Page 53

53

Frida Leveres som: PL/BR/ÅP

Bounty Leveres som: PL/BR/ÅP

Florence Leveres som: PL/BR/ÅP/ FR

Norsk kraftigvoksende sort fra 2001, som er egnet både til konsum og konserves. Modner 2-4 dager senere enn Korona. Gir normalt en god avling og har faste gjennomfargede bær med noe syrlig smak. De første bærene er ofte sterkt kantet og store.

Kanadisk sort som kom på det norske markedet rundt 1980. Modningstiden er 2-7 dager senere enn Senga Sengana. Plantene er middels store, friske, med opprett vekst. Sorten er lite utsatt for gråskimmel og bladflekksykdommer. Bærene har en fin rød glans, med frø som ligger utenpå bærene. God holdbarhet og søt smak.

Engelsk sort som modner ca. 10-14 dager senere enn Korona. Florence har blitt en populær sort i Norge fordi den kan brukes for å forlenge sesongen. Middels kraftig plante, meget god sykdomsresistens generelt, men litt utsatt for øyeflekk. God smak, noe lys bærfarge, men gir meget gode avlinger og har god holdbarhet i omsetning og salg. I helhet og smak ligger sorten litt under Korona, men egenskapene som fasthet og sykdomsresistens er bedre. Sorten kan være utsatt for frost og bør dekkes med fiberduk om vinteren. Sorten er rettsbeskyttet i Norge og kan ikke oppformeres uten at det foreligger avtale med sortseier, og lisens betales.

Polka Leveres som: PL/BR/ÅP/FR/WB

Salsa Leveres som: FR/WB

Nederlandsk sort som modner 1-2 dager etter Korona. Plantene har middels kraftig vekst med mange kroner. De blir derfor noe tette, men sorten er relativt sterk mot meldugg og gråskimmel. Bærene er middels faste, med pent utseende, og rimelig god holdbarhet. Mørk farge også innvendig. Bærstørrelsen har lett for å gå fort ned etter 2. avlingsår. Smak er søtsyrlig og god, egner seg godt til friskkonsum. Lett å hamse. Noe brukt til industri. Svak mot lærråte og rotstokkråte. Sorten bør gjødsles moderat. Polka er meget vinterherdig, og passer godt i våre nordligste fylker. Senga Sengana Leveres som: PL/ÅP Gammel Tysk sort med modningstid noen dager etter Korona. Sorten er sterk mot meldugg, rotstokkråte og lærråte, men svak mot gråskimmel. Stabil, god avling, men bærene blir fort bløte og småfalne og kan derfor vanskelig forsvare dagens plukkepris. Bærene er mørke røde og godt gjennomfarget, god i smak.

Salsa modner noen dager senere enn Sonata. Sorten har store bær, høy avling og meget god smak. Holdbarheten er god. Salsa er først og fremst en sort for frilandsproduksjon, og egner seg meget godt for direktesalg fra gården. Salsa ble plantet i Norge for første gang i 2015, og så langt ser det ut til at den overvintrer godt.

Malwina Leveres som: PL/BR/ÅP/FR Ny tysk sort som modner ca. 2 uker senere enn Florence. Bærene er mørkerøde med god smak og akseptabel holdbarhet. Avlingsnivået ligger noe under Sonata. Denne sorten er meget sen, og kan være et godt alternativ for den som ønsker å forlenge sesongen utover den tiden vi har Florence. Fra Sverige rapporteres det om at sorten overvintrer godt, men vi kjenner foreløpig ikke til hvordan den danner blomster under forskjellige klimaforhold i Norge. Sorten er rettsbeskyttet, og det vil bli avkrevd dyrkeavtale.

Frida

Polka

Agat

Salsa

Malwina

Glen Fyne

Profile for Kari-Anne Berget

NORGRO katalogen 2018/2019  

NORGRO sin hovedkatalog 2018/2019

NORGRO katalogen 2018/2019  

NORGRO sin hovedkatalog 2018/2019

Profile for norgro