Page 1

74

PLANTEVERN

75

Bekjempelse Varenavn

Bruksområde

Pakning

Forebyggende

Lett

Kraftig

Merknad

BLADLUS Aphi-line C

Aphidius colemani (Bladlussnylteveps)

Bladlus bl.a. agurkbladlus og ferskenbladlus

500 stk 1.000 stk

Aphidius-System

Aphidius colemani (Bladlussnylteveps)

Bladlus bl.a agurkbladlus og ferskenbladlus

500 stk

Aphi-line E

Aphidius ervi (Bladlussnylteveps)

Bladlus bl.a grønnflekket- veksthusbladlus og rosebladlus

250 stk

Ervi-system

Aphidius ervi (Bladlussnylteveps)

Bladlus bl.a grønnflekket- veksthusbladlus og rosebladlus

250 stk

Aphi-line CE mix

250 stk Aph. Colemani 250 stk Aph. Ervi (Bladlussnylteveps)

Bladlus

500 stk

Aphidius Mix-System

350 stk Aph. Colemani 150 stk Aph. Ervi (Bladlussnylteveps)

Bladlus

500 stk

Aphido-line A

Aphidoletes aphidimyza (Bladlus gallmygg)

Bladlus

1000 stk

Aphidoletes-System

Aphidoletes aphidimyza (Bladlus gallmygg)

Bladlus

1000 stk

CryptolaemusSystem

Cryptolaemus monttrouzieri (Ullusmarihøne)

Ullus

25 stk

Dose Intervall

Hyp-line m

Hypoaspis miles (Rovmidd)

Jordboende stadier av: Hærmygg, Soppmygg, Vannfluer, Trips og Spretthaler

10.000 stk, 25.000 stk 125.000 stk

Dose Intervall

Hypoaspis-System M

Hypoaspis miles (Rovmidd)

Jordboende stadier av: Hærmygg, Soppmygg, Vannfluer, Trips og Spretthaler

10.000 stk 25.000 stk 125.000 stk

Hypoaspis-System A

Hypoaspis aculeifer (Rovmidd)

Jordboende stadier av: Hærmygg, Soppmygg, Vannfluer, Trips og Spretthaler

10.000 stk 25.000 stk

Exhibit SF

Steinernema feltiae (Nematode)

Hærmygg

50 mill.

Nemasys

Steinernema feltiae (Nematode)

Hærmygg

50 mill.

Encar-line F

Encarsia formosa (Mellussnylteveps)

Veksthusmellus (Bomullsmellus)

1.500 stk 6.000 stk

Encarsia-System

Encarsia formosa (Mellussnylteveps)

Veksthusmellus (Bomullsmellus)

1000 stk, 5000 stk 10.000 stk

Eret-line E

Eretmoucerus eremicus (Mellussnylteveps)

Bomullsmellus (Veksthusmellus)

3000 stk

Eretmoucerus-System

Eretmoucerus eremicus (Mellussnylteveps)

Bomullsmellus (Veksthusmellus)

5000 stk 10.000 stk

Eret-line Mix

Encarsia formosa Eretmoucerus eremicus (Mellussnylteveps)

Veksthusmellus, Bomullsmellus

10.000 stk

Eretmix-System

Encarsia formosa Eretmoucerus eremicus (Mellussnylteveps)

Veksthusmellus, Bomullsmellus

5000 stk 10.000 stk

Macro-line C

Macrolophus caliginous (Rovtege)

Veksthusmellus, Bomullsmellus

250 stk 500 stk

Macrolophus-System

Macrolophus caliginous (Rovtege)

Veksthusmellus, Bomullsmellus

250 stk

Nutrimac

Ephestia kuehniella (Steriliserete sommerfuglegg av voksmøll)

Mat for Macrolophus caliginosus

10 g

Dose

PreFeRal WG

Paecilomyces fumosoroseus (nyttesopp)

Veksthusmellus, Bomullsmellus

500 gram

Dose

Swirski-line

Amblyseius swirskii (Tripsrovmidd)

Se Trips

Swirskii-System

Amblyseius swirskii (Tripsrovmidd)

Se Trips

Dose Intervall

0,15/m² Annen hver uke

0,5/m² Hver uke 3 behandlinger

1/m² Hver uke 3 behandlinger

Forebyggende og kurativ bruk

Dose Intervall

0,15/m² Annen hver uke

0,5/m² Hver uke/ 3 behandlinger

1/m2 Hver uke/ 3 behandlinger

Forebyggende og kurativ bruk

Dose Intervall

0,15/m² Annen hver uke

0,5/m² Hver uke/ 3 behandlinger

1/m² Hver uke/ 3 behandlinger

Forebyggende og kurativ bruk

Dose Intervall

1-2/m² Annen hver uke

5/m² Hver uke/ 3 behandlinger

10/m² Hver uke/ 3 behandlinger

Foretrekker skumring og høy luftfuktighet Forebyggende bruk, langsom etablering

2/m2 hver uke 2 behandlinger

10/m2 1 behandling

200/m² 1 behandling

200/m² 1 behandling

Aphidius Ervi

HÆRMYGG 100/m² 1 behandling

Fortrinnsvis forebyggende

Aphidoletes aphidimyza Dose Intervall

0,5 mill./m² 1 behandling

0,5 mill./m² Minimum 1 behandling

1 mill./m² Minimum 2 behandlinger

Forebyggende og kurativt

Dose Intervall

1,5/m² Hver uke

3/m² Hver uke/ 5 behandlinger

9/m² Hver uke/ 5 behandlinger

Temp.over 16–17 °C Forebyggende bruk

Dose Intervall

1,5/m² Hver uke

3/m² Hver uke/ 3 behandlinger

9/m² Hver uke/ 3 behandlinger

Temp.over 19–20 °C Forebyggende bruk

Dose Intervall

3/m² Hver uke

6/m² Hver uke/ 3 behandlinger

9/m² Hver uke/ 3 behandlinger

Temp.over 19–20 °C Forbyggende bruk

Dose Intervall

0,5/m² Annen hver uke

0,5/m² Annen hver uke/ 2 behandlinger

5/m² Annen hver uke/ 2 behandlinger

Fortinnsvis forebyggende bruk. Langsom etablering.

MELLUS (Kvitfly)

Hypoaspis miles

Eretmocerus eremicus

Sprøyting med 0,1% konsentrasjon Dypping av stiklinger: 0,3% konsentrasjon

Macrolophus caliginosus


76

77

Bekjempelse Varenavn

Bruksområde

Pakning

Forebyggende

Lett

Kraftig

Merknad

MINÈRFLUE Dac-line A

Dacnusa sibirica (Minèrflue-snylteveps)

Minèrflue

250 stk

Dacnusa-System

Dacnusa sibirica (Minèrflue-snylteveps)

Minèrflue

250 stk

Dig-line I

Diglyphus iseaea (Minèrflue-snylteveps)

Minèrflue

250 stk

Diglyphus-System

Diglyphus iseaea (Minèrflue-snylteveps)

Minèrflue

250 stk

Dac/Dig-line

90% Dacnusa sibirica 10% Diglyphus iseaea

Minèrflue

250 stk

Dacnusa Mix-System

90% Dacnusa sibirica 10% Diglyphus iseaea

Minèrflue

250 stk

Phyto-line P

Phytoseiulus persimilis (Midd-rovmidd)

Spinnmidd

2.000 stk

Phytoseiulus-System

Phytoseiulus persimilis (Midd-rovmidd)

Spinnmidd

2000 stk

Felti-line A

Feltiella acarisuga (Midd-gallmygg)

Spinnmidd

250 stk

Feltiella-System

Feltiella acarisuga (Midd-gallmygg)

Spinnmidd

250 stk

Dose Intervall

0,25/m² Hver uke

Dose Intervall

0,5/m² Hver uke/ 3 behandlinger

2/m² Hver uke/ 3 behandlinger

Tåler lav temp. og korte dager. Langsom etablering.

0,1/m² Hver uke/ 3 behandlinger

1/m² Hver uke/ 3 behandlinger

Effektiv ved lang dag og høy temp. (over 18°C)

Dose Intervall

0,25/m² Hver uke

0,5/m² Hver uke/ 3 behandlinger

2/m² Hver uke/ 3 behandlinger

Dose Intervall

2/m² Hver 3 uke

6/m² Minst 1 gang

20–50/m² Hver uke/ min. 2 ganger

1/m2 hver uke/4 behandlinger

5/m2 hver uke/4 behandlinger

SPINNMIDD

Dose Intervall

Forebyggende/ Kurativt

Dacnusa sibirica

TRIPS Ori-line M

Orius majusculus (Rovtege)

Trips

500 stk 2.000 stk (nymfer)

Orius-System

Orius majusculus (Rovtege)

Trips

500 stk

Ambly-line CU (løst)

Amblyseius cucumeris (Tripsrovmidd)

Trips

25.000 stk 50.000 stk 100.000 stk 250.000 stk

Amblyseius-System (løst)

Amblyseius cucumeris (Tripsrovmidd)

Trips

10.000 stk 25.000 stk 50.000 stk 100.000 stk 250.000 stk

Ambly-line CU (poser)

Amblyseius cucumeris (Tripsrovmidd)

Trips

200 poser m/krok 260 poser m/krok 500 poser u/krok

Amblyseius-System (poser)

Amblyseius cucumeris (Tripsrovmidd)

Trips

100 poser m/krok 250 poser m/krok

Swirski-line (løst)

Amblyseius swirskii (Tripsrovmidd)

Trips, Veksthusmellus, Bomullsmellus

25.000 stk 125.000 stk

Swirskii-System (løst)

Amblyseius swirskii (Tripsrovmidd)

Trips, Veksthusmellus, Bomullsmellus

10.000 stk 25.000 stk 50.000 stk

Swirski-line (poser)

Amblyseius swirskii (Tripsrovmidd)

Trips, Veksthusmellus, Bomullsmellus

100 poser u/krok 500 poser m/krok

Swirskii-System (poser)

Amblyseius swirskii (Tripsrovmidd)

Trips, Veksthusmellus, Bomullsmellus

500 poser

Nemasys G/ Nemasys H

Hetrohabditis megidis (Nematode)

Rotsnutebille, Hageoldenborre

50 mill. 250 mill.

Nemasys L

Steinernema kraussei (Nematode)

Rotsnutebille

50 mill. 250 mill.

Nemaslug

Phasmarhabditis hermaphrodita (Nematode)

Snegler

12 mill., 30 mill., 250 mill.

Dose Intervall

0,5/m² Annen hver uke/ 2 behandlinger

1/m² Annen hver uke/ 2 behandlinger

10/m² 1 behandling

Dose Intervall

50/m² 1-2 behandlinger

100/m² Annen hver uke

200-300/m² Annen hver uke

Forebyggende og kurativt. Mot voksne trips

Fortrinnsvis forebyggende. Mot egg og tripslarver

Phytoseiulus persimilis Dose Intervall

0,4 pose/m² Hver 3.–4. plante Hver 6.uke

0,4 poser/m² Hver 2.plante Hver 5. uke

1 pose/m² Hver plante Hver 4. uke

Dose Intervall

50/m² 1-2 behandlinger

100/m² Annen hver uke

200/m² Annen hver uke Spesielt mot amerikansk blomstertrips og mellus. Min. temp 18–20 °C

Dose Intervall

0,4 pose/m² Hver 3.–4.plante Hver 6. uke

0,4 poser/m² Hver 2. plante Hver 5. uke

1 pose/m² 1 pose/plante Hver 4. uke

0,5 mill./m2 min. 1 behandling

1. mill/m2 min. 1 behandling

ANDRE

Orius majusculus

Biologisk plantevern  

Tabell av biologisk plantevern

Biologisk plantevern  

Tabell av biologisk plantevern