Page 59

59

Logistikk på høyt nivå. Kapasiteten her er på 20.000 brett om dagen.

Fioler så langt øyet kan se, Volmary young plant production i Senden

ligger i dag side om side med flere av de største foredlingsfirmaene i verden i et av verdens mest klimagunstige områder for mor- og ungplanteproduksjon. Selv om det i dag er økonomisk vekst i området preges lokalsamfunnet fortsatt av fattigdom. Dette har Volmary tatt på alvor og drifter både skole og barnehage der barna har gratis tilgang til undervisning og oppfølging fra helsepersonell. Parallelt med dette pågår det flere jordbruksrelaterte prosjekter – blant annet for å sikre bakteriefri melk fra kvegbøndene i området.

I det 21-århundre er klimaproblematikken en av våre største utfordringer. Dette erkjenner Volmary. Gjennom Forest Carbon Group investerer de i kontrollert skogplanting i Brasil. En del av dette prosjektet består også av ulike sosiale- og økonomiske initiativ for å sikre bærekraftig utvikling i regionen. Les mer på www.forestcarbongroup.com

NORGRO har valgt Volmary som samarbeidspartner på grunn av deres innovative og profesjonelle tilnærming til hagebruksnæringen, samt deres sosiale og etiske profil. Gjennom dette samarbeidet sikrer vi at dere som gartnere får tilgang til nytt og eksklusivt plante- og markedsføringsmateriale. Jobben er ikke gjort før forbrukeren er fornøyd, og på forbrukerportalen www. volmary.com finnes det en rekke tips til dyrking, temaer om planter og spennende oppskrifter.

Vi sender ut vårkatalogen til alle våre kunder som ønsker det, men du finner den også på våre hjemmesider www.norgro.no/blomster

Profile for Kari-Anne Berget

NORGRO katalogen 2018/2019  

NORGRO sin hovedkatalog 2018/2019

NORGRO katalogen 2018/2019  

NORGRO sin hovedkatalog 2018/2019

Profile for norgro