Page 25

25

Sir F1 124422 Presisjonsfrø Rund til svakt flatrund sort ca. 1 uke seinere enn Parel. Kraftigvoksende plante. Står høyt på stilken. Sunn og frisk med god holdbarhet på feltet.

Storidor F1 123506 Presisjonsfrø Sein konsumsort rundt Lennox i utviklingstid. Middels kraftigvoksende, fin plante som står godt. Jevn og pen sort med god dekking. Lagrer godt.

Shelta F1 124472 Presisjonsfrø Tidlig høstkål. Lita, kompakt plante med jevne, runde og pene hoder. Ca. 1 uke tid­ligere enn Castello.

Lennox F1 123752 Presisjonsfrø Ca. 1 uke tidligere enn Bartolo, noe lysere i fargen. Velkjent avlingsrik sort for langtidslagring. Til konsum og industri.

Mozart F1 123532 Presisjonsfrø Jevn, middels kraftigvoksende og frisk høstkål med utviklingstid ca. som Castello. Mørke og runde hoder med fin struktur og kort indre stengel.

Bartolo F1 123791 Standardfrø 123792 Presisjonsfrø Hovedsort for langtidslagring. Avlingsrik og dyrkingssikker sein vinterkål, ca 140 vekstdøgn. Sorten er svak mot trips og er sein å pusse, men har meget god lagringsevne.

Castello F1 123661 Standardfrø 123662 Presisjonsfrø Hovedsort i høstkålproduksjonen. Bør plantes tett for ikke å få for store hoder under gunstige vilkår. Også god som korttids lagringssort i strøk med kort veksttid. Junior F1 124382 Presisjonsfrø Sein høstkål/tidlig vinterkål. Kompakte, runde og fine hoder med kort indre stilk. God farge. Kan lagres noen måneder. Reaction F1 124492 Presisjonsfrø Kompakt vinterkål-sort med jevne, runde og pene hoder. Frisk og robust plante. Kan bli småfallen på skrinn eller veldig tung jord. Næringskrevende. Må få nok næring tidlig for å bygge tilfredsstillende ramme.

Expect F1 123642 Presisjonsfrø Kraftigvoksende og frisk sein sort til langtidslager. Hodene er høyrunde og svakt pæreformet. Er betydelig lettere å pusse enn Bartolo, og lagringsevnen ser ut til å være like bra. Sorten er på dyrkingsgrensa i Norge, og kan bare anbefales i de beste strøk.

SALATKÅL Det har de siste årene vært mer fokus på smak på ulike kålsorter med tanke på å øke bruken av kål til fersk kutt, salat, coleslaw osv. Dette er sorter som kombinerer søt og mild smak med en «crunchy» struktur. For å oppnå den beste smaken og konsistensen må sortene være fysiologisk modne. Dvs hvis en smakskål høstes som umoden vil den være langt mindre søt.

Det er mange sorter i denne sortsgruppen, og mange av de sortene som allerede dyrkes i Norge egner seg til dette bruket. Blant sorter som er foredlet fram med dette bruksområdet som mål har vi valgt ut to. Cambria F1 123686 Presisjonsfrø Ca. 65 dager. Rund og sommerkålaktig sort. Kan stå på vanlig sommerkålavstand, og gir hoder på ca. 1,5-2,0 kg. Cabbice F1 123684 Presisjonsfrø Ca. 90 dager. Storvokst og flatrund sort, som bør stå på noe større avstand for å gi det beste resultatet. (3.500-4.000 pl/da). Kan gi hoder på 3-6 kg.

SORTER TIL INDUSTRI Erdeno F1 123732 Presisjonsfrø Hovedsort til fabrikk. Særdeles avlingsrik sort med runde/høyrunde hoder av fin kvalitet. Tåler å stå lenge på feltet uten å sprekke. Lagrer godt ut februar måned. Typhoon F1 124552 Presisjonsfrø Veldig kraftigvoksende industrisort med veksttid rundt Lennox. Stor ramme og stort avlingspotensiale. Mer vinterkål-struktur enn Erdeno. Minste salgskvantum: 2.500 frø

Profile for Kari-Anne Berget

NORGRO katalogen 2018/2019  

NORGRO sin hovedkatalog 2018/2019

NORGRO katalogen 2018/2019  

NORGRO sin hovedkatalog 2018/2019

Profile for norgro