Page 67

67

GJØDSEL OG MIKRONÆRING .................................................................................. NORGRO er forhandler av et stort spekter av konvensjonell gjødsel til veksthus og friland fra Azelis og Yara. I tillegg forhandles både flytende og granulert organisk/økologisk gjødsel, jordforbedringsmidler og biostimulanter fra Azelis og PHC. Vi er nært tilknyttet fagekspertisen til disse gjødselaktørene og kan sammen med dem gi spesialtilpasset rådgivning. VEKSTHUSGJØDSEL YARA V.nr.

Artikkel

194-601040 194-601050 194-601070 194-601010 194-601030 194-601110 194-601160 194-601090

Kristalon Brown 3-5-32+2,4 Mg+Mikro Kristalon Flower 14-4-21+2Mg+S+Mikro Kristalon Gena 12-5-30+Mikro Kristalon Indigo 9-5-25 +4,2Mg+S+Mikro Kristalon Plus 8-3-27+3,9Mg+S+Mikro Calcinit Gartnervare, Prillet Kalinitrat Krista-K (13-0-38), Yara Tera Super FK (0-18-6)

Kg/pkn. Ant./pl. 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 20 ltr.

48 48 48 48 48 48 48 36

VEKSTHUSGJØDSEL Azelis NPK – Gjødsel uten mikronæringsstoffer 194-602080 Pioner Blå 14-3-23+Mg 194-602060 Pioner Gul 10-4-25+Mg 194-602070 Pioner Rød 9-5-30+Mg 194-602030 Pioner NPKCL 7-3-30+Mg 194-602200 Pioner Hortensia 14-0-27+Mg

25 kg 25 kg 25 kg 25 kg 25 kg

48 48 48 48 48

NPK – Gjødsel med mikronæringsstoffer 194-602010 Pioner Basis Gul 11-4-28+Mg 194-602020 Pioner Basis Rød 6-4-24+Mg 194-602021 Pioner Basis Agurk 7-5-29+Mg 194-602022 Pioner Basis Tomat 6-4-30+Mg

25 kg 25 kg 25 kg 25 kg

48 48 48 48

SPESIALGJØDSEL Azelis V.nr. 194-602170 194-602180 194-602160 194-602210 194-602120 194-601170 194-602270 194-601771 194-601172 194-603160 194-601900 194-601910 194-605175 194-601860 194-601865

Artikkel Pakn.str. Ant./pl. Pioner Mikro Plus m/jern 10 ltr. 60 Pioner Mikro Plus m/jern 1000 ltr. 1 Pioner Mikro m/jern 5 ltr. 108 Pioner Jernchelat 6 % DTPA 25 ltr. 24 Pioner Jernchelat 6 % EDDHA 25/5 kg 40 Kalinitrat, Multi K pHast 14-0-38 25 kg 48 ATS Ammoniumthiosulfat 25 kg 44 Jernsulfat Ferromel 25 kg 42 Kalinitrat HortiI 14-0-38 25 kg 48 Kalinitrat, Multi K Mg 12-0-36, Prillet (for friland) 25 kg 48 Monoamoniumfosfat (MAP) 12-27-0 25 kg 48 Monokaliumfosfat (MKP) 0-23-29 25 kg 48 Magnisal (Magn.nitrat) 11N-10Mg 25 kg 36 Magnesiumsulfat (Bittersalt), Teknisk rent 25 kg 40 Magnesiumsulfat (Bittersalt), Kjemisk rent 2 5 kg 40

Produkter til gjødselvanning og bladgjødsling Profesjonell gjødsling – Basis for optimal vekst, avling og kvalitet Gjødselvanning Pioner NPK Makro Pioner NPK Basis (med Mikro) Pioner Mikro Pioner Jernchelat – DTPA og EDDHA

Acadian Tangekstrakt Styrker røtter og planter

Ferdig formulert bladgjødsel Lebosol Calcium Forte og Aminosol Wuxal Calcium og Wuxal Microplant …og mange andre formuleringer fra Lebosol og Aglukon (Wuxal) Organisk gjødsel Pioner flytende organisk gjødsel til økologisk produksjon

Eli Ronglan: 905 22 102 E: eli.ronglan@azelis.no Kirsten R. Starkey: +45 21 27 25 30 E: kirsten.starkey@azelis.dk Søren Munk Andersen +45 40 35 31 75 E: soren.andersen@azelis.dk www.azelis.com

Creating value, growing together

Profile for Kari-Anne Berget

NORGRO katalogen 2018/2019  

NORGRO sin hovedkatalog 2018/2019

NORGRO katalogen 2018/2019  

NORGRO sin hovedkatalog 2018/2019

Profile for norgro