Page 9

SALGSBETINGELSER

Økologisk frø og setteløk

9

Kundetjenesten Telefon

Økologisk frø og plantemateriale skal brukes til økologisk dyrking når det finnes i tilstrekkelig mengde og kvalitet. Dersom det ikke finnes tilgang på slikt frø eller plantemateriale, kan ubeiset konvensjonelt frø nyttes, ­forutsatt at tillatelse innhentes fra Debio.

32 22 85 50 Ordretelefon Lier 32 22 85 65 Frøbestilling Hamar 954 66 010 E-post norgro@norgro.no

Flere av frøfirmaene har etter hvert godkjent produksjon av økologisk dyrket frø. Tilgjengelighet og kvalitet på de ulike sorter kan variere. NORGRO lagerfører kun begrensede mengder økologisk dyrket eller ubeiset frø, men kjøper inn ved behov. På forespørsel sender vi liste over aktuelle sorter. Husk derfor å være tidlig ute med bestillingen!

Salgsbetingelser Disse alminnelige leveringsbetingelsene gjelder dersom ikke annet er avtalt, og anses godtatt ved ordrebekreftelse eller påbegynt levering.

RETUR

BESTILLING

VEKTBEREGNING

Ved bestilling oppgis varenavn og kvantum. Vi overtar intet ansvar for eventuelle feil ved telefonordre som ikke blir bekreftet skriftlig av kunden. Varene bes vennligst bestilles i god tid før bruk, slik at vi kan betjene Dem med ønsket leveringstid.

Solgte varer tas ikke i retur.

Ved bestilling under minste salgskvantum vil det bli fakturert et tillegg på kr 50,- pr. varelinje.

FORBUD MOT VIDEREAVL Vårt frø leveres med det forbehold at de bare må benyttes til dyrking av de respektive vekster og ikke til videreavl av frø.

LEVERING/FRAKT Faktisk fraktkostnad belastes.

BETALING Standard betalingsbetingelser er forfall pr. 20 dager. Etter forfall beregnes renter.

Øvrige salgs- og leveringsbetingelser, se vår hjemmeside www.norgro.no

Profile for Kari-Anne Berget

NORGRO katalogen 2018/2019  

NORGRO sin hovedkatalog 2018/2019

NORGRO katalogen 2018/2019  

NORGRO sin hovedkatalog 2018/2019

Profile for norgro