Page 62

62 62

SETTEPOTET

VELG SERTIFISERTE SETTEPOTETER FRA NORGRO

........................................................................................................................................................................... Det er flere viktige grunner til å gjøre regelmessige innkjøp av sertifiserte settepoteter. Faglig dyktighet og nye, friske, sertifiserte settepoteter er de to viktigste forutsetninger for å lykkes i potetproduksjon. Potetknollene er en vegetativ del av potetplanten, og det medfører at mange potetsjukdommer overføres fra morplanten til de

nye knollene. Dersom det da stadig tas settepoteter fra foregående avling uten at det gjøres noe med sjukdommer, vil avlingene med årene bli stadig mindre og kvaliteten vil bli dårligere.

SERTIFISERTE SETTEPOTETER FRA NORGRO ER:

........................................................................................................................................................................... • Sortsrene • Fri for smitte av PCN, lys og mørk ringråte, skadelige virus og andre farlige sjukdommer og skadegjørere • I henhold til forskriftenes krav om innhold av virus-, sopp- og bakteriesjukdommer, samt kravene til varekvalitet

poteter dekkes inn ved høyere avlinger og bedre kvalitet. Svært mange kjøper inn så mye sertifiserte settepoteter hvert år, at de har til hele salgsarealet neste år. Oppformeringen bør da skje på isolerte «gode potetarealer» hvor det tidligere er dyrket lite poteter og med et 4-årig vekstskifte. Ved å kjøpe hele sitt behov for settepoteter hvert år, sparer man de kostnadene en egenoppformering innebærer og man er sikrere på å ha en god settepotet å sette.

• I god fysiologisk kondisjon for rask spiring. Flere og flere opp lever at kostnadene med å kjøpe inn nye sertifiserte sette-

BESTILLING

........................................................................................................................................................................... Bestille settepoteter fra NORGRO Settepotetsalget er organisert gjennom to salgsavdelinger; en på Østlandet ved Asbjørn B. Moen, og en i Midt-Norge ved Øystein Nilsen i Namdal Produsentlag. Som kunde i Midt-Norge, NordNorge eller Nordvestlandet skal du først og fremst ta kontakt med Øystein Nilsen. Som kunde andre steder i landet tar du kontakt med Asbjørn B. Moen. Settepotetdyrkerne våre er fordelt mellom de to salgsavdelingene, men beholdningene blir samkjørt og settepotetene levert ut i fra ditt ønske om leverandør og parti, forutsatt at praktiske hensyn ivaretas. NORGRO ser gjerne at du foretar din bestilling på internett. Dette gjøres ved å oppsøke nettadressen www.settepotet.no. Du kan også ringe eller sende inn vedlagte bestillingsskjema. Resultater fra vekstkontroll og vintertest av årets settepotetpartier, er også tilgjengelig på nettsiden. Ønsker du generell infor­masjon om potet og potetdyrking, er nettsiden www.potet.no en god nettside. Vi jobber for å være så effektive som mulig i vår kommunikasjon med deg som kunde, og benytter oss mest mulig av e-post og sms som kommunikasjonskanal. Det er derfor viktig at vi har riktig kontaktinformasjon om deg. NORGRO AS er opptatt av å levere settepoteter til riktig tid. Vi ber derfor om at ønsket leveringstid oppgis ved bestilling. Av hensyn til logistikkmessige forhold må vi gjøre tilpasninger i forhold

til ønske om leveringstidspunkt. Settepotetene bør ikke være ønsket levert vesentlig tidligere enn nødvendig, da lang tid mellom sortering og setting tærer på kvaliteten. Potetknollen er en levende plantedel som bevarer sin kvalitet best ved minst mulig håndtering og kortest mulig tid fra håndtering til setting, noe som er viktig å tenke på i forbindelse med bestilling. Det er fullt mulig å dele opp bestillingen av en sort i to leveringer. Settepoteter levert fra NORGRO AS blir sortert, emballert og lastet opp direkte fra den enkelte gård hvor de blir dyrket. Settepotetene blir levert i flere typer emballasje, og dette gjenspeiler seg i ulik pris. Levering i 800 kilos storsekk er standard-emballasje.

Internett: www.settepotet.no

Profile for Kari-Anne Berget

NORGRO katalogen 2018/2019  

NORGRO sin hovedkatalog 2018/2019

NORGRO katalogen 2018/2019  

NORGRO sin hovedkatalog 2018/2019

Profile for norgro