens Vinrute

Rutaceae

556600 Mello

Salvia elegans Honningmelonsalvie

Lamiaceae

Sølvsalvie Culinaria

-

-

-

-

-

-

Sort

-

-

-

-

■ Meget aromatisk salvie med store blader

Sort

Tuma ®

30 x 40

Tuma

10,5-12

8-10

Mello

x

®

556510 Tuma ®

128

Salsola komarovii Japansk sodaurt

15.000

I-XII

Chenopodiaceae >16

x

556650 Culinaria

51

128

128

30 x 40

9-12

3-5

Spraglesalvie

556600 Mello

128

Fortado ®

128

■ Kraftigvoksende, godt forgreinet salvie ■ Aromatiske, forholdsvis små grønne blader

Salvia officinalis

Lamiaceae

556660 Fortado ®

NY

6-8

10.00015.000

I-XII

>16

128

3-5

Sort

3-5

-

Osaka

Culinaria

30 x 40

10,5-12

8-10

x

Fortado ®

30 x 40

10,5-12

8-10

x

Salina

30 x 40

9-12

5-8

-

Goldblatt IMP

30 x 40

10,5-12

8-10

x

Purpurmantel

30 x 40

10,5-12

8-10

x

Hexenmantel

30 x 40

10,5-12

8-10

x

■ Japansk kjøkkenurt med lange, sukkulente, grønne blader ■ Meget sprø, med en lett saltsmak 556550 Osaka

8-10

■ Dufter av modne honningmeloner, blomster brukes til dessert, blader til te

Salvie

Sort Osaka

10,5-12

Mello

■ Meget dekorativ, blå vinrute ■ For aromatisering av grappa og eddik eller som krydderurt i kjøtt- og eggretter ■ Bør alltid brukes i moderate mengder; kan fremkalle hudirritasjoner ved kontakt i solen

3-4

30 x 40

Kryddersalvie Salina ■ Salvie, frøformert sort 556700 Salina

180 SEED

SEED

NY

556650 Culinaria

556700 Salina

556660 Fortado ®


Snittblomster

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

SATUREJA

371

556800 Purpurmantel

556850 Hexenmantel

Salvia rutilans Ananassalvie

Lamiaceae

Santolina viridis Olivenurt

Asteraceae

-

556750 Goldblatt IMP

-

-

-

-

-

Sort 51

128

128

30 x 40

10,5-12

8-10

Olivia

x

556900 Pino

128

128

■ Purpurrøde, fløyelsaktige blader 556800 Purpurmantel

-

30 x 30

10,5-12

9-12

51

128

128

-

Asteraceae

-

-

-

Yellow Buttons

■ Trefarget bladverk i rødt, grønt og hvitt 51

128

128

Hengende mynte

-

-

Sort

Hexenmantel

51

Santolina chamaecyparissus Satureja douglasii

Fargerik salvie

x

■ Strålende grønne, fine blader med intens olivenaroma ■ Brukes på kjøkkenet på samme måte som de populære fruktene 557050 Olivia

Helgenurt

556850 Hexenmantel

-

Olivia

■ Bladene dufter av ferske ananas ■ Dekorative blomster fra tidlig på vinteren

Purpurmantel

-

Sort

Pino

Pino

Salvie purpurascens

-

-

-

Stauder

■ Gulgrønt panasjert bladverk

Gresskar

Goldblatt IMP

128

Lamiaceae -

Gress

Gylden salvie

-

Sort 30 x 30

10,5-12

9-12

Indian Mint

x

30 x 40

10,5-12/HB

Yellow Buttons

Indian Mint

■ Aromatisk dufturt fra Middelhavet ■ Attraktive, gule blomsterknopper

■ Kraftig voksende, hengende plante ■ Aromatisk mynteduft 128

557100 Indian Mint

51

128

x

128

556900 Pino

557050 Olivia

557000 Yellow Buttons

Frukt

Urter

Grønnsaker

557000 Yellow Buttons

8-10/12

Grønnsaker i potter

556750 Goldblatt IMP


SATUREJA

372

Sortiment våren 2017

557150 Cyrano ®

557100 Indian Mint

Satureja hortensis Sommersar

557200 Bolero

Melva ®

Lamiaceae

Olymp

■ Såfrøsort, populær til bønneretter 0,4-0,8

15.00025.000

I-XII

>16

4-5

557210 Melva ®

SEED

Sort Cyrano ®

25 x 25

Cyrano

9-12

5-8

-

Satureja spicigera

®

557280 Olymp

Hengende sar

■ Typisk, meget aromatisk krydderurt ■ Populær til bønneretter

-

-

-

180 SEED

Karpaten

30 x 30

-

Spilanthes oleracea

-

Parakarse

10,5-12

8-10

0,3-0,5

0,5-1

15.00020.000

I-XII

4000-5000

Lamiaceae >16

4-5

■ Hengende voksemåte, meget aromatisk ■ Srålende hvite, pene blomstringer

30 x 30

10,5-12

8-10

x

Melva ®

25 x 25

9-12

5-8

-

557250 Karpaten

128

Sideritis syriaca Gresk fjellte

Bolero

-

■ Ensartet, meget aromatisk stiklingssort

-

557250 Karpaten

51

128

128

Olymp

557280 Olymp

4-5

Lamiaceae

-

-

30 x 30

10,5-12

557290 Homer

-

8-10

30 x 40

9-12

8-10

-

■ Grønn parakarse med markante, ovale blomsterhoder i gult ■ Kalles også 'tannpineplante' pga. sin bedøvende virkning i munnen, kribler i munnen

Sort 557200 Bolero

20-22

Homer

Sort Bolero

I-XII

Sort Homer

Vintersar

Asteraceae

x

Karpaten

Satureja montana

128

Lamiaceae

Sort

557150 Cyrano ®

■ Attraktiv, grå, filtlignende legeurt ■ Nydelig, mild, kanellignende tesmak ■ Betennelseshemmende og antibakteriell ved forkjølelser

x

557290 Homer

180 SEED


Snittblomster

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

THYMUS

373

557500 Limone

Asteraceae

Thymus praecox

Sitrontimian

Kryptimian

Lamiaceae

-

-

-

-

■ Med grønne blader, med duft av sitron

Sort Sweety

30 x 40

10,5-12

8-10

x

557500 Limone

Sweety

128

128

Timian

-

Lamiaceae -

51

128

128

Creeping Red

25 x 25

Limone

25 x 40

10,5-12

10-12

x

Silver Queen

25 x 40

10,5-12

10-12

x

Mystic Lemon

25 x 40

10,5-12

10-12

x

Sambesi

25 x 40

10,5-12

11-13

x

-

-

51

-

Lamiaceae

-

-

Sort 128

128

Hengende timian

25 x 25

10,5-12

11-13

x

Archers Gold ■ Krypende timian med bladverk i sterke gullgule farger ■ Meget dekorativ og populær plante i fjellhager

Sambesi ■ Hengende, med gule flekker på bladene, sitronaroma 51

557690 Archers Gold

128

128

128

557600 Mystic Lemon

557650 Sambesi

557680 Creeping Red

Frukt

Urter

557650 Sambesi

x

128

Bakketimian

Mystic Lemon

557600 Mystic Lemon

11-13

557680 Creeping Red

Archers Gold

Sort

10,5-12

Thymus pulegioides

■ Gullfargete, små blader, duft av sitron

-

-

■ Krypende timian med en spesiell og sterkt rød blomsterfarge ■ Meget dekorativ og populær beitemark for bier i hager nær naturområder

Gylden timian

Thymus citriodorus

-

Creeping Red

■ Sølvfargete små blader, sitronaroma 557550 Silver Queen

-

128

Silver Queen

557350 Sweety

-

Sort

Sølvtimian

■ Prydplante, brukes også i kosmetikk ■ Populær i Sør-Amerika og Asia pga. den søte smaken

-

51

-

Grønnsaker

-

Gresskar

Limone -

Stauder

Stevia

Gress

Stevia rebaudiana

557550 Silver Queen

Grønnsaker i potter

557350 Sweety


THYMUS

374

Sortiment våren 2017

557690 Archers Gold

557750 Tim

Thymus serpyllum Småtimian

Lamiaceae

557800 Fredo

Vanlig timian

Pizza

Tim 0,2-0,4

15.00030.000

III-VIII

>16

5-7

■ Et must i det middelhavske kjøkken

Sort Rose Purple

25 x 40

9-12

8-10

-

Rose Purple

557700 Rose Purple

558000 Pizza

Fredo ■ Kompakt, sfærisk voksemåte, meget aromatisk

180

SEED

557800 Fredo

51

128

128

Mix a Herb

Thymus vulgaris Timian

15.00030.000

180 SEED

Dvergtimian

■ Krypende timian med en spesiell rosa blomsterfarge ■ Vokser pent i murverk og mellom steinplater

0,2-0,4

557750 Tim

Lamiaceae

III-VIII

>16

Urtetrio -

5-7

-

Mix -

-

-

■ Aladin-Hexenmantel-Silver Queen ■ Sølvfarget krydderblanding for tilberedning av pizza ■ Med karri-, salvie- og timiansorter i en optimal kombinasjon ■ Forbrukervennlig, kan brukes uten spesialkunnskaper om urter 558100 Pizza Silver

Pizza

20 x 40

12-17

8-13

-/x

Tim

25 x 40

9-12

8-10

-

Pizza Silver

20 x 40

12-17

8-13

-/x

Fredo

25 x 30

9-12

8-10

x

Barbecue

20 x 40

12-17

8-13

-/x

Barbecue Gold

20 x 40

12-17

8-13

-/x

Pasta Deluxe

20 x 40

12-17

8-13

-/x

Ice Tea

20 x 40

12-17

8-13

-/x

Asia Wok

20 x 40

12-17

8-13

-/x

Punch Fix

20 x 40

12-17

8-13

-/x

558000 Pizza

50

Pizza Silver

Sort

Sort

557700 Rose Purple

■ Abraxas-Mystic Lemon-Diabolo ■ Fersk krydderblanding for tilberedning av pizza ■ Med rosmarin-, timian- og oreganosorter i en optimal kombinasjon ■ Forbrukervennlig, kan brukes uten spesialkunnskaper om urter

558100 Pizza Silver

50


Sortiment våren 2017

Snittblomster

NY

Planter for bed & balkong

MIX A HERB

375

558300 Barbecue Gold

558600 Asia Wok

50

558400 Pasta Deluxe

NY

Barbecue Gold

50

NY

Ice Tea

■ Goldblatt-Mystic Lemon-Goldtaler ■ Krydderblanding med gullgule urter for grilling ■ Med salvie-, timian- og oreganosorter i en optimal kombinasjon ■ Forbrukervennlig, kan brukes uten spesialkunnskaper om urter 558300 Barbecue Gold

■ Champi-Ginger-Aladin ■ Aromatisk urteblanding til det asiatiske kjøkken ■ Med mushroom plant-, ingefærmynte- og karriplantesorter i en optimal kombinasjon ■ Forbrukervennlig, kan brukes uten spesialkunnskaper om urter

50

Punch Fix

■ Multimentha-Freshman-Fit ■ Blanding av friske urter for tilberedning av forfriskende iste ■ Med mynte-, sitronverbena- og melissesorter i en optimal kombinasjon ■ Forbrukervennlig, kan brukes uten spesialkunnskaper om urter 558500 Ice Tea

NY

■ Pfefferkorn-Colada-Sterntaler ■ Aromatisk blanding av friske urter for aromatisering og søtning av bowle ■ Med estragon-, søt urte- og myskesorter i en optimal kombinasjon ■ Forbrukervennlig, kan brukes uten spesialkunnskaper om urter

50

558700 Punch Fix

NY

NY

50

NY

558500 Ice Tea

558600 Asia Wok

558700 Punch Fix

Frukt

Urter

NY

50

Stauder

558200 Barbecue

■ Goldtaler-Fredo-Tauris ■ Krydderblanding for pasta som oppfyller høyeste krav ■ Med oregano-, timian- og basilikumsorter i en optimal kombinasjon ■ Forbrukervennlig, kan brukes uten spesialkunnskaper om urter

Gress

■ Abraxas-Aladin-Olivia ■ Krydderblanding med aroma for grilling ■ Med rosmarin-, karri- og timiansorter i en optimal kombinasjon ■ Forbrukervennlig, kan brukes uten spesialkunnskaper om urter

Asia Wok Gresskar

Pasta Deluxe

Grønnsaker i potter

Barbecue

558400 Pasta Deluxe

Grønnsaker

558200 Barbecue


FRAGARIA

376

Sortiment våren 2017

NY

560000 Romina

Fragaria x ananassa Jordbær

0,5-0,6 *) Frøplante

1300

I-V

Rosaceae

20-25

Frukt i potter

30 x 40 -

-

-

560050 Buddy

560100 Elan F1

Aromatisk jordbær

Jordbær med blomster

Elan F1

Montana F1

■ Stadig bærende, høyaromatisk, profesjonell jordbær fra ultimo juni til frost ■ Rik avling med 6 cm lange, glinsende røde frukter ■ Ideell, rund plantestruktur for kultivering i potter og ampler

■ Hvit jordbær med store blomster og høy pynteverdi ■ Deilige frukter som gjør dem ekstra interessante

10-12 / 5-6*

Dyrkingsmåte Fersk frukt

NY

8-12

9-12/HB 14-20 6-8 / 14-16**

**) Modne frukter

Jordbær med store frukter

560100 Elan F1

180

560250 Rosana ® F1

■ Stadig bærende jordbær med rosa blomster ■ Søstersort til 'Elan' F1, deilig markjordbæraroma

■ Rosa jordbær med store blomster og deilige frukter ■ Attraktivt supplement til sortimentet av jordbær med store blomster

560250 Rosana ® F1

560550 Gasana F1

180

336 SEED

180

336 SEED

Toscana F1

Camara ® F1

■ Vegetativt formert, stadig bærende, med første innhøstingshøydepunkt i juli ■ Holdbare frukter av usedvanlig jevn kvalitet ■ Søtaromatisk smak, forholdsvis høyt Brix-(sukker)-innhold

NY

Rosana ® F1

51

Buddy

560050 Buddy

336 SEED

Gasana F1

■ Vegetativt formert, engangsbærende, tidlig fruktmodning i juni ■ Attraktiv, glinsende frukt med meget aromatisk smak ■ Faste, saftige frukter med god holdbarhet

NY

180

336 SEED

Romina

560000 Romina

560450 Montana F1

51

■ Jordbær med påfallende store, vakre, mørkerosa blomster ■ Meget dekorativ, blomstrer lenge, deilige frukter, FleuroStar Award 2011

■ Stadig bærende jordbær med mørkerosa blomster ■ Lange frukter, utmerket smak ■ Ideelt supplement til sortene 'Elan' F1 og 'Rosana ® ' F1 560350 Camara ® F1

560350 Camara ® F1

180

560600 Toscana F1 336 SEED

560700 Ariba ® White F1

180

336 SEED


Snittblomster

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

FRAGARIA

377

560550 Gasana F1

Tidlige jordbær

Ariba ® Red F1

Ariba ® White F1 ■ Kompakt, meget tidlig, stadig bærende jordbær ■ Med høy arealproduktivitet ■ Pakker og 9-10,5 potter med tett plassering ■ Aromatiske, tiltalende frukter 560700 Ariba ® White F1

560600 Toscana F1

180

336 SEED

Scarlet Beauty

■ Kompakt jordbær av typen 'Ariba ® ' som blomstrer lysende rødt ■ Ideell for hurtig kultivering i pakker og potter

■ Vegetativ sort med kraftig vekst av planten ■ Enestående duft, intens smak og høy avling ■ Ensartete frukter, halvveis lange, konisk formet

560950 Ariba ® Red F1

561200 Scarlet Beauty

180

336 SEED

NY

180

336 SEED

180

Fragaria vesca

Ariba ® Deep Rose F1

Markjordbær

■ Meget tidlig, stadig bærende jordbær med mørkerosa blomster ■ Type 'Ariba ® ' med kompakt voksemåte 560900 Ariba ® Deep Rose F1

560970 Delizz ® F1

180

336 SEED

0,5-0,6 *) Frøplanter

1300

Stauder Gress

560800 Ariba ® Rose F1

■ Nytt jordbærkonsept som egner seg til plantesalg med modne frukter ■ Med spesielt stabile stilker for optimal fruktpresentasjon ■ For salg i konsepter som plantemerket 'Volmary ® ' 336 SEED

Rosaceae

I-V

20-25

Grønnsaker i potter

■ Meget tidlig, stadig bærende jordbær med rosa blomster ■ Type 'Ariba ® ' med kompakt voksemåte

51

Stående jordbær Delizz ® F1

Ariba ® Rose F1

Gresskar

560450 Montana F1

10-12 / 5-6*

Dyrkingsmåte Fersk frukt Frukt i potter

30 x 40 -

-

-

9-12/HB 14-20

8-12 6-8 / 14-16**

560800 Ariba ® Rose F1

560900 Ariba ® Deep Rose F1

560950 Ariba ® Red F1

Frukt

Urter

560970 Delizz ® F1

Grønnsaker

**) Modne frukter


FRAGARIA

378

Sortiment våren 2017

NY

561300 Tubby ® Red

561200 Scarlet Beauty

Tubby ® Red

561350 Tubby ® White

Physalis pruinosa

Shanghai Express

■ Markjordbær med røde frukter og veldig typisk fruktaroma ■ Med spisse, høyt aromatiske frukter ■ Stadig bærende, innhøsting juni til oktober ■ Livskraftig, få stengelutløpere 561300 Tubby ® Red

Ananaskirsebær

■ Populær helsefrukt ■ Velsmakende frukter fra 2. til 3. året ■ Danner vinterherdige busker

1,0

180 SEED

Barbadoslykt 1,0

561350 Tubby ® White

336 SEED

Lycium barbarum Gojibær 0,8-1,0

1200

Solanaceae

I-III

20-25

5-8

Dyrkingsmåte Fersk frukt

80 x 50

-

-

-

-

12

16-18

6-8

Frukt i potter

Fersk frukt

50 x 60

Frukt i potter

-

3-4

-

-

12-16**

12 / >19** 16-18 6-8 / 12-16**

1200

III-IV

20-22

3-4

Dyrkingsmåte Fersk frukt Frukt i potter

70 x 100 -

-

-

12 / >19** 16-18

14-18** 6-8 / 14-18**

*) Salg med frukter **) Modne frukter ved Goldvital ®

■ Stor avling, deilige, grønngule frukter med en duft av ananas ■ Plantes etter siste frost, avstand 50 x 60 cm, danner små busker ■ I slekt med barbadoslykt (Physalis peruviana) og tomatillo (Physalis ixocarpa) 561560 Aramis ®

Goldvital ®

561500 Goldvital ®

SEED

Prunus persica Fersken

■ Oransje, kirsebærstore, aromatiske frukter ■ Hurtigvoksende, ensartet stiklingssort ■ For tidlig innhøsting f.o.m. sommeren 561500 Goldvital ®

Aramis ®

Solanaceae

-

84

-

Rosaceae

-

-

-

Dyrkingsmåte Fersk frukt Frukt i potter

561400 Shanghai Express

22-24

*) Salg med frukter **) Modne frukter

Physalis peruviana

■ Hvite frukter, høyt aromatisk markjordbær ■ Ideelt supplement til sorten 'Tubby ® Red' med røde frukter

III-IV

Dyrkingsmåte

561400 Shanghai Express

336 SEED

Tubby ® White

1200

Solanaceae

561560 Aramis ®

100 x 200

-

-

50-70

-

17-19

5-15

40-50


NY

NY

Snittblomster

NY

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

RIBES

379

561800 Fruit Me ® Peach Me Yellow (Romea)

Ribes nigrum

(Gelo-1)

Fruit Me ® Peach Me Donut (Ufo-6)

■ Hvit fersken, kompakt voksemåte gjennom foredling ■ Knasende og saftig fruktkjøtt, modning fra primo til medio juli

■ Vinbergfersken, kompakt voksemåte gjennom foredling ■ Hvitt, meget søtt og aromatisk fruktkjøtt ■ Flate frukter, modning fra medio juli

Dyrkingsmåte

561850 Fruit Me ® Peach Me Donut (Ufo-6) NY

Big Ben

28

NY

Fruit Me ® Peach Me Red

Prunus persica var. nucipersica

■ Rød fersken, kompakt voksemåte gjennom foredling ■ Hvitt, saftig fruktkjøtt ■ Modning fra medio til ultimo juli

Nektarin

(Talaia)

561750 Fruit Me ® Peach Me Red (Talaia)

NY

28

-

Grossulariaceae

-

Fersk frukt Frukt i potter

-

-

100 x 200

-

-

50-70

-

17-19

5-15

40-50

■ Solbær med meget store frukter ■ Faste, glinsende frukter, meget søte og aromatiske ■ Forholdsvis robust mot meldugg og bladflekk Rosaceae 562000 Big Ben

-

-

-

-

NY

-

51

Dyrkingsmåte 28

Fersk frukt Frukt i potter

100 x 200

-

-

50-70

-

17-19

5-15

40-50

Fruit Me ® Necta me

NY

(Sweet Lady)

Fruit Me ® Peach Me Yellow (Romea)

■ Nektarin, kompakt voksemåte gjennom foredling ■ Meget søtt og saftig fruktkjøtt ■ Glatt skall, modning fra ultimo juli

■ Gul fersken, kompakt voksemåte gjennom foredling ■ Meget aromatisk, utmerket smak ■ Fast fruktkjøtt, modning fra medio august

561900 Fruit Me ® Necta me (Sweet Lady)

NY

28

28

Grønnsaker

561800 Fruit Me ® Peach Me Yellow (Romea) NY

-

Gress

561700 Fruit Me ® Icepeach ® (Gelo-1)

Solbær

Gresskar

Fruit Me ® Icepeach ®

Stauder

561750 Fruit Me ® Peach Me Red (Talaia)

Grønnsaker i potter

561700 Fruit Me ® Icepeach ® (Gelo-1)

NY

561850 Fruit Me ® Peach Me Donut (Ufo-6)

561900 Fruit Me ® Necta me (Sweet Lady)

561700 Fruit Me ® Icepeach ® (Gelo-1)

Frukt

Urter

NY


RIBES

380

Sortiment våren 2017

NY

562000 Big Ben

562050 Junifer

Ribes rubrum Rips

-

NY

Grossulariaceae

-

-

-

Fersk frukt

Stikkelsbær -

Dyrkingsmåte

562100 White Versailles

Ribes uva-crispa

-

-

Grossulariaceae

-

-

-

Dyrkingsmåte 100 x 200

-

-

50-70

Fersk frukt

-

17-19

5-15

40-50

Frukt i potter

Frukt i potter

NY

100 x 200

-

-

50-70

-

17-19

5-15

40-50

Xenia ■ Store, røde frukter av høy kvalitet og med utmerket smak, innhøsting fra ultimo juni ■ Stående, nærmest torneløse busker med kraftig voksemåte for enkel innhøsting ■ Forholdsvis godt resistent mot meldugg 562300 Xenia

Junifer

Hinnonmaki Yellow

■ Meget tidlig rips med innhøsting fra ultimo juni ■ Danner lange, jevne klaser med attraktive, glinsende bær ■ Meget sunne, pålitelige busker med vedvarende stor avling

■ Robust, gul stikkelsbær, modningstid fra medio juli ■ Middelsstore frukter med utmerket aroma som minner om aprikos ■ Med utmerket helse og resistens mot meldugg

562050 Junifer

562200 Hinnonmaki Yellow

Rubus fruticosus Bjørnebær -

NY

51

51

NY

-

Fersk frukt

Hinnonmaki Green

■ Aromatisk, søt og dekorativ hvit rips ■ Stor avling av store, glinsende, hvit-gulfargete bær hvert eneste år ■ Innhøsting av de lange, tunge klasene fra midten til slutten på sommeren

■ Grønn stikkelsbær med store, aromatiske og sprøe frukter ■ Danner oppreiste, runde busker, modning fra medio juli ■ Forholdvis resistent mot meldugg

562100 White Versailles

562250 Hinnonmaki Green

NY

562400 Ouachita

562450 Reuben

-

-

100 x 200

-

-

50-70

-

17-19

5-15

40-50

■ Torneløs bjørnebær med stor avling, innhøsting på sommeren på fjorårets skudd ■ Meget store, jevnt blokkformete og glinsende, faste frukter ■ Søt, noe fruktig aroma med et avbalansert sukker/syre-forhold 51

562400 Ouachita

NY

NY

NY

-

Ouachita

White Versailles

51

Rosaceae

Dyrkingsmåte Frukt i potter

NY

51

NY

51

NY

562480 Black Cascade


NY

NY

Snittblomster

NY

Sortiment våren 2017

Planter for bed & balkong

RUBUS

381

Reuben

Medana

Tadmor

■ Ettårig bærende bjørnebær, stor avling allerede i det første året ■ Ensartete, store frukter, deilig glinsende ■ Meget søt, noe fruktig smak og god fruktsyrebalanse

■ Forbedret loganbær, krysning mellom bjørnebær og bringebær ■ Fra de hvite blomster som sitter på fjorårets skudd, dannes det mørkerøde frukter i juli-august

■ Sommerbringebær for overgangen til høstbringebær, muliggjør lang innhøsting ■ Meget store, faste frukter med utmerket smak ■ Sort med lett stell og innhøsting, grenene nesten uten torner

562450 Reuben

562500 Medana

Bringebær

■ Fascinerende, kompakt bjørnebær med korte, overhengende skudd ■ Riktbærende med store aromatiske frukter ■ Skudd uten torner, fruktdannelse på fjorårets gren 562480 Black Cascade

-

Fersk frukt

Rosaceae

-

-

-

-

Frukt i potter

-

-

40 x 100

-

-

50-70

-

17-19

5-15

40-50

Cascade Delight ■ Tidlig bringebær med utmerket smak og meget stor avling ■ Store, konisk formete frukter ■ Fast, med glinsende, lysende rosa-rød farge 562600 Cascade Delight

NY

Dyrkingsmåte Fersk frukt

-

Frukt i potter

Rubus fruticosus x idaeus Taybær

-

Dyrkingsmåte

51

NY

Rosaceae

40 x 100

-

-

50-70

-

17-19

5-15

40-50

NY

562650 Tadmor

NY

51

Stauder

Rubus idaeus

Black Cascade

-

51

NY

Erika ■ Kraftigvoksende bringebær med rik innhøsting fra ettårige grener på høsten ■ Mulighet for dobbelt innhøsting ved vinterettårige grener på sommeren og høsten ■ Meget store, aromatiske frukter med god holdbarhet 562750 Erika

NY

51

Grønnsaker i potter

51

NY

Gresskar

562750 Erika

51

NY

562300 Xenia

562500 Medana

562700 All Gold

Frukt

Urter

NY

Gress

562650 Tadmor

Grønnsaker

562600 Cascade Delight


RUBUS

382

Sortiment våren 2017

NY

562800 Ruby Beauty

NY

562900 Loganberry

NY

563000 Duke

All Gold

Loganberry

Bluecrop

■ Gullgule høstbringebær, danner frukt på årets grener ■ Frukter med sterk farge, aromatisk søt smak, deilig å bite i ■ Innhøsting fra ultimo august til medio oktober

■ Kalifornisk krysning mellom bringebær og bjørnebær, rundt 1880 ■ Fruktdannelse på fjorårets skudd mellom juli og september ■ Lange, koniske frukter, modner fra lyserødt til burgunderrød-fiolett

■ Kjent middelssen avlingssort, innhøsting juli til september ■ Store saftige frukter dekket av hvitt rim, utmerket smak ■ Danner kraftige, stående busker, myrbedplante

562700 All Gold

563050 Bluecrop

51

NY

562900 Loganberry

51

NY

Ruby Beauty

Vaccinium myrtillus

■ Første kompakte bringebær, ideell for større potter på balkong og terrasse ■ Et mangfold av torneløse, kraftige grener, lengde maks. 1 meter ■ Danner tallrike deilige frukter på vinterettårige grener 562800 Ruby Beauty

51

NY

Rubus loganobaccus Loganbær -

-

-

Rosaceae

-

-

Frukt i potter

-

-

-

40 x 100

-

-

50-70

-

17-19

5-15

40-50

Ericaceae -

-

Dyrkingsmåte Fersk frukt

50 x 100

-

-

50-70

-

17-19

5-15

40-50

Frukt i potter

■ Tidlig standardsort ■ Meget store bær med aromatisk, søt smak ■ Kraftig, stående voksemåte, myrbedplante 563000 Duke

Pink Lemonade ■ Med uvanlig fruktfarging med rosa-hvitt rim ■ Utmerket søt aroma, kraftig frukthud og god holdbarhet ■ Innhøsting fra tidlig på høsten, myrbedplante 563100 Pink Lemonade

NY

Duke

NY

Dyrkingsmåte Fersk frukt

Blåbær

51

■ Kompakt blåbær med utmerket skogsbæraroma ■ Middelsstore, kongeblå frukter ■ Innhøsting fra ultimo juni til tidlig juli, myrbedplante

NY

563050 Bluecrop

NY

563100 Pink Lemonade

51

Northcountry

563150 Northcountry

NY

51

NY

51

NY

563150 Northcountry


Begonia rex Begonia x benariensis Begonia x elatior Begonia x hybrida Begonia x semperflorens Begonia x tuberhybrida Bergenia cordifolia Beta vulgaris var. conditiva Beta vulgaris var. vulgaris Bidens ferulifolia Bidens triplinervia Borago officinalis Brachyscome x multifida Brassica napus ssp. rapifera Brassica oleracea var. botrytis Brassica oleracea var. capitata f. alba Brassica oleracea var. capitata f. rubra Brassica oleracea var. gemmifera Brassica oleracea var. gongylodes Brassica oleracea var. italica Brassica oleracea var. sabauda Brassica oleracea var. sabellica Brassica rapa ssp. chinensis Brassica rapa ssp. pekinensis Brassica rapa ssp. rapa Brunnera macrophylla Buddleja x hybrida Bulbine frutescens Bupleurum rotundifolium (B. griffithii)

15 17 13 18 14 18 20 224 309 309 25 27 357 28 310 310 311 312 312 312 313 314 314 314 315 315 225 225 357 158

E

chinacea purpurea Echinacea x hybrida Eleusine coracana Erigeron karvinskianus Erodium variabile Eruca sativa Eucalyptus gunnii Euonymus fortunei Eupatorium rugosum Euphorbia amygdaloides Euphorbia marginata Euphorbia x martinii Euryops chrysanthemoides Exacum affine

F

elicia amelloides Festuca cinerea Festuca gautieri Festuca ovina Flower Mix Foeniculum vulgare Foeniculum vulgare var. azoricum Fragaria vesca Fragaria x ananassa Fuchsia x hybrida

236 235 293 61 240 358 172 240 241 241 172 241 61 61 61 286 286 286 187 358

Hedera helix

Helianthus annuus Helianthus debilis Helianthus decapetalus Helichrysum angustifolium Helichrysum bracteatum Helichrysum italicum Helichrysum petiolare Helichrysum stoechas Heliopsis helianthoides Heliotropium arborescens Hemerocallis x hybrida Heuchera americana Heuchera sanguinea Heuchera x hybrida Heucherella x hybrida Hibiscus x moscheutos Holcus mollis Hordeum jubatum Hosta x fortunei Hosta x hybrida Houttuynia cordata Hypoestes phyllostachya Hyssopus officinalis

Iberis x hybrida

Iberis x sempervirens Impatiens walleriana Impatiens x hybrida hort. Impatiens x Neu-Guinea Imperata cylindrica Ipomoea batatas Ipomoea purpurea Ipomoea tricolor Iresine lindenii Isolepis cernua

Juncus effusus K(Gress leintier- und Dekogras til smådyr og pynt) Kniphofia uvaria Koeleria glauca

242 359 242 69 244 243 244 244 71 172 71, 172 359 173 71 244 245 72, 173 180 245 359 73, 180 359 74 74 245 75 245 246 250 246 250 251 286 293 251 252 253 75 359 253 253 79 76 77 286 83, 335 83 84 84 293 287

189 253 287

Planter for bed & balkong

Galium odoratum Gaura lindheimeri Gazania x rigens Geranium sanguineum Geranium x hybridum Geum coccineum Geum x chiloense Glechoma hederacea Gomphocarpus physocarpus Gomphrena globosa Gynostemma pentaphyllum Gypsophila elegans Gypsophila muralis Gypsophila paniculata

Snittblomster

D

ahlia x hortensis 46 Datura metel 51 Daucus carota 166 Daucus carota ssp. sativus 332 Delosperma x hybrida 231 Delphinium consolida 166 Delphinium grandiflorum 232 Delphinium x cultorum 231 Dendranthema x indicum 166 Dianthus barbatus 51, 170, 233 Dianthus caryophyllus 52, 171 Dianthus chinensis 56, 171 Dianthus deltoides 233 Dianthus plumarius 58 Dianthus superbus 58 Dianthus x barbatus 52 Dianthus x hybridus 171 Diascia elegans 60 Dicentra eximia 234 Dichondra argentea 59 Digitalis purpurea 235 Digitalis x hybrida 234 Digitalis x mertonensis 234 Diplotaxis tenuifolia 358 Dolichos lablab 60 Dorotheanthus bellidiformis (Mesembryanthemum criniflorus) 60 Dryopteris affinis 235 Dryopteris erythrosora 235 Dryopteris filix-mas 235

Gaillardia x grandiflora

Gresskar

190 330 192 45 46 46 191 358 166 332 293 230

Stauder

Cucumis species Cucurbita pepo Cucurbita species Cuphea hyssopifolia Cuphea ignea Cuphea llavea Cyclanthera pedata Cymbopogon citratus Cynara cardunculus Cynara scolymus Cyperus alternifolius Cyrtomium fortunei

Gress

282 Calceolaria integrifolia 28 Calendula officinalis 28, 158 Calendula x hybrida 28 Calibrachoa x hybrida 29 Callistephus chinensis 34, 159 Calocephalus brownii 225 Campanula carpatica 225 Campanula cochleariifolia 226 Campanula garganica 226 Campanula glomerata 226 Campanula lactiflora 227 Campanula medium 162 Campanula persicifolia 227 Campanula portenschlagiana 227 Campanula poscharskyana 227 Campanula x hybrida 226 Canna indica 34 Capsicum annuum 295, 315 Capsicum baccatum 323 Capsicum chinense 323 Capsicum frutescens 325 Carex brunnea 282 Carex buchananii 283 Carex comans 283 Carex elata 284 Carex flagellifera 284 Carex grayi 284 Carex hachijoensis 284 Carex morrowii 284 Carex muskingumensis 284 Carex testacea 285 Carex trifida 285 Carthamus tinctorius 162 Caryopteris x clandonensis 228 Catharanthus roseus (Vinca rosea) 35 Celosia argentea 38, 162 Celosia spicata 39 Centaurea cyanus 163 Centranthus ruber 164 Cephalophora aromatica 39 Ceratostigma plumbaginoides 228 Cerinthe major 164 Chamaesyce hypericifolia 39 Cheilanthes lanosa 228 Chrysanthemum carinatum (Ismelia carinata) 164 Chrysanthemum paludosum (Hymenostemma paludosum) 40 Chrysanthemum parthenium (Tanacetum) 164 Cichorium endivia 325 Cichorium intybus 326 Citrullus lanatus 326 Clarkia amoena (Godetia) 40, 165 Cleome hassleriana 41 Cleome spinosa 40 Cobaea scandens 41 Coffea arabica 41 Coleus canina 41 Coleus x blumei (Plectranthus) 42 Convolvulus sabatius 44 Coreopsis grandiflora 228 Coreopsis lanceolata 229 Coreopsis verticillata 229 Coriandrum sativum 357 Cortaderia selloana 285 Cosmos atrosanguineus 44 Cosmos bipinnatus 45, 165 Craspedia globosa 166 Cucumis melo 327 Cucumis sativus 327

Grønnsaker i potter

Begonia boliviensis

Calamagrostis x acutiflora

Grønnsaker

Achillea x filipendulina Achillea x millefolium Acorus gramineus Agapanthus africanus Agastache aurantiaca Agastache rugosa Ageratum houstonianum Ajuga reptans Alcea rosea Alchemilla mollis Allium cepa Allium fistolosum Allium porrum Allium sativum Allium schoenoprasum Allium tuberosum Allium ursinum Alstroemeria x hybrida Alternanthera dentata Anemone hupehensis Anethum graveolens Angelica gigas Angelonia x gardneri Anthriscus cerefolium Antirrhinum majus Apium graveolens var. dulce Apium graveolens var. rapaceum Argyranthemum frutescens Artemisia alba Artemisia dracunculus Asarina barclaiana Asparagus densiflorus Asparagus officinalis Asparagus setaceus Aster alpinus Asteriscus maritimus Astilbe x arendsii Athyrium niponicum

218 218 218 282 219 7 356 7 220 220 221 305 306 306 307 356 356 307 7 9 221 356 223 9 356 9 308 308 10 357 357 12 13 308 13 223 13 223 224

334 377 376 62

Frukt

Abelia x grandiflora

Sortiment våren 2017

Urter

INNHOLDSFORTEGNELSE

383


INNHOLDSFORTEGNELSE

384

Sortiment vĂĽren 2017

Lactuca sativa var. capitata

Lactuca sativa var. crispa Lactuca sativa var. longifolia Lagenaria siceraria Lamium maculatum Lantana camara Lathyrus odoratus Laurentia axillaris Lavandula angustifolia Lavandula dentata Lavandula stoechas Lavandula x allardii Lavandula x chaytorae Lavandula x intermedia Lavatera trimestris Leontopodium alpinum Lepidium sativum Leucanthemum x maximum (Chrysanthemum x max.) Levisticum officinale Lewisia x cotyledon Lewisia x hybrida Lewisia x longipetala Liatris spicata Limonium perezii Limonium sinuatum Limonium tataricum (Goniolimon tataricum) Lippia citriodora Lippia dulcis Liriope muscari Lithodora diffusa Lobelia erinus Lobelia speciosa Lobularia maritima Lonicera nitida Lophospermum x hybridus Lupinus polyphyllus Luzula nivea Luzula sylvatica Lycium barbarum Lycopersicon esculentum Lycopersicon lycopersicum Lycopersicon pimpinellifolium Lysimachia congestiflora Lysimachia nummularia Lythrum salicaria

Majorana hortensis

Malope trifida Malva sylvestris Matthiola incana Mecardonia x hybrida Melampodium paludosum Melissa officinalis Mentha gracilis Mentha species Mentha spicata Mentha suaveolens Mentha x hybrida Mentha x piperita Milium effusum Mimosa pudica Mimulus x hybridus Miscanthus sinensis Mix a Herb Molinia caerulea Moluccella laevis Monarda x didyma Monarda x hybrida Monopsis unidentata Muehlenbeckia complexa Myosotis sylvatica

335 337 338 191 254 84 85, 181 86 254 258 258 254 258 360 86, 181 259 360 260 360 261 262 262 262 262 181 262 360 360 287 263 86 263 89 264 90 264 287 287 378 339 301 350 90 90 266 361 182 266 90, 182 91 91 361 361 362 362 363 91 361 288 91 92 288 374 290 182 266 182 92 267 183

Nemesia x fruticans

Nemesia x hybrida Nemesia x strumosa Nepeta nervosa Nepeta x faassenii Nicotiana alata Nicotiana sylvestris Nicotiana tabacum Nigella damascena

O

cimum basilicum Ocimum species Ocimum x basilicum Ocimum x hybrida Olearia lepidophylla Ophiopogon planiscapus Origanum hirtum Origanum majorana Origanum syriaca Origanum vulgare Orlaya grandiflora Oryza sativa Osteospermum ecklonis

Panicum virgatum

93 93 94 267 267 94 94 183 183 363 366 365 365 94 290 366 366 366 366 183 293 95 290, 294 267 268 350 98 98 107 108 111 101 291 294 291 292 294 268 268 269 112 112 270

Papaver nudicaule Papaver orientale Pastinaca sativa Pelargonium x crispum Pelargonium x grandiflorum Pelargonium x hybridum Pelargonium x peltatum Pelargonium x species Pelargonium x zonale Pennisetum alopecuroides Pennisetum glaucum Pennisetum macrourum Pennisetum setaceum Pennisetum villosum Penstemon barbatus Penstemon hartwegii Penstemon x hybridus Pentas lanceolata Perilla frutescens Perovskia atriplicifolia Petroselinum crispum ssp. crispum 367 tuberosum 368 Petunia x atkinsiana 113 Petunia x grandiflora 119 Petunia x milliflora 124 Petunia x multiflora 124 Phaseolus vulgaris var. nanus 350 Phaseolus vulgaris var. vulgaris 351 Phlox drummondii 125, 183 Phlox x hybrida 125, 270 Phlox x paniculata 271 (Asplenium) 272 Physalis peruviana 378 Physalis pruinosa 378 Physostegia virginiana 273 Pisum sativum 351 Platycodon grandiflorus 273 Plectranthus fruticosus 125 Polemonium caeruleum 273 Polemonium viscosum 274 Polygonum capitatum 125 Polystichum tsus-simense 274 Portulaca grandiflora 126 Portulaca x umbraticola 126 Prunella grandiflora 274 Prunus persica 378

Prunus persica var. nucipersica Ptilotus exaltatus Punica granatum

Quamoclit lobata (Ipomoea lobata)

379 127 127

127

R

aphanus sativus 352 Raphanus sativus var. sativus 352 Rheum rhabarbarum 353 Rhodochiton atrosanguineum 127 Ribes nigrum 379 Ribes rubrum 380 Ribes uva-crispa 380 Ricinus communis 128 Rosmarinus officinalis 368 Rubus fruticosus 380 Rubus fruticosus x idaeus 381 Rubus idaeus 381 Rubus loganobaccus 382 Rudbeckia fulgida 274 Rudbeckia hirta 128, 184 Rumex sanguineus 369 Rungia klossii 369 Ruta graveolens 370

S

agina subulata Salpiglossis sinuata Salsola komarovii Salvia coccinea Salvia elegans Salvia farinacea Salvia greggii Salvia officinalis Salvia patens Salvia rutilans Salvia splendens Salvia viridis Salvia x hybrida Salvia x superba Santolina chamaecyparissus Santolina viridis Sanvitalia procumbens Saponaria ocymoides Satureja douglasii Satureja hortensis Satureja montana Satureja spicigera Scabiosa atropurpurea Scabiosa caucasica Scabiosa columbaria Scabiosa japonica Scabiosa stellata Scaevola aemula Sedum album Sedum floriferum Sedum forsterianum Sedum kamtschaticum Sedum pellucida Sedum spurium Sedum telephium Sedum x cauticolum Sedum x hybridum Senecio bicolor Setaria italica Sideritis syriaca Silene pendula Silene x robotii Sinningia x hybrida Solanum melongena Solanum pseudocapsicum Solidago canadensis Spilanthes oleracea

274 129 370 129 370 130 131 370 131 371 132 184 132 275 371 371 133 275 371 372 372 372 185 275 276 276 185 134 276 276 276 278 278 278 278 276 277 134 294 372 278 279 135 304, 353 135 279 135, 372

Spinacia oleracea Stachys byzantina Stachys monieri Stevia rebaudiana Stipa tenuissima Streptocarpus saxorum Streptocarpus x hybridus Sutera diffusus (Bacopa)

T

agetes Tagetes lucida Tagetes tenuifolia Tagetes x erecta Tagetes x patula Talinum paniculatum Tanacetum coccineum Thunbergia alata Thymus citriodorus Thymus praecox Thymus pulegioides Thymus serpyllum Thymus vulgaris Trachelium caeruleum Trollius chinensis Tropaeolum majus (T. peltophorum) Tropaeolum minus

Uncinia rubra Vaccinium myrtillus Valerianella locusta Verbena bonariensis Verbena rigida Verbena x hybrida Verbena x peruviana Veronica spicata Vicia faba Vinca minor

Waldsteinia ternata Zea mays

354 279 279 373 292 135 135 136 142 138 142 137 139 143 279 143 373 373 373 374 374 185 279 145 145 292 382 354 146 151 146 148 280 354 280 281

185 Zehneria scabra 191 Zinnia angustifolia (Z. haageana, Z. linearis, Z. mexicana) 152 Zinnia elegans 152, 186 Zinnia x hybrida 153


385 Generelle vilkår og betingelser for Volmary GmbH 1. Generelt 1.1 De følgende generelle vilkårene og betingelsene gjelder alt salg og lisensiering utført i vår forretningsvirksomhet, om ikke annet er indikert i vårt forpliktende tilbud eller bestillingsbekreftelse. 1.2 Våre generelle vilkår og betingelser gjelder eksklusivt. Kjøpervilkår og betingelser som er i konflikt med eller avviker fra våre generelle vilkår og betingelser, eller noen supplerende avtaler er kun forpliktende om skriftlig avtalt. Våre generelle vilkår og betingelser gjelder selv om varer er levert til kjøperen uten forbehold til tross for vår bevissthet om stridende kjøpervilkår og betingelser. 1.3 De følgende generelle vilkårene og betingelsene gjelder kun for virksomheter innenfor betydningen av avsnitt 14 i den tyske sivilkoden (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB). 1.4 Om ikke annet er avtalt er tolkningen av personifiserte kontrakter underlagt Incoterms 2010 (EXW per Incoterms 2010), inkludert alt tillegg i effekt ved kontraktsignering. 2. Tilbud - kontraktsignering 2.1 Representasjoner av våre produkter (frø, svibler, frøplanter etc.) i salgsfremmende materialer etc., inkludert våre nettsider, er ikke juridisk forpliktende tilbud innenfor betydningen av BGB avsnitt 145. De er ikke-forpliktende og underlagt endring. Deres formål er å oppfordre kunder til å sende inn bestillinger. 2.2 Bestillinger innsendt av kjøperen skal ansees for forpliktende for kjøperen i to uker ifølge datoen på hvilket vi mottar bestillingen om ikke annet er oppført ved bestillingsinnlevering. 2.3 Ingen kontrakt skal oppstå før bestillingen er bekreftet av oss skriftlig. Om vi leverer varene eller tjenestene uten først å bekrefte bestillingen skal dette utgjøre en godkjennelse av bestillingen. 2.4 Om vi aksepterer bestillingen, hvorvidt skriftlig eller ved innfrielse etter den to ukers forpliktelsesperioden (se 2.2), skal kontrakten være ansett for å være i effekt om ikke avslått av kjøperen omgående. 2.5 Vi har rettigheten til å justere variantene, mengdene og leveringsdatoene på bestillingsbekreftelser til å reflektere faktisk tilgjengelighet. Slike endringer skal være godkjent om ikke avslått av kjøperen innen åtte kalenderdager fra mottak av bestillingsbekreftelsen. Dette gjelder kun om endringen er ansett som rimelig av kjøperen i bektratning av våre interesser. 3. Levering 3.1 Om ikke ellers oppført i kontrakten vil leveringstidene avtalt representere de dagene på hvilket varene vil være gjort tilgjengelig ved våre produksjonsfasiliteter i Senden, Tyskland, for levering eller transport (f.eks. bedrift per Incoterms 2010). 3.2 Skulle noen leverandører ikke levere de riktige varene til oss i tide, skal vår forpliktelse for levering vedstå. Dette gjelder kun i tilfeller hvor vi eller våre leverandører ikke er ansvarlige for transportforsinkelser. 3.3 Råmateriale eller energimangel, streik, arbeidsstans, trafikksammenbrudd, statlige bestemmelser eller andre offentlige lovbegrensninger, driftsstans, force majeure eller andre omstendigheter ikke forårsaket av oss eller våre agenter og som ikke er forutsigbare av oss fraskriver oss fra vår forpliktelse til å levere og fra lisensieringsforpliktelser for varigheten av begivenheten til den utstrekning omstendighetene påvirker vår evne til å levere. 3.4 I situasjonen beskrevet i avsnitt 3.2 og 3.3 har vi rettigheten uten forpliktelse til å betale skader, til å trekke oss fra kontrakten om innfrielse blir umulig eller urimelig eller en slutt på hindringen ikke er forutsigbar. Dette gjelder kun om vi eller våre agenter ikke er ansvarlige for hindringen og vi informerer kjøperen om den tidligere nevnte hindringen omgående. I tilfelle av tilbakekalling er vi enige i å umiddelbart tilbakebetale innbetalinger allerede utført av kjøperen. 4. Forpliktelse for inspeksjon og informere om mangler 4.1 Vi er autorisert til å innfri bestillinger i delvise forsendelser om ikke annet er avtalt. Kjøperen kan kun nekte å akseptere delvise leveringer om de ikke kan tjene sine interesser objektivt. Avvisning av delvise leveringer skal forklares skriftlig, inkludert skriftlig underbyggelse på hvordan delvise leveringer ikke vil tjene kjøperens interesser objektivt. 4.2 Kjøperen skal verifisere og inspisere varene omgående ved levering til den utstrekning anbefalt i alminnelig fremgangsmåte. Avhengig av størrelsen av leveringen, skal verifisering/inspeksjon finne sted gjennom tilfeldig prøvetaking av en tilstrekkelig mengde med varer. Om kjøperen krever levering av varene til en tredjepart må kjøperen sikre omgående verifisering og inspeksjon. 4.3 Kjøperens forpliktelse til å inspisere varene og rapportere om eventuelle mangler omgående ved mottak gjelder også fytosanitære egenskaper, inkludert men ikke begrenset til viruser, angrep og sykdommer. Om kjøperen mistenker tilstedeværelse av slike fytosanitære egenskaper skal han/hun fortsette som beskrevet i 10.7. Med hensyn til forpliktelsen om å begrense skade, må kjøperen også separere infiserte eller manglende varer fra andre varer (varer levert av oss eller de i tidligere besittelse av kjøperen) for å unngå krysskontaminering. 4.4 I tilfelle av tydelige mangler, feilaktige leveringer eller antall som er mindre enn forventet, skal kjøperen informere oss omgående, men ikke senere enn innen tre kalenderdager. Meddelelse må foretas skriftlig. Transportpersonale er ikke autorisert til å motta meddelelse om mangler. Om kjøperen ikke informerer oss som påkrevd skal varene være ansett som godkjent og kjøperen skal ikke ha noe krav for slike mangler, unntatt i tilfeller hvor en mangel var upåviselig på inspeksjonstidspunktet. Avsnitt 377 og påfølgende i den tyske kommersielle koden (Handelsgesetzbuch – HGB) skal ellers gjelde. 4.5 Kjøperen skal sende skriftlig informasjon om mangler som ikke er tydelige (skjulte mangler) så snart dette er oppdaget. 4.6 Kjøperen sier seg enig i å inspisere varene ved mottak for transportskade, gjennom behørig prøvetaking om gjeldende. Om transportskade er funnet skal kjøperen klargjøre en rapport øyeblikkelig som rapporterer tilstanden av varene og transportskaden. Rapporten skal sendes inn til transportpersonalet for underskrift. Kjøperen sier seg enig i å rapportere transportskaden omgående ved å sende inn rapporten til transportøren og til å informere oss og sende oss en kopi av rapporten. Vi er ikke ansvarlige for transportskade (avsnitt

11 til tross for) om ikke skaden var forårsaket av oss eller en av våre agenter med hensikt eller som et resultat av grov uaktsomhet. 4.7 Vår erkjennelse på meddelsen om mangler skal ikke utgjøre innrømmelse av påstått mangel. 5. Prissetting og leveringsmetoder 5.1 Om ikke på andre måter kontraktmessig avtalt er alle prisene oppgitt fritt fra selger lager/fabrikk (vår produksjonsfasilitet i Senden, Tyskland). Alle kostnadene for varene, slik som fortolling, forsikring, skatter, lagringsavgifter etc., vil bli pålagt kjøperen på det tidspunktet varene er levert fra lageret/fabrikken (vår produksjonsfasilitet i Senden, Tyskland). Forsendelse skal kun finne sted ved kjøpers forespørsel i hvilket tilfelle ytterligere frakt/transportkostnader er pålagt kjøperen og vil bli underbefraktet av oss. 5.2 Risikoen for tilfeldig tap av varer er overført til kjøperen ved levering av varer til transportøren. 5.3 Vil vil akseptere retur av salgsinnpakning som krevd av loven. Om ikke annet er kontraktsmessig avtalt må innpakning sorteres og leveres av kjøperen til vår produksjonsfasilitet i Senden, Tyskland, ved egen bekostning. 5.4 All annen transportinnpakning skal pålegges kjøperen om ikke annet er avtalt. Innpakning returnert uskadet av kjøperen skal resultere i kreditt. 5.5 Om ikke annet er kontraktsmessig avtalt skal innpakning lastes for transport av kjøperen ved vår produksjonsfasilitet i Senden, Tyskland. Dette gjelder også situasjoner hvor varene er hentet av en tredjepart kontraktert av kjøperen. Om vi hjelper kjøperen eller kontraktøren i lastingen av varene skal dette utgjøre en tjeneste for vårt vedkommende. Kjøperen og/eller dens agent er alene ansvarlig for riktig lasting, inkludert samsvar med retningslinjer for sikring av lasten. 5.6 Våre priser er basert på prislisten gyldig på tidspunktet bestillingen er mottatt, om ikke annet er avtalt. Om ikke på andre måter kontraktmessig avtalt er alle prisene oppgitt fritt fra selger lager/ fabrikk (vår produksjonsfasilitet i Senden, Tyskland) og ekskluderer innpakning og MVA. 6. Betalingsvilkår 6.1 Faktura forfaller 30 dager etter fakturert dato. Andre rabatter krever uttrykkelig skriftlig avtale. Rabatter skal forhandles separat for hver kontrakt. 6.2 Om noen endringer til MVA avgiften oppstår etter kontraktsignering, vil MVA bli kalkulert med ny gjeldende sats. 6.3 Om delvise leveringer er foretatt per 4.1 eller i koordinasjon med kjøperen har vi rettigheten til å fakturere separat for hver delvise levering. Leveringer vil bli fakturert ved avtalte enhetspriser. 6.4 Betaling skal overføres eksklusivt til en av kontoene oppført på fakturaen. 6.5 Kjøpers betaling er alltid kreditert til det eldste utestående beløpet om ikke annet er avtalt. Betalinger er påført i henhold til BGB avsnitt 367, m.a.o., først til kostnader, deretter til rente og til slutt hovedstol. Alle andre betalingsfastsettelser av debitoren etter signeringen av kontrakten skal oversees. 6.6 Sjekker er kun ansett som midlertidig innfrielse av betaling. Betaling skal ikke ansees som utført før beløpet på sjekken er kreditert på vår konto. Alle gjeldende bankavgifter, inkludert eventuelle returnerte sjekker, skal pålegges kjøperen. 7. Misligholdelse 7.1 Betingelser som utgjør misligholdelse og konsekvenser derav er definert i BGB avsnitt 286, 287 og 288. 7.2 Om kjøperen har en uteblitt betaling kan vi gjøre fremtidige varer og tjenester (inkludert de under andre kontrakter) avhengig av forhåndsbetaling eller garanti ved skjønn; vi er videre autorisert til å offentliggjøre alle skadeanvisninger (se 9.1) til alle kunder for kjøperen og påkreve direkte betaling fra disse kundene. Dette gjelder ikke om kjøperen har en uvesentlig uteblitt betaling og hans/hennes evne til å betale ikke er et spørsmål; utestående beløp er ansett som mindre om de ikke utgjør mer enn 5% av det totale volumet av kontrakten fra hvilket de oppstod. 7.3 Kjøperen kan utligne alle kontrafordringer mot oss kun om de omtakte kontrafordringene er anerkjent av oss eller juridisk håndhevet. 8. Bibeholdelse av rett 8.1 Vi bibeholder eierskap av varene levert til fullstendig betaling av alle beløp skyldt til oss under den underliggende kontrakten er mottatt, inkludert alle kostnader, rente og bøter for misligholdelse. 8.2 Vårt eierforhold strekker seg også til varer, planter og produkter produsert av kjøperen gjennom kultivering, håndtering eller behandling, blanding av leverte varer som forblir under vårt eierforhold. Om varene under vårt eierskap er behandlet eller uatskillelig blandet med varer eid av andre parter skal vi anskaffe sameie av de nye eller blandete varene. Mengden av sameiet er basert på forholdet av fakturaverdien av de leverte varene under vårt eierforhold til fakturaverdi av andre varer. 9. Tildeling av krav 9.1 Kjøperen er autorisert i forløpet av dets alminnelige virksomhet til å videreselge varer levert av oss. I dette tilfellet skal kjøperen tildele de resulterende krav mot dets kunde til oss. Beløpet tildelt er begrenset til beløpet for vårt krav for levering av videresolgte varer inkludert alle kostnader, rente eller bøter for misligholdelse, forutsatt at disse allerede var pålagt og rapportert til kjøperen. Ved forespørsel skal kjøperen legge frem alt videresalg av ubetalte varer inkludert alle navn for mottakere og all informasjon nødvendig for direkte oppkrav av kravene tildelt til oss. 9.2 Kjøperen sier seg enig i å sikre, gjennom passende avtale med dets kunder til den utstrekning tillatt av loven, at kravene tildelt til oss ikke er utlignet men innfridd kun gjennom betaling; om krevd må kjøperen rådføre kunden om tildelingen av kravet. 9.3 Kjøperen er berettiget til å innkreve krav tildelt til oss fra dets kunder. Kjøperen sier seg enig i å omgående videresende alle betalinger mottatt fra dets kunde til oss, opp til beløpet for våre utestående krav. Om kjøperen innkrever krav tildelt til oss fra dets kunder uten å videresende betaling til oss som avtalt er vi autorisert til å offentliggjøre tildelingen av alle krav, inkludert de mot andre kunder, og krav om omgående betaling. I tillegg kan vi oppheve autorisasjon til å innkreve om kjøperen ikke oppfyller sine forpliktelser på en betimelig måte eller andre omstendigheter oppstår som sår tvil om kjøperens kredittverdighet. Om autorisasjon til å innkreve ikke lenger er i effekt

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

eller er tilbakekallet av oss, må kjøperen omgående informere oss ved forespørsel om navnene på debitorene for de tildelte kravene og gi oss all nødvendig informasjon og dokumentasjon for innkreving. 9.4 Om tredjeparter ønsker tilgang til varer under vårt sameie, inkludert som en del av prosedyre for å overdra eiendom eller insolvenstiltak skal kjøperen informere tredjepartene om vårt sameie og gi dem all støttende dokumentasjon. Kjøperen skal informere oss øyeblikkelig ved utførelse av dette. Alle kostnader pådratt ved forsvar mot påståtte tredjepartskrav til varer under vårt sameie vil være tilbakebetalt av kjøperen, forutsatt at disse ikke er tilbakebetalt av tredjeparter; alle krav mot tredjeparter skal gjensidig og samtidig tildeles til kjøperen. 9.5 Om verdien av garantiene gitt til oss av kjøperen overskrider den totale verdien av våre garanterte krav med mer enn 20% sier vi oss enig i å frigi alle garantier som overskrider 20% ved forespørsel av kjøperen. Vi kan velge hvilke garantier vi vil frigi. 10. Garanti 10.1 Om varene levert av oss er vansiret av en defekt og årsaken av hvilket var tilstede på overføring av risiko, vil vi generelt garantere varene forutsatt at vi er informert om defekten innen foreldelsesloven (se 10.4). 10.2 Om kjøperen viderselger varer levert av oss og dets kunder eller den siste kunden i distribusjonsnettverket er en forbruker innenfor betydningen av BGB avsnitt 13, kan kjøperen søke regresskrav fra oss i henhold til BGB avsnitt 478 og 479 under leverandørs rettshjelp. I et rettsmessig tilfelle av leverandørs rettshjelp skal ansvarsbegrensningene beskrevet i disse generelle vilkårene og betingelsene ikke gjelde. 10.3 Leverandørs rettshjelp krever at varene levert av oss er solgt til forbrukeren via distribusjonsnettverket i umodifisert tilstand. Om varene er kultivert eller på andre måter endret eller feilaktig håndtert før den når forbrukeren skal ikke leverandørens rettshjelp gjelde. Leverandørens rettshjelp krever at mangelen som var tilstede ved overføring av varene til forbrukeren også utgjør en mangel under vårt forhold med kjøperen. 10.4 Vedtektene for preskripsjoner for garantikrav er et år fra starten av perioden for vedtektene for preskripsjoner. Om kjøperen søker berettiget regresskrav mot oss under leverandørens rettshjelp (se 10.2 og 10.3) skal vedtektene for preskripsjoner gjelde i stedet. 10.5 Om kjøperen ikke oppfyller sin forpliktelse til å inspisere og informere om defektene under avsnitt 4, kan kjøperen tape rettigheten til garantere per avsnitt 4. 10.6 Om kjøperen rapporterer mangler, enten under avsnitt 4 eller avsnitt 4.5, skal kjøperen gi oss muligheten til å inspisere de omtalte manglene og/eller få manglene inspisert av tredjeparter. Om kjøperen ansetter tredjeparter, inkludert eksperter, for å inspisere varene eller for å fastsette tilstedeværelse av mangler, skal vi kun være forpliktet til å dekke kostnadene for inspeksjonen om en omgående ekspertundersøkelse er krevd og vi ikke utfører den omtalte undersøkelsen med en gang. 10.7 Om kjøperen reiser et garantikrav mot oss, er vår innledende forpliktelse begrenset til en ny forsendelse av bestillingen (korrigering av mangelen eller levering av et mangelfritt produkt). Skulle vi avvise en ny forsendelse eller om en ny forsendelse svikter eller er ansett som urimelig av kjøperen, kan kjøperen redusere kjøpsprisen eller trekke seg fra kontrakten. Kjøperen er ikke berettiget til skader (avsnitt 11.2). 10.8 Om kjøperen er berettiget til en ny forsendelse gjennom levering av mangelfrie varer, har vi rettigheten til å justere mangfoldigheten basert på tilgjengelighet, forutsatt at justeringen er ansett som rimelig av kjøperen. 11. Krav for skader 11.1 Om kjøperen er berettiget krav for skader eller tilbakebetaling av utgifter på grunn av mangler og de omtalte kravene ikke er ekskludert under de ovenstående klausulene eller avsnitt 11.2, skal disse utløpe om et år. 11.2 Kjøperkrav for skader eller tilbakebetaling av utgifter, uansett juridisk grunnlag og spesielt på grunn av unnlatelse av å oppfylle gjeldsforpliktelser eller forbudte handlinger, er ekskludert med forbehold om følgende unntak: a) I tilfelle av krenkelse på avgjørende forpliktelser på grunn av mindre betydelig uaktsomhet skal vårt ansvar være begrenset til skade typisk sett oppstått i forbindelse med transaksjoner av denne typen. b) Skade som oppstår fra skade på liv, lem eller helse, forårsaket av uaktsom pliktforsømmelse hva som angår oss, eller uaktsom eller forsettlig pliktforsømmelse av våre juridiske representanter eller våre agenter. c) Annen skade forårsaket av en forsettlig eller grovt uaktsom pliktforsømmelse hva som angår oss, eller forsettlig eller grovt uaktsom pliktforsømmelse av våre juridiske representanter eller våre agenter. 11.3 Videre, er krav for skader av kjøperen som resulterer fra det følgende ikke ekskludert: skade som oppstår fra skade på liv, lem, eller helse forårsaket av pliktforsømmelse hva som angår oss eller tilsiktet pliktforsømmelse av våre juridiske representanter eller agenter, og annen skade forårsaket av en tilsiktet eller grovt uaktsom pliktforsømmelse hva som angår oss eller tilsiktet eller grovt uaktsom pliktforsømmelse av våre juridiske representanter eller agenter. 12. Råd, plantebeskyttelse, kultivering 12.1 Lagringstips, planteinstruksjoner, informasjon om bestandighet, råd om plantebeskyttelse og andre råd er ikke underlagt kjøps- eller leveringsavtaler. De representerer kun ikke-bindende informasjon, om ikke annet er uttrykkelig dekket under avtalen. De avløser ikke kjøperen fra sin forpliktelse til å riktig og profesjonelt lagre og behandle de leverte varene og utføre nødvendig påpasselighet, spesielt ved bruk av pesticider og gjødsling, så vel som vekstfremmende midler og hemmere. Muligheten for at patogener kan ødelegge den indikerte bestandigheten kan ikke utelukkes. 12.2 Om vi forsyner råd for plantebeskytelse og informasjon angående bestandighet, sier kjøperen seg enig i å først teste de anbefalte tiltakene på en del av varene før han/hun fortsetter med de anbefalte metodene for plantebeskyttelse. Kun om testen er vellykket skal metodene brukes på en generell basis. Planter som er testet må holdes under akkurat samme betingelser som de andre plantene som vil være underlagt metodene for plantebeskyttelse ved vellykket utførelse av testen. Til tross for begrensningene under disse vilkårene og betingelsene skal vi kun være ansvarlige for rådene for plantebeskyttelse som vi gir

Sortiment våren 2017

om de anbefalte metodene er riktig testet før bruk og kjøperen kan forsyne bevis på disse testene. Avsnitt 11.3 skal gjelde. 12.3 I beskyttelse av plantene skal kjøperen følge alle gjeldende lover, inkludert plantevernloven (Pfianzenschutzgesetz). Om vi gir råd om plantebeskyttelse avløser ikke dette kjøperen fra sitt ansvar om å følge gjeldende lover. 12.4 Kjøperen skal være ansvarlig for kultivering, spesielt med hensyn til valg og bruk av vekstfremmende midler og hemmere, gjødsel og pesticider. Kjøperen skal sikre kompatabiliteten av metodene som er brukt. Vennligst merk at skade kan oppstå om ikke-kompatible vekstfremmende midler og hemmere og pesticider er brukt. Vi er ikke ansvarlige for noen skader som oppstår fra kultiveringsfeil. Avsnitt 11.3 skal gjelde. 12.5 Beskrivelser, illustrasjoner, dyrkingsanbefalinger og annen informasjon uansett type og gitt enten av oss eller våre agenter, som f.eks. holdbarhetsinformasjon, så-, plantings- og innhøstingstid eller informasjon og anmerkninger gitt i forbindelse med dyrkings- og kultiveringsbetingelsene, er så nøyaktig som mulig basert på praktiske metoder og forsøksmetoder. Vi frasier oss ethvert ansvar for skader som resulterer av at slike beskrivelser, dyrkingsanbefalinger eller annen informasjon realiseres eller brukes. Kjøperen bærer selv risikoen og er ansvarlig for at produktene og dyrkingsanbefalingene for den planlagte dyrkingen egner seg under de lokale forholdene. Produktillustrasjoner i kataloger, på Internett eller annen publisering viser sorttypen til den enkelte sorten og ikke selve sorten. Disse illustrasjonene gir hverken uttrykkelig eller konkludent en garanti for innhøstingsresultatene. 13. Intellektuelle eiendomsrettigheter, lisenser, reproduksjon 13.1 Bruken av våre intellektuelle eiendomsrettigheter, inkludert kommersielle eiendomsrettigheter (plantebeskyttelse og varemerkebeskyttelse), opphavsrettigheter og bilderettigheter, er kun tillatt på basis av en lisensieringsavtale. Varer underlagt plantebeskyttelsen kan kun kultiveres og reproduseres etter kjøp under en lisensavtale. En separat lisensavtale skal signeres uten at kjøperen er berettiget til en slik avtale; lisensavtalen skal dekke lisensavgifter. 13.2 Plantebeskyttelsen er basert på gjeldende lover, spesielt plantebeskyttelsesloven (Sortenschutzgesetz). Vi vil kun levere beskyttete varianter av planter for kultivering og etterfølgende salg; kjøperen har ikke lov til å reprodusere reproduktivt materiale eller eksportere frodige materialer til et land som ikke forsyner plantebeskyttelse, om ikke annet er skriftlig avtalt. 13.3 Om mutasjoner/sport oppstår skal kjøperen informere oss øyeblikkelig, gi oss tilgang for undersøkelse og evaluering og frivillig gi oss prøver og avleggere av mutasjonene. 13.4 Om kjøperen angivelig får rettigheter fra oppdagelse av en mutasjon som kjøperen ønsker å selge eller beskytte sier kjøperen seg enig i å informere oss om dette på forhånd. Vi forbeholder oss rettigheten til å kreve våre egne rettigheter til mutasjoner. 13.5 Om kjøperen selger anskaffete rettigheter til mutasjoner skal kjøperen gi oss ugjenkallelige forkjøpsrettigheter; i tilfellet av en planlagt beskyttelse av slike rettigheter sier kjøperen seg enig i å tilby oss anvisning av sine rettigheter og, i tilfelle av deres ikke-overførbarighet, ha eksklusiv lisensiering til en passende pris. 13.6 Om partene ikke blir enige om en passende pris som omtalt ovenfor, skal en ekspert utpekt av vårt lokale landsbrukskontor ta den endelige avgjørelsen. 13.7 Kjøperen gir oss eller tredjeparter kontraktert av oss ugjenkallelig rettighet til å besøke planteområder etter varsel og ved avtale for å kunne verifisere samsvar med variantbeskyttelse. 13.8 Kjøperen kan ikke bruke varemerker og symboler brukt av oss for å differensiere sine produkter fra de av andre juridiske enheter eller selskaper, eller bruke varemerker og symboler som ikke betydelig skiller seg fra våre egne uten vår skriftlige og uttrykkelige tillatelse. 13.9 Vi gjør oppmerksom på at det kun er lov til å bruke GGN (GLOBAL G.A.P.- nummeret) til firmaet Volmary GmbH til produkter produsert av Volmary GmbH. Sørg for at GGN brukes i samsvar med GLOBAL G.A.P.- direktivet uten fare for misbruk. Velg best mulig praksis ved sporing og merking av produktene, f.eks. merking av GAP-sertifiserte produkter i bedriften for å kunne unngå at disse blandes. 14. Innfrielsessted 14.1 Innfrielsesstedet for alle tjenester under kontrakter mellom oss og kjøperen er Münster i Westphalia (Tyskland). 15. Jurisdiksjon 15.1 Tysk lov gjelder eksklusivt. CISG og andre konfliktlovreguleringer som muligens kan lede til anvendelighet av andre jurisdiksjoner, inkludert den såkalte Rome I reguleringen (EC 593/2008 datert 17. juni, 2008), er uttrykkelig utelukket. 15.2 Jurisdiksjonen for alle tvister som oppstår fra kontraktsmessige forhold mellom oss og kjøperen er Münster i Westphalia (Tyskland) om ikke en annen eksklusiv jurisdiksjon er foreskrevet av loven. 16. Ansvarsklausul 16.1 Om en av klausulene i disse generelle vilkårene og betingelsene eller en annen klausul i en kontrakt mellom oss og kjøperen er eller blir fullstendig eller delvis ugyldig, skal resterende del av kontrakten forbli gyldig. Partene sier seg enige i å etablere en ny klausul som er så nære som mulig til den økonomiske hensikten for den ugyldige klausulen. Volmary GmbH, Hovedkvarter i Münster, Distriktsrett Münster HRB 12502, Administrerende direktører: Hubertus Volmary, Frank Hüdepohl Ansvarsfraskrivelse Vi har vært grundige og samvittighetsfulle under utarbeidelse av den nye katalogen. Vi tar imidlertid forbehold om trykkfeil. Vi fraskriver oss ethvert ansvar for eventuelle trykkfeil.


Søtpoteter 'Erato ®' (Ipomoea batatas) • Med store, avlange knoller • Utmerket smak • Gir stor avling i veksthus og på friland • 6-8 ukers kultiveringstid for hobbyplanter, ikke nødvendig å stusse • Vi leverer ungplanter med røtter i 84-cellers brett i nedbrytbar fleecepotte Leveres også i økologisk kvalitet: 'Erato ® Orange' • Intenst oransje fruktkjøtt med lysende rødt skall

'Erato ® White' • Tunge knoller med hvitt fruktkjøtt For nærmere informasjon, se side 335

Mai 2016 Ma

Juni 2016 Ti

On

To

Fr

17 1 18 2 3 4 5 6 7 8 19 9 10 11 12 13 14 15 20 16 17 18 19 20 21 22 21 23 24 25 26 27 28 29 22 30 31

September 2016 Ma

Ti

On

Fr

To

Fr

Mai 2017

Fr

Ma

39 40 41 42 43 44

Ti

On

Fr

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31

Ma

Ti

On

On

To

Fr

September 2017 Ti

On

1 2 8 9 15 16 22 23 29 30

Fr

Fr

35 1 2 3 36 4 5 6 7 8 9 10 37 11 12 13 14 15 16 17 38 18 19 20 21 22 23 24 39 25 26 27 28 29 30

26 1 2 27 4 5 6 7 8 9 28 11 12 13 14 15 16 29 18 19 20 21 22 23 30 25 26 27 28 29 30

3 10 17 24 31

Ma

On

To

Fr

Ti

On

Ma

Fr

On

To

Fr

On

To

Fr

09 1 2 3 4 5 10 6 7 8 9 10 11 12 11 13 14 15 16 17 18 19 12 20 21 22 23 24 25 26 13 27 28 29 30 31

Ti

On

Ma

26 27 28 29 30 31

Fr

On

To

Fr

3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31

39 1 40 2 3 4 5 6 7 8 41 9 10 11 12 13 14 15 42 16 17 18 19 20 21 22 43 23 24 25 26 27 28 29 44 30 31

Ma

On

To

Fr

Ma

Ti

On

To

Fr

48 1 2 3 4 49 5 6 7 8 9 10 11 50 12 13 14 15 16 17 18 51 19 20 21 22 23 24 25 52 26 27 28 29 30 31

Ma

Ti

On

To

Fr

13 1 2 14 3 4 5 6 7 8 9 15 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 17 24 25 26 27 28 29 30

August 2017 Ti

1 2 8 9 15 16 22 23 29 30

November 2017 To

Ti

April 2017 Ti

Juli 2017 Ti

Ma

31 1 2 3 4 5 6 7 32 8 9 10 11 12 13 14 33 15 16 17 18 19 20 21 34 22 23 24 25 26 27 28 35 29 30 31

Desember 2016 To

44 1 2 3 4 5 6 45 7 8 9 10 11 12 13 46 14 15 16 17 18 19 20 47 21 22 23 24 25 26 27 48 28 29 30

22 1 2 3 4 23 5 6 7 8 9 10 11 24 12 13 14 15 16 17 18 25 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30

Ma

Ti

Mars 2017 To

Oktober 2017 To

August 2016 Lø

05 1 2 3 4 5 06 6 7 8 9 10 11 12 07 13 14 15 16 17 18 19 08 20 21 22 23 24 25 26 09 27 28

Ma

Ma

November 2016 To

Juni 2017 Ti

18 1 2 3 4 5 6 7 19 8 9 10 11 12 13 14 20 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 22 29 30 31

Ma

To

Februar 2017 On

52 1 01 2 3 4 5 6 7 8 02 9 10 11 12 13 14 15 03 16 17 18 19 20 21 22 04 23 24 25 26 27 28 29 05 30 31 Ma

On

22 1 2 3 4 5 23 6 7 8 9 10 11 12 24 13 14 15 16 17 18 19 25 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30

Januar 2017 Ti

Juli 2016 Ti

Oktober 2016 To

35 1 2 3 4 36 5 6 7 8 9 10 11 37 12 13 14 15 16 17 18 38 19 20 21 22 23 24 25 39 26 27 28 29 30

Ma

Ma

Ti

On

Ma

Ti

On

31 1 2 32 7 8 9 33 14 15 16 34 21 22 23 35 28 29 30

To

Fr

3 4 5 6 10 11 12 13 17 18 19 20 24 25 26 27 31

Desember 2017 To

Fr

44 1 2 3 4 5 45 6 7 8 9 10 11 12 46 13 14 15 16 17 18 19 47 20 21 22 23 24 25 26 48 27 28 29 30

48 1 2 49 4 5 6 7 8 9 50 11 12 13 14 15 16 51 18 19 20 21 22 23 52 25 26 27 28 29 30

Ma

Ti

On

To

Fr

3 10 17 24 31

Arbeidernes dag: 01.05.16 | Kristi himmelfartsdag: 05.05.16 | 1. pinsedag: 15.05.16 | 2. pinsedag: 16.05.16 | Grunnlovsdag: 17.05.16 | Kristi legemsfest: 26.05.16 Jomfru Marias himmelfart: 15.08.16 | Reformasjonsdag: 31.10.16 | Allehelgensdag: 01.11.16 | Bots- og bønnedag: 16.11.16 | 1. juledag: 25.12.16 | 2. juledag: 26.12.16 Første nyttårsdag: 01.01.17 | De hellige tre kongers dag: 06.01.17 | Langfredag: 14.04.17 | 1. påskedag: 16.04.17 | 2. påskedag: 17.04.17 | Arbeidernes dag: 01.05.17 | Grunnlovsdag: 17.05.17 Kristi himmelfartsdag: 25.05.17 | 1. pinsedag: 04.06.17 | 2. pinsedag: 05.06.17 | Kristi legemsfest: 15.06.17| Jomfru Marias himmelfart: 15.08.17 | Reformasjonsdag: 31.10.17 Allehelgensdag: 01.11.17 | Bots- og bønnedag: 22.11.17 | 1. juledag: 25.12.17 | 2. juledag: 26.12.17


FORKLARING & SYMBOLER

Sortiment våren 2017

Forklaring Symbol

Betydning

Symbol

Betydning

Symbol

Betydning

Generativ formering

Planteavstand løk (cm)

Registrert merke

Vegetativ formering

Vekstperiode løk (uker)

Beskyttet sort

Løkformering

Duftende

Oppreist vekst

Insektvennlig

Halvt hengende / krypende vekst

Pottestørrelse (cm)

Hengende vekst

Vekstperiode f.o.m. ungplante (uker)

Klatrende vekst

Naturlig blomstringstid (måned)

Frøbehov / 1000 planter

Veksttemperatur (°C)

OUT

Såperiode (måned)

Beskjæring / topping

HB

Spiringstemperatur (°C)

Bruk av veksthemmere

Fleuroselect gullmedalje

Spiringsperiode (dager)

Høyde (cm)

Fleuroselect kvalitetssegl

Vekstperiode såing til ungplante (uker)

/m2

(x)

Ved behov

x

1 til 2 ganger

xx

Flere ganger Levering under ordning med forsøksfrø

P

Pakke

Egnet til friland

Mulig i ampel

Plantetetthet Kan produseres i sluttkundens merkekonsepter. For nærmere informasjon, se side 2 ff. og på www.volmary.com.

Frøbehov korn / ha (mill.)

Settdyrking mulig

Såavstand (cm)

Tørking mulig

Vekstperiode grønnsaker (uker)

Planteavstand i cm

Sort / serie Volmary

TKV (tusenkornvekt)

Spiselig gresskar

Kun tilgjengelig som frø

Frøbehov / 1000 potter

Antall løk / potte

Ungplanter tilgjengelige

Frøbehov / 1000 planter

Blomstrer Blomstrer første året 1. året

Antall løk (pr. kg)

Resistenser

Plantebehov løk (m²)

Denne sorten finnes som foredlet variant

Planteperiode løk (måned)

Hobbysort

Ungplanter som er merket med offisielle økologiske symboler, kommer fra godkjent økologisk produksjon og er kontrollert av QC&I GmbH (DE-ÖKO-013) iht. Rådsforordning (EF) om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter.

Ungplante- og frøsystemer Frøplanter

Stiklinger 480 Antall celler / frøplantebrett

128

180

336

54

84

90 Antall celler / brett med priklete ungplanter

Frø SEED Frø

28 84

50 104

Løk Løk

51 128

60 180

70 URC

77 Antall celler / stiklingsbrett


Heuchera 'Blondie'

www.volmary.com Follow us!

Rheum 'Livingstone'

Osteospermum 'Erato ® Double Rose'

Penstemon 'PenshamTM Czar'

Begonia 'Bellavista ® Red'

Mentha 'Aura'

NORGRO AS Staffan Bengtsson Produktsjef blomstergartnerier og planteskoler Mobil: 916 93 103 E-post:  staffan.bengtsson@norgro.no Merete Hokstad Ordrebehandler blomster Mobil: 918 26 183 E-post: merete.hokstad@norgro.no www.norgro.no

Prunus 'Fruit Me ® Icepeach ® '

Capsicum 'Fortado ® Red'

Herbes des Druides ®

Calibrachoa 'Calita ® Special Pink Vanilla'

Art.nr. 999883

Cucurbita 'Cargo'

Volmary våren 2017 norsk  

Volmary katalog våren 2017

Volmary våren 2017 norsk  

Volmary katalog våren 2017