Page 60

60

BLOMSTER

G3 Ungplanter oppstod tidlig på 1990-tallet etter idé fra Reidar Ljones. Selskapet ble stiftet i 1998, og består i dag av Harald Ljones, Johan Kristiansen og Ivar Funderud. Produksjonen til G3 Ungplanter er fordelt mellom de tre gartnerier: Ljones leverer urota stiklinger samt småplanter av Julestjerne og Begonia. Kristiansen leverer stiklingsformerte småplanter, mens Funderud leverer frøformerte pluggplanter. I tillegg til det har G3 nære relasjoner til flere av de store foredlingsfirmaene i Europa, og utvider stadig sitt sortiment. Etter den offisielle oppstarten i 1998 ble det raskt etablert et prøve­felt i Grimstad, og gjennom de siste 15 årene har G3 Ungplanter testet ut utallige sorter her, men også andre steder

Oversiktsbilde av deler av prøvefeltet hos Kristiansen gartneri.

BLOMSTERFRØ Gjennom mange år har vi hatt et stort lager av blomsterfrø på Sælid. Det har vist seg utfordrende å opprettholde et bredt sortiment på lager og samtidig sikre at våre kunder til enhver tid får den beste frøkvaliteten. Vi vil fortsatt ha lager av enkelte sorter, men i 2016 overtok Volmary som vår hovedleverandør av frø. Denne løsningen gir dere som kunder bedre tilgang på informasjon om produktene gjennom hovedkatalogen til Volmary, mens vi som leverandør oppnår vårt mål om å alltid levere den beste kvaliteten.

i landet. Dette arbeidet er utrolig verdifullt, og bidrar til at dere som produsenter kan velge kvalitetssorter som presterer i både produksjon og hos forbruker. G3 markedsfører i dag sine ungplanter rettmessig under slagordet «Spesialist på norske forhold». Besøk www.g3.no for mer informasjon om G3 sine produkter. Her finnes også bilder av sortimentet og en rekke dyrkningsveiledninger. Vi i NORGRO er stolte over å ha en solid norsk samarbeidspartner på laget, og under et felles verdigrunnlag om å opprettholde lokal, norsk blomsterproduksjon møter vi den nye sesongen.

Flotte Calibrachoa ampler på prøvefelt.

Profile for Kari-Anne Berget

NORGRO katalogen 2018/2019  

NORGRO sin hovedkatalog 2018/2019

NORGRO katalogen 2018/2019  

NORGRO sin hovedkatalog 2018/2019

Profile for norgro
Advertisement